Version 1.5.24.
[libguestfs.git] / po / pa.po
2010-10-27 Richard W.M. JonesVersion 1.5.24. 1.5.24
2010-10-22 Richard W.M. JonesVersion 1.5.23. 1.5.23
2010-10-19 Richard W.M. JonesVersion 1.5.22. 1.5.22
2010-10-01 Richard W.M. JonesVersion 1.5.21. 1.5.21
2010-09-26 Richard W.M. JonesVersion 1.5.20. 1.5.20
2010-09-22 Richard W.M. JonesVersion 1.5.19. 1.5.19
2010-09-22 Richard W.M. JonesVersion 1.5.18. 1.5.18
2010-09-21 Richard W.M. JonesVersion 1.5.17. 1.5.17
2010-09-15 Richard JonesVersion 1.5.16. 1.5.16
2010-09-15 Richard JonesVersion 1.5.15. 1.5.15
2010-09-14 Richard JonesVersion 1.5.14. 1.5.14
2010-09-13 Richard JonesVersion 1.5.13. 1.5.13
2010-09-11 Richard JonesVersion 1.5.12. 1.5.12
2010-09-10 Richard JonesVersion 1.5.11. 1.5.11
2010-09-09 Richard JonesVersion 1.5.10. 1.5.10
2010-09-08 Richard JonesVersion 1.5.9. 1.5.9
2010-09-04 Richard JonesVersion 1.5.8. 1.5.8
2010-09-01 Richard JonesVersion 1.5.7. 1.5.7
2010-08-27 Richard JonesVersion 1.5.6. 1.5.6
2010-08-26 Richard JonesPrepare for version 1.5.5.
2010-08-24 Richard JonesVersion 1.5.4. 1.5.4
2010-08-17 Richard JonesVersion 1.5.3 1.5.3
2010-07-22 Richard JonesVersion 1.5.2. 1.5.2
2010-07-21 Richard JonesVersion 1.5.1. 1.5.1
2010-07-08 Richard JonesPrepare for new development branch, starting at 1.5.0.
2010-06-16 Richard JonesVersion 1.3.21. 1.3.21
2010-06-08 Richard JonesVersion 1.3.20. 1.3.20
2010-06-04 Richard JonesVersion 1.3.19. 1.3.19
2010-06-02 Richard JonesVersion 1.3.18. 1.3.18
2010-06-02 Richard JonesUpdate BUGS and PO files.
2010-05-27 Richard JonesVersion 1.3.17. 1.3.17
2010-05-25 Richard JonesVersion 1.3.16. 1.3.16
2010-05-25 Richard JonesVersion 1.3.15. 1.3.15
2010-05-24 Richard JonesVersion 1.3.14. 1.3.14
2010-05-15 Richard JonesVersion 1.3.13. 1.3.13
2010-05-14 Richard JonesVersion 1.3.12, update PO files. 1.3.12
2010-05-12 Richard JonesUpdate PO files, including extra strings from Perl...
2010-05-08 Richard JonesVersion 1.3.11. 1.3.11
2010-05-07 Richard JonesVersion 1.3.10. 1.3.10
2010-04-30 Richard JonesVersion 1.3.9. 1.3.9
2010-04-27 Richard JonesVersion 1.3.8. 1.3.8
2010-04-23 Richard JonesVersion 1.3.7 - note: fixes a segfault in guestfish... 1.3.7
2010-04-22 Richard JonesVersion 1.3.6. 1.3.6
2010-04-19 Richard JonesUpdate PO files. 1.3.5
2010-04-17 Richard JonesVersion 1.3.4 1.3.4
2010-04-12 Richard JonesUpdate PO files. 1.3.3
2010-04-10 Richard JonesVersion 1.3.2 1.3.2
2010-04-08 Richard JonesVersion 1.3.1. 1.3.1
2010-03-30 Richard JonesUpdate PO files. 1.0.89 1.2.0 1.3.0
2010-03-26 Richard JonesPrepare for 1.0.88. 1.0.88
2010-03-23 Richard JonesVersion 1.0.87. 1.0.87
2010-03-01 Richard JonesPrepare for version 1.0.85. 1.0.85
2010-02-24 Richard JonesUpdate PO files.
2010-02-16 Richard JonesUpdate PO files.
2010-02-12 Richard JonesVersion 1.0.84. 1.0.84
2010-02-05 Richard JonesUpdate PO files. 1.0.83
2010-02-02 Richard JonesUpdate PO files.
2010-01-29 Richard JonesUpdate PO files.
2010-01-29 Richard JonesUpdate Punjabi translation (RHBZ#559480) (thanks Jaswin...
2010-01-28 Richard JonesVersion 1.0.82. 1.0.82
2010-01-28 Richard JonesAdded translations for Punjabi (pa-IN) (RHBZ#559480).