Translated using Weblate (Swedish)
authorGöran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>
Fri, 28 Aug 2020 03:29:17 +0000 (05:29 +0200)
committerWeblate <noreply@weblate.org>
Fri, 28 Aug 2020 03:29:17 +0000 (05:29 +0200)
Currently translated at 100.0% (84 of 84 strings)

Translation: virt-top/master
Translate-URL: https://translate.fedoraproject.org/projects/virt-top/master/sv/

po/sv.po

index 7e69233..841b020 100644 (file)
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -1,39 +1,42 @@
-#, fuzzy
+# Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>, 2020.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2017-03-27 11:32+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-11-20 06:00-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-08-21 17:29+0000\n"
 "Last-Translator: Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>\n"
-"Language-Team: Swedish (http://www.transifex.com/projects/p/virttop/language/"
-"sv/)\n"
+"Language-Team: Swedish <https://translate.fedoraproject.org/projects/"
+"virt-top/master/sv/>\n"
 "Language: sv\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Zanata 3.5.1\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
+"X-Generator: Weblate 4.1.1\n"
 
 #: ../src/top.ml:1670
 msgid "# %s virt-top configuration file\n"
-msgstr ""
+msgstr "# %s virt-top konfigurationsfil\n"
 
 #: ../src/top.ml:1688
 msgid "# Enable CSV output to the named file\n"
-msgstr ""
+msgstr "# Aktivera CSV-utdata för den namngivna filen\n"
 
 #: ../src/top.ml:1691
 msgid "# To protect this file from being overwritten, uncomment next line\n"
 msgstr ""
+"# För att skydda denna fil från att skrivas över, kommentera bort nästa rad\n"
 
 #: ../src/top.ml:1685
 msgid "# To send debug and error messages to a file, uncomment next line\n"
 msgstr ""
+"# För att skicka felsökningsinformation och felmeddelanden till en fil, "
+"avkommentera nästa rad\n"
 
 #: ../src/top.ml:1671
 msgid "# generated on %s by %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "# genererad på %s av %s\n"
 
 #: ../src/top.ml:65
 msgid "%CPU"
@@ -53,15 +56,15 @@ msgstr ""
 
 #: ../src/top.ml:245
 msgid "%s: could not parse '%s' in init file: expecting %s"
-msgstr ""
+msgstr "%s: kunde inte tolka ”%s” i init-filen: %s förväntades"
 
 #: ../src/top.ml:240
 msgid "%s: could not parse '%s' in init file: expecting a number"
-msgstr ""
+msgstr "%s: kunde inte tolka ”%s” i init-filen: ett tal förväntades"
 
 #: ../src/top.ml:235
 msgid "%s: could not parse '%s' in init file: expecting an integer"
-msgstr ""
+msgstr "%s: kunde inte tolka ”%s” i init-filen: ett heltal förväntades"
 
 #: ../src/top.ml:105
 msgid "%s: display should be %s"
@@ -80,6 +83,8 @@ msgid ""
 "%s:%d: configuration item ``%s'' ignored\n"
 "%!"
 msgstr ""
+"%s:%d: konfigurationspost ”%s” ignoreras\n"
+"%!"
 
 #: ../src/top.ml:147
 msgid "-d: cannot set a negative delay"
@@ -107,7 +112,7 @@ msgstr "Ändra fördröjning från %.1f till: "
 
 #: ../src/top.ml:177 ../src/top.ml:175
 msgid "Connect to libvirt URI"
-msgstr ""
+msgstr "Anslut till libvirt-URI"
 
 #: ../src/top.ml:1744
 msgid "Connect: %s; Hostname: %s"
@@ -139,7 +144,7 @@ msgstr "Avaktivera blockenhetsstatistik i CSV"
 
 #: ../src/top.ml:183
 msgid "Disable memory stats in CSV"
-msgstr ""
+msgstr "Avaktivera minnesstatistik i CSV"
 
 #: ../src/top.ml:187
 msgid "Disable net stats in CSV"
@@ -192,12 +197,13 @@ msgstr "HUVUDTANGENTER"
 #: ../src/top.ml:1804
 msgid "More help in virt-top(1) man page. Press any key to return."
 msgstr ""
-"Mer hjälp i manualsidan virt-top(1).  Tryck en tangent för att återvända."
+"Mer hjälp i manualsidan virt-top(1). Tryck en tangent för att återvända."
 
 #: ../src/top.ml:294
 msgid ""
 "NB: If you want to monitor a local hypervisor, you usually need to be root"
 msgstr ""
+"OBS: om du vill övervaka en lokal hypervisor behöver du vanligen vara root"
 
 #: ../src/top.ml:70
 msgid "Net RX bytes"
@@ -237,7 +243,7 @@ msgstr "SORTERING"
 
 #: ../src/top.ml:206
 msgid "Secure (\"kiosk\") mode"
-msgstr ""
+msgstr "Säkert (”kiosk-”)läge"
 
 #: ../src/top.ml:1780
 msgid "Select sort field"
@@ -329,7 +335,7 @@ msgstr "standard"
 
 #: ../src/top.ml:210
 msgid "dump output to stdout (no userinterface)"
-msgstr ""
+msgstr "skicka utdata till standard ut (inget användargränssnitt)"
 
 #: ../src/opt_xml.ml:46
 msgid "get_xml_desc didn't return <domain/>"
@@ -337,11 +343,11 @@ msgstr "get_xml_desc returnerade inte <domain/>"
 
 #: ../src/top.ml:212
 msgid "show block device load in bytes rather than reqs"
-msgstr ""
+msgstr "visa blockenhetslasten i byte snarare än begäranden"
 
 #: ../src/top.ml:1767
 msgid "toggle block info req/bytes"
-msgstr ""
+msgstr "växla blockinformation begäranden/byte"
 
 #: ../src/top.ml:1725
 msgid "virt-top %s ocaml-libvirt %s libvirt %d.%d.%d by Red Hat"