Oriya translation added by Manoj Kumar Giri (RHBZ#493799c28)
authorRichard Jones <rjones@redhat.com>
Thu, 28 Jan 2010 17:03:23 +0000 (17:03 +0000)
committerRichard Jones <rjones@redhat.com>
Thu, 28 Jan 2010 17:16:14 +0000 (17:16 +0000)
po/LINGUAS
po/or.po [new file with mode: 0644]

index d2b01f7..7aea893 100644 (file)
@@ -7,6 +7,7 @@ ja
 kn
 ml
 mr
+or
 pl
 pt_BR
 ru
diff --git a/po/or.po b/po/or.po
new file mode 100644 (file)
index 0000000..88386b7
--- /dev/null
+++ b/po/or.po
@@ -0,0 +1,330 @@
+# translation of virt-top.master.virt-top.or.po to Oriya
+# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+#
+# Manoj Kumar Giri <mgiri@redhat.com>, 2009.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: virt-top.master.virt-top.or\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2009-10-06 14:58+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-12-09 14:19+0530\n"
+"Last-Translator: Manoj Kumar Giri <mgiri@redhat.com>\n"
+"Language-Team: Oriya <oriya-it@googlegroups.com>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms:  nplurals=2; plural=(n!=1);\n\n"
+"\n"
+"\n"
+"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:1506
+msgid "# %s virt-top configuration file\\n"
+msgstr "# %s virt-top ବିନ୍ୟାସ ଫାଇଲ\\n"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:1524
+msgid "# Enable CSV output to the named file\\n"
+msgstr "# CSV ଫଳାଫଳକୁ ନାମିତ ଫାଇଲରେ ସକ୍ରିୟ କରନ୍ତୁ\\n"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:1527
+msgid "# To protect this file from being overwritten, uncomment next line\\n"
+msgstr "# ଏହି ଫାଇଲକୁ ନବଲିଖନ ହେବାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧାଡ଼ିକୁ ଟିପ୍ପଣୀହୀନ କରନ୍ତୁ\\n"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:1521
+msgid "# To send debug and error messages to a file, uncomment next line\\n"
+msgstr "# ତ୍ରୁଟି ନିବାରଣ ଏବଂ ତ୍ରୁଟି ସନ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ଫାଇଲ ମଧ୍ଯକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧାଡ଼ିକୁ ଟିପ୍ପଣୀବିହୀନ କରନ୍ତୁ\\n"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:1507
+msgid "# generated on %s by %s\\n"
+msgstr "# %s ତାରିଖରେ %s ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ\\n"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:65
+msgid "%CPU"
+msgstr "%CPU"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:66
+msgid "%MEM"
+msgstr "%MEM"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:1158
+msgid "%d domains, %d active, %d running, %d sleeping, %d paused, %d inactive D:%d O:%d X:%d"
+msgstr "%d ଡମେନ, %d ସକ୍ରିୟ, %d ଚାଲୁଅଛି, %d ସୁପ୍ତ, %d ସ୍ଥିର, %d ନିଷ୍କ୍ରିୟ D:%d O:%d X:%d"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:105
+msgid "%s: display should be %s"
+msgstr "%s: ପ୍ରଦର୍ଶନଟି %s ହୋଇଥିବା ଉଚିତ"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:83
+msgid "%s: sort order should be: %s"
+msgstr "%s: କ୍ରମସଜ୍ଜା ଏହି ପରି ହେବା ଉଚିତ: %s"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:207
+msgid "%s: unknown parameter"
+msgstr "%s: ଅଜଣା ପ୍ରାଚଳ"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:238
+msgid "%s:%d: configuration item ``%s'' ignored\\n%!"
+msgstr "%s:%d: ବିନ୍ୟାସ ବସ୍ତୁ ``%s'' କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରାଯାଇଛି\\n%!"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:144
+msgid "-d: cannot set a negative delay"
+msgstr "-d: ରୂଣାତ୍ମକ ବିଳମ୍ବ ସେଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:170
+msgid "Batch mode"
+msgstr "ବ୍ୟାଚ ଅବସ୍ଥା"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:72
+msgid "Block read reqs"
+msgstr "ପଠନୀୟ reqs କୁ ଅଟକାନ୍ତୁ"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:73
+msgid "Block write reqs"
+msgstr "ଲିଖନୀୟ reqs କୁ ଅଟକାନ୍ତୁ"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:1165
+msgid "CPU: %2.1f%%  Mem: %Ld MB (%Ld MB by guests)"
+msgstr "CPU: %2.1f%%  Mem: %Ld MB (%Ld MB by guests)"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:1335
+msgid "Change delay from %.1f to: "
+msgstr "ବିଳ୍ମ୍ବକୁ %.1f କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ: "
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:174 ../virt-top/virt_top.ml:172
+msgid "Connect to URI (default: Xen)"
+msgstr "URI ସହିତ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ (default: Xen)"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:1580
+msgid "Connect: %s; Hostname: %s"
+msgstr "ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ: %s; ହୋଷ୍ଟ ନାମ: %s"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:1618
+msgid "DISPLAY MODES"
+msgstr "DISPLAY MODES"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:1342
+msgid "Delay must be > 0"
+msgstr "ବିଳମ୍ବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ > 0"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:184
+msgid "Delay time interval (seconds)"
+msgstr "ବିଳମ୍ବ ସମୟ ଅନ୍ତରାଳ (ସେକଣ୍ଡ)"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:1573
+msgid "Delay: %.1f secs; Batch: %s; Secure: %s; Sort: %s"
+msgstr "ବିଳମ୍ବ: %.1f secs; ବ୍ୟାଚ: %s; ସୁରକ୍ଷିତ: %s; କ୍ରମ: %s"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:178
+msgid "Disable CPU stats in CSV"
+msgstr "CPU stats କୁ CSV ରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରନ୍ତୁ"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:180
+msgid "Disable block device stats in CSV"
+msgstr "ବ୍ଲକ ଉପକରଣ stats କୁ CSV ରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରନ୍ତୁ"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:182
+msgid "Disable net stats in CSV"
+msgstr "ନେଟ stats କୁ CSV ରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରନ୍ତୁ"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:204
+msgid "Display version number and exit"
+msgstr "ସଂସ୍କରଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରନ୍ତୁ"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:194
+msgid "Do not read init file"
+msgstr "init ଫାଇଲକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:68
+msgid "Domain ID"
+msgstr "ପରିସର ପରିଚୟ"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:69
+msgid "Domain name"
+msgstr "ଡମେନ ନାମ"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:1632
+msgid "Domains display"
+msgstr "ଡମେନ ଦୃଶ୍ୟ"
+
+#: ../virt-top/virt_top_main.ml:47 ../virt-top/virt_top.ml:1547
+#. ../virt-top/virt_top.ml:1544
+msgid "Error"
+msgstr "ତ୍ରୁଟି"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:188
+msgid "Exit at given time"
+msgstr "ପ୍ରଦତ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରନ୍ତୁ"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:1602
+msgid "Help"
+msgstr "ସହାୟତା"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:190
+msgid "Historical CPU delay"
+msgstr "ପୁରାତନ CPU ବିଳମ୍ବ"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:176
+msgid "Log statistics to CSV file"
+msgstr "CSV ଫାଇଲରେ ପରିସଂଖ୍ୟାନକୁ ଲଗ କରନ୍ତୁ"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:1585
+msgid "MAIN KEYS"
+msgstr "MAIN KEYS"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:1639
+msgid "More help in virt-top(1) man page. Press any key to return."
+msgstr "virt-top(1) man ପୃଷ୍ଠାରେ ଅଧିକ ସହାୟତା। ଫେରିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି କି କୁ ଦବାନ୍ତୁ।"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:263
+msgid "NB: If you want to monitor a local Xen hypervisor, you usually need to be root"
+msgstr "NB: ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନୀୟ Xen ହାଇପରଭାଇଜରକୁ ନିରିକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସାଧାରଣତଃ ମୂଖ୍ୟଚାଳକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:70
+msgid "Net RX bytes"
+msgstr "ସମୁଦାୟ RX ବାଇଟ"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:71
+msgid "Net TX bytes"
+msgstr "ସମୁଦାୟ TX ବାଇଟ"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:1348
+msgid "Not a valid number"
+msgstr "ଗୋଟିଏ ବୈଧ ସଂଖ୍ୟା ନୁହଁ"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:196
+msgid "Number of iterations to run"
+msgstr "ଚଲାଇବା ପାଇଁ ପୁନରାବୃତ୍ତି ସଂଖ୍ୟା"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:1576 ../virt-top/virt_top.ml:1575
+msgid "Off"
+msgstr "ବନ୍ଦ"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:1576 ../virt-top/virt_top.ml:1575
+msgid "On"
+msgstr "ରେ"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:1600
+msgid "Quit"
+msgstr "ବିଦାୟ ନିଅନ୍ତୁ"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:202
+msgid "Run from a script (no user interface)"
+msgstr "ଗୋଟିଏ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରୁ ଚଲାନ୍ତୁ (କୌଣସି ଚାଳକ ଅନ୍ତରାପୃଷ୍ଠ ନାହିଁ)"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:1606
+msgid "SORTING"
+msgstr "SORTING"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:200
+msgid "Secure (\\\"kiosk\\\") mode"
+msgstr "ସୁରକ୍ଷିତ (\\\"kiosk\\\") ଅବସ୍ଥା"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:1615
+msgid "Select sort field"
+msgstr "କ୍ରମ ସଜ୍ଜା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବାଛନ୍ତୁ"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:186
+msgid "Send debug messages to file"
+msgstr "ଫାଇଲ ମଧ୍ଯକୁ ତ୍ରୁଟିନିବାରଣ ସନ୍ଦେଶ ପଠାନ୍ତୁ"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:192
+msgid "Set name of init file"
+msgstr "init ଫାଇଲର ନାମ ସେଟ କରନ୍ତୁ"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:198
+msgid "Set sort order (%s)"
+msgstr "କ୍ରମସଜ୍ଜା ସେଟ କରୁଅଛି (%s)"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:1356
+msgid "Set sort order for main display"
+msgstr "ମୂଖ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନି ପାଇଁ କ୍ରମସଜ୍ଜା ସେଟ କରୁଅଛି"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:1601
+msgid "Set update interval"
+msgstr "ଅଦ୍ୟତନ ଅନ୍ତରାଳ ସେଟ କରୁଅଛି"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:1611
+msgid "Sort by %CPU"
+msgstr "%CPU ଦ୍ୱାରା ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:1612
+msgid "Sort by %MEM"
+msgstr "%MEM ଦ୍ୱାରା ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:1614
+msgid "Sort by ID"
+msgstr "ID ଦ୍ୱାରା ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:1613
+msgid "Sort by TIME"
+msgstr "TIME ଦ୍ୱାରା ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:168
+msgid "Start by displaying block devices"
+msgstr "ବ୍ଲକ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାଇ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:166
+msgid "Start by displaying network interfaces"
+msgstr "ନେଟୱର୍କ ଅନ୍ତରାପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାଇ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:164
+msgid "Start by displaying pCPUs (default: tasks)"
+msgstr "pCPUs କୁ ଦର୍ଶାଇ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ (default: tasks)"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:67
+msgid "TIME (CPU time)"
+msgstr "TIME (CPU ସମୟ)"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:1635
+msgid "Toggle block devices"
+msgstr "ବ୍ଲକ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗପଛ କରନ୍ତୁ"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:1634
+msgid "Toggle network interfaces"
+msgstr "ନେଟୱର୍କ ଅନ୍ତରାପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗପଛ କରନ୍ତୁ"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:1633
+msgid "Toggle physical CPUs"
+msgstr "ଭୌତିକ CPUs ଆଗପଛ କରନ୍ତୁ"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:1357
+msgid "Type key or use up and down cursor keys."
+msgstr "କି ଟାଇପ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସୂଚକ କି କୁ ଉପର ତଳ କରନ୍ତୁ।"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:1644
+msgid "Unknown command - try 'h' for help"
+msgstr "ଅଜଣା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ - ସହାୟତା ପାଇଁ 'h' ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:1599
+msgid "Update display"
+msgstr "ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଅଦ୍ୟତନ କରନ୍ତୁ"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:1539
+msgid "Wrote settings to %s"
+msgstr "ସଂରଚନାକୁ %s ରେ ଲେଖନ୍ତୁ"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:1581
+msgid "default"
+msgstr "ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ"
+
+#: ../virt-top/virt_top_xml.ml:46
+msgid "get_xml_desc didn't return <domain/>"
+msgstr "get_xml_desc <domain/> ଫେରାଇନଥାଏ"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:1561
+msgid "virt-top %s ocaml-libvirt %s libvirt %d.%d.%d by Red Hat"
+msgstr "virt-top %s ocaml-libvirt %s libvirt %d.%d.%d Red Hat ଦ୍ୱାରା"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:208
+msgid "virt-top : a 'top'-like utility for virtualization\n\nSUMMARY\n  virt-top [-options]\n\nOPTIONS"
+msgstr "virt-top : a 'top'-like utility for virtualization\n\nSUMMARY\n  virt-top [-options]\n\nOPTIONS"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:42
+msgid "virt-top was compiled without support for CSV files"
+msgstr "virt-top CSV ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ବିନା ସଂକଳନ କରାଯାଇଛି"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:53
+msgid "virt-top was compiled without support for dates and times"
+msgstr "virt-top ତାରିଖ ଏବଂ ସମୟ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ବିନା ସଂକଳନ କରାଯାଇଛି"
+