Merge remote-tracking branch 'weblate/master' into master
[virt-top.git] / po / as.po
index b2c8518..166a946 100644 (file)
--- a/po/as.po
+++ b/po/as.po
@@ -7,8 +7,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2017-03-27 11:32+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-02-21 08:09-0500\n"
-"Last-Translator: Copied by Zanata <copied-by-zanata@zanata.org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-03-23 06:18-0400\n"
+"Last-Translator: ngoswami <ngoswami@redhat.com>\n"
 "Language-Team: Assamese <None>\n"
 "Language: as\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -50,8 +50,7 @@ msgid ""
 "%d domains, %d active, %d running, %d sleeping, %d paused, %d inactive D:%d "
 "O:%d X:%d"
 msgstr ""
-"%d ডোমেইন, %d সক্ৰিয়, %d চলমান, %d নিদ্ৰিত, %d স্থগিত, %d নিষ্ক্ৰিয় D:%d "
-"O:%d X:%d"
+"%d ডোমেইন, %d সক্ৰিয়, %d চলমান, %d নিদ্ৰিত, %d স্থগিত, %d নিষ্ক্ৰিয় D:%d O:%d X:%d"
 
 #: ../src/top.ml:245
 msgid "%s: could not parse '%s' in init file: expecting %s"
@@ -194,8 +193,8 @@ msgstr "MAIN KEYS"
 #: ../src/top.ml:1804
 msgid "More help in virt-top(1) man page. Press any key to return."
 msgstr ""
-"virt-top(1) man পৃষ্ঠাত অতিৰিক্ত সহায়ক তথ্য উপস্থিত আছে । প্ৰত্যাবৰ্তন কৰাৰ "
-"বাবà§\87 à¦¯à¦¿ à¦\95à§\8bনà§\8b à¦\9aাবি à¦\9fিপà¦\95 à¥¤"
+"virt-top(1) man পৃষ্ঠাত অতিৰিক্ত সহায়ক তথ্য উপস্থিত আছে । প্ৰত্যাবৰ্তন কৰাৰ বাবে যি "
+"কোনো চাবি টিপক ।"
 
 #: ../src/top.ml:294
 msgid ""
@@ -232,8 +231,7 @@ msgstr "প্ৰস্থান"
 
 #: ../src/top.ml:208
 msgid "Run from a script (no user interface)"
-msgstr ""
-"স্ক্ৰিপ্টৰ সহযোগত সঞ্চালন কৰা হ'ব (ব্যৱহাৰকৰোঁতাৰ সংযোগ মাধ্যম নোহোৱাকে)"
+msgstr "স্ক্ৰিপ্টৰ সহযোগত সঞ্চালন কৰা হ'ব (ব্যৱহাৰকৰোঁতাৰ সংযোগ মাধ্যম নোহোৱাকে)"
 
 #: ../src/top.ml:1771
 msgid "SORTING"