Update translations from Zanata (RHBZ#1868108).
[virt-top.git] / po / cs.po
1 # Zdenek <chmelarz@gmail.com>, 2016. #zanata
2 # Zdenek <chmelarz@gmail.com>, 2017. #zanata
3 # Pavel Borecki <pavel.borecki@gmail.com>, 2018. #zanata
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
8 "POT-Creation-Date: 2017-03-27 11:32+0000\n"
9 "PO-Revision-Date: 2018-11-27 06:18-0500\n"
10 "Last-Translator: Pavel Borecki <pavel.borecki@gmail.com>\n"
11 "Language-Team: Czech\n"
12 "Language: cs\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2\n"
17 "X-Generator: Zanata 4.6.2\n"
18
19 #: ../src/top.ml:1670
20 msgid "# %s virt-top configuration file\n"
21 msgstr "# %s soubor s nastaveními pro virt-top\n"
22
23 #: ../src/top.ml:1688
24 msgid "# Enable CSV output to the named file\n"
25 msgstr "# Zapnout výstup ve formátu CSV do uvedeného souboru\n"
26
27 #: ../src/top.ml:1691
28 msgid "# To protect this file from being overwritten, uncomment next line\n"
29 msgstr ""
30 "# Pokud chcete tento soubor ochránit před přepsáním, odkomentujte řádek, "
31 "který následuje\n"
32
33 #: ../src/top.ml:1685
34 msgid "# To send debug and error messages to a file, uncomment next line\n"
35 msgstr ""
36 "# Pokud chcete posílat ladící a chybová hlášení do souboru, odkomentujte "
37 "řádek, který následuje\n"
38
39 #: ../src/top.ml:1671
40 msgid "# generated on %s by %s\n"
41 msgstr "# vytvořeno na %s v %s\n"
42
43 #: ../src/top.ml:65
44 msgid "%CPU"
45 msgstr "%CPU"
46
47 #: ../src/top.ml:66
48 msgid "%MEM"
49 msgstr "%MEM"
50
51 #: ../src/top.ml:1237
52 msgid ""
53 "%d domains, %d active, %d running, %d sleeping, %d paused, %d inactive D:%d "
54 "O:%d X:%d"
55 msgstr ""
56 "%d domén, %d aktivní, %d spuštěné, %d spí, %d pozastavené, %d neaktivní D:%d"
57 " O:%d X:%d"
58
59 #: ../src/top.ml:245
60 msgid "%s: could not parse '%s' in init file: expecting %s"
61 msgstr "%s: nelze vyhodnotit „%s“ v inicializačním souboru: očekáváno %s"
62
63 #: ../src/top.ml:240
64 msgid "%s: could not parse '%s' in init file: expecting a number"
65 msgstr "%s: nelze vyhodnotit „%s“ v inicializačním souboru: očekáváno číslo"
66
67 #: ../src/top.ml:235
68 msgid "%s: could not parse '%s' in init file: expecting an integer"
69 msgstr ""
70 "%s: nelze vyhodnotit „%s“ v inicializačním souboru: očekávána celočíselná "
71 "hodnota"
72
73 #: ../src/top.ml:105
74 msgid "%s: display should be %s"
75 msgstr "%s: zobrazení by mělo být %s"
76
77 #: ../src/top.ml:83
78 msgid "%s: sort order should be: %s"
79 msgstr "%s: pořadí řazení by mělo být: %s"
80
81 #: ../src/top.ml:217
82 msgid "%s: unknown parameter"
83 msgstr "%s: neznámý parametr"
84
85 #: ../src/top.ml:269
86 msgid ""
87 "%s:%d: configuration item ``%s'' ignored\n"
88 "%!"
89 msgstr ""
90 "%s:%d: položka nastavení ``%s'' ignorována\n"
91 "%!"
92
93 #: ../src/top.ml:147
94 msgid "-d: cannot set a negative delay"
95 msgstr "-d: nelze nastavit zápornou prodlevu"
96
97 #: ../src/top.ml:173
98 msgid "Batch mode"
99 msgstr "Dávkový režim"
100
101 #: ../src/top.ml:72
102 msgid "Block read reqs"
103 msgstr "Požadavků na čtení bloků"
104
105 #: ../src/top.ml:73
106 msgid "Block write reqs"
107 msgstr "Požadavků na zápis bloků"
108
109 #: ../src/top.ml:1244
110 msgid "CPU: %2.1f%%  Mem: %Ld MB (%Ld MB by guests)"
111 msgstr "CPU: %2.1f%%  Pam: %Ld MB (%Ld MB obsazeno hosty)"
112
113 #: ../src/top.ml:1493
114 msgid "Change delay from %.1f to: "
115 msgstr "Změnit prodlevu z %.1f na: "
116
117 #: ../src/top.ml:177 ../src/top.ml:175
118 msgid "Connect to libvirt URI"
119 msgstr "Připojit k libvirt URI"
120
121 #: ../src/top.ml:1744
122 msgid "Connect: %s; Hostname: %s"
123 msgstr "Připojení: %s; Název stroje: %s"
124
125 #: ../src/top.ml:1783
126 msgid "DISPLAY MODES"
127 msgstr "REŽIMY ZOBRAZENÍ"
128
129 #: ../src/top.ml:1500
130 msgid "Delay must be > 0"
131 msgstr "Je třeba, aby prodleva byla delší než 0 (nula)"
132
133 #: ../src/top.ml:189
134 msgid "Delay time interval (seconds)"
135 msgstr "Časový interval prodlevy (v sekundách)"
136
137 #: ../src/top.ml:1737
138 msgid "Delay: %.1f secs; Batch: %s; Secure: %s; Sort: %s"
139 msgstr "Prodleva: %.1f sekund; Dávka: %s; Zajistit: %s; Řadit: %s"
140
141 #: ../src/top.ml:181
142 msgid "Disable CPU stats in CSV"
143 msgstr "Nevypisovat do CSV statistiky procesoru"
144
145 #: ../src/top.ml:185
146 msgid "Disable block device stats in CSV"
147 msgstr "Nevypisovat do CSV statistiky blokových zařízení"
148
149 #: ../src/top.ml:183
150 msgid "Disable memory stats in CSV"
151 msgstr "Nevypisovat do CSV statistiky paměti"
152
153 #: ../src/top.ml:187
154 msgid "Disable net stats in CSV"
155 msgstr "Nevypisovat do CSV statistiky sítě"
156
157 #: ../src/top.ml:214
158 msgid "Display version number and exit"
159 msgstr "Zobrazit číslo verze a ukončit"
160
161 #: ../src/top.ml:199
162 msgid "Do not read init file"
163 msgstr "Nenačítat inicializační soubor"
164
165 #: ../src/top.ml:68
166 msgid "Domain ID"
167 msgstr "Identif. domény"
168
169 #: ../src/top.ml:69
170 msgid "Domain name"
171 msgstr "Název domény"
172
173 #: ../src/top.ml:1797
174 msgid "Domains display"
175 msgstr "Zobrazení domény"
176
177 #: ../src/main.ml:69 ../src/main.ml:44 ../src/top.ml:1711 ../src/top.ml:1708
178 msgid "Error"
179 msgstr "Chyba"
180
181 #: ../src/top.ml:193
182 msgid "Exit at given time"
183 msgstr "Ukončit v daný čas"
184
185 #: ../src/top.ml:1766
186 msgid "Help"
187 msgstr "Nápověda"
188
189 #: ../src/top.ml:195
190 msgid "Historical CPU delay"
191 msgstr "Historie zpoždění procesoru"
192
193 #: ../src/top.ml:179
194 msgid "Log statistics to CSV file"
195 msgstr "Zapisovat statistiky do CSV souboru"
196
197 #: ../src/top.ml:1749
198 msgid "MAIN KEYS"
199 msgstr "HLAVNÍ KLÁVESY"
200
201 #: ../src/top.ml:1804
202 msgid "More help in virt-top(1) man page. Press any key to return."
203 msgstr ""
204 "Další nápověda viz manuálová stránka virt-top(1). Pro návrat stiskněte "
205 "libovolnou klávesu."
206
207 #: ../src/top.ml:294
208 msgid ""
209 "NB: If you want to monitor a local hypervisor, you usually need to be root"
210 msgstr ""
211 "Poznámka: Pokud chcete sledovat lokální hypervisor, je obvykle třeba mít "
212 "práva správce"
213
214 #: ../src/top.ml:70
215 msgid "Net RX bytes"
216 msgstr "Bajtů příchozích ze sítě"
217
218 #: ../src/top.ml:71
219 msgid "Net TX bytes"
220 msgstr "Bajtů odeslaných do sítě"
221
222 #: ../src/top.ml:1506
223 msgid "Not a valid number"
224 msgstr "Neplatné číslo"
225
226 #: ../src/top.ml:201
227 msgid "Number of iterations to run"
228 msgstr "Počet průchodů ke spuštění"
229
230 #: ../src/top.ml:1740 ../src/top.ml:1739
231 msgid "Off"
232 msgstr "Vypnuto"
233
234 #: ../src/top.ml:1740 ../src/top.ml:1739
235 msgid "On"
236 msgstr "Zapnuto"
237
238 # auto translated by TM merge from project: libreport, version: rhel6, DocId:
239 # libreport
240 #: ../src/top.ml:1764
241 msgid "Quit"
242 msgstr "Ukončit"
243
244 #: ../src/top.ml:208
245 msgid "Run from a script (no user interface)"
246 msgstr "Spustit ze skriptu (bez uživatelského rozhraní)"
247
248 #: ../src/top.ml:1771
249 msgid "SORTING"
250 msgstr "ŘAZENÍ"
251
252 #: ../src/top.ml:206
253 msgid "Secure (\"kiosk\") mode"
254 msgstr "Zabezpečený („kiosk“) režim"
255
256 #: ../src/top.ml:1780
257 msgid "Select sort field"
258 msgstr "Vybrat pole řazení"
259
260 #: ../src/top.ml:191
261 msgid "Send debug messages to file"
262 msgstr "Odeslat ladící zprávy do souboru"
263
264 #: ../src/top.ml:197
265 msgid "Set name of init file"
266 msgstr "Nastavit inicializační soubor"
267
268 #: ../src/top.ml:203
269 msgid "Set sort order (%s)"
270 msgstr "Nastavit pořadí řazení (%s)"
271
272 #: ../src/top.ml:1514
273 msgid "Set sort order for main display"
274 msgstr "Nastavit pořadí řazení pro hlavní zobrazení"
275
276 #: ../src/top.ml:1765
277 msgid "Set update interval"
278 msgstr "Nastavit interval aktualizace"
279
280 #: ../src/top.ml:1776
281 msgid "Sort by %CPU"
282 msgstr "Řadit podle %CPU"
283
284 #: ../src/top.ml:1777
285 msgid "Sort by %MEM"
286 msgstr "Řadit podle %MEM"
287
288 #: ../src/top.ml:1779
289 msgid "Sort by ID"
290 msgstr "Řadit podle identifikátoru"
291
292 #: ../src/top.ml:1778
293 msgid "Sort by TIME"
294 msgstr "Řadit podle ČASU"
295
296 #: ../src/top.ml:171
297 msgid "Start by displaying block devices"
298 msgstr "Začít zobrazením blokových zařízení"
299
300 #: ../src/top.ml:169
301 msgid "Start by displaying network interfaces"
302 msgstr "Začít zobrazením síťových rozhraní"
303
304 #: ../src/top.ml:167
305 msgid "Start by displaying pCPUs (default: tasks)"
306 msgstr "Začít zobrazením fyzických procesorů (výchozí: úlohy)"
307
308 #: ../src/top.ml:67
309 msgid "TIME (CPU time)"
310 msgstr "ČAS (čas procesoru)"
311
312 #: ../src/top.ml:1800
313 msgid "Toggle block devices"
314 msgstr "Přepnout bloková zařízení"
315
316 #: ../src/top.ml:1799
317 msgid "Toggle network interfaces"
318 msgstr "Přepnout síťová rozhraní"
319
320 #: ../src/top.ml:1798
321 msgid "Toggle physical CPUs"
322 msgstr "Přepnout fyzické procesory"
323
324 #: ../src/top.ml:1515
325 msgid "Type key or use up and down cursor keys."
326 msgstr "Zadejte klávesu nebo použijte klávesy šipka nahoru a dolů"
327
328 #: ../src/top.ml:1809
329 msgid "Unknown command - try 'h' for help"
330 msgstr "Neznámý příkaz – zkuste „h“ pro nápovědu"
331
332 #: ../src/top.ml:1763
333 msgid "Update display"
334 msgstr "Aktualizovat zobrazení"
335
336 #: ../src/top.ml:1703
337 msgid "Wrote settings to %s"
338 msgstr "Nastavení zapsáno do %s"
339
340 # auto translated by TM merge from project: Cockpit, version: rhel-7.4, DocId:
341 # cockpit
342 #: ../src/top.ml:1745
343 msgid "default"
344 msgstr "výchozí"
345
346 #: ../src/top.ml:210
347 msgid "dump output to stdout (no userinterface)"
348 msgstr "přesměrovat výpis na standardní výstup (žádné uživatelské rozhraní)"
349
350 #: ../src/opt_xml.ml:46
351 msgid "get_xml_desc didn't return <domain/>"
352 msgstr "get_xml_desc nevrátilo <domain/>"
353
354 #: ../src/top.ml:212
355 msgid "show block device load in bytes rather than reqs"
356 msgstr ""
357 "zobrazovat vytížení blokového zařízení v bajtech namísto v požadavcích"
358
359 #: ../src/top.ml:1767
360 msgid "toggle block info req/bytes"
361 msgstr "přepnout mezi informacemi o bloku v požadavcích/bajtech"
362
363 #: ../src/top.ml:1725
364 msgid "virt-top %s ocaml-libvirt %s libvirt %d.%d.%d by Red Hat"
365 msgstr "virt-top %s ocaml-libvirt %s libvirt %d.%d.%d od Red Hat"
366
367 #: ../src/top.ml:218
368 msgid ""
369 "virt-top : a 'top'-like utility for virtualization\n"
370 "\n"
371 "SUMMARY\n"
372 "  virt-top [-options]\n"
373 "\n"
374 "OPTIONS"
375 msgstr ""
376 "virt-top : nástroj typu „top“ pro virtualizaci\n"
377 "\n"
378 "SOUHRN\n"
379 "  virt-top [-volby]\n"
380 "\n"
381 "VOLBY"
382
383 #: ../src/top.ml:42
384 msgid "virt-top was compiled without support for CSV files"
385 msgstr "virt-top byl zkompilován bez podpory CSV souborů"
386
387 #: ../src/top.ml:53
388 msgid "virt-top was compiled without support for dates and times"
389 msgstr "virt-top byl zkompilován bez podpory dat a časů"