Updated Polish translation (RHBZ#502533).
authorPiotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
Tue, 21 Dec 2010 13:42:27 +0000 (13:42 +0000)
committerRichard W.M. Jones <rjones@redhat.com>
Tue, 21 Dec 2010 13:42:27 +0000 (13:42 +0000)
po/pl.po

index 90207fe..2d6d63b 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgstr ""
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-12-19 15:53+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-10-23 13:41+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-12-21 14:12+0100\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -23,7 +23,7 @@ msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
 msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
 
 #: cat/virt-cat.c:57
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "%s: display files in a virtual machine\n"
 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
@@ -43,28 +43,24 @@ msgid ""
 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
 msgstr ""
-"%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
-"%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
-"Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
+"%s: wyświetla pliki w maszynie wirtualnej\n"
+"Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
 "Użycie:\n"
-"  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
+"  %s [--opcje] -d nazwa_domeny plik [plik...]\n"
+"  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img ...] plik [plik...]\n"
 "Opcje:\n"
-"  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
-"  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
-"                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
-"  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
+"  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
+"  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
+"                       dla opcji -d\n"
+"  -d|--domain gość     Dodaje dyski z gościa biblioteki libvirt\n"
+"  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
-"  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
-"  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
-"  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
-"  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
-"  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
-"  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
-"  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
-"  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
-"                       standardowego wyjścia błędów)\n"
-"  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
+"  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
+"  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejści\n"
+"  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
+"  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
+"Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
 
 #: cat/virt-cat.c:113 cat/virt-filesystems.c:189 cat/virt-ls.c:119
 #: df/domains.c:428 df/main.c:132 fish/fish.c:204 fuse/guestmount.c:973
@@ -81,7 +77,7 @@ msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
 
 #: cat/virt-filesystems.c:90
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "%s: list filesystems, partitions, block devices, LVM in a VM\n"
 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
@@ -118,36 +114,51 @@ msgid ""
 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
 msgstr ""
-"%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
-"%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
-"Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
+"%s: wyświetla listę systemów plików, partycji, urządzeń blokowych i LVM\n"
+"w maszynie wirtualnej\n"
+"Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
 "Użycie:\n"
-"  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
+"  %s [--opcje] -d nazwa_domeny\n"
+"  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...]\n"
 "Opcje:\n"
-"  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
-"  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
-"                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
-"  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
+"  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
+"  --all                Wyświetla wszystko\n"
+"  --blkdevs|--block-devices\n"
+"                       Wyświetla urządzenia blokowe\n"
+"  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
+"                       dla opcji -d\n"
+"  --csv                Wyjście jako CSV (wartości oddzielane przecinkiem)\n"
+"  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
+"  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
+"  --extra              Wyświetla systemy plików wymiany i danych\n"
+"  --filesystems        Wyświetla montowalne systemy plików\n"
 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
-"  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
-"  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
-"  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
-"  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
-"  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
-"  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
-"  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
-"  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
-"                       standardowego wyjścia błędów)\n"
-"  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
+"  -h|--human-readable  Rozmiary czytelne dla człowieka\n"
+"                       w wyjściu opcji --long\n"
+"  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
+"  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
+"  -l|--long            Długie wyjście\n"
+"  --lvs|--logvols|--logical-volumes\n"
+"                       Wyświetla woluminy logiczne LVM\n"
+"  --no-title           Bez tytułu w wyjściu opcji --long\n"
+"  --parts|--partitions Wyświetla partycje\n"
+"  --pvs|--physvols|--physical-volumes\n"
+"                       Wyświetla woluminy fizyczne LVM\n"
+"  --uuid|--uuids       Dodaje UUID do wyjścia opcji --long\n"
+"  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
+"  --vgs|--volgroups|--volume-groups\n"
+"                       Wyświetla grupy woluminów LVM\n"
+"  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
+"Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
 
 #: cat/virt-filesystems.c:304 df/main.c:250
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s: you cannot use -h and --csv options together.\n"
-msgstr "virt-df: nie można używać opcji -h oraz --csv jednocześnie\n"
+msgstr "%s: nie można używać opcji -h oraz --csv jednocześnie.\n"
 
 #: cat/virt-ls.c:58
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "%s: list files in a virtual machine\n"
 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
@@ -169,71 +180,64 @@ msgid ""
 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
 msgstr ""
-"%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
-"%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
-"Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
+"%s: wyświetla listę plików w maszynie wirtualnej\n"
+"Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
 "Użycie:\n"
-"  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
+"  %s [--opcje] -d nazwa_domeny plik [kat...]\n"
+"  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...] kat [kat...]\n"
 "Opcje:\n"
-"  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
-"  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
-"                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
-"  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
-"  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
-"  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
-"  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
-"  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
-"  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
-"  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
-"  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
-"  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
-"  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
-"                       standardowego wyjścia błędów)\n"
-"  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
+"  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
+"  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
+"                       dla opcji -d\n"
+"  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
+"  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
+"  --format[=raw|..]    Wymusza obraz dysku dla opcji -a\n"
+"  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
+"  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
+"  -l|--long            Długie listy\n"
+"  -R|--recursive       Rekursywne listy\n"
+"  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
+"  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
+"Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
 
 #: df/domains.c:115
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s: could not connect to libvirt (code %d, domain %d): %s"
 msgstr ""
-"guestfish: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): "
-"%s\n"
+"%s: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): %s"
 
 #: df/domains.c:124
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s: could not get number of running domains (code %d, domain %d): %s"
 msgstr ""
-"guestfish: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): "
-"%s\n"
+"%s: nie można uzyskać liczby uruchomionych domen (kod %d, domena %d): %s"
 
 #: df/domains.c:134
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s: could not list running domains (code %d, domain %d): %s"
 msgstr ""
-"guestfish: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): "
-"%s\n"
+"%s: nie można wyświetlić listy uruchomionych domen (kod %d, domena %d): %s"
 
 #: df/domains.c:145
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s: could not get number of inactive domains (code %d, domain %d): %s"
 msgstr ""
-"guestfish: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): "
-"%s\n"
+"%s: nie można uzyskać liczby nieaktywnych domen (kod %d, domena %d): %s"
 
 #: df/domains.c:155
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s: could not list inactive domains (code %d, domain %d): %s"
 msgstr ""
-"guestfish: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): "
-"%s\n"
+"%s: nie można wyświetlić listy nieaktywnych domen (kod %d, domena %d): %s"
 
 #: df/domains.c:281
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s: ignoring %s, it has too many disks (%zu > %d)"
-msgstr "virt-df: ignorowanie {name}, posiada za dużo dysków ({c} > {max})"
+msgstr "%s: ignorowanie %s, posiada za dużo dysków (%zu > %d)"
 
 #: df/main.c:70
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "%s: display free space on virtual filesystems\n"
 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
@@ -256,36 +260,35 @@ msgid ""
 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
 msgstr ""
-"%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
-"%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
-"Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
+"%s: wyświetla wolne miejsce na wirtualnych systemach plików\n"
+"Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
 "Użycie:\n"
-"  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
+"  %s [--opcje] -d nazwa_domeny\n"
+"  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...]\n"
 "Opcje:\n"
-"  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
-"  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
-"                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
-"  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
-"  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
-"  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
-"  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
-"  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
-"  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
-"  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
-"  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
-"  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
-"  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
-"                       standardowego wyjścia błędów)\n"
-"  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
+"  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
+"  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
+"                       dla opcji -d\n"
+"  --csv                Wyjście jako CSV (wartości oddzielane przecinkiem)\n"
+"  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
+"  --format[=raw|..]    Wymusza obraz dysku dla opcji -a\n"
+"  -h|--human-readable  Rozmiary czytelne dla człowieka\n"
+"                       w wyjściu opcji --long\n"
+"  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
+"  -i|--inodes          Wyświetla i-węzły\n"
+"  --one-per-guest      Oddziela przyrządy według gości\n"
+"  --uuid               Dodaje UUID do wyjścia opcji --long\n"
+"  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
+"  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
+"Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
 
 #: df/main.c:262
 #, c-format
 msgid "%s: compiled without support for libvirt.\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s: skompilowano bez obsługi biblioteki libvirt.\n"
 
 #: df/output.c:49
-#, fuzzy
 msgid "VirtualMachine"
 msgstr "Maszyna wirtualna"
 
@@ -362,9 +365,8 @@ msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
 
 #: fish/cmds.c:2490
-#, fuzzy
 msgid "add the disk(s) from a named libvirt domain"
-msgstr "{name} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
+msgstr "dodaje dyski z nazwanej domeny biblioteki libvirt"
 
 #: fish/cmds.c:2491 fish/cmds.c:2492
 msgid "add an image to examine or modify"
@@ -569,9 +571,8 @@ msgid "debugging and internals"
 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
 
 #: fish/cmds.c:2542
-#, fuzzy
 msgid "debug the QEMU command line (internal use only)"
-msgstr "wysyła plik do przyrządu (tylko do użytku wewnętrznego)"
+msgstr "debuguje wiersz poleceń QEMU (tylko do użytku wewnętrznego)"
 
 #: fish/cmds.c:2543
 msgid "upload a file to the appliance (internal use only)"
@@ -751,7 +752,7 @@ msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
 
 #: fish/cmds.c:2590 fish/cmds.c:2640
 msgid "get a single extended attribute"
-msgstr ""
+msgstr "uzyskuje pojedynczy atrybut rozszerzony"
 
 #: fish/cmds.c:2591 fish/cmds.c:2641
 msgid "list extended attributes of a file or directory"
@@ -830,9 +831,8 @@ msgid "get filesystems associated with inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje systemy plików powiązane z badanym systemem operacyjnym"
 
 #: fish/cmds.c:2612
-#, fuzzy
 msgid "get hostname of the operating system"
-msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
+msgstr "uzyskuje nazwę komputera systemu operacyjnego"
 
 #: fish/cmds.c:2613
 msgid "get major version of inspected operating system"
@@ -847,37 +847,34 @@ msgid "get mountpoints of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje punkty montowania badanego systemu operacyjnego"
 
 #: fish/cmds.c:2616
-#, fuzzy
 msgid "get package format used by the operating system"
-msgstr "uzyskuje typ badanego systemu operacyjnego"
+msgstr "uzyskuje typ formatu pakietów używanego przez system operacyjny"
 
 #: fish/cmds.c:2617
-#, fuzzy
 msgid "get package management tool used by the operating system"
-msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
+msgstr ""
+"uzyskuje narzędzie do zarządzania pakietami używane przez system operacyjny"
 
 #: fish/cmds.c:2618
 msgid "get product name of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
 
 #: fish/cmds.c:2619
-#, fuzzy
 msgid "return list of operating systems found by last inspection"
-msgstr "bada dysk i zwraca listę odnalezionych systemów operacyjnych"
+msgstr ""
+"zwraca listę systemów operacyjnych odnalezionych przez ostatnie badanie"
 
 #: fish/cmds.c:2620
 msgid "get type of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje typ badanego systemu operacyjnego"
 
 #: fish/cmds.c:2621
-#, fuzzy
 msgid "get Windows systemroot of inspected operating system"
-msgstr "uzyskuje dystrybucję badanego systemu operacyjnego"
+msgstr "uzyskuje systemroot badanego systemu operacyjnego Windows"
 
 #: fish/cmds.c:2622
-#, fuzzy
 msgid "get list of applications installed in the operating system"
-msgstr "uzyskuje dystrybucję badanego systemu operacyjnego"
+msgstr "uzyskuje listę aplikacji zainstalowanych w systemie operacyjnym"
 
 #: fish/cmds.c:2623
 msgid "inspect disk and return list of operating systems found"
@@ -1019,7 +1016,7 @@ msgstr "tworzy wolumin logiczny LVM"
 
 #: fish/cmds.c:2663
 msgid "get canonical name of an LV"
-msgstr ""
+msgstr "uzyskuje kanoniczną nazwę woluminu logicznego"
 
 #: fish/cmds.c:2664
 msgid "clear LVM device filter"
@@ -1898,14 +1895,14 @@ msgid "%s should have %d-%d parameter(s)\n"
 msgstr "%s powinno posiadać %d-%d parametry\n"
 
 #: fish/cmds.c:4035 fish/cmds.c:4142 fish/cmds.c:11368
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s: unknown optional argument \"%s\"\n"
-msgstr "%s: opcjonalny parametr %s został podany dwa razy\n"
+msgstr "%s: nieznany opcjonalny parametr \"%s\"\n"
 
 #: fish/cmds.c:4041 fish/cmds.c:4148 fish/cmds.c:11374
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s: optional argument \"%s\" given twice\n"
-msgstr "%s: opcjonalny parametr %s został podany dwa razy\n"
+msgstr "%s: opcjonalny parametr \"%s\" został podany dwa razy\n"
 
 #: fish/cmds.c:11452
 #, c-format
@@ -1951,7 +1948,7 @@ msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby zmodyfikować plik\n"
 
 #: fish/fish.c:90
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "%s: guest filesystem shell\n"
 "%s lets you edit virtual machine filesystems\n"
@@ -2013,10 +2010,11 @@ msgstr ""
 "  -h|--cmd-help polecenie  Wyświetla szczegółową pomoc o \"poleceniu\"\n"
 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
 "  -c|--connect uri     Podaje adres URI biblioteki libvirt dla opcji -d\n"
+"  --csh                Opcja --listen zgodna z csh\n"
 "  -d|--domain gość     Dodaje dyski od gościa biblioteki libvirt\n"
 "  -D|--no-dest-paths   Nie uzupełnia ścieżek z systemu plików gościa za\n"
 "                       pomocą Tab\n"
-"  --echo-keys          Bez wyłączania powtarzania dla haseł\n"
+"  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
 "  -f|--file plik       Odczytuje polecenia z pliku\n"
 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
 "  -i|--inspector       Automatycznie montuje systemy plików\n"
@@ -2031,11 +2029,11 @@ msgstr ""
 "  --remote[=PID]       Wysyła polecenia do zdalnego %s\n"
 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
-"  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
+"  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
+"  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
 "  -x                   Wykonuje echo każdego polecenia przed jego\n"
 "                       wykonaniem\n"
-"  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
-"Aby dowiedzieć się więcej, proszę zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
+"Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
 
 #: fish/fish.c:241
 #, c-format
@@ -2081,7 +2079,7 @@ msgid "guestfish: terminal type \"%s\" not defined.\n"
 msgstr "guestfish: typ terminala \"%s\" nie jest określony.\n"
 
 #: fish/fish.c:617
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "Welcome to guestfish, the libguestfs filesystem interactive shell for\n"
@@ -2093,8 +2091,8 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Witaj w guestfish, interaktywnej powłoce systemów plików libguestfs do\n"
-"modyfikowania systemów plików maszyn wirtualnych.\n"
+"Witaj w guestfish, interaktywnej powłoce systemów plików biblioteki\n"
+"libguestfs do modyfikowania systemów plików maszyn wirtualnych.\n"
 "\n"
 "Proszę podać: \"help\", aby uzyskać pomoc o poleceniach\n"
 "              \"man\", aby wyświetlić podręcznik\n"
@@ -2200,6 +2198,11 @@ msgid ""
 "Or create a new disk image using -N, or the 'alloc' or 'sparse' commands.\n"
 "Once you have done this, use the 'run' command.\n"
 msgstr ""
+"Dodaje obrazy dysków do sprawdzenia używając opcji -a lub -d, albo polecenia "
+"\"add\".\n"
+"Tworzy nowy obraz dysku używając opcji -N albo poleceń \"alloc\" lub \"sparse"
+"\".\n"
+"Po wykonaniu tej czynności należy użyć polecenia \"run\".\n"
 
 #: fish/help.c:44
 #, c-format
@@ -2208,6 +2211,9 @@ msgid ""
 "mount them to examine or modify the contents using 'mount-ro' or\n"
 "'mount-options'.\n"
 msgstr ""
+"Odnajduje dostępne systemy plików używając \"list-filesystems\", a\n"
+"następnie montuje do do sprawdzenia lub modyfikacji zawartości używając\n"
+"\"mount-ro\" lub \"mount-options\".\n"
 
 #: fish/help.c:52
 #, c-format
@@ -2216,6 +2222,9 @@ msgid ""
 "\n"
 "To read the manual, type 'man'.\n"
 msgstr ""
+"Aby dowiedzieć się więcej o poleceniu, należy użyć \"help polecenie\".\n"
+"\n"
+"Aby przeczytać podręcznik, należy wpisać \"man\".\n"
 
 #: fish/hexedit.c:41
 #, c-format
@@ -2245,16 +2254,15 @@ msgid "hexedit: invalid range\n"
 msgstr "hexedit: nieprawidłowy zakres\n"
 
 #: fish/inspect.c:83
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s: no operating system was found on this disk\n"
-msgstr "guestfish: na dysku nie odnaleziono żadnych systemów operacyjnych\n"
+msgstr "%s: na tym dysku nie odnaleziono żadnych systemów operacyjnych\n"
 
 #: fish/inspect.c:89
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s: multi-boot operating systems are not supported by the -i option\n"
 msgstr ""
-"guestfish: systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez opcję -"
-"i\n"
+"%s: systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez opcję -i\n"
 
 #: fish/inspect.c:135
 #, c-format
@@ -2292,16 +2300,15 @@ msgid "use '%s filename' to page a file\n"
 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby wyświetlić plik\n"
 
 #: fish/options.c:36
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s: too many drives added on the command line\n"
-msgstr "guestfish: dodano za dużo napędów w wierszu poleceń\n"
+msgstr "%s: dodano za dużo napędów w wierszu poleceń\n"
 
 #: fish/options.c:121
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s: '%s' could not be mounted.  Did you mean one of these?\n"
 msgstr ""
-"guestfish: nie można zamontować \"%s\". Być może chciano użyć jednej z "
-"tych?\n"
+"%s: nie można zamontować \"%s\". Być może chciano użyć jednej z tych?\n"
 
 #: fish/prep.c:37
 #, c-format
@@ -2491,7 +2498,7 @@ msgid "use 'time command [args...]'\n"
 msgstr "należy użyć \"time polecenie [parametry...]\"\n"
 
 #: fuse/guestmount.c:866
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "%s: FUSE module for libguestfs\n"
 "%s lets you mount a virtual machine filesystem\n"
@@ -2520,31 +2527,36 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
-"Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
+"Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
 "Użycie:\n"
 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
 "Opcje:\n"
 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
+"  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
+"                       dla opcji -d\n"
 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
-"  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
+"  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
+"  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
+"  -i|--inspector       Automatycznie montuje systemy plików\n"
 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
+"  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
-"  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
+"  -o|--option opcja    Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
-"  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
-"                       standardowego wyjścia błędów)\n"
 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
+"  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs\n"
 
 #: fuse/guestmount.c:1090
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s: must have at least one -a/-d and at least one -m/-i option\n"
-msgstr "%s: musi posiadać co najmniej jedną opcję -a i co najmniej jedną -m\n"
+msgstr ""
+"%s: musi posiadać co najmniej jedną opcję -a/-d i co najmniej jedną -m/-i\n"
 
 #: fuse/guestmount.c:1098
 #, c-format
@@ -2552,7 +2564,7 @@ msgid "%s: you must specify a mountpoint in the host filesystem\n"
 msgstr "%s: należy podać punkt montowania w systemie plików gospodarza\n"
 
 #: inspector/virt-inspector.c:71
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "%s: display information about a virtual machine\n"
 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
@@ -2572,31 +2584,27 @@ msgid ""
 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
 msgstr ""
-"%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
-"%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
-"Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
+"%s: wyświetla informacje o maszynie wirtualnej\n"
+"Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
 "Użycie:\n"
-"  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
+"  %s [--opcje] -d nazwa_domeny plik [plik...]\n"
+"  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...] plik [plik...]\n"
 "Opcje:\n"
-"  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
-"  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
-"                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
-"  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
+"  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
+"  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
+"                       dla opcji -d\n"
+"  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
+"  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
-"  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
-"  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
-"  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
-"  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
-"  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
-"  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
-"  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
-"  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
-"                       standardowego wyjścia błędów)\n"
-"  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
+"  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
+"  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
+"  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
+"  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
+"Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
 
 #: inspector/virt-inspector.c:257
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "%s: no operating system could be detected inside this disk image.\n"
 "\n"
@@ -2611,10 +2619,14 @@ msgid ""
 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
 "information about the disk image as possible.\n"
 msgstr ""
-"Nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
+"%s: nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
 "\n"
 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
-"maszyną wirtualną lub program virt-inspector nie rozumie tego typu systemu.\n"
+"maszyną wirtualną lub biblioteka libguestfs nie rozumie tego typu systemu.\n"
+"\n"
+"UWAGA dla użytkowników systemu Red Hat Enterprise Linux 6: należy\n"
+"zainstalować oddzielny pakiet libguestfs-winsupport, aby uzyskać obsługę\n"
+"gości systemu Windows.\n"
 "\n"
 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
@@ -2622,17 +2634,21 @@ msgstr ""
 #: inspector/virt-inspector.c:282
 #, c-format
 msgid "%s: XML write error at \"%s\": %m\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s: błąd zapisu XML w \"%s\": %m\n"
 
 #: inspector/virt-inspector.c:294
 #, c-format
 msgid "%s: xmlOutputBufferCreateFd: failed to open stdout\n"
 msgstr ""
+"%s: xmlOutputBufferCreateFd: otwarcie standardowego wyjścia nie powiodło "
+"się\n"
 
 #: inspector/virt-inspector.c:302
 #, c-format
 msgid "%s: xmlNewTextWriter: failed to create libxml2 writer\n"
 msgstr ""
+"%s: xmlNewTextWriter: utworzenie modułu zapisującego libxml2 nie powiodło "
+"się\n"
 
 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:158
 msgid "open_guest: first parameter must be a string or an arrayref"
@@ -2762,7 +2778,7 @@ msgid "{filename}: could not read initrd format"
 msgstr "{filename}: nie można odczytać formatu initrd"
 
 #: rescue/virt-rescue.c:59
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "%s: Run a rescue shell on a virtual machine\n"
 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
@@ -2785,38 +2801,37 @@ msgid ""
 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
 msgstr ""
-"%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
-"%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
-"Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
+"%s: uruchamia powłokę ratunkową w maszynie wirtualnej\n"
+"Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
 "Użycie:\n"
-"  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
+"  %s [--opcje] -d nazwa_domeny\n"
+"  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...]\n"
 "Opcje:\n"
-"  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
-"  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
-"                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
-"  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
+"  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
+"  --append opcje_jądra Dołącza opcje jądra\n"
+"  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
+"                       dla opcji -d\n"
+"  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
-"  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
-"  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
-"  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
-"  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
-"  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
-"  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
-"  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
-"  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
-"                       standardowego wyjścia błędów)\n"
-"  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
+"  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
+"  -m|--memsize MB      Ustawia rozmiar pamięci w megabajtach\n"
+"  --network            Włącza sieć\n"
+"  -r|--ro              Dostęp tylko do odczytu\n"
+"  --selinux            Włącza SELinuksa\n"
+"  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
+"  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
+"Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
 
 #: rescue/virt-rescue.c:172
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s: could not parse memory size '%s'\n"
-msgstr "nie można przetworzyć rozmiaru partycji startowej"
+msgstr "%s: nie można przetworzyć rozmiaru pamięci \"%s\"\n"
 
 #: rescue/virt-rescue.c:406
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s: unknown child exit status (%d)\n"
-msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
+msgstr "%s: nieznany stan wyjścia potomka (%d)\n"
 
 #: src/appliance.c:181
 #, c-format
@@ -2831,16 +2846,21 @@ msgstr ""
 #, c-format
 msgid "security: cached appliance %s is not owned by UID %d"
 msgstr ""
+"bezpieczeństwo: przyrząd %s w pamięci podręcznej nie jest własnością UID %d"
 
 #: src/appliance.c:336
 #, c-format
 msgid "security: cached appliance %s is not a directory (mode %o)"
 msgstr ""
+"bezpieczeństwo: przyrząd %s w pamięci podręcznej nie jest katalogiem (tryb "
+"%o)"
 
 #: src/appliance.c:341
 #, c-format
 msgid "security: cached appliance %s is writable by group or other (mode %o)"
 msgstr ""
+"bezpieczeństwo: przyrząd %s w pamięci podręcznej jest zapisywalny przez "
+"grupę lub innych (tryb %o)"
 
 #: src/appliance.c:655
 msgid "external command failed, see earlier error messages"
@@ -2851,13 +2871,15 @@ msgstr ""
 #: src/filearch.c:153
 #, c-format
 msgid "size of %s unreasonable (%<PRIi64> bytes)"
-msgstr ""
+msgstr "rozmiar %s jest nierozsądny (%<PRIi64> bajtów)"
 
 #: src/filearch.c:266
 msgid ""
 "file-architecture API not available since this version of libguestfs was "
 "compiled without PCRE or libmagic libraries"
 msgstr ""
+"API architektury plików jest niedostępne, ponieważ ta wersja biblioteki "
+"libguestfs została skompilowana bez bibliotek PCRE lub libmagic"
 
 #: src/guestfs.c:178
 #, c-format
@@ -2872,18 +2894,17 @@ msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
 #: src/guestfs.c:791
 #, c-format
 msgid "<truncated, original size %zu bytes>"
-msgstr ""
+msgstr "<skrócone, pierwotny rozmiar %zu bajtów>"
 
 #: src/inspect.c:421 src/inspect.c:757 src/inspect.c:2129 src/inspect.c:2172
 #: src/inspect.c:2222
 #, c-format
 msgid "size of %s is unreasonably large (%<PRIi64> bytes)"
-msgstr ""
+msgstr "rozmiar %s jest nierozsądnie duży (%<PRIi64> bajtów)"
 
 #: src/inspect.c:791
-#, fuzzy
 msgid "could not parse /etc/fstab or empty file"
-msgstr "nie można przetworzyć rozmiaru partycji startowej"
+msgstr "nie można przetworzyć pliku /etc/fstab lub pustego pliku"
 
 #: src/inspect.c:1007
 #, c-format
@@ -2891,9 +2912,9 @@ msgid "cannot resolve Windows %%SYSTEMROOT%%"
 msgstr "nie można rozwiązać %%SYSTEMROOT%% systemu Windows"
 
 #: src/inspect.c:1287
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "could not parse integer in version number: %s"
-msgstr "nie można przetworzyć rozmiaru partycji startowej"
+msgstr "nie można przetworzyć liczby całkowitej w numerze wersji: %s"
 
 #: src/inspect.c:1381
 msgid "no inspection data: call guestfs_inspect_os first"
@@ -2910,23 +2931,24 @@ msgstr ""
 
 #: src/inspect.c:1522
 msgid "not a Windows guest, or systemroot could not be determined"
-msgstr ""
+msgstr "nie jest gościem systemu Windows lub nie można określić systemroot"
 
 #: src/inspect.c:1762 src/inspect.c:1784 src/inspect.c:1809
-#, fuzzy
 msgid "unexpected end of output from db_dump command"
-msgstr "nieoczekiwane wyjście polecenia \"du\""
+msgstr "nieoczekiwany koniec wyjścia polecenia db_dump"
 
 #: src/inspect.c:2231
 #, c-format
 msgid "%s: file is empty"
-msgstr ""
+msgstr "%s: plik jest pusty"
 
 #: src/inspect.c:2248
 msgid ""
 "inspection API not available since this version of libguestfs was compiled "
 "without PCRE or hivex libraries"
 msgstr ""
+"API badania jest niedostępne, ponieważ ta wersja biblioteki libguestfs "
+"została skompilowana bez bibliotek PCRE lub hivex"
 
 #: src/launch.c:95
 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
@@ -3075,68 +3097,60 @@ msgid "file receive cancelled by daemon"
 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
 
 #: src/virt.c:90
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "could not connect to libvirt (code %d, domain %d): %s"
-msgstr ""
-"guestfish: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): "
-"%s\n"
+msgstr "nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): %s"
 
 #: src/virt.c:98
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "no libvirt domain called '%s': %s"
-msgstr "guestfish: brak domeny biblioteki libvirt o nazwie \"%s\": %s\n"
+msgstr "brak domeny biblioteki libvirt o nazwie \"%s\": %s"
 
 #: src/virt.c:149
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error reading libvirt XML information: %s"
-msgstr ""
-"guestfish: błąd podczas odczytywania informacji XML biblioteki libvirt o \"%s"
-"\": %s\n"
+msgstr "błąd podczas odczytywania informacji XML biblioteki libvirt: %s"
 
 #: src/virt.c:159
-#, fuzzy
 msgid "unable to parse XML information returned by libvirt"
 msgstr ""
-"guestfish: nie można przetworzyć informacji XML zwróconej przez bibliotekę "
-"libvirt\n"
+"nie można przetworzyć informacji XML zwróconej przez bibliotekę libvirt"
 
 #: src/virt.c:165
-#, fuzzy
 msgid "unable to create new XPath context"
-msgstr "guestfish: nie można utworzyć nowego kontekstu XPath\n"
+msgstr "nie można utworzyć nowego kontekstu XPath"
 
 #: src/virt.c:172
-#, fuzzy
 msgid "unable to evaluate XPath expression"
-msgstr "guestfish: nie można sprawdzić wyrażenia XPath\n"
+msgstr "nie można sprawdzić wyrażenia XPath"
 
 #: src/virt.c:269
-#, fuzzy
 msgid "libvirt domain has no disks"
-msgstr "guestfish: domena \"%s\" biblioteki libvirt nie posiada dysków\n"
+msgstr "domena biblioteki libvirt nie posiada dysków"
 
 #: src/virt.c:322
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error getting domain info: %s"
-msgstr "guestfish: błąd podczas uzyskiwania informacji o domenie \"%s\": %s\n"
+msgstr "błąd podczas uzyskiwania informacji o domenie: %s"
 
 #: src/virt.c:326
-#, fuzzy
 msgid ""
 "error: domain is a live virtual machine.\n"
 "You must use readonly access because write access to a running virtual "
 "machine\n"
 "can cause disk corruption."
 msgstr ""
-"guestfish: błąd: \"%s\" jest aktywną maszyną wirtualną.\n"
-"Należy użyć opcji \"--ro\", ponieważ dostęp do zapisu uruchomionej maszyny "
-"wirtualnej może spowodować uszkodzenie dysku.\n"
+"błąd: domena jest aktywną maszyną wirtualną.\n"
+"Należy użyć dostępu tylko do doczytu, ponieważ dostęp do zapisu\n"
+"uruchomionej maszyny wirtualnej może spowodować uszkodzenie dysku."
 
 #: src/virt.c:352
 msgid ""
 "add-domain API not available since this version of libguestfs was compiled "
 "without libvirt or libxml2"
 msgstr ""
+"API dodawania domen jest niedostępne, ponieważ ta wersja biblioteki "
+"libguestfs została skompilowana bez bibliotek libvirt lub libxml2"
 
 #: test-tool/test-tool.c:82
 #, c-format
@@ -3296,7 +3310,7 @@ msgstr ""
 "polecenia edit"
 
 #: tools/virt-edit.pl:185 tools/virt-tar.pl:238 tools/virt-win-reg.pl:217
-#, fuzzy, perl-brace-format
+#, perl-brace-format
 msgid ""
 "{prog}: No operating system could be detected inside this disk image.\n"
 "\n"
@@ -3307,19 +3321,19 @@ msgid ""
 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
 "information about the disk image as possible.\n"
 msgstr ""
-"Nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
+"{prog}: nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu "
+"dysku.\n"
 "\n"
 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
-"maszyną wirtualną lub program virt-inspector nie rozumie tego typu systemu.\n"
+"maszyną wirtualną lub biblioteka libguestfs nie rozumie tego typu systemu.\n"
 "\n"
 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
 
 #: tools/virt-edit.pl:189 tools/virt-tar.pl:242 tools/virt-win-reg.pl:221
-#, fuzzy, perl-brace-format
+#, perl-brace-format
 msgid "{prog}: multiboot operating systems are not supported.\n"
-msgstr ""
-"systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-ls\n"
+msgstr "{prog}: systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane.\n"
 
 #: tools/virt-edit.pl:221
 msgid "File not changed.\n"
@@ -3649,90 +3663,3 @@ msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można pobrać pliku rejestru: {err}\n"
 #, perl-brace-format
 msgid "virt-win-reg: {p}: could not upload registry file: {err}\n"
 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można wysłać pliku rejestru: {err}\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "failed to create temporary cache directory: %m"
-#~ msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "error renaming temporary cache directory: %m"
-#~ msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
-
-#~ msgid "virt-rescue: no image or VM names rescue given"
-#~ msgstr ""
-#~ "virt-rescue: nie podano obrazu lub nazw maszyn wirtualnych dla polecenia "
-#~ "rescue"
-
-#~ msgid "virt-df: cannot use -h and --csv options together\n"
-#~ msgstr "virt-df: nie można używać opcji -h oraz --csv jednocześnie\n"
-
-#~ msgid "{name} is not the name of a libvirt domain\n"
-#~ msgstr "{name} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
-
-#~ msgid "virt-ls: cannot combine -l and -R options\n"
-#~ msgstr "virt-ls: nie można łączyć opcji -l i -R\n"
-
-#~ msgid "virt-ls: no image, VM names or directory to list given"
-#~ msgstr ""
-#~ "virt-ls: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub katalogu do "
-#~ "wyświetlenia"
-
-#~ msgid "virt-inspector: no image or VM names given"
-#~ msgstr "virt-inspector: nie podano nazw obrazu lub maszyny wirtualnej"
-
-#~ msgid "virt-cat: no image, VM names or filenames to cat given"
-#~ msgstr ""
-#~ "virt-cat: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub nazw plików dla "
-#~ "polecenia cat"
-
-#~ msgid "--fish output is only possible with a single OS\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "wyjście --fish jest możliwe tylko z pojedynczym systemem operacyjnym\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "virt-inspector: no YAML support, try installing perl-YAML or libyaml-"
-#~ "perl\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "virt-inspector: brak obsługi YAML, proszę spróbować zainstalować "
-#~ "bibliotekę perl-YAML lub libyaml-perl\n"
-
-#~ msgid "  Mountpoints:\n"
-#~ msgstr " Punkty montowania:\n"
-
-#~ msgid "  Filesystems:\n"
-#~ msgstr "  Systemy plików:\n"
-
-#~ msgid "  Modprobe aliases:\n"
-#~ msgstr "  Aliasy modprobe:\n"
-
-#~ msgid "  Initrd modules:\n"
-#~ msgstr "  Moduły initrd:\n"
-
-#~ msgid "  Applications:\n"
-#~ msgstr "  Aplikacje:\n"
-
-#~ msgid "  Kernels:\n"
-#~ msgstr "  Jądra:\n"
-
-#~ msgid "  Windows Registry entries:\n"
-#~ msgstr "  Wpisy rejestru systemu Windows:\n"
-
-#~ msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-cat"
-#~ msgstr ""
-#~ "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-"
-#~ "cat"
-
-#~ msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-edit"
-#~ msgstr ""
-#~ "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-"
-#~ "edit"
-
-#~ msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-tar\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez program virt-"
-#~ "tar\n"
-
-#~ msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-win-reg"
-#~ msgstr ""
-#~ "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez program virt-"
-#~ "win-reg"