Updated Polish translations (Piotr Drąg).
authorRichard Jones <rjones@trick.home.annexia.org>
Wed, 29 Jul 2009 15:51:10 +0000 (16:51 +0100)
committerRichard Jones <rjones@trick.home.annexia.org>
Wed, 29 Jul 2009 15:51:10 +0000 (16:51 +0100)
po/pl.po

index 91f9fbe..d383af7 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgstr ""
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
 "POT-Creation-Date: 2009-07-29 16:07+0100\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
 "POT-Creation-Date: 2009-07-29 16:07+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-06-22 21:16+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-07-29 17:31+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -17,58 +17,59 @@ msgstr ""
 #: cat/virt-cat.pl:130
 msgid "virt-cat: no image, VM names or filenames to cat given"
 msgstr ""
 #: cat/virt-cat.pl:130
 msgid "virt-cat: no image, VM names or filenames to cat given"
 msgstr ""
+"virt-cat: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub nazw plików dla cat"
 
 #: cat/virt-cat.pl:156 v2v/virt-v2v.pl:208
 msgid "no root device found in this operating system image"
 
 #: cat/virt-cat.pl:156 v2v/virt-v2v.pl:208
 msgid "no root device found in this operating system image"
-msgstr ""
+msgstr "nie znaleziono urządzenia root w tym obrazie systemu operacyjnego"
 
 #: cat/virt-cat.pl:157
 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-cat"
 
 #: cat/virt-cat.pl:157
 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-cat"
-msgstr ""
+msgstr "systemy operacyjne multiboot nie są obsługiwane przez virt-cat"
 
 #: df/virt-df.pl:258
 msgid "Virtual Machine"
 
 #: df/virt-df.pl:258
 msgid "Virtual Machine"
-msgstr ""
+msgstr "Maszyna wirtualna"
 
 #: df/virt-df.pl:258
 msgid "Filesystem"
 
 #: df/virt-df.pl:258
 msgid "Filesystem"
-msgstr ""
+msgstr "System plików"
 
 #: df/virt-df.pl:261
 msgid "1K-blocks"
 
 #: df/virt-df.pl:261
 msgid "1K-blocks"
-msgstr ""
+msgstr "Bloki 1K"
 
 #: df/virt-df.pl:263
 msgid "Size"
 
 #: df/virt-df.pl:263
 msgid "Size"
-msgstr ""
+msgstr "Rozmiar"
 
 #: df/virt-df.pl:265
 msgid "Used"
 
 #: df/virt-df.pl:265
 msgid "Used"
-msgstr ""
+msgstr "Użyte"
 
 #: df/virt-df.pl:266
 msgid "Available"
 
 #: df/virt-df.pl:266
 msgid "Available"
-msgstr ""
+msgstr "Dostępne"
 
 #: df/virt-df.pl:267
 msgid "Use%"
 
 #: df/virt-df.pl:267
 msgid "Use%"
-msgstr ""
+msgstr "Użycie%"
 
 #: df/virt-df.pl:269
 msgid "Inodes"
 
 #: df/virt-df.pl:269
 msgid "Inodes"
-msgstr ""
+msgstr "I-węzły"
 
 #: df/virt-df.pl:270
 msgid "IUsed"
 
 #: df/virt-df.pl:270
 msgid "IUsed"
-msgstr ""
+msgstr "IUżyte"
 
 #: df/virt-df.pl:271
 msgid "IFree"
 
 #: df/virt-df.pl:271
 msgid "IFree"
-msgstr ""
+msgstr "IWolne"
 
 #: df/virt-df.pl:272
 msgid "IUse%"
 
 #: df/virt-df.pl:272
 msgid "IUse%"
-msgstr ""
+msgstr "IUżycie%"
 
 #: fish/alloc.c:39
 #, c-format
 
 #: fish/alloc.c:39
 #, c-format
@@ -91,7 +92,7 @@ msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
 msgstr "użyj \"%s nazwapliku\", aby zmodyfikować plik\n"
 
 #: fish/fish.c:94
 msgstr "użyj \"%s nazwapliku\", aby zmodyfikować plik\n"
 
 #: fish/fish.c:94
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "guestfish: guest filesystem shell\n"
 "guestfish lets you edit virtual machine filesystems\n"
 msgid ""
 "guestfish: guest filesystem shell\n"
 "guestfish lets you edit virtual machine filesystems\n"
@@ -128,7 +129,9 @@ msgstr ""
 "guestfish umożliwia modyfikowanie systemów pliku maszyn wirtualnych\n"
 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
 "Użycie:\n"
 "guestfish umożliwia modyfikowanie systemów pliku maszyn wirtualnych\n"
 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
 "Użycie:\n"
-"  guestfish [--options] polecenie [: polecenie : polecenie ...]\n"
+"  guestfish [--opcje] polecenie [: polecenie : polecenie ...]\n"
+"  guestfish -i domena-libvirt\n"
+"  guestfish -i obrazy-dysków\n"
 "lub dla trybu interaktywnego:\n"
 "  guestfish\n"
 "lub ze skryptu powłoki:\n"
 "lub dla trybu interaktywnego:\n"
 "  guestfish\n"
 "lub ze skryptu powłoki:\n"
@@ -142,10 +145,17 @@ msgstr ""
 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
 "  -D|--no-dest-paths   Nie uzupełnia ścieżek z systemu plików gościa za\n"
 "                       pomocą Tab\n"
 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
 "  -D|--no-dest-paths   Nie uzupełnia ścieżek z systemu plików gościa za\n"
 "                       pomocą Tab\n"
+"  -f|--file plik       Odczytuje polecenia z pliku\n"
+"  -i|--inspector       Uruchamia virt-inspector, aby uzyskać punkty\n"
+"                       montowania dysków\n"
+"  --listen             Nasłuchuje zdalnych poleceń\n"
 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
+"  --remote[=PID]       Wysyła polecenia do zdalnego guestfish\n"
 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
+"  -x                   Wykonuje echo każdego polecenia przed jego\n"
+"                       wykonaniem\n"
 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy pracę\n"
 "Aby dowiedzieć się więcej, zobacz stronę podręcznika guestfish(1).\n"
 
 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy pracę\n"
 "Aby dowiedzieć się więcej, zobacz stronę podręcznika guestfish(1).\n"
 
@@ -157,7 +167,7 @@ msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
 #: fish/fish.c:198
 #, c-format
 msgid "guestfish: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
 #: fish/fish.c:198
 #, c-format
 msgid "guestfish: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "guestfish: --listen=PID: PID nie był liczbą: %s\n"
 
 #: fish/fish.c:204
 #, c-format
 
 #: fish/fish.c:204
 #, c-format
@@ -165,16 +175,18 @@ msgid ""
 "guestfish: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote "
 "process\n"
 msgstr ""
 "guestfish: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote "
 "process\n"
 msgstr ""
+"guestfish: zdalnie: $GUESTFISH_PID musi być ustawiony na PID zdalnego "
+"procesu\n"
 
 #: fish/fish.c:209
 
 #: fish/fish.c:209
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "guestfish: unknown long option: %s (%d)\n"
 msgid "guestfish: unknown long option: %s (%d)\n"
-msgstr "guestfish: nieoczekiwane polecenie wiersza poleceń 0x%x\n"
+msgstr "guestfish: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
 
 #: fish/fish.c:236
 #, c-format
 msgid "guestfish: only one -f parameter can be given\n"
 
 #: fish/fish.c:236
 #, c-format
 msgid "guestfish: only one -f parameter can be given\n"
-msgstr ""
+msgstr "guestfish: można podać tylko jeden parametr -f\n"
 
 #: fish/fish.c:298
 #, c-format
 
 #: fish/fish.c:298
 #, c-format
@@ -184,32 +196,37 @@ msgstr "guestfish: nieoczekiwane polecenie wiersza poleceń 0x%x\n"
 #: fish/fish.c:310
 #, c-format
 msgid "guestfish: cannot use -i option with -a, -m, --listen or --remote\n"
 #: fish/fish.c:310
 #, c-format
 msgid "guestfish: cannot use -i option with -a, -m, --listen or --remote\n"
-msgstr ""
+msgstr "guestfish: nie można użyć opcji -i z -a, -m, --listen lub --remote\n"
 
 #: fish/fish.c:314
 #, c-format
 msgid "guestfish -i requires a libvirt domain or path(s) to disk image(s)\n"
 
 #: fish/fish.c:314
 #, c-format
 msgid "guestfish -i requires a libvirt domain or path(s) to disk image(s)\n"
-msgstr ""
+msgstr "guestfish -i wymaga domeny libvirt lub ścieżek do obrazów dysków\n"
 
 #: fish/fish.c:322
 #, c-format
 msgid "guestfish: virt-inspector command too long for fixed-size buffer\n"
 msgstr ""
 
 #: fish/fish.c:322
 #, c-format
 msgid "guestfish: virt-inspector command too long for fixed-size buffer\n"
 msgstr ""
+"guestfish: polecenie virt-inspector jest za długie dla bufora o stałym "
+"rozmiarze\n"
 
 #: fish/fish.c:366
 #, c-format
 msgid "guestfish: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
 msgstr ""
 
 #: fish/fish.c:366
 #, c-format
 msgid "guestfish: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
 msgstr ""
+"guestfish: nie można używać opcji --listen i --remote w tym samym czasie\n"
 
 #: fish/fish.c:372
 
 #: fish/fish.c:372
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "guestfish: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
 msgid "guestfish: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
-msgstr "guestfish: nieoczekiwane polecenie wiersza poleceń 0x%x\n"
+msgstr ""
+"guestfish: dodatkowe parametry wiersza poleceń za pomocą flagi --listen\n"
 
 #: fish/fish.c:376
 #, c-format
 msgid "guestfish: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
 msgstr ""
 
 #: fish/fish.c:376
 #, c-format
 msgid "guestfish: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
 msgstr ""
+"guestfish: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
 
 #: fish/fish.c:522
 #, c-format
 
 #: fish/fish.c:522
 #, c-format
@@ -289,17 +306,16 @@ msgid "expand wildcards in command"
 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
 
 #: fish/fish.c:855
 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
 
 #: fish/fish.c:855
-#, fuzzy
 msgid "view a file in the pager"
 msgid "view a file in the pager"
-msgstr "modyfikuje plik w obrazie"
+msgstr "wyświetla plik w pagerze"
 
 #: fish/fish.c:857
 msgid "close and reopen libguestfs handle"
 
 #: fish/fish.c:857
 msgid "close and reopen libguestfs handle"
-msgstr ""
+msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
 
 #: fish/fish.c:859
 msgid "measure time taken to run command"
 
 #: fish/fish.c:859
 msgid "measure time taken to run command"
-msgstr ""
+msgstr "mierzy czas wykonania polecenia"
 
 #: fish/fish.c:871
 #, c-format
 
 #: fish/fish.c:871
 #, c-format
@@ -429,7 +445,7 @@ msgstr ""
 "     help\n"
 
 #: fish/fish.c:927
 "     help\n"
 
 #: fish/fish.c:927
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "more - view a file in the pager\n"
 "     more <filename>\n"
 msgid ""
 "more - view a file in the pager\n"
 "     more <filename>\n"
@@ -445,17 +461,16 @@ msgid ""
 "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
 "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
 msgstr ""
 "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
 "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
 msgstr ""
-"edit - modyfikuje plik w obrazie\n"
-"     edit <nazwapliku>\n"
+"more - wyświetla plik w pagerze\n"
+"     more <nazwapliku>\n"
 "\n"
 "\n"
-"    Jest używane do modyfikowania pliku.\n"
+"    Jest używane do wyświetlania pliku w pagerze.\n"
 "\n"
 "    Jest odpowiednikiem (i jest implementowane przez)\n"
 "\n"
 "    Jest odpowiednikiem (i jest implementowane przez)\n"
-"    wykonania polecenia \"cat\", zmodyfikowania lokalnie, a\n"
-"    następnie wykonania polecenia \"write-file\".\n"
+"    wykonania polecenia \"cat\" i używanie pagera.\n"
 "\n"
 "\n"
-"    Normalnie używa zmiennej $EDITOR, ale jeśli zostanie użyty\n"
-"    alias \"vi\" lub \"emacs\", uzyskane zostaną te edytory.\n"
+"    Normalnie używa zmiennej $PAGER, ale jeśli zostanie użyty\n"
+"    alias \"less\", zawsze będzie używane polecenie \"less\".\n"
 "\n"
 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
 "\n"
 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
@@ -479,6 +494,13 @@ msgid ""
 "this normally, because the handle is closed properly when guestfish\n"
 "exits.  However this is occasionally useful for testing.\n"
 msgstr ""
 "this normally, because the handle is closed properly when guestfish\n"
 "exits.  However this is occasionally useful for testing.\n"
 msgstr ""
+"reopen - zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs\n"
+"     reopen\n"
+"\n"
+"Zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs. Zwykle użycie\n"
+"tego nie jest wymagane, ponieważ program obsługi jest właściwie\n"
+"zamykany, kiedy guestfish kończy działania. Mimo to może być czasem\n"
+"przydatne do testowania.\n"
 
 #: fish/fish.c:953
 #, c-format
 
 #: fish/fish.c:953
 #, c-format
@@ -489,6 +511,10 @@ msgid ""
 "    This runs <command> as usual, and prints the elapsed\n"
 "    time afterwards.\n"
 msgstr ""
 "    This runs <command> as usual, and prints the elapsed\n"
 "    time afterwards.\n"
 msgstr ""
+"time - mierzy czas wykonania polecenia\n"
+"    time <polecenie> [<parametry> ...]\n"
+"\n"
+"    Wykonuje <polecenie> i wyświetla czas, jaki upłynął.\n"
 
 #: fish/fish.c:959
 #, c-format
 
 #: fish/fish.c:959
 #, c-format
@@ -499,27 +525,27 @@ msgstr ""
 #: fish/glob.c:52
 #, c-format
 msgid "use 'glob command [args...]'\n"
 #: fish/glob.c:52
 #, c-format
 msgid "use 'glob command [args...]'\n"
-msgstr ""
+msgstr "użyj \"glob polecenie [parametry...]\"\n"
 
 #: fish/glob.c:72
 #, c-format
 msgid "glob: guestfs_glob_expand call failed: %s\n"
 
 #: fish/glob.c:72
 #, c-format
 msgid "glob: guestfs_glob_expand call failed: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "glob: wywołanie guestfs_glob_expand nie powiodło się: %s\n"
 
 #: fish/lcd.c:34
 #, c-format
 msgid "use 'lcd directory' to change local directory\n"
 
 #: fish/lcd.c:34
 #, c-format
 msgid "use 'lcd directory' to change local directory\n"
-msgstr ""
+msgstr "użyj \"lcd folder\", aby zmienić lokalny folder\n"
 
 #: fish/more.c:40
 
 #: fish/more.c:40
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "use '%s filename' to page a file\n"
 msgid "use '%s filename' to page a file\n"
-msgstr "użyj \"%s nazwapliku\", aby zmodyfikować plik\n"
+msgstr "użyj \"%s nazwapliku\", aby wyświetlić plik\n"
 
 #: fish/rc.c:134
 #, c-format
 msgid "guestfish: protocol error: could not read 'hello' message\n"
 
 #: fish/rc.c:134
 #, c-format
 msgid "guestfish: protocol error: could not read 'hello' message\n"
-msgstr ""
+msgstr "guestfish: błąd protokołu: nie można odczytać komunikatu \"hello\"\n"
 
 #: fish/rc.c:139
 #, c-format
 
 #: fish/rc.c:139
 #, c-format
@@ -527,119 +553,126 @@ msgid ""
 "guestfish: protocol error: version mismatch, server version '%s' does not "
 "match client version '%s'.  The two versions must match exactly.\n"
 msgstr ""
 "guestfish: protocol error: version mismatch, server version '%s' does not "
 "match client version '%s'.  The two versions must match exactly.\n"
 msgstr ""
+"guestfish: błąd protokołu: wersja się nie zgadza, wersja serwera \"%s\" nie "
+"zgadza się z wersją klienta \"%s\". Obie wersje muszą się dokładnie "
+"zgadzać.\n"
 
 #: fish/rc.c:213 fish/rc.c:227
 #, c-format
 msgid "guestfish: remote: looks like the server is not running\n"
 
 #: fish/rc.c:213 fish/rc.c:227
 #, c-format
 msgid "guestfish: remote: looks like the server is not running\n"
-msgstr ""
+msgstr "guestfish: zdalnie: wygląda na to, że serwer nie jest uruchomiony\n"
 
 #: fish/rc.c:237 fish/rc.c:251
 #, c-format
 msgid "guestfish: protocol error: could not send initial greeting to server\n"
 msgstr ""
 
 #: fish/rc.c:237 fish/rc.c:251
 #, c-format
 msgid "guestfish: protocol error: could not send initial greeting to server\n"
 msgstr ""
+"guestfish: błąd protokołu: nie można wysłać początkowego powitania do "
+"serwera\n"
 
 #: fish/rc.c:262
 #, c-format
 msgid "guestfish: protocol error: could not decode reply from server\n"
 
 #: fish/rc.c:262
 #, c-format
 msgid "guestfish: protocol error: could not decode reply from server\n"
-msgstr ""
+msgstr "guestfish: błąd protokołu: nie można dekodować odpowiedzi od serwera\n"
 
 #: fish/reopen.c:36
 #, c-format
 msgid "'reopen' command takes no parameters\n"
 
 #: fish/reopen.c:36
 #, c-format
 msgid "'reopen' command takes no parameters\n"
-msgstr ""
+msgstr "polecenie \"reopen\" nie przyjmuje parametrów\n"
 
 #: fish/reopen.c:46
 
 #: fish/reopen.c:46
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "reopen: guestfs_create: failed to create handle\n"
 msgid "reopen: guestfs_create: failed to create handle\n"
-msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
+msgstr "reopen: guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
 
 #: fish/time.c:35
 #, c-format
 msgid "use 'time command [args...]'\n"
 
 #: fish/time.c:35
 #, c-format
 msgid "use 'time command [args...]'\n"
-msgstr ""
+msgstr "użyj \"time polecenie [parametry...]\"\n"
 
 #: inspector/virt-inspector.pl:205
 msgid "virt-inspector: no image or VM names given"
 
 #: inspector/virt-inspector.pl:205
 msgid "virt-inspector: no image or VM names given"
-msgstr ""
+msgstr "virt-inspector: nie podano nazw obrazu lub maszyny wirtualnej"
 
 #: inspector/virt-inspector.pl:302
 msgid "--fish output is only possible with a single OS\n"
 msgstr ""
 
 #: inspector/virt-inspector.pl:302
 msgid "--fish output is only possible with a single OS\n"
 msgstr ""
+"wyjście --fish jest możliwe tylko za pomocą jednego systemu operacyjnego\n"
 
 #: inspector/virt-inspector.pl:328
 msgid "virt-inspector: no YAML support\n"
 
 #: inspector/virt-inspector.pl:328
 msgid "virt-inspector: no YAML support\n"
-msgstr ""
+msgstr "virt-inspector: brak obsługi YAML\n"
 
 #: inspector/virt-inspector.pl:366
 msgid "  Mountpoints:\n"
 
 #: inspector/virt-inspector.pl:366
 msgid "  Mountpoints:\n"
-msgstr ""
+msgstr "  Punkty montowania:\n"
 
 #: inspector/virt-inspector.pl:372
 msgid "  Filesystems:\n"
 
 #: inspector/virt-inspector.pl:372
 msgid "  Filesystems:\n"
-msgstr ""
+msgstr "  Systemy plików:\n"
 
 #: inspector/virt-inspector.pl:390
 msgid "  Modprobe aliases:\n"
 
 #: inspector/virt-inspector.pl:390
 msgid "  Modprobe aliases:\n"
-msgstr ""
+msgstr "  Aliasy modprobe:\n"
 
 #: inspector/virt-inspector.pl:401
 msgid "  Initrd modules:\n"
 
 #: inspector/virt-inspector.pl:401
 msgid "  Initrd modules:\n"
-msgstr ""
+msgstr "  Moduły initrd:\n"
 
 #: inspector/virt-inspector.pl:410
 msgid "  Applications:\n"
 
 #: inspector/virt-inspector.pl:410
 msgid "  Applications:\n"
-msgstr ""
+msgstr "  Aplikacje:\n"
 
 #: inspector/virt-inspector.pl:416
 msgid "  Kernels:\n"
 
 #: inspector/virt-inspector.pl:416
 msgid "  Kernels:\n"
-msgstr ""
+msgstr "  Jądra:\n"
 
 #: inspector/virt-inspector.pl:427
 msgid "  Windows Registry entries:\n"
 
 #: inspector/virt-inspector.pl:427
 msgid "  Windows Registry entries:\n"
-msgstr ""
+msgstr "  Wpisy rejestru Windows:\n"
 
 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:135
 msgid "open_guest: first parameter must be a string or an arrayref"
 
 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:135
 msgid "open_guest: first parameter must be a string or an arrayref"
-msgstr ""
+msgstr "open_guest: pierwszy parametr musi być łańcuchem lub arrayref"
 
 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:142
 #, perl-brace-format
 msgid "guest image {imagename} does not exist or is not readable"
 
 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:142
 #, perl-brace-format
 msgid "guest image {imagename} does not exist or is not readable"
-msgstr ""
+msgstr "obraz gościa {imagename} nie istnieje lub jest nieczytelny"
 
 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:147
 msgid ""
 "open_guest: no libvirt support (install Sys::Virt, XML::XPath and XML::"
 "XPath::XMLParser)"
 msgstr ""
 
 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:147
 msgid ""
 "open_guest: no libvirt support (install Sys::Virt, XML::XPath and XML::"
 "XPath::XMLParser)"
 msgstr ""
+"open_guest: brak obsługi libvirt (zainstaluj Sys::Virt, XML::XPath i XML::"
+"XPath::XMLParser)"
 
 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:152
 
 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:152
-#, fuzzy
 msgid "open_guest: too many domains listed on command line"
 msgid "open_guest: too many domains listed on command line"
-msgstr "guestfish: puste polecenie wiersza poleceń\n"
+msgstr "open_guest: za dużo domen w wierszu poleceń"
 
 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:156
 msgid "open_guest: cannot connect to libvirt"
 
 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:156
 msgid "open_guest: cannot connect to libvirt"
-msgstr ""
+msgstr "open_guest: nie można połączyć się z libvirt"
 
 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:175
 #, perl-brace-format
 msgid "{imagename} is not the name of an inactive libvirt domain\n"
 
 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:175
 #, perl-brace-format
 msgid "{imagename} is not the name of an inactive libvirt domain\n"
-msgstr ""
+msgstr "{imagename} nie jest nazwą nieaktywnej domeny libvirt\n"
 
 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:178
 #, perl-brace-format
 msgid "{imagename} is not the name of a libvirt domain\n"
 
 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:178
 #, perl-brace-format
 msgid "{imagename} is not the name of a libvirt domain\n"
-msgstr ""
+msgstr "{imagename} nie jest nazwą domeny libvirt\n"
 
 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:190
 #, perl-brace-format
 msgid "{imagename} seems to have no disk devices\n"
 
 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:190
 #, perl-brace-format
 msgid "{imagename} seems to have no disk devices\n"
-msgstr ""
+msgstr "{imagename} wydaje się nie mieć żadnych urządzeń dysków\n"
 
 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:274
 msgid "resolve_windows_path: path must start with a / character"
 
 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:274
 msgid "resolve_windows_path: path must start with a / character"
-msgstr ""
+msgstr "resolve_windows_path: ścieżka musi zaczynać się od znaku /"
 
 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:397
 #, perl-brace-format
 
 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:397
 #, perl-brace-format
@@ -649,7 +682,7 @@ msgstr ""
 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:440
 #, fuzzy, perl-brace-format
 msgid "cpio command failed: {error}"
 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:440
 #, fuzzy, perl-brace-format
 msgid "cpio command failed: {error}"
-msgstr "zewnętrzne polecenie nie powiodło się: %s"
+msgstr "polecenie reged nie powiodło się: {errormsg}"
 
 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:452
 #, perl-brace-format
 
 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:452
 #, perl-brace-format
@@ -662,39 +695,39 @@ msgid "file_architecture: unknown architecture: {path}"
 msgstr ""
 
 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1007
 msgstr ""
 
 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1007
-#, fuzzy, perl-brace-format
+#, perl-brace-format
 msgid "reged command failed: {errormsg}"
 msgid "reged command failed: {errormsg}"
-msgstr "zewnętrzne polecenie nie powiodło się: %s"
+msgstr "polecenie reged nie powiodło się: {errormsg}"
 
 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1016
 #, perl-brace-format
 msgid "no output from reged command: {errormsg}"
 
 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1016
 #, perl-brace-format
 msgid "no output from reged command: {errormsg}"
-msgstr ""
+msgstr "brak wyjście polecenia reged: {errormsg}"
 
 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1202
 #, perl-brace-format
 msgid "unknown filesystem label {label}\n"
 
 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1202
 #, perl-brace-format
 msgid "unknown filesystem label {label}\n"
-msgstr ""
+msgstr "nieznana etykieta systemu plików {label}\n"
 
 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1212
 #, perl-brace-format
 msgid "unknown filesystem UUID {uuid}\n"
 
 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1212
 #, perl-brace-format
 msgid "unknown filesystem UUID {uuid}\n"
-msgstr ""
+msgstr "nieznany UUID systemu plików {uuid}\n"
 
 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1235
 #, perl-brace-format
 msgid "unknown filesystem {fs}\n"
 
 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1235
 #, perl-brace-format
 msgid "unknown filesystem {fs}\n"
-msgstr ""
+msgstr "nieznany system plików {fs}\n"
 
 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1488
 #, perl-brace-format
 msgid "{path} doesn't match augeas pattern"
 
 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1488
 #, perl-brace-format
 msgid "{path} doesn't match augeas pattern"
-msgstr ""
+msgstr "{path} nie zgadza się z wzorem augeas"
 
 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1538
 #, perl-brace-format
 msgid "{filename}: could not read initrd format"
 
 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1538
 #, perl-brace-format
 msgid "{filename}: could not read initrd format"
-msgstr ""
+msgstr "{filename}: nie można odczytać formatu initrd"
 
 #: src/guestfs.c:309
 #, c-format
 
 #: src/guestfs.c:309
 #, c-format
@@ -761,6 +794,8 @@ msgid ""
 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
 "the LIBGUESTFS_QEMU environment variable."
 msgstr ""
 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
 "the LIBGUESTFS_QEMU environment variable."
 msgstr ""
+"%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
+"ścieżce, spróbuj ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
 
 #: src/guestfs.c:1440
 msgid "qemu has finished launching already"
 
 #: src/guestfs.c:1440
 msgid "qemu has finished launching already"
@@ -968,76 +1003,95 @@ msgid ""
 "  --timeout n\n"
 "  -t n           Set launch timeout (default: %d seconds)\n"
 msgstr ""
 "  --timeout n\n"
 "  -t n           Set launch timeout (default: %d seconds)\n"
 msgstr ""
+"libguestfs-test-tool: interaktywne narzędzie testowania\n"
+"Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
+"Użycie:\n"
+"  libguestfs-test-tool [--opcje]\n"
+"Opcje:\n"
+"  --help         Wyświetla użycie\n"
+"  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
+"                 Program pomocniczy (domyślnie: %s)\n"
+"  --qemudir folder Podaje folder źródłowy QEMU\n"
+"  --qemu QEMU    Podaje plik binarny QEMU\n"
+"  --timeout n\n"
+"  -t n           Ustawia czas oczekiwania na uruchomienie\n"
+"                 (domyślnie: %d sekundy)\n"
 
 #: test-tool/test-tool.c:111
 
 #: test-tool/test-tool.c:111
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: unknown long option: %s (%d)\n"
 msgid "libguestfs-test-tool: unknown long option: %s (%d)\n"
-msgstr "guestfish: nieoczekiwane polecenie wiersza poleceń 0x%x\n"
+msgstr "libguestfs-test-tool: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
 
 #: test-tool/test-tool.c:120
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: invalid timeout: %s\n"
 
 #: test-tool/test-tool.c:120
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: invalid timeout: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "libguestfs-test-tool: nieprawidłowy czas oczekiwania: %s\n"
 
 #: test-tool/test-tool.c:132
 
 #: test-tool/test-tool.c:132
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: unexpected command line option 0x%x\n"
 msgid "libguestfs-test-tool: unexpected command line option 0x%x\n"
-msgstr "guestfish: nieoczekiwane polecenie wiersza poleceń 0x%x\n"
+msgstr "libguestfs-test-tool: nieoczekiwana opcja wiersza poleceń 0x%x\n"
 
 #: test-tool/test-tool.c:155
 
 #: test-tool/test-tool.c:155
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: failed to create libguestfs handle\n"
 msgid "libguestfs-test-tool: failed to create libguestfs handle\n"
-msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
+msgstr ""
+"libguestfs-test-tool: utworzenie programu obsługi libguestfs nie powiodło "
+"się\n"
 
 #: test-tool/test-tool.c:160 test-tool/test-tool.c:166
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: failed to add drive '%s'\n"
 
 #: test-tool/test-tool.c:160 test-tool/test-tool.c:166
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: failed to add drive '%s'\n"
-msgstr ""
+msgstr "libguestfs-test-tool: dodanie napędu \"%s\" nie powiodło się\n"
 
 #: test-tool/test-tool.c:174
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
 
 #: test-tool/test-tool.c:174
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
-msgstr ""
+msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version nie powiodło się\n"
 
 #: test-tool/test-tool.c:191
 
 #: test-tool/test-tool.c:191
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
-msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
+msgstr "libguestfs-test-tool: uruchomienie przyrządu nie powiodło się\n"
 
 #: test-tool/test-tool.c:202
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: failed or timed out in 'wait_ready'\n"
 msgstr ""
 
 #: test-tool/test-tool.c:202
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: failed or timed out in 'wait_ready'\n"
 msgstr ""
+"libguestfs-test-tool: \"wait_ready\" nie powiodło się lub przekroczyło czas "
+"oczekiwania\n"
 
 #: test-tool/test-tool.c:214
 
 #: test-tool/test-tool.c:214
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run sfdisk\n"
 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run sfdisk\n"
-msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
+msgstr "libguestfs-test-tool: wykonanie sfdisk nie powiodło się\n"
 
 #: test-tool/test-tool.c:220
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
 
 #: test-tool/test-tool.c:220
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
-msgstr ""
+msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 nie powiodło się\n"
 
 #: test-tool/test-tool.c:226
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
 
 #: test-tool/test-tool.c:226
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
-msgstr ""
+msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sda1 w / nie powiodło się\n"
 
 #: test-tool/test-tool.c:232
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkdir /iso\n"
 
 #: test-tool/test-tool.c:232
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkdir /iso\n"
-msgstr ""
+msgstr "libguestfs-test-tool: utworzenie folderu /iso nie powiodło się\n"
 
 #: test-tool/test-tool.c:238
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sdb on /iso\n"
 
 #: test-tool/test-tool.c:238
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sdb on /iso\n"
-msgstr ""
+msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sdb w /iso nie powiodło się\n"
 
 #: test-tool/test-tool.c:246
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: could not run helper program, or helper failed\n"
 msgstr ""
 
 #: test-tool/test-tool.c:246
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: could not run helper program, or helper failed\n"
 msgstr ""
+"libguestfs-test-tool: nie można uruchomić programu pomocniczego lub program "
+"nie powiódł się\n"
 
 #: test-tool/test-tool.c:277
 #, c-format
 
 #: test-tool/test-tool.c:277
 #, c-format
@@ -1045,16 +1099,18 @@ msgid ""
 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
 "--qemu/--qemudir options cannot be used.\n"
 msgstr ""
 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
 "--qemu/--qemudir options cannot be used.\n"
 msgstr ""
+"Zmienna środowiskowa LIBGUESTFS_QEMU jest już ustawiona, więc nie można\n"
+"użyć opcji --qemu/--qemudir.\n"
 
 #: test-tool/test-tool.c:285
 #, c-format
 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
 
 #: test-tool/test-tool.c:285
 #, c-format
 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
-msgstr ""
+msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
 
 #: test-tool/test-tool.c:299
 #, c-format
 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
 
 #: test-tool/test-tool.c:299
 #, c-format
 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s: nie wygląda jak folder źródłowy QEMU\n"
 
 #: test-tool/test-tool.c:348
 #, c-format
 
 #: test-tool/test-tool.c:348
 #, c-format
@@ -1064,11 +1120,15 @@ msgid ""
 "\n"
 "Use the --helper option to specify the location of this program.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "Use the --helper option to specify the location of this program.\n"
 msgstr ""
+"Program pomocniczy narzędzia testowania \"libguestfs-test-tool-helper\" nie\n"
+"jest dostępny. Oczekiwano znalezienie go w \"%s\"\n"
+"\n"
+"Użyj opcji --helper, aby podać położenie tego programu.\n"
 
 #: test-tool/test-tool.c:364
 
 #: test-tool/test-tool.c:364
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "command failed: %s"
 msgid "command failed: %s"
-msgstr "zewnętrzne polecenie nie powiodło się: %s"
+msgstr "polecenie nie powiodło się: %s"
 
 #: test-tool/test-tool.c:372
 #, c-format
 
 #: test-tool/test-tool.c:372
 #, c-format
@@ -1077,16 +1137,18 @@ msgid ""
 "is not statically linked.  This is a build error when this test tool\n"
 "was built.\n"
 msgstr ""
 "is not statically linked.  This is a build error when this test tool\n"
 "was built.\n"
 msgstr ""
+"Program pomocniczy narzędzia testowania %s\n"
+"nie jest skonsolidowany statycznie. Jest to błąd budowania.\n"
 
 #: test-tool/test-tool.c:406
 
 #: test-tool/test-tool.c:406
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "mkisofs command failed: %s\n"
 msgid "mkisofs command failed: %s\n"
-msgstr "zewnętrzne polecenie nie powiodło się: %s"
+msgstr "polecenie mkisofs nie powiodło się: %s\n"
 
 #: v2v/virt-v2v.pl:174
 msgid "virt-v2v: no image or VM names given"
 
 #: v2v/virt-v2v.pl:174
 msgid "virt-v2v: no image or VM names given"
-msgstr ""
+msgstr "virt-v2v: nie podano nazw obrazu lub maszyny wirtualnej"
 
 #: v2v/virt-v2v.pl:209
 msgid "multiboot operating systems are not supported by v2v"
 
 #: v2v/virt-v2v.pl:209
 msgid "multiboot operating systems are not supported by v2v"
-msgstr ""
+msgstr "systemy operacyjne multiboot nie są obsługiwane przez v2v"