Prepare for version 1.0.79.
[libguestfs.git] / po / pl.po
1 # translation of pl.po to Polish
2 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009.
3 #
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: pl\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
8 "POT-Creation-Date: 2009-11-18 13:28+0000\n"
9 "PO-Revision-Date: 2009-10-04 23:10+0200\n"
10 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
11 "Language-Team: Polish <fedora-trans-pl@redhat.com>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: fish/alloc.c:39
17 #, c-format
18 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
19 msgstr "należy użyć \"alloc plik rozmiar\", aby utworzyć obraz\n"
20
21 #: fish/alloc.c:47 fish/alloc.c:94
22 #, c-format
23 msgid "can't allocate or add disks after launching\n"
24 msgstr "bez przydzielania lub dodawania dysków po uruchomieniu\n"
25
26 #: fish/alloc.c:86
27 #, fuzzy, c-format
28 msgid "use 'sparse file size' to create a sparse image\n"
29 msgstr "należy użyć \"alloc plik rozmiar\", aby utworzyć obraz\n"
30
31 #: fish/alloc.c:151 fish/alloc.c:158
32 #, c-format
33 msgid "could not parse size specification '%s'\n"
34 msgstr "nie można przetworzyć określenia rozmiaru \"%s\"\n"
35
36 #: fish/cmds.c:33
37 msgid "Command"
38 msgstr "Polecenie"
39
40 #: fish/cmds.c:33
41 msgid "Description"
42 msgstr "Opis"
43
44 #: fish/cmds.c:35 fish/cmds.c:298
45 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
46 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
47
48 #: fish/cmds.c:36 fish/cmds.c:295
49 msgid "add an image to examine or modify"
50 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
51
52 #: fish/cmds.c:37 fish/cmds.c:301
53 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
54 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
55
56 #: fish/cmds.c:38 fish/cmds.c:436
57 msgid "close the current Augeas handle"
58 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
59
60 #: fish/cmds.c:39 fish/cmds.c:442
61 msgid "define an Augeas node"
62 msgstr "określa węzeł Augeas"
63
64 #: fish/cmds.c:40 fish/cmds.c:439
65 msgid "define an Augeas variable"
66 msgstr "określa zmienną Augeas"
67
68 #: fish/cmds.c:41 fish/cmds.c:445
69 msgid "look up the value of an Augeas path"
70 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
71
72 #: fish/cmds.c:42 fish/cmds.c:433
73 msgid "create a new Augeas handle"
74 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
75
76 #: fish/cmds.c:43 fish/cmds.c:451
77 msgid "insert a sibling Augeas node"
78 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
79
80 #: fish/cmds.c:44 fish/cmds.c:466
81 msgid "load files into the tree"
82 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
83
84 #: fish/cmds.c:45 fish/cmds.c:469
85 msgid "list Augeas nodes under augpath"
86 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
87
88 #: fish/cmds.c:46 fish/cmds.c:460
89 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
90 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
91
92 #: fish/cmds.c:47 fish/cmds.c:457
93 msgid "move Augeas node"
94 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
95
96 #: fish/cmds.c:48 fish/cmds.c:454
97 msgid "remove an Augeas path"
98 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
99
100 #: fish/cmds.c:49 fish/cmds.c:463
101 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
102 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
103
104 #: fish/cmds.c:50 fish/cmds.c:448
105 msgid "set Augeas path to value"
106 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
107
108 #: fish/cmds.c:51 fish/cmds.c:577
109 msgid "flush device buffers"
110 msgstr "czyści bufory urządzenia"
111
112 #: fish/cmds.c:52 fish/cmds.c:565
113 msgid "get blocksize of block device"
114 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
115
116 #: fish/cmds.c:53 fish/cmds.c:559
117 msgid "is block device set to read-only"
118 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
119
120 #: fish/cmds.c:54 fish/cmds.c:574
121 msgid "get total size of device in bytes"
122 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
123
124 #: fish/cmds.c:55 fish/cmds.c:562
125 msgid "get sectorsize of block device"
126 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
127
128 #: fish/cmds.c:56 fish/cmds.c:571
129 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
130 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
131
132 #: fish/cmds.c:57 fish/cmds.c:580
133 msgid "reread partition table"
134 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
135
136 #: fish/cmds.c:58 fish/cmds.c:568
137 msgid "set blocksize of block device"
138 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
139
140 #: fish/cmds.c:59 fish/cmds.c:553
141 msgid "set block device to read-only"
142 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
143
144 #: fish/cmds.c:60 fish/cmds.c:556
145 msgid "set block device to read-write"
146 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
147
148 #: fish/cmds.c:61 fish/cmds.c:976
149 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
150 msgstr ""
151
152 #: fish/cmds.c:62 fish/cmds.c:397
153 msgid "list the contents of a file"
154 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
155
156 #: fish/cmds.c:63 fish/cmds.c:589
157 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
158 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
159
160 #: fish/cmds.c:64 fish/cmds.c:487
161 msgid "change file mode"
162 msgstr "zmienia tryb pliku"
163
164 #: fish/cmds.c:65 fish/cmds.c:130 fish/cmds.c:490 fish/cmds.c:994
165 msgid "change file owner and group"
166 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
167
168 #: fish/cmds.c:66 fish/cmds.c:535
169 msgid "run a command from the guest filesystem"
170 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
171
172 #: fish/cmds.c:67 fish/cmds.c:538
173 msgid "run a command, returning lines"
174 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
175
176 #: fish/cmds.c:68 fish/cmds.c:304
177 msgid "add qemu parameters"
178 msgstr "dodaje parametry QEMU"
179
180 #: fish/cmds.c:69 fish/cmds.c:646
181 msgid "copy a file"
182 msgstr "kopiuje plik"
183
184 #: fish/cmds.c:70 fish/cmds.c:649
185 msgid "copy a file or directory recursively"
186 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
187
188 #: fish/cmds.c:71 fish/cmds.c:613
189 msgid "debugging and internals"
190 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
191
192 #: fish/cmds.c:72 fish/cmds.c:760
193 msgid "report file system disk space usage"
194 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
195
196 #: fish/cmds.c:73 fish/cmds.c:763
197 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
198 msgstr ""
199 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
200
201 #: fish/cmds.c:74 fish/cmds.c:658
202 msgid "return kernel messages"
203 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
204
205 #: fish/cmds.c:75 fish/cmds.c:586
206 msgid "download a file to the local machine"
207 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
208
209 #: fish/cmds.c:76 fish/cmds.c:655
210 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
211 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
212
213 #: fish/cmds.c:77 fish/cmds.c:766
214 msgid "estimate file space usage"
215 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
216
217 #: fish/cmds.c:78 fish/cmds.c:709
218 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
219 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
220
221 #: fish/cmds.c:79 fish/cmds.c:970
222 msgid "echo arguments back to the client"
223 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
224
225 #: fish/cmds.c:80 fish/cmds.c:81 fish/cmds.c:85 fish/cmds.c:86 fish/cmds.c:109
226 #: fish/cmds.c:110 fish/cmds.c:274 fish/cmds.c:275 fish/cmds.c:278
227 #: fish/cmds.c:279 fish/cmds.c:281 fish/cmds.c:282 fish/cmds.c:838
228 #: fish/cmds.c:841 fish/cmds.c:844 fish/cmds.c:847 fish/cmds.c:850
229 #: fish/cmds.c:853 fish/cmds.c:856 fish/cmds.c:859 fish/cmds.c:862
230 #: fish/cmds.c:865 fish/cmds.c:868 fish/cmds.c:871
231 msgid "return lines matching a pattern"
232 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
233
234 #: fish/cmds.c:82 fish/cmds.c:664
235 msgid "test if two files have equal contents"
236 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
237
238 #: fish/cmds.c:83 fish/cmds.c:493
239 msgid "test if file or directory exists"
240 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
241
242 #: fish/cmds.c:84 fish/cmds.c:892
243 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
244 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
245
246 #: fish/cmds.c:87 fish/cmds.c:532
247 msgid "determine file type"
248 msgstr "określa typ pliku"
249
250 #: fish/cmds.c:88 fish/cmds.c:1030
251 msgid "fill a file with octets"
252 msgstr ""
253
254 #: fish/cmds.c:89 fish/cmds.c:706
255 msgid "find all files and directories"
256 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
257
258 #: fish/cmds.c:90 fish/cmds.c:973
259 #, fuzzy
260 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
261 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
262
263 #: fish/cmds.c:91 fish/cmds.c:637
264 msgid "run the filesystem checker"
265 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
266
267 #: fish/cmds.c:92 fish/cmds.c:322
268 msgid "get the additional kernel options"
269 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
270
271 #: fish/cmds.c:93 fish/cmds.c:328
272 msgid "get autosync mode"
273 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
274
275 #: fish/cmds.c:94 fish/cmds.c:379
276 msgid "get direct appliance mode flag"
277 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
278
279 #: fish/cmds.c:95 fish/cmds.c:628
280 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
281 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
282
283 #: fish/cmds.c:96 fish/cmds.c:634
284 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
285 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
286
287 #: fish/cmds.c:97 fish/cmds.c:355
288 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
289 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
290
291 #: fish/cmds.c:98 fish/cmds.c:316
292 msgid "get the search path"
293 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
294
295 #: fish/cmds.c:99 fish/cmds.c:358
296 msgid "get PID of qemu subprocess"
297 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
298
299 #: fish/cmds.c:100 fish/cmds.c:310
300 msgid "get the qemu binary"
301 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
302
303 #: fish/cmds.c:101 fish/cmds.c:385
304 #, fuzzy
305 msgid "get recovery process enabled flag"
306 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
307
308 #: fish/cmds.c:102 fish/cmds.c:367
309 msgid "get SELinux enabled flag"
310 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
311
312 #: fish/cmds.c:103 fish/cmds.c:349
313 msgid "get the current state"
314 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
315
316 #: fish/cmds.c:104 fish/cmds.c:373
317 msgid "get command trace enabled flag"
318 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
319
320 #: fish/cmds.c:105 fish/cmds.c:334
321 msgid "get verbose mode"
322 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
323
324 #: fish/cmds.c:106 fish/cmds.c:943
325 msgid "get SELinux security context"
326 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
327
328 #: fish/cmds.c:107 fish/cmds.c:131 fish/cmds.c:808 fish/cmds.c:811
329 msgid "list extended attributes of a file or directory"
330 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
331
332 #: fish/cmds.c:108 fish/cmds.c:724
333 msgid "expand a wildcard path"
334 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
335
336 #: fish/cmds.c:111 fish/cmds.c:643
337 msgid "install GRUB"
338 msgstr "instaluje program GRUB"
339
340 #: fish/cmds.c:112 fish/cmds.c:748
341 msgid "return first 10 lines of a file"
342 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
343
344 #: fish/cmds.c:113 fish/cmds.c:751
345 msgid "return first N lines of a file"
346 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
347
348 #: fish/cmds.c:114 fish/cmds.c:673
349 msgid "dump a file in hexadecimal"
350 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
351
352 #: fish/cmds.c:115 fish/cmds.c:769
353 msgid "list files in an initrd"
354 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
355
356 #: fish/cmds.c:116 fish/cmds.c:925
357 msgid "add an inotify watch"
358 msgstr "dodaje obserwację inotify"
359
360 #: fish/cmds.c:117 fish/cmds.c:937
361 msgid "close the inotify handle"
362 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
363
364 #: fish/cmds.c:118 fish/cmds.c:934
365 msgid "return list of watched files that had events"
366 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
367
368 #: fish/cmds.c:119 fish/cmds.c:922
369 msgid "create an inotify handle"
370 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
371
372 #: fish/cmds.c:120 fish/cmds.c:931
373 msgid "return list of inotify events"
374 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
375
376 #: fish/cmds.c:121 fish/cmds.c:928
377 msgid "remove an inotify watch"
378 msgstr "usuwa obserwację inotify"
379
380 #: fish/cmds.c:122 fish/cmds.c:346
381 msgid "is busy processing a command"
382 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
383
384 #: fish/cmds.c:123 fish/cmds.c:340
385 msgid "is in configuration state"
386 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
387
388 #: fish/cmds.c:124 fish/cmds.c:125 fish/cmds.c:496 fish/cmds.c:499
389 msgid "test if file exists"
390 msgstr "testuje, czy plik istnieje"
391
392 #: fish/cmds.c:126 fish/cmds.c:343
393 msgid "is launching subprocess"
394 msgstr "uruchamia podprocesy"
395
396 #: fish/cmds.c:127 fish/cmds.c:337
397 msgid "is ready to accept commands"
398 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
399
400 #: fish/cmds.c:128 fish/cmds.c:292
401 msgid "kill the qemu subprocess"
402 msgstr "niszczy podproces QEMU"
403
404 #: fish/cmds.c:129 fish/cmds.c:289
405 msgid "launch the qemu subprocess"
406 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
407
408 #: fish/cmds.c:132 fish/cmds.c:406
409 msgid "list the block devices"
410 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
411
412 #: fish/cmds.c:133 fish/cmds.c:409
413 msgid "list the partitions"
414 msgstr "wyświetla listę partycji"
415
416 #: fish/cmds.c:134 fish/cmds.c:400
417 msgid "list the files in a directory (long format)"
418 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
419
420 #: fish/cmds.c:135 fish/cmds.c:136 fish/cmds.c:877 fish/cmds.c:880
421 msgid "create a hard link"
422 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
423
424 #: fish/cmds.c:137 fish/cmds.c:138 fish/cmds.c:883 fish/cmds.c:886
425 msgid "create a symbolic link"
426 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
427
428 #: fish/cmds.c:139 fish/cmds.c:202 fish/cmds.c:820 fish/cmds.c:823
429 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
430 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
431
432 #: fish/cmds.c:140 fish/cmds.c:403
433 msgid "list the files in a directory"
434 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
435
436 #: fish/cmds.c:141 fish/cmds.c:224 fish/cmds.c:814 fish/cmds.c:817
437 msgid "set extended attribute of a file or directory"
438 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
439
440 #: fish/cmds.c:142 fish/cmds.c:544
441 msgid "get file information for a symbolic link"
442 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
443
444 #: fish/cmds.c:143 fish/cmds.c:997
445 msgid "lstat on multiple files"
446 msgstr ""
447
448 #: fish/cmds.c:144 fish/cmds.c:266 fish/cmds.c:505 fish/cmds.c:508
449 msgid "create an LVM volume group"
450 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
451
452 #: fish/cmds.c:145 fish/cmds.c:529
453 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
454 msgstr ""
455 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
456
457 #: fish/cmds.c:146 fish/cmds.c:616
458 msgid "remove an LVM logical volume"
459 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
460
461 #: fish/cmds.c:147 fish/cmds.c:700
462 msgid "resize an LVM logical volume"
463 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
464
465 #: fish/cmds.c:148 fish/cmds.c:149 fish/cmds.c:418 fish/cmds.c:427
466 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
467 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
468
469 #: fish/cmds.c:150 fish/cmds.c:1000
470 msgid "lgetxattr on multiple files"
471 msgstr ""
472
473 #: fish/cmds.c:151 fish/cmds.c:481
474 msgid "create a directory"
475 msgstr "tworzy katalog"
476
477 #: fish/cmds.c:152 fish/cmds.c:991
478 #, fuzzy
479 msgid "create a directory with a particular mode"
480 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
481
482 #: fish/cmds.c:153 fish/cmds.c:484
483 msgid "create a directory and parents"
484 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
485
486 #: fish/cmds.c:154 fish/cmds.c:736
487 msgid "create a temporary directory"
488 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
489
490 #: fish/cmds.c:155 fish/cmds.c:156 fish/cmds.c:157 fish/cmds.c:958
491 #: fish/cmds.c:961 fish/cmds.c:964
492 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
493 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
494
495 #: fish/cmds.c:158 fish/cmds.c:949
496 msgid "make ext2/3/4 external journal"
497 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
498
499 #: fish/cmds.c:159 fish/cmds.c:952
500 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
501 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
502
503 #: fish/cmds.c:160 fish/cmds.c:955
504 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
505 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
506
507 #: fish/cmds.c:161 fish/cmds.c:787
508 msgid "make FIFO (named pipe)"
509 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
510
511 #: fish/cmds.c:162 fish/cmds.c:511
512 msgid "make a filesystem"
513 msgstr "tworzy system plików"
514
515 #: fish/cmds.c:163 fish/cmds.c:946
516 msgid "make a filesystem with block size"
517 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
518
519 #: fish/cmds.c:164 fish/cmds.c:829
520 msgid "create a mountpoint"
521 msgstr "tworzy punkt montowania"
522
523 #: fish/cmds.c:165 fish/cmds.c:784
524 msgid "make block, character or FIFO devices"
525 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
526
527 #: fish/cmds.c:166 fish/cmds.c:790
528 msgid "make block device node"
529 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
530
531 #: fish/cmds.c:167 fish/cmds.c:793
532 msgid "make char device node"
533 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
534
535 #: fish/cmds.c:168 fish/cmds.c:775
536 msgid "create a swap partition"
537 msgstr "tworzy partycję wymiany"
538
539 #: fish/cmds.c:169 fish/cmds.c:778
540 msgid "create a swap partition with a label"
541 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
542
543 #: fish/cmds.c:170 fish/cmds.c:781
544 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
545 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
546
547 #: fish/cmds.c:171 fish/cmds.c:919
548 msgid "create a swap file"
549 msgstr "tworzy plik wymiany"
550
551 #: fish/cmds.c:172 fish/cmds.c:967
552 msgid "load a kernel module"
553 msgstr "wczytuje moduł jądra"
554
555 #: fish/cmds.c:173 fish/cmds.c:388
556 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
557 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
558
559 #: fish/cmds.c:174 fish/cmds.c:772
560 msgid "mount a file using the loop device"
561 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
562
563 #: fish/cmds.c:175 fish/cmds.c:607
564 msgid "mount a guest disk with mount options"
565 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
566
567 #: fish/cmds.c:176 fish/cmds.c:604
568 msgid "mount a guest disk, read-only"
569 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
570
571 #: fish/cmds.c:177 fish/cmds.c:610
572 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
573 msgstr ""
574 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
575 "plików"
576
577 #: fish/cmds.c:178 fish/cmds.c:826
578 msgid "show mountpoints"
579 msgstr "wyświetla punkty montowania"
580
581 #: fish/cmds.c:179 fish/cmds.c:523
582 msgid "show mounted filesystems"
583 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
584
585 #: fish/cmds.c:180 fish/cmds.c:652
586 msgid "move a file"
587 msgstr "przenosi plik"
588
589 #: fish/cmds.c:181 fish/cmds.c:715
590 msgid "probe NTFS volume"
591 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
592
593 #: fish/cmds.c:182 fish/cmds.c:1012
594 #, fuzzy
595 msgid "add a partition to the device"
596 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
597
598 #: fish/cmds.c:183 fish/cmds.c:1015
599 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
600 msgstr ""
601
602 #: fish/cmds.c:184 fish/cmds.c:1027
603 #, fuzzy
604 msgid "get the partition table type"
605 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
606
607 #: fish/cmds.c:185 fish/cmds.c:1009
608 #, fuzzy
609 msgid "create an empty partition table"
610 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
611
612 #: fish/cmds.c:186 fish/cmds.c:1024
613 #, fuzzy
614 msgid "list partitions on a device"
615 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
616
617 #: fish/cmds.c:187 fish/cmds.c:1018
618 #, fuzzy
619 msgid "make a partition bootable"
620 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
621
622 #: fish/cmds.c:188 fish/cmds.c:1021
623 #, fuzzy
624 msgid "set partition name"
625 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
626
627 #: fish/cmds.c:189 fish/cmds.c:661
628 msgid "ping the guest daemon"
629 msgstr "odpytuje demona gościa"
630
631 #: fish/cmds.c:190 fish/cmds.c:1006
632 #, fuzzy
633 msgid "read part of a file"
634 msgstr "odczytuje plik"
635
636 #: fish/cmds.c:191 fish/cmds.c:502
637 msgid "create an LVM physical volume"
638 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
639
640 #: fish/cmds.c:192 fish/cmds.c:622
641 msgid "remove an LVM physical volume"
642 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
643
644 #: fish/cmds.c:193 fish/cmds.c:679
645 msgid "resize an LVM physical volume"
646 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
647
648 #: fish/cmds.c:194 fish/cmds.c:195 fish/cmds.c:412 fish/cmds.c:421
649 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
650 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
651
652 #: fish/cmds.c:196 fish/cmds.c:835
653 msgid "read a file"
654 msgstr "odczytuje plik"
655
656 #: fish/cmds.c:197 fish/cmds.c:430
657 msgid "read file as lines"
658 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
659
660 #: fish/cmds.c:198 fish/cmds.c:799
661 msgid "read directories entries"
662 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
663
664 #: fish/cmds.c:199 fish/cmds.c:889
665 msgid "read the target of a symbolic link"
666 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
667
668 #: fish/cmds.c:200 fish/cmds.c:1003
669 msgid "readlink on multiple files"
670 msgstr ""
671
672 #: fish/cmds.c:201 fish/cmds.c:874
673 msgid "canonicalized absolute pathname"
674 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
675
676 #: fish/cmds.c:203 fish/cmds.c:703
677 msgid "resize an ext2/ext3 filesystem"
678 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2/ext3"
679
680 #: fish/cmds.c:204 fish/cmds.c:472
681 msgid "remove a file"
682 msgstr "usuwa plik"
683
684 #: fish/cmds.c:205 fish/cmds.c:478
685 msgid "remove a file or directory recursively"
686 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
687
688 #: fish/cmds.c:206 fish/cmds.c:475
689 msgid "remove a directory"
690 msgstr "usuwa katalog"
691
692 #: fish/cmds.c:207 fish/cmds.c:832
693 msgid "remove a mountpoint"
694 msgstr "usuwa punkt montowania"
695
696 #: fish/cmds.c:208 fish/cmds.c:727
697 msgid "scrub (securely wipe) a device"
698 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
699
700 #: fish/cmds.c:209 fish/cmds.c:730
701 msgid "scrub (securely wipe) a file"
702 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
703
704 #: fish/cmds.c:210 fish/cmds.c:733
705 msgid "scrub (securely wipe) free space"
706 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
707
708 #: fish/cmds.c:211 fish/cmds.c:319
709 msgid "add options to kernel command line"
710 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
711
712 #: fish/cmds.c:212 fish/cmds.c:325
713 msgid "set autosync mode"
714 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
715
716 #: fish/cmds.c:213 fish/cmds.c:376
717 msgid "enable or disable direct appliance mode"
718 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
719
720 #: fish/cmds.c:214 fish/cmds.c:625
721 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
722 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
723
724 #: fish/cmds.c:215 fish/cmds.c:631
725 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
726 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
727
728 #: fish/cmds.c:216 fish/cmds.c:352
729 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
730 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
731
732 #: fish/cmds.c:217 fish/cmds.c:313
733 msgid "set the search path"
734 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
735
736 #: fish/cmds.c:218 fish/cmds.c:307
737 msgid "set the qemu binary"
738 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
739
740 #: fish/cmds.c:219 fish/cmds.c:382
741 #, fuzzy
742 msgid "enable or disable the recovery process"
743 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
744
745 #: fish/cmds.c:220 fish/cmds.c:364
746 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
747 msgstr ""
748 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
749
750 #: fish/cmds.c:221 fish/cmds.c:370
751 msgid "enable or disable command traces"
752 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
753
754 #: fish/cmds.c:222 fish/cmds.c:331
755 msgid "set verbose mode"
756 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
757
758 #: fish/cmds.c:223 fish/cmds.c:940
759 msgid "set SELinux security context"
760 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
761
762 #: fish/cmds.c:225 fish/cmds.c:226 fish/cmds.c:514 fish/cmds.c:802
763 msgid "create partitions on a block device"
764 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
765
766 #: fish/cmds.c:227 fish/cmds.c:682
767 msgid "modify a single partition on a block device"
768 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
769
770 #: fish/cmds.c:228 fish/cmds.c:691
771 msgid "display the disk geometry from the partition table"
772 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
773
774 #: fish/cmds.c:229 fish/cmds.c:688
775 msgid "display the kernel geometry"
776 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
777
778 #: fish/cmds.c:230 fish/cmds.c:685
779 msgid "display the partition table"
780 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
781
782 #: fish/cmds.c:231 fish/cmds.c:718
783 msgid "run a command via the shell"
784 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
785
786 #: fish/cmds.c:232 fish/cmds.c:721
787 msgid "run a command via the shell returning lines"
788 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
789
790 #: fish/cmds.c:233 fish/cmds.c:712
791 msgid "sleep for some seconds"
792 msgstr "usypia na kilka sekund"
793
794 #: fish/cmds.c:234 fish/cmds.c:541
795 msgid "get file information"
796 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
797
798 #: fish/cmds.c:235 fish/cmds.c:547
799 msgid "get file system statistics"
800 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
801
802 #: fish/cmds.c:236 fish/cmds.c:237 fish/cmds.c:667 fish/cmds.c:670
803 msgid "print the printable strings in a file"
804 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
805
806 #: fish/cmds.c:238 fish/cmds.c:898
807 msgid "disable swap on device"
808 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
809
810 #: fish/cmds.c:239 fish/cmds.c:904
811 msgid "disable swap on file"
812 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
813
814 #: fish/cmds.c:240 fish/cmds.c:910
815 msgid "disable swap on labeled swap partition"
816 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
817
818 #: fish/cmds.c:241 fish/cmds.c:916
819 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
820 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
821
822 #: fish/cmds.c:242 fish/cmds.c:895
823 msgid "enable swap on device"
824 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
825
826 #: fish/cmds.c:243 fish/cmds.c:901
827 msgid "enable swap on file"
828 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
829
830 #: fish/cmds.c:244 fish/cmds.c:907
831 msgid "enable swap on labeled swap partition"
832 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
833
834 #: fish/cmds.c:245 fish/cmds.c:913
835 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
836 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
837
838 #: fish/cmds.c:246 fish/cmds.c:391
839 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
840 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
841
842 #: fish/cmds.c:247 fish/cmds.c:754
843 msgid "return last 10 lines of a file"
844 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
845
846 #: fish/cmds.c:248 fish/cmds.c:757
847 msgid "return last N lines of a file"
848 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
849
850 #: fish/cmds.c:249 fish/cmds.c:592
851 msgid "unpack tarfile to directory"
852 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
853
854 #: fish/cmds.c:250 fish/cmds.c:595
855 msgid "pack directory into tarfile"
856 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
857
858 #: fish/cmds.c:251 fish/cmds.c:598
859 msgid "unpack compressed tarball to directory"
860 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
861
862 #: fish/cmds.c:252 fish/cmds.c:601
863 msgid "pack directory into compressed tarball"
864 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
865
866 #: fish/cmds.c:253 fish/cmds.c:394
867 msgid "update file timestamps or create a new file"
868 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
869
870 #: fish/cmds.c:254 fish/cmds.c:982
871 msgid "truncate a file to zero size"
872 msgstr ""
873
874 #: fish/cmds.c:255 fish/cmds.c:985
875 msgid "truncate a file to a particular size"
876 msgstr ""
877
878 #: fish/cmds.c:256 fish/cmds.c:550
879 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
880 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
881
882 #: fish/cmds.c:257 fish/cmds.c:796
883 msgid "set file mode creation mask (umask)"
884 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
885
886 #: fish/cmds.c:258 fish/cmds.c:520
887 msgid "unmount a filesystem"
888 msgstr "odmontowuje system plików"
889
890 #: fish/cmds.c:259 fish/cmds.c:526
891 msgid "unmount all filesystems"
892 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
893
894 #: fish/cmds.c:260 fish/cmds.c:583
895 msgid "upload a file from the local machine"
896 msgstr "wysyła plik do z lokalnej maszyny"
897
898 #: fish/cmds.c:261 fish/cmds.c:988
899 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
900 msgstr ""
901
902 #: fish/cmds.c:262 fish/cmds.c:361
903 msgid "get the library version number"
904 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
905
906 #: fish/cmds.c:263 fish/cmds.c:979
907 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
908 msgstr ""
909
910 #: fish/cmds.c:264 fish/cmds.c:697
911 msgid "activate or deactivate some volume groups"
912 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
913
914 #: fish/cmds.c:265 fish/cmds.c:694
915 msgid "activate or deactivate all volume groups"
916 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
917
918 #: fish/cmds.c:267 fish/cmds.c:619
919 msgid "remove an LVM volume group"
920 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
921
922 #: fish/cmds.c:268 fish/cmds.c:269 fish/cmds.c:415 fish/cmds.c:424
923 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
924 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
925
926 #: fish/cmds.c:270 fish/cmds.c:745
927 msgid "count characters in a file"
928 msgstr "liczy znaki w pliku"
929
930 #: fish/cmds.c:271 fish/cmds.c:739
931 msgid "count lines in a file"
932 msgstr "liczy wiersze w pliku"
933
934 #: fish/cmds.c:272 fish/cmds.c:742
935 msgid "count words in a file"
936 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
937
938 #: fish/cmds.c:273 fish/cmds.c:517
939 msgid "create a file"
940 msgstr "tworzy plik"
941
942 #: fish/cmds.c:276 fish/cmds.c:640
943 msgid "write zeroes to the device"
944 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
945
946 #: fish/cmds.c:277 fish/cmds.c:676
947 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
948 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
949
950 #: fish/cmds.c:280 fish/cmds.c:805
951 msgid "determine file type inside a compressed file"
952 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
953
954 #: fish/cmds.c:283
955 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
956 msgstr ""
957 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
958 "pomoc polecenia.Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc o "
959 "poleceniu."
960
961 #: fish/cmds.c:1308 fish/cmds.c:1320 fish/cmds.c:1333 fish/cmds.c:1347
962 #: fish/cmds.c:1361 fish/cmds.c:1376 fish/cmds.c:1391 fish/cmds.c:1404
963 #: fish/cmds.c:1419 fish/cmds.c:1432 fish/cmds.c:1447 fish/cmds.c:1460
964 #: fish/cmds.c:1474 fish/cmds.c:1487 fish/cmds.c:1502 fish/cmds.c:1515
965 #: fish/cmds.c:1529 fish/cmds.c:1543 fish/cmds.c:1557 fish/cmds.c:1571
966 #: fish/cmds.c:1585 fish/cmds.c:1600 fish/cmds.c:1613 fish/cmds.c:1627
967 #: fish/cmds.c:1641 fish/cmds.c:1657 fish/cmds.c:1670 fish/cmds.c:1685
968 #: fish/cmds.c:1698 fish/cmds.c:1713 fish/cmds.c:1726 fish/cmds.c:1741
969 #: fish/cmds.c:1754 fish/cmds.c:1770 fish/cmds.c:1784 fish/cmds.c:1797
970 #: fish/cmds.c:1813 fish/cmds.c:1832 fish/cmds.c:1851 fish/cmds.c:1869
971 #: fish/cmds.c:1884 fish/cmds.c:1899 fish/cmds.c:1914 fish/cmds.c:1929
972 #: fish/cmds.c:1944 fish/cmds.c:1959 fish/cmds.c:1974 fish/cmds.c:1990
973 #: fish/cmds.c:2010 fish/cmds.c:2026 fish/cmds.c:2040 fish/cmds.c:2059
974 #: fish/cmds.c:2078 fish/cmds.c:2096 fish/cmds.c:2113 fish/cmds.c:2129
975 #: fish/cmds.c:2146 fish/cmds.c:2161 fish/cmds.c:2177 fish/cmds.c:2189
976 #: fish/cmds.c:2202 fish/cmds.c:2219 fish/cmds.c:2235 fish/cmds.c:2251
977 #: fish/cmds.c:2267 fish/cmds.c:2283 fish/cmds.c:2300 fish/cmds.c:2319
978 #: fish/cmds.c:2337 fish/cmds.c:2355 fish/cmds.c:2373 fish/cmds.c:2391
979 #: fish/cmds.c:2406 fish/cmds.c:2425 fish/cmds.c:2442 fish/cmds.c:2461
980 #: fish/cmds.c:2483 fish/cmds.c:2501 fish/cmds.c:2514 fish/cmds.c:2529
981 #: fish/cmds.c:2541 fish/cmds.c:2554 fish/cmds.c:2573 fish/cmds.c:2592
982 #: fish/cmds.c:2611 fish/cmds.c:2630 fish/cmds.c:2649 fish/cmds.c:2668
983 #: fish/cmds.c:2685 fish/cmds.c:2699 fish/cmds.c:2713 fish/cmds.c:2729
984 #: fish/cmds.c:2745 fish/cmds.c:2762 fish/cmds.c:2777 fish/cmds.c:2793
985 #: fish/cmds.c:2809 fish/cmds.c:2823 fish/cmds.c:2838 fish/cmds.c:2854
986 #: fish/cmds.c:2872 fish/cmds.c:2893 fish/cmds.c:2909 fish/cmds.c:2925
987 #: fish/cmds.c:2941 fish/cmds.c:2959 fish/cmds.c:2976 fish/cmds.c:2995
988 #: fish/cmds.c:3013 fish/cmds.c:3033 fish/cmds.c:3047 fish/cmds.c:3061
989 #: fish/cmds.c:3076 fish/cmds.c:3091 fish/cmds.c:3109 fish/cmds.c:3124
990 #: fish/cmds.c:3142 fish/cmds.c:3159 fish/cmds.c:3174 fish/cmds.c:3192
991 #: fish/cmds.c:3212 fish/cmds.c:3232 fish/cmds.c:3251 fish/cmds.c:3264
992 #: fish/cmds.c:3279 fish/cmds.c:3293 fish/cmds.c:3314 fish/cmds.c:3334
993 #: fish/cmds.c:3354 fish/cmds.c:3373 fish/cmds.c:3387 fish/cmds.c:3406
994 #: fish/cmds.c:3425 fish/cmds.c:3442 fish/cmds.c:3459 fish/cmds.c:3476
995 #: fish/cmds.c:3491 fish/cmds.c:3509 fish/cmds.c:3524 fish/cmds.c:3538
996 #: fish/cmds.c:3557 fish/cmds.c:3571 fish/cmds.c:3586 fish/cmds.c:3603
997 #: fish/cmds.c:3620 fish/cmds.c:3637 fish/cmds.c:3656 fish/cmds.c:3670
998 #: fish/cmds.c:3686 fish/cmds.c:3702 fish/cmds.c:3721 fish/cmds.c:3739
999 #: fish/cmds.c:3757 fish/cmds.c:3775 fish/cmds.c:3795 fish/cmds.c:3815
1000 #: fish/cmds.c:3835 fish/cmds.c:3854 fish/cmds.c:3869 fish/cmds.c:3885
1001 #: fish/cmds.c:3903 fish/cmds.c:3923 fish/cmds.c:3942 fish/cmds.c:3957
1002 #: fish/cmds.c:3973 fish/cmds.c:3991 fish/cmds.c:4011 fish/cmds.c:4031
1003 #: fish/cmds.c:4053 fish/cmds.c:4072 fish/cmds.c:4088 fish/cmds.c:4108
1004 #: fish/cmds.c:4126 fish/cmds.c:4146 fish/cmds.c:4165 fish/cmds.c:4187
1005 #: fish/cmds.c:4209 fish/cmds.c:4229 fish/cmds.c:4247 fish/cmds.c:4263
1006 #: fish/cmds.c:4279 fish/cmds.c:4293 fish/cmds.c:4308 fish/cmds.c:4328
1007 #: fish/cmds.c:4349 fish/cmds.c:4370 fish/cmds.c:4391 fish/cmds.c:4412
1008 #: fish/cmds.c:4433 fish/cmds.c:4454 fish/cmds.c:4475 fish/cmds.c:4496
1009 #: fish/cmds.c:4517 fish/cmds.c:4538 fish/cmds.c:4559 fish/cmds.c:4579
1010 #: fish/cmds.c:4599 fish/cmds.c:4617 fish/cmds.c:4635 fish/cmds.c:4653
1011 #: fish/cmds.c:4670 fish/cmds.c:4690 fish/cmds.c:4707 fish/cmds.c:4721
1012 #: fish/cmds.c:4735 fish/cmds.c:4751 fish/cmds.c:4767 fish/cmds.c:4781
1013 #: fish/cmds.c:4795 fish/cmds.c:4809 fish/cmds.c:4823 fish/cmds.c:4839
1014 #: fish/cmds.c:4854 fish/cmds.c:4873 fish/cmds.c:4886 fish/cmds.c:4901
1015 #: fish/cmds.c:4916 fish/cmds.c:4929 fish/cmds.c:4942 fish/cmds.c:4960
1016 #: fish/cmds.c:4977 fish/cmds.c:4994 fish/cmds.c:5012 fish/cmds.c:5031
1017 #: fish/cmds.c:5051 fish/cmds.c:5071 fish/cmds.c:5088 fish/cmds.c:5102
1018 #: fish/cmds.c:5122 fish/cmds.c:5139 fish/cmds.c:5158 fish/cmds.c:5175
1019 #: fish/cmds.c:5192 fish/cmds.c:5213 fish/cmds.c:5234 fish/cmds.c:5253
1020 #: fish/cmds.c:5272 fish/cmds.c:5295 fish/cmds.c:5318 fish/cmds.c:5343
1021 #: fish/cmds.c:5365 fish/cmds.c:5383 fish/cmds.c:5401 fish/cmds.c:5418
1022 #: fish/cmds.c:5436 fish/cmds.c:5452 fish/cmds.c:5469 fish/cmds.c:5488
1023 #, c-format
1024 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
1025 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
1026
1027 #: fish/cmds.c:1309 fish/cmds.c:1321 fish/cmds.c:1334 fish/cmds.c:1348
1028 #: fish/cmds.c:1362 fish/cmds.c:1377 fish/cmds.c:1392 fish/cmds.c:1405
1029 #: fish/cmds.c:1420 fish/cmds.c:1433 fish/cmds.c:1448 fish/cmds.c:1461
1030 #: fish/cmds.c:1475 fish/cmds.c:1488 fish/cmds.c:1503 fish/cmds.c:1516
1031 #: fish/cmds.c:1530 fish/cmds.c:1544 fish/cmds.c:1558 fish/cmds.c:1572
1032 #: fish/cmds.c:1586 fish/cmds.c:1601 fish/cmds.c:1614 fish/cmds.c:1628
1033 #: fish/cmds.c:1642 fish/cmds.c:1658 fish/cmds.c:1671 fish/cmds.c:1686
1034 #: fish/cmds.c:1699 fish/cmds.c:1714 fish/cmds.c:1727 fish/cmds.c:1742
1035 #: fish/cmds.c:1755 fish/cmds.c:1771 fish/cmds.c:1785 fish/cmds.c:1798
1036 #: fish/cmds.c:1814 fish/cmds.c:1833 fish/cmds.c:1852 fish/cmds.c:1870
1037 #: fish/cmds.c:1885 fish/cmds.c:1900 fish/cmds.c:1915 fish/cmds.c:1930
1038 #: fish/cmds.c:1945 fish/cmds.c:1960 fish/cmds.c:1975 fish/cmds.c:1991
1039 #: fish/cmds.c:2011 fish/cmds.c:2027 fish/cmds.c:2041 fish/cmds.c:2060
1040 #: fish/cmds.c:2079 fish/cmds.c:2097 fish/cmds.c:2114 fish/cmds.c:2130
1041 #: fish/cmds.c:2147 fish/cmds.c:2162 fish/cmds.c:2178 fish/cmds.c:2190
1042 #: fish/cmds.c:2203 fish/cmds.c:2220 fish/cmds.c:2236 fish/cmds.c:2252
1043 #: fish/cmds.c:2268 fish/cmds.c:2284 fish/cmds.c:2301 fish/cmds.c:2320
1044 #: fish/cmds.c:2338 fish/cmds.c:2356 fish/cmds.c:2374 fish/cmds.c:2392
1045 #: fish/cmds.c:2407 fish/cmds.c:2426 fish/cmds.c:2443 fish/cmds.c:2462
1046 #: fish/cmds.c:2484 fish/cmds.c:2502 fish/cmds.c:2515 fish/cmds.c:2530
1047 #: fish/cmds.c:2542 fish/cmds.c:2555 fish/cmds.c:2574 fish/cmds.c:2593
1048 #: fish/cmds.c:2612 fish/cmds.c:2631 fish/cmds.c:2650 fish/cmds.c:2669
1049 #: fish/cmds.c:2686 fish/cmds.c:2700 fish/cmds.c:2714 fish/cmds.c:2730
1050 #: fish/cmds.c:2746 fish/cmds.c:2763 fish/cmds.c:2778 fish/cmds.c:2794
1051 #: fish/cmds.c:2810 fish/cmds.c:2824 fish/cmds.c:2839 fish/cmds.c:2855
1052 #: fish/cmds.c:2873 fish/cmds.c:2894 fish/cmds.c:2910 fish/cmds.c:2926
1053 #: fish/cmds.c:2942 fish/cmds.c:2960 fish/cmds.c:2977 fish/cmds.c:2996
1054 #: fish/cmds.c:3014 fish/cmds.c:3034 fish/cmds.c:3048 fish/cmds.c:3062
1055 #: fish/cmds.c:3077 fish/cmds.c:3092 fish/cmds.c:3110 fish/cmds.c:3125
1056 #: fish/cmds.c:3143 fish/cmds.c:3160 fish/cmds.c:3175 fish/cmds.c:3193
1057 #: fish/cmds.c:3213 fish/cmds.c:3233 fish/cmds.c:3252 fish/cmds.c:3265
1058 #: fish/cmds.c:3280 fish/cmds.c:3294 fish/cmds.c:3315 fish/cmds.c:3335
1059 #: fish/cmds.c:3355 fish/cmds.c:3374 fish/cmds.c:3388 fish/cmds.c:3407
1060 #: fish/cmds.c:3426 fish/cmds.c:3443 fish/cmds.c:3460 fish/cmds.c:3477
1061 #: fish/cmds.c:3492 fish/cmds.c:3510 fish/cmds.c:3525 fish/cmds.c:3539
1062 #: fish/cmds.c:3558 fish/cmds.c:3572 fish/cmds.c:3587 fish/cmds.c:3604
1063 #: fish/cmds.c:3621 fish/cmds.c:3638 fish/cmds.c:3657 fish/cmds.c:3671
1064 #: fish/cmds.c:3687 fish/cmds.c:3703 fish/cmds.c:3722 fish/cmds.c:3740
1065 #: fish/cmds.c:3758 fish/cmds.c:3776 fish/cmds.c:3796 fish/cmds.c:3816
1066 #: fish/cmds.c:3836 fish/cmds.c:3855 fish/cmds.c:3870 fish/cmds.c:3886
1067 #: fish/cmds.c:3904 fish/cmds.c:3924 fish/cmds.c:3943 fish/cmds.c:3958
1068 #: fish/cmds.c:3974 fish/cmds.c:3992 fish/cmds.c:4012 fish/cmds.c:4032
1069 #: fish/cmds.c:4054 fish/cmds.c:4073 fish/cmds.c:4089 fish/cmds.c:4109
1070 #: fish/cmds.c:4127 fish/cmds.c:4147 fish/cmds.c:4166 fish/cmds.c:4188
1071 #: fish/cmds.c:4210 fish/cmds.c:4230 fish/cmds.c:4248 fish/cmds.c:4264
1072 #: fish/cmds.c:4280 fish/cmds.c:4294 fish/cmds.c:4309 fish/cmds.c:4329
1073 #: fish/cmds.c:4350 fish/cmds.c:4371 fish/cmds.c:4392 fish/cmds.c:4413
1074 #: fish/cmds.c:4434 fish/cmds.c:4455 fish/cmds.c:4476 fish/cmds.c:4497
1075 #: fish/cmds.c:4518 fish/cmds.c:4539 fish/cmds.c:4560 fish/cmds.c:4580
1076 #: fish/cmds.c:4600 fish/cmds.c:4618 fish/cmds.c:4636 fish/cmds.c:4654
1077 #: fish/cmds.c:4671 fish/cmds.c:4691 fish/cmds.c:4708 fish/cmds.c:4722
1078 #: fish/cmds.c:4736 fish/cmds.c:4752 fish/cmds.c:4768 fish/cmds.c:4782
1079 #: fish/cmds.c:4796 fish/cmds.c:4810 fish/cmds.c:4824 fish/cmds.c:4840
1080 #: fish/cmds.c:4855 fish/cmds.c:4874 fish/cmds.c:4887 fish/cmds.c:4902
1081 #: fish/cmds.c:4917 fish/cmds.c:4930 fish/cmds.c:4943 fish/cmds.c:4961
1082 #: fish/cmds.c:4978 fish/cmds.c:4995 fish/cmds.c:5013 fish/cmds.c:5032
1083 #: fish/cmds.c:5052 fish/cmds.c:5072 fish/cmds.c:5089 fish/cmds.c:5103
1084 #: fish/cmds.c:5123 fish/cmds.c:5140 fish/cmds.c:5159 fish/cmds.c:5176
1085 #: fish/cmds.c:5193 fish/cmds.c:5214 fish/cmds.c:5235 fish/cmds.c:5254
1086 #: fish/cmds.c:5273 fish/cmds.c:5296 fish/cmds.c:5319 fish/cmds.c:5344
1087 #: fish/cmds.c:5366 fish/cmds.c:5384 fish/cmds.c:5402 fish/cmds.c:5419
1088 #: fish/cmds.c:5437 fish/cmds.c:5453 fish/cmds.c:5470 fish/cmds.c:5489
1089 #, c-format
1090 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
1091 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
1092
1093 #: fish/cmds.c:6248
1094 #, c-format
1095 msgid "%s: unknown command\n"
1096 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
1097
1098 #: fish/edit.c:86
1099 #, c-format
1100 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
1101 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby zmodyfikować plik\n"
1102
1103 #: fish/fish.c:92 fuse/guestmount.c:860
1104 #, c-format
1105 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
1106 msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
1107
1108 #: fish/fish.c:96
1109 #, c-format
1110 msgid ""
1111 "%s: guest filesystem shell\n"
1112 "%s lets you edit virtual machine filesystems\n"
1113 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1114 "Usage:\n"
1115 "  %s [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
1116 "  %s -i libvirt-domain\n"
1117 "  %s -i disk-image(s)\n"
1118 "or for interactive use:\n"
1119 "  %s\n"
1120 "or from a shell script:\n"
1121 "  %s <<EOF\n"
1122 "  cmd\n"
1123 "  ...\n"
1124 "  EOF\n"
1125 "Options:\n"
1126 "  -h|--cmd-help        List available commands\n"
1127 "  -h|--cmd-help cmd    Display detailed help on 'cmd'\n"
1128 "  -a|--add image       Add image\n"
1129 "  -D|--no-dest-paths   Don't tab-complete paths from guest fs\n"
1130 "  -f|--file file       Read commands from file\n"
1131 "  -i|--inspector       Run virt-inspector to get disk mountpoints\n"
1132 "  --listen             Listen for remote commands\n"
1133 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
1134 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
1135 "  --remote[=pid]       Send commands to remote %s\n"
1136 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
1137 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
1138 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
1139 "  -x                   Echo each command before executing it\n"
1140 "  -V|--version         Display version and exit\n"
1141 "For more information,  see the manpage %s(1).\n"
1142 msgstr ""
1143 "%s: powłoka systemu plików gościa\n"
1144 "%s umożliwia modyfikowanie systemów pliku maszyn wirtualnych\n"
1145 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1146 "Użycie:\n"
1147 "  %s [--opcje] polecenie [: polecenie : polecenie ...]\n"
1148 "  %s -i domena-libvirt\n"
1149 "  %s -i obrazy-dysków\n"
1150 "lub dla trybu interaktywnego:\n"
1151 "  %s\n"
1152 "lub ze skryptu powłoki:\n"
1153 "  %s <<EOF\n"
1154 "  polecenie\n"
1155 "  ...\n"
1156 "  EOF\n"
1157 "Opcje:\n"
1158 "  -h|--cmd-help        Wyświetla listę dostępnych poleceń\n"
1159 "  -h|--cmd-help polecenie  Wyświetla szczegółową pomoc o \"poleceniu\"\n"
1160 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
1161 "  -D|--no-dest-paths   Nie uzupełnia ścieżek z systemu plików gościa za\n"
1162 "                       pomocą Tab\n"
1163 "  -f|--file plik       Odczytuje polecenia z pliku\n"
1164 "  -i|--inspector       Uruchamia virt-inspector, aby uzyskać punkty\n"
1165 "                       montowania dysków\n"
1166 "  --listen             Nasłuchuje zdalnych poleceń\n"
1167 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
1168 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
1169 "  --remote[=PID]       Wysyła polecenia do zdalnego %s\n"
1170 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
1171 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
1172 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
1173 "  -x                   Wykonuje echo każdego polecenia przed jego\n"
1174 "                       wykonaniem\n"
1175 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy pracę\n"
1176 "Aby dowiedzieć się więcej, proszę zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
1177
1178 #: fish/fish.c:184 fuse/guestmount.c:953
1179 #, c-format
1180 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
1181 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
1182
1183 #: fish/fish.c:223
1184 #, c-format
1185 msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
1186 msgstr "%s: --listen=PID: PID nie był liczbą: %s\n"
1187
1188 #: fish/fish.c:230
1189 #, c-format
1190 msgid ""
1191 "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
1192 msgstr ""
1193 "%s: zdalnie: $GUESTFISH_PID musi być ustawiony na PID zdalnego procesu\n"
1194
1195 #: fish/fish.c:239 fuse/guestmount.c:998
1196 #, c-format
1197 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
1198 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
1199
1200 #: fish/fish.c:266
1201 #, c-format
1202 msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
1203 msgstr "%s: można podać tylko jeden parametr -f\n"
1204
1205 #: fish/fish.c:339
1206 #, c-format
1207 msgid "%s: cannot use -i option with -a, -m, --listen, --remote or --selinux\n"
1208 msgstr ""
1209 "%s: nie można użyć opcji -i z -a, -m, --listen, --remote lub --selinux\n"
1210
1211 #: fish/fish.c:346
1212 #, c-format
1213 msgid "%s: -i requires a libvirt domain or path(s) to disk image(s)\n"
1214 msgstr "%s: -i wymaga domeny libvirt lub ścieżek do obrazów dysków\n"
1215
1216 #: fish/fish.c:356
1217 #, c-format
1218 msgid "%s: virt-inspector command too long for fixed-size buffer\n"
1219 msgstr ""
1220 "%s: polecenie virt-inspector jest za długie dla bufora o stałym rozmiarze\n"
1221
1222 #: fish/fish.c:402
1223 #, c-format
1224 msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
1225 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --remote w tym samym czasie\n"
1226
1227 #: fish/fish.c:410
1228 #, c-format
1229 msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
1230 msgstr "%s: dodatkowe parametry wiersza poleceń za pomocą flagi --listen\n"
1231
1232 #: fish/fish.c:416
1233 #, c-format
1234 msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
1235 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
1236
1237 #: fish/fish.c:561
1238 #, c-format
1239 msgid ""
1240 "\n"
1241 "Welcome to guestfish, the libguestfs filesystem interactive shell for\n"
1242 "editing virtual machine filesystems.\n"
1243 "\n"
1244 "Type: 'help' for help with commands\n"
1245 "      'quit' to quit the shell\n"
1246 "\n"
1247 msgstr ""
1248 "\n"
1249 "Witaj w guestfish, interaktywnej powłoce systemów plików libguestfs do\n"
1250 "modyfikowania systemów plików maszyn wirtualnych.\n"
1251 "\n"
1252 "Proszę podać: \"help\", aby uzyskać pomoc o poleceniach\n"
1253 "              \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
1254 "\n"
1255
1256 #: fish/fish.c:641
1257 #, c-format
1258 msgid "%s: unterminated double quote\n"
1259 msgstr "%s: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
1260
1261 #: fish/fish.c:647 fish/fish.c:664
1262 #, c-format
1263 msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
1264 msgstr "%s: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
1265
1266 #: fish/fish.c:658
1267 #, c-format
1268 msgid "%s: unterminated single quote\n"
1269 msgstr "%s: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
1270
1271 #: fish/fish.c:713
1272 #, c-format
1273 msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
1274 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
1275
1276 #: fish/fish.c:730
1277 #, c-format
1278 msgid "%s: too many arguments\n"
1279 msgstr "%s: za dużo parametrów\n"
1280
1281 #: fish/fish.c:759
1282 #, c-format
1283 msgid "%s: empty command on command line\n"
1284 msgstr "%s: puste polecenie wiersza poleceń\n"
1285
1286 #: fish/fish.c:913
1287 msgid "display a list of commands or help on a command"
1288 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
1289
1290 #: fish/fish.c:915
1291 msgid "quit guestfish"
1292 msgstr "kończy pracę guestfish"
1293
1294 #: fish/fish.c:918
1295 msgid "allocate an image"
1296 msgstr "przydziela obraz"
1297
1298 #: fish/fish.c:920
1299 msgid "display a line of text"
1300 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
1301
1302 #: fish/fish.c:922
1303 msgid "edit a file in the image"
1304 msgstr "modyfikuje plik w obrazie"
1305
1306 #: fish/fish.c:924
1307 msgid "local change directory"
1308 msgstr "zmienia lokalny katalog"
1309
1310 #: fish/fish.c:926
1311 msgid "expand wildcards in command"
1312 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
1313
1314 #: fish/fish.c:928
1315 msgid "view a file in the pager"
1316 msgstr "wyświetla plik w pagerze"
1317
1318 #: fish/fish.c:930
1319 msgid "close and reopen libguestfs handle"
1320 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
1321
1322 #: fish/fish.c:932
1323 #, fuzzy
1324 msgid "allocate a sparse image file"
1325 msgstr "przydziela obraz"
1326
1327 #: fish/fish.c:934
1328 msgid "measure time taken to run command"
1329 msgstr "mierzy czas wykonania polecenia"
1330
1331 #: fish/fish.c:946
1332 #, fuzzy, c-format
1333 msgid ""
1334 "alloc - allocate an image\n"
1335 "     alloc <filename> <size>\n"
1336 "\n"
1337 "    This creates an empty (zeroed) file of the given size,\n"
1338 "    and then adds so it can be further examined.\n"
1339 "\n"
1340 "    For more advanced image creation, see qemu-img utility.\n"
1341 "\n"
1342 "    Size can be specified (where <nn> means a number):\n"
1343 "    <nn>             number of kilobytes\n"
1344 "      eg: 1440       standard 3.5\" floppy\n"
1345 "    <nn>K or <nn>KB  number of kilobytes\n"
1346 "    <nn>M or <nn>MB  number of megabytes\n"
1347 "    <nn>G or <nn>GB  number of gigabytes\n"
1348 "    <nn>T or <nn>TB  number of terabytes\n"
1349 "    <nn>P or <nn>PB  number of petabytes\n"
1350 "    <nn>E or <nn>EB  number of exabytes\n"
1351 "    <nn>sects        number of 512 byte sectors\n"
1352 msgstr ""
1353 "alloc - przydziela obraz\n"
1354 "     alloc <nazwa_pliku> <rozmiar>\n"
1355 "\n"
1356 "    Tworzy pusty (wypełniony zerami) plik o podanym rozmiarze,\n"
1357 "    a następnie dodaje go, aby mógł być dalej badany.\n"
1358 "\n"
1359 "    Aby uzyskać bardziej zaawansowane tworzenie obrazu, proszę zobaczyć\n"
1360 "    narzędzie qemu-img.\n"
1361 "\n"
1362 "    Można podać rozmiar (gdzie <nn> oznacza liczbę):\n"
1363 "    <nn>              liczba kilobajtów\n"
1364 "      np.: 1440       standardowa dyskietka 3.5\"\n"
1365 "    <nn>K lub <nn>KB  liczba kilobajtów\n"
1366 "    <nn>M lub <nn>MB  liczba megabajtów\n"
1367 "    <nn>G lub <nn>GB  liczba gigabajtów\n"
1368 "    <nn>sektory       liczba 512 bajtowych sektorów\n"
1369
1370 #: fish/fish.c:965
1371 #, c-format
1372 msgid ""
1373 "echo - display a line of text\n"
1374 "     echo [<params> ...]\n"
1375 "\n"
1376 "    This echos the parameters to the terminal.\n"
1377 msgstr ""
1378 "echo - wyświetla wiersz tekstu\n"
1379 "     echo [<parametry> ...]\n"
1380 "\n"
1381 "    Wyświetla ostatnie parametry w terminalu.\n"
1382
1383 #: fish/fish.c:972
1384 #, c-format
1385 msgid ""
1386 "edit - edit a file in the image\n"
1387 "     edit <filename>\n"
1388 "\n"
1389 "    This is used to edit a file.\n"
1390 "\n"
1391 "    It is the equivalent of (and is implemented by)\n"
1392 "    running \"cat\", editing locally, and then \"write-file\".\n"
1393 "\n"
1394 "    Normally it uses $EDITOR, but if you use the aliases\n"
1395 "    \"vi\" or \"emacs\" you will get those editors.\n"
1396 "\n"
1397 "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
1398 "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
1399 msgstr ""
1400 "edit - modyfikuje plik w obrazie\n"
1401 "     edit <nazwa_pliku>\n"
1402 "\n"
1403 "    Jest używane do modyfikowania pliku.\n"
1404 "\n"
1405 "    Jest odpowiednikiem (i jest implementowane przez)\n"
1406 "    wykonania polecenia \"cat\", zmodyfikowania lokalnie, a\n"
1407 "    następnie wykonania polecenia \"write-file\".\n"
1408 "\n"
1409 "    Normalnie używa zmiennej $EDITOR, ale jeśli zostanie użyty\n"
1410 "    alias \"vi\" lub \"emacs\", uzyskane zostaną te edytory.\n"
1411 "\n"
1412 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
1413 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
1414
1415 #: fish/fish.c:986
1416 #, c-format
1417 msgid ""
1418 "lcd - local change directory\n"
1419 "    lcd <directory>\n"
1420 "\n"
1421 "    Change guestfish's current directory. This command is\n"
1422 "    useful if you want to download files to a particular\n"
1423 "    place.\n"
1424 msgstr ""
1425 "lcd - zmienia lokalny katalog\n"
1426 "    lcd <katalog>\n"
1427 "\n"
1428 "    Zmienia bieżący katalog guestfish. Te polecenie jest\n"
1429 "    przydatne, aby pobrać pliki do konkretnego miejsca.\n"
1430
1431 #: fish/fish.c:993
1432 #, c-format
1433 msgid ""
1434 "glob - expand wildcards in command\n"
1435 "    glob <command> [<args> ...]\n"
1436 "\n"
1437 "    Glob runs <command> with wildcards expanded in any\n"
1438 "    command args.  Note that the command is run repeatedly\n"
1439 "    once for each expanded argument.\n"
1440 msgstr ""
1441 "glob - rozwija wieloznaczniki w poleceniach\n"
1442 "    glob <polecenie> [<parametry> ...]\n"
1443 "\n"
1444 "    Glob wykonuje <polecenie> z wieloznacznikami\n"
1445 "    rozwiniętymi we wszystkie parametry polecenia.\n"
1446 "    Proszę zauważyć, że polecenie jest wykonywane\n"
1447 "    raz dla każdego rozwiniętego parametru.\n"
1448
1449 #: fish/fish.c:1000
1450 #, c-format
1451 msgid ""
1452 "help - display a list of commands or help on a command\n"
1453 "     help cmd\n"
1454 "     help\n"
1455 msgstr ""
1456 "help - wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia\n"
1457 "     help polecenie\n"
1458 "     help\n"
1459
1460 #: fish/fish.c:1005
1461 #, c-format
1462 msgid ""
1463 "more - view a file in the pager\n"
1464 "     more <filename>\n"
1465 "\n"
1466 "    This is used to view a file in the pager.\n"
1467 "\n"
1468 "    It is the equivalent of (and is implemented by)\n"
1469 "    running \"cat\" and using the pager.\n"
1470 "\n"
1471 "    Normally it uses $PAGER, but if you use the alias\n"
1472 "    \"less\" then it always uses \"less\".\n"
1473 "\n"
1474 "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
1475 "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
1476 msgstr ""
1477 "more - wyświetla plik w pagerze\n"
1478 "     more <nazwa_pliku>\n"
1479 "\n"
1480 "    Jest używane do wyświetlania pliku w pagerze.\n"
1481 "\n"
1482 "    Jest odpowiednikiem (i jest implementowane przez)\n"
1483 "    wykonania polecenia \"cat\" i używanie pagera.\n"
1484 "\n"
1485 "    Normalnie używa zmiennej $PAGER, ale jeśli zostanie użyty\n"
1486 "    alias \"less\", zawsze będzie używane polecenie \"less\".\n"
1487 "\n"
1488 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
1489 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
1490
1491 #: fish/fish.c:1021
1492 #, c-format
1493 msgid ""
1494 "quit - quit guestfish\n"
1495 "     quit\n"
1496 msgstr ""
1497 "quit - kończy pracę guestfish\n"
1498 "     quit\n"
1499
1500 #: fish/fish.c:1024
1501 #, c-format
1502 msgid ""
1503 "reopen - close and reopen the libguestfs handle\n"
1504 "     reopen\n"
1505 "\n"
1506 "Close and reopen the libguestfs handle.  It is not necessary to use\n"
1507 "this normally, because the handle is closed properly when guestfish\n"
1508 "exits.  However this is occasionally useful for testing.\n"
1509 msgstr ""
1510 "reopen - zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs\n"
1511 "     reopen\n"
1512 "\n"
1513 "Zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs. Zwykle użycie\n"
1514 "tego nie jest wymagane, ponieważ program obsługi jest właściwie\n"
1515 "zamykany, kiedy guestfish kończy działanie. Mimo to może być czasem\n"
1516 "przydatne do testowania.\n"
1517
1518 #: fish/fish.c:1031
1519 #, c-format
1520 msgid ""
1521 "sparse - allocate a sparse image file\n"
1522 "     sparse <filename> <size>\n"
1523 "\n"
1524 "    This creates an empty sparse file of the given size,\n"
1525 "    and then adds so it can be further examined.\n"
1526 "\n"
1527 "    In all respects it works the same as the 'alloc'\n"
1528 "    command, except that the image file is allocated\n"
1529 "    sparsely, which means that disk blocks are not assigned\n"
1530 "    to the file until they are needed.  Sparse disk files\n"
1531 "    only use space when written to, but they are slower\n"
1532 "    and there is a danger you could run out of real disk\n"
1533 "    space during a write operation.\n"
1534 "\n"
1535 "    For more advanced image creation, see qemu-img utility.\n"
1536 "\n"
1537 "    Size can be specified (where <nn> means a number):\n"
1538 "    <nn>             number of kilobytes\n"
1539 "      eg: 1440       standard 3.5\" floppy\n"
1540 "    <nn>K or <nn>KB  number of kilobytes\n"
1541 "    <nn>M or <nn>MB  number of megabytes\n"
1542 "    <nn>G or <nn>GB  number of gigabytes\n"
1543 "    <nn>T or <nn>TB  number of terabytes\n"
1544 "    <nn>P or <nn>PB  number of petabytes\n"
1545 "    <nn>E or <nn>EB  number of exabytes\n"
1546 "    <nn>sects        number of 512 byte sectors\n"
1547 msgstr ""
1548
1549 #: fish/fish.c:1058
1550 #, c-format
1551 msgid ""
1552 "time - measure time taken to run command\n"
1553 "    time <command> [<args> ...]\n"
1554 "\n"
1555 "    This runs <command> as usual, and prints the elapsed\n"
1556 "    time afterwards.\n"
1557 msgstr ""
1558 "time - mierzy czas wykonania polecenia\n"
1559 "    time <polecenie> [<parametry> ...]\n"
1560 "\n"
1561 "    Wykonuje <polecenie> i wyświetla czas, jaki upłynął.\n"
1562
1563 #: fish/fish.c:1064
1564 #, c-format
1565 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
1566 msgstr ""
1567 "%s: nieznane polecenie, należy użyć -h, aby wyświetlić listę wszystkich "
1568 "poleceń\n"
1569
1570 #: fish/fish.c:1220
1571 #, c-format
1572 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
1573 msgstr "Cytat ucieczki w ciągu \"%s\"\n"
1574
1575 #: fish/glob.c:52
1576 #, c-format
1577 msgid "use 'glob command [args...]'\n"
1578 msgstr "należy użyć \"glob polecenie [parametry...]\"\n"
1579
1580 #: fish/glob.c:72
1581 #, c-format
1582 msgid "glob: guestfs_glob_expand call failed: %s\n"
1583 msgstr "glob: wywołanie guestfs_glob_expand nie powiodło się: %s\n"
1584
1585 #: fish/lcd.c:34
1586 #, c-format
1587 msgid "use 'lcd directory' to change local directory\n"
1588 msgstr "należy użyć \"lcd katalog\", aby zmienić lokalny katalog\n"
1589
1590 #: fish/more.c:40
1591 #, c-format
1592 msgid "use '%s filename' to page a file\n"
1593 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby wyświetlić plik\n"
1594
1595 #: fish/rc.c:249
1596 #, c-format
1597 msgid "guestfish: protocol error: could not read 'hello' message\n"
1598 msgstr "guestfish: błąd protokołu: nie można odczytać komunikatu \"hello\"\n"
1599
1600 #: fish/rc.c:254
1601 #, c-format
1602 msgid ""
1603 "guestfish: protocol error: version mismatch, server version '%s' does not "
1604 "match client version '%s'.  The two versions must match exactly.\n"
1605 msgstr ""
1606 "guestfish: błąd protokołu: wersja się nie zgadza, wersja serwera \"%s\" nie "
1607 "zgadza się z wersją klienta \"%s\". Obie wersje muszą się dokładnie "
1608 "zgadzać.\n"
1609
1610 #: fish/rc.c:329 fish/rc.c:343
1611 #, c-format
1612 msgid "guestfish: remote: looks like the server is not running\n"
1613 msgstr "guestfish: zdalnie: serwer nie jest uruchomiony\n"
1614
1615 #: fish/rc.c:355 fish/rc.c:369
1616 #, c-format
1617 msgid "guestfish: protocol error: could not send initial greeting to server\n"
1618 msgstr ""
1619 "guestfish: błąd protokołu: nie można wysłać początkowego powitania do "
1620 "serwera\n"
1621
1622 #: fish/rc.c:380
1623 #, c-format
1624 msgid "guestfish: protocol error: could not decode reply from server\n"
1625 msgstr ""
1626 "guestfish: błąd protokołu: nie można rozszyfrować odpowiedzi od serwera\n"
1627
1628 #: fish/reopen.c:36
1629 #, c-format
1630 msgid "'reopen' command takes no parameters\n"
1631 msgstr "polecenie \"reopen\" nie przyjmuje parametrów\n"
1632
1633 #: fish/reopen.c:46
1634 #, c-format
1635 msgid "reopen: guestfs_create: failed to create handle\n"
1636 msgstr "reopen: guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
1637
1638 #: fish/time.c:35
1639 #, c-format
1640 msgid "use 'time command [args...]'\n"
1641 msgstr "należy użyć \"time polecenie [parametry...]\"\n"
1642
1643 #: fuse/guestmount.c:864
1644 #, fuzzy, c-format
1645 msgid ""
1646 "%s: FUSE module for libguestfs\n"
1647 "%s lets you mount a virtual machine filesystem\n"
1648 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1649 "Usage:\n"
1650 "  %s [--options] [-- [--FUSE-options]] mountpoint\n"
1651 "Options:\n"
1652 "  -a|--add image       Add image\n"
1653 "  --dir-cache-timeout  Set readdir cache timeout (default 5 sec)\n"
1654 "  --fuse-help          Display extra FUSE options\n"
1655 "  --help               Display help message and exit\n"
1656 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
1657 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
1658 "  -o|--option opt      Pass extra option to FUSE\n"
1659 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
1660 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
1661 "  --trace              Trace guestfs API calls (to stderr)\n"
1662 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
1663 "  -V|--version         Display version and exit\n"
1664 msgstr ""
1665 "%s: powłoka systemu plików gościa\n"
1666 "%s umożliwia modyfikowanie systemów pliku maszyn wirtualnych\n"
1667 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1668 "Użycie:\n"
1669 "  %s [--opcje] polecenie [: polecenie : polecenie ...]\n"
1670 "  %s -i domena-libvirt\n"
1671 "  %s -i obrazy-dysków\n"
1672 "lub dla trybu interaktywnego:\n"
1673 "  %s\n"
1674 "lub ze skryptu powłoki:\n"
1675 "  %s <<EOF\n"
1676 "  polecenie\n"
1677 "  ...\n"
1678 "  EOF\n"
1679 "Opcje:\n"
1680 "  -h|--cmd-help        Wyświetla listę dostępnych poleceń\n"
1681 "  -h|--cmd-help polecenie  Wyświetla szczegółową pomoc o \"poleceniu\"\n"
1682 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
1683 "  -D|--no-dest-paths   Nie uzupełnia ścieżek z systemu plików gościa za\n"
1684 "                       pomocą Tab\n"
1685 "  -f|--file plik       Odczytuje polecenia z pliku\n"
1686 "  -i|--inspector       Uruchamia virt-inspector, aby uzyskać punkty\n"
1687 "                       montowania dysków\n"
1688 "  --listen             Nasłuchuje zdalnych poleceń\n"
1689 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
1690 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
1691 "  --remote[=PID]       Wysyła polecenia do zdalnego %s\n"
1692 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
1693 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
1694 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
1695 "  -x                   Wykonuje echo każdego polecenia przed jego\n"
1696 "                       wykonaniem\n"
1697 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy pracę\n"
1698 "Aby dowiedzieć się więcej, proszę zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
1699
1700 #: fuse/guestmount.c:1069
1701 #, c-format
1702 msgid "%s: must have at least one -a and at least one -m option\n"
1703 msgstr ""
1704
1705 #: fuse/guestmount.c:1077
1706 #, fuzzy, c-format
1707 msgid "%s: you must specify a mountpoint in the host filesystem\n"
1708 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
1709
1710 #: src/guestfs.c:254
1711 #, c-format
1712 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
1713 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
1714
1715 #: src/guestfs.c:357
1716 #, c-format
1717 msgid "libguestfs: error: %s\n"
1718 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
1719
1720 #: src/guestfs.c:708
1721 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
1722 msgstr ""
1723 "wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
1724
1725 #: src/guestfs.c:722
1726 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
1727 msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
1728
1729 #: src/guestfs.c:736
1730 #, c-format
1731 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
1732 msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
1733
1734 #: src/guestfs.c:756 src/guestfs.c:795 src/guestfs.c:813
1735 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
1736 msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
1737
1738 #: src/guestfs.c:898
1739 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
1740 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
1741
1742 #: src/guestfs.c:903
1743 msgid "qemu has already been launched"
1744 msgstr "QEMU zostało już uruchomione"
1745
1746 #: src/guestfs.c:911
1747 #, c-format
1748 msgid "%s: cannot create temporary directory"
1749 msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
1750
1751 #: src/guestfs.c:1001
1752 #, c-format
1753 msgid "cannot find %s or %s on LIBGUESTFS_PATH (current path = %s)"
1754 msgstr "nie można odnaleźć %s lub %s w LIBGUESTFS_PATH (bieżąca ścieżka = %s)"
1755
1756 #: src/guestfs.c:1380
1757 msgid "failed to connect to vmchannel socket"
1758 msgstr "połączenie się z gniazdem kanału maszyny wirtualnej nie powiodło się"
1759
1760 #: src/guestfs.c:1399
1761 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
1762 msgstr ""
1763 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
1764 "błędów"
1765
1766 #: src/guestfs.c:1412
1767 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
1768 msgstr ""
1769 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
1770
1771 #: src/guestfs.c:1501
1772 #, c-format
1773 msgid "external command failed: %s"
1774 msgstr "zewnętrzne polecenie nie powiodło się: %s"
1775
1776 #: src/guestfs.c:1579
1777 #, c-format
1778 msgid ""
1779 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
1780 "the LIBGUESTFS_QEMU environment variable."
1781 msgstr ""
1782 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
1783 "ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
1784
1785 #: src/guestfs.c:1718
1786 msgid "qemu has not been launched yet"
1787 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
1788
1789 #: src/guestfs.c:1729
1790 msgid "no subprocess to kill"
1791 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
1792
1793 #: src/guestfs.c:1851
1794 #, c-format
1795 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
1796 msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
1797
1798 #: src/guestfs.c:1874
1799 #, c-format
1800 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
1801 msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
1802
1803 #: src/guestfs.c:1982
1804 #, c-format
1805 msgid ""
1806 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
1807 msgstr ""
1808 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x%"
1809 "x\n"
1810
1811 #: src/guestfs.c:2140 src/guestfs.c:2194
1812 msgid "unexpected end of file when reading from daemon"
1813 msgstr "nieoczekiwany koniec pliku podczas odczytywania z demona"
1814
1815 #: src/guestfs.c:2156
1816 #, c-format
1817 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
1818 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
1819
1820 #: src/guestfs.c:2171
1821 #, c-format
1822 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
1823 msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
1824
1825 #: src/guestfs.c:2293
1826 #, c-format
1827 msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
1828 msgstr "guestfs___send: stan %d != ZAJĘTY"
1829
1830 #: src/guestfs.c:2315
1831 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
1832 msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
1833
1834 #: src/guestfs.c:2324
1835 msgid "dispatch failed to marshal args"
1836 msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
1837
1838 #: src/guestfs.c:2454
1839 #, c-format
1840 msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
1841 msgstr "send_file_chunk: stan %d != GOTOWY"
1842
1843 #: src/guestfs.c:2470
1844 #, c-format
1845 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
1846 msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
1847
1848 #: src/guestfs.c:2594
1849 #, c-format
1850 msgid "%s: error in chunked encoding"
1851 msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
1852
1853 #: src/guestfs.c:2622
1854 msgid "write to daemon socket"
1855 msgstr "zapisuje do gniazda demona"
1856
1857 #: src/guestfs.c:2645
1858 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
1859 msgstr "receive_file_data: błąd przetwarzania w odpowiedzi wywołania zwrotnego"
1860
1861 #: src/guestfs.c:2650
1862 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
1863 msgstr ""
1864 "receive_file_data: otrzymano nieoczekiwaną flagę podczas odczytywania "
1865 "fragmentów pliku"
1866
1867 #: src/guestfs.c:2658
1868 msgid "failed to parse file chunk"
1869 msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
1870
1871 #: src/guestfs.c:2667
1872 msgid "file receive cancelled by daemon"
1873 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
1874
1875 #: test-tool/test-tool.c:69
1876 #, c-format
1877 msgid ""
1878 "libguestfs-test-tool: interactive test tool\n"
1879 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1880 "Usage:\n"
1881 "  libguestfs-test-tool [--options]\n"
1882 "Options:\n"
1883 "  --help         Display usage\n"
1884 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
1885 "                 Helper program (default: %s)\n"
1886 "  --qemudir dir  Specify QEMU source directory\n"
1887 "  --qemu qemu    Specify QEMU binary\n"
1888 "  --timeout n\n"
1889 "  -t n           Set launch timeout (default: %d seconds)\n"
1890 msgstr ""
1891 "libguestfs-test-tool: interaktywne narzędzie testowania\n"
1892 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1893 "Użycie:\n"
1894 "  libguestfs-test-tool [--opcje]\n"
1895 "Opcje:\n"
1896 "  --help         Wyświetla użycie\n"
1897 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
1898 "                 Program pomocniczy (domyślnie: %s)\n"
1899 "  --qemudir katalog  Podaje katalog źródłowy QEMU\n"
1900 "  --qemu QEMU    Podaje plik binarny QEMU\n"
1901 "  --timeout n\n"
1902 "  -t n           Ustawia czas oczekiwania na uruchomienie\n"
1903 "                 (domyślnie: %d sekundy)\n"
1904
1905 #: test-tool/test-tool.c:121
1906 #, c-format
1907 msgid "libguestfs-test-tool: unknown long option: %s (%d)\n"
1908 msgstr "libguestfs-test-tool: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
1909
1910 #: test-tool/test-tool.c:130
1911 #, c-format
1912 msgid "libguestfs-test-tool: invalid timeout: %s\n"
1913 msgstr "libguestfs-test-tool: nieprawidłowy czas oczekiwania: %s\n"
1914
1915 #: test-tool/test-tool.c:142
1916 #, c-format
1917 msgid "libguestfs-test-tool: unexpected command line option 0x%x\n"
1918 msgstr "libguestfs-test-tool: nieoczekiwana opcja wiersza poleceń 0x%x\n"
1919
1920 #: test-tool/test-tool.c:165
1921 #, c-format
1922 msgid "libguestfs-test-tool: failed to create libguestfs handle\n"
1923 msgstr ""
1924 "libguestfs-test-tool: utworzenie programu obsługi libguestfs nie powiodło "
1925 "się\n"
1926
1927 #: test-tool/test-tool.c:170 test-tool/test-tool.c:176
1928 #, c-format
1929 msgid "libguestfs-test-tool: failed to add drive '%s'\n"
1930 msgstr "libguestfs-test-tool: dodanie napędu \"%s\" nie powiodło się\n"
1931
1932 #: test-tool/test-tool.c:184
1933 #, c-format
1934 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
1935 msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version nie powiodło się\n"
1936
1937 #: test-tool/test-tool.c:206
1938 #, c-format
1939 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
1940 msgstr "libguestfs-test-tool: uruchomienie przyrządu nie powiodło się\n"
1941
1942 #: test-tool/test-tool.c:218
1943 #, c-format
1944 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run sfdisk\n"
1945 msgstr "libguestfs-test-tool: wykonanie sfdisk nie powiodło się\n"
1946
1947 #: test-tool/test-tool.c:224
1948 #, c-format
1949 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
1950 msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 nie powiodło się\n"
1951
1952 #: test-tool/test-tool.c:230
1953 #, c-format
1954 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
1955 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sda1 w / nie powiodło się\n"
1956
1957 #: test-tool/test-tool.c:236
1958 #, c-format
1959 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkdir /iso\n"
1960 msgstr "libguestfs-test-tool: utworzenie katalogu /iso nie powiodło się\n"
1961
1962 #: test-tool/test-tool.c:242
1963 #, c-format
1964 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sdb on /iso\n"
1965 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sdb w /iso nie powiodło się\n"
1966
1967 #: test-tool/test-tool.c:250
1968 #, c-format
1969 msgid "libguestfs-test-tool: could not run helper program, or helper failed\n"
1970 msgstr ""
1971 "libguestfs-test-tool: nie można uruchomić programu pomocniczego lub program "
1972 "nie powiódł się\n"
1973
1974 #: test-tool/test-tool.c:281
1975 #, c-format
1976 msgid ""
1977 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
1978 "--qemu/--qemudir options cannot be used.\n"
1979 msgstr ""
1980 "Zmienna środowiskowa LIBGUESTFS_QEMU jest już ustawiona, więc nie można\n"
1981 "użyć opcji --qemu/--qemudir.\n"
1982
1983 #: test-tool/test-tool.c:289
1984 #, c-format
1985 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
1986 msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
1987
1988 #: test-tool/test-tool.c:303
1989 #, c-format
1990 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
1991 msgstr "%s: nie wygląda na katalog źródłowy QEMU\n"
1992
1993 #: test-tool/test-tool.c:352
1994 #, c-format
1995 msgid ""
1996 "Test tool helper program 'libguestfs-test-tool-helper' is not\n"
1997 "available.  Expected to find it in '%s'\n"
1998 "\n"
1999 "Use the --helper option to specify the location of this program.\n"
2000 msgstr ""
2001 "Program pomocniczy narzędzia testowania \"libguestfs-test-tool-helper\" nie\n"
2002 "jest dostępny. Oczekiwano odnalezienie go w \"%s\"\n"
2003 "\n"
2004 "Należy użyć opcji --helper, aby podać położenie tego programu.\n"
2005
2006 #: test-tool/test-tool.c:368
2007 #, c-format
2008 msgid "command failed: %s"
2009 msgstr "polecenie nie powiodło się: %s"
2010
2011 #: test-tool/test-tool.c:376
2012 #, c-format
2013 msgid ""
2014 "Test tool helper program %s\n"
2015 "is not statically linked.  This is a build error when this test tool\n"
2016 "was built.\n"
2017 msgstr ""
2018 "Program pomocniczy narzędzia testowania %s\n"
2019 "nie jest skonsolidowany statycznie. Jest to błąd budowania.\n"
2020
2021 #: test-tool/test-tool.c:410
2022 #, c-format
2023 msgid "mkisofs command failed: %s\n"
2024 msgstr "polecenie mkisofs nie powiodło się: %s\n"