Version 1.0.74.
[libguestfs.git] / po / pl.po
1 # translation of pl.po to Polish
2 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009.
3 #
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: pl\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
8 "POT-Creation-Date: 2009-10-20 15:25+0100\n"
9 "PO-Revision-Date: 2009-10-04 23:10+0200\n"
10 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
11 "Language-Team: Polish <fedora-trans-pl@redhat.com>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: fish/alloc.c:39
17 #, c-format
18 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
19 msgstr "należy użyć \"alloc plik rozmiar\", aby utworzyć obraz\n"
20
21 #: fish/alloc.c:47
22 #, c-format
23 msgid "can't allocate or add disks after launching\n"
24 msgstr "bez przydzielania lub dodawania dysków po uruchomieniu\n"
25
26 #: fish/alloc.c:94 fish/alloc.c:101
27 #, c-format
28 msgid "could not parse size specification '%s'\n"
29 msgstr "nie można przetworzyć określenia rozmiaru \"%s\"\n"
30
31 #: fish/cmds.c:33
32 msgid "Command"
33 msgstr "Polecenie"
34
35 #: fish/cmds.c:33
36 msgid "Description"
37 msgstr "Opis"
38
39 #: fish/cmds.c:35 fish/cmds.c:277
40 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
41 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
42
43 #: fish/cmds.c:36 fish/cmds.c:274
44 msgid "add an image to examine or modify"
45 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
46
47 #: fish/cmds.c:37 fish/cmds.c:280
48 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
49 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
50
51 #: fish/cmds.c:38 fish/cmds.c:409
52 msgid "close the current Augeas handle"
53 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
54
55 #: fish/cmds.c:39 fish/cmds.c:415
56 msgid "define an Augeas node"
57 msgstr "określa węzeł Augeas"
58
59 #: fish/cmds.c:40 fish/cmds.c:412
60 msgid "define an Augeas variable"
61 msgstr "określa zmienną Augeas"
62
63 #: fish/cmds.c:41 fish/cmds.c:418
64 msgid "look up the value of an Augeas path"
65 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
66
67 #: fish/cmds.c:42 fish/cmds.c:406
68 msgid "create a new Augeas handle"
69 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
70
71 #: fish/cmds.c:43 fish/cmds.c:424
72 msgid "insert a sibling Augeas node"
73 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
74
75 #: fish/cmds.c:44 fish/cmds.c:439
76 msgid "load files into the tree"
77 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
78
79 #: fish/cmds.c:45 fish/cmds.c:442
80 msgid "list Augeas nodes under augpath"
81 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
82
83 #: fish/cmds.c:46 fish/cmds.c:433
84 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
85 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
86
87 #: fish/cmds.c:47 fish/cmds.c:430
88 msgid "move Augeas node"
89 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
90
91 #: fish/cmds.c:48 fish/cmds.c:427
92 msgid "remove an Augeas path"
93 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
94
95 #: fish/cmds.c:49 fish/cmds.c:436
96 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
97 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
98
99 #: fish/cmds.c:50 fish/cmds.c:421
100 msgid "set Augeas path to value"
101 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
102
103 #: fish/cmds.c:51 fish/cmds.c:550
104 msgid "flush device buffers"
105 msgstr "czyści bufory urządzenia"
106
107 #: fish/cmds.c:52 fish/cmds.c:538
108 msgid "get blocksize of block device"
109 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
110
111 #: fish/cmds.c:53 fish/cmds.c:532
112 msgid "is block device set to read-only"
113 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
114
115 #: fish/cmds.c:54 fish/cmds.c:547
116 msgid "get total size of device in bytes"
117 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
118
119 #: fish/cmds.c:55 fish/cmds.c:535
120 msgid "get sectorsize of block device"
121 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
122
123 #: fish/cmds.c:56 fish/cmds.c:544
124 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
125 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
126
127 #: fish/cmds.c:57 fish/cmds.c:553
128 msgid "reread partition table"
129 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
130
131 #: fish/cmds.c:58 fish/cmds.c:541
132 msgid "set blocksize of block device"
133 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
134
135 #: fish/cmds.c:59 fish/cmds.c:526
136 msgid "set block device to read-only"
137 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
138
139 #: fish/cmds.c:60 fish/cmds.c:529
140 msgid "set block device to read-write"
141 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
142
143 #: fish/cmds.c:61 fish/cmds.c:370
144 msgid "list the contents of a file"
145 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
146
147 #: fish/cmds.c:62 fish/cmds.c:562
148 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
149 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
150
151 #: fish/cmds.c:63 fish/cmds.c:460
152 msgid "change file mode"
153 msgstr "zmienia tryb pliku"
154
155 #: fish/cmds.c:64 fish/cmds.c:463
156 msgid "change file owner and group"
157 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
158
159 #: fish/cmds.c:65 fish/cmds.c:508
160 msgid "run a command from the guest filesystem"
161 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
162
163 #: fish/cmds.c:66 fish/cmds.c:511
164 msgid "run a command, returning lines"
165 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
166
167 #: fish/cmds.c:67 fish/cmds.c:283
168 msgid "add qemu parameters"
169 msgstr "dodaje parametry QEMU"
170
171 #: fish/cmds.c:68 fish/cmds.c:619
172 msgid "copy a file"
173 msgstr "kopiuje plik"
174
175 #: fish/cmds.c:69 fish/cmds.c:622
176 msgid "copy a file or directory recursively"
177 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
178
179 #: fish/cmds.c:70 fish/cmds.c:586
180 msgid "debugging and internals"
181 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
182
183 #: fish/cmds.c:71 fish/cmds.c:733
184 msgid "report file system disk space usage"
185 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
186
187 #: fish/cmds.c:72 fish/cmds.c:736
188 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
189 msgstr ""
190 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
191
192 #: fish/cmds.c:73 fish/cmds.c:631
193 msgid "return kernel messages"
194 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
195
196 #: fish/cmds.c:74 fish/cmds.c:559
197 msgid "download a file to the local machine"
198 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
199
200 #: fish/cmds.c:75 fish/cmds.c:628
201 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
202 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
203
204 #: fish/cmds.c:76 fish/cmds.c:739
205 msgid "estimate file space usage"
206 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
207
208 #: fish/cmds.c:77 fish/cmds.c:682
209 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
210 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
211
212 #: fish/cmds.c:78 fish/cmds.c:943
213 msgid "echo arguments back to the client"
214 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
215
216 #: fish/cmds.c:79 fish/cmds.c:80 fish/cmds.c:84 fish/cmds.c:85 fish/cmds.c:106
217 #: fish/cmds.c:107 fish/cmds.c:253 fish/cmds.c:254 fish/cmds.c:257
218 #: fish/cmds.c:258 fish/cmds.c:260 fish/cmds.c:261 fish/cmds.c:811
219 #: fish/cmds.c:814 fish/cmds.c:817 fish/cmds.c:820 fish/cmds.c:823
220 #: fish/cmds.c:826 fish/cmds.c:829 fish/cmds.c:832 fish/cmds.c:835
221 #: fish/cmds.c:838 fish/cmds.c:841 fish/cmds.c:844
222 msgid "return lines matching a pattern"
223 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
224
225 #: fish/cmds.c:81 fish/cmds.c:637
226 msgid "test if two files have equal contents"
227 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
228
229 #: fish/cmds.c:82 fish/cmds.c:466
230 msgid "test if file or directory exists"
231 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
232
233 #: fish/cmds.c:83 fish/cmds.c:865
234 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
235 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
236
237 #: fish/cmds.c:86 fish/cmds.c:505
238 msgid "determine file type"
239 msgstr "określa typ pliku"
240
241 #: fish/cmds.c:87 fish/cmds.c:679
242 msgid "find all files and directories"
243 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
244
245 #: fish/cmds.c:88 fish/cmds.c:946
246 #, fuzzy
247 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
248 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
249
250 #: fish/cmds.c:89 fish/cmds.c:610
251 msgid "run the filesystem checker"
252 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
253
254 #: fish/cmds.c:90 fish/cmds.c:301
255 msgid "get the additional kernel options"
256 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
257
258 #: fish/cmds.c:91 fish/cmds.c:307
259 msgid "get autosync mode"
260 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
261
262 #: fish/cmds.c:92 fish/cmds.c:358
263 msgid "get direct appliance mode flag"
264 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
265
266 #: fish/cmds.c:93 fish/cmds.c:601
267 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
268 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
269
270 #: fish/cmds.c:94 fish/cmds.c:607
271 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
272 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
273
274 #: fish/cmds.c:95 fish/cmds.c:334
275 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
276 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
277
278 #: fish/cmds.c:96 fish/cmds.c:295
279 msgid "get the search path"
280 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
281
282 #: fish/cmds.c:97 fish/cmds.c:337
283 msgid "get PID of qemu subprocess"
284 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
285
286 #: fish/cmds.c:98 fish/cmds.c:289
287 msgid "get the qemu binary"
288 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
289
290 #: fish/cmds.c:99 fish/cmds.c:346
291 msgid "get SELinux enabled flag"
292 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
293
294 #: fish/cmds.c:100 fish/cmds.c:328
295 msgid "get the current state"
296 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
297
298 #: fish/cmds.c:101 fish/cmds.c:352
299 msgid "get command trace enabled flag"
300 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
301
302 #: fish/cmds.c:102 fish/cmds.c:313
303 msgid "get verbose mode"
304 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
305
306 #: fish/cmds.c:103 fish/cmds.c:916
307 msgid "get SELinux security context"
308 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
309
310 #: fish/cmds.c:104 fish/cmds.c:127 fish/cmds.c:781 fish/cmds.c:784
311 msgid "list extended attributes of a file or directory"
312 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
313
314 #: fish/cmds.c:105 fish/cmds.c:697
315 msgid "expand a wildcard path"
316 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
317
318 #: fish/cmds.c:108 fish/cmds.c:616
319 msgid "install GRUB"
320 msgstr "instaluje program GRUB"
321
322 #: fish/cmds.c:109 fish/cmds.c:721
323 msgid "return first 10 lines of a file"
324 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
325
326 #: fish/cmds.c:110 fish/cmds.c:724
327 msgid "return first N lines of a file"
328 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
329
330 #: fish/cmds.c:111 fish/cmds.c:646
331 msgid "dump a file in hexadecimal"
332 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
333
334 #: fish/cmds.c:112 fish/cmds.c:742
335 msgid "list files in an initrd"
336 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
337
338 #: fish/cmds.c:113 fish/cmds.c:898
339 msgid "add an inotify watch"
340 msgstr "dodaje obserwację inotify"
341
342 #: fish/cmds.c:114 fish/cmds.c:910
343 msgid "close the inotify handle"
344 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
345
346 #: fish/cmds.c:115 fish/cmds.c:907
347 msgid "return list of watched files that had events"
348 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
349
350 #: fish/cmds.c:116 fish/cmds.c:895
351 msgid "create an inotify handle"
352 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
353
354 #: fish/cmds.c:117 fish/cmds.c:904
355 msgid "return list of inotify events"
356 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
357
358 #: fish/cmds.c:118 fish/cmds.c:901
359 msgid "remove an inotify watch"
360 msgstr "usuwa obserwację inotify"
361
362 #: fish/cmds.c:119 fish/cmds.c:325
363 msgid "is busy processing a command"
364 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
365
366 #: fish/cmds.c:120 fish/cmds.c:319
367 msgid "is in configuration state"
368 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
369
370 #: fish/cmds.c:121 fish/cmds.c:122 fish/cmds.c:469 fish/cmds.c:472
371 msgid "test if file exists"
372 msgstr "testuje, czy plik istnieje"
373
374 #: fish/cmds.c:123 fish/cmds.c:322
375 msgid "is launching subprocess"
376 msgstr "uruchamia podprocesy"
377
378 #: fish/cmds.c:124 fish/cmds.c:316
379 msgid "is ready to accept commands"
380 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
381
382 #: fish/cmds.c:125 fish/cmds.c:271
383 msgid "kill the qemu subprocess"
384 msgstr "niszczy podproces QEMU"
385
386 #: fish/cmds.c:126 fish/cmds.c:268
387 msgid "launch the qemu subprocess"
388 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
389
390 #: fish/cmds.c:128 fish/cmds.c:379
391 msgid "list the block devices"
392 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
393
394 #: fish/cmds.c:129 fish/cmds.c:382
395 msgid "list the partitions"
396 msgstr "wyświetla listę partycji"
397
398 #: fish/cmds.c:130 fish/cmds.c:373
399 msgid "list the files in a directory (long format)"
400 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
401
402 #: fish/cmds.c:131 fish/cmds.c:132 fish/cmds.c:850 fish/cmds.c:853
403 msgid "create a hard link"
404 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
405
406 #: fish/cmds.c:133 fish/cmds.c:134 fish/cmds.c:856 fish/cmds.c:859
407 msgid "create a symbolic link"
408 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
409
410 #: fish/cmds.c:135 fish/cmds.c:186 fish/cmds.c:793 fish/cmds.c:796
411 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
412 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
413
414 #: fish/cmds.c:136 fish/cmds.c:376
415 msgid "list the files in a directory"
416 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
417
418 #: fish/cmds.c:137 fish/cmds.c:207 fish/cmds.c:787 fish/cmds.c:790
419 msgid "set extended attribute of a file or directory"
420 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
421
422 #: fish/cmds.c:138 fish/cmds.c:517
423 msgid "get file information for a symbolic link"
424 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
425
426 #: fish/cmds.c:139 fish/cmds.c:245 fish/cmds.c:478 fish/cmds.c:481
427 msgid "create an LVM volume group"
428 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
429
430 #: fish/cmds.c:140 fish/cmds.c:502
431 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
432 msgstr ""
433 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
434
435 #: fish/cmds.c:141 fish/cmds.c:589
436 msgid "remove an LVM logical volume"
437 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
438
439 #: fish/cmds.c:142 fish/cmds.c:673
440 msgid "resize an LVM logical volume"
441 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
442
443 #: fish/cmds.c:143 fish/cmds.c:144 fish/cmds.c:391 fish/cmds.c:400
444 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
445 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
446
447 #: fish/cmds.c:145 fish/cmds.c:454
448 msgid "create a directory"
449 msgstr "tworzy katalog"
450
451 #: fish/cmds.c:146 fish/cmds.c:457
452 msgid "create a directory and parents"
453 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
454
455 #: fish/cmds.c:147 fish/cmds.c:709
456 msgid "create a temporary directory"
457 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
458
459 #: fish/cmds.c:148 fish/cmds.c:149 fish/cmds.c:150 fish/cmds.c:931
460 #: fish/cmds.c:934 fish/cmds.c:937
461 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
462 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
463
464 #: fish/cmds.c:151 fish/cmds.c:922
465 msgid "make ext2/3/4 external journal"
466 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
467
468 #: fish/cmds.c:152 fish/cmds.c:925
469 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
470 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
471
472 #: fish/cmds.c:153 fish/cmds.c:928
473 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
474 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
475
476 #: fish/cmds.c:154 fish/cmds.c:760
477 msgid "make FIFO (named pipe)"
478 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
479
480 #: fish/cmds.c:155 fish/cmds.c:484
481 msgid "make a filesystem"
482 msgstr "tworzy system plików"
483
484 #: fish/cmds.c:156 fish/cmds.c:919
485 msgid "make a filesystem with block size"
486 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
487
488 #: fish/cmds.c:157 fish/cmds.c:802
489 msgid "create a mountpoint"
490 msgstr "tworzy punkt montowania"
491
492 #: fish/cmds.c:158 fish/cmds.c:757
493 msgid "make block, character or FIFO devices"
494 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
495
496 #: fish/cmds.c:159 fish/cmds.c:763
497 msgid "make block device node"
498 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
499
500 #: fish/cmds.c:160 fish/cmds.c:766
501 msgid "make char device node"
502 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
503
504 #: fish/cmds.c:161 fish/cmds.c:748
505 msgid "create a swap partition"
506 msgstr "tworzy partycję wymiany"
507
508 #: fish/cmds.c:162 fish/cmds.c:751
509 msgid "create a swap partition with a label"
510 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
511
512 #: fish/cmds.c:163 fish/cmds.c:754
513 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
514 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
515
516 #: fish/cmds.c:164 fish/cmds.c:892
517 msgid "create a swap file"
518 msgstr "tworzy plik wymiany"
519
520 #: fish/cmds.c:165 fish/cmds.c:940
521 msgid "load a kernel module"
522 msgstr "wczytuje moduł jądra"
523
524 #: fish/cmds.c:166 fish/cmds.c:361
525 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
526 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
527
528 #: fish/cmds.c:167 fish/cmds.c:745
529 msgid "mount a file using the loop device"
530 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
531
532 #: fish/cmds.c:168 fish/cmds.c:580
533 msgid "mount a guest disk with mount options"
534 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
535
536 #: fish/cmds.c:169 fish/cmds.c:577
537 msgid "mount a guest disk, read-only"
538 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
539
540 #: fish/cmds.c:170 fish/cmds.c:583
541 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
542 msgstr ""
543 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
544 "plików"
545
546 #: fish/cmds.c:171 fish/cmds.c:799
547 msgid "show mountpoints"
548 msgstr "wyświetla punkty montowania"
549
550 #: fish/cmds.c:172 fish/cmds.c:496
551 msgid "show mounted filesystems"
552 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
553
554 #: fish/cmds.c:173 fish/cmds.c:625
555 msgid "move a file"
556 msgstr "przenosi plik"
557
558 #: fish/cmds.c:174 fish/cmds.c:688
559 msgid "probe NTFS volume"
560 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
561
562 #: fish/cmds.c:175 fish/cmds.c:634
563 msgid "ping the guest daemon"
564 msgstr "odpytuje demona gościa"
565
566 #: fish/cmds.c:176 fish/cmds.c:475
567 msgid "create an LVM physical volume"
568 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
569
570 #: fish/cmds.c:177 fish/cmds.c:595
571 msgid "remove an LVM physical volume"
572 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
573
574 #: fish/cmds.c:178 fish/cmds.c:652
575 msgid "resize an LVM physical volume"
576 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
577
578 #: fish/cmds.c:179 fish/cmds.c:180 fish/cmds.c:385 fish/cmds.c:394
579 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
580 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
581
582 #: fish/cmds.c:181 fish/cmds.c:808
583 msgid "read a file"
584 msgstr "odczytuje plik"
585
586 #: fish/cmds.c:182 fish/cmds.c:403
587 msgid "read file as lines"
588 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
589
590 #: fish/cmds.c:183 fish/cmds.c:772
591 msgid "read directories entries"
592 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
593
594 #: fish/cmds.c:184 fish/cmds.c:862
595 msgid "read the target of a symbolic link"
596 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
597
598 #: fish/cmds.c:185 fish/cmds.c:847
599 msgid "canonicalized absolute pathname"
600 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
601
602 #: fish/cmds.c:187 fish/cmds.c:676
603 msgid "resize an ext2/ext3 filesystem"
604 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2/ext3"
605
606 #: fish/cmds.c:188 fish/cmds.c:445
607 msgid "remove a file"
608 msgstr "usuwa plik"
609
610 #: fish/cmds.c:189 fish/cmds.c:451
611 msgid "remove a file or directory recursively"
612 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
613
614 #: fish/cmds.c:190 fish/cmds.c:448
615 msgid "remove a directory"
616 msgstr "usuwa katalog"
617
618 #: fish/cmds.c:191 fish/cmds.c:805
619 msgid "remove a mountpoint"
620 msgstr "usuwa punkt montowania"
621
622 #: fish/cmds.c:192 fish/cmds.c:700
623 msgid "scrub (securely wipe) a device"
624 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
625
626 #: fish/cmds.c:193 fish/cmds.c:703
627 msgid "scrub (securely wipe) a file"
628 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
629
630 #: fish/cmds.c:194 fish/cmds.c:706
631 msgid "scrub (securely wipe) free space"
632 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
633
634 #: fish/cmds.c:195 fish/cmds.c:298
635 msgid "add options to kernel command line"
636 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
637
638 #: fish/cmds.c:196 fish/cmds.c:304
639 msgid "set autosync mode"
640 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
641
642 #: fish/cmds.c:197 fish/cmds.c:355
643 msgid "enable or disable direct appliance mode"
644 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
645
646 #: fish/cmds.c:198 fish/cmds.c:598
647 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
648 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
649
650 #: fish/cmds.c:199 fish/cmds.c:604
651 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
652 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
653
654 #: fish/cmds.c:200 fish/cmds.c:331
655 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
656 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
657
658 #: fish/cmds.c:201 fish/cmds.c:292
659 msgid "set the search path"
660 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
661
662 #: fish/cmds.c:202 fish/cmds.c:286
663 msgid "set the qemu binary"
664 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
665
666 #: fish/cmds.c:203 fish/cmds.c:343
667 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
668 msgstr ""
669 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
670
671 #: fish/cmds.c:204 fish/cmds.c:349
672 msgid "enable or disable command traces"
673 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
674
675 #: fish/cmds.c:205 fish/cmds.c:310
676 msgid "set verbose mode"
677 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
678
679 #: fish/cmds.c:206 fish/cmds.c:913
680 msgid "set SELinux security context"
681 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
682
683 #: fish/cmds.c:208 fish/cmds.c:209 fish/cmds.c:487 fish/cmds.c:775
684 msgid "create partitions on a block device"
685 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
686
687 #: fish/cmds.c:210 fish/cmds.c:655
688 msgid "modify a single partition on a block device"
689 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
690
691 #: fish/cmds.c:211 fish/cmds.c:664
692 msgid "display the disk geometry from the partition table"
693 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
694
695 #: fish/cmds.c:212 fish/cmds.c:661
696 msgid "display the kernel geometry"
697 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
698
699 #: fish/cmds.c:213 fish/cmds.c:658
700 msgid "display the partition table"
701 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
702
703 #: fish/cmds.c:214 fish/cmds.c:691
704 msgid "run a command via the shell"
705 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
706
707 #: fish/cmds.c:215 fish/cmds.c:694
708 msgid "run a command via the shell returning lines"
709 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
710
711 #: fish/cmds.c:216 fish/cmds.c:685
712 msgid "sleep for some seconds"
713 msgstr "usypia na kilka sekund"
714
715 #: fish/cmds.c:217 fish/cmds.c:514
716 msgid "get file information"
717 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
718
719 #: fish/cmds.c:218 fish/cmds.c:520
720 msgid "get file system statistics"
721 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
722
723 #: fish/cmds.c:219 fish/cmds.c:220 fish/cmds.c:640 fish/cmds.c:643
724 msgid "print the printable strings in a file"
725 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
726
727 #: fish/cmds.c:221 fish/cmds.c:871
728 msgid "disable swap on device"
729 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
730
731 #: fish/cmds.c:222 fish/cmds.c:877
732 msgid "disable swap on file"
733 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
734
735 #: fish/cmds.c:223 fish/cmds.c:883
736 msgid "disable swap on labeled swap partition"
737 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
738
739 #: fish/cmds.c:224 fish/cmds.c:889
740 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
741 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
742
743 #: fish/cmds.c:225 fish/cmds.c:868
744 msgid "enable swap on device"
745 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
746
747 #: fish/cmds.c:226 fish/cmds.c:874
748 msgid "enable swap on file"
749 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
750
751 #: fish/cmds.c:227 fish/cmds.c:880
752 msgid "enable swap on labeled swap partition"
753 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
754
755 #: fish/cmds.c:228 fish/cmds.c:886
756 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
757 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
758
759 #: fish/cmds.c:229 fish/cmds.c:364
760 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
761 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
762
763 #: fish/cmds.c:230 fish/cmds.c:727
764 msgid "return last 10 lines of a file"
765 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
766
767 #: fish/cmds.c:231 fish/cmds.c:730
768 msgid "return last N lines of a file"
769 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
770
771 #: fish/cmds.c:232 fish/cmds.c:565
772 msgid "unpack tarfile to directory"
773 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
774
775 #: fish/cmds.c:233 fish/cmds.c:568
776 msgid "pack directory into tarfile"
777 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
778
779 #: fish/cmds.c:234 fish/cmds.c:571
780 msgid "unpack compressed tarball to directory"
781 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
782
783 #: fish/cmds.c:235 fish/cmds.c:574
784 msgid "pack directory into compressed tarball"
785 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
786
787 #: fish/cmds.c:236 fish/cmds.c:367
788 msgid "update file timestamps or create a new file"
789 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
790
791 #: fish/cmds.c:237 fish/cmds.c:523
792 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
793 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
794
795 #: fish/cmds.c:238 fish/cmds.c:769
796 msgid "set file mode creation mask (umask)"
797 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
798
799 #: fish/cmds.c:239 fish/cmds.c:493
800 msgid "unmount a filesystem"
801 msgstr "odmontowuje system plików"
802
803 #: fish/cmds.c:240 fish/cmds.c:499
804 msgid "unmount all filesystems"
805 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
806
807 #: fish/cmds.c:241 fish/cmds.c:556
808 msgid "upload a file from the local machine"
809 msgstr "wysyła plik do z lokalnej maszyny"
810
811 #: fish/cmds.c:242 fish/cmds.c:340
812 msgid "get the library version number"
813 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
814
815 #: fish/cmds.c:243 fish/cmds.c:670
816 msgid "activate or deactivate some volume groups"
817 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
818
819 #: fish/cmds.c:244 fish/cmds.c:667
820 msgid "activate or deactivate all volume groups"
821 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
822
823 #: fish/cmds.c:246 fish/cmds.c:592
824 msgid "remove an LVM volume group"
825 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
826
827 #: fish/cmds.c:247 fish/cmds.c:248 fish/cmds.c:388 fish/cmds.c:397
828 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
829 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
830
831 #: fish/cmds.c:249 fish/cmds.c:718
832 msgid "count characters in a file"
833 msgstr "liczy znaki w pliku"
834
835 #: fish/cmds.c:250 fish/cmds.c:712
836 msgid "count lines in a file"
837 msgstr "liczy wiersze w pliku"
838
839 #: fish/cmds.c:251 fish/cmds.c:715
840 msgid "count words in a file"
841 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
842
843 #: fish/cmds.c:252 fish/cmds.c:490
844 msgid "create a file"
845 msgstr "tworzy plik"
846
847 #: fish/cmds.c:255 fish/cmds.c:613
848 msgid "write zeroes to the device"
849 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
850
851 #: fish/cmds.c:256 fish/cmds.c:649
852 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
853 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
854
855 #: fish/cmds.c:259 fish/cmds.c:778
856 msgid "determine file type inside a compressed file"
857 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
858
859 #: fish/cmds.c:262
860 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
861 msgstr ""
862 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
863 "pomoc polecenia.Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc o "
864 "poleceniu."
865
866 #: fish/cmds.c:1194 fish/cmds.c:1206 fish/cmds.c:1219 fish/cmds.c:1233
867 #: fish/cmds.c:1247 fish/cmds.c:1262 fish/cmds.c:1277 fish/cmds.c:1290
868 #: fish/cmds.c:1305 fish/cmds.c:1318 fish/cmds.c:1333 fish/cmds.c:1346
869 #: fish/cmds.c:1360 fish/cmds.c:1373 fish/cmds.c:1388 fish/cmds.c:1401
870 #: fish/cmds.c:1415 fish/cmds.c:1429 fish/cmds.c:1443 fish/cmds.c:1457
871 #: fish/cmds.c:1471 fish/cmds.c:1486 fish/cmds.c:1499 fish/cmds.c:1513
872 #: fish/cmds.c:1527 fish/cmds.c:1543 fish/cmds.c:1556 fish/cmds.c:1571
873 #: fish/cmds.c:1584 fish/cmds.c:1599 fish/cmds.c:1612 fish/cmds.c:1628
874 #: fish/cmds.c:1642 fish/cmds.c:1655 fish/cmds.c:1669 fish/cmds.c:1686
875 #: fish/cmds.c:1703 fish/cmds.c:1719 fish/cmds.c:1734 fish/cmds.c:1749
876 #: fish/cmds.c:1764 fish/cmds.c:1779 fish/cmds.c:1794 fish/cmds.c:1809
877 #: fish/cmds.c:1824 fish/cmds.c:1840 fish/cmds.c:1858 fish/cmds.c:1872
878 #: fish/cmds.c:1886 fish/cmds.c:1905 fish/cmds.c:1924 fish/cmds.c:1942
879 #: fish/cmds.c:1959 fish/cmds.c:1975 fish/cmds.c:1992 fish/cmds.c:2007
880 #: fish/cmds.c:2023 fish/cmds.c:2035 fish/cmds.c:2048 fish/cmds.c:2065
881 #: fish/cmds.c:2079 fish/cmds.c:2093 fish/cmds.c:2107 fish/cmds.c:2121
882 #: fish/cmds.c:2136 fish/cmds.c:2153 fish/cmds.c:2169 fish/cmds.c:2185
883 #: fish/cmds.c:2201 fish/cmds.c:2217 fish/cmds.c:2232 fish/cmds.c:2251
884 #: fish/cmds.c:2268 fish/cmds.c:2287 fish/cmds.c:2309 fish/cmds.c:2325
885 #: fish/cmds.c:2338 fish/cmds.c:2353 fish/cmds.c:2365 fish/cmds.c:2378
886 #: fish/cmds.c:2395 fish/cmds.c:2414 fish/cmds.c:2433 fish/cmds.c:2450
887 #: fish/cmds.c:2467 fish/cmds.c:2484 fish/cmds.c:2501 fish/cmds.c:2515
888 #: fish/cmds.c:2529 fish/cmds.c:2545 fish/cmds.c:2561 fish/cmds.c:2578
889 #: fish/cmds.c:2593 fish/cmds.c:2609 fish/cmds.c:2625 fish/cmds.c:2639
890 #: fish/cmds.c:2654 fish/cmds.c:2670 fish/cmds.c:2686 fish/cmds.c:2705
891 #: fish/cmds.c:2721 fish/cmds.c:2737 fish/cmds.c:2753 fish/cmds.c:2769
892 #: fish/cmds.c:2786 fish/cmds.c:2805 fish/cmds.c:2823 fish/cmds.c:2843
893 #: fish/cmds.c:2857 fish/cmds.c:2871 fish/cmds.c:2886 fish/cmds.c:2901
894 #: fish/cmds.c:2919 fish/cmds.c:2934 fish/cmds.c:2952 fish/cmds.c:2969
895 #: fish/cmds.c:2984 fish/cmds.c:3000 fish/cmds.c:3016 fish/cmds.c:3032
896 #: fish/cmds.c:3047 fish/cmds.c:3060 fish/cmds.c:3075 fish/cmds.c:3089
897 #: fish/cmds.c:3106 fish/cmds.c:3124 fish/cmds.c:3142 fish/cmds.c:3159
898 #: fish/cmds.c:3173 fish/cmds.c:3192 fish/cmds.c:3211 fish/cmds.c:3228
899 #: fish/cmds.c:3245 fish/cmds.c:3262 fish/cmds.c:3277 fish/cmds.c:3295
900 #: fish/cmds.c:3310 fish/cmds.c:3324 fish/cmds.c:3341 fish/cmds.c:3355
901 #: fish/cmds.c:3370 fish/cmds.c:3387 fish/cmds.c:3404 fish/cmds.c:3421
902 #: fish/cmds.c:3438 fish/cmds.c:3452 fish/cmds.c:3466 fish/cmds.c:3480
903 #: fish/cmds.c:3497 fish/cmds.c:3513 fish/cmds.c:3529 fish/cmds.c:3545
904 #: fish/cmds.c:3563 fish/cmds.c:3581 fish/cmds.c:3599 fish/cmds.c:3616
905 #: fish/cmds.c:3631 fish/cmds.c:3647 fish/cmds.c:3663 fish/cmds.c:3681
906 #: fish/cmds.c:3696 fish/cmds.c:3711 fish/cmds.c:3727 fish/cmds.c:3745
907 #: fish/cmds.c:3763 fish/cmds.c:3781 fish/cmds.c:3801 fish/cmds.c:3818
908 #: fish/cmds.c:3834 fish/cmds.c:3852 fish/cmds.c:3870 fish/cmds.c:3888
909 #: fish/cmds.c:3905 fish/cmds.c:3925 fish/cmds.c:3945 fish/cmds.c:3963
910 #: fish/cmds.c:3979 fish/cmds.c:3993 fish/cmds.c:4009 fish/cmds.c:4023
911 #: fish/cmds.c:4038 fish/cmds.c:4056 fish/cmds.c:4075 fish/cmds.c:4094
912 #: fish/cmds.c:4113 fish/cmds.c:4132 fish/cmds.c:4151 fish/cmds.c:4170
913 #: fish/cmds.c:4189 fish/cmds.c:4208 fish/cmds.c:4227 fish/cmds.c:4246
914 #: fish/cmds.c:4265 fish/cmds.c:4283 fish/cmds.c:4301 fish/cmds.c:4317
915 #: fish/cmds.c:4333 fish/cmds.c:4349 fish/cmds.c:4364 fish/cmds.c:4382
916 #: fish/cmds.c:4397 fish/cmds.c:4411 fish/cmds.c:4425 fish/cmds.c:4439
917 #: fish/cmds.c:4453 fish/cmds.c:4467 fish/cmds.c:4481 fish/cmds.c:4495
918 #: fish/cmds.c:4509 fish/cmds.c:4523 fish/cmds.c:4538 fish/cmds.c:4555
919 #: fish/cmds.c:4568 fish/cmds.c:4583 fish/cmds.c:4598 fish/cmds.c:4611
920 #: fish/cmds.c:4624 fish/cmds.c:4642 fish/cmds.c:4659 fish/cmds.c:4676
921 #: fish/cmds.c:4694 fish/cmds.c:4713 fish/cmds.c:4733 fish/cmds.c:4753
922 #: fish/cmds.c:4770 fish/cmds.c:4784 fish/cmds.c:4804
923 #, c-format
924 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
925 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
926
927 #: fish/cmds.c:1195 fish/cmds.c:1207 fish/cmds.c:1220 fish/cmds.c:1234
928 #: fish/cmds.c:1248 fish/cmds.c:1263 fish/cmds.c:1278 fish/cmds.c:1291
929 #: fish/cmds.c:1306 fish/cmds.c:1319 fish/cmds.c:1334 fish/cmds.c:1347
930 #: fish/cmds.c:1361 fish/cmds.c:1374 fish/cmds.c:1389 fish/cmds.c:1402
931 #: fish/cmds.c:1416 fish/cmds.c:1430 fish/cmds.c:1444 fish/cmds.c:1458
932 #: fish/cmds.c:1472 fish/cmds.c:1487 fish/cmds.c:1500 fish/cmds.c:1514
933 #: fish/cmds.c:1528 fish/cmds.c:1544 fish/cmds.c:1557 fish/cmds.c:1572
934 #: fish/cmds.c:1585 fish/cmds.c:1600 fish/cmds.c:1613 fish/cmds.c:1629
935 #: fish/cmds.c:1643 fish/cmds.c:1656 fish/cmds.c:1670 fish/cmds.c:1687
936 #: fish/cmds.c:1704 fish/cmds.c:1720 fish/cmds.c:1735 fish/cmds.c:1750
937 #: fish/cmds.c:1765 fish/cmds.c:1780 fish/cmds.c:1795 fish/cmds.c:1810
938 #: fish/cmds.c:1825 fish/cmds.c:1841 fish/cmds.c:1859 fish/cmds.c:1873
939 #: fish/cmds.c:1887 fish/cmds.c:1906 fish/cmds.c:1925 fish/cmds.c:1943
940 #: fish/cmds.c:1960 fish/cmds.c:1976 fish/cmds.c:1993 fish/cmds.c:2008
941 #: fish/cmds.c:2024 fish/cmds.c:2036 fish/cmds.c:2049 fish/cmds.c:2066
942 #: fish/cmds.c:2080 fish/cmds.c:2094 fish/cmds.c:2108 fish/cmds.c:2122
943 #: fish/cmds.c:2137 fish/cmds.c:2154 fish/cmds.c:2170 fish/cmds.c:2186
944 #: fish/cmds.c:2202 fish/cmds.c:2218 fish/cmds.c:2233 fish/cmds.c:2252
945 #: fish/cmds.c:2269 fish/cmds.c:2288 fish/cmds.c:2310 fish/cmds.c:2326
946 #: fish/cmds.c:2339 fish/cmds.c:2354 fish/cmds.c:2366 fish/cmds.c:2379
947 #: fish/cmds.c:2396 fish/cmds.c:2415 fish/cmds.c:2434 fish/cmds.c:2451
948 #: fish/cmds.c:2468 fish/cmds.c:2485 fish/cmds.c:2502 fish/cmds.c:2516
949 #: fish/cmds.c:2530 fish/cmds.c:2546 fish/cmds.c:2562 fish/cmds.c:2579
950 #: fish/cmds.c:2594 fish/cmds.c:2610 fish/cmds.c:2626 fish/cmds.c:2640
951 #: fish/cmds.c:2655 fish/cmds.c:2671 fish/cmds.c:2687 fish/cmds.c:2706
952 #: fish/cmds.c:2722 fish/cmds.c:2738 fish/cmds.c:2754 fish/cmds.c:2770
953 #: fish/cmds.c:2787 fish/cmds.c:2806 fish/cmds.c:2824 fish/cmds.c:2844
954 #: fish/cmds.c:2858 fish/cmds.c:2872 fish/cmds.c:2887 fish/cmds.c:2902
955 #: fish/cmds.c:2920 fish/cmds.c:2935 fish/cmds.c:2953 fish/cmds.c:2970
956 #: fish/cmds.c:2985 fish/cmds.c:3001 fish/cmds.c:3017 fish/cmds.c:3033
957 #: fish/cmds.c:3048 fish/cmds.c:3061 fish/cmds.c:3076 fish/cmds.c:3090
958 #: fish/cmds.c:3107 fish/cmds.c:3125 fish/cmds.c:3143 fish/cmds.c:3160
959 #: fish/cmds.c:3174 fish/cmds.c:3193 fish/cmds.c:3212 fish/cmds.c:3229
960 #: fish/cmds.c:3246 fish/cmds.c:3263 fish/cmds.c:3278 fish/cmds.c:3296
961 #: fish/cmds.c:3311 fish/cmds.c:3325 fish/cmds.c:3342 fish/cmds.c:3356
962 #: fish/cmds.c:3371 fish/cmds.c:3388 fish/cmds.c:3405 fish/cmds.c:3422
963 #: fish/cmds.c:3439 fish/cmds.c:3453 fish/cmds.c:3467 fish/cmds.c:3481
964 #: fish/cmds.c:3498 fish/cmds.c:3514 fish/cmds.c:3530 fish/cmds.c:3546
965 #: fish/cmds.c:3564 fish/cmds.c:3582 fish/cmds.c:3600 fish/cmds.c:3617
966 #: fish/cmds.c:3632 fish/cmds.c:3648 fish/cmds.c:3664 fish/cmds.c:3682
967 #: fish/cmds.c:3697 fish/cmds.c:3712 fish/cmds.c:3728 fish/cmds.c:3746
968 #: fish/cmds.c:3764 fish/cmds.c:3782 fish/cmds.c:3802 fish/cmds.c:3819
969 #: fish/cmds.c:3835 fish/cmds.c:3853 fish/cmds.c:3871 fish/cmds.c:3889
970 #: fish/cmds.c:3906 fish/cmds.c:3926 fish/cmds.c:3946 fish/cmds.c:3964
971 #: fish/cmds.c:3980 fish/cmds.c:3994 fish/cmds.c:4010 fish/cmds.c:4024
972 #: fish/cmds.c:4039 fish/cmds.c:4057 fish/cmds.c:4076 fish/cmds.c:4095
973 #: fish/cmds.c:4114 fish/cmds.c:4133 fish/cmds.c:4152 fish/cmds.c:4171
974 #: fish/cmds.c:4190 fish/cmds.c:4209 fish/cmds.c:4228 fish/cmds.c:4247
975 #: fish/cmds.c:4266 fish/cmds.c:4284 fish/cmds.c:4302 fish/cmds.c:4318
976 #: fish/cmds.c:4334 fish/cmds.c:4350 fish/cmds.c:4365 fish/cmds.c:4383
977 #: fish/cmds.c:4398 fish/cmds.c:4412 fish/cmds.c:4426 fish/cmds.c:4440
978 #: fish/cmds.c:4454 fish/cmds.c:4468 fish/cmds.c:4482 fish/cmds.c:4496
979 #: fish/cmds.c:4510 fish/cmds.c:4524 fish/cmds.c:4539 fish/cmds.c:4556
980 #: fish/cmds.c:4569 fish/cmds.c:4584 fish/cmds.c:4599 fish/cmds.c:4612
981 #: fish/cmds.c:4625 fish/cmds.c:4643 fish/cmds.c:4660 fish/cmds.c:4677
982 #: fish/cmds.c:4695 fish/cmds.c:4714 fish/cmds.c:4734 fish/cmds.c:4754
983 #: fish/cmds.c:4771 fish/cmds.c:4785 fish/cmds.c:4805
984 #, c-format
985 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
986 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
987
988 #: fish/cmds.c:5498
989 #, c-format
990 msgid "%s: unknown command\n"
991 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
992
993 #: fish/edit.c:86
994 #, c-format
995 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
996 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby zmodyfikować plik\n"
997
998 #: fish/fish.c:92
999 #, c-format
1000 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
1001 msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
1002
1003 #: fish/fish.c:96
1004 #, c-format
1005 msgid ""
1006 "%s: guest filesystem shell\n"
1007 "%s lets you edit virtual machine filesystems\n"
1008 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1009 "Usage:\n"
1010 "  %s [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
1011 "  %s -i libvirt-domain\n"
1012 "  %s -i disk-image(s)\n"
1013 "or for interactive use:\n"
1014 "  %s\n"
1015 "or from a shell script:\n"
1016 "  %s <<EOF\n"
1017 "  cmd\n"
1018 "  ...\n"
1019 "  EOF\n"
1020 "Options:\n"
1021 "  -h|--cmd-help        List available commands\n"
1022 "  -h|--cmd-help cmd    Display detailed help on 'cmd'\n"
1023 "  -a|--add image       Add image\n"
1024 "  -D|--no-dest-paths   Don't tab-complete paths from guest fs\n"
1025 "  -f|--file file       Read commands from file\n"
1026 "  -i|--inspector       Run virt-inspector to get disk mountpoints\n"
1027 "  --listen             Listen for remote commands\n"
1028 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
1029 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
1030 "  --remote[=pid]       Send commands to remote %s\n"
1031 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
1032 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
1033 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
1034 "  -x                   Echo each command before executing it\n"
1035 "  -V|--version         Display version and exit\n"
1036 "For more information,  see the manpage %s(1).\n"
1037 msgstr ""
1038 "%s: powłoka systemu plików gościa\n"
1039 "%s umożliwia modyfikowanie systemów pliku maszyn wirtualnych\n"
1040 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1041 "Użycie:\n"
1042 "  %s [--opcje] polecenie [: polecenie : polecenie ...]\n"
1043 "  %s -i domena-libvirt\n"
1044 "  %s -i obrazy-dysków\n"
1045 "lub dla trybu interaktywnego:\n"
1046 "  %s\n"
1047 "lub ze skryptu powłoki:\n"
1048 "  %s <<EOF\n"
1049 "  polecenie\n"
1050 "  ...\n"
1051 "  EOF\n"
1052 "Opcje:\n"
1053 "  -h|--cmd-help        Wyświetla listę dostępnych poleceń\n"
1054 "  -h|--cmd-help polecenie  Wyświetla szczegółową pomoc o \"poleceniu\"\n"
1055 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
1056 "  -D|--no-dest-paths   Nie uzupełnia ścieżek z systemu plików gościa za\n"
1057 "                       pomocą Tab\n"
1058 "  -f|--file plik       Odczytuje polecenia z pliku\n"
1059 "  -i|--inspector       Uruchamia virt-inspector, aby uzyskać punkty\n"
1060 "                       montowania dysków\n"
1061 "  --listen             Nasłuchuje zdalnych poleceń\n"
1062 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
1063 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
1064 "  --remote[=PID]       Wysyła polecenia do zdalnego %s\n"
1065 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
1066 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
1067 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
1068 "  -x                   Wykonuje echo każdego polecenia przed jego\n"
1069 "                       wykonaniem\n"
1070 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy pracę\n"
1071 "Aby dowiedzieć się więcej, proszę zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
1072
1073 #: fish/fish.c:184
1074 #, c-format
1075 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
1076 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
1077
1078 #: fish/fish.c:223
1079 #, c-format
1080 msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
1081 msgstr "%s: --listen=PID: PID nie był liczbą: %s\n"
1082
1083 #: fish/fish.c:230
1084 #, c-format
1085 msgid ""
1086 "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
1087 msgstr ""
1088 "%s: zdalnie: $GUESTFISH_PID musi być ustawiony na PID zdalnego procesu\n"
1089
1090 #: fish/fish.c:239
1091 #, c-format
1092 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
1093 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
1094
1095 #: fish/fish.c:266
1096 #, c-format
1097 msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
1098 msgstr "%s: można podać tylko jeden parametr -f\n"
1099
1100 #: fish/fish.c:339
1101 #, c-format
1102 msgid "%s: cannot use -i option with -a, -m, --listen, --remote or --selinux\n"
1103 msgstr ""
1104 "%s: nie można użyć opcji -i z -a, -m, --listen, --remote lub --selinux\n"
1105
1106 #: fish/fish.c:346
1107 #, c-format
1108 msgid "%s: -i requires a libvirt domain or path(s) to disk image(s)\n"
1109 msgstr "%s: -i wymaga domeny libvirt lub ścieżek do obrazów dysków\n"
1110
1111 #: fish/fish.c:356
1112 #, c-format
1113 msgid "%s: virt-inspector command too long for fixed-size buffer\n"
1114 msgstr ""
1115 "%s: polecenie virt-inspector jest za długie dla bufora o stałym rozmiarze\n"
1116
1117 #: fish/fish.c:402
1118 #, c-format
1119 msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
1120 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --remote w tym samym czasie\n"
1121
1122 #: fish/fish.c:410
1123 #, c-format
1124 msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
1125 msgstr "%s: dodatkowe parametry wiersza poleceń za pomocą flagi --listen\n"
1126
1127 #: fish/fish.c:416
1128 #, c-format
1129 msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
1130 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
1131
1132 #: fish/fish.c:561
1133 #, c-format
1134 msgid ""
1135 "\n"
1136 "Welcome to guestfish, the libguestfs filesystem interactive shell for\n"
1137 "editing virtual machine filesystems.\n"
1138 "\n"
1139 "Type: 'help' for help with commands\n"
1140 "      'quit' to quit the shell\n"
1141 "\n"
1142 msgstr ""
1143 "\n"
1144 "Witaj w guestfish, interaktywnej powłoce systemów plików libguestfs do\n"
1145 "modyfikowania systemów plików maszyn wirtualnych.\n"
1146 "\n"
1147 "Proszę podać: \"help\", aby uzyskać pomoc o poleceniach\n"
1148 "              \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
1149 "\n"
1150
1151 #: fish/fish.c:641
1152 #, c-format
1153 msgid "%s: unterminated double quote\n"
1154 msgstr "%s: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
1155
1156 #: fish/fish.c:647 fish/fish.c:664
1157 #, c-format
1158 msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
1159 msgstr "%s: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
1160
1161 #: fish/fish.c:658
1162 #, c-format
1163 msgid "%s: unterminated single quote\n"
1164 msgstr "%s: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
1165
1166 #: fish/fish.c:713
1167 #, c-format
1168 msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
1169 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
1170
1171 #: fish/fish.c:730
1172 #, c-format
1173 msgid "%s: too many arguments\n"
1174 msgstr "%s: za dużo parametrów\n"
1175
1176 #: fish/fish.c:759
1177 #, c-format
1178 msgid "%s: empty command on command line\n"
1179 msgstr "%s: puste polecenie wiersza poleceń\n"
1180
1181 #: fish/fish.c:911
1182 msgid "display a list of commands or help on a command"
1183 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
1184
1185 #: fish/fish.c:913
1186 msgid "quit guestfish"
1187 msgstr "kończy pracę guestfish"
1188
1189 #: fish/fish.c:916
1190 msgid "allocate an image"
1191 msgstr "przydziela obraz"
1192
1193 #: fish/fish.c:918
1194 msgid "display a line of text"
1195 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
1196
1197 #: fish/fish.c:920
1198 msgid "edit a file in the image"
1199 msgstr "modyfikuje plik w obrazie"
1200
1201 #: fish/fish.c:922
1202 msgid "local change directory"
1203 msgstr "zmienia lokalny katalog"
1204
1205 #: fish/fish.c:924
1206 msgid "expand wildcards in command"
1207 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
1208
1209 #: fish/fish.c:926
1210 msgid "view a file in the pager"
1211 msgstr "wyświetla plik w pagerze"
1212
1213 #: fish/fish.c:928
1214 msgid "close and reopen libguestfs handle"
1215 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
1216
1217 #: fish/fish.c:930
1218 msgid "measure time taken to run command"
1219 msgstr "mierzy czas wykonania polecenia"
1220
1221 #: fish/fish.c:942
1222 #, c-format
1223 msgid ""
1224 "alloc - allocate an image\n"
1225 "     alloc <filename> <size>\n"
1226 "\n"
1227 "    This creates an empty (zeroed) file of the given size,\n"
1228 "    and then adds so it can be further examined.\n"
1229 "\n"
1230 "    For more advanced image creation, see qemu-img utility.\n"
1231 "\n"
1232 "    Size can be specified (where <nn> means a number):\n"
1233 "    <nn>             number of kilobytes\n"
1234 "      eg: 1440       standard 3.5\" floppy\n"
1235 "    <nn>K or <nn>KB  number of kilobytes\n"
1236 "    <nn>M or <nn>MB  number of megabytes\n"
1237 "    <nn>G or <nn>GB  number of gigabytes\n"
1238 "    <nn>sects        number of 512 byte sectors\n"
1239 msgstr ""
1240 "alloc - przydziela obraz\n"
1241 "     alloc <nazwa_pliku> <rozmiar>\n"
1242 "\n"
1243 "    Tworzy pusty (wypełniony zerami) plik o podanym rozmiarze,\n"
1244 "    a następnie dodaje go, aby mógł być dalej badany.\n"
1245 "\n"
1246 "    Aby uzyskać bardziej zaawansowane tworzenie obrazu, proszę zobaczyć\n"
1247 "    narzędzie qemu-img.\n"
1248 "\n"
1249 "    Można podać rozmiar (gdzie <nn> oznacza liczbę):\n"
1250 "    <nn>              liczba kilobajtów\n"
1251 "      np.: 1440       standardowa dyskietka 3.5\"\n"
1252 "    <nn>K lub <nn>KB  liczba kilobajtów\n"
1253 "    <nn>M lub <nn>MB  liczba megabajtów\n"
1254 "    <nn>G lub <nn>GB  liczba gigabajtów\n"
1255 "    <nn>sektory       liczba 512 bajtowych sektorów\n"
1256
1257 #: fish/fish.c:958
1258 #, c-format
1259 msgid ""
1260 "echo - display a line of text\n"
1261 "     echo [<params> ...]\n"
1262 "\n"
1263 "    This echos the parameters to the terminal.\n"
1264 msgstr ""
1265 "echo - wyświetla wiersz tekstu\n"
1266 "     echo [<parametry> ...]\n"
1267 "\n"
1268 "    Wyświetla ostatnie parametry w terminalu.\n"
1269
1270 #: fish/fish.c:965
1271 #, c-format
1272 msgid ""
1273 "edit - edit a file in the image\n"
1274 "     edit <filename>\n"
1275 "\n"
1276 "    This is used to edit a file.\n"
1277 "\n"
1278 "    It is the equivalent of (and is implemented by)\n"
1279 "    running \"cat\", editing locally, and then \"write-file\".\n"
1280 "\n"
1281 "    Normally it uses $EDITOR, but if you use the aliases\n"
1282 "    \"vi\" or \"emacs\" you will get those editors.\n"
1283 "\n"
1284 "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
1285 "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
1286 msgstr ""
1287 "edit - modyfikuje plik w obrazie\n"
1288 "     edit <nazwa_pliku>\n"
1289 "\n"
1290 "    Jest używane do modyfikowania pliku.\n"
1291 "\n"
1292 "    Jest odpowiednikiem (i jest implementowane przez)\n"
1293 "    wykonania polecenia \"cat\", zmodyfikowania lokalnie, a\n"
1294 "    następnie wykonania polecenia \"write-file\".\n"
1295 "\n"
1296 "    Normalnie używa zmiennej $EDITOR, ale jeśli zostanie użyty\n"
1297 "    alias \"vi\" lub \"emacs\", uzyskane zostaną te edytory.\n"
1298 "\n"
1299 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
1300 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
1301
1302 #: fish/fish.c:979
1303 #, c-format
1304 msgid ""
1305 "lcd - local change directory\n"
1306 "    lcd <directory>\n"
1307 "\n"
1308 "    Change guestfish's current directory. This command is\n"
1309 "    useful if you want to download files to a particular\n"
1310 "    place.\n"
1311 msgstr ""
1312 "lcd - zmienia lokalny katalog\n"
1313 "    lcd <katalog>\n"
1314 "\n"
1315 "    Zmienia bieżący katalog guestfish. Te polecenie jest\n"
1316 "    przydatne, aby pobrać pliki do konkretnego miejsca.\n"
1317
1318 #: fish/fish.c:986
1319 #, c-format
1320 msgid ""
1321 "glob - expand wildcards in command\n"
1322 "    glob <command> [<args> ...]\n"
1323 "\n"
1324 "    Glob runs <command> with wildcards expanded in any\n"
1325 "    command args.  Note that the command is run repeatedly\n"
1326 "    once for each expanded argument.\n"
1327 msgstr ""
1328 "glob - rozwija wieloznaczniki w poleceniach\n"
1329 "    glob <polecenie> [<parametry> ...]\n"
1330 "\n"
1331 "    Glob wykonuje <polecenie> z wieloznacznikami\n"
1332 "    rozwiniętymi we wszystkie parametry polecenia.\n"
1333 "    Proszę zauważyć, że polecenie jest wykonywane\n"
1334 "    raz dla każdego rozwiniętego parametru.\n"
1335
1336 #: fish/fish.c:993
1337 #, c-format
1338 msgid ""
1339 "help - display a list of commands or help on a command\n"
1340 "     help cmd\n"
1341 "     help\n"
1342 msgstr ""
1343 "help - wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia\n"
1344 "     help polecenie\n"
1345 "     help\n"
1346
1347 #: fish/fish.c:998
1348 #, c-format
1349 msgid ""
1350 "more - view a file in the pager\n"
1351 "     more <filename>\n"
1352 "\n"
1353 "    This is used to view a file in the pager.\n"
1354 "\n"
1355 "    It is the equivalent of (and is implemented by)\n"
1356 "    running \"cat\" and using the pager.\n"
1357 "\n"
1358 "    Normally it uses $PAGER, but if you use the alias\n"
1359 "    \"less\" then it always uses \"less\".\n"
1360 "\n"
1361 "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
1362 "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
1363 msgstr ""
1364 "more - wyświetla plik w pagerze\n"
1365 "     more <nazwa_pliku>\n"
1366 "\n"
1367 "    Jest używane do wyświetlania pliku w pagerze.\n"
1368 "\n"
1369 "    Jest odpowiednikiem (i jest implementowane przez)\n"
1370 "    wykonania polecenia \"cat\" i używanie pagera.\n"
1371 "\n"
1372 "    Normalnie używa zmiennej $PAGER, ale jeśli zostanie użyty\n"
1373 "    alias \"less\", zawsze będzie używane polecenie \"less\".\n"
1374 "\n"
1375 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
1376 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
1377
1378 #: fish/fish.c:1014
1379 #, c-format
1380 msgid ""
1381 "quit - quit guestfish\n"
1382 "     quit\n"
1383 msgstr ""
1384 "quit - kończy pracę guestfish\n"
1385 "     quit\n"
1386
1387 #: fish/fish.c:1017
1388 #, c-format
1389 msgid ""
1390 "reopen - close and reopen the libguestfs handle\n"
1391 "     reopen\n"
1392 "\n"
1393 "Close and reopen the libguestfs handle.  It is not necessary to use\n"
1394 "this normally, because the handle is closed properly when guestfish\n"
1395 "exits.  However this is occasionally useful for testing.\n"
1396 msgstr ""
1397 "reopen - zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs\n"
1398 "     reopen\n"
1399 "\n"
1400 "Zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs. Zwykle użycie\n"
1401 "tego nie jest wymagane, ponieważ program obsługi jest właściwie\n"
1402 "zamykany, kiedy guestfish kończy działanie. Mimo to może być czasem\n"
1403 "przydatne do testowania.\n"
1404
1405 #: fish/fish.c:1024
1406 #, c-format
1407 msgid ""
1408 "time - measure time taken to run command\n"
1409 "    time <command> [<args> ...]\n"
1410 "\n"
1411 "    This runs <command> as usual, and prints the elapsed\n"
1412 "    time afterwards.\n"
1413 msgstr ""
1414 "time - mierzy czas wykonania polecenia\n"
1415 "    time <polecenie> [<parametry> ...]\n"
1416 "\n"
1417 "    Wykonuje <polecenie> i wyświetla czas, jaki upłynął.\n"
1418
1419 #: fish/fish.c:1030
1420 #, c-format
1421 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
1422 msgstr ""
1423 "%s: nieznane polecenie, należy użyć -h, aby wyświetlić listę wszystkich "
1424 "poleceń\n"
1425
1426 #: fish/fish.c:1186
1427 #, c-format
1428 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
1429 msgstr "Cytat ucieczki w ciągu \"%s\"\n"
1430
1431 #: fish/glob.c:52
1432 #, c-format
1433 msgid "use 'glob command [args...]'\n"
1434 msgstr "należy użyć \"glob polecenie [parametry...]\"\n"
1435
1436 #: fish/glob.c:72
1437 #, c-format
1438 msgid "glob: guestfs_glob_expand call failed: %s\n"
1439 msgstr "glob: wywołanie guestfs_glob_expand nie powiodło się: %s\n"
1440
1441 #: fish/lcd.c:34
1442 #, c-format
1443 msgid "use 'lcd directory' to change local directory\n"
1444 msgstr "należy użyć \"lcd katalog\", aby zmienić lokalny katalog\n"
1445
1446 #: fish/more.c:40
1447 #, c-format
1448 msgid "use '%s filename' to page a file\n"
1449 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby wyświetlić plik\n"
1450
1451 #: fish/rc.c:249
1452 #, c-format
1453 msgid "guestfish: protocol error: could not read 'hello' message\n"
1454 msgstr "guestfish: błąd protokołu: nie można odczytać komunikatu \"hello\"\n"
1455
1456 #: fish/rc.c:254
1457 #, c-format
1458 msgid ""
1459 "guestfish: protocol error: version mismatch, server version '%s' does not "
1460 "match client version '%s'.  The two versions must match exactly.\n"
1461 msgstr ""
1462 "guestfish: błąd protokołu: wersja się nie zgadza, wersja serwera \"%s\" nie "
1463 "zgadza się z wersją klienta \"%s\". Obie wersje muszą się dokładnie "
1464 "zgadzać.\n"
1465
1466 #: fish/rc.c:329 fish/rc.c:343
1467 #, c-format
1468 msgid "guestfish: remote: looks like the server is not running\n"
1469 msgstr "guestfish: zdalnie: serwer nie jest uruchomiony\n"
1470
1471 #: fish/rc.c:355 fish/rc.c:369
1472 #, c-format
1473 msgid "guestfish: protocol error: could not send initial greeting to server\n"
1474 msgstr ""
1475 "guestfish: błąd protokołu: nie można wysłać początkowego powitania do "
1476 "serwera\n"
1477
1478 #: fish/rc.c:380
1479 #, c-format
1480 msgid "guestfish: protocol error: could not decode reply from server\n"
1481 msgstr ""
1482 "guestfish: błąd protokołu: nie można rozszyfrować odpowiedzi od serwera\n"
1483
1484 #: fish/reopen.c:36
1485 #, c-format
1486 msgid "'reopen' command takes no parameters\n"
1487 msgstr "polecenie \"reopen\" nie przyjmuje parametrów\n"
1488
1489 #: fish/reopen.c:46
1490 #, c-format
1491 msgid "reopen: guestfs_create: failed to create handle\n"
1492 msgstr "reopen: guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
1493
1494 #: fish/time.c:35
1495 #, c-format
1496 msgid "use 'time command [args...]'\n"
1497 msgstr "należy użyć \"time polecenie [parametry...]\"\n"
1498
1499 #: src/guestfs.c:247
1500 #, c-format
1501 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
1502 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
1503
1504 #: src/guestfs.c:350
1505 #, c-format
1506 msgid "libguestfs: error: %s\n"
1507 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
1508
1509 #: src/guestfs.c:688
1510 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
1511 msgstr ""
1512 "wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
1513
1514 #: src/guestfs.c:702
1515 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
1516 msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
1517
1518 #: src/guestfs.c:716
1519 #, c-format
1520 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
1521 msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
1522
1523 #: src/guestfs.c:736 src/guestfs.c:775 src/guestfs.c:793
1524 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
1525 msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
1526
1527 #: src/guestfs.c:874
1528 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
1529 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
1530
1531 #: src/guestfs.c:879
1532 msgid "qemu has already been launched"
1533 msgstr "QEMU zostało już uruchomione"
1534
1535 #: src/guestfs.c:887
1536 #, c-format
1537 msgid "%s: cannot create temporary directory"
1538 msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
1539
1540 #: src/guestfs.c:977
1541 #, c-format
1542 msgid "cannot find %s or %s on LIBGUESTFS_PATH (current path = %s)"
1543 msgstr "nie można odnaleźć %s lub %s w LIBGUESTFS_PATH (bieżąca ścieżka = %s)"
1544
1545 #: src/guestfs.c:1347
1546 msgid "failed to connect to vmchannel socket"
1547 msgstr "połączenie się z gniazdem kanału maszyny wirtualnej nie powiodło się"
1548
1549 #: src/guestfs.c:1366
1550 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
1551 msgstr ""
1552 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
1553 "błędów"
1554
1555 #: src/guestfs.c:1376
1556 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
1557 msgstr ""
1558 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
1559
1560 #: src/guestfs.c:1462
1561 #, c-format
1562 msgid "external command failed: %s"
1563 msgstr "zewnętrzne polecenie nie powiodło się: %s"
1564
1565 #: src/guestfs.c:1501
1566 #, c-format
1567 msgid ""
1568 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
1569 "the LIBGUESTFS_QEMU environment variable."
1570 msgstr ""
1571 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
1572 "ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
1573
1574 #: src/guestfs.c:1640
1575 msgid "qemu has not been launched yet"
1576 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
1577
1578 #: src/guestfs.c:1651
1579 msgid "no subprocess to kill"
1580 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
1581
1582 #: src/guestfs.c:1773
1583 #, c-format
1584 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
1585 msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
1586
1587 #: src/guestfs.c:1796
1588 #, c-format
1589 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
1590 msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
1591
1592 #: src/guestfs.c:1904
1593 #, c-format
1594 msgid ""
1595 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
1596 msgstr ""
1597 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x%"
1598 "x\n"
1599
1600 #: src/guestfs.c:2062 src/guestfs.c:2116
1601 msgid "unexpected end of file when reading from daemon"
1602 msgstr "nieoczekiwany koniec pliku podczas odczytywania z demona"
1603
1604 #: src/guestfs.c:2078
1605 #, c-format
1606 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
1607 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
1608
1609 #: src/guestfs.c:2093
1610 #, c-format
1611 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
1612 msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
1613
1614 #: src/guestfs.c:2215
1615 #, c-format
1616 msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
1617 msgstr "guestfs___send: stan %d != ZAJĘTY"
1618
1619 #: src/guestfs.c:2237
1620 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
1621 msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
1622
1623 #: src/guestfs.c:2246
1624 msgid "dispatch failed to marshal args"
1625 msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
1626
1627 #: src/guestfs.c:2376
1628 #, c-format
1629 msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
1630 msgstr "send_file_chunk: stan %d != GOTOWY"
1631
1632 #: src/guestfs.c:2392
1633 #, c-format
1634 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
1635 msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
1636
1637 #: src/guestfs.c:2516
1638 #, c-format
1639 msgid "%s: error in chunked encoding"
1640 msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
1641
1642 #: src/guestfs.c:2544
1643 msgid "write to daemon socket"
1644 msgstr "zapisuje do gniazda demona"
1645
1646 #: src/guestfs.c:2567
1647 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
1648 msgstr "receive_file_data: błąd przetwarzania w odpowiedzi wywołania zwrotnego"
1649
1650 #: src/guestfs.c:2572
1651 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
1652 msgstr ""
1653 "receive_file_data: otrzymano nieoczekiwaną flagę podczas odczytywania "
1654 "fragmentów pliku"
1655
1656 #: src/guestfs.c:2580
1657 msgid "failed to parse file chunk"
1658 msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
1659
1660 #: src/guestfs.c:2589
1661 msgid "file receive cancelled by daemon"
1662 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
1663
1664 #: test-tool/test-tool.c:59
1665 #, c-format
1666 msgid ""
1667 "libguestfs-test-tool: interactive test tool\n"
1668 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1669 "Usage:\n"
1670 "  libguestfs-test-tool [--options]\n"
1671 "Options:\n"
1672 "  --help         Display usage\n"
1673 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
1674 "                 Helper program (default: %s)\n"
1675 "  --qemudir dir  Specify QEMU source directory\n"
1676 "  --qemu qemu    Specify QEMU binary\n"
1677 "  --timeout n\n"
1678 "  -t n           Set launch timeout (default: %d seconds)\n"
1679 msgstr ""
1680 "libguestfs-test-tool: interaktywne narzędzie testowania\n"
1681 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1682 "Użycie:\n"
1683 "  libguestfs-test-tool [--opcje]\n"
1684 "Opcje:\n"
1685 "  --help         Wyświetla użycie\n"
1686 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
1687 "                 Program pomocniczy (domyślnie: %s)\n"
1688 "  --qemudir katalog  Podaje katalog źródłowy QEMU\n"
1689 "  --qemu QEMU    Podaje plik binarny QEMU\n"
1690 "  --timeout n\n"
1691 "  -t n           Ustawia czas oczekiwania na uruchomienie\n"
1692 "                 (domyślnie: %d sekundy)\n"
1693
1694 #: test-tool/test-tool.c:111
1695 #, c-format
1696 msgid "libguestfs-test-tool: unknown long option: %s (%d)\n"
1697 msgstr "libguestfs-test-tool: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
1698
1699 #: test-tool/test-tool.c:120
1700 #, c-format
1701 msgid "libguestfs-test-tool: invalid timeout: %s\n"
1702 msgstr "libguestfs-test-tool: nieprawidłowy czas oczekiwania: %s\n"
1703
1704 #: test-tool/test-tool.c:132
1705 #, c-format
1706 msgid "libguestfs-test-tool: unexpected command line option 0x%x\n"
1707 msgstr "libguestfs-test-tool: nieoczekiwana opcja wiersza poleceń 0x%x\n"
1708
1709 #: test-tool/test-tool.c:155
1710 #, c-format
1711 msgid "libguestfs-test-tool: failed to create libguestfs handle\n"
1712 msgstr ""
1713 "libguestfs-test-tool: utworzenie programu obsługi libguestfs nie powiodło "
1714 "się\n"
1715
1716 #: test-tool/test-tool.c:160 test-tool/test-tool.c:166
1717 #, c-format
1718 msgid "libguestfs-test-tool: failed to add drive '%s'\n"
1719 msgstr "libguestfs-test-tool: dodanie napędu \"%s\" nie powiodło się\n"
1720
1721 #: test-tool/test-tool.c:174
1722 #, c-format
1723 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
1724 msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version nie powiodło się\n"
1725
1726 #: test-tool/test-tool.c:196
1727 #, c-format
1728 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
1729 msgstr "libguestfs-test-tool: uruchomienie przyrządu nie powiodło się\n"
1730
1731 #: test-tool/test-tool.c:208
1732 #, c-format
1733 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run sfdisk\n"
1734 msgstr "libguestfs-test-tool: wykonanie sfdisk nie powiodło się\n"
1735
1736 #: test-tool/test-tool.c:214
1737 #, c-format
1738 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
1739 msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 nie powiodło się\n"
1740
1741 #: test-tool/test-tool.c:220
1742 #, c-format
1743 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
1744 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sda1 w / nie powiodło się\n"
1745
1746 #: test-tool/test-tool.c:226
1747 #, c-format
1748 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkdir /iso\n"
1749 msgstr "libguestfs-test-tool: utworzenie katalogu /iso nie powiodło się\n"
1750
1751 #: test-tool/test-tool.c:232
1752 #, c-format
1753 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sdb on /iso\n"
1754 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sdb w /iso nie powiodło się\n"
1755
1756 #: test-tool/test-tool.c:240
1757 #, c-format
1758 msgid "libguestfs-test-tool: could not run helper program, or helper failed\n"
1759 msgstr ""
1760 "libguestfs-test-tool: nie można uruchomić programu pomocniczego lub program "
1761 "nie powiódł się\n"
1762
1763 #: test-tool/test-tool.c:271
1764 #, c-format
1765 msgid ""
1766 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
1767 "--qemu/--qemudir options cannot be used.\n"
1768 msgstr ""
1769 "Zmienna środowiskowa LIBGUESTFS_QEMU jest już ustawiona, więc nie można\n"
1770 "użyć opcji --qemu/--qemudir.\n"
1771
1772 #: test-tool/test-tool.c:279
1773 #, c-format
1774 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
1775 msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
1776
1777 #: test-tool/test-tool.c:293
1778 #, c-format
1779 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
1780 msgstr "%s: nie wygląda na katalog źródłowy QEMU\n"
1781
1782 #: test-tool/test-tool.c:342
1783 #, c-format
1784 msgid ""
1785 "Test tool helper program 'libguestfs-test-tool-helper' is not\n"
1786 "available.  Expected to find it in '%s'\n"
1787 "\n"
1788 "Use the --helper option to specify the location of this program.\n"
1789 msgstr ""
1790 "Program pomocniczy narzędzia testowania \"libguestfs-test-tool-helper\" nie\n"
1791 "jest dostępny. Oczekiwano odnalezienie go w \"%s\"\n"
1792 "\n"
1793 "Należy użyć opcji --helper, aby podać położenie tego programu.\n"
1794
1795 #: test-tool/test-tool.c:358
1796 #, c-format
1797 msgid "command failed: %s"
1798 msgstr "polecenie nie powiodło się: %s"
1799
1800 #: test-tool/test-tool.c:366
1801 #, c-format
1802 msgid ""
1803 "Test tool helper program %s\n"
1804 "is not statically linked.  This is a build error when this test tool\n"
1805 "was built.\n"
1806 msgstr ""
1807 "Program pomocniczy narzędzia testowania %s\n"
1808 "nie jest skonsolidowany statycznie. Jest to błąd budowania.\n"
1809
1810 #: test-tool/test-tool.c:400
1811 #, c-format
1812 msgid "mkisofs command failed: %s\n"
1813 msgstr "polecenie mkisofs nie powiodło się: %s\n"