Telugu translation added by Krishna Babu K (RHBZ#493799c32)
authorRichard Jones <rjones@redhat.com>
Thu, 28 Jan 2010 17:08:43 +0000 (17:08 +0000)
committerRichard Jones <rjones@redhat.com>
Thu, 28 Jan 2010 17:16:15 +0000 (17:16 +0000)
po/LINGUAS
po/te_IN.po [new file with mode: 0644]

index fda5e0c..253c680 100644 (file)
@@ -12,4 +12,5 @@ pl
 pt
 pt_BR
 ru
 pt
 pt_BR
 ru
+te_IN
 zh_CN
 zh_CN
diff --git a/po/te_IN.po b/po/te_IN.po
new file mode 100644 (file)
index 0000000..d8bb9cd
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,328 @@
+# translation of virt-top.master.virt-top.po to Telugu
+# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+#
+# Krishna Babu K <kkrothap@redhat.com>, 2010.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: virt-top.master.virt-top\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2009-10-06 14:58+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-01-28 19:47+0530\n"
+"Last-Translator: Krishna Babu K <kkrothap@redhat.com>\n"
+"Language-Team: Telugu <en@li.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n\n"
+"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:1506
+msgid "# %s virt-top configuration file\\n"
+msgstr "# %s virt-top ఆకృతీకరణ ఫైలు\\n"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:1524
+msgid "# Enable CSV output to the named file\\n"
+msgstr "# CSV అవుట్పుట్‌ను నామపు ఫైలునకు చేతనముచేయి\\n"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:1527
+msgid "# To protect this file from being overwritten, uncomment next line\\n"
+msgstr "# ఈ ఫైలును దిద్దిరాయుట నుండి రక్షించుటకు, తరువాతి లైను కామెంట్ తీసివేయుము\\n"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:1521
+msgid "# To send debug and error messages to a file, uncomment next line\\n"
+msgstr "# డీబగ్ మరియు దోష సందేశాన్ని వొక ఫైలునకు పంపుటకు, తరువాతి వరుస కామెంట్‌ను తీసివేయుము\\n"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:1507
+msgid "# generated on %s by %s\\n"
+msgstr "# %sన %s ద్వారా చేయబడింది\\n"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:65
+msgid "%CPU"
+msgstr "%CPU"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:66
+msgid "%MEM"
+msgstr "%MEM"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:1158
+msgid "%d domains, %d active, %d running, %d sleeping, %d paused, %d inactive D:%d O:%d X:%d"
+msgstr "%d డొమైన్లు, %d క్రియాశీల, %d నడుస్తున్నవి, %d స్లీపింగ్, %d నిలిపివున్నవి, %d క్రియాహీన D:%d O:%d X:%d"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:105
+msgid "%s: display should be %s"
+msgstr "%s: ప్రదర్శన %s కావలె"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:83
+msgid "%s: sort order should be: %s"
+msgstr "%s: క్రమీకరణ క్రమము యిది కావలె: %s"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:207
+msgid "%s: unknown parameter"
+msgstr "%s: తెలియని పారామితి"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:238
+msgid "%s:%d: configuration item ``%s'' ignored\\n%!"
+msgstr "%s:%d: ఆకృతీకరణ అంశము ``%s'' వదిలివేయబడింది\\n%!"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:144
+msgid "-d: cannot set a negative delay"
+msgstr "-d: ఋణ ఆలస్యంను అమర్చలేము"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:170
+msgid "Batch mode"
+msgstr "బాచ్ రీతి"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:72
+msgid "Block read reqs"
+msgstr "బ్లాక్ రీడ్ రెక్స్"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:73
+msgid "Block write reqs"
+msgstr "బ్లాక్ వ్రైట్ రెక్స్"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:1165
+msgid "CPU: %2.1f%%  Mem: %Ld MB (%Ld MB by guests)"
+msgstr "CPU: %2.1f%%  Mem: %Ld MB (%Ld MB by guests)"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:1335
+msgid "Change delay from %.1f to: "
+msgstr "ఆలస్యాన్ని %.1f నుండి దీనికి మార్చుము: "
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:174 ../virt-top/virt_top.ml:172
+msgid "Connect to URI (default: Xen)"
+msgstr "URI కు అనుసంధానించుము (అప్రమేయ: Xen)"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:1580
+msgid "Connect: %s; Hostname: %s"
+msgstr "అనుసంధానించు: %s; హోస్టునామము: %s"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:1618
+msgid "DISPLAY MODES"
+msgstr "ప్రదర్శన రీతులు"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:1342
+msgid "Delay must be > 0"
+msgstr "ఆలస్యం తప్పక > 0"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:184
+msgid "Delay time interval (seconds)"
+msgstr "ఆలస్యానికి విరామం (క్షణాలు)"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:1573
+msgid "Delay: %.1f secs; Batch: %s; Secure: %s; Sort: %s"
+msgstr "ఆలస్యం: %.1f క్షణాలు; బాచ్: %s; రక్షణ: %s; క్రమము: %s"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:178
+msgid "Disable CPU stats in CSV"
+msgstr "CSV నందు CPU గణాంకాలను అచేతనముచేయి"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:180
+msgid "Disable block device stats in CSV"
+msgstr "CSV నందు బ్లాక్ పరికరపు గణాంకాలను అచేతనముచేయి"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:182
+msgid "Disable net stats in CSV"
+msgstr "CSV నందు నెట్ గణాంకాలను అచేతనముచేయి"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:204
+msgid "Display version number and exit"
+msgstr "వర్షన్ సంఖ్యను ప్రదర్శించు మరియు నిష్క్రమించు"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:194
+msgid "Do not read init file"
+msgstr "init ఫైలును చదువవద్దు"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:68
+msgid "Domain ID"
+msgstr "డొమైన్ ID"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:69
+msgid "Domain name"
+msgstr "డొమైన్ నామము"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:1632
+msgid "Domains display"
+msgstr "డొమైన్ ప్రదర్శన"
+
+#: ../virt-top/virt_top_main.ml:47 ../virt-top/virt_top.ml:1547
+#. ../virt-top/virt_top.ml:1544
+msgid "Error"
+msgstr "దోషము"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:188
+msgid "Exit at given time"
+msgstr "ఇచ్చిన సమయమందు నిష్క్రమించుము"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:1602
+msgid "Help"
+msgstr "సహాయం"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:190
+msgid "Historical CPU delay"
+msgstr "చారిత్రక CPU ఆలస్యము"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:176
+msgid "Log statistics to CSV file"
+msgstr "CSV ఫైలునకు లాగ్ గణాంకాలు"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:1585
+msgid "MAIN KEYS"
+msgstr "ముఖ్య కీలు"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:1639
+msgid "More help in virt-top(1) man page. Press any key to return."
+msgstr "virt-top(1) man పేజీ నందు మరింత సహాయం. తిరిగివచ్చుటకు యేదేని కీను వత్తుము."
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:263
+msgid "NB: If you want to monitor a local Xen hypervisor, you usually need to be root"
+msgstr "NB: మీరు స్థానిక Xen హైపర్విజర్‌ను మానిటర్ చేయాలని అనుకొంటే, మీరు సాధారణంగా root అయివుండాలి"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:70
+msgid "Net RX bytes"
+msgstr "నెట్ RX బైట్లు"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:71
+msgid "Net TX bytes"
+msgstr "నెట్ TX బైట్లు"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:1348
+msgid "Not a valid number"
+msgstr "చెల్లునటువంటి సంఖ్యకాదు"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:196
+msgid "Number of iterations to run"
+msgstr "నడుపవలసిన ఆవర్తనముల సంఖ్య"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:1576 ../virt-top/virt_top.ml:1575
+msgid "Off"
+msgstr "ఆఫ్"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:1576 ../virt-top/virt_top.ml:1575
+msgid "On"
+msgstr "ఆన్"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:1600
+msgid "Quit"
+msgstr "నిష్క్రమించు"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:202
+msgid "Run from a script (no user interface)"
+msgstr "స్క్రిప్టునుండి నడుపుము (యెటువంటి వినియోగదారి యింటర్ఫేస్ లేదు)"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:1606
+msgid "SORTING"
+msgstr "క్రమీకరణము"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:200
+msgid "Secure (\\\"kiosk\\\") mode"
+msgstr "సురక్షిత (\\\"kiosk\\\") రీతి"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:1615
+msgid "Select sort field"
+msgstr "క్రమీకరణ క్షేత్రమును యెంపికచేయుము"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:186
+msgid "Send debug messages to file"
+msgstr "డీబగ్ సందేశములను ఫైలునకు పంపుము"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:192
+msgid "Set name of init file"
+msgstr "init ఫైలు యొక్క నామమును అమర్చుము"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:198
+msgid "Set sort order (%s)"
+msgstr "క్రమీకరణ క్రమమును అమర్చుము (%s)"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:1356
+msgid "Set sort order for main display"
+msgstr "ముఖ్య ప్రదర్శన కొరకు క్రమీకరణ క్రమమును అమర్చుము"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:1601
+msgid "Set update interval"
+msgstr "నవీకరణ విరామమును అమర్చుము"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:1611
+msgid "Sort by %CPU"
+msgstr "%CPU ద్వారా క్రమీకరణము"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:1612
+msgid "Sort by %MEM"
+msgstr "%MEM ద్వారా క్రమీకరణము"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:1614
+msgid "Sort by ID"
+msgstr "ID ద్వారా క్రమీకరణము"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:1613
+msgid "Sort by TIME"
+msgstr "సమయం ద్వారా క్రమీకరణము"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:168
+msgid "Start by displaying block devices"
+msgstr "బ్లాక్ పరికరములను ప్రదర్శించుట ద్వారా ప్రారంభించుము"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:166
+msgid "Start by displaying network interfaces"
+msgstr "నెట్వర్కు యింటర్ఫేసులను ప్రదర్శించుట ద్వారా ప్రారంభించుము"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:164
+msgid "Start by displaying pCPUs (default: tasks)"
+msgstr "pCPUలను ప్రదర్శించుట ద్వారా ప్రారంభించుము (అప్రమేయ: కర్తవ్యాలు)"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:67
+msgid "TIME (CPU time)"
+msgstr "TIME (CPU సమయం)"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:1635
+msgid "Toggle block devices"
+msgstr "బ్లాక్ పరికరాలను అటుదిటుచేయి"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:1634
+msgid "Toggle network interfaces"
+msgstr "నెట్వర్కు యింటర్ఫేసులను అటుదిటుచేయి"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:1633
+msgid "Toggle physical CPUs"
+msgstr "భౌతిక CPUలను అటుదిటుచేయి"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:1357
+msgid "Type key or use up and down cursor keys."
+msgstr "కీను టైపుచేయి లేదా పైన మరియు క్రింద కర్సర్ కీలను వుపయోగించుము"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:1644
+msgid "Unknown command - try 'h' for help"
+msgstr "తెలియని ఆదేశము - సహాయం కొరకు 'h' ప్రయత్నించుము"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:1599
+msgid "Update display"
+msgstr "ప్రదర్శనను నవీకరించుము"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:1539
+msgid "Wrote settings to %s"
+msgstr "అమరికలను %sకు వ్రాయుము"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:1581
+msgid "default"
+msgstr "అప్రమేయ"
+
+#: ../virt-top/virt_top_xml.ml:46
+msgid "get_xml_desc didn't return <domain/>"
+msgstr "get_xml_desc అనునది <domain/> తిరిగియిచ్చుటలేదు"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:1561
+msgid "virt-top %s ocaml-libvirt %s libvirt %d.%d.%d by Red Hat"
+msgstr "virt-top %s ocaml-libvirt %s libvirt %d.%d.%d by Red Hat"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:208
+msgid "virt-top : a 'top'-like utility for virtualization\n\nSUMMARY\n  virt-top [-options]\n\nOPTIONS"
+msgstr "virt-top : a 'top'-like utility for virtualization\n\nSUMMARY\n  virt-top [-options]\n\nOPTIONS"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:42
+msgid "virt-top was compiled without support for CSV files"
+msgstr "CSV ఫైళ్ళకు మద్దతు లేకుండా virt-top కంపైల్ చేయబడింది"
+
+#: ../virt-top/virt_top.ml:53
+msgid "virt-top was compiled without support for dates and times"
+msgstr "తేదీలు మరియు సమయాలకు మద్దతులేకుండా virt-top నిర్వర్తించబడినది"
+