Update translations from Zanata (RHBZ#1868108).
[virt-top.git] / po / sv.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4 #
5 # Translators:
6 # Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>, 2012
7 # Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>, 2018. #zanata
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12 "POT-Creation-Date: 2017-03-27 11:32+0000\n"
13 "PO-Revision-Date: 2018-05-18 04:17-0400\n"
14 "Last-Translator: Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>\n"
15 "Language-Team: Swedish (http://www.transifex.com/projects/p/virttop/language/sv/)\n"
16 "Language: sv\n"
17 "MIME-Version: 1.0\n"
18 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
21 "X-Generator: Zanata 4.6.2\n"
22
23 #: ../src/top.ml:1670
24 msgid "# %s virt-top configuration file\n"
25 msgstr "# konfigurationsfilen %s för virt-top\n"
26
27 #: ../src/top.ml:1688
28 msgid "# Enable CSV output to the named file\n"
29 msgstr "# Aktivera CSV-utmatning till den namngivna filen\n"
30
31 #: ../src/top.ml:1691
32 msgid "# To protect this file from being overwritten, uncomment next line\n"
33 msgstr ""
34 "# För att skydda denna fil från att skrivas över, avkommentera nästa rad\n"
35
36 #: ../src/top.ml:1685
37 msgid "# To send debug and error messages to a file, uncomment next line\n"
38 msgstr ""
39 "# För att skicka felsöknings- och felmeddelanden till en fil, avkommentera "
40 "nästa rad\n"
41
42 #: ../src/top.ml:1671
43 msgid "# generated on %s by %s\n"
44 msgstr "# genererad %s av %s\n"
45
46 #: ../src/top.ml:65
47 msgid "%CPU"
48 msgstr "%CPU"
49
50 #: ../src/top.ml:66
51 msgid "%MEM"
52 msgstr "%MNE"
53
54 #: ../src/top.ml:1237
55 msgid ""
56 "%d domains, %d active, %d running, %d sleeping, %d paused, %d inactive D:%d "
57 "O:%d X:%d"
58 msgstr ""
59 "%d domäner, %d aktiva, %d körande, %d sovande, %d pausade, %d inaktiva N:%d "
60 "A:%d K:%d"
61
62 #: ../src/top.ml:245
63 msgid "%s: could not parse '%s' in init file: expecting %s"
64 msgstr "%s: kunde inte tolka ”%s” i init-filen: %s förväntades"
65
66 #: ../src/top.ml:240
67 msgid "%s: could not parse '%s' in init file: expecting a number"
68 msgstr "%s: kunde inte tolka ”%s” i init-filen: ett tal förväntades"
69
70 #: ../src/top.ml:235
71 msgid "%s: could not parse '%s' in init file: expecting an integer"
72 msgstr "%s: kunde inte tolka ”%s” i init-filen: ett heltal förväntades"
73
74 #: ../src/top.ml:105
75 msgid "%s: display should be %s"
76 msgstr "%s: display skall vara %s"
77
78 #: ../src/top.ml:83
79 msgid "%s: sort order should be: %s"
80 msgstr "%s: sort-ordning skall vara: %s"
81
82 #: ../src/top.ml:217
83 msgid "%s: unknown parameter"
84 msgstr "%s: okänd parameter"
85
86 #: ../src/top.ml:269
87 msgid ""
88 "%s:%d: configuration item ``%s'' ignored\n"
89 "%!"
90 msgstr ""
91 "%s:%d: konfigurationspost ”%s” ignoreras\n"
92 "%!"
93
94 #: ../src/top.ml:147
95 msgid "-d: cannot set a negative delay"
96 msgstr "-d: kan inte sätta en negativ fördröjning"
97
98 #: ../src/top.ml:173
99 msgid "Batch mode"
100 msgstr "Satsvis läge"
101
102 #: ../src/top.ml:72
103 msgid "Block read reqs"
104 msgstr "Blocksläsningsbegäranden"
105
106 #: ../src/top.ml:73
107 msgid "Block write reqs"
108 msgstr "Blockskrivningsbegäranden"
109
110 #: ../src/top.ml:1244
111 msgid "CPU: %2.1f%%  Mem: %Ld MB (%Ld MB by guests)"
112 msgstr "CPU: %2.1f %%  Mne: %Ld MB (%Ld MB av gäster)"
113
114 #: ../src/top.ml:1493
115 msgid "Change delay from %.1f to: "
116 msgstr "Ändra fördröjning från %.1f till: "
117
118 #: ../src/top.ml:177 ../src/top.ml:175
119 msgid "Connect to libvirt URI"
120 msgstr "Anslut till en libvirt-URI"
121
122 #: ../src/top.ml:1744
123 msgid "Connect: %s; Hostname: %s"
124 msgstr "Anslut: %s; Värdnamn: %s"
125
126 #: ../src/top.ml:1783
127 msgid "DISPLAY MODES"
128 msgstr "VISNINGSLÄGEN"
129
130 #: ../src/top.ml:1500
131 msgid "Delay must be > 0"
132 msgstr "Fördröjning måste vara > 0"
133
134 #: ../src/top.ml:189
135 msgid "Delay time interval (seconds)"
136 msgstr "Tidsfördröjningsintervall (sekunder)"
137
138 #: ../src/top.ml:1737
139 msgid "Delay: %.1f secs; Batch: %s; Secure: %s; Sort: %s"
140 msgstr "Fördröjning: %.1f s; Satsvis: %s; Säkert: %s; Sortering: %s"
141
142 #: ../src/top.ml:181
143 msgid "Disable CPU stats in CSV"
144 msgstr "Avaktivera CPU-statistik i CSV"
145
146 #: ../src/top.ml:185
147 msgid "Disable block device stats in CSV"
148 msgstr "Avaktivera blockenhetsstatistik i CSV"
149
150 #: ../src/top.ml:183
151 msgid "Disable memory stats in CSV"
152 msgstr "Avaktivera minnesstatistik i CSV"
153
154 #: ../src/top.ml:187
155 msgid "Disable net stats in CSV"
156 msgstr "Avaktivera nätstatistik i CSV"
157
158 #: ../src/top.ml:214
159 msgid "Display version number and exit"
160 msgstr "Visa versionsnummer och avsluta"
161
162 #: ../src/top.ml:199
163 msgid "Do not read init file"
164 msgstr "Läs inte initieringsfilen"
165
166 #: ../src/top.ml:68
167 msgid "Domain ID"
168 msgstr "Domän-ID"
169
170 #: ../src/top.ml:69
171 msgid "Domain name"
172 msgstr "Domännamn"
173
174 #: ../src/top.ml:1797
175 msgid "Domains display"
176 msgstr "Domänvisning"
177
178 #: ../src/main.ml:69 ../src/main.ml:44 ../src/top.ml:1711 ../src/top.ml:1708
179 msgid "Error"
180 msgstr "Fel"
181
182 #: ../src/top.ml:193
183 msgid "Exit at given time"
184 msgstr "Avsluta vid given tidpunkt"
185
186 #: ../src/top.ml:1766
187 msgid "Help"
188 msgstr "Hjälp"
189
190 #: ../src/top.ml:195
191 msgid "Historical CPU delay"
192 msgstr "Historisk CPU-fördröjning"
193
194 #: ../src/top.ml:179
195 msgid "Log statistics to CSV file"
196 msgstr "Logga statistik till en CSV-fil"
197
198 #: ../src/top.ml:1749
199 msgid "MAIN KEYS"
200 msgstr "HUVUDTANGENTER"
201
202 #: ../src/top.ml:1804
203 msgid "More help in virt-top(1) man page. Press any key to return."
204 msgstr ""
205 "Mer hjälp i manualsidan virt-top(1).  Tryck en tangent för att återvända."
206
207 #: ../src/top.ml:294
208 msgid ""
209 "NB: If you want to monitor a local hypervisor, you usually need to be root"
210 msgstr ""
211 "OBS: Om du vill övervaka en lokal hypervisor behöver du normalt vara root"
212
213 #: ../src/top.ml:70
214 msgid "Net RX bytes"
215 msgstr "Netto MT byte"
216
217 #: ../src/top.ml:71
218 msgid "Net TX bytes"
219 msgstr "Netto SD byte"
220
221 #: ../src/top.ml:1506
222 msgid "Not a valid number"
223 msgstr "Inte ett giltigt tal"
224
225 #: ../src/top.ml:201
226 msgid "Number of iterations to run"
227 msgstr "Antal iterationer att köra"
228
229 #: ../src/top.ml:1740 ../src/top.ml:1739
230 msgid "Off"
231 msgstr "Av"
232
233 #: ../src/top.ml:1740 ../src/top.ml:1739
234 msgid "On"
235 msgstr "På"
236
237 #: ../src/top.ml:1764
238 msgid "Quit"
239 msgstr "Avsluta"
240
241 #: ../src/top.ml:208
242 msgid "Run from a script (no user interface)"
243 msgstr "Kör från ett skript (inget användargränssnitt)"
244
245 #: ../src/top.ml:1771
246 msgid "SORTING"
247 msgstr "SORTERING"
248
249 #: ../src/top.ml:206
250 msgid "Secure (\"kiosk\") mode"
251 msgstr "Säkert (”kiosk”-)läge"
252
253 #: ../src/top.ml:1780
254 msgid "Select sort field"
255 msgstr "Välj sorteringsfält"
256
257 #: ../src/top.ml:191
258 msgid "Send debug messages to file"
259 msgstr "Skicka felsökningsmeddelanden till en fil"
260
261 #: ../src/top.ml:197
262 msgid "Set name of init file"
263 msgstr "Ange namn på initieringsfilen"
264
265 #: ../src/top.ml:203
266 msgid "Set sort order (%s)"
267 msgstr "Ange sorteringsordning (%s)"
268
269 #: ../src/top.ml:1514
270 msgid "Set sort order for main display"
271 msgstr "Ange sorteringsordning för huvudsidan"
272
273 #: ../src/top.ml:1765
274 msgid "Set update interval"
275 msgstr "Ange uppdateringsintervall"
276
277 #: ../src/top.ml:1776
278 msgid "Sort by %CPU"
279 msgstr "Sortera efter %CPU"
280
281 #: ../src/top.ml:1777
282 msgid "Sort by %MEM"
283 msgstr "Sortera efter %MNE"
284
285 #: ../src/top.ml:1779
286 msgid "Sort by ID"
287 msgstr "Sortera efter ID"
288
289 #: ../src/top.ml:1778
290 msgid "Sort by TIME"
291 msgstr "Sortera efter TID"
292
293 #: ../src/top.ml:171
294 msgid "Start by displaying block devices"
295 msgstr "Starta med att visa blockenheter"
296
297 #: ../src/top.ml:169
298 msgid "Start by displaying network interfaces"
299 msgstr "Starta med att visa nätverksgränssnitt"
300
301 #: ../src/top.ml:167
302 msgid "Start by displaying pCPUs (default: tasks)"
303 msgstr "Starta med att visa fCPU:er (standard: uppgifter)"
304
305 #: ../src/top.ml:67
306 msgid "TIME (CPU time)"
307 msgstr "TID (CPU-tid)"
308
309 #: ../src/top.ml:1800
310 msgid "Toggle block devices"
311 msgstr "Växla blockenheter"
312
313 #: ../src/top.ml:1799
314 msgid "Toggle network interfaces"
315 msgstr "Växla nätverksgränssnitt"
316
317 #: ../src/top.ml:1798
318 msgid "Toggle physical CPUs"
319 msgstr "Växla fysiska CPU:er"
320
321 #: ../src/top.ml:1515
322 msgid "Type key or use up and down cursor keys."
323 msgstr "Tryck en tangent eller använd piltangenterna upp och ned."
324
325 #: ../src/top.ml:1809
326 msgid "Unknown command - try 'h' for help"
327 msgstr "Okänt kommando - försök med ”h” för hjälp"
328
329 #: ../src/top.ml:1763
330 msgid "Update display"
331 msgstr "Uppdatera visningen"
332
333 #: ../src/top.ml:1703
334 msgid "Wrote settings to %s"
335 msgstr "Skrev inställningar till %s"
336
337 #: ../src/top.ml:1745
338 msgid "default"
339 msgstr "standard"
340
341 #: ../src/top.ml:210
342 msgid "dump output to stdout (no userinterface)"
343 msgstr "dumpa utdata till standard ut (inget användargränssnitt)"
344
345 #: ../src/opt_xml.ml:46
346 msgid "get_xml_desc didn't return <domain/>"
347 msgstr "get_xml_desc returnerade inte <domain/>"
348
349 #: ../src/top.ml:212
350 msgid "show block device load in bytes rather than reqs"
351 msgstr "visa blockenhetslasten i byte istället för begäranden"
352
353 #: ../src/top.ml:1767
354 msgid "toggle block info req/bytes"
355 msgstr "växla blockinfobegäranden/-byte"
356
357 #: ../src/top.ml:1725
358 msgid "virt-top %s ocaml-libvirt %s libvirt %d.%d.%d by Red Hat"
359 msgstr "virt-top %s ocaml-libvirt %s libvirt %d.%d.%d av Red Hat"
360
361 #: ../src/top.ml:218
362 msgid ""
363 "virt-top : a 'top'-like utility for virtualization\n"
364 "\n"
365 "SUMMARY\n"
366 "  virt-top [-options]\n"
367 "\n"
368 "OPTIONS"
369 msgstr ""
370 "virt-top : ett ”top”-liknande verktyg för virtualisering\n"
371 "\n"
372 "SAMMANFATTNING\n"
373 "  virt-top [-flaggor]\n"
374 "\n"
375 "FLAGGOR"
376
377 #: ../src/top.ml:42
378 msgid "virt-top was compiled without support for CSV files"
379 msgstr "virt-top kompilerade utan stöd för CSV-filer"
380
381 #: ../src/top.ml:53
382 msgid "virt-top was compiled without support for dates and times"
383 msgstr "virt-top kompilerades utan stöd för datum och tider"