Update translation files
[virt-top.git] / po / sv.po
1 #, fuzzy
2 msgid ""
3 msgstr ""
4 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
5 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
6 "POT-Creation-Date: 2017-03-27 11:32+0000\n"
7 "PO-Revision-Date: 2013-11-20 06:00-0500\n"
8 "Last-Translator: Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>\n"
9 "Language-Team: Swedish (http://www.transifex.com/projects/p/virttop/language/"
10 "sv/)\n"
11 "Language: sv\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
16 "X-Generator: Zanata 3.5.1\n"
17
18 #: ../src/top.ml:1670
19 msgid "# %s virt-top configuration file\n"
20 msgstr ""
21
22 #: ../src/top.ml:1688
23 msgid "# Enable CSV output to the named file\n"
24 msgstr ""
25
26 #: ../src/top.ml:1691
27 msgid "# To protect this file from being overwritten, uncomment next line\n"
28 msgstr ""
29
30 #: ../src/top.ml:1685
31 msgid "# To send debug and error messages to a file, uncomment next line\n"
32 msgstr ""
33
34 #: ../src/top.ml:1671
35 msgid "# generated on %s by %s\n"
36 msgstr ""
37
38 #: ../src/top.ml:65
39 msgid "%CPU"
40 msgstr "%CPU"
41
42 #: ../src/top.ml:66
43 msgid "%MEM"
44 msgstr "%MNE"
45
46 #: ../src/top.ml:1237
47 msgid ""
48 "%d domains, %d active, %d running, %d sleeping, %d paused, %d inactive D:%d "
49 "O:%d X:%d"
50 msgstr ""
51 "%d domäner, %d aktiva, %d körande, %d sovande, %d pausade, %d inaktiva N:%d "
52 "A:%d K:%d"
53
54 #: ../src/top.ml:245
55 msgid "%s: could not parse '%s' in init file: expecting %s"
56 msgstr ""
57
58 #: ../src/top.ml:240
59 msgid "%s: could not parse '%s' in init file: expecting a number"
60 msgstr ""
61
62 #: ../src/top.ml:235
63 msgid "%s: could not parse '%s' in init file: expecting an integer"
64 msgstr ""
65
66 #: ../src/top.ml:105
67 msgid "%s: display should be %s"
68 msgstr "%s: display skall vara %s"
69
70 #: ../src/top.ml:83
71 msgid "%s: sort order should be: %s"
72 msgstr "%s: sort-ordning skall vara: %s"
73
74 #: ../src/top.ml:217
75 msgid "%s: unknown parameter"
76 msgstr "%s: okänd parameter"
77
78 #: ../src/top.ml:269
79 msgid ""
80 "%s:%d: configuration item ``%s'' ignored\n"
81 "%!"
82 msgstr ""
83
84 #: ../src/top.ml:147
85 msgid "-d: cannot set a negative delay"
86 msgstr "-d: kan inte sätta en negativ fördröjning"
87
88 #: ../src/top.ml:173
89 msgid "Batch mode"
90 msgstr "Satsvis läge"
91
92 #: ../src/top.ml:72
93 msgid "Block read reqs"
94 msgstr "Blocksläsningsbegäranden"
95
96 #: ../src/top.ml:73
97 msgid "Block write reqs"
98 msgstr "Blockskrivningsbegäranden"
99
100 #: ../src/top.ml:1244
101 msgid "CPU: %2.1f%%  Mem: %Ld MB (%Ld MB by guests)"
102 msgstr "CPU: %2.1f %%  Mne: %Ld MB (%Ld MB av gäster)"
103
104 #: ../src/top.ml:1493
105 msgid "Change delay from %.1f to: "
106 msgstr "Ändra fördröjning från %.1f till: "
107
108 #: ../src/top.ml:177 ../src/top.ml:175
109 msgid "Connect to libvirt URI"
110 msgstr ""
111
112 #: ../src/top.ml:1744
113 msgid "Connect: %s; Hostname: %s"
114 msgstr "Anslut: %s; Värdnamn: %s"
115
116 #: ../src/top.ml:1783
117 msgid "DISPLAY MODES"
118 msgstr "VISNINGSLÄGEN"
119
120 #: ../src/top.ml:1500
121 msgid "Delay must be > 0"
122 msgstr "Fördröjning måste vara > 0"
123
124 #: ../src/top.ml:189
125 msgid "Delay time interval (seconds)"
126 msgstr "Tidsfördröjningsintervall (sekunder)"
127
128 #: ../src/top.ml:1737
129 msgid "Delay: %.1f secs; Batch: %s; Secure: %s; Sort: %s"
130 msgstr "Fördröjning: %.1f s; Satsvis: %s; Säkert: %s; Sortering: %s"
131
132 #: ../src/top.ml:181
133 msgid "Disable CPU stats in CSV"
134 msgstr "Avaktivera CPU-statistik i CSV"
135
136 #: ../src/top.ml:185
137 msgid "Disable block device stats in CSV"
138 msgstr "Avaktivera blockenhetsstatistik i CSV"
139
140 #: ../src/top.ml:183
141 msgid "Disable memory stats in CSV"
142 msgstr ""
143
144 #: ../src/top.ml:187
145 msgid "Disable net stats in CSV"
146 msgstr "Avaktivera nätstatistik i CSV"
147
148 #: ../src/top.ml:214
149 msgid "Display version number and exit"
150 msgstr "Visa versionsnummer och avsluta"
151
152 #: ../src/top.ml:199
153 msgid "Do not read init file"
154 msgstr "Läs inte initieringsfilen"
155
156 #: ../src/top.ml:68
157 msgid "Domain ID"
158 msgstr "Domän-ID"
159
160 #: ../src/top.ml:69
161 msgid "Domain name"
162 msgstr "Domännamn"
163
164 #: ../src/top.ml:1797
165 msgid "Domains display"
166 msgstr "Domänvisning"
167
168 #: ../src/main.ml:69 ../src/main.ml:44 ../src/top.ml:1711 ../src/top.ml:1708
169 msgid "Error"
170 msgstr "Fel"
171
172 #: ../src/top.ml:193
173 msgid "Exit at given time"
174 msgstr "Avsluta vid given tidpunkt"
175
176 #: ../src/top.ml:1766
177 msgid "Help"
178 msgstr "Hjälp"
179
180 #: ../src/top.ml:195
181 msgid "Historical CPU delay"
182 msgstr "Historisk CPU-fördröjning"
183
184 #: ../src/top.ml:179
185 msgid "Log statistics to CSV file"
186 msgstr "Logga statistik till en CSV-fil"
187
188 #: ../src/top.ml:1749
189 msgid "MAIN KEYS"
190 msgstr "HUVUDTANGENTER"
191
192 #: ../src/top.ml:1804
193 msgid "More help in virt-top(1) man page. Press any key to return."
194 msgstr ""
195 "Mer hjälp i manualsidan virt-top(1).  Tryck en tangent för att återvända."
196
197 #: ../src/top.ml:294
198 msgid ""
199 "NB: If you want to monitor a local hypervisor, you usually need to be root"
200 msgstr ""
201
202 #: ../src/top.ml:70
203 msgid "Net RX bytes"
204 msgstr "Netto MT byte"
205
206 #: ../src/top.ml:71
207 msgid "Net TX bytes"
208 msgstr "Netto SD byte"
209
210 #: ../src/top.ml:1506
211 msgid "Not a valid number"
212 msgstr "Inte ett giltigt tal"
213
214 #: ../src/top.ml:201
215 msgid "Number of iterations to run"
216 msgstr "Antal iterationer att köra"
217
218 #: ../src/top.ml:1740 ../src/top.ml:1739
219 msgid "Off"
220 msgstr "Av"
221
222 #: ../src/top.ml:1740 ../src/top.ml:1739
223 msgid "On"
224 msgstr "På"
225
226 #: ../src/top.ml:1764
227 msgid "Quit"
228 msgstr "Avsluta"
229
230 #: ../src/top.ml:208
231 msgid "Run from a script (no user interface)"
232 msgstr "Kör från ett skript (inget användargränssnitt)"
233
234 #: ../src/top.ml:1771
235 msgid "SORTING"
236 msgstr "SORTERING"
237
238 #: ../src/top.ml:206
239 msgid "Secure (\"kiosk\") mode"
240 msgstr ""
241
242 #: ../src/top.ml:1780
243 msgid "Select sort field"
244 msgstr "Välj sorteringsfält"
245
246 #: ../src/top.ml:191
247 msgid "Send debug messages to file"
248 msgstr "Skicka felsökningsmeddelanden till en fil"
249
250 #: ../src/top.ml:197
251 msgid "Set name of init file"
252 msgstr "Ange namn på initieringsfilen"
253
254 #: ../src/top.ml:203
255 msgid "Set sort order (%s)"
256 msgstr "Ange sorteringsordning (%s)"
257
258 #: ../src/top.ml:1514
259 msgid "Set sort order for main display"
260 msgstr "Ange sorteringsordning för huvudsidan"
261
262 #: ../src/top.ml:1765
263 msgid "Set update interval"
264 msgstr "Ange uppdateringsintervall"
265
266 #: ../src/top.ml:1776
267 msgid "Sort by %CPU"
268 msgstr "Sortera efter %CPU"
269
270 #: ../src/top.ml:1777
271 msgid "Sort by %MEM"
272 msgstr "Sortera efter %MNE"
273
274 #: ../src/top.ml:1779
275 msgid "Sort by ID"
276 msgstr "Sortera efter ID"
277
278 #: ../src/top.ml:1778
279 msgid "Sort by TIME"
280 msgstr "Sortera efter TID"
281
282 #: ../src/top.ml:171
283 msgid "Start by displaying block devices"
284 msgstr "Starta med att visa blockenheter"
285
286 #: ../src/top.ml:169
287 msgid "Start by displaying network interfaces"
288 msgstr "Starta med att visa nätverksgränssnitt"
289
290 #: ../src/top.ml:167
291 msgid "Start by displaying pCPUs (default: tasks)"
292 msgstr "Starta med att visa fCPU:er (standard: uppgifter)"
293
294 #: ../src/top.ml:67
295 msgid "TIME (CPU time)"
296 msgstr "TID (CPU-tid)"
297
298 #: ../src/top.ml:1800
299 msgid "Toggle block devices"
300 msgstr "Växla blockenheter"
301
302 #: ../src/top.ml:1799
303 msgid "Toggle network interfaces"
304 msgstr "Växla nätverksgränssnitt"
305
306 #: ../src/top.ml:1798
307 msgid "Toggle physical CPUs"
308 msgstr "Växla fysiska CPU:er"
309
310 #: ../src/top.ml:1515
311 msgid "Type key or use up and down cursor keys."
312 msgstr "Tryck en tangent eller använd piltangenterna upp och ned."
313
314 #: ../src/top.ml:1809
315 msgid "Unknown command - try 'h' for help"
316 msgstr "Okänt kommando - försök med ”h” för hjälp"
317
318 #: ../src/top.ml:1763
319 msgid "Update display"
320 msgstr "Uppdatera visningen"
321
322 #: ../src/top.ml:1703
323 msgid "Wrote settings to %s"
324 msgstr "Skrev inställningar till %s"
325
326 #: ../src/top.ml:1745
327 msgid "default"
328 msgstr "standard"
329
330 #: ../src/top.ml:210
331 msgid "dump output to stdout (no userinterface)"
332 msgstr ""
333
334 #: ../src/opt_xml.ml:46
335 msgid "get_xml_desc didn't return <domain/>"
336 msgstr "get_xml_desc returnerade inte <domain/>"
337
338 #: ../src/top.ml:212
339 msgid "show block device load in bytes rather than reqs"
340 msgstr ""
341
342 #: ../src/top.ml:1767
343 msgid "toggle block info req/bytes"
344 msgstr ""
345
346 #: ../src/top.ml:1725
347 msgid "virt-top %s ocaml-libvirt %s libvirt %d.%d.%d by Red Hat"
348 msgstr "virt-top %s ocaml-libvirt %s libvirt %d.%d.%d av Red Hat"
349
350 #: ../src/top.ml:218
351 msgid ""
352 "virt-top : a 'top'-like utility for virtualization\n"
353 "\n"
354 "SUMMARY\n"
355 "  virt-top [-options]\n"
356 "\n"
357 "OPTIONS"
358 msgstr ""
359 "virt-top : ett ”top”-liknande verktyg för virtualisering\n"
360 "\n"
361 "SAMMANFATTNING\n"
362 "  virt-top [-flaggor]\n"
363 "\n"
364 "FLAGGOR"
365
366 #: ../src/top.ml:42
367 msgid "virt-top was compiled without support for CSV files"
368 msgstr "virt-top kompilerade utan stöd för CSV-filer"
369
370 #: ../src/top.ml:53
371 msgid "virt-top was compiled without support for dates and times"
372 msgstr "virt-top kompilerades utan stöd för datum och tider"