27dede8dc37860bcb747ae0d6808c844bdb73b67
[virt-top.git] / po / sv.po
1 #, fuzzy
2 msgid ""
3 msgstr ""
4 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
5 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
6 "POT-Creation-Date: 2009-10-06 14:58+0000\n"
7 "PO-Revision-Date: 2013-11-20 06:00-0500\n"
8 "Last-Translator: Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>\n"
9 "Language-Team: Swedish (http://www.transifex.com/projects/p/virttop/language/sv/)\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "Language: sv\n"
14 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
15 "X-Generator: Zanata 3.5.1\n"
16
17 #: ../src/top.ml:1670
18 msgid "# %s virt-top configuration file\n"
19 msgstr ""
20
21 #: ../src/top.ml:1688
22 msgid "# Enable CSV output to the named file\n"
23 msgstr ""
24
25 #: ../src/top.ml:1691
26 msgid "# To protect this file from being overwritten, uncomment next line\n"
27 msgstr ""
28
29 #: ../src/top.ml:1685
30 msgid "# To send debug and error messages to a file, uncomment next line\n"
31 msgstr ""
32
33 #: ../src/top.ml:1671
34 msgid "# generated on %s by %s\n"
35 msgstr ""
36
37 #: ../src/top.ml:65
38 msgid "%CPU"
39 msgstr "%CPU"
40
41 #: ../src/top.ml:66
42 msgid "%MEM"
43 msgstr "%MNE"
44
45 #: ../src/top.ml:1237
46 msgid ""
47 "%d domains, %d active, %d running, %d sleeping, %d paused, %d inactive D:%d "
48 "O:%d X:%d"
49 msgstr ""
50 "%d domäner, %d aktiva, %d körande, %d sovande, %d pausade, %d inaktiva N:%d "
51 "A:%d K:%d"
52
53 #: ../src/top.ml:245
54 msgid "%s: could not parse '%s' in init file: expecting %s"
55 msgstr ""
56
57 #: ../src/top.ml:240
58 msgid "%s: could not parse '%s' in init file: expecting a number"
59 msgstr ""
60
61 #: ../src/top.ml:235
62 msgid "%s: could not parse '%s' in init file: expecting an integer"
63 msgstr ""
64
65 #: ../src/top.ml:105
66 msgid "%s: display should be %s"
67 msgstr "%s: display skall vara %s"
68
69 #: ../src/top.ml:83
70 msgid "%s: sort order should be: %s"
71 msgstr "%s: sort-ordning skall vara: %s"
72
73 #: ../src/top.ml:217
74 msgid "%s: unknown parameter"
75 msgstr "%s: okänd parameter"
76
77 #: ../src/top.ml:269
78 msgid "%s:%d: configuration item ``%s'' ignored\n%!"
79 msgstr ""
80
81 #: ../src/top.ml:147
82 msgid "-d: cannot set a negative delay"
83 msgstr "-d: kan inte sätta en negativ fördröjning"
84
85 #: ../src/top.ml:173
86 msgid "Batch mode"
87 msgstr "Satsvis läge"
88
89 #: ../src/top.ml:72
90 msgid "Block read reqs"
91 msgstr "Blocksläsningsbegäranden"
92
93 #: ../src/top.ml:73
94 msgid "Block write reqs"
95 msgstr "Blockskrivningsbegäranden"
96
97 #: ../src/top.ml:1244
98 msgid "CPU: %2.1f%%  Mem: %Ld MB (%Ld MB by guests)"
99 msgstr "CPU: %2.1f %%  Mne: %Ld MB (%Ld MB av gäster)"
100
101 #: ../src/top.ml:1493
102 msgid "Change delay from %.1f to: "
103 msgstr "Ändra fördröjning från %.1f till: "
104
105 #: ../src/top.ml:177 ../src/top.ml:175
106 msgid "Connect to libvirt URI"
107 msgstr ""
108
109 #: ../src/top.ml:1744
110 msgid "Connect: %s; Hostname: %s"
111 msgstr "Anslut: %s; Värdnamn: %s"
112
113 #: ../src/top.ml:1783
114 msgid "DISPLAY MODES"
115 msgstr "VISNINGSLÄGEN"
116
117 #: ../src/top.ml:1500
118 msgid "Delay must be > 0"
119 msgstr "Fördröjning måste vara > 0"
120
121 #: ../src/top.ml:189
122 msgid "Delay time interval (seconds)"
123 msgstr "Tidsfördröjningsintervall (sekunder)"
124
125 #: ../src/top.ml:1737
126 msgid "Delay: %.1f secs; Batch: %s; Secure: %s; Sort: %s"
127 msgstr "Fördröjning: %.1f s; Satsvis: %s; Säkert: %s; Sortering: %s"
128
129 #: ../src/top.ml:181
130 msgid "Disable CPU stats in CSV"
131 msgstr "Avaktivera CPU-statistik i CSV"
132
133 #: ../src/top.ml:185
134 msgid "Disable block device stats in CSV"
135 msgstr "Avaktivera blockenhetsstatistik i CSV"
136
137 #: ../src/top.ml:183
138 msgid "Disable memory stats in CSV"
139 msgstr ""
140
141 #: ../src/top.ml:187
142 msgid "Disable net stats in CSV"
143 msgstr "Avaktivera nätstatistik i CSV"
144
145 #: ../src/top.ml:214
146 msgid "Display version number and exit"
147 msgstr "Visa versionsnummer och avsluta"
148
149 #: ../src/top.ml:199
150 msgid "Do not read init file"
151 msgstr "Läs inte initieringsfilen"
152
153 #: ../src/top.ml:68
154 msgid "Domain ID"
155 msgstr "Domän-ID"
156
157 #: ../src/top.ml:69
158 msgid "Domain name"
159 msgstr "Domännamn"
160
161 #: ../src/top.ml:1797
162 msgid "Domains display"
163 msgstr "Domänvisning"
164
165 #: ../src/main.ml:69 ../src/main.ml:44 ../src/top.ml:1711 ../src/top.ml:1708
166 msgid "Error"
167 msgstr "Fel"
168
169 #: ../src/top.ml:193
170 msgid "Exit at given time"
171 msgstr "Avsluta vid given tidpunkt"
172
173 #: ../src/top.ml:1766
174 msgid "Help"
175 msgstr "Hjälp"
176
177 #: ../src/top.ml:195
178 msgid "Historical CPU delay"
179 msgstr "Historisk CPU-fördröjning"
180
181 #: ../src/top.ml:179
182 msgid "Log statistics to CSV file"
183 msgstr "Logga statistik till en CSV-fil"
184
185 #: ../src/top.ml:1749
186 msgid "MAIN KEYS"
187 msgstr "HUVUDTANGENTER"
188
189 #: ../src/top.ml:1804
190 msgid "More help in virt-top(1) man page. Press any key to return."
191 msgstr ""
192 "Mer hjälp i manualsidan virt-top(1).  Tryck en tangent för att återvända."
193
194 #: ../src/top.ml:294
195 msgid "NB: If you want to monitor a local hypervisor, you usually need to be root"
196 msgstr ""
197
198 #: ../src/top.ml:70
199 msgid "Net RX bytes"
200 msgstr "Netto MT byte"
201
202 #: ../src/top.ml:71
203 msgid "Net TX bytes"
204 msgstr "Netto SD byte"
205
206 #: ../src/top.ml:1506
207 msgid "Not a valid number"
208 msgstr "Inte ett giltigt tal"
209
210 #: ../src/top.ml:201
211 msgid "Number of iterations to run"
212 msgstr "Antal iterationer att köra"
213
214 #: ../src/top.ml:1740 ../src/top.ml:1739
215 msgid "Off"
216 msgstr "Av"
217
218 #: ../src/top.ml:1740 ../src/top.ml:1739
219 msgid "On"
220 msgstr "På"
221
222 #: ../src/top.ml:1764
223 msgid "Quit"
224 msgstr "Avsluta"
225
226 #: ../src/top.ml:208
227 msgid "Run from a script (no user interface)"
228 msgstr "Kör från ett skript (inget användargränssnitt)"
229
230 #: ../src/top.ml:1771
231 msgid "SORTING"
232 msgstr "SORTERING"
233
234 #: ../src/top.ml:206
235 msgid "Secure (\"kiosk\") mode"
236 msgstr ""
237
238 #: ../src/top.ml:1780
239 msgid "Select sort field"
240 msgstr "Välj sorteringsfält"
241
242 #: ../src/top.ml:191
243 msgid "Send debug messages to file"
244 msgstr "Skicka felsökningsmeddelanden till en fil"
245
246 #: ../src/top.ml:197
247 msgid "Set name of init file"
248 msgstr "Ange namn på initieringsfilen"
249
250 #: ../src/top.ml:203
251 msgid "Set sort order (%s)"
252 msgstr "Ange sorteringsordning (%s)"
253
254 #: ../src/top.ml:1514
255 msgid "Set sort order for main display"
256 msgstr "Ange sorteringsordning för huvudsidan"
257
258 #: ../src/top.ml:1765
259 msgid "Set update interval"
260 msgstr "Ange uppdateringsintervall"
261
262 #: ../src/top.ml:1776
263 msgid "Sort by %CPU"
264 msgstr "Sortera efter %CPU"
265
266 #: ../src/top.ml:1777
267 msgid "Sort by %MEM"
268 msgstr "Sortera efter %MNE"
269
270 #: ../src/top.ml:1779
271 msgid "Sort by ID"
272 msgstr "Sortera efter ID"
273
274 #: ../src/top.ml:1778
275 msgid "Sort by TIME"
276 msgstr "Sortera efter TID"
277
278 #: ../src/top.ml:171
279 msgid "Start by displaying block devices"
280 msgstr "Starta med att visa blockenheter"
281
282 #: ../src/top.ml:169
283 msgid "Start by displaying network interfaces"
284 msgstr "Starta med att visa nätverksgränssnitt"
285
286 #: ../src/top.ml:167
287 msgid "Start by displaying pCPUs (default: tasks)"
288 msgstr "Starta med att visa fCPU:er (standard: uppgifter)"
289
290 #: ../src/top.ml:67
291 msgid "TIME (CPU time)"
292 msgstr "TID (CPU-tid)"
293
294 #: ../src/top.ml:1800
295 msgid "Toggle block devices"
296 msgstr "Växla blockenheter"
297
298 #: ../src/top.ml:1799
299 msgid "Toggle network interfaces"
300 msgstr "Växla nätverksgränssnitt"
301
302 #: ../src/top.ml:1798
303 msgid "Toggle physical CPUs"
304 msgstr "Växla fysiska CPU:er"
305
306 #: ../src/top.ml:1515
307 msgid "Type key or use up and down cursor keys."
308 msgstr "Tryck en tangent eller använd piltangenterna upp och ned."
309
310 #: ../src/top.ml:1809
311 msgid "Unknown command - try 'h' for help"
312 msgstr "Okänt kommando - försök med ”h” för hjälp"
313
314 #: ../src/top.ml:1763
315 msgid "Update display"
316 msgstr "Uppdatera visningen"
317
318 #: ../src/top.ml:1703
319 msgid "Wrote settings to %s"
320 msgstr "Skrev inställningar till %s"
321
322 #: ../src/top.ml:1745
323 msgid "default"
324 msgstr "standard"
325
326 #: ../src/top.ml:210
327 msgid "dump output to stdout (no userinterface)"
328 msgstr ""
329
330 #: ../src/opt_xml.ml:46
331 msgid "get_xml_desc didn't return <domain/>"
332 msgstr "get_xml_desc returnerade inte <domain/>"
333
334 #: ../src/top.ml:212
335 msgid "show block device load in bytes rather than reqs"
336 msgstr ""
337
338 #: ../src/top.ml:1767
339 msgid "toggle block info req/bytes"
340 msgstr ""
341
342 #: ../src/top.ml:1725
343 msgid "virt-top %s ocaml-libvirt %s libvirt %d.%d.%d by Red Hat"
344 msgstr "virt-top %s ocaml-libvirt %s libvirt %d.%d.%d av Red Hat"
345
346 #: ../src/top.ml:218
347 msgid ""
348 "virt-top : a 'top'-like utility for virtualization\n"
349 "\n"
350 "SUMMARY\n"
351 "  virt-top [-options]\n"
352 "\n"
353 "OPTIONS"
354 msgstr ""
355 "virt-top : ett ”top”-liknande verktyg för virtualisering\n"
356 "\n"
357 "SAMMANFATTNING\n"
358 "  virt-top [-flaggor]\n"
359 "\n"
360 "FLAGGOR"
361
362 #: ../src/top.ml:42
363 msgid "virt-top was compiled without support for CSV files"
364 msgstr "virt-top kompilerade utan stöd för CSV-filer"
365
366 #: ../src/top.ml:53
367 msgid "virt-top was compiled without support for dates and times"
368 msgstr "virt-top kompilerades utan stöd för datum och tider"
369