Update dependencies.
[virt-top.git] / po / pl.po
1 #, fuzzy
2 msgid ""
3 msgstr ""
4 "Project-Id-Version: pl\n"
5 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
6 "POT-Creation-Date: 2008-03-28 17:30+0000\n"
7 "PO-Revision-Date: 2009-10-04 20:17+0200\n"
8 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
9 "Language-Team: Polish <fedora-trans-pl@redhat.com>\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13
14 #: ../virt-top/virt_top.ml:1492
15 msgid "# %s virt-top configuration file\\n"
16 msgstr "# plik konfiguracji programu virt-top %s\\n"
17
18 #: ../virt-top/virt_top.ml:1510
19 msgid "# Enable CSV output to the named file\\n"
20 msgstr "# Włącza wyjście CSV do pliku named\\n"
21
22 #: ../virt-top/virt_top.ml:1513
23 msgid "# To protect this file from being overwritten, uncomment next line\\n"
24 msgstr "# Aby ochronić ten plik przed zastąpieniem, należy usunąć komentarz z następnego wiersza\\n"
25
26 #: ../virt-top/virt_top.ml:1507
27 msgid "# To send debug and error messages to a file, uncomment next line\\n"
28 msgstr "# Aby wysłać komunikaty debugowania i błędów do pliku, należy usunąć komentarz z następnego wiersza\\n"
29
30 #: ../virt-top/virt_top.ml:1493
31 msgid "# generated on %s by %s\\n"
32 msgstr "# utworzone %s przez %s\\n"
33
34 #: ../virt-top/virt_top.ml:65
35 msgid "%CPU"
36 msgstr "%CPU"
37
38 #: ../virt-top/virt_top.ml:66
39 msgid "%MEM"
40 msgstr "%MEM"
41
42 #: ../virt-top/virt_top.ml:1146
43 msgid "%d domains, %d active, %d running, %d sleeping, %d paused, %d inactive D:%d O:%d X:%d"
44 msgstr "%d domeny, %d aktywne, %d uruchomione, %d uśpione, %d wstrzymane, %d nieaktywne D:%d O:%d X:%d"
45
46 #: ../virt-top/virt_top.ml:107
47 msgid "%s: display should be %s"
48 msgstr "%s: ekran powinien być %s"
49
50 #: ../virt-top/virt_top.ml:84
51 msgid "%s: sort order should be: %s"
52 msgstr "%s: porządek sortowania powinien być: %s"
53
54 #: ../virt-top/virt_top.ml:204
55 msgid "%s: unknown parameter"
56 msgstr "%s: nieznany parametr"
57
58 #: ../virt-top/virt_top.ml:235
59 msgid "%s:%d: configuration item ``%s'' ignored\\n%!"
60 msgstr "%s:%d: zignorowano element konfiguracji ``%s''\\n%!"
61
62 #: ../virt-top/virt_top.ml:147
63 msgid "-d: cannot set a negative delay"
64 msgstr "-d: nie można ustawić ujemnego opóźnienia"
65
66 #: ../virt-top/virt_top.ml:169
67 msgid "Batch mode"
68 msgstr "Tryb wsadowy"
69
70 #: ../virt-top/virt_top.ml:72
71 msgid "Block read reqs"
72 msgstr "Wymagania odczytania blokowego"
73
74 #: ../virt-top/virt_top.ml:73
75 msgid "Block write reqs"
76 msgstr "Wymagania zapisania blokowego"
77
78 #: ../virt-top/virt_top.ml:1153
79 msgid "CPU: %2.1f%%  Mem: %Ld MB (%Ld MB by guests)"
80 msgstr "Procesor: %2.1f%%  Pamięć: %Ld MB (%Ld MB przez gości)"
81
82 #: ../virt-top/virt_top.ml:1321
83 msgid "Change delay from %.1f to: "
84 msgstr "Zmień opóźnienie z %.1f na: "
85
86 #: ../virt-top/virt_top.ml:173 ../virt-top/virt_top.ml:171
87 msgid "Connect to URI (default: Xen)"
88 msgstr "Połącz się z URI (domyślnie: Xen)"
89
90 #: ../virt-top/virt_top.ml:1560
91 msgid "Connect: %s; Hostname: %s"
92 msgstr "Połącz się: %s; nazwa gospodarza: %s"
93
94 #: ../virt-top/virt_top.ml:1598
95 msgid "DISPLAY MODES"
96 msgstr "TRYBY WYŚWIETLANIA"
97
98 #: ../virt-top/virt_top.ml:1328
99 msgid "Delay must be > 0"
100 msgstr "Opóźnienie musi wynosić > 0"
101
102 #: ../virt-top/virt_top.ml:183
103 msgid "Delay time interval (seconds)"
104 msgstr "Czas między opóźnieniami (sekundy)"
105
106 #: ../virt-top/virt_top.ml:1554
107 msgid "Delay: %.1f secs; Batch: %s; Secure: %s; Sort: %s"
108 msgstr "Opóźnienie: %.1f sekundy; wsadowo: %s; bezpieczeństwo: %s; sortowanie: %s"
109
110 #: ../virt-top/virt_top.ml:177
111 msgid "Disable CPU stats in CSV"
112 msgstr "Wyłącza statystyki procesora w CSV"
113
114 #: ../virt-top/virt_top.ml:179
115 msgid "Disable block device stats in CSV"
116 msgstr "Wyłącza statystyki urządzenia blokowego w CSV"
117
118 #: ../virt-top/virt_top.ml:181
119 msgid "Disable net stats in CSV"
120 msgstr "Wyłącza statystyki sieci w CSV"
121
122 #: ../virt-top/virt_top.ml:193
123 msgid "Do not read init file"
124 msgstr "Bez odczytu pliku init"
125
126 #: ../virt-top/virt_top.ml:68
127 msgid "Domain ID"
128 msgstr "Identyfikator domeny"
129
130 #: ../virt-top/virt_top.ml:69
131 msgid "Domain name"
132 msgstr "Nazwa domeny"
133
134 #: ../virt-top/virt_top.ml:1612
135 msgid "Domains display"
136 msgstr "Ekran domen"
137
138 #: ../virt-top/virt_top_main.ml:47 ../virt-top/virt_top.ml:1530
139 msgid "Error"
140 msgstr "Błąd"
141
142 #: ../virt-top/virt_top.ml:187
143 msgid "Exit at given time"
144 msgstr "Kończy pracę o podanym czasie"
145
146 #: ../virt-top/virt_top.ml:1582
147 msgid "Help"
148 msgstr "Pomoc"
149
150 #: ../virt-top/virt_top.ml:189
151 msgid "Historical CPU delay"
152 msgstr "Historyczne opóźnienie procesora"
153
154 #: ../virt-top/virt_top.ml:175
155 msgid "Log statistics to CSV file"
156 msgstr "Zapisuje statystyki do pliku CSV"
157
158 #: ../virt-top/virt_top.ml:1565
159 msgid "MAIN KEYS"
160 msgstr "GŁÓWNE KLUCZE"
161
162 #: ../virt-top/virt_top.ml:1619
163 msgid "More help in virt-top(1) man page. Press any key to return."
164 msgstr "Więcej pomocy na stronie podręcznika virt-top(1). Proszę nacisnąć dowolny klawisz, aby kontynuować."
165
166 #: ../virt-top/virt_top.ml:260
167 msgid "NB: If you want to monitor a local Xen hypervisor, you usually need to be root"
168 msgstr "NB: aby monitorować lokalnego nadzorcę Xena, zwykle należy być rootem"
169
170 #: ../virt-top/virt_top.ml:70
171 msgid "Net RX bytes"
172 msgstr "Sieciowe bajty RX"
173
174 #: ../virt-top/virt_top.ml:71
175 msgid "Net TX bytes"
176 msgstr "Sieciowe bajty TX"
177
178 #: ../virt-top/virt_top.ml:1334
179 msgid "Not a valid number"
180 msgstr "Nie jest prawidłowym numerem"
181
182 #: ../virt-top/virt_top.ml:195
183 msgid "Number of iterations to run"
184 msgstr "Liczba iteracji do wykonania"
185
186 #: ../virt-top/virt_top.ml:1580
187 msgid "Quit"
188 msgstr "Zakończ"
189
190 #: ../virt-top/virt_top.ml:201
191 msgid "Run from a script (no user interface)"
192 msgstr "Uruchamia ze skryptu (brak interfejsu użytkownika)"
193
194 #: ../virt-top/virt_top.ml:1586
195 msgid "SORTING"
196 msgstr "SORTOWANIE"
197
198 #: ../virt-top/virt_top.ml:199
199 msgid "Secure (\\\"kiosk\\\") mode"
200 msgstr "Tryb bezpieczny (\\\"kiosk\\\")"
201
202 #: ../virt-top/virt_top.ml:1595
203 msgid "Select sort field"
204 msgstr "Wybór pola sortowania"
205
206 #: ../virt-top/virt_top.ml:185
207 msgid "Send debug messages to file"
208 msgstr "Wysyła komunikaty debugowania do pliku"
209
210 #: ../virt-top/virt_top.ml:191
211 msgid "Set name of init file"
212 msgstr "Ustawia nazwę pliku init"
213
214 #: ../virt-top/virt_top.ml:197
215 msgid "Set sort order (%s)"
216 msgstr "Ustawia porządek sortowania (%s)"
217
218 #: ../virt-top/virt_top.ml:1342
219 msgid "Set sort order for main display"
220 msgstr "Ustawia porządek sortowania dla głównego ekranu"
221
222 #: ../virt-top/virt_top.ml:1581
223 msgid "Set update interval"
224 msgstr "Ustawia czas między aktualizacjami"
225
226 #: ../virt-top/virt_top.ml:1591
227 msgid "Sort by %CPU"
228 msgstr "Uporządkowuje według %CPU"
229
230 #: ../virt-top/virt_top.ml:1592
231 msgid "Sort by %MEM"
232 msgstr "Uporządkowuje według %MEM"
233
234 #: ../virt-top/virt_top.ml:1594
235 msgid "Sort by ID"
236 msgstr "Uporządkowuje według identyfikatorów"
237
238 #: ../virt-top/virt_top.ml:1593
239 msgid "Sort by TIME"
240 msgstr "Uporządkowuje według TIME"
241
242 #: ../virt-top/virt_top.ml:167
243 msgid "Start by displaying block devices"
244 msgstr "Uruchamia przez wyświetlenie urządzeń blokowych"
245
246 #: ../virt-top/virt_top.ml:165
247 msgid "Start by displaying network interfaces"
248 msgstr "Uruchamia przez wyświetlenie interfejsów sieciowych"
249
250 #: ../virt-top/virt_top.ml:163
251 msgid "Start by displaying pCPUs (default: tasks)"
252 msgstr "Uruchamia przez wyświetlanie fizycznych procesorów (domyślnie: zadania)"
253
254 #: ../virt-top/virt_top.ml:67
255 msgid "TIME (CPU time)"
256 msgstr "TIME (czas procesora)"
257
258 #: ../virt-top/virt_top.ml:1615
259 msgid "Toggle block devices"
260 msgstr "Przełącza urządzenia blokowe"
261
262 #: ../virt-top/virt_top.ml:1614
263 msgid "Toggle network interfaces"
264 msgstr "Przełącza interfejsy sieciowe"
265
266 #: ../virt-top/virt_top.ml:1613
267 msgid "Toggle physical CPUs"
268 msgstr "Przełącza fizyczne procesory"
269
270 #: ../virt-top/virt_top.ml:1343
271 msgid "Type key or use up and down cursor keys."
272 msgstr "Proszę podać klucz lub użyć klawiszy kursora w górę i w dół."
273
274 #: ../virt-top/virt_top.ml:1624
275 msgid "Unknown command - try 'h' for help"
276 msgstr "Nieznane polecenie - proszę spróbować \"h\", aby uzyskać pomoc"
277
278 #: ../virt-top/virt_top.ml:1579
279 msgid "Update display"
280 msgstr "Aktualizuje ekran"
281
282 #: ../virt-top/virt_top.ml:1525
283 msgid "Wrote settings to %s"
284 msgstr "Zapisano ustawienia do %s"
285
286 #: ../virt-top/virt_top_xml.ml:46
287 msgid "get_xml_desc didn't return <domain/>"
288 msgstr "get_xml_desc nie zwróciło <domain/>"
289
290 #: ../virt-top/virt_top.ml:1545
291 msgid "virt-top %s (libvirt %d.%d.%d) by Red Hat"
292 msgstr "virt-top %s (libvirt %d.%d.%d) od firmy Red Hat"
293
294 #: ../virt-top/virt_top.ml:205
295 msgid "virt-top : a 'top'-like utility for virtualization\n\nSUMMARY\n  virt-top [-options]\n\nOPTIONS"
296 msgstr "virt-top: narzędzie podobne do \"top\" dla wirtualizacji\n\nPODSUMOWANIE\n  virt-top [-opcje]\n\nOPCJE"
297
298 #: ../virt-top/virt_top.ml:42
299 msgid "virt-top was compiled without support for CSV files"
300 msgstr "virt-top został skompilowany bez obsługi plików CSV"
301
302 #: ../virt-top/virt_top.ml:53
303 msgid "virt-top was compiled without support for dates and times"
304 msgstr "virt-top został skompilowany bez obsługi dat i czasu"
305