d118d7d1c7bdc0e761942efbf63a5dcb5899fb34
[virt-top.git] / po / ca.po
1 #, fuzzy
2 msgid ""
3 msgstr ""
4 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
5 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
6 "POT-Creation-Date: 2017-03-27 11:32+0000\n"
7 "PO-Revision-Date: 2015-02-05 04:28-0500\n"
8 "Last-Translator: Robert Antoni Buj i Gelonch\n"
9 "Language-Team: Catalan (http://www.transifex.com/projects/p/virttop/language/"
10 "ca/)\n"
11 "Language: ca\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
16 "X-Generator: Zanata 3.5.1\n"
17
18 #: ../src/top.ml:1670
19 msgid "# %s virt-top configuration file\n"
20 msgstr ""
21
22 #: ../src/top.ml:1688
23 msgid "# Enable CSV output to the named file\n"
24 msgstr ""
25
26 #: ../src/top.ml:1691
27 msgid "# To protect this file from being overwritten, uncomment next line\n"
28 msgstr ""
29
30 #: ../src/top.ml:1685
31 msgid "# To send debug and error messages to a file, uncomment next line\n"
32 msgstr ""
33
34 #: ../src/top.ml:1671
35 msgid "# generated on %s by %s\n"
36 msgstr ""
37
38 #: ../src/top.ml:65
39 msgid "%CPU"
40 msgstr "%CPU"
41
42 #: ../src/top.ml:66
43 msgid "%MEM"
44 msgstr "%MEM"
45
46 #: ../src/top.ml:1237
47 msgid ""
48 "%d domains, %d active, %d running, %d sleeping, %d paused, %d inactive D:%d "
49 "O:%d X:%d"
50 msgstr ""
51 "%d dominis, %d en actiu, %d en execució, %d dormint, %d en pausa, %d "
52 "inactius D:%d O:%d X:%d"
53
54 #: ../src/top.ml:245
55 msgid "%s: could not parse '%s' in init file: expecting %s"
56 msgstr ""
57
58 #: ../src/top.ml:240
59 msgid "%s: could not parse '%s' in init file: expecting a number"
60 msgstr ""
61
62 #: ../src/top.ml:235
63 msgid "%s: could not parse '%s' in init file: expecting an integer"
64 msgstr ""
65
66 #: ../src/top.ml:105
67 msgid "%s: display should be %s"
68 msgstr "%s: la pantalla hauria de ser %s"
69
70 #: ../src/top.ml:83
71 msgid "%s: sort order should be: %s"
72 msgstr "%s: l'ordre d'ordenació hauria de ser: %s"
73
74 #: ../src/top.ml:217
75 msgid "%s: unknown parameter"
76 msgstr "%s: paràmetre desconegut"
77
78 #: ../src/top.ml:269
79 msgid ""
80 "%s:%d: configuration item ``%s'' ignored\n"
81 "%!"
82 msgstr ""
83
84 #: ../src/top.ml:147
85 msgid "-d: cannot set a negative delay"
86 msgstr "-d: no pot establir un retard negatiu"
87
88 #: ../src/top.ml:173
89 msgid "Batch mode"
90 msgstr "Mode per lots"
91
92 #: ../src/top.ml:72
93 msgid "Block read reqs"
94 msgstr "Sol·licituds de lectura de blocs"
95
96 #: ../src/top.ml:73
97 msgid "Block write reqs"
98 msgstr "Sol·licituds d'escriptura de blocs"
99
100 #: ../src/top.ml:1244
101 msgid "CPU: %2.1f%%  Mem: %Ld MB (%Ld MB by guests)"
102 msgstr "CPU: %2.1f%%  Mem: %Ld MB (%Ld MB per als amfitrions)"
103
104 #: ../src/top.ml:1493
105 msgid "Change delay from %.1f to: "
106 msgstr "Canvia el retard de %.1f a: "
107
108 #: ../src/top.ml:177 ../src/top.ml:175
109 msgid "Connect to libvirt URI"
110 msgstr ""
111
112 #: ../src/top.ml:1744
113 msgid "Connect: %s; Hostname: %s"
114 msgstr "Connexió: %s; Nom d'amfitrió: %s"
115
116 #: ../src/top.ml:1783
117 msgid "DISPLAY MODES"
118 msgstr "MODES DE VISUALITZACIÓ"
119
120 #: ../src/top.ml:1500
121 msgid "Delay must be > 0"
122 msgstr "El retard ha de ser > 0"
123
124 #: ../src/top.ml:189
125 msgid "Delay time interval (seconds)"
126 msgstr "Interval del retard (segons)"
127
128 #: ../src/top.ml:1737
129 msgid "Delay: %.1f secs; Batch: %s; Secure: %s; Sort: %s"
130 msgstr "Retard: %.1f seg; Per lots: %s; Seguretat: %s; Ordenació: %s"
131
132 #: ../src/top.ml:181
133 msgid "Disable CPU stats in CSV"
134 msgstr "En el CSV, deshabilita les estadístiques de la CPU"
135
136 #: ../src/top.ml:185
137 msgid "Disable block device stats in CSV"
138 msgstr "En el CSV, deshabilita les estadístiques dels dispositius de blocs"
139
140 #: ../src/top.ml:183
141 msgid "Disable memory stats in CSV"
142 msgstr ""
143
144 #: ../src/top.ml:187
145 msgid "Disable net stats in CSV"
146 msgstr "En el CSV, deshabilita les estadístiques de la xarxa"
147
148 #: ../src/top.ml:214
149 msgid "Display version number and exit"
150 msgstr "Mostra la versió i surt"
151
152 #: ../src/top.ml:199
153 msgid "Do not read init file"
154 msgstr "No llegeix el fitxer d'inicialització"
155
156 #: ../src/top.ml:68
157 msgid "Domain ID"
158 msgstr "ID del domini"
159
160 #: ../src/top.ml:69
161 msgid "Domain name"
162 msgstr "Nom del domini"
163
164 #: ../src/top.ml:1797
165 msgid "Domains display"
166 msgstr "Visualització dels dominis"
167
168 #: ../src/main.ml:69 ../src/main.ml:44 ../src/top.ml:1711 ../src/top.ml:1708
169 msgid "Error"
170 msgstr "Error"
171
172 #: ../src/top.ml:193
173 msgid "Exit at given time"
174 msgstr "Surt en l'hora indicada"
175
176 #: ../src/top.ml:1766
177 msgid "Help"
178 msgstr "Ajuda"
179
180 #: ../src/top.ml:195
181 msgid "Historical CPU delay"
182 msgstr "Retard en l'històric de la CPU"
183
184 #: ../src/top.ml:179
185 msgid "Log statistics to CSV file"
186 msgstr "Enregistra les estadístiques al fitxer CSV"
187
188 #: ../src/top.ml:1749
189 msgid "MAIN KEYS"
190 msgstr "TECLES PRINCIPALS"
191
192 #: ../src/top.ml:1804
193 msgid "More help in virt-top(1) man page. Press any key to return."
194 msgstr ""
195 "Més informació en la pàgina man virt-top(1). Premeu qualsevol tecla per "
196 "tornar."
197
198 #: ../src/top.ml:294
199 msgid ""
200 "NB: If you want to monitor a local hypervisor, you usually need to be root"
201 msgstr ""
202
203 #: ../src/top.ml:70
204 msgid "Net RX bytes"
205 msgstr "Xarxa RX bytes"
206
207 #: ../src/top.ml:71
208 msgid "Net TX bytes"
209 msgstr "Xarxa TX bytes"
210
211 #: ../src/top.ml:1506
212 msgid "Not a valid number"
213 msgstr "No és un número vàlid"
214
215 #: ../src/top.ml:201
216 msgid "Number of iterations to run"
217 msgstr "Número d'iteracions a executar"
218
219 #: ../src/top.ml:1740 ../src/top.ml:1739
220 msgid "Off"
221 msgstr "Apagat"
222
223 #: ../src/top.ml:1740 ../src/top.ml:1739
224 msgid "On"
225 msgstr "Encés"
226
227 #: ../src/top.ml:1764
228 msgid "Quit"
229 msgstr "Surt"
230
231 #: ../src/top.ml:208
232 msgid "Run from a script (no user interface)"
233 msgstr "Executa des d'una seqüència d'ordres (sense interfície gràfica)"
234
235 #: ../src/top.ml:1771
236 msgid "SORTING"
237 msgstr "ORDENACIÓ"
238
239 #: ../src/top.ml:206
240 msgid "Secure (\"kiosk\") mode"
241 msgstr ""
242
243 #: ../src/top.ml:1780
244 msgid "Select sort field"
245 msgstr "Selecciona camp d'ordenació"
246
247 #: ../src/top.ml:191
248 msgid "Send debug messages to file"
249 msgstr "Envia els missatges de depuració al fitxer"
250
251 #: ../src/top.ml:197
252 msgid "Set name of init file"
253 msgstr "Estableix el nom del fitxer d'inicialització"
254
255 #: ../src/top.ml:203
256 msgid "Set sort order (%s)"
257 msgstr "Estableix el mètode d'ordenació (%s)"
258
259 #: ../src/top.ml:1514
260 msgid "Set sort order for main display"
261 msgstr "Estableix el mètode d'ordenació per a la pantalla principal"
262
263 #: ../src/top.ml:1765
264 msgid "Set update interval"
265 msgstr "Interval d'actualització"
266
267 #: ../src/top.ml:1776
268 msgid "Sort by %CPU"
269 msgstr "Ordena per %CPU"
270
271 #: ../src/top.ml:1777
272 msgid "Sort by %MEM"
273 msgstr "Ordena per %MEM"
274
275 #: ../src/top.ml:1779
276 msgid "Sort by ID"
277 msgstr "Ordena per ID"
278
279 #: ../src/top.ml:1778
280 msgid "Sort by TIME"
281 msgstr "Ordena per TEMPS"
282
283 #: ../src/top.ml:171
284 msgid "Start by displaying block devices"
285 msgstr "Comença mostrant els dispositius de blocs"
286
287 #: ../src/top.ml:169
288 msgid "Start by displaying network interfaces"
289 msgstr "Comença mostrant les interfícies de xarxa"
290
291 #: ../src/top.ml:167
292 msgid "Start by displaying pCPUs (default: tasks)"
293 msgstr "Comença mostrant pCPUs (predeterminat: tasques)"
294
295 #: ../src/top.ml:67
296 msgid "TIME (CPU time)"
297 msgstr "TEMPS (temps de CPU)"
298
299 #: ../src/top.ml:1800
300 msgid "Toggle block devices"
301 msgstr "Commuta dispositius de blocs"
302
303 #: ../src/top.ml:1799
304 msgid "Toggle network interfaces"
305 msgstr "Commuta interfícies de xarxa"
306
307 #: ../src/top.ml:1798
308 msgid "Toggle physical CPUs"
309 msgstr "Commuta CPU físiques"
310
311 #: ../src/top.ml:1515
312 msgid "Type key or use up and down cursor keys."
313 msgstr "Teclegeu una tecla o utilitzeu les fletxes del cursor amunt o abaix."
314
315 #: ../src/top.ml:1809
316 msgid "Unknown command - try 'h' for help"
317 msgstr "Ordre no reconeguda - proveu 'h' per l'ajuda"
318
319 #: ../src/top.ml:1763
320 msgid "Update display"
321 msgstr "Actualitza la pantalla"
322
323 #: ../src/top.ml:1703
324 msgid "Wrote settings to %s"
325 msgstr "S'ha escrit les preferències a %s"
326
327 #: ../src/top.ml:1745
328 msgid "default"
329 msgstr "predet."
330
331 #: ../src/top.ml:210
332 msgid "dump output to stdout (no userinterface)"
333 msgstr ""
334
335 #: ../src/opt_xml.ml:46
336 msgid "get_xml_desc didn't return <domain/>"
337 msgstr "get_xml_desc no va retornar <domain/>"
338
339 #: ../src/top.ml:212
340 msgid "show block device load in bytes rather than reqs"
341 msgstr ""
342
343 #: ../src/top.ml:1767
344 msgid "toggle block info req/bytes"
345 msgstr ""
346
347 #: ../src/top.ml:1725
348 msgid "virt-top %s ocaml-libvirt %s libvirt %d.%d.%d by Red Hat"
349 msgstr "virt-top %s ocaml-libvirt %s libvirt %d.%d.%d per Red Hat"
350
351 #: ../src/top.ml:218
352 msgid ""
353 "virt-top : a 'top'-like utility for virtualization\n"
354 "\n"
355 "SUMMARY\n"
356 "  virt-top [-options]\n"
357 "\n"
358 "OPTIONS"
359 msgstr ""
360 "virt-top : una utilitat similar a «top» per a la virtualització\n"
361 "\n"
362 "RESUM\n"
363 "  virt-top [-opcions]\n"
364 "\n"
365 "OPCIONS"
366
367 #: ../src/top.ml:42
368 msgid "virt-top was compiled without support for CSV files"
369 msgstr "virt-top fou compilat sense compatibilitat per a fitxers CSV"
370
371 #: ../src/top.ml:53
372 msgid "virt-top was compiled without support for dates and times"
373 msgstr "virt-top fou compilat sense compatibilitat per data i hora"