Change to using internal format for kernel structures.
[virt-mem.git] / ifconfig / virt_ifconfig.ml
index e829944..4c4d3ec 100644 (file)
@@ -25,12 +25,17 @@ open Virt_mem_types
 
 open Kernel_task_struct
 
-let run debug { domname = domname; mem = mem }
-    { utsname = utsname; tasks = tasks } =
-  let utsname = Option.get utsname in
-  let kernel_version = utsname.kernel_release in
+let run debug { domname = domname; mem = mem } { net_devices = net_devices } =
+  let net_devices = Option.get net_devices in
 
-  ()
+  (* Sort by device name. *)
+  let cmp { netdev_name = n1 } { netdev_name = n2 } = compare n1 n2 in
+  let net_devices = List.sort cmp net_devices in
+
+  List.iter (
+    fun netdev ->
+      printf "%s\n" netdev.netdev_name
+  ) net_devices
 
 let summary = s_"list network interfaces in virtual machine"
 let description = s_"\
@@ -38,5 +43,4 @@ virt-ifconfig prints a network interfaces for virtual machines.
 "
 
 let () =
-  Virt_mem.register "ifconfig" summary description
-    ~needs_utsname:true ~needs_net_devices:true ~run
+  Virt_mem.register "ifconfig" summary description ~needs_net_devices:true ~run