Update Polish translation (RHBZ#502533).
authorPiotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
Thu, 26 Aug 2010 15:38:11 +0000 (16:38 +0100)
committerRichard Jones <rjones@redhat.com>
Thu, 26 Aug 2010 15:38:11 +0000 (16:38 +0100)
po/pl.po

index 834a1d2..30f647e 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -6,8 +6,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: pl\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-08-26 16:29+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-05-24 21:26+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-08-17 14:24+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-08-23 19:13+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -42,1389 +42,1369 @@ msgstr "Polecenie"
 msgid "Description"
 msgstr "Opis"
 
-#: fish/cmds.c:43 fish/cmds.c:377
+#: fish/cmds.c:43 fish/cmds.c:375
 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
 
-#: fish/cmds.c:44 fish/cmds.c:372
+#: fish/cmds.c:44 fish/cmds.c:370
 msgid "add an image to examine or modify"
 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
 
-#: fish/cmds.c:45 fish/cmds.c:382
+#: fish/cmds.c:45 fish/cmds.c:380
 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
 
-#: fish/cmds.c:46 fish/cmds.c:532
+#: fish/cmds.c:46 fish/cmds.c:530
 msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
 msgstr ""
 "dodaje napęd w trybie tylko do odczytu określając używaną emulację bloku QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:47 fish/cmds.c:527
+#: fish/cmds.c:47 fish/cmds.c:525
 msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
 msgstr "dodaje napęd określając używaną emulację bloku QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:48 fish/cmds.c:1787
+#: fish/cmds.c:48 fish/cmds.c:1775
 msgid "clear Augeas path"
 msgstr "czyści ścieżkę Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:49 fish/cmds.c:677
+#: fish/cmds.c:49 fish/cmds.c:665
 msgid "close the current Augeas handle"
 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:50 fish/cmds.c:687
+#: fish/cmds.c:50 fish/cmds.c:675
 msgid "define an Augeas node"
 msgstr "określa węzeł Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:51 fish/cmds.c:682
+#: fish/cmds.c:51 fish/cmds.c:670
 msgid "define an Augeas variable"
 msgstr "określa zmienną Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:52 fish/cmds.c:692
+#: fish/cmds.c:52 fish/cmds.c:680
 msgid "look up the value of an Augeas path"
 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:53 fish/cmds.c:672
+#: fish/cmds.c:53 fish/cmds.c:660
 msgid "create a new Augeas handle"
 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:54 fish/cmds.c:702
+#: fish/cmds.c:54 fish/cmds.c:690
 msgid "insert a sibling Augeas node"
 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:55 fish/cmds.c:727
+#: fish/cmds.c:55 fish/cmds.c:715
 msgid "load files into the tree"
 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
 
-#: fish/cmds.c:56 fish/cmds.c:732
+#: fish/cmds.c:56 fish/cmds.c:720
 msgid "list Augeas nodes under augpath"
 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
 
-#: fish/cmds.c:57 fish/cmds.c:717
+#: fish/cmds.c:57 fish/cmds.c:705
 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
 
-#: fish/cmds.c:58 fish/cmds.c:712
+#: fish/cmds.c:58 fish/cmds.c:700
 msgid "move Augeas node"
 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:59 fish/cmds.c:707
+#: fish/cmds.c:59 fish/cmds.c:695
 msgid "remove an Augeas path"
 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:60 fish/cmds.c:722
+#: fish/cmds.c:60 fish/cmds.c:710
 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
 
-#: fish/cmds.c:61 fish/cmds.c:697
+#: fish/cmds.c:61 fish/cmds.c:685
 msgid "set Augeas path to value"
 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
 
-#: fish/cmds.c:62 fish/cmds.c:1672
+#: fish/cmds.c:62 fish/cmds.c:1660
 msgid "test availability of some parts of the API"
 msgstr "testuje dostępność niektórych części API"
 
-#: fish/cmds.c:63 fish/cmds.c:1847
-#, fuzzy
+#: fish/cmds.c:63 fish/cmds.c:1835
 msgid "return a list of all optional groups"
-msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
+msgstr "zwraca listę wszystkich opcjonalnych grup"
 
-#: fish/cmds.c:64 fish/cmds.c:1802
+#: fish/cmds.c:64 fish/cmds.c:1790
 msgid "upload base64-encoded data to file"
 msgstr "wysyła dane zakodowane jako base64 do pliku"
 
-#: fish/cmds.c:65 fish/cmds.c:1807
+#: fish/cmds.c:65 fish/cmds.c:1795
 msgid "download file and encode as base64"
 msgstr "pobiera plik i koduje go jako base64"
 
-#: fish/cmds.c:66 fish/cmds.c:912
+#: fish/cmds.c:66 fish/cmds.c:900
 msgid "flush device buffers"
 msgstr "czyści bufory urządzenia"
 
-#: fish/cmds.c:67 fish/cmds.c:892
+#: fish/cmds.c:67 fish/cmds.c:880
 msgid "get blocksize of block device"
 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
 
-#: fish/cmds.c:68 fish/cmds.c:882
+#: fish/cmds.c:68 fish/cmds.c:870
 msgid "is block device set to read-only"
 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
 
-#: fish/cmds.c:69 fish/cmds.c:907
+#: fish/cmds.c:69 fish/cmds.c:895
 msgid "get total size of device in bytes"
 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
 
-#: fish/cmds.c:70 fish/cmds.c:887
+#: fish/cmds.c:70 fish/cmds.c:875
 msgid "get sectorsize of block device"
 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
 
-#: fish/cmds.c:71 fish/cmds.c:902
+#: fish/cmds.c:71 fish/cmds.c:890
 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
 
-#: fish/cmds.c:72 fish/cmds.c:917
+#: fish/cmds.c:72 fish/cmds.c:905
 msgid "reread partition table"
 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
 
-#: fish/cmds.c:73 fish/cmds.c:897
+#: fish/cmds.c:73 fish/cmds.c:885
 msgid "set blocksize of block device"
 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
 
-#: fish/cmds.c:74 fish/cmds.c:872
+#: fish/cmds.c:74 fish/cmds.c:860
 msgid "set block device to read-only"
 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
 
-#: fish/cmds.c:75 fish/cmds.c:877
+#: fish/cmds.c:75 fish/cmds.c:865
 msgid "set block device to read-write"
 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
 
-#: fish/cmds.c:76 fish/cmds.c:1577
+#: fish/cmds.c:76 fish/cmds.c:1565
 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
 msgstr ""
 "zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość znaków"
 
-#: fish/cmds.c:77 fish/cmds.c:612
+#: fish/cmds.c:77 fish/cmds.c:600
 msgid "list the contents of a file"
 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
 
-#: fish/cmds.c:78 fish/cmds.c:932
+#: fish/cmds.c:78 fish/cmds.c:920
 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
 
-#: fish/cmds.c:79 fish/cmds.c:1777
+#: fish/cmds.c:79 fish/cmds.c:1765
 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of the contents of a device"
 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC zawartości urządzenia"
 
-#: fish/cmds.c:80 fish/cmds.c:1812
+#: fish/cmds.c:80 fish/cmds.c:1800
 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of files in a directory"
 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC plików w katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:81 fish/cmds.c:762
+#: fish/cmds.c:81 fish/cmds.c:750
 msgid "change file mode"
 msgstr "zmienia tryb pliku"
 
-#: fish/cmds.c:82 fish/cmds.c:169 fish/cmds.c:767 fish/cmds.c:1607
+#: fish/cmds.c:82 fish/cmds.c:168 fish/cmds.c:755 fish/cmds.c:1595
 msgid "change file owner and group"
 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
 
-#: fish/cmds.c:83 fish/cmds.c:842
+#: fish/cmds.c:83 fish/cmds.c:830
 msgid "run a command from the guest filesystem"
 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
 
-#: fish/cmds.c:84 fish/cmds.c:847
+#: fish/cmds.c:84 fish/cmds.c:835
 msgid "run a command, returning lines"
 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
 
-#: fish/cmds.c:85 fish/cmds.c:387
+#: fish/cmds.c:85 fish/cmds.c:385
 msgid "add qemu parameters"
 msgstr "dodaje parametry QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:86 fish/cmds.c:1727
+#: fish/cmds.c:86 fish/cmds.c:1715
 msgid "copy size bytes from source to destination using dd"
 msgstr "kopiuje bajty rozmiaru ze źródła do celu używając dd"
 
-#: fish/cmds.c:87 fish/cmds.c:1027
+#: fish/cmds.c:87 fish/cmds.c:1015
 msgid "copy a file"
 msgstr "kopiuje plik"
 
-#: fish/cmds.c:88 fish/cmds.c:1032
+#: fish/cmds.c:88 fish/cmds.c:1020
 msgid "copy a file or directory recursively"
 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
 
-#: fish/cmds.c:89 fish/cmds.c:1677
+#: fish/cmds.c:89 fish/cmds.c:1665
 msgid "copy from source to destination using dd"
 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
 
-#: fish/cmds.c:90 fish/cmds.c:972
+#: fish/cmds.c:90 fish/cmds.c:960
 msgid "debugging and internals"
 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
 
-#: fish/cmds.c:91 fish/cmds.c:1797
+#: fish/cmds.c:91 fish/cmds.c:1785
 msgid "upload a file to the appliance (internal use only)"
 msgstr "wysyła plik do przyrządu (tylko do użytku wewnętrznego)"
 
-#: fish/cmds.c:92 fish/cmds.c:1217
+#: fish/cmds.c:92 fish/cmds.c:1205
 msgid "report file system disk space usage"
 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
 
-#: fish/cmds.c:93 fish/cmds.c:1222
+#: fish/cmds.c:93 fish/cmds.c:1210
 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
 msgstr ""
 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
 
-#: fish/cmds.c:94 fish/cmds.c:1047
+#: fish/cmds.c:94 fish/cmds.c:1035
 msgid "return kernel messages"
 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
 
-#: fish/cmds.c:95 fish/cmds.c:927
+#: fish/cmds.c:95 fish/cmds.c:915
 msgid "download a file to the local machine"
 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
 
-#: fish/cmds.c:96 fish/cmds.c:1042
+#: fish/cmds.c:96 fish/cmds.c:1030
 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
 
-#: fish/cmds.c:97 fish/cmds.c:1227
+#: fish/cmds.c:97 fish/cmds.c:1215
 msgid "estimate file space usage"
 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
 
-#: fish/cmds.c:98 fish/cmds.c:1132
+#: fish/cmds.c:98 fish/cmds.c:1120
 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
 
-#: fish/cmds.c:99 fish/cmds.c:1567
+#: fish/cmds.c:99 fish/cmds.c:1555
 msgid "echo arguments back to the client"
 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
 
 #: fish/cmds.c:100 fish/cmds.c:101 fish/cmds.c:106 fish/cmds.c:107
-#: fish/cmds.c:137 fish/cmds.c:138 fish/cmds.c:346 fish/cmds.c:347
-#: fish/cmds.c:351 fish/cmds.c:352 fish/cmds.c:354 fish/cmds.c:355
-#: fish/cmds.c:1347 fish/cmds.c:1352 fish/cmds.c:1357 fish/cmds.c:1362
-#: fish/cmds.c:1367 fish/cmds.c:1372 fish/cmds.c:1377 fish/cmds.c:1382
-#: fish/cmds.c:1387 fish/cmds.c:1392 fish/cmds.c:1397 fish/cmds.c:1402
+#: fish/cmds.c:136 fish/cmds.c:137 fish/cmds.c:344 fish/cmds.c:345
+#: fish/cmds.c:349 fish/cmds.c:350 fish/cmds.c:352 fish/cmds.c:353
+#: fish/cmds.c:1335 fish/cmds.c:1340 fish/cmds.c:1345 fish/cmds.c:1350
+#: fish/cmds.c:1355 fish/cmds.c:1360 fish/cmds.c:1365 fish/cmds.c:1370
+#: fish/cmds.c:1375 fish/cmds.c:1380 fish/cmds.c:1385 fish/cmds.c:1390
 msgid "return lines matching a pattern"
 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
 
-#: fish/cmds.c:102 fish/cmds.c:1057
+#: fish/cmds.c:102 fish/cmds.c:1045
 msgid "test if two files have equal contents"
 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
 
-#: fish/cmds.c:103 fish/cmds.c:772
+#: fish/cmds.c:103 fish/cmds.c:760
 msgid "test if file or directory exists"
 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
 
-#: fish/cmds.c:104 fish/cmds.c:105 fish/cmds.c:1437 fish/cmds.c:1852
+#: fish/cmds.c:104 fish/cmds.c:105 fish/cmds.c:1425 fish/cmds.c:1840
 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
 
-#: fish/cmds.c:108 fish/cmds.c:837
+#: fish/cmds.c:108 fish/cmds.c:825
 msgid "determine file type"
 msgstr "określa typ pliku"
 
-#: fish/cmds.c:109 fish/cmds.c:537
+#: fish/cmds.c:109 fish/cmds.c:535
 msgid "detect the architecture of a binary file"
-msgstr ""
+msgstr "wykrywa architekturę pliku binarnego"
 
-#: fish/cmds.c:110 fish/cmds.c:1682
+#: fish/cmds.c:110 fish/cmds.c:1670
 msgid "return the size of the file in bytes"
 msgstr "zwraca rozmiar pliku w bajtach"
 
-#: fish/cmds.c:111 fish/cmds.c:1667
+#: fish/cmds.c:111 fish/cmds.c:1655
 msgid "fill a file with octets"
 msgstr "wypełnia plik oktetami"
 
-#: fish/cmds.c:112 fish/cmds.c:1817
+#: fish/cmds.c:112 fish/cmds.c:1805
 msgid "fill a file with a repeating pattern of bytes"
 msgstr "wypełnia plik powtarzającym się wzorem bajtów"
 
-#: fish/cmds.c:113 fish/cmds.c:1127
+#: fish/cmds.c:113 fish/cmds.c:1115
 msgid "find all files and directories"
 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
 
-#: fish/cmds.c:114 fish/cmds.c:1572
+#: fish/cmds.c:114 fish/cmds.c:1560
 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
 msgstr ""
 "znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem NUL"
 
-#: fish/cmds.c:115 fish/cmds.c:1922
-#, fuzzy
+#: fish/cmds.c:115 fish/cmds.c:1910
 msgid "find a filesystem by label"
-msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
+msgstr "znajduje system plików według etykiety"
 
-#: fish/cmds.c:116 fish/cmds.c:1917
-#, fuzzy
+#: fish/cmds.c:116 fish/cmds.c:1905
 msgid "find a filesystem by UUID"
-msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
+msgstr "znajduje system plików według UUID"
 
-#: fish/cmds.c:117 fish/cmds.c:1012
+#: fish/cmds.c:117 fish/cmds.c:1000
 msgid "run the filesystem checker"
 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
 
-#: fish/cmds.c:118 fish/cmds.c:417
+#: fish/cmds.c:118 fish/cmds.c:415
 msgid "get the additional kernel options"
 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
 
-#: fish/cmds.c:119 fish/cmds.c:427
+#: fish/cmds.c:119 fish/cmds.c:425
 msgid "get autosync mode"
 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
 
-#: fish/cmds.c:120 fish/cmds.c:512
+#: fish/cmds.c:120 fish/cmds.c:510
 msgid "get direct appliance mode flag"
 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
 
-#: fish/cmds.c:121 fish/cmds.c:997
+#: fish/cmds.c:121 fish/cmds.c:985
 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
 
-#: fish/cmds.c:122 fish/cmds.c:1007
+#: fish/cmds.c:122 fish/cmds.c:995
 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
 
-#: fish/cmds.c:123 fish/cmds.c:472
+#: fish/cmds.c:123 fish/cmds.c:470
 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:124 fish/cmds.c:592
-#, fuzzy
-msgid "get enable network flag"
-msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
-
-#: fish/cmds.c:125 fish/cmds.c:407
+#: fish/cmds.c:124 fish/cmds.c:405
 msgid "get the search path"
 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
 
-#: fish/cmds.c:126 fish/cmds.c:477
+#: fish/cmds.c:125 fish/cmds.c:475
 msgid "get PID of qemu subprocess"
 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:127 fish/cmds.c:397
+#: fish/cmds.c:126 fish/cmds.c:395
 msgid "get the qemu binary"
 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:128 fish/cmds.c:522
+#: fish/cmds.c:127 fish/cmds.c:520
 msgid "get recovery process enabled flag"
 msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
 
-#: fish/cmds.c:129 fish/cmds.c:492
+#: fish/cmds.c:128 fish/cmds.c:490
 msgid "get SELinux enabled flag"
 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
 
-#: fish/cmds.c:130 fish/cmds.c:462
+#: fish/cmds.c:129 fish/cmds.c:460
 msgid "get the current state"
 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
 
-#: fish/cmds.c:131 fish/cmds.c:502
+#: fish/cmds.c:130 fish/cmds.c:500
 msgid "get command trace enabled flag"
 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
 
-#: fish/cmds.c:132 fish/cmds.c:1792
+#: fish/cmds.c:131 fish/cmds.c:1780
 msgid "get the current umask"
 msgstr "uzyskuje bieżące \"umask\""
 
-#: fish/cmds.c:133 fish/cmds.c:437
+#: fish/cmds.c:132 fish/cmds.c:435
 msgid "get verbose mode"
 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
 
-#: fish/cmds.c:134 fish/cmds.c:1522
+#: fish/cmds.c:133 fish/cmds.c:1510
 msgid "get SELinux security context"
 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
 
-#: fish/cmds.c:135 fish/cmds.c:170 fish/cmds.c:1297 fish/cmds.c:1302
+#: fish/cmds.c:134 fish/cmds.c:169 fish/cmds.c:1285 fish/cmds.c:1290
 msgid "list extended attributes of a file or directory"
 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:136 fish/cmds.c:1157
+#: fish/cmds.c:135 fish/cmds.c:1145
 msgid "expand a wildcard path"
 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
 
-#: fish/cmds.c:139 fish/cmds.c:1022
+#: fish/cmds.c:138 fish/cmds.c:1010
 msgid "install GRUB"
 msgstr "instaluje program GRUB"
 
-#: fish/cmds.c:140 fish/cmds.c:1197
+#: fish/cmds.c:139 fish/cmds.c:1185
 msgid "return first 10 lines of a file"
 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
 
-#: fish/cmds.c:141 fish/cmds.c:1202
+#: fish/cmds.c:140 fish/cmds.c:1190
 msgid "return first N lines of a file"
 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
 
-#: fish/cmds.c:142 fish/cmds.c:1072
+#: fish/cmds.c:141 fish/cmds.c:1060
 msgid "dump a file in hexadecimal"
 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
 
-#: fish/cmds.c:143 fish/cmds.c:1697
+#: fish/cmds.c:142 fish/cmds.c:1685
 msgid "list the contents of a single file in an initrd"
 msgstr "wyświetla listę zawartości pojedynczego pliku w initrd"
 
-#: fish/cmds.c:144 fish/cmds.c:1232
+#: fish/cmds.c:143 fish/cmds.c:1220
 msgid "list files in an initrd"
 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
 
-#: fish/cmds.c:145 fish/cmds.c:1492
+#: fish/cmds.c:144 fish/cmds.c:1480
 msgid "add an inotify watch"
 msgstr "dodaje obserwację inotify"
 
-#: fish/cmds.c:146 fish/cmds.c:1512
+#: fish/cmds.c:145 fish/cmds.c:1500
 msgid "close the inotify handle"
 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
 
-#: fish/cmds.c:147 fish/cmds.c:1507
+#: fish/cmds.c:146 fish/cmds.c:1495
 msgid "return list of watched files that had events"
 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
 
-#: fish/cmds.c:148 fish/cmds.c:1487
+#: fish/cmds.c:147 fish/cmds.c:1475
 msgid "create an inotify handle"
 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
 
-#: fish/cmds.c:149 fish/cmds.c:1502
+#: fish/cmds.c:148 fish/cmds.c:1490
 msgid "return list of inotify events"
 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
 
-#: fish/cmds.c:150 fish/cmds.c:1497
+#: fish/cmds.c:149 fish/cmds.c:1485
 msgid "remove an inotify watch"
 msgstr "usuwa obserwację inotify"
 
-#: fish/cmds.c:151 fish/cmds.c:552
+#: fish/cmds.c:150 fish/cmds.c:550
 msgid "get architecture of inspected operating system"
-msgstr ""
+msgstr "uzyskuje architekturę badanego systemu operacyjnego"
 
-#: fish/cmds.c:152 fish/cmds.c:557
+#: fish/cmds.c:151 fish/cmds.c:555
 msgid "get distro of inspected operating system"
-msgstr ""
+msgstr "uzyskuje dystrybucję badanego systemu operacyjnego"
 
-#: fish/cmds.c:153 fish/cmds.c:582
+#: fish/cmds.c:152 fish/cmds.c:580
 msgid "get filesystems associated with inspected operating system"
-msgstr ""
+msgstr "uzyskuje systemy plików powiązane z badanym systemem operacyjnym"
 
-#: fish/cmds.c:154 fish/cmds.c:562
+#: fish/cmds.c:153 fish/cmds.c:560
 msgid "get major version of inspected operating system"
-msgstr ""
+msgstr "uzyskuje główną wersję badanego systemu operacyjnego"
 
-#: fish/cmds.c:155 fish/cmds.c:567
+#: fish/cmds.c:154 fish/cmds.c:565
 msgid "get minor version of inspected operating system"
-msgstr ""
+msgstr "uzyskuje pomniejszą wersję badanego systemu operacyjnego"
 
-#: fish/cmds.c:156 fish/cmds.c:577
+#: fish/cmds.c:155 fish/cmds.c:575
 msgid "get mountpoints of inspected operating system"
-msgstr ""
+msgstr "uzyskuje punkty montowania badanego systemu operacyjnego"
 
-#: fish/cmds.c:157 fish/cmds.c:572
+#: fish/cmds.c:156 fish/cmds.c:570
 msgid "get product name of inspected operating system"
-msgstr ""
+msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
 
-#: fish/cmds.c:158 fish/cmds.c:547
+#: fish/cmds.c:157 fish/cmds.c:545
 msgid "get type of inspected operating system"
-msgstr ""
+msgstr "uzyskuje typ badanego systemu operacyjnego"
 
-#: fish/cmds.c:159 fish/cmds.c:542
+#: fish/cmds.c:158 fish/cmds.c:540
 msgid "inspect disk and return list of operating systems found"
-msgstr ""
+msgstr "bada dysk i zwraca listę odnalezionych systemów operacyjnych"
 
-#: fish/cmds.c:160 fish/cmds.c:457
+#: fish/cmds.c:159 fish/cmds.c:455
 msgid "is busy processing a command"
 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
 
-#: fish/cmds.c:161 fish/cmds.c:447
+#: fish/cmds.c:160 fish/cmds.c:445
 msgid "is in configuration state"
 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
 
-#: fish/cmds.c:162 fish/cmds.c:163 fish/cmds.c:777 fish/cmds.c:782
+#: fish/cmds.c:161 fish/cmds.c:162 fish/cmds.c:765 fish/cmds.c:770
 msgid "test if file exists"
 msgstr "testuje, czy plik istnieje"
 
-#: fish/cmds.c:164 fish/cmds.c:452
+#: fish/cmds.c:163 fish/cmds.c:450
 msgid "is launching subprocess"
 msgstr "uruchamia podprocesy"
 
-#: fish/cmds.c:165 fish/cmds.c:1912
-#, fuzzy
+#: fish/cmds.c:164 fish/cmds.c:1900
 msgid "test if device is a logical volume"
-msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
+msgstr "testuje, czy urządzenie jest woluminem logicznym"
 
-#: fish/cmds.c:166 fish/cmds.c:442
+#: fish/cmds.c:165 fish/cmds.c:440
 msgid "is ready to accept commands"
 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
 
-#: fish/cmds.c:167 fish/cmds.c:367
+#: fish/cmds.c:166 fish/cmds.c:365
 msgid "kill the qemu subprocess"
 msgstr "niszczy podproces QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:168 fish/cmds.c:362
+#: fish/cmds.c:167 fish/cmds.c:360
 msgid "launch the qemu subprocess"
 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:171 fish/cmds.c:627
+#: fish/cmds.c:170 fish/cmds.c:615
 msgid "list the block devices"
 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
 
-#: fish/cmds.c:172 fish/cmds.c:632
+#: fish/cmds.c:171 fish/cmds.c:620
 msgid "list the partitions"
 msgstr "wyświetla listę partycji"
 
-#: fish/cmds.c:173 fish/cmds.c:617
+#: fish/cmds.c:172 fish/cmds.c:605
 msgid "list the files in a directory (long format)"
 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
 
-#: fish/cmds.c:174 fish/cmds.c:175 fish/cmds.c:1412 fish/cmds.c:1417
+#: fish/cmds.c:173 fish/cmds.c:174 fish/cmds.c:1400 fish/cmds.c:1405
 msgid "create a hard link"
 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
 
-#: fish/cmds.c:176 fish/cmds.c:177 fish/cmds.c:1422 fish/cmds.c:1427
+#: fish/cmds.c:175 fish/cmds.c:176 fish/cmds.c:1410 fish/cmds.c:1415
 msgid "create a symbolic link"
 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
 
-#: fish/cmds.c:178 fish/cmds.c:262 fish/cmds.c:1317 fish/cmds.c:1322
+#: fish/cmds.c:177 fish/cmds.c:261 fish/cmds.c:1305 fish/cmds.c:1310
 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:179 fish/cmds.c:622
+#: fish/cmds.c:178 fish/cmds.c:610
 msgid "list the files in a directory"
 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:180 fish/cmds.c:286 fish/cmds.c:1307 fish/cmds.c:1312
+#: fish/cmds.c:179 fish/cmds.c:284 fish/cmds.c:1295 fish/cmds.c:1300
 msgid "set extended attribute of a file or directory"
 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:181 fish/cmds.c:857
+#: fish/cmds.c:180 fish/cmds.c:845
 msgid "get file information for a symbolic link"
 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
 
-#: fish/cmds.c:182 fish/cmds.c:1612
+#: fish/cmds.c:181 fish/cmds.c:1600
 msgid "lstat on multiple files"
 msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
 
-#: fish/cmds.c:183 fish/cmds.c:1902
-#, fuzzy
+#: fish/cmds.c:182 fish/cmds.c:1890
 msgid "add a key on a LUKS encrypted device"
-msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
+msgstr "dodaje klucz do zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
 
-#: fish/cmds.c:184 fish/cmds.c:1887
-#, fuzzy
+#: fish/cmds.c:183 fish/cmds.c:1875
 msgid "close a LUKS device"
-msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
+msgstr "zamyka urządzenie LUKS"
 
-#: fish/cmds.c:185 fish/cmds.c:186 fish/cmds.c:1892 fish/cmds.c:1897
+#: fish/cmds.c:184 fish/cmds.c:185 fish/cmds.c:1880 fish/cmds.c:1885
 msgid "format a block device as a LUKS encrypted device"
-msgstr ""
+msgstr "formatuje urządzenie blokowe jako zaszyfrowane urządzenie LUKS"
 
-#: fish/cmds.c:187 fish/cmds.c:1907
+#: fish/cmds.c:186 fish/cmds.c:1895
 msgid "remove a key from a LUKS encrypted device"
-msgstr ""
+msgstr "usuwa klucz z zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
 
-#: fish/cmds.c:188 fish/cmds.c:1877
+#: fish/cmds.c:187 fish/cmds.c:1865
 msgid "open a LUKS-encrypted block device"
-msgstr ""
+msgstr "otwiera urządzenie blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS"
 
-#: fish/cmds.c:189 fish/cmds.c:1882
-#, fuzzy
+#: fish/cmds.c:188 fish/cmds.c:1870
 msgid "open a LUKS-encrypted block device read-only"
-msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
+msgstr ""
+"otwiera urządzenia blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS w trybie tylko do odczytu"
 
-#: fish/cmds.c:190 fish/cmds.c:797
+#: fish/cmds.c:189 fish/cmds.c:785
 msgid "create an LVM logical volume"
 msgstr "tworzy wolumin logiczny LVM"
 
-#: fish/cmds.c:191 fish/cmds.c:1872
+#: fish/cmds.c:190 fish/cmds.c:1860
 msgid "clear LVM device filter"
-msgstr ""
+msgstr "czyści filtr urządzeń LVM"
 
-#: fish/cmds.c:192 fish/cmds.c:832
+#: fish/cmds.c:191 fish/cmds.c:820
 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
 msgstr ""
 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
 
-#: fish/cmds.c:193 fish/cmds.c:1867
+#: fish/cmds.c:192 fish/cmds.c:1855
 msgid "set LVM device filter"
-msgstr ""
+msgstr "ustawia filtr urządzeń LVM"
 
-#: fish/cmds.c:194 fish/cmds.c:977
+#: fish/cmds.c:193 fish/cmds.c:965
 msgid "remove an LVM logical volume"
 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
 
-#: fish/cmds.c:195 fish/cmds.c:1687
+#: fish/cmds.c:194 fish/cmds.c:1675
 msgid "rename an LVM logical volume"
 msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
 
-#: fish/cmds.c:196 fish/cmds.c:1117
+#: fish/cmds.c:195 fish/cmds.c:1105
 msgid "resize an LVM logical volume"
 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
 
-#: fish/cmds.c:197 fish/cmds.c:1782
+#: fish/cmds.c:196 fish/cmds.c:1770
 msgid "expand an LV to fill free space"
 msgstr "rozszerza wolumin logiczny, aby wypełnić wolne miejsce"
 
-#: fish/cmds.c:198 fish/cmds.c:199 fish/cmds.c:647 fish/cmds.c:662
+#: fish/cmds.c:197 fish/cmds.c:198 fish/cmds.c:635 fish/cmds.c:650
 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
 
-#: fish/cmds.c:200 fish/cmds.c:1712
+#: fish/cmds.c:199 fish/cmds.c:1700
 msgid "get the UUID of a logical volume"
 msgstr "uzyskuje UUID woluminu logicznego"
 
-#: fish/cmds.c:201 fish/cmds.c:1617
+#: fish/cmds.c:200 fish/cmds.c:1605
 msgid "lgetxattr on multiple files"
 msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
 
-#: fish/cmds.c:202 fish/cmds.c:752
+#: fish/cmds.c:201 fish/cmds.c:740
 msgid "create a directory"
 msgstr "tworzy katalog"
 
-#: fish/cmds.c:203 fish/cmds.c:1602
+#: fish/cmds.c:202 fish/cmds.c:1590
 msgid "create a directory with a particular mode"
 msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
 
-#: fish/cmds.c:204 fish/cmds.c:757
+#: fish/cmds.c:203 fish/cmds.c:745
 msgid "create a directory and parents"
 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
 
-#: fish/cmds.c:205 fish/cmds.c:1177
+#: fish/cmds.c:204 fish/cmds.c:1165
 msgid "create a temporary directory"
 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
 
-#: fish/cmds.c:206 fish/cmds.c:207 fish/cmds.c:208 fish/cmds.c:1547
-#: fish/cmds.c:1552 fish/cmds.c:1557
+#: fish/cmds.c:205 fish/cmds.c:206 fish/cmds.c:207 fish/cmds.c:1535
+#: fish/cmds.c:1540 fish/cmds.c:1545
 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
 
-#: fish/cmds.c:209 fish/cmds.c:1532
+#: fish/cmds.c:208 fish/cmds.c:1520
 msgid "make ext2/3/4 external journal"
 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
 
-#: fish/cmds.c:210 fish/cmds.c:1537
+#: fish/cmds.c:209 fish/cmds.c:1525
 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
 
-#: fish/cmds.c:211 fish/cmds.c:1542
+#: fish/cmds.c:210 fish/cmds.c:1530
 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
 
-#: fish/cmds.c:212 fish/cmds.c:1262
+#: fish/cmds.c:211 fish/cmds.c:1250
 msgid "make FIFO (named pipe)"
 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
 
-#: fish/cmds.c:213 fish/cmds.c:802
+#: fish/cmds.c:212 fish/cmds.c:790
 msgid "make a filesystem"
 msgstr "tworzy system plików"
 
-#: fish/cmds.c:214 fish/cmds.c:1527
+#: fish/cmds.c:213 fish/cmds.c:1515
 msgid "make a filesystem with block size"
 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
 
-#: fish/cmds.c:215 fish/cmds.c:1332
+#: fish/cmds.c:214 fish/cmds.c:1320
 msgid "create a mountpoint"
 msgstr "tworzy punkt montowania"
 
-#: fish/cmds.c:216 fish/cmds.c:1257
+#: fish/cmds.c:215 fish/cmds.c:1245
 msgid "make block, character or FIFO devices"
 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
 
-#: fish/cmds.c:217 fish/cmds.c:1267
+#: fish/cmds.c:216 fish/cmds.c:1255
 msgid "make block device node"
 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
 
-#: fish/cmds.c:218 fish/cmds.c:1272
+#: fish/cmds.c:217 fish/cmds.c:1260
 msgid "make char device node"
 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
 
-#: fish/cmds.c:219 fish/cmds.c:1242
+#: fish/cmds.c:218 fish/cmds.c:1230
 msgid "create a swap partition"
 msgstr "tworzy partycję wymiany"
 
-#: fish/cmds.c:220 fish/cmds.c:1247
+#: fish/cmds.c:219 fish/cmds.c:1235
 msgid "create a swap partition with a label"
 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
 
-#: fish/cmds.c:221 fish/cmds.c:1252
+#: fish/cmds.c:220 fish/cmds.c:1240
 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
 
-#: fish/cmds.c:222 fish/cmds.c:1482
+#: fish/cmds.c:221 fish/cmds.c:1470
 msgid "create a swap file"
 msgstr "tworzy plik wymiany"
 
-#: fish/cmds.c:223 fish/cmds.c:1562
+#: fish/cmds.c:222 fish/cmds.c:1550
 msgid "load a kernel module"
 msgstr "wczytuje moduł jądra"
 
-#: fish/cmds.c:224 fish/cmds.c:597
+#: fish/cmds.c:223 fish/cmds.c:585
 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
 
-#: fish/cmds.c:225 fish/cmds.c:1237
+#: fish/cmds.c:224 fish/cmds.c:1225
 msgid "mount a file using the loop device"
 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
 
-#: fish/cmds.c:226 fish/cmds.c:962
+#: fish/cmds.c:225 fish/cmds.c:950
 msgid "mount a guest disk with mount options"
 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
 
-#: fish/cmds.c:227 fish/cmds.c:957
+#: fish/cmds.c:226 fish/cmds.c:945
 msgid "mount a guest disk, read-only"
 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
 
-#: fish/cmds.c:228 fish/cmds.c:967
+#: fish/cmds.c:227 fish/cmds.c:955
 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
 msgstr ""
 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
 "plików"
 
-#: fish/cmds.c:229 fish/cmds.c:1327
+#: fish/cmds.c:228 fish/cmds.c:1315
 msgid "show mountpoints"
 msgstr "wyświetla punkty montowania"
 
-#: fish/cmds.c:230 fish/cmds.c:822
+#: fish/cmds.c:229 fish/cmds.c:810
 msgid "show mounted filesystems"
 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
 
-#: fish/cmds.c:231 fish/cmds.c:1037
+#: fish/cmds.c:230 fish/cmds.c:1025
 msgid "move a file"
 msgstr "przenosi plik"
 
-#: fish/cmds.c:232 fish/cmds.c:1142
+#: fish/cmds.c:231 fish/cmds.c:1130
 msgid "probe NTFS volume"
 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
 
-#: fish/cmds.c:233 fish/cmds.c:1747
+#: fish/cmds.c:232 fish/cmds.c:1735
 msgid "resize an NTFS filesystem"
 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS"
 
-#: fish/cmds.c:234 fish/cmds.c:1842
+#: fish/cmds.c:233 fish/cmds.c:1830
 msgid "resize an NTFS filesystem (with size)"
 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS (za pomocą rozmiaru)"
 
-#: fish/cmds.c:235 fish/cmds.c:1637
+#: fish/cmds.c:234 fish/cmds.c:1625
 msgid "add a partition to the device"
 msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
 
-#: fish/cmds.c:236 fish/cmds.c:1757
+#: fish/cmds.c:235 fish/cmds.c:1745
 msgid "delete a partition"
 msgstr "usuwa partycję"
 
-#: fish/cmds.c:237 fish/cmds.c:1642
+#: fish/cmds.c:236 fish/cmds.c:1630
 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
 msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
 
-#: fish/cmds.c:238 fish/cmds.c:1762
+#: fish/cmds.c:237 fish/cmds.c:1750
 msgid "return true if a partition is bootable"
 msgstr "zwraca wartość \"true\", jeśli partycja jest startowa"
 
-#: fish/cmds.c:239 fish/cmds.c:1767
+#: fish/cmds.c:238 fish/cmds.c:1755
 msgid "get the MBR type byte (ID byte) from a partition"
 msgstr "uzyskuje bajt typu MBR (bajt identyfikatora) z partycji"
 
-#: fish/cmds.c:240 fish/cmds.c:1662
+#: fish/cmds.c:239 fish/cmds.c:1650
 msgid "get the partition table type"
 msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
 
-#: fish/cmds.c:241 fish/cmds.c:1632
+#: fish/cmds.c:240 fish/cmds.c:1620
 msgid "create an empty partition table"
 msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
 
-#: fish/cmds.c:242 fish/cmds.c:1657
+#: fish/cmds.c:241 fish/cmds.c:1645
 msgid "list partitions on a device"
 msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
 
-#: fish/cmds.c:243 fish/cmds.c:1647
+#: fish/cmds.c:242 fish/cmds.c:1635
 msgid "make a partition bootable"
 msgstr "zmienia partycję na startową"
 
-#: fish/cmds.c:244 fish/cmds.c:1772
+#: fish/cmds.c:243 fish/cmds.c:1760
 msgid "set the MBR type byte (ID byte) of a partition"
 msgstr "ustawia bajt typu MBR (bajt identyfikatora) partycji"
 
-#: fish/cmds.c:245 fish/cmds.c:1652
+#: fish/cmds.c:244 fish/cmds.c:1640
 msgid "set partition name"
 msgstr "ustawia nazwę partycji"
 
-#: fish/cmds.c:246 fish/cmds.c:1052
+#: fish/cmds.c:245 fish/cmds.c:1040
 msgid "ping the guest daemon"
 msgstr "odpytuje demona gościa"
 
-#: fish/cmds.c:247 fish/cmds.c:1627
+#: fish/cmds.c:246 fish/cmds.c:1615
 msgid "read part of a file"
 msgstr "odczytuje część pliku"
 
-#: fish/cmds.c:248 fish/cmds.c:787
+#: fish/cmds.c:247 fish/cmds.c:775
 msgid "create an LVM physical volume"
 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
 
-#: fish/cmds.c:249 fish/cmds.c:987
+#: fish/cmds.c:248 fish/cmds.c:975
 msgid "remove an LVM physical volume"
 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
 
-#: fish/cmds.c:250 fish/cmds.c:1082
+#: fish/cmds.c:249 fish/cmds.c:1070
 msgid "resize an LVM physical volume"
 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
 
-#: fish/cmds.c:251 fish/cmds.c:1837
+#: fish/cmds.c:250 fish/cmds.c:1825
 msgid "resize an LVM physical volume (with size)"
 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM (za pomocą rozmiaru)"
 
-#: fish/cmds.c:252 fish/cmds.c:253 fish/cmds.c:637 fish/cmds.c:652
+#: fish/cmds.c:251 fish/cmds.c:252 fish/cmds.c:625 fish/cmds.c:640
 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
 
-#: fish/cmds.c:254 fish/cmds.c:1702
+#: fish/cmds.c:253 fish/cmds.c:1690
 msgid "get the UUID of a physical volume"
 msgstr "uzyskuje UUID woluminu fizycznego"
 
-#: fish/cmds.c:255 fish/cmds.c:1827
+#: fish/cmds.c:254 fish/cmds.c:1815
 msgid "write to part of a file"
 msgstr "zapisuje do części pliku"
 
-#: fish/cmds.c:256 fish/cmds.c:1342
+#: fish/cmds.c:255 fish/cmds.c:1330
 msgid "read a file"
 msgstr "odczytuje plik"
 
-#: fish/cmds.c:257 fish/cmds.c:667
+#: fish/cmds.c:256 fish/cmds.c:655
 msgid "read file as lines"
 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
 
-#: fish/cmds.c:258 fish/cmds.c:1282
+#: fish/cmds.c:257 fish/cmds.c:1270
 msgid "read directories entries"
 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
 
-#: fish/cmds.c:259 fish/cmds.c:1432
+#: fish/cmds.c:258 fish/cmds.c:1420
 msgid "read the target of a symbolic link"
 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
 
-#: fish/cmds.c:260 fish/cmds.c:1622
+#: fish/cmds.c:259 fish/cmds.c:1610
 msgid "readlink on multiple files"
 msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
 
-#: fish/cmds.c:261 fish/cmds.c:1407
+#: fish/cmds.c:260 fish/cmds.c:1395
 msgid "canonicalized absolute pathname"
 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
 
-#: fish/cmds.c:263 fish/cmds.c:1122
-#, fuzzy
+#: fish/cmds.c:262 fish/cmds.c:1110
 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem"
-msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2/ext3"
+msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4"
 
-#: fish/cmds.c:264 fish/cmds.c:1832
-#, fuzzy
+#: fish/cmds.c:263 fish/cmds.c:1820
 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem (with size)"
-msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2/ext3 (za pomocą rozmiaru)"
+msgstr ""
+"zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4 (za pomocą rozmiaru)"
 
-#: fish/cmds.c:265 fish/cmds.c:737
+#: fish/cmds.c:264 fish/cmds.c:725
 msgid "remove a file"
 msgstr "usuwa plik"
 
-#: fish/cmds.c:266 fish/cmds.c:747
+#: fish/cmds.c:265 fish/cmds.c:735
 msgid "remove a file or directory recursively"
 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
 
-#: fish/cmds.c:267 fish/cmds.c:742
+#: fish/cmds.c:266 fish/cmds.c:730
 msgid "remove a directory"
 msgstr "usuwa katalog"
 
-#: fish/cmds.c:268 fish/cmds.c:1337
+#: fish/cmds.c:267 fish/cmds.c:1325
 msgid "remove a mountpoint"
 msgstr "usuwa punkt montowania"
 
-#: fish/cmds.c:269 fish/cmds.c:1162
+#: fish/cmds.c:268 fish/cmds.c:1150
 msgid "scrub (securely wipe) a device"
 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
 
-#: fish/cmds.c:270 fish/cmds.c:1167
+#: fish/cmds.c:269 fish/cmds.c:1155
 msgid "scrub (securely wipe) a file"
 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
 
-#: fish/cmds.c:271 fish/cmds.c:1172
+#: fish/cmds.c:270 fish/cmds.c:1160
 msgid "scrub (securely wipe) free space"
 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
 
-#: fish/cmds.c:272 fish/cmds.c:412
+#: fish/cmds.c:271 fish/cmds.c:410
 msgid "add options to kernel command line"
 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
 
-#: fish/cmds.c:273 fish/cmds.c:422
+#: fish/cmds.c:272 fish/cmds.c:420
 msgid "set autosync mode"
 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
 
-#: fish/cmds.c:274 fish/cmds.c:507
+#: fish/cmds.c:273 fish/cmds.c:505
 msgid "enable or disable direct appliance mode"
 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
 
-#: fish/cmds.c:275 fish/cmds.c:992
+#: fish/cmds.c:274 fish/cmds.c:980
 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
 
-#: fish/cmds.c:276 fish/cmds.c:1002
+#: fish/cmds.c:275 fish/cmds.c:990
 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
 
-#: fish/cmds.c:277 fish/cmds.c:467
+#: fish/cmds.c:276 fish/cmds.c:465
 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:278 fish/cmds.c:587
-msgid "set enable network flag"
-msgstr ""
-
-#: fish/cmds.c:279 fish/cmds.c:402
+#: fish/cmds.c:277 fish/cmds.c:400
 msgid "set the search path"
 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
 
-#: fish/cmds.c:280 fish/cmds.c:392
+#: fish/cmds.c:278 fish/cmds.c:390
 msgid "set the qemu binary"
 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:281 fish/cmds.c:517
+#: fish/cmds.c:279 fish/cmds.c:515
 msgid "enable or disable the recovery process"
 msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
 
-#: fish/cmds.c:282 fish/cmds.c:487
+#: fish/cmds.c:280 fish/cmds.c:485
 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
 msgstr ""
 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
 
-#: fish/cmds.c:283 fish/cmds.c:497
+#: fish/cmds.c:281 fish/cmds.c:495
 msgid "enable or disable command traces"
 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
 
-#: fish/cmds.c:284 fish/cmds.c:432
+#: fish/cmds.c:282 fish/cmds.c:430
 msgid "set verbose mode"
 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
 
-#: fish/cmds.c:285 fish/cmds.c:1517
+#: fish/cmds.c:283 fish/cmds.c:1505
 msgid "set SELinux security context"
 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
 
-#: fish/cmds.c:287 fish/cmds.c:288 fish/cmds.c:807 fish/cmds.c:1287
+#: fish/cmds.c:285 fish/cmds.c:286 fish/cmds.c:795 fish/cmds.c:1275
 msgid "create partitions on a block device"
 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
 
-#: fish/cmds.c:289 fish/cmds.c:1087
+#: fish/cmds.c:287 fish/cmds.c:1075
 msgid "modify a single partition on a block device"
 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
 
-#: fish/cmds.c:290 fish/cmds.c:1102
+#: fish/cmds.c:288 fish/cmds.c:1090
 msgid "display the disk geometry from the partition table"
 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
 
-#: fish/cmds.c:291 fish/cmds.c:1097
+#: fish/cmds.c:289 fish/cmds.c:1085
 msgid "display the kernel geometry"
 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
 
-#: fish/cmds.c:292 fish/cmds.c:1092
+#: fish/cmds.c:290 fish/cmds.c:1080
 msgid "display the partition table"
 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
 
-#: fish/cmds.c:293 fish/cmds.c:1147
+#: fish/cmds.c:291 fish/cmds.c:1135
 msgid "run a command via the shell"
 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
 
-#: fish/cmds.c:294 fish/cmds.c:1152
+#: fish/cmds.c:292 fish/cmds.c:1140
 msgid "run a command via the shell returning lines"
 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
 
-#: fish/cmds.c:295 fish/cmds.c:1137
+#: fish/cmds.c:293 fish/cmds.c:1125
 msgid "sleep for some seconds"
 msgstr "usypia na kilka sekund"
 
-#: fish/cmds.c:296 fish/cmds.c:852
+#: fish/cmds.c:294 fish/cmds.c:840
 msgid "get file information"
 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
 
-#: fish/cmds.c:297 fish/cmds.c:862
+#: fish/cmds.c:295 fish/cmds.c:850
 msgid "get file system statistics"
 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
 
-#: fish/cmds.c:298 fish/cmds.c:299 fish/cmds.c:1062 fish/cmds.c:1067
+#: fish/cmds.c:296 fish/cmds.c:297 fish/cmds.c:1050 fish/cmds.c:1055
 msgid "print the printable strings in a file"
 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
 
-#: fish/cmds.c:300 fish/cmds.c:1447
+#: fish/cmds.c:298 fish/cmds.c:1435
 msgid "disable swap on device"
 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
 
-#: fish/cmds.c:301 fish/cmds.c:1457
+#: fish/cmds.c:299 fish/cmds.c:1445
 msgid "disable swap on file"
 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
 
-#: fish/cmds.c:302 fish/cmds.c:1467
+#: fish/cmds.c:300 fish/cmds.c:1455
 msgid "disable swap on labeled swap partition"
 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
 
-#: fish/cmds.c:303 fish/cmds.c:1477
+#: fish/cmds.c:301 fish/cmds.c:1465
 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
 
-#: fish/cmds.c:304 fish/cmds.c:1442
+#: fish/cmds.c:302 fish/cmds.c:1430
 msgid "enable swap on device"
 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
 
-#: fish/cmds.c:305 fish/cmds.c:1452
+#: fish/cmds.c:303 fish/cmds.c:1440
 msgid "enable swap on file"
 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
 
-#: fish/cmds.c:306 fish/cmds.c:1462
+#: fish/cmds.c:304 fish/cmds.c:1450
 msgid "enable swap on labeled swap partition"
 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
 
-#: fish/cmds.c:307 fish/cmds.c:1472
+#: fish/cmds.c:305 fish/cmds.c:1460
 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
 
-#: fish/cmds.c:308 fish/cmds.c:602
+#: fish/cmds.c:306 fish/cmds.c:590
 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
 
-#: fish/cmds.c:309 fish/cmds.c:1207
+#: fish/cmds.c:307 fish/cmds.c:1195
 msgid "return last 10 lines of a file"
 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
 
-#: fish/cmds.c:310 fish/cmds.c:1212
+#: fish/cmds.c:308 fish/cmds.c:1200
 msgid "return last N lines of a file"
 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
 
-#: fish/cmds.c:311 fish/cmds.c:937
+#: fish/cmds.c:309 fish/cmds.c:925
 msgid "unpack tarfile to directory"
 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:312 fish/cmds.c:942
+#: fish/cmds.c:310 fish/cmds.c:930
 msgid "pack directory into tarfile"
 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
 
-#: fish/cmds.c:313 fish/cmds.c:319 fish/cmds.c:947 fish/cmds.c:1737
+#: fish/cmds.c:311 fish/cmds.c:317 fish/cmds.c:935 fish/cmds.c:1725
 msgid "unpack compressed tarball to directory"
 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:314 fish/cmds.c:320 fish/cmds.c:952 fish/cmds.c:1742
+#: fish/cmds.c:312 fish/cmds.c:318 fish/cmds.c:940 fish/cmds.c:1730
 msgid "pack directory into compressed tarball"
 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
 
-#: fish/cmds.c:315 fish/cmds.c:607
+#: fish/cmds.c:313 fish/cmds.c:595
 msgid "update file timestamps or create a new file"
 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
 
-#: fish/cmds.c:316 fish/cmds.c:1587
+#: fish/cmds.c:314 fish/cmds.c:1575
 msgid "truncate a file to zero size"
 msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
 
-#: fish/cmds.c:317 fish/cmds.c:1592
+#: fish/cmds.c:315 fish/cmds.c:1580
 msgid "truncate a file to a particular size"
 msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
 
-#: fish/cmds.c:318 fish/cmds.c:867
+#: fish/cmds.c:316 fish/cmds.c:855
 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
 
-#: fish/cmds.c:321 fish/cmds.c:1277
+#: fish/cmds.c:319 fish/cmds.c:1265
 msgid "set file mode creation mask (umask)"
 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
 
-#: fish/cmds.c:322 fish/cmds.c:817
+#: fish/cmds.c:320 fish/cmds.c:805
 msgid "unmount a filesystem"
 msgstr "odmontowuje system plików"
 
-#: fish/cmds.c:323 fish/cmds.c:827
+#: fish/cmds.c:321 fish/cmds.c:815
 msgid "unmount all filesystems"
 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
 
-#: fish/cmds.c:324 fish/cmds.c:922
+#: fish/cmds.c:322 fish/cmds.c:910
 msgid "upload a file from the local machine"
 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny"
 
-#: fish/cmds.c:325 fish/cmds.c:1597
+#: fish/cmds.c:323 fish/cmds.c:1585
 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
 msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
 
-#: fish/cmds.c:326 fish/cmds.c:482
+#: fish/cmds.c:324 fish/cmds.c:480
 msgid "get the library version number"
 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
 
-#: fish/cmds.c:327 fish/cmds.c:1857
-#, fuzzy
+#: fish/cmds.c:325 fish/cmds.c:1845
 msgid "get the filesystem label"
-msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
+msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików"
 
-#: fish/cmds.c:328 fish/cmds.c:1582
+#: fish/cmds.c:326 fish/cmds.c:1570
 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
 msgstr ""
 "uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
 "zamontowanemu urządzeniu"
 
-#: fish/cmds.c:329 fish/cmds.c:1862
-#, fuzzy
+#: fish/cmds.c:327 fish/cmds.c:1850
 msgid "get the filesystem UUID"
-msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
+msgstr "uzyskuje UUID systemu plików"
 
-#: fish/cmds.c:330 fish/cmds.c:1112
+#: fish/cmds.c:328 fish/cmds.c:1100
 msgid "activate or deactivate some volume groups"
 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
 
-#: fish/cmds.c:331 fish/cmds.c:1107
+#: fish/cmds.c:329 fish/cmds.c:1095
 msgid "activate or deactivate all volume groups"
 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
 
-#: fish/cmds.c:332 fish/cmds.c:792
+#: fish/cmds.c:330 fish/cmds.c:780
 msgid "create an LVM volume group"
 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
 
-#: fish/cmds.c:333 fish/cmds.c:1722
+#: fish/cmds.c:331 fish/cmds.c:1710
 msgid "get the LV UUIDs of all LVs in the volume group"
 msgstr "uzyskuje UUID wszystkich woluminów logicznych w grupie woluminów"
 
-#: fish/cmds.c:334 fish/cmds.c:1717
+#: fish/cmds.c:332 fish/cmds.c:1705
 msgid "get the PV UUIDs containing the volume group"
 msgstr "uzyskuje UUID woluminów fizycznych zawierających grupę woluminów"
 
-#: fish/cmds.c:335 fish/cmds.c:982
+#: fish/cmds.c:333 fish/cmds.c:970
 msgid "remove an LVM volume group"
 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
 
-#: fish/cmds.c:336 fish/cmds.c:1692
+#: fish/cmds.c:334 fish/cmds.c:1680
 msgid "rename an LVM volume group"
 msgstr "zmienia nazwę grupy woluminów LVM"
 
-#: fish/cmds.c:337 fish/cmds.c:338 fish/cmds.c:642 fish/cmds.c:657
+#: fish/cmds.c:335 fish/cmds.c:336 fish/cmds.c:630 fish/cmds.c:645
 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
 
-#: fish/cmds.c:339 fish/cmds.c:1752
+#: fish/cmds.c:337 fish/cmds.c:1740
 msgid "rescan for LVM physical volumes, volume groups and logical volumes"
 msgstr ""
 "ponownie skanuje woluminy fizyczne, grupy woluminów i woluminy logiczne LVM"
 
-#: fish/cmds.c:340 fish/cmds.c:1707
+#: fish/cmds.c:338 fish/cmds.c:1695
 msgid "get the UUID of a volume group"
 msgstr "uzyskuje UUID grupy woluminów"
 
-#: fish/cmds.c:341 fish/cmds.c:1192
+#: fish/cmds.c:339 fish/cmds.c:1180
 msgid "count characters in a file"
 msgstr "liczy znaki w pliku"
 
-#: fish/cmds.c:342 fish/cmds.c:1182
+#: fish/cmds.c:340 fish/cmds.c:1170
 msgid "count lines in a file"
 msgstr "liczy wiersze w pliku"
 
-#: fish/cmds.c:343 fish/cmds.c:1187
+#: fish/cmds.c:341 fish/cmds.c:1175
 msgid "count words in a file"
 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
 
-#: fish/cmds.c:344 fish/cmds.c:1822
+#: fish/cmds.c:342 fish/cmds.c:1810
 msgid "create a new file"
 msgstr "tworzy nowy plik"
 
-#: fish/cmds.c:345 fish/cmds.c:812
+#: fish/cmds.c:343 fish/cmds.c:800
 msgid "create a file"
 msgstr "tworzy plik"
 
-#: fish/cmds.c:348 fish/cmds.c:1017
+#: fish/cmds.c:346 fish/cmds.c:1005
 msgid "write zeroes to the device"
 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
 
-#: fish/cmds.c:349 fish/cmds.c:1732
+#: fish/cmds.c:347 fish/cmds.c:1720
 msgid "write zeroes to an entire device"
 msgstr "zapisuje zera na całym urządzeniu"
 
-#: fish/cmds.c:350 fish/cmds.c:1077
+#: fish/cmds.c:348 fish/cmds.c:1065
 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
 
-#: fish/cmds.c:353 fish/cmds.c:1292
+#: fish/cmds.c:351 fish/cmds.c:1280
 msgid "determine file type inside a compressed file"
 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
 
-#: fish/cmds.c:356
+#: fish/cmds.c:354
 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
 msgstr ""
 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
 "pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc "
 "o poleceniu."
 
-#: fish/cmds.c:2202 fish/cmds.c:2214 fish/cmds.c:2227 fish/cmds.c:2242
-#: fish/cmds.c:2257 fish/cmds.c:2273 fish/cmds.c:2290 fish/cmds.c:2305
-#: fish/cmds.c:2320 fish/cmds.c:2335 fish/cmds.c:2350 fish/cmds.c:2365
-#: fish/cmds.c:2379 fish/cmds.c:2393 fish/cmds.c:2408 fish/cmds.c:2422
-#: fish/cmds.c:2436 fish/cmds.c:2450 fish/cmds.c:2464 fish/cmds.c:2478
-#: fish/cmds.c:2492 fish/cmds.c:2507 fish/cmds.c:2539 fish/cmds.c:2553
-#: fish/cmds.c:2567 fish/cmds.c:2583 fish/cmds.c:2597 fish/cmds.c:2612
-#: fish/cmds.c:2626 fish/cmds.c:2641 fish/cmds.c:2655 fish/cmds.c:2670
-#: fish/cmds.c:2684 fish/cmds.c:2700 fish/cmds.c:2717 fish/cmds.c:2733
-#: fish/cmds.c:2752 fish/cmds.c:2768 fish/cmds.c:2786 fish/cmds.c:2804
-#: fish/cmds.c:2822 fish/cmds.c:2839 fish/cmds.c:2856 fish/cmds.c:2874
-#: fish/cmds.c:2892 fish/cmds.c:2910 fish/cmds.c:2924 fish/cmds.c:2940
-#: fish/cmds.c:2955 fish/cmds.c:2968 fish/cmds.c:2985 fish/cmds.c:3005
-#: fish/cmds.c:3025 fish/cmds.c:3044 fish/cmds.c:3059 fish/cmds.c:3074
-#: fish/cmds.c:3089 fish/cmds.c:3104 fish/cmds.c:3119 fish/cmds.c:3134
-#: fish/cmds.c:3149 fish/cmds.c:3165 fish/cmds.c:3186 fish/cmds.c:3221
-#: fish/cmds.c:3235 fish/cmds.c:3256 fish/cmds.c:3276 fish/cmds.c:3295
-#: fish/cmds.c:3313 fish/cmds.c:3330 fish/cmds.c:3348 fish/cmds.c:3364
-#: fish/cmds.c:3381 fish/cmds.c:3393 fish/cmds.c:3406 fish/cmds.c:3424
-#: fish/cmds.c:3441 fish/cmds.c:3458 fish/cmds.c:3475 fish/cmds.c:3492
-#: fish/cmds.c:3510 fish/cmds.c:3548 fish/cmds.c:3603 fish/cmds.c:3622
-#: fish/cmds.c:3641 fish/cmds.c:3660 fish/cmds.c:3676 fish/cmds.c:3696
-#: fish/cmds.c:3732 fish/cmds.c:3752 fish/cmds.c:3829 fish/cmds.c:3866
-#: fish/cmds.c:3880 fish/cmds.c:3895 fish/cmds.c:3907 fish/cmds.c:3920
-#: fish/cmds.c:3940 fish/cmds.c:3960 fish/cmds.c:3980 fish/cmds.c:4000
-#: fish/cmds.c:4020 fish/cmds.c:4040 fish/cmds.c:4058 fish/cmds.c:4073
-#: fish/cmds.c:4088 fish/cmds.c:4105 fish/cmds.c:4122 fish/cmds.c:4140
-#: fish/cmds.c:4174 fish/cmds.c:4191 fish/cmds.c:4208 fish/cmds.c:4223
-#: fish/cmds.c:4239 fish/cmds.c:4260 fish/cmds.c:4281 fish/cmds.c:4303
-#: fish/cmds.c:4324 fish/cmds.c:4343 fish/cmds.c:4364 fish/cmds.c:4385
-#: fish/cmds.c:4403 fish/cmds.c:4423 fish/cmds.c:4442 fish/cmds.c:4463
-#: fish/cmds.c:4478 fish/cmds.c:4493 fish/cmds.c:4509 fish/cmds.c:4525
-#: fish/cmds.c:4544 fish/cmds.c:4560 fish/cmds.c:4579 fish/cmds.c:4597
-#: fish/cmds.c:4613 fish/cmds.c:4632 fish/cmds.c:4653 fish/cmds.c:4674
-#: fish/cmds.c:4694 fish/cmds.c:4726 fish/cmds.c:4741 fish/cmds.c:4755
-#: fish/cmds.c:4777 fish/cmds.c:4798 fish/cmds.c:4819 fish/cmds.c:4839
-#: fish/cmds.c:4854 fish/cmds.c:4874 fish/cmds.c:4966 fish/cmds.c:4984
-#: fish/cmds.c:5002 fish/cmds.c:5020 fish/cmds.c:5036 fish/cmds.c:5055
-#: fish/cmds.c:5089 fish/cmds.c:5104 fish/cmds.c:5124 fish/cmds.c:5139
-#: fish/cmds.c:5173 fish/cmds.c:5191 fish/cmds.c:5209 fish/cmds.c:5227
-#: fish/cmds.c:5247 fish/cmds.c:5262 fish/cmds.c:5279 fish/cmds.c:5296
-#: fish/cmds.c:5316 fish/cmds.c:5335 fish/cmds.c:5354 fish/cmds.c:5373
-#: fish/cmds.c:5394 fish/cmds.c:5433 fish/cmds.c:5454 fish/cmds.c:5492
-#: fish/cmds.c:5507 fish/cmds.c:5523 fish/cmds.c:5542 fish/cmds.c:5563
-#: fish/cmds.c:5583 fish/cmds.c:5599 fish/cmds.c:5616 fish/cmds.c:5635
-#: fish/cmds.c:5710 fish/cmds.c:5749 fish/cmds.c:5826 fish/cmds.c:5900
-#: fish/cmds.c:5935 fish/cmds.c:5956 fish/cmds.c:5975 fish/cmds.c:5996
-#: fish/cmds.c:6016 fish/cmds.c:6039 fish/cmds.c:6080 fish/cmds.c:6119
-#: fish/cmds.c:6138 fish/cmds.c:6155 fish/cmds.c:6171 fish/cmds.c:6186
-#: fish/cmds.c:6202 fish/cmds.c:6227 fish/cmds.c:6249 fish/cmds.c:6271
-#: fish/cmds.c:6293 fish/cmds.c:6315 fish/cmds.c:6337 fish/cmds.c:6359
-#: fish/cmds.c:6381 fish/cmds.c:6403 fish/cmds.c:6425 fish/cmds.c:6447
-#: fish/cmds.c:6469 fish/cmds.c:6490 fish/cmds.c:6511 fish/cmds.c:6530
-#: fish/cmds.c:6549 fish/cmds.c:6568 fish/cmds.c:6586 fish/cmds.c:6607
-#: fish/cmds.c:6643 fish/cmds.c:6658 fish/cmds.c:6673 fish/cmds.c:6690
-#: fish/cmds.c:6707 fish/cmds.c:6722 fish/cmds.c:6737 fish/cmds.c:6752
-#: fish/cmds.c:6767 fish/cmds.c:6784 fish/cmds.c:6818 fish/cmds.c:6856
-#: fish/cmds.c:6888 fish/cmds.c:6903 fish/cmds.c:6918 fish/cmds.c:6931
-#: fish/cmds.c:6945 fish/cmds.c:6963 fish/cmds.c:6999 fish/cmds.c:7035
-#: fish/cmds.c:7072 fish/cmds.c:7110 fish/cmds.c:7149 fish/cmds.c:7188
-#: fish/cmds.c:7224 fish/cmds.c:7239 fish/cmds.c:7260 fish/cmds.c:7280
-#: fish/cmds.c:7300 fish/cmds.c:7318 fish/cmds.c:7336 fish/cmds.c:7370
-#: fish/cmds.c:7440 fish/cmds.c:7478 fish/cmds.c:7534 fish/cmds.c:7558
-#: fish/cmds.c:7582 fish/cmds.c:7608 fish/cmds.c:7665 fish/cmds.c:7684
-#: fish/cmds.c:7727 fish/cmds.c:7745 fish/cmds.c:7782 fish/cmds.c:7817
-#: fish/cmds.c:7835 fish/cmds.c:7855 fish/cmds.c:7910 fish/cmds.c:7928
-#: fish/cmds.c:7948 fish/cmds.c:7968 fish/cmds.c:7985 fish/cmds.c:8003
-#: fish/cmds.c:8028 fish/cmds.c:8046 fish/cmds.c:8064 fish/cmds.c:8082
-#: fish/cmds.c:8100 fish/cmds.c:8120 fish/cmds.c:8153 fish/cmds.c:8169
-#: fish/cmds.c:8190 fish/cmds.c:8210 fish/cmds.c:8224 fish/cmds.c:8238
-#: fish/cmds.c:8273 fish/cmds.c:8310 fish/cmds.c:8348 fish/cmds.c:8402
-#: fish/cmds.c:8422 fish/cmds.c:8456 fish/cmds.c:8470 fish/cmds.c:8487
-#: fish/cmds.c:8525 fish/cmds.c:8546 fish/cmds.c:8568 fish/cmds.c:8591
-#: fish/cmds.c:8630 fish/cmds.c:8653 fish/cmds.c:8689 fish/cmds.c:8718
-#: fish/cmds.c:8747 fish/cmds.c:8774 fish/cmds.c:8791 fish/cmds.c:8821
-#: fish/cmds.c:8839 fish/cmds.c:8857 fish/cmds.c:8873 fish/cmds.c:8888
-#: fish/cmds.c:8909 fish/cmds.c:8928 fish/cmds.c:8945 fish/cmds.c:8985
-#: fish/cmds.c:9026 fish/cmds.c:9068 fish/cmds.c:9105 fish/cmds.c:9122
-#: fish/cmds.c:9140
+#: fish/cmds.c:2190 fish/cmds.c:2202 fish/cmds.c:2215 fish/cmds.c:2230
+#: fish/cmds.c:2245 fish/cmds.c:2261 fish/cmds.c:2278 fish/cmds.c:2293
+#: fish/cmds.c:2308 fish/cmds.c:2323 fish/cmds.c:2338 fish/cmds.c:2353
+#: fish/cmds.c:2367 fish/cmds.c:2381 fish/cmds.c:2396 fish/cmds.c:2410
+#: fish/cmds.c:2424 fish/cmds.c:2438 fish/cmds.c:2452 fish/cmds.c:2466
+#: fish/cmds.c:2480 fish/cmds.c:2495 fish/cmds.c:2527 fish/cmds.c:2541
+#: fish/cmds.c:2555 fish/cmds.c:2571 fish/cmds.c:2585 fish/cmds.c:2600
+#: fish/cmds.c:2614 fish/cmds.c:2629 fish/cmds.c:2643 fish/cmds.c:2658
+#: fish/cmds.c:2672 fish/cmds.c:2688 fish/cmds.c:2705 fish/cmds.c:2721
+#: fish/cmds.c:2740 fish/cmds.c:2756 fish/cmds.c:2774 fish/cmds.c:2792
+#: fish/cmds.c:2810 fish/cmds.c:2827 fish/cmds.c:2844 fish/cmds.c:2862
+#: fish/cmds.c:2880 fish/cmds.c:2899 fish/cmds.c:2914 fish/cmds.c:2927
+#: fish/cmds.c:2944 fish/cmds.c:2964 fish/cmds.c:2984 fish/cmds.c:3003
+#: fish/cmds.c:3018 fish/cmds.c:3033 fish/cmds.c:3048 fish/cmds.c:3063
+#: fish/cmds.c:3078 fish/cmds.c:3093 fish/cmds.c:3108 fish/cmds.c:3124
+#: fish/cmds.c:3145 fish/cmds.c:3180 fish/cmds.c:3194 fish/cmds.c:3215
+#: fish/cmds.c:3235 fish/cmds.c:3254 fish/cmds.c:3272 fish/cmds.c:3289
+#: fish/cmds.c:3307 fish/cmds.c:3323 fish/cmds.c:3340 fish/cmds.c:3352
+#: fish/cmds.c:3365 fish/cmds.c:3383 fish/cmds.c:3400 fish/cmds.c:3417
+#: fish/cmds.c:3434 fish/cmds.c:3451 fish/cmds.c:3469 fish/cmds.c:3507
+#: fish/cmds.c:3562 fish/cmds.c:3581 fish/cmds.c:3600 fish/cmds.c:3619
+#: fish/cmds.c:3635 fish/cmds.c:3655 fish/cmds.c:3691 fish/cmds.c:3711
+#: fish/cmds.c:3788 fish/cmds.c:3825 fish/cmds.c:3839 fish/cmds.c:3854
+#: fish/cmds.c:3866 fish/cmds.c:3879 fish/cmds.c:3899 fish/cmds.c:3919
+#: fish/cmds.c:3939 fish/cmds.c:3959 fish/cmds.c:3979 fish/cmds.c:3999
+#: fish/cmds.c:4017 fish/cmds.c:4032 fish/cmds.c:4047 fish/cmds.c:4064
+#: fish/cmds.c:4081 fish/cmds.c:4099 fish/cmds.c:4133 fish/cmds.c:4150
+#: fish/cmds.c:4167 fish/cmds.c:4182 fish/cmds.c:4198 fish/cmds.c:4219
+#: fish/cmds.c:4240 fish/cmds.c:4262 fish/cmds.c:4283 fish/cmds.c:4302
+#: fish/cmds.c:4323 fish/cmds.c:4344 fish/cmds.c:4362 fish/cmds.c:4382
+#: fish/cmds.c:4401 fish/cmds.c:4422 fish/cmds.c:4437 fish/cmds.c:4452
+#: fish/cmds.c:4468 fish/cmds.c:4484 fish/cmds.c:4503 fish/cmds.c:4519
+#: fish/cmds.c:4538 fish/cmds.c:4556 fish/cmds.c:4572 fish/cmds.c:4591
+#: fish/cmds.c:4612 fish/cmds.c:4633 fish/cmds.c:4653 fish/cmds.c:4685
+#: fish/cmds.c:4700 fish/cmds.c:4714 fish/cmds.c:4736 fish/cmds.c:4757
+#: fish/cmds.c:4778 fish/cmds.c:4798 fish/cmds.c:4813 fish/cmds.c:4833
+#: fish/cmds.c:4925 fish/cmds.c:4943 fish/cmds.c:4961 fish/cmds.c:4979
+#: fish/cmds.c:4995 fish/cmds.c:5014 fish/cmds.c:5048 fish/cmds.c:5063
+#: fish/cmds.c:5083 fish/cmds.c:5098 fish/cmds.c:5132 fish/cmds.c:5150
+#: fish/cmds.c:5168 fish/cmds.c:5186 fish/cmds.c:5206 fish/cmds.c:5221
+#: fish/cmds.c:5238 fish/cmds.c:5255 fish/cmds.c:5275 fish/cmds.c:5294
+#: fish/cmds.c:5313 fish/cmds.c:5332 fish/cmds.c:5353 fish/cmds.c:5392
+#: fish/cmds.c:5413 fish/cmds.c:5451 fish/cmds.c:5466 fish/cmds.c:5482
+#: fish/cmds.c:5501 fish/cmds.c:5522 fish/cmds.c:5542 fish/cmds.c:5558
+#: fish/cmds.c:5575 fish/cmds.c:5594 fish/cmds.c:5669 fish/cmds.c:5708
+#: fish/cmds.c:5785 fish/cmds.c:5859 fish/cmds.c:5894 fish/cmds.c:5915
+#: fish/cmds.c:5934 fish/cmds.c:5955 fish/cmds.c:5975 fish/cmds.c:5998
+#: fish/cmds.c:6039 fish/cmds.c:6078 fish/cmds.c:6097 fish/cmds.c:6114
+#: fish/cmds.c:6130 fish/cmds.c:6145 fish/cmds.c:6161 fish/cmds.c:6186
+#: fish/cmds.c:6208 fish/cmds.c:6230 fish/cmds.c:6252 fish/cmds.c:6274
+#: fish/cmds.c:6296 fish/cmds.c:6318 fish/cmds.c:6340 fish/cmds.c:6362
+#: fish/cmds.c:6384 fish/cmds.c:6406 fish/cmds.c:6428 fish/cmds.c:6449
+#: fish/cmds.c:6470 fish/cmds.c:6489 fish/cmds.c:6508 fish/cmds.c:6527
+#: fish/cmds.c:6545 fish/cmds.c:6566 fish/cmds.c:6602 fish/cmds.c:6617
+#: fish/cmds.c:6632 fish/cmds.c:6649 fish/cmds.c:6666 fish/cmds.c:6681
+#: fish/cmds.c:6696 fish/cmds.c:6711 fish/cmds.c:6726 fish/cmds.c:6743
+#: fish/cmds.c:6777 fish/cmds.c:6815 fish/cmds.c:6847 fish/cmds.c:6862
+#: fish/cmds.c:6877 fish/cmds.c:6890 fish/cmds.c:6904 fish/cmds.c:6922
+#: fish/cmds.c:6958 fish/cmds.c:6994 fish/cmds.c:7031 fish/cmds.c:7069
+#: fish/cmds.c:7108 fish/cmds.c:7147 fish/cmds.c:7183 fish/cmds.c:7198
+#: fish/cmds.c:7219 fish/cmds.c:7239 fish/cmds.c:7259 fish/cmds.c:7277
+#: fish/cmds.c:7295 fish/cmds.c:7329 fish/cmds.c:7399 fish/cmds.c:7437
+#: fish/cmds.c:7493 fish/cmds.c:7517 fish/cmds.c:7541 fish/cmds.c:7567
+#: fish/cmds.c:7624 fish/cmds.c:7643 fish/cmds.c:7686 fish/cmds.c:7704
+#: fish/cmds.c:7741 fish/cmds.c:7776 fish/cmds.c:7794 fish/cmds.c:7814
+#: fish/cmds.c:7869 fish/cmds.c:7887 fish/cmds.c:7907 fish/cmds.c:7927
+#: fish/cmds.c:7944 fish/cmds.c:7962 fish/cmds.c:7987 fish/cmds.c:8005
+#: fish/cmds.c:8023 fish/cmds.c:8041 fish/cmds.c:8059 fish/cmds.c:8079
+#: fish/cmds.c:8112 fish/cmds.c:8128 fish/cmds.c:8149 fish/cmds.c:8169
+#: fish/cmds.c:8183 fish/cmds.c:8197 fish/cmds.c:8232 fish/cmds.c:8269
+#: fish/cmds.c:8307 fish/cmds.c:8361 fish/cmds.c:8381 fish/cmds.c:8415
+#: fish/cmds.c:8429 fish/cmds.c:8446 fish/cmds.c:8484 fish/cmds.c:8505
+#: fish/cmds.c:8527 fish/cmds.c:8550 fish/cmds.c:8589 fish/cmds.c:8612
+#: fish/cmds.c:8648 fish/cmds.c:8677 fish/cmds.c:8706 fish/cmds.c:8733
+#: fish/cmds.c:8750 fish/cmds.c:8780 fish/cmds.c:8798 fish/cmds.c:8816
+#: fish/cmds.c:8832 fish/cmds.c:8847 fish/cmds.c:8868 fish/cmds.c:8887
+#: fish/cmds.c:8904 fish/cmds.c:8944 fish/cmds.c:8985 fish/cmds.c:9027
+#: fish/cmds.c:9064 fish/cmds.c:9081 fish/cmds.c:9099
 #, c-format
 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
 
-#: fish/cmds.c:2203 fish/cmds.c:2215 fish/cmds.c:2228 fish/cmds.c:2243
-#: fish/cmds.c:2258 fish/cmds.c:2274 fish/cmds.c:2291 fish/cmds.c:2306
-#: fish/cmds.c:2321 fish/cmds.c:2336 fish/cmds.c:2351 fish/cmds.c:2366
-#: fish/cmds.c:2380 fish/cmds.c:2394 fish/cmds.c:2409 fish/cmds.c:2423
-#: fish/cmds.c:2437 fish/cmds.c:2451 fish/cmds.c:2465 fish/cmds.c:2479
-#: fish/cmds.c:2493 fish/cmds.c:2508 fish/cmds.c:2540 fish/cmds.c:2554
-#: fish/cmds.c:2568 fish/cmds.c:2584 fish/cmds.c:2598 fish/cmds.c:2613
-#: fish/cmds.c:2627 fish/cmds.c:2642 fish/cmds.c:2656 fish/cmds.c:2671
-#: fish/cmds.c:2685 fish/cmds.c:2701 fish/cmds.c:2718 fish/cmds.c:2734
-#: fish/cmds.c:2753 fish/cmds.c:2769 fish/cmds.c:2787 fish/cmds.c:2805
-#: fish/cmds.c:2823 fish/cmds.c:2840 fish/cmds.c:2857 fish/cmds.c:2875
-#: fish/cmds.c:2893 fish/cmds.c:2911 fish/cmds.c:2925 fish/cmds.c:2941
-#: fish/cmds.c:2956 fish/cmds.c:2969 fish/cmds.c:2986 fish/cmds.c:3006
-#: fish/cmds.c:3026 fish/cmds.c:3045 fish/cmds.c:3060 fish/cmds.c:3075
-#: fish/cmds.c:3090 fish/cmds.c:3105 fish/cmds.c:3120 fish/cmds.c:3135
-#: fish/cmds.c:3150 fish/cmds.c:3166 fish/cmds.c:3187 fish/cmds.c:3222
-#: fish/cmds.c:3236 fish/cmds.c:3257 fish/cmds.c:3277 fish/cmds.c:3296
-#: fish/cmds.c:3314 fish/cmds.c:3331 fish/cmds.c:3349 fish/cmds.c:3365
-#: fish/cmds.c:3382 fish/cmds.c:3394 fish/cmds.c:3407 fish/cmds.c:3425
-#: fish/cmds.c:3442 fish/cmds.c:3459 fish/cmds.c:3476 fish/cmds.c:3493
-#: fish/cmds.c:3511 fish/cmds.c:3549 fish/cmds.c:3604 fish/cmds.c:3623
-#: fish/cmds.c:3642 fish/cmds.c:3661 fish/cmds.c:3677 fish/cmds.c:3697
-#: fish/cmds.c:3733 fish/cmds.c:3753 fish/cmds.c:3830 fish/cmds.c:3867
-#: fish/cmds.c:3881 fish/cmds.c:3896 fish/cmds.c:3908 fish/cmds.c:3921
-#: fish/cmds.c:3941 fish/cmds.c:3961 fish/cmds.c:3981 fish/cmds.c:4001
-#: fish/cmds.c:4021 fish/cmds.c:4041 fish/cmds.c:4059 fish/cmds.c:4074
-#: fish/cmds.c:4089 fish/cmds.c:4106 fish/cmds.c:4123 fish/cmds.c:4141
-#: fish/cmds.c:4175 fish/cmds.c:4192 fish/cmds.c:4209 fish/cmds.c:4224
-#: fish/cmds.c:4240 fish/cmds.c:4261 fish/cmds.c:4282 fish/cmds.c:4304
-#: fish/cmds.c:4325 fish/cmds.c:4344 fish/cmds.c:4365 fish/cmds.c:4386
-#: fish/cmds.c:4404 fish/cmds.c:4424 fish/cmds.c:4443 fish/cmds.c:4464
-#: fish/cmds.c:4479 fish/cmds.c:4494 fish/cmds.c:4510 fish/cmds.c:4526
-#: fish/cmds.c:4545 fish/cmds.c:4561 fish/cmds.c:4580 fish/cmds.c:4598
-#: fish/cmds.c:4614 fish/cmds.c:4633 fish/cmds.c:4654 fish/cmds.c:4675
-#: fish/cmds.c:4695 fish/cmds.c:4727 fish/cmds.c:4742 fish/cmds.c:4756
-#: fish/cmds.c:4778 fish/cmds.c:4799 fish/cmds.c:4820 fish/cmds.c:4840
-#: fish/cmds.c:4855 fish/cmds.c:4875 fish/cmds.c:4967 fish/cmds.c:4985
-#: fish/cmds.c:5003 fish/cmds.c:5021 fish/cmds.c:5037 fish/cmds.c:5056
-#: fish/cmds.c:5090 fish/cmds.c:5105 fish/cmds.c:5125 fish/cmds.c:5140
-#: fish/cmds.c:5174 fish/cmds.c:5192 fish/cmds.c:5210 fish/cmds.c:5228
-#: fish/cmds.c:5248 fish/cmds.c:5263 fish/cmds.c:5280 fish/cmds.c:5297
-#: fish/cmds.c:5317 fish/cmds.c:5336 fish/cmds.c:5355 fish/cmds.c:5374
-#: fish/cmds.c:5395 fish/cmds.c:5434 fish/cmds.c:5455 fish/cmds.c:5493
-#: fish/cmds.c:5508 fish/cmds.c:5524 fish/cmds.c:5543 fish/cmds.c:5564
-#: fish/cmds.c:5584 fish/cmds.c:5600 fish/cmds.c:5617 fish/cmds.c:5636
-#: fish/cmds.c:5711 fish/cmds.c:5750 fish/cmds.c:5827 fish/cmds.c:5901
-#: fish/cmds.c:5936 fish/cmds.c:5957 fish/cmds.c:5976 fish/cmds.c:5997
-#: fish/cmds.c:6017 fish/cmds.c:6040 fish/cmds.c:6081 fish/cmds.c:6120
-#: fish/cmds.c:6139 fish/cmds.c:6156 fish/cmds.c:6172 fish/cmds.c:6187
-#: fish/cmds.c:6203 fish/cmds.c:6228 fish/cmds.c:6250 fish/cmds.c:6272
-#: fish/cmds.c:6294 fish/cmds.c:6316 fish/cmds.c:6338 fish/cmds.c:6360
-#: fish/cmds.c:6382 fish/cmds.c:6404 fish/cmds.c:6426 fish/cmds.c:6448
-#: fish/cmds.c:6470 fish/cmds.c:6491 fish/cmds.c:6512 fish/cmds.c:6531
-#: fish/cmds.c:6550 fish/cmds.c:6569 fish/cmds.c:6587 fish/cmds.c:6608
-#: fish/cmds.c:6644 fish/cmds.c:6659 fish/cmds.c:6674 fish/cmds.c:6691
-#: fish/cmds.c:6708 fish/cmds.c:6723 fish/cmds.c:6738 fish/cmds.c:6753
-#: fish/cmds.c:6768 fish/cmds.c:6785 fish/cmds.c:6819 fish/cmds.c:6857
-#: fish/cmds.c:6889 fish/cmds.c:6904 fish/cmds.c:6919 fish/cmds.c:6932
-#: fish/cmds.c:6946 fish/cmds.c:6964 fish/cmds.c:7000 fish/cmds.c:7036
-#: fish/cmds.c:7073 fish/cmds.c:7111 fish/cmds.c:7150 fish/cmds.c:7189
-#: fish/cmds.c:7225 fish/cmds.c:7240 fish/cmds.c:7261 fish/cmds.c:7281
-#: fish/cmds.c:7301 fish/cmds.c:7319 fish/cmds.c:7337 fish/cmds.c:7371
-#: fish/cmds.c:7441 fish/cmds.c:7479 fish/cmds.c:7535 fish/cmds.c:7559
-#: fish/cmds.c:7583 fish/cmds.c:7609 fish/cmds.c:7666 fish/cmds.c:7685
-#: fish/cmds.c:7728 fish/cmds.c:7746 fish/cmds.c:7783 fish/cmds.c:7818
-#: fish/cmds.c:7836 fish/cmds.c:7856 fish/cmds.c:7911 fish/cmds.c:7929
-#: fish/cmds.c:7949 fish/cmds.c:7969 fish/cmds.c:7986 fish/cmds.c:8004
-#: fish/cmds.c:8029 fish/cmds.c:8047 fish/cmds.c:8065 fish/cmds.c:8083
-#: fish/cmds.c:8101 fish/cmds.c:8121 fish/cmds.c:8154 fish/cmds.c:8170
-#: fish/cmds.c:8191 fish/cmds.c:8211 fish/cmds.c:8225 fish/cmds.c:8239
-#: fish/cmds.c:8274 fish/cmds.c:8311 fish/cmds.c:8349 fish/cmds.c:8403
-#: fish/cmds.c:8423 fish/cmds.c:8457 fish/cmds.c:8471 fish/cmds.c:8488
-#: fish/cmds.c:8526 fish/cmds.c:8547 fish/cmds.c:8569 fish/cmds.c:8592
-#: fish/cmds.c:8631 fish/cmds.c:8654 fish/cmds.c:8690 fish/cmds.c:8719
-#: fish/cmds.c:8748 fish/cmds.c:8775 fish/cmds.c:8792 fish/cmds.c:8822
-#: fish/cmds.c:8840 fish/cmds.c:8858 fish/cmds.c:8874 fish/cmds.c:8889
-#: fish/cmds.c:8910 fish/cmds.c:8929 fish/cmds.c:8946 fish/cmds.c:8986
-#: fish/cmds.c:9027 fish/cmds.c:9069 fish/cmds.c:9106 fish/cmds.c:9123
-#: fish/cmds.c:9141
+#: fish/cmds.c:2191 fish/cmds.c:2203 fish/cmds.c:2216 fish/cmds.c:2231
+#: fish/cmds.c:2246 fish/cmds.c:2262 fish/cmds.c:2279 fish/cmds.c:2294
+#: fish/cmds.c:2309 fish/cmds.c:2324 fish/cmds.c:2339 fish/cmds.c:2354
+#: fish/cmds.c:2368 fish/cmds.c:2382 fish/cmds.c:2397 fish/cmds.c:2411
+#: fish/cmds.c:2425 fish/cmds.c:2439 fish/cmds.c:2453 fish/cmds.c:2467
+#: fish/cmds.c:2481 fish/cmds.c:2496 fish/cmds.c:2528 fish/cmds.c:2542
+#: fish/cmds.c:2556 fish/cmds.c:2572 fish/cmds.c:2586 fish/cmds.c:2601
+#: fish/cmds.c:2615 fish/cmds.c:2630 fish/cmds.c:2644 fish/cmds.c:2659
+#: fish/cmds.c:2673 fish/cmds.c:2689 fish/cmds.c:2706 fish/cmds.c:2722
+#: fish/cmds.c:2741 fish/cmds.c:2757 fish/cmds.c:2775 fish/cmds.c:2793
+#: fish/cmds.c:2811 fish/cmds.c:2828 fish/cmds.c:2845 fish/cmds.c:2863
+#: fish/cmds.c:2881 fish/cmds.c:2900 fish/cmds.c:2915 fish/cmds.c:2928
+#: fish/cmds.c:2945 fish/cmds.c:2965 fish/cmds.c:2985 fish/cmds.c:3004
+#: fish/cmds.c:3019 fish/cmds.c:3034 fish/cmds.c:3049 fish/cmds.c:3064
+#: fish/cmds.c:3079 fish/cmds.c:3094 fish/cmds.c:3109 fish/cmds.c:3125
+#: fish/cmds.c:3146 fish/cmds.c:3181 fish/cmds.c:3195 fish/cmds.c:3216
+#: fish/cmds.c:3236 fish/cmds.c:3255 fish/cmds.c:3273 fish/cmds.c:3290
+#: fish/cmds.c:3308 fish/cmds.c:3324 fish/cmds.c:3341 fish/cmds.c:3353
+#: fish/cmds.c:3366 fish/cmds.c:3384 fish/cmds.c:3401 fish/cmds.c:3418
+#: fish/cmds.c:3435 fish/cmds.c:3452 fish/cmds.c:3470 fish/cmds.c:3508
+#: fish/cmds.c:3563 fish/cmds.c:3582 fish/cmds.c:3601 fish/cmds.c:3620
+#: fish/cmds.c:3636 fish/cmds.c:3656 fish/cmds.c:3692 fish/cmds.c:3712
+#: fish/cmds.c:3789 fish/cmds.c:3826 fish/cmds.c:3840 fish/cmds.c:3855
+#: fish/cmds.c:3867 fish/cmds.c:3880 fish/cmds.c:3900 fish/cmds.c:3920
+#: fish/cmds.c:3940 fish/cmds.c:3960 fish/cmds.c:3980 fish/cmds.c:4000
+#: fish/cmds.c:4018 fish/cmds.c:4033 fish/cmds.c:4048 fish/cmds.c:4065
+#: fish/cmds.c:4082 fish/cmds.c:4100 fish/cmds.c:4134 fish/cmds.c:4151
+#: fish/cmds.c:4168 fish/cmds.c:4183 fish/cmds.c:4199 fish/cmds.c:4220
+#: fish/cmds.c:4241 fish/cmds.c:4263 fish/cmds.c:4284 fish/cmds.c:4303
+#: fish/cmds.c:4324 fish/cmds.c:4345 fish/cmds.c:4363 fish/cmds.c:4383
+#: fish/cmds.c:4402 fish/cmds.c:4423 fish/cmds.c:4438 fish/cmds.c:4453
+#: fish/cmds.c:4469 fish/cmds.c:4485 fish/cmds.c:4504 fish/cmds.c:4520
+#: fish/cmds.c:4539 fish/cmds.c:4557 fish/cmds.c:4573 fish/cmds.c:4592
+#: fish/cmds.c:4613 fish/cmds.c:4634 fish/cmds.c:4654 fish/cmds.c:4686
+#: fish/cmds.c:4701 fish/cmds.c:4715 fish/cmds.c:4737 fish/cmds.c:4758
+#: fish/cmds.c:4779 fish/cmds.c:4799 fish/cmds.c:4814 fish/cmds.c:4834
+#: fish/cmds.c:4926 fish/cmds.c:4944 fish/cmds.c:4962 fish/cmds.c:4980
+#: fish/cmds.c:4996 fish/cmds.c:5015 fish/cmds.c:5049 fish/cmds.c:5064
+#: fish/cmds.c:5084 fish/cmds.c:5099 fish/cmds.c:5133 fish/cmds.c:5151
+#: fish/cmds.c:5169 fish/cmds.c:5187 fish/cmds.c:5207 fish/cmds.c:5222
+#: fish/cmds.c:5239 fish/cmds.c:5256 fish/cmds.c:5276 fish/cmds.c:5295
+#: fish/cmds.c:5314 fish/cmds.c:5333 fish/cmds.c:5354 fish/cmds.c:5393
+#: fish/cmds.c:5414 fish/cmds.c:5452 fish/cmds.c:5467 fish/cmds.c:5483
+#: fish/cmds.c:5502 fish/cmds.c:5523 fish/cmds.c:5543 fish/cmds.c:5559
+#: fish/cmds.c:5576 fish/cmds.c:5595 fish/cmds.c:5670 fish/cmds.c:5709
+#: fish/cmds.c:5786 fish/cmds.c:5860 fish/cmds.c:5895 fish/cmds.c:5916
+#: fish/cmds.c:5935 fish/cmds.c:5956 fish/cmds.c:5976 fish/cmds.c:5999
+#: fish/cmds.c:6040 fish/cmds.c:6079 fish/cmds.c:6098 fish/cmds.c:6115
+#: fish/cmds.c:6131 fish/cmds.c:6146 fish/cmds.c:6162 fish/cmds.c:6187
+#: fish/cmds.c:6209 fish/cmds.c:6231 fish/cmds.c:6253 fish/cmds.c:6275
+#: fish/cmds.c:6297 fish/cmds.c:6319 fish/cmds.c:6341 fish/cmds.c:6363
+#: fish/cmds.c:6385 fish/cmds.c:6407 fish/cmds.c:6429 fish/cmds.c:6450
+#: fish/cmds.c:6471 fish/cmds.c:6490 fish/cmds.c:6509 fish/cmds.c:6528
+#: fish/cmds.c:6546 fish/cmds.c:6567 fish/cmds.c:6603 fish/cmds.c:6618
+#: fish/cmds.c:6633 fish/cmds.c:6650 fish/cmds.c:6667 fish/cmds.c:6682
+#: fish/cmds.c:6697 fish/cmds.c:6712 fish/cmds.c:6727 fish/cmds.c:6744
+#: fish/cmds.c:6778 fish/cmds.c:6816 fish/cmds.c:6848 fish/cmds.c:6863
+#: fish/cmds.c:6878 fish/cmds.c:6891 fish/cmds.c:6905 fish/cmds.c:6923
+#: fish/cmds.c:6959 fish/cmds.c:6995 fish/cmds.c:7032 fish/cmds.c:7070
+#: fish/cmds.c:7109 fish/cmds.c:7148 fish/cmds.c:7184 fish/cmds.c:7199
+#: fish/cmds.c:7220 fish/cmds.c:7240 fish/cmds.c:7260 fish/cmds.c:7278
+#: fish/cmds.c:7296 fish/cmds.c:7330 fish/cmds.c:7400 fish/cmds.c:7438
+#: fish/cmds.c:7494 fish/cmds.c:7518 fish/cmds.c:7542 fish/cmds.c:7568
+#: fish/cmds.c:7625 fish/cmds.c:7644 fish/cmds.c:7687 fish/cmds.c:7705
+#: fish/cmds.c:7742 fish/cmds.c:7777 fish/cmds.c:7795 fish/cmds.c:7815
+#: fish/cmds.c:7870 fish/cmds.c:7888 fish/cmds.c:7908 fish/cmds.c:7928
+#: fish/cmds.c:7945 fish/cmds.c:7963 fish/cmds.c:7988 fish/cmds.c:8006
+#: fish/cmds.c:8024 fish/cmds.c:8042 fish/cmds.c:8060 fish/cmds.c:8080
+#: fish/cmds.c:8113 fish/cmds.c:8129 fish/cmds.c:8150 fish/cmds.c:8170
+#: fish/cmds.c:8184 fish/cmds.c:8198 fish/cmds.c:8233 fish/cmds.c:8270
+#: fish/cmds.c:8308 fish/cmds.c:8362 fish/cmds.c:8382 fish/cmds.c:8416
+#: fish/cmds.c:8430 fish/cmds.c:8447 fish/cmds.c:8485 fish/cmds.c:8506
+#: fish/cmds.c:8528 fish/cmds.c:8551 fish/cmds.c:8590 fish/cmds.c:8613
+#: fish/cmds.c:8649 fish/cmds.c:8678 fish/cmds.c:8707 fish/cmds.c:8734
+#: fish/cmds.c:8751 fish/cmds.c:8781 fish/cmds.c:8799 fish/cmds.c:8817
+#: fish/cmds.c:8833 fish/cmds.c:8848 fish/cmds.c:8869 fish/cmds.c:8888
+#: fish/cmds.c:8905 fish/cmds.c:8945 fish/cmds.c:8986 fish/cmds.c:9028
+#: fish/cmds.c:9065 fish/cmds.c:9082 fish/cmds.c:9100
 #, c-format
 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
 
-#: fish/cmds.c:2519 fish/cmds.c:3200 fish/cmds.c:3522 fish/cmds.c:3560
-#: fish/cmds.c:3579 fish/cmds.c:3710 fish/cmds.c:3765 fish/cmds.c:3784
-#: fish/cmds.c:3803 fish/cmds.c:3844 fish/cmds.c:4153 fish/cmds.c:4706
-#: fish/cmds.c:4887 fish/cmds.c:4906 fish/cmds.c:4925 fish/cmds.c:4944
-#: fish/cmds.c:5068 fish/cmds.c:5151 fish/cmds.c:5406 fish/cmds.c:5466
-#: fish/cmds.c:5647 fish/cmds.c:5666 fish/cmds.c:5685 fish/cmds.c:5722
-#: fish/cmds.c:5761 fish/cmds.c:5780 fish/cmds.c:5799 fish/cmds.c:5838
-#: fish/cmds.c:5857 fish/cmds.c:5876 fish/cmds.c:5912 fish/cmds.c:6053
-#: fish/cmds.c:6094 fish/cmds.c:6621 fish/cmds.c:6796 fish/cmds.c:6832
-#: fish/cmds.c:6868 fish/cmds.c:6976 fish/cmds.c:7011 fish/cmds.c:7047
-#: fish/cmds.c:7084 fish/cmds.c:7123 fish/cmds.c:7162 fish/cmds.c:7201
-#: fish/cmds.c:7350 fish/cmds.c:7384 fish/cmds.c:7397 fish/cmds.c:7410
-#: fish/cmds.c:7423 fish/cmds.c:7454 fish/cmds.c:7490 fish/cmds.c:7509
-#: fish/cmds.c:7622 fish/cmds.c:7641 fish/cmds.c:7698 fish/cmds.c:7711
-#: fish/cmds.c:7758 fish/cmds.c:7795 fish/cmds.c:7867 fish/cmds.c:7886
-#: fish/cmds.c:8136 fish/cmds.c:8251 fish/cmds.c:8286 fish/cmds.c:8323
-#: fish/cmds.c:8361 fish/cmds.c:8380 fish/cmds.c:8435 fish/cmds.c:8502
-#: fish/cmds.c:8604 fish/cmds.c:8670 fish/cmds.c:8702 fish/cmds.c:8731
-#: fish/cmds.c:8760 fish/cmds.c:8805 fish/cmds.c:8960 fish/cmds.c:9000
-#: fish/cmds.c:9043 fish/cmds.c:9083
+#: fish/cmds.c:2507 fish/cmds.c:3159 fish/cmds.c:3481 fish/cmds.c:3519
+#: fish/cmds.c:3538 fish/cmds.c:3669 fish/cmds.c:3724 fish/cmds.c:3743
+#: fish/cmds.c:3762 fish/cmds.c:3803 fish/cmds.c:4112 fish/cmds.c:4665
+#: fish/cmds.c:4846 fish/cmds.c:4865 fish/cmds.c:4884 fish/cmds.c:4903
+#: fish/cmds.c:5027 fish/cmds.c:5110 fish/cmds.c:5365 fish/cmds.c:5425
+#: fish/cmds.c:5606 fish/cmds.c:5625 fish/cmds.c:5644 fish/cmds.c:5681
+#: fish/cmds.c:5720 fish/cmds.c:5739 fish/cmds.c:5758 fish/cmds.c:5797
+#: fish/cmds.c:5816 fish/cmds.c:5835 fish/cmds.c:5871 fish/cmds.c:6012
+#: fish/cmds.c:6053 fish/cmds.c:6580 fish/cmds.c:6755 fish/cmds.c:6791
+#: fish/cmds.c:6827 fish/cmds.c:6935 fish/cmds.c:6970 fish/cmds.c:7006
+#: fish/cmds.c:7043 fish/cmds.c:7082 fish/cmds.c:7121 fish/cmds.c:7160
+#: fish/cmds.c:7309 fish/cmds.c:7343 fish/cmds.c:7356 fish/cmds.c:7369
+#: fish/cmds.c:7382 fish/cmds.c:7413 fish/cmds.c:7449 fish/cmds.c:7468
+#: fish/cmds.c:7581 fish/cmds.c:7600 fish/cmds.c:7657 fish/cmds.c:7670
+#: fish/cmds.c:7717 fish/cmds.c:7754 fish/cmds.c:7826 fish/cmds.c:7845
+#: fish/cmds.c:8095 fish/cmds.c:8210 fish/cmds.c:8245 fish/cmds.c:8282
+#: fish/cmds.c:8320 fish/cmds.c:8339 fish/cmds.c:8394 fish/cmds.c:8461
+#: fish/cmds.c:8563 fish/cmds.c:8629 fish/cmds.c:8661 fish/cmds.c:8690
+#: fish/cmds.c:8719 fish/cmds.c:8764 fish/cmds.c:8919 fish/cmds.c:8959
+#: fish/cmds.c:9002 fish/cmds.c:9042
 #, c-format
 msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
 msgstr "%s: %s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
 
-#: fish/cmds.c:2525 fish/cmds.c:3206 fish/cmds.c:3528 fish/cmds.c:3566
-#: fish/cmds.c:3585 fish/cmds.c:3716 fish/cmds.c:3771 fish/cmds.c:3790
-#: fish/cmds.c:3809 fish/cmds.c:3850 fish/cmds.c:4159 fish/cmds.c:4712
-#: fish/cmds.c:4893 fish/cmds.c:4912 fish/cmds.c:4931 fish/cmds.c:4950
-#: fish/cmds.c:5074 fish/cmds.c:5157 fish/cmds.c:5412 fish/cmds.c:5472
-#: fish/cmds.c:5653 fish/cmds.c:5672 fish/cmds.c:5691 fish/cmds.c:5728
-#: fish/cmds.c:5767 fish/cmds.c:5786 fish/cmds.c:5805 fish/cmds.c:5844
-#: fish/cmds.c:5863 fish/cmds.c:5882 fish/cmds.c:5918 fish/cmds.c:6059
-#: fish/cmds.c:6100 fish/cmds.c:6627 fish/cmds.c:6802 fish/cmds.c:6838
-#: fish/cmds.c:6874 fish/cmds.c:6982 fish/cmds.c:7017 fish/cmds.c:7053
-#: fish/cmds.c:7090 fish/cmds.c:7129 fish/cmds.c:7168 fish/cmds.c:7207
-#: fish/cmds.c:7460 fish/cmds.c:7496 fish/cmds.c:7515 fish/cmds.c:7628
-#: fish/cmds.c:7764 fish/cmds.c:7801 fish/cmds.c:7873 fish/cmds.c:7892
-#: fish/cmds.c:8257 fish/cmds.c:8292 fish/cmds.c:8329 fish/cmds.c:8367
-#: fish/cmds.c:8386 fish/cmds.c:8441 fish/cmds.c:8508 fish/cmds.c:8610
-#: fish/cmds.c:8966 fish/cmds.c:9006 fish/cmds.c:9049 fish/cmds.c:9089
+#: fish/cmds.c:2513 fish/cmds.c:3165 fish/cmds.c:3487 fish/cmds.c:3525
+#: fish/cmds.c:3544 fish/cmds.c:3675 fish/cmds.c:3730 fish/cmds.c:3749
+#: fish/cmds.c:3768 fish/cmds.c:3809 fish/cmds.c:4118 fish/cmds.c:4671
+#: fish/cmds.c:4852 fish/cmds.c:4871 fish/cmds.c:4890 fish/cmds.c:4909
+#: fish/cmds.c:5033 fish/cmds.c:5116 fish/cmds.c:5371 fish/cmds.c:5431
+#: fish/cmds.c:5612 fish/cmds.c:5631 fish/cmds.c:5650 fish/cmds.c:5687
+#: fish/cmds.c:5726 fish/cmds.c:5745 fish/cmds.c:5764 fish/cmds.c:5803
+#: fish/cmds.c:5822 fish/cmds.c:5841 fish/cmds.c:5877 fish/cmds.c:6018
+#: fish/cmds.c:6059 fish/cmds.c:6586 fish/cmds.c:6761 fish/cmds.c:6797
+#: fish/cmds.c:6833 fish/cmds.c:6941 fish/cmds.c:6976 fish/cmds.c:7012
+#: fish/cmds.c:7049 fish/cmds.c:7088 fish/cmds.c:7127 fish/cmds.c:7166
+#: fish/cmds.c:7419 fish/cmds.c:7455 fish/cmds.c:7474 fish/cmds.c:7587
+#: fish/cmds.c:7723 fish/cmds.c:7760 fish/cmds.c:7832 fish/cmds.c:7851
+#: fish/cmds.c:8216 fish/cmds.c:8251 fish/cmds.c:8288 fish/cmds.c:8326
+#: fish/cmds.c:8345 fish/cmds.c:8400 fish/cmds.c:8467 fish/cmds.c:8569
+#: fish/cmds.c:8925 fish/cmds.c:8965 fish/cmds.c:9008 fish/cmds.c:9048
 #, c-format
 msgid "%s: %s: integer out of range\n"
 msgstr "%s: %s: liczba całkowita spoza zakresu\n"
 
-#: fish/cmds.c:10095
+#: fish/cmds.c:10048
 #, c-format
 msgid "%s: unknown command\n"
 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
@@ -1440,7 +1420,7 @@ msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
 msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
 
 #: fish/fish.c:107
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "%s: guest filesystem shell\n"
 "%s lets you edit virtual machine filesystems\n"
@@ -1496,11 +1476,13 @@ msgstr ""
 "  -h|--cmd-help        Wyświetla listę dostępnych poleceń\n"
 "  -h|--cmd-help polecenie  Wyświetla szczegółową pomoc o \"poleceniu\"\n"
 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
+"  -c|--connect uri     Podaje adres URI biblioteki libvirt dla opcji -d\n"
+"  -d|--domain guest    Dodaje dyski od gościa biblioteki libvirt\n"
 "  -D|--no-dest-paths   Nie uzupełnia ścieżek z systemu plików gościa za\n"
 "                       pomocą Tab\n"
 "  -f|--file plik       Odczytuje polecenia z pliku\n"
-"  -i|--inspector       Uruchamia virt-inspector, aby uzyskać punkty\n"
-"                       montowania dysków\n"
+"  -i|--inspector       Automatycznie montuje systemy plików\n"
+"  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
 "  --listen             Nasłuchuje zdalnych poleceń\n"
 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
@@ -1557,9 +1539,9 @@ msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
 
 #: fish/fish.c:553
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "guestfish: too many drives added on the command line\n"
-msgstr "open_guest: wyświetlono za dużo domen w wierszu poleceń"
+msgstr "guestfish: dodano za dużo napędów w wierszu poleceń\n"
 
 #: fish/fish.c:685
 #, c-format
@@ -1657,9 +1639,8 @@ msgid "allocate a sparse image file"
 msgstr "przydziela plik rzadkiego obrazu"
 
 #: fish/fish.c:1079
-#, fuzzy
 msgid "list supported groups of commands"
-msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
+msgstr "wyświetla listę obsługiwanych grup poleceń"
 
 #: fish/fish.c:1081
 msgid "measure time taken to run command"
@@ -1904,6 +1885,14 @@ msgid ""
 "\n"
 "    See also guestfs(3) section AVAILABILITY.\n"
 msgstr ""
+"supported - wyświetla listę obsługiwanych grup poleceń\n"
+"     supported\n"
+"\n"
+"    To polecenie zwraca listę opcjonalnych grup znanych\n"
+"    demonowi, i wskazuje, które są obsługiwane przez to\n"
+"    wywołanie biblioteki libguestfs.\n"
+"\n"
+"    Proszę zobaczyć także sekcję DOSTĘPNOŚĆ strony guestfs(3).\n"
 
 #: fish/fish.c:1229
 #, c-format
@@ -1945,7 +1934,7 @@ msgstr "Cytat ucieczki w ciągu \"%s\"\n"
 #: fish/fish.c:1745
 #, c-format
 msgid "Enter key or passphrase (\"%s\"): "
-msgstr ""
+msgstr "Proszę podać klucz lub hasło (\"%s\"): "
 
 #: fish/glob.c:52
 #, c-format
@@ -1960,24 +1949,25 @@ msgstr "glob: wywołanie guestfs_glob_expand nie powiodło się: %s\n"
 #: fish/inspect.c:57
 #, c-format
 msgid "guestfish: no operating system was found on this disk\n"
-msgstr ""
+msgstr "guestfish: na dysku nie odnaleziono żadnych systemów operacyjnych\n"
 
 #: fish/inspect.c:62
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "guestfish: multi-boot operating systems are not supported by the -i option\n"
 msgstr ""
-"systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-edit"
+"guestfish: systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez opcję "
+"-i\n"
 
 #: fish/inspect.c:101
 #, c-format
 msgid "Operating system: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "System operacyjny: %s\n"
 
 #: fish/inspect.c:114
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s mounted on %s\n"
-msgstr "wyświetla punkty montowania"
+msgstr "%s zamontowano w %s\n"
 
 #: fish/lcd.c:34
 #, c-format
@@ -2116,11 +2106,11 @@ msgstr "reopen: guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\
 
 #: fish/supported.c:66
 msgid "yes"
-msgstr ""
+msgstr "tak"
 
 #: fish/supported.c:68
 msgid "no"
-msgstr ""
+msgstr "nie"
 
 #: fish/time.c:35
 #, c-format
@@ -2131,18 +2121,18 @@ msgstr "należy użyć \"time polecenie [parametry...]\"\n"
 #, c-format
 msgid "guestfish: could not connect to libvirt (code %d, domain %d): %s\n"
 msgstr ""
+"guestfish: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): "
+"%s\n"
 
 #: fish/virt.c:80
 #, c-format
 msgid "guestfish: no libvirt domain called '%s': %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "guestfish: brak domeny biblioteki libvirt o nazwie \"%s\": %s\n"
 
 #: fish/virt.c:88
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "guestfish: error getting domain info about '%s': %s\n"
-msgstr ""
-"guestfish: błąd podczas tworzenia przygotowanego obrazu dysku \"%s\" na \"%s"
-"\": "
+msgstr "guestfish: błąd podczas uzyskiwania informacji o domenie \"%s\": %s\n"
 
 #: fish/virt.c:93
 #, c-format
@@ -2151,33 +2141,38 @@ msgid ""
 "You must use '--ro' because write access to a running virtual machine can\n"
 "cause disk corruption.\n"
 msgstr ""
+"guestfish: błąd: \"%s\" jest aktywną maszyną wirtualną.\n"
+"Należy użyć opcji \"--ro\", ponieważ dostęp do zapisu uruchomionej maszyny "
+"wirtualnej może spowodować uszkodzenie dysku.\n"
 
 #: fish/virt.c:104
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "guestfish: error reading libvirt XML information about '%s': %s\n"
 msgstr ""
-"guestfish: błąd podczas tworzenia przygotowanego obrazu dysku \"%s\" na \"%s"
-"\""
+"guestfish: błąd podczas odczytywania informacji XML biblioteki libvirt o "
+"\"%s\": %s\n"
 
 #: fish/virt.c:114
 #, c-format
 msgid "guestfish: unable to parse XML information returned by libvirt\n"
 msgstr ""
+"guestfish: nie można przetworzyć informacji XML zwróconej przez bibliotekę "
+"libvirt\n"
 
 #: fish/virt.c:120
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "guestfish: unable to create new XPath context\n"
-msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
+msgstr "guestfish: nie można utworzyć nowego kontekstu XPath\n"
 
 #: fish/virt.c:127 fish/virt.c:138
 #, c-format
 msgid "guestfish: unable to evaluate XPath expression\n"
-msgstr ""
+msgstr "guestfish: nie można sprawdzić wyrażenia XPath\n"
 
 #: fish/virt.c:145
 #, c-format
 msgid "guestfish: libvirt domain '%s' has no disks\n"
-msgstr ""
+msgstr "guestfish: domena \"%s\" biblioteki libvirt nie posiada dysków\n"
 
 #: fuse/guestmount.c:883
 #, c-format
@@ -2241,10 +2236,11 @@ msgid "--fish output is only possible with a single OS\n"
 msgstr "wyjście --fish jest możliwe tylko z pojedynczym systemem operacyjnym\n"
 
 #: inspector/virt-inspector.pl:324
-#, fuzzy
 msgid ""
 "virt-inspector: no YAML support, try installing perl-YAML or libyaml-perl\n"
-msgstr "virt-inspector: brak obsługi YAML\n"
+msgstr ""
+"virt-inspector: brak obsługi YAML, proszę spróbować zainstalować bibliotekę "
+"perl-YAML lub libyaml-perl\n"
 
 #: inspector/virt-inspector.pl:363
 msgid "  Mountpoints:\n"
@@ -2280,7 +2276,7 @@ msgstr "open_guest: pierwszy parametr musi być ciągiem lub \"arrayref\""
 
 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:158
 msgid "open_guest: first argument contains undefined element"
-msgstr ""
+msgstr "open_guest: pierwszy parametr zawiera nieokreślony element"
 
 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:166
 #, perl-brace-format
@@ -2401,24 +2397,12 @@ msgstr "{path} nie zgadza się ze wzorem Augeas"
 msgid "{filename}: could not read initrd format"
 msgstr "{filename}: nie można odczytać formatu initrd"
 
-#: src/appliance.c:134
-#, c-format
-msgid ""
-"cannot find any suitable libguestfs supermin or ordinary appliance on "
-"LIBGUESTFS_PATH (search path: %s)"
-msgstr ""
-
-#: src/appliance.c:362
-#, c-format
-msgid "external command failed: %s"
-msgstr "zewnętrzne polecenie nie powiodło się: %s"
-
 #: src/guestfs.c:176
 #, c-format
 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
 
-#: src/guestfs.c:279
+#: src/guestfs.c:285
 #, c-format
 msgid "libguestfs: error: %s\n"
 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
@@ -2426,11 +2410,11 @@ msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
 #: src/inspect.c:914
 #, c-format
 msgid "cannot resolve Windows %%SYSTEMROOT%%"
-msgstr ""
+msgstr "nie można rozwiązać %%SYSTEMROOT%% systemu Windows"
 
 #: src/inspect.c:1132
 msgid "no inspection data: call guestfs_inspect_os first"
-msgstr ""
+msgstr "brak danych badania: najpierw należy wywołać guestfs_inspect_os"
 
 #: src/inspect.c:1144
 #, c-format
@@ -2438,50 +2422,66 @@ msgid ""
 "%s: root device not found: only call this function with a root device "
 "previously returned by guestfs_inspect_os"
 msgstr ""
+"%s: nie odnaleziono urządzenia root: należy wywoływać tę funkcję tylko z "
+"urządzeniem root poprzednio zwróconym przez guestfs_inspect_os"
 
-#: src/launch.c:95
+#: src/launch.c:96
 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
 msgstr ""
 "wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
 
-#: src/launch.c:109
+#: src/launch.c:110
 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
 msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
 
-#: src/launch.c:123
+#: src/launch.c:124
 #, c-format
 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
 msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
 
-#: src/launch.c:144 src/launch.c:181 src/launch.c:214
+#: src/launch.c:145 src/launch.c:182 src/launch.c:215
 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
 msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
 
-#: src/launch.c:240
+#: src/launch.c:283
 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
 
-#: src/launch.c:245
+#: src/launch.c:288
 msgid "the libguestfs handle has already been launched"
 msgstr "program obsługi libguestfs został już uruchomiony"
 
-#: src/launch.c:260
+#: src/launch.c:308
 #, c-format
 msgid "%s: cannot create temporary directory"
 msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
 
-#: src/launch.c:606
+#: src/launch.c:404
+#, c-format
+msgid "cannot find %s or %s on LIBGUESTFS_PATH (current path = %s)"
+msgstr "nie można odnaleźć %s lub %s w LIBGUESTFS_PATH (bieżąca ścieżka = %s)"
+
+#: src/launch.c:816
+msgid "failed to connect to vmchannel socket"
+msgstr "połączenie się z gniazdem kanału maszyny wirtualnej nie powiodło się"
+
+#: src/launch.c:835
 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
 msgstr ""
 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
 "błędów"
 
-#: src/launch.c:619
+#: src/launch.c:848
 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
 msgstr ""
 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
 
-#: src/launch.c:756
+#: src/launch.c:948
+#, c-format
+msgid "external command failed: %s"
+msgstr "zewnętrzne polecenie nie powiodło się: %s"
+
+#: src/launch.c:1021
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
@@ -2490,11 +2490,11 @@ msgstr ""
 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
 "ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
 
-#: src/launch.c:848
+#: src/launch.c:1197
 msgid "qemu has not been launched yet"
 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
 
-#: src/launch.c:859
+#: src/launch.c:1208
 msgid "no subprocess to kill"
 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
 
@@ -2743,14 +2743,13 @@ msgstr ""
 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-cat"
 
 #: tools/virt-df.pl:151
-#, fuzzy
 msgid "virt-df: cannot use -h and --csv options together\n"
-msgstr "virt-ls: nie można łączyć opcji -l i -R\n"
+msgstr "virt-df: nie można używać opcji -h oraz --csv jednocześnie\n"
 
 #: tools/virt-df.pl:205
-#, fuzzy, perl-brace-format
+#, perl-brace-format
 msgid "{name} is not the name of a libvirt domain\n"
-msgstr "{imagename} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
+msgstr "{name} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
 
 #: tools/virt-df.pl:400
 msgid "Virtual Machine"
@@ -2887,7 +2886,7 @@ msgstr ""
 "Błąd w tym miejscu zwykle oznacza, że program nie oszacował poprawnie\n"
 "rozmiar systemu plików. Proszę przeczytać sekcję BUGS strony podręcznika.\n"
 
-#: tools/virt-rescue.pl:195
+#: tools/virt-rescue.pl:194
 msgid "virt-rescue: no image or VM names rescue given"
 msgstr ""
 "virt-rescue: nie podano obrazu lub nazw maszyn wirtualnych dla polecenia "
@@ -3167,35 +3166,3 @@ msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można pobrać pliku rejestru: {err}\n"
 #, perl-brace-format
 msgid "virt-win-reg: {p}: could not upload registry file: {err}\n"
 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można wysłać pliku rejestru: {err}\n"
-
-#~ msgid "cannot find %s or %s on LIBGUESTFS_PATH (current path = %s)"
-#~ msgstr ""
-#~ "nie można odnaleźć %s lub %s w LIBGUESTFS_PATH (bieżąca ścieżka = %s)"
-
-#~ msgid "failed to connect to vmchannel socket"
-#~ msgstr ""
-#~ "połączenie się z gniazdem kanału maszyny wirtualnej nie powiodło się"
-
-#~ msgid ""
-#~ "%s: cannot use -i option with -a, -m, -N, --listen, --remote or --"
-#~ "selinux\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "%s: nie można użyć opcji -i z -a, -m, -N, --listen, --remote lub --"
-#~ "selinux\n"
-
-#~ msgid "%s: -i requires a libvirt domain or path(s) to disk image(s)\n"
-#~ msgstr "%s: -i wymaga domeny libvirt lub ścieżek do obrazów dysków\n"
-
-#~ msgid "returning non-canonical architecture type '{arch}'"
-#~ msgstr "zwracanie niekanonicznego typu architektury \"{arch}\""
-
-#~ msgid "cpio command failed: {error}"
-#~ msgstr "polecenie cpio nie powiodło się: {error}"
-
-#~ msgid "file_architecture: no known binaries found in initrd image: {path}"
-#~ msgstr ""
-#~ "file_architecture: nie odnaleziono znanych plików binarnych w obrazie "
-#~ "initrd: {path}"
-
-#~ msgid "file_architecture: unknown architecture: {path}"
-#~ msgstr "file_architecture: nieznana architektura: {path}"