Version 1.15.11.
[libguestfs.git] / po / pl.po
index a105336..f02632e 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -10,7 +10,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: libguestfs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
 "Project-Id-Version: libguestfs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-12-06 15:08+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-12-09 17:32+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-10-27 09:11+0000\n"
 "Last-Translator: rjones <rjones@redhat.com>\n"
 "Language-Team: Polish (http://www.transifex.net/projects/p/fedora/team/pl/)\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-10-27 09:11+0000\n"
 "Last-Translator: rjones <rjones@redhat.com>\n"
 "Language-Team: Polish (http://www.transifex.net/projects/p/fedora/team/pl/)\n"
@@ -2259,7 +2259,7 @@ msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
 msgid "%s: %s: line %d: error parsing configuration file: %s\n"
 msgstr "%s: %s: wiersz %d: błąd podczas przetwarzania pliku konfiguracji: %s\n"
 
 msgid "%s: %s: line %d: error parsing configuration file: %s\n"
 msgstr "%s: %s: wiersz %d: błąd podczas przetwarzania pliku konfiguracji: %s\n"
 
-#: fish/copy.c:41
+#: fish/copy.c:46
 #, c-format
 msgid ""
 "use 'copy-in <local> [<local>...] <remotedir>' to copy files into the image\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "use 'copy-in <local> [<local>...] <remotedir>' to copy files into the image\n"
@@ -2267,18 +2267,18 @@ msgstr ""
 "należy użyć \"copy-in <lokalny> [<lokalny>...] <zdalny_katalog>\", aby "
 "skopiować pliki do obrazu\n"
 
 "należy użyć \"copy-in <lokalny> [<lokalny>...] <zdalny_katalog>\", aby "
 "skopiować pliki do obrazu\n"
 
-#: fish/copy.c:62
+#: fish/copy.c:67
 #, c-format
 msgid "copy-in: target '%s' is not a directory\n"
 msgstr "copy-in: cel \"%s\" nie jest katalogiem\n"
 
 #, c-format
 msgid "copy-in: target '%s' is not a directory\n"
 msgstr "copy-in: cel \"%s\" nie jest katalogiem\n"
 
-#: fish/copy.c:157
+#: fish/copy.c:164
 #, c-format
 msgid "error: argument is zero length or longer than maximum permitted\n"
 msgstr ""
 "błąd: parametr jest zerowej długości lub dłuższy niż dozwolone maksimum\n"
 
 #, c-format
 msgid "error: argument is zero length or longer than maximum permitted\n"
 msgstr ""
 "błąd: parametr jest zerowej długości lub dłuższy niż dozwolone maksimum\n"
 
-#: fish/copy.c:202
+#: fish/copy.c:209
 #, c-format
 msgid ""
 "use 'copy-out <remote> [<remote>...] <localdir>' to copy files out of the "
 #, c-format
 msgid ""
 "use 'copy-out <remote> [<remote>...] <localdir>' to copy files out of the "
@@ -2287,12 +2287,12 @@ msgstr ""
 "należy użyć \"copy-out <zdalny> [<zdalny>...] <lokalny_katalog>\", aby "
 "skopiować pliki z obrazu\n"
 
 "należy użyć \"copy-out <zdalny> [<zdalny>...] <lokalny_katalog>\", aby "
 "skopiować pliki z obrazu\n"
 
-#: fish/copy.c:213
+#: fish/copy.c:220
 #, c-format
 msgid "copy-out: target '%s' is not a directory\n"
 msgstr "copy-out: element docelowy \"%s\" nie jest katalogiem\n"
 
 #, c-format
 msgid "copy-out: target '%s' is not a directory\n"
 msgstr "copy-out: element docelowy \"%s\" nie jest katalogiem\n"
 
-#: fish/copy.c:258
+#: fish/copy.c:265
 #, c-format
 msgid "copy-out: '%s' is not a file or directory\n"
 msgstr "copy-out: \"%s\" nie jest plikiem lub katalogiem\n"
 #, c-format
 msgid "copy-out: '%s' is not a file or directory\n"
 msgstr "copy-out: \"%s\" nie jest plikiem lub katalogiem\n"
@@ -2654,28 +2654,55 @@ msgstr "hexedit: nieprawidłowy zakres\n"
 msgid "%s: don't use --live and -i options together\n"
 msgstr "%s: nie należy używać razem opcji --live i -i\n"
 
 msgid "%s: don't use --live and -i options together\n"
 msgstr "%s: nie należy używać razem opcji --live i -i\n"
 
-#: fish/inspect.c:89
+#: fish/inspect.c:90
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "%s: no operating system was found on this disk\n"
-msgstr "%s: na tym dysku nie odnaleziono żadnych systemów operacyjnych\n"
+msgid ""
+"%s: no operating system was found on this disk\n"
+"\n"
+"If using guestfish '-i' option, remove this option and instead\n"
+"use the commands 'run' followed by 'list-filesystems'.\n"
+"You can then mount filesystems you want by hand using the\n"
+"'mount' or 'mount-ro' command.\n"
+"\n"
+"If using guestmount '-i', remove this option and choose the\n"
+"filesystem(s) you want to see by manually adding '-m' option(s).\n"
+"Use 'virt-filesystems' to see what filesystems are available.\n"
+"\n"
+"If using other virt tools, this disk image won't work\n"
+"with these tools.  Use the guestfish equivalent commands\n"
+"(see the virt tool manual page).\n"
+msgstr ""
 
 
-#: fish/inspect.c:96
+#: fish/inspect.c:111
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "%s: multi-boot operating systems are not supported by the -i option\n"
+msgid ""
+"%s: multi-boot operating systems are not supported\n"
+"\n"
+"If using guestfish '-i' option, remove this option and instead\n"
+"use the commands 'run' followed by 'list-filesystems'.\n"
+"You can then mount filesystems you want by hand using the\n"
+"'mount' or 'mount-ro' command.\n"
+"\n"
+"If using guestmount '-i', remove this option and choose the\n"
+"filesystem(s) you want to see by manually adding '-m' option(s).\n"
+"Use 'virt-filesystems' to see what filesystems are available.\n"
+"\n"
+"If using other virt tools, multi-boot operating systems won't work\n"
+"with these tools.  Use the guestfish equivalent commands\n"
+"(see the virt tool manual page).\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"%s: systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez opcję -i\n"
 
 
-#: fish/inspect.c:136
+#: fish/inspect.c:170
 #, c-format
 msgid "%s: some filesystems could not be mounted (ignored)\n"
 msgstr "%s: nie można zamontować niektórych systemów plików (zignorowano)\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: some filesystems could not be mounted (ignored)\n"
 msgstr "%s: nie można zamontować niektórych systemów plików (zignorowano)\n"
 
-#: fish/inspect.c:148
+#: fish/inspect.c:182
 #, c-format
 msgid "Operating system: %s\n"
 msgstr "System operacyjny: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "Operating system: %s\n"
 msgstr "System operacyjny: %s\n"
 
-#: fish/inspect.c:161
+#: fish/inspect.c:195
 #, c-format
 msgid "%s mounted on %s\n"
 msgstr "%s zamontowano w %s\n"
 #, c-format
 msgid "%s mounted on %s\n"
 msgstr "%s zamontowano w %s\n"
@@ -4025,3 +4052,11 @@ msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można pobrać pliku rejestru: {err}\n"
 #, perl-brace-format
 msgid "virt-win-reg: {p}: could not upload registry file: {err}\n"
 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można wysłać pliku rejestru: {err}\n"
 #, perl-brace-format
 msgid "virt-win-reg: {p}: could not upload registry file: {err}\n"
 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można wysłać pliku rejestru: {err}\n"
+
+#~ msgid "%s: no operating system was found on this disk\n"
+#~ msgstr "%s: na tym dysku nie odnaleziono żadnych systemów operacyjnych\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "%s: multi-boot operating systems are not supported by the -i option\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "%s: systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez opcję -i\n"