f02632e8f789cdf4d45279b2449527cdc6351b3a
[libguestfs.git] / po / pl.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR Red Hat Inc.
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4 #
5 # Translators:
6 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011.
7 # rjones <rjones@redhat.com>, 2011.
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: libguestfs\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
12 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
13 "POT-Creation-Date: 2011-12-09 17:32+0000\n"
14 "PO-Revision-Date: 2011-10-27 09:11+0000\n"
15 "Last-Translator: rjones <rjones@redhat.com>\n"
16 "Language-Team: Polish (http://www.transifex.net/projects/p/fedora/team/pl/)\n"
17 "Language: pl\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
22 "|| n%100>=20) ? 1 : 2)\n"
23
24 #: align/scan.c:68 cat/virt-cat.c:61 cat/virt-filesystems.c:100
25 #: cat/virt-ls.c:99 df/main.c:70 edit/virt-edit.c:73 fish/fish.c:101
26 #: fuse/guestmount.c:908 inspector/virt-inspector.c:78 rescue/virt-rescue.c:62
27 #, c-format
28 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
29 msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
30
31 #: align/scan.c:72
32 #, c-format
33 msgid ""
34 "%s: check alignment of virtual machine partitions\n"
35 "Copyright (C) 2011 Red Hat Inc.\n"
36 "Usage:\n"
37 "  %s [--options] -d domname\n"
38 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...]\n"
39 "Options:\n"
40 "  -a|--add image       Add image\n"
41 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
42 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
43 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
44 "  --help               Display brief help\n"
45 "  -q|--quiet           No output, just exit code\n"
46 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
47 "  -V|--version         Display version and exit\n"
48 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
49 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
50 msgstr ""
51 "%s: sprawdza wyrównanie partycji maszyny wirtualnej\n"
52 "Copyright (C) 2011 Red Hat Inc.\n"
53 "Użycie:\n"
54 "  %s [--opcje] -d nazwa_dom\n"
55 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...]\n"
56 "Opcje:\n"
57 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
58 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt dla opcji -d\n"
59 "  -d|--domain gość     Dodaje dyski z gościa libvirt\n"
60 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
61 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
62 "  -q|--quiet           Bez wyświetlania, tylko kod wyjścia\n"
63 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
64 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
65 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
66 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
67
68 #: align/scan.c:127 cat/virt-cat.c:121 cat/virt-filesystems.c:203
69 #: cat/virt-ls.c:192 df/domains.c:429 df/main.c:136 edit/virt-edit.c:141
70 #: fish/fish.c:222 fuse/guestmount.c:1024 inspector/virt-inspector.c:140
71 #: rescue/virt-rescue.c:142
72 #, c-format
73 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
74 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
75
76 #: align/scan.c:145 cat/virt-cat.c:143 cat/virt-filesystems.c:257
77 #: cat/virt-ls.c:242 df/main.c:160 edit/virt-edit.c:163 fish/fish.c:279
78 #: fuse/guestmount.c:1061 inspector/virt-inspector.c:164
79 #: rescue/virt-rescue.c:179
80 #, c-format
81 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
82 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
83
84 #: align/scan.c:273
85 msgid "alignment < 4K"
86 msgstr "wyrównanie < 4K"
87
88 #: align/scan.c:278
89 msgid "alignment < 64K"
90 msgstr "wyrównanie < 64K"
91
92 #: cat/virt-cat.c:65
93 #, c-format
94 msgid ""
95 "%s: display files in a virtual machine\n"
96 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
97 "Usage:\n"
98 "  %s [--options] -d domname file [file ...]\n"
99 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] file [file ...]\n"
100 "Options:\n"
101 "  -a|--add image       Add image\n"
102 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
103 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
104 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
105 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
106 "  --help               Display brief help\n"
107 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
108 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
109 "  -V|--version         Display version and exit\n"
110 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
111 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
112 msgstr ""
113 "%s: wyświetla pliki w maszynie wirtualnej\n"
114 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
115 "Użycie:\n"
116 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny plik [plik...]\n"
117 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img ...] plik [plik...]\n"
118 "Opcje:\n"
119 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
120 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt dla opcji -d\n"
121 "  -d|--domain gość     Dodaje dyski z gościa biblioteki libvirt\n"
122 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
123 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
124 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
125 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejści\n"
126 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
127 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
128 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
129 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
130
131 #: cat/virt-cat.c:359 edit/virt-edit.c:585 fish/fish.c:1556
132 #, c-format
133 msgid "%s: to use Windows drive letters, this must be a Windows guest\n"
134 msgstr ""
135 "%s: musi być gościem systemu Windows, aby użyć liter dysków systemu Windows\n"
136
137 #: cat/virt-cat.c:373 edit/virt-edit.c:599
138 #, c-format
139 msgid "%s: drive '%c:' not found.\n"
140 msgstr "%s: nie odnaleziono napędu \"%c:\".\n"
141
142 #: cat/virt-filesystems.c:104
143 #, c-format
144 msgid ""
145 "%s: list filesystems, partitions, block devices, LVM in a VM\n"
146 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
147 "Usage:\n"
148 "  %s [--options] -d domname\n"
149 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...]\n"
150 "Options:\n"
151 "  -a|--add image       Add image\n"
152 "  --all                Display everything\n"
153 "  --blkdevs|--block-devices\n"
154 "                       Display block devices\n"
155 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
156 "  --csv                Output as Comma-Separated Values\n"
157 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
158 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
159 "  --extra              Display swap and data filesystems\n"
160 "  --filesystems        Display mountable filesystems\n"
161 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
162 "  -h|--human-readable  Human-readable sizes in --long output\n"
163 "  --help               Display brief help\n"
164 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
165 "  -l|--long            Long output\n"
166 "  --lvs|--logvols|--logical-volumes\n"
167 "                       Display LVM logical volumes\n"
168 "  --no-title           No title in --long output\n"
169 "  --parts|--partitions Display partitions\n"
170 "  --pvs|--physvols|--physical-volumes\n"
171 "                       Display LVM physical volumes\n"
172 "  --uuid|--uuids       Add UUIDs to --long output\n"
173 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
174 "  -V|--version         Display version and exit\n"
175 "  --vgs|--volgroups|--volume-groups\n"
176 "                       Display LVM volume groups\n"
177 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
178 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
179 msgstr ""
180 "%s: wyświetla listę systemów plików, partycji, urządzeń blokowych i LVM\n"
181 "w maszynie wirtualnej\n"
182 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
183 "Użycie:\n"
184 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny\n"
185 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...]\n"
186 "Opcje:\n"
187 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
188 "  --all                Wyświetla wszystko\n"
189 "  --blkdevs|--block-devices\n"
190 "                       Wyświetla urządzenia blokowe\n"
191 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt dla opcji -d\n"
192 "  --csv                Wyjście jako CSV (wartości oddzielane przecinkiem)\n"
193 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
194 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
195 "  --extra              Wyświetla systemy plików wymiany i danych\n"
196 "  --filesystems        Wyświetla montowalne systemy plików\n"
197 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
198 "  -h|--human-readable  Rozmiary czytelne dla człowieka\n"
199 "                       w wyjściu opcji --long\n"
200 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
201 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
202 "  -l|--long            Długie wyjście\n"
203 "  --lvs|--logvols|--logical-volumes\n"
204 "                       Wyświetla woluminy logiczne LVM\n"
205 "  --no-title           Bez tytułu w wyjściu opcji --long\n"
206 "  --parts|--partitions Wyświetla partycje\n"
207 "  --pvs|--physvols|--physical-volumes\n"
208 "                       Wyświetla woluminy fizyczne LVM\n"
209 "  --uuid|--uuids       Dodaje UUID do wyjścia opcji --long\n"
210 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
211 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
212 "  --vgs|--volgroups|--volume-groups\n"
213 "                       Wyświetla grupy woluminów LVM\n"
214 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
215 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
216
217 #: cat/virt-filesystems.c:319 cat/virt-ls.c:347 df/main.c:255
218 #, c-format
219 msgid "%s: you cannot use -h and --csv options together.\n"
220 msgstr "%s: nie można używać opcji -h oraz --csv jednocześnie.\n"
221
222 #: cat/virt-ls.c:103
223 #, c-format
224 msgid ""
225 "%s: list files in a virtual machine\n"
226 "Copyright (C) 2010-2011 Red Hat Inc.\n"
227 "Usage:\n"
228 "  %s [--options] -d domname dir [dir ...]\n"
229 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] dir [dir ...]\n"
230 "Options:\n"
231 "  -a|--add image       Add image\n"
232 "  --checksum[=...]     Display file checksums\n"
233 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
234 "  --csv                Comma-Separated Values output\n"
235 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
236 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
237 "  --extra-stats        Display extra stats\n"
238 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
239 "  --help               Display brief help\n"
240 "  -h|--human-readable  Human-readable sizes in output\n"
241 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
242 "  -l|--long            Long listing\n"
243 "  -R|--recursive       Recursive listing\n"
244 "  --times              Display file times\n"
245 "  --time-days          Display file times as days before now\n"
246 "  --time-relative      Display file times as seconds before now\n"
247 "  --time-t             Display file times as time_t's\n"
248 "  --uids               Display UID, GID\n"
249 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
250 "  -V|--version         Display version and exit\n"
251 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
252 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
253 msgstr ""
254 "%s: wyświetla listę plików w maszynie wirtualnej\n"
255 "Copyright (C) 2010-2011 Red Hat Inc.\n"
256 "Użycie:\n"
257 "  %s [--opcje] -d nazwadom katalog [katalog...]\n"
258 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img ...] katalog [katalog...]\n"
259 "Opcje:\n"
260 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
261 "  --checksum[=...]     Wyświetla sumy kontrolne plików\n"
262 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt dla opcji -d\n"
263 "  --csv                Wyjście wartości oddzielonych przecinkami\n"
264 "  -d|--domain gość     Dodaje dyski z gościa biblioteki libvirt\n"
265 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
266 "  --extra-stats        Wyświetla dodatkowe statystyki\n"
267 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
268 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
269 "  -h|--human-readable  Wartości na wyjściu czytelne dla człowieka\n"
270 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
271 "  -l|--long            Długie listy\n"
272 "  -R|--recursive       Listy rekursywne\n"
273 "  --times              Wyświetla czasy plików\n"
274 "  --time-days          Wyświetla czasy plików jako dni do teraz\n"
275 "  --time-relative      Wyświetla czasy plików jako sekundy do teraz\n"
276 "  --time-t             Wyświetla czasy plików jako time_t\n"
277 "  --uids               Wyświetla UID, GID\n"
278 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
279 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
280 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
281 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
282
283 #: cat/virt-ls.c:338
284 #, c-format
285 msgid ""
286 "%s: used a flag which can only be combined with -lR mode\n"
287 "For more information, read the virt-ls(1) man page.\n"
288 msgstr ""
289 "%s: użyto flagi, której można używać tylko w połączeniu z trybem -lR\n"
290 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika virt-ls(1).\n"
291
292 #: cat/virt-ls.c:577
293 #, c-format
294 msgid "%s: error getting extended attrs for %s %s\n"
295 msgstr "%s: błąd podczas uzyskiwania rozszerzonych atrybutów dla %s %s\n"
296
297 #: cat/virt-ls.c:583
298 #, c-format
299 msgid "%s: error: cannot parse xattr count for %s %s\n"
300 msgstr "%s: błąd: nie można przetworzyć licznika xattr dla %s %s\n"
301
302 #: df/domains.c:115
303 #, c-format
304 msgid "%s: could not connect to libvirt (code %d, domain %d): %s"
305 msgstr ""
306 "%s: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): %s"
307
308 #: df/domains.c:124
309 #, c-format
310 msgid "%s: could not get number of running domains (code %d, domain %d): %s"
311 msgstr ""
312 "%s: nie można uzyskać liczby uruchomionych domen (kod %d, domena %d): %s"
313
314 #: df/domains.c:134
315 #, c-format
316 msgid "%s: could not list running domains (code %d, domain %d): %s"
317 msgstr ""
318 "%s: nie można wyświetlić listy uruchomionych domen (kod %d, domena %d): %s"
319
320 #: df/domains.c:145
321 #, c-format
322 msgid "%s: could not get number of inactive domains (code %d, domain %d): %s"
323 msgstr ""
324 "%s: nie można uzyskać liczby nieaktywnych domen (kod %d, domena %d): %s"
325
326 #: df/domains.c:155
327 #, c-format
328 msgid "%s: could not list inactive domains (code %d, domain %d): %s"
329 msgstr ""
330 "%s: nie można wyświetlić listy nieaktywnych domen (kod %d, domena %d): %s"
331
332 #: df/domains.c:281
333 #, c-format
334 msgid "%s: ignoring %s, it has too many disks (%zu > %d)"
335 msgstr "%s: ignorowanie %s, posiada za dużo dysków (%zu > %d)"
336
337 #: df/main.c:74
338 #, c-format
339 msgid ""
340 "%s: display free space on virtual filesystems\n"
341 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
342 "Usage:\n"
343 "  %s [--options] -d domname\n"
344 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...]\n"
345 "Options:\n"
346 "  -a|--add image       Add image\n"
347 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
348 "  --csv                Output as Comma-Separated Values\n"
349 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
350 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
351 "  -h|--human-readable  Human-readable sizes in --long output\n"
352 "  --help               Display brief help\n"
353 "  -i|--inodes          Display inodes\n"
354 "  --one-per-guest      Separate appliance per guest\n"
355 "  --uuid               Add UUIDs to --long output\n"
356 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
357 "  -V|--version         Display version and exit\n"
358 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
359 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
360 msgstr ""
361 "%s: wyświetla wolne miejsce na wirtualnych systemach plików\n"
362 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
363 "Użycie:\n"
364 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny\n"
365 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...]\n"
366 "Opcje:\n"
367 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
368 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt dla opcji -d\n"
369 "  --csv                Wyjście jako CSV (wartości oddzielane przecinkiem)\n"
370 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
371 "  --format[=raw|..]    Wymusza obraz dysku dla opcji -a\n"
372 "  -h|--human-readable  Rozmiary czytelne dla człowieka\n"
373 "                       w wyjściu opcji --long\n"
374 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
375 "  -i|--inodes          Wyświetla i-węzły\n"
376 "  --one-per-guest      Oddziela przyrządy według gości\n"
377 "  --uuid               Dodaje UUID do wyjścia opcji --long\n"
378 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
379 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
380 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
381 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
382
383 #: df/main.c:267
384 #, c-format
385 msgid "%s: compiled without support for libvirt.\n"
386 msgstr "%s: skompilowano bez obsługi biblioteki libvirt.\n"
387
388 #: df/output.c:50
389 msgid "VirtualMachine"
390 msgstr "Maszyna wirtualna"
391
392 #: df/output.c:51
393 msgid "Filesystem"
394 msgstr "System plików"
395
396 #: df/output.c:54
397 msgid "1K-blocks"
398 msgstr "K-bloki"
399
400 #: df/output.c:56
401 msgid "Size"
402 msgstr "Rozmiar"
403
404 #: df/output.c:57
405 msgid "Used"
406 msgstr "Użyte"
407
408 #: df/output.c:58
409 msgid "Available"
410 msgstr "Dostępne"
411
412 #: df/output.c:59
413 msgid "Use%"
414 msgstr "Użycie%"
415
416 #: df/output.c:61
417 msgid "Inodes"
418 msgstr "I-węzły"
419
420 #: df/output.c:62
421 msgid "IUsed"
422 msgstr "IUżyte"
423
424 #: df/output.c:63
425 msgid "IFree"
426 msgstr "IWolne"
427
428 #: df/output.c:64
429 msgid "IUse%"
430 msgstr "IUżyte%"
431
432 #: edit/virt-edit.c:77
433 #, c-format
434 msgid ""
435 "%s: Edit a file in a virtual machine\n"
436 "Copyright (C) 2009-2011 Red Hat Inc.\n"
437 "Usage:\n"
438 "  %s [--options] -d domname file [file ...]\n"
439 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] file [file ...]\n"
440 "Options:\n"
441 "  -a|--add image       Add image\n"
442 "  -b|--backup .ext     Backup original as original.ext\n"
443 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
444 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
445 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
446 "  -e|--expr expr       Non-interactive editing using Perl expr\n"
447 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
448 "  --help               Display brief help\n"
449 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
450 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
451 "  -V|--version         Display version and exit\n"
452 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
453 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
454 msgstr ""
455 "%s: modyfikuje plik w maszynie wirtualnej\n"
456 "Copyright (C) 2009-2011 Red Hat Inc.\n"
457 "Użycie:\n"
458 "  %s [--opcje] -d nazwadom katalog [plik...]\n"
459 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img ...] plik [plik...]\n"
460 "Opcje:\n"
461 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
462 "  -b|--backup .roz     Tworzy kopię zapasową oryginału jako original.roz\n"
463 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt dla opcji -d\n"
464 "  -d|--domain gość     Dodaje dyski z gościa biblioteki libvirt\n"
465 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
466 "  -e|--expr wyrażenie  Nieinteraktywne modyfikowanie używając wyrażenia\n"
467 "                       w języku Perl\n"
468 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
469 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
470 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
471 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
472 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
473 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
474 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
475
476 #: edit/virt-edit.c:175
477 #, c-format
478 msgid "%s: -b option given multiple times\n"
479 msgstr "%s: opcję -b podano wiele razy\n"
480
481 #: edit/virt-edit.c:192
482 #, c-format
483 msgid "%s: -e option given multiple times\n"
484 msgstr "%s: opcję -e podano wiele razy\n"
485
486 #: fish/alloc.c:37
487 #, c-format
488 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
489 msgstr "należy użyć \"alloc plik rozmiar\", aby utworzyć obraz\n"
490
491 #: fish/alloc.c:51
492 #, c-format
493 msgid "use 'sparse file size' to create a sparse image\n"
494 msgstr "należy użyć \"sparse plik rozmiar\", aby utworzyć rzadki obraz\n"
495
496 #: fish/alloc.c:75
497 #, c-format
498 msgid "can't allocate or add disks after launching\n"
499 msgstr "bez przydzielania lub dodawania dysków po uruchomieniu\n"
500
501 #: fish/alloc.c:156
502 #, c-format
503 msgid "%s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
504 msgstr "%s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
505
506 #: fish/cmds.c:2770
507 msgid "Command"
508 msgstr "Polecenie"
509
510 #: fish/cmds.c:2770
511 msgid "Description"
512 msgstr "Opis"
513
514 #: fish/cmds.c:2772
515 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
516 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
517
518 #: fish/cmds.c:2773
519 msgid "add the disk(s) from a named libvirt domain"
520 msgstr "dodaje dyski z nazwanej domeny biblioteki libvirt"
521
522 #: fish/cmds.c:2774 fish/cmds.c:2775
523 msgid "add an image to examine or modify"
524 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
525
526 #: fish/cmds.c:2776
527 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
528 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
529
530 #: fish/cmds.c:2777
531 msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
532 msgstr ""
533 "dodaje napęd w trybie tylko do odczytu określając używaną emulację bloku QEMU"
534
535 #: fish/cmds.c:2778
536 msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
537 msgstr "dodaje napęd określając używaną emulację bloku QEMU"
538
539 #: fish/cmds.c:2779
540 msgid "allocate and add a disk file"
541 msgstr "przydziela i dodaje plik dysku"
542
543 #: fish/cmds.c:2780
544 msgid "clear Augeas path"
545 msgstr "czyści ścieżkę Augeas"
546
547 #: fish/cmds.c:2781
548 msgid "close the current Augeas handle"
549 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
550
551 #: fish/cmds.c:2782
552 msgid "define an Augeas node"
553 msgstr "określa węzeł Augeas"
554
555 #: fish/cmds.c:2783
556 msgid "define an Augeas variable"
557 msgstr "określa zmienną Augeas"
558
559 #: fish/cmds.c:2784
560 msgid "look up the value of an Augeas path"
561 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
562
563 #: fish/cmds.c:2785
564 msgid "create a new Augeas handle"
565 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
566
567 #: fish/cmds.c:2786
568 msgid "insert a sibling Augeas node"
569 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
570
571 #: fish/cmds.c:2787
572 msgid "load files into the tree"
573 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
574
575 #: fish/cmds.c:2788
576 msgid "list Augeas nodes under augpath"
577 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
578
579 #: fish/cmds.c:2789
580 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
581 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
582
583 #: fish/cmds.c:2790
584 msgid "move Augeas node"
585 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
586
587 #: fish/cmds.c:2791
588 msgid "remove an Augeas path"
589 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
590
591 #: fish/cmds.c:2792
592 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
593 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
594
595 #: fish/cmds.c:2793
596 msgid "set Augeas path to value"
597 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
598
599 #: fish/cmds.c:2794
600 msgid "test availability of some parts of the API"
601 msgstr "testuje dostępność niektórych części API"
602
603 #: fish/cmds.c:2795
604 msgid "return a list of all optional groups"
605 msgstr "zwraca listę wszystkich opcjonalnych grup"
606
607 #: fish/cmds.c:2796
608 msgid "upload base64-encoded data to file"
609 msgstr "wysyła dane zakodowane jako base64 do pliku"
610
611 #: fish/cmds.c:2797
612 msgid "download file and encode as base64"
613 msgstr "pobiera plik i koduje go jako base64"
614
615 #: fish/cmds.c:2798
616 #, fuzzy
617 msgid "print block device attributes"
618 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
619
620 #: fish/cmds.c:2799
621 msgid "flush device buffers"
622 msgstr "czyści bufory urządzenia"
623
624 #: fish/cmds.c:2800
625 msgid "get blocksize of block device"
626 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
627
628 #: fish/cmds.c:2801
629 msgid "is block device set to read-only"
630 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
631
632 #: fish/cmds.c:2802
633 msgid "get total size of device in bytes"
634 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
635
636 #: fish/cmds.c:2803
637 msgid "get sectorsize of block device"
638 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
639
640 #: fish/cmds.c:2804
641 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
642 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
643
644 #: fish/cmds.c:2805
645 msgid "reread partition table"
646 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
647
648 #: fish/cmds.c:2806
649 msgid "set blocksize of block device"
650 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
651
652 #: fish/cmds.c:2807
653 msgid "set block device to read-only"
654 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
655
656 #: fish/cmds.c:2808
657 msgid "set block device to read-write"
658 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
659
660 #: fish/cmds.c:2809
661 msgid "resize a btrfs filesystem"
662 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików btrfs"
663
664 #: fish/cmds.c:2810
665 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
666 msgstr ""
667 "zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość znaków"
668
669 #: fish/cmds.c:2811
670 msgid "list the contents of a file"
671 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
672
673 #: fish/cmds.c:2812
674 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
675 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
676
677 #: fish/cmds.c:2813
678 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of the contents of a device"
679 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC zawartości urządzenia"
680
681 #: fish/cmds.c:2814
682 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of files in a directory"
683 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC plików w katalogu"
684
685 #: fish/cmds.c:2815
686 msgid "change file mode"
687 msgstr "zmienia tryb pliku"
688
689 #: fish/cmds.c:2816 fish/cmds.c:2945
690 msgid "change file owner and group"
691 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
692
693 #: fish/cmds.c:2817
694 msgid "run a command from the guest filesystem"
695 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
696
697 #: fish/cmds.c:2818
698 msgid "run a command, returning lines"
699 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
700
701 #: fish/cmds.c:2819
702 msgid "output compressed device"
703 msgstr "wyświetla skompresowane urządzenie"
704
705 #: fish/cmds.c:2820
706 msgid "output compressed file"
707 msgstr "wyświetla skompresowany plik"
708
709 #: fish/cmds.c:2821
710 msgid "add qemu parameters"
711 msgstr "dodaje parametry QEMU"
712
713 #: fish/cmds.c:2822
714 msgid "copy from source device to destination device"
715 msgstr ""
716
717 #: fish/cmds.c:2823
718 msgid "copy from source device to destination file"
719 msgstr ""
720
721 #: fish/cmds.c:2824
722 msgid "copy from source file to destination device"
723 msgstr ""
724
725 #: fish/cmds.c:2825
726 msgid "copy from source file to destination file"
727 msgstr ""
728
729 #: fish/cmds.c:2826
730 msgid "copy local files or directories into an image"
731 msgstr "kopiuje lokalne pliki lub katalogi do obrazu"
732
733 #: fish/cmds.c:2827
734 msgid "copy remote files or directories out of an image"
735 msgstr "kopiuje zdalne pliki lub katalogi z obrazu"
736
737 #: fish/cmds.c:2828
738 msgid "copy size bytes from source to destination using dd"
739 msgstr "kopiuje bajty rozmiaru ze źródła do celu używając dd"
740
741 #: fish/cmds.c:2829
742 msgid "copy a file"
743 msgstr "kopiuje plik"
744
745 #: fish/cmds.c:2830
746 msgid "copy a file or directory recursively"
747 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
748
749 #: fish/cmds.c:2831
750 msgid "copy from source to destination using dd"
751 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
752
753 #: fish/cmds.c:2832
754 msgid "debugging and internals"
755 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
756
757 #: fish/cmds.c:2833
758 msgid "debug the QEMU command line (internal use only)"
759 msgstr "debuguje wiersz poleceń QEMU (tylko do użytku wewnętrznego)"
760
761 #: fish/cmds.c:2834
762 msgid "debug the drives (internal use only)"
763 msgstr "debuguje napędy (tylko do użytku wewnętrznego)"
764
765 #: fish/cmds.c:2835
766 msgid "upload a file to the appliance (internal use only)"
767 msgstr "wysyła plik do przyrządu (tylko do użytku wewnętrznego)"
768
769 #: fish/cmds.c:2836
770 msgid "report file system disk space usage"
771 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
772
773 #: fish/cmds.c:2837
774 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
775 msgstr ""
776 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
777
778 #: fish/cmds.c:2838
779 msgid "display an image"
780 msgstr "wyświetla obraz"
781
782 #: fish/cmds.c:2839
783 msgid "return kernel messages"
784 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
785
786 #: fish/cmds.c:2840
787 msgid "download a file to the local machine"
788 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
789
790 #: fish/cmds.c:2841
791 msgid "download a file to the local machine with offset and size"
792 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny z wyrównaniem i rozmiarem"
793
794 #: fish/cmds.c:2842
795 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
796 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
797
798 #: fish/cmds.c:2843
799 msgid "estimate file space usage"
800 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
801
802 #: fish/cmds.c:2844
803 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
804 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
805
806 #: fish/cmds.c:2845
807 msgid "display a line of text"
808 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
809
810 #: fish/cmds.c:2846
811 msgid "echo arguments back to the client"
812 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
813
814 #: fish/cmds.c:2847
815 msgid "edit a file"
816 msgstr "modyfikuje plik"
817
818 #: fish/cmds.c:2848 fish/cmds.c:2849 fish/cmds.c:2854 fish/cmds.c:2855
819 #: fish/cmds.c:2890 fish/cmds.c:2891 fish/cmds.c:3153 fish/cmds.c:3154
820 #: fish/cmds.c:3158 fish/cmds.c:3159 fish/cmds.c:3161 fish/cmds.c:3162
821 msgid "return lines matching a pattern"
822 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
823
824 #: fish/cmds.c:2850
825 msgid "test if two files have equal contents"
826 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
827
828 #: fish/cmds.c:2851
829 msgid "test if file or directory exists"
830 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
831
832 #: fish/cmds.c:2852 fish/cmds.c:2853
833 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
834 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
835
836 #: fish/cmds.c:2856
837 msgid "determine file type"
838 msgstr "określa typ pliku"
839
840 #: fish/cmds.c:2857
841 msgid "detect the architecture of a binary file"
842 msgstr "wykrywa architekturę pliku binarnego"
843
844 #: fish/cmds.c:2858
845 msgid "return the size of the file in bytes"
846 msgstr "zwraca rozmiar pliku w bajtach"
847
848 #: fish/cmds.c:2859
849 msgid "fill a file with octets"
850 msgstr "wypełnia plik oktetami"
851
852 #: fish/cmds.c:2860
853 msgid "fill a file with a repeating pattern of bytes"
854 msgstr "wypełnia plik powtarzającym się wzorem bajtów"
855
856 #: fish/cmds.c:2861
857 msgid "find all files and directories"
858 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
859
860 #: fish/cmds.c:2862
861 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
862 msgstr ""
863 "znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem NUL"
864
865 #: fish/cmds.c:2863
866 msgid "find a filesystem by label"
867 msgstr "znajduje system plików według etykiety"
868
869 #: fish/cmds.c:2864
870 msgid "find a filesystem by UUID"
871 msgstr "znajduje system plików według UUID"
872
873 #: fish/cmds.c:2865
874 msgid "run the filesystem checker"
875 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
876
877 #: fish/cmds.c:2866
878 msgid "get the additional kernel options"
879 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
880
881 #: fish/cmds.c:2867
882 msgid "get the attach method"
883 msgstr "uzyskuje metodę podłączania"
884
885 #: fish/cmds.c:2868
886 msgid "get autosync mode"
887 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
888
889 #: fish/cmds.c:2869
890 msgid "get direct appliance mode flag"
891 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
892
893 #: fish/cmds.c:2870
894 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
895 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
896
897 #: fish/cmds.c:2871
898 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
899 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
900
901 #: fish/cmds.c:2872
902 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
903 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
904
905 #: fish/cmds.c:2873
906 msgid "get enable network flag"
907 msgstr "uzyskuje flagę włączenia sieci"
908
909 #: fish/cmds.c:2874
910 msgid "get the search path"
911 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
912
913 #: fish/cmds.c:2875
914 msgid "get process group flag"
915 msgstr "uzyskuje flagę grupy procesów"
916
917 #: fish/cmds.c:2876
918 msgid "get PID of qemu subprocess"
919 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
920
921 #: fish/cmds.c:2877
922 msgid "get the qemu binary"
923 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
924
925 #: fish/cmds.c:2878
926 msgid "get recovery process enabled flag"
927 msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
928
929 #: fish/cmds.c:2879
930 msgid "get SELinux enabled flag"
931 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
932
933 #: fish/cmds.c:2880
934 msgid "get number of virtual CPUs in appliance"
935 msgstr "uzyskuje liczbę wirtualnych procesorów w przyrządzie"
936
937 #: fish/cmds.c:2881
938 msgid "get the current state"
939 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
940
941 #: fish/cmds.c:2882
942 msgid "get command trace enabled flag"
943 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
944
945 #: fish/cmds.c:2883
946 msgid "get the current umask"
947 msgstr "uzyskuje bieżące \"umask\""
948
949 #: fish/cmds.c:2884
950 msgid "get verbose mode"
951 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
952
953 #: fish/cmds.c:2885
954 msgid "get SELinux security context"
955 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
956
957 #: fish/cmds.c:2886 fish/cmds.c:2946
958 msgid "get a single extended attribute"
959 msgstr "uzyskuje pojedynczy atrybut rozszerzony"
960
961 #: fish/cmds.c:2887 fish/cmds.c:2947
962 msgid "list extended attributes of a file or directory"
963 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
964
965 #: fish/cmds.c:2888
966 msgid "expand wildcards in command"
967 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
968
969 #: fish/cmds.c:2889
970 msgid "expand a wildcard path"
971 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
972
973 #: fish/cmds.c:2892
974 msgid "install GRUB 1"
975 msgstr "instaluje program GRUB 1"
976
977 #: fish/cmds.c:2893
978 msgid "return first 10 lines of a file"
979 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
980
981 #: fish/cmds.c:2894
982 msgid "return first N lines of a file"
983 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
984
985 #: fish/cmds.c:2895
986 msgid "dump a file in hexadecimal"
987 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
988
989 #: fish/cmds.c:2896
990 msgid "edit with a hex editor"
991 msgstr "modyfikuje za pomocą edytora szesnastkowego"
992
993 #: fish/cmds.c:2897
994 msgid "list the contents of a single file in an initrd"
995 msgstr "wyświetla listę zawartości pojedynczego pliku w initrd"
996
997 #: fish/cmds.c:2898
998 msgid "list files in an initrd"
999 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
1000
1001 #: fish/cmds.c:2899
1002 msgid "add an inotify watch"
1003 msgstr "dodaje obserwację inotify"
1004
1005 #: fish/cmds.c:2900
1006 msgid "close the inotify handle"
1007 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
1008
1009 #: fish/cmds.c:2901
1010 msgid "return list of watched files that had events"
1011 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
1012
1013 #: fish/cmds.c:2902
1014 msgid "create an inotify handle"
1015 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
1016
1017 #: fish/cmds.c:2903
1018 msgid "return list of inotify events"
1019 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
1020
1021 #: fish/cmds.c:2904
1022 msgid "remove an inotify watch"
1023 msgstr "usuwa obserwację inotify"
1024
1025 #: fish/cmds.c:2905
1026 msgid "get architecture of inspected operating system"
1027 msgstr "uzyskuje architekturę badanego systemu operacyjnego"
1028
1029 #: fish/cmds.c:2906
1030 msgid "get distro of inspected operating system"
1031 msgstr "uzyskuje dystrybucję badanego systemu operacyjnego"
1032
1033 #: fish/cmds.c:2907
1034 msgid "get drive letter mappings"
1035 msgstr "uzyskuje mapowanie liter do dysków"
1036
1037 #: fish/cmds.c:2908
1038 msgid "get filesystems associated with inspected operating system"
1039 msgstr "uzyskuje systemy plików powiązane z badanym systemem operacyjnym"
1040
1041 #: fish/cmds.c:2909
1042 msgid "get format of inspected operating system"
1043 msgstr "uzyskuje format badanego systemu operacyjnego"
1044
1045 #: fish/cmds.c:2910
1046 msgid "get hostname of the operating system"
1047 msgstr "uzyskuje nazwę komputera systemu operacyjnego"
1048
1049 #: fish/cmds.c:2911
1050 msgid "get the icon corresponding to this operating system"
1051 msgstr "uzyskuje ikonę odpowiednią dla tego systemu operacyjnego"
1052
1053 #: fish/cmds.c:2912
1054 msgid "get major version of inspected operating system"
1055 msgstr "uzyskuje główną wersję badanego systemu operacyjnego"
1056
1057 #: fish/cmds.c:2913
1058 msgid "get minor version of inspected operating system"
1059 msgstr "uzyskuje pomniejszą wersję badanego systemu operacyjnego"
1060
1061 #: fish/cmds.c:2914
1062 msgid "get mountpoints of inspected operating system"
1063 msgstr "uzyskuje punkty montowania badanego systemu operacyjnego"
1064
1065 #: fish/cmds.c:2915
1066 msgid "get package format used by the operating system"
1067 msgstr "uzyskuje typ formatu pakietów używanego przez system operacyjny"
1068
1069 #: fish/cmds.c:2916
1070 msgid "get package management tool used by the operating system"
1071 msgstr ""
1072 "uzyskuje narzędzie do zarządzania pakietami używane przez system operacyjny"
1073
1074 #: fish/cmds.c:2917
1075 msgid "get product name of inspected operating system"
1076 msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
1077
1078 #: fish/cmds.c:2918
1079 msgid "get product variant of inspected operating system"
1080 msgstr "uzyskuje wariant produktu badanego systemu operacyjnego"
1081
1082 #: fish/cmds.c:2919
1083 msgid "return list of operating systems found by last inspection"
1084 msgstr ""
1085 "zwraca listę systemów operacyjnych odnalezionych przez ostatnie badanie"
1086
1087 #: fish/cmds.c:2920
1088 msgid "get type of inspected operating system"
1089 msgstr "uzyskuje typ badanego systemu operacyjnego"
1090
1091 #: fish/cmds.c:2921
1092 msgid "get Windows CurrentControlSet of inspected operating system"
1093 msgstr ""
1094 "uzyskuje wartość CurrentControlSet badanego systemu operacyjnego Windows"
1095
1096 #: fish/cmds.c:2922
1097 msgid "get Windows systemroot of inspected operating system"
1098 msgstr "uzyskuje systemroot badanego systemu operacyjnego Windows"
1099
1100 #: fish/cmds.c:2923
1101 msgid "get live flag for install disk"
1102 msgstr "uzyskuje flagę live dla dysku instalacji"
1103
1104 #: fish/cmds.c:2924
1105 msgid "get multipart flag for install disk"
1106 msgstr "uzyskuje wieloczęściową flagę dla dysku instalacji"
1107
1108 #: fish/cmds.c:2925
1109 msgid "get netinst (network installer) flag for install disk"
1110 msgstr "uzyskuje flagę \"netinst\" (instalacji sieciowej) dla dysku instalacji"
1111
1112 #: fish/cmds.c:2926
1113 msgid "get list of applications installed in the operating system"
1114 msgstr "uzyskuje listę aplikacji zainstalowanych w systemie operacyjnym"
1115
1116 #: fish/cmds.c:2927
1117 msgid "inspect disk and return list of operating systems found"
1118 msgstr "bada dysk i zwraca listę odnalezionych systemów operacyjnych"
1119
1120 #: fish/cmds.c:2928
1121 msgid "test if block device"
1122 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem blokowym"
1123
1124 #: fish/cmds.c:2929
1125 msgid "is busy processing a command"
1126 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
1127
1128 #: fish/cmds.c:2930
1129 msgid "test if character device"
1130 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem znakowym"
1131
1132 #: fish/cmds.c:2931
1133 msgid "is in configuration state"
1134 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
1135
1136 #: fish/cmds.c:2932
1137 msgid "test if a directory"
1138 msgstr "testuje, czy jest katalogiem"
1139
1140 #: fish/cmds.c:2933
1141 msgid "test if FIFO (named pipe)"
1142 msgstr "testuje, czy jest FIFO (nazwanym potokiem)"
1143
1144 #: fish/cmds.c:2934
1145 msgid "test if a regular file"
1146 msgstr "testuje, czy jest zwykłym plikiem"
1147
1148 #: fish/cmds.c:2935
1149 msgid "is launching subprocess"
1150 msgstr "uruchamia podprocesy"
1151
1152 #: fish/cmds.c:2936
1153 msgid "test if device is a logical volume"
1154 msgstr "testuje, czy urządzenie jest woluminem logicznym"
1155
1156 #: fish/cmds.c:2937
1157 msgid "is ready to accept commands"
1158 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
1159
1160 #: fish/cmds.c:2938
1161 msgid "test if socket"
1162 msgstr "testuje, czy jest gniazdem"
1163
1164 #: fish/cmds.c:2939
1165 msgid "test if symbolic link"
1166 msgstr "testuje, czy jest dowiązaniem symbolicznym"
1167
1168 #: fish/cmds.c:2940
1169 msgid "test if a file contains all zero bytes"
1170 msgstr "testuje, czy plik zawiera same zerowe bajty"
1171
1172 #: fish/cmds.c:2941
1173 msgid "test if a device contains all zero bytes"
1174 msgstr "testuje, czy urządzenie zawiera same zerowe bajty"
1175
1176 #: fish/cmds.c:2942
1177 msgid "kill the qemu subprocess"
1178 msgstr "niszczy podproces QEMU"
1179
1180 #: fish/cmds.c:2943
1181 msgid "launch the qemu subprocess"
1182 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
1183
1184 #: fish/cmds.c:2944
1185 msgid "change working directory"
1186 msgstr "zmienia katalog roboczy"
1187
1188 #: fish/cmds.c:2948
1189 msgid "list 9p filesystems"
1190 msgstr "wyświetla listę systemów plików 9p"
1191
1192 #: fish/cmds.c:2949
1193 msgid "list the block devices"
1194 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
1195
1196 #: fish/cmds.c:2950
1197 msgid "list device mapper devices"
1198 msgstr "wyświetla listę urządzeń mapera urządzeń"
1199
1200 #: fish/cmds.c:2951
1201 msgid "list filesystems"
1202 msgstr "wyświetla listę systemów plików"
1203
1204 #: fish/cmds.c:2952
1205 msgid "list Linux md (RAID) devices"
1206 msgstr ""
1207
1208 #: fish/cmds.c:2953
1209 msgid "list the partitions"
1210 msgstr "wyświetla listę partycji"
1211
1212 #: fish/cmds.c:2954
1213 msgid "list the files in a directory (long format)"
1214 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
1215
1216 #: fish/cmds.c:2955 fish/cmds.c:2956
1217 msgid "create a hard link"
1218 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
1219
1220 #: fish/cmds.c:2957 fish/cmds.c:2958
1221 msgid "create a symbolic link"
1222 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
1223
1224 #: fish/cmds.c:2959 fish/cmds.c:3056
1225 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
1226 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
1227
1228 #: fish/cmds.c:2960
1229 msgid "list the files in a directory"
1230 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
1231
1232 #: fish/cmds.c:2961 fish/cmds.c:3086
1233 msgid "set extended attribute of a file or directory"
1234 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
1235
1236 #: fish/cmds.c:2962
1237 msgid "get file information for a symbolic link"
1238 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
1239
1240 #: fish/cmds.c:2963
1241 msgid "lstat on multiple files"
1242 msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
1243
1244 #: fish/cmds.c:2964
1245 msgid "add a key on a LUKS encrypted device"
1246 msgstr "dodaje klucz do zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
1247
1248 #: fish/cmds.c:2965
1249 msgid "close a LUKS device"
1250 msgstr "zamyka urządzenie LUKS"
1251
1252 #: fish/cmds.c:2966 fish/cmds.c:2967
1253 msgid "format a block device as a LUKS encrypted device"
1254 msgstr "formatuje urządzenie blokowe jako zaszyfrowane urządzenie LUKS"
1255
1256 #: fish/cmds.c:2968
1257 msgid "remove a key from a LUKS encrypted device"
1258 msgstr "usuwa klucz z zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
1259
1260 #: fish/cmds.c:2969
1261 msgid "open a LUKS-encrypted block device"
1262 msgstr "otwiera urządzenie blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS"
1263
1264 #: fish/cmds.c:2970
1265 msgid "open a LUKS-encrypted block device read-only"
1266 msgstr ""
1267 "otwiera urządzenia blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS w trybie tylko do "
1268 "odczytu"
1269
1270 #: fish/cmds.c:2971
1271 msgid "create an LVM logical volume"
1272 msgstr "tworzy wolumin logiczny LVM"
1273
1274 #: fish/cmds.c:2972
1275 msgid "get canonical name of an LV"
1276 msgstr "uzyskuje kanoniczną nazwę woluminu logicznego"
1277
1278 #: fish/cmds.c:2973
1279 msgid "clear LVM device filter"
1280 msgstr "czyści filtr urządzeń LVM"
1281
1282 #: fish/cmds.c:2974
1283 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
1284 msgstr ""
1285 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
1286
1287 #: fish/cmds.c:2975
1288 msgid "set LVM device filter"
1289 msgstr "ustawia filtr urządzeń LVM"
1290
1291 #: fish/cmds.c:2976
1292 msgid "remove an LVM logical volume"
1293 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
1294
1295 #: fish/cmds.c:2977
1296 msgid "rename an LVM logical volume"
1297 msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
1298
1299 #: fish/cmds.c:2978
1300 msgid "resize an LVM logical volume"
1301 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
1302
1303 #: fish/cmds.c:2979
1304 msgid "expand an LV to fill free space"
1305 msgstr "rozszerza wolumin logiczny, aby wypełnić wolne miejsce"
1306
1307 #: fish/cmds.c:2980 fish/cmds.c:2981
1308 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
1309 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
1310
1311 #: fish/cmds.c:2982
1312 msgid "get the UUID of a logical volume"
1313 msgstr "uzyskuje UUID woluminu logicznego"
1314
1315 #: fish/cmds.c:2983
1316 msgid "lgetxattr on multiple files"
1317 msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
1318
1319 #: fish/cmds.c:2984
1320 msgid "open the manual"
1321 msgstr "otwiera podręcznik"
1322
1323 #: fish/cmds.c:2985
1324 msgid "create a Linux md (RAID) device"
1325 msgstr ""
1326
1327 #: fish/cmds.c:2986
1328 #, fuzzy
1329 msgid "obtain metadata for an MD device"
1330 msgstr "odczytuje część urządzenia"
1331
1332 #: fish/cmds.c:2987
1333 msgid "stop a Linux md (RAID) device"
1334 msgstr ""
1335
1336 #: fish/cmds.c:2988
1337 msgid "create a directory"
1338 msgstr "tworzy katalog"
1339
1340 #: fish/cmds.c:2989
1341 msgid "create a directory with a particular mode"
1342 msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
1343
1344 #: fish/cmds.c:2990
1345 msgid "create a directory and parents"
1346 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
1347
1348 #: fish/cmds.c:2991
1349 msgid "create a temporary directory"
1350 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
1351
1352 #: fish/cmds.c:2992 fish/cmds.c:2993 fish/cmds.c:2994
1353 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
1354 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
1355
1356 #: fish/cmds.c:2995
1357 msgid "make ext2/3/4 external journal"
1358 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
1359
1360 #: fish/cmds.c:2996
1361 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
1362 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
1363
1364 #: fish/cmds.c:2997
1365 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
1366 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
1367
1368 #: fish/cmds.c:2998
1369 msgid "make FIFO (named pipe)"
1370 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
1371
1372 #: fish/cmds.c:2999 fish/cmds.c:3001
1373 msgid "make a filesystem"
1374 msgstr "tworzy system plików"
1375
1376 #: fish/cmds.c:3000
1377 msgid "make a filesystem with block size"
1378 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
1379
1380 #: fish/cmds.c:3002
1381 msgid "create a mountpoint"
1382 msgstr "tworzy punkt montowania"
1383
1384 #: fish/cmds.c:3003
1385 msgid "make block, character or FIFO devices"
1386 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
1387
1388 #: fish/cmds.c:3004
1389 msgid "make block device node"
1390 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
1391
1392 #: fish/cmds.c:3005
1393 msgid "make char device node"
1394 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
1395
1396 #: fish/cmds.c:3006
1397 msgid "create a swap partition"
1398 msgstr "tworzy partycję wymiany"
1399
1400 #: fish/cmds.c:3007
1401 msgid "create a swap partition with a label"
1402 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
1403
1404 #: fish/cmds.c:3008
1405 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
1406 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
1407
1408 #: fish/cmds.c:3009
1409 msgid "create a swap file"
1410 msgstr "tworzy plik wymiany"
1411
1412 #: fish/cmds.c:3010
1413 msgid "load a kernel module"
1414 msgstr "wczytuje moduł jądra"
1415
1416 #: fish/cmds.c:3011
1417 msgid "view a file"
1418 msgstr "wyświetla plik"
1419
1420 #: fish/cmds.c:3012
1421 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
1422 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
1423
1424 #: fish/cmds.c:3013
1425 msgid "mount 9p filesystem"
1426 msgstr "montuje system plików 9p"
1427
1428 #: fish/cmds.c:3014
1429 msgid "mount a file using the loop device"
1430 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
1431
1432 #: fish/cmds.c:3015
1433 msgid "mount a guest disk with mount options"
1434 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
1435
1436 #: fish/cmds.c:3016
1437 msgid "mount a guest disk, read-only"
1438 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
1439
1440 #: fish/cmds.c:3017
1441 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
1442 msgstr ""
1443 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
1444 "plików"
1445
1446 #: fish/cmds.c:3018
1447 msgid "show mountpoints"
1448 msgstr "wyświetla punkty montowania"
1449
1450 #: fish/cmds.c:3019
1451 msgid "show mounted filesystems"
1452 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
1453
1454 #: fish/cmds.c:3020
1455 msgid "move a file"
1456 msgstr "przenosi plik"
1457
1458 #: fish/cmds.c:3021
1459 msgid "probe NTFS volume"
1460 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
1461
1462 #: fish/cmds.c:3022 fish/cmds.c:3023
1463 msgid "resize an NTFS filesystem"
1464 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS"
1465
1466 #: fish/cmds.c:3024
1467 msgid "resize an NTFS filesystem (with size)"
1468 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS (za pomocą rozmiaru)"
1469
1470 #: fish/cmds.c:3025
1471 msgid "add a partition to the device"
1472 msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
1473
1474 #: fish/cmds.c:3026
1475 msgid "delete a partition"
1476 msgstr "usuwa partycję"
1477
1478 #: fish/cmds.c:3027
1479 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
1480 msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
1481
1482 #: fish/cmds.c:3028
1483 msgid "return true if a partition is bootable"
1484 msgstr "zwraca wartość \"true\", jeśli partycja jest startowa"
1485
1486 #: fish/cmds.c:3029
1487 msgid "get the MBR type byte (ID byte) from a partition"
1488 msgstr "uzyskuje bajt typu MBR (bajt identyfikatora) z partycji"
1489
1490 #: fish/cmds.c:3030
1491 msgid "get the partition table type"
1492 msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
1493
1494 #: fish/cmds.c:3031
1495 msgid "create an empty partition table"
1496 msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
1497
1498 #: fish/cmds.c:3032
1499 msgid "list partitions on a device"
1500 msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
1501
1502 #: fish/cmds.c:3033
1503 msgid "make a partition bootable"
1504 msgstr "zmienia partycję na startową"
1505
1506 #: fish/cmds.c:3034
1507 msgid "set the MBR type byte (ID byte) of a partition"
1508 msgstr "ustawia bajt typu MBR (bajt identyfikatora) partycji"
1509
1510 #: fish/cmds.c:3035
1511 msgid "set partition name"
1512 msgstr "ustawia nazwę partycji"
1513
1514 #: fish/cmds.c:3036
1515 msgid "convert partition name to device name"
1516 msgstr "konwertuje nazwę partycji na nazwę urządzenia"
1517
1518 #: fish/cmds.c:3037
1519 msgid "convert partition name to partition number"
1520 msgstr ""
1521
1522 #: fish/cmds.c:3038
1523 msgid "ping the guest daemon"
1524 msgstr "odpytuje demona gościa"
1525
1526 #: fish/cmds.c:3039
1527 msgid "read part of a file"
1528 msgstr "odczytuje część pliku"
1529
1530 #: fish/cmds.c:3040
1531 msgid "read part of a device"
1532 msgstr "odczytuje część urządzenia"
1533
1534 #: fish/cmds.c:3041
1535 msgid "create an LVM physical volume"
1536 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
1537
1538 #: fish/cmds.c:3042
1539 msgid "remove an LVM physical volume"
1540 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
1541
1542 #: fish/cmds.c:3043
1543 msgid "resize an LVM physical volume"
1544 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
1545
1546 #: fish/cmds.c:3044
1547 msgid "resize an LVM physical volume (with size)"
1548 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM (za pomocą rozmiaru)"
1549
1550 #: fish/cmds.c:3045 fish/cmds.c:3046
1551 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
1552 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
1553
1554 #: fish/cmds.c:3047
1555 msgid "get the UUID of a physical volume"
1556 msgstr "uzyskuje UUID woluminu fizycznego"
1557
1558 #: fish/cmds.c:3048
1559 msgid "write to part of a file"
1560 msgstr "zapisuje do części pliku"
1561
1562 #: fish/cmds.c:3049
1563 msgid "write to part of a device"
1564 msgstr "zapisuje do części urządzenia"
1565
1566 #: fish/cmds.c:3050
1567 msgid "read a file"
1568 msgstr "odczytuje plik"
1569
1570 #: fish/cmds.c:3051
1571 msgid "read file as lines"
1572 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
1573
1574 #: fish/cmds.c:3052
1575 msgid "read directories entries"
1576 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
1577
1578 #: fish/cmds.c:3053
1579 msgid "read the target of a symbolic link"
1580 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
1581
1582 #: fish/cmds.c:3054
1583 msgid "readlink on multiple files"
1584 msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
1585
1586 #: fish/cmds.c:3055
1587 msgid "canonicalized absolute pathname"
1588 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
1589
1590 #: fish/cmds.c:3057
1591 msgid "close and reopen libguestfs handle"
1592 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
1593
1594 #: fish/cmds.c:3058
1595 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem"
1596 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4"
1597
1598 #: fish/cmds.c:3059
1599 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem to the minimum size"
1600 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4 na minimalny"
1601
1602 #: fish/cmds.c:3060
1603 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem (with size)"
1604 msgstr ""
1605 "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4 (za pomocą rozmiaru)"
1606
1607 #: fish/cmds.c:3061
1608 msgid "remove a file"
1609 msgstr "usuwa plik"
1610
1611 #: fish/cmds.c:3062
1612 msgid "remove a file or directory recursively"
1613 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
1614
1615 #: fish/cmds.c:3063
1616 msgid "remove a directory"
1617 msgstr "usuwa katalog"
1618
1619 #: fish/cmds.c:3064
1620 msgid "remove a mountpoint"
1621 msgstr "usuwa punkt montowania"
1622
1623 #: fish/cmds.c:3065
1624 msgid "scrub (securely wipe) a device"
1625 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
1626
1627 #: fish/cmds.c:3066
1628 msgid "scrub (securely wipe) a file"
1629 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
1630
1631 #: fish/cmds.c:3067
1632 msgid "scrub (securely wipe) free space"
1633 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
1634
1635 #: fish/cmds.c:3068
1636 msgid "add options to kernel command line"
1637 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
1638
1639 #: fish/cmds.c:3069
1640 msgid "set the attach method"
1641 msgstr "ustawia metodę podłączania"
1642
1643 #: fish/cmds.c:3070
1644 msgid "set autosync mode"
1645 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
1646
1647 #: fish/cmds.c:3071
1648 msgid "enable or disable direct appliance mode"
1649 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
1650
1651 #: fish/cmds.c:3072
1652 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
1653 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
1654
1655 #: fish/cmds.c:3073
1656 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
1657 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
1658
1659 #: fish/cmds.c:3074
1660 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
1661 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
1662
1663 #: fish/cmds.c:3075
1664 msgid "set enable network flag"
1665 msgstr "ustawia flagę włączenia sieci"
1666
1667 #: fish/cmds.c:3076
1668 msgid "set the search path"
1669 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
1670
1671 #: fish/cmds.c:3077
1672 msgid "set process group flag"
1673 msgstr "ustawia flagę grupy procesów"
1674
1675 #: fish/cmds.c:3078
1676 msgid "set the qemu binary"
1677 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
1678
1679 #: fish/cmds.c:3079
1680 msgid "enable or disable the recovery process"
1681 msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
1682
1683 #: fish/cmds.c:3080
1684 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
1685 msgstr ""
1686 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
1687
1688 #: fish/cmds.c:3081
1689 msgid "set number of virtual CPUs in appliance"
1690 msgstr "ustawia liczbę wirtualnych procesorów w przyrządzie"
1691
1692 #: fish/cmds.c:3082
1693 msgid "enable or disable command traces"
1694 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
1695
1696 #: fish/cmds.c:3083
1697 msgid "set verbose mode"
1698 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
1699
1700 #: fish/cmds.c:3084
1701 msgid "set SELinux security context"
1702 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
1703
1704 #: fish/cmds.c:3085
1705 msgid "set an environment variable"
1706 msgstr "ustawia zmienną środowiskową"
1707
1708 #: fish/cmds.c:3087 fish/cmds.c:3088
1709 msgid "create partitions on a block device"
1710 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
1711
1712 #: fish/cmds.c:3089
1713 msgid "modify a single partition on a block device"
1714 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
1715
1716 #: fish/cmds.c:3090
1717 msgid "display the disk geometry from the partition table"
1718 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
1719
1720 #: fish/cmds.c:3091
1721 msgid "display the kernel geometry"
1722 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
1723
1724 #: fish/cmds.c:3092
1725 msgid "display the partition table"
1726 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
1727
1728 #: fish/cmds.c:3093
1729 msgid "run a command via the shell"
1730 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
1731
1732 #: fish/cmds.c:3094
1733 msgid "run a command via the shell returning lines"
1734 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
1735
1736 #: fish/cmds.c:3095
1737 msgid "sleep for some seconds"
1738 msgstr "usypia na kilka sekund"
1739
1740 #: fish/cmds.c:3096
1741 msgid "create a sparse disk image and add"
1742 msgstr "tworzy rzadki obraz dysku i dodaje go"
1743
1744 #: fish/cmds.c:3097
1745 msgid "get file information"
1746 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
1747
1748 #: fish/cmds.c:3098
1749 msgid "get file system statistics"
1750 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
1751
1752 #: fish/cmds.c:3099 fish/cmds.c:3100
1753 msgid "print the printable strings in a file"
1754 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
1755
1756 #: fish/cmds.c:3101
1757 msgid "list supported groups of commands"
1758 msgstr "wyświetla listę obsługiwanych grup poleceń"
1759
1760 #: fish/cmds.c:3102
1761 msgid "disable swap on device"
1762 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
1763
1764 #: fish/cmds.c:3103
1765 msgid "disable swap on file"
1766 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
1767
1768 #: fish/cmds.c:3104
1769 msgid "disable swap on labeled swap partition"
1770 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
1771
1772 #: fish/cmds.c:3105
1773 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
1774 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
1775
1776 #: fish/cmds.c:3106
1777 msgid "enable swap on device"
1778 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
1779
1780 #: fish/cmds.c:3107
1781 msgid "enable swap on file"
1782 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
1783
1784 #: fish/cmds.c:3108
1785 msgid "enable swap on labeled swap partition"
1786 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
1787
1788 #: fish/cmds.c:3109
1789 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
1790 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
1791
1792 #: fish/cmds.c:3110
1793 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
1794 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
1795
1796 #: fish/cmds.c:3111
1797 msgid "return last 10 lines of a file"
1798 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
1799
1800 #: fish/cmds.c:3112
1801 msgid "return last N lines of a file"
1802 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
1803
1804 #: fish/cmds.c:3113
1805 msgid "unpack tarfile to directory"
1806 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
1807
1808 #: fish/cmds.c:3114
1809 msgid "pack directory into tarfile"
1810 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
1811
1812 #: fish/cmds.c:3115 fish/cmds.c:3123
1813 msgid "unpack compressed tarball to directory"
1814 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
1815
1816 #: fish/cmds.c:3116 fish/cmds.c:3124
1817 msgid "pack directory into compressed tarball"
1818 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
1819
1820 #: fish/cmds.c:3117
1821 msgid "print elapsed time taken to run a command"
1822 msgstr "wyświetla czas wykonania polecenia"
1823
1824 #: fish/cmds.c:3118
1825 msgid "update file timestamps or create a new file"
1826 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
1827
1828 #: fish/cmds.c:3119
1829 msgid "truncate a file to zero size"
1830 msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
1831
1832 #: fish/cmds.c:3120
1833 msgid "truncate a file to a particular size"
1834 msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
1835
1836 #: fish/cmds.c:3121
1837 #, fuzzy
1838 msgid "adjust ext2/ext3/ext4 filesystem parameters"
1839 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
1840
1841 #: fish/cmds.c:3122
1842 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
1843 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
1844
1845 #: fish/cmds.c:3125
1846 msgid "set file mode creation mask (umask)"
1847 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
1848
1849 #: fish/cmds.c:3126
1850 msgid "unmount a filesystem"
1851 msgstr "odmontowuje system plików"
1852
1853 #: fish/cmds.c:3127
1854 msgid "unmount all filesystems"
1855 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
1856
1857 #: fish/cmds.c:3128
1858 msgid "unset an environment variable"
1859 msgstr "usuwa ustawienie zmiennej środowiskowej"
1860
1861 #: fish/cmds.c:3129
1862 msgid "upload a file from the local machine"
1863 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny"
1864
1865 #: fish/cmds.c:3130
1866 msgid "upload a file from the local machine with offset"
1867 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny z wyrównaniem"
1868
1869 #: fish/cmds.c:3131
1870 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
1871 msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
1872
1873 #: fish/cmds.c:3132
1874 msgid "get the library version number"
1875 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
1876
1877 #: fish/cmds.c:3133
1878 msgid "get the filesystem label"
1879 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików"
1880
1881 #: fish/cmds.c:3134
1882 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
1883 msgstr ""
1884 "uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
1885 "zamontowanemu urządzeniu"
1886
1887 #: fish/cmds.c:3135
1888 msgid "get the filesystem UUID"
1889 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików"
1890
1891 #: fish/cmds.c:3136
1892 msgid "activate or deactivate some volume groups"
1893 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
1894
1895 #: fish/cmds.c:3137
1896 msgid "activate or deactivate all volume groups"
1897 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
1898
1899 #: fish/cmds.c:3138
1900 msgid "create an LVM volume group"
1901 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
1902
1903 #: fish/cmds.c:3139
1904 msgid "get the LV UUIDs of all LVs in the volume group"
1905 msgstr "uzyskuje UUID wszystkich woluminów logicznych w grupie woluminów"
1906
1907 #: fish/cmds.c:3140
1908 msgid "get the PV UUIDs containing the volume group"
1909 msgstr "uzyskuje UUID woluminów fizycznych zawierających grupę woluminów"
1910
1911 #: fish/cmds.c:3141
1912 msgid "remove an LVM volume group"
1913 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
1914
1915 #: fish/cmds.c:3142
1916 msgid "rename an LVM volume group"
1917 msgstr "zmienia nazwę grupy woluminów LVM"
1918
1919 #: fish/cmds.c:3143 fish/cmds.c:3144
1920 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
1921 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
1922
1923 #: fish/cmds.c:3145
1924 msgid "rescan for LVM physical volumes, volume groups and logical volumes"
1925 msgstr ""
1926 "ponownie skanuje woluminy fizyczne, grupy woluminów i woluminy logiczne LVM"
1927
1928 #: fish/cmds.c:3146
1929 msgid "get the UUID of a volume group"
1930 msgstr "uzyskuje UUID grupy woluminów"
1931
1932 #: fish/cmds.c:3147
1933 msgid "count characters in a file"
1934 msgstr "liczy znaki w pliku"
1935
1936 #: fish/cmds.c:3148
1937 msgid "count lines in a file"
1938 msgstr "liczy wiersze w pliku"
1939
1940 #: fish/cmds.c:3149
1941 msgid "count words in a file"
1942 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
1943
1944 #: fish/cmds.c:3150
1945 msgid "create a new file"
1946 msgstr "tworzy nowy plik"
1947
1948 #: fish/cmds.c:3151
1949 msgid "append content to end of file"
1950 msgstr "dołącza zawartość do końca pliku"
1951
1952 #: fish/cmds.c:3152
1953 msgid "create a file"
1954 msgstr "tworzy plik"
1955
1956 #: fish/cmds.c:3155
1957 msgid "write zeroes to the device"
1958 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
1959
1960 #: fish/cmds.c:3156
1961 msgid "write zeroes to an entire device"
1962 msgstr "zapisuje zera na całym urządzeniu"
1963
1964 #: fish/cmds.c:3157
1965 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
1966 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
1967
1968 #: fish/cmds.c:3160
1969 msgid "determine file type inside a compressed file"
1970 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
1971
1972 #: fish/cmds.c:3163
1973 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
1974 msgstr ""
1975 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
1976 "pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc "
1977 "o poleceniu."
1978
1979 #: fish/cmds.c:3511 fish/cmds.c:3525 fish/cmds.c:3541 fish/cmds.c:3558
1980 #: fish/cmds.c:3575 fish/cmds.c:3593 fish/cmds.c:3612 fish/cmds.c:3628
1981 #: fish/cmds.c:3646 fish/cmds.c:3662 fish/cmds.c:3680 fish/cmds.c:3696
1982 #: fish/cmds.c:3713 fish/cmds.c:3728 fish/cmds.c:3746 fish/cmds.c:3761
1983 #: fish/cmds.c:3777 fish/cmds.c:3793 fish/cmds.c:3809 fish/cmds.c:3825
1984 #: fish/cmds.c:3841 fish/cmds.c:3859 fish/cmds.c:3892 fish/cmds.c:3908
1985 #: fish/cmds.c:3924 fish/cmds.c:3943 fish/cmds.c:3958 fish/cmds.c:3976
1986 #: fish/cmds.c:3991 fish/cmds.c:4009 fish/cmds.c:4024 fish/cmds.c:4042
1987 #: fish/cmds.c:4057 fish/cmds.c:4076 fish/cmds.c:4095 fish/cmds.c:4113
1988 #: fish/cmds.c:4133 fish/cmds.c:4152 fish/cmds.c:4172 fish/cmds.c:4192
1989 #: fish/cmds.c:4212 fish/cmds.c:4231 fish/cmds.c:4250 fish/cmds.c:4270
1990 #: fish/cmds.c:4290 fish/cmds.c:4310 fish/cmds.c:4325 fish/cmds.c:4341
1991 #: fish/cmds.c:4418 fish/cmds.c:4436 fish/cmds.c:4453 fish/cmds.c:4470
1992 #: fish/cmds.c:4559 fish/cmds.c:4579 fish/cmds.c:4599 fish/cmds.c:4619
1993 #: fish/cmds.c:4639 fish/cmds.c:4659 fish/cmds.c:4678 fish/cmds.c:4697
1994 #: fish/cmds.c:4716 fish/cmds.c:4731 fish/cmds.c:4750 fish/cmds.c:4770
1995 #: fish/cmds.c:4790 fish/cmds.c:4866 fish/cmds.c:4881 fish/cmds.c:4899
1996 #: fish/cmds.c:4932 fish/cmds.c:4951 fish/cmds.c:4967 fish/cmds.c:4983
1997 #: fish/cmds.c:5002 fish/cmds.c:5024 fish/cmds.c:5046 fish/cmds.c:5066
1998 #: fish/cmds.c:5083 fish/cmds.c:5100 fish/cmds.c:5117 fish/cmds.c:5134
1999 #: fish/cmds.c:5151 fish/cmds.c:5168 fish/cmds.c:5185 fish/cmds.c:5204
2000 #: fish/cmds.c:5227 fish/cmds.c:5263 fish/cmds.c:5280 fish/cmds.c:5303
2001 #: fish/cmds.c:5325 fish/cmds.c:5346 fish/cmds.c:5366 fish/cmds.c:5385
2002 #: fish/cmds.c:5405 fish/cmds.c:5423 fish/cmds.c:5441 fish/cmds.c:5455
2003 #: fish/cmds.c:5471 fish/cmds.c:5491 fish/cmds.c:5510 fish/cmds.c:5529
2004 #: fish/cmds.c:5548 fish/cmds.c:5567 fish/cmds.c:5587 fish/cmds.c:5627
2005 #: fish/cmds.c:5684 fish/cmds.c:5705 fish/cmds.c:5726 fish/cmds.c:5747
2006 #: fish/cmds.c:5765 fish/cmds.c:5787 fish/cmds.c:5825 fish/cmds.c:5847
2007 #: fish/cmds.c:5926 fish/cmds.c:5965 fish/cmds.c:5980 fish/cmds.c:5997
2008 #: fish/cmds.c:6011 fish/cmds.c:6027 fish/cmds.c:6049 fish/cmds.c:6071
2009 #: fish/cmds.c:6093 fish/cmds.c:6115 fish/cmds.c:6137 fish/cmds.c:6159
2010 #: fish/cmds.c:6179 fish/cmds.c:6196 fish/cmds.c:6213 fish/cmds.c:6232
2011 #: fish/cmds.c:6251 fish/cmds.c:6271 fish/cmds.c:6307 fish/cmds.c:6326
2012 #: fish/cmds.c:6345 fish/cmds.c:6362 fish/cmds.c:6380 fish/cmds.c:6403
2013 #: fish/cmds.c:6426 fish/cmds.c:6450 fish/cmds.c:6473 fish/cmds.c:6494
2014 #: fish/cmds.c:6517 fish/cmds.c:6540 fish/cmds.c:6560 fish/cmds.c:6582
2015 #: fish/cmds.c:6603 fish/cmds.c:6626 fish/cmds.c:6643 fish/cmds.c:6660
2016 #: fish/cmds.c:6678 fish/cmds.c:6696 fish/cmds.c:6717 fish/cmds.c:6735
2017 #: fish/cmds.c:6756 fish/cmds.c:6776 fish/cmds.c:6794 fish/cmds.c:6815
2018 #: fish/cmds.c:6838 fish/cmds.c:6861 fish/cmds.c:6883 fish/cmds.c:6916
2019 #: fish/cmds.c:6933 fish/cmds.c:6950 fish/cmds.c:6974 fish/cmds.c:6997
2020 #: fish/cmds.c:7020 fish/cmds.c:7042 fish/cmds.c:7059 fish/cmds.c:7081
2021 #: fish/cmds.c:7175 fish/cmds.c:7195 fish/cmds.c:7215 fish/cmds.c:7235
2022 #: fish/cmds.c:7253 fish/cmds.c:7274 fish/cmds.c:7310 fish/cmds.c:7327
2023 #: fish/cmds.c:7349 fish/cmds.c:7366 fish/cmds.c:7402 fish/cmds.c:7422
2024 #: fish/cmds.c:7442 fish/cmds.c:7462 fish/cmds.c:7484 fish/cmds.c:7501
2025 #: fish/cmds.c:7520 fish/cmds.c:7539 fish/cmds.c:7561 fish/cmds.c:7582
2026 #: fish/cmds.c:7603 fish/cmds.c:7624 fish/cmds.c:7647 fish/cmds.c:7688
2027 #: fish/cmds.c:7711 fish/cmds.c:7750 fish/cmds.c:7767 fish/cmds.c:7786
2028 #: fish/cmds.c:7807 fish/cmds.c:7830 fish/cmds.c:7852 fish/cmds.c:7870
2029 #: fish/cmds.c:7889 fish/cmds.c:7910 fish/cmds.c:7987 fish/cmds.c:8028
2030 #: fish/cmds.c:8107 fish/cmds.c:8183 fish/cmds.c:8220 fish/cmds.c:8243
2031 #: fish/cmds.c:8264 fish/cmds.c:8287 fish/cmds.c:8309 fish/cmds.c:8334
2032 #: fish/cmds.c:8377 fish/cmds.c:8418 fish/cmds.c:8439 fish/cmds.c:8457
2033 #: fish/cmds.c:8476 fish/cmds.c:8493 fish/cmds.c:8511 fish/cmds.c:8538
2034 #: fish/cmds.c:8562 fish/cmds.c:8586 fish/cmds.c:8610 fish/cmds.c:8634
2035 #: fish/cmds.c:8658 fish/cmds.c:8682 fish/cmds.c:8706 fish/cmds.c:8730
2036 #: fish/cmds.c:8754 fish/cmds.c:8778 fish/cmds.c:8802 fish/cmds.c:8825
2037 #: fish/cmds.c:8848 fish/cmds.c:8869 fish/cmds.c:8890 fish/cmds.c:8911
2038 #: fish/cmds.c:8931 fish/cmds.c:8954 fish/cmds.c:8992 fish/cmds.c:9009
2039 #: fish/cmds.c:9026 fish/cmds.c:9045 fish/cmds.c:9064 fish/cmds.c:9081
2040 #: fish/cmds.c:9098 fish/cmds.c:9115 fish/cmds.c:9132 fish/cmds.c:9151
2041 #: fish/cmds.c:9187 fish/cmds.c:9227 fish/cmds.c:9260 fish/cmds.c:9277
2042 #: fish/cmds.c:9294 fish/cmds.c:9310 fish/cmds.c:9325 fish/cmds.c:9346
2043 #: fish/cmds.c:9384 fish/cmds.c:9422 fish/cmds.c:9461 fish/cmds.c:9501
2044 #: fish/cmds.c:9542 fish/cmds.c:9583 fish/cmds.c:9621 fish/cmds.c:9638
2045 #: fish/cmds.c:9661 fish/cmds.c:9683 fish/cmds.c:9705 fish/cmds.c:9725
2046 #: fish/cmds.c:9745 fish/cmds.c:9781 fish/cmds.c:9853 fish/cmds.c:9893
2047 #: fish/cmds.c:9951 fish/cmds.c:9977 fish/cmds.c:10003 fish/cmds.c:10031
2048 #: fish/cmds.c:10090 fish/cmds.c:10111 fish/cmds.c:10156 fish/cmds.c:10176
2049 #: fish/cmds.c:10215 fish/cmds.c:10252 fish/cmds.c:10272 fish/cmds.c:10294
2050 #: fish/cmds.c:10351 fish/cmds.c:10371 fish/cmds.c:10393 fish/cmds.c:10415
2051 #: fish/cmds.c:10434 fish/cmds.c:10454 fish/cmds.c:10481 fish/cmds.c:10501
2052 #: fish/cmds.c:10521 fish/cmds.c:10541 fish/cmds.c:10561 fish/cmds.c:10583
2053 #: fish/cmds.c:10618 fish/cmds.c:10636 fish/cmds.c:10659 fish/cmds.c:10681
2054 #: fish/cmds.c:10696 fish/cmds.c:10713 fish/cmds.c:10750 fish/cmds.c:10789
2055 #: fish/cmds.c:10829 fish/cmds.c:10885 fish/cmds.c:10907 fish/cmds.c:10943
2056 #: fish/cmds.c:10958 fish/cmds.c:10978 fish/cmds.c:11018 fish/cmds.c:11041
2057 #: fish/cmds.c:11065 fish/cmds.c:11090 fish/cmds.c:11131 fish/cmds.c:11156
2058 #: fish/cmds.c:11194 fish/cmds.c:11225 fish/cmds.c:11256 fish/cmds.c:11284
2059 #: fish/cmds.c:11304 fish/cmds.c:11336 fish/cmds.c:11356 fish/cmds.c:11376
2060 #: fish/cmds.c:11393 fish/cmds.c:11411 fish/cmds.c:11436 fish/cmds.c:11459
2061 #: fish/cmds.c:11478 fish/cmds.c:11522 fish/cmds.c:11567 fish/cmds.c:11615
2062 #: fish/cmds.c:11656 fish/cmds.c:11675 fish/cmds.c:11695 fish/cmds.c:11715
2063 #: fish/cmds.c:11736 fish/cmds.c:11757 fish/cmds.c:11778 fish/cmds.c:11799
2064 #: fish/cmds.c:11820 fish/cmds.c:11842 fish/cmds.c:11880 fish/cmds.c:11931
2065 #: fish/cmds.c:11969 fish/cmds.c:12025 fish/cmds.c:12161 fish/cmds.c:12190
2066 #: fish/cmds.c:12217 fish/cmds.c:12234 fish/cmds.c:12255 fish/cmds.c:12272
2067 #: fish/cmds.c:12334 fish/cmds.c:12472 fish/cmds.c:12630 fish/cmds.c:13342
2068 #: fish/cmds.c:13361 fish/cmds.c:13381 fish/cmds.c:13398
2069 #, c-format
2070 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
2071 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
2072
2073 #: fish/cmds.c:3512 fish/cmds.c:3526 fish/cmds.c:3542 fish/cmds.c:3559
2074 #: fish/cmds.c:3576 fish/cmds.c:3594 fish/cmds.c:3613 fish/cmds.c:3629
2075 #: fish/cmds.c:3647 fish/cmds.c:3663 fish/cmds.c:3681 fish/cmds.c:3697
2076 #: fish/cmds.c:3714 fish/cmds.c:3729 fish/cmds.c:3747 fish/cmds.c:3762
2077 #: fish/cmds.c:3778 fish/cmds.c:3794 fish/cmds.c:3810 fish/cmds.c:3826
2078 #: fish/cmds.c:3842 fish/cmds.c:3860 fish/cmds.c:3893 fish/cmds.c:3909
2079 #: fish/cmds.c:3925 fish/cmds.c:3944 fish/cmds.c:3959 fish/cmds.c:3977
2080 #: fish/cmds.c:3992 fish/cmds.c:4010 fish/cmds.c:4025 fish/cmds.c:4043
2081 #: fish/cmds.c:4058 fish/cmds.c:4077 fish/cmds.c:4096 fish/cmds.c:4114
2082 #: fish/cmds.c:4134 fish/cmds.c:4153 fish/cmds.c:4173 fish/cmds.c:4193
2083 #: fish/cmds.c:4213 fish/cmds.c:4232 fish/cmds.c:4251 fish/cmds.c:4271
2084 #: fish/cmds.c:4291 fish/cmds.c:4311 fish/cmds.c:4326 fish/cmds.c:4342
2085 #: fish/cmds.c:4363 fish/cmds.c:4419 fish/cmds.c:4437 fish/cmds.c:4454
2086 #: fish/cmds.c:4471 fish/cmds.c:4492 fish/cmds.c:4560 fish/cmds.c:4580
2087 #: fish/cmds.c:4600 fish/cmds.c:4620 fish/cmds.c:4640 fish/cmds.c:4660
2088 #: fish/cmds.c:4679 fish/cmds.c:4698 fish/cmds.c:4717 fish/cmds.c:4732
2089 #: fish/cmds.c:4751 fish/cmds.c:4771 fish/cmds.c:4791 fish/cmds.c:4814
2090 #: fish/cmds.c:4867 fish/cmds.c:4882 fish/cmds.c:4900 fish/cmds.c:4933
2091 #: fish/cmds.c:4952 fish/cmds.c:4968 fish/cmds.c:4984 fish/cmds.c:5003
2092 #: fish/cmds.c:5025 fish/cmds.c:5047 fish/cmds.c:5067 fish/cmds.c:5084
2093 #: fish/cmds.c:5101 fish/cmds.c:5118 fish/cmds.c:5135 fish/cmds.c:5152
2094 #: fish/cmds.c:5169 fish/cmds.c:5186 fish/cmds.c:5205 fish/cmds.c:5228
2095 #: fish/cmds.c:5264 fish/cmds.c:5281 fish/cmds.c:5304 fish/cmds.c:5326
2096 #: fish/cmds.c:5347 fish/cmds.c:5367 fish/cmds.c:5386 fish/cmds.c:5406
2097 #: fish/cmds.c:5424 fish/cmds.c:5442 fish/cmds.c:5456 fish/cmds.c:5472
2098 #: fish/cmds.c:5492 fish/cmds.c:5511 fish/cmds.c:5530 fish/cmds.c:5549
2099 #: fish/cmds.c:5568 fish/cmds.c:5588 fish/cmds.c:5628 fish/cmds.c:5685
2100 #: fish/cmds.c:5706 fish/cmds.c:5727 fish/cmds.c:5748 fish/cmds.c:5766
2101 #: fish/cmds.c:5788 fish/cmds.c:5826 fish/cmds.c:5848 fish/cmds.c:5927
2102 #: fish/cmds.c:5966 fish/cmds.c:5981 fish/cmds.c:5998 fish/cmds.c:6012
2103 #: fish/cmds.c:6028 fish/cmds.c:6050 fish/cmds.c:6072 fish/cmds.c:6094
2104 #: fish/cmds.c:6116 fish/cmds.c:6138 fish/cmds.c:6160 fish/cmds.c:6180
2105 #: fish/cmds.c:6197 fish/cmds.c:6214 fish/cmds.c:6233 fish/cmds.c:6252
2106 #: fish/cmds.c:6272 fish/cmds.c:6308 fish/cmds.c:6327 fish/cmds.c:6346
2107 #: fish/cmds.c:6363 fish/cmds.c:6381 fish/cmds.c:6404 fish/cmds.c:6427
2108 #: fish/cmds.c:6451 fish/cmds.c:6474 fish/cmds.c:6495 fish/cmds.c:6518
2109 #: fish/cmds.c:6541 fish/cmds.c:6561 fish/cmds.c:6583 fish/cmds.c:6604
2110 #: fish/cmds.c:6627 fish/cmds.c:6644 fish/cmds.c:6661 fish/cmds.c:6679
2111 #: fish/cmds.c:6697 fish/cmds.c:6718 fish/cmds.c:6736 fish/cmds.c:6757
2112 #: fish/cmds.c:6777 fish/cmds.c:6795 fish/cmds.c:6816 fish/cmds.c:6839
2113 #: fish/cmds.c:6862 fish/cmds.c:6884 fish/cmds.c:6917 fish/cmds.c:6934
2114 #: fish/cmds.c:6951 fish/cmds.c:6975 fish/cmds.c:6998 fish/cmds.c:7021
2115 #: fish/cmds.c:7043 fish/cmds.c:7060 fish/cmds.c:7082 fish/cmds.c:7176
2116 #: fish/cmds.c:7196 fish/cmds.c:7216 fish/cmds.c:7236 fish/cmds.c:7254
2117 #: fish/cmds.c:7275 fish/cmds.c:7311 fish/cmds.c:7328 fish/cmds.c:7350
2118 #: fish/cmds.c:7367 fish/cmds.c:7403 fish/cmds.c:7423 fish/cmds.c:7443
2119 #: fish/cmds.c:7463 fish/cmds.c:7485 fish/cmds.c:7502 fish/cmds.c:7521
2120 #: fish/cmds.c:7540 fish/cmds.c:7562 fish/cmds.c:7583 fish/cmds.c:7604
2121 #: fish/cmds.c:7625 fish/cmds.c:7648 fish/cmds.c:7689 fish/cmds.c:7712
2122 #: fish/cmds.c:7751 fish/cmds.c:7768 fish/cmds.c:7787 fish/cmds.c:7808
2123 #: fish/cmds.c:7831 fish/cmds.c:7853 fish/cmds.c:7871 fish/cmds.c:7890
2124 #: fish/cmds.c:7911 fish/cmds.c:7988 fish/cmds.c:8029 fish/cmds.c:8108
2125 #: fish/cmds.c:8184 fish/cmds.c:8221 fish/cmds.c:8244 fish/cmds.c:8265
2126 #: fish/cmds.c:8288 fish/cmds.c:8310 fish/cmds.c:8335 fish/cmds.c:8378
2127 #: fish/cmds.c:8419 fish/cmds.c:8440 fish/cmds.c:8458 fish/cmds.c:8477
2128 #: fish/cmds.c:8494 fish/cmds.c:8512 fish/cmds.c:8539 fish/cmds.c:8563
2129 #: fish/cmds.c:8587 fish/cmds.c:8611 fish/cmds.c:8635 fish/cmds.c:8659
2130 #: fish/cmds.c:8683 fish/cmds.c:8707 fish/cmds.c:8731 fish/cmds.c:8755
2131 #: fish/cmds.c:8779 fish/cmds.c:8803 fish/cmds.c:8826 fish/cmds.c:8849
2132 #: fish/cmds.c:8870 fish/cmds.c:8891 fish/cmds.c:8912 fish/cmds.c:8932
2133 #: fish/cmds.c:8955 fish/cmds.c:8993 fish/cmds.c:9010 fish/cmds.c:9027
2134 #: fish/cmds.c:9046 fish/cmds.c:9065 fish/cmds.c:9082 fish/cmds.c:9099
2135 #: fish/cmds.c:9116 fish/cmds.c:9133 fish/cmds.c:9152 fish/cmds.c:9188
2136 #: fish/cmds.c:9228 fish/cmds.c:9261 fish/cmds.c:9278 fish/cmds.c:9295
2137 #: fish/cmds.c:9311 fish/cmds.c:9326 fish/cmds.c:9347 fish/cmds.c:9385
2138 #: fish/cmds.c:9423 fish/cmds.c:9462 fish/cmds.c:9502 fish/cmds.c:9543
2139 #: fish/cmds.c:9584 fish/cmds.c:9622 fish/cmds.c:9639 fish/cmds.c:9662
2140 #: fish/cmds.c:9684 fish/cmds.c:9706 fish/cmds.c:9726 fish/cmds.c:9746
2141 #: fish/cmds.c:9782 fish/cmds.c:9854 fish/cmds.c:9894 fish/cmds.c:9952
2142 #: fish/cmds.c:9978 fish/cmds.c:10004 fish/cmds.c:10032 fish/cmds.c:10091
2143 #: fish/cmds.c:10112 fish/cmds.c:10157 fish/cmds.c:10177 fish/cmds.c:10216
2144 #: fish/cmds.c:10253 fish/cmds.c:10273 fish/cmds.c:10295 fish/cmds.c:10352
2145 #: fish/cmds.c:10372 fish/cmds.c:10394 fish/cmds.c:10416 fish/cmds.c:10435
2146 #: fish/cmds.c:10455 fish/cmds.c:10482 fish/cmds.c:10502 fish/cmds.c:10522
2147 #: fish/cmds.c:10542 fish/cmds.c:10562 fish/cmds.c:10584 fish/cmds.c:10619
2148 #: fish/cmds.c:10637 fish/cmds.c:10660 fish/cmds.c:10682 fish/cmds.c:10697
2149 #: fish/cmds.c:10714 fish/cmds.c:10751 fish/cmds.c:10790 fish/cmds.c:10830
2150 #: fish/cmds.c:10886 fish/cmds.c:10908 fish/cmds.c:10944 fish/cmds.c:10959
2151 #: fish/cmds.c:10979 fish/cmds.c:11019 fish/cmds.c:11042 fish/cmds.c:11066
2152 #: fish/cmds.c:11091 fish/cmds.c:11132 fish/cmds.c:11157 fish/cmds.c:11195
2153 #: fish/cmds.c:11226 fish/cmds.c:11257 fish/cmds.c:11285 fish/cmds.c:11305
2154 #: fish/cmds.c:11337 fish/cmds.c:11357 fish/cmds.c:11377 fish/cmds.c:11394
2155 #: fish/cmds.c:11412 fish/cmds.c:11437 fish/cmds.c:11460 fish/cmds.c:11479
2156 #: fish/cmds.c:11523 fish/cmds.c:11568 fish/cmds.c:11616 fish/cmds.c:11657
2157 #: fish/cmds.c:11676 fish/cmds.c:11696 fish/cmds.c:11716 fish/cmds.c:11737
2158 #: fish/cmds.c:11758 fish/cmds.c:11779 fish/cmds.c:11800 fish/cmds.c:11821
2159 #: fish/cmds.c:11843 fish/cmds.c:11881 fish/cmds.c:11932 fish/cmds.c:11970
2160 #: fish/cmds.c:12026 fish/cmds.c:12049 fish/cmds.c:12162 fish/cmds.c:12191
2161 #: fish/cmds.c:12218 fish/cmds.c:12235 fish/cmds.c:12256 fish/cmds.c:12273
2162 #: fish/cmds.c:12295 fish/cmds.c:12335 fish/cmds.c:12356 fish/cmds.c:12416
2163 #: fish/cmds.c:12473 fish/cmds.c:12499 fish/cmds.c:12568 fish/cmds.c:12631
2164 #: fish/cmds.c:12653 fish/cmds.c:12744 fish/cmds.c:12837 fish/cmds.c:12930
2165 #: fish/cmds.c:13024 fish/cmds.c:13221 fish/cmds.c:13343 fish/cmds.c:13362
2166 #: fish/cmds.c:13382 fish/cmds.c:13399
2167 #, c-format
2168 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
2169 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
2170
2171 #: fish/cmds.c:3870 fish/cmds.c:4910 fish/cmds.c:5240 fish/cmds.c:5598
2172 #: fish/cmds.c:5638 fish/cmds.c:5657 fish/cmds.c:5800 fish/cmds.c:5859
2173 #: fish/cmds.c:5878 fish/cmds.c:5897 fish/cmds.c:5940 fish/cmds.c:6283
2174 #: fish/cmds.c:6894 fish/cmds.c:7093 fish/cmds.c:7112 fish/cmds.c:7131
2175 #: fish/cmds.c:7150 fish/cmds.c:7286 fish/cmds.c:7377 fish/cmds.c:7658
2176 #: fish/cmds.c:7722 fish/cmds.c:7921 fish/cmds.c:7940 fish/cmds.c:7959
2177 #: fish/cmds.c:7998 fish/cmds.c:8039 fish/cmds.c:8058 fish/cmds.c:8077
2178 #: fish/cmds.c:8118 fish/cmds.c:8137 fish/cmds.c:8156 fish/cmds.c:8194
2179 #: fish/cmds.c:8347 fish/cmds.c:8390 fish/cmds.c:8967 fish/cmds.c:9162
2180 #: fish/cmds.c:9200 fish/cmds.c:9238 fish/cmds.c:9358 fish/cmds.c:9395
2181 #: fish/cmds.c:9433 fish/cmds.c:9472 fish/cmds.c:9513 fish/cmds.c:9554
2182 #: fish/cmds.c:9595 fish/cmds.c:9758 fish/cmds.c:9794 fish/cmds.c:9807
2183 #: fish/cmds.c:9820 fish/cmds.c:9833 fish/cmds.c:9866 fish/cmds.c:9904
2184 #: fish/cmds.c:9923 fish/cmds.c:10044 fish/cmds.c:10063 fish/cmds.c:10124
2185 #: fish/cmds.c:10137 fish/cmds.c:10188 fish/cmds.c:10227 fish/cmds.c:10305
2186 #: fish/cmds.c:10324 fish/cmds.c:10598 fish/cmds.c:10725 fish/cmds.c:10762
2187 #: fish/cmds.c:10801 fish/cmds.c:10841 fish/cmds.c:10860 fish/cmds.c:10919
2188 #: fish/cmds.c:10992 fish/cmds.c:11102 fish/cmds.c:11172 fish/cmds.c:11206
2189 #: fish/cmds.c:11237 fish/cmds.c:11268 fish/cmds.c:11317 fish/cmds.c:11494
2190 #: fish/cmds.c:11538 fish/cmds.c:11587 fish/cmds.c:11631 fish/cmds.c:11857
2191 #: fish/cmds.c:11895 fish/cmds.c:11908 fish/cmds.c:11946 fish/cmds.c:11981
2192 #: fish/cmds.c:12000 fish/cmds.c:12067 fish/cmds.c:12095 fish/cmds.c:12118
2193 #: fish/cmds.c:12373 fish/cmds.c:12434 fish/cmds.c:12520 fish/cmds.c:12588
2194 #: fish/cmds.c:12671 fish/cmds.c:12688 fish/cmds.c:12705 fish/cmds.c:12763
2195 #: fish/cmds.c:12780 fish/cmds.c:12797 fish/cmds.c:12856 fish/cmds.c:12873
2196 #: fish/cmds.c:12890 fish/cmds.c:12950 fish/cmds.c:12967 fish/cmds.c:12984
2197 #: fish/cmds.c:13046 fish/cmds.c:13069 fish/cmds.c:13097 fish/cmds.c:13114
2198 #: fish/cmds.c:13137 fish/cmds.c:13165 fish/cmds.c:13182 fish/cmds.c:13240
2199 #: fish/cmds.c:13257 fish/cmds.c:13280 fish/cmds.c:13303
2200 #, c-format
2201 msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
2202 msgstr "%s: %s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
2203
2204 #: fish/cmds.c:3876 fish/cmds.c:4916 fish/cmds.c:5246 fish/cmds.c:5604
2205 #: fish/cmds.c:5644 fish/cmds.c:5663 fish/cmds.c:5806 fish/cmds.c:5865
2206 #: fish/cmds.c:5884 fish/cmds.c:5903 fish/cmds.c:5946 fish/cmds.c:6289
2207 #: fish/cmds.c:6900 fish/cmds.c:7099 fish/cmds.c:7118 fish/cmds.c:7137
2208 #: fish/cmds.c:7156 fish/cmds.c:7292 fish/cmds.c:7383 fish/cmds.c:7664
2209 #: fish/cmds.c:7728 fish/cmds.c:7927 fish/cmds.c:7946 fish/cmds.c:7965
2210 #: fish/cmds.c:8004 fish/cmds.c:8045 fish/cmds.c:8064 fish/cmds.c:8083
2211 #: fish/cmds.c:8124 fish/cmds.c:8143 fish/cmds.c:8162 fish/cmds.c:8200
2212 #: fish/cmds.c:8353 fish/cmds.c:8396 fish/cmds.c:8973 fish/cmds.c:9168
2213 #: fish/cmds.c:9206 fish/cmds.c:9244 fish/cmds.c:9364 fish/cmds.c:9401
2214 #: fish/cmds.c:9439 fish/cmds.c:9478 fish/cmds.c:9519 fish/cmds.c:9560
2215 #: fish/cmds.c:9601 fish/cmds.c:9872 fish/cmds.c:9910 fish/cmds.c:9929
2216 #: fish/cmds.c:10050 fish/cmds.c:10194 fish/cmds.c:10233 fish/cmds.c:10311
2217 #: fish/cmds.c:10330 fish/cmds.c:10731 fish/cmds.c:10768 fish/cmds.c:10807
2218 #: fish/cmds.c:10847 fish/cmds.c:10866 fish/cmds.c:10925 fish/cmds.c:10998
2219 #: fish/cmds.c:11108 fish/cmds.c:11500 fish/cmds.c:11544 fish/cmds.c:11593
2220 #: fish/cmds.c:11637 fish/cmds.c:11987 fish/cmds.c:12073 fish/cmds.c:12101
2221 #: fish/cmds.c:12124 fish/cmds.c:12526 fish/cmds.c:12594 fish/cmds.c:13052
2222 #: fish/cmds.c:13075 fish/cmds.c:13120 fish/cmds.c:13143 fish/cmds.c:13263
2223 #: fish/cmds.c:13286
2224 #, c-format
2225 msgid "%s: %s: integer out of range\n"
2226 msgstr "%s: %s: liczba całkowita spoza zakresu\n"
2227
2228 #: fish/cmds.c:4362 fish/cmds.c:4491 fish/cmds.c:4813 fish/cmds.c:12048
2229 #: fish/cmds.c:12294 fish/cmds.c:12355 fish/cmds.c:12415 fish/cmds.c:12498
2230 #: fish/cmds.c:12567 fish/cmds.c:12652 fish/cmds.c:12743 fish/cmds.c:12836
2231 #: fish/cmds.c:12929 fish/cmds.c:13023 fish/cmds.c:13220
2232 #, c-format
2233 msgid "%s should have %d-%d parameter(s)\n"
2234 msgstr "%s powinno posiadać %d-%d parametry\n"
2235
2236 #: fish/cmds.c:4393 fish/cmds.c:4532 fish/cmds.c:4834 fish/cmds.c:12134
2237 #: fish/cmds.c:12311 fish/cmds.c:12388 fish/cmds.c:12444 fish/cmds.c:12536
2238 #: fish/cmds.c:12604 fish/cmds.c:12715 fish/cmds.c:12807 fish/cmds.c:12900
2239 #: fish/cmds.c:12994 fish/cmds.c:13192 fish/cmds.c:13318
2240 #, c-format
2241 msgid "%s: unknown optional argument \"%s\"\n"
2242 msgstr "%s: nieznany opcjonalny parametr \"%s\"\n"
2243
2244 #: fish/cmds.c:4399 fish/cmds.c:4538 fish/cmds.c:4840 fish/cmds.c:12140
2245 #: fish/cmds.c:12317 fish/cmds.c:12394 fish/cmds.c:12450 fish/cmds.c:12542
2246 #: fish/cmds.c:12610 fish/cmds.c:12721 fish/cmds.c:12813 fish/cmds.c:12906
2247 #: fish/cmds.c:13000 fish/cmds.c:13198 fish/cmds.c:13324
2248 #, c-format
2249 msgid "%s: optional argument \"%s\" given twice\n"
2250 msgstr "%s: opcjonalny parametr \"%s\" został podany dwa razy\n"
2251
2252 #: fish/cmds.c:13419
2253 #, c-format
2254 msgid "%s: unknown command\n"
2255 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
2256
2257 #: fish/config.c:74 fish/config.c:113
2258 #, c-format
2259 msgid "%s: %s: line %d: error parsing configuration file: %s\n"
2260 msgstr "%s: %s: wiersz %d: błąd podczas przetwarzania pliku konfiguracji: %s\n"
2261
2262 #: fish/copy.c:46
2263 #, c-format
2264 msgid ""
2265 "use 'copy-in <local> [<local>...] <remotedir>' to copy files into the image\n"
2266 msgstr ""
2267 "należy użyć \"copy-in <lokalny> [<lokalny>...] <zdalny_katalog>\", aby "
2268 "skopiować pliki do obrazu\n"
2269
2270 #: fish/copy.c:67
2271 #, c-format
2272 msgid "copy-in: target '%s' is not a directory\n"
2273 msgstr "copy-in: cel \"%s\" nie jest katalogiem\n"
2274
2275 #: fish/copy.c:164
2276 #, c-format
2277 msgid "error: argument is zero length or longer than maximum permitted\n"
2278 msgstr ""
2279 "błąd: parametr jest zerowej długości lub dłuższy niż dozwolone maksimum\n"
2280
2281 #: fish/copy.c:209
2282 #, c-format
2283 msgid ""
2284 "use 'copy-out <remote> [<remote>...] <localdir>' to copy files out of the "
2285 "image\n"
2286 msgstr ""
2287 "należy użyć \"copy-out <zdalny> [<zdalny>...] <lokalny_katalog>\", aby "
2288 "skopiować pliki z obrazu\n"
2289
2290 #: fish/copy.c:220
2291 #, c-format
2292 msgid "copy-out: target '%s' is not a directory\n"
2293 msgstr "copy-out: element docelowy \"%s\" nie jest katalogiem\n"
2294
2295 #: fish/copy.c:265
2296 #, c-format
2297 msgid "copy-out: '%s' is not a file or directory\n"
2298 msgstr "copy-out: \"%s\" nie jest plikiem lub katalogiem\n"
2299
2300 #: fish/display.c:42
2301 #, c-format
2302 msgid "display filename\n"
2303 msgstr "wyświetla nazwę pliku\n"
2304
2305 #: fish/edit.c:45
2306 #, c-format
2307 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
2308 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby zmodyfikować plik\n"
2309
2310 #: fish/fish.c:105
2311 #, c-format
2312 msgid ""
2313 "%s: guest filesystem shell\n"
2314 "%s lets you edit virtual machine filesystems\n"
2315 "Copyright (C) 2009-2011 Red Hat Inc.\n"
2316 "Usage:\n"
2317 "  %s [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
2318 "Options:\n"
2319 "  -h|--cmd-help        List available commands\n"
2320 "  -h|--cmd-help cmd    Display detailed help on 'cmd'\n"
2321 "  -a|--add image       Add image\n"
2322 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2323 "  --csh                Make --listen csh-compatible\n"
2324 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2325 "  -D|--no-dest-paths   Don't tab-complete paths from guest fs\n"
2326 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
2327 "  -f|--file file       Read commands from file\n"
2328 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2329 "  -i|--inspector       Automatically mount filesystems\n"
2330 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
2331 "  --listen             Listen for remote commands\n"
2332 "  --live               Connect to a live virtual machine\n"
2333 "  -m|--mount dev[:mnt[:opts]] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
2334 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
2335 "  -N|--new type        Create prepared disk (test1.img, ...)\n"
2336 "  --progress-bars      Enable progress bars even when not interactive\n"
2337 "  --no-progress-bars   Disable progress bars\n"
2338 "  --remote[=pid]       Send commands to remote %s\n"
2339 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
2340 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
2341 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2342 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2343 "  -w|--rw              Mount read-write\n"
2344 "  -x                   Echo each command before executing it\n"
2345 "\n"
2346 "To examine a disk image, ISO, hard disk, filesystem etc:\n"
2347 "  %s [--ro|--rw] -i -a /path/to/disk.img\n"
2348 "or\n"
2349 "  %s [--ro|--rw] -i -d name-of-libvirt-domain\n"
2350 "\n"
2351 "--ro recommended to avoid any writes to the disk image.  If -i option fails\n"
2352 "run again without -i and use 'run' + 'list-filesystems' + 'mount' cmds.\n"
2353 "\n"
2354 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
2355 msgstr ""
2356 "%s: powłoka systemu plików gościa\n"
2357 "%s umożliwia modyfikowanie systemów plików maszyn wirtualnych\n"
2358 "Copyright (C) 2009-2011 Red Hat Inc.\n"
2359 "Użycie:\n"
2360 "  %s [--opcje] polecenie [: polecenie : polecenie...]\n"
2361 "Opcje:\n"
2362 "  -h|--cmd-help        Wyświetla listę dostępnych poleceń\n"
2363 "  -h|--cmd-help polecenie Wyświetla szczegółową pomoc o \"poleceniu\"\n"
2364 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
2365 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt dla opcji -d\n"
2366 "  --csh                Sprawia, że --listen jest zgodne z formatem csh\n"
2367 "  -d|--domain gość     Dodaje dyski z gościa biblioteki libvirt\n"
2368 "  -D|--no-dest-paths   Bez uzupełniania ścieżek z systemu plików gościa\n"
2369 "                       tabulacją\n"
2370 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
2371 "  -f|--file plik       Odczytuje polecenia z pliku\n"
2372 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
2373 "  -i|--inspector       Automatycznie montuje systemy plików\n"
2374 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
2375 "  --listen             Nasłuchuje zdalnych poleceń\n"
2376 "  --live               Łączy z maszyną wirtualną live\n"
2377 "  -m|--mount dev[:mnt[:opcje]] Montuje urządzenie w mnt (jeśli pominięto,\n"
2378 "                       to w /)\n"
2379 "  -n|--no-sync         Bez automatycznego synchronizowania\n"
2380 "  -N|--new typ         Tworzy przygotowany dysk (test1.img, ...)\n"
2381 "  --progress-bars      Włącza paski postępu nawet, jeśli nie jest w trybie\n"
2382 "                       interaktywnym\n"
2383 "  --no-progress-bars   Wyłącza paski postępu\n"
2384 "  --remote[=pid]       Wysyła polecenia do zdalnego %s\n"
2385 "  -r|--ro              Montuje tylko do odczytu\n"
2386 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
2387 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
2388 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2389 "  -w|--rw              Montuje do odczytu i zapisu\n"
2390 "  -x                   Powtarza każde polecenie przed jego wykonaniem\n"
2391 "\n"
2392 "Aby sprawdzić obraz dysku, plik ISO, dysk twardy, system plików itd.:\n"
2393 "  %s [--ro|--rw] -i -a /ścieżka/do/dysku.img\n"
2394 "lub\n"
2395 "  %s [--ro|--rw] -i -d nazwa-domeny-biblioteki-libvirt\n"
2396 "\n"
2397 "Opcja --ro jest zalecana, aby uniknąć zapisu do obrazu dysku. Jeśli opcja\n"
2398 "-i się nie powiedzie, to należy wykonać ponownie bez niej i użyć poleceń\n"
2399 "\"run\" + \"list-filesystems\" + \"mount\".\n"
2400 "\n"
2401 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
2402
2403 #: fish/fish.c:246
2404 #, c-format
2405 msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
2406 msgstr "%s: --listen=PID: PID nie był liczbą: %s\n"
2407
2408 #: fish/fish.c:253
2409 #, c-format
2410 msgid ""
2411 "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
2412 msgstr ""
2413 "%s: zdalnie: $GUESTFISH_PID musi być ustawiony na PID zdalnego procesu\n"
2414
2415 #: fish/fish.c:303
2416 #, c-format
2417 msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
2418 msgstr "%s: można podać tylko jeden parametr -f\n"
2419
2420 #: fish/fish.c:476
2421 #, c-format
2422 msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
2423 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --remote w tym samym czasie\n"
2424
2425 #: fish/fish.c:484
2426 #, c-format
2427 msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
2428 msgstr "%s: dodatkowe parametry wiersza poleceń za pomocą flagi --listen\n"
2429
2430 #: fish/fish.c:490
2431 #, c-format
2432 msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
2433 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
2434
2435 #: fish/fish.c:642
2436 #, c-format
2437 msgid ""
2438 "\n"
2439 "Welcome to guestfish, the libguestfs filesystem interactive shell for\n"
2440 "editing virtual machine filesystems.\n"
2441 "\n"
2442 "Type: 'help' for help on commands\n"
2443 "      'man' to read the manual\n"
2444 "      'quit' to quit the shell\n"
2445 "\n"
2446 msgstr ""
2447 "\n"
2448 "Witaj w guestfish, interaktywnej powłoce systemów plików biblioteki\n"
2449 "libguestfs do modyfikowania systemów plików maszyn wirtualnych.\n"
2450 "\n"
2451 "Proszę podać: \"help\", aby uzyskać pomoc o poleceniach\n"
2452 "              \"man\", aby wyświetlić podręcznik\n"
2453 "              \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
2454 "\n"
2455
2456 #: fish/fish.c:793 fish/fish.c:809
2457 #, c-format
2458 msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
2459 msgstr "%s: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
2460
2461 #: fish/fish.c:803
2462 #, c-format
2463 msgid "%s: unterminated single quote\n"
2464 msgstr "%s: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
2465
2466 #: fish/fish.c:833
2467 #, c-format
2468 msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
2469 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
2470
2471 #: fish/fish.c:850
2472 #, c-format
2473 msgid "%s: too many arguments\n"
2474 msgstr "%s: za dużo parametrów\n"
2475
2476 #: fish/fish.c:925
2477 #, c-format
2478 msgid "%s: invalid escape sequence in string (starting at offset %d)\n"
2479 msgstr ""
2480 "%s: nieprawidłowa sekwencja sterująca w ciągu (zaczyna się od offsetu %d)\n"
2481
2482 #: fish/fish.c:934
2483 #, c-format
2484 msgid "%s: unterminated double quote\n"
2485 msgstr "%s: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
2486
2487 #: fish/fish.c:999
2488 #, c-format
2489 msgid "%s: empty command on command line\n"
2490 msgstr "%s: puste polecenie wiersza poleceń\n"
2491
2492 #: fish/fish.c:1146
2493 msgid "display a list of commands or help on a command"
2494 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
2495
2496 #: fish/fish.c:1148
2497 msgid "quit guestfish"
2498 msgstr "kończy działanie programu guestfish"
2499
2500 #: fish/fish.c:1159
2501 #, c-format
2502 msgid ""
2503 "help - display a list of commands or help on a command\n"
2504 "     help cmd\n"
2505 "     help\n"
2506 msgstr ""
2507 "help - wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia\n"
2508 "     help polecenie\n"
2509 "     help\n"
2510
2511 #: fish/fish.c:1167
2512 #, c-format
2513 msgid ""
2514 "quit - quit guestfish\n"
2515 "     quit\n"
2516 msgstr ""
2517 "quit - kończy działanie programu guestfish\n"
2518 "     quit\n"
2519
2520 #: fish/fish.c:1172
2521 #, c-format
2522 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
2523 msgstr ""
2524 "%s: nieznane polecenie, należy użyć -h, aby wyświetlić listę wszystkich "
2525 "poleceń\n"
2526
2527 #: fish/fish.c:1188
2528 #, c-format
2529 msgid ""
2530 "Did you mean to open a disk image?  guestfish -a disk.img\n"
2531 "For a list of commands:             guestfish -h\n"
2532 "For complete documentation:         man guestfish\n"
2533 msgstr ""
2534 "Czy miał zostać otwarty obraz dysku?  guestfish -a dysk.img\n"
2535 "Lista poleceń:                        guestfish -h\n"
2536 "Pełna dokumentacja:                   man guestfish\n"
2537
2538 #: fish/fish.c:1197
2539 #, c-format
2540 msgid "%s:%d: libguestfs: error: %s\n"
2541 msgstr "%s:%d: libguestfs: błąd: %s\n"
2542
2543 #: fish/fish.c:1353
2544 #, c-format
2545 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
2546 msgstr "Cytat ucieczki w ciągu \"%s\"\n"
2547
2548 #: fish/fish.c:1550
2549 #, c-format
2550 msgid ""
2551 "%s: to use Windows drive letters, you must inspect the guest (\"-i\" option "
2552 "or run \"inspect-os\" command)\n"
2553 msgstr ""
2554 "%s: należy zbadać gościa (opcja \"-i\" lub polecenie \"inspect-os\"), aby "
2555 "użyć liter napędów systemu Windows\n"
2556
2557 #: fish/fish.c:1570
2558 #, c-format
2559 msgid ""
2560 "%s: drive '%c:' not found.  To list available drives do:\n"
2561 "  inspect-get-drive-mappings %s\n"
2562 msgstr ""
2563 "%s: nie odnaleziono napędu \"%c:\". Aby wyświetlić dostępne napędy należy "
2564 "wykonać:\n"
2565 "  inspect-get-drive-mappings %s\n"
2566
2567 #: fish/fish.c:1589
2568 #, c-format
2569 msgid ""
2570 "%s: to access '%c:', mount %s first.  One way to do this is:\n"
2571 "  umount-all\n"
2572 "  mount %s /\n"
2573 msgstr ""
2574 "%s: aby uzyskać dostęp do \"%c:\", należy najpierw zamontować %s. Jeden ze "
2575 "sposobów:\n"
2576 "  umount-all\n"
2577 "  mount %s /\n"
2578
2579 #: fish/glob.c:53
2580 #, c-format
2581 msgid "use 'glob command [args...]'\n"
2582 msgstr "należy użyć \"glob polecenie [parametry...]\"\n"
2583
2584 #: fish/glob.c:73
2585 #, c-format
2586 msgid "glob: guestfs_glob_expand call failed: %s\n"
2587 msgstr "glob: wywołanie guestfs_glob_expand nie powiodło się: %s\n"
2588
2589 #: fish/help.c:38
2590 #, c-format
2591 msgid ""
2592 "Add disk images to examine using the -a or -d options, or the 'add' "
2593 "command.\n"
2594 "Or create a new disk image using -N, or the 'alloc' or 'sparse' commands.\n"
2595 "Once you have done this, use the 'run' command.\n"
2596 msgstr ""
2597 "Dodaje obrazy dysków do sprawdzenia używając opcji -a lub -d, albo polecenia "
2598 "\"add\".\n"
2599 "Tworzy nowy obraz dysku używając opcji -N albo poleceń \"alloc\" lub \"sparse"
2600 "\".\n"
2601 "Po wykonaniu tej czynności należy użyć polecenia \"run\".\n"
2602
2603 #: fish/help.c:44
2604 #, c-format
2605 msgid ""
2606 "Find out what filesystems are available using 'list-filesystems' and then\n"
2607 "mount them to examine or modify the contents using 'mount-ro' or\n"
2608 "'mount-options'.\n"
2609 msgstr ""
2610 "Odnajduje dostępne systemy plików używając \"list-filesystems\", a\n"
2611 "następnie montuje do do sprawdzenia lub modyfikacji zawartości używając\n"
2612 "\"mount-ro\" lub \"mount-options\".\n"
2613
2614 #: fish/help.c:52
2615 #, c-format
2616 msgid ""
2617 "For more information about a command, use 'help cmd'.\n"
2618 "\n"
2619 "To read the manual, type 'man'.\n"
2620 msgstr ""
2621 "Aby dowiedzieć się więcej o poleceniu, należy użyć \"help polecenie\".\n"
2622 "\n"
2623 "Aby przeczytać podręcznik, należy wpisać \"man\".\n"
2624
2625 #: fish/hexedit.c:41
2626 #, c-format
2627 msgid "hexedit (device|filename) [max | start max]\n"
2628 msgstr "hexedit (urządzenie|nazwa_pliku) [maksimum | rozpoczęcie maksimum]\n"
2629
2630 #: fish/hexedit.c:52
2631 #, c-format
2632 msgid "hexedit: %s is a zero length file or device\n"
2633 msgstr "hexedit: %s jest plikiem lub urządzeniem o zerowej długości\n"
2634
2635 #: fish/hexedit.c:63
2636 #, c-format
2637 msgid ""
2638 "hexedit: %s is larger than %s. You must supply a limit using\n"
2639 "  'hexedit %s <max>' (eg. 'hexedit %s 1M') or a range using\n"
2640 "  'hexedit %s <start> <max>'.\n"
2641 msgstr ""
2642 "hexedit: %s jest dłuższe niż %s. Należy podać ograniczenie\n"
2643 "  używając polecenia \"hexedit %s <maksimum>\" (np.\n"
2644 "  \"hexedit %s 1M\") lub zakres używając polecenia\n"
2645 "  \"hexedit %s <rozpoczęcie> <maksymalnie>\".\n"
2646
2647 #: fish/hexedit.c:92
2648 #, c-format
2649 msgid "hexedit: invalid range\n"
2650 msgstr "hexedit: nieprawidłowy zakres\n"
2651
2652 #: fish/inspect.c:77
2653 #, c-format
2654 msgid "%s: don't use --live and -i options together\n"
2655 msgstr "%s: nie należy używać razem opcji --live i -i\n"
2656
2657 #: fish/inspect.c:90
2658 #, c-format
2659 msgid ""
2660 "%s: no operating system was found on this disk\n"
2661 "\n"
2662 "If using guestfish '-i' option, remove this option and instead\n"
2663 "use the commands 'run' followed by 'list-filesystems'.\n"
2664 "You can then mount filesystems you want by hand using the\n"
2665 "'mount' or 'mount-ro' command.\n"
2666 "\n"
2667 "If using guestmount '-i', remove this option and choose the\n"
2668 "filesystem(s) you want to see by manually adding '-m' option(s).\n"
2669 "Use 'virt-filesystems' to see what filesystems are available.\n"
2670 "\n"
2671 "If using other virt tools, this disk image won't work\n"
2672 "with these tools.  Use the guestfish equivalent commands\n"
2673 "(see the virt tool manual page).\n"
2674 msgstr ""
2675
2676 #: fish/inspect.c:111
2677 #, c-format
2678 msgid ""
2679 "%s: multi-boot operating systems are not supported\n"
2680 "\n"
2681 "If using guestfish '-i' option, remove this option and instead\n"
2682 "use the commands 'run' followed by 'list-filesystems'.\n"
2683 "You can then mount filesystems you want by hand using the\n"
2684 "'mount' or 'mount-ro' command.\n"
2685 "\n"
2686 "If using guestmount '-i', remove this option and choose the\n"
2687 "filesystem(s) you want to see by manually adding '-m' option(s).\n"
2688 "Use 'virt-filesystems' to see what filesystems are available.\n"
2689 "\n"
2690 "If using other virt tools, multi-boot operating systems won't work\n"
2691 "with these tools.  Use the guestfish equivalent commands\n"
2692 "(see the virt tool manual page).\n"
2693 msgstr ""
2694
2695 #: fish/inspect.c:170
2696 #, c-format
2697 msgid "%s: some filesystems could not be mounted (ignored)\n"
2698 msgstr "%s: nie można zamontować niektórych systemów plików (zignorowano)\n"
2699
2700 #: fish/inspect.c:182
2701 #, c-format
2702 msgid "Operating system: %s\n"
2703 msgstr "System operacyjny: %s\n"
2704
2705 #: fish/inspect.c:195
2706 #, c-format
2707 msgid "%s mounted on %s\n"
2708 msgstr "%s zamontowano w %s\n"
2709
2710 #: fish/keys.c:53
2711 #, c-format
2712 msgid "Enter key or passphrase (\"%s\"): "
2713 msgstr "Proszę podać klucz lub hasło (\"%s\"): "
2714
2715 #: fish/lcd.c:34
2716 #, c-format
2717 msgid "use 'lcd directory' to change local directory\n"
2718 msgstr "należy użyć \"lcd katalog\", aby zmienić lokalny katalog\n"
2719
2720 #: fish/man.c:35
2721 #, c-format
2722 msgid "use 'man' without parameters to open the manual\n"
2723 msgstr "należy użyć \"man\" bez parametrów, aby otworzyć podręcznik\n"
2724
2725 #: fish/man.c:54
2726 #, c-format
2727 msgid "the external 'man' program failed\n"
2728 msgstr "zewnętrzny program \"man\" nie powiódł się\n"
2729
2730 #: fish/more.c:40
2731 #, c-format
2732 msgid "use '%s filename' to page a file\n"
2733 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby wyświetlić plik\n"
2734
2735 #: fish/options.c:38
2736 #, c-format
2737 msgid "%s: too many drives added on the command line\n"
2738 msgstr "%s: dodano za dużo napędów w wierszu poleceń\n"
2739
2740 #: fish/options.c:152
2741 #, c-format
2742 msgid "%s: '%s' could not be mounted.  Did you mean one of these?\n"
2743 msgstr ""
2744 "%s: nie można zamontować \"%s\". Być może chciano użyć jednej z tych?\n"
2745
2746 #: fish/prep.c:37
2747 #, c-format
2748 msgid ""
2749 "List of available prepared disk images:\n"
2750 "\n"
2751 msgstr ""
2752 "Lista dostępnych przygotowanych obrazów dysków:\n"
2753 "\n"
2754
2755 #: fish/prep.c:40
2756 #, c-format
2757 msgid ""
2758 "guestfish -N %-8s - %s\n"
2759 "\n"
2760 "%s\n"
2761 msgstr ""
2762 "guestfish -N %-8s - %s\n"
2763 "\n"
2764 "%s\n"
2765
2766 #: fish/prep.c:48
2767 #, c-format
2768 msgid "  Optional parameters:\n"
2769 msgstr "  Opcjonalne parametry:\n"
2770
2771 #: fish/prep.c:55
2772 #, c-format
2773 msgid "<%s> %s (default: %s)\n"
2774 msgstr "<%s> %s (domyślnie: %s)\n"
2775
2776 #: fish/prep.c:65
2777 #, c-format
2778 msgid ""
2779 "Prepared disk images are written to file \"test1.img\" in the local\n"
2780 "directory.  (\"test2.img\" etc if -N option is given multiple times).\n"
2781 "For more information see the guestfish(1) manual.\n"
2782 msgstr ""
2783 "Przygotowane obrazy dysków są zapisywane do pliku \"test1.img\" w katalogu\n"
2784 "lokalnym. (\"test2.img\" itp.m jeśli podano opcję -N wiele razy).\n"
2785 "Więcej informacji można znaleźć w podręczniku guestfish(1).\n"
2786
2787 #: fish/prep.c:96
2788 #, c-format
2789 msgid ""
2790 "guestfish: -N parameter '%s': no such prepared disk image known.\n"
2791 "Use 'guestfish -N help' to list possible values for the -N parameter.\n"
2792 msgstr ""
2793 "guestfish: -N parametr \"%s\": nie ma takiego przygotowanego obrazu dysku.\n"
2794 "Należy użyć polecenia \"guestfish -N help\", aby wyświetlić listę możliwych\n"
2795 "wartości dla parametru -N.\n"
2796
2797 #: fish/prep.c:158
2798 #, c-format
2799 msgid "guestfish: error creating prepared disk image '%s' on '%s': "
2800 msgstr ""
2801 "guestfish: błąd podczas tworzenia przygotowanego obrazu dysku \"%s\" na \"%s"
2802 "\": "
2803
2804 #: fish/prep_boot.c:34 fish/prep_boot.c:89 fish/prep_disk.c:34
2805 #: fish/prep_fs.c:34 fish/prep_lv.c:69 fish/prep_lv.c:122 fish/prep_part.c:34
2806 msgid "failed to allocate disk"
2807 msgstr "przydzielenie dysku nie powiodło się"
2808
2809 #: fish/prep_boot.c:42 fish/prep_boot.c:97
2810 msgid "could not parse boot size"
2811 msgstr "nie można przetworzyć rozmiaru partycji startowej"
2812
2813 #: fish/prep_boot.c:46 fish/prep_boot.c:101
2814 #, c-format
2815 msgid "failed to get sector size of disk: %s"
2816 msgstr "uzyskanie rozmiaru sektora dysku nie powiodło się: %s"
2817
2818 #: fish/prep_boot.c:50 fish/prep_boot.c:105 fish/prep_fs.c:41
2819 #: fish/prep_lv.c:76 fish/prep_lv.c:129 fish/prep_part.c:41
2820 #, c-format
2821 msgid "failed to partition disk: %s"
2822 msgstr "partycjonowanie dysku nie powiodło się: %s"
2823
2824 #: fish/prep_boot.c:55 fish/prep_boot.c:110
2825 #, c-format
2826 msgid "failed to add boot partition: %s"
2827 msgstr "dodanie partycji startowej nie powiodło się: %s"
2828
2829 #: fish/prep_boot.c:59 fish/prep_boot.c:114
2830 #, c-format
2831 msgid "failed to add root partition: %s"
2832 msgstr "dodanie partycji głównej nie powiodło się: %s"
2833
2834 #: fish/prep_boot.c:68 fish/prep_boot.c:128
2835 #, c-format
2836 msgid "failed to create boot filesystem: %s"
2837 msgstr "utworzenie startowego systemu plików nie powiodło się: %s"
2838
2839 #: fish/prep_boot.c:77 fish/prep_boot.c:157
2840 #, c-format
2841 msgid "failed to create root filesystem: %s"
2842 msgstr "utworzenie głównego systemu plików nie powiodło się: %s"
2843
2844 #: fish/prep_boot.c:86 fish/prep_boot.c:120 fish/prep_lv.c:66
2845 #: fish/prep_lv.c:82 fish/prep_lv.c:119 fish/prep_lv.c:135
2846 msgid "incorrect format for LV name, use '/dev/VG/LV'"
2847 msgstr ""
2848 "niepoprawny format dla nazwy woluminu logicznego, należy użyć \"/dev/VG/LV\""
2849
2850 #: fish/prep_boot.c:137 fish/prep_lv.c:91 fish/prep_lv.c:144
2851 #, c-format
2852 msgid "failed to create PV: %s: %s"
2853 msgstr "utworzenie woluminu fizycznego nie powiodło się: %s: %s"
2854
2855 #: fish/prep_boot.c:142 fish/prep_lv.c:96 fish/prep_lv.c:149
2856 #, c-format
2857 msgid "failed to create VG: %s: %s"
2858 msgstr "utworzenie grupy woluminów nie powiodło się: %s: %s"
2859
2860 #: fish/prep_boot.c:149 fish/prep_lv.c:103 fish/prep_lv.c:156
2861 #, c-format
2862 msgid "failed to create LV: /dev/%s/%s: %s"
2863 msgstr "utworzenie woluminu logicznego nie powiodło się: /dev/%s/%s: %s"
2864
2865 #: fish/prep_boot.c:153 fish/prep_lv.c:107 fish/prep_lv.c:160
2866 #, c-format
2867 msgid "failed to resize LV to full size: %s: %s"
2868 msgstr ""
2869 "zmiana rozmiaru woluminu logicznego do pełnego rozmiaru nie powiodła się: "
2870 "%s: %s"
2871
2872 #: fish/prep_fs.c:51 fish/prep_lv.c:165
2873 #, c-format
2874 msgid "failed to create filesystem (%s): %s"
2875 msgstr "utworzenie systemu plików (%s) nie powiodło się: %s"
2876
2877 #: fish/rc.c:257
2878 #, c-format
2879 msgid "guestfish: protocol error: could not read 'hello' message\n"
2880 msgstr "guestfish: błąd protokołu: nie można odczytać komunikatu \"hello\"\n"
2881
2882 #: fish/rc.c:262
2883 #, c-format
2884 msgid ""
2885 "guestfish: protocol error: version mismatch, server version '%s' does not "
2886 "match client version '%s'.  The two versions must match exactly.\n"
2887 msgstr ""
2888 "guestfish: błąd protokołu: wersja się nie zgadza, wersja serwera \"%s\" nie "
2889 "zgadza się z wersją klienta \"%s\". Obie wersje muszą się dokładnie "
2890 "zgadzać.\n"
2891
2892 #: fish/rc.c:337 fish/rc.c:351
2893 #, c-format
2894 msgid "guestfish: remote: looks like the server is not running\n"
2895 msgstr "guestfish: zdalnie: serwer nie jest uruchomiony\n"
2896
2897 #: fish/rc.c:363 fish/rc.c:377
2898 #, c-format
2899 msgid "guestfish: protocol error: could not send initial greeting to server\n"
2900 msgstr ""
2901 "guestfish: błąd protokołu: nie można wysłać początkowego powitania do "
2902 "serwera\n"
2903
2904 #: fish/rc.c:388
2905 #, c-format
2906 msgid "guestfish: protocol error: could not decode reply from server\n"
2907 msgstr ""
2908 "guestfish: błąd protokołu: nie można rozszyfrować odpowiedzi od serwera\n"
2909
2910 #: fish/reopen.c:38
2911 #, c-format
2912 msgid "'reopen' command takes no parameters\n"
2913 msgstr "polecenie \"reopen\" nie przyjmuje parametrów\n"
2914
2915 #: fish/reopen.c:48
2916 #, c-format
2917 msgid "reopen: guestfs_create: failed to create handle\n"
2918 msgstr "reopen: guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
2919
2920 #: fish/setenv.c:34
2921 #, c-format
2922 msgid "use '%s VAR value' to set an environment variable\n"
2923 msgstr "używa \"%s VAR wartość\", aby ustawić zmienną środowiskową\n"
2924
2925 #: fish/setenv.c:56
2926 #, c-format
2927 msgid "use '%s VAR' to unset an environment variable\n"
2928 msgstr "używa \"%s VAR\", aby usunąć ustawienie zmiennej środowiskowej\n"
2929
2930 #: fish/supported.c:66
2931 msgid "yes"
2932 msgstr "tak"
2933
2934 #: fish/supported.c:68
2935 msgid "no"
2936 msgstr "nie"
2937
2938 #: fish/time.c:36
2939 #, c-format
2940 msgid "use 'time command [args...]'\n"
2941 msgstr "należy użyć \"time polecenie [parametry...]\"\n"
2942
2943 #: fuse/guestmount.c:912
2944 #, c-format
2945 msgid ""
2946 "%s: FUSE module for libguestfs\n"
2947 "%s lets you mount a virtual machine filesystem\n"
2948 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
2949 "Usage:\n"
2950 "  %s [--options] [-- [--FUSE-options]] mountpoint\n"
2951 "Options:\n"
2952 "  -a|--add image       Add image\n"
2953 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2954 "  --dir-cache-timeout  Set readdir cache timeout (default 5 sec)\n"
2955 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2956 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
2957 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2958 "  --fuse-help          Display extra FUSE options\n"
2959 "  -i|--inspector       Automatically mount filesystems\n"
2960 "  --help               Display help message and exit\n"
2961 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
2962 "  --live               Connect to a live virtual machine\n"
2963 "  -m|--mount dev[:mnt[:opts]] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
2964 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
2965 "  -o|--option opt      Pass extra option to FUSE\n"
2966 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
2967 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
2968 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2969 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2970 "  -w|--rw              Mount read-write\n"
2971 "  -x|--trace           Trace guestfs API calls\n"
2972 msgstr ""
2973 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
2974 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
2975 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
2976 "Użycie:\n"
2977 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
2978 "Opcje:\n"
2979 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
2980 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt dla opcji -d\n"
2981 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
2982 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
2983 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
2984 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
2985 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
2986 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
2987 "  -i|--inspector       Automatycznie montuje systemy plików\n"
2988 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
2989 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
2990 "  --live               Łączy z maszyną wirtualną live\n"
2991 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
2992 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
2993 "  -o|--option opcja    Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
2994 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
2995 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
2996 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
2997 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2998 "  -w|--rw              Montuje do odczytu i zapisu\n"
2999 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs\n"
3000
3001 #: fuse/guestmount.c:1131
3002 #, c-format
3003 msgid "%s: must have at least one -a/-d and at least one -m/-i option\n"
3004 msgstr ""
3005 "%s: musi posiadać co najmniej jedną opcję -a/-d i co najmniej jedną -m/-i\n"
3006
3007 #: fuse/guestmount.c:1141
3008 #, c-format
3009 msgid "%s: --live is not compatible with --ro option\n"
3010 msgstr ""
3011
3012 #: fuse/guestmount.c:1148
3013 #, c-format
3014 msgid "%s: --live is not compatible with -i option\n"
3015 msgstr ""
3016
3017 #: fuse/guestmount.c:1163
3018 #, c-format
3019 msgid "%s: with --live, you must use exactly one -d option\n"
3020 msgstr ""
3021
3022 #: fuse/guestmount.c:1170
3023 #, c-format
3024 msgid "%s: --live is not compatible with -a option\n"
3025 msgstr ""
3026
3027 #: fuse/guestmount.c:1179
3028 #, c-format
3029 msgid "%s: you must specify a mountpoint in the host filesystem\n"
3030 msgstr "%s: należy podać punkt montowania w systemie plików gospodarza\n"
3031
3032 #: inspector/virt-inspector.c:82
3033 #, fuzzy, c-format
3034 msgid ""
3035 "%s: display information about a virtual machine\n"
3036 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
3037 "Usage:\n"
3038 "  %s [--options] -d domname file [file ...]\n"
3039 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] file [file ...]\n"
3040 "Options:\n"
3041 "  -a|--add image       Add image\n"
3042 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
3043 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
3044 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
3045 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
3046 "  --help               Display brief help\n"
3047 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
3048 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
3049 "  -V|--version         Display version and exit\n"
3050 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
3051 "  --xpath query        Perform an XPath query\n"
3052 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
3053 msgstr ""
3054 "%s: wyświetla informacje o maszynie wirtualnej\n"
3055 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
3056 "Użycie:\n"
3057 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny plik [plik...]\n"
3058 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...] plik [plik...]\n"
3059 "Opcje:\n"
3060 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
3061 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt dla opcji -d\n"
3062 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
3063 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
3064 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
3065 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
3066 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
3067 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
3068 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
3069 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
3070 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
3071
3072 #: inspector/virt-inspector.c:255
3073 #, c-format
3074 msgid "%s: cannot use --xpath together with other options.\n"
3075 msgstr ""
3076
3077 #: inspector/virt-inspector.c:288
3078 #, c-format
3079 msgid ""
3080 "%s: no operating system could be detected inside this disk image.\n"
3081 "\n"
3082 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
3083 "machine\n"
3084 "image, or because the OS type is not understood by libguestfs.\n"
3085 "\n"
3086 "NOTE for Red Hat Enterprise Linux 6 users: for Windows guest support you "
3087 "must\n"
3088 "install the separate libguestfs-winsupport package.\n"
3089 "\n"
3090 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
3091 "information about the disk image as possible.\n"
3092 msgstr ""
3093 "%s: nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
3094 "\n"
3095 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
3096 "maszyną wirtualną lub biblioteka libguestfs nie rozumie tego typu systemu.\n"
3097 "\n"
3098 "UWAGA dla użytkowników systemu Red Hat Enterprise Linux 6: należy\n"
3099 "zainstalować oddzielny pakiet libguestfs-winsupport, aby uzyskać obsługę\n"
3100 "gości systemu Windows.\n"
3101 "\n"
3102 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
3103 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
3104
3105 #: inspector/virt-inspector.c:313
3106 #, c-format
3107 msgid "%s: XML write error at \"%s\": %m\n"
3108 msgstr "%s: błąd zapisu XML w \"%s\": %m\n"
3109
3110 #: inspector/virt-inspector.c:325
3111 #, c-format
3112 msgid "%s: xmlOutputBufferCreateFd: failed to open stdout\n"
3113 msgstr ""
3114 "%s: xmlOutputBufferCreateFd: otwarcie standardowego wyjścia nie powiodło "
3115 "się\n"
3116
3117 #: inspector/virt-inspector.c:333
3118 #, c-format
3119 msgid "%s: xmlNewTextWriter: failed to create libxml2 writer\n"
3120 msgstr ""
3121 "%s: xmlNewTextWriter: utworzenie modułu zapisującego libxml2 nie powiodło "
3122 "się\n"
3123
3124 #: inspector/virt-inspector.c:827
3125 #, fuzzy, c-format
3126 msgid "%s: unable to parse XML from stdin\n"
3127 msgstr ""
3128 "nie można przetworzyć informacji XML zwróconej przez bibliotekę libvirt"
3129
3130 #: inspector/virt-inspector.c:833
3131 #, fuzzy, c-format
3132 msgid "%s: unable to create new XPath context\n"
3133 msgstr "nie można utworzyć nowego kontekstu XPath"
3134
3135 #: inspector/virt-inspector.c:840
3136 #, fuzzy, c-format
3137 msgid "%s: unable to evaluate XPath expression\n"
3138 msgstr "nie można sprawdzić wyrażenia XPath"
3139
3140 #: inspector/virt-inspector.c:851
3141 #, c-format
3142 msgid "%s: xmlSaveToFd failed\n"
3143 msgstr ""
3144
3145 #: inspector/virt-inspector.c:858
3146 #, c-format
3147 msgid "%s: xmlNewDoc failed\n"
3148 msgstr ""
3149
3150 #: inspector/virt-inspector.c:863
3151 #, c-format
3152 msgid "%s: xmlCopyNode failed\n"
3153 msgstr ""
3154
3155 #: inspector/virt-inspector.c:870
3156 #, c-format
3157 msgid "%s: xmlSaveDoc failed\n"
3158 msgstr ""
3159
3160 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:158
3161 msgid "open_guest: first parameter must be a string or an arrayref"
3162 msgstr "open_guest: pierwszy parametr musi być ciągiem lub \"arrayref\""
3163
3164 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:164
3165 msgid "open_guest: first argument contains undefined element"
3166 msgstr "open_guest: pierwszy parametr zawiera nieokreślony element"
3167
3168 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:172
3169 #, perl-brace-format
3170 msgid "guest image {imagename} does not exist or is not readable"
3171 msgstr "obraz gościa {imagename} nie istnieje lub nie jest odczytywalny"
3172
3173 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:179
3174 msgid ""
3175 "open_guest: no libvirt support (install Sys::Virt, XML::XPath and XML::"
3176 "XPath::XMLParser)"
3177 msgstr ""
3178 "open_guest: brak obsługi biblioteki libvirt (należy zainstalować Sys::Virt, "
3179 "XML::XPath i XML::XPath::XMLParser)"
3180
3181 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:184
3182 msgid "open_guest: too many domains listed on command line"
3183 msgstr "open_guest: wyświetlono za dużo domen w wierszu poleceń"
3184
3185 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:191
3186 msgid "open_guest: cannot connect to libvirt"
3187 msgstr "open_guest: nie można połączyć się z biblioteką libvirt"
3188
3189 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:210
3190 #, perl-brace-format
3191 msgid "{imagename} is not the name of an inactive libvirt domain\n"
3192 msgstr "{imagename} nie jest nazwą nieaktywnej domeny biblioteki libvirt\n"
3193
3194 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:213
3195 #, perl-brace-format
3196 msgid "{imagename} is not the name of a libvirt domain\n"
3197 msgstr "{imagename} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
3198
3199 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:242
3200 #, perl-brace-format
3201 msgid "{imagename} seems to have no disk devices\n"
3202 msgstr "{imagename} nie posiada żadnych urządzeń dyskowych\n"
3203
3204 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:827
3205 msgid ""
3206 "No operating system could be detected inside this disk image.\n"
3207 "\n"
3208 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
3209 "machine\n"
3210 "image, or because the OS type is not understood by virt-inspector.\n"
3211 "\n"
3212 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
3213 "information about the disk image as possible.\n"
3214 msgstr ""
3215 "Nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
3216 "\n"
3217 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
3218 "maszyną wirtualną lub program virt-inspector nie rozumie tego typu systemu.\n"
3219 "\n"
3220 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
3221 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
3222
3223 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:945
3224 #, perl-brace-format
3225 msgid "unknown filesystem {fs}\n"
3226 msgstr "nieznany system plików {fs}\n"
3227
3228 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1023
3229 #, perl-brace-format
3230 msgid "Error running rpm -qa: {error}"
3231 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia rpm -qa: {error}"
3232
3233 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1049
3234 #, perl-brace-format
3235 msgid "Error running dpkg-query: {error}"
3236 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia dpkg-query: {error}"
3237
3238 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1114
3239 msgid "Can't find grub on guest"
3240 msgstr "Nie można odnaleźć programu GRUB w gościu"
3241
3242 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1169
3243 #, perl-brace-format
3244 msgid "Grub entry {title} has no kernel"
3245 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie posiada jądra"
3246
3247 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1200
3248 #, perl-brace-format
3249 msgid "grub refers to {path}, which doesn't exist\n"
3250 msgstr "program GRUB odnosi się do {path}, który nie istnieje\n"
3251
3252 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1223
3253 #, perl-brace-format
3254 msgid "Grub entry {title} does not specify an initrd"
3255 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie określa initrd"
3256
3257 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1292
3258 #, perl-brace-format
3259 msgid "Didn't find modules directory {modules} for kernel {path}"
3260 msgstr "Nie odnaleziono katalogu modułów {modules} dla jądra {path}"
3261
3262 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1300
3263 #, perl-brace-format
3264 msgid "Couldn't guess kernel version number from path for kernel {path}"
3265 msgstr "Nie można odgadnąć numeru wersji jądra ze ścieżki jądra {path}"
3266
3267 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1354
3268 #, perl-brace-format
3269 msgid "{path} doesn't match augeas pattern"
3270 msgstr "{path} nie zgadza się ze wzorem Augeas"
3271
3272 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1393
3273 #, perl-brace-format
3274 msgid "{filename}: could not read initrd format"
3275 msgstr "{filename}: nie można odczytać formatu initrd"
3276
3277 #: rescue/virt-rescue.c:66
3278 #, fuzzy, c-format
3279 msgid ""
3280 "%s: Run a rescue shell on a virtual machine\n"
3281 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
3282 "Usage:\n"
3283 "  %s [--options] -d domname\n"
3284 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...]\n"
3285 "Options:\n"
3286 "  -a|--add image       Add image\n"
3287 "  --append kernelopts  Append kernel options\n"
3288 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
3289 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
3290 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
3291 "  --help               Display brief help\n"
3292 "  -m|--memsize MB      Set memory size in megabytes\n"
3293 "  --network            Enable network\n"
3294 "  -r|--ro              Access read-only\n"
3295 "  --selinux            Enable SELinux\n"
3296 "  --smp N              Enable SMP with N >= 2 virtual CPUs\n"
3297 "  --suggest            Suggest mount commands for this guest\n"
3298 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
3299 "  -V|--version         Display version and exit\n"
3300 "  -w|--rw              Mount read-write\n"
3301 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
3302 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
3303 msgstr ""
3304 "%s: uruchamia powłokę ratunkową w maszynie wirtualnej\n"
3305 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
3306 "Użycie:\n"
3307 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny\n"
3308 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...]\n"
3309 "Opcje:\n"
3310 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
3311 "  --append opcje_jądra Dołącza opcje jądra\n"
3312 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt dla opcji -d\n"
3313 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
3314 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
3315 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
3316 "  -m|--memsize MB      Ustawia rozmiar pamięci w megabajtach\n"
3317 "  --network            Włącza sieć\n"
3318 "  -r|--ro              Dostęp tylko do odczytu\n"
3319 "  --selinux            Włącza SELinuksa\n"
3320 "  --smp N              Włącza SMP za pomocą N >= 2 wirtualnych procesorów\n"
3321 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
3322 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
3323 "  -w|--rw              Montuje do odczytu i zapisu\n"
3324 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
3325 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
3326
3327 #: rescue/virt-rescue.c:167
3328 #, c-format
3329 msgid "%s: could not parse --smp parameter '%s'\n"
3330 msgstr "%s: nie można przetworzyć parametru \"%s\" opcji --smp\n"
3331
3332 #: rescue/virt-rescue.c:172
3333 #, c-format
3334 msgid "%s: --smp parameter '%s' should be >= 1\n"
3335 msgstr "%s: parametr \"%s\" opcji --smp powinien wynosić >= 1\n"
3336
3337 #: rescue/virt-rescue.c:202
3338 #, c-format
3339 msgid "%s: could not parse memory size '%s'\n"
3340 msgstr "%s: nie można przetworzyć rozmiaru pamięci \"%s\"\n"
3341
3342 #: rescue/virt-rescue.c:372
3343 #, fuzzy, c-format
3344 msgid ""
3345 "Inspecting the virtual machine or disk image ...\n"
3346 "\n"
3347 msgstr "nie podano nazwy domeny libvirt lub obrazu dysku\n"
3348
3349 #: rescue/virt-rescue.c:391
3350 #, c-format
3351 msgid ""
3352 "This disk contains one or more operating systems.  You can use these mount\n"
3353 "commands in virt-rescue (at the ><rescue> prompt) to mount the filesystems.\n"
3354 "\n"
3355 msgstr ""
3356
3357 #: rescue/virt-rescue.c:401
3358 #, c-format
3359 msgid ""
3360 "# %s is the root of a %s operating system\n"
3361 "# type: %s, distro: %s, version: %d.%d\n"
3362 "# %s\n"
3363 "\n"
3364 msgstr ""
3365
3366 #: rescue/virt-rescue.c:458
3367 #, c-format
3368 msgid ""
3369 "This disk contains no filesystems that we recognize.\n"
3370 "\n"
3371 "However you can still use virt-rescue on the disk image, to try to mount\n"
3372 "filesystems that are not recognized by libguestfs, or to create partitions,\n"
3373 "logical volumes and filesystems on a blank disk.\n"
3374 msgstr ""
3375
3376 #: rescue/virt-rescue.c:465
3377 #, c-format
3378 msgid ""
3379 "This disk contains one or more filesystems, but we don't recognize any\n"
3380 "operating system.  You can use these mount commands in virt-rescue (at the\n"
3381 "><rescue> prompt) to mount these filesystems.\n"
3382 "\n"
3383 msgstr ""
3384
3385 #: rescue/virt-rescue.c:470
3386 #, c-format
3387 msgid "# %s has type '%s'\n"
3388 msgstr ""
3389
3390 #: rescue/virt-rescue.c:594
3391 #, c-format
3392 msgid "%s: unknown child exit status (%d)\n"
3393 msgstr "%s: nieznany stan wyjścia potomka (%d)\n"
3394
3395 #: src/appliance.c:182
3396 #, c-format
3397 msgid ""
3398 "cannot find any suitable libguestfs supermin or ordinary appliance on "
3399 "LIBGUESTFS_PATH (search path: %s)"
3400 msgstr ""
3401 "nie można odnaleźć żadnego przyrządu biblioteki libguestfs typu \"supermin\" "
3402 "lub \"ordinary\" w LIBGUESTFS_PATH (ścieżka wyszukiwania: %s)"
3403
3404 #: src/appliance.c:332
3405 #, c-format
3406 msgid "security: cached appliance %s is not owned by UID %d"
3407 msgstr ""
3408 "bezpieczeństwo: przyrząd %s w pamięci podręcznej nie jest własnością UID %d"
3409
3410 #: src/appliance.c:337
3411 #, c-format
3412 msgid "security: cached appliance %s is not a directory (mode %o)"
3413 msgstr ""
3414 "bezpieczeństwo: przyrząd %s w pamięci podręcznej nie jest katalogiem (tryb "
3415 "%o)"
3416
3417 #: src/appliance.c:342
3418 #, c-format
3419 msgid "security: cached appliance %s is writable by group or other (mode %o)"
3420 msgstr ""
3421 "bezpieczeństwo: przyrząd %s w pamięci podręcznej jest zapisywalny przez "
3422 "grupę lub innych (tryb %o)"
3423
3424 #: src/appliance.c:672
3425 msgid "external command failed, see earlier error messages"
3426 msgstr ""
3427 "zewnętrzne polecenie nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
3428 "komunikaty błędów"
3429
3430 #: src/dbdump.c:85
3431 msgid "unexpected end of output from db_dump command before end of header"
3432 msgstr "nieoczekiwany koniec wyjścia polecenia db_dump przed końcem nagłówka"
3433
3434 #: src/dbdump.c:98 src/dbdump.c:110
3435 msgid "unexpected line from db_dump command, no space prefix"
3436 msgstr ""
3437 "nieoczekiwany wiersz polecenia db_dump, brak przedrostka w formie spacji"
3438
3439 #: src/dbdump.c:127
3440 msgid "unexpected end of output from db_dump command before end of data"
3441 msgstr "nieoczekiwany koniec wyjścia polecenia db_dump przed końcem danych"
3442
3443 #: src/dbdump.c:208
3444 msgid "unexpected non-hex digits in output of db_dump command"
3445 msgstr "nieoczekiwane nieszesnastkowe cyfry w wyjściu polecenia db_dump "
3446
3447 #: src/filearch.c:152
3448 #, c-format
3449 msgid "size of %s unreasonable (%<PRIi64> bytes)"
3450 msgstr "rozmiar %s jest nierozsądny (%<PRIi64> bajtów)"
3451
3452 #: src/filearch.c:265
3453 msgid ""
3454 "file-architecture API not available since this version of libguestfs was "
3455 "compiled without the libmagic library"
3456 msgstr ""
3457 "API architektury plików jest niedostępne, ponieważ ta wersja biblioteki "
3458 "libguestfs została skompilowana bez biblioteki libmagic"
3459
3460 #: src/guestfs.c:177
3461 #, c-format
3462 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
3463 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
3464
3465 #: src/guestfs.c:344
3466 #, c-format
3467 msgid "warning: %s"
3468 msgstr "ostrzeżenie: %s"
3469
3470 #: src/guestfs.c:405
3471 #, c-format
3472 msgid "libguestfs: error: %s\n"
3473 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
3474
3475 #: src/guestfs.c:983
3476 #, c-format
3477 msgid "<truncated, original size %zu bytes>"
3478 msgstr "<skrócone, pierwotny rozmiar %zu bajtów>"
3479
3480 #: src/inspect.c:293
3481 msgid "not a Windows guest, or systemroot could not be determined"
3482 msgstr "nie jest gościem systemu Windows lub nie można określić systemroot"
3483
3484 #: src/inspect.c:309
3485 msgid "not a Windows guest, or CurrentControlSet could not be determined"
3486 msgstr ""
3487 "nie jest gościem systemu Windows lub nie można określić wartości "
3488 "CurrentControlSet"
3489
3490 #: src/inspect.c:537 src/inspect_apps.c:610
3491 msgid ""
3492 "inspection API not available since this version of libguestfs was compiled "
3493 "without the hivex library"
3494 msgstr ""
3495 "API badania jest niedostępne, ponieważ ta wersja biblioteki libguestfs "
3496 "została skompilowana bez biblioteki hivex"
3497
3498 #: src/inspect.c:752 src/inspect_fs.c:503 src/inspect_fs.c:547
3499 #: src/inspect_fs_unix.c:228 src/inspect_fs_unix.c:728
3500 #: src/inspect_fs_unix.c:1309
3501 #, c-format
3502 msgid "size of %s is unreasonably large (%<PRIi64> bytes)"
3503 msgstr "rozmiar %s jest nierozsądnie duży (%<PRIi64> bajtów)"
3504
3505 #: src/inspect.c:788
3506 msgid "no inspection data: call guestfs_inspect_os first"
3507 msgstr "brak danych badania: najpierw należy wywołać guestfs_inspect_os"
3508
3509 #: src/inspect.c:800
3510 #, c-format
3511 msgid ""
3512 "%s: root device not found: only call this function with a root device "
3513 "previously returned by guestfs_inspect_os"
3514 msgstr ""
3515 "%s: nie odnaleziono urządzenia root: należy wywoływać tę funkcję tylko z "
3516 "urządzeniem root poprzednio zwróconym przez guestfs_inspect_os"
3517
3518 #: src/inspect_fs.c:346 src/inspect_fs.c:359
3519 #, c-format
3520 msgid "could not parse integer in version number: %s"
3521 msgstr "nie można przetworzyć liczby całkowitej w numerze wersji: %s"
3522
3523 #: src/inspect_fs.c:512
3524 #, c-format
3525 msgid "%s: file is empty"
3526 msgstr "%s: plik jest pusty"
3527
3528 #: src/inspect_fs_unix.c:771
3529 msgid "could not parse /etc/fstab or empty file"
3530 msgstr "nie można przetworzyć pliku /etc/fstab lub pustego pliku"
3531
3532 #: src/inspect_fs_windows.c:164
3533 #, c-format
3534 msgid "cannot resolve Windows %%SYSTEMROOT%%"
3535 msgstr "nie można rozwiązać %%SYSTEMROOT%% systemu Windows"
3536
3537 #: src/inspect_icon.c:492
3538 #, c-format
3539 msgid "read: %s: unexpected end of file"
3540 msgstr "odczyt: %s: nieoczekiwany koniec pliku"
3541
3542 #: src/launch.c:134
3543 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
3544 msgstr ""
3545 "wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
3546
3547 #: src/launch.c:203
3548 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
3549 msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
3550
3551 #: src/launch.c:217
3552 #, c-format
3553 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
3554 msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
3555
3556 #: src/launch.c:289 src/launch.c:407
3557 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
3558 msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
3559
3560 #: src/launch.c:303 src/launch.c:311
3561 #, c-format
3562 msgid "%s parameter is empty or contains disallowed characters"
3563 msgstr "parametr %s jest pusty lub zawiera niedozwolone znaki"
3564
3565 #: src/launch.c:426
3566 msgid "the libguestfs handle has already been launched"
3567 msgstr "program obsługi libguestfs został już uruchomiony"
3568
3569 #: src/launch.c:437
3570 #, c-format
3571 msgid "%s: cannot create temporary directory"
3572 msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
3573
3574 #: src/launch.c:474
3575 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
3576 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
3577
3578 #: src/launch.c:895
3579 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
3580 msgstr ""
3581 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
3582 "błędów"
3583
3584 #: src/launch.c:908
3585 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
3586 msgstr ""
3587 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
3588
3589 #: src/launch.c:998
3590 msgid "guestfs_launch failed, unexpected initial message from guestfsd"
3591 msgstr ""
3592 "guestfs_launch nie powiodło się, nieoczekiwany komunikat początkowy od "
3593 "demona guestfsd"
3594
3595 #: src/launch.c:1006
3596 msgid "contacted guestfsd, but state != READY"
3597 msgstr "skontaktowano się z guestfsd, ale stan != GOTOWY"
3598
3599 #: src/launch.c:1178
3600 #, c-format
3601 msgid ""
3602 "command failed: %s\n"
3603 "\n"
3604 "If qemu is located on a non-standard path, try setting the LIBGUESTFS_QEMU\n"
3605 "environment variable.  There may also be errors printed above."
3606 msgstr ""
3607 "polecenie nie powiodło się: %s\n"
3608 "\n"
3609 "Jeśli qemu jest położone w niestandardowej ścieżce, to należy spróbować\n"
3610 "ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU. Powyżej mogą zostać\n"
3611 "wyświetlone błędy."
3612
3613 #: src/launch.c:1318
3614 msgid "qemu has not been launched yet"
3615 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
3616
3617 #: src/launch.c:1329
3618 msgid "no subprocess to kill"
3619 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
3620
3621 #: src/proto.c:188
3622 #, c-format
3623 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
3624 msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
3625
3626 #: src/proto.c:211
3627 #, c-format
3628 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
3629 msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
3630
3631 #: src/proto.c:421
3632 #, c-format
3633 msgid ""
3634 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
3635 msgstr ""
3636 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x"
3637 "%x\n"
3638
3639 #: src/proto.c:543
3640 msgid ""
3641 "This usually means the libguestfs appliance failed to start up.  Please\n"
3642 "enable debugging (LIBGUESTFS_DEBUG=1) and rerun the command, then look at\n"
3643 "the debug messages output prior to this error.\n"
3644 msgstr ""
3645 "Zwykle oznacza to, że uruchomienie przyrządu biblioteki libguestfs się nie\n"
3646 "powiodło. Proszę włączyć debugowanie (LIBGUESTFS_DEBUG=1) i ponownie\n"
3647 "wykonać polecenie, a następnie spojrzeć na wyjście komunikatów debugowania\n"
3648 "przed wystąpieniem tego błędu.\n"
3649
3650 #: src/proto.c:549
3651 msgid "See earlier debug messages.\n"
3652 msgstr "Proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty debugowania.\n"
3653
3654 #: src/proto.c:639
3655 #, c-format
3656 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
3657 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
3658
3659 #: src/proto.c:658
3660 #, c-format
3661 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
3662 msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
3663
3664 #: src/proto.c:810
3665 #, c-format
3666 msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
3667 msgstr "guestfs___send: stan %d != ZAJĘTY"
3668
3669 #: src/proto.c:834
3670 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
3671 msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
3672
3673 #: src/proto.c:843
3674 msgid "dispatch failed to marshal args"
3675 msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
3676
3677 #: src/proto.c:922 src/proto.c:1218
3678 msgid "operation cancelled by user"
3679 msgstr "działanie zostało anulowane przez użytkownika"
3680
3681 #: src/proto.c:973
3682 #, c-format
3683 msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
3684 msgstr "send_file_chunk: stan %d != GOTOWY"
3685
3686 #: src/proto.c:989
3687 #, c-format
3688 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
3689 msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
3690
3691 #: src/proto.c:1145
3692 #, c-format
3693 msgid "%s: error in chunked encoding"
3694 msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
3695
3696 #: src/proto.c:1172
3697 msgid "write to daemon socket"
3698 msgstr "zapisuje do gniazda demona"
3699
3700 #: src/proto.c:1195
3701 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
3702 msgstr "receive_file_data: błąd przetwarzania w odpowiedzi wywołania zwrotnego"
3703
3704 #: src/proto.c:1200
3705 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
3706 msgstr ""
3707 "receive_file_data: otrzymano nieoczekiwaną flagę podczas odczytywania "
3708 "fragmentów pliku"
3709
3710 #: src/proto.c:1208
3711 msgid "failed to parse file chunk"
3712 msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
3713
3714 #: src/proto.c:1222
3715 msgid "file receive cancelled by daemon"
3716 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
3717
3718 #: src/virt.c:106 src/virt.c:400
3719 msgid "you cannot set both live and readonly flags"
3720 msgstr "nie można ustawić jednocześnie flag live i readonly"
3721
3722 #: src/virt.c:114
3723 #, c-format
3724 msgid "could not connect to libvirt (code %d, domain %d): %s"
3725 msgstr "nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): %s"
3726
3727 #: src/virt.c:135
3728 #, c-format
3729 msgid "no libvirt domain called '%s': %s"
3730 msgstr "brak domeny biblioteki libvirt o nazwie \"%s\": %s"
3731
3732 #: src/virt.c:195 src/virt.c:523
3733 #, c-format
3734 msgid "error reading libvirt XML information: %s"
3735 msgstr "błąd podczas odczytywania informacji XML biblioteki libvirt: %s"
3736
3737 #: src/virt.c:205 src/virt.c:531
3738 msgid "unable to parse XML information returned by libvirt"
3739 msgstr ""
3740 "nie można przetworzyć informacji XML zwróconej przez bibliotekę libvirt"
3741
3742 #: src/virt.c:211 src/virt.c:537
3743 msgid "unable to create new XPath context"
3744 msgstr "nie można utworzyć nowego kontekstu XPath"
3745
3746 #: src/virt.c:218 src/virt.c:552
3747 msgid "unable to evaluate XPath expression"
3748 msgstr "nie można sprawdzić wyrażenia XPath"
3749
3750 #: src/virt.c:327
3751 msgid "libvirt domain has no disks"
3752 msgstr "domena biblioteki libvirt nie posiada dysków"
3753
3754 #: src/virt.c:394
3755 msgid "unknown readonlydisk parameter"
3756 msgstr ""
3757
3758 #: src/virt.c:411
3759 #, c-format
3760 msgid "error getting domain info: %s"
3761 msgstr "błąd podczas uzyskiwania informacji o domenie: %s"
3762
3763 #: src/virt.c:425
3764 msgid ""
3765 "error: domain is a live virtual machine.\n"
3766 "Writing to the disks of a running virtual machine can cause disk "
3767 "corruption.\n"
3768 "Either use read-only access, or if the guest is running the guestfsd daemon\n"
3769 "specify live access.  In most libguestfs tools these options are --ro or\n"
3770 "--live respectively.  Consult the documentation for further information."
3771 msgstr ""
3772 "błąd: domena jest maszyną wirtualną live.\n"
3773 "Zapisywanie na dyskach uruchomionej maszyny wirtualnej może spowodować\n"
3774 "uszkodzenie danych. Należy użyć dostępu tylko do odczytu lub jeśli gość\n"
3775 "posiada uruchomionego demona guestfsd, należy podać dostęp live. W\n"
3776 "większości narzędzi biblioteki libguestfs te opcje to odpowiednio --ro lub\n"
3777 "--live. Proszę skonsultować się z dokumentacją, aby dowiedzieć się więcej."
3778
3779 #: src/virt.c:490
3780 #, c-format
3781 msgid ""
3782 "%s: disk is marked <readonly/> in libvirt XML, and readonlydisk was set to "
3783 "\"error\""
3784 msgstr ""
3785
3786 #: src/virt.c:580
3787 msgid ""
3788 "this guest has no libvirt <channel> definition for guestfsd\n"
3789 "See ATTACHING TO RUNNING DAEMONS in guestfs(3) for further information."
3790 msgstr ""
3791 "ten gość nie posiada określenia <channel> biblioteki libvirt dla demona "
3792 "guestfsd\n"
3793 "Proszę zobaczyć \"ATTACHING TO RUNNING DAEMONS\" w guestfs(3), aby "
3794 "dowiedzieć się więcej."
3795
3796 #: src/virt.c:605
3797 msgid ""
3798 "add-domain API not available since this version of libguestfs was compiled "
3799 "without libvirt or libxml2"
3800 msgstr ""
3801 "API dodawania domen jest niedostępne, ponieważ ta wersja biblioteki "
3802 "libguestfs została skompilowana bez bibliotek libvirt lub libxml2"
3803
3804 #: test-tool/test-tool.c:79
3805 #, c-format
3806 msgid ""
3807 "libguestfs-test-tool: interactive test tool\n"
3808 "Copyright (C) 2009-2011 Red Hat Inc.\n"
3809 "Usage:\n"
3810 "  libguestfs-test-tool [--options]\n"
3811 "Options:\n"
3812 "  --help         Display usage\n"
3813 "  --qemudir dir  Specify QEMU source directory\n"
3814 "  --qemu qemu    Specify QEMU binary\n"
3815 "  --timeout n\n"
3816 "  -t n           Set launch timeout (default: %d seconds)\n"
3817 msgstr ""
3818 "libguestfs-test-tool: interaktywne narzędzie do testowania\n"
3819 "Copyright (C) 2009-2011 Red Hat Inc.\n"
3820 "Użycie:\n"
3821 "  libguestfs-test-tool [--opcje]\n"
3822 "Opcje:\n"
3823 "  --help         Wyświetla użycie\n"
3824 "  --qemudir katalog Określa katalog źródłowy QEMU\n"
3825 "  --qemu qemu    Określa plik binarny QEMU\n"
3826 "  --timeout n\n"
3827 "  -t n           Ustawia czas oczekiwania na uruchomienie (domyślnie: %d "
3828 "sekund)\n"
3829
3830 #: test-tool/test-tool.c:128
3831 #, c-format
3832 msgid "libguestfs-test-tool: unknown long option: %s (%d)\n"
3833 msgstr "libguestfs-test-tool: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
3834
3835 #: test-tool/test-tool.c:137
3836 #, c-format
3837 msgid "libguestfs-test-tool: invalid timeout: %s\n"
3838 msgstr "libguestfs-test-tool: nieprawidłowy czas oczekiwania: %s\n"
3839
3840 #: test-tool/test-tool.c:149
3841 #, c-format
3842 msgid "libguestfs-test-tool: unexpected command line option 0x%x\n"
3843 msgstr "libguestfs-test-tool: nieoczekiwana opcja wiersza poleceń 0x%x\n"
3844
3845 #: test-tool/test-tool.c:175
3846 #, c-format
3847 msgid "libguestfs-test-tool: failed to create libguestfs handle\n"
3848 msgstr ""
3849 "libguestfs-test-tool: utworzenie programu obsługi libguestfs nie powiodło "
3850 "się\n"
3851
3852 #: test-tool/test-tool.c:182
3853 #, c-format
3854 msgid "libguestfs-test-tool: failed to add drive '%s'\n"
3855 msgstr "libguestfs-test-tool: dodanie napędu \"%s\" nie powiodło się\n"
3856
3857 #: test-tool/test-tool.c:190
3858 #, c-format
3859 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
3860 msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version nie powiodło się\n"
3861
3862 #: test-tool/test-tool.c:224
3863 #, c-format
3864 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
3865 msgstr "libguestfs-test-tool: uruchomienie przyrządu nie powiodło się\n"
3866
3867 #: test-tool/test-tool.c:236
3868 #, c-format
3869 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run part-disk\n"
3870 msgstr "libguestfs-test-tool: wykonanie polecenia part-disk nie powiodło się\n"
3871
3872 #: test-tool/test-tool.c:242
3873 #, c-format
3874 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
3875 msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 nie powiodło się\n"
3876
3877 #: test-tool/test-tool.c:248
3878 #, c-format
3879 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
3880 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sda1 w / nie powiodło się\n"
3881
3882 #: test-tool/test-tool.c:255
3883 #, c-format
3884 msgid "libguestfs-test-tool: failed to touch file\n"
3885 msgstr ""
3886 "libguestfs-test-tool: wykonanie polecenia touch na pliku nie powiodło się\n"
3887
3888 #: test-tool/test-tool.c:289
3889 #, c-format
3890 msgid ""
3891 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
3892 "--qemu/--qemudir options cannot be used.\n"
3893 msgstr ""
3894 "Zmienna środowiskowa LIBGUESTFS_QEMU jest już ustawiona, więc nie można\n"
3895 "użyć opcji --qemu/--qemudir.\n"
3896
3897 #: test-tool/test-tool.c:297
3898 #, c-format
3899 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
3900 msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
3901
3902 #: test-tool/test-tool.c:311
3903 #, c-format
3904 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
3905 msgstr "%s: nie wygląda na katalog źródłowy QEMU\n"
3906
3907 #: tools/virt-list-filesystems.pl:148
3908 msgid "virt-list-filesystems: no image or VM name given"
3909 msgstr "virt-list-filesystems: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
3910
3911 #: tools/virt-list-partitions.pl:160
3912 msgid "virt-list-partitions: no image or VM name given"
3913 msgstr "virt-list-partitions: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
3914
3915 #: tools/virt-make-fs.pl:293
3916 msgid "virt-make-fs input output\n"
3917 msgstr "virt-make-fs wejście wyjście\n"
3918
3919 #: tools/virt-make-fs.pl:323
3920 msgid "unexpected output from 'du' command"
3921 msgstr "nieoczekiwane wyjście polecenia \"du\""
3922
3923 #: tools/virt-make-fs.pl:335 tools/virt-make-fs.pl:349
3924 #: tools/virt-make-fs.pl:476
3925 #, perl-brace-format
3926 msgid "{f}: unknown input format: {fmt}\n"
3927 msgstr "{f}: nieznany format wyjścia: {fmt}\n"
3928
3929 #: tools/virt-make-fs.pl:393
3930 #, perl-brace-format
3931 msgid "virt-make-fs: cannot parse size parameter: {sz}\n"
3932 msgstr "virt-make-fs: nie można przetworzyć parametru rozmiaru: {sz}\n"
3933
3934 #: tools/virt-make-fs.pl:408
3935 msgid ""
3936 "qemu-img create: failed to create disk image, see earlier error messages\n"
3937 msgstr ""
3938 "qemu-img create: utworzenie obrazu dysku nie powiodło się, proszę zobaczyć "
3939 "wcześniejsze komunikaty błędów\n"
3940
3941 #: tools/virt-make-fs.pl:419
3942 msgid "virt-make-fs: NTFS support was disabled when libguestfs was compiled\n"
3943 msgstr ""
3944 "virt-make-fs: obsługa systemu plików NTFS została wyłączona podczas "
3945 "komplikacji biblioteki libguestfs\n"
3946
3947 #: tools/virt-make-fs.pl:460
3948 msgid "tar: failed, see earlier messages\n"
3949 msgstr ""
3950 "tar: nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty błędów\n"
3951
3952 #: tools/virt-make-fs.pl:482
3953 msgid "uncompress command failed, see earlier messages\n"
3954 msgstr ""
3955 "polecenie uncompress nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
3956 "komunikaty błędów\n"
3957
3958 #: tools/virt-make-fs.pl:517
3959 msgid ""
3960 "virt-make-fs: error copying contents into filesystem\n"
3961 "An error here usually means that the program did not estimate the\n"
3962 "filesystem size correctly.  Please read the BUGS section of the manpage.\n"
3963 msgstr ""
3964 "virt-make-fs: błąd podczas kopiowania zawartości do systemu plików\n"
3965 "Błąd w tym miejscu zwykle oznacza, że program nie oszacował poprawnie\n"
3966 "rozmiar systemu plików. Proszę przeczytać sekcję BUGS strony podręcznika.\n"
3967
3968 #: tools/virt-tar.pl:193 tools/virt-tar.pl:200
3969 msgid "virt-tar: extract/upload mode specified twice on the command line\n"
3970 msgstr "virt-tar: wydobywa/wysyła tryb podany dwukrotnie w wierszu poleceń\n"
3971
3972 #: tools/virt-tar.pl:222
3973 msgid "virt-tar: no image, VM names, directory or filename given"
3974 msgstr ""
3975 "virt-tar: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych, katalogu lub nazwy "
3976 "pliku"
3977
3978 #: tools/virt-tar.pl:225
3979 msgid "virt-tar: either -x or -u must be specified on the command line\n"
3980 msgstr "virt-tar: należy podać opcję -x lub -u w wierszu poleceń\n"
3981
3982 #: tools/virt-tar.pl:236
3983 #, perl-brace-format
3984 msgid "virt-tar: {tarball}: file not found\n"
3985 msgstr "virt-tar: {tarball}: nie odnaleziono pliku\n"
3986
3987 #: tools/virt-tar.pl:239
3988 #, perl-brace-format
3989 msgid "virt-tar: {dir}: directory name must start with '/' character\n"
3990 msgstr "virt-tar: {dir}: nazwa katalogu musi zaczynać się od znaku \"/\"\n"
3991
3992 #: tools/virt-tar.pl:253 tools/virt-win-reg.pl:261
3993 #, perl-brace-format
3994 msgid ""
3995 "{prog}: No operating system could be detected inside this disk image.\n"
3996 "\n"
3997 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
3998 "machine\n"
3999 "image, or because the OS type is not understood by libguestfs.\n"
4000 "\n"
4001 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
4002 "information about the disk image as possible.\n"
4003 msgstr ""
4004 "{prog}: nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu "
4005 "dysku.\n"
4006 "\n"
4007 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
4008 "maszyną wirtualną lub biblioteka libguestfs nie rozumie tego typu systemu.\n"
4009 "\n"
4010 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
4011 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
4012
4013 #: tools/virt-tar.pl:257 tools/virt-win-reg.pl:265
4014 #, perl-brace-format
4015 msgid "{prog}: multiboot operating systems are not supported.\n"
4016 msgstr "{prog}: systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane.\n"
4017
4018 #: tools/virt-win-reg.pl:245
4019 msgid "no libvirt domain name or disk image given\n"
4020 msgstr "nie podano nazwy domeny libvirt lub obrazu dysku\n"
4021
4022 #: tools/virt-win-reg.pl:287
4023 msgid ""
4024 "expecting 1 or 2 more parameters, subkey path and optionally the value to "
4025 "export\n"
4026 msgstr ""
4027 "oczekiwano jednego lub dwóch parametrów, ścieżki do podklucza i opcjonalnie "
4028 "wartości do wyeksportowania\n"
4029
4030 #: tools/virt-win-reg.pl:446
4031 #, perl-brace-format
4032 msgid "virt-win-reg: {p}: cannot find user directory\n"
4033 msgstr "virt-win-reg:&nbs