Version 1.3.2
[libguestfs.git] / po / pl.po
index b824c6f..e53b82f 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -5,7 +5,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: pl\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-04-08 15:23+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-04-10 21:46+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-02-28 03:02+0100\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
@@ -41,1160 +41,1199 @@ msgstr "Polecenie"
 msgid "Description"
 msgstr "Opis"
 
-#: fish/cmds.c:40 fish/cmds.c:318
+#: fish/cmds.c:40 fish/cmds.c:327
 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
 
-#: fish/cmds.c:41 fish/cmds.c:315
+#: fish/cmds.c:41 fish/cmds.c:324
 msgid "add an image to examine or modify"
 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
 
-#: fish/cmds.c:42 fish/cmds.c:321
+#: fish/cmds.c:42 fish/cmds.c:330
 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
 
-#: fish/cmds.c:43 fish/cmds.c:411
+#: fish/cmds.c:43 fish/cmds.c:420
 msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
 msgstr ""
 "dodaje napęd w trybie tylko do odczytu określając używaną emulację bloku QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:44 fish/cmds.c:408
+#: fish/cmds.c:44 fish/cmds.c:417
 msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
 msgstr "dodaje napęd określając używaną emulację bloku QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:45 fish/cmds.c:462
+#: fish/cmds.c:45 fish/cmds.c:471
 msgid "close the current Augeas handle"
 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:46 fish/cmds.c:468
+#: fish/cmds.c:46 fish/cmds.c:477
 msgid "define an Augeas node"
 msgstr "określa węzeł Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:47 fish/cmds.c:465
+#: fish/cmds.c:47 fish/cmds.c:474
 msgid "define an Augeas variable"
 msgstr "określa zmienną Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:48 fish/cmds.c:471
+#: fish/cmds.c:48 fish/cmds.c:480
 msgid "look up the value of an Augeas path"
 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:49 fish/cmds.c:459
+#: fish/cmds.c:49 fish/cmds.c:468
 msgid "create a new Augeas handle"
 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:50 fish/cmds.c:477
+#: fish/cmds.c:50 fish/cmds.c:486
 msgid "insert a sibling Augeas node"
 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:51 fish/cmds.c:492
+#: fish/cmds.c:51 fish/cmds.c:501
 msgid "load files into the tree"
 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
 
-#: fish/cmds.c:52 fish/cmds.c:495
+#: fish/cmds.c:52 fish/cmds.c:504
 msgid "list Augeas nodes under augpath"
 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
 
-#: fish/cmds.c:53 fish/cmds.c:486
+#: fish/cmds.c:53 fish/cmds.c:495
 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
 
-#: fish/cmds.c:54 fish/cmds.c:483
+#: fish/cmds.c:54 fish/cmds.c:492
 msgid "move Augeas node"
 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:55 fish/cmds.c:480
+#: fish/cmds.c:55 fish/cmds.c:489
 msgid "remove an Augeas path"
 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:56 fish/cmds.c:489
+#: fish/cmds.c:56 fish/cmds.c:498
 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
 
-#: fish/cmds.c:57 fish/cmds.c:474
+#: fish/cmds.c:57 fish/cmds.c:483
 msgid "set Augeas path to value"
 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
 
-#: fish/cmds.c:58 fish/cmds.c:1059
+#: fish/cmds.c:58 fish/cmds.c:1068
 msgid "test availability of some parts of the API"
 msgstr "testuje dostępność niektórych części API"
 
-#: fish/cmds.c:59 fish/cmds.c:603
+#: fish/cmds.c:59 fish/cmds.c:612
 msgid "flush device buffers"
 msgstr "czyści bufory urządzenia"
 
-#: fish/cmds.c:60 fish/cmds.c:591
+#: fish/cmds.c:60 fish/cmds.c:600
 msgid "get blocksize of block device"
 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
 
-#: fish/cmds.c:61 fish/cmds.c:585
+#: fish/cmds.c:61 fish/cmds.c:594
 msgid "is block device set to read-only"
 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
 
-#: fish/cmds.c:62 fish/cmds.c:600
+#: fish/cmds.c:62 fish/cmds.c:609
 msgid "get total size of device in bytes"
 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
 
-#: fish/cmds.c:63 fish/cmds.c:588
+#: fish/cmds.c:63 fish/cmds.c:597
 msgid "get sectorsize of block device"
 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
 
-#: fish/cmds.c:64 fish/cmds.c:597
+#: fish/cmds.c:64 fish/cmds.c:606
 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
 
-#: fish/cmds.c:65 fish/cmds.c:606
+#: fish/cmds.c:65 fish/cmds.c:615
 msgid "reread partition table"
 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
 
-#: fish/cmds.c:66 fish/cmds.c:594
+#: fish/cmds.c:66 fish/cmds.c:603
 msgid "set blocksize of block device"
 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
 
-#: fish/cmds.c:67 fish/cmds.c:579
+#: fish/cmds.c:67 fish/cmds.c:588
 msgid "set block device to read-only"
 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
 
-#: fish/cmds.c:68 fish/cmds.c:582
+#: fish/cmds.c:68 fish/cmds.c:591
 msgid "set block device to read-write"
 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
 
-#: fish/cmds.c:69 fish/cmds.c:1002
+#: fish/cmds.c:69 fish/cmds.c:1011
 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
 msgstr ""
 "zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość znaków"
 
-#: fish/cmds.c:70 fish/cmds.c:423
+#: fish/cmds.c:70 fish/cmds.c:432
 msgid "list the contents of a file"
 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
 
-#: fish/cmds.c:71 fish/cmds.c:615
+#: fish/cmds.c:71 fish/cmds.c:624
 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
 
-#: fish/cmds.c:72 fish/cmds.c:513
+#: fish/cmds.c:72 fish/cmds.c:1131
+#, fuzzy
+msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of the contents of a device"
+msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
+
+#: fish/cmds.c:73 fish/cmds.c:522
 msgid "change file mode"
 msgstr "zmienia tryb pliku"
 
-#: fish/cmds.c:73 fish/cmds.c:142 fish/cmds.c:516 fish/cmds.c:1020
+#: fish/cmds.c:74 fish/cmds.c:143 fish/cmds.c:525 fish/cmds.c:1029
 msgid "change file owner and group"
 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
 
-#: fish/cmds.c:74 fish/cmds.c:561
+#: fish/cmds.c:75 fish/cmds.c:570
 msgid "run a command from the guest filesystem"
 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
 
-#: fish/cmds.c:75 fish/cmds.c:564
+#: fish/cmds.c:76 fish/cmds.c:573
 msgid "run a command, returning lines"
 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
 
-#: fish/cmds.c:76 fish/cmds.c:324
+#: fish/cmds.c:77 fish/cmds.c:333
 msgid "add qemu parameters"
 msgstr "dodaje parametry QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:77 fish/cmds.c:1092
+#: fish/cmds.c:78 fish/cmds.c:1101
 #, fuzzy
 msgid "copy size bytes from source to destination using dd"
 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
 
-#: fish/cmds.c:78 fish/cmds.c:672
+#: fish/cmds.c:79 fish/cmds.c:681
 msgid "copy a file"
 msgstr "kopiuje plik"
 
-#: fish/cmds.c:79 fish/cmds.c:675
+#: fish/cmds.c:80 fish/cmds.c:684
 msgid "copy a file or directory recursively"
 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
 
-#: fish/cmds.c:80 fish/cmds.c:1062
+#: fish/cmds.c:81 fish/cmds.c:1071
 msgid "copy from source to destination using dd"
 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
 
-#: fish/cmds.c:81 fish/cmds.c:639
+#: fish/cmds.c:82 fish/cmds.c:648
 msgid "debugging and internals"
 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
 
-#: fish/cmds.c:82 fish/cmds.c:786
+#: fish/cmds.c:83 fish/cmds.c:795
 msgid "report file system disk space usage"
 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
 
-#: fish/cmds.c:83 fish/cmds.c:789
+#: fish/cmds.c:84 fish/cmds.c:798
 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
 msgstr ""
 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
 
-#: fish/cmds.c:84 fish/cmds.c:684
+#: fish/cmds.c:85 fish/cmds.c:693
 msgid "return kernel messages"
 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
 
-#: fish/cmds.c:85 fish/cmds.c:612
+#: fish/cmds.c:86 fish/cmds.c:621
 msgid "download a file to the local machine"
 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
 
-#: fish/cmds.c:86 fish/cmds.c:681
+#: fish/cmds.c:87 fish/cmds.c:690
 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
 
-#: fish/cmds.c:87 fish/cmds.c:792
+#: fish/cmds.c:88 fish/cmds.c:801
 msgid "estimate file space usage"
 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
 
-#: fish/cmds.c:88 fish/cmds.c:735
+#: fish/cmds.c:89 fish/cmds.c:744
 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
 
-#: fish/cmds.c:89 fish/cmds.c:996
+#: fish/cmds.c:90 fish/cmds.c:1005
 msgid "echo arguments back to the client"
 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
 
-#: fish/cmds.c:90 fish/cmds.c:91 fish/cmds.c:95 fish/cmds.c:96 fish/cmds.c:120
-#: fish/cmds.c:121 fish/cmds.c:293 fish/cmds.c:294 fish/cmds.c:298
-#: fish/cmds.c:299 fish/cmds.c:301 fish/cmds.c:302 fish/cmds.c:864
-#: fish/cmds.c:867 fish/cmds.c:870 fish/cmds.c:873 fish/cmds.c:876
-#: fish/cmds.c:879 fish/cmds.c:882 fish/cmds.c:885 fish/cmds.c:888
-#: fish/cmds.c:891 fish/cmds.c:894 fish/cmds.c:897
+#: fish/cmds.c:91 fish/cmds.c:92 fish/cmds.c:96 fish/cmds.c:97 fish/cmds.c:121
+#: fish/cmds.c:122 fish/cmds.c:302 fish/cmds.c:303 fish/cmds.c:307
+#: fish/cmds.c:308 fish/cmds.c:310 fish/cmds.c:311 fish/cmds.c:873
+#: fish/cmds.c:876 fish/cmds.c:879 fish/cmds.c:882 fish/cmds.c:885
+#: fish/cmds.c:888 fish/cmds.c:891 fish/cmds.c:894 fish/cmds.c:897
+#: fish/cmds.c:900 fish/cmds.c:903 fish/cmds.c:906
 msgid "return lines matching a pattern"
 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
 
-#: fish/cmds.c:92 fish/cmds.c:690
+#: fish/cmds.c:93 fish/cmds.c:699
 msgid "test if two files have equal contents"
 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
 
-#: fish/cmds.c:93 fish/cmds.c:519
+#: fish/cmds.c:94 fish/cmds.c:528
 msgid "test if file or directory exists"
 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
 
-#: fish/cmds.c:94 fish/cmds.c:918
+#: fish/cmds.c:95 fish/cmds.c:927
 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
 
-#: fish/cmds.c:97 fish/cmds.c:558
+#: fish/cmds.c:98 fish/cmds.c:567
 msgid "determine file type"
 msgstr "określa typ pliku"
 
-#: fish/cmds.c:98 fish/cmds.c:1065
+#: fish/cmds.c:99 fish/cmds.c:1074
 msgid "return the size of the file in bytes"
 msgstr "zwraca rozmiar pliku w bajtach"
 
-#: fish/cmds.c:99 fish/cmds.c:1056
+#: fish/cmds.c:100 fish/cmds.c:1065
 msgid "fill a file with octets"
 msgstr "wypełnia plik oktetami"
 
-#: fish/cmds.c:100 fish/cmds.c:732
+#: fish/cmds.c:101 fish/cmds.c:741
 msgid "find all files and directories"
 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
 
-#: fish/cmds.c:101 fish/cmds.c:999
+#: fish/cmds.c:102 fish/cmds.c:1008
 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
 msgstr ""
 "znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem NUL"
 
-#: fish/cmds.c:102 fish/cmds.c:663
+#: fish/cmds.c:103 fish/cmds.c:672
 msgid "run the filesystem checker"
 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
 
-#: fish/cmds.c:103 fish/cmds.c:342
+#: fish/cmds.c:104 fish/cmds.c:351
 msgid "get the additional kernel options"
 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
 
-#: fish/cmds.c:104 fish/cmds.c:348
+#: fish/cmds.c:105 fish/cmds.c:357
 msgid "get autosync mode"
 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
 
-#: fish/cmds.c:105 fish/cmds.c:399
+#: fish/cmds.c:106 fish/cmds.c:408
 msgid "get direct appliance mode flag"
 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
 
-#: fish/cmds.c:106 fish/cmds.c:654
+#: fish/cmds.c:107 fish/cmds.c:663
 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
 
-#: fish/cmds.c:107 fish/cmds.c:660
+#: fish/cmds.c:108 fish/cmds.c:669
 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
 
-#: fish/cmds.c:108 fish/cmds.c:375
+#: fish/cmds.c:109 fish/cmds.c:384
 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:109 fish/cmds.c:336
+#: fish/cmds.c:110 fish/cmds.c:345
 msgid "get the search path"
 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
 
-#: fish/cmds.c:110 fish/cmds.c:378
+#: fish/cmds.c:111 fish/cmds.c:387
 msgid "get PID of qemu subprocess"
 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:111 fish/cmds.c:330
+#: fish/cmds.c:112 fish/cmds.c:339
 msgid "get the qemu binary"
 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:112 fish/cmds.c:405
+#: fish/cmds.c:113 fish/cmds.c:414
 msgid "get recovery process enabled flag"
 msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
 
-#: fish/cmds.c:113 fish/cmds.c:387
+#: fish/cmds.c:114 fish/cmds.c:396
 msgid "get SELinux enabled flag"
 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
 
-#: fish/cmds.c:114 fish/cmds.c:369
+#: fish/cmds.c:115 fish/cmds.c:378
 msgid "get the current state"
 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
 
-#: fish/cmds.c:115 fish/cmds.c:393
+#: fish/cmds.c:116 fish/cmds.c:402
 msgid "get command trace enabled flag"
 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
 
-#: fish/cmds.c:116 fish/cmds.c:354
+#: fish/cmds.c:117 fish/cmds.c:363
 msgid "get verbose mode"
 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
 
-#: fish/cmds.c:117 fish/cmds.c:969
+#: fish/cmds.c:118 fish/cmds.c:978
 msgid "get SELinux security context"
 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
 
-#: fish/cmds.c:118 fish/cmds.c:143 fish/cmds.c:834 fish/cmds.c:837
+#: fish/cmds.c:119 fish/cmds.c:144 fish/cmds.c:843 fish/cmds.c:846
 msgid "list extended attributes of a file or directory"
 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:119 fish/cmds.c:750
+#: fish/cmds.c:120 fish/cmds.c:759
 msgid "expand a wildcard path"
 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
 
-#: fish/cmds.c:122 fish/cmds.c:669
+#: fish/cmds.c:123 fish/cmds.c:678
 msgid "install GRUB"
 msgstr "instaluje program GRUB"
 
-#: fish/cmds.c:123 fish/cmds.c:774
+#: fish/cmds.c:124 fish/cmds.c:783
 msgid "return first 10 lines of a file"
 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
 
-#: fish/cmds.c:124 fish/cmds.c:777
+#: fish/cmds.c:125 fish/cmds.c:786
 msgid "return first N lines of a file"
 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
 
-#: fish/cmds.c:125 fish/cmds.c:699
+#: fish/cmds.c:126 fish/cmds.c:708
 msgid "dump a file in hexadecimal"
 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
 
-#: fish/cmds.c:126 fish/cmds.c:1074
+#: fish/cmds.c:127 fish/cmds.c:1083
 msgid "list the contents of a single file in an initrd"
 msgstr "wyświetla listę zawartości pojedynczego pliku w initrd"
 
-#: fish/cmds.c:127 fish/cmds.c:795
+#: fish/cmds.c:128 fish/cmds.c:804
 msgid "list files in an initrd"
 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
 
-#: fish/cmds.c:128 fish/cmds.c:951
+#: fish/cmds.c:129 fish/cmds.c:960
 msgid "add an inotify watch"
 msgstr "dodaje obserwację inotify"
 
-#: fish/cmds.c:129 fish/cmds.c:963
+#: fish/cmds.c:130 fish/cmds.c:972
 msgid "close the inotify handle"
 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
 
-#: fish/cmds.c:130 fish/cmds.c:960
+#: fish/cmds.c:131 fish/cmds.c:969
 msgid "return list of watched files that had events"
 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
 
-#: fish/cmds.c:131 fish/cmds.c:948
+#: fish/cmds.c:132 fish/cmds.c:957
 msgid "create an inotify handle"
 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
 
-#: fish/cmds.c:132 fish/cmds.c:957
+#: fish/cmds.c:133 fish/cmds.c:966
 msgid "return list of inotify events"
 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
 
-#: fish/cmds.c:133 fish/cmds.c:954
+#: fish/cmds.c:134 fish/cmds.c:963
 msgid "remove an inotify watch"
 msgstr "usuwa obserwację inotify"
 
-#: fish/cmds.c:134 fish/cmds.c:366
+#: fish/cmds.c:135 fish/cmds.c:375
 msgid "is busy processing a command"
 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
 
-#: fish/cmds.c:135 fish/cmds.c:360
+#: fish/cmds.c:136 fish/cmds.c:369
 msgid "is in configuration state"
 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
 
-#: fish/cmds.c:136 fish/cmds.c:137 fish/cmds.c:522 fish/cmds.c:525
+#: fish/cmds.c:137 fish/cmds.c:138 fish/cmds.c:531 fish/cmds.c:534
 msgid "test if file exists"
 msgstr "testuje, czy plik istnieje"
 
-#: fish/cmds.c:138 fish/cmds.c:363
+#: fish/cmds.c:139 fish/cmds.c:372
 msgid "is launching subprocess"
 msgstr "uruchamia podprocesy"
 
-#: fish/cmds.c:139 fish/cmds.c:357
+#: fish/cmds.c:140 fish/cmds.c:366
 msgid "is ready to accept commands"
 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
 
-#: fish/cmds.c:140 fish/cmds.c:312
+#: fish/cmds.c:141 fish/cmds.c:321
 msgid "kill the qemu subprocess"
 msgstr "niszczy podproces QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:141 fish/cmds.c:309
+#: fish/cmds.c:142 fish/cmds.c:318
 msgid "launch the qemu subprocess"
 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:144 fish/cmds.c:432
+#: fish/cmds.c:145 fish/cmds.c:441
 msgid "list the block devices"
 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
 
-#: fish/cmds.c:145 fish/cmds.c:435
+#: fish/cmds.c:146 fish/cmds.c:444
 msgid "list the partitions"
 msgstr "wyświetla listę partycji"
 
-#: fish/cmds.c:146 fish/cmds.c:426
+#: fish/cmds.c:147 fish/cmds.c:435
 msgid "list the files in a directory (long format)"
 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
 
-#: fish/cmds.c:147 fish/cmds.c:148 fish/cmds.c:903 fish/cmds.c:906
+#: fish/cmds.c:148 fish/cmds.c:149 fish/cmds.c:912 fish/cmds.c:915
 msgid "create a hard link"
 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
 
-#: fish/cmds.c:149 fish/cmds.c:150 fish/cmds.c:909 fish/cmds.c:912
+#: fish/cmds.c:150 fish/cmds.c:151 fish/cmds.c:918 fish/cmds.c:921
 msgid "create a symbolic link"
 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
 
-#: fish/cmds.c:151 fish/cmds.c:217 fish/cmds.c:846 fish/cmds.c:849
+#: fish/cmds.c:152 fish/cmds.c:223 fish/cmds.c:855 fish/cmds.c:858
 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:152 fish/cmds.c:429
+#: fish/cmds.c:153 fish/cmds.c:438
 msgid "list the files in a directory"
 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:153 fish/cmds.c:239 fish/cmds.c:840 fish/cmds.c:843
+#: fish/cmds.c:154 fish/cmds.c:245 fish/cmds.c:849 fish/cmds.c:852
 msgid "set extended attribute of a file or directory"
 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:154 fish/cmds.c:570
+#: fish/cmds.c:155 fish/cmds.c:579
 msgid "get file information for a symbolic link"
 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
 
-#: fish/cmds.c:155 fish/cmds.c:1023
+#: fish/cmds.c:156 fish/cmds.c:1032
 msgid "lstat on multiple files"
 msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
 
-#: fish/cmds.c:156 fish/cmds.c:281 fish/cmds.c:531 fish/cmds.c:534
+#: fish/cmds.c:157 fish/cmds.c:289 fish/cmds.c:540 fish/cmds.c:543
 msgid "create an LVM volume group"
 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
 
-#: fish/cmds.c:157 fish/cmds.c:555
+#: fish/cmds.c:158 fish/cmds.c:564
 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
 msgstr ""
 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
 
-#: fish/cmds.c:158 fish/cmds.c:642
+#: fish/cmds.c:159 fish/cmds.c:651
 msgid "remove an LVM logical volume"
 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
 
-#: fish/cmds.c:159 fish/cmds.c:1068
+#: fish/cmds.c:160 fish/cmds.c:1077
 msgid "rename an LVM logical volume"
 msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
 
-#: fish/cmds.c:160 fish/cmds.c:726
+#: fish/cmds.c:161 fish/cmds.c:735
 msgid "resize an LVM logical volume"
 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
 
-#: fish/cmds.c:161 fish/cmds.c:162 fish/cmds.c:444 fish/cmds.c:453
+#: fish/cmds.c:162 fish/cmds.c:163 fish/cmds.c:453 fish/cmds.c:462
 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
 
-#: fish/cmds.c:163 fish/cmds.c:1083
+#: fish/cmds.c:164 fish/cmds.c:1092
 #, fuzzy
 msgid "get the UUID of a logical volume"
 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
 
-#: fish/cmds.c:164 fish/cmds.c:1026
+#: fish/cmds.c:165 fish/cmds.c:1035
 msgid "lgetxattr on multiple files"
 msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
 
-#: fish/cmds.c:165 fish/cmds.c:507
+#: fish/cmds.c:166 fish/cmds.c:516
 msgid "create a directory"
 msgstr "tworzy katalog"
 
-#: fish/cmds.c:166 fish/cmds.c:1017
+#: fish/cmds.c:167 fish/cmds.c:1026
 msgid "create a directory with a particular mode"
 msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
 
-#: fish/cmds.c:167 fish/cmds.c:510
+#: fish/cmds.c:168 fish/cmds.c:519
 msgid "create a directory and parents"
 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
 
-#: fish/cmds.c:168 fish/cmds.c:762
+#: fish/cmds.c:169 fish/cmds.c:771
 msgid "create a temporary directory"
 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
 
-#: fish/cmds.c:169 fish/cmds.c:170 fish/cmds.c:171 fish/cmds.c:984
-#: fish/cmds.c:987 fish/cmds.c:990
+#: fish/cmds.c:170 fish/cmds.c:171 fish/cmds.c:172 fish/cmds.c:993
+#: fish/cmds.c:996 fish/cmds.c:999
 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
 
-#: fish/cmds.c:172 fish/cmds.c:975
+#: fish/cmds.c:173 fish/cmds.c:984
 msgid "make ext2/3/4 external journal"
 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
 
-#: fish/cmds.c:173 fish/cmds.c:978
+#: fish/cmds.c:174 fish/cmds.c:987
 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
 
-#: fish/cmds.c:174 fish/cmds.c:981
+#: fish/cmds.c:175 fish/cmds.c:990
 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
 
-#: fish/cmds.c:175 fish/cmds.c:813
+#: fish/cmds.c:176 fish/cmds.c:822
 msgid "make FIFO (named pipe)"
 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
 
-#: fish/cmds.c:176 fish/cmds.c:537
+#: fish/cmds.c:177 fish/cmds.c:546
 msgid "make a filesystem"
 msgstr "tworzy system plików"
 
-#: fish/cmds.c:177 fish/cmds.c:972
+#: fish/cmds.c:178 fish/cmds.c:981
 msgid "make a filesystem with block size"
 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
 
-#: fish/cmds.c:178 fish/cmds.c:855
+#: fish/cmds.c:179 fish/cmds.c:864
 msgid "create a mountpoint"
 msgstr "tworzy punkt montowania"
 
-#: fish/cmds.c:179 fish/cmds.c:810
+#: fish/cmds.c:180 fish/cmds.c:819
 msgid "make block, character or FIFO devices"
 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
 
-#: fish/cmds.c:180 fish/cmds.c:816
+#: fish/cmds.c:181 fish/cmds.c:825
 msgid "make block device node"
 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
 
-#: fish/cmds.c:181 fish/cmds.c:819
+#: fish/cmds.c:182 fish/cmds.c:828
 msgid "make char device node"
 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
 
-#: fish/cmds.c:182 fish/cmds.c:801
+#: fish/cmds.c:183 fish/cmds.c:810
 msgid "create a swap partition"
 msgstr "tworzy partycję wymiany"
 
-#: fish/cmds.c:183 fish/cmds.c:804
+#: fish/cmds.c:184 fish/cmds.c:813
 msgid "create a swap partition with a label"
 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
 
-#: fish/cmds.c:184 fish/cmds.c:807
+#: fish/cmds.c:185 fish/cmds.c:816
 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
 
-#: fish/cmds.c:185 fish/cmds.c:945
+#: fish/cmds.c:186 fish/cmds.c:954
 msgid "create a swap file"
 msgstr "tworzy plik wymiany"
 
-#: fish/cmds.c:186 fish/cmds.c:993
+#: fish/cmds.c:187 fish/cmds.c:1002
 msgid "load a kernel module"
 msgstr "wczytuje moduł jądra"
 
-#: fish/cmds.c:187 fish/cmds.c:414
+#: fish/cmds.c:188 fish/cmds.c:423
 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
 
-#: fish/cmds.c:188 fish/cmds.c:798
+#: fish/cmds.c:189 fish/cmds.c:807
 msgid "mount a file using the loop device"
 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
 
-#: fish/cmds.c:189 fish/cmds.c:633
+#: fish/cmds.c:190 fish/cmds.c:642
 msgid "mount a guest disk with mount options"
 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
 
-#: fish/cmds.c:190 fish/cmds.c:630
+#: fish/cmds.c:191 fish/cmds.c:639
 msgid "mount a guest disk, read-only"
 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
 
-#: fish/cmds.c:191 fish/cmds.c:636
+#: fish/cmds.c:192 fish/cmds.c:645
 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
 msgstr ""
 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
 "plików"
 
-#: fish/cmds.c:192 fish/cmds.c:852
+#: fish/cmds.c:193 fish/cmds.c:861
 msgid "show mountpoints"
 msgstr "wyświetla punkty montowania"
 
-#: fish/cmds.c:193 fish/cmds.c:549
+#: fish/cmds.c:194 fish/cmds.c:558
 msgid "show mounted filesystems"
 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
 
-#: fish/cmds.c:194 fish/cmds.c:678
+#: fish/cmds.c:195 fish/cmds.c:687
 msgid "move a file"
 msgstr "przenosi plik"
 
-#: fish/cmds.c:195 fish/cmds.c:741
+#: fish/cmds.c:196 fish/cmds.c:750
 msgid "probe NTFS volume"
 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
 
-#: fish/cmds.c:196 fish/cmds.c:1038
+#: fish/cmds.c:197 fish/cmds.c:1113
+#, fuzzy
+msgid "resize an NTFS filesystem"
+msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2/ext3"
+
+#: fish/cmds.c:198 fish/cmds.c:1047
 msgid "add a partition to the device"
 msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
 
-#: fish/cmds.c:197 fish/cmds.c:1041
+#: fish/cmds.c:199 fish/cmds.c:1119
+#, fuzzy
+msgid "delete a partition"
+msgstr "tworzy partycję wymiany"
+
+#: fish/cmds.c:200 fish/cmds.c:1050
 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
 msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
 
-#: fish/cmds.c:198 fish/cmds.c:1053
+#: fish/cmds.c:201 fish/cmds.c:1122
+#, fuzzy
+msgid "return true if a partition is bootable"
+msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
+
+#: fish/cmds.c:202 fish/cmds.c:1125
+msgid "get the MBR type byte (ID byte) from a partition"
+msgstr ""
+
+#: fish/cmds.c:203 fish/cmds.c:1062
 msgid "get the partition table type"
 msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
 
-#: fish/cmds.c:199 fish/cmds.c:1035
+#: fish/cmds.c:204 fish/cmds.c:1044
 msgid "create an empty partition table"
 msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
 
-#: fish/cmds.c:200 fish/cmds.c:1050
+#: fish/cmds.c:205 fish/cmds.c:1059
 msgid "list partitions on a device"
 msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
 
-#: fish/cmds.c:201 fish/cmds.c:1044
+#: fish/cmds.c:206 fish/cmds.c:1053
 msgid "make a partition bootable"
 msgstr "zmienia partycję na startową"
 
-#: fish/cmds.c:202 fish/cmds.c:1047
+#: fish/cmds.c:207 fish/cmds.c:1128
+msgid "set the MBR type byte (ID byte) of a partition"
+msgstr ""
+
+#: fish/cmds.c:208 fish/cmds.c:1056
 msgid "set partition name"
 msgstr "ustawia nazwę partycji"
 
-#: fish/cmds.c:203 fish/cmds.c:687
+#: fish/cmds.c:209 fish/cmds.c:696
 msgid "ping the guest daemon"
 msgstr "odpytuje demona gościa"
 
-#: fish/cmds.c:204 fish/cmds.c:1032
+#: fish/cmds.c:210 fish/cmds.c:1041
 msgid "read part of a file"
 msgstr "odczytuje część pliku"
 
-#: fish/cmds.c:205 fish/cmds.c:528
+#: fish/cmds.c:211 fish/cmds.c:537
 msgid "create an LVM physical volume"
 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
 
-#: fish/cmds.c:206 fish/cmds.c:648
+#: fish/cmds.c:212 fish/cmds.c:657
 msgid "remove an LVM physical volume"
 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
 
-#: fish/cmds.c:207 fish/cmds.c:705
+#: fish/cmds.c:213 fish/cmds.c:714
 msgid "resize an LVM physical volume"
 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
 
-#: fish/cmds.c:208 fish/cmds.c:209 fish/cmds.c:438 fish/cmds.c:447
+#: fish/cmds.c:214 fish/cmds.c:215 fish/cmds.c:447 fish/cmds.c:456
 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
 
-#: fish/cmds.c:210 fish/cmds.c:1077
+#: fish/cmds.c:216 fish/cmds.c:1086
 #, fuzzy
 msgid "get the UUID of a physical volume"
 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
 
-#: fish/cmds.c:211 fish/cmds.c:861
+#: fish/cmds.c:217 fish/cmds.c:870
 msgid "read a file"
 msgstr "odczytuje plik"
 
-#: fish/cmds.c:212 fish/cmds.c:456
+#: fish/cmds.c:218 fish/cmds.c:465
 msgid "read file as lines"
 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
 
-#: fish/cmds.c:213 fish/cmds.c:825
+#: fish/cmds.c:219 fish/cmds.c:834
 msgid "read directories entries"
 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
 
-#: fish/cmds.c:214 fish/cmds.c:915
+#: fish/cmds.c:220 fish/cmds.c:924
 msgid "read the target of a symbolic link"
 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
 
-#: fish/cmds.c:215 fish/cmds.c:1029
+#: fish/cmds.c:221 fish/cmds.c:1038
 msgid "readlink on multiple files"
 msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
 
-#: fish/cmds.c:216 fish/cmds.c:900
+#: fish/cmds.c:222 fish/cmds.c:909
 msgid "canonicalized absolute pathname"
 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
 
-#: fish/cmds.c:218 fish/cmds.c:729
+#: fish/cmds.c:224 fish/cmds.c:738
 msgid "resize an ext2/ext3 filesystem"
 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2/ext3"
 
-#: fish/cmds.c:219 fish/cmds.c:498
+#: fish/cmds.c:225 fish/cmds.c:507
 msgid "remove a file"
 msgstr "usuwa plik"
 
-#: fish/cmds.c:220 fish/cmds.c:504
+#: fish/cmds.c:226 fish/cmds.c:513
 msgid "remove a file or directory recursively"
 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
 
-#: fish/cmds.c:221 fish/cmds.c:501
+#: fish/cmds.c:227 fish/cmds.c:510
 msgid "remove a directory"
 msgstr "usuwa katalog"
 
-#: fish/cmds.c:222 fish/cmds.c:858
+#: fish/cmds.c:228 fish/cmds.c:867
 msgid "remove a mountpoint"
 msgstr "usuwa punkt montowania"
 
-#: fish/cmds.c:223 fish/cmds.c:753
+#: fish/cmds.c:229 fish/cmds.c:762
 msgid "scrub (securely wipe) a device"
 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
 
-#: fish/cmds.c:224 fish/cmds.c:756
+#: fish/cmds.c:230 fish/cmds.c:765
 msgid "scrub (securely wipe) a file"
 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
 
-#: fish/cmds.c:225 fish/cmds.c:759
+#: fish/cmds.c:231 fish/cmds.c:768
 msgid "scrub (securely wipe) free space"
 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
 
-#: fish/cmds.c:226 fish/cmds.c:339
+#: fish/cmds.c:232 fish/cmds.c:348
 msgid "add options to kernel command line"
 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
 
-#: fish/cmds.c:227 fish/cmds.c:345
+#: fish/cmds.c:233 fish/cmds.c:354
 msgid "set autosync mode"
 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
 
-#: fish/cmds.c:228 fish/cmds.c:396
+#: fish/cmds.c:234 fish/cmds.c:405
 msgid "enable or disable direct appliance mode"
 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
 
-#: fish/cmds.c:229 fish/cmds.c:651
+#: fish/cmds.c:235 fish/cmds.c:660
 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
 
-#: fish/cmds.c:230 fish/cmds.c:657
+#: fish/cmds.c:236 fish/cmds.c:666
 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
 
-#: fish/cmds.c:231 fish/cmds.c:372
+#: fish/cmds.c:237 fish/cmds.c:381
 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:232 fish/cmds.c:333
+#: fish/cmds.c:238 fish/cmds.c:342
 msgid "set the search path"
 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
 
-#: fish/cmds.c:233 fish/cmds.c:327
+#: fish/cmds.c:239 fish/cmds.c:336
 msgid "set the qemu binary"
 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:234 fish/cmds.c:402
+#: fish/cmds.c:240 fish/cmds.c:411
 msgid "enable or disable the recovery process"
 msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
 
-#: fish/cmds.c:235 fish/cmds.c:384
+#: fish/cmds.c:241 fish/cmds.c:393
 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
 msgstr ""
 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
 
-#: fish/cmds.c:236 fish/cmds.c:390
+#: fish/cmds.c:242 fish/cmds.c:399
 msgid "enable or disable command traces"
 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
 
-#: fish/cmds.c:237 fish/cmds.c:351
+#: fish/cmds.c:243 fish/cmds.c:360
 msgid "set verbose mode"
 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
 
-#: fish/cmds.c:238 fish/cmds.c:966
+#: fish/cmds.c:244 fish/cmds.c:975
 msgid "set SELinux security context"
 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
 
-#: fish/cmds.c:240 fish/cmds.c:241 fish/cmds.c:540 fish/cmds.c:828
+#: fish/cmds.c:246 fish/cmds.c:247 fish/cmds.c:549 fish/cmds.c:837
 msgid "create partitions on a block device"
 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
 
-#: fish/cmds.c:242 fish/cmds.c:708
+#: fish/cmds.c:248 fish/cmds.c:717
 msgid "modify a single partition on a block device"
 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
 
-#: fish/cmds.c:243 fish/cmds.c:717
+#: fish/cmds.c:249 fish/cmds.c:726
 msgid "display the disk geometry from the partition table"
 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
 
-#: fish/cmds.c:244 fish/cmds.c:714
+#: fish/cmds.c:250 fish/cmds.c:723
 msgid "display the kernel geometry"
 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
 
-#: fish/cmds.c:245 fish/cmds.c:711
+#: fish/cmds.c:251 fish/cmds.c:720
 msgid "display the partition table"
 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
 
-#: fish/cmds.c:246 fish/cmds.c:744
+#: fish/cmds.c:252 fish/cmds.c:753
 msgid "run a command via the shell"
 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
 
-#: fish/cmds.c:247 fish/cmds.c:747
+#: fish/cmds.c:253 fish/cmds.c:756
 msgid "run a command via the shell returning lines"
 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
 
-#: fish/cmds.c:248 fish/cmds.c:738
+#: fish/cmds.c:254 fish/cmds.c:747
 msgid "sleep for some seconds"
 msgstr "usypia na kilka sekund"
 
-#: fish/cmds.c:249 fish/cmds.c:567
+#: fish/cmds.c:255 fish/cmds.c:576
 msgid "get file information"
 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
 
-#: fish/cmds.c:250 fish/cmds.c:573
+#: fish/cmds.c:256 fish/cmds.c:582
 msgid "get file system statistics"
 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
 
-#: fish/cmds.c:251 fish/cmds.c:252 fish/cmds.c:693 fish/cmds.c:696
+#: fish/cmds.c:257 fish/cmds.c:258 fish/cmds.c:702 fish/cmds.c:705
 msgid "print the printable strings in a file"
 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
 
-#: fish/cmds.c:253 fish/cmds.c:924
+#: fish/cmds.c:259 fish/cmds.c:933
 msgid "disable swap on device"
 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
 
-#: fish/cmds.c:254 fish/cmds.c:930
+#: fish/cmds.c:260 fish/cmds.c:939
 msgid "disable swap on file"
 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
 
-#: fish/cmds.c:255 fish/cmds.c:936
+#: fish/cmds.c:261 fish/cmds.c:945
 msgid "disable swap on labeled swap partition"
 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
 
-#: fish/cmds.c:256 fish/cmds.c:942
+#: fish/cmds.c:262 fish/cmds.c:951
 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
 
-#: fish/cmds.c:257 fish/cmds.c:921
+#: fish/cmds.c:263 fish/cmds.c:930
 msgid "enable swap on device"
 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
 
-#: fish/cmds.c:258 fish/cmds.c:927
+#: fish/cmds.c:264 fish/cmds.c:936
 msgid "enable swap on file"
 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
 
-#: fish/cmds.c:259 fish/cmds.c:933
+#: fish/cmds.c:265 fish/cmds.c:942
 msgid "enable swap on labeled swap partition"
 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
 
-#: fish/cmds.c:260 fish/cmds.c:939
+#: fish/cmds.c:266 fish/cmds.c:948
 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
 
-#: fish/cmds.c:261 fish/cmds.c:417
+#: fish/cmds.c:267 fish/cmds.c:426
 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
 
-#: fish/cmds.c:262 fish/cmds.c:780
+#: fish/cmds.c:268 fish/cmds.c:789
 msgid "return last 10 lines of a file"
 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
 
-#: fish/cmds.c:263 fish/cmds.c:783
+#: fish/cmds.c:269 fish/cmds.c:792
 msgid "return last N lines of a file"
 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
 
-#: fish/cmds.c:264 fish/cmds.c:618
+#: fish/cmds.c:270 fish/cmds.c:627
 msgid "unpack tarfile to directory"
 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:265 fish/cmds.c:621
+#: fish/cmds.c:271 fish/cmds.c:630
 msgid "pack directory into tarfile"
 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
 
-#: fish/cmds.c:266 fish/cmds.c:624
+#: fish/cmds.c:272 fish/cmds.c:278 fish/cmds.c:633 fish/cmds.c:1107
 msgid "unpack compressed tarball to directory"
 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:267 fish/cmds.c:627
+#: fish/cmds.c:273 fish/cmds.c:279 fish/cmds.c:636 fish/cmds.c:1110
 msgid "pack directory into compressed tarball"
 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
 
-#: fish/cmds.c:268 fish/cmds.c:420
+#: fish/cmds.c:274 fish/cmds.c:429
 msgid "update file timestamps or create a new file"
 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
 
-#: fish/cmds.c:269 fish/cmds.c:1008
+#: fish/cmds.c:275 fish/cmds.c:1017
 msgid "truncate a file to zero size"
 msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
 
-#: fish/cmds.c:270 fish/cmds.c:1011
+#: fish/cmds.c:276 fish/cmds.c:1020
 msgid "truncate a file to a particular size"
 msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
 
-#: fish/cmds.c:271 fish/cmds.c:576
+#: fish/cmds.c:277 fish/cmds.c:585
 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
 
-#: fish/cmds.c:272 fish/cmds.c:822
+#: fish/cmds.c:280 fish/cmds.c:831
 msgid "set file mode creation mask (umask)"
 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
 
-#: fish/cmds.c:273 fish/cmds.c:546
+#: fish/cmds.c:281 fish/cmds.c:555
 msgid "unmount a filesystem"
 msgstr "odmontowuje system plików"
 
-#: fish/cmds.c:274 fish/cmds.c:552
+#: fish/cmds.c:282 fish/cmds.c:561
 msgid "unmount all filesystems"
 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
 
-#: fish/cmds.c:275 fish/cmds.c:609
+#: fish/cmds.c:283 fish/cmds.c:618
 msgid "upload a file from the local machine"
 msgstr "wysyła plik do z lokalnej maszyny"
 
-#: fish/cmds.c:276 fish/cmds.c:1014
+#: fish/cmds.c:284 fish/cmds.c:1023
 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
 msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
 
-#: fish/cmds.c:277 fish/cmds.c:381
+#: fish/cmds.c:285 fish/cmds.c:390
 msgid "get the library version number"
 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
 
-#: fish/cmds.c:278 fish/cmds.c:1005
+#: fish/cmds.c:286 fish/cmds.c:1014
 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
 msgstr ""
 "uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
 "zamontowanemu urządzeniu"
 
-#: fish/cmds.c:279 fish/cmds.c:723
+#: fish/cmds.c:287 fish/cmds.c:732
 msgid "activate or deactivate some volume groups"
 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
 
-#: fish/cmds.c:280 fish/cmds.c:720
+#: fish/cmds.c:288 fish/cmds.c:729
 msgid "activate or deactivate all volume groups"
 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
 
-#: fish/cmds.c:282 fish/cmds.c:1089
+#: fish/cmds.c:290 fish/cmds.c:1098
 msgid "get the LV UUIDs of all LVs in the volume group"
 msgstr ""
 
-#: fish/cmds.c:283 fish/cmds.c:1086
+#: fish/cmds.c:291 fish/cmds.c:1095
 msgid "get the PV UUIDs containing the volume group"
 msgstr ""
 
-#: fish/cmds.c:284 fish/cmds.c:645
+#: fish/cmds.c:292 fish/cmds.c:654
 msgid "remove an LVM volume group"
 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
 
-#: fish/cmds.c:285 fish/cmds.c:1071
+#: fish/cmds.c:293 fish/cmds.c:1080
 msgid "rename an LVM volume group"
 msgstr "zmienia nazwę grupy woluminów LVM"
 
-#: fish/cmds.c:286 fish/cmds.c:287 fish/cmds.c:441 fish/cmds.c:450
+#: fish/cmds.c:294 fish/cmds.c:295 fish/cmds.c:450 fish/cmds.c:459
 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
 
-#: fish/cmds.c:288 fish/cmds.c:1080
+#: fish/cmds.c:296 fish/cmds.c:1116
+msgid "rescan for LVM physical volumes, volume groups and logical volumes"
+msgstr ""
+
+#: fish/cmds.c:297 fish/cmds.c:1089
 #, fuzzy
 msgid "get the UUID of a volume group"
 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
 
-#: fish/cmds.c:289 fish/cmds.c:771
+#: fish/cmds.c:298 fish/cmds.c:780
 msgid "count characters in a file"
 msgstr "liczy znaki w pliku"
 
-#: fish/cmds.c:290 fish/cmds.c:765
+#: fish/cmds.c:299 fish/cmds.c:774
 msgid "count lines in a file"
 msgstr "liczy wiersze w pliku"
 
-#: fish/cmds.c:291 fish/cmds.c:768
+#: fish/cmds.c:300 fish/cmds.c:777
 msgid "count words in a file"
 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
 
-#: fish/cmds.c:292 fish/cmds.c:543
+#: fish/cmds.c:301 fish/cmds.c:552
 msgid "create a file"
 msgstr "tworzy plik"
 
-#: fish/cmds.c:295 fish/cmds.c:666
+#: fish/cmds.c:304 fish/cmds.c:675
 msgid "write zeroes to the device"
 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
 
-#: fish/cmds.c:296 fish/cmds.c:1095
+#: fish/cmds.c:305 fish/cmds.c:1104
 #, fuzzy
 msgid "write zeroes to an entire device"
 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
 
-#: fish/cmds.c:297 fish/cmds.c:702
+#: fish/cmds.c:306 fish/cmds.c:711
 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
 
-#: fish/cmds.c:300 fish/cmds.c:831
+#: fish/cmds.c:309 fish/cmds.c:840
 msgid "determine file type inside a compressed file"
 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
 
-#: fish/cmds.c:303
+#: fish/cmds.c:312
 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
 msgstr ""
 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
 "pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc "
 "o poleceniu."
 
-#: fish/cmds.c:1373 fish/cmds.c:1385 fish/cmds.c:1398 fish/cmds.c:1412
-#: fish/cmds.c:1426 fish/cmds.c:1441 fish/cmds.c:1456 fish/cmds.c:1469
-#: fish/cmds.c:1484 fish/cmds.c:1497 fish/cmds.c:1512 fish/cmds.c:1525
-#: fish/cmds.c:1539 fish/cmds.c:1552 fish/cmds.c:1567 fish/cmds.c:1580
-#: fish/cmds.c:1594 fish/cmds.c:1608 fish/cmds.c:1622 fish/cmds.c:1636
-#: fish/cmds.c:1650 fish/cmds.c:1665 fish/cmds.c:1696 fish/cmds.c:1710
-#: fish/cmds.c:1724 fish/cmds.c:1740 fish/cmds.c:1753 fish/cmds.c:1768
-#: fish/cmds.c:1781 fish/cmds.c:1796 fish/cmds.c:1809 fish/cmds.c:1824
-#: fish/cmds.c:1837 fish/cmds.c:1853 fish/cmds.c:1869 fish/cmds.c:1885
-#: fish/cmds.c:1899 fish/cmds.c:1912 fish/cmds.c:1928 fish/cmds.c:1947
-#: fish/cmds.c:1966 fish/cmds.c:1984 fish/cmds.c:1999 fish/cmds.c:2014
-#: fish/cmds.c:2029 fish/cmds.c:2044 fish/cmds.c:2059 fish/cmds.c:2074
-#: fish/cmds.c:2089 fish/cmds.c:2105 fish/cmds.c:2125 fish/cmds.c:2159
-#: fish/cmds.c:2173 fish/cmds.c:2192 fish/cmds.c:2211 fish/cmds.c:2229
-#: fish/cmds.c:2246 fish/cmds.c:2262 fish/cmds.c:2279 fish/cmds.c:2294
-#: fish/cmds.c:2310 fish/cmds.c:2322 fish/cmds.c:2335 fish/cmds.c:2352
-#: fish/cmds.c:2368 fish/cmds.c:2384 fish/cmds.c:2400 fish/cmds.c:2416
-#: fish/cmds.c:2433 fish/cmds.c:2470 fish/cmds.c:2524 fish/cmds.c:2542
-#: fish/cmds.c:2560 fish/cmds.c:2578 fish/cmds.c:2593 fish/cmds.c:2612
-#: fish/cmds.c:2647 fish/cmds.c:2666 fish/cmds.c:2742 fish/cmds.c:2778
-#: fish/cmds.c:2791 fish/cmds.c:2806 fish/cmds.c:2818 fish/cmds.c:2831
-#: fish/cmds.c:2850 fish/cmds.c:2869 fish/cmds.c:2888 fish/cmds.c:2907
-#: fish/cmds.c:2926 fish/cmds.c:2945 fish/cmds.c:2962 fish/cmds.c:2976
-#: fish/cmds.c:2990 fish/cmds.c:3006 fish/cmds.c:3022 fish/cmds.c:3039
-#: fish/cmds.c:3072 fish/cmds.c:3088 fish/cmds.c:3104 fish/cmds.c:3118
-#: fish/cmds.c:3133 fish/cmds.c:3151 fish/cmds.c:3169 fish/cmds.c:3190
-#: fish/cmds.c:3206 fish/cmds.c:3222 fish/cmds.c:3238 fish/cmds.c:3256
-#: fish/cmds.c:3273 fish/cmds.c:3292 fish/cmds.c:3310 fish/cmds.c:3330
-#: fish/cmds.c:3344 fish/cmds.c:3358 fish/cmds.c:3373 fish/cmds.c:3388
-#: fish/cmds.c:3406 fish/cmds.c:3421 fish/cmds.c:3439 fish/cmds.c:3456
-#: fish/cmds.c:3471 fish/cmds.c:3489 fish/cmds.c:3509 fish/cmds.c:3529
-#: fish/cmds.c:3548 fish/cmds.c:3579 fish/cmds.c:3594 fish/cmds.c:3608
-#: fish/cmds.c:3629 fish/cmds.c:3649 fish/cmds.c:3669 fish/cmds.c:3688
-#: fish/cmds.c:3702 fish/cmds.c:3721 fish/cmds.c:3812 fish/cmds.c:3829
-#: fish/cmds.c:3846 fish/cmds.c:3863 fish/cmds.c:3878 fish/cmds.c:3896
-#: fish/cmds.c:3929 fish/cmds.c:3943 fish/cmds.c:3962 fish/cmds.c:3976
-#: fish/cmds.c:4009 fish/cmds.c:4026 fish/cmds.c:4043 fish/cmds.c:4060
-#: fish/cmds.c:4079 fish/cmds.c:4093 fish/cmds.c:4109 fish/cmds.c:4125
-#: fish/cmds.c:4144 fish/cmds.c:4162 fish/cmds.c:4180 fish/cmds.c:4198
-#: fish/cmds.c:4218 fish/cmds.c:4256 fish/cmds.c:4276 fish/cmds.c:4313
-#: fish/cmds.c:4328 fish/cmds.c:4344 fish/cmds.c:4362 fish/cmds.c:4382
-#: fish/cmds.c:4401 fish/cmds.c:4416 fish/cmds.c:4432 fish/cmds.c:4450
-#: fish/cmds.c:4524 fish/cmds.c:4562 fish/cmds.c:4638 fish/cmds.c:4711
-#: fish/cmds.c:4745 fish/cmds.c:4765 fish/cmds.c:4783 fish/cmds.c:4803
-#: fish/cmds.c:4822 fish/cmds.c:4844 fish/cmds.c:4884 fish/cmds.c:4922
-#: fish/cmds.c:4940 fish/cmds.c:4956 fish/cmds.c:4972 fish/cmds.c:4986
-#: fish/cmds.c:5001 fish/cmds.c:5025 fish/cmds.c:5046 fish/cmds.c:5067
-#: fish/cmds.c:5088 fish/cmds.c:5109 fish/cmds.c:5130 fish/cmds.c:5151
-#: fish/cmds.c:5172 fish/cmds.c:5193 fish/cmds.c:5214 fish/cmds.c:5235
-#: fish/cmds.c:5256 fish/cmds.c:5276 fish/cmds.c:5296 fish/cmds.c:5314
-#: fish/cmds.c:5332 fish/cmds.c:5350 fish/cmds.c:5367 fish/cmds.c:5387
-#: fish/cmds.c:5422 fish/cmds.c:5436 fish/cmds.c:5450 fish/cmds.c:5466
-#: fish/cmds.c:5482 fish/cmds.c:5496 fish/cmds.c:5510 fish/cmds.c:5524
-#: fish/cmds.c:5538 fish/cmds.c:5554 fish/cmds.c:5587 fish/cmds.c:5624
-#: fish/cmds.c:5655 fish/cmds.c:5670 fish/cmds.c:5685 fish/cmds.c:5698
-#: fish/cmds.c:5711 fish/cmds.c:5729 fish/cmds.c:5764 fish/cmds.c:5799
-#: fish/cmds.c:5835 fish/cmds.c:5872 fish/cmds.c:5910 fish/cmds.c:5948
-#: fish/cmds.c:5983 fish/cmds.c:5997 fish/cmds.c:6017 fish/cmds.c:6034
-#: fish/cmds.c:6053 fish/cmds.c:6070 fish/cmds.c:6087 fish/cmds.c:6120
-#: fish/cmds.c:6189 fish/cmds.c:6226 fish/cmds.c:6281 fish/cmds.c:6304
-#: fish/cmds.c:6327 fish/cmds.c:6352 fish/cmds.c:6408 fish/cmds.c:6426
-#: fish/cmds.c:6468 fish/cmds.c:6485 fish/cmds.c:6521 fish/cmds.c:6555
-#: fish/cmds.c:6572 fish/cmds.c:6591 fish/cmds.c:6645 fish/cmds.c:6662
-#: fish/cmds.c:6681 fish/cmds.c:6700 fish/cmds.c:6716 fish/cmds.c:6733
-#: fish/cmds.c:6757 fish/cmds.c:6774 fish/cmds.c:6791 fish/cmds.c:6808
-#: fish/cmds.c:6825 fish/cmds.c:6844 fish/cmds.c:6876
+#: fish/cmds.c:1409 fish/cmds.c:1421 fish/cmds.c:1434 fish/cmds.c:1448
+#: fish/cmds.c:1462 fish/cmds.c:1477 fish/cmds.c:1492 fish/cmds.c:1505
+#: fish/cmds.c:1520 fish/cmds.c:1533 fish/cmds.c:1548 fish/cmds.c:1561
+#: fish/cmds.c:1575 fish/cmds.c:1588 fish/cmds.c:1603 fish/cmds.c:1616
+#: fish/cmds.c:1630 fish/cmds.c:1644 fish/cmds.c:1658 fish/cmds.c:1672
+#: fish/cmds.c:1686 fish/cmds.c:1701 fish/cmds.c:1732 fish/cmds.c:1746
+#: fish/cmds.c:1760 fish/cmds.c:1776 fish/cmds.c:1789 fish/cmds.c:1804
+#: fish/cmds.c:1817 fish/cmds.c:1832 fish/cmds.c:1845 fish/cmds.c:1860
+#: fish/cmds.c:1873 fish/cmds.c:1889 fish/cmds.c:1905 fish/cmds.c:1921
+#: fish/cmds.c:1935 fish/cmds.c:1948 fish/cmds.c:1964 fish/cmds.c:1983
+#: fish/cmds.c:2002 fish/cmds.c:2020 fish/cmds.c:2035 fish/cmds.c:2050
+#: fish/cmds.c:2065 fish/cmds.c:2080 fish/cmds.c:2095 fish/cmds.c:2110
+#: fish/cmds.c:2125 fish/cmds.c:2141 fish/cmds.c:2161 fish/cmds.c:2195
+#: fish/cmds.c:2209 fish/cmds.c:2228 fish/cmds.c:2247 fish/cmds.c:2265
+#: fish/cmds.c:2282 fish/cmds.c:2298 fish/cmds.c:2315 fish/cmds.c:2330
+#: fish/cmds.c:2346 fish/cmds.c:2358 fish/cmds.c:2371 fish/cmds.c:2388
+#: fish/cmds.c:2404 fish/cmds.c:2420 fish/cmds.c:2436 fish/cmds.c:2452
+#: fish/cmds.c:2469 fish/cmds.c:2506 fish/cmds.c:2560 fish/cmds.c:2578
+#: fish/cmds.c:2596 fish/cmds.c:2614 fish/cmds.c:2629 fish/cmds.c:2648
+#: fish/cmds.c:2683 fish/cmds.c:2702 fish/cmds.c:2778 fish/cmds.c:2814
+#: fish/cmds.c:2827 fish/cmds.c:2842 fish/cmds.c:2854 fish/cmds.c:2867
+#: fish/cmds.c:2886 fish/cmds.c:2905 fish/cmds.c:2924 fish/cmds.c:2943
+#: fish/cmds.c:2962 fish/cmds.c:2981 fish/cmds.c:2998 fish/cmds.c:3012
+#: fish/cmds.c:3026 fish/cmds.c:3042 fish/cmds.c:3058 fish/cmds.c:3075
+#: fish/cmds.c:3108 fish/cmds.c:3124 fish/cmds.c:3140 fish/cmds.c:3154
+#: fish/cmds.c:3169 fish/cmds.c:3187 fish/cmds.c:3205 fish/cmds.c:3226
+#: fish/cmds.c:3242 fish/cmds.c:3258 fish/cmds.c:3274 fish/cmds.c:3292
+#: fish/cmds.c:3309 fish/cmds.c:3328 fish/cmds.c:3346 fish/cmds.c:3366
+#: fish/cmds.c:3380 fish/cmds.c:3394 fish/cmds.c:3409 fish/cmds.c:3424
+#: fish/cmds.c:3442 fish/cmds.c:3457 fish/cmds.c:3475 fish/cmds.c:3492
+#: fish/cmds.c:3507 fish/cmds.c:3525 fish/cmds.c:3545 fish/cmds.c:3565
+#: fish/cmds.c:3584 fish/cmds.c:3615 fish/cmds.c:3630 fish/cmds.c:3644
+#: fish/cmds.c:3665 fish/cmds.c:3685 fish/cmds.c:3705 fish/cmds.c:3724
+#: fish/cmds.c:3738 fish/cmds.c:3757 fish/cmds.c:3848 fish/cmds.c:3865
+#: fish/cmds.c:3882 fish/cmds.c:3899 fish/cmds.c:3914 fish/cmds.c:3932
+#: fish/cmds.c:3965 fish/cmds.c:3979 fish/cmds.c:3998 fish/cmds.c:4012
+#: fish/cmds.c:4045 fish/cmds.c:4062 fish/cmds.c:4079 fish/cmds.c:4096
+#: fish/cmds.c:4115 fish/cmds.c:4129 fish/cmds.c:4145 fish/cmds.c:4161
+#: fish/cmds.c:4180 fish/cmds.c:4198 fish/cmds.c:4216 fish/cmds.c:4234
+#: fish/cmds.c:4254 fish/cmds.c:4292 fish/cmds.c:4312 fish/cmds.c:4349
+#: fish/cmds.c:4364 fish/cmds.c:4380 fish/cmds.c:4398 fish/cmds.c:4418
+#: fish/cmds.c:4437 fish/cmds.c:4452 fish/cmds.c:4468 fish/cmds.c:4486
+#: fish/cmds.c:4560 fish/cmds.c:4598 fish/cmds.c:4674 fish/cmds.c:4747
+#: fish/cmds.c:4781 fish/cmds.c:4801 fish/cmds.c:4819 fish/cmds.c:4839
+#: fish/cmds.c:4858 fish/cmds.c:4880 fish/cmds.c:4920 fish/cmds.c:4958
+#: fish/cmds.c:4976 fish/cmds.c:4992 fish/cmds.c:5008 fish/cmds.c:5022
+#: fish/cmds.c:5037 fish/cmds.c:5061 fish/cmds.c:5082 fish/cmds.c:5103
+#: fish/cmds.c:5124 fish/cmds.c:5145 fish/cmds.c:5166 fish/cmds.c:5187
+#: fish/cmds.c:5208 fish/cmds.c:5229 fish/cmds.c:5250 fish/cmds.c:5271
+#: fish/cmds.c:5292 fish/cmds.c:5312 fish/cmds.c:5332 fish/cmds.c:5350
+#: fish/cmds.c:5368 fish/cmds.c:5386 fish/cmds.c:5403 fish/cmds.c:5423
+#: fish/cmds.c:5458 fish/cmds.c:5472 fish/cmds.c:5486 fish/cmds.c:5502
+#: fish/cmds.c:5518 fish/cmds.c:5532 fish/cmds.c:5546 fish/cmds.c:5560
+#: fish/cmds.c:5574 fish/cmds.c:5590 fish/cmds.c:5623 fish/cmds.c:5660
+#: fish/cmds.c:5691 fish/cmds.c:5706 fish/cmds.c:5721 fish/cmds.c:5734
+#: fish/cmds.c:5747 fish/cmds.c:5765 fish/cmds.c:5800 fish/cmds.c:5835
+#: fish/cmds.c:5871 fish/cmds.c:5908 fish/cmds.c:5946 fish/cmds.c:5984
+#: fish/cmds.c:6019 fish/cmds.c:6033 fish/cmds.c:6053 fish/cmds.c:6070
+#: fish/cmds.c:6089 fish/cmds.c:6106 fish/cmds.c:6123 fish/cmds.c:6156
+#: fish/cmds.c:6225 fish/cmds.c:6262 fish/cmds.c:6317 fish/cmds.c:6340
+#: fish/cmds.c:6363 fish/cmds.c:6388 fish/cmds.c:6444 fish/cmds.c:6462
+#: fish/cmds.c:6504 fish/cmds.c:6521 fish/cmds.c:6557 fish/cmds.c:6591
+#: fish/cmds.c:6608 fish/cmds.c:6627 fish/cmds.c:6681 fish/cmds.c:6698
+#: fish/cmds.c:6717 fish/cmds.c:6736 fish/cmds.c:6752 fish/cmds.c:6769
+#: fish/cmds.c:6793 fish/cmds.c:6810 fish/cmds.c:6827 fish/cmds.c:6844
+#: fish/cmds.c:6861 fish/cmds.c:6880 fish/cmds.c:6912 fish/cmds.c:6927
+#: fish/cmds.c:6943 fish/cmds.c:6960 fish/cmds.c:6973 fish/cmds.c:6987
+#: fish/cmds.c:7021 fish/cmds.c:7057 fish/cmds.c:7094 fish/cmds.c:7147
 #, c-format
 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
 
-#: fish/cmds.c:1374 fish/cmds.c:1386 fish/cmds.c:1399 fish/cmds.c:1413
-#: fish/cmds.c:1427 fish/cmds.c:1442 fish/cmds.c:1457 fish/cmds.c:1470
-#: fish/cmds.c:1485 fish/cmds.c:1498 fish/cmds.c:1513 fish/cmds.c:1526
-#: fish/cmds.c:1540 fish/cmds.c:1553 fish/cmds.c:1568 fish/cmds.c:1581
-#: fish/cmds.c:1595 fish/cmds.c:1609 fish/cmds.c:1623 fish/cmds.c:1637
-#: fish/cmds.c:1651 fish/cmds.c:1666 fish/cmds.c:1697 fish/cmds.c:1711
-#: fish/cmds.c:1725 fish/cmds.c:1741 fish/cmds.c:1754 fish/cmds.c:1769
-#: fish/cmds.c:1782 fish/cmds.c:1797 fish/cmds.c:1810 fish/cmds.c:1825
-#: fish/cmds.c:1838 fish/cmds.c:1854 fish/cmds.c:1870 fish/cmds.c:1886
-#: fish/cmds.c:1900 fish/cmds.c:1913 fish/cmds.c:1929 fish/cmds.c:1948
-#: fish/cmds.c:1967 fish/cmds.c:1985 fish/cmds.c:2000 fish/cmds.c:2015
-#: fish/cmds.c:2030 fish/cmds.c:2045 fish/cmds.c:2060 fish/cmds.c:2075
-#: fish/cmds.c:2090 fish/cmds.c:2106 fish/cmds.c:2126 fish/cmds.c:2160
-#: fish/cmds.c:2174 fish/cmds.c:2193 fish/cmds.c:2212 fish/cmds.c:2230
-#: fish/cmds.c:2247 fish/cmds.c:2263 fish/cmds.c:2280 fish/cmds.c:2295
-#: fish/cmds.c:2311 fish/cmds.c:2323 fish/cmds.c:2336 fish/cmds.c:2353
-#: fish/cmds.c:2369 fish/cmds.c:2385 fish/cmds.c:2401 fish/cmds.c:2417
-#: fish/cmds.c:2434 fish/cmds.c:2471 fish/cmds.c:2525 fish/cmds.c:2543
-#: fish/cmds.c:2561 fish/cmds.c:2579 fish/cmds.c:2594 fish/cmds.c:2613
-#: fish/cmds.c:2648 fish/cmds.c:2667 fish/cmds.c:2743 fish/cmds.c:2779
-#: fish/cmds.c:2792 fish/cmds.c:2807 fish/cmds.c:2819 fish/cmds.c:2832
-#: fish/cmds.c:2851 fish/cmds.c:2870 fish/cmds.c:2889 fish/cmds.c:2908
-#: fish/cmds.c:2927 fish/cmds.c:2946 fish/cmds.c:2963 fish/cmds.c:2977
-#: fish/cmds.c:2991 fish/cmds.c:3007 fish/cmds.c:3023 fish/cmds.c:3040
-#: fish/cmds.c:3073 fish/cmds.c:3089 fish/cmds.c:3105 fish/cmds.c:3119
-#: fish/cmds.c:3134 fish/cmds.c:3152 fish/cmds.c:3170 fish/cmds.c:3191
-#: fish/cmds.c:3207 fish/cmds.c:3223 fish/cmds.c:3239 fish/cmds.c:3257
-#: fish/cmds.c:3274 fish/cmds.c:3293 fish/cmds.c:3311 fish/cmds.c:3331
-#: fish/cmds.c:3345 fish/cmds.c:3359 fish/cmds.c:3374 fish/cmds.c:3389
-#: fish/cmds.c:3407 fish/cmds.c:3422 fish/cmds.c:3440 fish/cmds.c:3457
-#: fish/cmds.c:3472 fish/cmds.c:3490 fish/cmds.c:3510 fish/cmds.c:3530
-#: fish/cmds.c:3549 fish/cmds.c:3580 fish/cmds.c:3595 fish/cmds.c:3609
-#: fish/cmds.c:3630 fish/cmds.c:3650 fish/cmds.c:3670 fish/cmds.c:3689
-#: fish/cmds.c:3703 fish/cmds.c:3722 fish/cmds.c:3813 fish/cmds.c:3830
-#: fish/cmds.c:3847 fish/cmds.c:3864 fish/cmds.c:3879 fish/cmds.c:3897
-#: fish/cmds.c:3930 fish/cmds.c:3944 fish/cmds.c:3963 fish/cmds.c:3977
-#: fish/cmds.c:4010 fish/cmds.c:4027 fish/cmds.c:4044 fish/cmds.c:4061
-#: fish/cmds.c:4080 fish/cmds.c:4094 fish/cmds.c:4110 fish/cmds.c:4126
-#: fish/cmds.c:4145 fish/cmds.c:4163 fish/cmds.c:4181 fish/cmds.c:4199
-#: fish/cmds.c:4219 fish/cmds.c:4257 fish/cmds.c:4277 fish/cmds.c:4314
-#: fish/cmds.c:4329 fish/cmds.c:4345 fish/cmds.c:4363 fish/cmds.c:4383
-#: fish/cmds.c:4402 fish/cmds.c:4417 fish/cmds.c:4433 fish/cmds.c:4451
-#: fish/cmds.c:4525 fish/cmds.c:4563 fish/cmds.c:4639 fish/cmds.c:4712
-#: fish/cmds.c:4746 fish/cmds.c:4766 fish/cmds.c:4784 fish/cmds.c:4804
-#: fish/cmds.c:4823 fish/cmds.c:4845 fish/cmds.c:4885 fish/cmds.c:4923
-#: fish/cmds.c:4941 fish/cmds.c:4957 fish/cmds.c:4973 fish/cmds.c:4987
-#: fish/cmds.c:5002 fish/cmds.c:5026 fish/cmds.c:5047 fish/cmds.c:5068
-#: fish/cmds.c:5089 fish/cmds.c:5110 fish/cmds.c:5131 fish/cmds.c:5152
-#: fish/cmds.c:5173 fish/cmds.c:5194 fish/cmds.c:5215 fish/cmds.c:5236
-#: fish/cmds.c:5257 fish/cmds.c:5277 fish/cmds.c:5297 fish/cmds.c:5315
-#: fish/cmds.c:5333 fish/cmds.c:5351 fish/cmds.c:5368 fish/cmds.c:5388
-#: fish/cmds.c:5423 fish/cmds.c:5437 fish/cmds.c:5451 fish/cmds.c:5467
-#: fish/cmds.c:5483 fish/cmds.c:5497 fish/cmds.c:5511 fish/cmds.c:5525
-#: fish/cmds.c:5539 fish/cmds.c:5555 fish/cmds.c:5588 fish/cmds.c:5625
-#: fish/cmds.c:5656 fish/cmds.c:5671 fish/cmds.c:5686 fish/cmds.c:5699
-#: fish/cmds.c:5712 fish/cmds.c:5730 fish/cmds.c:5765 fish/cmds.c:5800
-#: fish/cmds.c:5836 fish/cmds.c:5873 fish/cmds.c:5911 fish/cmds.c:5949
-#: fish/cmds.c:5984 fish/cmds.c:5998 fish/cmds.c:6018 fish/cmds.c:6035
-#: fish/cmds.c:6054 fish/cmds.c:6071 fish/cmds.c:6088 fish/cmds.c:6121
-#: fish/cmds.c:6190 fish/cmds.c:6227 fish/cmds.c:6282 fish/cmds.c:6305
-#: fish/cmds.c:6328 fish/cmds.c:6353 fish/cmds.c:6409 fish/cmds.c:6427
-#: fish/cmds.c:6469 fish/cmds.c:6486 fish/cmds.c:6522 fish/cmds.c:6556
-#: fish/cmds.c:6573 fish/cmds.c:6592 fish/cmds.c:6646 fish/cmds.c:6663
-#: fish/cmds.c:6682 fish/cmds.c:6701 fish/cmds.c:6717 fish/cmds.c:6734
-#: fish/cmds.c:6758 fish/cmds.c:6775 fish/cmds.c:6792 fish/cmds.c:6809
-#: fish/cmds.c:6826 fish/cmds.c:6845 fish/cmds.c:6877
+#: fish/cmds.c:1410 fish/cmds.c:1422 fish/cmds.c:1435 fish/cmds.c:1449
+#: fish/cmds.c:1463 fish/cmds.c:1478 fish/cmds.c:1493 fish/cmds.c:1506
+#: fish/cmds.c:1521 fish/cmds.c:1534 fish/cmds.c:1549 fish/cmds.c:1562
+#: fish/cmds.c:1576 fish/cmds.c:1589 fish/cmds.c:1604 fish/cmds.c:1617
+#: fish/cmds.c:1631 fish/cmds.c:1645 fish/cmds.c:1659 fish/cmds.c:1673
+#: fish/cmds.c:1687 fish/cmds.c:1702 fish/cmds.c:1733 fish/cmds.c:1747
+#: fish/cmds.c:1761 fish/cmds.c:1777 fish/cmds.c:1790 fish/cmds.c:1805
+#: fish/cmds.c:1818 fish/cmds.c:1833 fish/cmds.c:1846 fish/cmds.c:1861
+#: fish/cmds.c:1874 fish/cmds.c:1890 fish/cmds.c:1906 fish/cmds.c:1922
+#: fish/cmds.c:1936 fish/cmds.c:1949 fish/cmds.c:1965 fish/cmds.c:1984
+#: fish/cmds.c:2003 fish/cmds.c:2021 fish/cmds.c:2036 fish/cmds.c:2051
+#: fish/cmds.c:2066 fish/cmds.c:2081 fish/cmds.c:2096 fish/cmds.c:2111
+#: fish/cmds.c:2126 fish/cmds.c:2142 fish/cmds.c:2162 fish/cmds.c:2196
+#: fish/cmds.c:2210 fish/cmds.c:2229 fish/cmds.c:2248 fish/cmds.c:2266
+#: fish/cmds.c:2283 fish/cmds.c:2299 fish/cmds.c:2316 fish/cmds.c:2331
+#: fish/cmds.c:2347 fish/cmds.c:2359 fish/cmds.c:2372 fish/cmds.c:2389
+#: fish/cmds.c:2405 fish/cmds.c:2421 fish/cmds.c:2437 fish/cmds.c:2453
+#: fish/cmds.c:2470 fish/cmds.c:2507 fish/cmds.c:2561 fish/cmds.c:2579
+#: fish/cmds.c:2597 fish/cmds.c:2615 fish/cmds.c:2630 fish/cmds.c:2649
+#: fish/cmds.c:2684 fish/cmds.c:2703 fish/cmds.c:2779 fish/cmds.c:2815
+#: fish/cmds.c:2828 fish/cmds.c:2843 fish/cmds.c:2855 fish/cmds.c:2868
+#: fish/cmds.c:2887 fish/cmds.c:2906 fish/cmds.c:2925 fish/cmds.c:2944
+#: fish/cmds.c:2963 fish/cmds.c:2982 fish/cmds.c:2999 fish/cmds.c:3013
+#: fish/cmds.c:3027 fish/cmds.c:3043 fish/cmds.c:3059 fish/cmds.c:3076
+#: fish/cmds.c:3109 fish/cmds.c:3125 fish/cmds.c:3141 fish/cmds.c:3155
+#: fish/cmds.c:3170 fish/cmds.c:3188 fish/cmds.c:3206 fish/cmds.c:3227
+#: fish/cmds.c:3243 fish/cmds.c:3259 fish/cmds.c:3275 fish/cmds.c:3293
+#: fish/cmds.c:3310 fish/cmds.c:3329 fish/cmds.c:3347 fish/cmds.c:3367
+#: fish/cmds.c:3381 fish/cmds.c:3395 fish/cmds.c:3410 fish/cmds.c:3425
+#: fish/cmds.c:3443 fish/cmds.c:3458 fish/cmds.c:3476 fish/cmds.c:3493
+#: fish/cmds.c:3508 fish/cmds.c:3526 fish/cmds.c:3546 fish/cmds.c:3566
+#: fish/cmds.c:3585 fish/cmds.c:3616 fish/cmds.c:3631 fish/cmds.c:3645
+#: fish/cmds.c:3666 fish/cmds.c:3686 fish/cmds.c:3706 fish/cmds.c:3725
+#: fish/cmds.c:3739 fish/cmds.c:3758 fish/cmds.c:3849 fish/cmds.c:3866
+#: fish/cmds.c:3883 fish/cmds.c:3900 fish/cmds.c:3915 fish/cmds.c:3933
+#: fish/cmds.c:3966 fish/cmds.c:3980 fish/cmds.c:3999 fish/cmds.c:4013
+#: fish/cmds.c:4046 fish/cmds.c:4063 fish/cmds.c:4080 fish/cmds.c:4097
+#: fish/cmds.c:4116 fish/cmds.c:4130 fish/cmds.c:4146 fish/cmds.c:4162
+#: fish/cmds.c:4181 fish/cmds.c:4199 fish/cmds.c:4217 fish/cmds.c:4235
+#: fish/cmds.c:4255 fish/cmds.c:4293 fish/cmds.c:4313 fish/cmds.c:4350
+#: fish/cmds.c:4365 fish/cmds.c:4381 fish/cmds.c:4399 fish/cmds.c:4419
+#: fish/cmds.c:4438 fish/cmds.c:4453 fish/cmds.c:4469 fish/cmds.c:4487
+#: fish/cmds.c:4561 fish/cmds.c:4599 fish/cmds.c:4675 fish/cmds.c:4748
+#: fish/cmds.c:4782 fish/cmds.c:4802 fish/cmds.c:4820 fish/cmds.c:4840
+#: fish/cmds.c:4859 fish/cmds.c:4881 fish/cmds.c:4921 fish/cmds.c:4959
+#: fish/cmds.c:4977 fish/cmds.c:4993 fish/cmds.c:5009 fish/cmds.c:5023
+#: fish/cmds.c:5038 fish/cmds.c:5062 fish/cmds.c:5083 fish/cmds.c:5104
+#: fish/cmds.c:5125 fish/cmds.c:5146 fish/cmds.c:5167 fish/cmds.c:5188
+#: fish/cmds.c:5209 fish/cmds.c:5230 fish/cmds.c:5251 fish/cmds.c:5272
+#: fish/cmds.c:5293 fish/cmds.c:5313 fish/cmds.c:5333 fish/cmds.c:5351
+#: fish/cmds.c:5369 fish/cmds.c:5387 fish/cmds.c:5404 fish/cmds.c:5424
+#: fish/cmds.c:5459 fish/cmds.c:5473 fish/cmds.c:5487 fish/cmds.c:5503
+#: fish/cmds.c:5519 fish/cmds.c:5533 fish/cmds.c:5547 fish/cmds.c:5561
+#: fish/cmds.c:5575 fish/cmds.c:5591 fish/cmds.c:5624 fish/cmds.c:5661
+#: fish/cmds.c:5692 fish/cmds.c:5707 fish/cmds.c:5722 fish/cmds.c:5735
+#: fish/cmds.c:5748 fish/cmds.c:5766 fish/cmds.c:5801 fish/cmds.c:5836
+#: fish/cmds.c:5872 fish/cmds.c:5909 fish/cmds.c:5947 fish/cmds.c:5985
+#: fish/cmds.c:6020 fish/cmds.c:6034 fish/cmds.c:6054 fish/cmds.c:6071
+#: fish/cmds.c:6090 fish/cmds.c:6107 fish/cmds.c:6124 fish/cmds.c:6157
+#: fish/cmds.c:6226 fish/cmds.c:6263 fish/cmds.c:6318 fish/cmds.c:6341
+#: fish/cmds.c:6364 fish/cmds.c:6389 fish/cmds.c:6445 fish/cmds.c:6463
+#: fish/cmds.c:6505 fish/cmds.c:6522 fish/cmds.c:6558 fish/cmds.c:6592
+#: fish/cmds.c:6609 fish/cmds.c:6628 fish/cmds.c:6682 fish/cmds.c:6699
+#: fish/cmds.c:6718 fish/cmds.c:6737 fish/cmds.c:6753 fish/cmds.c:6770
+#: fish/cmds.c:6794 fish/cmds.c:6811 fish/cmds.c:6828 fish/cmds.c:6845
+#: fish/cmds.c:6862 fish/cmds.c:6881 fish/cmds.c:6913 fish/cmds.c:6928
+#: fish/cmds.c:6944 fish/cmds.c:6961 fish/cmds.c:6974 fish/cmds.c:6988
+#: fish/cmds.c:7022 fish/cmds.c:7058 fish/cmds.c:7095 fish/cmds.c:7148
 #, c-format
 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
 
-#: fish/cmds.c:1676 fish/cmds.c:2138 fish/cmds.c:2444 fish/cmds.c:2481
-#: fish/cmds.c:2500 fish/cmds.c:2625 fish/cmds.c:2678 fish/cmds.c:2697
-#: fish/cmds.c:2716 fish/cmds.c:2756 fish/cmds.c:3051 fish/cmds.c:3559
-#: fish/cmds.c:3733 fish/cmds.c:3752 fish/cmds.c:3771 fish/cmds.c:3790
-#: fish/cmds.c:3908 fish/cmds.c:3987 fish/cmds.c:4229 fish/cmds.c:4287
-#: fish/cmds.c:4461 fish/cmds.c:4480 fish/cmds.c:4499 fish/cmds.c:4535
-#: fish/cmds.c:4573 fish/cmds.c:4592 fish/cmds.c:4611 fish/cmds.c:4649
-#: fish/cmds.c:4668 fish/cmds.c:4687 fish/cmds.c:4722 fish/cmds.c:4857
-#: fish/cmds.c:4897 fish/cmds.c:5400 fish/cmds.c:5565 fish/cmds.c:5600
-#: fish/cmds.c:5635 fish/cmds.c:5741 fish/cmds.c:5775 fish/cmds.c:5810
-#: fish/cmds.c:5846 fish/cmds.c:5884 fish/cmds.c:5922 fish/cmds.c:5960
-#: fish/cmds.c:6100 fish/cmds.c:6133 fish/cmds.c:6146 fish/cmds.c:6159
-#: fish/cmds.c:6172 fish/cmds.c:6202 fish/cmds.c:6237 fish/cmds.c:6256
-#: fish/cmds.c:6365 fish/cmds.c:6384 fish/cmds.c:6439 fish/cmds.c:6452
-#: fish/cmds.c:6497 fish/cmds.c:6533 fish/cmds.c:6602 fish/cmds.c:6621
-#: fish/cmds.c:6859
+#: fish/cmds.c:1712 fish/cmds.c:2174 fish/cmds.c:2480 fish/cmds.c:2517
+#: fish/cmds.c:2536 fish/cmds.c:2661 fish/cmds.c:2714 fish/cmds.c:2733
+#: fish/cmds.c:2752 fish/cmds.c:2792 fish/cmds.c:3087 fish/cmds.c:3595
+#: fish/cmds.c:3769 fish/cmds.c:3788 fish/cmds.c:3807 fish/cmds.c:3826
+#: fish/cmds.c:3944 fish/cmds.c:4023 fish/cmds.c:4265 fish/cmds.c:4323
+#: fish/cmds.c:4497 fish/cmds.c:4516 fish/cmds.c:4535 fish/cmds.c:4571
+#: fish/cmds.c:4609 fish/cmds.c:4628 fish/cmds.c:4647 fish/cmds.c:4685
+#: fish/cmds.c:4704 fish/cmds.c:4723 fish/cmds.c:4758 fish/cmds.c:4893
+#: fish/cmds.c:4933 fish/cmds.c:5436 fish/cmds.c:5601 fish/cmds.c:5636
+#: fish/cmds.c:5671 fish/cmds.c:5777 fish/cmds.c:5811 fish/cmds.c:5846
+#: fish/cmds.c:5882 fish/cmds.c:5920 fish/cmds.c:5958 fish/cmds.c:5996
+#: fish/cmds.c:6136 fish/cmds.c:6169 fish/cmds.c:6182 fish/cmds.c:6195
+#: fish/cmds.c:6208 fish/cmds.c:6238 fish/cmds.c:6273 fish/cmds.c:6292
+#: fish/cmds.c:6401 fish/cmds.c:6420 fish/cmds.c:6475 fish/cmds.c:6488
+#: fish/cmds.c:6533 fish/cmds.c:6569 fish/cmds.c:6638 fish/cmds.c:6657
+#: fish/cmds.c:6895 fish/cmds.c:6999 fish/cmds.c:7033 fish/cmds.c:7069
+#: fish/cmds.c:7106 fish/cmds.c:7125
 #, c-format
 msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
 msgstr "%s: %s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
 
-#: fish/cmds.c:1682 fish/cmds.c:2144 fish/cmds.c:2450 fish/cmds.c:2487
-#: fish/cmds.c:2506 fish/cmds.c:2631 fish/cmds.c:2684 fish/cmds.c:2703
-#: fish/cmds.c:2722 fish/cmds.c:2762 fish/cmds.c:3057 fish/cmds.c:3565
-#: fish/cmds.c:3739 fish/cmds.c:3758 fish/cmds.c:3777 fish/cmds.c:3796
-#: fish/cmds.c:3914 fish/cmds.c:3993 fish/cmds.c:4235 fish/cmds.c:4293
-#: fish/cmds.c:4467 fish/cmds.c:4486 fish/cmds.c:4505 fish/cmds.c:4541
-#: fish/cmds.c:4579 fish/cmds.c:4598 fish/cmds.c:4617 fish/cmds.c:4655
-#: fish/cmds.c:4674 fish/cmds.c:4693 fish/cmds.c:4728 fish/cmds.c:4863
-#: fish/cmds.c:4903 fish/cmds.c:5406 fish/cmds.c:5571 fish/cmds.c:5606
-#: fish/cmds.c:5641 fish/cmds.c:5747 fish/cmds.c:5781 fish/cmds.c:5816
-#: fish/cmds.c:5852 fish/cmds.c:5890 fish/cmds.c:5928 fish/cmds.c:5966
-#: fish/cmds.c:6208 fish/cmds.c:6243 fish/cmds.c:6262 fish/cmds.c:6371
-#: fish/cmds.c:6503 fish/cmds.c:6539 fish/cmds.c:6608 fish/cmds.c:6627
+#: fish/cmds.c:1718 fish/cmds.c:2180 fish/cmds.c:2486 fish/cmds.c:2523
+#: fish/cmds.c:2542 fish/cmds.c:2667 fish/cmds.c:2720 fish/cmds.c:2739
+#: fish/cmds.c:2758 fish/cmds.c:2798 fish/cmds.c:3093 fish/cmds.c:3601
+#: fish/cmds.c:3775 fish/cmds.c:3794 fish/cmds.c:3813 fish/cmds.c:3832
+#: fish/cmds.c:3950 fish/cmds.c:4029 fish/cmds.c:4271 fish/cmds.c:4329
+#: fish/cmds.c:4503 fish/cmds.c:4522 fish/cmds.c:4541 fish/cmds.c:4577
+#: fish/cmds.c:4615 fish/cmds.c:4634 fish/cmds.c:4653 fish/cmds.c:4691
+#: fish/cmds.c:4710 fish/cmds.c:4729 fish/cmds.c:4764 fish/cmds.c:4899
+#: fish/cmds.c:4939 fish/cmds.c:5442 fish/cmds.c:5607 fish/cmds.c:5642
+#: fish/cmds.c:5677 fish/cmds.c:5783 fish/cmds.c:5817 fish/cmds.c:5852
+#: fish/cmds.c:5888 fish/cmds.c:5926 fish/cmds.c:5964 fish/cmds.c:6002
+#: fish/cmds.c:6244 fish/cmds.c:6279 fish/cmds.c:6298 fish/cmds.c:6407
+#: fish/cmds.c:6539 fish/cmds.c:6575 fish/cmds.c:6644 fish/cmds.c:6663
+#: fish/cmds.c:7005 fish/cmds.c:7039 fish/cmds.c:7075 fish/cmds.c:7112
+#: fish/cmds.c:7131
 #, c-format
 msgid "%s: %s: integer out of range\n"
 msgstr "%s: %s: liczba całkowita spoza zakresu\n"
 
-#: fish/cmds.c:7677
+#: fish/cmds.c:7979
 #, c-format
 msgid "%s: unknown command\n"
 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
@@ -1880,27 +1919,27 @@ msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
 msgid "cannot find %s or %s on LIBGUESTFS_PATH (current path = %s)"
 msgstr "nie można odnaleźć %s lub %s w LIBGUESTFS_PATH (bieżąca ścieżka = %s)"
 
-#: src/guestfs.c:1459
+#: src/guestfs.c:1460
 msgid "failed to connect to vmchannel socket"
 msgstr "połączenie się z gniazdem kanału maszyny wirtualnej nie powiodło się"
 
-#: src/guestfs.c:1478
+#: src/guestfs.c:1479
 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
 msgstr ""
 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
 "błędów"
 
-#: src/guestfs.c:1491
+#: src/guestfs.c:1492
 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
 msgstr ""
 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
 
-#: src/guestfs.c:1583
+#: src/guestfs.c:1584
 #, c-format
 msgid "external command failed: %s"
 msgstr "zewnętrzne polecenie nie powiodło się: %s"
 
-#: src/guestfs.c:1656
+#: src/guestfs.c:1657
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
@@ -1909,25 +1948,25 @@ msgstr ""
 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
 "ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
 
-#: src/guestfs.c:1832
+#: src/guestfs.c:1833
 msgid "qemu has not been launched yet"
 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
 
-#: src/guestfs.c:1843
+#: src/guestfs.c:1844
 msgid "no subprocess to kill"
 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
 
-#: src/guestfs.c:1965
+#: src/guestfs.c:1966
 #, c-format
 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
 msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
 
-#: src/guestfs.c:1988
+#: src/guestfs.c:1989
 #, c-format
 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
 msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
 
-#: src/guestfs.c:2096
+#: src/guestfs.c:2097
 #, c-format
 msgid ""
 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
@@ -1935,67 +1974,67 @@ msgstr ""
 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x%"
 "x\n"
 
-#: src/guestfs.c:2254 src/guestfs.c:2308
+#: src/guestfs.c:2255 src/guestfs.c:2309
 msgid "unexpected end of file when reading from daemon"
 msgstr "nieoczekiwany koniec pliku podczas odczytywania z demona"
 
-#: src/guestfs.c:2270
+#: src/guestfs.c:2271
 #, c-format
 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
 
-#: src/guestfs.c:2285
+#: src/guestfs.c:2286
 #, c-format
 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
 msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
 
-#: src/guestfs.c:2407
+#: src/guestfs.c:2416
 #, c-format
 msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
 msgstr "guestfs___send: stan %d != ZAJĘTY"
 
-#: src/guestfs.c:2429
+#: src/guestfs.c:2438
 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
 msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
 
-#: src/guestfs.c:2438
+#: src/guestfs.c:2447
 msgid "dispatch failed to marshal args"
 msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
 
-#: src/guestfs.c:2568
+#: src/guestfs.c:2577
 #, c-format
 msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
 msgstr "send_file_chunk: stan %d != GOTOWY"
 
-#: src/guestfs.c:2584
+#: src/guestfs.c:2593
 #, c-format
 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
 msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
 
-#: src/guestfs.c:2707
+#: src/guestfs.c:2716
 #, c-format
 msgid "%s: error in chunked encoding"
 msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
 
-#: src/guestfs.c:2735
+#: src/guestfs.c:2744
 msgid "write to daemon socket"
 msgstr "zapisuje do gniazda demona"
 
-#: src/guestfs.c:2758
+#: src/guestfs.c:2767
 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
 msgstr "receive_file_data: błąd przetwarzania w odpowiedzi wywołania zwrotnego"
 
-#: src/guestfs.c:2763
+#: src/guestfs.c:2772
 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
 msgstr ""
 "receive_file_data: otrzymano nieoczekiwaną flagę podczas odczytywania "
 "fragmentów pliku"
 
-#: src/guestfs.c:2771
+#: src/guestfs.c:2780
 msgid "failed to parse file chunk"
 msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
 
-#: src/guestfs.c:2780
+#: src/guestfs.c:2789
 msgid "file receive cancelled by daemon"
 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"