Version 1.3.2
[libguestfs.git] / po / pl.po
index 3498441..e53b82f 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -5,1095 +5,1235 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: pl\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-01-13 13:03+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-12-05 14:54+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-04-10 21:46+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-02-28 03:02+0100\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
-"Language-Team: Polish <fedora-trans-pl@redhat.com>\n"
+"Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: fish/alloc.c:39
+#: fish/alloc.c:40
 #, c-format
 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
 msgstr "należy użyć \"alloc plik rozmiar\", aby utworzyć obraz\n"
 
-#: fish/alloc.c:47 fish/alloc.c:94
+#: fish/alloc.c:48 fish/alloc.c:116
 #, c-format
 msgid "can't allocate or add disks after launching\n"
 msgstr "bez przydzielania lub dodawania dysków po uruchomieniu\n"
 
-#: fish/alloc.c:86
+#: fish/alloc.c:108
 #, c-format
 msgid "use 'sparse file size' to create a sparse image\n"
 msgstr "należy użyć \"sparse plik rozmiar\", aby utworzyć rzadki obraz\n"
 
-#: fish/alloc.c:151 fish/alloc.c:158
+#: fish/alloc.c:173 fish/alloc.c:180
 #, c-format
 msgid "could not parse size specification '%s'\n"
 msgstr "nie można przetworzyć określenia rozmiaru \"%s\"\n"
 
-#: fish/cmds.c:34
+#: fish/cmds.c:38
 msgid "Command"
 msgstr "Polecenie"
 
-#: fish/cmds.c:34
+#: fish/cmds.c:38
 msgid "Description"
 msgstr "Opis"
 
-#: fish/cmds.c:36 fish/cmds.c:301
+#: fish/cmds.c:40 fish/cmds.c:327
 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
 
-#: fish/cmds.c:37 fish/cmds.c:298
+#: fish/cmds.c:41 fish/cmds.c:324
 msgid "add an image to examine or modify"
 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
 
-#: fish/cmds.c:38 fish/cmds.c:304
+#: fish/cmds.c:42 fish/cmds.c:330
 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
 
-#: fish/cmds.c:39 fish/cmds.c:439
+#: fish/cmds.c:43 fish/cmds.c:420
+msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
+msgstr ""
+"dodaje napęd w trybie tylko do odczytu określając używaną emulację bloku QEMU"
+
+#: fish/cmds.c:44 fish/cmds.c:417
+msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
+msgstr "dodaje napęd określając używaną emulację bloku QEMU"
+
+#: fish/cmds.c:45 fish/cmds.c:471
 msgid "close the current Augeas handle"
 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:40 fish/cmds.c:445
+#: fish/cmds.c:46 fish/cmds.c:477
 msgid "define an Augeas node"
 msgstr "określa węzeł Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:41 fish/cmds.c:442
+#: fish/cmds.c:47 fish/cmds.c:474
 msgid "define an Augeas variable"
 msgstr "określa zmienną Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:42 fish/cmds.c:448
+#: fish/cmds.c:48 fish/cmds.c:480
 msgid "look up the value of an Augeas path"
 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:43 fish/cmds.c:436
+#: fish/cmds.c:49 fish/cmds.c:468
 msgid "create a new Augeas handle"
 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:44 fish/cmds.c:454
+#: fish/cmds.c:50 fish/cmds.c:486
 msgid "insert a sibling Augeas node"
 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:45 fish/cmds.c:469
+#: fish/cmds.c:51 fish/cmds.c:501
 msgid "load files into the tree"
 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
 
-#: fish/cmds.c:46 fish/cmds.c:472
+#: fish/cmds.c:52 fish/cmds.c:504
 msgid "list Augeas nodes under augpath"
 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
 
-#: fish/cmds.c:47 fish/cmds.c:463
+#: fish/cmds.c:53 fish/cmds.c:495
 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
 
-#: fish/cmds.c:48 fish/cmds.c:460
+#: fish/cmds.c:54 fish/cmds.c:492
 msgid "move Augeas node"
 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:49 fish/cmds.c:457
+#: fish/cmds.c:55 fish/cmds.c:489
 msgid "remove an Augeas path"
 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:50 fish/cmds.c:466
+#: fish/cmds.c:56 fish/cmds.c:498
 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
 
-#: fish/cmds.c:51 fish/cmds.c:451
+#: fish/cmds.c:57 fish/cmds.c:483
 msgid "set Augeas path to value"
 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
 
-#: fish/cmds.c:52 fish/cmds.c:1036
+#: fish/cmds.c:58 fish/cmds.c:1068
 msgid "test availability of some parts of the API"
-msgstr ""
+msgstr "testuje dostępność niektórych części API"
 
-#: fish/cmds.c:53 fish/cmds.c:580
+#: fish/cmds.c:59 fish/cmds.c:612
 msgid "flush device buffers"
 msgstr "czyści bufory urządzenia"
 
-#: fish/cmds.c:54 fish/cmds.c:568
+#: fish/cmds.c:60 fish/cmds.c:600
 msgid "get blocksize of block device"
 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
 
-#: fish/cmds.c:55 fish/cmds.c:562
+#: fish/cmds.c:61 fish/cmds.c:594
 msgid "is block device set to read-only"
 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
 
-#: fish/cmds.c:56 fish/cmds.c:577
+#: fish/cmds.c:62 fish/cmds.c:609
 msgid "get total size of device in bytes"
 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
 
-#: fish/cmds.c:57 fish/cmds.c:565
+#: fish/cmds.c:63 fish/cmds.c:597
 msgid "get sectorsize of block device"
 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
 
-#: fish/cmds.c:58 fish/cmds.c:574
+#: fish/cmds.c:64 fish/cmds.c:606
 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
 
-#: fish/cmds.c:59 fish/cmds.c:583
+#: fish/cmds.c:65 fish/cmds.c:615
 msgid "reread partition table"
 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
 
-#: fish/cmds.c:60 fish/cmds.c:571
+#: fish/cmds.c:66 fish/cmds.c:603
 msgid "set blocksize of block device"
 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
 
-#: fish/cmds.c:61 fish/cmds.c:556
+#: fish/cmds.c:67 fish/cmds.c:588
 msgid "set block device to read-only"
 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
 
-#: fish/cmds.c:62 fish/cmds.c:559
+#: fish/cmds.c:68 fish/cmds.c:591
 msgid "set block device to read-write"
 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
 
-#: fish/cmds.c:63 fish/cmds.c:979
+#: fish/cmds.c:69 fish/cmds.c:1011
 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
 msgstr ""
 "zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość znaków"
 
-#: fish/cmds.c:64 fish/cmds.c:400
+#: fish/cmds.c:70 fish/cmds.c:432
 msgid "list the contents of a file"
 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
 
-#: fish/cmds.c:65 fish/cmds.c:592
+#: fish/cmds.c:71 fish/cmds.c:624
 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
 
-#: fish/cmds.c:66 fish/cmds.c:490
+#: fish/cmds.c:72 fish/cmds.c:1131
+#, fuzzy
+msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of the contents of a device"
+msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
+
+#: fish/cmds.c:73 fish/cmds.c:522
 msgid "change file mode"
 msgstr "zmienia tryb pliku"
 
-#: fish/cmds.c:67 fish/cmds.c:133 fish/cmds.c:493 fish/cmds.c:997
+#: fish/cmds.c:74 fish/cmds.c:143 fish/cmds.c:525 fish/cmds.c:1029
 msgid "change file owner and group"
 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
 
-#: fish/cmds.c:68 fish/cmds.c:538
+#: fish/cmds.c:75 fish/cmds.c:570
 msgid "run a command from the guest filesystem"
 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
 
-#: fish/cmds.c:69 fish/cmds.c:541
+#: fish/cmds.c:76 fish/cmds.c:573
 msgid "run a command, returning lines"
 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
 
-#: fish/cmds.c:70 fish/cmds.c:307
+#: fish/cmds.c:77 fish/cmds.c:333
 msgid "add qemu parameters"
 msgstr "dodaje parametry QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:71 fish/cmds.c:649
+#: fish/cmds.c:78 fish/cmds.c:1101
+#, fuzzy
+msgid "copy size bytes from source to destination using dd"
+msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
+
+#: fish/cmds.c:79 fish/cmds.c:681
 msgid "copy a file"
 msgstr "kopiuje plik"
 
-#: fish/cmds.c:72 fish/cmds.c:652
+#: fish/cmds.c:80 fish/cmds.c:684
 msgid "copy a file or directory recursively"
 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
 
-#: fish/cmds.c:73 fish/cmds.c:1039
+#: fish/cmds.c:81 fish/cmds.c:1071
 msgid "copy from source to destination using dd"
-msgstr ""
+msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
 
-#: fish/cmds.c:74 fish/cmds.c:616
+#: fish/cmds.c:82 fish/cmds.c:648
 msgid "debugging and internals"
 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
 
-#: fish/cmds.c:75 fish/cmds.c:763
+#: fish/cmds.c:83 fish/cmds.c:795
 msgid "report file system disk space usage"
 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
 
-#: fish/cmds.c:76 fish/cmds.c:766
+#: fish/cmds.c:84 fish/cmds.c:798
 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
 msgstr ""
 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
 
-#: fish/cmds.c:77 fish/cmds.c:661
+#: fish/cmds.c:85 fish/cmds.c:693
 msgid "return kernel messages"
 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
 
-#: fish/cmds.c:78 fish/cmds.c:589
+#: fish/cmds.c:86 fish/cmds.c:621
 msgid "download a file to the local machine"
 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
 
-#: fish/cmds.c:79 fish/cmds.c:658
+#: fish/cmds.c:87 fish/cmds.c:690
 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
 
-#: fish/cmds.c:80 fish/cmds.c:769
+#: fish/cmds.c:88 fish/cmds.c:801
 msgid "estimate file space usage"
 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
 
-#: fish/cmds.c:81 fish/cmds.c:712
+#: fish/cmds.c:89 fish/cmds.c:744
 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
 
-#: fish/cmds.c:82 fish/cmds.c:973
+#: fish/cmds.c:90 fish/cmds.c:1005
 msgid "echo arguments back to the client"
 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
 
-#: fish/cmds.c:83 fish/cmds.c:84 fish/cmds.c:88 fish/cmds.c:89 fish/cmds.c:112
-#: fish/cmds.c:113 fish/cmds.c:277 fish/cmds.c:278 fish/cmds.c:281
-#: fish/cmds.c:282 fish/cmds.c:284 fish/cmds.c:285 fish/cmds.c:841
-#: fish/cmds.c:844 fish/cmds.c:847 fish/cmds.c:850 fish/cmds.c:853
-#: fish/cmds.c:856 fish/cmds.c:859 fish/cmds.c:862 fish/cmds.c:865
-#: fish/cmds.c:868 fish/cmds.c:871 fish/cmds.c:874
+#: fish/cmds.c:91 fish/cmds.c:92 fish/cmds.c:96 fish/cmds.c:97 fish/cmds.c:121
+#: fish/cmds.c:122 fish/cmds.c:302 fish/cmds.c:303 fish/cmds.c:307
+#: fish/cmds.c:308 fish/cmds.c:310 fish/cmds.c:311 fish/cmds.c:873
+#: fish/cmds.c:876 fish/cmds.c:879 fish/cmds.c:882 fish/cmds.c:885
+#: fish/cmds.c:888 fish/cmds.c:891 fish/cmds.c:894 fish/cmds.c:897
+#: fish/cmds.c:900 fish/cmds.c:903 fish/cmds.c:906
 msgid "return lines matching a pattern"
 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
 
-#: fish/cmds.c:85 fish/cmds.c:667
+#: fish/cmds.c:93 fish/cmds.c:699
 msgid "test if two files have equal contents"
 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
 
-#: fish/cmds.c:86 fish/cmds.c:496
+#: fish/cmds.c:94 fish/cmds.c:528
 msgid "test if file or directory exists"
 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
 
-#: fish/cmds.c:87 fish/cmds.c:895
+#: fish/cmds.c:95 fish/cmds.c:927
 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
 
-#: fish/cmds.c:90 fish/cmds.c:535
+#: fish/cmds.c:98 fish/cmds.c:567
 msgid "determine file type"
 msgstr "określa typ pliku"
 
-#: fish/cmds.c:91 fish/cmds.c:1033
+#: fish/cmds.c:99 fish/cmds.c:1074
+msgid "return the size of the file in bytes"
+msgstr "zwraca rozmiar pliku w bajtach"
+
+#: fish/cmds.c:100 fish/cmds.c:1065
 msgid "fill a file with octets"
 msgstr "wypełnia plik oktetami"
 
-#: fish/cmds.c:92 fish/cmds.c:709
+#: fish/cmds.c:101 fish/cmds.c:741
 msgid "find all files and directories"
 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
 
-#: fish/cmds.c:93 fish/cmds.c:976
+#: fish/cmds.c:102 fish/cmds.c:1008
 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
 msgstr ""
 "znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem NUL"
 
-#: fish/cmds.c:94 fish/cmds.c:640
+#: fish/cmds.c:103 fish/cmds.c:672
 msgid "run the filesystem checker"
 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
 
-#: fish/cmds.c:95 fish/cmds.c:325
+#: fish/cmds.c:104 fish/cmds.c:351
 msgid "get the additional kernel options"
 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
 
-#: fish/cmds.c:96 fish/cmds.c:331
+#: fish/cmds.c:105 fish/cmds.c:357
 msgid "get autosync mode"
 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
 
-#: fish/cmds.c:97 fish/cmds.c:382
+#: fish/cmds.c:106 fish/cmds.c:408
 msgid "get direct appliance mode flag"
 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
 
-#: fish/cmds.c:98 fish/cmds.c:631
+#: fish/cmds.c:107 fish/cmds.c:663
 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
 
-#: fish/cmds.c:99 fish/cmds.c:637
+#: fish/cmds.c:108 fish/cmds.c:669
 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
 
-#: fish/cmds.c:100 fish/cmds.c:358
+#: fish/cmds.c:109 fish/cmds.c:384
 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:101 fish/cmds.c:319
+#: fish/cmds.c:110 fish/cmds.c:345
 msgid "get the search path"
 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
 
-#: fish/cmds.c:102 fish/cmds.c:361
+#: fish/cmds.c:111 fish/cmds.c:387
 msgid "get PID of qemu subprocess"
 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:103 fish/cmds.c:313
+#: fish/cmds.c:112 fish/cmds.c:339
 msgid "get the qemu binary"
 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:104 fish/cmds.c:388
+#: fish/cmds.c:113 fish/cmds.c:414
 msgid "get recovery process enabled flag"
 msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
 
-#: fish/cmds.c:105 fish/cmds.c:370
+#: fish/cmds.c:114 fish/cmds.c:396
 msgid "get SELinux enabled flag"
 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
 
-#: fish/cmds.c:106 fish/cmds.c:352
+#: fish/cmds.c:115 fish/cmds.c:378
 msgid "get the current state"
 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
 
-#: fish/cmds.c:107 fish/cmds.c:376
+#: fish/cmds.c:116 fish/cmds.c:402
 msgid "get command trace enabled flag"
 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
 
-#: fish/cmds.c:108 fish/cmds.c:337
+#: fish/cmds.c:117 fish/cmds.c:363
 msgid "get verbose mode"
 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
 
-#: fish/cmds.c:109 fish/cmds.c:946
+#: fish/cmds.c:118 fish/cmds.c:978
 msgid "get SELinux security context"
 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
 
-#: fish/cmds.c:110 fish/cmds.c:134 fish/cmds.c:811 fish/cmds.c:814
+#: fish/cmds.c:119 fish/cmds.c:144 fish/cmds.c:843 fish/cmds.c:846
 msgid "list extended attributes of a file or directory"
 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:111 fish/cmds.c:727
+#: fish/cmds.c:120 fish/cmds.c:759
 msgid "expand a wildcard path"
 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
 
-#: fish/cmds.c:114 fish/cmds.c:646
+#: fish/cmds.c:123 fish/cmds.c:678
 msgid "install GRUB"
 msgstr "instaluje program GRUB"
 
-#: fish/cmds.c:115 fish/cmds.c:751
+#: fish/cmds.c:124 fish/cmds.c:783
 msgid "return first 10 lines of a file"
 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
 
-#: fish/cmds.c:116 fish/cmds.c:754
+#: fish/cmds.c:125 fish/cmds.c:786
 msgid "return first N lines of a file"
 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
 
-#: fish/cmds.c:117 fish/cmds.c:676
+#: fish/cmds.c:126 fish/cmds.c:708
 msgid "dump a file in hexadecimal"
 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
 
-#: fish/cmds.c:118 fish/cmds.c:772
+#: fish/cmds.c:127 fish/cmds.c:1083
+msgid "list the contents of a single file in an initrd"
+msgstr "wyświetla listę zawartości pojedynczego pliku w initrd"
+
+#: fish/cmds.c:128 fish/cmds.c:804
 msgid "list files in an initrd"
 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
 
-#: fish/cmds.c:119 fish/cmds.c:928
+#: fish/cmds.c:129 fish/cmds.c:960
 msgid "add an inotify watch"
 msgstr "dodaje obserwację inotify"
 
-#: fish/cmds.c:120 fish/cmds.c:940
+#: fish/cmds.c:130 fish/cmds.c:972
 msgid "close the inotify handle"
 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
 
-#: fish/cmds.c:121 fish/cmds.c:937
+#: fish/cmds.c:131 fish/cmds.c:969
 msgid "return list of watched files that had events"
 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
 
-#: fish/cmds.c:122 fish/cmds.c:925
+#: fish/cmds.c:132 fish/cmds.c:957
 msgid "create an inotify handle"
 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
 
-#: fish/cmds.c:123 fish/cmds.c:934
+#: fish/cmds.c:133 fish/cmds.c:966
 msgid "return list of inotify events"
 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
 
-#: fish/cmds.c:124 fish/cmds.c:931
+#: fish/cmds.c:134 fish/cmds.c:963
 msgid "remove an inotify watch"
 msgstr "usuwa obserwację inotify"
 
-#: fish/cmds.c:125 fish/cmds.c:349
+#: fish/cmds.c:135 fish/cmds.c:375
 msgid "is busy processing a command"
 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
 
-#: fish/cmds.c:126 fish/cmds.c:343
+#: fish/cmds.c:136 fish/cmds.c:369
 msgid "is in configuration state"
 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
 
-#: fish/cmds.c:127 fish/cmds.c:128 fish/cmds.c:499 fish/cmds.c:502
+#: fish/cmds.c:137 fish/cmds.c:138 fish/cmds.c:531 fish/cmds.c:534
 msgid "test if file exists"
 msgstr "testuje, czy plik istnieje"
 
-#: fish/cmds.c:129 fish/cmds.c:346
+#: fish/cmds.c:139 fish/cmds.c:372
 msgid "is launching subprocess"
 msgstr "uruchamia podprocesy"
 
-#: fish/cmds.c:130 fish/cmds.c:340
+#: fish/cmds.c:140 fish/cmds.c:366
 msgid "is ready to accept commands"
 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
 
-#: fish/cmds.c:131 fish/cmds.c:295
+#: fish/cmds.c:141 fish/cmds.c:321
 msgid "kill the qemu subprocess"
 msgstr "niszczy podproces QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:132 fish/cmds.c:292
+#: fish/cmds.c:142 fish/cmds.c:318
 msgid "launch the qemu subprocess"
 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:135 fish/cmds.c:409
+#: fish/cmds.c:145 fish/cmds.c:441
 msgid "list the block devices"
 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
 
-#: fish/cmds.c:136 fish/cmds.c:412
+#: fish/cmds.c:146 fish/cmds.c:444
 msgid "list the partitions"
 msgstr "wyświetla listę partycji"
 
-#: fish/cmds.c:137 fish/cmds.c:403
+#: fish/cmds.c:147 fish/cmds.c:435
 msgid "list the files in a directory (long format)"
 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
 
-#: fish/cmds.c:138 fish/cmds.c:139 fish/cmds.c:880 fish/cmds.c:883
+#: fish/cmds.c:148 fish/cmds.c:149 fish/cmds.c:912 fish/cmds.c:915
 msgid "create a hard link"
 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
 
-#: fish/cmds.c:140 fish/cmds.c:141 fish/cmds.c:886 fish/cmds.c:889
+#: fish/cmds.c:150 fish/cmds.c:151 fish/cmds.c:918 fish/cmds.c:921
 msgid "create a symbolic link"
 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
 
-#: fish/cmds.c:142 fish/cmds.c:205 fish/cmds.c:823 fish/cmds.c:826
+#: fish/cmds.c:152 fish/cmds.c:223 fish/cmds.c:855 fish/cmds.c:858
 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:143 fish/cmds.c:406
+#: fish/cmds.c:153 fish/cmds.c:438
 msgid "list the files in a directory"
 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:144 fish/cmds.c:227 fish/cmds.c:817 fish/cmds.c:820
+#: fish/cmds.c:154 fish/cmds.c:245 fish/cmds.c:849 fish/cmds.c:852
 msgid "set extended attribute of a file or directory"
 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:145 fish/cmds.c:547
+#: fish/cmds.c:155 fish/cmds.c:579
 msgid "get file information for a symbolic link"
 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
 
-#: fish/cmds.c:146 fish/cmds.c:1000
+#: fish/cmds.c:156 fish/cmds.c:1032
 msgid "lstat on multiple files"
 msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
 
-#: fish/cmds.c:147 fish/cmds.c:269 fish/cmds.c:508 fish/cmds.c:511
+#: fish/cmds.c:157 fish/cmds.c:289 fish/cmds.c:540 fish/cmds.c:543
 msgid "create an LVM volume group"
 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
 
-#: fish/cmds.c:148 fish/cmds.c:532
+#: fish/cmds.c:158 fish/cmds.c:564
 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
 msgstr ""
 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
 
-#: fish/cmds.c:149 fish/cmds.c:619
+#: fish/cmds.c:159 fish/cmds.c:651
 msgid "remove an LVM logical volume"
 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
 
-#: fish/cmds.c:150 fish/cmds.c:703
+#: fish/cmds.c:160 fish/cmds.c:1077
+msgid "rename an LVM logical volume"
+msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
+
+#: fish/cmds.c:161 fish/cmds.c:735
 msgid "resize an LVM logical volume"
 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
 
-#: fish/cmds.c:151 fish/cmds.c:152 fish/cmds.c:421 fish/cmds.c:430
+#: fish/cmds.c:162 fish/cmds.c:163 fish/cmds.c:453 fish/cmds.c:462
 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
 
-#: fish/cmds.c:153 fish/cmds.c:1003
+#: fish/cmds.c:164 fish/cmds.c:1092
+#, fuzzy
+msgid "get the UUID of a logical volume"
+msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
+
+#: fish/cmds.c:165 fish/cmds.c:1035
 msgid "lgetxattr on multiple files"
 msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
 
-#: fish/cmds.c:154 fish/cmds.c:484
+#: fish/cmds.c:166 fish/cmds.c:516
 msgid "create a directory"
 msgstr "tworzy katalog"
 
-#: fish/cmds.c:155 fish/cmds.c:994
+#: fish/cmds.c:167 fish/cmds.c:1026
 msgid "create a directory with a particular mode"
 msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
 
-#: fish/cmds.c:156 fish/cmds.c:487
+#: fish/cmds.c:168 fish/cmds.c:519
 msgid "create a directory and parents"
 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
 
-#: fish/cmds.c:157 fish/cmds.c:739
+#: fish/cmds.c:169 fish/cmds.c:771
 msgid "create a temporary directory"
 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
 
-#: fish/cmds.c:158 fish/cmds.c:159 fish/cmds.c:160 fish/cmds.c:961
-#: fish/cmds.c:964 fish/cmds.c:967
+#: fish/cmds.c:170 fish/cmds.c:171 fish/cmds.c:172 fish/cmds.c:993
+#: fish/cmds.c:996 fish/cmds.c:999
 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
 
-#: fish/cmds.c:161 fish/cmds.c:952
+#: fish/cmds.c:173 fish/cmds.c:984
 msgid "make ext2/3/4 external journal"
 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
 
-#: fish/cmds.c:162 fish/cmds.c:955
+#: fish/cmds.c:174 fish/cmds.c:987
 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
 
-#: fish/cmds.c:163 fish/cmds.c:958
+#: fish/cmds.c:175 fish/cmds.c:990
 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
 
-#: fish/cmds.c:164 fish/cmds.c:790
+#: fish/cmds.c:176 fish/cmds.c:822
 msgid "make FIFO (named pipe)"
 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
 
-#: fish/cmds.c:165 fish/cmds.c:514
+#: fish/cmds.c:177 fish/cmds.c:546
 msgid "make a filesystem"
 msgstr "tworzy system plików"
 
-#: fish/cmds.c:166 fish/cmds.c:949
+#: fish/cmds.c:178 fish/cmds.c:981
 msgid "make a filesystem with block size"
 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
 
-#: fish/cmds.c:167 fish/cmds.c:832
+#: fish/cmds.c:179 fish/cmds.c:864
 msgid "create a mountpoint"
 msgstr "tworzy punkt montowania"
 
-#: fish/cmds.c:168 fish/cmds.c:787
+#: fish/cmds.c:180 fish/cmds.c:819
 msgid "make block, character or FIFO devices"
 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
 
-#: fish/cmds.c:169 fish/cmds.c:793
+#: fish/cmds.c:181 fish/cmds.c:825
 msgid "make block device node"
 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
 
-#: fish/cmds.c:170 fish/cmds.c:796
+#: fish/cmds.c:182 fish/cmds.c:828
 msgid "make char device node"
 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
 
-#: fish/cmds.c:171 fish/cmds.c:778
+#: fish/cmds.c:183 fish/cmds.c:810
 msgid "create a swap partition"
 msgstr "tworzy partycję wymiany"
 
-#: fish/cmds.c:172 fish/cmds.c:781
+#: fish/cmds.c:184 fish/cmds.c:813
 msgid "create a swap partition with a label"
 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
 
-#: fish/cmds.c:173 fish/cmds.c:784
+#: fish/cmds.c:185 fish/cmds.c:816
 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
 
-#: fish/cmds.c:174 fish/cmds.c:922
+#: fish/cmds.c:186 fish/cmds.c:954
 msgid "create a swap file"
 msgstr "tworzy plik wymiany"
 
-#: fish/cmds.c:175 fish/cmds.c:970
+#: fish/cmds.c:187 fish/cmds.c:1002
 msgid "load a kernel module"
 msgstr "wczytuje moduł jądra"
 
-#: fish/cmds.c:176 fish/cmds.c:391
+#: fish/cmds.c:188 fish/cmds.c:423
 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
 
-#: fish/cmds.c:177 fish/cmds.c:775
+#: fish/cmds.c:189 fish/cmds.c:807
 msgid "mount a file using the loop device"
 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
 
-#: fish/cmds.c:178 fish/cmds.c:610
+#: fish/cmds.c:190 fish/cmds.c:642
 msgid "mount a guest disk with mount options"
 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
 
-#: fish/cmds.c:179 fish/cmds.c:607
+#: fish/cmds.c:191 fish/cmds.c:639
 msgid "mount a guest disk, read-only"
 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
 
-#: fish/cmds.c:180 fish/cmds.c:613
+#: fish/cmds.c:192 fish/cmds.c:645
 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
 msgstr ""
 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
 "plików"
 
-#: fish/cmds.c:181 fish/cmds.c:829
+#: fish/cmds.c:193 fish/cmds.c:861
 msgid "show mountpoints"
 msgstr "wyświetla punkty montowania"
 
-#: fish/cmds.c:182 fish/cmds.c:526
+#: fish/cmds.c:194 fish/cmds.c:558
 msgid "show mounted filesystems"
 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
 
-#: fish/cmds.c:183 fish/cmds.c:655
+#: fish/cmds.c:195 fish/cmds.c:687
 msgid "move a file"
 msgstr "przenosi plik"
 
-#: fish/cmds.c:184 fish/cmds.c:718
+#: fish/cmds.c:196 fish/cmds.c:750
 msgid "probe NTFS volume"
 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
 
-#: fish/cmds.c:185 fish/cmds.c:1015
+#: fish/cmds.c:197 fish/cmds.c:1113
+#, fuzzy
+msgid "resize an NTFS filesystem"
+msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2/ext3"
+
+#: fish/cmds.c:198 fish/cmds.c:1047
 msgid "add a partition to the device"
 msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
 
-#: fish/cmds.c:186 fish/cmds.c:1018
+#: fish/cmds.c:199 fish/cmds.c:1119
+#, fuzzy
+msgid "delete a partition"
+msgstr "tworzy partycję wymiany"
+
+#: fish/cmds.c:200 fish/cmds.c:1050
 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
 msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
 
-#: fish/cmds.c:187 fish/cmds.c:1030
+#: fish/cmds.c:201 fish/cmds.c:1122
+#, fuzzy
+msgid "return true if a partition is bootable"
+msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
+
+#: fish/cmds.c:202 fish/cmds.c:1125
+msgid "get the MBR type byte (ID byte) from a partition"
+msgstr ""
+
+#: fish/cmds.c:203 fish/cmds.c:1062
 msgid "get the partition table type"
 msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
 
-#: fish/cmds.c:188 fish/cmds.c:1012
+#: fish/cmds.c:204 fish/cmds.c:1044
 msgid "create an empty partition table"
 msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
 
-#: fish/cmds.c:189 fish/cmds.c:1027
+#: fish/cmds.c:205 fish/cmds.c:1059
 msgid "list partitions on a device"
 msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
 
-#: fish/cmds.c:190 fish/cmds.c:1021
+#: fish/cmds.c:206 fish/cmds.c:1053
 msgid "make a partition bootable"
 msgstr "zmienia partycję na startową"
 
-#: fish/cmds.c:191 fish/cmds.c:1024
+#: fish/cmds.c:207 fish/cmds.c:1128
+msgid "set the MBR type byte (ID byte) of a partition"
+msgstr ""
+
+#: fish/cmds.c:208 fish/cmds.c:1056
 msgid "set partition name"
 msgstr "ustawia nazwę partycji"
 
-#: fish/cmds.c:192 fish/cmds.c:664
+#: fish/cmds.c:209 fish/cmds.c:696
 msgid "ping the guest daemon"
 msgstr "odpytuje demona gościa"
 
-#: fish/cmds.c:193 fish/cmds.c:1009
+#: fish/cmds.c:210 fish/cmds.c:1041
 msgid "read part of a file"
 msgstr "odczytuje część pliku"
 
-#: fish/cmds.c:194 fish/cmds.c:505
+#: fish/cmds.c:211 fish/cmds.c:537
 msgid "create an LVM physical volume"
 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
 
-#: fish/cmds.c:195 fish/cmds.c:625
+#: fish/cmds.c:212 fish/cmds.c:657
 msgid "remove an LVM physical volume"
 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
 
-#: fish/cmds.c:196 fish/cmds.c:682
+#: fish/cmds.c:213 fish/cmds.c:714
 msgid "resize an LVM physical volume"
 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
 
-#: fish/cmds.c:197 fish/cmds.c:198 fish/cmds.c:415 fish/cmds.c:424
+#: fish/cmds.c:214 fish/cmds.c:215 fish/cmds.c:447 fish/cmds.c:456
 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
 
-#: fish/cmds.c:199 fish/cmds.c:838
+#: fish/cmds.c:216 fish/cmds.c:1086
+#, fuzzy
+msgid "get the UUID of a physical volume"
+msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
+
+#: fish/cmds.c:217 fish/cmds.c:870
 msgid "read a file"
 msgstr "odczytuje plik"
 
-#: fish/cmds.c:200 fish/cmds.c:433
+#: fish/cmds.c:218 fish/cmds.c:465
 msgid "read file as lines"
 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
 
-#: fish/cmds.c:201 fish/cmds.c:802
+#: fish/cmds.c:219 fish/cmds.c:834
 msgid "read directories entries"
 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
 
-#: fish/cmds.c:202 fish/cmds.c:892
+#: fish/cmds.c:220 fish/cmds.c:924
 msgid "read the target of a symbolic link"
 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
 
-#: fish/cmds.c:203 fish/cmds.c:1006
+#: fish/cmds.c:221 fish/cmds.c:1038
 msgid "readlink on multiple files"
 msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
 
-#: fish/cmds.c:204 fish/cmds.c:877
+#: fish/cmds.c:222 fish/cmds.c:909
 msgid "canonicalized absolute pathname"
 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
 
-#: fish/cmds.c:206 fish/cmds.c:706
+#: fish/cmds.c:224 fish/cmds.c:738
 msgid "resize an ext2/ext3 filesystem"
 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2/ext3"
 
-#: fish/cmds.c:207 fish/cmds.c:475
+#: fish/cmds.c:225 fish/cmds.c:507
 msgid "remove a file"
 msgstr "usuwa plik"
 
-#: fish/cmds.c:208 fish/cmds.c:481
+#: fish/cmds.c:226 fish/cmds.c:513
 msgid "remove a file or directory recursively"
 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
 
-#: fish/cmds.c:209 fish/cmds.c:478
+#: fish/cmds.c:227 fish/cmds.c:510
 msgid "remove a directory"
 msgstr "usuwa katalog"
 
-#: fish/cmds.c:210 fish/cmds.c:835
+#: fish/cmds.c:228 fish/cmds.c:867
 msgid "remove a mountpoint"
 msgstr "usuwa punkt montowania"
 
-#: fish/cmds.c:211 fish/cmds.c:730
+#: fish/cmds.c:229 fish/cmds.c:762
 msgid "scrub (securely wipe) a device"
 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
 
-#: fish/cmds.c:212 fish/cmds.c:733
+#: fish/cmds.c:230 fish/cmds.c:765
 msgid "scrub (securely wipe) a file"
 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
 
-#: fish/cmds.c:213 fish/cmds.c:736
+#: fish/cmds.c:231 fish/cmds.c:768
 msgid "scrub (securely wipe) free space"
 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
 
-#: fish/cmds.c:214 fish/cmds.c:322
+#: fish/cmds.c:232 fish/cmds.c:348
 msgid "add options to kernel command line"
 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
 
-#: fish/cmds.c:215 fish/cmds.c:328
+#: fish/cmds.c:233 fish/cmds.c:354
 msgid "set autosync mode"
 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
 
-#: fish/cmds.c:216 fish/cmds.c:379
+#: fish/cmds.c:234 fish/cmds.c:405
 msgid "enable or disable direct appliance mode"
 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
 
-#: fish/cmds.c:217 fish/cmds.c:628
+#: fish/cmds.c:235 fish/cmds.c:660
 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
 
-#: fish/cmds.c:218 fish/cmds.c:634
+#: fish/cmds.c:236 fish/cmds.c:666
 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
 
-#: fish/cmds.c:219 fish/cmds.c:355
+#: fish/cmds.c:237 fish/cmds.c:381
 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:220 fish/cmds.c:316
+#: fish/cmds.c:238 fish/cmds.c:342
 msgid "set the search path"
 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
 
-#: fish/cmds.c:221 fish/cmds.c:310
+#: fish/cmds.c:239 fish/cmds.c:336
 msgid "set the qemu binary"
 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:222 fish/cmds.c:385
+#: fish/cmds.c:240 fish/cmds.c:411
 msgid "enable or disable the recovery process"
 msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
 
-#: fish/cmds.c:223 fish/cmds.c:367
+#: fish/cmds.c:241 fish/cmds.c:393
 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
 msgstr ""
 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
 
-#: fish/cmds.c:224 fish/cmds.c:373
+#: fish/cmds.c:242 fish/cmds.c:399
 msgid "enable or disable command traces"
 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
 
-#: fish/cmds.c:225 fish/cmds.c:334
+#: fish/cmds.c:243 fish/cmds.c:360
 msgid "set verbose mode"
 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
 
-#: fish/cmds.c:226 fish/cmds.c:943
+#: fish/cmds.c:244 fish/cmds.c:975
 msgid "set SELinux security context"
 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
 
-#: fish/cmds.c:228 fish/cmds.c:229 fish/cmds.c:517 fish/cmds.c:805
+#: fish/cmds.c:246 fish/cmds.c:247 fish/cmds.c:549 fish/cmds.c:837
 msgid "create partitions on a block device"
 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
 
-#: fish/cmds.c:230 fish/cmds.c:685
+#: fish/cmds.c:248 fish/cmds.c:717
 msgid "modify a single partition on a block device"
 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
 
-#: fish/cmds.c:231 fish/cmds.c:694
+#: fish/cmds.c:249 fish/cmds.c:726
 msgid "display the disk geometry from the partition table"
 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
 
-#: fish/cmds.c:232 fish/cmds.c:691
+#: fish/cmds.c:250 fish/cmds.c:723
 msgid "display the kernel geometry"
 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
 
-#: fish/cmds.c:233 fish/cmds.c:688
+#: fish/cmds.c:251 fish/cmds.c:720
 msgid "display the partition table"
 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
 
-#: fish/cmds.c:234 fish/cmds.c:721
+#: fish/cmds.c:252 fish/cmds.c:753
 msgid "run a command via the shell"
 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
 
-#: fish/cmds.c:235 fish/cmds.c:724
+#: fish/cmds.c:253 fish/cmds.c:756
 msgid "run a command via the shell returning lines"
 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
 
-#: fish/cmds.c:236 fish/cmds.c:715
+#: fish/cmds.c:254 fish/cmds.c:747
 msgid "sleep for some seconds"
 msgstr "usypia na kilka sekund"
 
-#: fish/cmds.c:237 fish/cmds.c:544
+#: fish/cmds.c:255 fish/cmds.c:576
 msgid "get file information"
 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
 
-#: fish/cmds.c:238 fish/cmds.c:550
+#: fish/cmds.c:256 fish/cmds.c:582
 msgid "get file system statistics"
 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
 
-#: fish/cmds.c:239 fish/cmds.c:240 fish/cmds.c:670 fish/cmds.c:673
+#: fish/cmds.c:257 fish/cmds.c:258 fish/cmds.c:702 fish/cmds.c:705
 msgid "print the printable strings in a file"
 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
 
-#: fish/cmds.c:241 fish/cmds.c:901
+#: fish/cmds.c:259 fish/cmds.c:933
 msgid "disable swap on device"
 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
 
-#: fish/cmds.c:242 fish/cmds.c:907
+#: fish/cmds.c:260 fish/cmds.c:939
 msgid "disable swap on file"
 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
 
-#: fish/cmds.c:243 fish/cmds.c:913
+#: fish/cmds.c:261 fish/cmds.c:945
 msgid "disable swap on labeled swap partition"
 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
 
-#: fish/cmds.c:244 fish/cmds.c:919
+#: fish/cmds.c:262 fish/cmds.c:951
 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
 
-#: fish/cmds.c:245 fish/cmds.c:898
+#: fish/cmds.c:263 fish/cmds.c:930
 msgid "enable swap on device"
 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
 
-#: fish/cmds.c:246 fish/cmds.c:904
+#: fish/cmds.c:264 fish/cmds.c:936
 msgid "enable swap on file"
 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
 
-#: fish/cmds.c:247 fish/cmds.c:910
+#: fish/cmds.c:265 fish/cmds.c:942
 msgid "enable swap on labeled swap partition"
 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
 
-#: fish/cmds.c:248 fish/cmds.c:916
+#: fish/cmds.c:266 fish/cmds.c:948
 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
 
-#: fish/cmds.c:249 fish/cmds.c:394
+#: fish/cmds.c:267 fish/cmds.c:426
 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
 
-#: fish/cmds.c:250 fish/cmds.c:757
+#: fish/cmds.c:268 fish/cmds.c:789
 msgid "return last 10 lines of a file"
 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
 
-#: fish/cmds.c:251 fish/cmds.c:760
+#: fish/cmds.c:269 fish/cmds.c:792
 msgid "return last N lines of a file"
 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
 
-#: fish/cmds.c:252 fish/cmds.c:595
+#: fish/cmds.c:270 fish/cmds.c:627
 msgid "unpack tarfile to directory"
 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:253 fish/cmds.c:598
+#: fish/cmds.c:271 fish/cmds.c:630
 msgid "pack directory into tarfile"
 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
 
-#: fish/cmds.c:254 fish/cmds.c:601
+#: fish/cmds.c:272 fish/cmds.c:278 fish/cmds.c:633 fish/cmds.c:1107
 msgid "unpack compressed tarball to directory"
 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:255 fish/cmds.c:604
+#: fish/cmds.c:273 fish/cmds.c:279 fish/cmds.c:636 fish/cmds.c:1110
 msgid "pack directory into compressed tarball"
 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
 
-#: fish/cmds.c:256 fish/cmds.c:397
+#: fish/cmds.c:274 fish/cmds.c:429
 msgid "update file timestamps or create a new file"
 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
 
-#: fish/cmds.c:257 fish/cmds.c:985
+#: fish/cmds.c:275 fish/cmds.c:1017
 msgid "truncate a file to zero size"
 msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
 
-#: fish/cmds.c:258 fish/cmds.c:988
+#: fish/cmds.c:276 fish/cmds.c:1020
 msgid "truncate a file to a particular size"
 msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
 
-#: fish/cmds.c:259 fish/cmds.c:553
+#: fish/cmds.c:277 fish/cmds.c:585
 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
 
-#: fish/cmds.c:260 fish/cmds.c:799
+#: fish/cmds.c:280 fish/cmds.c:831
 msgid "set file mode creation mask (umask)"
 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
 
-#: fish/cmds.c:261 fish/cmds.c:523
+#: fish/cmds.c:281 fish/cmds.c:555
 msgid "unmount a filesystem"
 msgstr "odmontowuje system plików"
 
-#: fish/cmds.c:262 fish/cmds.c:529
+#: fish/cmds.c:282 fish/cmds.c:561
 msgid "unmount all filesystems"
 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
 
-#: fish/cmds.c:263 fish/cmds.c:586
+#: fish/cmds.c:283 fish/cmds.c:618
 msgid "upload a file from the local machine"
 msgstr "wysyła plik do z lokalnej maszyny"
 
-#: fish/cmds.c:264 fish/cmds.c:991
+#: fish/cmds.c:284 fish/cmds.c:1023
 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
 msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
 
-#: fish/cmds.c:265 fish/cmds.c:364
+#: fish/cmds.c:285 fish/cmds.c:390
 msgid "get the library version number"
 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
 
-#: fish/cmds.c:266 fish/cmds.c:982
+#: fish/cmds.c:286 fish/cmds.c:1014
 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
 msgstr ""
 "uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
 "zamontowanemu urządzeniu"
 
-#: fish/cmds.c:267 fish/cmds.c:700
+#: fish/cmds.c:287 fish/cmds.c:732
 msgid "activate or deactivate some volume groups"
 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
 
-#: fish/cmds.c:268 fish/cmds.c:697
+#: fish/cmds.c:288 fish/cmds.c:729
 msgid "activate or deactivate all volume groups"
 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
 
-#: fish/cmds.c:270 fish/cmds.c:622
+#: fish/cmds.c:290 fish/cmds.c:1098
+msgid "get the LV UUIDs of all LVs in the volume group"
+msgstr ""
+
+#: fish/cmds.c:291 fish/cmds.c:1095
+msgid "get the PV UUIDs containing the volume group"
+msgstr ""
+
+#: fish/cmds.c:292 fish/cmds.c:654
 msgid "remove an LVM volume group"
 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
 
-#: fish/cmds.c:271 fish/cmds.c:272 fish/cmds.c:418 fish/cmds.c:427
+#: fish/cmds.c:293 fish/cmds.c:1080
+msgid "rename an LVM volume group"
+msgstr "zmienia nazwę grupy woluminów LVM"
+
+#: fish/cmds.c:294 fish/cmds.c:295 fish/cmds.c:450 fish/cmds.c:459
 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
 
-#: fish/cmds.c:273 fish/cmds.c:748
+#: fish/cmds.c:296 fish/cmds.c:1116
+msgid "rescan for LVM physical volumes, volume groups and logical volumes"
+msgstr ""
+
+#: fish/cmds.c:297 fish/cmds.c:1089
+#, fuzzy
+msgid "get the UUID of a volume group"
+msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
+
+#: fish/cmds.c:298 fish/cmds.c:780
 msgid "count characters in a file"
 msgstr "liczy znaki w pliku"
 
-#: fish/cmds.c:274 fish/cmds.c:742
+#: fish/cmds.c:299 fish/cmds.c:774
 msgid "count lines in a file"
 msgstr "liczy wiersze w pliku"
 
-#: fish/cmds.c:275 fish/cmds.c:745
+#: fish/cmds.c:300 fish/cmds.c:777
 msgid "count words in a file"
 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
 
-#: fish/cmds.c:276 fish/cmds.c:520
+#: fish/cmds.c:301 fish/cmds.c:552
 msgid "create a file"
 msgstr "tworzy plik"
 
-#: fish/cmds.c:279 fish/cmds.c:643
+#: fish/cmds.c:304 fish/cmds.c:675
 msgid "write zeroes to the device"
 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
 
-#: fish/cmds.c:280 fish/cmds.c:679
+#: fish/cmds.c:305 fish/cmds.c:1104
+#, fuzzy
+msgid "write zeroes to an entire device"
+msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
+
+#: fish/cmds.c:306 fish/cmds.c:711
 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
 
-#: fish/cmds.c:283 fish/cmds.c:808
+#: fish/cmds.c:309 fish/cmds.c:840
 msgid "determine file type inside a compressed file"
 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
 
-#: fish/cmds.c:286
+#: fish/cmds.c:312
 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
 msgstr ""
 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
 "pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc "
 "o poleceniu."
 
-#: fish/cmds.c:1317 fish/cmds.c:1329 fish/cmds.c:1342 fish/cmds.c:1356
-#: fish/cmds.c:1370 fish/cmds.c:1385 fish/cmds.c:1400 fish/cmds.c:1413
-#: fish/cmds.c:1428 fish/cmds.c:1441 fish/cmds.c:1456 fish/cmds.c:1469
-#: fish/cmds.c:1483 fish/cmds.c:1496 fish/cmds.c:1511 fish/cmds.c:1524
-#: fish/cmds.c:1538 fish/cmds.c:1552 fish/cmds.c:1566 fish/cmds.c:1580
-#: fish/cmds.c:1594 fish/cmds.c:1609 fish/cmds.c:1622 fish/cmds.c:1636
-#: fish/cmds.c:1650 fish/cmds.c:1666 fish/cmds.c:1679 fish/cmds.c:1694
-#: fish/cmds.c:1707 fish/cmds.c:1722 fish/cmds.c:1735 fish/cmds.c:1750
-#: fish/cmds.c:1763 fish/cmds.c:1779 fish/cmds.c:1793 fish/cmds.c:1806
-#: fish/cmds.c:1822 fish/cmds.c:1841 fish/cmds.c:1860 fish/cmds.c:1878
-#: fish/cmds.c:1893 fish/cmds.c:1908 fish/cmds.c:1923 fish/cmds.c:1938
-#: fish/cmds.c:1953 fish/cmds.c:1968 fish/cmds.c:1983 fish/cmds.c:1999
-#: fish/cmds.c:2019 fish/cmds.c:2035 fish/cmds.c:2049 fish/cmds.c:2068
-#: fish/cmds.c:2087 fish/cmds.c:2105 fish/cmds.c:2122 fish/cmds.c:2138
-#: fish/cmds.c:2155 fish/cmds.c:2170 fish/cmds.c:2186 fish/cmds.c:2198
-#: fish/cmds.c:2211 fish/cmds.c:2228 fish/cmds.c:2244 fish/cmds.c:2260
-#: fish/cmds.c:2276 fish/cmds.c:2292 fish/cmds.c:2309 fish/cmds.c:2328
-#: fish/cmds.c:2346 fish/cmds.c:2364 fish/cmds.c:2382 fish/cmds.c:2400
-#: fish/cmds.c:2415 fish/cmds.c:2434 fish/cmds.c:2451 fish/cmds.c:2470
-#: fish/cmds.c:2492 fish/cmds.c:2510 fish/cmds.c:2523 fish/cmds.c:2538
-#: fish/cmds.c:2550 fish/cmds.c:2563 fish/cmds.c:2582 fish/cmds.c:2601
-#: fish/cmds.c:2620 fish/cmds.c:2639 fish/cmds.c:2658 fish/cmds.c:2677
-#: fish/cmds.c:2694 fish/cmds.c:2708 fish/cmds.c:2722 fish/cmds.c:2738
-#: fish/cmds.c:2754 fish/cmds.c:2771 fish/cmds.c:2786 fish/cmds.c:2802
-#: fish/cmds.c:2818 fish/cmds.c:2832 fish/cmds.c:2847 fish/cmds.c:2865
-#: fish/cmds.c:2883 fish/cmds.c:2904 fish/cmds.c:2920 fish/cmds.c:2936
-#: fish/cmds.c:2952 fish/cmds.c:2970 fish/cmds.c:2987 fish/cmds.c:3006
-#: fish/cmds.c:3024 fish/cmds.c:3044 fish/cmds.c:3058 fish/cmds.c:3072
-#: fish/cmds.c:3087 fish/cmds.c:3102 fish/cmds.c:3120 fish/cmds.c:3135
-#: fish/cmds.c:3153 fish/cmds.c:3170 fish/cmds.c:3185 fish/cmds.c:3203
-#: fish/cmds.c:3223 fish/cmds.c:3243 fish/cmds.c:3262 fish/cmds.c:3275
-#: fish/cmds.c:3290 fish/cmds.c:3304 fish/cmds.c:3325 fish/cmds.c:3345
-#: fish/cmds.c:3365 fish/cmds.c:3384 fish/cmds.c:3398 fish/cmds.c:3417
-#: fish/cmds.c:3436 fish/cmds.c:3453 fish/cmds.c:3470 fish/cmds.c:3487
-#: fish/cmds.c:3502 fish/cmds.c:3520 fish/cmds.c:3535 fish/cmds.c:3549
-#: fish/cmds.c:3568 fish/cmds.c:3582 fish/cmds.c:3597 fish/cmds.c:3614
-#: fish/cmds.c:3631 fish/cmds.c:3648 fish/cmds.c:3667 fish/cmds.c:3681
-#: fish/cmds.c:3697 fish/cmds.c:3713 fish/cmds.c:3732 fish/cmds.c:3750
-#: fish/cmds.c:3768 fish/cmds.c:3786 fish/cmds.c:3806 fish/cmds.c:3826
-#: fish/cmds.c:3846 fish/cmds.c:3865 fish/cmds.c:3880 fish/cmds.c:3896
-#: fish/cmds.c:3914 fish/cmds.c:3934 fish/cmds.c:3953 fish/cmds.c:3968
-#: fish/cmds.c:3984 fish/cmds.c:4002 fish/cmds.c:4022 fish/cmds.c:4042
-#: fish/cmds.c:4064 fish/cmds.c:4083 fish/cmds.c:4099 fish/cmds.c:4119
-#: fish/cmds.c:4137 fish/cmds.c:4157 fish/cmds.c:4176 fish/cmds.c:4198
-#: fish/cmds.c:4220 fish/cmds.c:4240 fish/cmds.c:4258 fish/cmds.c:4274
-#: fish/cmds.c:4290 fish/cmds.c:4304 fish/cmds.c:4319 fish/cmds.c:4339
-#: fish/cmds.c:4360 fish/cmds.c:4381 fish/cmds.c:4402 fish/cmds.c:4423
-#: fish/cmds.c:4444 fish/cmds.c:4465 fish/cmds.c:4486 fish/cmds.c:4507
-#: fish/cmds.c:4528 fish/cmds.c:4549 fish/cmds.c:4570 fish/cmds.c:4590
-#: fish/cmds.c:4610 fish/cmds.c:4628 fish/cmds.c:4646 fish/cmds.c:4664
-#: fish/cmds.c:4681 fish/cmds.c:4701 fish/cmds.c:4718 fish/cmds.c:4732
-#: fish/cmds.c:4746 fish/cmds.c:4762 fish/cmds.c:4778 fish/cmds.c:4792
-#: fish/cmds.c:4806 fish/cmds.c:4820 fish/cmds.c:4834 fish/cmds.c:4850
-#: fish/cmds.c:4865 fish/cmds.c:4884 fish/cmds.c:4897 fish/cmds.c:4912
-#: fish/cmds.c:4927 fish/cmds.c:4940 fish/cmds.c:4953 fish/cmds.c:4971
-#: fish/cmds.c:4988 fish/cmds.c:5005 fish/cmds.c:5023 fish/cmds.c:5042
-#: fish/cmds.c:5062 fish/cmds.c:5082 fish/cmds.c:5099 fish/cmds.c:5113
-#: fish/cmds.c:5133 fish/cmds.c:5150 fish/cmds.c:5169 fish/cmds.c:5186
-#: fish/cmds.c:5203 fish/cmds.c:5224 fish/cmds.c:5245 fish/cmds.c:5264
-#: fish/cmds.c:5283 fish/cmds.c:5306 fish/cmds.c:5329 fish/cmds.c:5354
-#: fish/cmds.c:5376 fish/cmds.c:5394 fish/cmds.c:5412 fish/cmds.c:5429
-#: fish/cmds.c:5447 fish/cmds.c:5463 fish/cmds.c:5480 fish/cmds.c:5499
-#: fish/cmds.c:5517 fish/cmds.c:5534
+#: fish/cmds.c:1409 fish/cmds.c:1421 fish/cmds.c:1434 fish/cmds.c:1448
+#: fish/cmds.c:1462 fish/cmds.c:1477 fish/cmds.c:1492 fish/cmds.c:1505
+#: fish/cmds.c:1520 fish/cmds.c:1533 fish/cmds.c:1548 fish/cmds.c:1561
+#: fish/cmds.c:1575 fish/cmds.c:1588 fish/cmds.c:1603 fish/cmds.c:1616
+#: fish/cmds.c:1630 fish/cmds.c:1644 fish/cmds.c:1658 fish/cmds.c:1672
+#: fish/cmds.c:1686 fish/cmds.c:1701 fish/cmds.c:1732 fish/cmds.c:1746
+#: fish/cmds.c:1760 fish/cmds.c:1776 fish/cmds.c:1789 fish/cmds.c:1804
+#: fish/cmds.c:1817 fish/cmds.c:1832 fish/cmds.c:1845 fish/cmds.c:1860
+#: fish/cmds.c:1873 fish/cmds.c:1889 fish/cmds.c:1905 fish/cmds.c:1921
+#: fish/cmds.c:1935 fish/cmds.c:1948 fish/cmds.c:1964 fish/cmds.c:1983
+#: fish/cmds.c:2002 fish/cmds.c:2020 fish/cmds.c:2035 fish/cmds.c:2050
+#: fish/cmds.c:2065 fish/cmds.c:2080 fish/cmds.c:2095 fish/cmds.c:2110
+#: fish/cmds.c:2125 fish/cmds.c:2141 fish/cmds.c:2161 fish/cmds.c:2195
+#: fish/cmds.c:2209 fish/cmds.c:2228 fish/cmds.c:2247 fish/cmds.c:2265
+#: fish/cmds.c:2282 fish/cmds.c:2298 fish/cmds.c:2315 fish/cmds.c:2330
+#: fish/cmds.c:2346 fish/cmds.c:2358 fish/cmds.c:2371 fish/cmds.c:2388
+#: fish/cmds.c:2404 fish/cmds.c:2420 fish/cmds.c:2436 fish/cmds.c:2452
+#: fish/cmds.c:2469 fish/cmds.c:2506 fish/cmds.c:2560 fish/cmds.c:2578
+#: fish/cmds.c:2596 fish/cmds.c:2614 fish/cmds.c:2629 fish/cmds.c:2648
+#: fish/cmds.c:2683 fish/cmds.c:2702 fish/cmds.c:2778 fish/cmds.c:2814
+#: fish/cmds.c:2827 fish/cmds.c:2842 fish/cmds.c:2854 fish/cmds.c:2867
+#: fish/cmds.c:2886 fish/cmds.c:2905 fish/cmds.c:2924 fish/cmds.c:2943
+#: fish/cmds.c:2962 fish/cmds.c:2981 fish/cmds.c:2998 fish/cmds.c:3012
+#: fish/cmds.c:3026 fish/cmds.c:3042 fish/cmds.c:3058 fish/cmds.c:3075
+#: fish/cmds.c:3108 fish/cmds.c:3124 fish/cmds.c:3140 fish/cmds.c:3154
+#: fish/cmds.c:3169 fish/cmds.c:3187 fish/cmds.c:3205 fish/cmds.c:3226
+#: fish/cmds.c:3242 fish/cmds.c:3258 fish/cmds.c:3274 fish/cmds.c:3292
+#: fish/cmds.c:3309 fish/cmds.c:3328 fish/cmds.c:3346 fish/cmds.c:3366
+#: fish/cmds.c:3380 fish/cmds.c:3394 fish/cmds.c:3409 fish/cmds.c:3424
+#: fish/cmds.c:3442 fish/cmds.c:3457 fish/cmds.c:3475 fish/cmds.c:3492
+#: fish/cmds.c:3507 fish/cmds.c:3525 fish/cmds.c:3545 fish/cmds.c:3565
+#: fish/cmds.c:3584 fish/cmds.c:3615 fish/cmds.c:3630 fish/cmds.c:3644
+#: fish/cmds.c:3665 fish/cmds.c:3685 fish/cmds.c:3705 fish/cmds.c:3724
+#: fish/cmds.c:3738 fish/cmds.c:3757 fish/cmds.c:3848 fish/cmds.c:3865
+#: fish/cmds.c:3882 fish/cmds.c:3899 fish/cmds.c:3914 fish/cmds.c:3932
+#: fish/cmds.c:3965 fish/cmds.c:3979 fish/cmds.c:3998 fish/cmds.c:4012
+#: fish/cmds.c:4045 fish/cmds.c:4062 fish/cmds.c:4079 fish/cmds.c:4096
+#: fish/cmds.c:4115 fish/cmds.c:4129 fish/cmds.c:4145 fish/cmds.c:4161
+#: fish/cmds.c:4180 fish/cmds.c:4198 fish/cmds.c:4216 fish/cmds.c:4234
+#: fish/cmds.c:4254 fish/cmds.c:4292 fish/cmds.c:4312 fish/cmds.c:4349
+#: fish/cmds.c:4364 fish/cmds.c:4380 fish/cmds.c:4398 fish/cmds.c:4418
+#: fish/cmds.c:4437 fish/cmds.c:4452 fish/cmds.c:4468 fish/cmds.c:4486
+#: fish/cmds.c:4560 fish/cmds.c:4598 fish/cmds.c:4674 fish/cmds.c:4747
+#: fish/cmds.c:4781 fish/cmds.c:4801 fish/cmds.c:4819 fish/cmds.c:4839
+#: fish/cmds.c:4858 fish/cmds.c:4880 fish/cmds.c:4920 fish/cmds.c:4958
+#: fish/cmds.c:4976 fish/cmds.c:4992 fish/cmds.c:5008 fish/cmds.c:5022
+#: fish/cmds.c:5037 fish/cmds.c:5061 fish/cmds.c:5082 fish/cmds.c:5103
+#: fish/cmds.c:5124 fish/cmds.c:5145 fish/cmds.c:5166 fish/cmds.c:5187
+#: fish/cmds.c:5208 fish/cmds.c:5229 fish/cmds.c:5250 fish/cmds.c:5271
+#: fish/cmds.c:5292 fish/cmds.c:5312 fish/cmds.c:5332 fish/cmds.c:5350
+#: fish/cmds.c:5368 fish/cmds.c:5386 fish/cmds.c:5403 fish/cmds.c:5423
+#: fish/cmds.c:5458 fish/cmds.c:5472 fish/cmds.c:5486 fish/cmds.c:5502
+#: fish/cmds.c:5518 fish/cmds.c:5532 fish/cmds.c:5546 fish/cmds.c:5560
+#: fish/cmds.c:5574 fish/cmds.c:5590 fish/cmds.c:5623 fish/cmds.c:5660
+#: fish/cmds.c:5691 fish/cmds.c:5706 fish/cmds.c:5721 fish/cmds.c:5734
+#: fish/cmds.c:5747 fish/cmds.c:5765 fish/cmds.c:5800 fish/cmds.c:5835
+#: fish/cmds.c:5871 fish/cmds.c:5908 fish/cmds.c:5946 fish/cmds.c:5984
+#: fish/cmds.c:6019 fish/cmds.c:6033 fish/cmds.c:6053 fish/cmds.c:6070
+#: fish/cmds.c:6089 fish/cmds.c:6106 fish/cmds.c:6123 fish/cmds.c:6156
+#: fish/cmds.c:6225 fish/cmds.c:6262 fish/cmds.c:6317 fish/cmds.c:6340
+#: fish/cmds.c:6363 fish/cmds.c:6388 fish/cmds.c:6444 fish/cmds.c:6462
+#: fish/cmds.c:6504 fish/cmds.c:6521 fish/cmds.c:6557 fish/cmds.c:6591
+#: fish/cmds.c:6608 fish/cmds.c:6627 fish/cmds.c:6681 fish/cmds.c:6698
+#: fish/cmds.c:6717 fish/cmds.c:6736 fish/cmds.c:6752 fish/cmds.c:6769
+#: fish/cmds.c:6793 fish/cmds.c:6810 fish/cmds.c:6827 fish/cmds.c:6844
+#: fish/cmds.c:6861 fish/cmds.c:6880 fish/cmds.c:6912 fish/cmds.c:6927
+#: fish/cmds.c:6943 fish/cmds.c:6960 fish/cmds.c:6973 fish/cmds.c:6987
+#: fish/cmds.c:7021 fish/cmds.c:7057 fish/cmds.c:7094 fish/cmds.c:7147
 #, c-format
 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
 
-#: fish/cmds.c:1318 fish/cmds.c:1330 fish/cmds.c:1343 fish/cmds.c:1357
-#: fish/cmds.c:1371 fish/cmds.c:1386 fish/cmds.c:1401 fish/cmds.c:1414
-#: fish/cmds.c:1429 fish/cmds.c:1442 fish/cmds.c:1457 fish/cmds.c:1470
-#: fish/cmds.c:1484 fish/cmds.c:1497 fish/cmds.c:1512 fish/cmds.c:1525
-#: fish/cmds.c:1539 fish/cmds.c:1553 fish/cmds.c:1567 fish/cmds.c:1581
-#: fish/cmds.c:1595 fish/cmds.c:1610 fish/cmds.c:1623 fish/cmds.c:1637
-#: fish/cmds.c:1651 fish/cmds.c:1667 fish/cmds.c:1680 fish/cmds.c:1695
-#: fish/cmds.c:1708 fish/cmds.c:1723 fish/cmds.c:1736 fish/cmds.c:1751
-#: fish/cmds.c:1764 fish/cmds.c:1780 fish/cmds.c:1794 fish/cmds.c:1807
-#: fish/cmds.c:1823 fish/cmds.c:1842 fish/cmds.c:1861 fish/cmds.c:1879
-#: fish/cmds.c:1894 fish/cmds.c:1909 fish/cmds.c:1924 fish/cmds.c:1939
-#: fish/cmds.c:1954 fish/cmds.c:1969 fish/cmds.c:1984 fish/cmds.c:2000
-#: fish/cmds.c:2020 fish/cmds.c:2036 fish/cmds.c:2050 fish/cmds.c:2069
-#: fish/cmds.c:2088 fish/cmds.c:2106 fish/cmds.c:2123 fish/cmds.c:2139
-#: fish/cmds.c:2156 fish/cmds.c:2171 fish/cmds.c:2187 fish/cmds.c:2199
-#: fish/cmds.c:2212 fish/cmds.c:2229 fish/cmds.c:2245 fish/cmds.c:2261
-#: fish/cmds.c:2277 fish/cmds.c:2293 fish/cmds.c:2310 fish/cmds.c:2329
-#: fish/cmds.c:2347 fish/cmds.c:2365 fish/cmds.c:2383 fish/cmds.c:2401
-#: fish/cmds.c:2416 fish/cmds.c:2435 fish/cmds.c:2452 fish/cmds.c:2471
-#: fish/cmds.c:2493 fish/cmds.c:2511 fish/cmds.c:2524 fish/cmds.c:2539
-#: fish/cmds.c:2551 fish/cmds.c:2564 fish/cmds.c:2583 fish/cmds.c:2602
-#: fish/cmds.c:2621 fish/cmds.c:2640 fish/cmds.c:2659 fish/cmds.c:2678
-#: fish/cmds.c:2695 fish/cmds.c:2709 fish/cmds.c:2723 fish/cmds.c:2739
-#: fish/cmds.c:2755 fish/cmds.c:2772 fish/cmds.c:2787 fish/cmds.c:2803
-#: fish/cmds.c:2819 fish/cmds.c:2833 fish/cmds.c:2848 fish/cmds.c:2866
-#: fish/cmds.c:2884 fish/cmds.c:2905 fish/cmds.c:2921 fish/cmds.c:2937
-#: fish/cmds.c:2953 fish/cmds.c:2971 fish/cmds.c:2988 fish/cmds.c:3007
-#: fish/cmds.c:3025 fish/cmds.c:3045 fish/cmds.c:3059 fish/cmds.c:3073
-#: fish/cmds.c:3088 fish/cmds.c:3103 fish/cmds.c:3121 fish/cmds.c:3136
-#: fish/cmds.c:3154 fish/cmds.c:3171 fish/cmds.c:3186 fish/cmds.c:3204
-#: fish/cmds.c:3224 fish/cmds.c:3244 fish/cmds.c:3263 fish/cmds.c:3276
-#: fish/cmds.c:3291 fish/cmds.c:3305 fish/cmds.c:3326 fish/cmds.c:3346
-#: fish/cmds.c:3366 fish/cmds.c:3385 fish/cmds.c:3399 fish/cmds.c:3418
-#: fish/cmds.c:3437 fish/cmds.c:3454 fish/cmds.c:3471 fish/cmds.c:3488
-#: fish/cmds.c:3503 fish/cmds.c:3521 fish/cmds.c:3536 fish/cmds.c:3550
-#: fish/cmds.c:3569 fish/cmds.c:3583 fish/cmds.c:3598 fish/cmds.c:3615
-#: fish/cmds.c:3632 fish/cmds.c:3649 fish/cmds.c:3668 fish/cmds.c:3682
-#: fish/cmds.c:3698 fish/cmds.c:3714 fish/cmds.c:3733 fish/cmds.c:3751
-#: fish/cmds.c:3769 fish/cmds.c:3787 fish/cmds.c:3807 fish/cmds.c:3827
-#: fish/cmds.c:3847 fish/cmds.c:3866 fish/cmds.c:3881 fish/cmds.c:3897
-#: fish/cmds.c:3915 fish/cmds.c:3935 fish/cmds.c:3954 fish/cmds.c:3969
-#: fish/cmds.c:3985 fish/cmds.c:4003 fish/cmds.c:4023 fish/cmds.c:4043
-#: fish/cmds.c:4065 fish/cmds.c:4084 fish/cmds.c:4100 fish/cmds.c:4120
-#: fish/cmds.c:4138 fish/cmds.c:4158 fish/cmds.c:4177 fish/cmds.c:4199
-#: fish/cmds.c:4221 fish/cmds.c:4241 fish/cmds.c:4259 fish/cmds.c:4275
-#: fish/cmds.c:4291 fish/cmds.c:4305 fish/cmds.c:4320 fish/cmds.c:4340
-#: fish/cmds.c:4361 fish/cmds.c:4382 fish/cmds.c:4403 fish/cmds.c:4424
-#: fish/cmds.c:4445 fish/cmds.c:4466 fish/cmds.c:4487 fish/cmds.c:4508
-#: fish/cmds.c:4529 fish/cmds.c:4550 fish/cmds.c:4571 fish/cmds.c:4591
-#: fish/cmds.c:4611 fish/cmds.c:4629 fish/cmds.c:4647 fish/cmds.c:4665
-#: fish/cmds.c:4682 fish/cmds.c:4702 fish/cmds.c:4719 fish/cmds.c:4733
-#: fish/cmds.c:4747 fish/cmds.c:4763 fish/cmds.c:4779 fish/cmds.c:4793
-#: fish/cmds.c:4807 fish/cmds.c:4821 fish/cmds.c:4835 fish/cmds.c:4851
-#: fish/cmds.c:4866 fish/cmds.c:4885 fish/cmds.c:4898 fish/cmds.c:4913
-#: fish/cmds.c:4928 fish/cmds.c:4941 fish/cmds.c:4954 fish/cmds.c:4972
-#: fish/cmds.c:4989 fish/cmds.c:5006 fish/cmds.c:5024 fish/cmds.c:5043
-#: fish/cmds.c:5063 fish/cmds.c:5083 fish/cmds.c:5100 fish/cmds.c:5114
-#: fish/cmds.c:5134 fish/cmds.c:5151 fish/cmds.c:5170 fish/cmds.c:5187
-#: fish/cmds.c:5204 fish/cmds.c:5225 fish/cmds.c:5246 fish/cmds.c:5265
-#: fish/cmds.c:5284 fish/cmds.c:5307 fish/cmds.c:5330 fish/cmds.c:5355
-#: fish/cmds.c:5377 fish/cmds.c:5395 fish/cmds.c:5413 fish/cmds.c:5430
-#: fish/cmds.c:5448 fish/cmds.c:5464 fish/cmds.c:5481 fish/cmds.c:5500
-#: fish/cmds.c:5518 fish/cmds.c:5535
+#: fish/cmds.c:1410 fish/cmds.c:1422 fish/cmds.c:1435 fish/cmds.c:1449
+#: fish/cmds.c:1463 fish/cmds.c:1478 fish/cmds.c:1493 fish/cmds.c:1506
+#: fish/cmds.c:1521 fish/cmds.c:1534 fish/cmds.c:1549 fish/cmds.c:1562
+#: fish/cmds.c:1576 fish/cmds.c:1589 fish/cmds.c:1604 fish/cmds.c:1617
+#: fish/cmds.c:1631 fish/cmds.c:1645 fish/cmds.c:1659 fish/cmds.c:1673
+#: fish/cmds.c:1687 fish/cmds.c:1702 fish/cmds.c:1733 fish/cmds.c:1747
+#: fish/cmds.c:1761 fish/cmds.c:1777 fish/cmds.c:1790 fish/cmds.c:1805
+#: fish/cmds.c:1818 fish/cmds.c:1833 fish/cmds.c:1846 fish/cmds.c:1861
+#: fish/cmds.c:1874 fish/cmds.c:1890 fish/cmds.c:1906 fish/cmds.c:1922
+#: fish/cmds.c:1936 fish/cmds.c:1949 fish/cmds.c:1965 fish/cmds.c:1984
+#: fish/cmds.c:2003 fish/cmds.c:2021 fish/cmds.c:2036 fish/cmds.c:2051
+#: fish/cmds.c:2066 fish/cmds.c:2081 fish/cmds.c:2096 fish/cmds.c:2111
+#: fish/cmds.c:2126 fish/cmds.c:2142 fish/cmds.c:2162 fish/cmds.c:2196
+#: fish/cmds.c:2210 fish/cmds.c:2229 fish/cmds.c:2248 fish/cmds.c:2266
+#: fish/cmds.c:2283 fish/cmds.c:2299 fish/cmds.c:2316 fish/cmds.c:2331
+#: fish/cmds.c:2347 fish/cmds.c:2359 fish/cmds.c:2372 fish/cmds.c:2389
+#: fish/cmds.c:2405 fish/cmds.c:2421 fish/cmds.c:2437 fish/cmds.c:2453
+#: fish/cmds.c:2470 fish/cmds.c:2507 fish/cmds.c:2561 fish/cmds.c:2579
+#: fish/cmds.c:2597 fish/cmds.c:2615 fish/cmds.c:2630 fish/cmds.c:2649
+#: fish/cmds.c:2684 fish/cmds.c:2703 fish/cmds.c:2779 fish/cmds.c:2815
+#: fish/cmds.c:2828 fish/cmds.c:2843 fish/cmds.c:2855 fish/cmds.c:2868
+#: fish/cmds.c:2887 fish/cmds.c:2906 fish/cmds.c:2925 fish/cmds.c:2944
+#: fish/cmds.c:2963 fish/cmds.c:2982 fish/cmds.c:2999 fish/cmds.c:3013
+#: fish/cmds.c:3027 fish/cmds.c:3043 fish/cmds.c:3059 fish/cmds.c:3076
+#: fish/cmds.c:3109 fish/cmds.c:3125 fish/cmds.c:3141 fish/cmds.c:3155
+#: fish/cmds.c:3170 fish/cmds.c:3188 fish/cmds.c:3206 fish/cmds.c:3227
+#: fish/cmds.c:3243 fish/cmds.c:3259 fish/cmds.c:3275 fish/cmds.c:3293
+#: fish/cmds.c:3310 fish/cmds.c:3329 fish/cmds.c:3347 fish/cmds.c:3367
+#: fish/cmds.c:3381 fish/cmds.c:3395 fish/cmds.c:3410 fish/cmds.c:3425
+#: fish/cmds.c:3443 fish/cmds.c:3458 fish/cmds.c:3476 fish/cmds.c:3493
+#: fish/cmds.c:3508 fish/cmds.c:3526 fish/cmds.c:3546 fish/cmds.c:3566
+#: fish/cmds.c:3585 fish/cmds.c:3616 fish/cmds.c:3631 fish/cmds.c:3645
+#: fish/cmds.c:3666 fish/cmds.c:3686 fish/cmds.c:3706 fish/cmds.c:3725
+#: fish/cmds.c:3739 fish/cmds.c:3758 fish/cmds.c:3849 fish/cmds.c:3866
+#: fish/cmds.c:3883 fish/cmds.c:3900 fish/cmds.c:3915 fish/cmds.c:3933
+#: fish/cmds.c:3966 fish/cmds.c:3980 fish/cmds.c:3999 fish/cmds.c:4013
+#: fish/cmds.c:4046 fish/cmds.c:4063 fish/cmds.c:4080 fish/cmds.c:4097
+#: fish/cmds.c:4116 fish/cmds.c:4130 fish/cmds.c:4146 fish/cmds.c:4162
+#: fish/cmds.c:4181 fish/cmds.c:4199 fish/cmds.c:4217 fish/cmds.c:4235
+#: fish/cmds.c:4255 fish/cmds.c:4293 fish/cmds.c:4313 fish/cmds.c:4350
+#: fish/cmds.c:4365 fish/cmds.c:4381 fish/cmds.c:4399 fish/cmds.c:4419
+#: fish/cmds.c:4438 fish/cmds.c:4453 fish/cmds.c:4469 fish/cmds.c:4487
+#: fish/cmds.c:4561 fish/cmds.c:4599 fish/cmds.c:4675 fish/cmds.c:4748
+#: fish/cmds.c:4782 fish/cmds.c:4802 fish/cmds.c:4820 fish/cmds.c:4840
+#: fish/cmds.c:4859 fish/cmds.c:4881 fish/cmds.c:4921 fish/cmds.c:4959
+#: fish/cmds.c:4977 fish/cmds.c:4993 fish/cmds.c:5009 fish/cmds.c:5023
+#: fish/cmds.c:5038 fish/cmds.c:5062 fish/cmds.c:5083 fish/cmds.c:5104
+#: fish/cmds.c:5125 fish/cmds.c:5146 fish/cmds.c:5167 fish/cmds.c:5188
+#: fish/cmds.c:5209 fish/cmds.c:5230 fish/cmds.c:5251 fish/cmds.c:5272
+#: fish/cmds.c:5293 fish/cmds.c:5313 fish/cmds.c:5333 fish/cmds.c:5351
+#: fish/cmds.c:5369 fish/cmds.c:5387 fish/cmds.c:5404 fish/cmds.c:5424
+#: fish/cmds.c:5459 fish/cmds.c:5473 fish/cmds.c:5487 fish/cmds.c:5503
+#: fish/cmds.c:5519 fish/cmds.c:5533 fish/cmds.c:5547 fish/cmds.c:5561
+#: fish/cmds.c:5575 fish/cmds.c:5591 fish/cmds.c:5624 fish/cmds.c:5661
+#: fish/cmds.c:5692 fish/cmds.c:5707 fish/cmds.c:5722 fish/cmds.c:5735
+#: fish/cmds.c:5748 fish/cmds.c:5766 fish/cmds.c:5801 fish/cmds.c:5836
+#: fish/cmds.c:5872 fish/cmds.c:5909 fish/cmds.c:5947 fish/cmds.c:5985
+#: fish/cmds.c:6020 fish/cmds.c:6034 fish/cmds.c:6054 fish/cmds.c:6071
+#: fish/cmds.c:6090 fish/cmds.c:6107 fish/cmds.c:6124 fish/cmds.c:6157
+#: fish/cmds.c:6226 fish/cmds.c:6263 fish/cmds.c:6318 fish/cmds.c:6341
+#: fish/cmds.c:6364 fish/cmds.c:6389 fish/cmds.c:6445 fish/cmds.c:6463
+#: fish/cmds.c:6505 fish/cmds.c:6522 fish/cmds.c:6558 fish/cmds.c:6592
+#: fish/cmds.c:6609 fish/cmds.c:6628 fish/cmds.c:6682 fish/cmds.c:6699
+#: fish/cmds.c:6718 fish/cmds.c:6737 fish/cmds.c:6753 fish/cmds.c:6770
+#: fish/cmds.c:6794 fish/cmds.c:6811 fish/cmds.c:6828 fish/cmds.c:6845
+#: fish/cmds.c:6862 fish/cmds.c:6881 fish/cmds.c:6913 fish/cmds.c:6928
+#: fish/cmds.c:6944 fish/cmds.c:6961 fish/cmds.c:6974 fish/cmds.c:6988
+#: fish/cmds.c:7022 fish/cmds.c:7058 fish/cmds.c:7095 fish/cmds.c:7148
 #, c-format
 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
 
-#: fish/cmds.c:6301
+#: fish/cmds.c:1712 fish/cmds.c:2174 fish/cmds.c:2480 fish/cmds.c:2517
+#: fish/cmds.c:2536 fish/cmds.c:2661 fish/cmds.c:2714 fish/cmds.c:2733
+#: fish/cmds.c:2752 fish/cmds.c:2792 fish/cmds.c:3087 fish/cmds.c:3595
+#: fish/cmds.c:3769 fish/cmds.c:3788 fish/cmds.c:3807 fish/cmds.c:3826
+#: fish/cmds.c:3944 fish/cmds.c:4023 fish/cmds.c:4265 fish/cmds.c:4323
+#: fish/cmds.c:4497 fish/cmds.c:4516 fish/cmds.c:4535 fish/cmds.c:4571
+#: fish/cmds.c:4609 fish/cmds.c:4628 fish/cmds.c:4647 fish/cmds.c:4685
+#: fish/cmds.c:4704 fish/cmds.c:4723 fish/cmds.c:4758 fish/cmds.c:4893
+#: fish/cmds.c:4933 fish/cmds.c:5436 fish/cmds.c:5601 fish/cmds.c:5636
+#: fish/cmds.c:5671 fish/cmds.c:5777 fish/cmds.c:5811 fish/cmds.c:5846
+#: fish/cmds.c:5882 fish/cmds.c:5920 fish/cmds.c:5958 fish/cmds.c:5996
+#: fish/cmds.c:6136 fish/cmds.c:6169 fish/cmds.c:6182 fish/cmds.c:6195
+#: fish/cmds.c:6208 fish/cmds.c:6238 fish/cmds.c:6273 fish/cmds.c:6292
+#: fish/cmds.c:6401 fish/cmds.c:6420 fish/cmds.c:6475 fish/cmds.c:6488
+#: fish/cmds.c:6533 fish/cmds.c:6569 fish/cmds.c:6638 fish/cmds.c:6657
+#: fish/cmds.c:6895 fish/cmds.c:6999 fish/cmds.c:7033 fish/cmds.c:7069
+#: fish/cmds.c:7106 fish/cmds.c:7125
+#, c-format
+msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
+msgstr "%s: %s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
+
+#: fish/cmds.c:1718 fish/cmds.c:2180 fish/cmds.c:2486 fish/cmds.c:2523
+#: fish/cmds.c:2542 fish/cmds.c:2667 fish/cmds.c:2720 fish/cmds.c:2739
+#: fish/cmds.c:2758 fish/cmds.c:2798 fish/cmds.c:3093 fish/cmds.c:3601
+#: fish/cmds.c:3775 fish/cmds.c:3794 fish/cmds.c:3813 fish/cmds.c:3832
+#: fish/cmds.c:3950 fish/cmds.c:4029 fish/cmds.c:4271 fish/cmds.c:4329
+#: fish/cmds.c:4503 fish/cmds.c:4522 fish/cmds.c:4541 fish/cmds.c:4577
+#: fish/cmds.c:4615 fish/cmds.c:4634 fish/cmds.c:4653 fish/cmds.c:4691
+#: fish/cmds.c:4710 fish/cmds.c:4729 fish/cmds.c:4764 fish/cmds.c:4899
+#: fish/cmds.c:4939 fish/cmds.c:5442 fish/cmds.c:5607 fish/cmds.c:5642
+#: fish/cmds.c:5677 fish/cmds.c:5783 fish/cmds.c:5817 fish/cmds.c:5852
+#: fish/cmds.c:5888 fish/cmds.c:5926 fish/cmds.c:5964 fish/cmds.c:6002
+#: fish/cmds.c:6244 fish/cmds.c:6279 fish/cmds.c:6298 fish/cmds.c:6407
+#: fish/cmds.c:6539 fish/cmds.c:6575 fish/cmds.c:6644 fish/cmds.c:6663
+#: fish/cmds.c:7005 fish/cmds.c:7039 fish/cmds.c:7075 fish/cmds.c:7112
+#: fish/cmds.c:7131
+#, c-format
+msgid "%s: %s: integer out of range\n"
+msgstr "%s: %s: liczba całkowita spoza zakresu\n"
+
+#: fish/cmds.c:7979
 #, c-format
 msgid "%s: unknown command\n"
 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
@@ -1103,12 +1243,12 @@ msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby zmodyfikować plik\n"
 
-#: fish/fish.c:92 fuse/guestmount.c:868
+#: fish/fish.c:94 fuse/guestmount.c:868
 #, c-format
 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
 msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
 
-#: fish/fish.c:96
+#: fish/fish.c:98
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: guest filesystem shell\n"
@@ -1175,69 +1315,69 @@ msgstr ""
 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
 "  -x                   Wykonuje echo każdego polecenia przed jego\n"
 "                       wykonaniem\n"
-"  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy pracę\n"
+"  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
 "Aby dowiedzieć się więcej, proszę zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
 
-#: fish/fish.c:184 fuse/guestmount.c:961
+#: fish/fish.c:190 fuse/guestmount.c:965
 #, c-format
 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
 
-#: fish/fish.c:223
+#: fish/fish.c:229
 #, c-format
 msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
 msgstr "%s: --listen=PID: PID nie był liczbą: %s\n"
 
-#: fish/fish.c:230
+#: fish/fish.c:236
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
 msgstr ""
 "%s: zdalnie: $GUESTFISH_PID musi być ustawiony na PID zdalnego procesu\n"
 
-#: fish/fish.c:239 fuse/guestmount.c:1006
+#: fish/fish.c:245 fuse/guestmount.c:1010
 #, c-format
 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
 
-#: fish/fish.c:266
+#: fish/fish.c:272
 #, c-format
 msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
 msgstr "%s: można podać tylko jeden parametr -f\n"
 
-#: fish/fish.c:339
+#: fish/fish.c:345
 #, c-format
 msgid "%s: cannot use -i option with -a, -m, --listen, --remote or --selinux\n"
 msgstr ""
 "%s: nie można użyć opcji -i z -a, -m, --listen, --remote lub --selinux\n"
 
-#: fish/fish.c:346
+#: fish/fish.c:352
 #, c-format
 msgid "%s: -i requires a libvirt domain or path(s) to disk image(s)\n"
 msgstr "%s: -i wymaga domeny libvirt lub ścieżek do obrazów dysków\n"
 
-#: fish/fish.c:356
+#: fish/fish.c:362
 #, c-format
 msgid "%s: virt-inspector command too long for fixed-size buffer\n"
 msgstr ""
 "%s: polecenie virt-inspector jest za długie dla bufora o stałym rozmiarze\n"
 
-#: fish/fish.c:402
+#: fish/fish.c:408
 #, c-format
 msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --remote w tym samym czasie\n"
 
-#: fish/fish.c:410
+#: fish/fish.c:416
 #, c-format
 msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
 msgstr "%s: dodatkowe parametry wiersza poleceń za pomocą flagi --listen\n"
 
-#: fish/fish.c:416
+#: fish/fish.c:422
 #, c-format
 msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
 
-#: fish/fish.c:561
+#: fish/fish.c:570
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -1256,81 +1396,81 @@ msgstr ""
 "              \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
 "\n"
 
-#: fish/fish.c:641
+#: fish/fish.c:650
 #, c-format
 msgid "%s: unterminated double quote\n"
 msgstr "%s: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
 
-#: fish/fish.c:647 fish/fish.c:664
+#: fish/fish.c:656 fish/fish.c:673
 #, c-format
 msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
 msgstr "%s: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
 
-#: fish/fish.c:658
+#: fish/fish.c:667
 #, c-format
 msgid "%s: unterminated single quote\n"
 msgstr "%s: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
 
-#: fish/fish.c:713
+#: fish/fish.c:722
 #, c-format
 msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
 
-#: fish/fish.c:730
+#: fish/fish.c:739
 #, c-format
 msgid "%s: too many arguments\n"
 msgstr "%s: za dużo parametrów\n"
 
-#: fish/fish.c:759
+#: fish/fish.c:768
 #, c-format
 msgid "%s: empty command on command line\n"
 msgstr "%s: puste polecenie wiersza poleceń\n"
 
-#: fish/fish.c:913
+#: fish/fish.c:925
 msgid "display a list of commands or help on a command"
 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
 
-#: fish/fish.c:915
+#: fish/fish.c:927
 msgid "quit guestfish"
-msgstr "kończy pracę guestfish"
+msgstr "kończy działanie programu guestfish"
 
-#: fish/fish.c:918
+#: fish/fish.c:930
 msgid "allocate an image"
 msgstr "przydziela obraz"
 
-#: fish/fish.c:920
+#: fish/fish.c:932
 msgid "display a line of text"
 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
 
-#: fish/fish.c:922
+#: fish/fish.c:934
 msgid "edit a file in the image"
 msgstr "modyfikuje plik w obrazie"
 
-#: fish/fish.c:924
+#: fish/fish.c:936
 msgid "local change directory"
 msgstr "zmienia lokalny katalog"
 
-#: fish/fish.c:926
+#: fish/fish.c:938
 msgid "expand wildcards in command"
 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
 
-#: fish/fish.c:928
+#: fish/fish.c:940
 msgid "view a file in the pager"
 msgstr "wyświetla plik w pagerze"
 
-#: fish/fish.c:930
+#: fish/fish.c:942
 msgid "close and reopen libguestfs handle"
 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
 
-#: fish/fish.c:932
+#: fish/fish.c:944
 msgid "allocate a sparse image file"
 msgstr "przydziela plik rzadkiego obrazu"
 
-#: fish/fish.c:934
+#: fish/fish.c:946
 msgid "measure time taken to run command"
 msgstr "mierzy czas wykonania polecenia"
 
-#: fish/fish.c:946
+#: fish/fish.c:958
 #, c-format
 msgid ""
 "alloc - allocate an image\n"
@@ -1372,7 +1512,7 @@ msgstr ""
 "    <nn>E lub <nn>EB  liczba eksabajtów\n"
 "    <nn>sektory       liczba 512 bajtowych sektorów\n"
 
-#: fish/fish.c:965
+#: fish/fish.c:977
 #, c-format
 msgid ""
 "echo - display a line of text\n"
@@ -1385,7 +1525,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "    Wyświetla ostatnie parametry w terminalu.\n"
 
-#: fish/fish.c:972
+#: fish/fish.c:984
 #, c-format
 msgid ""
 "edit - edit a file in the image\n"
@@ -1417,7 +1557,7 @@ msgstr ""
 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
 
-#: fish/fish.c:986
+#: fish/fish.c:998
 #, c-format
 msgid ""
 "lcd - local change directory\n"
@@ -1433,7 +1573,7 @@ msgstr ""
 "    Zmienia bieżący katalog guestfish. Te polecenie jest\n"
 "    przydatne, aby pobrać pliki do konkretnego miejsca.\n"
 
-#: fish/fish.c:993
+#: fish/fish.c:1005
 #, c-format
 msgid ""
 "glob - expand wildcards in command\n"
@@ -1451,7 +1591,7 @@ msgstr ""
 "    Proszę zauważyć, że polecenie jest wykonywane\n"
 "    raz dla każdego rozwiniętego parametru.\n"
 
-#: fish/fish.c:1000
+#: fish/fish.c:1012
 #, c-format
 msgid ""
 "help - display a list of commands or help on a command\n"
@@ -1462,7 +1602,7 @@ msgstr ""
 "     help polecenie\n"
 "     help\n"
 
-#: fish/fish.c:1005
+#: fish/fish.c:1017
 #, c-format
 msgid ""
 "more - view a file in the pager\n"
@@ -1493,16 +1633,16 @@ msgstr ""
 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
 
-#: fish/fish.c:1021
+#: fish/fish.c:1033
 #, c-format
 msgid ""
 "quit - quit guestfish\n"
 "     quit\n"
 msgstr ""
-"quit - kończy pracę guestfish\n"
+"quit - kończy działanie programu guestfish\n"
 "     quit\n"
 
-#: fish/fish.c:1024
+#: fish/fish.c:1036
 #, c-format
 msgid ""
 "reopen - close and reopen the libguestfs handle\n"
@@ -1520,7 +1660,7 @@ msgstr ""
 "zamykany, kiedy guestfish kończy działanie. Mimo to może być czasem\n"
 "przydatne do testowania.\n"
 
-#: fish/fish.c:1031
+#: fish/fish.c:1043
 #, c-format
 msgid ""
 "sparse - allocate a sparse image file\n"
@@ -1568,17 +1708,17 @@ msgstr ""
 "    proszę zobaczyć narzędzie qemu-img.\n"
 "\n"
 "    Można podać rozmiar (gdzie <nn> oznacza liczbę):\n"
-"    <nn>             liczba kilobajtów\n"
-"      np.: 1440      standardowa dyskietka 3.5\"\n"
+"    <nn>              liczba kilobajtów\n"
+"      np.: 1440       standardowa dyskietka 3.5\"\n"
 "    <nn>K lub <nn>KB  liczba kilobajtów\n"
 "    <nn>M lub <nn>MB  liczba megabajtów\n"
 "    <nn>G lub <nn>GB  liczba gigabajtów\n"
 "    <nn>T lub <nn>TB  liczba terabajtów\n"
 "    <nn>P lub <nn>PB  liczba petabajtów\n"
 "    <nn>E lub <nn>EB  liczba eksabajtów\n"
-"    <nn>sektory        liczba 512 bajtowych sektorów\n"
+"    <nn>sektory       liczba 512 bajtowych sektorów\n"
 
-#: fish/fish.c:1058
+#: fish/fish.c:1070
 #, c-format
 msgid ""
 "time - measure time taken to run command\n"
@@ -1592,14 +1732,22 @@ msgstr ""
 "\n"
 "    Wykonuje <polecenie> i wyświetla czas, jaki upłynął.\n"
 
-#: fish/fish.c:1064
+#: fish/fish.c:1076
 #, c-format
 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
 msgstr ""
 "%s: nieznane polecenie, należy użyć -h, aby wyświetlić listę wszystkich "
 "poleceń\n"
 
-#: fish/fish.c:1220
+#: fish/fish.c:1090
+#, c-format
+msgid ""
+"Did you mean to open a disk image?  guestfish -a disk.img\n"
+"For a list of commands:             guestfish -h\n"
+"For complete documentation:         man guestfish\n"
+msgstr ""
+
+#: fish/fish.c:1247
 #, c-format
 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
 msgstr "Cytat ucieczki w ciągu \"%s\"\n"
@@ -1715,83 +1863,83 @@ msgstr ""
 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
 
-#: fuse/guestmount.c:1077
+#: fuse/guestmount.c:1081
 #, c-format
 msgid "%s: must have at least one -a and at least one -m option\n"
 msgstr "%s: musi posiadać co najmniej jedną opcję -a i co najmniej jedną -m\n"
 
-#: fuse/guestmount.c:1085
+#: fuse/guestmount.c:1089
 #, c-format
 msgid "%s: you must specify a mountpoint in the host filesystem\n"
 msgstr "%s: należy podać punkt montowania w systemie plików gospodarza\n"
 
-#: src/guestfs.c:255
+#: src/guestfs.c:271
 #, c-format
 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
 
-#: src/guestfs.c:358
+#: src/guestfs.c:374
 #, c-format
 msgid "libguestfs: error: %s\n"
 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
 
-#: src/guestfs.c:709
+#: src/guestfs.c:729
 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
 msgstr ""
 "wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
 
-#: src/guestfs.c:723
+#: src/guestfs.c:743
 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
 msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
 
-#: src/guestfs.c:737
+#: src/guestfs.c:757
 #, c-format
 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
 msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
 
-#: src/guestfs.c:757 src/guestfs.c:796 src/guestfs.c:814
+#: src/guestfs.c:778 src/guestfs.c:815 src/guestfs.c:862
 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
 msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
 
-#: src/guestfs.c:899
+#: src/guestfs.c:946
 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
 
-#: src/guestfs.c:904
+#: src/guestfs.c:951
 msgid "qemu has already been launched"
 msgstr "QEMU zostało już uruchomione"
 
-#: src/guestfs.c:912
+#: src/guestfs.c:959
 #, c-format
 msgid "%s: cannot create temporary directory"
 msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
 
-#: src/guestfs.c:1002
+#: src/guestfs.c:1049
 #, c-format
 msgid "cannot find %s or %s on LIBGUESTFS_PATH (current path = %s)"
 msgstr "nie można odnaleźć %s lub %s w LIBGUESTFS_PATH (bieżąca ścieżka = %s)"
 
-#: src/guestfs.c:1394
+#: src/guestfs.c:1460
 msgid "failed to connect to vmchannel socket"
 msgstr "połączenie się z gniazdem kanału maszyny wirtualnej nie powiodło się"
 
-#: src/guestfs.c:1413
+#: src/guestfs.c:1479
 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
 msgstr ""
 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
 "błędów"
 
-#: src/guestfs.c:1426
+#: src/guestfs.c:1492
 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
 msgstr ""
 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
 
-#: src/guestfs.c:1515
+#: src/guestfs.c:1584
 #, c-format
 msgid "external command failed: %s"
 msgstr "zewnętrzne polecenie nie powiodło się: %s"
 
-#: src/guestfs.c:1593
+#: src/guestfs.c:1657
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
@@ -1800,25 +1948,25 @@ msgstr ""
 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
 "ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
 
-#: src/guestfs.c:1732
+#: src/guestfs.c:1833
 msgid "qemu has not been launched yet"
 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
 
-#: src/guestfs.c:1743
+#: src/guestfs.c:1844
 msgid "no subprocess to kill"
 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
 
-#: src/guestfs.c:1865
+#: src/guestfs.c:1966
 #, c-format
 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
 msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
 
-#: src/guestfs.c:1888
+#: src/guestfs.c:1989
 #, c-format
 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
 msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
 
-#: src/guestfs.c:1996
+#: src/guestfs.c:2097
 #, c-format
 msgid ""
 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
@@ -1826,71 +1974,71 @@ msgstr ""
 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x%"
 "x\n"
 
-#: src/guestfs.c:2154 src/guestfs.c:2208
+#: src/guestfs.c:2255 src/guestfs.c:2309
 msgid "unexpected end of file when reading from daemon"
 msgstr "nieoczekiwany koniec pliku podczas odczytywania z demona"
 
-#: src/guestfs.c:2170
+#: src/guestfs.c:2271
 #, c-format
 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
 
-#: src/guestfs.c:2185
+#: src/guestfs.c:2286
 #, c-format
 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
 msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
 
-#: src/guestfs.c:2307
+#: src/guestfs.c:2416
 #, c-format
 msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
 msgstr "guestfs___send: stan %d != ZAJĘTY"
 
-#: src/guestfs.c:2329
+#: src/guestfs.c:2438
 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
 msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
 
-#: src/guestfs.c:2338
+#: src/guestfs.c:2447
 msgid "dispatch failed to marshal args"
 msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
 
-#: src/guestfs.c:2468
+#: src/guestfs.c:2577
 #, c-format
 msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
 msgstr "send_file_chunk: stan %d != GOTOWY"
 
-#: src/guestfs.c:2484
+#: src/guestfs.c:2593
 #, c-format
 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
 msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
 
-#: src/guestfs.c:2608
+#: src/guestfs.c:2716
 #, c-format
 msgid "%s: error in chunked encoding"
 msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
 
-#: src/guestfs.c:2636
+#: src/guestfs.c:2744
 msgid "write to daemon socket"
 msgstr "zapisuje do gniazda demona"
 
-#: src/guestfs.c:2659
+#: src/guestfs.c:2767
 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
 msgstr "receive_file_data: błąd przetwarzania w odpowiedzi wywołania zwrotnego"
 
-#: src/guestfs.c:2664
+#: src/guestfs.c:2772
 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
 msgstr ""
 "receive_file_data: otrzymano nieoczekiwaną flagę podczas odczytywania "
 "fragmentów pliku"
 
-#: src/guestfs.c:2672
+#: src/guestfs.c:2780
 msgid "failed to parse file chunk"
 msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
 
-#: src/guestfs.c:2681
+#: src/guestfs.c:2789
 msgid "file receive cancelled by daemon"
 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
 
-#: test-tool/test-tool.c:69
+#: test-tool/test-tool.c:78
 #, c-format
 msgid ""
 "libguestfs-test-tool: interactive test tool\n"
@@ -1920,76 +2068,76 @@ msgstr ""
 "  -t n           Ustawia czas oczekiwania na uruchomienie\n"
 "                 (domyślnie: %d sekundy)\n"
 
-#: test-tool/test-tool.c:121
+#: test-tool/test-tool.c:134
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: unknown long option: %s (%d)\n"
 msgstr "libguestfs-test-tool: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
 
-#: test-tool/test-tool.c:130
+#: test-tool/test-tool.c:143
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: invalid timeout: %s\n"
 msgstr "libguestfs-test-tool: nieprawidłowy czas oczekiwania: %s\n"
 
-#: test-tool/test-tool.c:142
+#: test-tool/test-tool.c:155
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: unexpected command line option 0x%x\n"
 msgstr "libguestfs-test-tool: nieoczekiwana opcja wiersza poleceń 0x%x\n"
 
-#: test-tool/test-tool.c:165
+#: test-tool/test-tool.c:178
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: failed to create libguestfs handle\n"
 msgstr ""
 "libguestfs-test-tool: utworzenie programu obsługi libguestfs nie powiodło "
 "się\n"
 
-#: test-tool/test-tool.c:170 test-tool/test-tool.c:176
+#: test-tool/test-tool.c:183 test-tool/test-tool.c:189
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: failed to add drive '%s'\n"
 msgstr "libguestfs-test-tool: dodanie napędu \"%s\" nie powiodło się\n"
 
-#: test-tool/test-tool.c:184
+#: test-tool/test-tool.c:197
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
 msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version nie powiodło się\n"
 
-#: test-tool/test-tool.c:206
+#: test-tool/test-tool.c:219
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
 msgstr "libguestfs-test-tool: uruchomienie przyrządu nie powiodło się\n"
 
-#: test-tool/test-tool.c:218
+#: test-tool/test-tool.c:231
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run sfdisk\n"
 msgstr "libguestfs-test-tool: wykonanie sfdisk nie powiodło się\n"
 
-#: test-tool/test-tool.c:224
+#: test-tool/test-tool.c:237
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
 msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 nie powiodło się\n"
 
-#: test-tool/test-tool.c:230
+#: test-tool/test-tool.c:243
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sda1 w / nie powiodło się\n"
 
-#: test-tool/test-tool.c:236
+#: test-tool/test-tool.c:249
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkdir /iso\n"
 msgstr "libguestfs-test-tool: utworzenie katalogu /iso nie powiodło się\n"
 
-#: test-tool/test-tool.c:242
+#: test-tool/test-tool.c:255
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sdb on /iso\n"
 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sdb w /iso nie powiodło się\n"
 
-#: test-tool/test-tool.c:250
+#: test-tool/test-tool.c:263
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: could not run helper program, or helper failed\n"
 msgstr ""
 "libguestfs-test-tool: nie można uruchomić programu pomocniczego lub program "
 "nie powiódł się\n"
 
-#: test-tool/test-tool.c:281
+#: test-tool/test-tool.c:294
 #, c-format
 msgid ""
 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
@@ -1998,17 +2146,17 @@ msgstr ""
 "Zmienna środowiskowa LIBGUESTFS_QEMU jest już ustawiona, więc nie można\n"
 "użyć opcji --qemu/--qemudir.\n"
 
-#: test-tool/test-tool.c:289
+#: test-tool/test-tool.c:302
 #, c-format
 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
 msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
 
-#: test-tool/test-tool.c:303
+#: test-tool/test-tool.c:316
 #, c-format
 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
 msgstr "%s: nie wygląda na katalog źródłowy QEMU\n"
 
-#: test-tool/test-tool.c:352
+#: test-tool/test-tool.c:365
 #, c-format
 msgid ""
 "Test tool helper program 'libguestfs-test-tool-helper' is not\n"
@@ -2021,12 +2169,12 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Należy użyć opcji --helper, aby podać położenie tego programu.\n"
 
-#: test-tool/test-tool.c:368
+#: test-tool/test-tool.c:381
 #, c-format
 msgid "command failed: %s"
 msgstr "polecenie nie powiodło się: %s"
 
-#: test-tool/test-tool.c:376
+#: test-tool/test-tool.c:389
 #, c-format
 msgid ""
 "Test tool helper program %s\n"
@@ -2036,7 +2184,7 @@ msgstr ""
 "Program pomocniczy narzędzia testowania %s\n"
 "nie jest skonsolidowany statycznie. Jest to błąd budowania.\n"
 
-#: test-tool/test-tool.c:410
+#: test-tool/test-tool.c:423
 #, c-format
 msgid "mkisofs command failed: %s\n"
 msgstr "polecenie mkisofs nie powiodło się: %s\n"