Version 1.3.2
[libguestfs.git] / po / pl.po
index 3498441..e53b82f 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -5,1095 +5,1235 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: pl\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: pl\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-01-13 13:03+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-12-05 14:54+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-04-10 21:46+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-02-28 03:02+0100\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
-"Language-Team: Polish <fedora-trans-pl@redhat.com>\n"
+"Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: fish/alloc.c:39
+#: fish/alloc.c:40
 #, c-format
 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
 msgstr "należy użyć \"alloc plik rozmiar\", aby utworzyć obraz\n"
 
 #, c-format
 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
 msgstr "należy użyć \"alloc plik rozmiar\", aby utworzyć obraz\n"
 
-#: fish/alloc.c:47 fish/alloc.c:94
+#: fish/alloc.c:48 fish/alloc.c:116
 #, c-format
 msgid "can't allocate or add disks after launching\n"
 msgstr "bez przydzielania lub dodawania dysków po uruchomieniu\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't allocate or add disks after launching\n"
 msgstr "bez przydzielania lub dodawania dysków po uruchomieniu\n"
 
-#: fish/alloc.c:86
+#: fish/alloc.c:108
 #, c-format
 msgid "use 'sparse file size' to create a sparse image\n"
 msgstr "należy użyć \"sparse plik rozmiar\", aby utworzyć rzadki obraz\n"
 
 #, c-format
 msgid "use 'sparse file size' to create a sparse image\n"
 msgstr "należy użyć \"sparse plik rozmiar\", aby utworzyć rzadki obraz\n"
 
-#: fish/alloc.c:151 fish/alloc.c:158
+#: fish/alloc.c:173 fish/alloc.c:180
 #, c-format
 msgid "could not parse size specification '%s'\n"
 msgstr "nie można przetworzyć określenia rozmiaru \"%s\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "could not parse size specification '%s'\n"
 msgstr "nie można przetworzyć określenia rozmiaru \"%s\"\n"
 
-#: fish/cmds.c:34
+#: fish/cmds.c:38
 msgid "Command"
 msgstr "Polecenie"
 
 msgid "Command"
 msgstr "Polecenie"
 
-#: fish/cmds.c:34
+#: fish/cmds.c:38
 msgid "Description"
 msgstr "Opis"
 
 msgid "Description"
 msgstr "Opis"
 
-#: fish/cmds.c:36 fish/cmds.c:301
+#: fish/cmds.c:40 fish/cmds.c:327
 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
 
 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
 
-#: fish/cmds.c:37 fish/cmds.c:298
+#: fish/cmds.c:41 fish/cmds.c:324
 msgid "add an image to examine or modify"
 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
 
 msgid "add an image to examine or modify"
 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
 
-#: fish/cmds.c:38 fish/cmds.c:304
+#: fish/cmds.c:42 fish/cmds.c:330
 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
 
 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
 
-#: fish/cmds.c:39 fish/cmds.c:439
+#: fish/cmds.c:43 fish/cmds.c:420
+msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
+msgstr ""
+"dodaje napęd w trybie tylko do odczytu określając używaną emulację bloku QEMU"
+
+#: fish/cmds.c:44 fish/cmds.c:417
+msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
+msgstr "dodaje napęd określając używaną emulację bloku QEMU"
+
+#: fish/cmds.c:45 fish/cmds.c:471
 msgid "close the current Augeas handle"
 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
 
 msgid "close the current Augeas handle"
 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:40 fish/cmds.c:445
+#: fish/cmds.c:46 fish/cmds.c:477
 msgid "define an Augeas node"
 msgstr "określa węzeł Augeas"
 
 msgid "define an Augeas node"
 msgstr "określa węzeł Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:41 fish/cmds.c:442
+#: fish/cmds.c:47 fish/cmds.c:474
 msgid "define an Augeas variable"
 msgstr "określa zmienną Augeas"
 
 msgid "define an Augeas variable"
 msgstr "określa zmienną Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:42 fish/cmds.c:448
+#: fish/cmds.c:48 fish/cmds.c:480
 msgid "look up the value of an Augeas path"
 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
 
 msgid "look up the value of an Augeas path"
 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:43 fish/cmds.c:436
+#: fish/cmds.c:49 fish/cmds.c:468
 msgid "create a new Augeas handle"
 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
 
 msgid "create a new Augeas handle"
 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:44 fish/cmds.c:454
+#: fish/cmds.c:50 fish/cmds.c:486
 msgid "insert a sibling Augeas node"
 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
 
 msgid "insert a sibling Augeas node"
 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:45 fish/cmds.c:469
+#: fish/cmds.c:51 fish/cmds.c:501
 msgid "load files into the tree"
 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
 
 msgid "load files into the tree"
 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
 
-#: fish/cmds.c:46 fish/cmds.c:472
+#: fish/cmds.c:52 fish/cmds.c:504
 msgid "list Augeas nodes under augpath"
 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
 
 msgid "list Augeas nodes under augpath"
 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
 
-#: fish/cmds.c:47 fish/cmds.c:463
+#: fish/cmds.c:53 fish/cmds.c:495
 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
 
 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
 
-#: fish/cmds.c:48 fish/cmds.c:460
+#: fish/cmds.c:54 fish/cmds.c:492
 msgid "move Augeas node"
 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
 
 msgid "move Augeas node"
 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:49 fish/cmds.c:457
+#: fish/cmds.c:55 fish/cmds.c:489
 msgid "remove an Augeas path"
 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
 
 msgid "remove an Augeas path"
 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:50 fish/cmds.c:466
+#: fish/cmds.c:56 fish/cmds.c:498
 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
 
 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
 
-#: fish/cmds.c:51 fish/cmds.c:451
+#: fish/cmds.c:57 fish/cmds.c:483
 msgid "set Augeas path to value"
 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
 
 msgid "set Augeas path to value"
 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
 
-#: fish/cmds.c:52 fish/cmds.c:1036
+#: fish/cmds.c:58 fish/cmds.c:1068
 msgid "test availability of some parts of the API"
 msgid "test availability of some parts of the API"
-msgstr ""
+msgstr "testuje dostępność niektórych części API"
 
 
-#: fish/cmds.c:53 fish/cmds.c:580
+#: fish/cmds.c:59 fish/cmds.c:612
 msgid "flush device buffers"
 msgstr "czyści bufory urządzenia"
 
 msgid "flush device buffers"
 msgstr "czyści bufory urządzenia"
 
-#: fish/cmds.c:54 fish/cmds.c:568
+#: fish/cmds.c:60 fish/cmds.c:600
 msgid "get blocksize of block device"
 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
 
 msgid "get blocksize of block device"
 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
 
-#: fish/cmds.c:55 fish/cmds.c:562
+#: fish/cmds.c:61 fish/cmds.c:594
 msgid "is block device set to read-only"
 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
 
 msgid "is block device set to read-only"
 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
 
-#: fish/cmds.c:56 fish/cmds.c:577
+#: fish/cmds.c:62 fish/cmds.c:609
 msgid "get total size of device in bytes"
 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
 
 msgid "get total size of device in bytes"
 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
 
-#: fish/cmds.c:57 fish/cmds.c:565
+#: fish/cmds.c:63 fish/cmds.c:597
 msgid "get sectorsize of block device"
 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
 
 msgid "get sectorsize of block device"
 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
 
-#: fish/cmds.c:58 fish/cmds.c:574
+#: fish/cmds.c:64 fish/cmds.c:606
 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
 
 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
 
-#: fish/cmds.c:59 fish/cmds.c:583
+#: fish/cmds.c:65 fish/cmds.c:615
 msgid "reread partition table"
 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
 
 msgid "reread partition table"
 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
 
-#: fish/cmds.c:60 fish/cmds.c:571
+#: fish/cmds.c:66 fish/cmds.c:603
 msgid "set blocksize of block device"
 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
 
 msgid "set blocksize of block device"
 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
 
-#: fish/cmds.c:61 fish/cmds.c:556
+#: fish/cmds.c:67 fish/cmds.c:588
 msgid "set block device to read-only"
 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
 
 msgid "set block device to read-only"
 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
 
-#: fish/cmds.c:62 fish/cmds.c:559
+#: fish/cmds.c:68 fish/cmds.c:591
 msgid "set block device to read-write"
 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
 
 msgid "set block device to read-write"
 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
 
-#: fish/cmds.c:63 fish/cmds.c:979
+#: fish/cmds.c:69 fish/cmds.c:1011
 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
 msgstr ""
 "zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość znaków"
 
 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
 msgstr ""
 "zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość znaków"
 
-#: fish/cmds.c:64 fish/cmds.c:400
+#: fish/cmds.c:70 fish/cmds.c:432
 msgid "list the contents of a file"
 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
 
 msgid "list the contents of a file"
 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
 
-#: fish/cmds.c:65 fish/cmds.c:592
+#: fish/cmds.c:71 fish/cmds.c:624
 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
 
 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
 
-#: fish/cmds.c:66 fish/cmds.c:490
+#: fish/cmds.c:72 fish/cmds.c:1131
+#, fuzzy
+msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of the contents of a device"
+msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
+
+#: fish/cmds.c:73 fish/cmds.c:522
 msgid "change file mode"
 msgstr "zmienia tryb pliku"
 
 msgid "change file mode"
 msgstr "zmienia tryb pliku"
 
-#: fish/cmds.c:67 fish/cmds.c:133 fish/cmds.c:493 fish/cmds.c:997
+#: fish/cmds.c:74 fish/cmds.c:143 fish/cmds.c:525 fish/cmds.c:1029
 msgid "change file owner and group"
 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
 
 msgid "change file owner and group"
 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
 
-#: fish/cmds.c:68 fish/cmds.c:538
+#: fish/cmds.c:75 fish/cmds.c:570
 msgid "run a command from the guest filesystem"
 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
 
 msgid "run a command from the guest filesystem"
 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
 
-#: fish/cmds.c:69 fish/cmds.c:541
+#: fish/cmds.c:76 fish/cmds.c:573
 msgid "run a command, returning lines"
 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
 
 msgid "run a command, returning lines"
 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
 
-#: fish/cmds.c:70 fish/cmds.c:307
+#: fish/cmds.c:77 fish/cmds.c:333
 msgid "add qemu parameters"
 msgstr "dodaje parametry QEMU"
 
 msgid "add qemu parameters"
 msgstr "dodaje parametry QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:71 fish/cmds.c:649
+#: fish/cmds.c:78 fish/cmds.c:1101
+#, fuzzy
+msgid "copy size bytes from source to destination using dd"
+msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
+
+#: fish/cmds.c:79 fish/cmds.c:681
 msgid "copy a file"
 msgstr "kopiuje plik"
 
 msgid "copy a file"
 msgstr "kopiuje plik"
 
-#: fish/cmds.c:72 fish/cmds.c:652
+#: fish/cmds.c:80 fish/cmds.c:684
 msgid "copy a file or directory recursively"
 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
 
 msgid "copy a file or directory recursively"
 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
 
-#: fish/cmds.c:73 fish/cmds.c:1039
+#: fish/cmds.c:81 fish/cmds.c:1071
 msgid "copy from source to destination using dd"
 msgid "copy from source to destination using dd"
-msgstr ""
+msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
 
 
-#: fish/cmds.c:74 fish/cmds.c:616
+#: fish/cmds.c:82 fish/cmds.c:648
 msgid "debugging and internals"
 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
 
 msgid "debugging and internals"
 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
 
-#: fish/cmds.c:75 fish/cmds.c:763
+#: fish/cmds.c:83 fish/cmds.c:795
 msgid "report file system disk space usage"
 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
 
 msgid "report file system disk space usage"
 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
 
-#: fish/cmds.c:76 fish/cmds.c:766
+#: fish/cmds.c:84 fish/cmds.c:798
 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
 msgstr ""
 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
 
 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
 msgstr ""
 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
 
-#: fish/cmds.c:77 fish/cmds.c:661
+#: fish/cmds.c:85 fish/cmds.c:693
 msgid "return kernel messages"
 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
 
 msgid "return kernel messages"
 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
 
-#: fish/cmds.c:78 fish/cmds.c:589
+#: fish/cmds.c:86 fish/cmds.c:621
 msgid "download a file to the local machine"
 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
 
 msgid "download a file to the local machine"
 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
 
-#: fish/cmds.c:79 fish/cmds.c:658
+#: fish/cmds.c:87 fish/cmds.c:690
 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
 
 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
 
-#: fish/cmds.c:80 fish/cmds.c:769
+#: fish/cmds.c:88 fish/cmds.c:801
 msgid "estimate file space usage"
 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
 
 msgid "estimate file space usage"
 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
 
-#: fish/cmds.c:81 fish/cmds.c:712
+#: fish/cmds.c:89 fish/cmds.c:744
 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
 
 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
 
-#: fish/cmds.c:82 fish/cmds.c:973
+#: fish/cmds.c:90 fish/cmds.c:1005
 msgid "echo arguments back to the client"
 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
 
 msgid "echo arguments back to the client"
 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
 
-#: fish/cmds.c:83 fish/cmds.c:84 fish/cmds.c:88 fish/cmds.c:89 fish/cmds.c:112
-#: fish/cmds.c:113 fish/cmds.c:277 fish/cmds.c:278 fish/cmds.c:281
-#: fish/cmds.c:282 fish/cmds.c:284 fish/cmds.c:285 fish/cmds.c:841
-#: fish/cmds.c:844 fish/cmds.c:847 fish/cmds.c:850 fish/cmds.c:853
-#: fish/cmds.c:856 fish/cmds.c:859 fish/cmds.c:862 fish/cmds.c:865
-#: fish/cmds.c:868 fish/cmds.c:871 fish/cmds.c:874
+#: fish/cmds.c:91 fish/cmds.c:92 fish/cmds.c:96 fish/cmds.c:97 fish/cmds.c:121
+#: fish/cmds.c:122 fish/cmds.c:302 fish/cmds.c:303 fish/cmds.c:307
+#: fish/cmds.c:308 fish/cmds.c:310 fish/cmds.c:311 fish/cmds.c:873
+#: fish/cmds.c:876 fish/cmds.c:879 fish/cmds.c:882 fish/cmds.c:885
+#: fish/cmds.c:888 fish/cmds.c:891 fish/cmds.c:894 fish/cmds.c:897
+#: fish/cmds.c:900 fish/cmds.c:903 fish/cmds.c:906
 msgid "return lines matching a pattern"
 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
 
 msgid "return lines matching a pattern"
 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
 
-#: fish/cmds.c:85 fish/cmds.c:667
+#: fish/cmds.c:93 fish/cmds.c:699
 msgid "test if two files have equal contents"
 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
 
 msgid "test if two files have equal contents"
 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
 
-#: fish/cmds.c:86 fish/cmds.c:496
+#: fish/cmds.c:94 fish/cmds.c:528
 msgid "test if file or directory exists"
 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
 
 msgid "test if file or directory exists"
 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
 
-#: fish/cmds.c:87 fish/cmds.c:895
+#: fish/cmds.c:95 fish/cmds.c:927
 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
 
 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
 
-#: fish/cmds.c:90 fish/cmds.c:535
+#: fish/cmds.c:98 fish/cmds.c:567
 msgid "determine file type"
 msgstr "określa typ pliku"
 
 msgid "determine file type"
 msgstr "określa typ pliku"
 
-#: fish/cmds.c:91 fish/cmds.c:1033
+#: fish/cmds.c:99 fish/cmds.c:1074
+msgid "return the size of the file in bytes"
+msgstr "zwraca rozmiar pliku w bajtach"
+
+#: fish/cmds.c:100 fish/cmds.c:1065
 msgid "fill a file with octets"
 msgstr "wypełnia plik oktetami"
 
 msgid "fill a file with octets"
 msgstr "wypełnia plik oktetami"
 
-#: fish/cmds.c:92 fish/cmds.c:709
+#: fish/cmds.c:101 fish/cmds.c:741
 msgid "find all files and directories"
 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
 
 msgid "find all files and directories"
 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
 
-#: fish/cmds.c:93 fish/cmds.c:976
+#: fish/cmds.c:102 fish/cmds.c:1008
 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
 msgstr ""
 "znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem NUL"
 
 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
 msgstr ""
 "znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem NUL"
 
-#: fish/cmds.c:94 fish/cmds.c:640
+#: fish/cmds.c:103 fish/cmds.c:672
 msgid "run the filesystem checker"
 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
 
 msgid "run the filesystem checker"
 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
 
-#: fish/cmds.c:95 fish/cmds.c:325
+#: fish/cmds.c:104 fish/cmds.c:351
 msgid "get the additional kernel options"
 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
 
 msgid "get the additional kernel options"
 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
 
-#: fish/cmds.c:96 fish/cmds.c:331
+#: fish/cmds.c:105 fish/cmds.c:357
 msgid "get autosync mode"
 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
 
 msgid "get autosync mode"
 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
 
-#: fish/cmds.c:97 fish/cmds.c:382
+#: fish/cmds.c:106 fish/cmds.c:408
 msgid "get direct appliance mode flag"
 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
 
 msgid "get direct appliance mode flag"
 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
 
-#: fish/cmds.c:98 fish/cmds.c:631
+#: fish/cmds.c:107 fish/cmds.c:663
 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
 
 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
 
-#: fish/cmds.c:99 fish/cmds.c:637
+#: fish/cmds.c:108 fish/cmds.c:669
 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
 
 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
 
-#: fish/cmds.c:100 fish/cmds.c:358
+#: fish/cmds.c:109 fish/cmds.c:384
 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
 
 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:101 fish/cmds.c:319
+#: fish/cmds.c:110 fish/cmds.c:345
 msgid "get the search path"
 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
 
 msgid "get the search path"
 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
 
-#: fish/cmds.c:102 fish/cmds.c:361
+#: fish/cmds.c:111 fish/cmds.c:387
 msgid "get PID of qemu subprocess"
 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
 
 msgid "get PID of qemu subprocess"
 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:103 fish/cmds.c:313
+#: fish/cmds.c:112 fish/cmds.c:339
 msgid "get the qemu binary"
 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
 
 msgid "get the qemu binary"
 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:104 fish/cmds.c:388
+#: fish/cmds.c:113 fish/cmds.c:414
 msgid "get recovery process enabled flag"
 msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
 
 msgid "get recovery process enabled flag"
 msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
 
-#: fish/cmds.c:105 fish/cmds.c:370
+#: fish/cmds.c:114 fish/cmds.c:396
 msgid "get SELinux enabled flag"
 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
 
 msgid "get SELinux enabled flag"
 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
 
-#: fish/cmds.c:106 fish/cmds.c:352
+#: fish/cmds.c:115 fish/cmds.c:378
 msgid "get the current state"
 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
 
 msgid "get the current state"
 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
 
-#: fish/cmds.c:107 fish/cmds.c:376
+#: fish/cmds.c:116 fish/cmds.c:402
 msgid "get command trace enabled flag"
 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
 
 msgid "get command trace enabled flag"
 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
 
-#: fish/cmds.c:108 fish/cmds.c:337
+#: fish/cmds.c:117 fish/cmds.c:363
 msgid "get verbose mode"
 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
 
 msgid "get verbose mode"
 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
 
-#: fish/cmds.c:109 fish/cmds.c:946
+#: fish/cmds.c:118 fish/cmds.c:978
 msgid "get SELinux security context"
 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
 
 msgid "get SELinux security context"
 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
 
-#: fish/cmds.c:110 fish/cmds.c:134 fish/cmds.c:811 fish/cmds.c:814
+#: fish/cmds.c:119 fish/cmds.c:144 fish/cmds.c:843 fish/cmds.c:846
 msgid "list extended attributes of a file or directory"
 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
 
 msgid "list extended attributes of a file or directory"
 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:111 fish/cmds.c:727
+#: fish/cmds.c:120 fish/cmds.c:759
 msgid "expand a wildcard path"
 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
 
 msgid "expand a wildcard path"
 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
 
-#: fish/cmds.c:114 fish/cmds.c:646
+#: fish/cmds.c:123 fish/cmds.c:678
 msgid "install GRUB"
 msgstr "instaluje program GRUB"
 
 msgid "install GRUB"
 msgstr "instaluje program GRUB"
 
-#: fish/cmds.c:115 fish/cmds.c:751
+#: fish/cmds.c:124 fish/cmds.c:783
 msgid "return first 10 lines of a file"
 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
 
 msgid "return first 10 lines of a file"
 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
 
-#: fish/cmds.c:116 fish/cmds.c:754
+#: fish/cmds.c:125 fish/cmds.c:786
 msgid "return first N lines of a file"
 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
 
 msgid "return first N lines of a file"
 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
 
-#: fish/cmds.c:117 fish/cmds.c:676
+#: fish/cmds.c:126 fish/cmds.c:708
 msgid "dump a file in hexadecimal"
 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
 
 msgid "dump a file in hexadecimal"
 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
 
-#: fish/cmds.c:118 fish/cmds.c:772
+#: fish/cmds.c:127 fish/cmds.c:1083
+msgid "list the contents of a single file in an initrd"
+msgstr "wyświetla listę zawartości pojedynczego pliku w initrd"
+
+#: fish/cmds.c:128 fish/cmds.c:804
 msgid "list files in an initrd"
 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
 
 msgid "list files in an initrd"
 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
 
-#: fish/cmds.c:119 fish/cmds.c:928
+#: fish/cmds.c:129 fish/cmds.c:960
 msgid "add an inotify watch"
 msgstr "dodaje obserwację inotify"
 
 msgid "add an inotify watch"
 msgstr "dodaje obserwację inotify"
 
-#: fish/cmds.c:120 fish/cmds.c:940
+#: fish/cmds.c:130 fish/cmds.c:972
 msgid "close the inotify handle"
 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
 
 msgid "close the inotify handle"
 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
 
-#: fish/cmds.c:121 fish/cmds.c:937
+#: fish/cmds.c:131 fish/cmds.c:969
 msgid "return list of watched files that had events"
 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
 
 msgid "return list of watched files that had events"
 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
 
-#: fish/cmds.c:122 fish/cmds.c:925
+#: fish/cmds.c:132 fish/cmds.c:957
 msgid "create an inotify handle"
 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
 
 msgid "create an inotify handle"
 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
 
-#: fish/cmds.c:123 fish/cmds.c:934
+#: fish/cmds.c:133 fish/cmds.c:966
 msgid "return list of inotify events"
 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
 
 msgid "return list of inotify events"
 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
 
-#: fish/cmds.c:124 fish/cmds.c:931
+#: fish/cmds.c:134 fish/cmds.c:963
 msgid "remove an inotify watch"
 msgstr "usuwa obserwację inotify"
 
 msgid "remove an inotify watch"
 msgstr "usuwa obserwację inotify"
 
-#: fish/cmds.c:125 fish/cmds.c:349
+#: fish/cmds.c:135 fish/cmds.c:375
 msgid "is busy processing a command"
 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
 
 msgid "is busy processing a command"
 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
 
-#: fish/cmds.c:126 fish/cmds.c:343
+#: fish/cmds.c:136 fish/cmds.c:369
 msgid "is in configuration state"
 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
 
 msgid "is in configuration state"
 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
 
-#: fish/cmds.c:127 fish/cmds.c:128 fish/cmds.c:499 fish/cmds.c:502
+#: fish/cmds.c:137 fish/cmds.c:138 fish/cmds.c:531 fish/cmds.c:534
 msgid "test if file exists"
 msgstr "testuje, czy plik istnieje"
 
 msgid "test if file exists"
 msgstr "testuje, czy plik istnieje"
 
-#: fish/cmds.c:129 fish/cmds.c:346
+#: fish/cmds.c:139 fish/cmds.c:372
 msgid "is launching subprocess"
 msgstr "uruchamia podprocesy"
 
 msgid "is launching subprocess"
 msgstr "uruchamia podprocesy"
 
-#: fish/cmds.c:130 fish/cmds.c:340
+#: fish/cmds.c:140 fish/cmds.c:366
 msgid "is ready to accept commands"
 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
 
 msgid "is ready to accept commands"
 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
 
-#: fish/cmds.c:131 fish/cmds.c:295
+#: fish/cmds.c:141 fish/cmds.c:321
 msgid "kill the qemu subprocess"
 msgstr "niszczy podproces QEMU"
 
 msgid "kill the qemu subprocess"
 msgstr "niszczy podproces QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:132 fish/cmds.c:292
+#: fish/cmds.c:142 fish/cmds.c:318
 msgid "launch the qemu subprocess"
 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
 
 msgid "launch the qemu subprocess"
 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:135 fish/cmds.c:409
+#: fish/cmds.c:145 fish/cmds.c:441
 msgid "list the block devices"
 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
 
 msgid "list the block devices"
 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
 
-#: fish/cmds.c:136 fish/cmds.c:412
+#: fish/cmds.c:146 fish/cmds.c:444
 msgid "list the partitions"
 msgstr "wyświetla listę partycji"
 
 msgid "list the partitions"
 msgstr "wyświetla listę partycji"
 
-#: fish/cmds.c:137 fish/cmds.c:403
+#: fish/cmds.c:147 fish/cmds.c:435
 msgid "list the files in a directory (long format)"
 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
 
 msgid "list the files in a directory (long format)"
 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
 
-#: fish/cmds.c:138 fish/cmds.c:139 fish/cmds.c:880 fish/cmds.c:883
+#: fish/cmds.c:148 fish/cmds.c:149 fish/cmds.c:912 fish/cmds.c:915
 msgid "create a hard link"
 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
 
 msgid "create a hard link"
 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
 
-#: fish/cmds.c:140 fish/cmds.c:141 fish/cmds.c:886 fish/cmds.c:889
+#: fish/cmds.c:150 fish/cmds.c:151 fish/cmds.c:918 fish/cmds.c:921
 msgid "create a symbolic link"
 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
 
 msgid "create a symbolic link"
 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
 
-#: fish/cmds.c:142 fish/cmds.c:205 fish/cmds.c:823 fish/cmds.c:826
+#: fish/cmds.c:152 fish/cmds.c:223 fish/cmds.c:855 fish/cmds.c:858
 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
 
 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:143 fish/cmds.c:406
+#: fish/cmds.c:153 fish/cmds.c:438
 msgid "list the files in a directory"
 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
 
 msgid "list the files in a directory"
 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:144 fish/cmds.c:227 fish/cmds.c:817 fish/cmds.c:820
+#: fish/cmds.c:154 fish/cmds.c:245 fish/cmds.c:849 fish/cmds.c:852
 msgid "set extended attribute of a file or directory"
 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
 
 msgid "set extended attribute of a file or directory"
 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:145 fish/cmds.c:547
+#: fish/cmds.c:155 fish/cmds.c:579
 msgid "get file information for a symbolic link"
 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
 
 msgid "get file information for a symbolic link"
 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
 
-#: fish/cmds.c:146 fish/cmds.c:1000
+#: fish/cmds.c:156 fish/cmds.c:1032
 msgid "lstat on multiple files"
 msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
 
 msgid "lstat on multiple files"
 msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
 
-#: fish/cmds.c:147 fish/cmds.c:269 fish/cmds.c:508 fish/cmds.c:511
+#: fish/cmds.c:157 fish/cmds.c:289 fish/cmds.c:540 fish/cmds.c:543
 msgid "create an LVM volume group"
 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
 
 msgid "create an LVM volume group"
 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
 
-#: fish/cmds.c:148 fish/cmds.c:532
+#: fish/cmds.c:158 fish/cmds.c:564
 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
 msgstr ""
 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
 
 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
 msgstr ""
 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
 
-#: fish/cmds.c:149 fish/cmds.c:619
+#: fish/cmds.c:159 fish/cmds.c:651
 msgid "remove an LVM logical volume"
 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
 
 msgid "remove an LVM logical volume"
 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
 
-#: fish/cmds.c:150 fish/cmds.c:703
+#: fish/cmds.c:160 fish/cmds.c:1077
+msgid "rename an LVM logical volume"
+msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
+
+#: fish/cmds.c:161 fish/cmds.c:735
 msgid "resize an LVM logical volume"
 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
 
 msgid "resize an LVM logical volume"
 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
 
-#: fish/cmds.c:151 fish/cmds.c:152 fish/cmds.c:421 fish/cmds.c:430
+#: fish/cmds.c:162 fish/cmds.c:163 fish/cmds.c:453 fish/cmds.c:462
 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
 
 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
 
-#: fish/cmds.c:153 fish/cmds.c:1003
+#: fish/cmds.c:164 fish/cmds.c:1092
+#, fuzzy
+msgid "get the UUID of a logical volume"
+msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
+
+#: fish/cmds.c:165 fish/cmds.c:1035
 msgid "lgetxattr on multiple files"
 msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
 
 msgid "lgetxattr on multiple files"
 msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
 
-#: fish/cmds.c:154 fish/cmds.c:484
+#: fish/cmds.c:166 fish/cmds.c:516
 msgid "create a directory"
 msgstr "tworzy katalog"
 
 msgid "create a directory"
 msgstr "tworzy katalog"
 
-#: fish/cmds.c:155 fish/cmds.c:994
+#: fish/cmds.c:167 fish/cmds.c:1026
 msgid "create a directory with a particular mode"
 msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
 
 msgid "create a directory with a particular mode"
 msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
 
-#: fish/cmds.c:156 fish/cmds.c:487
+#: fish/cmds.c:168 fish/cmds.c:519
 msgid "create a directory and parents"
 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
 
 msgid "create a directory and parents"
 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
 
-#: fish/cmds.c:157 fish/cmds.c:739
+#: fish/cmds.c:169 fish/cmds.c:771
 msgid "create a temporary directory"
 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
 
 msgid "create a temporary directory"
 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
 
-#: fish/cmds.c:158 fish/cmds.c:159 fish/cmds.c:160 fish/cmds.c:961
-#: fish/cmds.c:964 fish/cmds.c:967
+#: fish/cmds.c:170 fish/cmds.c:171 fish/cmds.c:172 fish/cmds.c:993
+#: fish/cmds.c:996 fish/cmds.c:999
 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
 
 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
 
-#: fish/cmds.c:161 fish/cmds.c:952
+#: fish/cmds.c:173 fish/cmds.c:984
 msgid "make ext2/3/4 external journal"
 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
 
 msgid "make ext2/3/4 external journal"
 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
 
-#: fish/cmds.c:162 fish/cmds.c:955
+#: fish/cmds.c:174 fish/cmds.c:987
 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
 
 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
 
-#: fish/cmds.c:163 fish/cmds.c:958
+#: fish/cmds.c:175 fish/cmds.c:990
 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
 
 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
 
-#: fish/cmds.c:164 fish/cmds.c:790
+#: fish/cmds.c:176 fish/cmds.c:822
 msgid "make FIFO (named pipe)"
 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
 
 msgid "make FIFO (named pipe)"
 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
 
-#: fish/cmds.c:165 fish/cmds.c:514
+#: fish/cmds.c:177 fish/cmds.c:546
 msgid "make a filesystem"
 msgstr "tworzy system plików"
 
 msgid "make a filesystem"
 msgstr "tworzy system plików"
 
-#: fish/cmds.c:166 fish/cmds.c:949
+#: fish/cmds.c:178 fish/cmds.c:981
 msgid "make a filesystem with block size"
 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
 
 msgid "make a filesystem with block size"
 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
 
-#: fish/cmds.c:167 fish/cmds.c:832
+#: fish/cmds.c:179 fish/cmds.c:864
 msgid "create a mountpoint"
 msgstr "tworzy punkt montowania"
 
 msgid "create a mountpoint"
 msgstr "tworzy punkt montowania"
 
-#: fish/cmds.c:168 fish/cmds.c:787
+#: fish/cmds.c:180 fish/cmds.c:819
 msgid "make block, character or FIFO devices"
 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
 
 msgid "make block, character or FIFO devices"
 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
 
-#: fish/cmds.c:169 fish/cmds.c:793
+#: fish/cmds.c:181 fish/cmds.c:825
 msgid "make block device node"
 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
 
 msgid "make block device node"
 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
 
-#: fish/cmds.c:170 fish/cmds.c:796
+#: fish/cmds.c:182 fish/cmds.c:828
 msgid "make char device node"
 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
 
 msgid "make char device node"
 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
 
-#: fish/cmds.c:171 fish/cmds.c:778
+#: fish/cmds.c:183 fish/cmds.c:810
 msgid "create a swap partition"
 msgstr "tworzy partycję wymiany"
 
 msgid "create a swap partition"
 msgstr "tworzy partycję wymiany"
 
-#: fish/cmds.c:172 fish/cmds.c:781
+#: fish/cmds.c:184 fish/cmds.c:813
 msgid "create a swap partition with a label"
 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
 
 msgid "create a swap partition with a label"
 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
 
-#: fish/cmds.c:173 fish/cmds.c:784
+#: fish/cmds.c:185 fish/cmds.c:816
 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
 
 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
 
-#: fish/cmds.c:174 fish/cmds.c:922
+#: fish/cmds.c:186 fish/cmds.c:954
 msgid "create a swap file"
 msgstr "tworzy plik wymiany"
 
 msgid "create a swap file"
 msgstr "tworzy plik wymiany"
 
-#: fish/cmds.c:175 fish/cmds.c:970
+#: fish/cmds.c:187 fish/cmds.c:1002
 msgid "load a kernel module"
 msgstr "wczytuje moduł jądra"
 
 msgid "load a kernel module"
 msgstr "wczytuje moduł jądra"
 
-#: fish/cmds.c:176 fish/cmds.c:391
+#: fish/cmds.c:188 fish/cmds.c:423
 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
 
 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
 
-#: fish/cmds.c:177 fish/cmds.c:775
+#: fish/cmds.c:189 fish/cmds.c:807
 msgid "mount a file using the loop device"
 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
 
 msgid "mount a file using the loop device"
 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
 
-#: fish/cmds.c:178 fish/cmds.c:610
+#: fish/cmds.c:190 fish/cmds.c:642
 msgid "mount a guest disk with mount options"
 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
 
 msgid "mount a guest disk with mount options"
 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
 
-#: fish/cmds.c:179 fish/cmds.c:607
+#: fish/cmds.c:191 fish/cmds.c:639
 msgid "mount a guest disk, read-only"
 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
 
 msgid "mount a guest disk, read-only"
 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
 
-#: fish/cmds.c:180 fish/cmds.c:613
+#: fish/cmds.c:192 fish/cmds.c:645
 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
 msgstr ""
 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
 "plików"
 
 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
 msgstr ""
 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
 "plików"
 
-#: fish/cmds.c:181 fish/cmds.c:829
+#: fish/cmds.c:193 fish/cmds.c:861
 msgid "show mountpoints"
 msgstr "wyświetla punkty montowania"
 
 msgid "show mountpoints"
 msgstr "wyświetla punkty montowania"
 
-#: fish/cmds.c:182 fish/cmds.c:526
+#: fish/cmds.c:194 fish/cmds.c:558
 msgid "show mounted filesystems"
 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
 
 msgid "show mounted filesystems"
 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
 
-#: fish/cmds.c:183 fish/cmds.c:655
+#: fish/cmds.c:195 fish/cmds.c:687
 msgid "move a file"
 msgstr "przenosi plik"
 
 msgid "move a file"
 msgstr "przenosi plik"
 
-#: fish/cmds.c:184 fish/cmds.c:718
+#: fish/cmds.c:196 fish/cmds.c:750
 msgid "probe NTFS volume"
 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
 
 msgid "probe NTFS volume"
 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
 
-#: fish/cmds.c:185 fish/cmds.c:1015
+#: fish/cmds.c:197 fish/cmds.c:1113
+#, fuzzy
+msgid "resize an NTFS filesystem"
+msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2/ext3"
+
+#: fish/cmds.c:198 fish/cmds.c:1047
 msgid "add a partition to the device"
 msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
 
 msgid "add a partition to the device"
 msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
 
-#: fish/cmds.c:186 fish/cmds.c:1018
+#: fish/cmds.c:199 fish/cmds.c:1119
+#, fuzzy
+msgid "delete a partition"
+msgstr "tworzy partycję wymiany"
+
+#: fish/cmds.c:200 fish/cmds.c:1050
 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
 msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
 
 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
 msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
 
-#: fish/cmds.c:187 fish/cmds.c:1030
+#: fish/cmds.c:201 fish/cmds.c:1122
+#, fuzzy
+msgid "return true if a partition is bootable"
+msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
+
+#: fish/cmds.c:202 fish/cmds.c:1125
+msgid "get the MBR type byte (ID byte) from a partition"
+msgstr ""
+
+#: fish/cmds.c:203 fish/cmds.c:1062
 msgid "get the partition table type"
 msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
 
 msgid "get the partition table type"
 msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
 
-#: fish/cmds.c:188 fish/cmds.c:1012
+#: fish/cmds.c:204 fish/cmds.c:1044
 msgid "create an empty partition table"
 msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
 
 msgid "create an empty partition table"
 msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
 
-#: fish/cmds.c:189 fish/cmds.c:1027
+#: fish/cmds.c:205 fish/cmds.c:1059
 msgid "list partitions on a device"
 msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
 
 msgid "list partitions on a device"
 msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
 
-#: fish/cmds.c:190 fish/cmds.c:1021
+#: fish/cmds.c:206 fish/cmds.c:1053
 msgid "make a partition bootable"
 msgstr "zmienia partycję na startową"
 
 msgid "make a partition bootable"
 msgstr "zmienia partycję na startową"
 
-#: fish/cmds.c:191 fish/cmds.c:1024
+#: fish/cmds.c:207 fish/cmds.c:1128
+msgid "set the MBR type byte (ID byte) of a partition"
+msgstr ""
+
+#: fish/cmds.c:208 fish/cmds.c:1056
 msgid "set partition name"
 msgstr "ustawia nazwę partycji"
 
 msgid "set partition name"
 msgstr "ustawia nazwę partycji"
 
-#: fish/cmds.c:192 fish/cmds.c:664
+#: fish/cmds.c:209 fish/cmds.c:696
 msgid "ping the guest daemon"
 msgstr "odpytuje demona gościa"
 
 msgid "ping the guest daemon"
 msgstr "odpytuje demona gościa"
 
-#: fish/cmds.c:193 fish/cmds.c:1009
+#: fish/cmds.c:210 fish/cmds.c:1041
 msgid "read part of a file"
 msgstr "odczytuje część pliku"
 
 msgid "read part of a file"
 msgstr "odczytuje część pliku"
 
-#: fish/cmds.c:194 fish/cmds.c:505
+#: fish/cmds.c:211 fish/cmds.c:537
 msgid "create an LVM physical volume"
 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
 
 msgid "create an LVM physical volume"
 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
 
-#: fish/cmds.c:195 fish/cmds.c:625
+#: fish/cmds.c:212 fish/cmds.c:657
 msgid "remove an LVM physical volume"
 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
 
 msgid "remove an LVM physical volume"
 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
 
-#: fish/cmds.c:196 fish/cmds.c:682
+#: fish/cmds.c:213 fish/cmds.c:714
 msgid "resize an LVM physical volume"
 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
 
 msgid "resize an LVM physical volume"
 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
 
-#: fish/cmds.c:197 fish/cmds.c:198 fish/cmds.c:415 fish/cmds.c:424
+#: fish/cmds.c:214 fish/cmds.c:215 fish/cmds.c:447 fish/cmds.c:456
 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
 
 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
 
-#: fish/cmds.c:199 fish/cmds.c:838
+#: fish/cmds.c:216 fish/cmds.c:1086
+#, fuzzy
+msgid "get the UUID of a physical volume"
+msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
+
+#: fish/cmds.c:217 fish/cmds.c:870
 msgid "read a file"
 msgstr "odczytuje plik"
 
 msgid "read a file"
 msgstr "odczytuje plik"
 
-#: fish/cmds.c:200 fish/cmds.c:433
+#: fish/cmds.c:218 fish/cmds.c:465
 msgid "read file as lines"
 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
 
 msgid "read file as lines"
 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
 
-#: fish/cmds.c:201 fish/cmds.c:802
+#: fish/cmds.c:219 fish/cmds.c:834
 msgid "read directories entries"
 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
 
 msgid "read directories entries"
 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
 
-#: fish/cmds.c:202 fish/cmds.c:892
+#: fish/cmds.c:220 fish/cmds.c:924
 msgid "read the target of a symbolic link"
 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
 
 msgid "read the target of a symbolic link"
 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
 
-#: fish/cmds.c:203 fish/cmds.c:1006
+#: fish/cmds.c:221 fish/cmds.c:1038
 msgid "readlink on multiple files"
 msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
 
 msgid "readlink on multiple files"
 msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
 
-#: fish/cmds.c:204 fish/cmds.c:877
+#: fish/cmds.c:222 fish/cmds.c:909
 msgid "canonicalized absolute pathname"
 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
 
 msgid "canonicalized absolute pathname"
 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
 
-#: fish/cmds.c:206 fish/cmds.c:706
+#: fish/cmds.c:224 fish/cmds.c:738
 msgid "resize an ext2/ext3 filesystem"
 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2/ext3"
 
 msgid "resize an ext2/ext3 filesystem"
 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2/ext3"
 
-#: fish/cmds.c:207 fish/cmds.c:475
+#: fish/cmds.c:225 fish/cmds.c:507
 msgid "remove a file"
 msgstr "usuwa plik"
 
 msgid "remove a file"
 msgstr "usuwa plik"
 
-#: fish/cmds.c:208 fish/cmds.c:481
+#: fish/cmds.c:226 fish/cmds.c:513
 msgid "remove a file or directory recursively"
 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
 
 msgid "remove a file or directory recursively"
 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
 
-#: fish/cmds.c:209 fish/cmds.c:478
+#: fish/cmds.c:227 fish/cmds.c:510
 msgid "remove a directory"
 msgstr "usuwa katalog"
 
 msgid "remove a directory"
 msgstr "usuwa katalog"
 
-#: fish/cmds.c:210 fish/cmds.c:835
+#: fish/cmds.c:228 fish/cmds.c:867
 msgid "remove a mountpoint"
 msgstr "usuwa punkt montowania"
 
 msgid "remove a mountpoint"
 msgstr "usuwa punkt montowania"
 
-#: fish/cmds.c:211 fish/cmds.c:730
+#: fish/cmds.c:229 fish/cmds.c:762
 msgid "scrub (securely wipe) a device"
 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
 
 msgid "scrub (securely wipe) a device"
 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
 
-#: fish/cmds.c:212 fish/cmds.c:733
+#: fish/cmds.c:230 fish/cmds.c:765
 msgid "scrub (securely wipe) a file"
 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
 
 msgid "scrub (securely wipe) a file"
 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
 
-#: fish/cmds.c:213 fish/cmds.c:736
+#: fish/cmds.c:231 fish/cmds.c:768
 msgid "scrub (securely wipe) free space"
 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
 
 msgid "scrub (securely wipe) free space"
 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
 
-#: fish/cmds.c:214 fish/cmds.c:322
+#: fish/cmds.c:232 fish/cmds.c:348
 msgid "add options to kernel command line"
 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
 
 msgid "add options to kernel command line"
 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
 
-#: fish/cmds.c:215 fish/cmds.c:328
+#: fish/cmds.c:233 fish/cmds.c:354
 msgid "set autosync mode"
 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
 
 msgid "set autosync mode"
 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
 
-#: fish/cmds.c:216 fish/cmds.c:379
+#: fish/cmds.c:234 fish/cmds.c:405
 msgid "enable or disable direct appliance mode"
 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
 
 msgid "enable or disable direct appliance mode"
 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
 
-#: fish/cmds.c:217 fish/cmds.c:628
+#: fish/cmds.c:235 fish/cmds.c:660
 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
 
 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
 
-#: fish/cmds.c:218 fish/cmds.c:634
+#: fish/cmds.c:236 fish/cmds.c:666
 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
 
 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
 
-#: fish/cmds.c:219 fish/cmds.c:355
+#: fish/cmds.c:237 fish/cmds.c:381
 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
 
 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:220 fish/cmds.c:316
+#: fish/cmds.c:238 fish/cmds.c:342
 msgid "set the search path"
 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
 
 msgid "set the search path"
 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
 
-#: fish/cmds.c:221 fish/cmds.c:310
+#: fish/cmds.c:239 fish/cmds.c:336
 msgid "set the qemu binary"
 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
 
 msgid "set the qemu binary"
 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:222 fish/cmds.c:385
+#: fish/cmds.c:240 fish/cmds.c:411
 msgid "enable or disable the recovery process"
 msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
 
 msgid "enable or disable the recovery process"
 msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
 
-#: fish/cmds.c:223 fish/cmds.c:367
+#: fish/cmds.c:241 fish/cmds.c:393
 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
 msgstr ""
 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
 
 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
 msgstr ""
 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
 
-#: fish/cmds.c:224 fish/cmds.c:373
+#: fish/cmds.c:242 fish/cmds.c:399
 msgid "enable or disable command traces"
 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
 
 msgid "enable or disable command traces"
 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
 
-#: fish/cmds.c:225 fish/cmds.c:334
+#: fish/cmds.c:243 fish/cmds.c:360
 msgid "set verbose mode"
 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
 
 msgid "set verbose mode"
 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
 
-#: fish/cmds.c:226 fish/cmds.c:943
+#: fish/cmds.c:244 fish/cmds.c:975
 msgid "set SELinux security context"
 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
 
 msgid "set SELinux security context"
 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
 
-#: fish/cmds.c:228 fish/cmds.c:229 fish/cmds.c:517 fish/cmds.c:805
+#: fish/cmds.c:246 fish/cmds.c:247 fish/cmds.c:549 fish/cmds.c:837
 msgid "create partitions on a block device"
 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
 
 msgid "create partitions on a block device"
 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
 
-#: fish/cmds.c:230 fish/cmds.c:685
+#: fish/cmds.c:248 fish/cmds.c:717
 msgid "modify a single partition on a block device"
 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
 
 msgid "modify a single partition on a block device"
 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
 
-#: fish/cmds.c:231 fish/cmds.c:694
+#: fish/cmds.c:249 fish/cmds.c:726
 msgid "display the disk geometry from the partition table"
 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
 
 msgid "display the disk geometry from the partition table"
 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
 
-#: fish/cmds.c:232 fish/cmds.c:691
+#: fish/cmds.c:250 fish/cmds.c:723
 msgid "display the kernel geometry"
 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
 
 msgid "display the kernel geometry"
 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
 
-#: fish/cmds.c:233 fish/cmds.c:688
+#: fish/cmds.c:251 fish/cmds.c:720
 msgid "display the partition table"
 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
 
 msgid "display the partition table"
 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
 
-#: fish/cmds.c:234 fish/cmds.c:721
+#: fish/cmds.c:252 fish/cmds.c:753
 msgid "run a command via the shell"
 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
 
 msgid "run a command via the shell"
 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
 
-#: fish/cmds.c:235 fish/cmds.c:724
+#: fish/cmds.c:253 fish/cmds.c:756
 msgid "run a command via the shell returning lines"
 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
 
 msgid "run a command via the shell returning lines"
 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
 
-#: fish/cmds.c:236 fish/cmds.c:715
+#: fish/cmds.c:254 fish/cmds.c:747
 msgid "sleep for some seconds"
 msgstr "usypia na kilka sekund"
 
 msgid "sleep for some seconds"
 msgstr "usypia na kilka sekund"
 
-#: fish/cmds.c:237 fish/cmds.c:544
+#: fish/cmds.c:255 fish/cmds.c:576
 msgid "get file information"
 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
 
 msgid "get file information"
 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
 
-#: fish/cmds.c:238 fish/cmds.c:550
+#: fish/cmds.c:256 fish/cmds.c:582
 msgid "get file system statistics"
 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
 
 msgid "get file system statistics"
 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
 
-#: fish/cmds.c:239 fish/cmds.c:240 fish/cmds.c:670 fish/cmds.c:673
+#: fish/cmds.c:257 fish/cmds.c:258 fish/cmds.c:702 fish/cmds.c:705
 msgid "print the printable strings in a file"
 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
 
 msgid "print the printable strings in a file"
 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
 
-#: fish/cmds.c:241 fish/cmds.c:901
+#: fish/cmds.c:259 fish/cmds.c:933
 msgid "disable swap on device"
 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
 
 msgid "disable swap on device"
 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
 
-#: fish/cmds.c:242 fish/cmds.c:907
+#: fish/cmds.c:260 fish/cmds.c:939
 msgid "disable swap on file"
 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
 
 msgid "disable swap on file"
 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
 
-#: fish/cmds.c:243 fish/cmds.c:913
+#: fish/cmds.c:261 fish/cmds.c:945
 msgid "disable swap on labeled swap partition"
 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
 
 msgid "disable swap on labeled swap partition"
 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
 
-#: fish/cmds.c:244 fish/cmds.c:919
+#: fish/cmds.c:262 fish/cmds.c:951
 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
 
 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
 
-#: fish/cmds.c:245 fish/cmds.c:898
+#: fish/cmds.c:263 fish/cmds.c:930
 msgid "enable swap on device"
 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
 
 msgid "enable swap on device"
 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
 
-#: fish/cmds.c:246 fish/cmds.c:904
+#: fish/cmds.c:264 fish/cmds.c:936
 msgid "enable swap on file"
 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
 
 msgid "enable swap on file"
 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
 
-#: fish/cmds.c:247 fish/cmds.c:910
+#: fish/cmds.c:265 fish/cmds.c:942
 msgid "enable swap on labeled swap partition"
 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
 
 msgid "enable swap on labeled swap partition"
 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
 
-#: fish/cmds.c:248 fish/cmds.c:916
+#: fish/cmds.c:266 fish/cmds.c:948
 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
 
 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
 
-#: fish/cmds.c:249 fish/cmds.c:394
+#: fish/cmds.c:267 fish/cmds.c:426
 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
 
 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
 
-#: fish/cmds.c:250 fish/cmds.c:757
+#: fish/cmds.c:268 fish/cmds.c:789
 msgid "return last 10 lines of a file"
 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
 
 msgid "return last 10 lines of a file"
 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
 
-#: fish/cmds.c:251 fish/cmds.c:760
+#: fish/cmds.c:269 fish/cmds.c:792
 msgid "return last N lines of a file"
 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
 
 msgid "return last N lines of a file"
 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
 
-#: fish/cmds.c:252 fish/cmds.c:595
+#: fish/cmds.c:270 fish/cmds.c:627
 msgid "unpack tarfile to directory"
 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
 
 msgid "unpack tarfile to directory"
 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:253 fish/cmds.c:598
+#: fish/cmds.c:271 fish/cmds.c:630
 msgid "pack directory into tarfile"
 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
 
 msgid "pack directory into tarfile"
 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
 
-#: fish/cmds.c:254 fish/cmds.c:601
+#: fish/cmds.c:272 fish/cmds.c:278 fish/cmds.c:633 fish/cmds.c:1107
 msgid "unpack compressed tarball to directory"
 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
 
 msgid "unpack compressed tarball to directory"
 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:255 fish/cmds.c:604
+#: fish/cmds.c:273 fish/cmds.c:279 fish/cmds.c:636 fish/cmds.c:1110
 msgid "pack directory into compressed tarball"
 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
 
 msgid "pack directory into compressed tarball"
 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
 
-#: fish/cmds.c:256 fish/cmds.c:397
+#: fish/cmds.c:274 fish/cmds.c:429
 msgid "update file timestamps or create a new file"
 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
 
 msgid "update file timestamps or create a new file"
 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
 
-#: fish/cmds.c:257 fish/cmds.c:985
+#: fish/cmds.c:275 fish/cmds.c:1017
 msgid "truncate a file to zero size"
 msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
 
 msgid "truncate a file to zero size"
 msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
 
-#: fish/cmds.c:258 fish/cmds.c:988
+#: fish/cmds.c:276 fish/cmds.c:1020
 msgid "truncate a file to a particular size"
 msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
 
 msgid "truncate a file to a particular size"
 msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
 
-#: fish/cmds.c:259 fish/cmds.c:553
+#: fish/cmds.c:277 fish/cmds.c:585
 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
 
 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
 
-#: fish/cmds.c:260 fish/cmds.c:799
+#: fish/cmds.c:280 fish/cmds.c:831
 msgid "set file mode creation mask (umask)"
 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
 
 msgid "set file mode creation mask (umask)"
 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
 
-#: fish/cmds.c:261 fish/cmds.c:523
+#: fish/cmds.c:281 fish/cmds.c:555
 msgid "unmount a filesystem"
 msgstr "odmontowuje system plików"
 
 msgid "unmount a filesystem"
 msgstr "odmontowuje system plików"
 
-#: fish/cmds.c:262 fish/cmds.c:529
+#: fish/cmds.c:282 fish/cmds.c:561
 msgid "unmount all filesystems"
 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
 
 msgid "unmount all filesystems"
 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
 
-#: fish/cmds.c:263 fish/cmds.c:586
+#: fish/cmds.c:283 fish/cmds.c:618
 msgid "upload a file from the local machine"
 msgstr "wysyła plik do z lokalnej maszyny"
 
 msgid "upload a file from the local machine"
 msgstr "wysyła plik do z lokalnej maszyny"
 
-#: fish/cmds.c:264 fish/cmds.c:991
+#: fish/cmds.c:284 fish/cmds.c:1023
 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
 msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
 
 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
 msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
 
-#: fish/cmds.c:265 fish/cmds.c:364
+#: fish/cmds.c:285 fish/cmds.c:390
 msgid "get the library version number"
 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
 
 msgid "get the library version number"
 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
 
-#: fish/cmds.c:266 fish/cmds.c:982
+#: fish/cmds.c:286 fish/cmds.c:1014
 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
 msgstr ""
 "uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
 "zamontowanemu urządzeniu"
 
 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
 msgstr ""
 "uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
 "zamontowanemu urządzeniu"
 
-#: fish/cmds.c:267 fish/cmds.c:700
+#: fish/cmds.c:287 fish/cmds.c:732
 msgid "activate or deactivate some volume groups"
 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
 
 msgid "activate or deactivate some volume groups"
 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
 
-#: fish/cmds.c:268 fish/cmds.c:697
+#: fish/cmds.c:288 fish/cmds.c:729
 msgid "activate or deactivate all volume groups"
 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
 
 msgid "activate or deactivate all volume groups"
 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
 
-#: fish/cmds.c:270 fish/cmds.c:622
+#: fish/cmds.c:290 fish/cmds.c:1098
+msgid "get the LV UUIDs of all LVs in the volume group"
+msgstr ""
+
+#: fish/cmds.c:291 fish/cmds.c:1095
+msgid "get the PV UUIDs containing the volume group"
+msgstr ""
+
+#: fish/cmds.c:292 fish/cmds.c:654
 msgid "remove an LVM volume group"
 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
 
 msgid "remove an LVM volume group"
 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
 
-#: fish/cmds.c:271 fish/cmds.c:272 fish/cmds.c:418 fish/cmds.c:427
+#: fish/cmds.c:293 fish/cmds.c:1080
+msgid "rename an LVM volume group"
+msgstr "zmienia nazwę grupy woluminów LVM"
+
+#: fish/cmds.c:294 fish/cmds.c:295 fish/cmds.c:450 fish/cmds.c:459
 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
 
 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
 
-#: fish/cmds.c:273 fish/cmds.c:748
+#: fish/cmds.c:296 fish/cmds.c:1116
+msgid "rescan for LVM physical volumes, volume groups and logical volumes"
+msgstr ""
+
+#: fish/cmds.c:297 fish/cmds.c:1089
+#, fuzzy
+msgid "get the UUID of a volume group"
+msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
+
+#: fish/cmds.c:298 fish/cmds.c:780
 msgid "count characters in a file"
 msgstr "liczy znaki w pliku"
 
 msgid "count characters in a file"
 msgstr "liczy znaki w pliku"
 
-#: fish/cmds.c:274 fish/cmds.c:742
+#: fish/cmds.c:299 fish/cmds.c:774
 msgid "count lines in a file"
 msgstr "liczy wiersze w pliku"
 
 msgid "count lines in a file"
 msgstr "liczy wiersze w pliku"
 
-#: fish/cmds.c:275 fish/cmds.c:745
+#: fish/cmds.c:300 fish/cmds.c:777
 msgid "count words in a file"
 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
 
 msgid "count words in a file"
 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
 
-#: fish/cmds.c:276 fish/cmds.c:520
+#: fish/cmds.c:301 fish/cmds.c:552
 msgid "create a file"
 msgstr "tworzy plik"
 
 msgid "create a file"
 msgstr "tworzy plik"
 
-#: fish/cmds.c:279 fish/cmds.c:643
+#: fish/cmds.c:304 fish/cmds.c:675
 msgid "write zeroes to the device"
 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
 
 msgid "write zeroes to the device"
 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
 
-#: fish/cmds.c:280 fish/cmds.c:679
+#: fish/cmds.c:305 fish/cmds.c:1104
+#, fuzzy
+msgid "write zeroes to an entire device"
+msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
+
+#: fish/cmds.c:306 fish/cmds.c:711
 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
 
 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
 
-#: fish/cmds.c:283 fish/cmds.c:808
+#: fish/cmds.c:309 fish/cmds.c:840
 msgid "determine file type inside a compressed file"
 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
 
 msgid "determine file type inside a compressed file"
 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
 
-#: fish/cmds.c:286
+#: fish/cmds.c:312
 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
 msgstr ""
 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
 "pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc "
 "o poleceniu."
 
 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
 msgstr ""
 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
 "pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc "
 "o poleceniu."
 
-#: fish/cmds.c:1317 fish/cmds.c:1329 fish/cmds.c:1342 fish/cmds.c:1356
-#: fish/cmds.c:1370 fish/cmds.c:1385 fish/cmds.c:1400 fish/cmds.c:1413
-#: fish/cmds.c:1428 fish/cmds.c:1441 fish/cmds.c:1456 fish/cmds.c:1469
-#: fish/cmds.c:1483 fish/cmds.c:1496 fish/cmds.c:1511 fish/cmds.c:1524
-#: fish/cmds.c:1538 fish/cmds.c:1552 fish/cmds.c:1566 fish/cmds.c:1580
-#: fish/cmds.c:1594 fish/cmds.c:1609 fish/cmds.c:1622 fish/cmds.c:1636
-#: fish/cmds.c:1650 fish/cmds.c:1666 fish/cmds.c:1679 fish/cmds.c:1694
-#: fish/cmds.c:1707 fish/cmds.c:1722 fish/cmds.c:1735 fish/cmds.c:1750
-#: fish/cmds.c:1763 fish/cmds.c:1779 fish/cmds.c:1793 fish/cmds.c:1806
-#: fish/cmds.c:1822 fish/cmds.c:1841 fish/cmds.c:1860 fish/cmds.c:1878
-#: fish/cmds.c:1893 fish/cmds.c:1908 fish/cmds.c:1923 fish/cmds.c:1938
-#: fish/cmds.c:1953 fish/cmds.c:1968 fish/cmds.c:1983 fish/cmds.c:1999
-#: fish/cmds.c:2019 fish/cmds.c:2035 fish/cmds.c:2049 fish/cmds.c:2068
-#: fish/cmds.c:2087 fish/cmds.c:2105 fish/cmds.c:2122 fish/cmds.c:2138
-#: fish/cmds.c:2155 fish/cmds.c:2170 fish/cmds.c:2186 fish/cmds.c:2198
-#: fish/cmds.c:2211 fish/cmds.c:2228 fish/cmds.c:2244 fish/cmds.c:2260
-#: fish/cmds.c:2276 fish/cmds.c:2292 fish/cmds.c:2309 fish/cmds.c:2328
-#: fish/cmds.c:2346 fish/cmds.c:2364 fish/cmds.c:2382 fish/cmds.c:2400
-#: fish/cmds.c:2415 fish/cmds.c:2434 fish/cmds.c:2451 fish/cmds.c:2470
-#: fish/cmds.c:2492 fish/cmds.c:2510 fish/cmds.c:2523 fish/cmds.c:2538
-#: fish/cmds.c:2550 fish/cmds.c:2563 fish/cmds.c:2582 fish/cmds.c:2601
-#: fish/cmds.c:2620 fish/cmds.c:2639 fish/cmds.c:2658 fish/cmds.c:2677
-#: fish/cmds.c:2694 fish/cmds.c:2708 fish/cmds.c:2722 fish/cmds.c:2738
-#: fish/cmds.c:2754 fish/cmds.c:2771 fish/cmds.c:2786 fish/cmds.c:2802
-#: fish/cmds.c:2818 fish/cmds.c:2832 fish/cmds.c:2847 fish/cmds.c:2865
-#: fish/cmds.c:2883 fish/cmds.c:2904 fish/cmds.c:2920 fish/cmds.c:2936
-#: fish/cmds.c:2952 fish/cmds.c:2970 fish/cmds.c:2987 fish/cmds.c:3006
-#: fish/cmds.c:3024 fish/cmds.c:3044 fish/cmds.c:3058 fish/cmds.c:3072
-#: fish/cmds.c:3087 fish/cmds.c:3102 fish/cmds.c:3120 fish/cmds.c:3135
-#: fish/cmds.c:3153 fish/cmds.c:3170 fish/cmds.c:3185 fish/cmds.c:3203
-#: fish/cmds.c:3223 fish/cmds.c:3243 fish/cmds.c:3262 fish/cmds.c:3275
-#: fish/cmds.c:3290 fish/cmds.c:3304 fish/cmds.c:3325 fish/cmds.c:3345
-#: fish/cmds.c:3365 fish/cmds.c:3384 fish/cmds.c:3398 fish/cmds.c:3417
-#: fish/cmds.c:3436 fish/cmds.c:3453 fish/cmds.c:3470 fish/cmds.c:3487
-#: fish/cmds.c:3502 fish/cmds.c:3520 fish/cmds.c:3535 fish/cmds.c:3549
-#: fish/cmds.c:3568 fish/cmds.c:3582 fish/cmds.c:3597 fish/cmds.c:3614
-#: fish/cmds.c:3631 fish/cmds.c:3648 fish/cmds.c:3667 fish/cmds.c:3681
-#: fish/cmds.c:3697 fish/cmds.c:3713 fish/cmds.c:3732 fish/cmds.c:3750
-#: fish/cmds.c:3768 fish/cmds.c:3786 fish/cmds.c:3806 fish/cmds.c:3826
-#: fish/cmds.c:3846 fish/cmds.c:3865 fish/cmds.c:3880 fish/cmds.c:3896
-#: fish/cmds.c:3914 fish/cmds.c:3934 fish/cmds.c:3953 fish/cmds.c:3968
-#: fish/cmds.c:3984 fish/cmds.c:4002 fish/cmds.c:4022 fish/cmds.c:4042
-#: fish/cmds.c:4064 fish/cmds.c:4083 fish/cmds.c:4099 fish/cmds.c:4119
-#: fish/cmds.c:4137 fish/cmds.c:4157 fish/cmds.c:4176 fish/cmds.c:4198
-#: fish/cmds.c:4220 fish/cmds.c:4240 fish/cmds.c:4258 fish/cmds.c:4274
-#: fish/cmds.c:4290 fish/cmds.c:4304 fish/cmds.c:4319 fish/cmds.c:4339
-#: fish/cmds.c:4360 fish/cmds.c:4381 fish/cmds.c:4402 fish/cmds.c:4423
-#: fish/cmds.c:4444 fish/cmds.c:4465 fish/cmds.c:4486 fish/cmds.c:4507
-#: fish/cmds.c:4528 fish/cmds.c:4549 fish/cmds.c:4570 fish/cmds.c:4590
-#: fish/cmds.c:4610 fish/cmds.c:4628 fish/cmds.c:4646 fish/cmds.c:4664
-#: fish/cmds.c:4681 fish/cmds.c:4701 fish/cmds.c:4718 fish/cmds.c:4732
-#: fish/cmds.c:4746 fish/cmds.c:4762 fish/cmds.c:4778 fish/cmds.c:4792
-#: fish/cmds.c:4806 fish/cmds.c:4820 fish/cmds.c:4834 fish/cmds.c:4850
-#: fish/cmds.c:4865 fish/cmds.c:4884 fish/cmds.c:4897 fish/cmds.c:4912
-#: fish/cmds.c:4927 fish/cmds.c:4940 fish/cmds.c:4953 fish/cmds.c:4971
-#: fish/cmds.c:4988 fish/cmds.c:5005 fish/cmds.c:5023 fish/cmds.c:5042
-#: fish/cmds.c:5062 fish/cmds.c:5082 fish/cmds.c:5099 fish/cmds.c:5113
-#: fish/cmds.c:5133 fish/cmds.c:5150 fish/cmds.c:5169 fish/cmds.c:5186
-#: fish/cmds.c:5203 fish/cmds.c:5224 fish/cmds.c:5245 fish/cmds.c:5264
-#: fish/cmds.c:5283 fish/cmds.c:5306 fish/cmds.c:5329 fish/cmds.c:5354
-#: fish/cmds.c:5376 fish/cmds.c:5394 fish/cmds.c:5412 fish/cmds.c:5429
-#: fish/cmds.c:5447 fish/cmds.c:5463 fish/cmds.c:5480 fish/cmds.c:5499
-#: fish/cmds.c:5517 fish/cmds.c:5534
+#: fish/cmds.c:1409 fish/cmds.c:1421 fish/cmds.c:1434 fish/cmds.c:1448
+#: fish/cmds.c:1462 fish/cmds.c:1477 fish/cmds.c:1492 fish/cmds.c:1505
+#: fish/cmds.c:1520 fish/cmds.c:1533 fish/cmds.c:1548 fish/cmds.c:1561
+#: fish/cmds.c:1575 fish/cmds.c:1588 fish/cmds.c:1603 fish/cmds.c:1616
+#: fish/cmds.c:1630 fish/cmds.c:1644 fish/cmds.c:1658 fish/cmds.c:1672
+#: fish/cmds.c:1686 fish/cmds.c:1701 fish/cmds.c:1732 fish/cmds.c:1746
+#: fish/cmds.c:1760 fish/cmds.c:1776 fish/cmds.c:1789 fish/cmds.c:1804
+#: fish/cmds.c:1817 fish/cmds.c:1832 fish/cmds.c:1845 fish/cmds.c:1860
+#: fish/cmds.c:1873 fish/cmds.c:1889 fish/cmds.c:1905 fish/cmds.c:1921
+#: fish/cmds.c:1935 fish/cmds.c:1948 fish/cmds.c:1964 fish/cmds.c:1983
+#: fish/cmds.c:2002 fish/cmds.c:2020 fish/cmds.c:2035 fish/cmds.c:2050
+#: fish/cmds.c:2065 fish/cmds.c:2080 fish/cmds.c:2095 fish/cmds.c:2110
+#: fish/cmds.c:2125 fish/cmds.c:2141 fish/cmds.c:2161 fish/cmds.c:2195
+#: fish/cmds.c:2209 fish/cmds.c:2228 fish/cmds.c:2247 fish/cmds.c:2265
+#: fish/cmds.c:2282 fish/cmds.c:2298 fish/cmds.c:2315 fish/cmds.c:2330
+#: fish/cmds.c:2346 fish/cmds.c:2358 fish/cmds.c:2371 fish/cmds.c:2388
+#: fish/cmds.c:2404 fish/cmds.c:2420 fish/cmds.c:2436 fish/cmds.c:2452
+#: fish/cmds.c:2469 fish/cmds.c:2506 fish/cmds.c:2560 fish/cmds.c:2578
+#: fish/cmds.c:2596 fish/cmds.c:2614 fish/cmds.c:2629 fish/cmds.c:2648
+#: fish/cmds.c:2683 fish/cmds.c:2702 fish/cmds.c:2778 fish/cmds.c:2814
+#: fish/cmds.c:2827 fish/cmds.c:2842 fish/cmds.c:2854 fish/cmds.c:2867
+#: fish/cmds.c:2886 fish/cmds.c:2905 fish/cmds.c:2924 fish/cmds.c:2943
+#: fish/cmds.c:2962 fish/cmds.c:2981 fish/cmds.c:2998 fish/cmds.c:3012
+#: fish/cmds.c:3026 fish/cmds.c:3042 fish/cmds.c:3058 fish/cmds.c:3075
+#: fish/cmds.c:3108 fish/cmds.c:3124 fish/cmds.c:3140 fish/cmds.c:3154
+#: fish/cmds.c:3169 fish/cmds.c:3187 fish/cmds.c:3205 fish/cmds.c:3226
+#: fish/cmds.c:3242 fish/cmds.c:3258 fish/cmds.c:3274 fish/cmds.c:3292
+#: fish/cmds.c:3309 fish/cmds.c:3328 fish/cmds.c:3346 fish/cmds.c:3366
+#: fish/cmds.c:3380 fish/cmds.c:3394 fish/cmds.c:3409 fish/cmds.c:3424
+#: fish/cmds.c:3442 fish/cmds.c:3457 fish/cmds.c:3475 fish/cmds.c:3492
+#: fish/cmds.c:3507 fish/cmds.c:3525 fish/cmds.c:3545 fish/cmds.c:3565
+#: fish/cmds.c:3584 fish/cmds.c:3615 fish/cmds.c:3630 fish/cmds.c:3644
+#: fish/cmds.c:3665 fish/cmds.c:3685 fish/cmds.c:3705 fish/cmds.c:3724
+#: fish/cmds.c:3738 fish/cmds.c:3757 fish/cmds.c:3848 fish/cmds.c:3865
+#: fish/cmds.c:3882 fish/cmds.c:3899 fish/cmds.c:3914 fish/cmds.c:3932
+#: fish/cmds.c:3965 fish/cmds.c:3979 fish/cmds.c:3998 fish/cmds.c:4012
+#: fish/cmds.c:4045 fish/cmds.c:4062 fish/cmds.c:4079 fish/cmds.c:4096
+#: fish/cmds.c:4115 fish/cmds.c:4129 fish/cmds.c:4145 fish/cmds.c:4161
+#: fish/cmds.c:4180 fish/cmds.c:4198 fish/cmds.c:4216 fish/cmds.c:4234
+#: fish/cmds.c:4254 fish/cmds.c:4292 fish/cmds.c:4312 fish/cmds.c:4349
+#: fish/cmds.c:4364 fish/cmds.c:4380 fish/cmds.c:4398 fish/cmds.c:4418
+#: fish/cmds.c:4437 fish/cmds.c:4452 fish/cmds.c:4468 fish/cmds.c:4486
+#: fish/cmds.c:4560 fish/cmds.c:4598 fish/cmds.c:4674 fish/cmds.c:4747
+#: fish/cmds.c:4781 fish/cmds.c:4801 fish/cmds.c:4819 fish/cmds.c:4839
+#: fish/cmds.c:4858 fish/cmds.c:4880 fish/cmds.c:4920 fish/cmds.c:4958
+#: fish/cmds.c:4976 fish/cmds.c:4992 fish/cmds.c:5008 fish/cmds.c:5022
+#: fish/cmds.c:5037 fish/cmds.c:5061 fish/cmds.c:5082 fish/cmds.c:5103
+#: fish/cmds.c:5124 fish/cmds.c:5145 fish/cmds.c:5166 fish/cmds.c:5187
+#: fish/cmds.c:5208 fish/cmds.c:5229 fish/cmds.c:5250 fish/cmds.c:5271
+#: fish/cmds.c:5292 fish/cmds.c:5312 fish/cmds.c:5332 fish/cmds.c:5350
+#: fish/cmds.c:5368 fish/cmds.c:5386 fish/cmds.c:5403 fish/cmds.c:5423
+#: fish/cmds.c:5458 fish/cmds.c:5472 fish/cmds.c:5486 fish/cmds.c:5502
+#: fish/cmds.c:5518 fish/cmds.c:5532 fish/cmds.c:5546 fish/cmds.c:5560
+#: fish/cmds.c:5574 fish/cmds.c:5590 fish/cmds.c:5623 fish/cmds.c:5660
+#: fish/cmds.c:5691 fish/cmds.c:5706 fish/cmds.c:5721 fish/cmds.c:5734
+#: fish/cmds.c:5747 fish/cmds.c:5765 fish/cmds.c:5800 fish/cmds.c:5835
+#: fish/cmds.c:5871 fish/cmds.c:5908 fish/cmds.c:5946 fish/cmds.c:5984
+#: fish/cmds.c:6019 fish/cmds.c:6033 fish/cmds.c:6053 fish/cmds.c:6070
+#: fish/cmds.c:6089 fish/cmds.c:6106 fish/cmds.c:6123 fish/cmds.c:6156
+#: fish/cmds.c:6225 fish/cmds.c:6262 fish/cmds.c:6317 fish/cmds.c:6340
+#: fish/cmds.c:6363 fish/cmds.c:6388 fish/cmds.c:6444 fish/cmds.c:6462
+#: fish/cmds.c:6504 fish/cmds.c:6521 fish/cmds.c:6557 fish/cmds.c:6591
+#: fish/cmds.c:6608 fish/cmds.c:6627 fish/cmds.c:6681 fish/cmds.c:6698
+#: fish/cmds.c:6717 fish/cmds.c:6736 fish/cmds.c:6752 fish/cmds.c:6769
+#: fish/cmds.c:6793 fish/cmds.c:6810 fish/cmds.c:6827 fish/cmds.c:6844
+#: fish/cmds.c:6861 fish/cmds.c:6880 fish/cmds.c:6912 fish/cmds.c:6927
+#: fish/cmds.c:6943 fish/cmds.c:6960 fish/cmds.c:6973 fish/cmds.c:6987
+#: fish/cmds.c:7021 fish/cmds.c:7057 fish/cmds.c:7094 fish/cmds.c:7147
 #, c-format
 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
 
-#: fish/cmds.c:1318 fish/cmds.c:1330 fish/cmds.c:1343 fish/cmds.c:1357
-#: fish/cmds.c:1371 fish/cmds.c:1386 fish/cmds.c:1401 fish/cmds.c:1414
-#: fish/cmds.c:1429 fish/cmds.c:1442 fish/cmds.c:1457 fish/cmds.c:1470
-#: fish/cmds.c:1484 fish/cmds.c:1497 fish/cmds.c:1512 fish/cmds.c:1525
-#: fish/cmds.c:1539 fish/cmds.c:1553 fish/cmds.c:1567 fish/cmds.c:1581
-#: fish/cmds.c:1595 fish/cmds.c:1610 fish/cmds.c:1623 fish/cmds.c:1637
-#: fish/cmds.c:1651 fish/cmds.c:1667 fish/cmds.c:1680 fish/cmds.c:1695
-#: fish/cmds.c:1708 fish/cmds.c:1723 fish/cmds.c:1736 fish/cmds.c:1751
-#: fish/cmds.c:1764 fish/cmds.c:1780 fish/cmds.c:1794 fish/cmds.c:1807
-#: fish/cmds.c:1823 fish/cmds.c:1842 fish/cmds.c:1861 fish/cmds.c:1879
-#: fish/cmds.c:1894 fish/cmds.c:1909 fish/cmds.c:1924 fish/cmds.c:1939
-#: fish/cmds.c:1954 fish/cmds.c:1969 fish/cmds.c:1984 fish/cmds.c:2000
-#: fish/cmds.c:2020 fish/cmds.c:2036 fish/cmds.c:2050 fish/cmds.c:2069
-#: fish/cmds.c:2088 fish/cmds.c:2106 fish/cmds.c:2123 fish/cmds.c:2139
-#: fish/cmds.c:2156 fish/cmds.c:2171 fish/cmds.c:2187 fish/cmds.c:2199
-#: fish/cmds.c:2212 fish/cmds.c:2229 fish/cmds.c:2245 fish/cmds.c:2261
-#: fish/cmds.c:2277 fish/cmds.c:2293 fish/cmds.c:2310 fish/cmds.c:2329
-#: fish/cmds.c:2347 fish/cmds.c:2365 fish/cmds.c:2383 fish/cmds.c:2401
-#: fish/cmds.c:2416 fish/cmds.c:2435 fish/cmds.c:2452 fish/cmds.c:2471
-#: fish/cmds.c:2493 fish/cmds.c:2511 fish/cmds.c:2524 fish/cmds.c:2539
-#: fish/cmds.c:2551 fish/cmds.c:2564 fish/cmds.c:2583 fish/cmds.c:2602
-#: fish/cmds.c:2621 fish/cmds.c:2640 fish/cmds.c:2659 fish/cmds.c:2678
-#: fish/cmds.c:2695 fish/cmds.c:2709 fish/cmds.c:2723 fish/cmds.c:2739
-#: fish/cmds.c:2755 fish/cmds.c:2772 fish/cmds.c:2787 fish/cmds.c:2803
-#: fish/cmds.c:2819 fish/cmds.c:2833 fish/cmds.c:2848 fish/cmds.c:2866
-#: fish/cmds.c:2884 fish/cmds.c:2905 fish/cmds.c:2921 fish/cmds.c:2937
-#: fish/cmds.c:2953 fish/cmds.c:2971 fish/cmds.c:2988 fish/cmds.c:3007
-#: fish/cmds.c:3025 fish/cmds.c:3045 fish/cmds.c:3059 fish/cmds.c:3073
-#: fish/cmds.c:3088 fish/cmds.c:3103 fish/cmds.c:3121 fish/cmds.c:3136
-#: fish/cmds.c:3154 fish/cmds.c:3171 fish/cmds.c:3186 fish/cmds.c:3204
-#: fish/cmds.c:3224 fish/cmds.c:3244 fish/cmds.c:3263 fish/cmds.c:3276
-#: fish/cmds.c:3291 fish/cmds.c:3305 fish/cmds.c:3326 fish/cmds.c:3346
-#: fish/cmds.c:3366 fish/cmds.c:3385 fish/cmds.c:3399 fish/cmds.c:3418
-#: fish/cmds.c:3437 fish/cmds.c:3454 fish/cmds.c:3471 fish/cmds.c:3488
-#: fish/cmds.c:3503 fish/cmds.c:3521 fish/cmds.c:3536 fish/cmds.c:3550
-#: fish/cmds.c:3569 fish/cmds.c:3583 fish/cmds.c:3598 fish/cmds.c:3615
-#: fish/cmds.c:3632 fish/cmds.c:3649 fish/cmds.c:3668 fish/cmds.c:3682
-#: fish/cmds.c:3698 fish/cmds.c:3714 fish/cmds.c:3733 fish/cmds.c:3751
-#: fish/cmds.c:3769 fish/cmds.c:3787 fish/cmds.c:3807 fish/cmds.c:3827
-#: fish/cmds.c:3847 fish/cmds.c:3866 fish/cmds.c:3881 fish/cmds.c:3897
-#: fish/cmds.c:3915 fish/cmds.c:3935 fish/cmds.c:3954 fish/cmds.c:3969
-#: fish/cmds.c:3985 fish/cmds.c:4003 fish/cmds.c:4023 fish/cmds.c:4043
-#: fish/cmds.c:4065 fish/cmds.c:4084 fish/cmds.c:4100 fish/cmds.c:4120
-#: fish/cmds.c:4138 fish/cmds.c:4158 fish/cmds.c:4177 fish/cmds.c:4199
-#: fish/cmds.c:4221 fish/cmds.c:4241 fish/cmds.c:4259 fish/cmds.c:4275
-#: fish/cmds.c:4291 fish/cmds.c:4305 fish/cmds.c:4320 fish/cmds.c:4340
-#: fish/cmds.c:4361 fish/cmds.c:4382 fish/cmds.c:4403 fish/cmds.c:4424
-#: fish/cmds.c:4445 fish/cmds.c:4466 fish/cmds.c:4487 fish/cmds.c:4508
-#: fish/cmds.c:4529 fish/cmds.c:4550 fish/cmds.c:4571 fish/cmds.c:4591
-#: fish/cmds.c:4611 fish/cmds.c:4629 fish/cmds.c:4647 fish/cmds.c:4665
-#: fish/cmds.c:4682 fish/cmds.c:4702 fish/cmds.c:4719 fish/cmds.c:4733
-#: fish/cmds.c:4747 fish/cmds.c:4763 fish/cmds.c:4779 fish/cmds.c:4793
-#: fish/cmds.c:4807 fish/cmds.c:4821 fish/cmds.c:4835 fish/cmds.c:4851
-#: fish/cmds.c:4866 fish/cmds.c:4885 fish/cmds.c:4898 fish/cmds.c:4913
-#: fish/cmds.c:4928 fish/cmds.c:4941 fish/cmds.c:4954 fish/cmds.c:4972
-#: fish/cmds.c:4989 fish/cmds.c:5006 fish/cmds.c:5024 fish/cmds.c:5043
-#: fish/cmds.c:5063 fish/cmds.c:5083 fish/cmds.c:5100 fish/cmds.c:5114
-#: fish/cmds.c:5134 fish/cmds.c:5151 fish/cmds.c:5170 fish/cmds.c:5187
-#: fish/cmds.c:5204 fish/cmds.c:5225 fish/cmds.c:5246 fish/cmds.c:5265
-#: fish/cmds.c:5284 fish/cmds.c:5307 fish/cmds.c:5330 fish/cmds.c:5355
-#: fish/cmds.c:5377 fish/cmds.c:5395 fish/cmds.c:5413 fish/cmds.c:5430
-#: fish/cmds.c:5448 fish/cmds.c:5464 fish/cmds.c:5481 fish/cmds.c:5500
-#: fish/cmds.c:5518 fish/cmds.c:5535
+#: fish/cmds.c:1410 fish/cmds.c:1422 fish/cmds.c:1435 fish/cmds.c:1449
+#: fish/cmds.c:1463 fish/cmds.c:1478 fish/cmds.c:1493 fish/cmds.c:1506
+#: fish/cmds.c:1521 fish/cmds.c:1534 fish/cmds.c:1549 fish/cmds.c:1562
+#: fish/cmds.c:1576 fish/cmds.c:1589 fish/cmds.c:1604 fish/cmds.c:1617
+#: fish/cmds.c:1631 fish/cmds.c:1645 fish/cmds.c:1659 fish/cmds.c:1673
+#: fish/cmds.c:1687 fish/cmds.c:1702 fish/cmds.c:1733 fish/cmds.c:1747
+#: fish/cmds.c:1761 fish/cmds.c:1777 fish/cmds.c:1790 fish/cmds.c:1805
+#: fish/cmds.c:1818 fish/cmds.c:1833 fish/cmds.c:1846 fish/cmds.c:1861
+#: fish/cmds.c:1874 fish/cmds.c:1890 fish/cmds.c:1906 fish/cmds.c:1922
+#: fish/cmds.c:1936 fish/cmds.c:1949 fish/cmds.c:1965 fish/cmds.c:1984
+#: fish/cmds.c:2003 fish/cmds.c:2021 fish/cmds.c:2036 fish/cmds.c:2051
+#: fish/cmds.c:2066 fish/cmds.c:2081 fish/cmds.c:2096 fish/cmds.c:2111
+#: fish/cmds.c:2126 fish/cmds.c:2142 fish/cmds.c:2162 fish/cmds.c:2196
+#: fish/cmds.c:2210 fish/cmds.c:2229 fish/cmds.c:2248 fish/cmds.c:2266
+#: fish/cmds.c:2283 fish/cmds.c:2299 fish/cmds.c:2316 fish/cmds.c:2331
+#: fish/cmds.c:2347 fish/cmds.c:2359 fish/cmds.c:2372 fish/cmds.c:2389
+#: fish/cmds.c:2405 fish/cmds.c:2421 fish/cmds.c:2437 fish/cmds.c:2453
+#: fish/cmds.c:2470 fish/cmds.c:2507 fish/cmds.c:2561 fish/cmds.c:2579
+#: fish/cmds.c:2597 fish/cmds.c:2615 fish/cmds.c:2630 fish/cmds.c:2649
+#: fish/cmds.c:2684 fish/cmds.c:2703 fish/cmds.c:2779 fish/cmds.c:2815
+#: fish/cmds.c:2828 fish/cmds.c:2843 fish/cmds.c:2855 fish/cmds.c:2868
+#: fish/cmds.c:2887 fish/cmds.c:2906 fish/cmds.c:2925 fish/cmds.c:2944
+#: fish/cmds.c:2963 fish/cmds.c:2982 fish/cmds.c:2999 fish/cmds.c:3013
+#: fish/cmds.c:3027 fish/cmds.c:3043 fish/cmds.c:3059 fish/cmds.c:3076
+#: fish/cmds.c:3109 fish/cmds.c:3125 fish/cmds.c:3141 fish/cmds.c:3155
+#: fish/cmds.c:3170 fish/cmds.c:3188 fish/cmds.c:3206 fish/cmds.c:3227
+#: fish/cmds.c:3243 fish/cmds.c:3259 fish/cmds.c:3275 fish/cmds.c:3293
+#: fish/cmds.c:3310 fish/cmds.c:3329 fish/cmds.c:3347 fish/cmds.c:3367
+#: fish/cmds.c:3381 fish/cmds.c:3395 fish/cmds.c:3410 fish/cmds.c:3425
+#: fish/cmds.c:3443 fish/cmds.c:3458 fish/cmds.c:3476 fish/cmds.c:3493
+#: fish/cmds.c:3508 fish/cmds.c:3526 fish/cmds.c:3546 fish/cmds.c:3566
+#: fish/cmds.c:3585 fish/cmds.c:3616 fish/cmds.c:3631 fish/cmds.c:3645
+#: fish/cmds.c:3666 fish/cmds.c:3686 fish/cmds.c:3706 fish/cmds.c:3725
+#: fish/cmds.c:3739 fish/cmds.c:3758 fish/cmds.c:3849 fish/cmds.c:3866
+#: fish/cmds.c:3883 fish/cmds.c:3900 fish/cmds.c:3915 fish/cmds.c:3933
+#: fish/cmds.c:3966 fish/cmds.c:3980 fish/cmds.c:3999 fish/cmds.c:4013
+#: fish/cmds.c:4046 fish/cmds.c:4063 fish/cmds.c:4080 fish/cmds.c:4097
+#: fish/cmds.c:4116 fish/cmds.c:4130 fish/cmds.c:4146 fish/cmds.c:4162
+#: fish/cmds.c:4181 fish/cmds.c:4199 fish/cmds.c:4217 fish/cmds.c:4235
+#: fish/cmds.c:4255 fish/cmds.c:4293 fish/cmds.c:4313 fish/cmds.c:4350
+#: fish/cmds.c:4365 fish/cmds.c:4381 fish/cmds.c:4399 fish/cmds.c:4419
+#: fish/cmds.c:4438 fish/cmds.c:4453 fish/cmds.c:4469 fish/cmds.c:4487
+#: fish/cmds.c:4561 fish/cmds.c:4599 fish/cmds.c:4675 fish/cmds.c:4748
+#: fish/cmds.c:4782 fish/cmds.c:4802 fish/cmds.c:4820 fish/cmds.c:4840
+#: fish/cmds.c:4859 fish/cmds.c:4881 fish/cmds.c:4921 fish/cmds.c:4959
+#: fish/cmds.c:4977 fish/cmds.c:4993 fish/cmds.c:5009 fish/cmds.c:5023
+#: fish/cmds.c:5038 fish/cmds.c:5062 fish/cmds.c:5083 fish/cmds.c:5104
+#: fish/cmds.c:5125 fish/cmds.c:5146 fish/cmds.c:5167 fish/cmds.c:5188
+#: fish/cmds.c:5209 fish/cmds.c:5230 fish/cmds.c:5251 fish/cmds.c:5272
+#: fish/cmds.c:5293 fish/cmds.c:5313 fish/cmds.c:5333 fish/cmds.c:5351
+#: fish/cmds.c:5369 fish/cmds.c:5387 fish/cmds.c:5404 fish/cmds.c:5424
+#: fish/cmds.c:5459 fish/cmds.c:5473 fish/cmds.c:5487 fish/cmds.c:5503
+#: fish/cmds.c:5519 fish/cmds.c:5533 fish/cmds.c:5547 fish/cmds.c:5561
+#: fish/cmds.c:5575 fish/cmds.c:5591 fish/cmds.c:5624 fish/cmds.c:5661
+#: fish/cmds.c:5692 fish/cmds.c:5707 fish/cmds.c:5722 fish/cmds.c:5735
+#: fish/cmds.c:5748 fish/cmds.c:5766 fish/cmds.c:5801 fish/cmds.c:5836
+#: fish/cmds.c:5872 fish/cmds.c:5909 fish/cmds.c:5947 fish/cmds.c:5985
+#: fish/cmds.c:6020 fish/cmds.c:6034 fish/cmds.c:6054 fish/cmds.c:6071
+#: fish/cmds.c:6090 fish/cmds.c:6107 fish/cmds.c:6124 fish/cmds.c:6157
+#: fish/cmds.c:6226 fish/cmds.c:6263 fish/cmds.c:6318 fish/cmds.c:6341
+#: fish/cmds.c:6364 fish/cmds.c:6389 fish/cmds.c:6445 fish/cmds.c:6463
+#: fish/cmds.c:6505 fish/cmds.c:6522 fish/cmds.c:6558 fish/cmds.c:6592
+#: fish/cmds.c:6609 fish/cmds.c:6628 fish/cmds.c:6682 fish/cmds.c:6699
+#: fish/cmds.c:6718 fish/cmds.c:6737 fish/cmds.c:6753 fish/cmds.c:6770
+#: fish/cmds.c:6794 fish/cmds.c:6811 fish/cmds.c:6828 fish/cmds.c:6845
+#: fish/cmds.c:6862 fish/cmds.c:6881 fish/cmds.c:6913 fish/cmds.c:6928
+#: fish/cmds.c:6944 fish/cmds.c:6961 fish/cmds.c:6974 fish/cmds.c:6988
+#: fish/cmds.c:7022 fish/cmds.c:7058 fish/cmds.c:7095 fish/cmds.c:7148
 #, c-format
 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
 
-#: fish/cmds.c:6301
+#: fish/cmds.c:1712 fish/cmds.c:2174 fish/cmds.c:2480 fish/cmds.c:2517
+#: fish/cmds.c:2536 fish/cmds.c:2661 fish/cmds.c:2714 fish/cmds.c:2733
+#: fish/cmds.c:2752 fish/cmds.c:2792 fish/cmds.c:3087 fish/cmds.c:3595
+#: fish/cmds.c:3769 fish/cmds.c:3788 fish/cmds.c:3807 fish/cmds.c:3826
+#: fish/cmds.c:3944 fish/cmds.c:4023 fish/cmds.c:4265 fish/cmds.c:4323
+#: fish/cmds.c:4497 fish/cmds.c:4516 fish/cmds.c:4535 fish/cmds.c:4571
+#: fish/cmds.c:4609 fish/cmds.c:4628 fish/cmds.c:4647 fish/cmds.c:4685
+#: fish/cmds.c:4704 fish/cmds.c:4723 fish/cmds.c:4758 fish/cmds.c:4893
+#: fish/cmds.c:4933 fish/cmds.c:5436 fish/cmds.c:5601 fish/cmds.c:5636
+#: fish/cmds.c:5671 fish/cmds.c:5777 fish/cmds.c:5811 fish/cmds.c:5846
+#: fish/cmds.c:5882 fish/cmds.c:5920 fish/cmds.c:5958 fish/cmds.c:5996
+#: fish/cmds.c:6136 fish/cmds.c:6169 fish/cmds.c:6182 fish/cmds.c:6195
+#: fish/cmds.c:6208 fish/cmds.c:6238 fish/cmds.c:6273 fish/cmds.c:6292
+#: fish/cmds.c:6401 fish/cmds.c:6420 fish/cmds.c:6475 fish/cmds.c:6488
+#: fish/cmds.c:6533 fish/cmds.c:6569 fish/cmds.c:6638 fish/cmds.c:6657
+#: fish/cmds.c:6895 fish/cmds.c:6999 fish/cmds.c:7033 fish/cmds.c:7069
+#: fish/cmds.c:7106 fish/cmds.c:7125
+#, c-format
+msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
+msgstr "%s: %s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
+
+#: fish/cmds.c:1718 fish/cmds.c:2180 fish/cmds.c:2486 fish/cmds.c:2523
+#: fish/cmds.c:2542 fish/cmds.c:2667 fish/cmds.c:2720 fish/cmds.c:2739
+#: fish/cmds.c:2758 fish/cmds.c:2798 fish/cmds.c:3093 fish/cmds.c:3601
+#: fish/cmds.c:3775 fish/cmds.c:3794 fish/cmds.c:3813 fish/cmds.c:3832
+#: fish/cmds.c:3950 fish/cmds.c:4029 fish/cmds.c:4271 fish/cmds.c:4329
+#: fish/cmds.c:4503 fish/cmds.c:4522 fish/cmds.c:4541 fish/cmds.c:4577
+#: fish/cmds.c:4615 fish/cmds.c:4634 fish/cmds.c:4653 fish/cmds.c:4691
+#: fish/cmds.c:4710 fish/cmds.c:4729 fish/cmds.c:4764 fish/cmds.c:4899
+#: fish/cmds.c:4939 fish/cmds.c:5442 fish/cmds.c:5607 fish/cmds.c:5642
+#: fish/cmds.c:5677 fish/cmds.c:5783 fish/cmds.c:5817 fish/cmds.c:5852
+#: fish/cmds.c:5888 fish/cmds.c:5926 fish/cmds.c:5964 fish/cmds.c:6002
+#: fish/cmds.c:6244 fish/cmds.c:6279 fish/cmds.c:6298 fish/cmds.c:6407
+#: fish/cmds.c:6539 fish/cmds.c:6575 fish/cmds.c:6644 fish/cmds.c:6663
+#: fish/cmds.c:7005 fish/cmds.c:7039 fish/cmds.c:7075 fish/cmds.c:7112
+#: fish/cmds.c:7131
+#, c-format
+msgid "%s: %s: integer out of range\n"
+msgstr "%s: %s: liczba całkowita spoza zakresu\n"
+
+#: fish/cmds.c:7979
 #, c-format
 msgid "%s: unknown command\n"
 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
 #, c-format
 msgid "%s: unknown command\n"
 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
@@ -1103,12 +1243,12 @@ msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby zmodyfikować plik\n"
 
 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby zmodyfikować plik\n"
 
-#: fish/fish.c:92 fuse/guestmount.c:868
+#: fish/fish.c:94 fuse/guestmount.c:868
 #, c-format
 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
 msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
 
 #, c-format
 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
 msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
 
-#: fish/fish.c:96
+#: fish/fish.c:98
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: guest filesystem shell\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: guest filesystem shell\n"
@@ -1175,69 +1315,69 @@ msgstr ""
 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
 "  -x                   Wykonuje echo każdego polecenia przed jego\n"
 "                       wykonaniem\n"
 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
 "  -x                   Wykonuje echo każdego polecenia przed jego\n"
 "                       wykonaniem\n"
-"  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy pracę\n"
+"  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
 "Aby dowiedzieć się więcej, proszę zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
 
 "Aby dowiedzieć się więcej, proszę zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
 
-#: fish/fish.c:184 fuse/guestmount.c:961
+#: fish/fish.c:190 fuse/guestmount.c:965
 #, c-format
 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
 
 #, c-format
 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
 
-#: fish/fish.c:223
+#: fish/fish.c:229
 #, c-format
 msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
 msgstr "%s: --listen=PID: PID nie był liczbą: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
 msgstr "%s: --listen=PID: PID nie był liczbą: %s\n"
 
-#: fish/fish.c:230
+#: fish/fish.c:236
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
 msgstr ""
 "%s: zdalnie: $GUESTFISH_PID musi być ustawiony na PID zdalnego procesu\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
 msgstr ""
 "%s: zdalnie: $GUESTFISH_PID musi być ustawiony na PID zdalnego procesu\n"
 
-#: fish/fish.c:239 fuse/guestmount.c:1006
+#: fish/fish.c:245 fuse/guestmount.c:1010
 #, c-format
 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
 
-#: fish/fish.c:266
+#: fish/fish.c:272
 #, c-format
 msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
 msgstr "%s: można podać tylko jeden parametr -f\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
 msgstr "%s: można podać tylko jeden parametr -f\n"
 
-#: fish/fish.c:339
+#: fish/fish.c:345
 #, c-format
 msgid "%s: cannot use -i option with -a, -m, --listen, --remote or --selinux\n"
 msgstr ""
 "%s: nie można użyć opcji -i z -a, -m, --listen, --remote lub --selinux\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: cannot use -i option with -a, -m, --listen, --remote or --selinux\n"
 msgstr ""
 "%s: nie można użyć opcji -i z -a, -m, --listen, --remote lub --selinux\n"
 
-#: fish/fish.c:346
+#: fish/fish.c:352
 #, c-format
 msgid "%s: -i requires a libvirt domain or path(s) to disk image(s)\n"
 msgstr "%s: -i wymaga domeny libvirt lub ścieżek do obrazów dysków\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: -i requires a libvirt domain or path(s) to disk image(s)\n"
 msgstr "%s: -i wymaga domeny libvirt lub ścieżek do obrazów dysków\n"
 
-#: fish/fish.c:356
+#: fish/fish.c:362
 #, c-format
 msgid "%s: virt-inspector command too long for fixed-size buffer\n"
 msgstr ""
 "%s: polecenie virt-inspector jest za długie dla bufora o stałym rozmiarze\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: virt-inspector command too long for fixed-size buffer\n"
 msgstr ""
 "%s: polecenie virt-inspector jest za długie dla bufora o stałym rozmiarze\n"
 
-#: fish/fish.c:402
+#: fish/fish.c:408
 #, c-format
 msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --remote w tym samym czasie\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --remote w tym samym czasie\n"
 
-#: fish/fish.c:410
+#: fish/fish.c:416
 #, c-format
 msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
 msgstr "%s: dodatkowe parametry wiersza poleceń za pomocą flagi --listen\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
 msgstr "%s: dodatkowe parametry wiersza poleceń za pomocą flagi --listen\n"
 
-#: fish/fish.c:416
+#: fish/fish.c:422
 #, c-format
 msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
 
-#: fish/fish.c:561
+#: fish/fish.c:570
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -1256,81 +1396,81 @@ msgstr ""
 "              \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
 "\n"
 
 "              \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
 "\n"
 
-#: fish/fish.c:641
+#: fish/fish.c:650
 #, c-format
 msgid "%s: unterminated double quote\n"
 msgstr "%s: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: unterminated double quote\n"
 msgstr "%s: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
 
-#: fish/fish.c:647 fish/fish.c:664
+#: fish/fish.c:656 fish/fish.c:673
 #, c-format
 msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
 msgstr "%s: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
 msgstr "%s: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
 
-#: fish/fish.c:658
+#: fish/fish.c:667
 #, c-format
 msgid "%s: unterminated single quote\n"
 msgstr "%s: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: unterminated single quote\n"
 msgstr "%s: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
 
-#: fish/fish.c:713
+#: fish/fish.c:722
 #, c-format
 msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
 
-#: fish/fish.c:730
+#: fish/fish.c:739
 #, c-format
 msgid "%s: too many arguments\n"
 msgstr "%s: za dużo parametrów\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: too many arguments\n"
 msgstr "%s: za dużo parametrów\n"
 
-#: fish/fish.c:759
+#: fish/fish.c:768
 #, c-format
 msgid "%s: empty command on command line\n"
 msgstr "%s: puste polecenie wiersza poleceń\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: empty command on command line\n"
 msgstr "%s: puste polecenie wiersza poleceń\n"
 
-#: fish/fish.c:913
+#: fish/fish.c:925
 msgid "display a list of commands or help on a command"
 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
 
 msgid "display a list of commands or help on a command"
 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
 
-#: fish/fish.c:915
+#: fish/fish.c:927
 msgid "quit guestfish"
 msgid "quit guestfish"
-msgstr "kończy pracę guestfish"
+msgstr "kończy działanie programu guestfish"
 
 
-#: fish/fish.c:918
+#: fish/fish.c:930
 msgid "allocate an image"
 msgstr "przydziela obraz"
 
 msgid "allocate an image"
 msgstr "przydziela obraz"
 
-#: fish/fish.c:920
+#: fish/fish.c:932
 msgid "display a line of text"
 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
 
 msgid "display a line of text"
 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
 
-#: fish/fish.c:922
+#: fish/fish.c:934
 msgid "edit a file in the image"
 msgstr "modyfikuje plik w obrazie"
 
 msgid "edit a file in the image"
 msgstr "modyfikuje plik w obrazie"
 
-#: fish/fish.c:924
+#: fish/fish.c:936
 msgid "local change directory"
 msgstr "zmienia lokalny katalog"
 
 msgid "local change directory"
 msgstr "zmienia lokalny katalog"
 
-#: fish/fish.c:926
+#: fish/fish.c:938
 msgid "expand wildcards in command"
 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
 
 msgid "expand wildcards in command"
 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
 
-#: fish/fish.c:928
+#: fish/fish.c:940
 msgid "view a file in the pager"
 msgstr "wyświetla plik w pagerze"
 
 msgid "view a file in the pager"
 msgstr "wyświetla plik w pagerze"
 
-#: fish/fish.c:930
+#: fish/fish.c:942
 msgid "close and reopen libguestfs handle"
 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
 
 msgid "close and reopen libguestfs handle"
 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
 
-#: fish/fish.c:932
+#: fish/fish.c:944
 msgid "allocate a sparse image file"
 msgstr "przydziela plik rzadkiego obrazu"
 
 msgid "allocate a sparse image file"
 msgstr "przydziela plik rzadkiego obrazu"
 
-#: fish/fish.c:934
+#: fish/fish.c:946
 msgid "measure time taken to run command"
 msgstr "mierzy czas wykonania polecenia"
 
 msgid "measure time taken to run command"
 msgstr "mierzy czas wykonania polecenia"
 
-#: fish/fish.c:946
+#: fish/fish.c:958
 #, c-format
 msgid ""
 "alloc - allocate an image\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "alloc - allocate an image\n"
@@ -1372,7 +1512,7 @@ msgstr ""
 "    <nn>E lub <nn>EB  liczba eksabajtów\n"
 "    <nn>sektory       liczba 512 bajtowych sektorów\n"
 
 "    <nn>E lub <nn>EB  liczba eksabajtów\n"
 "    <nn>sektory       liczba 512 bajtowych sektorów\n"
 
-#: fish/fish.c:965
+#: fish/fish.c:977
 #, c-format
 msgid ""
 "echo - display a line of text\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "echo - display a line of text\n"
@@ -1385,7 +1525,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "    Wyświetla ostatnie parametry w terminalu.\n"
 
 "\n"
 "    Wyświetla ostatnie parametry w terminalu.\n"
 
-#: fish/fish.c:972
+#: fish/fish.c:984
 #, c-format
 msgid ""
 "edit - edit a file in the image\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "edit - edit a file in the image\n"
@@ -1417,7 +1557,7 @@ msgstr ""
 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
 
 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
 
-#: fish/fish.c:986
+#: fish/fish.c:998
 #, c-format
 msgid ""
 "lcd - local change directory\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "lcd - local change directory\n"
@@ -1433,7 +1573,7 @@ msgstr ""
 "    Zmienia bieżący katalog guestfish. Te polecenie jest\n"
 "    przydatne, aby pobrać pliki do konkretnego miejsca.\n"
 
 "    Zmienia bieżący katalog guestfish. Te polecenie jest\n"
 "    przydatne, aby pobrać pliki do konkretnego miejsca.\n"
 
-#: fish/fish.c:993
+#: fish/fish.c:1005
 #, c-format
 msgid ""
 "glob - expand wildcards in command\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "glob - expand wildcards in command\n"
@@ -1451,7 +1591,7 @@ msgstr ""
 "    Proszę zauważyć, że polecenie jest wykonywane\n"
 "    raz dla każdego rozwiniętego parametru.\n"
 
 "    Proszę zauważyć, że polecenie jest wykonywane\n"
 "    raz dla każdego rozwiniętego parametru.\n"
 
-#: fish/fish.c:1000
+#: fish/fish.c:1012
 #, c-format
 msgid ""
 "help - display a list of commands or help on a command\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "help - display a list of commands or help on a command\n"
@@ -1462,7 +1602,7 @@ msgstr ""
 "     help polecenie\n"
 "     help\n"
 
 "     help polecenie\n"
 "     help\n"
 
-#: fish/fish.c:1005
+#: fish/fish.c:1017
 #, c-format
 msgid ""
 "more - view a file in the pager\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "more - view a file in the pager\n"
@@ -1493,16 +1633,16 @@ msgstr ""
 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
 
 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
 
-#: fish/fish.c:1021
+#: fish/fish.c:1033
 #, c-format
 msgid ""
 "quit - quit guestfish\n"
 "     quit\n"
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "quit - quit guestfish\n"
 "     quit\n"
 msgstr ""
-"quit - kończy pracę guestfish\n"
+"quit - kończy działanie programu guestfish\n"
 "     quit\n"
 
 "     quit\n"
 
-#: fish/fish.c:1024
+#: fish/fish.c:1036
 #, c-format
 msgid ""
 "reopen - close and reopen the libguestfs handle\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "reopen - close and reopen the libguestfs handle\n"
@@ -1520,7 +1660,7 @@ msgstr ""
 "zamykany, kiedy guestfish kończy działanie. Mimo to może być czasem\n"
 "przydatne do testowania.\n"
 
 "zamykany, kiedy guestfish kończy działanie. Mimo to może być czasem\n"
 "przydatne do testowania.\n"
 
-#: fish/fish.c:1031
+#: fish/fish.c:1043
 #, c-format
 msgid ""
 "sparse - allocate a sparse image file\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "sparse - allocate a sparse image file\n"
@@ -1568,17 +1708,17 @@ msgstr ""
 "    proszę zobaczyć narzędzie qemu-img.\n"
 "\n"
 "    Można podać rozmiar (gdzie <nn> oznacza liczbę):\n"
 "    proszę zobaczyć narzędzie qemu-img.\n"
 "\n"
 "    Można podać rozmiar (gdzie <nn> oznacza liczbę):\n"
-"    <nn>             liczba kilobajtów\n"
-"      np.: 1440      standardowa dyskietka 3.5\"\n"
+"    <nn>              liczba kilobajtów\n"
+"      np.: 1440       standardowa dyskietka 3.5\"\n"
 "    <nn>K lub <nn>KB  liczba kilobajtów\n"
 "    <nn>M lub <nn>MB  liczba megabajtów\n"
 "    <nn>G lub <nn>GB  liczba gigabajtów\n"
 "    <nn>T lub <nn>TB  liczba terabajtów\n"
 "    <nn>P lub <nn>PB  liczba petabajtów\n"
 "    <nn>E lub <nn>EB  liczba eksabajtów\n"
 "    <nn>K lub <nn>KB  liczba kilobajtów\n"
 "    <nn>M lub <nn>MB  liczba megabajtów\n"
 "    <nn>G lub <nn>GB  liczba gigabajtów\n"
 "    <nn>T lub <nn>TB  liczba terabajtów\n"
 "    <nn>P lub <nn>PB  liczba petabajtów\n"
 "    <nn>E lub <nn>EB  liczba eksabajtów\n"
-"    <nn>sektory        liczba 512 bajtowych sektorów\n"
+"    <nn>sektory       liczba 512 bajtowych sektorów\n"
 
 
-#: fish/fish.c:1058
+#: fish/fish.c:1070
 #, c-format
 msgid ""
 "time - measure time taken to run command\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "time - measure time taken to run command\n"
@@ -1592,14 +1732,22 @@ msgstr ""
 "\n"
 "    Wykonuje <polecenie> i wyświetla czas, jaki upłynął.\n"
 
 "\n"
 "    Wykonuje <polecenie> i wyświetla czas, jaki upłynął.\n"
 
-#: fish/fish.c:1064
+#: fish/fish.c:1076
 #, c-format
 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
 msgstr ""
 "%s: nieznane polecenie, należy użyć -h, aby wyświetlić listę wszystkich "
 "poleceń\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
 msgstr ""
 "%s: nieznane polecenie, należy użyć -h, aby wyświetlić listę wszystkich "
 "poleceń\n"
 
-#: fish/fish.c:1220
+#: fish/fish.c:1090
+#, c-format
+msgid ""
+"Did you mean to open a disk image?  guestfish -a disk.img\n"
+"For a list of commands:             guestfish -h\n"
+"For complete documentation:         man guestfish\n"
+msgstr ""
+
+#: fish/fish.c:1247
 #, c-format
 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
 msgstr "Cytat ucieczki w ciągu \"%s\"\n"
 #, c-format
 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
 msgstr "Cytat ucieczki w ciągu \"%s\"\n"
@@ -1715,83 +1863,83 @@ msgstr ""
 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
 
 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
 
-#: fuse/guestmount.c:1077
+#: fuse/guestmount.c:1081
 #, c-format
 msgid "%s: must have at least one -a and at least one -m option\n"
 msgstr "%s: musi posiadać co najmniej jedną opcję -a i co najmniej jedną -m\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: must have at least one -a and at least one -m option\n"
 msgstr "%s: musi posiadać co najmniej jedną opcję -a i co najmniej jedną -m\n"
 
-#: fuse/guestmount.c:1085
+#: fuse/guestmount.c:1089
 #, c-format
 msgid "%s: you must specify a mountpoint in the host filesystem\n"
 msgstr "%s: należy podać punkt montowania w systemie plików gospodarza\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: you must specify a mountpoint in the host filesystem\n"
 msgstr "%s: należy podać punkt montowania w systemie plików gospodarza\n"
 
-#: src/guestfs.c:255
+#: src/guestfs.c:271
 #, c-format
 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
 
 #, c-format
 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
 
-#: src/guestfs.c:358
+#: src/guestfs.c:374
 #, c-format
 msgid "libguestfs: error: %s\n"
 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "libguestfs: error: %s\n"
 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
 
-#: src/guestfs.c:709
+#: src/guestfs.c:729
 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
 msgstr ""
 "wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
 
 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
 msgstr ""
 "wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
 
-#: src/guestfs.c:723
+#: src/guestfs.c:743
 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
 msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
 
 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
 msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
 
-#: src/guestfs.c:737
+#: src/guestfs.c:757
 #, c-format
 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
 msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
 
 #, c-format
 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
 msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
 
-#: src/guestfs.c:757 src/guestfs.c:796 src/guestfs.c:814
+#: src/guestfs.c:778 src/guestfs.c:815 src/guestfs.c:862
 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
 msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
 
 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
 msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
 
-#: src/guestfs.c:899
+#: src/guestfs.c:946
 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
 
 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
 
-#: src/guestfs.c:904
+#: src/guestfs.c:951
 msgid "qemu has already been launched"
 msgstr "QEMU zostało już uruchomione"
 
 msgid "qemu has already been launched"
 msgstr "QEMU zostało już uruchomione"
 
-#: src/guestfs.c:912
+#: src/guestfs.c:959
 #, c-format
 msgid "%s: cannot create temporary directory"
 msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
 
 #, c-format
 msgid "%s: cannot create temporary directory"
 msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
 
-#: src/guestfs.c:1002
+#: src/guestfs.c:1049
 #, c-format
 msgid "cannot find %s or %s on LIBGUESTFS_PATH (current path = %s)"
 msgstr "nie można odnaleźć %s lub %s w LIBGUESTFS_PATH (bieżąca ścieżka = %s)"
 
 #, c-format
 msgid "cannot find %s or %s on LIBGUESTFS_PATH (current path = %s)"
 msgstr "nie można odnaleźć %s lub %s w LIBGUESTFS_PATH (bieżąca ścieżka = %s)"
 
-#: src/guestfs.c:1394
+#: src/guestfs.c:1460
 msgid "failed to connect to vmchannel socket"
 msgstr "połączenie się z gniazdem kanału maszyny wirtualnej nie powiodło się"
 
 msgid "failed to connect to vmchannel socket"
 msgstr "połączenie się z gniazdem kanału maszyny wirtualnej nie powiodło się"
 
-#: src/guestfs.c:1413
+#: src/guestfs.c:1479
 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
 msgstr ""
 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
 "błędów"
 
 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
 msgstr ""
 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
 "błędów"
 
-#: src/guestfs.c:1426
+#: src/guestfs.c:1492
 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
 msgstr ""
 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
 
 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
 msgstr ""
 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
 
-#: src/guestfs.c:1515
+#: src/guestfs.c:1584
 #, c-format
 msgid "external command failed: %s"
 msgstr "zewnętrzne polecenie nie powiodło się: %s"
 
 #, c-format
 msgid "external command failed: %s"
 msgstr "zewnętrzne polecenie nie powiodło się: %s"
 
-#: src/guestfs.c:1593
+#: src/guestfs.c:1657
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
@@ -1800,25 +1948,25 @@ msgstr ""
 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
 "ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
 
 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
 "ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
 
-#: src/guestfs.c:1732
+#: src/guestfs.c:1833
 msgid "qemu has not been launched yet"
 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
 
 msgid "qemu has not been launched yet"
 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
 
-#: src/guestfs.c:1743
+#: src/guestfs.c:1844
 msgid "no subprocess to kill"
 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
 
 msgid "no subprocess to kill"
 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
 
-#: src/guestfs.c:1865
+#: src/guestfs.c:1966
 #, c-format
 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
 msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
 
 #, c-format
 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
 msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
 
-#: src/guestfs.c:1888
+#: src/guestfs.c:1989
 #, c-format
 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
 msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
 
 #, c-format
 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
 msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
 
-#: src/guestfs.c:1996
+#: src/guestfs.c:2097
 #, c-format
 msgid ""
 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
@@ -1826,71 +1974,71 @@ msgstr ""
 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x%"
 "x\n"
 
 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x%"
 "x\n"
 
-#: src/guestfs.c:2154 src/guestfs.c:2208
+#: src/guestfs.c:2255 src/guestfs.c:2309
 msgid "unexpected end of file when reading from daemon"
 msgstr "nieoczekiwany koniec pliku podczas odczytywania z demona"
 
 msgid "unexpected end of file when reading from daemon"
 msgstr "nieoczekiwany koniec pliku podczas odczytywania z demona"
 
-#: src/guestfs.c:2170
+#: src/guestfs.c:2271
 #, c-format
 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
 
 #, c-format
 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
 
-#: src/guestfs.c:2185
+#: src/guestfs.c:2286
 #, c-format
 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
 msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
 
 #, c-format
 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
 msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
 
-#: src/guestfs.c:2307
+#: src/guestfs.c:2416
 #, c-format
 msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
 msgstr "guestfs___send: stan %d != ZAJĘTY"
 
 #, c-format
 msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
 msgstr "guestfs___send: stan %d != ZAJĘTY"
 
-#: src/guestfs.c:2329
+#: src/guestfs.c:2438
 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
 msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
 
 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
 msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
 
-#: src/guestfs.c:2338
+#: src/guestfs.c:2447
 msgid "dispatch failed to marshal args"
 msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
 
 msgid "dispatch failed to marshal args"
 msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
 
-#: src/guestfs.c:2468
+#: src/guestfs.c:2577
 #, c-format
 msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
 msgstr "send_file_chunk: stan %d != GOTOWY"
 
 #, c-format
 msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
 msgstr "send_file_chunk: stan %d != GOTOWY"
 
-#: src/guestfs.c:2484
+#: src/guestfs.c:2593
 #, c-format
 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
 msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
 
 #, c-format
 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
 msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
 
-#: src/guestfs.c:2608
+#: src/guestfs.c:2716
 #, c-format
 msgid "%s: error in chunked encoding"
 msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
 
 #, c-format
 msgid "%s: error in chunked encoding"
 msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
 
-#: src/guestfs.c:2636
+#: src/guestfs.c:2744
 msgid "write to daemon socket"
 msgstr "zapisuje do gniazda demona"
 
 msgid "write to daemon socket"
 msgstr "zapisuje do gniazda demona"
 
-#: src/guestfs.c:2659
+#: src/guestfs.c:2767
 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
 msgstr "receive_file_data: błąd przetwarzania w odpowiedzi wywołania zwrotnego"
 
 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
 msgstr "receive_file_data: błąd przetwarzania w odpowiedzi wywołania zwrotnego"
 
-#: src/guestfs.c:2664
+#: src/guestfs.c:2772
 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
 msgstr ""
 "receive_file_data: otrzymano nieoczekiwaną flagę podczas odczytywania "
 "fragmentów pliku"
 
 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
 msgstr ""
 "receive_file_data: otrzymano nieoczekiwaną flagę podczas odczytywania "
 "fragmentów pliku"
 
-#: src/guestfs.c:2672
+#: src/guestfs.c:2780
 msgid "failed to parse file chunk"
 msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
 
 msgid "failed to parse file chunk"
 msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
 
-#: src/guestfs.c:2681
+#: src/guestfs.c:2789
 msgid "file receive cancelled by daemon"
 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
 
 msgid "file receive cancelled by daemon"
 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
 
-#: test-tool/test-tool.c:69
+#: test-tool/test-tool.c:78
 #, c-format
 msgid ""
 "libguestfs-test-tool: interactive test tool\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "libguestfs-test-tool: interactive test tool\n"
@@ -1920,76 +2068,76 @@ msgstr ""
 "  -t n           Ustawia czas oczekiwania na uruchomienie\n"
 "                 (domyślnie: %d sekundy)\n"
 
 "  -t n           Ustawia czas oczekiwania na uruchomienie\n"
 "                 (domyślnie: %d sekundy)\n"
 
-#: test-tool/test-tool.c:121
+#: test-tool/test-tool.c:134
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: unknown long option: %s (%d)\n"
 msgstr "libguestfs-test-tool: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
 
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: unknown long option: %s (%d)\n"
 msgstr "libguestfs-test-tool: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
 
-#: test-tool/test-tool.c:130
+#: test-tool/test-tool.c:143
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: invalid timeout: %s\n"
 msgstr "libguestfs-test-tool: nieprawidłowy czas oczekiwania: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: invalid timeout: %s\n"
 msgstr "libguestfs-test-tool: nieprawidłowy czas oczekiwania: %s\n"
 
-#: test-tool/test-tool.c:142
+#: test-tool/test-tool.c:155
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: unexpected command line option 0x%x\n"
 msgstr "libguestfs-test-tool: nieoczekiwana opcja wiersza poleceń 0x%x\n"
 
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: unexpected command line option 0x%x\n"
 msgstr "libguestfs-test-tool: nieoczekiwana opcja wiersza poleceń 0x%x\n"
 
-#: test-tool/test-tool.c:165
+#: test-tool/test-tool.c:178
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: failed to create libguestfs handle\n"
 msgstr ""
 "libguestfs-test-tool: utworzenie programu obsługi libguestfs nie powiodło "
 "się\n"
 
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: failed to create libguestfs handle\n"
 msgstr ""
 "libguestfs-test-tool: utworzenie programu obsługi libguestfs nie powiodło "
 "się\n"
 
-#: test-tool/test-tool.c:170 test-tool/test-tool.c:176
+#: test-tool/test-tool.c:183 test-tool/test-tool.c:189
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: failed to add drive '%s'\n"
 msgstr "libguestfs-test-tool: dodanie napędu \"%s\" nie powiodło się\n"
 
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: failed to add drive '%s'\n"
 msgstr "libguestfs-test-tool: dodanie napędu \"%s\" nie powiodło się\n"
 
-#: test-tool/test-tool.c:184
+#: test-tool/test-tool.c:197
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
 msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version nie powiodło się\n"
 
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
 msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version nie powiodło się\n"
 
-#: test-tool/test-tool.c:206
+#: test-tool/test-tool.c:219
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
 msgstr "libguestfs-test-tool: uruchomienie przyrządu nie powiodło się\n"
 
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
 msgstr "libguestfs-test-tool: uruchomienie przyrządu nie powiodło się\n"
 
-#: test-tool/test-tool.c:218
+#: test-tool/test-tool.c:231
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run sfdisk\n"
 msgstr "libguestfs-test-tool: wykonanie sfdisk nie powiodło się\n"
 
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run sfdisk\n"
 msgstr "libguestfs-test-tool: wykonanie sfdisk nie powiodło się\n"
 
-#: test-tool/test-tool.c:224
+#: test-tool/test-tool.c:237
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
 msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 nie powiodło się\n"
 
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
 msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 nie powiodło się\n"
 
-#: test-tool/test-tool.c:230
+#: test-tool/test-tool.c:243
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sda1 w / nie powiodło się\n"
 
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sda1 w / nie powiodło się\n"
 
-#: test-tool/test-tool.c:236
+#: test-tool/test-tool.c:249
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkdir /iso\n"
 msgstr "libguestfs-test-tool: utworzenie katalogu /iso nie powiodło się\n"
 
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkdir /iso\n"
 msgstr "libguestfs-test-tool: utworzenie katalogu /iso nie powiodło się\n"
 
-#: test-tool/test-tool.c:242
+#: test-tool/test-tool.c:255
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sdb on /iso\n"
 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sdb w /iso nie powiodło się\n"
 
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sdb on /iso\n"
 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sdb w /iso nie powiodło się\n"
 
-#: test-tool/test-tool.c:250
+#: test-tool/test-tool.c:263
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: could not run helper program, or helper failed\n"
 msgstr ""
 "libguestfs-test-tool: nie można uruchomić programu pomocniczego lub program "
 "nie powiódł się\n"
 
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: could not run helper program, or helper failed\n"
 msgstr ""
 "libguestfs-test-tool: nie można uruchomić programu pomocniczego lub program "
 "nie powiódł się\n"
 
-#: test-tool/test-tool.c:281
+#: test-tool/test-tool.c:294
 #, c-format
 msgid ""
 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
@@ -1998,17 +2146,17 @@ msgstr ""
 "Zmienna środowiskowa LIBGUESTFS_QEMU jest już ustawiona, więc nie można\n"
 "użyć opcji --qemu/--qemudir.\n"
 
 "Zmienna środowiskowa LIBGUESTFS_QEMU jest już ustawiona, więc nie można\n"
 "użyć opcji --qemu/--qemudir.\n"
 
-#: test-tool/test-tool.c:289
+#: test-tool/test-tool.c:302
 #, c-format
 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
 msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
 
 #, c-format
 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
 msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
 
-#: test-tool/test-tool.c:303
+#: test-tool/test-tool.c:316
 #, c-format
 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
 msgstr "%s: nie wygląda na katalog źródłowy QEMU\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
 msgstr "%s: nie wygląda na katalog źródłowy QEMU\n"
 
-#: test-tool/test-tool.c:352
+#: test-tool/test-tool.c:365
 #, c-format
 msgid ""
 "Test tool helper program 'libguestfs-test-tool-helper' is not\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "Test tool helper program 'libguestfs-test-tool-helper' is not\n"
@@ -2021,12 +2169,12 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Należy użyć opcji --helper, aby podać położenie tego programu.\n"
 
 "\n"
 "Należy użyć opcji --helper, aby podać położenie tego programu.\n"
 
-#: test-tool/test-tool.c:368
+#: test-tool/test-tool.c:381
 #, c-format
 msgid "command failed: %s"
 msgstr "polecenie nie powiodło się: %s"
 
 #, c-format
 msgid "command failed: %s"
 msgstr "polecenie nie powiodło się: %s"
 
-#: test-tool/test-tool.c:376
+#: test-tool/test-tool.c:389
 #, c-format
 msgid ""
 "Test tool helper program %s\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "Test tool helper program %s\n"
@@ -2036,7 +2184,7 @@ msgstr ""
 "Program pomocniczy narzędzia testowania %s\n"
 "nie jest skonsolidowany statycznie. Jest to błąd budowania.\n"
 
 "Program pomocniczy narzędzia testowania %s\n"
 "nie jest skonsolidowany statycznie. Jest to błąd budowania.\n"
 
-#: test-tool/test-tool.c:410
+#: test-tool/test-tool.c:423
 #, c-format
 msgid "mkisofs command failed: %s\n"
 msgstr "polecenie mkisofs nie powiodło się: %s\n"
 #, c-format
 msgid "mkisofs command failed: %s\n"
 msgstr "polecenie mkisofs nie powiodło się: %s\n"