Version 1.0.52.
[libguestfs.git] / po / pl.po
index e84e136..d1dd132 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: pl\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-06-22 10:02+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-06-24 12:47+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-06-22 21:16+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
@@ -35,13 +35,15 @@ msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
 msgstr "użyj \"%s nazwapliku\", aby zmodyfikować plik\n"
 
 #: fish/fish.c:88
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "guestfish: guest filesystem shell\n"
 "guestfish lets you edit virtual machine filesystems\n"
 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
 "Usage:\n"
 "  guestfish [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
+"  guestfish -i libvirt-domain\n"
+"  guestfish -i disk-image(s)\n"
 "or for interactive use:\n"
 "  guestfish\n"
 "or from a shell script:\n"
@@ -54,6 +56,8 @@ msgid ""
 "  -h|--cmd-help cmd    Display detailed help on 'cmd'\n"
 "  -a|--add image       Add image\n"
 "  -D|--no-dest-paths   Don't tab-complete paths from guest fs\n"
+"  -f|--file file       Read commands from file\n"
+"  -i|--inspector       Run virt-inspector to get disk mountpoints\n"
 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
@@ -86,17 +90,37 @@ msgstr ""
 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy pracę\n"
 "Aby dowiedzieć się więcej, zobacz stronę podręcznika guestfish(1).\n"
 
-#: fish/fish.c:143
+#: fish/fish.c:149
 #, c-format
 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
 
-#: fish/fish.c:234
+#: fish/fish.c:194
+#, c-format
+msgid "guestfish: only one -f parameter can be given\n"
+msgstr ""
+
+#: fish/fish.c:252
 #, c-format
 msgid "guestfish: unexpected command line option 0x%x\n"
 msgstr "guestfish: nieoczekiwane polecenie wiersza poleceń 0x%x\n"
 
-#: fish/fish.c:380
+#: fish/fish.c:264
+#, c-format
+msgid "guestfish: cannot use -i option with -a or -m\n"
+msgstr ""
+
+#: fish/fish.c:268
+#, c-format
+msgid "guestfish -i requires a libvirt domain or path(s) to disk image(s)\n"
+msgstr ""
+
+#: fish/fish.c:276
+#, c-format
+msgid "guestfish: virt-inspector command too long for fixed-size buffer\n"
+msgstr ""
+
+#: fish/fish.c:456
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -115,65 +139,65 @@ msgstr ""
 "      \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
 "\n"
 
-#: fish/fish.c:457
+#: fish/fish.c:533
 #, c-format
 msgid "guestfish: unterminated double quote\n"
 msgstr "guestfish: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
 
-#: fish/fish.c:462 fish/fish.c:477
+#: fish/fish.c:538 fish/fish.c:553
 #, c-format
 msgid "guestfish: command arguments not separated by whitespace\n"
 msgstr "guestfish: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
 
-#: fish/fish.c:472
+#: fish/fish.c:548
 #, c-format
 msgid "guestfish: unterminated single quote\n"
 msgstr "guestfish: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
 
-#: fish/fish.c:513
+#: fish/fish.c:589
 #, c-format
 msgid "guestfish: internal error parsing string at '%s'\n"
 msgstr "guestfish: wewnętrzny błąd analizowania łańcucha \"%s\"\n"
 
-#: fish/fish.c:526
+#: fish/fish.c:602
 #, c-format
 msgid "guestfish: too many arguments\n"
 msgstr "guestfish: za dużo parametrów\n"
 
-#: fish/fish.c:553
+#: fish/fish.c:629
 #, c-format
 msgid "guestfish: empty command on command line\n"
 msgstr "guestfish: puste polecenie wiersza poleceń\n"
 
-#: fish/fish.c:614
+#: fish/fish.c:690
 msgid "display a list of commands or help on a command"
 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
 
-#: fish/fish.c:616
+#: fish/fish.c:692
 msgid "quit guestfish"
 msgstr "kończy pracę guestfish"
 
-#: fish/fish.c:619
+#: fish/fish.c:695
 msgid "allocate an image"
 msgstr "przydziela obraz"
 
-#: fish/fish.c:621
+#: fish/fish.c:697
 msgid "display a line of text"
 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
 
-#: fish/fish.c:623
+#: fish/fish.c:699
 msgid "edit a file in the image"
 msgstr "modyfikuje plik w obrazie"
 
-#: fish/fish.c:625
+#: fish/fish.c:701
 msgid "local change directory"
 msgstr "zmienia lokalny folder"
 
-#: fish/fish.c:627
+#: fish/fish.c:703
 msgid "expand wildcards in command"
 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
 
-#: fish/fish.c:639
+#: fish/fish.c:715
 #, c-format
 msgid ""
 "alloc - allocate an image\n"
@@ -209,7 +233,7 @@ msgstr ""
 "    <nn>G lub <nn>GB  liczba gigabajtów\n"
 "    <nn>sektory       liczba 512 bajtowych sektorów\n"
 
-#: fish/fish.c:655
+#: fish/fish.c:731
 #, c-format
 msgid ""
 "echo - display a line of text\n"
@@ -222,7 +246,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "    Wyświetla ostatnie parametry w terminalu.\n"
 
-#: fish/fish.c:662
+#: fish/fish.c:738
 #, c-format
 msgid ""
 "edit - edit a file in the image\n"
@@ -254,7 +278,7 @@ msgstr ""
 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
 
-#: fish/fish.c:676
+#: fish/fish.c:752
 #, c-format
 msgid ""
 "lcd - local change directory\n"
@@ -271,7 +295,7 @@ msgstr ""
 "    przydatne, jeśli chcesz pobrać pliki do konkretnego\n"
 "    miejsca.\n"
 
-#: fish/fish.c:683
+#: fish/fish.c:759
 #, c-format
 msgid ""
 "glob - expand wildcards in command\n"
@@ -289,7 +313,7 @@ msgstr ""
 "    Zauważ, że polecenie jest wykonywane raz dla\n"
 "    każdego rozwiniętego parametru.\n"
 
-#: fish/fish.c:690
+#: fish/fish.c:766
 #, c-format
 msgid ""
 "help - display a list of commands or help on a command\n"
@@ -300,7 +324,7 @@ msgstr ""
 "     help polecenie\n"
 "     help\n"
 
-#: fish/fish.c:696
+#: fish/fish.c:772
 #, c-format
 msgid ""
 "quit - quit guestfish\n"
@@ -309,257 +333,264 @@ msgstr ""
 "quit - kończy pracę guestfish\n"
 "     quit\n"
 
-#: fish/fish.c:699
+#: fish/fish.c:775
 #, c-format
 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
 msgstr ""
 "%s: nieznane polecenie, użyj -h, aby wyświetlić listę wszystkich poleceń\n"
 
-#: src/guestfs.c:288
+#: src/guestfs.c:290
 #, c-format
 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
 
-#: src/guestfs.c:375
+#: src/guestfs.c:379
 #, c-format
 msgid "libguestfs: error: %s\n"
 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
 
-#: src/guestfs.c:616
+#: src/guestfs.c:620
 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
 msgstr ""
 "wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
 
-#: src/guestfs.c:630
+#: src/guestfs.c:634
 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
 msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
 
-#: src/guestfs.c:645
+#: src/guestfs.c:648
 #, c-format
 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
 msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
 
-#: src/guestfs.c:665 src/guestfs.c:686 src/guestfs.c:704
+#: src/guestfs.c:668 src/guestfs.c:690 src/guestfs.c:708
 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
 msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
 
-#: src/guestfs.c:771
+#: src/guestfs.c:777
 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
 
-#: src/guestfs.c:776
+#: src/guestfs.c:782
 msgid "qemu has already been launched"
 msgstr "QEMU zostało już uruchomione"
 
-#: src/guestfs.c:784
+#: src/guestfs.c:790
 #, c-format
 msgid "%s: cannot create temporary directory"
 msgstr "%s: nie można utworzyć folderu tymczasowego"
 
-#: src/guestfs.c:874
+#: src/guestfs.c:880
 #, c-format
 msgid "cannot find %s or %s on LIBGUESTFS_PATH (current path = %s)"
 msgstr "nie można znaleźć %s lub %s w LIBGUESTFS_PATH (bieżąca ścieżka = %s)"
 
-#: src/guestfs.c:1080
+#: src/guestfs.c:1096
 msgid "failed to connect to vmchannel socket"
 msgstr "połączenie się z gniazdem kanału maszyny wirtualnej nie powiodło się"
 
-#: src/guestfs.c:1099
+#: src/guestfs.c:1115
 msgid "could not watch qemu stdout"
 msgstr "nie można obserwować standardowego wyjścia QEMU"
 
-#: src/guestfs.c:1167
+#: src/guestfs.c:1183
 #, c-format
 msgid "external command failed: %s"
 msgstr "zewnętrzne polecenie nie powiodło się: %s"
 
-#: src/guestfs.c:1195
+#: src/guestfs.c:1222
+#, c-format
+msgid ""
+"%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
+"the LIBGUESTFS_QEMU environment variable."
+msgstr ""
+
+#: src/guestfs.c:1295
 msgid "qemu has finished launching already"
 msgstr "QEMU zakończyło już uruchamianie"
 
-#: src/guestfs.c:1200
+#: src/guestfs.c:1300
 msgid "qemu has not been launched yet"
 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
 
-#: src/guestfs.c:1213
+#: src/guestfs.c:1313
 msgid "guestfs_wait_ready failed, see earlier error messages"
 msgstr ""
 "guestfs_wait_ready nie powiodło się, zobacz wcześniejsze komunikaty błędów"
 
-#: src/guestfs.c:1223
+#: src/guestfs.c:1323
 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
 msgstr ""
 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
 
-#: src/guestfs.c:1234
+#: src/guestfs.c:1334
 msgid "no subprocess to kill"
 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
 
-#: src/guestfs.c:1282
+#: src/guestfs.c:1382
 #, c-format
 msgid "guestfs_set_ready: called when in state %d != BUSY"
 msgstr "guestfs_set_ready: wywołano, kiedy w stanie %d != ZAJĘTY"
 
-#: src/guestfs.c:1294
+#: src/guestfs.c:1394
 #, c-format
 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
 msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
 
-#: src/guestfs.c:1315
+#: src/guestfs.c:1415
 #, c-format
 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
 msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
 
-#: src/guestfs.c:1404
+#: src/guestfs.c:1504
 #, c-format
 msgid "stdout_event: internal error: %d != %d"
 msgstr "stdout_event: wewnętrzny błąd: %d != %d"
 
-#: src/guestfs.c:1447
+#: src/guestfs.c:1547
 #, c-format
 msgid "sock_read_event: internal error: %d != %d"
 msgstr "sock_read_event: wewnętrzny błąd: %d != %d"
 
-#: src/guestfs.c:1477
+#: src/guestfs.c:1577
 msgid "can't decode length word"
 msgstr "nie można dekodować długości słowa"
 
-#: src/guestfs.c:1487
+#: src/guestfs.c:1587
 #, c-format
 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
 
-#: src/guestfs.c:1490
+#: src/guestfs.c:1590
 #, c-format
 msgid "received magic signature from guestfsd, but msg size is %d"
 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale rozmiar komunikatu to %d"
 
-#: src/guestfs.c:1515
+#: src/guestfs.c:1615
 #, c-format
 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
 msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
 
-#: src/guestfs.c:1548
+#: src/guestfs.c:1648
 #, c-format
 msgid "state %d != BUSY"
 msgstr "stan %d != ZAJĘTY"
 
-#: src/guestfs.c:1588
+#: src/guestfs.c:1688
 #, c-format
 msgid "sock_write_event: internal error: %d != %d"
 msgstr "sock_write_event: wewnętrzny błąd: %d != %d"
 
-#: src/guestfs.c:1593
+#: src/guestfs.c:1693
 #, c-format
 msgid "sock_write_event: state %d != BUSY"
 msgstr "sock_write_event: stan %d != ZAJĘTY"
 
-#: src/guestfs.c:1697 src/guestfs.c:1720
+#: src/guestfs.c:1797 src/guestfs.c:1820
 msgid "remove_handle failed"
 msgstr "remove_handle nie powiodło się"
 
-#: src/guestfs.c:1708 src/guestfs.c:1731
+#: src/guestfs.c:1808 src/guestfs.c:1831
 msgid "add_handle failed"
 msgstr "add_handle nie powiodło się"
 
-#: src/guestfs.c:1764
+#: src/guestfs.c:1864
 #, c-format
 msgid "guestfs__send_sync: state %d != BUSY"
 msgstr "guestfs__send_sync: stan %d != ZAJĘTY"
 
-#: src/guestfs.c:1772 src/guestfs.c:1952
+#: src/guestfs.c:1872 src/guestfs.c:2052
 msgid "guestfs__send_sync: msg_out should be NULL"
 msgstr "guestfs__send_sync: msg_out powinno być PUSTE"
 
-#: src/guestfs.c:1794
+#: src/guestfs.c:1894
 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
 msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
 
-#: src/guestfs.c:1803
+#: src/guestfs.c:1903
 msgid "dispatch failed to marshal args"
 msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
 
-#: src/guestfs.c:1829
+#: src/guestfs.c:1929
 msgid "send failed, see earlier error messages"
 msgstr "wysłanie nie powiodło się, zobacz wcześniejsze komunikaty błędów"
 
-#: src/guestfs.c:1944
+#: src/guestfs.c:2044
 #, c-format
 msgid "send_file_chunk_sync: state %d != READY"
 msgstr "send_file_chunk_sync: stan %d != GOTOWY"
 
-#: src/guestfs.c:1975
+#: src/guestfs.c:2075
 #, c-format
 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
 msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
 
-#: src/guestfs.c:2000
+#: src/guestfs.c:2100
 msgid "send file chunk failed, see earlier error messages"
 msgstr ""
 "wysłanie fragmentu pliku nie powiodło się, zobacz wcześniejsze komunikaty "
 "błędów"
 
-#: src/guestfs.c:2051
+#: src/guestfs.c:2151
 #, c-format
 msgid "check_for_daemon_cancellation: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
 msgstr ""
 "check_for_daemon_cancellation: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x%x\n"
 
-#: src/guestfs.c:2089
+#: src/guestfs.c:2189
 #, c-format
 msgid "%s: error in chunked encoding"
 msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
 
-#: src/guestfs.c:2113
+#: src/guestfs.c:2213
 msgid "write to daemon socket"
 msgstr "zapisz do gniazda demona"
 
-#: src/guestfs.c:2160
+#: src/guestfs.c:2260
 msgid "failed to parse file chunk"
 msgstr "przeanalizowanie fragmentu pliku nie powiodło się"
 
-#: src/guestfs.c:2192
+#: src/guestfs.c:2292
 msgid "receive_file_data_sync: reply callback not called\n"
 msgstr "receive_file_data_sync: nie wywołano odpowiedzi wywołania zwrotnego\n"
 
-#: src/guestfs.c:2197
+#: src/guestfs.c:2297
 msgid "receive_file_data_sync: parse error in reply callback\n"
 msgstr ""
 "receive_file_data_sync: błąd analizy w odpowiedzi wywołania zwrotnego\n"
 
-#: src/guestfs.c:2211
+#: src/guestfs.c:2311
 msgid "file receive cancelled by daemon"
 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
 
-#: src/guestfs.c:2246 src/guestfs.c:2304
+#: src/guestfs.c:2346 src/guestfs.c:2404
 #, c-format
 msgid "fd %d is out of range"
 msgstr "fd %d jest spoza zakresu"
 
-#: src/guestfs.c:2254
+#: src/guestfs.c:2354
 #, c-format
 msgid "set of events (0x%x) contains unknown events"
 msgstr "zestaw zdarzeń (0x%x) zawiera nieznane zdarzenia"
 
-#: src/guestfs.c:2259
+#: src/guestfs.c:2359
 msgid "set of events is empty"
 msgstr "zestaw zdarzeń jest pusty"
 
-#: src/guestfs.c:2266
+#: src/guestfs.c:2366
 #, c-format
 msgid "fd %d is already registered"
 msgstr "fd %d jest już zarejestrowane"
 
-#: src/guestfs.c:2271
+#: src/guestfs.c:2371
 msgid "callback is NULL"
 msgstr "wywołanie zwrotne jest PUSTE"
 
-#: src/guestfs.c:2311
+#: src/guestfs.c:2411
 #, c-format
 msgid "fd %d was not registered"
 msgstr "fd %d nie zostało zarejestrowane"
 
-#: src/guestfs.c:2360
+#: src/guestfs.c:2460
 msgid "select_main_loop_run: this cannot be called recursively"
 msgstr "select_main_loop_run: nie może zostać wywołane rekursywnie"