Version 1.0.52.
[libguestfs.git] / po / pl.po
index e84e136..d1dd132 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: pl\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
 "Project-Id-Version: pl\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-06-22 10:02+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-06-24 12:47+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-06-22 21:16+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-06-22 21:16+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
@@ -35,13 +35,15 @@ msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
 msgstr "użyj \"%s nazwapliku\", aby zmodyfikować plik\n"
 
 #: fish/fish.c:88
 msgstr "użyj \"%s nazwapliku\", aby zmodyfikować plik\n"
 
 #: fish/fish.c:88
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "guestfish: guest filesystem shell\n"
 "guestfish lets you edit virtual machine filesystems\n"
 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
 "Usage:\n"
 "  guestfish [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
 msgid ""
 "guestfish: guest filesystem shell\n"
 "guestfish lets you edit virtual machine filesystems\n"
 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
 "Usage:\n"
 "  guestfish [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
+"  guestfish -i libvirt-domain\n"
+"  guestfish -i disk-image(s)\n"
 "or for interactive use:\n"
 "  guestfish\n"
 "or from a shell script:\n"
 "or for interactive use:\n"
 "  guestfish\n"
 "or from a shell script:\n"
@@ -54,6 +56,8 @@ msgid ""
 "  -h|--cmd-help cmd    Display detailed help on 'cmd'\n"
 "  -a|--add image       Add image\n"
 "  -D|--no-dest-paths   Don't tab-complete paths from guest fs\n"
 "  -h|--cmd-help cmd    Display detailed help on 'cmd'\n"
 "  -a|--add image       Add image\n"
 "  -D|--no-dest-paths   Don't tab-complete paths from guest fs\n"
+"  -f|--file file       Read commands from file\n"
+"  -i|--inspector       Run virt-inspector to get disk mountpoints\n"
 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
@@ -86,17 +90,37 @@ msgstr ""
 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy pracę\n"
 "Aby dowiedzieć się więcej, zobacz stronę podręcznika guestfish(1).\n"
 
 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy pracę\n"
 "Aby dowiedzieć się więcej, zobacz stronę podręcznika guestfish(1).\n"
 
-#: fish/fish.c:143
+#: fish/fish.c:149
 #, c-format
 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
 
 #, c-format
 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
 
-#: fish/fish.c:234
+#: fish/fish.c:194
+#, c-format
+msgid "guestfish: only one -f parameter can be given\n"
+msgstr ""
+
+#: fish/fish.c:252
 #, c-format
 msgid "guestfish: unexpected command line option 0x%x\n"
 msgstr "guestfish: nieoczekiwane polecenie wiersza poleceń 0x%x\n"
 
 #, c-format
 msgid "guestfish: unexpected command line option 0x%x\n"
 msgstr "guestfish: nieoczekiwane polecenie wiersza poleceń 0x%x\n"
 
-#: fish/fish.c:380
+#: fish/fish.c:264
+#, c-format
+msgid "guestfish: cannot use -i option with -a or -m\n"
+msgstr ""
+
+#: fish/fish.c:268
+#, c-format
+msgid "guestfish -i requires a libvirt domain or path(s) to disk image(s)\n"
+msgstr ""
+
+#: fish/fish.c:276
+#, c-format
+msgid "guestfish: virt-inspector command too long for fixed-size buffer\n"
+msgstr ""
+
+#: fish/fish.c:456
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -115,65 +139,65 @@ msgstr ""
 "      \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
 "\n"
 
 "      \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
 "\n"
 
-#: fish/fish.c:457
+#: fish/fish.c:533
 #, c-format
 msgid "guestfish: unterminated double quote\n"
 msgstr "guestfish: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
 
 #, c-format
 msgid "guestfish: unterminated double quote\n"
 msgstr "guestfish: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
 
-#: fish/fish.c:462 fish/fish.c:477
+#: fish/fish.c:538 fish/fish.c:553
 #, c-format
 msgid "guestfish: command arguments not separated by whitespace\n"
 msgstr "guestfish: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
 
 #, c-format
 msgid "guestfish: command arguments not separated by whitespace\n"
 msgstr "guestfish: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
 
-#: fish/fish.c:472
+#: fish/fish.c:548
 #, c-format
 msgid "guestfish: unterminated single quote\n"
 msgstr "guestfish: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
 
 #, c-format
 msgid "guestfish: unterminated single quote\n"
 msgstr "guestfish: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
 
-#: fish/fish.c:513
+#: fish/fish.c:589
 #, c-format
 msgid "guestfish: internal error parsing string at '%s'\n"
 msgstr "guestfish: wewnętrzny błąd analizowania łańcucha \"%s\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "guestfish: internal error parsing string at '%s'\n"
 msgstr "guestfish: wewnętrzny błąd analizowania łańcucha \"%s\"\n"
 
-#: fish/fish.c:526
+#: fish/fish.c:602
 #, c-format
 msgid "guestfish: too many arguments\n"
 msgstr "guestfish: za dużo parametrów\n"
 
 #, c-format
 msgid "guestfish: too many arguments\n"
 msgstr "guestfish: za dużo parametrów\n"
 
-#: fish/fish.c:553
+#: fish/fish.c:629
 #, c-format
 msgid "guestfish: empty command on command line\n"
 msgstr "guestfish: puste polecenie wiersza poleceń\n"
 
 #, c-format
 msgid "guestfish: empty command on command line\n"
 msgstr "guestfish: puste polecenie wiersza poleceń\n"
 
-#: fish/fish.c:614
+#: fish/fish.c:690
 msgid "display a list of commands or help on a command"
 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
 
 msgid "display a list of commands or help on a command"
 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
 
-#: fish/fish.c:616
+#: fish/fish.c:692
 msgid "quit guestfish"
 msgstr "kończy pracę guestfish"
 
 msgid "quit guestfish"
 msgstr "kończy pracę guestfish"
 
-#: fish/fish.c:619
+#: fish/fish.c:695
 msgid "allocate an image"
 msgstr "przydziela obraz"
 
 msgid "allocate an image"
 msgstr "przydziela obraz"
 
-#: fish/fish.c:621
+#: fish/fish.c:697
 msgid "display a line of text"
 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
 
 msgid "display a line of text"
 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
 
-#: fish/fish.c:623
+#: fish/fish.c:699
 msgid "edit a file in the image"
 msgstr "modyfikuje plik w obrazie"
 
 msgid "edit a file in the image"
 msgstr "modyfikuje plik w obrazie"
 
-#: fish/fish.c:625
+#: fish/fish.c:701
 msgid "local change directory"
 msgstr "zmienia lokalny folder"
 
 msgid "local change directory"
 msgstr "zmienia lokalny folder"
 
-#: fish/fish.c:627
+#: fish/fish.c:703
 msgid "expand wildcards in command"
 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
 
 msgid "expand wildcards in command"
 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
 
-#: fish/fish.c:639
+#: fish/fish.c:715
 #, c-format
 msgid ""
 "alloc - allocate an image\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "alloc - allocate an image\n"
@@ -209,7 +233,7 @@ msgstr ""
 "    <nn>G lub <nn>GB  liczba gigabajtów\n"
 "    <nn>sektory       liczba 512 bajtowych sektorów\n"
 
 "    <nn>G lub <nn>GB  liczba gigabajtów\n"
 "    <nn>sektory       liczba 512 bajtowych sektorów\n"
 
-#: fish/fish.c:655
+#: fish/fish.c:731
 #, c-format
 msgid ""
 "echo - display a line of text\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "echo - display a line of text\n"
@@ -222,7 +246,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "    Wyświetla ostatnie parametry w terminalu.\n"
 
 "\n"
 "    Wyświetla ostatnie parametry w terminalu.\n"
 
-#: fish/fish.c:662
+#: fish/fish.c:738
 #, c-format
 msgid ""
 "edit - edit a file in the image\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "edit - edit a file in the image\n"
@@ -254,7 +278,7 @@ msgstr ""
 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
 
 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
 
-#: fish/fish.c:676
+#: fish/fish.c:752
 #, c-format
 msgid ""
 "lcd - local change directory\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "lcd - local change directory\n"
@@ -271,7 +295,7 @@ msgstr ""
 "    przydatne, jeśli chcesz pobrać pliki do konkretnego\n"
 "    miejsca.\n"
 
 "    przydatne, jeśli chcesz pobrać pliki do konkretnego\n"
 "    miejsca.\n"
 
-#: fish/fish.c:683
+#: fish/fish.c:759
 #, c-format
 msgid ""
 "glob - expand wildcards in command\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "glob - expand wildcards in command\n"
@@ -289,7 +313,7 @@ msgstr ""
 "    Zauważ, że polecenie jest wykonywane raz dla\n"
 "    każdego rozwiniętego parametru.\n"
 
 "    Zauważ, że polecenie jest wykonywane raz dla\n"
 "    każdego rozwiniętego parametru.\n"
 
-#: fish/fish.c:690
+#: fish/fish.c:766
 #, c-format
 msgid ""
 "help - display a list of commands or help on a command\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "help - display a list of commands or help on a command\n"
@@ -300,7 +324,7 @@ msgstr ""
 "     help polecenie\n"
 "     help\n"
 
 "     help polecenie\n"
 "     help\n"
 
-#: fish/fish.c:696
+#: fish/fish.c:772
 #, c-format
 msgid ""
 "quit - quit guestfish\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "quit - quit guestfish\n"
@@ -309,257 +333,264 @@ msgstr ""
 "quit - kończy pracę guestfish\n"
 "     quit\n"
 
 "quit - kończy pracę guestfish\n"
 "     quit\n"
 
-#: fish/fish.c:699
+#: fish/fish.c:775
 #, c-format
 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
 msgstr ""
 "%s: nieznane polecenie, użyj -h, aby wyświetlić listę wszystkich poleceń\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
 msgstr ""
 "%s: nieznane polecenie, użyj -h, aby wyświetlić listę wszystkich poleceń\n"
 
-#: src/guestfs.c:288
+#: src/guestfs.c:290
 #, c-format
 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
 
 #, c-format
 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
 
-#: src/guestfs.c:375
+#: src/guestfs.c:379
 #, c-format
 msgid "libguestfs: error: %s\n"
 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "libguestfs: error: %s\n"
 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
 
-#: src/guestfs.c:616
+#: src/guestfs.c:620
 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
 msgstr ""
 "wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
 
 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
 msgstr ""
 "wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
 
-#: src/guestfs.c:630
+#: src/guestfs.c:634
 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
 msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
 
 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
 msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
 
-#: src/guestfs.c:645
+#: src/guestfs.c:648
 #, c-format
 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
 msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
 
 #, c-format
 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
 msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
 
-#: src/guestfs.c:665 src/guestfs.c:686 src/guestfs.c:704
+#: src/guestfs.c:668 src/guestfs.c:690 src/guestfs.c:708
 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
 msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
 
 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
 msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
 
-#: src/guestfs.c:771
+#: src/guestfs.c:777
 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
 
 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
 
-#: src/guestfs.c:776
+#: src/guestfs.c:782
 msgid "qemu has already been launched"
 msgstr "QEMU zostało już uruchomione"
 
 msgid "qemu has already been launched"
 msgstr "QEMU zostało już uruchomione"
 
-#: src/guestfs.c:784
+#: src/guestfs.c:790
 #, c-format
 msgid "%s: cannot create temporary directory"
 msgstr "%s: nie można utworzyć folderu tymczasowego"
 
 #, c-format
 msgid "%s: cannot create temporary directory"
 msgstr "%s: nie można utworzyć folderu tymczasowego"
 
-#: src/guestfs.c:874
+#: src/guestfs.c:880
 #, c-format
 msgid "cannot find %s or %s on LIBGUESTFS_PATH (current path = %s)"
 msgstr "nie można znaleźć %s lub %s w LIBGUESTFS_PATH (bieżąca ścieżka = %s)"
 
 #, c-format
 msgid "cannot find %s or %s on LIBGUESTFS_PATH (current path = %s)"
 msgstr "nie można znaleźć %s lub %s w LIBGUESTFS_PATH (bieżąca ścieżka = %s)"
 
-#: src/guestfs.c:1080
+#: src/guestfs.c:1096
 msgid "failed to connect to vmchannel socket"
 msgstr "połączenie się z gniazdem kanału maszyny wirtualnej nie powiodło się"
 
 msgid "failed to connect to vmchannel socket"
 msgstr "połączenie się z gniazdem kanału maszyny wirtualnej nie powiodło się"
 
-#: src/guestfs.c:1099
+#: src/guestfs.c:1115
 msgid "could not watch qemu stdout"
 msgstr "nie można obserwować standardowego wyjścia QEMU"
 
 msgid "could not watch qemu stdout"
 msgstr "nie można obserwować standardowego wyjścia QEMU"
 
-#: src/guestfs.c:1167
+#: src/guestfs.c:1183
 #, c-format
 msgid "external command failed: %s"
 msgstr "zewnętrzne polecenie nie powiodło się: %s"
 
 #, c-format
 msgid "external command failed: %s"
 msgstr "zewnętrzne polecenie nie powiodło się: %s"
 
-#: src/guestfs.c:1195
+#: src/guestfs.c:1222
+#, c-format
+msgid ""
+"%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
+"the LIBGUESTFS_QEMU environment variable."
+msgstr ""
+
+#: src/guestfs.c:1295
 msgid "qemu has finished launching already"
 msgstr "QEMU zakończyło już uruchamianie"
 
 msgid "qemu has finished launching already"
 msgstr "QEMU zakończyło już uruchamianie"
 
-#: src/guestfs.c:1200
+#: src/guestfs.c:1300
 msgid "qemu has not been launched yet"
 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
 
 msgid "qemu has not been launched yet"
 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
 
-#: src/guestfs.c:1213
+#: src/guestfs.c:1313
 msgid "guestfs_wait_ready failed, see earlier error messages"
 msgstr ""
 "guestfs_wait_ready nie powiodło się, zobacz wcześniejsze komunikaty błędów"
 
 msgid "guestfs_wait_ready failed, see earlier error messages"
 msgstr ""
 "guestfs_wait_ready nie powiodło się, zobacz wcześniejsze komunikaty błędów"
 
-#: src/guestfs.c:1223
+#: src/guestfs.c:1323
 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
 msgstr ""
 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
 
 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
 msgstr ""
 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
 
-#: src/guestfs.c:1234
+#: src/guestfs.c:1334
 msgid "no subprocess to kill"
 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
 
 msgid "no subprocess to kill"
 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
 
-#: src/guestfs.c:1282
+#: src/guestfs.c:1382
 #, c-format
 msgid "guestfs_set_ready: called when in state %d != BUSY"
 msgstr "guestfs_set_ready: wywołano, kiedy w stanie %d != ZAJĘTY"
 
 #, c-format
 msgid "guestfs_set_ready: called when in state %d != BUSY"
 msgstr "guestfs_set_ready: wywołano, kiedy w stanie %d != ZAJĘTY"
 
-#: src/guestfs.c:1294
+#: src/guestfs.c:1394
 #, c-format
 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
 msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
 
 #, c-format
 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
 msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
 
-#: src/guestfs.c:1315
+#: src/guestfs.c:1415
 #, c-format
 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
 msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
 
 #, c-format
 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
 msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
 
-#: src/guestfs.c:1404
+#: src/guestfs.c:1504
 #, c-format
 msgid "stdout_event: internal error: %d != %d"
 msgstr "stdout_event: wewnętrzny błąd: %d != %d"
 
 #, c-format
 msgid "stdout_event: internal error: %d != %d"
 msgstr "stdout_event: wewnętrzny błąd: %d != %d"
 
-#: src/guestfs.c:1447
+#: src/guestfs.c:1547
 #, c-format
 msgid "sock_read_event: internal error: %d != %d"
 msgstr "sock_read_event: wewnętrzny błąd: %d != %d"
 
 #, c-format
 msgid "sock_read_event: internal error: %d != %d"
 msgstr "sock_read_event: wewnętrzny błąd: %d != %d"
 
-#: src/guestfs.c:1477
+#: src/guestfs.c:1577
 msgid "can't decode length word"
 msgstr "nie można dekodować długości słowa"
 
 msgid "can't decode length word"
 msgstr "nie można dekodować długości słowa"
 
-#: src/guestfs.c:1487
+#: src/guestfs.c:1587
 #, c-format
 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
 
 #, c-format
 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
 
-#: src/guestfs.c:1490
+#: src/guestfs.c:1590
 #, c-format
 msgid "received magic signature from guestfsd, but msg size is %d"
 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale rozmiar komunikatu to %d"
 
 #, c-format
 msgid "received magic signature from guestfsd, but msg size is %d"
 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale rozmiar komunikatu to %d"
 
-#: src/guestfs.c:1515
+#: src/guestfs.c:1615
 #, c-format
 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
 msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
 
 #, c-format
 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
 msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
 
-#: src/guestfs.c:1548
+#: src/guestfs.c:1648
 #, c-format
 msgid "state %d != BUSY"
 msgstr "stan %d != ZAJĘTY"
 
 #, c-format
 msgid "state %d != BUSY"
 msgstr "stan %d != ZAJĘTY"
 
-#: src/guestfs.c:1588
+#: src/guestfs.c:1688
 #, c-format
 msgid "sock_write_event: internal error: %d != %d"
 msgstr "sock_write_event: wewnętrzny błąd: %d != %d"
 
 #, c-format
 msgid "sock_write_event: internal error: %d != %d"
 msgstr "sock_write_event: wewnętrzny błąd: %d != %d"
 
-#: src/guestfs.c:1593
+#: src/guestfs.c:1693
 #, c-format
 msgid "sock_write_event: state %d != BUSY"
 msgstr "sock_write_event: stan %d != ZAJĘTY"
 
 #, c-format
 msgid "sock_write_event: state %d != BUSY"
 msgstr "sock_write_event: stan %d != ZAJĘTY"
 
-#: src/guestfs.c:1697 src/guestfs.c:1720
+#: src/guestfs.c:1797 src/guestfs.c:1820
 msgid "remove_handle failed"
 msgstr "remove_handle nie powiodło się"
 
 msgid "remove_handle failed"
 msgstr "remove_handle nie powiodło się"
 
-#: src/guestfs.c:1708 src/guestfs.c:1731
+#: src/guestfs.c:1808 src/guestfs.c:1831
 msgid "add_handle failed"
 msgstr "add_handle nie powiodło się"
 
 msgid "add_handle failed"
 msgstr "add_handle nie powiodło się"
 
-#: src/guestfs.c:1764
+#: src/guestfs.c:1864
 #, c-format
 msgid "guestfs__send_sync: state %d != BUSY"
 msgstr "guestfs__send_sync: stan %d != ZAJĘTY"
 
 #, c-format
 msgid "guestfs__send_sync: state %d != BUSY"
 msgstr "guestfs__send_sync: stan %d != ZAJĘTY"
 
-#: src/guestfs.c:1772 src/guestfs.c:1952
+#: src/guestfs.c:1872 src/guestfs.c:2052
 msgid "guestfs__send_sync: msg_out should be NULL"
 msgstr "guestfs__send_sync: msg_out powinno być PUSTE"
 
 msgid "guestfs__send_sync: msg_out should be NULL"
 msgstr "guestfs__send_sync: msg_out powinno być PUSTE"
 
-#: src/guestfs.c:1794
+#: src/guestfs.c:1894
 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
 msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
 
 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
 msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
 
-#: src/guestfs.c:1803
+#: src/guestfs.c:1903
 msgid "dispatch failed to marshal args"
 msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
 
 msgid "dispatch failed to marshal args"
 msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
 
-#: src/guestfs.c:1829
+#: src/guestfs.c:1929
 msgid "send failed, see earlier error messages"
 msgstr "wysłanie nie powiodło się, zobacz wcześniejsze komunikaty błędów"
 
 msgid "send failed, see earlier error messages"
 msgstr "wysłanie nie powiodło się, zobacz wcześniejsze komunikaty błędów"
 
-#: src/guestfs.c:1944
+#: src/guestfs.c:2044
 #, c-format
 msgid "send_file_chunk_sync: state %d != READY"
 msgstr "send_file_chunk_sync: stan %d != GOTOWY"
 
 #, c-format
 msgid "send_file_chunk_sync: state %d != READY"
 msgstr "send_file_chunk_sync: stan %d != GOTOWY"
 
-#: src/guestfs.c:1975
+#: src/guestfs.c:2075
 #, c-format
 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
 msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
 
 #, c-format
 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
 msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
 
-#: src/guestfs.c:2000
+#: src/guestfs.c:2100
 msgid "send file chunk failed, see earlier error messages"
 msgstr ""
 "wysłanie fragmentu pliku nie powiodło się, zobacz wcześniejsze komunikaty "
 "błędów"
 
 msgid "send file chunk failed, see earlier error messages"
 msgstr ""
 "wysłanie fragmentu pliku nie powiodło się, zobacz wcześniejsze komunikaty "
 "błędów"
 
-#: src/guestfs.c:2051
+#: src/guestfs.c:2151
 #, c-format
 msgid "check_for_daemon_cancellation: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
 msgstr ""
 "check_for_daemon_cancellation: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x%x\n"
 
 #, c-format
 msgid "check_for_daemon_cancellation: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
 msgstr ""
 "check_for_daemon_cancellation: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x%x\n"
 
-#: src/guestfs.c:2089
+#: src/guestfs.c:2189
 #, c-format
 msgid "%s: error in chunked encoding"
 msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
 
 #, c-format
 msgid "%s: error in chunked encoding"
 msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
 
-#: src/guestfs.c:2113
+#: src/guestfs.c:2213
 msgid "write to daemon socket"
 msgstr "zapisz do gniazda demona"
 
 msgid "write to daemon socket"
 msgstr "zapisz do gniazda demona"
 
-#: src/guestfs.c:2160
+#: src/guestfs.c:2260
 msgid "failed to parse file chunk"
 msgstr "przeanalizowanie fragmentu pliku nie powiodło się"
 
 msgid "failed to parse file chunk"
 msgstr "przeanalizowanie fragmentu pliku nie powiodło się"
 
-#: src/guestfs.c:2192
+#: src/guestfs.c:2292
 msgid "receive_file_data_sync: reply callback not called\n"
 msgstr "receive_file_data_sync: nie wywołano odpowiedzi wywołania zwrotnego\n"
 
 msgid "receive_file_data_sync: reply callback not called\n"
 msgstr "receive_file_data_sync: nie wywołano odpowiedzi wywołania zwrotnego\n"
 
-#: src/guestfs.c:2197
+#: src/guestfs.c:2297
 msgid "receive_file_data_sync: parse error in reply callback\n"
 msgstr ""
 "receive_file_data_sync: błąd analizy w odpowiedzi wywołania zwrotnego\n"
 
 msgid "receive_file_data_sync: parse error in reply callback\n"
 msgstr ""
 "receive_file_data_sync: błąd analizy w odpowiedzi wywołania zwrotnego\n"
 
-#: src/guestfs.c:2211
+#: src/guestfs.c:2311
 msgid "file receive cancelled by daemon"
 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
 
 msgid "file receive cancelled by daemon"
 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
 
-#: src/guestfs.c:2246 src/guestfs.c:2304
+#: src/guestfs.c:2346 src/guestfs.c:2404
 #, c-format
 msgid "fd %d is out of range"
 msgstr "fd %d jest spoza zakresu"
 
 #, c-format
 msgid "fd %d is out of range"
 msgstr "fd %d jest spoza zakresu"
 
-#: src/guestfs.c:2254
+#: src/guestfs.c:2354
 #, c-format
 msgid "set of events (0x%x) contains unknown events"
 msgstr "zestaw zdarzeń (0x%x) zawiera nieznane zdarzenia"
 
 #, c-format
 msgid "set of events (0x%x) contains unknown events"
 msgstr "zestaw zdarzeń (0x%x) zawiera nieznane zdarzenia"
 
-#: src/guestfs.c:2259
+#: src/guestfs.c:2359
 msgid "set of events is empty"
 msgstr "zestaw zdarzeń jest pusty"
 
 msgid "set of events is empty"
 msgstr "zestaw zdarzeń jest pusty"
 
-#: src/guestfs.c:2266
+#: src/guestfs.c:2366
 #, c-format
 msgid "fd %d is already registered"
 msgstr "fd %d jest już zarejestrowane"
 
 #, c-format
 msgid "fd %d is already registered"
 msgstr "fd %d jest już zarejestrowane"
 
-#: src/guestfs.c:2271
+#: src/guestfs.c:2371
 msgid "callback is NULL"
 msgstr "wywołanie zwrotne jest PUSTE"
 
 msgid "callback is NULL"
 msgstr "wywołanie zwrotne jest PUSTE"
 
-#: src/guestfs.c:2311
+#: src/guestfs.c:2411
 #, c-format
 msgid "fd %d was not registered"
 msgstr "fd %d nie zostało zarejestrowane"
 
 #, c-format
 msgid "fd %d was not registered"
 msgstr "fd %d nie zostało zarejestrowane"
 
-#: src/guestfs.c:2360
+#: src/guestfs.c:2460
 msgid "select_main_loop_run: this cannot be called recursively"
 msgstr "select_main_loop_run: nie może zostać wywołane rekursywnie"
 msgid "select_main_loop_run: this cannot be called recursively"
 msgstr "select_main_loop_run: nie może zostać wywołane rekursywnie"