Version 1.13.7.
[libguestfs.git] / po / pl.po
index ea59b25..be59fa9 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: libguestfs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-08-18 23:10+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-08-23 20:35+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-07-17 20:49+0000\n"
 "Last-Translator: rjones <rjones@redhat.com>\n"
 "Language-Team: Polish (http://www.transifex.net/projects/p/fedora/team/pl/)\n"
@@ -22,7 +22,7 @@ msgstr ""
 
 #: cat/virt-cat.c:57 cat/virt-filesystems.c:99 cat/virt-ls.c:99 df/main.c:70
 #: edit/virt-edit.c:73 fish/fish.c:102 fuse/guestmount.c:908
-#: inspector/virt-inspector.c:72 rescue/virt-rescue.c:59
+#: inspector/virt-inspector.c:72 rescue/virt-rescue.c:60
 #, c-format
 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
 msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
@@ -70,14 +70,14 @@ msgstr ""
 #: cat/virt-cat.c:117 cat/virt-filesystems.c:202 cat/virt-ls.c:192
 #: df/domains.c:428 df/main.c:136 edit/virt-edit.c:141 fish/fish.c:225
 #: fuse/guestmount.c:1024 inspector/virt-inspector.c:132
-#: rescue/virt-rescue.c:133
+#: rescue/virt-rescue.c:134
 #, c-format
 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
 
 #: cat/virt-cat.c:139 cat/virt-filesystems.c:256 cat/virt-ls.c:242
 #: df/main.c:160 edit/virt-edit.c:163 fish/fish.c:282 fuse/guestmount.c:1061
-#: inspector/virt-inspector.c:154 rescue/virt-rescue.c:157
+#: inspector/virt-inspector.c:154 rescue/virt-rescue.c:158
 #, c-format
 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
@@ -378,7 +378,7 @@ msgstr ""
 msgid "%s: -e option given multiple times\n"
 msgstr ""
 
-#: edit/virt-edit.c:585 fish/fish.c:1576
+#: edit/virt-edit.c:585 fish/fish.c:1575
 #, c-format
 msgid "%s: to use Windows drive letters, this must be a Windows guest\n"
 msgstr ""
@@ -2325,21 +2325,21 @@ msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
 msgstr "Cytat ucieczki w ciągu \"%s\"\n"
 
-#: fish/fish.c:1570
+#: fish/fish.c:1569
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: to use Windows drive letters, you must inspect the guest (\"-i\" option "
 "or run \"inspect-os\" command)\n"
 msgstr ""
 
-#: fish/fish.c:1590
+#: fish/fish.c:1589
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: drive '%c:' not found.  To list available drives do:\n"
 "  inspect-get-drive-mappings %s\n"
 msgstr ""
 
-#: fish/fish.c:1609
+#: fish/fish.c:1608
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: to access '%c:', mount %s first.  One way to do this is:\n"
@@ -2618,12 +2618,12 @@ msgstr ""
 msgid "failed to create filesystem (%s): %s"
 msgstr "utworzenie systemu plików (%s) nie powiodło się: %s"
 
-#: fish/rc.c:255
+#: fish/rc.c:257
 #, c-format
 msgid "guestfish: protocol error: could not read 'hello' message\n"
 msgstr "guestfish: błąd protokołu: nie można odczytać komunikatu \"hello\"\n"
 
-#: fish/rc.c:260
+#: fish/rc.c:262
 #, c-format
 msgid ""
 "guestfish: protocol error: version mismatch, server version '%s' does not "
@@ -2633,19 +2633,19 @@ msgstr ""
 "zgadza się z wersją klienta \"%s\". Obie wersje muszą się dokładnie "
 "zgadzać.\n"
 
-#: fish/rc.c:335 fish/rc.c:349
+#: fish/rc.c:337 fish/rc.c:351
 #, c-format
 msgid "guestfish: remote: looks like the server is not running\n"
 msgstr "guestfish: zdalnie: serwer nie jest uruchomiony\n"
 
-#: fish/rc.c:361 fish/rc.c:375
+#: fish/rc.c:363 fish/rc.c:377
 #, c-format
 msgid "guestfish: protocol error: could not send initial greeting to server\n"
 msgstr ""
 "guestfish: błąd protokołu: nie można wysłać początkowego powitania do "
 "serwera\n"
 
-#: fish/rc.c:386
+#: fish/rc.c:388
 #, c-format
 msgid "guestfish: protocol error: could not decode reply from server\n"
 msgstr ""
@@ -2930,7 +2930,7 @@ msgstr "{path} nie zgadza się ze wzorem Augeas"
 msgid "{filename}: could not read initrd format"
 msgstr "{filename}: nie można odczytać formatu initrd"
 
-#: rescue/virt-rescue.c:63
+#: rescue/virt-rescue.c:64
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: Run a rescue shell on a virtual machine\n"
@@ -2956,12 +2956,12 @@ msgid ""
 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
 msgstr ""
 
-#: rescue/virt-rescue.c:180
+#: rescue/virt-rescue.c:181
 #, c-format
 msgid "%s: could not parse memory size '%s'\n"
 msgstr "%s: nie można przetworzyć rozmiaru pamięci \"%s\"\n"
 
-#: rescue/virt-rescue.c:419
+#: rescue/virt-rescue.c:412
 #, c-format
 msgid "%s: unknown child exit status (%d)\n"
 msgstr "%s: nieznany stan wyjścia potomka (%d)\n"
@@ -2995,7 +2995,7 @@ msgstr ""
 "bezpieczeństwo: przyrząd %s w pamięci podręcznej jest zapisywalny przez "
 "grupę lub innych (tryb %o)"
 
-#: src/appliance.c:660
+#: src/appliance.c:672
 msgid "external command failed, see earlier error messages"
 msgstr ""
 "zewnętrzne polecenie nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
@@ -3169,20 +3169,22 @@ msgstr ""
 msgid "contacted guestfsd, but state != READY"
 msgstr "skontaktowano się z guestfsd, ale stan != GOTOWY"
 
-#: src/launch.c:1085
-#, c-format
+#: src/launch.c:1086
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
-"%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
-"the LIBGUESTFS_QEMU environment variable."
+"command failed: %s\n"
+"\n"
+"If qemu is located on a non-standard path, try setting the LIBGUESTFS_QEMU\n"
+"environment variable.  There may also be errors printed above."
 msgstr ""
 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
 "ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
 
-#: src/launch.c:1190
+#: src/launch.c:1202
 msgid "qemu has not been launched yet"
 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
 
-#: src/launch.c:1201
+#: src/launch.c:1213
 msgid "no subprocess to kill"
 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"