be59fa91bc2ba45cc368d1d56b2218d9d91a2157
[libguestfs.git] / po / pl.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR Red Hat Inc.
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4 #
5 # rjones <rjones@redhat.com>, 2011.
6 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011.
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: libguestfs\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
11 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
12 "POT-Creation-Date: 2011-08-23 20:35+0100\n"
13 "PO-Revision-Date: 2011-07-17 20:49+0000\n"
14 "Last-Translator: rjones <rjones@redhat.com>\n"
15 "Language-Team: Polish (http://www.transifex.net/projects/p/fedora/team/pl/)\n"
16 "Language: pl\n"
17 "MIME-Version: 1.0\n"
18 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
21 "|| n%100>=20) ? 1 : 2)\n"
22
23 #: cat/virt-cat.c:57 cat/virt-filesystems.c:99 cat/virt-ls.c:99 df/main.c:70
24 #: edit/virt-edit.c:73 fish/fish.c:102 fuse/guestmount.c:908
25 #: inspector/virt-inspector.c:72 rescue/virt-rescue.c:60
26 #, c-format
27 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
28 msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
29
30 #: cat/virt-cat.c:61
31 #, c-format
32 msgid ""
33 "%s: display files in a virtual machine\n"
34 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
35 "Usage:\n"
36 "  %s [--options] -d domname file [file ...]\n"
37 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] file [file ...]\n"
38 "Options:\n"
39 "  -a|--add image       Add image\n"
40 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
41 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
42 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
43 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
44 "  --help               Display brief help\n"
45 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
46 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
47 "  -V|--version         Display version and exit\n"
48 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
49 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
50 msgstr ""
51 "%s: wyświetla pliki w maszynie wirtualnej\n"
52 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
53 "Użycie:\n"
54 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny plik [plik...]\n"
55 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img ...] plik [plik...]\n"
56 "Opcje:\n"
57 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
58 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
59 "                       dla opcji -d\n"
60 "  -d|--domain gość     Dodaje dyski z gościa biblioteki libvirt\n"
61 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
62 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
63 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
64 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejści\n"
65 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
66 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
67 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
68 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
69
70 #: cat/virt-cat.c:117 cat/virt-filesystems.c:202 cat/virt-ls.c:192
71 #: df/domains.c:428 df/main.c:136 edit/virt-edit.c:141 fish/fish.c:225
72 #: fuse/guestmount.c:1024 inspector/virt-inspector.c:132
73 #: rescue/virt-rescue.c:134
74 #, c-format
75 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
76 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
77
78 #: cat/virt-cat.c:139 cat/virt-filesystems.c:256 cat/virt-ls.c:242
79 #: df/main.c:160 edit/virt-edit.c:163 fish/fish.c:282 fuse/guestmount.c:1061
80 #: inspector/virt-inspector.c:154 rescue/virt-rescue.c:158
81 #, c-format
82 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
83 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
84
85 #: cat/virt-filesystems.c:103
86 #, c-format
87 msgid ""
88 "%s: list filesystems, partitions, block devices, LVM in a VM\n"
89 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
90 "Usage:\n"
91 "  %s [--options] -d domname\n"
92 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...]\n"
93 "Options:\n"
94 "  -a|--add image       Add image\n"
95 "  --all                Display everything\n"
96 "  --blkdevs|--block-devices\n"
97 "                       Display block devices\n"
98 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
99 "  --csv                Output as Comma-Separated Values\n"
100 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
101 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
102 "  --extra              Display swap and data filesystems\n"
103 "  --filesystems        Display mountable filesystems\n"
104 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
105 "  -h|--human-readable  Human-readable sizes in --long output\n"
106 "  --help               Display brief help\n"
107 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
108 "  -l|--long            Long output\n"
109 "  --lvs|--logvols|--logical-volumes\n"
110 "                       Display LVM logical volumes\n"
111 "  --no-title           No title in --long output\n"
112 "  --parts|--partitions Display partitions\n"
113 "  --pvs|--physvols|--physical-volumes\n"
114 "                       Display LVM physical volumes\n"
115 "  --uuid|--uuids       Add UUIDs to --long output\n"
116 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
117 "  -V|--version         Display version and exit\n"
118 "  --vgs|--volgroups|--volume-groups\n"
119 "                       Display LVM volume groups\n"
120 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
121 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
122 msgstr ""
123 "%s: wyświetla listę systemów plików, partycji, urządzeń blokowych i LVM\n"
124 "w maszynie wirtualnej\n"
125 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
126 "Użycie:\n"
127 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny\n"
128 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...]\n"
129 "Opcje:\n"
130 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
131 "  --all                Wyświetla wszystko\n"
132 "  --blkdevs|--block-devices\n"
133 "                       Wyświetla urządzenia blokowe\n"
134 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
135 "                       dla opcji -d\n"
136 "  --csv                Wyjście jako CSV (wartości oddzielane przecinkiem)\n"
137 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
138 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
139 "  --extra              Wyświetla systemy plików wymiany i danych\n"
140 "  --filesystems        Wyświetla montowalne systemy plików\n"
141 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
142 "  -h|--human-readable  Rozmiary czytelne dla człowieka\n"
143 "                       w wyjściu opcji --long\n"
144 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
145 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
146 "  -l|--long            Długie wyjście\n"
147 "  --lvs|--logvols|--logical-volumes\n"
148 "                       Wyświetla woluminy logiczne LVM\n"
149 "  --no-title           Bez tytułu w wyjściu opcji --long\n"
150 "  --parts|--partitions Wyświetla partycje\n"
151 "  --pvs|--physvols|--physical-volumes\n"
152 "                       Wyświetla woluminy fizyczne LVM\n"
153 "  --uuid|--uuids       Dodaje UUID do wyjścia opcji --long\n"
154 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
155 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
156 "  --vgs|--volgroups|--volume-groups\n"
157 "                       Wyświetla grupy woluminów LVM\n"
158 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
159 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
160
161 #: cat/virt-filesystems.c:318 cat/virt-ls.c:347 df/main.c:255
162 #, c-format
163 msgid "%s: you cannot use -h and --csv options together.\n"
164 msgstr "%s: nie można używać opcji -h oraz --csv jednocześnie.\n"
165
166 #: cat/virt-ls.c:103
167 #, c-format
168 msgid ""
169 "%s: list files in a virtual machine\n"
170 "Copyright (C) 2010-2011 Red Hat Inc.\n"
171 "Usage:\n"
172 "  %s [--options] -d domname dir [dir ...]\n"
173 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] dir [dir ...]\n"
174 "Options:\n"
175 "  -a|--add image       Add image\n"
176 "  --checksum[=...]     Display file checksums\n"
177 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
178 "  --csv                Comma-Separated Values output\n"
179 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
180 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
181 "  --extra-stats        Display extra stats\n"
182 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
183 "  --help               Display brief help\n"
184 "  -h|--human-readable  Human-readable sizes in output\n"
185 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
186 "  -l|--long            Long listing\n"
187 "  -R|--recursive       Recursive listing\n"
188 "  --times              Display file times\n"
189 "  --time-days          Display file times as days before now\n"
190 "  --time-relative      Display file times as seconds before now\n"
191 "  --time-t             Display file times as time_t's\n"
192 "  --uids               Display UID, GID\n"
193 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
194 "  -V|--version         Display version and exit\n"
195 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
196 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
197 msgstr ""
198
199 #: cat/virt-ls.c:338
200 #, c-format
201 msgid ""
202 "%s: used a flag which can only be combined with -lR mode\n"
203 "For more information, read the virt-ls(1) man page.\n"
204 msgstr ""
205
206 #: cat/virt-ls.c:577
207 #, c-format
208 msgid "%s: error getting extended attrs for %s %s\n"
209 msgstr ""
210
211 #: cat/virt-ls.c:583
212 #, c-format
213 msgid "%s: error: cannot parse xattr count for %s %s\n"
214 msgstr ""
215
216 #: df/domains.c:115
217 #, c-format
218 msgid "%s: could not connect to libvirt (code %d, domain %d): %s"
219 msgstr ""
220 "%s: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): %s"
221
222 #: df/domains.c:124
223 #, c-format
224 msgid "%s: could not get number of running domains (code %d, domain %d): %s"
225 msgstr ""
226 "%s: nie można uzyskać liczby uruchomionych domen (kod %d, domena %d): %s"
227
228 #: df/domains.c:134
229 #, c-format
230 msgid "%s: could not list running domains (code %d, domain %d): %s"
231 msgstr ""
232 "%s: nie można wyświetlić listy uruchomionych domen (kod %d, domena %d): %s"
233
234 #: df/domains.c:145
235 #, c-format
236 msgid "%s: could not get number of inactive domains (code %d, domain %d): %s"
237 msgstr ""
238 "%s: nie można uzyskać liczby nieaktywnych domen (kod %d, domena %d): %s"
239
240 #: df/domains.c:155
241 #, c-format
242 msgid "%s: could not list inactive domains (code %d, domain %d): %s"
243 msgstr ""
244 "%s: nie można wyświetlić listy nieaktywnych domen (kod %d, domena %d): %s"
245
246 #: df/domains.c:281
247 #, c-format
248 msgid "%s: ignoring %s, it has too many disks (%zu > %d)"
249 msgstr "%s: ignorowanie %s, posiada za dużo dysków (%zu > %d)"
250
251 #: df/main.c:74
252 #, c-format
253 msgid ""
254 "%s: display free space on virtual filesystems\n"
255 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
256 "Usage:\n"
257 "  %s [--options] -d domname\n"
258 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...]\n"
259 "Options:\n"
260 "  -a|--add image       Add image\n"
261 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
262 "  --csv                Output as Comma-Separated Values\n"
263 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
264 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
265 "  -h|--human-readable  Human-readable sizes in --long output\n"
266 "  --help               Display brief help\n"
267 "  -i|--inodes          Display inodes\n"
268 "  --one-per-guest      Separate appliance per guest\n"
269 "  --uuid               Add UUIDs to --long output\n"
270 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
271 "  -V|--version         Display version and exit\n"
272 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
273 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
274 msgstr ""
275 "%s: wyświetla wolne miejsce na wirtualnych systemach plików\n"
276 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
277 "Użycie:\n"
278 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny\n"
279 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...]\n"
280 "Opcje:\n"
281 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
282 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
283 "                       dla opcji -d\n"
284 "  --csv                Wyjście jako CSV (wartości oddzielane przecinkiem)\n"
285 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
286 "  --format[=raw|..]    Wymusza obraz dysku dla opcji -a\n"
287 "  -h|--human-readable  Rozmiary czytelne dla człowieka\n"
288 "                       w wyjściu opcji --long\n"
289 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
290 "  -i|--inodes          Wyświetla i-węzły\n"
291 "  --one-per-guest      Oddziela przyrządy według gości\n"
292 "  --uuid               Dodaje UUID do wyjścia opcji --long\n"
293 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
294 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
295 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
296 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
297
298 #: df/main.c:267
299 #, c-format
300 msgid "%s: compiled without support for libvirt.\n"
301 msgstr "%s: skompilowano bez obsługi biblioteki libvirt.\n"
302
303 #: df/output.c:50
304 msgid "VirtualMachine"
305 msgstr "Maszyna wirtualna"
306
307 #: df/output.c:51
308 msgid "Filesystem"
309 msgstr "System plików"
310
311 #: df/output.c:54
312 msgid "1K-blocks"
313 msgstr "K-bloki"
314
315 #: df/output.c:56
316 msgid "Size"
317 msgstr "Rozmiar"
318
319 #: df/output.c:57
320 msgid "Used"
321 msgstr "Użyte"
322
323 #: df/output.c:58
324 msgid "Available"
325 msgstr "Dostępne"
326
327 #: df/output.c:59
328 msgid "Use%"
329 msgstr "Użycie%"
330
331 #: df/output.c:61
332 msgid "Inodes"
333 msgstr "I-węzły"
334
335 #: df/output.c:62
336 msgid "IUsed"
337 msgstr "IUżyte"
338
339 #: df/output.c:63
340 msgid "IFree"
341 msgstr "IWolne"
342
343 #: df/output.c:64
344 msgid "IUse%"
345 msgstr "IUżyte%"
346
347 #: edit/virt-edit.c:77
348 #, c-format
349 msgid ""
350 "%s: Edit a file in a virtual machine\n"
351 "Copyright (C) 2009-2011 Red Hat Inc.\n"
352 "Usage:\n"
353 "  %s [--options] -d domname file [file ...]\n"
354 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] file [file ...]\n"
355 "Options:\n"
356 "  -a|--add image       Add image\n"
357 "  -b|--backup .ext     Backup original as original.ext\n"
358 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
359 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
360 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
361 "  -e|--expr expr       Non-interactive editing using Perl expr\n"
362 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
363 "  --help               Display brief help\n"
364 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
365 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
366 "  -V|--version         Display version and exit\n"
367 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
368 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
369 msgstr ""
370
371 #: edit/virt-edit.c:175
372 #, c-format
373 msgid "%s: -b option given multiple times\n"
374 msgstr ""
375
376 #: edit/virt-edit.c:192
377 #, c-format
378 msgid "%s: -e option given multiple times\n"
379 msgstr ""
380
381 #: edit/virt-edit.c:585 fish/fish.c:1575
382 #, c-format
383 msgid "%s: to use Windows drive letters, this must be a Windows guest\n"
384 msgstr ""
385
386 #: edit/virt-edit.c:599
387 #, c-format
388 msgid "%s: drive '%c:' not found.\n"
389 msgstr ""
390
391 #: fish/alloc.c:37
392 #, c-format
393 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
394 msgstr "należy użyć \"alloc plik rozmiar\", aby utworzyć obraz\n"
395
396 #: fish/alloc.c:51
397 #, c-format
398 msgid "use 'sparse file size' to create a sparse image\n"
399 msgstr "należy użyć \"sparse plik rozmiar\", aby utworzyć rzadki obraz\n"
400
401 #: fish/alloc.c:75
402 #, c-format
403 msgid "can't allocate or add disks after launching\n"
404 msgstr "bez przydzielania lub dodawania dysków po uruchomieniu\n"
405
406 #: fish/alloc.c:156
407 #, c-format
408 msgid "%s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
409 msgstr "%s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
410
411 #: fish/cmds.c:2657
412 msgid "Command"
413 msgstr "Polecenie"
414
415 #: fish/cmds.c:2657
416 msgid "Description"
417 msgstr "Opis"
418
419 #: fish/cmds.c:2659
420 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
421 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
422
423 #: fish/cmds.c:2660
424 msgid "add the disk(s) from a named libvirt domain"
425 msgstr "dodaje dyski z nazwanej domeny biblioteki libvirt"
426
427 #: fish/cmds.c:2661 fish/cmds.c:2662
428 msgid "add an image to examine or modify"
429 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
430
431 #: fish/cmds.c:2663
432 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
433 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
434
435 #: fish/cmds.c:2664
436 msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
437 msgstr ""
438 "dodaje napęd w trybie tylko do odczytu określając używaną emulację bloku QEMU"
439
440 #: fish/cmds.c:2665
441 msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
442 msgstr "dodaje napęd określając używaną emulację bloku QEMU"
443
444 #: fish/cmds.c:2666
445 msgid "allocate and add a disk file"
446 msgstr "przydziela i dodaje plik dysku"
447
448 #: fish/cmds.c:2667
449 msgid "clear Augeas path"
450 msgstr "czyści ścieżkę Augeas"
451
452 #: fish/cmds.c:2668
453 msgid "close the current Augeas handle"
454 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
455
456 #: fish/cmds.c:2669
457 msgid "define an Augeas node"
458 msgstr "określa węzeł Augeas"
459
460 #: fish/cmds.c:2670
461 msgid "define an Augeas variable"
462 msgstr "określa zmienną Augeas"
463
464 #: fish/cmds.c:2671
465 msgid "look up the value of an Augeas path"
466 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
467
468 #: fish/cmds.c:2672
469 msgid "create a new Augeas handle"
470 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
471
472 #: fish/cmds.c:2673
473 msgid "insert a sibling Augeas node"
474 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
475
476 #: fish/cmds.c:2674
477 msgid "load files into the tree"
478 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
479
480 #: fish/cmds.c:2675
481 msgid "list Augeas nodes under augpath"
482 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
483
484 #: fish/cmds.c:2676
485 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
486 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
487
488 #: fish/cmds.c:2677
489 msgid "move Augeas node"
490 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
491
492 #: fish/cmds.c:2678
493 msgid "remove an Augeas path"
494 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
495
496 #: fish/cmds.c:2679
497 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
498 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
499
500 #: fish/cmds.c:2680
501 msgid "set Augeas path to value"
502 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
503
504 #: fish/cmds.c:2681
505 msgid "test availability of some parts of the API"
506 msgstr "testuje dostępność niektórych części API"
507
508 #: fish/cmds.c:2682
509 msgid "return a list of all optional groups"
510 msgstr "zwraca listę wszystkich opcjonalnych grup"
511
512 #: fish/cmds.c:2683
513 msgid "upload base64-encoded data to file"
514 msgstr "wysyła dane zakodowane jako base64 do pliku"
515
516 #: fish/cmds.c:2684
517 msgid "download file and encode as base64"
518 msgstr "pobiera plik i koduje go jako base64"
519
520 #: fish/cmds.c:2685
521 msgid "flush device buffers"
522 msgstr "czyści bufory urządzenia"
523
524 #: fish/cmds.c:2686
525 msgid "get blocksize of block device"
526 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
527
528 #: fish/cmds.c:2687
529 msgid "is block device set to read-only"
530 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
531
532 #: fish/cmds.c:2688
533 msgid "get total size of device in bytes"
534 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
535
536 #: fish/cmds.c:2689
537 msgid "get sectorsize of block device"
538 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
539
540 #: fish/cmds.c:2690
541 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
542 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
543
544 #: fish/cmds.c:2691
545 msgid "reread partition table"
546 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
547
548 #: fish/cmds.c:2692
549 msgid "set blocksize of block device"
550 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
551
552 #: fish/cmds.c:2693
553 msgid "set block device to read-only"
554 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
555
556 #: fish/cmds.c:2694
557 msgid "set block device to read-write"
558 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
559
560 #: fish/cmds.c:2695
561 msgid "resize a btrfs filesystem"
562 msgstr ""
563
564 #: fish/cmds.c:2696
565 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
566 msgstr ""
567 "zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość znaków"
568
569 #: fish/cmds.c:2697
570 msgid "list the contents of a file"
571 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
572
573 #: fish/cmds.c:2698
574 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
575 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
576
577 #: fish/cmds.c:2699
578 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of the contents of a device"
579 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC zawartości urządzenia"
580
581 #: fish/cmds.c:2700
582 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of files in a directory"
583 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC plików w katalogu"
584
585 #: fish/cmds.c:2701
586 msgid "change file mode"
587 msgstr "zmienia tryb pliku"
588
589 #: fish/cmds.c:2702 fish/cmds.c:2823
590 msgid "change file owner and group"
591 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
592
593 #: fish/cmds.c:2703
594 msgid "run a command from the guest filesystem"
595 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
596
597 #: fish/cmds.c:2704
598 msgid "run a command, returning lines"
599 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
600
601 #: fish/cmds.c:2705
602 msgid "add qemu parameters"
603 msgstr "dodaje parametry QEMU"
604
605 #: fish/cmds.c:2706
606 msgid "copy local files or directories into an image"
607 msgstr "kopiuje lokalne pliki lub katalogi do obrazu"
608
609 #: fish/cmds.c:2707
610 msgid "copy remote files or directories out of an image"
611 msgstr "kopiuje zdalne pliki lub katalogi z obrazu"
612
613 #: fish/cmds.c:2708
614 msgid "copy size bytes from source to destination using dd"
615 msgstr "kopiuje bajty rozmiaru ze źródła do celu używając dd"
616
617 #: fish/cmds.c:2709
618 msgid "copy a file"
619 msgstr "kopiuje plik"
620
621 #: fish/cmds.c:2710
622 msgid "copy a file or directory recursively"
623 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
624
625 #: fish/cmds.c:2711
626 msgid "copy from source to destination using dd"
627 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
628
629 #: fish/cmds.c:2712
630 msgid "debugging and internals"
631 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
632
633 #: fish/cmds.c:2713
634 msgid "debug the QEMU command line (internal use only)"
635 msgstr "debuguje wiersz poleceń QEMU (tylko do użytku wewnętrznego)"
636
637 #: fish/cmds.c:2714
638 msgid "upload a file to the appliance (internal use only)"
639 msgstr "wysyła plik do przyrządu (tylko do użytku wewnętrznego)"
640
641 #: fish/cmds.c:2715
642 msgid "report file system disk space usage"
643 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
644
645 #: fish/cmds.c:2716
646 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
647 msgstr ""
648 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
649
650 #: fish/cmds.c:2717
651 msgid "display an image"
652 msgstr ""
653
654 #: fish/cmds.c:2718
655 msgid "return kernel messages"
656 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
657
658 #: fish/cmds.c:2719
659 msgid "download a file to the local machine"
660 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
661
662 #: fish/cmds.c:2720
663 msgid "download a file to the local machine with offset and size"
664 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny z wyrównaniem i rozmiarem"
665
666 #: fish/cmds.c:2721
667 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
668 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
669
670 #: fish/cmds.c:2722
671 msgid "estimate file space usage"
672 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
673
674 #: fish/cmds.c:2723
675 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
676 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
677
678 #: fish/cmds.c:2724
679 msgid "display a line of text"
680 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
681
682 #: fish/cmds.c:2725
683 msgid "echo arguments back to the client"
684 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
685
686 #: fish/cmds.c:2726
687 msgid "edit a file"
688 msgstr "modyfikuje plik"
689
690 #: fish/cmds.c:2727 fish/cmds.c:2728 fish/cmds.c:2733 fish/cmds.c:2734
691 #: fish/cmds.c:2768 fish/cmds.c:2769 fish/cmds.c:3024 fish/cmds.c:3025
692 #: fish/cmds.c:3029 fish/cmds.c:3030 fish/cmds.c:3032 fish/cmds.c:3033
693 msgid "return lines matching a pattern"
694 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
695
696 #: fish/cmds.c:2729
697 msgid "test if two files have equal contents"
698 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
699
700 #: fish/cmds.c:2730
701 msgid "test if file or directory exists"
702 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
703
704 #: fish/cmds.c:2731 fish/cmds.c:2732
705 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
706 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
707
708 #: fish/cmds.c:2735
709 msgid "determine file type"
710 msgstr "określa typ pliku"
711
712 #: fish/cmds.c:2736
713 msgid "detect the architecture of a binary file"
714 msgstr "wykrywa architekturę pliku binarnego"
715
716 #: fish/cmds.c:2737
717 msgid "return the size of the file in bytes"
718 msgstr "zwraca rozmiar pliku w bajtach"
719
720 #: fish/cmds.c:2738
721 msgid "fill a file with octets"
722 msgstr "wypełnia plik oktetami"
723
724 #: fish/cmds.c:2739
725 msgid "fill a file with a repeating pattern of bytes"
726 msgstr "wypełnia plik powtarzającym się wzorem bajtów"
727
728 #: fish/cmds.c:2740
729 msgid "find all files and directories"
730 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
731
732 #: fish/cmds.c:2741
733 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
734 msgstr ""
735 "znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem NUL"
736
737 #: fish/cmds.c:2742
738 msgid "find a filesystem by label"
739 msgstr "znajduje system plików według etykiety"
740
741 #: fish/cmds.c:2743
742 msgid "find a filesystem by UUID"
743 msgstr "znajduje system plików według UUID"
744
745 #: fish/cmds.c:2744
746 msgid "run the filesystem checker"
747 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
748
749 #: fish/cmds.c:2745
750 msgid "get the additional kernel options"
751 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
752
753 #: fish/cmds.c:2746
754 msgid "get the attach method"
755 msgstr "uzyskuje metodę podłączania"
756
757 #: fish/cmds.c:2747
758 msgid "get autosync mode"
759 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
760
761 #: fish/cmds.c:2748
762 msgid "get direct appliance mode flag"
763 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
764
765 #: fish/cmds.c:2749
766 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
767 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
768
769 #: fish/cmds.c:2750
770 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
771 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
772
773 #: fish/cmds.c:2751
774 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
775 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
776
777 #: fish/cmds.c:2752
778 msgid "get enable network flag"
779 msgstr "uzyskuje flagę włączenia sieci"
780
781 #: fish/cmds.c:2753
782 msgid "get the search path"
783 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
784
785 #: fish/cmds.c:2754
786 msgid "get process group flag"
787 msgstr ""
788
789 #: fish/cmds.c:2755
790 msgid "get PID of qemu subprocess"
791 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
792
793 #: fish/cmds.c:2756
794 msgid "get the qemu binary"
795 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
796
797 #: fish/cmds.c:2757
798 msgid "get recovery process enabled flag"
799 msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
800
801 #: fish/cmds.c:2758
802 msgid "get SELinux enabled flag"
803 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
804
805 #: fish/cmds.c:2759
806 msgid "get the current state"
807 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
808
809 #: fish/cmds.c:2760
810 msgid "get command trace enabled flag"
811 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
812
813 #: fish/cmds.c:2761
814 msgid "get the current umask"
815 msgstr "uzyskuje bieżące \"umask\""
816
817 #: fish/cmds.c:2762
818 msgid "get verbose mode"
819 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
820
821 #: fish/cmds.c:2763
822 msgid "get SELinux security context"
823 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
824
825 #: fish/cmds.c:2764 fish/cmds.c:2824
826 msgid "get a single extended attribute"
827 msgstr "uzyskuje pojedynczy atrybut rozszerzony"
828
829 #: fish/cmds.c:2765 fish/cmds.c:2825
830 msgid "list extended attributes of a file or directory"
831 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
832
833 #: fish/cmds.c:2766
834 msgid "expand wildcards in command"
835 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
836
837 #: fish/cmds.c:2767
838 msgid "expand a wildcard path"
839 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
840
841 #: fish/cmds.c:2770
842 msgid "install GRUB"
843 msgstr "instaluje program GRUB"
844
845 #: fish/cmds.c:2771
846 msgid "return first 10 lines of a file"
847 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
848
849 #: fish/cmds.c:2772
850 msgid "return first N lines of a file"
851 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
852
853 #: fish/cmds.c:2773
854 msgid "dump a file in hexadecimal"
855 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
856
857 #: fish/cmds.c:2774
858 msgid "edit with a hex editor"
859 msgstr "modyfikuje za pomocą edytora szesnastkowego"
860
861 #: fish/cmds.c:2775
862 msgid "list the contents of a single file in an initrd"
863 msgstr "wyświetla listę zawartości pojedynczego pliku w initrd"
864
865 #: fish/cmds.c:2776
866 msgid "list files in an initrd"
867 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
868
869 #: fish/cmds.c:2777
870 msgid "add an inotify watch"
871 msgstr "dodaje obserwację inotify"
872
873 #: fish/cmds.c:2778
874 msgid "close the inotify handle"
875 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
876
877 #: fish/cmds.c:2779
878 msgid "return list of watched files that had events"
879 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
880
881 #: fish/cmds.c:2780
882 msgid "create an inotify handle"
883 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
884
885 #: fish/cmds.c:2781
886 msgid "return list of inotify events"
887 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
888
889 #: fish/cmds.c:2782
890 msgid "remove an inotify watch"
891 msgstr "usuwa obserwację inotify"
892
893 #: fish/cmds.c:2783
894 msgid "get architecture of inspected operating system"
895 msgstr "uzyskuje architekturę badanego systemu operacyjnego"
896
897 #: fish/cmds.c:2784
898 msgid "get distro of inspected operating system"
899 msgstr "uzyskuje dystrybucję badanego systemu operacyjnego"
900
901 #: fish/cmds.c:2785
902 msgid "get drive letter mappings"
903 msgstr ""
904
905 #: fish/cmds.c:2786
906 msgid "get filesystems associated with inspected operating system"
907 msgstr "uzyskuje systemy plików powiązane z badanym systemem operacyjnym"
908
909 #: fish/cmds.c:2787
910 msgid "get format of inspected operating system"
911 msgstr "uzyskuje format badanego systemu operacyjnego"
912
913 #: fish/cmds.c:2788
914 msgid "get hostname of the operating system"
915 msgstr "uzyskuje nazwę komputera systemu operacyjnego"
916
917 #: fish/cmds.c:2789
918 msgid "get the icon corresponding to this operating system"
919 msgstr ""
920
921 #: fish/cmds.c:2790
922 msgid "get major version of inspected operating system"
923 msgstr "uzyskuje główną wersję badanego systemu operacyjnego"
924
925 #: fish/cmds.c:2791
926 msgid "get minor version of inspected operating system"
927 msgstr "uzyskuje pomniejszą wersję badanego systemu operacyjnego"
928
929 #: fish/cmds.c:2792
930 msgid "get mountpoints of inspected operating system"
931 msgstr "uzyskuje punkty montowania badanego systemu operacyjnego"
932
933 #: fish/cmds.c:2793
934 msgid "get package format used by the operating system"
935 msgstr "uzyskuje typ formatu pakietów używanego przez system operacyjny"
936
937 #: fish/cmds.c:2794
938 msgid "get package management tool used by the operating system"
939 msgstr ""
940 "uzyskuje narzędzie do zarządzania pakietami używane przez system operacyjny"
941
942 #: fish/cmds.c:2795
943 msgid "get product name of inspected operating system"
944 msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
945
946 #: fish/cmds.c:2796
947 msgid "get product variant of inspected operating system"
948 msgstr ""
949
950 #: fish/cmds.c:2797
951 msgid "return list of operating systems found by last inspection"
952 msgstr ""
953 "zwraca listę systemów operacyjnych odnalezionych przez ostatnie badanie"
954
955 #: fish/cmds.c:2798
956 msgid "get type of inspected operating system"
957 msgstr "uzyskuje typ badanego systemu operacyjnego"
958
959 #: fish/cmds.c:2799
960 msgid "get Windows CurrentControlSet of inspected operating system"
961 msgstr ""
962
963 #: fish/cmds.c:2800
964 msgid "get Windows systemroot of inspected operating system"
965 msgstr "uzyskuje systemroot badanego systemu operacyjnego Windows"
966
967 #: fish/cmds.c:2801
968 msgid "get live flag for install disk"
969 msgstr "uzyskuje flagę live dla dysku instalacji"
970
971 #: fish/cmds.c:2802
972 msgid "get multipart flag for install disk"
973 msgstr "uzyskuje wieloczęściową flagę dla dysku instalacji"
974
975 #: fish/cmds.c:2803
976 msgid "get netinst (network installer) flag for install disk"
977 msgstr "uzyskuje flagę \"netinst\" (instalacji sieciowej) dla dysku instalacji"
978
979 #: fish/cmds.c:2804
980 msgid "get list of applications installed in the operating system"
981 msgstr "uzyskuje listę aplikacji zainstalowanych w systemie operacyjnym"
982
983 #: fish/cmds.c:2805
984 msgid "inspect disk and return list of operating systems found"
985 msgstr "bada dysk i zwraca listę odnalezionych systemów operacyjnych"
986
987 #: fish/cmds.c:2806
988 msgid "test if block device"
989 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem blokowym"
990
991 #: fish/cmds.c:2807
992 msgid "is busy processing a command"
993 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
994
995 #: fish/cmds.c:2808
996 msgid "test if character device"
997 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem znakowym"
998
999 #: fish/cmds.c:2809
1000 msgid "is in configuration state"
1001 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
1002
1003 #: fish/cmds.c:2810
1004 msgid "test if a directory"
1005 msgstr "testuje, czy jest katalogiem"
1006
1007 #: fish/cmds.c:2811
1008 msgid "test if FIFO (named pipe)"
1009 msgstr "testuje, czy jest FIFO (nazwanym potokiem)"
1010
1011 #: fish/cmds.c:2812
1012 msgid "test if a regular file"
1013 msgstr "testuje, czy jest zwykłym plikiem"
1014
1015 #: fish/cmds.c:2813
1016 msgid "is launching subprocess"
1017 msgstr "uruchamia podprocesy"
1018
1019 #: fish/cmds.c:2814
1020 msgid "test if device is a logical volume"
1021 msgstr "testuje, czy urządzenie jest woluminem logicznym"
1022
1023 #: fish/cmds.c:2815
1024 msgid "is ready to accept commands"
1025 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
1026
1027 #: fish/cmds.c:2816
1028 msgid "test if socket"
1029 msgstr "testuje, czy jest gniazdem"
1030
1031 #: fish/cmds.c:2817
1032 msgid "test if symbolic link"
1033 msgstr "testuje, czy jest dowiązaniem symbolicznym"
1034
1035 #: fish/cmds.c:2818
1036 msgid "test if a file contains all zero bytes"
1037 msgstr ""
1038
1039 #: fish/cmds.c:2819
1040 msgid "test if a device contains all zero bytes"
1041 msgstr ""
1042
1043 #: fish/cmds.c:2820
1044 msgid "kill the qemu subprocess"
1045 msgstr "niszczy podproces QEMU"
1046
1047 #: fish/cmds.c:2821
1048 msgid "launch the qemu subprocess"
1049 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
1050
1051 #: fish/cmds.c:2822
1052 msgid "change working directory"
1053 msgstr "zmienia katalog roboczy"
1054
1055 #: fish/cmds.c:2826
1056 msgid "list 9p filesystems"
1057 msgstr ""
1058
1059 #: fish/cmds.c:2827
1060 msgid "list the block devices"
1061 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
1062
1063 #: fish/cmds.c:2828
1064 msgid "list device mapper devices"
1065 msgstr ""
1066
1067 #: fish/cmds.c:2829
1068 msgid "list filesystems"
1069 msgstr "wyświetla listę systemów plików"
1070
1071 #: fish/cmds.c:2830
1072 msgid "list the partitions"
1073 msgstr "wyświetla listę partycji"
1074
1075 #: fish/cmds.c:2831
1076 msgid "list the files in a directory (long format)"
1077 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
1078
1079 #: fish/cmds.c:2832 fish/cmds.c:2833
1080 msgid "create a hard link"
1081 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
1082
1083 #: fish/cmds.c:2834 fish/cmds.c:2835
1084 msgid "create a symbolic link"
1085 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
1086
1087 #: fish/cmds.c:2836 fish/cmds.c:2929
1088 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
1089 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
1090
1091 #: fish/cmds.c:2837
1092 msgid "list the files in a directory"
1093 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
1094
1095 #: fish/cmds.c:2838 fish/cmds.c:2958
1096 msgid "set extended attribute of a file or directory"
1097 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
1098
1099 #: fish/cmds.c:2839
1100 msgid "get file information for a symbolic link"
1101 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
1102
1103 #: fish/cmds.c:2840
1104 msgid "lstat on multiple files"
1105 msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
1106
1107 #: fish/cmds.c:2841
1108 msgid "add a key on a LUKS encrypted device"
1109 msgstr "dodaje klucz do zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
1110
1111 #: fish/cmds.c:2842
1112 msgid "close a LUKS device"
1113 msgstr "zamyka urządzenie LUKS"
1114
1115 #: fish/cmds.c:2843 fish/cmds.c:2844
1116 msgid "format a block device as a LUKS encrypted device"
1117 msgstr "formatuje urządzenie blokowe jako zaszyfrowane urządzenie LUKS"
1118
1119 #: fish/cmds.c:2845
1120 msgid "remove a key from a LUKS encrypted device"
1121 msgstr "usuwa klucz z zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
1122
1123 #: fish/cmds.c:2846
1124 msgid "open a LUKS-encrypted block device"
1125 msgstr "otwiera urządzenie blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS"
1126
1127 #: fish/cmds.c:2847
1128 msgid "open a LUKS-encrypted block device read-only"
1129 msgstr ""
1130 "otwiera urządzenia blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS w trybie tylko do "
1131 "odczytu"
1132
1133 #: fish/cmds.c:2848
1134 msgid "create an LVM logical volume"
1135 msgstr "tworzy wolumin logiczny LVM"
1136
1137 #: fish/cmds.c:2849
1138 msgid "get canonical name of an LV"
1139 msgstr "uzyskuje kanoniczną nazwę woluminu logicznego"
1140
1141 #: fish/cmds.c:2850
1142 msgid "clear LVM device filter"
1143 msgstr "czyści filtr urządzeń LVM"
1144
1145 #: fish/cmds.c:2851
1146 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
1147 msgstr ""
1148 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
1149
1150 #: fish/cmds.c:2852
1151 msgid "set LVM device filter"
1152 msgstr "ustawia filtr urządzeń LVM"
1153
1154 #: fish/cmds.c:2853
1155 msgid "remove an LVM logical volume"
1156 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
1157
1158 #: fish/cmds.c:2854
1159 msgid "rename an LVM logical volume"
1160 msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
1161
1162 #: fish/cmds.c:2855
1163 msgid "resize an LVM logical volume"
1164 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
1165
1166 #: fish/cmds.c:2856
1167 msgid "expand an LV to fill free space"
1168 msgstr "rozszerza wolumin logiczny, aby wypełnić wolne miejsce"
1169
1170 #: fish/cmds.c:2857 fish/cmds.c:2858
1171 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
1172 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
1173
1174 #: fish/cmds.c:2859
1175 msgid "get the UUID of a logical volume"
1176 msgstr "uzyskuje UUID woluminu logicznego"
1177
1178 #: fish/cmds.c:2860
1179 msgid "lgetxattr on multiple files"
1180 msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
1181
1182 #: fish/cmds.c:2861
1183 msgid "open the manual"
1184 msgstr "otwiera podręcznik"
1185
1186 #: fish/cmds.c:2862
1187 msgid "create a directory"
1188 msgstr "tworzy katalog"
1189
1190 #: fish/cmds.c:2863
1191 msgid "create a directory with a particular mode"
1192 msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
1193
1194 #: fish/cmds.c:2864
1195 msgid "create a directory and parents"
1196 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
1197
1198 #: fish/cmds.c:2865
1199 msgid "create a temporary directory"
1200 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
1201
1202 #: fish/cmds.c:2866 fish/cmds.c:2867 fish/cmds.c:2868
1203 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
1204 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
1205
1206 #: fish/cmds.c:2869
1207 msgid "make ext2/3/4 external journal"
1208 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
1209
1210 #: fish/cmds.c:2870
1211 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
1212 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
1213
1214 #: fish/cmds.c:2871
1215 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
1216 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
1217
1218 #: fish/cmds.c:2872
1219 msgid "make FIFO (named pipe)"
1220 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
1221
1222 #: fish/cmds.c:2873 fish/cmds.c:2875
1223 msgid "make a filesystem"
1224 msgstr "tworzy system plików"
1225
1226 #: fish/cmds.c:2874
1227 msgid "make a filesystem with block size"
1228 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
1229
1230 #: fish/cmds.c:2876
1231 msgid "create a mountpoint"
1232 msgstr "tworzy punkt montowania"
1233
1234 #: fish/cmds.c:2877
1235 msgid "make block, character or FIFO devices"
1236 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
1237
1238 #: fish/cmds.c:2878
1239 msgid "make block device node"
1240 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
1241
1242 #: fish/cmds.c:2879
1243 msgid "make char device node"
1244 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
1245
1246 #: fish/cmds.c:2880
1247 msgid "create a swap partition"
1248 msgstr "tworzy partycję wymiany"
1249
1250 #: fish/cmds.c:2881
1251 msgid "create a swap partition with a label"
1252 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
1253
1254 #: fish/cmds.c:2882
1255 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
1256 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
1257
1258 #: fish/cmds.c:2883
1259 msgid "create a swap file"
1260 msgstr "tworzy plik wymiany"
1261
1262 #: fish/cmds.c:2884
1263 msgid "load a kernel module"
1264 msgstr "wczytuje moduł jądra"
1265
1266 #: fish/cmds.c:2885
1267 msgid "view a file"
1268 msgstr "wyświetla plik"
1269
1270 #: fish/cmds.c:2886
1271 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
1272 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
1273
1274 #: fish/cmds.c:2887
1275 msgid "mount 9p filesystem"
1276 msgstr ""
1277
1278 #: fish/cmds.c:2888
1279 msgid "mount a file using the loop device"
1280 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
1281
1282 #: fish/cmds.c:2889
1283 msgid "mount a guest disk with mount options"
1284 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
1285
1286 #: fish/cmds.c:2890
1287 msgid "mount a guest disk, read-only"
1288 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
1289
1290 #: fish/cmds.c:2891
1291 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
1292 msgstr ""
1293 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
1294 "plików"
1295
1296 #: fish/cmds.c:2892
1297 msgid "show mountpoints"
1298 msgstr "wyświetla punkty montowania"
1299
1300 #: fish/cmds.c:2893
1301 msgid "show mounted filesystems"
1302 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
1303
1304 #: fish/cmds.c:2894
1305 msgid "move a file"
1306 msgstr "przenosi plik"
1307
1308 #: fish/cmds.c:2895
1309 msgid "probe NTFS volume"
1310 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
1311
1312 #: fish/cmds.c:2896 fish/cmds.c:2897
1313 msgid "resize an NTFS filesystem"
1314 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS"
1315
1316 #: fish/cmds.c:2898
1317 msgid "resize an NTFS filesystem (with size)"
1318 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS (za pomocą rozmiaru)"
1319
1320 #: fish/cmds.c:2899
1321 msgid "add a partition to the device"
1322 msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
1323
1324 #: fish/cmds.c:2900
1325 msgid "delete a partition"
1326 msgstr "usuwa partycję"
1327
1328 #: fish/cmds.c:2901
1329 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
1330 msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
1331
1332 #: fish/cmds.c:2902
1333 msgid "return true if a partition is bootable"
1334 msgstr "zwraca wartość \"true\", jeśli partycja jest startowa"
1335
1336 #: fish/cmds.c:2903
1337 msgid "get the MBR type byte (ID byte) from a partition"
1338 msgstr "uzyskuje bajt typu MBR (bajt identyfikatora) z partycji"
1339
1340 #: fish/cmds.c:2904
1341 msgid "get the partition table type"
1342 msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
1343
1344 #: fish/cmds.c:2905
1345 msgid "create an empty partition table"
1346 msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
1347
1348 #: fish/cmds.c:2906
1349 msgid "list partitions on a device"
1350 msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
1351
1352 #: fish/cmds.c:2907
1353 msgid "make a partition bootable"
1354 msgstr "zmienia partycję na startową"
1355
1356 #: fish/cmds.c:2908
1357 msgid "set the MBR type byte (ID byte) of a partition"
1358 msgstr "ustawia bajt typu MBR (bajt identyfikatora) partycji"
1359
1360 #: fish/cmds.c:2909
1361 msgid "set partition name"
1362 msgstr "ustawia nazwę partycji"
1363
1364 #: fish/cmds.c:2910
1365 msgid "convert partition name to device name"
1366 msgstr "konwertuje nazwę partycji na nazwę urządzenia"
1367
1368 #: fish/cmds.c:2911
1369 msgid "ping the guest daemon"
1370 msgstr "odpytuje demona gościa"
1371
1372 #: fish/cmds.c:2912
1373 msgid "read part of a file"
1374 msgstr "odczytuje część pliku"
1375
1376 #: fish/cmds.c:2913
1377 msgid "read part of a device"
1378 msgstr "odczytuje część urządzenia"
1379
1380 #: fish/cmds.c:2914
1381 msgid "create an LVM physical volume"
1382 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
1383
1384 #: fish/cmds.c:2915
1385 msgid "remove an LVM physical volume"
1386 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
1387
1388 #: fish/cmds.c:2916
1389 msgid "resize an LVM physical volume"
1390 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
1391
1392 #: fish/cmds.c:2917
1393 msgid "resize an LVM physical volume (with size)"
1394 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM (za pomocą rozmiaru)"
1395
1396 #: fish/cmds.c:2918 fish/cmds.c:2919
1397 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
1398 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
1399
1400 #: fish/cmds.c:2920
1401 msgid "get the UUID of a physical volume"
1402 msgstr "uzyskuje UUID woluminu fizycznego"
1403
1404 #: fish/cmds.c:2921
1405 msgid "write to part of a file"
1406 msgstr "zapisuje do części pliku"
1407
1408 #: fish/cmds.c:2922
1409 msgid "write to part of a device"
1410 msgstr "zapisuje do części urządzenia"
1411
1412 #: fish/cmds.c:2923
1413 msgid "read a file"
1414 msgstr "odczytuje plik"
1415
1416 #: fish/cmds.c:2924
1417 msgid "read file as lines"
1418 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
1419
1420 #: fish/cmds.c:2925
1421 msgid "read directories entries"
1422 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
1423
1424 #: fish/cmds.c:2926
1425 msgid "read the target of a symbolic link"
1426 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
1427
1428 #: fish/cmds.c:2927
1429 msgid "readlink on multiple files"
1430 msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
1431
1432 #: fish/cmds.c:2928
1433 msgid "canonicalized absolute pathname"
1434 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
1435
1436 #: fish/cmds.c:2930
1437 msgid "close and reopen libguestfs handle"
1438 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
1439
1440 #: fish/cmds.c:2931
1441 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem"
1442 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4"
1443
1444 #: fish/cmds.c:2932
1445 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem to the minimum size"
1446 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4 na minimalny"
1447
1448 #: fish/cmds.c:2933
1449 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem (with size)"
1450 msgstr ""
1451 "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4 (za pomocą rozmiaru)"
1452
1453 #: fish/cmds.c:2934
1454 msgid "remove a file"
1455 msgstr "usuwa plik"
1456
1457 #: fish/cmds.c:2935
1458 msgid "remove a file or directory recursively"
1459 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
1460
1461 #: fish/cmds.c:2936
1462 msgid "remove a directory"
1463 msgstr "usuwa katalog"
1464
1465 #: fish/cmds.c:2937
1466 msgid "remove a mountpoint"
1467 msgstr "usuwa punkt montowania"
1468
1469 #: fish/cmds.c:2938
1470 msgid "scrub (securely wipe) a device"
1471 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
1472
1473 #: fish/cmds.c:2939
1474 msgid "scrub (securely wipe) a file"
1475 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
1476
1477 #: fish/cmds.c:2940
1478 msgid "scrub (securely wipe) free space"
1479 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
1480
1481 #: fish/cmds.c:2941
1482 msgid "add options to kernel command line"
1483 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
1484
1485 #: fish/cmds.c:2942
1486 msgid "set the attach method"
1487 msgstr "ustawia metodę podłączania"
1488
1489 #: fish/cmds.c:2943
1490 msgid "set autosync mode"
1491 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
1492
1493 #: fish/cmds.c:2944
1494 msgid "enable or disable direct appliance mode"
1495 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
1496
1497 #: fish/cmds.c:2945
1498 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
1499 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
1500
1501 #: fish/cmds.c:2946
1502 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
1503 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
1504
1505 #: fish/cmds.c:2947
1506 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
1507 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
1508
1509 #: fish/cmds.c:2948
1510 msgid "set enable network flag"
1511 msgstr "ustawia flagę włączenia sieci"
1512
1513 #: fish/cmds.c:2949
1514 msgid "set the search path"
1515 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
1516
1517 #: fish/cmds.c:2950
1518 msgid "set process group flag"
1519 msgstr ""
1520
1521 #: fish/cmds.c:2951
1522 msgid "set the qemu binary"
1523 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
1524
1525 #: fish/cmds.c:2952
1526 msgid "enable or disable the recovery process"
1527 msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
1528
1529 #: fish/cmds.c:2953
1530 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
1531 msgstr ""
1532 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
1533
1534 #: fish/cmds.c:2954
1535 msgid "enable or disable command traces"
1536 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
1537
1538 #: fish/cmds.c:2955
1539 msgid "set verbose mode"
1540 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
1541
1542 #: fish/cmds.c:2956
1543 msgid "set SELinux security context"
1544 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
1545
1546 #: fish/cmds.c:2957
1547 msgid "set an environment variable"
1548 msgstr ""
1549
1550 #: fish/cmds.c:2959 fish/cmds.c:2960
1551 msgid "create partitions on a block device"
1552 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
1553
1554 #: fish/cmds.c:2961
1555 msgid "modify a single partition on a block device"
1556 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
1557
1558 #: fish/cmds.c:2962
1559 msgid "display the disk geometry from the partition table"
1560 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
1561
1562 #: fish/cmds.c:2963
1563 msgid "display the kernel geometry"
1564 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
1565
1566 #: fish/cmds.c:2964
1567 msgid "display the partition table"
1568 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
1569
1570 #: fish/cmds.c:2965
1571 msgid "run a command via the shell"
1572 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
1573
1574 #: fish/cmds.c:2966
1575 msgid "run a command via the shell returning lines"
1576 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
1577
1578 #: fish/cmds.c:2967
1579 msgid "sleep for some seconds"
1580 msgstr "usypia na kilka sekund"
1581
1582 #: fish/cmds.c:2968
1583 msgid "create a sparse disk image and add"
1584 msgstr "tworzy rzadki obraz dysku i dodaje go"
1585
1586 #: fish/cmds.c:2969
1587 msgid "get file information"
1588 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
1589
1590 #: fish/cmds.c:2970
1591 msgid "get file system statistics"
1592 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
1593
1594 #: fish/cmds.c:2971 fish/cmds.c:2972
1595 msgid "print the printable strings in a file"
1596 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
1597
1598 #: fish/cmds.c:2973
1599 msgid "list supported groups of commands"
1600 msgstr "wyświetla listę obsługiwanych grup poleceń"
1601
1602 #: fish/cmds.c:2974
1603 msgid "disable swap on device"
1604 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
1605
1606 #: fish/cmds.c:2975
1607 msgid "disable swap on file"
1608 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
1609
1610 #: fish/cmds.c:2976
1611 msgid "disable swap on labeled swap partition"
1612 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
1613
1614 #: fish/cmds.c:2977
1615 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
1616 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
1617
1618 #: fish/cmds.c:2978
1619 msgid "enable swap on device"
1620 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
1621
1622 #: fish/cmds.c:2979
1623 msgid "enable swap on file"
1624 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
1625
1626 #: fish/cmds.c:2980
1627 msgid "enable swap on labeled swap partition"
1628 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
1629
1630 #: fish/cmds.c:2981
1631 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
1632 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
1633
1634 #: fish/cmds.c:2982
1635 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
1636 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
1637
1638 #: fish/cmds.c:2983
1639 msgid "return last 10 lines of a file"
1640 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
1641
1642 #: fish/cmds.c:2984
1643 msgid "return last N lines of a file"
1644 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
1645
1646 #: fish/cmds.c:2985
1647 msgid "unpack tarfile to directory"
1648 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
1649
1650 #: fish/cmds.c:2986
1651 msgid "pack directory into tarfile"
1652 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
1653
1654 #: fish/cmds.c:2987 fish/cmds.c:2994
1655 msgid "unpack compressed tarball to directory"
1656 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
1657
1658 #: fish/cmds.c:2988 fish/cmds.c:2995
1659 msgid "pack directory into compressed tarball"
1660 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
1661
1662 #: fish/cmds.c:2989
1663 msgid "print elapsed time taken to run a command"
1664 msgstr "wyświetla czas wykonania polecenia"
1665
1666 #: fish/cmds.c:2990
1667 msgid "update file timestamps or create a new file"
1668 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
1669
1670 #: fish/cmds.c:2991
1671 msgid "truncate a file to zero size"
1672 msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
1673
1674 #: fish/cmds.c:2992
1675 msgid "truncate a file to a particular size"
1676 msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
1677
1678 #: fish/cmds.c:2993
1679 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
1680 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
1681
1682 #: fish/cmds.c:2996
1683 msgid "set file mode creation mask (umask)"
1684 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
1685
1686 #: fish/cmds.c:2997
1687 msgid "unmount a filesystem"
1688 msgstr "odmontowuje system plików"
1689
1690 #: fish/cmds.c:2998
1691 msgid "unmount all filesystems"
1692 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
1693
1694 #: fish/cmds.c:2999
1695 msgid "unset an environment variable"
1696 msgstr ""
1697
1698 #: fish/cmds.c:3000
1699 msgid "upload a file from the local machine"
1700 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny"
1701
1702 #: fish/cmds.c:3001
1703 msgid "upload a file from the local machine with offset"
1704 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny z wyrównaniem"
1705
1706 #: fish/cmds.c:3002
1707 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
1708 msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
1709
1710 #: fish/cmds.c:3003
1711 msgid "get the library version number"
1712 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
1713
1714 #: fish/cmds.c:3004
1715 msgid "get the filesystem label"
1716 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików"
1717
1718 #: fish/cmds.c:3005
1719 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
1720 msgstr ""
1721 "uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
1722 "zamontowanemu urządzeniu"
1723
1724 #: fish/cmds.c:3006
1725 msgid "get the filesystem UUID"
1726 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików"
1727
1728 #: fish/cmds.c:3007
1729 msgid "activate or deactivate some volume groups"
1730 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
1731
1732 #: fish/cmds.c:3008
1733 msgid "activate or deactivate all volume groups"
1734 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
1735
1736 #: fish/cmds.c:3009
1737 msgid "create an LVM volume group"
1738 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
1739
1740 #: fish/cmds.c:3010
1741 msgid "get the LV UUIDs of all LVs in the volume group"
1742 msgstr "uzyskuje UUID wszystkich woluminów logicznych w grupie woluminów"
1743
1744 #: fish/cmds.c:3011
1745 msgid "get the PV UUIDs containing the volume group"
1746 msgstr "uzyskuje UUID woluminów fizycznych zawierających grupę woluminów"
1747
1748 #: fish/cmds.c:3012
1749 msgid "remove an LVM volume group"
1750 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
1751
1752 #: fish/cmds.c:3013
1753 msgid "rename an LVM volume group"
1754 msgstr "zmienia nazwę grupy woluminów LVM"
1755
1756 #: fish/cmds.c:3014 fish/cmds.c:3015
1757 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
1758 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
1759
1760 #: fish/cmds.c:3016
1761 msgid "rescan for LVM physical volumes, volume groups and logical volumes"
1762 msgstr ""
1763 "ponownie skanuje woluminy fizyczne, grupy woluminów i woluminy logiczne LVM"
1764
1765 #: fish/cmds.c:3017
1766 msgid "get the UUID of a volume group"
1767 msgstr "uzyskuje UUID grupy woluminów"
1768
1769 #: fish/cmds.c:3018
1770 msgid "count characters in a file"
1771 msgstr "liczy znaki w pliku"
1772
1773 #: fish/cmds.c:3019
1774 msgid "count lines in a file"
1775 msgstr "liczy wiersze w pliku"
1776
1777 #: fish/cmds.c:3020
1778 msgid "count words in a file"
1779 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
1780
1781 #: fish/cmds.c:3021
1782 msgid "create a new file"
1783 msgstr "tworzy nowy plik"
1784
1785 #: fish/cmds.c:3022
1786 msgid "append content to end of file"
1787 msgstr ""
1788
1789 #: fish/cmds.c:3023
1790 msgid "create a file"
1791 msgstr "tworzy plik"
1792
1793 #: fish/cmds.c:3026
1794 msgid "write zeroes to the device"
1795 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
1796
1797 #: fish/cmds.c:3027
1798 msgid "write zeroes to an entire device"
1799 msgstr "zapisuje zera na całym urządzeniu"
1800
1801 #: fish/cmds.c:3028
1802 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
1803 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
1804
1805 #: fish/cmds.c:3031
1806 msgid "determine file type inside a compressed file"
1807 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
1808
1809 #: fish/cmds.c:3034
1810 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
1811 msgstr ""
1812 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
1813 "pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc "
1814 "o poleceniu."
1815
1816 #: fish/cmds.c:3352 fish/cmds.c:3366 fish/cmds.c:3382 fish/cmds.c:3399
1817 #: fish/cmds.c:3416 fish/cmds.c:3434 fish/cmds.c:3453 fish/cmds.c:3469
1818 #: fish/cmds.c:3487 fish/cmds.c:3503 fish/cmds.c:3521 fish/cmds.c:3537
1819 #: fish/cmds.c:3554 fish/cmds.c:3569 fish/cmds.c:3587 fish/cmds.c:3602
1820 #: fish/cmds.c:3618 fish/cmds.c:3634 fish/cmds.c:3650 fish/cmds.c:3666
1821 #: fish/cmds.c:3682 fish/cmds.c:3700 fish/cmds.c:3733 fish/cmds.c:3749
1822 #: fish/cmds.c:3765 fish/cmds.c:3784 fish/cmds.c:3799 fish/cmds.c:3817
1823 #: fish/cmds.c:3832 fish/cmds.c:3850 fish/cmds.c:3865 fish/cmds.c:3883
1824 #: fish/cmds.c:3898 fish/cmds.c:3917 fish/cmds.c:3936 fish/cmds.c:3954
1825 #: fish/cmds.c:3974 fish/cmds.c:3993 fish/cmds.c:4013 fish/cmds.c:4033
1826 #: fish/cmds.c:4053 fish/cmds.c:4072 fish/cmds.c:4091 fish/cmds.c:4111
1827 #: fish/cmds.c:4131 fish/cmds.c:4151 fish/cmds.c:4166 fish/cmds.c:4182
1828 #: fish/cmds.c:4254 fish/cmds.c:4272 fish/cmds.c:4289 fish/cmds.c:4373
1829 #: fish/cmds.c:4393 fish/cmds.c:4413 fish/cmds.c:4433 fish/cmds.c:4453
1830 #: fish/cmds.c:4473 fish/cmds.c:4492 fish/cmds.c:4511 fish/cmds.c:4530
1831 #: fish/cmds.c:4545 fish/cmds.c:4564 fish/cmds.c:4584 fish/cmds.c:4604
1832 #: fish/cmds.c:4680 fish/cmds.c:4695 fish/cmds.c:4714 fish/cmds.c:4730
1833 #: fish/cmds.c:4746 fish/cmds.c:4765 fish/cmds.c:4787 fish/cmds.c:4809
1834 #: fish/cmds.c:4829 fish/cmds.c:4846 fish/cmds.c:4863 fish/cmds.c:4880
1835 #: fish/cmds.c:4897 fish/cmds.c:4914 fish/cmds.c:4931 fish/cmds.c:4948
1836 #: fish/cmds.c:4967 fish/cmds.c:4990 fish/cmds.c:5026 fish/cmds.c:5043
1837 #: fish/cmds.c:5066 fish/cmds.c:5088 fish/cmds.c:5109 fish/cmds.c:5129
1838 #: fish/cmds.c:5148 fish/cmds.c:5168 fish/cmds.c:5186 fish/cmds.c:5204
1839 #: fish/cmds.c:5218 fish/cmds.c:5234 fish/cmds.c:5254 fish/cmds.c:5273
1840 #: fish/cmds.c:5292 fish/cmds.c:5311 fish/cmds.c:5330 fish/cmds.c:5350
1841 #: fish/cmds.c:5390 fish/cmds.c:5447 fish/cmds.c:5468 fish/cmds.c:5489
1842 #: fish/cmds.c:5510 fish/cmds.c:5528 fish/cmds.c:5550 fish/cmds.c:5588
1843 #: fish/cmds.c:5610 fish/cmds.c:5689 fish/cmds.c:5728 fish/cmds.c:5743
1844 #: fish/cmds.c:5760 fish/cmds.c:5774 fish/cmds.c:5790 fish/cmds.c:5812
1845 #: fish/cmds.c:5834 fish/cmds.c:5856 fish/cmds.c:5878 fish/cmds.c:5900
1846 #: fish/cmds.c:5922 fish/cmds.c:5942 fish/cmds.c:5959 fish/cmds.c:5976
1847 #: fish/cmds.c:5995 fish/cmds.c:6014 fish/cmds.c:6034 fish/cmds.c:6070
1848 #: fish/cmds.c:6089 fish/cmds.c:6108 fish/cmds.c:6125 fish/cmds.c:6143
1849 #: fish/cmds.c:6166 fish/cmds.c:6189 fish/cmds.c:6213 fish/cmds.c:6236
1850 #: fish/cmds.c:6257 fish/cmds.c:6280 fish/cmds.c:6303 fish/cmds.c:6323
1851 #: fish/cmds.c:6345 fish/cmds.c:6366 fish/cmds.c:6389 fish/cmds.c:6406
1852 #: fish/cmds.c:6423 fish/cmds.c:6441 fish/cmds.c:6459 fish/cmds.c:6480
1853 #: fish/cmds.c:6498 fish/cmds.c:6519 fish/cmds.c:6539 fish/cmds.c:6557
1854 #: fish/cmds.c:6578 fish/cmds.c:6601 fish/cmds.c:6624 fish/cmds.c:6646
1855 #: fish/cmds.c:6679 fish/cmds.c:6696 fish/cmds.c:6713 fish/cmds.c:6737
1856 #: fish/cmds.c:6760 fish/cmds.c:6783 fish/cmds.c:6805 fish/cmds.c:6822
1857 #: fish/cmds.c:6844 fish/cmds.c:6938 fish/cmds.c:6958 fish/cmds.c:6978
1858 #: fish/cmds.c:6998 fish/cmds.c:7016 fish/cmds.c:7037 fish/cmds.c:7073
1859 #: fish/cmds.c:7090 fish/cmds.c:7112 fish/cmds.c:7129 fish/cmds.c:7165
1860 #: fish/cmds.c:7185 fish/cmds.c:7205 fish/cmds.c:7225 fish/cmds.c:7247
1861 #: fish/cmds.c:7264 fish/cmds.c:7283 fish/cmds.c:7302 fish/cmds.c:7324
1862 #: fish/cmds.c:7345 fish/cmds.c:7366 fish/cmds.c:7387 fish/cmds.c:7410
1863 #: fish/cmds.c:7451 fish/cmds.c:7474 fish/cmds.c:7513 fish/cmds.c:7530
1864 #: fish/cmds.c:7549 fish/cmds.c:7570 fish/cmds.c:7593 fish/cmds.c:7615
1865 #: fish/cmds.c:7633 fish/cmds.c:7652 fish/cmds.c:7673 fish/cmds.c:7750
1866 #: fish/cmds.c:7791 fish/cmds.c:7870 fish/cmds.c:7946 fish/cmds.c:7983
1867 #: fish/cmds.c:8006 fish/cmds.c:8027 fish/cmds.c:8050 fish/cmds.c:8072
1868 #: fish/cmds.c:8097 fish/cmds.c:8140 fish/cmds.c:8181 fish/cmds.c:8202
1869 #: fish/cmds.c:8220 fish/cmds.c:8239 fish/cmds.c:8256 fish/cmds.c:8274
1870 #: fish/cmds.c:8301 fish/cmds.c:8325 fish/cmds.c:8349 fish/cmds.c:8373
1871 #: fish/cmds.c:8397 fish/cmds.c:8421 fish/cmds.c:8445 fish/cmds.c:8469
1872 #: fish/cmds.c:8493 fish/cmds.c:8517 fish/cmds.c:8541 fish/cmds.c:8565
1873 #: fish/cmds.c:8588 fish/cmds.c:8611 fish/cmds.c:8632 fish/cmds.c:8653
1874 #: fish/cmds.c:8674 fish/cmds.c:8694 fish/cmds.c:8717 fish/cmds.c:8755
1875 #: fish/cmds.c:8772 fish/cmds.c:8789 fish/cmds.c:8808 fish/cmds.c:8827
1876 #: fish/cmds.c:8844 fish/cmds.c:8861 fish/cmds.c:8878 fish/cmds.c:8895
1877 #: fish/cmds.c:8914 fish/cmds.c:8950 fish/cmds.c:8990 fish/cmds.c:9023
1878 #: fish/cmds.c:9040 fish/cmds.c:9057 fish/cmds.c:9073 fish/cmds.c:9088
1879 #: fish/cmds.c:9109 fish/cmds.c:9147 fish/cmds.c:9185 fish/cmds.c:9224
1880 #: fish/cmds.c:9264 fish/cmds.c:9305 fish/cmds.c:9346 fish/cmds.c:9384
1881 #: fish/cmds.c:9401 fish/cmds.c:9424 fish/cmds.c:9446 fish/cmds.c:9468
1882 #: fish/cmds.c:9488 fish/cmds.c:9508 fish/cmds.c:9544 fish/cmds.c:9616
1883 #: fish/cmds.c:9656 fish/cmds.c:9714 fish/cmds.c:9740 fish/cmds.c:9766
1884 #: fish/cmds.c:9794 fish/cmds.c:9853 fish/cmds.c:9874 fish/cmds.c:9919
1885 #: fish/cmds.c:9939 fish/cmds.c:9978 fish/cmds.c:10015 fish/cmds.c:10035
1886 #: fish/cmds.c:10057 fish/cmds.c:10114 fish/cmds.c:10134 fish/cmds.c:10156
1887 #: fish/cmds.c:10178 fish/cmds.c:10197 fish/cmds.c:10217 fish/cmds.c:10244
1888 #: fish/cmds.c:10264 fish/cmds.c:10284 fish/cmds.c:10304 fish/cmds.c:10324
1889 #: fish/cmds.c:10346 fish/cmds.c:10381 fish/cmds.c:10399 fish/cmds.c:10422
1890 #: fish/cmds.c:10444 fish/cmds.c:10459 fish/cmds.c:10476 fish/cmds.c:10513
1891 #: fish/cmds.c:10552 fish/cmds.c:10592 fish/cmds.c:10648 fish/cmds.c:10670
1892 #: fish/cmds.c:10706 fish/cmds.c:10721 fish/cmds.c:10741 fish/cmds.c:10781
1893 #: fish/cmds.c:10804 fish/cmds.c:10828 fish/cmds.c:10853 fish/cmds.c:10894
1894 #: fish/cmds.c:10919 fish/cmds.c:10957 fish/cmds.c:10988 fish/cmds.c:11019
1895 #: fish/cmds.c:11047 fish/cmds.c:11067 fish/cmds.c:11099 fish/cmds.c:11119
1896 #: fish/cmds.c:11139 fish/cmds.c:11156 fish/cmds.c:11174 fish/cmds.c:11199
1897 #: fish/cmds.c:11222 fish/cmds.c:11241 fish/cmds.c:11285 fish/cmds.c:11330
1898 #: fish/cmds.c:11378 fish/cmds.c:11419 fish/cmds.c:11438 fish/cmds.c:11458
1899 #: fish/cmds.c:11478 fish/cmds.c:11499 fish/cmds.c:11520 fish/cmds.c:11541
1900 #: fish/cmds.c:11562 fish/cmds.c:11583 fish/cmds.c:11605 fish/cmds.c:11643
1901 #: fish/cmds.c:11694 fish/cmds.c:11732 fish/cmds.c:11788 fish/cmds.c:11924
1902 #: fish/cmds.c:11953 fish/cmds.c:11980 fish/cmds.c:11997 fish/cmds.c:12018
1903 #: fish/cmds.c:12035 fish/cmds.c:12097 fish/cmds.c:12235
1904 #, c-format
1905 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
1906 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
1907
1908 #: fish/cmds.c:3353 fish/cmds.c:3367 fish/cmds.c:3383 fish/cmds.c:3400
1909 #: fish/cmds.c:3417 fish/cmds.c:3435 fish/cmds.c:3454 fish/cmds.c:3470
1910 #: fish/cmds.c:3488 fish/cmds.c:3504 fish/cmds.c:3522 fish/cmds.c:3538
1911 #: fish/cmds.c:3555 fish/cmds.c:3570 fish/cmds.c:3588 fish/cmds.c:3603
1912 #: fish/cmds.c:3619 fish/cmds.c:3635 fish/cmds.c:3651 fish/cmds.c:3667
1913 #: fish/cmds.c:3683 fish/cmds.c:3701 fish/cmds.c:3734 fish/cmds.c:3750
1914 #: fish/cmds.c:3766 fish/cmds.c:3785 fish/cmds.c:3800 fish/cmds.c:3818
1915 #: fish/cmds.c:3833 fish/cmds.c:3851 fish/cmds.c:3866 fish/cmds.c:3884
1916 #: fish/cmds.c:3899 fish/cmds.c:3918 fish/cmds.c:3937 fish/cmds.c:3955
1917 #: fish/cmds.c:3975 fish/cmds.c:3994 fish/cmds.c:4014 fish/cmds.c:4034
1918 #: fish/cmds.c:4054 fish/cmds.c:4073 fish/cmds.c:4092 fish/cmds.c:4112
1919 #: fish/cmds.c:4132 fish/cmds.c:4152 fish/cmds.c:4167 fish/cmds.c:4183
1920 #: fish/cmds.c:4204 fish/cmds.c:4255 fish/cmds.c:4273 fish/cmds.c:4290
1921 #: fish/cmds.c:4311 fish/cmds.c:4374 fish/cmds.c:4394 fish/cmds.c:4414
1922 #: fish/cmds.c:4434 fish/cmds.c:4454 fish/cmds.c:4474 fish/cmds.c:4493
1923 #: fish/cmds.c:4512 fish/cmds.c:4531 fish/cmds.c:4546 fish/cmds.c:4565
1924 #: fish/cmds.c:4585 fish/cmds.c:4605 fish/cmds.c:4628 fish/cmds.c:4681
1925 #: fish/cmds.c:4696 fish/cmds.c:4715 fish/cmds.c:4731 fish/cmds.c:4747
1926 #: fish/cmds.c:4766 fish/cmds.c:4788 fish/cmds.c:4810 fish/cmds.c:4830
1927 #: fish/cmds.c:4847 fish/cmds.c:4864 fish/cmds.c:4881 fish/cmds.c:4898
1928 #: fish/cmds.c:4915 fish/cmds.c:4932 fish/cmds.c:4949 fish/cmds.c:4968
1929 #: fish/cmds.c:4991 fish/cmds.c:5027 fish/cmds.c:5044 fish/cmds.c:5067
1930 #: fish/cmds.c:5089 fish/cmds.c:5110 fish/cmds.c:5130 fish/cmds.c:5149
1931 #: fish/cmds.c:5169 fish/cmds.c:5187 fish/cmds.c:5205 fish/cmds.c:5219
1932 #: fish/cmds.c:5235 fish/cmds.c:5255 fish/cmds.c:5274 fish/cmds.c:5293
1933 #: fish/cmds.c:5312 fish/cmds.c:5331 fish/cmds.c:5351 fish/cmds.c:5391
1934 #: fish/cmds.c:5448 fish/cmds.c:5469 fish/cmds.c:5490 fish/cmds.c:5511
1935 #: fish/cmds.c:5529 fish/cmds.c:5551 fish/cmds.c:5589 fish/cmds.c:5611
1936 #: fish/cmds.c:5690 fish/cmds.c:5729 fish/cmds.c:5744 fish/cmds.c:5761
1937 #: fish/cmds.c:5775 fish/cmds.c:5791 fish/cmds.c:5813 fish/cmds.c:5835
1938 #: fish/cmds.c:5857 fish/cmds.c:5879 fish/cmds.c:5901 fish/cmds.c:5923
1939 #: fish/cmds.c:5943 fish/cmds.c:5960 fish/cmds.c:5977 fish/cmds.c:5996
1940 #: fish/cmds.c:6015 fish/cmds.c:6035 fish/cmds.c:6071 fish/cmds.c:6090
1941 #: fish/cmds.c:6109 fish/cmds.c:6126 fish/cmds.c:6144 fish/cmds.c:6167
1942 #: fish/cmds.c:6190 fish/cmds.c:6214 fish/cmds.c:6237 fish/cmds.c:6258
1943 #: fish/cmds.c:6281 fish/cmds.c:6304 fish/cmds.c:6324 fish/cmds.c:6346
1944 #: fish/cmds.c:6367 fish/cmds.c:6390 fish/cmds.c:6407 fish/cmds.c:6424
1945 #: fish/cmds.c:6442 fish/cmds.c:6460 fish/cmds.c:6481 fish/cmds.c:6499
1946 #: fish/cmds.c:6520 fish/cmds.c:6540 fish/cmds.c:6558 fish/cmds.c:6579
1947 #: fish/cmds.c:6602 fish/cmds.c:6625 fish/cmds.c:6647 fish/cmds.c:6680
1948 #: fish/cmds.c:6697 fish/cmds.c:6714 fish/cmds.c:6738 fish/cmds.c:6761
1949 #: fish/cmds.c:6784 fish/cmds.c:6806 fish/cmds.c:6823 fish/cmds.c:6845
1950 #: fish/cmds.c:6939 fish/cmds.c:6959 fish/cmds.c:6979 fish/cmds.c:6999
1951 #: fish/cmds.c:7017 fish/cmds.c:7038 fish/cmds.c:7074 fish/cmds.c:7091
1952 #: fish/cmds.c:7113 fish/cmds.c:7130 fish/cmds.c:7166 fish/cmds.c:7186
1953 #: fish/cmds.c:7206 fish/cmds.c:7226 fish/cmds.c:7248 fish/cmds.c:7265
1954 #: fish/cmds.c:7284 fish/cmds.c:7303 fish/cmds.c:7325 fish/cmds.c:7346
1955 #: fish/cmds.c:7367 fish/cmds.c:7388 fish/cmds.c:7411 fish/cmds.c:7452
1956 #: fish/cmds.c:7475 fish/cmds.c:7514 fish/cmds.c:7531 fish/cmds.c:7550
1957 #: fish/cmds.c:7571 fish/cmds.c:7594 fish/cmds.c:7616 fish/cmds.c:7634
1958 #: fish/cmds.c:7653 fish/cmds.c:7674 fish/cmds.c:7751 fish/cmds.c:7792
1959 #: fish/cmds.c:7871 fish/cmds.c:7947 fish/cmds.c:7984 fish/cmds.c:8007
1960 #: fish/cmds.c:8028 fish/cmds.c:8051 fish/cmds.c:8073 fish/cmds.c:8098
1961 #: fish/cmds.c:8141 fish/cmds.c:8182 fish/cmds.c:8203 fish/cmds.c:8221
1962 #: fish/cmds.c:8240 fish/cmds.c:8257 fish/cmds.c:8275 fish/cmds.c:8302
1963 #: fish/cmds.c:8326 fish/cmds.c:8350 fish/cmds.c:8374 fish/cmds.c:8398
1964 #: fish/cmds.c:8422 fish/cmds.c:8446 fish/cmds.c:8470 fish/cmds.c:8494
1965 #: fish/cmds.c:8518 fish/cmds.c:8542 fish/cmds.c:8566 fish/cmds.c:8589
1966 #: fish/cmds.c:8612 fish/cmds.c:8633 fish/cmds.c:8654 fish/cmds.c:8675
1967 #: fish/cmds.c:8695 fish/cmds.c:8718 fish/cmds.c:8756 fish/cmds.c:8773
1968 #: fish/cmds.c:8790 fish/cmds.c:8809 fish/cmds.c:8828 fish/cmds.c:8845
1969 #: fish/cmds.c:8862 fish/cmds.c:8879 fish/cmds.c:8896 fish/cmds.c:8915
1970 #: fish/cmds.c:8951 fish/cmds.c:8991 fish/cmds.c:9024 fish/cmds.c:9041
1971 #: fish/cmds.c:9058 fish/cmds.c:9074 fish/cmds.c:9089 fish/cmds.c:9110
1972 #: fish/cmds.c:9148 fish/cmds.c:9186 fish/cmds.c:9225 fish/cmds.c:9265
1973 #: fish/cmds.c:9306 fish/cmds.c:9347 fish/cmds.c:9385 fish/cmds.c:9402
1974 #: fish/cmds.c:9425 fish/cmds.c:9447 fish/cmds.c:9469 fish/cmds.c:9489
1975 #: fish/cmds.c:9509 fish/cmds.c:9545 fish/cmds.c:9617 fish/cmds.c:9657
1976 #: fish/cmds.c:9715 fish/cmds.c:9741 fish/cmds.c:9767 fish/cmds.c:9795
1977 #: fish/cmds.c:9854 fish/cmds.c:9875 fish/cmds.c:9920 fish/cmds.c:9940
1978 #: fish/cmds.c:9979 fish/cmds.c:10016 fish/cmds.c:10036 fish/cmds.c:10058
1979 #: fish/cmds.c:10115 fish/cmds.c:10135 fish/cmds.c:10157 fish/cmds.c:10179
1980 #: fish/cmds.c:10198 fish/cmds.c:10218 fish/cmds.c:10245 fish/cmds.c:10265
1981 #: fish/cmds.c:10285 fish/cmds.c:10305 fish/cmds.c:10325 fish/cmds.c:10347
1982 #: fish/cmds.c:10382 fish/cmds.c:10400 fish/cmds.c:10423 fish/cmds.c:10445
1983 #: fish/cmds.c:10460 fish/cmds.c:10477 fish/cmds.c:10514 fish/cmds.c:10553
1984 #: fish/cmds.c:10593 fish/cmds.c:10649 fish/cmds.c:10671 fish/cmds.c:10707
1985 #: fish/cmds.c:10722 fish/cmds.c:10742 fish/cmds.c:10782 fish/cmds.c:10805
1986 #: fish/cmds.c:10829 fish/cmds.c:10854 fish/cmds.c:10895 fish/cmds.c:10920
1987 #: fish/cmds.c:10958 fish/cmds.c:10989 fish/cmds.c:11020 fish/cmds.c:11048
1988 #: fish/cmds.c:11068 fish/cmds.c:11100 fish/cmds.c:11120 fish/cmds.c:11140
1989 #: fish/cmds.c:11157 fish/cmds.c:11175 fish/cmds.c:11200 fish/cmds.c:11223
1990 #: fish/cmds.c:11242 fish/cmds.c:11286 fish/cmds.c:11331 fish/cmds.c:11379
1991 #: fish/cmds.c:11420 fish/cmds.c:11439 fish/cmds.c:11459 fish/cmds.c:11479
1992 #: fish/cmds.c:11500 fish/cmds.c:11521 fish/cmds.c:11542 fish/cmds.c:11563
1993 #: fish/cmds.c:11584 fish/cmds.c:11606 fish/cmds.c:11644 fish/cmds.c:11695
1994 #: fish/cmds.c:11733 fish/cmds.c:11789 fish/cmds.c:11812 fish/cmds.c:11925
1995 #: fish/cmds.c:11954 fish/cmds.c:11981 fish/cmds.c:11998 fish/cmds.c:12019
1996 #: fish/cmds.c:12036 fish/cmds.c:12058 fish/cmds.c:12098 fish/cmds.c:12119
1997 #: fish/cmds.c:12179 fish/cmds.c:12236
1998 #, c-format
1999 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
2000 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
2001
2002 #: fish/cmds.c:3711 fish/cmds.c:5003 fish/cmds.c:5361 fish/cmds.c:5401
2003 #: fish/cmds.c:5420 fish/cmds.c:5563 fish/cmds.c:5622 fish/cmds.c:5641
2004 #: fish/cmds.c:5660 fish/cmds.c:5703 fish/cmds.c:6046 fish/cmds.c:6657
2005 #: fish/cmds.c:6856 fish/cmds.c:6875 fish/cmds.c:6894 fish/cmds.c:6913
2006 #: fish/cmds.c:7049 fish/cmds.c:7140 fish/cmds.c:7421 fish/cmds.c:7485
2007 #: fish/cmds.c:7684 fish/cmds.c:7703 fish/cmds.c:7722 fish/cmds.c:7761
2008 #: fish/cmds.c:7802 fish/cmds.c:7821 fish/cmds.c:7840 fish/cmds.c:7881
2009 #: fish/cmds.c:7900 fish/cmds.c:7919 fish/cmds.c:7957 fish/cmds.c:8110
2010 #: fish/cmds.c:8153 fish/cmds.c:8730 fish/cmds.c:8925 fish/cmds.c:8963
2011 #: fish/cmds.c:9001 fish/cmds.c:9121 fish/cmds.c:9158 fish/cmds.c:9196
2012 #: fish/cmds.c:9235 fish/cmds.c:9276 fish/cmds.c:9317 fish/cmds.c:9358
2013 #: fish/cmds.c:9521 fish/cmds.c:9557 fish/cmds.c:9570 fish/cmds.c:9583
2014 #: fish/cmds.c:9596 fish/cmds.c:9629 fish/cmds.c:9667 fish/cmds.c:9686
2015 #: fish/cmds.c:9807 fish/cmds.c:9826 fish/cmds.c:9887 fish/cmds.c:9900
2016 #: fish/cmds.c:9951 fish/cmds.c:9990 fish/cmds.c:10068 fish/cmds.c:10087
2017 #: fish/cmds.c:10361 fish/cmds.c:10488 fish/cmds.c:10525 fish/cmds.c:10564
2018 #: fish/cmds.c:10604 fish/cmds.c:10623 fish/cmds.c:10682 fish/cmds.c:10755
2019 #: fish/cmds.c:10865 fish/cmds.c:10935 fish/cmds.c:10969 fish/cmds.c:11000
2020 #: fish/cmds.c:11031 fish/cmds.c:11080 fish/cmds.c:11257 fish/cmds.c:11301
2021 #: fish/cmds.c:11350 fish/cmds.c:11394 fish/cmds.c:11620 fish/cmds.c:11658
2022 #: fish/cmds.c:11671 fish/cmds.c:11709 fish/cmds.c:11744 fish/cmds.c:11763
2023 #: fish/cmds.c:11830 fish/cmds.c:11858 fish/cmds.c:11881 fish/cmds.c:12136
2024 #: fish/cmds.c:12197
2025 #, c-format
2026 msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
2027 msgstr "%s: %s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
2028
2029 #: fish/cmds.c:3717 fish/cmds.c:5009 fish/cmds.c:5367 fish/cmds.c:5407
2030 #: fish/cmds.c:5426 fish/cmds.c:5569 fish/cmds.c:5628 fish/cmds.c:5647
2031 #: fish/cmds.c:5666 fish/cmds.c:5709 fish/cmds.c:6052 fish/cmds.c:6663
2032 #: fish/cmds.c:6862 fish/cmds.c:6881 fish/cmds.c:6900 fish/cmds.c:6919
2033 #: fish/cmds.c:7055 fish/cmds.c:7146 fish/cmds.c:7427 fish/cmds.c:7491
2034 #: fish/cmds.c:7690 fish/cmds.c:7709 fish/cmds.c:7728 fish/cmds.c:7767
2035 #: fish/cmds.c:7808 fish/cmds.c:7827 fish/cmds.c:7846 fish/cmds.c:7887
2036 #: fish/cmds.c:7906 fish/cmds.c:7925 fish/cmds.c:7963 fish/cmds.c:8116
2037 #: fish/cmds.c:8159 fish/cmds.c:8736 fish/cmds.c:8931 fish/cmds.c:8969
2038 #: fish/cmds.c:9007 fish/cmds.c:9127 fish/cmds.c:9164 fish/cmds.c:9202
2039 #: fish/cmds.c:9241 fish/cmds.c:9282 fish/cmds.c:9323 fish/cmds.c:9364
2040 #: fish/cmds.c:9635 fish/cmds.c:9673 fish/cmds.c:9692 fish/cmds.c:9813
2041 #: fish/cmds.c:9957 fish/cmds.c:9996 fish/cmds.c:10074 fish/cmds.c:10093
2042 #: fish/cmds.c:10494 fish/cmds.c:10531 fish/cmds.c:10570 fish/cmds.c:10610
2043 #: fish/cmds.c:10629 fish/cmds.c:10688 fish/cmds.c:10761 fish/cmds.c:10871
2044 #: fish/cmds.c:11263 fish/cmds.c:11307 fish/cmds.c:11356 fish/cmds.c:11400
2045 #: fish/cmds.c:11750 fish/cmds.c:11836 fish/cmds.c:11864 fish/cmds.c:11887
2046 #, c-format
2047 msgid "%s: %s: integer out of range\n"
2048 msgstr "%s: %s: liczba całkowita spoza zakresu\n"
2049
2050 #: fish/cmds.c:4203 fish/cmds.c:4310 fish/cmds.c:4627 fish/cmds.c:11811
2051 #: fish/cmds.c:12057 fish/cmds.c:12118 fish/cmds.c:12178
2052 #, c-format
2053 msgid "%s should have %d-%d parameter(s)\n"
2054 msgstr "%s powinno posiadać %d-%d parametry\n"
2055
2056 #: fish/cmds.c:4229 fish/cmds.c:4346 fish/cmds.c:4648 fish/cmds.c:11897
2057 #: fish/cmds.c:12074 fish/cmds.c:12151 fish/cmds.c:12207
2058 #, c-format
2059 msgid "%s: unknown optional argument \"%s\"\n"
2060 msgstr "%s: nieznany opcjonalny parametr \"%s\"\n"
2061
2062 #: fish/cmds.c:4235 fish/cmds.c:4352 fish/cmds.c:4654 fish/cmds.c:11903
2063 #: fish/cmds.c:12080 fish/cmds.c:12157 fish/cmds.c:12213
2064 #, c-format
2065 msgid "%s: optional argument \"%s\" given twice\n"
2066 msgstr "%s: opcjonalny parametr \"%s\" został podany dwa razy\n"
2067
2068 #: fish/cmds.c:12258
2069 #, c-format
2070 msgid "%s: unknown command\n"
2071 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
2072
2073 #: fish/config.c:74 fish/config.c:113
2074 #, c-format
2075 msgid "%s: %s: line %d: error parsing configuration file: %s\n"
2076 msgstr ""
2077
2078 #: fish/copy.c:41
2079 #, c-format
2080 msgid ""
2081 "use 'copy-in <local> [<local>...] <remotedir>' to copy files into the image\n"
2082 msgstr ""
2083 "należy użyć \"copy-in <lokalny> [<lokalny>...] <zdalny_katalog>\", aby "
2084 "skopiować pliki do obrazu\n"
2085
2086 #: fish/copy.c:62
2087 #, c-format
2088 msgid "copy-in: target '%s' is not a directory\n"
2089 msgstr "copy-in: cel \"%s\" nie jest katalogiem\n"
2090
2091 #: fish/copy.c:157
2092 #, c-format
2093 msgid "error: argument is zero length or longer than maximum permitted\n"
2094 msgstr ""
2095 "błąd: parametr jest zerowej długości lub dłuższy niż dozwolone maksimum\n"
2096
2097 #: fish/copy.c:202
2098 #, c-format
2099 msgid ""
2100 "use 'copy-out <remote> [<remote>...] <localdir>' to copy files out of the "
2101 "image\n"
2102 msgstr ""
2103 "należy użyć \"copy-out <zdalny> [<zdalny>...] <lokalny_katalog>\", aby "
2104 "skopiować pliki z obrazu\n"
2105
2106 #: fish/copy.c:213
2107 #, c-format
2108 msgid "copy-out: target '%s' is not a directory\n"
2109 msgstr "copy-out: element docelowy \"%s\" nie jest katalogiem\n"
2110
2111 #: fish/copy.c:258
2112 #, c-format
2113 msgid "copy-out: '%s' is not a file or directory\n"
2114 msgstr "copy-out: \"%s\" nie jest plikiem lub katalogiem\n"
2115
2116 #: fish/display.c:42
2117 #, c-format
2118 msgid "display filename\n"
2119 msgstr ""
2120
2121 #: fish/edit.c:45
2122 #, c-format
2123 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
2124 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby zmodyfikować plik\n"
2125
2126 #: fish/fish.c:106
2127 #, c-format
2128 msgid ""
2129 "%s: guest filesystem shell\n"
2130 "%s lets you edit virtual machine filesystems\n"
2131 "Copyright (C) 2009-2011 Red Hat Inc.\n"
2132 "Usage:\n"
2133 "  %s [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
2134 "Options:\n"
2135 "  -h|--cmd-help        List available commands\n"
2136 "  -h|--cmd-help cmd    Display detailed help on 'cmd'\n"
2137 "  -a|--add image       Add image\n"
2138 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2139 "  --csh                Make --listen csh-compatible\n"
2140 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2141 "  -D|--no-dest-paths   Don't tab-complete paths from guest fs\n"
2142 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
2143 "  -f|--file file       Read commands from file\n"
2144 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2145 "  -i|--inspector       Automatically mount filesystems\n"
2146 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
2147 "  --listen             Listen for remote commands\n"
2148 "  --live               Connect to a live virtual machine\n"
2149 "  -m|--mount dev[:mnt[:opts]] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
2150 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
2151 "  -N|--new type        Create prepared disk (test1.img, ...)\n"
2152 "  --progress-bars      Enable progress bars even when not interactive\n"
2153 "  --no-progress-bars   Disable progress bars\n"
2154 "  --remote[=pid]       Send commands to remote %s\n"
2155 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
2156 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
2157 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2158 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2159 "  -w|--rw              Mount read-write\n"
2160 "  -x                   Echo each command before executing it\n"
2161 "\n"
2162 "To examine a disk image, ISO, hard disk, filesystem etc:\n"
2163 "  %s [--ro|--rw] -i -a /path/to/disk.img\n"
2164 "or\n"
2165 "  %s [--ro|--rw] -i -d name-of-libvirt-domain\n"
2166 "\n"
2167 "--ro recommended to avoid any writes to the disk image.  If -i option fails\n"
2168 "run again without -i and use 'run' + 'list-filesystems' + 'mount' cmds.\n"
2169 "\n"
2170 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
2171 msgstr ""
2172
2173 #: fish/fish.c:249
2174 #, c-format
2175 msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
2176 msgstr "%s: --listen=PID: PID nie był liczbą: %s\n"
2177
2178 #: fish/fish.c:256
2179 #, c-format
2180 msgid ""
2181 "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
2182 msgstr ""
2183 "%s: zdalnie: $GUESTFISH_PID musi być ustawiony na PID zdalnego procesu\n"
2184
2185 #: fish/fish.c:306
2186 #, c-format
2187 msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
2188 msgstr "%s: można podać tylko jeden parametr -f\n"
2189
2190 #: fish/fish.c:479
2191 #, c-format
2192 msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
2193 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --remote w tym samym czasie\n"
2194
2195 #: fish/fish.c:487
2196 #, c-format
2197 msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
2198 msgstr "%s: dodatkowe parametry wiersza poleceń za pomocą flagi --listen\n"
2199
2200 #: fish/fish.c:493
2201 #, c-format
2202 msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
2203 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
2204
2205 #: fish/fish.c:570
2206 #, c-format
2207 msgid "guestfish: could not access termcap or terminfo database.\n"
2208 msgstr ""
2209 "guestfish: nie można uzyskać dostępu do bazy danych termcap lub terminfo.\n"
2210
2211 #: fish/fish.c:574
2212 #, c-format
2213 msgid "guestfish: terminal type \"%s\" not defined.\n"
2214 msgstr "guestfish: typ terminala \"%s\" nie jest określony.\n"
2215
2216 #: fish/fish.c:662
2217 #, c-format
2218 msgid ""
2219 "\n"
2220 "Welcome to guestfish, the libguestfs filesystem interactive shell for\n"
2221 "editing virtual machine filesystems.\n"
2222 "\n"
2223 "Type: 'help' for help on commands\n"
2224 "      'man' to read the manual\n"
2225 "      'quit' to quit the shell\n"
2226 "\n"
2227 msgstr ""
2228 "\n"
2229 "Witaj w guestfish, interaktywnej powłoce systemów plików biblioteki\n"
2230 "libguestfs do modyfikowania systemów plików maszyn wirtualnych.\n"
2231 "\n"
2232 "Proszę podać: \"help\", aby uzyskać pomoc o poleceniach\n"
2233 "              \"man\", aby wyświetlić podręcznik\n"
2234 "              \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
2235 "\n"
2236
2237 #: fish/fish.c:813 fish/fish.c:829
2238 #, c-format
2239 msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
2240 msgstr "%s: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
2241
2242 #: fish/fish.c:823
2243 #, c-format
2244 msgid "%s: unterminated single quote\n"
2245 msgstr "%s: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
2246
2247 #: fish/fish.c:853
2248 #, c-format
2249 msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
2250 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
2251
2252 #: fish/fish.c:870
2253 #, c-format
2254 msgid "%s: too many arguments\n"
2255 msgstr "%s: za dużo parametrów\n"
2256
2257 #: fish/fish.c:945
2258 #, c-format
2259 msgid "%s: invalid escape sequence in string (starting at offset %d)\n"
2260 msgstr ""
2261
2262 #: fish/fish.c:954
2263 #, c-format
2264 msgid "%s: unterminated double quote\n"
2265 msgstr "%s: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
2266
2267 #: fish/fish.c:1019
2268 #, c-format
2269 msgid "%s: empty command on command line\n"
2270 msgstr "%s: puste polecenie wiersza poleceń\n"
2271
2272 #: fish/fish.c:1165
2273 msgid "display a list of commands or help on a command"
2274 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
2275
2276 #: fish/fish.c:1167
2277 msgid "quit guestfish"
2278 msgstr "kończy działanie programu guestfish"
2279
2280 #: fish/fish.c:1178
2281 #, c-format
2282 msgid ""
2283 "help - display a list of commands or help on a command\n"
2284 "     help cmd\n"
2285 "     help\n"
2286 msgstr ""
2287 "help - wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia\n"
2288 "     help polecenie\n"
2289 "     help\n"
2290
2291 #: fish/fish.c:1186
2292 #, c-format
2293 msgid ""
2294 "quit - quit guestfish\n"
2295 "     quit\n"
2296 msgstr ""
2297 "quit - kończy działanie programu guestfish\n"
2298 "     quit\n"
2299
2300 #: fish/fish.c:1191
2301 #, c-format
2302 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
2303 msgstr ""
2304 "%s: nieznane polecenie, należy użyć -h, aby wyświetlić listę wszystkich "
2305 "poleceń\n"
2306
2307 #: fish/fish.c:1207
2308 #, c-format
2309 msgid ""
2310 "Did you mean to open a disk image?  guestfish -a disk.img\n"
2311 "For a list of commands:             guestfish -h\n"
2312 "For complete documentation:         man guestfish\n"
2313 msgstr ""
2314 "Czy miał zostać otwarty obraz dysku?  guestfish -a dysk.img\n"
2315 "Lista poleceń:                        guestfish -h\n"
2316 "Pełna dokumentacja:                   man guestfish\n"
2317
2318 #: fish/fish.c:1216
2319 #, fuzzy, c-format
2320 msgid "%s:%d: libguestfs: error: %s\n"
2321 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
2322
2323 #: fish/fish.c:1372
2324 #, c-format
2325 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
2326 msgstr "Cytat ucieczki w ciągu \"%s\"\n"
2327
2328 #: fish/fish.c:1569
2329 #, c-format
2330 msgid ""
2331 "%s: to use Windows drive letters, you must inspect the guest (\"-i\" option "
2332 "or run \"inspect-os\" command)\n"
2333 msgstr ""
2334
2335 #: fish/fish.c:1589
2336 #, c-format
2337 msgid ""
2338 "%s: drive '%c:' not found.  To list available drives do:\n"
2339 "  inspect-get-drive-mappings %s\n"
2340 msgstr ""
2341
2342 #: fish/fish.c:1608
2343 #, c-format
2344 msgid ""
2345 "%s: to access '%c:', mount %s first.  One way to do this is:\n"
2346 "  umount-all\n"
2347 "  mount %s /\n"
2348 msgstr ""
2349
2350 #: fish/glob.c:53
2351 #, c-format
2352 msgid "use 'glob command [args...]'\n"
2353 msgstr "należy użyć \"glob polecenie [parametry...]\"\n"
2354
2355 #: fish/glob.c:73
2356 #, c-format
2357 msgid "glob: guestfs_glob_expand call failed: %s\n"
2358 msgstr "glob: wywołanie guestfs_glob_expand nie powiodło się: %s\n"
2359
2360 #: fish/help.c:38
2361 #, c-format
2362 msgid ""
2363 "Add disk images to examine using the -a or -d options, or the 'add' "
2364 "command.\n"
2365 "Or create a new disk image using -N, or the 'alloc' or 'sparse' commands.\n"
2366 "Once you have done this, use the 'run' command.\n"
2367 msgstr ""
2368 "Dodaje obrazy dysków do sprawdzenia używając opcji -a lub -d, albo polecenia "
2369 "\"add\".\n"
2370 "Tworzy nowy obraz dysku używając opcji -N albo poleceń \"alloc\" lub \"sparse"
2371 "\".\n"
2372 "Po wykonaniu tej czynności należy użyć polecenia \"run\".\n"
2373
2374 #: fish/help.c:44
2375 #, c-format
2376 msgid ""
2377 "Find out what filesystems are available using 'list-filesystems' and then\n"
2378 "mount them to examine or modify the contents using 'mount-ro' or\n"
2379 "'mount-options'.\n"
2380 msgstr ""
2381 "Odnajduje dostępne systemy plików używając \"list-filesystems\", a\n"
2382 "następnie montuje do do sprawdzenia lub modyfikacji zawartości używając\n"
2383 "\"mount-ro\" lub \"mount-options\".\n"
2384
2385 #: fish/help.c:52
2386 #, c-format
2387 msgid ""
2388 "For more information about a command, use 'help cmd'.\n"
2389 "\n"
2390 "To read the manual, type 'man'.\n"
2391 msgstr ""
2392 "Aby dowiedzieć się więcej o poleceniu, należy użyć \"help polecenie\".\n"
2393 "\n"
2394 "Aby przeczytać podręcznik, należy wpisać \"man\".\n"
2395
2396 #: fish/hexedit.c:41
2397 #, c-format
2398 msgid "hexedit (device|filename) [max | start max]\n"
2399 msgstr "hexedit (urządzenie|nazwa_pliku) [maksimum | rozpoczęcie maksimum]\n"
2400
2401 #: fish/hexedit.c:52
2402 #, c-format
2403 msgid "hexedit: %s is a zero length file or device\n"
2404 msgstr "hexedit: %s jest plikiem lub urządzeniem o zerowej długości\n"
2405
2406 #: fish/hexedit.c:63
2407 #, c-format
2408 msgid ""
2409 "hexedit: %s is larger than %s. You must supply a limit using\n"
2410 "  'hexedit %s <max>' (eg. 'hexedit %s 1M') or a range using\n"
2411 "  'hexedit %s <start> <max>'.\n"
2412 msgstr ""
2413 "hexedit: %s jest dłuższe niż %s. Należy podać ograniczenie\n"
2414 "  używając polecenia \"hexedit %s <maksimum>\" (np.\n"
2415 "  \"hexedit %s 1M\") lub zakres używając polecenia\n"
2416 "  \"hexedit %s <rozpoczęcie> <maksymalnie>\".\n"
2417
2418 #: fish/hexedit.c:92
2419 #, c-format
2420 msgid "hexedit: invalid range\n"
2421 msgstr "hexedit: nieprawidłowy zakres\n"
2422
2423 #: fish/inspect.c:77
2424 #, c-format
2425 msgid "%s: don't use --live and -i options together\n"
2426 msgstr "%s: nie należy używać razem opcji --live i -i\n"
2427
2428 #: fish/inspect.c:89
2429 #, c-format
2430 msgid "%s: no operating system was found on this disk\n"
2431 msgstr "%s: na tym dysku nie odnaleziono żadnych systemów operacyjnych\n"
2432
2433 #: fish/inspect.c:95
2434 #, c-format
2435 msgid "%s: multi-boot operating systems are not supported by the -i option\n"
2436 msgstr ""
2437 "%s: systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez opcję -i\n"
2438
2439 #: fish/inspect.c:134
2440 #, c-format
2441 msgid "%s: some filesystems could not be mounted (ignored)\n"
2442 msgstr "%s: nie można zamontować niektórych systemów plików (zignorowano)\n"
2443
2444 #: fish/inspect.c:146
2445 #, c-format
2446 msgid "Operating system: %s\n"
2447 msgstr "System operacyjny: %s\n"
2448
2449 #: fish/inspect.c:159
2450 #, c-format
2451 msgid "%s mounted on %s\n"
2452 msgstr "%s zamontowano w %s\n"
2453
2454 #: fish/keys.c:53
2455 #, c-format
2456 msgid "Enter key or passphrase (\"%s\"): "
2457 msgstr "Proszę podać klucz lub hasło (\"%s\"): "
2458
2459 #: fish/lcd.c:34
2460 #, c-format
2461 msgid "use 'lcd directory' to change local directory\n"
2462 msgstr "należy użyć \"lcd katalog\", aby zmienić lokalny katalog\n"
2463
2464 #: fish/man.c:35
2465 #, c-format
2466 msgid "use 'man' without parameters to open the manual\n"
2467 msgstr "należy użyć \"man\" bez parametrów, aby otworzyć podręcznik\n"
2468
2469 #: fish/man.c:54
2470 #, c-format
2471 msgid "the external 'man' program failed\n"
2472 msgstr "zewnętrzny program \"man\" nie powiódł się\n"
2473
2474 #: fish/more.c:40
2475 #, c-format
2476 msgid "use '%s filename' to page a file\n"
2477 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby wyświetlić plik\n"
2478
2479 #: fish/options.c:36
2480 #, c-format
2481 msgid "%s: too many drives added on the command line\n"
2482 msgstr "%s: dodano za dużo napędów w wierszu poleceń\n"
2483
2484 #: fish/options.c:128
2485 #, c-format
2486 msgid "%s: '%s' could not be mounted.  Did you mean one of these?\n"
2487 msgstr ""
2488 "%s: nie można zamontować \"%s\". Być może chciano użyć jednej z tych?\n"
2489
2490 #: fish/prep.c:37
2491 #, c-format
2492 msgid ""
2493 "List of available prepared disk images:\n"
2494 "\n"
2495 msgstr ""
2496 "Lista dostępnych przygotowanych obrazów dysków:\n"
2497 "\n"
2498
2499 #: fish/prep.c:40
2500 #, c-format
2501 msgid ""
2502 "guestfish -N %-8s - %s\n"
2503 "\n"
2504 "%s\n"
2505 msgstr ""
2506 "guestfish -N %-8s - %s\n"
2507 "\n"
2508 "%s\n"
2509
2510 #: fish/prep.c:48
2511 #, c-format
2512 msgid "  Optional parameters:\n"
2513 msgstr "  Opcjonalne parametry:\n"
2514
2515 #: fish/prep.c:55
2516 #, c-format
2517 msgid "<%s> %s (default: %s)\n"
2518 msgstr "<%s> %s (domyślnie: %s)\n"
2519
2520 #: fish/prep.c:65
2521 #, c-format
2522 msgid ""
2523 "Prepared disk images are written to file \"test1.img\" in the local\n"
2524 "directory.  (\"test2.img\" etc if -N option is given multiple times).\n"
2525 "For more information see the guestfish(1) manual.\n"
2526 msgstr ""
2527 "Przygotowane obrazy dysków są zapisywane do pliku \"test1.img\" w katalogu\n"
2528 "lokalnym. (\"test2.img\" itp.m jeśli podano opcję -N wiele razy).\n"
2529 "Więcej informacji można znaleźć w podręczniku guestfish(1).\n"
2530
2531 #: fish/prep.c:96
2532 #, c-format
2533 msgid ""
2534 "guestfish: -N parameter '%s': no such prepared disk image known.\n"
2535 "Use 'guestfish -N help' to list possible values for the -N parameter.\n"
2536 msgstr ""
2537 "guestfish: -N parametr \"%s\": nie ma takiego przygotowanego obrazu dysku.\n"
2538 "Należy użyć polecenia \"guestfish -N help\", aby wyświetlić listę możliwych\n"
2539 "wartości dla parametru -N.\n"
2540
2541 #: fish/prep.c:158
2542 #, c-format
2543 msgid "guestfish: error creating prepared disk image '%s' on '%s': "
2544 msgstr ""
2545 "guestfish: błąd podczas tworzenia przygotowanego obrazu dysku \"%s\" na \"%s"
2546 "\": "
2547
2548 #: fish/prep_boot.c:34 fish/prep_boot.c:89 fish/prep_disk.c:34
2549 #: fish/prep_fs.c:34 fish/prep_lv.c:69 fish/prep_lv.c:122 fish/prep_part.c:34
2550 msgid "failed to allocate disk"
2551 msgstr "przydzielenie dysku nie powiodło się"
2552
2553 #: fish/prep_boot.c:42 fish/prep_boot.c:97
2554 msgid "could not parse boot size"
2555 msgstr "nie można przetworzyć rozmiaru partycji startowej"
2556
2557 #: fish/prep_boot.c:46 fish/prep_boot.c:101
2558 #, c-format
2559 msgid "failed to get sector size of disk: %s"
2560 msgstr "uzyskanie rozmiaru sektora dysku nie powiodło się: %s"
2561
2562 #: fish/prep_boot.c:50 fish/prep_boot.c:105 fish/prep_fs.c:41
2563 #: fish/prep_lv.c:76 fish/prep_lv.c:129 fish/prep_part.c:41
2564 #, c-format
2565 msgid "failed to partition disk: %s"
2566 msgstr "partycjonowanie dysku nie powiodło się: %s"
2567
2568 #: fish/prep_boot.c:55 fish/prep_boot.c:110
2569 #, c-format
2570 msgid "failed to add boot partition: %s"
2571 msgstr "dodanie partycji startowej nie powiodło się: %s"
2572
2573 #: fish/prep_boot.c:59 fish/prep_boot.c:114
2574 #, c-format
2575 msgid "failed to add root partition: %s"
2576 msgstr "dodanie partycji głównej nie powiodło się: %s"
2577
2578 #: fish/prep_boot.c:68 fish/prep_boot.c:128
2579 #, c-format
2580 msgid "failed to create boot filesystem: %s"
2581 msgstr "utworzenie startowego systemu plików nie powiodło się: %s"
2582
2583 #: fish/prep_boot.c:77 fish/prep_boot.c:157
2584 #, c-format
2585 msgid "failed to create root filesystem: %s"
2586 msgstr "utworzenie głównego systemu plików nie powiodło się: %s"
2587
2588 #: fish/prep_boot.c:86 fish/prep_boot.c:120 fish/prep_lv.c:66
2589 #: fish/prep_lv.c:82 fish/prep_lv.c:119 fish/prep_lv.c:135
2590 msgid "incorrect format for LV name, use '/dev/VG/LV'"
2591 msgstr ""
2592 "niepoprawny format dla nazwy woluminu logicznego, należy użyć \"/dev/VG/LV\""
2593
2594 #: fish/prep_boot.c:137 fish/prep_lv.c:91 fish/prep_lv.c:144
2595 #, c-format
2596 msgid "failed to create PV: %s: %s"
2597 msgstr "utworzenie woluminu fizycznego nie powiodło się: %s: %s"
2598
2599 #: fish/prep_boot.c:142 fish/prep_lv.c:96 fish/prep_lv.c:149
2600 #, c-format
2601 msgid "failed to create VG: %s: %s"
2602 msgstr "utworzenie grupy woluminów nie powiodło się: %s: %s"
2603
2604 #: fish/prep_boot.c:149 fish/prep_lv.c:103 fish/prep_lv.c:156
2605 #, c-format
2606 msgid "failed to create LV: /dev/%s/%s: %s"
2607 msgstr "utworzenie woluminu logicznego nie powiodło się: /dev/%s/%s: %s"
2608
2609 #: fish/prep_boot.c:153 fish/prep_lv.c:107 fish/prep_lv.c:160
2610 #, c-format
2611 msgid "failed to resize LV to full size: %s: %s"
2612 msgstr ""
2613 "zmiana rozmiaru woluminu logicznego do pełnego rozmiaru nie powiodła się: "
2614 "%s: %s"
2615
2616 #: fish/prep_fs.c:51 fish/prep_lv.c:165
2617 #, c-format
2618 msgid "failed to create filesystem (%s): %s"
2619 msgstr "utworzenie systemu plików (%s) nie powiodło się: %s"
2620
2621 #: fish/rc.c:257
2622 #, c-format
2623 msgid "guestfish: protocol error: could not read 'hello' message\n"
2624 msgstr "guestfish: błąd protokołu: nie można odczytać komunikatu \"hello\"\n"
2625
2626 #: fish/rc.c:262
2627 #, c-format
2628 msgid ""
2629 "guestfish: protocol error: version mismatch, server version '%s' does not "
2630 "match client version '%s'.  The two versions must match exactly.\n"
2631 msgstr ""
2632 "guestfish: błąd protokołu: wersja się nie zgadza, wersja serwera \"%s\" nie "
2633 "zgadza się z wersją klienta \"%s\". Obie wersje muszą się dokładnie "
2634 "zgadzać.\n"
2635
2636 #: fish/rc.c:337 fish/rc.c:351
2637 #, c-format
2638 msgid "guestfish: remote: looks like the server is not running\n"
2639 msgstr "guestfish: zdalnie: serwer nie jest uruchomiony\n"
2640
2641 #: fish/rc.c:363 fish/rc.c:377
2642 #, c-format
2643 msgid "guestfish: protocol error: could not send initial greeting to server\n"
2644 msgstr ""
2645 "guestfish: błąd protokołu: nie można wysłać początkowego powitania do "
2646 "serwera\n"
2647
2648 #: fish/rc.c:388
2649 #, c-format
2650 msgid "guestfish: protocol error: could not decode reply from server\n"
2651 msgstr ""
2652 "guestfish: błąd protokołu: nie można rozszyfrować odpowiedzi od serwera\n"
2653
2654 #: fish/reopen.c:38
2655 #, c-format
2656 msgid "'reopen' command takes no parameters\n"
2657 msgstr "polecenie \"reopen\" nie przyjmuje parametrów\n"
2658
2659 #: fish/reopen.c:48
2660 #, c-format
2661 msgid "reopen: guestfs_create: failed to create handle\n"
2662 msgstr "reopen: guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
2663
2664 #: fish/setenv.c:34
2665 #, c-format
2666 msgid "use '%s VAR value' to set an environment variable\n"
2667 msgstr ""
2668
2669 #: fish/setenv.c:56
2670 #, c-format
2671 msgid "use '%s VAR' to unset an environment variable\n"
2672 msgstr ""
2673
2674 #: fish/supported.c:66
2675 msgid "yes"
2676 msgstr "tak"
2677
2678 #: fish/supported.c:68
2679 msgid "no"
2680 msgstr "nie"
2681
2682 #: fish/time.c:36
2683 #, c-format
2684 msgid "use 'time command [args...]'\n"
2685 msgstr "należy użyć \"time polecenie [parametry...]\"\n"
2686
2687 #: fuse/guestmount.c:912
2688 #, c-format
2689 msgid ""
2690 "%s: FUSE module for libguestfs\n"
2691 "%s lets you mount a virtual machine filesystem\n"
2692 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
2693 "Usage:\n"
2694 "  %s [--options] [-- [--FUSE-options]] mountpoint\n"
2695 "Options:\n"
2696 "  -a|--add image       Add image\n"
2697 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2698 "  --dir-cache-timeout  Set readdir cache timeout (default 5 sec)\n"
2699 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2700 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
2701 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2702 "  --fuse-help          Display extra FUSE options\n"
2703 "  -i|--inspector       Automatically mount filesystems\n"
2704 "  --help               Display help message and exit\n"
2705 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
2706 "  --live               Connect to a live virtual machine\n"
2707 "  -m|--mount dev[:mnt[:opts]] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
2708 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
2709 "  -o|--option opt      Pass extra option to FUSE\n"
2710 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
2711 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
2712 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2713 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2714 "  -w|--rw              Mount read-write\n"
2715 "  -x|--trace           Trace guestfs API calls\n"
2716 msgstr ""
2717
2718 #: fuse/guestmount.c:1130
2719 #, c-format
2720 msgid "%s: must have at least one -a/-d and at least one -m/-i option\n"
2721 msgstr ""
2722 "%s: musi posiadać co najmniej jedną opcję -a/-d i co najmniej jedną -m/-i\n"
2723
2724 #: fuse/guestmount.c:1138
2725 #, c-format
2726 msgid "%s: you must specify a mountpoint in the host filesystem\n"
2727 msgstr "%s: należy podać punkt montowania w systemie plików gospodarza\n"
2728
2729 #: inspector/virt-inspector.c:76
2730 #, c-format
2731 msgid ""
2732 "%s: display information about a virtual machine\n"
2733 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
2734 "Usage:\n"
2735 "  %s [--options] -d domname file [file ...]\n"
2736 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] file [file ...]\n"
2737 "Options:\n"
2738 "  -a|--add image       Add image\n"
2739 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2740 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2741 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
2742 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2743 "  --help               Display brief help\n"
2744 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
2745 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2746 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2747 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
2748 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
2749 msgstr ""
2750 "%s: wyświetla informacje o maszynie wirtualnej\n"
2751 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
2752 "Użycie:\n"
2753 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny plik [plik...]\n"
2754 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...] plik [plik...]\n"
2755 "Opcje:\n"
2756 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
2757 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
2758 "                       dla opcji -d\n"
2759 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
2760 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
2761 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
2762 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
2763 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
2764 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
2765 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2766 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
2767 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
2768
2769 #: inspector/virt-inspector.c:263
2770 #, c-format
2771 msgid ""
2772 "%s: no operating system could be detected inside this disk image.\n"
2773 "\n"
2774 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
2775 "machine\n"
2776 "image, or because the OS type is not understood by libguestfs.\n"
2777 "\n"
2778 "NOTE for Red Hat Enterprise Linux 6 users: for Windows guest support you "
2779 "must\n"
2780 "install the separate libguestfs-winsupport package.\n"
2781 "\n"
2782 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
2783 "information about the disk image as possible.\n"
2784 msgstr ""
2785 "%s: nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
2786 "\n"
2787 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
2788 "maszyną wirtualną lub biblioteka libguestfs nie rozumie tego typu systemu.\n"
2789 "\n"
2790 "UWAGA dla użytkowników systemu Red Hat Enterprise Linux 6: należy\n"
2791 "zainstalować oddzielny pakiet libguestfs-winsupport, aby uzyskać obsługę\n"
2792 "gości systemu Windows.\n"
2793 "\n"
2794 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
2795 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
2796
2797 #: inspector/virt-inspector.c:288
2798 #, c-format
2799 msgid "%s: XML write error at \"%s\": %m\n"
2800 msgstr "%s: błąd zapisu XML w \"%s\": %m\n"
2801
2802 #: inspector/virt-inspector.c:300
2803 #, c-format
2804 msgid "%s: xmlOutputBufferCreateFd: failed to open stdout\n"
2805 msgstr ""
2806 "%s: xmlOutputBufferCreateFd: otwarcie standardowego wyjścia nie powiodło "
2807 "się\n"
2808
2809 #: inspector/virt-inspector.c:308
2810 #, c-format
2811 msgid "%s: xmlNewTextWriter: failed to create libxml2 writer\n"
2812 msgstr ""
2813 "%s: xmlNewTextWriter: utworzenie modułu zapisującego libxml2 nie powiodło "
2814 "się\n"
2815
2816 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:158
2817 msgid "open_guest: first parameter must be a string or an arrayref"
2818 msgstr "open_guest: pierwszy parametr musi być ciągiem lub \"arrayref\""
2819
2820 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:164
2821 msgid "open_guest: first argument contains undefined element"
2822 msgstr "open_guest: pierwszy parametr zawiera nieokreślony element"
2823
2824 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:172
2825 #, perl-brace-format
2826 msgid "guest image {imagename} does not exist or is not readable"
2827 msgstr "obraz gościa {imagename} nie istnieje lub nie jest odczytywalny"
2828
2829 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:179
2830 msgid ""
2831 "open_guest: no libvirt support (install Sys::Virt, XML::XPath and XML::"
2832 "XPath::XMLParser)"
2833 msgstr ""
2834 "open_guest: brak obsługi biblioteki libvirt (należy zainstalować Sys::Virt, "
2835 "XML::XPath i XML::XPath::XMLParser)"
2836
2837 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:184
2838 msgid "open_guest: too many domains listed on command line"
2839 msgstr "open_guest: wyświetlono za dużo domen w wierszu poleceń"
2840
2841 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:191
2842 msgid "open_guest: cannot connect to libvirt"
2843 msgstr "open_guest: nie można połączyć się z biblioteką libvirt"
2844
2845 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:210
2846 #, perl-brace-format
2847 msgid "{imagename} is not the name of an inactive libvirt domain\n"
2848 msgstr "{imagename} nie jest nazwą nieaktywnej domeny biblioteki libvirt\n"
2849
2850 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:213
2851 #, perl-brace-format
2852 msgid "{imagename} is not the name of a libvirt domain\n"
2853 msgstr "{imagename} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
2854
2855 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:242
2856 #, perl-brace-format
2857 msgid "{imagename} seems to have no disk devices\n"
2858 msgstr "{imagename} nie posiada żadnych urządzeń dyskowych\n"
2859
2860 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:827
2861 msgid ""
2862 "No operating system could be detected inside this disk image.\n"
2863 "\n"
2864 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
2865 "machine\n"
2866 "image, or because the OS type is not understood by virt-inspector.\n"
2867 "\n"
2868 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
2869 "information about the disk image as possible.\n"
2870 msgstr ""
2871 "Nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
2872 "\n"
2873 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
2874 "maszyną wirtualną lub program virt-inspector nie rozumie tego typu systemu.\n"
2875 "\n"
2876 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
2877 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
2878
2879 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:945
2880 #, perl-brace-format
2881 msgid "unknown filesystem {fs}\n"
2882 msgstr "nieznany system plików {fs}\n"
2883
2884 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1023
2885 #, perl-brace-format
2886 msgid "Error running rpm -qa: {error}"
2887 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia rpm -qa: {error}"
2888
2889 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1049
2890 #, perl-brace-format
2891 msgid "Error running dpkg-query: {error}"
2892 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia dpkg-query: {error}"
2893
2894 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1114
2895 msgid "Can't find grub on guest"
2896 msgstr "Nie można odnaleźć programu GRUB w gościu"
2897
2898 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1169
2899 #, perl-brace-format
2900 msgid "Grub entry {title} has no kernel"
2901 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie posiada jądra"
2902
2903 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1200
2904 #, perl-brace-format
2905 msgid "grub refers to {path}, which doesn't exist\n"
2906 msgstr "program GRUB odnosi się do {path}, który nie istnieje\n"
2907
2908 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1223
2909 #, perl-brace-format
2910 msgid "Grub entry {title} does not specify an initrd"
2911 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie określa initrd"
2912
2913 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1292
2914 #, perl-brace-format
2915 msgid "Didn't find modules directory {modules} for kernel {path}"
2916 msgstr "Nie odnaleziono katalogu modułów {modules} dla jądra {path}"
2917
2918 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1300
2919 #, perl-brace-format
2920 msgid "Couldn't guess kernel version number from path for kernel {path}"
2921 msgstr "Nie można odgadnąć numeru wersji jądra ze ścieżki jądra {path}"
2922
2923 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1354
2924 #, perl-brace-format
2925 msgid "{path} doesn't match augeas pattern"
2926 msgstr "{path} nie zgadza się ze wzorem Augeas"
2927
2928 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1393
2929 #, perl-brace-format
2930 msgid "{filename}: could not read initrd format"
2931 msgstr "{filename}: nie można odczytać formatu initrd"
2932
2933 #: rescue/virt-rescue.c:64
2934 #, c-format
2935 msgid ""
2936 "%s: Run a rescue shell on a virtual machine\n"
2937 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
2938 "Usage:\n"
2939 "  %s [--options] -d domname\n"
2940 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...]\n"
2941 "Options:\n"
2942 "  -a|--add image       Add image\n"
2943 "  --append kernelopts  Append kernel options\n"
2944 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2945 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2946 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2947 "  --help               Display brief help\n"
2948 "  -m|--memsize MB      Set memory size in megabytes\n"
2949 "  --network            Enable network\n"
2950 "  -r|--ro              Access read-only\n"
2951 "  --selinux            Enable SELinux\n"
2952 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2953 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2954 "  -w|--rw              Mount read-write\n"
2955 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
2956 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
2957 msgstr ""
2958
2959 #: rescue/virt-rescue.c:181
2960 #, c-format
2961 msgid "%s: could not parse memory size '%s'\n"
2962 msgstr "%s: nie można przetworzyć rozmiaru pamięci \"%s\"\n"
2963
2964 #: rescue/virt-rescue.c:412
2965 #, c-format
2966 msgid "%s: unknown child exit status (%d)\n"
2967 msgstr "%s: nieznany stan wyjścia potomka (%d)\n"
2968
2969 #: src/appliance.c:182
2970 #, c-format
2971 msgid ""
2972 "cannot find any suitable libguestfs supermin or ordinary appliance on "
2973 "LIBGUESTFS_PATH (search path: %s)"
2974 msgstr ""
2975 "nie można odnaleźć żadnego przyrządu biblioteki libguestfs typu \"supermin\" "
2976 "lub \"ordinary\" w LIBGUESTFS_PATH (ścieżka wyszukiwania: %s)"
2977
2978 #: src/appliance.c:332
2979 #, c-format
2980 msgid "security: cached appliance %s is not owned by UID %d"
2981 msgstr ""
2982 "bezpieczeństwo: przyrząd %s w pamięci podręcznej nie jest własnością UID %d"
2983
2984 #: src/appliance.c:337
2985 #, c-format
2986 msgid "security: cached appliance %s is not a directory (mode %o)"
2987 msgstr ""
2988 "bezpieczeństwo: przyrząd %s w pamięci podręcznej nie jest katalogiem (tryb "
2989 "%o)"
2990
2991 #: src/appliance.c:342
2992 #, c-format
2993 msgid "security: cached appliance %s is writable by group or other (mode %o)"
2994 msgstr ""
2995 "bezpieczeństwo: przyrząd %s w pamięci podręcznej jest zapisywalny przez "
2996 "grupę lub innych (tryb %o)"
2997
2998 #: src/appliance.c:672
2999 msgid "external command failed, see earlier error messages"
3000 msgstr ""
3001 "zewnętrzne polecenie nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
3002 "komunikaty błędów"
3003
3004 #: src/dbdump.c:85
3005 msgid "unexpected end of output from db_dump command before end of header"
3006 msgstr ""
3007
3008 #: src/dbdump.c:98 src/dbdump.c:110
3009 msgid "unexpected line from db_dump command, no space prefix"
3010 msgstr ""
3011
3012 #: src/dbdump.c:127
3013 msgid "unexpected end of output from db_dump command before end of data"
3014 msgstr ""
3015
3016 #: src/dbdump.c:208
3017 msgid "unexpected non-hex digits in output of db_dump command"
3018 msgstr ""
3019
3020 #: src/filearch.c:152
3021 #, c-format
3022 msgid "size of %s unreasonable (%<PRIi64> bytes)"
3023 msgstr "rozmiar %s jest nierozsądny (%<PRIi64> bajtów)"
3024
3025 #: src/filearch.c:265
3026 #, fuzzy
3027 msgid ""
3028 "file-architecture API not available since this version of libguestfs was "
3029 "compiled without the libmagic library"
3030 msgstr ""
3031 "API architektury plików jest niedostępne, ponieważ ta wersja biblioteki "
3032 "libguestfs została skompilowana bez bibliotek PCRE lub libmagic"
3033
3034 #: src/guestfs.c:174
3035 #, c-format
3036 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
3037 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
3038
3039 #: src/guestfs.c:340
3040 #, c-format
3041 msgid "warning: %s"
3042 msgstr ""
3043
3044 #: src/guestfs.c:399
3045 #, c-format
3046 msgid "libguestfs: error: %s\n"
3047 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
3048
3049 #: src/guestfs.c:959
3050 #, c-format
3051 msgid "<truncated, original size %zu bytes>"
3052 msgstr "<skrócone, pierwotny rozmiar %zu bajtów>"
3053
3054 #: src/inspect.c:263
3055 msgid "not a Windows guest, or systemroot could not be determined"
3056 msgstr "nie jest gościem systemu Windows lub nie można określić systemroot"
3057
3058 #: src/inspect.c:279
3059 msgid "not a Windows guest, or CurrentControlSet could not be determined"
3060 msgstr ""
3061
3062 #: src/inspect.c:539 src/inspect_fs.c:460 src/inspect_fs.c:504
3063 #: src/inspect_fs_unix.c:192 src/inspect_fs_unix.c:584
3064 #: src/inspect_fs_unix.c:826
3065 #, c-format
3066 msgid "size of %s is unreasonably large (%<PRIi64> bytes)"
3067 msgstr "rozmiar %s jest nierozsądnie duży (%<PRIi64> bajtów)"
3068
3069 #: src/inspect.c:575
3070 msgid "no inspection data: call guestfs_inspect_os first"
3071 msgstr "brak danych badania: najpierw należy wywołać guestfs_inspect_os"
3072
3073 #: src/inspect.c:587
3074 #, c-format
3075 msgid ""
3076 "%s: root device not found: only call this function with a root device "
3077 "previously returned by guestfs_inspect_os"
3078 msgstr ""
3079 "%s: nie odnaleziono urządzenia root: należy wywoływać tę funkcję tylko z "
3080 "urządzeniem root poprzednio zwróconym przez guestfs_inspect_os"
3081
3082 #: src/inspect.c:597 src/inspect_apps.c:607
3083 #, fuzzy
3084 msgid ""
3085 "inspection API not available since this version of libguestfs was compiled "
3086 "without the hivex library"
3087 msgstr ""
3088 "API badania jest niedostępne, ponieważ ta wersja biblioteki libguestfs "
3089 "została skompilowana bez bibliotek PCRE lub hivex"
3090
3091 #: src/inspect_fs.c:312 src/inspect_fs.c:325
3092 #, c-format
3093 msgid "could not parse integer in version number: %s"
3094 msgstr "nie można przetworzyć liczby całkowitej w numerze wersji: %s"
3095
3096 #: src/inspect_fs.c:469
3097 #, c-format
3098 msgid "%s: file is empty"
3099 msgstr "%s: plik jest pusty"
3100
3101 #: src/inspect_fs_unix.c:618
3102 msgid "could not parse /etc/fstab or empty file"
3103 msgstr "nie można przetworzyć pliku /etc/fstab lub pustego pliku"
3104
3105 #: src/inspect_fs_windows.c:164
3106 #, c-format
3107 msgid "cannot resolve Windows %%SYSTEMROOT%%"
3108 msgstr "nie można rozwiązać %%SYSTEMROOT%% systemu Windows"
3109
3110 #: src/inspect_icon.c:452
3111 #, c-format
3112 msgid "read: %s: unexpected end of file"
3113 msgstr ""
3114
3115 #: src/launch.c:128
3116 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
3117 msgstr ""
3118 "wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
3119
3120 #: src/launch.c:185
3121 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
3122 msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
3123
3124 #: src/launch.c:199
3125 #, c-format
3126 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
3127 msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
3128
3129 #: src/launch.c:265 src/launch.c:369
3130 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
3131 msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
3132
3133 #: src/launch.c:277 src/launch.c:282
3134 #, c-format
3135 msgid "%s parameter is empty or contains disallowed characters"
3136 msgstr "parametr %s jest pusty lub zawiera niedozwolone znaki"
3137
3138 #: src/launch.c:388
3139 msgid "the libguestfs handle has already been launched"
3140 msgstr "program obsługi libguestfs został już uruchomiony"
3141
3142 #: src/launch.c:397
3143 #, c-format
3144 msgid "%s: cannot create temporary directory"
3145 msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
3146
3147 #: src/launch.c:434
3148 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
3149 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
3150
3151 #: src/launch.c:805
3152 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
3153 msgstr ""
3154 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
3155 "błędów"
3156
3157 #: src/launch.c:818
3158 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
3159 msgstr ""
3160 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
3161
3162 #: src/launch.c:906
3163 msgid "guestfs_launch failed, unexpected initial message from guestfsd"
3164 msgstr ""
3165 "guestfs_launch nie powiodło się, nieoczekiwany komunikat początkowy od "
3166 "demona guestfsd"
3167
3168 #: src/launch.c:914
3169 msgid "contacted guestfsd, but state != READY"
3170 msgstr "skontaktowano się z guestfsd, ale stan != GOTOWY"
3171
3172 #: src/launch.c:1086
3173 #, fuzzy, c-format
3174 msgid ""
3175 "command failed: %s\n"
3176 "\n"
3177 "If qemu is located on a non-standard path, try setting the LIBGUESTFS_QEMU\n"
3178 "environment variable.  There may also be errors printed above."
3179 msgstr ""
3180 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
3181 "ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
3182
3183 #: src/launch.c:1202
3184 msgid "qemu has not been launched yet"
3185 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
3186
3187 #: src/launch.c:1213
3188 msgid "no subprocess to kill"
3189 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
3190
3191 #: src/proto.c:188
3192 #, c-format
3193 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
3194 msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
3195
3196 #: src/proto.c:211
3197 #, c-format
3198 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
3199 msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
3200
3201 #: src/proto.c:421
3202 #, c-format
3203 msgid ""
3204 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
3205 msgstr ""
3206 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x"
3207 "%x\n"
3208
3209 #: src/proto.c:543
3210 msgid ""
3211 "This usually means the libguestfs appliance failed to start up.  Please\n"
3212 "enable debugging (LIBGUESTFS_DEBUG=1) and rerun the command, then look at\n"
3213 "the debug messages output prior to this error.\n"
3214 msgstr ""
3215
3216 #: src/proto.c:549
3217 msgid "See earlier debug messages.\n"
3218 msgstr ""
3219
3220 #: src/proto.c:639
3221 #, c-format
3222 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
3223 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
3224
3225 #: src/proto.c:658
3226 #, c-format
3227 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
3228 msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
3229
3230 #: src/proto.c:810
3231 #, c-format
3232 msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
3233 msgstr "guestfs___send: stan %d != ZAJĘTY"
3234
3235 #: src/proto.c:834
3236 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
3237 msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
3238
3239 #: src/proto.c:843
3240 msgid "dispatch failed to marshal args"
3241 msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
3242
3243 #: src/proto.c:922 src/proto.c:1217
3244 msgid "operation cancelled by user"
3245 msgstr ""
3246
3247 #: src/proto.c:973
3248 #, c-format
3249 msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
3250 msgstr "send_file_chunk: stan %d != GOTOWY"
3251
3252 #: src/proto.c:989
3253 #, c-format
3254 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
3255 msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
3256
3257 #: src/proto.c:1144
3258 #, c-format
3259 msgid "%s: error in chunked encoding"
3260 msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
3261
3262 #: src/proto.c:1171
3263 msgid "write to daemon socket"
3264 msgstr "zapisuje do gniazda demona"
3265
3266 #: src/proto.c:1194
3267 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
3268 msgstr "receive_file_data: błąd przetwarzania w odpowiedzi wywołania zwrotnego"
3269
3270 #: src/proto.c:1199
3271 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
3272 msgstr ""
3273 "receive_file_data: otrzymano nieoczekiwaną flagę podczas odczytywania "
3274 "fragmentów pliku"
3275
3276 #: src/proto.c:1207
3277 msgid "failed to parse file chunk"
3278 msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
3279
3280 #: src/proto.c:1221
3281 msgid "file receive cancelled by daemon"
3282 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
3283
3284 #: src/virt.c:101 src/virt.c:347
3285 msgid "you cannot set both live and readonly flags"
3286 msgstr "nie można ustawić jednocześnie flag live i readonly"
3287
3288 #: src/virt.c:109
3289 #, c-format
3290 msgid "could not connect to libvirt (code %d, domain %d): %s"
3291 msgstr "nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): %s"
3292
3293 #: src/virt.c:130
3294 #, c-format
3295 msgid "no libvirt domain called '%s': %s"
3296 msgstr "brak domeny biblioteki libvirt o nazwie \"%s\": %s"
3297
3298 #: src/virt.c:185 src/virt.c:435
3299 #, c-format
3300 msgid "error reading libvirt XML information: %s"
3301 msgstr "błąd podczas odczytywania informacji XML biblioteki libvirt: %s"
3302
3303 #: src/virt.c:195 src/virt.c:443
3304 msgid "unable to parse XML information returned by libvirt"
3305 msgstr ""
3306 "nie można przetworzyć informacji XML zwróconej przez bibliotekę libvirt"
3307
3308 #: src/virt.c:201 src/virt.c:449
3309 msgid "unable to create new XPath context"
3310 msgstr "nie można utworzyć nowego kontekstu XPath"
3311
3312 #: src/virt.c:208 src/virt.c:464
3313 msgid "unable to evaluate XPath expression"
3314 msgstr "nie można sprawdzić wyrażenia XPath"
3315
3316 #: src/virt.c:305
3317 msgid "libvirt domain has no disks"
3318 msgstr "domena biblioteki libvirt nie posiada dysków"
3319
3320 #: src/virt.c:358
3321 #, c-format
3322 msgid "error getting domain info: %s"
3323 msgstr "błąd podczas uzyskiwania informacji o domenie: %s"
3324
3325 #: src/virt.c:372
3326 msgid ""
3327 "error: domain is a live virtual machine.\n"
3328 "Writing to the disks of a running virtual machine can cause disk "
3329 "corruption.\n"
3330 "Either use read-only access, or if the guest is running the guestfsd daemon\n"
3331 "specify live access.  In most libguestfs tools these options are --ro or\n"
3332 "--live respectively.  Consult the documentation for further information."
3333 msgstr ""
3334 "błąd: domena jest maszyną wirtualną live.\n"
3335 "Zapisywanie na dyskach uruchomionej maszyny wirtualnej może spowodować\n"
3336 "uszkodzenie danych. Należy użyć dostępu tylko do odczytu lub jeśli gość\n"
3337 "posiada uruchomionego demona guestfsd, należy podać dostęp live. W\n"
3338 "większości narzędzi biblioteki libguestfs te opcje to odpowiednio --ro lub\n"
3339 "--live. Proszę skonsultować się z dokumentacją, aby dowiedzieć się więcej."
3340
3341 #: src/virt.c:492
3342 msgid ""
3343 "this guest has no libvirt <channel> definition for guestfsd\n"
3344 "See ATTACHING TO RUNNING DAEMONS in guestfs(3) for further information."
3345 msgstr ""
3346 "ten gość nie posiada określenia <channel> biblioteki libvirt dla demona "
3347 "guestfsd\n"
3348 "Proszę zobaczyć \"ATTACHING TO RUNNING DAEMONS\" w guestfs(3), aby "
3349 "dowiedzieć się więcej."
3350
3351 #: src/virt.c:517
3352 msgid ""
3353 "add-domain API not available since this version of libguestfs was compiled "
3354 "without libvirt or libxml2"
3355 msgstr ""
3356 "API dodawania domen jest niedostępne, ponieważ ta wersja biblioteki "
3357 "libguestfs została skompilowana bez bibliotek libvirt lub libxml2"
3358
3359 #: test-tool/test-tool.c:79
3360 #, c-format
3361 msgid ""
3362 "libguestfs-test-tool: interactive test tool\n"
3363 "Copyright (C) 2009-2011 Red Hat Inc.\n"
3364 "Usage:\n"
3365 "  libguestfs-test-tool [--options]\n"
3366 "Options:\n"
3367 "  --help         Display usage\n"
3368 "  --qemudir dir  Specify QEMU source directory\n"
3369 "  --qemu qemu    Specify QEMU binary\n"
3370 "  --timeout n\n"
3371 "  -t n           Set launch timeout (default: %d seconds)\n"
3372 msgstr ""
3373
3374 #: test-tool/test-tool.c:127
3375 #, c-format
3376 msgid "libguestfs-test-tool: unknown long option: %s (%d)\n"
3377 msgstr "libguestfs-test-tool: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
3378
3379 #: test-tool/test-tool.c:136
3380 #, c-format
3381 msgid "libguestfs-test-tool: invalid timeout: %s\n"
3382 msgstr "libguestfs-test-tool: nieprawidłowy czas oczekiwania: %s\n"
3383
3384 #: test-tool/test-tool.c:148
3385 #, c-format
3386 msgid "libguestfs-test-tool: unexpected command line option 0x%x\n"
3387 msgstr "libguestfs-test-tool: nieoczekiwana opcja wiersza poleceń 0x%x\n"
3388
3389 #: test-tool/test-tool.c:173
3390 #, c-format
3391 msgid "libguestfs-test-tool: failed to create libguestfs handle\n"
3392 msgstr ""
3393 "libguestfs-test-tool: utworzenie programu obsługi libguestfs nie powiodło "
3394 "się\n"
3395
3396 #: test-tool/test-tool.c:180
3397 #, c-format
3398 msgid "libguestfs-test-tool: failed to add drive '%s'\n"
3399 msgstr "libguestfs-test-tool: dodanie napędu \"%s\" nie powiodło się\n"
3400
3401 #: test-tool/test-tool.c:188
3402 #, c-format
3403 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
3404 msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version nie powiodło się\n"
3405
3406 #: test-tool/test-tool.c:221
3407 #, c-format
3408 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
3409 msgstr "libguestfs-test-tool: uruchomienie przyrządu nie powiodło się\n"
3410
3411 #: test-tool/test-tool.c:233
3412 #, c-format
3413 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run part-disk\n"
3414 msgstr ""
3415
3416 #: test-tool/test-tool.c:239
3417 #, c-format
3418 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
3419 msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 nie powiodło się\n"
3420
3421 #: test-tool/test-tool.c:245
3422 #, c-format
3423 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
3424 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sda1 w / nie powiodło się\n"
3425
3426 #: test-tool/test-tool.c:252
3427 #, c-format
3428 msgid "libguestfs-test-tool: failed to touch file\n"
3429 msgstr ""
3430
3431 #: test-tool/test-tool.c:283
3432 #, c-format
3433 msgid ""
3434 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
3435 "--qemu/--qemudir options cannot be used.\n"
3436 msgstr ""
3437 "Zmienna środowiskowa LIBGUESTFS_QEMU jest już ustawiona, więc nie można\n"
3438 "użyć opcji --qemu/--qemudir.\n"
3439
3440 #: test-tool/test-tool.c:291
3441 #, c-format
3442 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
3443 msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
3444
3445 #: test-tool/test-tool.c:305
3446 #, c-format
3447 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
3448 msgstr "%s: nie wygląda na katalog źródłowy QEMU\n"
3449
3450 #: tools/virt-list-filesystems.pl:148
3451 msgid "virt-list-filesystems: no image or VM name given"
3452 msgstr "virt-list-filesystems: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
3453
3454 #: tools/virt-list-partitions.pl:160
3455 msgid "virt-list-partitions: no image or VM name given"
3456 msgstr "virt-list-partitions: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
3457
3458 #: tools/virt-make-fs.pl:291
3459 msgid "virt-make-fs input output\n"
3460 msgstr "virt-make-fs wejście wyjście\n"
3461
3462 #: tools/virt-make-fs.pl:321
3463 msgid "unexpected output from 'du' command"
3464 msgstr "nieoczekiwane wyjście polecenia \"du\""
3465
3466 #: tools/virt-make-fs.pl:333 tools/virt-make-fs.pl:347
3467 #: tools/virt-make-fs.pl:458
3468 #, perl-brace-format
3469 msgid "{f}: unknown input format: {fmt}\n"
3470 msgstr "{f}: nieznany format wyjścia: {fmt}\n"
3471
3472 #: tools/virt-make-fs.pl:391
3473 #, perl-brace-format
3474 msgid "virt-make-fs: cannot parse size parameter: {sz}\n"
3475 msgstr "virt-make-fs: nie można przetworzyć parametru rozmiaru: {sz}\n"
3476
3477 #: tools/virt-make-fs.pl:406
3478 msgid ""
3479 "qemu-img create: failed to create disk image, see earlier error messages\n"
3480 msgstr ""
3481 "qemu-img create: utworzenie obrazu dysku nie powiodło się, proszę zobaczyć "
3482 "wcześniejsze komunikaty błędów\n"
3483
3484 #: tools/virt-make-fs.pl:417
3485 msgid "virt-make-fs: NTFS support was disabled when libguestfs was compiled\n"
3486 msgstr ""
3487 "virt-make-fs: obsługa systemu plików NTFS została wyłączona podczas "
3488 "komplikacji biblioteki libguestfs\n"
3489
3490 #: tools/virt-make-fs.pl:442
3491 msgid "tar: failed, see earlier messages\n"
3492 msgstr ""
3493 "tar: nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty błędów\n"
3494
3495 #: tools/virt-make-fs.pl:464
3496 msgid "uncompress command failed, see earlier messages\n"
3497 msgstr ""
3498 "polecenie uncompress nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
3499 "komunikaty błędów\n"
3500
3501 #: tools/virt-make-fs.pl:499
3502 msgid ""
3503 "virt-make-fs: error copying contents into filesystem\n"
3504 "An error here usually means that the program did not estimate the\n"
3505 "filesystem size correctly.  Please read the BUGS section of the manpage.\n"
3506 msgstr ""
3507 "virt-make-fs: błąd podczas kopiowania zawartości do systemu plików\n"
3508 "Błąd w tym miejscu zwykle oznacza, że program nie oszacował poprawnie\n"
3509 "rozmiar systemu plików. Proszę przeczytać sekcję BUGS strony podręcznika.\n"
3510
3511 #: tools/virt-tar.pl:193 tools/virt-tar.pl:200
3512 msgid "virt-tar: extract/upload mode specified twice on the command line\n"
3513 msgstr "virt-tar: wydobywa/wysyła tryb podany dwukrotnie w wierszu poleceń\n"
3514
3515 #: tools/virt-tar.pl:222
3516 msgid "virt-tar: no image, VM names, directory or filename given"
3517 msgstr ""
3518 "virt-tar: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych, katalogu lub nazwy "
3519 "pliku"
3520
3521 #: tools/virt-tar.pl:225
3522 msgid "virt-tar: either -x or -u must be specified on the command line\n"
3523 msgstr "virt-tar: należy podać opcję -x lub -u w wierszu poleceń\n"
3524
3525 #: tools/virt-tar.pl:236
3526 #, perl-brace-format
3527 msgid "virt-tar: {tarball}: file not found\n"
3528 msgstr "virt-tar: {tarball}: nie odnaleziono pliku\n"
3529
3530 #: tools/virt-tar.pl:239
3531 #, perl-brace-format
3532 msgid "virt-tar: {dir}: directory name must start with '/' character\n"
3533 msgstr "virt-tar: {dir}: nazwa katalogu musi zaczynać się od znaku \"/\"\n"
3534
3535 #: tools/virt-tar.pl:253 tools/virt-win-reg.pl:261
3536 #, perl-brace-format
3537 msgid ""
3538 "{prog}: No operating system could be detected inside this disk image.\n"
3539 "\n"
3540 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
3541 "machine\n"
3542 "image, or because the OS type is not understood by libguestfs.\n"
3543 "\n"
3544 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
3545 "information about the disk image as possible.\n"
3546 msgstr ""
3547 "{prog}: nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu "
3548 "dysku.\n"
3549 "\n"
3550 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
3551 "maszyną wirtualną lub biblioteka libguestfs nie rozumie tego typu systemu.\n"
3552 "\n"
3553 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
3554 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
3555
3556 #: tools/virt-tar.pl:257 tools/virt-win-reg.pl:265
3557 #, perl-brace-format
3558 msgid "{prog}: multiboot operating systems are not supported.\n"
3559 msgstr "{prog}: systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane.\n"
3560
3561 #: tools/virt-win-reg.pl:245
3562 msgid "no libvirt domain name or disk image given\n"
3563 msgstr "nie podano nazwy domeny libvirt lub obrazu dysku\n"
3564
3565 #: tools/virt-win-reg.pl:287
3566 msgid ""
3567 "expecting 1 or 2 more parameters, subkey path and optionally the value to "
3568 "export\n"
3569 msgstr ""
3570 "oczekiwano jednego lub dwóch parametrów, ścieżki do podklucza i opcjonalnie "
3571 "wartości do wyeksportowania\n"
3572
3573 #: tools/virt-win-reg.pl:446
3574 #, perl-brace-format
3575 msgid "virt-win-reg: {p}: cannot find user directory\n"
3576 msgstr ""
3577
3578 #: tools/virt-win-reg.pl:451
3579 #, perl-brace-format
3580 msgid "virt-win-reg: {p}: not a supported Windows Registry path\n"
3581 msgstr ""
3582 "virt-win-reg: {p}: nie jest obsługiwaną ścieżką rejestru systemu Windows\n"
3583
3584 #: tools/virt-win-reg.pl:522 tools/virt-win-reg.pl:544
3585 #, perl-brace-format
3586 msgid "virt-win-reg: {p}: file not found in guest: {err}\n"
3587 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie odnaleziono pliku w gościu: {err}\n"
3588
3589 #: tools/virt-win-reg.pl:529
3590 #, perl-brace-format
3591 msgid "virt-win-reg: {p}: could not download registry file: {err}\n"
3592 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można pobrać pliku rejestru: {err}\n"
3593
3594 #: tools/virt-win-reg.pl:551
3595 #, perl-brace-format
3596 msgid "virt-win-reg: {p}: could not upload registry file: {err}\n"
3597 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można wysłać pliku rejestru: {err}\n"
3598
3599 #~ msgid "unknown filesystem label {label}\n"
3600 #~ msgstr "nieznana etykieta systemu plików {label}\n"
3601
3602 #~ msgid "unknown filesystem UUID {uuid}\n"
3603 #~ msgstr "nieznany UUID systemu plików {uuid}\n"