Version 1.9.7.
[libguestfs.git] / po / pl.po
index 24c48be..722fecc 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -6,8 +6,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: pl\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
 "Project-Id-Version: pl\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-11-05 12:18+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-10-23 13:41+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-01-30 23:51+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-12-21 14:12+0100\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
 "Language: pl\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -15,6 +15,323 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
+#: cat/virt-cat.c:53 cat/virt-filesystems.c:95 cat/virt-ls.c:54 df/main.c:66
+#: fish/fish.c:95 fuse/guestmount.c:862 inspector/virt-inspector.c:67
+#: rescue/virt-rescue.c:55
+#, c-format
+msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
+msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
+
+#: cat/virt-cat.c:57
+#, c-format
+msgid ""
+"%s: display files in a virtual machine\n"
+"Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
+"Usage:\n"
+"  %s [--options] -d domname file [file ...]\n"
+"  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] file [file ...]\n"
+"Options:\n"
+"  -a|--add image       Add image\n"
+"  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
+"  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
+"  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
+"  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
+"  --help               Display brief help\n"
+"  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
+"  -v|--verbose         Verbose messages\n"
+"  -V|--version         Display version and exit\n"
+"  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
+"For more information, see the manpage %s(1).\n"
+msgstr ""
+"%s: wyświetla pliki w maszynie wirtualnej\n"
+"Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
+"Użycie:\n"
+"  %s [--opcje] -d nazwa_domeny plik [plik...]\n"
+"  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img ...] plik [plik...]\n"
+"Opcje:\n"
+"  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
+"  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
+"                       dla opcji -d\n"
+"  -d|--domain gość     Dodaje dyski z gościa biblioteki libvirt\n"
+"  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
+"  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
+"  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
+"  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejści\n"
+"  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
+"  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
+"  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
+"Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
+
+#: cat/virt-cat.c:113 cat/virt-filesystems.c:198 cat/virt-ls.c:119
+#: df/domains.c:428 df/main.c:132 fish/fish.c:213 fuse/guestmount.c:973
+#: inspector/virt-inspector.c:127 rescue/virt-rescue.c:125
+#, c-format
+msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
+msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
+
+#: cat/virt-cat.c:135 cat/virt-filesystems.c:252 cat/virt-ls.c:141
+#: df/main.c:156 fish/fish.c:281 fuse/guestmount.c:1021
+#: inspector/virt-inspector.c:149 rescue/virt-rescue.c:149
+#, c-format
+msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
+msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
+
+#: cat/virt-filesystems.c:99
+#, c-format
+msgid ""
+"%s: list filesystems, partitions, block devices, LVM in a VM\n"
+"Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
+"Usage:\n"
+"  %s [--options] -d domname\n"
+"  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...]\n"
+"Options:\n"
+"  -a|--add image       Add image\n"
+"  --all                Display everything\n"
+"  --blkdevs|--block-devices\n"
+"                       Display block devices\n"
+"  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
+"  --csv                Output as Comma-Separated Values\n"
+"  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
+"  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
+"  --extra              Display swap and data filesystems\n"
+"  --filesystems        Display mountable filesystems\n"
+"  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
+"  -h|--human-readable  Human-readable sizes in --long output\n"
+"  --help               Display brief help\n"
+"  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
+"  -l|--long            Long output\n"
+"  --lvs|--logvols|--logical-volumes\n"
+"                       Display LVM logical volumes\n"
+"  --no-title           No title in --long output\n"
+"  --parts|--partitions Display partitions\n"
+"  --pvs|--physvols|--physical-volumes\n"
+"                       Display LVM physical volumes\n"
+"  --uuid|--uuids       Add UUIDs to --long output\n"
+"  -v|--verbose         Verbose messages\n"
+"  -V|--version         Display version and exit\n"
+"  --vgs|--volgroups|--volume-groups\n"
+"                       Display LVM volume groups\n"
+"  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
+"For more information, see the manpage %s(1).\n"
+msgstr ""
+"%s: wyświetla listę systemów plików, partycji, urządzeń blokowych i LVM\n"
+"w maszynie wirtualnej\n"
+"Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
+"Użycie:\n"
+"  %s [--opcje] -d nazwa_domeny\n"
+"  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...]\n"
+"Opcje:\n"
+"  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
+"  --all                Wyświetla wszystko\n"
+"  --blkdevs|--block-devices\n"
+"                       Wyświetla urządzenia blokowe\n"
+"  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
+"                       dla opcji -d\n"
+"  --csv                Wyjście jako CSV (wartości oddzielane przecinkiem)\n"
+"  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
+"  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
+"  --extra              Wyświetla systemy plików wymiany i danych\n"
+"  --filesystems        Wyświetla montowalne systemy plików\n"
+"  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
+"  -h|--human-readable  Rozmiary czytelne dla człowieka\n"
+"                       w wyjściu opcji --long\n"
+"  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
+"  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
+"  -l|--long            Długie wyjście\n"
+"  --lvs|--logvols|--logical-volumes\n"
+"                       Wyświetla woluminy logiczne LVM\n"
+"  --no-title           Bez tytułu w wyjściu opcji --long\n"
+"  --parts|--partitions Wyświetla partycje\n"
+"  --pvs|--physvols|--physical-volumes\n"
+"                       Wyświetla woluminy fizyczne LVM\n"
+"  --uuid|--uuids       Dodaje UUID do wyjścia opcji --long\n"
+"  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
+"  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
+"  --vgs|--volgroups|--volume-groups\n"
+"                       Wyświetla grupy woluminów LVM\n"
+"  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
+"Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
+
+#: cat/virt-filesystems.c:313 df/main.c:250
+#, c-format
+msgid "%s: you cannot use -h and --csv options together.\n"
+msgstr "%s: nie można używać opcji -h oraz --csv jednocześnie.\n"
+
+#: cat/virt-ls.c:58
+#, c-format
+msgid ""
+"%s: list files in a virtual machine\n"
+"Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
+"Usage:\n"
+"  %s [--options] -d domname file [dir ...]\n"
+"  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] dir [dir ...]\n"
+"Options:\n"
+"  -a|--add image       Add image\n"
+"  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
+"  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
+"  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
+"  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
+"  --help               Display brief help\n"
+"  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
+"  -l|--long            Long listing\n"
+"  -R|--recursive       Recursive listing\n"
+"  -v|--verbose         Verbose messages\n"
+"  -V|--version         Display version and exit\n"
+"  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
+"For more information, see the manpage %s(1).\n"
+msgstr ""
+"%s: wyświetla listę plików w maszynie wirtualnej\n"
+"Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
+"Użycie:\n"
+"  %s [--opcje] -d nazwa_domeny plik [kat...]\n"
+"  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...] kat [kat...]\n"
+"Opcje:\n"
+"  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
+"  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
+"                       dla opcji -d\n"
+"  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
+"  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
+"  --format[=raw|..]    Wymusza obraz dysku dla opcji -a\n"
+"  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
+"  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
+"  -l|--long            Długie listy\n"
+"  -R|--recursive       Rekursywne listy\n"
+"  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
+"  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
+"  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
+"Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
+
+#: df/domains.c:115
+#, c-format
+msgid "%s: could not connect to libvirt (code %d, domain %d): %s"
+msgstr ""
+"%s: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): %s"
+
+#: df/domains.c:124
+#, c-format
+msgid "%s: could not get number of running domains (code %d, domain %d): %s"
+msgstr ""
+"%s: nie można uzyskać liczby uruchomionych domen (kod %d, domena %d): %s"
+
+#: df/domains.c:134
+#, c-format
+msgid "%s: could not list running domains (code %d, domain %d): %s"
+msgstr ""
+"%s: nie można wyświetlić listy uruchomionych domen (kod %d, domena %d): %s"
+
+#: df/domains.c:145
+#, c-format
+msgid "%s: could not get number of inactive domains (code %d, domain %d): %s"
+msgstr ""
+"%s: nie można uzyskać liczby nieaktywnych domen (kod %d, domena %d): %s"
+
+#: df/domains.c:155
+#, c-format
+msgid "%s: could not list inactive domains (code %d, domain %d): %s"
+msgstr ""
+"%s: nie można wyświetlić listy nieaktywnych domen (kod %d, domena %d): %s"
+
+#: df/domains.c:281
+#, c-format
+msgid "%s: ignoring %s, it has too many disks (%zu > %d)"
+msgstr "%s: ignorowanie %s, posiada za dużo dysków (%zu > %d)"
+
+#: df/main.c:70
+#, c-format
+msgid ""
+"%s: display free space on virtual filesystems\n"
+"Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
+"Usage:\n"
+"  %s [--options] -d domname\n"
+"  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...]\n"
+"Options:\n"
+"  -a|--add image       Add image\n"
+"  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
+"  --csv                Output as Comma-Separated Values\n"
+"  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
+"  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
+"  -h|--human-readable  Human-readable sizes in --long output\n"
+"  --help               Display brief help\n"
+"  -i|--inodes          Display inodes\n"
+"  --one-per-guest      Separate appliance per guest\n"
+"  --uuid               Add UUIDs to --long output\n"
+"  -v|--verbose         Verbose messages\n"
+"  -V|--version         Display version and exit\n"
+"  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
+"For more information, see the manpage %s(1).\n"
+msgstr ""
+"%s: wyświetla wolne miejsce na wirtualnych systemach plików\n"
+"Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
+"Użycie:\n"
+"  %s [--opcje] -d nazwa_domeny\n"
+"  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...]\n"
+"Opcje:\n"
+"  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
+"  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
+"                       dla opcji -d\n"
+"  --csv                Wyjście jako CSV (wartości oddzielane przecinkiem)\n"
+"  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
+"  --format[=raw|..]    Wymusza obraz dysku dla opcji -a\n"
+"  -h|--human-readable  Rozmiary czytelne dla człowieka\n"
+"                       w wyjściu opcji --long\n"
+"  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
+"  -i|--inodes          Wyświetla i-węzły\n"
+"  --one-per-guest      Oddziela przyrządy według gości\n"
+"  --uuid               Dodaje UUID do wyjścia opcji --long\n"
+"  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
+"  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
+"  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
+"Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
+
+#: df/main.c:262
+#, c-format
+msgid "%s: compiled without support for libvirt.\n"
+msgstr "%s: skompilowano bez obsługi biblioteki libvirt.\n"
+
+#: df/output.c:49
+msgid "VirtualMachine"
+msgstr "Maszyna wirtualna"
+
+#: df/output.c:50
+msgid "Filesystem"
+msgstr "System plików"
+
+#: df/output.c:53
+msgid "1K-blocks"
+msgstr "K-bloki"
+
+#: df/output.c:55
+msgid "Size"
+msgstr "Rozmiar"
+
+#: df/output.c:56
+msgid "Used"
+msgstr "Użyte"
+
+#: df/output.c:57
+msgid "Available"
+msgstr "Dostępne"
+
+#: df/output.c:58
+msgid "Use%"
+msgstr "Użycie%"
+
+#: df/output.c:60
+msgid "Inodes"
+msgstr "I-węzły"
+
+#: df/output.c:61
+msgid "IUsed"
+msgstr "IUżyte"
+
+#: df/output.c:62
+msgid "IFree"
+msgstr "IWolne"
+
+#: df/output.c:63
+msgid "IUse%"
+msgstr "IUżyte%"
+
 #: fish/alloc.c:37
 #, c-format
 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
 #: fish/alloc.c:37
 #, c-format
 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
@@ -35,1525 +352,1589 @@ msgstr "bez przydzielania lub dodawania dysków po uruchomieniu\n"
 msgid "%s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
 msgstr "%s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
 
 msgid "%s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
 msgstr "%s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
 
-#: fish/cmds.c:2758
+#: fish/cmds.c:2522
 msgid "Command"
 msgstr "Polecenie"
 
 msgid "Command"
 msgstr "Polecenie"
 
-#: fish/cmds.c:2758
+#: fish/cmds.c:2522
 msgid "Description"
 msgstr "Opis"
 
 msgid "Description"
 msgstr "Opis"
 
-#: fish/cmds.c:2760
+#: fish/cmds.c:2524
 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
 
 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
 
-#: fish/cmds.c:2761 fish/cmds.c:2762
+#: fish/cmds.c:2525
+msgid "add the disk(s) from a named libvirt domain"
+msgstr "dodaje dyski z nazwanej domeny biblioteki libvirt"
+
+#: fish/cmds.c:2526 fish/cmds.c:2527
 msgid "add an image to examine or modify"
 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
 
 msgid "add an image to examine or modify"
 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
 
-#: fish/cmds.c:2763
+#: fish/cmds.c:2528
 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
 
 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
 
-#: fish/cmds.c:2764
+#: fish/cmds.c:2529
 msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
 msgstr ""
 "dodaje napęd w trybie tylko do odczytu określając używaną emulację bloku QEMU"
 
 msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
 msgstr ""
 "dodaje napęd w trybie tylko do odczytu określając używaną emulację bloku QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:2765
+#: fish/cmds.c:2530
 msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
 msgstr "dodaje napęd określając używaną emulację bloku QEMU"
 
 msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
 msgstr "dodaje napęd określając używaną emulację bloku QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:2766
+#: fish/cmds.c:2531
 msgid "allocate and add a disk file"
 msgstr "przydziela i dodaje plik dysku"
 
 msgid "allocate and add a disk file"
 msgstr "przydziela i dodaje plik dysku"
 
-#: fish/cmds.c:2767
+#: fish/cmds.c:2532
 msgid "clear Augeas path"
 msgstr "czyści ścieżkę Augeas"
 
 msgid "clear Augeas path"
 msgstr "czyści ścieżkę Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:2768
+#: fish/cmds.c:2533
 msgid "close the current Augeas handle"
 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
 
 msgid "close the current Augeas handle"
 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:2769
+#: fish/cmds.c:2534
 msgid "define an Augeas node"
 msgstr "określa węzeł Augeas"
 
 msgid "define an Augeas node"
 msgstr "określa węzeł Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:2770
+#: fish/cmds.c:2535
 msgid "define an Augeas variable"
 msgstr "określa zmienną Augeas"
 
 msgid "define an Augeas variable"
 msgstr "określa zmienną Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:2771
+#: fish/cmds.c:2536
 msgid "look up the value of an Augeas path"
 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
 
 msgid "look up the value of an Augeas path"
 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:2772
+#: fish/cmds.c:2537
 msgid "create a new Augeas handle"
 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
 
 msgid "create a new Augeas handle"
 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:2773
+#: fish/cmds.c:2538
 msgid "insert a sibling Augeas node"
 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
 
 msgid "insert a sibling Augeas node"
 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:2774
+#: fish/cmds.c:2539
 msgid "load files into the tree"
 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
 
 msgid "load files into the tree"
 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
 
-#: fish/cmds.c:2775
+#: fish/cmds.c:2540
 msgid "list Augeas nodes under augpath"
 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
 
 msgid "list Augeas nodes under augpath"
 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
 
-#: fish/cmds.c:2776
+#: fish/cmds.c:2541
 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
 
 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
 
-#: fish/cmds.c:2777
+#: fish/cmds.c:2542
 msgid "move Augeas node"
 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
 
 msgid "move Augeas node"
 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:2778
+#: fish/cmds.c:2543
 msgid "remove an Augeas path"
 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
 
 msgid "remove an Augeas path"
 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:2779
+#: fish/cmds.c:2544
 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
 
 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
 
-#: fish/cmds.c:2780
+#: fish/cmds.c:2545
 msgid "set Augeas path to value"
 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
 
 msgid "set Augeas path to value"
 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
 
-#: fish/cmds.c:2781
+#: fish/cmds.c:2546
 msgid "test availability of some parts of the API"
 msgstr "testuje dostępność niektórych części API"
 
 msgid "test availability of some parts of the API"
 msgstr "testuje dostępność niektórych części API"
 
-#: fish/cmds.c:2782
+#: fish/cmds.c:2547
 msgid "return a list of all optional groups"
 msgstr "zwraca listę wszystkich opcjonalnych grup"
 
 msgid "return a list of all optional groups"
 msgstr "zwraca listę wszystkich opcjonalnych grup"
 
-#: fish/cmds.c:2783
+#: fish/cmds.c:2548
 msgid "upload base64-encoded data to file"
 msgstr "wysyła dane zakodowane jako base64 do pliku"
 
 msgid "upload base64-encoded data to file"
 msgstr "wysyła dane zakodowane jako base64 do pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2784
+#: fish/cmds.c:2549
 msgid "download file and encode as base64"
 msgstr "pobiera plik i koduje go jako base64"
 
 msgid "download file and encode as base64"
 msgstr "pobiera plik i koduje go jako base64"
 
-#: fish/cmds.c:2785
+#: fish/cmds.c:2550
 msgid "flush device buffers"
 msgstr "czyści bufory urządzenia"
 
 msgid "flush device buffers"
 msgstr "czyści bufory urządzenia"
 
-#: fish/cmds.c:2786
+#: fish/cmds.c:2551
 msgid "get blocksize of block device"
 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
 
 msgid "get blocksize of block device"
 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
 
-#: fish/cmds.c:2787
+#: fish/cmds.c:2552
 msgid "is block device set to read-only"
 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
 
 msgid "is block device set to read-only"
 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
 
-#: fish/cmds.c:2788
+#: fish/cmds.c:2553
 msgid "get total size of device in bytes"
 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
 
 msgid "get total size of device in bytes"
 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
 
-#: fish/cmds.c:2789
+#: fish/cmds.c:2554
 msgid "get sectorsize of block device"
 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
 
 msgid "get sectorsize of block device"
 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
 
-#: fish/cmds.c:2790
+#: fish/cmds.c:2555
 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
 
 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
 
-#: fish/cmds.c:2791
+#: fish/cmds.c:2556
 msgid "reread partition table"
 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
 
 msgid "reread partition table"
 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
 
-#: fish/cmds.c:2792
+#: fish/cmds.c:2557
 msgid "set blocksize of block device"
 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
 
 msgid "set blocksize of block device"
 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
 
-#: fish/cmds.c:2793
+#: fish/cmds.c:2558
 msgid "set block device to read-only"
 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
 
 msgid "set block device to read-only"
 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
 
-#: fish/cmds.c:2794
+#: fish/cmds.c:2559
 msgid "set block device to read-write"
 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
 
 msgid "set block device to read-write"
 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
 
-#: fish/cmds.c:2795
+#: fish/cmds.c:2560
 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
 msgstr ""
 "zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość znaków"
 
 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
 msgstr ""
 "zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość znaków"
 
-#: fish/cmds.c:2796
+#: fish/cmds.c:2561
 msgid "list the contents of a file"
 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
 
 msgid "list the contents of a file"
 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2797
+#: fish/cmds.c:2562
 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
 
 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2798
+#: fish/cmds.c:2563
 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of the contents of a device"
 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC zawartości urządzenia"
 
 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of the contents of a device"
 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC zawartości urządzenia"
 
-#: fish/cmds.c:2799
+#: fish/cmds.c:2564
 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of files in a directory"
 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC plików w katalogu"
 
 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of files in a directory"
 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC plików w katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:2800
+#: fish/cmds.c:2565
 msgid "change file mode"
 msgstr "zmienia tryb pliku"
 
 msgid "change file mode"
 msgstr "zmienia tryb pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2801 fish/cmds.c:2902
+#: fish/cmds.c:2566 fish/cmds.c:2678
 msgid "change file owner and group"
 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
 
 msgid "change file owner and group"
 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
 
-#: fish/cmds.c:2802
+#: fish/cmds.c:2567
 msgid "run a command from the guest filesystem"
 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
 
 msgid "run a command from the guest filesystem"
 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
 
-#: fish/cmds.c:2803
+#: fish/cmds.c:2568
 msgid "run a command, returning lines"
 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
 
 msgid "run a command, returning lines"
 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
 
-#: fish/cmds.c:2804
+#: fish/cmds.c:2569
 msgid "add qemu parameters"
 msgstr "dodaje parametry QEMU"
 
 msgid "add qemu parameters"
 msgstr "dodaje parametry QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:2805
+#: fish/cmds.c:2570
 msgid "copy local files or directories into an image"
 msgstr "kopiuje lokalne pliki lub katalogi do obrazu"
 
 msgid "copy local files or directories into an image"
 msgstr "kopiuje lokalne pliki lub katalogi do obrazu"
 
-#: fish/cmds.c:2806
+#: fish/cmds.c:2571
 msgid "copy remote files or directories out of an image"
 msgstr "kopiuje zdalne pliki lub katalogi z obrazu"
 
 msgid "copy remote files or directories out of an image"
 msgstr "kopiuje zdalne pliki lub katalogi z obrazu"
 
-#: fish/cmds.c:2807
+#: fish/cmds.c:2572
 msgid "copy size bytes from source to destination using dd"
 msgstr "kopiuje bajty rozmiaru ze źródła do celu używając dd"
 
 msgid "copy size bytes from source to destination using dd"
 msgstr "kopiuje bajty rozmiaru ze źródła do celu używając dd"
 
-#: fish/cmds.c:2808
+#: fish/cmds.c:2573
 msgid "copy a file"
 msgstr "kopiuje plik"
 
 msgid "copy a file"
 msgstr "kopiuje plik"
 
-#: fish/cmds.c:2809
+#: fish/cmds.c:2574
 msgid "copy a file or directory recursively"
 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
 
 msgid "copy a file or directory recursively"
 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
 
-#: fish/cmds.c:2810
+#: fish/cmds.c:2575
 msgid "copy from source to destination using dd"
 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
 
 msgid "copy from source to destination using dd"
 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
 
-#: fish/cmds.c:2811
+#: fish/cmds.c:2576
 msgid "debugging and internals"
 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
 
 msgid "debugging and internals"
 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
 
-#: fish/cmds.c:2812
+#: fish/cmds.c:2577
+msgid "debug the QEMU command line (internal use only)"
+msgstr "debuguje wiersz poleceń QEMU (tylko do użytku wewnętrznego)"
+
+#: fish/cmds.c:2578
 msgid "upload a file to the appliance (internal use only)"
 msgstr "wysyła plik do przyrządu (tylko do użytku wewnętrznego)"
 
 msgid "upload a file to the appliance (internal use only)"
 msgstr "wysyła plik do przyrządu (tylko do użytku wewnętrznego)"
 
-#: fish/cmds.c:2813
+#: fish/cmds.c:2579
 msgid "report file system disk space usage"
 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
 
 msgid "report file system disk space usage"
 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
 
-#: fish/cmds.c:2814
+#: fish/cmds.c:2580
 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
 msgstr ""
 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
 
 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
 msgstr ""
 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
 
-#: fish/cmds.c:2815
+#: fish/cmds.c:2581
 msgid "return kernel messages"
 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
 
 msgid "return kernel messages"
 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
 
-#: fish/cmds.c:2816
+#: fish/cmds.c:2582
 msgid "download a file to the local machine"
 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
 
 msgid "download a file to the local machine"
 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
 
-#: fish/cmds.c:2817
+#: fish/cmds.c:2583
 msgid "download a file to the local machine with offset and size"
 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny z wyrównaniem i rozmiarem"
 
 msgid "download a file to the local machine with offset and size"
 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny z wyrównaniem i rozmiarem"
 
-#: fish/cmds.c:2818
+#: fish/cmds.c:2584
 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
 
 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
 
-#: fish/cmds.c:2819
+#: fish/cmds.c:2585
 msgid "estimate file space usage"
 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
 
 msgid "estimate file space usage"
 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
 
-#: fish/cmds.c:2820
+#: fish/cmds.c:2586
 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
 
 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
 
-#: fish/cmds.c:2821
+#: fish/cmds.c:2587
 msgid "display a line of text"
 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
 
 msgid "display a line of text"
 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
 
-#: fish/cmds.c:2822
+#: fish/cmds.c:2588
 msgid "echo arguments back to the client"
 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
 
 msgid "echo arguments back to the client"
 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
 
-#: fish/cmds.c:2823
+#: fish/cmds.c:2589
 msgid "edit a file"
 msgstr "modyfikuje plik"
 
 msgid "edit a file"
 msgstr "modyfikuje plik"
 
-#: fish/cmds.c:2824 fish/cmds.c:2825 fish/cmds.c:2830 fish/cmds.c:2831
-#: fish/cmds.c:2862 fish/cmds.c:2863 fish/cmds.c:3091 fish/cmds.c:3092
-#: fish/cmds.c:3096 fish/cmds.c:3097 fish/cmds.c:3099 fish/cmds.c:3100
+#: fish/cmds.c:2590 fish/cmds.c:2591 fish/cmds.c:2596 fish/cmds.c:2597
+#: fish/cmds.c:2629 fish/cmds.c:2630 fish/cmds.c:2870 fish/cmds.c:2871
+#: fish/cmds.c:2875 fish/cmds.c:2876 fish/cmds.c:2878 fish/cmds.c:2879
 msgid "return lines matching a pattern"
 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
 
 msgid "return lines matching a pattern"
 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
 
-#: fish/cmds.c:2826
+#: fish/cmds.c:2592
 msgid "test if two files have equal contents"
 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
 
 msgid "test if two files have equal contents"
 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
 
-#: fish/cmds.c:2827
+#: fish/cmds.c:2593
 msgid "test if file or directory exists"
 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
 
 msgid "test if file or directory exists"
 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
 
-#: fish/cmds.c:2828 fish/cmds.c:2829
+#: fish/cmds.c:2594 fish/cmds.c:2595
 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
 
 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
 
-#: fish/cmds.c:2832
+#: fish/cmds.c:2598
 msgid "determine file type"
 msgstr "określa typ pliku"
 
 msgid "determine file type"
 msgstr "określa typ pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2833
+#: fish/cmds.c:2599
 msgid "detect the architecture of a binary file"
 msgstr "wykrywa architekturę pliku binarnego"
 
 msgid "detect the architecture of a binary file"
 msgstr "wykrywa architekturę pliku binarnego"
 
-#: fish/cmds.c:2834
+#: fish/cmds.c:2600
 msgid "return the size of the file in bytes"
 msgstr "zwraca rozmiar pliku w bajtach"
 
 msgid "return the size of the file in bytes"
 msgstr "zwraca rozmiar pliku w bajtach"
 
-#: fish/cmds.c:2835
+#: fish/cmds.c:2601
 msgid "fill a file with octets"
 msgstr "wypełnia plik oktetami"
 
 msgid "fill a file with octets"
 msgstr "wypełnia plik oktetami"
 
-#: fish/cmds.c:2836
+#: fish/cmds.c:2602
 msgid "fill a file with a repeating pattern of bytes"
 msgstr "wypełnia plik powtarzającym się wzorem bajtów"
 
 msgid "fill a file with a repeating pattern of bytes"
 msgstr "wypełnia plik powtarzającym się wzorem bajtów"
 
-#: fish/cmds.c:2837
+#: fish/cmds.c:2603
 msgid "find all files and directories"
 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
 
 msgid "find all files and directories"
 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
 
-#: fish/cmds.c:2838
+#: fish/cmds.c:2604
 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
 msgstr ""
 "znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem NUL"
 
 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
 msgstr ""
 "znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem NUL"
 
-#: fish/cmds.c:2839
+#: fish/cmds.c:2605
 msgid "find a filesystem by label"
 msgstr "znajduje system plików według etykiety"
 
 msgid "find a filesystem by label"
 msgstr "znajduje system plików według etykiety"
 
-#: fish/cmds.c:2840
+#: fish/cmds.c:2606
 msgid "find a filesystem by UUID"
 msgstr "znajduje system plików według UUID"
 
 msgid "find a filesystem by UUID"
 msgstr "znajduje system plików według UUID"
 
-#: fish/cmds.c:2841
+#: fish/cmds.c:2607
 msgid "run the filesystem checker"
 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
 
 msgid "run the filesystem checker"
 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
 
-#: fish/cmds.c:2842
+#: fish/cmds.c:2608
 msgid "get the additional kernel options"
 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
 
 msgid "get the additional kernel options"
 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
 
-#: fish/cmds.c:2843
+#: fish/cmds.c:2609
 msgid "get autosync mode"
 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
 
 msgid "get autosync mode"
 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
 
-#: fish/cmds.c:2844
+#: fish/cmds.c:2610
 msgid "get direct appliance mode flag"
 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
 
 msgid "get direct appliance mode flag"
 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
 
-#: fish/cmds.c:2845
+#: fish/cmds.c:2611
 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
 
 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
 
-#: fish/cmds.c:2846
+#: fish/cmds.c:2612
 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
 
 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
 
-#: fish/cmds.c:2847
+#: fish/cmds.c:2613
 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
 
 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:2848
+#: fish/cmds.c:2614
 msgid "get enable network flag"
 msgstr "uzyskuje flagę włączenia sieci"
 
 msgid "get enable network flag"
 msgstr "uzyskuje flagę włączenia sieci"
 
-#: fish/cmds.c:2849
+#: fish/cmds.c:2615
 msgid "get the search path"
 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
 
 msgid "get the search path"
 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
 
-#: fish/cmds.c:2850
+#: fish/cmds.c:2616
 msgid "get PID of qemu subprocess"
 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
 
 msgid "get PID of qemu subprocess"
 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:2851
+#: fish/cmds.c:2617
 msgid "get the qemu binary"
 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
 
 msgid "get the qemu binary"
 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:2852
+#: fish/cmds.c:2618
 msgid "get recovery process enabled flag"
 msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
 
 msgid "get recovery process enabled flag"
 msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
 
-#: fish/cmds.c:2853
+#: fish/cmds.c:2619
 msgid "get SELinux enabled flag"
 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
 
 msgid "get SELinux enabled flag"
 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
 
-#: fish/cmds.c:2854
+#: fish/cmds.c:2620
 msgid "get the current state"
 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
 
 msgid "get the current state"
 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
 
-#: fish/cmds.c:2855
+#: fish/cmds.c:2621
 msgid "get command trace enabled flag"
 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
 
 msgid "get command trace enabled flag"
 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
 
-#: fish/cmds.c:2856
+#: fish/cmds.c:2622
 msgid "get the current umask"
 msgstr "uzyskuje bieżące \"umask\""
 
 msgid "get the current umask"
 msgstr "uzyskuje bieżące \"umask\""
 
-#: fish/cmds.c:2857
+#: fish/cmds.c:2623
 msgid "get verbose mode"
 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
 
 msgid "get verbose mode"
 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
 
-#: fish/cmds.c:2858
+#: fish/cmds.c:2624
 msgid "get SELinux security context"
 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
 
 msgid "get SELinux security context"
 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
 
-#: fish/cmds.c:2859 fish/cmds.c:2903
+#: fish/cmds.c:2625 fish/cmds.c:2679
+msgid "get a single extended attribute"
+msgstr "uzyskuje pojedynczy atrybut rozszerzony"
+
+#: fish/cmds.c:2626 fish/cmds.c:2680
 msgid "list extended attributes of a file or directory"
 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
 
 msgid "list extended attributes of a file or directory"
 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:2860
+#: fish/cmds.c:2627
 msgid "expand wildcards in command"
 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
 
 msgid "expand wildcards in command"
 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
 
-#: fish/cmds.c:2861
+#: fish/cmds.c:2628
 msgid "expand a wildcard path"
 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
 
 msgid "expand a wildcard path"
 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
 
-#: fish/cmds.c:2864
+#: fish/cmds.c:2631
 msgid "install GRUB"
 msgstr "instaluje program GRUB"
 
 msgid "install GRUB"
 msgstr "instaluje program GRUB"
 
-#: fish/cmds.c:2865
+#: fish/cmds.c:2632
 msgid "return first 10 lines of a file"
 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
 
 msgid "return first 10 lines of a file"
 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2866
+#: fish/cmds.c:2633
 msgid "return first N lines of a file"
 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
 
 msgid "return first N lines of a file"
 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2867
+#: fish/cmds.c:2634
 msgid "dump a file in hexadecimal"
 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
 
 msgid "dump a file in hexadecimal"
 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
 
-#: fish/cmds.c:2868
+#: fish/cmds.c:2635
 msgid "edit with a hex editor"
 msgstr "modyfikuje za pomocą edytora szesnastkowego"
 
 msgid "edit with a hex editor"
 msgstr "modyfikuje za pomocą edytora szesnastkowego"
 
-#: fish/cmds.c:2869
+#: fish/cmds.c:2636
 msgid "list the contents of a single file in an initrd"
 msgstr "wyświetla listę zawartości pojedynczego pliku w initrd"
 
 msgid "list the contents of a single file in an initrd"
 msgstr "wyświetla listę zawartości pojedynczego pliku w initrd"
 
-#: fish/cmds.c:2870
+#: fish/cmds.c:2637
 msgid "list files in an initrd"
 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
 
 msgid "list files in an initrd"
 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
 
-#: fish/cmds.c:2871
+#: fish/cmds.c:2638
 msgid "add an inotify watch"
 msgstr "dodaje obserwację inotify"
 
 msgid "add an inotify watch"
 msgstr "dodaje obserwację inotify"
 
-#: fish/cmds.c:2872
+#: fish/cmds.c:2639
 msgid "close the inotify handle"
 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
 
 msgid "close the inotify handle"
 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
 
-#: fish/cmds.c:2873
+#: fish/cmds.c:2640
 msgid "return list of watched files that had events"
 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
 
 msgid "return list of watched files that had events"
 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
 
-#: fish/cmds.c:2874
+#: fish/cmds.c:2641
 msgid "create an inotify handle"
 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
 
 msgid "create an inotify handle"
 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
 
-#: fish/cmds.c:2875
+#: fish/cmds.c:2642
 msgid "return list of inotify events"
 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
 
 msgid "return list of inotify events"
 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
 
-#: fish/cmds.c:2876
+#: fish/cmds.c:2643
 msgid "remove an inotify watch"
 msgstr "usuwa obserwację inotify"
 
 msgid "remove an inotify watch"
 msgstr "usuwa obserwację inotify"
 
-#: fish/cmds.c:2877
+#: fish/cmds.c:2644
 msgid "get architecture of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje architekturę badanego systemu operacyjnego"
 
 msgid "get architecture of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje architekturę badanego systemu operacyjnego"
 
-#: fish/cmds.c:2878
+#: fish/cmds.c:2645
 msgid "get distro of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje dystrybucję badanego systemu operacyjnego"
 
 msgid "get distro of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje dystrybucję badanego systemu operacyjnego"
 
-#: fish/cmds.c:2879
+#: fish/cmds.c:2646
 msgid "get filesystems associated with inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje systemy plików powiązane z badanym systemem operacyjnym"
 
 msgid "get filesystems associated with inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje systemy plików powiązane z badanym systemem operacyjnym"
 
-#: fish/cmds.c:2880
+#: fish/cmds.c:2647
+#, fuzzy
+msgid "get format of inspected operating system"
+msgstr "uzyskuje typ badanego systemu operacyjnego"
+
+#: fish/cmds.c:2648
+msgid "get hostname of the operating system"
+msgstr "uzyskuje nazwę komputera systemu operacyjnego"
+
+#: fish/cmds.c:2649
 msgid "get major version of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje główną wersję badanego systemu operacyjnego"
 
 msgid "get major version of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje główną wersję badanego systemu operacyjnego"
 
-#: fish/cmds.c:2881
+#: fish/cmds.c:2650
 msgid "get minor version of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje pomniejszą wersję badanego systemu operacyjnego"
 
 msgid "get minor version of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje pomniejszą wersję badanego systemu operacyjnego"
 
-#: fish/cmds.c:2882
+#: fish/cmds.c:2651
 msgid "get mountpoints of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje punkty montowania badanego systemu operacyjnego"
 
 msgid "get mountpoints of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje punkty montowania badanego systemu operacyjnego"
 
-#: fish/cmds.c:2883
+#: fish/cmds.c:2652
+msgid "get package format used by the operating system"
+msgstr "uzyskuje typ formatu pakietów używanego przez system operacyjny"
+
+#: fish/cmds.c:2653
+msgid "get package management tool used by the operating system"
+msgstr ""
+"uzyskuje narzędzie do zarządzania pakietami używane przez system operacyjny"
+
+#: fish/cmds.c:2654
 msgid "get product name of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
 
 msgid "get product name of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
 
-#: fish/cmds.c:2884
+#: fish/cmds.c:2655
+msgid "return list of operating systems found by last inspection"
+msgstr ""
+"zwraca listę systemów operacyjnych odnalezionych przez ostatnie badanie"
+
+#: fish/cmds.c:2656
 msgid "get type of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje typ badanego systemu operacyjnego"
 
 msgid "get type of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje typ badanego systemu operacyjnego"
 
-#: fish/cmds.c:2885
-#, fuzzy
+#: fish/cmds.c:2657
 msgid "get Windows systemroot of inspected operating system"
 msgid "get Windows systemroot of inspected operating system"
-msgstr "uzyskuje dystrybucję badanego systemu operacyjnego"
+msgstr "uzyskuje systemroot badanego systemu operacyjnego Windows"
+
+#: fish/cmds.c:2658
+msgid "get live flag for install disk"
+msgstr ""
 
 
-#: fish/cmds.c:2886
+#: fish/cmds.c:2659
+msgid "get multipart flag for install disk"
+msgstr ""
+
+#: fish/cmds.c:2660
+msgid "get netinst (network installer) flag for install disk"
+msgstr ""
+
+#: fish/cmds.c:2661
+msgid "get list of applications installed in the operating system"
+msgstr "uzyskuje listę aplikacji zainstalowanych w systemie operacyjnym"
+
+#: fish/cmds.c:2662
 msgid "inspect disk and return list of operating systems found"
 msgstr "bada dysk i zwraca listę odnalezionych systemów operacyjnych"
 
 msgid "inspect disk and return list of operating systems found"
 msgstr "bada dysk i zwraca listę odnalezionych systemów operacyjnych"
 
-#: fish/cmds.c:2887
+#: fish/cmds.c:2663
 msgid "test if block device"
 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem blokowym"
 
 msgid "test if block device"
 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem blokowym"
 
-#: fish/cmds.c:2888
+#: fish/cmds.c:2664
 msgid "is busy processing a command"
 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
 
 msgid "is busy processing a command"
 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
 
-#: fish/cmds.c:2889
+#: fish/cmds.c:2665
 msgid "test if character device"
 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem znakowym"
 
 msgid "test if character device"
 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem znakowym"
 
-#: fish/cmds.c:2890
+#: fish/cmds.c:2666
 msgid "is in configuration state"
 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
 
 msgid "is in configuration state"
 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
 
-#: fish/cmds.c:2891
+#: fish/cmds.c:2667
 msgid "test if a directory"
 msgstr "testuje, czy jest katalogiem"
 
 msgid "test if a directory"
 msgstr "testuje, czy jest katalogiem"
 
-#: fish/cmds.c:2892
+#: fish/cmds.c:2668
 msgid "test if FIFO (named pipe)"
 msgstr "testuje, czy jest FIFO (nazwanym potokiem)"
 
 msgid "test if FIFO (named pipe)"
 msgstr "testuje, czy jest FIFO (nazwanym potokiem)"
 
-#: fish/cmds.c:2893
+#: fish/cmds.c:2669
 msgid "test if a regular file"
 msgstr "testuje, czy jest zwykłym plikiem"
 
 msgid "test if a regular file"
 msgstr "testuje, czy jest zwykłym plikiem"
 
-#: fish/cmds.c:2894
+#: fish/cmds.c:2670
 msgid "is launching subprocess"
 msgstr "uruchamia podprocesy"
 
 msgid "is launching subprocess"
 msgstr "uruchamia podprocesy"
 
-#: fish/cmds.c:2895
+#: fish/cmds.c:2671
 msgid "test if device is a logical volume"
 msgstr "testuje, czy urządzenie jest woluminem logicznym"
 
 msgid "test if device is a logical volume"
 msgstr "testuje, czy urządzenie jest woluminem logicznym"
 
-#: fish/cmds.c:2896
+#: fish/cmds.c:2672
 msgid "is ready to accept commands"
 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
 
 msgid "is ready to accept commands"
 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
 
-#: fish/cmds.c:2897
+#: fish/cmds.c:2673
 msgid "test if socket"
 msgstr "testuje, czy jest gniazdem"
 
 msgid "test if socket"
 msgstr "testuje, czy jest gniazdem"
 
-#: fish/cmds.c:2898
+#: fish/cmds.c:2674
 msgid "test if symbolic link"
 msgstr "testuje, czy jest dowiązaniem symbolicznym"
 
 msgid "test if symbolic link"
 msgstr "testuje, czy jest dowiązaniem symbolicznym"
 
-#: fish/cmds.c:2899
+#: fish/cmds.c:2675
 msgid "kill the qemu subprocess"
 msgstr "niszczy podproces QEMU"
 
 msgid "kill the qemu subprocess"
 msgstr "niszczy podproces QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:2900
+#: fish/cmds.c:2676
 msgid "launch the qemu subprocess"
 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
 
 msgid "launch the qemu subprocess"
 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:2901
+#: fish/cmds.c:2677
 msgid "change working directory"
 msgstr "zmienia katalog roboczy"
 
 msgid "change working directory"
 msgstr "zmienia katalog roboczy"
 
-#: fish/cmds.c:2904
+#: fish/cmds.c:2681
 msgid "list the block devices"
 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
 
 msgid "list the block devices"
 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
 
-#: fish/cmds.c:2905
+#: fish/cmds.c:2682
 msgid "list filesystems"
 msgstr "wyświetla listę systemów plików"
 
 msgid "list filesystems"
 msgstr "wyświetla listę systemów plików"
 
-#: fish/cmds.c:2906
+#: fish/cmds.c:2683
 msgid "list the partitions"
 msgstr "wyświetla listę partycji"
 
 msgid "list the partitions"
 msgstr "wyświetla listę partycji"
 
-#: fish/cmds.c:2907
+#: fish/cmds.c:2684
 msgid "list the files in a directory (long format)"
 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
 
 msgid "list the files in a directory (long format)"
 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
 
-#: fish/cmds.c:2908 fish/cmds.c:2909
+#: fish/cmds.c:2685 fish/cmds.c:2686
 msgid "create a hard link"
 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
 
 msgid "create a hard link"
 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
 
-#: fish/cmds.c:2910 fish/cmds.c:2911
+#: fish/cmds.c:2687 fish/cmds.c:2688
 msgid "create a symbolic link"
 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
 
 msgid "create a symbolic link"
 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
 
-#: fish/cmds.c:2912 fish/cmds.c:3002
+#: fish/cmds.c:2689 fish/cmds.c:2780
 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
 
 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:2913
+#: fish/cmds.c:2690
 msgid "list the files in a directory"
 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
 
 msgid "list the files in a directory"
 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:2914 fish/cmds.c:3027
+#: fish/cmds.c:2691 fish/cmds.c:2806
 msgid "set extended attribute of a file or directory"
 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
 
 msgid "set extended attribute of a file or directory"
 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:2915
+#: fish/cmds.c:2692
 msgid "get file information for a symbolic link"
 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
 
 msgid "get file information for a symbolic link"
 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
 
-#: fish/cmds.c:2916
+#: fish/cmds.c:2693
 msgid "lstat on multiple files"
 msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
 
 msgid "lstat on multiple files"
 msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
 
-#: fish/cmds.c:2917
+#: fish/cmds.c:2694
 msgid "add a key on a LUKS encrypted device"
 msgstr "dodaje klucz do zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
 
 msgid "add a key on a LUKS encrypted device"
 msgstr "dodaje klucz do zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
 
-#: fish/cmds.c:2918
+#: fish/cmds.c:2695
 msgid "close a LUKS device"
 msgstr "zamyka urządzenie LUKS"
 
 msgid "close a LUKS device"
 msgstr "zamyka urządzenie LUKS"
 
-#: fish/cmds.c:2919 fish/cmds.c:2920
+#: fish/cmds.c:2696 fish/cmds.c:2697
 msgid "format a block device as a LUKS encrypted device"
 msgstr "formatuje urządzenie blokowe jako zaszyfrowane urządzenie LUKS"
 
 msgid "format a block device as a LUKS encrypted device"
 msgstr "formatuje urządzenie blokowe jako zaszyfrowane urządzenie LUKS"
 
-#: fish/cmds.c:2921
+#: fish/cmds.c:2698
 msgid "remove a key from a LUKS encrypted device"
 msgstr "usuwa klucz z zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
 
 msgid "remove a key from a LUKS encrypted device"
 msgstr "usuwa klucz z zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
 
-#: fish/cmds.c:2922
+#: fish/cmds.c:2699
 msgid "open a LUKS-encrypted block device"
 msgstr "otwiera urządzenie blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS"
 
 msgid "open a LUKS-encrypted block device"
 msgstr "otwiera urządzenie blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS"
 
-#: fish/cmds.c:2923
+#: fish/cmds.c:2700
 msgid "open a LUKS-encrypted block device read-only"
 msgstr ""
 "otwiera urządzenia blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS w trybie tylko do "
 "odczytu"
 
 msgid "open a LUKS-encrypted block device read-only"
 msgstr ""
 "otwiera urządzenia blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS w trybie tylko do "
 "odczytu"
 
-#: fish/cmds.c:2924
+#: fish/cmds.c:2701
 msgid "create an LVM logical volume"
 msgstr "tworzy wolumin logiczny LVM"
 
 msgid "create an LVM logical volume"
 msgstr "tworzy wolumin logiczny LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2925
+#: fish/cmds.c:2702
 msgid "get canonical name of an LV"
 msgid "get canonical name of an LV"
-msgstr ""
+msgstr "uzyskuje kanoniczną nazwę woluminu logicznego"
 
 
-#: fish/cmds.c:2926
+#: fish/cmds.c:2703
 msgid "clear LVM device filter"
 msgstr "czyści filtr urządzeń LVM"
 
 msgid "clear LVM device filter"
 msgstr "czyści filtr urządzeń LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2927
+#: fish/cmds.c:2704
 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
 msgstr ""
 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
 
 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
 msgstr ""
 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2928
+#: fish/cmds.c:2705
 msgid "set LVM device filter"
 msgstr "ustawia filtr urządzeń LVM"
 
 msgid "set LVM device filter"
 msgstr "ustawia filtr urządzeń LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2929
+#: fish/cmds.c:2706
 msgid "remove an LVM logical volume"
 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
 
 msgid "remove an LVM logical volume"
 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2930
+#: fish/cmds.c:2707
 msgid "rename an LVM logical volume"
 msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
 
 msgid "rename an LVM logical volume"
 msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2931
+#: fish/cmds.c:2708
 msgid "resize an LVM logical volume"
 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
 
 msgid "resize an LVM logical volume"
 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2932
+#: fish/cmds.c:2709
 msgid "expand an LV to fill free space"
 msgstr "rozszerza wolumin logiczny, aby wypełnić wolne miejsce"
 
 msgid "expand an LV to fill free space"
 msgstr "rozszerza wolumin logiczny, aby wypełnić wolne miejsce"
 
-#: fish/cmds.c:2933 fish/cmds.c:2934
+#: fish/cmds.c:2710 fish/cmds.c:2711
 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
 
 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2935
+#: fish/cmds.c:2712
 msgid "get the UUID of a logical volume"
 msgstr "uzyskuje UUID woluminu logicznego"
 
 msgid "get the UUID of a logical volume"
 msgstr "uzyskuje UUID woluminu logicznego"
 
-#: fish/cmds.c:2936
+#: fish/cmds.c:2713
 msgid "lgetxattr on multiple files"
 msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
 
 msgid "lgetxattr on multiple files"
 msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
 
-#: fish/cmds.c:2937
+#: fish/cmds.c:2714
 msgid "open the manual"
 msgstr "otwiera podręcznik"
 
 msgid "open the manual"
 msgstr "otwiera podręcznik"
 
-#: fish/cmds.c:2938
+#: fish/cmds.c:2715
 msgid "create a directory"
 msgstr "tworzy katalog"
 
 msgid "create a directory"
 msgstr "tworzy katalog"
 
-#: fish/cmds.c:2939
+#: fish/cmds.c:2716
 msgid "create a directory with a particular mode"
 msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
 
 msgid "create a directory with a particular mode"
 msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
 
-#: fish/cmds.c:2940
+#: fish/cmds.c:2717
 msgid "create a directory and parents"
 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
 
 msgid "create a directory and parents"
 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
 
-#: fish/cmds.c:2941
+#: fish/cmds.c:2718
 msgid "create a temporary directory"
 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
 
 msgid "create a temporary directory"
 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
 
-#: fish/cmds.c:2942 fish/cmds.c:2943 fish/cmds.c:2944
+#: fish/cmds.c:2719 fish/cmds.c:2720 fish/cmds.c:2721
 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
 
 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
 
-#: fish/cmds.c:2945
+#: fish/cmds.c:2722
 msgid "make ext2/3/4 external journal"
 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
 
 msgid "make ext2/3/4 external journal"
 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
 
-#: fish/cmds.c:2946
+#: fish/cmds.c:2723
 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
 
 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
 
-#: fish/cmds.c:2947
+#: fish/cmds.c:2724
 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
 
 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
 
-#: fish/cmds.c:2948
+#: fish/cmds.c:2725
 msgid "make FIFO (named pipe)"
 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
 
 msgid "make FIFO (named pipe)"
 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
 
-#: fish/cmds.c:2949
+#: fish/cmds.c:2726 fish/cmds.c:2728
 msgid "make a filesystem"
 msgstr "tworzy system plików"
 
 msgid "make a filesystem"
 msgstr "tworzy system plików"
 
-#: fish/cmds.c:2950
+#: fish/cmds.c:2727
 msgid "make a filesystem with block size"
 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
 
 msgid "make a filesystem with block size"
 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
 
-#: fish/cmds.c:2951
+#: fish/cmds.c:2729
 msgid "create a mountpoint"
 msgstr "tworzy punkt montowania"
 
 msgid "create a mountpoint"
 msgstr "tworzy punkt montowania"
 
-#: fish/cmds.c:2952
+#: fish/cmds.c:2730
 msgid "make block, character or FIFO devices"
 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
 
 msgid "make block, character or FIFO devices"
 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
 
-#: fish/cmds.c:2953
+#: fish/cmds.c:2731
 msgid "make block device node"
 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
 
 msgid "make block device node"
 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
 
-#: fish/cmds.c:2954
+#: fish/cmds.c:2732
 msgid "make char device node"
 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
 
 msgid "make char device node"
 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
 
-#: fish/cmds.c:2955
+#: fish/cmds.c:2733
 msgid "create a swap partition"
 msgstr "tworzy partycję wymiany"
 
 msgid "create a swap partition"
 msgstr "tworzy partycję wymiany"
 
-#: fish/cmds.c:2956
+#: fish/cmds.c:2734
 msgid "create a swap partition with a label"
 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
 
 msgid "create a swap partition with a label"
 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
 
-#: fish/cmds.c:2957
+#: fish/cmds.c:2735
 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
 
 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
 
-#: fish/cmds.c:2958
+#: fish/cmds.c:2736
 msgid "create a swap file"
 msgstr "tworzy plik wymiany"
 
 msgid "create a swap file"
 msgstr "tworzy plik wymiany"
 
-#: fish/cmds.c:2959
+#: fish/cmds.c:2737
 msgid "load a kernel module"
 msgstr "wczytuje moduł jądra"
 
 msgid "load a kernel module"
 msgstr "wczytuje moduł jądra"
 
-#: fish/cmds.c:2960
+#: fish/cmds.c:2738
 msgid "view a file"
 msgstr "wyświetla plik"
 
 msgid "view a file"
 msgstr "wyświetla plik"
 
-#: fish/cmds.c:2961
+#: fish/cmds.c:2739
 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
 
 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
 
-#: fish/cmds.c:2962
+#: fish/cmds.c:2740
 msgid "mount a file using the loop device"
 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
 
 msgid "mount a file using the loop device"
 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
 
-#: fish/cmds.c:2963
+#: fish/cmds.c:2741
 msgid "mount a guest disk with mount options"
 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
 
 msgid "mount a guest disk with mount options"
 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
 
-#: fish/cmds.c:2964
+#: fish/cmds.c:2742
 msgid "mount a guest disk, read-only"
 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
 
 msgid "mount a guest disk, read-only"
 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
 
-#: fish/cmds.c:2965
+#: fish/cmds.c:2743
 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
 msgstr ""
 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
 "plików"
 
 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
 msgstr ""
 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
 "plików"
 
-#: fish/cmds.c:2966
+#: fish/cmds.c:2744
 msgid "show mountpoints"
 msgstr "wyświetla punkty montowania"
 
 msgid "show mountpoints"
 msgstr "wyświetla punkty montowania"
 
-#: fish/cmds.c:2967
+#: fish/cmds.c:2745
 msgid "show mounted filesystems"
 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
 
 msgid "show mounted filesystems"
 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
 
-#: fish/cmds.c:2968
+#: fish/cmds.c:2746
 msgid "move a file"
 msgstr "przenosi plik"
 
 msgid "move a file"
 msgstr "przenosi plik"
 
-#: fish/cmds.c:2969
+#: fish/cmds.c:2747
 msgid "probe NTFS volume"
 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
 
 msgid "probe NTFS volume"
 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
 
-#: fish/cmds.c:2970
+#: fish/cmds.c:2748
 msgid "resize an NTFS filesystem"
 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS"
 
 msgid "resize an NTFS filesystem"
 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS"
 
-#: fish/cmds.c:2971
+#: fish/cmds.c:2749
 msgid "resize an NTFS filesystem (with size)"
 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS (za pomocą rozmiaru)"
 
 msgid "resize an NTFS filesystem (with size)"
 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS (za pomocą rozmiaru)"
 
-#: fish/cmds.c:2972
+#: fish/cmds.c:2750
 msgid "add a partition to the device"
 msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
 
 msgid "add a partition to the device"
 msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
 
-#: fish/cmds.c:2973
+#: fish/cmds.c:2751
 msgid "delete a partition"
 msgstr "usuwa partycję"
 
 msgid "delete a partition"
 msgstr "usuwa partycję"
 
-#: fish/cmds.c:2974
+#: fish/cmds.c:2752
 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
 msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
 
 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
 msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
 
-#: fish/cmds.c:2975
+#: fish/cmds.c:2753
 msgid "return true if a partition is bootable"
 msgstr "zwraca wartość \"true\", jeśli partycja jest startowa"
 
 msgid "return true if a partition is bootable"
 msgstr "zwraca wartość \"true\", jeśli partycja jest startowa"
 
-#: fish/cmds.c:2976
+#: fish/cmds.c:2754
 msgid "get the MBR type byte (ID byte) from a partition"
 msgstr "uzyskuje bajt typu MBR (bajt identyfikatora) z partycji"
 
 msgid "get the MBR type byte (ID byte) from a partition"
 msgstr "uzyskuje bajt typu MBR (bajt identyfikatora) z partycji"
 
-#: fish/cmds.c:2977
+#: fish/cmds.c:2755
 msgid "get the partition table type"
 msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
 
 msgid "get the partition table type"
 msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
 
-#: fish/cmds.c:2978
+#: fish/cmds.c:2756
 msgid "create an empty partition table"
 msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
 
 msgid "create an empty partition table"
 msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
 
-#: fish/cmds.c:2979
+#: fish/cmds.c:2757
 msgid "list partitions on a device"
 msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
 
 msgid "list partitions on a device"
 msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
 
-#: fish/cmds.c:2980
+#: fish/cmds.c:2758
 msgid "make a partition bootable"
 msgstr "zmienia partycję na startową"
 
 msgid "make a partition bootable"
 msgstr "zmienia partycję na startową"
 
-#: fish/cmds.c:2981
+#: fish/cmds.c:2759
 msgid "set the MBR type byte (ID byte) of a partition"
 msgstr "ustawia bajt typu MBR (bajt identyfikatora) partycji"
 
 msgid "set the MBR type byte (ID byte) of a partition"
 msgstr "ustawia bajt typu MBR (bajt identyfikatora) partycji"
 
-#: fish/cmds.c:2982
+#: fish/cmds.c:2760
 msgid "set partition name"
 msgstr "ustawia nazwę partycji"
 
 msgid "set partition name"
 msgstr "ustawia nazwę partycji"
 
-#: fish/cmds.c:2983
+#: fish/cmds.c:2761
 msgid "convert partition name to device name"
 msgstr "konwertuje nazwę partycji na nazwę urządzenia"
 
 msgid "convert partition name to device name"
 msgstr "konwertuje nazwę partycji na nazwę urządzenia"
 
-#: fish/cmds.c:2984
+#: fish/cmds.c:2762
 msgid "ping the guest daemon"
 msgstr "odpytuje demona gościa"
 
 msgid "ping the guest daemon"
 msgstr "odpytuje demona gościa"
 
-#: fish/cmds.c:2985
+#: fish/cmds.c:2763
 msgid "read part of a file"
 msgstr "odczytuje część pliku"
 
 msgid "read part of a file"
 msgstr "odczytuje część pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2986
+#: fish/cmds.c:2764
 msgid "read part of a device"
 msgstr "odczytuje część urządzenia"
 
 msgid "read part of a device"
 msgstr "odczytuje część urządzenia"
 
-#: fish/cmds.c:2987
+#: fish/cmds.c:2765
 msgid "create an LVM physical volume"
 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
 
 msgid "create an LVM physical volume"
 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2988
+#: fish/cmds.c:2766
 msgid "remove an LVM physical volume"
 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
 
 msgid "remove an LVM physical volume"
 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2989
+#: fish/cmds.c:2767
 msgid "resize an LVM physical volume"
 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
 
 msgid "resize an LVM physical volume"
 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2990
+#: fish/cmds.c:2768
 msgid "resize an LVM physical volume (with size)"
 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM (za pomocą rozmiaru)"
 
 msgid "resize an LVM physical volume (with size)"
 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM (za pomocą rozmiaru)"
 
-#: fish/cmds.c:2991 fish/cmds.c:2992
+#: fish/cmds.c:2769 fish/cmds.c:2770
 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
 
 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2993
+#: fish/cmds.c:2771
 msgid "get the UUID of a physical volume"
 msgstr "uzyskuje UUID woluminu fizycznego"
 
 msgid "get the UUID of a physical volume"
 msgstr "uzyskuje UUID woluminu fizycznego"
 
-#: fish/cmds.c:2994
+#: fish/cmds.c:2772
 msgid "write to part of a file"
 msgstr "zapisuje do części pliku"
 
 msgid "write to part of a file"
 msgstr "zapisuje do części pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2995
+#: fish/cmds.c:2773
 msgid "write to part of a device"
 msgstr "zapisuje do części urządzenia"
 
 msgid "write to part of a device"
 msgstr "zapisuje do części urządzenia"
 
-#: fish/cmds.c:2996
+#: fish/cmds.c:2774
 msgid "read a file"
 msgstr "odczytuje plik"
 
 msgid "read a file"
 msgstr "odczytuje plik"
 
-#: fish/cmds.c:2997
+#: fish/cmds.c:2775
 msgid "read file as lines"
 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
 
 msgid "read file as lines"
 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
 
-#: fish/cmds.c:2998
+#: fish/cmds.c:2776
 msgid "read directories entries"
 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
 
 msgid "read directories entries"
 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
 
-#: fish/cmds.c:2999
+#: fish/cmds.c:2777
 msgid "read the target of a symbolic link"
 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
 
 msgid "read the target of a symbolic link"
 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
 
-#: fish/cmds.c:3000
+#: fish/cmds.c:2778
 msgid "readlink on multiple files"
 msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
 
 msgid "readlink on multiple files"
 msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
 
-#: fish/cmds.c:3001
+#: fish/cmds.c:2779
 msgid "canonicalized absolute pathname"
 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
 
 msgid "canonicalized absolute pathname"
 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
 
-#: fish/cmds.c:3003
+#: fish/cmds.c:2781
 msgid "close and reopen libguestfs handle"
 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
 
 msgid "close and reopen libguestfs handle"
 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
 
-#: fish/cmds.c:3004
+#: fish/cmds.c:2782
 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem"
 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4"
 
 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem"
 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4"
 
-#: fish/cmds.c:3005
+#: fish/cmds.c:2783
+#, fuzzy
+msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem to the minimum size"
+msgstr ""
+"zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4 (za pomocą rozmiaru)"
+
+#: fish/cmds.c:2784
 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem (with size)"
 msgstr ""
 "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4 (za pomocą rozmiaru)"
 
 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem (with size)"
 msgstr ""
 "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4 (za pomocą rozmiaru)"
 
-#: fish/cmds.c:3006
+#: fish/cmds.c:2785
 msgid "remove a file"
 msgstr "usuwa plik"
 
 msgid "remove a file"
 msgstr "usuwa plik"
 
-#: fish/cmds.c:3007
+#: fish/cmds.c:2786
 msgid "remove a file or directory recursively"
 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
 
 msgid "remove a file or directory recursively"
 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
 
-#: fish/cmds.c:3008
+#: fish/cmds.c:2787
 msgid "remove a directory"
 msgstr "usuwa katalog"
 
 msgid "remove a directory"
 msgstr "usuwa katalog"
 
-#: fish/cmds.c:3009
+#: fish/cmds.c:2788
 msgid "remove a mountpoint"
 msgstr "usuwa punkt montowania"
 
 msgid "remove a mountpoint"
 msgstr "usuwa punkt montowania"
 
-#: fish/cmds.c:3010
+#: fish/cmds.c:2789
 msgid "scrub (securely wipe) a device"
 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
 
 msgid "scrub (securely wipe) a device"
 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
 
-#: fish/cmds.c:3011
+#: fish/cmds.c:2790
 msgid "scrub (securely wipe) a file"
 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
 
 msgid "scrub (securely wipe) a file"
 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
 
-#: fish/cmds.c:3012
+#: fish/cmds.c:2791
 msgid "scrub (securely wipe) free space"
 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
 
 msgid "scrub (securely wipe) free space"
 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
 
-#: fish/cmds.c:3013
+#: fish/cmds.c:2792
 msgid "add options to kernel command line"
 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
 
 msgid "add options to kernel command line"
 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
 
-#: fish/cmds.c:3014
+#: fish/cmds.c:2793
 msgid "set autosync mode"
 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
 
 msgid "set autosync mode"
 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
 
-#: fish/cmds.c:3015
+#: fish/cmds.c:2794
 msgid "enable or disable direct appliance mode"
 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
 
 msgid "enable or disable direct appliance mode"
 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
 
-#: fish/cmds.c:3016
+#: fish/cmds.c:2795
 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
 
 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
 
-#: fish/cmds.c:3017
+#: fish/cmds.c:2796
 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
 
 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
 
-#: fish/cmds.c:3018
+#: fish/cmds.c:2797
 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
 
 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:3019
+#: fish/cmds.c:2798
 msgid "set enable network flag"
 msgstr "ustawia flagę włączenia sieci"
 
 msgid "set enable network flag"
 msgstr "ustawia flagę włączenia sieci"
 
-#: fish/cmds.c:3020
+#: fish/cmds.c:2799
 msgid "set the search path"
 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
 
 msgid "set the search path"
 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
 
-#: fish/cmds.c:3021
+#: fish/cmds.c:2800
 msgid "set the qemu binary"
 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
 
 msgid "set the qemu binary"
 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:3022
+#: fish/cmds.c:2801
 msgid "enable or disable the recovery process"
 msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
 
 msgid "enable or disable the recovery process"
 msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
 
-#: fish/cmds.c:3023
+#: fish/cmds.c:2802
 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
 msgstr ""
 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
 
 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
 msgstr ""
 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
 
-#: fish/cmds.c:3024
+#: fish/cmds.c:2803
 msgid "enable or disable command traces"
 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
 
 msgid "enable or disable command traces"
 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
 
-#: fish/cmds.c:3025
+#: fish/cmds.c:2804
 msgid "set verbose mode"
 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
 
 msgid "set verbose mode"
 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
 
-#: fish/cmds.c:3026
+#: fish/cmds.c:2805
 msgid "set SELinux security context"
 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
 
 msgid "set SELinux security context"
 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
 
-#: fish/cmds.c:3028 fish/cmds.c:3029
+#: fish/cmds.c:2807 fish/cmds.c:2808
 msgid "create partitions on a block device"
 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
 
 msgid "create partitions on a block device"
 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
 
-#: fish/cmds.c:3030
+#: fish/cmds.c:2809
 msgid "modify a single partition on a block device"
 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
 
 msgid "modify a single partition on a block device"
 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
 
-#: fish/cmds.c:3031
+#: fish/cmds.c:2810
 msgid "display the disk geometry from the partition table"
 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
 
 msgid "display the disk geometry from the partition table"
 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
 
-#: fish/cmds.c:3032
+#: fish/cmds.c:2811
 msgid "display the kernel geometry"
 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
 
 msgid "display the kernel geometry"
 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
 
-#: fish/cmds.c:3033
+#: fish/cmds.c:2812
 msgid "display the partition table"
 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
 
 msgid "display the partition table"
 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
 
-#: fish/cmds.c:3034
+#: fish/cmds.c:2813
 msgid "run a command via the shell"
 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
 
 msgid "run a command via the shell"
 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
 
-#: fish/cmds.c:3035
+#: fish/cmds.c:2814
 msgid "run a command via the shell returning lines"
 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
 
 msgid "run a command via the shell returning lines"
 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
 
-#: fish/cmds.c:3036
+#: fish/cmds.c:2815
 msgid "sleep for some seconds"
 msgstr "usypia na kilka sekund"
 
 msgid "sleep for some seconds"
 msgstr "usypia na kilka sekund"
 
-#: fish/cmds.c:3037
+#: fish/cmds.c:2816
 msgid "create a sparse disk image and add"
 msgstr "tworzy rzadki obraz dysku i dodaje go"
 
 msgid "create a sparse disk image and add"
 msgstr "tworzy rzadki obraz dysku i dodaje go"
 
-#: fish/cmds.c:3038
+#: fish/cmds.c:2817
 msgid "get file information"
 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
 
 msgid "get file information"
 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
 
-#: fish/cmds.c:3039
+#: fish/cmds.c:2818
 msgid "get file system statistics"
 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
 
 msgid "get file system statistics"
 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
 
-#: fish/cmds.c:3040 fish/cmds.c:3041
+#: fish/cmds.c:2819 fish/cmds.c:2820
 msgid "print the printable strings in a file"
 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
 
 msgid "print the printable strings in a file"
 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
 
-#: fish/cmds.c:3042
+#: fish/cmds.c:2821
 msgid "list supported groups of commands"
 msgstr "wyświetla listę obsługiwanych grup poleceń"
 
 msgid "list supported groups of commands"
 msgstr "wyświetla listę obsługiwanych grup poleceń"
 
-#: fish/cmds.c:3043
+#: fish/cmds.c:2822
 msgid "disable swap on device"
 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
 
 msgid "disable swap on device"
 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
 
-#: fish/cmds.c:3044
+#: fish/cmds.c:2823
 msgid "disable swap on file"
 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
 
 msgid "disable swap on file"
 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
 
-#: fish/cmds.c:3045
+#: fish/cmds.c:2824
 msgid "disable swap on labeled swap partition"
 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
 
 msgid "disable swap on labeled swap partition"
 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
 
-#: fish/cmds.c:3046
+#: fish/cmds.c:2825
 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
 
 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
 
-#: fish/cmds.c:3047
+#: fish/cmds.c:2826
 msgid "enable swap on device"
 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
 
 msgid "enable swap on device"
 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
 
-#: fish/cmds.c:3048
+#: fish/cmds.c:2827
 msgid "enable swap on file"
 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
 
 msgid "enable swap on file"
 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
 
-#: fish/cmds.c:3049
+#: fish/cmds.c:2828
 msgid "enable swap on labeled swap partition"
 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
 
 msgid "enable swap on labeled swap partition"
 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
 
-#: fish/cmds.c:3050
+#: fish/cmds.c:2829
 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
 
 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
 
-#: fish/cmds.c:3051
+#: fish/cmds.c:2830
 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
 
 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
 
-#: fish/cmds.c:3052
+#: fish/cmds.c:2831
 msgid "return last 10 lines of a file"
 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
 
 msgid "return last 10 lines of a file"
 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
 
-#: fish/cmds.c:3053
+#: fish/cmds.c:2832
 msgid "return last N lines of a file"
 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
 
 msgid "return last N lines of a file"
 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
 
-#: fish/cmds.c:3054
+#: fish/cmds.c:2833
 msgid "unpack tarfile to directory"
 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
 
 msgid "unpack tarfile to directory"
 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:3055
+#: fish/cmds.c:2834
 msgid "pack directory into tarfile"
 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
 
 msgid "pack directory into tarfile"
 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
 
-#: fish/cmds.c:3056 fish/cmds.c:3063
+#: fish/cmds.c:2835 fish/cmds.c:2842
 msgid "unpack compressed tarball to directory"
 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
 
 msgid "unpack compressed tarball to directory"
 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:3057 fish/cmds.c:3064
+#: fish/cmds.c:2836 fish/cmds.c:2843
 msgid "pack directory into compressed tarball"
 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
 
 msgid "pack directory into compressed tarball"
 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
 
-#: fish/cmds.c:3058
+#: fish/cmds.c:2837
 msgid "print elapsed time taken to run a command"
 msgstr "wyświetla czas wykonania polecenia"
 
 msgid "print elapsed time taken to run a command"
 msgstr "wyświetla czas wykonania polecenia"
 
-#: fish/cmds.c:3059
+#: fish/cmds.c:2838
 msgid "update file timestamps or create a new file"
 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
 
 msgid "update file timestamps or create a new file"
 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
 
-#: fish/cmds.c:3060
+#: fish/cmds.c:2839
 msgid "truncate a file to zero size"
 msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
 
 msgid "truncate a file to zero size"
 msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
 
-#: fish/cmds.c:3061
+#: fish/cmds.c:2840
 msgid "truncate a file to a particular size"
 msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
 
 msgid "truncate a file to a particular size"
 msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
 
-#: fish/cmds.c:3062
+#: fish/cmds.c:2841
 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
 
 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
 
-#: fish/cmds.c:3065
+#: fish/cmds.c:2844
 msgid "set file mode creation mask (umask)"
 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
 
 msgid "set file mode creation mask (umask)"
 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
 
-#: fish/cmds.c:3066
+#: fish/cmds.c:2845
 msgid "unmount a filesystem"
 msgstr "odmontowuje system plików"
 
 msgid "unmount a filesystem"
 msgstr "odmontowuje system plików"
 
-#: fish/cmds.c:3067
+#: fish/cmds.c:2846
 msgid "unmount all filesystems"
 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
 
 msgid "unmount all filesystems"
 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
 
-#: fish/cmds.c:3068
+#: fish/cmds.c:2847
 msgid "upload a file from the local machine"
 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny"
 
 msgid "upload a file from the local machine"
 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny"
 
-#: fish/cmds.c:3069
+#: fish/cmds.c:2848
 msgid "upload a file from the local machine with offset"
 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny z wyrównaniem"
 
 msgid "upload a file from the local machine with offset"
 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny z wyrównaniem"
 
-#: fish/cmds.c:3070
+#: fish/cmds.c:2849
 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
 msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
 
 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
 msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
 
-#: fish/cmds.c:3071
+#: fish/cmds.c:2850
 msgid "get the library version number"
 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
 
 msgid "get the library version number"
 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
 
-#: fish/cmds.c:3072
+#: fish/cmds.c:2851
 msgid "get the filesystem label"
 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików"
 
 msgid "get the filesystem label"
 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików"
 
-#: fish/cmds.c:3073
+#: fish/cmds.c:2852
 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
 msgstr ""
 "uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
 "zamontowanemu urządzeniu"
 
 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
 msgstr ""
 "uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
 "zamontowanemu urządzeniu"
 
-#: fish/cmds.c:3074
+#: fish/cmds.c:2853
 msgid "get the filesystem UUID"
 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików"
 
 msgid "get the filesystem UUID"
 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików"
 
-#: fish/cmds.c:3075
+#: fish/cmds.c:2854
 msgid "activate or deactivate some volume groups"
 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
 
 msgid "activate or deactivate some volume groups"
 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
 
-#: fish/cmds.c:3076
+#: fish/cmds.c:2855
 msgid "activate or deactivate all volume groups"
 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
 
 msgid "activate or deactivate all volume groups"
 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
 
-#: fish/cmds.c:3077
+#: fish/cmds.c:2856
 msgid "create an LVM volume group"
 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
 
 msgid "create an LVM volume group"
 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
 
-#: fish/cmds.c:3078
+#: fish/cmds.c:2857
 msgid "get the LV UUIDs of all LVs in the volume group"
 msgstr "uzyskuje UUID wszystkich woluminów logicznych w grupie woluminów"
 
 msgid "get the LV UUIDs of all LVs in the volume group"
 msgstr "uzyskuje UUID wszystkich woluminów logicznych w grupie woluminów"
 
-#: fish/cmds.c:3079
+#: fish/cmds.c:2858
 msgid "get the PV UUIDs containing the volume group"
 msgstr "uzyskuje UUID woluminów fizycznych zawierających grupę woluminów"
 
 msgid "get the PV UUIDs containing the volume group"
 msgstr "uzyskuje UUID woluminów fizycznych zawierających grupę woluminów"
 
-#: fish/cmds.c:3080
+#: fish/cmds.c:2859
 msgid "remove an LVM volume group"
 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
 
 msgid "remove an LVM volume group"
 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
 
-#: fish/cmds.c:3081
+#: fish/cmds.c:2860
 msgid "rename an LVM volume group"
 msgstr "zmienia nazwę grupy woluminów LVM"
 
 msgid "rename an LVM volume group"
 msgstr "zmienia nazwę grupy woluminów LVM"
 
-#: fish/cmds.c:3082 fish/cmds.c:3083
+#: fish/cmds.c:2861 fish/cmds.c:2862
 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
 
 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
 
-#: fish/cmds.c:3084
+#: fish/cmds.c:2863
 msgid "rescan for LVM physical volumes, volume groups and logical volumes"
 msgstr ""
 "ponownie skanuje woluminy fizyczne, grupy woluminów i woluminy logiczne LVM"
 
 msgid "rescan for LVM physical volumes, volume groups and logical volumes"
 msgstr ""
 "ponownie skanuje woluminy fizyczne, grupy woluminów i woluminy logiczne LVM"
 
-#: fish/cmds.c:3085
+#: fish/cmds.c:2864
 msgid "get the UUID of a volume group"
 msgstr "uzyskuje UUID grupy woluminów"
 
 msgid "get the UUID of a volume group"
 msgstr "uzyskuje UUID grupy woluminów"
 
-#: fish/cmds.c:3086
+#: fish/cmds.c:2865
 msgid "count characters in a file"
 msgstr "liczy znaki w pliku"
 
 msgid "count characters in a file"
 msgstr "liczy znaki w pliku"
 
-#: fish/cmds.c:3087
+#: fish/cmds.c:2866
 msgid "count lines in a file"
 msgstr "liczy wiersze w pliku"
 
 msgid "count lines in a file"
 msgstr "liczy wiersze w pliku"
 
-#: fish/cmds.c:3088
+#: fish/cmds.c:2867
 msgid "count words in a file"
 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
 
 msgid "count words in a file"
 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
 
-#: fish/cmds.c:3089
+#: fish/cmds.c:2868
 msgid "create a new file"
 msgstr "tworzy nowy plik"
 
 msgid "create a new file"
 msgstr "tworzy nowy plik"
 
-#: fish/cmds.c:3090
+#: fish/cmds.c:2869
 msgid "create a file"
 msgstr "tworzy plik"
 
 msgid "create a file"
 msgstr "tworzy plik"
 
-#: fish/cmds.c:3093
+#: fish/cmds.c:2872
 msgid "write zeroes to the device"
 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
 
 msgid "write zeroes to the device"
 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
 
-#: fish/cmds.c:3094
+#: fish/cmds.c:2873
 msgid "write zeroes to an entire device"
 msgstr "zapisuje zera na całym urządzeniu"
 
 msgid "write zeroes to an entire device"
 msgstr "zapisuje zera na całym urządzeniu"
 
-#: fish/cmds.c:3095
+#: fish/cmds.c:2874
 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
 
 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
 
-#: fish/cmds.c:3098
+#: fish/cmds.c:2877
 msgid "determine file type inside a compressed file"
 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
 
 msgid "determine file type inside a compressed file"
 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
 
-#: fish/cmds.c:3101
+#: fish/cmds.c:2880
 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
 msgstr ""
 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
 "pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc "
 "o poleceniu."
 
 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
 msgstr ""
 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
 "pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc "
 "o poleceniu."
 
-#: fish/cmds.c:3392 fish/cmds.c:3406 fish/cmds.c:3422 fish/cmds.c:3439
-#: fish/cmds.c:3456 fish/cmds.c:3474 fish/cmds.c:3493 fish/cmds.c:3509
-#: fish/cmds.c:3527 fish/cmds.c:3543 fish/cmds.c:3561 fish/cmds.c:3577
-#: fish/cmds.c:3594 fish/cmds.c:3609 fish/cmds.c:3627 fish/cmds.c:3642
-#: fish/cmds.c:3658 fish/cmds.c:3674 fish/cmds.c:3690 fish/cmds.c:3706
-#: fish/cmds.c:3722 fish/cmds.c:3740 fish/cmds.c:3773 fish/cmds.c:3789
-#: fish/cmds.c:3805 fish/cmds.c:3824 fish/cmds.c:3839 fish/cmds.c:3857
-#: fish/cmds.c:3872 fish/cmds.c:3890 fish/cmds.c:3905 fish/cmds.c:3923
-#: fish/cmds.c:3938 fish/cmds.c:3957 fish/cmds.c:3976 fish/cmds.c:3994
-#: fish/cmds.c:4014 fish/cmds.c:4033 fish/cmds.c:4053 fish/cmds.c:4073
-#: fish/cmds.c:4093 fish/cmds.c:4112 fish/cmds.c:4131 fish/cmds.c:4151
-#: fish/cmds.c:4171 fish/cmds.c:4191 fish/cmds.c:4206 fish/cmds.c:4222
-#: fish/cmds.c:4294 fish/cmds.c:4315 fish/cmds.c:4331 fish/cmds.c:4347
-#: fish/cmds.c:4366 fish/cmds.c:4388 fish/cmds.c:4410 fish/cmds.c:4430
-#: fish/cmds.c:4447 fish/cmds.c:4464 fish/cmds.c:4481 fish/cmds.c:4498
-#: fish/cmds.c:4515 fish/cmds.c:4532 fish/cmds.c:4549 fish/cmds.c:4568
-#: fish/cmds.c:4591 fish/cmds.c:4627 fish/cmds.c:4644 fish/cmds.c:4667
-#: fish/cmds.c:4689 fish/cmds.c:4710 fish/cmds.c:4730 fish/cmds.c:4749
-#: fish/cmds.c:4769 fish/cmds.c:4787 fish/cmds.c:4805 fish/cmds.c:4819
-#: fish/cmds.c:4835 fish/cmds.c:4855 fish/cmds.c:4874 fish/cmds.c:4893
-#: fish/cmds.c:4912 fish/cmds.c:4931 fish/cmds.c:4951 fish/cmds.c:4991
-#: fish/cmds.c:5048 fish/cmds.c:5069 fish/cmds.c:5090 fish/cmds.c:5111
-#: fish/cmds.c:5129 fish/cmds.c:5151 fish/cmds.c:5189 fish/cmds.c:5211
-#: fish/cmds.c:5290 fish/cmds.c:5329 fish/cmds.c:5344 fish/cmds.c:5361
-#: fish/cmds.c:5375 fish/cmds.c:5391 fish/cmds.c:5413 fish/cmds.c:5435
-#: fish/cmds.c:5457 fish/cmds.c:5479 fish/cmds.c:5501 fish/cmds.c:5523
-#: fish/cmds.c:5543 fish/cmds.c:5560 fish/cmds.c:5577 fish/cmds.c:5596
-#: fish/cmds.c:5615 fish/cmds.c:5635 fish/cmds.c:5671 fish/cmds.c:5690
-#: fish/cmds.c:5709 fish/cmds.c:5726 fish/cmds.c:5744 fish/cmds.c:5767
-#: fish/cmds.c:5790 fish/cmds.c:5814 fish/cmds.c:5837 fish/cmds.c:5858
-#: fish/cmds.c:5881 fish/cmds.c:5904 fish/cmds.c:5924 fish/cmds.c:5946
-#: fish/cmds.c:5967 fish/cmds.c:5990 fish/cmds.c:6007 fish/cmds.c:6024
-#: fish/cmds.c:6042 fish/cmds.c:6060 fish/cmds.c:6081 fish/cmds.c:6099
-#: fish/cmds.c:6120 fish/cmds.c:6140 fish/cmds.c:6158 fish/cmds.c:6179
-#: fish/cmds.c:6202 fish/cmds.c:6225 fish/cmds.c:6247 fish/cmds.c:6280
-#: fish/cmds.c:6297 fish/cmds.c:6314 fish/cmds.c:6338 fish/cmds.c:6361
-#: fish/cmds.c:6384 fish/cmds.c:6406 fish/cmds.c:6423 fish/cmds.c:6445
-#: fish/cmds.c:6539 fish/cmds.c:6559 fish/cmds.c:6579 fish/cmds.c:6599
-#: fish/cmds.c:6617 fish/cmds.c:6638 fish/cmds.c:6674 fish/cmds.c:6691
-#: fish/cmds.c:6713 fish/cmds.c:6730 fish/cmds.c:6766 fish/cmds.c:6786
-#: fish/cmds.c:6806 fish/cmds.c:6826 fish/cmds.c:6848 fish/cmds.c:6865
-#: fish/cmds.c:6884 fish/cmds.c:6903 fish/cmds.c:6925 fish/cmds.c:6946
-#: fish/cmds.c:6967 fish/cmds.c:6988 fish/cmds.c:7011 fish/cmds.c:7052
-#: fish/cmds.c:7075 fish/cmds.c:7114 fish/cmds.c:7131 fish/cmds.c:7150
-#: fish/cmds.c:7171 fish/cmds.c:7194 fish/cmds.c:7216 fish/cmds.c:7234
-#: fish/cmds.c:7253 fish/cmds.c:7274 fish/cmds.c:7351 fish/cmds.c:7392
-#: fish/cmds.c:7471 fish/cmds.c:7547 fish/cmds.c:7584 fish/cmds.c:7607
-#: fish/cmds.c:7628 fish/cmds.c:7651 fish/cmds.c:7673 fish/cmds.c:7698
-#: fish/cmds.c:7741 fish/cmds.c:7782 fish/cmds.c:7803 fish/cmds.c:7821
-#: fish/cmds.c:7840 fish/cmds.c:7857 fish/cmds.c:7875 fish/cmds.c:7902
-#: fish/cmds.c:7926 fish/cmds.c:7950 fish/cmds.c:7974 fish/cmds.c:7998
-#: fish/cmds.c:8022 fish/cmds.c:8046 fish/cmds.c:8070 fish/cmds.c:8094
-#: fish/cmds.c:8118 fish/cmds.c:8142 fish/cmds.c:8166 fish/cmds.c:8189
-#: fish/cmds.c:8212 fish/cmds.c:8233 fish/cmds.c:8254 fish/cmds.c:8275
-#: fish/cmds.c:8295 fish/cmds.c:8318 fish/cmds.c:8356 fish/cmds.c:8373
-#: fish/cmds.c:8390 fish/cmds.c:8409 fish/cmds.c:8428 fish/cmds.c:8445
-#: fish/cmds.c:8462 fish/cmds.c:8479 fish/cmds.c:8496 fish/cmds.c:8515
-#: fish/cmds.c:8551 fish/cmds.c:8591 fish/cmds.c:8624 fish/cmds.c:8641
-#: fish/cmds.c:8658 fish/cmds.c:8674 fish/cmds.c:8689 fish/cmds.c:8710
-#: fish/cmds.c:8748 fish/cmds.c:8786 fish/cmds.c:8825 fish/cmds.c:8865
-#: fish/cmds.c:8906 fish/cmds.c:8947 fish/cmds.c:8985 fish/cmds.c:9002
-#: fish/cmds.c:9025 fish/cmds.c:9047 fish/cmds.c:9069 fish/cmds.c:9089
-#: fish/cmds.c:9109 fish/cmds.c:9145 fish/cmds.c:9217 fish/cmds.c:9257
-#: fish/cmds.c:9315 fish/cmds.c:9341 fish/cmds.c:9367 fish/cmds.c:9395
-#: fish/cmds.c:9454 fish/cmds.c:9475 fish/cmds.c:9520 fish/cmds.c:9540
-#: fish/cmds.c:9579 fish/cmds.c:9616 fish/cmds.c:9636 fish/cmds.c:9658
-#: fish/cmds.c:9715 fish/cmds.c:9735 fish/cmds.c:9757 fish/cmds.c:9779
-#: fish/cmds.c:9798 fish/cmds.c:9818 fish/cmds.c:9845 fish/cmds.c:9865
-#: fish/cmds.c:9885 fish/cmds.c:9905 fish/cmds.c:9925 fish/cmds.c:9947
-#: fish/cmds.c:9982 fish/cmds.c:10000 fish/cmds.c:10023 fish/cmds.c:10045
-#: fish/cmds.c:10060 fish/cmds.c:10077 fish/cmds.c:10114 fish/cmds.c:10153
-#: fish/cmds.c:10193 fish/cmds.c:10249 fish/cmds.c:10271 fish/cmds.c:10307
-#: fish/cmds.c:10322 fish/cmds.c:10342 fish/cmds.c:10382 fish/cmds.c:10405
-#: fish/cmds.c:10429 fish/cmds.c:10454 fish/cmds.c:10495 fish/cmds.c:10520
-#: fish/cmds.c:10558 fish/cmds.c:10589 fish/cmds.c:10620 fish/cmds.c:10648
-#: fish/cmds.c:10668 fish/cmds.c:10700 fish/cmds.c:10720 fish/cmds.c:10740
-#: fish/cmds.c:10757 fish/cmds.c:10775 fish/cmds.c:10798 fish/cmds.c:10819
-#: fish/cmds.c:10838 fish/cmds.c:10880 fish/cmds.c:10923 fish/cmds.c:10967
-#: fish/cmds.c:11006 fish/cmds.c:11025 fish/cmds.c:11045 fish/cmds.c:11065
-#: fish/cmds.c:11086 fish/cmds.c:11107 fish/cmds.c:11128 fish/cmds.c:11149
-#: fish/cmds.c:11170 fish/cmds.c:11192 fish/cmds.c:11230 fish/cmds.c:11281
-#: fish/cmds.c:11319 fish/cmds.c:11375
+#: fish/cmds.c:3198 fish/cmds.c:3212 fish/cmds.c:3228 fish/cmds.c:3245
+#: fish/cmds.c:3262 fish/cmds.c:3280 fish/cmds.c:3299 fish/cmds.c:3315
+#: fish/cmds.c:3333 fish/cmds.c:3349 fish/cmds.c:3367 fish/cmds.c:3383
+#: fish/cmds.c:3400 fish/cmds.c:3415 fish/cmds.c:3433 fish/cmds.c:3448
+#: fish/cmds.c:3464 fish/cmds.c:3480 fish/cmds.c:3496 fish/cmds.c:3512
+#: fish/cmds.c:3528 fish/cmds.c:3546 fish/cmds.c:3579 fish/cmds.c:3595
+#: fish/cmds.c:3611 fish/cmds.c:3630 fish/cmds.c:3645 fish/cmds.c:3663
+#: fish/cmds.c:3678 fish/cmds.c:3696 fish/cmds.c:3711 fish/cmds.c:3729
+#: fish/cmds.c:3744 fish/cmds.c:3763 fish/cmds.c:3782 fish/cmds.c:3800
+#: fish/cmds.c:3820 fish/cmds.c:3839 fish/cmds.c:3859 fish/cmds.c:3879
+#: fish/cmds.c:3899 fish/cmds.c:3918 fish/cmds.c:3937 fish/cmds.c:3957
+#: fish/cmds.c:3977 fish/cmds.c:3997 fish/cmds.c:4012 fish/cmds.c:4028
+#: fish/cmds.c:4100 fish/cmds.c:4118 fish/cmds.c:4135 fish/cmds.c:4209
+#: fish/cmds.c:4229 fish/cmds.c:4249 fish/cmds.c:4269 fish/cmds.c:4289
+#: fish/cmds.c:4309 fish/cmds.c:4328 fish/cmds.c:4347 fish/cmds.c:4367
+#: fish/cmds.c:4383 fish/cmds.c:4399 fish/cmds.c:4418 fish/cmds.c:4440
+#: fish/cmds.c:4462 fish/cmds.c:4482 fish/cmds.c:4499 fish/cmds.c:4516
+#: fish/cmds.c:4533 fish/cmds.c:4550 fish/cmds.c:4567 fish/cmds.c:4584
+#: fish/cmds.c:4601 fish/cmds.c:4620 fish/cmds.c:4643 fish/cmds.c:4679
+#: fish/cmds.c:4696 fish/cmds.c:4719 fish/cmds.c:4741 fish/cmds.c:4762
+#: fish/cmds.c:4782 fish/cmds.c:4801 fish/cmds.c:4821 fish/cmds.c:4839
+#: fish/cmds.c:4857 fish/cmds.c:4871 fish/cmds.c:4887 fish/cmds.c:4907
+#: fish/cmds.c:4926 fish/cmds.c:4945 fish/cmds.c:4964 fish/cmds.c:4983
+#: fish/cmds.c:5003 fish/cmds.c:5043 fish/cmds.c:5100 fish/cmds.c:5121
+#: fish/cmds.c:5142 fish/cmds.c:5163 fish/cmds.c:5181 fish/cmds.c:5203
+#: fish/cmds.c:5241 fish/cmds.c:5263 fish/cmds.c:5342 fish/cmds.c:5381
+#: fish/cmds.c:5396 fish/cmds.c:5413 fish/cmds.c:5427 fish/cmds.c:5443
+#: fish/cmds.c:5465 fish/cmds.c:5487 fish/cmds.c:5509 fish/cmds.c:5531
+#: fish/cmds.c:5553 fish/cmds.c:5575 fish/cmds.c:5595 fish/cmds.c:5612
+#: fish/cmds.c:5629 fish/cmds.c:5648 fish/cmds.c:5667 fish/cmds.c:5687
+#: fish/cmds.c:5723 fish/cmds.c:5742 fish/cmds.c:5761 fish/cmds.c:5778
+#: fish/cmds.c:5796 fish/cmds.c:5819 fish/cmds.c:5842 fish/cmds.c:5866
+#: fish/cmds.c:5889 fish/cmds.c:5910 fish/cmds.c:5933 fish/cmds.c:5956
+#: fish/cmds.c:5976 fish/cmds.c:5998 fish/cmds.c:6019 fish/cmds.c:6042
+#: fish/cmds.c:6059 fish/cmds.c:6076 fish/cmds.c:6094 fish/cmds.c:6112
+#: fish/cmds.c:6133 fish/cmds.c:6151 fish/cmds.c:6172 fish/cmds.c:6192
+#: fish/cmds.c:6210 fish/cmds.c:6231 fish/cmds.c:6254 fish/cmds.c:6277
+#: fish/cmds.c:6299 fish/cmds.c:6332 fish/cmds.c:6349 fish/cmds.c:6366
+#: fish/cmds.c:6390 fish/cmds.c:6413 fish/cmds.c:6436 fish/cmds.c:6458
+#: fish/cmds.c:6475 fish/cmds.c:6497 fish/cmds.c:6591 fish/cmds.c:6611
+#: fish/cmds.c:6631 fish/cmds.c:6651 fish/cmds.c:6669 fish/cmds.c:6690
+#: fish/cmds.c:6726 fish/cmds.c:6743 fish/cmds.c:6765 fish/cmds.c:6782
+#: fish/cmds.c:6818 fish/cmds.c:6838 fish/cmds.c:6858 fish/cmds.c:6878
+#: fish/cmds.c:6900 fish/cmds.c:6917 fish/cmds.c:6936 fish/cmds.c:6955
+#: fish/cmds.c:6977 fish/cmds.c:6998 fish/cmds.c:7019 fish/cmds.c:7040
+#: fish/cmds.c:7063 fish/cmds.c:7104 fish/cmds.c:7127 fish/cmds.c:7166
+#: fish/cmds.c:7183 fish/cmds.c:7202 fish/cmds.c:7223 fish/cmds.c:7246
+#: fish/cmds.c:7268 fish/cmds.c:7286 fish/cmds.c:7305 fish/cmds.c:7326
+#: fish/cmds.c:7403 fish/cmds.c:7444 fish/cmds.c:7523 fish/cmds.c:7599
+#: fish/cmds.c:7636 fish/cmds.c:7659 fish/cmds.c:7680 fish/cmds.c:7703
+#: fish/cmds.c:7725 fish/cmds.c:7750 fish/cmds.c:7793 fish/cmds.c:7834
+#: fish/cmds.c:7855 fish/cmds.c:7873 fish/cmds.c:7892 fish/cmds.c:7909
+#: fish/cmds.c:7927 fish/cmds.c:7954 fish/cmds.c:7978 fish/cmds.c:8002
+#: fish/cmds.c:8026 fish/cmds.c:8050 fish/cmds.c:8074 fish/cmds.c:8098
+#: fish/cmds.c:8122 fish/cmds.c:8146 fish/cmds.c:8170 fish/cmds.c:8194
+#: fish/cmds.c:8218 fish/cmds.c:8241 fish/cmds.c:8264 fish/cmds.c:8285
+#: fish/cmds.c:8306 fish/cmds.c:8327 fish/cmds.c:8347 fish/cmds.c:8370
+#: fish/cmds.c:8408 fish/cmds.c:8425 fish/cmds.c:8442 fish/cmds.c:8461
+#: fish/cmds.c:8480 fish/cmds.c:8497 fish/cmds.c:8514 fish/cmds.c:8531
+#: fish/cmds.c:8548 fish/cmds.c:8567 fish/cmds.c:8603 fish/cmds.c:8643
+#: fish/cmds.c:8676 fish/cmds.c:8693 fish/cmds.c:8710 fish/cmds.c:8726
+#: fish/cmds.c:8741 fish/cmds.c:8762 fish/cmds.c:8800 fish/cmds.c:8838
+#: fish/cmds.c:8877 fish/cmds.c:8917 fish/cmds.c:8958 fish/cmds.c:8999
+#: fish/cmds.c:9037 fish/cmds.c:9054 fish/cmds.c:9077 fish/cmds.c:9099
+#: fish/cmds.c:9121 fish/cmds.c:9141 fish/cmds.c:9161 fish/cmds.c:9197
+#: fish/cmds.c:9269 fish/cmds.c:9309 fish/cmds.c:9367 fish/cmds.c:9393
+#: fish/cmds.c:9419 fish/cmds.c:9447 fish/cmds.c:9506 fish/cmds.c:9527
+#: fish/cmds.c:9572 fish/cmds.c:9592 fish/cmds.c:9631 fish/cmds.c:9668
+#: fish/cmds.c:9688 fish/cmds.c:9710 fish/cmds.c:9767 fish/cmds.c:9787
+#: fish/cmds.c:9809 fish/cmds.c:9831 fish/cmds.c:9850 fish/cmds.c:9870
+#: fish/cmds.c:9897 fish/cmds.c:9917 fish/cmds.c:9937 fish/cmds.c:9957
+#: fish/cmds.c:9977 fish/cmds.c:9999 fish/cmds.c:10034 fish/cmds.c:10052
+#: fish/cmds.c:10075 fish/cmds.c:10097 fish/cmds.c:10112 fish/cmds.c:10129
+#: fish/cmds.c:10166 fish/cmds.c:10205 fish/cmds.c:10245 fish/cmds.c:10301
+#: fish/cmds.c:10323 fish/cmds.c:10359 fish/cmds.c:10374 fish/cmds.c:10394
+#: fish/cmds.c:10434 fish/cmds.c:10457 fish/cmds.c:10481 fish/cmds.c:10506
+#: fish/cmds.c:10547 fish/cmds.c:10572 fish/cmds.c:10610 fish/cmds.c:10641
+#: fish/cmds.c:10672 fish/cmds.c:10700 fish/cmds.c:10720 fish/cmds.c:10752
+#: fish/cmds.c:10772 fish/cmds.c:10792 fish/cmds.c:10809 fish/cmds.c:10827
+#: fish/cmds.c:10850 fish/cmds.c:10871 fish/cmds.c:10890 fish/cmds.c:10932
+#: fish/cmds.c:10975 fish/cmds.c:11019 fish/cmds.c:11058 fish/cmds.c:11077
+#: fish/cmds.c:11097 fish/cmds.c:11117 fish/cmds.c:11138 fish/cmds.c:11159
+#: fish/cmds.c:11180 fish/cmds.c:11201 fish/cmds.c:11222 fish/cmds.c:11244
+#: fish/cmds.c:11282 fish/cmds.c:11333 fish/cmds.c:11371 fish/cmds.c:11427
+#: fish/cmds.c:11517 fish/cmds.c:11546 fish/cmds.c:11573
 #, c-format
 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
 
-#: fish/cmds.c:3393 fish/cmds.c:3407 fish/cmds.c:3423 fish/cmds.c:3440
-#: fish/cmds.c:3457 fish/cmds.c:3475 fish/cmds.c:3494 fish/cmds.c:3510
-#: fish/cmds.c:3528 fish/cmds.c:3544 fish/cmds.c:3562 fish/cmds.c:3578
-#: fish/cmds.c:3595 fish/cmds.c:3610 fish/cmds.c:3628 fish/cmds.c:3643
-#: fish/cmds.c:3659 fish/cmds.c:3675 fish/cmds.c:3691 fish/cmds.c:3707
-#: fish/cmds.c:3723 fish/cmds.c:3741 fish/cmds.c:3774 fish/cmds.c:3790
-#: fish/cmds.c:3806 fish/cmds.c:3825 fish/cmds.c:3840 fish/cmds.c:3858
-#: fish/cmds.c:3873 fish/cmds.c:3891 fish/cmds.c:3906 fish/cmds.c:3924
-#: fish/cmds.c:3939 fish/cmds.c:3958 fish/cmds.c:3977 fish/cmds.c:3995
-#: fish/cmds.c:4015 fish/cmds.c:4034 fish/cmds.c:4054 fish/cmds.c:4074
-#: fish/cmds.c:4094 fish/cmds.c:4113 fish/cmds.c:4132 fish/cmds.c:4152
-#: fish/cmds.c:4172 fish/cmds.c:4192 fish/cmds.c:4207 fish/cmds.c:4223
-#: fish/cmds.c:4244 fish/cmds.c:4295 fish/cmds.c:4316 fish/cmds.c:4332
-#: fish/cmds.c:4348 fish/cmds.c:4367 fish/cmds.c:4389 fish/cmds.c:4411
-#: fish/cmds.c:4431 fish/cmds.c:4448 fish/cmds.c:4465 fish/cmds.c:4482
-#: fish/cmds.c:4499 fish/cmds.c:4516 fish/cmds.c:4533 fish/cmds.c:4550
-#: fish/cmds.c:4569 fish/cmds.c:4592 fish/cmds.c:4628 fish/cmds.c:4645
-#: fish/cmds.c:4668 fish/cmds.c:4690 fish/cmds.c:4711 fish/cmds.c:4731
-#: fish/cmds.c:4750 fish/cmds.c:4770 fish/cmds.c:4788 fish/cmds.c:4806
-#: fish/cmds.c:4820 fish/cmds.c:4836 fish/cmds.c:4856 fish/cmds.c:4875
-#: fish/cmds.c:4894 fish/cmds.c:4913 fish/cmds.c:4932 fish/cmds.c:4952
-#: fish/cmds.c:4992 fish/cmds.c:5049 fish/cmds.c:5070 fish/cmds.c:5091
-#: fish/cmds.c:5112 fish/cmds.c:5130 fish/cmds.c:5152 fish/cmds.c:5190
-#: fish/cmds.c:5212 fish/cmds.c:5291 fish/cmds.c:5330 fish/cmds.c:5345
-#: fish/cmds.c:5362 fish/cmds.c:5376 fish/cmds.c:5392 fish/cmds.c:5414
-#: fish/cmds.c:5436 fish/cmds.c:5458 fish/cmds.c:5480 fish/cmds.c:5502
-#: fish/cmds.c:5524 fish/cmds.c:5544 fish/cmds.c:5561 fish/cmds.c:5578
-#: fish/cmds.c:5597 fish/cmds.c:5616 fish/cmds.c:5636 fish/cmds.c:5672
-#: fish/cmds.c:5691 fish/cmds.c:5710 fish/cmds.c:5727 fish/cmds.c:5745
-#: fish/cmds.c:5768 fish/cmds.c:5791 fish/cmds.c:5815 fish/cmds.c:5838
-#: fish/cmds.c:5859 fish/cmds.c:5882 fish/cmds.c:5905 fish/cmds.c:5925
-#: fish/cmds.c:5947 fish/cmds.c:5968 fish/cmds.c:5991 fish/cmds.c:6008
-#: fish/cmds.c:6025 fish/cmds.c:6043 fish/cmds.c:6061 fish/cmds.c:6082
-#: fish/cmds.c:6100 fish/cmds.c:6121 fish/cmds.c:6141 fish/cmds.c:6159
-#: fish/cmds.c:6180 fish/cmds.c:6203 fish/cmds.c:6226 fish/cmds.c:6248
-#: fish/cmds.c:6281 fish/cmds.c:6298 fish/cmds.c:6315 fish/cmds.c:6339
-#: fish/cmds.c:6362 fish/cmds.c:6385 fish/cmds.c:6407 fish/cmds.c:6424
-#: fish/cmds.c:6446 fish/cmds.c:6540 fish/cmds.c:6560 fish/cmds.c:6580
-#: fish/cmds.c:6600 fish/cmds.c:6618 fish/cmds.c:6639 fish/cmds.c:6675
-#: fish/cmds.c:6692 fish/cmds.c:6714 fish/cmds.c:6731 fish/cmds.c:6767
-#: fish/cmds.c:6787 fish/cmds.c:6807 fish/cmds.c:6827 fish/cmds.c:6849
-#: fish/cmds.c:6866 fish/cmds.c:6885 fish/cmds.c:6904 fish/cmds.c:6926
-#: fish/cmds.c:6947 fish/cmds.c:6968 fish/cmds.c:6989 fish/cmds.c:7012
-#: fish/cmds.c:7053 fish/cmds.c:7076 fish/cmds.c:7115 fish/cmds.c:7132
-#: fish/cmds.c:7151 fish/cmds.c:7172 fish/cmds.c:7195 fish/cmds.c:7217
-#: fish/cmds.c:7235 fish/cmds.c:7254 fish/cmds.c:7275 fish/cmds.c:7352
-#: fish/cmds.c:7393 fish/cmds.c:7472 fish/cmds.c:7548 fish/cmds.c:7585
-#: fish/cmds.c:7608 fish/cmds.c:7629 fish/cmds.c:7652 fish/cmds.c:7674
-#: fish/cmds.c:7699 fish/cmds.c:7742 fish/cmds.c:7783 fish/cmds.c:7804
-#: fish/cmds.c:7822 fish/cmds.c:7841 fish/cmds.c:7858 fish/cmds.c:7876
-#: fish/cmds.c:7903 fish/cmds.c:7927 fish/cmds.c:7951 fish/cmds.c:7975
-#: fish/cmds.c:7999 fish/cmds.c:8023 fish/cmds.c:8047 fish/cmds.c:8071
-#: fish/cmds.c:8095 fish/cmds.c:8119 fish/cmds.c:8143 fish/cmds.c:8167
-#: fish/cmds.c:8190 fish/cmds.c:8213 fish/cmds.c:8234 fish/cmds.c:8255
-#: fish/cmds.c:8276 fish/cmds.c:8296 fish/cmds.c:8319 fish/cmds.c:8357
-#: fish/cmds.c:8374 fish/cmds.c:8391 fish/cmds.c:8410 fish/cmds.c:8429
-#: fish/cmds.c:8446 fish/cmds.c:8463 fish/cmds.c:8480 fish/cmds.c:8497
-#: fish/cmds.c:8516 fish/cmds.c:8552 fish/cmds.c:8592 fish/cmds.c:8625
-#: fish/cmds.c:8642 fish/cmds.c:8659 fish/cmds.c:8675 fish/cmds.c:8690
-#: fish/cmds.c:8711 fish/cmds.c:8749 fish/cmds.c:8787 fish/cmds.c:8826
-#: fish/cmds.c:8866 fish/cmds.c:8907 fish/cmds.c:8948 fish/cmds.c:8986
-#: fish/cmds.c:9003 fish/cmds.c:9026 fish/cmds.c:9048 fish/cmds.c:9070
-#: fish/cmds.c:9090 fish/cmds.c:9110 fish/cmds.c:9146 fish/cmds.c:9218
-#: fish/cmds.c:9258 fish/cmds.c:9316 fish/cmds.c:9342 fish/cmds.c:9368
-#: fish/cmds.c:9396 fish/cmds.c:9455 fish/cmds.c:9476 fish/cmds.c:9521
-#: fish/cmds.c:9541 fish/cmds.c:9580 fish/cmds.c:9617 fish/cmds.c:9637
-#: fish/cmds.c:9659 fish/cmds.c:9716 fish/cmds.c:9736 fish/cmds.c:9758
-#: fish/cmds.c:9780 fish/cmds.c:9799 fish/cmds.c:9819 fish/cmds.c:9846
-#: fish/cmds.c:9866 fish/cmds.c:9886 fish/cmds.c:9906 fish/cmds.c:9926
-#: fish/cmds.c:9948 fish/cmds.c:9983 fish/cmds.c:10001 fish/cmds.c:10024
-#: fish/cmds.c:10046 fish/cmds.c:10061 fish/cmds.c:10078 fish/cmds.c:10115
-#: fish/cmds.c:10154 fish/cmds.c:10194 fish/cmds.c:10250 fish/cmds.c:10272
-#: fish/cmds.c:10308 fish/cmds.c:10323 fish/cmds.c:10343 fish/cmds.c:10383
-#: fish/cmds.c:10406 fish/cmds.c:10430 fish/cmds.c:10455 fish/cmds.c:10496
-#: fish/cmds.c:10521 fish/cmds.c:10559 fish/cmds.c:10590 fish/cmds.c:10621
-#: fish/cmds.c:10649 fish/cmds.c:10669 fish/cmds.c:10701 fish/cmds.c:10721
-#: fish/cmds.c:10741 fish/cmds.c:10758 fish/cmds.c:10776 fish/cmds.c:10799
-#: fish/cmds.c:10820 fish/cmds.c:10839 fish/cmds.c:10881 fish/cmds.c:10924
-#: fish/cmds.c:10968 fish/cmds.c:11007 fish/cmds.c:11026 fish/cmds.c:11046
-#: fish/cmds.c:11066 fish/cmds.c:11087 fish/cmds.c:11108 fish/cmds.c:11129
-#: fish/cmds.c:11150 fish/cmds.c:11171 fish/cmds.c:11193 fish/cmds.c:11231
-#: fish/cmds.c:11282 fish/cmds.c:11320 fish/cmds.c:11376
+#: fish/cmds.c:3199 fish/cmds.c:3213 fish/cmds.c:3229 fish/cmds.c:3246
+#: fish/cmds.c:3263 fish/cmds.c:3281 fish/cmds.c:3300 fish/cmds.c:3316
+#: fish/cmds.c:3334 fish/cmds.c:3350 fish/cmds.c:3368 fish/cmds.c:3384
+#: fish/cmds.c:3401 fish/cmds.c:3416 fish/cmds.c:3434 fish/cmds.c:3449
+#: fish/cmds.c:3465 fish/cmds.c:3481 fish/cmds.c:3497 fish/cmds.c:3513
+#: fish/cmds.c:3529 fish/cmds.c:3547 fish/cmds.c:3580 fish/cmds.c:3596
+#: fish/cmds.c:3612 fish/cmds.c:3631 fish/cmds.c:3646 fish/cmds.c:3664
+#: fish/cmds.c:3679 fish/cmds.c:3697 fish/cmds.c:3712 fish/cmds.c:3730
+#: fish/cmds.c:3745 fish/cmds.c:3764 fish/cmds.c:3783 fish/cmds.c:3801
+#: fish/cmds.c:3821 fish/cmds.c:3840 fish/cmds.c:3860 fish/cmds.c:3880
+#: fish/cmds.c:3900 fish/cmds.c:3919 fish/cmds.c:3938 fish/cmds.c:3958
+#: fish/cmds.c:3978 fish/cmds.c:3998 fish/cmds.c:4013 fish/cmds.c:4029
+#: fish/cmds.c:4050 fish/cmds.c:4101 fish/cmds.c:4119 fish/cmds.c:4136
+#: fish/cmds.c:4157 fish/cmds.c:4210 fish/cmds.c:4230 fish/cmds.c:4250
+#: fish/cmds.c:4270 fish/cmds.c:4290 fish/cmds.c:4310 fish/cmds.c:4329
+#: fish/cmds.c:4348 fish/cmds.c:4368 fish/cmds.c:4384 fish/cmds.c:4400
+#: fish/cmds.c:4419 fish/cmds.c:4441 fish/cmds.c:4463 fish/cmds.c:4483
+#: fish/cmds.c:4500 fish/cmds.c:4517 fish/cmds.c:4534 fish/cmds.c:4551
+#: fish/cmds.c:4568 fish/cmds.c:4585 fish/cmds.c:4602 fish/cmds.c:4621
+#: fish/cmds.c:4644 fish/cmds.c:4680 fish/cmds.c:4697 fish/cmds.c:4720
+#: fish/cmds.c:4742 fish/cmds.c:4763 fish/cmds.c:4783 fish/cmds.c:4802
+#: fish/cmds.c:4822 fish/cmds.c:4840 fish/cmds.c:4858 fish/cmds.c:4872
+#: fish/cmds.c:4888 fish/cmds.c:4908 fish/cmds.c:4927 fish/cmds.c:4946
+#: fish/cmds.c:4965 fish/cmds.c:4984 fish/cmds.c:5004 fish/cmds.c:5044
+#: fish/cmds.c:5101 fish/cmds.c:5122 fish/cmds.c:5143 fish/cmds.c:5164
+#: fish/cmds.c:5182 fish/cmds.c:5204 fish/cmds.c:5242 fish/cmds.c:5264
+#: fish/cmds.c:5343 fish/cmds.c:5382 fish/cmds.c:5397 fish/cmds.c:5414
+#: fish/cmds.c:5428 fish/cmds.c:5444 fish/cmds.c:5466 fish/cmds.c:5488
+#: fish/cmds.c:5510 fish/cmds.c:5532 fish/cmds.c:5554 fish/cmds.c:5576
+#: fish/cmds.c:5596 fish/cmds.c:5613 fish/cmds.c:5630 fish/cmds.c:5649
+#: fish/cmds.c:5668 fish/cmds.c:5688 fish/cmds.c:5724 fish/cmds.c:5743
+#: fish/cmds.c:5762 fish/cmds.c:5779 fish/cmds.c:5797 fish/cmds.c:5820
+#: fish/cmds.c:5843 fish/cmds.c:5867 fish/cmds.c:5890 fish/cmds.c:5911
+#: fish/cmds.c:5934 fish/cmds.c:5957 fish/cmds.c:5977 fish/cmds.c:5999
+#: fish/cmds.c:6020 fish/cmds.c:6043 fish/cmds.c:6060 fish/cmds.c:6077
+#: fish/cmds.c:6095 fish/cmds.c:6113 fish/cmds.c:6134 fish/cmds.c:6152
+#: fish/cmds.c:6173 fish/cmds.c:6193 fish/cmds.c:6211 fish/cmds.c:6232
+#: fish/cmds.c:6255 fish/cmds.c:6278 fish/cmds.c:6300 fish/cmds.c:6333
+#: fish/cmds.c:6350 fish/cmds.c:6367 fish/cmds.c:6391 fish/cmds.c:6414
+#: fish/cmds.c:6437 fish/cmds.c:6459 fish/cmds.c:6476 fish/cmds.c:6498
+#: fish/cmds.c:6592 fish/cmds.c:6612 fish/cmds.c:6632 fish/cmds.c:6652
+#: fish/cmds.c:6670 fish/cmds.c:6691 fish/cmds.c:6727 fish/cmds.c:6744
+#: fish/cmds.c:6766 fish/cmds.c:6783 fish/cmds.c:6819 fish/cmds.c:6839
+#: fish/cmds.c:6859 fish/cmds.c:6879 fish/cmds.c:6901 fish/cmds.c:6918
+#: fish/cmds.c:6937 fish/cmds.c:6956 fish/cmds.c:6978 fish/cmds.c:6999
+#: fish/cmds.c:7020 fish/cmds.c:7041 fish/cmds.c:7064 fish/cmds.c:7105
+#: fish/cmds.c:7128 fish/cmds.c:7167 fish/cmds.c:7184 fish/cmds.c:7203
+#: fish/cmds.c:7224 fish/cmds.c:7247 fish/cmds.c:7269 fish/cmds.c:7287
+#: fish/cmds.c:7306 fish/cmds.c:7327 fish/cmds.c:7404 fish/cmds.c:7445
+#: fish/cmds.c:7524 fish/cmds.c:7600 fish/cmds.c:7637 fish/cmds.c:7660
+#: fish/cmds.c:7681 fish/cmds.c:7704 fish/cmds.c:7726 fish/cmds.c:7751
+#: fish/cmds.c:7794 fish/cmds.c:7835 fish/cmds.c:7856 fish/cmds.c:7874
+#: fish/cmds.c:7893 fish/cmds.c:7910 fish/cmds.c:7928 fish/cmds.c:7955
+#: fish/cmds.c:7979 fish/cmds.c:8003 fish/cmds.c:8027 fish/cmds.c:8051
+#: fish/cmds.c:8075 fish/cmds.c:8099 fish/cmds.c:8123 fish/cmds.c:8147
+#: fish/cmds.c:8171 fish/cmds.c:8195 fish/cmds.c:8219 fish/cmds.c:8242
+#: fish/cmds.c:8265 fish/cmds.c:8286 fish/cmds.c:8307 fish/cmds.c:8328
+#: fish/cmds.c:8348 fish/cmds.c:8371 fish/cmds.c:8409 fish/cmds.c:8426
+#: fish/cmds.c:8443 fish/cmds.c:8462 fish/cmds.c:8481 fish/cmds.c:8498
+#: fish/cmds.c:8515 fish/cmds.c:8532 fish/cmds.c:8549 fish/cmds.c:8568
+#: fish/cmds.c:8604 fish/cmds.c:8644 fish/cmds.c:8677 fish/cmds.c:8694
+#: fish/cmds.c:8711 fish/cmds.c:8727 fish/cmds.c:8742 fish/cmds.c:8763
+#: fish/cmds.c:8801 fish/cmds.c:8839 fish/cmds.c:8878 fish/cmds.c:8918
+#: fish/cmds.c:8959 fish/cmds.c:9000 fish/cmds.c:9038 fish/cmds.c:9055
+#: fish/cmds.c:9078 fish/cmds.c:9100 fish/cmds.c:9122 fish/cmds.c:9142
+#: fish/cmds.c:9162 fish/cmds.c:9198 fish/cmds.c:9270 fish/cmds.c:9310
+#: fish/cmds.c:9368 fish/cmds.c:9394 fish/cmds.c:9420 fish/cmds.c:9448
+#: fish/cmds.c:9507 fish/cmds.c:9528 fish/cmds.c:9573 fish/cmds.c:9593
+#: fish/cmds.c:9632 fish/cmds.c:9669 fish/cmds.c:9689 fish/cmds.c:9711
+#: fish/cmds.c:9768 fish/cmds.c:9788 fish/cmds.c:9810 fish/cmds.c:9832
+#: fish/cmds.c:9851 fish/cmds.c:9871 fish/cmds.c:9898 fish/cmds.c:9918
+#: fish/cmds.c:9938 fish/cmds.c:9958 fish/cmds.c:9978 fish/cmds.c:10000
+#: fish/cmds.c:10035 fish/cmds.c:10053 fish/cmds.c:10076 fish/cmds.c:10098
+#: fish/cmds.c:10113 fish/cmds.c:10130 fish/cmds.c:10167 fish/cmds.c:10206
+#: fish/cmds.c:10246 fish/cmds.c:10302 fish/cmds.c:10324 fish/cmds.c:10360
+#: fish/cmds.c:10375 fish/cmds.c:10395 fish/cmds.c:10435 fish/cmds.c:10458
+#: fish/cmds.c:10482 fish/cmds.c:10507 fish/cmds.c:10548 fish/cmds.c:10573
+#: fish/cmds.c:10611 fish/cmds.c:10642 fish/cmds.c:10673 fish/cmds.c:10701
+#: fish/cmds.c:10721 fish/cmds.c:10753 fish/cmds.c:10773 fish/cmds.c:10793
+#: fish/cmds.c:10810 fish/cmds.c:10828 fish/cmds.c:10851 fish/cmds.c:10872
+#: fish/cmds.c:10891 fish/cmds.c:10933 fish/cmds.c:10976 fish/cmds.c:11020
+#: fish/cmds.c:11059 fish/cmds.c:11078 fish/cmds.c:11098 fish/cmds.c:11118
+#: fish/cmds.c:11139 fish/cmds.c:11160 fish/cmds.c:11181 fish/cmds.c:11202
+#: fish/cmds.c:11223 fish/cmds.c:11245 fish/cmds.c:11283 fish/cmds.c:11334
+#: fish/cmds.c:11372 fish/cmds.c:11428 fish/cmds.c:11451 fish/cmds.c:11518
+#: fish/cmds.c:11547 fish/cmds.c:11574
 #, c-format
 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
 
-#: fish/cmds.c:3751 fish/cmds.c:4604 fish/cmds.c:4962 fish/cmds.c:5002
-#: fish/cmds.c:5021 fish/cmds.c:5164 fish/cmds.c:5223 fish/cmds.c:5242
-#: fish/cmds.c:5261 fish/cmds.c:5304 fish/cmds.c:5647 fish/cmds.c:6258
-#: fish/cmds.c:6457 fish/cmds.c:6476 fish/cmds.c:6495 fish/cmds.c:6514
-#: fish/cmds.c:6650 fish/cmds.c:6741 fish/cmds.c:7022 fish/cmds.c:7086
-#: fish/cmds.c:7285 fish/cmds.c:7304 fish/cmds.c:7323 fish/cmds.c:7362
-#: fish/cmds.c:7403 fish/cmds.c:7422 fish/cmds.c:7441 fish/cmds.c:7482
-#: fish/cmds.c:7501 fish/cmds.c:7520 fish/cmds.c:7558 fish/cmds.c:7711
-#: fish/cmds.c:7754 fish/cmds.c:8331 fish/cmds.c:8526 fish/cmds.c:8564
-#: fish/cmds.c:8602 fish/cmds.c:8722 fish/cmds.c:8759 fish/cmds.c:8797
-#: fish/cmds.c:8836 fish/cmds.c:8877 fish/cmds.c:8918 fish/cmds.c:8959
-#: fish/cmds.c:9122 fish/cmds.c:9158 fish/cmds.c:9171 fish/cmds.c:9184
-#: fish/cmds.c:9197 fish/cmds.c:9230 fish/cmds.c:9268 fish/cmds.c:9287
-#: fish/cmds.c:9408 fish/cmds.c:9427 fish/cmds.c:9488 fish/cmds.c:9501
-#: fish/cmds.c:9552 fish/cmds.c:9591 fish/cmds.c:9669 fish/cmds.c:9688
-#: fish/cmds.c:9962 fish/cmds.c:10089 fish/cmds.c:10126 fish/cmds.c:10165
-#: fish/cmds.c:10205 fish/cmds.c:10224 fish/cmds.c:10283 fish/cmds.c:10356
-#: fish/cmds.c:10466 fish/cmds.c:10536 fish/cmds.c:10570 fish/cmds.c:10601
-#: fish/cmds.c:10632 fish/cmds.c:10681 fish/cmds.c:10852 fish/cmds.c:10894
-#: fish/cmds.c:10939 fish/cmds.c:10981 fish/cmds.c:11207 fish/cmds.c:11245
-#: fish/cmds.c:11258 fish/cmds.c:11296 fish/cmds.c:11331 fish/cmds.c:11350
+#: fish/cmds.c:3557 fish/cmds.c:4656 fish/cmds.c:5014 fish/cmds.c:5054
+#: fish/cmds.c:5073 fish/cmds.c:5216 fish/cmds.c:5275 fish/cmds.c:5294
+#: fish/cmds.c:5313 fish/cmds.c:5356 fish/cmds.c:5699 fish/cmds.c:6310
+#: fish/cmds.c:6509 fish/cmds.c:6528 fish/cmds.c:6547 fish/cmds.c:6566
+#: fish/cmds.c:6702 fish/cmds.c:6793 fish/cmds.c:7074 fish/cmds.c:7138
+#: fish/cmds.c:7337 fish/cmds.c:7356 fish/cmds.c:7375 fish/cmds.c:7414
+#: fish/cmds.c:7455 fish/cmds.c:7474 fish/cmds.c:7493 fish/cmds.c:7534
+#: fish/cmds.c:7553 fish/cmds.c:7572 fish/cmds.c:7610 fish/cmds.c:7763
+#: fish/cmds.c:7806 fish/cmds.c:8383 fish/cmds.c:8578 fish/cmds.c:8616
+#: fish/cmds.c:8654 fish/cmds.c:8774 fish/cmds.c:8811 fish/cmds.c:8849
+#: fish/cmds.c:8888 fish/cmds.c:8929 fish/cmds.c:8970 fish/cmds.c:9011
+#: fish/cmds.c:9174 fish/cmds.c:9210 fish/cmds.c:9223 fish/cmds.c:9236
+#: fish/cmds.c:9249 fish/cmds.c:9282 fish/cmds.c:9320 fish/cmds.c:9339
+#: fish/cmds.c:9460 fish/cmds.c:9479 fish/cmds.c:9540 fish/cmds.c:9553
+#: fish/cmds.c:9604 fish/cmds.c:9643 fish/cmds.c:9721 fish/cmds.c:9740
+#: fish/cmds.c:10014 fish/cmds.c:10141 fish/cmds.c:10178 fish/cmds.c:10217
+#: fish/cmds.c:10257 fish/cmds.c:10276 fish/cmds.c:10335 fish/cmds.c:10408
+#: fish/cmds.c:10518 fish/cmds.c:10588 fish/cmds.c:10622 fish/cmds.c:10653
+#: fish/cmds.c:10684 fish/cmds.c:10733 fish/cmds.c:10904 fish/cmds.c:10946
+#: fish/cmds.c:10991 fish/cmds.c:11033 fish/cmds.c:11259 fish/cmds.c:11297
+#: fish/cmds.c:11310 fish/cmds.c:11348 fish/cmds.c:11383 fish/cmds.c:11402
+#: fish/cmds.c:11469
 #, c-format
 msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
 msgstr "%s: %s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
 msgstr "%s: %s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
 
-#: fish/cmds.c:3757 fish/cmds.c:4610 fish/cmds.c:4968 fish/cmds.c:5008
-#: fish/cmds.c:5027 fish/cmds.c:5170 fish/cmds.c:5229 fish/cmds.c:5248
-#: fish/cmds.c:5267 fish/cmds.c:5310 fish/cmds.c:5653 fish/cmds.c:6264
-#: fish/cmds.c:6463 fish/cmds.c:6482 fish/cmds.c:6501 fish/cmds.c:6520
-#: fish/cmds.c:6656 fish/cmds.c:6747 fish/cmds.c:7028 fish/cmds.c:7092
-#: fish/cmds.c:7291 fish/cmds.c:7310 fish/cmds.c:7329 fish/cmds.c:7368
-#: fish/cmds.c:7409 fish/cmds.c:7428 fish/cmds.c:7447 fish/cmds.c:7488
-#: fish/cmds.c:7507 fish/cmds.c:7526 fish/cmds.c:7564 fish/cmds.c:7717
-#: fish/cmds.c:7760 fish/cmds.c:8337 fish/cmds.c:8532 fish/cmds.c:8570
-#: fish/cmds.c:8608 fish/cmds.c:8728 fish/cmds.c:8765 fish/cmds.c:8803
-#: fish/cmds.c:8842 fish/cmds.c:8883 fish/cmds.c:8924 fish/cmds.c:8965
-#: fish/cmds.c:9236 fish/cmds.c:9274 fish/cmds.c:9293 fish/cmds.c:9414
-#: fish/cmds.c:9558 fish/cmds.c:9597 fish/cmds.c:9675 fish/cmds.c:9694
-#: fish/cmds.c:10095 fish/cmds.c:10132 fish/cmds.c:10171 fish/cmds.c:10211
-#: fish/cmds.c:10230 fish/cmds.c:10289 fish/cmds.c:10362 fish/cmds.c:10472
-#: fish/cmds.c:10858 fish/cmds.c:10900 fish/cmds.c:10945 fish/cmds.c:10987
-#: fish/cmds.c:11337
+#: fish/cmds.c:3563 fish/cmds.c:4662 fish/cmds.c:5020 fish/cmds.c:5060
+#: fish/cmds.c:5079 fish/cmds.c:5222 fish/cmds.c:5281 fish/cmds.c:5300
+#: fish/cmds.c:5319 fish/cmds.c:5362 fish/cmds.c:5705 fish/cmds.c:6316
+#: fish/cmds.c:6515 fish/cmds.c:6534 fish/cmds.c:6553 fish/cmds.c:6572
+#: fish/cmds.c:6708 fish/cmds.c:6799 fish/cmds.c:7080 fish/cmds.c:7144
+#: fish/cmds.c:7343 fish/cmds.c:7362 fish/cmds.c:7381 fish/cmds.c:7420
+#: fish/cmds.c:7461 fish/cmds.c:7480 fish/cmds.c:7499 fish/cmds.c:7540
+#: fish/cmds.c:7559 fish/cmds.c:7578 fish/cmds.c:7616 fish/cmds.c:7769
+#: fish/cmds.c:7812 fish/cmds.c:8389 fish/cmds.c:8584 fish/cmds.c:8622
+#: fish/cmds.c:8660 fish/cmds.c:8780 fish/cmds.c:8817 fish/cmds.c:8855
+#: fish/cmds.c:8894 fish/cmds.c:8935 fish/cmds.c:8976 fish/cmds.c:9017
+#: fish/cmds.c:9288 fish/cmds.c:9326 fish/cmds.c:9345 fish/cmds.c:9466
+#: fish/cmds.c:9610 fish/cmds.c:9649 fish/cmds.c:9727 fish/cmds.c:9746
+#: fish/cmds.c:10147 fish/cmds.c:10184 fish/cmds.c:10223 fish/cmds.c:10263
+#: fish/cmds.c:10282 fish/cmds.c:10341 fish/cmds.c:10414 fish/cmds.c:10524
+#: fish/cmds.c:10910 fish/cmds.c:10952 fish/cmds.c:10997 fish/cmds.c:11039
+#: fish/cmds.c:11389 fish/cmds.c:11475
 #, c-format
 msgid "%s: %s: integer out of range\n"
 msgstr "%s: %s: liczba całkowita spoza zakresu\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: %s: integer out of range\n"
 msgstr "%s: %s: liczba całkowita spoza zakresu\n"
 
-#: fish/cmds.c:4243
+#: fish/cmds.c:4049 fish/cmds.c:4156 fish/cmds.c:11450
 #, c-format
 msgid "%s should have %d-%d parameter(s)\n"
 msgstr "%s powinno posiadać %d-%d parametry\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s should have %d-%d parameter(s)\n"
 msgstr "%s powinno posiadać %d-%d parametry\n"
 
-#: fish/cmds.c:4269
-#, fuzzy, c-format
+#: fish/cmds.c:4075 fish/cmds.c:4182 fish/cmds.c:11490
+#, c-format
 msgid "%s: unknown optional argument \"%s\"\n"
 msgid "%s: unknown optional argument \"%s\"\n"
-msgstr "%s: opcjonalny parametr %s został podany dwa razy\n"
+msgstr "%s: nieznany opcjonalny parametr \"%s\"\n"
 
 
-#: fish/cmds.c:4275
-#, fuzzy, c-format
+#: fish/cmds.c:4081 fish/cmds.c:4188 fish/cmds.c:11496
+#, c-format
 msgid "%s: optional argument \"%s\" given twice\n"
 msgid "%s: optional argument \"%s\" given twice\n"
-msgstr "%s: opcjonalny parametr %s został podany dwa razy\n"
+msgstr "%s: opcjonalny parametr \"%s\" został podany dwa razy\n"
 
 
-#: fish/cmds.c:11396
+#: fish/cmds.c:11591
 #, c-format
 msgid "%s: unknown command\n"
 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: unknown command\n"
 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
 
-#: fish/copy.c:40
+#: fish/copy.c:41
 #, c-format
 msgid ""
 "use 'copy-in <local> [<local>...] <remotedir>' to copy files into the image\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "use 'copy-in <local> [<local>...] <remotedir>' to copy files into the image\n"
@@ -1561,18 +1942,18 @@ msgstr ""
 "należy użyć \"copy-in <lokalny> [<lokalny>...] <zdalny_katalog>\", aby "
 "skopiować pliki do obrazu\n"
 
 "należy użyć \"copy-in <lokalny> [<lokalny>...] <zdalny_katalog>\", aby "
 "skopiować pliki do obrazu\n"
 
-#: fish/copy.c:53 fish/copy.c:194
+#: fish/copy.c:54
 #, c-format
 msgid "copy-in: target '%s' is not a directory\n"
 msgstr "copy-in: cel \"%s\" nie jest katalogiem\n"
 
 #, c-format
 msgid "copy-in: target '%s' is not a directory\n"
 msgstr "copy-in: cel \"%s\" nie jest katalogiem\n"
 
-#: fish/copy.c:138
+#: fish/copy.c:139
 #, c-format
 msgid "error: argument is zero length or longer than maximum permitted\n"
 msgstr ""
 "błąd: parametr jest zerowej długości lub dłuższy niż dozwolone maksimum\n"
 
 #, c-format
 msgid "error: argument is zero length or longer than maximum permitted\n"
 msgstr ""
 "błąd: parametr jest zerowej długości lub dłuższy niż dozwolone maksimum\n"
 
-#: fish/copy.c:183
+#: fish/copy.c:184
 #, c-format
 msgid ""
 "use 'copy-out <remote> [<remote>...] <localdir>' to copy files out of the "
 #, c-format
 msgid ""
 "use 'copy-out <remote> [<remote>...] <localdir>' to copy files out of the "
@@ -1581,7 +1962,12 @@ msgstr ""
 "należy użyć \"copy-out <zdalny> [<zdalny>...] <lokalny_katalog>\", aby "
 "skopiować pliki z obrazu\n"
 
 "należy użyć \"copy-out <zdalny> [<zdalny>...] <lokalny_katalog>\", aby "
 "skopiować pliki z obrazu\n"
 
-#: fish/copy.c:224
+#: fish/copy.c:195
+#, fuzzy, c-format
+msgid "copy-out: target '%s' is not a directory\n"
+msgstr "copy-in: cel \"%s\" nie jest katalogiem\n"
+
+#: fish/copy.c:225
 #, c-format
 msgid "copy-out: '%s' is not a file or directory\n"
 msgstr "copy-out: \"%s\" nie jest plikiem lub katalogiem\n"
 #, c-format
 msgid "copy-out: '%s' is not a file or directory\n"
 msgstr "copy-out: \"%s\" nie jest plikiem lub katalogiem\n"
@@ -1591,13 +1977,8 @@ msgstr "copy-out: \"%s\" nie jest plikiem lub katalogiem\n"
 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby zmodyfikować plik\n"
 
 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby zmodyfikować plik\n"
 
-#: fish/fish.c:85 fuse/guestmount.c:841
+#: fish/fish.c:99
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
-msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
-
-#: fish/fish.c:89
-#, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "%s: guest filesystem shell\n"
 "%s lets you edit virtual machine filesystems\n"
 msgid ""
 "%s: guest filesystem shell\n"
 "%s lets you edit virtual machine filesystems\n"
@@ -1618,6 +1999,7 @@ msgid ""
 "  -h|--cmd-help cmd    Display detailed help on 'cmd'\n"
 "  -a|--add image       Add image\n"
 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
 "  -h|--cmd-help cmd    Display detailed help on 'cmd'\n"
 "  -a|--add image       Add image\n"
 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
+"  --csh                Make --listen csh-compatible\n"
 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
 "  -D|--no-dest-paths   Don't tab-complete paths from guest fs\n"
 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
 "  -D|--no-dest-paths   Don't tab-complete paths from guest fs\n"
 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
@@ -1658,10 +2040,11 @@ msgstr ""
 "  -h|--cmd-help polecenie  Wyświetla szczegółową pomoc o \"poleceniu\"\n"
 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
 "  -c|--connect uri     Podaje adres URI biblioteki libvirt dla opcji -d\n"
 "  -h|--cmd-help polecenie  Wyświetla szczegółową pomoc o \"poleceniu\"\n"
 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
 "  -c|--connect uri     Podaje adres URI biblioteki libvirt dla opcji -d\n"
+"  --csh                Opcja --listen zgodna z csh\n"
 "  -d|--domain gość     Dodaje dyski od gościa biblioteki libvirt\n"
 "  -D|--no-dest-paths   Nie uzupełnia ścieżek z systemu plików gościa za\n"
 "                       pomocą Tab\n"
 "  -d|--domain gość     Dodaje dyski od gościa biblioteki libvirt\n"
 "  -D|--no-dest-paths   Nie uzupełnia ścieżek z systemu plików gościa za\n"
 "                       pomocą Tab\n"
-"  --echo-keys          Bez wyłączania powtarzania dla haseł\n"
+"  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
 "  -f|--file plik       Odczytuje polecenia z pliku\n"
 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
 "  -i|--inspector       Automatycznie montuje systemy plików\n"
 "  -f|--file plik       Odczytuje polecenia z pliku\n"
 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
 "  -i|--inspector       Automatycznie montuje systemy plików\n"
@@ -1676,67 +2059,57 @@ msgstr ""
 "  --remote[=PID]       Wysyła polecenia do zdalnego %s\n"
 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
 "  --remote[=PID]       Wysyła polecenia do zdalnego %s\n"
 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
-"  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
+"  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
+"  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
 "  -x                   Wykonuje echo każdego polecenia przed jego\n"
 "                       wykonaniem\n"
 "  -x                   Wykonuje echo każdego polecenia przed jego\n"
 "                       wykonaniem\n"
-"  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
-"Aby dowiedzieć się więcej, proszę zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
-
-#: fish/fish.c:200 fuse/guestmount.c:951
-#, c-format
-msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
-msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
+"Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
 
 
-#: fish/fish.c:237
+#: fish/fish.c:250
 #, c-format
 msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
 msgstr "%s: --listen=PID: PID nie był liczbą: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
 msgstr "%s: --listen=PID: PID nie był liczbą: %s\n"
 
-#: fish/fish.c:244
+#: fish/fish.c:257
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
 msgstr ""
 "%s: zdalnie: $GUESTFISH_PID musi być ustawiony na PID zdalnego procesu\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
 msgstr ""
 "%s: zdalnie: $GUESTFISH_PID musi być ustawiony na PID zdalnego procesu\n"
 
-#: fish/fish.c:266 fuse/guestmount.c:999
-#, c-format
-msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
-msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
-
-#: fish/fish.c:290
+#: fish/fish.c:305
 #, c-format
 msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
 msgstr "%s: można podać tylko jeden parametr -f\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
 msgstr "%s: można podać tylko jeden parametr -f\n"
 
-#: fish/fish.c:440
+#: fish/fish.c:460
 #, c-format
 msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --remote w tym samym czasie\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --remote w tym samym czasie\n"
 
-#: fish/fish.c:448
+#: fish/fish.c:468
 #, c-format
 msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
 msgstr "%s: dodatkowe parametry wiersza poleceń za pomocą flagi --listen\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
 msgstr "%s: dodatkowe parametry wiersza poleceń za pomocą flagi --listen\n"
 
-#: fish/fish.c:454
+#: fish/fish.c:474
 #, c-format
 msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
 
-#: fish/fish.c:511
+#: fish/fish.c:531
 #, c-format
 msgid "guestfish: could not access termcap or terminfo database.\n"
 msgstr ""
 "guestfish: nie można uzyskać dostępu do bazy danych termcap lub terminfo.\n"
 
 #, c-format
 msgid "guestfish: could not access termcap or terminfo database.\n"
 msgstr ""
 "guestfish: nie można uzyskać dostępu do bazy danych termcap lub terminfo.\n"
 
-#: fish/fish.c:515
+#: fish/fish.c:535
 #, c-format
 msgid "guestfish: terminal type \"%s\" not defined.\n"
 msgstr "guestfish: typ terminala \"%s\" nie jest określony.\n"
 
 #, c-format
 msgid "guestfish: terminal type \"%s\" not defined.\n"
 msgstr "guestfish: typ terminala \"%s\" nie jest określony.\n"
 
-#: fish/fish.c:624
-#, fuzzy, c-format
+#: fish/fish.c:623
+#, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "Welcome to guestfish, the libguestfs filesystem interactive shell for\n"
 msgid ""
 "\n"
 "Welcome to guestfish, the libguestfs filesystem interactive shell for\n"
@@ -1748,53 +2121,53 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Witaj w guestfish, interaktywnej powłoce systemów plików libguestfs do\n"
-"modyfikowania systemów plików maszyn wirtualnych.\n"
+"Witaj w guestfish, interaktywnej powłoce systemów plików biblioteki\n"
+"libguestfs do modyfikowania systemów plików maszyn wirtualnych.\n"
 "\n"
 "Proszę podać: \"help\", aby uzyskać pomoc o poleceniach\n"
 "              \"man\", aby wyświetlić podręcznik\n"
 "              \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
 "\n"
 
 "\n"
 "Proszę podać: \"help\", aby uzyskać pomoc o poleceniach\n"
 "              \"man\", aby wyświetlić podręcznik\n"
 "              \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
 "\n"
 
-#: fish/fish.c:711
+#: fish/fish.c:767
 #, c-format
 msgid "%s: unterminated double quote\n"
 msgstr "%s: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: unterminated double quote\n"
 msgstr "%s: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
 
-#: fish/fish.c:717 fish/fish.c:734
+#: fish/fish.c:773 fish/fish.c:790
 #, c-format
 msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
 msgstr "%s: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
 msgstr "%s: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
 
-#: fish/fish.c:728
+#: fish/fish.c:784
 #, c-format
 msgid "%s: unterminated single quote\n"
 msgstr "%s: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: unterminated single quote\n"
 msgstr "%s: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
 
-#: fish/fish.c:783
+#: fish/fish.c:814
 #, c-format
 msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
 
-#: fish/fish.c:800
+#: fish/fish.c:831
 #, c-format
 msgid "%s: too many arguments\n"
 msgstr "%s: za dużo parametrów\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: too many arguments\n"
 msgstr "%s: za dużo parametrów\n"
 
-#: fish/fish.c:829
+#: fish/fish.c:899
 #, c-format
 msgid "%s: empty command on command line\n"
 msgstr "%s: puste polecenie wiersza poleceń\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: empty command on command line\n"
 msgstr "%s: puste polecenie wiersza poleceń\n"
 
-#: fish/fish.c:970
+#: fish/fish.c:1045
 msgid "display a list of commands or help on a command"
 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
 
 msgid "display a list of commands or help on a command"
 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
 
-#: fish/fish.c:972
+#: fish/fish.c:1047
 msgid "quit guestfish"
 msgstr "kończy działanie programu guestfish"
 
 msgid "quit guestfish"
 msgstr "kończy działanie programu guestfish"
 
-#: fish/fish.c:983
+#: fish/fish.c:1058
 #, c-format
 msgid ""
 "help - display a list of commands or help on a command\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "help - display a list of commands or help on a command\n"
@@ -1805,7 +2178,7 @@ msgstr ""
 "     help polecenie\n"
 "     help\n"
 
 "     help polecenie\n"
 "     help\n"
 
-#: fish/fish.c:991
+#: fish/fish.c:1066
 #, c-format
 msgid ""
 "quit - quit guestfish\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "quit - quit guestfish\n"
@@ -1814,14 +2187,14 @@ msgstr ""
 "quit - kończy działanie programu guestfish\n"
 "     quit\n"
 
 "quit - kończy działanie programu guestfish\n"
 "     quit\n"
 
-#: fish/fish.c:996
+#: fish/fish.c:1071
 #, c-format
 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
 msgstr ""
 "%s: nieznane polecenie, należy użyć -h, aby wyświetlić listę wszystkich "
 "poleceń\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
 msgstr ""
 "%s: nieznane polecenie, należy użyć -h, aby wyświetlić listę wszystkich "
 "poleceń\n"
 
-#: fish/fish.c:1012
+#: fish/fish.c:1087
 #, c-format
 msgid ""
 "Did you mean to open a disk image?  guestfish -a disk.img\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "Did you mean to open a disk image?  guestfish -a disk.img\n"
@@ -1832,7 +2205,7 @@ msgstr ""
 "Lista poleceń:                        guestfish -h\n"
 "Pełna dokumentacja:                   man guestfish\n"
 
 "Lista poleceń:                        guestfish -h\n"
 "Pełna dokumentacja:                   man guestfish\n"
 
-#: fish/fish.c:1169
+#: fish/fish.c:1244
 #, c-format
 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
 msgstr "Cytat ucieczki w ciągu \"%s\"\n"
 #, c-format
 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
 msgstr "Cytat ucieczki w ciągu \"%s\"\n"
@@ -1855,6 +2228,11 @@ msgid ""
 "Or create a new disk image using -N, or the 'alloc' or 'sparse' commands.\n"
 "Once you have done this, use the 'run' command.\n"
 msgstr ""
 "Or create a new disk image using -N, or the 'alloc' or 'sparse' commands.\n"
 "Once you have done this, use the 'run' command.\n"
 msgstr ""
+"Dodaje obrazy dysków do sprawdzenia używając opcji -a lub -d, albo polecenia "
+"\"add\".\n"
+"Tworzy nowy obraz dysku używając opcji -N albo poleceń \"alloc\" lub \"sparse"
+"\".\n"
+"Po wykonaniu tej czynności należy użyć polecenia \"run\".\n"
 
 #: fish/help.c:44
 #, c-format
 
 #: fish/help.c:44
 #, c-format
@@ -1863,6 +2241,9 @@ msgid ""
 "mount them to examine or modify the contents using 'mount-ro' or\n"
 "'mount-options'.\n"
 msgstr ""
 "mount them to examine or modify the contents using 'mount-ro' or\n"
 "'mount-options'.\n"
 msgstr ""
+"Odnajduje dostępne systemy plików używając \"list-filesystems\", a\n"
+"następnie montuje do do sprawdzenia lub modyfikacji zawartości używając\n"
+"\"mount-ro\" lub \"mount-options\".\n"
 
 #: fish/help.c:52
 #, c-format
 
 #: fish/help.c:52
 #, c-format
@@ -1871,6 +2252,9 @@ msgid ""
 "\n"
 "To read the manual, type 'man'.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "To read the manual, type 'man'.\n"
 msgstr ""
+"Aby dowiedzieć się więcej o poleceniu, należy użyć \"help polecenie\".\n"
+"\n"
+"Aby przeczytać podręcznik, należy wpisać \"man\".\n"
 
 #: fish/hexedit.c:41
 #, c-format
 
 #: fish/hexedit.c:41
 #, c-format
@@ -1899,24 +2283,28 @@ msgstr ""
 msgid "hexedit: invalid range\n"
 msgstr "hexedit: nieprawidłowy zakres\n"
 
 msgid "hexedit: invalid range\n"
 msgstr "hexedit: nieprawidłowy zakres\n"
 
-#: fish/inspect.c:85
-#, fuzzy, c-format
+#: fish/inspect.c:83
+#, c-format
 msgid "%s: no operating system was found on this disk\n"
 msgid "%s: no operating system was found on this disk\n"
-msgstr "guestfish: na dysku nie odnaleziono żadnych systemów operacyjnych\n"
+msgstr "%s: na tym dysku nie odnaleziono żadnych systemów operacyjnych\n"
 
 
-#: fish/inspect.c:91
-#, fuzzy, c-format
+#: fish/inspect.c:89
+#, c-format
 msgid "%s: multi-boot operating systems are not supported by the -i option\n"
 msgstr ""
 msgid "%s: multi-boot operating systems are not supported by the -i option\n"
 msgstr ""
-"guestfish: systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez opcję -"
-"i\n"
+"%s: systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez opcję -i\n"
+
+#: fish/inspect.c:128
+#, c-format
+msgid "%s: some filesystems could not be mounted (ignored)\n"
+msgstr ""
 
 
-#: fish/inspect.c:131
+#: fish/inspect.c:140
 #, c-format
 msgid "Operating system: %s\n"
 msgstr "System operacyjny: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "Operating system: %s\n"
 msgstr "System operacyjny: %s\n"
 
-#: fish/inspect.c:144
+#: fish/inspect.c:153
 #, c-format
 msgid "%s mounted on %s\n"
 msgstr "%s zamontowano w %s\n"
 #, c-format
 msgid "%s mounted on %s\n"
 msgstr "%s zamontowano w %s\n"
@@ -1947,16 +2335,15 @@ msgid "use '%s filename' to page a file\n"
 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby wyświetlić plik\n"
 
 #: fish/options.c:36
 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby wyświetlić plik\n"
 
 #: fish/options.c:36
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s: too many drives added on the command line\n"
 msgid "%s: too many drives added on the command line\n"
-msgstr "guestfish: dodano za dużo napędów w wierszu poleceń\n"
+msgstr "%s: dodano za dużo napędów w wierszu poleceń\n"
 
 
-#: fish/options.c:118
-#, fuzzy, c-format
+#: fish/options.c:121
+#, c-format
 msgid "%s: '%s' could not be mounted.  Did you mean one of these?\n"
 msgstr ""
 msgid "%s: '%s' could not be mounted.  Did you mean one of these?\n"
 msgstr ""
-"guestfish: nie można zamontować \"%s\". Być może chciano użyć jednej z "
-"tych?\n"
+"%s: nie można zamontować \"%s\". Być może chciano użyć jednej z tych?\n"
 
 #: fish/prep.c:37
 #, c-format
 
 #: fish/prep.c:37
 #, c-format
@@ -2089,12 +2476,12 @@ msgstr ""
 msgid "failed to create filesystem (%s): %s"
 msgstr "utworzenie systemu plików (%s) nie powiodło się: %s"
 
 msgid "failed to create filesystem (%s): %s"
 msgstr "utworzenie systemu plików (%s) nie powiodło się: %s"
 
-#: fish/rc.c:250
+#: fish/rc.c:255
 #, c-format
 msgid "guestfish: protocol error: could not read 'hello' message\n"
 msgstr "guestfish: błąd protokołu: nie można odczytać komunikatu \"hello\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "guestfish: protocol error: could not read 'hello' message\n"
 msgstr "guestfish: błąd protokołu: nie można odczytać komunikatu \"hello\"\n"
 
-#: fish/rc.c:255
+#: fish/rc.c:260
 #, c-format
 msgid ""
 "guestfish: protocol error: version mismatch, server version '%s' does not "
 #, c-format
 msgid ""
 "guestfish: protocol error: version mismatch, server version '%s' does not "
@@ -2104,19 +2491,19 @@ msgstr ""
 "zgadza się z wersją klienta \"%s\". Obie wersje muszą się dokładnie "
 "zgadzać.\n"
 
 "zgadza się z wersją klienta \"%s\". Obie wersje muszą się dokładnie "
 "zgadzać.\n"
 
-#: fish/rc.c:330 fish/rc.c:344
+#: fish/rc.c:335 fish/rc.c:349
 #, c-format
 msgid "guestfish: remote: looks like the server is not running\n"
 msgstr "guestfish: zdalnie: serwer nie jest uruchomiony\n"
 
 #, c-format
 msgid "guestfish: remote: looks like the server is not running\n"
 msgstr "guestfish: zdalnie: serwer nie jest uruchomiony\n"
 
-#: fish/rc.c:356 fish/rc.c:370
+#: fish/rc.c:361 fish/rc.c:375
 #, c-format
 msgid "guestfish: protocol error: could not send initial greeting to server\n"
 msgstr ""
 "guestfish: błąd protokołu: nie można wysłać początkowego powitania do "
 "serwera\n"
 
 #, c-format
 msgid "guestfish: protocol error: could not send initial greeting to server\n"
 msgstr ""
 "guestfish: błąd protokołu: nie można wysłać początkowego powitania do "
 "serwera\n"
 
-#: fish/rc.c:381
+#: fish/rc.c:386
 #, c-format
 msgid "guestfish: protocol error: could not decode reply from server\n"
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid "guestfish: protocol error: could not decode reply from server\n"
 msgstr ""
@@ -2140,70 +2527,13 @@ msgstr "tak"
 msgid "no"
 msgstr "nie"
 
 msgid "no"
 msgstr "nie"
 
-#: fish/time.c:35
+#: fish/time.c:36
 #, c-format
 msgid "use 'time command [args...]'\n"
 msgstr "należy użyć \"time polecenie [parametry...]\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "use 'time command [args...]'\n"
 msgstr "należy użyć \"time polecenie [parametry...]\"\n"
 
-#: fish/virt.c:72
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s: could not connect to libvirt (code %d, domain %d): %s\n"
-msgstr ""
-"guestfish: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): "
-"%s\n"
-
-#: fish/virt.c:80
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s: no libvirt domain called '%s': %s\n"
-msgstr "guestfish: brak domeny biblioteki libvirt o nazwie \"%s\": %s\n"
-
-#: fish/virt.c:88
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s: error getting domain info about '%s': %s\n"
-msgstr "guestfish: błąd podczas uzyskiwania informacji o domenie \"%s\": %s\n"
-
-#: fish/virt.c:93
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"%s: error: '%s' is a live virtual machine.\n"
-"You must use '--ro' because write access to a running virtual machine can\n"
-"cause disk corruption.\n"
-msgstr ""
-"guestfish: błąd: \"%s\" jest aktywną maszyną wirtualną.\n"
-"Należy użyć opcji \"--ro\", ponieważ dostęp do zapisu uruchomionej maszyny "
-"wirtualnej może spowodować uszkodzenie dysku.\n"
-
-#: fish/virt.c:104
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s: error reading libvirt XML information about '%s': %s\n"
-msgstr ""
-"guestfish: błąd podczas odczytywania informacji XML biblioteki libvirt o \"%s"
-"\": %s\n"
-
-#: fish/virt.c:114
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s: unable to parse XML information returned by libvirt\n"
-msgstr ""
-"guestfish: nie można przetworzyć informacji XML zwróconej przez bibliotekę "
-"libvirt\n"
-
-#: fish/virt.c:121
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s: unable to create new XPath context\n"
-msgstr "guestfish: nie można utworzyć nowego kontekstu XPath\n"
-
-#: fish/virt.c:129
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s: unable to evaluate XPath expression\n"
-msgstr "guestfish: nie można sprawdzić wyrażenia XPath\n"
-
-#: fish/virt.c:204
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s: libvirt domain '%s' has no disks\n"
-msgstr "guestfish: domena \"%s\" biblioteki libvirt nie posiada dysków\n"
-
-#: fuse/guestmount.c:845
-#, fuzzy, c-format
+#: fuse/guestmount.c:866
+#, c-format
 msgid ""
 "%s: FUSE module for libguestfs\n"
 "%s lets you mount a virtual machine filesystem\n"
 msgid ""
 "%s: FUSE module for libguestfs\n"
 "%s lets you mount a virtual machine filesystem\n"
@@ -2232,63 +2562,129 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
 msgstr ""
 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
-"Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
+"Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
 "Użycie:\n"
 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
 "Opcje:\n"
 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
 "Użycie:\n"
 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
 "Opcje:\n"
 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
+"  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
+"                       dla opcji -d\n"
 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
-"  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
+"  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
+"  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
+"  -i|--inspector       Automatycznie montuje systemy plików\n"
 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
+"  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
-"  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
+"  -o|--option opcja    Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
-"  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
-"                       standardowego wyjścia błędów)\n"
 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
+"  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs\n"
 
 
-#: fuse/guestmount.c:1063
-#, fuzzy, c-format
+#: fuse/guestmount.c:1090
+#, c-format
 msgid "%s: must have at least one -a/-d and at least one -m/-i option\n"
 msgid "%s: must have at least one -a/-d and at least one -m/-i option\n"
-msgstr "%s: musi posiadać co najmniej jedną opcję -a i co najmniej jedną -m\n"
+msgstr ""
+"%s: musi posiadać co najmniej jedną opcję -a/-d i co najmniej jedną -m/-i\n"
 
 
-#: fuse/guestmount.c:1071
+#: fuse/guestmount.c:1098
 #, c-format
 msgid "%s: you must specify a mountpoint in the host filesystem\n"
 msgstr "%s: należy podać punkt montowania w systemie plików gospodarza\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: you must specify a mountpoint in the host filesystem\n"
 msgstr "%s: należy podać punkt montowania w systemie plików gospodarza\n"
 
-#: inspector/virt-inspector.pl:134
-msgid "virt-inspector: no image or VM names given"
-msgstr "virt-inspector: nie podano nazw obrazu lub maszyny wirtualnej"
+#: inspector/virt-inspector.c:71
+#, c-format
+msgid ""
+"%s: display information about a virtual machine\n"
+"Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
+"Usage:\n"
+"  %s [--options] -d domname file [file ...]\n"
+"  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] file [file ...]\n"
+"Options:\n"
+"  -a|--add image       Add image\n"
+"  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
+"  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
+"  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
+"  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
+"  --help               Display brief help\n"
+"  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
+"  -v|--verbose         Verbose messages\n"
+"  -V|--version         Display version and exit\n"
+"  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
+"For more information, see the manpage %s(1).\n"
+msgstr ""
+"%s: wyświetla informacje o maszynie wirtualnej\n"
+"Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
+"Użycie:\n"
+"  %s [--opcje] -d nazwa_domeny plik [plik...]\n"
+"  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...] plik [plik...]\n"
+"Opcje:\n"
+"  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
+"  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
+"                       dla opcji -d\n"
+"  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
+"  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
+"  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
+"  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
+"  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
+"  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
+"  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
+"  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
+"Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
 
 
-#: inspector/virt-inspector.pl:145 tools/virt-cat.pl:161
-#: tools/virt-edit.pl:185 tools/virt-ls.pl:194 tools/virt-tar.pl:238
-#: tools/virt-win-reg.pl:292
-#, fuzzy, perl-brace-format
+#: inspector/virt-inspector.c:257
+#, c-format
 msgid ""
 msgid ""
-"{prog}: No operating system could be detected inside this disk image.\n"
+"%s: no operating system could be detected inside this disk image.\n"
 "\n"
 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
 "machine\n"
 "image, or because the OS type is not understood by libguestfs.\n"
 "\n"
 "\n"
 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
 "machine\n"
 "image, or because the OS type is not understood by libguestfs.\n"
 "\n"
+"NOTE for Red Hat Enterprise Linux 6 users: for Windows guest support you "
+"must\n"
+"install the separate libguestfs-winsupport package.\n"
+"\n"
 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
 "information about the disk image as possible.\n"
 msgstr ""
 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
 "information about the disk image as possible.\n"
 msgstr ""
-"Nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
+"%s: nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
 "\n"
 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
 "\n"
 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
-"maszyną wirtualną lub program virt-inspector nie rozumie tego typu systemu.\n"
+"maszyną wirtualną lub biblioteka libguestfs nie rozumie tego typu systemu.\n"
+"\n"
+"UWAGA dla użytkowników systemu Red Hat Enterprise Linux 6: należy\n"
+"zainstalować oddzielny pakiet libguestfs-winsupport, aby uzyskać obsługę\n"
+"gości systemu Windows.\n"
 "\n"
 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
 
 "\n"
 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
 
+#: inspector/virt-inspector.c:282
+#, c-format
+msgid "%s: XML write error at \"%s\": %m\n"
+msgstr "%s: błąd zapisu XML w \"%s\": %m\n"
+
+#: inspector/virt-inspector.c:294
+#, c-format
+msgid "%s: xmlOutputBufferCreateFd: failed to open stdout\n"
+msgstr ""
+"%s: xmlOutputBufferCreateFd: otwarcie standardowego wyjścia nie powiodło "
+"się\n"
+
+#: inspector/virt-inspector.c:302
+#, c-format
+msgid "%s: xmlNewTextWriter: failed to create libxml2 writer\n"
+msgstr ""
+"%s: xmlNewTextWriter: utworzenie modułu zapisującego libxml2 nie powiodło "
+"się\n"
+
 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:158
 msgid "open_guest: first parameter must be a string or an arrayref"
 msgstr "open_guest: pierwszy parametr musi być ciągiem lub \"arrayref\""
 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:158
 msgid "open_guest: first parameter must be a string or an arrayref"
 msgstr "open_guest: pierwszy parametr musi być ciągiem lub \"arrayref\""
@@ -2352,71 +2748,127 @@ msgstr ""
 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
 
 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
 
-#: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:900
+#: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:901
 #, perl-brace-format
 msgid "unknown filesystem label {label}\n"
 msgstr "nieznana etykieta systemu plików {label}\n"
 
 #, perl-brace-format
 msgid "unknown filesystem label {label}\n"
 msgstr "nieznana etykieta systemu plików {label}\n"
 
-#: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:910
+#: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:911
 #, perl-brace-format
 msgid "unknown filesystem UUID {uuid}\n"
 msgstr "nieznany UUID systemu plików {uuid}\n"
 
 #, perl-brace-format
 msgid "unknown filesystem UUID {uuid}\n"
 msgstr "nieznany UUID systemu plików {uuid}\n"
 
-#: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:933
+#: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:936
 #, perl-brace-format
 msgid "unknown filesystem {fs}\n"
 msgstr "nieznany system plików {fs}\n"
 
 #, perl-brace-format
 msgid "unknown filesystem {fs}\n"
 msgstr "nieznany system plików {fs}\n"
 
-#: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1011
+#: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1014
 #, perl-brace-format
 msgid "Error running rpm -qa: {error}"
 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia rpm -qa: {error}"
 
 #, perl-brace-format
 msgid "Error running rpm -qa: {error}"
 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia rpm -qa: {error}"
 
-#: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1037
+#: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1040
 #, perl-brace-format
 msgid "Error running dpkg-query: {error}"
 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia dpkg-query: {error}"
 
 #, perl-brace-format
 msgid "Error running dpkg-query: {error}"
 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia dpkg-query: {error}"
 
-#: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1102
+#: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1105
 msgid "Can't find grub on guest"
 msgstr "Nie można odnaleźć programu GRUB w gościu"
 
 msgid "Can't find grub on guest"
 msgstr "Nie można odnaleźć programu GRUB w gościu"
 
-#: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1157
+#: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1160
 #, perl-brace-format
 msgid "Grub entry {title} has no kernel"
 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie posiada jądra"
 
 #, perl-brace-format
 msgid "Grub entry {title} has no kernel"
 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie posiada jądra"
 
-#: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1188
+#: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1191
 #, perl-brace-format
 msgid "grub refers to {path}, which doesn't exist\n"
 msgstr "program GRUB odnosi się do {path}, który nie istnieje\n"
 
 #, perl-brace-format
 msgid "grub refers to {path}, which doesn't exist\n"
 msgstr "program GRUB odnosi się do {path}, który nie istnieje\n"
 
-#: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1211
+#: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1214
 #, perl-brace-format
 msgid "Grub entry {title} does not specify an initrd"
 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie określa initrd"
 
 #, perl-brace-format
 msgid "Grub entry {title} does not specify an initrd"
 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie określa initrd"
 
-#: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1280
+#: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1283
 #, perl-brace-format
 msgid "Didn't find modules directory {modules} for kernel {path}"
 msgstr "Nie odnaleziono katalogu modułów {modules} dla jądra {path}"
 
 #, perl-brace-format
 msgid "Didn't find modules directory {modules} for kernel {path}"
 msgstr "Nie odnaleziono katalogu modułów {modules} dla jądra {path}"
 
-#: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1288
+#: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1291
 #, perl-brace-format
 msgid "Couldn't guess kernel version number from path for kernel {path}"
 msgstr "Nie można odgadnąć numeru wersji jądra ze ścieżki jądra {path}"
 
 #, perl-brace-format
 msgid "Couldn't guess kernel version number from path for kernel {path}"
 msgstr "Nie można odgadnąć numeru wersji jądra ze ścieżki jądra {path}"
 
-#: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1342
+#: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1345
 #, perl-brace-format
 msgid "{path} doesn't match augeas pattern"
 msgstr "{path} nie zgadza się ze wzorem Augeas"
 
 #, perl-brace-format
 msgid "{path} doesn't match augeas pattern"
 msgstr "{path} nie zgadza się ze wzorem Augeas"
 
-#: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1381
+#: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1384
 #, perl-brace-format
 msgid "{filename}: could not read initrd format"
 msgstr "{filename}: nie można odczytać formatu initrd"
 
 #, perl-brace-format
 msgid "{filename}: could not read initrd format"
 msgstr "{filename}: nie można odczytać formatu initrd"
 
-#: src/appliance.c:138
+#: rescue/virt-rescue.c:59
+#, c-format
+msgid ""
+"%s: Run a rescue shell on a virtual machine\n"
+"Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
+"Usage:\n"
+"  %s [--options] -d domname\n"
+"  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...]\n"
+"Options:\n"
+"  -a|--add image       Add image\n"
+"  --append kernelopts  Append kernel options\n"
+"  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
+"  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
+"  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
+"  --help               Display brief help\n"
+"  -m|--memsize MB      Set memory size in megabytes\n"
+"  --network            Enable network\n"
+"  -r|--ro              Access read-only\n"
+"  --selinux            Enable SELinux\n"
+"  -v|--verbose         Verbose messages\n"
+"  -V|--version         Display version and exit\n"
+"  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
+"For more information, see the manpage %s(1).\n"
+msgstr ""
+"%s: uruchamia powłokę ratunkową w maszynie wirtualnej\n"
+"Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
+"Użycie:\n"
+"  %s [--opcje] -d nazwa_domeny\n"
+"  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...]\n"
+"Opcje:\n"
+"  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
+"  --append opcje_jądra Dołącza opcje jądra\n"
+"  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
+"                       dla opcji -d\n"
+"  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
+"  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
+"  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
+"  -m|--memsize MB      Ustawia rozmiar pamięci w megabajtach\n"
+"  --network            Włącza sieć\n"
+"  -r|--ro              Dostęp tylko do odczytu\n"
+"  --selinux            Włącza SELinuksa\n"
+"  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
+"  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
+"  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
+"Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
+
+#: rescue/virt-rescue.c:172
+#, c-format
+msgid "%s: could not parse memory size '%s'\n"
+msgstr "%s: nie można przetworzyć rozmiaru pamięci \"%s\"\n"
+
+#: rescue/virt-rescue.c:406
+#, c-format
+msgid "%s: unknown child exit status (%d)\n"
+msgstr "%s: nieznany stan wyjścia potomka (%d)\n"
+
+#: src/appliance.c:181
 #, c-format
 msgid ""
 "cannot find any suitable libguestfs supermin or ordinary appliance on "
 #, c-format
 msgid ""
 "cannot find any suitable libguestfs supermin or ordinary appliance on "
@@ -2425,47 +2877,85 @@ msgstr ""
 "nie można odnaleźć żadnego przyrządu biblioteki libguestfs typu \"supermin\" "
 "lub \"ordinary\" w LIBGUESTFS_PATH (ścieżka wyszukiwania: %s)"
 
 "nie można odnaleźć żadnego przyrządu biblioteki libguestfs typu \"supermin\" "
 "lub \"ordinary\" w LIBGUESTFS_PATH (ścieżka wyszukiwania: %s)"
 
-#: src/appliance.c:353
-#, fuzzy, c-format
-msgid "failed to create temporary cache directory: %m"
-msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
+#: src/appliance.c:331
+#, c-format
+msgid "security: cached appliance %s is not owned by UID %d"
+msgstr ""
+"bezpieczeństwo: przyrząd %s w pamięci podręcznej nie jest własnością UID %d"
 
 
-#: src/appliance.c:441
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error renaming temporary cache directory: %m"
-msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
+#: src/appliance.c:336
+#, c-format
+msgid "security: cached appliance %s is not a directory (mode %o)"
+msgstr ""
+"bezpieczeństwo: przyrząd %s w pamięci podręcznej nie jest katalogiem (tryb "
+"%o)"
+
+#: src/appliance.c:341
+#, c-format
+msgid "security: cached appliance %s is writable by group or other (mode %o)"
+msgstr ""
+"bezpieczeństwo: przyrząd %s w pamięci podręcznej jest zapisywalny przez "
+"grupę lub innych (tryb %o)"
 
 
-#: src/appliance.c:517
+#: src/appliance.c:655
 msgid "external command failed, see earlier error messages"
 msgstr ""
 "zewnętrzne polecenie nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
 "komunikaty błędów"
 
 msgid "external command failed, see earlier error messages"
 msgstr ""
 "zewnętrzne polecenie nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
 "komunikaty błędów"
 
+#: src/filearch.c:153
+#, c-format
+msgid "size of %s unreasonable (%<PRIi64> bytes)"
+msgstr "rozmiar %s jest nierozsądny (%<PRIi64> bajtów)"
+
+#: src/filearch.c:266
+msgid ""
+"file-architecture API not available since this version of libguestfs was "
+"compiled without PCRE or libmagic libraries"
+msgstr ""
+"API architektury plików jest niedostępne, ponieważ ta wersja biblioteki "
+"libguestfs została skompilowana bez bibliotek PCRE lub libmagic"
+
 #: src/guestfs.c:178
 #, c-format
 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
 
 #: src/guestfs.c:178
 #, c-format
 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
 
-#: src/guestfs.c:290
+#: src/guestfs.c:288
 #, c-format
 msgid "libguestfs: error: %s\n"
 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "libguestfs: error: %s\n"
 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
 
-#: src/guestfs.c:775
+#: src/guestfs.c:789
 #, c-format
 msgid "<truncated, original size %zu bytes>"
 #, c-format
 msgid "<truncated, original size %zu bytes>"
-msgstr ""
+msgstr "<skrócone, pierwotny rozmiar %zu bajtów>"
+
+#: src/inspect.c:478 src/inspect.c:1163 src/inspect.c:2603 src/inspect.c:2646
+#: src/inspect.c:2696 src/inspect.c:2740
+#, c-format
+msgid "size of %s is unreasonably large (%<PRIi64> bytes)"
+msgstr "rozmiar %s jest nierozsądnie duży (%<PRIi64> bajtów)"
 
 
-#: src/inspect.c:1077
+#: src/inspect.c:1197
+msgid "could not parse /etc/fstab or empty file"
+msgstr "nie można przetworzyć pliku /etc/fstab lub pustego pliku"
+
+#: src/inspect.c:1413
 #, c-format
 msgid "cannot resolve Windows %%SYSTEMROOT%%"
 msgstr "nie można rozwiązać %%SYSTEMROOT%% systemu Windows"
 
 #, c-format
 msgid "cannot resolve Windows %%SYSTEMROOT%%"
 msgstr "nie można rozwiązać %%SYSTEMROOT%% systemu Windows"
 
-#: src/inspect.c:1293
+#: src/inspect.c:1694 src/inspect.c:1707
+#, c-format
+msgid "could not parse integer in version number: %s"
+msgstr "nie można przetworzyć liczby całkowitej w numerze wersji: %s"
+
+#: src/inspect.c:1801
 msgid "no inspection data: call guestfs_inspect_os first"
 msgstr "brak danych badania: najpierw należy wywołać guestfs_inspect_os"
 
 msgid "no inspection data: call guestfs_inspect_os first"
 msgstr "brak danych badania: najpierw należy wywołać guestfs_inspect_os"
 
-#: src/inspect.c:1305
+#: src/inspect.c:1813
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: root device not found: only call this function with a root device "
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: root device not found: only call this function with a root device "
@@ -2474,58 +2964,75 @@ msgstr ""
 "%s: nie odnaleziono urządzenia root: należy wywoływać tę funkcję tylko z "
 "urządzeniem root poprzednio zwróconym przez guestfs_inspect_os"
 
 "%s: nie odnaleziono urządzenia root: należy wywoływać tę funkcję tylko z "
 "urządzeniem root poprzednio zwróconym przez guestfs_inspect_os"
 
-#: src/inspect.c:1400
+#: src/inspect.c:1942
 msgid "not a Windows guest, or systemroot could not be determined"
 msgid "not a Windows guest, or systemroot could not be determined"
+msgstr "nie jest gościem systemu Windows lub nie można określić systemroot"
+
+#: src/inspect.c:2234 src/inspect.c:2256 src/inspect.c:2281
+msgid "unexpected end of output from db_dump command"
+msgstr "nieoczekiwany koniec wyjścia polecenia db_dump"
+
+#: src/inspect.c:2705
+#, c-format
+msgid "%s: file is empty"
+msgstr "%s: plik jest pusty"
+
+#: src/inspect.c:2768
+msgid ""
+"inspection API not available since this version of libguestfs was compiled "
+"without PCRE or hivex libraries"
 msgstr ""
 msgstr ""
+"API badania jest niedostępne, ponieważ ta wersja biblioteki libguestfs "
+"została skompilowana bez bibliotek PCRE lub hivex"
 
 
-#: src/launch.c:94
+#: src/launch.c:95
 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
 msgstr ""
 "wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
 
 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
 msgstr ""
 "wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
 
-#: src/launch.c:108
+#: src/launch.c:152
 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
 msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
 
 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
 msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
 
-#: src/launch.c:122
+#: src/launch.c:166
 #, c-format
 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
 msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
 
 #, c-format
 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
 msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
 
-#: src/launch.c:188 src/launch.c:292
+#: src/launch.c:232 src/launch.c:336
 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
 msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
 
 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
 msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
 
-#: src/launch.c:200 src/launch.c:205
+#: src/launch.c:244 src/launch.c:249
 #, c-format
 msgid "%s parameter is empty or contains disallowed characters"
 msgstr "parametr %s jest pusty lub zawiera niedozwolone znaki"
 
 #, c-format
 msgid "%s parameter is empty or contains disallowed characters"
 msgstr "parametr %s jest pusty lub zawiera niedozwolone znaki"
 
-#: src/launch.c:317
+#: src/launch.c:360
 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
 
 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
 
-#: src/launch.c:322
+#: src/launch.c:365
 msgid "the libguestfs handle has already been launched"
 msgstr "program obsługi libguestfs został już uruchomiony"
 
 msgid "the libguestfs handle has already been launched"
 msgstr "program obsługi libguestfs został już uruchomiony"
 
-#: src/launch.c:334
+#: src/launch.c:377
 #, c-format
 msgid "%s: cannot create temporary directory"
 msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
 
 #, c-format
 msgid "%s: cannot create temporary directory"
 msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
 
-#: src/launch.c:682
+#: src/launch.c:725
 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
 msgstr ""
 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
 "błędów"
 
 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
 msgstr ""
 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
 "błędów"
 
-#: src/launch.c:695
+#: src/launch.c:738
 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
 msgstr ""
 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
 
 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
 msgstr ""
 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
 
-#: src/launch.c:836
+#: src/launch.c:897
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
@@ -2534,25 +3041,25 @@ msgstr ""
 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
 "ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
 
 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
 "ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
 
-#: src/launch.c:928
+#: src/launch.c:989
 msgid "qemu has not been launched yet"
 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
 
 msgid "qemu has not been launched yet"
 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
 
-#: src/launch.c:939
+#: src/launch.c:1000
 msgid "no subprocess to kill"
 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
 
 msgid "no subprocess to kill"
 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
 
-#: src/proto.c:143
+#: src/proto.c:146
 #, c-format
 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
 msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
 
 #, c-format
 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
 msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
 
-#: src/proto.c:166
+#: src/proto.c:169
 #, c-format
 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
 msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
 
 #, c-format
 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
 msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
 
-#: src/proto.c:281
+#: src/proto.c:350
 #, c-format
 msgid ""
 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
@@ -2560,70 +3067,126 @@ msgstr ""
 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x"
 "%x\n"
 
 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x"
 "%x\n"
 
-#: src/proto.c:453 src/proto.c:514
+#: src/proto.c:519 src/proto.c:580
 msgid "unexpected end of file when reading from daemon"
 msgstr "nieoczekiwany koniec pliku podczas odczytywania z demona"
 
 msgid "unexpected end of file when reading from daemon"
 msgstr "nieoczekiwany koniec pliku podczas odczytywania z demona"
 
-#: src/proto.c:474
+#: src/proto.c:540
 #, c-format
 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
 
 #, c-format
 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
 
-#: src/proto.c:491
+#: src/proto.c:557
 #, c-format
 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
 msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
 
 #, c-format
 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
 msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
 
-#: src/proto.c:641
+#: src/proto.c:709
 #, c-format
 msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
 msgstr "guestfs___send: stan %d != ZAJĘTY"
 
 #, c-format
 msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
 msgstr "guestfs___send: stan %d != ZAJĘTY"
 
-#: src/proto.c:663
+#: src/proto.c:733
 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
 msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
 
 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
 msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
 
-#: src/proto.c:672
+#: src/proto.c:742
 msgid "dispatch failed to marshal args"
 msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
 
 msgid "dispatch failed to marshal args"
 msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
 
-#: src/proto.c:802
+#: src/proto.c:872
 #, c-format
 msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
 msgstr "send_file_chunk: stan %d != GOTOWY"
 
 #, c-format
 msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
 msgstr "send_file_chunk: stan %d != GOTOWY"
 
-#: src/proto.c:818
+#: src/proto.c:888
 #, c-format
 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
 msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
 
 #, c-format
 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
 msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
 
-#: src/proto.c:941
+#: src/proto.c:1011
 #, c-format
 msgid "%s: error in chunked encoding"
 msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
 
 #, c-format
 msgid "%s: error in chunked encoding"
 msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
 
-#: src/proto.c:969
+#: src/proto.c:1039
 msgid "write to daemon socket"
 msgstr "zapisuje do gniazda demona"
 
 msgid "write to daemon socket"
 msgstr "zapisuje do gniazda demona"
 
-#: src/proto.c:992
+#: src/proto.c:1062
 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
 msgstr "receive_file_data: błąd przetwarzania w odpowiedzi wywołania zwrotnego"
 
 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
 msgstr "receive_file_data: błąd przetwarzania w odpowiedzi wywołania zwrotnego"
 
-#: src/proto.c:997
+#: src/proto.c:1067
 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
 msgstr ""
 "receive_file_data: otrzymano nieoczekiwaną flagę podczas odczytywania "
 "fragmentów pliku"
 
 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
 msgstr ""
 "receive_file_data: otrzymano nieoczekiwaną flagę podczas odczytywania "
 "fragmentów pliku"
 
-#: src/proto.c:1005
+#: src/proto.c:1075
 msgid "failed to parse file chunk"
 msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
 
 msgid "failed to parse file chunk"
 msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
 
-#: src/proto.c:1014
+#: src/proto.c:1084
 msgid "file receive cancelled by daemon"
 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
 
 msgid "file receive cancelled by daemon"
 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
 
+#: src/virt.c:90
+#, c-format
+msgid "could not connect to libvirt (code %d, domain %d): %s"
+msgstr "nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): %s"
+
+#: src/virt.c:98
+#, c-format
+msgid "no libvirt domain called '%s': %s"
+msgstr "brak domeny biblioteki libvirt o nazwie \"%s\": %s"
+
+#: src/virt.c:149
+#, c-format
+msgid "error reading libvirt XML information: %s"
+msgstr "błąd podczas odczytywania informacji XML biblioteki libvirt: %s"
+
+#: src/virt.c:159
+msgid "unable to parse XML information returned by libvirt"
+msgstr ""
+"nie można przetworzyć informacji XML zwróconej przez bibliotekę libvirt"
+
+#: src/virt.c:165
+msgid "unable to create new XPath context"
+msgstr "nie można utworzyć nowego kontekstu XPath"
+
+#: src/virt.c:172
+msgid "unable to evaluate XPath expression"
+msgstr "nie można sprawdzić wyrażenia XPath"
+
+#: src/virt.c:269
+msgid "libvirt domain has no disks"
+msgstr "domena biblioteki libvirt nie posiada dysków"
+
+#: src/virt.c:322
+#, c-format
+msgid "error getting domain info: %s"
+msgstr "błąd podczas uzyskiwania informacji o domenie: %s"
+
+#: src/virt.c:326
+msgid ""
+"error: domain is a live virtual machine.\n"
+"You must use readonly access because write access to a running virtual "
+"machine\n"
+"can cause disk corruption."
+msgstr ""
+"błąd: domena jest aktywną maszyną wirtualną.\n"
+"Należy użyć dostępu tylko do doczytu, ponieważ dostęp do zapisu\n"
+"uruchomionej maszyny wirtualnej może spowodować uszkodzenie dysku."
+
+#: src/virt.c:352
+msgid ""
+"add-domain API not available since this version of libguestfs was compiled "
+"without libvirt or libxml2"
+msgstr ""
+"API dodawania domen jest niedostępne, ponieważ ta wersja biblioteki "
+"libguestfs została skompilowana bez bibliotek libvirt lub libxml2"
+
 #: test-tool/test-tool.c:82
 #, c-format
 msgid ""
 #: test-tool/test-tool.c:82
 #, c-format
 msgid ""
@@ -2775,105 +3338,50 @@ msgstr ""
 msgid "mkisofs command failed: %s\n"
 msgstr "polecenie mkisofs nie powiodło się: %s\n"
 
 msgid "mkisofs command failed: %s\n"
 msgstr "polecenie mkisofs nie powiodło się: %s\n"
 
-#: tools/virt-cat.pl:145
-msgid "virt-cat: no image, VM names or filenames to cat given"
-msgstr ""
-"virt-cat: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub nazw plików dla "
-"polecenia cat"
-
-#: tools/virt-cat.pl:165 tools/virt-edit.pl:189 tools/virt-ls.pl:198
-#: tools/virt-tar.pl:242 tools/virt-win-reg.pl:296
-#, fuzzy, perl-brace-format
-msgid "{prog}: multiboot operating systems are not supported.\n"
-msgstr ""
-"systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-ls\n"
-
-#: tools/virt-df.pl:213
-msgid "virt-df: cannot use -h and --csv options together\n"
-msgstr "virt-df: nie można używać opcji -h oraz --csv jednocześnie\n"
-
-#: tools/virt-df.pl:277
-#, perl-brace-format
-msgid "{name} is not the name of a libvirt domain\n"
-msgstr "{name} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
-
-#: tools/virt-df.pl:345
-#, perl-brace-format
-msgid "virt-df: ignoring {name}, it has too many disks ({c} > {max})"
-msgstr "virt-df: ignorowanie {name}, posiada za dużo dysków ({c} > {max})"
-
-#: tools/virt-df.pl:521
-msgid "Virtual Machine"
-msgstr "Maszyna wirtualna"
-
-#: tools/virt-df.pl:521
-msgid "Filesystem"
-msgstr "System plików"
-
-#: tools/virt-df.pl:524
-msgid "1K-blocks"
-msgstr "K-bloki"
-
-#: tools/virt-df.pl:526
-msgid "Size"
-msgstr "Rozmiar"
-
-#: tools/virt-df.pl:528
-msgid "Used"
-msgstr "Użyte"
-
-#: tools/virt-df.pl:529
-msgid "Available"
-msgstr "Dostępne"
-
-#: tools/virt-df.pl:530
-msgid "Use%"
-msgstr "Użycie%"
-
-#: tools/virt-df.pl:532
-msgid "Inodes"
-msgstr "I-węzły"
-
-#: tools/virt-df.pl:533
-msgid "IUsed"
-msgstr "IUżyte"
-
-#: tools/virt-df.pl:534
-msgid "IFree"
-msgstr "IWolne"
-
-#: tools/virt-df.pl:535
-msgid "IUse%"
-msgstr "IUżyte%"
-
 #: tools/virt-edit.pl:169
 msgid "virt-edit: no image, VM names or filenames to edit given"
 msgstr ""
 "virt-edit: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub nazw plików dla "
 "polecenia edit"
 
 #: tools/virt-edit.pl:169
 msgid "virt-edit: no image, VM names or filenames to edit given"
 msgstr ""
 "virt-edit: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub nazw plików dla "
 "polecenia edit"
 
+#: tools/virt-edit.pl:185 tools/virt-tar.pl:243 tools/virt-win-reg.pl:217
+#, perl-brace-format
+msgid ""
+"{prog}: No operating system could be detected inside this disk image.\n"
+"\n"
+"This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
+"machine\n"
+"image, or because the OS type is not understood by libguestfs.\n"
+"\n"
+"If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
+"information about the disk image as possible.\n"
+msgstr ""
+"{prog}: nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu "
+"dysku.\n"
+"\n"
+"Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
+"maszyną wirtualną lub biblioteka libguestfs nie rozumie tego typu systemu.\n"
+"\n"
+"Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
+"informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
+
+#: tools/virt-edit.pl:189 tools/virt-tar.pl:247 tools/virt-win-reg.pl:221
+#, perl-brace-format
+msgid "{prog}: multiboot operating systems are not supported.\n"
+msgstr "{prog}: systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane.\n"
+
 #: tools/virt-edit.pl:221
 msgid "File not changed.\n"
 msgstr "Plik nie został zmieniony.\n"
 
 #: tools/virt-edit.pl:221
 msgid "File not changed.\n"
 msgstr "Plik nie został zmieniony.\n"
 
-#: tools/virt-list-filesystems.pl:139
+#: tools/virt-list-filesystems.pl:142
 msgid "virt-list-filesystems: no image or VM name given"
 msgstr "virt-list-filesystems: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
 
 msgid "virt-list-filesystems: no image or VM name given"
 msgstr "virt-list-filesystems: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
 
-#: tools/virt-list-partitions.pl:149
+#: tools/virt-list-partitions.pl:152
 msgid "virt-list-partitions: no image or VM name given"
 msgstr "virt-list-partitions: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
 
 msgid "virt-list-partitions: no image or VM name given"
 msgstr "virt-list-partitions: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
 
-#: tools/virt-ls.pl:153 tools/virt-ls.pl:159
-msgid "virt-ls: cannot combine -l and -R options\n"
-msgstr "virt-ls: nie można łączyć opcji -l i -R\n"
-
-#: tools/virt-ls.pl:178
-msgid "virt-ls: no image, VM names or directory to list given"
-msgstr ""
-"virt-ls: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub katalogu do "
-"wyświetlenia"
-
 #: tools/virt-make-fs.pl:291
 msgid "virt-make-fs input output\n"
 msgstr "virt-make-fs wejście wyjście\n"
 #: tools/virt-make-fs.pl:291
 msgid "virt-make-fs input output\n"
 msgstr "virt-make-fs wejście wyjście\n"
@@ -2927,22 +3435,16 @@ msgstr ""
 "Błąd w tym miejscu zwykle oznacza, że program nie oszacował poprawnie\n"
 "rozmiar systemu plików. Proszę przeczytać sekcję BUGS strony podręcznika.\n"
 
 "Błąd w tym miejscu zwykle oznacza, że program nie oszacował poprawnie\n"
 "rozmiar systemu plików. Proszę przeczytać sekcję BUGS strony podręcznika.\n"
 
-#: tools/virt-rescue.pl:222
-msgid "virt-rescue: no image or VM names rescue given"
-msgstr ""
-"virt-rescue: nie podano obrazu lub nazw maszyn wirtualnych dla polecenia "
-"rescue"
-
 #: tools/virt-resize.pl:33
 msgid "virt-resize: sorry this program does not work on a 32 bit host\n"
 msgstr "virt-rescue: ten program nie działa na 32 bitowym gospodarzu\n"
 
 #: tools/virt-resize.pl:33
 msgid "virt-resize: sorry this program does not work on a 32 bit host\n"
 msgstr "virt-rescue: ten program nie działa na 32 bitowym gospodarzu\n"
 
-#: tools/virt-resize.pl:584
+#: tools/virt-resize.pl:581
 #, perl-brace-format
 msgid "virt-resize: {file}: does not exist or is not readable\n"
 msgstr "virt-resize: {file}: nie istnieje lub nie jest odczytywalny\n"
 
 #, perl-brace-format
 msgid "virt-resize: {file}: does not exist or is not readable\n"
 msgstr "virt-resize: {file}: nie istnieje lub nie jest odczytywalny\n"
 
-#: tools/virt-resize.pl:586
+#: tools/virt-resize.pl:583
 #, perl-brace-format
 msgid ""
 "virt-resize: {file}: does not exist or is not writable\n"
 #, perl-brace-format
 msgid ""
 "virt-resize: {file}: does not exist or is not writable\n"
@@ -2954,23 +3456,23 @@ msgstr ""
 "Proszę przeczytać stronę podręcznika virt-resize(1), aby dowiedzieć się "
 "więcej.\n"
 
 "Proszę przeczytać stronę podręcznika virt-resize(1), aby dowiedzieć się "
 "więcej.\n"
 
-#: tools/virt-resize.pl:665 tools/virt-resize.pl:668
+#: tools/virt-resize.pl:662 tools/virt-resize.pl:665
 #, perl-brace-format
 msgid ""
 "virt-resize: {file}: file is too small to be a disk image ({sz} bytes)\n"
 msgstr ""
 "virt-resize: {file}: plik jest za mały, aby był obrazem dysku ({sz} bajtów)\n"
 
 #, perl-brace-format
 msgid ""
 "virt-resize: {file}: file is too small to be a disk image ({sz} bytes)\n"
 msgstr ""
 "virt-resize: {file}: plik jest za mały, aby był obrazem dysku ({sz} bajtów)\n"
 
-#: tools/virt-resize.pl:684 tools/virt-resize.pl:696
+#: tools/virt-resize.pl:681 tools/virt-resize.pl:693
 msgid "virt-resize: short read"
 msgstr "virt-resize: krótki odczyt"
 
 msgid "virt-resize: short read"
 msgstr "virt-resize: krótki odczyt"
 
-#: tools/virt-resize.pl:830
+#: tools/virt-resize.pl:827
 #, perl-brace-format
 msgid "virt-resize: no logical volume called {n}\n"
 msgstr "virt-resize: brak woluminu logicznego o nazwie {n}\n"
 
 #, perl-brace-format
 msgid "virt-resize: no logical volume called {n}\n"
 msgstr "virt-resize: brak woluminu logicznego o nazwie {n}\n"
 
-#: tools/virt-resize.pl:850
+#: tools/virt-resize.pl:847
 #, perl-brace-format
 msgid ""
 "{p}: partition not found in the source disk image, when using the '{opt}' "
 #, perl-brace-format
 msgid ""
 "{p}: partition not found in the source disk image, when using the '{opt}' "
@@ -2979,7 +3481,7 @@ msgstr ""
 "{p}: nie odnaleziono partycji w źródłowym obrazie dysku podczas używania "
 "opcji wiersza poleceń\"{opt}\"\n"
 
 "{p}: nie odnaleziono partycji w źródłowym obrazie dysku podczas używania "
 "opcji wiersza poleceń\"{opt}\"\n"
 
-#: tools/virt-resize.pl:856
+#: tools/virt-resize.pl:853
 #, perl-brace-format
 msgid ""
 "{p}: partition ignored, you cannot use it in another command line argument\n"
 #, perl-brace-format
 msgid ""
 "{p}: partition ignored, you cannot use it in another command line argument\n"
@@ -2987,7 +3489,7 @@ msgstr ""
 "{p}: zignorowano partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach "
 "wiersza poleceń\n"
 
 "{p}: zignorowano partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach "
 "wiersza poleceń\n"
 
-#: tools/virt-resize.pl:860
+#: tools/virt-resize.pl:857
 #, perl-brace-format
 msgid ""
 "{p}: partition deleted, you cannot use it in another command line argument\n"
 #, perl-brace-format
 msgid ""
 "{p}: partition deleted, you cannot use it in another command line argument\n"
@@ -2995,27 +3497,27 @@ msgstr ""
 "{p}: usunięto partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach wiersza "
 "poleceń\n"
 
 "{p}: usunięto partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach wiersza "
 "poleceń\n"
 
-#: tools/virt-resize.pl:902
+#: tools/virt-resize.pl:899
 #, perl-brace-format
 msgid "{p}: this partition has already been marked for resizing\n"
 msgstr "{p}: ta partycja została już oznaczona do zmiany rozmiaru\n"
 
 #, perl-brace-format
 msgid "{p}: this partition has already been marked for resizing\n"
 msgstr "{p}: ta partycja została już oznaczona do zmiany rozmiaru\n"
 
-#: tools/virt-resize.pl:910
+#: tools/virt-resize.pl:907
 #, perl-brace-format
 msgid "{p}: missing size field in {o} option\n"
 msgstr "{p}: brak pola rozmiaru w opcji {o}\n"
 
 #, perl-brace-format
 msgid "{p}: missing size field in {o} option\n"
 msgstr "{p}: brak pola rozmiaru w opcji {o}\n"
 
-#: tools/virt-resize.pl:927
+#: tools/virt-resize.pl:924
 #, perl-brace-format
 msgid "{p}: {f}: cannot parse size field\n"
 msgstr "{p}: {f}: nie można przetworzyć pola rozmiaru\n"
 
 #, perl-brace-format
 msgid "{p}: {f}: cannot parse size field\n"
 msgstr "{p}: {f}: nie można przetworzyć pola rozmiaru\n"
 
-#: tools/virt-resize.pl:932
+#: tools/virt-resize.pl:929
 #, perl-brace-format
 msgid "{p}: new size is zero or negative\n"
 msgstr "{p}: nowy rozmiar wynosi zero lub jest ujemny\n"
 
 #, perl-brace-format
 msgid "{p}: new size is zero or negative\n"
 msgstr "{p}: nowy rozmiar wynosi zero lub jest ujemny\n"
 
-#: tools/virt-resize.pl:955
+#: tools/virt-resize.pl:952
 #, perl-brace-format
 msgid ""
 "{p}: cannot make this partition smaller because it contains a\n"
 #, perl-brace-format
 msgid ""
 "{p}: cannot make this partition smaller because it contains a\n"
@@ -3028,12 +3530,12 @@ msgstr ""
 "Należy najpierw zmienić rozmiar zawartości, w tym celu proszę zobaczyć "
 "stronę podręcznika virt-resize(1).\n"
 
 "Należy najpierw zmienić rozmiar zawartości, w tym celu proszę zobaczyć "
 "stronę podręcznika virt-resize(1).\n"
 
-#: tools/virt-resize.pl:971
+#: tools/virt-resize.pl:968
 msgid "virt-resize: you cannot use options --expand and --shrink together\n"
 msgstr ""
 "virt-resize: nie można używać razem opcji --expand i --shrink together\n"
 
 msgid "virt-resize: you cannot use options --expand and --shrink together\n"
 msgstr ""
 "virt-resize: nie można używać razem opcji --expand i --shrink together\n"
 
-#: tools/virt-resize.pl:1020
+#: tools/virt-resize.pl:1017
 #, perl-brace-format
 msgid ""
 "virt-resize: error: cannot use --expand when there is no surplus space to\n"
 #, perl-brace-format
 msgid ""
 "virt-resize: error: cannot use --expand when there is no surplus space to\n"
@@ -3042,7 +3544,7 @@ msgstr ""
 "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --expand, kiedy nie ma miejsca na\n"
 "rozszerzenie. Należy zwiększyć dysk docelowy o co najmniej {h}.\n"
 
 "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --expand, kiedy nie ma miejsca na\n"
 "rozszerzenie. Należy zwiększyć dysk docelowy o co najmniej {h}.\n"
 
-#: tools/virt-resize.pl:1035
+#: tools/virt-resize.pl:1032
 msgid ""
 "virt-resize: error: cannot use --shrink because there is no deficit\n"
 "(see 'deficit' in the virt-resize(1) man page)\n"
 msgid ""
 "virt-resize: error: cannot use --shrink because there is no deficit\n"
 "(see 'deficit' in the virt-resize(1) man page)\n"
@@ -3050,55 +3552,55 @@ msgstr ""
 "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --shrink, ponieważ brak deficytu\n"
 "(proszę zobaczyć \"deficit\" na stronie podręcznika virt-resize(1)).\n"
 
 "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --shrink, ponieważ brak deficytu\n"
 "(proszę zobaczyć \"deficit\" na stronie podręcznika virt-resize(1)).\n"
 
-#: tools/virt-resize.pl:1050
+#: tools/virt-resize.pl:1047
 msgid "Summary of changes:\n"
 msgstr "Podsumowanie zmian:\n"
 
 msgid "Summary of changes:\n"
 msgstr "Podsumowanie zmian:\n"
 
-#: tools/virt-resize.pl:1054
+#: tools/virt-resize.pl:1051
 #, perl-brace-format
 msgid "{p}: partition will be ignored\n"
 msgstr "{p}: partycja zostanie zignorowana\n"
 
 #, perl-brace-format
 msgid "{p}: partition will be ignored\n"
 msgstr "{p}: partycja zostanie zignorowana\n"
 
-#: tools/virt-resize.pl:1056
+#: tools/virt-resize.pl:1053
 #, perl-brace-format
 msgid "{p}: partition will be deleted\n"
 msgstr "{p}: partycja zostanie usunięta\n"
 
 #, perl-brace-format
 msgid "{p}: partition will be deleted\n"
 msgstr "{p}: partycja zostanie usunięta\n"
 
-#: tools/virt-resize.pl:1058
+#: tools/virt-resize.pl:1055
 #, perl-brace-format
 msgid "{p}: partition will be resized from {oldsize} to {newsize}\n"
 msgstr "{p}: rozmiar partycji zostanie zmieniony z {oldsize} do {newsize}\n"
 
 #, perl-brace-format
 msgid "{p}: partition will be resized from {oldsize} to {newsize}\n"
 msgstr "{p}: rozmiar partycji zostanie zmieniony z {oldsize} do {newsize}\n"
 
-#: tools/virt-resize.pl:1063
+#: tools/virt-resize.pl:1060
 #, perl-brace-format
 msgid "{p}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
 msgstr "{p}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
 
 #, perl-brace-format
 msgid "{p}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
 msgstr "{p}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
 
-#: tools/virt-resize.pl:1068
+#: tools/virt-resize.pl:1065
 #, perl-brace-format
 msgid "{p}: partition will be left alone\n"
 msgstr "{p}: partycja zostanie pozostawiona bez zmian\n"
 
 #, perl-brace-format
 msgid "{p}: partition will be left alone\n"
 msgstr "{p}: partycja zostanie pozostawiona bez zmian\n"
 
-#: tools/virt-resize.pl:1073
+#: tools/virt-resize.pl:1070
 #, perl-brace-format
 msgid "{n}: LV will be expanded to maximum size\n"
 msgstr "{n}: wolumin logiczny zostanie rozszerzony do maksymalnego rozmiaru\n"
 
 #, perl-brace-format
 msgid "{n}: LV will be expanded to maximum size\n"
 msgstr "{n}: wolumin logiczny zostanie rozszerzony do maksymalnego rozmiaru\n"
 
-#: tools/virt-resize.pl:1079
+#: tools/virt-resize.pl:1076
 #, perl-brace-format
 msgid "{n}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
 msgstr "{n}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
 
 #, perl-brace-format
 msgid "{n}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
 msgstr "{n}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
 
-#: tools/virt-resize.pl:1086
+#: tools/virt-resize.pl:1083
 #, perl-brace-format
 msgid "There is a surplus of {spl} bytes ({h}).\n"
 msgstr "Istnieje nadmiar {spl} bajtów ({h}).\n"
 
 #, perl-brace-format
 msgid "There is a surplus of {spl} bytes ({h}).\n"
 msgstr "Istnieje nadmiar {spl} bajtów ({h}).\n"
 
-#: tools/virt-resize.pl:1091
+#: tools/virt-resize.pl:1088
 msgid "An extra partition will be created for the surplus.\n"
 msgstr "Dodatkowa partycja zostanie utworzona dla nadmiarowego miejsca.\n"
 
 msgid "An extra partition will be created for the surplus.\n"
 msgstr "Dodatkowa partycja zostanie utworzona dla nadmiarowego miejsca.\n"
 
-#: tools/virt-resize.pl:1093
+#: tools/virt-resize.pl:1090
 msgid ""
 "The surplus space is not large enough for an extra partition to be created\n"
 "and so it will just be ignored.\n"
 msgid ""
 "The surplus space is not large enough for an extra partition to be created\n"
 "and so it will just be ignored.\n"
@@ -3106,7 +3608,7 @@ msgstr ""
 "Nadmiarowe miejsce nie jest dostatecznie duże do utworzenia dodatkowej\n"
 "partycji, więc zostanie zignorowane.\n"
 
 "Nadmiarowe miejsce nie jest dostatecznie duże do utworzenia dodatkowej\n"
 "partycji, więc zostanie zignorowane.\n"
 
-#: tools/virt-resize.pl:1096
+#: tools/virt-resize.pl:1093
 msgid ""
 "The surplus space will be ignored.  Run a partitioning program in the guest\n"
 "to partition this extra space if you want.\n"
 msgid ""
 "The surplus space will be ignored.  Run a partitioning program in the guest\n"
 "to partition this extra space if you want.\n"
@@ -3115,7 +3617,7 @@ msgstr ""
 "partycjonowania w gościu, aby partycjonować te dodatkowe miejsce w razie\n"
 "potrzeby.\n"
 
 "partycjonowania w gościu, aby partycjonować te dodatkowe miejsce w razie\n"
 "potrzeby.\n"
 
-#: tools/virt-resize.pl:1099
+#: tools/virt-resize.pl:1096
 #, perl-brace-format
 msgid ""
 "virt-resize: error: there is a deficit of {def} bytes ({h}).\n"
 #, perl-brace-format
 msgid ""
 "virt-resize: error: there is a deficit of {def} bytes ({h}).\n"
@@ -3126,49 +3628,49 @@ msgstr ""
 "Należy zwiększyć dysk docelowy co najmniej o tę ilość lub dostosować\n"
 "żądania zmiany rozmiaru.\n"
 
 "Należy zwiększyć dysk docelowy co najmniej o tę ilość lub dostosować\n"
 "żądania zmiany rozmiaru.\n"
 
-#: tools/virt-resize.pl:1116
+#: tools/virt-resize.pl:1113
 msgid "virt-resize: source disk does not have a first partition\n"
 msgstr "virt-resize: dysk źródłowy nie posiada pierwszej partycji\n"
 
 msgid "virt-resize: source disk does not have a first partition\n"
 msgstr "virt-resize: dysk źródłowy nie posiada pierwszej partycji\n"
 
-#: tools/virt-resize.pl:1211
+#: tools/virt-resize.pl:1208
 #, perl-brace-format
 msgid "Copying {p} ...\n"
 msgstr "Kopiowanie {p}...\n"
 
 #, perl-brace-format
 msgid "Copying {p} ...\n"
 msgstr "Kopiowanie {p}...\n"
 
-#: tools/virt-resize.pl:1274 tools/virt-resize.pl:1332
+#: tools/virt-resize.pl:1271 tools/virt-resize.pl:1329
 #, perl-brace-format
 msgid "Expanding {p} using the '{meth}' method\n"
 msgstr "Rozszerzanie {p} używając metody \"{meth}\"\n"
 
 #, perl-brace-format
 msgid "Expanding {p} using the '{meth}' method\n"
 msgstr "Rozszerzanie {p} używając metody \"{meth}\"\n"
 
-#: tools/virt-tar.pl:178 tools/virt-tar.pl:185
+#: tools/virt-tar.pl:183 tools/virt-tar.pl:190
 msgid "virt-tar: extract/upload mode specified twice on the command line\n"
 msgstr "virt-tar: wydobywa/wysyła tryb podany dwukrotnie w wierszu poleceń\n"
 
 msgid "virt-tar: extract/upload mode specified twice on the command line\n"
 msgstr "virt-tar: wydobywa/wysyła tryb podany dwukrotnie w wierszu poleceń\n"
 
-#: tools/virt-tar.pl:207
+#: tools/virt-tar.pl:212
 msgid "virt-tar: no image, VM names, directory or filename given"
 msgstr ""
 "virt-tar: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych, katalogu lub nazwy "
 "pliku"
 
 msgid "virt-tar: no image, VM names, directory or filename given"
 msgstr ""
 "virt-tar: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych, katalogu lub nazwy "
 "pliku"
 
-#: tools/virt-tar.pl:210
+#: tools/virt-tar.pl:215
 msgid "virt-tar: either -x or -u must be specified on the command line\n"
 msgstr "virt-tar: należy podać opcję -x lub -u w wierszu poleceń\n"
 
 msgid "virt-tar: either -x or -u must be specified on the command line\n"
 msgstr "virt-tar: należy podać opcję -x lub -u w wierszu poleceń\n"
 
-#: tools/virt-tar.pl:221
+#: tools/virt-tar.pl:226
 #, perl-brace-format
 msgid "virt-tar: {tarball}: file not found\n"
 msgstr "virt-tar: {tarball}: nie odnaleziono pliku\n"
 
 #, perl-brace-format
 msgid "virt-tar: {tarball}: file not found\n"
 msgstr "virt-tar: {tarball}: nie odnaleziono pliku\n"
 
-#: tools/virt-tar.pl:224
+#: tools/virt-tar.pl:229
 #, perl-brace-format
 msgid "virt-tar: {dir}: directory name must start with '/' character\n"
 msgstr "virt-tar: {dir}: nazwa katalogu musi zaczynać się od znaku \"/\"\n"
 
 #, perl-brace-format
 msgid "virt-tar: {dir}: directory name must start with '/' character\n"
 msgstr "virt-tar: {dir}: nazwa katalogu musi zaczynać się od znaku \"/\"\n"
 
-#: tools/virt-win-reg.pl:276
+#: tools/virt-win-reg.pl:201
 msgid "no libvirt domain name or disk image given\n"
 msgstr "nie podano nazwy domeny libvirt lub obrazu dysku\n"
 
 msgid "no libvirt domain name or disk image given\n"
 msgstr "nie podano nazwy domeny libvirt lub obrazu dysku\n"
 
-#: tools/virt-win-reg.pl:315
+#: tools/virt-win-reg.pl:240
 msgid ""
 "expecting 1 or 2 more parameters, subkey path and optionally the value to "
 "export\n"
 msgid ""
 "expecting 1 or 2 more parameters, subkey path and optionally the value to "
 "export\n"
@@ -3176,75 +3678,23 @@ msgstr ""
 "oczekiwano jednego lub dwóch parametrów, ścieżki do podklucza i opcjonalnie "
 "wartości do wyeksportowania\n"
 
 "oczekiwano jednego lub dwóch parametrów, ścieżki do podklucza i opcjonalnie "
 "wartości do wyeksportowania\n"
 
-#: tools/virt-win-reg.pl:426
+#: tools/virt-win-reg.pl:351
 #, perl-brace-format
 msgid "virt-win-reg: {p}: not a supported Windows Registry path\n"
 msgstr ""
 "virt-win-reg: {p}: nie jest obsługiwaną ścieżką rejestru systemu Windows\n"
 
 #, perl-brace-format
 msgid "virt-win-reg: {p}: not a supported Windows Registry path\n"
 msgstr ""
 "virt-win-reg: {p}: nie jest obsługiwaną ścieżką rejestru systemu Windows\n"
 
-#: tools/virt-win-reg.pl:443 tools/virt-win-reg.pl:465
+#: tools/virt-win-reg.pl:368 tools/virt-win-reg.pl:390
 #, perl-brace-format
 msgid "virt-win-reg: {p}: file not found in guest: {err}\n"
 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie odnaleziono pliku w gościu: {err}\n"
 
 #, perl-brace-format
 msgid "virt-win-reg: {p}: file not found in guest: {err}\n"
 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie odnaleziono pliku w gościu: {err}\n"
 
-#: tools/virt-win-reg.pl:450
+#: tools/virt-win-reg.pl:375
 #, perl-brace-format
 msgid "virt-win-reg: {p}: could not download registry file: {err}\n"
 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można pobrać pliku rejestru: {err}\n"
 
 #, perl-brace-format
 msgid "virt-win-reg: {p}: could not download registry file: {err}\n"
 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można pobrać pliku rejestru: {err}\n"
 
-#: tools/virt-win-reg.pl:472
+#: tools/virt-win-reg.pl:397
 #, perl-brace-format
 msgid "virt-win-reg: {p}: could not upload registry file: {err}\n"
 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można wysłać pliku rejestru: {err}\n"
 #, perl-brace-format
 msgid "virt-win-reg: {p}: could not upload registry file: {err}\n"
 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można wysłać pliku rejestru: {err}\n"
-
-#~ msgid "--fish output is only possible with a single OS\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "wyjście --fish jest możliwe tylko z pojedynczym systemem operacyjnym\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "virt-inspector: no YAML support, try installing perl-YAML or libyaml-"
-#~ "perl\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "virt-inspector: brak obsługi YAML, proszę spróbować zainstalować "
-#~ "bibliotekę perl-YAML lub libyaml-perl\n"
-
-#~ msgid "  Mountpoints:\n"
-#~ msgstr " Punkty montowania:\n"
-
-#~ msgid "  Filesystems:\n"
-#~ msgstr "  Systemy plików:\n"
-
-#~ msgid "  Modprobe aliases:\n"
-#~ msgstr "  Aliasy modprobe:\n"
-
-#~ msgid "  Initrd modules:\n"
-#~ msgstr "  Moduły initrd:\n"
-
-#~ msgid "  Applications:\n"
-#~ msgstr "  Aplikacje:\n"
-
-#~ msgid "  Kernels:\n"
-#~ msgstr "  Jądra:\n"
-
-#~ msgid "  Windows Registry entries:\n"
-#~ msgstr "  Wpisy rejestru systemu Windows:\n"
-
-#~ msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-cat"
-#~ msgstr ""
-#~ "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-"
-#~ "cat"
-
-#~ msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-edit"
-#~ msgstr ""
-#~ "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-"
-#~ "edit"
-
-#~ msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-tar\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez program virt-"
-#~ "tar\n"
-
-#~ msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-win-reg"
-#~ msgstr ""
-#~ "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez program virt-"
-#~ "win-reg"