Version 1.13.15.
[libguestfs.git] / po / pl.po
index c6a3104..2d1601c 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: libguestfs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
 "Project-Id-Version: libguestfs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-09-24 22:11+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-09-28 21:49+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-07-17 20:49+0000\n"
 "Last-Translator: rjones <rjones@redhat.com>\n"
 "Language-Team: Polish (http://www.transifex.net/projects/p/fedora/team/pl/)\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-07-17 20:49+0000\n"
 "Last-Translator: rjones <rjones@redhat.com>\n"
 "Language-Team: Polish (http://www.transifex.net/projects/p/fedora/team/pl/)\n"
@@ -70,14 +70,14 @@ msgstr ""
 #: cat/virt-cat.c:117 cat/virt-filesystems.c:202 cat/virt-ls.c:192
 #: df/domains.c:428 df/main.c:136 edit/virt-edit.c:141 fish/fish.c:222
 #: fuse/guestmount.c:1024 inspector/virt-inspector.c:132
 #: cat/virt-cat.c:117 cat/virt-filesystems.c:202 cat/virt-ls.c:192
 #: df/domains.c:428 df/main.c:136 edit/virt-edit.c:141 fish/fish.c:222
 #: fuse/guestmount.c:1024 inspector/virt-inspector.c:132
-#: rescue/virt-rescue.c:134
+#: rescue/virt-rescue.c:137
 #, c-format
 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
 
 #: cat/virt-cat.c:139 cat/virt-filesystems.c:256 cat/virt-ls.c:242
 #: df/main.c:160 edit/virt-edit.c:163 fish/fish.c:279 fuse/guestmount.c:1061
 #, c-format
 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
 
 #: cat/virt-cat.c:139 cat/virt-filesystems.c:256 cat/virt-ls.c:242
 #: df/main.c:160 edit/virt-edit.c:163 fish/fish.c:279 fuse/guestmount.c:1061
-#: inspector/virt-inspector.c:154 rescue/virt-rescue.c:158
+#: inspector/virt-inspector.c:154 rescue/virt-rescue.c:172
 #, c-format
 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
 #, c-format
 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
@@ -408,1665 +408,1687 @@ msgstr "bez przydzielania lub dodawania dysków po uruchomieniu\n"
 msgid "%s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
 msgstr "%s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
 
 msgid "%s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
 msgstr "%s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
 
-#: fish/cmds.c:2657
+#: fish/cmds.c:2685
 msgid "Command"
 msgstr "Polecenie"
 
 msgid "Command"
 msgstr "Polecenie"
 
-#: fish/cmds.c:2657
+#: fish/cmds.c:2685
 msgid "Description"
 msgstr "Opis"
 
 msgid "Description"
 msgstr "Opis"
 
-#: fish/cmds.c:2659
+#: fish/cmds.c:2687
 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
 
 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
 
-#: fish/cmds.c:2660
+#: fish/cmds.c:2688
 msgid "add the disk(s) from a named libvirt domain"
 msgstr "dodaje dyski z nazwanej domeny biblioteki libvirt"
 
 msgid "add the disk(s) from a named libvirt domain"
 msgstr "dodaje dyski z nazwanej domeny biblioteki libvirt"
 
-#: fish/cmds.c:2661 fish/cmds.c:2662
+#: fish/cmds.c:2689 fish/cmds.c:2690
 msgid "add an image to examine or modify"
 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
 
 msgid "add an image to examine or modify"
 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
 
-#: fish/cmds.c:2663
+#: fish/cmds.c:2691
 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
 
 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
 
-#: fish/cmds.c:2664
+#: fish/cmds.c:2692
 msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
 msgstr ""
 "dodaje napęd w trybie tylko do odczytu określając używaną emulację bloku QEMU"
 
 msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
 msgstr ""
 "dodaje napęd w trybie tylko do odczytu określając używaną emulację bloku QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:2665
+#: fish/cmds.c:2693
 msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
 msgstr "dodaje napęd określając używaną emulację bloku QEMU"
 
 msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
 msgstr "dodaje napęd określając używaną emulację bloku QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:2666
+#: fish/cmds.c:2694
 msgid "allocate and add a disk file"
 msgstr "przydziela i dodaje plik dysku"
 
 msgid "allocate and add a disk file"
 msgstr "przydziela i dodaje plik dysku"
 
-#: fish/cmds.c:2667
+#: fish/cmds.c:2695
 msgid "clear Augeas path"
 msgstr "czyści ścieżkę Augeas"
 
 msgid "clear Augeas path"
 msgstr "czyści ścieżkę Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:2668
+#: fish/cmds.c:2696
 msgid "close the current Augeas handle"
 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
 
 msgid "close the current Augeas handle"
 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:2669
+#: fish/cmds.c:2697
 msgid "define an Augeas node"
 msgstr "określa węzeł Augeas"
 
 msgid "define an Augeas node"
 msgstr "określa węzeł Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:2670
+#: fish/cmds.c:2698
 msgid "define an Augeas variable"
 msgstr "określa zmienną Augeas"
 
 msgid "define an Augeas variable"
 msgstr "określa zmienną Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:2671
+#: fish/cmds.c:2699
 msgid "look up the value of an Augeas path"
 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
 
 msgid "look up the value of an Augeas path"
 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:2672
+#: fish/cmds.c:2700
 msgid "create a new Augeas handle"
 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
 
 msgid "create a new Augeas handle"
 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:2673
+#: fish/cmds.c:2701
 msgid "insert a sibling Augeas node"
 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
 
 msgid "insert a sibling Augeas node"
 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:2674
+#: fish/cmds.c:2702
 msgid "load files into the tree"
 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
 
 msgid "load files into the tree"
 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
 
-#: fish/cmds.c:2675
+#: fish/cmds.c:2703
 msgid "list Augeas nodes under augpath"
 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
 
 msgid "list Augeas nodes under augpath"
 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
 
-#: fish/cmds.c:2676
+#: fish/cmds.c:2704
 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
 
 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
 
-#: fish/cmds.c:2677
+#: fish/cmds.c:2705
 msgid "move Augeas node"
 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
 
 msgid "move Augeas node"
 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:2678
+#: fish/cmds.c:2706
 msgid "remove an Augeas path"
 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
 
 msgid "remove an Augeas path"
 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:2679
+#: fish/cmds.c:2707
 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
 
 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
 
-#: fish/cmds.c:2680
+#: fish/cmds.c:2708
 msgid "set Augeas path to value"
 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
 
 msgid "set Augeas path to value"
 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
 
-#: fish/cmds.c:2681
+#: fish/cmds.c:2709
 msgid "test availability of some parts of the API"
 msgstr "testuje dostępność niektórych części API"
 
 msgid "test availability of some parts of the API"
 msgstr "testuje dostępność niektórych części API"
 
-#: fish/cmds.c:2682
+#: fish/cmds.c:2710
 msgid "return a list of all optional groups"
 msgstr "zwraca listę wszystkich opcjonalnych grup"
 
 msgid "return a list of all optional groups"
 msgstr "zwraca listę wszystkich opcjonalnych grup"
 
-#: fish/cmds.c:2683
+#: fish/cmds.c:2711
 msgid "upload base64-encoded data to file"
 msgstr "wysyła dane zakodowane jako base64 do pliku"
 
 msgid "upload base64-encoded data to file"
 msgstr "wysyła dane zakodowane jako base64 do pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2684
+#: fish/cmds.c:2712
 msgid "download file and encode as base64"
 msgstr "pobiera plik i koduje go jako base64"
 
 msgid "download file and encode as base64"
 msgstr "pobiera plik i koduje go jako base64"
 
-#: fish/cmds.c:2685
+#: fish/cmds.c:2713
 msgid "flush device buffers"
 msgstr "czyści bufory urządzenia"
 
 msgid "flush device buffers"
 msgstr "czyści bufory urządzenia"
 
-#: fish/cmds.c:2686
+#: fish/cmds.c:2714
 msgid "get blocksize of block device"
 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
 
 msgid "get blocksize of block device"
 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
 
-#: fish/cmds.c:2687
+#: fish/cmds.c:2715
 msgid "is block device set to read-only"
 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
 
 msgid "is block device set to read-only"
 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
 
-#: fish/cmds.c:2688
+#: fish/cmds.c:2716
 msgid "get total size of device in bytes"
 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
 
 msgid "get total size of device in bytes"
 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
 
-#: fish/cmds.c:2689
+#: fish/cmds.c:2717
 msgid "get sectorsize of block device"
 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
 
 msgid "get sectorsize of block device"
 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
 
-#: fish/cmds.c:2690
+#: fish/cmds.c:2718
 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
 
 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
 
-#: fish/cmds.c:2691
+#: fish/cmds.c:2719
 msgid "reread partition table"
 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
 
 msgid "reread partition table"
 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
 
-#: fish/cmds.c:2692
+#: fish/cmds.c:2720
 msgid "set blocksize of block device"
 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
 
 msgid "set blocksize of block device"
 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
 
-#: fish/cmds.c:2693
+#: fish/cmds.c:2721
 msgid "set block device to read-only"
 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
 
 msgid "set block device to read-only"
 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
 
-#: fish/cmds.c:2694
+#: fish/cmds.c:2722
 msgid "set block device to read-write"
 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
 
 msgid "set block device to read-write"
 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
 
-#: fish/cmds.c:2695
+#: fish/cmds.c:2723
 msgid "resize a btrfs filesystem"
 msgstr ""
 
 msgid "resize a btrfs filesystem"
 msgstr ""
 
-#: fish/cmds.c:2696
+#: fish/cmds.c:2724
 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
 msgstr ""
 "zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość znaków"
 
 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
 msgstr ""
 "zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość znaków"
 
-#: fish/cmds.c:2697
+#: fish/cmds.c:2725
 msgid "list the contents of a file"
 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
 
 msgid "list the contents of a file"
 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2698
+#: fish/cmds.c:2726
 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
 
 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2699
+#: fish/cmds.c:2727
 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of the contents of a device"
 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC zawartości urządzenia"
 
 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of the contents of a device"
 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC zawartości urządzenia"
 
-#: fish/cmds.c:2700
+#: fish/cmds.c:2728
 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of files in a directory"
 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC plików w katalogu"
 
 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of files in a directory"
 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC plików w katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:2701
+#: fish/cmds.c:2729
 msgid "change file mode"
 msgstr "zmienia tryb pliku"
 
 msgid "change file mode"
 msgstr "zmienia tryb pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2702 fish/cmds.c:2823
+#: fish/cmds.c:2730 fish/cmds.c:2854
 msgid "change file owner and group"
 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
 
 msgid "change file owner and group"
 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
 
-#: fish/cmds.c:2703
+#: fish/cmds.c:2731
 msgid "run a command from the guest filesystem"
 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
 
 msgid "run a command from the guest filesystem"
 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
 
-#: fish/cmds.c:2704
+#: fish/cmds.c:2732
 msgid "run a command, returning lines"
 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
 
 msgid "run a command, returning lines"
 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
 
-#: fish/cmds.c:2705
+#: fish/cmds.c:2733
+msgid "output compressed device"
+msgstr ""
+
+#: fish/cmds.c:2734
+msgid "output compressed file"
+msgstr ""
+
+#: fish/cmds.c:2735
 msgid "add qemu parameters"
 msgstr "dodaje parametry QEMU"
 
 msgid "add qemu parameters"
 msgstr "dodaje parametry QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:2706
+#: fish/cmds.c:2736
 msgid "copy local files or directories into an image"
 msgstr "kopiuje lokalne pliki lub katalogi do obrazu"
 
 msgid "copy local files or directories into an image"
 msgstr "kopiuje lokalne pliki lub katalogi do obrazu"
 
-#: fish/cmds.c:2707
+#: fish/cmds.c:2737
 msgid "copy remote files or directories out of an image"
 msgstr "kopiuje zdalne pliki lub katalogi z obrazu"
 
 msgid "copy remote files or directories out of an image"
 msgstr "kopiuje zdalne pliki lub katalogi z obrazu"
 
-#: fish/cmds.c:2708
+#: fish/cmds.c:2738
 msgid "copy size bytes from source to destination using dd"
 msgstr "kopiuje bajty rozmiaru ze źródła do celu używając dd"
 
 msgid "copy size bytes from source to destination using dd"
 msgstr "kopiuje bajty rozmiaru ze źródła do celu używając dd"
 
-#: fish/cmds.c:2709
+#: fish/cmds.c:2739
 msgid "copy a file"
 msgstr "kopiuje plik"
 
 msgid "copy a file"
 msgstr "kopiuje plik"
 
-#: fish/cmds.c:2710
+#: fish/cmds.c:2740
 msgid "copy a file or directory recursively"
 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
 
 msgid "copy a file or directory recursively"
 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
 
-#: fish/cmds.c:2711
+#: fish/cmds.c:2741
 msgid "copy from source to destination using dd"
 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
 
 msgid "copy from source to destination using dd"
 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
 
-#: fish/cmds.c:2712
+#: fish/cmds.c:2742
 msgid "debugging and internals"
 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
 
 msgid "debugging and internals"
 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
 
-#: fish/cmds.c:2713
+#: fish/cmds.c:2743
 msgid "debug the QEMU command line (internal use only)"
 msgstr "debuguje wiersz poleceń QEMU (tylko do użytku wewnętrznego)"
 
 msgid "debug the QEMU command line (internal use only)"
 msgstr "debuguje wiersz poleceń QEMU (tylko do użytku wewnętrznego)"
 
-#: fish/cmds.c:2714
+#: fish/cmds.c:2744
 msgid "upload a file to the appliance (internal use only)"
 msgstr "wysyła plik do przyrządu (tylko do użytku wewnętrznego)"
 
 msgid "upload a file to the appliance (internal use only)"
 msgstr "wysyła plik do przyrządu (tylko do użytku wewnętrznego)"
 
-#: fish/cmds.c:2715
+#: fish/cmds.c:2745
 msgid "report file system disk space usage"
 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
 
 msgid "report file system disk space usage"
 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
 
-#: fish/cmds.c:2716
+#: fish/cmds.c:2746
 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
 msgstr ""
 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
 
 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
 msgstr ""
 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
 
-#: fish/cmds.c:2717
+#: fish/cmds.c:2747
 msgid "display an image"
 msgstr ""
 
 msgid "display an image"
 msgstr ""
 
-#: fish/cmds.c:2718
+#: fish/cmds.c:2748
 msgid "return kernel messages"
 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
 
 msgid "return kernel messages"
 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
 
-#: fish/cmds.c:2719
+#: fish/cmds.c:2749
 msgid "download a file to the local machine"
 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
 
 msgid "download a file to the local machine"
 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
 
-#: fish/cmds.c:2720
+#: fish/cmds.c:2750
 msgid "download a file to the local machine with offset and size"
 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny z wyrównaniem i rozmiarem"
 
 msgid "download a file to the local machine with offset and size"
 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny z wyrównaniem i rozmiarem"
 
-#: fish/cmds.c:2721
+#: fish/cmds.c:2751
 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
 
 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
 
-#: fish/cmds.c:2722
+#: fish/cmds.c:2752
 msgid "estimate file space usage"
 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
 
 msgid "estimate file space usage"
 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
 
-#: fish/cmds.c:2723
+#: fish/cmds.c:2753
 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
 
 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
 
-#: fish/cmds.c:2724
+#: fish/cmds.c:2754
 msgid "display a line of text"
 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
 
 msgid "display a line of text"
 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
 
-#: fish/cmds.c:2725
+#: fish/cmds.c:2755
 msgid "echo arguments back to the client"
 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
 
 msgid "echo arguments back to the client"
 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
 
-#: fish/cmds.c:2726
+#: fish/cmds.c:2756
 msgid "edit a file"
 msgstr "modyfikuje plik"
 
 msgid "edit a file"
 msgstr "modyfikuje plik"
 
-#: fish/cmds.c:2727 fish/cmds.c:2728 fish/cmds.c:2733 fish/cmds.c:2734
-#: fish/cmds.c:2768 fish/cmds.c:2769 fish/cmds.c:3024 fish/cmds.c:3025
-#: fish/cmds.c:3029 fish/cmds.c:3030 fish/cmds.c:3032 fish/cmds.c:3033
+#: fish/cmds.c:2757 fish/cmds.c:2758 fish/cmds.c:2763 fish/cmds.c:2764
+#: fish/cmds.c:2799 fish/cmds.c:2800 fish/cmds.c:3056 fish/cmds.c:3057
+#: fish/cmds.c:3061 fish/cmds.c:3062 fish/cmds.c:3064 fish/cmds.c:3065
 msgid "return lines matching a pattern"
 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
 
 msgid "return lines matching a pattern"
 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
 
-#: fish/cmds.c:2729
+#: fish/cmds.c:2759
 msgid "test if two files have equal contents"
 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
 
 msgid "test if two files have equal contents"
 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
 
-#: fish/cmds.c:2730
+#: fish/cmds.c:2760
 msgid "test if file or directory exists"
 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
 
 msgid "test if file or directory exists"
 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
 
-#: fish/cmds.c:2731 fish/cmds.c:2732
+#: fish/cmds.c:2761 fish/cmds.c:2762
 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
 
 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
 
-#: fish/cmds.c:2735
+#: fish/cmds.c:2765
 msgid "determine file type"
 msgstr "określa typ pliku"
 
 msgid "determine file type"
 msgstr "określa typ pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2736
+#: fish/cmds.c:2766
 msgid "detect the architecture of a binary file"
 msgstr "wykrywa architekturę pliku binarnego"
 
 msgid "detect the architecture of a binary file"
 msgstr "wykrywa architekturę pliku binarnego"
 
-#: fish/cmds.c:2737
+#: fish/cmds.c:2767
 msgid "return the size of the file in bytes"
 msgstr "zwraca rozmiar pliku w bajtach"
 
 msgid "return the size of the file in bytes"
 msgstr "zwraca rozmiar pliku w bajtach"
 
-#: fish/cmds.c:2738
+#: fish/cmds.c:2768
 msgid "fill a file with octets"
 msgstr "wypełnia plik oktetami"
 
 msgid "fill a file with octets"
 msgstr "wypełnia plik oktetami"
 
-#: fish/cmds.c:2739
+#: fish/cmds.c:2769
 msgid "fill a file with a repeating pattern of bytes"
 msgstr "wypełnia plik powtarzającym się wzorem bajtów"
 
 msgid "fill a file with a repeating pattern of bytes"
 msgstr "wypełnia plik powtarzającym się wzorem bajtów"
 
-#: fish/cmds.c:2740
+#: fish/cmds.c:2770
 msgid "find all files and directories"
 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
 
 msgid "find all files and directories"
 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
 
-#: fish/cmds.c:2741
+#: fish/cmds.c:2771
 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
 msgstr ""
 "znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem NUL"
 
 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
 msgstr ""
 "znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem NUL"
 
-#: fish/cmds.c:2742
+#: fish/cmds.c:2772
 msgid "find a filesystem by label"
 msgstr "znajduje system plików według etykiety"
 
 msgid "find a filesystem by label"
 msgstr "znajduje system plików według etykiety"
 
-#: fish/cmds.c:2743
+#: fish/cmds.c:2773
 msgid "find a filesystem by UUID"
 msgstr "znajduje system plików według UUID"
 
 msgid "find a filesystem by UUID"
 msgstr "znajduje system plików według UUID"
 
-#: fish/cmds.c:2744
+#: fish/cmds.c:2774
 msgid "run the filesystem checker"
 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
 
 msgid "run the filesystem checker"
 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
 
-#: fish/cmds.c:2745
+#: fish/cmds.c:2775
 msgid "get the additional kernel options"
 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
 
 msgid "get the additional kernel options"
 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
 
-#: fish/cmds.c:2746
+#: fish/cmds.c:2776
 msgid "get the attach method"
 msgstr "uzyskuje metodę podłączania"
 
 msgid "get the attach method"
 msgstr "uzyskuje metodę podłączania"
 
-#: fish/cmds.c:2747
+#: fish/cmds.c:2777
 msgid "get autosync mode"
 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
 
 msgid "get autosync mode"
 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
 
-#: fish/cmds.c:2748
+#: fish/cmds.c:2778
 msgid "get direct appliance mode flag"
 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
 
 msgid "get direct appliance mode flag"
 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
 
-#: fish/cmds.c:2749
+#: fish/cmds.c:2779
 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
 
 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
 
-#: fish/cmds.c:2750
+#: fish/cmds.c:2780
 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
 
 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
 
-#: fish/cmds.c:2751
+#: fish/cmds.c:2781
 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
 
 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:2752
+#: fish/cmds.c:2782
 msgid "get enable network flag"
 msgstr "uzyskuje flagę włączenia sieci"
 
 msgid "get enable network flag"
 msgstr "uzyskuje flagę włączenia sieci"
 
-#: fish/cmds.c:2753
+#: fish/cmds.c:2783
 msgid "get the search path"
 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
 
 msgid "get the search path"
 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
 
-#: fish/cmds.c:2754
+#: fish/cmds.c:2784
 msgid "get process group flag"
 msgstr ""
 
 msgid "get process group flag"
 msgstr ""
 
-#: fish/cmds.c:2755
+#: fish/cmds.c:2785
 msgid "get PID of qemu subprocess"
 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
 
 msgid "get PID of qemu subprocess"
 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:2756
+#: fish/cmds.c:2786
 msgid "get the qemu binary"
 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
 
 msgid "get the qemu binary"
 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:2757
+#: fish/cmds.c:2787
 msgid "get recovery process enabled flag"
 msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
 
 msgid "get recovery process enabled flag"
 msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
 
-#: fish/cmds.c:2758
+#: fish/cmds.c:2788
 msgid "get SELinux enabled flag"
 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
 
 msgid "get SELinux enabled flag"
 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
 
-#: fish/cmds.c:2759
+#: fish/cmds.c:2789
+msgid "get number of virtual CPUs in appliance"
+msgstr ""
+
+#: fish/cmds.c:2790
 msgid "get the current state"
 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
 
 msgid "get the current state"
 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
 
-#: fish/cmds.c:2760
+#: fish/cmds.c:2791
 msgid "get command trace enabled flag"
 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
 
 msgid "get command trace enabled flag"
 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
 
-#: fish/cmds.c:2761
+#: fish/cmds.c:2792
 msgid "get the current umask"
 msgstr "uzyskuje bieżące \"umask\""
 
 msgid "get the current umask"
 msgstr "uzyskuje bieżące \"umask\""
 
-#: fish/cmds.c:2762
+#: fish/cmds.c:2793
 msgid "get verbose mode"
 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
 
 msgid "get verbose mode"
 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
 
-#: fish/cmds.c:2763
+#: fish/cmds.c:2794
 msgid "get SELinux security context"
 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
 
 msgid "get SELinux security context"
 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
 
-#: fish/cmds.c:2764 fish/cmds.c:2824
+#: fish/cmds.c:2795 fish/cmds.c:2855
 msgid "get a single extended attribute"
 msgstr "uzyskuje pojedynczy atrybut rozszerzony"
 
 msgid "get a single extended attribute"
 msgstr "uzyskuje pojedynczy atrybut rozszerzony"
 
-#: fish/cmds.c:2765 fish/cmds.c:2825
+#: fish/cmds.c:2796 fish/cmds.c:2856
 msgid "list extended attributes of a file or directory"
 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
 
 msgid "list extended attributes of a file or directory"
 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:2766
+#: fish/cmds.c:2797
 msgid "expand wildcards in command"
 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
 
 msgid "expand wildcards in command"
 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
 
-#: fish/cmds.c:2767
+#: fish/cmds.c:2798
 msgid "expand a wildcard path"
 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
 
 msgid "expand a wildcard path"
 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
 
-#: fish/cmds.c:2770
+#: fish/cmds.c:2801
 #, fuzzy
 msgid "install GRUB 1"
 msgstr "instaluje program GRUB"
 
 #, fuzzy
 msgid "install GRUB 1"
 msgstr "instaluje program GRUB"
 
-#: fish/cmds.c:2771
+#: fish/cmds.c:2802
 msgid "return first 10 lines of a file"
 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
 
 msgid "return first 10 lines of a file"
 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2772
+#: fish/cmds.c:2803
 msgid "return first N lines of a file"
 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
 
 msgid "return first N lines of a file"
 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2773
+#: fish/cmds.c:2804
 msgid "dump a file in hexadecimal"
 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
 
 msgid "dump a file in hexadecimal"
 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
 
-#: fish/cmds.c:2774
+#: fish/cmds.c:2805
 msgid "edit with a hex editor"
 msgstr "modyfikuje za pomocą edytora szesnastkowego"
 
 msgid "edit with a hex editor"
 msgstr "modyfikuje za pomocą edytora szesnastkowego"
 
-#: fish/cmds.c:2775
+#: fish/cmds.c:2806
 msgid "list the contents of a single file in an initrd"
 msgstr "wyświetla listę zawartości pojedynczego pliku w initrd"
 
 msgid "list the contents of a single file in an initrd"
 msgstr "wyświetla listę zawartości pojedynczego pliku w initrd"
 
-#: fish/cmds.c:2776
+#: fish/cmds.c:2807
 msgid "list files in an initrd"
 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
 
 msgid "list files in an initrd"
 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
 
-#: fish/cmds.c:2777
+#: fish/cmds.c:2808
 msgid "add an inotify watch"
 msgstr "dodaje obserwację inotify"
 
 msgid "add an inotify watch"
 msgstr "dodaje obserwację inotify"
 
-#: fish/cmds.c:2778
+#: fish/cmds.c:2809
 msgid "close the inotify handle"
 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
 
 msgid "close the inotify handle"
 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
 
-#: fish/cmds.c:2779
+#: fish/cmds.c:2810
 msgid "return list of watched files that had events"
 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
 
 msgid "return list of watched files that had events"
 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
 
-#: fish/cmds.c:2780
+#: fish/cmds.c:2811
 msgid "create an inotify handle"
 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
 
 msgid "create an inotify handle"
 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
 
-#: fish/cmds.c:2781
+#: fish/cmds.c:2812
 msgid "return list of inotify events"
 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
 
 msgid "return list of inotify events"
 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
 
-#: fish/cmds.c:2782
+#: fish/cmds.c:2813
 msgid "remove an inotify watch"
 msgstr "usuwa obserwację inotify"
 
 msgid "remove an inotify watch"
 msgstr "usuwa obserwację inotify"
 
-#: fish/cmds.c:2783
+#: fish/cmds.c:2814
 msgid "get architecture of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje architekturę badanego systemu operacyjnego"
 
 msgid "get architecture of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje architekturę badanego systemu operacyjnego"
 
-#: fish/cmds.c:2784
+#: fish/cmds.c:2815
 msgid "get distro of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje dystrybucję badanego systemu operacyjnego"
 
 msgid "get distro of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje dystrybucję badanego systemu operacyjnego"
 
-#: fish/cmds.c:2785
+#: fish/cmds.c:2816
 msgid "get drive letter mappings"
 msgstr ""
 
 msgid "get drive letter mappings"
 msgstr ""
 
-#: fish/cmds.c:2786
+#: fish/cmds.c:2817
 msgid "get filesystems associated with inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje systemy plików powiązane z badanym systemem operacyjnym"
 
 msgid "get filesystems associated with inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje systemy plików powiązane z badanym systemem operacyjnym"
 
-#: fish/cmds.c:2787
+#: fish/cmds.c:2818
 msgid "get format of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje format badanego systemu operacyjnego"
 
 msgid "get format of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje format badanego systemu operacyjnego"
 
-#: fish/cmds.c:2788
+#: fish/cmds.c:2819
 msgid "get hostname of the operating system"
 msgstr "uzyskuje nazwę komputera systemu operacyjnego"
 
 msgid "get hostname of the operating system"
 msgstr "uzyskuje nazwę komputera systemu operacyjnego"
 
-#: fish/cmds.c:2789
+#: fish/cmds.c:2820
 msgid "get the icon corresponding to this operating system"
 msgstr ""
 
 msgid "get the icon corresponding to this operating system"
 msgstr ""
 
-#: fish/cmds.c:2790
+#: fish/cmds.c:2821
 msgid "get major version of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje główną wersję badanego systemu operacyjnego"
 
 msgid "get major version of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje główną wersję badanego systemu operacyjnego"
 
-#: fish/cmds.c:2791
+#: fish/cmds.c:2822
 msgid "get minor version of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje pomniejszą wersję badanego systemu operacyjnego"
 
 msgid "get minor version of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje pomniejszą wersję badanego systemu operacyjnego"
 
-#: fish/cmds.c:2792
+#: fish/cmds.c:2823
 msgid "get mountpoints of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje punkty montowania badanego systemu operacyjnego"
 
 msgid "get mountpoints of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje punkty montowania badanego systemu operacyjnego"
 
-#: fish/cmds.c:2793
+#: fish/cmds.c:2824
 msgid "get package format used by the operating system"
 msgstr "uzyskuje typ formatu pakietów używanego przez system operacyjny"
 
 msgid "get package format used by the operating system"
 msgstr "uzyskuje typ formatu pakietów używanego przez system operacyjny"
 
-#: fish/cmds.c:2794
+#: fish/cmds.c:2825
 msgid "get package management tool used by the operating system"
 msgstr ""
 "uzyskuje narzędzie do zarządzania pakietami używane przez system operacyjny"
 
 msgid "get package management tool used by the operating system"
 msgstr ""
 "uzyskuje narzędzie do zarządzania pakietami używane przez system operacyjny"
 
-#: fish/cmds.c:2795
+#: fish/cmds.c:2826
 msgid "get product name of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
 
 msgid "get product name of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
 
-#: fish/cmds.c:2796
+#: fish/cmds.c:2827
 msgid "get product variant of inspected operating system"
 msgstr ""
 
 msgid "get product variant of inspected operating system"
 msgstr ""
 
-#: fish/cmds.c:2797
+#: fish/cmds.c:2828
 msgid "return list of operating systems found by last inspection"
 msgstr ""
 "zwraca listę systemów operacyjnych odnalezionych przez ostatnie badanie"
 
 msgid "return list of operating systems found by last inspection"
 msgstr ""
 "zwraca listę systemów operacyjnych odnalezionych przez ostatnie badanie"
 
-#: fish/cmds.c:2798
+#: fish/cmds.c:2829
 msgid "get type of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje typ badanego systemu operacyjnego"
 
 msgid "get type of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje typ badanego systemu operacyjnego"
 
-#: fish/cmds.c:2799
+#: fish/cmds.c:2830
 msgid "get Windows CurrentControlSet of inspected operating system"
 msgstr ""
 
 msgid "get Windows CurrentControlSet of inspected operating system"
 msgstr ""
 
-#: fish/cmds.c:2800
+#: fish/cmds.c:2831
 msgid "get Windows systemroot of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje systemroot badanego systemu operacyjnego Windows"
 
 msgid "get Windows systemroot of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje systemroot badanego systemu operacyjnego Windows"
 
-#: fish/cmds.c:2801
+#: fish/cmds.c:2832
 msgid "get live flag for install disk"
 msgstr "uzyskuje flagę live dla dysku instalacji"
 
 msgid "get live flag for install disk"
 msgstr "uzyskuje flagę live dla dysku instalacji"
 
-#: fish/cmds.c:2802
+#: fish/cmds.c:2833
 msgid "get multipart flag for install disk"
 msgstr "uzyskuje wieloczęściową flagę dla dysku instalacji"
 
 msgid "get multipart flag for install disk"
 msgstr "uzyskuje wieloczęściową flagę dla dysku instalacji"
 
-#: fish/cmds.c:2803
+#: fish/cmds.c:2834
 msgid "get netinst (network installer) flag for install disk"
 msgstr "uzyskuje flagę \"netinst\" (instalacji sieciowej) dla dysku instalacji"
 
 msgid "get netinst (network installer) flag for install disk"
 msgstr "uzyskuje flagę \"netinst\" (instalacji sieciowej) dla dysku instalacji"
 
-#: fish/cmds.c:2804
+#: fish/cmds.c:2835
 msgid "get list of applications installed in the operating system"
 msgstr "uzyskuje listę aplikacji zainstalowanych w systemie operacyjnym"
 
 msgid "get list of applications installed in the operating system"
 msgstr "uzyskuje listę aplikacji zainstalowanych w systemie operacyjnym"
 
-#: fish/cmds.c:2805
+#: fish/cmds.c:2836
 msgid "inspect disk and return list of operating systems found"
 msgstr "bada dysk i zwraca listę odnalezionych systemów operacyjnych"
 
 msgid "inspect disk and return list of operating systems found"
 msgstr "bada dysk i zwraca listę odnalezionych systemów operacyjnych"
 
-#: fish/cmds.c:2806
+#: fish/cmds.c:2837
 msgid "test if block device"
 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem blokowym"
 
 msgid "test if block device"
 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem blokowym"
 
-#: fish/cmds.c:2807
+#: fish/cmds.c:2838
 msgid "is busy processing a command"
 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
 
 msgid "is busy processing a command"
 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
 
-#: fish/cmds.c:2808
+#: fish/cmds.c:2839
 msgid "test if character device"
 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem znakowym"
 
 msgid "test if character device"
 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem znakowym"
 
-#: fish/cmds.c:2809
+#: fish/cmds.c:2840
 msgid "is in configuration state"
 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
 
 msgid "is in configuration state"
 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
 
-#: fish/cmds.c:2810
+#: fish/cmds.c:2841
 msgid "test if a directory"
 msgstr "testuje, czy jest katalogiem"
 
 msgid "test if a directory"
 msgstr "testuje, czy jest katalogiem"
 
-#: fish/cmds.c:2811
+#: fish/cmds.c:2842
 msgid "test if FIFO (named pipe)"
 msgstr "testuje, czy jest FIFO (nazwanym potokiem)"
 
 msgid "test if FIFO (named pipe)"
 msgstr "testuje, czy jest FIFO (nazwanym potokiem)"
 
-#: fish/cmds.c:2812
+#: fish/cmds.c:2843
 msgid "test if a regular file"
 msgstr "testuje, czy jest zwykłym plikiem"
 
 msgid "test if a regular file"
 msgstr "testuje, czy jest zwykłym plikiem"
 
-#: fish/cmds.c:2813
+#: fish/cmds.c:2844
 msgid "is launching subprocess"
 msgstr "uruchamia podprocesy"
 
 msgid "is launching subprocess"
 msgstr "uruchamia podprocesy"
 
-#: fish/cmds.c:2814
+#: fish/cmds.c:2845
 msgid "test if device is a logical volume"
 msgstr "testuje, czy urządzenie jest woluminem logicznym"
 
 msgid "test if device is a logical volume"
 msgstr "testuje, czy urządzenie jest woluminem logicznym"
 
-#: fish/cmds.c:2815
+#: fish/cmds.c:2846
 msgid "is ready to accept commands"
 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
 
 msgid "is ready to accept commands"
 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
 
-#: fish/cmds.c:2816
+#: fish/cmds.c:2847
 msgid "test if socket"
 msgstr "testuje, czy jest gniazdem"
 
 msgid "test if socket"
 msgstr "testuje, czy jest gniazdem"
 
-#: fish/cmds.c:2817
+#: fish/cmds.c:2848
 msgid "test if symbolic link"
 msgstr "testuje, czy jest dowiązaniem symbolicznym"
 
 msgid "test if symbolic link"
 msgstr "testuje, czy jest dowiązaniem symbolicznym"
 
-#: fish/cmds.c:2818
+#: fish/cmds.c:2849
 msgid "test if a file contains all zero bytes"
 msgstr ""
 
 msgid "test if a file contains all zero bytes"
 msgstr ""
 
-#: fish/cmds.c:2819
+#: fish/cmds.c:2850
 msgid "test if a device contains all zero bytes"
 msgstr ""
 
 msgid "test if a device contains all zero bytes"
 msgstr ""
 
-#: fish/cmds.c:2820
+#: fish/cmds.c:2851
 msgid "kill the qemu subprocess"
 msgstr "niszczy podproces QEMU"
 
 msgid "kill the qemu subprocess"
 msgstr "niszczy podproces QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:2821
+#: fish/cmds.c:2852
 msgid "launch the qemu subprocess"
 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
 
 msgid "launch the qemu subprocess"
 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:2822
+#: fish/cmds.c:2853
 msgid "change working directory"
 msgstr "zmienia katalog roboczy"
 
 msgid "change working directory"
 msgstr "zmienia katalog roboczy"
 
-#: fish/cmds.c:2826
+#: fish/cmds.c:2857
 msgid "list 9p filesystems"
 msgstr ""
 
 msgid "list 9p filesystems"
 msgstr ""
 
-#: fish/cmds.c:2827
+#: fish/cmds.c:2858
 msgid "list the block devices"
 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
 
 msgid "list the block devices"
 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
 
-#: fish/cmds.c:2828
+#: fish/cmds.c:2859
 msgid "list device mapper devices"
 msgstr ""
 
 msgid "list device mapper devices"
 msgstr ""
 
-#: fish/cmds.c:2829
+#: fish/cmds.c:2860
 msgid "list filesystems"
 msgstr "wyświetla listę systemów plików"
 
 msgid "list filesystems"
 msgstr "wyświetla listę systemów plików"
 
-#: fish/cmds.c:2830
+#: fish/cmds.c:2861
 msgid "list the partitions"
 msgstr "wyświetla listę partycji"
 
 msgid "list the partitions"
 msgstr "wyświetla listę partycji"
 
-#: fish/cmds.c:2831
+#: fish/cmds.c:2862
 msgid "list the files in a directory (long format)"
 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
 
 msgid "list the files in a directory (long format)"
 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
 
-#: fish/cmds.c:2832 fish/cmds.c:2833
+#: fish/cmds.c:2863 fish/cmds.c:2864
 msgid "create a hard link"
 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
 
 msgid "create a hard link"
 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
 
-#: fish/cmds.c:2834 fish/cmds.c:2835
+#: fish/cmds.c:2865 fish/cmds.c:2866
 msgid "create a symbolic link"
 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
 
 msgid "create a symbolic link"
 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
 
-#: fish/cmds.c:2836 fish/cmds.c:2929
+#: fish/cmds.c:2867 fish/cmds.c:2960
 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
 
 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:2837
+#: fish/cmds.c:2868
 msgid "list the files in a directory"
 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
 
 msgid "list the files in a directory"
 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:2838 fish/cmds.c:2958
+#: fish/cmds.c:2869 fish/cmds.c:2990
 msgid "set extended attribute of a file or directory"
 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
 
 msgid "set extended attribute of a file or directory"
 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:2839
+#: fish/cmds.c:2870
 msgid "get file information for a symbolic link"
 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
 
 msgid "get file information for a symbolic link"
 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
 
-#: fish/cmds.c:2840
+#: fish/cmds.c:2871
 msgid "lstat on multiple files"
 msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
 
 msgid "lstat on multiple files"
 msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
 
-#: fish/cmds.c:2841
+#: fish/cmds.c:2872
 msgid "add a key on a LUKS encrypted device"
 msgstr "dodaje klucz do zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
 
 msgid "add a key on a LUKS encrypted device"
 msgstr "dodaje klucz do zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
 
-#: fish/cmds.c:2842
+#: fish/cmds.c:2873
 msgid "close a LUKS device"
 msgstr "zamyka urządzenie LUKS"
 
 msgid "close a LUKS device"
 msgstr "zamyka urządzenie LUKS"
 
-#: fish/cmds.c:2843 fish/cmds.c:2844
+#: fish/cmds.c:2874 fish/cmds.c:2875
 msgid "format a block device as a LUKS encrypted device"
 msgstr "formatuje urządzenie blokowe jako zaszyfrowane urządzenie LUKS"
 
 msgid "format a block device as a LUKS encrypted device"
 msgstr "formatuje urządzenie blokowe jako zaszyfrowane urządzenie LUKS"
 
-#: fish/cmds.c:2845
+#: fish/cmds.c:2876
 msgid "remove a key from a LUKS encrypted device"
 msgstr "usuwa klucz z zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
 
 msgid "remove a key from a LUKS encrypted device"
 msgstr "usuwa klucz z zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
 
-#: fish/cmds.c:2846
+#: fish/cmds.c:2877
 msgid "open a LUKS-encrypted block device"
 msgstr "otwiera urządzenie blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS"
 
 msgid "open a LUKS-encrypted block device"
 msgstr "otwiera urządzenie blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS"
 
-#: fish/cmds.c:2847
+#: fish/cmds.c:2878
 msgid "open a LUKS-encrypted block device read-only"
 msgstr ""
 "otwiera urządzenia blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS w trybie tylko do "
 "odczytu"
 
 msgid "open a LUKS-encrypted block device read-only"
 msgstr ""
 "otwiera urządzenia blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS w trybie tylko do "
 "odczytu"
 
-#: fish/cmds.c:2848
+#: fish/cmds.c:2879
 msgid "create an LVM logical volume"
 msgstr "tworzy wolumin logiczny LVM"
 
 msgid "create an LVM logical volume"
 msgstr "tworzy wolumin logiczny LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2849
+#: fish/cmds.c:2880
 msgid "get canonical name of an LV"
 msgstr "uzyskuje kanoniczną nazwę woluminu logicznego"
 
 msgid "get canonical name of an LV"
 msgstr "uzyskuje kanoniczną nazwę woluminu logicznego"
 
-#: fish/cmds.c:2850
+#: fish/cmds.c:2881
 msgid "clear LVM device filter"
 msgstr "czyści filtr urządzeń LVM"
 
 msgid "clear LVM device filter"
 msgstr "czyści filtr urządzeń LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2851
+#: fish/cmds.c:2882
 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
 msgstr ""
 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
 
 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
 msgstr ""
 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2852
+#: fish/cmds.c:2883
 msgid "set LVM device filter"
 msgstr "ustawia filtr urządzeń LVM"
 
 msgid "set LVM device filter"
 msgstr "ustawia filtr urządzeń LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2853
+#: fish/cmds.c:2884
 msgid "remove an LVM logical volume"
 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
 
 msgid "remove an LVM logical volume"
 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2854
+#: fish/cmds.c:2885
 msgid "rename an LVM logical volume"
 msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
 
 msgid "rename an LVM logical volume"
 msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2855
+#: fish/cmds.c:2886
 msgid "resize an LVM logical volume"
 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
 
 msgid "resize an LVM logical volume"
 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2856
+#: fish/cmds.c:2887
 msgid "expand an LV to fill free space"
 msgstr "rozszerza wolumin logiczny, aby wypełnić wolne miejsce"
 
 msgid "expand an LV to fill free space"
 msgstr "rozszerza wolumin logiczny, aby wypełnić wolne miejsce"
 
-#: fish/cmds.c:2857 fish/cmds.c:2858
+#: fish/cmds.c:2888 fish/cmds.c:2889
 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
 
 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2859
+#: fish/cmds.c:2890
 msgid "get the UUID of a logical volume"
 msgstr "uzyskuje UUID woluminu logicznego"
 
 msgid "get the UUID of a logical volume"
 msgstr "uzyskuje UUID woluminu logicznego"
 
-#: fish/cmds.c:2860
+#: fish/cmds.c:2891
 msgid "lgetxattr on multiple files"
 msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
 
 msgid "lgetxattr on multiple files"
 msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
 
-#: fish/cmds.c:2861
+#: fish/cmds.c:2892
 msgid "open the manual"
 msgstr "otwiera podręcznik"
 
 msgid "open the manual"
 msgstr "otwiera podręcznik"
 
-#: fish/cmds.c:2862
+#: fish/cmds.c:2893
 msgid "create a directory"
 msgstr "tworzy katalog"
 
 msgid "create a directory"
 msgstr "tworzy katalog"
 
-#: fish/cmds.c:2863
+#: fish/cmds.c:2894
 msgid "create a directory with a particular mode"
 msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
 
 msgid "create a directory with a particular mode"
 msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
 
-#: fish/cmds.c:2864
+#: fish/cmds.c:2895
 msgid "create a directory and parents"
 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
 
 msgid "create a directory and parents"
 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
 
-#: fish/cmds.c:2865
+#: fish/cmds.c:2896
 msgid "create a temporary directory"
 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
 
 msgid "create a temporary directory"
 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
 
-#: fish/cmds.c:2866 fish/cmds.c:2867 fish/cmds.c:2868
+#: fish/cmds.c:2897 fish/cmds.c:2898 fish/cmds.c:2899
 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
 
 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
 
-#: fish/cmds.c:2869
+#: fish/cmds.c:2900
 msgid "make ext2/3/4 external journal"
 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
 
 msgid "make ext2/3/4 external journal"
 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
 
-#: fish/cmds.c:2870
+#: fish/cmds.c:2901
 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
 
 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
 
-#: fish/cmds.c:2871
+#: fish/cmds.c:2902
 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
 
 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
 
-#: fish/cmds.c:2872
+#: fish/cmds.c:2903
 msgid "make FIFO (named pipe)"
 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
 
 msgid "make FIFO (named pipe)"
 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
 
-#: fish/cmds.c:2873 fish/cmds.c:2875
+#: fish/cmds.c:2904 fish/cmds.c:2906
 msgid "make a filesystem"
 msgstr "tworzy system plików"
 
 msgid "make a filesystem"
 msgstr "tworzy system plików"
 
-#: fish/cmds.c:2874
+#: fish/cmds.c:2905
 msgid "make a filesystem with block size"
 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
 
 msgid "make a filesystem with block size"
 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
 
-#: fish/cmds.c:2876
+#: fish/cmds.c:2907
 msgid "create a mountpoint"
 msgstr "tworzy punkt montowania"
 
 msgid "create a mountpoint"
 msgstr "tworzy punkt montowania"
 
-#: fish/cmds.c:2877
+#: fish/cmds.c:2908
 msgid "make block, character or FIFO devices"
 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
 
 msgid "make block, character or FIFO devices"
 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
 
-#: fish/cmds.c:2878
+#: fish/cmds.c:2909
 msgid "make block device node"
 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
 
 msgid "make block device node"
 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
 
-#: fish/cmds.c:2879
+#: fish/cmds.c:2910
 msgid "make char device node"
 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
 
 msgid "make char device node"
 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
 
-#: fish/cmds.c:2880
+#: fish/cmds.c:2911
 msgid "create a swap partition"
 msgstr "tworzy partycję wymiany"
 
 msgid "create a swap partition"
 msgstr "tworzy partycję wymiany"
 
-#: fish/cmds.c:2881
+#: fish/cmds.c:2912
 msgid "create a swap partition with a label"
 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
 
 msgid "create a swap partition with a label"
 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
 
-#: fish/cmds.c:2882
+#: fish/cmds.c:2913
 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
 
 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
 
-#: fish/cmds.c:2883
+#: fish/cmds.c:2914
 msgid "create a swap file"
 msgstr "tworzy plik wymiany"
 
 msgid "create a swap file"
 msgstr "tworzy plik wymiany"
 
-#: fish/cmds.c:2884
+#: fish/cmds.c:2915
 msgid "load a kernel module"
 msgstr "wczytuje moduł jądra"
 
 msgid "load a kernel module"
 msgstr "wczytuje moduł jądra"
 
-#: fish/cmds.c:2885
+#: fish/cmds.c:2916
 msgid "view a file"
 msgstr "wyświetla plik"
 
 msgid "view a file"
 msgstr "wyświetla plik"
 
-#: fish/cmds.c:2886
+#: fish/cmds.c:2917
 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
 
 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
 
-#: fish/cmds.c:2887
+#: fish/cmds.c:2918
 msgid "mount 9p filesystem"
 msgstr ""
 
 msgid "mount 9p filesystem"
 msgstr ""
 
-#: fish/cmds.c:2888
+#: fish/cmds.c:2919
 msgid "mount a file using the loop device"
 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
 
 msgid "mount a file using the loop device"
 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
 
-#: fish/cmds.c:2889
+#: fish/cmds.c:2920
 msgid "mount a guest disk with mount options"
 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
 
 msgid "mount a guest disk with mount options"
 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
 
-#: fish/cmds.c:2890
+#: fish/cmds.c:2921
 msgid "mount a guest disk, read-only"
 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
 
 msgid "mount a guest disk, read-only"
 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
 
-#: fish/cmds.c:2891
+#: fish/cmds.c:2922
 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
 msgstr ""
 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
 "plików"
 
 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
 msgstr ""
 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
 "plików"
 
-#: fish/cmds.c:2892
+#: fish/cmds.c:2923
 msgid "show mountpoints"
 msgstr "wyświetla punkty montowania"
 
 msgid "show mountpoints"
 msgstr "wyświetla punkty montowania"
 
-#: fish/cmds.c:2893
+#: fish/cmds.c:2924
 msgid "show mounted filesystems"
 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
 
 msgid "show mounted filesystems"
 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
 
-#: fish/cmds.c:2894
+#: fish/cmds.c:2925
 msgid "move a file"
 msgstr "przenosi plik"
 
 msgid "move a file"
 msgstr "przenosi plik"
 
-#: fish/cmds.c:2895
+#: fish/cmds.c:2926
 msgid "probe NTFS volume"
 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
 
 msgid "probe NTFS volume"
 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
 
-#: fish/cmds.c:2896 fish/cmds.c:2897
+#: fish/cmds.c:2927 fish/cmds.c:2928
 msgid "resize an NTFS filesystem"
 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS"
 
 msgid "resize an NTFS filesystem"
 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS"
 
-#: fish/cmds.c:2898
+#: fish/cmds.c:2929
 msgid "resize an NTFS filesystem (with size)"
 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS (za pomocą rozmiaru)"
 
 msgid "resize an NTFS filesystem (with size)"
 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS (za pomocą rozmiaru)"
 
-#: fish/cmds.c:2899
+#: fish/cmds.c:2930
 msgid "add a partition to the device"
 msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
 
 msgid "add a partition to the device"
 msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
 
-#: fish/cmds.c:2900
+#: fish/cmds.c:2931
 msgid "delete a partition"
 msgstr "usuwa partycję"
 
 msgid "delete a partition"
 msgstr "usuwa partycję"
 
-#: fish/cmds.c:2901
+#: fish/cmds.c:2932
 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
 msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
 
 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
 msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
 
-#: fish/cmds.c:2902
+#: fish/cmds.c:2933
 msgid "return true if a partition is bootable"
 msgstr "zwraca wartość \"true\", jeśli partycja jest startowa"
 
 msgid "return true if a partition is bootable"
 msgstr "zwraca wartość \"true\", jeśli partycja jest startowa"
 
-#: fish/cmds.c:2903
+#: fish/cmds.c:2934
 msgid "get the MBR type byte (ID byte) from a partition"
 msgstr "uzyskuje bajt typu MBR (bajt identyfikatora) z partycji"
 
 msgid "get the MBR type byte (ID byte) from a partition"
 msgstr "uzyskuje bajt typu MBR (bajt identyfikatora) z partycji"
 
-#: fish/cmds.c:2904
+#: fish/cmds.c:2935
 msgid "get the partition table type"
 msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
 
 msgid "get the partition table type"
 msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
 
-#: fish/cmds.c:2905
+#: fish/cmds.c:2936
 msgid "create an empty partition table"
 msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
 
 msgid "create an empty partition table"
 msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
 
-#: fish/cmds.c:2906
+#: fish/cmds.c:2937
 msgid "list partitions on a device"
 msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
 
 msgid "list partitions on a device"
 msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
 
-#: fish/cmds.c:2907
+#: fish/cmds.c:2938
 msgid "make a partition bootable"
 msgstr "zmienia partycję na startową"
 
 msgid "make a partition bootable"
 msgstr "zmienia partycję na startową"
 
-#: fish/cmds.c:2908
+#: fish/cmds.c:2939
 msgid "set the MBR type byte (ID byte) of a partition"
 msgstr "ustawia bajt typu MBR (bajt identyfikatora) partycji"
 
 msgid "set the MBR type byte (ID byte) of a partition"
 msgstr "ustawia bajt typu MBR (bajt identyfikatora) partycji"
 
-#: fish/cmds.c:2909
+#: fish/cmds.c:2940
 msgid "set partition name"
 msgstr "ustawia nazwę partycji"
 
 msgid "set partition name"
 msgstr "ustawia nazwę partycji"
 
-#: fish/cmds.c:2910
+#: fish/cmds.c:2941
 msgid "convert partition name to device name"
 msgstr "konwertuje nazwę partycji na nazwę urządzenia"
 
 msgid "convert partition name to device name"
 msgstr "konwertuje nazwę partycji na nazwę urządzenia"
 
-#: fish/cmds.c:2911
+#: fish/cmds.c:2942
 msgid "ping the guest daemon"
 msgstr "odpytuje demona gościa"
 
 msgid "ping the guest daemon"
 msgstr "odpytuje demona gościa"
 
-#: fish/cmds.c:2912
+#: fish/cmds.c:2943
 msgid "read part of a file"
 msgstr "odczytuje część pliku"
 
 msgid "read part of a file"
 msgstr "odczytuje część pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2913
+#: fish/cmds.c:2944
 msgid "read part of a device"
 msgstr "odczytuje część urządzenia"
 
 msgid "read part of a device"
 msgstr "odczytuje część urządzenia"
 
-#: fish/cmds.c:2914
+#: fish/cmds.c:2945
 msgid "create an LVM physical volume"
 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
 
 msgid "create an LVM physical volume"
 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2915
+#: fish/cmds.c:2946
 msgid "remove an LVM physical volume"
 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
 
 msgid "remove an LVM physical volume"
 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2916
+#: fish/cmds.c:2947
 msgid "resize an LVM physical volume"
 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
 
 msgid "resize an LVM physical volume"
 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2917
+#: fish/cmds.c:2948
 msgid "resize an LVM physical volume (with size)"
 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM (za pomocą rozmiaru)"
 
 msgid "resize an LVM physical volume (with size)"
 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM (za pomocą rozmiaru)"
 
-#: fish/cmds.c:2918 fish/cmds.c:2919
+#: fish/cmds.c:2949 fish/cmds.c:2950
 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
 
 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2920
+#: fish/cmds.c:2951
 msgid "get the UUID of a physical volume"
 msgstr "uzyskuje UUID woluminu fizycznego"
 
 msgid "get the UUID of a physical volume"
 msgstr "uzyskuje UUID woluminu fizycznego"
 
-#: fish/cmds.c:2921
+#: fish/cmds.c:2952
 msgid "write to part of a file"
 msgstr "zapisuje do części pliku"
 
 msgid "write to part of a file"
 msgstr "zapisuje do części pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2922
+#: fish/cmds.c:2953
 msgid "write to part of a device"
 msgstr "zapisuje do części urządzenia"
 
 msgid "write to part of a device"
 msgstr "zapisuje do części urządzenia"
 
-#: fish/cmds.c:2923
+#: fish/cmds.c:2954
 msgid "read a file"
 msgstr "odczytuje plik"
 
 msgid "read a file"
 msgstr "odczytuje plik"
 
-#: fish/cmds.c:2924
+#: fish/cmds.c:2955
 msgid "read file as lines"
 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
 
 msgid "read file as lines"
 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
 
-#: fish/cmds.c:2925
+#: fish/cmds.c:2956
 msgid "read directories entries"
 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
 
 msgid "read directories entries"
 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
 
-#: fish/cmds.c:2926
+#: fish/cmds.c:2957
 msgid "read the target of a symbolic link"
 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
 
 msgid "read the target of a symbolic link"
 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
 
-#: fish/cmds.c:2927
+#: fish/cmds.c:2958
 msgid "readlink on multiple files"
 msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
 
 msgid "readlink on multiple files"
 msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
 
-#: fish/cmds.c:2928
+#: fish/cmds.c:2959
 msgid "canonicalized absolute pathname"
 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
 
 msgid "canonicalized absolute pathname"
 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
 
-#: fish/cmds.c:2930
+#: fish/cmds.c:2961
 msgid "close and reopen libguestfs handle"
 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
 
 msgid "close and reopen libguestfs handle"
 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
 
-#: fish/cmds.c:2931
+#: fish/cmds.c:2962
 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem"
 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4"
 
 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem"
 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4"
 
-#: fish/cmds.c:2932
+#: fish/cmds.c:2963
 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem to the minimum size"
 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4 na minimalny"
 
 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem to the minimum size"
 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4 na minimalny"
 
-#: fish/cmds.c:2933
+#: fish/cmds.c:2964
 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem (with size)"
 msgstr ""
 "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4 (za pomocą rozmiaru)"
 
 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem (with size)"
 msgstr ""
 "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4 (za pomocą rozmiaru)"
 
-#: fish/cmds.c:2934
+#: fish/cmds.c:2965
 msgid "remove a file"
 msgstr "usuwa plik"
 
 msgid "remove a file"
 msgstr "usuwa plik"
 
-#: fish/cmds.c:2935
+#: fish/cmds.c:2966
 msgid "remove a file or directory recursively"
 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
 
 msgid "remove a file or directory recursively"
 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
 
-#: fish/cmds.c:2936
+#: fish/cmds.c:2967
 msgid "remove a directory"
 msgstr "usuwa katalog"
 
 msgid "remove a directory"
 msgstr "usuwa katalog"
 
-#: fish/cmds.c:2937
+#: fish/cmds.c:2968
 msgid "remove a mountpoint"
 msgstr "usuwa punkt montowania"
 
 msgid "remove a mountpoint"
 msgstr "usuwa punkt montowania"
 
-#: fish/cmds.c:2938
+#: fish/cmds.c:2969
 msgid "scrub (securely wipe) a device"
 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
 
 msgid "scrub (securely wipe) a device"
 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
 
-#: fish/cmds.c:2939
+#: fish/cmds.c:2970
 msgid "scrub (securely wipe) a file"
 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
 
 msgid "scrub (securely wipe) a file"
 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
 
-#: fish/cmds.c:2940
+#: fish/cmds.c:2971
 msgid "scrub (securely wipe) free space"
 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
 
 msgid "scrub (securely wipe) free space"
 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
 
-#: fish/cmds.c:2941
+#: fish/cmds.c:2972
 msgid "add options to kernel command line"
 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
 
 msgid "add options to kernel command line"
 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
 
-#: fish/cmds.c:2942
+#: fish/cmds.c:2973
 msgid "set the attach method"
 msgstr "ustawia metodę podłączania"
 
 msgid "set the attach method"
 msgstr "ustawia metodę podłączania"
 
-#: fish/cmds.c:2943
+#: fish/cmds.c:2974
 msgid "set autosync mode"
 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
 
 msgid "set autosync mode"
 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
 
-#: fish/cmds.c:2944
+#: fish/cmds.c:2975
 msgid "enable or disable direct appliance mode"
 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
 
 msgid "enable or disable direct appliance mode"
 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
 
-#: fish/cmds.c:2945
+#: fish/cmds.c:2976
 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
 
 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
 
-#: fish/cmds.c:2946
+#: fish/cmds.c:2977
 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
 
 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
 
-#: fish/cmds.c:2947
+#: fish/cmds.c:2978
 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
 
 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:2948
+#: fish/cmds.c:2979
 msgid "set enable network flag"
 msgstr "ustawia flagę włączenia sieci"
 
 msgid "set enable network flag"
 msgstr "ustawia flagę włączenia sieci"
 
-#: fish/cmds.c:2949
+#: fish/cmds.c:2980
 msgid "set the search path"
 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
 
 msgid "set the search path"
 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
 
-#: fish/cmds.c:2950
+#: fish/cmds.c:2981
 msgid "set process group flag"
 msgstr ""
 
 msgid "set process group flag"
 msgstr ""
 
-#: fish/cmds.c:2951
+#: fish/cmds.c:2982
 msgid "set the qemu binary"
 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
 
 msgid "set the qemu binary"
 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:2952
+#: fish/cmds.c:2983
 msgid "enable or disable the recovery process"
 msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
 
 msgid "enable or disable the recovery process"
 msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
 
-#: fish/cmds.c:2953
+#: fish/cmds.c:2984
 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
 msgstr ""
 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
 
 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
 msgstr ""
 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
 
-#: fish/cmds.c:2954
+#: fish/cmds.c:2985
+msgid "set number of virtual CPUs in appliance"
+msgstr ""
+
+#: fish/cmds.c:2986
 msgid "enable or disable command traces"
 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
 
 msgid "enable or disable command traces"
 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
 
-#: fish/cmds.c:2955
+#: fish/cmds.c:2987
 msgid "set verbose mode"
 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
 
 msgid "set verbose mode"
 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
 
-#: fish/cmds.c:2956
+#: fish/cmds.c:2988
 msgid "set SELinux security context"
 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
 
 msgid "set SELinux security context"
 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
 
-#: fish/cmds.c:2957
+#: fish/cmds.c:2989
 msgid "set an environment variable"
 msgstr ""
 
 msgid "set an environment variable"
 msgstr ""
 
-#: fish/cmds.c:2959 fish/cmds.c:2960
+#: fish/cmds.c:2991 fish/cmds.c:2992
 msgid "create partitions on a block device"
 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
 
 msgid "create partitions on a block device"
 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
 
-#: fish/cmds.c:2961
+#: fish/cmds.c:2993
 msgid "modify a single partition on a block device"
 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
 
 msgid "modify a single partition on a block device"
 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
 
-#: fish/cmds.c:2962
+#: fish/cmds.c:2994
 msgid "display the disk geometry from the partition table"
 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
 
 msgid "display the disk geometry from the partition table"
 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
 
-#: fish/cmds.c:2963
+#: fish/cmds.c:2995
 msgid "display the kernel geometry"
 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
 
 msgid "display the kernel geometry"
 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
 
-#: fish/cmds.c:2964
+#: fish/cmds.c:2996
 msgid "display the partition table"
 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
 
 msgid "display the partition table"
 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
 
-#: fish/cmds.c:2965
+#: fish/cmds.c:2997
 msgid "run a command via the shell"
 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
 
 msgid "run a command via the shell"
 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
 
-#: fish/cmds.c:2966
+#: fish/cmds.c:2998
 msgid "run a command via the shell returning lines"
 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
 
 msgid "run a command via the shell returning lines"
 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
 
-#: fish/cmds.c:2967
+#: fish/cmds.c:2999
 msgid "sleep for some seconds"
 msgstr "usypia na kilka sekund"
 
 msgid "sleep for some seconds"
 msgstr "usypia na kilka sekund"
 
-#: fish/cmds.c:2968
+#: fish/cmds.c:3000
 msgid "create a sparse disk image and add"
 msgstr "tworzy rzadki obraz dysku i dodaje go"
 
 msgid "create a sparse disk image and add"
 msgstr "tworzy rzadki obraz dysku i dodaje go"
 
-#: fish/cmds.c:2969
+#: fish/cmds.c:3001
 msgid "get file information"
 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
 
 msgid "get file information"
 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2970
+#: fish/cmds.c:3002
 msgid "get file system statistics"
 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
 
 msgid "get file system statistics"
 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
 
-#: fish/cmds.c:2971 fish/cmds.c:2972
+#: fish/cmds.c:3003 fish/cmds.c:3004
 msgid "print the printable strings in a file"
 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
 
 msgid "print the printable strings in a file"
 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2973
+#: fish/cmds.c:3005
 msgid "list supported groups of commands"
 msgstr "wyświetla listę obsługiwanych grup poleceń"
 
 msgid "list supported groups of commands"
 msgstr "wyświetla listę obsługiwanych grup poleceń"
 
-#: fish/cmds.c:2974
+#: fish/cmds.c:3006
 msgid "disable swap on device"
 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
 
 msgid "disable swap on device"
 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
 
-#: fish/cmds.c:2975
+#: fish/cmds.c:3007
 msgid "disable swap on file"
 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
 
 msgid "disable swap on file"
 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2976
+#: fish/cmds.c:3008
 msgid "disable swap on labeled swap partition"
 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
 
 msgid "disable swap on labeled swap partition"
 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
 
-#: fish/cmds.c:2977
+#: fish/cmds.c:3009
 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
 
 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
 
-#: fish/cmds.c:2978
+#: fish/cmds.c:3010
 msgid "enable swap on device"
 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
 
 msgid "enable swap on device"
 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
 
-#: fish/cmds.c:2979
+#: fish/cmds.c:3011
 msgid "enable swap on file"
 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
 
 msgid "enable swap on file"
 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2980
+#: fish/cmds.c:3012
 msgid "enable swap on labeled swap partition"
 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
 
 msgid "enable swap on labeled swap partition"
 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
 
-#: fish/cmds.c:2981
+#: fish/cmds.c:3013
 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
 
 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
 
-#: fish/cmds.c:2982
+#: fish/cmds.c:3014
 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
 
 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
 
-#: fish/cmds.c:2983
+#: fish/cmds.c:3015
 msgid "return last 10 lines of a file"
 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
 
 msgid "return last 10 lines of a file"
 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2984
+#: fish/cmds.c:3016
 msgid "return last N lines of a file"
 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
 
 msgid "return last N lines of a file"
 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2985
+#: fish/cmds.c:3017
 msgid "unpack tarfile to directory"
 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
 
 msgid "unpack tarfile to directory"
 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:2986
+#: fish/cmds.c:3018
 msgid "pack directory into tarfile"
 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
 
 msgid "pack directory into tarfile"
 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
 
-#: fish/cmds.c:2987 fish/cmds.c:2994
+#: fish/cmds.c:3019 fish/cmds.c:3026
 msgid "unpack compressed tarball to directory"
 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
 
 msgid "unpack compressed tarball to directory"
 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:2988 fish/cmds.c:2995
+#: fish/cmds.c:3020 fish/cmds.c:3027
 msgid "pack directory into compressed tarball"
 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
 
 msgid "pack directory into compressed tarball"
 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
 
-#: fish/cmds.c:2989
+#: fish/cmds.c:3021
 msgid "print elapsed time taken to run a command"
 msgstr "wyświetla czas wykonania polecenia"
 
 msgid "print elapsed time taken to run a command"
 msgstr "wyświetla czas wykonania polecenia"
 
-#: fish/cmds.c:2990
+#: fish/cmds.c:3022
 msgid "update file timestamps or create a new file"
 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
 
 msgid "update file timestamps or create a new file"
 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
 
-#: fish/cmds.c:2991
+#: fish/cmds.c:3023
 msgid "truncate a file to zero size"
 msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
 
 msgid "truncate a file to zero size"
 msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
 
-#: fish/cmds.c:2992
+#: fish/cmds.c:3024
 msgid "truncate a file to a particular size"
 msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
 
 msgid "truncate a file to a particular size"
 msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
 
-#: fish/cmds.c:2993
+#: fish/cmds.c:3025
 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
 
 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
 
-#: fish/cmds.c:2996
+#: fish/cmds.c:3028
 msgid "set file mode creation mask (umask)"
 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
 
 msgid "set file mode creation mask (umask)"
 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
 
-#: fish/cmds.c:2997
+#: fish/cmds.c:3029
 msgid "unmount a filesystem"
 msgstr "odmontowuje system plików"
 
 msgid "unmount a filesystem"
 msgstr "odmontowuje system plików"
 
-#: fish/cmds.c:2998
+#: fish/cmds.c:3030
 msgid "unmount all filesystems"
 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
 
 msgid "unmount all filesystems"
 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
 
-#: fish/cmds.c:2999
+#: fish/cmds.c:3031
 msgid "unset an environment variable"
 msgstr ""
 
 msgid "unset an environment variable"
 msgstr ""
 
-#: fish/cmds.c:3000
+#: fish/cmds.c:3032
 msgid "upload a file from the local machine"
 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny"
 
 msgid "upload a file from the local machine"
 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny"
 
-#: fish/cmds.c:3001
+#: fish/cmds.c:3033
 msgid "upload a file from the local machine with offset"
 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny z wyrównaniem"
 
 msgid "upload a file from the local machine with offset"
 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny z wyrównaniem"
 
-#: fish/cmds.c:3002
+#: fish/cmds.c:3034
 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
 msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
 
 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
 msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
 
-#: fish/cmds.c:3003
+#: fish/cmds.c:3035
 msgid "get the library version number"
 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
 
 msgid "get the library version number"
 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
 
-#: fish/cmds.c:3004
+#: fish/cmds.c:3036
 msgid "get the filesystem label"
 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików"
 
 msgid "get the filesystem label"
 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików"
 
-#: fish/cmds.c:3005
+#: fish/cmds.c:3037
 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
 msgstr ""
 "uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
 "zamontowanemu urządzeniu"
 
 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
 msgstr ""
 "uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
 "zamontowanemu urządzeniu"
 
-#: fish/cmds.c:3006
+#: fish/cmds.c:3038
 msgid "get the filesystem UUID"
 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików"
 
 msgid "get the filesystem UUID"
 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików"
 
-#: fish/cmds.c:3007
+#: fish/cmds.c:3039
 msgid "activate or deactivate some volume groups"
 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
 
 msgid "activate or deactivate some volume groups"
 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
 
-#: fish/cmds.c:3008
+#: fish/cmds.c:3040
 msgid "activate or deactivate all volume groups"
 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
 
 msgid "activate or deactivate all volume groups"
 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
 
-#: fish/cmds.c:3009
+#: fish/cmds.c:3041
 msgid "create an LVM volume group"
 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
 
 msgid "create an LVM volume group"
 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
 
-#: fish/cmds.c:3010
+#: fish/cmds.c:3042
 msgid "get the LV UUIDs of all LVs in the volume group"
 msgstr "uzyskuje UUID wszystkich woluminów logicznych w grupie woluminów"
 
 msgid "get the LV UUIDs of all LVs in the volume group"
 msgstr "uzyskuje UUID wszystkich woluminów logicznych w grupie woluminów"
 
-#: fish/cmds.c:3011
+#: fish/cmds.c:3043
 msgid "get the PV UUIDs containing the volume group"
 msgstr "uzyskuje UUID woluminów fizycznych zawierających grupę woluminów"
 
 msgid "get the PV UUIDs containing the volume group"
 msgstr "uzyskuje UUID woluminów fizycznych zawierających grupę woluminów"
 
-#: fish/cmds.c:3012
+#: fish/cmds.c:3044
 msgid "remove an LVM volume group"
 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
 
 msgid "remove an LVM volume group"
 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
 
-#: fish/cmds.c:3013
+#: fish/cmds.c:3045
 msgid "rename an LVM volume group"
 msgstr "zmienia nazwę grupy woluminów LVM"
 
 msgid "rename an LVM volume group"
 msgstr "zmienia nazwę grupy woluminów LVM"
 
-#: fish/cmds.c:3014 fish/cmds.c:3015
+#: fish/cmds.c:3046 fish/cmds.c:3047
 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
 
 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
 
-#: fish/cmds.c:3016
+#: fish/cmds.c:3048
 msgid "rescan for LVM physical volumes, volume groups and logical volumes"
 msgstr ""
 "ponownie skanuje woluminy fizyczne, grupy woluminów i woluminy logiczne LVM"
 
 msgid "rescan for LVM physical volumes, volume groups and logical volumes"
 msgstr ""
 "ponownie skanuje woluminy fizyczne, grupy woluminów i woluminy logiczne LVM"
 
-#: fish/cmds.c:3017
+#: fish/cmds.c:3049
 msgid "get the UUID of a volume group"
 msgstr "uzyskuje UUID grupy woluminów"
 
 msgid "get the UUID of a volume group"
 msgstr "uzyskuje UUID grupy woluminów"
 
-#: fish/cmds.c:3018
+#: fish/cmds.c:3050
 msgid "count characters in a file"
 msgstr "liczy znaki w pliku"
 
 msgid "count characters in a file"
 msgstr "liczy znaki w pliku"
 
-#: fish/cmds.c:3019
+#: fish/cmds.c:3051
 msgid "count lines in a file"
 msgstr "liczy wiersze w pliku"
 
 msgid "count lines in a file"
 msgstr "liczy wiersze w pliku"
 
-#: fish/cmds.c:3020
+#: fish/cmds.c:3052
 msgid "count words in a file"
 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
 
 msgid "count words in a file"
 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
 
-#: fish/cmds.c:3021
+#: fish/cmds.c:3053
 msgid "create a new file"
 msgstr "tworzy nowy plik"
 
 msgid "create a new file"
 msgstr "tworzy nowy plik"
 
-#: fish/cmds.c:3022
+#: fish/cmds.c:3054
 msgid "append content to end of file"
 msgstr ""
 
 msgid "append content to end of file"
 msgstr ""
 
-#: fish/cmds.c:3023
+#: fish/cmds.c:3055
 msgid "create a file"
 msgstr "tworzy plik"
 
 msgid "create a file"
 msgstr "tworzy plik"
 
-#: fish/cmds.c:3026
+#: fish/cmds.c:3058
 msgid "write zeroes to the device"
 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
 
 msgid "write zeroes to the device"
 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
 
-#: fish/cmds.c:3027
+#: fish/cmds.c:3059
 msgid "write zeroes to an entire device"
 msgstr "zapisuje zera na całym urządzeniu"
 
 msgid "write zeroes to an entire device"
 msgstr "zapisuje zera na całym urządzeniu"
 
-#: fish/cmds.c:3028
+#: fish/cmds.c:3060
 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
 
 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
 
-#: fish/cmds.c:3031
+#: fish/cmds.c:3063
 msgid "determine file type inside a compressed file"
 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
 
 msgid "determine file type inside a compressed file"
 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
 
-#: fish/cmds.c:3034
+#: fish/cmds.c:3066
 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
 msgstr ""
 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
 "pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc "
 "o poleceniu."
 
 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
 msgstr ""
 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
 "pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc "
 "o poleceniu."
 
-#: fish/cmds.c:3352 fish/cmds.c:3366 fish/cmds.c:3382 fish/cmds.c:3399
-#: fish/cmds.c:3416 fish/cmds.c:3434 fish/cmds.c:3453 fish/cmds.c:3469
-#: fish/cmds.c:3487 fish/cmds.c:3503 fish/cmds.c:3521 fish/cmds.c:3537
-#: fish/cmds.c:3554 fish/cmds.c:3569 fish/cmds.c:3587 fish/cmds.c:3602
-#: fish/cmds.c:3618 fish/cmds.c:3634 fish/cmds.c:3650 fish/cmds.c:3666
-#: fish/cmds.c:3682 fish/cmds.c:3700 fish/cmds.c:3733 fish/cmds.c:3749
-#: fish/cmds.c:3765 fish/cmds.c:3784 fish/cmds.c:3799 fish/cmds.c:3817
-#: fish/cmds.c:3832 fish/cmds.c:3850 fish/cmds.c:3865 fish/cmds.c:3883
-#: fish/cmds.c:3898 fish/cmds.c:3917 fish/cmds.c:3936 fish/cmds.c:3954
-#: fish/cmds.c:3974 fish/cmds.c:3993 fish/cmds.c:4013 fish/cmds.c:4033
-#: fish/cmds.c:4053 fish/cmds.c:4072 fish/cmds.c:4091 fish/cmds.c:4111
-#: fish/cmds.c:4131 fish/cmds.c:4151 fish/cmds.c:4166 fish/cmds.c:4182
-#: fish/cmds.c:4254 fish/cmds.c:4272 fish/cmds.c:4289 fish/cmds.c:4373
-#: fish/cmds.c:4393 fish/cmds.c:4413 fish/cmds.c:4433 fish/cmds.c:4453
-#: fish/cmds.c:4473 fish/cmds.c:4492 fish/cmds.c:4511 fish/cmds.c:4530
-#: fish/cmds.c:4545 fish/cmds.c:4564 fish/cmds.c:4584 fish/cmds.c:4604
-#: fish/cmds.c:4680 fish/cmds.c:4695 fish/cmds.c:4714 fish/cmds.c:4730
-#: fish/cmds.c:4746 fish/cmds.c:4765 fish/cmds.c:4787 fish/cmds.c:4809
-#: fish/cmds.c:4829 fish/cmds.c:4846 fish/cmds.c:4863 fish/cmds.c:4880
-#: fish/cmds.c:4897 fish/cmds.c:4914 fish/cmds.c:4931 fish/cmds.c:4948
-#: fish/cmds.c:4967 fish/cmds.c:4990 fish/cmds.c:5026 fish/cmds.c:5043
-#: fish/cmds.c:5066 fish/cmds.c:5088 fish/cmds.c:5109 fish/cmds.c:5129
-#: fish/cmds.c:5148 fish/cmds.c:5168 fish/cmds.c:5186 fish/cmds.c:5204
-#: fish/cmds.c:5218 fish/cmds.c:5234 fish/cmds.c:5254 fish/cmds.c:5273
-#: fish/cmds.c:5292 fish/cmds.c:5311 fish/cmds.c:5330 fish/cmds.c:5350
-#: fish/cmds.c:5390 fish/cmds.c:5447 fish/cmds.c:5468 fish/cmds.c:5489
-#: fish/cmds.c:5510 fish/cmds.c:5528 fish/cmds.c:5550 fish/cmds.c:5588
-#: fish/cmds.c:5610 fish/cmds.c:5689 fish/cmds.c:5728 fish/cmds.c:5743
-#: fish/cmds.c:5760 fish/cmds.c:5774 fish/cmds.c:5790 fish/cmds.c:5812
-#: fish/cmds.c:5834 fish/cmds.c:5856 fish/cmds.c:5878 fish/cmds.c:5900
-#: fish/cmds.c:5922 fish/cmds.c:5942 fish/cmds.c:5959 fish/cmds.c:5976
-#: fish/cmds.c:5995 fish/cmds.c:6014 fish/cmds.c:6034 fish/cmds.c:6070
-#: fish/cmds.c:6089 fish/cmds.c:6108 fish/cmds.c:6125 fish/cmds.c:6143
-#: fish/cmds.c:6166 fish/cmds.c:6189 fish/cmds.c:6213 fish/cmds.c:6236
-#: fish/cmds.c:6257 fish/cmds.c:6280 fish/cmds.c:6303 fish/cmds.c:6323
-#: fish/cmds.c:6345 fish/cmds.c:6366 fish/cmds.c:6389 fish/cmds.c:6406
-#: fish/cmds.c:6423 fish/cmds.c:6441 fish/cmds.c:6459 fish/cmds.c:6480
-#: fish/cmds.c:6498 fish/cmds.c:6519 fish/cmds.c:6539 fish/cmds.c:6557
-#: fish/cmds.c:6578 fish/cmds.c:6601 fish/cmds.c:6624 fish/cmds.c:6646
-#: fish/cmds.c:6679 fish/cmds.c:6696 fish/cmds.c:6713 fish/cmds.c:6737
-#: fish/cmds.c:6760 fish/cmds.c:6783 fish/cmds.c:6805 fish/cmds.c:6822
-#: fish/cmds.c:6844 fish/cmds.c:6938 fish/cmds.c:6958 fish/cmds.c:6978
-#: fish/cmds.c:6998 fish/cmds.c:7016 fish/cmds.c:7037 fish/cmds.c:7073
-#: fish/cmds.c:7090 fish/cmds.c:7112 fish/cmds.c:7129 fish/cmds.c:7165
-#: fish/cmds.c:7185 fish/cmds.c:7205 fish/cmds.c:7225 fish/cmds.c:7247
-#: fish/cmds.c:7264 fish/cmds.c:7283 fish/cmds.c:7302 fish/cmds.c:7324
-#: fish/cmds.c:7345 fish/cmds.c:7366 fish/cmds.c:7387 fish/cmds.c:7410
-#: fish/cmds.c:7451 fish/cmds.c:7474 fish/cmds.c:7513 fish/cmds.c:7530
-#: fish/cmds.c:7549 fish/cmds.c:7570 fish/cmds.c:7593 fish/cmds.c:7615
-#: fish/cmds.c:7633 fish/cmds.c:7652 fish/cmds.c:7673 fish/cmds.c:7750
-#: fish/cmds.c:7791 fish/cmds.c:7870 fish/cmds.c:7946 fish/cmds.c:7983
-#: fish/cmds.c:8006 fish/cmds.c:8027 fish/cmds.c:8050 fish/cmds.c:8072
-#: fish/cmds.c:8097 fish/cmds.c:8140 fish/cmds.c:8181 fish/cmds.c:8202
-#: fish/cmds.c:8220 fish/cmds.c:8239 fish/cmds.c:8256 fish/cmds.c:8274
-#: fish/cmds.c:8301 fish/cmds.c:8325 fish/cmds.c:8349 fish/cmds.c:8373
-#: fish/cmds.c:8397 fish/cmds.c:8421 fish/cmds.c:8445 fish/cmds.c:8469
-#: fish/cmds.c:8493 fish/cmds.c:8517 fish/cmds.c:8541 fish/cmds.c:8565
-#: fish/cmds.c:8588 fish/cmds.c:8611 fish/cmds.c:8632 fish/cmds.c:8653
-#: fish/cmds.c:8674 fish/cmds.c:8694 fish/cmds.c:8717 fish/cmds.c:8755
-#: fish/cmds.c:8772 fish/cmds.c:8789 fish/cmds.c:8808 fish/cmds.c:8827
-#: fish/cmds.c:8844 fish/cmds.c:8861 fish/cmds.c:8878 fish/cmds.c:8895
-#: fish/cmds.c:8914 fish/cmds.c:8950 fish/cmds.c:8990 fish/cmds.c:9023
-#: fish/cmds.c:9040 fish/cmds.c:9057 fish/cmds.c:9073 fish/cmds.c:9088
-#: fish/cmds.c:9109 fish/cmds.c:9147 fish/cmds.c:9185 fish/cmds.c:9224
-#: fish/cmds.c:9264 fish/cmds.c:9305 fish/cmds.c:9346 fish/cmds.c:9384
-#: fish/cmds.c:9401 fish/cmds.c:9424 fish/cmds.c:9446 fish/cmds.c:9468
-#: fish/cmds.c:9488 fish/cmds.c:9508 fish/cmds.c:9544 fish/cmds.c:9616
-#: fish/cmds.c:9656 fish/cmds.c:9714 fish/cmds.c:9740 fish/cmds.c:9766
-#: fish/cmds.c:9794 fish/cmds.c:9853 fish/cmds.c:9874 fish/cmds.c:9919
-#: fish/cmds.c:9939 fish/cmds.c:9978 fish/cmds.c:10015 fish/cmds.c:10035
-#: fish/cmds.c:10057 fish/cmds.c:10114 fish/cmds.c:10134 fish/cmds.c:10156
-#: fish/cmds.c:10178 fish/cmds.c:10197 fish/cmds.c:10217 fish/cmds.c:10244
-#: fish/cmds.c:10264 fish/cmds.c:10284 fish/cmds.c:10304 fish/cmds.c:10324
-#: fish/cmds.c:10346 fish/cmds.c:10381 fish/cmds.c:10399 fish/cmds.c:10422
-#: fish/cmds.c:10444 fish/cmds.c:10459 fish/cmds.c:10476 fish/cmds.c:10513
-#: fish/cmds.c:10552 fish/cmds.c:10592 fish/cmds.c:10648 fish/cmds.c:10670
-#: fish/cmds.c:10706 fish/cmds.c:10721 fish/cmds.c:10741 fish/cmds.c:10781
-#: fish/cmds.c:10804 fish/cmds.c:10828 fish/cmds.c:10853 fish/cmds.c:10894
-#: fish/cmds.c:10919 fish/cmds.c:10957 fish/cmds.c:10988 fish/cmds.c:11019
-#: fish/cmds.c:11047 fish/cmds.c:11067 fish/cmds.c:11099 fish/cmds.c:11119
-#: fish/cmds.c:11139 fish/cmds.c:11156 fish/cmds.c:11174 fish/cmds.c:11199
-#: fish/cmds.c:11222 fish/cmds.c:11241 fish/cmds.c:11285 fish/cmds.c:11330
-#: fish/cmds.c:11378 fish/cmds.c:11419 fish/cmds.c:11438 fish/cmds.c:11458
-#: fish/cmds.c:11478 fish/cmds.c:11499 fish/cmds.c:11520 fish/cmds.c:11541
-#: fish/cmds.c:11562 fish/cmds.c:11583 fish/cmds.c:11605 fish/cmds.c:11643
-#: fish/cmds.c:11694 fish/cmds.c:11732 fish/cmds.c:11788 fish/cmds.c:11924
-#: fish/cmds.c:11953 fish/cmds.c:11980 fish/cmds.c:11997 fish/cmds.c:12018
-#: fish/cmds.c:12035 fish/cmds.c:12097 fish/cmds.c:12235
+#: fish/cmds.c:3384 fish/cmds.c:3398 fish/cmds.c:3414 fish/cmds.c:3431
+#: fish/cmds.c:3448 fish/cmds.c:3466 fish/cmds.c:3485 fish/cmds.c:3501
+#: fish/cmds.c:3519 fish/cmds.c:3535 fish/cmds.c:3553 fish/cmds.c:3569
+#: fish/cmds.c:3586 fish/cmds.c:3601 fish/cmds.c:3619 fish/cmds.c:3634
+#: fish/cmds.c:3650 fish/cmds.c:3666 fish/cmds.c:3682 fish/cmds.c:3698
+#: fish/cmds.c:3714 fish/cmds.c:3732 fish/cmds.c:3765 fish/cmds.c:3781
+#: fish/cmds.c:3797 fish/cmds.c:3816 fish/cmds.c:3831 fish/cmds.c:3849
+#: fish/cmds.c:3864 fish/cmds.c:3882 fish/cmds.c:3897 fish/cmds.c:3915
+#: fish/cmds.c:3930 fish/cmds.c:3949 fish/cmds.c:3968 fish/cmds.c:3986
+#: fish/cmds.c:4006 fish/cmds.c:4025 fish/cmds.c:4045 fish/cmds.c:4065
+#: fish/cmds.c:4085 fish/cmds.c:4104 fish/cmds.c:4123 fish/cmds.c:4143
+#: fish/cmds.c:4163 fish/cmds.c:4183 fish/cmds.c:4198 fish/cmds.c:4214
+#: fish/cmds.c:4286 fish/cmds.c:4304 fish/cmds.c:4321 fish/cmds.c:4405
+#: fish/cmds.c:4425 fish/cmds.c:4445 fish/cmds.c:4465 fish/cmds.c:4485
+#: fish/cmds.c:4505 fish/cmds.c:4524 fish/cmds.c:4543 fish/cmds.c:4562
+#: fish/cmds.c:4577 fish/cmds.c:4596 fish/cmds.c:4616 fish/cmds.c:4636
+#: fish/cmds.c:4712 fish/cmds.c:4727 fish/cmds.c:4745 fish/cmds.c:4778
+#: fish/cmds.c:4797 fish/cmds.c:4813 fish/cmds.c:4829 fish/cmds.c:4848
+#: fish/cmds.c:4870 fish/cmds.c:4892 fish/cmds.c:4912 fish/cmds.c:4929
+#: fish/cmds.c:4946 fish/cmds.c:4963 fish/cmds.c:4980 fish/cmds.c:4997
+#: fish/cmds.c:5014 fish/cmds.c:5031 fish/cmds.c:5050 fish/cmds.c:5073
+#: fish/cmds.c:5109 fish/cmds.c:5126 fish/cmds.c:5149 fish/cmds.c:5171
+#: fish/cmds.c:5192 fish/cmds.c:5212 fish/cmds.c:5231 fish/cmds.c:5251
+#: fish/cmds.c:5269 fish/cmds.c:5287 fish/cmds.c:5301 fish/cmds.c:5317
+#: fish/cmds.c:5337 fish/cmds.c:5356 fish/cmds.c:5375 fish/cmds.c:5394
+#: fish/cmds.c:5413 fish/cmds.c:5433 fish/cmds.c:5473 fish/cmds.c:5530
+#: fish/cmds.c:5551 fish/cmds.c:5572 fish/cmds.c:5593 fish/cmds.c:5611
+#: fish/cmds.c:5633 fish/cmds.c:5671 fish/cmds.c:5693 fish/cmds.c:5772
+#: fish/cmds.c:5811 fish/cmds.c:5826 fish/cmds.c:5843 fish/cmds.c:5857
+#: fish/cmds.c:5873 fish/cmds.c:5895 fish/cmds.c:5917 fish/cmds.c:5939
+#: fish/cmds.c:5961 fish/cmds.c:5983 fish/cmds.c:6005 fish/cmds.c:6025
+#: fish/cmds.c:6042 fish/cmds.c:6059 fish/cmds.c:6078 fish/cmds.c:6097
+#: fish/cmds.c:6117 fish/cmds.c:6153 fish/cmds.c:6172 fish/cmds.c:6191
+#: fish/cmds.c:6208 fish/cmds.c:6226 fish/cmds.c:6249 fish/cmds.c:6272
+#: fish/cmds.c:6296 fish/cmds.c:6319 fish/cmds.c:6340 fish/cmds.c:6363
+#: fish/cmds.c:6386 fish/cmds.c:6406 fish/cmds.c:6428 fish/cmds.c:6449
+#: fish/cmds.c:6472 fish/cmds.c:6489 fish/cmds.c:6506 fish/cmds.c:6524
+#: fish/cmds.c:6542 fish/cmds.c:6563 fish/cmds.c:6581 fish/cmds.c:6602
+#: fish/cmds.c:6622 fish/cmds.c:6640 fish/cmds.c:6661 fish/cmds.c:6684
+#: fish/cmds.c:6707 fish/cmds.c:6729 fish/cmds.c:6762 fish/cmds.c:6779
+#: fish/cmds.c:6796 fish/cmds.c:6820 fish/cmds.c:6843 fish/cmds.c:6866
+#: fish/cmds.c:6888 fish/cmds.c:6905 fish/cmds.c:6927 fish/cmds.c:7021
+#: fish/cmds.c:7041 fish/cmds.c:7061 fish/cmds.c:7081 fish/cmds.c:7099
+#: fish/cmds.c:7120 fish/cmds.c:7156 fish/cmds.c:7173 fish/cmds.c:7195
+#: fish/cmds.c:7212 fish/cmds.c:7248 fish/cmds.c:7268 fish/cmds.c:7288
+#: fish/cmds.c:7308 fish/cmds.c:7330 fish/cmds.c:7347 fish/cmds.c:7366
+#: fish/cmds.c:7385 fish/cmds.c:7407 fish/cmds.c:7428 fish/cmds.c:7449
+#: fish/cmds.c:7470 fish/cmds.c:7493 fish/cmds.c:7534 fish/cmds.c:7557
+#: fish/cmds.c:7596 fish/cmds.c:7613 fish/cmds.c:7632 fish/cmds.c:7653
+#: fish/cmds.c:7676 fish/cmds.c:7698 fish/cmds.c:7716 fish/cmds.c:7735
+#: fish/cmds.c:7756 fish/cmds.c:7833 fish/cmds.c:7874 fish/cmds.c:7953
+#: fish/cmds.c:8029 fish/cmds.c:8066 fish/cmds.c:8089 fish/cmds.c:8110
+#: fish/cmds.c:8133 fish/cmds.c:8155 fish/cmds.c:8180 fish/cmds.c:8223
+#: fish/cmds.c:8264 fish/cmds.c:8285 fish/cmds.c:8303 fish/cmds.c:8322
+#: fish/cmds.c:8339 fish/cmds.c:8357 fish/cmds.c:8384 fish/cmds.c:8408
+#: fish/cmds.c:8432 fish/cmds.c:8456 fish/cmds.c:8480 fish/cmds.c:8504
+#: fish/cmds.c:8528 fish/cmds.c:8552 fish/cmds.c:8576 fish/cmds.c:8600
+#: fish/cmds.c:8624 fish/cmds.c:8648 fish/cmds.c:8671 fish/cmds.c:8694
+#: fish/cmds.c:8715 fish/cmds.c:8736 fish/cmds.c:8757 fish/cmds.c:8777
+#: fish/cmds.c:8800 fish/cmds.c:8838 fish/cmds.c:8855 fish/cmds.c:8872
+#: fish/cmds.c:8891 fish/cmds.c:8910 fish/cmds.c:8927 fish/cmds.c:8944
+#: fish/cmds.c:8961 fish/cmds.c:8978 fish/cmds.c:8997 fish/cmds.c:9033
+#: fish/cmds.c:9073 fish/cmds.c:9106 fish/cmds.c:9123 fish/cmds.c:9140
+#: fish/cmds.c:9156 fish/cmds.c:9171 fish/cmds.c:9192 fish/cmds.c:9230
+#: fish/cmds.c:9268 fish/cmds.c:9307 fish/cmds.c:9347 fish/cmds.c:9388
+#: fish/cmds.c:9429 fish/cmds.c:9467 fish/cmds.c:9484 fish/cmds.c:9507
+#: fish/cmds.c:9529 fish/cmds.c:9551 fish/cmds.c:9571 fish/cmds.c:9591
+#: fish/cmds.c:9627 fish/cmds.c:9699 fish/cmds.c:9739 fish/cmds.c:9797
+#: fish/cmds.c:9823 fish/cmds.c:9849 fish/cmds.c:9877 fish/cmds.c:9936
+#: fish/cmds.c:9957 fish/cmds.c:10002 fish/cmds.c:10022 fish/cmds.c:10061
+#: fish/cmds.c:10098 fish/cmds.c:10118 fish/cmds.c:10140 fish/cmds.c:10197
+#: fish/cmds.c:10217 fish/cmds.c:10239 fish/cmds.c:10261 fish/cmds.c:10280
+#: fish/cmds.c:10300 fish/cmds.c:10327 fish/cmds.c:10347 fish/cmds.c:10367
+#: fish/cmds.c:10387 fish/cmds.c:10407 fish/cmds.c:10429 fish/cmds.c:10464
+#: fish/cmds.c:10482 fish/cmds.c:10505 fish/cmds.c:10527 fish/cmds.c:10542
+#: fish/cmds.c:10559 fish/cmds.c:10596 fish/cmds.c:10635 fish/cmds.c:10675
+#: fish/cmds.c:10731 fish/cmds.c:10753 fish/cmds.c:10789 fish/cmds.c:10804
+#: fish/cmds.c:10824 fish/cmds.c:10864 fish/cmds.c:10887 fish/cmds.c:10911
+#: fish/cmds.c:10936 fish/cmds.c:10977 fish/cmds.c:11002 fish/cmds.c:11040
+#: fish/cmds.c:11071 fish/cmds.c:11102 fish/cmds.c:11130 fish/cmds.c:11150
+#: fish/cmds.c:11182 fish/cmds.c:11202 fish/cmds.c:11222 fish/cmds.c:11239
+#: fish/cmds.c:11257 fish/cmds.c:11282 fish/cmds.c:11305 fish/cmds.c:11324
+#: fish/cmds.c:11368 fish/cmds.c:11413 fish/cmds.c:11461 fish/cmds.c:11502
+#: fish/cmds.c:11521 fish/cmds.c:11541 fish/cmds.c:11561 fish/cmds.c:11582
+#: fish/cmds.c:11603 fish/cmds.c:11624 fish/cmds.c:11645 fish/cmds.c:11666
+#: fish/cmds.c:11688 fish/cmds.c:11726 fish/cmds.c:11777 fish/cmds.c:11815
+#: fish/cmds.c:11871 fish/cmds.c:12007 fish/cmds.c:12036 fish/cmds.c:12063
+#: fish/cmds.c:12080 fish/cmds.c:12101 fish/cmds.c:12118 fish/cmds.c:12180
+#: fish/cmds.c:12318
 #, c-format
 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
 
-#: fish/cmds.c:3353 fish/cmds.c:3367 fish/cmds.c:3383 fish/cmds.c:3400
-#: fish/cmds.c:3417 fish/cmds.c:3435 fish/cmds.c:3454 fish/cmds.c:3470
-#: fish/cmds.c:3488 fish/cmds.c:3504 fish/cmds.c:3522 fish/cmds.c:3538
-#: fish/cmds.c:3555 fish/cmds.c:3570 fish/cmds.c:3588 fish/cmds.c:3603
-#: fish/cmds.c:3619 fish/cmds.c:3635 fish/cmds.c:3651 fish/cmds.c:3667
-#: fish/cmds.c:3683 fish/cmds.c:3701 fish/cmds.c:3734 fish/cmds.c:3750
-#: fish/cmds.c:3766 fish/cmds.c:3785 fish/cmds.c:3800 fish/cmds.c:3818
-#: fish/cmds.c:3833 fish/cmds.c:3851 fish/cmds.c:3866 fish/cmds.c:3884
-#: fish/cmds.c:3899 fish/cmds.c:3918 fish/cmds.c:3937 fish/cmds.c:3955
-#: fish/cmds.c:3975 fish/cmds.c:3994 fish/cmds.c:4014 fish/cmds.c:4034
-#: fish/cmds.c:4054 fish/cmds.c:4073 fish/cmds.c:4092 fish/cmds.c:4112
-#: fish/cmds.c:4132 fish/cmds.c:4152 fish/cmds.c:4167 fish/cmds.c:4183
-#: fish/cmds.c:4204 fish/cmds.c:4255 fish/cmds.c:4273 fish/cmds.c:4290
-#: fish/cmds.c:4311 fish/cmds.c:4374 fish/cmds.c:4394 fish/cmds.c:4414
-#: fish/cmds.c:4434 fish/cmds.c:4454 fish/cmds.c:4474 fish/cmds.c:4493
-#: fish/cmds.c:4512 fish/cmds.c:4531 fish/cmds.c:4546 fish/cmds.c:4565
-#: fish/cmds.c:4585 fish/cmds.c:4605 fish/cmds.c:4628 fish/cmds.c:4681
-#: fish/cmds.c:4696 fish/cmds.c:4715 fish/cmds.c:4731 fish/cmds.c:4747
-#: fish/cmds.c:4766 fish/cmds.c:4788 fish/cmds.c:4810 fish/cmds.c:4830
-#: fish/cmds.c:4847 fish/cmds.c:4864 fish/cmds.c:4881 fish/cmds.c:4898
-#: fish/cmds.c:4915 fish/cmds.c:4932 fish/cmds.c:4949 fish/cmds.c:4968
-#: fish/cmds.c:4991 fish/cmds.c:5027 fish/cmds.c:5044 fish/cmds.c:5067
-#: fish/cmds.c:5089 fish/cmds.c:5110 fish/cmds.c:5130 fish/cmds.c:5149
-#: fish/cmds.c:5169 fish/cmds.c:5187 fish/cmds.c:5205 fish/cmds.c:5219
-#: fish/cmds.c:5235 fish/cmds.c:5255 fish/cmds.c:5274 fish/cmds.c:5293
-#: fish/cmds.c:5312 fish/cmds.c:5331 fish/cmds.c:5351 fish/cmds.c:5391
-#: fish/cmds.c:5448 fish/cmds.c:5469 fish/cmds.c:5490 fish/cmds.c:5511
-#: fish/cmds.c:5529 fish/cmds.c:5551 fish/cmds.c:5589 fish/cmds.c:5611
-#: fish/cmds.c:5690 fish/cmds.c:5729 fish/cmds.c:5744 fish/cmds.c:5761
-#: fish/cmds.c:5775 fish/cmds.c:5791 fish/cmds.c:5813 fish/cmds.c:5835
-#: fish/cmds.c:5857 fish/cmds.c:5879 fish/cmds.c:5901 fish/cmds.c:5923
-#: fish/cmds.c:5943 fish/cmds.c:5960 fish/cmds.c:5977 fish/cmds.c:5996
-#: fish/cmds.c:6015 fish/cmds.c:6035 fish/cmds.c:6071 fish/cmds.c:6090
-#: fish/cmds.c:6109 fish/cmds.c:6126 fish/cmds.c:6144 fish/cmds.c:6167
-#: fish/cmds.c:6190 fish/cmds.c:6214 fish/cmds.c:6237 fish/cmds.c:6258
-#: fish/cmds.c:6281 fish/cmds.c:6304 fish/cmds.c:6324 fish/cmds.c:6346
-#: fish/cmds.c:6367 fish/cmds.c:6390 fish/cmds.c:6407 fish/cmds.c:6424
-#: fish/cmds.c:6442 fish/cmds.c:6460 fish/cmds.c:6481 fish/cmds.c:6499
-#: fish/cmds.c:6520 fish/cmds.c:6540 fish/cmds.c:6558 fish/cmds.c:6579
-#: fish/cmds.c:6602 fish/cmds.c:6625 fish/cmds.c:6647 fish/cmds.c:6680
-#: fish/cmds.c:6697 fish/cmds.c:6714 fish/cmds.c:6738 fish/cmds.c:6761
-#: fish/cmds.c:6784 fish/cmds.c:6806 fish/cmds.c:6823 fish/cmds.c:6845
-#: fish/cmds.c:6939 fish/cmds.c:6959 fish/cmds.c:6979 fish/cmds.c:6999
-#: fish/cmds.c:7017 fish/cmds.c:7038 fish/cmds.c:7074 fish/cmds.c:7091
-#: fish/cmds.c:7113 fish/cmds.c:7130 fish/cmds.c:7166 fish/cmds.c:7186
-#: fish/cmds.c:7206 fish/cmds.c:7226 fish/cmds.c:7248 fish/cmds.c:7265
-#: fish/cmds.c:7284 fish/cmds.c:7303 fish/cmds.c:7325 fish/cmds.c:7346
-#: fish/cmds.c:7367 fish/cmds.c:7388 fish/cmds.c:7411 fish/cmds.c:7452
-#: fish/cmds.c:7475 fish/cmds.c:7514 fish/cmds.c:7531 fish/cmds.c:7550
-#: fish/cmds.c:7571 fish/cmds.c:7594 fish/cmds.c:7616 fish/cmds.c:7634
-#: fish/cmds.c:7653 fish/cmds.c:7674 fish/cmds.c:7751 fish/cmds.c:7792
-#: fish/cmds.c:7871 fish/cmds.c:7947 fish/cmds.c:7984 fish/cmds.c:8007
-#: fish/cmds.c:8028 fish/cmds.c:8051 fish/cmds.c:8073 fish/cmds.c:8098
-#: fish/cmds.c:8141 fish/cmds.c:8182 fish/cmds.c:8203 fish/cmds.c:8221
-#: fish/cmds.c:8240 fish/cmds.c:8257 fish/cmds.c:8275 fish/cmds.c:8302
-#: fish/cmds.c:8326 fish/cmds.c:8350 fish/cmds.c:8374 fish/cmds.c:8398
-#: fish/cmds.c:8422 fish/cmds.c:8446 fish/cmds.c:8470 fish/cmds.c:8494
-#: fish/cmds.c:8518 fish/cmds.c:8542 fish/cmds.c:8566 fish/cmds.c:8589
-#: fish/cmds.c:8612 fish/cmds.c:8633 fish/cmds.c:8654 fish/cmds.c:8675
-#: fish/cmds.c:8695 fish/cmds.c:8718 fish/cmds.c:8756 fish/cmds.c:8773
-#: fish/cmds.c:8790 fish/cmds.c:8809 fish/cmds.c:8828 fish/cmds.c:8845
-#: fish/cmds.c:8862 fish/cmds.c:8879 fish/cmds.c:8896 fish/cmds.c:8915
-#: fish/cmds.c:8951 fish/cmds.c:8991 fish/cmds.c:9024 fish/cmds.c:9041
-#: fish/cmds.c:9058 fish/cmds.c:9074 fish/cmds.c:9089 fish/cmds.c:9110
-#: fish/cmds.c:9148 fish/cmds.c:9186 fish/cmds.c:9225 fish/cmds.c:9265
-#: fish/cmds.c:9306 fish/cmds.c:9347 fish/cmds.c:9385 fish/cmds.c:9402
-#: fish/cmds.c:9425 fish/cmds.c:9447 fish/cmds.c:9469 fish/cmds.c:9489
-#: fish/cmds.c:9509 fish/cmds.c:9545 fish/cmds.c:9617 fish/cmds.c:9657
-#: fish/cmds.c:9715 fish/cmds.c:9741 fish/cmds.c:9767 fish/cmds.c:9795
-#: fish/cmds.c:9854 fish/cmds.c:9875 fish/cmds.c:9920 fish/cmds.c:9940
-#: fish/cmds.c:9979 fish/cmds.c:10016 fish/cmds.c:10036 fish/cmds.c:10058
-#: fish/cmds.c:10115 fish/cmds.c:10135 fish/cmds.c:10157 fish/cmds.c:10179
-#: fish/cmds.c:10198 fish/cmds.c:10218 fish/cmds.c:10245 fish/cmds.c:10265
-#: fish/cmds.c:10285 fish/cmds.c:10305 fish/cmds.c:10325 fish/cmds.c:10347
-#: fish/cmds.c:10382 fish/cmds.c:10400 fish/cmds.c:10423 fish/cmds.c:10445
-#: fish/cmds.c:10460 fish/cmds.c:10477 fish/cmds.c:10514 fish/cmds.c:10553
-#: fish/cmds.c:10593 fish/cmds.c:10649 fish/cmds.c:10671 fish/cmds.c:10707
-#: fish/cmds.c:10722 fish/cmds.c:10742 fish/cmds.c:10782 fish/cmds.c:10805
-#: fish/cmds.c:10829 fish/cmds.c:10854 fish/cmds.c:10895 fish/cmds.c:10920
-#: fish/cmds.c:10958 fish/cmds.c:10989 fish/cmds.c:11020 fish/cmds.c:11048
-#: fish/cmds.c:11068 fish/cmds.c:11100 fish/cmds.c:11120 fish/cmds.c:11140
-#: fish/cmds.c:11157 fish/cmds.c:11175 fish/cmds.c:11200 fish/cmds.c:11223
-#: fish/cmds.c:11242 fish/cmds.c:11286 fish/cmds.c:11331 fish/cmds.c:11379
-#: fish/cmds.c:11420 fish/cmds.c:11439 fish/cmds.c:11459 fish/cmds.c:11479
-#: fish/cmds.c:11500 fish/cmds.c:11521 fish/cmds.c:11542 fish/cmds.c:11563
-#: fish/cmds.c:11584 fish/cmds.c:11606 fish/cmds.c:11644 fish/cmds.c:11695
-#: fish/cmds.c:11733 fish/cmds.c:11789 fish/cmds.c:11812 fish/cmds.c:11925
-#: fish/cmds.c:11954 fish/cmds.c:11981 fish/cmds.c:11998 fish/cmds.c:12019
-#: fish/cmds.c:12036 fish/cmds.c:12058 fish/cmds.c:12098 fish/cmds.c:12119
-#: fish/cmds.c:12179 fish/cmds.c:12236
+#: fish/cmds.c:3385 fish/cmds.c:3399 fish/cmds.c:3415 fish/cmds.c:3432
+#: fish/cmds.c:3449 fish/cmds.c:3467 fish/cmds.c:3486 fish/cmds.c:3502
+#: fish/cmds.c:3520 fish/cmds.c:3536 fish/cmds.c:3554 fish/cmds.c:3570
+#: fish/cmds.c:3587 fish/cmds.c:3602 fish/cmds.c:3620 fish/cmds.c:3635
+#: fish/cmds.c:3651 fish/cmds.c:3667 fish/cmds.c:3683 fish/cmds.c:3699
+#: fish/cmds.c:3715 fish/cmds.c:3733 fish/cmds.c:3766 fish/cmds.c:3782
+#: fish/cmds.c:3798 fish/cmds.c:3817 fish/cmds.c:3832 fish/cmds.c:3850
+#: fish/cmds.c:3865 fish/cmds.c:3883 fish/cmds.c:3898 fish/cmds.c:3916
+#: fish/cmds.c:3931 fish/cmds.c:3950 fish/cmds.c:3969 fish/cmds.c:3987
+#: fish/cmds.c:4007 fish/cmds.c:4026 fish/cmds.c:4046 fish/cmds.c:4066
+#: fish/cmds.c:4086 fish/cmds.c:4105 fish/cmds.c:4124 fish/cmds.c:4144
+#: fish/cmds.c:4164 fish/cmds.c:4184 fish/cmds.c:4199 fish/cmds.c:4215
+#: fish/cmds.c:4236 fish/cmds.c:4287 fish/cmds.c:4305 fish/cmds.c:4322
+#: fish/cmds.c:4343 fish/cmds.c:4406 fish/cmds.c:4426 fish/cmds.c:4446
+#: fish/cmds.c:4466 fish/cmds.c:4486 fish/cmds.c:4506 fish/cmds.c:4525
+#: fish/cmds.c:4544 fish/cmds.c:4563 fish/cmds.c:4578 fish/cmds.c:4597
+#: fish/cmds.c:4617 fish/cmds.c:4637 fish/cmds.c:4660 fish/cmds.c:4713
+#: fish/cmds.c:4728 fish/cmds.c:4746 fish/cmds.c:4779 fish/cmds.c:4798
+#: fish/cmds.c:4814 fish/cmds.c:4830 fish/cmds.c:4849 fish/cmds.c:4871
+#: fish/cmds.c:4893 fish/cmds.c:4913 fish/cmds.c:4930 fish/cmds.c:4947
+#: fish/cmds.c:4964 fish/cmds.c:4981 fish/cmds.c:4998 fish/cmds.c:5015
+#: fish/cmds.c:5032 fish/cmds.c:5051 fish/cmds.c:5074 fish/cmds.c:5110
+#: fish/cmds.c:5127 fish/cmds.c:5150 fish/cmds.c:5172 fish/cmds.c:5193
+#: fish/cmds.c:5213 fish/cmds.c:5232 fish/cmds.c:5252 fish/cmds.c:5270
+#: fish/cmds.c:5288 fish/cmds.c:5302 fish/cmds.c:5318 fish/cmds.c:5338
+#: fish/cmds.c:5357 fish/cmds.c:5376 fish/cmds.c:5395 fish/cmds.c:5414
+#: fish/cmds.c:5434 fish/cmds.c:5474 fish/cmds.c:5531 fish/cmds.c:5552
+#: fish/cmds.c:5573 fish/cmds.c:5594 fish/cmds.c:5612 fish/cmds.c:5634
+#: fish/cmds.c:5672 fish/cmds.c:5694 fish/cmds.c:5773 fish/cmds.c:5812
+#: fish/cmds.c:5827 fish/cmds.c:5844 fish/cmds.c:5858 fish/cmds.c:5874
+#: fish/cmds.c:5896 fish/cmds.c:5918 fish/cmds.c:5940 fish/cmds.c:5962
+#: fish/cmds.c:5984 fish/cmds.c:6006 fish/cmds.c:6026 fish/cmds.c:6043
+#: fish/cmds.c:6060 fish/cmds.c:6079 fish/cmds.c:6098 fish/cmds.c:6118
+#: fish/cmds.c:6154 fish/cmds.c:6173 fish/cmds.c:6192 fish/cmds.c:6209
+#: fish/cmds.c:6227 fish/cmds.c:6250 fish/cmds.c:6273 fish/cmds.c:6297
+#: fish/cmds.c:6320 fish/cmds.c:6341 fish/cmds.c:6364 fish/cmds.c:6387
+#: fish/cmds.c:6407 fish/cmds.c:6429 fish/cmds.c:6450 fish/cmds.c:6473
+#: fish/cmds.c:6490 fish/cmds.c:6507 fish/cmds.c:6525 fish/cmds.c:6543
+#: fish/cmds.c:6564 fish/cmds.c:6582 fish/cmds.c:6603 fish/cmds.c:6623
+#: fish/cmds.c:6641 fish/cmds.c:6662 fish/cmds.c:6685 fish/cmds.c:6708
+#: fish/cmds.c:6730 fish/cmds.c:6763 fish/cmds.c:6780 fish/cmds.c:6797
+#: fish/cmds.c:6821 fish/cmds.c:6844 fish/cmds.c:6867 fish/cmds.c:6889
+#: fish/cmds.c:6906 fish/cmds.c:6928 fish/cmds.c:7022 fish/cmds.c:7042
+#: fish/cmds.c:7062 fish/cmds.c:7082 fish/cmds.c:7100 fish/cmds.c:7121
+#: fish/cmds.c:7157 fish/cmds.c:7174 fish/cmds.c:7196 fish/cmds.c:7213
+#: fish/cmds.c:7249 fish/cmds.c:7269 fish/cmds.c:7289 fish/cmds.c:7309
+#: fish/cmds.c:7331 fish/cmds.c:7348 fish/cmds.c:7367 fish/cmds.c:7386
+#: fish/cmds.c:7408 fish/cmds.c:7429 fish/cmds.c:7450 fish/cmds.c:7471
+#: fish/cmds.c:7494 fish/cmds.c:7535 fish/cmds.c:7558 fish/cmds.c:7597
+#: fish/cmds.c:7614 fish/cmds.c:7633 fish/cmds.c:7654 fish/cmds.c:7677
+#: fish/cmds.c:7699 fish/cmds.c:7717 fish/cmds.c:7736 fish/cmds.c:7757
+#: fish/cmds.c:7834 fish/cmds.c:7875 fish/cmds.c:7954 fish/cmds.c:8030
+#: fish/cmds.c:8067 fish/cmds.c:8090 fish/cmds.c:8111 fish/cmds.c:8134
+#: fish/cmds.c:8156 fish/cmds.c:8181 fish/cmds.c:8224 fish/cmds.c:8265
+#: fish/cmds.c:8286 fish/cmds.c:8304 fish/cmds.c:8323 fish/cmds.c:8340
+#: fish/cmds.c:8358 fish/cmds.c:8385 fish/cmds.c:8409 fish/cmds.c:8433
+#: fish/cmds.c:8457 fish/cmds.c:8481 fish/cmds.c:8505 fish/cmds.c:8529
+#: fish/cmds.c:8553 fish/cmds.c:8577 fish/cmds.c:8601 fish/cmds.c:8625
+#: fish/cmds.c:8649 fish/cmds.c:8672 fish/cmds.c:8695 fish/cmds.c:8716
+#: fish/cmds.c:8737 fish/cmds.c:8758 fish/cmds.c:8778 fish/cmds.c:8801
+#: fish/cmds.c:8839 fish/cmds.c:8856 fish/cmds.c:8873 fish/cmds.c:8892
+#: fish/cmds.c:8911 fish/cmds.c:8928 fish/cmds.c:8945 fish/cmds.c:8962
+#: fish/cmds.c:8979 fish/cmds.c:8998 fish/cmds.c:9034 fish/cmds.c:9074
+#: fish/cmds.c:9107 fish/cmds.c:9124 fish/cmds.c:9141 fish/cmds.c:9157
+#: fish/cmds.c:9172 fish/cmds.c:9193 fish/cmds.c:9231 fish/cmds.c:9269
+#: fish/cmds.c:9308 fish/cmds.c:9348 fish/cmds.c:9389 fish/cmds.c:9430
+#: fish/cmds.c:9468 fish/cmds.c:9485 fish/cmds.c:9508 fish/cmds.c:9530
+#: fish/cmds.c:9552 fish/cmds.c:9572 fish/cmds.c:9592 fish/cmds.c:9628
+#: fish/cmds.c:9700 fish/cmds.c:9740 fish/cmds.c:9798 fish/cmds.c:9824
+#: fish/cmds.c:9850 fish/cmds.c:9878 fish/cmds.c:9937 fish/cmds.c:9958
+#: fish/cmds.c:10003 fish/cmds.c:10023 fish/cmds.c:10062 fish/cmds.c:10099
+#: fish/cmds.c:10119 fish/cmds.c:10141 fish/cmds.c:10198 fish/cmds.c:10218
+#: fish/cmds.c:10240 fish/cmds.c:10262 fish/cmds.c:10281 fish/cmds.c:10301
+#: fish/cmds.c:10328 fish/cmds.c:10348 fish/cmds.c:10368 fish/cmds.c:10388
+#: fish/cmds.c:10408 fish/cmds.c:10430 fish/cmds.c:10465 fish/cmds.c:10483
+#: fish/cmds.c:10506 fish/cmds.c:10528 fish/cmds.c:10543 fish/cmds.c:10560
+#: fish/cmds.c:10597 fish/cmds.c:10636 fish/cmds.c:10676 fish/cmds.c:10732
+#: fish/cmds.c:10754 fish/cmds.c:10790 fish/cmds.c:10805 fish/cmds.c:10825
+#: fish/cmds.c:10865 fish/cmds.c:10888 fish/cmds.c:10912 fish/cmds.c:10937
+#: fish/cmds.c:10978 fish/cmds.c:11003 fish/cmds.c:11041 fish/cmds.c:11072
+#: fish/cmds.c:11103 fish/cmds.c:11131 fish/cmds.c:11151 fish/cmds.c:11183
+#: fish/cmds.c:11203 fish/cmds.c:11223 fish/cmds.c:11240 fish/cmds.c:11258
+#: fish/cmds.c:11283 fish/cmds.c:11306 fish/cmds.c:11325 fish/cmds.c:11369
+#: fish/cmds.c:11414 fish/cmds.c:11462 fish/cmds.c:11503 fish/cmds.c:11522
+#: fish/cmds.c:11542 fish/cmds.c:11562 fish/cmds.c:11583 fish/cmds.c:11604
+#: fish/cmds.c:11625 fish/cmds.c:11646 fish/cmds.c:11667 fish/cmds.c:11689
+#: fish/cmds.c:11727 fish/cmds.c:11778 fish/cmds.c:11816 fish/cmds.c:11872
+#: fish/cmds.c:11895 fish/cmds.c:12008 fish/cmds.c:12037 fish/cmds.c:12064
+#: fish/cmds.c:12081 fish/cmds.c:12102 fish/cmds.c:12119 fish/cmds.c:12141
+#: fish/cmds.c:12181 fish/cmds.c:12202 fish/cmds.c:12262 fish/cmds.c:12319
+#: fish/cmds.c:12345 fish/cmds.c:12414
 #, c-format
 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
 
-#: fish/cmds.c:3711 fish/cmds.c:5003 fish/cmds.c:5361 fish/cmds.c:5401
-#: fish/cmds.c:5420 fish/cmds.c:5563 fish/cmds.c:5622 fish/cmds.c:5641
-#: fish/cmds.c:5660 fish/cmds.c:5703 fish/cmds.c:6046 fish/cmds.c:6657
-#: fish/cmds.c:6856 fish/cmds.c:6875 fish/cmds.c:6894 fish/cmds.c:6913
-#: fish/cmds.c:7049 fish/cmds.c:7140 fish/cmds.c:7421 fish/cmds.c:7485
-#: fish/cmds.c:7684 fish/cmds.c:7703 fish/cmds.c:7722 fish/cmds.c:7761
-#: fish/cmds.c:7802 fish/cmds.c:7821 fish/cmds.c:7840 fish/cmds.c:7881
-#: fish/cmds.c:7900 fish/cmds.c:7919 fish/cmds.c:7957 fish/cmds.c:8110
-#: fish/cmds.c:8153 fish/cmds.c:8730 fish/cmds.c:8925 fish/cmds.c:8963
-#: fish/cmds.c:9001 fish/cmds.c:9121 fish/cmds.c:9158 fish/cmds.c:9196
-#: fish/cmds.c:9235 fish/cmds.c:9276 fish/cmds.c:9317 fish/cmds.c:9358
-#: fish/cmds.c:9521 fish/cmds.c:9557 fish/cmds.c:9570 fish/cmds.c:9583
-#: fish/cmds.c:9596 fish/cmds.c:9629 fish/cmds.c:9667 fish/cmds.c:9686
-#: fish/cmds.c:9807 fish/cmds.c:9826 fish/cmds.c:9887 fish/cmds.c:9900
-#: fish/cmds.c:9951 fish/cmds.c:9990 fish/cmds.c:10068 fish/cmds.c:10087
-#: fish/cmds.c:10361 fish/cmds.c:10488 fish/cmds.c:10525 fish/cmds.c:10564
-#: fish/cmds.c:10604 fish/cmds.c:10623 fish/cmds.c:10682 fish/cmds.c:10755
-#: fish/cmds.c:10865 fish/cmds.c:10935 fish/cmds.c:10969 fish/cmds.c:11000
-#: fish/cmds.c:11031 fish/cmds.c:11080 fish/cmds.c:11257 fish/cmds.c:11301
-#: fish/cmds.c:11350 fish/cmds.c:11394 fish/cmds.c:11620 fish/cmds.c:11658
-#: fish/cmds.c:11671 fish/cmds.c:11709 fish/cmds.c:11744 fish/cmds.c:11763
-#: fish/cmds.c:11830 fish/cmds.c:11858 fish/cmds.c:11881 fish/cmds.c:12136
-#: fish/cmds.c:12197
+#: fish/cmds.c:3743 fish/cmds.c:4756 fish/cmds.c:5086 fish/cmds.c:5444
+#: fish/cmds.c:5484 fish/cmds.c:5503 fish/cmds.c:5646 fish/cmds.c:5705
+#: fish/cmds.c:5724 fish/cmds.c:5743 fish/cmds.c:5786 fish/cmds.c:6129
+#: fish/cmds.c:6740 fish/cmds.c:6939 fish/cmds.c:6958 fish/cmds.c:6977
+#: fish/cmds.c:6996 fish/cmds.c:7132 fish/cmds.c:7223 fish/cmds.c:7504
+#: fish/cmds.c:7568 fish/cmds.c:7767 fish/cmds.c:7786 fish/cmds.c:7805
+#: fish/cmds.c:7844 fish/cmds.c:7885 fish/cmds.c:7904 fish/cmds.c:7923
+#: fish/cmds.c:7964 fish/cmds.c:7983 fish/cmds.c:8002 fish/cmds.c:8040
+#: fish/cmds.c:8193 fish/cmds.c:8236 fish/cmds.c:8813 fish/cmds.c:9008
+#: fish/cmds.c:9046 fish/cmds.c:9084 fish/cmds.c:9204 fish/cmds.c:9241
+#: fish/cmds.c:9279 fish/cmds.c:9318 fish/cmds.c:9359 fish/cmds.c:9400
+#: fish/cmds.c:9441 fish/cmds.c:9604 fish/cmds.c:9640 fish/cmds.c:9653
+#: fish/cmds.c:9666 fish/cmds.c:9679 fish/cmds.c:9712 fish/cmds.c:9750
+#: fish/cmds.c:9769 fish/cmds.c:9890 fish/cmds.c:9909 fish/cmds.c:9970
+#: fish/cmds.c:9983 fish/cmds.c:10034 fish/cmds.c:10073 fish/cmds.c:10151
+#: fish/cmds.c:10170 fish/cmds.c:10444 fish/cmds.c:10571 fish/cmds.c:10608
+#: fish/cmds.c:10647 fish/cmds.c:10687 fish/cmds.c:10706 fish/cmds.c:10765
+#: fish/cmds.c:10838 fish/cmds.c:10948 fish/cmds.c:11018 fish/cmds.c:11052
+#: fish/cmds.c:11083 fish/cmds.c:11114 fish/cmds.c:11163 fish/cmds.c:11340
+#: fish/cmds.c:11384 fish/cmds.c:11433 fish/cmds.c:11477 fish/cmds.c:11703
+#: fish/cmds.c:11741 fish/cmds.c:11754 fish/cmds.c:11792 fish/cmds.c:11827
+#: fish/cmds.c:11846 fish/cmds.c:11913 fish/cmds.c:11941 fish/cmds.c:11964
+#: fish/cmds.c:12219 fish/cmds.c:12280 fish/cmds.c:12366 fish/cmds.c:12434
 #, c-format
 msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
 msgstr "%s: %s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
 msgstr "%s: %s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
 
-#: fish/cmds.c:3717 fish/cmds.c:5009 fish/cmds.c:5367 fish/cmds.c:5407
-#: fish/cmds.c:5426 fish/cmds.c:5569 fish/cmds.c:5628 fish/cmds.c:5647
-#: fish/cmds.c:5666 fish/cmds.c:5709 fish/cmds.c:6052 fish/cmds.c:6663
-#: fish/cmds.c:6862 fish/cmds.c:6881 fish/cmds.c:6900 fish/cmds.c:6919
-#: fish/cmds.c:7055 fish/cmds.c:7146 fish/cmds.c:7427 fish/cmds.c:7491
-#: fish/cmds.c:7690 fish/cmds.c:7709 fish/cmds.c:7728 fish/cmds.c:7767
-#: fish/cmds.c:7808 fish/cmds.c:7827 fish/cmds.c:7846 fish/cmds.c:7887
-#: fish/cmds.c:7906 fish/cmds.c:7925 fish/cmds.c:7963 fish/cmds.c:8116
-#: fish/cmds.c:8159 fish/cmds.c:8736 fish/cmds.c:8931 fish/cmds.c:8969
-#: fish/cmds.c:9007 fish/cmds.c:9127 fish/cmds.c:9164 fish/cmds.c:9202
-#: fish/cmds.c:9241 fish/cmds.c:9282 fish/cmds.c:9323 fish/cmds.c:9364
-#: fish/cmds.c:9635 fish/cmds.c:9673 fish/cmds.c:9692 fish/cmds.c:9813
-#: fish/cmds.c:9957 fish/cmds.c:9996 fish/cmds.c:10074 fish/cmds.c:10093
-#: fish/cmds.c:10494 fish/cmds.c:10531 fish/cmds.c:10570 fish/cmds.c:10610
-#: fish/cmds.c:10629 fish/cmds.c:10688 fish/cmds.c:10761 fish/cmds.c:10871
-#: fish/cmds.c:11263 fish/cmds.c:11307 fish/cmds.c:11356 fish/cmds.c:11400
-#: fish/cmds.c:11750 fish/cmds.c:11836 fish/cmds.c:11864 fish/cmds.c:11887
+#: fish/cmds.c:3749 fish/cmds.c:4762 fish/cmds.c:5092 fish/cmds.c:5450
+#: fish/cmds.c:5490 fish/cmds.c:5509 fish/cmds.c:5652 fish/cmds.c:5711
+#: fish/cmds.c:5730 fish/cmds.c:5749 fish/cmds.c:5792 fish/cmds.c:6135
+#: fish/cmds.c:6746 fish/cmds.c:6945 fish/cmds.c:6964 fish/cmds.c:6983
+#: fish/cmds.c:7002 fish/cmds.c:7138 fish/cmds.c:7229 fish/cmds.c:7510
+#: fish/cmds.c:7574 fish/cmds.c:7773 fish/cmds.c:7792 fish/cmds.c:7811
+#: fish/cmds.c:7850 fish/cmds.c:7891 fish/cmds.c:7910 fish/cmds.c:7929
+#: fish/cmds.c:7970 fish/cmds.c:7989 fish/cmds.c:8008 fish/cmds.c:8046
+#: fish/cmds.c:8199 fish/cmds.c:8242 fish/cmds.c:8819 fish/cmds.c:9014
+#: fish/cmds.c:9052 fish/cmds.c:9090 fish/cmds.c:9210 fish/cmds.c:9247
+#: fish/cmds.c:9285 fish/cmds.c:9324 fish/cmds.c:9365 fish/cmds.c:9406
+#: fish/cmds.c:9447 fish/cmds.c:9718 fish/cmds.c:9756 fish/cmds.c:9775
+#: fish/cmds.c:9896 fish/cmds.c:10040 fish/cmds.c:10079 fish/cmds.c:10157
+#: fish/cmds.c:10176 fish/cmds.c:10577 fish/cmds.c:10614 fish/cmds.c:10653
+#: fish/cmds.c:10693 fish/cmds.c:10712 fish/cmds.c:10771 fish/cmds.c:10844
+#: fish/cmds.c:10954 fish/cmds.c:11346 fish/cmds.c:11390 fish/cmds.c:11439
+#: fish/cmds.c:11483 fish/cmds.c:11833 fish/cmds.c:11919 fish/cmds.c:11947
+#: fish/cmds.c:11970 fish/cmds.c:12372 fish/cmds.c:12440
 #, c-format
 msgid "%s: %s: integer out of range\n"
 msgstr "%s: %s: liczba całkowita spoza zakresu\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: %s: integer out of range\n"
 msgstr "%s: %s: liczba całkowita spoza zakresu\n"
 
-#: fish/cmds.c:4203 fish/cmds.c:4310 fish/cmds.c:4627 fish/cmds.c:11811
-#: fish/cmds.c:12057 fish/cmds.c:12118 fish/cmds.c:12178
+#: fish/cmds.c:4235 fish/cmds.c:4342 fish/cmds.c:4659 fish/cmds.c:11894
+#: fish/cmds.c:12140 fish/cmds.c:12201 fish/cmds.c:12261 fish/cmds.c:12344
+#: fish/cmds.c:12413
 #, c-format
 msgid "%s should have %d-%d parameter(s)\n"
 msgstr "%s powinno posiadać %d-%d parametry\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s should have %d-%d parameter(s)\n"
 msgstr "%s powinno posiadać %d-%d parametry\n"
 
-#: fish/cmds.c:4229 fish/cmds.c:4346 fish/cmds.c:4648 fish/cmds.c:11897
-#: fish/cmds.c:12074 fish/cmds.c:12151 fish/cmds.c:12207
+#: fish/cmds.c:4261 fish/cmds.c:4378 fish/cmds.c:4680 fish/cmds.c:11980
+#: fish/cmds.c:12157 fish/cmds.c:12234 fish/cmds.c:12290 fish/cmds.c:12382
+#: fish/cmds.c:12450
 #, c-format
 msgid "%s: unknown optional argument \"%s\"\n"
 msgstr "%s: nieznany opcjonalny parametr \"%s\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: unknown optional argument \"%s\"\n"
 msgstr "%s: nieznany opcjonalny parametr \"%s\"\n"
 
-#: fish/cmds.c:4235 fish/cmds.c:4352 fish/cmds.c:4654 fish/cmds.c:11903
-#: fish/cmds.c:12080 fish/cmds.c:12157 fish/cmds.c:12213
+#: fish/cmds.c:4267 fish/cmds.c:4384 fish/cmds.c:4686 fish/cmds.c:11986
+#: fish/cmds.c:12163 fish/cmds.c:12240 fish/cmds.c:12296 fish/cmds.c:12388
+#: fish/cmds.c:12456
 #, c-format
 msgid "%s: optional argument \"%s\" given twice\n"
 msgstr "%s: opcjonalny parametr \"%s\" został podany dwa razy\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: optional argument \"%s\" given twice\n"
 msgstr "%s: opcjonalny parametr \"%s\" został podany dwa razy\n"
 
-#: fish/cmds.c:12258
+#: fish/cmds.c:12477
 #, c-format
 msgid "%s: unknown command\n"
 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
 #, c-format
 msgid "%s: unknown command\n"
 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
@@ -2921,7 +2943,7 @@ msgid "{filename}: could not read initrd format"
 msgstr "{filename}: nie można odczytać formatu initrd"
 
 #: rescue/virt-rescue.c:64
 msgstr "{filename}: nie można odczytać formatu initrd"
 
 #: rescue/virt-rescue.c:64
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "%s: Run a rescue shell on a virtual machine\n"
 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
 msgid ""
 "%s: Run a rescue shell on a virtual machine\n"
 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
@@ -2939,19 +2961,52 @@ msgid ""
 "  --network            Enable network\n"
 "  -r|--ro              Access read-only\n"
 "  --selinux            Enable SELinux\n"
 "  --network            Enable network\n"
 "  -r|--ro              Access read-only\n"
 "  --selinux            Enable SELinux\n"
+"  --smp N              Enable SMP with N >= 2 virtual CPUs\n"
 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
 "  -V|--version         Display version and exit\n"
 "  -w|--rw              Mount read-write\n"
 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
 msgstr ""
 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
 "  -V|--version         Display version and exit\n"
 "  -w|--rw              Mount read-write\n"
 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
 msgstr ""
+"%s: wyświetla wolne miejsce na wirtualnych systemach plików\n"
+"Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
+"Użycie:\n"
+"  %s [--opcje] -d nazwa_domeny\n"
+"  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...]\n"
+"Opcje:\n"
+"  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
+"  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
+"                       dla opcji -d\n"
+"  --csv                Wyjście jako CSV (wartości oddzielane przecinkiem)\n"
+"  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
+"  --format[=raw|..]    Wymusza obraz dysku dla opcji -a\n"
+"  -h|--human-readable  Rozmiary czytelne dla człowieka\n"
+"                       w wyjściu opcji --long\n"
+"  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
+"  -i|--inodes          Wyświetla i-węzły\n"
+"  --one-per-guest      Oddziela przyrządy według gości\n"
+"  --uuid               Dodaje UUID do wyjścia opcji --long\n"
+"  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
+"  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
+"  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
+"Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
+
+#: rescue/virt-rescue.c:162
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: could not parse --smp parameter '%s'\n"
+msgstr "%s: nie można przetworzyć rozmiaru pamięci \"%s\"\n"
+
+#: rescue/virt-rescue.c:167
+#, c-format
+msgid "%s: --smp parameter '%s' should be >= 1\n"
+msgstr ""
 
 
-#: rescue/virt-rescue.c:181
+#: rescue/virt-rescue.c:195
 #, c-format
 msgid "%s: could not parse memory size '%s'\n"
 msgstr "%s: nie można przetworzyć rozmiaru pamięci \"%s\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: could not parse memory size '%s'\n"
 msgstr "%s: nie można przetworzyć rozmiaru pamięci \"%s\"\n"
 
-#: rescue/virt-rescue.c:412
+#: rescue/virt-rescue.c:428
 #, c-format
 msgid "%s: unknown child exit status (%d)\n"
 msgstr "%s: nieznany stan wyjścia potomka (%d)\n"
 #, c-format
 msgid "%s: unknown child exit status (%d)\n"
 msgstr "%s: nieznany stan wyjścia potomka (%d)\n"
@@ -3021,22 +3076,22 @@ msgstr ""
 "API architektury plików jest niedostępne, ponieważ ta wersja biblioteki "
 "libguestfs została skompilowana bez bibliotek PCRE lub libmagic"
 
 "API architektury plików jest niedostępne, ponieważ ta wersja biblioteki "
 "libguestfs została skompilowana bez bibliotek PCRE lub libmagic"
 
-#: src/guestfs.c:174
+#: src/guestfs.c:177
 #, c-format
 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
 
 #, c-format
 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
 
-#: src/guestfs.c:340
+#: src/guestfs.c:343
 #, c-format
 msgid "warning: %s"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "warning: %s"
 msgstr ""
 
-#: src/guestfs.c:399
+#: src/guestfs.c:402
 #, c-format
 msgid "libguestfs: error: %s\n"
 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "libguestfs: error: %s\n"
 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
 
-#: src/guestfs.c:959
+#: src/guestfs.c:980
 #, c-format
 msgid "<truncated, original size %zu bytes>"
 msgstr "<skrócone, pierwotny rozmiar %zu bajtów>"
 #, c-format
 msgid "<truncated, original size %zu bytes>"
 msgstr "<skrócone, pierwotny rozmiar %zu bajtów>"
@@ -3138,28 +3193,28 @@ msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
 
 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
 
-#: src/launch.c:804
+#: src/launch.c:811
 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
 msgstr ""
 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
 "błędów"
 
 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
 msgstr ""
 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
 "błędów"
 
-#: src/launch.c:817
+#: src/launch.c:824
 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
 msgstr ""
 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
 
 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
 msgstr ""
 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
 
-#: src/launch.c:905
+#: src/launch.c:912
 msgid "guestfs_launch failed, unexpected initial message from guestfsd"
 msgstr ""
 "guestfs_launch nie powiodło się, nieoczekiwany komunikat początkowy od "
 "demona guestfsd"
 
 msgid "guestfs_launch failed, unexpected initial message from guestfsd"
 msgstr ""
 "guestfs_launch nie powiodło się, nieoczekiwany komunikat początkowy od "
 "demona guestfsd"
 
-#: src/launch.c:913
+#: src/launch.c:920
 msgid "contacted guestfsd, but state != READY"
 msgstr "skontaktowano się z guestfsd, ale stan != GOTOWY"
 
 msgid "contacted guestfsd, but state != READY"
 msgstr "skontaktowano się z guestfsd, ale stan != GOTOWY"
 
-#: src/launch.c:1085
+#: src/launch.c:1092
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "command failed: %s\n"
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "command failed: %s\n"
@@ -3170,11 +3225,11 @@ msgstr ""
 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
 "ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
 
 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
 "ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
 
-#: src/launch.c:1201
+#: src/launch.c:1208
 msgid "qemu has not been launched yet"
 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
 
 msgid "qemu has not been launched yet"
 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
 
-#: src/launch.c:1212
+#: src/launch.c:1219
 msgid "no subprocess to kill"
 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
 
 msgid "no subprocess to kill"
 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
 
@@ -3393,32 +3448,32 @@ msgstr "libguestfs-test-tool: dodanie napędu \"%s\" nie powiodło się\n"
 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
 msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version nie powiodło się\n"
 
 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
 msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version nie powiodło się\n"
 
-#: test-tool/test-tool.c:222
+#: test-tool/test-tool.c:223
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
 msgstr "libguestfs-test-tool: uruchomienie przyrządu nie powiodło się\n"
 
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
 msgstr "libguestfs-test-tool: uruchomienie przyrządu nie powiodło się\n"
 
-#: test-tool/test-tool.c:234
+#: test-tool/test-tool.c:235
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run part-disk\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run part-disk\n"
 msgstr ""
 
-#: test-tool/test-tool.c:240
+#: test-tool/test-tool.c:241
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
 msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 nie powiodło się\n"
 
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
 msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 nie powiodło się\n"
 
-#: test-tool/test-tool.c:246
+#: test-tool/test-tool.c:247
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sda1 w / nie powiodło się\n"
 
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sda1 w / nie powiodło się\n"
 
-#: test-tool/test-tool.c:253
+#: test-tool/test-tool.c:254
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: failed to touch file\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: failed to touch file\n"
 msgstr ""
 
-#: test-tool/test-tool.c:284
+#: test-tool/test-tool.c:285
 #, c-format
 msgid ""
 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
@@ -3427,12 +3482,12 @@ msgstr ""
 "Zmienna środowiskowa LIBGUESTFS_QEMU jest już ustawiona, więc nie można\n"
 "użyć opcji --qemu/--qemudir.\n"
 
 "Zmienna środowiskowa LIBGUESTFS_QEMU jest już ustawiona, więc nie można\n"
 "użyć opcji --qemu/--qemudir.\n"
 
-#: test-tool/test-tool.c:292
+#: test-tool/test-tool.c:293
 #, c-format
 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
 msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
 
 #, c-format
 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
 msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
 
-#: test-tool/test-tool.c:306
+#: test-tool/test-tool.c:307
 #, c-format
 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
 msgstr "%s: nie wygląda na katalog źródłowy QEMU\n"
 #, c-format
 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
 msgstr "%s: nie wygląda na katalog źródłowy QEMU\n"