c6a3104e97809dca503bc8dee9b8a8eed9d319af
[libguestfs.git] / po / pl.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR Red Hat Inc.
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4 #
5 # rjones <rjones@redhat.com>, 2011.
6 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011.
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: libguestfs\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
11 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
12 "POT-Creation-Date: 2011-09-24 22:11+0100\n"
13 "PO-Revision-Date: 2011-07-17 20:49+0000\n"
14 "Last-Translator: rjones <rjones@redhat.com>\n"
15 "Language-Team: Polish (http://www.transifex.net/projects/p/fedora/team/pl/)\n"
16 "Language: pl\n"
17 "MIME-Version: 1.0\n"
18 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
21 "|| n%100>=20) ? 1 : 2)\n"
22
23 #: cat/virt-cat.c:57 cat/virt-filesystems.c:99 cat/virt-ls.c:99 df/main.c:70
24 #: edit/virt-edit.c:73 fish/fish.c:101 fuse/guestmount.c:908
25 #: inspector/virt-inspector.c:72 rescue/virt-rescue.c:60
26 #, c-format
27 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
28 msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
29
30 #: cat/virt-cat.c:61
31 #, c-format
32 msgid ""
33 "%s: display files in a virtual machine\n"
34 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
35 "Usage:\n"
36 "  %s [--options] -d domname file [file ...]\n"
37 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] file [file ...]\n"
38 "Options:\n"
39 "  -a|--add image       Add image\n"
40 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
41 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
42 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
43 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
44 "  --help               Display brief help\n"
45 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
46 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
47 "  -V|--version         Display version and exit\n"
48 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
49 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
50 msgstr ""
51 "%s: wyświetla pliki w maszynie wirtualnej\n"
52 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
53 "Użycie:\n"
54 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny plik [plik...]\n"
55 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img ...] plik [plik...]\n"
56 "Opcje:\n"
57 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
58 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
59 "                       dla opcji -d\n"
60 "  -d|--domain gość     Dodaje dyski z gościa biblioteki libvirt\n"
61 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
62 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
63 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
64 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejści\n"
65 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
66 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
67 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
68 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
69
70 #: cat/virt-cat.c:117 cat/virt-filesystems.c:202 cat/virt-ls.c:192
71 #: df/domains.c:428 df/main.c:136 edit/virt-edit.c:141 fish/fish.c:222
72 #: fuse/guestmount.c:1024 inspector/virt-inspector.c:132
73 #: rescue/virt-rescue.c:134
74 #, c-format
75 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
76 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
77
78 #: cat/virt-cat.c:139 cat/virt-filesystems.c:256 cat/virt-ls.c:242
79 #: df/main.c:160 edit/virt-edit.c:163 fish/fish.c:279 fuse/guestmount.c:1061
80 #: inspector/virt-inspector.c:154 rescue/virt-rescue.c:158
81 #, c-format
82 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
83 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
84
85 #: cat/virt-filesystems.c:103
86 #, c-format
87 msgid ""
88 "%s: list filesystems, partitions, block devices, LVM in a VM\n"
89 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
90 "Usage:\n"
91 "  %s [--options] -d domname\n"
92 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...]\n"
93 "Options:\n"
94 "  -a|--add image       Add image\n"
95 "  --all                Display everything\n"
96 "  --blkdevs|--block-devices\n"
97 "                       Display block devices\n"
98 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
99 "  --csv                Output as Comma-Separated Values\n"
100 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
101 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
102 "  --extra              Display swap and data filesystems\n"
103 "  --filesystems        Display mountable filesystems\n"
104 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
105 "  -h|--human-readable  Human-readable sizes in --long output\n"
106 "  --help               Display brief help\n"
107 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
108 "  -l|--long            Long output\n"
109 "  --lvs|--logvols|--logical-volumes\n"
110 "                       Display LVM logical volumes\n"
111 "  --no-title           No title in --long output\n"
112 "  --parts|--partitions Display partitions\n"
113 "  --pvs|--physvols|--physical-volumes\n"
114 "                       Display LVM physical volumes\n"
115 "  --uuid|--uuids       Add UUIDs to --long output\n"
116 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
117 "  -V|--version         Display version and exit\n"
118 "  --vgs|--volgroups|--volume-groups\n"
119 "                       Display LVM volume groups\n"
120 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
121 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
122 msgstr ""
123 "%s: wyświetla listę systemów plików, partycji, urządzeń blokowych i LVM\n"
124 "w maszynie wirtualnej\n"
125 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
126 "Użycie:\n"
127 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny\n"
128 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...]\n"
129 "Opcje:\n"
130 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
131 "  --all                Wyświetla wszystko\n"
132 "  --blkdevs|--block-devices\n"
133 "                       Wyświetla urządzenia blokowe\n"
134 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
135 "                       dla opcji -d\n"
136 "  --csv                Wyjście jako CSV (wartości oddzielane przecinkiem)\n"
137 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
138 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
139 "  --extra              Wyświetla systemy plików wymiany i danych\n"
140 "  --filesystems        Wyświetla montowalne systemy plików\n"
141 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
142 "  -h|--human-readable  Rozmiary czytelne dla człowieka\n"
143 "                       w wyjściu opcji --long\n"
144 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
145 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
146 "  -l|--long            Długie wyjście\n"
147 "  --lvs|--logvols|--logical-volumes\n"
148 "                       Wyświetla woluminy logiczne LVM\n"
149 "  --no-title           Bez tytułu w wyjściu opcji --long\n"
150 "  --parts|--partitions Wyświetla partycje\n"
151 "  --pvs|--physvols|--physical-volumes\n"
152 "                       Wyświetla woluminy fizyczne LVM\n"
153 "  --uuid|--uuids       Dodaje UUID do wyjścia opcji --long\n"
154 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
155 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
156 "  --vgs|--volgroups|--volume-groups\n"
157 "                       Wyświetla grupy woluminów LVM\n"
158 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
159 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
160
161 #: cat/virt-filesystems.c:318 cat/virt-ls.c:347 df/main.c:255
162 #, c-format
163 msgid "%s: you cannot use -h and --csv options together.\n"
164 msgstr "%s: nie można używać opcji -h oraz --csv jednocześnie.\n"
165
166 #: cat/virt-ls.c:103
167 #, c-format
168 msgid ""
169 "%s: list files in a virtual machine\n"
170 "Copyright (C) 2010-2011 Red Hat Inc.\n"
171 "Usage:\n"
172 "  %s [--options] -d domname dir [dir ...]\n"
173 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] dir [dir ...]\n"
174 "Options:\n"
175 "  -a|--add image       Add image\n"
176 "  --checksum[=...]     Display file checksums\n"
177 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
178 "  --csv                Comma-Separated Values output\n"
179 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
180 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
181 "  --extra-stats        Display extra stats\n"
182 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
183 "  --help               Display brief help\n"
184 "  -h|--human-readable  Human-readable sizes in output\n"
185 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
186 "  -l|--long            Long listing\n"
187 "  -R|--recursive       Recursive listing\n"
188 "  --times              Display file times\n"
189 "  --time-days          Display file times as days before now\n"
190 "  --time-relative      Display file times as seconds before now\n"
191 "  --time-t             Display file times as time_t's\n"
192 "  --uids               Display UID, GID\n"
193 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
194 "  -V|--version         Display version and exit\n"
195 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
196 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
197 msgstr ""
198
199 #: cat/virt-ls.c:338
200 #, c-format
201 msgid ""
202 "%s: used a flag which can only be combined with -lR mode\n"
203 "For more information, read the virt-ls(1) man page.\n"
204 msgstr ""
205
206 #: cat/virt-ls.c:577
207 #, c-format
208 msgid "%s: error getting extended attrs for %s %s\n"
209 msgstr ""
210
211 #: cat/virt-ls.c:583
212 #, c-format
213 msgid "%s: error: cannot parse xattr count for %s %s\n"
214 msgstr ""
215
216 #: df/domains.c:115
217 #, c-format
218 msgid "%s: could not connect to libvirt (code %d, domain %d): %s"
219 msgstr ""
220 "%s: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): %s"
221
222 #: df/domains.c:124
223 #, c-format
224 msgid "%s: could not get number of running domains (code %d, domain %d): %s"
225 msgstr ""
226 "%s: nie można uzyskać liczby uruchomionych domen (kod %d, domena %d): %s"
227
228 #: df/domains.c:134
229 #, c-format
230 msgid "%s: could not list running domains (code %d, domain %d): %s"
231 msgstr ""
232 "%s: nie można wyświetlić listy uruchomionych domen (kod %d, domena %d): %s"
233
234 #: df/domains.c:145
235 #, c-format
236 msgid "%s: could not get number of inactive domains (code %d, domain %d): %s"
237 msgstr ""
238 "%s: nie można uzyskać liczby nieaktywnych domen (kod %d, domena %d): %s"
239
240 #: df/domains.c:155
241 #, c-format
242 msgid "%s: could not list inactive domains (code %d, domain %d): %s"
243 msgstr ""
244 "%s: nie można wyświetlić listy nieaktywnych domen (kod %d, domena %d): %s"
245
246 #: df/domains.c:281
247 #, c-format
248 msgid "%s: ignoring %s, it has too many disks (%zu > %d)"
249 msgstr "%s: ignorowanie %s, posiada za dużo dysków (%zu > %d)"
250
251 #: df/main.c:74
252 #, c-format
253 msgid ""
254 "%s: display free space on virtual filesystems\n"
255 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
256 "Usage:\n"
257 "  %s [--options] -d domname\n"
258 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...]\n"
259 "Options:\n"
260 "  -a|--add image       Add image\n"
261 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
262 "  --csv                Output as Comma-Separated Values\n"
263 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
264 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
265 "  -h|--human-readable  Human-readable sizes in --long output\n"
266 "  --help               Display brief help\n"
267 "  -i|--inodes          Display inodes\n"
268 "  --one-per-guest      Separate appliance per guest\n"
269 "  --uuid               Add UUIDs to --long output\n"
270 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
271 "  -V|--version         Display version and exit\n"
272 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
273 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
274 msgstr ""
275 "%s: wyświetla wolne miejsce na wirtualnych systemach plików\n"
276 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
277 "Użycie:\n"
278 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny\n"
279 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...]\n"
280 "Opcje:\n"
281 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
282 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
283 "                       dla opcji -d\n"
284 "  --csv                Wyjście jako CSV (wartości oddzielane przecinkiem)\n"
285 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
286 "  --format[=raw|..]    Wymusza obraz dysku dla opcji -a\n"
287 "  -h|--human-readable  Rozmiary czytelne dla człowieka\n"
288 "                       w wyjściu opcji --long\n"
289 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
290 "  -i|--inodes          Wyświetla i-węzły\n"
291 "  --one-per-guest      Oddziela przyrządy według gości\n"
292 "  --uuid               Dodaje UUID do wyjścia opcji --long\n"
293 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
294 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
295 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
296 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
297
298 #: df/main.c:267
299 #, c-format
300 msgid "%s: compiled without support for libvirt.\n"
301 msgstr "%s: skompilowano bez obsługi biblioteki libvirt.\n"
302
303 #: df/output.c:50
304 msgid "VirtualMachine"
305 msgstr "Maszyna wirtualna"
306
307 #: df/output.c:51
308 msgid "Filesystem"
309 msgstr "System plików"
310
311 #: df/output.c:54
312 msgid "1K-blocks"
313 msgstr "K-bloki"
314
315 #: df/output.c:56
316 msgid "Size"
317 msgstr "Rozmiar"
318
319 #: df/output.c:57
320 msgid "Used"
321 msgstr "Użyte"
322
323 #: df/output.c:58
324 msgid "Available"
325 msgstr "Dostępne"
326
327 #: df/output.c:59
328 msgid "Use%"
329 msgstr "Użycie%"
330
331 #: df/output.c:61
332 msgid "Inodes"
333 msgstr "I-węzły"
334
335 #: df/output.c:62
336 msgid "IUsed"
337 msgstr "IUżyte"
338
339 #: df/output.c:63
340 msgid "IFree"
341 msgstr "IWolne"
342
343 #: df/output.c:64
344 msgid "IUse%"
345 msgstr "IUżyte%"
346
347 #: edit/virt-edit.c:77
348 #, c-format
349 msgid ""
350 "%s: Edit a file in a virtual machine\n"
351 "Copyright (C) 2009-2011 Red Hat Inc.\n"
352 "Usage:\n"
353 "  %s [--options] -d domname file [file ...]\n"
354 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] file [file ...]\n"
355 "Options:\n"
356 "  -a|--add image       Add image\n"
357 "  -b|--backup .ext     Backup original as original.ext\n"
358 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
359 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
360 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
361 "  -e|--expr expr       Non-interactive editing using Perl expr\n"
362 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
363 "  --help               Display brief help\n"
364 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
365 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
366 "  -V|--version         Display version and exit\n"
367 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
368 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
369 msgstr ""
370
371 #: edit/virt-edit.c:175
372 #, c-format
373 msgid "%s: -b option given multiple times\n"
374 msgstr ""
375
376 #: edit/virt-edit.c:192
377 #, c-format
378 msgid "%s: -e option given multiple times\n"
379 msgstr ""
380
381 #: edit/virt-edit.c:585 fish/fish.c:1554
382 #, c-format
383 msgid "%s: to use Windows drive letters, this must be a Windows guest\n"
384 msgstr ""
385
386 #: edit/virt-edit.c:599
387 #, c-format
388 msgid "%s: drive '%c:' not found.\n"
389 msgstr ""
390
391 #: fish/alloc.c:37
392 #, c-format
393 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
394 msgstr "należy użyć \"alloc plik rozmiar\", aby utworzyć obraz\n"
395
396 #: fish/alloc.c:51
397 #, c-format
398 msgid "use 'sparse file size' to create a sparse image\n"
399 msgstr "należy użyć \"sparse plik rozmiar\", aby utworzyć rzadki obraz\n"
400
401 #: fish/alloc.c:75
402 #, c-format
403 msgid "can't allocate or add disks after launching\n"
404 msgstr "bez przydzielania lub dodawania dysków po uruchomieniu\n"
405
406 #: fish/alloc.c:156
407 #, c-format
408 msgid "%s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
409 msgstr "%s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
410
411 #: fish/cmds.c:2657
412 msgid "Command"
413 msgstr "Polecenie"
414
415 #: fish/cmds.c:2657
416 msgid "Description"
417 msgstr "Opis"
418
419 #: fish/cmds.c:2659
420 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
421 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
422
423 #: fish/cmds.c:2660
424 msgid "add the disk(s) from a named libvirt domain"
425 msgstr "dodaje dyski z nazwanej domeny biblioteki libvirt"
426
427 #: fish/cmds.c:2661 fish/cmds.c:2662
428 msgid "add an image to examine or modify"
429 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
430
431 #: fish/cmds.c:2663
432 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
433 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
434
435 #: fish/cmds.c:2664
436 msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
437 msgstr ""
438 "dodaje napęd w trybie tylko do odczytu określając używaną emulację bloku QEMU"
439
440 #: fish/cmds.c:2665
441 msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
442 msgstr "dodaje napęd określając używaną emulację bloku QEMU"
443
444 #: fish/cmds.c:2666
445 msgid "allocate and add a disk file"
446 msgstr "przydziela i dodaje plik dysku"
447
448 #: fish/cmds.c:2667
449 msgid "clear Augeas path"
450 msgstr "czyści ścieżkę Augeas"
451
452 #: fish/cmds.c:2668
453 msgid "close the current Augeas handle"
454 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
455
456 #: fish/cmds.c:2669
457 msgid "define an Augeas node"
458 msgstr "określa węzeł Augeas"
459
460 #: fish/cmds.c:2670
461 msgid "define an Augeas variable"
462 msgstr "określa zmienną Augeas"
463
464 #: fish/cmds.c:2671
465 msgid "look up the value of an Augeas path"
466 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
467
468 #: fish/cmds.c:2672
469 msgid "create a new Augeas handle"
470 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
471
472 #: fish/cmds.c:2673
473 msgid "insert a sibling Augeas node"
474 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
475
476 #: fish/cmds.c:2674
477 msgid "load files into the tree"
478 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
479
480 #: fish/cmds.c:2675
481 msgid "list Augeas nodes under augpath"
482 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
483
484 #: fish/cmds.c:2676
485 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
486 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
487
488 #: fish/cmds.c:2677
489 msgid "move Augeas node"
490 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
491
492 #: fish/cmds.c:2678
493 msgid "remove an Augeas path"
494 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
495
496 #: fish/cmds.c:2679
497 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
498 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
499
500 #: fish/cmds.c:2680
501 msgid "set Augeas path to value"
502 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
503
504 #: fish/cmds.c:2681
505 msgid "test availability of some parts of the API"
506 msgstr "testuje dostępność niektórych części API"
507
508 #: fish/cmds.c:2682
509 msgid "return a list of all optional groups"
510 msgstr "zwraca listę wszystkich opcjonalnych grup"
511
512 #: fish/cmds.c:2683
513 msgid "upload base64-encoded data to file"
514 msgstr "wysyła dane zakodowane jako base64 do pliku"
515
516 #: fish/cmds.c:2684
517 msgid "download file and encode as base64"
518 msgstr "pobiera plik i koduje go jako base64"
519
520 #: fish/cmds.c:2685
521 msgid "flush device buffers"
522 msgstr "czyści bufory urządzenia"
523
524 #: fish/cmds.c:2686
525 msgid "get blocksize of block device"
526 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
527
528 #: fish/cmds.c:2687
529 msgid "is block device set to read-only"
530 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
531
532 #: fish/cmds.c:2688
533 msgid "get total size of device in bytes"
534 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
535
536 #: fish/cmds.c:2689
537 msgid "get sectorsize of block device"
538 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
539
540 #: fish/cmds.c:2690
541 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
542 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
543
544 #: fish/cmds.c:2691
545 msgid "reread partition table"
546 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
547
548 #: fish/cmds.c:2692
549 msgid "set blocksize of block device"
550 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
551
552 #: fish/cmds.c:2693
553 msgid "set block device to read-only"
554 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
555
556 #: fish/cmds.c:2694
557 msgid "set block device to read-write"
558 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
559
560 #: fish/cmds.c:2695
561 msgid "resize a btrfs filesystem"
562 msgstr ""
563
564 #: fish/cmds.c:2696
565 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
566 msgstr ""
567 "zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość znaków"
568
569 #: fish/cmds.c:2697
570 msgid "list the contents of a file"
571 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
572
573 #: fish/cmds.c:2698
574 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
575 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
576
577 #: fish/cmds.c:2699
578 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of the contents of a device"
579 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC zawartości urządzenia"
580
581 #: fish/cmds.c:2700
582 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of files in a directory"
583 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC plików w katalogu"
584
585 #: fish/cmds.c:2701
586 msgid "change file mode"
587 msgstr "zmienia tryb pliku"
588
589 #: fish/cmds.c:2702 fish/cmds.c:2823
590 msgid "change file owner and group"
591 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
592
593 #: fish/cmds.c:2703
594 msgid "run a command from the guest filesystem"
595 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
596
597 #: fish/cmds.c:2704
598 msgid "run a command, returning lines"
599 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
600
601 #: fish/cmds.c:2705
602 msgid "add qemu parameters"
603 msgstr "dodaje parametry QEMU"
604
605 #: fish/cmds.c:2706
606 msgid "copy local files or directories into an image"
607 msgstr "kopiuje lokalne pliki lub katalogi do obrazu"
608
609 #: fish/cmds.c:2707
610 msgid "copy remote files or directories out of an image"
611 msgstr "kopiuje zdalne pliki lub katalogi z obrazu"
612
613 #: fish/cmds.c:2708
614 msgid "copy size bytes from source to destination using dd"
615 msgstr "kopiuje bajty rozmiaru ze źródła do celu używając dd"
616
617 #: fish/cmds.c:2709
618 msgid "copy a file"
619 msgstr "kopiuje plik"
620
621 #: fish/cmds.c:2710
622 msgid "copy a file or directory recursively"
623 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
624
625 #: fish/cmds.c:2711
626 msgid "copy from source to destination using dd"
627 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
628
629 #: fish/cmds.c:2712
630 msgid "debugging and internals"
631 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
632
633 #: fish/cmds.c:2713
634 msgid "debug the QEMU command line (internal use only)"
635 msgstr "debuguje wiersz poleceń QEMU (tylko do użytku wewnętrznego)"
636
637 #: fish/cmds.c:2714
638 msgid "upload a file to the appliance (internal use only)"
639 msgstr "wysyła plik do przyrządu (tylko do użytku wewnętrznego)"
640
641 #: fish/cmds.c:2715
642 msgid "report file system disk space usage"
643 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
644
645 #: fish/cmds.c:2716
646 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
647 msgstr ""
648 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
649
650 #: fish/cmds.c:2717
651 msgid "display an image"
652 msgstr ""
653
654 #: fish/cmds.c:2718
655 msgid "return kernel messages"
656 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
657
658 #: fish/cmds.c:2719
659 msgid "download a file to the local machine"
660 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
661
662 #: fish/cmds.c:2720
663 msgid "download a file to the local machine with offset and size"
664 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny z wyrównaniem i rozmiarem"
665
666 #: fish/cmds.c:2721
667 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
668 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
669
670 #: fish/cmds.c:2722
671 msgid "estimate file space usage"
672 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
673
674 #: fish/cmds.c:2723
675 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
676 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
677
678 #: fish/cmds.c:2724
679 msgid "display a line of text"
680 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
681
682 #: fish/cmds.c:2725
683 msgid "echo arguments back to the client"
684 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
685
686 #: fish/cmds.c:2726
687 msgid "edit a file"
688 msgstr "modyfikuje plik"
689
690 #: fish/cmds.c:2727 fish/cmds.c:2728 fish/cmds.c:2733 fish/cmds.c:2734
691 #: fish/cmds.c:2768 fish/cmds.c:2769 fish/cmds.c:3024 fish/cmds.c:3025
692 #: fish/cmds.c:3029 fish/cmds.c:3030 fish/cmds.c:3032 fish/cmds.c:3033
693 msgid "return lines matching a pattern"
694 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
695
696 #: fish/cmds.c:2729
697 msgid "test if two files have equal contents"
698 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
699
700 #: fish/cmds.c:2730
701 msgid "test if file or directory exists"
702 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
703
704 #: fish/cmds.c:2731 fish/cmds.c:2732
705 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
706 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
707
708 #: fish/cmds.c:2735
709 msgid "determine file type"
710 msgstr "określa typ pliku"
711
712 #: fish/cmds.c:2736
713 msgid "detect the architecture of a binary file"
714 msgstr "wykrywa architekturę pliku binarnego"
715
716 #: fish/cmds.c:2737
717 msgid "return the size of the file in bytes"
718 msgstr "zwraca rozmiar pliku w bajtach"
719
720 #: fish/cmds.c:2738
721 msgid "fill a file with octets"
722 msgstr "wypełnia plik oktetami"
723
724 #: fish/cmds.c:2739
725 msgid "fill a file with a repeating pattern of bytes"
726 msgstr "wypełnia plik powtarzającym się wzorem bajtów"
727
728 #: fish/cmds.c:2740
729 msgid "find all files and directories"
730 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
731
732 #: fish/cmds.c:2741
733 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
734 msgstr ""
735 "znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem NUL"
736
737 #: fish/cmds.c:2742
738 msgid "find a filesystem by label"
739 msgstr "znajduje system plików według etykiety"
740
741 #: fish/cmds.c:2743
742 msgid "find a filesystem by UUID"
743 msgstr "znajduje system plików według UUID"
744
745 #: fish/cmds.c:2744
746 msgid "run the filesystem checker"
747 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
748
749 #: fish/cmds.c:2745
750 msgid "get the additional kernel options"
751 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
752
753 #: fish/cmds.c:2746
754 msgid "get the attach method"
755 msgstr "uzyskuje metodę podłączania"
756
757 #: fish/cmds.c:2747
758 msgid "get autosync mode"
759 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
760
761 #: fish/cmds.c:2748
762 msgid "get direct appliance mode flag"
763 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
764
765 #: fish/cmds.c:2749
766 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
767 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
768
769 #: fish/cmds.c:2750
770 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
771 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
772
773 #: fish/cmds.c:2751
774 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
775 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
776
777 #: fish/cmds.c:2752
778 msgid "get enable network flag"
779 msgstr "uzyskuje flagę włączenia sieci"
780
781 #: fish/cmds.c:2753
782 msgid "get the search path"
783 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
784
785 #: fish/cmds.c:2754
786 msgid "get process group flag"
787 msgstr ""
788
789 #: fish/cmds.c:2755
790 msgid "get PID of qemu subprocess"
791 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
792
793 #: fish/cmds.c:2756
794 msgid "get the qemu binary"
795 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
796
797 #: fish/cmds.c:2757
798 msgid "get recovery process enabled flag"
799 msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
800
801 #: fish/cmds.c:2758
802 msgid "get SELinux enabled flag"
803 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
804
805 #: fish/cmds.c:2759
806 msgid "get the current state"
807 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
808
809 #: fish/cmds.c:2760
810 msgid "get command trace enabled flag"
811 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
812
813 #: fish/cmds.c:2761
814 msgid "get the current umask"
815 msgstr "uzyskuje bieżące \"umask\""
816
817 #: fish/cmds.c:2762
818 msgid "get verbose mode"
819 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
820
821 #: fish/cmds.c:2763
822 msgid "get SELinux security context"
823 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
824
825 #: fish/cmds.c:2764 fish/cmds.c:2824
826 msgid "get a single extended attribute"
827 msgstr "uzyskuje pojedynczy atrybut rozszerzony"
828
829 #: fish/cmds.c:2765 fish/cmds.c:2825
830 msgid "list extended attributes of a file or directory"
831 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
832
833 #: fish/cmds.c:2766
834 msgid "expand wildcards in command"
835 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
836
837 #: fish/cmds.c:2767
838 msgid "expand a wildcard path"
839 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
840
841 #: fish/cmds.c:2770
842 #, fuzzy
843 msgid "install GRUB 1"
844 msgstr "instaluje program GRUB"
845
846 #: fish/cmds.c:2771
847 msgid "return first 10 lines of a file"
848 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
849
850 #: fish/cmds.c:2772
851 msgid "return first N lines of a file"
852 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
853
854 #: fish/cmds.c:2773
855 msgid "dump a file in hexadecimal"
856 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
857
858 #: fish/cmds.c:2774
859 msgid "edit with a hex editor"
860 msgstr "modyfikuje za pomocą edytora szesnastkowego"
861
862 #: fish/cmds.c:2775
863 msgid "list the contents of a single file in an initrd"
864 msgstr "wyświetla listę zawartości pojedynczego pliku w initrd"
865
866 #: fish/cmds.c:2776
867 msgid "list files in an initrd"
868 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
869
870 #: fish/cmds.c:2777
871 msgid "add an inotify watch"
872 msgstr "dodaje obserwację inotify"
873
874 #: fish/cmds.c:2778
875 msgid "close the inotify handle"
876 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
877
878 #: fish/cmds.c:2779
879 msgid "return list of watched files that had events"
880 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
881
882 #: fish/cmds.c:2780
883 msgid "create an inotify handle"
884 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
885
886 #: fish/cmds.c:2781
887 msgid "return list of inotify events"
888 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
889
890 #: fish/cmds.c:2782
891 msgid "remove an inotify watch"
892 msgstr "usuwa obserwację inotify"
893
894 #: fish/cmds.c:2783
895 msgid "get architecture of inspected operating system"
896 msgstr "uzyskuje architekturę badanego systemu operacyjnego"
897
898 #: fish/cmds.c:2784
899 msgid "get distro of inspected operating system"
900 msgstr "uzyskuje dystrybucję badanego systemu operacyjnego"
901
902 #: fish/cmds.c:2785
903 msgid "get drive letter mappings"
904 msgstr ""
905
906 #: fish/cmds.c:2786
907 msgid "get filesystems associated with inspected operating system"
908 msgstr "uzyskuje systemy plików powiązane z badanym systemem operacyjnym"
909
910 #: fish/cmds.c:2787
911 msgid "get format of inspected operating system"
912 msgstr "uzyskuje format badanego systemu operacyjnego"
913
914 #: fish/cmds.c:2788
915 msgid "get hostname of the operating system"
916 msgstr "uzyskuje nazwę komputera systemu operacyjnego"
917
918 #: fish/cmds.c:2789
919 msgid "get the icon corresponding to this operating system"
920 msgstr ""
921
922 #: fish/cmds.c:2790
923 msgid "get major version of inspected operating system"
924 msgstr "uzyskuje główną wersję badanego systemu operacyjnego"
925
926 #: fish/cmds.c:2791
927 msgid "get minor version of inspected operating system"
928 msgstr "uzyskuje pomniejszą wersję badanego systemu operacyjnego"
929
930 #: fish/cmds.c:2792
931 msgid "get mountpoints of inspected operating system"
932 msgstr "uzyskuje punkty montowania badanego systemu operacyjnego"
933
934 #: fish/cmds.c:2793
935 msgid "get package format used by the operating system"
936 msgstr "uzyskuje typ formatu pakietów używanego przez system operacyjny"
937
938 #: fish/cmds.c:2794
939 msgid "get package management tool used by the operating system"
940 msgstr ""
941 "uzyskuje narzędzie do zarządzania pakietami używane przez system operacyjny"
942
943 #: fish/cmds.c:2795
944 msgid "get product name of inspected operating system"
945 msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
946
947 #: fish/cmds.c:2796
948 msgid "get product variant of inspected operating system"
949 msgstr ""
950
951 #: fish/cmds.c:2797
952 msgid "return list of operating systems found by last inspection"
953 msgstr ""
954 "zwraca listę systemów operacyjnych odnalezionych przez ostatnie badanie"
955
956 #: fish/cmds.c:2798
957 msgid "get type of inspected operating system"
958 msgstr "uzyskuje typ badanego systemu operacyjnego"
959
960 #: fish/cmds.c:2799
961 msgid "get Windows CurrentControlSet of inspected operating system"
962 msgstr ""
963
964 #: fish/cmds.c:2800
965 msgid "get Windows systemroot of inspected operating system"
966 msgstr "uzyskuje systemroot badanego systemu operacyjnego Windows"
967
968 #: fish/cmds.c:2801
969 msgid "get live flag for install disk"
970 msgstr "uzyskuje flagę live dla dysku instalacji"
971
972 #: fish/cmds.c:2802
973 msgid "get multipart flag for install disk"
974 msgstr "uzyskuje wieloczęściową flagę dla dysku instalacji"
975
976 #: fish/cmds.c:2803
977 msgid "get netinst (network installer) flag for install disk"
978 msgstr "uzyskuje flagę \"netinst\" (instalacji sieciowej) dla dysku instalacji"
979
980 #: fish/cmds.c:2804
981 msgid "get list of applications installed in the operating system"
982 msgstr "uzyskuje listę aplikacji zainstalowanych w systemie operacyjnym"
983
984 #: fish/cmds.c:2805
985 msgid "inspect disk and return list of operating systems found"
986 msgstr "bada dysk i zwraca listę odnalezionych systemów operacyjnych"
987
988 #: fish/cmds.c:2806
989 msgid "test if block device"
990 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem blokowym"
991
992 #: fish/cmds.c:2807
993 msgid "is busy processing a command"
994 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
995
996 #: fish/cmds.c:2808
997 msgid "test if character device"
998 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem znakowym"
999
1000 #: fish/cmds.c:2809
1001 msgid "is in configuration state"
1002 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
1003
1004 #: fish/cmds.c:2810
1005 msgid "test if a directory"
1006 msgstr "testuje, czy jest katalogiem"
1007
1008 #: fish/cmds.c:2811
1009 msgid "test if FIFO (named pipe)"
1010 msgstr "testuje, czy jest FIFO (nazwanym potokiem)"
1011
1012 #: fish/cmds.c:2812
1013 msgid "test if a regular file"
1014 msgstr "testuje, czy jest zwykłym plikiem"
1015
1016 #: fish/cmds.c:2813
1017 msgid "is launching subprocess"
1018 msgstr "uruchamia podprocesy"
1019
1020 #: fish/cmds.c:2814
1021 msgid "test if device is a logical volume"
1022 msgstr "testuje, czy urządzenie jest woluminem logicznym"
1023
1024 #: fish/cmds.c:2815
1025 msgid "is ready to accept commands"
1026 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
1027
1028 #: fish/cmds.c:2816
1029 msgid "test if socket"
1030 msgstr "testuje, czy jest gniazdem"
1031
1032 #: fish/cmds.c:2817
1033 msgid "test if symbolic link"
1034 msgstr "testuje, czy jest dowiązaniem symbolicznym"
1035
1036 #: fish/cmds.c:2818
1037 msgid "test if a file contains all zero bytes"
1038 msgstr ""
1039
1040 #: fish/cmds.c:2819
1041 msgid "test if a device contains all zero bytes"
1042 msgstr ""
1043
1044 #: fish/cmds.c:2820
1045 msgid "kill the qemu subprocess"
1046 msgstr "niszczy podproces QEMU"
1047
1048 #: fish/cmds.c:2821
1049 msgid "launch the qemu subprocess"
1050 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
1051
1052 #: fish/cmds.c:2822
1053 msgid "change working directory"
1054 msgstr "zmienia katalog roboczy"
1055
1056 #: fish/cmds.c:2826
1057 msgid "list 9p filesystems"
1058 msgstr ""
1059
1060 #: fish/cmds.c:2827
1061 msgid "list the block devices"
1062 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
1063
1064 #: fish/cmds.c:2828
1065 msgid "list device mapper devices"
1066 msgstr ""
1067
1068 #: fish/cmds.c:2829
1069 msgid "list filesystems"
1070 msgstr "wyświetla listę systemów plików"
1071
1072 #: fish/cmds.c:2830
1073 msgid "list the partitions"
1074 msgstr "wyświetla listę partycji"
1075
1076 #: fish/cmds.c:2831
1077 msgid "list the files in a directory (long format)"
1078 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
1079
1080 #: fish/cmds.c:2832 fish/cmds.c:2833
1081 msgid "create a hard link"
1082 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
1083
1084 #: fish/cmds.c:2834 fish/cmds.c:2835
1085 msgid "create a symbolic link"
1086 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
1087
1088 #: fish/cmds.c:2836 fish/cmds.c:2929
1089 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
1090 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
1091
1092 #: fish/cmds.c:2837
1093 msgid "list the files in a directory"
1094 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
1095
1096 #: fish/cmds.c:2838 fish/cmds.c:2958
1097 msgid "set extended attribute of a file or directory"
1098 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
1099
1100 #: fish/cmds.c:2839
1101 msgid "get file information for a symbolic link"
1102 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
1103
1104 #: fish/cmds.c:2840
1105 msgid "lstat on multiple files"
1106 msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
1107
1108 #: fish/cmds.c:2841
1109 msgid "add a key on a LUKS encrypted device"
1110 msgstr "dodaje klucz do zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
1111
1112 #: fish/cmds.c:2842
1113 msgid "close a LUKS device"
1114 msgstr "zamyka urządzenie LUKS"
1115
1116 #: fish/cmds.c:2843 fish/cmds.c:2844
1117 msgid "format a block device as a LUKS encrypted device"
1118 msgstr "formatuje urządzenie blokowe jako zaszyfrowane urządzenie LUKS"
1119
1120 #: fish/cmds.c:2845
1121 msgid "remove a key from a LUKS encrypted device"
1122 msgstr "usuwa klucz z zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
1123
1124 #: fish/cmds.c:2846
1125 msgid "open a LUKS-encrypted block device"
1126 msgstr "otwiera urządzenie blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS"
1127
1128 #: fish/cmds.c:2847
1129 msgid "open a LUKS-encrypted block device read-only"
1130 msgstr ""
1131 "otwiera urządzenia blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS w trybie tylko do "
1132 "odczytu"
1133
1134 #: fish/cmds.c:2848
1135 msgid "create an LVM logical volume"
1136 msgstr "tworzy wolumin logiczny LVM"
1137
1138 #: fish/cmds.c:2849
1139 msgid "get canonical name of an LV"
1140 msgstr "uzyskuje kanoniczną nazwę woluminu logicznego"
1141
1142 #: fish/cmds.c:2850
1143 msgid "clear LVM device filter"
1144 msgstr "czyści filtr urządzeń LVM"
1145
1146 #: fish/cmds.c:2851
1147 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
1148 msgstr ""
1149 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
1150
1151 #: fish/cmds.c:2852
1152 msgid "set LVM device filter"
1153 msgstr "ustawia filtr urządzeń LVM"
1154
1155 #: fish/cmds.c:2853
1156 msgid "remove an LVM logical volume"
1157 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
1158
1159 #: fish/cmds.c:2854
1160 msgid "rename an LVM logical volume"
1161 msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
1162
1163 #: fish/cmds.c:2855
1164 msgid "resize an LVM logical volume"
1165 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
1166
1167 #: fish/cmds.c:2856
1168 msgid "expand an LV to fill free space"
1169 msgstr "rozszerza wolumin logiczny, aby wypełnić wolne miejsce"
1170
1171 #: fish/cmds.c:2857 fish/cmds.c:2858
1172 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
1173 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
1174
1175 #: fish/cmds.c:2859
1176 msgid "get the UUID of a logical volume"
1177 msgstr "uzyskuje UUID woluminu logicznego"
1178
1179 #: fish/cmds.c:2860
1180 msgid "lgetxattr on multiple files"
1181 msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
1182
1183 #: fish/cmds.c:2861
1184 msgid "open the manual"
1185 msgstr "otwiera podręcznik"
1186
1187 #: fish/cmds.c:2862
1188 msgid "create a directory"
1189 msgstr "tworzy katalog"
1190
1191 #: fish/cmds.c:2863
1192 msgid "create a directory with a particular mode"
1193 msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
1194
1195 #: fish/cmds.c:2864
1196 msgid "create a directory and parents"
1197 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
1198
1199 #: fish/cmds.c:2865
1200 msgid "create a temporary directory"
1201 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
1202
1203 #: fish/cmds.c:2866 fish/cmds.c:2867 fish/cmds.c:2868
1204 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
1205 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
1206
1207 #: fish/cmds.c:2869
1208 msgid "make ext2/3/4 external journal"
1209 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
1210
1211 #: fish/cmds.c:2870
1212 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
1213 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
1214
1215 #: fish/cmds.c:2871
1216 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
1217 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
1218
1219 #: fish/cmds.c:2872
1220 msgid "make FIFO (named pipe)"
1221 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
1222
1223 #: fish/cmds.c:2873 fish/cmds.c:2875
1224 msgid "make a filesystem"
1225 msgstr "tworzy system plików"
1226
1227 #: fish/cmds.c:2874
1228 msgid "make a filesystem with block size"
1229 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
1230
1231 #: fish/cmds.c:2876
1232 msgid "create a mountpoint"
1233 msgstr "tworzy punkt montowania"
1234
1235 #: fish/cmds.c:2877
1236 msgid "make block, character or FIFO devices"
1237 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
1238
1239 #: fish/cmds.c:2878
1240 msgid "make block device node"
1241 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
1242
1243 #: fish/cmds.c:2879
1244 msgid "make char device node"
1245 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
1246
1247 #: fish/cmds.c:2880
1248 msgid "create a swap partition"
1249 msgstr "tworzy partycję wymiany"
1250
1251 #: fish/cmds.c:2881
1252 msgid "create a swap partition with a label"
1253 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
1254
1255 #: fish/cmds.c:2882
1256 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
1257 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
1258
1259 #: fish/cmds.c:2883
1260 msgid "create a swap file"
1261 msgstr "tworzy plik wymiany"
1262
1263 #: fish/cmds.c:2884
1264 msgid "load a kernel module"
1265 msgstr "wczytuje moduł jądra"
1266
1267 #: fish/cmds.c:2885
1268 msgid "view a file"
1269 msgstr "wyświetla plik"
1270
1271 #: fish/cmds.c:2886
1272 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
1273 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
1274
1275 #: fish/cmds.c:2887
1276 msgid "mount 9p filesystem"
1277 msgstr ""
1278
1279 #: fish/cmds.c:2888
1280 msgid "mount a file using the loop device"
1281 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
1282
1283 #: fish/cmds.c:2889
1284 msgid "mount a guest disk with mount options"
1285 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
1286
1287 #: fish/cmds.c:2890
1288 msgid "mount a guest disk, read-only"
1289 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
1290
1291 #: fish/cmds.c:2891
1292 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
1293 msgstr ""
1294 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
1295 "plików"
1296
1297 #: fish/cmds.c:2892
1298 msgid "show mountpoints"
1299 msgstr "wyświetla punkty montowania"
1300
1301 #: fish/cmds.c:2893
1302 msgid "show mounted filesystems"
1303 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
1304
1305 #: fish/cmds.c:2894
1306 msgid "move a file"
1307 msgstr "przenosi plik"
1308
1309 #: fish/cmds.c:2895
1310 msgid "probe NTFS volume"
1311 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
1312
1313 #: fish/cmds.c:2896 fish/cmds.c:2897
1314 msgid "resize an NTFS filesystem"
1315 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS"
1316
1317 #: fish/cmds.c:2898
1318 msgid "resize an NTFS filesystem (with size)"
1319 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS (za pomocą rozmiaru)"
1320
1321 #: fish/cmds.c:2899
1322 msgid "add a partition to the device"
1323 msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
1324
1325 #: fish/cmds.c:2900
1326 msgid "delete a partition"
1327 msgstr "usuwa partycję"
1328
1329 #: fish/cmds.c:2901
1330 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
1331 msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
1332
1333 #: fish/cmds.c:2902
1334 msgid "return true if a partition is bootable"
1335 msgstr "zwraca wartość \"true\", jeśli partycja jest startowa"
1336
1337 #: fish/cmds.c:2903
1338 msgid "get the MBR type byte (ID byte) from a partition"
1339 msgstr "uzyskuje bajt typu MBR (bajt identyfikatora) z partycji"
1340
1341 #: fish/cmds.c:2904
1342 msgid "get the partition table type"
1343 msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
1344
1345 #: fish/cmds.c:2905
1346 msgid "create an empty partition table"
1347 msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
1348
1349 #: fish/cmds.c:2906
1350 msgid "list partitions on a device"
1351 msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
1352
1353 #: fish/cmds.c:2907
1354 msgid "make a partition bootable"
1355 msgstr "zmienia partycję na startową"
1356
1357 #: fish/cmds.c:2908
1358 msgid "set the MBR type byte (ID byte) of a partition"
1359 msgstr "ustawia bajt typu MBR (bajt identyfikatora) partycji"
1360
1361 #: fish/cmds.c:2909
1362 msgid "set partition name"
1363 msgstr "ustawia nazwę partycji"
1364
1365 #: fish/cmds.c:2910
1366 msgid "convert partition name to device name"
1367 msgstr "konwertuje nazwę partycji na nazwę urządzenia"
1368
1369 #: fish/cmds.c:2911
1370 msgid "ping the guest daemon"
1371 msgstr "odpytuje demona gościa"
1372
1373 #: fish/cmds.c:2912
1374 msgid "read part of a file"
1375 msgstr "odczytuje część pliku"
1376
1377 #: fish/cmds.c:2913
1378 msgid "read part of a device"
1379 msgstr "odczytuje część urządzenia"
1380
1381 #: fish/cmds.c:2914
1382 msgid "create an LVM physical volume"
1383 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
1384
1385 #: fish/cmds.c:2915
1386 msgid "remove an LVM physical volume"
1387 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
1388
1389 #: fish/cmds.c:2916
1390 msgid "resize an LVM physical volume"
1391 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
1392
1393 #: fish/cmds.c:2917
1394 msgid "resize an LVM physical volume (with size)"
1395 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM (za pomocą rozmiaru)"
1396
1397 #: fish/cmds.c:2918 fish/cmds.c:2919
1398 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
1399 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
1400
1401 #: fish/cmds.c:2920
1402 msgid "get the UUID of a physical volume"
1403 msgstr "uzyskuje UUID woluminu fizycznego"
1404
1405 #: fish/cmds.c:2921
1406 msgid "write to part of a file"
1407 msgstr "zapisuje do części pliku"
1408
1409 #: fish/cmds.c:2922
1410 msgid "write to part of a device"
1411 msgstr "zapisuje do części urządzenia"
1412
1413 #: fish/cmds.c:2923
1414 msgid "read a file"
1415 msgstr "odczytuje plik"
1416
1417 #: fish/cmds.c:2924
1418 msgid "read file as lines"
1419 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
1420
1421 #: fish/cmds.c:2925
1422 msgid "read directories entries"
1423 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
1424
1425 #: fish/cmds.c:2926
1426 msgid "read the target of a symbolic link"
1427 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
1428
1429 #: fish/cmds.c:2927
1430 msgid "readlink on multiple files"
1431 msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
1432
1433 #: fish/cmds.c:2928
1434 msgid "canonicalized absolute pathname"
1435 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
1436
1437 #: fish/cmds.c:2930
1438 msgid "close and reopen libguestfs handle"
1439 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
1440
1441 #: fish/cmds.c:2931
1442 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem"
1443 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4"
1444
1445 #: fish/cmds.c:2932
1446 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem to the minimum size"
1447 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4 na minimalny"
1448
1449 #: fish/cmds.c:2933
1450 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem (with size)"
1451 msgstr ""
1452 "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4 (za pomocą rozmiaru)"
1453
1454 #: fish/cmds.c:2934
1455 msgid "remove a file"
1456 msgstr "usuwa plik"
1457
1458 #: fish/cmds.c:2935
1459 msgid "remove a file or directory recursively"
1460 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
1461
1462 #: fish/cmds.c:2936
1463 msgid "remove a directory"
1464 msgstr "usuwa katalog"
1465
1466 #: fish/cmds.c:2937
1467 msgid "remove a mountpoint"
1468 msgstr "usuwa punkt montowania"
1469
1470 #: fish/cmds.c:2938
1471 msgid "scrub (securely wipe) a device"
1472 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
1473
1474 #: fish/cmds.c:2939
1475 msgid "scrub (securely wipe) a file"
1476 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
1477
1478 #: fish/cmds.c:2940
1479 msgid "scrub (securely wipe) free space"
1480 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
1481
1482 #: fish/cmds.c:2941
1483 msgid "add options to kernel command line"
1484 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
1485
1486 #: fish/cmds.c:2942
1487 msgid "set the attach method"
1488 msgstr "ustawia metodę podłączania"
1489
1490 #: fish/cmds.c:2943
1491 msgid "set autosync mode"
1492 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
1493
1494 #: fish/cmds.c:2944
1495 msgid "enable or disable direct appliance mode"
1496 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
1497
1498 #: fish/cmds.c:2945
1499 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
1500 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
1501
1502 #: fish/cmds.c:2946
1503 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
1504 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
1505
1506 #: fish/cmds.c:2947
1507 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
1508 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
1509
1510 #: fish/cmds.c:2948
1511 msgid "set enable network flag"
1512 msgstr "ustawia flagę włączenia sieci"
1513
1514 #: fish/cmds.c:2949
1515 msgid "set the search path"
1516 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
1517
1518 #: fish/cmds.c:2950
1519 msgid "set process group flag"
1520 msgstr ""
1521
1522 #: fish/cmds.c:2951
1523 msgid "set the qemu binary"
1524 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
1525
1526 #: fish/cmds.c:2952
1527 msgid "enable or disable the recovery process"
1528 msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
1529
1530 #: fish/cmds.c:2953
1531 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
1532 msgstr ""
1533 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
1534
1535 #: fish/cmds.c:2954
1536 msgid "enable or disable command traces"
1537 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
1538
1539 #: fish/cmds.c:2955
1540 msgid "set verbose mode"
1541 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
1542
1543 #: fish/cmds.c:2956
1544 msgid "set SELinux security context"
1545 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
1546
1547 #: fish/cmds.c:2957
1548 msgid "set an environment variable"
1549 msgstr ""
1550
1551 #: fish/cmds.c:2959 fish/cmds.c:2960
1552 msgid "create partitions on a block device"
1553 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
1554
1555 #: fish/cmds.c:2961
1556 msgid "modify a single partition on a block device"
1557 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
1558
1559 #: fish/cmds.c:2962
1560 msgid "display the disk geometry from the partition table"
1561 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
1562
1563 #: fish/cmds.c:2963
1564 msgid "display the kernel geometry"
1565 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
1566
1567 #: fish/cmds.c:2964
1568 msgid "display the partition table"
1569 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
1570
1571 #: fish/cmds.c:2965
1572 msgid "run a command via the shell"
1573 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
1574
1575 #: fish/cmds.c:2966
1576 msgid "run a command via the shell returning lines"
1577 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
1578
1579 #: fish/cmds.c:2967
1580 msgid "sleep for some seconds"
1581 msgstr "usypia na kilka sekund"
1582
1583 #: fish/cmds.c:2968
1584 msgid "create a sparse disk image and add"
1585 msgstr "tworzy rzadki obraz dysku i dodaje go"
1586
1587 #: fish/cmds.c:2969
1588 msgid "get file information"
1589 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
1590
1591 #: fish/cmds.c:2970
1592 msgid "get file system statistics"
1593 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
1594
1595 #: fish/cmds.c:2971 fish/cmds.c:2972
1596 msgid "print the printable strings in a file"
1597 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
1598
1599 #: fish/cmds.c:2973
1600 msgid "list supported groups of commands"
1601 msgstr "wyświetla listę obsługiwanych grup poleceń"
1602
1603 #: fish/cmds.c:2974
1604 msgid "disable swap on device"
1605 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
1606
1607 #: fish/cmds.c:2975
1608 msgid "disable swap on file"
1609 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
1610
1611 #: fish/cmds.c:2976
1612 msgid "disable swap on labeled swap partition"
1613 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
1614
1615 #: fish/cmds.c:2977
1616 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
1617 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
1618
1619 #: fish/cmds.c:2978
1620 msgid "enable swap on device"
1621 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
1622
1623 #: fish/cmds.c:2979
1624 msgid "enable swap on file"
1625 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
1626
1627 #: fish/cmds.c:2980
1628 msgid "enable swap on labeled swap partition"
1629 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
1630
1631 #: fish/cmds.c:2981
1632 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
1633 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
1634
1635 #: fish/cmds.c:2982
1636 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
1637 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
1638
1639 #: fish/cmds.c:2983
1640 msgid "return last 10 lines of a file"
1641 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
1642
1643 #: fish/cmds.c:2984
1644 msgid "return last N lines of a file"
1645 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
1646
1647 #: fish/cmds.c:2985
1648 msgid "unpack tarfile to directory"
1649 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
1650
1651 #: fish/cmds.c:2986
1652 msgid "pack directory into tarfile"
1653 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
1654
1655 #: fish/cmds.c:2987 fish/cmds.c:2994
1656 msgid "unpack compressed tarball to directory"
1657 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
1658
1659 #: fish/cmds.c:2988 fish/cmds.c:2995
1660 msgid "pack directory into compressed tarball"
1661 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
1662
1663 #: fish/cmds.c:2989
1664 msgid "print elapsed time taken to run a command"
1665 msgstr "wyświetla czas wykonania polecenia"
1666
1667 #: fish/cmds.c:2990
1668 msgid "update file timestamps or create a new file"
1669 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
1670
1671 #: fish/cmds.c:2991
1672 msgid "truncate a file to zero size"
1673 msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
1674
1675 #: fish/cmds.c:2992
1676 msgid "truncate a file to a particular size"
1677 msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
1678
1679 #: fish/cmds.c:2993
1680 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
1681 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
1682
1683 #: fish/cmds.c:2996
1684 msgid "set file mode creation mask (umask)"
1685 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
1686
1687 #: fish/cmds.c:2997
1688 msgid "unmount a filesystem"
1689 msgstr "odmontowuje system plików"
1690
1691 #: fish/cmds.c:2998
1692 msgid "unmount all filesystems"
1693 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
1694
1695 #: fish/cmds.c:2999
1696 msgid "unset an environment variable"
1697 msgstr ""
1698
1699 #: fish/cmds.c:3000
1700 msgid "upload a file from the local machine"
1701 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny"
1702
1703 #: fish/cmds.c:3001
1704 msgid "upload a file from the local machine with offset"
1705 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny z wyrównaniem"
1706
1707 #: fish/cmds.c:3002
1708 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
1709 msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
1710
1711 #: fish/cmds.c:3003
1712 msgid "get the library version number"
1713 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
1714
1715 #: fish/cmds.c:3004
1716 msgid "get the filesystem label"
1717 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików"
1718
1719 #: fish/cmds.c:3005
1720 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
1721 msgstr ""
1722 "uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
1723 "zamontowanemu urządzeniu"
1724
1725 #: fish/cmds.c:3006
1726 msgid "get the filesystem UUID"
1727 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików"
1728
1729 #: fish/cmds.c:3007
1730 msgid "activate or deactivate some volume groups"
1731 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
1732
1733 #: fish/cmds.c:3008
1734 msgid "activate or deactivate all volume groups"
1735 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
1736
1737 #: fish/cmds.c:3009
1738 msgid "create an LVM volume group"
1739 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
1740
1741 #: fish/cmds.c:3010
1742 msgid "get the LV UUIDs of all LVs in the volume group"
1743 msgstr "uzyskuje UUID wszystkich woluminów logicznych w grupie woluminów"
1744
1745 #: fish/cmds.c:3011
1746 msgid "get the PV UUIDs containing the volume group"
1747 msgstr "uzyskuje UUID woluminów fizycznych zawierających grupę woluminów"
1748
1749 #: fish/cmds.c:3012
1750 msgid "remove an LVM volume group"
1751 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
1752
1753 #: fish/cmds.c:3013
1754 msgid "rename an LVM volume group"
1755 msgstr "zmienia nazwę grupy woluminów LVM"
1756
1757 #: fish/cmds.c:3014 fish/cmds.c:3015
1758 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
1759 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
1760
1761 #: fish/cmds.c:3016
1762 msgid "rescan for LVM physical volumes, volume groups and logical volumes"
1763 msgstr ""
1764 "ponownie skanuje woluminy fizyczne, grupy woluminów i woluminy logiczne LVM"
1765
1766 #: fish/cmds.c:3017
1767 msgid "get the UUID of a volume group"
1768 msgstr "uzyskuje UUID grupy woluminów"
1769
1770 #: fish/cmds.c:3018
1771 msgid "count characters in a file"
1772 msgstr "liczy znaki w pliku"
1773
1774 #: fish/cmds.c:3019
1775 msgid "count lines in a file"
1776 msgstr "liczy wiersze w pliku"
1777
1778 #: fish/cmds.c:3020
1779 msgid "count words in a file"
1780 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
1781
1782 #: fish/cmds.c:3021
1783 msgid "create a new file"
1784 msgstr "tworzy nowy plik"
1785
1786 #: fish/cmds.c:3022
1787 msgid "append content to end of file"
1788 msgstr ""
1789
1790 #: fish/cmds.c:3023
1791 msgid "create a file"
1792 msgstr "tworzy plik"
1793
1794 #: fish/cmds.c:3026
1795 msgid "write zeroes to the device"
1796 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
1797
1798 #: fish/cmds.c:3027
1799 msgid "write zeroes to an entire device"
1800 msgstr "zapisuje zera na całym urządzeniu"
1801
1802 #: fish/cmds.c:3028
1803 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
1804 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
1805
1806 #: fish/cmds.c:3031
1807 msgid "determine file type inside a compressed file"
1808 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
1809
1810 #: fish/cmds.c:3034
1811 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
1812 msgstr ""
1813 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
1814 "pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc "
1815 "o poleceniu."
1816
1817 #: fish/cmds.c:3352 fish/cmds.c:3366 fish/cmds.c:3382 fish/cmds.c:3399
1818 #: fish/cmds.c:3416 fish/cmds.c:3434 fish/cmds.c:3453 fish/cmds.c:3469
1819 #: fish/cmds.c:3487 fish/cmds.c:3503 fish/cmds.c:3521 fish/cmds.c:3537
1820 #: fish/cmds.c:3554 fish/cmds.c:3569 fish/cmds.c:3587 fish/cmds.c:3602
1821 #: fish/cmds.c:3618 fish/cmds.c:3634 fish/cmds.c:3650 fish/cmds.c:3666
1822 #: fish/cmds.c:3682 fish/cmds.c:3700 fish/cmds.c:3733 fish/cmds.c:3749
1823 #: fish/cmds.c:3765 fish/cmds.c:3784 fish/cmds.c:3799 fish/cmds.c:3817
1824 #: fish/cmds.c:3832 fish/cmds.c:3850 fish/cmds.c:3865 fish/cmds.c:3883
1825 #: fish/cmds.c:3898 fish/cmds.c:3917 fish/cmds.c:3936 fish/cmds.c:3954
1826 #: fish/cmds.c:3974 fish/cmds.c:3993 fish/cmds.c:4013 fish/cmds.c:4033
1827 #: fish/cmds.c:4053 fish/cmds.c:4072 fish/cmds.c:4091 fish/cmds.c:4111
1828 #: fish/cmds.c:4131 fish/cmds.c:4151 fish/cmds.c:4166 fish/cmds.c:4182
1829 #: fish/cmds.c:4254 fish/cmds.c:4272 fish/cmds.c:4289 fish/cmds.c:4373
1830 #: fish/cmds.c:4393 fish/cmds.c:4413 fish/cmds.c:4433 fish/cmds.c:4453
1831 #: fish/cmds.c:4473 fish/cmds.c:4492 fish/cmds.c:4511 fish/cmds.c:4530
1832 #: fish/cmds.c:4545 fish/cmds.c:4564 fish/cmds.c:4584 fish/cmds.c:4604
1833 #: fish/cmds.c:4680 fish/cmds.c:4695 fish/cmds.c:4714 fish/cmds.c:4730
1834 #: fish/cmds.c:4746 fish/cmds.c:4765 fish/cmds.c:4787 fish/cmds.c:4809
1835 #: fish/cmds.c:4829 fish/cmds.c:4846 fish/cmds.c:4863 fish/cmds.c:4880
1836 #: fish/cmds.c:4897 fish/cmds.c:4914 fish/cmds.c:4931 fish/cmds.c:4948
1837 #: fish/cmds.c:4967 fish/cmds.c:4990 fish/cmds.c:5026 fish/cmds.c:5043
1838 #: fish/cmds.c:5066 fish/cmds.c:5088 fish/cmds.c:5109 fish/cmds.c:5129
1839 #: fish/cmds.c:5148 fish/cmds.c:5168 fish/cmds.c:5186 fish/cmds.c:5204
1840 #: fish/cmds.c:5218 fish/cmds.c:5234 fish/cmds.c:5254 fish/cmds.c:5273
1841 #: fish/cmds.c:5292 fish/cmds.c:5311 fish/cmds.c:5330 fish/cmds.c:5350
1842 #: fish/cmds.c:5390 fish/cmds.c:5447 fish/cmds.c:5468 fish/cmds.c:5489
1843 #: fish/cmds.c:5510 fish/cmds.c:5528 fish/cmds.c:5550 fish/cmds.c:5588
1844 #: fish/cmds.c:5610 fish/cmds.c:5689 fish/cmds.c:5728 fish/cmds.c:5743
1845 #: fish/cmds.c:5760 fish/cmds.c:5774 fish/cmds.c:5790 fish/cmds.c:5812
1846 #: fish/cmds.c:5834 fish/cmds.c:5856 fish/cmds.c:5878 fish/cmds.c:5900
1847 #: fish/cmds.c:5922 fish/cmds.c:5942 fish/cmds.c:5959 fish/cmds.c:5976
1848 #: fish/cmds.c:5995 fish/cmds.c:6014 fish/cmds.c:6034 fish/cmds.c:6070
1849 #: fish/cmds.c:6089 fish/cmds.c:6108 fish/cmds.c:6125 fish/cmds.c:6143
1850 #: fish/cmds.c:6166 fish/cmds.c:6189 fish/cmds.c:6213 fish/cmds.c:6236
1851 #: fish/cmds.c:6257 fish/cmds.c:6280 fish/cmds.c:6303 fish/cmds.c:6323
1852 #: fish/cmds.c:6345 fish/cmds.c:6366 fish/cmds.c:6389 fish/cmds.c:6406
1853 #: fish/cmds.c:6423 fish/cmds.c:6441 fish/cmds.c:6459 fish/cmds.c:6480
1854 #: fish/cmds.c:6498 fish/cmds.c:6519 fish/cmds.c:6539 fish/cmds.c:6557
1855 #: fish/cmds.c:6578 fish/cmds.c:6601 fish/cmds.c:6624 fish/cmds.c:6646
1856 #: fish/cmds.c:6679 fish/cmds.c:6696 fish/cmds.c:6713 fish/cmds.c:6737
1857 #: fish/cmds.c:6760 fish/cmds.c:6783 fish/cmds.c:6805 fish/cmds.c:6822
1858 #: fish/cmds.c:6844 fish/cmds.c:6938 fish/cmds.c:6958 fish/cmds.c:6978
1859 #: fish/cmds.c:6998 fish/cmds.c:7016 fish/cmds.c:7037 fish/cmds.c:7073
1860 #: fish/cmds.c:7090 fish/cmds.c:7112 fish/cmds.c:7129 fish/cmds.c:7165
1861 #: fish/cmds.c:7185 fish/cmds.c:7205 fish/cmds.c:7225 fish/cmds.c:7247
1862 #: fish/cmds.c:7264 fish/cmds.c:7283 fish/cmds.c:7302 fish/cmds.c:7324
1863 #: fish/cmds.c:7345 fish/cmds.c:7366 fish/cmds.c:7387 fish/cmds.c:7410
1864 #: fish/cmds.c:7451 fish/cmds.c:7474 fish/cmds.c:7513 fish/cmds.c:7530
1865 #: fish/cmds.c:7549 fish/cmds.c:7570 fish/cmds.c:7593 fish/cmds.c:7615
1866 #: fish/cmds.c:7633 fish/cmds.c:7652 fish/cmds.c:7673 fish/cmds.c:7750
1867 #: fish/cmds.c:7791 fish/cmds.c:7870 fish/cmds.c:7946 fish/cmds.c:7983
1868 #: fish/cmds.c:8006 fish/cmds.c:8027 fish/cmds.c:8050 fish/cmds.c:8072
1869 #: fish/cmds.c:8097 fish/cmds.c:8140 fish/cmds.c:8181 fish/cmds.c:8202
1870 #: fish/cmds.c:8220 fish/cmds.c:8239 fish/cmds.c:8256 fish/cmds.c:8274
1871 #: fish/cmds.c:8301 fish/cmds.c:8325 fish/cmds.c:8349 fish/cmds.c:8373
1872 #: fish/cmds.c:8397 fish/cmds.c:8421 fish/cmds.c:8445 fish/cmds.c:8469
1873 #: fish/cmds.c:8493 fish/cmds.c:8517 fish/cmds.c:8541 fish/cmds.c:8565
1874 #: fish/cmds.c:8588 fish/cmds.c:8611 fish/cmds.c:8632 fish/cmds.c:8653
1875 #: fish/cmds.c:8674 fish/cmds.c:8694 fish/cmds.c:8717 fish/cmds.c:8755
1876 #: fish/cmds.c:8772 fish/cmds.c:8789 fish/cmds.c:8808 fish/cmds.c:8827
1877 #: fish/cmds.c:8844 fish/cmds.c:8861 fish/cmds.c:8878 fish/cmds.c:8895
1878 #: fish/cmds.c:8914 fish/cmds.c:8950 fish/cmds.c:8990 fish/cmds.c:9023
1879 #: fish/cmds.c:9040 fish/cmds.c:9057 fish/cmds.c:9073 fish/cmds.c:9088
1880 #: fish/cmds.c:9109 fish/cmds.c:9147 fish/cmds.c:9185 fish/cmds.c:9224
1881 #: fish/cmds.c:9264 fish/cmds.c:9305 fish/cmds.c:9346 fish/cmds.c:9384
1882 #: fish/cmds.c:9401 fish/cmds.c:9424 fish/cmds.c:9446 fish/cmds.c:9468
1883 #: fish/cmds.c:9488 fish/cmds.c:9508 fish/cmds.c:9544 fish/cmds.c:9616
1884 #: fish/cmds.c:9656 fish/cmds.c:9714 fish/cmds.c:9740 fish/cmds.c:9766
1885 #: fish/cmds.c:9794 fish/cmds.c:9853 fish/cmds.c:9874 fish/cmds.c:9919
1886 #: fish/cmds.c:9939 fish/cmds.c:9978 fish/cmds.c:10015 fish/cmds.c:10035
1887 #: fish/cmds.c:10057 fish/cmds.c:10114 fish/cmds.c:10134 fish/cmds.c:10156
1888 #: fish/cmds.c:10178 fish/cmds.c:10197 fish/cmds.c:10217 fish/cmds.c:10244
1889 #: fish/cmds.c:10264 fish/cmds.c:10284 fish/cmds.c:10304 fish/cmds.c:10324
1890 #: fish/cmds.c:10346 fish/cmds.c:10381 fish/cmds.c:10399 fish/cmds.c:10422
1891 #: fish/cmds.c:10444 fish/cmds.c:10459 fish/cmds.c:10476 fish/cmds.c:10513
1892 #: fish/cmds.c:10552 fish/cmds.c:10592 fish/cmds.c:10648 fish/cmds.c:10670
1893 #: fish/cmds.c:10706 fish/cmds.c:10721 fish/cmds.c:10741 fish/cmds.c:10781
1894 #: fish/cmds.c:10804 fish/cmds.c:10828 fish/cmds.c:10853 fish/cmds.c:10894
1895 #: fish/cmds.c:10919 fish/cmds.c:10957 fish/cmds.c:10988 fish/cmds.c:11019
1896 #: fish/cmds.c:11047 fish/cmds.c:11067 fish/cmds.c:11099 fish/cmds.c:11119
1897 #: fish/cmds.c:11139 fish/cmds.c:11156 fish/cmds.c:11174 fish/cmds.c:11199
1898 #: fish/cmds.c:11222 fish/cmds.c:11241 fish/cmds.c:11285 fish/cmds.c:11330
1899 #: fish/cmds.c:11378 fish/cmds.c:11419 fish/cmds.c:11438 fish/cmds.c:11458
1900 #: fish/cmds.c:11478 fish/cmds.c:11499 fish/cmds.c:11520 fish/cmds.c:11541
1901 #: fish/cmds.c:11562 fish/cmds.c:11583 fish/cmds.c:11605 fish/cmds.c:11643
1902 #: fish/cmds.c:11694 fish/cmds.c:11732 fish/cmds.c:11788 fish/cmds.c:11924
1903 #: fish/cmds.c:11953 fish/cmds.c:11980 fish/cmds.c:11997 fish/cmds.c:12018
1904 #: fish/cmds.c:12035 fish/cmds.c:12097 fish/cmds.c:12235
1905 #, c-format
1906 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
1907 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
1908
1909 #: fish/cmds.c:3353 fish/cmds.c:3367 fish/cmds.c:3383 fish/cmds.c:3400
1910 #: fish/cmds.c:3417 fish/cmds.c:3435 fish/cmds.c:3454 fish/cmds.c:3470
1911 #: fish/cmds.c:3488 fish/cmds.c:3504 fish/cmds.c:3522 fish/cmds.c:3538
1912 #: fish/cmds.c:3555 fish/cmds.c:3570 fish/cmds.c:3588 fish/cmds.c:3603
1913 #: fish/cmds.c:3619 fish/cmds.c:3635 fish/cmds.c:3651 fish/cmds.c:3667
1914 #: fish/cmds.c:3683 fish/cmds.c:3701 fish/cmds.c:3734 fish/cmds.c:3750
1915 #: fish/cmds.c:3766 fish/cmds.c:3785 fish/cmds.c:3800 fish/cmds.c:3818
1916 #: fish/cmds.c:3833 fish/cmds.c:3851 fish/cmds.c:3866 fish/cmds.c:3884
1917 #: fish/cmds.c:3899 fish/cmds.c:3918 fish/cmds.c:3937 fish/cmds.c:3955
1918 #: fish/cmds.c:3975 fish/cmds.c:3994 fish/cmds.c:4014 fish/cmds.c:4034
1919 #: fish/cmds.c:4054 fish/cmds.c:4073 fish/cmds.c:4092 fish/cmds.c:4112
1920 #: fish/cmds.c:4132 fish/cmds.c:4152 fish/cmds.c:4167 fish/cmds.c:4183
1921 #: fish/cmds.c:4204 fish/cmds.c:4255 fish/cmds.c:4273 fish/cmds.c:4290
1922 #: fish/cmds.c:4311 fish/cmds.c:4374 fish/cmds.c:4394 fish/cmds.c:4414
1923 #: fish/cmds.c:4434 fish/cmds.c:4454 fish/cmds.c:4474 fish/cmds.c:4493
1924 #: fish/cmds.c:4512 fish/cmds.c:4531 fish/cmds.c:4546 fish/cmds.c:4565
1925 #: fish/cmds.c:4585 fish/cmds.c:4605 fish/cmds.c:4628 fish/cmds.c:4681
1926 #: fish/cmds.c:4696 fish/cmds.c:4715 fish/cmds.c:4731 fish/cmds.c:4747
1927 #: fish/cmds.c:4766 fish/cmds.c:4788 fish/cmds.c:4810 fish/cmds.c:4830
1928 #: fish/cmds.c:4847 fish/cmds.c:4864 fish/cmds.c:4881 fish/cmds.c:4898
1929 #: fish/cmds.c:4915 fish/cmds.c:4932 fish/cmds.c:4949 fish/cmds.c:4968
1930 #: fish/cmds.c:4991 fish/cmds.c:5027 fish/cmds.c:5044 fish/cmds.c:5067
1931 #: fish/cmds.c:5089 fish/cmds.c:5110 fish/cmds.c:5130 fish/cmds.c:5149
1932 #: fish/cmds.c:5169 fish/cmds.c:5187 fish/cmds.c:5205 fish/cmds.c:5219
1933 #: fish/cmds.c:5235 fish/cmds.c:5255 fish/cmds.c:5274 fish/cmds.c:5293
1934 #: fish/cmds.c:5312 fish/cmds.c:5331 fish/cmds.c:5351 fish/cmds.c:5391
1935 #: fish/cmds.c:5448 fish/cmds.c:5469 fish/cmds.c:5490 fish/cmds.c:5511
1936 #: fish/cmds.c:5529 fish/cmds.c:5551 fish/cmds.c:5589 fish/cmds.c:5611
1937 #: fish/cmds.c:5690 fish/cmds.c:5729 fish/cmds.c:5744 fish/cmds.c:5761
1938 #: fish/cmds.c:5775 fish/cmds.c:5791 fish/cmds.c:5813 fish/cmds.c:5835
1939 #: fish/cmds.c:5857 fish/cmds.c:5879 fish/cmds.c:5901 fish/cmds.c:5923
1940 #: fish/cmds.c:5943 fish/cmds.c:5960 fish/cmds.c:5977 fish/cmds.c:5996
1941 #: fish/cmds.c:6015 fish/cmds.c:6035 fish/cmds.c:6071 fish/cmds.c:6090
1942 #: fish/cmds.c:6109 fish/cmds.c:6126 fish/cmds.c:6144 fish/cmds.c:6167
1943 #: fish/cmds.c:6190 fish/cmds.c:6214 fish/cmds.c:6237 fish/cmds.c:6258
1944 #: fish/cmds.c:6281 fish/cmds.c:6304 fish/cmds.c:6324 fish/cmds.c:6346
1945 #: fish/cmds.c:6367 fish/cmds.c:6390 fish/cmds.c:6407 fish/cmds.c:6424
1946 #: fish/cmds.c:6442 fish/cmds.c:6460 fish/cmds.c:6481 fish/cmds.c:6499
1947 #: fish/cmds.c:6520 fish/cmds.c:6540 fish/cmds.c:6558 fish/cmds.c:6579
1948 #: fish/cmds.c:6602 fish/cmds.c:6625 fish/cmds.c:6647 fish/cmds.c:6680
1949 #: fish/cmds.c:6697 fish/cmds.c:6714 fish/cmds.c:6738 fish/cmds.c:6761
1950 #: fish/cmds.c:6784 fish/cmds.c:6806 fish/cmds.c:6823 fish/cmds.c:6845
1951 #: fish/cmds.c:6939 fish/cmds.c:6959 fish/cmds.c:6979 fish/cmds.c:6999
1952 #: fish/cmds.c:7017 fish/cmds.c:7038 fish/cmds.c:7074 fish/cmds.c:7091
1953 #: fish/cmds.c:7113 fish/cmds.c:7130 fish/cmds.c:7166 fish/cmds.c:7186
1954 #: fish/cmds.c:7206 fish/cmds.c:7226 fish/cmds.c:7248 fish/cmds.c:7265
1955 #: fish/cmds.c:7284 fish/cmds.c:7303 fish/cmds.c:7325 fish/cmds.c:7346
1956 #: fish/cmds.c:7367 fish/cmds.c:7388 fish/cmds.c:7411 fish/cmds.c:7452
1957 #: fish/cmds.c:7475 fish/cmds.c:7514 fish/cmds.c:7531 fish/cmds.c:7550
1958 #: fish/cmds.c:7571 fish/cmds.c:7594 fish/cmds.c:7616 fish/cmds.c:7634
1959 #: fish/cmds.c:7653 fish/cmds.c:7674 fish/cmds.c:7751 fish/cmds.c:7792
1960 #: fish/cmds.c:7871 fish/cmds.c:7947 fish/cmds.c:7984 fish/cmds.c:8007
1961 #: fish/cmds.c:8028 fish/cmds.c:8051 fish/cmds.c:8073 fish/cmds.c:8098
1962 #: fish/cmds.c:8141 fish/cmds.c:8182 fish/cmds.c:8203 fish/cmds.c:8221
1963 #: fish/cmds.c:8240 fish/cmds.c:8257 fish/cmds.c:8275 fish/cmds.c:8302
1964 #: fish/cmds.c:8326 fish/cmds.c:8350 fish/cmds.c:8374 fish/cmds.c:8398
1965 #: fish/cmds.c:8422 fish/cmds.c:8446 fish/cmds.c:8470 fish/cmds.c:8494
1966 #: fish/cmds.c:8518 fish/cmds.c:8542 fish/cmds.c:8566 fish/cmds.c:8589
1967 #: fish/cmds.c:8612 fish/cmds.c:8633 fish/cmds.c:8654 fish/cmds.c:8675
1968 #: fish/cmds.c:8695 fish/cmds.c:8718 fish/cmds.c:8756 fish/cmds.c:8773
1969 #: fish/cmds.c:8790 fish/cmds.c:8809 fish/cmds.c:8828 fish/cmds.c:8845
1970 #: fish/cmds.c:8862 fish/cmds.c:8879 fish/cmds.c:8896 fish/cmds.c:8915
1971 #: fish/cmds.c:8951 fish/cmds.c:8991 fish/cmds.c:9024 fish/cmds.c:9041
1972 #: fish/cmds.c:9058 fish/cmds.c:9074 fish/cmds.c:9089 fish/cmds.c:9110
1973 #: fish/cmds.c:9148 fish/cmds.c:9186 fish/cmds.c:9225 fish/cmds.c:9265
1974 #: fish/cmds.c:9306 fish/cmds.c:9347 fish/cmds.c:9385 fish/cmds.c:9402
1975 #: fish/cmds.c:9425 fish/cmds.c:9447 fish/cmds.c:9469 fish/cmds.c:9489
1976 #: fish/cmds.c:9509 fish/cmds.c:9545 fish/cmds.c:9617 fish/cmds.c:9657
1977 #: fish/cmds.c:9715 fish/cmds.c:9741 fish/cmds.c:9767 fish/cmds.c:9795
1978 #: fish/cmds.c:9854 fish/cmds.c:9875 fish/cmds.c:9920 fish/cmds.c:9940
1979 #: fish/cmds.c:9979 fish/cmds.c:10016 fish/cmds.c:10036 fish/cmds.c:10058
1980 #: fish/cmds.c:10115 fish/cmds.c:10135 fish/cmds.c:10157 fish/cmds.c:10179
1981 #: fish/cmds.c:10198 fish/cmds.c:10218 fish/cmds.c:10245 fish/cmds.c:10265
1982 #: fish/cmds.c:10285 fish/cmds.c:10305 fish/cmds.c:10325 fish/cmds.c:10347
1983 #: fish/cmds.c:10382 fish/cmds.c:10400 fish/cmds.c:10423 fish/cmds.c:10445
1984 #: fish/cmds.c:10460 fish/cmds.c:10477 fish/cmds.c:10514 fish/cmds.c:10553
1985 #: fish/cmds.c:10593 fish/cmds.c:10649 fish/cmds.c:10671 fish/cmds.c:10707
1986 #: fish/cmds.c:10722 fish/cmds.c:10742 fish/cmds.c:10782 fish/cmds.c:10805
1987 #: fish/cmds.c:10829 fish/cmds.c:10854 fish/cmds.c:10895 fish/cmds.c:10920
1988 #: fish/cmds.c:10958 fish/cmds.c:10989 fish/cmds.c:11020 fish/cmds.c:11048
1989 #: fish/cmds.c:11068 fish/cmds.c:11100 fish/cmds.c:11120 fish/cmds.c:11140
1990 #: fish/cmds.c:11157 fish/cmds.c:11175 fish/cmds.c:11200 fish/cmds.c:11223
1991 #: fish/cmds.c:11242 fish/cmds.c:11286 fish/cmds.c:11331 fish/cmds.c:11379
1992 #: fish/cmds.c:11420 fish/cmds.c:11439 fish/cmds.c:11459 fish/cmds.c:11479
1993 #: fish/cmds.c:11500 fish/cmds.c:11521 fish/cmds.c:11542 fish/cmds.c:11563
1994 #: fish/cmds.c:11584 fish/cmds.c:11606 fish/cmds.c:11644 fish/cmds.c:11695
1995 #: fish/cmds.c:11733 fish/cmds.c:11789 fish/cmds.c:11812 fish/cmds.c:11925
1996 #: fish/cmds.c:11954 fish/cmds.c:11981 fish/cmds.c:11998 fish/cmds.c:12019
1997 #: fish/cmds.c:12036 fish/cmds.c:12058 fish/cmds.c:12098 fish/cmds.c:12119
1998 #: fish/cmds.c:12179 fish/cmds.c:12236
1999 #, c-format
2000 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
2001 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
2002
2003 #: fish/cmds.c:3711 fish/cmds.c:5003 fish/cmds.c:5361 fish/cmds.c:5401
2004 #: fish/cmds.c:5420 fish/cmds.c:5563 fish/cmds.c:5622 fish/cmds.c:5641
2005 #: fish/cmds.c:5660 fish/cmds.c:5703 fish/cmds.c:6046 fish/cmds.c:6657
2006 #: fish/cmds.c:6856 fish/cmds.c:6875 fish/cmds.c:6894 fish/cmds.c:6913
2007 #: fish/cmds.c:7049 fish/cmds.c:7140 fish/cmds.c:7421 fish/cmds.c:7485
2008 #: fish/cmds.c:7684 fish/cmds.c:7703 fish/cmds.c:7722 fish/cmds.c:7761
2009 #: fish/cmds.c:7802 fish/cmds.c:7821 fish/cmds.c:7840 fish/cmds.c:7881
2010 #: fish/cmds.c:7900 fish/cmds.c:7919 fish/cmds.c:7957 fish/cmds.c:8110
2011 #: fish/cmds.c:8153 fish/cmds.c:8730 fish/cmds.c:8925 fish/cmds.c:8963
2012 #: fish/cmds.c:9001 fish/cmds.c:9121 fish/cmds.c:9158 fish/cmds.c:9196
2013 #: fish/cmds.c:9235 fish/cmds.c:9276 fish/cmds.c:9317 fish/cmds.c:9358
2014 #: fish/cmds.c:9521 fish/cmds.c:9557 fish/cmds.c:9570 fish/cmds.c:9583
2015 #: fish/cmds.c:9596 fish/cmds.c:9629 fish/cmds.c:9667 fish/cmds.c:9686
2016 #: fish/cmds.c:9807 fish/cmds.c:9826 fish/cmds.c:9887 fish/cmds.c:9900
2017 #: fish/cmds.c:9951 fish/cmds.c:9990 fish/cmds.c:10068 fish/cmds.c:10087
2018 #: fish/cmds.c:10361 fish/cmds.c:10488 fish/cmds.c:10525 fish/cmds.c:10564
2019 #: fish/cmds.c:10604 fish/cmds.c:10623 fish/cmds.c:10682 fish/cmds.c:10755
2020 #: fish/cmds.c:10865 fish/cmds.c:10935 fish/cmds.c:10969 fish/cmds.c:11000
2021 #: fish/cmds.c:11031 fish/cmds.c:11080 fish/cmds.c:11257 fish/cmds.c:11301
2022 #: fish/cmds.c:11350 fish/cmds.c:11394 fish/cmds.c:11620 fish/cmds.c:11658
2023 #: fish/cmds.c:11671 fish/cmds.c:11709 fish/cmds.c:11744 fish/cmds.c:11763
2024 #: fish/cmds.c:11830 fish/cmds.c:11858 fish/cmds.c:11881 fish/cmds.c:12136
2025 #: fish/cmds.c:12197
2026 #, c-format
2027 msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
2028 msgstr "%s: %s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
2029
2030 #: fish/cmds.c:3717 fish/cmds.c:5009 fish/cmds.c:5367 fish/cmds.c:5407
2031 #: fish/cmds.c:5426 fish/cmds.c:5569 fish/cmds.c:5628 fish/cmds.c:5647
2032 #: fish/cmds.c:5666 fish/cmds.c:5709 fish/cmds.c:6052 fish/cmds.c:6663
2033 #: fish/cmds.c:6862 fish/cmds.c:6881 fish/cmds.c:6900 fish/cmds.c:6919
2034 #: fish/cmds.c:7055 fish/cmds.c:7146 fish/cmds.c:7427 fish/cmds.c:7491
2035 #: fish/cmds.c:7690 fish/cmds.c:7709 fish/cmds.c:7728 fish/cmds.c:7767
2036 #: fish/cmds.c:7808 fish/cmds.c:7827 fish/cmds.c:7846 fish/cmds.c:7887
2037 #: fish/cmds.c:7906 fish/cmds.c:7925 fish/cmds.c:7963 fish/cmds.c:8116
2038 #: fish/cmds.c:8159 fish/cmds.c:8736 fish/cmds.c:8931 fish/cmds.c:8969
2039 #: fish/cmds.c:9007 fish/cmds.c:9127 fish/cmds.c:9164 fish/cmds.c:9202
2040 #: fish/cmds.c:9241 fish/cmds.c:9282 fish/cmds.c:9323 fish/cmds.c:9364
2041 #: fish/cmds.c:9635 fish/cmds.c:9673 fish/cmds.c:9692 fish/cmds.c:9813
2042 #: fish/cmds.c:9957 fish/cmds.c:9996 fish/cmds.c:10074 fish/cmds.c:10093
2043 #: fish/cmds.c:10494 fish/cmds.c:10531 fish/cmds.c:10570 fish/cmds.c:10610
2044 #: fish/cmds.c:10629 fish/cmds.c:10688 fish/cmds.c:10761 fish/cmds.c:10871
2045 #: fish/cmds.c:11263 fish/cmds.c:11307 fish/cmds.c:11356 fish/cmds.c:11400
2046 #: fish/cmds.c:11750 fish/cmds.c:11836 fish/cmds.c:11864 fish/cmds.c:11887
2047 #, c-format
2048 msgid "%s: %s: integer out of range\n"
2049 msgstr "%s: %s: liczba całkowita spoza zakresu\n"
2050
2051 #: fish/cmds.c:4203 fish/cmds.c:4310 fish/cmds.c:4627 fish/cmds.c:11811
2052 #: fish/cmds.c:12057 fish/cmds.c:12118 fish/cmds.c:12178
2053 #, c-format
2054 msgid "%s should have %d-%d parameter(s)\n"
2055 msgstr "%s powinno posiadać %d-%d parametry\n"
2056
2057 #: fish/cmds.c:4229 fish/cmds.c:4346 fish/cmds.c:4648 fish/cmds.c:11897
2058 #: fish/cmds.c:12074 fish/cmds.c:12151 fish/cmds.c:12207
2059 #, c-format
2060 msgid "%s: unknown optional argument \"%s\"\n"
2061 msgstr "%s: nieznany opcjonalny parametr \"%s\"\n"
2062
2063 #: fish/cmds.c:4235 fish/cmds.c:4352 fish/cmds.c:4654 fish/cmds.c:11903
2064 #: fish/cmds.c:12080 fish/cmds.c:12157 fish/cmds.c:12213
2065 #, c-format
2066 msgid "%s: optional argument \"%s\" given twice\n"
2067 msgstr "%s: opcjonalny parametr \"%s\" został podany dwa razy\n"
2068
2069 #: fish/cmds.c:12258
2070 #, c-format
2071 msgid "%s: unknown command\n"
2072 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
2073
2074 #: fish/config.c:74 fish/config.c:113
2075 #, c-format
2076 msgid "%s: %s: line %d: error parsing configuration file: %s\n"
2077 msgstr ""
2078
2079 #: fish/copy.c:41
2080 #, c-format
2081 msgid ""
2082 "use 'copy-in <local> [<local>...] <remotedir>' to copy files into the image\n"
2083 msgstr ""
2084 "należy użyć \"copy-in <lokalny> [<lokalny>...] <zdalny_katalog>\", aby "
2085 "skopiować pliki do obrazu\n"
2086
2087 #: fish/copy.c:62
2088 #, c-format
2089 msgid "copy-in: target '%s' is not a directory\n"
2090 msgstr "copy-in: cel \"%s\" nie jest katalogiem\n"
2091
2092 #: fish/copy.c:157
2093 #, c-format
2094 msgid "error: argument is zero length or longer than maximum permitted\n"
2095 msgstr ""
2096 "błąd: parametr jest zerowej długości lub dłuższy niż dozwolone maksimum\n"
2097
2098 #: fish/copy.c:202
2099 #, c-format
2100 msgid ""
2101 "use 'copy-out <remote> [<remote>...] <localdir>' to copy files out of the "
2102 "image\n"
2103 msgstr ""
2104 "należy użyć \"copy-out <zdalny> [<zdalny>...] <lokalny_katalog>\", aby "
2105 "skopiować pliki z obrazu\n"
2106
2107 #: fish/copy.c:213
2108 #, c-format
2109 msgid "copy-out: target '%s' is not a directory\n"
2110 msgstr "copy-out: element docelowy \"%s\" nie jest katalogiem\n"
2111
2112 #: fish/copy.c:258
2113 #, c-format
2114 msgid "copy-out: '%s' is not a file or directory\n"
2115 msgstr "copy-out: \"%s\" nie jest plikiem lub katalogiem\n"
2116
2117 #: fish/display.c:42
2118 #, c-format
2119 msgid "display filename\n"
2120 msgstr ""
2121
2122 #: fish/edit.c:45
2123 #, c-format
2124 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
2125 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby zmodyfikować plik\n"
2126
2127 #: fish/fish.c:105
2128 #, c-format
2129 msgid ""
2130 "%s: guest filesystem shell\n"
2131 "%s lets you edit virtual machine filesystems\n"
2132 "Copyright (C) 2009-2011 Red Hat Inc.\n"
2133 "Usage:\n"
2134 "  %s [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
2135 "Options:\n"
2136 "  -h|--cmd-help        List available commands\n"
2137 "  -h|--cmd-help cmd    Display detailed help on 'cmd'\n"
2138 "  -a|--add image       Add image\n"
2139 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2140 "  --csh                Make --listen csh-compatible\n"
2141 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2142 "  -D|--no-dest-paths   Don't tab-complete paths from guest fs\n"
2143 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
2144 "  -f|--file file       Read commands from file\n"
2145 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2146 "  -i|--inspector       Automatically mount filesystems\n"
2147 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
2148 "  --listen             Listen for remote commands\n"
2149 "  --live               Connect to a live virtual machine\n"
2150 "  -m|--mount dev[:mnt[:opts]] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
2151 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
2152 "  -N|--new type        Create prepared disk (test1.img, ...)\n"
2153 "  --progress-bars      Enable progress bars even when not interactive\n"
2154 "  --no-progress-bars   Disable progress bars\n"
2155 "  --remote[=pid]       Send commands to remote %s\n"
2156 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
2157 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
2158 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2159 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2160 "  -w|--rw              Mount read-write\n"
2161 "  -x                   Echo each command before executing it\n"
2162 "\n"
2163 "To examine a disk image, ISO, hard disk, filesystem etc:\n"
2164 "  %s [--ro|--rw] -i -a /path/to/disk.img\n"
2165 "or\n"
2166 "  %s [--ro|--rw] -i -d name-of-libvirt-domain\n"
2167 "\n"
2168 "--ro recommended to avoid any writes to the disk image.  If -i option fails\n"
2169 "run again without -i and use 'run' + 'list-filesystems' + 'mount' cmds.\n"
2170 "\n"
2171 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
2172 msgstr ""
2173
2174 #: fish/fish.c:246
2175 #, c-format
2176 msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
2177 msgstr "%s: --listen=PID: PID nie był liczbą: %s\n"
2178
2179 #: fish/fish.c:253
2180 #, c-format
2181 msgid ""
2182 "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
2183 msgstr ""
2184 "%s: zdalnie: $GUESTFISH_PID musi być ustawiony na PID zdalnego procesu\n"
2185
2186 #: fish/fish.c:303
2187 #, c-format
2188 msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
2189 msgstr "%s: można podać tylko jeden parametr -f\n"
2190
2191 #: fish/fish.c:476
2192 #, c-format
2193 msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
2194 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --remote w tym samym czasie\n"
2195
2196 #: fish/fish.c:484
2197 #, c-format
2198 msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
2199 msgstr "%s: dodatkowe parametry wiersza poleceń za pomocą flagi --listen\n"
2200
2201 #: fish/fish.c:490
2202 #, c-format
2203 msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
2204 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
2205
2206 #: fish/fish.c:640
2207 #, c-format
2208 msgid ""
2209 "\n"
2210 "Welcome to guestfish, the libguestfs filesystem interactive shell for\n"
2211 "editing virtual machine filesystems.\n"
2212 "\n"
2213 "Type: 'help' for help on commands\n"
2214 "      'man' to read the manual\n"
2215 "      'quit' to quit the shell\n"
2216 "\n"
2217 msgstr ""
2218 "\n"
2219 "Witaj w guestfish, interaktywnej powłoce systemów plików biblioteki\n"
2220 "libguestfs do modyfikowania systemów plików maszyn wirtualnych.\n"
2221 "\n"
2222 "Proszę podać: \"help\", aby uzyskać pomoc o poleceniach\n"
2223 "              \"man\", aby wyświetlić podręcznik\n"
2224 "              \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
2225 "\n"
2226
2227 #: fish/fish.c:791 fish/fish.c:807
2228 #, c-format
2229 msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
2230 msgstr "%s: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
2231
2232 #: fish/fish.c:801
2233 #, c-format
2234 msgid "%s: unterminated single quote\n"
2235 msgstr "%s: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
2236
2237 #: fish/fish.c:831
2238 #, c-format
2239 msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
2240 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
2241
2242 #: fish/fish.c:848
2243 #, c-format
2244 msgid "%s: too many arguments\n"
2245 msgstr "%s: za dużo parametrów\n"
2246
2247 #: fish/fish.c:923
2248 #, c-format
2249 msgid "%s: invalid escape sequence in string (starting at offset %d)\n"
2250 msgstr ""
2251
2252 #: fish/fish.c:932
2253 #, c-format
2254 msgid "%s: unterminated double quote\n"
2255 msgstr "%s: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
2256
2257 #: fish/fish.c:997
2258 #, c-format
2259 msgid "%s: empty command on command line\n"
2260 msgstr "%s: puste polecenie wiersza poleceń\n"
2261
2262 #: fish/fish.c:1144
2263 msgid "display a list of commands or help on a command"
2264 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
2265
2266 #: fish/fish.c:1146
2267 msgid "quit guestfish"
2268 msgstr "kończy działanie programu guestfish"
2269
2270 #: fish/fish.c:1157
2271 #, c-format
2272 msgid ""
2273 "help - display a list of commands or help on a command\n"
2274 "     help cmd\n"
2275 "     help\n"
2276 msgstr ""
2277 "help - wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia\n"
2278 "     help polecenie\n"
2279 "     help\n"
2280
2281 #: fish/fish.c:1165
2282 #, c-format
2283 msgid ""
2284 "quit - quit guestfish\n"
2285 "     quit\n"
2286 msgstr ""
2287 "quit - kończy działanie programu guestfish\n"
2288 "     quit\n"
2289
2290 #: fish/fish.c:1170
2291 #, c-format
2292 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
2293 msgstr ""
2294 "%s: nieznane polecenie, należy użyć -h, aby wyświetlić listę wszystkich "
2295 "poleceń\n"
2296
2297 #: fish/fish.c:1186
2298 #, c-format
2299 msgid ""
2300 "Did you mean to open a disk image?  guestfish -a disk.img\n"
2301 "For a list of commands:             guestfish -h\n"
2302 "For complete documentation:         man guestfish\n"
2303 msgstr ""
2304 "Czy miał zostać otwarty obraz dysku?  guestfish -a dysk.img\n"
2305 "Lista poleceń:                        guestfish -h\n"
2306 "Pełna dokumentacja:                   man guestfish\n"
2307
2308 #: fish/fish.c:1195
2309 #, fuzzy, c-format
2310 msgid "%s:%d: libguestfs: error: %s\n"
2311 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
2312
2313 #: fish/fish.c:1351
2314 #, c-format
2315 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
2316 msgstr "Cytat ucieczki w ciągu \"%s\"\n"
2317
2318 #: fish/fish.c:1548
2319 #, c-format
2320 msgid ""
2321 "%s: to use Windows drive letters, you must inspect the guest (\"-i\" option "
2322 "or run \"inspect-os\" command)\n"
2323 msgstr ""
2324
2325 #: fish/fish.c:1568
2326 #, c-format
2327 msgid ""
2328 "%s: drive '%c:' not found.  To list available drives do:\n"
2329 "  inspect-get-drive-mappings %s\n"
2330 msgstr ""
2331
2332 #: fish/fish.c:1587
2333 #, c-format
2334 msgid ""
2335 "%s: to access '%c:', mount %s first.  One way to do this is:\n"
2336 "  umount-all\n"
2337 "  mount %s /\n"
2338 msgstr ""
2339
2340 #: fish/glob.c:53
2341 #, c-format
2342 msgid "use 'glob command [args...]'\n"
2343 msgstr "należy użyć \"glob polecenie [parametry...]\"\n"
2344
2345 #: fish/glob.c:73
2346 #, c-format
2347 msgid "glob: guestfs_glob_expand call failed: %s\n"
2348 msgstr "glob: wywołanie guestfs_glob_expand nie powiodło się: %s\n"
2349
2350 #: fish/help.c:38
2351 #, c-format
2352 msgid ""
2353 "Add disk images to examine using the -a or -d options, or the 'add' "
2354 "command.\n"
2355 "Or create a new disk image using -N, or the 'alloc' or 'sparse' commands.\n"
2356 "Once you have done this, use the 'run' command.\n"
2357 msgstr ""
2358 "Dodaje obrazy dysków do sprawdzenia używając opcji -a lub -d, albo polecenia "
2359 "\"add\".\n"
2360 "Tworzy nowy obraz dysku używając opcji -N albo poleceń \"alloc\" lub \"sparse"
2361 "\".\n"
2362 "Po wykonaniu tej czynności należy użyć polecenia \"run\".\n"
2363
2364 #: fish/help.c:44
2365 #, c-format
2366 msgid ""
2367 "Find out what filesystems are available using 'list-filesystems' and then\n"
2368 "mount them to examine or modify the contents using 'mount-ro' or\n"
2369 "'mount-options'.\n"
2370 msgstr ""
2371 "Odnajduje dostępne systemy plików używając \"list-filesystems\", a\n"
2372 "następnie montuje do do sprawdzenia lub modyfikacji zawartości używając\n"
2373 "\"mount-ro\" lub \"mount-options\".\n"
2374
2375 #: fish/help.c:52
2376 #, c-format
2377 msgid ""
2378 "For more information about a command, use 'help cmd'.\n"
2379 "\n"
2380 "To read the manual, type 'man'.\n"
2381 msgstr ""
2382 "Aby dowiedzieć się więcej o poleceniu, należy użyć \"help polecenie\".\n"
2383 "\n"
2384 "Aby przeczytać podręcznik, należy wpisać \"man\".\n"
2385
2386 #: fish/hexedit.c:41
2387 #, c-format
2388 msgid "hexedit (device|filename) [max | start max]\n"
2389 msgstr "hexedit (urządzenie|nazwa_pliku) [maksimum | rozpoczęcie maksimum]\n"
2390
2391 #: fish/hexedit.c:52
2392 #, c-format
2393 msgid "hexedit: %s is a zero length file or device\n"
2394 msgstr "hexedit: %s jest plikiem lub urządzeniem o zerowej długości\n"
2395
2396 #: fish/hexedit.c:63
2397 #, c-format
2398 msgid ""
2399 "hexedit: %s is larger than %s. You must supply a limit using\n"
2400 "  'hexedit %s <max>' (eg. 'hexedit %s 1M') or a range using\n"
2401 "  'hexedit %s <start> <max>'.\n"
2402 msgstr ""
2403 "hexedit: %s jest dłuższe niż %s. Należy podać ograniczenie\n"
2404 "  używając polecenia \"hexedit %s <maksimum>\" (np.\n"
2405 "  \"hexedit %s 1M\") lub zakres używając polecenia\n"
2406 "  \"hexedit %s <rozpoczęcie> <maksymalnie>\".\n"
2407
2408 #: fish/hexedit.c:92
2409 #, c-format
2410 msgid "hexedit: invalid range\n"
2411 msgstr "hexedit: nieprawidłowy zakres\n"
2412
2413 #: fish/inspect.c:77
2414 #, c-format
2415 msgid "%s: don't use --live and -i options together\n"
2416 msgstr "%s: nie należy używać razem opcji --live i -i\n"
2417
2418 #: fish/inspect.c:89
2419 #, c-format
2420 msgid "%s: no operating system was found on this disk\n"
2421 msgstr "%s: na tym dysku nie odnaleziono żadnych systemów operacyjnych\n"
2422
2423 #: fish/inspect.c:95
2424 #, c-format
2425 msgid "%s: multi-boot operating systems are not supported by the -i option\n"
2426 msgstr ""
2427 "%s: systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez opcję -i\n"
2428
2429 #: fish/inspect.c:134
2430 #, c-format
2431 msgid "%s: some filesystems could not be mounted (ignored)\n"
2432 msgstr "%s: nie można zamontować niektórych systemów plików (zignorowano)\n"
2433
2434 #: fish/inspect.c:146
2435 #, c-format
2436 msgid "Operating system: %s\n"
2437 msgstr "System operacyjny: %s\n"
2438
2439 #: fish/inspect.c:159
2440 #, c-format
2441 msgid "%s mounted on %s\n"
2442 msgstr "%s zamontowano w %s\n"
2443
2444 #: fish/keys.c:53
2445 #, c-format
2446 msgid "Enter key or passphrase (\"%s\"): "
2447 msgstr "Proszę podać klucz lub hasło (\"%s\"): "
2448
2449 #: fish/lcd.c:34
2450 #, c-format
2451 msgid "use 'lcd directory' to change local directory\n"
2452 msgstr "należy użyć \"lcd katalog\", aby zmienić lokalny katalog\n"
2453
2454 #: fish/man.c:35
2455 #, c-format
2456 msgid "use 'man' without parameters to open the manual\n"
2457 msgstr "należy użyć \"man\" bez parametrów, aby otworzyć podręcznik\n"
2458
2459 #: fish/man.c:54
2460 #, c-format
2461 msgid "the external 'man' program failed\n"
2462 msgstr "zewnętrzny program \"man\" nie powiódł się\n"
2463
2464 #: fish/more.c:40
2465 #, c-format
2466 msgid "use '%s filename' to page a file\n"
2467 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby wyświetlić plik\n"
2468
2469 #: fish/options.c:36
2470 #, c-format
2471 msgid "%s: too many drives added on the command line\n"
2472 msgstr "%s: dodano za dużo napędów w wierszu poleceń\n"
2473
2474 #: fish/options.c:128
2475 #, c-format
2476 msgid "%s: '%s' could not be mounted.  Did you mean one of these?\n"
2477 msgstr ""
2478 "%s: nie można zamontować \"%s\". Być może chciano użyć jednej z tych?\n"
2479
2480 #: fish/prep.c:37
2481 #, c-format
2482 msgid ""
2483 "List of available prepared disk images:\n"
2484 "\n"
2485 msgstr ""
2486 "Lista dostępnych przygotowanych obrazów dysków:\n"
2487 "\n"
2488
2489 #: fish/prep.c:40
2490 #, c-format
2491 msgid ""
2492 "guestfish -N %-8s - %s\n"
2493 "\n"
2494 "%s\n"
2495 msgstr ""
2496 "guestfish -N %-8s - %s\n"
2497 "\n"
2498 "%s\n"
2499
2500 #: fish/prep.c:48
2501 #, c-format
2502 msgid "  Optional parameters:\n"
2503 msgstr "  Opcjonalne parametry:\n"
2504
2505 #: fish/prep.c:55
2506 #, c-format
2507 msgid "<%s> %s (default: %s)\n"
2508 msgstr "<%s> %s (domyślnie: %s)\n"
2509
2510 #: fish/prep.c:65
2511 #, c-format
2512 msgid ""
2513 "Prepared disk images are written to file \"test1.img\" in the local\n"
2514 "directory.  (\"test2.img\" etc if -N option is given multiple times).\n"
2515 "For more information see the guestfish(1) manual.\n"
2516 msgstr ""
2517 "Przygotowane obrazy dysków są zapisywane do pliku \"test1.img\" w katalogu\n"
2518 "lokalnym. (\"test2.img\" itp.m jeśli podano opcję -N wiele razy).\n"
2519 "Więcej informacji można znaleźć w podręczniku guestfish(1).\n"
2520
2521 #: fish/prep.c:96
2522 #, c-format
2523 msgid ""
2524 "guestfish: -N parameter '%s': no such prepared disk image known.\n"
2525 "Use 'guestfish -N help' to list possible values for the -N parameter.\n"
2526 msgstr ""
2527 "guestfish: -N parametr \"%s\": nie ma takiego przygotowanego obrazu dysku.\n"
2528 "Należy użyć polecenia \"guestfish -N help\", aby wyświetlić listę możliwych\n"
2529 "wartości dla parametru -N.\n"
2530
2531 #: fish/prep.c:158
2532 #, c-format
2533 msgid "guestfish: error creating prepared disk image '%s' on '%s': "
2534 msgstr ""
2535 "guestfish: błąd podczas tworzenia przygotowanego obrazu dysku \"%s\" na \"%s"
2536 "\": "
2537
2538 #: fish/prep_boot.c:34 fish/prep_boot.c:89 fish/prep_disk.c:34
2539 #: fish/prep_fs.c:34 fish/prep_lv.c:69 fish/prep_lv.c:122 fish/prep_part.c:34
2540 msgid "failed to allocate disk"
2541 msgstr "przydzielenie dysku nie powiodło się"
2542
2543 #: fish/prep_boot.c:42 fish/prep_boot.c:97
2544 msgid "could not parse boot size"
2545 msgstr "nie można przetworzyć rozmiaru partycji startowej"
2546
2547 #: fish/prep_boot.c:46 fish/prep_boot.c:101
2548 #, c-format
2549 msgid "failed to get sector size of disk: %s"
2550 msgstr "uzyskanie rozmiaru sektora dysku nie powiodło się: %s"
2551
2552 #: fish/prep_boot.c:50 fish/prep_boot.c:105 fish/prep_fs.c:41
2553 #: fish/prep_lv.c:76 fish/prep_lv.c:129 fish/prep_part.c:41
2554 #, c-format
2555 msgid "failed to partition disk: %s"
2556 msgstr "partycjonowanie dysku nie powiodło się: %s"
2557
2558 #: fish/prep_boot.c:55 fish/prep_boot.c:110
2559 #, c-format
2560 msgid "failed to add boot partition: %s"
2561 msgstr "dodanie partycji startowej nie powiodło się: %s"
2562
2563 #: fish/prep_boot.c:59 fish/prep_boot.c:114
2564 #, c-format
2565 msgid "failed to add root partition: %s"
2566 msgstr "dodanie partycji głównej nie powiodło się: %s"
2567
2568 #: fish/prep_boot.c:68 fish/prep_boot.c:128
2569 #, c-format
2570 msgid "failed to create boot filesystem: %s"
2571 msgstr "utworzenie startowego systemu plików nie powiodło się: %s"
2572
2573 #: fish/prep_boot.c:77 fish/prep_boot.c:157
2574 #, c-format
2575 msgid "failed to create root filesystem: %s"
2576 msgstr "utworzenie głównego systemu plików nie powiodło się: %s"
2577
2578 #: fish/prep_boot.c:86 fish/prep_boot.c:120 fish/prep_lv.c:66
2579 #: fish/prep_lv.c:82 fish/prep_lv.c:119 fish/prep_lv.c:135
2580 msgid "incorrect format for LV name, use '/dev/VG/LV'"
2581 msgstr ""
2582 "niepoprawny format dla nazwy woluminu logicznego, należy użyć \"/dev/VG/LV\""
2583
2584 #: fish/prep_boot.c:137 fish/prep_lv.c:91 fish/prep_lv.c:144
2585 #, c-format
2586 msgid "failed to create PV: %s: %s"
2587 msgstr "utworzenie woluminu fizycznego nie powiodło się: %s: %s"
2588
2589 #: fish/prep_boot.c:142 fish/prep_lv.c:96 fish/prep_lv.c:149
2590 #, c-format
2591 msgid "failed to create VG: %s: %s"
2592 msgstr "utworzenie grupy woluminów nie powiodło się: %s: %s"
2593
2594 #: fish/prep_boot.c:149 fish/prep_lv.c:103 fish/prep_lv.c:156
2595 #, c-format
2596 msgid "failed to create LV: /dev/%s/%s: %s"
2597 msgstr "utworzenie woluminu logicznego nie powiodło się: /dev/%s/%s: %s"
2598
2599 #: fish/prep_boot.c:153 fish/prep_lv.c:107 fish/prep_lv.c:160
2600 #, c-format
2601 msgid "failed to resize LV to full size: %s: %s"
2602 msgstr ""
2603 "zmiana rozmiaru woluminu logicznego do pełnego rozmiaru nie powiodła się: "
2604 "%s: %s"
2605
2606 #: fish/prep_fs.c:51 fish/prep_lv.c:165
2607 #, c-format
2608 msgid "failed to create filesystem (%s): %s"
2609 msgstr "utworzenie systemu plików (%s) nie powiodło się: %s"
2610
2611 #: fish/rc.c:257
2612 #, c-format
2613 msgid "guestfish: protocol error: could not read 'hello' message\n"
2614 msgstr "guestfish: błąd protokołu: nie można odczytać komunikatu \"hello\"\n"
2615
2616 #: fish/rc.c:262
2617 #, c-format
2618 msgid ""
2619 "guestfish: protocol error: version mismatch, server version '%s' does not "
2620 "match client version '%s'.  The two versions must match exactly.\n"
2621 msgstr ""
2622 "guestfish: błąd protokołu: wersja się nie zgadza, wersja serwera \"%s\" nie "
2623 "zgadza się z wersją klienta \"%s\". Obie wersje muszą się dokładnie "
2624 "zgadzać.\n"
2625
2626 #: fish/rc.c:337 fish/rc.c:351
2627 #, c-format
2628 msgid "guestfish: remote: looks like the server is not running\n"
2629 msgstr "guestfish: zdalnie: serwer nie jest uruchomiony\n"
2630
2631 #: fish/rc.c:363 fish/rc.c:377
2632 #, c-format
2633 msgid "guestfish: protocol error: could not send initial greeting to server\n"
2634 msgstr ""
2635 "guestfish: błąd protokołu: nie można wysłać początkowego powitania do "
2636 "serwera\n"
2637
2638 #: fish/rc.c:388
2639 #, c-format
2640 msgid "guestfish: protocol error: could not decode reply from server\n"
2641 msgstr ""
2642 "guestfish: błąd protokołu: nie można rozszyfrować odpowiedzi od serwera\n"
2643
2644 #: fish/reopen.c:38
2645 #, c-format
2646 msgid "'reopen' command takes no parameters\n"
2647 msgstr "polecenie \"reopen\" nie przyjmuje parametrów\n"
2648
2649 #: fish/reopen.c:48
2650 #, c-format
2651 msgid "reopen: guestfs_create: failed to create handle\n"
2652 msgstr "reopen: guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
2653
2654 #: fish/setenv.c:34
2655 #, c-format
2656 msgid "use '%s VAR value' to set an environment variable\n"
2657 msgstr ""
2658
2659 #: fish/setenv.c:56
2660 #, c-format
2661 msgid "use '%s VAR' to unset an environment variable\n"
2662 msgstr ""
2663
2664 #: fish/supported.c:66
2665 msgid "yes"
2666 msgstr "tak"
2667
2668 #: fish/supported.c:68
2669 msgid "no"
2670 msgstr "nie"
2671
2672 #: fish/time.c:36
2673 #, c-format
2674 msgid "use 'time command [args...]'\n"
2675 msgstr "należy użyć \"time polecenie [parametry...]\"\n"
2676
2677 #: fuse/guestmount.c:912
2678 #, c-format
2679 msgid ""
2680 "%s: FUSE module for libguestfs\n"
2681 "%s lets you mount a virtual machine filesystem\n"
2682 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
2683 "Usage:\n"
2684 "  %s [--options] [-- [--FUSE-options]] mountpoint\n"
2685 "Options:\n"
2686 "  -a|--add image       Add image\n"
2687 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2688 "  --dir-cache-timeout  Set readdir cache timeout (default 5 sec)\n"
2689 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2690 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
2691 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2692 "  --fuse-help          Display extra FUSE options\n"
2693 "  -i|--inspector       Automatically mount filesystems\n"
2694 "  --help               Display help message and exit\n"
2695 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
2696 "  --live               Connect to a live virtual machine\n"
2697 "  -m|--mount dev[:mnt[:opts]] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
2698 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
2699 "  -o|--option opt      Pass extra option to FUSE\n"
2700 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
2701 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
2702 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2703 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2704 "  -w|--rw              Mount read-write\n"
2705 "  -x|--trace           Trace guestfs API calls\n"
2706 msgstr ""
2707
2708 #: fuse/guestmount.c:1130
2709 #, c-format
2710 msgid "%s: must have at least one -a/-d and at least one -m/-i option\n"
2711 msgstr ""
2712 "%s: musi posiadać co najmniej jedną opcję -a/-d i co najmniej jedną -m/-i\n"
2713
2714 #: fuse/guestmount.c:1138
2715 #, c-format
2716 msgid "%s: you must specify a mountpoint in the host filesystem\n"
2717 msgstr "%s: należy podać punkt montowania w systemie plików gospodarza\n"
2718
2719 #: inspector/virt-inspector.c:76
2720 #, c-format
2721 msgid ""
2722 "%s: display information about a virtual machine\n"
2723 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
2724 "Usage:\n"
2725 "  %s [--options] -d domname file [file ...]\n"
2726 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] file [file ...]\n"
2727 "Options:\n"
2728 "  -a|--add image       Add image\n"
2729 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2730 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2731 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
2732 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2733 "  --help               Display brief help\n"
2734 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
2735 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2736 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2737 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
2738 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
2739 msgstr ""
2740 "%s: wyświetla informacje o maszynie wirtualnej\n"
2741 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
2742 "Użycie:\n"
2743 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny plik [plik...]\n"
2744 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...] plik [plik...]\n"
2745 "Opcje:\n"
2746 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
2747 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
2748 "                       dla opcji -d\n"
2749 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
2750 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
2751 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
2752 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
2753 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
2754 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
2755 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2756 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
2757 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
2758
2759 #: inspector/virt-inspector.c:263
2760 #, c-format
2761 msgid ""
2762 "%s: no operating system could be detected inside this disk image.\n"
2763 "\n"
2764 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
2765 "machine\n"
2766 "image, or because the OS type is not understood by libguestfs.\n"
2767 "\n"
2768 "NOTE for Red Hat Enterprise Linux 6 users: for Windows guest support you "
2769 "must\n"
2770 "install the separate libguestfs-winsupport package.\n"
2771 "\n"
2772 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
2773 "information about the disk image as possible.\n"
2774 msgstr ""
2775 "%s: nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
2776 "\n"
2777 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
2778 "maszyną wirtualną lub biblioteka libguestfs nie rozumie tego typu systemu.\n"
2779 "\n"
2780 "UWAGA dla użytkowników systemu Red Hat Enterprise Linux 6: należy\n"
2781 "zainstalować oddzielny pakiet libguestfs-winsupport, aby uzyskać obsługę\n"
2782 "gości systemu Windows.\n"
2783 "\n"
2784 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
2785 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
2786
2787 #: inspector/virt-inspector.c:288
2788 #, c-format
2789 msgid "%s: XML write error at \"%s\": %m\n"
2790 msgstr "%s: błąd zapisu XML w \"%s\": %m\n"
2791
2792 #: inspector/virt-inspector.c:300
2793 #, c-format
2794 msgid "%s: xmlOutputBufferCreateFd: failed to open stdout\n"
2795 msgstr ""
2796 "%s: xmlOutputBufferCreateFd: otwarcie standardowego wyjścia nie powiodło "
2797 "się\n"
2798
2799 #: inspector/virt-inspector.c:308
2800 #, c-format
2801 msgid "%s: xmlNewTextWriter: failed to create libxml2 writer\n"
2802 msgstr ""
2803 "%s: xmlNewTextWriter: utworzenie modułu zapisującego libxml2 nie powiodło "
2804 "się\n"
2805
2806 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:158
2807 msgid "open_guest: first parameter must be a string or an arrayref"
2808 msgstr "open_guest: pierwszy parametr musi być ciągiem lub \"arrayref\""
2809
2810 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:164
2811 msgid "open_guest: first argument contains undefined element"
2812 msgstr "open_guest: pierwszy parametr zawiera nieokreślony element"
2813
2814 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:172
2815 #, perl-brace-format
2816 msgid "guest image {imagename} does not exist or is not readable"
2817 msgstr "obraz gościa {imagename} nie istnieje lub nie jest odczytywalny"
2818
2819 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:179
2820 msgid ""
2821 "open_guest: no libvirt support (install Sys::Virt, XML::XPath and XML::"
2822 "XPath::XMLParser)"
2823 msgstr ""
2824 "open_guest: brak obsługi biblioteki libvirt (należy zainstalować Sys::Virt, "
2825 "XML::XPath i XML::XPath::XMLParser)"
2826
2827 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:184
2828 msgid "open_guest: too many domains listed on command line"
2829 msgstr "open_guest: wyświetlono za dużo domen w wierszu poleceń"
2830
2831 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:191
2832 msgid "open_guest: cannot connect to libvirt"
2833 msgstr "open_guest: nie można połączyć się z biblioteką libvirt"
2834
2835 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:210
2836 #, perl-brace-format
2837 msgid "{imagename} is not the name of an inactive libvirt domain\n"
2838 msgstr "{imagename} nie jest nazwą nieaktywnej domeny biblioteki libvirt\n"
2839
2840 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:213
2841 #, perl-brace-format
2842 msgid "{imagename} is not the name of a libvirt domain\n"
2843 msgstr "{imagename} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
2844
2845 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:242
2846 #, perl-brace-format
2847 msgid "{imagename} seems to have no disk devices\n"
2848 msgstr "{imagename} nie posiada żadnych urządzeń dyskowych\n"
2849
2850 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:827
2851 msgid ""
2852 "No operating system could be detected inside this disk image.\n"
2853 "\n"
2854 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
2855 "machine\n"
2856 "image, or because the OS type is not understood by virt-inspector.\n"
2857 "\n"
2858 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
2859 "information about the disk image as possible.\n"
2860 msgstr ""
2861 "Nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
2862 "\n"
2863 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
2864 "maszyną wirtualną lub program virt-inspector nie rozumie tego typu systemu.\n"
2865 "\n"
2866 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
2867 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
2868
2869 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:945
2870 #, perl-brace-format
2871 msgid "unknown filesystem {fs}\n"
2872 msgstr "nieznany system plików {fs}\n"
2873
2874 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1023
2875 #, perl-brace-format
2876 msgid "Error running rpm -qa: {error}"
2877 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia rpm -qa: {error}"
2878
2879 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1049
2880 #, perl-brace-format
2881 msgid "Error running dpkg-query: {error}"
2882 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia dpkg-query: {error}"
2883
2884 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1114
2885 msgid "Can't find grub on guest"
2886 msgstr "Nie można odnaleźć programu GRUB w gościu"
2887
2888 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1169
2889 #, perl-brace-format
2890 msgid "Grub entry {title} has no kernel"
2891 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie posiada jądra"
2892
2893 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1200
2894 #, perl-brace-format
2895 msgid "grub refers to {path}, which doesn't exist\n"
2896 msgstr "program GRUB odnosi się do {path}, który nie istnieje\n"
2897
2898 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1223
2899 #, perl-brace-format
2900 msgid "Grub entry {title} does not specify an initrd"
2901 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie określa initrd"
2902
2903 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1292
2904 #, perl-brace-format
2905 msgid "Didn't find modules directory {modules} for kernel {path}"
2906 msgstr "Nie odnaleziono katalogu modułów {modules} dla jądra {path}"
2907
2908 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1300
2909 #, perl-brace-format
2910 msgid "Couldn't guess kernel version number from path for kernel {path}"
2911 msgstr "Nie można odgadnąć numeru wersji jądra ze ścieżki jądra {path}"
2912
2913 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1354
2914 #, perl-brace-format
2915 msgid "{path} doesn't match augeas pattern"
2916 msgstr "{path} nie zgadza się ze wzorem Augeas"
2917
2918 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1393
2919 #, perl-brace-format
2920 msgid "{filename}: could not read initrd format"
2921 msgstr "{filename}: nie można odczytać formatu initrd"
2922
2923 #: rescue/virt-rescue.c:64
2924 #, c-format
2925 msgid ""
2926 "%s: Run a rescue shell on a virtual machine\n"
2927 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
2928 "Usage:\n"
2929 "  %s [--options] -d domname\n"
2930 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...]\n"
2931 "Options:\n"
2932 "  -a|--add image       Add image\n"
2933 "  --append kernelopts  Append kernel options\n"
2934 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2935 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2936 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2937 "  --help               Display brief help\n"
2938 "  -m|--memsize MB      Set memory size in megabytes\n"
2939 "  --network            Enable network\n"
2940 "  -r|--ro              Access read-only\n"
2941 "  --selinux            Enable SELinux\n"
2942 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2943 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2944 "  -w|--rw              Mount read-write\n"
2945 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
2946 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
2947 msgstr ""
2948
2949 #: rescue/virt-rescue.c:181
2950 #, c-format
2951 msgid "%s: could not parse memory size '%s'\n"
2952 msgstr "%s: nie można przetworzyć rozmiaru pamięci \"%s\"\n"
2953
2954 #: rescue/virt-rescue.c:412
2955 #, c-format
2956 msgid "%s: unknown child exit status (%d)\n"
2957 msgstr "%s: nieznany stan wyjścia potomka (%d)\n"
2958
2959 #: src/appliance.c:182
2960 #, c-format
2961 msgid ""
2962 "cannot find any suitable libguestfs supermin or ordinary appliance on "
2963 "LIBGUESTFS_PATH (search path: %s)"
2964 msgstr ""
2965 "nie można odnaleźć żadnego przyrządu biblioteki libguestfs typu \"supermin\" "
2966 "lub \"ordinary\" w LIBGUESTFS_PATH (ścieżka wyszukiwania: %s)"
2967
2968 #: src/appliance.c:332
2969 #, c-format
2970 msgid "security: cached appliance %s is not owned by UID %d"
2971 msgstr ""
2972 "bezpieczeństwo: przyrząd %s w pamięci podręcznej nie jest własnością UID %d"
2973
2974 #: src/appliance.c:337
2975 #, c-format
2976 msgid "security: cached appliance %s is not a directory (mode %o)"
2977 msgstr ""
2978 "bezpieczeństwo: przyrząd %s w pamięci podręcznej nie jest katalogiem (tryb "
2979 "%o)"
2980
2981 #: src/appliance.c:342
2982 #, c-format
2983 msgid "security: cached appliance %s is writable by group or other (mode %o)"
2984 msgstr ""
2985 "bezpieczeństwo: przyrząd %s w pamięci podręcznej jest zapisywalny przez "
2986 "grupę lub innych (tryb %o)"
2987
2988 #: src/appliance.c:672
2989 msgid "external command failed, see earlier error messages"
2990 msgstr ""
2991 "zewnętrzne polecenie nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
2992 "komunikaty błędów"
2993
2994 #: src/dbdump.c:85
2995 msgid "unexpected end of output from db_dump command before end of header"
2996 msgstr ""
2997
2998 #: src/dbdump.c:98 src/dbdump.c:110
2999 msgid "unexpected line from db_dump command, no space prefix"
3000 msgstr ""
3001
3002 #: src/dbdump.c:127
3003 msgid "unexpected end of output from db_dump command before end of data"
3004 msgstr ""
3005
3006 #: src/dbdump.c:208
3007 msgid "unexpected non-hex digits in output of db_dump command"
3008 msgstr ""
3009
3010 #: src/filearch.c:152
3011 #, c-format
3012 msgid "size of %s unreasonable (%<PRIi64> bytes)"
3013 msgstr "rozmiar %s jest nierozsądny (%<PRIi64> bajtów)"
3014
3015 #: src/filearch.c:265
3016 #, fuzzy
3017 msgid ""
3018 "file-architecture API not available since this version of libguestfs was "
3019 "compiled without the libmagic library"
3020 msgstr ""
3021 "API architektury plików jest niedostępne, ponieważ ta wersja biblioteki "
3022 "libguestfs została skompilowana bez bibliotek PCRE lub libmagic"
3023
3024 #: src/guestfs.c:174
3025 #, c-format
3026 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
3027 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
3028
3029 #: src/guestfs.c:340
3030 #, c-format
3031 msgid "warning: %s"
3032 msgstr ""
3033
3034 #: src/guestfs.c:399
3035 #, c-format
3036 msgid "libguestfs: error: %s\n"
3037 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
3038
3039 #: src/guestfs.c:959
3040 #, c-format
3041 msgid "<truncated, original size %zu bytes>"
3042 msgstr "<skrócone, pierwotny rozmiar %zu bajtów>"
3043
3044 #: src/inspect.c:264
3045 msgid "not a Windows guest, or systemroot could not be determined"
3046 msgstr "nie jest gościem systemu Windows lub nie można określić systemroot"
3047
3048 #: src/inspect.c:280
3049 msgid "not a Windows guest, or CurrentControlSet could not be determined"
3050 msgstr ""
3051
3052 #: src/inspect.c:540 src/inspect_fs.c:462 src/inspect_fs.c:506
3053 #: src/inspect_fs_unix.c:192 src/inspect_fs_unix.c:594
3054 #: src/inspect_fs_unix.c:839
3055 #, c-format
3056 msgid "size of %s is unreasonably large (%<PRIi64> bytes)"
3057 msgstr "rozmiar %s jest nierozsądnie duży (%<PRIi64> bajtów)"
3058
3059 #: src/inspect.c:576
3060 msgid "no inspection data: call guestfs_inspect_os first"
3061 msgstr "brak danych badania: najpierw należy wywołać guestfs_inspect_os"
3062
3063 #: src/inspect.c:588
3064 #, c-format
3065 msgid ""
3066 "%s: root device not found: only call this function with a root device "
3067 "previously returned by guestfs_inspect_os"
3068 msgstr ""
3069 "%s: nie odnaleziono urządzenia root: należy wywoływać tę funkcję tylko z "
3070 "urządzeniem root poprzednio zwróconym przez guestfs_inspect_os"
3071
3072 #: src/inspect.c:598 src/inspect_apps.c:607
3073 #, fuzzy
3074 msgid ""
3075 "inspection API not available since this version of libguestfs was compiled "
3076 "without the hivex library"
3077 msgstr ""
3078 "API badania jest niedostępne, ponieważ ta wersja biblioteki libguestfs "
3079 "została skompilowana bez bibliotek PCRE lub hivex"
3080
3081 #: src/inspect_fs.c:312 src/inspect_fs.c:325
3082 #, c-format
3083 msgid "could not parse integer in version number: %s"
3084 msgstr "nie można przetworzyć liczby całkowitej w numerze wersji: %s"
3085
3086 #: src/inspect_fs.c:471
3087 #, c-format
3088 msgid "%s: file is empty"
3089 msgstr "%s: plik jest pusty"
3090
3091 #: src/inspect_fs_unix.c:628
3092 msgid "could not parse /etc/fstab or empty file"
3093 msgstr "nie można przetworzyć pliku /etc/fstab lub pustego pliku"
3094
3095 #: src/inspect_fs_windows.c:164
3096 #, c-format
3097 msgid "cannot resolve Windows %%SYSTEMROOT%%"
3098 msgstr "nie można rozwiązać %%SYSTEMROOT%% systemu Windows"
3099
3100 #: src/inspect_icon.c:453
3101 #, c-format
3102 msgid "read: %s: unexpected end of file"
3103 msgstr ""
3104
3105 #: src/launch.c:128
3106 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
3107 msgstr ""
3108 "wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
3109
3110 #: src/launch.c:185
3111 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
3112 msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
3113
3114 #: src/launch.c:199
3115 #, c-format
3116 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
3117 msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
3118
3119 #: src/launch.c:265 src/launch.c:369
3120 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
3121 msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
3122
3123 #: src/launch.c:277 src/launch.c:282
3124 #, c-format
3125 msgid "%s parameter is empty or contains disallowed characters"
3126 msgstr "parametr %s jest pusty lub zawiera niedozwolone znaki"
3127
3128 #: src/launch.c:388
3129 msgid "the libguestfs handle has already been launched"
3130 msgstr "program obsługi libguestfs został już uruchomiony"
3131
3132 #: src/launch.c:397
3133 #, c-format
3134 msgid "%s: cannot create temporary directory"
3135 msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
3136
3137 #: src/launch.c:434
3138 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
3139 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
3140
3141 #: src/launch.c:804
3142 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
3143 msgstr ""
3144 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
3145 "błędów"
3146
3147 #: src/launch.c:817
3148 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
3149 msgstr ""
3150 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
3151
3152 #: src/launch.c:905
3153 msgid "guestfs_launch failed, unexpected initial message from guestfsd"
3154 msgstr ""
3155 "guestfs_launch nie powiodło się, nieoczekiwany komunikat początkowy od "
3156 "demona guestfsd"
3157
3158 #: src/launch.c:913
3159 msgid "contacted guestfsd, but state != READY"
3160 msgstr "skontaktowano się z guestfsd, ale stan != GOTOWY"
3161
3162 #: src/launch.c:1085
3163 #, fuzzy, c-format
3164 msgid ""
3165 "command failed: %s\n"
3166 "\n"
3167 "If qemu is located on a non-standard path, try setting the LIBGUESTFS_QEMU\n"
3168 "environment variable.  There may also be errors printed above."
3169 msgstr ""
3170 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
3171 "ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
3172
3173 #: src/launch.c:1201
3174 msgid "qemu has not been launched yet"
3175 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
3176
3177 #: src/launch.c:1212
3178 msgid "no subprocess to kill"
3179 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
3180
3181 #: src/proto.c:188
3182 #, c-format
3183 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
3184 msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
3185
3186 #: src/proto.c:211
3187 #, c-format
3188 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
3189 msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
3190
3191 #: src/proto.c:421
3192 #, c-format
3193 msgid ""
3194 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
3195 msgstr ""
3196 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x"
3197 "%x\n"
3198
3199 #: src/proto.c:543
3200 msgid ""
3201 "This usually means the libguestfs appliance failed to start up.  Please\n"
3202 "enable debugging (LIBGUESTFS_DEBUG=1) and rerun the command, then look at\n"
3203 "the debug messages output prior to this error.\n"
3204 msgstr ""
3205
3206 #: src/proto.c:549
3207 msgid "See earlier debug messages.\n"
3208 msgstr ""
3209
3210 #: src/proto.c:639
3211 #, c-format
3212 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
3213 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
3214
3215 #: src/proto.c:658
3216 #, c-format
3217 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
3218 msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
3219
3220 #: src/proto.c:810
3221 #, c-format
3222 msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
3223 msgstr "guestfs___send: stan %d != ZAJĘTY"
3224
3225 #: src/proto.c:834
3226 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
3227 msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
3228
3229 #: src/proto.c:843
3230 msgid "dispatch failed to marshal args"
3231 msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
3232
3233 #: src/proto.c:922 src/proto.c:1217
3234 msgid "operation cancelled by user"
3235 msgstr ""
3236
3237 #: src/proto.c:973
3238 #, c-format
3239 msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
3240 msgstr "send_file_chunk: stan %d != GOTOWY"
3241
3242 #: src/proto.c:989
3243 #, c-format
3244 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
3245 msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
3246
3247 #: src/proto.c:1144
3248 #, c-format
3249 msgid "%s: error in chunked encoding"
3250 msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
3251
3252 #: src/proto.c:1171
3253 msgid "write to daemon socket"
3254 msgstr "zapisuje do gniazda demona"
3255
3256 #: src/proto.c:1194
3257 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
3258 msgstr "receive_file_data: błąd przetwarzania w odpowiedzi wywołania zwrotnego"
3259
3260 #: src/proto.c:1199
3261 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
3262 msgstr ""
3263 "receive_file_data: otrzymano nieoczekiwaną flagę podczas odczytywania "
3264 "fragmentów pliku"
3265
3266 #: src/proto.c:1207
3267 msgid "failed to parse file chunk"
3268 msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
3269
3270 #: src/proto.c:1221
3271 msgid "file receive cancelled by daemon"
3272 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
3273
3274 #: src/virt.c:101 src/virt.c:347
3275 msgid "you cannot set both live and readonly flags"
3276 msgstr "nie można ustawić jednocześnie flag live i readonly"
3277
3278 #: src/virt.c:109
3279 #, c-format
3280 msgid "could not connect to libvirt (code %d, domain %d): %s"
3281 msgstr "nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): %s"
3282
3283 #: src/virt.c:130
3284 #, c-format
3285 msgid "no libvirt domain called '%s': %s"
3286 msgstr "brak domeny biblioteki libvirt o nazwie \"%s\": %s"
3287
3288 #: src/virt.c:185 src/virt.c:435
3289 #, c-format
3290 msgid "error reading libvirt XML information: %s"
3291 msgstr "błąd podczas odczytywania informacji XML biblioteki libvirt: %s"
3292
3293 #: src/virt.c:195 src/virt.c:443
3294 msgid "unable to parse XML information returned by libvirt"
3295 msgstr ""
3296 "nie można przetworzyć informacji XML zwróconej przez bibliotekę libvirt"
3297
3298 #: src/virt.c:201 src/virt.c:449
3299 msgid "unable to create new XPath context"
3300 msgstr "nie można utworzyć nowego kontekstu XPath"
3301
3302 #: src/virt.c:208 src/virt.c:464
3303 msgid "unable to evaluate XPath expression"
3304 msgstr "nie można sprawdzić wyrażenia XPath"
3305
3306 #: src/virt.c:305
3307 msgid "libvirt domain has no disks"
3308 msgstr "domena biblioteki libvirt nie posiada dysków"
3309
3310 #: src/virt.c:358
3311 #, c-format
3312 msgid "error getting domain info: %s"
3313 msgstr "błąd podczas uzyskiwania informacji o domenie: %s"
3314
3315 #: src/virt.c:372
3316 msgid ""
3317 "error: domain is a live virtual machine.\n"
3318 "Writing to the disks of a running virtual machine can cause disk "
3319 "corruption.\n"
3320 "Either use read-only access, or if the guest is running the guestfsd daemon\n"
3321 "specify live access.  In most libguestfs tools these options are --ro or\n"
3322 "--live respectively.  Consult the documentation for further information."
3323 msgstr ""
3324 "błąd: domena jest maszyną wirtualną live.\n"
3325 "Zapisywanie na dyskach uruchomionej maszyny wirtualnej może spowodować\n"
3326 "uszkodzenie danych. Należy użyć dostępu tylko do odczytu lub jeśli gość\n"
3327 "posiada uruchomionego demona guestfsd, należy podać dostęp live. W\n"
3328 "większości narzędzi biblioteki libguestfs te opcje to odpowiednio --ro lub\n"
3329 "--live. Proszę skonsultować się z dokumentacją, aby dowiedzieć się więcej."
3330
3331 #: src/virt.c:492
3332 msgid ""
3333 "this guest has no libvirt <channel> definition for guestfsd\n"
3334 "See ATTACHING TO RUNNING DAEMONS in guestfs(3) for further information."
3335 msgstr ""
3336 "ten gość nie posiada określenia <channel> biblioteki libvirt dla demona "
3337 "guestfsd\n"
3338 "Proszę zobaczyć \"ATTACHING TO RUNNING DAEMONS\" w guestfs(3), aby "
3339 "dowiedzieć się więcej."
3340
3341 #: src/virt.c:517
3342 msgid ""
3343 "add-domain API not available since this version of libguestfs was compiled "
3344 "without libvirt or libxml2"
3345 msgstr ""
3346 "API dodawania domen jest niedostępne, ponieważ ta wersja biblioteki "
3347 "libguestfs została skompilowana bez bibliotek libvirt lub libxml2"
3348
3349 #: test-tool/test-tool.c:79
3350 #, c-format
3351 msgid ""
3352 "libguestfs-test-tool: interactive test tool\n"
3353 "Copyright (C) 2009-2011 Red Hat Inc.\n"
3354 "Usage:\n"
3355 "  libguestfs-test-tool [--options]\n"
3356 "Options:\n"
3357 "  --help         Display usage\n"
3358 "  --qemudir dir  Specify QEMU source directory\n"
3359 "  --qemu qemu    Specify QEMU binary\n"
3360 "  --timeout n\n"
3361 "  -t n           Set launch timeout (default: %d seconds)\n"
3362 msgstr ""
3363
3364 #: test-tool/test-tool.c:127
3365 #, c-format
3366 msgid "libguestfs-test-tool: unknown long option: %s (%d)\n"
3367 msgstr "libguestfs-test-tool: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
3368
3369 #: test-tool/test-tool.c:136
3370 #, c-format
3371 msgid "libguestfs-test-tool: invalid timeout: %s\n"
3372 msgstr "libguestfs-test-tool: nieprawidłowy czas oczekiwania: %s\n"
3373
3374 #: test-tool/test-tool.c:148
3375 #, c-format
3376 msgid "libguestfs-test-tool: unexpected command line option 0x%x\n"
3377 msgstr "libguestfs-test-tool: nieoczekiwana opcja wiersza poleceń 0x%x\n"
3378
3379 #: test-tool/test-tool.c:174
3380 #, c-format
3381 msgid "libguestfs-test-tool: failed to create libguestfs handle\n"
3382 msgstr ""
3383 "libguestfs-test-tool: utworzenie programu obsługi libguestfs nie powiodło "
3384 "się\n"
3385
3386 #: test-tool/test-tool.c:181
3387 #, c-format
3388 msgid "libguestfs-test-tool: failed to add drive '%s'\n"
3389 msgstr "libguestfs-test-tool: dodanie napędu \"%s\" nie powiodło się\n"
3390
3391 #: test-tool/test-tool.c:189
3392 #, c-format
3393 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
3394 msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version nie powiodło się\n"
3395
3396 #: test-tool/test-tool.c:222
3397 #, c-format
3398 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
3399 msgstr "libguestfs-test-tool: uruchomienie przyrządu nie powiodło się\n"
3400
3401 #: test-tool/test-tool.c:234
3402 #, c-format
3403 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run part-disk\n"
3404 msgstr ""
3405
3406 #: test-tool/test-tool.c:240
3407 #, c-format
3408 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
3409 msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 nie powiodło się\n"
3410
3411 #: test-tool/test-tool.c:246
3412 #, c-format
3413 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
3414 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sda1 w / nie powiodło się\n"
3415
3416 #: test-tool/test-tool.c:253
3417 #, c-format
3418 msgid "libguestfs-test-tool: failed to touch file\n"
3419 msgstr ""
3420
3421 #: test-tool/test-tool.c:284
3422 #, c-format
3423 msgid ""
3424 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
3425 "--qemu/--qemudir options cannot be used.\n"
3426 msgstr ""
3427 "Zmienna środowiskowa LIBGUESTFS_QEMU jest już ustawiona, więc nie można\n"
3428 "użyć opcji --qemu/--qemudir.\n"
3429
3430 #: test-tool/test-tool.c:292
3431 #, c-format
3432 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
3433 msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
3434
3435 #: test-tool/test-tool.c:306
3436 #, c-format
3437 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
3438 msgstr "%s: nie wygląda na katalog źródłowy QEMU\n"
3439
3440 #: tools/virt-list-filesystems.pl:148
3441 msgid "virt-list-filesystems: no image or VM name given"
3442 msgstr "virt-list-filesystems: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
3443
3444 #: tools/virt-list-partitions.pl:160
3445 msgid "virt-list-partitions: no image or VM name given"
3446 msgstr "virt-list-partitions: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
3447
3448 #: tools/virt-make-fs.pl:291
3449 msgid "virt-make-fs input output\n"
3450 msgstr "virt-make-fs wejście wyjście\n"
3451
3452 #: tools/virt-make-fs.pl:321
3453 msgid "unexpected output from 'du' command"
3454 msgstr "nieoczekiwane wyjście polecenia \"du\""
3455
3456 #: tools/virt-make-fs.pl:333 tools/virt-make-fs.pl:347
3457 #: tools/virt-make-fs.pl:458
3458 #, perl-brace-format
3459 msgid "{f}: unknown input format: {fmt}\n"
3460 msgstr "{f}: nieznany format wyjścia: {fmt}\n"
3461
3462 #: tools/virt-make-fs.pl:391
3463 #, perl-brace-format
3464 msgid "virt-make-fs: cannot parse size parameter: {sz}\n"
3465 msgstr "virt-make-fs: nie można przetworzyć parametru rozmiaru: {sz}\n"
3466
3467 #: tools/virt-make-fs.pl:406
3468 msgid ""
3469 "qemu-img create: failed to create disk image, see earlier error messages\n"
3470 msgstr ""
3471 "qemu-img create: utworzenie obrazu dysku nie powiodło się, proszę zobaczyć "
3472 "wcześniejsze komunikaty błędów\n"
3473
3474 #: tools/virt-make-fs.pl:417
3475 msgid "virt-make-fs: NTFS support was disabled when libguestfs was compiled\n"
3476 msgstr ""
3477 "virt-make-fs: obsługa systemu plików NTFS została wyłączona podczas "
3478 "komplikacji biblioteki libguestfs\n"
3479
3480 #: tools/virt-make-fs.pl:442
3481 msgid "tar: failed, see earlier messages\n"
3482 msgstr ""
3483 "tar: nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty błędów\n"
3484
3485 #: tools/virt-make-fs.pl:464
3486 msgid "uncompress command failed, see earlier messages\n"
3487 msgstr ""
3488 "polecenie uncompress nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
3489 "komunikaty błędów\n"
3490
3491 #: tools/virt-make-fs.pl:499
3492 msgid ""
3493 "virt-make-fs: error copying contents into filesystem\n"
3494 "An error here usually means that the program did not estimate the\n"
3495 "filesystem size correctly.  Please read the BUGS section of the manpage.\n"
3496 msgstr ""
3497 "virt-make-fs: błąd podczas kopiowania zawartości do systemu plików\n"
3498 "Błąd w tym miejscu zwykle oznacza, że program nie oszacował poprawnie\n"
3499 "rozmiar systemu plików. Proszę przeczytać sekcję BUGS strony podręcznika.\n"
3500
3501 #: tools/virt-tar.pl:193 tools/virt-tar.pl:200
3502 msgid "virt-tar: extract/upload mode specified twice on the command line\n"
3503 msgstr "virt-tar: wydobywa/wysyła tryb podany dwukrotnie w wierszu poleceń\n"
3504
3505 #: tools/virt-tar.pl:222
3506 msgid "virt-tar: no image, VM names, directory or filename given"
3507 msgstr ""
3508 "virt-tar: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych, katalogu lub nazwy "
3509 "pliku"
3510
3511 #: tools/virt-tar.pl:225
3512 msgid "virt-tar: either -x or -u must be specified on the command line\n"
3513 msgstr "virt-tar: należy podać opcję -x lub -u w wierszu poleceń\n"
3514
3515 #: tools/virt-tar.pl:236
3516 #, perl-brace-format
3517 msgid "virt-tar: {tarball}: file not found\n"
3518 msgstr "virt-tar: {tarball}: nie odnaleziono pliku\n"
3519
3520 #: tools/virt-tar.pl:239
3521 #, perl-brace-format
3522 msgid "virt-tar: {dir}: directory name must start with '/' character\n"
3523 msgstr "virt-tar: {dir}: nazwa katalogu musi zaczynać się od znaku \"/\"\n"
3524
3525 #: tools/virt-tar.pl:253 tools/virt-win-reg.pl:261
3526 #, perl-brace-format
3527 msgid ""
3528 "{prog}: No operating system could be detected inside this disk image.\n"
3529 "\n"
3530 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
3531 "machine\n"
3532 "image, or because the OS type is not understood by libguestfs.\n"
3533 "\n"
3534 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
3535 "information about the disk image as possible.\n"
3536 msgstr ""
3537 "{prog}: nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu "
3538 "dysku.\n"
3539 "\n"
3540 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
3541 "maszyną wirtualną lub biblioteka libguestfs nie rozumie tego typu systemu.\n"
3542 "\n"
3543 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
3544 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
3545
3546 #: tools/virt-tar.pl:257 tools/virt-win-reg.pl:265
3547 #, perl-brace-format
3548 msgid "{prog}: multiboot operating systems are not supported.\n"
3549 msgstr "{prog}: systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane.\n"
3550
3551 #: tools/virt-win-reg.pl:245
3552 msgid "no libvirt domain name or disk image given\n"
3553 msgstr "nie podano nazwy domeny libvirt lub obrazu dysku\n"
3554
3555 #: tools/virt-win-reg.pl:287
3556 msgid ""
3557 "expecting 1 or 2 more parameters, subkey path and optionally the value to "
3558 "export\n"
3559 msgstr ""
3560 "oczekiwano jednego lub dwóch parametrów, ścieżki do podklucza i opcjonalnie "
3561 "wartości do wyeksportowania\n"
3562
3563 #: tools/virt-win-reg.pl:446
3564 #, perl-brace-format
3565 msgid "virt-win-reg: {p}: cannot find user directory\n"
3566 msgstr ""
3567
3568 #: tools/virt-win-reg.pl:451
3569 #, perl-brace-format
3570 msgid "virt-win-reg: {p}: not a supported Windows Registry path\n"
3571 msgstr ""
3572 "virt-win-reg: {p}: nie jest obsługiwaną ścieżką rejestru systemu Windows\n"
3573
3574 #: tools/virt-win-reg.pl:522 tools/virt-win-reg.pl:544
3575 #, perl-brace-format
3576 msgid "virt-win-reg: {p}: file not found in guest: {err}\n"
3577 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie odnaleziono pliku w gościu: {err}\n"
3578
3579 #: tools/virt-win-reg.pl:529
3580 #, perl-brace-format
3581 msgid "virt-win-reg: {p}: could not download registry file: {err}\n"
3582 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można pobrać pliku rejestru: {err}\n"
3583
3584 #: tools/virt-win-reg.pl:551
3585 #, perl-brace-format
3586 msgid "virt-win-reg: {p}: could not upload registry file: {err}\n"
3587 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można wysłać pliku rejestru: {err}\n"
3588
3589 #~ msgid "guestfish: could not access termcap or terminfo database.\n"
3590 #~ msgstr ""
3591 #~ "guestfish: nie można uzyskać dostępu do bazy danych termcap lub "
3592 #~ "terminfo.\n"
3593
3594 #~ msgid "guestfish: terminal type \"%s\" not defined.\n"
3595 #~ msgstr "guestfish: typ terminala \"%s\" nie jest określony.\n"
3596
3597 #~ msgid "unknown filesystem label {label}\n"
3598 #~ msgstr "nieznana etykieta systemu plików {label}\n"
3599
3600 #~ msgid "unknown filesystem UUID {uuid}\n"
3601 #~ msgstr "nieznany UUID systemu plików {uuid}\n"