Version 1.7.12.
[libguestfs.git] / po / pl.po
index f80de21..1bdc470 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: pl\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-11-19 16:11+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-11-23 10:16+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-10-23 13:41+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
@@ -15,8 +15,8 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: cat/virt-cat.c:53 fish/fish.c:86 fuse/guestmount.c:841
-#: inspector/virt-inspector.c:67
+#: cat/virt-cat.c:53 cat/virt-filesystems.c:86 cat/virt-ls.c:54 fish/fish.c:86
+#: fuse/guestmount.c:841 inspector/virt-inspector.c:67
 #, c-format
 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
 msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
@@ -39,7 +39,7 @@ msgid ""
 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
 "  -V|--version         Display version and exit\n"
-"  -x                   Echo each command before executing it\n"
+"  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
 msgstr ""
 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
@@ -65,18 +65,108 @@ msgstr ""
 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
 
-#: cat/virt-cat.c:115 fish/fish.c:204 fuse/guestmount.c:952
-#: inspector/virt-inspector.c:129
+#: cat/virt-cat.c:115 cat/virt-filesystems.c:189 cat/virt-ls.c:121
+#: fish/fish.c:204 fuse/guestmount.c:952 inspector/virt-inspector.c:129
 #, c-format
 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
 
-#: cat/virt-cat.c:137 fish/fish.c:272 fuse/guestmount.c:1000
-#: inspector/virt-inspector.c:151
+#: cat/virt-cat.c:137 cat/virt-filesystems.c:243 cat/virt-ls.c:143
+#: fish/fish.c:272 fuse/guestmount.c:1000 inspector/virt-inspector.c:151
 #, c-format
 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
 
+#: cat/virt-filesystems.c:90
+#, c-format
+msgid ""
+"%s: list filesystems, partitions, block devices, LVM in a VM\n"
+"Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
+"Usage:\n"
+"  %s [--options] -d domname file\n"
+"  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] file\n"
+"Options:\n"
+"  -a|--add image       Add image\n"
+"  --all                Display everything\n"
+"  --blkdevs|--block-devices\n"
+"                       Display block devices\n"
+"  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
+"  --csv                Output as Comma-Separated Values\n"
+"  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
+"  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
+"  --extra              Display swap and data filesystems\n"
+"  --filesystems        Display mountable filesystems\n"
+"  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
+"  -h|--human-readable  Human-readable sizes in --long output\n"
+"  --help               Display brief help\n"
+"  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
+"  -l|--long            Long output\n"
+"  --lvs|--logvols|--logical-volumes\n"
+"                       Display LVM logical volumes\n"
+"  --no-title           No title in --long output\n"
+"  --parts|--partitions Display partitions\n"
+"  --pvs|--physvols|--physical-volumes\n"
+"                       Display LVM physical volumes\n"
+"  --uuid|--uuids       Add UUIDs to --long output\n"
+"  -v|--verbose         Verbose messages\n"
+"  -V|--version         Display version and exit\n"
+"  --vgs|--volgroups|--volume-groups\n"
+"                       Display LVM volume groups\n"
+"  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
+"For more information, see the manpage %s(1).\n"
+msgstr ""
+
+#: cat/virt-filesystems.c:304
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: you cannot use -h and --csv options together.\n"
+msgstr "virt-df: nie można używać opcji -h oraz --csv jednocześnie\n"
+
+#: cat/virt-ls.c:58
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"%s: list files in a virtual machine\n"
+"Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
+"Usage:\n"
+"  %s [--options] -d domname file [dir ...]\n"
+"  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] dir [dir ...]\n"
+"Options:\n"
+"  -a|--add image       Add image\n"
+"  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
+"  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
+"  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
+"  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
+"  --help               Display brief help\n"
+"  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
+"  -l|--long            Long listing\n"
+"  -R|--recursive       Recursive listing\n"
+"  -v|--verbose         Verbose messages\n"
+"  -V|--version         Display version and exit\n"
+"  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
+"For more information, see the manpage %s(1).\n"
+msgstr ""
+"%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
+"%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
+"Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
+"Użycie:\n"
+"  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
+"Opcje:\n"
+"  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
+"  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
+"                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
+"  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
+"  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
+"  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
+"  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
+"  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
+"  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
+"  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
+"  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
+"  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
+"  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
+"                       standardowego wyjścia błędów)\n"
+"  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
+"  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
+
 #: fish/alloc.c:37
 #, c-format
 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
@@ -2310,7 +2400,7 @@ msgid ""
 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
 "  -V|--version         Display version and exit\n"
-"  -x                   Echo each command before executing it\n"
+"  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
 msgstr ""
 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
@@ -3032,8 +3122,7 @@ msgstr ""
 "virt-edit: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub nazw plików dla "
 "polecenia edit"
 
-#: tools/virt-edit.pl:185 tools/virt-ls.pl:194 tools/virt-tar.pl:238
-#: tools/virt-win-reg.pl:292
+#: tools/virt-edit.pl:185 tools/virt-tar.pl:238 tools/virt-win-reg.pl:292
 #, fuzzy, perl-brace-format
 msgid ""
 "{prog}: No operating system could be detected inside this disk image.\n"
@@ -3053,8 +3142,7 @@ msgstr ""
 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
 
-#: tools/virt-edit.pl:189 tools/virt-ls.pl:198 tools/virt-tar.pl:242
-#: tools/virt-win-reg.pl:296
+#: tools/virt-edit.pl:189 tools/virt-tar.pl:242 tools/virt-win-reg.pl:296
 #, fuzzy, perl-brace-format
 msgid "{prog}: multiboot operating systems are not supported.\n"
 msgstr ""
@@ -3064,24 +3152,14 @@ msgstr ""
 msgid "File not changed.\n"
 msgstr "Plik nie został zmieniony.\n"
 
-#: tools/virt-list-filesystems.pl:139
+#: tools/virt-list-filesystems.pl:142
 msgid "virt-list-filesystems: no image or VM name given"
 msgstr "virt-list-filesystems: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
 
-#: tools/virt-list-partitions.pl:149
+#: tools/virt-list-partitions.pl:152
 msgid "virt-list-partitions: no image or VM name given"
 msgstr "virt-list-partitions: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
 
-#: tools/virt-ls.pl:153 tools/virt-ls.pl:159
-msgid "virt-ls: cannot combine -l and -R options\n"
-msgstr "virt-ls: nie można łączyć opcji -l i -R\n"
-
-#: tools/virt-ls.pl:178
-msgid "virt-ls: no image, VM names or directory to list given"
-msgstr ""
-"virt-ls: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub katalogu do "
-"wyświetlenia"
-
 #: tools/virt-make-fs.pl:291
 msgid "virt-make-fs input output\n"
 msgstr "virt-make-fs wejście wyjście\n"
@@ -3145,12 +3223,12 @@ msgstr ""
 msgid "virt-resize: sorry this program does not work on a 32 bit host\n"
 msgstr "virt-rescue: ten program nie działa na 32 bitowym gospodarzu\n"
 
-#: tools/virt-resize.pl:584
+#: tools/virt-resize.pl:583
 #, perl-brace-format
 msgid "virt-resize: {file}: does not exist or is not readable\n"
 msgstr "virt-resize: {file}: nie istnieje lub nie jest odczytywalny\n"
 
-#: tools/virt-resize.pl:586
+#: tools/virt-resize.pl:585
 #, perl-brace-format
 msgid ""
 "virt-resize: {file}: does not exist or is not writable\n"
@@ -3162,23 +3240,23 @@ msgstr ""
 "Proszę przeczytać stronę podręcznika virt-resize(1), aby dowiedzieć się "
 "więcej.\n"
 
-#: tools/virt-resize.pl:665 tools/virt-resize.pl:668
+#: tools/virt-resize.pl:664 tools/virt-resize.pl:667
 #, perl-brace-format
 msgid ""
 "virt-resize: {file}: file is too small to be a disk image ({sz} bytes)\n"
 msgstr ""
 "virt-resize: {file}: plik jest za mały, aby był obrazem dysku ({sz} bajtów)\n"
 
-#: tools/virt-resize.pl:684 tools/virt-resize.pl:696
+#: tools/virt-resize.pl:683 tools/virt-resize.pl:695
 msgid "virt-resize: short read"
 msgstr "virt-resize: krótki odczyt"
 
-#: tools/virt-resize.pl:830
+#: tools/virt-resize.pl:829
 #, perl-brace-format
 msgid "virt-resize: no logical volume called {n}\n"
 msgstr "virt-resize: brak woluminu logicznego o nazwie {n}\n"
 
-#: tools/virt-resize.pl:850
+#: tools/virt-resize.pl:849
 #, perl-brace-format
 msgid ""
 "{p}: partition not found in the source disk image, when using the '{opt}' "
@@ -3187,7 +3265,7 @@ msgstr ""
 "{p}: nie odnaleziono partycji w źródłowym obrazie dysku podczas używania "
 "opcji wiersza poleceń\"{opt}\"\n"
 
-#: tools/virt-resize.pl:856
+#: tools/virt-resize.pl:855
 #, perl-brace-format
 msgid ""
 "{p}: partition ignored, you cannot use it in another command line argument\n"
@@ -3195,7 +3273,7 @@ msgstr ""
 "{p}: zignorowano partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach "
 "wiersza poleceń\n"
 
-#: tools/virt-resize.pl:860
+#: tools/virt-resize.pl:859
 #, perl-brace-format
 msgid ""
 "{p}: partition deleted, you cannot use it in another command line argument\n"
@@ -3203,27 +3281,27 @@ msgstr ""
 "{p}: usunięto partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach wiersza "
 "poleceń\n"
 
-#: tools/virt-resize.pl:902
+#: tools/virt-resize.pl:901
 #, perl-brace-format
 msgid "{p}: this partition has already been marked for resizing\n"
 msgstr "{p}: ta partycja została już oznaczona do zmiany rozmiaru\n"
 
-#: tools/virt-resize.pl:910
+#: tools/virt-resize.pl:909
 #, perl-brace-format
 msgid "{p}: missing size field in {o} option\n"
 msgstr "{p}: brak pola rozmiaru w opcji {o}\n"
 
-#: tools/virt-resize.pl:927
+#: tools/virt-resize.pl:926
 #, perl-brace-format
 msgid "{p}: {f}: cannot parse size field\n"
 msgstr "{p}: {f}: nie można przetworzyć pola rozmiaru\n"
 
-#: tools/virt-resize.pl:932
+#: tools/virt-resize.pl:931
 #, perl-brace-format
 msgid "{p}: new size is zero or negative\n"
 msgstr "{p}: nowy rozmiar wynosi zero lub jest ujemny\n"
 
-#: tools/virt-resize.pl:955
+#: tools/virt-resize.pl:954
 #, perl-brace-format
 msgid ""
 "{p}: cannot make this partition smaller because it contains a\n"
@@ -3236,12 +3314,12 @@ msgstr ""
 "Należy najpierw zmienić rozmiar zawartości, w tym celu proszę zobaczyć "
 "stronę podręcznika virt-resize(1).\n"
 
-#: tools/virt-resize.pl:971
+#: tools/virt-resize.pl:970
 msgid "virt-resize: you cannot use options --expand and --shrink together\n"
 msgstr ""
 "virt-resize: nie można używać razem opcji --expand i --shrink together\n"
 
-#: tools/virt-resize.pl:1020
+#: tools/virt-resize.pl:1019
 #, perl-brace-format
 msgid ""
 "virt-resize: error: cannot use --expand when there is no surplus space to\n"
@@ -3250,7 +3328,7 @@ msgstr ""
 "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --expand, kiedy nie ma miejsca na\n"
 "rozszerzenie. Należy zwiększyć dysk docelowy o co najmniej {h}.\n"
 
-#: tools/virt-resize.pl:1035
+#: tools/virt-resize.pl:1034
 msgid ""
 "virt-resize: error: cannot use --shrink because there is no deficit\n"
 "(see 'deficit' in the virt-resize(1) man page)\n"
@@ -3258,55 +3336,55 @@ msgstr ""
 "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --shrink, ponieważ brak deficytu\n"
 "(proszę zobaczyć \"deficit\" na stronie podręcznika virt-resize(1)).\n"
 
-#: tools/virt-resize.pl:1050
+#: tools/virt-resize.pl:1049
 msgid "Summary of changes:\n"
 msgstr "Podsumowanie zmian:\n"
 
-#: tools/virt-resize.pl:1054
+#: tools/virt-resize.pl:1053
 #, perl-brace-format
 msgid "{p}: partition will be ignored\n"
 msgstr "{p}: partycja zostanie zignorowana\n"
 
-#: tools/virt-resize.pl:1056
+#: tools/virt-resize.pl:1055
 #, perl-brace-format
 msgid "{p}: partition will be deleted\n"
 msgstr "{p}: partycja zostanie usunięta\n"
 
-#: tools/virt-resize.pl:1058
+#: tools/virt-resize.pl:1057
 #, perl-brace-format
 msgid "{p}: partition will be resized from {oldsize} to {newsize}\n"
 msgstr "{p}: rozmiar partycji zostanie zmieniony z {oldsize} do {newsize}\n"
 
-#: tools/virt-resize.pl:1063
+#: tools/virt-resize.pl:1062
 #, perl-brace-format
 msgid "{p}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
 msgstr "{p}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
 
-#: tools/virt-resize.pl:1068
+#: tools/virt-resize.pl:1067
 #, perl-brace-format
 msgid "{p}: partition will be left alone\n"
 msgstr "{p}: partycja zostanie pozostawiona bez zmian\n"
 
-#: tools/virt-resize.pl:1073
+#: tools/virt-resize.pl:1072
 #, perl-brace-format
 msgid "{n}: LV will be expanded to maximum size\n"
 msgstr "{n}: wolumin logiczny zostanie rozszerzony do maksymalnego rozmiaru\n"
 
-#: tools/virt-resize.pl:1079
+#: tools/virt-resize.pl:1078
 #, perl-brace-format
 msgid "{n}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
 msgstr "{n}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
 
-#: tools/virt-resize.pl:1086
+#: tools/virt-resize.pl:1085
 #, perl-brace-format
 msgid "There is a surplus of {spl} bytes ({h}).\n"
 msgstr "Istnieje nadmiar {spl} bajtów ({h}).\n"
 
-#: tools/virt-resize.pl:1091
+#: tools/virt-resize.pl:1090
 msgid "An extra partition will be created for the surplus.\n"
 msgstr "Dodatkowa partycja zostanie utworzona dla nadmiarowego miejsca.\n"
 
-#: tools/virt-resize.pl:1093
+#: tools/virt-resize.pl:1092
 msgid ""
 "The surplus space is not large enough for an extra partition to be created\n"
 "and so it will just be ignored.\n"
@@ -3314,7 +3392,7 @@ msgstr ""
 "Nadmiarowe miejsce nie jest dostatecznie duże do utworzenia dodatkowej\n"
 "partycji, więc zostanie zignorowane.\n"
 
-#: tools/virt-resize.pl:1096
+#: tools/virt-resize.pl:1095
 msgid ""
 "The surplus space will be ignored.  Run a partitioning program in the guest\n"
 "to partition this extra space if you want.\n"
@@ -3323,7 +3401,7 @@ msgstr ""
 "partycjonowania w gościu, aby partycjonować te dodatkowe miejsce w razie\n"
 "potrzeby.\n"
 
-#: tools/virt-resize.pl:1099
+#: tools/virt-resize.pl:1098
 #, perl-brace-format
 msgid ""
 "virt-resize: error: there is a deficit of {def} bytes ({h}).\n"
@@ -3334,16 +3412,16 @@ msgstr ""
 "Należy zwiększyć dysk docelowy co najmniej o tę ilość lub dostosować\n"
 "żądania zmiany rozmiaru.\n"
 
-#: tools/virt-resize.pl:1116
+#: tools/virt-resize.pl:1115
 msgid "virt-resize: source disk does not have a first partition\n"
 msgstr "virt-resize: dysk źródłowy nie posiada pierwszej partycji\n"
 
-#: tools/virt-resize.pl:1211
+#: tools/virt-resize.pl:1210
 #, perl-brace-format
 msgid "Copying {p} ...\n"
 msgstr "Kopiowanie {p}...\n"
 
-#: tools/virt-resize.pl:1274 tools/virt-resize.pl:1332
+#: tools/virt-resize.pl:1273 tools/virt-resize.pl:1331
 #, perl-brace-format
 msgid "Expanding {p} using the '{meth}' method\n"
 msgstr "Rozszerzanie {p} używając metody \"{meth}\"\n"
@@ -3405,6 +3483,14 @@ msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można pobrać pliku rejestru: {err}\n"
 msgid "virt-win-reg: {p}: could not upload registry file: {err}\n"
 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można wysłać pliku rejestru: {err}\n"
 
+#~ msgid "virt-ls: cannot combine -l and -R options\n"
+#~ msgstr "virt-ls: nie można łączyć opcji -l i -R\n"
+
+#~ msgid "virt-ls: no image, VM names or directory to list given"
+#~ msgstr ""
+#~ "virt-ls: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub katalogu do "
+#~ "wyświetlenia"
+
 #~ msgid "virt-inspector: no image or VM names given"
 #~ msgstr "virt-inspector: nie podano nazw obrazu lub maszyny wirtualnej"