Update PO files.
[libguestfs.git] / po / pl.po
index e53b82f..17ac021 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -5,7 +5,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: pl\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-04-10 21:46+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-04-12 19:49+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-02-28 03:02+0100\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
@@ -41,1199 +41,1205 @@ msgstr "Polecenie"
 msgid "Description"
 msgstr "Opis"
 
-#: fish/cmds.c:40 fish/cmds.c:327
+#: fish/cmds.c:40 fish/cmds.c:328
 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
 
-#: fish/cmds.c:41 fish/cmds.c:324
+#: fish/cmds.c:41 fish/cmds.c:325
 msgid "add an image to examine or modify"
 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
 
-#: fish/cmds.c:42 fish/cmds.c:330
+#: fish/cmds.c:42 fish/cmds.c:331
 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
 
-#: fish/cmds.c:43 fish/cmds.c:420
+#: fish/cmds.c:43 fish/cmds.c:421
 msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
 msgstr ""
 "dodaje napęd w trybie tylko do odczytu określając używaną emulację bloku QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:44 fish/cmds.c:417
+#: fish/cmds.c:44 fish/cmds.c:418
 msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
 msgstr "dodaje napęd określając używaną emulację bloku QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:45 fish/cmds.c:471
+#: fish/cmds.c:45 fish/cmds.c:472
 msgid "close the current Augeas handle"
 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:46 fish/cmds.c:477
+#: fish/cmds.c:46 fish/cmds.c:478
 msgid "define an Augeas node"
 msgstr "określa węzeł Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:47 fish/cmds.c:474
+#: fish/cmds.c:47 fish/cmds.c:475
 msgid "define an Augeas variable"
 msgstr "określa zmienną Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:48 fish/cmds.c:480
+#: fish/cmds.c:48 fish/cmds.c:481
 msgid "look up the value of an Augeas path"
 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:49 fish/cmds.c:468
+#: fish/cmds.c:49 fish/cmds.c:469
 msgid "create a new Augeas handle"
 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:50 fish/cmds.c:486
+#: fish/cmds.c:50 fish/cmds.c:487
 msgid "insert a sibling Augeas node"
 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:51 fish/cmds.c:501
+#: fish/cmds.c:51 fish/cmds.c:502
 msgid "load files into the tree"
 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
 
-#: fish/cmds.c:52 fish/cmds.c:504
+#: fish/cmds.c:52 fish/cmds.c:505
 msgid "list Augeas nodes under augpath"
 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
 
-#: fish/cmds.c:53 fish/cmds.c:495
+#: fish/cmds.c:53 fish/cmds.c:496
 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
 
-#: fish/cmds.c:54 fish/cmds.c:492
+#: fish/cmds.c:54 fish/cmds.c:493
 msgid "move Augeas node"
 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:55 fish/cmds.c:489
+#: fish/cmds.c:55 fish/cmds.c:490
 msgid "remove an Augeas path"
 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:56 fish/cmds.c:498
+#: fish/cmds.c:56 fish/cmds.c:499
 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
 
-#: fish/cmds.c:57 fish/cmds.c:483
+#: fish/cmds.c:57 fish/cmds.c:484
 msgid "set Augeas path to value"
 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
 
-#: fish/cmds.c:58 fish/cmds.c:1068
+#: fish/cmds.c:58 fish/cmds.c:1069
 msgid "test availability of some parts of the API"
 msgstr "testuje dostępność niektórych części API"
 
-#: fish/cmds.c:59 fish/cmds.c:612
+#: fish/cmds.c:59 fish/cmds.c:613
 msgid "flush device buffers"
 msgstr "czyści bufory urządzenia"
 
-#: fish/cmds.c:60 fish/cmds.c:600
+#: fish/cmds.c:60 fish/cmds.c:601
 msgid "get blocksize of block device"
 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
 
-#: fish/cmds.c:61 fish/cmds.c:594
+#: fish/cmds.c:61 fish/cmds.c:595
 msgid "is block device set to read-only"
 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
 
-#: fish/cmds.c:62 fish/cmds.c:609
+#: fish/cmds.c:62 fish/cmds.c:610
 msgid "get total size of device in bytes"
 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
 
-#: fish/cmds.c:63 fish/cmds.c:597
+#: fish/cmds.c:63 fish/cmds.c:598
 msgid "get sectorsize of block device"
 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
 
-#: fish/cmds.c:64 fish/cmds.c:606
+#: fish/cmds.c:64 fish/cmds.c:607
 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
 
-#: fish/cmds.c:65 fish/cmds.c:615
+#: fish/cmds.c:65 fish/cmds.c:616
 msgid "reread partition table"
 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
 
-#: fish/cmds.c:66 fish/cmds.c:603
+#: fish/cmds.c:66 fish/cmds.c:604
 msgid "set blocksize of block device"
 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
 
-#: fish/cmds.c:67 fish/cmds.c:588
+#: fish/cmds.c:67 fish/cmds.c:589
 msgid "set block device to read-only"
 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
 
-#: fish/cmds.c:68 fish/cmds.c:591
+#: fish/cmds.c:68 fish/cmds.c:592
 msgid "set block device to read-write"
 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
 
-#: fish/cmds.c:69 fish/cmds.c:1011
+#: fish/cmds.c:69 fish/cmds.c:1012
 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
 msgstr ""
 "zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość znaków"
 
-#: fish/cmds.c:70 fish/cmds.c:432
+#: fish/cmds.c:70 fish/cmds.c:433
 msgid "list the contents of a file"
 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
 
-#: fish/cmds.c:71 fish/cmds.c:624
+#: fish/cmds.c:71 fish/cmds.c:625
 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
 
-#: fish/cmds.c:72 fish/cmds.c:1131
+#: fish/cmds.c:72 fish/cmds.c:1132
 #, fuzzy
 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of the contents of a device"
 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
 
-#: fish/cmds.c:73 fish/cmds.c:522
+#: fish/cmds.c:73 fish/cmds.c:523
 msgid "change file mode"
 msgstr "zmienia tryb pliku"
 
-#: fish/cmds.c:74 fish/cmds.c:143 fish/cmds.c:525 fish/cmds.c:1029
+#: fish/cmds.c:74 fish/cmds.c:143 fish/cmds.c:526 fish/cmds.c:1030
 msgid "change file owner and group"
 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
 
-#: fish/cmds.c:75 fish/cmds.c:570
+#: fish/cmds.c:75 fish/cmds.c:571
 msgid "run a command from the guest filesystem"
 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
 
-#: fish/cmds.c:76 fish/cmds.c:573
+#: fish/cmds.c:76 fish/cmds.c:574
 msgid "run a command, returning lines"
 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
 
-#: fish/cmds.c:77 fish/cmds.c:333
+#: fish/cmds.c:77 fish/cmds.c:334
 msgid "add qemu parameters"
 msgstr "dodaje parametry QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:78 fish/cmds.c:1101
+#: fish/cmds.c:78 fish/cmds.c:1102
 #, fuzzy
 msgid "copy size bytes from source to destination using dd"
 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
 
-#: fish/cmds.c:79 fish/cmds.c:681
+#: fish/cmds.c:79 fish/cmds.c:682
 msgid "copy a file"
 msgstr "kopiuje plik"
 
-#: fish/cmds.c:80 fish/cmds.c:684
+#: fish/cmds.c:80 fish/cmds.c:685
 msgid "copy a file or directory recursively"
 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
 
-#: fish/cmds.c:81 fish/cmds.c:1071
+#: fish/cmds.c:81 fish/cmds.c:1072
 msgid "copy from source to destination using dd"
 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
 
-#: fish/cmds.c:82 fish/cmds.c:648
+#: fish/cmds.c:82 fish/cmds.c:649
 msgid "debugging and internals"
 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
 
-#: fish/cmds.c:83 fish/cmds.c:795
+#: fish/cmds.c:83 fish/cmds.c:796
 msgid "report file system disk space usage"
 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
 
-#: fish/cmds.c:84 fish/cmds.c:798
+#: fish/cmds.c:84 fish/cmds.c:799
 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
 msgstr ""
 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
 
-#: fish/cmds.c:85 fish/cmds.c:693
+#: fish/cmds.c:85 fish/cmds.c:694
 msgid "return kernel messages"
 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
 
-#: fish/cmds.c:86 fish/cmds.c:621
+#: fish/cmds.c:86 fish/cmds.c:622
 msgid "download a file to the local machine"
 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
 
-#: fish/cmds.c:87 fish/cmds.c:690
+#: fish/cmds.c:87 fish/cmds.c:691
 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
 
-#: fish/cmds.c:88 fish/cmds.c:801
+#: fish/cmds.c:88 fish/cmds.c:802
 msgid "estimate file space usage"
 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
 
-#: fish/cmds.c:89 fish/cmds.c:744
+#: fish/cmds.c:89 fish/cmds.c:745
 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
 
-#: fish/cmds.c:90 fish/cmds.c:1005
+#: fish/cmds.c:90 fish/cmds.c:1006
 msgid "echo arguments back to the client"
 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
 
 #: fish/cmds.c:91 fish/cmds.c:92 fish/cmds.c:96 fish/cmds.c:97 fish/cmds.c:121
-#: fish/cmds.c:122 fish/cmds.c:302 fish/cmds.c:303 fish/cmds.c:307
-#: fish/cmds.c:308 fish/cmds.c:310 fish/cmds.c:311 fish/cmds.c:873
-#: fish/cmds.c:876 fish/cmds.c:879 fish/cmds.c:882 fish/cmds.c:885
-#: fish/cmds.c:888 fish/cmds.c:891 fish/cmds.c:894 fish/cmds.c:897
-#: fish/cmds.c:900 fish/cmds.c:903 fish/cmds.c:906
+#: fish/cmds.c:122 fish/cmds.c:303 fish/cmds.c:304 fish/cmds.c:308
+#: fish/cmds.c:309 fish/cmds.c:311 fish/cmds.c:312 fish/cmds.c:874
+#: fish/cmds.c:877 fish/cmds.c:880 fish/cmds.c:883 fish/cmds.c:886
+#: fish/cmds.c:889 fish/cmds.c:892 fish/cmds.c:895 fish/cmds.c:898
+#: fish/cmds.c:901 fish/cmds.c:904 fish/cmds.c:907
 msgid "return lines matching a pattern"
 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
 
-#: fish/cmds.c:93 fish/cmds.c:699
+#: fish/cmds.c:93 fish/cmds.c:700
 msgid "test if two files have equal contents"
 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
 
-#: fish/cmds.c:94 fish/cmds.c:528
+#: fish/cmds.c:94 fish/cmds.c:529
 msgid "test if file or directory exists"
 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
 
-#: fish/cmds.c:95 fish/cmds.c:927
+#: fish/cmds.c:95 fish/cmds.c:928
 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
 
-#: fish/cmds.c:98 fish/cmds.c:567
+#: fish/cmds.c:98 fish/cmds.c:568
 msgid "determine file type"
 msgstr "określa typ pliku"
 
-#: fish/cmds.c:99 fish/cmds.c:1074
+#: fish/cmds.c:99 fish/cmds.c:1075
 msgid "return the size of the file in bytes"
 msgstr "zwraca rozmiar pliku w bajtach"
 
-#: fish/cmds.c:100 fish/cmds.c:1065
+#: fish/cmds.c:100 fish/cmds.c:1066
 msgid "fill a file with octets"
 msgstr "wypełnia plik oktetami"
 
-#: fish/cmds.c:101 fish/cmds.c:741
+#: fish/cmds.c:101 fish/cmds.c:742
 msgid "find all files and directories"
 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
 
-#: fish/cmds.c:102 fish/cmds.c:1008
+#: fish/cmds.c:102 fish/cmds.c:1009
 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
 msgstr ""
 "znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem NUL"
 
-#: fish/cmds.c:103 fish/cmds.c:672
+#: fish/cmds.c:103 fish/cmds.c:673
 msgid "run the filesystem checker"
 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
 
-#: fish/cmds.c:104 fish/cmds.c:351
+#: fish/cmds.c:104 fish/cmds.c:352
 msgid "get the additional kernel options"
 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
 
-#: fish/cmds.c:105 fish/cmds.c:357
+#: fish/cmds.c:105 fish/cmds.c:358
 msgid "get autosync mode"
 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
 
-#: fish/cmds.c:106 fish/cmds.c:408
+#: fish/cmds.c:106 fish/cmds.c:409
 msgid "get direct appliance mode flag"
 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
 
-#: fish/cmds.c:107 fish/cmds.c:663
+#: fish/cmds.c:107 fish/cmds.c:664
 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
 
-#: fish/cmds.c:108 fish/cmds.c:669
+#: fish/cmds.c:108 fish/cmds.c:670
 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
 
-#: fish/cmds.c:109 fish/cmds.c:384
+#: fish/cmds.c:109 fish/cmds.c:385
 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:110 fish/cmds.c:345
+#: fish/cmds.c:110 fish/cmds.c:346
 msgid "get the search path"
 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
 
-#: fish/cmds.c:111 fish/cmds.c:387
+#: fish/cmds.c:111 fish/cmds.c:388
 msgid "get PID of qemu subprocess"
 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:112 fish/cmds.c:339
+#: fish/cmds.c:112 fish/cmds.c:340
 msgid "get the qemu binary"
 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:113 fish/cmds.c:414
+#: fish/cmds.c:113 fish/cmds.c:415
 msgid "get recovery process enabled flag"
 msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
 
-#: fish/cmds.c:114 fish/cmds.c:396
+#: fish/cmds.c:114 fish/cmds.c:397
 msgid "get SELinux enabled flag"
 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
 
-#: fish/cmds.c:115 fish/cmds.c:378
+#: fish/cmds.c:115 fish/cmds.c:379
 msgid "get the current state"
 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
 
-#: fish/cmds.c:116 fish/cmds.c:402
+#: fish/cmds.c:116 fish/cmds.c:403
 msgid "get command trace enabled flag"
 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
 
-#: fish/cmds.c:117 fish/cmds.c:363
+#: fish/cmds.c:117 fish/cmds.c:364
 msgid "get verbose mode"
 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
 
-#: fish/cmds.c:118 fish/cmds.c:978
+#: fish/cmds.c:118 fish/cmds.c:979
 msgid "get SELinux security context"
 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
 
-#: fish/cmds.c:119 fish/cmds.c:144 fish/cmds.c:843 fish/cmds.c:846
+#: fish/cmds.c:119 fish/cmds.c:144 fish/cmds.c:844 fish/cmds.c:847
 msgid "list extended attributes of a file or directory"
 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:120 fish/cmds.c:759
+#: fish/cmds.c:120 fish/cmds.c:760
 msgid "expand a wildcard path"
 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
 
-#: fish/cmds.c:123 fish/cmds.c:678
+#: fish/cmds.c:123 fish/cmds.c:679
 msgid "install GRUB"
 msgstr "instaluje program GRUB"
 
-#: fish/cmds.c:124 fish/cmds.c:783
+#: fish/cmds.c:124 fish/cmds.c:784
 msgid "return first 10 lines of a file"
 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
 
-#: fish/cmds.c:125 fish/cmds.c:786
+#: fish/cmds.c:125 fish/cmds.c:787
 msgid "return first N lines of a file"
 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
 
-#: fish/cmds.c:126 fish/cmds.c:708
+#: fish/cmds.c:126 fish/cmds.c:709
 msgid "dump a file in hexadecimal"
 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
 
-#: fish/cmds.c:127 fish/cmds.c:1083
+#: fish/cmds.c:127 fish/cmds.c:1084
 msgid "list the contents of a single file in an initrd"
 msgstr "wyświetla listę zawartości pojedynczego pliku w initrd"
 
-#: fish/cmds.c:128 fish/cmds.c:804
+#: fish/cmds.c:128 fish/cmds.c:805
 msgid "list files in an initrd"
 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
 
-#: fish/cmds.c:129 fish/cmds.c:960
+#: fish/cmds.c:129 fish/cmds.c:961
 msgid "add an inotify watch"
 msgstr "dodaje obserwację inotify"
 
-#: fish/cmds.c:130 fish/cmds.c:972
+#: fish/cmds.c:130 fish/cmds.c:973
 msgid "close the inotify handle"
 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
 
-#: fish/cmds.c:131 fish/cmds.c:969
+#: fish/cmds.c:131 fish/cmds.c:970
 msgid "return list of watched files that had events"
 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
 
-#: fish/cmds.c:132 fish/cmds.c:957
+#: fish/cmds.c:132 fish/cmds.c:958
 msgid "create an inotify handle"
 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
 
-#: fish/cmds.c:133 fish/cmds.c:966
+#: fish/cmds.c:133 fish/cmds.c:967
 msgid "return list of inotify events"
 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
 
-#: fish/cmds.c:134 fish/cmds.c:963
+#: fish/cmds.c:134 fish/cmds.c:964
 msgid "remove an inotify watch"
 msgstr "usuwa obserwację inotify"
 
-#: fish/cmds.c:135 fish/cmds.c:375
+#: fish/cmds.c:135 fish/cmds.c:376
 msgid "is busy processing a command"
 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
 
-#: fish/cmds.c:136 fish/cmds.c:369
+#: fish/cmds.c:136 fish/cmds.c:370
 msgid "is in configuration state"
 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
 
-#: fish/cmds.c:137 fish/cmds.c:138 fish/cmds.c:531 fish/cmds.c:534
+#: fish/cmds.c:137 fish/cmds.c:138 fish/cmds.c:532 fish/cmds.c:535
 msgid "test if file exists"
 msgstr "testuje, czy plik istnieje"
 
-#: fish/cmds.c:139 fish/cmds.c:372
+#: fish/cmds.c:139 fish/cmds.c:373
 msgid "is launching subprocess"
 msgstr "uruchamia podprocesy"
 
-#: fish/cmds.c:140 fish/cmds.c:366
+#: fish/cmds.c:140 fish/cmds.c:367
 msgid "is ready to accept commands"
 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
 
-#: fish/cmds.c:141 fish/cmds.c:321
+#: fish/cmds.c:141 fish/cmds.c:322
 msgid "kill the qemu subprocess"
 msgstr "niszczy podproces QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:142 fish/cmds.c:318
+#: fish/cmds.c:142 fish/cmds.c:319
 msgid "launch the qemu subprocess"
 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:145 fish/cmds.c:441
+#: fish/cmds.c:145 fish/cmds.c:442
 msgid "list the block devices"
 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
 
-#: fish/cmds.c:146 fish/cmds.c:444
+#: fish/cmds.c:146 fish/cmds.c:445
 msgid "list the partitions"
 msgstr "wyświetla listę partycji"
 
-#: fish/cmds.c:147 fish/cmds.c:435
+#: fish/cmds.c:147 fish/cmds.c:436
 msgid "list the files in a directory (long format)"
 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
 
-#: fish/cmds.c:148 fish/cmds.c:149 fish/cmds.c:912 fish/cmds.c:915
+#: fish/cmds.c:148 fish/cmds.c:149 fish/cmds.c:913 fish/cmds.c:916
 msgid "create a hard link"
 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
 
-#: fish/cmds.c:150 fish/cmds.c:151 fish/cmds.c:918 fish/cmds.c:921
+#: fish/cmds.c:150 fish/cmds.c:151 fish/cmds.c:919 fish/cmds.c:922
 msgid "create a symbolic link"
 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
 
-#: fish/cmds.c:152 fish/cmds.c:223 fish/cmds.c:855 fish/cmds.c:858
+#: fish/cmds.c:152 fish/cmds.c:224 fish/cmds.c:856 fish/cmds.c:859
 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:153 fish/cmds.c:438
+#: fish/cmds.c:153 fish/cmds.c:439
 msgid "list the files in a directory"
 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:154 fish/cmds.c:245 fish/cmds.c:849 fish/cmds.c:852
+#: fish/cmds.c:154 fish/cmds.c:246 fish/cmds.c:850 fish/cmds.c:853
 msgid "set extended attribute of a file or directory"
 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:155 fish/cmds.c:579
+#: fish/cmds.c:155 fish/cmds.c:580
 msgid "get file information for a symbolic link"
 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
 
-#: fish/cmds.c:156 fish/cmds.c:1032
+#: fish/cmds.c:156 fish/cmds.c:1033
 msgid "lstat on multiple files"
 msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
 
-#: fish/cmds.c:157 fish/cmds.c:289 fish/cmds.c:540 fish/cmds.c:543
+#: fish/cmds.c:157 fish/cmds.c:290 fish/cmds.c:541 fish/cmds.c:544
 msgid "create an LVM volume group"
 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
 
-#: fish/cmds.c:158 fish/cmds.c:564
+#: fish/cmds.c:158 fish/cmds.c:565
 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
 msgstr ""
 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
 
-#: fish/cmds.c:159 fish/cmds.c:651
+#: fish/cmds.c:159 fish/cmds.c:652
 msgid "remove an LVM logical volume"
 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
 
-#: fish/cmds.c:160 fish/cmds.c:1077
+#: fish/cmds.c:160 fish/cmds.c:1078
 msgid "rename an LVM logical volume"
 msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
 
-#: fish/cmds.c:161 fish/cmds.c:735
+#: fish/cmds.c:161 fish/cmds.c:736
 msgid "resize an LVM logical volume"
 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
 
-#: fish/cmds.c:162 fish/cmds.c:163 fish/cmds.c:453 fish/cmds.c:462
+#: fish/cmds.c:162 fish/cmds.c:1135
+msgid "expand an LV to fill free space"
+msgstr ""
+
+#: fish/cmds.c:163 fish/cmds.c:164 fish/cmds.c:454 fish/cmds.c:463
 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
 
-#: fish/cmds.c:164 fish/cmds.c:1092
+#: fish/cmds.c:165 fish/cmds.c:1093
 #, fuzzy
 msgid "get the UUID of a logical volume"
 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
 
-#: fish/cmds.c:165 fish/cmds.c:1035
+#: fish/cmds.c:166 fish/cmds.c:1036
 msgid "lgetxattr on multiple files"
 msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
 
-#: fish/cmds.c:166 fish/cmds.c:516
+#: fish/cmds.c:167 fish/cmds.c:517
 msgid "create a directory"
 msgstr "tworzy katalog"
 
-#: fish/cmds.c:167 fish/cmds.c:1026
+#: fish/cmds.c:168 fish/cmds.c:1027
 msgid "create a directory with a particular mode"
 msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
 
-#: fish/cmds.c:168 fish/cmds.c:519
+#: fish/cmds.c:169 fish/cmds.c:520
 msgid "create a directory and parents"
 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
 
-#: fish/cmds.c:169 fish/cmds.c:771
+#: fish/cmds.c:170 fish/cmds.c:772
 msgid "create a temporary directory"
 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
 
-#: fish/cmds.c:170 fish/cmds.c:171 fish/cmds.c:172 fish/cmds.c:993
-#: fish/cmds.c:996 fish/cmds.c:999
+#: fish/cmds.c:171 fish/cmds.c:172 fish/cmds.c:173 fish/cmds.c:994
+#: fish/cmds.c:997 fish/cmds.c:1000
 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
 
-#: fish/cmds.c:173 fish/cmds.c:984
+#: fish/cmds.c:174 fish/cmds.c:985
 msgid "make ext2/3/4 external journal"
 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
 
-#: fish/cmds.c:174 fish/cmds.c:987
+#: fish/cmds.c:175 fish/cmds.c:988
 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
 
-#: fish/cmds.c:175 fish/cmds.c:990
+#: fish/cmds.c:176 fish/cmds.c:991
 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
 
-#: fish/cmds.c:176 fish/cmds.c:822
+#: fish/cmds.c:177 fish/cmds.c:823
 msgid "make FIFO (named pipe)"
 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
 
-#: fish/cmds.c:177 fish/cmds.c:546
+#: fish/cmds.c:178 fish/cmds.c:547
 msgid "make a filesystem"
 msgstr "tworzy system plików"
 
-#: fish/cmds.c:178 fish/cmds.c:981
+#: fish/cmds.c:179 fish/cmds.c:982
 msgid "make a filesystem with block size"
 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
 
-#: fish/cmds.c:179 fish/cmds.c:864
+#: fish/cmds.c:180 fish/cmds.c:865
 msgid "create a mountpoint"
 msgstr "tworzy punkt montowania"
 
-#: fish/cmds.c:180 fish/cmds.c:819
+#: fish/cmds.c:181 fish/cmds.c:820
 msgid "make block, character or FIFO devices"
 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
 
-#: fish/cmds.c:181 fish/cmds.c:825
+#: fish/cmds.c:182 fish/cmds.c:826
 msgid "make block device node"
 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
 
-#: fish/cmds.c:182 fish/cmds.c:828
+#: fish/cmds.c:183 fish/cmds.c:829
 msgid "make char device node"
 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
 
-#: fish/cmds.c:183 fish/cmds.c:810
+#: fish/cmds.c:184 fish/cmds.c:811
 msgid "create a swap partition"
 msgstr "tworzy partycję wymiany"
 
-#: fish/cmds.c:184 fish/cmds.c:813
+#: fish/cmds.c:185 fish/cmds.c:814
 msgid "create a swap partition with a label"
 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
 
-#: fish/cmds.c:185 fish/cmds.c:816
+#: fish/cmds.c:186 fish/cmds.c:817
 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
 
-#: fish/cmds.c:186 fish/cmds.c:954
+#: fish/cmds.c:187 fish/cmds.c:955
 msgid "create a swap file"
 msgstr "tworzy plik wymiany"
 
-#: fish/cmds.c:187 fish/cmds.c:1002
+#: fish/cmds.c:188 fish/cmds.c:1003
 msgid "load a kernel module"
 msgstr "wczytuje moduł jądra"
 
-#: fish/cmds.c:188 fish/cmds.c:423
+#: fish/cmds.c:189 fish/cmds.c:424
 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
 
-#: fish/cmds.c:189 fish/cmds.c:807
+#: fish/cmds.c:190 fish/cmds.c:808
 msgid "mount a file using the loop device"
 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
 
-#: fish/cmds.c:190 fish/cmds.c:642
+#: fish/cmds.c:191 fish/cmds.c:643
 msgid "mount a guest disk with mount options"
 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
 
-#: fish/cmds.c:191 fish/cmds.c:639
+#: fish/cmds.c:192 fish/cmds.c:640
 msgid "mount a guest disk, read-only"
 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
 
-#: fish/cmds.c:192 fish/cmds.c:645
+#: fish/cmds.c:193 fish/cmds.c:646
 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
 msgstr ""
 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
 "plików"
 
-#: fish/cmds.c:193 fish/cmds.c:861
+#: fish/cmds.c:194 fish/cmds.c:862
 msgid "show mountpoints"
 msgstr "wyświetla punkty montowania"
 
-#: fish/cmds.c:194 fish/cmds.c:558
+#: fish/cmds.c:195 fish/cmds.c:559
 msgid "show mounted filesystems"
 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
 
-#: fish/cmds.c:195 fish/cmds.c:687
+#: fish/cmds.c:196 fish/cmds.c:688
 msgid "move a file"
 msgstr "przenosi plik"
 
-#: fish/cmds.c:196 fish/cmds.c:750
+#: fish/cmds.c:197 fish/cmds.c:751
 msgid "probe NTFS volume"
 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
 
-#: fish/cmds.c:197 fish/cmds.c:1113
+#: fish/cmds.c:198 fish/cmds.c:1114
 #, fuzzy
 msgid "resize an NTFS filesystem"
 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2/ext3"
 
-#: fish/cmds.c:198 fish/cmds.c:1047
+#: fish/cmds.c:199 fish/cmds.c:1048
 msgid "add a partition to the device"
 msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
 
-#: fish/cmds.c:199 fish/cmds.c:1119
+#: fish/cmds.c:200 fish/cmds.c:1120
 #, fuzzy
 msgid "delete a partition"
 msgstr "tworzy partycję wymiany"
 
-#: fish/cmds.c:200 fish/cmds.c:1050
+#: fish/cmds.c:201 fish/cmds.c:1051
 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
 msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
 
-#: fish/cmds.c:201 fish/cmds.c:1122
+#: fish/cmds.c:202 fish/cmds.c:1123
 #, fuzzy
 msgid "return true if a partition is bootable"
 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
 
-#: fish/cmds.c:202 fish/cmds.c:1125
+#: fish/cmds.c:203 fish/cmds.c:1126
 msgid "get the MBR type byte (ID byte) from a partition"
 msgstr ""
 
-#: fish/cmds.c:203 fish/cmds.c:1062
+#: fish/cmds.c:204 fish/cmds.c:1063
 msgid "get the partition table type"
 msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
 
-#: fish/cmds.c:204 fish/cmds.c:1044
+#: fish/cmds.c:205 fish/cmds.c:1045
 msgid "create an empty partition table"
 msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
 
-#: fish/cmds.c:205 fish/cmds.c:1059
+#: fish/cmds.c:206 fish/cmds.c:1060
 msgid "list partitions on a device"
 msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
 
-#: fish/cmds.c:206 fish/cmds.c:1053
+#: fish/cmds.c:207 fish/cmds.c:1054
 msgid "make a partition bootable"
 msgstr "zmienia partycję na startową"
 
-#: fish/cmds.c:207 fish/cmds.c:1128
+#: fish/cmds.c:208 fish/cmds.c:1129
 msgid "set the MBR type byte (ID byte) of a partition"
 msgstr ""
 
-#: fish/cmds.c:208 fish/cmds.c:1056
+#: fish/cmds.c:209 fish/cmds.c:1057
 msgid "set partition name"
 msgstr "ustawia nazwę partycji"
 
-#: fish/cmds.c:209 fish/cmds.c:696
+#: fish/cmds.c:210 fish/cmds.c:697
 msgid "ping the guest daemon"
 msgstr "odpytuje demona gościa"
 
-#: fish/cmds.c:210 fish/cmds.c:1041
+#: fish/cmds.c:211 fish/cmds.c:1042
 msgid "read part of a file"
 msgstr "odczytuje część pliku"
 
-#: fish/cmds.c:211 fish/cmds.c:537
+#: fish/cmds.c:212 fish/cmds.c:538
 msgid "create an LVM physical volume"
 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
 
-#: fish/cmds.c:212 fish/cmds.c:657
+#: fish/cmds.c:213 fish/cmds.c:658
 msgid "remove an LVM physical volume"
 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
 
-#: fish/cmds.c:213 fish/cmds.c:714
+#: fish/cmds.c:214 fish/cmds.c:715
 msgid "resize an LVM physical volume"
 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
 
-#: fish/cmds.c:214 fish/cmds.c:215 fish/cmds.c:447 fish/cmds.c:456
+#: fish/cmds.c:215 fish/cmds.c:216 fish/cmds.c:448 fish/cmds.c:457
 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
 
-#: fish/cmds.c:216 fish/cmds.c:1086
+#: fish/cmds.c:217 fish/cmds.c:1087
 #, fuzzy
 msgid "get the UUID of a physical volume"
 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
 
-#: fish/cmds.c:217 fish/cmds.c:870
+#: fish/cmds.c:218 fish/cmds.c:871
 msgid "read a file"
 msgstr "odczytuje plik"
 
-#: fish/cmds.c:218 fish/cmds.c:465
+#: fish/cmds.c:219 fish/cmds.c:466
 msgid "read file as lines"
 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
 
-#: fish/cmds.c:219 fish/cmds.c:834
+#: fish/cmds.c:220 fish/cmds.c:835
 msgid "read directories entries"
 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
 
-#: fish/cmds.c:220 fish/cmds.c:924
+#: fish/cmds.c:221 fish/cmds.c:925
 msgid "read the target of a symbolic link"
 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
 
-#: fish/cmds.c:221 fish/cmds.c:1038
+#: fish/cmds.c:222 fish/cmds.c:1039
 msgid "readlink on multiple files"
 msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
 
-#: fish/cmds.c:222 fish/cmds.c:909
+#: fish/cmds.c:223 fish/cmds.c:910
 msgid "canonicalized absolute pathname"
 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
 
-#: fish/cmds.c:224 fish/cmds.c:738
+#: fish/cmds.c:225 fish/cmds.c:739
 msgid "resize an ext2/ext3 filesystem"
 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2/ext3"
 
-#: fish/cmds.c:225 fish/cmds.c:507
+#: fish/cmds.c:226 fish/cmds.c:508
 msgid "remove a file"
 msgstr "usuwa plik"
 
-#: fish/cmds.c:226 fish/cmds.c:513
+#: fish/cmds.c:227 fish/cmds.c:514
 msgid "remove a file or directory recursively"
 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
 
-#: fish/cmds.c:227 fish/cmds.c:510
+#: fish/cmds.c:228 fish/cmds.c:511
 msgid "remove a directory"
 msgstr "usuwa katalog"
 
-#: fish/cmds.c:228 fish/cmds.c:867
+#: fish/cmds.c:229 fish/cmds.c:868
 msgid "remove a mountpoint"
 msgstr "usuwa punkt montowania"
 
-#: fish/cmds.c:229 fish/cmds.c:762
+#: fish/cmds.c:230 fish/cmds.c:763
 msgid "scrub (securely wipe) a device"
 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
 
-#: fish/cmds.c:230 fish/cmds.c:765
+#: fish/cmds.c:231 fish/cmds.c:766
 msgid "scrub (securely wipe) a file"
 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
 
-#: fish/cmds.c:231 fish/cmds.c:768
+#: fish/cmds.c:232 fish/cmds.c:769
 msgid "scrub (securely wipe) free space"
 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
 
-#: fish/cmds.c:232 fish/cmds.c:348
+#: fish/cmds.c:233 fish/cmds.c:349
 msgid "add options to kernel command line"
 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
 
-#: fish/cmds.c:233 fish/cmds.c:354
+#: fish/cmds.c:234 fish/cmds.c:355
 msgid "set autosync mode"
 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
 
-#: fish/cmds.c:234 fish/cmds.c:405
+#: fish/cmds.c:235 fish/cmds.c:406
 msgid "enable or disable direct appliance mode"
 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
 
-#: fish/cmds.c:235 fish/cmds.c:660
+#: fish/cmds.c:236 fish/cmds.c:661
 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
 
-#: fish/cmds.c:236 fish/cmds.c:666
+#: fish/cmds.c:237 fish/cmds.c:667
 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
 
-#: fish/cmds.c:237 fish/cmds.c:381
+#: fish/cmds.c:238 fish/cmds.c:382
 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:238 fish/cmds.c:342
+#: fish/cmds.c:239 fish/cmds.c:343
 msgid "set the search path"
 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
 
-#: fish/cmds.c:239 fish/cmds.c:336
+#: fish/cmds.c:240 fish/cmds.c:337
 msgid "set the qemu binary"
 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:240 fish/cmds.c:411
+#: fish/cmds.c:241 fish/cmds.c:412
 msgid "enable or disable the recovery process"
 msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
 
-#: fish/cmds.c:241 fish/cmds.c:393
+#: fish/cmds.c:242 fish/cmds.c:394
 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
 msgstr ""
 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
 
-#: fish/cmds.c:242 fish/cmds.c:399
+#: fish/cmds.c:243 fish/cmds.c:400
 msgid "enable or disable command traces"
 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
 
-#: fish/cmds.c:243 fish/cmds.c:360
+#: fish/cmds.c:244 fish/cmds.c:361
 msgid "set verbose mode"
 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
 
-#: fish/cmds.c:244 fish/cmds.c:975
+#: fish/cmds.c:245 fish/cmds.c:976
 msgid "set SELinux security context"
 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
 
-#: fish/cmds.c:246 fish/cmds.c:247 fish/cmds.c:549 fish/cmds.c:837
+#: fish/cmds.c:247 fish/cmds.c:248 fish/cmds.c:550 fish/cmds.c:838
 msgid "create partitions on a block device"
 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
 
-#: fish/cmds.c:248 fish/cmds.c:717
+#: fish/cmds.c:249 fish/cmds.c:718
 msgid "modify a single partition on a block device"
 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
 
-#: fish/cmds.c:249 fish/cmds.c:726
+#: fish/cmds.c:250 fish/cmds.c:727
 msgid "display the disk geometry from the partition table"
 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
 
-#: fish/cmds.c:250 fish/cmds.c:723
+#: fish/cmds.c:251 fish/cmds.c:724
 msgid "display the kernel geometry"
 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
 
-#: fish/cmds.c:251 fish/cmds.c:720
+#: fish/cmds.c:252 fish/cmds.c:721
 msgid "display the partition table"
 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
 
-#: fish/cmds.c:252 fish/cmds.c:753
+#: fish/cmds.c:253 fish/cmds.c:754
 msgid "run a command via the shell"
 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
 
-#: fish/cmds.c:253 fish/cmds.c:756
+#: fish/cmds.c:254 fish/cmds.c:757
 msgid "run a command via the shell returning lines"
 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
 
-#: fish/cmds.c:254 fish/cmds.c:747
+#: fish/cmds.c:255 fish/cmds.c:748
 msgid "sleep for some seconds"
 msgstr "usypia na kilka sekund"
 
-#: fish/cmds.c:255 fish/cmds.c:576
+#: fish/cmds.c:256 fish/cmds.c:577
 msgid "get file information"
 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
 
-#: fish/cmds.c:256 fish/cmds.c:582
+#: fish/cmds.c:257 fish/cmds.c:583
 msgid "get file system statistics"
 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
 
-#: fish/cmds.c:257 fish/cmds.c:258 fish/cmds.c:702 fish/cmds.c:705
+#: fish/cmds.c:258 fish/cmds.c:259 fish/cmds.c:703 fish/cmds.c:706
 msgid "print the printable strings in a file"
 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
 
-#: fish/cmds.c:259 fish/cmds.c:933
+#: fish/cmds.c:260 fish/cmds.c:934
 msgid "disable swap on device"
 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
 
-#: fish/cmds.c:260 fish/cmds.c:939
+#: fish/cmds.c:261 fish/cmds.c:940
 msgid "disable swap on file"
 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
 
-#: fish/cmds.c:261 fish/cmds.c:945
+#: fish/cmds.c:262 fish/cmds.c:946
 msgid "disable swap on labeled swap partition"
 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
 
-#: fish/cmds.c:262 fish/cmds.c:951
+#: fish/cmds.c:263 fish/cmds.c:952
 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
 
-#: fish/cmds.c:263 fish/cmds.c:930
+#: fish/cmds.c:264 fish/cmds.c:931
 msgid "enable swap on device"
 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
 
-#: fish/cmds.c:264 fish/cmds.c:936
+#: fish/cmds.c:265 fish/cmds.c:937
 msgid "enable swap on file"
 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
 
-#: fish/cmds.c:265 fish/cmds.c:942
+#: fish/cmds.c:266 fish/cmds.c:943
 msgid "enable swap on labeled swap partition"
 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
 
-#: fish/cmds.c:266 fish/cmds.c:948
+#: fish/cmds.c:267 fish/cmds.c:949
 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
 
-#: fish/cmds.c:267 fish/cmds.c:426
+#: fish/cmds.c:268 fish/cmds.c:427
 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
 
-#: fish/cmds.c:268 fish/cmds.c:789
+#: fish/cmds.c:269 fish/cmds.c:790
 msgid "return last 10 lines of a file"
 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
 
-#: fish/cmds.c:269 fish/cmds.c:792
+#: fish/cmds.c:270 fish/cmds.c:793
 msgid "return last N lines of a file"
 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
 
-#: fish/cmds.c:270 fish/cmds.c:627
+#: fish/cmds.c:271 fish/cmds.c:628
 msgid "unpack tarfile to directory"
 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:271 fish/cmds.c:630
+#: fish/cmds.c:272 fish/cmds.c:631
 msgid "pack directory into tarfile"
 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
 
-#: fish/cmds.c:272 fish/cmds.c:278 fish/cmds.c:633 fish/cmds.c:1107
+#: fish/cmds.c:273 fish/cmds.c:279 fish/cmds.c:634 fish/cmds.c:1108
 msgid "unpack compressed tarball to directory"
 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:273 fish/cmds.c:279 fish/cmds.c:636 fish/cmds.c:1110
+#: fish/cmds.c:274 fish/cmds.c:280 fish/cmds.c:637 fish/cmds.c:1111
 msgid "pack directory into compressed tarball"
 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
 
-#: fish/cmds.c:274 fish/cmds.c:429
+#: fish/cmds.c:275 fish/cmds.c:430
 msgid "update file timestamps or create a new file"
 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
 
-#: fish/cmds.c:275 fish/cmds.c:1017
+#: fish/cmds.c:276 fish/cmds.c:1018
 msgid "truncate a file to zero size"
 msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
 
-#: fish/cmds.c:276 fish/cmds.c:1020
+#: fish/cmds.c:277 fish/cmds.c:1021
 msgid "truncate a file to a particular size"
 msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
 
-#: fish/cmds.c:277 fish/cmds.c:585
+#: fish/cmds.c:278 fish/cmds.c:586
 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
 
-#: fish/cmds.c:280 fish/cmds.c:831
+#: fish/cmds.c:281 fish/cmds.c:832
 msgid "set file mode creation mask (umask)"
 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
 
-#: fish/cmds.c:281 fish/cmds.c:555
+#: fish/cmds.c:282 fish/cmds.c:556
 msgid "unmount a filesystem"
 msgstr "odmontowuje system plików"
 
-#: fish/cmds.c:282 fish/cmds.c:561
+#: fish/cmds.c:283 fish/cmds.c:562
 msgid "unmount all filesystems"
 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
 
-#: fish/cmds.c:283 fish/cmds.c:618
+#: fish/cmds.c:284 fish/cmds.c:619
 msgid "upload a file from the local machine"
 msgstr "wysyła plik do z lokalnej maszyny"
 
-#: fish/cmds.c:284 fish/cmds.c:1023
+#: fish/cmds.c:285 fish/cmds.c:1024
 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
 msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
 
-#: fish/cmds.c:285 fish/cmds.c:390
+#: fish/cmds.c:286 fish/cmds.c:391
 msgid "get the library version number"
 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
 
-#: fish/cmds.c:286 fish/cmds.c:1014
+#: fish/cmds.c:287 fish/cmds.c:1015
 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
 msgstr ""
 "uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
 "zamontowanemu urządzeniu"
 
-#: fish/cmds.c:287 fish/cmds.c:732
+#: fish/cmds.c:288 fish/cmds.c:733
 msgid "activate or deactivate some volume groups"
 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
 
-#: fish/cmds.c:288 fish/cmds.c:729
+#: fish/cmds.c:289 fish/cmds.c:730
 msgid "activate or deactivate all volume groups"
 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
 
-#: fish/cmds.c:290 fish/cmds.c:1098
+#: fish/cmds.c:291 fish/cmds.c:1099
 msgid "get the LV UUIDs of all LVs in the volume group"
 msgstr ""
 
-#: fish/cmds.c:291 fish/cmds.c:1095
+#: fish/cmds.c:292 fish/cmds.c:1096
 msgid "get the PV UUIDs containing the volume group"
 msgstr ""
 
-#: fish/cmds.c:292 fish/cmds.c:654
+#: fish/cmds.c:293 fish/cmds.c:655
 msgid "remove an LVM volume group"
 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
 
-#: fish/cmds.c:293 fish/cmds.c:1080
+#: fish/cmds.c:294 fish/cmds.c:1081
 msgid "rename an LVM volume group"
 msgstr "zmienia nazwę grupy woluminów LVM"
 
-#: fish/cmds.c:294 fish/cmds.c:295 fish/cmds.c:450 fish/cmds.c:459
+#: fish/cmds.c:295 fish/cmds.c:296 fish/cmds.c:451 fish/cmds.c:460
 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
 
-#: fish/cmds.c:296 fish/cmds.c:1116
+#: fish/cmds.c:297 fish/cmds.c:1117
 msgid "rescan for LVM physical volumes, volume groups and logical volumes"
 msgstr ""
 
-#: fish/cmds.c:297 fish/cmds.c:1089
+#: fish/cmds.c:298 fish/cmds.c:1090
 #, fuzzy
 msgid "get the UUID of a volume group"
 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
 
-#: fish/cmds.c:298 fish/cmds.c:780
+#: fish/cmds.c:299 fish/cmds.c:781
 msgid "count characters in a file"
 msgstr "liczy znaki w pliku"
 
-#: fish/cmds.c:299 fish/cmds.c:774
+#: fish/cmds.c:300 fish/cmds.c:775
 msgid "count lines in a file"
 msgstr "liczy wiersze w pliku"
 
-#: fish/cmds.c:300 fish/cmds.c:777
+#: fish/cmds.c:301 fish/cmds.c:778
 msgid "count words in a file"
 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
 
-#: fish/cmds.c:301 fish/cmds.c:552
+#: fish/cmds.c:302 fish/cmds.c:553
 msgid "create a file"
 msgstr "tworzy plik"
 
-#: fish/cmds.c:304 fish/cmds.c:675
+#: fish/cmds.c:305 fish/cmds.c:676
 msgid "write zeroes to the device"
 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
 
-#: fish/cmds.c:305 fish/cmds.c:1104
+#: fish/cmds.c:306 fish/cmds.c:1105
 #, fuzzy
 msgid "write zeroes to an entire device"
 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
 
-#: fish/cmds.c:306 fish/cmds.c:711
+#: fish/cmds.c:307 fish/cmds.c:712
 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
 
-#: fish/cmds.c:309 fish/cmds.c:840
+#: fish/cmds.c:310 fish/cmds.c:841
 msgid "determine file type inside a compressed file"
 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
 
-#: fish/cmds.c:312
+#: fish/cmds.c:313
 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
 msgstr ""
 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
 "pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc "
 "o poleceniu."
 
-#: fish/cmds.c:1409 fish/cmds.c:1421 fish/cmds.c:1434 fish/cmds.c:1448
-#: fish/cmds.c:1462 fish/cmds.c:1477 fish/cmds.c:1492 fish/cmds.c:1505
-#: fish/cmds.c:1520 fish/cmds.c:1533 fish/cmds.c:1548 fish/cmds.c:1561
-#: fish/cmds.c:1575 fish/cmds.c:1588 fish/cmds.c:1603 fish/cmds.c:1616
-#: fish/cmds.c:1630 fish/cmds.c:1644 fish/cmds.c:1658 fish/cmds.c:1672
-#: fish/cmds.c:1686 fish/cmds.c:1701 fish/cmds.c:1732 fish/cmds.c:1746
-#: fish/cmds.c:1760 fish/cmds.c:1776 fish/cmds.c:1789 fish/cmds.c:1804
-#: fish/cmds.c:1817 fish/cmds.c:1832 fish/cmds.c:1845 fish/cmds.c:1860
-#: fish/cmds.c:1873 fish/cmds.c:1889 fish/cmds.c:1905 fish/cmds.c:1921
-#: fish/cmds.c:1935 fish/cmds.c:1948 fish/cmds.c:1964 fish/cmds.c:1983
-#: fish/cmds.c:2002 fish/cmds.c:2020 fish/cmds.c:2035 fish/cmds.c:2050
-#: fish/cmds.c:2065 fish/cmds.c:2080 fish/cmds.c:2095 fish/cmds.c:2110
-#: fish/cmds.c:2125 fish/cmds.c:2141 fish/cmds.c:2161 fish/cmds.c:2195
-#: fish/cmds.c:2209 fish/cmds.c:2228 fish/cmds.c:2247 fish/cmds.c:2265
-#: fish/cmds.c:2282 fish/cmds.c:2298 fish/cmds.c:2315 fish/cmds.c:2330
-#: fish/cmds.c:2346 fish/cmds.c:2358 fish/cmds.c:2371 fish/cmds.c:2388
-#: fish/cmds.c:2404 fish/cmds.c:2420 fish/cmds.c:2436 fish/cmds.c:2452
-#: fish/cmds.c:2469 fish/cmds.c:2506 fish/cmds.c:2560 fish/cmds.c:2578
-#: fish/cmds.c:2596 fish/cmds.c:2614 fish/cmds.c:2629 fish/cmds.c:2648
-#: fish/cmds.c:2683 fish/cmds.c:2702 fish/cmds.c:2778 fish/cmds.c:2814
-#: fish/cmds.c:2827 fish/cmds.c:2842 fish/cmds.c:2854 fish/cmds.c:2867
-#: fish/cmds.c:2886 fish/cmds.c:2905 fish/cmds.c:2924 fish/cmds.c:2943
-#: fish/cmds.c:2962 fish/cmds.c:2981 fish/cmds.c:2998 fish/cmds.c:3012
-#: fish/cmds.c:3026 fish/cmds.c:3042 fish/cmds.c:3058 fish/cmds.c:3075
-#: fish/cmds.c:3108 fish/cmds.c:3124 fish/cmds.c:3140 fish/cmds.c:3154
-#: fish/cmds.c:3169 fish/cmds.c:3187 fish/cmds.c:3205 fish/cmds.c:3226
-#: fish/cmds.c:3242 fish/cmds.c:3258 fish/cmds.c:3274 fish/cmds.c:3292
-#: fish/cmds.c:3309 fish/cmds.c:3328 fish/cmds.c:3346 fish/cmds.c:3366
-#: fish/cmds.c:3380 fish/cmds.c:3394 fish/cmds.c:3409 fish/cmds.c:3424
-#: fish/cmds.c:3442 fish/cmds.c:3457 fish/cmds.c:3475 fish/cmds.c:3492
-#: fish/cmds.c:3507 fish/cmds.c:3525 fish/cmds.c:3545 fish/cmds.c:3565
-#: fish/cmds.c:3584 fish/cmds.c:3615 fish/cmds.c:3630 fish/cmds.c:3644
-#: fish/cmds.c:3665 fish/cmds.c:3685 fish/cmds.c:3705 fish/cmds.c:3724
-#: fish/cmds.c:3738 fish/cmds.c:3757 fish/cmds.c:3848 fish/cmds.c:3865
-#: fish/cmds.c:3882 fish/cmds.c:3899 fish/cmds.c:3914 fish/cmds.c:3932
-#: fish/cmds.c:3965 fish/cmds.c:3979 fish/cmds.c:3998 fish/cmds.c:4012
-#: fish/cmds.c:4045 fish/cmds.c:4062 fish/cmds.c:4079 fish/cmds.c:4096
-#: fish/cmds.c:4115 fish/cmds.c:4129 fish/cmds.c:4145 fish/cmds.c:4161
-#: fish/cmds.c:4180 fish/cmds.c:4198 fish/cmds.c:4216 fish/cmds.c:4234
-#: fish/cmds.c:4254 fish/cmds.c:4292 fish/cmds.c:4312 fish/cmds.c:4349
-#: fish/cmds.c:4364 fish/cmds.c:4380 fish/cmds.c:4398 fish/cmds.c:4418
-#: fish/cmds.c:4437 fish/cmds.c:4452 fish/cmds.c:4468 fish/cmds.c:4486
-#: fish/cmds.c:4560 fish/cmds.c:4598 fish/cmds.c:4674 fish/cmds.c:4747
-#: fish/cmds.c:4781 fish/cmds.c:4801 fish/cmds.c:4819 fish/cmds.c:4839
-#: fish/cmds.c:4858 fish/cmds.c:4880 fish/cmds.c:4920 fish/cmds.c:4958
-#: fish/cmds.c:4976 fish/cmds.c:4992 fish/cmds.c:5008 fish/cmds.c:5022
-#: fish/cmds.c:5037 fish/cmds.c:5061 fish/cmds.c:5082 fish/cmds.c:5103
-#: fish/cmds.c:5124 fish/cmds.c:5145 fish/cmds.c:5166 fish/cmds.c:5187
-#: fish/cmds.c:5208 fish/cmds.c:5229 fish/cmds.c:5250 fish/cmds.c:5271
-#: fish/cmds.c:5292 fish/cmds.c:5312 fish/cmds.c:5332 fish/cmds.c:5350
-#: fish/cmds.c:5368 fish/cmds.c:5386 fish/cmds.c:5403 fish/cmds.c:5423
-#: fish/cmds.c:5458 fish/cmds.c:5472 fish/cmds.c:5486 fish/cmds.c:5502
-#: fish/cmds.c:5518 fish/cmds.c:5532 fish/cmds.c:5546 fish/cmds.c:5560
-#: fish/cmds.c:5574 fish/cmds.c:5590 fish/cmds.c:5623 fish/cmds.c:5660
-#: fish/cmds.c:5691 fish/cmds.c:5706 fish/cmds.c:5721 fish/cmds.c:5734
-#: fish/cmds.c:5747 fish/cmds.c:5765 fish/cmds.c:5800 fish/cmds.c:5835
-#: fish/cmds.c:5871 fish/cmds.c:5908 fish/cmds.c:5946 fish/cmds.c:5984
-#: fish/cmds.c:6019 fish/cmds.c:6033 fish/cmds.c:6053 fish/cmds.c:6070
-#: fish/cmds.c:6089 fish/cmds.c:6106 fish/cmds.c:6123 fish/cmds.c:6156
-#: fish/cmds.c:6225 fish/cmds.c:6262 fish/cmds.c:6317 fish/cmds.c:6340
-#: fish/cmds.c:6363 fish/cmds.c:6388 fish/cmds.c:6444 fish/cmds.c:6462
-#: fish/cmds.c:6504 fish/cmds.c:6521 fish/cmds.c:6557 fish/cmds.c:6591
-#: fish/cmds.c:6608 fish/cmds.c:6627 fish/cmds.c:6681 fish/cmds.c:6698
-#: fish/cmds.c:6717 fish/cmds.c:6736 fish/cmds.c:6752 fish/cmds.c:6769
-#: fish/cmds.c:6793 fish/cmds.c:6810 fish/cmds.c:6827 fish/cmds.c:6844
-#: fish/cmds.c:6861 fish/cmds.c:6880 fish/cmds.c:6912 fish/cmds.c:6927
-#: fish/cmds.c:6943 fish/cmds.c:6960 fish/cmds.c:6973 fish/cmds.c:6987
-#: fish/cmds.c:7021 fish/cmds.c:7057 fish/cmds.c:7094 fish/cmds.c:7147
+#: fish/cmds.c:1413 fish/cmds.c:1425 fish/cmds.c:1438 fish/cmds.c:1452
+#: fish/cmds.c:1466 fish/cmds.c:1481 fish/cmds.c:1496 fish/cmds.c:1509
+#: fish/cmds.c:1524 fish/cmds.c:1537 fish/cmds.c:1552 fish/cmds.c:1565
+#: fish/cmds.c:1579 fish/cmds.c:1592 fish/cmds.c:1607 fish/cmds.c:1620
+#: fish/cmds.c:1634 fish/cmds.c:1648 fish/cmds.c:1662 fish/cmds.c:1676
+#: fish/cmds.c:1690 fish/cmds.c:1705 fish/cmds.c:1736 fish/cmds.c:1750
+#: fish/cmds.c:1764 fish/cmds.c:1780 fish/cmds.c:1793 fish/cmds.c:1808
+#: fish/cmds.c:1821 fish/cmds.c:1836 fish/cmds.c:1849 fish/cmds.c:1864
+#: fish/cmds.c:1877 fish/cmds.c:1893 fish/cmds.c:1909 fish/cmds.c:1925
+#: fish/cmds.c:1939 fish/cmds.c:1952 fish/cmds.c:1968 fish/cmds.c:1987
+#: fish/cmds.c:2006 fish/cmds.c:2024 fish/cmds.c:2039 fish/cmds.c:2054
+#: fish/cmds.c:2069 fish/cmds.c:2084 fish/cmds.c:2099 fish/cmds.c:2114
+#: fish/cmds.c:2129 fish/cmds.c:2145 fish/cmds.c:2165 fish/cmds.c:2199
+#: fish/cmds.c:2213 fish/cmds.c:2232 fish/cmds.c:2251 fish/cmds.c:2269
+#: fish/cmds.c:2286 fish/cmds.c:2302 fish/cmds.c:2319 fish/cmds.c:2334
+#: fish/cmds.c:2350 fish/cmds.c:2362 fish/cmds.c:2375 fish/cmds.c:2392
+#: fish/cmds.c:2408 fish/cmds.c:2424 fish/cmds.c:2440 fish/cmds.c:2456
+#: fish/cmds.c:2473 fish/cmds.c:2510 fish/cmds.c:2564 fish/cmds.c:2582
+#: fish/cmds.c:2600 fish/cmds.c:2618 fish/cmds.c:2633 fish/cmds.c:2652
+#: fish/cmds.c:2687 fish/cmds.c:2706 fish/cmds.c:2782 fish/cmds.c:2818
+#: fish/cmds.c:2831 fish/cmds.c:2846 fish/cmds.c:2858 fish/cmds.c:2871
+#: fish/cmds.c:2890 fish/cmds.c:2909 fish/cmds.c:2928 fish/cmds.c:2947
+#: fish/cmds.c:2966 fish/cmds.c:2985 fish/cmds.c:3002 fish/cmds.c:3016
+#: fish/cmds.c:3030 fish/cmds.c:3046 fish/cmds.c:3062 fish/cmds.c:3079
+#: fish/cmds.c:3112 fish/cmds.c:3128 fish/cmds.c:3144 fish/cmds.c:3158
+#: fish/cmds.c:3173 fish/cmds.c:3191 fish/cmds.c:3209 fish/cmds.c:3230
+#: fish/cmds.c:3246 fish/cmds.c:3262 fish/cmds.c:3278 fish/cmds.c:3296
+#: fish/cmds.c:3313 fish/cmds.c:3332 fish/cmds.c:3350 fish/cmds.c:3370
+#: fish/cmds.c:3384 fish/cmds.c:3398 fish/cmds.c:3413 fish/cmds.c:3428
+#: fish/cmds.c:3446 fish/cmds.c:3461 fish/cmds.c:3479 fish/cmds.c:3496
+#: fish/cmds.c:3511 fish/cmds.c:3529 fish/cmds.c:3549 fish/cmds.c:3569
+#: fish/cmds.c:3588 fish/cmds.c:3619 fish/cmds.c:3634 fish/cmds.c:3648
+#: fish/cmds.c:3669 fish/cmds.c:3689 fish/cmds.c:3709 fish/cmds.c:3728
+#: fish/cmds.c:3742 fish/cmds.c:3761 fish/cmds.c:3852 fish/cmds.c:3869
+#: fish/cmds.c:3886 fish/cmds.c:3903 fish/cmds.c:3918 fish/cmds.c:3936
+#: fish/cmds.c:3969 fish/cmds.c:3983 fish/cmds.c:4002 fish/cmds.c:4016
+#: fish/cmds.c:4049 fish/cmds.c:4066 fish/cmds.c:4083 fish/cmds.c:4100
+#: fish/cmds.c:4119 fish/cmds.c:4133 fish/cmds.c:4149 fish/cmds.c:4165
+#: fish/cmds.c:4184 fish/cmds.c:4202 fish/cmds.c:4220 fish/cmds.c:4238
+#: fish/cmds.c:4258 fish/cmds.c:4296 fish/cmds.c:4316 fish/cmds.c:4353
+#: fish/cmds.c:4368 fish/cmds.c:4384 fish/cmds.c:4402 fish/cmds.c:4422
+#: fish/cmds.c:4441 fish/cmds.c:4456 fish/cmds.c:4472 fish/cmds.c:4490
+#: fish/cmds.c:4564 fish/cmds.c:4602 fish/cmds.c:4678 fish/cmds.c:4751
+#: fish/cmds.c:4785 fish/cmds.c:4805 fish/cmds.c:4823 fish/cmds.c:4843
+#: fish/cmds.c:4862 fish/cmds.c:4884 fish/cmds.c:4924 fish/cmds.c:4962
+#: fish/cmds.c:4980 fish/cmds.c:4996 fish/cmds.c:5012 fish/cmds.c:5026
+#: fish/cmds.c:5041 fish/cmds.c:5065 fish/cmds.c:5086 fish/cmds.c:5107
+#: fish/cmds.c:5128 fish/cmds.c:5149 fish/cmds.c:5170 fish/cmds.c:5191
+#: fish/cmds.c:5212 fish/cmds.c:5233 fish/cmds.c:5254 fish/cmds.c:5275
+#: fish/cmds.c:5296 fish/cmds.c:5316 fish/cmds.c:5336 fish/cmds.c:5354
+#: fish/cmds.c:5372 fish/cmds.c:5390 fish/cmds.c:5407 fish/cmds.c:5427
+#: fish/cmds.c:5462 fish/cmds.c:5476 fish/cmds.c:5490 fish/cmds.c:5506
+#: fish/cmds.c:5522 fish/cmds.c:5536 fish/cmds.c:5550 fish/cmds.c:5564
+#: fish/cmds.c:5578 fish/cmds.c:5594 fish/cmds.c:5627 fish/cmds.c:5664
+#: fish/cmds.c:5695 fish/cmds.c:5710 fish/cmds.c:5725 fish/cmds.c:5738
+#: fish/cmds.c:5751 fish/cmds.c:5769 fish/cmds.c:5804 fish/cmds.c:5839
+#: fish/cmds.c:5875 fish/cmds.c:5912 fish/cmds.c:5950 fish/cmds.c:5988
+#: fish/cmds.c:6023 fish/cmds.c:6037 fish/cmds.c:6057 fish/cmds.c:6074
+#: fish/cmds.c:6093 fish/cmds.c:6110 fish/cmds.c:6127 fish/cmds.c:6160
+#: fish/cmds.c:6229 fish/cmds.c:6266 fish/cmds.c:6321 fish/cmds.c:6344
+#: fish/cmds.c:6367 fish/cmds.c:6392 fish/cmds.c:6448 fish/cmds.c:6466
+#: fish/cmds.c:6508 fish/cmds.c:6525 fish/cmds.c:6561 fish/cmds.c:6595
+#: fish/cmds.c:6612 fish/cmds.c:6631 fish/cmds.c:6685 fish/cmds.c:6702
+#: fish/cmds.c:6721 fish/cmds.c:6740 fish/cmds.c:6756 fish/cmds.c:6773
+#: fish/cmds.c:6797 fish/cmds.c:6814 fish/cmds.c:6831 fish/cmds.c:6848
+#: fish/cmds.c:6865 fish/cmds.c:6884 fish/cmds.c:6916 fish/cmds.c:6931
+#: fish/cmds.c:6947 fish/cmds.c:6964 fish/cmds.c:6977 fish/cmds.c:6991
+#: fish/cmds.c:7025 fish/cmds.c:7061 fish/cmds.c:7098 fish/cmds.c:7151
+#: fish/cmds.c:7170
 #, c-format
 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
 
-#: fish/cmds.c:1410 fish/cmds.c:1422 fish/cmds.c:1435 fish/cmds.c:1449
-#: fish/cmds.c:1463 fish/cmds.c:1478 fish/cmds.c:1493 fish/cmds.c:1506
-#: fish/cmds.c:1521 fish/cmds.c:1534 fish/cmds.c:1549 fish/cmds.c:1562
-#: fish/cmds.c:1576 fish/cmds.c:1589 fish/cmds.c:1604 fish/cmds.c:1617
-#: fish/cmds.c:1631 fish/cmds.c:1645 fish/cmds.c:1659 fish/cmds.c:1673
-#: fish/cmds.c:1687 fish/cmds.c:1702 fish/cmds.c:1733 fish/cmds.c:1747
-#: fish/cmds.c:1761 fish/cmds.c:1777 fish/cmds.c:1790 fish/cmds.c:1805
-#: fish/cmds.c:1818 fish/cmds.c:1833 fish/cmds.c:1846 fish/cmds.c:1861
-#: fish/cmds.c:1874 fish/cmds.c:1890 fish/cmds.c:1906 fish/cmds.c:1922
-#: fish/cmds.c:1936 fish/cmds.c:1949 fish/cmds.c:1965 fish/cmds.c:1984
-#: fish/cmds.c:2003 fish/cmds.c:2021 fish/cmds.c:2036 fish/cmds.c:2051
-#: fish/cmds.c:2066 fish/cmds.c:2081 fish/cmds.c:2096 fish/cmds.c:2111
-#: fish/cmds.c:2126 fish/cmds.c:2142 fish/cmds.c:2162 fish/cmds.c:2196
-#: fish/cmds.c:2210 fish/cmds.c:2229 fish/cmds.c:2248 fish/cmds.c:2266
-#: fish/cmds.c:2283 fish/cmds.c:2299 fish/cmds.c:2316 fish/cmds.c:2331
-#: fish/cmds.c:2347 fish/cmds.c:2359 fish/cmds.c:2372 fish/cmds.c:2389
-#: fish/cmds.c:2405 fish/cmds.c:2421 fish/cmds.c:2437 fish/cmds.c:2453
-#: fish/cmds.c:2470 fish/cmds.c:2507 fish/cmds.c:2561 fish/cmds.c:2579
-#: fish/cmds.c:2597 fish/cmds.c:2615 fish/cmds.c:2630 fish/cmds.c:2649
-#: fish/cmds.c:2684 fish/cmds.c:2703 fish/cmds.c:2779 fish/cmds.c:2815
-#: fish/cmds.c:2828 fish/cmds.c:2843 fish/cmds.c:2855 fish/cmds.c:2868
-#: fish/cmds.c:2887 fish/cmds.c:2906 fish/cmds.c:2925 fish/cmds.c:2944
-#: fish/cmds.c:2963 fish/cmds.c:2982 fish/cmds.c:2999 fish/cmds.c:3013
-#: fish/cmds.c:3027 fish/cmds.c:3043 fish/cmds.c:3059 fish/cmds.c:3076
-#: fish/cmds.c:3109 fish/cmds.c:3125 fish/cmds.c:3141 fish/cmds.c:3155
-#: fish/cmds.c:3170 fish/cmds.c:3188 fish/cmds.c:3206 fish/cmds.c:3227
-#: fish/cmds.c:3243 fish/cmds.c:3259 fish/cmds.c:3275 fish/cmds.c:3293
-#: fish/cmds.c:3310 fish/cmds.c:3329 fish/cmds.c:3347 fish/cmds.c:3367
-#: fish/cmds.c:3381 fish/cmds.c:3395 fish/cmds.c:3410 fish/cmds.c:3425
-#: fish/cmds.c:3443 fish/cmds.c:3458 fish/cmds.c:3476 fish/cmds.c:3493
-#: fish/cmds.c:3508 fish/cmds.c:3526 fish/cmds.c:3546 fish/cmds.c:3566
-#: fish/cmds.c:3585 fish/cmds.c:3616 fish/cmds.c:3631 fish/cmds.c:3645
-#: fish/cmds.c:3666 fish/cmds.c:3686 fish/cmds.c:3706 fish/cmds.c:3725
-#: fish/cmds.c:3739 fish/cmds.c:3758 fish/cmds.c:3849 fish/cmds.c:3866
-#: fish/cmds.c:3883 fish/cmds.c:3900 fish/cmds.c:3915 fish/cmds.c:3933
-#: fish/cmds.c:3966 fish/cmds.c:3980 fish/cmds.c:3999 fish/cmds.c:4013
-#: fish/cmds.c:4046 fish/cmds.c:4063 fish/cmds.c:4080 fish/cmds.c:4097
-#: fish/cmds.c:4116 fish/cmds.c:4130 fish/cmds.c:4146 fish/cmds.c:4162
-#: fish/cmds.c:4181 fish/cmds.c:4199 fish/cmds.c:4217 fish/cmds.c:4235
-#: fish/cmds.c:4255 fish/cmds.c:4293 fish/cmds.c:4313 fish/cmds.c:4350
-#: fish/cmds.c:4365 fish/cmds.c:4381 fish/cmds.c:4399 fish/cmds.c:4419
-#: fish/cmds.c:4438 fish/cmds.c:4453 fish/cmds.c:4469 fish/cmds.c:4487
-#: fish/cmds.c:4561 fish/cmds.c:4599 fish/cmds.c:4675 fish/cmds.c:4748
-#: fish/cmds.c:4782 fish/cmds.c:4802 fish/cmds.c:4820 fish/cmds.c:4840
-#: fish/cmds.c:4859 fish/cmds.c:4881 fish/cmds.c:4921 fish/cmds.c:4959
-#: fish/cmds.c:4977 fish/cmds.c:4993 fish/cmds.c:5009 fish/cmds.c:5023
-#: fish/cmds.c:5038 fish/cmds.c:5062 fish/cmds.c:5083 fish/cmds.c:5104
-#: fish/cmds.c:5125 fish/cmds.c:5146 fish/cmds.c:5167 fish/cmds.c:5188
-#: fish/cmds.c:5209 fish/cmds.c:5230 fish/cmds.c:5251 fish/cmds.c:5272
-#: fish/cmds.c:5293 fish/cmds.c:5313 fish/cmds.c:5333 fish/cmds.c:5351
-#: fish/cmds.c:5369 fish/cmds.c:5387 fish/cmds.c:5404 fish/cmds.c:5424
-#: fish/cmds.c:5459 fish/cmds.c:5473 fish/cmds.c:5487 fish/cmds.c:5503
-#: fish/cmds.c:5519 fish/cmds.c:5533 fish/cmds.c:5547 fish/cmds.c:5561
-#: fish/cmds.c:5575 fish/cmds.c:5591 fish/cmds.c:5624 fish/cmds.c:5661
-#: fish/cmds.c:5692 fish/cmds.c:5707 fish/cmds.c:5722 fish/cmds.c:5735
-#: fish/cmds.c:5748 fish/cmds.c:5766 fish/cmds.c:5801 fish/cmds.c:5836
-#: fish/cmds.c:5872 fish/cmds.c:5909 fish/cmds.c:5947 fish/cmds.c:5985
-#: fish/cmds.c:6020 fish/cmds.c:6034 fish/cmds.c:6054 fish/cmds.c:6071
-#: fish/cmds.c:6090 fish/cmds.c:6107 fish/cmds.c:6124 fish/cmds.c:6157
-#: fish/cmds.c:6226 fish/cmds.c:6263 fish/cmds.c:6318 fish/cmds.c:6341
-#: fish/cmds.c:6364 fish/cmds.c:6389 fish/cmds.c:6445 fish/cmds.c:6463
-#: fish/cmds.c:6505 fish/cmds.c:6522 fish/cmds.c:6558 fish/cmds.c:6592
-#: fish/cmds.c:6609 fish/cmds.c:6628 fish/cmds.c:6682 fish/cmds.c:6699
-#: fish/cmds.c:6718 fish/cmds.c:6737 fish/cmds.c:6753 fish/cmds.c:6770
-#: fish/cmds.c:6794 fish/cmds.c:6811 fish/cmds.c:6828 fish/cmds.c:6845
-#: fish/cmds.c:6862 fish/cmds.c:6881 fish/cmds.c:6913 fish/cmds.c:6928
-#: fish/cmds.c:6944 fish/cmds.c:6961 fish/cmds.c:6974 fish/cmds.c:6988
-#: fish/cmds.c:7022 fish/cmds.c:7058 fish/cmds.c:7095 fish/cmds.c:7148
+#: fish/cmds.c:1414 fish/cmds.c:1426 fish/cmds.c:1439 fish/cmds.c:1453
+#: fish/cmds.c:1467 fish/cmds.c:1482 fish/cmds.c:1497 fish/cmds.c:1510
+#: fish/cmds.c:1525 fish/cmds.c:1538 fish/cmds.c:1553 fish/cmds.c:1566
+#: fish/cmds.c:1580 fish/cmds.c:1593 fish/cmds.c:1608 fish/cmds.c:1621
+#: fish/cmds.c:1635 fish/cmds.c:1649 fish/cmds.c:1663 fish/cmds.c:1677
+#: fish/cmds.c:1691 fish/cmds.c:1706 fish/cmds.c:1737 fish/cmds.c:1751
+#: fish/cmds.c:1765 fish/cmds.c:1781 fish/cmds.c:1794 fish/cmds.c:1809
+#: fish/cmds.c:1822 fish/cmds.c:1837 fish/cmds.c:1850 fish/cmds.c:1865
+#: fish/cmds.c:1878 fish/cmds.c:1894 fish/cmds.c:1910 fish/cmds.c:1926
+#: fish/cmds.c:1940 fish/cmds.c:1953 fish/cmds.c:1969 fish/cmds.c:1988
+#: fish/cmds.c:2007 fish/cmds.c:2025 fish/cmds.c:2040 fish/cmds.c:2055
+#: fish/cmds.c:2070 fish/cmds.c:2085 fish/cmds.c:2100 fish/cmds.c:2115
+#: fish/cmds.c:2130 fish/cmds.c:2146 fish/cmds.c:2166 fish/cmds.c:2200
+#: fish/cmds.c:2214 fish/cmds.c:2233 fish/cmds.c:2252 fish/cmds.c:2270
+#: fish/cmds.c:2287 fish/cmds.c:2303 fish/cmds.c:2320 fish/cmds.c:2335
+#: fish/cmds.c:2351 fish/cmds.c:2363 fish/cmds.c:2376 fish/cmds.c:2393
+#: fish/cmds.c:2409 fish/cmds.c:2425 fish/cmds.c:2441 fish/cmds.c:2457
+#: fish/cmds.c:2474 fish/cmds.c:2511 fish/cmds.c:2565 fish/cmds.c:2583
+#: fish/cmds.c:2601 fish/cmds.c:2619 fish/cmds.c:2634 fish/cmds.c:2653
+#: fish/cmds.c:2688 fish/cmds.c:2707 fish/cmds.c:2783 fish/cmds.c:2819
+#: fish/cmds.c:2832 fish/cmds.c:2847 fish/cmds.c:2859 fish/cmds.c:2872
+#: fish/cmds.c:2891 fish/cmds.c:2910 fish/cmds.c:2929 fish/cmds.c:2948
+#: fish/cmds.c:2967 fish/cmds.c:2986 fish/cmds.c:3003 fish/cmds.c:3017
+#: fish/cmds.c:3031 fish/cmds.c:3047 fish/cmds.c:3063 fish/cmds.c:3080
+#: fish/cmds.c:3113 fish/cmds.c:3129 fish/cmds.c:3145 fish/cmds.c:3159
+#: fish/cmds.c:3174 fish/cmds.c:3192 fish/cmds.c:3210 fish/cmds.c:3231
+#: fish/cmds.c:3247 fish/cmds.c:3263 fish/cmds.c:3279 fish/cmds.c:3297
+#: fish/cmds.c:3314 fish/cmds.c:3333 fish/cmds.c:3351 fish/cmds.c:3371
+#: fish/cmds.c:3385 fish/cmds.c:3399 fish/cmds.c:3414 fish/cmds.c:3429
+#: fish/cmds.c:3447 fish/cmds.c:3462 fish/cmds.c:3480 fish/cmds.c:3497
+#: fish/cmds.c:3512 fish/cmds.c:3530 fish/cmds.c:3550 fish/cmds.c:3570
+#: fish/cmds.c:3589 fish/cmds.c:3620 fish/cmds.c:3635 fish/cmds.c:3649
+#: fish/cmds.c:3670 fish/cmds.c:3690 fish/cmds.c:3710 fish/cmds.c:3729
+#: fish/cmds.c:3743 fish/cmds.c:3762 fish/cmds.c:3853 fish/cmds.c:3870
+#: fish/cmds.c:3887 fish/cmds.c:3904 fish/cmds.c:3919 fish/cmds.c:3937
+#: fish/cmds.c:3970 fish/cmds.c:3984 fish/cmds.c:4003 fish/cmds.c:4017
+#: fish/cmds.c:4050 fish/cmds.c:4067 fish/cmds.c:4084 fish/cmds.c:4101
+#: fish/cmds.c:4120 fish/cmds.c:4134 fish/cmds.c:4150 fish/cmds.c:4166
+#: fish/cmds.c:4185 fish/cmds.c:4203 fish/cmds.c:4221 fish/cmds.c:4239
+#: fish/cmds.c:4259 fish/cmds.c:4297 fish/cmds.c:4317 fish/cmds.c:4354
+#: fish/cmds.c:4369 fish/cmds.c:4385 fish/cmds.c:4403 fish/cmds.c:4423
+#: fish/cmds.c:4442 fish/cmds.c:4457 fish/cmds.c:4473 fish/cmds.c:4491
+#: fish/cmds.c:4565 fish/cmds.c:4603 fish/cmds.c:4679 fish/cmds.c:4752
+#: fish/cmds.c:4786 fish/cmds.c:4806 fish/cmds.c:4824 fish/cmds.c:4844
+#: fish/cmds.c:4863 fish/cmds.c:4885 fish/cmds.c:4925 fish/cmds.c:4963
+#: fish/cmds.c:4981 fish/cmds.c:4997 fish/cmds.c:5013 fish/cmds.c:5027
+#: fish/cmds.c:5042 fish/cmds.c:5066 fish/cmds.c:5087 fish/cmds.c:5108
+#: fish/cmds.c:5129 fish/cmds.c:5150 fish/cmds.c:5171 fish/cmds.c:5192
+#: fish/cmds.c:5213 fish/cmds.c:5234 fish/cmds.c:5255 fish/cmds.c:5276
+#: fish/cmds.c:5297 fish/cmds.c:5317 fish/cmds.c:5337 fish/cmds.c:5355
+#: fish/cmds.c:5373 fish/cmds.c:5391 fish/cmds.c:5408 fish/cmds.c:5428
+#: fish/cmds.c:5463 fish/cmds.c:5477 fish/cmds.c:5491 fish/cmds.c:5507
+#: fish/cmds.c:5523 fish/cmds.c:5537 fish/cmds.c:5551 fish/cmds.c:5565
+#: fish/cmds.c:5579 fish/cmds.c:5595 fish/cmds.c:5628 fish/cmds.c:5665
+#: fish/cmds.c:5696 fish/cmds.c:5711 fish/cmds.c:5726 fish/cmds.c:5739
+#: fish/cmds.c:5752 fish/cmds.c:5770 fish/cmds.c:5805 fish/cmds.c:5840
+#: fish/cmds.c:5876 fish/cmds.c:5913 fish/cmds.c:5951 fish/cmds.c:5989
+#: fish/cmds.c:6024 fish/cmds.c:6038 fish/cmds.c:6058 fish/cmds.c:6075
+#: fish/cmds.c:6094 fish/cmds.c:6111 fish/cmds.c:6128 fish/cmds.c:6161
+#: fish/cmds.c:6230 fish/cmds.c:6267 fish/cmds.c:6322 fish/cmds.c:6345
+#: fish/cmds.c:6368 fish/cmds.c:6393 fish/cmds.c:6449 fish/cmds.c:6467
+#: fish/cmds.c:6509 fish/cmds.c:6526 fish/cmds.c:6562 fish/cmds.c:6596
+#: fish/cmds.c:6613 fish/cmds.c:6632 fish/cmds.c:6686 fish/cmds.c:6703
+#: fish/cmds.c:6722 fish/cmds.c:6741 fish/cmds.c:6757 fish/cmds.c:6774
+#: fish/cmds.c:6798 fish/cmds.c:6815 fish/cmds.c:6832 fish/cmds.c:6849
+#: fish/cmds.c:6866 fish/cmds.c:6885 fish/cmds.c:6917 fish/cmds.c:6932
+#: fish/cmds.c:6948 fish/cmds.c:6965 fish/cmds.c:6978 fish/cmds.c:6992
+#: fish/cmds.c:7026 fish/cmds.c:7062 fish/cmds.c:7099 fish/cmds.c:7152
+#: fish/cmds.c:7171
 #, c-format
 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
 
-#: fish/cmds.c:1712 fish/cmds.c:2174 fish/cmds.c:2480 fish/cmds.c:2517
-#: fish/cmds.c:2536 fish/cmds.c:2661 fish/cmds.c:2714 fish/cmds.c:2733
-#: fish/cmds.c:2752 fish/cmds.c:2792 fish/cmds.c:3087 fish/cmds.c:3595
-#: fish/cmds.c:3769 fish/cmds.c:3788 fish/cmds.c:3807 fish/cmds.c:3826
-#: fish/cmds.c:3944 fish/cmds.c:4023 fish/cmds.c:4265 fish/cmds.c:4323
-#: fish/cmds.c:4497 fish/cmds.c:4516 fish/cmds.c:4535 fish/cmds.c:4571
-#: fish/cmds.c:4609 fish/cmds.c:4628 fish/cmds.c:4647 fish/cmds.c:4685
-#: fish/cmds.c:4704 fish/cmds.c:4723 fish/cmds.c:4758 fish/cmds.c:4893
-#: fish/cmds.c:4933 fish/cmds.c:5436 fish/cmds.c:5601 fish/cmds.c:5636
-#: fish/cmds.c:5671 fish/cmds.c:5777 fish/cmds.c:5811 fish/cmds.c:5846
-#: fish/cmds.c:5882 fish/cmds.c:5920 fish/cmds.c:5958 fish/cmds.c:5996
-#: fish/cmds.c:6136 fish/cmds.c:6169 fish/cmds.c:6182 fish/cmds.c:6195
-#: fish/cmds.c:6208 fish/cmds.c:6238 fish/cmds.c:6273 fish/cmds.c:6292
-#: fish/cmds.c:6401 fish/cmds.c:6420 fish/cmds.c:6475 fish/cmds.c:6488
-#: fish/cmds.c:6533 fish/cmds.c:6569 fish/cmds.c:6638 fish/cmds.c:6657
-#: fish/cmds.c:6895 fish/cmds.c:6999 fish/cmds.c:7033 fish/cmds.c:7069
-#: fish/cmds.c:7106 fish/cmds.c:7125
+#: fish/cmds.c:1716 fish/cmds.c:2178 fish/cmds.c:2484 fish/cmds.c:2521
+#: fish/cmds.c:2540 fish/cmds.c:2665 fish/cmds.c:2718 fish/cmds.c:2737
+#: fish/cmds.c:2756 fish/cmds.c:2796 fish/cmds.c:3091 fish/cmds.c:3599
+#: fish/cmds.c:3773 fish/cmds.c:3792 fish/cmds.c:3811 fish/cmds.c:3830
+#: fish/cmds.c:3948 fish/cmds.c:4027 fish/cmds.c:4269 fish/cmds.c:4327
+#: fish/cmds.c:4501 fish/cmds.c:4520 fish/cmds.c:4539 fish/cmds.c:4575
+#: fish/cmds.c:4613 fish/cmds.c:4632 fish/cmds.c:4651 fish/cmds.c:4689
+#: fish/cmds.c:4708 fish/cmds.c:4727 fish/cmds.c:4762 fish/cmds.c:4897
+#: fish/cmds.c:4937 fish/cmds.c:5440 fish/cmds.c:5605 fish/cmds.c:5640
+#: fish/cmds.c:5675 fish/cmds.c:5781 fish/cmds.c:5815 fish/cmds.c:5850
+#: fish/cmds.c:5886 fish/cmds.c:5924 fish/cmds.c:5962 fish/cmds.c:6000
+#: fish/cmds.c:6140 fish/cmds.c:6173 fish/cmds.c:6186 fish/cmds.c:6199
+#: fish/cmds.c:6212 fish/cmds.c:6242 fish/cmds.c:6277 fish/cmds.c:6296
+#: fish/cmds.c:6405 fish/cmds.c:6424 fish/cmds.c:6479 fish/cmds.c:6492
+#: fish/cmds.c:6537 fish/cmds.c:6573 fish/cmds.c:6642 fish/cmds.c:6661
+#: fish/cmds.c:6899 fish/cmds.c:7003 fish/cmds.c:7037 fish/cmds.c:7073
+#: fish/cmds.c:7110 fish/cmds.c:7129 fish/cmds.c:7182
 #, c-format
 msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
 msgstr "%s: %s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
 
-#: fish/cmds.c:1718 fish/cmds.c:2180 fish/cmds.c:2486 fish/cmds.c:2523
-#: fish/cmds.c:2542 fish/cmds.c:2667 fish/cmds.c:2720 fish/cmds.c:2739
-#: fish/cmds.c:2758 fish/cmds.c:2798 fish/cmds.c:3093 fish/cmds.c:3601
-#: fish/cmds.c:3775 fish/cmds.c:3794 fish/cmds.c:3813 fish/cmds.c:3832
-#: fish/cmds.c:3950 fish/cmds.c:4029 fish/cmds.c:4271 fish/cmds.c:4329
-#: fish/cmds.c:4503 fish/cmds.c:4522 fish/cmds.c:4541 fish/cmds.c:4577
-#: fish/cmds.c:4615 fish/cmds.c:4634 fish/cmds.c:4653 fish/cmds.c:4691
-#: fish/cmds.c:4710 fish/cmds.c:4729 fish/cmds.c:4764 fish/cmds.c:4899
-#: fish/cmds.c:4939 fish/cmds.c:5442 fish/cmds.c:5607 fish/cmds.c:5642
-#: fish/cmds.c:5677 fish/cmds.c:5783 fish/cmds.c:5817 fish/cmds.c:5852
-#: fish/cmds.c:5888 fish/cmds.c:5926 fish/cmds.c:5964 fish/cmds.c:6002
-#: fish/cmds.c:6244 fish/cmds.c:6279 fish/cmds.c:6298 fish/cmds.c:6407
-#: fish/cmds.c:6539 fish/cmds.c:6575 fish/cmds.c:6644 fish/cmds.c:6663
-#: fish/cmds.c:7005 fish/cmds.c:7039 fish/cmds.c:7075 fish/cmds.c:7112
-#: fish/cmds.c:7131
+#: fish/cmds.c:1722 fish/cmds.c:2184 fish/cmds.c:2490 fish/cmds.c:2527
+#: fish/cmds.c:2546 fish/cmds.c:2671 fish/cmds.c:2724 fish/cmds.c:2743
+#: fish/cmds.c:2762 fish/cmds.c:2802 fish/cmds.c:3097 fish/cmds.c:3605
+#: fish/cmds.c:3779 fish/cmds.c:3798 fish/cmds.c:3817 fish/cmds.c:3836
+#: fish/cmds.c:3954 fish/cmds.c:4033 fish/cmds.c:4275 fish/cmds.c:4333
+#: fish/cmds.c:4507 fish/cmds.c:4526 fish/cmds.c:4545 fish/cmds.c:4581
+#: fish/cmds.c:4619 fish/cmds.c:4638 fish/cmds.c:4657 fish/cmds.c:4695
+#: fish/cmds.c:4714 fish/cmds.c:4733 fish/cmds.c:4768 fish/cmds.c:4903
+#: fish/cmds.c:4943 fish/cmds.c:5446 fish/cmds.c:5611 fish/cmds.c:5646
+#: fish/cmds.c:5681 fish/cmds.c:5787 fish/cmds.c:5821 fish/cmds.c:5856
+#: fish/cmds.c:5892 fish/cmds.c:5930 fish/cmds.c:5968 fish/cmds.c:6006
+#: fish/cmds.c:6248 fish/cmds.c:6283 fish/cmds.c:6302 fish/cmds.c:6411
+#: fish/cmds.c:6543 fish/cmds.c:6579 fish/cmds.c:6648 fish/cmds.c:6667
+#: fish/cmds.c:7009 fish/cmds.c:7043 fish/cmds.c:7079 fish/cmds.c:7116
+#: fish/cmds.c:7135 fish/cmds.c:7188
 #, c-format
 msgid "%s: %s: integer out of range\n"
 msgstr "%s: %s: liczba całkowita spoza zakresu\n"
 
-#: fish/cmds.c:7979
+#: fish/cmds.c:8020
 #, c-format
 msgid "%s: unknown command\n"
 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"