Version 1.9.7.
[libguestfs.git] / po / pl.po
1 # translation of pl.po to Polish
2 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009.
3 #
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: pl\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
8 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
9 "POT-Creation-Date: 2011-01-30 23:51+0000\n"
10 "PO-Revision-Date: 2010-12-21 14:12+0100\n"
11 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
12 "Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
13 "Language: pl\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: cat/virt-cat.c:53 cat/virt-filesystems.c:95 cat/virt-ls.c:54 df/main.c:66
19 #: fish/fish.c:95 fuse/guestmount.c:862 inspector/virt-inspector.c:67
20 #: rescue/virt-rescue.c:55
21 #, c-format
22 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
23 msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
24
25 #: cat/virt-cat.c:57
26 #, c-format
27 msgid ""
28 "%s: display files in a virtual machine\n"
29 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
30 "Usage:\n"
31 "  %s [--options] -d domname file [file ...]\n"
32 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] file [file ...]\n"
33 "Options:\n"
34 "  -a|--add image       Add image\n"
35 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
36 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
37 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
38 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
39 "  --help               Display brief help\n"
40 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
41 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
42 "  -V|--version         Display version and exit\n"
43 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
44 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
45 msgstr ""
46 "%s: wyświetla pliki w maszynie wirtualnej\n"
47 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
48 "Użycie:\n"
49 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny plik [plik...]\n"
50 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img ...] plik [plik...]\n"
51 "Opcje:\n"
52 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
53 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
54 "                       dla opcji -d\n"
55 "  -d|--domain gość     Dodaje dyski z gościa biblioteki libvirt\n"
56 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
57 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
58 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
59 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejści\n"
60 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
61 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
62 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
63 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
64
65 #: cat/virt-cat.c:113 cat/virt-filesystems.c:198 cat/virt-ls.c:119
66 #: df/domains.c:428 df/main.c:132 fish/fish.c:213 fuse/guestmount.c:973
67 #: inspector/virt-inspector.c:127 rescue/virt-rescue.c:125
68 #, c-format
69 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
70 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
71
72 #: cat/virt-cat.c:135 cat/virt-filesystems.c:252 cat/virt-ls.c:141
73 #: df/main.c:156 fish/fish.c:281 fuse/guestmount.c:1021
74 #: inspector/virt-inspector.c:149 rescue/virt-rescue.c:149
75 #, c-format
76 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
77 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
78
79 #: cat/virt-filesystems.c:99
80 #, c-format
81 msgid ""
82 "%s: list filesystems, partitions, block devices, LVM in a VM\n"
83 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
84 "Usage:\n"
85 "  %s [--options] -d domname\n"
86 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...]\n"
87 "Options:\n"
88 "  -a|--add image       Add image\n"
89 "  --all                Display everything\n"
90 "  --blkdevs|--block-devices\n"
91 "                       Display block devices\n"
92 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
93 "  --csv                Output as Comma-Separated Values\n"
94 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
95 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
96 "  --extra              Display swap and data filesystems\n"
97 "  --filesystems        Display mountable filesystems\n"
98 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
99 "  -h|--human-readable  Human-readable sizes in --long output\n"
100 "  --help               Display brief help\n"
101 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
102 "  -l|--long            Long output\n"
103 "  --lvs|--logvols|--logical-volumes\n"
104 "                       Display LVM logical volumes\n"
105 "  --no-title           No title in --long output\n"
106 "  --parts|--partitions Display partitions\n"
107 "  --pvs|--physvols|--physical-volumes\n"
108 "                       Display LVM physical volumes\n"
109 "  --uuid|--uuids       Add UUIDs to --long output\n"
110 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
111 "  -V|--version         Display version and exit\n"
112 "  --vgs|--volgroups|--volume-groups\n"
113 "                       Display LVM volume groups\n"
114 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
115 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
116 msgstr ""
117 "%s: wyświetla listę systemów plików, partycji, urządzeń blokowych i LVM\n"
118 "w maszynie wirtualnej\n"
119 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
120 "Użycie:\n"
121 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny\n"
122 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...]\n"
123 "Opcje:\n"
124 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
125 "  --all                Wyświetla wszystko\n"
126 "  --blkdevs|--block-devices\n"
127 "                       Wyświetla urządzenia blokowe\n"
128 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
129 "                       dla opcji -d\n"
130 "  --csv                Wyjście jako CSV (wartości oddzielane przecinkiem)\n"
131 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
132 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
133 "  --extra              Wyświetla systemy plików wymiany i danych\n"
134 "  --filesystems        Wyświetla montowalne systemy plików\n"
135 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
136 "  -h|--human-readable  Rozmiary czytelne dla człowieka\n"
137 "                       w wyjściu opcji --long\n"
138 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
139 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
140 "  -l|--long            Długie wyjście\n"
141 "  --lvs|--logvols|--logical-volumes\n"
142 "                       Wyświetla woluminy logiczne LVM\n"
143 "  --no-title           Bez tytułu w wyjściu opcji --long\n"
144 "  --parts|--partitions Wyświetla partycje\n"
145 "  --pvs|--physvols|--physical-volumes\n"
146 "                       Wyświetla woluminy fizyczne LVM\n"
147 "  --uuid|--uuids       Dodaje UUID do wyjścia opcji --long\n"
148 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
149 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
150 "  --vgs|--volgroups|--volume-groups\n"
151 "                       Wyświetla grupy woluminów LVM\n"
152 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
153 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
154
155 #: cat/virt-filesystems.c:313 df/main.c:250
156 #, c-format
157 msgid "%s: you cannot use -h and --csv options together.\n"
158 msgstr "%s: nie można używać opcji -h oraz --csv jednocześnie.\n"
159
160 #: cat/virt-ls.c:58
161 #, c-format
162 msgid ""
163 "%s: list files in a virtual machine\n"
164 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
165 "Usage:\n"
166 "  %s [--options] -d domname file [dir ...]\n"
167 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] dir [dir ...]\n"
168 "Options:\n"
169 "  -a|--add image       Add image\n"
170 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
171 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
172 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
173 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
174 "  --help               Display brief help\n"
175 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
176 "  -l|--long            Long listing\n"
177 "  -R|--recursive       Recursive listing\n"
178 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
179 "  -V|--version         Display version and exit\n"
180 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
181 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
182 msgstr ""
183 "%s: wyświetla listę plików w maszynie wirtualnej\n"
184 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
185 "Użycie:\n"
186 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny plik [kat...]\n"
187 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...] kat [kat...]\n"
188 "Opcje:\n"
189 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
190 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
191 "                       dla opcji -d\n"
192 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
193 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
194 "  --format[=raw|..]    Wymusza obraz dysku dla opcji -a\n"
195 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
196 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
197 "  -l|--long            Długie listy\n"
198 "  -R|--recursive       Rekursywne listy\n"
199 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
200 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
201 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
202 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
203
204 #: df/domains.c:115
205 #, c-format
206 msgid "%s: could not connect to libvirt (code %d, domain %d): %s"
207 msgstr ""
208 "%s: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): %s"
209
210 #: df/domains.c:124
211 #, c-format
212 msgid "%s: could not get number of running domains (code %d, domain %d): %s"
213 msgstr ""
214 "%s: nie można uzyskać liczby uruchomionych domen (kod %d, domena %d): %s"
215
216 #: df/domains.c:134
217 #, c-format
218 msgid "%s: could not list running domains (code %d, domain %d): %s"
219 msgstr ""
220 "%s: nie można wyświetlić listy uruchomionych domen (kod %d, domena %d): %s"
221
222 #: df/domains.c:145
223 #, c-format
224 msgid "%s: could not get number of inactive domains (code %d, domain %d): %s"
225 msgstr ""
226 "%s: nie można uzyskać liczby nieaktywnych domen (kod %d, domena %d): %s"
227
228 #: df/domains.c:155
229 #, c-format
230 msgid "%s: could not list inactive domains (code %d, domain %d): %s"
231 msgstr ""
232 "%s: nie można wyświetlić listy nieaktywnych domen (kod %d, domena %d): %s"
233
234 #: df/domains.c:281
235 #, c-format
236 msgid "%s: ignoring %s, it has too many disks (%zu > %d)"
237 msgstr "%s: ignorowanie %s, posiada za dużo dysków (%zu > %d)"
238
239 #: df/main.c:70
240 #, c-format
241 msgid ""
242 "%s: display free space on virtual filesystems\n"
243 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
244 "Usage:\n"
245 "  %s [--options] -d domname\n"
246 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...]\n"
247 "Options:\n"
248 "  -a|--add image       Add image\n"
249 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
250 "  --csv                Output as Comma-Separated Values\n"
251 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
252 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
253 "  -h|--human-readable  Human-readable sizes in --long output\n"
254 "  --help               Display brief help\n"
255 "  -i|--inodes          Display inodes\n"
256 "  --one-per-guest      Separate appliance per guest\n"
257 "  --uuid               Add UUIDs to --long output\n"
258 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
259 "  -V|--version         Display version and exit\n"
260 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
261 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
262 msgstr ""
263 "%s: wyświetla wolne miejsce na wirtualnych systemach plików\n"
264 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
265 "Użycie:\n"
266 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny\n"
267 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...]\n"
268 "Opcje:\n"
269 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
270 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
271 "                       dla opcji -d\n"
272 "  --csv                Wyjście jako CSV (wartości oddzielane przecinkiem)\n"
273 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
274 "  --format[=raw|..]    Wymusza obraz dysku dla opcji -a\n"
275 "  -h|--human-readable  Rozmiary czytelne dla człowieka\n"
276 "                       w wyjściu opcji --long\n"
277 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
278 "  -i|--inodes          Wyświetla i-węzły\n"
279 "  --one-per-guest      Oddziela przyrządy według gości\n"
280 "  --uuid               Dodaje UUID do wyjścia opcji --long\n"
281 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
282 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
283 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
284 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
285
286 #: df/main.c:262
287 #, c-format
288 msgid "%s: compiled without support for libvirt.\n"
289 msgstr "%s: skompilowano bez obsługi biblioteki libvirt.\n"
290
291 #: df/output.c:49
292 msgid "VirtualMachine"
293 msgstr "Maszyna wirtualna"
294
295 #: df/output.c:50
296 msgid "Filesystem"
297 msgstr "System plików"
298
299 #: df/output.c:53
300 msgid "1K-blocks"
301 msgstr "K-bloki"
302
303 #: df/output.c:55
304 msgid "Size"
305 msgstr "Rozmiar"
306
307 #: df/output.c:56
308 msgid "Used"
309 msgstr "Użyte"
310
311 #: df/output.c:57
312 msgid "Available"
313 msgstr "Dostępne"
314
315 #: df/output.c:58
316 msgid "Use%"
317 msgstr "Użycie%"
318
319 #: df/output.c:60
320 msgid "Inodes"
321 msgstr "I-węzły"
322
323 #: df/output.c:61
324 msgid "IUsed"
325 msgstr "IUżyte"
326
327 #: df/output.c:62
328 msgid "IFree"
329 msgstr "IWolne"
330
331 #: df/output.c:63
332 msgid "IUse%"
333 msgstr "IUżyte%"
334
335 #: fish/alloc.c:37
336 #, c-format
337 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
338 msgstr "należy użyć \"alloc plik rozmiar\", aby utworzyć obraz\n"
339
340 #: fish/alloc.c:51
341 #, c-format
342 msgid "use 'sparse file size' to create a sparse image\n"
343 msgstr "należy użyć \"sparse plik rozmiar\", aby utworzyć rzadki obraz\n"
344
345 #: fish/alloc.c:75
346 #, c-format
347 msgid "can't allocate or add disks after launching\n"
348 msgstr "bez przydzielania lub dodawania dysków po uruchomieniu\n"
349
350 #: fish/alloc.c:156
351 #, c-format
352 msgid "%s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
353 msgstr "%s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
354
355 #: fish/cmds.c:2522
356 msgid "Command"
357 msgstr "Polecenie"
358
359 #: fish/cmds.c:2522
360 msgid "Description"
361 msgstr "Opis"
362
363 #: fish/cmds.c:2524
364 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
365 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
366
367 #: fish/cmds.c:2525
368 msgid "add the disk(s) from a named libvirt domain"
369 msgstr "dodaje dyski z nazwanej domeny biblioteki libvirt"
370
371 #: fish/cmds.c:2526 fish/cmds.c:2527
372 msgid "add an image to examine or modify"
373 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
374
375 #: fish/cmds.c:2528
376 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
377 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
378
379 #: fish/cmds.c:2529
380 msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
381 msgstr ""
382 "dodaje napęd w trybie tylko do odczytu określając używaną emulację bloku QEMU"
383
384 #: fish/cmds.c:2530
385 msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
386 msgstr "dodaje napęd określając używaną emulację bloku QEMU"
387
388 #: fish/cmds.c:2531
389 msgid "allocate and add a disk file"
390 msgstr "przydziela i dodaje plik dysku"
391
392 #: fish/cmds.c:2532
393 msgid "clear Augeas path"
394 msgstr "czyści ścieżkę Augeas"
395
396 #: fish/cmds.c:2533
397 msgid "close the current Augeas handle"
398 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
399
400 #: fish/cmds.c:2534
401 msgid "define an Augeas node"
402 msgstr "określa węzeł Augeas"
403
404 #: fish/cmds.c:2535
405 msgid "define an Augeas variable"
406 msgstr "określa zmienną Augeas"
407
408 #: fish/cmds.c:2536
409 msgid "look up the value of an Augeas path"
410 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
411
412 #: fish/cmds.c:2537
413 msgid "create a new Augeas handle"
414 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
415
416 #: fish/cmds.c:2538
417 msgid "insert a sibling Augeas node"
418 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
419
420 #: fish/cmds.c:2539
421 msgid "load files into the tree"
422 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
423
424 #: fish/cmds.c:2540
425 msgid "list Augeas nodes under augpath"
426 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
427
428 #: fish/cmds.c:2541
429 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
430 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
431
432 #: fish/cmds.c:2542
433 msgid "move Augeas node"
434 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
435
436 #: fish/cmds.c:2543
437 msgid "remove an Augeas path"
438 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
439
440 #: fish/cmds.c:2544
441 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
442 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
443
444 #: fish/cmds.c:2545
445 msgid "set Augeas path to value"
446 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
447
448 #: fish/cmds.c:2546
449 msgid "test availability of some parts of the API"
450 msgstr "testuje dostępność niektórych części API"
451
452 #: fish/cmds.c:2547
453 msgid "return a list of all optional groups"
454 msgstr "zwraca listę wszystkich opcjonalnych grup"
455
456 #: fish/cmds.c:2548
457 msgid "upload base64-encoded data to file"
458 msgstr "wysyła dane zakodowane jako base64 do pliku"
459
460 #: fish/cmds.c:2549
461 msgid "download file and encode as base64"
462 msgstr "pobiera plik i koduje go jako base64"
463
464 #: fish/cmds.c:2550
465 msgid "flush device buffers"
466 msgstr "czyści bufory urządzenia"
467
468 #: fish/cmds.c:2551
469 msgid "get blocksize of block device"
470 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
471
472 #: fish/cmds.c:2552
473 msgid "is block device set to read-only"
474 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
475
476 #: fish/cmds.c:2553
477 msgid "get total size of device in bytes"
478 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
479
480 #: fish/cmds.c:2554
481 msgid "get sectorsize of block device"
482 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
483
484 #: fish/cmds.c:2555
485 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
486 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
487
488 #: fish/cmds.c:2556
489 msgid "reread partition table"
490 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
491
492 #: fish/cmds.c:2557
493 msgid "set blocksize of block device"
494 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
495
496 #: fish/cmds.c:2558
497 msgid "set block device to read-only"
498 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
499
500 #: fish/cmds.c:2559
501 msgid "set block device to read-write"
502 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
503
504 #: fish/cmds.c:2560
505 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
506 msgstr ""
507 "zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość znaków"
508
509 #: fish/cmds.c:2561
510 msgid "list the contents of a file"
511 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
512
513 #: fish/cmds.c:2562
514 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
515 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
516
517 #: fish/cmds.c:2563
518 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of the contents of a device"
519 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC zawartości urządzenia"
520
521 #: fish/cmds.c:2564
522 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of files in a directory"
523 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC plików w katalogu"
524
525 #: fish/cmds.c:2565
526 msgid "change file mode"
527 msgstr "zmienia tryb pliku"
528
529 #: fish/cmds.c:2566 fish/cmds.c:2678
530 msgid "change file owner and group"
531 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
532
533 #: fish/cmds.c:2567
534 msgid "run a command from the guest filesystem"
535 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
536
537 #: fish/cmds.c:2568
538 msgid "run a command, returning lines"
539 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
540
541 #: fish/cmds.c:2569
542 msgid "add qemu parameters"
543 msgstr "dodaje parametry QEMU"
544
545 #: fish/cmds.c:2570
546 msgid "copy local files or directories into an image"
547 msgstr "kopiuje lokalne pliki lub katalogi do obrazu"
548
549 #: fish/cmds.c:2571
550 msgid "copy remote files or directories out of an image"
551 msgstr "kopiuje zdalne pliki lub katalogi z obrazu"
552
553 #: fish/cmds.c:2572
554 msgid "copy size bytes from source to destination using dd"
555 msgstr "kopiuje bajty rozmiaru ze źródła do celu używając dd"
556
557 #: fish/cmds.c:2573
558 msgid "copy a file"
559 msgstr "kopiuje plik"
560
561 #: fish/cmds.c:2574
562 msgid "copy a file or directory recursively"
563 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
564
565 #: fish/cmds.c:2575
566 msgid "copy from source to destination using dd"
567 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
568
569 #: fish/cmds.c:2576
570 msgid "debugging and internals"
571 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
572
573 #: fish/cmds.c:2577
574 msgid "debug the QEMU command line (internal use only)"
575 msgstr "debuguje wiersz poleceń QEMU (tylko do użytku wewnętrznego)"
576
577 #: fish/cmds.c:2578
578 msgid "upload a file to the appliance (internal use only)"
579 msgstr "wysyła plik do przyrządu (tylko do użytku wewnętrznego)"
580
581 #: fish/cmds.c:2579
582 msgid "report file system disk space usage"
583 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
584
585 #: fish/cmds.c:2580
586 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
587 msgstr ""
588 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
589
590 #: fish/cmds.c:2581
591 msgid "return kernel messages"
592 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
593
594 #: fish/cmds.c:2582
595 msgid "download a file to the local machine"
596 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
597
598 #: fish/cmds.c:2583
599 msgid "download a file to the local machine with offset and size"
600 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny z wyrównaniem i rozmiarem"
601
602 #: fish/cmds.c:2584
603 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
604 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
605
606 #: fish/cmds.c:2585
607 msgid "estimate file space usage"
608 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
609
610 #: fish/cmds.c:2586
611 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
612 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
613
614 #: fish/cmds.c:2587
615 msgid "display a line of text"
616 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
617
618 #: fish/cmds.c:2588
619 msgid "echo arguments back to the client"
620 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
621
622 #: fish/cmds.c:2589
623 msgid "edit a file"
624 msgstr "modyfikuje plik"
625
626 #: fish/cmds.c:2590 fish/cmds.c:2591 fish/cmds.c:2596 fish/cmds.c:2597
627 #: fish/cmds.c:2629 fish/cmds.c:2630 fish/cmds.c:2870 fish/cmds.c:2871
628 #: fish/cmds.c:2875 fish/cmds.c:2876 fish/cmds.c:2878 fish/cmds.c:2879
629 msgid "return lines matching a pattern"
630 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
631
632 #: fish/cmds.c:2592
633 msgid "test if two files have equal contents"
634 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
635
636 #: fish/cmds.c:2593
637 msgid "test if file or directory exists"
638 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
639
640 #: fish/cmds.c:2594 fish/cmds.c:2595
641 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
642 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
643
644 #: fish/cmds.c:2598
645 msgid "determine file type"
646 msgstr "określa typ pliku"
647
648 #: fish/cmds.c:2599
649 msgid "detect the architecture of a binary file"
650 msgstr "wykrywa architekturę pliku binarnego"
651
652 #: fish/cmds.c:2600
653 msgid "return the size of the file in bytes"
654 msgstr "zwraca rozmiar pliku w bajtach"
655
656 #: fish/cmds.c:2601
657 msgid "fill a file with octets"
658 msgstr "wypełnia plik oktetami"
659
660 #: fish/cmds.c:2602
661 msgid "fill a file with a repeating pattern of bytes"
662 msgstr "wypełnia plik powtarzającym się wzorem bajtów"
663
664 #: fish/cmds.c:2603
665 msgid "find all files and directories"
666 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
667
668 #: fish/cmds.c:2604
669 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
670 msgstr ""
671 "znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem NUL"
672
673 #: fish/cmds.c:2605
674 msgid "find a filesystem by label"
675 msgstr "znajduje system plików według etykiety"
676
677 #: fish/cmds.c:2606
678 msgid "find a filesystem by UUID"
679 msgstr "znajduje system plików według UUID"
680
681 #: fish/cmds.c:2607
682 msgid "run the filesystem checker"
683 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
684
685 #: fish/cmds.c:2608
686 msgid "get the additional kernel options"
687 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
688
689 #: fish/cmds.c:2609
690 msgid "get autosync mode"
691 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
692
693 #: fish/cmds.c:2610
694 msgid "get direct appliance mode flag"
695 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
696
697 #: fish/cmds.c:2611
698 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
699 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
700
701 #: fish/cmds.c:2612
702 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
703 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
704
705 #: fish/cmds.c:2613
706 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
707 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
708
709 #: fish/cmds.c:2614
710 msgid "get enable network flag"
711 msgstr "uzyskuje flagę włączenia sieci"
712
713 #: fish/cmds.c:2615
714 msgid "get the search path"
715 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
716
717 #: fish/cmds.c:2616
718 msgid "get PID of qemu subprocess"
719 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
720
721 #: fish/cmds.c:2617
722 msgid "get the qemu binary"
723 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
724
725 #: fish/cmds.c:2618
726 msgid "get recovery process enabled flag"
727 msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
728
729 #: fish/cmds.c:2619
730 msgid "get SELinux enabled flag"
731 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
732
733 #: fish/cmds.c:2620
734 msgid "get the current state"
735 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
736
737 #: fish/cmds.c:2621
738 msgid "get command trace enabled flag"
739 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
740
741 #: fish/cmds.c:2622
742 msgid "get the current umask"
743 msgstr "uzyskuje bieżące \"umask\""
744
745 #: fish/cmds.c:2623
746 msgid "get verbose mode"
747 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
748
749 #: fish/cmds.c:2624
750 msgid "get SELinux security context"
751 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
752
753 #: fish/cmds.c:2625 fish/cmds.c:2679
754 msgid "get a single extended attribute"
755 msgstr "uzyskuje pojedynczy atrybut rozszerzony"
756
757 #: fish/cmds.c:2626 fish/cmds.c:2680
758 msgid "list extended attributes of a file or directory"
759 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
760
761 #: fish/cmds.c:2627
762 msgid "expand wildcards in command"
763 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
764
765 #: fish/cmds.c:2628
766 msgid "expand a wildcard path"
767 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
768
769 #: fish/cmds.c:2631
770 msgid "install GRUB"
771 msgstr "instaluje program GRUB"
772
773 #: fish/cmds.c:2632
774 msgid "return first 10 lines of a file"
775 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
776
777 #: fish/cmds.c:2633
778 msgid "return first N lines of a file"
779 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
780
781 #: fish/cmds.c:2634
782 msgid "dump a file in hexadecimal"
783 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
784
785 #: fish/cmds.c:2635
786 msgid "edit with a hex editor"
787 msgstr "modyfikuje za pomocą edytora szesnastkowego"
788
789 #: fish/cmds.c:2636
790 msgid "list the contents of a single file in an initrd"
791 msgstr "wyświetla listę zawartości pojedynczego pliku w initrd"
792
793 #: fish/cmds.c:2637
794 msgid "list files in an initrd"
795 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
796
797 #: fish/cmds.c:2638
798 msgid "add an inotify watch"
799 msgstr "dodaje obserwację inotify"
800
801 #: fish/cmds.c:2639
802 msgid "close the inotify handle"
803 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
804
805 #: fish/cmds.c:2640
806 msgid "return list of watched files that had events"
807 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
808
809 #: fish/cmds.c:2641
810 msgid "create an inotify handle"
811 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
812
813 #: fish/cmds.c:2642
814 msgid "return list of inotify events"
815 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
816
817 #: fish/cmds.c:2643
818 msgid "remove an inotify watch"
819 msgstr "usuwa obserwację inotify"
820
821 #: fish/cmds.c:2644
822 msgid "get architecture of inspected operating system"
823 msgstr "uzyskuje architekturę badanego systemu operacyjnego"
824
825 #: fish/cmds.c:2645
826 msgid "get distro of inspected operating system"
827 msgstr "uzyskuje dystrybucję badanego systemu operacyjnego"
828
829 #: fish/cmds.c:2646
830 msgid "get filesystems associated with inspected operating system"
831 msgstr "uzyskuje systemy plików powiązane z badanym systemem operacyjnym"
832
833 #: fish/cmds.c:2647
834 #, fuzzy
835 msgid "get format of inspected operating system"
836 msgstr "uzyskuje typ badanego systemu operacyjnego"
837
838 #: fish/cmds.c:2648
839 msgid "get hostname of the operating system"
840 msgstr "uzyskuje nazwę komputera systemu operacyjnego"
841
842 #: fish/cmds.c:2649
843 msgid "get major version of inspected operating system"
844 msgstr "uzyskuje główną wersję badanego systemu operacyjnego"
845
846 #: fish/cmds.c:2650
847 msgid "get minor version of inspected operating system"
848 msgstr "uzyskuje pomniejszą wersję badanego systemu operacyjnego"
849
850 #: fish/cmds.c:2651
851 msgid "get mountpoints of inspected operating system"
852 msgstr "uzyskuje punkty montowania badanego systemu operacyjnego"
853
854 #: fish/cmds.c:2652
855 msgid "get package format used by the operating system"
856 msgstr "uzyskuje typ formatu pakietów używanego przez system operacyjny"
857
858 #: fish/cmds.c:2653
859 msgid "get package management tool used by the operating system"
860 msgstr ""
861 "uzyskuje narzędzie do zarządzania pakietami używane przez system operacyjny"
862
863 #: fish/cmds.c:2654
864 msgid "get product name of inspected operating system"
865 msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
866
867 #: fish/cmds.c:2655
868 msgid "return list of operating systems found by last inspection"
869 msgstr ""
870 "zwraca listę systemów operacyjnych odnalezionych przez ostatnie badanie"
871
872 #: fish/cmds.c:2656
873 msgid "get type of inspected operating system"
874 msgstr "uzyskuje typ badanego systemu operacyjnego"
875
876 #: fish/cmds.c:2657
877 msgid "get Windows systemroot of inspected operating system"
878 msgstr "uzyskuje systemroot badanego systemu operacyjnego Windows"
879
880 #: fish/cmds.c:2658
881 msgid "get live flag for install disk"
882 msgstr ""
883
884 #: fish/cmds.c:2659
885 msgid "get multipart flag for install disk"
886 msgstr ""
887
888 #: fish/cmds.c:2660
889 msgid "get netinst (network installer) flag for install disk"
890 msgstr ""
891
892 #: fish/cmds.c:2661
893 msgid "get list of applications installed in the operating system"
894 msgstr "uzyskuje listę aplikacji zainstalowanych w systemie operacyjnym"
895
896 #: fish/cmds.c:2662
897 msgid "inspect disk and return list of operating systems found"
898 msgstr "bada dysk i zwraca listę odnalezionych systemów operacyjnych"
899
900 #: fish/cmds.c:2663
901 msgid "test if block device"
902 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem blokowym"
903
904 #: fish/cmds.c:2664
905 msgid "is busy processing a command"
906 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
907
908 #: fish/cmds.c:2665
909 msgid "test if character device"
910 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem znakowym"
911
912 #: fish/cmds.c:2666
913 msgid "is in configuration state"
914 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
915
916 #: fish/cmds.c:2667
917 msgid "test if a directory"
918 msgstr "testuje, czy jest katalogiem"
919
920 #: fish/cmds.c:2668
921 msgid "test if FIFO (named pipe)"
922 msgstr "testuje, czy jest FIFO (nazwanym potokiem)"
923
924 #: fish/cmds.c:2669
925 msgid "test if a regular file"
926 msgstr "testuje, czy jest zwykłym plikiem"
927
928 #: fish/cmds.c:2670
929 msgid "is launching subprocess"
930 msgstr "uruchamia podprocesy"
931
932 #: fish/cmds.c:2671
933 msgid "test if device is a logical volume"
934 msgstr "testuje, czy urządzenie jest woluminem logicznym"
935
936 #: fish/cmds.c:2672
937 msgid "is ready to accept commands"
938 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
939
940 #: fish/cmds.c:2673
941 msgid "test if socket"
942 msgstr "testuje, czy jest gniazdem"
943
944 #: fish/cmds.c:2674
945 msgid "test if symbolic link"
946 msgstr "testuje, czy jest dowiązaniem symbolicznym"
947
948 #: fish/cmds.c:2675
949 msgid "kill the qemu subprocess"
950 msgstr "niszczy podproces QEMU"
951
952 #: fish/cmds.c:2676
953 msgid "launch the qemu subprocess"
954 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
955
956 #: fish/cmds.c:2677
957 msgid "change working directory"
958 msgstr "zmienia katalog roboczy"
959
960 #: fish/cmds.c:2681
961 msgid "list the block devices"
962 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
963
964 #: fish/cmds.c:2682
965 msgid "list filesystems"
966 msgstr "wyświetla listę systemów plików"
967
968 #: fish/cmds.c:2683
969 msgid "list the partitions"
970 msgstr "wyświetla listę partycji"
971
972 #: fish/cmds.c:2684
973 msgid "list the files in a directory (long format)"
974 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
975
976 #: fish/cmds.c:2685 fish/cmds.c:2686
977 msgid "create a hard link"
978 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
979
980 #: fish/cmds.c:2687 fish/cmds.c:2688
981 msgid "create a symbolic link"
982 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
983
984 #: fish/cmds.c:2689 fish/cmds.c:2780
985 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
986 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
987
988 #: fish/cmds.c:2690
989 msgid "list the files in a directory"
990 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
991
992 #: fish/cmds.c:2691 fish/cmds.c:2806
993 msgid "set extended attribute of a file or directory"
994 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
995
996 #: fish/cmds.c:2692
997 msgid "get file information for a symbolic link"
998 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
999
1000 #: fish/cmds.c:2693
1001 msgid "lstat on multiple files"
1002 msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
1003
1004 #: fish/cmds.c:2694
1005 msgid "add a key on a LUKS encrypted device"
1006 msgstr "dodaje klucz do zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
1007
1008 #: fish/cmds.c:2695
1009 msgid "close a LUKS device"
1010 msgstr "zamyka urządzenie LUKS"
1011
1012 #: fish/cmds.c:2696 fish/cmds.c:2697
1013 msgid "format a block device as a LUKS encrypted device"
1014 msgstr "formatuje urządzenie blokowe jako zaszyfrowane urządzenie LUKS"
1015
1016 #: fish/cmds.c:2698
1017 msgid "remove a key from a LUKS encrypted device"
1018 msgstr "usuwa klucz z zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
1019
1020 #: fish/cmds.c:2699
1021 msgid "open a LUKS-encrypted block device"
1022 msgstr "otwiera urządzenie blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS"
1023
1024 #: fish/cmds.c:2700
1025 msgid "open a LUKS-encrypted block device read-only"
1026 msgstr ""
1027 "otwiera urządzenia blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS w trybie tylko do "
1028 "odczytu"
1029
1030 #: fish/cmds.c:2701
1031 msgid "create an LVM logical volume"
1032 msgstr "tworzy wolumin logiczny LVM"
1033
1034 #: fish/cmds.c:2702
1035 msgid "get canonical name of an LV"
1036 msgstr "uzyskuje kanoniczną nazwę woluminu logicznego"
1037
1038 #: fish/cmds.c:2703
1039 msgid "clear LVM device filter"
1040 msgstr "czyści filtr urządzeń LVM"
1041
1042 #: fish/cmds.c:2704
1043 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
1044 msgstr ""
1045 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
1046
1047 #: fish/cmds.c:2705
1048 msgid "set LVM device filter"
1049 msgstr "ustawia filtr urządzeń LVM"
1050
1051 #: fish/cmds.c:2706
1052 msgid "remove an LVM logical volume"
1053 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
1054
1055 #: fish/cmds.c:2707
1056 msgid "rename an LVM logical volume"
1057 msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
1058
1059 #: fish/cmds.c:2708
1060 msgid "resize an LVM logical volume"
1061 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
1062
1063 #: fish/cmds.c:2709
1064 msgid "expand an LV to fill free space"
1065 msgstr "rozszerza wolumin logiczny, aby wypełnić wolne miejsce"
1066
1067 #: fish/cmds.c:2710 fish/cmds.c:2711
1068 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
1069 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
1070
1071 #: fish/cmds.c:2712
1072 msgid "get the UUID of a logical volume"
1073 msgstr "uzyskuje UUID woluminu logicznego"
1074
1075 #: fish/cmds.c:2713
1076 msgid "lgetxattr on multiple files"
1077 msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
1078
1079 #: fish/cmds.c:2714
1080 msgid "open the manual"
1081 msgstr "otwiera podręcznik"
1082
1083 #: fish/cmds.c:2715
1084 msgid "create a directory"
1085 msgstr "tworzy katalog"
1086
1087 #: fish/cmds.c:2716
1088 msgid "create a directory with a particular mode"
1089 msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
1090
1091 #: fish/cmds.c:2717
1092 msgid "create a directory and parents"
1093 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
1094
1095 #: fish/cmds.c:2718
1096 msgid "create a temporary directory"
1097 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
1098
1099 #: fish/cmds.c:2719 fish/cmds.c:2720 fish/cmds.c:2721
1100 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
1101 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
1102
1103 #: fish/cmds.c:2722
1104 msgid "make ext2/3/4 external journal"
1105 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
1106
1107 #: fish/cmds.c:2723
1108 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
1109 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
1110
1111 #: fish/cmds.c:2724
1112 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
1113 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
1114
1115 #: fish/cmds.c:2725
1116 msgid "make FIFO (named pipe)"
1117 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
1118
1119 #: fish/cmds.c:2726 fish/cmds.c:2728
1120 msgid "make a filesystem"
1121 msgstr "tworzy system plików"
1122
1123 #: fish/cmds.c:2727
1124 msgid "make a filesystem with block size"
1125 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
1126
1127 #: fish/cmds.c:2729
1128 msgid "create a mountpoint"
1129 msgstr "tworzy punkt montowania"
1130
1131 #: fish/cmds.c:2730
1132 msgid "make block, character or FIFO devices"
1133 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
1134
1135 #: fish/cmds.c:2731
1136 msgid "make block device node"
1137 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
1138
1139 #: fish/cmds.c:2732
1140 msgid "make char device node"
1141 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
1142
1143 #: fish/cmds.c:2733
1144 msgid "create a swap partition"
1145 msgstr "tworzy partycję wymiany"
1146
1147 #: fish/cmds.c:2734
1148 msgid "create a swap partition with a label"
1149 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
1150
1151 #: fish/cmds.c:2735
1152 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
1153 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
1154
1155 #: fish/cmds.c:2736
1156 msgid "create a swap file"
1157 msgstr "tworzy plik wymiany"
1158
1159 #: fish/cmds.c:2737
1160 msgid "load a kernel module"
1161 msgstr "wczytuje moduł jądra"
1162
1163 #: fish/cmds.c:2738
1164 msgid "view a file"
1165 msgstr "wyświetla plik"
1166
1167 #: fish/cmds.c:2739
1168 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
1169 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
1170
1171 #: fish/cmds.c:2740
1172 msgid "mount a file using the loop device"
1173 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
1174
1175 #: fish/cmds.c:2741
1176 msgid "mount a guest disk with mount options"
1177 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
1178
1179 #: fish/cmds.c:2742
1180 msgid "mount a guest disk, read-only"
1181 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
1182
1183 #: fish/cmds.c:2743
1184 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
1185 msgstr ""
1186 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
1187 "plików"
1188
1189 #: fish/cmds.c:2744
1190 msgid "show mountpoints"
1191 msgstr "wyświetla punkty montowania"
1192
1193 #: fish/cmds.c:2745
1194 msgid "show mounted filesystems"
1195 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
1196
1197 #: fish/cmds.c:2746
1198 msgid "move a file"
1199 msgstr "przenosi plik"
1200
1201 #: fish/cmds.c:2747
1202 msgid "probe NTFS volume"
1203 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
1204
1205 #: fish/cmds.c:2748
1206 msgid "resize an NTFS filesystem"
1207 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS"
1208
1209 #: fish/cmds.c:2749
1210 msgid "resize an NTFS filesystem (with size)"
1211 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS (za pomocą rozmiaru)"
1212
1213 #: fish/cmds.c:2750
1214 msgid "add a partition to the device"
1215 msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
1216
1217 #: fish/cmds.c:2751
1218 msgid "delete a partition"
1219 msgstr "usuwa partycję"
1220
1221 #: fish/cmds.c:2752
1222 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
1223 msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
1224
1225 #: fish/cmds.c:2753
1226 msgid "return true if a partition is bootable"
1227 msgstr "zwraca wartość \"true\", jeśli partycja jest startowa"
1228
1229 #: fish/cmds.c:2754
1230 msgid "get the MBR type byte (ID byte) from a partition"
1231 msgstr "uzyskuje bajt typu MBR (bajt identyfikatora) z partycji"
1232
1233 #: fish/cmds.c:2755
1234 msgid "get the partition table type"
1235 msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
1236
1237 #: fish/cmds.c:2756
1238 msgid "create an empty partition table"
1239 msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
1240
1241 #: fish/cmds.c:2757
1242 msgid "list partitions on a device"
1243 msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
1244
1245 #: fish/cmds.c:2758
1246 msgid "make a partition bootable"
1247 msgstr "zmienia partycję na startową"
1248
1249 #: fish/cmds.c:2759
1250 msgid "set the MBR type byte (ID byte) of a partition"
1251 msgstr "ustawia bajt typu MBR (bajt identyfikatora) partycji"
1252
1253 #: fish/cmds.c:2760
1254 msgid "set partition name"
1255 msgstr "ustawia nazwę partycji"
1256
1257 #: fish/cmds.c:2761
1258 msgid "convert partition name to device name"
1259 msgstr "konwertuje nazwę partycji na nazwę urządzenia"
1260
1261 #: fish/cmds.c:2762
1262 msgid "ping the guest daemon"
1263 msgstr "odpytuje demona gościa"
1264
1265 #: fish/cmds.c:2763
1266 msgid "read part of a file"
1267 msgstr "odczytuje część pliku"
1268
1269 #: fish/cmds.c:2764
1270 msgid "read part of a device"
1271 msgstr "odczytuje część urządzenia"
1272
1273 #: fish/cmds.c:2765
1274 msgid "create an LVM physical volume"
1275 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
1276
1277 #: fish/cmds.c:2766
1278 msgid "remove an LVM physical volume"
1279 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
1280
1281 #: fish/cmds.c:2767
1282 msgid "resize an LVM physical volume"
1283 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
1284
1285 #: fish/cmds.c:2768
1286 msgid "resize an LVM physical volume (with size)"
1287 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM (za pomocą rozmiaru)"
1288
1289 #: fish/cmds.c:2769 fish/cmds.c:2770
1290 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
1291 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
1292
1293 #: fish/cmds.c:2771
1294 msgid "get the UUID of a physical volume"
1295 msgstr "uzyskuje UUID woluminu fizycznego"
1296
1297 #: fish/cmds.c:2772
1298 msgid "write to part of a file"
1299 msgstr "zapisuje do części pliku"
1300
1301 #: fish/cmds.c:2773
1302 msgid "write to part of a device"
1303 msgstr "zapisuje do części urządzenia"
1304
1305 #: fish/cmds.c:2774
1306 msgid "read a file"
1307 msgstr "odczytuje plik"
1308
1309 #: fish/cmds.c:2775
1310 msgid "read file as lines"
1311 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
1312
1313 #: fish/cmds.c:2776
1314 msgid "read directories entries"
1315 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
1316
1317 #: fish/cmds.c:2777
1318 msgid "read the target of a symbolic link"
1319 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
1320
1321 #: fish/cmds.c:2778
1322 msgid "readlink on multiple files"
1323 msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
1324
1325 #: fish/cmds.c:2779
1326 msgid "canonicalized absolute pathname"
1327 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
1328
1329 #: fish/cmds.c:2781
1330 msgid "close and reopen libguestfs handle"
1331 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
1332
1333 #: fish/cmds.c:2782
1334 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem"
1335 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4"
1336
1337 #: fish/cmds.c:2783
1338 #, fuzzy
1339 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem to the minimum size"
1340 msgstr ""
1341 "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4 (za pomocą rozmiaru)"
1342
1343 #: fish/cmds.c:2784
1344 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem (with size)"
1345 msgstr ""
1346 "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4 (za pomocą rozmiaru)"
1347
1348 #: fish/cmds.c:2785
1349 msgid "remove a file"
1350 msgstr "usuwa plik"
1351
1352 #: fish/cmds.c:2786
1353 msgid "remove a file or directory recursively"
1354 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
1355
1356 #: fish/cmds.c:2787
1357 msgid "remove a directory"
1358 msgstr "usuwa katalog"
1359
1360 #: fish/cmds.c:2788
1361 msgid "remove a mountpoint"
1362 msgstr "usuwa punkt montowania"
1363
1364 #: fish/cmds.c:2789
1365 msgid "scrub (securely wipe) a device"
1366 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
1367
1368 #: fish/cmds.c:2790
1369 msgid "scrub (securely wipe) a file"
1370 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
1371
1372 #: fish/cmds.c:2791
1373 msgid "scrub (securely wipe) free space"
1374 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
1375
1376 #: fish/cmds.c:2792
1377 msgid "add options to kernel command line"
1378 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
1379
1380 #: fish/cmds.c:2793
1381 msgid "set autosync mode"
1382 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
1383
1384 #: fish/cmds.c:2794
1385 msgid "enable or disable direct appliance mode"
1386 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
1387
1388 #: fish/cmds.c:2795
1389 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
1390 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
1391
1392 #: fish/cmds.c:2796
1393 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
1394 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
1395
1396 #: fish/cmds.c:2797
1397 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
1398 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
1399
1400 #: fish/cmds.c:2798
1401 msgid "set enable network flag"
1402 msgstr "ustawia flagę włączenia sieci"
1403
1404 #: fish/cmds.c:2799
1405 msgid "set the search path"
1406 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
1407
1408 #: fish/cmds.c:2800
1409 msgid "set the qemu binary"
1410 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
1411
1412 #: fish/cmds.c:2801
1413 msgid "enable or disable the recovery process"
1414 msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
1415
1416 #: fish/cmds.c:2802
1417 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
1418 msgstr ""
1419 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
1420
1421 #: fish/cmds.c:2803
1422 msgid "enable or disable command traces"
1423 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
1424
1425 #: fish/cmds.c:2804
1426 msgid "set verbose mode"
1427 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
1428
1429 #: fish/cmds.c:2805
1430 msgid "set SELinux security context"
1431 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
1432
1433 #: fish/cmds.c:2807 fish/cmds.c:2808
1434 msgid "create partitions on a block device"
1435 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
1436
1437 #: fish/cmds.c:2809
1438 msgid "modify a single partition on a block device"
1439 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
1440
1441 #: fish/cmds.c:2810
1442 msgid "display the disk geometry from the partition table"
1443 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
1444
1445 #: fish/cmds.c:2811
1446 msgid "display the kernel geometry"
1447 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
1448
1449 #: fish/cmds.c:2812
1450 msgid "display the partition table"
1451 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
1452
1453 #: fish/cmds.c:2813
1454 msgid "run a command via the shell"
1455 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
1456
1457 #: fish/cmds.c:2814
1458 msgid "run a command via the shell returning lines"
1459 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
1460
1461 #: fish/cmds.c:2815
1462 msgid "sleep for some seconds"
1463 msgstr "usypia na kilka sekund"
1464
1465 #: fish/cmds.c:2816
1466 msgid "create a sparse disk image and add"
1467 msgstr "tworzy rzadki obraz dysku i dodaje go"
1468
1469 #: fish/cmds.c:2817
1470 msgid "get file information"
1471 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
1472
1473 #: fish/cmds.c:2818
1474 msgid "get file system statistics"
1475 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
1476
1477 #: fish/cmds.c:2819 fish/cmds.c:2820
1478 msgid "print the printable strings in a file"
1479 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
1480
1481 #: fish/cmds.c:2821
1482 msgid "list supported groups of commands"
1483 msgstr "wyświetla listę obsługiwanych grup poleceń"
1484
1485 #: fish/cmds.c:2822
1486 msgid "disable swap on device"
1487 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
1488
1489 #: fish/cmds.c:2823
1490 msgid "disable swap on file"
1491 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
1492
1493 #: fish/cmds.c:2824
1494 msgid "disable swap on labeled swap partition"
1495 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
1496
1497 #: fish/cmds.c:2825
1498 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
1499 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
1500
1501 #: fish/cmds.c:2826
1502 msgid "enable swap on device"
1503 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
1504
1505 #: fish/cmds.c:2827
1506 msgid "enable swap on file"
1507 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
1508
1509 #: fish/cmds.c:2828
1510 msgid "enable swap on labeled swap partition"
1511 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
1512
1513 #: fish/cmds.c:2829
1514 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
1515 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
1516
1517 #: fish/cmds.c:2830
1518 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
1519 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
1520
1521 #: fish/cmds.c:2831
1522 msgid "return last 10 lines of a file"
1523 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
1524
1525 #: fish/cmds.c:2832
1526 msgid "return last N lines of a file"
1527 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
1528
1529 #: fish/cmds.c:2833
1530 msgid "unpack tarfile to directory"
1531 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
1532
1533 #: fish/cmds.c:2834
1534 msgid "pack directory into tarfile"
1535 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
1536
1537 #: fish/cmds.c:2835 fish/cmds.c:2842
1538 msgid "unpack compressed tarball to directory"
1539 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
1540
1541 #: fish/cmds.c:2836 fish/cmds.c:2843
1542 msgid "pack directory into compressed tarball"
1543 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
1544
1545 #: fish/cmds.c:2837
1546 msgid "print elapsed time taken to run a command"
1547 msgstr "wyświetla czas wykonania polecenia"
1548
1549 #: fish/cmds.c:2838
1550 msgid "update file timestamps or create a new file"
1551 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
1552
1553 #: fish/cmds.c:2839
1554 msgid "truncate a file to zero size"
1555 msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
1556
1557 #: fish/cmds.c:2840
1558 msgid "truncate a file to a particular size"
1559 msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
1560
1561 #: fish/cmds.c:2841
1562 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
1563 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
1564
1565 #: fish/cmds.c:2844
1566 msgid "set file mode creation mask (umask)"
1567 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
1568
1569 #: fish/cmds.c:2845
1570 msgid "unmount a filesystem"
1571 msgstr "odmontowuje system plików"
1572
1573 #: fish/cmds.c:2846
1574 msgid "unmount all filesystems"
1575 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
1576
1577 #: fish/cmds.c:2847
1578 msgid "upload a file from the local machine"
1579 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny"
1580
1581 #: fish/cmds.c:2848
1582 msgid "upload a file from the local machine with offset"
1583 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny z wyrównaniem"
1584
1585 #: fish/cmds.c:2849
1586 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
1587 msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
1588
1589 #: fish/cmds.c:2850
1590 msgid "get the library version number"
1591 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
1592
1593 #: fish/cmds.c:2851
1594 msgid "get the filesystem label"
1595 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików"
1596
1597 #: fish/cmds.c:2852
1598 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
1599 msgstr ""
1600 "uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
1601 "zamontowanemu urządzeniu"
1602
1603 #: fish/cmds.c:2853
1604 msgid "get the filesystem UUID"
1605 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików"
1606
1607 #: fish/cmds.c:2854
1608 msgid "activate or deactivate some volume groups"
1609 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
1610
1611 #: fish/cmds.c:2855
1612 msgid "activate or deactivate all volume groups"
1613 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
1614
1615 #: fish/cmds.c:2856
1616 msgid "create an LVM volume group"
1617 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
1618
1619 #: fish/cmds.c:2857
1620 msgid "get the LV UUIDs of all LVs in the volume group"
1621 msgstr "uzyskuje UUID wszystkich woluminów logicznych w grupie woluminów"
1622
1623 #: fish/cmds.c:2858
1624 msgid "get the PV UUIDs containing the volume group"
1625 msgstr "uzyskuje UUID woluminów fizycznych zawierających grupę woluminów"
1626
1627 #: fish/cmds.c:2859
1628 msgid "remove an LVM volume group"
1629 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
1630
1631 #: fish/cmds.c:2860
1632 msgid "rename an LVM volume group"
1633 msgstr "zmienia nazwę grupy woluminów LVM"
1634
1635 #: fish/cmds.c:2861 fish/cmds.c:2862
1636 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
1637 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
1638
1639 #: fish/cmds.c:2863
1640 msgid "rescan for LVM physical volumes, volume groups and logical volumes"
1641 msgstr ""
1642 "ponownie skanuje woluminy fizyczne, grupy woluminów i woluminy logiczne LVM"
1643
1644 #: fish/cmds.c:2864
1645 msgid "get the UUID of a volume group"
1646 msgstr "uzyskuje UUID grupy woluminów"
1647
1648 #: fish/cmds.c:2865
1649 msgid "count characters in a file"
1650 msgstr "liczy znaki w pliku"
1651
1652 #: fish/cmds.c:2866
1653 msgid "count lines in a file"
1654 msgstr "liczy wiersze w pliku"
1655
1656 #: fish/cmds.c:2867
1657 msgid "count words in a file"
1658 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
1659
1660 #: fish/cmds.c:2868
1661 msgid "create a new file"
1662 msgstr "tworzy nowy plik"
1663
1664 #: fish/cmds.c:2869
1665 msgid "create a file"
1666 msgstr "tworzy plik"
1667
1668 #: fish/cmds.c:2872
1669 msgid "write zeroes to the device"
1670 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
1671
1672 #: fish/cmds.c:2873
1673 msgid "write zeroes to an entire device"
1674 msgstr "zapisuje zera na całym urządzeniu"
1675
1676 #: fish/cmds.c:2874
1677 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
1678 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
1679
1680 #: fish/cmds.c:2877
1681 msgid "determine file type inside a compressed file"
1682 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
1683
1684 #: fish/cmds.c:2880
1685 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
1686 msgstr ""
1687 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
1688 "pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc "
1689 "o poleceniu."
1690
1691 #: fish/cmds.c:3198 fish/cmds.c:3212 fish/cmds.c:3228 fish/cmds.c:3245
1692 #: fish/cmds.c:3262 fish/cmds.c:3280 fish/cmds.c:3299 fish/cmds.c:3315
1693 #: fish/cmds.c:3333 fish/cmds.c:3349 fish/cmds.c:3367 fish/cmds.c:3383
1694 #: fish/cmds.c:3400 fish/cmds.c:3415 fish/cmds.c:3433 fish/cmds.c:3448
1695 #: fish/cmds.c:3464 fish/cmds.c:3480 fish/cmds.c:3496 fish/cmds.c:3512
1696 #: fish/cmds.c:3528 fish/cmds.c:3546 fish/cmds.c:3579 fish/cmds.c:3595
1697 #: fish/cmds.c:3611 fish/cmds.c:3630 fish/cmds.c:3645 fish/cmds.c:3663
1698 #: fish/cmds.c:3678 fish/cmds.c:3696 fish/cmds.c:3711 fish/cmds.c:3729
1699 #: fish/cmds.c:3744 fish/cmds.c:3763 fish/cmds.c:3782 fish/cmds.c:3800
1700 #: fish/cmds.c:3820 fish/cmds.c:3839 fish/cmds.c:3859 fish/cmds.c:3879
1701 #: fish/cmds.c:3899 fish/cmds.c:3918 fish/cmds.c:3937 fish/cmds.c:3957
1702 #: fish/cmds.c:3977 fish/cmds.c:3997 fish/cmds.c:4012 fish/cmds.c:4028
1703 #: fish/cmds.c:4100 fish/cmds.c:4118 fish/cmds.c:4135 fish/cmds.c:4209
1704 #: fish/cmds.c:4229 fish/cmds.c:4249 fish/cmds.c:4269 fish/cmds.c:4289
1705 #: fish/cmds.c:4309 fish/cmds.c:4328 fish/cmds.c:4347 fish/cmds.c:4367
1706 #: fish/cmds.c:4383 fish/cmds.c:4399 fish/cmds.c:4418 fish/cmds.c:4440
1707 #: fish/cmds.c:4462 fish/cmds.c:4482 fish/cmds.c:4499 fish/cmds.c:4516
1708 #: fish/cmds.c:4533 fish/cmds.c:4550 fish/cmds.c:4567 fish/cmds.c:4584
1709 #: fish/cmds.c:4601 fish/cmds.c:4620 fish/cmds.c:4643 fish/cmds.c:4679
1710 #: fish/cmds.c:4696 fish/cmds.c:4719 fish/cmds.c:4741 fish/cmds.c:4762
1711 #: fish/cmds.c:4782 fish/cmds.c:4801 fish/cmds.c:4821 fish/cmds.c:4839
1712 #: fish/cmds.c:4857 fish/cmds.c:4871 fish/cmds.c:4887 fish/cmds.c:4907
1713 #: fish/cmds.c:4926 fish/cmds.c:4945 fish/cmds.c:4964 fish/cmds.c:4983
1714 #: fish/cmds.c:5003 fish/cmds.c:5043 fish/cmds.c:5100 fish/cmds.c:5121
1715 #: fish/cmds.c:5142 fish/cmds.c:5163 fish/cmds.c:5181 fish/cmds.c:5203
1716 #: fish/cmds.c:5241 fish/cmds.c:5263 fish/cmds.c:5342 fish/cmds.c:5381
1717 #: fish/cmds.c:5396 fish/cmds.c:5413 fish/cmds.c:5427 fish/cmds.c:5443
1718 #: fish/cmds.c:5465 fish/cmds.c:5487 fish/cmds.c:5509 fish/cmds.c:5531
1719 #: fish/cmds.c:5553 fish/cmds.c:5575 fish/cmds.c:5595 fish/cmds.c:5612
1720 #: fish/cmds.c:5629 fish/cmds.c:5648 fish/cmds.c:5667 fish/cmds.c:5687
1721 #: fish/cmds.c:5723 fish/cmds.c:5742 fish/cmds.c:5761 fish/cmds.c:5778
1722 #: fish/cmds.c:5796 fish/cmds.c:5819 fish/cmds.c:5842 fish/cmds.c:5866
1723 #: fish/cmds.c:5889 fish/cmds.c:5910 fish/cmds.c:5933 fish/cmds.c:5956
1724 #: fish/cmds.c:5976 fish/cmds.c:5998 fish/cmds.c:6019 fish/cmds.c:6042
1725 #: fish/cmds.c:6059 fish/cmds.c:6076 fish/cmds.c:6094 fish/cmds.c:6112
1726 #: fish/cmds.c:6133 fish/cmds.c:6151 fish/cmds.c:6172 fish/cmds.c:6192
1727 #: fish/cmds.c:6210 fish/cmds.c:6231 fish/cmds.c:6254 fish/cmds.c:6277
1728 #: fish/cmds.c:6299 fish/cmds.c:6332 fish/cmds.c:6349 fish/cmds.c:6366
1729 #: fish/cmds.c:6390 fish/cmds.c:6413 fish/cmds.c:6436 fish/cmds.c:6458
1730 #: fish/cmds.c:6475 fish/cmds.c:6497 fish/cmds.c:6591 fish/cmds.c:6611
1731 #: fish/cmds.c:6631 fish/cmds.c:6651 fish/cmds.c:6669 fish/cmds.c:6690
1732 #: fish/cmds.c:6726 fish/cmds.c:6743 fish/cmds.c:6765 fish/cmds.c:6782
1733 #: fish/cmds.c:6818 fish/cmds.c:6838 fish/cmds.c:6858 fish/cmds.c:6878
1734 #: fish/cmds.c:6900 fish/cmds.c:6917 fish/cmds.c:6936 fish/cmds.c:6955
1735 #: fish/cmds.c:6977 fish/cmds.c:6998 fish/cmds.c:7019 fish/cmds.c:7040
1736 #: fish/cmds.c:7063 fish/cmds.c:7104 fish/cmds.c:7127 fish/cmds.c:7166
1737 #: fish/cmds.c:7183 fish/cmds.c:7202 fish/cmds.c:7223 fish/cmds.c:7246
1738 #: fish/cmds.c:7268 fish/cmds.c:7286 fish/cmds.c:7305 fish/cmds.c:7326
1739 #: fish/cmds.c:7403 fish/cmds.c:7444 fish/cmds.c:7523 fish/cmds.c:7599
1740 #: fish/cmds.c:7636 fish/cmds.c:7659 fish/cmds.c:7680 fish/cmds.c:7703
1741 #: fish/cmds.c:7725 fish/cmds.c:7750 fish/cmds.c:7793 fish/cmds.c:7834
1742 #: fish/cmds.c:7855 fish/cmds.c:7873 fish/cmds.c:7892 fish/cmds.c:7909
1743 #: fish/cmds.c:7927 fish/cmds.c:7954 fish/cmds.c:7978 fish/cmds.c:8002
1744 #: fish/cmds.c:8026 fish/cmds.c:8050 fish/cmds.c:8074 fish/cmds.c:8098
1745 #: fish/cmds.c:8122 fish/cmds.c:8146 fish/cmds.c:8170 fish/cmds.c:8194
1746 #: fish/cmds.c:8218 fish/cmds.c:8241 fish/cmds.c:8264 fish/cmds.c:8285
1747 #: fish/cmds.c:8306 fish/cmds.c:8327 fish/cmds.c:8347 fish/cmds.c:8370
1748 #: fish/cmds.c:8408 fish/cmds.c:8425 fish/cmds.c:8442 fish/cmds.c:8461
1749 #: fish/cmds.c:8480 fish/cmds.c:8497 fish/cmds.c:8514 fish/cmds.c:8531
1750 #: fish/cmds.c:8548 fish/cmds.c:8567 fish/cmds.c:8603 fish/cmds.c:8643
1751 #: fish/cmds.c:8676 fish/cmds.c:8693 fish/cmds.c:8710 fish/cmds.c:8726
1752 #: fish/cmds.c:8741 fish/cmds.c:8762 fish/cmds.c:8800 fish/cmds.c:8838
1753 #: fish/cmds.c:8877 fish/cmds.c:8917 fish/cmds.c:8958 fish/cmds.c:8999
1754 #: fish/cmds.c:9037 fish/cmds.c:9054 fish/cmds.c:9077 fish/cmds.c:9099
1755 #: fish/cmds.c:9121 fish/cmds.c:9141 fish/cmds.c:9161 fish/cmds.c:9197
1756 #: fish/cmds.c:9269 fish/cmds.c:9309 fish/cmds.c:9367 fish/cmds.c:9393
1757 #: fish/cmds.c:9419 fish/cmds.c:9447 fish/cmds.c:9506 fish/cmds.c:9527
1758 #: fish/cmds.c:9572 fish/cmds.c:9592 fish/cmds.c:9631 fish/cmds.c:9668
1759 #: fish/cmds.c:9688 fish/cmds.c:9710 fish/cmds.c:9767 fish/cmds.c:9787
1760 #: fish/cmds.c:9809 fish/cmds.c:9831 fish/cmds.c:9850 fish/cmds.c:9870
1761 #: fish/cmds.c:9897 fish/cmds.c:9917 fish/cmds.c:9937 fish/cmds.c:9957
1762 #: fish/cmds.c:9977 fish/cmds.c:9999 fish/cmds.c:10034 fish/cmds.c:10052
1763 #: fish/cmds.c:10075 fish/cmds.c:10097 fish/cmds.c:10112 fish/cmds.c:10129
1764 #: fish/cmds.c:10166 fish/cmds.c:10205 fish/cmds.c:10245 fish/cmds.c:10301
1765 #: fish/cmds.c:10323 fish/cmds.c:10359 fish/cmds.c:10374 fish/cmds.c:10394
1766 #: fish/cmds.c:10434 fish/cmds.c:10457 fish/cmds.c:10481 fish/cmds.c:10506
1767 #: fish/cmds.c:10547 fish/cmds.c:10572 fish/cmds.c:10610 fish/cmds.c:10641
1768 #: fish/cmds.c:10672 fish/cmds.c:10700 fish/cmds.c:10720 fish/cmds.c:10752
1769 #: fish/cmds.c:10772 fish/cmds.c:10792 fish/cmds.c:10809 fish/cmds.c:10827
1770 #: fish/cmds.c:10850 fish/cmds.c:10871 fish/cmds.c:10890 fish/cmds.c:10932
1771 #: fish/cmds.c:10975 fish/cmds.c:11019 fish/cmds.c:11058 fish/cmds.c:11077
1772 #: fish/cmds.c:11097 fish/cmds.c:11117 fish/cmds.c:11138 fish/cmds.c:11159
1773 #: fish/cmds.c:11180 fish/cmds.c:11201 fish/cmds.c:11222 fish/cmds.c:11244
1774 #: fish/cmds.c:11282 fish/cmds.c:11333 fish/cmds.c:11371 fish/cmds.c:11427
1775 #: fish/cmds.c:11517 fish/cmds.c:11546 fish/cmds.c:11573
1776 #, c-format
1777 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
1778 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
1779
1780 #: fish/cmds.c:3199 fish/cmds.c:3213 fish/cmds.c:3229 fish/cmds.c:3246
1781 #: fish/cmds.c:3263 fish/cmds.c:3281 fish/cmds.c:3300 fish/cmds.c:3316
1782 #: fish/cmds.c:3334 fish/cmds.c:3350 fish/cmds.c:3368 fish/cmds.c:3384
1783 #: fish/cmds.c:3401 fish/cmds.c:3416 fish/cmds.c:3434 fish/cmds.c:3449
1784 #: fish/cmds.c:3465 fish/cmds.c:3481 fish/cmds.c:3497 fish/cmds.c:3513
1785 #: fish/cmds.c:3529 fish/cmds.c:3547 fish/cmds.c:3580 fish/cmds.c:3596
1786 #: fish/cmds.c:3612 fish/cmds.c:3631 fish/cmds.c:3646 fish/cmds.c:3664
1787 #: fish/cmds.c:3679 fish/cmds.c:3697 fish/cmds.c:3712 fish/cmds.c:3730
1788 #: fish/cmds.c:3745 fish/cmds.c:3764 fish/cmds.c:3783 fish/cmds.c:3801
1789 #: fish/cmds.c:3821 fish/cmds.c:3840 fish/cmds.c:3860 fish/cmds.c:3880
1790 #: fish/cmds.c:3900 fish/cmds.c:3919 fish/cmds.c:3938 fish/cmds.c:3958
1791 #: fish/cmds.c:3978 fish/cmds.c:3998 fish/cmds.c:4013 fish/cmds.c:4029
1792 #: fish/cmds.c:4050 fish/cmds.c:4101 fish/cmds.c:4119 fish/cmds.c:4136
1793 #: fish/cmds.c:4157 fish/cmds.c:4210 fish/cmds.c:4230 fish/cmds.c:4250
1794 #: fish/cmds.c:4270 fish/cmds.c:4290 fish/cmds.c:4310 fish/cmds.c:4329
1795 #: fish/cmds.c:4348 fish/cmds.c:4368 fish/cmds.c:4384 fish/cmds.c:4400
1796 #: fish/cmds.c:4419 fish/cmds.c:4441 fish/cmds.c:4463 fish/cmds.c:4483
1797 #: fish/cmds.c:4500 fish/cmds.c:4517 fish/cmds.c:4534 fish/cmds.c:4551
1798 #: fish/cmds.c:4568 fish/cmds.c:4585 fish/cmds.c:4602 fish/cmds.c:4621
1799 #: fish/cmds.c:4644 fish/cmds.c:4680 fish/cmds.c:4697 fish/cmds.c:4720
1800 #: fish/cmds.c:4742 fish/cmds.c:4763 fish/cmds.c:4783 fish/cmds.c:4802
1801 #: fish/cmds.c:4822 fish/cmds.c:4840 fish/cmds.c:4858 fish/cmds.c:4872
1802 #: fish/cmds.c:4888 fish/cmds.c:4908 fish/cmds.c:4927 fish/cmds.c:4946
1803 #: fish/cmds.c:4965 fish/cmds.c:4984 fish/cmds.c:5004 fish/cmds.c:5044
1804 #: fish/cmds.c:5101 fish/cmds.c:5122 fish/cmds.c:5143 fish/cmds.c:5164
1805 #: fish/cmds.c:5182 fish/cmds.c:5204 fish/cmds.c:5242 fish/cmds.c:5264
1806 #: fish/cmds.c:5343 fish/cmds.c:5382 fish/cmds.c:5397 fish/cmds.c:5414
1807 #: fish/cmds.c:5428 fish/cmds.c:5444 fish/cmds.c:5466 fish/cmds.c:5488
1808 #: fish/cmds.c:5510 fish/cmds.c:5532 fish/cmds.c:5554 fish/cmds.c:5576
1809 #: fish/cmds.c:5596 fish/cmds.c:5613 fish/cmds.c:5630 fish/cmds.c:5649
1810 #: fish/cmds.c:5668 fish/cmds.c:5688 fish/cmds.c:5724 fish/cmds.c:5743
1811 #: fish/cmds.c:5762 fish/cmds.c:5779 fish/cmds.c:5797 fish/cmds.c:5820
1812 #: fish/cmds.c:5843 fish/cmds.c:5867 fish/cmds.c:5890 fish/cmds.c:5911
1813 #: fish/cmds.c:5934 fish/cmds.c:5957 fish/cmds.c:5977 fish/cmds.c:5999
1814 #: fish/cmds.c:6020 fish/cmds.c:6043 fish/cmds.c:6060 fish/cmds.c:6077
1815 #: fish/cmds.c:6095 fish/cmds.c:6113 fish/cmds.c:6134 fish/cmds.c:6152
1816 #: fish/cmds.c:6173 fish/cmds.c:6193 fish/cmds.c:6211 fish/cmds.c:6232
1817 #: fish/cmds.c:6255 fish/cmds.c:6278 fish/cmds.c:6300 fish/cmds.c:6333
1818 #: fish/cmds.c:6350 fish/cmds.c:6367 fish/cmds.c:6391 fish/cmds.c:6414
1819 #: fish/cmds.c:6437 fish/cmds.c:6459 fish/cmds.c:6476 fish/cmds.c:6498
1820 #: fish/cmds.c:6592 fish/cmds.c:6612 fish/cmds.c:6632 fish/cmds.c:6652
1821 #: fish/cmds.c:6670 fish/cmds.c:6691 fish/cmds.c:6727 fish/cmds.c:6744
1822 #: fish/cmds.c:6766 fish/cmds.c:6783 fish/cmds.c:6819 fish/cmds.c:6839
1823 #: fish/cmds.c:6859 fish/cmds.c:6879 fish/cmds.c:6901 fish/cmds.c:6918
1824 #: fish/cmds.c:6937 fish/cmds.c:6956 fish/cmds.c:6978 fish/cmds.c:6999
1825 #: fish/cmds.c:7020 fish/cmds.c:7041 fish/cmds.c:7064 fish/cmds.c:7105
1826 #: fish/cmds.c:7128 fish/cmds.c:7167 fish/cmds.c:7184 fish/cmds.c:7203
1827 #: fish/cmds.c:7224 fish/cmds.c:7247 fish/cmds.c:7269 fish/cmds.c:7287
1828 #: fish/cmds.c:7306 fish/cmds.c:7327 fish/cmds.c:7404 fish/cmds.c:7445
1829 #: fish/cmds.c:7524 fish/cmds.c:7600 fish/cmds.c:7637 fish/cmds.c:7660
1830 #: fish/cmds.c:7681 fish/cmds.c:7704 fish/cmds.c:7726 fish/cmds.c:7751
1831 #: fish/cmds.c:7794 fish/cmds.c:7835 fish/cmds.c:7856 fish/cmds.c:7874
1832 #: fish/cmds.c:7893 fish/cmds.c:7910 fish/cmds.c:7928 fish/cmds.c:7955
1833 #: fish/cmds.c:7979 fish/cmds.c:8003 fish/cmds.c:8027 fish/cmds.c:8051
1834 #: fish/cmds.c:8075 fish/cmds.c:8099 fish/cmds.c:8123 fish/cmds.c:8147
1835 #: fish/cmds.c:8171 fish/cmds.c:8195 fish/cmds.c:8219 fish/cmds.c:8242
1836 #: fish/cmds.c:8265 fish/cmds.c:8286 fish/cmds.c:8307 fish/cmds.c:8328
1837 #: fish/cmds.c:8348 fish/cmds.c:8371 fish/cmds.c:8409 fish/cmds.c:8426
1838 #: fish/cmds.c:8443 fish/cmds.c:8462 fish/cmds.c:8481 fish/cmds.c:8498
1839 #: fish/cmds.c:8515 fish/cmds.c:8532 fish/cmds.c:8549 fish/cmds.c:8568
1840 #: fish/cmds.c:8604 fish/cmds.c:8644 fish/cmds.c:8677 fish/cmds.c:8694
1841 #: fish/cmds.c:8711 fish/cmds.c:8727 fish/cmds.c:8742 fish/cmds.c:8763
1842 #: fish/cmds.c:8801 fish/cmds.c:8839 fish/cmds.c:8878 fish/cmds.c:8918
1843 #: fish/cmds.c:8959 fish/cmds.c:9000 fish/cmds.c:9038 fish/cmds.c:9055
1844 #: fish/cmds.c:9078 fish/cmds.c:9100 fish/cmds.c:9122 fish/cmds.c:9142
1845 #: fish/cmds.c:9162 fish/cmds.c:9198 fish/cmds.c:9270 fish/cmds.c:9310
1846 #: fish/cmds.c:9368 fish/cmds.c:9394 fish/cmds.c:9420 fish/cmds.c:9448
1847 #: fish/cmds.c:9507 fish/cmds.c:9528 fish/cmds.c:9573 fish/cmds.c:9593
1848 #: fish/cmds.c:9632 fish/cmds.c:9669 fish/cmds.c:9689 fish/cmds.c:9711
1849 #: fish/cmds.c:9768 fish/cmds.c:9788 fish/cmds.c:9810 fish/cmds.c:9832
1850 #: fish/cmds.c:9851 fish/cmds.c:9871 fish/cmds.c:9898 fish/cmds.c:9918
1851 #: fish/cmds.c:9938 fish/cmds.c:9958 fish/cmds.c:9978 fish/cmds.c:10000
1852 #: fish/cmds.c:10035 fish/cmds.c:10053 fish/cmds.c:10076 fish/cmds.c:10098
1853 #: fish/cmds.c:10113 fish/cmds.c:10130 fish/cmds.c:10167 fish/cmds.c:10206
1854 #: fish/cmds.c:10246 fish/cmds.c:10302 fish/cmds.c:10324 fish/cmds.c:10360
1855 #: fish/cmds.c:10375 fish/cmds.c:10395 fish/cmds.c:10435 fish/cmds.c:10458
1856 #: fish/cmds.c:10482 fish/cmds.c:10507 fish/cmds.c:10548 fish/cmds.c:10573
1857 #: fish/cmds.c:10611 fish/cmds.c:10642 fish/cmds.c:10673 fish/cmds.c:10701
1858 #: fish/cmds.c:10721 fish/cmds.c:10753 fish/cmds.c:10773 fish/cmds.c:10793
1859 #: fish/cmds.c:10810 fish/cmds.c:10828 fish/cmds.c:10851 fish/cmds.c:10872
1860 #: fish/cmds.c:10891 fish/cmds.c:10933 fish/cmds.c:10976 fish/cmds.c:11020
1861 #: fish/cmds.c:11059 fish/cmds.c:11078 fish/cmds.c:11098 fish/cmds.c:11118
1862 #: fish/cmds.c:11139 fish/cmds.c:11160 fish/cmds.c:11181 fish/cmds.c:11202
1863 #: fish/cmds.c:11223 fish/cmds.c:11245 fish/cmds.c:11283 fish/cmds.c:11334
1864 #: fish/cmds.c:11372 fish/cmds.c:11428 fish/cmds.c:11451 fish/cmds.c:11518
1865 #: fish/cmds.c:11547 fish/cmds.c:11574
1866 #, c-format
1867 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
1868 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
1869
1870 #: fish/cmds.c:3557 fish/cmds.c:4656 fish/cmds.c:5014 fish/cmds.c:5054
1871 #: fish/cmds.c:5073 fish/cmds.c:5216 fish/cmds.c:5275 fish/cmds.c:5294
1872 #: fish/cmds.c:5313 fish/cmds.c:5356 fish/cmds.c:5699 fish/cmds.c:6310
1873 #: fish/cmds.c:6509 fish/cmds.c:6528 fish/cmds.c:6547 fish/cmds.c:6566
1874 #: fish/cmds.c:6702 fish/cmds.c:6793 fish/cmds.c:7074 fish/cmds.c:7138
1875 #: fish/cmds.c:7337 fish/cmds.c:7356 fish/cmds.c:7375 fish/cmds.c:7414
1876 #: fish/cmds.c:7455 fish/cmds.c:7474 fish/cmds.c:7493 fish/cmds.c:7534
1877 #: fish/cmds.c:7553 fish/cmds.c:7572 fish/cmds.c:7610 fish/cmds.c:7763
1878 #: fish/cmds.c:7806 fish/cmds.c:8383 fish/cmds.c:8578 fish/cmds.c:8616
1879 #: fish/cmds.c:8654 fish/cmds.c:8774 fish/cmds.c:8811 fish/cmds.c:8849
1880 #: fish/cmds.c:8888 fish/cmds.c:8929 fish/cmds.c:8970 fish/cmds.c:9011
1881 #: fish/cmds.c:9174 fish/cmds.c:9210 fish/cmds.c:9223 fish/cmds.c:9236
1882 #: fish/cmds.c:9249 fish/cmds.c:9282 fish/cmds.c:9320 fish/cmds.c:9339
1883 #: fish/cmds.c:9460 fish/cmds.c:9479 fish/cmds.c:9540 fish/cmds.c:9553
1884 #: fish/cmds.c:9604 fish/cmds.c:9643 fish/cmds.c:9721 fish/cmds.c:9740
1885 #: fish/cmds.c:10014 fish/cmds.c:10141 fish/cmds.c:10178 fish/cmds.c:10217
1886 #: fish/cmds.c:10257 fish/cmds.c:10276 fish/cmds.c:10335 fish/cmds.c:10408
1887 #: fish/cmds.c:10518 fish/cmds.c:10588 fish/cmds.c:10622 fish/cmds.c:10653
1888 #: fish/cmds.c:10684 fish/cmds.c:10733 fish/cmds.c:10904 fish/cmds.c:10946
1889 #: fish/cmds.c:10991 fish/cmds.c:11033 fish/cmds.c:11259 fish/cmds.c:11297
1890 #: fish/cmds.c:11310 fish/cmds.c:11348 fish/cmds.c:11383 fish/cmds.c:11402
1891 #: fish/cmds.c:11469
1892 #, c-format
1893 msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
1894 msgstr "%s: %s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
1895
1896 #: fish/cmds.c:3563 fish/cmds.c:4662 fish/cmds.c:5020 fish/cmds.c:5060
1897 #: fish/cmds.c:5079 fish/cmds.c:5222 fish/cmds.c:5281 fish/cmds.c:5300
1898 #: fish/cmds.c:5319 fish/cmds.c:5362 fish/cmds.c:5705 fish/cmds.c:6316
1899 #: fish/cmds.c:6515 fish/cmds.c:6534 fish/cmds.c:6553 fish/cmds.c:6572
1900 #: fish/cmds.c:6708 fish/cmds.c:6799 fish/cmds.c:7080 fish/cmds.c:7144
1901 #: fish/cmds.c:7343 fish/cmds.c:7362 fish/cmds.c:7381 fish/cmds.c:7420
1902 #: fish/cmds.c:7461 fish/cmds.c:7480 fish/cmds.c:7499 fish/cmds.c:7540
1903 #: fish/cmds.c:7559 fish/cmds.c:7578 fish/cmds.c:7616 fish/cmds.c:7769
1904 #: fish/cmds.c:7812 fish/cmds.c:8389 fish/cmds.c:8584 fish/cmds.c:8622
1905 #: fish/cmds.c:8660 fish/cmds.c:8780 fish/cmds.c:8817 fish/cmds.c:8855
1906 #: fish/cmds.c:8894 fish/cmds.c:8935 fish/cmds.c:8976 fish/cmds.c:9017
1907 #: fish/cmds.c:9288 fish/cmds.c:9326 fish/cmds.c:9345 fish/cmds.c:9466
1908 #: fish/cmds.c:9610 fish/cmds.c:9649 fish/cmds.c:9727 fish/cmds.c:9746
1909 #: fish/cmds.c:10147 fish/cmds.c:10184 fish/cmds.c:10223 fish/cmds.c:10263
1910 #: fish/cmds.c:10282 fish/cmds.c:10341 fish/cmds.c:10414 fish/cmds.c:10524
1911 #: fish/cmds.c:10910 fish/cmds.c:10952 fish/cmds.c:10997 fish/cmds.c:11039
1912 #: fish/cmds.c:11389 fish/cmds.c:11475
1913 #, c-format
1914 msgid "%s: %s: integer out of range\n"
1915 msgstr "%s: %s: liczba całkowita spoza zakresu\n"
1916
1917 #: fish/cmds.c:4049 fish/cmds.c:4156 fish/cmds.c:11450
1918 #, c-format
1919 msgid "%s should have %d-%d parameter(s)\n"
1920 msgstr "%s powinno posiadać %d-%d parametry\n"
1921
1922 #: fish/cmds.c:4075 fish/cmds.c:4182 fish/cmds.c:11490
1923 #, c-format
1924 msgid "%s: unknown optional argument \"%s\"\n"
1925 msgstr "%s: nieznany opcjonalny parametr \"%s\"\n"
1926
1927 #: fish/cmds.c:4081 fish/cmds.c:4188 fish/cmds.c:11496
1928 #, c-format
1929 msgid "%s: optional argument \"%s\" given twice\n"
1930 msgstr "%s: opcjonalny parametr \"%s\" został podany dwa razy\n"
1931
1932 #: fish/cmds.c:11591
1933 #, c-format
1934 msgid "%s: unknown command\n"
1935 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
1936
1937 #: fish/copy.c:41
1938 #, c-format
1939 msgid ""
1940 "use 'copy-in <local> [<local>...] <remotedir>' to copy files into the image\n"
1941 msgstr ""
1942 "należy użyć \"copy-in <lokalny> [<lokalny>...] <zdalny_katalog>\", aby "
1943 "skopiować pliki do obrazu\n"
1944
1945 #: fish/copy.c:54
1946 #, c-format
1947 msgid "copy-in: target '%s' is not a directory\n"
1948 msgstr "copy-in: cel \"%s\" nie jest katalogiem\n"
1949
1950 #: fish/copy.c:139
1951 #, c-format
1952 msgid "error: argument is zero length or longer than maximum permitted\n"
1953 msgstr ""
1954 "błąd: parametr jest zerowej długości lub dłuższy niż dozwolone maksimum\n"
1955
1956 #: fish/copy.c:184
1957 #, c-format
1958 msgid ""
1959 "use 'copy-out <remote> [<remote>...] <localdir>' to copy files out of the "
1960 "image\n"
1961 msgstr ""
1962 "należy użyć \"copy-out <zdalny> [<zdalny>...] <lokalny_katalog>\", aby "
1963 "skopiować pliki z obrazu\n"
1964
1965 #: fish/copy.c:195
1966 #, fuzzy, c-format
1967 msgid "copy-out: target '%s' is not a directory\n"
1968 msgstr "copy-in: cel \"%s\" nie jest katalogiem\n"
1969
1970 #: fish/copy.c:225
1971 #, c-format
1972 msgid "copy-out: '%s' is not a file or directory\n"
1973 msgstr "copy-out: \"%s\" nie jest plikiem lub katalogiem\n"
1974
1975 #: fish/edit.c:44
1976 #, c-format
1977 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
1978 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby zmodyfikować plik\n"
1979
1980 #: fish/fish.c:99
1981 #, c-format
1982 msgid ""
1983 "%s: guest filesystem shell\n"
1984 "%s lets you edit virtual machine filesystems\n"
1985 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
1986 "Usage:\n"
1987 "  %s [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
1988 "  %s [--ro] -i -a disk-image\n"
1989 "  %s [--ro] -i -d libvirt-domain\n"
1990 "or for interactive use:\n"
1991 "  %s\n"
1992 "or from a shell script:\n"
1993 "  %s <<EOF\n"
1994 "  cmd\n"
1995 "  ...\n"
1996 "  EOF\n"
1997 "Options:\n"
1998 "  -h|--cmd-help        List available commands\n"
1999 "  -h|--cmd-help cmd    Display detailed help on 'cmd'\n"
2000 "  -a|--add image       Add image\n"
2001 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2002 "  --csh                Make --listen csh-compatible\n"
2003 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2004 "  -D|--no-dest-paths   Don't tab-complete paths from guest fs\n"
2005 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
2006 "  -f|--file file       Read commands from file\n"
2007 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2008 "  -i|--inspector       Automatically mount filesystems\n"
2009 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
2010 "  --listen             Listen for remote commands\n"
2011 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
2012 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
2013 "  -N|--new type        Create prepared disk (test1.img, ...)\n"
2014 "  --progress-bars      Enable progress bars even when not interactive\n"
2015 "  --no-progress-bars   Disable progress bars\n"
2016 "  --remote[=pid]       Send commands to remote %s\n"
2017 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
2018 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
2019 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2020 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2021 "  -x                   Echo each command before executing it\n"
2022 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
2023 msgstr ""
2024 "%s: powłoka systemu plików gościa\n"
2025 "%s umożliwia modyfikowanie systemów pliku maszyn wirtualnych\n"
2026 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
2027 "Użycie:\n"
2028 "  %s [--options] polecenie [: polecenie : polecenie...]\n"
2029 "  %s [--ro] -i -a obraz-dysku\n"
2030 "  %s [--ro] -i -d domena-libvirt\n"
2031 "lub dla trybu interaktywnego:\n"
2032 "  %s\n"
2033 "lub ze skryptu powłoki:\n"
2034 "  %s <<EOF\n"
2035 "  polecenie\n"
2036 "  ...\n"
2037 "  EOF\n"
2038 "Opcje:\n"
2039 "  -h|--cmd-help        Wyświetla listę dostępnych poleceń\n"
2040 "  -h|--cmd-help polecenie  Wyświetla szczegółową pomoc o \"poleceniu\"\n"
2041 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
2042 "  -c|--connect uri     Podaje adres URI biblioteki libvirt dla opcji -d\n"
2043 "  --csh                Opcja --listen zgodna z csh\n"
2044 "  -d|--domain gość     Dodaje dyski od gościa biblioteki libvirt\n"
2045 "  -D|--no-dest-paths   Nie uzupełnia ścieżek z systemu plików gościa za\n"
2046 "                       pomocą Tab\n"
2047 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
2048 "  -f|--file plik       Odczytuje polecenia z pliku\n"
2049 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
2050 "  -i|--inspector       Automatycznie montuje systemy plików\n"
2051 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
2052 "  --listen             Nasłuchuje zdalnych poleceń\n"
2053 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
2054 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
2055 "  -N|--new typ         Tworzy przygotowany dysk (test1.img...)\n"
2056 "  --progress-bars      Włącza paski postępu nawet, jeśli nie jest używany\n"
2057 "                       tryb interaktywny\n"
2058 "  --no-progress-bars   Wyłącza paski postępu\n"
2059 "  --remote[=PID]       Wysyła polecenia do zdalnego %s\n"
2060 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
2061 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
2062 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
2063 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2064 "  -x                   Wykonuje echo każdego polecenia przed jego\n"
2065 "                       wykonaniem\n"
2066 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
2067
2068 #: fish/fish.c:250
2069 #, c-format
2070 msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
2071 msgstr "%s: --listen=PID: PID nie był liczbą: %s\n"
2072
2073 #: fish/fish.c:257
2074 #, c-format
2075 msgid ""
2076 "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
2077 msgstr ""
2078 "%s: zdalnie: $GUESTFISH_PID musi być ustawiony na PID zdalnego procesu\n"
2079
2080 #: fish/fish.c:305
2081 #, c-format
2082 msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
2083 msgstr "%s: można podać tylko jeden parametr -f\n"
2084
2085 #: fish/fish.c:460
2086 #, c-format
2087 msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
2088 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --remote w tym samym czasie\n"
2089
2090 #: fish/fish.c:468
2091 #, c-format
2092 msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
2093 msgstr "%s: dodatkowe parametry wiersza poleceń za pomocą flagi --listen\n"
2094
2095 #: fish/fish.c:474
2096 #, c-format
2097 msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
2098 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
2099
2100 #: fish/fish.c:531
2101 #, c-format
2102 msgid "guestfish: could not access termcap or terminfo database.\n"
2103 msgstr ""
2104 "guestfish: nie można uzyskać dostępu do bazy danych termcap lub terminfo.\n"
2105
2106 #: fish/fish.c:535
2107 #, c-format
2108 msgid "guestfish: terminal type \"%s\" not defined.\n"
2109 msgstr "guestfish: typ terminala \"%s\" nie jest określony.\n"
2110
2111 #: fish/fish.c:623
2112 #, c-format
2113 msgid ""
2114 "\n"
2115 "Welcome to guestfish, the libguestfs filesystem interactive shell for\n"
2116 "editing virtual machine filesystems.\n"
2117 "\n"
2118 "Type: 'help' for help on commands\n"
2119 "      'man' to read the manual\n"
2120 "      'quit' to quit the shell\n"
2121 "\n"
2122 msgstr ""
2123 "\n"
2124 "Witaj w guestfish, interaktywnej powłoce systemów plików biblioteki\n"
2125 "libguestfs do modyfikowania systemów plików maszyn wirtualnych.\n"
2126 "\n"
2127 "Proszę podać: \"help\", aby uzyskać pomoc o poleceniach\n"
2128 "              \"man\", aby wyświetlić podręcznik\n"
2129 "              \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
2130 "\n"
2131
2132 #: fish/fish.c:767
2133 #, c-format
2134 msgid "%s: unterminated double quote\n"
2135 msgstr "%s: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
2136
2137 #: fish/fish.c:773 fish/fish.c:790
2138 #, c-format
2139 msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
2140 msgstr "%s: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
2141
2142 #: fish/fish.c:784
2143 #, c-format
2144 msgid "%s: unterminated single quote\n"
2145 msgstr "%s: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
2146
2147 #: fish/fish.c:814
2148 #, c-format
2149 msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
2150 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
2151
2152 #: fish/fish.c:831
2153 #, c-format
2154 msgid "%s: too many arguments\n"
2155 msgstr "%s: za dużo parametrów\n"
2156
2157 #: fish/fish.c:899
2158 #, c-format
2159 msgid "%s: empty command on command line\n"
2160 msgstr "%s: puste polecenie wiersza poleceń\n"
2161
2162 #: fish/fish.c:1045
2163 msgid "display a list of commands or help on a command"
2164 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
2165
2166 #: fish/fish.c:1047
2167 msgid "quit guestfish"
2168 msgstr "kończy działanie programu guestfish"
2169
2170 #: fish/fish.c:1058
2171 #, c-format
2172 msgid ""
2173 "help - display a list of commands or help on a command\n"
2174 "     help cmd\n"
2175 "     help\n"
2176 msgstr ""
2177 "help - wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia\n"
2178 "     help polecenie\n"
2179 "     help\n"
2180
2181 #: fish/fish.c:1066
2182 #, c-format
2183 msgid ""
2184 "quit - quit guestfish\n"
2185 "     quit\n"
2186 msgstr ""
2187 "quit - kończy działanie programu guestfish\n"
2188 "     quit\n"
2189
2190 #: fish/fish.c:1071
2191 #, c-format
2192 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
2193 msgstr ""
2194 "%s: nieznane polecenie, należy użyć -h, aby wyświetlić listę wszystkich "
2195 "poleceń\n"
2196
2197 #: fish/fish.c:1087
2198 #, c-format
2199 msgid ""
2200 "Did you mean to open a disk image?  guestfish -a disk.img\n"
2201 "For a list of commands:             guestfish -h\n"
2202 "For complete documentation:         man guestfish\n"
2203 msgstr ""
2204 "Czy miał zostać otwarty obraz dysku?  guestfish -a dysk.img\n"
2205 "Lista poleceń:                        guestfish -h\n"
2206 "Pełna dokumentacja:                   man guestfish\n"
2207
2208 #: fish/fish.c:1244
2209 #, c-format
2210 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
2211 msgstr "Cytat ucieczki w ciągu \"%s\"\n"
2212
2213 #: fish/glob.c:53
2214 #, c-format
2215 msgid "use 'glob command [args...]'\n"
2216 msgstr "należy użyć \"glob polecenie [parametry...]\"\n"
2217
2218 #: fish/glob.c:73
2219 #, c-format
2220 msgid "glob: guestfs_glob_expand call failed: %s\n"
2221 msgstr "glob: wywołanie guestfs_glob_expand nie powiodło się: %s\n"
2222
2223 #: fish/help.c:38
2224 #, c-format
2225 msgid ""
2226 "Add disk images to examine using the -a or -d options, or the 'add' "
2227 "command.\n"
2228 "Or create a new disk image using -N, or the 'alloc' or 'sparse' commands.\n"
2229 "Once you have done this, use the 'run' command.\n"
2230 msgstr ""
2231 "Dodaje obrazy dysków do sprawdzenia używając opcji -a lub -d, albo polecenia "
2232 "\"add\".\n"
2233 "Tworzy nowy obraz dysku używając opcji -N albo poleceń \"alloc\" lub \"sparse"
2234 "\".\n"
2235 "Po wykonaniu tej czynności należy użyć polecenia \"run\".\n"
2236
2237 #: fish/help.c:44
2238 #, c-format
2239 msgid ""
2240 "Find out what filesystems are available using 'list-filesystems' and then\n"
2241 "mount them to examine or modify the contents using 'mount-ro' or\n"
2242 "'mount-options'.\n"
2243 msgstr ""
2244 "Odnajduje dostępne systemy plików używając \"list-filesystems\", a\n"
2245 "następnie montuje do do sprawdzenia lub modyfikacji zawartości używając\n"
2246 "\"mount-ro\" lub \"mount-options\".\n"
2247
2248 #: fish/help.c:52
2249 #, c-format
2250 msgid ""
2251 "For more information about a command, use 'help cmd'.\n"
2252 "\n"
2253 "To read the manual, type 'man'.\n"
2254 msgstr ""
2255 "Aby dowiedzieć się więcej o poleceniu, należy użyć \"help polecenie\".\n"
2256 "\n"
2257 "Aby przeczytać podręcznik, należy wpisać \"man\".\n"
2258
2259 #: fish/hexedit.c:41
2260 #, c-format
2261 msgid "hexedit (device|filename) [max | start max]\n"
2262 msgstr "hexedit (urządzenie|nazwa_pliku) [maksimum | rozpoczęcie maksimum]\n"
2263
2264 #: fish/hexedit.c:52
2265 #, c-format
2266 msgid "hexedit: %s is a zero length file or device\n"
2267 msgstr "hexedit: %s jest plikiem lub urządzeniem o zerowej długości\n"
2268
2269 #: fish/hexedit.c:63
2270 #, c-format
2271 msgid ""
2272 "hexedit: %s is larger than %s. You must supply a limit using\n"
2273 "  'hexedit %s <max>' (eg. 'hexedit %s 1M') or a range using\n"
2274 "  'hexedit %s <start> <max>'.\n"
2275 msgstr ""
2276 "hexedit: %s jest dłuższe niż %s. Należy podać ograniczenie\n"
2277 "  używając polecenia \"hexedit %s <maksimum>\" (np.\n"
2278 "  \"hexedit %s 1M\") lub zakres używając polecenia\n"
2279 "  \"hexedit %s <rozpoczęcie> <maksymalnie>\".\n"
2280
2281 #: fish/hexedit.c:92
2282 #, c-format
2283 msgid "hexedit: invalid range\n"
2284 msgstr "hexedit: nieprawidłowy zakres\n"
2285
2286 #: fish/inspect.c:83
2287 #, c-format
2288 msgid "%s: no operating system was found on this disk\n"
2289 msgstr "%s: na tym dysku nie odnaleziono żadnych systemów operacyjnych\n"
2290
2291 #: fish/inspect.c:89
2292 #, c-format
2293 msgid "%s: multi-boot operating systems are not supported by the -i option\n"
2294 msgstr ""
2295 "%s: systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez opcję -i\n"
2296
2297 #: fish/inspect.c:128
2298 #, c-format
2299 msgid "%s: some filesystems could not be mounted (ignored)\n"
2300 msgstr ""
2301
2302 #: fish/inspect.c:140
2303 #, c-format
2304 msgid "Operating system: %s\n"
2305 msgstr "System operacyjny: %s\n"
2306
2307 #: fish/inspect.c:153
2308 #, c-format
2309 msgid "%s mounted on %s\n"
2310 msgstr "%s zamontowano w %s\n"
2311
2312 #: fish/keys.c:52
2313 #, c-format
2314 msgid "Enter key or passphrase (\"%s\"): "
2315 msgstr "Proszę podać klucz lub hasło (\"%s\"): "
2316
2317 #: fish/lcd.c:34
2318 #, c-format
2319 msgid "use 'lcd directory' to change local directory\n"
2320 msgstr "należy użyć \"lcd katalog\", aby zmienić lokalny katalog\n"
2321
2322 #: fish/man.c:34
2323 #, c-format
2324 msgid "use 'man' without parameters to open the manual\n"
2325 msgstr "należy użyć \"man\" bez parametrów, aby otworzyć podręcznik\n"
2326
2327 #: fish/man.c:53
2328 #, c-format
2329 msgid "the external 'man' program failed\n"
2330 msgstr "zewnętrzny program \"man\" nie powiódł się\n"
2331
2332 #: fish/more.c:39
2333 #, c-format
2334 msgid "use '%s filename' to page a file\n"
2335 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby wyświetlić plik\n"
2336
2337 #: fish/options.c:36
2338 #, c-format
2339 msgid "%s: too many drives added on the command line\n"
2340 msgstr "%s: dodano za dużo napędów w wierszu poleceń\n"
2341
2342 #: fish/options.c:121
2343 #, c-format
2344 msgid "%s: '%s' could not be mounted.  Did you mean one of these?\n"
2345 msgstr ""
2346 "%s: nie można zamontować \"%s\". Być może chciano użyć jednej z tych?\n"
2347
2348 #: fish/prep.c:37
2349 #, c-format
2350 msgid ""
2351 "List of available prepared disk images:\n"
2352 "\n"
2353 msgstr ""
2354 "Lista dostępnych przygotowanych obrazów dysków:\n"
2355 "\n"
2356
2357 #: fish/prep.c:40
2358 #, c-format
2359 msgid ""
2360 "guestfish -N %-8s - %s\n"
2361 "\n"
2362 "%s\n"
2363 msgstr ""
2364 "guestfish -N %-8s - %s\n"
2365 "\n"
2366 "%s\n"
2367
2368 #: fish/prep.c:48
2369 #, c-format
2370 msgid "  Optional parameters:\n"
2371 msgstr "  Opcjonalne parametry:\n"
2372
2373 #: fish/prep.c:55
2374 #, c-format
2375 msgid "<%s> %s (default: %s)\n"
2376 msgstr "<%s> %s (domyślnie: %s)\n"
2377
2378 #: fish/prep.c:65
2379 #, c-format
2380 msgid ""
2381 "Prepared disk images are written to file \"test1.img\" in the local\n"
2382 "directory.  (\"test2.img\" etc if -N option is given multiple times).\n"
2383 "For more information see the guestfish(1) manual.\n"
2384 msgstr ""
2385 "Przygotowane obrazy dysków są zapisywane do pliku \"test1.img\" w katalogu\n"
2386 "lokalnym. (\"test2.img\" itp.m jeśli podano opcję -N wiele razy).\n"
2387 "Więcej informacji można znaleźć w podręczniku guestfish(1).\n"
2388
2389 #: fish/prep.c:96
2390 #, c-format
2391 msgid ""
2392 "guestfish: -N parameter '%s': no such prepared disk image known.\n"
2393 "Use 'guestfish -N help' to list possible values for the -N parameter.\n"
2394 msgstr ""
2395 "guestfish: -N parametr \"%s\": nie ma takiego przygotowanego obrazu dysku.\n"
2396 "Należy użyć polecenia \"guestfish -N help\", aby wyświetlić listę możliwych\n"
2397 "wartości dla parametru -N.\n"
2398
2399 #: fish/prep.c:158
2400 #, c-format
2401 msgid "guestfish: error creating prepared disk image '%s' on '%s': "
2402 msgstr ""
2403 "guestfish: błąd podczas tworzenia przygotowanego obrazu dysku \"%s\" na \"%s"
2404 "\": "
2405
2406 #: fish/prep_boot.c:34 fish/prep_boot.c:89 fish/prep_disk.c:34
2407 #: fish/prep_fs.c:34 fish/prep_lv.c:69 fish/prep_lv.c:122 fish/prep_part.c:34
2408 msgid "failed to allocate disk"
2409 msgstr "przydzielenie dysku nie powiodło się"
2410
2411 #: fish/prep_boot.c:42 fish/prep_boot.c:97
2412 msgid "could not parse boot size"
2413 msgstr "nie można przetworzyć rozmiaru partycji startowej"
2414
2415 #: fish/prep_boot.c:46 fish/prep_boot.c:101
2416 #, c-format
2417 msgid "failed to get sector size of disk: %s"
2418 msgstr "uzyskanie rozmiaru sektora dysku nie powiodło się: %s"
2419
2420 #: fish/prep_boot.c:50 fish/prep_boot.c:105 fish/prep_fs.c:41
2421 #: fish/prep_lv.c:76 fish/prep_lv.c:129 fish/prep_part.c:41
2422 #, c-format
2423 msgid "failed to partition disk: %s"
2424 msgstr "partycjonowanie dysku nie powiodło się: %s"
2425
2426 #: fish/prep_boot.c:55 fish/prep_boot.c:110
2427 #, c-format
2428 msgid "failed to add boot partition: %s"
2429 msgstr "dodanie partycji startowej nie powiodło się: %s"
2430
2431 #: fish/prep_boot.c:59 fish/prep_boot.c:114
2432 #, c-format
2433 msgid "failed to add root partition: %s"
2434 msgstr "dodanie partycji głównej nie powiodło się: %s"
2435
2436 #: fish/prep_boot.c:68 fish/prep_boot.c:128
2437 #, c-format
2438 msgid "failed to create boot filesystem: %s"
2439 msgstr "utworzenie startowego systemu plików nie powiodło się: %s"
2440
2441 #: fish/prep_boot.c:77 fish/prep_boot.c:157
2442 #, c-format
2443 msgid "failed to create root filesystem: %s"
2444 msgstr "utworzenie głównego systemu plików nie powiodło się: %s"
2445
2446 #: fish/prep_boot.c:86 fish/prep_boot.c:120 fish/prep_lv.c:66
2447 #: fish/prep_lv.c:82 fish/prep_lv.c:119 fish/prep_lv.c:135
2448 msgid "incorrect format for LV name, use '/dev/VG/LV'"
2449 msgstr ""
2450 "niepoprawny format dla nazwy woluminu logicznego, należy użyć \"/dev/VG/LV\""
2451
2452 #: fish/prep_boot.c:137 fish/prep_lv.c:91 fish/prep_lv.c:144
2453 #, c-format
2454 msgid "failed to create PV: %s: %s"
2455 msgstr "utworzenie woluminu fizycznego nie powiodło się: %s: %s"
2456
2457 #: fish/prep_boot.c:142 fish/prep_lv.c:96 fish/prep_lv.c:149
2458 #, c-format
2459 msgid "failed to create VG: %s: %s"
2460 msgstr "utworzenie grupy woluminów nie powiodło się: %s: %s"
2461
2462 #: fish/prep_boot.c:149 fish/prep_lv.c:103 fish/prep_lv.c:156
2463 #, c-format
2464 msgid "failed to create LV: /dev/%s/%s: %s"
2465 msgstr "utworzenie woluminu logicznego nie powiodło się: /dev/%s/%s: %s"
2466
2467 #: fish/prep_boot.c:153 fish/prep_lv.c:107 fish/prep_lv.c:160
2468 #, c-format
2469 msgid "failed to resize LV to full size: %s: %s"
2470 msgstr ""
2471 "zmiana rozmiaru woluminu logicznego do pełnego rozmiaru nie powiodła się: "
2472 "%s: %s"
2473
2474 #: fish/prep_fs.c:51 fish/prep_lv.c:165
2475 #, c-format
2476 msgid "failed to create filesystem (%s): %s"
2477 msgstr "utworzenie systemu plików (%s) nie powiodło się: %s"
2478
2479 #: fish/rc.c:255
2480 #, c-format
2481 msgid "guestfish: protocol error: could not read 'hello' message\n"
2482 msgstr "guestfish: błąd protokołu: nie można odczytać komunikatu \"hello\"\n"
2483
2484 #: fish/rc.c:260
2485 #, c-format
2486 msgid ""
2487 "guestfish: protocol error: version mismatch, server version '%s' does not "
2488 "match client version '%s'.  The two versions must match exactly.\n"
2489 msgstr ""
2490 "guestfish: błąd protokołu: wersja się nie zgadza, wersja serwera \"%s\" nie "
2491 "zgadza się z wersją klienta \"%s\". Obie wersje muszą się dokładnie "
2492 "zgadzać.\n"
2493
2494 #: fish/rc.c:335 fish/rc.c:349
2495 #, c-format
2496 msgid "guestfish: remote: looks like the server is not running\n"
2497 msgstr "guestfish: zdalnie: serwer nie jest uruchomiony\n"
2498
2499 #: fish/rc.c:361 fish/rc.c:375
2500 #, c-format
2501 msgid "guestfish: protocol error: could not send initial greeting to server\n"
2502 msgstr ""
2503 "guestfish: błąd protokołu: nie można wysłać początkowego powitania do "
2504 "serwera\n"
2505
2506 #: fish/rc.c:386
2507 #, c-format
2508 msgid "guestfish: protocol error: could not decode reply from server\n"
2509 msgstr ""
2510 "guestfish: błąd protokołu: nie można rozszyfrować odpowiedzi od serwera\n"
2511
2512 #: fish/reopen.c:36
2513 #, c-format
2514 msgid "'reopen' command takes no parameters\n"
2515 msgstr "polecenie \"reopen\" nie przyjmuje parametrów\n"
2516
2517 #: fish/reopen.c:46
2518 #, c-format
2519 msgid "reopen: guestfs_create: failed to create handle\n"
2520 msgstr "reopen: guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
2521
2522 #: fish/supported.c:66
2523 msgid "yes"
2524 msgstr "tak"
2525
2526 #: fish/supported.c:68
2527 msgid "no"
2528 msgstr "nie"
2529
2530 #: fish/time.c:36
2531 #, c-format
2532 msgid "use 'time command [args...]'\n"
2533 msgstr "należy użyć \"time polecenie [parametry...]\"\n"
2534
2535 #: fuse/guestmount.c:866
2536 #, c-format
2537 msgid ""
2538 "%s: FUSE module for libguestfs\n"
2539 "%s lets you mount a virtual machine filesystem\n"
2540 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
2541 "Usage:\n"
2542 "  %s [--options] [-- [--FUSE-options]] mountpoint\n"
2543 "Options:\n"
2544 "  -a|--add image       Add image\n"
2545 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2546 "  --dir-cache-timeout  Set readdir cache timeout (default 5 sec)\n"
2547 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2548 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
2549 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2550 "  --fuse-help          Display extra FUSE options\n"
2551 "  -i|--inspector       Automatically mount filesystems\n"
2552 "  --help               Display help message and exit\n"
2553 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
2554 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
2555 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
2556 "  -o|--option opt      Pass extra option to FUSE\n"
2557 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
2558 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
2559 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2560 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2561 "  -x|--trace           Trace guestfs API calls\n"
2562 msgstr ""
2563 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
2564 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
2565 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
2566 "Użycie:\n"
2567 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
2568 "Opcje:\n"
2569 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
2570 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
2571 "                       dla opcji -d\n"
2572 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
2573 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
2574 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
2575 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
2576 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
2577 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
2578 "  -i|--inspector       Automatycznie montuje systemy plików\n"
2579 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
2580 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
2581 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
2582 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
2583 "  -o|--option opcja    Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
2584 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
2585 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
2586 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
2587 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2588 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs\n"
2589
2590 #: fuse/guestmount.c:1090
2591 #, c-format
2592 msgid "%s: must have at least one -a/-d and at least one -m/-i option\n"
2593 msgstr ""
2594 "%s: musi posiadać co najmniej jedną opcję -a/-d i co najmniej jedną -m/-i\n"
2595
2596 #: fuse/guestmount.c:1098
2597 #, c-format
2598 msgid "%s: you must specify a mountpoint in the host filesystem\n"
2599 msgstr "%s: należy podać punkt montowania w systemie plików gospodarza\n"
2600
2601 #: inspector/virt-inspector.c:71
2602 #, c-format
2603 msgid ""
2604 "%s: display information about a virtual machine\n"
2605 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
2606 "Usage:\n"
2607 "  %s [--options] -d domname file [file ...]\n"
2608 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] file [file ...]\n"
2609 "Options:\n"
2610 "  -a|--add image       Add image\n"
2611 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2612 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2613 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
2614 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2615 "  --help               Display brief help\n"
2616 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
2617 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2618 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2619 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
2620 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
2621 msgstr ""
2622 "%s: wyświetla informacje o maszynie wirtualnej\n"
2623 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
2624 "Użycie:\n"
2625 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny plik [plik...]\n"
2626 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...] plik [plik...]\n"
2627 "Opcje:\n"
2628 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
2629 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
2630 "                       dla opcji -d\n"
2631 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
2632 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
2633 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
2634 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
2635 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
2636 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
2637 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2638 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
2639 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
2640
2641 #: inspector/virt-inspector.c:257
2642 #, c-format
2643 msgid ""
2644 "%s: no operating system could be detected inside this disk image.\n"
2645 "\n"
2646 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
2647 "machine\n"
2648 "image, or because the OS type is not understood by libguestfs.\n"
2649 "\n"
2650 "NOTE for Red Hat Enterprise Linux 6 users: for Windows guest support you "
2651 "must\n"
2652 "install the separate libguestfs-winsupport package.\n"
2653 "\n"
2654 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
2655 "information about the disk image as possible.\n"
2656 msgstr ""
2657 "%s: nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
2658 "\n"
2659 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
2660 "maszyną wirtualną lub biblioteka libguestfs nie rozumie tego typu systemu.\n"
2661 "\n"
2662 "UWAGA dla użytkowników systemu Red Hat Enterprise Linux 6: należy\n"
2663 "zainstalować oddzielny pakiet libguestfs-winsupport, aby uzyskać obsługę\n"
2664 "gości systemu Windows.\n"
2665 "\n"
2666 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
2667 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
2668
2669 #: inspector/virt-inspector.c:282
2670 #, c-format
2671 msgid "%s: XML write error at \"%s\": %m\n"
2672 msgstr "%s: błąd zapisu XML w \"%s\": %m\n"
2673
2674 #: inspector/virt-inspector.c:294
2675 #, c-format
2676 msgid "%s: xmlOutputBufferCreateFd: failed to open stdout\n"
2677 msgstr ""
2678 "%s: xmlOutputBufferCreateFd: otwarcie standardowego wyjścia nie powiodło "
2679 "się\n"
2680
2681 #: inspector/virt-inspector.c:302
2682 #, c-format
2683 msgid "%s: xmlNewTextWriter: failed to create libxml2 writer\n"
2684 msgstr ""
2685 "%s: xmlNewTextWriter: utworzenie modułu zapisującego libxml2 nie powiodło "
2686 "się\n"
2687
2688 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:158
2689 msgid "open_guest: first parameter must be a string or an arrayref"
2690 msgstr "open_guest: pierwszy parametr musi być ciągiem lub \"arrayref\""
2691
2692 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:164
2693 msgid "open_guest: first argument contains undefined element"
2694 msgstr "open_guest: pierwszy parametr zawiera nieokreślony element"
2695
2696 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:172
2697 #, perl-brace-format
2698 msgid "guest image {imagename} does not exist or is not readable"
2699 msgstr "obraz gościa {imagename} nie istnieje lub nie jest odczytywalny"
2700
2701 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:179
2702 msgid ""
2703 "open_guest: no libvirt support (install Sys::Virt, XML::XPath and XML::"
2704 "XPath::XMLParser)"
2705 msgstr ""
2706 "open_guest: brak obsługi biblioteki libvirt (należy zainstalować Sys::Virt, "
2707 "XML::XPath i XML::XPath::XMLParser)"
2708
2709 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:184
2710 msgid "open_guest: too many domains listed on command line"
2711 msgstr "open_guest: wyświetlono za dużo domen w wierszu poleceń"
2712
2713 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:191
2714 msgid "open_guest: cannot connect to libvirt"
2715 msgstr "open_guest: nie można połączyć się z biblioteką libvirt"
2716
2717 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:210
2718 #, perl-brace-format
2719 msgid "{imagename} is not the name of an inactive libvirt domain\n"
2720 msgstr "{imagename} nie jest nazwą nieaktywnej domeny biblioteki libvirt\n"
2721
2722 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:213
2723 #, perl-brace-format
2724 msgid "{imagename} is not the name of a libvirt domain\n"
2725 msgstr "{imagename} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
2726
2727 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:242
2728 #, perl-brace-format
2729 msgid "{imagename} seems to have no disk devices\n"
2730 msgstr "{imagename} nie posiada żadnych urządzeń dyskowych\n"
2731
2732 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:827
2733 msgid ""
2734 "No operating system could be detected inside this disk image.\n"
2735 "\n"
2736 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
2737 "machine\n"
2738 "image, or because the OS type is not understood by virt-inspector.\n"
2739 "\n"
2740 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
2741 "information about the disk image as possible.\n"
2742 msgstr ""
2743 "Nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
2744 "\n"
2745 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
2746 "maszyną wirtualną lub program virt-inspector nie rozumie tego typu systemu.\n"
2747 "\n"
2748 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
2749 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
2750
2751 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:901
2752 #, perl-brace-format
2753 msgid "unknown filesystem label {label}\n"
2754 msgstr "nieznana etykieta systemu plików {label}\n"
2755
2756 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:911
2757 #, perl-brace-format
2758 msgid "unknown filesystem UUID {uuid}\n"
2759 msgstr "nieznany UUID systemu plików {uuid}\n"
2760
2761 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:936
2762 #, perl-brace-format
2763 msgid "unknown filesystem {fs}\n"
2764 msgstr "nieznany system plików {fs}\n"
2765
2766 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1014
2767 #, perl-brace-format
2768 msgid "Error running rpm -qa: {error}"
2769 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia rpm -qa: {error}"
2770
2771 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1040
2772 #, perl-brace-format
2773 msgid "Error running dpkg-query: {error}"
2774 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia dpkg-query: {error}"
2775
2776 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1105
2777 msgid "Can't find grub on guest"
2778 msgstr "Nie można odnaleźć programu GRUB w gościu"
2779
2780 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1160
2781 #, perl-brace-format
2782 msgid "Grub entry {title} has no kernel"
2783 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie posiada jądra"
2784
2785 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1191
2786 #, perl-brace-format
2787 msgid "grub refers to {path}, which doesn't exist\n"
2788 msgstr "program GRUB odnosi się do {path}, który nie istnieje\n"
2789
2790 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1214
2791 #, perl-brace-format
2792 msgid "Grub entry {title} does not specify an initrd"
2793 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie określa initrd"
2794
2795 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1283
2796 #, perl-brace-format
2797 msgid "Didn't find modules directory {modules} for kernel {path}"
2798 msgstr "Nie odnaleziono katalogu modułów {modules} dla jądra {path}"
2799
2800 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1291
2801 #, perl-brace-format
2802 msgid "Couldn't guess kernel version number from path for kernel {path}"
2803 msgstr "Nie można odgadnąć numeru wersji jądra ze ścieżki jądra {path}"
2804
2805 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1345
2806 #, perl-brace-format
2807 msgid "{path} doesn't match augeas pattern"
2808 msgstr "{path} nie zgadza się ze wzorem Augeas"
2809
2810 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1384
2811 #, perl-brace-format
2812 msgid "{filename}: could not read initrd format"
2813 msgstr "{filename}: nie można odczytać formatu initrd"
2814
2815 #: rescue/virt-rescue.c:59
2816 #, c-format
2817 msgid ""
2818 "%s: Run a rescue shell on a virtual machine\n"
2819 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
2820 "Usage:\n"
2821 "  %s [--options] -d domname\n"
2822 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...]\n"
2823 "Options:\n"
2824 "  -a|--add image       Add image\n"
2825 "  --append kernelopts  Append kernel options\n"
2826 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2827 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2828 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2829 "  --help               Display brief help\n"
2830 "  -m|--memsize MB      Set memory size in megabytes\n"
2831 "  --network            Enable network\n"
2832 "  -r|--ro              Access read-only\n"
2833 "  --selinux            Enable SELinux\n"
2834 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2835 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2836 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
2837 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
2838 msgstr ""
2839 "%s: uruchamia powłokę ratunkową w maszynie wirtualnej\n"
2840 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
2841 "Użycie:\n"
2842 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny\n"
2843 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...]\n"
2844 "Opcje:\n"
2845 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
2846 "  --append opcje_jądra Dołącza opcje jądra\n"
2847 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
2848 "                       dla opcji -d\n"
2849 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
2850 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
2851 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
2852 "  -m|--memsize MB      Ustawia rozmiar pamięci w megabajtach\n"
2853 "  --network            Włącza sieć\n"
2854 "  -r|--ro              Dostęp tylko do odczytu\n"
2855 "  --selinux            Włącza SELinuksa\n"
2856 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
2857 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2858 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
2859 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
2860
2861 #: rescue/virt-rescue.c:172
2862 #, c-format
2863 msgid "%s: could not parse memory size '%s'\n"
2864 msgstr "%s: nie można przetworzyć rozmiaru pamięci \"%s\"\n"
2865
2866 #: rescue/virt-rescue.c:406
2867 #, c-format
2868 msgid "%s: unknown child exit status (%d)\n"
2869 msgstr "%s: nieznany stan wyjścia potomka (%d)\n"
2870
2871 #: src/appliance.c:181
2872 #, c-format
2873 msgid ""
2874 "cannot find any suitable libguestfs supermin or ordinary appliance on "
2875 "LIBGUESTFS_PATH (search path: %s)"
2876 msgstr ""
2877 "nie można odnaleźć żadnego przyrządu biblioteki libguestfs typu \"supermin\" "
2878 "lub \"ordinary\" w LIBGUESTFS_PATH (ścieżka wyszukiwania: %s)"
2879
2880 #: src/appliance.c:331
2881 #, c-format
2882 msgid "security: cached appliance %s is not owned by UID %d"
2883 msgstr ""
2884 "bezpieczeństwo: przyrząd %s w pamięci podręcznej nie jest własnością UID %d"
2885
2886 #: src/appliance.c:336
2887 #, c-format
2888 msgid "security: cached appliance %s is not a directory (mode %o)"
2889 msgstr ""
2890 "bezpieczeństwo: przyrząd %s w pamięci podręcznej nie jest katalogiem (tryb "
2891 "%o)"
2892
2893 #: src/appliance.c:341
2894 #, c-format
2895 msgid "security: cached appliance %s is writable by group or other (mode %o)"
2896 msgstr ""
2897 "bezpieczeństwo: przyrząd %s w pamięci podręcznej jest zapisywalny przez "
2898 "grupę lub innych (tryb %o)"
2899
2900 #: src/appliance.c:655
2901 msgid "external command failed, see earlier error messages"
2902 msgstr ""
2903 "zewnętrzne polecenie nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
2904 "komunikaty błędów"
2905
2906 #: src/filearch.c:153
2907 #, c-format
2908 msgid "size of %s unreasonable (%<PRIi64> bytes)"
2909 msgstr "rozmiar %s jest nierozsądny (%<PRIi64> bajtów)"
2910
2911 #: src/filearch.c:266
2912 msgid ""
2913 "file-architecture API not available since this version of libguestfs was "
2914 "compiled without PCRE or libmagic libraries"
2915 msgstr ""
2916 "API architektury plików jest niedostępne, ponieważ ta wersja biblioteki "
2917 "libguestfs została skompilowana bez bibliotek PCRE lub libmagic"
2918
2919 #: src/guestfs.c:178
2920 #, c-format
2921 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
2922 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
2923
2924 #: src/guestfs.c:288
2925 #, c-format
2926 msgid "libguestfs: error: %s\n"
2927 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
2928
2929 #: src/guestfs.c:789
2930 #, c-format
2931 msgid "<truncated, original size %zu bytes>"
2932 msgstr "<skrócone, pierwotny rozmiar %zu bajtów>"
2933
2934 #: src/inspect.c:478 src/inspect.c:1163 src/inspect.c:2603 src/inspect.c:2646
2935 #: src/inspect.c:2696 src/inspect.c:2740
2936 #, c-format
2937 msgid "size of %s is unreasonably large (%<PRIi64> bytes)"
2938 msgstr "rozmiar %s jest nierozsądnie duży (%<PRIi64> bajtów)"
2939
2940 #: src/inspect.c:1197
2941 msgid "could not parse /etc/fstab or empty file"
2942 msgstr "nie można przetworzyć pliku /etc/fstab lub pustego pliku"
2943
2944 #: src/inspect.c:1413
2945 #, c-format
2946 msgid "cannot resolve Windows %%SYSTEMROOT%%"
2947 msgstr "nie można rozwiązać %%SYSTEMROOT%% systemu Windows"
2948
2949 #: src/inspect.c:1694 src/inspect.c:1707
2950 #, c-format
2951 msgid "could not parse integer in version number: %s"
2952 msgstr "nie można przetworzyć liczby całkowitej w numerze wersji: %s"
2953
2954 #: src/inspect.c:1801
2955 msgid "no inspection data: call guestfs_inspect_os first"
2956 msgstr "brak danych badania: najpierw należy wywołać guestfs_inspect_os"
2957
2958 #: src/inspect.c:1813
2959 #, c-format
2960 msgid ""
2961 "%s: root device not found: only call this function with a root device "
2962 "previously returned by guestfs_inspect_os"
2963 msgstr ""
2964 "%s: nie odnaleziono urządzenia root: należy wywoływać tę funkcję tylko z "
2965 "urządzeniem root poprzednio zwróconym przez guestfs_inspect_os"
2966
2967 #: src/inspect.c:1942
2968 msgid "not a Windows guest, or systemroot could not be determined"
2969 msgstr "nie jest gościem systemu Windows lub nie można określić systemroot"
2970
2971 #: src/inspect.c:2234 src/inspect.c:2256 src/inspect.c:2281
2972 msgid "unexpected end of output from db_dump command"
2973 msgstr "nieoczekiwany koniec wyjścia polecenia db_dump"
2974
2975 #: src/inspect.c:2705
2976 #, c-format
2977 msgid "%s: file is empty"
2978 msgstr "%s: plik jest pusty"
2979
2980 #: src/inspect.c:2768
2981 msgid ""
2982 "inspection API not available since this version of libguestfs was compiled "
2983 "without PCRE or hivex libraries"
2984 msgstr ""
2985 "API badania jest niedostępne, ponieważ ta wersja biblioteki libguestfs "
2986 "została skompilowana bez bibliotek PCRE lub hivex"
2987
2988 #: src/launch.c:95
2989 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
2990 msgstr ""
2991 "wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
2992
2993 #: src/launch.c:152
2994 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
2995 msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
2996
2997 #: src/launch.c:166
2998 #, c-format
2999 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
3000 msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
3001
3002 #: src/launch.c:232 src/launch.c:336
3003 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
3004 msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
3005
3006 #: src/launch.c:244 src/launch.c:249
3007 #, c-format
3008 msgid "%s parameter is empty or contains disallowed characters"
3009 msgstr "parametr %s jest pusty lub zawiera niedozwolone znaki"
3010
3011 #: src/launch.c:360
3012 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
3013 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
3014
3015 #: src/launch.c:365
3016 msgid "the libguestfs handle has already been launched"
3017 msgstr "program obsługi libguestfs został już uruchomiony"
3018
3019 #: src/launch.c:377
3020 #, c-format
3021 msgid "%s: cannot create temporary directory"
3022 msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
3023
3024 #: src/launch.c:725
3025 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
3026 msgstr ""
3027 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
3028 "błędów"
3029
3030 #: src/launch.c:738
3031 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
3032 msgstr ""
3033 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
3034
3035 #: src/launch.c:897
3036 #, c-format
3037 msgid ""
3038 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
3039 "the LIBGUESTFS_QEMU environment variable."
3040 msgstr ""
3041 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
3042 "ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
3043
3044 #: src/launch.c:989
3045 msgid "qemu has not been launched yet"
3046 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
3047
3048 #: src/launch.c:1000
3049 msgid "no subprocess to kill"
3050 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
3051
3052 #: src/proto.c:146
3053 #, c-format
3054 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
3055 msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
3056
3057 #: src/proto.c:169
3058 #, c-format
3059 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
3060 msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
3061
3062 #: src/proto.c:350
3063 #, c-format
3064 msgid ""
3065 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
3066 msgstr ""
3067 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x"
3068 "%x\n"
3069
3070 #: src/proto.c:519 src/proto.c:580
3071 msgid "unexpected end of file when reading from daemon"
3072 msgstr "nieoczekiwany koniec pliku podczas odczytywania z demona"
3073
3074 #: src/proto.c:540
3075 #, c-format
3076 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
3077 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
3078
3079 #: src/proto.c:557
3080 #, c-format
3081 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
3082 msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
3083
3084 #: src/proto.c:709
3085 #, c-format
3086 msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
3087 msgstr "guestfs___send: stan %d != ZAJĘTY"
3088
3089 #: src/proto.c:733
3090 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
3091 msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
3092
3093 #: src/proto.c:742
3094 msgid "dispatch failed to marshal args"
3095 msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
3096
3097 #: src/proto.c:872
3098 #, c-format
3099 msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
3100 msgstr "send_file_chunk: stan %d != GOTOWY"
3101
3102 #: src/proto.c:888
3103 #, c-format
3104 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
3105 msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
3106
3107 #: src/proto.c:1011
3108 #, c-format
3109 msgid "%s: error in chunked encoding"
3110 msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
3111
3112 #: src/proto.c:1039
3113 msgid "write to daemon socket"
3114 msgstr "zapisuje do gniazda demona"
3115
3116 #: src/proto.c:1062
3117 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
3118 msgstr "receive_file_data: błąd przetwarzania w odpowiedzi wywołania zwrotnego"
3119
3120 #: src/proto.c:1067
3121 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
3122 msgstr ""
3123 "receive_file_data: otrzymano nieoczekiwaną flagę podczas odczytywania "
3124 "fragmentów pliku"
3125
3126 #: src/proto.c:1075
3127 msgid "failed to parse file chunk"
3128 msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
3129
3130 #: src/proto.c:1084
3131 msgid "file receive cancelled by daemon"
3132 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
3133
3134 #: src/virt.c:90
3135 #, c-format
3136 msgid "could not connect to libvirt (code %d, domain %d): %s"
3137 msgstr "nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): %s"
3138
3139 #: src/virt.c:98
3140 #, c-format
3141 msgid "no libvirt domain called '%s': %s"
3142 msgstr "brak domeny biblioteki libvirt o nazwie \"%s\": %s"
3143
3144 #: src/virt.c:149
3145 #, c-format
3146 msgid "error reading libvirt XML information: %s"
3147 msgstr "błąd podczas odczytywania informacji XML biblioteki libvirt: %s"
3148
3149 #: src/virt.c:159
3150 msgid "unable to parse XML information returned by libvirt"
3151 msgstr ""
3152 "nie można przetworzyć informacji XML zwróconej przez bibliotekę libvirt"
3153
3154 #: src/virt.c:165
3155 msgid "unable to create new XPath context"
3156 msgstr "nie można utworzyć nowego kontekstu XPath"
3157
3158 #: src/virt.c:172
3159 msgid "unable to evaluate XPath expression"
3160 msgstr "nie można sprawdzić wyrażenia XPath"
3161
3162 #: src/virt.c:269
3163 msgid "libvirt domain has no disks"
3164 msgstr "domena biblioteki libvirt nie posiada dysków"
3165
3166 #: src/virt.c:322
3167 #, c-format
3168 msgid "error getting domain info: %s"
3169 msgstr "błąd podczas uzyskiwania informacji o domenie: %s"
3170
3171 #: src/virt.c:326
3172 msgid ""
3173 "error: domain is a live virtual machine.\n"
3174 "You must use readonly access because write access to a running virtual "
3175 "machine\n"
3176 "can cause disk corruption."
3177 msgstr ""
3178 "błąd: domena jest aktywną maszyną wirtualną.\n"
3179 "Należy użyć dostępu tylko do doczytu, ponieważ dostęp do zapisu\n"
3180 "uruchomionej maszyny wirtualnej może spowodować uszkodzenie dysku."
3181
3182 #: src/virt.c:352
3183 msgid ""
3184 "add-domain API not available since this version of libguestfs was compiled "
3185 "without libvirt or libxml2"
3186 msgstr ""
3187 "API dodawania domen jest niedostępne, ponieważ ta wersja biblioteki "
3188 "libguestfs została skompilowana bez bibliotek libvirt lub libxml2"
3189
3190 #: test-tool/test-tool.c:82
3191 #, c-format
3192 msgid ""
3193 "libguestfs-test-tool: interactive test tool\n"
3194 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
3195 "Usage:\n"
3196 "  libguestfs-test-tool [--options]\n"
3197 "Options:\n"
3198 "  --help         Display usage\n"
3199 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
3200 "                 Helper program (default: %s)\n"
3201 "  --qemudir dir  Specify QEMU source directory\n"
3202 "  --qemu qemu    Specify QEMU binary\n"
3203 "  --timeout n\n"
3204 "  -t n           Set launch timeout (default: %d seconds)\n"
3205 msgstr ""
3206 "libguestfs-test-tool: interaktywne narzędzie testowania\n"
3207 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
3208 "Użycie:\n"
3209 "  libguestfs-test-tool [--opcje]\n"
3210 "Opcje:\n"
3211 "  --help         Wyświetla użycie\n"
3212 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
3213 "                 Program pomocniczy (domyślnie: %s)\n"
3214 "  --qemudir katalog  Podaje katalog źródłowy QEMU\n"
3215 "  --qemu QEMU    Podaje plik binarny QEMU\n"
3216 "  --timeout n\n"
3217 "  -t n           Ustawia czas oczekiwania na uruchomienie\n"
3218 "                 (domyślnie: %d sekundy)\n"
3219
3220 #: test-tool/test-tool.c:138
3221 #, c-format
3222 msgid "libguestfs-test-tool: unknown long option: %s (%d)\n"
3223 msgstr "libguestfs-test-tool: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
3224
3225 #: test-tool/test-tool.c:147
3226 #, c-format
3227 msgid "libguestfs-test-tool: invalid timeout: %s\n"
3228 msgstr "libguestfs-test-tool: nieprawidłowy czas oczekiwania: %s\n"
3229
3230 #: test-tool/test-tool.c:159
3231 #, c-format
3232 msgid "libguestfs-test-tool: unexpected command line option 0x%x\n"
3233 msgstr "libguestfs-test-tool: nieoczekiwana opcja wiersza poleceń 0x%x\n"
3234
3235 #: test-tool/test-tool.c:182
3236 #, c-format
3237 msgid "libguestfs-test-tool: failed to create libguestfs handle\n"
3238 msgstr ""
3239 "libguestfs-test-tool: utworzenie programu obsługi libguestfs nie powiodło "
3240 "się\n"
3241
3242 #: test-tool/test-tool.c:189 test-tool/test-tool.c:198
3243 #, c-format
3244 msgid "libguestfs-test-tool: failed to add drive '%s'\n"
3245 msgstr "libguestfs-test-tool: dodanie napędu \"%s\" nie powiodło się\n"
3246
3247 #: test-tool/test-tool.c:206
3248 #, c-format
3249 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
3250 msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version nie powiodło się\n"
3251
3252 #: test-tool/test-tool.c:228
3253 #, c-format
3254 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
3255 msgstr "libguestfs-test-tool: uruchomienie przyrządu nie powiodło się\n"
3256
3257 #: test-tool/test-tool.c:240
3258 #, c-format
3259 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run sfdisk\n"
3260 msgstr "libguestfs-test-tool: wykonanie sfdisk nie powiodło się\n"
3261
3262 #: test-tool/test-tool.c:246
3263 #, c-format
3264 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
3265 msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 nie powiodło się\n"
3266
3267 #: test-tool/test-tool.c:252
3268 #, c-format
3269 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
3270 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sda1 w / nie powiodło się\n"
3271
3272 #: test-tool/test-tool.c:258
3273 #, c-format
3274 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkdir /iso\n"
3275 msgstr "libguestfs-test-tool: utworzenie katalogu /iso nie powiodło się\n"
3276
3277 #: test-tool/test-tool.c:264
3278 #, c-format
3279 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sdb on /iso\n"
3280 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sdb w /iso nie powiodło się\n"
3281
3282 #: test-tool/test-tool.c:272
3283 #, c-format
3284 msgid "libguestfs-test-tool: could not run helper program, or helper failed\n"
3285 msgstr ""
3286 "libguestfs-test-tool: nie można uruchomić programu pomocniczego lub program "
3287 "nie powiódł się\n"
3288
3289 #: test-tool/test-tool.c:303
3290 #, c-format
3291 msgid ""
3292 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
3293 "--qemu/--qemudir options cannot be used.\n"
3294 msgstr ""
3295 "Zmienna środowiskowa LIBGUESTFS_QEMU jest już ustawiona, więc nie można\n"
3296 "użyć opcji --qemu/--qemudir.\n"
3297
3298 #: test-tool/test-tool.c:311
3299 #, c-format
3300 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
3301 msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
3302
3303 #: test-tool/test-tool.c:325
3304 #, c-format
3305 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
3306 msgstr "%s: nie wygląda na katalog źródłowy QEMU\n"
3307
3308 #: test-tool/test-tool.c:374
3309 #, c-format
3310 msgid ""
3311 "Test tool helper program 'libguestfs-test-tool-helper' is not\n"
3312 "available.  Expected to find it in '%s'\n"
3313 "\n"
3314 "Use the --helper option to specify the location of this program.\n"
3315 msgstr ""
3316 "Program pomocniczy narzędzia testowania \"libguestfs-test-tool-helper\" nie\n"
3317 "jest dostępny. Oczekiwano odnalezienie go w \"%s\"\n"
3318 "\n"
3319 "Należy użyć opcji --helper, aby podać położenie tego programu.\n"
3320
3321 #: test-tool/test-tool.c:390
3322 #, c-format
3323 msgid "command failed: %s"
3324 msgstr "polecenie nie powiodło się: %s"
3325
3326 #: test-tool/test-tool.c:398
3327 #, c-format
3328 msgid ""
3329 "Test tool helper program %s\n"
3330 "is not statically linked.  This is a build error when this test tool\n"
3331 "was built.\n"
3332 msgstr ""
3333 "Program pomocniczy narzędzia testowania %s\n"
3334 "nie jest skonsolidowany statycznie. Jest to błąd budowania.\n"
3335
3336 #: test-tool/test-tool.c:432
3337 #, c-format
3338 msgid "mkisofs command failed: %s\n"
3339 msgstr "polecenie mkisofs nie powiodło się: %s\n"
3340
3341 #: tools/virt-edit.pl:169
3342 msgid "virt-edit: no image, VM names or filenames to edit given"
3343 msgstr ""
3344 "virt-edit: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub nazw plików dla "
3345 "polecenia edit"
3346
3347 #: tools/virt-edit.pl:185 tools/virt-tar.pl:243 tools/virt-win-reg.pl:217
3348 #, perl-brace-format
3349 msgid ""
3350 "{prog}: No operating system could be detected inside this disk image.\n"
3351 "\n"
3352 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
3353 "machine\n"
3354 "image, or because the OS type is not understood by libguestfs.\n"
3355 "\n"
3356 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
3357 "information about the disk image as possible.\n"
3358 msgstr ""
3359 "{prog}: nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu "
3360 "dysku.\n"
3361 "\n"
3362 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
3363 "maszyną wirtualną lub biblioteka libguestfs nie rozumie tego typu systemu.\n"
3364 "\n"
3365 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
3366 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
3367
3368 #: tools/virt-edit.pl:189 tools/virt-tar.pl:247 tools/virt-win-reg.pl:221
3369 #, perl-brace-format
3370 msgid "{prog}: multiboot operating systems are not supported.\n"
3371 msgstr "{prog}: systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane.\n"
3372
3373 #: tools/virt-edit.pl:221
3374 msgid "File not changed.\n"
3375 msgstr "Plik nie został zmieniony.\n"
3376
3377 #: tools/virt-list-filesystems.pl:142
3378 msgid "virt-list-filesystems: no image or VM name given"
3379 msgstr "virt-list-filesystems: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
3380
3381 #: tools/virt-list-partitions.pl:152
3382 msgid "virt-list-partitions: no image or VM name given"
3383 msgstr "virt-list-partitions: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
3384
3385 #: tools/virt-make-fs.pl:291
3386 msgid "virt-make-fs input output\n"
3387 msgstr "virt-make-fs wejście wyjście\n"
3388
3389 #: tools/virt-make-fs.pl:321
3390 msgid "unexpected output from 'du' command"
3391 msgstr "nieoczekiwane wyjście polecenia \"du\""
3392
3393 #: tools/virt-make-fs.pl:333 tools/virt-make-fs.pl:347
3394 #: tools/virt-make-fs.pl:453
3395 #, perl-brace-format
3396 msgid "{f}: unknown input format: {fmt}\n"
3397 msgstr "{f}: nieznany format wyjścia: {fmt}\n"
3398
3399 #: tools/virt-make-fs.pl:391
3400 #, perl-brace-format
3401 msgid "virt-make-fs: cannot parse size parameter: {sz}\n"
3402 msgstr "virt-make-fs: nie można przetworzyć parametru rozmiaru: {sz}\n"
3403
3404 #: tools/virt-make-fs.pl:401
3405 msgid ""
3406 "qemu-img create: failed to create disk image, see earlier error messages\n"
3407 msgstr ""
3408 "qemu-img create: utworzenie obrazu dysku nie powiodło się, proszę zobaczyć "
3409 "wcześniejsze komunikaty błędów\n"
3410
3411 #: tools/virt-make-fs.pl:412
3412 msgid "virt-make-fs: NTFS support was disabled when libguestfs was compiled\n"
3413 msgstr ""
3414 "virt-make-fs: obsługa systemu plików NTFS została wyłączona podczas "
3415 "komplikacji biblioteki libguestfs\n"
3416
3417 #: tools/virt-make-fs.pl:437
3418 msgid "tar: failed, see earlier messages\n"
3419 msgstr ""
3420 "tar: nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty błędów\n"
3421
3422 #: tools/virt-make-fs.pl:459
3423 msgid "uncompress command failed, see earlier messages\n"
3424 msgstr ""
3425 "polecenie uncompress nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
3426 "komunikaty błędów\n"
3427
3428 #: tools/virt-make-fs.pl:494
3429 msgid ""
3430 "virt-make-fs: error copying contents into filesystem\n"
3431 "An error here usually means that the program did not estimate the\n"
3432 "filesystem size correctly.  Please read the BUGS section of the manpage.\n"
3433 msgstr ""
3434 "virt-make-fs: błąd podczas kopiowania zawartości do systemu plików\n"
3435 "Błąd w tym miejscu zwykle oznacza, że program nie oszacował poprawnie\n"
3436 "rozmiar systemu plików. Proszę przeczytać sekcję BUGS strony podręcznika.\n"
3437
3438 #: tools/virt-resize.pl:33
3439 msgid "virt-resize: sorry this program does not work on a 32 bit host\n"
3440 msgstr "virt-rescue: ten program nie działa na 32 bitowym gospodarzu\n"
3441
3442 #: tools/virt-resize.pl:581
3443 #, perl-brace-format
3444 msgid "virt-resize: {file}: does not exist or is not readable\n"
3445 msgstr "virt-resize: {file}: nie istnieje lub nie jest odczytywalny\n"
3446
3447 #: tools/virt-resize.pl:583
3448 #, perl-brace-format
3449 msgid ""
3450 "virt-resize: {file}: does not exist or is not writable\n"
3451 "You have to create the destination disk before running this program.\n"
3452 "Please read the virt-resize(1) manpage for more information.\n"
3453 msgstr ""
3454 "virt-resize: {file}: nie istnieje lub nie jest zapisywalny\n"
3455 "Należy utworzyć dysk docelowy przed uruchomieniem tego programu.\n"
3456 "Proszę przeczytać stronę podręcznika virt-resize(1), aby dowiedzieć się "
3457 "więcej.\n"
3458
3459 #: tools/virt-resize.pl:662 tools/virt-resize.pl:665
3460 #, perl-brace-format
3461 msgid ""
3462 "virt-resize: {file}: file is too small to be a disk image ({sz} bytes)\n"
3463 msgstr ""
3464 "virt-resize: {file}: plik jest za mały, aby był obrazem dysku ({sz} bajtów)\n"
3465
3466 #: tools/virt-resize.pl:681 tools/virt-resize.pl:693
3467 msgid "virt-resize: short read"
3468 msgstr "virt-resize: krótki odczyt"
3469
3470 #: tools/virt-resize.pl:827
3471 #, perl-brace-format
3472 msgid "virt-resize: no logical volume called {n}\n"
3473 msgstr "virt-resize: brak woluminu logicznego o nazwie {n}\n"
3474
3475 #: tools/virt-resize.pl:847
3476 #, perl-brace-format
3477 msgid ""
3478 "{p}: partition not found in the source disk image, when using the '{opt}' "
3479 "command line option\n"
3480 msgstr ""
3481 "{p}: nie odnaleziono partycji w źródłowym obrazie dysku podczas używania "
3482 "opcji wiersza poleceń\"{opt}\"\n"
3483
3484 #: tools/virt-resize.pl:853
3485 #, perl-brace-format
3486 msgid ""
3487 "{p}: partition ignored, you cannot use it in another command line argument\n"
3488 msgstr ""
3489 "{p}: zignorowano partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach "
3490 "wiersza poleceń\n"
3491
3492 #: tools/virt-resize.pl:857
3493 #, perl-brace-format
3494 msgid ""
3495 "{p}: partition deleted, you cannot use it in another command line argument\n"
3496 msgstr ""
3497 "{p}: usunięto partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach wiersza "
3498 "poleceń\n"
3499
3500 #: tools/virt-resize.pl:899
3501 #, perl-brace-format
3502 msgid "{p}: this partition has already been marked for resizing\n"
3503 msgstr "{p}: ta partycja została już oznaczona do zmiany rozmiaru\n"
3504
3505 #: tools/virt-resize.pl:907
3506 #, perl-brace-format
3507 msgid "{p}: missing size field in {o} option\n"
3508 msgstr "{p}: brak pola rozmiaru w opcji {o}\n"
3509
3510 #: tools/virt-resize.pl:924
3511 #, perl-brace-format
3512 msgid "{p}: {f}: cannot parse size field\n"
3513 msgstr "{p}: {f}: nie można przetworzyć pola rozmiaru\n"
3514
3515 #: tools/virt-resize.pl:929
3516 #, perl-brace-format
3517 msgid "{p}: new size is zero or negative\n"
3518 msgstr "{p}: nowy rozmiar wynosi zero lub jest ujemny\n"
3519
3520 #: tools/virt-resize.pl:952
3521 #, perl-brace-format
3522 msgid ""
3523 "{p}: cannot make this partition smaller because it contains a\n"
3524 "filesystem, physical volume or other content that is larger than the new "
3525 "size.\n"
3526 "You have to resize the content first, see virt-resize(1).\n"
3527 msgstr ""
3528 "{p}: nie można zmniejszyć tej partycji, ponieważ zawiera ona system plików,\n"
3529 "wolumin fizyczny lub inną zawartość, która jest większa niż nowy rozmiar.\n"
3530 "Należy najpierw zmienić rozmiar zawartości, w tym celu proszę zobaczyć "
3531 "stronę podręcznika virt-resize(1).\n"
3532
3533 #: tools/virt-resize.pl:968
3534 msgid "virt-resize: you cannot use options --expand and --shrink together\n"
3535 msgstr ""
3536 "virt-resize: nie można używać razem opcji --expand i --shrink together\n"
3537
3538 #: tools/virt-resize.pl:1017
3539 #, perl-brace-format
3540 msgid ""
3541 "virt-resize: error: cannot use --expand when there is no surplus space to\n"
3542 "expand into.  You need to make the target disk larger by at least {h}.\n"
3543 msgstr ""
3544 "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --expand, kiedy nie ma miejsca na\n"
3545 "rozszerzenie. Należy zwiększyć dysk docelowy o co najmniej {h}.\n"
3546
3547 #: tools/virt-resize.pl:1032
3548 msgid ""
3549 "virt-resize: error: cannot use --shrink because there is no deficit\n"
3550 "(see 'deficit' in the virt-resize(1) man page)\n"
3551 msgstr ""
3552 "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --shrink, ponieważ brak deficytu\n"
3553 "(proszę zobaczyć \"deficit\" na stronie podręcznika virt-resize(1)).\n"
3554
3555 #: tools/virt-resize.pl:1047
3556 msgid "Summary of changes:\n"
3557 msgstr "Podsumowanie zmian:\n"
3558
3559 #: tools/virt-resize.pl:1051
3560 #, perl-brace-format
3561 msgid "{p}: partition will be ignored\n"
3562 msgstr "{p}: partycja zostanie zignorowana\n"
3563
3564 #: tools/virt-resize.pl:1053
3565 #, perl-brace-format
3566 msgid "{p}: partition will be deleted\n"
3567 msgstr "{p}: partycja zostanie usunięta\n"
3568
3569 #: tools/virt-resize.pl:1055
3570 #, perl-brace-format
3571 msgid "{p}: partition will be resized from {oldsize} to {newsize}\n"
3572 msgstr "{p}: rozmiar partycji zostanie zmieniony z {oldsize} do {newsize}\n"
3573
3574 #: tools/virt-resize.pl:1060
3575 #, perl-brace-format
3576 msgid "{p}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
3577 msgstr "{p}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
3578
3579 #: tools/virt-resize.pl:1065
3580 #, perl-brace-format
3581 msgid "{p}: partition will be left alone\n"
3582 msgstr "{p}: partycja zostanie pozostawiona bez zmian\n"
3583
3584 #: tools/virt-resize.pl:1070
3585 #, perl-brace-format
3586 msgid "{n}: LV will be expanded to maximum size\n"
3587 msgstr "{n}: wolumin logiczny zostanie rozszerzony do maksymalnego rozmiaru\n"
3588
3589 #: tools/virt-resize.pl:1076
3590 #, perl-brace-format
3591 msgid "{n}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
3592 msgstr "{n}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
3593
3594 #: tools/virt-resize.pl:1083
3595 #, perl-brace-format
3596 msgid "There is a surplus of {spl} bytes ({h}).\n"
3597 msgstr "Istnieje nadmiar {spl} bajtów ({h}).\n"
3598
3599 #: tools/virt-resize.pl:1088
3600 msgid "An extra partition will be created for the surplus.\n"
3601 msgstr "Dodatkowa partycja zostanie utworzona dla nadmiarowego miejsca.\n"
3602
3603 #: tools/virt-resize.pl:1090
3604 msgid ""
3605 "The surplus space is not large enough for an extra partition to be created\n"
3606 "and so it will just be ignored.\n"
3607 msgstr ""
3608 "Nadmiarowe miejsce nie jest dostatecznie duże do utworzenia dodatkowej\n"
3609 "partycji, więc zostanie zignorowane.\n"
3610
3611 #: tools/virt-resize.pl:1093
3612 msgid ""
3613 "The surplus space will be ignored.  Run a partitioning program in the guest\n"
3614 "to partition this extra space if you want.\n"
3615 msgstr ""
3616 "Nadmiarowe miejsce zostanie zignorowane. Można uruchomić program\n"
3617 "partycjonowania w gościu, aby partycjonować te dodatkowe miejsce w razie\n"
3618 "potrzeby.\n"
3619
3620 #: tools/virt-resize.pl:1096
3621 #, perl-brace-format
3622 msgid ""
3623 "virt-resize: error: there is a deficit of {def} bytes ({h}).\n"
3624 "You need to make the target disk larger by at least this amount,\n"
3625 "or adjust your resizing requests.\n"
3626 msgstr ""
3627 "virt-resize: błąd: istnieje deficyt {def} bajtów ({h}).\n"
3628 "Należy zwiększyć dysk docelowy co najmniej o tę ilość lub dostosować\n"
3629 "żądania zmiany rozmiaru.\n"
3630
3631 #: tools/virt-resize.pl:1113
3632 msgid "virt-resize: source disk does not have a first partition\n"
3633 msgstr "virt-resize: dysk źródłowy nie posiada pierwszej partycji\n"
3634
3635 #: tools/virt-resize.pl:1208
3636 #, perl-brace-format
3637 msgid "Copying {p} ...\n"
3638 msgstr "Kopiowanie {p}...\n"
3639
3640 #: tools/virt-resize.pl:1271 tools/virt-resize.pl:1329
3641 #, perl-brace-format
3642 msgid "Expanding {p} using the '{meth}' method\n"
3643 msgstr "Rozszerzanie {p} używając metody \"{meth}\"\n"
3644
3645 #: tools/virt-tar.pl:183 tools/virt-tar.pl:190
3646 msgid "virt-tar: extract/upload mode specified twice on the command line\n"
3647 msgstr "virt-tar: wydobywa/wysyła tryb podany dwukrotnie w wierszu poleceń\n"
3648
3649 #: tools/virt-tar.pl:212
3650 msgid "virt-tar: no image, VM names, directory or filename given"
3651 msgstr ""
3652 "virt-tar: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych, katalogu lub nazwy "
3653 "pliku"
3654
3655 #: tools/virt-tar.pl:215
3656 msgid "virt-tar: either -x or -u must be specified on the command line\n"
3657 msgstr "virt-tar: należy podać opcję -x lub -u w wierszu poleceń\n"
3658
3659 #: tools/virt-tar.pl:226
3660 #, perl-brace-format
3661 msgid "virt-tar: {tarball}: file not found\n"
3662 msgstr "virt-tar: {tarball}: nie odnaleziono pliku\n"
3663
3664 #: tools/virt-tar.pl:229
3665 #, perl-brace-format
3666 msgid "virt-tar: {dir}: directory name must start with '/' character\n"
3667 msgstr "virt-tar: {dir}: nazwa katalogu musi zaczynać się od znaku \"/\"\n"
3668
3669 #: tools/virt-win-reg.pl:201
3670 msgid "no libvirt domain name or disk image given\n"
3671 msgstr "nie podano nazwy domeny libvirt lub obrazu dysku\n"
3672
3673 #: tools/virt-win-reg.pl:240
3674 msgid ""
3675 "expecting 1 or 2 more parameters, subkey path and optionally the value to "
3676 "export\n"
3677 msgstr ""
3678 "oczekiwano jednego lub dwóch parametrów, ścieżki do podklucza i opcjonalnie "
3679 "wartości do wyeksportowania\n"
3680
3681 #: tools/virt-win-reg.pl:351
3682 #, perl-brace-format
3683 msgid "virt-win-reg: {p}: not a supported Windows Registry path\n"
3684 msgstr ""
3685 "virt-win-reg: {p}: nie jest obsługiwaną ścieżką rejestru systemu Windows\n"
3686
3687 #: tools/virt-win-reg.pl:368 tools/virt-win-reg.pl:390
3688 #, perl-brace-format
3689 msgid "virt-win-reg: {p}: file not found in guest: {err}\n"
3690 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie odnaleziono pliku w gościu: {err}\n"
3691
3692 #: tools/virt-win-reg.pl:375
3693 #, perl-brace-format
3694 msgid "virt-win-reg: {p}: could not download registry file: {err}\n"
3695 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można pobrać pliku rejestru: {err}\n"
3696
3697 #: tools/virt-win-reg.pl:397
3698 #, perl-brace-format
3699 msgid "virt-win-reg: {p}: could not upload registry file: {err}\n"
3700 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można wysłać pliku rejestru: {err}\n"