Version 1.7.18.
[libguestfs.git] / po / pl.po
1 # translation of pl.po to Polish
2 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009.
3 #
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: pl\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
8 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
9 "POT-Creation-Date: 2010-12-01 17:33+0000\n"
10 "PO-Revision-Date: 2010-10-23 13:41+0200\n"
11 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
12 "Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
13 "Language: pl\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: cat/virt-cat.c:53 cat/virt-filesystems.c:86 cat/virt-ls.c:54 df/main.c:66
19 #: fish/fish.c:86 fuse/guestmount.c:841 inspector/virt-inspector.c:67
20 #: rescue/virt-rescue.c:55
21 #, c-format
22 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
23 msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
24
25 #: cat/virt-cat.c:57
26 #, fuzzy, c-format
27 msgid ""
28 "%s: display files in a virtual machine\n"
29 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
30 "Usage:\n"
31 "  %s [--options] -d domname file [file ...]\n"
32 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] file [file ...]\n"
33 "Options:\n"
34 "  -a|--add image       Add image\n"
35 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
36 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
37 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
38 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
39 "  --help               Display brief help\n"
40 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
41 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
42 "  -V|--version         Display version and exit\n"
43 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
44 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
45 msgstr ""
46 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
47 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
48 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
49 "Użycie:\n"
50 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
51 "Opcje:\n"
52 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
53 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
54 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
55 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
56 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
57 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
58 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
59 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
60 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
61 "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
62 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
63 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
64 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
65 "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
66 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
67 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
68
69 #: cat/virt-cat.c:115 cat/virt-filesystems.c:189 cat/virt-ls.c:121
70 #: df/domains.c:428 df/main.c:132 fish/fish.c:204 fuse/guestmount.c:952
71 #: inspector/virt-inspector.c:129 rescue/virt-rescue.c:126
72 #, c-format
73 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
74 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
75
76 #: cat/virt-cat.c:137 cat/virt-filesystems.c:243 cat/virt-ls.c:143
77 #: df/main.c:156 fish/fish.c:272 fuse/guestmount.c:1000
78 #: inspector/virt-inspector.c:151 rescue/virt-rescue.c:150
79 #, c-format
80 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
81 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
82
83 #: cat/virt-filesystems.c:90
84 #, fuzzy, c-format
85 msgid ""
86 "%s: list filesystems, partitions, block devices, LVM in a VM\n"
87 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
88 "Usage:\n"
89 "  %s [--options] -d domname\n"
90 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...]\n"
91 "Options:\n"
92 "  -a|--add image       Add image\n"
93 "  --all                Display everything\n"
94 "  --blkdevs|--block-devices\n"
95 "                       Display block devices\n"
96 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
97 "  --csv                Output as Comma-Separated Values\n"
98 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
99 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
100 "  --extra              Display swap and data filesystems\n"
101 "  --filesystems        Display mountable filesystems\n"
102 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
103 "  -h|--human-readable  Human-readable sizes in --long output\n"
104 "  --help               Display brief help\n"
105 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
106 "  -l|--long            Long output\n"
107 "  --lvs|--logvols|--logical-volumes\n"
108 "                       Display LVM logical volumes\n"
109 "  --no-title           No title in --long output\n"
110 "  --parts|--partitions Display partitions\n"
111 "  --pvs|--physvols|--physical-volumes\n"
112 "                       Display LVM physical volumes\n"
113 "  --uuid|--uuids       Add UUIDs to --long output\n"
114 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
115 "  -V|--version         Display version and exit\n"
116 "  --vgs|--volgroups|--volume-groups\n"
117 "                       Display LVM volume groups\n"
118 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
119 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
120 msgstr ""
121 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
122 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
123 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
124 "Użycie:\n"
125 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
126 "Opcje:\n"
127 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
128 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
129 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
130 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
131 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
132 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
133 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
134 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
135 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
136 "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
137 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
138 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
139 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
140 "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
141 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
142 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
143
144 #: cat/virt-filesystems.c:304 df/main.c:250
145 #, fuzzy, c-format
146 msgid "%s: you cannot use -h and --csv options together.\n"
147 msgstr "virt-df: nie można używać opcji -h oraz --csv jednocześnie\n"
148
149 #: cat/virt-ls.c:58
150 #, fuzzy, c-format
151 msgid ""
152 "%s: list files in a virtual machine\n"
153 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
154 "Usage:\n"
155 "  %s [--options] -d domname file [dir ...]\n"
156 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] dir [dir ...]\n"
157 "Options:\n"
158 "  -a|--add image       Add image\n"
159 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
160 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
161 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
162 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
163 "  --help               Display brief help\n"
164 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
165 "  -l|--long            Long listing\n"
166 "  -R|--recursive       Recursive listing\n"
167 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
168 "  -V|--version         Display version and exit\n"
169 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
170 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
171 msgstr ""
172 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
173 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
174 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
175 "Użycie:\n"
176 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
177 "Opcje:\n"
178 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
179 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
180 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
181 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
182 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
183 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
184 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
185 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
186 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
187 "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
188 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
189 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
190 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
191 "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
192 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
193 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
194
195 #: df/domains.c:115
196 #, fuzzy, c-format
197 msgid "%s: could not connect to libvirt (code %d, domain %d): %s"
198 msgstr ""
199 "guestfish: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): "
200 "%s\n"
201
202 #: df/domains.c:124
203 #, fuzzy, c-format
204 msgid "%s: could not get number of running domains (code %d, domain %d): %s"
205 msgstr ""
206 "guestfish: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): "
207 "%s\n"
208
209 #: df/domains.c:134
210 #, fuzzy, c-format
211 msgid "%s: could not list running domains (code %d, domain %d): %s"
212 msgstr ""
213 "guestfish: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): "
214 "%s\n"
215
216 #: df/domains.c:145
217 #, fuzzy, c-format
218 msgid "%s: could not get number of inactive domains (code %d, domain %d): %s"
219 msgstr ""
220 "guestfish: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): "
221 "%s\n"
222
223 #: df/domains.c:155
224 #, fuzzy, c-format
225 msgid "%s: could not list inactive domains (code %d, domain %d): %s"
226 msgstr ""
227 "guestfish: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): "
228 "%s\n"
229
230 #: df/domains.c:281
231 #, fuzzy, c-format
232 msgid "%s: ignoring %s, it has too many disks (%zu > %d)"
233 msgstr "virt-df: ignorowanie {name}, posiada za dużo dysków ({c} > {max})"
234
235 #: df/main.c:70
236 #, fuzzy, c-format
237 msgid ""
238 "%s: display free space on virtual filesystems\n"
239 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
240 "Usage:\n"
241 "  %s [--options] -d domname\n"
242 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...]\n"
243 "Options:\n"
244 "  -a|--add image       Add image\n"
245 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
246 "  --csv                Output as Comma-Separated Values\n"
247 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
248 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
249 "  -h|--human-readable  Human-readable sizes in --long output\n"
250 "  --help               Display brief help\n"
251 "  -i|--inodes          Display inodes\n"
252 "  --one-per-guest      Separate appliance per guest\n"
253 "  --uuid               Add UUIDs to --long output\n"
254 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
255 "  -V|--version         Display version and exit\n"
256 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
257 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
258 msgstr ""
259 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
260 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
261 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
262 "Użycie:\n"
263 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
264 "Opcje:\n"
265 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
266 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
267 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
268 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
269 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
270 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
271 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
272 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
273 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
274 "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
275 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
276 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
277 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
278 "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
279 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
280 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
281
282 #: df/main.c:262
283 #, c-format
284 msgid "%s: compiled without support for libvirt.\n"
285 msgstr ""
286
287 #: df/output.c:50
288 #, fuzzy
289 msgid "VirtualMachine"
290 msgstr "Maszyna wirtualna"
291
292 #: df/output.c:51
293 msgid "Filesystem"
294 msgstr "System plików"
295
296 #: df/output.c:54
297 msgid "1K-blocks"
298 msgstr "K-bloki"
299
300 #: df/output.c:56
301 msgid "Size"
302 msgstr "Rozmiar"
303
304 #: df/output.c:57
305 msgid "Used"
306 msgstr "Użyte"
307
308 #: df/output.c:58
309 msgid "Available"
310 msgstr "Dostępne"
311
312 #: df/output.c:59
313 msgid "Use%"
314 msgstr "Użycie%"
315
316 #: df/output.c:61
317 msgid "Inodes"
318 msgstr "I-węzły"
319
320 #: df/output.c:62
321 msgid "IUsed"
322 msgstr "IUżyte"
323
324 #: df/output.c:63
325 msgid "IFree"
326 msgstr "IWolne"
327
328 #: df/output.c:64
329 msgid "IUse%"
330 msgstr "IUżyte%"
331
332 #: fish/alloc.c:37
333 #, c-format
334 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
335 msgstr "należy użyć \"alloc plik rozmiar\", aby utworzyć obraz\n"
336
337 #: fish/alloc.c:51
338 #, c-format
339 msgid "use 'sparse file size' to create a sparse image\n"
340 msgstr "należy użyć \"sparse plik rozmiar\", aby utworzyć rzadki obraz\n"
341
342 #: fish/alloc.c:75
343 #, c-format
344 msgid "can't allocate or add disks after launching\n"
345 msgstr "bez przydzielania lub dodawania dysków po uruchomieniu\n"
346
347 #: fish/alloc.c:156
348 #, c-format
349 msgid "%s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
350 msgstr "%s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
351
352 #: fish/cmds.c:2466
353 msgid "Command"
354 msgstr "Polecenie"
355
356 #: fish/cmds.c:2466
357 msgid "Description"
358 msgstr "Opis"
359
360 #: fish/cmds.c:2468
361 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
362 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
363
364 #: fish/cmds.c:2469
365 #, fuzzy
366 msgid "add the disk(s) from a named libvirt domain"
367 msgstr "{name} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
368
369 #: fish/cmds.c:2470 fish/cmds.c:2471
370 msgid "add an image to examine or modify"
371 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
372
373 #: fish/cmds.c:2472
374 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
375 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
376
377 #: fish/cmds.c:2473
378 msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
379 msgstr ""
380 "dodaje napęd w trybie tylko do odczytu określając używaną emulację bloku QEMU"
381
382 #: fish/cmds.c:2474
383 msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
384 msgstr "dodaje napęd określając używaną emulację bloku QEMU"
385
386 #: fish/cmds.c:2475
387 msgid "allocate and add a disk file"
388 msgstr "przydziela i dodaje plik dysku"
389
390 #: fish/cmds.c:2476
391 msgid "clear Augeas path"
392 msgstr "czyści ścieżkę Augeas"
393
394 #: fish/cmds.c:2477
395 msgid "close the current Augeas handle"
396 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
397
398 #: fish/cmds.c:2478
399 msgid "define an Augeas node"
400 msgstr "określa węzeł Augeas"
401
402 #: fish/cmds.c:2479
403 msgid "define an Augeas variable"
404 msgstr "określa zmienną Augeas"
405
406 #: fish/cmds.c:2480
407 msgid "look up the value of an Augeas path"
408 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
409
410 #: fish/cmds.c:2481
411 msgid "create a new Augeas handle"
412 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
413
414 #: fish/cmds.c:2482
415 msgid "insert a sibling Augeas node"
416 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
417
418 #: fish/cmds.c:2483
419 msgid "load files into the tree"
420 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
421
422 #: fish/cmds.c:2484
423 msgid "list Augeas nodes under augpath"
424 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
425
426 #: fish/cmds.c:2485
427 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
428 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
429
430 #: fish/cmds.c:2486
431 msgid "move Augeas node"
432 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
433
434 #: fish/cmds.c:2487
435 msgid "remove an Augeas path"
436 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
437
438 #: fish/cmds.c:2488
439 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
440 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
441
442 #: fish/cmds.c:2489
443 msgid "set Augeas path to value"
444 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
445
446 #: fish/cmds.c:2490
447 msgid "test availability of some parts of the API"
448 msgstr "testuje dostępność niektórych części API"
449
450 #: fish/cmds.c:2491
451 msgid "return a list of all optional groups"
452 msgstr "zwraca listę wszystkich opcjonalnych grup"
453
454 #: fish/cmds.c:2492
455 msgid "upload base64-encoded data to file"
456 msgstr "wysyła dane zakodowane jako base64 do pliku"
457
458 #: fish/cmds.c:2493
459 msgid "download file and encode as base64"
460 msgstr "pobiera plik i koduje go jako base64"
461
462 #: fish/cmds.c:2494
463 msgid "flush device buffers"
464 msgstr "czyści bufory urządzenia"
465
466 #: fish/cmds.c:2495
467 msgid "get blocksize of block device"
468 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
469
470 #: fish/cmds.c:2496
471 msgid "is block device set to read-only"
472 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
473
474 #: fish/cmds.c:2497
475 msgid "get total size of device in bytes"
476 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
477
478 #: fish/cmds.c:2498
479 msgid "get sectorsize of block device"
480 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
481
482 #: fish/cmds.c:2499
483 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
484 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
485
486 #: fish/cmds.c:2500
487 msgid "reread partition table"
488 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
489
490 #: fish/cmds.c:2501
491 msgid "set blocksize of block device"
492 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
493
494 #: fish/cmds.c:2502
495 msgid "set block device to read-only"
496 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
497
498 #: fish/cmds.c:2503
499 msgid "set block device to read-write"
500 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
501
502 #: fish/cmds.c:2504
503 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
504 msgstr ""
505 "zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość znaków"
506
507 #: fish/cmds.c:2505
508 msgid "list the contents of a file"
509 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
510
511 #: fish/cmds.c:2506
512 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
513 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
514
515 #: fish/cmds.c:2507
516 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of the contents of a device"
517 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC zawartości urządzenia"
518
519 #: fish/cmds.c:2508
520 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of files in a directory"
521 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC plików w katalogu"
522
523 #: fish/cmds.c:2509
524 msgid "change file mode"
525 msgstr "zmienia tryb pliku"
526
527 #: fish/cmds.c:2510 fish/cmds.c:2617
528 msgid "change file owner and group"
529 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
530
531 #: fish/cmds.c:2511
532 msgid "run a command from the guest filesystem"
533 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
534
535 #: fish/cmds.c:2512
536 msgid "run a command, returning lines"
537 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
538
539 #: fish/cmds.c:2513
540 msgid "add qemu parameters"
541 msgstr "dodaje parametry QEMU"
542
543 #: fish/cmds.c:2514
544 msgid "copy local files or directories into an image"
545 msgstr "kopiuje lokalne pliki lub katalogi do obrazu"
546
547 #: fish/cmds.c:2515
548 msgid "copy remote files or directories out of an image"
549 msgstr "kopiuje zdalne pliki lub katalogi z obrazu"
550
551 #: fish/cmds.c:2516
552 msgid "copy size bytes from source to destination using dd"
553 msgstr "kopiuje bajty rozmiaru ze źródła do celu używając dd"
554
555 #: fish/cmds.c:2517
556 msgid "copy a file"
557 msgstr "kopiuje plik"
558
559 #: fish/cmds.c:2518
560 msgid "copy a file or directory recursively"
561 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
562
563 #: fish/cmds.c:2519
564 msgid "copy from source to destination using dd"
565 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
566
567 #: fish/cmds.c:2520
568 msgid "debugging and internals"
569 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
570
571 #: fish/cmds.c:2521
572 #, fuzzy
573 msgid "debug the QEMU command line (internal use only)"
574 msgstr "wysyła plik do przyrządu (tylko do użytku wewnętrznego)"
575
576 #: fish/cmds.c:2522
577 msgid "upload a file to the appliance (internal use only)"
578 msgstr "wysyła plik do przyrządu (tylko do użytku wewnętrznego)"
579
580 #: fish/cmds.c:2523
581 msgid "report file system disk space usage"
582 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
583
584 #: fish/cmds.c:2524
585 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
586 msgstr ""
587 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
588
589 #: fish/cmds.c:2525
590 msgid "return kernel messages"
591 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
592
593 #: fish/cmds.c:2526
594 msgid "download a file to the local machine"
595 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
596
597 #: fish/cmds.c:2527
598 msgid "download a file to the local machine with offset and size"
599 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny z wyrównaniem i rozmiarem"
600
601 #: fish/cmds.c:2528
602 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
603 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
604
605 #: fish/cmds.c:2529
606 msgid "estimate file space usage"
607 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
608
609 #: fish/cmds.c:2530
610 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
611 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
612
613 #: fish/cmds.c:2531
614 msgid "display a line of text"
615 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
616
617 #: fish/cmds.c:2532
618 msgid "echo arguments back to the client"
619 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
620
621 #: fish/cmds.c:2533
622 msgid "edit a file"
623 msgstr "modyfikuje plik"
624
625 #: fish/cmds.c:2534 fish/cmds.c:2535 fish/cmds.c:2540 fish/cmds.c:2541
626 #: fish/cmds.c:2572 fish/cmds.c:2573 fish/cmds.c:2806 fish/cmds.c:2807
627 #: fish/cmds.c:2811 fish/cmds.c:2812 fish/cmds.c:2814 fish/cmds.c:2815
628 msgid "return lines matching a pattern"
629 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
630
631 #: fish/cmds.c:2536
632 msgid "test if two files have equal contents"
633 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
634
635 #: fish/cmds.c:2537
636 msgid "test if file or directory exists"
637 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
638
639 #: fish/cmds.c:2538 fish/cmds.c:2539
640 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
641 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
642
643 #: fish/cmds.c:2542
644 msgid "determine file type"
645 msgstr "określa typ pliku"
646
647 #: fish/cmds.c:2543
648 msgid "detect the architecture of a binary file"
649 msgstr "wykrywa architekturę pliku binarnego"
650
651 #: fish/cmds.c:2544
652 msgid "return the size of the file in bytes"
653 msgstr "zwraca rozmiar pliku w bajtach"
654
655 #: fish/cmds.c:2545
656 msgid "fill a file with octets"
657 msgstr "wypełnia plik oktetami"
658
659 #: fish/cmds.c:2546
660 msgid "fill a file with a repeating pattern of bytes"
661 msgstr "wypełnia plik powtarzającym się wzorem bajtów"
662
663 #: fish/cmds.c:2547
664 msgid "find all files and directories"
665 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
666
667 #: fish/cmds.c:2548
668 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
669 msgstr ""
670 "znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem NUL"
671
672 #: fish/cmds.c:2549
673 msgid "find a filesystem by label"
674 msgstr "znajduje system plików według etykiety"
675
676 #: fish/cmds.c:2550
677 msgid "find a filesystem by UUID"
678 msgstr "znajduje system plików według UUID"
679
680 #: fish/cmds.c:2551
681 msgid "run the filesystem checker"
682 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
683
684 #: fish/cmds.c:2552
685 msgid "get the additional kernel options"
686 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
687
688 #: fish/cmds.c:2553
689 msgid "get autosync mode"
690 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
691
692 #: fish/cmds.c:2554
693 msgid "get direct appliance mode flag"
694 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
695
696 #: fish/cmds.c:2555
697 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
698 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
699
700 #: fish/cmds.c:2556
701 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
702 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
703
704 #: fish/cmds.c:2557
705 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
706 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
707
708 #: fish/cmds.c:2558
709 msgid "get enable network flag"
710 msgstr "uzyskuje flagę włączenia sieci"
711
712 #: fish/cmds.c:2559
713 msgid "get the search path"
714 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
715
716 #: fish/cmds.c:2560
717 msgid "get PID of qemu subprocess"
718 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
719
720 #: fish/cmds.c:2561
721 msgid "get the qemu binary"
722 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
723
724 #: fish/cmds.c:2562
725 msgid "get recovery process enabled flag"
726 msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
727
728 #: fish/cmds.c:2563
729 msgid "get SELinux enabled flag"
730 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
731
732 #: fish/cmds.c:2564
733 msgid "get the current state"
734 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
735
736 #: fish/cmds.c:2565
737 msgid "get command trace enabled flag"
738 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
739
740 #: fish/cmds.c:2566
741 msgid "get the current umask"
742 msgstr "uzyskuje bieżące \"umask\""
743
744 #: fish/cmds.c:2567
745 msgid "get verbose mode"
746 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
747
748 #: fish/cmds.c:2568
749 msgid "get SELinux security context"
750 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
751
752 #: fish/cmds.c:2569 fish/cmds.c:2618
753 msgid "list extended attributes of a file or directory"
754 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
755
756 #: fish/cmds.c:2570
757 msgid "expand wildcards in command"
758 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
759
760 #: fish/cmds.c:2571
761 msgid "expand a wildcard path"
762 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
763
764 #: fish/cmds.c:2574
765 msgid "install GRUB"
766 msgstr "instaluje program GRUB"
767
768 #: fish/cmds.c:2575
769 msgid "return first 10 lines of a file"
770 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
771
772 #: fish/cmds.c:2576
773 msgid "return first N lines of a file"
774 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
775
776 #: fish/cmds.c:2577
777 msgid "dump a file in hexadecimal"
778 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
779
780 #: fish/cmds.c:2578
781 msgid "edit with a hex editor"
782 msgstr "modyfikuje za pomocą edytora szesnastkowego"
783
784 #: fish/cmds.c:2579
785 msgid "list the contents of a single file in an initrd"
786 msgstr "wyświetla listę zawartości pojedynczego pliku w initrd"
787
788 #: fish/cmds.c:2580
789 msgid "list files in an initrd"
790 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
791
792 #: fish/cmds.c:2581
793 msgid "add an inotify watch"
794 msgstr "dodaje obserwację inotify"
795
796 #: fish/cmds.c:2582
797 msgid "close the inotify handle"
798 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
799
800 #: fish/cmds.c:2583
801 msgid "return list of watched files that had events"
802 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
803
804 #: fish/cmds.c:2584
805 msgid "create an inotify handle"
806 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
807
808 #: fish/cmds.c:2585
809 msgid "return list of inotify events"
810 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
811
812 #: fish/cmds.c:2586
813 msgid "remove an inotify watch"
814 msgstr "usuwa obserwację inotify"
815
816 #: fish/cmds.c:2587
817 msgid "get architecture of inspected operating system"
818 msgstr "uzyskuje architekturę badanego systemu operacyjnego"
819
820 #: fish/cmds.c:2588
821 msgid "get distro of inspected operating system"
822 msgstr "uzyskuje dystrybucję badanego systemu operacyjnego"
823
824 #: fish/cmds.c:2589
825 msgid "get filesystems associated with inspected operating system"
826 msgstr "uzyskuje systemy plików powiązane z badanym systemem operacyjnym"
827
828 #: fish/cmds.c:2590
829 #, fuzzy
830 msgid "get hostname of the operating system"
831 msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
832
833 #: fish/cmds.c:2591
834 msgid "get major version of inspected operating system"
835 msgstr "uzyskuje główną wersję badanego systemu operacyjnego"
836
837 #: fish/cmds.c:2592
838 msgid "get minor version of inspected operating system"
839 msgstr "uzyskuje pomniejszą wersję badanego systemu operacyjnego"
840
841 #: fish/cmds.c:2593
842 msgid "get mountpoints of inspected operating system"
843 msgstr "uzyskuje punkty montowania badanego systemu operacyjnego"
844
845 #: fish/cmds.c:2594
846 #, fuzzy
847 msgid "get package format used by the operating system"
848 msgstr "uzyskuje typ badanego systemu operacyjnego"
849
850 #: fish/cmds.c:2595
851 #, fuzzy
852 msgid "get package management tool used by the operating system"
853 msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
854
855 #: fish/cmds.c:2596
856 msgid "get product name of inspected operating system"
857 msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
858
859 #: fish/cmds.c:2597
860 #, fuzzy
861 msgid "return list of operating systems found by last inspection"
862 msgstr "bada dysk i zwraca listę odnalezionych systemów operacyjnych"
863
864 #: fish/cmds.c:2598
865 msgid "get type of inspected operating system"
866 msgstr "uzyskuje typ badanego systemu operacyjnego"
867
868 #: fish/cmds.c:2599
869 #, fuzzy
870 msgid "get Windows systemroot of inspected operating system"
871 msgstr "uzyskuje dystrybucję badanego systemu operacyjnego"
872
873 #: fish/cmds.c:2600
874 #, fuzzy
875 msgid "get list of applications installed in the operating system"
876 msgstr "uzyskuje dystrybucję badanego systemu operacyjnego"
877
878 #: fish/cmds.c:2601
879 msgid "inspect disk and return list of operating systems found"
880 msgstr "bada dysk i zwraca listę odnalezionych systemów operacyjnych"
881
882 #: fish/cmds.c:2602
883 msgid "test if block device"
884 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem blokowym"
885
886 #: fish/cmds.c:2603
887 msgid "is busy processing a command"
888 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
889
890 #: fish/cmds.c:2604
891 msgid "test if character device"
892 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem znakowym"
893
894 #: fish/cmds.c:2605
895 msgid "is in configuration state"
896 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
897
898 #: fish/cmds.c:2606
899 msgid "test if a directory"
900 msgstr "testuje, czy jest katalogiem"
901
902 #: fish/cmds.c:2607
903 msgid "test if FIFO (named pipe)"
904 msgstr "testuje, czy jest FIFO (nazwanym potokiem)"
905
906 #: fish/cmds.c:2608
907 msgid "test if a regular file"
908 msgstr "testuje, czy jest zwykłym plikiem"
909
910 #: fish/cmds.c:2609
911 msgid "is launching subprocess"
912 msgstr "uruchamia podprocesy"
913
914 #: fish/cmds.c:2610
915 msgid "test if device is a logical volume"
916 msgstr "testuje, czy urządzenie jest woluminem logicznym"
917
918 #: fish/cmds.c:2611
919 msgid "is ready to accept commands"
920 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
921
922 #: fish/cmds.c:2612
923 msgid "test if socket"
924 msgstr "testuje, czy jest gniazdem"
925
926 #: fish/cmds.c:2613
927 msgid "test if symbolic link"
928 msgstr "testuje, czy jest dowiązaniem symbolicznym"
929
930 #: fish/cmds.c:2614
931 msgid "kill the qemu subprocess"
932 msgstr "niszczy podproces QEMU"
933
934 #: fish/cmds.c:2615
935 msgid "launch the qemu subprocess"
936 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
937
938 #: fish/cmds.c:2616
939 msgid "change working directory"
940 msgstr "zmienia katalog roboczy"
941
942 #: fish/cmds.c:2619
943 msgid "list the block devices"
944 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
945
946 #: fish/cmds.c:2620
947 msgid "list filesystems"
948 msgstr "wyświetla listę systemów plików"
949
950 #: fish/cmds.c:2621
951 msgid "list the partitions"
952 msgstr "wyświetla listę partycji"
953
954 #: fish/cmds.c:2622
955 msgid "list the files in a directory (long format)"
956 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
957
958 #: fish/cmds.c:2623 fish/cmds.c:2624
959 msgid "create a hard link"
960 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
961
962 #: fish/cmds.c:2625 fish/cmds.c:2626
963 msgid "create a symbolic link"
964 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
965
966 #: fish/cmds.c:2627 fish/cmds.c:2717
967 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
968 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
969
970 #: fish/cmds.c:2628
971 msgid "list the files in a directory"
972 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
973
974 #: fish/cmds.c:2629 fish/cmds.c:2742
975 msgid "set extended attribute of a file or directory"
976 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
977
978 #: fish/cmds.c:2630
979 msgid "get file information for a symbolic link"
980 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
981
982 #: fish/cmds.c:2631
983 msgid "lstat on multiple files"
984 msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
985
986 #: fish/cmds.c:2632
987 msgid "add a key on a LUKS encrypted device"
988 msgstr "dodaje klucz do zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
989
990 #: fish/cmds.c:2633
991 msgid "close a LUKS device"
992 msgstr "zamyka urządzenie LUKS"
993
994 #: fish/cmds.c:2634 fish/cmds.c:2635
995 msgid "format a block device as a LUKS encrypted device"
996 msgstr "formatuje urządzenie blokowe jako zaszyfrowane urządzenie LUKS"
997
998 #: fish/cmds.c:2636
999 msgid "remove a key from a LUKS encrypted device"
1000 msgstr "usuwa klucz z zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
1001
1002 #: fish/cmds.c:2637
1003 msgid "open a LUKS-encrypted block device"
1004 msgstr "otwiera urządzenie blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS"
1005
1006 #: fish/cmds.c:2638
1007 msgid "open a LUKS-encrypted block device read-only"
1008 msgstr ""
1009 "otwiera urządzenia blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS w trybie tylko do "
1010 "odczytu"
1011
1012 #: fish/cmds.c:2639
1013 msgid "create an LVM logical volume"
1014 msgstr "tworzy wolumin logiczny LVM"
1015
1016 #: fish/cmds.c:2640
1017 msgid "get canonical name of an LV"
1018 msgstr ""
1019
1020 #: fish/cmds.c:2641
1021 msgid "clear LVM device filter"
1022 msgstr "czyści filtr urządzeń LVM"
1023
1024 #: fish/cmds.c:2642
1025 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
1026 msgstr ""
1027 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
1028
1029 #: fish/cmds.c:2643
1030 msgid "set LVM device filter"
1031 msgstr "ustawia filtr urządzeń LVM"
1032
1033 #: fish/cmds.c:2644
1034 msgid "remove an LVM logical volume"
1035 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
1036
1037 #: fish/cmds.c:2645
1038 msgid "rename an LVM logical volume"
1039 msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
1040
1041 #: fish/cmds.c:2646
1042 msgid "resize an LVM logical volume"
1043 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
1044
1045 #: fish/cmds.c:2647
1046 msgid "expand an LV to fill free space"
1047 msgstr "rozszerza wolumin logiczny, aby wypełnić wolne miejsce"
1048
1049 #: fish/cmds.c:2648 fish/cmds.c:2649
1050 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
1051 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
1052
1053 #: fish/cmds.c:2650
1054 msgid "get the UUID of a logical volume"
1055 msgstr "uzyskuje UUID woluminu logicznego"
1056
1057 #: fish/cmds.c:2651
1058 msgid "lgetxattr on multiple files"
1059 msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
1060
1061 #: fish/cmds.c:2652
1062 msgid "open the manual"
1063 msgstr "otwiera podręcznik"
1064
1065 #: fish/cmds.c:2653
1066 msgid "create a directory"
1067 msgstr "tworzy katalog"
1068
1069 #: fish/cmds.c:2654
1070 msgid "create a directory with a particular mode"
1071 msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
1072
1073 #: fish/cmds.c:2655
1074 msgid "create a directory and parents"
1075 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
1076
1077 #: fish/cmds.c:2656
1078 msgid "create a temporary directory"
1079 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
1080
1081 #: fish/cmds.c:2657 fish/cmds.c:2658 fish/cmds.c:2659
1082 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
1083 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
1084
1085 #: fish/cmds.c:2660
1086 msgid "make ext2/3/4 external journal"
1087 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
1088
1089 #: fish/cmds.c:2661
1090 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
1091 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
1092
1093 #: fish/cmds.c:2662
1094 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
1095 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
1096
1097 #: fish/cmds.c:2663
1098 msgid "make FIFO (named pipe)"
1099 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
1100
1101 #: fish/cmds.c:2664
1102 msgid "make a filesystem"
1103 msgstr "tworzy system plików"
1104
1105 #: fish/cmds.c:2665
1106 msgid "make a filesystem with block size"
1107 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
1108
1109 #: fish/cmds.c:2666
1110 msgid "create a mountpoint"
1111 msgstr "tworzy punkt montowania"
1112
1113 #: fish/cmds.c:2667
1114 msgid "make block, character or FIFO devices"
1115 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
1116
1117 #: fish/cmds.c:2668
1118 msgid "make block device node"
1119 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
1120
1121 #: fish/cmds.c:2669
1122 msgid "make char device node"
1123 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
1124
1125 #: fish/cmds.c:2670
1126 msgid "create a swap partition"
1127 msgstr "tworzy partycję wymiany"
1128
1129 #: fish/cmds.c:2671
1130 msgid "create a swap partition with a label"
1131 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
1132
1133 #: fish/cmds.c:2672
1134 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
1135 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
1136
1137 #: fish/cmds.c:2673
1138 msgid "create a swap file"
1139 msgstr "tworzy plik wymiany"
1140
1141 #: fish/cmds.c:2674
1142 msgid "load a kernel module"
1143 msgstr "wczytuje moduł jądra"
1144
1145 #: fish/cmds.c:2675
1146 msgid "view a file"
1147 msgstr "wyświetla plik"
1148
1149 #: fish/cmds.c:2676
1150 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
1151 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
1152
1153 #: fish/cmds.c:2677
1154 msgid "mount a file using the loop device"
1155 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
1156
1157 #: fish/cmds.c:2678
1158 msgid "mount a guest disk with mount options"
1159 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
1160
1161 #: fish/cmds.c:2679
1162 msgid "mount a guest disk, read-only"
1163 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
1164
1165 #: fish/cmds.c:2680
1166 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
1167 msgstr ""
1168 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
1169 "plików"
1170
1171 #: fish/cmds.c:2681
1172 msgid "show mountpoints"
1173 msgstr "wyświetla punkty montowania"
1174
1175 #: fish/cmds.c:2682
1176 msgid "show mounted filesystems"
1177 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
1178
1179 #: fish/cmds.c:2683
1180 msgid "move a file"
1181 msgstr "przenosi plik"
1182
1183 #: fish/cmds.c:2684
1184 msgid "probe NTFS volume"
1185 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
1186
1187 #: fish/cmds.c:2685
1188 msgid "resize an NTFS filesystem"
1189 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS"
1190
1191 #: fish/cmds.c:2686
1192 msgid "resize an NTFS filesystem (with size)"
1193 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS (za pomocą rozmiaru)"
1194
1195 #: fish/cmds.c:2687
1196 msgid "add a partition to the device"
1197 msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
1198
1199 #: fish/cmds.c:2688
1200 msgid "delete a partition"
1201 msgstr "usuwa partycję"
1202
1203 #: fish/cmds.c:2689
1204 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
1205 msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
1206
1207 #: fish/cmds.c:2690
1208 msgid "return true if a partition is bootable"
1209 msgstr "zwraca wartość \"true\", jeśli partycja jest startowa"
1210
1211 #: fish/cmds.c:2691
1212 msgid "get the MBR type byte (ID byte) from a partition"
1213 msgstr "uzyskuje bajt typu MBR (bajt identyfikatora) z partycji"
1214
1215 #: fish/cmds.c:2692
1216 msgid "get the partition table type"
1217 msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
1218
1219 #: fish/cmds.c:2693
1220 msgid "create an empty partition table"
1221 msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
1222
1223 #: fish/cmds.c:2694
1224 msgid "list partitions on a device"
1225 msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
1226
1227 #: fish/cmds.c:2695
1228 msgid "make a partition bootable"
1229 msgstr "zmienia partycję na startową"
1230
1231 #: fish/cmds.c:2696
1232 msgid "set the MBR type byte (ID byte) of a partition"
1233 msgstr "ustawia bajt typu MBR (bajt identyfikatora) partycji"
1234
1235 #: fish/cmds.c:2697
1236 msgid "set partition name"
1237 msgstr "ustawia nazwę partycji"
1238
1239 #: fish/cmds.c:2698
1240 msgid "convert partition name to device name"
1241 msgstr "konwertuje nazwę partycji na nazwę urządzenia"
1242
1243 #: fish/cmds.c:2699
1244 msgid "ping the guest daemon"
1245 msgstr "odpytuje demona gościa"
1246
1247 #: fish/cmds.c:2700
1248 msgid "read part of a file"
1249 msgstr "odczytuje część pliku"
1250
1251 #: fish/cmds.c:2701
1252 msgid "read part of a device"
1253 msgstr "odczytuje część urządzenia"
1254
1255 #: fish/cmds.c:2702
1256 msgid "create an LVM physical volume"
1257 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
1258
1259 #: fish/cmds.c:2703
1260 msgid "remove an LVM physical volume"
1261 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
1262
1263 #: fish/cmds.c:2704
1264 msgid "resize an LVM physical volume"
1265 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
1266
1267 #: fish/cmds.c:2705
1268 msgid "resize an LVM physical volume (with size)"
1269 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM (za pomocą rozmiaru)"
1270
1271 #: fish/cmds.c:2706 fish/cmds.c:2707
1272 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
1273 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
1274
1275 #: fish/cmds.c:2708
1276 msgid "get the UUID of a physical volume"
1277 msgstr "uzyskuje UUID woluminu fizycznego"
1278
1279 #: fish/cmds.c:2709
1280 msgid "write to part of a file"
1281 msgstr "zapisuje do części pliku"
1282
1283 #: fish/cmds.c:2710
1284 msgid "write to part of a device"
1285 msgstr "zapisuje do części urządzenia"
1286
1287 #: fish/cmds.c:2711
1288 msgid "read a file"
1289 msgstr "odczytuje plik"
1290
1291 #: fish/cmds.c:2712
1292 msgid "read file as lines"
1293 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
1294
1295 #: fish/cmds.c:2713
1296 msgid "read directories entries"
1297 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
1298
1299 #: fish/cmds.c:2714
1300 msgid "read the target of a symbolic link"
1301 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
1302
1303 #: fish/cmds.c:2715
1304 msgid "readlink on multiple files"
1305 msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
1306
1307 #: fish/cmds.c:2716
1308 msgid "canonicalized absolute pathname"
1309 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
1310
1311 #: fish/cmds.c:2718
1312 msgid "close and reopen libguestfs handle"
1313 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
1314
1315 #: fish/cmds.c:2719
1316 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem"
1317 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4"
1318
1319 #: fish/cmds.c:2720
1320 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem (with size)"
1321 msgstr ""
1322 "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4 (za pomocą rozmiaru)"
1323
1324 #: fish/cmds.c:2721
1325 msgid "remove a file"
1326 msgstr "usuwa plik"
1327
1328 #: fish/cmds.c:2722
1329 msgid "remove a file or directory recursively"
1330 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
1331
1332 #: fish/cmds.c:2723
1333 msgid "remove a directory"
1334 msgstr "usuwa katalog"
1335
1336 #: fish/cmds.c:2724
1337 msgid "remove a mountpoint"
1338 msgstr "usuwa punkt montowania"
1339
1340 #: fish/cmds.c:2725
1341 msgid "scrub (securely wipe) a device"
1342 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
1343
1344 #: fish/cmds.c:2726
1345 msgid "scrub (securely wipe) a file"
1346 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
1347
1348 #: fish/cmds.c:2727
1349 msgid "scrub (securely wipe) free space"
1350 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
1351
1352 #: fish/cmds.c:2728
1353 msgid "add options to kernel command line"
1354 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
1355
1356 #: fish/cmds.c:2729
1357 msgid "set autosync mode"
1358 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
1359
1360 #: fish/cmds.c:2730
1361 msgid "enable or disable direct appliance mode"
1362 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
1363
1364 #: fish/cmds.c:2731
1365 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
1366 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
1367
1368 #: fish/cmds.c:2732
1369 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
1370 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
1371
1372 #: fish/cmds.c:2733
1373 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
1374 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
1375
1376 #: fish/cmds.c:2734
1377 msgid "set enable network flag"
1378 msgstr "ustawia flagę włączenia sieci"
1379
1380 #: fish/cmds.c:2735
1381 msgid "set the search path"
1382 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
1383
1384 #: fish/cmds.c:2736
1385 msgid "set the qemu binary"
1386 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
1387
1388 #: fish/cmds.c:2737
1389 msgid "enable or disable the recovery process"
1390 msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
1391
1392 #: fish/cmds.c:2738
1393 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
1394 msgstr ""
1395 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
1396
1397 #: fish/cmds.c:2739
1398 msgid "enable or disable command traces"
1399 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
1400
1401 #: fish/cmds.c:2740
1402 msgid "set verbose mode"
1403 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
1404
1405 #: fish/cmds.c:2741
1406 msgid "set SELinux security context"
1407 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
1408
1409 #: fish/cmds.c:2743 fish/cmds.c:2744
1410 msgid "create partitions on a block device"
1411 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
1412
1413 #: fish/cmds.c:2745
1414 msgid "modify a single partition on a block device"
1415 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
1416
1417 #: fish/cmds.c:2746
1418 msgid "display the disk geometry from the partition table"
1419 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
1420
1421 #: fish/cmds.c:2747
1422 msgid "display the kernel geometry"
1423 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
1424
1425 #: fish/cmds.c:2748
1426 msgid "display the partition table"
1427 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
1428
1429 #: fish/cmds.c:2749
1430 msgid "run a command via the shell"
1431 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
1432
1433 #: fish/cmds.c:2750
1434 msgid "run a command via the shell returning lines"
1435 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
1436
1437 #: fish/cmds.c:2751
1438 msgid "sleep for some seconds"
1439 msgstr "usypia na kilka sekund"
1440
1441 #: fish/cmds.c:2752
1442 msgid "create a sparse disk image and add"
1443 msgstr "tworzy rzadki obraz dysku i dodaje go"
1444
1445 #: fish/cmds.c:2753
1446 msgid "get file information"
1447 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
1448
1449 #: fish/cmds.c:2754
1450 msgid "get file system statistics"
1451 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
1452
1453 #: fish/cmds.c:2755 fish/cmds.c:2756
1454 msgid "print the printable strings in a file"
1455 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
1456
1457 #: fish/cmds.c:2757
1458 msgid "list supported groups of commands"
1459 msgstr "wyświetla listę obsługiwanych grup poleceń"
1460
1461 #: fish/cmds.c:2758
1462 msgid "disable swap on device"
1463 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
1464
1465 #: fish/cmds.c:2759
1466 msgid "disable swap on file"
1467 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
1468
1469 #: fish/cmds.c:2760
1470 msgid "disable swap on labeled swap partition"
1471 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
1472
1473 #: fish/cmds.c:2761
1474 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
1475 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
1476
1477 #: fish/cmds.c:2762
1478 msgid "enable swap on device"
1479 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
1480
1481 #: fish/cmds.c:2763
1482 msgid "enable swap on file"
1483 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
1484
1485 #: fish/cmds.c:2764
1486 msgid "enable swap on labeled swap partition"
1487 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
1488
1489 #: fish/cmds.c:2765
1490 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
1491 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
1492
1493 #: fish/cmds.c:2766
1494 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
1495 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
1496
1497 #: fish/cmds.c:2767
1498 msgid "return last 10 lines of a file"
1499 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
1500
1501 #: fish/cmds.c:2768
1502 msgid "return last N lines of a file"
1503 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
1504
1505 #: fish/cmds.c:2769
1506 msgid "unpack tarfile to directory"
1507 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
1508
1509 #: fish/cmds.c:2770
1510 msgid "pack directory into tarfile"
1511 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
1512
1513 #: fish/cmds.c:2771 fish/cmds.c:2778
1514 msgid "unpack compressed tarball to directory"
1515 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
1516
1517 #: fish/cmds.c:2772 fish/cmds.c:2779
1518 msgid "pack directory into compressed tarball"
1519 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
1520
1521 #: fish/cmds.c:2773
1522 msgid "print elapsed time taken to run a command"
1523 msgstr "wyświetla czas wykonania polecenia"
1524
1525 #: fish/cmds.c:2774
1526 msgid "update file timestamps or create a new file"
1527 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
1528
1529 #: fish/cmds.c:2775
1530 msgid "truncate a file to zero size"
1531 msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
1532
1533 #: fish/cmds.c:2776
1534 msgid "truncate a file to a particular size"
1535 msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
1536
1537 #: fish/cmds.c:2777
1538 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
1539 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
1540
1541 #: fish/cmds.c:2780
1542 msgid "set file mode creation mask (umask)"
1543 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
1544
1545 #: fish/cmds.c:2781
1546 msgid "unmount a filesystem"
1547 msgstr "odmontowuje system plików"
1548
1549 #: fish/cmds.c:2782
1550 msgid "unmount all filesystems"
1551 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
1552
1553 #: fish/cmds.c:2783
1554 msgid "upload a file from the local machine"
1555 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny"
1556
1557 #: fish/cmds.c:2784
1558 msgid "upload a file from the local machine with offset"
1559 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny z wyrównaniem"
1560
1561 #: fish/cmds.c:2785
1562 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
1563 msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
1564
1565 #: fish/cmds.c:2786
1566 msgid "get the library version number"
1567 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
1568
1569 #: fish/cmds.c:2787
1570 msgid "get the filesystem label"
1571 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików"
1572
1573 #: fish/cmds.c:2788
1574 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
1575 msgstr ""
1576 "uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
1577 "zamontowanemu urządzeniu"
1578
1579 #: fish/cmds.c:2789
1580 msgid "get the filesystem UUID"
1581 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików"
1582
1583 #: fish/cmds.c:2790
1584 msgid "activate or deactivate some volume groups"
1585 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
1586
1587 #: fish/cmds.c:2791
1588 msgid "activate or deactivate all volume groups"
1589 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
1590
1591 #: fish/cmds.c:2792
1592 msgid "create an LVM volume group"
1593 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
1594
1595 #: fish/cmds.c:2793
1596 msgid "get the LV UUIDs of all LVs in the volume group"
1597 msgstr "uzyskuje UUID wszystkich woluminów logicznych w grupie woluminów"
1598
1599 #: fish/cmds.c:2794
1600 msgid "get the PV UUIDs containing the volume group"
1601 msgstr "uzyskuje UUID woluminów fizycznych zawierających grupę woluminów"
1602
1603 #: fish/cmds.c:2795
1604 msgid "remove an LVM volume group"
1605 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
1606
1607 #: fish/cmds.c:2796
1608 msgid "rename an LVM volume group"
1609 msgstr "zmienia nazwę grupy woluminów LVM"
1610
1611 #: fish/cmds.c:2797 fish/cmds.c:2798
1612 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
1613 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
1614
1615 #: fish/cmds.c:2799
1616 msgid "rescan for LVM physical volumes, volume groups and logical volumes"
1617 msgstr ""
1618 "ponownie skanuje woluminy fizyczne, grupy woluminów i woluminy logiczne LVM"
1619
1620 #: fish/cmds.c:2800
1621 msgid "get the UUID of a volume group"
1622 msgstr "uzyskuje UUID grupy woluminów"
1623
1624 #: fish/cmds.c:2801
1625 msgid "count characters in a file"
1626 msgstr "liczy znaki w pliku"
1627
1628 #: fish/cmds.c:2802
1629 msgid "count lines in a file"
1630 msgstr "liczy wiersze w pliku"
1631
1632 #: fish/cmds.c:2803
1633 msgid "count words in a file"
1634 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
1635
1636 #: fish/cmds.c:2804
1637 msgid "create a new file"
1638 msgstr "tworzy nowy plik"
1639
1640 #: fish/cmds.c:2805
1641 msgid "create a file"
1642 msgstr "tworzy plik"
1643
1644 #: fish/cmds.c:2808
1645 msgid "write zeroes to the device"
1646 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
1647
1648 #: fish/cmds.c:2809
1649 msgid "write zeroes to an entire device"
1650 msgstr "zapisuje zera na całym urządzeniu"
1651
1652 #: fish/cmds.c:2810
1653 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
1654 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
1655
1656 #: fish/cmds.c:2813
1657 msgid "determine file type inside a compressed file"
1658 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
1659
1660 #: fish/cmds.c:2816
1661 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
1662 msgstr ""
1663 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
1664 "pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc "
1665 "o poleceniu."
1666
1667 #: fish/cmds.c:3134 fish/cmds.c:3148 fish/cmds.c:3164 fish/cmds.c:3181
1668 #: fish/cmds.c:3198 fish/cmds.c:3216 fish/cmds.c:3235 fish/cmds.c:3251
1669 #: fish/cmds.c:3269 fish/cmds.c:3285 fish/cmds.c:3303 fish/cmds.c:3319
1670 #: fish/cmds.c:3336 fish/cmds.c:3351 fish/cmds.c:3369 fish/cmds.c:3384
1671 #: fish/cmds.c:3400 fish/cmds.c:3416 fish/cmds.c:3432 fish/cmds.c:3448
1672 #: fish/cmds.c:3464 fish/cmds.c:3482 fish/cmds.c:3515 fish/cmds.c:3531
1673 #: fish/cmds.c:3547 fish/cmds.c:3566 fish/cmds.c:3581 fish/cmds.c:3599
1674 #: fish/cmds.c:3614 fish/cmds.c:3632 fish/cmds.c:3647 fish/cmds.c:3665
1675 #: fish/cmds.c:3680 fish/cmds.c:3699 fish/cmds.c:3718 fish/cmds.c:3736
1676 #: fish/cmds.c:3756 fish/cmds.c:3775 fish/cmds.c:3795 fish/cmds.c:3815
1677 #: fish/cmds.c:3835 fish/cmds.c:3854 fish/cmds.c:3873 fish/cmds.c:3893
1678 #: fish/cmds.c:3913 fish/cmds.c:3933 fish/cmds.c:3948 fish/cmds.c:3964
1679 #: fish/cmds.c:4036 fish/cmds.c:4054 fish/cmds.c:4071 fish/cmds.c:4145
1680 #: fish/cmds.c:4165 fish/cmds.c:4185 fish/cmds.c:4205 fish/cmds.c:4226
1681 #: fish/cmds.c:4242 fish/cmds.c:4258 fish/cmds.c:4277 fish/cmds.c:4299
1682 #: fish/cmds.c:4321 fish/cmds.c:4341 fish/cmds.c:4358 fish/cmds.c:4375
1683 #: fish/cmds.c:4392 fish/cmds.c:4409 fish/cmds.c:4426 fish/cmds.c:4443
1684 #: fish/cmds.c:4460 fish/cmds.c:4479 fish/cmds.c:4502 fish/cmds.c:4538
1685 #: fish/cmds.c:4555 fish/cmds.c:4578 fish/cmds.c:4600 fish/cmds.c:4621
1686 #: fish/cmds.c:4641 fish/cmds.c:4660 fish/cmds.c:4680 fish/cmds.c:4698
1687 #: fish/cmds.c:4716 fish/cmds.c:4730 fish/cmds.c:4746 fish/cmds.c:4766
1688 #: fish/cmds.c:4785 fish/cmds.c:4804 fish/cmds.c:4823 fish/cmds.c:4842
1689 #: fish/cmds.c:4862 fish/cmds.c:4902 fish/cmds.c:4959 fish/cmds.c:4980
1690 #: fish/cmds.c:5001 fish/cmds.c:5022 fish/cmds.c:5040 fish/cmds.c:5062
1691 #: fish/cmds.c:5100 fish/cmds.c:5122 fish/cmds.c:5201 fish/cmds.c:5240
1692 #: fish/cmds.c:5255 fish/cmds.c:5272 fish/cmds.c:5286 fish/cmds.c:5302
1693 #: fish/cmds.c:5324 fish/cmds.c:5346 fish/cmds.c:5368 fish/cmds.c:5390
1694 #: fish/cmds.c:5412 fish/cmds.c:5434 fish/cmds.c:5454 fish/cmds.c:5471
1695 #: fish/cmds.c:5488 fish/cmds.c:5507 fish/cmds.c:5526 fish/cmds.c:5546
1696 #: fish/cmds.c:5582 fish/cmds.c:5601 fish/cmds.c:5620 fish/cmds.c:5637
1697 #: fish/cmds.c:5655 fish/cmds.c:5678 fish/cmds.c:5701 fish/cmds.c:5725
1698 #: fish/cmds.c:5748 fish/cmds.c:5769 fish/cmds.c:5792 fish/cmds.c:5815
1699 #: fish/cmds.c:5835 fish/cmds.c:5857 fish/cmds.c:5878 fish/cmds.c:5901
1700 #: fish/cmds.c:5918 fish/cmds.c:5935 fish/cmds.c:5953 fish/cmds.c:5971
1701 #: fish/cmds.c:5992 fish/cmds.c:6010 fish/cmds.c:6031 fish/cmds.c:6051
1702 #: fish/cmds.c:6069 fish/cmds.c:6090 fish/cmds.c:6113 fish/cmds.c:6136
1703 #: fish/cmds.c:6158 fish/cmds.c:6191 fish/cmds.c:6208 fish/cmds.c:6225
1704 #: fish/cmds.c:6249 fish/cmds.c:6272 fish/cmds.c:6295 fish/cmds.c:6317
1705 #: fish/cmds.c:6334 fish/cmds.c:6356 fish/cmds.c:6450 fish/cmds.c:6470
1706 #: fish/cmds.c:6490 fish/cmds.c:6510 fish/cmds.c:6528 fish/cmds.c:6549
1707 #: fish/cmds.c:6585 fish/cmds.c:6602 fish/cmds.c:6624 fish/cmds.c:6641
1708 #: fish/cmds.c:6677 fish/cmds.c:6697 fish/cmds.c:6717 fish/cmds.c:6737
1709 #: fish/cmds.c:6759 fish/cmds.c:6776 fish/cmds.c:6795 fish/cmds.c:6814
1710 #: fish/cmds.c:6836 fish/cmds.c:6857 fish/cmds.c:6878 fish/cmds.c:6899
1711 #: fish/cmds.c:6922 fish/cmds.c:6963 fish/cmds.c:6986 fish/cmds.c:7025
1712 #: fish/cmds.c:7042 fish/cmds.c:7061 fish/cmds.c:7082 fish/cmds.c:7105
1713 #: fish/cmds.c:7127 fish/cmds.c:7145 fish/cmds.c:7164 fish/cmds.c:7185
1714 #: fish/cmds.c:7262 fish/cmds.c:7303 fish/cmds.c:7382 fish/cmds.c:7458
1715 #: fish/cmds.c:7495 fish/cmds.c:7518 fish/cmds.c:7539 fish/cmds.c:7562
1716 #: fish/cmds.c:7584 fish/cmds.c:7609 fish/cmds.c:7652 fish/cmds.c:7693
1717 #: fish/cmds.c:7714 fish/cmds.c:7732 fish/cmds.c:7751 fish/cmds.c:7768
1718 #: fish/cmds.c:7786 fish/cmds.c:7813 fish/cmds.c:7837 fish/cmds.c:7861
1719 #: fish/cmds.c:7885 fish/cmds.c:7909 fish/cmds.c:7933 fish/cmds.c:7957
1720 #: fish/cmds.c:7981 fish/cmds.c:8005 fish/cmds.c:8029 fish/cmds.c:8053
1721 #: fish/cmds.c:8077 fish/cmds.c:8100 fish/cmds.c:8123 fish/cmds.c:8144
1722 #: fish/cmds.c:8165 fish/cmds.c:8186 fish/cmds.c:8206 fish/cmds.c:8229
1723 #: fish/cmds.c:8267 fish/cmds.c:8284 fish/cmds.c:8301 fish/cmds.c:8320
1724 #: fish/cmds.c:8339 fish/cmds.c:8356 fish/cmds.c:8373 fish/cmds.c:8390
1725 #: fish/cmds.c:8407 fish/cmds.c:8426 fish/cmds.c:8462 fish/cmds.c:8502
1726 #: fish/cmds.c:8535 fish/cmds.c:8552 fish/cmds.c:8569 fish/cmds.c:8585
1727 #: fish/cmds.c:8600 fish/cmds.c:8621 fish/cmds.c:8659 fish/cmds.c:8697
1728 #: fish/cmds.c:8736 fish/cmds.c:8776 fish/cmds.c:8817 fish/cmds.c:8858
1729 #: fish/cmds.c:8896 fish/cmds.c:8913 fish/cmds.c:8936 fish/cmds.c:8958
1730 #: fish/cmds.c:8980 fish/cmds.c:9000 fish/cmds.c:9020 fish/cmds.c:9056
1731 #: fish/cmds.c:9128 fish/cmds.c:9168 fish/cmds.c:9226 fish/cmds.c:9252
1732 #: fish/cmds.c:9278 fish/cmds.c:9306 fish/cmds.c:9365 fish/cmds.c:9386
1733 #: fish/cmds.c:9431 fish/cmds.c:9451 fish/cmds.c:9490 fish/cmds.c:9527
1734 #: fish/cmds.c:9547 fish/cmds.c:9569 fish/cmds.c:9626 fish/cmds.c:9646
1735 #: fish/cmds.c:9668 fish/cmds.c:9690 fish/cmds.c:9709 fish/cmds.c:9729
1736 #: fish/cmds.c:9756 fish/cmds.c:9776 fish/cmds.c:9796 fish/cmds.c:9816
1737 #: fish/cmds.c:9836 fish/cmds.c:9858 fish/cmds.c:9893 fish/cmds.c:9911
1738 #: fish/cmds.c:9934 fish/cmds.c:9956 fish/cmds.c:9971 fish/cmds.c:9988
1739 #: fish/cmds.c:10025 fish/cmds.c:10064 fish/cmds.c:10104 fish/cmds.c:10160
1740 #: fish/cmds.c:10182 fish/cmds.c:10218 fish/cmds.c:10233 fish/cmds.c:10253
1741 #: fish/cmds.c:10293 fish/cmds.c:10316 fish/cmds.c:10340 fish/cmds.c:10365
1742 #: fish/cmds.c:10406 fish/cmds.c:10431 fish/cmds.c:10469 fish/cmds.c:10500
1743 #: fish/cmds.c:10531 fish/cmds.c:10559 fish/cmds.c:10579 fish/cmds.c:10611
1744 #: fish/cmds.c:10631 fish/cmds.c:10651 fish/cmds.c:10668 fish/cmds.c:10686
1745 #: fish/cmds.c:10709 fish/cmds.c:10730 fish/cmds.c:10749 fish/cmds.c:10791
1746 #: fish/cmds.c:10834 fish/cmds.c:10878 fish/cmds.c:10917 fish/cmds.c:10936
1747 #: fish/cmds.c:10956 fish/cmds.c:10976 fish/cmds.c:10997 fish/cmds.c:11018
1748 #: fish/cmds.c:11039 fish/cmds.c:11060 fish/cmds.c:11081 fish/cmds.c:11103
1749 #: fish/cmds.c:11141 fish/cmds.c:11192 fish/cmds.c:11230 fish/cmds.c:11286
1750 #, c-format
1751 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
1752 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
1753
1754 #: fish/cmds.c:3135 fish/cmds.c:3149 fish/cmds.c:3165 fish/cmds.c:3182
1755 #: fish/cmds.c:3199 fish/cmds.c:3217 fish/cmds.c:3236 fish/cmds.c:3252
1756 #: fish/cmds.c:3270 fish/cmds.c:3286 fish/cmds.c:3304 fish/cmds.c:3320
1757 #: fish/cmds.c:3337 fish/cmds.c:3352 fish/cmds.c:3370 fish/cmds.c:3385
1758 #: fish/cmds.c:3401 fish/cmds.c:3417 fish/cmds.c:3433 fish/cmds.c:3449
1759 #: fish/cmds.c:3465 fish/cmds.c:3483 fish/cmds.c:3516 fish/cmds.c:3532
1760 #: fish/cmds.c:3548 fish/cmds.c:3567 fish/cmds.c:3582 fish/cmds.c:3600
1761 #: fish/cmds.c:3615 fish/cmds.c:3633 fish/cmds.c:3648 fish/cmds.c:3666
1762 #: fish/cmds.c:3681 fish/cmds.c:3700 fish/cmds.c:3719 fish/cmds.c:3737
1763 #: fish/cmds.c:3757 fish/cmds.c:3776 fish/cmds.c:3796 fish/cmds.c:3816
1764 #: fish/cmds.c:3836 fish/cmds.c:3855 fish/cmds.c:3874 fish/cmds.c:3894
1765 #: fish/cmds.c:3914 fish/cmds.c:3934 fish/cmds.c:3949 fish/cmds.c:3965
1766 #: fish/cmds.c:3986 fish/cmds.c:4037 fish/cmds.c:4055 fish/cmds.c:4072
1767 #: fish/cmds.c:4093 fish/cmds.c:4146 fish/cmds.c:4166 fish/cmds.c:4186
1768 #: fish/cmds.c:4206 fish/cmds.c:4227 fish/cmds.c:4243 fish/cmds.c:4259
1769 #: fish/cmds.c:4278 fish/cmds.c:4300 fish/cmds.c:4322 fish/cmds.c:4342
1770 #: fish/cmds.c:4359 fish/cmds.c:4376 fish/cmds.c:4393 fish/cmds.c:4410
1771 #: fish/cmds.c:4427 fish/cmds.c:4444 fish/cmds.c:4461 fish/cmds.c:4480
1772 #: fish/cmds.c:4503 fish/cmds.c:4539 fish/cmds.c:4556 fish/cmds.c:4579
1773 #: fish/cmds.c:4601 fish/cmds.c:4622 fish/cmds.c:4642 fish/cmds.c:4661
1774 #: fish/cmds.c:4681 fish/cmds.c:4699 fish/cmds.c:4717 fish/cmds.c:4731
1775 #: fish/cmds.c:4747 fish/cmds.c:4767 fish/cmds.c:4786 fish/cmds.c:4805
1776 #: fish/cmds.c:4824 fish/cmds.c:4843 fish/cmds.c:4863 fish/cmds.c:4903
1777 #: fish/cmds.c:4960 fish/cmds.c:4981 fish/cmds.c:5002 fish/cmds.c:5023
1778 #: fish/cmds.c:5041 fish/cmds.c:5063 fish/cmds.c:5101 fish/cmds.c:5123
1779 #: fish/cmds.c:5202 fish/cmds.c:5241 fish/cmds.c:5256 fish/cmds.c:5273
1780 #: fish/cmds.c:5287 fish/cmds.c:5303 fish/cmds.c:5325 fish/cmds.c:5347
1781 #: fish/cmds.c:5369 fish/cmds.c:5391 fish/cmds.c:5413 fish/cmds.c:5435
1782 #: fish/cmds.c:5455 fish/cmds.c:5472 fish/cmds.c:5489 fish/cmds.c:5508
1783 #: fish/cmds.c:5527 fish/cmds.c:5547 fish/cmds.c:5583 fish/cmds.c:5602
1784 #: fish/cmds.c:5621 fish/cmds.c:5638 fish/cmds.c:5656 fish/cmds.c:5679
1785 #: fish/cmds.c:5702 fish/cmds.c:5726 fish/cmds.c:5749 fish/cmds.c:5770
1786 #: fish/cmds.c:5793 fish/cmds.c:5816 fish/cmds.c:5836 fish/cmds.c:5858
1787 #: fish/cmds.c:5879 fish/cmds.c:5902 fish/cmds.c:5919 fish/cmds.c:5936
1788 #: fish/cmds.c:5954 fish/cmds.c:5972 fish/cmds.c:5993 fish/cmds.c:6011
1789 #: fish/cmds.c:6032 fish/cmds.c:6052 fish/cmds.c:6070 fish/cmds.c:6091
1790 #: fish/cmds.c:6114 fish/cmds.c:6137 fish/cmds.c:6159 fish/cmds.c:6192
1791 #: fish/cmds.c:6209 fish/cmds.c:6226 fish/cmds.c:6250 fish/cmds.c:6273
1792 #: fish/cmds.c:6296 fish/cmds.c:6318 fish/cmds.c:6335 fish/cmds.c:6357
1793 #: fish/cmds.c:6451 fish/cmds.c:6471 fish/cmds.c:6491 fish/cmds.c:6511
1794 #: fish/cmds.c:6529 fish/cmds.c:6550 fish/cmds.c:6586 fish/cmds.c:6603
1795 #: fish/cmds.c:6625 fish/cmds.c:6642 fish/cmds.c:6678 fish/cmds.c:6698
1796 #: fish/cmds.c:6718 fish/cmds.c:6738 fish/cmds.c:6760 fish/cmds.c:6777
1797 #: fish/cmds.c:6796 fish/cmds.c:6815 fish/cmds.c:6837 fish/cmds.c:6858
1798 #: fish/cmds.c:6879 fish/cmds.c:6900 fish/cmds.c:6923 fish/cmds.c:6964
1799 #: fish/cmds.c:6987 fish/cmds.c:7026 fish/cmds.c:7043 fish/cmds.c:7062
1800 #: fish/cmds.c:7083 fish/cmds.c:7106 fish/cmds.c:7128 fish/cmds.c:7146
1801 #: fish/cmds.c:7165 fish/cmds.c:7186 fish/cmds.c:7263 fish/cmds.c:7304
1802 #: fish/cmds.c:7383 fish/cmds.c:7459 fish/cmds.c:7496 fish/cmds.c:7519
1803 #: fish/cmds.c:7540 fish/cmds.c:7563 fish/cmds.c:7585 fish/cmds.c:7610
1804 #: fish/cmds.c:7653 fish/cmds.c:7694 fish/cmds.c:7715 fish/cmds.c:7733
1805 #: fish/cmds.c:7752 fish/cmds.c:7769 fish/cmds.c:7787 fish/cmds.c:7814
1806 #: fish/cmds.c:7838 fish/cmds.c:7862 fish/cmds.c:7886 fish/cmds.c:7910
1807 #: fish/cmds.c:7934 fish/cmds.c:7958 fish/cmds.c:7982 fish/cmds.c:8006
1808 #: fish/cmds.c:8030 fish/cmds.c:8054 fish/cmds.c:8078 fish/cmds.c:8101
1809 #: fish/cmds.c:8124 fish/cmds.c:8145 fish/cmds.c:8166 fish/cmds.c:8187
1810 #: fish/cmds.c:8207 fish/cmds.c:8230 fish/cmds.c:8268 fish/cmds.c:8285
1811 #: fish/cmds.c:8302 fish/cmds.c:8321 fish/cmds.c:8340 fish/cmds.c:8357
1812 #: fish/cmds.c:8374 fish/cmds.c:8391 fish/cmds.c:8408 fish/cmds.c:8427
1813 #: fish/cmds.c:8463 fish/cmds.c:8503 fish/cmds.c:8536 fish/cmds.c:8553
1814 #: fish/cmds.c:8570 fish/cmds.c:8586 fish/cmds.c:8601 fish/cmds.c:8622
1815 #: fish/cmds.c:8660 fish/cmds.c:8698 fish/cmds.c:8737 fish/cmds.c:8777
1816 #: fish/cmds.c:8818 fish/cmds.c:8859 fish/cmds.c:8897 fish/cmds.c:8914
1817 #: fish/cmds.c:8937 fish/cmds.c:8959 fish/cmds.c:8981 fish/cmds.c:9001
1818 #: fish/cmds.c:9021 fish/cmds.c:9057 fish/cmds.c:9129 fish/cmds.c:9169
1819 #: fish/cmds.c:9227 fish/cmds.c:9253 fish/cmds.c:9279 fish/cmds.c:9307
1820 #: fish/cmds.c:9366 fish/cmds.c:9387 fish/cmds.c:9432 fish/cmds.c:9452
1821 #: fish/cmds.c:9491 fish/cmds.c:9528 fish/cmds.c:9548 fish/cmds.c:9570
1822 #: fish/cmds.c:9627 fish/cmds.c:9647 fish/cmds.c:9669 fish/cmds.c:9691
1823 #: fish/cmds.c:9710 fish/cmds.c:9730 fish/cmds.c:9757 fish/cmds.c:9777
1824 #: fish/cmds.c:9797 fish/cmds.c:9817 fish/cmds.c:9837 fish/cmds.c:9859
1825 #: fish/cmds.c:9894 fish/cmds.c:9912 fish/cmds.c:9935 fish/cmds.c:9957
1826 #: fish/cmds.c:9972 fish/cmds.c:9989 fish/cmds.c:10026 fish/cmds.c:10065
1827 #: fish/cmds.c:10105 fish/cmds.c:10161 fish/cmds.c:10183 fish/cmds.c:10219
1828 #: fish/cmds.c:10234 fish/cmds.c:10254 fish/cmds.c:10294 fish/cmds.c:10317
1829 #: fish/cmds.c:10341 fish/cmds.c:10366 fish/cmds.c:10407 fish/cmds.c:10432
1830 #: fish/cmds.c:10470 fish/cmds.c:10501 fish/cmds.c:10532 fish/cmds.c:10560
1831 #: fish/cmds.c:10580 fish/cmds.c:10612 fish/cmds.c:10632 fish/cmds.c:10652
1832 #: fish/cmds.c:10669 fish/cmds.c:10687 fish/cmds.c:10710 fish/cmds.c:10731
1833 #: fish/cmds.c:10750 fish/cmds.c:10792 fish/cmds.c:10835 fish/cmds.c:10879
1834 #: fish/cmds.c:10918 fish/cmds.c:10937 fish/cmds.c:10957 fish/cmds.c:10977
1835 #: fish/cmds.c:10998 fish/cmds.c:11019 fish/cmds.c:11040 fish/cmds.c:11061
1836 #: fish/cmds.c:11082 fish/cmds.c:11104 fish/cmds.c:11142 fish/cmds.c:11193
1837 #: fish/cmds.c:11231 fish/cmds.c:11287
1838 #, c-format
1839 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
1840 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
1841
1842 #: fish/cmds.c:3493 fish/cmds.c:4515 fish/cmds.c:4873 fish/cmds.c:4913
1843 #: fish/cmds.c:4932 fish/cmds.c:5075 fish/cmds.c:5134 fish/cmds.c:5153
1844 #: fish/cmds.c:5172 fish/cmds.c:5215 fish/cmds.c:5558 fish/cmds.c:6169
1845 #: fish/cmds.c:6368 fish/cmds.c:6387 fish/cmds.c:6406 fish/cmds.c:6425
1846 #: fish/cmds.c:6561 fish/cmds.c:6652 fish/cmds.c:6933 fish/cmds.c:6997
1847 #: fish/cmds.c:7196 fish/cmds.c:7215 fish/cmds.c:7234 fish/cmds.c:7273
1848 #: fish/cmds.c:7314 fish/cmds.c:7333 fish/cmds.c:7352 fish/cmds.c:7393
1849 #: fish/cmds.c:7412 fish/cmds.c:7431 fish/cmds.c:7469 fish/cmds.c:7622
1850 #: fish/cmds.c:7665 fish/cmds.c:8242 fish/cmds.c:8437 fish/cmds.c:8475
1851 #: fish/cmds.c:8513 fish/cmds.c:8633 fish/cmds.c:8670 fish/cmds.c:8708
1852 #: fish/cmds.c:8747 fish/cmds.c:8788 fish/cmds.c:8829 fish/cmds.c:8870
1853 #: fish/cmds.c:9033 fish/cmds.c:9069 fish/cmds.c:9082 fish/cmds.c:9095
1854 #: fish/cmds.c:9108 fish/cmds.c:9141 fish/cmds.c:9179 fish/cmds.c:9198
1855 #: fish/cmds.c:9319 fish/cmds.c:9338 fish/cmds.c:9399 fish/cmds.c:9412
1856 #: fish/cmds.c:9463 fish/cmds.c:9502 fish/cmds.c:9580 fish/cmds.c:9599
1857 #: fish/cmds.c:9873 fish/cmds.c:10000 fish/cmds.c:10037 fish/cmds.c:10076
1858 #: fish/cmds.c:10116 fish/cmds.c:10135 fish/cmds.c:10194 fish/cmds.c:10267
1859 #: fish/cmds.c:10377 fish/cmds.c:10447 fish/cmds.c:10481 fish/cmds.c:10512
1860 #: fish/cmds.c:10543 fish/cmds.c:10592 fish/cmds.c:10763 fish/cmds.c:10805
1861 #: fish/cmds.c:10850 fish/cmds.c:10892 fish/cmds.c:11118 fish/cmds.c:11156
1862 #: fish/cmds.c:11169 fish/cmds.c:11207 fish/cmds.c:11242 fish/cmds.c:11261
1863 #, c-format
1864 msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
1865 msgstr "%s: %s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
1866
1867 #: fish/cmds.c:3499 fish/cmds.c:4521 fish/cmds.c:4879 fish/cmds.c:4919
1868 #: fish/cmds.c:4938 fish/cmds.c:5081 fish/cmds.c:5140 fish/cmds.c:5159
1869 #: fish/cmds.c:5178 fish/cmds.c:5221 fish/cmds.c:5564 fish/cmds.c:6175
1870 #: fish/cmds.c:6374 fish/cmds.c:6393 fish/cmds.c:6412 fish/cmds.c:6431
1871 #: fish/cmds.c:6567 fish/cmds.c:6658 fish/cmds.c:6939 fish/cmds.c:7003
1872 #: fish/cmds.c:7202 fish/cmds.c:7221 fish/cmds.c:7240 fish/cmds.c:7279
1873 #: fish/cmds.c:7320 fish/cmds.c:7339 fish/cmds.c:7358 fish/cmds.c:7399
1874 #: fish/cmds.c:7418 fish/cmds.c:7437 fish/cmds.c:7475 fish/cmds.c:7628
1875 #: fish/cmds.c:7671 fish/cmds.c:8248 fish/cmds.c:8443 fish/cmds.c:8481
1876 #: fish/cmds.c:8519 fish/cmds.c:8639 fish/cmds.c:8676 fish/cmds.c:8714
1877 #: fish/cmds.c:8753 fish/cmds.c:8794 fish/cmds.c:8835 fish/cmds.c:8876
1878 #: fish/cmds.c:9147 fish/cmds.c:9185 fish/cmds.c:9204 fish/cmds.c:9325
1879 #: fish/cmds.c:9469 fish/cmds.c:9508 fish/cmds.c:9586 fish/cmds.c:9605
1880 #: fish/cmds.c:10006 fish/cmds.c:10043 fish/cmds.c:10082 fish/cmds.c:10122
1881 #: fish/cmds.c:10141 fish/cmds.c:10200 fish/cmds.c:10273 fish/cmds.c:10383
1882 #: fish/cmds.c:10769 fish/cmds.c:10811 fish/cmds.c:10856 fish/cmds.c:10898
1883 #: fish/cmds.c:11248
1884 #, c-format
1885 msgid "%s: %s: integer out of range\n"
1886 msgstr "%s: %s: liczba całkowita spoza zakresu\n"
1887
1888 #: fish/cmds.c:3985 fish/cmds.c:4092
1889 #, c-format
1890 msgid "%s should have %d-%d parameter(s)\n"
1891 msgstr "%s powinno posiadać %d-%d parametry\n"
1892
1893 #: fish/cmds.c:4011 fish/cmds.c:4118
1894 #, fuzzy, c-format
1895 msgid "%s: unknown optional argument \"%s\"\n"
1896 msgstr "%s: opcjonalny parametr %s został podany dwa razy\n"
1897
1898 #: fish/cmds.c:4017 fish/cmds.c:4124
1899 #, fuzzy, c-format
1900 msgid "%s: optional argument \"%s\" given twice\n"
1901 msgstr "%s: opcjonalny parametr %s został podany dwa razy\n"
1902
1903 #: fish/cmds.c:11307
1904 #, c-format
1905 msgid "%s: unknown command\n"
1906 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
1907
1908 #: fish/copy.c:41
1909 #, c-format
1910 msgid ""
1911 "use 'copy-in <local> [<local>...] <remotedir>' to copy files into the image\n"
1912 msgstr ""
1913 "należy użyć \"copy-in <lokalny> [<lokalny>...] <zdalny_katalog>\", aby "
1914 "skopiować pliki do obrazu\n"
1915
1916 #: fish/copy.c:54 fish/copy.c:195
1917 #, c-format
1918 msgid "copy-in: target '%s' is not a directory\n"
1919 msgstr "copy-in: cel \"%s\" nie jest katalogiem\n"
1920
1921 #: fish/copy.c:139
1922 #, c-format
1923 msgid "error: argument is zero length or longer than maximum permitted\n"
1924 msgstr ""
1925 "błąd: parametr jest zerowej długości lub dłuższy niż dozwolone maksimum\n"
1926
1927 #: fish/copy.c:184
1928 #, c-format
1929 msgid ""
1930 "use 'copy-out <remote> [<remote>...] <localdir>' to copy files out of the "
1931 "image\n"
1932 msgstr ""
1933 "należy użyć \"copy-out <zdalny> [<zdalny>...] <lokalny_katalog>\", aby "
1934 "skopiować pliki z obrazu\n"
1935
1936 #: fish/copy.c:225
1937 #, c-format
1938 msgid "copy-out: '%s' is not a file or directory\n"
1939 msgstr "copy-out: \"%s\" nie jest plikiem lub katalogiem\n"
1940
1941 #: fish/edit.c:44
1942 #, c-format
1943 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
1944 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby zmodyfikować plik\n"
1945
1946 #: fish/fish.c:90
1947 #, fuzzy, c-format
1948 msgid ""
1949 "%s: guest filesystem shell\n"
1950 "%s lets you edit virtual machine filesystems\n"
1951 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
1952 "Usage:\n"
1953 "  %s [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
1954 "  %s [--ro] -i -a disk-image\n"
1955 "  %s [--ro] -i -d libvirt-domain\n"
1956 "or for interactive use:\n"
1957 "  %s\n"
1958 "or from a shell script:\n"
1959 "  %s <<EOF\n"
1960 "  cmd\n"
1961 "  ...\n"
1962 "  EOF\n"
1963 "Options:\n"
1964 "  -h|--cmd-help        List available commands\n"
1965 "  -h|--cmd-help cmd    Display detailed help on 'cmd'\n"
1966 "  -a|--add image       Add image\n"
1967 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
1968 "  --csh                Make --listen csh-compatible\n"
1969 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
1970 "  -D|--no-dest-paths   Don't tab-complete paths from guest fs\n"
1971 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
1972 "  -f|--file file       Read commands from file\n"
1973 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
1974 "  -i|--inspector       Automatically mount filesystems\n"
1975 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
1976 "  --listen             Listen for remote commands\n"
1977 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
1978 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
1979 "  -N|--new type        Create prepared disk (test1.img, ...)\n"
1980 "  --progress-bars      Enable progress bars even when not interactive\n"
1981 "  --no-progress-bars   Disable progress bars\n"
1982 "  --remote[=pid]       Send commands to remote %s\n"
1983 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
1984 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
1985 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
1986 "  -V|--version         Display version and exit\n"
1987 "  -x                   Echo each command before executing it\n"
1988 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
1989 msgstr ""
1990 "%s: powłoka systemu plików gościa\n"
1991 "%s umożliwia modyfikowanie systemów pliku maszyn wirtualnych\n"
1992 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
1993 "Użycie:\n"
1994 "  %s [--options] polecenie [: polecenie : polecenie...]\n"
1995 "  %s [--ro] -i -a obraz-dysku\n"
1996 "  %s [--ro] -i -d domena-libvirt\n"
1997 "lub dla trybu interaktywnego:\n"
1998 "  %s\n"
1999 "lub ze skryptu powłoki:\n"
2000 "  %s <<EOF\n"
2001 "  polecenie\n"
2002 "  ...\n"
2003 "  EOF\n"
2004 "Opcje:\n"
2005 "  -h|--cmd-help        Wyświetla listę dostępnych poleceń\n"
2006 "  -h|--cmd-help polecenie  Wyświetla szczegółową pomoc o \"poleceniu\"\n"
2007 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
2008 "  -c|--connect uri     Podaje adres URI biblioteki libvirt dla opcji -d\n"
2009 "  -d|--domain gość     Dodaje dyski od gościa biblioteki libvirt\n"
2010 "  -D|--no-dest-paths   Nie uzupełnia ścieżek z systemu plików gościa za\n"
2011 "                       pomocą Tab\n"
2012 "  --echo-keys          Bez wyłączania powtarzania dla haseł\n"
2013 "  -f|--file plik       Odczytuje polecenia z pliku\n"
2014 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
2015 "  -i|--inspector       Automatycznie montuje systemy plików\n"
2016 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
2017 "  --listen             Nasłuchuje zdalnych poleceń\n"
2018 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
2019 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
2020 "  -N|--new typ         Tworzy przygotowany dysk (test1.img...)\n"
2021 "  --progress-bars      Włącza paski postępu nawet, jeśli nie jest używany\n"
2022 "                       tryb interaktywny\n"
2023 "  --no-progress-bars   Wyłącza paski postępu\n"
2024 "  --remote[=PID]       Wysyła polecenia do zdalnego %s\n"
2025 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
2026 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
2027 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
2028 "  -x                   Wykonuje echo każdego polecenia przed jego\n"
2029 "                       wykonaniem\n"
2030 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2031 "Aby dowiedzieć się więcej, proszę zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
2032
2033 #: fish/fish.c:241
2034 #, c-format
2035 msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
2036 msgstr "%s: --listen=PID: PID nie był liczbą: %s\n"
2037
2038 #: fish/fish.c:248
2039 #, c-format
2040 msgid ""
2041 "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
2042 msgstr ""
2043 "%s: zdalnie: $GUESTFISH_PID musi być ustawiony na PID zdalnego procesu\n"
2044
2045 #: fish/fish.c:296
2046 #, c-format
2047 msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
2048 msgstr "%s: można podać tylko jeden parametr -f\n"
2049
2050 #: fish/fish.c:451
2051 #, c-format
2052 msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
2053 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --remote w tym samym czasie\n"
2054
2055 #: fish/fish.c:459
2056 #, c-format
2057 msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
2058 msgstr "%s: dodatkowe parametry wiersza poleceń za pomocą flagi --listen\n"
2059
2060 #: fish/fish.c:465
2061 #, c-format
2062 msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
2063 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
2064
2065 #: fish/fish.c:522
2066 #, c-format
2067 msgid "guestfish: could not access termcap or terminfo database.\n"
2068 msgstr ""
2069 "guestfish: nie można uzyskać dostępu do bazy danych termcap lub terminfo.\n"
2070
2071 #: fish/fish.c:526
2072 #, c-format
2073 msgid "guestfish: terminal type \"%s\" not defined.\n"
2074 msgstr "guestfish: typ terminala \"%s\" nie jest określony.\n"
2075
2076 #: fish/fish.c:617
2077 #, fuzzy, c-format
2078 msgid ""
2079 "\n"
2080 "Welcome to guestfish, the libguestfs filesystem interactive shell for\n"
2081 "editing virtual machine filesystems.\n"
2082 "\n"
2083 "Type: 'help' for help on commands\n"
2084 "      'man' to read the manual\n"
2085 "      'quit' to quit the shell\n"
2086 "\n"
2087 msgstr ""
2088 "\n"
2089 "Witaj w guestfish, interaktywnej powłoce systemów plików libguestfs do\n"
2090 "modyfikowania systemów plików maszyn wirtualnych.\n"
2091 "\n"
2092 "Proszę podać: \"help\", aby uzyskać pomoc o poleceniach\n"
2093 "              \"man\", aby wyświetlić podręcznik\n"
2094 "              \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
2095 "\n"
2096
2097 #: fish/fish.c:704
2098 #, c-format
2099 msgid "%s: unterminated double quote\n"
2100 msgstr "%s: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
2101
2102 #: fish/fish.c:710 fish/fish.c:727
2103 #, c-format
2104 msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
2105 msgstr "%s: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
2106
2107 #: fish/fish.c:721
2108 #, c-format
2109 msgid "%s: unterminated single quote\n"
2110 msgstr "%s: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
2111
2112 #: fish/fish.c:776
2113 #, c-format
2114 msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
2115 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
2116
2117 #: fish/fish.c:793
2118 #, c-format
2119 msgid "%s: too many arguments\n"
2120 msgstr "%s: za dużo parametrów\n"
2121
2122 #: fish/fish.c:822
2123 #, c-format
2124 msgid "%s: empty command on command line\n"
2125 msgstr "%s: puste polecenie wiersza poleceń\n"
2126
2127 #: fish/fish.c:963
2128 msgid "display a list of commands or help on a command"
2129 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
2130
2131 #: fish/fish.c:965
2132 msgid "quit guestfish"
2133 msgstr "kończy działanie programu guestfish"
2134
2135 #: fish/fish.c:976
2136 #, c-format
2137 msgid ""
2138 "help - display a list of commands or help on a command\n"
2139 "     help cmd\n"
2140 "     help\n"
2141 msgstr ""
2142 "help - wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia\n"
2143 "     help polecenie\n"
2144 "     help\n"
2145
2146 #: fish/fish.c:984
2147 #, c-format
2148 msgid ""
2149 "quit - quit guestfish\n"
2150 "     quit\n"
2151 msgstr ""
2152 "quit - kończy działanie programu guestfish\n"
2153 "     quit\n"
2154
2155 #: fish/fish.c:989
2156 #, c-format
2157 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
2158 msgstr ""
2159 "%s: nieznane polecenie, należy użyć -h, aby wyświetlić listę wszystkich "
2160 "poleceń\n"
2161
2162 #: fish/fish.c:1005
2163 #, c-format
2164 msgid ""
2165 "Did you mean to open a disk image?  guestfish -a disk.img\n"
2166 "For a list of commands:             guestfish -h\n"
2167 "For complete documentation:         man guestfish\n"
2168 msgstr ""
2169 "Czy miał zostać otwarty obraz dysku?  guestfish -a dysk.img\n"
2170 "Lista poleceń:                        guestfish -h\n"
2171 "Pełna dokumentacja:                   man guestfish\n"
2172
2173 #: fish/fish.c:1162
2174 #, c-format
2175 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
2176 msgstr "Cytat ucieczki w ciągu \"%s\"\n"
2177
2178 #: fish/glob.c:53
2179 #, c-format
2180 msgid "use 'glob command [args...]'\n"
2181 msgstr "należy użyć \"glob polecenie [parametry...]\"\n"
2182
2183 #: fish/glob.c:73
2184 #, c-format
2185 msgid "glob: guestfs_glob_expand call failed: %s\n"
2186 msgstr "glob: wywołanie guestfs_glob_expand nie powiodło się: %s\n"
2187
2188 #: fish/help.c:38
2189 #, c-format
2190 msgid ""
2191 "Add disk images to examine using the -a or -d options, or the 'add' "
2192 "command.\n"
2193 "Or create a new disk image using -N, or the 'alloc' or 'sparse' commands.\n"
2194 "Once you have done this, use the 'run' command.\n"
2195 msgstr ""
2196
2197 #: fish/help.c:44
2198 #, c-format
2199 msgid ""
2200 "Find out what filesystems are available using 'list-filesystems' and then\n"
2201 "mount them to examine or modify the contents using 'mount-ro' or\n"
2202 "'mount-options'.\n"
2203 msgstr ""
2204
2205 #: fish/help.c:52
2206 #, c-format
2207 msgid ""
2208 "For more information about a command, use 'help cmd'.\n"
2209 "\n"
2210 "To read the manual, type 'man'.\n"
2211 msgstr ""
2212
2213 #: fish/hexedit.c:41
2214 #, c-format
2215 msgid "hexedit (device|filename) [max | start max]\n"
2216 msgstr "hexedit (urządzenie|nazwa_pliku) [maksimum | rozpoczęcie maksimum]\n"
2217
2218 #: fish/hexedit.c:52
2219 #, c-format
2220 msgid "hexedit: %s is a zero length file or device\n"
2221 msgstr "hexedit: %s jest plikiem lub urządzeniem o zerowej długości\n"
2222
2223 #: fish/hexedit.c:63
2224 #, c-format
2225 msgid ""
2226 "hexedit: %s is larger than %s. You must supply a limit using\n"
2227 "  'hexedit %s <max>' (eg. 'hexedit %s 1M') or a range using\n"
2228 "  'hexedit %s <start> <max>'.\n"
2229 msgstr ""
2230 "hexedit: %s jest dłuższe niż %s. Należy podać ograniczenie\n"
2231 "  używając polecenia \"hexedit %s <maksimum>\" (np.\n"
2232 "  \"hexedit %s 1M\") lub zakres używając polecenia\n"
2233 "  \"hexedit %s <rozpoczęcie> <maksymalnie>\".\n"
2234
2235 #: fish/hexedit.c:92
2236 #, c-format
2237 msgid "hexedit: invalid range\n"
2238 msgstr "hexedit: nieprawidłowy zakres\n"
2239
2240 #: fish/inspect.c:83
2241 #, fuzzy, c-format
2242 msgid "%s: no operating system was found on this disk\n"
2243 msgstr "guestfish: na dysku nie odnaleziono żadnych systemów operacyjnych\n"
2244
2245 #: fish/inspect.c:89
2246 #, fuzzy, c-format
2247 msgid "%s: multi-boot operating systems are not supported by the -i option\n"
2248 msgstr ""
2249 "guestfish: systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez opcję -"
2250 "i\n"
2251
2252 #: fish/inspect.c:135
2253 #, c-format
2254 msgid "Operating system: %s\n"
2255 msgstr "System operacyjny: %s\n"
2256
2257 #: fish/inspect.c:148
2258 #, c-format
2259 msgid "%s mounted on %s\n"
2260 msgstr "%s zamontowano w %s\n"
2261
2262 #: fish/keys.c:52
2263 #, c-format
2264 msgid "Enter key or passphrase (\"%s\"): "
2265 msgstr "Proszę podać klucz lub hasło (\"%s\"): "
2266
2267 #: fish/lcd.c:34
2268 #, c-format
2269 msgid "use 'lcd directory' to change local directory\n"
2270 msgstr "należy użyć \"lcd katalog\", aby zmienić lokalny katalog\n"
2271
2272 #: fish/man.c:34
2273 #, c-format
2274 msgid "use 'man' without parameters to open the manual\n"
2275 msgstr "należy użyć \"man\" bez parametrów, aby otworzyć podręcznik\n"
2276
2277 #: fish/man.c:53
2278 #, c-format
2279 msgid "the external 'man' program failed\n"
2280 msgstr "zewnętrzny program \"man\" nie powiódł się\n"
2281
2282 #: fish/more.c:39
2283 #, c-format
2284 msgid "use '%s filename' to page a file\n"
2285 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby wyświetlić plik\n"
2286
2287 #: fish/options.c:36
2288 #, fuzzy, c-format
2289 msgid "%s: too many drives added on the command line\n"
2290 msgstr "guestfish: dodano za dużo napędów w wierszu poleceń\n"
2291
2292 #: fish/options.c:121
2293 #, fuzzy, c-format
2294 msgid "%s: '%s' could not be mounted.  Did you mean one of these?\n"
2295 msgstr ""
2296 "guestfish: nie można zamontować \"%s\". Być może chciano użyć jednej z "
2297 "tych?\n"
2298
2299 #: fish/prep.c:37
2300 #, c-format
2301 msgid ""
2302 "List of available prepared disk images:\n"
2303 "\n"
2304 msgstr ""
2305 "Lista dostępnych przygotowanych obrazów dysków:\n"
2306 "\n"
2307
2308 #: fish/prep.c:40
2309 #, c-format
2310 msgid ""
2311 "guestfish -N %-8s - %s\n"
2312 "\n"
2313 "%s\n"
2314 msgstr ""
2315 "guestfish -N %-8s - %s\n"
2316 "\n"
2317 "%s\n"
2318
2319 #: fish/prep.c:48
2320 #, c-format
2321 msgid "  Optional parameters:\n"
2322 msgstr "  Opcjonalne parametry:\n"
2323
2324 #: fish/prep.c:55
2325 #, c-format
2326 msgid "<%s> %s (default: %s)\n"
2327 msgstr "<%s> %s (domyślnie: %s)\n"
2328
2329 #: fish/prep.c:65
2330 #, c-format
2331 msgid ""
2332 "Prepared disk images are written to file \"test1.img\" in the local\n"
2333 "directory.  (\"test2.img\" etc if -N option is given multiple times).\n"
2334 "For more information see the guestfish(1) manual.\n"
2335 msgstr ""
2336 "Przygotowane obrazy dysków są zapisywane do pliku \"test1.img\" w katalogu\n"
2337 "lokalnym. (\"test2.img\" itp.m jeśli podano opcję -N wiele razy).\n"
2338 "Więcej informacji można znaleźć w podręczniku guestfish(1).\n"
2339
2340 #: fish/prep.c:96
2341 #, c-format
2342 msgid ""
2343 "guestfish: -N parameter '%s': no such prepared disk image known.\n"
2344 "Use 'guestfish -N help' to list possible values for the -N parameter.\n"
2345 msgstr ""
2346 "guestfish: -N parametr \"%s\": nie ma takiego przygotowanego obrazu dysku.\n"
2347 "Należy użyć polecenia \"guestfish -N help\", aby wyświetlić listę możliwych\n"
2348 "wartości dla parametru -N.\n"
2349
2350 #: fish/prep.c:158
2351 #, c-format
2352 msgid "guestfish: error creating prepared disk image '%s' on '%s': "
2353 msgstr ""
2354 "guestfish: błąd podczas tworzenia przygotowanego obrazu dysku \"%s\" na \"%s"
2355 "\": "
2356
2357 #: fish/prep_boot.c:34 fish/prep_boot.c:89 fish/prep_disk.c:34
2358 #: fish/prep_fs.c:34 fish/prep_lv.c:69 fish/prep_lv.c:122 fish/prep_part.c:34
2359 msgid "failed to allocate disk"
2360 msgstr "przydzielenie dysku nie powiodło się"
2361
2362 #: fish/prep_boot.c:42 fish/prep_boot.c:97
2363 msgid "could not parse boot size"
2364 msgstr "nie można przetworzyć rozmiaru partycji startowej"
2365
2366 #: fish/prep_boot.c:46 fish/prep_boot.c:101
2367 #, c-format
2368 msgid "failed to get sector size of disk: %s"
2369 msgstr "uzyskanie rozmiaru sektora dysku nie powiodło się: %s"
2370
2371 #: fish/prep_boot.c:50 fish/prep_boot.c:105 fish/prep_fs.c:41
2372 #: fish/prep_lv.c:76 fish/prep_lv.c:129 fish/prep_part.c:41
2373 #, c-format
2374 msgid "failed to partition disk: %s"
2375 msgstr "partycjonowanie dysku nie powiodło się: %s"
2376
2377 #: fish/prep_boot.c:55 fish/prep_boot.c:110
2378 #, c-format
2379 msgid "failed to add boot partition: %s"
2380 msgstr "dodanie partycji startowej nie powiodło się: %s"
2381
2382 #: fish/prep_boot.c:59 fish/prep_boot.c:114
2383 #, c-format
2384 msgid "failed to add root partition: %s"
2385 msgstr "dodanie partycji głównej nie powiodło się: %s"
2386
2387 #: fish/prep_boot.c:68 fish/prep_boot.c:128
2388 #, c-format
2389 msgid "failed to create boot filesystem: %s"
2390 msgstr "utworzenie startowego systemu plików nie powiodło się: %s"
2391
2392 #: fish/prep_boot.c:77 fish/prep_boot.c:157
2393 #, c-format
2394 msgid "failed to create root filesystem: %s"
2395 msgstr "utworzenie głównego systemu plików nie powiodło się: %s"
2396
2397 #: fish/prep_boot.c:86 fish/prep_boot.c:120 fish/prep_lv.c:66
2398 #: fish/prep_lv.c:82 fish/prep_lv.c:119 fish/prep_lv.c:135
2399 msgid "incorrect format for LV name, use '/dev/VG/LV'"
2400 msgstr ""
2401 "niepoprawny format dla nazwy woluminu logicznego, należy użyć \"/dev/VG/LV\""
2402
2403 #: fish/prep_boot.c:137 fish/prep_lv.c:91 fish/prep_lv.c:144
2404 #, c-format
2405 msgid "failed to create PV: %s: %s"
2406 msgstr "utworzenie woluminu fizycznego nie powiodło się: %s: %s"
2407
2408 #: fish/prep_boot.c:142 fish/prep_lv.c:96 fish/prep_lv.c:149
2409 #, c-format
2410 msgid "failed to create VG: %s: %s"
2411 msgstr "utworzenie grupy woluminów nie powiodło się: %s: %s"
2412
2413 #: fish/prep_boot.c:149 fish/prep_lv.c:103 fish/prep_lv.c:156
2414 #, c-format
2415 msgid "failed to create LV: /dev/%s/%s: %s"
2416 msgstr "utworzenie woluminu logicznego nie powiodło się: /dev/%s/%s: %s"
2417
2418 #: fish/prep_boot.c:153 fish/prep_lv.c:107 fish/prep_lv.c:160
2419 #, c-format
2420 msgid "failed to resize LV to full size: %s: %s"
2421 msgstr ""
2422 "zmiana rozmiaru woluminu logicznego do pełnego rozmiaru nie powiodła się: "
2423 "%s: %s"
2424
2425 #: fish/prep_fs.c:51 fish/prep_lv.c:165
2426 #, c-format
2427 msgid "failed to create filesystem (%s): %s"
2428 msgstr "utworzenie systemu plików (%s) nie powiodło się: %s"
2429
2430 #: fish/rc.c:255
2431 #, c-format
2432 msgid "guestfish: protocol error: could not read 'hello' message\n"
2433 msgstr "guestfish: błąd protokołu: nie można odczytać komunikatu \"hello\"\n"
2434
2435 #: fish/rc.c:260
2436 #, c-format
2437 msgid ""
2438 "guestfish: protocol error: version mismatch, server version '%s' does not "
2439 "match client version '%s'.  The two versions must match exactly.\n"
2440 msgstr ""
2441 "guestfish: błąd protokołu: wersja się nie zgadza, wersja serwera \"%s\" nie "
2442 "zgadza się z wersją klienta \"%s\". Obie wersje muszą się dokładnie "
2443 "zgadzać.\n"
2444
2445 #: fish/rc.c:335 fish/rc.c:349
2446 #, c-format
2447 msgid "guestfish: remote: looks like the server is not running\n"
2448 msgstr "guestfish: zdalnie: serwer nie jest uruchomiony\n"
2449
2450 #: fish/rc.c:361 fish/rc.c:375
2451 #, c-format
2452 msgid "guestfish: protocol error: could not send initial greeting to server\n"
2453 msgstr ""
2454 "guestfish: błąd protokołu: nie można wysłać początkowego powitania do "
2455 "serwera\n"
2456
2457 #: fish/rc.c:386
2458 #, c-format
2459 msgid "guestfish: protocol error: could not decode reply from server\n"
2460 msgstr ""
2461 "guestfish: błąd protokołu: nie można rozszyfrować odpowiedzi od serwera\n"
2462
2463 #: fish/reopen.c:36
2464 #, c-format
2465 msgid "'reopen' command takes no parameters\n"
2466 msgstr "polecenie \"reopen\" nie przyjmuje parametrów\n"
2467
2468 #: fish/reopen.c:46
2469 #, c-format
2470 msgid "reopen: guestfs_create: failed to create handle\n"
2471 msgstr "reopen: guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
2472
2473 #: fish/supported.c:66
2474 msgid "yes"
2475 msgstr "tak"
2476
2477 #: fish/supported.c:68
2478 msgid "no"
2479 msgstr "nie"
2480
2481 #: fish/time.c:36
2482 #, c-format
2483 msgid "use 'time command [args...]'\n"
2484 msgstr "należy użyć \"time polecenie [parametry...]\"\n"
2485
2486 #: fuse/guestmount.c:845
2487 #, fuzzy, c-format
2488 msgid ""
2489 "%s: FUSE module for libguestfs\n"
2490 "%s lets you mount a virtual machine filesystem\n"
2491 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
2492 "Usage:\n"
2493 "  %s [--options] [-- [--FUSE-options]] mountpoint\n"
2494 "Options:\n"
2495 "  -a|--add image       Add image\n"
2496 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2497 "  --dir-cache-timeout  Set readdir cache timeout (default 5 sec)\n"
2498 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2499 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
2500 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2501 "  --fuse-help          Display extra FUSE options\n"
2502 "  -i|--inspector       Automatically mount filesystems\n"
2503 "  --help               Display help message and exit\n"
2504 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
2505 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
2506 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
2507 "  -o|--option opt      Pass extra option to FUSE\n"
2508 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
2509 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
2510 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2511 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2512 "  -x|--trace           Trace guestfs API calls\n"
2513 msgstr ""
2514 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
2515 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
2516 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2517 "Użycie:\n"
2518 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
2519 "Opcje:\n"
2520 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
2521 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
2522 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
2523 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
2524 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
2525 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
2526 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
2527 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
2528 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
2529 "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
2530 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
2531 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
2532 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
2533 "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
2534 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
2535 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2536
2537 #: fuse/guestmount.c:1068
2538 #, fuzzy, c-format
2539 msgid "%s: must have at least one -a/-d and at least one -m/-i option\n"
2540 msgstr "%s: musi posiadać co najmniej jedną opcję -a i co najmniej jedną -m\n"
2541
2542 #: fuse/guestmount.c:1076
2543 #, c-format
2544 msgid "%s: you must specify a mountpoint in the host filesystem\n"
2545 msgstr "%s: należy podać punkt montowania w systemie plików gospodarza\n"
2546
2547 #: inspector/virt-inspector.c:71
2548 #, fuzzy, c-format
2549 msgid ""
2550 "%s: display information about a virtual machine\n"
2551 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
2552 "Usage:\n"
2553 "  %s [--options] -d domname file [file ...]\n"
2554 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] file [file ...]\n"
2555 "Options:\n"
2556 "  -a|--add image       Add image\n"
2557 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2558 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2559 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
2560 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2561 "  --help               Display brief help\n"
2562 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
2563 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2564 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2565 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
2566 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
2567 msgstr ""
2568 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
2569 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
2570 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2571 "Użycie:\n"
2572 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
2573 "Opcje:\n"
2574 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
2575 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
2576 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
2577 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
2578 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
2579 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
2580 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
2581 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
2582 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
2583 "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
2584 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
2585 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
2586 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
2587 "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
2588 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
2589 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2590
2591 #: inspector/virt-inspector.c:259
2592 #, fuzzy, c-format
2593 msgid ""
2594 "%s: no operating system could be detected inside this disk image.\n"
2595 "\n"
2596 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
2597 "machine\n"
2598 "image, or because the OS type is not understood by libguestfs.\n"
2599 "\n"
2600 "NOTE for Red Hat Enterprise Linux 6 users: for Windows guest support you "
2601 "must\n"
2602 "install the separate libguestfs-winsupport package.\n"
2603 "\n"
2604 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
2605 "information about the disk image as possible.\n"
2606 msgstr ""
2607 "Nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
2608 "\n"
2609 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
2610 "maszyną wirtualną lub program virt-inspector nie rozumie tego typu systemu.\n"
2611 "\n"
2612 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
2613 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
2614
2615 #: inspector/virt-inspector.c:284
2616 #, c-format
2617 msgid "%s: XML write error at \"%s\": %m\n"
2618 msgstr ""
2619
2620 #: inspector/virt-inspector.c:296
2621 #, c-format
2622 msgid "%s: xmlOutputBufferCreateFd: failed to open stdout\n"
2623 msgstr ""
2624
2625 #: inspector/virt-inspector.c:304
2626 #, c-format
2627 msgid "%s: xmlNewTextWriter: failed to create libxml2 writer\n"
2628 msgstr ""
2629
2630 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:158
2631 msgid "open_guest: first parameter must be a string or an arrayref"
2632 msgstr "open_guest: pierwszy parametr musi być ciągiem lub \"arrayref\""
2633
2634 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:164
2635 msgid "open_guest: first argument contains undefined element"
2636 msgstr "open_guest: pierwszy parametr zawiera nieokreślony element"
2637
2638 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:172
2639 #, perl-brace-format
2640 msgid "guest image {imagename} does not exist or is not readable"
2641 msgstr "obraz gościa {imagename} nie istnieje lub nie jest odczytywalny"
2642
2643 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:179
2644 msgid ""
2645 "open_guest: no libvirt support (install Sys::Virt, XML::XPath and XML::"
2646 "XPath::XMLParser)"
2647 msgstr ""
2648 "open_guest: brak obsługi biblioteki libvirt (należy zainstalować Sys::Virt, "
2649 "XML::XPath i XML::XPath::XMLParser)"
2650
2651 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:184
2652 msgid "open_guest: too many domains listed on command line"
2653 msgstr "open_guest: wyświetlono za dużo domen w wierszu poleceń"
2654
2655 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:191
2656 msgid "open_guest: cannot connect to libvirt"
2657 msgstr "open_guest: nie można połączyć się z biblioteką libvirt"
2658
2659 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:210
2660 #, perl-brace-format
2661 msgid "{imagename} is not the name of an inactive libvirt domain\n"
2662 msgstr "{imagename} nie jest nazwą nieaktywnej domeny biblioteki libvirt\n"
2663
2664 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:213
2665 #, perl-brace-format
2666 msgid "{imagename} is not the name of a libvirt domain\n"
2667 msgstr "{imagename} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
2668
2669 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:242
2670 #, perl-brace-format
2671 msgid "{imagename} seems to have no disk devices\n"
2672 msgstr "{imagename} nie posiada żadnych urządzeń dyskowych\n"
2673
2674 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:827
2675 msgid ""
2676 "No operating system could be detected inside this disk image.\n"
2677 "\n"
2678 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
2679 "machine\n"
2680 "image, or because the OS type is not understood by virt-inspector.\n"
2681 "\n"
2682 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
2683 "information about the disk image as possible.\n"
2684 msgstr ""
2685 "Nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
2686 "\n"
2687 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
2688 "maszyną wirtualną lub program virt-inspector nie rozumie tego typu systemu.\n"
2689 "\n"
2690 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
2691 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
2692
2693 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:900
2694 #, perl-brace-format
2695 msgid "unknown filesystem label {label}\n"
2696 msgstr "nieznana etykieta systemu plików {label}\n"
2697
2698 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:910
2699 #, perl-brace-format
2700 msgid "unknown filesystem UUID {uuid}\n"
2701 msgstr "nieznany UUID systemu plików {uuid}\n"
2702
2703 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:933
2704 #, perl-brace-format
2705 msgid "unknown filesystem {fs}\n"
2706 msgstr "nieznany system plików {fs}\n"
2707
2708 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1011
2709 #, perl-brace-format
2710 msgid "Error running rpm -qa: {error}"
2711 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia rpm -qa: {error}"
2712
2713 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1037
2714 #, perl-brace-format
2715 msgid "Error running dpkg-query: {error}"
2716 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia dpkg-query: {error}"
2717
2718 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1102
2719 msgid "Can't find grub on guest"
2720 msgstr "Nie można odnaleźć programu GRUB w gościu"
2721
2722 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1157
2723 #, perl-brace-format
2724 msgid "Grub entry {title} has no kernel"
2725 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie posiada jądra"
2726
2727 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1188
2728 #, perl-brace-format
2729 msgid "grub refers to {path}, which doesn't exist\n"
2730 msgstr "program GRUB odnosi się do {path}, który nie istnieje\n"
2731
2732 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1211
2733 #, perl-brace-format
2734 msgid "Grub entry {title} does not specify an initrd"
2735 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie określa initrd"
2736
2737 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1280
2738 #, perl-brace-format
2739 msgid "Didn't find modules directory {modules} for kernel {path}"
2740 msgstr "Nie odnaleziono katalogu modułów {modules} dla jądra {path}"
2741
2742 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1288
2743 #, perl-brace-format
2744 msgid "Couldn't guess kernel version number from path for kernel {path}"
2745 msgstr "Nie można odgadnąć numeru wersji jądra ze ścieżki jądra {path}"
2746
2747 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1342
2748 #, perl-brace-format
2749 msgid "{path} doesn't match augeas pattern"
2750 msgstr "{path} nie zgadza się ze wzorem Augeas"
2751
2752 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1381
2753 #, perl-brace-format
2754 msgid "{filename}: could not read initrd format"
2755 msgstr "{filename}: nie można odczytać formatu initrd"
2756
2757 #: rescue/virt-rescue.c:59
2758 #, fuzzy, c-format
2759 msgid ""
2760 "%s: Run a rescue shell on a virtual machine\n"
2761 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
2762 "Usage:\n"
2763 "  %s [--options] -d domname\n"
2764 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...]\n"
2765 "Options:\n"
2766 "  -a|--add image       Add image\n"
2767 "  --append kernelopts  Append kernel options\n"
2768 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2769 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2770 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2771 "  --help               Display brief help\n"
2772 "  -m|--memsize MB      Set memory size in megabytes\n"
2773 "  --network            Enable network\n"
2774 "  -r|--ro              Access read-only\n"
2775 "  --selinux            Enable SELinux\n"
2776 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2777 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2778 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
2779 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
2780 msgstr ""
2781 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
2782 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
2783 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2784 "Użycie:\n"
2785 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
2786 "Opcje:\n"
2787 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
2788 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
2789 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
2790 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
2791 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
2792 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
2793 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
2794 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
2795 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
2796 "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
2797 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
2798 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
2799 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
2800 "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
2801 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
2802 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2803
2804 #: rescue/virt-rescue.c:173
2805 #, fuzzy, c-format
2806 msgid "%s: could not parse memory size '%s'\n"
2807 msgstr "nie można przetworzyć rozmiaru partycji startowej"
2808
2809 #: rescue/virt-rescue.c:407
2810 #, fuzzy, c-format
2811 msgid "%s: unknown child exit status (%d)\n"
2812 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
2813
2814 #: src/appliance.c:142
2815 #, c-format
2816 msgid ""
2817 "cannot find any suitable libguestfs supermin or ordinary appliance on "
2818 "LIBGUESTFS_PATH (search path: %s)"
2819 msgstr ""
2820 "nie można odnaleźć żadnego przyrządu biblioteki libguestfs typu \"supermin\" "
2821 "lub \"ordinary\" w LIBGUESTFS_PATH (ścieżka wyszukiwania: %s)"
2822
2823 #: src/appliance.c:358
2824 #, fuzzy, c-format
2825 msgid "failed to create temporary cache directory: %m"
2826 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
2827
2828 #: src/appliance.c:446
2829 #, fuzzy, c-format
2830 msgid "error renaming temporary cache directory: %m"
2831 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
2832
2833 #: src/appliance.c:522
2834 msgid "external command failed, see earlier error messages"
2835 msgstr ""
2836 "zewnętrzne polecenie nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
2837 "komunikaty błędów"
2838
2839 #: src/filearch.c:153
2840 #, c-format
2841 msgid "size of %s unreasonable (%<PRIi64> bytes)"
2842 msgstr ""
2843
2844 #: src/filearch.c:266
2845 msgid ""
2846 "file-architecture API not available since this version of libguestfs was "
2847 "compiled without PCRE or libmagic libraries"
2848 msgstr ""
2849
2850 #: src/guestfs.c:178
2851 #, c-format
2852 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
2853 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
2854
2855 #: src/guestfs.c:290
2856 #, c-format
2857 msgid "libguestfs: error: %s\n"
2858 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
2859
2860 #: src/guestfs.c:791
2861 #, c-format
2862 msgid "<truncated, original size %zu bytes>"
2863 msgstr ""
2864
2865 #: src/inspect.c:421 src/inspect.c:761 src/inspect.c:2133 src/inspect.c:2176
2866 #: src/inspect.c:2226
2867 #, c-format
2868 msgid "size of %s is unreasonably large (%<PRIi64> bytes)"
2869 msgstr ""
2870
2871 #: src/inspect.c:795
2872 #, fuzzy
2873 msgid "could not parse /etc/fstab or empty file"
2874 msgstr "nie można przetworzyć rozmiaru partycji startowej"
2875
2876 #: src/inspect.c:1011
2877 #, c-format
2878 msgid "cannot resolve Windows %%SYSTEMROOT%%"
2879 msgstr "nie można rozwiązać %%SYSTEMROOT%% systemu Windows"
2880
2881 #: src/inspect.c:1291
2882 #, fuzzy, c-format
2883 msgid "could not parse integer in version number: %s"
2884 msgstr "nie można przetworzyć rozmiaru partycji startowej"
2885
2886 #: src/inspect.c:1385
2887 msgid "no inspection data: call guestfs_inspect_os first"
2888 msgstr "brak danych badania: najpierw należy wywołać guestfs_inspect_os"
2889
2890 #: src/inspect.c:1397
2891 #, c-format
2892 msgid ""
2893 "%s: root device not found: only call this function with a root device "
2894 "previously returned by guestfs_inspect_os"
2895 msgstr ""
2896 "%s: nie odnaleziono urządzenia root: należy wywoływać tę funkcję tylko z "
2897 "urządzeniem root poprzednio zwróconym przez guestfs_inspect_os"
2898
2899 #: src/inspect.c:1526
2900 msgid "not a Windows guest, or systemroot could not be determined"
2901 msgstr ""
2902
2903 #: src/inspect.c:1766 src/inspect.c:1788 src/inspect.c:1813
2904 #, fuzzy
2905 msgid "unexpected end of output from db_dump command"
2906 msgstr "nieoczekiwane wyjście polecenia \"du\""
2907
2908 #: src/inspect.c:2235
2909 #, c-format
2910 msgid "%s: file is empty"
2911 msgstr ""
2912
2913 #: src/inspect.c:2252
2914 msgid ""
2915 "inspection API not available since this version of libguestfs was compiled "
2916 "without PCRE or hivex libraries"
2917 msgstr ""
2918
2919 #: src/launch.c:95
2920 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
2921 msgstr ""
2922 "wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
2923
2924 #: src/launch.c:152
2925 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
2926 msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
2927
2928 #: src/launch.c:166
2929 #, c-format
2930 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
2931 msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
2932
2933 #: src/launch.c:232 src/launch.c:336
2934 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
2935 msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
2936
2937 #: src/launch.c:244 src/launch.c:249
2938 #, c-format
2939 msgid "%s parameter is empty or contains disallowed characters"
2940 msgstr "parametr %s jest pusty lub zawiera niedozwolone znaki"
2941
2942 #: src/launch.c:361
2943 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
2944 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
2945
2946 #: src/launch.c:366
2947 msgid "the libguestfs handle has already been launched"
2948 msgstr "program obsługi libguestfs został już uruchomiony"
2949
2950 #: src/launch.c:378
2951 #, c-format
2952 msgid "%s: cannot create temporary directory"
2953 msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
2954
2955 #: src/launch.c:726
2956 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
2957 msgstr ""
2958 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
2959 "błędów"
2960
2961 #: src/launch.c:739
2962 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
2963 msgstr ""
2964 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
2965
2966 #: src/launch.c:880
2967 #, c-format
2968 msgid ""
2969 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
2970 "the LIBGUESTFS_QEMU environment variable."
2971 msgstr ""
2972 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
2973 "ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
2974
2975 #: src/launch.c:972
2976 msgid "qemu has not been launched yet"
2977 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
2978
2979 #: src/launch.c:983
2980 msgid "no subprocess to kill"
2981 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
2982
2983 #: src/proto.c:146
2984 #, c-format
2985 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
2986 msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
2987
2988 #: src/proto.c:169
2989 #, c-format
2990 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
2991 msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
2992
2993 #: src/proto.c:350
2994 #, c-format
2995 msgid ""
2996 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
2997 msgstr ""
2998 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x"
2999 "%x\n"
3000
3001 #: src/proto.c:519 src/proto.c:580
3002 msgid "unexpected end of file when reading from daemon"
3003 msgstr "nieoczekiwany koniec pliku podczas odczytywania z demona"
3004
3005 #: src/proto.c:540
3006 #, c-format
3007 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
3008 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
3009
3010 #: src/proto.c:557
3011 #, c-format
3012 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
3013 msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
3014
3015 #: src/proto.c:708
3016 #, c-format
3017 msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
3018 msgstr "guestfs___send: stan %d != ZAJĘTY"
3019
3020 #: src/proto.c:732
3021 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
3022 msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
3023
3024 #: src/proto.c:741
3025 msgid "dispatch failed to marshal args"
3026 msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
3027
3028 #: src/proto.c:871
3029 #, c-format
3030 msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
3031 msgstr "send_file_chunk: stan %d != GOTOWY"
3032
3033 #: src/proto.c:887
3034 #, c-format
3035 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
3036 msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
3037
3038 #: src/proto.c:1010
3039 #, c-format
3040 msgid "%s: error in chunked encoding"
3041 msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
3042
3043 #: src/proto.c:1038
3044 msgid "write to daemon socket"
3045 msgstr "zapisuje do gniazda demona"
3046
3047 #: src/proto.c:1061
3048 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
3049 msgstr "receive_file_data: błąd przetwarzania w odpowiedzi wywołania zwrotnego"
3050
3051 #: src/proto.c:1066
3052 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
3053 msgstr ""
3054 "receive_file_data: otrzymano nieoczekiwaną flagę podczas odczytywania "
3055 "fragmentów pliku"
3056
3057 #: src/proto.c:1074
3058 msgid "failed to parse file chunk"
3059 msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
3060
3061 #: src/proto.c:1083
3062 msgid "file receive cancelled by daemon"
3063 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
3064
3065 #: src/virt.c:90
3066 #, fuzzy, c-format
3067 msgid "could not connect to libvirt (code %d, domain %d): %s"
3068 msgstr ""
3069 "guestfish: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): "
3070 "%s\n"
3071
3072 #: src/virt.c:98
3073 #, fuzzy, c-format
3074 msgid "no libvirt domain called '%s': %s"
3075 msgstr "guestfish: brak domeny biblioteki libvirt o nazwie \"%s\": %s\n"
3076
3077 #: src/virt.c:149
3078 #, fuzzy, c-format
3079 msgid "error reading libvirt XML information: %s"
3080 msgstr ""
3081 "guestfish: błąd podczas odczytywania informacji XML biblioteki libvirt o \"%s"
3082 "\": %s\n"
3083
3084 #: src/virt.c:159
3085 #, fuzzy
3086 msgid "unable to parse XML information returned by libvirt"
3087 msgstr ""
3088 "guestfish: nie można przetworzyć informacji XML zwróconej przez bibliotekę "
3089 "libvirt\n"
3090
3091 #: src/virt.c:165
3092 #, fuzzy
3093 msgid "unable to create new XPath context"
3094 msgstr "guestfish: nie można utworzyć nowego kontekstu XPath\n"
3095
3096 #: src/virt.c:172
3097 #, fuzzy
3098 msgid "unable to evaluate XPath expression"
3099 msgstr "guestfish: nie można sprawdzić wyrażenia XPath\n"
3100
3101 #: src/virt.c:269
3102 #, fuzzy
3103 msgid "libvirt domain has no disks"
3104 msgstr "guestfish: domena \"%s\" biblioteki libvirt nie posiada dysków\n"
3105
3106 #: src/virt.c:322
3107 #, fuzzy, c-format
3108 msgid "error getting domain info: %s"
3109 msgstr "guestfish: błąd podczas uzyskiwania informacji o domenie \"%s\": %s\n"
3110
3111 #: src/virt.c:326
3112 #, fuzzy
3113 msgid ""
3114 "error: domain is a live virtual machine.\n"
3115 "You must use readonly access because write access to a running virtual "
3116 "machine\n"
3117 "can cause disk corruption."
3118 msgstr ""
3119 "guestfish: błąd: \"%s\" jest aktywną maszyną wirtualną.\n"
3120 "Należy użyć opcji \"--ro\", ponieważ dostęp do zapisu uruchomionej maszyny "
3121 "wirtualnej może spowodować uszkodzenie dysku.\n"
3122
3123 #: src/virt.c:352
3124 msgid ""
3125 "add-domain API not available since this version of libguestfs was compiled "
3126 "without libvirt or libxml2"
3127 msgstr ""
3128
3129 #: test-tool/test-tool.c:82
3130 #, c-format
3131 msgid ""
3132 "libguestfs-test-tool: interactive test tool\n"
3133 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
3134 "Usage:\n"
3135 "  libguestfs-test-tool [--options]\n"
3136 "Options:\n"
3137 "  --help         Display usage\n"
3138 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
3139 "                 Helper program (default: %s)\n"
3140 "  --qemudir dir  Specify QEMU source directory\n"
3141 "  --qemu qemu    Specify QEMU binary\n"
3142 "  --timeout n\n"
3143 "  -t n           Set launch timeout (default: %d seconds)\n"
3144 msgstr ""
3145 "libguestfs-test-tool: interaktywne narzędzie testowania\n"
3146 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
3147 "Użycie:\n"
3148 "  libguestfs-test-tool [--opcje]\n"
3149 "Opcje:\n"
3150 "  --help         Wyświetla użycie\n"
3151 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
3152 "                 Program pomocniczy (domyślnie: %s)\n"
3153 "  --qemudir katalog  Podaje katalog źródłowy QEMU\n"
3154 "  --qemu QEMU    Podaje plik binarny QEMU\n"
3155 "  --timeout n\n"
3156 "  -t n           Ustawia czas oczekiwania na uruchomienie\n"
3157 "                 (domyślnie: %d sekundy)\n"
3158
3159 #: test-tool/test-tool.c:138
3160 #, c-format
3161 msgid "libguestfs-test-tool: unknown long option: %s (%d)\n"
3162 msgstr "libguestfs-test-tool: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
3163
3164 #: test-tool/test-tool.c:147
3165 #, c-format
3166 msgid "libguestfs-test-tool: invalid timeout: %s\n"
3167 msgstr "libguestfs-test-tool: nieprawidłowy czas oczekiwania: %s\n"
3168
3169 #: test-tool/test-tool.c:159
3170 #, c-format
3171 msgid "libguestfs-test-tool: unexpected command line option 0x%x\n"
3172 msgstr "libguestfs-test-tool: nieoczekiwana opcja wiersza poleceń 0x%x\n"
3173
3174 #: test-tool/test-tool.c:182
3175 #, c-format
3176 msgid "libguestfs-test-tool: failed to create libguestfs handle\n"
3177 msgstr ""
3178 "libguestfs-test-tool: utworzenie programu obsługi libguestfs nie powiodło "
3179 "się\n"
3180
3181 #: test-tool/test-tool.c:189 test-tool/test-tool.c:198
3182 #, c-format
3183 msgid "libguestfs-test-tool: failed to add drive '%s'\n"
3184 msgstr "libguestfs-test-tool: dodanie napędu \"%s\" nie powiodło się\n"
3185
3186 #: test-tool/test-tool.c:206
3187 #, c-format
3188 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
3189 msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version nie powiodło się\n"
3190
3191 #: test-tool/test-tool.c:228
3192 #, c-format
3193 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
3194 msgstr "libguestfs-test-tool: uruchomienie przyrządu nie powiodło się\n"
3195
3196 #: test-tool/test-tool.c:240
3197 #, c-format
3198 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run sfdisk\n"
3199 msgstr "libguestfs-test-tool: wykonanie sfdisk nie powiodło się\n"
3200
3201 #: test-tool/test-tool.c:246
3202 #, c-format
3203 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
3204 msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 nie powiodło się\n"
3205
3206 #: test-tool/test-tool.c:252
3207 #, c-format
3208 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
3209 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sda1 w / nie powiodło się\n"
3210
3211 #: test-tool/test-tool.c:258
3212 #, c-format
3213 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkdir /iso\n"
3214 msgstr "libguestfs-test-tool: utworzenie katalogu /iso nie powiodło się\n"
3215
3216 #: test-tool/test-tool.c:264
3217 #, c-format
3218 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sdb on /iso\n"
3219 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sdb w /iso nie powiodło się\n"
3220
3221 #: test-tool/test-tool.c:272
3222 #, c-format
3223 msgid "libguestfs-test-tool: could not run helper program, or helper failed\n"
3224 msgstr ""
3225 "libguestfs-test-tool: nie można uruchomić programu pomocniczego lub program "
3226 "nie powiódł się\n"
3227
3228 #: test-tool/test-tool.c:303
3229 #, c-format
3230 msgid ""
3231 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
3232 "--qemu/--qemudir options cannot be used.\n"
3233 msgstr ""
3234 "Zmienna środowiskowa LIBGUESTFS_QEMU jest już ustawiona, więc nie można\n"
3235 "użyć opcji --qemu/--qemudir.\n"
3236
3237 #: test-tool/test-tool.c:311
3238 #, c-format
3239 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
3240 msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
3241
3242 #: test-tool/test-tool.c:325
3243 #, c-format
3244 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
3245 msgstr "%s: nie wygląda na katalog źródłowy QEMU\n"
3246
3247 #: test-tool/test-tool.c:374
3248 #, c-format
3249 msgid ""
3250 "Test tool helper program 'libguestfs-test-tool-helper' is not\n"
3251 "available.  Expected to find it in '%s'\n"
3252 "\n"
3253 "Use the --helper option to specify the location of this program.\n"
3254 msgstr ""
3255 "Program pomocniczy narzędzia testowania \"libguestfs-test-tool-helper\" nie\n"
3256 "jest dostępny. Oczekiwano odnalezienie go w \"%s\"\n"
3257 "\n"
3258 "Należy użyć opcji --helper, aby podać położenie tego programu.\n"
3259
3260 #: test-tool/test-tool.c:390
3261 #, c-format
3262 msgid "command failed: %s"
3263 msgstr "polecenie nie powiodło się: %s"
3264
3265 #: test-tool/test-tool.c:398
3266 #, c-format
3267 msgid ""
3268 "Test tool helper program %s\n"
3269 "is not statically linked.  This is a build error when this test tool\n"
3270 "was built.\n"
3271 msgstr ""
3272 "Program pomocniczy narzędzia testowania %s\n"
3273 "nie jest skonsolidowany statycznie. Jest to błąd budowania.\n"
3274
3275 #: test-tool/test-tool.c:432
3276 #, c-format
3277 msgid "mkisofs command failed: %s\n"
3278 msgstr "polecenie mkisofs nie powiodło się: %s\n"
3279
3280 #: tools/virt-edit.pl:169
3281 msgid "virt-edit: no image, VM names or filenames to edit given"
3282 msgstr ""
3283 "virt-edit: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub nazw plików dla "
3284 "polecenia edit"
3285
3286 #: tools/virt-edit.pl:185 tools/virt-tar.pl:238 tools/virt-win-reg.pl:292
3287 #, fuzzy, perl-brace-format
3288 msgid ""
3289 "{prog}: No operating system could be detected inside this disk image.\n"
3290 "\n"
3291 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
3292 "machine\n"
3293 "image, or because the OS type is not understood by libguestfs.\n"
3294 "\n"
3295 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
3296 "information about the disk image as possible.\n"
3297 msgstr ""
3298 "Nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
3299 "\n"
3300 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
3301 "maszyną wirtualną lub program virt-inspector nie rozumie tego typu systemu.\n"
3302 "\n"
3303 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
3304 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
3305
3306 #: tools/virt-edit.pl:189 tools/virt-tar.pl:242 tools/virt-win-reg.pl:296
3307 #, fuzzy, perl-brace-format
3308 msgid "{prog}: multiboot operating systems are not supported.\n"
3309 msgstr ""
3310 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-ls\n"
3311
3312 #: tools/virt-edit.pl:221
3313 msgid "File not changed.\n"
3314 msgstr "Plik nie został zmieniony.\n"
3315
3316 #: tools/virt-list-filesystems.pl:142
3317 msgid "virt-list-filesystems: no image or VM name given"
3318 msgstr "virt-list-filesystems: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
3319
3320 #: tools/virt-list-partitions.pl:152
3321 msgid "virt-list-partitions: no image or VM name given"
3322 msgstr "virt-list-partitions: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
3323
3324 #: tools/virt-make-fs.pl:291
3325 msgid "virt-make-fs input output\n"
3326 msgstr "virt-make-fs wejście wyjście\n"
3327
3328 #: tools/virt-make-fs.pl:321
3329 msgid "unexpected output from 'du' command"
3330 msgstr "nieoczekiwane wyjście polecenia \"du\""
3331
3332 #: tools/virt-make-fs.pl:333 tools/virt-make-fs.pl:347
3333 #: tools/virt-make-fs.pl:453
3334 #, perl-brace-format
3335 msgid "{f}: unknown input format: {fmt}\n"
3336 msgstr "{f}: nieznany format wyjścia: {fmt}\n"
3337
3338 #: tools/virt-make-fs.pl:391
3339 #, perl-brace-format
3340 msgid "virt-make-fs: cannot parse size parameter: {sz}\n"
3341 msgstr "virt-make-fs: nie można przetworzyć parametru rozmiaru: {sz}\n"
3342
3343 #: tools/virt-make-fs.pl:401
3344 msgid ""
3345 "qemu-img create: failed to create disk image, see earlier error messages\n"
3346 msgstr ""
3347 "qemu-img create: utworzenie obrazu dysku nie powiodło się, proszę zobaczyć "
3348 "wcześniejsze komunikaty błędów\n"
3349
3350 #: tools/virt-make-fs.pl:412
3351 msgid "virt-make-fs: NTFS support was disabled when libguestfs was compiled\n"
3352 msgstr ""
3353 "virt-make-fs: obsługa systemu plików NTFS została wyłączona podczas "
3354 "komplikacji biblioteki libguestfs\n"
3355
3356 #: tools/virt-make-fs.pl:437
3357 msgid "tar: failed, see earlier messages\n"
3358 msgstr ""
3359 "tar: nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty błędów\n"
3360
3361 #: tools/virt-make-fs.pl:459
3362 msgid "uncompress command failed, see earlier messages\n"
3363 msgstr ""
3364 "polecenie uncompress nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
3365 "komunikaty błędów\n"
3366
3367 #: tools/virt-make-fs.pl:494
3368 msgid ""
3369 "virt-make-fs: error copying contents into filesystem\n"
3370 "An error here usually means that the program did not estimate the\n"
3371 "filesystem size correctly.  Please read the BUGS section of the manpage.\n"
3372 msgstr ""
3373 "virt-make-fs: błąd podczas kopiowania zawartości do systemu plików\n"
3374 "Błąd w tym miejscu zwykle oznacza, że program nie oszacował poprawnie\n"
3375 "rozmiar systemu plików. Proszę przeczytać sekcję BUGS strony podręcznika.\n"
3376
3377 #: tools/virt-resize.pl:33
3378 msgid "virt-resize: sorry this program does not work on a 32 bit host\n"
3379 msgstr "virt-rescue: ten program nie działa na 32 bitowym gospodarzu\n"
3380
3381 #: tools/virt-resize.pl:581
3382 #, perl-brace-format
3383 msgid "virt-resize: {file}: does not exist or is not readable\n"
3384 msgstr "virt-resize: {file}: nie istnieje lub nie jest odczytywalny\n"
3385
3386 #: tools/virt-resize.pl:583
3387 #, perl-brace-format
3388 msgid ""
3389 "virt-resize: {file}: does not exist or is not writable\n"
3390 "You have to create the destination disk before running this program.\n"
3391 "Please read the virt-resize(1) manpage for more information.\n"
3392 msgstr ""
3393 "virt-resize: {file}: nie istnieje lub nie jest zapisywalny\n"
3394 "Należy utworzyć dysk docelowy przed uruchomieniem tego programu.\n"
3395 "Proszę przeczytać stronę podręcznika virt-resize(1), aby dowiedzieć się "
3396 "więcej.\n"
3397
3398 #: tools/virt-resize.pl:662 tools/virt-resize.pl:665
3399 #, perl-brace-format
3400 msgid ""
3401 "virt-resize: {file}: file is too small to be a disk image ({sz} bytes)\n"
3402 msgstr ""
3403 "virt-resize: {file}: plik jest za mały, aby był obrazem dysku ({sz} bajtów)\n"
3404
3405 #: tools/virt-resize.pl:681 tools/virt-resize.pl:693
3406 msgid "virt-resize: short read"
3407 msgstr "virt-resize: krótki odczyt"
3408
3409 #: tools/virt-resize.pl:827
3410 #, perl-brace-format
3411 msgid "virt-resize: no logical volume called {n}\n"
3412 msgstr "virt-resize: brak woluminu logicznego o nazwie {n}\n"
3413
3414 #: tools/virt-resize.pl:847
3415 #, perl-brace-format
3416 msgid ""
3417 "{p}: partition not found in the source disk image, when using the '{opt}' "
3418 "command line option\n"
3419 msgstr ""
3420 "{p}: nie odnaleziono partycji w źródłowym obrazie dysku podczas używania "
3421 "opcji wiersza poleceń\"{opt}\"\n"
3422
3423 #: tools/virt-resize.pl:853
3424 #, perl-brace-format
3425 msgid ""
3426 "{p}: partition ignored, you cannot use it in another command line argument\n"
3427 msgstr ""
3428 "{p}: zignorowano partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach "
3429 "wiersza poleceń\n"
3430
3431 #: tools/virt-resize.pl:857
3432 #, perl-brace-format
3433 msgid ""
3434 "{p}: partition deleted, you cannot use it in another command line argument\n"
3435 msgstr ""
3436 "{p}: usunięto partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach wiersza "
3437 "poleceń\n"
3438
3439 #: tools/virt-resize.pl:899
3440 #, perl-brace-format
3441 msgid "{p}: this partition has already been marked for resizing\n"
3442 msgstr "{p}: ta partycja została już oznaczona do zmiany rozmiaru\n"
3443
3444 #: tools/virt-resize.pl:907
3445 #, perl-brace-format
3446 msgid "{p}: missing size field in {o} option\n"
3447 msgstr "{p}: brak pola rozmiaru w opcji {o}\n"
3448
3449 #: tools/virt-resize.pl:924
3450 #, perl-brace-format
3451 msgid "{p}: {f}: cannot parse size field\n"
3452 msgstr "{p}: {f}: nie można przetworzyć pola rozmiaru\n"
3453
3454 #: tools/virt-resize.pl:929
3455 #, perl-brace-format
3456 msgid "{p}: new size is zero or negative\n"
3457 msgstr "{p}: nowy rozmiar wynosi zero lub jest ujemny\n"
3458
3459 #: tools/virt-resize.pl:952
3460 #, perl-brace-format
3461 msgid ""
3462 "{p}: cannot make this partition smaller because it contains a\n"
3463 "filesystem, physical volume or other content that is larger than the new "
3464 "size.\n"
3465 "You have to resize the content first, see virt-resize(1).\n"
3466 msgstr ""
3467 "{p}: nie można zmniejszyć tej partycji, ponieważ zawiera ona system plików,\n"
3468 "wolumin fizyczny lub inną zawartość, która jest większa niż nowy rozmiar.\n"
3469 "Należy najpierw zmienić rozmiar zawartości, w tym celu proszę zobaczyć "
3470 "stronę podręcznika virt-resize(1).\n"
3471
3472 #: tools/virt-resize.pl:968
3473 msgid "virt-resize: you cannot use options --expand and --shrink together\n"
3474 msgstr ""
3475 "virt-resize: nie można używać razem opcji --expand i --shrink together\n"
3476
3477 #: tools/virt-resize.pl:1017
3478 #, perl-brace-format
3479 msgid ""
3480 "virt-resize: error: cannot use --expand when there is no surplus space to\n"
3481 "expand into.  You need to make the target disk larger by at least {h}.\n"
3482 msgstr ""
3483 "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --expand, kiedy nie ma miejsca na\n"
3484 "rozszerzenie. Należy zwiększyć dysk docelowy o co najmniej {h}.\n"
3485
3486 #: tools/virt-resize.pl:1032
3487 msgid ""
3488 "virt-resize: error: cannot use --shrink because there is no deficit\n"
3489 "(see 'deficit' in the virt-resize(1) man page)\n"
3490 msgstr ""
3491 "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --shrink, ponieważ brak deficytu\n"
3492 "(proszę zobaczyć \"deficit\" na stronie podręcznika virt-resize(1)).\n"
3493
3494 #: tools/virt-resize.pl:1047
3495 msgid "Summary of changes:\n"
3496 msgstr "Podsumowanie zmian:\n"
3497
3498 #: tools/virt-resize.pl:1051
3499 #, perl-brace-format
3500 msgid "{p}: partition will be ignored\n"
3501 msgstr "{p}: partycja zostanie zignorowana\n"
3502
3503 #: tools/virt-resize.pl:1053
3504 #, perl-brace-format
3505 msgid "{p}: partition will be deleted\n"
3506 msgstr "{p}: partycja zostanie usunięta\n"
3507
3508 #: tools/virt-resize.pl:1055
3509 #, perl-brace-format
3510 msgid "{p}: partition will be resized from {oldsize} to {newsize}\n"
3511 msgstr "{p}: rozmiar partycji zostanie zmieniony z {oldsize} do {newsize}\n"
3512
3513 #: tools/virt-resize.pl:1060
3514 #, perl-brace-format
3515 msgid "{p}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
3516 msgstr "{p}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
3517
3518 #: tools/virt-resize.pl:1065
3519 #, perl-brace-format
3520 msgid "{p}: partition will be left alone\n"
3521 msgstr "{p}: partycja zostanie pozostawiona bez zmian\n"
3522
3523 #: tools/virt-resize.pl:1070
3524 #, perl-brace-format
3525 msgid "{n}: LV will be expanded to maximum size\n"
3526 msgstr "{n}: wolumin logiczny zostanie rozszerzony do maksymalnego rozmiaru\n"
3527
3528 #: tools/virt-resize.pl:1076
3529 #, perl-brace-format
3530 msgid "{n}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
3531 msgstr "{n}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
3532
3533 #: tools/virt-resize.pl:1083
3534 #, perl-brace-format
3535 msgid "There is a surplus of {spl} bytes ({h}).\n"
3536 msgstr "Istnieje nadmiar {spl} bajtów ({h}).\n"
3537
3538 #: tools/virt-resize.pl:1088
3539 msgid "An extra partition will be created for the surplus.\n"
3540 msgstr "Dodatkowa partycja zostanie utworzona dla nadmiarowego miejsca.\n"
3541
3542 #: tools/virt-resize.pl:1090
3543 msgid ""
3544 "The surplus space is not large enough for an extra partition to be created\n"
3545 "and so it will just be ignored.\n"
3546 msgstr ""
3547 "Nadmiarowe miejsce nie jest dostatecznie duże do utworzenia dodatkowej\n"
3548 "partycji, więc zostanie zignorowane.\n"
3549
3550 #: tools/virt-resize.pl:1093
3551 msgid ""
3552 "The surplus space will be ignored.  Run a partitioning program in the guest\n"
3553 "to partition this extra space if you want.\n"
3554 msgstr ""
3555 "Nadmiarowe miejsce zostanie zignorowane. Można uruchomić program\n"
3556 "partycjonowania w gościu, aby partycjonować te dodatkowe miejsce w razie\n"
3557 "potrzeby.\n"
3558
3559 #: tools/virt-resize.pl:1096
3560 #, perl-brace-format
3561 msgid ""
3562 "virt-resize: error: there is a deficit of {def} bytes ({h}).\n"
3563 "You need to make the target disk larger by at least this amount,\n"
3564 "or adjust your resizing requests.\n"
3565 msgstr ""
3566 "virt-resize: błąd: istnieje deficyt {def} bajtów ({h}).\n"
3567 "Należy zwiększyć dysk docelowy co najmniej o tę ilość lub dostosować\n"
3568 "żądania zmiany rozmiaru.\n"
3569
3570 #: tools/virt-resize.pl:1113
3571 msgid "virt-resize: source disk does not have a first partition\n"
3572 msgstr "virt-resize: dysk źródłowy nie posiada pierwszej partycji\n"
3573
3574 #: tools/virt-resize.pl:1208
3575 #, perl-brace-format
3576 msgid "Copying {p} ...\n"
3577 msgstr "Kopiowanie {p}...\n"
3578
3579 #: tools/virt-resize.pl:1271 tools/virt-resize.pl:1329
3580 #, perl-brace-format
3581 msgid "Expanding {p} using the '{meth}' method\n"
3582 msgstr "Rozszerzanie {p} używając metody \"{meth}\"\n"
3583
3584 #: tools/virt-tar.pl:178 tools/virt-tar.pl:185
3585 msgid "virt-tar: extract/upload mode specified twice on the command line\n"
3586 msgstr "virt-tar: wydobywa/wysyła tryb podany dwukrotnie w wierszu poleceń\n"
3587
3588 #: tools/virt-tar.pl:207
3589 msgid "virt-tar: no image, VM names, directory or filename given"
3590 msgstr ""
3591 "virt-tar: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych, katalogu lub nazwy "
3592 "pliku"
3593
3594 #: tools/virt-tar.pl:210
3595 msgid "virt-tar: either -x or -u must be specified on the command line\n"
3596 msgstr "virt-tar: należy podać opcję -x lub -u w wierszu poleceń\n"
3597
3598 #: tools/virt-tar.pl:221
3599 #, perl-brace-format
3600 msgid "virt-tar: {tarball}: file not found\n"
3601 msgstr "virt-tar: {tarball}: nie odnaleziono pliku\n"
3602
3603 #: tools/virt-tar.pl:224
3604 #, perl-brace-format
3605 msgid "virt-tar: {dir}: directory name must start with '/' character\n"
3606 msgstr "virt-tar: {dir}: nazwa katalogu musi zaczynać się od znaku \"/\"\n"
3607
3608 #: tools/virt-win-reg.pl:276
3609 msgid "no libvirt domain name or disk image given\n"
3610 msgstr "nie podano nazwy domeny libvirt lub obrazu dysku\n"
3611
3612 #: tools/virt-win-reg.pl:315
3613 msgid ""
3614 "expecting 1 or 2 more parameters, subkey path and optionally the value to "
3615 "export\n"
3616 msgstr ""
3617 "oczekiwano jednego lub dwóch parametrów, ścieżki do podklucza i opcjonalnie "
3618 "wartości do wyeksportowania\n"
3619
3620 #: tools/virt-win-reg.pl:426
3621 #, perl-brace-format
3622 msgid "virt-win-reg: {p}: not a supported Windows Registry path\n"
3623 msgstr ""
3624 "virt-win-reg: {p}: nie jest obsługiwaną ścieżką rejestru systemu Windows\n"
3625
3626 #: tools/virt-win-reg.pl:443 tools/virt-win-reg.pl:465
3627 #, perl-brace-format
3628 msgid "virt-win-reg: {p}: file not found in guest: {err}\n"
3629 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie odnaleziono pliku w gościu: {err}\n"
3630
3631 #: tools/virt-win-reg.pl:450
3632 #, perl-brace-format
3633 msgid "virt-win-reg: {p}: could not download registry file: {err}\n"
3634 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można pobrać pliku rejestru: {err}\n"
3635
3636 #: tools/virt-win-reg.pl:472
3637 #, perl-brace-format
3638 msgid "virt-win-reg: {p}: could not upload registry file: {err}\n"
3639 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można wysłać pliku rejestru: {err}\n"
3640
3641 #~ msgid "virt-rescue: no image or VM names rescue given"
3642 #~ msgstr ""
3643 #~ "virt-rescue: nie podano obrazu lub nazw maszyn wirtualnych dla polecenia "
3644 #~ "rescue"
3645
3646 #~ msgid "virt-df: cannot use -h and --csv options together\n"
3647 #~ msgstr "virt-df: nie można używać opcji -h oraz --csv jednocześnie\n"
3648
3649 #~ msgid "{name} is not the name of a libvirt domain\n"
3650 #~ msgstr "{name} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
3651
3652 #~ msgid "virt-ls: cannot combine -l and -R options\n"
3653 #~ msgstr "virt-ls: nie można łączyć opcji -l i -R\n"
3654
3655 #~ msgid "virt-ls: no image, VM names or directory to list given"
3656 #~ msgstr ""
3657 #~ "virt-ls: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub katalogu do "
3658 #~ "wyświetlenia"
3659
3660 #~ msgid "virt-inspector: no image or VM names given"
3661 #~ msgstr "virt-inspector: nie podano nazw obrazu lub maszyny wirtualnej"
3662
3663 #~ msgid "virt-cat: no image, VM names or filenames to cat given"
3664 #~ msgstr ""
3665 #~ "virt-cat: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub nazw plików dla "
3666 #~ "polecenia cat"
3667
3668 #~ msgid "--fish output is only possible with a single OS\n"
3669 #~ msgstr ""
3670 #~ "wyjście --fish jest możliwe tylko z pojedynczym systemem operacyjnym\n"
3671
3672 #~ msgid ""
3673 #~ "virt-inspector: no YAML support, try installing perl-YAML or libyaml-"
3674 #~ "perl\n"
3675 #~ msgstr ""
3676 #~ "virt-inspector: brak obsługi YAML, proszę spróbować zainstalować "
3677 #~ "bibliotekę perl-YAML lub libyaml-perl\n"
3678
3679 #~ msgid "  Mountpoints:\n"
3680 #~ msgstr " Punkty montowania:\n"
3681
3682 #~ msgid "  Filesystems:\n"
3683 #~ msgstr "  Systemy plików:\n"
3684
3685 #~ msgid "  Modprobe aliases:\n"
3686 #~ msgstr "  Aliasy modprobe:\n"
3687
3688 #~ msgid "  Initrd modules:\n"
3689 #~ msgstr "  Moduły initrd:\n"
3690
3691 #~ msgid "  Applications:\n"
3692 #~ msgstr "  Aplikacje:\n"
3693
3694 #~ msgid "  Kernels:\n"
3695 #~ msgstr "  Jądra:\n"
3696
3697 #~ msgid "  Windows Registry entries:\n"
3698 #~ msgstr "  Wpisy rejestru systemu Windows:\n"
3699
3700 #~ msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-cat"
3701 #~ msgstr ""
3702 #~ "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-"
3703 #~ "cat"
3704
3705 #~ msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-edit"
3706 #~ msgstr ""
3707 #~ "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-"
3708 #~ "edit"
3709
3710 #~ msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-tar\n"
3711 #~ msgstr ""
3712 #~ "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez program virt-"
3713 #~ "tar\n"
3714
3715 #~ msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-win-reg"
3716 #~ msgstr ""
3717 #~ "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez program virt-"
3718 #~ "win-reg"