Version 1.7.15.
[libguestfs.git] / po / pl.po
1 # translation of pl.po to Polish
2 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009.
3 #
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: pl\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
8 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
9 "POT-Creation-Date: 2010-11-26 14:47+0000\n"
10 "PO-Revision-Date: 2010-10-23 13:41+0200\n"
11 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
12 "Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
13 "Language: pl\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: cat/virt-cat.c:53 cat/virt-filesystems.c:86 cat/virt-ls.c:54 df/main.c:66
19 #: fish/fish.c:86 fuse/guestmount.c:841 inspector/virt-inspector.c:67
20 #: rescue/virt-rescue.c:55
21 #, c-format
22 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
23 msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
24
25 #: cat/virt-cat.c:57
26 #, fuzzy, c-format
27 msgid ""
28 "%s: display files in a virtual machine\n"
29 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
30 "Usage:\n"
31 "  %s [--options] -d domname file [file ...]\n"
32 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] file [file ...]\n"
33 "Options:\n"
34 "  -a|--add image       Add image\n"
35 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
36 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
37 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
38 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
39 "  --help               Display brief help\n"
40 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
41 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
42 "  -V|--version         Display version and exit\n"
43 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
44 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
45 msgstr ""
46 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
47 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
48 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
49 "Użycie:\n"
50 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
51 "Opcje:\n"
52 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
53 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
54 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
55 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
56 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
57 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
58 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
59 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
60 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
61 "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
62 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
63 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
64 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
65 "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
66 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
67 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
68
69 #: cat/virt-cat.c:115 cat/virt-filesystems.c:189 cat/virt-ls.c:121
70 #: df/domains.c:428 df/main.c:132 fish/fish.c:204 fuse/guestmount.c:952
71 #: inspector/virt-inspector.c:129 rescue/virt-rescue.c:126
72 #, c-format
73 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
74 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
75
76 #: cat/virt-cat.c:137 cat/virt-filesystems.c:243 cat/virt-ls.c:143
77 #: df/main.c:156 fish/fish.c:272 fuse/guestmount.c:1000
78 #: inspector/virt-inspector.c:151 rescue/virt-rescue.c:150
79 #, c-format
80 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
81 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
82
83 #: cat/virt-filesystems.c:90
84 #, fuzzy, c-format
85 msgid ""
86 "%s: list filesystems, partitions, block devices, LVM in a VM\n"
87 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
88 "Usage:\n"
89 "  %s [--options] -d domname\n"
90 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...]\n"
91 "Options:\n"
92 "  -a|--add image       Add image\n"
93 "  --all                Display everything\n"
94 "  --blkdevs|--block-devices\n"
95 "                       Display block devices\n"
96 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
97 "  --csv                Output as Comma-Separated Values\n"
98 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
99 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
100 "  --extra              Display swap and data filesystems\n"
101 "  --filesystems        Display mountable filesystems\n"
102 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
103 "  -h|--human-readable  Human-readable sizes in --long output\n"
104 "  --help               Display brief help\n"
105 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
106 "  -l|--long            Long output\n"
107 "  --lvs|--logvols|--logical-volumes\n"
108 "                       Display LVM logical volumes\n"
109 "  --no-title           No title in --long output\n"
110 "  --parts|--partitions Display partitions\n"
111 "  --pvs|--physvols|--physical-volumes\n"
112 "                       Display LVM physical volumes\n"
113 "  --uuid|--uuids       Add UUIDs to --long output\n"
114 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
115 "  -V|--version         Display version and exit\n"
116 "  --vgs|--volgroups|--volume-groups\n"
117 "                       Display LVM volume groups\n"
118 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
119 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
120 msgstr ""
121 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
122 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
123 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
124 "Użycie:\n"
125 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
126 "Opcje:\n"
127 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
128 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
129 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
130 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
131 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
132 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
133 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
134 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
135 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
136 "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
137 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
138 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
139 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
140 "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
141 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
142 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
143
144 #: cat/virt-filesystems.c:304 df/main.c:250
145 #, fuzzy, c-format
146 msgid "%s: you cannot use -h and --csv options together.\n"
147 msgstr "virt-df: nie można używać opcji -h oraz --csv jednocześnie\n"
148
149 #: cat/virt-ls.c:58
150 #, fuzzy, c-format
151 msgid ""
152 "%s: list files in a virtual machine\n"
153 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
154 "Usage:\n"
155 "  %s [--options] -d domname file [dir ...]\n"
156 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] dir [dir ...]\n"
157 "Options:\n"
158 "  -a|--add image       Add image\n"
159 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
160 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
161 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
162 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
163 "  --help               Display brief help\n"
164 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
165 "  -l|--long            Long listing\n"
166 "  -R|--recursive       Recursive listing\n"
167 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
168 "  -V|--version         Display version and exit\n"
169 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
170 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
171 msgstr ""
172 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
173 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
174 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
175 "Użycie:\n"
176 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
177 "Opcje:\n"
178 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
179 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
180 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
181 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
182 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
183 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
184 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
185 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
186 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
187 "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
188 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
189 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
190 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
191 "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
192 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
193 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
194
195 #: df/domains.c:115
196 #, fuzzy, c-format
197 msgid "%s: could not connect to libvirt (code %d, domain %d): %s"
198 msgstr ""
199 "guestfish: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): "
200 "%s\n"
201
202 #: df/domains.c:124
203 #, fuzzy, c-format
204 msgid "%s: could not get number of running domains (code %d, domain %d): %s"
205 msgstr ""
206 "guestfish: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): "
207 "%s\n"
208
209 #: df/domains.c:134
210 #, fuzzy, c-format
211 msgid "%s: could not list running domains (code %d, domain %d): %s"
212 msgstr ""
213 "guestfish: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): "
214 "%s\n"
215
216 #: df/domains.c:145
217 #, fuzzy, c-format
218 msgid "%s: could not get number of inactive domains (code %d, domain %d): %s"
219 msgstr ""
220 "guestfish: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): "
221 "%s\n"
222
223 #: df/domains.c:155
224 #, fuzzy, c-format
225 msgid "%s: could not list inactive domains (code %d, domain %d): %s"
226 msgstr ""
227 "guestfish: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): "
228 "%s\n"
229
230 #: df/domains.c:281
231 #, fuzzy, c-format
232 msgid "%s: ignoring %s, it has too many disks (%zu > %d)"
233 msgstr "virt-df: ignorowanie {name}, posiada za dużo dysków ({c} > {max})"
234
235 #: df/main.c:70
236 #, fuzzy, c-format
237 msgid ""
238 "%s: display free space on virtual filesystems\n"
239 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
240 "Usage:\n"
241 "  %s [--options] -d domname\n"
242 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...]\n"
243 "Options:\n"
244 "  -a|--add image       Add image\n"
245 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
246 "  --csv                Output as Comma-Separated Values\n"
247 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
248 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
249 "  -h|--human-readable  Human-readable sizes in --long output\n"
250 "  --help               Display brief help\n"
251 "  -i|--inodes          Display inodes\n"
252 "  --one-per-guest      Separate appliance per guest\n"
253 "  --uuid               Add UUIDs to --long output\n"
254 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
255 "  -V|--version         Display version and exit\n"
256 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
257 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
258 msgstr ""
259 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
260 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
261 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
262 "Użycie:\n"
263 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
264 "Opcje:\n"
265 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
266 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
267 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
268 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
269 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
270 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
271 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
272 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
273 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
274 "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
275 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
276 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
277 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
278 "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
279 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
280 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
281
282 #: df/main.c:262
283 #, c-format
284 msgid "%s: compiled without support for libvirt.\n"
285 msgstr ""
286
287 #: df/output.c:50
288 #, fuzzy
289 msgid "VirtualMachine"
290 msgstr "Maszyna wirtualna"
291
292 #: df/output.c:51
293 msgid "Filesystem"
294 msgstr "System plików"
295
296 #: df/output.c:54
297 msgid "1K-blocks"
298 msgstr "K-bloki"
299
300 #: df/output.c:56
301 msgid "Size"
302 msgstr "Rozmiar"
303
304 #: df/output.c:57
305 msgid "Used"
306 msgstr "Użyte"
307
308 #: df/output.c:58
309 msgid "Available"
310 msgstr "Dostępne"
311
312 #: df/output.c:59
313 msgid "Use%"
314 msgstr "Użycie%"
315
316 #: df/output.c:61
317 msgid "Inodes"
318 msgstr "I-węzły"
319
320 #: df/output.c:62
321 msgid "IUsed"
322 msgstr "IUżyte"
323
324 #: df/output.c:63
325 msgid "IFree"
326 msgstr "IWolne"
327
328 #: df/output.c:64
329 msgid "IUse%"
330 msgstr "IUżyte%"
331
332 #: fish/alloc.c:37
333 #, c-format
334 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
335 msgstr "należy użyć \"alloc plik rozmiar\", aby utworzyć obraz\n"
336
337 #: fish/alloc.c:51
338 #, c-format
339 msgid "use 'sparse file size' to create a sparse image\n"
340 msgstr "należy użyć \"sparse plik rozmiar\", aby utworzyć rzadki obraz\n"
341
342 #: fish/alloc.c:75
343 #, c-format
344 msgid "can't allocate or add disks after launching\n"
345 msgstr "bez przydzielania lub dodawania dysków po uruchomieniu\n"
346
347 #: fish/alloc.c:156
348 #, c-format
349 msgid "%s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
350 msgstr "%s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
351
352 #: fish/cmds.c:2814
353 msgid "Command"
354 msgstr "Polecenie"
355
356 #: fish/cmds.c:2814
357 msgid "Description"
358 msgstr "Opis"
359
360 #: fish/cmds.c:2816
361 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
362 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
363
364 #: fish/cmds.c:2817
365 #, fuzzy
366 msgid "add the disk(s) from a named libvirt domain"
367 msgstr "{name} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
368
369 #: fish/cmds.c:2818 fish/cmds.c:2819
370 msgid "add an image to examine or modify"
371 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
372
373 #: fish/cmds.c:2820
374 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
375 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
376
377 #: fish/cmds.c:2821
378 msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
379 msgstr ""
380 "dodaje napęd w trybie tylko do odczytu określając używaną emulację bloku QEMU"
381
382 #: fish/cmds.c:2822
383 msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
384 msgstr "dodaje napęd określając używaną emulację bloku QEMU"
385
386 #: fish/cmds.c:2823
387 msgid "allocate and add a disk file"
388 msgstr "przydziela i dodaje plik dysku"
389
390 #: fish/cmds.c:2824
391 msgid "clear Augeas path"
392 msgstr "czyści ścieżkę Augeas"
393
394 #: fish/cmds.c:2825
395 msgid "close the current Augeas handle"
396 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
397
398 #: fish/cmds.c:2826
399 msgid "define an Augeas node"
400 msgstr "określa węzeł Augeas"
401
402 #: fish/cmds.c:2827
403 msgid "define an Augeas variable"
404 msgstr "określa zmienną Augeas"
405
406 #: fish/cmds.c:2828
407 msgid "look up the value of an Augeas path"
408 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
409
410 #: fish/cmds.c:2829
411 msgid "create a new Augeas handle"
412 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
413
414 #: fish/cmds.c:2830
415 msgid "insert a sibling Augeas node"
416 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
417
418 #: fish/cmds.c:2831
419 msgid "load files into the tree"
420 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
421
422 #: fish/cmds.c:2832
423 msgid "list Augeas nodes under augpath"
424 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
425
426 #: fish/cmds.c:2833
427 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
428 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
429
430 #: fish/cmds.c:2834
431 msgid "move Augeas node"
432 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
433
434 #: fish/cmds.c:2835
435 msgid "remove an Augeas path"
436 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
437
438 #: fish/cmds.c:2836
439 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
440 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
441
442 #: fish/cmds.c:2837
443 msgid "set Augeas path to value"
444 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
445
446 #: fish/cmds.c:2838
447 msgid "test availability of some parts of the API"
448 msgstr "testuje dostępność niektórych części API"
449
450 #: fish/cmds.c:2839
451 msgid "return a list of all optional groups"
452 msgstr "zwraca listę wszystkich opcjonalnych grup"
453
454 #: fish/cmds.c:2840
455 msgid "upload base64-encoded data to file"
456 msgstr "wysyła dane zakodowane jako base64 do pliku"
457
458 #: fish/cmds.c:2841
459 msgid "download file and encode as base64"
460 msgstr "pobiera plik i koduje go jako base64"
461
462 #: fish/cmds.c:2842
463 msgid "flush device buffers"
464 msgstr "czyści bufory urządzenia"
465
466 #: fish/cmds.c:2843
467 msgid "get blocksize of block device"
468 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
469
470 #: fish/cmds.c:2844
471 msgid "is block device set to read-only"
472 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
473
474 #: fish/cmds.c:2845
475 msgid "get total size of device in bytes"
476 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
477
478 #: fish/cmds.c:2846
479 msgid "get sectorsize of block device"
480 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
481
482 #: fish/cmds.c:2847
483 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
484 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
485
486 #: fish/cmds.c:2848
487 msgid "reread partition table"
488 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
489
490 #: fish/cmds.c:2849
491 msgid "set blocksize of block device"
492 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
493
494 #: fish/cmds.c:2850
495 msgid "set block device to read-only"
496 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
497
498 #: fish/cmds.c:2851
499 msgid "set block device to read-write"
500 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
501
502 #: fish/cmds.c:2852
503 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
504 msgstr ""
505 "zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość znaków"
506
507 #: fish/cmds.c:2853
508 msgid "list the contents of a file"
509 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
510
511 #: fish/cmds.c:2854
512 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
513 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
514
515 #: fish/cmds.c:2855
516 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of the contents of a device"
517 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC zawartości urządzenia"
518
519 #: fish/cmds.c:2856
520 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of files in a directory"
521 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC plików w katalogu"
522
523 #: fish/cmds.c:2857
524 msgid "change file mode"
525 msgstr "zmienia tryb pliku"
526
527 #: fish/cmds.c:2858 fish/cmds.c:2965
528 msgid "change file owner and group"
529 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
530
531 #: fish/cmds.c:2859
532 msgid "run a command from the guest filesystem"
533 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
534
535 #: fish/cmds.c:2860
536 msgid "run a command, returning lines"
537 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
538
539 #: fish/cmds.c:2861
540 msgid "add qemu parameters"
541 msgstr "dodaje parametry QEMU"
542
543 #: fish/cmds.c:2862
544 msgid "copy local files or directories into an image"
545 msgstr "kopiuje lokalne pliki lub katalogi do obrazu"
546
547 #: fish/cmds.c:2863
548 msgid "copy remote files or directories out of an image"
549 msgstr "kopiuje zdalne pliki lub katalogi z obrazu"
550
551 #: fish/cmds.c:2864
552 msgid "copy size bytes from source to destination using dd"
553 msgstr "kopiuje bajty rozmiaru ze źródła do celu używając dd"
554
555 #: fish/cmds.c:2865
556 msgid "copy a file"
557 msgstr "kopiuje plik"
558
559 #: fish/cmds.c:2866
560 msgid "copy a file or directory recursively"
561 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
562
563 #: fish/cmds.c:2867
564 msgid "copy from source to destination using dd"
565 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
566
567 #: fish/cmds.c:2868
568 msgid "debugging and internals"
569 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
570
571 #: fish/cmds.c:2869
572 #, fuzzy
573 msgid "debug the QEMU command line (internal use only)"
574 msgstr "wysyła plik do przyrządu (tylko do użytku wewnętrznego)"
575
576 #: fish/cmds.c:2870
577 msgid "upload a file to the appliance (internal use only)"
578 msgstr "wysyła plik do przyrządu (tylko do użytku wewnętrznego)"
579
580 #: fish/cmds.c:2871
581 msgid "report file system disk space usage"
582 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
583
584 #: fish/cmds.c:2872
585 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
586 msgstr ""
587 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
588
589 #: fish/cmds.c:2873
590 msgid "return kernel messages"
591 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
592
593 #: fish/cmds.c:2874
594 msgid "download a file to the local machine"
595 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
596
597 #: fish/cmds.c:2875
598 msgid "download a file to the local machine with offset and size"
599 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny z wyrównaniem i rozmiarem"
600
601 #: fish/cmds.c:2876
602 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
603 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
604
605 #: fish/cmds.c:2877
606 msgid "estimate file space usage"
607 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
608
609 #: fish/cmds.c:2878
610 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
611 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
612
613 #: fish/cmds.c:2879
614 msgid "display a line of text"
615 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
616
617 #: fish/cmds.c:2880
618 msgid "echo arguments back to the client"
619 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
620
621 #: fish/cmds.c:2881
622 msgid "edit a file"
623 msgstr "modyfikuje plik"
624
625 #: fish/cmds.c:2882 fish/cmds.c:2883 fish/cmds.c:2888 fish/cmds.c:2889
626 #: fish/cmds.c:2920 fish/cmds.c:2921 fish/cmds.c:3154 fish/cmds.c:3155
627 #: fish/cmds.c:3159 fish/cmds.c:3160 fish/cmds.c:3162 fish/cmds.c:3163
628 msgid "return lines matching a pattern"
629 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
630
631 #: fish/cmds.c:2884
632 msgid "test if two files have equal contents"
633 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
634
635 #: fish/cmds.c:2885
636 msgid "test if file or directory exists"
637 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
638
639 #: fish/cmds.c:2886 fish/cmds.c:2887
640 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
641 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
642
643 #: fish/cmds.c:2890
644 msgid "determine file type"
645 msgstr "określa typ pliku"
646
647 #: fish/cmds.c:2891
648 msgid "detect the architecture of a binary file"
649 msgstr "wykrywa architekturę pliku binarnego"
650
651 #: fish/cmds.c:2892
652 msgid "return the size of the file in bytes"
653 msgstr "zwraca rozmiar pliku w bajtach"
654
655 #: fish/cmds.c:2893
656 msgid "fill a file with octets"
657 msgstr "wypełnia plik oktetami"
658
659 #: fish/cmds.c:2894
660 msgid "fill a file with a repeating pattern of bytes"
661 msgstr "wypełnia plik powtarzającym się wzorem bajtów"
662
663 #: fish/cmds.c:2895
664 msgid "find all files and directories"
665 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
666
667 #: fish/cmds.c:2896
668 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
669 msgstr ""
670 "znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem NUL"
671
672 #: fish/cmds.c:2897
673 msgid "find a filesystem by label"
674 msgstr "znajduje system plików według etykiety"
675
676 #: fish/cmds.c:2898
677 msgid "find a filesystem by UUID"
678 msgstr "znajduje system plików według UUID"
679
680 #: fish/cmds.c:2899
681 msgid "run the filesystem checker"
682 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
683
684 #: fish/cmds.c:2900
685 msgid "get the additional kernel options"
686 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
687
688 #: fish/cmds.c:2901
689 msgid "get autosync mode"
690 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
691
692 #: fish/cmds.c:2902
693 msgid "get direct appliance mode flag"
694 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
695
696 #: fish/cmds.c:2903
697 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
698 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
699
700 #: fish/cmds.c:2904
701 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
702 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
703
704 #: fish/cmds.c:2905
705 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
706 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
707
708 #: fish/cmds.c:2906
709 msgid "get enable network flag"
710 msgstr "uzyskuje flagę włączenia sieci"
711
712 #: fish/cmds.c:2907
713 msgid "get the search path"
714 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
715
716 #: fish/cmds.c:2908
717 msgid "get PID of qemu subprocess"
718 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
719
720 #: fish/cmds.c:2909
721 msgid "get the qemu binary"
722 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
723
724 #: fish/cmds.c:2910
725 msgid "get recovery process enabled flag"
726 msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
727
728 #: fish/cmds.c:2911
729 msgid "get SELinux enabled flag"
730 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
731
732 #: fish/cmds.c:2912
733 msgid "get the current state"
734 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
735
736 #: fish/cmds.c:2913
737 msgid "get command trace enabled flag"
738 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
739
740 #: fish/cmds.c:2914
741 msgid "get the current umask"
742 msgstr "uzyskuje bieżące \"umask\""
743
744 #: fish/cmds.c:2915
745 msgid "get verbose mode"
746 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
747
748 #: fish/cmds.c:2916
749 msgid "get SELinux security context"
750 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
751
752 #: fish/cmds.c:2917 fish/cmds.c:2966
753 msgid "list extended attributes of a file or directory"
754 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
755
756 #: fish/cmds.c:2918
757 msgid "expand wildcards in command"
758 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
759
760 #: fish/cmds.c:2919
761 msgid "expand a wildcard path"
762 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
763
764 #: fish/cmds.c:2922
765 msgid "install GRUB"
766 msgstr "instaluje program GRUB"
767
768 #: fish/cmds.c:2923
769 msgid "return first 10 lines of a file"
770 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
771
772 #: fish/cmds.c:2924
773 msgid "return first N lines of a file"
774 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
775
776 #: fish/cmds.c:2925
777 msgid "dump a file in hexadecimal"
778 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
779
780 #: fish/cmds.c:2926
781 msgid "edit with a hex editor"
782 msgstr "modyfikuje za pomocą edytora szesnastkowego"
783
784 #: fish/cmds.c:2927
785 msgid "list the contents of a single file in an initrd"
786 msgstr "wyświetla listę zawartości pojedynczego pliku w initrd"
787
788 #: fish/cmds.c:2928
789 msgid "list files in an initrd"
790 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
791
792 #: fish/cmds.c:2929
793 msgid "add an inotify watch"
794 msgstr "dodaje obserwację inotify"
795
796 #: fish/cmds.c:2930
797 msgid "close the inotify handle"
798 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
799
800 #: fish/cmds.c:2931
801 msgid "return list of watched files that had events"
802 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
803
804 #: fish/cmds.c:2932
805 msgid "create an inotify handle"
806 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
807
808 #: fish/cmds.c:2933
809 msgid "return list of inotify events"
810 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
811
812 #: fish/cmds.c:2934
813 msgid "remove an inotify watch"
814 msgstr "usuwa obserwację inotify"
815
816 #: fish/cmds.c:2935
817 msgid "get architecture of inspected operating system"
818 msgstr "uzyskuje architekturę badanego systemu operacyjnego"
819
820 #: fish/cmds.c:2936
821 msgid "get distro of inspected operating system"
822 msgstr "uzyskuje dystrybucję badanego systemu operacyjnego"
823
824 #: fish/cmds.c:2937
825 msgid "get filesystems associated with inspected operating system"
826 msgstr "uzyskuje systemy plików powiązane z badanym systemem operacyjnym"
827
828 #: fish/cmds.c:2938
829 #, fuzzy
830 msgid "get hostname of the operating system"
831 msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
832
833 #: fish/cmds.c:2939
834 msgid "get major version of inspected operating system"
835 msgstr "uzyskuje główną wersję badanego systemu operacyjnego"
836
837 #: fish/cmds.c:2940
838 msgid "get minor version of inspected operating system"
839 msgstr "uzyskuje pomniejszą wersję badanego systemu operacyjnego"
840
841 #: fish/cmds.c:2941
842 msgid "get mountpoints of inspected operating system"
843 msgstr "uzyskuje punkty montowania badanego systemu operacyjnego"
844
845 #: fish/cmds.c:2942
846 #, fuzzy
847 msgid "get package format used by the operating system"
848 msgstr "uzyskuje typ badanego systemu operacyjnego"
849
850 #: fish/cmds.c:2943
851 #, fuzzy
852 msgid "get package management tool used by the operating system"
853 msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
854
855 #: fish/cmds.c:2944
856 msgid "get product name of inspected operating system"
857 msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
858
859 #: fish/cmds.c:2945
860 #, fuzzy
861 msgid "return list of operating systems found by last inspection"
862 msgstr "bada dysk i zwraca listę odnalezionych systemów operacyjnych"
863
864 #: fish/cmds.c:2946
865 msgid "get type of inspected operating system"
866 msgstr "uzyskuje typ badanego systemu operacyjnego"
867
868 #: fish/cmds.c:2947
869 #, fuzzy
870 msgid "get Windows systemroot of inspected operating system"
871 msgstr "uzyskuje dystrybucję badanego systemu operacyjnego"
872
873 #: fish/cmds.c:2948
874 #, fuzzy
875 msgid "get list of applications installed in the operating system"
876 msgstr "uzyskuje dystrybucję badanego systemu operacyjnego"
877
878 #: fish/cmds.c:2949
879 msgid "inspect disk and return list of operating systems found"
880 msgstr "bada dysk i zwraca listę odnalezionych systemów operacyjnych"
881
882 #: fish/cmds.c:2950
883 msgid "test if block device"
884 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem blokowym"
885
886 #: fish/cmds.c:2951
887 msgid "is busy processing a command"
888 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
889
890 #: fish/cmds.c:2952
891 msgid "test if character device"
892 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem znakowym"
893
894 #: fish/cmds.c:2953
895 msgid "is in configuration state"
896 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
897
898 #: fish/cmds.c:2954
899 msgid "test if a directory"
900 msgstr "testuje, czy jest katalogiem"
901
902 #: fish/cmds.c:2955
903 msgid "test if FIFO (named pipe)"
904 msgstr "testuje, czy jest FIFO (nazwanym potokiem)"
905
906 #: fish/cmds.c:2956
907 msgid "test if a regular file"
908 msgstr "testuje, czy jest zwykłym plikiem"
909
910 #: fish/cmds.c:2957
911 msgid "is launching subprocess"
912 msgstr "uruchamia podprocesy"
913
914 #: fish/cmds.c:2958
915 msgid "test if device is a logical volume"
916 msgstr "testuje, czy urządzenie jest woluminem logicznym"
917
918 #: fish/cmds.c:2959
919 msgid "is ready to accept commands"
920 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
921
922 #: fish/cmds.c:2960
923 msgid "test if socket"
924 msgstr "testuje, czy jest gniazdem"
925
926 #: fish/cmds.c:2961
927 msgid "test if symbolic link"
928 msgstr "testuje, czy jest dowiązaniem symbolicznym"
929
930 #: fish/cmds.c:2962
931 msgid "kill the qemu subprocess"
932 msgstr "niszczy podproces QEMU"
933
934 #: fish/cmds.c:2963
935 msgid "launch the qemu subprocess"
936 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
937
938 #: fish/cmds.c:2964
939 msgid "change working directory"
940 msgstr "zmienia katalog roboczy"
941
942 #: fish/cmds.c:2967
943 msgid "list the block devices"
944 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
945
946 #: fish/cmds.c:2968
947 msgid "list filesystems"
948 msgstr "wyświetla listę systemów plików"
949
950 #: fish/cmds.c:2969
951 msgid "list the partitions"
952 msgstr "wyświetla listę partycji"
953
954 #: fish/cmds.c:2970
955 msgid "list the files in a directory (long format)"
956 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
957
958 #: fish/cmds.c:2971 fish/cmds.c:2972
959 msgid "create a hard link"
960 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
961
962 #: fish/cmds.c:2973 fish/cmds.c:2974
963 msgid "create a symbolic link"
964 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
965
966 #: fish/cmds.c:2975 fish/cmds.c:3065
967 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
968 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
969
970 #: fish/cmds.c:2976
971 msgid "list the files in a directory"
972 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
973
974 #: fish/cmds.c:2977 fish/cmds.c:3090
975 msgid "set extended attribute of a file or directory"
976 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
977
978 #: fish/cmds.c:2978
979 msgid "get file information for a symbolic link"
980 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
981
982 #: fish/cmds.c:2979
983 msgid "lstat on multiple files"
984 msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
985
986 #: fish/cmds.c:2980
987 msgid "add a key on a LUKS encrypted device"
988 msgstr "dodaje klucz do zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
989
990 #: fish/cmds.c:2981
991 msgid "close a LUKS device"
992 msgstr "zamyka urządzenie LUKS"
993
994 #: fish/cmds.c:2982 fish/cmds.c:2983
995 msgid "format a block device as a LUKS encrypted device"
996 msgstr "formatuje urządzenie blokowe jako zaszyfrowane urządzenie LUKS"
997
998 #: fish/cmds.c:2984
999 msgid "remove a key from a LUKS encrypted device"
1000 msgstr "usuwa klucz z zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
1001
1002 #: fish/cmds.c:2985
1003 msgid "open a LUKS-encrypted block device"
1004 msgstr "otwiera urządzenie blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS"
1005
1006 #: fish/cmds.c:2986
1007 msgid "open a LUKS-encrypted block device read-only"
1008 msgstr ""
1009 "otwiera urządzenia blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS w trybie tylko do "
1010 "odczytu"
1011
1012 #: fish/cmds.c:2987
1013 msgid "create an LVM logical volume"
1014 msgstr "tworzy wolumin logiczny LVM"
1015
1016 #: fish/cmds.c:2988
1017 msgid "get canonical name of an LV"
1018 msgstr ""
1019
1020 #: fish/cmds.c:2989
1021 msgid "clear LVM device filter"
1022 msgstr "czyści filtr urządzeń LVM"
1023
1024 #: fish/cmds.c:2990
1025 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
1026 msgstr ""
1027 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
1028
1029 #: fish/cmds.c:2991
1030 msgid "set LVM device filter"
1031 msgstr "ustawia filtr urządzeń LVM"
1032
1033 #: fish/cmds.c:2992
1034 msgid "remove an LVM logical volume"
1035 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
1036
1037 #: fish/cmds.c:2993
1038 msgid "rename an LVM logical volume"
1039 msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
1040
1041 #: fish/cmds.c:2994
1042 msgid "resize an LVM logical volume"
1043 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
1044
1045 #: fish/cmds.c:2995
1046 msgid "expand an LV to fill free space"
1047 msgstr "rozszerza wolumin logiczny, aby wypełnić wolne miejsce"
1048
1049 #: fish/cmds.c:2996 fish/cmds.c:2997
1050 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
1051 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
1052
1053 #: fish/cmds.c:2998
1054 msgid "get the UUID of a logical volume"
1055 msgstr "uzyskuje UUID woluminu logicznego"
1056
1057 #: fish/cmds.c:2999
1058 msgid "lgetxattr on multiple files"
1059 msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
1060
1061 #: fish/cmds.c:3000
1062 msgid "open the manual"
1063 msgstr "otwiera podręcznik"
1064
1065 #: fish/cmds.c:3001
1066 msgid "create a directory"
1067 msgstr "tworzy katalog"
1068
1069 #: fish/cmds.c:3002
1070 msgid "create a directory with a particular mode"
1071 msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
1072
1073 #: fish/cmds.c:3003
1074 msgid "create a directory and parents"
1075 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
1076
1077 #: fish/cmds.c:3004
1078 msgid "create a temporary directory"
1079 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
1080
1081 #: fish/cmds.c:3005 fish/cmds.c:3006 fish/cmds.c:3007
1082 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
1083 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
1084
1085 #: fish/cmds.c:3008
1086 msgid "make ext2/3/4 external journal"
1087 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
1088
1089 #: fish/cmds.c:3009
1090 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
1091 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
1092
1093 #: fish/cmds.c:3010
1094 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
1095 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
1096
1097 #: fish/cmds.c:3011
1098 msgid "make FIFO (named pipe)"
1099 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
1100
1101 #: fish/cmds.c:3012
1102 msgid "make a filesystem"
1103 msgstr "tworzy system plików"
1104
1105 #: fish/cmds.c:3013
1106 msgid "make a filesystem with block size"
1107 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
1108
1109 #: fish/cmds.c:3014
1110 msgid "create a mountpoint"
1111 msgstr "tworzy punkt montowania"
1112
1113 #: fish/cmds.c:3015
1114 msgid "make block, character or FIFO devices"
1115 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
1116
1117 #: fish/cmds.c:3016
1118 msgid "make block device node"
1119 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
1120
1121 #: fish/cmds.c:3017
1122 msgid "make char device node"
1123 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
1124
1125 #: fish/cmds.c:3018
1126 msgid "create a swap partition"
1127 msgstr "tworzy partycję wymiany"
1128
1129 #: fish/cmds.c:3019
1130 msgid "create a swap partition with a label"
1131 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
1132
1133 #: fish/cmds.c:3020
1134 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
1135 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
1136
1137 #: fish/cmds.c:3021
1138 msgid "create a swap file"
1139 msgstr "tworzy plik wymiany"
1140
1141 #: fish/cmds.c:3022
1142 msgid "load a kernel module"
1143 msgstr "wczytuje moduł jądra"
1144
1145 #: fish/cmds.c:3023
1146 msgid "view a file"
1147 msgstr "wyświetla plik"
1148
1149 #: fish/cmds.c:3024
1150 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
1151 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
1152
1153 #: fish/cmds.c:3025
1154 msgid "mount a file using the loop device"
1155 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
1156
1157 #: fish/cmds.c:3026
1158 msgid "mount a guest disk with mount options"
1159 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
1160
1161 #: fish/cmds.c:3027
1162 msgid "mount a guest disk, read-only"
1163 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
1164
1165 #: fish/cmds.c:3028
1166 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
1167 msgstr ""
1168 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
1169 "plików"
1170
1171 #: fish/cmds.c:3029
1172 msgid "show mountpoints"
1173 msgstr "wyświetla punkty montowania"
1174
1175 #: fish/cmds.c:3030
1176 msgid "show mounted filesystems"
1177 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
1178
1179 #: fish/cmds.c:3031
1180 msgid "move a file"
1181 msgstr "przenosi plik"
1182
1183 #: fish/cmds.c:3032
1184 msgid "probe NTFS volume"
1185 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
1186
1187 #: fish/cmds.c:3033
1188 msgid "resize an NTFS filesystem"
1189 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS"
1190
1191 #: fish/cmds.c:3034
1192 msgid "resize an NTFS filesystem (with size)"
1193 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS (za pomocą rozmiaru)"
1194
1195 #: fish/cmds.c:3035
1196 msgid "add a partition to the device"
1197 msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
1198
1199 #: fish/cmds.c:3036
1200 msgid "delete a partition"
1201 msgstr "usuwa partycję"
1202
1203 #: fish/cmds.c:3037
1204 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
1205 msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
1206
1207 #: fish/cmds.c:3038
1208 msgid "return true if a partition is bootable"
1209 msgstr "zwraca wartość \"true\", jeśli partycja jest startowa"
1210
1211 #: fish/cmds.c:3039
1212 msgid "get the MBR type byte (ID byte) from a partition"
1213 msgstr "uzyskuje bajt typu MBR (bajt identyfikatora) z partycji"
1214
1215 #: fish/cmds.c:3040
1216 msgid "get the partition table type"
1217 msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
1218
1219 #: fish/cmds.c:3041
1220 msgid "create an empty partition table"
1221 msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
1222
1223 #: fish/cmds.c:3042
1224 msgid "list partitions on a device"
1225 msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
1226
1227 #: fish/cmds.c:3043
1228 msgid "make a partition bootable"
1229 msgstr "zmienia partycję na startową"
1230
1231 #: fish/cmds.c:3044
1232 msgid "set the MBR type byte (ID byte) of a partition"
1233 msgstr "ustawia bajt typu MBR (bajt identyfikatora) partycji"
1234
1235 #: fish/cmds.c:3045
1236 msgid "set partition name"
1237 msgstr "ustawia nazwę partycji"
1238
1239 #: fish/cmds.c:3046
1240 msgid "convert partition name to device name"
1241 msgstr "konwertuje nazwę partycji na nazwę urządzenia"
1242
1243 #: fish/cmds.c:3047
1244 msgid "ping the guest daemon"
1245 msgstr "odpytuje demona gościa"
1246
1247 #: fish/cmds.c:3048
1248 msgid "read part of a file"
1249 msgstr "odczytuje część pliku"
1250
1251 #: fish/cmds.c:3049
1252 msgid "read part of a device"
1253 msgstr "odczytuje część urządzenia"
1254
1255 #: fish/cmds.c:3050
1256 msgid "create an LVM physical volume"
1257 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
1258
1259 #: fish/cmds.c:3051
1260 msgid "remove an LVM physical volume"
1261 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
1262
1263 #: fish/cmds.c:3052
1264 msgid "resize an LVM physical volume"
1265 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
1266
1267 #: fish/cmds.c:3053
1268 msgid "resize an LVM physical volume (with size)"
1269 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM (za pomocą rozmiaru)"
1270
1271 #: fish/cmds.c:3054 fish/cmds.c:3055
1272 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
1273 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
1274
1275 #: fish/cmds.c:3056
1276 msgid "get the UUID of a physical volume"
1277 msgstr "uzyskuje UUID woluminu fizycznego"
1278
1279 #: fish/cmds.c:3057
1280 msgid "write to part of a file"
1281 msgstr "zapisuje do części pliku"
1282
1283 #: fish/cmds.c:3058
1284 msgid "write to part of a device"
1285 msgstr "zapisuje do części urządzenia"
1286
1287 #: fish/cmds.c:3059
1288 msgid "read a file"
1289 msgstr "odczytuje plik"
1290
1291 #: fish/cmds.c:3060
1292 msgid "read file as lines"
1293 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
1294
1295 #: fish/cmds.c:3061
1296 msgid "read directories entries"
1297 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
1298
1299 #: fish/cmds.c:3062
1300 msgid "read the target of a symbolic link"
1301 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
1302
1303 #: fish/cmds.c:3063
1304 msgid "readlink on multiple files"
1305 msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
1306
1307 #: fish/cmds.c:3064
1308 msgid "canonicalized absolute pathname"
1309 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
1310
1311 #: fish/cmds.c:3066
1312 msgid "close and reopen libguestfs handle"
1313 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
1314
1315 #: fish/cmds.c:3067
1316 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem"
1317 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4"
1318
1319 #: fish/cmds.c:3068
1320 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem (with size)"
1321 msgstr ""
1322 "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4 (za pomocą rozmiaru)"
1323
1324 #: fish/cmds.c:3069
1325 msgid "remove a file"
1326 msgstr "usuwa plik"
1327
1328 #: fish/cmds.c:3070
1329 msgid "remove a file or directory recursively"
1330 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
1331
1332 #: fish/cmds.c:3071
1333 msgid "remove a directory"
1334 msgstr "usuwa katalog"
1335
1336 #: fish/cmds.c:3072
1337 msgid "remove a mountpoint"
1338 msgstr "usuwa punkt montowania"
1339
1340 #: fish/cmds.c:3073
1341 msgid "scrub (securely wipe) a device"
1342 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
1343
1344 #: fish/cmds.c:3074
1345 msgid "scrub (securely wipe) a file"
1346 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
1347
1348 #: fish/cmds.c:3075
1349 msgid "scrub (securely wipe) free space"
1350 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
1351
1352 #: fish/cmds.c:3076
1353 msgid "add options to kernel command line"
1354 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
1355
1356 #: fish/cmds.c:3077
1357 msgid "set autosync mode"
1358 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
1359
1360 #: fish/cmds.c:3078
1361 msgid "enable or disable direct appliance mode"
1362 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
1363
1364 #: fish/cmds.c:3079
1365 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
1366 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
1367
1368 #: fish/cmds.c:3080
1369 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
1370 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
1371
1372 #: fish/cmds.c:3081
1373 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
1374 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
1375
1376 #: fish/cmds.c:3082
1377 msgid "set enable network flag"
1378 msgstr "ustawia flagę włączenia sieci"
1379
1380 #: fish/cmds.c:3083
1381 msgid "set the search path"
1382 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
1383
1384 #: fish/cmds.c:3084
1385 msgid "set the qemu binary"
1386 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
1387
1388 #: fish/cmds.c:3085
1389 msgid "enable or disable the recovery process"
1390 msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
1391
1392 #: fish/cmds.c:3086
1393 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
1394 msgstr ""
1395 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
1396
1397 #: fish/cmds.c:3087
1398 msgid "enable or disable command traces"
1399 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
1400
1401 #: fish/cmds.c:3088
1402 msgid "set verbose mode"
1403 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
1404
1405 #: fish/cmds.c:3089
1406 msgid "set SELinux security context"
1407 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
1408
1409 #: fish/cmds.c:3091 fish/cmds.c:3092
1410 msgid "create partitions on a block device"
1411 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
1412
1413 #: fish/cmds.c:3093
1414 msgid "modify a single partition on a block device"
1415 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
1416
1417 #: fish/cmds.c:3094
1418 msgid "display the disk geometry from the partition table"
1419 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
1420
1421 #: fish/cmds.c:3095
1422 msgid "display the kernel geometry"
1423 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
1424
1425 #: fish/cmds.c:3096
1426 msgid "display the partition table"
1427 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
1428
1429 #: fish/cmds.c:3097
1430 msgid "run a command via the shell"
1431 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
1432
1433 #: fish/cmds.c:3098
1434 msgid "run a command via the shell returning lines"
1435 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
1436
1437 #: fish/cmds.c:3099
1438 msgid "sleep for some seconds"
1439 msgstr "usypia na kilka sekund"
1440
1441 #: fish/cmds.c:3100
1442 msgid "create a sparse disk image and add"
1443 msgstr "tworzy rzadki obraz dysku i dodaje go"
1444
1445 #: fish/cmds.c:3101
1446 msgid "get file information"
1447 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
1448
1449 #: fish/cmds.c:3102
1450 msgid "get file system statistics"
1451 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
1452
1453 #: fish/cmds.c:3103 fish/cmds.c:3104
1454 msgid "print the printable strings in a file"
1455 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
1456
1457 #: fish/cmds.c:3105
1458 msgid "list supported groups of commands"
1459 msgstr "wyświetla listę obsługiwanych grup poleceń"
1460
1461 #: fish/cmds.c:3106
1462 msgid "disable swap on device"
1463 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
1464
1465 #: fish/cmds.c:3107
1466 msgid "disable swap on file"
1467 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
1468
1469 #: fish/cmds.c:3108
1470 msgid "disable swap on labeled swap partition"
1471 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
1472
1473 #: fish/cmds.c:3109
1474 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
1475 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
1476
1477 #: fish/cmds.c:3110
1478 msgid "enable swap on device"
1479 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
1480
1481 #: fish/cmds.c:3111
1482 msgid "enable swap on file"
1483 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
1484
1485 #: fish/cmds.c:3112
1486 msgid "enable swap on labeled swap partition"
1487 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
1488
1489 #: fish/cmds.c:3113
1490 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
1491 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
1492
1493 #: fish/cmds.c:3114
1494 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
1495 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
1496
1497 #: fish/cmds.c:3115
1498 msgid "return last 10 lines of a file"
1499 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
1500
1501 #: fish/cmds.c:3116
1502 msgid "return last N lines of a file"
1503 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
1504
1505 #: fish/cmds.c:3117
1506 msgid "unpack tarfile to directory"
1507 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
1508
1509 #: fish/cmds.c:3118
1510 msgid "pack directory into tarfile"
1511 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
1512
1513 #: fish/cmds.c:3119 fish/cmds.c:3126
1514 msgid "unpack compressed tarball to directory"
1515 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
1516
1517 #: fish/cmds.c:3120 fish/cmds.c:3127
1518 msgid "pack directory into compressed tarball"
1519 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
1520
1521 #: fish/cmds.c:3121
1522 msgid "print elapsed time taken to run a command"
1523 msgstr "wyświetla czas wykonania polecenia"
1524
1525 #: fish/cmds.c:3122
1526 msgid "update file timestamps or create a new file"
1527 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
1528
1529 #: fish/cmds.c:3123
1530 msgid "truncate a file to zero size"
1531 msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
1532
1533 #: fish/cmds.c:3124
1534 msgid "truncate a file to a particular size"
1535 msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
1536
1537 #: fish/cmds.c:3125
1538 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
1539 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
1540
1541 #: fish/cmds.c:3128
1542 msgid "set file mode creation mask (umask)"
1543 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
1544
1545 #: fish/cmds.c:3129
1546 msgid "unmount a filesystem"
1547 msgstr "odmontowuje system plików"
1548
1549 #: fish/cmds.c:3130
1550 msgid "unmount all filesystems"
1551 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
1552
1553 #: fish/cmds.c:3131
1554 msgid "upload a file from the local machine"
1555 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny"
1556
1557 #: fish/cmds.c:3132
1558 msgid "upload a file from the local machine with offset"
1559 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny z wyrównaniem"
1560
1561 #: fish/cmds.c:3133
1562 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
1563 msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
1564
1565 #: fish/cmds.c:3134
1566 msgid "get the library version number"
1567 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
1568
1569 #: fish/cmds.c:3135
1570 msgid "get the filesystem label"
1571 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików"
1572
1573 #: fish/cmds.c:3136
1574 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
1575 msgstr ""
1576 "uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
1577 "zamontowanemu urządzeniu"
1578
1579 #: fish/cmds.c:3137
1580 msgid "get the filesystem UUID"
1581 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików"
1582
1583 #: fish/cmds.c:3138
1584 msgid "activate or deactivate some volume groups"
1585 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
1586
1587 #: fish/cmds.c:3139
1588 msgid "activate or deactivate all volume groups"
1589 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
1590
1591 #: fish/cmds.c:3140
1592 msgid "create an LVM volume group"
1593 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
1594
1595 #: fish/cmds.c:3141
1596 msgid "get the LV UUIDs of all LVs in the volume group"
1597 msgstr "uzyskuje UUID wszystkich woluminów logicznych w grupie woluminów"
1598
1599 #: fish/cmds.c:3142
1600 msgid "get the PV UUIDs containing the volume group"
1601 msgstr "uzyskuje UUID woluminów fizycznych zawierających grupę woluminów"
1602
1603 #: fish/cmds.c:3143
1604 msgid "remove an LVM volume group"
1605 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
1606
1607 #: fish/cmds.c:3144
1608 msgid "rename an LVM volume group"
1609 msgstr "zmienia nazwę grupy woluminów LVM"
1610
1611 #: fish/cmds.c:3145 fish/cmds.c:3146
1612 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
1613 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
1614
1615 #: fish/cmds.c:3147
1616 msgid "rescan for LVM physical volumes, volume groups and logical volumes"
1617 msgstr ""
1618 "ponownie skanuje woluminy fizyczne, grupy woluminów i woluminy logiczne LVM"
1619
1620 #: fish/cmds.c:3148
1621 msgid "get the UUID of a volume group"
1622 msgstr "uzyskuje UUID grupy woluminów"
1623
1624 #: fish/cmds.c:3149
1625 msgid "count characters in a file"
1626 msgstr "liczy znaki w pliku"
1627
1628 #: fish/cmds.c:3150
1629 msgid "count lines in a file"
1630 msgstr "liczy wiersze w pliku"
1631
1632 #: fish/cmds.c:3151
1633 msgid "count words in a file"
1634 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
1635
1636 #: fish/cmds.c:3152
1637 msgid "create a new file"
1638 msgstr "tworzy nowy plik"
1639
1640 #: fish/cmds.c:3153
1641 msgid "create a file"
1642 msgstr "tworzy plik"
1643
1644 #: fish/cmds.c:3156
1645 msgid "write zeroes to the device"
1646 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
1647
1648 #: fish/cmds.c:3157
1649 msgid "write zeroes to an entire device"
1650 msgstr "zapisuje zera na całym urządzeniu"
1651
1652 #: fish/cmds.c:3158
1653 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
1654 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
1655
1656 #: fish/cmds.c:3161
1657 msgid "determine file type inside a compressed file"
1658 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
1659
1660 #: fish/cmds.c:3164
1661 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
1662 msgstr ""
1663 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
1664 "pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc "
1665 "o poleceniu."
1666
1667 #: fish/cmds.c:3482 fish/cmds.c:3496 fish/cmds.c:3512 fish/cmds.c:3529
1668 #: fish/cmds.c:3546 fish/cmds.c:3564 fish/cmds.c:3583 fish/cmds.c:3599
1669 #: fish/cmds.c:3617 fish/cmds.c:3633 fish/cmds.c:3651 fish/cmds.c:3667
1670 #: fish/cmds.c:3684 fish/cmds.c:3699 fish/cmds.c:3717 fish/cmds.c:3732
1671 #: fish/cmds.c:3748 fish/cmds.c:3764 fish/cmds.c:3780 fish/cmds.c:3796
1672 #: fish/cmds.c:3812 fish/cmds.c:3830 fish/cmds.c:3863 fish/cmds.c:3879
1673 #: fish/cmds.c:3895 fish/cmds.c:3914 fish/cmds.c:3929 fish/cmds.c:3947
1674 #: fish/cmds.c:3962 fish/cmds.c:3980 fish/cmds.c:3995 fish/cmds.c:4013
1675 #: fish/cmds.c:4028 fish/cmds.c:4047 fish/cmds.c:4066 fish/cmds.c:4084
1676 #: fish/cmds.c:4104 fish/cmds.c:4123 fish/cmds.c:4143 fish/cmds.c:4163
1677 #: fish/cmds.c:4183 fish/cmds.c:4202 fish/cmds.c:4221 fish/cmds.c:4241
1678 #: fish/cmds.c:4261 fish/cmds.c:4281 fish/cmds.c:4296 fish/cmds.c:4312
1679 #: fish/cmds.c:4384 fish/cmds.c:4402 fish/cmds.c:4419 fish/cmds.c:4493
1680 #: fish/cmds.c:4513 fish/cmds.c:4533 fish/cmds.c:4553 fish/cmds.c:4574
1681 #: fish/cmds.c:4590 fish/cmds.c:4606 fish/cmds.c:4625 fish/cmds.c:4647
1682 #: fish/cmds.c:4669 fish/cmds.c:4689 fish/cmds.c:4706 fish/cmds.c:4723
1683 #: fish/cmds.c:4740 fish/cmds.c:4757 fish/cmds.c:4774 fish/cmds.c:4791
1684 #: fish/cmds.c:4808 fish/cmds.c:4827 fish/cmds.c:4850 fish/cmds.c:4886
1685 #: fish/cmds.c:4903 fish/cmds.c:4926 fish/cmds.c:4948 fish/cmds.c:4969
1686 #: fish/cmds.c:4989 fish/cmds.c:5008 fish/cmds.c:5028 fish/cmds.c:5046
1687 #: fish/cmds.c:5064 fish/cmds.c:5078 fish/cmds.c:5094 fish/cmds.c:5114
1688 #: fish/cmds.c:5133 fish/cmds.c:5152 fish/cmds.c:5171 fish/cmds.c:5190
1689 #: fish/cmds.c:5210 fish/cmds.c:5250 fish/cmds.c:5307 fish/cmds.c:5328
1690 #: fish/cmds.c:5349 fish/cmds.c:5370 fish/cmds.c:5388 fish/cmds.c:5410
1691 #: fish/cmds.c:5448 fish/cmds.c:5470 fish/cmds.c:5549 fish/cmds.c:5588
1692 #: fish/cmds.c:5603 fish/cmds.c:5620 fish/cmds.c:5634 fish/cmds.c:5650
1693 #: fish/cmds.c:5672 fish/cmds.c:5694 fish/cmds.c:5716 fish/cmds.c:5738
1694 #: fish/cmds.c:5760 fish/cmds.c:5782 fish/cmds.c:5802 fish/cmds.c:5819
1695 #: fish/cmds.c:5836 fish/cmds.c:5855 fish/cmds.c:5874 fish/cmds.c:5894
1696 #: fish/cmds.c:5930 fish/cmds.c:5949 fish/cmds.c:5968 fish/cmds.c:5985
1697 #: fish/cmds.c:6003 fish/cmds.c:6026 fish/cmds.c:6049 fish/cmds.c:6073
1698 #: fish/cmds.c:6096 fish/cmds.c:6117 fish/cmds.c:6140 fish/cmds.c:6163
1699 #: fish/cmds.c:6183 fish/cmds.c:6205 fish/cmds.c:6226 fish/cmds.c:6249
1700 #: fish/cmds.c:6266 fish/cmds.c:6283 fish/cmds.c:6301 fish/cmds.c:6319
1701 #: fish/cmds.c:6340 fish/cmds.c:6358 fish/cmds.c:6379 fish/cmds.c:6399
1702 #: fish/cmds.c:6417 fish/cmds.c:6438 fish/cmds.c:6461 fish/cmds.c:6484
1703 #: fish/cmds.c:6506 fish/cmds.c:6539 fish/cmds.c:6556 fish/cmds.c:6573
1704 #: fish/cmds.c:6597 fish/cmds.c:6620 fish/cmds.c:6643 fish/cmds.c:6665
1705 #: fish/cmds.c:6682 fish/cmds.c:6704 fish/cmds.c:6798 fish/cmds.c:6818
1706 #: fish/cmds.c:6838 fish/cmds.c:6858 fish/cmds.c:6876 fish/cmds.c:6897
1707 #: fish/cmds.c:6933 fish/cmds.c:6950 fish/cmds.c:6972 fish/cmds.c:6989
1708 #: fish/cmds.c:7025 fish/cmds.c:7045 fish/cmds.c:7065 fish/cmds.c:7085
1709 #: fish/cmds.c:7107 fish/cmds.c:7124 fish/cmds.c:7143 fish/cmds.c:7162
1710 #: fish/cmds.c:7184 fish/cmds.c:7205 fish/cmds.c:7226 fish/cmds.c:7247
1711 #: fish/cmds.c:7270 fish/cmds.c:7311 fish/cmds.c:7334 fish/cmds.c:7373
1712 #: fish/cmds.c:7390 fish/cmds.c:7409 fish/cmds.c:7430 fish/cmds.c:7453
1713 #: fish/cmds.c:7475 fish/cmds.c:7493 fish/cmds.c:7512 fish/cmds.c:7533
1714 #: fish/cmds.c:7610 fish/cmds.c:7651 fish/cmds.c:7730 fish/cmds.c:7806
1715 #: fish/cmds.c:7843 fish/cmds.c:7866 fish/cmds.c:7887 fish/cmds.c:7910
1716 #: fish/cmds.c:7932 fish/cmds.c:7957 fish/cmds.c:8000 fish/cmds.c:8041
1717 #: fish/cmds.c:8062 fish/cmds.c:8080 fish/cmds.c:8099 fish/cmds.c:8116
1718 #: fish/cmds.c:8134 fish/cmds.c:8161 fish/cmds.c:8185 fish/cmds.c:8209
1719 #: fish/cmds.c:8233 fish/cmds.c:8257 fish/cmds.c:8281 fish/cmds.c:8305
1720 #: fish/cmds.c:8329 fish/cmds.c:8353 fish/cmds.c:8377 fish/cmds.c:8401
1721 #: fish/cmds.c:8425 fish/cmds.c:8448 fish/cmds.c:8471 fish/cmds.c:8492
1722 #: fish/cmds.c:8513 fish/cmds.c:8534 fish/cmds.c:8554 fish/cmds.c:8577
1723 #: fish/cmds.c:8615 fish/cmds.c:8632 fish/cmds.c:8649 fish/cmds.c:8668
1724 #: fish/cmds.c:8687 fish/cmds.c:8704 fish/cmds.c:8721 fish/cmds.c:8738
1725 #: fish/cmds.c:8755 fish/cmds.c:8774 fish/cmds.c:8810 fish/cmds.c:8850
1726 #: fish/cmds.c:8883 fish/cmds.c:8900 fish/cmds.c:8917 fish/cmds.c:8933
1727 #: fish/cmds.c:8948 fish/cmds.c:8969 fish/cmds.c:9007 fish/cmds.c:9045
1728 #: fish/cmds.c:9084 fish/cmds.c:9124 fish/cmds.c:9165 fish/cmds.c:9206
1729 #: fish/cmds.c:9244 fish/cmds.c:9261 fish/cmds.c:9284 fish/cmds.c:9306
1730 #: fish/cmds.c:9328 fish/cmds.c:9348 fish/cmds.c:9368 fish/cmds.c:9404
1731 #: fish/cmds.c:9476 fish/cmds.c:9516 fish/cmds.c:9574 fish/cmds.c:9600
1732 #: fish/cmds.c:9626 fish/cmds.c:9654 fish/cmds.c:9713 fish/cmds.c:9734
1733 #: fish/cmds.c:9779 fish/cmds.c:9799 fish/cmds.c:9838 fish/cmds.c:9875
1734 #: fish/cmds.c:9895 fish/cmds.c:9917 fish/cmds.c:9974 fish/cmds.c:9994
1735 #: fish/cmds.c:10016 fish/cmds.c:10038 fish/cmds.c:10057 fish/cmds.c:10077
1736 #: fish/cmds.c:10104 fish/cmds.c:10124 fish/cmds.c:10144 fish/cmds.c:10164
1737 #: fish/cmds.c:10184 fish/cmds.c:10206 fish/cmds.c:10241 fish/cmds.c:10259
1738 #: fish/cmds.c:10282 fish/cmds.c:10304 fish/cmds.c:10319 fish/cmds.c:10336
1739 #: fish/cmds.c:10373 fish/cmds.c:10412 fish/cmds.c:10452 fish/cmds.c:10508
1740 #: fish/cmds.c:10530 fish/cmds.c:10566 fish/cmds.c:10581 fish/cmds.c:10601
1741 #: fish/cmds.c:10641 fish/cmds.c:10664 fish/cmds.c:10688 fish/cmds.c:10713
1742 #: fish/cmds.c:10754 fish/cmds.c:10779 fish/cmds.c:10817 fish/cmds.c:10848
1743 #: fish/cmds.c:10879 fish/cmds.c:10907 fish/cmds.c:10927 fish/cmds.c:10959
1744 #: fish/cmds.c:10979 fish/cmds.c:10999 fish/cmds.c:11016 fish/cmds.c:11034
1745 #: fish/cmds.c:11057 fish/cmds.c:11078 fish/cmds.c:11097 fish/cmds.c:11139
1746 #: fish/cmds.c:11182 fish/cmds.c:11226 fish/cmds.c:11265 fish/cmds.c:11284
1747 #: fish/cmds.c:11304 fish/cmds.c:11324 fish/cmds.c:11345 fish/cmds.c:11366
1748 #: fish/cmds.c:11387 fish/cmds.c:11408 fish/cmds.c:11429 fish/cmds.c:11451
1749 #: fish/cmds.c:11489 fish/cmds.c:11540 fish/cmds.c:11578 fish/cmds.c:11634
1750 #, c-format
1751 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
1752 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
1753
1754 #: fish/cmds.c:3483 fish/cmds.c:3497 fish/cmds.c:3513 fish/cmds.c:3530
1755 #: fish/cmds.c:3547 fish/cmds.c:3565 fish/cmds.c:3584 fish/cmds.c:3600
1756 #: fish/cmds.c:3618 fish/cmds.c:3634 fish/cmds.c:3652 fish/cmds.c:3668
1757 #: fish/cmds.c:3685 fish/cmds.c:3700 fish/cmds.c:3718 fish/cmds.c:3733
1758 #: fish/cmds.c:3749 fish/cmds.c:3765 fish/cmds.c:3781 fish/cmds.c:3797
1759 #: fish/cmds.c:3813 fish/cmds.c:3831 fish/cmds.c:3864 fish/cmds.c:3880
1760 #: fish/cmds.c:3896 fish/cmds.c:3915 fish/cmds.c:3930 fish/cmds.c:3948
1761 #: fish/cmds.c:3963 fish/cmds.c:3981 fish/cmds.c:3996 fish/cmds.c:4014
1762 #: fish/cmds.c:4029 fish/cmds.c:4048 fish/cmds.c:4067 fish/cmds.c:4085
1763 #: fish/cmds.c:4105 fish/cmds.c:4124 fish/cmds.c:4144 fish/cmds.c:4164
1764 #: fish/cmds.c:4184 fish/cmds.c:4203 fish/cmds.c:4222 fish/cmds.c:4242
1765 #: fish/cmds.c:4262 fish/cmds.c:4282 fish/cmds.c:4297 fish/cmds.c:4313
1766 #: fish/cmds.c:4334 fish/cmds.c:4385 fish/cmds.c:4403 fish/cmds.c:4420
1767 #: fish/cmds.c:4441 fish/cmds.c:4494 fish/cmds.c:4514 fish/cmds.c:4534
1768 #: fish/cmds.c:4554 fish/cmds.c:4575 fish/cmds.c:4591 fish/cmds.c:4607
1769 #: fish/cmds.c:4626 fish/cmds.c:4648 fish/cmds.c:4670 fish/cmds.c:4690
1770 #: fish/cmds.c:4707 fish/cmds.c:4724 fish/cmds.c:4741 fish/cmds.c:4758
1771 #: fish/cmds.c:4775 fish/cmds.c:4792 fish/cmds.c:4809 fish/cmds.c:4828
1772 #: fish/cmds.c:4851 fish/cmds.c:4887 fish/cmds.c:4904 fish/cmds.c:4927
1773 #: fish/cmds.c:4949 fish/cmds.c:4970 fish/cmds.c:4990 fish/cmds.c:5009
1774 #: fish/cmds.c:5029 fish/cmds.c:5047 fish/cmds.c:5065 fish/cmds.c:5079
1775 #: fish/cmds.c:5095 fish/cmds.c:5115 fish/cmds.c:5134 fish/cmds.c:5153
1776 #: fish/cmds.c:5172 fish/cmds.c:5191 fish/cmds.c:5211 fish/cmds.c:5251
1777 #: fish/cmds.c:5308 fish/cmds.c:5329 fish/cmds.c:5350 fish/cmds.c:5371
1778 #: fish/cmds.c:5389 fish/cmds.c:5411 fish/cmds.c:5449 fish/cmds.c:5471
1779 #: fish/cmds.c:5550 fish/cmds.c:5589 fish/cmds.c:5604 fish/cmds.c:5621
1780 #: fish/cmds.c:5635 fish/cmds.c:5651 fish/cmds.c:5673 fish/cmds.c:5695
1781 #: fish/cmds.c:5717 fish/cmds.c:5739 fish/cmds.c:5761 fish/cmds.c:5783
1782 #: fish/cmds.c:5803 fish/cmds.c:5820 fish/cmds.c:5837 fish/cmds.c:5856
1783 #: fish/cmds.c:5875 fish/cmds.c:5895 fish/cmds.c:5931 fish/cmds.c:5950
1784 #: fish/cmds.c:5969 fish/cmds.c:5986 fish/cmds.c:6004 fish/cmds.c:6027
1785 #: fish/cmds.c:6050 fish/cmds.c:6074 fish/cmds.c:6097 fish/cmds.c:6118
1786 #: fish/cmds.c:6141 fish/cmds.c:6164 fish/cmds.c:6184 fish/cmds.c:6206
1787 #: fish/cmds.c:6227 fish/cmds.c:6250 fish/cmds.c:6267 fish/cmds.c:6284
1788 #: fish/cmds.c:6302 fish/cmds.c:6320 fish/cmds.c:6341 fish/cmds.c:6359
1789 #: fish/cmds.c:6380 fish/cmds.c:6400 fish/cmds.c:6418 fish/cmds.c:6439
1790 #: fish/cmds.c:6462 fish/cmds.c:6485 fish/cmds.c:6507 fish/cmds.c:6540
1791 #: fish/cmds.c:6557 fish/cmds.c:6574 fish/cmds.c:6598 fish/cmds.c:6621
1792 #: fish/cmds.c:6644 fish/cmds.c:6666 fish/cmds.c:6683 fish/cmds.c:6705
1793 #: fish/cmds.c:6799 fish/cmds.c:6819 fish/cmds.c:6839 fish/cmds.c:6859
1794 #: fish/cmds.c:6877 fish/cmds.c:6898 fish/cmds.c:6934 fish/cmds.c:6951
1795 #: fish/cmds.c:6973 fish/cmds.c:6990 fish/cmds.c:7026 fish/cmds.c:7046
1796 #: fish/cmds.c:7066 fish/cmds.c:7086 fish/cmds.c:7108 fish/cmds.c:7125
1797 #: fish/cmds.c:7144 fish/cmds.c:7163 fish/cmds.c:7185 fish/cmds.c:7206
1798 #: fish/cmds.c:7227 fish/cmds.c:7248 fish/cmds.c:7271 fish/cmds.c:7312
1799 #: fish/cmds.c:7335 fish/cmds.c:7374 fish/cmds.c:7391 fish/cmds.c:7410
1800 #: fish/cmds.c:7431 fish/cmds.c:7454 fish/cmds.c:7476 fish/cmds.c:7494
1801 #: fish/cmds.c:7513 fish/cmds.c:7534 fish/cmds.c:7611 fish/cmds.c:7652
1802 #: fish/cmds.c:7731 fish/cmds.c:7807 fish/cmds.c:7844 fish/cmds.c:7867
1803 #: fish/cmds.c:7888 fish/cmds.c:7911 fish/cmds.c:7933 fish/cmds.c:7958
1804 #: fish/cmds.c:8001 fish/cmds.c:8042 fish/cmds.c:8063 fish/cmds.c:8081
1805 #: fish/cmds.c:8100 fish/cmds.c:8117 fish/cmds.c:8135 fish/cmds.c:8162
1806 #: fish/cmds.c:8186 fish/cmds.c:8210 fish/cmds.c:8234 fish/cmds.c:8258
1807 #: fish/cmds.c:8282 fish/cmds.c:8306 fish/cmds.c:8330 fish/cmds.c:8354
1808 #: fish/cmds.c:8378 fish/cmds.c:8402 fish/cmds.c:8426 fish/cmds.c:8449
1809 #: fish/cmds.c:8472 fish/cmds.c:8493 fish/cmds.c:8514 fish/cmds.c:8535
1810 #: fish/cmds.c:8555 fish/cmds.c:8578 fish/cmds.c:8616 fish/cmds.c:8633
1811 #: fish/cmds.c:8650 fish/cmds.c:8669 fish/cmds.c:8688 fish/cmds.c:8705
1812 #: fish/cmds.c:8722 fish/cmds.c:8739 fish/cmds.c:8756 fish/cmds.c:8775
1813 #: fish/cmds.c:8811 fish/cmds.c:8851 fish/cmds.c:8884 fish/cmds.c:8901
1814 #: fish/cmds.c:8918 fish/cmds.c:8934 fish/cmds.c:8949 fish/cmds.c:8970
1815 #: fish/cmds.c:9008 fish/cmds.c:9046 fish/cmds.c:9085 fish/cmds.c:9125
1816 #: fish/cmds.c:9166 fish/cmds.c:9207 fish/cmds.c:9245 fish/cmds.c:9262
1817 #: fish/cmds.c:9285 fish/cmds.c:9307 fish/cmds.c:9329 fish/cmds.c:9349
1818 #: fish/cmds.c:9369 fish/cmds.c:9405 fish/cmds.c:9477 fish/cmds.c:9517
1819 #: fish/cmds.c:9575 fish/cmds.c:9601 fish/cmds.c:9627 fish/cmds.c:9655
1820 #: fish/cmds.c:9714 fish/cmds.c:9735 fish/cmds.c:9780 fish/cmds.c:9800
1821 #: fish/cmds.c:9839 fish/cmds.c:9876 fish/cmds.c:9896 fish/cmds.c:9918
1822 #: fish/cmds.c:9975 fish/cmds.c:9995 fish/cmds.c:10017 fish/cmds.c:10039
1823 #: fish/cmds.c:10058 fish/cmds.c:10078 fish/cmds.c:10105 fish/cmds.c:10125
1824 #: fish/cmds.c:10145 fish/cmds.c:10165 fish/cmds.c:10185 fish/cmds.c:10207
1825 #: fish/cmds.c:10242 fish/cmds.c:10260 fish/cmds.c:10283 fish/cmds.c:10305
1826 #: fish/cmds.c:10320 fish/cmds.c:10337 fish/cmds.c:10374 fish/cmds.c:10413
1827 #: fish/cmds.c:10453 fish/cmds.c:10509 fish/cmds.c:10531 fish/cmds.c:10567
1828 #: fish/cmds.c:10582 fish/cmds.c:10602 fish/cmds.c:10642 fish/cmds.c:10665
1829 #: fish/cmds.c:10689 fish/cmds.c:10714 fish/cmds.c:10755 fish/cmds.c:10780
1830 #: fish/cmds.c:10818 fish/cmds.c:10849 fish/cmds.c:10880 fish/cmds.c:10908
1831 #: fish/cmds.c:10928 fish/cmds.c:10960 fish/cmds.c:10980 fish/cmds.c:11000
1832 #: fish/cmds.c:11017 fish/cmds.c:11035 fish/cmds.c:11058 fish/cmds.c:11079
1833 #: fish/cmds.c:11098 fish/cmds.c:11140 fish/cmds.c:11183 fish/cmds.c:11227
1834 #: fish/cmds.c:11266 fish/cmds.c:11285 fish/cmds.c:11305 fish/cmds.c:11325
1835 #: fish/cmds.c:11346 fish/cmds.c:11367 fish/cmds.c:11388 fish/cmds.c:11409
1836 #: fish/cmds.c:11430 fish/cmds.c:11452 fish/cmds.c:11490 fish/cmds.c:11541
1837 #: fish/cmds.c:11579 fish/cmds.c:11635
1838 #, c-format
1839 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
1840 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
1841
1842 #: fish/cmds.c:3841 fish/cmds.c:4863 fish/cmds.c:5221 fish/cmds.c:5261
1843 #: fish/cmds.c:5280 fish/cmds.c:5423 fish/cmds.c:5482 fish/cmds.c:5501
1844 #: fish/cmds.c:5520 fish/cmds.c:5563 fish/cmds.c:5906 fish/cmds.c:6517
1845 #: fish/cmds.c:6716 fish/cmds.c:6735 fish/cmds.c:6754 fish/cmds.c:6773
1846 #: fish/cmds.c:6909 fish/cmds.c:7000 fish/cmds.c:7281 fish/cmds.c:7345
1847 #: fish/cmds.c:7544 fish/cmds.c:7563 fish/cmds.c:7582 fish/cmds.c:7621
1848 #: fish/cmds.c:7662 fish/cmds.c:7681 fish/cmds.c:7700 fish/cmds.c:7741
1849 #: fish/cmds.c:7760 fish/cmds.c:7779 fish/cmds.c:7817 fish/cmds.c:7970
1850 #: fish/cmds.c:8013 fish/cmds.c:8590 fish/cmds.c:8785 fish/cmds.c:8823
1851 #: fish/cmds.c:8861 fish/cmds.c:8981 fish/cmds.c:9018 fish/cmds.c:9056
1852 #: fish/cmds.c:9095 fish/cmds.c:9136 fish/cmds.c:9177 fish/cmds.c:9218
1853 #: fish/cmds.c:9381 fish/cmds.c:9417 fish/cmds.c:9430 fish/cmds.c:9443
1854 #: fish/cmds.c:9456 fish/cmds.c:9489 fish/cmds.c:9527 fish/cmds.c:9546
1855 #: fish/cmds.c:9667 fish/cmds.c:9686 fish/cmds.c:9747 fish/cmds.c:9760
1856 #: fish/cmds.c:9811 fish/cmds.c:9850 fish/cmds.c:9928 fish/cmds.c:9947
1857 #: fish/cmds.c:10221 fish/cmds.c:10348 fish/cmds.c:10385 fish/cmds.c:10424
1858 #: fish/cmds.c:10464 fish/cmds.c:10483 fish/cmds.c:10542 fish/cmds.c:10615
1859 #: fish/cmds.c:10725 fish/cmds.c:10795 fish/cmds.c:10829 fish/cmds.c:10860
1860 #: fish/cmds.c:10891 fish/cmds.c:10940 fish/cmds.c:11111 fish/cmds.c:11153
1861 #: fish/cmds.c:11198 fish/cmds.c:11240 fish/cmds.c:11466 fish/cmds.c:11504
1862 #: fish/cmds.c:11517 fish/cmds.c:11555 fish/cmds.c:11590 fish/cmds.c:11609
1863 #, c-format
1864 msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
1865 msgstr "%s: %s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
1866
1867 #: fish/cmds.c:3847 fish/cmds.c:4869 fish/cmds.c:5227 fish/cmds.c:5267
1868 #: fish/cmds.c:5286 fish/cmds.c:5429 fish/cmds.c:5488 fish/cmds.c:5507
1869 #: fish/cmds.c:5526 fish/cmds.c:5569 fish/cmds.c:5912 fish/cmds.c:6523
1870 #: fish/cmds.c:6722 fish/cmds.c:6741 fish/cmds.c:6760 fish/cmds.c:6779
1871 #: fish/cmds.c:6915 fish/cmds.c:7006 fish/cmds.c:7287 fish/cmds.c:7351
1872 #: fish/cmds.c:7550 fish/cmds.c:7569 fish/cmds.c:7588 fish/cmds.c:7627
1873 #: fish/cmds.c:7668 fish/cmds.c:7687 fish/cmds.c:7706 fish/cmds.c:7747
1874 #: fish/cmds.c:7766 fish/cmds.c:7785 fish/cmds.c:7823 fish/cmds.c:7976
1875 #: fish/cmds.c:8019 fish/cmds.c:8596 fish/cmds.c:8791 fish/cmds.c:8829
1876 #: fish/cmds.c:8867 fish/cmds.c:8987 fish/cmds.c:9024 fish/cmds.c:9062
1877 #: fish/cmds.c:9101 fish/cmds.c:9142 fish/cmds.c:9183 fish/cmds.c:9224
1878 #: fish/cmds.c:9495 fish/cmds.c:9533 fish/cmds.c:9552 fish/cmds.c:9673
1879 #: fish/cmds.c:9817 fish/cmds.c:9856 fish/cmds.c:9934 fish/cmds.c:9953
1880 #: fish/cmds.c:10354 fish/cmds.c:10391 fish/cmds.c:10430 fish/cmds.c:10470
1881 #: fish/cmds.c:10489 fish/cmds.c:10548 fish/cmds.c:10621 fish/cmds.c:10731
1882 #: fish/cmds.c:11117 fish/cmds.c:11159 fish/cmds.c:11204 fish/cmds.c:11246
1883 #: fish/cmds.c:11596
1884 #, c-format
1885 msgid "%s: %s: integer out of range\n"
1886 msgstr "%s: %s: liczba całkowita spoza zakresu\n"
1887
1888 #: fish/cmds.c:4333 fish/cmds.c:4440
1889 #, c-format
1890 msgid "%s should have %d-%d parameter(s)\n"
1891 msgstr "%s powinno posiadać %d-%d parametry\n"
1892
1893 #: fish/cmds.c:4359 fish/cmds.c:4466
1894 #, fuzzy, c-format
1895 msgid "%s: unknown optional argument \"%s\"\n"
1896 msgstr "%s: opcjonalny parametr %s został podany dwa razy\n"
1897
1898 #: fish/cmds.c:4365 fish/cmds.c:4472
1899 #, fuzzy, c-format
1900 msgid "%s: optional argument \"%s\" given twice\n"
1901 msgstr "%s: opcjonalny parametr %s został podany dwa razy\n"
1902
1903 #: fish/cmds.c:11655
1904 #, c-format
1905 msgid "%s: unknown command\n"
1906 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
1907
1908 #: fish/copy.c:41
1909 #, c-format
1910 msgid ""
1911 "use 'copy-in <local> [<local>...] <remotedir>' to copy files into the image\n"
1912 msgstr ""
1913 "należy użyć \"copy-in <lokalny> [<lokalny>...] <zdalny_katalog>\", aby "
1914 "skopiować pliki do obrazu\n"
1915
1916 #: fish/copy.c:54 fish/copy.c:195
1917 #, c-format
1918 msgid "copy-in: target '%s' is not a directory\n"
1919 msgstr "copy-in: cel \"%s\" nie jest katalogiem\n"
1920
1921 #: fish/copy.c:139
1922 #, c-format
1923 msgid "error: argument is zero length or longer than maximum permitted\n"
1924 msgstr ""
1925 "błąd: parametr jest zerowej długości lub dłuższy niż dozwolone maksimum\n"
1926
1927 #: fish/copy.c:184
1928 #, c-format
1929 msgid ""
1930 "use 'copy-out <remote> [<remote>...] <localdir>' to copy files out of the "
1931 "image\n"
1932 msgstr ""
1933 "należy użyć \"copy-out <zdalny> [<zdalny>...] <lokalny_katalog>\", aby "
1934 "skopiować pliki z obrazu\n"
1935
1936 #: fish/copy.c:225
1937 #, c-format
1938 msgid "copy-out: '%s' is not a file or directory\n"
1939 msgstr "copy-out: \"%s\" nie jest plikiem lub katalogiem\n"
1940
1941 #: fish/edit.c:44
1942 #, c-format
1943 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
1944 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby zmodyfikować plik\n"
1945
1946 #: fish/fish.c:90
1947 #, fuzzy, c-format
1948 msgid ""
1949 "%s: guest filesystem shell\n"
1950 "%s lets you edit virtual machine filesystems\n"
1951 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
1952 "Usage:\n"
1953 "  %s [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
1954 "  %s [--ro] -i -a disk-image\n"
1955 "  %s [--ro] -i -d libvirt-domain\n"
1956 "or for interactive use:\n"
1957 "  %s\n"
1958 "or from a shell script:\n"
1959 "  %s <<EOF\n"
1960 "  cmd\n"
1961 "  ...\n"
1962 "  EOF\n"
1963 "Options:\n"
1964 "  -h|--cmd-help        List available commands\n"
1965 "  -h|--cmd-help cmd    Display detailed help on 'cmd'\n"
1966 "  -a|--add image       Add image\n"
1967 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
1968 "  --csh                Make --listen csh-compatible\n"
1969 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
1970 "  -D|--no-dest-paths   Don't tab-complete paths from guest fs\n"
1971 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
1972 "  -f|--file file       Read commands from file\n"
1973 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
1974 "  -i|--inspector       Automatically mount filesystems\n"
1975 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
1976 "  --listen             Listen for remote commands\n"
1977 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
1978 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
1979 "  -N|--new type        Create prepared disk (test1.img, ...)\n"
1980 "  --progress-bars      Enable progress bars even when not interactive\n"
1981 "  --no-progress-bars   Disable progress bars\n"
1982 "  --remote[=pid]       Send commands to remote %s\n"
1983 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
1984 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
1985 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
1986 "  -V|--version         Display version and exit\n"
1987 "  -x                   Echo each command before executing it\n"
1988 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
1989 msgstr ""
1990 "%s: powłoka systemu plików gościa\n"
1991 "%s umożliwia modyfikowanie systemów pliku maszyn wirtualnych\n"
1992 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
1993 "Użycie:\n"
1994 "  %s [--options] polecenie [: polecenie : polecenie...]\n"
1995 "  %s [--ro] -i -a obraz-dysku\n"
1996 "  %s [--ro] -i -d domena-libvirt\n"
1997 "lub dla trybu interaktywnego:\n"
1998 "  %s\n"
1999 "lub ze skryptu powłoki:\n"
2000 "  %s <<EOF\n"
2001 "  polecenie\n"
2002 "  ...\n"
2003 "  EOF\n"
2004 "Opcje:\n"
2005 "  -h|--cmd-help        Wyświetla listę dostępnych poleceń\n"
2006 "  -h|--cmd-help polecenie  Wyświetla szczegółową pomoc o \"poleceniu\"\n"
2007 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
2008 "  -c|--connect uri     Podaje adres URI biblioteki libvirt dla opcji -d\n"
2009 "  -d|--domain gość     Dodaje dyski od gościa biblioteki libvirt\n"
2010 "  -D|--no-dest-paths   Nie uzupełnia ścieżek z systemu plików gościa za\n"
2011 "                       pomocą Tab\n"
2012 "  --echo-keys          Bez wyłączania powtarzania dla haseł\n"
2013 "  -f|--file plik       Odczytuje polecenia z pliku\n"
2014 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
2015 "  -i|--inspector       Automatycznie montuje systemy plików\n"
2016 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
2017 "  --listen             Nasłuchuje zdalnych poleceń\n"
2018 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
2019 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
2020 "  -N|--new typ         Tworzy przygotowany dysk (test1.img...)\n"
2021 "  --progress-bars      Włącza paski postępu nawet, jeśli nie jest używany\n"
2022 "                       tryb interaktywny\n"
2023 "  --no-progress-bars   Wyłącza paski postępu\n"
2024 "  --remote[=PID]       Wysyła polecenia do zdalnego %s\n"
2025 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
2026 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
2027 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
2028 "  -x                   Wykonuje echo każdego polecenia przed jego\n"
2029 "                       wykonaniem\n"
2030 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2031 "Aby dowiedzieć się więcej, proszę zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
2032
2033 #: fish/fish.c:241
2034 #, c-format
2035 msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
2036 msgstr "%s: --listen=PID: PID nie był liczbą: %s\n"
2037
2038 #: fish/fish.c:248
2039 #, c-format
2040 msgid ""
2041 "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
2042 msgstr ""
2043 "%s: zdalnie: $GUESTFISH_PID musi być ustawiony na PID zdalnego procesu\n"
2044
2045 #: fish/fish.c:296
2046 #, c-format
2047 msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
2048 msgstr "%s: można podać tylko jeden parametr -f\n"
2049
2050 #: fish/fish.c:451
2051 #, c-format
2052 msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
2053 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --remote w tym samym czasie\n"
2054
2055 #: fish/fish.c:459
2056 #, c-format
2057 msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
2058 msgstr "%s: dodatkowe parametry wiersza poleceń za pomocą flagi --listen\n"
2059
2060 #: fish/fish.c:465
2061 #, c-format
2062 msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
2063 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
2064
2065 #: fish/fish.c:522
2066 #, c-format
2067 msgid "guestfish: could not access termcap or terminfo database.\n"
2068 msgstr ""
2069 "guestfish: nie można uzyskać dostępu do bazy danych termcap lub terminfo.\n"
2070
2071 #: fish/fish.c:526
2072 #, c-format
2073 msgid "guestfish: terminal type \"%s\" not defined.\n"
2074 msgstr "guestfish: typ terminala \"%s\" nie jest określony.\n"
2075
2076 #: fish/fish.c:635
2077 #, fuzzy, c-format
2078 msgid ""
2079 "\n"
2080 "Welcome to guestfish, the libguestfs filesystem interactive shell for\n"
2081 "editing virtual machine filesystems.\n"
2082 "\n"
2083 "Type: 'help' for help on commands\n"
2084 "      'man' to read the manual\n"
2085 "      'quit' to quit the shell\n"
2086 "\n"
2087 msgstr ""
2088 "\n"
2089 "Witaj w guestfish, interaktywnej powłoce systemów plików libguestfs do\n"
2090 "modyfikowania systemów plików maszyn wirtualnych.\n"
2091 "\n"
2092 "Proszę podać: \"help\", aby uzyskać pomoc o poleceniach\n"
2093 "              \"man\", aby wyświetlić podręcznik\n"
2094 "              \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
2095 "\n"
2096
2097 #: fish/fish.c:722
2098 #, c-format
2099 msgid "%s: unterminated double quote\n"
2100 msgstr "%s: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
2101
2102 #: fish/fish.c:728 fish/fish.c:745
2103 #, c-format
2104 msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
2105 msgstr "%s: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
2106
2107 #: fish/fish.c:739
2108 #, c-format
2109 msgid "%s: unterminated single quote\n"
2110 msgstr "%s: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
2111
2112 #: fish/fish.c:794
2113 #, c-format
2114 msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
2115 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
2116
2117 #: fish/fish.c:811
2118 #, c-format
2119 msgid "%s: too many arguments\n"
2120 msgstr "%s: za dużo parametrów\n"
2121
2122 #: fish/fish.c:840
2123 #, c-format
2124 msgid "%s: empty command on command line\n"
2125 msgstr "%s: puste polecenie wiersza poleceń\n"
2126
2127 #: fish/fish.c:981
2128 msgid "display a list of commands or help on a command"
2129 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
2130
2131 #: fish/fish.c:983
2132 msgid "quit guestfish"
2133 msgstr "kończy działanie programu guestfish"
2134
2135 #: fish/fish.c:994
2136 #, c-format
2137 msgid ""
2138 "help - display a list of commands or help on a command\n"
2139 "     help cmd\n"
2140 "     help\n"
2141 msgstr ""
2142 "help - wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia\n"
2143 "     help polecenie\n"
2144 "     help\n"
2145
2146 #: fish/fish.c:1002
2147 #, c-format
2148 msgid ""
2149 "quit - quit guestfish\n"
2150 "     quit\n"
2151 msgstr ""
2152 "quit - kończy działanie programu guestfish\n"
2153 "     quit\n"
2154
2155 #: fish/fish.c:1007
2156 #, c-format
2157 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
2158 msgstr ""
2159 "%s: nieznane polecenie, należy użyć -h, aby wyświetlić listę wszystkich "
2160 "poleceń\n"
2161
2162 #: fish/fish.c:1023
2163 #, c-format
2164 msgid ""
2165 "Did you mean to open a disk image?  guestfish -a disk.img\n"
2166 "For a list of commands:             guestfish -h\n"
2167 "For complete documentation:         man guestfish\n"
2168 msgstr ""
2169 "Czy miał zostać otwarty obraz dysku?  guestfish -a dysk.img\n"
2170 "Lista poleceń:                        guestfish -h\n"
2171 "Pełna dokumentacja:                   man guestfish\n"
2172
2173 #: fish/fish.c:1180
2174 #, c-format
2175 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
2176 msgstr "Cytat ucieczki w ciągu \"%s\"\n"
2177
2178 #: fish/glob.c:53
2179 #, c-format
2180 msgid "use 'glob command [args...]'\n"
2181 msgstr "należy użyć \"glob polecenie [parametry...]\"\n"
2182
2183 #: fish/glob.c:73
2184 #, c-format
2185 msgid "glob: guestfs_glob_expand call failed: %s\n"
2186 msgstr "glob: wywołanie guestfs_glob_expand nie powiodło się: %s\n"
2187
2188 #: fish/help.c:38
2189 #, c-format
2190 msgid ""
2191 "Add disk images to examine using the -a or -d options, or the 'add' "
2192 "command.\n"
2193 "Or create a new disk image using -N, or the 'alloc' or 'sparse' commands.\n"
2194 "Once you have done this, use the 'run' command.\n"
2195 msgstr ""
2196
2197 #: fish/help.c:44
2198 #, c-format
2199 msgid ""
2200 "Find out what filesystems are available using 'list-filesystems' and then\n"
2201 "mount them to examine or modify the contents using 'mount-ro' or\n"
2202 "'mount-options'.\n"
2203 msgstr ""
2204
2205 #: fish/help.c:52
2206 #, c-format
2207 msgid ""
2208 "For more information about a command, use 'help cmd'.\n"
2209 "\n"
2210 "To read the manual, type 'man'.\n"
2211 msgstr ""
2212
2213 #: fish/hexedit.c:41
2214 #, c-format
2215 msgid "hexedit (device|filename) [max | start max]\n"
2216 msgstr "hexedit (urządzenie|nazwa_pliku) [maksimum | rozpoczęcie maksimum]\n"
2217
2218 #: fish/hexedit.c:52
2219 #, c-format
2220 msgid "hexedit: %s is a zero length file or device\n"
2221 msgstr "hexedit: %s jest plikiem lub urządzeniem o zerowej długości\n"
2222
2223 #: fish/hexedit.c:63
2224 #, c-format
2225 msgid ""
2226 "hexedit: %s is larger than %s. You must supply a limit using\n"
2227 "  'hexedit %s <max>' (eg. 'hexedit %s 1M') or a range using\n"
2228 "  'hexedit %s <start> <max>'.\n"
2229 msgstr ""
2230 "hexedit: %s jest dłuższe niż %s. Należy podać ograniczenie\n"
2231 "  używając polecenia \"hexedit %s <maksimum>\" (np.\n"
2232 "  \"hexedit %s 1M\") lub zakres używając polecenia\n"
2233 "  \"hexedit %s <rozpoczęcie> <maksymalnie>\".\n"
2234
2235 #: fish/hexedit.c:92
2236 #, c-format
2237 msgid "hexedit: invalid range\n"
2238 msgstr "hexedit: nieprawidłowy zakres\n"
2239
2240 #: fish/inspect.c:83
2241 #, fuzzy, c-format
2242 msgid "%s: no operating system was found on this disk\n"
2243 msgstr "guestfish: na dysku nie odnaleziono żadnych systemów operacyjnych\n"
2244
2245 #: fish/inspect.c:89
2246 #, fuzzy, c-format
2247 msgid "%s: multi-boot operating systems are not supported by the -i option\n"
2248 msgstr ""
2249 "guestfish: systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez opcję -"
2250 "i\n"
2251
2252 #: fish/inspect.c:135
2253 #, c-format
2254 msgid "Operating system: %s\n"
2255 msgstr "System operacyjny: %s\n"
2256
2257 #: fish/inspect.c:148
2258 #, c-format
2259 msgid "%s mounted on %s\n"
2260 msgstr "%s zamontowano w %s\n"
2261
2262 #: fish/keys.c:52
2263 #, c-format
2264 msgid "Enter key or passphrase (\"%s\"): "
2265 msgstr "Proszę podać klucz lub hasło (\"%s\"): "
2266
2267 #: fish/lcd.c:34
2268 #, c-format
2269 msgid "use 'lcd directory' to change local directory\n"
2270 msgstr "należy użyć \"lcd katalog\", aby zmienić lokalny katalog\n"
2271
2272 #: fish/man.c:34
2273 #, c-format
2274 msgid "use 'man' without parameters to open the manual\n"
2275 msgstr "należy użyć \"man\" bez parametrów, aby otworzyć podręcznik\n"
2276
2277 #: fish/man.c:53
2278 #, c-format
2279 msgid "the external 'man' program failed\n"
2280 msgstr "zewnętrzny program \"man\" nie powiódł się\n"
2281
2282 #: fish/more.c:39
2283 #, c-format
2284 msgid "use '%s filename' to page a file\n"
2285 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby wyświetlić plik\n"
2286
2287 #: fish/options.c:36
2288 #, fuzzy, c-format
2289 msgid "%s: too many drives added on the command line\n"
2290 msgstr "guestfish: dodano za dużo napędów w wierszu poleceń\n"
2291
2292 #: fish/options.c:121
2293 #, fuzzy, c-format
2294 msgid "%s: '%s' could not be mounted.  Did you mean one of these?\n"
2295 msgstr ""
2296 "guestfish: nie można zamontować \"%s\". Być może chciano użyć jednej z "
2297 "tych?\n"
2298
2299 #: fish/prep.c:37
2300 #, c-format
2301 msgid ""
2302 "List of available prepared disk images:\n"
2303 "\n"
2304 msgstr ""
2305 "Lista dostępnych przygotowanych obrazów dysków:\n"
2306 "\n"
2307
2308 #: fish/prep.c:40
2309 #, c-format
2310 msgid ""
2311 "guestfish -N %-8s - %s\n"
2312 "\n"
2313 "%s\n"
2314 msgstr ""
2315 "guestfish -N %-8s - %s\n"
2316 "\n"
2317 "%s\n"
2318
2319 #: fish/prep.c:48
2320 #, c-format
2321 msgid "  Optional parameters:\n"
2322 msgstr "  Opcjonalne parametry:\n"
2323
2324 #: fish/prep.c:55
2325 #, c-format
2326 msgid "<%s> %s (default: %s)\n"
2327 msgstr "<%s> %s (domyślnie: %s)\n"
2328
2329 #: fish/prep.c:65
2330 #, c-format
2331 msgid ""
2332 "Prepared disk images are written to file \"test1.img\" in the local\n"
2333 "directory.  (\"test2.img\" etc if -N option is given multiple times).\n"
2334 "For more information see the guestfish(1) manual.\n"
2335 msgstr ""
2336 "Przygotowane obrazy dysków są zapisywane do pliku \"test1.img\" w katalogu\n"
2337 "lokalnym. (\"test2.img\" itp.m jeśli podano opcję -N wiele razy).\n"
2338 "Więcej informacji można znaleźć w podręczniku guestfish(1).\n"
2339
2340 #: fish/prep.c:96
2341 #, c-format
2342 msgid ""
2343 "guestfish: -N parameter '%s': no such prepared disk image known.\n"
2344 "Use 'guestfish -N help' to list possible values for the -N parameter.\n"
2345 msgstr ""
2346 "guestfish: -N parametr \"%s\": nie ma takiego przygotowanego obrazu dysku.\n"
2347 "Należy użyć polecenia \"guestfish -N help\", aby wyświetlić listę możliwych\n"
2348 "wartości dla parametru -N.\n"
2349
2350 #: fish/prep.c:158
2351 #, c-format
2352 msgid "guestfish: error creating prepared disk image '%s' on '%s': "
2353 msgstr ""
2354 "guestfish: błąd podczas tworzenia przygotowanego obrazu dysku \"%s\" na \"%s"
2355 "\": "
2356
2357 #: fish/prep_boot.c:34 fish/prep_boot.c:89 fish/prep_disk.c:34
2358 #: fish/prep_fs.c:34 fish/prep_lv.c:69 fish/prep_lv.c:122 fish/prep_part.c:34
2359 msgid "failed to allocate disk"
2360 msgstr "przydzielenie dysku nie powiodło się"
2361
2362 #: fish/prep_boot.c:42 fish/prep_boot.c:97
2363 msgid "could not parse boot size"
2364 msgstr "nie można przetworzyć rozmiaru partycji startowej"
2365
2366 #: fish/prep_boot.c:46 fish/prep_boot.c:101
2367 #, c-format
2368 msgid "failed to get sector size of disk: %s"
2369 msgstr "uzyskanie rozmiaru sektora dysku nie powiodło się: %s"
2370
2371 #: fish/prep_boot.c:50 fish/prep_boot.c:105 fish/prep_fs.c:41
2372 #: fish/prep_lv.c:76 fish/prep_lv.c:129 fish/prep_part.c:41
2373 #, c-format
2374 msgid "failed to partition disk: %s"
2375 msgstr "partycjonowanie dysku nie powiodło się: %s"
2376
2377 #: fish/prep_boot.c:55 fish/prep_boot.c:110
2378 #, c-format
2379 msgid "failed to add boot partition: %s"
2380 msgstr "dodanie partycji startowej nie powiodło się: %s"
2381
2382 #: fish/prep_boot.c:59 fish/prep_boot.c:114
2383 #, c-format
2384 msgid "failed to add root partition: %s"
2385 msgstr "dodanie partycji głównej nie powiodło się: %s"
2386
2387 #: fish/prep_boot.c:68 fish/prep_boot.c:128
2388 #, c-format
2389 msgid "failed to create boot filesystem: %s"
2390 msgstr "utworzenie startowego systemu plików nie powiodło się: %s"
2391
2392 #: fish/prep_boot.c:77 fish/prep_boot.c:157
2393 #, c-format
2394 msgid "failed to create root filesystem: %s"
2395 msgstr "utworzenie głównego systemu plików nie powiodło się: %s"
2396
2397 #: fish/prep_boot.c:86 fish/prep_boot.c:120 fish/prep_lv.c:66
2398 #: fish/prep_lv.c:82 fish/prep_lv.c:119 fish/prep_lv.c:135
2399 msgid "incorrect format for LV name, use '/dev/VG/LV'"
2400 msgstr ""
2401 "niepoprawny format dla nazwy woluminu logicznego, należy użyć \"/dev/VG/LV\""
2402
2403 #: fish/prep_boot.c:137 fish/prep_lv.c:91 fish/prep_lv.c:144
2404 #, c-format
2405 msgid "failed to create PV: %s: %s"
2406 msgstr "utworzenie woluminu fizycznego nie powiodło się: %s: %s"
2407
2408 #: fish/prep_boot.c:142 fish/prep_lv.c:96 fish/prep_lv.c:149
2409 #, c-format
2410 msgid "failed to create VG: %s: %s"
2411 msgstr "utworzenie grupy woluminów nie powiodło się: %s: %s"
2412
2413 #: fish/prep_boot.c:149 fish/prep_lv.c:103 fish/prep_lv.c:156
2414 #, c-format
2415 msgid "failed to create LV: /dev/%s/%s: %s"
2416 msgstr "utworzenie woluminu logicznego nie powiodło się: /dev/%s/%s: %s"
2417
2418 #: fish/prep_boot.c:153 fish/prep_lv.c:107 fish/prep_lv.c:160
2419 #, c-format
2420 msgid "failed to resize LV to full size: %s: %s"
2421 msgstr ""
2422 "zmiana rozmiaru woluminu logicznego do pełnego rozmiaru nie powiodła się: "
2423 "%s: %s"
2424
2425 #: fish/prep_fs.c:51 fish/prep_lv.c:165
2426 #, c-format
2427 msgid "failed to create filesystem (%s): %s"
2428 msgstr "utworzenie systemu plików (%s) nie powiodło się: %s"
2429
2430 #: fish/rc.c:255
2431 #, c-format
2432 msgid "guestfish: protocol error: could not read 'hello' message\n"
2433 msgstr "guestfish: błąd protokołu: nie można odczytać komunikatu \"hello\"\n"
2434
2435 #: fish/rc.c:260
2436 #, c-format
2437 msgid ""
2438 "guestfish: protocol error: version mismatch, server version '%s' does not "
2439 "match client version '%s'.  The two versions must match exactly.\n"
2440 msgstr ""
2441 "guestfish: błąd protokołu: wersja się nie zgadza, wersja serwera \"%s\" nie "
2442 "zgadza się z wersją klienta \"%s\". Obie wersje muszą się dokładnie "
2443 "zgadzać.\n"
2444
2445 #: fish/rc.c:335 fish/rc.c:349
2446 #, c-format
2447 msgid "guestfish: remote: looks like the server is not running\n"
2448 msgstr "guestfish: zdalnie: serwer nie jest uruchomiony\n"
2449
2450 #: fish/rc.c:361 fish/rc.c:375
2451 #, c-format
2452 msgid "guestfish: protocol error: could not send initial greeting to server\n"
2453 msgstr ""
2454 "guestfish: błąd protokołu: nie można wysłać początkowego powitania do "
2455 "serwera\n"
2456
2457 #: fish/rc.c:386
2458 #, c-format
2459 msgid "guestfish: protocol error: could not decode reply from server\n"
2460 msgstr ""
2461 "guestfish: błąd protokołu: nie można rozszyfrować odpowiedzi od serwera\n"
2462
2463 #: fish/reopen.c:36
2464 #, c-format
2465 msgid "'reopen' command takes no parameters\n"
2466 msgstr "polecenie \"reopen\" nie przyjmuje parametrów\n"
2467
2468 #: fish/reopen.c:46
2469 #, c-format
2470 msgid "reopen: guestfs_create: failed to create handle\n"
2471 msgstr "reopen: guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
2472
2473 #: fish/supported.c:66
2474 msgid "yes"
2475 msgstr "tak"
2476
2477 #: fish/supported.c:68
2478 msgid "no"
2479 msgstr "nie"
2480
2481 #: fish/time.c:36
2482 #, c-format
2483 msgid "use 'time command [args...]'\n"
2484 msgstr "należy użyć \"time polecenie [parametry...]\"\n"
2485
2486 #: fuse/guestmount.c:845
2487 #, fuzzy, c-format
2488 msgid ""
2489 "%s: FUSE module for libguestfs\n"
2490 "%s lets you mount a virtual machine filesystem\n"
2491 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
2492 "Usage:\n"
2493 "  %s [--options] [-- [--FUSE-options]] mountpoint\n"
2494 "Options:\n"
2495 "  -a|--add image       Add image\n"
2496 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2497 "  --dir-cache-timeout  Set readdir cache timeout (default 5 sec)\n"
2498 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2499 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
2500 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2501 "  --fuse-help          Display extra FUSE options\n"
2502 "  -i|--inspector       Automatically mount filesystems\n"
2503 "  --help               Display help message and exit\n"
2504 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
2505 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
2506 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
2507 "  -o|--option opt      Pass extra option to FUSE\n"
2508 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
2509 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
2510 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2511 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2512 "  -x|--trace           Trace guestfs API calls\n"
2513 msgstr ""
2514 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
2515 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
2516 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2517 "Użycie:\n"
2518 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
2519 "Opcje:\n"
2520 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
2521 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
2522 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
2523 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
2524 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
2525 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
2526 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
2527 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
2528 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
2529 "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
2530 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
2531 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
2532 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
2533 "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
2534 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
2535 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2536
2537 #: fuse/guestmount.c:1068
2538 #, fuzzy, c-format
2539 msgid "%s: must have at least one -a/-d and at least one -m/-i option\n"
2540 msgstr "%s: musi posiadać co najmniej jedną opcję -a i co najmniej jedną -m\n"
2541
2542 #: fuse/guestmount.c:1076
2543 #, c-format
2544 msgid "%s: you must specify a mountpoint in the host filesystem\n"
2545 msgstr "%s: należy podać punkt montowania w systemie plików gospodarza\n"
2546
2547 #: inspector/virt-inspector.c:71
2548 #, fuzzy, c-format
2549 msgid ""
2550 "%s: display information about a virtual machine\n"
2551 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
2552 "Usage:\n"
2553 "  %s [--options] -d domname file [file ...]\n"
2554 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] file [file ...]\n"
2555 "Options:\n"
2556 "  -a|--add image       Add image\n"
2557 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2558 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2559 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
2560 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2561 "  --help               Display brief help\n"
2562 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
2563 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2564 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2565 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
2566 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
2567 msgstr ""
2568 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
2569 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
2570 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2571 "Użycie:\n"
2572 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
2573 "Opcje:\n"
2574 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
2575 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
2576 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
2577 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
2578 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
2579 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
2580 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
2581 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
2582 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
2583 "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
2584 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
2585 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
2586 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
2587 "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
2588 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
2589 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2590
2591 #: inspector/virt-inspector.c:259
2592 #, fuzzy, c-format
2593 msgid ""
2594 "%s: no operating system could be detected inside this disk image.\n"
2595 "\n"
2596 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
2597 "machine\n"
2598 "image, or because the OS type is not understood by libguestfs.\n"
2599 "\n"
2600 "NOTE for Red Hat Enterprise Linux 6 users: for Windows guest support you "
2601 "must\n"
2602 "install the separate libguestfs-winsupport package.\n"
2603 "\n"
2604 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
2605 "information about the disk image as possible.\n"
2606 msgstr ""
2607 "Nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
2608 "\n"
2609 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
2610 "maszyną wirtualną lub program virt-inspector nie rozumie tego typu systemu.\n"
2611 "\n"
2612 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
2613 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
2614
2615 #: inspector/virt-inspector.c:284
2616 #, c-format
2617 msgid "%s: XML write error at \"%s\": %m\n"
2618 msgstr ""
2619
2620 #: inspector/virt-inspector.c:296
2621 #, c-format
2622 msgid "%s: xmlOutputBufferCreateFd: failed to open stdout\n"
2623 msgstr ""
2624
2625 #: inspector/virt-inspector.c:304
2626 #, c-format
2627 msgid "%s: xmlNewTextWriter: failed to create libxml2 writer\n"
2628 msgstr ""
2629
2630 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:158
2631 msgid "open_guest: first parameter must be a string or an arrayref"
2632 msgstr "open_guest: pierwszy parametr musi być ciągiem lub \"arrayref\""
2633
2634 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:164
2635 msgid "open_guest: first argument contains undefined element"
2636 msgstr "open_guest: pierwszy parametr zawiera nieokreślony element"
2637
2638 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:172
2639 #, perl-brace-format
2640 msgid "guest image {imagename} does not exist or is not readable"
2641 msgstr "obraz gościa {imagename} nie istnieje lub nie jest odczytywalny"
2642
2643 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:179
2644 msgid ""
2645 "open_guest: no libvirt support (install Sys::Virt, XML::XPath and XML::"
2646 "XPath::XMLParser)"
2647 msgstr ""
2648 "open_guest: brak obsługi biblioteki libvirt (należy zainstalować Sys::Virt, "
2649 "XML::XPath i XML::XPath::XMLParser)"
2650
2651 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:184
2652 msgid "open_guest: too many domains listed on command line"
2653 msgstr "open_guest: wyświetlono za dużo domen w wierszu poleceń"
2654
2655 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:191
2656 msgid "open_guest: cannot connect to libvirt"
2657 msgstr "open_guest: nie można połączyć się z biblioteką libvirt"
2658
2659 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:210
2660 #, perl-brace-format
2661 msgid "{imagename} is not the name of an inactive libvirt domain\n"
2662 msgstr "{imagename} nie jest nazwą nieaktywnej domeny biblioteki libvirt\n"
2663
2664 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:213
2665 #, perl-brace-format
2666 msgid "{imagename} is not the name of a libvirt domain\n"
2667 msgstr "{imagename} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
2668
2669 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:242
2670 #, perl-brace-format
2671 msgid "{imagename} seems to have no disk devices\n"
2672 msgstr "{imagename} nie posiada żadnych urządzeń dyskowych\n"
2673
2674 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:827
2675 msgid ""
2676 "No operating system could be detected inside this disk image.\n"
2677 "\n"
2678 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
2679 "machine\n"
2680 "image, or because the OS type is not understood by virt-inspector.\n"
2681 "\n"
2682 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
2683 "information about the disk image as possible.\n"
2684 msgstr ""
2685 "Nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
2686 "\n"
2687 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
2688 "maszyną wirtualną lub program virt-inspector nie rozumie tego typu systemu.\n"
2689 "\n"
2690 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
2691 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
2692
2693 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:900
2694 #, perl-brace-format
2695 msgid "unknown filesystem label {label}\n"
2696 msgstr "nieznana etykieta systemu plików {label}\n"
2697
2698 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:910
2699 #, perl-brace-format
2700 msgid "unknown filesystem UUID {uuid}\n"
2701 msgstr "nieznany UUID systemu plików {uuid}\n"
2702
2703 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:933
2704 #, perl-brace-format
2705 msgid "unknown filesystem {fs}\n"
2706 msgstr "nieznany system plików {fs}\n"
2707
2708 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1011
2709 #, perl-brace-format
2710 msgid "Error running rpm -qa: {error}"
2711 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia rpm -qa: {error}"
2712
2713 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1037
2714 #, perl-brace-format
2715 msgid "Error running dpkg-query: {error}"
2716 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia dpkg-query: {error}"
2717
2718 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1102
2719 msgid "Can't find grub on guest"
2720 msgstr "Nie można odnaleźć programu GRUB w gościu"
2721
2722 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1157
2723 #, perl-brace-format
2724 msgid "Grub entry {title} has no kernel"
2725 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie posiada jądra"
2726
2727 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1188
2728 #, perl-brace-format
2729 msgid "grub refers to {path}, which doesn't exist\n"
2730 msgstr "program GRUB odnosi się do {path}, który nie istnieje\n"
2731
2732 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1211
2733 #, perl-brace-format
2734 msgid "Grub entry {title} does not specify an initrd"
2735 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie określa initrd"
2736
2737 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1280
2738 #, perl-brace-format
2739 msgid "Didn't find modules directory {modules} for kernel {path}"
2740 msgstr "Nie odnaleziono katalogu modułów {modules} dla jądra {path}"
2741
2742 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1288
2743 #, perl-brace-format
2744 msgid "Couldn't guess kernel version number from path for kernel {path}"
2745 msgstr "Nie można odgadnąć numeru wersji jądra ze ścieżki jądra {path}"
2746
2747 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1342
2748 #, perl-brace-format
2749 msgid "{path} doesn't match augeas pattern"
2750 msgstr "{path} nie zgadza się ze wzorem Augeas"
2751
2752 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1381
2753 #, perl-brace-format
2754 msgid "{filename}: could not read initrd format"
2755 msgstr "{filename}: nie można odczytać formatu initrd"
2756
2757 #: rescue/virt-rescue.c:59
2758 #, fuzzy, c-format
2759 msgid ""
2760 "%s: Run a rescue shell on a virtual machine\n"
2761 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
2762 "Usage:\n"
2763 "  %s [--options] -d domname\n"
2764 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...]\n"
2765 "Options:\n"
2766 "  -a|--add image       Add image\n"
2767 "  --append kernelopts  Append kernel options\n"
2768 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2769 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2770 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2771 "  --help               Display brief help\n"
2772 "  -m|--memsize MB      Set memory size in megabytes\n"
2773 "  --network            Enable network\n"
2774 "  -r|--ro              Access read-only\n"
2775 "  --selinux            Enable SELinux\n"
2776 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2777 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2778 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
2779 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
2780 msgstr ""
2781 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
2782 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
2783 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2784 "Użycie:\n"
2785 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
2786 "Opcje:\n"
2787 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
2788 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
2789 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
2790 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
2791 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
2792 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
2793 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
2794 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
2795 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
2796 "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
2797 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
2798 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
2799 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
2800 "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
2801 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
2802 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2803
2804 #: rescue/virt-rescue.c:173
2805 #, fuzzy, c-format
2806 msgid "%s: could not parse memory size '%s'\n"
2807 msgstr "nie można przetworzyć rozmiaru partycji startowej"
2808
2809 #: rescue/virt-rescue.c:407
2810 #, fuzzy, c-format
2811 msgid "%s: unknown child exit status (%d)\n"
2812 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
2813
2814 #: src/appliance.c:142
2815 #, c-format
2816 msgid ""
2817 "cannot find any suitable libguestfs supermin or ordinary appliance on "
2818 "LIBGUESTFS_PATH (search path: %s)"
2819 msgstr ""
2820 "nie można odnaleźć żadnego przyrządu biblioteki libguestfs typu \"supermin\" "
2821 "lub \"ordinary\" w LIBGUESTFS_PATH (ścieżka wyszukiwania: %s)"
2822
2823 #: src/appliance.c:358
2824 #, fuzzy, c-format
2825 msgid "failed to create temporary cache directory: %m"
2826 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
2827
2828 #: src/appliance.c:446
2829 #, fuzzy, c-format
2830 msgid "error renaming temporary cache directory: %m"
2831 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
2832
2833 #: src/appliance.c:522
2834 msgid "external command failed, see earlier error messages"
2835 msgstr ""
2836 "zewnętrzne polecenie nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
2837 "komunikaty błędów"
2838
2839 #: src/filearch.c:153
2840 #, c-format
2841 msgid "size of %s unreasonable (%<PRIi64> bytes)"
2842 msgstr ""
2843
2844 #: src/filearch.c:266
2845 msgid ""
2846 "file-architecture API not available since this version of libguestfs was "
2847 "compiled without PCRE or libmagic libraries"
2848 msgstr ""
2849
2850 #: src/guestfs.c:178
2851 #, c-format
2852 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
2853 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
2854
2855 #: src/guestfs.c:290
2856 #, c-format
2857 msgid "libguestfs: error: %s\n"
2858 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
2859
2860 #: src/guestfs.c:791
2861 #, c-format
2862 msgid "<truncated, original size %zu bytes>"
2863 msgstr ""
2864
2865 #: src/inspect.c:421 src/inspect.c:761 src/inspect.c:2133 src/inspect.c:2176
2866 #: src/inspect.c:2226
2867 #, c-format
2868 msgid "size of %s is unreasonably large (%<PRIi64> bytes)"
2869 msgstr ""
2870
2871 #: src/inspect.c:795
2872 #, fuzzy
2873 msgid "could not parse /etc/fstab or empty file"
2874 msgstr "nie można przetworzyć rozmiaru partycji startowej"
2875
2876 #: src/inspect.c:1011
2877 #, c-format
2878 msgid "cannot resolve Windows %%SYSTEMROOT%%"
2879 msgstr "nie można rozwiązać %%SYSTEMROOT%% systemu Windows"
2880
2881 #: src/inspect.c:1291
2882 #, fuzzy, c-format
2883 msgid "could not parse integer in version number: %s"
2884 msgstr "nie można przetworzyć rozmiaru partycji startowej"
2885
2886 #: src/inspect.c:1385
2887 msgid "no inspection data: call guestfs_inspect_os first"
2888 msgstr "brak danych badania: najpierw należy wywołać guestfs_inspect_os"
2889
2890 #: src/inspect.c:1397
2891 #, c-format
2892 msgid ""
2893 "%s: root device not found: only call this function with a root device "
2894 "previously returned by guestfs_inspect_os"
2895 msgstr ""
2896 "%s: nie odnaleziono urządzenia root: należy wywoływać tę funkcję tylko z "
2897 "urządzeniem root poprzednio zwróconym przez guestfs_inspect_os"
2898
2899 #: src/inspect.c:1526
2900 msgid "not a Windows guest, or systemroot could not be determined"
2901 msgstr ""
2902
2903 #: src/inspect.c:1766 src/inspect.c:1788 src/inspect.c:1813
2904 #, fuzzy
2905 msgid "unexpected end of output from db_dump command"
2906 msgstr "nieoczekiwane wyjście polecenia \"du\""
2907
2908 #: src/inspect.c:2235
2909 #, c-format
2910 msgid "%s: file is empty"
2911 msgstr ""
2912
2913 #: src/inspect.c:2252
2914 msgid ""
2915 "inspection API not available since this version of libguestfs was compiled "
2916 "without PCRE or hivex libraries"
2917 msgstr ""
2918
2919 #: src/launch.c:95
2920 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
2921 msgstr ""
2922 "wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
2923
2924 #: src/launch.c:152
2925 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
2926 msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
2927
2928 #: src/launch.c:166
2929 #, c-format
2930 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
2931 msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
2932
2933 #: src/launch.c:232 src/launch.c:336
2934 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
2935 msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
2936
2937 #: src/launch.c:244 src/launch.c:249
2938 #, c-format
2939 msgid "%s parameter is empty or contains disallowed characters"
2940 msgstr "parametr %s jest pusty lub zawiera niedozwolone znaki"
2941
2942 #: src/launch.c:361
2943 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
2944 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
2945
2946 #: src/launch.c:366
2947 msgid "the libguestfs handle has already been launched"
2948 msgstr "program obsługi libguestfs został już uruchomiony"
2949
2950 #: src/launch.c:378
2951 #, c-format
2952 msgid "%s: cannot create temporary directory"
2953 msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
2954
2955 #: src/launch.c:726
2956 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
2957 msgstr ""
2958 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
2959 "błędów"
2960
2961 #: src/launch.c:739
2962 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
2963 msgstr ""
2964 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
2965
2966 #: src/launch.c:880
2967 #, c-format
2968 msgid ""
2969 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
2970 "the LIBGUESTFS_QEMU environment variable."
2971 msgstr ""
2972 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
2973 "ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
2974
2975 #: src/launch.c:972
2976 msgid "qemu has not been launched yet"
2977 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
2978
2979 #: src/launch.c:983
2980 msgid "no subprocess to kill"
2981 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
2982
2983 #: src/proto.c:143
2984 #, c-format
2985 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
2986 msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
2987
2988 #: src/proto.c:166
2989 #, c-format
2990 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
2991 msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
2992
2993 #: src/proto.c:281
2994 #, c-format
2995 msgid ""
2996 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
2997 msgstr ""
2998 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x"
2999 "%x\n"
3000
3001 #: src/proto.c:453 src/proto.c:514
3002 msgid "unexpected end of file when reading from daemon"
3003 msgstr "nieoczekiwany koniec pliku podczas odczytywania z demona"
3004
3005 #: src/proto.c:474
3006 #, c-format
3007 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
3008 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
3009
3010 #: src/proto.c:491
3011 #, c-format
3012 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
3013 msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
3014
3015 #: src/proto.c:641
3016 #, c-format
3017 msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
3018 msgstr "guestfs___send: stan %d != ZAJĘTY"
3019
3020 #: src/proto.c:663
3021 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
3022 msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
3023
3024 #: src/proto.c:672
3025 msgid "dispatch failed to marshal args"
3026 msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
3027
3028 #: src/proto.c:802
3029 #, c-format
3030 msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
3031 msgstr "send_file_chunk: stan %d != GOTOWY"
3032
3033 #: src/proto.c:818
3034 #, c-format
3035 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
3036 msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
3037
3038 #: src/proto.c:941
3039 #, c-format
3040 msgid "%s: error in chunked encoding"
3041 msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
3042
3043 #: src/proto.c:969
3044 msgid "write to daemon socket"
3045 msgstr "zapisuje do gniazda demona"
3046
3047 #: src/proto.c:992
3048 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
3049 msgstr "receive_file_data: błąd przetwarzania w odpowiedzi wywołania zwrotnego"
3050
3051 #: src/proto.c:997
3052 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
3053 msgstr ""
3054 "receive_file_data: otrzymano nieoczekiwaną flagę podczas odczytywania "
3055 "fragmentów pliku"
3056
3057 #: src/proto.c:1005
3058 msgid "failed to parse file chunk"
3059 msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
3060
3061 #: src/proto.c:1014
3062 msgid "file receive cancelled by daemon"
3063 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
3064
3065 #: src/virt.c:90
3066 #, fuzzy, c-format
3067 msgid "could not connect to libvirt (code %d, domain %d): %s"
3068 msgstr ""
3069 "guestfish: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): "
3070 "%s\n"
3071
3072 #: src/virt.c:98
3073 #, fuzzy, c-format
3074 msgid "no libvirt domain called '%s': %s"
3075 msgstr "guestfish: brak domeny biblioteki libvirt o nazwie \"%s\": %s\n"
3076
3077 #: src/virt.c:149
3078 #, fuzzy, c-format
3079 msgid "error reading libvirt XML information: %s"
3080 msgstr ""
3081 "guestfish: błąd podczas odczytywania informacji XML biblioteki libvirt o \"%s"
3082 "\": %s\n"
3083
3084 #: src/virt.c:159
3085 #, fuzzy
3086 msgid "unable to parse XML information returned by libvirt"
3087 msgstr ""
3088 "guestfish: nie można przetworzyć informacji XML zwróconej przez bibliotekę "
3089 "libvirt\n"
3090
3091 #: src/virt.c:165
3092 #, fuzzy
3093 msgid "unable to create new XPath context"
3094 msgstr "guestfish: nie można utworzyć nowego kontekstu XPath\n"
3095
3096 #: src/virt.c:172
3097 #, fuzzy
3098 msgid "unable to evaluate XPath expression"
3099 msgstr "guestfish: nie można sprawdzić wyrażenia XPath\n"
3100
3101 #: src/virt.c:269
3102 #, fuzzy
3103 msgid "libvirt domain has no disks"
3104 msgstr "guestfish: domena \"%s\" biblioteki libvirt nie posiada dysków\n"
3105
3106 #: src/virt.c:322
3107 #, fuzzy, c-format
3108 msgid "error getting domain info: %s"
3109 msgstr "guestfish: błąd podczas uzyskiwania informacji o domenie \"%s\": %s\n"
3110
3111 #: src/virt.c:326
3112 #, fuzzy
3113 msgid ""
3114 "error: domain is a live virtual machine.\n"
3115 "You must use readonly access because write access to a running virtual "
3116 "machine\n"
3117 "can cause disk corruption."
3118 msgstr ""
3119 "guestfish: błąd: \"%s\" jest aktywną maszyną wirtualną.\n"
3120 "Należy użyć opcji \"--ro\", ponieważ dostęp do zapisu uruchomionej maszyny "
3121 "wirtualnej może spowodować uszkodzenie dysku.\n"
3122
3123 #: src/virt.c:352
3124 msgid ""
3125 "add-domain API not available since this version of libguestfs was compiled "
3126 "without libvirt or libxml2"
3127 msgstr ""
3128
3129 #: test-tool/test-tool.c:82
3130 #, c-format
3131 msgid ""
3132 "libguestfs-test-tool: interactive test tool\n"
3133 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
3134 "Usage:\n"
3135 "  libguestfs-test-tool [--options]\n"
3136 "Options:\n"
3137 "  --help         Display usage\n"
3138 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
3139 "                 Helper program (default: %s)\n"
3140 "  --qemudir dir  Specify QEMU source directory\n"
3141 "  --qemu qemu    Specify QEMU binary\n"
3142 "  --timeout n\n"
3143 "  -t n           Set launch timeout (default: %d seconds)\n"
3144 msgstr ""
3145 "libguestfs-test-tool: interaktywne narzędzie testowania\n"
3146 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
3147 "Użycie:\n"
3148 "  libguestfs-test-tool [--opcje]\n"
3149 "Opcje:\n"
3150 "  --help         Wyświetla użycie\n"
3151 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
3152 "                 Program pomocniczy (domyślnie: %s)\n"
3153 "  --qemudir katalog  Podaje katalog źródłowy QEMU\n"
3154 "  --qemu QEMU    Podaje plik binarny QEMU\n"
3155 "  --timeout n\n"
3156 "  -t n           Ustawia czas oczekiwania na uruchomienie\n"
3157 "                 (domyślnie: %d sekundy)\n"
3158
3159 #: test-tool/test-tool.c:138
3160 #, c-format
3161 msgid "libguestfs-test-tool: unknown long option: %s (%d)\n"
3162 msgstr "libguestfs-test-tool: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
3163
3164 #: test-tool/test-tool.c:147
3165 #, c-format
3166 msgid "libguestfs-test-tool: invalid timeout: %s\n"
3167 msgstr "libguestfs-test-tool: nieprawidłowy czas oczekiwania: %s\n"
3168
3169 #: test-tool/test-tool.c:159
3170 #, c-format
3171 msgid "libguestfs-test-tool: unexpected command line option 0x%x\n"
3172 msgstr "libguestfs-test-tool: nieoczekiwana opcja wiersza poleceń 0x%x\n"
3173
3174 #: test-tool/test-tool.c:182
3175 #, c-format
3176 msgid "libguestfs-test-tool: failed to create libguestfs handle\n"
3177 msgstr ""
3178 "libguestfs-test-tool: utworzenie programu obsługi libguestfs nie powiodło "
3179 "się\n"
3180
3181 #: test-tool/test-tool.c:189 test-tool/test-tool.c:198
3182 #, c-format
3183 msgid "libguestfs-test-tool: failed to add drive '%s'\n"
3184 msgstr "libguestfs-test-tool: dodanie napędu \"%s\" nie powiodło się\n"
3185
3186 #: test-tool/test-tool.c:206
3187 #, c-format
3188 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
3189 msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version nie powiodło się\n"
3190
3191 #: test-tool/test-tool.c:228
3192 #, c-format
3193 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
3194 msgstr "libguestfs-test-tool: uruchomienie przyrządu nie powiodło się\n"
3195
3196 #: test-tool/test-tool.c:240
3197 #, c-format
3198 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run sfdisk\n"
3199 msgstr "libguestfs-test-tool: wykonanie sfdisk nie powiodło się\n"
3200
3201 #: test-tool/test-tool.c:246
3202 #, c-format
3203 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
3204 msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 nie powiodło się\n"
3205
3206 #: test-tool/test-tool.c:252
3207 #, c-format
3208 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
3209 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sda1 w / nie powiodło się\n"
3210
3211 #: test-tool/test-tool.c:258
3212 #, c-format
3213 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkdir /iso\n"
3214 msgstr "libguestfs-test-tool: utworzenie katalogu /iso nie powiodło się\n"
3215
3216 #: test-tool/test-tool.c:264
3217 #, c-format
3218 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sdb on /iso\n"
3219 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sdb w /iso nie powiodło się\n"
3220
3221 #: test-tool/test-tool.c:272
3222 #, c-format
3223 msgid "libguestfs-test-tool: could not run helper program, or helper failed\n"
3224 msgstr ""
3225 "libguestfs-test-tool: nie można uruchomić programu pomocniczego lub program "
3226 "nie powiódł się\n"
3227
3228 #: test-tool/test-tool.c:303
3229 #, c-format
3230 msgid ""
3231 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
3232 "--qemu/--qemudir options cannot be used.\n"
3233 msgstr ""
3234 "Zmienna środowiskowa LIBGUESTFS_QEMU jest już ustawiona, więc nie można\n"
3235 "użyć opcji --qemu/--qemudir.\n"
3236
3237 #: test-tool/test-tool.c:311
3238 #, c-format
3239 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
3240 msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
3241
3242 #: test-tool/test-tool.c:325
3243 #, c-format
3244 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
3245 msgstr "%s: nie wygląda na katalog źródłowy QEMU\n"
3246
3247 #: test-tool/test-tool.c:374
3248 #, c-format
3249 msgid ""
3250 "Test tool helper program 'libguestfs-test-tool-helper' is not\n"
3251 "available.  Expected to find it in '%s'\n"
3252 "\n"
3253 "Use the --helper option to specify the location of this program.\n"
3254 msgstr ""
3255 "Program pomocniczy narzędzia testowania \"libguestfs-test-tool-helper\" nie\n"
3256 "jest dostępny. Oczekiwano odnalezienie go w \"%s\"\n"
3257 "\n"
3258 "Należy użyć opcji --helper, aby podać położenie tego programu.\n"
3259
3260 #: test-tool/test-tool.c:390
3261 #, c-format
3262 msgid "command failed: %s"
3263 msgstr "polecenie nie powiodło się: %s"
3264
3265 #: test-tool/test-tool.c:398
3266 #, c-format
3267 msgid ""
3268 "Test tool helper program %s\n"
3269 "is not statically linked.  This is a build error when this test tool\n"
3270 "was built.\n"
3271 msgstr ""
3272 "Program pomocniczy narzędzia testowania %s\n"
3273 "nie jest skonsolidowany statycznie. Jest to błąd budowania.\n"
3274
3275 #: test-tool/test-tool.c:432
3276 #, c-format
3277 msgid "mkisofs command failed: %s\n"
3278 msgstr "polecenie mkisofs nie powiodło się: %s\n"
3279
3280 #: tools/virt-edit.pl:169
3281 msgid "virt-edit: no image, VM names or filenames to edit given"
3282 msgstr ""
3283 "virt-edit: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub nazw plików dla "
3284 "polecenia edit"
3285
3286 #: tools/virt-edit.pl:185 tools/virt-tar.pl:238 tools/virt-win-reg.pl:292
3287 #, fuzzy, perl-brace-format
3288 msgid ""
3289 "{prog}: No operating system could be detected inside this disk image.\n"
3290 "\n"
3291 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
3292 "machine\n"
3293 "image, or because the OS type is not understood by libguestfs.\n"
3294 "\n"
3295 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
3296 "information about the disk image as possible.\n"
3297 msgstr ""
3298 "Nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
3299 "\n"
3300 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
3301 "maszyną wirtualną lub program virt-inspector nie rozumie tego typu systemu.\n"
3302 "\n"
3303 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
3304 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
3305
3306 #: tools/virt-edit.pl:189 tools/virt-tar.pl:242 tools/virt-win-reg.pl:296
3307 #, fuzzy, perl-brace-format
3308 msgid "{prog}: multiboot operating systems are not supported.\n"
3309 msgstr ""
3310 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-ls\n"
3311
3312 #: tools/virt-edit.pl:221
3313 msgid "File not changed.\n"
3314 msgstr "Plik nie został zmieniony.\n"
3315
3316 #: tools/virt-list-filesystems.pl:142
3317 msgid "virt-list-filesystems: no image or VM name given"
3318 msgstr "virt-list-filesystems: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
3319
3320 #: tools/virt-list-partitions.pl:152
3321 msgid "virt-list-partitions: no image or VM name given"
3322 msgstr "virt-list-partitions: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
3323
3324 #: tools/virt-make-fs.pl:291
3325 msgid "virt-make-fs input output\n"
3326 msgstr "virt-make-fs wejście wyjście\n"
3327
3328 #: tools/virt-make-fs.pl:321
3329 msgid "unexpected output from 'du' command"
3330 msgstr "nieoczekiwane wyjście polecenia \"du\""
3331
3332 #: tools/virt-make-fs.pl:333 tools/virt-make-fs.pl:347
3333 #: tools/virt-make-fs.pl:453
3334 #, perl-brace-format
3335 msgid "{f}: unknown input format: {fmt}\n"
3336 msgstr "{f}: nieznany format wyjścia: {fmt}\n"
3337
3338 #: tools/virt-make-fs.pl:391
3339 #, perl-brace-format
3340 msgid "virt-make-fs: cannot parse size parameter: {sz}\n"
3341 msgstr "virt-make-fs: nie można przetworzyć parametru rozmiaru: {sz}\n"
3342
3343 #: tools/virt-make-fs.pl:401
3344 msgid ""
3345 "qemu-img create: failed to create disk image, see earlier error messages\n"
3346 msgstr ""
3347 "qemu-img create: utworzenie obrazu dysku nie powiodło się, proszę zobaczyć "
3348 "wcześniejsze komunikaty błędów\n"
3349
3350 #: tools/virt-make-fs.pl:412
3351 msgid "virt-make-fs: NTFS support was disabled when libguestfs was compiled\n"
3352 msgstr ""
3353 "virt-make-fs: obsługa systemu plików NTFS została wyłączona podczas "
3354 "komplikacji biblioteki libguestfs\n"
3355
3356 #: tools/virt-make-fs.pl:437
3357 msgid "tar: failed, see earlier messages\n"
3358 msgstr ""
3359 "tar: nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty błędów\n"
3360
3361 #: tools/virt-make-fs.pl:459
3362 msgid "uncompress command failed, see earlier messages\n"
3363 msgstr ""
3364 "polecenie uncompress nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
3365 "komunikaty błędów\n"
3366
3367 #: tools/virt-make-fs.pl:494
3368 msgid ""
3369 "virt-make-fs: error copying contents into filesystem\n"
3370 "An error here usually means that the program did not estimate the\n"
3371 "filesystem size correctly.  Please read the BUGS section of the manpage.\n"
3372 msgstr ""
3373 "virt-make-fs: błąd podczas kopiowania zawartości do systemu plików\n"
3374 "Błąd w tym miejscu zwykle oznacza, że program nie oszacował poprawnie\n"
3375 "rozmiar systemu plików. Proszę przeczytać sekcję BUGS strony podręcznika.\n"
3376
3377 #: tools/virt-resize.pl:33
3378 msgid "virt-resize: sorry this program does not work on a 32 bit host\n"
3379 msgstr "virt-rescue: ten program nie działa na 32 bitowym gospodarzu\n"
3380
3381 #: tools/virt-resize.pl:583
3382 #, perl-brace-format
3383 msgid "virt-resize: {file}: does not exist or is not readable\n"
3384 msgstr "virt-resize: {file}: nie istnieje lub nie jest odczytywalny\n"
3385
3386 #: tools/virt-resize.pl:585
3387 #, perl-brace-format
3388 msgid ""
3389 "virt-resize: {file}: does not exist or is not writable\n"
3390 "You have to create the destination disk before running this program.\n"
3391 "Please read the virt-resize(1) manpage for more information.\n"
3392 msgstr ""
3393 "virt-resize: {file}: nie istnieje lub nie jest zapisywalny\n"
3394 "Należy utworzyć dysk docelowy przed uruchomieniem tego programu.\n"
3395 "Proszę przeczytać stronę podręcznika virt-resize(1), aby dowiedzieć się "
3396 "więcej.\n"
3397
3398 #: tools/virt-resize.pl:664 tools/virt-resize.pl:667
3399 #, perl-brace-format
3400 msgid ""
3401 "virt-resize: {file}: file is too small to be a disk image ({sz} bytes)\n"
3402 msgstr ""
3403 "virt-resize: {file}: plik jest za mały, aby był obrazem dysku ({sz} bajtów)\n"
3404
3405 #: tools/virt-resize.pl:683 tools/virt-resize.pl:695
3406 msgid "virt-resize: short read"
3407 msgstr "virt-resize: krótki odczyt"
3408
3409 #: tools/virt-resize.pl:829
3410 #, perl-brace-format
3411 msgid "virt-resize: no logical volume called {n}\n"
3412 msgstr "virt-resize: brak woluminu logicznego o nazwie {n}\n"
3413
3414 #: tools/virt-resize.pl:849
3415 #, perl-brace-format
3416 msgid ""
3417 "{p}: partition not found in the source disk image, when using the '{opt}' "
3418 "command line option\n"
3419 msgstr ""
3420 "{p}: nie odnaleziono partycji w źródłowym obrazie dysku podczas używania "
3421 "opcji wiersza poleceń\"{opt}\"\n"
3422
3423 #: tools/virt-resize.pl:855
3424 #, perl-brace-format
3425 msgid ""
3426 "{p}: partition ignored, you cannot use it in another command line argument\n"
3427 msgstr ""
3428 "{p}: zignorowano partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach "
3429 "wiersza poleceń\n"
3430
3431 #: tools/virt-resize.pl:859
3432 #, perl-brace-format
3433 msgid ""
3434 "{p}: partition deleted, you cannot use it in another command line argument\n"
3435 msgstr ""
3436 "{p}: usunięto partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach wiersza "
3437 "poleceń\n"
3438
3439 #: tools/virt-resize.pl:901
3440 #, perl-brace-format
3441 msgid "{p}: this partition has already been marked for resizing\n"
3442 msgstr "{p}: ta partycja została już oznaczona do zmiany rozmiaru\n"
3443
3444 #: tools/virt-resize.pl:909
3445 #, perl-brace-format
3446 msgid "{p}: missing size field in {o} option\n"
3447 msgstr "{p}: brak pola rozmiaru w opcji {o}\n"
3448
3449 #: tools/virt-resize.pl:926
3450 #, perl-brace-format
3451 msgid "{p}: {f}: cannot parse size field\n"
3452 msgstr "{p}: {f}: nie można przetworzyć pola rozmiaru\n"
3453
3454 #: tools/virt-resize.pl:931
3455 #, perl-brace-format
3456 msgid "{p}: new size is zero or negative\n"
3457 msgstr "{p}: nowy rozmiar wynosi zero lub jest ujemny\n"
3458
3459 #: tools/virt-resize.pl:954
3460 #, perl-brace-format
3461 msgid ""
3462 "{p}: cannot make this partition smaller because it contains a\n"
3463 "filesystem, physical volume or other content that is larger than the new "
3464 "size.\n"
3465 "You have to resize the content first, see virt-resize(1).\n"
3466 msgstr ""
3467 "{p}: nie można zmniejszyć tej partycji, ponieważ zawiera ona system plików,\n"
3468 "wolumin fizyczny lub inną zawartość, która jest większa niż nowy rozmiar.\n"
3469 "Należy najpierw zmienić rozmiar zawartości, w tym celu proszę zobaczyć "
3470 "stronę podręcznika virt-resize(1).\n"
3471
3472 #: tools/virt-resize.pl:970
3473 msgid "virt-resize: you cannot use options --expand and --shrink together\n"
3474 msgstr ""
3475 "virt-resize: nie można używać razem opcji --expand i --shrink together\n"
3476
3477 #: tools/virt-resize.pl:1019
3478 #, perl-brace-format
3479 msgid ""
3480 "virt-resize: error: cannot use --expand when there is no surplus space to\n"
3481 "expand into.  You need to make the target disk larger by at least {h}.\n"
3482 msgstr ""
3483 "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --expand, kiedy nie ma miejsca na\n"
3484 "rozszerzenie. Należy zwiększyć dysk docelowy o co najmniej {h}.\n"
3485
3486 #: tools/virt-resize.pl:1034
3487 msgid ""
3488 "virt-resize: error: cannot use --shrink because there is no deficit\n"
3489 "(see 'deficit' in the virt-resize(1) man page)\n"
3490 msgstr ""
3491 "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --shrink, ponieważ brak deficytu\n"
3492 "(proszę zobaczyć \"deficit\" na stronie podręcznika virt-resize(1)).\n"
3493
3494 #: tools/virt-resize.pl:1049
3495 msgid "Summary of changes:\n"
3496 msgstr "Podsumowanie zmian:\n"
3497
3498 #: tools/virt-resize.pl:1053
3499 #, perl-brace-format
3500 msgid "{p}: partition will be ignored\n"
3501 msgstr "{p}: partycja zostanie zignorowana\n"
3502
3503 #: tools/virt-resize.pl:1055
3504 #, perl-brace-format
3505 msgid "{p}: partition will be deleted\n"
3506 msgstr "{p}: partycja zostanie usunięta\n"
3507
3508 #: tools/virt-resize.pl:1057
3509 #, perl-brace-format
3510 msgid "{p}: partition will be resized from {oldsize} to {newsize}\n"
3511 msgstr "{p}: rozmiar partycji zostanie zmieniony z {oldsize} do {newsize}\n"
3512
3513 #: tools/virt-resize.pl:1062
3514 #, perl-brace-format
3515 msgid "{p}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
3516 msgstr "{p}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
3517
3518 #: tools/virt-resize.pl:1067
3519 #, perl-brace-format
3520 msgid "{p}: partition will be left alone\n"
3521 msgstr "{p}: partycja zostanie pozostawiona bez zmian\n"
3522
3523 #: tools/virt-resize.pl:1072
3524 #, perl-brace-format
3525 msgid "{n}: LV will be expanded to maximum size\n"
3526 msgstr "{n}: wolumin logiczny zostanie rozszerzony do maksymalnego rozmiaru\n"
3527
3528 #: tools/virt-resize.pl:1078
3529 #, perl-brace-format
3530 msgid "{n}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
3531 msgstr "{n}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
3532
3533 #: tools/virt-resize.pl:1085
3534 #, perl-brace-format
3535 msgid "There is a surplus of {spl} bytes ({h}).\n"
3536 msgstr "Istnieje nadmiar {spl} bajtów ({h}).\n"
3537
3538 #: tools/virt-resize.pl:1090
3539 msgid "An extra partition will be created for the surplus.\n"
3540 msgstr "Dodatkowa partycja zostanie utworzona dla nadmiarowego miejsca.\n"
3541
3542 #: tools/virt-resize.pl:1092
3543 msgid ""
3544 "The surplus space is not large enough for an extra partition to be created\n"
3545 "and so it will just be ignored.\n"
3546 msgstr ""
3547 "Nadmiarowe miejsce nie jest dostatecznie duże do utworzenia dodatkowej\n"
3548 "partycji, więc zostanie zignorowane.\n"
3549
3550 #: tools/virt-resize.pl:1095
3551 msgid ""
3552 "The surplus space will be ignored.  Run a partitioning program in the guest\n"
3553 "to partition this extra space if you want.\n"
3554 msgstr ""
3555 "Nadmiarowe miejsce zostanie zignorowane. Można uruchomić program\n"
3556 "partycjonowania w gościu, aby partycjonować te dodatkowe miejsce w razie\n"
3557 "potrzeby.\n"
3558
3559 #: tools/virt-resize.pl:1098
3560 #, perl-brace-format
3561 msgid ""
3562 "virt-resize: error: there is a deficit of {def} bytes ({h}).\n"
3563 "You need to make the target disk larger by at least this amount,\n"
3564 "or adjust your resizing requests.\n"
3565 msgstr ""
3566 "virt-resize: błąd: istnieje deficyt {def} bajtów ({h}).\n"
3567 "Należy zwiększyć dysk docelowy co najmniej o tę ilość lub dostosować\n"
3568 "żądania zmiany rozmiaru.\n"
3569
3570 #: tools/virt-resize.pl:1115
3571 msgid "virt-resize: source disk does not have a first partition\n"
3572 msgstr "virt-resize: dysk źródłowy nie posiada pierwszej partycji\n"
3573
3574 #: tools/virt-resize.pl:1210
3575 #, perl-brace-format
3576 msgid "Copying {p} ...\n"
3577 msgstr "Kopiowanie {p}...\n"
3578
3579 #: tools/virt-resize.pl:1273 tools/virt-resize.pl:1331
3580 #, perl-brace-format
3581 msgid "Expanding {p} using the '{meth}' method\n"
3582 msgstr "Rozszerzanie {p} używając metody \"{meth}\"\n"
3583
3584 #: tools/virt-tar.pl:178 tools/virt-tar.pl:185
3585 msgid "virt-tar: extract/upload mode specified twice on the command line\n"
3586 msgstr "virt-tar: wydobywa/wysyła tryb podany dwukrotnie w wierszu poleceń\n"
3587
3588 #: tools/virt-tar.pl:207
3589 msgid "virt-tar: no image, VM names, directory or filename given"
3590 msgstr ""
3591 "virt-tar: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych, katalogu lub nazwy "
3592 "pliku"
3593
3594 #: tools/virt-tar.pl:210
3595 msgid "virt-tar: either -x or -u must be specified on the command line\n"
3596 msgstr "virt-tar: należy podać opcję -x lub -u w wierszu poleceń\n"
3597
3598 #: tools/virt-tar.pl:221
3599 #, perl-brace-format
3600 msgid "virt-tar: {tarball}: file not found\n"
3601 msgstr "virt-tar: {tarball}: nie odnaleziono pliku\n"
3602
3603 #: tools/virt-tar.pl:224
3604 #, perl-brace-format
3605 msgid "virt-tar: {dir}: directory name must start with '/' character\n"
3606 msgstr "virt-tar: {dir}: nazwa katalogu musi zaczynać się od znaku \"/\"\n"
3607
3608 #: tools/virt-win-reg.pl:276
3609 msgid "no libvirt domain name or disk image given\n"
3610 msgstr "nie podano nazwy domeny libvirt lub obrazu dysku\n"
3611
3612 #: tools/virt-win-reg.pl:315
3613 msgid ""
3614 "expecting 1 or 2 more parameters, subkey path and optionally the value to "
3615 "export\n"
3616 msgstr ""
3617 "oczekiwano jednego lub dwóch parametrów, ścieżki do podklucza i opcjonalnie "
3618 "wartości do wyeksportowania\n"
3619
3620 #: tools/virt-win-reg.pl:426
3621 #, perl-brace-format
3622 msgid "virt-win-reg: {p}: not a supported Windows Registry path\n"
3623 msgstr ""
3624 "virt-win-reg: {p}: nie jest obsługiwaną ścieżką rejestru systemu Windows\n"
3625
3626 #: tools/virt-win-reg.pl:443 tools/virt-win-reg.pl:465
3627 #, perl-brace-format
3628 msgid "virt-win-reg: {p}: file not found in guest: {err}\n"
3629 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie odnaleziono pliku w gościu: {err}\n"
3630
3631 #: tools/virt-win-reg.pl:450
3632 #, perl-brace-format
3633 msgid "virt-win-reg: {p}: could not download registry file: {err}\n"
3634 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można pobrać pliku rejestru: {err}\n"
3635
3636 #: tools/virt-win-reg.pl:472
3637 #, perl-brace-format
3638 msgid "virt-win-reg: {p}: could not upload registry file: {err}\n"
3639 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można wysłać pliku rejestru: {err}\n"
3640
3641 #~ msgid "virt-rescue: no image or VM names rescue given"
3642 #~ msgstr ""
3643 #~ "virt-rescue: nie podano obrazu lub nazw maszyn wirtualnych dla polecenia "
3644 #~ "rescue"
3645
3646 #~ msgid "virt-df: cannot use -h and --csv options together\n"
3647 #~ msgstr "virt-df: nie można używać opcji -h oraz --csv jednocześnie\n"
3648
3649 #~ msgid "{name} is not the name of a libvirt domain\n"
3650 #~ msgstr "{name} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
3651
3652 #~ msgid "virt-ls: cannot combine -l and -R options\n"
3653 #~ msgstr "virt-ls: nie można łączyć opcji -l i -R\n"
3654
3655 #~ msgid "virt-ls: no image, VM names or directory to list given"
3656 #~ msgstr ""
3657 #~ "virt-ls: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub katalogu do "
3658 #~ "wyświetlenia"
3659
3660 #~ msgid "virt-inspector: no image or VM names given"
3661 #~ msgstr "virt-inspector: nie podano nazw obrazu lub maszyny wirtualnej"
3662
3663 #~ msgid "virt-cat: no image, VM names or filenames to cat given"
3664 #~ msgstr ""
3665 #~ "virt-cat: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub nazw plików dla "
3666 #~ "polecenia cat"
3667
3668 #~ msgid "--fish output is only possible with a single OS\n"
3669 #~ msgstr ""
3670 #~ "wyjście --fish jest możliwe tylko z pojedynczym systemem operacyjnym\n"
3671
3672 #~ msgid ""
3673 #~ "virt-inspector: no YAML support, try installing perl-YAML or libyaml-"
3674 #~ "perl\n"
3675 #~ msgstr ""
3676 #~ "virt-inspector: brak obsługi YAML, proszę spróbować zainstalować "
3677 #~ "bibliotekę perl-YAML lub libyaml-perl\n"
3678
3679 #~ msgid "  Mountpoints:\n"
3680 #~ msgstr " Punkty montowania:\n"
3681
3682 #~ msgid "  Filesystems:\n"
3683 #~ msgstr "  Systemy plików:\n"
3684
3685 #~ msgid "  Modprobe aliases:\n"
3686 #~ msgstr "  Aliasy modprobe:\n"
3687
3688 #~ msgid "  Initrd modules:\n"
3689 #~ msgstr "  Moduły initrd:\n"
3690
3691 #~ msgid "  Applications:\n"
3692 #~ msgstr "  Aplikacje:\n"
3693
3694 #~ msgid "  Kernels:\n"
3695 #~ msgstr "  Jądra:\n"
3696
3697 #~ msgid "  Windows Registry entries:\n"
3698 #~ msgstr "  Wpisy rejestru systemu Windows:\n"
3699
3700 #~ msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-cat"
3701 #~ msgstr ""
3702 #~ "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-"
3703 #~ "cat"
3704
3705 #~ msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-edit"
3706 #~ msgstr ""
3707 #~ "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-"
3708 #~ "edit"
3709
3710 #~ msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-tar\n"
3711 #~ msgstr ""
3712 #~ "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez program virt-"
3713 #~ "tar\n"
3714
3715 #~ msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-win-reg"
3716 #~ msgstr ""
3717 #~ "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez program virt-"
3718 #~ "win-reg"