Version 1.11.7.
[libguestfs.git] / po / pl.po
1 # translation of pl.po to Polish
2 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009.
3 #
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: pl\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
8 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
9 "POT-Creation-Date: 2011-05-17 17:29+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2010-12-21 14:12+0100\n"
11 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
12 "Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
13 "Language: pl\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: cat/virt-cat.c:57 cat/virt-filesystems.c:99 cat/virt-ls.c:58 df/main.c:70
19 #: edit/virt-edit.c:73 fish/fish.c:96 fuse/guestmount.c:908
20 #: inspector/virt-inspector.c:72 rescue/virt-rescue.c:59
21 #, c-format
22 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
23 msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
24
25 #: cat/virt-cat.c:61
26 #, c-format
27 msgid ""
28 "%s: display files in a virtual machine\n"
29 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
30 "Usage:\n"
31 "  %s [--options] -d domname file [file ...]\n"
32 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] file [file ...]\n"
33 "Options:\n"
34 "  -a|--add image       Add image\n"
35 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
36 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
37 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
38 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
39 "  --help               Display brief help\n"
40 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
41 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
42 "  -V|--version         Display version and exit\n"
43 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
44 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
45 msgstr ""
46 "%s: wyświetla pliki w maszynie wirtualnej\n"
47 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
48 "Użycie:\n"
49 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny plik [plik...]\n"
50 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img ...] plik [plik...]\n"
51 "Opcje:\n"
52 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
53 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
54 "                       dla opcji -d\n"
55 "  -d|--domain gość     Dodaje dyski z gościa biblioteki libvirt\n"
56 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
57 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
58 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
59 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejści\n"
60 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
61 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
62 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
63 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
64
65 #: cat/virt-cat.c:117 cat/virt-filesystems.c:202 cat/virt-ls.c:123
66 #: df/domains.c:428 df/main.c:136 edit/virt-edit.c:141 fish/fish.c:219
67 #: fuse/guestmount.c:1024 inspector/virt-inspector.c:132
68 #: rescue/virt-rescue.c:133
69 #, c-format
70 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
71 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
72
73 #: cat/virt-cat.c:139 cat/virt-filesystems.c:256 cat/virt-ls.c:145
74 #: df/main.c:160 edit/virt-edit.c:163 fish/fish.c:276 fuse/guestmount.c:1061
75 #: inspector/virt-inspector.c:154 rescue/virt-rescue.c:157
76 #, c-format
77 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
78 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
79
80 #: cat/virt-filesystems.c:103
81 #, c-format
82 msgid ""
83 "%s: list filesystems, partitions, block devices, LVM in a VM\n"
84 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
85 "Usage:\n"
86 "  %s [--options] -d domname\n"
87 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...]\n"
88 "Options:\n"
89 "  -a|--add image       Add image\n"
90 "  --all                Display everything\n"
91 "  --blkdevs|--block-devices\n"
92 "                       Display block devices\n"
93 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
94 "  --csv                Output as Comma-Separated Values\n"
95 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
96 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
97 "  --extra              Display swap and data filesystems\n"
98 "  --filesystems        Display mountable filesystems\n"
99 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
100 "  -h|--human-readable  Human-readable sizes in --long output\n"
101 "  --help               Display brief help\n"
102 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
103 "  -l|--long            Long output\n"
104 "  --lvs|--logvols|--logical-volumes\n"
105 "                       Display LVM logical volumes\n"
106 "  --no-title           No title in --long output\n"
107 "  --parts|--partitions Display partitions\n"
108 "  --pvs|--physvols|--physical-volumes\n"
109 "                       Display LVM physical volumes\n"
110 "  --uuid|--uuids       Add UUIDs to --long output\n"
111 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
112 "  -V|--version         Display version and exit\n"
113 "  --vgs|--volgroups|--volume-groups\n"
114 "                       Display LVM volume groups\n"
115 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
116 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
117 msgstr ""
118 "%s: wyświetla listę systemów plików, partycji, urządzeń blokowych i LVM\n"
119 "w maszynie wirtualnej\n"
120 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
121 "Użycie:\n"
122 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny\n"
123 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...]\n"
124 "Opcje:\n"
125 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
126 "  --all                Wyświetla wszystko\n"
127 "  --blkdevs|--block-devices\n"
128 "                       Wyświetla urządzenia blokowe\n"
129 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
130 "                       dla opcji -d\n"
131 "  --csv                Wyjście jako CSV (wartości oddzielane przecinkiem)\n"
132 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
133 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
134 "  --extra              Wyświetla systemy plików wymiany i danych\n"
135 "  --filesystems        Wyświetla montowalne systemy plików\n"
136 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
137 "  -h|--human-readable  Rozmiary czytelne dla człowieka\n"
138 "                       w wyjściu opcji --long\n"
139 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
140 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
141 "  -l|--long            Długie wyjście\n"
142 "  --lvs|--logvols|--logical-volumes\n"
143 "                       Wyświetla woluminy logiczne LVM\n"
144 "  --no-title           Bez tytułu w wyjściu opcji --long\n"
145 "  --parts|--partitions Wyświetla partycje\n"
146 "  --pvs|--physvols|--physical-volumes\n"
147 "                       Wyświetla woluminy fizyczne LVM\n"
148 "  --uuid|--uuids       Dodaje UUID do wyjścia opcji --long\n"
149 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
150 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
151 "  --vgs|--volgroups|--volume-groups\n"
152 "                       Wyświetla grupy woluminów LVM\n"
153 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
154 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
155
156 #: cat/virt-filesystems.c:318 df/main.c:255
157 #, c-format
158 msgid "%s: you cannot use -h and --csv options together.\n"
159 msgstr "%s: nie można używać opcji -h oraz --csv jednocześnie.\n"
160
161 #: cat/virt-ls.c:62
162 #, c-format
163 msgid ""
164 "%s: list files in a virtual machine\n"
165 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
166 "Usage:\n"
167 "  %s [--options] -d domname file [dir ...]\n"
168 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] dir [dir ...]\n"
169 "Options:\n"
170 "  -a|--add image       Add image\n"
171 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
172 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
173 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
174 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
175 "  --help               Display brief help\n"
176 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
177 "  -l|--long            Long listing\n"
178 "  -R|--recursive       Recursive listing\n"
179 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
180 "  -V|--version         Display version and exit\n"
181 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
182 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
183 msgstr ""
184 "%s: wyświetla listę plików w maszynie wirtualnej\n"
185 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
186 "Użycie:\n"
187 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny plik [kat...]\n"
188 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...] kat [kat...]\n"
189 "Opcje:\n"
190 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
191 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
192 "                       dla opcji -d\n"
193 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
194 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
195 "  --format[=raw|..]    Wymusza obraz dysku dla opcji -a\n"
196 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
197 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
198 "  -l|--long            Długie listy\n"
199 "  -R|--recursive       Rekursywne listy\n"
200 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
201 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
202 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
203 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
204
205 #: df/domains.c:115
206 #, c-format
207 msgid "%s: could not connect to libvirt (code %d, domain %d): %s"
208 msgstr ""
209 "%s: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): %s"
210
211 #: df/domains.c:124
212 #, c-format
213 msgid "%s: could not get number of running domains (code %d, domain %d): %s"
214 msgstr ""
215 "%s: nie można uzyskać liczby uruchomionych domen (kod %d, domena %d): %s"
216
217 #: df/domains.c:134
218 #, c-format
219 msgid "%s: could not list running domains (code %d, domain %d): %s"
220 msgstr ""
221 "%s: nie można wyświetlić listy uruchomionych domen (kod %d, domena %d): %s"
222
223 #: df/domains.c:145
224 #, c-format
225 msgid "%s: could not get number of inactive domains (code %d, domain %d): %s"
226 msgstr ""
227 "%s: nie można uzyskać liczby nieaktywnych domen (kod %d, domena %d): %s"
228
229 #: df/domains.c:155
230 #, c-format
231 msgid "%s: could not list inactive domains (code %d, domain %d): %s"
232 msgstr ""
233 "%s: nie można wyświetlić listy nieaktywnych domen (kod %d, domena %d): %s"
234
235 #: df/domains.c:281
236 #, c-format
237 msgid "%s: ignoring %s, it has too many disks (%zu > %d)"
238 msgstr "%s: ignorowanie %s, posiada za dużo dysków (%zu > %d)"
239
240 #: df/main.c:74
241 #, c-format
242 msgid ""
243 "%s: display free space on virtual filesystems\n"
244 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
245 "Usage:\n"
246 "  %s [--options] -d domname\n"
247 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...]\n"
248 "Options:\n"
249 "  -a|--add image       Add image\n"
250 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
251 "  --csv                Output as Comma-Separated Values\n"
252 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
253 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
254 "  -h|--human-readable  Human-readable sizes in --long output\n"
255 "  --help               Display brief help\n"
256 "  -i|--inodes          Display inodes\n"
257 "  --one-per-guest      Separate appliance per guest\n"
258 "  --uuid               Add UUIDs to --long output\n"
259 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
260 "  -V|--version         Display version and exit\n"
261 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
262 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
263 msgstr ""
264 "%s: wyświetla wolne miejsce na wirtualnych systemach plików\n"
265 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
266 "Użycie:\n"
267 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny\n"
268 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...]\n"
269 "Opcje:\n"
270 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
271 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
272 "                       dla opcji -d\n"
273 "  --csv                Wyjście jako CSV (wartości oddzielane przecinkiem)\n"
274 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
275 "  --format[=raw|..]    Wymusza obraz dysku dla opcji -a\n"
276 "  -h|--human-readable  Rozmiary czytelne dla człowieka\n"
277 "                       w wyjściu opcji --long\n"
278 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
279 "  -i|--inodes          Wyświetla i-węzły\n"
280 "  --one-per-guest      Oddziela przyrządy według gości\n"
281 "  --uuid               Dodaje UUID do wyjścia opcji --long\n"
282 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
283 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
284 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
285 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
286
287 #: df/main.c:267
288 #, c-format
289 msgid "%s: compiled without support for libvirt.\n"
290 msgstr "%s: skompilowano bez obsługi biblioteki libvirt.\n"
291
292 #: df/output.c:50
293 msgid "VirtualMachine"
294 msgstr "Maszyna wirtualna"
295
296 #: df/output.c:51
297 msgid "Filesystem"
298 msgstr "System plików"
299
300 #: df/output.c:54
301 msgid "1K-blocks"
302 msgstr "K-bloki"
303
304 #: df/output.c:56
305 msgid "Size"
306 msgstr "Rozmiar"
307
308 #: df/output.c:57
309 msgid "Used"
310 msgstr "Użyte"
311
312 #: df/output.c:58
313 msgid "Available"
314 msgstr "Dostępne"
315
316 #: df/output.c:59
317 msgid "Use%"
318 msgstr "Użycie%"
319
320 #: df/output.c:61
321 msgid "Inodes"
322 msgstr "I-węzły"
323
324 #: df/output.c:62
325 msgid "IUsed"
326 msgstr "IUżyte"
327
328 #: df/output.c:63
329 msgid "IFree"
330 msgstr "IWolne"
331
332 #: df/output.c:64
333 msgid "IUse%"
334 msgstr "IUżyte%"
335
336 #: edit/virt-edit.c:77
337 #, fuzzy, c-format
338 msgid ""
339 "%s: Edit a file in a virtual machine\n"
340 "Copyright (C) 2009-2011 Red Hat Inc.\n"
341 "Usage:\n"
342 "  %s [--options] -d domname file [file ...]\n"
343 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] file [file ...]\n"
344 "Options:\n"
345 "  -a|--add image       Add image\n"
346 "  -b|--backup .ext     Backup original as original.ext\n"
347 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
348 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
349 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
350 "  -e|--expr expr       Non-interactive editing using Perl expr\n"
351 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
352 "  --help               Display brief help\n"
353 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
354 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
355 "  -V|--version         Display version and exit\n"
356 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
357 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
358 msgstr ""
359 "%s: wyświetla pliki w maszynie wirtualnej\n"
360 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
361 "Użycie:\n"
362 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny plik [plik...]\n"
363 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img ...] plik [plik...]\n"
364 "Opcje:\n"
365 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
366 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
367 "                       dla opcji -d\n"
368 "  -d|--domain gość     Dodaje dyski z gościa biblioteki libvirt\n"
369 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
370 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
371 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
372 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejści\n"
373 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
374 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
375 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
376 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
377
378 #: edit/virt-edit.c:175
379 #, c-format
380 msgid "%s: -b option given multiple times\n"
381 msgstr ""
382
383 #: edit/virt-edit.c:192
384 #, c-format
385 msgid "%s: -e option given multiple times\n"
386 msgstr ""
387
388 #: edit/virt-edit.c:585 fish/fish.c:1444
389 #, c-format
390 msgid "%s: to use Windows drive letters, this must be a Windows guest\n"
391 msgstr ""
392
393 #: edit/virt-edit.c:599
394 #, fuzzy, c-format
395 msgid "%s: drive '%c:' not found.\n"
396 msgstr "virt-tar: {tarball}: nie odnaleziono pliku\n"
397
398 #: fish/alloc.c:37
399 #, c-format
400 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
401 msgstr "należy użyć \"alloc plik rozmiar\", aby utworzyć obraz\n"
402
403 #: fish/alloc.c:51
404 #, c-format
405 msgid "use 'sparse file size' to create a sparse image\n"
406 msgstr "należy użyć \"sparse plik rozmiar\", aby utworzyć rzadki obraz\n"
407
408 #: fish/alloc.c:75
409 #, c-format
410 msgid "can't allocate or add disks after launching\n"
411 msgstr "bez przydzielania lub dodawania dysków po uruchomieniu\n"
412
413 #: fish/alloc.c:156
414 #, c-format
415 msgid "%s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
416 msgstr "%s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
417
418 #: fish/cmds.c:2560
419 msgid "Command"
420 msgstr "Polecenie"
421
422 #: fish/cmds.c:2560
423 msgid "Description"
424 msgstr "Opis"
425
426 #: fish/cmds.c:2562
427 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
428 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
429
430 #: fish/cmds.c:2563
431 msgid "add the disk(s) from a named libvirt domain"
432 msgstr "dodaje dyski z nazwanej domeny biblioteki libvirt"
433
434 #: fish/cmds.c:2564 fish/cmds.c:2565
435 msgid "add an image to examine or modify"
436 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
437
438 #: fish/cmds.c:2566
439 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
440 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
441
442 #: fish/cmds.c:2567
443 msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
444 msgstr ""
445 "dodaje napęd w trybie tylko do odczytu określając używaną emulację bloku QEMU"
446
447 #: fish/cmds.c:2568
448 msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
449 msgstr "dodaje napęd określając używaną emulację bloku QEMU"
450
451 #: fish/cmds.c:2569
452 msgid "allocate and add a disk file"
453 msgstr "przydziela i dodaje plik dysku"
454
455 #: fish/cmds.c:2570
456 msgid "clear Augeas path"
457 msgstr "czyści ścieżkę Augeas"
458
459 #: fish/cmds.c:2571
460 msgid "close the current Augeas handle"
461 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
462
463 #: fish/cmds.c:2572
464 msgid "define an Augeas node"
465 msgstr "określa węzeł Augeas"
466
467 #: fish/cmds.c:2573
468 msgid "define an Augeas variable"
469 msgstr "określa zmienną Augeas"
470
471 #: fish/cmds.c:2574
472 msgid "look up the value of an Augeas path"
473 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
474
475 #: fish/cmds.c:2575
476 msgid "create a new Augeas handle"
477 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
478
479 #: fish/cmds.c:2576
480 msgid "insert a sibling Augeas node"
481 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
482
483 #: fish/cmds.c:2577
484 msgid "load files into the tree"
485 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
486
487 #: fish/cmds.c:2578
488 msgid "list Augeas nodes under augpath"
489 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
490
491 #: fish/cmds.c:2579
492 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
493 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
494
495 #: fish/cmds.c:2580
496 msgid "move Augeas node"
497 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
498
499 #: fish/cmds.c:2581
500 msgid "remove an Augeas path"
501 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
502
503 #: fish/cmds.c:2582
504 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
505 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
506
507 #: fish/cmds.c:2583
508 msgid "set Augeas path to value"
509 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
510
511 #: fish/cmds.c:2584
512 msgid "test availability of some parts of the API"
513 msgstr "testuje dostępność niektórych części API"
514
515 #: fish/cmds.c:2585
516 msgid "return a list of all optional groups"
517 msgstr "zwraca listę wszystkich opcjonalnych grup"
518
519 #: fish/cmds.c:2586
520 msgid "upload base64-encoded data to file"
521 msgstr "wysyła dane zakodowane jako base64 do pliku"
522
523 #: fish/cmds.c:2587
524 msgid "download file and encode as base64"
525 msgstr "pobiera plik i koduje go jako base64"
526
527 #: fish/cmds.c:2588
528 msgid "flush device buffers"
529 msgstr "czyści bufory urządzenia"
530
531 #: fish/cmds.c:2589
532 msgid "get blocksize of block device"
533 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
534
535 #: fish/cmds.c:2590
536 msgid "is block device set to read-only"
537 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
538
539 #: fish/cmds.c:2591
540 msgid "get total size of device in bytes"
541 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
542
543 #: fish/cmds.c:2592
544 msgid "get sectorsize of block device"
545 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
546
547 #: fish/cmds.c:2593
548 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
549 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
550
551 #: fish/cmds.c:2594
552 msgid "reread partition table"
553 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
554
555 #: fish/cmds.c:2595
556 msgid "set blocksize of block device"
557 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
558
559 #: fish/cmds.c:2596
560 msgid "set block device to read-only"
561 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
562
563 #: fish/cmds.c:2597
564 msgid "set block device to read-write"
565 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
566
567 #: fish/cmds.c:2598
568 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
569 msgstr ""
570 "zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość znaków"
571
572 #: fish/cmds.c:2599
573 msgid "list the contents of a file"
574 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
575
576 #: fish/cmds.c:2600
577 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
578 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
579
580 #: fish/cmds.c:2601
581 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of the contents of a device"
582 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC zawartości urządzenia"
583
584 #: fish/cmds.c:2602
585 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of files in a directory"
586 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC plików w katalogu"
587
588 #: fish/cmds.c:2603
589 msgid "change file mode"
590 msgstr "zmienia tryb pliku"
591
592 #: fish/cmds.c:2604 fish/cmds.c:2720
593 msgid "change file owner and group"
594 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
595
596 #: fish/cmds.c:2605
597 msgid "run a command from the guest filesystem"
598 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
599
600 #: fish/cmds.c:2606
601 msgid "run a command, returning lines"
602 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
603
604 #: fish/cmds.c:2607
605 msgid "add qemu parameters"
606 msgstr "dodaje parametry QEMU"
607
608 #: fish/cmds.c:2608
609 msgid "copy local files or directories into an image"
610 msgstr "kopiuje lokalne pliki lub katalogi do obrazu"
611
612 #: fish/cmds.c:2609
613 msgid "copy remote files or directories out of an image"
614 msgstr "kopiuje zdalne pliki lub katalogi z obrazu"
615
616 #: fish/cmds.c:2610
617 msgid "copy size bytes from source to destination using dd"
618 msgstr "kopiuje bajty rozmiaru ze źródła do celu używając dd"
619
620 #: fish/cmds.c:2611
621 msgid "copy a file"
622 msgstr "kopiuje plik"
623
624 #: fish/cmds.c:2612
625 msgid "copy a file or directory recursively"
626 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
627
628 #: fish/cmds.c:2613
629 msgid "copy from source to destination using dd"
630 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
631
632 #: fish/cmds.c:2614
633 msgid "debugging and internals"
634 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
635
636 #: fish/cmds.c:2615
637 msgid "debug the QEMU command line (internal use only)"
638 msgstr "debuguje wiersz poleceń QEMU (tylko do użytku wewnętrznego)"
639
640 #: fish/cmds.c:2616
641 msgid "upload a file to the appliance (internal use only)"
642 msgstr "wysyła plik do przyrządu (tylko do użytku wewnętrznego)"
643
644 #: fish/cmds.c:2617
645 msgid "report file system disk space usage"
646 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
647
648 #: fish/cmds.c:2618
649 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
650 msgstr ""
651 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
652
653 #: fish/cmds.c:2619
654 msgid "return kernel messages"
655 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
656
657 #: fish/cmds.c:2620
658 msgid "download a file to the local machine"
659 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
660
661 #: fish/cmds.c:2621
662 msgid "download a file to the local machine with offset and size"
663 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny z wyrównaniem i rozmiarem"
664
665 #: fish/cmds.c:2622
666 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
667 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
668
669 #: fish/cmds.c:2623
670 msgid "estimate file space usage"
671 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
672
673 #: fish/cmds.c:2624
674 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
675 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
676
677 #: fish/cmds.c:2625
678 msgid "display a line of text"
679 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
680
681 #: fish/cmds.c:2626
682 msgid "echo arguments back to the client"
683 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
684
685 #: fish/cmds.c:2627
686 msgid "edit a file"
687 msgstr "modyfikuje plik"
688
689 #: fish/cmds.c:2628 fish/cmds.c:2629 fish/cmds.c:2634 fish/cmds.c:2635
690 #: fish/cmds.c:2668 fish/cmds.c:2669 fish/cmds.c:2913 fish/cmds.c:2914
691 #: fish/cmds.c:2918 fish/cmds.c:2919 fish/cmds.c:2921 fish/cmds.c:2922
692 msgid "return lines matching a pattern"
693 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
694
695 #: fish/cmds.c:2630
696 msgid "test if two files have equal contents"
697 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
698
699 #: fish/cmds.c:2631
700 msgid "test if file or directory exists"
701 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
702
703 #: fish/cmds.c:2632 fish/cmds.c:2633
704 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
705 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
706
707 #: fish/cmds.c:2636
708 msgid "determine file type"
709 msgstr "określa typ pliku"
710
711 #: fish/cmds.c:2637
712 msgid "detect the architecture of a binary file"
713 msgstr "wykrywa architekturę pliku binarnego"
714
715 #: fish/cmds.c:2638
716 msgid "return the size of the file in bytes"
717 msgstr "zwraca rozmiar pliku w bajtach"
718
719 #: fish/cmds.c:2639
720 msgid "fill a file with octets"
721 msgstr "wypełnia plik oktetami"
722
723 #: fish/cmds.c:2640
724 msgid "fill a file with a repeating pattern of bytes"
725 msgstr "wypełnia plik powtarzającym się wzorem bajtów"
726
727 #: fish/cmds.c:2641
728 msgid "find all files and directories"
729 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
730
731 #: fish/cmds.c:2642
732 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
733 msgstr ""
734 "znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem NUL"
735
736 #: fish/cmds.c:2643
737 msgid "find a filesystem by label"
738 msgstr "znajduje system plików według etykiety"
739
740 #: fish/cmds.c:2644
741 msgid "find a filesystem by UUID"
742 msgstr "znajduje system plików według UUID"
743
744 #: fish/cmds.c:2645
745 msgid "run the filesystem checker"
746 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
747
748 #: fish/cmds.c:2646
749 msgid "get the additional kernel options"
750 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
751
752 #: fish/cmds.c:2647
753 #, fuzzy
754 msgid "get the attach method"
755 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
756
757 #: fish/cmds.c:2648
758 msgid "get autosync mode"
759 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
760
761 #: fish/cmds.c:2649
762 msgid "get direct appliance mode flag"
763 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
764
765 #: fish/cmds.c:2650
766 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
767 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
768
769 #: fish/cmds.c:2651
770 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
771 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
772
773 #: fish/cmds.c:2652
774 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
775 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
776
777 #: fish/cmds.c:2653
778 msgid "get enable network flag"
779 msgstr "uzyskuje flagę włączenia sieci"
780
781 #: fish/cmds.c:2654
782 msgid "get the search path"
783 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
784
785 #: fish/cmds.c:2655
786 msgid "get PID of qemu subprocess"
787 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
788
789 #: fish/cmds.c:2656
790 msgid "get the qemu binary"
791 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
792
793 #: fish/cmds.c:2657
794 msgid "get recovery process enabled flag"
795 msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
796
797 #: fish/cmds.c:2658
798 msgid "get SELinux enabled flag"
799 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
800
801 #: fish/cmds.c:2659
802 msgid "get the current state"
803 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
804
805 #: fish/cmds.c:2660
806 msgid "get command trace enabled flag"
807 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
808
809 #: fish/cmds.c:2661
810 msgid "get the current umask"
811 msgstr "uzyskuje bieżące \"umask\""
812
813 #: fish/cmds.c:2662
814 msgid "get verbose mode"
815 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
816
817 #: fish/cmds.c:2663
818 msgid "get SELinux security context"
819 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
820
821 #: fish/cmds.c:2664 fish/cmds.c:2721
822 msgid "get a single extended attribute"
823 msgstr "uzyskuje pojedynczy atrybut rozszerzony"
824
825 #: fish/cmds.c:2665 fish/cmds.c:2722
826 msgid "list extended attributes of a file or directory"
827 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
828
829 #: fish/cmds.c:2666
830 msgid "expand wildcards in command"
831 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
832
833 #: fish/cmds.c:2667
834 msgid "expand a wildcard path"
835 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
836
837 #: fish/cmds.c:2670
838 msgid "install GRUB"
839 msgstr "instaluje program GRUB"
840
841 #: fish/cmds.c:2671
842 msgid "return first 10 lines of a file"
843 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
844
845 #: fish/cmds.c:2672
846 msgid "return first N lines of a file"
847 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
848
849 #: fish/cmds.c:2673
850 msgid "dump a file in hexadecimal"
851 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
852
853 #: fish/cmds.c:2674
854 msgid "edit with a hex editor"
855 msgstr "modyfikuje za pomocą edytora szesnastkowego"
856
857 #: fish/cmds.c:2675
858 msgid "list the contents of a single file in an initrd"
859 msgstr "wyświetla listę zawartości pojedynczego pliku w initrd"
860
861 #: fish/cmds.c:2676
862 msgid "list files in an initrd"
863 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
864
865 #: fish/cmds.c:2677
866 msgid "add an inotify watch"
867 msgstr "dodaje obserwację inotify"
868
869 #: fish/cmds.c:2678
870 msgid "close the inotify handle"
871 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
872
873 #: fish/cmds.c:2679
874 msgid "return list of watched files that had events"
875 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
876
877 #: fish/cmds.c:2680
878 msgid "create an inotify handle"
879 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
880
881 #: fish/cmds.c:2681
882 msgid "return list of inotify events"
883 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
884
885 #: fish/cmds.c:2682
886 msgid "remove an inotify watch"
887 msgstr "usuwa obserwację inotify"
888
889 #: fish/cmds.c:2683
890 msgid "get architecture of inspected operating system"
891 msgstr "uzyskuje architekturę badanego systemu operacyjnego"
892
893 #: fish/cmds.c:2684
894 msgid "get distro of inspected operating system"
895 msgstr "uzyskuje dystrybucję badanego systemu operacyjnego"
896
897 #: fish/cmds.c:2685
898 msgid "get drive letter mappings"
899 msgstr ""
900
901 #: fish/cmds.c:2686
902 msgid "get filesystems associated with inspected operating system"
903 msgstr "uzyskuje systemy plików powiązane z badanym systemem operacyjnym"
904
905 #: fish/cmds.c:2687
906 #, fuzzy
907 msgid "get format of inspected operating system"
908 msgstr "uzyskuje typ badanego systemu operacyjnego"
909
910 #: fish/cmds.c:2688
911 msgid "get hostname of the operating system"
912 msgstr "uzyskuje nazwę komputera systemu operacyjnego"
913
914 #: fish/cmds.c:2689
915 msgid "get major version of inspected operating system"
916 msgstr "uzyskuje główną wersję badanego systemu operacyjnego"
917
918 #: fish/cmds.c:2690
919 msgid "get minor version of inspected operating system"
920 msgstr "uzyskuje pomniejszą wersję badanego systemu operacyjnego"
921
922 #: fish/cmds.c:2691
923 msgid "get mountpoints of inspected operating system"
924 msgstr "uzyskuje punkty montowania badanego systemu operacyjnego"
925
926 #: fish/cmds.c:2692
927 msgid "get package format used by the operating system"
928 msgstr "uzyskuje typ formatu pakietów używanego przez system operacyjny"
929
930 #: fish/cmds.c:2693
931 msgid "get package management tool used by the operating system"
932 msgstr ""
933 "uzyskuje narzędzie do zarządzania pakietami używane przez system operacyjny"
934
935 #: fish/cmds.c:2694
936 msgid "get product name of inspected operating system"
937 msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
938
939 #: fish/cmds.c:2695
940 #, fuzzy
941 msgid "get product variant of inspected operating system"
942 msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
943
944 #: fish/cmds.c:2696
945 msgid "return list of operating systems found by last inspection"
946 msgstr ""
947 "zwraca listę systemów operacyjnych odnalezionych przez ostatnie badanie"
948
949 #: fish/cmds.c:2697
950 msgid "get type of inspected operating system"
951 msgstr "uzyskuje typ badanego systemu operacyjnego"
952
953 #: fish/cmds.c:2698
954 #, fuzzy
955 msgid "get Windows CurrentControlSet of inspected operating system"
956 msgstr "uzyskuje systemroot badanego systemu operacyjnego Windows"
957
958 #: fish/cmds.c:2699
959 msgid "get Windows systemroot of inspected operating system"
960 msgstr "uzyskuje systemroot badanego systemu operacyjnego Windows"
961
962 #: fish/cmds.c:2700
963 msgid "get live flag for install disk"
964 msgstr ""
965
966 #: fish/cmds.c:2701
967 msgid "get multipart flag for install disk"
968 msgstr ""
969
970 #: fish/cmds.c:2702
971 msgid "get netinst (network installer) flag for install disk"
972 msgstr ""
973
974 #: fish/cmds.c:2703
975 msgid "get list of applications installed in the operating system"
976 msgstr "uzyskuje listę aplikacji zainstalowanych w systemie operacyjnym"
977
978 #: fish/cmds.c:2704
979 msgid "inspect disk and return list of operating systems found"
980 msgstr "bada dysk i zwraca listę odnalezionych systemów operacyjnych"
981
982 #: fish/cmds.c:2705
983 msgid "test if block device"
984 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem blokowym"
985
986 #: fish/cmds.c:2706
987 msgid "is busy processing a command"
988 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
989
990 #: fish/cmds.c:2707
991 msgid "test if character device"
992 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem znakowym"
993
994 #: fish/cmds.c:2708
995 msgid "is in configuration state"
996 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
997
998 #: fish/cmds.c:2709
999 msgid "test if a directory"
1000 msgstr "testuje, czy jest katalogiem"
1001
1002 #: fish/cmds.c:2710
1003 msgid "test if FIFO (named pipe)"
1004 msgstr "testuje, czy jest FIFO (nazwanym potokiem)"
1005
1006 #: fish/cmds.c:2711
1007 msgid "test if a regular file"
1008 msgstr "testuje, czy jest zwykłym plikiem"
1009
1010 #: fish/cmds.c:2712
1011 msgid "is launching subprocess"
1012 msgstr "uruchamia podprocesy"
1013
1014 #: fish/cmds.c:2713
1015 msgid "test if device is a logical volume"
1016 msgstr "testuje, czy urządzenie jest woluminem logicznym"
1017
1018 #: fish/cmds.c:2714
1019 msgid "is ready to accept commands"
1020 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
1021
1022 #: fish/cmds.c:2715
1023 msgid "test if socket"
1024 msgstr "testuje, czy jest gniazdem"
1025
1026 #: fish/cmds.c:2716
1027 msgid "test if symbolic link"
1028 msgstr "testuje, czy jest dowiązaniem symbolicznym"
1029
1030 #: fish/cmds.c:2717
1031 msgid "kill the qemu subprocess"
1032 msgstr "niszczy podproces QEMU"
1033
1034 #: fish/cmds.c:2718
1035 msgid "launch the qemu subprocess"
1036 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
1037
1038 #: fish/cmds.c:2719
1039 msgid "change working directory"
1040 msgstr "zmienia katalog roboczy"
1041
1042 #: fish/cmds.c:2723
1043 msgid "list the block devices"
1044 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
1045
1046 #: fish/cmds.c:2724
1047 msgid "list filesystems"
1048 msgstr "wyświetla listę systemów plików"
1049
1050 #: fish/cmds.c:2725
1051 msgid "list the partitions"
1052 msgstr "wyświetla listę partycji"
1053
1054 #: fish/cmds.c:2726
1055 msgid "list the files in a directory (long format)"
1056 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
1057
1058 #: fish/cmds.c:2727 fish/cmds.c:2728
1059 msgid "create a hard link"
1060 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
1061
1062 #: fish/cmds.c:2729 fish/cmds.c:2730
1063 msgid "create a symbolic link"
1064 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
1065
1066 #: fish/cmds.c:2731 fish/cmds.c:2822
1067 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
1068 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
1069
1070 #: fish/cmds.c:2732
1071 msgid "list the files in a directory"
1072 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
1073
1074 #: fish/cmds.c:2733 fish/cmds.c:2849
1075 msgid "set extended attribute of a file or directory"
1076 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
1077
1078 #: fish/cmds.c:2734
1079 msgid "get file information for a symbolic link"
1080 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
1081
1082 #: fish/cmds.c:2735
1083 msgid "lstat on multiple files"
1084 msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
1085
1086 #: fish/cmds.c:2736
1087 msgid "add a key on a LUKS encrypted device"
1088 msgstr "dodaje klucz do zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
1089
1090 #: fish/cmds.c:2737
1091 msgid "close a LUKS device"
1092 msgstr "zamyka urządzenie LUKS"
1093
1094 #: fish/cmds.c:2738 fish/cmds.c:2739
1095 msgid "format a block device as a LUKS encrypted device"
1096 msgstr "formatuje urządzenie blokowe jako zaszyfrowane urządzenie LUKS"
1097
1098 #: fish/cmds.c:2740
1099 msgid "remove a key from a LUKS encrypted device"
1100 msgstr "usuwa klucz z zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
1101
1102 #: fish/cmds.c:2741
1103 msgid "open a LUKS-encrypted block device"
1104 msgstr "otwiera urządzenie blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS"
1105
1106 #: fish/cmds.c:2742
1107 msgid "open a LUKS-encrypted block device read-only"
1108 msgstr ""
1109 "otwiera urządzenia blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS w trybie tylko do "
1110 "odczytu"
1111
1112 #: fish/cmds.c:2743
1113 msgid "create an LVM logical volume"
1114 msgstr "tworzy wolumin logiczny LVM"
1115
1116 #: fish/cmds.c:2744
1117 msgid "get canonical name of an LV"
1118 msgstr "uzyskuje kanoniczną nazwę woluminu logicznego"
1119
1120 #: fish/cmds.c:2745
1121 msgid "clear LVM device filter"
1122 msgstr "czyści filtr urządzeń LVM"
1123
1124 #: fish/cmds.c:2746
1125 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
1126 msgstr ""
1127 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
1128
1129 #: fish/cmds.c:2747
1130 msgid "set LVM device filter"
1131 msgstr "ustawia filtr urządzeń LVM"
1132
1133 #: fish/cmds.c:2748
1134 msgid "remove an LVM logical volume"
1135 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
1136
1137 #: fish/cmds.c:2749
1138 msgid "rename an LVM logical volume"
1139 msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
1140
1141 #: fish/cmds.c:2750
1142 msgid "resize an LVM logical volume"
1143 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
1144
1145 #: fish/cmds.c:2751
1146 msgid "expand an LV to fill free space"
1147 msgstr "rozszerza wolumin logiczny, aby wypełnić wolne miejsce"
1148
1149 #: fish/cmds.c:2752 fish/cmds.c:2753
1150 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
1151 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
1152
1153 #: fish/cmds.c:2754
1154 msgid "get the UUID of a logical volume"
1155 msgstr "uzyskuje UUID woluminu logicznego"
1156
1157 #: fish/cmds.c:2755
1158 msgid "lgetxattr on multiple files"
1159 msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
1160
1161 #: fish/cmds.c:2756
1162 msgid "open the manual"
1163 msgstr "otwiera podręcznik"
1164
1165 #: fish/cmds.c:2757
1166 msgid "create a directory"
1167 msgstr "tworzy katalog"
1168
1169 #: fish/cmds.c:2758
1170 msgid "create a directory with a particular mode"
1171 msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
1172
1173 #: fish/cmds.c:2759
1174 msgid "create a directory and parents"
1175 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
1176
1177 #: fish/cmds.c:2760
1178 msgid "create a temporary directory"
1179 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
1180
1181 #: fish/cmds.c:2761 fish/cmds.c:2762 fish/cmds.c:2763
1182 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
1183 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
1184
1185 #: fish/cmds.c:2764
1186 msgid "make ext2/3/4 external journal"
1187 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
1188
1189 #: fish/cmds.c:2765
1190 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
1191 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
1192
1193 #: fish/cmds.c:2766
1194 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
1195 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
1196
1197 #: fish/cmds.c:2767
1198 msgid "make FIFO (named pipe)"
1199 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
1200
1201 #: fish/cmds.c:2768 fish/cmds.c:2770
1202 msgid "make a filesystem"
1203 msgstr "tworzy system plików"
1204
1205 #: fish/cmds.c:2769
1206 msgid "make a filesystem with block size"
1207 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
1208
1209 #: fish/cmds.c:2771
1210 msgid "create a mountpoint"
1211 msgstr "tworzy punkt montowania"
1212
1213 #: fish/cmds.c:2772
1214 msgid "make block, character or FIFO devices"
1215 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
1216
1217 #: fish/cmds.c:2773
1218 msgid "make block device node"
1219 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
1220
1221 #: fish/cmds.c:2774
1222 msgid "make char device node"
1223 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
1224
1225 #: fish/cmds.c:2775
1226 msgid "create a swap partition"
1227 msgstr "tworzy partycję wymiany"
1228
1229 #: fish/cmds.c:2776
1230 msgid "create a swap partition with a label"
1231 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
1232
1233 #: fish/cmds.c:2777
1234 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
1235 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
1236
1237 #: fish/cmds.c:2778
1238 msgid "create a swap file"
1239 msgstr "tworzy plik wymiany"
1240
1241 #: fish/cmds.c:2779
1242 msgid "load a kernel module"
1243 msgstr "wczytuje moduł jądra"
1244
1245 #: fish/cmds.c:2780
1246 msgid "view a file"
1247 msgstr "wyświetla plik"
1248
1249 #: fish/cmds.c:2781
1250 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
1251 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
1252
1253 #: fish/cmds.c:2782
1254 msgid "mount a file using the loop device"
1255 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
1256
1257 #: fish/cmds.c:2783
1258 msgid "mount a guest disk with mount options"
1259 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
1260
1261 #: fish/cmds.c:2784
1262 msgid "mount a guest disk, read-only"
1263 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
1264
1265 #: fish/cmds.c:2785
1266 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
1267 msgstr ""
1268 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
1269 "plików"
1270
1271 #: fish/cmds.c:2786
1272 msgid "show mountpoints"
1273 msgstr "wyświetla punkty montowania"
1274
1275 #: fish/cmds.c:2787
1276 msgid "show mounted filesystems"
1277 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
1278
1279 #: fish/cmds.c:2788
1280 msgid "move a file"
1281 msgstr "przenosi plik"
1282
1283 #: fish/cmds.c:2789
1284 msgid "probe NTFS volume"
1285 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
1286
1287 #: fish/cmds.c:2790
1288 msgid "resize an NTFS filesystem"
1289 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS"
1290
1291 #: fish/cmds.c:2791
1292 msgid "resize an NTFS filesystem (with size)"
1293 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS (za pomocą rozmiaru)"
1294
1295 #: fish/cmds.c:2792
1296 msgid "add a partition to the device"
1297 msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
1298
1299 #: fish/cmds.c:2793
1300 msgid "delete a partition"
1301 msgstr "usuwa partycję"
1302
1303 #: fish/cmds.c:2794
1304 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
1305 msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
1306
1307 #: fish/cmds.c:2795
1308 msgid "return true if a partition is bootable"
1309 msgstr "zwraca wartość \"true\", jeśli partycja jest startowa"
1310
1311 #: fish/cmds.c:2796
1312 msgid "get the MBR type byte (ID byte) from a partition"
1313 msgstr "uzyskuje bajt typu MBR (bajt identyfikatora) z partycji"
1314
1315 #: fish/cmds.c:2797
1316 msgid "get the partition table type"
1317 msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
1318
1319 #: fish/cmds.c:2798
1320 msgid "create an empty partition table"
1321 msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
1322
1323 #: fish/cmds.c:2799
1324 msgid "list partitions on a device"
1325 msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
1326
1327 #: fish/cmds.c:2800
1328 msgid "make a partition bootable"
1329 msgstr "zmienia partycję na startową"
1330
1331 #: fish/cmds.c:2801
1332 msgid "set the MBR type byte (ID byte) of a partition"
1333 msgstr "ustawia bajt typu MBR (bajt identyfikatora) partycji"
1334
1335 #: fish/cmds.c:2802
1336 msgid "set partition name"
1337 msgstr "ustawia nazwę partycji"
1338
1339 #: fish/cmds.c:2803
1340 msgid "convert partition name to device name"
1341 msgstr "konwertuje nazwę partycji na nazwę urządzenia"
1342
1343 #: fish/cmds.c:2804
1344 msgid "ping the guest daemon"
1345 msgstr "odpytuje demona gościa"
1346
1347 #: fish/cmds.c:2805
1348 msgid "read part of a file"
1349 msgstr "odczytuje część pliku"
1350
1351 #: fish/cmds.c:2806
1352 msgid "read part of a device"
1353 msgstr "odczytuje część urządzenia"
1354
1355 #: fish/cmds.c:2807
1356 msgid "create an LVM physical volume"
1357 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
1358
1359 #: fish/cmds.c:2808
1360 msgid "remove an LVM physical volume"
1361 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
1362
1363 #: fish/cmds.c:2809
1364 msgid "resize an LVM physical volume"
1365 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
1366
1367 #: fish/cmds.c:2810
1368 msgid "resize an LVM physical volume (with size)"
1369 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM (za pomocą rozmiaru)"
1370
1371 #: fish/cmds.c:2811 fish/cmds.c:2812
1372 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
1373 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
1374
1375 #: fish/cmds.c:2813
1376 msgid "get the UUID of a physical volume"
1377 msgstr "uzyskuje UUID woluminu fizycznego"
1378
1379 #: fish/cmds.c:2814
1380 msgid "write to part of a file"
1381 msgstr "zapisuje do części pliku"
1382
1383 #: fish/cmds.c:2815
1384 msgid "write to part of a device"
1385 msgstr "zapisuje do części urządzenia"
1386
1387 #: fish/cmds.c:2816
1388 msgid "read a file"
1389 msgstr "odczytuje plik"
1390
1391 #: fish/cmds.c:2817
1392 msgid "read file as lines"
1393 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
1394
1395 #: fish/cmds.c:2818
1396 msgid "read directories entries"
1397 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
1398
1399 #: fish/cmds.c:2819
1400 msgid "read the target of a symbolic link"
1401 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
1402
1403 #: fish/cmds.c:2820
1404 msgid "readlink on multiple files"
1405 msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
1406
1407 #: fish/cmds.c:2821
1408 msgid "canonicalized absolute pathname"
1409 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
1410
1411 #: fish/cmds.c:2823
1412 msgid "close and reopen libguestfs handle"
1413 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
1414
1415 #: fish/cmds.c:2824
1416 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem"
1417 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4"
1418
1419 #: fish/cmds.c:2825
1420 #, fuzzy
1421 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem to the minimum size"
1422 msgstr ""
1423 "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4 (za pomocą rozmiaru)"
1424
1425 #: fish/cmds.c:2826
1426 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem (with size)"
1427 msgstr ""
1428 "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4 (za pomocą rozmiaru)"
1429
1430 #: fish/cmds.c:2827
1431 msgid "remove a file"
1432 msgstr "usuwa plik"
1433
1434 #: fish/cmds.c:2828
1435 msgid "remove a file or directory recursively"
1436 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
1437
1438 #: fish/cmds.c:2829
1439 msgid "remove a directory"
1440 msgstr "usuwa katalog"
1441
1442 #: fish/cmds.c:2830
1443 msgid "remove a mountpoint"
1444 msgstr "usuwa punkt montowania"
1445
1446 #: fish/cmds.c:2831
1447 msgid "scrub (securely wipe) a device"
1448 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
1449
1450 #: fish/cmds.c:2832
1451 msgid "scrub (securely wipe) a file"
1452 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
1453
1454 #: fish/cmds.c:2833
1455 msgid "scrub (securely wipe) free space"
1456 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
1457
1458 #: fish/cmds.c:2834
1459 msgid "add options to kernel command line"
1460 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
1461
1462 #: fish/cmds.c:2835
1463 #, fuzzy
1464 msgid "set the attach method"
1465 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
1466
1467 #: fish/cmds.c:2836
1468 msgid "set autosync mode"
1469 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
1470
1471 #: fish/cmds.c:2837
1472 msgid "enable or disable direct appliance mode"
1473 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
1474
1475 #: fish/cmds.c:2838
1476 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
1477 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
1478
1479 #: fish/cmds.c:2839
1480 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
1481 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
1482
1483 #: fish/cmds.c:2840
1484 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
1485 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
1486
1487 #: fish/cmds.c:2841
1488 msgid "set enable network flag"
1489 msgstr "ustawia flagę włączenia sieci"
1490
1491 #: fish/cmds.c:2842
1492 msgid "set the search path"
1493 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
1494
1495 #: fish/cmds.c:2843
1496 msgid "set the qemu binary"
1497 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
1498
1499 #: fish/cmds.c:2844
1500 msgid "enable or disable the recovery process"
1501 msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
1502
1503 #: fish/cmds.c:2845
1504 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
1505 msgstr ""
1506 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
1507
1508 #: fish/cmds.c:2846
1509 msgid "enable or disable command traces"
1510 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
1511
1512 #: fish/cmds.c:2847
1513 msgid "set verbose mode"
1514 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
1515
1516 #: fish/cmds.c:2848
1517 msgid "set SELinux security context"
1518 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
1519
1520 #: fish/cmds.c:2850 fish/cmds.c:2851
1521 msgid "create partitions on a block device"
1522 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
1523
1524 #: fish/cmds.c:2852
1525 msgid "modify a single partition on a block device"
1526 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
1527
1528 #: fish/cmds.c:2853
1529 msgid "display the disk geometry from the partition table"
1530 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
1531
1532 #: fish/cmds.c:2854
1533 msgid "display the kernel geometry"
1534 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
1535
1536 #: fish/cmds.c:2855
1537 msgid "display the partition table"
1538 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
1539
1540 #: fish/cmds.c:2856
1541 msgid "run a command via the shell"
1542 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
1543
1544 #: fish/cmds.c:2857
1545 msgid "run a command via the shell returning lines"
1546 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
1547
1548 #: fish/cmds.c:2858
1549 msgid "sleep for some seconds"
1550 msgstr "usypia na kilka sekund"
1551
1552 #: fish/cmds.c:2859
1553 msgid "create a sparse disk image and add"
1554 msgstr "tworzy rzadki obraz dysku i dodaje go"
1555
1556 #: fish/cmds.c:2860
1557 msgid "get file information"
1558 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
1559
1560 #: fish/cmds.c:2861
1561 msgid "get file system statistics"
1562 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
1563
1564 #: fish/cmds.c:2862 fish/cmds.c:2863
1565 msgid "print the printable strings in a file"
1566 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
1567
1568 #: fish/cmds.c:2864
1569 msgid "list supported groups of commands"
1570 msgstr "wyświetla listę obsługiwanych grup poleceń"
1571
1572 #: fish/cmds.c:2865
1573 msgid "disable swap on device"
1574 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
1575
1576 #: fish/cmds.c:2866
1577 msgid "disable swap on file"
1578 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
1579
1580 #: fish/cmds.c:2867
1581 msgid "disable swap on labeled swap partition"
1582 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
1583
1584 #: fish/cmds.c:2868
1585 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
1586 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
1587
1588 #: fish/cmds.c:2869
1589 msgid "enable swap on device"
1590 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
1591
1592 #: fish/cmds.c:2870
1593 msgid "enable swap on file"
1594 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
1595
1596 #: fish/cmds.c:2871
1597 msgid "enable swap on labeled swap partition"
1598 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
1599
1600 #: fish/cmds.c:2872
1601 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
1602 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
1603
1604 #: fish/cmds.c:2873
1605 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
1606 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
1607
1608 #: fish/cmds.c:2874
1609 msgid "return last 10 lines of a file"
1610 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
1611
1612 #: fish/cmds.c:2875
1613 msgid "return last N lines of a file"
1614 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
1615
1616 #: fish/cmds.c:2876
1617 msgid "unpack tarfile to directory"
1618 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
1619
1620 #: fish/cmds.c:2877
1621 msgid "pack directory into tarfile"
1622 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
1623
1624 #: fish/cmds.c:2878 fish/cmds.c:2885
1625 msgid "unpack compressed tarball to directory"
1626 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
1627
1628 #: fish/cmds.c:2879 fish/cmds.c:2886
1629 msgid "pack directory into compressed tarball"
1630 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
1631
1632 #: fish/cmds.c:2880
1633 msgid "print elapsed time taken to run a command"
1634 msgstr "wyświetla czas wykonania polecenia"
1635
1636 #: fish/cmds.c:2881
1637 msgid "update file timestamps or create a new file"
1638 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
1639
1640 #: fish/cmds.c:2882
1641 msgid "truncate a file to zero size"
1642 msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
1643
1644 #: fish/cmds.c:2883
1645 msgid "truncate a file to a particular size"
1646 msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
1647
1648 #: fish/cmds.c:2884
1649 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
1650 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
1651
1652 #: fish/cmds.c:2887
1653 msgid "set file mode creation mask (umask)"
1654 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
1655
1656 #: fish/cmds.c:2888
1657 msgid "unmount a filesystem"
1658 msgstr "odmontowuje system plików"
1659
1660 #: fish/cmds.c:2889
1661 msgid "unmount all filesystems"
1662 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
1663
1664 #: fish/cmds.c:2890
1665 msgid "upload a file from the local machine"
1666 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny"
1667
1668 #: fish/cmds.c:2891
1669 msgid "upload a file from the local machine with offset"
1670 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny z wyrównaniem"
1671
1672 #: fish/cmds.c:2892
1673 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
1674 msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
1675
1676 #: fish/cmds.c:2893
1677 msgid "get the library version number"
1678 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
1679
1680 #: fish/cmds.c:2894
1681 msgid "get the filesystem label"
1682 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików"
1683
1684 #: fish/cmds.c:2895
1685 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
1686 msgstr ""
1687 "uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
1688 "zamontowanemu urządzeniu"
1689
1690 #: fish/cmds.c:2896
1691 msgid "get the filesystem UUID"
1692 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików"
1693
1694 #: fish/cmds.c:2897
1695 msgid "activate or deactivate some volume groups"
1696 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
1697
1698 #: fish/cmds.c:2898
1699 msgid "activate or deactivate all volume groups"
1700 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
1701
1702 #: fish/cmds.c:2899
1703 msgid "create an LVM volume group"
1704 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
1705
1706 #: fish/cmds.c:2900
1707 msgid "get the LV UUIDs of all LVs in the volume group"
1708 msgstr "uzyskuje UUID wszystkich woluminów logicznych w grupie woluminów"
1709
1710 #: fish/cmds.c:2901
1711 msgid "get the PV UUIDs containing the volume group"
1712 msgstr "uzyskuje UUID woluminów fizycznych zawierających grupę woluminów"
1713
1714 #: fish/cmds.c:2902
1715 msgid "remove an LVM volume group"
1716 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
1717
1718 #: fish/cmds.c:2903
1719 msgid "rename an LVM volume group"
1720 msgstr "zmienia nazwę grupy woluminów LVM"
1721
1722 #: fish/cmds.c:2904 fish/cmds.c:2905
1723 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
1724 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
1725
1726 #: fish/cmds.c:2906
1727 msgid "rescan for LVM physical volumes, volume groups and logical volumes"
1728 msgstr ""
1729 "ponownie skanuje woluminy fizyczne, grupy woluminów i woluminy logiczne LVM"
1730
1731 #: fish/cmds.c:2907
1732 msgid "get the UUID of a volume group"
1733 msgstr "uzyskuje UUID grupy woluminów"
1734
1735 #: fish/cmds.c:2908
1736 msgid "count characters in a file"
1737 msgstr "liczy znaki w pliku"
1738
1739 #: fish/cmds.c:2909
1740 msgid "count lines in a file"
1741 msgstr "liczy wiersze w pliku"
1742
1743 #: fish/cmds.c:2910
1744 msgid "count words in a file"
1745 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
1746
1747 #: fish/cmds.c:2911
1748 msgid "create a new file"
1749 msgstr "tworzy nowy plik"
1750
1751 #: fish/cmds.c:2912
1752 msgid "create a file"
1753 msgstr "tworzy plik"
1754
1755 #: fish/cmds.c:2915
1756 msgid "write zeroes to the device"
1757 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
1758
1759 #: fish/cmds.c:2916
1760 msgid "write zeroes to an entire device"
1761 msgstr "zapisuje zera na całym urządzeniu"
1762
1763 #: fish/cmds.c:2917
1764 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
1765 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
1766
1767 #: fish/cmds.c:2920
1768 msgid "determine file type inside a compressed file"
1769 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
1770
1771 #: fish/cmds.c:2923
1772 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
1773 msgstr ""
1774 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
1775 "pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc "
1776 "o poleceniu."
1777
1778 #: fish/cmds.c:3241 fish/cmds.c:3255 fish/cmds.c:3271 fish/cmds.c:3288
1779 #: fish/cmds.c:3305 fish/cmds.c:3323 fish/cmds.c:3342 fish/cmds.c:3358
1780 #: fish/cmds.c:3376 fish/cmds.c:3392 fish/cmds.c:3410 fish/cmds.c:3426
1781 #: fish/cmds.c:3443 fish/cmds.c:3458 fish/cmds.c:3476 fish/cmds.c:3491
1782 #: fish/cmds.c:3507 fish/cmds.c:3523 fish/cmds.c:3539 fish/cmds.c:3555
1783 #: fish/cmds.c:3571 fish/cmds.c:3589 fish/cmds.c:3622 fish/cmds.c:3638
1784 #: fish/cmds.c:3654 fish/cmds.c:3673 fish/cmds.c:3688 fish/cmds.c:3706
1785 #: fish/cmds.c:3721 fish/cmds.c:3739 fish/cmds.c:3754 fish/cmds.c:3772
1786 #: fish/cmds.c:3787 fish/cmds.c:3806 fish/cmds.c:3825 fish/cmds.c:3843
1787 #: fish/cmds.c:3863 fish/cmds.c:3882 fish/cmds.c:3902 fish/cmds.c:3922
1788 #: fish/cmds.c:3942 fish/cmds.c:3961 fish/cmds.c:3980 fish/cmds.c:4000
1789 #: fish/cmds.c:4020 fish/cmds.c:4040 fish/cmds.c:4055 fish/cmds.c:4071
1790 #: fish/cmds.c:4143 fish/cmds.c:4161 fish/cmds.c:4178 fish/cmds.c:4262
1791 #: fish/cmds.c:4282 fish/cmds.c:4302 fish/cmds.c:4322 fish/cmds.c:4342
1792 #: fish/cmds.c:4362 fish/cmds.c:4381 fish/cmds.c:4400 fish/cmds.c:4419
1793 #: fish/cmds.c:4434 fish/cmds.c:4453 fish/cmds.c:4473 fish/cmds.c:4493
1794 #: fish/cmds.c:4514 fish/cmds.c:4530 fish/cmds.c:4546 fish/cmds.c:4565
1795 #: fish/cmds.c:4587 fish/cmds.c:4609 fish/cmds.c:4629 fish/cmds.c:4646
1796 #: fish/cmds.c:4663 fish/cmds.c:4680 fish/cmds.c:4697 fish/cmds.c:4714
1797 #: fish/cmds.c:4731 fish/cmds.c:4748 fish/cmds.c:4767 fish/cmds.c:4790
1798 #: fish/cmds.c:4826 fish/cmds.c:4843 fish/cmds.c:4866 fish/cmds.c:4888
1799 #: fish/cmds.c:4909 fish/cmds.c:4929 fish/cmds.c:4948 fish/cmds.c:4968
1800 #: fish/cmds.c:4986 fish/cmds.c:5004 fish/cmds.c:5018 fish/cmds.c:5034
1801 #: fish/cmds.c:5054 fish/cmds.c:5073 fish/cmds.c:5092 fish/cmds.c:5111
1802 #: fish/cmds.c:5130 fish/cmds.c:5150 fish/cmds.c:5190 fish/cmds.c:5247
1803 #: fish/cmds.c:5268 fish/cmds.c:5289 fish/cmds.c:5310 fish/cmds.c:5328
1804 #: fish/cmds.c:5350 fish/cmds.c:5388 fish/cmds.c:5410 fish/cmds.c:5489
1805 #: fish/cmds.c:5528 fish/cmds.c:5543 fish/cmds.c:5560 fish/cmds.c:5574
1806 #: fish/cmds.c:5590 fish/cmds.c:5612 fish/cmds.c:5634 fish/cmds.c:5656
1807 #: fish/cmds.c:5678 fish/cmds.c:5700 fish/cmds.c:5722 fish/cmds.c:5742
1808 #: fish/cmds.c:5759 fish/cmds.c:5776 fish/cmds.c:5795 fish/cmds.c:5814
1809 #: fish/cmds.c:5834 fish/cmds.c:5870 fish/cmds.c:5889 fish/cmds.c:5908
1810 #: fish/cmds.c:5925 fish/cmds.c:5943 fish/cmds.c:5966 fish/cmds.c:5989
1811 #: fish/cmds.c:6013 fish/cmds.c:6036 fish/cmds.c:6057 fish/cmds.c:6080
1812 #: fish/cmds.c:6103 fish/cmds.c:6123 fish/cmds.c:6145 fish/cmds.c:6166
1813 #: fish/cmds.c:6189 fish/cmds.c:6206 fish/cmds.c:6223 fish/cmds.c:6241
1814 #: fish/cmds.c:6259 fish/cmds.c:6280 fish/cmds.c:6298 fish/cmds.c:6319
1815 #: fish/cmds.c:6339 fish/cmds.c:6357 fish/cmds.c:6378 fish/cmds.c:6401
1816 #: fish/cmds.c:6424 fish/cmds.c:6446 fish/cmds.c:6479 fish/cmds.c:6496
1817 #: fish/cmds.c:6513 fish/cmds.c:6537 fish/cmds.c:6560 fish/cmds.c:6583
1818 #: fish/cmds.c:6605 fish/cmds.c:6622 fish/cmds.c:6644 fish/cmds.c:6738
1819 #: fish/cmds.c:6758 fish/cmds.c:6778 fish/cmds.c:6798 fish/cmds.c:6816
1820 #: fish/cmds.c:6837 fish/cmds.c:6873 fish/cmds.c:6890 fish/cmds.c:6912
1821 #: fish/cmds.c:6929 fish/cmds.c:6965 fish/cmds.c:6985 fish/cmds.c:7005
1822 #: fish/cmds.c:7025 fish/cmds.c:7047 fish/cmds.c:7064 fish/cmds.c:7083
1823 #: fish/cmds.c:7102 fish/cmds.c:7124 fish/cmds.c:7145 fish/cmds.c:7166
1824 #: fish/cmds.c:7187 fish/cmds.c:7210 fish/cmds.c:7251 fish/cmds.c:7274
1825 #: fish/cmds.c:7313 fish/cmds.c:7330 fish/cmds.c:7349 fish/cmds.c:7370
1826 #: fish/cmds.c:7393 fish/cmds.c:7415 fish/cmds.c:7433 fish/cmds.c:7452
1827 #: fish/cmds.c:7473 fish/cmds.c:7550 fish/cmds.c:7591 fish/cmds.c:7670
1828 #: fish/cmds.c:7746 fish/cmds.c:7783 fish/cmds.c:7806 fish/cmds.c:7827
1829 #: fish/cmds.c:7850 fish/cmds.c:7872 fish/cmds.c:7897 fish/cmds.c:7940
1830 #: fish/cmds.c:7981 fish/cmds.c:8002 fish/cmds.c:8020 fish/cmds.c:8039
1831 #: fish/cmds.c:8056 fish/cmds.c:8074 fish/cmds.c:8101 fish/cmds.c:8125
1832 #: fish/cmds.c:8149 fish/cmds.c:8173 fish/cmds.c:8197 fish/cmds.c:8221
1833 #: fish/cmds.c:8245 fish/cmds.c:8269 fish/cmds.c:8293 fish/cmds.c:8317
1834 #: fish/cmds.c:8341 fish/cmds.c:8365 fish/cmds.c:8388 fish/cmds.c:8411
1835 #: fish/cmds.c:8432 fish/cmds.c:8453 fish/cmds.c:8474 fish/cmds.c:8494
1836 #: fish/cmds.c:8517 fish/cmds.c:8555 fish/cmds.c:8572 fish/cmds.c:8589
1837 #: fish/cmds.c:8608 fish/cmds.c:8627 fish/cmds.c:8644 fish/cmds.c:8661
1838 #: fish/cmds.c:8678 fish/cmds.c:8695 fish/cmds.c:8714 fish/cmds.c:8750
1839 #: fish/cmds.c:8790 fish/cmds.c:8823 fish/cmds.c:8840 fish/cmds.c:8857
1840 #: fish/cmds.c:8873 fish/cmds.c:8888 fish/cmds.c:8909 fish/cmds.c:8947
1841 #: fish/cmds.c:8985 fish/cmds.c:9024 fish/cmds.c:9064 fish/cmds.c:9105
1842 #: fish/cmds.c:9146 fish/cmds.c:9184 fish/cmds.c:9201 fish/cmds.c:9224
1843 #: fish/cmds.c:9246 fish/cmds.c:9268 fish/cmds.c:9288 fish/cmds.c:9308
1844 #: fish/cmds.c:9344 fish/cmds.c:9416 fish/cmds.c:9456 fish/cmds.c:9514
1845 #: fish/cmds.c:9540 fish/cmds.c:9566 fish/cmds.c:9594 fish/cmds.c:9653
1846 #: fish/cmds.c:9674 fish/cmds.c:9719 fish/cmds.c:9739 fish/cmds.c:9778
1847 #: fish/cmds.c:9815 fish/cmds.c:9835 fish/cmds.c:9857 fish/cmds.c:9914
1848 #: fish/cmds.c:9934 fish/cmds.c:9956 fish/cmds.c:9978 fish/cmds.c:9997
1849 #: fish/cmds.c:10017 fish/cmds.c:10044 fish/cmds.c:10064 fish/cmds.c:10084
1850 #: fish/cmds.c:10104 fish/cmds.c:10124 fish/cmds.c:10146 fish/cmds.c:10181
1851 #: fish/cmds.c:10199 fish/cmds.c:10222 fish/cmds.c:10244 fish/cmds.c:10259
1852 #: fish/cmds.c:10276 fish/cmds.c:10313 fish/cmds.c:10352 fish/cmds.c:10392
1853 #: fish/cmds.c:10448 fish/cmds.c:10470 fish/cmds.c:10506 fish/cmds.c:10521
1854 #: fish/cmds.c:10541 fish/cmds.c:10581 fish/cmds.c:10604 fish/cmds.c:10628
1855 #: fish/cmds.c:10653 fish/cmds.c:10694 fish/cmds.c:10719 fish/cmds.c:10757
1856 #: fish/cmds.c:10788 fish/cmds.c:10819 fish/cmds.c:10847 fish/cmds.c:10867
1857 #: fish/cmds.c:10899 fish/cmds.c:10919 fish/cmds.c:10939 fish/cmds.c:10956
1858 #: fish/cmds.c:10974 fish/cmds.c:10997 fish/cmds.c:11018 fish/cmds.c:11037
1859 #: fish/cmds.c:11079 fish/cmds.c:11122 fish/cmds.c:11166 fish/cmds.c:11205
1860 #: fish/cmds.c:11224 fish/cmds.c:11244 fish/cmds.c:11264 fish/cmds.c:11285
1861 #: fish/cmds.c:11306 fish/cmds.c:11327 fish/cmds.c:11348 fish/cmds.c:11369
1862 #: fish/cmds.c:11391 fish/cmds.c:11429 fish/cmds.c:11480 fish/cmds.c:11518
1863 #: fish/cmds.c:11574 fish/cmds.c:11664 fish/cmds.c:11693 fish/cmds.c:11720
1864 #, c-format
1865 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
1866 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
1867
1868 #: fish/cmds.c:3242 fish/cmds.c:3256 fish/cmds.c:3272 fish/cmds.c:3289
1869 #: fish/cmds.c:3306 fish/cmds.c:3324 fish/cmds.c:3343 fish/cmds.c:3359
1870 #: fish/cmds.c:3377 fish/cmds.c:3393 fish/cmds.c:3411 fish/cmds.c:3427
1871 #: fish/cmds.c:3444 fish/cmds.c:3459 fish/cmds.c:3477 fish/cmds.c:3492
1872 #: fish/cmds.c:3508 fish/cmds.c:3524 fish/cmds.c:3540 fish/cmds.c:3556
1873 #: fish/cmds.c:3572 fish/cmds.c:3590 fish/cmds.c:3623 fish/cmds.c:3639
1874 #: fish/cmds.c:3655 fish/cmds.c:3674 fish/cmds.c:3689 fish/cmds.c:3707
1875 #: fish/cmds.c:3722 fish/cmds.c:3740 fish/cmds.c:3755 fish/cmds.c:3773
1876 #: fish/cmds.c:3788 fish/cmds.c:3807 fish/cmds.c:3826 fish/cmds.c:3844
1877 #: fish/cmds.c:3864 fish/cmds.c:3883 fish/cmds.c:3903 fish/cmds.c:3923
1878 #: fish/cmds.c:3943 fish/cmds.c:3962 fish/cmds.c:3981 fish/cmds.c:4001
1879 #: fish/cmds.c:4021 fish/cmds.c:4041 fish/cmds.c:4056 fish/cmds.c:4072
1880 #: fish/cmds.c:4093 fish/cmds.c:4144 fish/cmds.c:4162 fish/cmds.c:4179
1881 #: fish/cmds.c:4200 fish/cmds.c:4263 fish/cmds.c:4283 fish/cmds.c:4303
1882 #: fish/cmds.c:4323 fish/cmds.c:4343 fish/cmds.c:4363 fish/cmds.c:4382
1883 #: fish/cmds.c:4401 fish/cmds.c:4420 fish/cmds.c:4435 fish/cmds.c:4454
1884 #: fish/cmds.c:4474 fish/cmds.c:4494 fish/cmds.c:4515 fish/cmds.c:4531
1885 #: fish/cmds.c:4547 fish/cmds.c:4566 fish/cmds.c:4588 fish/cmds.c:4610
1886 #: fish/cmds.c:4630 fish/cmds.c:4647 fish/cmds.c:4664 fish/cmds.c:4681
1887 #: fish/cmds.c:4698 fish/cmds.c:4715 fish/cmds.c:4732 fish/cmds.c:4749
1888 #: fish/cmds.c:4768 fish/cmds.c:4791 fish/cmds.c:4827 fish/cmds.c:4844
1889 #: fish/cmds.c:4867 fish/cmds.c:4889 fish/cmds.c:4910 fish/cmds.c:4930
1890 #: fish/cmds.c:4949 fish/cmds.c:4969 fish/cmds.c:4987 fish/cmds.c:5005
1891 #: fish/cmds.c:5019 fish/cmds.c:5035 fish/cmds.c:5055 fish/cmds.c:5074
1892 #: fish/cmds.c:5093 fish/cmds.c:5112 fish/cmds.c:5131 fish/cmds.c:5151
1893 #: fish/cmds.c:5191 fish/cmds.c:5248 fish/cmds.c:5269 fish/cmds.c:5290
1894 #: fish/cmds.c:5311 fish/cmds.c:5329 fish/cmds.c:5351 fish/cmds.c:5389
1895 #: fish/cmds.c:5411 fish/cmds.c:5490 fish/cmds.c:5529 fish/cmds.c:5544
1896 #: fish/cmds.c:5561 fish/cmds.c:5575 fish/cmds.c:5591 fish/cmds.c:5613
1897 #: fish/cmds.c:5635 fish/cmds.c:5657 fish/cmds.c:5679 fish/cmds.c:5701
1898 #: fish/cmds.c:5723 fish/cmds.c:5743 fish/cmds.c:5760 fish/cmds.c:5777
1899 #: fish/cmds.c:5796 fish/cmds.c:5815 fish/cmds.c:5835 fish/cmds.c:5871
1900 #: fish/cmds.c:5890 fish/cmds.c:5909 fish/cmds.c:5926 fish/cmds.c:5944
1901 #: fish/cmds.c:5967 fish/cmds.c:5990 fish/cmds.c:6014 fish/cmds.c:6037
1902 #: fish/cmds.c:6058 fish/cmds.c:6081 fish/cmds.c:6104 fish/cmds.c:6124
1903 #: fish/cmds.c:6146 fish/cmds.c:6167 fish/cmds.c:6190 fish/cmds.c:6207
1904 #: fish/cmds.c:6224 fish/cmds.c:6242 fish/cmds.c:6260 fish/cmds.c:6281
1905 #: fish/cmds.c:6299 fish/cmds.c:6320 fish/cmds.c:6340 fish/cmds.c:6358
1906 #: fish/cmds.c:6379 fish/cmds.c:6402 fish/cmds.c:6425 fish/cmds.c:6447
1907 #: fish/cmds.c:6480 fish/cmds.c:6497 fish/cmds.c:6514 fish/cmds.c:6538
1908 #: fish/cmds.c:6561 fish/cmds.c:6584 fish/cmds.c:6606 fish/cmds.c:6623
1909 #: fish/cmds.c:6645 fish/cmds.c:6739 fish/cmds.c:6759 fish/cmds.c:6779
1910 #: fish/cmds.c:6799 fish/cmds.c:6817 fish/cmds.c:6838 fish/cmds.c:6874
1911 #: fish/cmds.c:6891 fish/cmds.c:6913 fish/cmds.c:6930 fish/cmds.c:6966
1912 #: fish/cmds.c:6986 fish/cmds.c:7006 fish/cmds.c:7026 fish/cmds.c:7048
1913 #: fish/cmds.c:7065 fish/cmds.c:7084 fish/cmds.c:7103 fish/cmds.c:7125
1914 #: fish/cmds.c:7146 fish/cmds.c:7167 fish/cmds.c:7188 fish/cmds.c:7211
1915 #: fish/cmds.c:7252 fish/cmds.c:7275 fish/cmds.c:7314 fish/cmds.c:7331
1916 #: fish/cmds.c:7350 fish/cmds.c:7371 fish/cmds.c:7394 fish/cmds.c:7416
1917 #: fish/cmds.c:7434 fish/cmds.c:7453 fish/cmds.c:7474 fish/cmds.c:7551
1918 #: fish/cmds.c:7592 fish/cmds.c:7671 fish/cmds.c:7747 fish/cmds.c:7784
1919 #: fish/cmds.c:7807 fish/cmds.c:7828 fish/cmds.c:7851 fish/cmds.c:7873
1920 #: fish/cmds.c:7898 fish/cmds.c:7941 fish/cmds.c:7982 fish/cmds.c:8003
1921 #: fish/cmds.c:8021 fish/cmds.c:8040 fish/cmds.c:8057 fish/cmds.c:8075
1922 #: fish/cmds.c:8102 fish/cmds.c:8126 fish/cmds.c:8150 fish/cmds.c:8174
1923 #: fish/cmds.c:8198 fish/cmds.c:8222 fish/cmds.c:8246 fish/cmds.c:8270
1924 #: fish/cmds.c:8294 fish/cmds.c:8318 fish/cmds.c:8342 fish/cmds.c:8366
1925 #: fish/cmds.c:8389 fish/cmds.c:8412 fish/cmds.c:8433 fish/cmds.c:8454
1926 #: fish/cmds.c:8475 fish/cmds.c:8495 fish/cmds.c:8518 fish/cmds.c:8556
1927 #: fish/cmds.c:8573 fish/cmds.c:8590 fish/cmds.c:8609 fish/cmds.c:8628
1928 #: fish/cmds.c:8645 fish/cmds.c:8662 fish/cmds.c:8679 fish/cmds.c:8696
1929 #: fish/cmds.c:8715 fish/cmds.c:8751 fish/cmds.c:8791 fish/cmds.c:8824
1930 #: fish/cmds.c:8841 fish/cmds.c:8858 fish/cmds.c:8874 fish/cmds.c:8889
1931 #: fish/cmds.c:8910 fish/cmds.c:8948 fish/cmds.c:8986 fish/cmds.c:9025
1932 #: fish/cmds.c:9065 fish/cmds.c:9106 fish/cmds.c:9147 fish/cmds.c:9185
1933 #: fish/cmds.c:9202 fish/cmds.c:9225 fish/cmds.c:9247 fish/cmds.c:9269
1934 #: fish/cmds.c:9289 fish/cmds.c:9309 fish/cmds.c:9345 fish/cmds.c:9417
1935 #: fish/cmds.c:9457 fish/cmds.c:9515 fish/cmds.c:9541 fish/cmds.c:9567
1936 #: fish/cmds.c:9595 fish/cmds.c:9654 fish/cmds.c:9675 fish/cmds.c:9720
1937 #: fish/cmds.c:9740 fish/cmds.c:9779 fish/cmds.c:9816 fish/cmds.c:9836
1938 #: fish/cmds.c:9858 fish/cmds.c:9915 fish/cmds.c:9935 fish/cmds.c:9957
1939 #: fish/cmds.c:9979 fish/cmds.c:9998 fish/cmds.c:10018 fish/cmds.c:10045
1940 #: fish/cmds.c:10065 fish/cmds.c:10085 fish/cmds.c:10105 fish/cmds.c:10125
1941 #: fish/cmds.c:10147 fish/cmds.c:10182 fish/cmds.c:10200 fish/cmds.c:10223
1942 #: fish/cmds.c:10245 fish/cmds.c:10260 fish/cmds.c:10277 fish/cmds.c:10314
1943 #: fish/cmds.c:10353 fish/cmds.c:10393 fish/cmds.c:10449 fish/cmds.c:10471
1944 #: fish/cmds.c:10507 fish/cmds.c:10522 fish/cmds.c:10542 fish/cmds.c:10582
1945 #: fish/cmds.c:10605 fish/cmds.c:10629 fish/cmds.c:10654 fish/cmds.c:10695
1946 #: fish/cmds.c:10720 fish/cmds.c:10758 fish/cmds.c:10789 fish/cmds.c:10820
1947 #: fish/cmds.c:10848 fish/cmds.c:10868 fish/cmds.c:10900 fish/cmds.c:10920
1948 #: fish/cmds.c:10940 fish/cmds.c:10957 fish/cmds.c:10975 fish/cmds.c:10998
1949 #: fish/cmds.c:11019 fish/cmds.c:11038 fish/cmds.c:11080 fish/cmds.c:11123
1950 #: fish/cmds.c:11167 fish/cmds.c:11206 fish/cmds.c:11225 fish/cmds.c:11245
1951 #: fish/cmds.c:11265 fish/cmds.c:11286 fish/cmds.c:11307 fish/cmds.c:11328
1952 #: fish/cmds.c:11349 fish/cmds.c:11370 fish/cmds.c:11392 fish/cmds.c:11430
1953 #: fish/cmds.c:11481 fish/cmds.c:11519 fish/cmds.c:11575 fish/cmds.c:11598
1954 #: fish/cmds.c:11665 fish/cmds.c:11694 fish/cmds.c:11721
1955 #, c-format
1956 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
1957 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
1958
1959 #: fish/cmds.c:3600 fish/cmds.c:4803 fish/cmds.c:5161 fish/cmds.c:5201
1960 #: fish/cmds.c:5220 fish/cmds.c:5363 fish/cmds.c:5422 fish/cmds.c:5441
1961 #: fish/cmds.c:5460 fish/cmds.c:5503 fish/cmds.c:5846 fish/cmds.c:6457
1962 #: fish/cmds.c:6656 fish/cmds.c:6675 fish/cmds.c:6694 fish/cmds.c:6713
1963 #: fish/cmds.c:6849 fish/cmds.c:6940 fish/cmds.c:7221 fish/cmds.c:7285
1964 #: fish/cmds.c:7484 fish/cmds.c:7503 fish/cmds.c:7522 fish/cmds.c:7561
1965 #: fish/cmds.c:7602 fish/cmds.c:7621 fish/cmds.c:7640 fish/cmds.c:7681
1966 #: fish/cmds.c:7700 fish/cmds.c:7719 fish/cmds.c:7757 fish/cmds.c:7910
1967 #: fish/cmds.c:7953 fish/cmds.c:8530 fish/cmds.c:8725 fish/cmds.c:8763
1968 #: fish/cmds.c:8801 fish/cmds.c:8921 fish/cmds.c:8958 fish/cmds.c:8996
1969 #: fish/cmds.c:9035 fish/cmds.c:9076 fish/cmds.c:9117 fish/cmds.c:9158
1970 #: fish/cmds.c:9321 fish/cmds.c:9357 fish/cmds.c:9370 fish/cmds.c:9383
1971 #: fish/cmds.c:9396 fish/cmds.c:9429 fish/cmds.c:9467 fish/cmds.c:9486
1972 #: fish/cmds.c:9607 fish/cmds.c:9626 fish/cmds.c:9687 fish/cmds.c:9700
1973 #: fish/cmds.c:9751 fish/cmds.c:9790 fish/cmds.c:9868 fish/cmds.c:9887
1974 #: fish/cmds.c:10161 fish/cmds.c:10288 fish/cmds.c:10325 fish/cmds.c:10364
1975 #: fish/cmds.c:10404 fish/cmds.c:10423 fish/cmds.c:10482 fish/cmds.c:10555
1976 #: fish/cmds.c:10665 fish/cmds.c:10735 fish/cmds.c:10769 fish/cmds.c:10800
1977 #: fish/cmds.c:10831 fish/cmds.c:10880 fish/cmds.c:11051 fish/cmds.c:11093
1978 #: fish/cmds.c:11138 fish/cmds.c:11180 fish/cmds.c:11406 fish/cmds.c:11444
1979 #: fish/cmds.c:11457 fish/cmds.c:11495 fish/cmds.c:11530 fish/cmds.c:11549
1980 #: fish/cmds.c:11616
1981 #, c-format
1982 msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
1983 msgstr "%s: %s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
1984
1985 #: fish/cmds.c:3606 fish/cmds.c:4809 fish/cmds.c:5167 fish/cmds.c:5207
1986 #: fish/cmds.c:5226 fish/cmds.c:5369 fish/cmds.c:5428 fish/cmds.c:5447
1987 #: fish/cmds.c:5466 fish/cmds.c:5509 fish/cmds.c:5852 fish/cmds.c:6463
1988 #: fish/cmds.c:6662 fish/cmds.c:6681 fish/cmds.c:6700 fish/cmds.c:6719
1989 #: fish/cmds.c:6855 fish/cmds.c:6946 fish/cmds.c:7227 fish/cmds.c:7291
1990 #: fish/cmds.c:7490 fish/cmds.c:7509 fish/cmds.c:7528 fish/cmds.c:7567
1991 #: fish/cmds.c:7608 fish/cmds.c:7627 fish/cmds.c:7646 fish/cmds.c:7687
1992 #: fish/cmds.c:7706 fish/cmds.c:7725 fish/cmds.c:7763 fish/cmds.c:7916
1993 #: fish/cmds.c:7959 fish/cmds.c:8536 fish/cmds.c:8731 fish/cmds.c:8769
1994 #: fish/cmds.c:8807 fish/cmds.c:8927 fish/cmds.c:8964 fish/cmds.c:9002
1995 #: fish/cmds.c:9041 fish/cmds.c:9082 fish/cmds.c:9123 fish/cmds.c:9164
1996 #: fish/cmds.c:9435 fish/cmds.c:9473 fish/cmds.c:9492 fish/cmds.c:9613
1997 #: fish/cmds.c:9757 fish/cmds.c:9796 fish/cmds.c:9874 fish/cmds.c:9893
1998 #: fish/cmds.c:10294 fish/cmds.c:10331 fish/cmds.c:10370 fish/cmds.c:10410
1999 #: fish/cmds.c:10429 fish/cmds.c:10488 fish/cmds.c:10561 fish/cmds.c:10671
2000 #: fish/cmds.c:11057 fish/cmds.c:11099 fish/cmds.c:11144 fish/cmds.c:11186
2001 #: fish/cmds.c:11536 fish/cmds.c:11622
2002 #, c-format
2003 msgid "%s: %s: integer out of range\n"
2004 msgstr "%s: %s: liczba całkowita spoza zakresu\n"
2005
2006 #: fish/cmds.c:4092 fish/cmds.c:4199 fish/cmds.c:11597
2007 #, c-format
2008 msgid "%s should have %d-%d parameter(s)\n"
2009 msgstr "%s powinno posiadać %d-%d parametry\n"
2010
2011 #: fish/cmds.c:4118 fish/cmds.c:4235 fish/cmds.c:11637
2012 #, c-format
2013 msgid "%s: unknown optional argument \"%s\"\n"
2014 msgstr "%s: nieznany opcjonalny parametr \"%s\"\n"
2015
2016 #: fish/cmds.c:4124 fish/cmds.c:4241 fish/cmds.c:11643
2017 #, c-format
2018 msgid "%s: optional argument \"%s\" given twice\n"
2019 msgstr "%s: opcjonalny parametr \"%s\" został podany dwa razy\n"
2020
2021 #: fish/cmds.c:11738
2022 #, c-format
2023 msgid "%s: unknown command\n"
2024 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
2025
2026 #: fish/config.c:74 fish/config.c:113
2027 #, fuzzy, c-format
2028 msgid "%s: %s: line %d: error parsing configuration file: %s\n"
2029 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
2030
2031 #: fish/copy.c:41
2032 #, c-format
2033 msgid ""
2034 "use 'copy-in <local> [<local>...] <remotedir>' to copy files into the image\n"
2035 msgstr ""
2036 "należy użyć \"copy-in <lokalny> [<lokalny>...] <zdalny_katalog>\", aby "
2037 "skopiować pliki do obrazu\n"
2038
2039 #: fish/copy.c:62
2040 #, c-format
2041 msgid "copy-in: target '%s' is not a directory\n"
2042 msgstr "copy-in: cel \"%s\" nie jest katalogiem\n"
2043
2044 #: fish/copy.c:157
2045 #, c-format
2046 msgid "error: argument is zero length or longer than maximum permitted\n"
2047 msgstr ""
2048 "błąd: parametr jest zerowej długości lub dłuższy niż dozwolone maksimum\n"
2049
2050 #: fish/copy.c:202
2051 #, c-format
2052 msgid ""
2053 "use 'copy-out <remote> [<remote>...] <localdir>' to copy files out of the "
2054 "image\n"
2055 msgstr ""
2056 "należy użyć \"copy-out <zdalny> [<zdalny>...] <lokalny_katalog>\", aby "
2057 "skopiować pliki z obrazu\n"
2058
2059 #: fish/copy.c:213
2060 #, fuzzy, c-format
2061 msgid "copy-out: target '%s' is not a directory\n"
2062 msgstr "copy-in: cel \"%s\" nie jest katalogiem\n"
2063
2064 #: fish/copy.c:258
2065 #, c-format
2066 msgid "copy-out: '%s' is not a file or directory\n"
2067 msgstr "copy-out: \"%s\" nie jest plikiem lub katalogiem\n"
2068
2069 #: fish/edit.c:45
2070 #, c-format
2071 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
2072 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby zmodyfikować plik\n"
2073
2074 #: fish/fish.c:100
2075 #, fuzzy, c-format
2076 msgid ""
2077 "%s: guest filesystem shell\n"
2078 "%s lets you edit virtual machine filesystems\n"
2079 "Copyright (C) 2009-2011 Red Hat Inc.\n"
2080 "Usage:\n"
2081 "  %s [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
2082 "Options:\n"
2083 "  -h|--cmd-help        List available commands\n"
2084 "  -h|--cmd-help cmd    Display detailed help on 'cmd'\n"
2085 "  -a|--add image       Add image\n"
2086 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2087 "  --csh                Make --listen csh-compatible\n"
2088 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2089 "  -D|--no-dest-paths   Don't tab-complete paths from guest fs\n"
2090 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
2091 "  -f|--file file       Read commands from file\n"
2092 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2093 "  -i|--inspector       Automatically mount filesystems\n"
2094 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
2095 "  --listen             Listen for remote commands\n"
2096 "  --live               Connect to a live virtual machine\n"
2097 "  -m|--mount dev[:mnt[:opts]] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
2098 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
2099 "  -N|--new type        Create prepared disk (test1.img, ...)\n"
2100 "  --progress-bars      Enable progress bars even when not interactive\n"
2101 "  --no-progress-bars   Disable progress bars\n"
2102 "  --remote[=pid]       Send commands to remote %s\n"
2103 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
2104 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
2105 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2106 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2107 "  -w|--rw              Mount read-write\n"
2108 "  -x                   Echo each command before executing it\n"
2109 "\n"
2110 "To examine a disk image, ISO, hard disk, filesystem etc:\n"
2111 "  %s [--ro|--rw] -i -a /path/to/disk.img\n"
2112 "or\n"
2113 "  %s [--ro|--rw] -i -d name-of-libvirt-domain\n"
2114 "\n"
2115 "--ro recommended to avoid any writes to the disk image.  If -i option fails\n"
2116 "run again without -i and use 'run' + 'list-filesystems' + 'mount' cmds.\n"
2117 "\n"
2118 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
2119 msgstr ""
2120 "%s: powłoka systemu plików gościa\n"
2121 "%s umożliwia modyfikowanie systemów pliku maszyn wirtualnych\n"
2122 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
2123 "Użycie:\n"
2124 "  %s [--options] polecenie [: polecenie : polecenie...]\n"
2125 "  %s [--ro] -i -a obraz-dysku\n"
2126 "  %s [--ro] -i -d domena-libvirt\n"
2127 "lub dla trybu interaktywnego:\n"
2128 "  %s\n"
2129 "lub ze skryptu powłoki:\n"
2130 "  %s <<EOF\n"
2131 "  polecenie\n"
2132 "  ...\n"
2133 "  EOF\n"
2134 "Opcje:\n"
2135 "  -h|--cmd-help        Wyświetla listę dostępnych poleceń\n"
2136 "  -h|--cmd-help polecenie  Wyświetla szczegółową pomoc o \"poleceniu\"\n"
2137 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
2138 "  -c|--connect uri     Podaje adres URI biblioteki libvirt dla opcji -d\n"
2139 "  --csh                Opcja --listen zgodna z csh\n"
2140 "  -d|--domain gość     Dodaje dyski od gościa biblioteki libvirt\n"
2141 "  -D|--no-dest-paths   Nie uzupełnia ścieżek z systemu plików gościa za\n"
2142 "                       pomocą Tab\n"
2143 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
2144 "  -f|--file plik       Odczytuje polecenia z pliku\n"
2145 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
2146 "  -i|--inspector       Automatycznie montuje systemy plików\n"
2147 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
2148 "  --listen             Nasłuchuje zdalnych poleceń\n"
2149 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
2150 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
2151 "  -N|--new typ         Tworzy przygotowany dysk (test1.img...)\n"
2152 "  --progress-bars      Włącza paski postępu nawet, jeśli nie jest używany\n"
2153 "                       tryb interaktywny\n"
2154 "  --no-progress-bars   Wyłącza paski postępu\n"
2155 "  --remote[=PID]       Wysyła polecenia do zdalnego %s\n"
2156 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
2157 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
2158 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
2159 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2160 "  -x                   Wykonuje echo każdego polecenia przed jego\n"
2161 "                       wykonaniem\n"
2162 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
2163
2164 #: fish/fish.c:243
2165 #, c-format
2166 msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
2167 msgstr "%s: --listen=PID: PID nie był liczbą: %s\n"
2168
2169 #: fish/fish.c:250
2170 #, c-format
2171 msgid ""
2172 "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
2173 msgstr ""
2174 "%s: zdalnie: $GUESTFISH_PID musi być ustawiony na PID zdalnego procesu\n"
2175
2176 #: fish/fish.c:300
2177 #, c-format
2178 msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
2179 msgstr "%s: można podać tylko jeden parametr -f\n"
2180
2181 #: fish/fish.c:455
2182 #, c-format
2183 msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
2184 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --remote w tym samym czasie\n"
2185
2186 #: fish/fish.c:463
2187 #, c-format
2188 msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
2189 msgstr "%s: dodatkowe parametry wiersza poleceń za pomocą flagi --listen\n"
2190
2191 #: fish/fish.c:469
2192 #, c-format
2193 msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
2194 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
2195
2196 #: fish/fish.c:527
2197 #, c-format
2198 msgid "guestfish: could not access termcap or terminfo database.\n"
2199 msgstr ""
2200 "guestfish: nie można uzyskać dostępu do bazy danych termcap lub terminfo.\n"
2201
2202 #: fish/fish.c:531
2203 #, c-format
2204 msgid "guestfish: terminal type \"%s\" not defined.\n"
2205 msgstr "guestfish: typ terminala \"%s\" nie jest określony.\n"
2206
2207 #: fish/fish.c:619
2208 #, c-format
2209 msgid ""
2210 "\n"
2211 "Welcome to guestfish, the libguestfs filesystem interactive shell for\n"
2212 "editing virtual machine filesystems.\n"
2213 "\n"
2214 "Type: 'help' for help on commands\n"
2215 "      'man' to read the manual\n"
2216 "      'quit' to quit the shell\n"
2217 "\n"
2218 msgstr ""
2219 "\n"
2220 "Witaj w guestfish, interaktywnej powłoce systemów plików biblioteki\n"
2221 "libguestfs do modyfikowania systemów plików maszyn wirtualnych.\n"
2222 "\n"
2223 "Proszę podać: \"help\", aby uzyskać pomoc o poleceniach\n"
2224 "              \"man\", aby wyświetlić podręcznik\n"
2225 "              \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
2226 "\n"
2227
2228 #: fish/fish.c:763
2229 #, c-format
2230 msgid "%s: unterminated double quote\n"
2231 msgstr "%s: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
2232
2233 #: fish/fish.c:769 fish/fish.c:786
2234 #, c-format
2235 msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
2236 msgstr "%s: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
2237
2238 #: fish/fish.c:780
2239 #, c-format
2240 msgid "%s: unterminated single quote\n"
2241 msgstr "%s: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
2242
2243 #: fish/fish.c:810
2244 #, c-format
2245 msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
2246 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
2247
2248 #: fish/fish.c:827
2249 #, c-format
2250 msgid "%s: too many arguments\n"
2251 msgstr "%s: za dużo parametrów\n"
2252
2253 #: fish/fish.c:895
2254 #, c-format
2255 msgid "%s: empty command on command line\n"
2256 msgstr "%s: puste polecenie wiersza poleceń\n"
2257
2258 #: fish/fish.c:1041
2259 msgid "display a list of commands or help on a command"
2260 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
2261
2262 #: fish/fish.c:1043
2263 msgid "quit guestfish"
2264 msgstr "kończy działanie programu guestfish"
2265
2266 #: fish/fish.c:1054
2267 #, c-format
2268 msgid ""
2269 "help - display a list of commands or help on a command\n"
2270 "     help cmd\n"
2271 "     help\n"
2272 msgstr ""
2273 "help - wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia\n"
2274 "     help polecenie\n"
2275 "     help\n"
2276
2277 #: fish/fish.c:1062
2278 #, c-format
2279 msgid ""
2280 "quit - quit guestfish\n"
2281 "     quit\n"
2282 msgstr ""
2283 "quit - kończy działanie programu guestfish\n"
2284 "     quit\n"
2285
2286 #: fish/fish.c:1067
2287 #, c-format
2288 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
2289 msgstr ""
2290 "%s: nieznane polecenie, należy użyć -h, aby wyświetlić listę wszystkich "
2291 "poleceń\n"
2292
2293 #: fish/fish.c:1083
2294 #, c-format
2295 msgid ""
2296 "Did you mean to open a disk image?  guestfish -a disk.img\n"
2297 "For a list of commands:             guestfish -h\n"
2298 "For complete documentation:         man guestfish\n"
2299 msgstr ""
2300 "Czy miał zostać otwarty obraz dysku?  guestfish -a dysk.img\n"
2301 "Lista poleceń:                        guestfish -h\n"
2302 "Pełna dokumentacja:                   man guestfish\n"
2303
2304 #: fish/fish.c:1240
2305 #, c-format
2306 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
2307 msgstr "Cytat ucieczki w ciągu \"%s\"\n"
2308
2309 #: fish/fish.c:1438
2310 #, c-format
2311 msgid ""
2312 "%s: to use Windows drive letters, you must inspect the guest (\"-i\" option "
2313 "or run \"inspect-os\" command)\n"
2314 msgstr ""
2315
2316 #: fish/fish.c:1458
2317 #, c-format
2318 msgid ""
2319 "%s: drive '%c:' not found.  To list available drives do:\n"
2320 "  inspect-get-drive-mappings %s\n"
2321 msgstr ""
2322
2323 #: fish/fish.c:1477
2324 #, c-format
2325 msgid ""
2326 "%s: to access '%c:', mount %s first.  One way to do this is:\n"
2327 "  umount-all\n"
2328 "  mount %s /\n"
2329 msgstr ""
2330
2331 #: fish/glob.c:53
2332 #, c-format
2333 msgid "use 'glob command [args...]'\n"
2334 msgstr "należy użyć \"glob polecenie [parametry...]\"\n"
2335
2336 #: fish/glob.c:73
2337 #, c-format
2338 msgid "glob: guestfs_glob_expand call failed: %s\n"
2339 msgstr "glob: wywołanie guestfs_glob_expand nie powiodło się: %s\n"
2340
2341 #: fish/help.c:38
2342 #, c-format
2343 msgid ""
2344 "Add disk images to examine using the -a or -d options, or the 'add' "
2345 "command.\n"
2346 "Or create a new disk image using -N, or the 'alloc' or 'sparse' commands.\n"
2347 "Once you have done this, use the 'run' command.\n"
2348 msgstr ""
2349 "Dodaje obrazy dysków do sprawdzenia używając opcji -a lub -d, albo polecenia "
2350 "\"add\".\n"
2351 "Tworzy nowy obraz dysku używając opcji -N albo poleceń \"alloc\" lub \"sparse"
2352 "\".\n"
2353 "Po wykonaniu tej czynności należy użyć polecenia \"run\".\n"
2354
2355 #: fish/help.c:44
2356 #, c-format
2357 msgid ""
2358 "Find out what filesystems are available using 'list-filesystems' and then\n"
2359 "mount them to examine or modify the contents using 'mount-ro' or\n"
2360 "'mount-options'.\n"
2361 msgstr ""
2362 "Odnajduje dostępne systemy plików używając \"list-filesystems\", a\n"
2363 "następnie montuje do do sprawdzenia lub modyfikacji zawartości używając\n"
2364 "\"mount-ro\" lub \"mount-options\".\n"
2365
2366 #: fish/help.c:52
2367 #, c-format
2368 msgid ""
2369 "For more information about a command, use 'help cmd'.\n"
2370 "\n"
2371 "To read the manual, type 'man'.\n"
2372 msgstr ""
2373 "Aby dowiedzieć się więcej o poleceniu, należy użyć \"help polecenie\".\n"
2374 "\n"
2375 "Aby przeczytać podręcznik, należy wpisać \"man\".\n"
2376
2377 #: fish/hexedit.c:41
2378 #, c-format
2379 msgid "hexedit (device|filename) [max | start max]\n"
2380 msgstr "hexedit (urządzenie|nazwa_pliku) [maksimum | rozpoczęcie maksimum]\n"
2381
2382 #: fish/hexedit.c:52
2383 #, c-format
2384 msgid "hexedit: %s is a zero length file or device\n"
2385 msgstr "hexedit: %s jest plikiem lub urządzeniem o zerowej długości\n"
2386
2387 #: fish/hexedit.c:63
2388 #, c-format
2389 msgid ""
2390 "hexedit: %s is larger than %s. You must supply a limit using\n"
2391 "  'hexedit %s <max>' (eg. 'hexedit %s 1M') or a range using\n"
2392 "  'hexedit %s <start> <max>'.\n"
2393 msgstr ""
2394 "hexedit: %s jest dłuższe niż %s. Należy podać ograniczenie\n"
2395 "  używając polecenia \"hexedit %s <maksimum>\" (np.\n"
2396 "  \"hexedit %s 1M\") lub zakres używając polecenia\n"
2397 "  \"hexedit %s <rozpoczęcie> <maksymalnie>\".\n"
2398
2399 #: fish/hexedit.c:92
2400 #, c-format
2401 msgid "hexedit: invalid range\n"
2402 msgstr "hexedit: nieprawidłowy zakres\n"
2403
2404 #: fish/inspect.c:77
2405 #, fuzzy, c-format
2406 msgid "%s: don't use --live and -i options together\n"
2407 msgstr "%s: nie można używać opcji -h oraz --csv jednocześnie.\n"
2408
2409 #: fish/inspect.c:89
2410 #, c-format
2411 msgid "%s: no operating system was found on this disk\n"
2412 msgstr "%s: na tym dysku nie odnaleziono żadnych systemów operacyjnych\n"
2413
2414 #: fish/inspect.c:95
2415 #, c-format
2416 msgid "%s: multi-boot operating systems are not supported by the -i option\n"
2417 msgstr ""
2418 "%s: systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez opcję -i\n"
2419
2420 #: fish/inspect.c:134
2421 #, c-format
2422 msgid "%s: some filesystems could not be mounted (ignored)\n"
2423 msgstr ""
2424
2425 #: fish/inspect.c:146
2426 #, c-format
2427 msgid "Operating system: %s\n"
2428 msgstr "System operacyjny: %s\n"
2429
2430 #: fish/inspect.c:159
2431 #, c-format
2432 msgid "%s mounted on %s\n"
2433 msgstr "%s zamontowano w %s\n"
2434
2435 #: fish/keys.c:53
2436 #, c-format
2437 msgid "Enter key or passphrase (\"%s\"): "
2438 msgstr "Proszę podać klucz lub hasło (\"%s\"): "
2439
2440 #: fish/lcd.c:34
2441 #, c-format
2442 msgid "use 'lcd directory' to change local directory\n"
2443 msgstr "należy użyć \"lcd katalog\", aby zmienić lokalny katalog\n"
2444
2445 #: fish/man.c:35
2446 #, c-format
2447 msgid "use 'man' without parameters to open the manual\n"
2448 msgstr "należy użyć \"man\" bez parametrów, aby otworzyć podręcznik\n"
2449
2450 #: fish/man.c:54
2451 #, c-format
2452 msgid "the external 'man' program failed\n"
2453 msgstr "zewnętrzny program \"man\" nie powiódł się\n"
2454
2455 #: fish/more.c:40
2456 #, c-format
2457 msgid "use '%s filename' to page a file\n"
2458 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby wyświetlić plik\n"
2459
2460 #: fish/options.c:36
2461 #, c-format
2462 msgid "%s: too many drives added on the command line\n"
2463 msgstr "%s: dodano za dużo napędów w wierszu poleceń\n"
2464
2465 #: fish/options.c:128
2466 #, c-format
2467 msgid "%s: '%s' could not be mounted.  Did you mean one of these?\n"
2468 msgstr ""
2469 "%s: nie można zamontować \"%s\". Być może chciano użyć jednej z tych?\n"
2470
2471 #: fish/prep.c:37
2472 #, c-format
2473 msgid ""
2474 "List of available prepared disk images:\n"
2475 "\n"
2476 msgstr ""
2477 "Lista dostępnych przygotowanych obrazów dysków:\n"
2478 "\n"
2479
2480 #: fish/prep.c:40
2481 #, c-format
2482 msgid ""
2483 "guestfish -N %-8s - %s\n"
2484 "\n"
2485 "%s\n"
2486 msgstr ""
2487 "guestfish -N %-8s - %s\n"
2488 "\n"
2489 "%s\n"
2490
2491 #: fish/prep.c:48
2492 #, c-format
2493 msgid "  Optional parameters:\n"
2494 msgstr "  Opcjonalne parametry:\n"
2495
2496 #: fish/prep.c:55
2497 #, c-format
2498 msgid "<%s> %s (default: %s)\n"
2499 msgstr "<%s> %s (domyślnie: %s)\n"
2500
2501 #: fish/prep.c:65
2502 #, c-format
2503 msgid ""
2504 "Prepared disk images are written to file \"test1.img\" in the local\n"
2505 "directory.  (\"test2.img\" etc if -N option is given multiple times).\n"
2506 "For more information see the guestfish(1) manual.\n"
2507 msgstr ""
2508 "Przygotowane obrazy dysków są zapisywane do pliku \"test1.img\" w katalogu\n"
2509 "lokalnym. (\"test2.img\" itp.m jeśli podano opcję -N wiele razy).\n"
2510 "Więcej informacji można znaleźć w podręczniku guestfish(1).\n"
2511
2512 #: fish/prep.c:96
2513 #, c-format
2514 msgid ""
2515 "guestfish: -N parameter '%s': no such prepared disk image known.\n"
2516 "Use 'guestfish -N help' to list possible values for the -N parameter.\n"
2517 msgstr ""
2518 "guestfish: -N parametr \"%s\": nie ma takiego przygotowanego obrazu dysku.\n"
2519 "Należy użyć polecenia \"guestfish -N help\", aby wyświetlić listę możliwych\n"
2520 "wartości dla parametru -N.\n"
2521
2522 #: fish/prep.c:158
2523 #, c-format
2524 msgid "guestfish: error creating prepared disk image '%s' on '%s': "
2525 msgstr ""
2526 "guestfish: błąd podczas tworzenia przygotowanego obrazu dysku \"%s\" na \"%s"
2527 "\": "
2528
2529 #: fish/prep_boot.c:34 fish/prep_boot.c:89 fish/prep_disk.c:34
2530 #: fish/prep_fs.c:34 fish/prep_lv.c:69 fish/prep_lv.c:122 fish/prep_part.c:34
2531 msgid "failed to allocate disk"
2532 msgstr "przydzielenie dysku nie powiodło się"
2533
2534 #: fish/prep_boot.c:42 fish/prep_boot.c:97
2535 msgid "could not parse boot size"
2536 msgstr "nie można przetworzyć rozmiaru partycji startowej"
2537
2538 #: fish/prep_boot.c:46 fish/prep_boot.c:101
2539 #, c-format
2540 msgid "failed to get sector size of disk: %s"
2541 msgstr "uzyskanie rozmiaru sektora dysku nie powiodło się: %s"
2542
2543 #: fish/prep_boot.c:50 fish/prep_boot.c:105 fish/prep_fs.c:41
2544 #: fish/prep_lv.c:76 fish/prep_lv.c:129 fish/prep_part.c:41
2545 #, c-format
2546 msgid "failed to partition disk: %s"
2547 msgstr "partycjonowanie dysku nie powiodło się: %s"
2548
2549 #: fish/prep_boot.c:55 fish/prep_boot.c:110
2550 #, c-format
2551 msgid "failed to add boot partition: %s"
2552 msgstr "dodanie partycji startowej nie powiodło się: %s"
2553
2554 #: fish/prep_boot.c:59 fish/prep_boot.c:114
2555 #, c-format
2556 msgid "failed to add root partition: %s"
2557 msgstr "dodanie partycji głównej nie powiodło się: %s"
2558
2559 #: fish/prep_boot.c:68 fish/prep_boot.c:128
2560 #, c-format
2561 msgid "failed to create boot filesystem: %s"
2562 msgstr "utworzenie startowego systemu plików nie powiodło się: %s"
2563
2564 #: fish/prep_boot.c:77 fish/prep_boot.c:157
2565 #, c-format
2566 msgid "failed to create root filesystem: %s"
2567 msgstr "utworzenie głównego systemu plików nie powiodło się: %s"
2568
2569 #: fish/prep_boot.c:86 fish/prep_boot.c:120 fish/prep_lv.c:66
2570 #: fish/prep_lv.c:82 fish/prep_lv.c:119 fish/prep_lv.c:135
2571 msgid "incorrect format for LV name, use '/dev/VG/LV'"
2572 msgstr ""
2573 "niepoprawny format dla nazwy woluminu logicznego, należy użyć \"/dev/VG/LV\""
2574
2575 #: fish/prep_boot.c:137 fish/prep_lv.c:91 fish/prep_lv.c:144
2576 #, c-format
2577 msgid "failed to create PV: %s: %s"
2578 msgstr "utworzenie woluminu fizycznego nie powiodło się: %s: %s"
2579
2580 #: fish/prep_boot.c:142 fish/prep_lv.c:96 fish/prep_lv.c:149
2581 #, c-format
2582 msgid "failed to create VG: %s: %s"
2583 msgstr "utworzenie grupy woluminów nie powiodło się: %s: %s"
2584
2585 #: fish/prep_boot.c:149 fish/prep_lv.c:103 fish/prep_lv.c:156
2586 #, c-format
2587 msgid "failed to create LV: /dev/%s/%s: %s"
2588 msgstr "utworzenie woluminu logicznego nie powiodło się: /dev/%s/%s: %s"
2589
2590 #: fish/prep_boot.c:153 fish/prep_lv.c:107 fish/prep_lv.c:160
2591 #, c-format
2592 msgid "failed to resize LV to full size: %s: %s"
2593 msgstr ""
2594 "zmiana rozmiaru woluminu logicznego do pełnego rozmiaru nie powiodła się: "
2595 "%s: %s"
2596
2597 #: fish/prep_fs.c:51 fish/prep_lv.c:165
2598 #, c-format
2599 msgid "failed to create filesystem (%s): %s"
2600 msgstr "utworzenie systemu plików (%s) nie powiodło się: %s"
2601
2602 #: fish/rc.c:255
2603 #, c-format
2604 msgid "guestfish: protocol error: could not read 'hello' message\n"
2605 msgstr "guestfish: błąd protokołu: nie można odczytać komunikatu \"hello\"\n"
2606
2607 #: fish/rc.c:260
2608 #, c-format
2609 msgid ""
2610 "guestfish: protocol error: version mismatch, server version '%s' does not "
2611 "match client version '%s'.  The two versions must match exactly.\n"
2612 msgstr ""
2613 "guestfish: błąd protokołu: wersja się nie zgadza, wersja serwera \"%s\" nie "
2614 "zgadza się z wersją klienta \"%s\". Obie wersje muszą się dokładnie "
2615 "zgadzać.\n"
2616
2617 #: fish/rc.c:335 fish/rc.c:349
2618 #, c-format
2619 msgid "guestfish: remote: looks like the server is not running\n"
2620 msgstr "guestfish: zdalnie: serwer nie jest uruchomiony\n"
2621
2622 #: fish/rc.c:361 fish/rc.c:375
2623 #, c-format
2624 msgid "guestfish: protocol error: could not send initial greeting to server\n"
2625 msgstr ""
2626 "guestfish: błąd protokołu: nie można wysłać początkowego powitania do "
2627 "serwera\n"
2628
2629 #: fish/rc.c:386
2630 #, c-format
2631 msgid "guestfish: protocol error: could not decode reply from server\n"
2632 msgstr ""
2633 "guestfish: błąd protokołu: nie można rozszyfrować odpowiedzi od serwera\n"
2634
2635 #: fish/reopen.c:36
2636 #, c-format
2637 msgid "'reopen' command takes no parameters\n"
2638 msgstr "polecenie \"reopen\" nie przyjmuje parametrów\n"
2639
2640 #: fish/reopen.c:46
2641 #, c-format
2642 msgid "reopen: guestfs_create: failed to create handle\n"
2643 msgstr "reopen: guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
2644
2645 #: fish/supported.c:66
2646 msgid "yes"
2647 msgstr "tak"
2648
2649 #: fish/supported.c:68
2650 msgid "no"
2651 msgstr "nie"
2652
2653 #: fish/time.c:36
2654 #, c-format
2655 msgid "use 'time command [args...]'\n"
2656 msgstr "należy użyć \"time polecenie [parametry...]\"\n"
2657
2658 #: fuse/guestmount.c:912
2659 #, fuzzy, c-format
2660 msgid ""
2661 "%s: FUSE module for libguestfs\n"
2662 "%s lets you mount a virtual machine filesystem\n"
2663 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
2664 "Usage:\n"
2665 "  %s [--options] [-- [--FUSE-options]] mountpoint\n"
2666 "Options:\n"
2667 "  -a|--add image       Add image\n"
2668 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2669 "  --dir-cache-timeout  Set readdir cache timeout (default 5 sec)\n"
2670 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2671 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
2672 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2673 "  --fuse-help          Display extra FUSE options\n"
2674 "  -i|--inspector       Automatically mount filesystems\n"
2675 "  --help               Display help message and exit\n"
2676 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
2677 "  --live               Connect to a live virtual machine\n"
2678 "  -m|--mount dev[:mnt[:opts]] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
2679 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
2680 "  -o|--option opt      Pass extra option to FUSE\n"
2681 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
2682 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
2683 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2684 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2685 "  -w|--rw              Mount read-write\n"
2686 "  -x|--trace           Trace guestfs API calls\n"
2687 msgstr ""
2688 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
2689 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
2690 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
2691 "Użycie:\n"
2692 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
2693 "Opcje:\n"
2694 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
2695 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
2696 "                       dla opcji -d\n"
2697 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
2698 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
2699 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
2700 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
2701 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
2702 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
2703 "  -i|--inspector       Automatycznie montuje systemy plików\n"
2704 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
2705 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
2706 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
2707 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
2708 "  -o|--option opcja    Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
2709 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
2710 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
2711 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
2712 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2713 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs\n"
2714
2715 #: fuse/guestmount.c:1130
2716 #, c-format
2717 msgid "%s: must have at least one -a/-d and at least one -m/-i option\n"
2718 msgstr ""
2719 "%s: musi posiadać co najmniej jedną opcję -a/-d i co najmniej jedną -m/-i\n"
2720
2721 #: fuse/guestmount.c:1138
2722 #, c-format
2723 msgid "%s: you must specify a mountpoint in the host filesystem\n"
2724 msgstr "%s: należy podać punkt montowania w systemie plików gospodarza\n"
2725
2726 #: inspector/virt-inspector.c:76
2727 #, c-format
2728 msgid ""
2729 "%s: display information about a virtual machine\n"
2730 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
2731 "Usage:\n"
2732 "  %s [--options] -d domname file [file ...]\n"
2733 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] file [file ...]\n"
2734 "Options:\n"
2735 "  -a|--add image       Add image\n"
2736 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2737 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2738 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
2739 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2740 "  --help               Display brief help\n"
2741 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
2742 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2743 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2744 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
2745 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
2746 msgstr ""
2747 "%s: wyświetla informacje o maszynie wirtualnej\n"
2748 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
2749 "Użycie:\n"
2750 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny plik [plik...]\n"
2751 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...] plik [plik...]\n"
2752 "Opcje:\n"
2753 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
2754 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
2755 "                       dla opcji -d\n"
2756 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
2757 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
2758 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
2759 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
2760 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
2761 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
2762 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2763 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
2764 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
2765
2766 #: inspector/virt-inspector.c:263
2767 #, c-format
2768 msgid ""
2769 "%s: no operating system could be detected inside this disk image.\n"
2770 "\n"
2771 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
2772 "machine\n"
2773 "image, or because the OS type is not understood by libguestfs.\n"
2774 "\n"
2775 "NOTE for Red Hat Enterprise Linux 6 users: for Windows guest support you "
2776 "must\n"
2777 "install the separate libguestfs-winsupport package.\n"
2778 "\n"
2779 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
2780 "information about the disk image as possible.\n"
2781 msgstr ""
2782 "%s: nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
2783 "\n"
2784 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
2785 "maszyną wirtualną lub biblioteka libguestfs nie rozumie tego typu systemu.\n"
2786 "\n"
2787 "UWAGA dla użytkowników systemu Red Hat Enterprise Linux 6: należy\n"
2788 "zainstalować oddzielny pakiet libguestfs-winsupport, aby uzyskać obsługę\n"
2789 "gości systemu Windows.\n"
2790 "\n"
2791 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
2792 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
2793
2794 #: inspector/virt-inspector.c:288
2795 #, c-format
2796 msgid "%s: XML write error at \"%s\": %m\n"
2797 msgstr "%s: błąd zapisu XML w \"%s\": %m\n"
2798
2799 #: inspector/virt-inspector.c:300
2800 #, c-format
2801 msgid "%s: xmlOutputBufferCreateFd: failed to open stdout\n"
2802 msgstr ""
2803 "%s: xmlOutputBufferCreateFd: otwarcie standardowego wyjścia nie powiodło "
2804 "się\n"
2805
2806 #: inspector/virt-inspector.c:308
2807 #, c-format
2808 msgid "%s: xmlNewTextWriter: failed to create libxml2 writer\n"
2809 msgstr ""
2810 "%s: xmlNewTextWriter: utworzenie modułu zapisującego libxml2 nie powiodło "
2811 "się\n"
2812
2813 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:158
2814 msgid "open_guest: first parameter must be a string or an arrayref"
2815 msgstr "open_guest: pierwszy parametr musi być ciągiem lub \"arrayref\""
2816
2817 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:164
2818 msgid "open_guest: first argument contains undefined element"
2819 msgstr "open_guest: pierwszy parametr zawiera nieokreślony element"
2820
2821 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:172
2822 #, perl-brace-format
2823 msgid "guest image {imagename} does not exist or is not readable"
2824 msgstr "obraz gościa {imagename} nie istnieje lub nie jest odczytywalny"
2825
2826 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:179
2827 msgid ""
2828 "open_guest: no libvirt support (install Sys::Virt, XML::XPath and XML::"
2829 "XPath::XMLParser)"
2830 msgstr ""
2831 "open_guest: brak obsługi biblioteki libvirt (należy zainstalować Sys::Virt, "
2832 "XML::XPath i XML::XPath::XMLParser)"
2833
2834 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:184
2835 msgid "open_guest: too many domains listed on command line"
2836 msgstr "open_guest: wyświetlono za dużo domen w wierszu poleceń"
2837
2838 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:191
2839 msgid "open_guest: cannot connect to libvirt"
2840 msgstr "open_guest: nie można połączyć się z biblioteką libvirt"
2841
2842 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:210
2843 #, perl-brace-format
2844 msgid "{imagename} is not the name of an inactive libvirt domain\n"
2845 msgstr "{imagename} nie jest nazwą nieaktywnej domeny biblioteki libvirt\n"
2846
2847 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:213
2848 #, perl-brace-format
2849 msgid "{imagename} is not the name of a libvirt domain\n"
2850 msgstr "{imagename} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
2851
2852 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:242
2853 #, perl-brace-format
2854 msgid "{imagename} seems to have no disk devices\n"
2855 msgstr "{imagename} nie posiada żadnych urządzeń dyskowych\n"
2856
2857 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:827
2858 msgid ""
2859 "No operating system could be detected inside this disk image.\n"
2860 "\n"
2861 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
2862 "machine\n"
2863 "image, or because the OS type is not understood by virt-inspector.\n"
2864 "\n"
2865 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
2866 "information about the disk image as possible.\n"
2867 msgstr ""
2868 "Nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
2869 "\n"
2870 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
2871 "maszyną wirtualną lub program virt-inspector nie rozumie tego typu systemu.\n"
2872 "\n"
2873 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
2874 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
2875
2876 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:901
2877 #, perl-brace-format
2878 msgid "unknown filesystem label {label}\n"
2879 msgstr "nieznana etykieta systemu plików {label}\n"
2880
2881 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:911
2882 #, perl-brace-format
2883 msgid "unknown filesystem UUID {uuid}\n"
2884 msgstr "nieznany UUID systemu plików {uuid}\n"
2885
2886 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:939
2887 #, perl-brace-format
2888 msgid "unknown filesystem {fs}\n"
2889 msgstr "nieznany system plików {fs}\n"
2890
2891 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1017
2892 #, perl-brace-format
2893 msgid "Error running rpm -qa: {error}"
2894 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia rpm -qa: {error}"
2895
2896 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1043
2897 #, perl-brace-format
2898 msgid "Error running dpkg-query: {error}"
2899 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia dpkg-query: {error}"
2900
2901 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1108
2902 msgid "Can't find grub on guest"
2903 msgstr "Nie można odnaleźć programu GRUB w gościu"
2904
2905 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1163
2906 #, perl-brace-format
2907 msgid "Grub entry {title} has no kernel"
2908 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie posiada jądra"
2909
2910 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1194
2911 #, perl-brace-format
2912 msgid "grub refers to {path}, which doesn't exist\n"
2913 msgstr "program GRUB odnosi się do {path}, który nie istnieje\n"
2914
2915 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1217
2916 #, perl-brace-format
2917 msgid "Grub entry {title} does not specify an initrd"
2918 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie określa initrd"
2919
2920 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1286
2921 #, perl-brace-format
2922 msgid "Didn't find modules directory {modules} for kernel {path}"
2923 msgstr "Nie odnaleziono katalogu modułów {modules} dla jądra {path}"
2924
2925 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1294
2926 #, perl-brace-format
2927 msgid "Couldn't guess kernel version number from path for kernel {path}"
2928 msgstr "Nie można odgadnąć numeru wersji jądra ze ścieżki jądra {path}"
2929
2930 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1348
2931 #, perl-brace-format
2932 msgid "{path} doesn't match augeas pattern"
2933 msgstr "{path} nie zgadza się ze wzorem Augeas"
2934
2935 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1387
2936 #, perl-brace-format
2937 msgid "{filename}: could not read initrd format"
2938 msgstr "{filename}: nie można odczytać formatu initrd"
2939
2940 #: rescue/virt-rescue.c:63
2941 #, fuzzy, c-format
2942 msgid ""
2943 "%s: Run a rescue shell on a virtual machine\n"
2944 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
2945 "Usage:\n"
2946 "  %s [--options] -d domname\n"
2947 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...]\n"
2948 "Options:\n"
2949 "  -a|--add image       Add image\n"
2950 "  --append kernelopts  Append kernel options\n"
2951 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2952 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2953 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2954 "  --help               Display brief help\n"
2955 "  -m|--memsize MB      Set memory size in megabytes\n"
2956 "  --network            Enable network\n"
2957 "  -r|--ro              Access read-only\n"
2958 "  --selinux            Enable SELinux\n"
2959 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2960 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2961 "  -w|--rw              Mount read-write\n"
2962 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
2963 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
2964 msgstr ""
2965 "%s: uruchamia powłokę ratunkową w maszynie wirtualnej\n"
2966 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
2967 "Użycie:\n"
2968 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny\n"
2969 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...]\n"
2970 "Opcje:\n"
2971 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
2972 "  --append opcje_jądra Dołącza opcje jądra\n"
2973 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
2974 "                       dla opcji -d\n"
2975 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
2976 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
2977 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
2978 "  -m|--memsize MB      Ustawia rozmiar pamięci w megabajtach\n"
2979 "  --network            Włącza sieć\n"
2980 "  -r|--ro              Dostęp tylko do odczytu\n"
2981 "  --selinux            Włącza SELinuksa\n"
2982 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
2983 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2984 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
2985 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
2986
2987 #: rescue/virt-rescue.c:180
2988 #, c-format
2989 msgid "%s: could not parse memory size '%s'\n"
2990 msgstr "%s: nie można przetworzyć rozmiaru pamięci \"%s\"\n"
2991
2992 #: rescue/virt-rescue.c:419
2993 #, c-format
2994 msgid "%s: unknown child exit status (%d)\n"
2995 msgstr "%s: nieznany stan wyjścia potomka (%d)\n"
2996
2997 #: src/appliance.c:181
2998 #, c-format
2999 msgid ""
3000 "cannot find any suitable libguestfs supermin or ordinary appliance on "
3001 "LIBGUESTFS_PATH (search path: %s)"
3002 msgstr ""
3003 "nie można odnaleźć żadnego przyrządu biblioteki libguestfs typu \"supermin\" "
3004 "lub \"ordinary\" w LIBGUESTFS_PATH (ścieżka wyszukiwania: %s)"
3005
3006 #: src/appliance.c:331
3007 #, c-format
3008 msgid "security: cached appliance %s is not owned by UID %d"
3009 msgstr ""
3010 "bezpieczeństwo: przyrząd %s w pamięci podręcznej nie jest własnością UID %d"
3011
3012 #: src/appliance.c:336
3013 #, c-format
3014 msgid "security: cached appliance %s is not a directory (mode %o)"
3015 msgstr ""
3016 "bezpieczeństwo: przyrząd %s w pamięci podręcznej nie jest katalogiem (tryb "
3017 "%o)"
3018
3019 #: src/appliance.c:341
3020 #, c-format
3021 msgid "security: cached appliance %s is writable by group or other (mode %o)"
3022 msgstr ""
3023 "bezpieczeństwo: przyrząd %s w pamięci podręcznej jest zapisywalny przez "
3024 "grupę lub innych (tryb %o)"
3025
3026 #: src/appliance.c:659
3027 msgid "external command failed, see earlier error messages"
3028 msgstr ""
3029 "zewnętrzne polecenie nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
3030 "komunikaty błędów"
3031
3032 #: src/dbdump.c:87
3033 #, fuzzy
3034 msgid "unexpected end of output from db_dump command before end of header"
3035 msgstr "nieoczekiwany koniec wyjścia polecenia db_dump"
3036
3037 #: src/dbdump.c:100 src/dbdump.c:112
3038 #, fuzzy
3039 msgid "unexpected line from db_dump command, no space prefix"
3040 msgstr "nieoczekiwany koniec wyjścia polecenia db_dump"
3041
3042 #: src/dbdump.c:129
3043 #, fuzzy
3044 msgid "unexpected end of output from db_dump command before end of data"
3045 msgstr "nieoczekiwany koniec wyjścia polecenia db_dump"
3046
3047 #: src/dbdump.c:210
3048 #, fuzzy
3049 msgid "unexpected non-hex digits in output of db_dump command"
3050 msgstr "nieoczekiwany koniec wyjścia polecenia db_dump"
3051
3052 #: src/filearch.c:153
3053 #, c-format
3054 msgid "size of %s unreasonable (%<PRIi64> bytes)"
3055 msgstr "rozmiar %s jest nierozsądny (%<PRIi64> bajtów)"
3056
3057 #: src/filearch.c:266
3058 msgid ""
3059 "file-architecture API not available since this version of libguestfs was "
3060 "compiled without PCRE or libmagic libraries"
3061 msgstr ""
3062 "API architektury plików jest niedostępne, ponieważ ta wersja biblioteki "
3063 "libguestfs została skompilowana bez bibliotek PCRE lub libmagic"
3064
3065 #: src/guestfs.c:174
3066 #, c-format
3067 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
3068 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
3069
3070 #: src/guestfs.c:340
3071 #, c-format
3072 msgid "warning: %s"
3073 msgstr ""
3074
3075 #: src/guestfs.c:399
3076 #, c-format
3077 msgid "libguestfs: error: %s\n"
3078 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
3079
3080 #: src/guestfs.c:946
3081 #, c-format
3082 msgid "<truncated, original size %zu bytes>"
3083 msgstr "<skrócone, pierwotny rozmiar %zu bajtów>"
3084
3085 #: src/inspect.c:265
3086 msgid "not a Windows guest, or systemroot could not be determined"
3087 msgstr "nie jest gościem systemu Windows lub nie można określić systemroot"
3088
3089 #: src/inspect.c:281
3090 #, fuzzy
3091 msgid "not a Windows guest, or CurrentControlSet could not be determined"
3092 msgstr "nie jest gościem systemu Windows lub nie można określić systemroot"
3093
3094 #: src/inspect.c:519
3095 #, fuzzy, c-format
3096 msgid "%s: temporary directory not found"
3097 msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
3098
3099 #: src/inspect.c:535 src/inspect_fs.c:474 src/inspect_fs.c:518
3100 #: src/inspect_fs_unix.c:194 src/inspect_fs_unix.c:579
3101 #: src/inspect_fs_unix.c:821
3102 #, c-format
3103 msgid "size of %s is unreasonably large (%<PRIi64> bytes)"
3104 msgstr "rozmiar %s jest nierozsądnie duży (%<PRIi64> bajtów)"
3105
3106 #: src/inspect.c:572
3107 msgid "no inspection data: call guestfs_inspect_os first"
3108 msgstr "brak danych badania: najpierw należy wywołać guestfs_inspect_os"
3109
3110 #: src/inspect.c:584
3111 #, c-format
3112 msgid ""
3113 "%s: root device not found: only call this function with a root device "
3114 "previously returned by guestfs_inspect_os"
3115 msgstr ""
3116 "%s: nie odnaleziono urządzenia root: należy wywoływać tę funkcję tylko z "
3117 "urządzeniem root poprzednio zwróconym przez guestfs_inspect_os"
3118
3119 #: src/inspect.c:594 src/inspect_apps.c:617
3120 msgid ""
3121 "inspection API not available since this version of libguestfs was compiled "
3122 "without PCRE or hivex libraries"
3123 msgstr ""
3124 "API badania jest niedostępne, ponieważ ta wersja biblioteki libguestfs "
3125 "została skompilowana bez bibliotek PCRE lub hivex"
3126
3127 #: src/inspect_fs.c:326 src/inspect_fs.c:339
3128 #, c-format
3129 msgid "could not parse integer in version number: %s"
3130 msgstr "nie można przetworzyć liczby całkowitej w numerze wersji: %s"
3131
3132 #: src/inspect_fs.c:483
3133 #, c-format
3134 msgid "%s: file is empty"
3135 msgstr "%s: plik jest pusty"
3136
3137 #: src/inspect_fs_unix.c:613
3138 msgid "could not parse /etc/fstab or empty file"
3139 msgstr "nie można przetworzyć pliku /etc/fstab lub pustego pliku"
3140
3141 #: src/inspect_fs_windows.c:112
3142 #, c-format
3143 msgid "cannot resolve Windows %%SYSTEMROOT%%"
3144 msgstr "nie można rozwiązać %%SYSTEMROOT%% systemu Windows"
3145
3146 #: src/launch.c:98
3147 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
3148 msgstr ""
3149 "wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
3150
3151 #: src/launch.c:155
3152 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
3153 msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
3154
3155 #: src/launch.c:169
3156 #, c-format
3157 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
3158 msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
3159
3160 #: src/launch.c:235 src/launch.c:339
3161 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
3162 msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
3163
3164 #: src/launch.c:247 src/launch.c:252
3165 #, c-format
3166 msgid "%s parameter is empty or contains disallowed characters"
3167 msgstr "parametr %s jest pusty lub zawiera niedozwolone znaki"
3168
3169 #: src/launch.c:358
3170 msgid "the libguestfs handle has already been launched"
3171 msgstr "program obsługi libguestfs został już uruchomiony"
3172
3173 #: src/launch.c:367
3174 #, c-format
3175 msgid "%s: cannot create temporary directory"
3176 msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
3177
3178 #: src/launch.c:404
3179 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
3180 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
3181
3182 #: src/launch.c:759
3183 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
3184 msgstr ""
3185 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
3186 "błędów"
3187
3188 #: src/launch.c:772
3189 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
3190 msgstr ""
3191 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
3192
3193 #: src/launch.c:860
3194 #, fuzzy
3195 msgid "guestfs_launch failed, unexpected initial message from guestfsd"
3196 msgstr ""
3197 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
3198 "błędów"
3199
3200 #: src/launch.c:868
3201 #, fuzzy
3202 msgid "contacted guestfsd, but state != READY"
3203 msgstr ""
3204 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
3205
3206 #: src/launch.c:1047
3207 #, c-format
3208 msgid ""
3209 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
3210 "the LIBGUESTFS_QEMU environment variable."
3211 msgstr ""
3212 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
3213 "ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
3214
3215 #: src/launch.c:1138
3216 msgid "qemu has not been launched yet"
3217 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
3218
3219 #: src/launch.c:1149
3220 msgid "no subprocess to kill"
3221 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
3222
3223 #: src/proto.c:188
3224 #, c-format
3225 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
3226 msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
3227
3228 #: src/proto.c:211
3229 #, c-format
3230 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
3231 msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
3232
3233 #: src/proto.c:421
3234 #, c-format
3235 msgid ""
3236 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
3237 msgstr ""
3238 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x"
3239 "%x\n"
3240
3241 #: src/proto.c:599 src/proto.c:662
3242 msgid "unexpected end of file when reading from daemon"
3243 msgstr "nieoczekiwany koniec pliku podczas odczytywania z demona"
3244
3245 #: src/proto.c:620
3246 #, c-format
3247 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
3248 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
3249
3250 #: src/proto.c:639
3251 #, c-format
3252 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
3253 msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
3254
3255 #: src/proto.c:791
3256 #, c-format
3257 msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
3258 msgstr "guestfs___send: stan %d != ZAJĘTY"
3259
3260 #: src/proto.c:815
3261 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
3262 msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
3263
3264 #: src/proto.c:824
3265 msgid "dispatch failed to marshal args"
3266 msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
3267
3268 #: src/proto.c:951
3269 #, c-format
3270 msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
3271 msgstr "send_file_chunk: stan %d != GOTOWY"
3272
3273 #: src/proto.c:967
3274 #, c-format
3275 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
3276 msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
3277
3278 #: src/proto.c:1117
3279 #, c-format
3280 msgid "%s: error in chunked encoding"
3281 msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
3282
3283 #: src/proto.c:1144
3284 msgid "write to daemon socket"
3285 msgstr "zapisuje do gniazda demona"
3286
3287 #: src/proto.c:1167
3288 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
3289 msgstr "receive_file_data: błąd przetwarzania w odpowiedzi wywołania zwrotnego"
3290
3291 #: src/proto.c:1172
3292 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
3293 msgstr ""
3294 "receive_file_data: otrzymano nieoczekiwaną flagę podczas odczytywania "
3295 "fragmentów pliku"
3296
3297 #: src/proto.c:1180
3298 msgid "failed to parse file chunk"
3299 msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
3300
3301 #: src/proto.c:1189
3302 msgid "file receive cancelled by daemon"
3303 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
3304
3305 #: src/virt.c:101 src/virt.c:347
3306 msgid "you cannot set both live and readonly flags"
3307 msgstr ""
3308
3309 #: src/virt.c:109
3310 #, c-format
3311 msgid "could not connect to libvirt (code %d, domain %d): %s"
3312 msgstr "nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): %s"
3313
3314 #: src/virt.c:130
3315 #, c-format
3316 msgid "no libvirt domain called '%s': %s"
3317 msgstr "brak domeny biblioteki libvirt o nazwie \"%s\": %s"
3318
3319 #: src/virt.c:185 src/virt.c:435
3320 #, c-format
3321 msgid "error reading libvirt XML information: %s"
3322 msgstr "błąd podczas odczytywania informacji XML biblioteki libvirt: %s"
3323
3324 #: src/virt.c:195 src/virt.c:443
3325 msgid "unable to parse XML information returned by libvirt"
3326 msgstr ""
3327 "nie można przetworzyć informacji XML zwróconej przez bibliotekę libvirt"
3328
3329 #: src/virt.c:201 src/virt.c:449
3330 msgid "unable to create new XPath context"
3331 msgstr "nie można utworzyć nowego kontekstu XPath"
3332
3333 #: src/virt.c:208 src/virt.c:464
3334 msgid "unable to evaluate XPath expression"
3335 msgstr "nie można sprawdzić wyrażenia XPath"
3336
3337 #: src/virt.c:305
3338 msgid "libvirt domain has no disks"
3339 msgstr "domena biblioteki libvirt nie posiada dysków"
3340
3341 #: src/virt.c:358
3342 #, c-format
3343 msgid "error getting domain info: %s"
3344 msgstr "błąd podczas uzyskiwania informacji o domenie: %s"
3345
3346 #: src/virt.c:372
3347 msgid ""
3348 "error: domain is a live virtual machine.\n"
3349 "Writing to the disks of a running virtual machine can cause disk "
3350 "corruption.\n"
3351 "Either use read-only access, or if the guest is running the guestfsd daemon\n"
3352 "specify live access.  In most libguestfs tools these options are --ro or\n"
3353 "--live respectively.  Consult the documentation for further information."
3354 msgstr ""
3355
3356 #: src/virt.c:492
3357 msgid ""
3358 "this guest has no libvirt <channel> definition for guestfsd\n"
3359 "See ATTACHING TO RUNNING DAEMONS in guestfs(3) for further information."
3360 msgstr ""
3361
3362 #: src/virt.c:517
3363 msgid ""
3364 "add-domain API not available since this version of libguestfs was compiled "
3365 "without libvirt or libxml2"
3366 msgstr ""
3367 "API dodawania domen jest niedostępne, ponieważ ta wersja biblioteki "
3368 "libguestfs została skompilowana bez bibliotek libvirt lub libxml2"
3369
3370 #: test-tool/test-tool.c:79
3371 #, fuzzy, c-format
3372 msgid ""
3373 "libguestfs-test-tool: interactive test tool\n"
3374 "Copyright (C) 2009-2011 Red Hat Inc.\n"
3375 "Usage:\n"
3376 "  libguestfs-test-tool [--options]\n"
3377 "Options:\n"
3378 "  --help         Display usage\n"
3379 "  --qemudir dir  Specify QEMU source directory\n"
3380 "  --qemu qemu    Specify QEMU binary\n"
3381 "  --timeout n\n"
3382 "  -t n           Set launch timeout (default: %d seconds)\n"
3383 msgstr ""
3384 "libguestfs-test-tool: interaktywne narzędzie testowania\n"
3385 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
3386 "Użycie:\n"
3387 "  libguestfs-test-tool [--opcje]\n"
3388 "Opcje:\n"
3389 "  --help         Wyświetla użycie\n"
3390 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
3391 "                 Program pomocniczy (domyślnie: %s)\n"
3392 "  --qemudir katalog  Podaje katalog źródłowy QEMU\n"
3393 "  --qemu QEMU    Podaje plik binarny QEMU\n"
3394 "  --timeout n\n"
3395 "  -t n           Ustawia czas oczekiwania na uruchomienie\n"
3396 "                 (domyślnie: %d sekundy)\n"
3397
3398 #: test-tool/test-tool.c:127
3399 #, c-format
3400 msgid "libguestfs-test-tool: unknown long option: %s (%d)\n"
3401 msgstr "libguestfs-test-tool: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
3402
3403 #: test-tool/test-tool.c:136
3404 #, c-format
3405 msgid "libguestfs-test-tool: invalid timeout: %s\n"
3406 msgstr "libguestfs-test-tool: nieprawidłowy czas oczekiwania: %s\n"
3407
3408 #: test-tool/test-tool.c:148
3409 #, c-format
3410 msgid "libguestfs-test-tool: unexpected command line option 0x%x\n"
3411 msgstr "libguestfs-test-tool: nieoczekiwana opcja wiersza poleceń 0x%x\n"
3412
3413 #: test-tool/test-tool.c:170
3414 #, c-format
3415 msgid "libguestfs-test-tool: failed to create libguestfs handle\n"
3416 msgstr ""
3417 "libguestfs-test-tool: utworzenie programu obsługi libguestfs nie powiodło "
3418 "się\n"
3419
3420 #: test-tool/test-tool.c:177
3421 #, c-format
3422 msgid "libguestfs-test-tool: failed to add drive '%s'\n"
3423 msgstr "libguestfs-test-tool: dodanie napędu \"%s\" nie powiodło się\n"
3424
3425 #: test-tool/test-tool.c:185
3426 #, c-format
3427 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
3428 msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version nie powiodło się\n"
3429
3430 #: test-tool/test-tool.c:217
3431 #, c-format
3432 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
3433 msgstr "libguestfs-test-tool: uruchomienie przyrządu nie powiodło się\n"
3434
3435 #: test-tool/test-tool.c:229
3436 #, fuzzy, c-format
3437 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run part-disk\n"
3438 msgstr "libguestfs-test-tool: wykonanie sfdisk nie powiodło się\n"
3439
3440 #: test-tool/test-tool.c:235
3441 #, c-format
3442 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
3443 msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 nie powiodło się\n"
3444
3445 #: test-tool/test-tool.c:241
3446 #, c-format
3447 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
3448 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sda1 w / nie powiodło się\n"
3449
3450 #: test-tool/test-tool.c:248
3451 #, fuzzy, c-format
3452 msgid "libguestfs-test-tool: failed to touch file\n"
3453 msgstr "libguestfs-test-tool: wykonanie sfdisk nie powiodło się\n"
3454
3455 #: test-tool/test-tool.c:279
3456 #, c-format
3457 msgid ""
3458 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
3459 "--qemu/--qemudir options cannot be used.\n"
3460 msgstr ""
3461 "Zmienna środowiskowa LIBGUESTFS_QEMU jest już ustawiona, więc nie można\n"
3462 "użyć opcji --qemu/--qemudir.\n"
3463
3464 #: test-tool/test-tool.c:287
3465 #, c-format
3466 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
3467 msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
3468
3469 #: test-tool/test-tool.c:301
3470 #, c-format
3471 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
3472 msgstr "%s: nie wygląda na katalog źródłowy QEMU\n"
3473
3474 #: tools/virt-list-filesystems.pl:142
3475 msgid "virt-list-filesystems: no image or VM name given"
3476 msgstr "virt-list-filesystems: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
3477
3478 #: tools/virt-list-partitions.pl:152
3479 msgid "virt-list-partitions: no image or VM name given"
3480 msgstr "virt-list-partitions: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
3481
3482 #: tools/virt-make-fs.pl:291
3483 msgid "virt-make-fs input output\n"
3484 msgstr "virt-make-fs wejście wyjście\n"
3485
3486 #: tools/virt-make-fs.pl:321
3487 msgid "unexpected output from 'du' command"
3488 msgstr "nieoczekiwane wyjście polecenia \"du\""
3489
3490 #: tools/virt-make-fs.pl:333 tools/virt-make-fs.pl:347
3491 #: tools/virt-make-fs.pl:458
3492 #, perl-brace-format
3493 msgid "{f}: unknown input format: {fmt}\n"
3494 msgstr "{f}: nieznany format wyjścia: {fmt}\n"
3495
3496 #: tools/virt-make-fs.pl:391
3497 #, perl-brace-format
3498 msgid "virt-make-fs: cannot parse size parameter: {sz}\n"
3499 msgstr "virt-make-fs: nie można przetworzyć parametru rozmiaru: {sz}\n"
3500
3501 #: tools/virt-make-fs.pl:406
3502 msgid ""
3503 "qemu-img create: failed to create disk image, see earlier error messages\n"
3504 msgstr ""
3505 "qemu-img create: utworzenie obrazu dysku nie powiodło się, proszę zobaczyć "
3506 "wcześniejsze komunikaty błędów\n"
3507
3508 #: tools/virt-make-fs.pl:417
3509 msgid "virt-make-fs: NTFS support was disabled when libguestfs was compiled\n"
3510 msgstr ""
3511 "virt-make-fs: obsługa systemu plików NTFS została wyłączona podczas "
3512 "komplikacji biblioteki libguestfs\n"
3513
3514 #: tools/virt-make-fs.pl:442
3515 msgid "tar: failed, see earlier messages\n"
3516 msgstr ""
3517 "tar: nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty błędów\n"
3518
3519 #: tools/virt-make-fs.pl:464
3520 msgid "uncompress command failed, see earlier messages\n"
3521 msgstr ""
3522 "polecenie uncompress nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
3523 "komunikaty błędów\n"
3524
3525 #: tools/virt-make-fs.pl:499
3526 msgid ""
3527 "virt-make-fs: error copying contents into filesystem\n"
3528 "An error here usually means that the program did not estimate the\n"
3529 "filesystem size correctly.  Please read the BUGS section of the manpage.\n"
3530 msgstr ""
3531 "virt-make-fs: błąd podczas kopiowania zawartości do systemu plików\n"
3532 "Błąd w tym miejscu zwykle oznacza, że program nie oszacował poprawnie\n"
3533 "rozmiar systemu plików. Proszę przeczytać sekcję BUGS strony podręcznika.\n"
3534
3535 #: tools/virt-tar.pl:183 tools/virt-tar.pl:190
3536 msgid "virt-tar: extract/upload mode specified twice on the command line\n"
3537 msgstr "virt-tar: wydobywa/wysyła tryb podany dwukrotnie w wierszu poleceń\n"
3538
3539 #: tools/virt-tar.pl:212
3540 msgid "virt-tar: no image, VM names, directory or filename given"
3541 msgstr ""
3542 "virt-tar: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych, katalogu lub nazwy "
3543 "pliku"
3544
3545 #: tools/virt-tar.pl:215
3546 msgid "virt-tar: either -x or -u must be specified on the command line\n"
3547 msgstr "virt-tar: należy podać opcję -x lub -u w wierszu poleceń\n"
3548
3549 #: tools/virt-tar.pl:226
3550 #, perl-brace-format
3551 msgid "virt-tar: {tarball}: file not found\n"
3552 msgstr "virt-tar: {tarball}: nie odnaleziono pliku\n"
3553
3554 #: tools/virt-tar.pl:229
3555 #, perl-brace-format
3556 msgid "virt-tar: {dir}: directory name must start with '/' character\n"
3557 msgstr "virt-tar: {dir}: nazwa katalogu musi zaczynać się od znaku \"/\"\n"
3558
3559 #: tools/virt-tar.pl:243 tools/virt-win-reg.pl:259
3560 #, perl-brace-format
3561 msgid ""
3562 "{prog}: No operating system could be detected inside this disk image.\n"
3563 "\n"
3564 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
3565 "machine\n"
3566 "image, or because the OS type is not understood by libguestfs.\n"
3567 "\n"
3568 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
3569 "information about the disk image as possible.\n"
3570 msgstr ""
3571 "{prog}: nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu "
3572 "dysku.\n"
3573 "\n"
3574 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
3575 "maszyną wirtualną lub biblioteka libguestfs nie rozumie tego typu systemu.\n"
3576 "\n"
3577 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
3578 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
3579
3580 #: tools/virt-tar.pl:247 tools/virt-win-reg.pl:263
3581 #, perl-brace-format
3582 msgid "{prog}: multiboot operating systems are not supported.\n"
3583 msgstr "{prog}: systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane.\n"
3584
3585 #: tools/virt-win-reg.pl:243
3586 msgid "no libvirt domain name or disk image given\n"
3587 msgstr "nie podano nazwy domeny libvirt lub obrazu dysku\n"
3588
3589 #: tools/virt-win-reg.pl:285
3590 msgid ""
3591 "expecting 1 or 2 more parameters, subkey path and optionally the value to "
3592 "export\n"
3593 msgstr ""
3594 "oczekiwano jednego lub dwóch parametrów, ścieżki do podklucza i opcjonalnie "
3595 "wartości do wyeksportowania\n"
3596
3597 #: tools/virt-win-reg.pl:444
3598 #, fuzzy, perl-brace-format
3599 msgid "virt-win-reg: {p}: cannot find user directory\n"
3600 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie odnaleziono pliku w gościu: {err}\n"
3601
3602 #: tools/virt-win-reg.pl:449
3603 #, perl-brace-format
3604 msgid "virt-win-reg: {p}: not a supported Windows Registry path\n"
3605 msgstr ""
3606 "virt-win-reg: {p}: nie jest obsługiwaną ścieżką rejestru systemu Windows\n"
3607
3608 #: tools/virt-win-reg.pl:519 tools/virt-win-reg.pl:541
3609 #, perl-brace-format
3610 msgid "virt-win-reg: {p}: file not found in guest: {err}\n"
3611 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie odnaleziono pliku w gościu: {err}\n"
3612
3613 #: tools/virt-win-reg.pl:526
3614 #, perl-brace-format
3615 msgid "virt-win-reg: {p}: could not download registry file: {err}\n"
3616 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można pobrać pliku rejestru: {err}\n"
3617
3618 #: tools/virt-win-reg.pl:548
3619 #, perl-brace-format
3620 msgid "virt-win-reg: {p}: could not upload registry file: {err}\n"
3621 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można wysłać pliku rejestru: {err}\n"
3622
3623 #~ msgid "virt-edit: no image, VM names or filenames to edit given"
3624 #~ msgstr ""
3625 #~ "virt-edit: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub nazw plików dla "
3626 #~ "polecenia edit"
3627
3628 #~ msgid "File not changed.\n"
3629 #~ msgstr "Plik nie został zmieniony.\n"
3630
3631 #~ msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkdir /iso\n"
3632 #~ msgstr "libguestfs-test-tool: utworzenie katalogu /iso nie powiodło się\n"
3633
3634 #~ msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sdb on /iso\n"
3635 #~ msgstr ""
3636 #~ "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sdb w /iso nie powiodło się\n"
3637
3638 #~ msgid ""
3639 #~ "libguestfs-test-tool: could not run helper program, or helper failed\n"
3640 #~ msgstr ""
3641 #~ "libguestfs-test-tool: nie można uruchomić programu pomocniczego lub "
3642 #~ "program nie powiódł się\n"
3643
3644 #~ msgid ""
3645 #~ "Test tool helper program 'libguestfs-test-tool-helper' is not\n"
3646 #~ "available.  Expected to find it in '%s'\n"
3647 #~ "\n"
3648 #~ "Use the --helper option to specify the location of this program.\n"
3649 #~ msgstr ""
3650 #~ "Program pomocniczy narzędzia testowania \"libguestfs-test-tool-helper\" "
3651 #~ "nie\n"
3652 #~ "jest dostępny. Oczekiwano odnalezienie go w \"%s\"\n"
3653 #~ "\n"
3654 #~ "Należy użyć opcji --helper, aby podać położenie tego programu.\n"
3655
3656 #~ msgid "command failed: %s"
3657 #~ msgstr "polecenie nie powiodło się: %s"
3658
3659 #~ msgid ""
3660 #~ "Test tool helper program %s\n"
3661 #~ "is not statically linked.  This is a build error when this test tool\n"
3662 #~ "was built.\n"
3663 #~ msgstr ""
3664 #~ "Program pomocniczy narzędzia testowania %s\n"
3665 #~ "nie jest skonsolidowany statycznie. Jest to błąd budowania.\n"
3666
3667 #~ msgid "mkisofs command failed: %s\n"
3668 #~ msgstr "polecenie mkisofs nie powiodło się: %s\n"
3669
3670 #~ msgid "virt-resize: sorry this program does not work on a 32 bit host\n"
3671 #~ msgstr "virt-rescue: ten program nie działa na 32 bitowym gospodarzu\n"
3672
3673 #~ msgid "virt-resize: {file}: does not exist or is not readable\n"
3674 #~ msgstr "virt-resize: {file}: nie istnieje lub nie jest odczytywalny\n"
3675
3676 #~ msgid ""
3677 #~ "virt-resize: {file}: does not exist or is not writable\n"
3678 #~ "You have to create the destination disk before running this program.\n"
3679 #~ "Please read the virt-resize(1) manpage for more information.\n"
3680 #~ msgstr ""
3681 #~ "virt-resize: {file}: nie istnieje lub nie jest zapisywalny\n"
3682 #~ "Należy utworzyć dysk docelowy przed uruchomieniem tego programu.\n"
3683 #~ "Proszę przeczytać stronę podręcznika virt-resize(1), aby dowiedzieć się "
3684 #~ "więcej.\n"
3685
3686 #~ msgid ""
3687 #~ "virt-resize: {file}: file is too small to be a disk image ({sz} bytes)\n"
3688 #~ msgstr ""
3689 #~ "virt-resize: {file}: plik jest za mały, aby był obrazem dysku ({sz} "
3690 #~ "bajtów)\n"
3691
3692 #~ msgid "virt-resize: short read"
3693 #~ msgstr "virt-resize: krótki odczyt"
3694
3695 #~ msgid "virt-resize: no logical volume called {n}\n"
3696 #~ msgstr "virt-resize: brak woluminu logicznego o nazwie {n}\n"
3697
3698 #~ msgid ""
3699 #~ "{p}: partition not found in the source disk image, when using the '{opt}' "
3700 #~ "command line option\n"
3701 #~ msgstr ""
3702 #~ "{p}: nie odnaleziono partycji w źródłowym obrazie dysku podczas używania "
3703 #~ "opcji wiersza poleceń\"{opt}\"\n"
3704
3705 #~ msgid ""
3706 #~ "{p}: partition ignored, you cannot use it in another command line "
3707 #~ "argument\n"
3708 #~ msgstr ""
3709 #~ "{p}: zignorowano partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach "
3710 #~ "wiersza poleceń\n"
3711
3712 #~ msgid ""
3713 #~ "{p}: partition deleted, you cannot use it in another command line "
3714 #~ "argument\n"
3715 #~ msgstr ""
3716 #~ "{p}: usunięto partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach "
3717 #~ "wiersza poleceń\n"
3718
3719 #~ msgid "{p}: this partition has already been marked for resizing\n"
3720 #~ msgstr "{p}: ta partycja została już oznaczona do zmiany rozmiaru\n"
3721
3722 #~ msgid "{p}: missing size field in {o} option\n"
3723 #~ msgstr "{p}: brak pola rozmiaru w opcji {o}\n"
3724
3725 #~ msgid "{p}: {f}: cannot parse size field\n"
3726 #~ msgstr "{p}: {f}: nie można przetworzyć pola rozmiaru\n"
3727
3728 #~ msgid "{p}: new size is zero or negative\n"
3729 #~ msgstr "{p}: nowy rozmiar wynosi zero lub jest ujemny\n"
3730
3731 #~ msgid ""
3732 #~ "{p}: cannot make this partition smaller because it contains a\n"
3733 #~ "filesystem, physical volume or other content that is larger than the new "
3734 #~ "size.\n"
3735 #~ "You have to resize the content first, see virt-resize(1).\n"
3736 #~ msgstr ""
3737 #~ "{p}: nie można zmniejszyć tej partycji, ponieważ zawiera ona system "
3738 #~ "plików,\n"
3739 #~ "wolumin fizyczny lub inną zawartość, która jest większa niż nowy "
3740 #~ "rozmiar.\n"
3741 #~ "Należy najpierw zmienić rozmiar zawartości, w tym celu proszę zobaczyć "
3742 #~ "stronę podręcznika virt-resize(1).\n"
3743
3744 #~ msgid "virt-resize: you cannot use options --expand and --shrink together\n"
3745 #~ msgstr ""
3746 #~ "virt-resize: nie można używać razem opcji --expand i --shrink together\n"
3747
3748 #~ msgid ""
3749 #~ "virt-resize: error: cannot use --expand when there is no surplus space "
3750 #~ "to\n"
3751 #~ "expand into.  You need to make the target disk larger by at least {h}.\n"
3752 #~ msgstr ""
3753 #~ "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --expand, kiedy nie ma miejsca "
3754 #~ "na\n"
3755 #~ "rozszerzenie. Należy zwiększyć dysk docelowy o co najmniej {h}.\n"
3756
3757 #~ msgid ""
3758 #~ "virt-resize: error: cannot use --shrink because there is no deficit\n"
3759 #~ "(see 'deficit' in the virt-resize(1) man page)\n"
3760 #~ msgstr ""
3761 #~ "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --shrink, ponieważ brak deficytu\n"
3762 #~ "(proszę zobaczyć \"deficit\" na stronie podręcznika virt-resize(1)).\n"
3763
3764 #~ msgid "Summary of changes:\n"
3765 #~ msgstr "Podsumowanie zmian:\n"
3766
3767 #~ msgid "{p}: partition will be ignored\n"
3768 #~ msgstr "{p}: partycja zostanie zignorowana\n"
3769
3770 #~ msgid "{p}: partition will be deleted\n"
3771 #~ msgstr "{p}: partycja zostanie usunięta\n"
3772
3773 #~ msgid "{p}: partition will be resized from {oldsize} to {newsize}\n"
3774 #~ msgstr "{p}: rozmiar partycji zostanie zmieniony z {oldsize} do {newsize}\n"
3775
3776 #~ msgid "{p}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
3777 #~ msgstr "{p}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
3778
3779 #~ msgid "{p}: partition will be left alone\n"
3780 #~ msgstr "{p}: partycja zostanie pozostawiona bez zmian\n"
3781
3782 #~ msgid "{n}: LV will be expanded to maximum size\n"
3783 #~ msgstr ""
3784 #~ "{n}: wolumin logiczny zostanie rozszerzony do maksymalnego rozmiaru\n"
3785
3786 #~ msgid "{n}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
3787 #~ msgstr "{n}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
3788
3789 #~ msgid "There is a surplus of {spl} bytes ({h}).\n"
3790 #~ msgstr "Istnieje nadmiar {spl} bajtów ({h}).\n"
3791
3792 #~ msgid "An extra partition will be created for the surplus.\n"
3793 #~ msgstr "Dodatkowa partycja zostanie utworzona dla nadmiarowego miejsca.\n"
3794
3795 #~ msgid ""
3796 #~ "The surplus space is not large enough for an extra partition to be "
3797 #~ "created\n"
3798 #~ "and so it will just be ignored.\n"
3799 #~ msgstr ""
3800 #~ "Nadmiarowe miejsce nie jest dostatecznie duże do utworzenia dodatkowej\n"
3801 #~ "partycji, więc zostanie zignorowane.\n"
3802
3803 #~ msgid ""
3804 #~ "The surplus space will be ignored.  Run a partitioning program in the "
3805 #~ "guest\n"
3806 #~ "to partition this extra space if you want.\n"
3807 #~ msgstr ""
3808 #~ "Nadmiarowe miejsce zostanie zignorowane. Można uruchomić program\n"
3809 #~ "partycjonowania w gościu, aby partycjonować te dodatkowe miejsce w razie\n"
3810 #~ "potrzeby.\n"
3811
3812 #~ msgid ""
3813 #~ "virt-resize: error: there is a deficit of {def} bytes ({h}).\n"
3814 #~ "You need to make the target disk larger by at least this amount,\n"
3815 #~ "or adjust your resizing requests.\n"
3816 #~ msgstr ""
3817 #~ "virt-resize: błąd: istnieje deficyt {def} bajtów ({h}).\n"
3818 #~ "Należy zwiększyć dysk docelowy co najmniej o tę ilość lub dostosować\n"
3819 #~ "żądania zmiany rozmiaru.\n"
3820
3821 #~ msgid "virt-resize: source disk does not have a first partition\n"
3822 #~ msgstr "virt-resize: dysk źródłowy nie posiada pierwszej partycji\n"
3823
3824 #~ msgid "Copying {p} ...\n"
3825 #~ msgstr "Kopiowanie {p}...\n"
3826
3827 #~ msgid "Expanding {p} using the '{meth}' method\n"
3828 #~ msgstr "Rozszerzanie {p} używając metody \"{meth}\"\n"
3829
3830 #~ msgid ""
3831 #~ "error: domain is a live virtual machine.\n"
3832 #~ "You must use readonly access because write access to a running virtual "
3833 #~ "machine\n"
3834 #~ "can cause disk corruption."
3835 #~ msgstr ""
3836 #~ "błąd: domena jest aktywną maszyną wirtualną.\n"
3837 #~ "Należy użyć dostępu tylko do doczytu, ponieważ dostęp do zapisu\n"
3838 #~ "uruchomionej maszyny wirtualnej może spowodować uszkodzenie dysku."