Version 1.9.0.
[libguestfs.git] / po / pl.po
1 # translation of pl.po to Polish
2 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009.
3 #
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: pl\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
8 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
9 "POT-Creation-Date: 2010-12-19 15:53+0000\n"
10 "PO-Revision-Date: 2010-10-23 13:41+0200\n"
11 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
12 "Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
13 "Language: pl\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: cat/virt-cat.c:53 cat/virt-filesystems.c:86 cat/virt-ls.c:54 df/main.c:66
19 #: fish/fish.c:86 fuse/guestmount.c:862 inspector/virt-inspector.c:67
20 #: rescue/virt-rescue.c:55
21 #, c-format
22 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
23 msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
24
25 #: cat/virt-cat.c:57
26 #, fuzzy, c-format
27 msgid ""
28 "%s: display files in a virtual machine\n"
29 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
30 "Usage:\n"
31 "  %s [--options] -d domname file [file ...]\n"
32 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] file [file ...]\n"
33 "Options:\n"
34 "  -a|--add image       Add image\n"
35 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
36 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
37 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
38 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
39 "  --help               Display brief help\n"
40 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
41 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
42 "  -V|--version         Display version and exit\n"
43 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
44 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
45 msgstr ""
46 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
47 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
48 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
49 "Użycie:\n"
50 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
51 "Opcje:\n"
52 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
53 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
54 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
55 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
56 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
57 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
58 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
59 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
60 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
61 "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
62 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
63 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
64 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
65 "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
66 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
67 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
68
69 #: cat/virt-cat.c:113 cat/virt-filesystems.c:189 cat/virt-ls.c:119
70 #: df/domains.c:428 df/main.c:132 fish/fish.c:204 fuse/guestmount.c:973
71 #: inspector/virt-inspector.c:127 rescue/virt-rescue.c:125
72 #, c-format
73 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
74 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
75
76 #: cat/virt-cat.c:135 cat/virt-filesystems.c:243 cat/virt-ls.c:141
77 #: df/main.c:156 fish/fish.c:272 fuse/guestmount.c:1021
78 #: inspector/virt-inspector.c:149 rescue/virt-rescue.c:149
79 #, c-format
80 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
81 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
82
83 #: cat/virt-filesystems.c:90
84 #, fuzzy, c-format
85 msgid ""
86 "%s: list filesystems, partitions, block devices, LVM in a VM\n"
87 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
88 "Usage:\n"
89 "  %s [--options] -d domname\n"
90 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...]\n"
91 "Options:\n"
92 "  -a|--add image       Add image\n"
93 "  --all                Display everything\n"
94 "  --blkdevs|--block-devices\n"
95 "                       Display block devices\n"
96 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
97 "  --csv                Output as Comma-Separated Values\n"
98 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
99 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
100 "  --extra              Display swap and data filesystems\n"
101 "  --filesystems        Display mountable filesystems\n"
102 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
103 "  -h|--human-readable  Human-readable sizes in --long output\n"
104 "  --help               Display brief help\n"
105 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
106 "  -l|--long            Long output\n"
107 "  --lvs|--logvols|--logical-volumes\n"
108 "                       Display LVM logical volumes\n"
109 "  --no-title           No title in --long output\n"
110 "  --parts|--partitions Display partitions\n"
111 "  --pvs|--physvols|--physical-volumes\n"
112 "                       Display LVM physical volumes\n"
113 "  --uuid|--uuids       Add UUIDs to --long output\n"
114 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
115 "  -V|--version         Display version and exit\n"
116 "  --vgs|--volgroups|--volume-groups\n"
117 "                       Display LVM volume groups\n"
118 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
119 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
120 msgstr ""
121 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
122 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
123 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
124 "Użycie:\n"
125 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
126 "Opcje:\n"
127 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
128 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
129 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
130 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
131 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
132 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
133 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
134 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
135 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
136 "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
137 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
138 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
139 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
140 "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
141 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
142 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
143
144 #: cat/virt-filesystems.c:304 df/main.c:250
145 #, fuzzy, c-format
146 msgid "%s: you cannot use -h and --csv options together.\n"
147 msgstr "virt-df: nie można używać opcji -h oraz --csv jednocześnie\n"
148
149 #: cat/virt-ls.c:58
150 #, fuzzy, c-format
151 msgid ""
152 "%s: list files in a virtual machine\n"
153 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
154 "Usage:\n"
155 "  %s [--options] -d domname file [dir ...]\n"
156 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] dir [dir ...]\n"
157 "Options:\n"
158 "  -a|--add image       Add image\n"
159 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
160 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
161 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
162 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
163 "  --help               Display brief help\n"
164 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
165 "  -l|--long            Long listing\n"
166 "  -R|--recursive       Recursive listing\n"
167 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
168 "  -V|--version         Display version and exit\n"
169 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
170 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
171 msgstr ""
172 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
173 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
174 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
175 "Użycie:\n"
176 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
177 "Opcje:\n"
178 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
179 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
180 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
181 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
182 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
183 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
184 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
185 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
186 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
187 "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
188 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
189 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
190 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
191 "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
192 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
193 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
194
195 #: df/domains.c:115
196 #, fuzzy, c-format
197 msgid "%s: could not connect to libvirt (code %d, domain %d): %s"
198 msgstr ""
199 "guestfish: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): "
200 "%s\n"
201
202 #: df/domains.c:124
203 #, fuzzy, c-format
204 msgid "%s: could not get number of running domains (code %d, domain %d): %s"
205 msgstr ""
206 "guestfish: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): "
207 "%s\n"
208
209 #: df/domains.c:134
210 #, fuzzy, c-format
211 msgid "%s: could not list running domains (code %d, domain %d): %s"
212 msgstr ""
213 "guestfish: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): "
214 "%s\n"
215
216 #: df/domains.c:145
217 #, fuzzy, c-format
218 msgid "%s: could not get number of inactive domains (code %d, domain %d): %s"
219 msgstr ""
220 "guestfish: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): "
221 "%s\n"
222
223 #: df/domains.c:155
224 #, fuzzy, c-format
225 msgid "%s: could not list inactive domains (code %d, domain %d): %s"
226 msgstr ""
227 "guestfish: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): "
228 "%s\n"
229
230 #: df/domains.c:281
231 #, fuzzy, c-format
232 msgid "%s: ignoring %s, it has too many disks (%zu > %d)"
233 msgstr "virt-df: ignorowanie {name}, posiada za dużo dysków ({c} > {max})"
234
235 #: df/main.c:70
236 #, fuzzy, c-format
237 msgid ""
238 "%s: display free space on virtual filesystems\n"
239 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
240 "Usage:\n"
241 "  %s [--options] -d domname\n"
242 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...]\n"
243 "Options:\n"
244 "  -a|--add image       Add image\n"
245 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
246 "  --csv                Output as Comma-Separated Values\n"
247 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
248 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
249 "  -h|--human-readable  Human-readable sizes in --long output\n"
250 "  --help               Display brief help\n"
251 "  -i|--inodes          Display inodes\n"
252 "  --one-per-guest      Separate appliance per guest\n"
253 "  --uuid               Add UUIDs to --long output\n"
254 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
255 "  -V|--version         Display version and exit\n"
256 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
257 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
258 msgstr ""
259 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
260 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
261 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
262 "Użycie:\n"
263 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
264 "Opcje:\n"
265 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
266 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
267 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
268 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
269 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
270 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
271 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
272 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
273 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
274 "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
275 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
276 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
277 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
278 "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
279 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
280 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
281
282 #: df/main.c:262
283 #, c-format
284 msgid "%s: compiled without support for libvirt.\n"
285 msgstr ""
286
287 #: df/output.c:49
288 #, fuzzy
289 msgid "VirtualMachine"
290 msgstr "Maszyna wirtualna"
291
292 #: df/output.c:50
293 msgid "Filesystem"
294 msgstr "System plików"
295
296 #: df/output.c:53
297 msgid "1K-blocks"
298 msgstr "K-bloki"
299
300 #: df/output.c:55
301 msgid "Size"
302 msgstr "Rozmiar"
303
304 #: df/output.c:56
305 msgid "Used"
306 msgstr "Użyte"
307
308 #: df/output.c:57
309 msgid "Available"
310 msgstr "Dostępne"
311
312 #: df/output.c:58
313 msgid "Use%"
314 msgstr "Użycie%"
315
316 #: df/output.c:60
317 msgid "Inodes"
318 msgstr "I-węzły"
319
320 #: df/output.c:61
321 msgid "IUsed"
322 msgstr "IUżyte"
323
324 #: df/output.c:62
325 msgid "IFree"
326 msgstr "IWolne"
327
328 #: df/output.c:63
329 msgid "IUse%"
330 msgstr "IUżyte%"
331
332 #: fish/alloc.c:37
333 #, c-format
334 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
335 msgstr "należy użyć \"alloc plik rozmiar\", aby utworzyć obraz\n"
336
337 #: fish/alloc.c:51
338 #, c-format
339 msgid "use 'sparse file size' to create a sparse image\n"
340 msgstr "należy użyć \"sparse plik rozmiar\", aby utworzyć rzadki obraz\n"
341
342 #: fish/alloc.c:75
343 #, c-format
344 msgid "can't allocate or add disks after launching\n"
345 msgstr "bez przydzielania lub dodawania dysków po uruchomieniu\n"
346
347 #: fish/alloc.c:156
348 #, c-format
349 msgid "%s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
350 msgstr "%s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
351
352 #: fish/cmds.c:2487
353 msgid "Command"
354 msgstr "Polecenie"
355
356 #: fish/cmds.c:2487
357 msgid "Description"
358 msgstr "Opis"
359
360 #: fish/cmds.c:2489
361 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
362 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
363
364 #: fish/cmds.c:2490
365 #, fuzzy
366 msgid "add the disk(s) from a named libvirt domain"
367 msgstr "{name} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
368
369 #: fish/cmds.c:2491 fish/cmds.c:2492
370 msgid "add an image to examine or modify"
371 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
372
373 #: fish/cmds.c:2493
374 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
375 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
376
377 #: fish/cmds.c:2494
378 msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
379 msgstr ""
380 "dodaje napęd w trybie tylko do odczytu określając używaną emulację bloku QEMU"
381
382 #: fish/cmds.c:2495
383 msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
384 msgstr "dodaje napęd określając używaną emulację bloku QEMU"
385
386 #: fish/cmds.c:2496
387 msgid "allocate and add a disk file"
388 msgstr "przydziela i dodaje plik dysku"
389
390 #: fish/cmds.c:2497
391 msgid "clear Augeas path"
392 msgstr "czyści ścieżkę Augeas"
393
394 #: fish/cmds.c:2498
395 msgid "close the current Augeas handle"
396 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
397
398 #: fish/cmds.c:2499
399 msgid "define an Augeas node"
400 msgstr "określa węzeł Augeas"
401
402 #: fish/cmds.c:2500
403 msgid "define an Augeas variable"
404 msgstr "określa zmienną Augeas"
405
406 #: fish/cmds.c:2501
407 msgid "look up the value of an Augeas path"
408 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
409
410 #: fish/cmds.c:2502
411 msgid "create a new Augeas handle"
412 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
413
414 #: fish/cmds.c:2503
415 msgid "insert a sibling Augeas node"
416 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
417
418 #: fish/cmds.c:2504
419 msgid "load files into the tree"
420 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
421
422 #: fish/cmds.c:2505
423 msgid "list Augeas nodes under augpath"
424 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
425
426 #: fish/cmds.c:2506
427 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
428 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
429
430 #: fish/cmds.c:2507
431 msgid "move Augeas node"
432 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
433
434 #: fish/cmds.c:2508
435 msgid "remove an Augeas path"
436 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
437
438 #: fish/cmds.c:2509
439 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
440 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
441
442 #: fish/cmds.c:2510
443 msgid "set Augeas path to value"
444 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
445
446 #: fish/cmds.c:2511
447 msgid "test availability of some parts of the API"
448 msgstr "testuje dostępność niektórych części API"
449
450 #: fish/cmds.c:2512
451 msgid "return a list of all optional groups"
452 msgstr "zwraca listę wszystkich opcjonalnych grup"
453
454 #: fish/cmds.c:2513
455 msgid "upload base64-encoded data to file"
456 msgstr "wysyła dane zakodowane jako base64 do pliku"
457
458 #: fish/cmds.c:2514
459 msgid "download file and encode as base64"
460 msgstr "pobiera plik i koduje go jako base64"
461
462 #: fish/cmds.c:2515
463 msgid "flush device buffers"
464 msgstr "czyści bufory urządzenia"
465
466 #: fish/cmds.c:2516
467 msgid "get blocksize of block device"
468 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
469
470 #: fish/cmds.c:2517
471 msgid "is block device set to read-only"
472 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
473
474 #: fish/cmds.c:2518
475 msgid "get total size of device in bytes"
476 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
477
478 #: fish/cmds.c:2519
479 msgid "get sectorsize of block device"
480 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
481
482 #: fish/cmds.c:2520
483 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
484 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
485
486 #: fish/cmds.c:2521
487 msgid "reread partition table"
488 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
489
490 #: fish/cmds.c:2522
491 msgid "set blocksize of block device"
492 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
493
494 #: fish/cmds.c:2523
495 msgid "set block device to read-only"
496 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
497
498 #: fish/cmds.c:2524
499 msgid "set block device to read-write"
500 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
501
502 #: fish/cmds.c:2525
503 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
504 msgstr ""
505 "zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość znaków"
506
507 #: fish/cmds.c:2526
508 msgid "list the contents of a file"
509 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
510
511 #: fish/cmds.c:2527
512 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
513 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
514
515 #: fish/cmds.c:2528
516 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of the contents of a device"
517 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC zawartości urządzenia"
518
519 #: fish/cmds.c:2529
520 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of files in a directory"
521 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC plików w katalogu"
522
523 #: fish/cmds.c:2530
524 msgid "change file mode"
525 msgstr "zmienia tryb pliku"
526
527 #: fish/cmds.c:2531 fish/cmds.c:2639
528 msgid "change file owner and group"
529 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
530
531 #: fish/cmds.c:2532
532 msgid "run a command from the guest filesystem"
533 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
534
535 #: fish/cmds.c:2533
536 msgid "run a command, returning lines"
537 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
538
539 #: fish/cmds.c:2534
540 msgid "add qemu parameters"
541 msgstr "dodaje parametry QEMU"
542
543 #: fish/cmds.c:2535
544 msgid "copy local files or directories into an image"
545 msgstr "kopiuje lokalne pliki lub katalogi do obrazu"
546
547 #: fish/cmds.c:2536
548 msgid "copy remote files or directories out of an image"
549 msgstr "kopiuje zdalne pliki lub katalogi z obrazu"
550
551 #: fish/cmds.c:2537
552 msgid "copy size bytes from source to destination using dd"
553 msgstr "kopiuje bajty rozmiaru ze źródła do celu używając dd"
554
555 #: fish/cmds.c:2538
556 msgid "copy a file"
557 msgstr "kopiuje plik"
558
559 #: fish/cmds.c:2539
560 msgid "copy a file or directory recursively"
561 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
562
563 #: fish/cmds.c:2540
564 msgid "copy from source to destination using dd"
565 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
566
567 #: fish/cmds.c:2541
568 msgid "debugging and internals"
569 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
570
571 #: fish/cmds.c:2542
572 #, fuzzy
573 msgid "debug the QEMU command line (internal use only)"
574 msgstr "wysyła plik do przyrządu (tylko do użytku wewnętrznego)"
575
576 #: fish/cmds.c:2543
577 msgid "upload a file to the appliance (internal use only)"
578 msgstr "wysyła plik do przyrządu (tylko do użytku wewnętrznego)"
579
580 #: fish/cmds.c:2544
581 msgid "report file system disk space usage"
582 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
583
584 #: fish/cmds.c:2545
585 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
586 msgstr ""
587 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
588
589 #: fish/cmds.c:2546
590 msgid "return kernel messages"
591 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
592
593 #: fish/cmds.c:2547
594 msgid "download a file to the local machine"
595 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
596
597 #: fish/cmds.c:2548
598 msgid "download a file to the local machine with offset and size"
599 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny z wyrównaniem i rozmiarem"
600
601 #: fish/cmds.c:2549
602 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
603 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
604
605 #: fish/cmds.c:2550
606 msgid "estimate file space usage"
607 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
608
609 #: fish/cmds.c:2551
610 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
611 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
612
613 #: fish/cmds.c:2552
614 msgid "display a line of text"
615 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
616
617 #: fish/cmds.c:2553
618 msgid "echo arguments back to the client"
619 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
620
621 #: fish/cmds.c:2554
622 msgid "edit a file"
623 msgstr "modyfikuje plik"
624
625 #: fish/cmds.c:2555 fish/cmds.c:2556 fish/cmds.c:2561 fish/cmds.c:2562
626 #: fish/cmds.c:2594 fish/cmds.c:2595 fish/cmds.c:2830 fish/cmds.c:2831
627 #: fish/cmds.c:2835 fish/cmds.c:2836 fish/cmds.c:2838 fish/cmds.c:2839
628 msgid "return lines matching a pattern"
629 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
630
631 #: fish/cmds.c:2557
632 msgid "test if two files have equal contents"
633 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
634
635 #: fish/cmds.c:2558
636 msgid "test if file or directory exists"
637 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
638
639 #: fish/cmds.c:2559 fish/cmds.c:2560
640 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
641 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
642
643 #: fish/cmds.c:2563
644 msgid "determine file type"
645 msgstr "określa typ pliku"
646
647 #: fish/cmds.c:2564
648 msgid "detect the architecture of a binary file"
649 msgstr "wykrywa architekturę pliku binarnego"
650
651 #: fish/cmds.c:2565
652 msgid "return the size of the file in bytes"
653 msgstr "zwraca rozmiar pliku w bajtach"
654
655 #: fish/cmds.c:2566
656 msgid "fill a file with octets"
657 msgstr "wypełnia plik oktetami"
658
659 #: fish/cmds.c:2567
660 msgid "fill a file with a repeating pattern of bytes"
661 msgstr "wypełnia plik powtarzającym się wzorem bajtów"
662
663 #: fish/cmds.c:2568
664 msgid "find all files and directories"
665 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
666
667 #: fish/cmds.c:2569
668 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
669 msgstr ""
670 "znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem NUL"
671
672 #: fish/cmds.c:2570
673 msgid "find a filesystem by label"
674 msgstr "znajduje system plików według etykiety"
675
676 #: fish/cmds.c:2571
677 msgid "find a filesystem by UUID"
678 msgstr "znajduje system plików według UUID"
679
680 #: fish/cmds.c:2572
681 msgid "run the filesystem checker"
682 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
683
684 #: fish/cmds.c:2573
685 msgid "get the additional kernel options"
686 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
687
688 #: fish/cmds.c:2574
689 msgid "get autosync mode"
690 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
691
692 #: fish/cmds.c:2575
693 msgid "get direct appliance mode flag"
694 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
695
696 #: fish/cmds.c:2576
697 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
698 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
699
700 #: fish/cmds.c:2577
701 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
702 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
703
704 #: fish/cmds.c:2578
705 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
706 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
707
708 #: fish/cmds.c:2579
709 msgid "get enable network flag"
710 msgstr "uzyskuje flagę włączenia sieci"
711
712 #: fish/cmds.c:2580
713 msgid "get the search path"
714 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
715
716 #: fish/cmds.c:2581
717 msgid "get PID of qemu subprocess"
718 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
719
720 #: fish/cmds.c:2582
721 msgid "get the qemu binary"
722 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
723
724 #: fish/cmds.c:2583
725 msgid "get recovery process enabled flag"
726 msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
727
728 #: fish/cmds.c:2584
729 msgid "get SELinux enabled flag"
730 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
731
732 #: fish/cmds.c:2585
733 msgid "get the current state"
734 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
735
736 #: fish/cmds.c:2586
737 msgid "get command trace enabled flag"
738 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
739
740 #: fish/cmds.c:2587
741 msgid "get the current umask"
742 msgstr "uzyskuje bieżące \"umask\""
743
744 #: fish/cmds.c:2588
745 msgid "get verbose mode"
746 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
747
748 #: fish/cmds.c:2589
749 msgid "get SELinux security context"
750 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
751
752 #: fish/cmds.c:2590 fish/cmds.c:2640
753 msgid "get a single extended attribute"
754 msgstr ""
755
756 #: fish/cmds.c:2591 fish/cmds.c:2641
757 msgid "list extended attributes of a file or directory"
758 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
759
760 #: fish/cmds.c:2592
761 msgid "expand wildcards in command"
762 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
763
764 #: fish/cmds.c:2593
765 msgid "expand a wildcard path"
766 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
767
768 #: fish/cmds.c:2596
769 msgid "install GRUB"
770 msgstr "instaluje program GRUB"
771
772 #: fish/cmds.c:2597
773 msgid "return first 10 lines of a file"
774 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
775
776 #: fish/cmds.c:2598
777 msgid "return first N lines of a file"
778 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
779
780 #: fish/cmds.c:2599
781 msgid "dump a file in hexadecimal"
782 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
783
784 #: fish/cmds.c:2600
785 msgid "edit with a hex editor"
786 msgstr "modyfikuje za pomocą edytora szesnastkowego"
787
788 #: fish/cmds.c:2601
789 msgid "list the contents of a single file in an initrd"
790 msgstr "wyświetla listę zawartości pojedynczego pliku w initrd"
791
792 #: fish/cmds.c:2602
793 msgid "list files in an initrd"
794 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
795
796 #: fish/cmds.c:2603
797 msgid "add an inotify watch"
798 msgstr "dodaje obserwację inotify"
799
800 #: fish/cmds.c:2604
801 msgid "close the inotify handle"
802 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
803
804 #: fish/cmds.c:2605
805 msgid "return list of watched files that had events"
806 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
807
808 #: fish/cmds.c:2606
809 msgid "create an inotify handle"
810 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
811
812 #: fish/cmds.c:2607
813 msgid "return list of inotify events"
814 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
815
816 #: fish/cmds.c:2608
817 msgid "remove an inotify watch"
818 msgstr "usuwa obserwację inotify"
819
820 #: fish/cmds.c:2609
821 msgid "get architecture of inspected operating system"
822 msgstr "uzyskuje architekturę badanego systemu operacyjnego"
823
824 #: fish/cmds.c:2610
825 msgid "get distro of inspected operating system"
826 msgstr "uzyskuje dystrybucję badanego systemu operacyjnego"
827
828 #: fish/cmds.c:2611
829 msgid "get filesystems associated with inspected operating system"
830 msgstr "uzyskuje systemy plików powiązane z badanym systemem operacyjnym"
831
832 #: fish/cmds.c:2612
833 #, fuzzy
834 msgid "get hostname of the operating system"
835 msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
836
837 #: fish/cmds.c:2613
838 msgid "get major version of inspected operating system"
839 msgstr "uzyskuje główną wersję badanego systemu operacyjnego"
840
841 #: fish/cmds.c:2614
842 msgid "get minor version of inspected operating system"
843 msgstr "uzyskuje pomniejszą wersję badanego systemu operacyjnego"
844
845 #: fish/cmds.c:2615
846 msgid "get mountpoints of inspected operating system"
847 msgstr "uzyskuje punkty montowania badanego systemu operacyjnego"
848
849 #: fish/cmds.c:2616
850 #, fuzzy
851 msgid "get package format used by the operating system"
852 msgstr "uzyskuje typ badanego systemu operacyjnego"
853
854 #: fish/cmds.c:2617
855 #, fuzzy
856 msgid "get package management tool used by the operating system"
857 msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
858
859 #: fish/cmds.c:2618
860 msgid "get product name of inspected operating system"
861 msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
862
863 #: fish/cmds.c:2619
864 #, fuzzy
865 msgid "return list of operating systems found by last inspection"
866 msgstr "bada dysk i zwraca listę odnalezionych systemów operacyjnych"
867
868 #: fish/cmds.c:2620
869 msgid "get type of inspected operating system"
870 msgstr "uzyskuje typ badanego systemu operacyjnego"
871
872 #: fish/cmds.c:2621
873 #, fuzzy
874 msgid "get Windows systemroot of inspected operating system"
875 msgstr "uzyskuje dystrybucję badanego systemu operacyjnego"
876
877 #: fish/cmds.c:2622
878 #, fuzzy
879 msgid "get list of applications installed in the operating system"
880 msgstr "uzyskuje dystrybucję badanego systemu operacyjnego"
881
882 #: fish/cmds.c:2623
883 msgid "inspect disk and return list of operating systems found"
884 msgstr "bada dysk i zwraca listę odnalezionych systemów operacyjnych"
885
886 #: fish/cmds.c:2624
887 msgid "test if block device"
888 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem blokowym"
889
890 #: fish/cmds.c:2625
891 msgid "is busy processing a command"
892 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
893
894 #: fish/cmds.c:2626
895 msgid "test if character device"
896 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem znakowym"
897
898 #: fish/cmds.c:2627
899 msgid "is in configuration state"
900 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
901
902 #: fish/cmds.c:2628
903 msgid "test if a directory"
904 msgstr "testuje, czy jest katalogiem"
905
906 #: fish/cmds.c:2629
907 msgid "test if FIFO (named pipe)"
908 msgstr "testuje, czy jest FIFO (nazwanym potokiem)"
909
910 #: fish/cmds.c:2630
911 msgid "test if a regular file"
912 msgstr "testuje, czy jest zwykłym plikiem"
913
914 #: fish/cmds.c:2631
915 msgid "is launching subprocess"
916 msgstr "uruchamia podprocesy"
917
918 #: fish/cmds.c:2632
919 msgid "test if device is a logical volume"
920 msgstr "testuje, czy urządzenie jest woluminem logicznym"
921
922 #: fish/cmds.c:2633
923 msgid "is ready to accept commands"
924 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
925
926 #: fish/cmds.c:2634
927 msgid "test if socket"
928 msgstr "testuje, czy jest gniazdem"
929
930 #: fish/cmds.c:2635
931 msgid "test if symbolic link"
932 msgstr "testuje, czy jest dowiązaniem symbolicznym"
933
934 #: fish/cmds.c:2636
935 msgid "kill the qemu subprocess"
936 msgstr "niszczy podproces QEMU"
937
938 #: fish/cmds.c:2637
939 msgid "launch the qemu subprocess"
940 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
941
942 #: fish/cmds.c:2638
943 msgid "change working directory"
944 msgstr "zmienia katalog roboczy"
945
946 #: fish/cmds.c:2642
947 msgid "list the block devices"
948 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
949
950 #: fish/cmds.c:2643
951 msgid "list filesystems"
952 msgstr "wyświetla listę systemów plików"
953
954 #: fish/cmds.c:2644
955 msgid "list the partitions"
956 msgstr "wyświetla listę partycji"
957
958 #: fish/cmds.c:2645
959 msgid "list the files in a directory (long format)"
960 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
961
962 #: fish/cmds.c:2646 fish/cmds.c:2647
963 msgid "create a hard link"
964 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
965
966 #: fish/cmds.c:2648 fish/cmds.c:2649
967 msgid "create a symbolic link"
968 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
969
970 #: fish/cmds.c:2650 fish/cmds.c:2741
971 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
972 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
973
974 #: fish/cmds.c:2651
975 msgid "list the files in a directory"
976 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
977
978 #: fish/cmds.c:2652 fish/cmds.c:2766
979 msgid "set extended attribute of a file or directory"
980 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
981
982 #: fish/cmds.c:2653
983 msgid "get file information for a symbolic link"
984 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
985
986 #: fish/cmds.c:2654
987 msgid "lstat on multiple files"
988 msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
989
990 #: fish/cmds.c:2655
991 msgid "add a key on a LUKS encrypted device"
992 msgstr "dodaje klucz do zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
993
994 #: fish/cmds.c:2656
995 msgid "close a LUKS device"
996 msgstr "zamyka urządzenie LUKS"
997
998 #: fish/cmds.c:2657 fish/cmds.c:2658
999 msgid "format a block device as a LUKS encrypted device"
1000 msgstr "formatuje urządzenie blokowe jako zaszyfrowane urządzenie LUKS"
1001
1002 #: fish/cmds.c:2659
1003 msgid "remove a key from a LUKS encrypted device"
1004 msgstr "usuwa klucz z zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
1005
1006 #: fish/cmds.c:2660
1007 msgid "open a LUKS-encrypted block device"
1008 msgstr "otwiera urządzenie blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS"
1009
1010 #: fish/cmds.c:2661
1011 msgid "open a LUKS-encrypted block device read-only"
1012 msgstr ""
1013 "otwiera urządzenia blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS w trybie tylko do "
1014 "odczytu"
1015
1016 #: fish/cmds.c:2662
1017 msgid "create an LVM logical volume"
1018 msgstr "tworzy wolumin logiczny LVM"
1019
1020 #: fish/cmds.c:2663
1021 msgid "get canonical name of an LV"
1022 msgstr ""
1023
1024 #: fish/cmds.c:2664
1025 msgid "clear LVM device filter"
1026 msgstr "czyści filtr urządzeń LVM"
1027
1028 #: fish/cmds.c:2665
1029 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
1030 msgstr ""
1031 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
1032
1033 #: fish/cmds.c:2666
1034 msgid "set LVM device filter"
1035 msgstr "ustawia filtr urządzeń LVM"
1036
1037 #: fish/cmds.c:2667
1038 msgid "remove an LVM logical volume"
1039 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
1040
1041 #: fish/cmds.c:2668
1042 msgid "rename an LVM logical volume"
1043 msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
1044
1045 #: fish/cmds.c:2669
1046 msgid "resize an LVM logical volume"
1047 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
1048
1049 #: fish/cmds.c:2670
1050 msgid "expand an LV to fill free space"
1051 msgstr "rozszerza wolumin logiczny, aby wypełnić wolne miejsce"
1052
1053 #: fish/cmds.c:2671 fish/cmds.c:2672
1054 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
1055 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
1056
1057 #: fish/cmds.c:2673
1058 msgid "get the UUID of a logical volume"
1059 msgstr "uzyskuje UUID woluminu logicznego"
1060
1061 #: fish/cmds.c:2674
1062 msgid "lgetxattr on multiple files"
1063 msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
1064
1065 #: fish/cmds.c:2675
1066 msgid "open the manual"
1067 msgstr "otwiera podręcznik"
1068
1069 #: fish/cmds.c:2676
1070 msgid "create a directory"
1071 msgstr "tworzy katalog"
1072
1073 #: fish/cmds.c:2677
1074 msgid "create a directory with a particular mode"
1075 msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
1076
1077 #: fish/cmds.c:2678
1078 msgid "create a directory and parents"
1079 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
1080
1081 #: fish/cmds.c:2679
1082 msgid "create a temporary directory"
1083 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
1084
1085 #: fish/cmds.c:2680 fish/cmds.c:2681 fish/cmds.c:2682
1086 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
1087 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
1088
1089 #: fish/cmds.c:2683
1090 msgid "make ext2/3/4 external journal"
1091 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
1092
1093 #: fish/cmds.c:2684
1094 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
1095 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
1096
1097 #: fish/cmds.c:2685
1098 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
1099 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
1100
1101 #: fish/cmds.c:2686
1102 msgid "make FIFO (named pipe)"
1103 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
1104
1105 #: fish/cmds.c:2687 fish/cmds.c:2689
1106 msgid "make a filesystem"
1107 msgstr "tworzy system plików"
1108
1109 #: fish/cmds.c:2688
1110 msgid "make a filesystem with block size"
1111 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
1112
1113 #: fish/cmds.c:2690
1114 msgid "create a mountpoint"
1115 msgstr "tworzy punkt montowania"
1116
1117 #: fish/cmds.c:2691
1118 msgid "make block, character or FIFO devices"
1119 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
1120
1121 #: fish/cmds.c:2692
1122 msgid "make block device node"
1123 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
1124
1125 #: fish/cmds.c:2693
1126 msgid "make char device node"
1127 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
1128
1129 #: fish/cmds.c:2694
1130 msgid "create a swap partition"
1131 msgstr "tworzy partycję wymiany"
1132
1133 #: fish/cmds.c:2695
1134 msgid "create a swap partition with a label"
1135 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
1136
1137 #: fish/cmds.c:2696
1138 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
1139 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
1140
1141 #: fish/cmds.c:2697
1142 msgid "create a swap file"
1143 msgstr "tworzy plik wymiany"
1144
1145 #: fish/cmds.c:2698
1146 msgid "load a kernel module"
1147 msgstr "wczytuje moduł jądra"
1148
1149 #: fish/cmds.c:2699
1150 msgid "view a file"
1151 msgstr "wyświetla plik"
1152
1153 #: fish/cmds.c:2700
1154 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
1155 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
1156
1157 #: fish/cmds.c:2701
1158 msgid "mount a file using the loop device"
1159 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
1160
1161 #: fish/cmds.c:2702
1162 msgid "mount a guest disk with mount options"
1163 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
1164
1165 #: fish/cmds.c:2703
1166 msgid "mount a guest disk, read-only"
1167 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
1168
1169 #: fish/cmds.c:2704
1170 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
1171 msgstr ""
1172 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
1173 "plików"
1174
1175 #: fish/cmds.c:2705
1176 msgid "show mountpoints"
1177 msgstr "wyświetla punkty montowania"
1178
1179 #: fish/cmds.c:2706
1180 msgid "show mounted filesystems"
1181 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
1182
1183 #: fish/cmds.c:2707
1184 msgid "move a file"
1185 msgstr "przenosi plik"
1186
1187 #: fish/cmds.c:2708
1188 msgid "probe NTFS volume"
1189 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
1190
1191 #: fish/cmds.c:2709
1192 msgid "resize an NTFS filesystem"
1193 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS"
1194
1195 #: fish/cmds.c:2710
1196 msgid "resize an NTFS filesystem (with size)"
1197 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS (za pomocą rozmiaru)"
1198
1199 #: fish/cmds.c:2711
1200 msgid "add a partition to the device"
1201 msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
1202
1203 #: fish/cmds.c:2712
1204 msgid "delete a partition"
1205 msgstr "usuwa partycję"
1206
1207 #: fish/cmds.c:2713
1208 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
1209 msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
1210
1211 #: fish/cmds.c:2714
1212 msgid "return true if a partition is bootable"
1213 msgstr "zwraca wartość \"true\", jeśli partycja jest startowa"
1214
1215 #: fish/cmds.c:2715
1216 msgid "get the MBR type byte (ID byte) from a partition"
1217 msgstr "uzyskuje bajt typu MBR (bajt identyfikatora) z partycji"
1218
1219 #: fish/cmds.c:2716
1220 msgid "get the partition table type"
1221 msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
1222
1223 #: fish/cmds.c:2717
1224 msgid "create an empty partition table"
1225 msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
1226
1227 #: fish/cmds.c:2718
1228 msgid "list partitions on a device"
1229 msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
1230
1231 #: fish/cmds.c:2719
1232 msgid "make a partition bootable"
1233 msgstr "zmienia partycję na startową"
1234
1235 #: fish/cmds.c:2720
1236 msgid "set the MBR type byte (ID byte) of a partition"
1237 msgstr "ustawia bajt typu MBR (bajt identyfikatora) partycji"
1238
1239 #: fish/cmds.c:2721
1240 msgid "set partition name"
1241 msgstr "ustawia nazwę partycji"
1242
1243 #: fish/cmds.c:2722
1244 msgid "convert partition name to device name"
1245 msgstr "konwertuje nazwę partycji na nazwę urządzenia"
1246
1247 #: fish/cmds.c:2723
1248 msgid "ping the guest daemon"
1249 msgstr "odpytuje demona gościa"
1250
1251 #: fish/cmds.c:2724
1252 msgid "read part of a file"
1253 msgstr "odczytuje część pliku"
1254
1255 #: fish/cmds.c:2725
1256 msgid "read part of a device"
1257 msgstr "odczytuje część urządzenia"
1258
1259 #: fish/cmds.c:2726
1260 msgid "create an LVM physical volume"
1261 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
1262
1263 #: fish/cmds.c:2727
1264 msgid "remove an LVM physical volume"
1265 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
1266
1267 #: fish/cmds.c:2728
1268 msgid "resize an LVM physical volume"
1269 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
1270
1271 #: fish/cmds.c:2729
1272 msgid "resize an LVM physical volume (with size)"
1273 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM (za pomocą rozmiaru)"
1274
1275 #: fish/cmds.c:2730 fish/cmds.c:2731
1276 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
1277 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
1278
1279 #: fish/cmds.c:2732
1280 msgid "get the UUID of a physical volume"
1281 msgstr "uzyskuje UUID woluminu fizycznego"
1282
1283 #: fish/cmds.c:2733
1284 msgid "write to part of a file"
1285 msgstr "zapisuje do części pliku"
1286
1287 #: fish/cmds.c:2734
1288 msgid "write to part of a device"
1289 msgstr "zapisuje do części urządzenia"
1290
1291 #: fish/cmds.c:2735
1292 msgid "read a file"
1293 msgstr "odczytuje plik"
1294
1295 #: fish/cmds.c:2736
1296 msgid "read file as lines"
1297 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
1298
1299 #: fish/cmds.c:2737
1300 msgid "read directories entries"
1301 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
1302
1303 #: fish/cmds.c:2738
1304 msgid "read the target of a symbolic link"
1305 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
1306
1307 #: fish/cmds.c:2739
1308 msgid "readlink on multiple files"
1309 msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
1310
1311 #: fish/cmds.c:2740
1312 msgid "canonicalized absolute pathname"
1313 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
1314
1315 #: fish/cmds.c:2742
1316 msgid "close and reopen libguestfs handle"
1317 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
1318
1319 #: fish/cmds.c:2743
1320 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem"
1321 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4"
1322
1323 #: fish/cmds.c:2744
1324 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem (with size)"
1325 msgstr ""
1326 "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4 (za pomocą rozmiaru)"
1327
1328 #: fish/cmds.c:2745
1329 msgid "remove a file"
1330 msgstr "usuwa plik"
1331
1332 #: fish/cmds.c:2746
1333 msgid "remove a file or directory recursively"
1334 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
1335
1336 #: fish/cmds.c:2747
1337 msgid "remove a directory"
1338 msgstr "usuwa katalog"
1339
1340 #: fish/cmds.c:2748
1341 msgid "remove a mountpoint"
1342 msgstr "usuwa punkt montowania"
1343
1344 #: fish/cmds.c:2749
1345 msgid "scrub (securely wipe) a device"
1346 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
1347
1348 #: fish/cmds.c:2750
1349 msgid "scrub (securely wipe) a file"
1350 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
1351
1352 #: fish/cmds.c:2751
1353 msgid "scrub (securely wipe) free space"
1354 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
1355
1356 #: fish/cmds.c:2752
1357 msgid "add options to kernel command line"
1358 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
1359
1360 #: fish/cmds.c:2753
1361 msgid "set autosync mode"
1362 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
1363
1364 #: fish/cmds.c:2754
1365 msgid "enable or disable direct appliance mode"
1366 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
1367
1368 #: fish/cmds.c:2755
1369 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
1370 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
1371
1372 #: fish/cmds.c:2756
1373 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
1374 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
1375
1376 #: fish/cmds.c:2757
1377 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
1378 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
1379
1380 #: fish/cmds.c:2758
1381 msgid "set enable network flag"
1382 msgstr "ustawia flagę włączenia sieci"
1383
1384 #: fish/cmds.c:2759
1385 msgid "set the search path"
1386 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
1387
1388 #: fish/cmds.c:2760
1389 msgid "set the qemu binary"
1390 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
1391
1392 #: fish/cmds.c:2761
1393 msgid "enable or disable the recovery process"
1394 msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
1395
1396 #: fish/cmds.c:2762
1397 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
1398 msgstr ""
1399 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
1400
1401 #: fish/cmds.c:2763
1402 msgid "enable or disable command traces"
1403 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
1404
1405 #: fish/cmds.c:2764
1406 msgid "set verbose mode"
1407 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
1408
1409 #: fish/cmds.c:2765
1410 msgid "set SELinux security context"
1411 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
1412
1413 #: fish/cmds.c:2767 fish/cmds.c:2768
1414 msgid "create partitions on a block device"
1415 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
1416
1417 #: fish/cmds.c:2769
1418 msgid "modify a single partition on a block device"
1419 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
1420
1421 #: fish/cmds.c:2770
1422 msgid "display the disk geometry from the partition table"
1423 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
1424
1425 #: fish/cmds.c:2771
1426 msgid "display the kernel geometry"
1427 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
1428
1429 #: fish/cmds.c:2772
1430 msgid "display the partition table"
1431 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
1432
1433 #: fish/cmds.c:2773
1434 msgid "run a command via the shell"
1435 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
1436
1437 #: fish/cmds.c:2774
1438 msgid "run a command via the shell returning lines"
1439 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
1440
1441 #: fish/cmds.c:2775
1442 msgid "sleep for some seconds"
1443 msgstr "usypia na kilka sekund"
1444
1445 #: fish/cmds.c:2776
1446 msgid "create a sparse disk image and add"
1447 msgstr "tworzy rzadki obraz dysku i dodaje go"
1448
1449 #: fish/cmds.c:2777
1450 msgid "get file information"
1451 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
1452
1453 #: fish/cmds.c:2778
1454 msgid "get file system statistics"
1455 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
1456
1457 #: fish/cmds.c:2779 fish/cmds.c:2780
1458 msgid "print the printable strings in a file"
1459 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
1460
1461 #: fish/cmds.c:2781
1462 msgid "list supported groups of commands"
1463 msgstr "wyświetla listę obsługiwanych grup poleceń"
1464
1465 #: fish/cmds.c:2782
1466 msgid "disable swap on device"
1467 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
1468
1469 #: fish/cmds.c:2783
1470 msgid "disable swap on file"
1471 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
1472
1473 #: fish/cmds.c:2784
1474 msgid "disable swap on labeled swap partition"
1475 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
1476
1477 #: fish/cmds.c:2785
1478 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
1479 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
1480
1481 #: fish/cmds.c:2786
1482 msgid "enable swap on device"
1483 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
1484
1485 #: fish/cmds.c:2787
1486 msgid "enable swap on file"
1487 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
1488
1489 #: fish/cmds.c:2788
1490 msgid "enable swap on labeled swap partition"
1491 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
1492
1493 #: fish/cmds.c:2789
1494 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
1495 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
1496
1497 #: fish/cmds.c:2790
1498 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
1499 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
1500
1501 #: fish/cmds.c:2791
1502 msgid "return last 10 lines of a file"
1503 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
1504
1505 #: fish/cmds.c:2792
1506 msgid "return last N lines of a file"
1507 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
1508
1509 #: fish/cmds.c:2793
1510 msgid "unpack tarfile to directory"
1511 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
1512
1513 #: fish/cmds.c:2794
1514 msgid "pack directory into tarfile"
1515 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
1516
1517 #: fish/cmds.c:2795 fish/cmds.c:2802
1518 msgid "unpack compressed tarball to directory"
1519 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
1520
1521 #: fish/cmds.c:2796 fish/cmds.c:2803
1522 msgid "pack directory into compressed tarball"
1523 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
1524
1525 #: fish/cmds.c:2797
1526 msgid "print elapsed time taken to run a command"
1527 msgstr "wyświetla czas wykonania polecenia"
1528
1529 #: fish/cmds.c:2798
1530 msgid "update file timestamps or create a new file"
1531 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
1532
1533 #: fish/cmds.c:2799
1534 msgid "truncate a file to zero size"
1535 msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
1536
1537 #: fish/cmds.c:2800
1538 msgid "truncate a file to a particular size"
1539 msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
1540
1541 #: fish/cmds.c:2801
1542 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
1543 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
1544
1545 #: fish/cmds.c:2804
1546 msgid "set file mode creation mask (umask)"
1547 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
1548
1549 #: fish/cmds.c:2805
1550 msgid "unmount a filesystem"
1551 msgstr "odmontowuje system plików"
1552
1553 #: fish/cmds.c:2806
1554 msgid "unmount all filesystems"
1555 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
1556
1557 #: fish/cmds.c:2807
1558 msgid "upload a file from the local machine"
1559 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny"
1560
1561 #: fish/cmds.c:2808
1562 msgid "upload a file from the local machine with offset"
1563 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny z wyrównaniem"
1564
1565 #: fish/cmds.c:2809
1566 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
1567 msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
1568
1569 #: fish/cmds.c:2810
1570 msgid "get the library version number"
1571 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
1572
1573 #: fish/cmds.c:2811
1574 msgid "get the filesystem label"
1575 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików"
1576
1577 #: fish/cmds.c:2812
1578 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
1579 msgstr ""
1580 "uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
1581 "zamontowanemu urządzeniu"
1582
1583 #: fish/cmds.c:2813
1584 msgid "get the filesystem UUID"
1585 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików"
1586
1587 #: fish/cmds.c:2814
1588 msgid "activate or deactivate some volume groups"
1589 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
1590
1591 #: fish/cmds.c:2815
1592 msgid "activate or deactivate all volume groups"
1593 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
1594
1595 #: fish/cmds.c:2816
1596 msgid "create an LVM volume group"
1597 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
1598
1599 #: fish/cmds.c:2817
1600 msgid "get the LV UUIDs of all LVs in the volume group"
1601 msgstr "uzyskuje UUID wszystkich woluminów logicznych w grupie woluminów"
1602
1603 #: fish/cmds.c:2818
1604 msgid "get the PV UUIDs containing the volume group"
1605 msgstr "uzyskuje UUID woluminów fizycznych zawierających grupę woluminów"
1606
1607 #: fish/cmds.c:2819
1608 msgid "remove an LVM volume group"
1609 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
1610
1611 #: fish/cmds.c:2820
1612 msgid "rename an LVM volume group"
1613 msgstr "zmienia nazwę grupy woluminów LVM"
1614
1615 #: fish/cmds.c:2821 fish/cmds.c:2822
1616 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
1617 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
1618
1619 #: fish/cmds.c:2823
1620 msgid "rescan for LVM physical volumes, volume groups and logical volumes"
1621 msgstr ""
1622 "ponownie skanuje woluminy fizyczne, grupy woluminów i woluminy logiczne LVM"
1623
1624 #: fish/cmds.c:2824
1625 msgid "get the UUID of a volume group"
1626 msgstr "uzyskuje UUID grupy woluminów"
1627
1628 #: fish/cmds.c:2825
1629 msgid "count characters in a file"
1630 msgstr "liczy znaki w pliku"
1631
1632 #: fish/cmds.c:2826
1633 msgid "count lines in a file"
1634 msgstr "liczy wiersze w pliku"
1635
1636 #: fish/cmds.c:2827
1637 msgid "count words in a file"
1638 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
1639
1640 #: fish/cmds.c:2828
1641 msgid "create a new file"
1642 msgstr "tworzy nowy plik"
1643
1644 #: fish/cmds.c:2829
1645 msgid "create a file"
1646 msgstr "tworzy plik"
1647
1648 #: fish/cmds.c:2832
1649 msgid "write zeroes to the device"
1650 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
1651
1652 #: fish/cmds.c:2833
1653 msgid "write zeroes to an entire device"
1654 msgstr "zapisuje zera na całym urządzeniu"
1655
1656 #: fish/cmds.c:2834
1657 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
1658 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
1659
1660 #: fish/cmds.c:2837
1661 msgid "determine file type inside a compressed file"
1662 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
1663
1664 #: fish/cmds.c:2840
1665 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
1666 msgstr ""
1667 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
1668 "pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc "
1669 "o poleceniu."
1670
1671 #: fish/cmds.c:3158 fish/cmds.c:3172 fish/cmds.c:3188 fish/cmds.c:3205
1672 #: fish/cmds.c:3222 fish/cmds.c:3240 fish/cmds.c:3259 fish/cmds.c:3275
1673 #: fish/cmds.c:3293 fish/cmds.c:3309 fish/cmds.c:3327 fish/cmds.c:3343
1674 #: fish/cmds.c:3360 fish/cmds.c:3375 fish/cmds.c:3393 fish/cmds.c:3408
1675 #: fish/cmds.c:3424 fish/cmds.c:3440 fish/cmds.c:3456 fish/cmds.c:3472
1676 #: fish/cmds.c:3488 fish/cmds.c:3506 fish/cmds.c:3539 fish/cmds.c:3555
1677 #: fish/cmds.c:3571 fish/cmds.c:3590 fish/cmds.c:3605 fish/cmds.c:3623
1678 #: fish/cmds.c:3638 fish/cmds.c:3656 fish/cmds.c:3671 fish/cmds.c:3689
1679 #: fish/cmds.c:3704 fish/cmds.c:3723 fish/cmds.c:3742 fish/cmds.c:3760
1680 #: fish/cmds.c:3780 fish/cmds.c:3799 fish/cmds.c:3819 fish/cmds.c:3839
1681 #: fish/cmds.c:3859 fish/cmds.c:3878 fish/cmds.c:3897 fish/cmds.c:3917
1682 #: fish/cmds.c:3937 fish/cmds.c:3957 fish/cmds.c:3972 fish/cmds.c:3988
1683 #: fish/cmds.c:4060 fish/cmds.c:4078 fish/cmds.c:4095 fish/cmds.c:4169
1684 #: fish/cmds.c:4189 fish/cmds.c:4209 fish/cmds.c:4229 fish/cmds.c:4250
1685 #: fish/cmds.c:4266 fish/cmds.c:4282 fish/cmds.c:4301 fish/cmds.c:4323
1686 #: fish/cmds.c:4345 fish/cmds.c:4365 fish/cmds.c:4382 fish/cmds.c:4399
1687 #: fish/cmds.c:4416 fish/cmds.c:4433 fish/cmds.c:4450 fish/cmds.c:4467
1688 #: fish/cmds.c:4484 fish/cmds.c:4503 fish/cmds.c:4526 fish/cmds.c:4562
1689 #: fish/cmds.c:4579 fish/cmds.c:4602 fish/cmds.c:4624 fish/cmds.c:4645
1690 #: fish/cmds.c:4665 fish/cmds.c:4684 fish/cmds.c:4704 fish/cmds.c:4722
1691 #: fish/cmds.c:4740 fish/cmds.c:4754 fish/cmds.c:4770 fish/cmds.c:4790
1692 #: fish/cmds.c:4809 fish/cmds.c:4828 fish/cmds.c:4847 fish/cmds.c:4866
1693 #: fish/cmds.c:4886 fish/cmds.c:4926 fish/cmds.c:4983 fish/cmds.c:5004
1694 #: fish/cmds.c:5025 fish/cmds.c:5046 fish/cmds.c:5064 fish/cmds.c:5086
1695 #: fish/cmds.c:5124 fish/cmds.c:5146 fish/cmds.c:5225 fish/cmds.c:5264
1696 #: fish/cmds.c:5279 fish/cmds.c:5296 fish/cmds.c:5310 fish/cmds.c:5326
1697 #: fish/cmds.c:5348 fish/cmds.c:5370 fish/cmds.c:5392 fish/cmds.c:5414
1698 #: fish/cmds.c:5436 fish/cmds.c:5458 fish/cmds.c:5478 fish/cmds.c:5495
1699 #: fish/cmds.c:5512 fish/cmds.c:5531 fish/cmds.c:5550 fish/cmds.c:5570
1700 #: fish/cmds.c:5606 fish/cmds.c:5625 fish/cmds.c:5644 fish/cmds.c:5661
1701 #: fish/cmds.c:5679 fish/cmds.c:5702 fish/cmds.c:5725 fish/cmds.c:5749
1702 #: fish/cmds.c:5772 fish/cmds.c:5793 fish/cmds.c:5816 fish/cmds.c:5839
1703 #: fish/cmds.c:5859 fish/cmds.c:5881 fish/cmds.c:5902 fish/cmds.c:5925
1704 #: fish/cmds.c:5942 fish/cmds.c:5959 fish/cmds.c:5977 fish/cmds.c:5995
1705 #: fish/cmds.c:6016 fish/cmds.c:6034 fish/cmds.c:6055 fish/cmds.c:6075
1706 #: fish/cmds.c:6093 fish/cmds.c:6114 fish/cmds.c:6137 fish/cmds.c:6160
1707 #: fish/cmds.c:6182 fish/cmds.c:6215 fish/cmds.c:6232 fish/cmds.c:6249
1708 #: fish/cmds.c:6273 fish/cmds.c:6296 fish/cmds.c:6319 fish/cmds.c:6341
1709 #: fish/cmds.c:6358 fish/cmds.c:6380 fish/cmds.c:6474 fish/cmds.c:6494
1710 #: fish/cmds.c:6514 fish/cmds.c:6534 fish/cmds.c:6552 fish/cmds.c:6573
1711 #: fish/cmds.c:6609 fish/cmds.c:6626 fish/cmds.c:6648 fish/cmds.c:6665
1712 #: fish/cmds.c:6701 fish/cmds.c:6721 fish/cmds.c:6741 fish/cmds.c:6761
1713 #: fish/cmds.c:6783 fish/cmds.c:6800 fish/cmds.c:6819 fish/cmds.c:6838
1714 #: fish/cmds.c:6860 fish/cmds.c:6881 fish/cmds.c:6902 fish/cmds.c:6923
1715 #: fish/cmds.c:6946 fish/cmds.c:6987 fish/cmds.c:7010 fish/cmds.c:7049
1716 #: fish/cmds.c:7066 fish/cmds.c:7085 fish/cmds.c:7106 fish/cmds.c:7129
1717 #: fish/cmds.c:7151 fish/cmds.c:7169 fish/cmds.c:7188 fish/cmds.c:7209
1718 #: fish/cmds.c:7286 fish/cmds.c:7327 fish/cmds.c:7406 fish/cmds.c:7482
1719 #: fish/cmds.c:7519 fish/cmds.c:7542 fish/cmds.c:7563 fish/cmds.c:7586
1720 #: fish/cmds.c:7608 fish/cmds.c:7633 fish/cmds.c:7676 fish/cmds.c:7717
1721 #: fish/cmds.c:7738 fish/cmds.c:7756 fish/cmds.c:7775 fish/cmds.c:7792
1722 #: fish/cmds.c:7810 fish/cmds.c:7837 fish/cmds.c:7861 fish/cmds.c:7885
1723 #: fish/cmds.c:7909 fish/cmds.c:7933 fish/cmds.c:7957 fish/cmds.c:7981
1724 #: fish/cmds.c:8005 fish/cmds.c:8029 fish/cmds.c:8053 fish/cmds.c:8077
1725 #: fish/cmds.c:8101 fish/cmds.c:8124 fish/cmds.c:8147 fish/cmds.c:8168
1726 #: fish/cmds.c:8189 fish/cmds.c:8210 fish/cmds.c:8230 fish/cmds.c:8253
1727 #: fish/cmds.c:8291 fish/cmds.c:8308 fish/cmds.c:8325 fish/cmds.c:8344
1728 #: fish/cmds.c:8363 fish/cmds.c:8380 fish/cmds.c:8397 fish/cmds.c:8414
1729 #: fish/cmds.c:8431 fish/cmds.c:8450 fish/cmds.c:8486 fish/cmds.c:8526
1730 #: fish/cmds.c:8559 fish/cmds.c:8576 fish/cmds.c:8593 fish/cmds.c:8609
1731 #: fish/cmds.c:8624 fish/cmds.c:8645 fish/cmds.c:8683 fish/cmds.c:8721
1732 #: fish/cmds.c:8760 fish/cmds.c:8800 fish/cmds.c:8841 fish/cmds.c:8882
1733 #: fish/cmds.c:8920 fish/cmds.c:8937 fish/cmds.c:8960 fish/cmds.c:8982
1734 #: fish/cmds.c:9004 fish/cmds.c:9024 fish/cmds.c:9044 fish/cmds.c:9080
1735 #: fish/cmds.c:9152 fish/cmds.c:9192 fish/cmds.c:9250 fish/cmds.c:9276
1736 #: fish/cmds.c:9302 fish/cmds.c:9330 fish/cmds.c:9389 fish/cmds.c:9410
1737 #: fish/cmds.c:9455 fish/cmds.c:9475 fish/cmds.c:9514 fish/cmds.c:9551
1738 #: fish/cmds.c:9571 fish/cmds.c:9593 fish/cmds.c:9650 fish/cmds.c:9670
1739 #: fish/cmds.c:9692 fish/cmds.c:9714 fish/cmds.c:9733 fish/cmds.c:9753
1740 #: fish/cmds.c:9780 fish/cmds.c:9800 fish/cmds.c:9820 fish/cmds.c:9840
1741 #: fish/cmds.c:9860 fish/cmds.c:9882 fish/cmds.c:9917 fish/cmds.c:9935
1742 #: fish/cmds.c:9958 fish/cmds.c:9980 fish/cmds.c:9995 fish/cmds.c:10012
1743 #: fish/cmds.c:10049 fish/cmds.c:10088 fish/cmds.c:10128 fish/cmds.c:10184
1744 #: fish/cmds.c:10206 fish/cmds.c:10242 fish/cmds.c:10257 fish/cmds.c:10277
1745 #: fish/cmds.c:10317 fish/cmds.c:10340 fish/cmds.c:10364 fish/cmds.c:10389
1746 #: fish/cmds.c:10430 fish/cmds.c:10455 fish/cmds.c:10493 fish/cmds.c:10524
1747 #: fish/cmds.c:10555 fish/cmds.c:10583 fish/cmds.c:10603 fish/cmds.c:10635
1748 #: fish/cmds.c:10655 fish/cmds.c:10675 fish/cmds.c:10692 fish/cmds.c:10710
1749 #: fish/cmds.c:10733 fish/cmds.c:10754 fish/cmds.c:10773 fish/cmds.c:10815
1750 #: fish/cmds.c:10858 fish/cmds.c:10902 fish/cmds.c:10941 fish/cmds.c:10960
1751 #: fish/cmds.c:10980 fish/cmds.c:11000 fish/cmds.c:11021 fish/cmds.c:11042
1752 #: fish/cmds.c:11063 fish/cmds.c:11084 fish/cmds.c:11105 fish/cmds.c:11127
1753 #: fish/cmds.c:11165 fish/cmds.c:11216 fish/cmds.c:11254 fish/cmds.c:11310
1754 #: fish/cmds.c:11395 fish/cmds.c:11424
1755 #, c-format
1756 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
1757 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
1758
1759 #: fish/cmds.c:3159 fish/cmds.c:3173 fish/cmds.c:3189 fish/cmds.c:3206
1760 #: fish/cmds.c:3223 fish/cmds.c:3241 fish/cmds.c:3260 fish/cmds.c:3276
1761 #: fish/cmds.c:3294 fish/cmds.c:3310 fish/cmds.c:3328 fish/cmds.c:3344
1762 #: fish/cmds.c:3361 fish/cmds.c:3376 fish/cmds.c:3394 fish/cmds.c:3409
1763 #: fish/cmds.c:3425 fish/cmds.c:3441 fish/cmds.c:3457 fish/cmds.c:3473
1764 #: fish/cmds.c:3489 fish/cmds.c:3507 fish/cmds.c:3540 fish/cmds.c:3556
1765 #: fish/cmds.c:3572 fish/cmds.c:3591 fish/cmds.c:3606 fish/cmds.c:3624
1766 #: fish/cmds.c:3639 fish/cmds.c:3657 fish/cmds.c:3672 fish/cmds.c:3690
1767 #: fish/cmds.c:3705 fish/cmds.c:3724 fish/cmds.c:3743 fish/cmds.c:3761
1768 #: fish/cmds.c:3781 fish/cmds.c:3800 fish/cmds.c:3820 fish/cmds.c:3840
1769 #: fish/cmds.c:3860 fish/cmds.c:3879 fish/cmds.c:3898 fish/cmds.c:3918
1770 #: fish/cmds.c:3938 fish/cmds.c:3958 fish/cmds.c:3973 fish/cmds.c:3989
1771 #: fish/cmds.c:4010 fish/cmds.c:4061 fish/cmds.c:4079 fish/cmds.c:4096
1772 #: fish/cmds.c:4117 fish/cmds.c:4170 fish/cmds.c:4190 fish/cmds.c:4210
1773 #: fish/cmds.c:4230 fish/cmds.c:4251 fish/cmds.c:4267 fish/cmds.c:4283
1774 #: fish/cmds.c:4302 fish/cmds.c:4324 fish/cmds.c:4346 fish/cmds.c:4366
1775 #: fish/cmds.c:4383 fish/cmds.c:4400 fish/cmds.c:4417 fish/cmds.c:4434
1776 #: fish/cmds.c:4451 fish/cmds.c:4468 fish/cmds.c:4485 fish/cmds.c:4504
1777 #: fish/cmds.c:4527 fish/cmds.c:4563 fish/cmds.c:4580 fish/cmds.c:4603
1778 #: fish/cmds.c:4625 fish/cmds.c:4646 fish/cmds.c:4666 fish/cmds.c:4685
1779 #: fish/cmds.c:4705 fish/cmds.c:4723 fish/cmds.c:4741 fish/cmds.c:4755
1780 #: fish/cmds.c:4771 fish/cmds.c:4791 fish/cmds.c:4810 fish/cmds.c:4829
1781 #: fish/cmds.c:4848 fish/cmds.c:4867 fish/cmds.c:4887 fish/cmds.c:4927
1782 #: fish/cmds.c:4984 fish/cmds.c:5005 fish/cmds.c:5026 fish/cmds.c:5047
1783 #: fish/cmds.c:5065 fish/cmds.c:5087 fish/cmds.c:5125 fish/cmds.c:5147
1784 #: fish/cmds.c:5226 fish/cmds.c:5265 fish/cmds.c:5280 fish/cmds.c:5297
1785 #: fish/cmds.c:5311 fish/cmds.c:5327 fish/cmds.c:5349 fish/cmds.c:5371
1786 #: fish/cmds.c:5393 fish/cmds.c:5415 fish/cmds.c:5437 fish/cmds.c:5459
1787 #: fish/cmds.c:5479 fish/cmds.c:5496 fish/cmds.c:5513 fish/cmds.c:5532
1788 #: fish/cmds.c:5551 fish/cmds.c:5571 fish/cmds.c:5607 fish/cmds.c:5626
1789 #: fish/cmds.c:5645 fish/cmds.c:5662 fish/cmds.c:5680 fish/cmds.c:5703
1790 #: fish/cmds.c:5726 fish/cmds.c:5750 fish/cmds.c:5773 fish/cmds.c:5794
1791 #: fish/cmds.c:5817 fish/cmds.c:5840 fish/cmds.c:5860 fish/cmds.c:5882
1792 #: fish/cmds.c:5903 fish/cmds.c:5926 fish/cmds.c:5943 fish/cmds.c:5960
1793 #: fish/cmds.c:5978 fish/cmds.c:5996 fish/cmds.c:6017 fish/cmds.c:6035
1794 #: fish/cmds.c:6056 fish/cmds.c:6076 fish/cmds.c:6094 fish/cmds.c:6115
1795 #: fish/cmds.c:6138 fish/cmds.c:6161 fish/cmds.c:6183 fish/cmds.c:6216
1796 #: fish/cmds.c:6233 fish/cmds.c:6250 fish/cmds.c:6274 fish/cmds.c:6297
1797 #: fish/cmds.c:6320 fish/cmds.c:6342 fish/cmds.c:6359 fish/cmds.c:6381
1798 #: fish/cmds.c:6475 fish/cmds.c:6495 fish/cmds.c:6515 fish/cmds.c:6535
1799 #: fish/cmds.c:6553 fish/cmds.c:6574 fish/cmds.c:6610 fish/cmds.c:6627
1800 #: fish/cmds.c:6649 fish/cmds.c:6666 fish/cmds.c:6702 fish/cmds.c:6722
1801 #: fish/cmds.c:6742 fish/cmds.c:6762 fish/cmds.c:6784 fish/cmds.c:6801
1802 #: fish/cmds.c:6820 fish/cmds.c:6839 fish/cmds.c:6861 fish/cmds.c:6882
1803 #: fish/cmds.c:6903 fish/cmds.c:6924 fish/cmds.c:6947 fish/cmds.c:6988
1804 #: fish/cmds.c:7011 fish/cmds.c:7050 fish/cmds.c:7067 fish/cmds.c:7086
1805 #: fish/cmds.c:7107 fish/cmds.c:7130 fish/cmds.c:7152 fish/cmds.c:7170
1806 #: fish/cmds.c:7189 fish/cmds.c:7210 fish/cmds.c:7287 fish/cmds.c:7328
1807 #: fish/cmds.c:7407 fish/cmds.c:7483 fish/cmds.c:7520 fish/cmds.c:7543
1808 #: fish/cmds.c:7564 fish/cmds.c:7587 fish/cmds.c:7609 fish/cmds.c:7634
1809 #: fish/cmds.c:7677 fish/cmds.c:7718 fish/cmds.c:7739 fish/cmds.c:7757
1810 #: fish/cmds.c:7776 fish/cmds.c:7793 fish/cmds.c:7811 fish/cmds.c:7838
1811 #: fish/cmds.c:7862 fish/cmds.c:7886 fish/cmds.c:7910 fish/cmds.c:7934
1812 #: fish/cmds.c:7958 fish/cmds.c:7982 fish/cmds.c:8006 fish/cmds.c:8030
1813 #: fish/cmds.c:8054 fish/cmds.c:8078 fish/cmds.c:8102 fish/cmds.c:8125
1814 #: fish/cmds.c:8148 fish/cmds.c:8169 fish/cmds.c:8190 fish/cmds.c:8211
1815 #: fish/cmds.c:8231 fish/cmds.c:8254 fish/cmds.c:8292 fish/cmds.c:8309
1816 #: fish/cmds.c:8326 fish/cmds.c:8345 fish/cmds.c:8364 fish/cmds.c:8381
1817 #: fish/cmds.c:8398 fish/cmds.c:8415 fish/cmds.c:8432 fish/cmds.c:8451
1818 #: fish/cmds.c:8487 fish/cmds.c:8527 fish/cmds.c:8560 fish/cmds.c:8577
1819 #: fish/cmds.c:8594 fish/cmds.c:8610 fish/cmds.c:8625 fish/cmds.c:8646
1820 #: fish/cmds.c:8684 fish/cmds.c:8722 fish/cmds.c:8761 fish/cmds.c:8801
1821 #: fish/cmds.c:8842 fish/cmds.c:8883 fish/cmds.c:8921 fish/cmds.c:8938
1822 #: fish/cmds.c:8961 fish/cmds.c:8983 fish/cmds.c:9005 fish/cmds.c:9025
1823 #: fish/cmds.c:9045 fish/cmds.c:9081 fish/cmds.c:9153 fish/cmds.c:9193
1824 #: fish/cmds.c:9251 fish/cmds.c:9277 fish/cmds.c:9303 fish/cmds.c:9331
1825 #: fish/cmds.c:9390 fish/cmds.c:9411 fish/cmds.c:9456 fish/cmds.c:9476
1826 #: fish/cmds.c:9515 fish/cmds.c:9552 fish/cmds.c:9572 fish/cmds.c:9594
1827 #: fish/cmds.c:9651 fish/cmds.c:9671 fish/cmds.c:9693 fish/cmds.c:9715
1828 #: fish/cmds.c:9734 fish/cmds.c:9754 fish/cmds.c:9781 fish/cmds.c:9801
1829 #: fish/cmds.c:9821 fish/cmds.c:9841 fish/cmds.c:9861 fish/cmds.c:9883
1830 #: fish/cmds.c:9918 fish/cmds.c:9936 fish/cmds.c:9959 fish/cmds.c:9981
1831 #: fish/cmds.c:9996 fish/cmds.c:10013 fish/cmds.c:10050 fish/cmds.c:10089
1832 #: fish/cmds.c:10129 fish/cmds.c:10185 fish/cmds.c:10207 fish/cmds.c:10243
1833 #: fish/cmds.c:10258 fish/cmds.c:10278 fish/cmds.c:10318 fish/cmds.c:10341
1834 #: fish/cmds.c:10365 fish/cmds.c:10390 fish/cmds.c:10431 fish/cmds.c:10456
1835 #: fish/cmds.c:10494 fish/cmds.c:10525 fish/cmds.c:10556 fish/cmds.c:10584
1836 #: fish/cmds.c:10604 fish/cmds.c:10636 fish/cmds.c:10656 fish/cmds.c:10676
1837 #: fish/cmds.c:10693 fish/cmds.c:10711 fish/cmds.c:10734 fish/cmds.c:10755
1838 #: fish/cmds.c:10774 fish/cmds.c:10816 fish/cmds.c:10859 fish/cmds.c:10903
1839 #: fish/cmds.c:10942 fish/cmds.c:10961 fish/cmds.c:10981 fish/cmds.c:11001
1840 #: fish/cmds.c:11022 fish/cmds.c:11043 fish/cmds.c:11064 fish/cmds.c:11085
1841 #: fish/cmds.c:11106 fish/cmds.c:11128 fish/cmds.c:11166 fish/cmds.c:11217
1842 #: fish/cmds.c:11255 fish/cmds.c:11311 fish/cmds.c:11334 fish/cmds.c:11396
1843 #: fish/cmds.c:11425
1844 #, c-format
1845 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
1846 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
1847
1848 #: fish/cmds.c:3517 fish/cmds.c:4539 fish/cmds.c:4897 fish/cmds.c:4937
1849 #: fish/cmds.c:4956 fish/cmds.c:5099 fish/cmds.c:5158 fish/cmds.c:5177
1850 #: fish/cmds.c:5196 fish/cmds.c:5239 fish/cmds.c:5582 fish/cmds.c:6193
1851 #: fish/cmds.c:6392 fish/cmds.c:6411 fish/cmds.c:6430 fish/cmds.c:6449
1852 #: fish/cmds.c:6585 fish/cmds.c:6676 fish/cmds.c:6957 fish/cmds.c:7021
1853 #: fish/cmds.c:7220 fish/cmds.c:7239 fish/cmds.c:7258 fish/cmds.c:7297
1854 #: fish/cmds.c:7338 fish/cmds.c:7357 fish/cmds.c:7376 fish/cmds.c:7417
1855 #: fish/cmds.c:7436 fish/cmds.c:7455 fish/cmds.c:7493 fish/cmds.c:7646
1856 #: fish/cmds.c:7689 fish/cmds.c:8266 fish/cmds.c:8461 fish/cmds.c:8499
1857 #: fish/cmds.c:8537 fish/cmds.c:8657 fish/cmds.c:8694 fish/cmds.c:8732
1858 #: fish/cmds.c:8771 fish/cmds.c:8812 fish/cmds.c:8853 fish/cmds.c:8894
1859 #: fish/cmds.c:9057 fish/cmds.c:9093 fish/cmds.c:9106 fish/cmds.c:9119
1860 #: fish/cmds.c:9132 fish/cmds.c:9165 fish/cmds.c:9203 fish/cmds.c:9222
1861 #: fish/cmds.c:9343 fish/cmds.c:9362 fish/cmds.c:9423 fish/cmds.c:9436
1862 #: fish/cmds.c:9487 fish/cmds.c:9526 fish/cmds.c:9604 fish/cmds.c:9623
1863 #: fish/cmds.c:9897 fish/cmds.c:10024 fish/cmds.c:10061 fish/cmds.c:10100
1864 #: fish/cmds.c:10140 fish/cmds.c:10159 fish/cmds.c:10218 fish/cmds.c:10291
1865 #: fish/cmds.c:10401 fish/cmds.c:10471 fish/cmds.c:10505 fish/cmds.c:10536
1866 #: fish/cmds.c:10567 fish/cmds.c:10616 fish/cmds.c:10787 fish/cmds.c:10829
1867 #: fish/cmds.c:10874 fish/cmds.c:10916 fish/cmds.c:11142 fish/cmds.c:11180
1868 #: fish/cmds.c:11193 fish/cmds.c:11231 fish/cmds.c:11266 fish/cmds.c:11285
1869 #: fish/cmds.c:11352
1870 #, c-format
1871 msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
1872 msgstr "%s: %s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
1873
1874 #: fish/cmds.c:3523 fish/cmds.c:4545 fish/cmds.c:4903 fish/cmds.c:4943
1875 #: fish/cmds.c:4962 fish/cmds.c:5105 fish/cmds.c:5164 fish/cmds.c:5183
1876 #: fish/cmds.c:5202 fish/cmds.c:5245 fish/cmds.c:5588 fish/cmds.c:6199
1877 #: fish/cmds.c:6398 fish/cmds.c:6417 fish/cmds.c:6436 fish/cmds.c:6455
1878 #: fish/cmds.c:6591 fish/cmds.c:6682 fish/cmds.c:6963 fish/cmds.c:7027
1879 #: fish/cmds.c:7226 fish/cmds.c:7245 fish/cmds.c:7264 fish/cmds.c:7303
1880 #: fish/cmds.c:7344 fish/cmds.c:7363 fish/cmds.c:7382 fish/cmds.c:7423
1881 #: fish/cmds.c:7442 fish/cmds.c:7461 fish/cmds.c:7499 fish/cmds.c:7652
1882 #: fish/cmds.c:7695 fish/cmds.c:8272 fish/cmds.c:8467 fish/cmds.c:8505
1883 #: fish/cmds.c:8543 fish/cmds.c:8663 fish/cmds.c:8700 fish/cmds.c:8738
1884 #: fish/cmds.c:8777 fish/cmds.c:8818 fish/cmds.c:8859 fish/cmds.c:8900
1885 #: fish/cmds.c:9171 fish/cmds.c:9209 fish/cmds.c:9228 fish/cmds.c:9349
1886 #: fish/cmds.c:9493 fish/cmds.c:9532 fish/cmds.c:9610 fish/cmds.c:9629
1887 #: fish/cmds.c:10030 fish/cmds.c:10067 fish/cmds.c:10106 fish/cmds.c:10146
1888 #: fish/cmds.c:10165 fish/cmds.c:10224 fish/cmds.c:10297 fish/cmds.c:10407
1889 #: fish/cmds.c:10793 fish/cmds.c:10835 fish/cmds.c:10880 fish/cmds.c:10922
1890 #: fish/cmds.c:11272 fish/cmds.c:11358
1891 #, c-format
1892 msgid "%s: %s: integer out of range\n"
1893 msgstr "%s: %s: liczba całkowita spoza zakresu\n"
1894
1895 #: fish/cmds.c:4009 fish/cmds.c:4116 fish/cmds.c:11333
1896 #, c-format
1897 msgid "%s should have %d-%d parameter(s)\n"
1898 msgstr "%s powinno posiadać %d-%d parametry\n"
1899
1900 #: fish/cmds.c:4035 fish/cmds.c:4142 fish/cmds.c:11368
1901 #, fuzzy, c-format
1902 msgid "%s: unknown optional argument \"%s\"\n"
1903 msgstr "%s: opcjonalny parametr %s został podany dwa razy\n"
1904
1905 #: fish/cmds.c:4041 fish/cmds.c:4148 fish/cmds.c:11374
1906 #, fuzzy, c-format
1907 msgid "%s: optional argument \"%s\" given twice\n"
1908 msgstr "%s: opcjonalny parametr %s został podany dwa razy\n"
1909
1910 #: fish/cmds.c:11452
1911 #, c-format
1912 msgid "%s: unknown command\n"
1913 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
1914
1915 #: fish/copy.c:41
1916 #, c-format
1917 msgid ""
1918 "use 'copy-in <local> [<local>...] <remotedir>' to copy files into the image\n"
1919 msgstr ""
1920 "należy użyć \"copy-in <lokalny> [<lokalny>...] <zdalny_katalog>\", aby "
1921 "skopiować pliki do obrazu\n"
1922
1923 #: fish/copy.c:54 fish/copy.c:195
1924 #, c-format
1925 msgid "copy-in: target '%s' is not a directory\n"
1926 msgstr "copy-in: cel \"%s\" nie jest katalogiem\n"
1927
1928 #: fish/copy.c:139
1929 #, c-format
1930 msgid "error: argument is zero length or longer than maximum permitted\n"
1931 msgstr ""
1932 "błąd: parametr jest zerowej długości lub dłuższy niż dozwolone maksimum\n"
1933
1934 #: fish/copy.c:184
1935 #, c-format
1936 msgid ""
1937 "use 'copy-out <remote> [<remote>...] <localdir>' to copy files out of the "
1938 "image\n"
1939 msgstr ""
1940 "należy użyć \"copy-out <zdalny> [<zdalny>...] <lokalny_katalog>\", aby "
1941 "skopiować pliki z obrazu\n"
1942
1943 #: fish/copy.c:225
1944 #, c-format
1945 msgid "copy-out: '%s' is not a file or directory\n"
1946 msgstr "copy-out: \"%s\" nie jest plikiem lub katalogiem\n"
1947
1948 #: fish/edit.c:44
1949 #, c-format
1950 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
1951 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby zmodyfikować plik\n"
1952
1953 #: fish/fish.c:90
1954 #, fuzzy, c-format
1955 msgid ""
1956 "%s: guest filesystem shell\n"
1957 "%s lets you edit virtual machine filesystems\n"
1958 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
1959 "Usage:\n"
1960 "  %s [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
1961 "  %s [--ro] -i -a disk-image\n"
1962 "  %s [--ro] -i -d libvirt-domain\n"
1963 "or for interactive use:\n"
1964 "  %s\n"
1965 "or from a shell script:\n"
1966 "  %s <<EOF\n"
1967 "  cmd\n"
1968 "  ...\n"
1969 "  EOF\n"
1970 "Options:\n"
1971 "  -h|--cmd-help        List available commands\n"
1972 "  -h|--cmd-help cmd    Display detailed help on 'cmd'\n"
1973 "  -a|--add image       Add image\n"
1974 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
1975 "  --csh                Make --listen csh-compatible\n"
1976 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
1977 "  -D|--no-dest-paths   Don't tab-complete paths from guest fs\n"
1978 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
1979 "  -f|--file file       Read commands from file\n"
1980 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
1981 "  -i|--inspector       Automatically mount filesystems\n"
1982 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
1983 "  --listen             Listen for remote commands\n"
1984 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
1985 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
1986 "  -N|--new type        Create prepared disk (test1.img, ...)\n"
1987 "  --progress-bars      Enable progress bars even when not interactive\n"
1988 "  --no-progress-bars   Disable progress bars\n"
1989 "  --remote[=pid]       Send commands to remote %s\n"
1990 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
1991 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
1992 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
1993 "  -V|--version         Display version and exit\n"
1994 "  -x                   Echo each command before executing it\n"
1995 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
1996 msgstr ""
1997 "%s: powłoka systemu plików gościa\n"
1998 "%s umożliwia modyfikowanie systemów pliku maszyn wirtualnych\n"
1999 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
2000 "Użycie:\n"
2001 "  %s [--options] polecenie [: polecenie : polecenie...]\n"
2002 "  %s [--ro] -i -a obraz-dysku\n"
2003 "  %s [--ro] -i -d domena-libvirt\n"
2004 "lub dla trybu interaktywnego:\n"
2005 "  %s\n"
2006 "lub ze skryptu powłoki:\n"
2007 "  %s <<EOF\n"
2008 "  polecenie\n"
2009 "  ...\n"
2010 "  EOF\n"
2011 "Opcje:\n"
2012 "  -h|--cmd-help        Wyświetla listę dostępnych poleceń\n"
2013 "  -h|--cmd-help polecenie  Wyświetla szczegółową pomoc o \"poleceniu\"\n"
2014 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
2015 "  -c|--connect uri     Podaje adres URI biblioteki libvirt dla opcji -d\n"
2016 "  -d|--domain gość     Dodaje dyski od gościa biblioteki libvirt\n"
2017 "  -D|--no-dest-paths   Nie uzupełnia ścieżek z systemu plików gościa za\n"
2018 "                       pomocą Tab\n"
2019 "  --echo-keys          Bez wyłączania powtarzania dla haseł\n"
2020 "  -f|--file plik       Odczytuje polecenia z pliku\n"
2021 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
2022 "  -i|--inspector       Automatycznie montuje systemy plików\n"
2023 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
2024 "  --listen             Nasłuchuje zdalnych poleceń\n"
2025 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
2026 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
2027 "  -N|--new typ         Tworzy przygotowany dysk (test1.img...)\n"
2028 "  --progress-bars      Włącza paski postępu nawet, jeśli nie jest używany\n"
2029 "                       tryb interaktywny\n"
2030 "  --no-progress-bars   Wyłącza paski postępu\n"
2031 "  --remote[=PID]       Wysyła polecenia do zdalnego %s\n"
2032 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
2033 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
2034 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
2035 "  -x                   Wykonuje echo każdego polecenia przed jego\n"
2036 "                       wykonaniem\n"
2037 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2038 "Aby dowiedzieć się więcej, proszę zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
2039
2040 #: fish/fish.c:241
2041 #, c-format
2042 msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
2043 msgstr "%s: --listen=PID: PID nie był liczbą: %s\n"
2044
2045 #: fish/fish.c:248
2046 #, c-format
2047 msgid ""
2048 "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
2049 msgstr ""
2050 "%s: zdalnie: $GUESTFISH_PID musi być ustawiony na PID zdalnego procesu\n"
2051
2052 #: fish/fish.c:296
2053 #, c-format
2054 msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
2055 msgstr "%s: można podać tylko jeden parametr -f\n"
2056
2057 #: fish/fish.c:451
2058 #, c-format
2059 msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
2060 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --remote w tym samym czasie\n"
2061
2062 #: fish/fish.c:459
2063 #, c-format
2064 msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
2065 msgstr "%s: dodatkowe parametry wiersza poleceń za pomocą flagi --listen\n"
2066
2067 #: fish/fish.c:465
2068 #, c-format
2069 msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
2070 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
2071
2072 #: fish/fish.c:522
2073 #, c-format
2074 msgid "guestfish: could not access termcap or terminfo database.\n"
2075 msgstr ""
2076 "guestfish: nie można uzyskać dostępu do bazy danych termcap lub terminfo.\n"
2077
2078 #: fish/fish.c:526
2079 #, c-format
2080 msgid "guestfish: terminal type \"%s\" not defined.\n"
2081 msgstr "guestfish: typ terminala \"%s\" nie jest określony.\n"
2082
2083 #: fish/fish.c:617
2084 #, fuzzy, c-format
2085 msgid ""
2086 "\n"
2087 "Welcome to guestfish, the libguestfs filesystem interactive shell for\n"
2088 "editing virtual machine filesystems.\n"
2089 "\n"
2090 "Type: 'help' for help on commands\n"
2091 "      'man' to read the manual\n"
2092 "      'quit' to quit the shell\n"
2093 "\n"
2094 msgstr ""
2095 "\n"
2096 "Witaj w guestfish, interaktywnej powłoce systemów plików libguestfs do\n"
2097 "modyfikowania systemów plików maszyn wirtualnych.\n"
2098 "\n"
2099 "Proszę podać: \"help\", aby uzyskać pomoc o poleceniach\n"
2100 "              \"man\", aby wyświetlić podręcznik\n"
2101 "              \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
2102 "\n"
2103
2104 #: fish/fish.c:704
2105 #, c-format
2106 msgid "%s: unterminated double quote\n"
2107 msgstr "%s: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
2108
2109 #: fish/fish.c:710 fish/fish.c:727
2110 #, c-format
2111 msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
2112 msgstr "%s: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
2113
2114 #: fish/fish.c:721
2115 #, c-format
2116 msgid "%s: unterminated single quote\n"
2117 msgstr "%s: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
2118
2119 #: fish/fish.c:776
2120 #, c-format
2121 msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
2122 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
2123
2124 #: fish/fish.c:793
2125 #, c-format
2126 msgid "%s: too many arguments\n"
2127 msgstr "%s: za dużo parametrów\n"
2128
2129 #: fish/fish.c:822
2130 #, c-format
2131 msgid "%s: empty command on command line\n"
2132 msgstr "%s: puste polecenie wiersza poleceń\n"
2133
2134 #: fish/fish.c:963
2135 msgid "display a list of commands or help on a command"
2136 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
2137
2138 #: fish/fish.c:965
2139 msgid "quit guestfish"
2140 msgstr "kończy działanie programu guestfish"
2141
2142 #: fish/fish.c:976
2143 #, c-format
2144 msgid ""
2145 "help - display a list of commands or help on a command\n"
2146 "     help cmd\n"
2147 "     help\n"
2148 msgstr ""
2149 "help - wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia\n"
2150 "     help polecenie\n"
2151 "     help\n"
2152
2153 #: fish/fish.c:984
2154 #, c-format
2155 msgid ""
2156 "quit - quit guestfish\n"
2157 "     quit\n"
2158 msgstr ""
2159 "quit - kończy działanie programu guestfish\n"
2160 "     quit\n"
2161
2162 #: fish/fish.c:989
2163 #, c-format
2164 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
2165 msgstr ""
2166 "%s: nieznane polecenie, należy użyć -h, aby wyświetlić listę wszystkich "
2167 "poleceń\n"
2168
2169 #: fish/fish.c:1005
2170 #, c-format
2171 msgid ""
2172 "Did you mean to open a disk image?  guestfish -a disk.img\n"
2173 "For a list of commands:             guestfish -h\n"
2174 "For complete documentation:         man guestfish\n"
2175 msgstr ""
2176 "Czy miał zostać otwarty obraz dysku?  guestfish -a dysk.img\n"
2177 "Lista poleceń:                        guestfish -h\n"
2178 "Pełna dokumentacja:                   man guestfish\n"
2179
2180 #: fish/fish.c:1162
2181 #, c-format
2182 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
2183 msgstr "Cytat ucieczki w ciągu \"%s\"\n"
2184
2185 #: fish/glob.c:53
2186 #, c-format
2187 msgid "use 'glob command [args...]'\n"
2188 msgstr "należy użyć \"glob polecenie [parametry...]\"\n"
2189
2190 #: fish/glob.c:73
2191 #, c-format
2192 msgid "glob: guestfs_glob_expand call failed: %s\n"
2193 msgstr "glob: wywołanie guestfs_glob_expand nie powiodło się: %s\n"
2194
2195 #: fish/help.c:38
2196 #, c-format
2197 msgid ""
2198 "Add disk images to examine using the -a or -d options, or the 'add' "
2199 "command.\n"
2200 "Or create a new disk image using -N, or the 'alloc' or 'sparse' commands.\n"
2201 "Once you have done this, use the 'run' command.\n"
2202 msgstr ""
2203
2204 #: fish/help.c:44
2205 #, c-format
2206 msgid ""
2207 "Find out what filesystems are available using 'list-filesystems' and then\n"
2208 "mount them to examine or modify the contents using 'mount-ro' or\n"
2209 "'mount-options'.\n"
2210 msgstr ""
2211
2212 #: fish/help.c:52
2213 #, c-format
2214 msgid ""
2215 "For more information about a command, use 'help cmd'.\n"
2216 "\n"
2217 "To read the manual, type 'man'.\n"
2218 msgstr ""
2219
2220 #: fish/hexedit.c:41
2221 #, c-format
2222 msgid "hexedit (device|filename) [max | start max]\n"
2223 msgstr "hexedit (urządzenie|nazwa_pliku) [maksimum | rozpoczęcie maksimum]\n"
2224
2225 #: fish/hexedit.c:52
2226 #, c-format
2227 msgid "hexedit: %s is a zero length file or device\n"
2228 msgstr "hexedit: %s jest plikiem lub urządzeniem o zerowej długości\n"
2229
2230 #: fish/hexedit.c:63
2231 #, c-format
2232 msgid ""
2233 "hexedit: %s is larger than %s. You must supply a limit using\n"
2234 "  'hexedit %s <max>' (eg. 'hexedit %s 1M') or a range using\n"
2235 "  'hexedit %s <start> <max>'.\n"
2236 msgstr ""
2237 "hexedit: %s jest dłuższe niż %s. Należy podać ograniczenie\n"
2238 "  używając polecenia \"hexedit %s <maksimum>\" (np.\n"
2239 "  \"hexedit %s 1M\") lub zakres używając polecenia\n"
2240 "  \"hexedit %s <rozpoczęcie> <maksymalnie>\".\n"
2241
2242 #: fish/hexedit.c:92
2243 #, c-format
2244 msgid "hexedit: invalid range\n"
2245 msgstr "hexedit: nieprawidłowy zakres\n"
2246
2247 #: fish/inspect.c:83
2248 #, fuzzy, c-format
2249 msgid "%s: no operating system was found on this disk\n"
2250 msgstr "guestfish: na dysku nie odnaleziono żadnych systemów operacyjnych\n"
2251
2252 #: fish/inspect.c:89
2253 #, fuzzy, c-format
2254 msgid "%s: multi-boot operating systems are not supported by the -i option\n"
2255 msgstr ""
2256 "guestfish: systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez opcję -"
2257 "i\n"
2258
2259 #: fish/inspect.c:135
2260 #, c-format
2261 msgid "Operating system: %s\n"
2262 msgstr "System operacyjny: %s\n"
2263
2264 #: fish/inspect.c:148
2265 #, c-format
2266 msgid "%s mounted on %s\n"
2267 msgstr "%s zamontowano w %s\n"
2268
2269 #: fish/keys.c:52
2270 #, c-format
2271 msgid "Enter key or passphrase (\"%s\"): "
2272 msgstr "Proszę podać klucz lub hasło (\"%s\"): "
2273
2274 #: fish/lcd.c:34
2275 #, c-format
2276 msgid "use 'lcd directory' to change local directory\n"
2277 msgstr "należy użyć \"lcd katalog\", aby zmienić lokalny katalog\n"
2278
2279 #: fish/man.c:34
2280 #, c-format
2281 msgid "use 'man' without parameters to open the manual\n"
2282 msgstr "należy użyć \"man\" bez parametrów, aby otworzyć podręcznik\n"
2283
2284 #: fish/man.c:53
2285 #, c-format
2286 msgid "the external 'man' program failed\n"
2287 msgstr "zewnętrzny program \"man\" nie powiódł się\n"
2288
2289 #: fish/more.c:39
2290 #, c-format
2291 msgid "use '%s filename' to page a file\n"
2292 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby wyświetlić plik\n"
2293
2294 #: fish/options.c:36
2295 #, fuzzy, c-format
2296 msgid "%s: too many drives added on the command line\n"
2297 msgstr "guestfish: dodano za dużo napędów w wierszu poleceń\n"
2298
2299 #: fish/options.c:121
2300 #, fuzzy, c-format
2301 msgid "%s: '%s' could not be mounted.  Did you mean one of these?\n"
2302 msgstr ""
2303 "guestfish: nie można zamontować \"%s\". Być może chciano użyć jednej z "
2304 "tych?\n"
2305
2306 #: fish/prep.c:37
2307 #, c-format
2308 msgid ""
2309 "List of available prepared disk images:\n"
2310 "\n"
2311 msgstr ""
2312 "Lista dostępnych przygotowanych obrazów dysków:\n"
2313 "\n"
2314
2315 #: fish/prep.c:40
2316 #, c-format
2317 msgid ""
2318 "guestfish -N %-8s - %s\n"
2319 "\n"
2320 "%s\n"
2321 msgstr ""
2322 "guestfish -N %-8s - %s\n"
2323 "\n"
2324 "%s\n"
2325
2326 #: fish/prep.c:48
2327 #, c-format
2328 msgid "  Optional parameters:\n"
2329 msgstr "  Opcjonalne parametry:\n"
2330
2331 #: fish/prep.c:55
2332 #, c-format
2333 msgid "<%s> %s (default: %s)\n"
2334 msgstr "<%s> %s (domyślnie: %s)\n"
2335
2336 #: fish/prep.c:65
2337 #, c-format
2338 msgid ""
2339 "Prepared disk images are written to file \"test1.img\" in the local\n"
2340 "directory.  (\"test2.img\" etc if -N option is given multiple times).\n"
2341 "For more information see the guestfish(1) manual.\n"
2342 msgstr ""
2343 "Przygotowane obrazy dysków są zapisywane do pliku \"test1.img\" w katalogu\n"
2344 "lokalnym. (\"test2.img\" itp.m jeśli podano opcję -N wiele razy).\n"
2345 "Więcej informacji można znaleźć w podręczniku guestfish(1).\n"
2346
2347 #: fish/prep.c:96
2348 #, c-format
2349 msgid ""
2350 "guestfish: -N parameter '%s': no such prepared disk image known.\n"
2351 "Use 'guestfish -N help' to list possible values for the -N parameter.\n"
2352 msgstr ""
2353 "guestfish: -N parametr \"%s\": nie ma takiego przygotowanego obrazu dysku.\n"
2354 "Należy użyć polecenia \"guestfish -N help\", aby wyświetlić listę możliwych\n"
2355 "wartości dla parametru -N.\n"
2356
2357 #: fish/prep.c:158
2358 #, c-format
2359 msgid "guestfish: error creating prepared disk image '%s' on '%s': "
2360 msgstr ""
2361 "guestfish: błąd podczas tworzenia przygotowanego obrazu dysku \"%s\" na \"%s"
2362 "\": "
2363
2364 #: fish/prep_boot.c:34 fish/prep_boot.c:89 fish/prep_disk.c:34
2365 #: fish/prep_fs.c:34 fish/prep_lv.c:69 fish/prep_lv.c:122 fish/prep_part.c:34
2366 msgid "failed to allocate disk"
2367 msgstr "przydzielenie dysku nie powiodło się"
2368
2369 #: fish/prep_boot.c:42 fish/prep_boot.c:97
2370 msgid "could not parse boot size"
2371 msgstr "nie można przetworzyć rozmiaru partycji startowej"
2372
2373 #: fish/prep_boot.c:46 fish/prep_boot.c:101
2374 #, c-format
2375 msgid "failed to get sector size of disk: %s"
2376 msgstr "uzyskanie rozmiaru sektora dysku nie powiodło się: %s"
2377
2378 #: fish/prep_boot.c:50 fish/prep_boot.c:105 fish/prep_fs.c:41
2379 #: fish/prep_lv.c:76 fish/prep_lv.c:129 fish/prep_part.c:41
2380 #, c-format
2381 msgid "failed to partition disk: %s"
2382 msgstr "partycjonowanie dysku nie powiodło się: %s"
2383
2384 #: fish/prep_boot.c:55 fish/prep_boot.c:110
2385 #, c-format
2386 msgid "failed to add boot partition: %s"
2387 msgstr "dodanie partycji startowej nie powiodło się: %s"
2388
2389 #: fish/prep_boot.c:59 fish/prep_boot.c:114
2390 #, c-format
2391 msgid "failed to add root partition: %s"
2392 msgstr "dodanie partycji głównej nie powiodło się: %s"
2393
2394 #: fish/prep_boot.c:68 fish/prep_boot.c:128
2395 #, c-format
2396 msgid "failed to create boot filesystem: %s"
2397 msgstr "utworzenie startowego systemu plików nie powiodło się: %s"
2398
2399 #: fish/prep_boot.c:77 fish/prep_boot.c:157
2400 #, c-format
2401 msgid "failed to create root filesystem: %s"
2402 msgstr "utworzenie głównego systemu plików nie powiodło się: %s"
2403
2404 #: fish/prep_boot.c:86 fish/prep_boot.c:120 fish/prep_lv.c:66
2405 #: fish/prep_lv.c:82 fish/prep_lv.c:119 fish/prep_lv.c:135
2406 msgid "incorrect format for LV name, use '/dev/VG/LV'"
2407 msgstr ""
2408 "niepoprawny format dla nazwy woluminu logicznego, należy użyć \"/dev/VG/LV\""
2409
2410 #: fish/prep_boot.c:137 fish/prep_lv.c:91 fish/prep_lv.c:144
2411 #, c-format
2412 msgid "failed to create PV: %s: %s"
2413 msgstr "utworzenie woluminu fizycznego nie powiodło się: %s: %s"
2414
2415 #: fish/prep_boot.c:142 fish/prep_lv.c:96 fish/prep_lv.c:149
2416 #, c-format
2417 msgid "failed to create VG: %s: %s"
2418 msgstr "utworzenie grupy woluminów nie powiodło się: %s: %s"
2419
2420 #: fish/prep_boot.c:149 fish/prep_lv.c:103 fish/prep_lv.c:156
2421 #, c-format
2422 msgid "failed to create LV: /dev/%s/%s: %s"
2423 msgstr "utworzenie woluminu logicznego nie powiodło się: /dev/%s/%s: %s"
2424
2425 #: fish/prep_boot.c:153 fish/prep_lv.c:107 fish/prep_lv.c:160
2426 #, c-format
2427 msgid "failed to resize LV to full size: %s: %s"
2428 msgstr ""
2429 "zmiana rozmiaru woluminu logicznego do pełnego rozmiaru nie powiodła się: "
2430 "%s: %s"
2431
2432 #: fish/prep_fs.c:51 fish/prep_lv.c:165
2433 #, c-format
2434 msgid "failed to create filesystem (%s): %s"
2435 msgstr "utworzenie systemu plików (%s) nie powiodło się: %s"
2436
2437 #: fish/rc.c:255
2438 #, c-format
2439 msgid "guestfish: protocol error: could not read 'hello' message\n"
2440 msgstr "guestfish: błąd protokołu: nie można odczytać komunikatu \"hello\"\n"
2441
2442 #: fish/rc.c:260
2443 #, c-format
2444 msgid ""
2445 "guestfish: protocol error: version mismatch, server version '%s' does not "
2446 "match client version '%s'.  The two versions must match exactly.\n"
2447 msgstr ""
2448 "guestfish: błąd protokołu: wersja się nie zgadza, wersja serwera \"%s\" nie "
2449 "zgadza się z wersją klienta \"%s\". Obie wersje muszą się dokładnie "
2450 "zgadzać.\n"
2451
2452 #: fish/rc.c:335 fish/rc.c:349
2453 #, c-format
2454 msgid "guestfish: remote: looks like the server is not running\n"
2455 msgstr "guestfish: zdalnie: serwer nie jest uruchomiony\n"
2456
2457 #: fish/rc.c:361 fish/rc.c:375
2458 #, c-format
2459 msgid "guestfish: protocol error: could not send initial greeting to server\n"
2460 msgstr ""
2461 "guestfish: błąd protokołu: nie można wysłać początkowego powitania do "
2462 "serwera\n"
2463
2464 #: fish/rc.c:386
2465 #, c-format
2466 msgid "guestfish: protocol error: could not decode reply from server\n"
2467 msgstr ""
2468 "guestfish: błąd protokołu: nie można rozszyfrować odpowiedzi od serwera\n"
2469
2470 #: fish/reopen.c:36
2471 #, c-format
2472 msgid "'reopen' command takes no parameters\n"
2473 msgstr "polecenie \"reopen\" nie przyjmuje parametrów\n"
2474
2475 #: fish/reopen.c:46
2476 #, c-format
2477 msgid "reopen: guestfs_create: failed to create handle\n"
2478 msgstr "reopen: guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
2479
2480 #: fish/supported.c:66
2481 msgid "yes"
2482 msgstr "tak"
2483
2484 #: fish/supported.c:68
2485 msgid "no"
2486 msgstr "nie"
2487
2488 #: fish/time.c:36
2489 #, c-format
2490 msgid "use 'time command [args...]'\n"
2491 msgstr "należy użyć \"time polecenie [parametry...]\"\n"
2492
2493 #: fuse/guestmount.c:866
2494 #, fuzzy, c-format
2495 msgid ""
2496 "%s: FUSE module for libguestfs\n"
2497 "%s lets you mount a virtual machine filesystem\n"
2498 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
2499 "Usage:\n"
2500 "  %s [--options] [-- [--FUSE-options]] mountpoint\n"
2501 "Options:\n"
2502 "  -a|--add image       Add image\n"
2503 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2504 "  --dir-cache-timeout  Set readdir cache timeout (default 5 sec)\n"
2505 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2506 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
2507 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2508 "  --fuse-help          Display extra FUSE options\n"
2509 "  -i|--inspector       Automatically mount filesystems\n"
2510 "  --help               Display help message and exit\n"
2511 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
2512 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
2513 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
2514 "  -o|--option opt      Pass extra option to FUSE\n"
2515 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
2516 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
2517 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2518 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2519 "  -x|--trace           Trace guestfs API calls\n"
2520 msgstr ""
2521 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
2522 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
2523 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2524 "Użycie:\n"
2525 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
2526 "Opcje:\n"
2527 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
2528 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
2529 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
2530 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
2531 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
2532 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
2533 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
2534 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
2535 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
2536 "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
2537 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
2538 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
2539 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
2540 "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
2541 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
2542 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2543
2544 #: fuse/guestmount.c:1090
2545 #, fuzzy, c-format
2546 msgid "%s: must have at least one -a/-d and at least one -m/-i option\n"
2547 msgstr "%s: musi posiadać co najmniej jedną opcję -a i co najmniej jedną -m\n"
2548
2549 #: fuse/guestmount.c:1098
2550 #, c-format
2551 msgid "%s: you must specify a mountpoint in the host filesystem\n"
2552 msgstr "%s: należy podać punkt montowania w systemie plików gospodarza\n"
2553
2554 #: inspector/virt-inspector.c:71
2555 #, fuzzy, c-format
2556 msgid ""
2557 "%s: display information about a virtual machine\n"
2558 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
2559 "Usage:\n"
2560 "  %s [--options] -d domname file [file ...]\n"
2561 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] file [file ...]\n"
2562 "Options:\n"
2563 "  -a|--add image       Add image\n"
2564 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2565 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2566 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
2567 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2568 "  --help               Display brief help\n"
2569 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
2570 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2571 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2572 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
2573 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
2574 msgstr ""
2575 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
2576 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
2577 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2578 "Użycie:\n"
2579 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
2580 "Opcje:\n"
2581 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
2582 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
2583 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
2584 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
2585 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
2586 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
2587 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
2588 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
2589 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
2590 "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
2591 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
2592 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
2593 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
2594 "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
2595 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
2596 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2597
2598 #: inspector/virt-inspector.c:257
2599 #, fuzzy, c-format
2600 msgid ""
2601 "%s: no operating system could be detected inside this disk image.\n"
2602 "\n"
2603 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
2604 "machine\n"
2605 "image, or because the OS type is not understood by libguestfs.\n"
2606 "\n"
2607 "NOTE for Red Hat Enterprise Linux 6 users: for Windows guest support you "
2608 "must\n"
2609 "install the separate libguestfs-winsupport package.\n"
2610 "\n"
2611 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
2612 "information about the disk image as possible.\n"
2613 msgstr ""
2614 "Nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
2615 "\n"
2616 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
2617 "maszyną wirtualną lub program virt-inspector nie rozumie tego typu systemu.\n"
2618 "\n"
2619 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
2620 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
2621
2622 #: inspector/virt-inspector.c:282
2623 #, c-format
2624 msgid "%s: XML write error at \"%s\": %m\n"
2625 msgstr ""
2626
2627 #: inspector/virt-inspector.c:294
2628 #, c-format
2629 msgid "%s: xmlOutputBufferCreateFd: failed to open stdout\n"
2630 msgstr ""
2631
2632 #: inspector/virt-inspector.c:302
2633 #, c-format
2634 msgid "%s: xmlNewTextWriter: failed to create libxml2 writer\n"
2635 msgstr ""
2636
2637 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:158
2638 msgid "open_guest: first parameter must be a string or an arrayref"
2639 msgstr "open_guest: pierwszy parametr musi być ciągiem lub \"arrayref\""
2640
2641 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:164
2642 msgid "open_guest: first argument contains undefined element"
2643 msgstr "open_guest: pierwszy parametr zawiera nieokreślony element"
2644
2645 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:172
2646 #, perl-brace-format
2647 msgid "guest image {imagename} does not exist or is not readable"
2648 msgstr "obraz gościa {imagename} nie istnieje lub nie jest odczytywalny"
2649
2650 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:179
2651 msgid ""
2652 "open_guest: no libvirt support (install Sys::Virt, XML::XPath and XML::"
2653 "XPath::XMLParser)"
2654 msgstr ""
2655 "open_guest: brak obsługi biblioteki libvirt (należy zainstalować Sys::Virt, "
2656 "XML::XPath i XML::XPath::XMLParser)"
2657
2658 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:184
2659 msgid "open_guest: too many domains listed on command line"
2660 msgstr "open_guest: wyświetlono za dużo domen w wierszu poleceń"
2661
2662 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:191
2663 msgid "open_guest: cannot connect to libvirt"
2664 msgstr "open_guest: nie można połączyć się z biblioteką libvirt"
2665
2666 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:210
2667 #, perl-brace-format
2668 msgid "{imagename} is not the name of an inactive libvirt domain\n"
2669 msgstr "{imagename} nie jest nazwą nieaktywnej domeny biblioteki libvirt\n"
2670
2671 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:213
2672 #, perl-brace-format
2673 msgid "{imagename} is not the name of a libvirt domain\n"
2674 msgstr "{imagename} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
2675
2676 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:242
2677 #, perl-brace-format
2678 msgid "{imagename} seems to have no disk devices\n"
2679 msgstr "{imagename} nie posiada żadnych urządzeń dyskowych\n"
2680
2681 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:827
2682 msgid ""
2683 "No operating system could be detected inside this disk image.\n"
2684 "\n"
2685 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
2686 "machine\n"
2687 "image, or because the OS type is not understood by virt-inspector.\n"
2688 "\n"
2689 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
2690 "information about the disk image as possible.\n"
2691 msgstr ""
2692 "Nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
2693 "\n"
2694 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
2695 "maszyną wirtualną lub program virt-inspector nie rozumie tego typu systemu.\n"
2696 "\n"
2697 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
2698 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
2699
2700 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:900
2701 #, perl-brace-format
2702 msgid "unknown filesystem label {label}\n"
2703 msgstr "nieznana etykieta systemu plików {label}\n"
2704
2705 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:910
2706 #, perl-brace-format
2707 msgid "unknown filesystem UUID {uuid}\n"
2708 msgstr "nieznany UUID systemu plików {uuid}\n"
2709
2710 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:933
2711 #, perl-brace-format
2712 msgid "unknown filesystem {fs}\n"
2713 msgstr "nieznany system plików {fs}\n"
2714
2715 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1011
2716 #, perl-brace-format
2717 msgid "Error running rpm -qa: {error}"
2718 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia rpm -qa: {error}"
2719
2720 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1037
2721 #, perl-brace-format
2722 msgid "Error running dpkg-query: {error}"
2723 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia dpkg-query: {error}"
2724
2725 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1102
2726 msgid "Can't find grub on guest"
2727 msgstr "Nie można odnaleźć programu GRUB w gościu"
2728
2729 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1157
2730 #, perl-brace-format
2731 msgid "Grub entry {title} has no kernel"
2732 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie posiada jądra"
2733
2734 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1188
2735 #, perl-brace-format
2736 msgid "grub refers to {path}, which doesn't exist\n"
2737 msgstr "program GRUB odnosi się do {path}, który nie istnieje\n"
2738
2739 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1211
2740 #, perl-brace-format
2741 msgid "Grub entry {title} does not specify an initrd"
2742 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie określa initrd"
2743
2744 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1280
2745 #, perl-brace-format
2746 msgid "Didn't find modules directory {modules} for kernel {path}"
2747 msgstr "Nie odnaleziono katalogu modułów {modules} dla jądra {path}"
2748
2749 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1288
2750 #, perl-brace-format
2751 msgid "Couldn't guess kernel version number from path for kernel {path}"
2752 msgstr "Nie można odgadnąć numeru wersji jądra ze ścieżki jądra {path}"
2753
2754 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1342
2755 #, perl-brace-format
2756 msgid "{path} doesn't match augeas pattern"
2757 msgstr "{path} nie zgadza się ze wzorem Augeas"
2758
2759 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1381
2760 #, perl-brace-format
2761 msgid "{filename}: could not read initrd format"
2762 msgstr "{filename}: nie można odczytać formatu initrd"
2763
2764 #: rescue/virt-rescue.c:59
2765 #, fuzzy, c-format
2766 msgid ""
2767 "%s: Run a rescue shell on a virtual machine\n"
2768 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
2769 "Usage:\n"
2770 "  %s [--options] -d domname\n"
2771 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...]\n"
2772 "Options:\n"
2773 "  -a|--add image       Add image\n"
2774 "  --append kernelopts  Append kernel options\n"
2775 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2776 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2777 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2778 "  --help               Display brief help\n"
2779 "  -m|--memsize MB      Set memory size in megabytes\n"
2780 "  --network            Enable network\n"
2781 "  -r|--ro              Access read-only\n"
2782 "  --selinux            Enable SELinux\n"
2783 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2784 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2785 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
2786 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
2787 msgstr ""
2788 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
2789 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
2790 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2791 "Użycie:\n"
2792 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
2793 "Opcje:\n"
2794 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
2795 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
2796 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
2797 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
2798 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
2799 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
2800 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
2801 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
2802 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
2803 "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
2804 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
2805 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
2806 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
2807 "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
2808 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
2809 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2810
2811 #: rescue/virt-rescue.c:172
2812 #, fuzzy, c-format
2813 msgid "%s: could not parse memory size '%s'\n"
2814 msgstr "nie można przetworzyć rozmiaru partycji startowej"
2815
2816 #: rescue/virt-rescue.c:406
2817 #, fuzzy, c-format
2818 msgid "%s: unknown child exit status (%d)\n"
2819 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
2820
2821 #: src/appliance.c:181
2822 #, c-format
2823 msgid ""
2824 "cannot find any suitable libguestfs supermin or ordinary appliance on "
2825 "LIBGUESTFS_PATH (search path: %s)"
2826 msgstr ""
2827 "nie można odnaleźć żadnego przyrządu biblioteki libguestfs typu \"supermin\" "
2828 "lub \"ordinary\" w LIBGUESTFS_PATH (ścieżka wyszukiwania: %s)"
2829
2830 #: src/appliance.c:331
2831 #, c-format
2832 msgid "security: cached appliance %s is not owned by UID %d"
2833 msgstr ""
2834
2835 #: src/appliance.c:336
2836 #, c-format
2837 msgid "security: cached appliance %s is not a directory (mode %o)"
2838 msgstr ""
2839
2840 #: src/appliance.c:341
2841 #, c-format
2842 msgid "security: cached appliance %s is writable by group or other (mode %o)"
2843 msgstr ""
2844
2845 #: src/appliance.c:655
2846 msgid "external command failed, see earlier error messages"
2847 msgstr ""
2848 "zewnętrzne polecenie nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
2849 "komunikaty błędów"
2850
2851 #: src/filearch.c:153
2852 #, c-format
2853 msgid "size of %s unreasonable (%<PRIi64> bytes)"
2854 msgstr ""
2855
2856 #: src/filearch.c:266
2857 msgid ""
2858 "file-architecture API not available since this version of libguestfs was "
2859 "compiled without PCRE or libmagic libraries"
2860 msgstr ""
2861
2862 #: src/guestfs.c:178
2863 #, c-format
2864 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
2865 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
2866
2867 #: src/guestfs.c:290
2868 #, c-format
2869 msgid "libguestfs: error: %s\n"
2870 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
2871
2872 #: src/guestfs.c:791
2873 #, c-format
2874 msgid "<truncated, original size %zu bytes>"
2875 msgstr ""
2876
2877 #: src/inspect.c:421 src/inspect.c:757 src/inspect.c:2129 src/inspect.c:2172
2878 #: src/inspect.c:2222
2879 #, c-format
2880 msgid "size of %s is unreasonably large (%<PRIi64> bytes)"
2881 msgstr ""
2882
2883 #: src/inspect.c:791
2884 #, fuzzy
2885 msgid "could not parse /etc/fstab or empty file"
2886 msgstr "nie można przetworzyć rozmiaru partycji startowej"
2887
2888 #: src/inspect.c:1007
2889 #, c-format
2890 msgid "cannot resolve Windows %%SYSTEMROOT%%"
2891 msgstr "nie można rozwiązać %%SYSTEMROOT%% systemu Windows"
2892
2893 #: src/inspect.c:1287
2894 #, fuzzy, c-format
2895 msgid "could not parse integer in version number: %s"
2896 msgstr "nie można przetworzyć rozmiaru partycji startowej"
2897
2898 #: src/inspect.c:1381
2899 msgid "no inspection data: call guestfs_inspect_os first"
2900 msgstr "brak danych badania: najpierw należy wywołać guestfs_inspect_os"
2901
2902 #: src/inspect.c:1393
2903 #, c-format
2904 msgid ""
2905 "%s: root device not found: only call this function with a root device "
2906 "previously returned by guestfs_inspect_os"
2907 msgstr ""
2908 "%s: nie odnaleziono urządzenia root: należy wywoływać tę funkcję tylko z "
2909 "urządzeniem root poprzednio zwróconym przez guestfs_inspect_os"
2910
2911 #: src/inspect.c:1522
2912 msgid "not a Windows guest, or systemroot could not be determined"
2913 msgstr ""
2914
2915 #: src/inspect.c:1762 src/inspect.c:1784 src/inspect.c:1809
2916 #, fuzzy
2917 msgid "unexpected end of output from db_dump command"
2918 msgstr "nieoczekiwane wyjście polecenia \"du\""
2919
2920 #: src/inspect.c:2231
2921 #, c-format
2922 msgid "%s: file is empty"
2923 msgstr ""
2924
2925 #: src/inspect.c:2248
2926 msgid ""
2927 "inspection API not available since this version of libguestfs was compiled "
2928 "without PCRE or hivex libraries"
2929 msgstr ""
2930
2931 #: src/launch.c:95
2932 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
2933 msgstr ""
2934 "wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
2935
2936 #: src/launch.c:152
2937 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
2938 msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
2939
2940 #: src/launch.c:166
2941 #, c-format
2942 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
2943 msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
2944
2945 #: src/launch.c:232 src/launch.c:336
2946 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
2947 msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
2948
2949 #: src/launch.c:244 src/launch.c:249
2950 #, c-format
2951 msgid "%s parameter is empty or contains disallowed characters"
2952 msgstr "parametr %s jest pusty lub zawiera niedozwolone znaki"
2953
2954 #: src/launch.c:360
2955 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
2956 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
2957
2958 #: src/launch.c:365
2959 msgid "the libguestfs handle has already been launched"
2960 msgstr "program obsługi libguestfs został już uruchomiony"
2961
2962 #: src/launch.c:377
2963 #, c-format
2964 msgid "%s: cannot create temporary directory"
2965 msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
2966
2967 #: src/launch.c:725
2968 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
2969 msgstr ""
2970 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
2971 "błędów"
2972
2973 #: src/launch.c:738
2974 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
2975 msgstr ""
2976 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
2977
2978 #: src/launch.c:879
2979 #, c-format
2980 msgid ""
2981 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
2982 "the LIBGUESTFS_QEMU environment variable."
2983 msgstr ""
2984 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
2985 "ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
2986
2987 #: src/launch.c:971
2988 msgid "qemu has not been launched yet"
2989 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
2990
2991 #: src/launch.c:982
2992 msgid "no subprocess to kill"
2993 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
2994
2995 #: src/proto.c:146
2996 #, c-format
2997 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
2998 msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
2999
3000 #: src/proto.c:169
3001 #, c-format
3002 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
3003 msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
3004
3005 #: src/proto.c:350
3006 #, c-format
3007 msgid ""
3008 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
3009 msgstr ""
3010 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x"
3011 "%x\n"
3012
3013 #: src/proto.c:519 src/proto.c:580
3014 msgid "unexpected end of file when reading from daemon"
3015 msgstr "nieoczekiwany koniec pliku podczas odczytywania z demona"
3016
3017 #: src/proto.c:540
3018 #, c-format
3019 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
3020 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
3021
3022 #: src/proto.c:557
3023 #, c-format
3024 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
3025 msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
3026
3027 #: src/proto.c:709
3028 #, c-format
3029 msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
3030 msgstr "guestfs___send: stan %d != ZAJĘTY"
3031
3032 #: src/proto.c:733
3033 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
3034 msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
3035
3036 #: src/proto.c:742
3037 msgid "dispatch failed to marshal args"
3038 msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
3039
3040 #: src/proto.c:872
3041 #, c-format
3042 msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
3043 msgstr "send_file_chunk: stan %d != GOTOWY"
3044
3045 #: src/proto.c:888
3046 #, c-format
3047 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
3048 msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
3049
3050 #: src/proto.c:1011
3051 #, c-format
3052 msgid "%s: error in chunked encoding"
3053 msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
3054
3055 #: src/proto.c:1039
3056 msgid "write to daemon socket"
3057 msgstr "zapisuje do gniazda demona"
3058
3059 #: src/proto.c:1062
3060 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
3061 msgstr "receive_file_data: błąd przetwarzania w odpowiedzi wywołania zwrotnego"
3062
3063 #: src/proto.c:1067
3064 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
3065 msgstr ""
3066 "receive_file_data: otrzymano nieoczekiwaną flagę podczas odczytywania "
3067 "fragmentów pliku"
3068
3069 #: src/proto.c:1075
3070 msgid "failed to parse file chunk"
3071 msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
3072
3073 #: src/proto.c:1084
3074 msgid "file receive cancelled by daemon"
3075 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
3076
3077 #: src/virt.c:90
3078 #, fuzzy, c-format
3079 msgid "could not connect to libvirt (code %d, domain %d): %s"
3080 msgstr ""
3081 "guestfish: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): "
3082 "%s\n"
3083
3084 #: src/virt.c:98
3085 #, fuzzy, c-format
3086 msgid "no libvirt domain called '%s': %s"
3087 msgstr "guestfish: brak domeny biblioteki libvirt o nazwie \"%s\": %s\n"
3088
3089 #: src/virt.c:149
3090 #, fuzzy, c-format
3091 msgid "error reading libvirt XML information: %s"
3092 msgstr ""
3093 "guestfish: błąd podczas odczytywania informacji XML biblioteki libvirt o \"%s"
3094 "\": %s\n"
3095
3096 #: src/virt.c:159
3097 #, fuzzy
3098 msgid "unable to parse XML information returned by libvirt"
3099 msgstr ""
3100 "guestfish: nie można przetworzyć informacji XML zwróconej przez bibliotekę "
3101 "libvirt\n"
3102
3103 #: src/virt.c:165
3104 #, fuzzy
3105 msgid "unable to create new XPath context"
3106 msgstr "guestfish: nie można utworzyć nowego kontekstu XPath\n"
3107
3108 #: src/virt.c:172
3109 #, fuzzy
3110 msgid "unable to evaluate XPath expression"
3111 msgstr "guestfish: nie można sprawdzić wyrażenia XPath\n"
3112
3113 #: src/virt.c:269
3114 #, fuzzy
3115 msgid "libvirt domain has no disks"
3116 msgstr "guestfish: domena \"%s\" biblioteki libvirt nie posiada dysków\n"
3117
3118 #: src/virt.c:322
3119 #, fuzzy, c-format
3120 msgid "error getting domain info: %s"
3121 msgstr "guestfish: błąd podczas uzyskiwania informacji o domenie \"%s\": %s\n"
3122
3123 #: src/virt.c:326
3124 #, fuzzy
3125 msgid ""
3126 "error: domain is a live virtual machine.\n"
3127 "You must use readonly access because write access to a running virtual "
3128 "machine\n"
3129 "can cause disk corruption."
3130 msgstr ""
3131 "guestfish: błąd: \"%s\" jest aktywną maszyną wirtualną.\n"
3132 "Należy użyć opcji \"--ro\", ponieważ dostęp do zapisu uruchomionej maszyny "
3133 "wirtualnej może spowodować uszkodzenie dysku.\n"
3134
3135 #: src/virt.c:352
3136 msgid ""
3137 "add-domain API not available since this version of libguestfs was compiled "
3138 "without libvirt or libxml2"
3139 msgstr ""
3140
3141 #: test-tool/test-tool.c:82
3142 #, c-format
3143 msgid ""
3144 "libguestfs-test-tool: interactive test tool\n"
3145 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
3146 "Usage:\n"
3147 "  libguestfs-test-tool [--options]\n"
3148 "Options:\n"
3149 "  --help         Display usage\n"
3150 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
3151 "                 Helper program (default: %s)\n"
3152 "  --qemudir dir  Specify QEMU source directory\n"
3153 "  --qemu qemu    Specify QEMU binary\n"
3154 "  --timeout n\n"
3155 "  -t n           Set launch timeout (default: %d seconds)\n"
3156 msgstr ""
3157 "libguestfs-test-tool: interaktywne narzędzie testowania\n"
3158 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
3159 "Użycie:\n"
3160 "  libguestfs-test-tool [--opcje]\n"
3161 "Opcje:\n"
3162 "  --help         Wyświetla użycie\n"
3163 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
3164 "                 Program pomocniczy (domyślnie: %s)\n"
3165 "  --qemudir katalog  Podaje katalog źródłowy QEMU\n"
3166 "  --qemu QEMU    Podaje plik binarny QEMU\n"
3167 "  --timeout n\n"
3168 "  -t n           Ustawia czas oczekiwania na uruchomienie\n"
3169 "                 (domyślnie: %d sekundy)\n"
3170
3171 #: test-tool/test-tool.c:138
3172 #, c-format
3173 msgid "libguestfs-test-tool: unknown long option: %s (%d)\n"
3174 msgstr "libguestfs-test-tool: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
3175
3176 #: test-tool/test-tool.c:147
3177 #, c-format
3178 msgid "libguestfs-test-tool: invalid timeout: %s\n"
3179 msgstr "libguestfs-test-tool: nieprawidłowy czas oczekiwania: %s\n"
3180
3181 #: test-tool/test-tool.c:159
3182 #, c-format
3183 msgid "libguestfs-test-tool: unexpected command line option 0x%x\n"
3184 msgstr "libguestfs-test-tool: nieoczekiwana opcja wiersza poleceń 0x%x\n"
3185
3186 #: test-tool/test-tool.c:182
3187 #, c-format
3188 msgid "libguestfs-test-tool: failed to create libguestfs handle\n"
3189 msgstr ""
3190 "libguestfs-test-tool: utworzenie programu obsługi libguestfs nie powiodło "
3191 "się\n"
3192
3193 #: test-tool/test-tool.c:189 test-tool/test-tool.c:198
3194 #, c-format
3195 msgid "libguestfs-test-tool: failed to add drive '%s'\n"
3196 msgstr "libguestfs-test-tool: dodanie napędu \"%s\" nie powiodło się\n"
3197
3198 #: test-tool/test-tool.c:206
3199 #, c-format
3200 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
3201 msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version nie powiodło się\n"
3202
3203 #: test-tool/test-tool.c:228
3204 #, c-format
3205 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
3206 msgstr "libguestfs-test-tool: uruchomienie przyrządu nie powiodło się\n"
3207
3208 #: test-tool/test-tool.c:240
3209 #, c-format
3210 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run sfdisk\n"
3211 msgstr "libguestfs-test-tool: wykonanie sfdisk nie powiodło się\n"
3212
3213 #: test-tool/test-tool.c:246
3214 #, c-format
3215 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
3216 msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 nie powiodło się\n"
3217
3218 #: test-tool/test-tool.c:252
3219 #, c-format
3220 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
3221 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sda1 w / nie powiodło się\n"
3222
3223 #: test-tool/test-tool.c:258
3224 #, c-format
3225 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkdir /iso\n"
3226 msgstr "libguestfs-test-tool: utworzenie katalogu /iso nie powiodło się\n"
3227
3228 #: test-tool/test-tool.c:264
3229 #, c-format
3230 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sdb on /iso\n"
3231 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sdb w /iso nie powiodło się\n"
3232
3233 #: test-tool/test-tool.c:272
3234 #, c-format
3235 msgid "libguestfs-test-tool: could not run helper program, or helper failed\n"
3236 msgstr ""
3237 "libguestfs-test-tool: nie można uruchomić programu pomocniczego lub program "
3238 "nie powiódł się\n"
3239
3240 #: test-tool/test-tool.c:303
3241 #, c-format
3242 msgid ""
3243 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
3244 "--qemu/--qemudir options cannot be used.\n"
3245 msgstr ""
3246 "Zmienna środowiskowa LIBGUESTFS_QEMU jest już ustawiona, więc nie można\n"
3247 "użyć opcji --qemu/--qemudir.\n"
3248
3249 #: test-tool/test-tool.c:311
3250 #, c-format
3251 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
3252 msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
3253
3254 #: test-tool/test-tool.c:325
3255 #, c-format
3256 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
3257 msgstr "%s: nie wygląda na katalog źródłowy QEMU\n"
3258
3259 #: test-tool/test-tool.c:374
3260 #, c-format
3261 msgid ""
3262 "Test tool helper program 'libguestfs-test-tool-helper' is not\n"
3263 "available.  Expected to find it in '%s'\n"
3264 "\n"
3265 "Use the --helper option to specify the location of this program.\n"
3266 msgstr ""
3267 "Program pomocniczy narzędzia testowania \"libguestfs-test-tool-helper\" nie\n"
3268 "jest dostępny. Oczekiwano odnalezienie go w \"%s\"\n"
3269 "\n"
3270 "Należy użyć opcji --helper, aby podać położenie tego programu.\n"
3271
3272 #: test-tool/test-tool.c:390
3273 #, c-format
3274 msgid "command failed: %s"
3275 msgstr "polecenie nie powiodło się: %s"
3276
3277 #: test-tool/test-tool.c:398
3278 #, c-format
3279 msgid ""
3280 "Test tool helper program %s\n"
3281 "is not statically linked.  This is a build error when this test tool\n"
3282 "was built.\n"
3283 msgstr ""
3284 "Program pomocniczy narzędzia testowania %s\n"
3285 "nie jest skonsolidowany statycznie. Jest to błąd budowania.\n"
3286
3287 #: test-tool/test-tool.c:432
3288 #, c-format
3289 msgid "mkisofs command failed: %s\n"
3290 msgstr "polecenie mkisofs nie powiodło się: %s\n"
3291
3292 #: tools/virt-edit.pl:169
3293 msgid "virt-edit: no image, VM names or filenames to edit given"
3294 msgstr ""
3295 "virt-edit: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub nazw plików dla "
3296 "polecenia edit"
3297
3298 #: tools/virt-edit.pl:185 tools/virt-tar.pl:238 tools/virt-win-reg.pl:217
3299 #, fuzzy, perl-brace-format
3300 msgid ""
3301 "{prog}: No operating system could be detected inside this disk image.\n"
3302 "\n"
3303 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
3304 "machine\n"
3305 "image, or because the OS type is not understood by libguestfs.\n"
3306 "\n"
3307 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
3308 "information about the disk image as possible.\n"
3309 msgstr ""
3310 "Nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
3311 "\n"
3312 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
3313 "maszyną wirtualną lub program virt-inspector nie rozumie tego typu systemu.\n"
3314 "\n"
3315 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
3316 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
3317
3318 #: tools/virt-edit.pl:189 tools/virt-tar.pl:242 tools/virt-win-reg.pl:221
3319 #, fuzzy, perl-brace-format
3320 msgid "{prog}: multiboot operating systems are not supported.\n"
3321 msgstr ""
3322 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-ls\n"
3323
3324 #: tools/virt-edit.pl:221
3325 msgid "File not changed.\n"
3326 msgstr "Plik nie został zmieniony.\n"
3327
3328 #: tools/virt-list-filesystems.pl:142
3329 msgid "virt-list-filesystems: no image or VM name given"
3330 msgstr "virt-list-filesystems: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
3331
3332 #: tools/virt-list-partitions.pl:152
3333 msgid "virt-list-partitions: no image or VM name given"
3334 msgstr "virt-list-partitions: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
3335
3336 #: tools/virt-make-fs.pl:291
3337 msgid "virt-make-fs input output\n"
3338 msgstr "virt-make-fs wejście wyjście\n"
3339
3340 #: tools/virt-make-fs.pl:321
3341 msgid "unexpected output from 'du' command"
3342 msgstr "nieoczekiwane wyjście polecenia \"du\""
3343
3344 #: tools/virt-make-fs.pl:333 tools/virt-make-fs.pl:347
3345 #: tools/virt-make-fs.pl:453
3346 #, perl-brace-format
3347 msgid "{f}: unknown input format: {fmt}\n"
3348 msgstr "{f}: nieznany format wyjścia: {fmt}\n"
3349
3350 #: tools/virt-make-fs.pl:391
3351 #, perl-brace-format
3352 msgid "virt-make-fs: cannot parse size parameter: {sz}\n"
3353 msgstr "virt-make-fs: nie można przetworzyć parametru rozmiaru: {sz}\n"
3354
3355 #: tools/virt-make-fs.pl:401
3356 msgid ""
3357 "qemu-img create: failed to create disk image, see earlier error messages\n"
3358 msgstr ""
3359 "qemu-img create: utworzenie obrazu dysku nie powiodło się, proszę zobaczyć "
3360 "wcześniejsze komunikaty błędów\n"
3361
3362 #: tools/virt-make-fs.pl:412
3363 msgid "virt-make-fs: NTFS support was disabled when libguestfs was compiled\n"
3364 msgstr ""
3365 "virt-make-fs: obsługa systemu plików NTFS została wyłączona podczas "
3366 "komplikacji biblioteki libguestfs\n"
3367
3368 #: tools/virt-make-fs.pl:437
3369 msgid "tar: failed, see earlier messages\n"
3370 msgstr ""
3371 "tar: nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty błędów\n"
3372
3373 #: tools/virt-make-fs.pl:459
3374 msgid "uncompress command failed, see earlier messages\n"
3375 msgstr ""
3376 "polecenie uncompress nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
3377 "komunikaty błędów\n"
3378
3379 #: tools/virt-make-fs.pl:494
3380 msgid ""
3381 "virt-make-fs: error copying contents into filesystem\n"
3382 "An error here usually means that the program did not estimate the\n"
3383 "filesystem size correctly.  Please read the BUGS section of the manpage.\n"
3384 msgstr ""
3385 "virt-make-fs: błąd podczas kopiowania zawartości do systemu plików\n"
3386 "Błąd w tym miejscu zwykle oznacza, że program nie oszacował poprawnie\n"
3387 "rozmiar systemu plików. Proszę przeczytać sekcję BUGS strony podręcznika.\n"
3388
3389 #: tools/virt-resize.pl:33
3390 msgid "virt-resize: sorry this program does not work on a 32 bit host\n"
3391 msgstr "virt-rescue: ten program nie działa na 32 bitowym gospodarzu\n"
3392
3393 #: tools/virt-resize.pl:581
3394 #, perl-brace-format
3395 msgid "virt-resize: {file}: does not exist or is not readable\n"
3396 msgstr "virt-resize: {file}: nie istnieje lub nie jest odczytywalny\n"
3397
3398 #: tools/virt-resize.pl:583
3399 #, perl-brace-format
3400 msgid ""
3401 "virt-resize: {file}: does not exist or is not writable\n"
3402 "You have to create the destination disk before running this program.\n"
3403 "Please read the virt-resize(1) manpage for more information.\n"
3404 msgstr ""
3405 "virt-resize: {file}: nie istnieje lub nie jest zapisywalny\n"
3406 "Należy utworzyć dysk docelowy przed uruchomieniem tego programu.\n"
3407 "Proszę przeczytać stronę podręcznika virt-resize(1), aby dowiedzieć się "
3408 "więcej.\n"
3409
3410 #: tools/virt-resize.pl:662 tools/virt-resize.pl:665
3411 #, perl-brace-format
3412 msgid ""
3413 "virt-resize: {file}: file is too small to be a disk image ({sz} bytes)\n"
3414 msgstr ""
3415 "virt-resize: {file}: plik jest za mały, aby był obrazem dysku ({sz} bajtów)\n"
3416
3417 #: tools/virt-resize.pl:681 tools/virt-resize.pl:693
3418 msgid "virt-resize: short read"
3419 msgstr "virt-resize: krótki odczyt"
3420
3421 #: tools/virt-resize.pl:827
3422 #, perl-brace-format
3423 msgid "virt-resize: no logical volume called {n}\n"
3424 msgstr "virt-resize: brak woluminu logicznego o nazwie {n}\n"
3425
3426 #: tools/virt-resize.pl:847
3427 #, perl-brace-format
3428 msgid ""
3429 "{p}: partition not found in the source disk image, when using the '{opt}' "
3430 "command line option\n"
3431 msgstr ""
3432 "{p}: nie odnaleziono partycji w źródłowym obrazie dysku podczas używania "
3433 "opcji wiersza poleceń\"{opt}\"\n"
3434
3435 #: tools/virt-resize.pl:853
3436 #, perl-brace-format
3437 msgid ""
3438 "{p}: partition ignored, you cannot use it in another command line argument\n"
3439 msgstr ""
3440 "{p}: zignorowano partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach "
3441 "wiersza poleceń\n"
3442
3443 #: tools/virt-resize.pl:857
3444 #, perl-brace-format
3445 msgid ""
3446 "{p}: partition deleted, you cannot use it in another command line argument\n"
3447 msgstr ""
3448 "{p}: usunięto partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach wiersza "
3449 "poleceń\n"
3450
3451 #: tools/virt-resize.pl:899
3452 #, perl-brace-format
3453 msgid "{p}: this partition has already been marked for resizing\n"
3454 msgstr "{p}: ta partycja została już oznaczona do zmiany rozmiaru\n"
3455
3456 #: tools/virt-resize.pl:907
3457 #, perl-brace-format
3458 msgid "{p}: missing size field in {o} option\n"
3459 msgstr "{p}: brak pola rozmiaru w opcji {o}\n"
3460
3461 #: tools/virt-resize.pl:924
3462 #, perl-brace-format
3463 msgid "{p}: {f}: cannot parse size field\n"
3464 msgstr "{p}: {f}: nie można przetworzyć pola rozmiaru\n"
3465
3466 #: tools/virt-resize.pl:929
3467 #, perl-brace-format
3468 msgid "{p}: new size is zero or negative\n"
3469 msgstr "{p}: nowy rozmiar wynosi zero lub jest ujemny\n"
3470
3471 #: tools/virt-resize.pl:952
3472 #, perl-brace-format
3473 msgid ""
3474 "{p}: cannot make this partition smaller because it contains a\n"
3475 "filesystem, physical volume or other content that is larger than the new "
3476 "size.\n"
3477 "You have to resize the content first, see virt-resize(1).\n"
3478 msgstr ""
3479 "{p}: nie można zmniejszyć tej partycji, ponieważ zawiera ona system plików,\n"
3480 "wolumin fizyczny lub inną zawartość, która jest większa niż nowy rozmiar.\n"
3481 "Należy najpierw zmienić rozmiar zawartości, w tym celu proszę zobaczyć "
3482 "stronę podręcznika virt-resize(1).\n"
3483
3484 #: tools/virt-resize.pl:968
3485 msgid "virt-resize: you cannot use options --expand and --shrink together\n"
3486 msgstr ""
3487 "virt-resize: nie można używać razem opcji --expand i --shrink together\n"
3488
3489 #: tools/virt-resize.pl:1017
3490 #, perl-brace-format
3491 msgid ""
3492 "virt-resize: error: cannot use --expand when there is no surplus space to\n"
3493 "expand into.  You need to make the target disk larger by at least {h}.\n"
3494 msgstr ""
3495 "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --expand, kiedy nie ma miejsca na\n"
3496 "rozszerzenie. Należy zwiększyć dysk docelowy o co najmniej {h}.\n"
3497
3498 #: tools/virt-resize.pl:1032
3499 msgid ""
3500 "virt-resize: error: cannot use --shrink because there is no deficit\n"
3501 "(see 'deficit' in the virt-resize(1) man page)\n"
3502 msgstr ""
3503 "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --shrink, ponieważ brak deficytu\n"
3504 "(proszę zobaczyć \"deficit\" na stronie podręcznika virt-resize(1)).\n"
3505
3506 #: tools/virt-resize.pl:1047
3507 msgid "Summary of changes:\n"
3508 msgstr "Podsumowanie zmian:\n"
3509
3510 #: tools/virt-resize.pl:1051
3511 #, perl-brace-format
3512 msgid "{p}: partition will be ignored\n"
3513 msgstr "{p}: partycja zostanie zignorowana\n"
3514
3515 #: tools/virt-resize.pl:1053
3516 #, perl-brace-format
3517 msgid "{p}: partition will be deleted\n"
3518 msgstr "{p}: partycja zostanie usunięta\n"
3519
3520 #: tools/virt-resize.pl:1055
3521 #, perl-brace-format
3522 msgid "{p}: partition will be resized from {oldsize} to {newsize}\n"
3523 msgstr "{p}: rozmiar partycji zostanie zmieniony z {oldsize} do {newsize}\n"
3524
3525 #: tools/virt-resize.pl:1060
3526 #, perl-brace-format
3527 msgid "{p}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
3528 msgstr "{p}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
3529
3530 #: tools/virt-resize.pl:1065
3531 #, perl-brace-format
3532 msgid "{p}: partition will be left alone\n"
3533 msgstr "{p}: partycja zostanie pozostawiona bez zmian\n"
3534
3535 #: tools/virt-resize.pl:1070
3536 #, perl-brace-format
3537 msgid "{n}: LV will be expanded to maximum size\n"
3538 msgstr "{n}: wolumin logiczny zostanie rozszerzony do maksymalnego rozmiaru\n"
3539
3540 #: tools/virt-resize.pl:1076
3541 #, perl-brace-format
3542 msgid "{n}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
3543 msgstr "{n}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
3544
3545 #: tools/virt-resize.pl:1083
3546 #, perl-brace-format
3547 msgid "There is a surplus of {spl} bytes ({h}).\n"
3548 msgstr "Istnieje nadmiar {spl} bajtów ({h}).\n"
3549
3550 #: tools/virt-resize.pl:1088
3551 msgid "An extra partition will be created for the surplus.\n"
3552 msgstr "Dodatkowa partycja zostanie utworzona dla nadmiarowego miejsca.\n"
3553
3554 #: tools/virt-resize.pl:1090
3555 msgid ""
3556 "The surplus space is not large enough for an extra partition to be created\n"
3557 "and so it will just be ignored.\n"
3558 msgstr ""
3559 "Nadmiarowe miejsce nie jest dostatecznie duże do utworzenia dodatkowej\n"
3560 "partycji, więc zostanie zignorowane.\n"
3561
3562 #: tools/virt-resize.pl:1093
3563 msgid ""
3564 "The surplus space will be ignored.  Run a partitioning program in the guest\n"
3565 "to partition this extra space if you want.\n"
3566 msgstr ""
3567 "Nadmiarowe miejsce zostanie zignorowane. Można uruchomić program\n"
3568 "partycjonowania w gościu, aby partycjonować te dodatkowe miejsce w razie\n"
3569 "potrzeby.\n"
3570
3571 #: tools/virt-resize.pl:1096
3572 #, perl-brace-format
3573 msgid ""
3574 "virt-resize: error: there is a deficit of {def} bytes ({h}).\n"
3575 "You need to make the target disk larger by at least this amount,\n"
3576 "or adjust your resizing requests.\n"
3577 msgstr ""
3578 "virt-resize: błąd: istnieje deficyt {def} bajtów ({h}).\n"
3579 "Należy zwiększyć dysk docelowy co najmniej o tę ilość lub dostosować\n"
3580 "żądania zmiany rozmiaru.\n"
3581
3582 #: tools/virt-resize.pl:1113
3583 msgid "virt-resize: source disk does not have a first partition\n"
3584 msgstr "virt-resize: dysk źródłowy nie posiada pierwszej partycji\n"
3585
3586 #: tools/virt-resize.pl:1208
3587 #, perl-brace-format
3588 msgid "Copying {p} ...\n"
3589 msgstr "Kopiowanie {p}...\n"
3590
3591 #: tools/virt-resize.pl:1271 tools/virt-resize.pl:1329
3592 #, perl-brace-format
3593 msgid "Expanding {p} using the '{meth}' method\n"
3594 msgstr "Rozszerzanie {p} używając metody \"{meth}\"\n"
3595
3596 #: tools/virt-tar.pl:178 tools/virt-tar.pl:185
3597 msgid "virt-tar: extract/upload mode specified twice on the command line\n"
3598 msgstr "virt-tar: wydobywa/wysyła tryb podany dwukrotnie w wierszu poleceń\n"
3599
3600 #: tools/virt-tar.pl:207
3601 msgid "virt-tar: no image, VM names, directory or filename given"
3602 msgstr ""
3603 "virt-tar: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych, katalogu lub nazwy "
3604 "pliku"
3605
3606 #: tools/virt-tar.pl:210
3607 msgid "virt-tar: either -x or -u must be specified on the command line\n"
3608 msgstr "virt-tar: należy podać opcję -x lub -u w wierszu poleceń\n"
3609
3610 #: tools/virt-tar.pl:221
3611 #, perl-brace-format
3612 msgid "virt-tar: {tarball}: file not found\n"
3613 msgstr "virt-tar: {tarball}: nie odnaleziono pliku\n"
3614
3615 #: tools/virt-tar.pl:224
3616 #, perl-brace-format
3617 msgid "virt-tar: {dir}: directory name must start with '/' character\n"
3618 msgstr "virt-tar: {dir}: nazwa katalogu musi zaczynać się od znaku \"/\"\n"
3619
3620 #: tools/virt-win-reg.pl:201
3621 msgid "no libvirt domain name or disk image given\n"
3622 msgstr "nie podano nazwy domeny libvirt lub obrazu dysku\n"
3623
3624 #: tools/virt-win-reg.pl:240
3625 msgid ""
3626 "expecting 1 or 2 more parameters, subkey path and optionally the value to "
3627 "export\n"
3628 msgstr ""
3629 "oczekiwano jednego lub dwóch parametrów, ścieżki do podklucza i opcjonalnie "
3630 "wartości do wyeksportowania\n"
3631
3632 #: tools/virt-win-reg.pl:351
3633 #, perl-brace-format
3634 msgid "virt-win-reg: {p}: not a supported Windows Registry path\n"
3635 msgstr ""
3636 "virt-win-reg: {p}: nie jest obsługiwaną ścieżką rejestru systemu Windows\n"
3637
3638 #: tools/virt-win-reg.pl:368 tools/virt-win-reg.pl:390
3639 #, perl-brace-format
3640 msgid "virt-win-reg: {p}: file not found in guest: {err}\n"
3641 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie odnaleziono pliku w gościu: {err}\n"
3642
3643 #: tools/virt-win-reg.pl:375
3644 #, perl-brace-format
3645 msgid "virt-win-reg: {p}: could not download registry file: {err}\n"
3646 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można pobrać pliku rejestru: {err}\n"
3647
3648 #: tools/virt-win-reg.pl:397
3649 #, perl-brace-format
3650 msgid "virt-win-reg: {p}: could not upload registry file: {err}\n"
3651 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można wysłać pliku rejestru: {err}\n"
3652
3653 #, fuzzy
3654 #~ msgid "failed to create temporary cache directory: %m"
3655 #~ msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
3656
3657 #, fuzzy
3658 #~ msgid "error renaming temporary cache directory: %m"
3659 #~ msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
3660
3661 #~ msgid "virt-rescue: no image or VM names rescue given"
3662 #~ msgstr ""
3663 #~ "virt-rescue: nie podano obrazu lub nazw maszyn wirtualnych dla polecenia "
3664 #~ "rescue"
3665
3666 #~ msgid "virt-df: cannot use -h and --csv options together\n"
3667 #~ msgstr "virt-df: nie można używać opcji -h oraz --csv jednocześnie\n"
3668
3669 #~ msgid "{name} is not the name of a libvirt domain\n"
3670 #~ msgstr "{name} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
3671
3672 #~ msgid "virt-ls: cannot combine -l and -R options\n"
3673 #~ msgstr "virt-ls: nie można łączyć opcji -l i -R\n"
3674
3675 #~ msgid "virt-ls: no image, VM names or directory to list given"
3676 #~ msgstr ""
3677 #~ "virt-ls: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub katalogu do "
3678 #~ "wyświetlenia"
3679
3680 #~ msgid "virt-inspector: no image or VM names given"
3681 #~ msgstr "virt-inspector: nie podano nazw obrazu lub maszyny wirtualnej"
3682
3683 #~ msgid "virt-cat: no image, VM names or filenames to cat given"
3684 #~ msgstr ""
3685 #~ "virt-cat: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub nazw plików dla "
3686 #~ "polecenia cat"
3687
3688 #~ msgid "--fish output is only possible with a single OS\n"
3689 #~ msgstr ""
3690 #~ "wyjście --fish jest możliwe tylko z pojedynczym systemem operacyjnym\n"
3691
3692 #~ msgid ""
3693 #~ "virt-inspector: no YAML support, try installing perl-YAML or libyaml-"
3694 #~ "perl\n"
3695 #~ msgstr ""
3696 #~ "virt-inspector: brak obsługi YAML, proszę spróbować zainstalować "
3697 #~ "bibliotekę perl-YAML lub libyaml-perl\n"
3698
3699 #~ msgid "  Mountpoints:\n"
3700 #~ msgstr " Punkty montowania:\n"
3701
3702 #~ msgid "  Filesystems:\n"
3703 #~ msgstr "  Systemy plików:\n"
3704
3705 #~ msgid "  Modprobe aliases:\n"
3706 #~ msgstr "  Aliasy modprobe:\n"
3707
3708 #~ msgid "  Initrd modules:\n"
3709 #~ msgstr "  Moduły initrd:\n"
3710
3711 #~ msgid "  Applications:\n"
3712 #~ msgstr "  Aplikacje:\n"
3713
3714 #~ msgid "  Kernels:\n"
3715 #~ msgstr "  Jądra:\n"
3716
3717 #~ msgid "  Windows Registry entries:\n"
3718 #~ msgstr "  Wpisy rejestru systemu Windows:\n"
3719
3720 #~ msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-cat"
3721 #~ msgstr ""
3722 #~ "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-"
3723 #~ "cat"
3724
3725 #~ msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-edit"
3726 #~ msgstr ""
3727 #~ "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-"
3728 #~ "edit"
3729
3730 #~ msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-tar\n"
3731 #~ msgstr ""
3732 #~ "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez program virt-"
3733 #~ "tar\n"
3734
3735 #~ msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-win-reg"
3736 #~ msgstr ""
3737 #~ "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez program virt-"
3738 #~ "win-reg"