Version 1.9.16.
[libguestfs.git] / po / pl.po
1 # translation of pl.po to Polish
2 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009.
3 #
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: pl\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
8 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
9 "POT-Creation-Date: 2011-04-01 20:20+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2010-12-21 14:12+0100\n"
11 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
12 "Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
13 "Language: pl\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: cat/virt-cat.c:55 cat/virt-filesystems.c:97 cat/virt-ls.c:56 df/main.c:68
19 #: fish/fish.c:96 fuse/guestmount.c:907 inspector/virt-inspector.c:69
20 #: rescue/virt-rescue.c:57
21 #, c-format
22 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
23 msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
24
25 #: cat/virt-cat.c:59
26 #, c-format
27 msgid ""
28 "%s: display files in a virtual machine\n"
29 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
30 "Usage:\n"
31 "  %s [--options] -d domname file [file ...]\n"
32 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] file [file ...]\n"
33 "Options:\n"
34 "  -a|--add image       Add image\n"
35 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
36 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
37 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
38 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
39 "  --help               Display brief help\n"
40 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
41 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
42 "  -V|--version         Display version and exit\n"
43 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
44 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
45 msgstr ""
46 "%s: wyświetla pliki w maszynie wirtualnej\n"
47 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
48 "Użycie:\n"
49 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny plik [plik...]\n"
50 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img ...] plik [plik...]\n"
51 "Opcje:\n"
52 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
53 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
54 "                       dla opcji -d\n"
55 "  -d|--domain gość     Dodaje dyski z gościa biblioteki libvirt\n"
56 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
57 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
58 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
59 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejści\n"
60 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
61 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
62 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
63 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
64
65 #: cat/virt-cat.c:115 cat/virt-filesystems.c:200 cat/virt-ls.c:121
66 #: df/domains.c:428 df/main.c:134 fish/fish.c:219 fuse/guestmount.c:1023
67 #: inspector/virt-inspector.c:129 rescue/virt-rescue.c:131
68 #, c-format
69 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
70 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
71
72 #: cat/virt-cat.c:137 cat/virt-filesystems.c:254 cat/virt-ls.c:143
73 #: df/main.c:158 fish/fish.c:289 fuse/guestmount.c:1073
74 #: inspector/virt-inspector.c:151 rescue/virt-rescue.c:155
75 #, c-format
76 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
77 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
78
79 #: cat/virt-filesystems.c:101
80 #, c-format
81 msgid ""
82 "%s: list filesystems, partitions, block devices, LVM in a VM\n"
83 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
84 "Usage:\n"
85 "  %s [--options] -d domname\n"
86 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...]\n"
87 "Options:\n"
88 "  -a|--add image       Add image\n"
89 "  --all                Display everything\n"
90 "  --blkdevs|--block-devices\n"
91 "                       Display block devices\n"
92 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
93 "  --csv                Output as Comma-Separated Values\n"
94 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
95 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
96 "  --extra              Display swap and data filesystems\n"
97 "  --filesystems        Display mountable filesystems\n"
98 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
99 "  -h|--human-readable  Human-readable sizes in --long output\n"
100 "  --help               Display brief help\n"
101 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
102 "  -l|--long            Long output\n"
103 "  --lvs|--logvols|--logical-volumes\n"
104 "                       Display LVM logical volumes\n"
105 "  --no-title           No title in --long output\n"
106 "  --parts|--partitions Display partitions\n"
107 "  --pvs|--physvols|--physical-volumes\n"
108 "                       Display LVM physical volumes\n"
109 "  --uuid|--uuids       Add UUIDs to --long output\n"
110 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
111 "  -V|--version         Display version and exit\n"
112 "  --vgs|--volgroups|--volume-groups\n"
113 "                       Display LVM volume groups\n"
114 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
115 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
116 msgstr ""
117 "%s: wyświetla listę systemów plików, partycji, urządzeń blokowych i LVM\n"
118 "w maszynie wirtualnej\n"
119 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
120 "Użycie:\n"
121 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny\n"
122 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...]\n"
123 "Opcje:\n"
124 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
125 "  --all                Wyświetla wszystko\n"
126 "  --blkdevs|--block-devices\n"
127 "                       Wyświetla urządzenia blokowe\n"
128 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
129 "                       dla opcji -d\n"
130 "  --csv                Wyjście jako CSV (wartości oddzielane przecinkiem)\n"
131 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
132 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
133 "  --extra              Wyświetla systemy plików wymiany i danych\n"
134 "  --filesystems        Wyświetla montowalne systemy plików\n"
135 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
136 "  -h|--human-readable  Rozmiary czytelne dla człowieka\n"
137 "                       w wyjściu opcji --long\n"
138 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
139 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
140 "  -l|--long            Długie wyjście\n"
141 "  --lvs|--logvols|--logical-volumes\n"
142 "                       Wyświetla woluminy logiczne LVM\n"
143 "  --no-title           Bez tytułu w wyjściu opcji --long\n"
144 "  --parts|--partitions Wyświetla partycje\n"
145 "  --pvs|--physvols|--physical-volumes\n"
146 "                       Wyświetla woluminy fizyczne LVM\n"
147 "  --uuid|--uuids       Dodaje UUID do wyjścia opcji --long\n"
148 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
149 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
150 "  --vgs|--volgroups|--volume-groups\n"
151 "                       Wyświetla grupy woluminów LVM\n"
152 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
153 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
154
155 #: cat/virt-filesystems.c:316 df/main.c:253
156 #, c-format
157 msgid "%s: you cannot use -h and --csv options together.\n"
158 msgstr "%s: nie można używać opcji -h oraz --csv jednocześnie.\n"
159
160 #: cat/virt-ls.c:60
161 #, c-format
162 msgid ""
163 "%s: list files in a virtual machine\n"
164 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
165 "Usage:\n"
166 "  %s [--options] -d domname file [dir ...]\n"
167 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] dir [dir ...]\n"
168 "Options:\n"
169 "  -a|--add image       Add image\n"
170 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
171 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
172 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
173 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
174 "  --help               Display brief help\n"
175 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
176 "  -l|--long            Long listing\n"
177 "  -R|--recursive       Recursive listing\n"
178 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
179 "  -V|--version         Display version and exit\n"
180 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
181 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
182 msgstr ""
183 "%s: wyświetla listę plików w maszynie wirtualnej\n"
184 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
185 "Użycie:\n"
186 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny plik [kat...]\n"
187 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...] kat [kat...]\n"
188 "Opcje:\n"
189 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
190 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
191 "                       dla opcji -d\n"
192 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
193 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
194 "  --format[=raw|..]    Wymusza obraz dysku dla opcji -a\n"
195 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
196 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
197 "  -l|--long            Długie listy\n"
198 "  -R|--recursive       Rekursywne listy\n"
199 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
200 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
201 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
202 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
203
204 #: df/domains.c:115
205 #, c-format
206 msgid "%s: could not connect to libvirt (code %d, domain %d): %s"
207 msgstr ""
208 "%s: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): %s"
209
210 #: df/domains.c:124
211 #, c-format
212 msgid "%s: could not get number of running domains (code %d, domain %d): %s"
213 msgstr ""
214 "%s: nie można uzyskać liczby uruchomionych domen (kod %d, domena %d): %s"
215
216 #: df/domains.c:134
217 #, c-format
218 msgid "%s: could not list running domains (code %d, domain %d): %s"
219 msgstr ""
220 "%s: nie można wyświetlić listy uruchomionych domen (kod %d, domena %d): %s"
221
222 #: df/domains.c:145
223 #, c-format
224 msgid "%s: could not get number of inactive domains (code %d, domain %d): %s"
225 msgstr ""
226 "%s: nie można uzyskać liczby nieaktywnych domen (kod %d, domena %d): %s"
227
228 #: df/domains.c:155
229 #, c-format
230 msgid "%s: could not list inactive domains (code %d, domain %d): %s"
231 msgstr ""
232 "%s: nie można wyświetlić listy nieaktywnych domen (kod %d, domena %d): %s"
233
234 #: df/domains.c:281
235 #, c-format
236 msgid "%s: ignoring %s, it has too many disks (%zu > %d)"
237 msgstr "%s: ignorowanie %s, posiada za dużo dysków (%zu > %d)"
238
239 #: df/main.c:72
240 #, c-format
241 msgid ""
242 "%s: display free space on virtual filesystems\n"
243 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
244 "Usage:\n"
245 "  %s [--options] -d domname\n"
246 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...]\n"
247 "Options:\n"
248 "  -a|--add image       Add image\n"
249 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
250 "  --csv                Output as Comma-Separated Values\n"
251 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
252 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
253 "  -h|--human-readable  Human-readable sizes in --long output\n"
254 "  --help               Display brief help\n"
255 "  -i|--inodes          Display inodes\n"
256 "  --one-per-guest      Separate appliance per guest\n"
257 "  --uuid               Add UUIDs to --long output\n"
258 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
259 "  -V|--version         Display version and exit\n"
260 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
261 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
262 msgstr ""
263 "%s: wyświetla wolne miejsce na wirtualnych systemach plików\n"
264 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
265 "Użycie:\n"
266 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny\n"
267 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...]\n"
268 "Opcje:\n"
269 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
270 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
271 "                       dla opcji -d\n"
272 "  --csv                Wyjście jako CSV (wartości oddzielane przecinkiem)\n"
273 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
274 "  --format[=raw|..]    Wymusza obraz dysku dla opcji -a\n"
275 "  -h|--human-readable  Rozmiary czytelne dla człowieka\n"
276 "                       w wyjściu opcji --long\n"
277 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
278 "  -i|--inodes          Wyświetla i-węzły\n"
279 "  --one-per-guest      Oddziela przyrządy według gości\n"
280 "  --uuid               Dodaje UUID do wyjścia opcji --long\n"
281 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
282 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
283 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
284 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
285
286 #: df/main.c:265
287 #, c-format
288 msgid "%s: compiled without support for libvirt.\n"
289 msgstr "%s: skompilowano bez obsługi biblioteki libvirt.\n"
290
291 #: df/output.c:49
292 msgid "VirtualMachine"
293 msgstr "Maszyna wirtualna"
294
295 #: df/output.c:50
296 msgid "Filesystem"
297 msgstr "System plików"
298
299 #: df/output.c:53
300 msgid "1K-blocks"
301 msgstr "K-bloki"
302
303 #: df/output.c:55
304 msgid "Size"
305 msgstr "Rozmiar"
306
307 #: df/output.c:56
308 msgid "Used"
309 msgstr "Użyte"
310
311 #: df/output.c:57
312 msgid "Available"
313 msgstr "Dostępne"
314
315 #: df/output.c:58
316 msgid "Use%"
317 msgstr "Użycie%"
318
319 #: df/output.c:60
320 msgid "Inodes"
321 msgstr "I-węzły"
322
323 #: df/output.c:61
324 msgid "IUsed"
325 msgstr "IUżyte"
326
327 #: df/output.c:62
328 msgid "IFree"
329 msgstr "IWolne"
330
331 #: df/output.c:63
332 msgid "IUse%"
333 msgstr "IUżyte%"
334
335 #: fish/alloc.c:37
336 #, c-format
337 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
338 msgstr "należy użyć \"alloc plik rozmiar\", aby utworzyć obraz\n"
339
340 #: fish/alloc.c:51
341 #, c-format
342 msgid "use 'sparse file size' to create a sparse image\n"
343 msgstr "należy użyć \"sparse plik rozmiar\", aby utworzyć rzadki obraz\n"
344
345 #: fish/alloc.c:75
346 #, c-format
347 msgid "can't allocate or add disks after launching\n"
348 msgstr "bez przydzielania lub dodawania dysków po uruchomieniu\n"
349
350 #: fish/alloc.c:156
351 #, c-format
352 msgid "%s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
353 msgstr "%s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
354
355 #: fish/cmds.c:2543
356 msgid "Command"
357 msgstr "Polecenie"
358
359 #: fish/cmds.c:2543
360 msgid "Description"
361 msgstr "Opis"
362
363 #: fish/cmds.c:2545
364 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
365 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
366
367 #: fish/cmds.c:2546
368 msgid "add the disk(s) from a named libvirt domain"
369 msgstr "dodaje dyski z nazwanej domeny biblioteki libvirt"
370
371 #: fish/cmds.c:2547 fish/cmds.c:2548
372 msgid "add an image to examine or modify"
373 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
374
375 #: fish/cmds.c:2549
376 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
377 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
378
379 #: fish/cmds.c:2550
380 msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
381 msgstr ""
382 "dodaje napęd w trybie tylko do odczytu określając używaną emulację bloku QEMU"
383
384 #: fish/cmds.c:2551
385 msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
386 msgstr "dodaje napęd określając używaną emulację bloku QEMU"
387
388 #: fish/cmds.c:2552
389 msgid "allocate and add a disk file"
390 msgstr "przydziela i dodaje plik dysku"
391
392 #: fish/cmds.c:2553
393 msgid "clear Augeas path"
394 msgstr "czyści ścieżkę Augeas"
395
396 #: fish/cmds.c:2554
397 msgid "close the current Augeas handle"
398 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
399
400 #: fish/cmds.c:2555
401 msgid "define an Augeas node"
402 msgstr "określa węzeł Augeas"
403
404 #: fish/cmds.c:2556
405 msgid "define an Augeas variable"
406 msgstr "określa zmienną Augeas"
407
408 #: fish/cmds.c:2557
409 msgid "look up the value of an Augeas path"
410 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
411
412 #: fish/cmds.c:2558
413 msgid "create a new Augeas handle"
414 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
415
416 #: fish/cmds.c:2559
417 msgid "insert a sibling Augeas node"
418 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
419
420 #: fish/cmds.c:2560
421 msgid "load files into the tree"
422 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
423
424 #: fish/cmds.c:2561
425 msgid "list Augeas nodes under augpath"
426 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
427
428 #: fish/cmds.c:2562
429 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
430 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
431
432 #: fish/cmds.c:2563
433 msgid "move Augeas node"
434 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
435
436 #: fish/cmds.c:2564
437 msgid "remove an Augeas path"
438 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
439
440 #: fish/cmds.c:2565
441 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
442 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
443
444 #: fish/cmds.c:2566
445 msgid "set Augeas path to value"
446 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
447
448 #: fish/cmds.c:2567
449 msgid "test availability of some parts of the API"
450 msgstr "testuje dostępność niektórych części API"
451
452 #: fish/cmds.c:2568
453 msgid "return a list of all optional groups"
454 msgstr "zwraca listę wszystkich opcjonalnych grup"
455
456 #: fish/cmds.c:2569
457 msgid "upload base64-encoded data to file"
458 msgstr "wysyła dane zakodowane jako base64 do pliku"
459
460 #: fish/cmds.c:2570
461 msgid "download file and encode as base64"
462 msgstr "pobiera plik i koduje go jako base64"
463
464 #: fish/cmds.c:2571
465 msgid "flush device buffers"
466 msgstr "czyści bufory urządzenia"
467
468 #: fish/cmds.c:2572
469 msgid "get blocksize of block device"
470 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
471
472 #: fish/cmds.c:2573
473 msgid "is block device set to read-only"
474 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
475
476 #: fish/cmds.c:2574
477 msgid "get total size of device in bytes"
478 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
479
480 #: fish/cmds.c:2575
481 msgid "get sectorsize of block device"
482 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
483
484 #: fish/cmds.c:2576
485 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
486 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
487
488 #: fish/cmds.c:2577
489 msgid "reread partition table"
490 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
491
492 #: fish/cmds.c:2578
493 msgid "set blocksize of block device"
494 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
495
496 #: fish/cmds.c:2579
497 msgid "set block device to read-only"
498 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
499
500 #: fish/cmds.c:2580
501 msgid "set block device to read-write"
502 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
503
504 #: fish/cmds.c:2581
505 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
506 msgstr ""
507 "zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość znaków"
508
509 #: fish/cmds.c:2582
510 msgid "list the contents of a file"
511 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
512
513 #: fish/cmds.c:2583
514 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
515 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
516
517 #: fish/cmds.c:2584
518 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of the contents of a device"
519 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC zawartości urządzenia"
520
521 #: fish/cmds.c:2585
522 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of files in a directory"
523 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC plików w katalogu"
524
525 #: fish/cmds.c:2586
526 msgid "change file mode"
527 msgstr "zmienia tryb pliku"
528
529 #: fish/cmds.c:2587 fish/cmds.c:2701
530 msgid "change file owner and group"
531 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
532
533 #: fish/cmds.c:2588
534 msgid "run a command from the guest filesystem"
535 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
536
537 #: fish/cmds.c:2589
538 msgid "run a command, returning lines"
539 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
540
541 #: fish/cmds.c:2590
542 msgid "add qemu parameters"
543 msgstr "dodaje parametry QEMU"
544
545 #: fish/cmds.c:2591
546 msgid "copy local files or directories into an image"
547 msgstr "kopiuje lokalne pliki lub katalogi do obrazu"
548
549 #: fish/cmds.c:2592
550 msgid "copy remote files or directories out of an image"
551 msgstr "kopiuje zdalne pliki lub katalogi z obrazu"
552
553 #: fish/cmds.c:2593
554 msgid "copy size bytes from source to destination using dd"
555 msgstr "kopiuje bajty rozmiaru ze źródła do celu używając dd"
556
557 #: fish/cmds.c:2594
558 msgid "copy a file"
559 msgstr "kopiuje plik"
560
561 #: fish/cmds.c:2595
562 msgid "copy a file or directory recursively"
563 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
564
565 #: fish/cmds.c:2596
566 msgid "copy from source to destination using dd"
567 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
568
569 #: fish/cmds.c:2597
570 msgid "debugging and internals"
571 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
572
573 #: fish/cmds.c:2598
574 msgid "debug the QEMU command line (internal use only)"
575 msgstr "debuguje wiersz poleceń QEMU (tylko do użytku wewnętrznego)"
576
577 #: fish/cmds.c:2599
578 msgid "upload a file to the appliance (internal use only)"
579 msgstr "wysyła plik do przyrządu (tylko do użytku wewnętrznego)"
580
581 #: fish/cmds.c:2600
582 msgid "report file system disk space usage"
583 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
584
585 #: fish/cmds.c:2601
586 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
587 msgstr ""
588 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
589
590 #: fish/cmds.c:2602
591 msgid "return kernel messages"
592 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
593
594 #: fish/cmds.c:2603
595 msgid "download a file to the local machine"
596 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
597
598 #: fish/cmds.c:2604
599 msgid "download a file to the local machine with offset and size"
600 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny z wyrównaniem i rozmiarem"
601
602 #: fish/cmds.c:2605
603 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
604 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
605
606 #: fish/cmds.c:2606
607 msgid "estimate file space usage"
608 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
609
610 #: fish/cmds.c:2607
611 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
612 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
613
614 #: fish/cmds.c:2608
615 msgid "display a line of text"
616 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
617
618 #: fish/cmds.c:2609
619 msgid "echo arguments back to the client"
620 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
621
622 #: fish/cmds.c:2610
623 msgid "edit a file"
624 msgstr "modyfikuje plik"
625
626 #: fish/cmds.c:2611 fish/cmds.c:2612 fish/cmds.c:2617 fish/cmds.c:2618
627 #: fish/cmds.c:2651 fish/cmds.c:2652 fish/cmds.c:2894 fish/cmds.c:2895
628 #: fish/cmds.c:2899 fish/cmds.c:2900 fish/cmds.c:2902 fish/cmds.c:2903
629 msgid "return lines matching a pattern"
630 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
631
632 #: fish/cmds.c:2613
633 msgid "test if two files have equal contents"
634 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
635
636 #: fish/cmds.c:2614
637 msgid "test if file or directory exists"
638 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
639
640 #: fish/cmds.c:2615 fish/cmds.c:2616
641 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
642 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
643
644 #: fish/cmds.c:2619
645 msgid "determine file type"
646 msgstr "określa typ pliku"
647
648 #: fish/cmds.c:2620
649 msgid "detect the architecture of a binary file"
650 msgstr "wykrywa architekturę pliku binarnego"
651
652 #: fish/cmds.c:2621
653 msgid "return the size of the file in bytes"
654 msgstr "zwraca rozmiar pliku w bajtach"
655
656 #: fish/cmds.c:2622
657 msgid "fill a file with octets"
658 msgstr "wypełnia plik oktetami"
659
660 #: fish/cmds.c:2623
661 msgid "fill a file with a repeating pattern of bytes"
662 msgstr "wypełnia plik powtarzającym się wzorem bajtów"
663
664 #: fish/cmds.c:2624
665 msgid "find all files and directories"
666 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
667
668 #: fish/cmds.c:2625
669 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
670 msgstr ""
671 "znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem NUL"
672
673 #: fish/cmds.c:2626
674 msgid "find a filesystem by label"
675 msgstr "znajduje system plików według etykiety"
676
677 #: fish/cmds.c:2627
678 msgid "find a filesystem by UUID"
679 msgstr "znajduje system plików według UUID"
680
681 #: fish/cmds.c:2628
682 msgid "run the filesystem checker"
683 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
684
685 #: fish/cmds.c:2629
686 msgid "get the additional kernel options"
687 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
688
689 #: fish/cmds.c:2630
690 #, fuzzy
691 msgid "get the attach method"
692 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
693
694 #: fish/cmds.c:2631
695 msgid "get autosync mode"
696 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
697
698 #: fish/cmds.c:2632
699 msgid "get direct appliance mode flag"
700 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
701
702 #: fish/cmds.c:2633
703 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
704 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
705
706 #: fish/cmds.c:2634
707 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
708 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
709
710 #: fish/cmds.c:2635
711 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
712 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
713
714 #: fish/cmds.c:2636
715 msgid "get enable network flag"
716 msgstr "uzyskuje flagę włączenia sieci"
717
718 #: fish/cmds.c:2637
719 msgid "get the search path"
720 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
721
722 #: fish/cmds.c:2638
723 msgid "get PID of qemu subprocess"
724 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
725
726 #: fish/cmds.c:2639
727 msgid "get the qemu binary"
728 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
729
730 #: fish/cmds.c:2640
731 msgid "get recovery process enabled flag"
732 msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
733
734 #: fish/cmds.c:2641
735 msgid "get SELinux enabled flag"
736 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
737
738 #: fish/cmds.c:2642
739 msgid "get the current state"
740 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
741
742 #: fish/cmds.c:2643
743 msgid "get command trace enabled flag"
744 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
745
746 #: fish/cmds.c:2644
747 msgid "get the current umask"
748 msgstr "uzyskuje bieżące \"umask\""
749
750 #: fish/cmds.c:2645
751 msgid "get verbose mode"
752 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
753
754 #: fish/cmds.c:2646
755 msgid "get SELinux security context"
756 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
757
758 #: fish/cmds.c:2647 fish/cmds.c:2702
759 msgid "get a single extended attribute"
760 msgstr "uzyskuje pojedynczy atrybut rozszerzony"
761
762 #: fish/cmds.c:2648 fish/cmds.c:2703
763 msgid "list extended attributes of a file or directory"
764 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
765
766 #: fish/cmds.c:2649
767 msgid "expand wildcards in command"
768 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
769
770 #: fish/cmds.c:2650
771 msgid "expand a wildcard path"
772 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
773
774 #: fish/cmds.c:2653
775 msgid "install GRUB"
776 msgstr "instaluje program GRUB"
777
778 #: fish/cmds.c:2654
779 msgid "return first 10 lines of a file"
780 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
781
782 #: fish/cmds.c:2655
783 msgid "return first N lines of a file"
784 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
785
786 #: fish/cmds.c:2656
787 msgid "dump a file in hexadecimal"
788 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
789
790 #: fish/cmds.c:2657
791 msgid "edit with a hex editor"
792 msgstr "modyfikuje za pomocą edytora szesnastkowego"
793
794 #: fish/cmds.c:2658
795 msgid "list the contents of a single file in an initrd"
796 msgstr "wyświetla listę zawartości pojedynczego pliku w initrd"
797
798 #: fish/cmds.c:2659
799 msgid "list files in an initrd"
800 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
801
802 #: fish/cmds.c:2660
803 msgid "add an inotify watch"
804 msgstr "dodaje obserwację inotify"
805
806 #: fish/cmds.c:2661
807 msgid "close the inotify handle"
808 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
809
810 #: fish/cmds.c:2662
811 msgid "return list of watched files that had events"
812 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
813
814 #: fish/cmds.c:2663
815 msgid "create an inotify handle"
816 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
817
818 #: fish/cmds.c:2664
819 msgid "return list of inotify events"
820 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
821
822 #: fish/cmds.c:2665
823 msgid "remove an inotify watch"
824 msgstr "usuwa obserwację inotify"
825
826 #: fish/cmds.c:2666
827 msgid "get architecture of inspected operating system"
828 msgstr "uzyskuje architekturę badanego systemu operacyjnego"
829
830 #: fish/cmds.c:2667
831 msgid "get distro of inspected operating system"
832 msgstr "uzyskuje dystrybucję badanego systemu operacyjnego"
833
834 #: fish/cmds.c:2668
835 msgid "get filesystems associated with inspected operating system"
836 msgstr "uzyskuje systemy plików powiązane z badanym systemem operacyjnym"
837
838 #: fish/cmds.c:2669
839 #, fuzzy
840 msgid "get format of inspected operating system"
841 msgstr "uzyskuje typ badanego systemu operacyjnego"
842
843 #: fish/cmds.c:2670
844 msgid "get hostname of the operating system"
845 msgstr "uzyskuje nazwę komputera systemu operacyjnego"
846
847 #: fish/cmds.c:2671
848 msgid "get major version of inspected operating system"
849 msgstr "uzyskuje główną wersję badanego systemu operacyjnego"
850
851 #: fish/cmds.c:2672
852 msgid "get minor version of inspected operating system"
853 msgstr "uzyskuje pomniejszą wersję badanego systemu operacyjnego"
854
855 #: fish/cmds.c:2673
856 msgid "get mountpoints of inspected operating system"
857 msgstr "uzyskuje punkty montowania badanego systemu operacyjnego"
858
859 #: fish/cmds.c:2674
860 msgid "get package format used by the operating system"
861 msgstr "uzyskuje typ formatu pakietów używanego przez system operacyjny"
862
863 #: fish/cmds.c:2675
864 msgid "get package management tool used by the operating system"
865 msgstr ""
866 "uzyskuje narzędzie do zarządzania pakietami używane przez system operacyjny"
867
868 #: fish/cmds.c:2676
869 msgid "get product name of inspected operating system"
870 msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
871
872 #: fish/cmds.c:2677
873 #, fuzzy
874 msgid "get product variant of inspected operating system"
875 msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
876
877 #: fish/cmds.c:2678
878 msgid "return list of operating systems found by last inspection"
879 msgstr ""
880 "zwraca listę systemów operacyjnych odnalezionych przez ostatnie badanie"
881
882 #: fish/cmds.c:2679
883 msgid "get type of inspected operating system"
884 msgstr "uzyskuje typ badanego systemu operacyjnego"
885
886 #: fish/cmds.c:2680
887 msgid "get Windows systemroot of inspected operating system"
888 msgstr "uzyskuje systemroot badanego systemu operacyjnego Windows"
889
890 #: fish/cmds.c:2681
891 msgid "get live flag for install disk"
892 msgstr ""
893
894 #: fish/cmds.c:2682
895 msgid "get multipart flag for install disk"
896 msgstr ""
897
898 #: fish/cmds.c:2683
899 msgid "get netinst (network installer) flag for install disk"
900 msgstr ""
901
902 #: fish/cmds.c:2684
903 msgid "get list of applications installed in the operating system"
904 msgstr "uzyskuje listę aplikacji zainstalowanych w systemie operacyjnym"
905
906 #: fish/cmds.c:2685
907 msgid "inspect disk and return list of operating systems found"
908 msgstr "bada dysk i zwraca listę odnalezionych systemów operacyjnych"
909
910 #: fish/cmds.c:2686
911 msgid "test if block device"
912 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem blokowym"
913
914 #: fish/cmds.c:2687
915 msgid "is busy processing a command"
916 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
917
918 #: fish/cmds.c:2688
919 msgid "test if character device"
920 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem znakowym"
921
922 #: fish/cmds.c:2689
923 msgid "is in configuration state"
924 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
925
926 #: fish/cmds.c:2690
927 msgid "test if a directory"
928 msgstr "testuje, czy jest katalogiem"
929
930 #: fish/cmds.c:2691
931 msgid "test if FIFO (named pipe)"
932 msgstr "testuje, czy jest FIFO (nazwanym potokiem)"
933
934 #: fish/cmds.c:2692
935 msgid "test if a regular file"
936 msgstr "testuje, czy jest zwykłym plikiem"
937
938 #: fish/cmds.c:2693
939 msgid "is launching subprocess"
940 msgstr "uruchamia podprocesy"
941
942 #: fish/cmds.c:2694
943 msgid "test if device is a logical volume"
944 msgstr "testuje, czy urządzenie jest woluminem logicznym"
945
946 #: fish/cmds.c:2695
947 msgid "is ready to accept commands"
948 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
949
950 #: fish/cmds.c:2696
951 msgid "test if socket"
952 msgstr "testuje, czy jest gniazdem"
953
954 #: fish/cmds.c:2697
955 msgid "test if symbolic link"
956 msgstr "testuje, czy jest dowiązaniem symbolicznym"
957
958 #: fish/cmds.c:2698
959 msgid "kill the qemu subprocess"
960 msgstr "niszczy podproces QEMU"
961
962 #: fish/cmds.c:2699
963 msgid "launch the qemu subprocess"
964 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
965
966 #: fish/cmds.c:2700
967 msgid "change working directory"
968 msgstr "zmienia katalog roboczy"
969
970 #: fish/cmds.c:2704
971 msgid "list the block devices"
972 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
973
974 #: fish/cmds.c:2705
975 msgid "list filesystems"
976 msgstr "wyświetla listę systemów plików"
977
978 #: fish/cmds.c:2706
979 msgid "list the partitions"
980 msgstr "wyświetla listę partycji"
981
982 #: fish/cmds.c:2707
983 msgid "list the files in a directory (long format)"
984 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
985
986 #: fish/cmds.c:2708 fish/cmds.c:2709
987 msgid "create a hard link"
988 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
989
990 #: fish/cmds.c:2710 fish/cmds.c:2711
991 msgid "create a symbolic link"
992 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
993
994 #: fish/cmds.c:2712 fish/cmds.c:2803
995 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
996 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
997
998 #: fish/cmds.c:2713
999 msgid "list the files in a directory"
1000 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
1001
1002 #: fish/cmds.c:2714 fish/cmds.c:2830
1003 msgid "set extended attribute of a file or directory"
1004 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
1005
1006 #: fish/cmds.c:2715
1007 msgid "get file information for a symbolic link"
1008 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
1009
1010 #: fish/cmds.c:2716
1011 msgid "lstat on multiple files"
1012 msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
1013
1014 #: fish/cmds.c:2717
1015 msgid "add a key on a LUKS encrypted device"
1016 msgstr "dodaje klucz do zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
1017
1018 #: fish/cmds.c:2718
1019 msgid "close a LUKS device"
1020 msgstr "zamyka urządzenie LUKS"
1021
1022 #: fish/cmds.c:2719 fish/cmds.c:2720
1023 msgid "format a block device as a LUKS encrypted device"
1024 msgstr "formatuje urządzenie blokowe jako zaszyfrowane urządzenie LUKS"
1025
1026 #: fish/cmds.c:2721
1027 msgid "remove a key from a LUKS encrypted device"
1028 msgstr "usuwa klucz z zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
1029
1030 #: fish/cmds.c:2722
1031 msgid "open a LUKS-encrypted block device"
1032 msgstr "otwiera urządzenie blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS"
1033
1034 #: fish/cmds.c:2723
1035 msgid "open a LUKS-encrypted block device read-only"
1036 msgstr ""
1037 "otwiera urządzenia blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS w trybie tylko do "
1038 "odczytu"
1039
1040 #: fish/cmds.c:2724
1041 msgid "create an LVM logical volume"
1042 msgstr "tworzy wolumin logiczny LVM"
1043
1044 #: fish/cmds.c:2725
1045 msgid "get canonical name of an LV"
1046 msgstr "uzyskuje kanoniczną nazwę woluminu logicznego"
1047
1048 #: fish/cmds.c:2726
1049 msgid "clear LVM device filter"
1050 msgstr "czyści filtr urządzeń LVM"
1051
1052 #: fish/cmds.c:2727
1053 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
1054 msgstr ""
1055 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
1056
1057 #: fish/cmds.c:2728
1058 msgid "set LVM device filter"
1059 msgstr "ustawia filtr urządzeń LVM"
1060
1061 #: fish/cmds.c:2729
1062 msgid "remove an LVM logical volume"
1063 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
1064
1065 #: fish/cmds.c:2730
1066 msgid "rename an LVM logical volume"
1067 msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
1068
1069 #: fish/cmds.c:2731
1070 msgid "resize an LVM logical volume"
1071 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
1072
1073 #: fish/cmds.c:2732
1074 msgid "expand an LV to fill free space"
1075 msgstr "rozszerza wolumin logiczny, aby wypełnić wolne miejsce"
1076
1077 #: fish/cmds.c:2733 fish/cmds.c:2734
1078 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
1079 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
1080
1081 #: fish/cmds.c:2735
1082 msgid "get the UUID of a logical volume"
1083 msgstr "uzyskuje UUID woluminu logicznego"
1084
1085 #: fish/cmds.c:2736
1086 msgid "lgetxattr on multiple files"
1087 msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
1088
1089 #: fish/cmds.c:2737
1090 msgid "open the manual"
1091 msgstr "otwiera podręcznik"
1092
1093 #: fish/cmds.c:2738
1094 msgid "create a directory"
1095 msgstr "tworzy katalog"
1096
1097 #: fish/cmds.c:2739
1098 msgid "create a directory with a particular mode"
1099 msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
1100
1101 #: fish/cmds.c:2740
1102 msgid "create a directory and parents"
1103 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
1104
1105 #: fish/cmds.c:2741
1106 msgid "create a temporary directory"
1107 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
1108
1109 #: fish/cmds.c:2742 fish/cmds.c:2743 fish/cmds.c:2744
1110 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
1111 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
1112
1113 #: fish/cmds.c:2745
1114 msgid "make ext2/3/4 external journal"
1115 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
1116
1117 #: fish/cmds.c:2746
1118 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
1119 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
1120
1121 #: fish/cmds.c:2747
1122 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
1123 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
1124
1125 #: fish/cmds.c:2748
1126 msgid "make FIFO (named pipe)"
1127 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
1128
1129 #: fish/cmds.c:2749 fish/cmds.c:2751
1130 msgid "make a filesystem"
1131 msgstr "tworzy system plików"
1132
1133 #: fish/cmds.c:2750
1134 msgid "make a filesystem with block size"
1135 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
1136
1137 #: fish/cmds.c:2752
1138 msgid "create a mountpoint"
1139 msgstr "tworzy punkt montowania"
1140
1141 #: fish/cmds.c:2753
1142 msgid "make block, character or FIFO devices"
1143 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
1144
1145 #: fish/cmds.c:2754
1146 msgid "make block device node"
1147 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
1148
1149 #: fish/cmds.c:2755
1150 msgid "make char device node"
1151 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
1152
1153 #: fish/cmds.c:2756
1154 msgid "create a swap partition"
1155 msgstr "tworzy partycję wymiany"
1156
1157 #: fish/cmds.c:2757
1158 msgid "create a swap partition with a label"
1159 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
1160
1161 #: fish/cmds.c:2758
1162 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
1163 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
1164
1165 #: fish/cmds.c:2759
1166 msgid "create a swap file"
1167 msgstr "tworzy plik wymiany"
1168
1169 #: fish/cmds.c:2760
1170 msgid "load a kernel module"
1171 msgstr "wczytuje moduł jądra"
1172
1173 #: fish/cmds.c:2761
1174 msgid "view a file"
1175 msgstr "wyświetla plik"
1176
1177 #: fish/cmds.c:2762
1178 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
1179 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
1180
1181 #: fish/cmds.c:2763
1182 msgid "mount a file using the loop device"
1183 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
1184
1185 #: fish/cmds.c:2764
1186 msgid "mount a guest disk with mount options"
1187 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
1188
1189 #: fish/cmds.c:2765
1190 msgid "mount a guest disk, read-only"
1191 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
1192
1193 #: fish/cmds.c:2766
1194 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
1195 msgstr ""
1196 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
1197 "plików"
1198
1199 #: fish/cmds.c:2767
1200 msgid "show mountpoints"
1201 msgstr "wyświetla punkty montowania"
1202
1203 #: fish/cmds.c:2768
1204 msgid "show mounted filesystems"
1205 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
1206
1207 #: fish/cmds.c:2769
1208 msgid "move a file"
1209 msgstr "przenosi plik"
1210
1211 #: fish/cmds.c:2770
1212 msgid "probe NTFS volume"
1213 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
1214
1215 #: fish/cmds.c:2771
1216 msgid "resize an NTFS filesystem"
1217 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS"
1218
1219 #: fish/cmds.c:2772
1220 msgid "resize an NTFS filesystem (with size)"
1221 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS (za pomocą rozmiaru)"
1222
1223 #: fish/cmds.c:2773
1224 msgid "add a partition to the device"
1225 msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
1226
1227 #: fish/cmds.c:2774
1228 msgid "delete a partition"
1229 msgstr "usuwa partycję"
1230
1231 #: fish/cmds.c:2775
1232 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
1233 msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
1234
1235 #: fish/cmds.c:2776
1236 msgid "return true if a partition is bootable"
1237 msgstr "zwraca wartość \"true\", jeśli partycja jest startowa"
1238
1239 #: fish/cmds.c:2777
1240 msgid "get the MBR type byte (ID byte) from a partition"
1241 msgstr "uzyskuje bajt typu MBR (bajt identyfikatora) z partycji"
1242
1243 #: fish/cmds.c:2778
1244 msgid "get the partition table type"
1245 msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
1246
1247 #: fish/cmds.c:2779
1248 msgid "create an empty partition table"
1249 msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
1250
1251 #: fish/cmds.c:2780
1252 msgid "list partitions on a device"
1253 msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
1254
1255 #: fish/cmds.c:2781
1256 msgid "make a partition bootable"
1257 msgstr "zmienia partycję na startową"
1258
1259 #: fish/cmds.c:2782
1260 msgid "set the MBR type byte (ID byte) of a partition"
1261 msgstr "ustawia bajt typu MBR (bajt identyfikatora) partycji"
1262
1263 #: fish/cmds.c:2783
1264 msgid "set partition name"
1265 msgstr "ustawia nazwę partycji"
1266
1267 #: fish/cmds.c:2784
1268 msgid "convert partition name to device name"
1269 msgstr "konwertuje nazwę partycji na nazwę urządzenia"
1270
1271 #: fish/cmds.c:2785
1272 msgid "ping the guest daemon"
1273 msgstr "odpytuje demona gościa"
1274
1275 #: fish/cmds.c:2786
1276 msgid "read part of a file"
1277 msgstr "odczytuje część pliku"
1278
1279 #: fish/cmds.c:2787
1280 msgid "read part of a device"
1281 msgstr "odczytuje część urządzenia"
1282
1283 #: fish/cmds.c:2788
1284 msgid "create an LVM physical volume"
1285 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
1286
1287 #: fish/cmds.c:2789
1288 msgid "remove an LVM physical volume"
1289 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
1290
1291 #: fish/cmds.c:2790
1292 msgid "resize an LVM physical volume"
1293 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
1294
1295 #: fish/cmds.c:2791
1296 msgid "resize an LVM physical volume (with size)"
1297 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM (za pomocą rozmiaru)"
1298
1299 #: fish/cmds.c:2792 fish/cmds.c:2793
1300 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
1301 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
1302
1303 #: fish/cmds.c:2794
1304 msgid "get the UUID of a physical volume"
1305 msgstr "uzyskuje UUID woluminu fizycznego"
1306
1307 #: fish/cmds.c:2795
1308 msgid "write to part of a file"
1309 msgstr "zapisuje do części pliku"
1310
1311 #: fish/cmds.c:2796
1312 msgid "write to part of a device"
1313 msgstr "zapisuje do części urządzenia"
1314
1315 #: fish/cmds.c:2797
1316 msgid "read a file"
1317 msgstr "odczytuje plik"
1318
1319 #: fish/cmds.c:2798
1320 msgid "read file as lines"
1321 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
1322
1323 #: fish/cmds.c:2799
1324 msgid "read directories entries"
1325 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
1326
1327 #: fish/cmds.c:2800
1328 msgid "read the target of a symbolic link"
1329 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
1330
1331 #: fish/cmds.c:2801
1332 msgid "readlink on multiple files"
1333 msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
1334
1335 #: fish/cmds.c:2802
1336 msgid "canonicalized absolute pathname"
1337 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
1338
1339 #: fish/cmds.c:2804
1340 msgid "close and reopen libguestfs handle"
1341 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
1342
1343 #: fish/cmds.c:2805
1344 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem"
1345 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4"
1346
1347 #: fish/cmds.c:2806
1348 #, fuzzy
1349 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem to the minimum size"
1350 msgstr ""
1351 "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4 (za pomocą rozmiaru)"
1352
1353 #: fish/cmds.c:2807
1354 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem (with size)"
1355 msgstr ""
1356 "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4 (za pomocą rozmiaru)"
1357
1358 #: fish/cmds.c:2808
1359 msgid "remove a file"
1360 msgstr "usuwa plik"
1361
1362 #: fish/cmds.c:2809
1363 msgid "remove a file or directory recursively"
1364 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
1365
1366 #: fish/cmds.c:2810
1367 msgid "remove a directory"
1368 msgstr "usuwa katalog"
1369
1370 #: fish/cmds.c:2811
1371 msgid "remove a mountpoint"
1372 msgstr "usuwa punkt montowania"
1373
1374 #: fish/cmds.c:2812
1375 msgid "scrub (securely wipe) a device"
1376 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
1377
1378 #: fish/cmds.c:2813
1379 msgid "scrub (securely wipe) a file"
1380 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
1381
1382 #: fish/cmds.c:2814
1383 msgid "scrub (securely wipe) free space"
1384 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
1385
1386 #: fish/cmds.c:2815
1387 msgid "add options to kernel command line"
1388 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
1389
1390 #: fish/cmds.c:2816
1391 #, fuzzy
1392 msgid "set the attach method"
1393 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
1394
1395 #: fish/cmds.c:2817
1396 msgid "set autosync mode"
1397 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
1398
1399 #: fish/cmds.c:2818
1400 msgid "enable or disable direct appliance mode"
1401 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
1402
1403 #: fish/cmds.c:2819
1404 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
1405 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
1406
1407 #: fish/cmds.c:2820
1408 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
1409 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
1410
1411 #: fish/cmds.c:2821
1412 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
1413 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
1414
1415 #: fish/cmds.c:2822
1416 msgid "set enable network flag"
1417 msgstr "ustawia flagę włączenia sieci"
1418
1419 #: fish/cmds.c:2823
1420 msgid "set the search path"
1421 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
1422
1423 #: fish/cmds.c:2824
1424 msgid "set the qemu binary"
1425 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
1426
1427 #: fish/cmds.c:2825
1428 msgid "enable or disable the recovery process"
1429 msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
1430
1431 #: fish/cmds.c:2826
1432 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
1433 msgstr ""
1434 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
1435
1436 #: fish/cmds.c:2827
1437 msgid "enable or disable command traces"
1438 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
1439
1440 #: fish/cmds.c:2828
1441 msgid "set verbose mode"
1442 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
1443
1444 #: fish/cmds.c:2829
1445 msgid "set SELinux security context"
1446 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
1447
1448 #: fish/cmds.c:2831 fish/cmds.c:2832
1449 msgid "create partitions on a block device"
1450 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
1451
1452 #: fish/cmds.c:2833
1453 msgid "modify a single partition on a block device"
1454 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
1455
1456 #: fish/cmds.c:2834
1457 msgid "display the disk geometry from the partition table"
1458 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
1459
1460 #: fish/cmds.c:2835
1461 msgid "display the kernel geometry"
1462 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
1463
1464 #: fish/cmds.c:2836
1465 msgid "display the partition table"
1466 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
1467
1468 #: fish/cmds.c:2837
1469 msgid "run a command via the shell"
1470 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
1471
1472 #: fish/cmds.c:2838
1473 msgid "run a command via the shell returning lines"
1474 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
1475
1476 #: fish/cmds.c:2839
1477 msgid "sleep for some seconds"
1478 msgstr "usypia na kilka sekund"
1479
1480 #: fish/cmds.c:2840
1481 msgid "create a sparse disk image and add"
1482 msgstr "tworzy rzadki obraz dysku i dodaje go"
1483
1484 #: fish/cmds.c:2841
1485 msgid "get file information"
1486 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
1487
1488 #: fish/cmds.c:2842
1489 msgid "get file system statistics"
1490 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
1491
1492 #: fish/cmds.c:2843 fish/cmds.c:2844
1493 msgid "print the printable strings in a file"
1494 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
1495
1496 #: fish/cmds.c:2845
1497 msgid "list supported groups of commands"
1498 msgstr "wyświetla listę obsługiwanych grup poleceń"
1499
1500 #: fish/cmds.c:2846
1501 msgid "disable swap on device"
1502 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
1503
1504 #: fish/cmds.c:2847
1505 msgid "disable swap on file"
1506 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
1507
1508 #: fish/cmds.c:2848
1509 msgid "disable swap on labeled swap partition"
1510 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
1511
1512 #: fish/cmds.c:2849
1513 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
1514 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
1515
1516 #: fish/cmds.c:2850
1517 msgid "enable swap on device"
1518 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
1519
1520 #: fish/cmds.c:2851
1521 msgid "enable swap on file"
1522 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
1523
1524 #: fish/cmds.c:2852
1525 msgid "enable swap on labeled swap partition"
1526 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
1527
1528 #: fish/cmds.c:2853
1529 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
1530 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
1531
1532 #: fish/cmds.c:2854
1533 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
1534 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
1535
1536 #: fish/cmds.c:2855
1537 msgid "return last 10 lines of a file"
1538 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
1539
1540 #: fish/cmds.c:2856
1541 msgid "return last N lines of a file"
1542 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
1543
1544 #: fish/cmds.c:2857
1545 msgid "unpack tarfile to directory"
1546 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
1547
1548 #: fish/cmds.c:2858
1549 msgid "pack directory into tarfile"
1550 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
1551
1552 #: fish/cmds.c:2859 fish/cmds.c:2866
1553 msgid "unpack compressed tarball to directory"
1554 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
1555
1556 #: fish/cmds.c:2860 fish/cmds.c:2867
1557 msgid "pack directory into compressed tarball"
1558 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
1559
1560 #: fish/cmds.c:2861
1561 msgid "print elapsed time taken to run a command"
1562 msgstr "wyświetla czas wykonania polecenia"
1563
1564 #: fish/cmds.c:2862
1565 msgid "update file timestamps or create a new file"
1566 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
1567
1568 #: fish/cmds.c:2863
1569 msgid "truncate a file to zero size"
1570 msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
1571
1572 #: fish/cmds.c:2864
1573 msgid "truncate a file to a particular size"
1574 msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
1575
1576 #: fish/cmds.c:2865
1577 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
1578 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
1579
1580 #: fish/cmds.c:2868
1581 msgid "set file mode creation mask (umask)"
1582 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
1583
1584 #: fish/cmds.c:2869
1585 msgid "unmount a filesystem"
1586 msgstr "odmontowuje system plików"
1587
1588 #: fish/cmds.c:2870
1589 msgid "unmount all filesystems"
1590 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
1591
1592 #: fish/cmds.c:2871
1593 msgid "upload a file from the local machine"
1594 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny"
1595
1596 #: fish/cmds.c:2872
1597 msgid "upload a file from the local machine with offset"
1598 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny z wyrównaniem"
1599
1600 #: fish/cmds.c:2873
1601 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
1602 msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
1603
1604 #: fish/cmds.c:2874
1605 msgid "get the library version number"
1606 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
1607
1608 #: fish/cmds.c:2875
1609 msgid "get the filesystem label"
1610 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików"
1611
1612 #: fish/cmds.c:2876
1613 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
1614 msgstr ""
1615 "uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
1616 "zamontowanemu urządzeniu"
1617
1618 #: fish/cmds.c:2877
1619 msgid "get the filesystem UUID"
1620 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików"
1621
1622 #: fish/cmds.c:2878
1623 msgid "activate or deactivate some volume groups"
1624 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
1625
1626 #: fish/cmds.c:2879
1627 msgid "activate or deactivate all volume groups"
1628 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
1629
1630 #: fish/cmds.c:2880
1631 msgid "create an LVM volume group"
1632 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
1633
1634 #: fish/cmds.c:2881
1635 msgid "get the LV UUIDs of all LVs in the volume group"
1636 msgstr "uzyskuje UUID wszystkich woluminów logicznych w grupie woluminów"
1637
1638 #: fish/cmds.c:2882
1639 msgid "get the PV UUIDs containing the volume group"
1640 msgstr "uzyskuje UUID woluminów fizycznych zawierających grupę woluminów"
1641
1642 #: fish/cmds.c:2883
1643 msgid "remove an LVM volume group"
1644 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
1645
1646 #: fish/cmds.c:2884
1647 msgid "rename an LVM volume group"
1648 msgstr "zmienia nazwę grupy woluminów LVM"
1649
1650 #: fish/cmds.c:2885 fish/cmds.c:2886
1651 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
1652 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
1653
1654 #: fish/cmds.c:2887
1655 msgid "rescan for LVM physical volumes, volume groups and logical volumes"
1656 msgstr ""
1657 "ponownie skanuje woluminy fizyczne, grupy woluminów i woluminy logiczne LVM"
1658
1659 #: fish/cmds.c:2888
1660 msgid "get the UUID of a volume group"
1661 msgstr "uzyskuje UUID grupy woluminów"
1662
1663 #: fish/cmds.c:2889
1664 msgid "count characters in a file"
1665 msgstr "liczy znaki w pliku"
1666
1667 #: fish/cmds.c:2890
1668 msgid "count lines in a file"
1669 msgstr "liczy wiersze w pliku"
1670
1671 #: fish/cmds.c:2891
1672 msgid "count words in a file"
1673 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
1674
1675 #: fish/cmds.c:2892
1676 msgid "create a new file"
1677 msgstr "tworzy nowy plik"
1678
1679 #: fish/cmds.c:2893
1680 msgid "create a file"
1681 msgstr "tworzy plik"
1682
1683 #: fish/cmds.c:2896
1684 msgid "write zeroes to the device"
1685 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
1686
1687 #: fish/cmds.c:2897
1688 msgid "write zeroes to an entire device"
1689 msgstr "zapisuje zera na całym urządzeniu"
1690
1691 #: fish/cmds.c:2898
1692 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
1693 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
1694
1695 #: fish/cmds.c:2901
1696 msgid "determine file type inside a compressed file"
1697 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
1698
1699 #: fish/cmds.c:2904
1700 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
1701 msgstr ""
1702 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
1703 "pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc "
1704 "o poleceniu."
1705
1706 #: fish/cmds.c:3222 fish/cmds.c:3236 fish/cmds.c:3252 fish/cmds.c:3269
1707 #: fish/cmds.c:3286 fish/cmds.c:3304 fish/cmds.c:3323 fish/cmds.c:3339
1708 #: fish/cmds.c:3357 fish/cmds.c:3373 fish/cmds.c:3391 fish/cmds.c:3407
1709 #: fish/cmds.c:3424 fish/cmds.c:3439 fish/cmds.c:3457 fish/cmds.c:3472
1710 #: fish/cmds.c:3488 fish/cmds.c:3504 fish/cmds.c:3520 fish/cmds.c:3536
1711 #: fish/cmds.c:3552 fish/cmds.c:3570 fish/cmds.c:3603 fish/cmds.c:3619
1712 #: fish/cmds.c:3635 fish/cmds.c:3654 fish/cmds.c:3669 fish/cmds.c:3687
1713 #: fish/cmds.c:3702 fish/cmds.c:3720 fish/cmds.c:3735 fish/cmds.c:3753
1714 #: fish/cmds.c:3768 fish/cmds.c:3787 fish/cmds.c:3806 fish/cmds.c:3824
1715 #: fish/cmds.c:3844 fish/cmds.c:3863 fish/cmds.c:3883 fish/cmds.c:3903
1716 #: fish/cmds.c:3923 fish/cmds.c:3942 fish/cmds.c:3961 fish/cmds.c:3981
1717 #: fish/cmds.c:4001 fish/cmds.c:4021 fish/cmds.c:4036 fish/cmds.c:4052
1718 #: fish/cmds.c:4124 fish/cmds.c:4142 fish/cmds.c:4159 fish/cmds.c:4238
1719 #: fish/cmds.c:4258 fish/cmds.c:4278 fish/cmds.c:4298 fish/cmds.c:4318
1720 #: fish/cmds.c:4338 fish/cmds.c:4357 fish/cmds.c:4376 fish/cmds.c:4395
1721 #: fish/cmds.c:4410 fish/cmds.c:4429 fish/cmds.c:4450 fish/cmds.c:4466
1722 #: fish/cmds.c:4482 fish/cmds.c:4501 fish/cmds.c:4523 fish/cmds.c:4545
1723 #: fish/cmds.c:4565 fish/cmds.c:4582 fish/cmds.c:4599 fish/cmds.c:4616
1724 #: fish/cmds.c:4633 fish/cmds.c:4650 fish/cmds.c:4667 fish/cmds.c:4684
1725 #: fish/cmds.c:4703 fish/cmds.c:4726 fish/cmds.c:4762 fish/cmds.c:4779
1726 #: fish/cmds.c:4802 fish/cmds.c:4824 fish/cmds.c:4845 fish/cmds.c:4865
1727 #: fish/cmds.c:4884 fish/cmds.c:4904 fish/cmds.c:4922 fish/cmds.c:4940
1728 #: fish/cmds.c:4954 fish/cmds.c:4970 fish/cmds.c:4990 fish/cmds.c:5009
1729 #: fish/cmds.c:5028 fish/cmds.c:5047 fish/cmds.c:5066 fish/cmds.c:5086
1730 #: fish/cmds.c:5126 fish/cmds.c:5183 fish/cmds.c:5204 fish/cmds.c:5225
1731 #: fish/cmds.c:5246 fish/cmds.c:5264 fish/cmds.c:5286 fish/cmds.c:5324
1732 #: fish/cmds.c:5346 fish/cmds.c:5425 fish/cmds.c:5464 fish/cmds.c:5479
1733 #: fish/cmds.c:5496 fish/cmds.c:5510 fish/cmds.c:5526 fish/cmds.c:5548
1734 #: fish/cmds.c:5570 fish/cmds.c:5592 fish/cmds.c:5614 fish/cmds.c:5636
1735 #: fish/cmds.c:5658 fish/cmds.c:5678 fish/cmds.c:5695 fish/cmds.c:5712
1736 #: fish/cmds.c:5731 fish/cmds.c:5750 fish/cmds.c:5770 fish/cmds.c:5806
1737 #: fish/cmds.c:5825 fish/cmds.c:5844 fish/cmds.c:5861 fish/cmds.c:5879
1738 #: fish/cmds.c:5902 fish/cmds.c:5925 fish/cmds.c:5949 fish/cmds.c:5972
1739 #: fish/cmds.c:5993 fish/cmds.c:6016 fish/cmds.c:6039 fish/cmds.c:6059
1740 #: fish/cmds.c:6081 fish/cmds.c:6102 fish/cmds.c:6125 fish/cmds.c:6142
1741 #: fish/cmds.c:6159 fish/cmds.c:6177 fish/cmds.c:6195 fish/cmds.c:6216
1742 #: fish/cmds.c:6234 fish/cmds.c:6255 fish/cmds.c:6275 fish/cmds.c:6293
1743 #: fish/cmds.c:6314 fish/cmds.c:6337 fish/cmds.c:6360 fish/cmds.c:6382
1744 #: fish/cmds.c:6415 fish/cmds.c:6432 fish/cmds.c:6449 fish/cmds.c:6473
1745 #: fish/cmds.c:6496 fish/cmds.c:6519 fish/cmds.c:6541 fish/cmds.c:6558
1746 #: fish/cmds.c:6580 fish/cmds.c:6674 fish/cmds.c:6694 fish/cmds.c:6714
1747 #: fish/cmds.c:6734 fish/cmds.c:6752 fish/cmds.c:6773 fish/cmds.c:6809
1748 #: fish/cmds.c:6826 fish/cmds.c:6848 fish/cmds.c:6865 fish/cmds.c:6901
1749 #: fish/cmds.c:6921 fish/cmds.c:6941 fish/cmds.c:6961 fish/cmds.c:6983
1750 #: fish/cmds.c:7000 fish/cmds.c:7019 fish/cmds.c:7038 fish/cmds.c:7060
1751 #: fish/cmds.c:7081 fish/cmds.c:7102 fish/cmds.c:7123 fish/cmds.c:7146
1752 #: fish/cmds.c:7187 fish/cmds.c:7210 fish/cmds.c:7249 fish/cmds.c:7266
1753 #: fish/cmds.c:7285 fish/cmds.c:7306 fish/cmds.c:7329 fish/cmds.c:7351
1754 #: fish/cmds.c:7369 fish/cmds.c:7388 fish/cmds.c:7409 fish/cmds.c:7486
1755 #: fish/cmds.c:7527 fish/cmds.c:7606 fish/cmds.c:7682 fish/cmds.c:7719
1756 #: fish/cmds.c:7742 fish/cmds.c:7763 fish/cmds.c:7786 fish/cmds.c:7808
1757 #: fish/cmds.c:7833 fish/cmds.c:7876 fish/cmds.c:7917 fish/cmds.c:7938
1758 #: fish/cmds.c:7956 fish/cmds.c:7975 fish/cmds.c:7992 fish/cmds.c:8010
1759 #: fish/cmds.c:8037 fish/cmds.c:8061 fish/cmds.c:8085 fish/cmds.c:8109
1760 #: fish/cmds.c:8133 fish/cmds.c:8157 fish/cmds.c:8181 fish/cmds.c:8205
1761 #: fish/cmds.c:8229 fish/cmds.c:8253 fish/cmds.c:8277 fish/cmds.c:8301
1762 #: fish/cmds.c:8324 fish/cmds.c:8347 fish/cmds.c:8368 fish/cmds.c:8389
1763 #: fish/cmds.c:8410 fish/cmds.c:8430 fish/cmds.c:8453 fish/cmds.c:8491
1764 #: fish/cmds.c:8508 fish/cmds.c:8525 fish/cmds.c:8544 fish/cmds.c:8563
1765 #: fish/cmds.c:8580 fish/cmds.c:8597 fish/cmds.c:8614 fish/cmds.c:8631
1766 #: fish/cmds.c:8650 fish/cmds.c:8686 fish/cmds.c:8726 fish/cmds.c:8759
1767 #: fish/cmds.c:8776 fish/cmds.c:8793 fish/cmds.c:8809 fish/cmds.c:8824
1768 #: fish/cmds.c:8845 fish/cmds.c:8883 fish/cmds.c:8921 fish/cmds.c:8960
1769 #: fish/cmds.c:9000 fish/cmds.c:9041 fish/cmds.c:9082 fish/cmds.c:9120
1770 #: fish/cmds.c:9137 fish/cmds.c:9160 fish/cmds.c:9182 fish/cmds.c:9204
1771 #: fish/cmds.c:9224 fish/cmds.c:9244 fish/cmds.c:9280 fish/cmds.c:9352
1772 #: fish/cmds.c:9392 fish/cmds.c:9450 fish/cmds.c:9476 fish/cmds.c:9502
1773 #: fish/cmds.c:9530 fish/cmds.c:9589 fish/cmds.c:9610 fish/cmds.c:9655
1774 #: fish/cmds.c:9675 fish/cmds.c:9714 fish/cmds.c:9751 fish/cmds.c:9771
1775 #: fish/cmds.c:9793 fish/cmds.c:9850 fish/cmds.c:9870 fish/cmds.c:9892
1776 #: fish/cmds.c:9914 fish/cmds.c:9933 fish/cmds.c:9953 fish/cmds.c:9980
1777 #: fish/cmds.c:10000 fish/cmds.c:10020 fish/cmds.c:10040 fish/cmds.c:10060
1778 #: fish/cmds.c:10082 fish/cmds.c:10117 fish/cmds.c:10135 fish/cmds.c:10158
1779 #: fish/cmds.c:10180 fish/cmds.c:10195 fish/cmds.c:10212 fish/cmds.c:10249
1780 #: fish/cmds.c:10288 fish/cmds.c:10328 fish/cmds.c:10384 fish/cmds.c:10406
1781 #: fish/cmds.c:10442 fish/cmds.c:10457 fish/cmds.c:10477 fish/cmds.c:10517
1782 #: fish/cmds.c:10540 fish/cmds.c:10564 fish/cmds.c:10589 fish/cmds.c:10630
1783 #: fish/cmds.c:10655 fish/cmds.c:10693 fish/cmds.c:10724 fish/cmds.c:10755
1784 #: fish/cmds.c:10783 fish/cmds.c:10803 fish/cmds.c:10835 fish/cmds.c:10855
1785 #: fish/cmds.c:10875 fish/cmds.c:10892 fish/cmds.c:10910 fish/cmds.c:10933
1786 #: fish/cmds.c:10954 fish/cmds.c:10973 fish/cmds.c:11015 fish/cmds.c:11058
1787 #: fish/cmds.c:11102 fish/cmds.c:11141 fish/cmds.c:11160 fish/cmds.c:11180
1788 #: fish/cmds.c:11200 fish/cmds.c:11221 fish/cmds.c:11242 fish/cmds.c:11263
1789 #: fish/cmds.c:11284 fish/cmds.c:11305 fish/cmds.c:11327 fish/cmds.c:11365
1790 #: fish/cmds.c:11416 fish/cmds.c:11454 fish/cmds.c:11510 fish/cmds.c:11600
1791 #: fish/cmds.c:11629 fish/cmds.c:11656
1792 #, c-format
1793 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
1794 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
1795
1796 #: fish/cmds.c:3223 fish/cmds.c:3237 fish/cmds.c:3253 fish/cmds.c:3270
1797 #: fish/cmds.c:3287 fish/cmds.c:3305 fish/cmds.c:3324 fish/cmds.c:3340
1798 #: fish/cmds.c:3358 fish/cmds.c:3374 fish/cmds.c:3392 fish/cmds.c:3408
1799 #: fish/cmds.c:3425 fish/cmds.c:3440 fish/cmds.c:3458 fish/cmds.c:3473
1800 #: fish/cmds.c:3489 fish/cmds.c:3505 fish/cmds.c:3521 fish/cmds.c:3537
1801 #: fish/cmds.c:3553 fish/cmds.c:3571 fish/cmds.c:3604 fish/cmds.c:3620
1802 #: fish/cmds.c:3636 fish/cmds.c:3655 fish/cmds.c:3670 fish/cmds.c:3688
1803 #: fish/cmds.c:3703 fish/cmds.c:3721 fish/cmds.c:3736 fish/cmds.c:3754
1804 #: fish/cmds.c:3769 fish/cmds.c:3788 fish/cmds.c:3807 fish/cmds.c:3825
1805 #: fish/cmds.c:3845 fish/cmds.c:3864 fish/cmds.c:3884 fish/cmds.c:3904
1806 #: fish/cmds.c:3924 fish/cmds.c:3943 fish/cmds.c:3962 fish/cmds.c:3982
1807 #: fish/cmds.c:4002 fish/cmds.c:4022 fish/cmds.c:4037 fish/cmds.c:4053
1808 #: fish/cmds.c:4074 fish/cmds.c:4125 fish/cmds.c:4143 fish/cmds.c:4160
1809 #: fish/cmds.c:4181 fish/cmds.c:4239 fish/cmds.c:4259 fish/cmds.c:4279
1810 #: fish/cmds.c:4299 fish/cmds.c:4319 fish/cmds.c:4339 fish/cmds.c:4358
1811 #: fish/cmds.c:4377 fish/cmds.c:4396 fish/cmds.c:4411 fish/cmds.c:4430
1812 #: fish/cmds.c:4451 fish/cmds.c:4467 fish/cmds.c:4483 fish/cmds.c:4502
1813 #: fish/cmds.c:4524 fish/cmds.c:4546 fish/cmds.c:4566 fish/cmds.c:4583
1814 #: fish/cmds.c:4600 fish/cmds.c:4617 fish/cmds.c:4634 fish/cmds.c:4651
1815 #: fish/cmds.c:4668 fish/cmds.c:4685 fish/cmds.c:4704 fish/cmds.c:4727
1816 #: fish/cmds.c:4763 fish/cmds.c:4780 fish/cmds.c:4803 fish/cmds.c:4825
1817 #: fish/cmds.c:4846 fish/cmds.c:4866 fish/cmds.c:4885 fish/cmds.c:4905
1818 #: fish/cmds.c:4923 fish/cmds.c:4941 fish/cmds.c:4955 fish/cmds.c:4971
1819 #: fish/cmds.c:4991 fish/cmds.c:5010 fish/cmds.c:5029 fish/cmds.c:5048
1820 #: fish/cmds.c:5067 fish/cmds.c:5087 fish/cmds.c:5127 fish/cmds.c:5184
1821 #: fish/cmds.c:5205 fish/cmds.c:5226 fish/cmds.c:5247 fish/cmds.c:5265
1822 #: fish/cmds.c:5287 fish/cmds.c:5325 fish/cmds.c:5347 fish/cmds.c:5426
1823 #: fish/cmds.c:5465 fish/cmds.c:5480 fish/cmds.c:5497 fish/cmds.c:5511
1824 #: fish/cmds.c:5527 fish/cmds.c:5549 fish/cmds.c:5571 fish/cmds.c:5593
1825 #: fish/cmds.c:5615 fish/cmds.c:5637 fish/cmds.c:5659 fish/cmds.c:5679
1826 #: fish/cmds.c:5696 fish/cmds.c:5713 fish/cmds.c:5732 fish/cmds.c:5751
1827 #: fish/cmds.c:5771 fish/cmds.c:5807 fish/cmds.c:5826 fish/cmds.c:5845
1828 #: fish/cmds.c:5862 fish/cmds.c:5880 fish/cmds.c:5903 fish/cmds.c:5926
1829 #: fish/cmds.c:5950 fish/cmds.c:5973 fish/cmds.c:5994 fish/cmds.c:6017
1830 #: fish/cmds.c:6040 fish/cmds.c:6060 fish/cmds.c:6082 fish/cmds.c:6103
1831 #: fish/cmds.c:6126 fish/cmds.c:6143 fish/cmds.c:6160 fish/cmds.c:6178
1832 #: fish/cmds.c:6196 fish/cmds.c:6217 fish/cmds.c:6235 fish/cmds.c:6256
1833 #: fish/cmds.c:6276 fish/cmds.c:6294 fish/cmds.c:6315 fish/cmds.c:6338
1834 #: fish/cmds.c:6361 fish/cmds.c:6383 fish/cmds.c:6416 fish/cmds.c:6433
1835 #: fish/cmds.c:6450 fish/cmds.c:6474 fish/cmds.c:6497 fish/cmds.c:6520
1836 #: fish/cmds.c:6542 fish/cmds.c:6559 fish/cmds.c:6581 fish/cmds.c:6675
1837 #: fish/cmds.c:6695 fish/cmds.c:6715 fish/cmds.c:6735 fish/cmds.c:6753
1838 #: fish/cmds.c:6774 fish/cmds.c:6810 fish/cmds.c:6827 fish/cmds.c:6849
1839 #: fish/cmds.c:6866 fish/cmds.c:6902 fish/cmds.c:6922 fish/cmds.c:6942
1840 #: fish/cmds.c:6962 fish/cmds.c:6984 fish/cmds.c:7001 fish/cmds.c:7020
1841 #: fish/cmds.c:7039 fish/cmds.c:7061 fish/cmds.c:7082 fish/cmds.c:7103
1842 #: fish/cmds.c:7124 fish/cmds.c:7147 fish/cmds.c:7188 fish/cmds.c:7211
1843 #: fish/cmds.c:7250 fish/cmds.c:7267 fish/cmds.c:7286 fish/cmds.c:7307
1844 #: fish/cmds.c:7330 fish/cmds.c:7352 fish/cmds.c:7370 fish/cmds.c:7389
1845 #: fish/cmds.c:7410 fish/cmds.c:7487 fish/cmds.c:7528 fish/cmds.c:7607
1846 #: fish/cmds.c:7683 fish/cmds.c:7720 fish/cmds.c:7743 fish/cmds.c:7764
1847 #: fish/cmds.c:7787 fish/cmds.c:7809 fish/cmds.c:7834 fish/cmds.c:7877
1848 #: fish/cmds.c:7918 fish/cmds.c:7939 fish/cmds.c:7957 fish/cmds.c:7976
1849 #: fish/cmds.c:7993 fish/cmds.c:8011 fish/cmds.c:8038 fish/cmds.c:8062
1850 #: fish/cmds.c:8086 fish/cmds.c:8110 fish/cmds.c:8134 fish/cmds.c:8158
1851 #: fish/cmds.c:8182 fish/cmds.c:8206 fish/cmds.c:8230 fish/cmds.c:8254
1852 #: fish/cmds.c:8278 fish/cmds.c:8302 fish/cmds.c:8325 fish/cmds.c:8348
1853 #: fish/cmds.c:8369 fish/cmds.c:8390 fish/cmds.c:8411 fish/cmds.c:8431
1854 #: fish/cmds.c:8454 fish/cmds.c:8492 fish/cmds.c:8509 fish/cmds.c:8526
1855 #: fish/cmds.c:8545 fish/cmds.c:8564 fish/cmds.c:8581 fish/cmds.c:8598
1856 #: fish/cmds.c:8615 fish/cmds.c:8632 fish/cmds.c:8651 fish/cmds.c:8687
1857 #: fish/cmds.c:8727 fish/cmds.c:8760 fish/cmds.c:8777 fish/cmds.c:8794
1858 #: fish/cmds.c:8810 fish/cmds.c:8825 fish/cmds.c:8846 fish/cmds.c:8884
1859 #: fish/cmds.c:8922 fish/cmds.c:8961 fish/cmds.c:9001 fish/cmds.c:9042
1860 #: fish/cmds.c:9083 fish/cmds.c:9121 fish/cmds.c:9138 fish/cmds.c:9161
1861 #: fish/cmds.c:9183 fish/cmds.c:9205 fish/cmds.c:9225 fish/cmds.c:9245
1862 #: fish/cmds.c:9281 fish/cmds.c:9353 fish/cmds.c:9393 fish/cmds.c:9451
1863 #: fish/cmds.c:9477 fish/cmds.c:9503 fish/cmds.c:9531 fish/cmds.c:9590
1864 #: fish/cmds.c:9611 fish/cmds.c:9656 fish/cmds.c:9676 fish/cmds.c:9715
1865 #: fish/cmds.c:9752 fish/cmds.c:9772 fish/cmds.c:9794 fish/cmds.c:9851
1866 #: fish/cmds.c:9871 fish/cmds.c:9893 fish/cmds.c:9915 fish/cmds.c:9934
1867 #: fish/cmds.c:9954 fish/cmds.c:9981 fish/cmds.c:10001 fish/cmds.c:10021
1868 #: fish/cmds.c:10041 fish/cmds.c:10061 fish/cmds.c:10083 fish/cmds.c:10118
1869 #: fish/cmds.c:10136 fish/cmds.c:10159 fish/cmds.c:10181 fish/cmds.c:10196
1870 #: fish/cmds.c:10213 fish/cmds.c:10250 fish/cmds.c:10289 fish/cmds.c:10329
1871 #: fish/cmds.c:10385 fish/cmds.c:10407 fish/cmds.c:10443 fish/cmds.c:10458
1872 #: fish/cmds.c:10478 fish/cmds.c:10518 fish/cmds.c:10541 fish/cmds.c:10565
1873 #: fish/cmds.c:10590 fish/cmds.c:10631 fish/cmds.c:10656 fish/cmds.c:10694
1874 #: fish/cmds.c:10725 fish/cmds.c:10756 fish/cmds.c:10784 fish/cmds.c:10804
1875 #: fish/cmds.c:10836 fish/cmds.c:10856 fish/cmds.c:10876 fish/cmds.c:10893
1876 #: fish/cmds.c:10911 fish/cmds.c:10934 fish/cmds.c:10955 fish/cmds.c:10974
1877 #: fish/cmds.c:11016 fish/cmds.c:11059 fish/cmds.c:11103 fish/cmds.c:11142
1878 #: fish/cmds.c:11161 fish/cmds.c:11181 fish/cmds.c:11201 fish/cmds.c:11222
1879 #: fish/cmds.c:11243 fish/cmds.c:11264 fish/cmds.c:11285 fish/cmds.c:11306
1880 #: fish/cmds.c:11328 fish/cmds.c:11366 fish/cmds.c:11417 fish/cmds.c:11455
1881 #: fish/cmds.c:11511 fish/cmds.c:11534 fish/cmds.c:11601 fish/cmds.c:11630
1882 #: fish/cmds.c:11657
1883 #, c-format
1884 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
1885 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
1886
1887 #: fish/cmds.c:3581 fish/cmds.c:4739 fish/cmds.c:5097 fish/cmds.c:5137
1888 #: fish/cmds.c:5156 fish/cmds.c:5299 fish/cmds.c:5358 fish/cmds.c:5377
1889 #: fish/cmds.c:5396 fish/cmds.c:5439 fish/cmds.c:5782 fish/cmds.c:6393
1890 #: fish/cmds.c:6592 fish/cmds.c:6611 fish/cmds.c:6630 fish/cmds.c:6649
1891 #: fish/cmds.c:6785 fish/cmds.c:6876 fish/cmds.c:7157 fish/cmds.c:7221
1892 #: fish/cmds.c:7420 fish/cmds.c:7439 fish/cmds.c:7458 fish/cmds.c:7497
1893 #: fish/cmds.c:7538 fish/cmds.c:7557 fish/cmds.c:7576 fish/cmds.c:7617
1894 #: fish/cmds.c:7636 fish/cmds.c:7655 fish/cmds.c:7693 fish/cmds.c:7846
1895 #: fish/cmds.c:7889 fish/cmds.c:8466 fish/cmds.c:8661 fish/cmds.c:8699
1896 #: fish/cmds.c:8737 fish/cmds.c:8857 fish/cmds.c:8894 fish/cmds.c:8932
1897 #: fish/cmds.c:8971 fish/cmds.c:9012 fish/cmds.c:9053 fish/cmds.c:9094
1898 #: fish/cmds.c:9257 fish/cmds.c:9293 fish/cmds.c:9306 fish/cmds.c:9319
1899 #: fish/cmds.c:9332 fish/cmds.c:9365 fish/cmds.c:9403 fish/cmds.c:9422
1900 #: fish/cmds.c:9543 fish/cmds.c:9562 fish/cmds.c:9623 fish/cmds.c:9636
1901 #: fish/cmds.c:9687 fish/cmds.c:9726 fish/cmds.c:9804 fish/cmds.c:9823
1902 #: fish/cmds.c:10097 fish/cmds.c:10224 fish/cmds.c:10261 fish/cmds.c:10300
1903 #: fish/cmds.c:10340 fish/cmds.c:10359 fish/cmds.c:10418 fish/cmds.c:10491
1904 #: fish/cmds.c:10601 fish/cmds.c:10671 fish/cmds.c:10705 fish/cmds.c:10736
1905 #: fish/cmds.c:10767 fish/cmds.c:10816 fish/cmds.c:10987 fish/cmds.c:11029
1906 #: fish/cmds.c:11074 fish/cmds.c:11116 fish/cmds.c:11342 fish/cmds.c:11380
1907 #: fish/cmds.c:11393 fish/cmds.c:11431 fish/cmds.c:11466 fish/cmds.c:11485
1908 #: fish/cmds.c:11552
1909 #, c-format
1910 msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
1911 msgstr "%s: %s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
1912
1913 #: fish/cmds.c:3587 fish/cmds.c:4745 fish/cmds.c:5103 fish/cmds.c:5143
1914 #: fish/cmds.c:5162 fish/cmds.c:5305 fish/cmds.c:5364 fish/cmds.c:5383
1915 #: fish/cmds.c:5402 fish/cmds.c:5445 fish/cmds.c:5788 fish/cmds.c:6399
1916 #: fish/cmds.c:6598 fish/cmds.c:6617 fish/cmds.c:6636 fish/cmds.c:6655
1917 #: fish/cmds.c:6791 fish/cmds.c:6882 fish/cmds.c:7163 fish/cmds.c:7227
1918 #: fish/cmds.c:7426 fish/cmds.c:7445 fish/cmds.c:7464 fish/cmds.c:7503
1919 #: fish/cmds.c:7544 fish/cmds.c:7563 fish/cmds.c:7582 fish/cmds.c:7623
1920 #: fish/cmds.c:7642 fish/cmds.c:7661 fish/cmds.c:7699 fish/cmds.c:7852
1921 #: fish/cmds.c:7895 fish/cmds.c:8472 fish/cmds.c:8667 fish/cmds.c:8705
1922 #: fish/cmds.c:8743 fish/cmds.c:8863 fish/cmds.c:8900 fish/cmds.c:8938
1923 #: fish/cmds.c:8977 fish/cmds.c:9018 fish/cmds.c:9059 fish/cmds.c:9100
1924 #: fish/cmds.c:9371 fish/cmds.c:9409 fish/cmds.c:9428 fish/cmds.c:9549
1925 #: fish/cmds.c:9693 fish/cmds.c:9732 fish/cmds.c:9810 fish/cmds.c:9829
1926 #: fish/cmds.c:10230 fish/cmds.c:10267 fish/cmds.c:10306 fish/cmds.c:10346
1927 #: fish/cmds.c:10365 fish/cmds.c:10424 fish/cmds.c:10497 fish/cmds.c:10607
1928 #: fish/cmds.c:10993 fish/cmds.c:11035 fish/cmds.c:11080 fish/cmds.c:11122
1929 #: fish/cmds.c:11472 fish/cmds.c:11558
1930 #, c-format
1931 msgid "%s: %s: integer out of range\n"
1932 msgstr "%s: %s: liczba całkowita spoza zakresu\n"
1933
1934 #: fish/cmds.c:4073 fish/cmds.c:4180 fish/cmds.c:11533
1935 #, c-format
1936 msgid "%s should have %d-%d parameter(s)\n"
1937 msgstr "%s powinno posiadać %d-%d parametry\n"
1938
1939 #: fish/cmds.c:4099 fish/cmds.c:4211 fish/cmds.c:11573
1940 #, c-format
1941 msgid "%s: unknown optional argument \"%s\"\n"
1942 msgstr "%s: nieznany opcjonalny parametr \"%s\"\n"
1943
1944 #: fish/cmds.c:4105 fish/cmds.c:4217 fish/cmds.c:11579
1945 #, c-format
1946 msgid "%s: optional argument \"%s\" given twice\n"
1947 msgstr "%s: opcjonalny parametr \"%s\" został podany dwa razy\n"
1948
1949 #: fish/cmds.c:11674
1950 #, c-format
1951 msgid "%s: unknown command\n"
1952 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
1953
1954 #: fish/config.c:73 fish/config.c:112
1955 #, fuzzy, c-format
1956 msgid "%s: %s: line %d: error parsing configuration file: %s\n"
1957 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
1958
1959 #: fish/copy.c:41
1960 #, c-format
1961 msgid ""
1962 "use 'copy-in <local> [<local>...] <remotedir>' to copy files into the image\n"
1963 msgstr ""
1964 "należy użyć \"copy-in <lokalny> [<lokalny>...] <zdalny_katalog>\", aby "
1965 "skopiować pliki do obrazu\n"
1966
1967 #: fish/copy.c:54
1968 #, c-format
1969 msgid "copy-in: target '%s' is not a directory\n"
1970 msgstr "copy-in: cel \"%s\" nie jest katalogiem\n"
1971
1972 #: fish/copy.c:139
1973 #, c-format
1974 msgid "error: argument is zero length or longer than maximum permitted\n"
1975 msgstr ""
1976 "błąd: parametr jest zerowej długości lub dłuższy niż dozwolone maksimum\n"
1977
1978 #: fish/copy.c:184
1979 #, c-format
1980 msgid ""
1981 "use 'copy-out <remote> [<remote>...] <localdir>' to copy files out of the "
1982 "image\n"
1983 msgstr ""
1984 "należy użyć \"copy-out <zdalny> [<zdalny>...] <lokalny_katalog>\", aby "
1985 "skopiować pliki z obrazu\n"
1986
1987 #: fish/copy.c:195
1988 #, fuzzy, c-format
1989 msgid "copy-out: target '%s' is not a directory\n"
1990 msgstr "copy-in: cel \"%s\" nie jest katalogiem\n"
1991
1992 #: fish/copy.c:225
1993 #, c-format
1994 msgid "copy-out: '%s' is not a file or directory\n"
1995 msgstr "copy-out: \"%s\" nie jest plikiem lub katalogiem\n"
1996
1997 #: fish/edit.c:44
1998 #, c-format
1999 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
2000 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby zmodyfikować plik\n"
2001
2002 #: fish/fish.c:100
2003 #, fuzzy, c-format
2004 msgid ""
2005 "%s: guest filesystem shell\n"
2006 "%s lets you edit virtual machine filesystems\n"
2007 "Copyright (C) 2009-2011 Red Hat Inc.\n"
2008 "Usage:\n"
2009 "  %s [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
2010 "Options:\n"
2011 "  -h|--cmd-help        List available commands\n"
2012 "  -h|--cmd-help cmd    Display detailed help on 'cmd'\n"
2013 "  -a|--add image       Add image\n"
2014 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2015 "  --csh                Make --listen csh-compatible\n"
2016 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2017 "  -D|--no-dest-paths   Don't tab-complete paths from guest fs\n"
2018 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
2019 "  -f|--file file       Read commands from file\n"
2020 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2021 "  -i|--inspector       Automatically mount filesystems\n"
2022 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
2023 "  --listen             Listen for remote commands\n"
2024 "  --live               Connect to a live virtual machine\n"
2025 "  -m|--mount dev[:mnt[:opts]] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
2026 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
2027 "  -N|--new type        Create prepared disk (test1.img, ...)\n"
2028 "  --progress-bars      Enable progress bars even when not interactive\n"
2029 "  --no-progress-bars   Disable progress bars\n"
2030 "  --remote[=pid]       Send commands to remote %s\n"
2031 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
2032 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
2033 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2034 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2035 "  -w|--rw              Mount read-write\n"
2036 "  -x                   Echo each command before executing it\n"
2037 "\n"
2038 "To examine a disk image, ISO, hard disk, filesystem etc:\n"
2039 "  %s [--ro|--rw] -i -a /path/to/disk.img\n"
2040 "or\n"
2041 "  %s [--ro|--rw] -i -d name-of-libvirt-domain\n"
2042 "\n"
2043 "--ro recommended to avoid any writes to the disk image.  If -i option fails\n"
2044 "run again without -i and use 'run' + 'list-filesystems' + 'mount' cmds.\n"
2045 "\n"
2046 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
2047 msgstr ""
2048 "%s: powłoka systemu plików gościa\n"
2049 "%s umożliwia modyfikowanie systemów pliku maszyn wirtualnych\n"
2050 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
2051 "Użycie:\n"
2052 "  %s [--options] polecenie [: polecenie : polecenie...]\n"
2053 "  %s [--ro] -i -a obraz-dysku\n"
2054 "  %s [--ro] -i -d domena-libvirt\n"
2055 "lub dla trybu interaktywnego:\n"
2056 "  %s\n"
2057 "lub ze skryptu powłoki:\n"
2058 "  %s <<EOF\n"
2059 "  polecenie\n"
2060 "  ...\n"
2061 "  EOF\n"
2062 "Opcje:\n"
2063 "  -h|--cmd-help        Wyświetla listę dostępnych poleceń\n"
2064 "  -h|--cmd-help polecenie  Wyświetla szczegółową pomoc o \"poleceniu\"\n"
2065 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
2066 "  -c|--connect uri     Podaje adres URI biblioteki libvirt dla opcji -d\n"
2067 "  --csh                Opcja --listen zgodna z csh\n"
2068 "  -d|--domain gość     Dodaje dyski od gościa biblioteki libvirt\n"
2069 "  -D|--no-dest-paths   Nie uzupełnia ścieżek z systemu plików gościa za\n"
2070 "                       pomocą Tab\n"
2071 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
2072 "  -f|--file plik       Odczytuje polecenia z pliku\n"
2073 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
2074 "  -i|--inspector       Automatycznie montuje systemy plików\n"
2075 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
2076 "  --listen             Nasłuchuje zdalnych poleceń\n"
2077 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
2078 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
2079 "  -N|--new typ         Tworzy przygotowany dysk (test1.img...)\n"
2080 "  --progress-bars      Włącza paski postępu nawet, jeśli nie jest używany\n"
2081 "                       tryb interaktywny\n"
2082 "  --no-progress-bars   Wyłącza paski postępu\n"
2083 "  --remote[=PID]       Wysyła polecenia do zdalnego %s\n"
2084 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
2085 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
2086 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
2087 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2088 "  -x                   Wykonuje echo każdego polecenia przed jego\n"
2089 "                       wykonaniem\n"
2090 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
2091
2092 #: fish/fish.c:256
2093 #, c-format
2094 msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
2095 msgstr "%s: --listen=PID: PID nie był liczbą: %s\n"
2096
2097 #: fish/fish.c:263
2098 #, c-format
2099 msgid ""
2100 "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
2101 msgstr ""
2102 "%s: zdalnie: $GUESTFISH_PID musi być ustawiony na PID zdalnego procesu\n"
2103
2104 #: fish/fish.c:313
2105 #, c-format
2106 msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
2107 msgstr "%s: można podać tylko jeden parametr -f\n"
2108
2109 #: fish/fish.c:468
2110 #, c-format
2111 msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
2112 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --remote w tym samym czasie\n"
2113
2114 #: fish/fish.c:476
2115 #, c-format
2116 msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
2117 msgstr "%s: dodatkowe parametry wiersza poleceń za pomocą flagi --listen\n"
2118
2119 #: fish/fish.c:482
2120 #, c-format
2121 msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
2122 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
2123
2124 #: fish/fish.c:540
2125 #, c-format
2126 msgid "guestfish: could not access termcap or terminfo database.\n"
2127 msgstr ""
2128 "guestfish: nie można uzyskać dostępu do bazy danych termcap lub terminfo.\n"
2129
2130 #: fish/fish.c:544
2131 #, c-format
2132 msgid "guestfish: terminal type \"%s\" not defined.\n"
2133 msgstr "guestfish: typ terminala \"%s\" nie jest określony.\n"
2134
2135 #: fish/fish.c:632
2136 #, c-format
2137 msgid ""
2138 "\n"
2139 "Welcome to guestfish, the libguestfs filesystem interactive shell for\n"
2140 "editing virtual machine filesystems.\n"
2141 "\n"
2142 "Type: 'help' for help on commands\n"
2143 "      'man' to read the manual\n"
2144 "      'quit' to quit the shell\n"
2145 "\n"
2146 msgstr ""
2147 "\n"
2148 "Witaj w guestfish, interaktywnej powłoce systemów plików biblioteki\n"
2149 "libguestfs do modyfikowania systemów plików maszyn wirtualnych.\n"
2150 "\n"
2151 "Proszę podać: \"help\", aby uzyskać pomoc o poleceniach\n"
2152 "              \"man\", aby wyświetlić podręcznik\n"
2153 "              \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
2154 "\n"
2155
2156 #: fish/fish.c:776
2157 #, c-format
2158 msgid "%s: unterminated double quote\n"
2159 msgstr "%s: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
2160
2161 #: fish/fish.c:782 fish/fish.c:799
2162 #, c-format
2163 msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
2164 msgstr "%s: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
2165
2166 #: fish/fish.c:793
2167 #, c-format
2168 msgid "%s: unterminated single quote\n"
2169 msgstr "%s: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
2170
2171 #: fish/fish.c:823
2172 #, c-format
2173 msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
2174 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
2175
2176 #: fish/fish.c:840
2177 #, c-format
2178 msgid "%s: too many arguments\n"
2179 msgstr "%s: za dużo parametrów\n"
2180
2181 #: fish/fish.c:908
2182 #, c-format
2183 msgid "%s: empty command on command line\n"
2184 msgstr "%s: puste polecenie wiersza poleceń\n"
2185
2186 #: fish/fish.c:1054
2187 msgid "display a list of commands or help on a command"
2188 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
2189
2190 #: fish/fish.c:1056
2191 msgid "quit guestfish"
2192 msgstr "kończy działanie programu guestfish"
2193
2194 #: fish/fish.c:1067
2195 #, c-format
2196 msgid ""
2197 "help - display a list of commands or help on a command\n"
2198 "     help cmd\n"
2199 "     help\n"
2200 msgstr ""
2201 "help - wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia\n"
2202 "     help polecenie\n"
2203 "     help\n"
2204
2205 #: fish/fish.c:1075
2206 #, c-format
2207 msgid ""
2208 "quit - quit guestfish\n"
2209 "     quit\n"
2210 msgstr ""
2211 "quit - kończy działanie programu guestfish\n"
2212 "     quit\n"
2213
2214 #: fish/fish.c:1080
2215 #, c-format
2216 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
2217 msgstr ""
2218 "%s: nieznane polecenie, należy użyć -h, aby wyświetlić listę wszystkich "
2219 "poleceń\n"
2220
2221 #: fish/fish.c:1096
2222 #, c-format
2223 msgid ""
2224 "Did you mean to open a disk image?  guestfish -a disk.img\n"
2225 "For a list of commands:             guestfish -h\n"
2226 "For complete documentation:         man guestfish\n"
2227 msgstr ""
2228 "Czy miał zostać otwarty obraz dysku?  guestfish -a dysk.img\n"
2229 "Lista poleceń:                        guestfish -h\n"
2230 "Pełna dokumentacja:                   man guestfish\n"
2231
2232 #: fish/fish.c:1253
2233 #, c-format
2234 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
2235 msgstr "Cytat ucieczki w ciągu \"%s\"\n"
2236
2237 #: fish/glob.c:53
2238 #, c-format
2239 msgid "use 'glob command [args...]'\n"
2240 msgstr "należy użyć \"glob polecenie [parametry...]\"\n"
2241
2242 #: fish/glob.c:73
2243 #, c-format
2244 msgid "glob: guestfs_glob_expand call failed: %s\n"
2245 msgstr "glob: wywołanie guestfs_glob_expand nie powiodło się: %s\n"
2246
2247 #: fish/help.c:38
2248 #, c-format
2249 msgid ""
2250 "Add disk images to examine using the -a or -d options, or the 'add' "
2251 "command.\n"
2252 "Or create a new disk image using -N, or the 'alloc' or 'sparse' commands.\n"
2253 "Once you have done this, use the 'run' command.\n"
2254 msgstr ""
2255 "Dodaje obrazy dysków do sprawdzenia używając opcji -a lub -d, albo polecenia "
2256 "\"add\".\n"
2257 "Tworzy nowy obraz dysku używając opcji -N albo poleceń \"alloc\" lub \"sparse"
2258 "\".\n"
2259 "Po wykonaniu tej czynności należy użyć polecenia \"run\".\n"
2260
2261 #: fish/help.c:44
2262 #, c-format
2263 msgid ""
2264 "Find out what filesystems are available using 'list-filesystems' and then\n"
2265 "mount them to examine or modify the contents using 'mount-ro' or\n"
2266 "'mount-options'.\n"
2267 msgstr ""
2268 "Odnajduje dostępne systemy plików używając \"list-filesystems\", a\n"
2269 "następnie montuje do do sprawdzenia lub modyfikacji zawartości używając\n"
2270 "\"mount-ro\" lub \"mount-options\".\n"
2271
2272 #: fish/help.c:52
2273 #, c-format
2274 msgid ""
2275 "For more information about a command, use 'help cmd'.\n"
2276 "\n"
2277 "To read the manual, type 'man'.\n"
2278 msgstr ""
2279 "Aby dowiedzieć się więcej o poleceniu, należy użyć \"help polecenie\".\n"
2280 "\n"
2281 "Aby przeczytać podręcznik, należy wpisać \"man\".\n"
2282
2283 #: fish/hexedit.c:41
2284 #, c-format
2285 msgid "hexedit (device|filename) [max | start max]\n"
2286 msgstr "hexedit (urządzenie|nazwa_pliku) [maksimum | rozpoczęcie maksimum]\n"
2287
2288 #: fish/hexedit.c:52
2289 #, c-format
2290 msgid "hexedit: %s is a zero length file or device\n"
2291 msgstr "hexedit: %s jest plikiem lub urządzeniem o zerowej długości\n"
2292
2293 #: fish/hexedit.c:63
2294 #, c-format
2295 msgid ""
2296 "hexedit: %s is larger than %s. You must supply a limit using\n"
2297 "  'hexedit %s <max>' (eg. 'hexedit %s 1M') or a range using\n"
2298 "  'hexedit %s <start> <max>'.\n"
2299 msgstr ""
2300 "hexedit: %s jest dłuższe niż %s. Należy podać ograniczenie\n"
2301 "  używając polecenia \"hexedit %s <maksimum>\" (np.\n"
2302 "  \"hexedit %s 1M\") lub zakres używając polecenia\n"
2303 "  \"hexedit %s <rozpoczęcie> <maksymalnie>\".\n"
2304
2305 #: fish/hexedit.c:92
2306 #, c-format
2307 msgid "hexedit: invalid range\n"
2308 msgstr "hexedit: nieprawidłowy zakres\n"
2309
2310 #: fish/inspect.c:77
2311 #, fuzzy, c-format
2312 msgid "%s: don't use --live and -i options together\n"
2313 msgstr "%s: nie można używać opcji -h oraz --csv jednocześnie.\n"
2314
2315 #: fish/inspect.c:89
2316 #, c-format
2317 msgid "%s: no operating system was found on this disk\n"
2318 msgstr "%s: na tym dysku nie odnaleziono żadnych systemów operacyjnych\n"
2319
2320 #: fish/inspect.c:95
2321 #, c-format
2322 msgid "%s: multi-boot operating systems are not supported by the -i option\n"
2323 msgstr ""
2324 "%s: systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez opcję -i\n"
2325
2326 #: fish/inspect.c:134
2327 #, c-format
2328 msgid "%s: some filesystems could not be mounted (ignored)\n"
2329 msgstr ""
2330
2331 #: fish/inspect.c:146
2332 #, c-format
2333 msgid "Operating system: %s\n"
2334 msgstr "System operacyjny: %s\n"
2335
2336 #: fish/inspect.c:159
2337 #, c-format
2338 msgid "%s mounted on %s\n"
2339 msgstr "%s zamontowano w %s\n"
2340
2341 #: fish/keys.c:52
2342 #, c-format
2343 msgid "Enter key or passphrase (\"%s\"): "
2344 msgstr "Proszę podać klucz lub hasło (\"%s\"): "
2345
2346 #: fish/lcd.c:34
2347 #, c-format
2348 msgid "use 'lcd directory' to change local directory\n"
2349 msgstr "należy użyć \"lcd katalog\", aby zmienić lokalny katalog\n"
2350
2351 #: fish/man.c:34
2352 #, c-format
2353 msgid "use 'man' without parameters to open the manual\n"
2354 msgstr "należy użyć \"man\" bez parametrów, aby otworzyć podręcznik\n"
2355
2356 #: fish/man.c:53
2357 #, c-format
2358 msgid "the external 'man' program failed\n"
2359 msgstr "zewnętrzny program \"man\" nie powiódł się\n"
2360
2361 #: fish/more.c:39
2362 #, c-format
2363 msgid "use '%s filename' to page a file\n"
2364 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby wyświetlić plik\n"
2365
2366 #: fish/options.c:36
2367 #, c-format
2368 msgid "%s: too many drives added on the command line\n"
2369 msgstr "%s: dodano za dużo napędów w wierszu poleceń\n"
2370
2371 #: fish/options.c:128
2372 #, c-format
2373 msgid "%s: '%s' could not be mounted.  Did you mean one of these?\n"
2374 msgstr ""
2375 "%s: nie można zamontować \"%s\". Być może chciano użyć jednej z tych?\n"
2376
2377 #: fish/prep.c:37
2378 #, c-format
2379 msgid ""
2380 "List of available prepared disk images:\n"
2381 "\n"
2382 msgstr ""
2383 "Lista dostępnych przygotowanych obrazów dysków:\n"
2384 "\n"
2385
2386 #: fish/prep.c:40
2387 #, c-format
2388 msgid ""
2389 "guestfish -N %-8s - %s\n"
2390 "\n"
2391 "%s\n"
2392 msgstr ""
2393 "guestfish -N %-8s - %s\n"
2394 "\n"
2395 "%s\n"
2396
2397 #: fish/prep.c:48
2398 #, c-format
2399 msgid "  Optional parameters:\n"
2400 msgstr "  Opcjonalne parametry:\n"
2401
2402 #: fish/prep.c:55
2403 #, c-format
2404 msgid "<%s> %s (default: %s)\n"
2405 msgstr "<%s> %s (domyślnie: %s)\n"
2406
2407 #: fish/prep.c:65
2408 #, c-format
2409 msgid ""
2410 "Prepared disk images are written to file \"test1.img\" in the local\n"
2411 "directory.  (\"test2.img\" etc if -N option is given multiple times).\n"
2412 "For more information see the guestfish(1) manual.\n"
2413 msgstr ""
2414 "Przygotowane obrazy dysków są zapisywane do pliku \"test1.img\" w katalogu\n"
2415 "lokalnym. (\"test2.img\" itp.m jeśli podano opcję -N wiele razy).\n"
2416 "Więcej informacji można znaleźć w podręczniku guestfish(1).\n"
2417
2418 #: fish/prep.c:96
2419 #, c-format
2420 msgid ""
2421 "guestfish: -N parameter '%s': no such prepared disk image known.\n"
2422 "Use 'guestfish -N help' to list possible values for the -N parameter.\n"
2423 msgstr ""
2424 "guestfish: -N parametr \"%s\": nie ma takiego przygotowanego obrazu dysku.\n"
2425 "Należy użyć polecenia \"guestfish -N help\", aby wyświetlić listę możliwych\n"
2426 "wartości dla parametru -N.\n"
2427
2428 #: fish/prep.c:158
2429 #, c-format
2430 msgid "guestfish: error creating prepared disk image '%s' on '%s': "
2431 msgstr ""
2432 "guestfish: błąd podczas tworzenia przygotowanego obrazu dysku \"%s\" na \"%s"
2433 "\": "
2434
2435 #: fish/prep_boot.c:34 fish/prep_boot.c:89 fish/prep_disk.c:34
2436 #: fish/prep_fs.c:34 fish/prep_lv.c:69 fish/prep_lv.c:122 fish/prep_part.c:34
2437 msgid "failed to allocate disk"
2438 msgstr "przydzielenie dysku nie powiodło się"
2439
2440 #: fish/prep_boot.c:42 fish/prep_boot.c:97
2441 msgid "could not parse boot size"
2442 msgstr "nie można przetworzyć rozmiaru partycji startowej"
2443
2444 #: fish/prep_boot.c:46 fish/prep_boot.c:101
2445 #, c-format
2446 msgid "failed to get sector size of disk: %s"
2447 msgstr "uzyskanie rozmiaru sektora dysku nie powiodło się: %s"
2448
2449 #: fish/prep_boot.c:50 fish/prep_boot.c:105 fish/prep_fs.c:41
2450 #: fish/prep_lv.c:76 fish/prep_lv.c:129 fish/prep_part.c:41
2451 #, c-format
2452 msgid "failed to partition disk: %s"
2453 msgstr "partycjonowanie dysku nie powiodło się: %s"
2454
2455 #: fish/prep_boot.c:55 fish/prep_boot.c:110
2456 #, c-format
2457 msgid "failed to add boot partition: %s"
2458 msgstr "dodanie partycji startowej nie powiodło się: %s"
2459
2460 #: fish/prep_boot.c:59 fish/prep_boot.c:114
2461 #, c-format
2462 msgid "failed to add root partition: %s"
2463 msgstr "dodanie partycji głównej nie powiodło się: %s"
2464
2465 #: fish/prep_boot.c:68 fish/prep_boot.c:128
2466 #, c-format
2467 msgid "failed to create boot filesystem: %s"
2468 msgstr "utworzenie startowego systemu plików nie powiodło się: %s"
2469
2470 #: fish/prep_boot.c:77 fish/prep_boot.c:157
2471 #, c-format
2472 msgid "failed to create root filesystem: %s"
2473 msgstr "utworzenie głównego systemu plików nie powiodło się: %s"
2474
2475 #: fish/prep_boot.c:86 fish/prep_boot.c:120 fish/prep_lv.c:66
2476 #: fish/prep_lv.c:82 fish/prep_lv.c:119 fish/prep_lv.c:135
2477 msgid "incorrect format for LV name, use '/dev/VG/LV'"
2478 msgstr ""
2479 "niepoprawny format dla nazwy woluminu logicznego, należy użyć \"/dev/VG/LV\""
2480
2481 #: fish/prep_boot.c:137 fish/prep_lv.c:91 fish/prep_lv.c:144
2482 #, c-format
2483 msgid "failed to create PV: %s: %s"
2484 msgstr "utworzenie woluminu fizycznego nie powiodło się: %s: %s"
2485
2486 #: fish/prep_boot.c:142 fish/prep_lv.c:96 fish/prep_lv.c:149
2487 #, c-format
2488 msgid "failed to create VG: %s: %s"
2489 msgstr "utworzenie grupy woluminów nie powiodło się: %s: %s"
2490
2491 #: fish/prep_boot.c:149 fish/prep_lv.c:103 fish/prep_lv.c:156
2492 #, c-format
2493 msgid "failed to create LV: /dev/%s/%s: %s"
2494 msgstr "utworzenie woluminu logicznego nie powiodło się: /dev/%s/%s: %s"
2495
2496 #: fish/prep_boot.c:153 fish/prep_lv.c:107 fish/prep_lv.c:160
2497 #, c-format
2498 msgid "failed to resize LV to full size: %s: %s"
2499 msgstr ""
2500 "zmiana rozmiaru woluminu logicznego do pełnego rozmiaru nie powiodła się: "
2501 "%s: %s"
2502
2503 #: fish/prep_fs.c:51 fish/prep_lv.c:165
2504 #, c-format
2505 msgid "failed to create filesystem (%s): %s"
2506 msgstr "utworzenie systemu plików (%s) nie powiodło się: %s"
2507
2508 #: fish/rc.c:255
2509 #, c-format
2510 msgid "guestfish: protocol error: could not read 'hello' message\n"
2511 msgstr "guestfish: błąd protokołu: nie można odczytać komunikatu \"hello\"\n"
2512
2513 #: fish/rc.c:260
2514 #, c-format
2515 msgid ""
2516 "guestfish: protocol error: version mismatch, server version '%s' does not "
2517 "match client version '%s'.  The two versions must match exactly.\n"
2518 msgstr ""
2519 "guestfish: błąd protokołu: wersja się nie zgadza, wersja serwera \"%s\" nie "
2520 "zgadza się z wersją klienta \"%s\". Obie wersje muszą się dokładnie "
2521 "zgadzać.\n"
2522
2523 #: fish/rc.c:335 fish/rc.c:349
2524 #, c-format
2525 msgid "guestfish: remote: looks like the server is not running\n"
2526 msgstr "guestfish: zdalnie: serwer nie jest uruchomiony\n"
2527
2528 #: fish/rc.c:361 fish/rc.c:375
2529 #, c-format
2530 msgid "guestfish: protocol error: could not send initial greeting to server\n"
2531 msgstr ""
2532 "guestfish: błąd protokołu: nie można wysłać początkowego powitania do "
2533 "serwera\n"
2534
2535 #: fish/rc.c:386
2536 #, c-format
2537 msgid "guestfish: protocol error: could not decode reply from server\n"
2538 msgstr ""
2539 "guestfish: błąd protokołu: nie można rozszyfrować odpowiedzi od serwera\n"
2540
2541 #: fish/reopen.c:36
2542 #, c-format
2543 msgid "'reopen' command takes no parameters\n"
2544 msgstr "polecenie \"reopen\" nie przyjmuje parametrów\n"
2545
2546 #: fish/reopen.c:46
2547 #, c-format
2548 msgid "reopen: guestfs_create: failed to create handle\n"
2549 msgstr "reopen: guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
2550
2551 #: fish/supported.c:66
2552 msgid "yes"
2553 msgstr "tak"
2554
2555 #: fish/supported.c:68
2556 msgid "no"
2557 msgstr "nie"
2558
2559 #: fish/time.c:36
2560 #, c-format
2561 msgid "use 'time command [args...]'\n"
2562 msgstr "należy użyć \"time polecenie [parametry...]\"\n"
2563
2564 #: fuse/guestmount.c:911
2565 #, fuzzy, c-format
2566 msgid ""
2567 "%s: FUSE module for libguestfs\n"
2568 "%s lets you mount a virtual machine filesystem\n"
2569 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
2570 "Usage:\n"
2571 "  %s [--options] [-- [--FUSE-options]] mountpoint\n"
2572 "Options:\n"
2573 "  -a|--add image       Add image\n"
2574 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2575 "  --dir-cache-timeout  Set readdir cache timeout (default 5 sec)\n"
2576 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2577 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
2578 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2579 "  --fuse-help          Display extra FUSE options\n"
2580 "  -i|--inspector       Automatically mount filesystems\n"
2581 "  --help               Display help message and exit\n"
2582 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
2583 "  --live               Connect to a live virtual machine\n"
2584 "  -m|--mount dev[:mnt[:opts]] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
2585 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
2586 "  -o|--option opt      Pass extra option to FUSE\n"
2587 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
2588 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
2589 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2590 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2591 "  -w|--rw              Mount read-write\n"
2592 "  -x|--trace           Trace guestfs API calls\n"
2593 msgstr ""
2594 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
2595 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
2596 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
2597 "Użycie:\n"
2598 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
2599 "Opcje:\n"
2600 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
2601 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
2602 "                       dla opcji -d\n"
2603 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
2604 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
2605 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
2606 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
2607 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
2608 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
2609 "  -i|--inspector       Automatycznie montuje systemy plików\n"
2610 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
2611 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
2612 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
2613 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
2614 "  -o|--option opcja    Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
2615 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
2616 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
2617 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
2618 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2619 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs\n"
2620
2621 #: fuse/guestmount.c:1142
2622 #, c-format
2623 msgid "%s: must have at least one -a/-d and at least one -m/-i option\n"
2624 msgstr ""
2625 "%s: musi posiadać co najmniej jedną opcję -a/-d i co najmniej jedną -m/-i\n"
2626
2627 #: fuse/guestmount.c:1150
2628 #, c-format
2629 msgid "%s: you must specify a mountpoint in the host filesystem\n"
2630 msgstr "%s: należy podać punkt montowania w systemie plików gospodarza\n"
2631
2632 #: inspector/virt-inspector.c:73
2633 #, c-format
2634 msgid ""
2635 "%s: display information about a virtual machine\n"
2636 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
2637 "Usage:\n"
2638 "  %s [--options] -d domname file [file ...]\n"
2639 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] file [file ...]\n"
2640 "Options:\n"
2641 "  -a|--add image       Add image\n"
2642 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2643 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2644 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
2645 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2646 "  --help               Display brief help\n"
2647 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
2648 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2649 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2650 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
2651 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
2652 msgstr ""
2653 "%s: wyświetla informacje o maszynie wirtualnej\n"
2654 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
2655 "Użycie:\n"
2656 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny plik [plik...]\n"
2657 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...] plik [plik...]\n"
2658 "Opcje:\n"
2659 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
2660 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
2661 "                       dla opcji -d\n"
2662 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
2663 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
2664 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
2665 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
2666 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
2667 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
2668 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2669 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
2670 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
2671
2672 #: inspector/virt-inspector.c:260
2673 #, c-format
2674 msgid ""
2675 "%s: no operating system could be detected inside this disk image.\n"
2676 "\n"
2677 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
2678 "machine\n"
2679 "image, or because the OS type is not understood by libguestfs.\n"
2680 "\n"
2681 "NOTE for Red Hat Enterprise Linux 6 users: for Windows guest support you "
2682 "must\n"
2683 "install the separate libguestfs-winsupport package.\n"
2684 "\n"
2685 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
2686 "information about the disk image as possible.\n"
2687 msgstr ""
2688 "%s: nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
2689 "\n"
2690 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
2691 "maszyną wirtualną lub biblioteka libguestfs nie rozumie tego typu systemu.\n"
2692 "\n"
2693 "UWAGA dla użytkowników systemu Red Hat Enterprise Linux 6: należy\n"
2694 "zainstalować oddzielny pakiet libguestfs-winsupport, aby uzyskać obsługę\n"
2695 "gości systemu Windows.\n"
2696 "\n"
2697 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
2698 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
2699
2700 #: inspector/virt-inspector.c:285
2701 #, c-format
2702 msgid "%s: XML write error at \"%s\": %m\n"
2703 msgstr "%s: błąd zapisu XML w \"%s\": %m\n"
2704
2705 #: inspector/virt-inspector.c:297
2706 #, c-format
2707 msgid "%s: xmlOutputBufferCreateFd: failed to open stdout\n"
2708 msgstr ""
2709 "%s: xmlOutputBufferCreateFd: otwarcie standardowego wyjścia nie powiodło "
2710 "się\n"
2711
2712 #: inspector/virt-inspector.c:305
2713 #, c-format
2714 msgid "%s: xmlNewTextWriter: failed to create libxml2 writer\n"
2715 msgstr ""
2716 "%s: xmlNewTextWriter: utworzenie modułu zapisującego libxml2 nie powiodło "
2717 "się\n"
2718
2719 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:158
2720 msgid "open_guest: first parameter must be a string or an arrayref"
2721 msgstr "open_guest: pierwszy parametr musi być ciągiem lub \"arrayref\""
2722
2723 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:164
2724 msgid "open_guest: first argument contains undefined element"
2725 msgstr "open_guest: pierwszy parametr zawiera nieokreślony element"
2726
2727 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:172
2728 #, perl-brace-format
2729 msgid "guest image {imagename} does not exist or is not readable"
2730 msgstr "obraz gościa {imagename} nie istnieje lub nie jest odczytywalny"
2731
2732 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:179
2733 msgid ""
2734 "open_guest: no libvirt support (install Sys::Virt, XML::XPath and XML::"
2735 "XPath::XMLParser)"
2736 msgstr ""
2737 "open_guest: brak obsługi biblioteki libvirt (należy zainstalować Sys::Virt, "
2738 "XML::XPath i XML::XPath::XMLParser)"
2739
2740 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:184
2741 msgid "open_guest: too many domains listed on command line"
2742 msgstr "open_guest: wyświetlono za dużo domen w wierszu poleceń"
2743
2744 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:191
2745 msgid "open_guest: cannot connect to libvirt"
2746 msgstr "open_guest: nie można połączyć się z biblioteką libvirt"
2747
2748 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:210
2749 #, perl-brace-format
2750 msgid "{imagename} is not the name of an inactive libvirt domain\n"
2751 msgstr "{imagename} nie jest nazwą nieaktywnej domeny biblioteki libvirt\n"
2752
2753 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:213
2754 #, perl-brace-format
2755 msgid "{imagename} is not the name of a libvirt domain\n"
2756 msgstr "{imagename} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
2757
2758 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:242
2759 #, perl-brace-format
2760 msgid "{imagename} seems to have no disk devices\n"
2761 msgstr "{imagename} nie posiada żadnych urządzeń dyskowych\n"
2762
2763 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:827
2764 msgid ""
2765 "No operating system could be detected inside this disk image.\n"
2766 "\n"
2767 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
2768 "machine\n"
2769 "image, or because the OS type is not understood by virt-inspector.\n"
2770 "\n"
2771 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
2772 "information about the disk image as possible.\n"
2773 msgstr ""
2774 "Nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
2775 "\n"
2776 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
2777 "maszyną wirtualną lub program virt-inspector nie rozumie tego typu systemu.\n"
2778 "\n"
2779 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
2780 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
2781
2782 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:901
2783 #, perl-brace-format
2784 msgid "unknown filesystem label {label}\n"
2785 msgstr "nieznana etykieta systemu plików {label}\n"
2786
2787 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:911
2788 #, perl-brace-format
2789 msgid "unknown filesystem UUID {uuid}\n"
2790 msgstr "nieznany UUID systemu plików {uuid}\n"
2791
2792 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:939
2793 #, perl-brace-format
2794 msgid "unknown filesystem {fs}\n"
2795 msgstr "nieznany system plików {fs}\n"
2796
2797 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1017
2798 #, perl-brace-format
2799 msgid "Error running rpm -qa: {error}"
2800 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia rpm -qa: {error}"
2801
2802 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1043
2803 #, perl-brace-format
2804 msgid "Error running dpkg-query: {error}"
2805 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia dpkg-query: {error}"
2806
2807 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1108
2808 msgid "Can't find grub on guest"
2809 msgstr "Nie można odnaleźć programu GRUB w gościu"
2810
2811 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1163
2812 #, perl-brace-format
2813 msgid "Grub entry {title} has no kernel"
2814 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie posiada jądra"
2815
2816 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1194
2817 #, perl-brace-format
2818 msgid "grub refers to {path}, which doesn't exist\n"
2819 msgstr "program GRUB odnosi się do {path}, który nie istnieje\n"
2820
2821 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1217
2822 #, perl-brace-format
2823 msgid "Grub entry {title} does not specify an initrd"
2824 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie określa initrd"
2825
2826 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1286
2827 #, perl-brace-format
2828 msgid "Didn't find modules directory {modules} for kernel {path}"
2829 msgstr "Nie odnaleziono katalogu modułów {modules} dla jądra {path}"
2830
2831 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1294
2832 #, perl-brace-format
2833 msgid "Couldn't guess kernel version number from path for kernel {path}"
2834 msgstr "Nie można odgadnąć numeru wersji jądra ze ścieżki jądra {path}"
2835
2836 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1348
2837 #, perl-brace-format
2838 msgid "{path} doesn't match augeas pattern"
2839 msgstr "{path} nie zgadza się ze wzorem Augeas"
2840
2841 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1387
2842 #, perl-brace-format
2843 msgid "{filename}: could not read initrd format"
2844 msgstr "{filename}: nie można odczytać formatu initrd"
2845
2846 #: rescue/virt-rescue.c:61
2847 #, fuzzy, c-format
2848 msgid ""
2849 "%s: Run a rescue shell on a virtual machine\n"
2850 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
2851 "Usage:\n"
2852 "  %s [--options] -d domname\n"
2853 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...]\n"
2854 "Options:\n"
2855 "  -a|--add image       Add image\n"
2856 "  --append kernelopts  Append kernel options\n"
2857 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2858 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2859 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2860 "  --help               Display brief help\n"
2861 "  -m|--memsize MB      Set memory size in megabytes\n"
2862 "  --network            Enable network\n"
2863 "  -r|--ro              Access read-only\n"
2864 "  --selinux            Enable SELinux\n"
2865 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2866 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2867 "  -w|--rw              Mount read-write\n"
2868 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
2869 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
2870 msgstr ""
2871 "%s: uruchamia powłokę ratunkową w maszynie wirtualnej\n"
2872 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
2873 "Użycie:\n"
2874 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny\n"
2875 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...]\n"
2876 "Opcje:\n"
2877 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
2878 "  --append opcje_jądra Dołącza opcje jądra\n"
2879 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
2880 "                       dla opcji -d\n"
2881 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
2882 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
2883 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
2884 "  -m|--memsize MB      Ustawia rozmiar pamięci w megabajtach\n"
2885 "  --network            Włącza sieć\n"
2886 "  -r|--ro              Dostęp tylko do odczytu\n"
2887 "  --selinux            Włącza SELinuksa\n"
2888 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
2889 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2890 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
2891 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
2892
2893 #: rescue/virt-rescue.c:178
2894 #, c-format
2895 msgid "%s: could not parse memory size '%s'\n"
2896 msgstr "%s: nie można przetworzyć rozmiaru pamięci \"%s\"\n"
2897
2898 #: rescue/virt-rescue.c:417
2899 #, c-format
2900 msgid "%s: unknown child exit status (%d)\n"
2901 msgstr "%s: nieznany stan wyjścia potomka (%d)\n"
2902
2903 #: src/appliance.c:181
2904 #, c-format
2905 msgid ""
2906 "cannot find any suitable libguestfs supermin or ordinary appliance on "
2907 "LIBGUESTFS_PATH (search path: %s)"
2908 msgstr ""
2909 "nie można odnaleźć żadnego przyrządu biblioteki libguestfs typu \"supermin\" "
2910 "lub \"ordinary\" w LIBGUESTFS_PATH (ścieżka wyszukiwania: %s)"
2911
2912 #: src/appliance.c:331
2913 #, c-format
2914 msgid "security: cached appliance %s is not owned by UID %d"
2915 msgstr ""
2916 "bezpieczeństwo: przyrząd %s w pamięci podręcznej nie jest własnością UID %d"
2917
2918 #: src/appliance.c:336
2919 #, c-format
2920 msgid "security: cached appliance %s is not a directory (mode %o)"
2921 msgstr ""
2922 "bezpieczeństwo: przyrząd %s w pamięci podręcznej nie jest katalogiem (tryb "
2923 "%o)"
2924
2925 #: src/appliance.c:341
2926 #, c-format
2927 msgid "security: cached appliance %s is writable by group or other (mode %o)"
2928 msgstr ""
2929 "bezpieczeństwo: przyrząd %s w pamięci podręcznej jest zapisywalny przez "
2930 "grupę lub innych (tryb %o)"
2931
2932 #: src/appliance.c:659
2933 msgid "external command failed, see earlier error messages"
2934 msgstr ""
2935 "zewnętrzne polecenie nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
2936 "komunikaty błędów"
2937
2938 #: src/filearch.c:153
2939 #, c-format
2940 msgid "size of %s unreasonable (%<PRIi64> bytes)"
2941 msgstr "rozmiar %s jest nierozsądny (%<PRIi64> bajtów)"
2942
2943 #: src/filearch.c:266
2944 msgid ""
2945 "file-architecture API not available since this version of libguestfs was "
2946 "compiled without PCRE or libmagic libraries"
2947 msgstr ""
2948 "API architektury plików jest niedostępne, ponieważ ta wersja biblioteki "
2949 "libguestfs została skompilowana bez bibliotek PCRE lub libmagic"
2950
2951 #: src/guestfs.c:177
2952 #, c-format
2953 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
2954 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
2955
2956 #: src/guestfs.c:302
2957 #, c-format
2958 msgid "warning: %s"
2959 msgstr ""
2960
2961 #: src/guestfs.c:361
2962 #, c-format
2963 msgid "libguestfs: error: %s\n"
2964 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
2965
2966 #: src/guestfs.c:908
2967 #, c-format
2968 msgid "<truncated, original size %zu bytes>"
2969 msgstr "<skrócone, pierwotny rozmiar %zu bajtów>"
2970
2971 #: src/inspect.c:486 src/inspect.c:1180 src/inspect.c:2680 src/inspect.c:2723
2972 #: src/inspect.c:2773 src/inspect.c:2817
2973 #, c-format
2974 msgid "size of %s is unreasonably large (%<PRIi64> bytes)"
2975 msgstr "rozmiar %s jest nierozsądnie duży (%<PRIi64> bajtów)"
2976
2977 #: src/inspect.c:1214
2978 msgid "could not parse /etc/fstab or empty file"
2979 msgstr "nie można przetworzyć pliku /etc/fstab lub pustego pliku"
2980
2981 #: src/inspect.c:1429
2982 #, c-format
2983 msgid "cannot resolve Windows %%SYSTEMROOT%%"
2984 msgstr "nie można rozwiązać %%SYSTEMROOT%% systemu Windows"
2985
2986 #: src/inspect.c:1745 src/inspect.c:1758
2987 #, c-format
2988 msgid "could not parse integer in version number: %s"
2989 msgstr "nie można przetworzyć liczby całkowitej w numerze wersji: %s"
2990
2991 #: src/inspect.c:1854
2992 msgid "no inspection data: call guestfs_inspect_os first"
2993 msgstr "brak danych badania: najpierw należy wywołać guestfs_inspect_os"
2994
2995 #: src/inspect.c:1866
2996 #, c-format
2997 msgid ""
2998 "%s: root device not found: only call this function with a root device "
2999 "previously returned by guestfs_inspect_os"
3000 msgstr ""
3001 "%s: nie odnaleziono urządzenia root: należy wywoływać tę funkcję tylko z "
3002 "urządzeniem root poprzednio zwróconym przez guestfs_inspect_os"
3003
3004 #: src/inspect.c:2006
3005 msgid "not a Windows guest, or systemroot could not be determined"
3006 msgstr "nie jest gościem systemu Windows lub nie można określić systemroot"
3007
3008 #: src/inspect.c:2297 src/inspect.c:2319 src/inspect.c:2344
3009 msgid "unexpected end of output from db_dump command"
3010 msgstr "nieoczekiwany koniec wyjścia polecenia db_dump"
3011
3012 #: src/inspect.c:2782
3013 #, c-format
3014 msgid "%s: file is empty"
3015 msgstr "%s: plik jest pusty"
3016
3017 #: src/inspect.c:2845
3018 msgid ""
3019 "inspection API not available since this version of libguestfs was compiled "
3020 "without PCRE or hivex libraries"
3021 msgstr ""
3022 "API badania jest niedostępne, ponieważ ta wersja biblioteki libguestfs "
3023 "została skompilowana bez bibliotek PCRE lub hivex"
3024
3025 #: src/launch.c:98
3026 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
3027 msgstr ""
3028 "wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
3029
3030 #: src/launch.c:155
3031 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
3032 msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
3033
3034 #: src/launch.c:169
3035 #, c-format
3036 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
3037 msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
3038
3039 #: src/launch.c:235 src/launch.c:339
3040 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
3041 msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
3042
3043 #: src/launch.c:247 src/launch.c:252
3044 #, c-format
3045 msgid "%s parameter is empty or contains disallowed characters"
3046 msgstr "parametr %s jest pusty lub zawiera niedozwolone znaki"
3047
3048 #: src/launch.c:358
3049 msgid "the libguestfs handle has already been launched"
3050 msgstr "program obsługi libguestfs został już uruchomiony"
3051
3052 #: src/launch.c:367
3053 #, c-format
3054 msgid "%s: cannot create temporary directory"
3055 msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
3056
3057 #: src/launch.c:404
3058 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
3059 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
3060
3061 #: src/launch.c:750
3062 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
3063 msgstr ""
3064 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
3065 "błędów"
3066
3067 #: src/launch.c:763
3068 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
3069 msgstr ""
3070 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
3071
3072 #: src/launch.c:851
3073 #, fuzzy
3074 msgid "guestfs_launch failed, unexpected initial message from guestfsd"
3075 msgstr ""
3076 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
3077 "błędów"
3078
3079 #: src/launch.c:859
3080 #, fuzzy
3081 msgid "contacted guestfsd, but state != READY"
3082 msgstr ""
3083 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
3084
3085 #: src/launch.c:1038
3086 #, c-format
3087 msgid ""
3088 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
3089 "the LIBGUESTFS_QEMU environment variable."
3090 msgstr ""
3091 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
3092 "ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
3093
3094 #: src/launch.c:1129
3095 msgid "qemu has not been launched yet"
3096 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
3097
3098 #: src/launch.c:1140
3099 msgid "no subprocess to kill"
3100 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
3101
3102 #: src/proto.c:188
3103 #, c-format
3104 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
3105 msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
3106
3107 #: src/proto.c:211
3108 #, c-format
3109 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
3110 msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
3111
3112 #: src/proto.c:421
3113 #, c-format
3114 msgid ""
3115 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
3116 msgstr ""
3117 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x"
3118 "%x\n"
3119
3120 #: src/proto.c:599 src/proto.c:662
3121 msgid "unexpected end of file when reading from daemon"
3122 msgstr "nieoczekiwany koniec pliku podczas odczytywania z demona"
3123
3124 #: src/proto.c:620
3125 #, c-format
3126 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
3127 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
3128
3129 #: src/proto.c:639
3130 #, c-format
3131 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
3132 msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
3133
3134 #: src/proto.c:791
3135 #, c-format
3136 msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
3137 msgstr "guestfs___send: stan %d != ZAJĘTY"
3138
3139 #: src/proto.c:815
3140 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
3141 msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
3142
3143 #: src/proto.c:824
3144 msgid "dispatch failed to marshal args"
3145 msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
3146
3147 #: src/proto.c:951
3148 #, c-format
3149 msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
3150 msgstr "send_file_chunk: stan %d != GOTOWY"
3151
3152 #: src/proto.c:967
3153 #, c-format
3154 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
3155 msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
3156
3157 #: src/proto.c:1117
3158 #, c-format
3159 msgid "%s: error in chunked encoding"
3160 msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
3161
3162 #: src/proto.c:1144
3163 msgid "write to daemon socket"
3164 msgstr "zapisuje do gniazda demona"
3165
3166 #: src/proto.c:1167
3167 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
3168 msgstr "receive_file_data: błąd przetwarzania w odpowiedzi wywołania zwrotnego"
3169
3170 #: src/proto.c:1172
3171 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
3172 msgstr ""
3173 "receive_file_data: otrzymano nieoczekiwaną flagę podczas odczytywania "
3174 "fragmentów pliku"
3175
3176 #: src/proto.c:1180
3177 msgid "failed to parse file chunk"
3178 msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
3179
3180 #: src/proto.c:1189
3181 msgid "file receive cancelled by daemon"
3182 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
3183
3184 #: src/virt.c:92 src/virt.c:325
3185 msgid "you cannot set both live and readonly flags"
3186 msgstr ""
3187
3188 #: src/virt.c:100
3189 #, c-format
3190 msgid "could not connect to libvirt (code %d, domain %d): %s"
3191 msgstr "nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): %s"
3192
3193 #: src/virt.c:108
3194 #, c-format
3195 msgid "no libvirt domain called '%s': %s"
3196 msgstr "brak domeny biblioteki libvirt o nazwie \"%s\": %s"
3197
3198 #: src/virt.c:163 src/virt.c:413
3199 #, c-format
3200 msgid "error reading libvirt XML information: %s"
3201 msgstr "błąd podczas odczytywania informacji XML biblioteki libvirt: %s"
3202
3203 #: src/virt.c:173 src/virt.c:421
3204 msgid "unable to parse XML information returned by libvirt"
3205 msgstr ""
3206 "nie można przetworzyć informacji XML zwróconej przez bibliotekę libvirt"
3207
3208 #: src/virt.c:179 src/virt.c:427
3209 msgid "unable to create new XPath context"
3210 msgstr "nie można utworzyć nowego kontekstu XPath"
3211
3212 #: src/virt.c:186 src/virt.c:442
3213 msgid "unable to evaluate XPath expression"
3214 msgstr "nie można sprawdzić wyrażenia XPath"
3215
3216 #: src/virt.c:283
3217 msgid "libvirt domain has no disks"
3218 msgstr "domena biblioteki libvirt nie posiada dysków"
3219
3220 #: src/virt.c:336
3221 #, c-format
3222 msgid "error getting domain info: %s"
3223 msgstr "błąd podczas uzyskiwania informacji o domenie: %s"
3224
3225 #: src/virt.c:350
3226 msgid ""
3227 "error: domain is a live virtual machine.\n"
3228 "Writing to the disks of a running virtual machine can cause disk "
3229 "corruption.\n"
3230 "Either use read-only access, or if the guest is running the guestfsd daemon\n"
3231 "specify live access.  In most libguestfs tools these options are --ro or\n"
3232 "--live respectively.  Consult the documentation for further information."
3233 msgstr ""
3234
3235 #: src/virt.c:470
3236 msgid ""
3237 "this guest has no libvirt <channel> definition for guestfsd\n"
3238 "See ATTACHING TO RUNNING DAEMONS in guestfs(3) for further information."
3239 msgstr ""
3240
3241 #: src/virt.c:495
3242 msgid ""
3243 "add-domain API not available since this version of libguestfs was compiled "
3244 "without libvirt or libxml2"
3245 msgstr ""
3246 "API dodawania domen jest niedostępne, ponieważ ta wersja biblioteki "
3247 "libguestfs została skompilowana bez bibliotek libvirt lub libxml2"
3248
3249 #: test-tool/test-tool.c:82
3250 #, c-format
3251 msgid ""
3252 "libguestfs-test-tool: interactive test tool\n"
3253 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
3254 "Usage:\n"
3255 "  libguestfs-test-tool [--options]\n"
3256 "Options:\n"
3257 "  --help         Display usage\n"
3258 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
3259 "                 Helper program (default: %s)\n"
3260 "  --qemudir dir  Specify QEMU source directory\n"
3261 "  --qemu qemu    Specify QEMU binary\n"
3262 "  --timeout n\n"
3263 "  -t n           Set launch timeout (default: %d seconds)\n"
3264 msgstr ""
3265 "libguestfs-test-tool: interaktywne narzędzie testowania\n"
3266 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
3267 "Użycie:\n"
3268 "  libguestfs-test-tool [--opcje]\n"
3269 "Opcje:\n"
3270 "  --help         Wyświetla użycie\n"
3271 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
3272 "                 Program pomocniczy (domyślnie: %s)\n"
3273 "  --qemudir katalog  Podaje katalog źródłowy QEMU\n"
3274 "  --qemu QEMU    Podaje plik binarny QEMU\n"
3275 "  --timeout n\n"
3276 "  -t n           Ustawia czas oczekiwania na uruchomienie\n"
3277 "                 (domyślnie: %d sekundy)\n"
3278
3279 #: test-tool/test-tool.c:138
3280 #, c-format
3281 msgid "libguestfs-test-tool: unknown long option: %s (%d)\n"
3282 msgstr "libguestfs-test-tool: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
3283
3284 #: test-tool/test-tool.c:147
3285 #, c-format
3286 msgid "libguestfs-test-tool: invalid timeout: %s\n"
3287 msgstr "libguestfs-test-tool: nieprawidłowy czas oczekiwania: %s\n"
3288
3289 #: test-tool/test-tool.c:159
3290 #, c-format
3291 msgid "libguestfs-test-tool: unexpected command line option 0x%x\n"
3292 msgstr "libguestfs-test-tool: nieoczekiwana opcja wiersza poleceń 0x%x\n"
3293
3294 #: test-tool/test-tool.c:182
3295 #, c-format
3296 msgid "libguestfs-test-tool: failed to create libguestfs handle\n"
3297 msgstr ""
3298 "libguestfs-test-tool: utworzenie programu obsługi libguestfs nie powiodło "
3299 "się\n"
3300
3301 #: test-tool/test-tool.c:189 test-tool/test-tool.c:198
3302 #, c-format
3303 msgid "libguestfs-test-tool: failed to add drive '%s'\n"
3304 msgstr "libguestfs-test-tool: dodanie napędu \"%s\" nie powiodło się\n"
3305
3306 #: test-tool/test-tool.c:206
3307 #, c-format
3308 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
3309 msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version nie powiodło się\n"
3310
3311 #: test-tool/test-tool.c:228
3312 #, c-format
3313 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
3314 msgstr "libguestfs-test-tool: uruchomienie przyrządu nie powiodło się\n"
3315
3316 #: test-tool/test-tool.c:240
3317 #, c-format
3318 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run sfdisk\n"
3319 msgstr "libguestfs-test-tool: wykonanie sfdisk nie powiodło się\n"
3320
3321 #: test-tool/test-tool.c:246
3322 #, c-format
3323 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
3324 msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 nie powiodło się\n"
3325
3326 #: test-tool/test-tool.c:252
3327 #, c-format
3328 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
3329 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sda1 w / nie powiodło się\n"
3330
3331 #: test-tool/test-tool.c:258
3332 #, c-format
3333 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkdir /iso\n"
3334 msgstr "libguestfs-test-tool: utworzenie katalogu /iso nie powiodło się\n"
3335
3336 #: test-tool/test-tool.c:264
3337 #, c-format
3338 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sdb on /iso\n"
3339 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sdb w /iso nie powiodło się\n"
3340
3341 #: test-tool/test-tool.c:272
3342 #, c-format
3343 msgid "libguestfs-test-tool: could not run helper program, or helper failed\n"
3344 msgstr ""
3345 "libguestfs-test-tool: nie można uruchomić programu pomocniczego lub program "
3346 "nie powiódł się\n"
3347
3348 #: test-tool/test-tool.c:303
3349 #, c-format
3350 msgid ""
3351 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
3352 "--qemu/--qemudir options cannot be used.\n"
3353 msgstr ""
3354 "Zmienna środowiskowa LIBGUESTFS_QEMU jest już ustawiona, więc nie można\n"
3355 "użyć opcji --qemu/--qemudir.\n"
3356
3357 #: test-tool/test-tool.c:311
3358 #, c-format
3359 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
3360 msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
3361
3362 #: test-tool/test-tool.c:325
3363 #, c-format
3364 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
3365 msgstr "%s: nie wygląda na katalog źródłowy QEMU\n"
3366
3367 #: test-tool/test-tool.c:374
3368 #, c-format
3369 msgid ""
3370 "Test tool helper program 'libguestfs-test-tool-helper' is not\n"
3371 "available.  Expected to find it in '%s'\n"
3372 "\n"
3373 "Use the --helper option to specify the location of this program.\n"
3374 msgstr ""
3375 "Program pomocniczy narzędzia testowania \"libguestfs-test-tool-helper\" nie\n"
3376 "jest dostępny. Oczekiwano odnalezienie go w \"%s\"\n"
3377 "\n"
3378 "Należy użyć opcji --helper, aby podać położenie tego programu.\n"
3379
3380 #: test-tool/test-tool.c:390
3381 #, c-format
3382 msgid "command failed: %s"
3383 msgstr "polecenie nie powiodło się: %s"
3384
3385 #: test-tool/test-tool.c:398
3386 #, c-format
3387 msgid ""
3388 "Test tool helper program %s\n"
3389 "is not statically linked.  This is a build error when this test tool\n"
3390 "was built.\n"
3391 msgstr ""
3392 "Program pomocniczy narzędzia testowania %s\n"
3393 "nie jest skonsolidowany statycznie. Jest to błąd budowania.\n"
3394
3395 #: test-tool/test-tool.c:432
3396 #, c-format
3397 msgid "mkisofs command failed: %s\n"
3398 msgstr "polecenie mkisofs nie powiodło się: %s\n"
3399
3400 #: tools/virt-edit.pl:169
3401 msgid "virt-edit: no image, VM names or filenames to edit given"
3402 msgstr ""
3403 "virt-edit: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub nazw plików dla "
3404 "polecenia edit"
3405
3406 #: tools/virt-edit.pl:185 tools/virt-tar.pl:243 tools/virt-win-reg.pl:217
3407 #, perl-brace-format
3408 msgid ""
3409 "{prog}: No operating system could be detected inside this disk image.\n"
3410 "\n"
3411 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
3412 "machine\n"
3413 "image, or because the OS type is not understood by libguestfs.\n"
3414 "\n"
3415 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
3416 "information about the disk image as possible.\n"
3417 msgstr ""
3418 "{prog}: nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu "
3419 "dysku.\n"
3420 "\n"
3421 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
3422 "maszyną wirtualną lub biblioteka libguestfs nie rozumie tego typu systemu.\n"
3423 "\n"
3424 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
3425 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
3426
3427 #: tools/virt-edit.pl:189 tools/virt-tar.pl:247 tools/virt-win-reg.pl:221
3428 #, perl-brace-format
3429 msgid "{prog}: multiboot operating systems are not supported.\n"
3430 msgstr "{prog}: systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane.\n"
3431
3432 #: tools/virt-edit.pl:221
3433 msgid "File not changed.\n"
3434 msgstr "Plik nie został zmieniony.\n"
3435
3436 #: tools/virt-list-filesystems.pl:142
3437 msgid "virt-list-filesystems: no image or VM name given"
3438 msgstr "virt-list-filesystems: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
3439
3440 #: tools/virt-list-partitions.pl:152
3441 msgid "virt-list-partitions: no image or VM name given"
3442 msgstr "virt-list-partitions: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
3443
3444 #: tools/virt-make-fs.pl:291
3445 msgid "virt-make-fs input output\n"
3446 msgstr "virt-make-fs wejście wyjście\n"
3447
3448 #: tools/virt-make-fs.pl:321
3449 msgid "unexpected output from 'du' command"
3450 msgstr "nieoczekiwane wyjście polecenia \"du\""
3451
3452 #: tools/virt-make-fs.pl:333 tools/virt-make-fs.pl:347
3453 #: tools/virt-make-fs.pl:458
3454 #, perl-brace-format
3455 msgid "{f}: unknown input format: {fmt}\n"
3456 msgstr "{f}: nieznany format wyjścia: {fmt}\n"
3457
3458 #: tools/virt-make-fs.pl:391
3459 #, perl-brace-format
3460 msgid "virt-make-fs: cannot parse size parameter: {sz}\n"
3461 msgstr "virt-make-fs: nie można przetworzyć parametru rozmiaru: {sz}\n"
3462
3463 #: tools/virt-make-fs.pl:406
3464 msgid ""
3465 "qemu-img create: failed to create disk image, see earlier error messages\n"
3466 msgstr ""
3467 "qemu-img create: utworzenie obrazu dysku nie powiodło się, proszę zobaczyć "
3468 "wcześniejsze komunikaty błędów\n"
3469
3470 #: tools/virt-make-fs.pl:417
3471 msgid "virt-make-fs: NTFS support was disabled when libguestfs was compiled\n"
3472 msgstr ""
3473 "virt-make-fs: obsługa systemu plików NTFS została wyłączona podczas "
3474 "komplikacji biblioteki libguestfs\n"
3475
3476 #: tools/virt-make-fs.pl:442
3477 msgid "tar: failed, see earlier messages\n"
3478 msgstr ""
3479 "tar: nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty błędów\n"
3480
3481 #: tools/virt-make-fs.pl:464
3482 msgid "uncompress command failed, see earlier messages\n"
3483 msgstr ""
3484 "polecenie uncompress nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
3485 "komunikaty błędów\n"
3486
3487 #: tools/virt-make-fs.pl:499
3488 msgid ""
3489 "virt-make-fs: error copying contents into filesystem\n"
3490 "An error here usually means that the program did not estimate the\n"
3491 "filesystem size correctly.  Please read the BUGS section of the manpage.\n"
3492 msgstr ""
3493 "virt-make-fs: błąd podczas kopiowania zawartości do systemu plików\n"
3494 "Błąd w tym miejscu zwykle oznacza, że program nie oszacował poprawnie\n"
3495 "rozmiar systemu plików. Proszę przeczytać sekcję BUGS strony podręcznika.\n"
3496
3497 #: tools/virt-resize.pl:33
3498 msgid "virt-resize: sorry this program does not work on a 32 bit host\n"
3499 msgstr "virt-rescue: ten program nie działa na 32 bitowym gospodarzu\n"
3500
3501 #: tools/virt-resize.pl:581
3502 #, perl-brace-format
3503 msgid "virt-resize: {file}: does not exist or is not readable\n"
3504 msgstr "virt-resize: {file}: nie istnieje lub nie jest odczytywalny\n"
3505
3506 #: tools/virt-resize.pl:583
3507 #, perl-brace-format
3508 msgid ""
3509 "virt-resize: {file}: does not exist or is not writable\n"
3510 "You have to create the destination disk before running this program.\n"
3511 "Please read the virt-resize(1) manpage for more information.\n"
3512 msgstr ""
3513 "virt-resize: {file}: nie istnieje lub nie jest zapisywalny\n"
3514 "Należy utworzyć dysk docelowy przed uruchomieniem tego programu.\n"
3515 "Proszę przeczytać stronę podręcznika virt-resize(1), aby dowiedzieć się "
3516 "więcej.\n"
3517
3518 #: tools/virt-resize.pl:663 tools/virt-resize.pl:666
3519 #, perl-brace-format
3520 msgid ""
3521 "virt-resize: {file}: file is too small to be a disk image ({sz} bytes)\n"
3522 msgstr ""
3523 "virt-resize: {file}: plik jest za mały, aby był obrazem dysku ({sz} bajtów)\n"
3524
3525 #: tools/virt-resize.pl:682 tools/virt-resize.pl:694
3526 msgid "virt-resize: short read"
3527 msgstr "virt-resize: krótki odczyt"
3528
3529 #: tools/virt-resize.pl:828
3530 #, perl-brace-format
3531 msgid "virt-resize: no logical volume called {n}\n"
3532 msgstr "virt-resize: brak woluminu logicznego o nazwie {n}\n"
3533
3534 #: tools/virt-resize.pl:848
3535 #, perl-brace-format
3536 msgid ""
3537 "{p}: partition not found in the source disk image, when using the '{opt}' "
3538 "command line option\n"
3539 msgstr ""
3540 "{p}: nie odnaleziono partycji w źródłowym obrazie dysku podczas używania "
3541 "opcji wiersza poleceń\"{opt}\"\n"
3542
3543 #: tools/virt-resize.pl:854
3544 #, perl-brace-format
3545 msgid ""
3546 "{p}: partition ignored, you cannot use it in another command line argument\n"
3547 msgstr ""
3548 "{p}: zignorowano partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach "
3549 "wiersza poleceń\n"
3550
3551 #: tools/virt-resize.pl:858
3552 #, perl-brace-format
3553 msgid ""
3554 "{p}: partition deleted, you cannot use it in another command line argument\n"
3555 msgstr ""
3556 "{p}: usunięto partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach wiersza "
3557 "poleceń\n"
3558
3559 #: tools/virt-resize.pl:900
3560 #, perl-brace-format
3561 msgid "{p}: this partition has already been marked for resizing\n"
3562 msgstr "{p}: ta partycja została już oznaczona do zmiany rozmiaru\n"
3563
3564 #: tools/virt-resize.pl:908
3565 #, perl-brace-format
3566 msgid "{p}: missing size field in {o} option\n"
3567 msgstr "{p}: brak pola rozmiaru w opcji {o}\n"
3568
3569 #: tools/virt-resize.pl:925
3570 #, perl-brace-format
3571 msgid "{p}: {f}: cannot parse size field\n"
3572 msgstr "{p}: {f}: nie można przetworzyć pola rozmiaru\n"
3573
3574 #: tools/virt-resize.pl:930
3575 #, perl-brace-format
3576 msgid "{p}: new size is zero or negative\n"
3577 msgstr "{p}: nowy rozmiar wynosi zero lub jest ujemny\n"
3578
3579 #: tools/virt-resize.pl:953
3580 #, perl-brace-format
3581 msgid ""
3582 "{p}: cannot make this partition smaller because it contains a\n"
3583 "filesystem, physical volume or other content that is larger than the new "
3584 "size.\n"
3585 "You have to resize the content first, see virt-resize(1).\n"
3586 msgstr ""
3587 "{p}: nie można zmniejszyć tej partycji, ponieważ zawiera ona system plików,\n"
3588 "wolumin fizyczny lub inną zawartość, która jest większa niż nowy rozmiar.\n"
3589 "Należy najpierw zmienić rozmiar zawartości, w tym celu proszę zobaczyć "
3590 "stronę podręcznika virt-resize(1).\n"
3591
3592 #: tools/virt-resize.pl:969
3593 msgid "virt-resize: you cannot use options --expand and --shrink together\n"
3594 msgstr ""
3595 "virt-resize: nie można używać razem opcji --expand i --shrink together\n"
3596
3597 #: tools/virt-resize.pl:1018
3598 #, perl-brace-format
3599 msgid ""
3600 "virt-resize: error: cannot use --expand when there is no surplus space to\n"
3601 "expand into.  You need to make the target disk larger by at least {h}.\n"
3602 msgstr ""
3603 "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --expand, kiedy nie ma miejsca na\n"
3604 "rozszerzenie. Należy zwiększyć dysk docelowy o co najmniej {h}.\n"
3605
3606 #: tools/virt-resize.pl:1033
3607 msgid ""
3608 "virt-resize: error: cannot use --shrink because there is no deficit\n"
3609 "(see 'deficit' in the virt-resize(1) man page)\n"
3610 msgstr ""
3611 "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --shrink, ponieważ brak deficytu\n"
3612 "(proszę zobaczyć \"deficit\" na stronie podręcznika virt-resize(1)).\n"
3613
3614 #: tools/virt-resize.pl:1048
3615 msgid "Summary of changes:\n"
3616 msgstr "Podsumowanie zmian:\n"
3617
3618 #: tools/virt-resize.pl:1052
3619 #, perl-brace-format
3620 msgid "{p}: partition will be ignored\n"
3621 msgstr "{p}: partycja zostanie zignorowana\n"
3622
3623 #: tools/virt-resize.pl:1054
3624 #, perl-brace-format
3625 msgid "{p}: partition will be deleted\n"
3626 msgstr "{p}: partycja zostanie usunięta\n"
3627
3628 #: tools/virt-resize.pl:1056
3629 #, perl-brace-format
3630 msgid "{p}: partition will be resized from {oldsize} to {newsize}\n"
3631 msgstr "{p}: rozmiar partycji zostanie zmieniony z {oldsize} do {newsize}\n"
3632
3633 #: tools/virt-resize.pl:1061
3634 #, perl-brace-format
3635 msgid "{p}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
3636 msgstr "{p}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
3637
3638 #: tools/virt-resize.pl:1066
3639 #, perl-brace-format
3640 msgid "{p}: partition will be left alone\n"
3641 msgstr "{p}: partycja zostanie pozostawiona bez zmian\n"
3642
3643 #: tools/virt-resize.pl:1071
3644 #, perl-brace-format
3645 msgid "{n}: LV will be expanded to maximum size\n"
3646 msgstr "{n}: wolumin logiczny zostanie rozszerzony do maksymalnego rozmiaru\n"
3647
3648 #: tools/virt-resize.pl:1077
3649 #, perl-brace-format
3650 msgid "{n}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
3651 msgstr "{n}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
3652
3653 #: tools/virt-resize.pl:1084
3654 #, perl-brace-format
3655 msgid "There is a surplus of {spl} bytes ({h}).\n"
3656 msgstr "Istnieje nadmiar {spl} bajtów ({h}).\n"
3657
3658 #: tools/virt-resize.pl:1089
3659 msgid "An extra partition will be created for the surplus.\n"
3660 msgstr "Dodatkowa partycja zostanie utworzona dla nadmiarowego miejsca.\n"
3661
3662 #: tools/virt-resize.pl:1091
3663 msgid ""
3664 "The surplus space is not large enough for an extra partition to be created\n"
3665 "and so it will just be ignored.\n"
3666 msgstr ""
3667 "Nadmiarowe miejsce nie jest dostatecznie duże do utworzenia dodatkowej\n"
3668 "partycji, więc zostanie zignorowane.\n"
3669
3670 #: tools/virt-resize.pl:1094
3671 msgid ""
3672 "The surplus space will be ignored.  Run a partitioning program in the guest\n"
3673 "to partition this extra space if you want.\n"
3674 msgstr ""
3675 "Nadmiarowe miejsce zostanie zignorowane. Można uruchomić program\n"
3676 "partycjonowania w gościu, aby partycjonować te dodatkowe miejsce w razie\n"
3677 "potrzeby.\n"
3678
3679 #: tools/virt-resize.pl:1097
3680 #, perl-brace-format
3681 msgid ""
3682 "virt-resize: error: there is a deficit of {def} bytes ({h}).\n"
3683 "You need to make the target disk larger by at least this amount,\n"
3684 "or adjust your resizing requests.\n"
3685 msgstr ""
3686 "virt-resize: błąd: istnieje deficyt {def} bajtów ({h}).\n"
3687 "Należy zwiększyć dysk docelowy co najmniej o tę ilość lub dostosować\n"
3688 "żądania zmiany rozmiaru.\n"
3689
3690 #: tools/virt-resize.pl:1114
3691 msgid "virt-resize: source disk does not have a first partition\n"
3692 msgstr "virt-resize: dysk źródłowy nie posiada pierwszej partycji\n"
3693
3694 #: tools/virt-resize.pl:1209
3695 #, perl-brace-format
3696 msgid "Copying {p} ...\n"
3697 msgstr "Kopiowanie {p}...\n"
3698
3699 #: tools/virt-resize.pl:1272 tools/virt-resize.pl:1330
3700 #, perl-brace-format
3701 msgid "Expanding {p} using the '{meth}' method\n"
3702 msgstr "Rozszerzanie {p} używając metody \"{meth}\"\n"
3703
3704 #: tools/virt-tar.pl:183 tools/virt-tar.pl:190
3705 msgid "virt-tar: extract/upload mode specified twice on the command line\n"
3706 msgstr "virt-tar: wydobywa/wysyła tryb podany dwukrotnie w wierszu poleceń\n"
3707
3708 #: tools/virt-tar.pl:212
3709 msgid "virt-tar: no image, VM names, directory or filename given"
3710 msgstr ""
3711 "virt-tar: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych, katalogu lub nazwy "
3712 "pliku"
3713
3714 #: tools/virt-tar.pl:215
3715 msgid "virt-tar: either -x or -u must be specified on the command line\n"
3716 msgstr "virt-tar: należy podać opcję -x lub -u w wierszu poleceń\n"
3717
3718 #: tools/virt-tar.pl:226
3719 #, perl-brace-format
3720 msgid "virt-tar: {tarball}: file not found\n"
3721 msgstr "virt-tar: {tarball}: nie odnaleziono pliku\n"
3722
3723 #: tools/virt-tar.pl:229
3724 #, perl-brace-format
3725 msgid "virt-tar: {dir}: directory name must start with '/' character\n"
3726 msgstr "virt-tar: {dir}: nazwa katalogu musi zaczynać się od znaku \"/\"\n"
3727
3728 #: tools/virt-win-reg.pl:201
3729 msgid "no libvirt domain name or disk image given\n"
3730 msgstr "nie podano nazwy domeny libvirt lub obrazu dysku\n"
3731
3732 #: tools/virt-win-reg.pl:240
3733 msgid ""
3734 "expecting 1 or 2 more parameters, subkey path and optionally the value to "
3735 "export\n"
3736 msgstr ""
3737 "oczekiwano jednego lub dwóch parametrów, ścieżki do podklucza i opcjonalnie "
3738 "wartości do wyeksportowania\n"
3739
3740 #: tools/virt-win-reg.pl:351
3741 #, perl-brace-format
3742 msgid "virt-win-reg: {p}: not a supported Windows Registry path\n"
3743 msgstr ""
3744 "virt-win-reg: {p}: nie jest obsługiwaną ścieżką rejestru systemu Windows\n"
3745
3746 #: tools/virt-win-reg.pl:368 tools/virt-win-reg.pl:390
3747 #, perl-brace-format
3748 msgid "virt-win-reg: {p}: file not found in guest: {err}\n"
3749 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie odnaleziono pliku w gościu: {err}\n"
3750
3751 #: tools/virt-win-reg.pl:375
3752 #, perl-brace-format
3753 msgid "virt-win-reg: {p}: could not download registry file: {err}\n"
3754 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można pobrać pliku rejestru: {err}\n"
3755
3756 #: tools/virt-win-reg.pl:397
3757 #, perl-brace-format
3758 msgid "virt-win-reg: {p}: could not upload registry file: {err}\n"
3759 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można wysłać pliku rejestru: {err}\n"
3760
3761 #~ msgid ""
3762 #~ "error: domain is a live virtual machine.\n"
3763 #~ "You must use readonly access because write access to a running virtual "
3764 #~ "machine\n"
3765 #~ "can cause disk corruption."
3766 #~ msgstr ""
3767 #~ "błąd: domena jest aktywną maszyną wirtualną.\n"
3768 #~ "Należy użyć dostępu tylko do doczytu, ponieważ dostęp do zapisu\n"
3769 #~ "uruchomionej maszyny wirtualnej może spowodować uszkodzenie dysku."