Version 1.7.14.
[libguestfs.git] / po / pl.po
1 # translation of pl.po to Polish
2 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009.
3 #
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: pl\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
8 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
9 "POT-Creation-Date: 2010-11-25 18:53+0000\n"
10 "PO-Revision-Date: 2010-10-23 13:41+0200\n"
11 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
12 "Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
13 "Language: pl\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: cat/virt-cat.c:53 cat/virt-filesystems.c:86 cat/virt-ls.c:54 df/main.c:66
19 #: fish/fish.c:86 fuse/guestmount.c:841 inspector/virt-inspector.c:67
20 #, c-format
21 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
22 msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
23
24 #: cat/virt-cat.c:57
25 #, fuzzy, c-format
26 msgid ""
27 "%s: display files in a virtual machine\n"
28 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
29 "Usage:\n"
30 "  %s [--options] -d domname file [file ...]\n"
31 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] file [file ...]\n"
32 "Options:\n"
33 "  -a|--add image       Add image\n"
34 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
35 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
36 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
37 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
38 "  --help               Display brief help\n"
39 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
40 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
41 "  -V|--version         Display version and exit\n"
42 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
43 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
44 msgstr ""
45 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
46 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
47 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
48 "Użycie:\n"
49 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
50 "Opcje:\n"
51 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
52 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
53 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
54 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
55 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
56 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
57 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
58 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
59 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
60 "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
61 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
62 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
63 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
64 "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
65 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
66 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
67
68 #: cat/virt-cat.c:115 cat/virt-filesystems.c:189 cat/virt-ls.c:121
69 #: df/domains.c:428 df/main.c:132 fish/fish.c:204 fuse/guestmount.c:952
70 #: inspector/virt-inspector.c:129
71 #, c-format
72 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
73 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
74
75 #: cat/virt-cat.c:137 cat/virt-filesystems.c:243 cat/virt-ls.c:143
76 #: df/main.c:156 fish/fish.c:272 fuse/guestmount.c:1000
77 #: inspector/virt-inspector.c:151
78 #, c-format
79 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
80 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
81
82 #: cat/virt-filesystems.c:90
83 #, fuzzy, c-format
84 msgid ""
85 "%s: list filesystems, partitions, block devices, LVM in a VM\n"
86 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
87 "Usage:\n"
88 "  %s [--options] -d domname\n"
89 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...]\n"
90 "Options:\n"
91 "  -a|--add image       Add image\n"
92 "  --all                Display everything\n"
93 "  --blkdevs|--block-devices\n"
94 "                       Display block devices\n"
95 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
96 "  --csv                Output as Comma-Separated Values\n"
97 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
98 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
99 "  --extra              Display swap and data filesystems\n"
100 "  --filesystems        Display mountable filesystems\n"
101 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
102 "  -h|--human-readable  Human-readable sizes in --long output\n"
103 "  --help               Display brief help\n"
104 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
105 "  -l|--long            Long output\n"
106 "  --lvs|--logvols|--logical-volumes\n"
107 "                       Display LVM logical volumes\n"
108 "  --no-title           No title in --long output\n"
109 "  --parts|--partitions Display partitions\n"
110 "  --pvs|--physvols|--physical-volumes\n"
111 "                       Display LVM physical volumes\n"
112 "  --uuid|--uuids       Add UUIDs to --long output\n"
113 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
114 "  -V|--version         Display version and exit\n"
115 "  --vgs|--volgroups|--volume-groups\n"
116 "                       Display LVM volume groups\n"
117 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
118 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
119 msgstr ""
120 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
121 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
122 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
123 "Użycie:\n"
124 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
125 "Opcje:\n"
126 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
127 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
128 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
129 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
130 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
131 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
132 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
133 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
134 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
135 "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
136 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
137 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
138 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
139 "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
140 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
141 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
142
143 #: cat/virt-filesystems.c:304 df/main.c:250
144 #, fuzzy, c-format
145 msgid "%s: you cannot use -h and --csv options together.\n"
146 msgstr "virt-df: nie można używać opcji -h oraz --csv jednocześnie\n"
147
148 #: cat/virt-ls.c:58
149 #, fuzzy, c-format
150 msgid ""
151 "%s: list files in a virtual machine\n"
152 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
153 "Usage:\n"
154 "  %s [--options] -d domname file [dir ...]\n"
155 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] dir [dir ...]\n"
156 "Options:\n"
157 "  -a|--add image       Add image\n"
158 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
159 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
160 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
161 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
162 "  --help               Display brief help\n"
163 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
164 "  -l|--long            Long listing\n"
165 "  -R|--recursive       Recursive listing\n"
166 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
167 "  -V|--version         Display version and exit\n"
168 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
169 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
170 msgstr ""
171 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
172 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
173 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
174 "Użycie:\n"
175 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
176 "Opcje:\n"
177 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
178 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
179 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
180 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
181 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
182 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
183 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
184 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
185 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
186 "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
187 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
188 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
189 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
190 "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
191 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
192 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
193
194 #: df/domains.c:115
195 #, fuzzy, c-format
196 msgid "%s: could not connect to libvirt (code %d, domain %d): %s"
197 msgstr ""
198 "guestfish: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): "
199 "%s\n"
200
201 #: df/domains.c:124
202 #, fuzzy, c-format
203 msgid "%s: could not get number of running domains (code %d, domain %d): %s"
204 msgstr ""
205 "guestfish: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): "
206 "%s\n"
207
208 #: df/domains.c:134
209 #, fuzzy, c-format
210 msgid "%s: could not list running domains (code %d, domain %d): %s"
211 msgstr ""
212 "guestfish: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): "
213 "%s\n"
214
215 #: df/domains.c:145
216 #, fuzzy, c-format
217 msgid "%s: could not get number of inactive domains (code %d, domain %d): %s"
218 msgstr ""
219 "guestfish: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): "
220 "%s\n"
221
222 #: df/domains.c:155
223 #, fuzzy, c-format
224 msgid "%s: could not list inactive domains (code %d, domain %d): %s"
225 msgstr ""
226 "guestfish: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): "
227 "%s\n"
228
229 #: df/domains.c:281
230 #, fuzzy, c-format
231 msgid "%s: ignoring %s, it has too many disks (%zu > %d)"
232 msgstr "virt-df: ignorowanie {name}, posiada za dużo dysków ({c} > {max})"
233
234 #: df/main.c:70
235 #, fuzzy, c-format
236 msgid ""
237 "%s: display free space on virtual filesystems\n"
238 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
239 "Usage:\n"
240 "  %s [--options] -d domname\n"
241 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...]\n"
242 "Options:\n"
243 "  -a|--add image       Add image\n"
244 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
245 "  --csv                Output as Comma-Separated Values\n"
246 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
247 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
248 "  -h|--human-readable  Human-readable sizes in --long output\n"
249 "  --help               Display brief help\n"
250 "  -i|--inodes          Display inodes\n"
251 "  --one-per-guest      Separate appliance per guest\n"
252 "  --uuid               Add UUIDs to --long output\n"
253 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
254 "  -V|--version         Display version and exit\n"
255 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
256 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
257 msgstr ""
258 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
259 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
260 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
261 "Użycie:\n"
262 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
263 "Opcje:\n"
264 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
265 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
266 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
267 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
268 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
269 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
270 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
271 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
272 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
273 "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
274 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
275 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
276 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
277 "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
278 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
279 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
280
281 #: df/main.c:262
282 #, c-format
283 msgid "%s: compiled without support for libvirt.\n"
284 msgstr ""
285
286 #: df/output.c:50
287 #, fuzzy
288 msgid "VirtualMachine"
289 msgstr "Maszyna wirtualna"
290
291 #: df/output.c:51
292 msgid "Filesystem"
293 msgstr "System plików"
294
295 #: df/output.c:54
296 msgid "1K-blocks"
297 msgstr "K-bloki"
298
299 #: df/output.c:56
300 msgid "Size"
301 msgstr "Rozmiar"
302
303 #: df/output.c:57
304 msgid "Used"
305 msgstr "Użyte"
306
307 #: df/output.c:58
308 msgid "Available"
309 msgstr "Dostępne"
310
311 #: df/output.c:59
312 msgid "Use%"
313 msgstr "Użycie%"
314
315 #: df/output.c:61
316 msgid "Inodes"
317 msgstr "I-węzły"
318
319 #: df/output.c:62
320 msgid "IUsed"
321 msgstr "IUżyte"
322
323 #: df/output.c:63
324 msgid "IFree"
325 msgstr "IWolne"
326
327 #: df/output.c:64
328 msgid "IUse%"
329 msgstr "IUżyte%"
330
331 #: fish/alloc.c:37
332 #, c-format
333 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
334 msgstr "należy użyć \"alloc plik rozmiar\", aby utworzyć obraz\n"
335
336 #: fish/alloc.c:51
337 #, c-format
338 msgid "use 'sparse file size' to create a sparse image\n"
339 msgstr "należy użyć \"sparse plik rozmiar\", aby utworzyć rzadki obraz\n"
340
341 #: fish/alloc.c:75
342 #, c-format
343 msgid "can't allocate or add disks after launching\n"
344 msgstr "bez przydzielania lub dodawania dysków po uruchomieniu\n"
345
346 #: fish/alloc.c:156
347 #, c-format
348 msgid "%s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
349 msgstr "%s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
350
351 #: fish/cmds.c:2814
352 msgid "Command"
353 msgstr "Polecenie"
354
355 #: fish/cmds.c:2814
356 msgid "Description"
357 msgstr "Opis"
358
359 #: fish/cmds.c:2816
360 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
361 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
362
363 #: fish/cmds.c:2817
364 #, fuzzy
365 msgid "add the disk(s) from a named libvirt domain"
366 msgstr "{name} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
367
368 #: fish/cmds.c:2818 fish/cmds.c:2819
369 msgid "add an image to examine or modify"
370 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
371
372 #: fish/cmds.c:2820
373 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
374 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
375
376 #: fish/cmds.c:2821
377 msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
378 msgstr ""
379 "dodaje napęd w trybie tylko do odczytu określając używaną emulację bloku QEMU"
380
381 #: fish/cmds.c:2822
382 msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
383 msgstr "dodaje napęd określając używaną emulację bloku QEMU"
384
385 #: fish/cmds.c:2823
386 msgid "allocate and add a disk file"
387 msgstr "przydziela i dodaje plik dysku"
388
389 #: fish/cmds.c:2824
390 msgid "clear Augeas path"
391 msgstr "czyści ścieżkę Augeas"
392
393 #: fish/cmds.c:2825
394 msgid "close the current Augeas handle"
395 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
396
397 #: fish/cmds.c:2826
398 msgid "define an Augeas node"
399 msgstr "określa węzeł Augeas"
400
401 #: fish/cmds.c:2827
402 msgid "define an Augeas variable"
403 msgstr "określa zmienną Augeas"
404
405 #: fish/cmds.c:2828
406 msgid "look up the value of an Augeas path"
407 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
408
409 #: fish/cmds.c:2829
410 msgid "create a new Augeas handle"
411 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
412
413 #: fish/cmds.c:2830
414 msgid "insert a sibling Augeas node"
415 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
416
417 #: fish/cmds.c:2831
418 msgid "load files into the tree"
419 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
420
421 #: fish/cmds.c:2832
422 msgid "list Augeas nodes under augpath"
423 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
424
425 #: fish/cmds.c:2833
426 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
427 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
428
429 #: fish/cmds.c:2834
430 msgid "move Augeas node"
431 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
432
433 #: fish/cmds.c:2835
434 msgid "remove an Augeas path"
435 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
436
437 #: fish/cmds.c:2836
438 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
439 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
440
441 #: fish/cmds.c:2837
442 msgid "set Augeas path to value"
443 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
444
445 #: fish/cmds.c:2838
446 msgid "test availability of some parts of the API"
447 msgstr "testuje dostępność niektórych części API"
448
449 #: fish/cmds.c:2839
450 msgid "return a list of all optional groups"
451 msgstr "zwraca listę wszystkich opcjonalnych grup"
452
453 #: fish/cmds.c:2840
454 msgid "upload base64-encoded data to file"
455 msgstr "wysyła dane zakodowane jako base64 do pliku"
456
457 #: fish/cmds.c:2841
458 msgid "download file and encode as base64"
459 msgstr "pobiera plik i koduje go jako base64"
460
461 #: fish/cmds.c:2842
462 msgid "flush device buffers"
463 msgstr "czyści bufory urządzenia"
464
465 #: fish/cmds.c:2843
466 msgid "get blocksize of block device"
467 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
468
469 #: fish/cmds.c:2844
470 msgid "is block device set to read-only"
471 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
472
473 #: fish/cmds.c:2845
474 msgid "get total size of device in bytes"
475 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
476
477 #: fish/cmds.c:2846
478 msgid "get sectorsize of block device"
479 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
480
481 #: fish/cmds.c:2847
482 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
483 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
484
485 #: fish/cmds.c:2848
486 msgid "reread partition table"
487 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
488
489 #: fish/cmds.c:2849
490 msgid "set blocksize of block device"
491 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
492
493 #: fish/cmds.c:2850
494 msgid "set block device to read-only"
495 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
496
497 #: fish/cmds.c:2851
498 msgid "set block device to read-write"
499 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
500
501 #: fish/cmds.c:2852
502 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
503 msgstr ""
504 "zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość znaków"
505
506 #: fish/cmds.c:2853
507 msgid "list the contents of a file"
508 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
509
510 #: fish/cmds.c:2854
511 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
512 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
513
514 #: fish/cmds.c:2855
515 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of the contents of a device"
516 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC zawartości urządzenia"
517
518 #: fish/cmds.c:2856
519 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of files in a directory"
520 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC plików w katalogu"
521
522 #: fish/cmds.c:2857
523 msgid "change file mode"
524 msgstr "zmienia tryb pliku"
525
526 #: fish/cmds.c:2858 fish/cmds.c:2965
527 msgid "change file owner and group"
528 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
529
530 #: fish/cmds.c:2859
531 msgid "run a command from the guest filesystem"
532 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
533
534 #: fish/cmds.c:2860
535 msgid "run a command, returning lines"
536 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
537
538 #: fish/cmds.c:2861
539 msgid "add qemu parameters"
540 msgstr "dodaje parametry QEMU"
541
542 #: fish/cmds.c:2862
543 msgid "copy local files or directories into an image"
544 msgstr "kopiuje lokalne pliki lub katalogi do obrazu"
545
546 #: fish/cmds.c:2863
547 msgid "copy remote files or directories out of an image"
548 msgstr "kopiuje zdalne pliki lub katalogi z obrazu"
549
550 #: fish/cmds.c:2864
551 msgid "copy size bytes from source to destination using dd"
552 msgstr "kopiuje bajty rozmiaru ze źródła do celu używając dd"
553
554 #: fish/cmds.c:2865
555 msgid "copy a file"
556 msgstr "kopiuje plik"
557
558 #: fish/cmds.c:2866
559 msgid "copy a file or directory recursively"
560 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
561
562 #: fish/cmds.c:2867
563 msgid "copy from source to destination using dd"
564 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
565
566 #: fish/cmds.c:2868
567 msgid "debugging and internals"
568 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
569
570 #: fish/cmds.c:2869
571 #, fuzzy
572 msgid "debug the QEMU command line (internal use only)"
573 msgstr "wysyła plik do przyrządu (tylko do użytku wewnętrznego)"
574
575 #: fish/cmds.c:2870
576 msgid "upload a file to the appliance (internal use only)"
577 msgstr "wysyła plik do przyrządu (tylko do użytku wewnętrznego)"
578
579 #: fish/cmds.c:2871
580 msgid "report file system disk space usage"
581 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
582
583 #: fish/cmds.c:2872
584 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
585 msgstr ""
586 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
587
588 #: fish/cmds.c:2873
589 msgid "return kernel messages"
590 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
591
592 #: fish/cmds.c:2874
593 msgid "download a file to the local machine"
594 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
595
596 #: fish/cmds.c:2875
597 msgid "download a file to the local machine with offset and size"
598 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny z wyrównaniem i rozmiarem"
599
600 #: fish/cmds.c:2876
601 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
602 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
603
604 #: fish/cmds.c:2877
605 msgid "estimate file space usage"
606 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
607
608 #: fish/cmds.c:2878
609 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
610 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
611
612 #: fish/cmds.c:2879
613 msgid "display a line of text"
614 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
615
616 #: fish/cmds.c:2880
617 msgid "echo arguments back to the client"
618 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
619
620 #: fish/cmds.c:2881
621 msgid "edit a file"
622 msgstr "modyfikuje plik"
623
624 #: fish/cmds.c:2882 fish/cmds.c:2883 fish/cmds.c:2888 fish/cmds.c:2889
625 #: fish/cmds.c:2920 fish/cmds.c:2921 fish/cmds.c:3154 fish/cmds.c:3155
626 #: fish/cmds.c:3159 fish/cmds.c:3160 fish/cmds.c:3162 fish/cmds.c:3163
627 msgid "return lines matching a pattern"
628 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
629
630 #: fish/cmds.c:2884
631 msgid "test if two files have equal contents"
632 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
633
634 #: fish/cmds.c:2885
635 msgid "test if file or directory exists"
636 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
637
638 #: fish/cmds.c:2886 fish/cmds.c:2887
639 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
640 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
641
642 #: fish/cmds.c:2890
643 msgid "determine file type"
644 msgstr "określa typ pliku"
645
646 #: fish/cmds.c:2891
647 msgid "detect the architecture of a binary file"
648 msgstr "wykrywa architekturę pliku binarnego"
649
650 #: fish/cmds.c:2892
651 msgid "return the size of the file in bytes"
652 msgstr "zwraca rozmiar pliku w bajtach"
653
654 #: fish/cmds.c:2893
655 msgid "fill a file with octets"
656 msgstr "wypełnia plik oktetami"
657
658 #: fish/cmds.c:2894
659 msgid "fill a file with a repeating pattern of bytes"
660 msgstr "wypełnia plik powtarzającym się wzorem bajtów"
661
662 #: fish/cmds.c:2895
663 msgid "find all files and directories"
664 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
665
666 #: fish/cmds.c:2896
667 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
668 msgstr ""
669 "znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem NUL"
670
671 #: fish/cmds.c:2897
672 msgid "find a filesystem by label"
673 msgstr "znajduje system plików według etykiety"
674
675 #: fish/cmds.c:2898
676 msgid "find a filesystem by UUID"
677 msgstr "znajduje system plików według UUID"
678
679 #: fish/cmds.c:2899
680 msgid "run the filesystem checker"
681 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
682
683 #: fish/cmds.c:2900
684 msgid "get the additional kernel options"
685 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
686
687 #: fish/cmds.c:2901
688 msgid "get autosync mode"
689 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
690
691 #: fish/cmds.c:2902
692 msgid "get direct appliance mode flag"
693 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
694
695 #: fish/cmds.c:2903
696 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
697 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
698
699 #: fish/cmds.c:2904
700 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
701 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
702
703 #: fish/cmds.c:2905
704 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
705 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
706
707 #: fish/cmds.c:2906
708 msgid "get enable network flag"
709 msgstr "uzyskuje flagę włączenia sieci"
710
711 #: fish/cmds.c:2907
712 msgid "get the search path"
713 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
714
715 #: fish/cmds.c:2908
716 msgid "get PID of qemu subprocess"
717 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
718
719 #: fish/cmds.c:2909
720 msgid "get the qemu binary"
721 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
722
723 #: fish/cmds.c:2910
724 msgid "get recovery process enabled flag"
725 msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
726
727 #: fish/cmds.c:2911
728 msgid "get SELinux enabled flag"
729 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
730
731 #: fish/cmds.c:2912
732 msgid "get the current state"
733 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
734
735 #: fish/cmds.c:2913
736 msgid "get command trace enabled flag"
737 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
738
739 #: fish/cmds.c:2914
740 msgid "get the current umask"
741 msgstr "uzyskuje bieżące \"umask\""
742
743 #: fish/cmds.c:2915
744 msgid "get verbose mode"
745 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
746
747 #: fish/cmds.c:2916
748 msgid "get SELinux security context"
749 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
750
751 #: fish/cmds.c:2917 fish/cmds.c:2966
752 msgid "list extended attributes of a file or directory"
753 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
754
755 #: fish/cmds.c:2918
756 msgid "expand wildcards in command"
757 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
758
759 #: fish/cmds.c:2919
760 msgid "expand a wildcard path"
761 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
762
763 #: fish/cmds.c:2922
764 msgid "install GRUB"
765 msgstr "instaluje program GRUB"
766
767 #: fish/cmds.c:2923
768 msgid "return first 10 lines of a file"
769 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
770
771 #: fish/cmds.c:2924
772 msgid "return first N lines of a file"
773 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
774
775 #: fish/cmds.c:2925
776 msgid "dump a file in hexadecimal"
777 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
778
779 #: fish/cmds.c:2926
780 msgid "edit with a hex editor"
781 msgstr "modyfikuje za pomocą edytora szesnastkowego"
782
783 #: fish/cmds.c:2927
784 msgid "list the contents of a single file in an initrd"
785 msgstr "wyświetla listę zawartości pojedynczego pliku w initrd"
786
787 #: fish/cmds.c:2928
788 msgid "list files in an initrd"
789 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
790
791 #: fish/cmds.c:2929
792 msgid "add an inotify watch"
793 msgstr "dodaje obserwację inotify"
794
795 #: fish/cmds.c:2930
796 msgid "close the inotify handle"
797 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
798
799 #: fish/cmds.c:2931
800 msgid "return list of watched files that had events"
801 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
802
803 #: fish/cmds.c:2932
804 msgid "create an inotify handle"
805 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
806
807 #: fish/cmds.c:2933
808 msgid "return list of inotify events"
809 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
810
811 #: fish/cmds.c:2934
812 msgid "remove an inotify watch"
813 msgstr "usuwa obserwację inotify"
814
815 #: fish/cmds.c:2935
816 msgid "get architecture of inspected operating system"
817 msgstr "uzyskuje architekturę badanego systemu operacyjnego"
818
819 #: fish/cmds.c:2936
820 msgid "get distro of inspected operating system"
821 msgstr "uzyskuje dystrybucję badanego systemu operacyjnego"
822
823 #: fish/cmds.c:2937
824 msgid "get filesystems associated with inspected operating system"
825 msgstr "uzyskuje systemy plików powiązane z badanym systemem operacyjnym"
826
827 #: fish/cmds.c:2938
828 #, fuzzy
829 msgid "get hostname of the operating system"
830 msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
831
832 #: fish/cmds.c:2939
833 msgid "get major version of inspected operating system"
834 msgstr "uzyskuje główną wersję badanego systemu operacyjnego"
835
836 #: fish/cmds.c:2940
837 msgid "get minor version of inspected operating system"
838 msgstr "uzyskuje pomniejszą wersję badanego systemu operacyjnego"
839
840 #: fish/cmds.c:2941
841 msgid "get mountpoints of inspected operating system"
842 msgstr "uzyskuje punkty montowania badanego systemu operacyjnego"
843
844 #: fish/cmds.c:2942
845 #, fuzzy
846 msgid "get package format used by the operating system"
847 msgstr "uzyskuje typ badanego systemu operacyjnego"
848
849 #: fish/cmds.c:2943
850 #, fuzzy
851 msgid "get package management tool used by the operating system"
852 msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
853
854 #: fish/cmds.c:2944
855 msgid "get product name of inspected operating system"
856 msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
857
858 #: fish/cmds.c:2945
859 #, fuzzy
860 msgid "return list of operating systems found by last inspection"
861 msgstr "bada dysk i zwraca listę odnalezionych systemów operacyjnych"
862
863 #: fish/cmds.c:2946
864 msgid "get type of inspected operating system"
865 msgstr "uzyskuje typ badanego systemu operacyjnego"
866
867 #: fish/cmds.c:2947
868 #, fuzzy
869 msgid "get Windows systemroot of inspected operating system"
870 msgstr "uzyskuje dystrybucję badanego systemu operacyjnego"
871
872 #: fish/cmds.c:2948
873 #, fuzzy
874 msgid "get list of applications installed in the operating system"
875 msgstr "uzyskuje dystrybucję badanego systemu operacyjnego"
876
877 #: fish/cmds.c:2949
878 msgid "inspect disk and return list of operating systems found"
879 msgstr "bada dysk i zwraca listę odnalezionych systemów operacyjnych"
880
881 #: fish/cmds.c:2950
882 msgid "test if block device"
883 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem blokowym"
884
885 #: fish/cmds.c:2951
886 msgid "is busy processing a command"
887 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
888
889 #: fish/cmds.c:2952
890 msgid "test if character device"
891 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem znakowym"
892
893 #: fish/cmds.c:2953
894 msgid "is in configuration state"
895 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
896
897 #: fish/cmds.c:2954
898 msgid "test if a directory"
899 msgstr "testuje, czy jest katalogiem"
900
901 #: fish/cmds.c:2955
902 msgid "test if FIFO (named pipe)"
903 msgstr "testuje, czy jest FIFO (nazwanym potokiem)"
904
905 #: fish/cmds.c:2956
906 msgid "test if a regular file"
907 msgstr "testuje, czy jest zwykłym plikiem"
908
909 #: fish/cmds.c:2957
910 msgid "is launching subprocess"
911 msgstr "uruchamia podprocesy"
912
913 #: fish/cmds.c:2958
914 msgid "test if device is a logical volume"
915 msgstr "testuje, czy urządzenie jest woluminem logicznym"
916
917 #: fish/cmds.c:2959
918 msgid "is ready to accept commands"
919 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
920
921 #: fish/cmds.c:2960
922 msgid "test if socket"
923 msgstr "testuje, czy jest gniazdem"
924
925 #: fish/cmds.c:2961
926 msgid "test if symbolic link"
927 msgstr "testuje, czy jest dowiązaniem symbolicznym"
928
929 #: fish/cmds.c:2962
930 msgid "kill the qemu subprocess"
931 msgstr "niszczy podproces QEMU"
932
933 #: fish/cmds.c:2963
934 msgid "launch the qemu subprocess"
935 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
936
937 #: fish/cmds.c:2964
938 msgid "change working directory"
939 msgstr "zmienia katalog roboczy"
940
941 #: fish/cmds.c:2967
942 msgid "list the block devices"
943 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
944
945 #: fish/cmds.c:2968
946 msgid "list filesystems"
947 msgstr "wyświetla listę systemów plików"
948
949 #: fish/cmds.c:2969
950 msgid "list the partitions"
951 msgstr "wyświetla listę partycji"
952
953 #: fish/cmds.c:2970
954 msgid "list the files in a directory (long format)"
955 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
956
957 #: fish/cmds.c:2971 fish/cmds.c:2972
958 msgid "create a hard link"
959 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
960
961 #: fish/cmds.c:2973 fish/cmds.c:2974
962 msgid "create a symbolic link"
963 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
964
965 #: fish/cmds.c:2975 fish/cmds.c:3065
966 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
967 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
968
969 #: fish/cmds.c:2976
970 msgid "list the files in a directory"
971 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
972
973 #: fish/cmds.c:2977 fish/cmds.c:3090
974 msgid "set extended attribute of a file or directory"
975 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
976
977 #: fish/cmds.c:2978
978 msgid "get file information for a symbolic link"
979 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
980
981 #: fish/cmds.c:2979
982 msgid "lstat on multiple files"
983 msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
984
985 #: fish/cmds.c:2980
986 msgid "add a key on a LUKS encrypted device"
987 msgstr "dodaje klucz do zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
988
989 #: fish/cmds.c:2981
990 msgid "close a LUKS device"
991 msgstr "zamyka urządzenie LUKS"
992
993 #: fish/cmds.c:2982 fish/cmds.c:2983
994 msgid "format a block device as a LUKS encrypted device"
995 msgstr "formatuje urządzenie blokowe jako zaszyfrowane urządzenie LUKS"
996
997 #: fish/cmds.c:2984
998 msgid "remove a key from a LUKS encrypted device"
999 msgstr "usuwa klucz z zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
1000
1001 #: fish/cmds.c:2985
1002 msgid "open a LUKS-encrypted block device"
1003 msgstr "otwiera urządzenie blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS"
1004
1005 #: fish/cmds.c:2986
1006 msgid "open a LUKS-encrypted block device read-only"
1007 msgstr ""
1008 "otwiera urządzenia blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS w trybie tylko do "
1009 "odczytu"
1010
1011 #: fish/cmds.c:2987
1012 msgid "create an LVM logical volume"
1013 msgstr "tworzy wolumin logiczny LVM"
1014
1015 #: fish/cmds.c:2988
1016 msgid "get canonical name of an LV"
1017 msgstr ""
1018
1019 #: fish/cmds.c:2989
1020 msgid "clear LVM device filter"
1021 msgstr "czyści filtr urządzeń LVM"
1022
1023 #: fish/cmds.c:2990
1024 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
1025 msgstr ""
1026 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
1027
1028 #: fish/cmds.c:2991
1029 msgid "set LVM device filter"
1030 msgstr "ustawia filtr urządzeń LVM"
1031
1032 #: fish/cmds.c:2992
1033 msgid "remove an LVM logical volume"
1034 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
1035
1036 #: fish/cmds.c:2993
1037 msgid "rename an LVM logical volume"
1038 msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
1039
1040 #: fish/cmds.c:2994
1041 msgid "resize an LVM logical volume"
1042 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
1043
1044 #: fish/cmds.c:2995
1045 msgid "expand an LV to fill free space"
1046 msgstr "rozszerza wolumin logiczny, aby wypełnić wolne miejsce"
1047
1048 #: fish/cmds.c:2996 fish/cmds.c:2997
1049 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
1050 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
1051
1052 #: fish/cmds.c:2998
1053 msgid "get the UUID of a logical volume"
1054 msgstr "uzyskuje UUID woluminu logicznego"
1055
1056 #: fish/cmds.c:2999
1057 msgid "lgetxattr on multiple files"
1058 msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
1059
1060 #: fish/cmds.c:3000
1061 msgid "open the manual"
1062 msgstr "otwiera podręcznik"
1063
1064 #: fish/cmds.c:3001
1065 msgid "create a directory"
1066 msgstr "tworzy katalog"
1067
1068 #: fish/cmds.c:3002
1069 msgid "create a directory with a particular mode"
1070 msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
1071
1072 #: fish/cmds.c:3003
1073 msgid "create a directory and parents"
1074 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
1075
1076 #: fish/cmds.c:3004
1077 msgid "create a temporary directory"
1078 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
1079
1080 #: fish/cmds.c:3005 fish/cmds.c:3006 fish/cmds.c:3007
1081 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
1082 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
1083
1084 #: fish/cmds.c:3008
1085 msgid "make ext2/3/4 external journal"
1086 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
1087
1088 #: fish/cmds.c:3009
1089 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
1090 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
1091
1092 #: fish/cmds.c:3010
1093 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
1094 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
1095
1096 #: fish/cmds.c:3011
1097 msgid "make FIFO (named pipe)"
1098 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
1099
1100 #: fish/cmds.c:3012
1101 msgid "make a filesystem"
1102 msgstr "tworzy system plików"
1103
1104 #: fish/cmds.c:3013
1105 msgid "make a filesystem with block size"
1106 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
1107
1108 #: fish/cmds.c:3014
1109 msgid "create a mountpoint"
1110 msgstr "tworzy punkt montowania"
1111
1112 #: fish/cmds.c:3015
1113 msgid "make block, character or FIFO devices"
1114 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
1115
1116 #: fish/cmds.c:3016
1117 msgid "make block device node"
1118 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
1119
1120 #: fish/cmds.c:3017
1121 msgid "make char device node"
1122 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
1123
1124 #: fish/cmds.c:3018
1125 msgid "create a swap partition"
1126 msgstr "tworzy partycję wymiany"
1127
1128 #: fish/cmds.c:3019
1129 msgid "create a swap partition with a label"
1130 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
1131
1132 #: fish/cmds.c:3020
1133 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
1134 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
1135
1136 #: fish/cmds.c:3021
1137 msgid "create a swap file"
1138 msgstr "tworzy plik wymiany"
1139
1140 #: fish/cmds.c:3022
1141 msgid "load a kernel module"
1142 msgstr "wczytuje moduł jądra"
1143
1144 #: fish/cmds.c:3023
1145 msgid "view a file"
1146 msgstr "wyświetla plik"
1147
1148 #: fish/cmds.c:3024
1149 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
1150 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
1151
1152 #: fish/cmds.c:3025
1153 msgid "mount a file using the loop device"
1154 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
1155
1156 #: fish/cmds.c:3026
1157 msgid "mount a guest disk with mount options"
1158 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
1159
1160 #: fish/cmds.c:3027
1161 msgid "mount a guest disk, read-only"
1162 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
1163
1164 #: fish/cmds.c:3028
1165 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
1166 msgstr ""
1167 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
1168 "plików"
1169
1170 #: fish/cmds.c:3029
1171 msgid "show mountpoints"
1172 msgstr "wyświetla punkty montowania"
1173
1174 #: fish/cmds.c:3030
1175 msgid "show mounted filesystems"
1176 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
1177
1178 #: fish/cmds.c:3031
1179 msgid "move a file"
1180 msgstr "przenosi plik"
1181
1182 #: fish/cmds.c:3032
1183 msgid "probe NTFS volume"
1184 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
1185
1186 #: fish/cmds.c:3033
1187 msgid "resize an NTFS filesystem"
1188 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS"
1189
1190 #: fish/cmds.c:3034
1191 msgid "resize an NTFS filesystem (with size)"
1192 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS (za pomocą rozmiaru)"
1193
1194 #: fish/cmds.c:3035
1195 msgid "add a partition to the device"
1196 msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
1197
1198 #: fish/cmds.c:3036
1199 msgid "delete a partition"
1200 msgstr "usuwa partycję"
1201
1202 #: fish/cmds.c:3037
1203 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
1204 msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
1205
1206 #: fish/cmds.c:3038
1207 msgid "return true if a partition is bootable"
1208 msgstr "zwraca wartość \"true\", jeśli partycja jest startowa"
1209
1210 #: fish/cmds.c:3039
1211 msgid "get the MBR type byte (ID byte) from a partition"
1212 msgstr "uzyskuje bajt typu MBR (bajt identyfikatora) z partycji"
1213
1214 #: fish/cmds.c:3040
1215 msgid "get the partition table type"
1216 msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
1217
1218 #: fish/cmds.c:3041
1219 msgid "create an empty partition table"
1220 msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
1221
1222 #: fish/cmds.c:3042
1223 msgid "list partitions on a device"
1224 msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
1225
1226 #: fish/cmds.c:3043
1227 msgid "make a partition bootable"
1228 msgstr "zmienia partycję na startową"
1229
1230 #: fish/cmds.c:3044
1231 msgid "set the MBR type byte (ID byte) of a partition"
1232 msgstr "ustawia bajt typu MBR (bajt identyfikatora) partycji"
1233
1234 #: fish/cmds.c:3045
1235 msgid "set partition name"
1236 msgstr "ustawia nazwę partycji"
1237
1238 #: fish/cmds.c:3046
1239 msgid "convert partition name to device name"
1240 msgstr "konwertuje nazwę partycji na nazwę urządzenia"
1241
1242 #: fish/cmds.c:3047
1243 msgid "ping the guest daemon"
1244 msgstr "odpytuje demona gościa"
1245
1246 #: fish/cmds.c:3048
1247 msgid "read part of a file"
1248 msgstr "odczytuje część pliku"
1249
1250 #: fish/cmds.c:3049
1251 msgid "read part of a device"
1252 msgstr "odczytuje część urządzenia"
1253
1254 #: fish/cmds.c:3050
1255 msgid "create an LVM physical volume"
1256 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
1257
1258 #: fish/cmds.c:3051
1259 msgid "remove an LVM physical volume"
1260 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
1261
1262 #: fish/cmds.c:3052
1263 msgid "resize an LVM physical volume"
1264 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
1265
1266 #: fish/cmds.c:3053
1267 msgid "resize an LVM physical volume (with size)"
1268 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM (za pomocą rozmiaru)"
1269
1270 #: fish/cmds.c:3054 fish/cmds.c:3055
1271 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
1272 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
1273
1274 #: fish/cmds.c:3056
1275 msgid "get the UUID of a physical volume"
1276 msgstr "uzyskuje UUID woluminu fizycznego"
1277
1278 #: fish/cmds.c:3057
1279 msgid "write to part of a file"
1280 msgstr "zapisuje do części pliku"
1281
1282 #: fish/cmds.c:3058
1283 msgid "write to part of a device"
1284 msgstr "zapisuje do części urządzenia"
1285
1286 #: fish/cmds.c:3059
1287 msgid "read a file"
1288 msgstr "odczytuje plik"
1289
1290 #: fish/cmds.c:3060
1291 msgid "read file as lines"
1292 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
1293
1294 #: fish/cmds.c:3061
1295 msgid "read directories entries"
1296 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
1297
1298 #: fish/cmds.c:3062
1299 msgid "read the target of a symbolic link"
1300 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
1301
1302 #: fish/cmds.c:3063
1303 msgid "readlink on multiple files"
1304 msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
1305
1306 #: fish/cmds.c:3064
1307 msgid "canonicalized absolute pathname"
1308 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
1309
1310 #: fish/cmds.c:3066
1311 msgid "close and reopen libguestfs handle"
1312 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
1313
1314 #: fish/cmds.c:3067
1315 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem"
1316 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4"
1317
1318 #: fish/cmds.c:3068
1319 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem (with size)"
1320 msgstr ""
1321 "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4 (za pomocą rozmiaru)"
1322
1323 #: fish/cmds.c:3069
1324 msgid "remove a file"
1325 msgstr "usuwa plik"
1326
1327 #: fish/cmds.c:3070
1328 msgid "remove a file or directory recursively"
1329 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
1330
1331 #: fish/cmds.c:3071
1332 msgid "remove a directory"
1333 msgstr "usuwa katalog"
1334
1335 #: fish/cmds.c:3072
1336 msgid "remove a mountpoint"
1337 msgstr "usuwa punkt montowania"
1338
1339 #: fish/cmds.c:3073
1340 msgid "scrub (securely wipe) a device"
1341 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
1342
1343 #: fish/cmds.c:3074
1344 msgid "scrub (securely wipe) a file"
1345 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
1346
1347 #: fish/cmds.c:3075
1348 msgid "scrub (securely wipe) free space"
1349 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
1350
1351 #: fish/cmds.c:3076
1352 msgid "add options to kernel command line"
1353 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
1354
1355 #: fish/cmds.c:3077
1356 msgid "set autosync mode"
1357 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
1358
1359 #: fish/cmds.c:3078
1360 msgid "enable or disable direct appliance mode"
1361 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
1362
1363 #: fish/cmds.c:3079
1364 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
1365 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
1366
1367 #: fish/cmds.c:3080
1368 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
1369 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
1370
1371 #: fish/cmds.c:3081
1372 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
1373 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
1374
1375 #: fish/cmds.c:3082
1376 msgid "set enable network flag"
1377 msgstr "ustawia flagę włączenia sieci"
1378
1379 #: fish/cmds.c:3083
1380 msgid "set the search path"
1381 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
1382
1383 #: fish/cmds.c:3084
1384 msgid "set the qemu binary"
1385 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
1386
1387 #: fish/cmds.c:3085
1388 msgid "enable or disable the recovery process"
1389 msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
1390
1391 #: fish/cmds.c:3086
1392 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
1393 msgstr ""
1394 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
1395
1396 #: fish/cmds.c:3087
1397 msgid "enable or disable command traces"
1398 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
1399
1400 #: fish/cmds.c:3088
1401 msgid "set verbose mode"
1402 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
1403
1404 #: fish/cmds.c:3089
1405 msgid "set SELinux security context"
1406 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
1407
1408 #: fish/cmds.c:3091 fish/cmds.c:3092
1409 msgid "create partitions on a block device"
1410 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
1411
1412 #: fish/cmds.c:3093
1413 msgid "modify a single partition on a block device"
1414 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
1415
1416 #: fish/cmds.c:3094
1417 msgid "display the disk geometry from the partition table"
1418 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
1419
1420 #: fish/cmds.c:3095
1421 msgid "display the kernel geometry"
1422 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
1423
1424 #: fish/cmds.c:3096
1425 msgid "display the partition table"
1426 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
1427
1428 #: fish/cmds.c:3097
1429 msgid "run a command via the shell"
1430 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
1431
1432 #: fish/cmds.c:3098
1433 msgid "run a command via the shell returning lines"
1434 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
1435
1436 #: fish/cmds.c:3099
1437 msgid "sleep for some seconds"
1438 msgstr "usypia na kilka sekund"
1439
1440 #: fish/cmds.c:3100
1441 msgid "create a sparse disk image and add"
1442 msgstr "tworzy rzadki obraz dysku i dodaje go"
1443
1444 #: fish/cmds.c:3101
1445 msgid "get file information"
1446 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
1447
1448 #: fish/cmds.c:3102
1449 msgid "get file system statistics"
1450 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
1451
1452 #: fish/cmds.c:3103 fish/cmds.c:3104
1453 msgid "print the printable strings in a file"
1454 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
1455
1456 #: fish/cmds.c:3105
1457 msgid "list supported groups of commands"
1458 msgstr "wyświetla listę obsługiwanych grup poleceń"
1459
1460 #: fish/cmds.c:3106
1461 msgid "disable swap on device"
1462 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
1463
1464 #: fish/cmds.c:3107
1465 msgid "disable swap on file"
1466 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
1467
1468 #: fish/cmds.c:3108
1469 msgid "disable swap on labeled swap partition"
1470 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
1471
1472 #: fish/cmds.c:3109
1473 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
1474 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
1475
1476 #: fish/cmds.c:3110
1477 msgid "enable swap on device"
1478 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
1479
1480 #: fish/cmds.c:3111
1481 msgid "enable swap on file"
1482 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
1483
1484 #: fish/cmds.c:3112
1485 msgid "enable swap on labeled swap partition"
1486 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
1487
1488 #: fish/cmds.c:3113
1489 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
1490 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
1491
1492 #: fish/cmds.c:3114
1493 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
1494 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
1495
1496 #: fish/cmds.c:3115
1497 msgid "return last 10 lines of a file"
1498 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
1499
1500 #: fish/cmds.c:3116
1501 msgid "return last N lines of a file"
1502 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
1503
1504 #: fish/cmds.c:3117
1505 msgid "unpack tarfile to directory"
1506 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
1507
1508 #: fish/cmds.c:3118
1509 msgid "pack directory into tarfile"
1510 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
1511
1512 #: fish/cmds.c:3119 fish/cmds.c:3126
1513 msgid "unpack compressed tarball to directory"
1514 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
1515
1516 #: fish/cmds.c:3120 fish/cmds.c:3127
1517 msgid "pack directory into compressed tarball"
1518 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
1519
1520 #: fish/cmds.c:3121
1521 msgid "print elapsed time taken to run a command"
1522 msgstr "wyświetla czas wykonania polecenia"
1523
1524 #: fish/cmds.c:3122
1525 msgid "update file timestamps or create a new file"
1526 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
1527
1528 #: fish/cmds.c:3123
1529 msgid "truncate a file to zero size"
1530 msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
1531
1532 #: fish/cmds.c:3124
1533 msgid "truncate a file to a particular size"
1534 msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
1535
1536 #: fish/cmds.c:3125
1537 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
1538 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
1539
1540 #: fish/cmds.c:3128
1541 msgid "set file mode creation mask (umask)"
1542 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
1543
1544 #: fish/cmds.c:3129
1545 msgid "unmount a filesystem"
1546 msgstr "odmontowuje system plików"
1547
1548 #: fish/cmds.c:3130
1549 msgid "unmount all filesystems"
1550 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
1551
1552 #: fish/cmds.c:3131
1553 msgid "upload a file from the local machine"
1554 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny"
1555
1556 #: fish/cmds.c:3132
1557 msgid "upload a file from the local machine with offset"
1558 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny z wyrównaniem"
1559
1560 #: fish/cmds.c:3133
1561 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
1562 msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
1563
1564 #: fish/cmds.c:3134
1565 msgid "get the library version number"
1566 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
1567
1568 #: fish/cmds.c:3135
1569 msgid "get the filesystem label"
1570 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików"
1571
1572 #: fish/cmds.c:3136
1573 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
1574 msgstr ""
1575 "uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
1576 "zamontowanemu urządzeniu"
1577
1578 #: fish/cmds.c:3137
1579 msgid "get the filesystem UUID"
1580 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików"
1581
1582 #: fish/cmds.c:3138
1583 msgid "activate or deactivate some volume groups"
1584 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
1585
1586 #: fish/cmds.c:3139
1587 msgid "activate or deactivate all volume groups"
1588 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
1589
1590 #: fish/cmds.c:3140
1591 msgid "create an LVM volume group"
1592 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
1593
1594 #: fish/cmds.c:3141
1595 msgid "get the LV UUIDs of all LVs in the volume group"
1596 msgstr "uzyskuje UUID wszystkich woluminów logicznych w grupie woluminów"
1597
1598 #: fish/cmds.c:3142
1599 msgid "get the PV UUIDs containing the volume group"
1600 msgstr "uzyskuje UUID woluminów fizycznych zawierających grupę woluminów"
1601
1602 #: fish/cmds.c:3143
1603 msgid "remove an LVM volume group"
1604 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
1605
1606 #: fish/cmds.c:3144
1607 msgid "rename an LVM volume group"
1608 msgstr "zmienia nazwę grupy woluminów LVM"
1609
1610 #: fish/cmds.c:3145 fish/cmds.c:3146
1611 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
1612 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
1613
1614 #: fish/cmds.c:3147
1615 msgid "rescan for LVM physical volumes, volume groups and logical volumes"
1616 msgstr ""
1617 "ponownie skanuje woluminy fizyczne, grupy woluminów i woluminy logiczne LVM"
1618
1619 #: fish/cmds.c:3148
1620 msgid "get the UUID of a volume group"
1621 msgstr "uzyskuje UUID grupy woluminów"
1622
1623 #: fish/cmds.c:3149
1624 msgid "count characters in a file"
1625 msgstr "liczy znaki w pliku"
1626
1627 #: fish/cmds.c:3150
1628 msgid "count lines in a file"
1629 msgstr "liczy wiersze w pliku"
1630
1631 #: fish/cmds.c:3151
1632 msgid "count words in a file"
1633 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
1634
1635 #: fish/cmds.c:3152
1636 msgid "create a new file"
1637 msgstr "tworzy nowy plik"
1638
1639 #: fish/cmds.c:3153
1640 msgid "create a file"
1641 msgstr "tworzy plik"
1642
1643 #: fish/cmds.c:3156
1644 msgid "write zeroes to the device"
1645 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
1646
1647 #: fish/cmds.c:3157
1648 msgid "write zeroes to an entire device"
1649 msgstr "zapisuje zera na całym urządzeniu"
1650
1651 #: fish/cmds.c:3158
1652 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
1653 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
1654
1655 #: fish/cmds.c:3161
1656 msgid "determine file type inside a compressed file"
1657 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
1658
1659 #: fish/cmds.c:3164
1660 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
1661 msgstr ""
1662 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
1663 "pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc "
1664 "o poleceniu."
1665
1666 #: fish/cmds.c:3482 fish/cmds.c:3496 fish/cmds.c:3512 fish/cmds.c:3529
1667 #: fish/cmds.c:3546 fish/cmds.c:3564 fish/cmds.c:3583 fish/cmds.c:3599
1668 #: fish/cmds.c:3617 fish/cmds.c:3633 fish/cmds.c:3651 fish/cmds.c:3667
1669 #: fish/cmds.c:3684 fish/cmds.c:3699 fish/cmds.c:3717 fish/cmds.c:3732
1670 #: fish/cmds.c:3748 fish/cmds.c:3764 fish/cmds.c:3780 fish/cmds.c:3796
1671 #: fish/cmds.c:3812 fish/cmds.c:3830 fish/cmds.c:3863 fish/cmds.c:3879
1672 #: fish/cmds.c:3895 fish/cmds.c:3914 fish/cmds.c:3929 fish/cmds.c:3947
1673 #: fish/cmds.c:3962 fish/cmds.c:3980 fish/cmds.c:3995 fish/cmds.c:4013
1674 #: fish/cmds.c:4028 fish/cmds.c:4047 fish/cmds.c:4066 fish/cmds.c:4084
1675 #: fish/cmds.c:4104 fish/cmds.c:4123 fish/cmds.c:4143 fish/cmds.c:4163
1676 #: fish/cmds.c:4183 fish/cmds.c:4202 fish/cmds.c:4221 fish/cmds.c:4241
1677 #: fish/cmds.c:4261 fish/cmds.c:4281 fish/cmds.c:4296 fish/cmds.c:4312
1678 #: fish/cmds.c:4384 fish/cmds.c:4402 fish/cmds.c:4419 fish/cmds.c:4493
1679 #: fish/cmds.c:4513 fish/cmds.c:4533 fish/cmds.c:4553 fish/cmds.c:4574
1680 #: fish/cmds.c:4590 fish/cmds.c:4606 fish/cmds.c:4625 fish/cmds.c:4647
1681 #: fish/cmds.c:4669 fish/cmds.c:4689 fish/cmds.c:4706 fish/cmds.c:4723
1682 #: fish/cmds.c:4740 fish/cmds.c:4757 fish/cmds.c:4774 fish/cmds.c:4791
1683 #: fish/cmds.c:4808 fish/cmds.c:4827 fish/cmds.c:4850 fish/cmds.c:4886
1684 #: fish/cmds.c:4903 fish/cmds.c:4926 fish/cmds.c:4948 fish/cmds.c:4969
1685 #: fish/cmds.c:4989 fish/cmds.c:5008 fish/cmds.c:5028 fish/cmds.c:5046
1686 #: fish/cmds.c:5064 fish/cmds.c:5078 fish/cmds.c:5094 fish/cmds.c:5114
1687 #: fish/cmds.c:5133 fish/cmds.c:5152 fish/cmds.c:5171 fish/cmds.c:5190
1688 #: fish/cmds.c:5210 fish/cmds.c:5250 fish/cmds.c:5307 fish/cmds.c:5328
1689 #: fish/cmds.c:5349 fish/cmds.c:5370 fish/cmds.c:5388 fish/cmds.c:5410
1690 #: fish/cmds.c:5448 fish/cmds.c:5470 fish/cmds.c:5549 fish/cmds.c:5588
1691 #: fish/cmds.c:5603 fish/cmds.c:5620 fish/cmds.c:5634 fish/cmds.c:5650
1692 #: fish/cmds.c:5672 fish/cmds.c:5694 fish/cmds.c:5716 fish/cmds.c:5738
1693 #: fish/cmds.c:5760 fish/cmds.c:5782 fish/cmds.c:5802 fish/cmds.c:5819
1694 #: fish/cmds.c:5836 fish/cmds.c:5855 fish/cmds.c:5874 fish/cmds.c:5894
1695 #: fish/cmds.c:5930 fish/cmds.c:5949 fish/cmds.c:5968 fish/cmds.c:5985
1696 #: fish/cmds.c:6003 fish/cmds.c:6026 fish/cmds.c:6049 fish/cmds.c:6073
1697 #: fish/cmds.c:6096 fish/cmds.c:6117 fish/cmds.c:6140 fish/cmds.c:6163
1698 #: fish/cmds.c:6183 fish/cmds.c:6205 fish/cmds.c:6226 fish/cmds.c:6249
1699 #: fish/cmds.c:6266 fish/cmds.c:6283 fish/cmds.c:6301 fish/cmds.c:6319
1700 #: fish/cmds.c:6340 fish/cmds.c:6358 fish/cmds.c:6379 fish/cmds.c:6399
1701 #: fish/cmds.c:6417 fish/cmds.c:6438 fish/cmds.c:6461 fish/cmds.c:6484
1702 #: fish/cmds.c:6506 fish/cmds.c:6539 fish/cmds.c:6556 fish/cmds.c:6573
1703 #: fish/cmds.c:6597 fish/cmds.c:6620 fish/cmds.c:6643 fish/cmds.c:6665
1704 #: fish/cmds.c:6682 fish/cmds.c:6704 fish/cmds.c:6798 fish/cmds.c:6818
1705 #: fish/cmds.c:6838 fish/cmds.c:6858 fish/cmds.c:6876 fish/cmds.c:6897
1706 #: fish/cmds.c:6933 fish/cmds.c:6950 fish/cmds.c:6972 fish/cmds.c:6989
1707 #: fish/cmds.c:7025 fish/cmds.c:7045 fish/cmds.c:7065 fish/cmds.c:7085
1708 #: fish/cmds.c:7107 fish/cmds.c:7124 fish/cmds.c:7143 fish/cmds.c:7162
1709 #: fish/cmds.c:7184 fish/cmds.c:7205 fish/cmds.c:7226 fish/cmds.c:7247
1710 #: fish/cmds.c:7270 fish/cmds.c:7311 fish/cmds.c:7334 fish/cmds.c:7373
1711 #: fish/cmds.c:7390 fish/cmds.c:7409 fish/cmds.c:7430 fish/cmds.c:7453
1712 #: fish/cmds.c:7475 fish/cmds.c:7493 fish/cmds.c:7512 fish/cmds.c:7533
1713 #: fish/cmds.c:7610 fish/cmds.c:7651 fish/cmds.c:7730 fish/cmds.c:7806
1714 #: fish/cmds.c:7843 fish/cmds.c:7866 fish/cmds.c:7887 fish/cmds.c:7910
1715 #: fish/cmds.c:7932 fish/cmds.c:7957 fish/cmds.c:8000 fish/cmds.c:8041
1716 #: fish/cmds.c:8062 fish/cmds.c:8080 fish/cmds.c:8099 fish/cmds.c:8116
1717 #: fish/cmds.c:8134 fish/cmds.c:8161 fish/cmds.c:8185 fish/cmds.c:8209
1718 #: fish/cmds.c:8233 fish/cmds.c:8257 fish/cmds.c:8281 fish/cmds.c:8305
1719 #: fish/cmds.c:8329 fish/cmds.c:8353 fish/cmds.c:8377 fish/cmds.c:8401
1720 #: fish/cmds.c:8425 fish/cmds.c:8448 fish/cmds.c:8471 fish/cmds.c:8492
1721 #: fish/cmds.c:8513 fish/cmds.c:8534 fish/cmds.c:8554 fish/cmds.c:8577
1722 #: fish/cmds.c:8615 fish/cmds.c:8632 fish/cmds.c:8649 fish/cmds.c:8668
1723 #: fish/cmds.c:8687 fish/cmds.c:8704 fish/cmds.c:8721 fish/cmds.c:8738
1724 #: fish/cmds.c:8755 fish/cmds.c:8774 fish/cmds.c:8810 fish/cmds.c:8850
1725 #: fish/cmds.c:8883 fish/cmds.c:8900 fish/cmds.c:8917 fish/cmds.c:8933
1726 #: fish/cmds.c:8948 fish/cmds.c:8969 fish/cmds.c:9007 fish/cmds.c:9045
1727 #: fish/cmds.c:9084 fish/cmds.c:9124 fish/cmds.c:9165 fish/cmds.c:9206
1728 #: fish/cmds.c:9244 fish/cmds.c:9261 fish/cmds.c:9284 fish/cmds.c:9306
1729 #: fish/cmds.c:9328 fish/cmds.c:9348 fish/cmds.c:9368 fish/cmds.c:9404
1730 #: fish/cmds.c:9476 fish/cmds.c:9516 fish/cmds.c:9574 fish/cmds.c:9600
1731 #: fish/cmds.c:9626 fish/cmds.c:9654 fish/cmds.c:9713 fish/cmds.c:9734
1732 #: fish/cmds.c:9779 fish/cmds.c:9799 fish/cmds.c:9838 fish/cmds.c:9875
1733 #: fish/cmds.c:9895 fish/cmds.c:9917 fish/cmds.c:9974 fish/cmds.c:9994
1734 #: fish/cmds.c:10016 fish/cmds.c:10038 fish/cmds.c:10057 fish/cmds.c:10077
1735 #: fish/cmds.c:10104 fish/cmds.c:10124 fish/cmds.c:10144 fish/cmds.c:10164
1736 #: fish/cmds.c:10184 fish/cmds.c:10206 fish/cmds.c:10241 fish/cmds.c:10259
1737 #: fish/cmds.c:10282 fish/cmds.c:10304 fish/cmds.c:10319 fish/cmds.c:10336
1738 #: fish/cmds.c:10373 fish/cmds.c:10412 fish/cmds.c:10452 fish/cmds.c:10508
1739 #: fish/cmds.c:10530 fish/cmds.c:10566 fish/cmds.c:10581 fish/cmds.c:10601
1740 #: fish/cmds.c:10641 fish/cmds.c:10664 fish/cmds.c:10688 fish/cmds.c:10713
1741 #: fish/cmds.c:10754 fish/cmds.c:10779 fish/cmds.c:10817 fish/cmds.c:10848
1742 #: fish/cmds.c:10879 fish/cmds.c:10907 fish/cmds.c:10927 fish/cmds.c:10959
1743 #: fish/cmds.c:10979 fish/cmds.c:10999 fish/cmds.c:11016 fish/cmds.c:11034
1744 #: fish/cmds.c:11057 fish/cmds.c:11078 fish/cmds.c:11097 fish/cmds.c:11139
1745 #: fish/cmds.c:11182 fish/cmds.c:11226 fish/cmds.c:11265 fish/cmds.c:11284
1746 #: fish/cmds.c:11304 fish/cmds.c:11324 fish/cmds.c:11345 fish/cmds.c:11366
1747 #: fish/cmds.c:11387 fish/cmds.c:11408 fish/cmds.c:11429 fish/cmds.c:11451
1748 #: fish/cmds.c:11489 fish/cmds.c:11540 fish/cmds.c:11578 fish/cmds.c:11634
1749 #, c-format
1750 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
1751 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
1752
1753 #: fish/cmds.c:3483 fish/cmds.c:3497 fish/cmds.c:3513 fish/cmds.c:3530
1754 #: fish/cmds.c:3547 fish/cmds.c:3565 fish/cmds.c:3584 fish/cmds.c:3600
1755 #: fish/cmds.c:3618 fish/cmds.c:3634 fish/cmds.c:3652 fish/cmds.c:3668
1756 #: fish/cmds.c:3685 fish/cmds.c:3700 fish/cmds.c:3718 fish/cmds.c:3733
1757 #: fish/cmds.c:3749 fish/cmds.c:3765 fish/cmds.c:3781 fish/cmds.c:3797
1758 #: fish/cmds.c:3813 fish/cmds.c:3831 fish/cmds.c:3864 fish/cmds.c:3880
1759 #: fish/cmds.c:3896 fish/cmds.c:3915 fish/cmds.c:3930 fish/cmds.c:3948
1760 #: fish/cmds.c:3963 fish/cmds.c:3981 fish/cmds.c:3996 fish/cmds.c:4014
1761 #: fish/cmds.c:4029 fish/cmds.c:4048 fish/cmds.c:4067 fish/cmds.c:4085
1762 #: fish/cmds.c:4105 fish/cmds.c:4124 fish/cmds.c:4144 fish/cmds.c:4164
1763 #: fish/cmds.c:4184 fish/cmds.c:4203 fish/cmds.c:4222 fish/cmds.c:4242
1764 #: fish/cmds.c:4262 fish/cmds.c:4282 fish/cmds.c:4297 fish/cmds.c:4313
1765 #: fish/cmds.c:4334 fish/cmds.c:4385 fish/cmds.c:4403 fish/cmds.c:4420
1766 #: fish/cmds.c:4441 fish/cmds.c:4494 fish/cmds.c:4514 fish/cmds.c:4534
1767 #: fish/cmds.c:4554 fish/cmds.c:4575 fish/cmds.c:4591 fish/cmds.c:4607
1768 #: fish/cmds.c:4626 fish/cmds.c:4648 fish/cmds.c:4670 fish/cmds.c:4690
1769 #: fish/cmds.c:4707 fish/cmds.c:4724 fish/cmds.c:4741 fish/cmds.c:4758
1770 #: fish/cmds.c:4775 fish/cmds.c:4792 fish/cmds.c:4809 fish/cmds.c:4828
1771 #: fish/cmds.c:4851 fish/cmds.c:4887 fish/cmds.c:4904 fish/cmds.c:4927
1772 #: fish/cmds.c:4949 fish/cmds.c:4970 fish/cmds.c:4990 fish/cmds.c:5009
1773 #: fish/cmds.c:5029 fish/cmds.c:5047 fish/cmds.c:5065 fish/cmds.c:5079
1774 #: fish/cmds.c:5095 fish/cmds.c:5115 fish/cmds.c:5134 fish/cmds.c:5153
1775 #: fish/cmds.c:5172 fish/cmds.c:5191 fish/cmds.c:5211 fish/cmds.c:5251
1776 #: fish/cmds.c:5308 fish/cmds.c:5329 fish/cmds.c:5350 fish/cmds.c:5371
1777 #: fish/cmds.c:5389 fish/cmds.c:5411 fish/cmds.c:5449 fish/cmds.c:5471
1778 #: fish/cmds.c:5550 fish/cmds.c:5589 fish/cmds.c:5604 fish/cmds.c:5621
1779 #: fish/cmds.c:5635 fish/cmds.c:5651 fish/cmds.c:5673 fish/cmds.c:5695
1780 #: fish/cmds.c:5717 fish/cmds.c:5739 fish/cmds.c:5761 fish/cmds.c:5783
1781 #: fish/cmds.c:5803 fish/cmds.c:5820 fish/cmds.c:5837 fish/cmds.c:5856
1782 #: fish/cmds.c:5875 fish/cmds.c:5895 fish/cmds.c:5931 fish/cmds.c:5950
1783 #: fish/cmds.c:5969 fish/cmds.c:5986 fish/cmds.c:6004 fish/cmds.c:6027
1784 #: fish/cmds.c:6050 fish/cmds.c:6074 fish/cmds.c:6097 fish/cmds.c:6118
1785 #: fish/cmds.c:6141 fish/cmds.c:6164 fish/cmds.c:6184 fish/cmds.c:6206
1786 #: fish/cmds.c:6227 fish/cmds.c:6250 fish/cmds.c:6267 fish/cmds.c:6284
1787 #: fish/cmds.c:6302 fish/cmds.c:6320 fish/cmds.c:6341 fish/cmds.c:6359
1788 #: fish/cmds.c:6380 fish/cmds.c:6400 fish/cmds.c:6418 fish/cmds.c:6439
1789 #: fish/cmds.c:6462 fish/cmds.c:6485 fish/cmds.c:6507 fish/cmds.c:6540
1790 #: fish/cmds.c:6557 fish/cmds.c:6574 fish/cmds.c:6598 fish/cmds.c:6621
1791 #: fish/cmds.c:6644 fish/cmds.c:6666 fish/cmds.c:6683 fish/cmds.c:6705
1792 #: fish/cmds.c:6799 fish/cmds.c:6819 fish/cmds.c:6839 fish/cmds.c:6859
1793 #: fish/cmds.c:6877 fish/cmds.c:6898 fish/cmds.c:6934 fish/cmds.c:6951
1794 #: fish/cmds.c:6973 fish/cmds.c:6990 fish/cmds.c:7026 fish/cmds.c:7046
1795 #: fish/cmds.c:7066 fish/cmds.c:7086 fish/cmds.c:7108 fish/cmds.c:7125
1796 #: fish/cmds.c:7144 fish/cmds.c:7163 fish/cmds.c:7185 fish/cmds.c:7206
1797 #: fish/cmds.c:7227 fish/cmds.c:7248 fish/cmds.c:7271 fish/cmds.c:7312
1798 #: fish/cmds.c:7335 fish/cmds.c:7374 fish/cmds.c:7391 fish/cmds.c:7410
1799 #: fish/cmds.c:7431 fish/cmds.c:7454 fish/cmds.c:7476 fish/cmds.c:7494
1800 #: fish/cmds.c:7513 fish/cmds.c:7534 fish/cmds.c:7611 fish/cmds.c:7652
1801 #: fish/cmds.c:7731 fish/cmds.c:7807 fish/cmds.c:7844 fish/cmds.c:7867
1802 #: fish/cmds.c:7888 fish/cmds.c:7911 fish/cmds.c:7933 fish/cmds.c:7958
1803 #: fish/cmds.c:8001 fish/cmds.c:8042 fish/cmds.c:8063 fish/cmds.c:8081
1804 #: fish/cmds.c:8100 fish/cmds.c:8117 fish/cmds.c:8135 fish/cmds.c:8162
1805 #: fish/cmds.c:8186 fish/cmds.c:8210 fish/cmds.c:8234 fish/cmds.c:8258
1806 #: fish/cmds.c:8282 fish/cmds.c:8306 fish/cmds.c:8330 fish/cmds.c:8354
1807 #: fish/cmds.c:8378 fish/cmds.c:8402 fish/cmds.c:8426 fish/cmds.c:8449
1808 #: fish/cmds.c:8472 fish/cmds.c:8493 fish/cmds.c:8514 fish/cmds.c:8535
1809 #: fish/cmds.c:8555 fish/cmds.c:8578 fish/cmds.c:8616 fish/cmds.c:8633
1810 #: fish/cmds.c:8650 fish/cmds.c:8669 fish/cmds.c:8688 fish/cmds.c:8705
1811 #: fish/cmds.c:8722 fish/cmds.c:8739 fish/cmds.c:8756 fish/cmds.c:8775
1812 #: fish/cmds.c:8811 fish/cmds.c:8851 fish/cmds.c:8884 fish/cmds.c:8901
1813 #: fish/cmds.c:8918 fish/cmds.c:8934 fish/cmds.c:8949 fish/cmds.c:8970
1814 #: fish/cmds.c:9008 fish/cmds.c:9046 fish/cmds.c:9085 fish/cmds.c:9125
1815 #: fish/cmds.c:9166 fish/cmds.c:9207 fish/cmds.c:9245 fish/cmds.c:9262
1816 #: fish/cmds.c:9285 fish/cmds.c:9307 fish/cmds.c:9329 fish/cmds.c:9349
1817 #: fish/cmds.c:9369 fish/cmds.c:9405 fish/cmds.c:9477 fish/cmds.c:9517
1818 #: fish/cmds.c:9575 fish/cmds.c:9601 fish/cmds.c:9627 fish/cmds.c:9655
1819 #: fish/cmds.c:9714 fish/cmds.c:9735 fish/cmds.c:9780 fish/cmds.c:9800
1820 #: fish/cmds.c:9839 fish/cmds.c:9876 fish/cmds.c:9896 fish/cmds.c:9918
1821 #: fish/cmds.c:9975 fish/cmds.c:9995 fish/cmds.c:10017 fish/cmds.c:10039
1822 #: fish/cmds.c:10058 fish/cmds.c:10078 fish/cmds.c:10105 fish/cmds.c:10125
1823 #: fish/cmds.c:10145 fish/cmds.c:10165 fish/cmds.c:10185 fish/cmds.c:10207
1824 #: fish/cmds.c:10242 fish/cmds.c:10260 fish/cmds.c:10283 fish/cmds.c:10305
1825 #: fish/cmds.c:10320 fish/cmds.c:10337 fish/cmds.c:10374 fish/cmds.c:10413
1826 #: fish/cmds.c:10453 fish/cmds.c:10509 fish/cmds.c:10531 fish/cmds.c:10567
1827 #: fish/cmds.c:10582 fish/cmds.c:10602 fish/cmds.c:10642 fish/cmds.c:10665
1828 #: fish/cmds.c:10689 fish/cmds.c:10714 fish/cmds.c:10755 fish/cmds.c:10780
1829 #: fish/cmds.c:10818 fish/cmds.c:10849 fish/cmds.c:10880 fish/cmds.c:10908
1830 #: fish/cmds.c:10928 fish/cmds.c:10960 fish/cmds.c:10980 fish/cmds.c:11000
1831 #: fish/cmds.c:11017 fish/cmds.c:11035 fish/cmds.c:11058 fish/cmds.c:11079
1832 #: fish/cmds.c:11098 fish/cmds.c:11140 fish/cmds.c:11183 fish/cmds.c:11227
1833 #: fish/cmds.c:11266 fish/cmds.c:11285 fish/cmds.c:11305 fish/cmds.c:11325
1834 #: fish/cmds.c:11346 fish/cmds.c:11367 fish/cmds.c:11388 fish/cmds.c:11409
1835 #: fish/cmds.c:11430 fish/cmds.c:11452 fish/cmds.c:11490 fish/cmds.c:11541
1836 #: fish/cmds.c:11579 fish/cmds.c:11635
1837 #, c-format
1838 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
1839 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
1840
1841 #: fish/cmds.c:3841 fish/cmds.c:4863 fish/cmds.c:5221 fish/cmds.c:5261
1842 #: fish/cmds.c:5280 fish/cmds.c:5423 fish/cmds.c:5482 fish/cmds.c:5501
1843 #: fish/cmds.c:5520 fish/cmds.c:5563 fish/cmds.c:5906 fish/cmds.c:6517
1844 #: fish/cmds.c:6716 fish/cmds.c:6735 fish/cmds.c:6754 fish/cmds.c:6773
1845 #: fish/cmds.c:6909 fish/cmds.c:7000 fish/cmds.c:7281 fish/cmds.c:7345
1846 #: fish/cmds.c:7544 fish/cmds.c:7563 fish/cmds.c:7582 fish/cmds.c:7621
1847 #: fish/cmds.c:7662 fish/cmds.c:7681 fish/cmds.c:7700 fish/cmds.c:7741
1848 #: fish/cmds.c:7760 fish/cmds.c:7779 fish/cmds.c:7817 fish/cmds.c:7970
1849 #: fish/cmds.c:8013 fish/cmds.c:8590 fish/cmds.c:8785 fish/cmds.c:8823
1850 #: fish/cmds.c:8861 fish/cmds.c:8981 fish/cmds.c:9018 fish/cmds.c:9056
1851 #: fish/cmds.c:9095 fish/cmds.c:9136 fish/cmds.c:9177 fish/cmds.c:9218
1852 #: fish/cmds.c:9381 fish/cmds.c:9417 fish/cmds.c:9430 fish/cmds.c:9443
1853 #: fish/cmds.c:9456 fish/cmds.c:9489 fish/cmds.c:9527 fish/cmds.c:9546
1854 #: fish/cmds.c:9667 fish/cmds.c:9686 fish/cmds.c:9747 fish/cmds.c:9760
1855 #: fish/cmds.c:9811 fish/cmds.c:9850 fish/cmds.c:9928 fish/cmds.c:9947
1856 #: fish/cmds.c:10221 fish/cmds.c:10348 fish/cmds.c:10385 fish/cmds.c:10424
1857 #: fish/cmds.c:10464 fish/cmds.c:10483 fish/cmds.c:10542 fish/cmds.c:10615
1858 #: fish/cmds.c:10725 fish/cmds.c:10795 fish/cmds.c:10829 fish/cmds.c:10860
1859 #: fish/cmds.c:10891 fish/cmds.c:10940 fish/cmds.c:11111 fish/cmds.c:11153
1860 #: fish/cmds.c:11198 fish/cmds.c:11240 fish/cmds.c:11466 fish/cmds.c:11504
1861 #: fish/cmds.c:11517 fish/cmds.c:11555 fish/cmds.c:11590 fish/cmds.c:11609
1862 #, c-format
1863 msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
1864 msgstr "%s: %s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
1865
1866 #: fish/cmds.c:3847 fish/cmds.c:4869 fish/cmds.c:5227 fish/cmds.c:5267
1867 #: fish/cmds.c:5286 fish/cmds.c:5429 fish/cmds.c:5488 fish/cmds.c:5507
1868 #: fish/cmds.c:5526 fish/cmds.c:5569 fish/cmds.c:5912 fish/cmds.c:6523
1869 #: fish/cmds.c:6722 fish/cmds.c:6741 fish/cmds.c:6760 fish/cmds.c:6779
1870 #: fish/cmds.c:6915 fish/cmds.c:7006 fish/cmds.c:7287 fish/cmds.c:7351
1871 #: fish/cmds.c:7550 fish/cmds.c:7569 fish/cmds.c:7588 fish/cmds.c:7627
1872 #: fish/cmds.c:7668 fish/cmds.c:7687 fish/cmds.c:7706 fish/cmds.c:7747
1873 #: fish/cmds.c:7766 fish/cmds.c:7785 fish/cmds.c:7823 fish/cmds.c:7976
1874 #: fish/cmds.c:8019 fish/cmds.c:8596 fish/cmds.c:8791 fish/cmds.c:8829
1875 #: fish/cmds.c:8867 fish/cmds.c:8987 fish/cmds.c:9024 fish/cmds.c:9062
1876 #: fish/cmds.c:9101 fish/cmds.c:9142 fish/cmds.c:9183 fish/cmds.c:9224
1877 #: fish/cmds.c:9495 fish/cmds.c:9533 fish/cmds.c:9552 fish/cmds.c:9673
1878 #: fish/cmds.c:9817 fish/cmds.c:9856 fish/cmds.c:9934 fish/cmds.c:9953
1879 #: fish/cmds.c:10354 fish/cmds.c:10391 fish/cmds.c:10430 fish/cmds.c:10470
1880 #: fish/cmds.c:10489 fish/cmds.c:10548 fish/cmds.c:10621 fish/cmds.c:10731
1881 #: fish/cmds.c:11117 fish/cmds.c:11159 fish/cmds.c:11204 fish/cmds.c:11246
1882 #: fish/cmds.c:11596
1883 #, c-format
1884 msgid "%s: %s: integer out of range\n"
1885 msgstr "%s: %s: liczba całkowita spoza zakresu\n"
1886
1887 #: fish/cmds.c:4333 fish/cmds.c:4440
1888 #, c-format
1889 msgid "%s should have %d-%d parameter(s)\n"
1890 msgstr "%s powinno posiadać %d-%d parametry\n"
1891
1892 #: fish/cmds.c:4359 fish/cmds.c:4466
1893 #, fuzzy, c-format
1894 msgid "%s: unknown optional argument \"%s\"\n"
1895 msgstr "%s: opcjonalny parametr %s został podany dwa razy\n"
1896
1897 #: fish/cmds.c:4365 fish/cmds.c:4472
1898 #, fuzzy, c-format
1899 msgid "%s: optional argument \"%s\" given twice\n"
1900 msgstr "%s: opcjonalny parametr %s został podany dwa razy\n"
1901
1902 #: fish/cmds.c:11655
1903 #, c-format
1904 msgid "%s: unknown command\n"
1905 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
1906
1907 #: fish/copy.c:41
1908 #, c-format
1909 msgid ""
1910 "use 'copy-in <local> [<local>...] <remotedir>' to copy files into the image\n"
1911 msgstr ""
1912 "należy użyć \"copy-in <lokalny> [<lokalny>...] <zdalny_katalog>\", aby "
1913 "skopiować pliki do obrazu\n"
1914
1915 #: fish/copy.c:54 fish/copy.c:195
1916 #, c-format
1917 msgid "copy-in: target '%s' is not a directory\n"
1918 msgstr "copy-in: cel \"%s\" nie jest katalogiem\n"
1919
1920 #: fish/copy.c:139
1921 #, c-format
1922 msgid "error: argument is zero length or longer than maximum permitted\n"
1923 msgstr ""
1924 "błąd: parametr jest zerowej długości lub dłuższy niż dozwolone maksimum\n"
1925
1926 #: fish/copy.c:184
1927 #, c-format
1928 msgid ""
1929 "use 'copy-out <remote> [<remote>...] <localdir>' to copy files out of the "
1930 "image\n"
1931 msgstr ""
1932 "należy użyć \"copy-out <zdalny> [<zdalny>...] <lokalny_katalog>\", aby "
1933 "skopiować pliki z obrazu\n"
1934
1935 #: fish/copy.c:225
1936 #, c-format
1937 msgid "copy-out: '%s' is not a file or directory\n"
1938 msgstr "copy-out: \"%s\" nie jest plikiem lub katalogiem\n"
1939
1940 #: fish/edit.c:44
1941 #, c-format
1942 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
1943 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby zmodyfikować plik\n"
1944
1945 #: fish/fish.c:90
1946 #, fuzzy, c-format
1947 msgid ""
1948 "%s: guest filesystem shell\n"
1949 "%s lets you edit virtual machine filesystems\n"
1950 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
1951 "Usage:\n"
1952 "  %s [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
1953 "  %s [--ro] -i -a disk-image\n"
1954 "  %s [--ro] -i -d libvirt-domain\n"
1955 "or for interactive use:\n"
1956 "  %s\n"
1957 "or from a shell script:\n"
1958 "  %s <<EOF\n"
1959 "  cmd\n"
1960 "  ...\n"
1961 "  EOF\n"
1962 "Options:\n"
1963 "  -h|--cmd-help        List available commands\n"
1964 "  -h|--cmd-help cmd    Display detailed help on 'cmd'\n"
1965 "  -a|--add image       Add image\n"
1966 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
1967 "  --csh                Make --listen csh-compatible\n"
1968 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
1969 "  -D|--no-dest-paths   Don't tab-complete paths from guest fs\n"
1970 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
1971 "  -f|--file file       Read commands from file\n"
1972 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
1973 "  -i|--inspector       Automatically mount filesystems\n"
1974 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
1975 "  --listen             Listen for remote commands\n"
1976 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
1977 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
1978 "  -N|--new type        Create prepared disk (test1.img, ...)\n"
1979 "  --progress-bars      Enable progress bars even when not interactive\n"
1980 "  --no-progress-bars   Disable progress bars\n"
1981 "  --remote[=pid]       Send commands to remote %s\n"
1982 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
1983 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
1984 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
1985 "  -V|--version         Display version and exit\n"
1986 "  -x                   Echo each command before executing it\n"
1987 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
1988 msgstr ""
1989 "%s: powłoka systemu plików gościa\n"
1990 "%s umożliwia modyfikowanie systemów pliku maszyn wirtualnych\n"
1991 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
1992 "Użycie:\n"
1993 "  %s [--options] polecenie [: polecenie : polecenie...]\n"
1994 "  %s [--ro] -i -a obraz-dysku\n"
1995 "  %s [--ro] -i -d domena-libvirt\n"
1996 "lub dla trybu interaktywnego:\n"
1997 "  %s\n"
1998 "lub ze skryptu powłoki:\n"
1999 "  %s <<EOF\n"
2000 "  polecenie\n"
2001 "  ...\n"
2002 "  EOF\n"
2003 "Opcje:\n"
2004 "  -h|--cmd-help        Wyświetla listę dostępnych poleceń\n"
2005 "  -h|--cmd-help polecenie  Wyświetla szczegółową pomoc o \"poleceniu\"\n"
2006 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
2007 "  -c|--connect uri     Podaje adres URI biblioteki libvirt dla opcji -d\n"
2008 "  -d|--domain gość     Dodaje dyski od gościa biblioteki libvirt\n"
2009 "  -D|--no-dest-paths   Nie uzupełnia ścieżek z systemu plików gościa za\n"
2010 "                       pomocą Tab\n"
2011 "  --echo-keys          Bez wyłączania powtarzania dla haseł\n"
2012 "  -f|--file plik       Odczytuje polecenia z pliku\n"
2013 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
2014 "  -i|--inspector       Automatycznie montuje systemy plików\n"
2015 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
2016 "  --listen             Nasłuchuje zdalnych poleceń\n"
2017 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
2018 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
2019 "  -N|--new typ         Tworzy przygotowany dysk (test1.img...)\n"
2020 "  --progress-bars      Włącza paski postępu nawet, jeśli nie jest używany\n"
2021 "                       tryb interaktywny\n"
2022 "  --no-progress-bars   Wyłącza paski postępu\n"
2023 "  --remote[=PID]       Wysyła polecenia do zdalnego %s\n"
2024 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
2025 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
2026 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
2027 "  -x                   Wykonuje echo każdego polecenia przed jego\n"
2028 "                       wykonaniem\n"
2029 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2030 "Aby dowiedzieć się więcej, proszę zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
2031
2032 #: fish/fish.c:241
2033 #, c-format
2034 msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
2035 msgstr "%s: --listen=PID: PID nie był liczbą: %s\n"
2036
2037 #: fish/fish.c:248
2038 #, c-format
2039 msgid ""
2040 "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
2041 msgstr ""
2042 "%s: zdalnie: $GUESTFISH_PID musi być ustawiony na PID zdalnego procesu\n"
2043
2044 #: fish/fish.c:296
2045 #, c-format
2046 msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
2047 msgstr "%s: można podać tylko jeden parametr -f\n"
2048
2049 #: fish/fish.c:451
2050 #, c-format
2051 msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
2052 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --remote w tym samym czasie\n"
2053
2054 #: fish/fish.c:459
2055 #, c-format
2056 msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
2057 msgstr "%s: dodatkowe parametry wiersza poleceń za pomocą flagi --listen\n"
2058
2059 #: fish/fish.c:465
2060 #, c-format
2061 msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
2062 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
2063
2064 #: fish/fish.c:522
2065 #, c-format
2066 msgid "guestfish: could not access termcap or terminfo database.\n"
2067 msgstr ""
2068 "guestfish: nie można uzyskać dostępu do bazy danych termcap lub terminfo.\n"
2069
2070 #: fish/fish.c:526
2071 #, c-format
2072 msgid "guestfish: terminal type \"%s\" not defined.\n"
2073 msgstr "guestfish: typ terminala \"%s\" nie jest określony.\n"
2074
2075 #: fish/fish.c:635
2076 #, fuzzy, c-format
2077 msgid ""
2078 "\n"
2079 "Welcome to guestfish, the libguestfs filesystem interactive shell for\n"
2080 "editing virtual machine filesystems.\n"
2081 "\n"
2082 "Type: 'help' for help on commands\n"
2083 "      'man' to read the manual\n"
2084 "      'quit' to quit the shell\n"
2085 "\n"
2086 msgstr ""
2087 "\n"
2088 "Witaj w guestfish, interaktywnej powłoce systemów plików libguestfs do\n"
2089 "modyfikowania systemów plików maszyn wirtualnych.\n"
2090 "\n"
2091 "Proszę podać: \"help\", aby uzyskać pomoc o poleceniach\n"
2092 "              \"man\", aby wyświetlić podręcznik\n"
2093 "              \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
2094 "\n"
2095
2096 #: fish/fish.c:722
2097 #, c-format
2098 msgid "%s: unterminated double quote\n"
2099 msgstr "%s: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
2100
2101 #: fish/fish.c:728 fish/fish.c:745
2102 #, c-format
2103 msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
2104 msgstr "%s: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
2105
2106 #: fish/fish.c:739
2107 #, c-format
2108 msgid "%s: unterminated single quote\n"
2109 msgstr "%s: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
2110
2111 #: fish/fish.c:794
2112 #, c-format
2113 msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
2114 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
2115
2116 #: fish/fish.c:811
2117 #, c-format
2118 msgid "%s: too many arguments\n"
2119 msgstr "%s: za dużo parametrów\n"
2120
2121 #: fish/fish.c:840
2122 #, c-format
2123 msgid "%s: empty command on command line\n"
2124 msgstr "%s: puste polecenie wiersza poleceń\n"
2125
2126 #: fish/fish.c:981
2127 msgid "display a list of commands or help on a command"
2128 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
2129
2130 #: fish/fish.c:983
2131 msgid "quit guestfish"
2132 msgstr "kończy działanie programu guestfish"
2133
2134 #: fish/fish.c:994
2135 #, c-format
2136 msgid ""
2137 "help - display a list of commands or help on a command\n"
2138 "     help cmd\n"
2139 "     help\n"
2140 msgstr ""
2141 "help - wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia\n"
2142 "     help polecenie\n"
2143 "     help\n"
2144
2145 #: fish/fish.c:1002
2146 #, c-format
2147 msgid ""
2148 "quit - quit guestfish\n"
2149 "     quit\n"
2150 msgstr ""
2151 "quit - kończy działanie programu guestfish\n"
2152 "     quit\n"
2153
2154 #: fish/fish.c:1007
2155 #, c-format
2156 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
2157 msgstr ""
2158 "%s: nieznane polecenie, należy użyć -h, aby wyświetlić listę wszystkich "
2159 "poleceń\n"
2160
2161 #: fish/fish.c:1023
2162 #, c-format
2163 msgid ""
2164 "Did you mean to open a disk image?  guestfish -a disk.img\n"
2165 "For a list of commands:             guestfish -h\n"
2166 "For complete documentation:         man guestfish\n"
2167 msgstr ""
2168 "Czy miał zostać otwarty obraz dysku?  guestfish -a dysk.img\n"
2169 "Lista poleceń:                        guestfish -h\n"
2170 "Pełna dokumentacja:                   man guestfish\n"
2171
2172 #: fish/fish.c:1180
2173 #, c-format
2174 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
2175 msgstr "Cytat ucieczki w ciągu \"%s\"\n"
2176
2177 #: fish/glob.c:53
2178 #, c-format
2179 msgid "use 'glob command [args...]'\n"
2180 msgstr "należy użyć \"glob polecenie [parametry...]\"\n"
2181
2182 #: fish/glob.c:73
2183 #, c-format
2184 msgid "glob: guestfs_glob_expand call failed: %s\n"
2185 msgstr "glob: wywołanie guestfs_glob_expand nie powiodło się: %s\n"
2186
2187 #: fish/help.c:38
2188 #, c-format
2189 msgid ""
2190 "Add disk images to examine using the -a or -d options, or the 'add' "
2191 "command.\n"
2192 "Or create a new disk image using -N, or the 'alloc' or 'sparse' commands.\n"
2193 "Once you have done this, use the 'run' command.\n"
2194 msgstr ""
2195
2196 #: fish/help.c:44
2197 #, c-format
2198 msgid ""
2199 "Find out what filesystems are available using 'list-filesystems' and then\n"
2200 "mount them to examine or modify the contents using 'mount-ro' or\n"
2201 "'mount-options'.\n"
2202 msgstr ""
2203
2204 #: fish/help.c:52
2205 #, c-format
2206 msgid ""
2207 "For more information about a command, use 'help cmd'.\n"
2208 "\n"
2209 "To read the manual, type 'man'.\n"
2210 msgstr ""
2211
2212 #: fish/hexedit.c:41
2213 #, c-format
2214 msgid "hexedit (device|filename) [max | start max]\n"
2215 msgstr "hexedit (urządzenie|nazwa_pliku) [maksimum | rozpoczęcie maksimum]\n"
2216
2217 #: fish/hexedit.c:52
2218 #, c-format
2219 msgid "hexedit: %s is a zero length file or device\n"
2220 msgstr "hexedit: %s jest plikiem lub urządzeniem o zerowej długości\n"
2221
2222 #: fish/hexedit.c:63
2223 #, c-format
2224 msgid ""
2225 "hexedit: %s is larger than %s. You must supply a limit using\n"
2226 "  'hexedit %s <max>' (eg. 'hexedit %s 1M') or a range using\n"
2227 "  'hexedit %s <start> <max>'.\n"
2228 msgstr ""
2229 "hexedit: %s jest dłuższe niż %s. Należy podać ograniczenie\n"
2230 "  używając polecenia \"hexedit %s <maksimum>\" (np.\n"
2231 "  \"hexedit %s 1M\") lub zakres używając polecenia\n"
2232 "  \"hexedit %s <rozpoczęcie> <maksymalnie>\".\n"
2233
2234 #: fish/hexedit.c:92
2235 #, c-format
2236 msgid "hexedit: invalid range\n"
2237 msgstr "hexedit: nieprawidłowy zakres\n"
2238
2239 #: fish/inspect.c:83
2240 #, fuzzy, c-format
2241 msgid "%s: no operating system was found on this disk\n"
2242 msgstr "guestfish: na dysku nie odnaleziono żadnych systemów operacyjnych\n"
2243
2244 #: fish/inspect.c:89
2245 #, fuzzy, c-format
2246 msgid "%s: multi-boot operating systems are not supported by the -i option\n"
2247 msgstr ""
2248 "guestfish: systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez opcję -"
2249 "i\n"
2250
2251 #: fish/inspect.c:135
2252 #, c-format
2253 msgid "Operating system: %s\n"
2254 msgstr "System operacyjny: %s\n"
2255
2256 #: fish/inspect.c:148
2257 #, c-format
2258 msgid "%s mounted on %s\n"
2259 msgstr "%s zamontowano w %s\n"
2260
2261 #: fish/keys.c:52
2262 #, c-format
2263 msgid "Enter key or passphrase (\"%s\"): "
2264 msgstr "Proszę podać klucz lub hasło (\"%s\"): "
2265
2266 #: fish/lcd.c:34
2267 #, c-format
2268 msgid "use 'lcd directory' to change local directory\n"
2269 msgstr "należy użyć \"lcd katalog\", aby zmienić lokalny katalog\n"
2270
2271 #: fish/man.c:34
2272 #, c-format
2273 msgid "use 'man' without parameters to open the manual\n"
2274 msgstr "należy użyć \"man\" bez parametrów, aby otworzyć podręcznik\n"
2275
2276 #: fish/man.c:53
2277 #, c-format
2278 msgid "the external 'man' program failed\n"
2279 msgstr "zewnętrzny program \"man\" nie powiódł się\n"
2280
2281 #: fish/more.c:39
2282 #, c-format
2283 msgid "use '%s filename' to page a file\n"
2284 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby wyświetlić plik\n"
2285
2286 #: fish/options.c:36
2287 #, fuzzy, c-format
2288 msgid "%s: too many drives added on the command line\n"
2289 msgstr "guestfish: dodano za dużo napędów w wierszu poleceń\n"
2290
2291 #: fish/options.c:121
2292 #, fuzzy, c-format
2293 msgid "%s: '%s' could not be mounted.  Did you mean one of these?\n"
2294 msgstr ""
2295 "guestfish: nie można zamontować \"%s\". Być może chciano użyć jednej z "
2296 "tych?\n"
2297
2298 #: fish/prep.c:37
2299 #, c-format
2300 msgid ""
2301 "List of available prepared disk images:\n"
2302 "\n"
2303 msgstr ""
2304 "Lista dostępnych przygotowanych obrazów dysków:\n"
2305 "\n"
2306
2307 #: fish/prep.c:40
2308 #, c-format
2309 msgid ""
2310 "guestfish -N %-8s - %s\n"
2311 "\n"
2312 "%s\n"
2313 msgstr ""
2314 "guestfish -N %-8s - %s\n"
2315 "\n"
2316 "%s\n"
2317
2318 #: fish/prep.c:48
2319 #, c-format
2320 msgid "  Optional parameters:\n"
2321 msgstr "  Opcjonalne parametry:\n"
2322
2323 #: fish/prep.c:55
2324 #, c-format
2325 msgid "<%s> %s (default: %s)\n"
2326 msgstr "<%s> %s (domyślnie: %s)\n"
2327
2328 #: fish/prep.c:65
2329 #, c-format
2330 msgid ""
2331 "Prepared disk images are written to file \"test1.img\" in the local\n"
2332 "directory.  (\"test2.img\" etc if -N option is given multiple times).\n"
2333 "For more information see the guestfish(1) manual.\n"
2334 msgstr ""
2335 "Przygotowane obrazy dysków są zapisywane do pliku \"test1.img\" w katalogu\n"
2336 "lokalnym. (\"test2.img\" itp.m jeśli podano opcję -N wiele razy).\n"
2337 "Więcej informacji można znaleźć w podręczniku guestfish(1).\n"
2338
2339 #: fish/prep.c:96
2340 #, c-format
2341 msgid ""
2342 "guestfish: -N parameter '%s': no such prepared disk image known.\n"
2343 "Use 'guestfish -N help' to list possible values for the -N parameter.\n"
2344 msgstr ""
2345 "guestfish: -N parametr \"%s\": nie ma takiego przygotowanego obrazu dysku.\n"
2346 "Należy użyć polecenia \"guestfish -N help\", aby wyświetlić listę możliwych\n"
2347 "wartości dla parametru -N.\n"
2348
2349 #: fish/prep.c:158
2350 #, c-format
2351 msgid "guestfish: error creating prepared disk image '%s' on '%s': "
2352 msgstr ""
2353 "guestfish: błąd podczas tworzenia przygotowanego obrazu dysku \"%s\" na \"%s"
2354 "\": "
2355
2356 #: fish/prep_boot.c:34 fish/prep_boot.c:89 fish/prep_disk.c:34
2357 #: fish/prep_fs.c:34 fish/prep_lv.c:69 fish/prep_lv.c:122 fish/prep_part.c:34
2358 msgid "failed to allocate disk"
2359 msgstr "przydzielenie dysku nie powiodło się"
2360
2361 #: fish/prep_boot.c:42 fish/prep_boot.c:97
2362 msgid "could not parse boot size"
2363 msgstr "nie można przetworzyć rozmiaru partycji startowej"
2364
2365 #: fish/prep_boot.c:46 fish/prep_boot.c:101
2366 #, c-format
2367 msgid "failed to get sector size of disk: %s"
2368 msgstr "uzyskanie rozmiaru sektora dysku nie powiodło się: %s"
2369
2370 #: fish/prep_boot.c:50 fish/prep_boot.c:105 fish/prep_fs.c:41
2371 #: fish/prep_lv.c:76 fish/prep_lv.c:129 fish/prep_part.c:41
2372 #, c-format
2373 msgid "failed to partition disk: %s"
2374 msgstr "partycjonowanie dysku nie powiodło się: %s"
2375
2376 #: fish/prep_boot.c:55 fish/prep_boot.c:110
2377 #, c-format
2378 msgid "failed to add boot partition: %s"
2379 msgstr "dodanie partycji startowej nie powiodło się: %s"
2380
2381 #: fish/prep_boot.c:59 fish/prep_boot.c:114
2382 #, c-format
2383 msgid "failed to add root partition: %s"
2384 msgstr "dodanie partycji głównej nie powiodło się: %s"
2385
2386 #: fish/prep_boot.c:68 fish/prep_boot.c:128
2387 #, c-format
2388 msgid "failed to create boot filesystem: %s"
2389 msgstr "utworzenie startowego systemu plików nie powiodło się: %s"
2390
2391 #: fish/prep_boot.c:77 fish/prep_boot.c:157
2392 #, c-format
2393 msgid "failed to create root filesystem: %s"
2394 msgstr "utworzenie głównego systemu plików nie powiodło się: %s"
2395
2396 #: fish/prep_boot.c:86 fish/prep_boot.c:120 fish/prep_lv.c:66
2397 #: fish/prep_lv.c:82 fish/prep_lv.c:119 fish/prep_lv.c:135
2398 msgid "incorrect format for LV name, use '/dev/VG/LV'"
2399 msgstr ""
2400 "niepoprawny format dla nazwy woluminu logicznego, należy użyć \"/dev/VG/LV\""
2401
2402 #: fish/prep_boot.c:137 fish/prep_lv.c:91 fish/prep_lv.c:144
2403 #, c-format
2404 msgid "failed to create PV: %s: %s"
2405 msgstr "utworzenie woluminu fizycznego nie powiodło się: %s: %s"
2406
2407 #: fish/prep_boot.c:142 fish/prep_lv.c:96 fish/prep_lv.c:149
2408 #, c-format
2409 msgid "failed to create VG: %s: %s"
2410 msgstr "utworzenie grupy woluminów nie powiodło się: %s: %s"
2411
2412 #: fish/prep_boot.c:149 fish/prep_lv.c:103 fish/prep_lv.c:156
2413 #, c-format
2414 msgid "failed to create LV: /dev/%s/%s: %s"
2415 msgstr "utworzenie woluminu logicznego nie powiodło się: /dev/%s/%s: %s"
2416
2417 #: fish/prep_boot.c:153 fish/prep_lv.c:107 fish/prep_lv.c:160
2418 #, c-format
2419 msgid "failed to resize LV to full size: %s: %s"
2420 msgstr ""
2421 "zmiana rozmiaru woluminu logicznego do pełnego rozmiaru nie powiodła się: "
2422 "%s: %s"
2423
2424 #: fish/prep_fs.c:51 fish/prep_lv.c:165
2425 #, c-format
2426 msgid "failed to create filesystem (%s): %s"
2427 msgstr "utworzenie systemu plików (%s) nie powiodło się: %s"
2428
2429 #: fish/rc.c:255
2430 #, c-format
2431 msgid "guestfish: protocol error: could not read 'hello' message\n"
2432 msgstr "guestfish: błąd protokołu: nie można odczytać komunikatu \"hello\"\n"
2433
2434 #: fish/rc.c:260
2435 #, c-format
2436 msgid ""
2437 "guestfish: protocol error: version mismatch, server version '%s' does not "
2438 "match client version '%s'.  The two versions must match exactly.\n"
2439 msgstr ""
2440 "guestfish: błąd protokołu: wersja się nie zgadza, wersja serwera \"%s\" nie "
2441 "zgadza się z wersją klienta \"%s\". Obie wersje muszą się dokładnie "
2442 "zgadzać.\n"
2443
2444 #: fish/rc.c:335 fish/rc.c:349
2445 #, c-format
2446 msgid "guestfish: remote: looks like the server is not running\n"
2447 msgstr "guestfish: zdalnie: serwer nie jest uruchomiony\n"
2448
2449 #: fish/rc.c:361 fish/rc.c:375
2450 #, c-format
2451 msgid "guestfish: protocol error: could not send initial greeting to server\n"
2452 msgstr ""
2453 "guestfish: błąd protokołu: nie można wysłać początkowego powitania do "
2454 "serwera\n"
2455
2456 #: fish/rc.c:386
2457 #, c-format
2458 msgid "guestfish: protocol error: could not decode reply from server\n"
2459 msgstr ""
2460 "guestfish: błąd protokołu: nie można rozszyfrować odpowiedzi od serwera\n"
2461
2462 #: fish/reopen.c:36
2463 #, c-format
2464 msgid "'reopen' command takes no parameters\n"
2465 msgstr "polecenie \"reopen\" nie przyjmuje parametrów\n"
2466
2467 #: fish/reopen.c:46
2468 #, c-format
2469 msgid "reopen: guestfs_create: failed to create handle\n"
2470 msgstr "reopen: guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
2471
2472 #: fish/supported.c:66
2473 msgid "yes"
2474 msgstr "tak"
2475
2476 #: fish/supported.c:68
2477 msgid "no"
2478 msgstr "nie"
2479
2480 #: fish/time.c:36
2481 #, c-format
2482 msgid "use 'time command [args...]'\n"
2483 msgstr "należy użyć \"time polecenie [parametry...]\"\n"
2484
2485 #: fuse/guestmount.c:845
2486 #, fuzzy, c-format
2487 msgid ""
2488 "%s: FUSE module for libguestfs\n"
2489 "%s lets you mount a virtual machine filesystem\n"
2490 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
2491 "Usage:\n"
2492 "  %s [--options] [-- [--FUSE-options]] mountpoint\n"
2493 "Options:\n"
2494 "  -a|--add image       Add image\n"
2495 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2496 "  --dir-cache-timeout  Set readdir cache timeout (default 5 sec)\n"
2497 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2498 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
2499 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2500 "  --fuse-help          Display extra FUSE options\n"
2501 "  -i|--inspector       Automatically mount filesystems\n"
2502 "  --help               Display help message and exit\n"
2503 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
2504 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
2505 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
2506 "  -o|--option opt      Pass extra option to FUSE\n"
2507 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
2508 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
2509 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2510 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2511 "  -x|--trace           Trace guestfs API calls\n"
2512 msgstr ""
2513 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
2514 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
2515 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2516 "Użycie:\n"
2517 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
2518 "Opcje:\n"
2519 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
2520 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
2521 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
2522 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
2523 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
2524 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
2525 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
2526 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
2527 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
2528 "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
2529 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
2530 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
2531 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
2532 "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
2533 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
2534 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2535
2536 #: fuse/guestmount.c:1068
2537 #, fuzzy, c-format
2538 msgid "%s: must have at least one -a/-d and at least one -m/-i option\n"
2539 msgstr "%s: musi posiadać co najmniej jedną opcję -a i co najmniej jedną -m\n"
2540
2541 #: fuse/guestmount.c:1076
2542 #, c-format
2543 msgid "%s: you must specify a mountpoint in the host filesystem\n"
2544 msgstr "%s: należy podać punkt montowania w systemie plików gospodarza\n"
2545
2546 #: inspector/virt-inspector.c:71
2547 #, fuzzy, c-format
2548 msgid ""
2549 "%s: display information about a virtual machine\n"
2550 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
2551 "Usage:\n"
2552 "  %s [--options] -d domname file [file ...]\n"
2553 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] file [file ...]\n"
2554 "Options:\n"
2555 "  -a|--add image       Add image\n"
2556 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2557 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2558 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
2559 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2560 "  --help               Display brief help\n"
2561 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
2562 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2563 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2564 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
2565 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
2566 msgstr ""
2567 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
2568 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
2569 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2570 "Użycie:\n"
2571 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
2572 "Opcje:\n"
2573 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
2574 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
2575 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
2576 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
2577 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
2578 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
2579 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
2580 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
2581 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
2582 "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
2583 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
2584 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
2585 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
2586 "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
2587 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
2588 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2589
2590 #: inspector/virt-inspector.c:259
2591 #, fuzzy, c-format
2592 msgid ""
2593 "%s: no operating system could be detected inside this disk image.\n"
2594 "\n"
2595 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
2596 "machine\n"
2597 "image, or because the OS type is not understood by libguestfs.\n"
2598 "\n"
2599 "NOTE for Red Hat Enterprise Linux 6 users: for Windows guest support you "
2600 "must\n"
2601 "install the separate libguestfs-winsupport package.\n"
2602 "\n"
2603 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
2604 "information about the disk image as possible.\n"
2605 msgstr ""
2606 "Nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
2607 "\n"
2608 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
2609 "maszyną wirtualną lub program virt-inspector nie rozumie tego typu systemu.\n"
2610 "\n"
2611 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
2612 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
2613
2614 #: inspector/virt-inspector.c:284
2615 #, c-format
2616 msgid "%s: XML write error at \"%s\": %m\n"
2617 msgstr ""
2618
2619 #: inspector/virt-inspector.c:296
2620 #, c-format
2621 msgid "%s: xmlOutputBufferCreateFd: failed to open stdout\n"
2622 msgstr ""
2623
2624 #: inspector/virt-inspector.c:304
2625 #, c-format
2626 msgid "%s: xmlNewTextWriter: failed to create libxml2 writer\n"
2627 msgstr ""
2628
2629 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:158
2630 msgid "open_guest: first parameter must be a string or an arrayref"
2631 msgstr "open_guest: pierwszy parametr musi być ciągiem lub \"arrayref\""
2632
2633 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:164
2634 msgid "open_guest: first argument contains undefined element"
2635 msgstr "open_guest: pierwszy parametr zawiera nieokreślony element"
2636
2637 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:172
2638 #, perl-brace-format
2639 msgid "guest image {imagename} does not exist or is not readable"
2640 msgstr "obraz gościa {imagename} nie istnieje lub nie jest odczytywalny"
2641
2642 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:179
2643 msgid ""
2644 "open_guest: no libvirt support (install Sys::Virt, XML::XPath and XML::"
2645 "XPath::XMLParser)"
2646 msgstr ""
2647 "open_guest: brak obsługi biblioteki libvirt (należy zainstalować Sys::Virt, "
2648 "XML::XPath i XML::XPath::XMLParser)"
2649
2650 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:184
2651 msgid "open_guest: too many domains listed on command line"
2652 msgstr "open_guest: wyświetlono za dużo domen w wierszu poleceń"
2653
2654 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:191
2655 msgid "open_guest: cannot connect to libvirt"
2656 msgstr "open_guest: nie można połączyć się z biblioteką libvirt"
2657
2658 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:210
2659 #, perl-brace-format
2660 msgid "{imagename} is not the name of an inactive libvirt domain\n"
2661 msgstr "{imagename} nie jest nazwą nieaktywnej domeny biblioteki libvirt\n"
2662
2663 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:213
2664 #, perl-brace-format
2665 msgid "{imagename} is not the name of a libvirt domain\n"
2666 msgstr "{imagename} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
2667
2668 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:242
2669 #, perl-brace-format
2670 msgid "{imagename} seems to have no disk devices\n"
2671 msgstr "{imagename} nie posiada żadnych urządzeń dyskowych\n"
2672
2673 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:827
2674 msgid ""
2675 "No operating system could be detected inside this disk image.\n"
2676 "\n"
2677 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
2678 "machine\n"
2679 "image, or because the OS type is not understood by virt-inspector.\n"
2680 "\n"
2681 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
2682 "information about the disk image as possible.\n"
2683 msgstr ""
2684 "Nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
2685 "\n"
2686 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
2687 "maszyną wirtualną lub program virt-inspector nie rozumie tego typu systemu.\n"
2688 "\n"
2689 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
2690 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
2691
2692 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:900
2693 #, perl-brace-format
2694 msgid "unknown filesystem label {label}\n"
2695 msgstr "nieznana etykieta systemu plików {label}\n"
2696
2697 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:910
2698 #, perl-brace-format
2699 msgid "unknown filesystem UUID {uuid}\n"
2700 msgstr "nieznany UUID systemu plików {uuid}\n"
2701
2702 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:933
2703 #, perl-brace-format
2704 msgid "unknown filesystem {fs}\n"
2705 msgstr "nieznany system plików {fs}\n"
2706
2707 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1011
2708 #, perl-brace-format
2709 msgid "Error running rpm -qa: {error}"
2710 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia rpm -qa: {error}"
2711
2712 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1037
2713 #, perl-brace-format
2714 msgid "Error running dpkg-query: {error}"
2715 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia dpkg-query: {error}"
2716
2717 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1102
2718 msgid "Can't find grub on guest"
2719 msgstr "Nie można odnaleźć programu GRUB w gościu"
2720
2721 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1157
2722 #, perl-brace-format
2723 msgid "Grub entry {title} has no kernel"
2724 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie posiada jądra"
2725
2726 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1188
2727 #, perl-brace-format
2728 msgid "grub refers to {path}, which doesn't exist\n"
2729 msgstr "program GRUB odnosi się do {path}, który nie istnieje\n"
2730
2731 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1211
2732 #, perl-brace-format
2733 msgid "Grub entry {title} does not specify an initrd"
2734 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie określa initrd"
2735
2736 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1280
2737 #, perl-brace-format
2738 msgid "Didn't find modules directory {modules} for kernel {path}"
2739 msgstr "Nie odnaleziono katalogu modułów {modules} dla jądra {path}"
2740
2741 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1288
2742 #, perl-brace-format
2743 msgid "Couldn't guess kernel version number from path for kernel {path}"
2744 msgstr "Nie można odgadnąć numeru wersji jądra ze ścieżki jądra {path}"
2745
2746 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1342
2747 #, perl-brace-format
2748 msgid "{path} doesn't match augeas pattern"
2749 msgstr "{path} nie zgadza się ze wzorem Augeas"
2750
2751 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1381
2752 #, perl-brace-format
2753 msgid "{filename}: could not read initrd format"
2754 msgstr "{filename}: nie można odczytać formatu initrd"
2755
2756 #: src/appliance.c:142
2757 #, c-format
2758 msgid ""
2759 "cannot find any suitable libguestfs supermin or ordinary appliance on "
2760 "LIBGUESTFS_PATH (search path: %s)"
2761 msgstr ""
2762 "nie można odnaleźć żadnego przyrządu biblioteki libguestfs typu \"supermin\" "
2763 "lub \"ordinary\" w LIBGUESTFS_PATH (ścieżka wyszukiwania: %s)"
2764
2765 #: src/appliance.c:358
2766 #, fuzzy, c-format
2767 msgid "failed to create temporary cache directory: %m"
2768 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
2769
2770 #: src/appliance.c:446
2771 #, fuzzy, c-format
2772 msgid "error renaming temporary cache directory: %m"
2773 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
2774
2775 #: src/appliance.c:522
2776 msgid "external command failed, see earlier error messages"
2777 msgstr ""
2778 "zewnętrzne polecenie nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
2779 "komunikaty błędów"
2780
2781 #: src/filearch.c:153
2782 #, c-format
2783 msgid "size of %s unreasonable (%<PRIi64> bytes)"
2784 msgstr ""
2785
2786 #: src/filearch.c:266
2787 msgid ""
2788 "file-architecture API not available since this version of libguestfs was "
2789 "compiled without PCRE or libmagic libraries"
2790 msgstr ""
2791
2792 #: src/guestfs.c:178
2793 #, c-format
2794 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
2795 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
2796
2797 #: src/guestfs.c:290
2798 #, c-format
2799 msgid "libguestfs: error: %s\n"
2800 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
2801
2802 #: src/guestfs.c:791
2803 #, c-format
2804 msgid "<truncated, original size %zu bytes>"
2805 msgstr ""
2806
2807 #: src/inspect.c:421 src/inspect.c:761 src/inspect.c:2133 src/inspect.c:2176
2808 #: src/inspect.c:2226
2809 #, c-format
2810 msgid "size of %s is unreasonably large (%<PRIi64> bytes)"
2811 msgstr ""
2812
2813 #: src/inspect.c:795
2814 #, fuzzy
2815 msgid "could not parse /etc/fstab or empty file"
2816 msgstr "nie można przetworzyć rozmiaru partycji startowej"
2817
2818 #: src/inspect.c:1011
2819 #, c-format
2820 msgid "cannot resolve Windows %%SYSTEMROOT%%"
2821 msgstr "nie można rozwiązać %%SYSTEMROOT%% systemu Windows"
2822
2823 #: src/inspect.c:1291
2824 #, fuzzy, c-format
2825 msgid "could not parse integer in version number: %s"
2826 msgstr "nie można przetworzyć rozmiaru partycji startowej"
2827
2828 #: src/inspect.c:1385
2829 msgid "no inspection data: call guestfs_inspect_os first"
2830 msgstr "brak danych badania: najpierw należy wywołać guestfs_inspect_os"
2831
2832 #: src/inspect.c:1397
2833 #, c-format
2834 msgid ""
2835 "%s: root device not found: only call this function with a root device "
2836 "previously returned by guestfs_inspect_os"
2837 msgstr ""
2838 "%s: nie odnaleziono urządzenia root: należy wywoływać tę funkcję tylko z "
2839 "urządzeniem root poprzednio zwróconym przez guestfs_inspect_os"
2840
2841 #: src/inspect.c:1526
2842 msgid "not a Windows guest, or systemroot could not be determined"
2843 msgstr ""
2844
2845 #: src/inspect.c:1766 src/inspect.c:1788 src/inspect.c:1813
2846 #, fuzzy
2847 msgid "unexpected end of output from db_dump command"
2848 msgstr "nieoczekiwane wyjście polecenia \"du\""
2849
2850 #: src/inspect.c:2235
2851 #, c-format
2852 msgid "%s: file is empty"
2853 msgstr ""
2854
2855 #: src/inspect.c:2252
2856 msgid ""
2857 "inspection API not available since this version of libguestfs was compiled "
2858 "without PCRE or hivex libraries"
2859 msgstr ""
2860
2861 #: src/launch.c:95
2862 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
2863 msgstr ""
2864 "wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
2865
2866 #: src/launch.c:152
2867 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
2868 msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
2869
2870 #: src/launch.c:166
2871 #, c-format
2872 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
2873 msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
2874
2875 #: src/launch.c:232 src/launch.c:336
2876 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
2877 msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
2878
2879 #: src/launch.c:244 src/launch.c:249
2880 #, c-format
2881 msgid "%s parameter is empty or contains disallowed characters"
2882 msgstr "parametr %s jest pusty lub zawiera niedozwolone znaki"
2883
2884 #: src/launch.c:361
2885 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
2886 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
2887
2888 #: src/launch.c:366
2889 msgid "the libguestfs handle has already been launched"
2890 msgstr "program obsługi libguestfs został już uruchomiony"
2891
2892 #: src/launch.c:378
2893 #, c-format
2894 msgid "%s: cannot create temporary directory"
2895 msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
2896
2897 #: src/launch.c:726
2898 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
2899 msgstr ""
2900 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
2901 "błędów"
2902
2903 #: src/launch.c:739
2904 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
2905 msgstr ""
2906 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
2907
2908 #: src/launch.c:880
2909 #, c-format
2910 msgid ""
2911 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
2912 "the LIBGUESTFS_QEMU environment variable."
2913 msgstr ""
2914 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
2915 "ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
2916
2917 #: src/launch.c:972
2918 msgid "qemu has not been launched yet"
2919 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
2920
2921 #: src/launch.c:983
2922 msgid "no subprocess to kill"
2923 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
2924
2925 #: src/proto.c:143
2926 #, c-format
2927 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
2928 msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
2929
2930 #: src/proto.c:166
2931 #, c-format
2932 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
2933 msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
2934
2935 #: src/proto.c:281
2936 #, c-format
2937 msgid ""
2938 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
2939 msgstr ""
2940 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x"
2941 "%x\n"
2942
2943 #: src/proto.c:453 src/proto.c:514
2944 msgid "unexpected end of file when reading from daemon"
2945 msgstr "nieoczekiwany koniec pliku podczas odczytywania z demona"
2946
2947 #: src/proto.c:474
2948 #, c-format
2949 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
2950 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
2951
2952 #: src/proto.c:491
2953 #, c-format
2954 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
2955 msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
2956
2957 #: src/proto.c:641
2958 #, c-format
2959 msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
2960 msgstr "guestfs___send: stan %d != ZAJĘTY"
2961
2962 #: src/proto.c:663
2963 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
2964 msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
2965
2966 #: src/proto.c:672
2967 msgid "dispatch failed to marshal args"
2968 msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
2969
2970 #: src/proto.c:802
2971 #, c-format
2972 msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
2973 msgstr "send_file_chunk: stan %d != GOTOWY"
2974
2975 #: src/proto.c:818
2976 #, c-format
2977 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
2978 msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
2979
2980 #: src/proto.c:941
2981 #, c-format
2982 msgid "%s: error in chunked encoding"
2983 msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
2984
2985 #: src/proto.c:969
2986 msgid "write to daemon socket"
2987 msgstr "zapisuje do gniazda demona"
2988
2989 #: src/proto.c:992
2990 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
2991 msgstr "receive_file_data: błąd przetwarzania w odpowiedzi wywołania zwrotnego"
2992
2993 #: src/proto.c:997
2994 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
2995 msgstr ""
2996 "receive_file_data: otrzymano nieoczekiwaną flagę podczas odczytywania "
2997 "fragmentów pliku"
2998
2999 #: src/proto.c:1005
3000 msgid "failed to parse file chunk"
3001 msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
3002
3003 #: src/proto.c:1014
3004 msgid "file receive cancelled by daemon"
3005 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
3006
3007 #: src/virt.c:90
3008 #, fuzzy, c-format
3009 msgid "could not connect to libvirt (code %d, domain %d): %s"
3010 msgstr ""
3011 "guestfish: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): "
3012 "%s\n"
3013
3014 #: src/virt.c:98
3015 #, fuzzy, c-format
3016 msgid "no libvirt domain called '%s': %s"
3017 msgstr "guestfish: brak domeny biblioteki libvirt o nazwie \"%s\": %s\n"
3018
3019 #: src/virt.c:149
3020 #, fuzzy, c-format
3021 msgid "error reading libvirt XML information: %s"
3022 msgstr ""
3023 "guestfish: błąd podczas odczytywania informacji XML biblioteki libvirt o \"%s"
3024 "\": %s\n"
3025
3026 #: src/virt.c:159
3027 #, fuzzy
3028 msgid "unable to parse XML information returned by libvirt"
3029 msgstr ""
3030 "guestfish: nie można przetworzyć informacji XML zwróconej przez bibliotekę "
3031 "libvirt\n"
3032
3033 #: src/virt.c:165
3034 #, fuzzy
3035 msgid "unable to create new XPath context"
3036 msgstr "guestfish: nie można utworzyć nowego kontekstu XPath\n"
3037
3038 #: src/virt.c:172
3039 #, fuzzy
3040 msgid "unable to evaluate XPath expression"
3041 msgstr "guestfish: nie można sprawdzić wyrażenia XPath\n"
3042
3043 #: src/virt.c:269
3044 #, fuzzy
3045 msgid "libvirt domain has no disks"
3046 msgstr "guestfish: domena \"%s\" biblioteki libvirt nie posiada dysków\n"
3047
3048 #: src/virt.c:322
3049 #, fuzzy, c-format
3050 msgid "error getting domain info: %s"
3051 msgstr "guestfish: błąd podczas uzyskiwania informacji o domenie \"%s\": %s\n"
3052
3053 #: src/virt.c:326
3054 #, fuzzy
3055 msgid ""
3056 "error: domain is a live virtual machine.\n"
3057 "You must use readonly access because write access to a running virtual "
3058 "machine\n"
3059 "can cause disk corruption."
3060 msgstr ""
3061 "guestfish: błąd: \"%s\" jest aktywną maszyną wirtualną.\n"
3062 "Należy użyć opcji \"--ro\", ponieważ dostęp do zapisu uruchomionej maszyny "
3063 "wirtualnej może spowodować uszkodzenie dysku.\n"
3064
3065 #: src/virt.c:352
3066 msgid ""
3067 "add-domain API not available since this version of libguestfs was compiled "
3068 "without libvirt or libxml2"
3069 msgstr ""
3070
3071 #: test-tool/test-tool.c:82
3072 #, c-format
3073 msgid ""
3074 "libguestfs-test-tool: interactive test tool\n"
3075 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
3076 "Usage:\n"
3077 "  libguestfs-test-tool [--options]\n"
3078 "Options:\n"
3079 "  --help         Display usage\n"
3080 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
3081 "                 Helper program (default: %s)\n"
3082 "  --qemudir dir  Specify QEMU source directory\n"
3083 "  --qemu qemu    Specify QEMU binary\n"
3084 "  --timeout n\n"
3085 "  -t n           Set launch timeout (default: %d seconds)\n"
3086 msgstr ""
3087 "libguestfs-test-tool: interaktywne narzędzie testowania\n"
3088 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
3089 "Użycie:\n"
3090 "  libguestfs-test-tool [--opcje]\n"
3091 "Opcje:\n"
3092 "  --help         Wyświetla użycie\n"
3093 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
3094 "                 Program pomocniczy (domyślnie: %s)\n"
3095 "  --qemudir katalog  Podaje katalog źródłowy QEMU\n"
3096 "  --qemu QEMU    Podaje plik binarny QEMU\n"
3097 "  --timeout n\n"
3098 "  -t n           Ustawia czas oczekiwania na uruchomienie\n"
3099 "                 (domyślnie: %d sekundy)\n"
3100
3101 #: test-tool/test-tool.c:138
3102 #, c-format
3103 msgid "libguestfs-test-tool: unknown long option: %s (%d)\n"
3104 msgstr "libguestfs-test-tool: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
3105
3106 #: test-tool/test-tool.c:147
3107 #, c-format
3108 msgid "libguestfs-test-tool: invalid timeout: %s\n"
3109 msgstr "libguestfs-test-tool: nieprawidłowy czas oczekiwania: %s\n"
3110
3111 #: test-tool/test-tool.c:159
3112 #, c-format
3113 msgid "libguestfs-test-tool: unexpected command line option 0x%x\n"
3114 msgstr "libguestfs-test-tool: nieoczekiwana opcja wiersza poleceń 0x%x\n"
3115
3116 #: test-tool/test-tool.c:182
3117 #, c-format
3118 msgid "libguestfs-test-tool: failed to create libguestfs handle\n"
3119 msgstr ""
3120 "libguestfs-test-tool: utworzenie programu obsługi libguestfs nie powiodło "
3121 "się\n"
3122
3123 #: test-tool/test-tool.c:189 test-tool/test-tool.c:198
3124 #, c-format
3125 msgid "libguestfs-test-tool: failed to add drive '%s'\n"
3126 msgstr "libguestfs-test-tool: dodanie napędu \"%s\" nie powiodło się\n"
3127
3128 #: test-tool/test-tool.c:206
3129 #, c-format
3130 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
3131 msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version nie powiodło się\n"
3132
3133 #: test-tool/test-tool.c:228
3134 #, c-format
3135 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
3136 msgstr "libguestfs-test-tool: uruchomienie przyrządu nie powiodło się\n"
3137
3138 #: test-tool/test-tool.c:240
3139 #, c-format
3140 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run sfdisk\n"
3141 msgstr "libguestfs-test-tool: wykonanie sfdisk nie powiodło się\n"
3142
3143 #: test-tool/test-tool.c:246
3144 #, c-format
3145 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
3146 msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 nie powiodło się\n"
3147
3148 #: test-tool/test-tool.c:252
3149 #, c-format
3150 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
3151 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sda1 w / nie powiodło się\n"
3152
3153 #: test-tool/test-tool.c:258
3154 #, c-format
3155 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkdir /iso\n"
3156 msgstr "libguestfs-test-tool: utworzenie katalogu /iso nie powiodło się\n"
3157
3158 #: test-tool/test-tool.c:264
3159 #, c-format
3160 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sdb on /iso\n"
3161 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sdb w /iso nie powiodło się\n"
3162
3163 #: test-tool/test-tool.c:272
3164 #, c-format
3165 msgid "libguestfs-test-tool: could not run helper program, or helper failed\n"
3166 msgstr ""
3167 "libguestfs-test-tool: nie można uruchomić programu pomocniczego lub program "
3168 "nie powiódł się\n"
3169
3170 #: test-tool/test-tool.c:303
3171 #, c-format
3172 msgid ""
3173 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
3174 "--qemu/--qemudir options cannot be used.\n"
3175 msgstr ""
3176 "Zmienna środowiskowa LIBGUESTFS_QEMU jest już ustawiona, więc nie można\n"
3177 "użyć opcji --qemu/--qemudir.\n"
3178
3179 #: test-tool/test-tool.c:311
3180 #, c-format
3181 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
3182 msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
3183
3184 #: test-tool/test-tool.c:325
3185 #, c-format
3186 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
3187 msgstr "%s: nie wygląda na katalog źródłowy QEMU\n"
3188
3189 #: test-tool/test-tool.c:374
3190 #, c-format
3191 msgid ""
3192 "Test tool helper program 'libguestfs-test-tool-helper' is not\n"
3193 "available.  Expected to find it in '%s'\n"
3194 "\n"
3195 "Use the --helper option to specify the location of this program.\n"
3196 msgstr ""
3197 "Program pomocniczy narzędzia testowania \"libguestfs-test-tool-helper\" nie\n"
3198 "jest dostępny. Oczekiwano odnalezienie go w \"%s\"\n"
3199 "\n"
3200 "Należy użyć opcji --helper, aby podać położenie tego programu.\n"
3201
3202 #: test-tool/test-tool.c:390
3203 #, c-format
3204 msgid "command failed: %s"
3205 msgstr "polecenie nie powiodło się: %s"
3206
3207 #: test-tool/test-tool.c:398
3208 #, c-format
3209 msgid ""
3210 "Test tool helper program %s\n"
3211 "is not statically linked.  This is a build error when this test tool\n"
3212 "was built.\n"
3213 msgstr ""
3214 "Program pomocniczy narzędzia testowania %s\n"
3215 "nie jest skonsolidowany statycznie. Jest to błąd budowania.\n"
3216
3217 #: test-tool/test-tool.c:432
3218 #, c-format
3219 msgid "mkisofs command failed: %s\n"
3220 msgstr "polecenie mkisofs nie powiodło się: %s\n"
3221
3222 #: tools/virt-edit.pl:169
3223 msgid "virt-edit: no image, VM names or filenames to edit given"
3224 msgstr ""
3225 "virt-edit: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub nazw plików dla "
3226 "polecenia edit"
3227
3228 #: tools/virt-edit.pl:185 tools/virt-tar.pl:238 tools/virt-win-reg.pl:292
3229 #, fuzzy, perl-brace-format
3230 msgid ""
3231 "{prog}: No operating system could be detected inside this disk image.\n"
3232 "\n"
3233 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
3234 "machine\n"
3235 "image, or because the OS type is not understood by libguestfs.\n"
3236 "\n"
3237 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
3238 "information about the disk image as possible.\n"
3239 msgstr ""
3240 "Nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
3241 "\n"
3242 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
3243 "maszyną wirtualną lub program virt-inspector nie rozumie tego typu systemu.\n"
3244 "\n"
3245 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
3246 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
3247
3248 #: tools/virt-edit.pl:189 tools/virt-tar.pl:242 tools/virt-win-reg.pl:296
3249 #, fuzzy, perl-brace-format
3250 msgid "{prog}: multiboot operating systems are not supported.\n"
3251 msgstr ""
3252 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-ls\n"
3253
3254 #: tools/virt-edit.pl:221
3255 msgid "File not changed.\n"
3256 msgstr "Plik nie został zmieniony.\n"
3257
3258 #: tools/virt-list-filesystems.pl:142
3259 msgid "virt-list-filesystems: no image or VM name given"
3260 msgstr "virt-list-filesystems: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
3261
3262 #: tools/virt-list-partitions.pl:152
3263 msgid "virt-list-partitions: no image or VM name given"
3264 msgstr "virt-list-partitions: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
3265
3266 #: tools/virt-make-fs.pl:291
3267 msgid "virt-make-fs input output\n"
3268 msgstr "virt-make-fs wejście wyjście\n"
3269
3270 #: tools/virt-make-fs.pl:321
3271 msgid "unexpected output from 'du' command"
3272 msgstr "nieoczekiwane wyjście polecenia \"du\""
3273
3274 #: tools/virt-make-fs.pl:333 tools/virt-make-fs.pl:347
3275 #: tools/virt-make-fs.pl:453
3276 #, perl-brace-format
3277 msgid "{f}: unknown input format: {fmt}\n"
3278 msgstr "{f}: nieznany format wyjścia: {fmt}\n"
3279
3280 #: tools/virt-make-fs.pl:391
3281 #, perl-brace-format
3282 msgid "virt-make-fs: cannot parse size parameter: {sz}\n"
3283 msgstr "virt-make-fs: nie można przetworzyć parametru rozmiaru: {sz}\n"
3284
3285 #: tools/virt-make-fs.pl:401
3286 msgid ""
3287 "qemu-img create: failed to create disk image, see earlier error messages\n"
3288 msgstr ""
3289 "qemu-img create: utworzenie obrazu dysku nie powiodło się, proszę zobaczyć "
3290 "wcześniejsze komunikaty błędów\n"
3291
3292 #: tools/virt-make-fs.pl:412
3293 msgid "virt-make-fs: NTFS support was disabled when libguestfs was compiled\n"
3294 msgstr ""
3295 "virt-make-fs: obsługa systemu plików NTFS została wyłączona podczas "
3296 "komplikacji biblioteki libguestfs\n"
3297
3298 #: tools/virt-make-fs.pl:437
3299 msgid "tar: failed, see earlier messages\n"
3300 msgstr ""
3301 "tar: nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty błędów\n"
3302
3303 #: tools/virt-make-fs.pl:459
3304 msgid "uncompress command failed, see earlier messages\n"
3305 msgstr ""
3306 "polecenie uncompress nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
3307 "komunikaty błędów\n"
3308
3309 #: tools/virt-make-fs.pl:494
3310 msgid ""
3311 "virt-make-fs: error copying contents into filesystem\n"
3312 "An error here usually means that the program did not estimate the\n"
3313 "filesystem size correctly.  Please read the BUGS section of the manpage.\n"
3314 msgstr ""
3315 "virt-make-fs: błąd podczas kopiowania zawartości do systemu plików\n"
3316 "Błąd w tym miejscu zwykle oznacza, że program nie oszacował poprawnie\n"
3317 "rozmiar systemu plików. Proszę przeczytać sekcję BUGS strony podręcznika.\n"
3318
3319 #: tools/virt-rescue.pl:222
3320 msgid "virt-rescue: no image or VM names rescue given"
3321 msgstr ""
3322 "virt-rescue: nie podano obrazu lub nazw maszyn wirtualnych dla polecenia "
3323 "rescue"
3324
3325 #: tools/virt-resize.pl:33
3326 msgid "virt-resize: sorry this program does not work on a 32 bit host\n"
3327 msgstr "virt-rescue: ten program nie działa na 32 bitowym gospodarzu\n"
3328
3329 #: tools/virt-resize.pl:583
3330 #, perl-brace-format
3331 msgid "virt-resize: {file}: does not exist or is not readable\n"
3332 msgstr "virt-resize: {file}: nie istnieje lub nie jest odczytywalny\n"
3333
3334 #: tools/virt-resize.pl:585
3335 #, perl-brace-format
3336 msgid ""
3337 "virt-resize: {file}: does not exist or is not writable\n"
3338 "You have to create the destination disk before running this program.\n"
3339 "Please read the virt-resize(1) manpage for more information.\n"
3340 msgstr ""
3341 "virt-resize: {file}: nie istnieje lub nie jest zapisywalny\n"
3342 "Należy utworzyć dysk docelowy przed uruchomieniem tego programu.\n"
3343 "Proszę przeczytać stronę podręcznika virt-resize(1), aby dowiedzieć się "
3344 "więcej.\n"
3345
3346 #: tools/virt-resize.pl:664 tools/virt-resize.pl:667
3347 #, perl-brace-format
3348 msgid ""
3349 "virt-resize: {file}: file is too small to be a disk image ({sz} bytes)\n"
3350 msgstr ""
3351 "virt-resize: {file}: plik jest za mały, aby był obrazem dysku ({sz} bajtów)\n"
3352
3353 #: tools/virt-resize.pl:683 tools/virt-resize.pl:695
3354 msgid "virt-resize: short read"
3355 msgstr "virt-resize: krótki odczyt"
3356
3357 #: tools/virt-resize.pl:829
3358 #, perl-brace-format
3359 msgid "virt-resize: no logical volume called {n}\n"
3360 msgstr "virt-resize: brak woluminu logicznego o nazwie {n}\n"
3361
3362 #: tools/virt-resize.pl:849
3363 #, perl-brace-format
3364 msgid ""
3365 "{p}: partition not found in the source disk image, when using the '{opt}' "
3366 "command line option\n"
3367 msgstr ""
3368 "{p}: nie odnaleziono partycji w źródłowym obrazie dysku podczas używania "
3369 "opcji wiersza poleceń\"{opt}\"\n"
3370
3371 #: tools/virt-resize.pl:855
3372 #, perl-brace-format
3373 msgid ""
3374 "{p}: partition ignored, you cannot use it in another command line argument\n"
3375 msgstr ""
3376 "{p}: zignorowano partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach "
3377 "wiersza poleceń\n"
3378
3379 #: tools/virt-resize.pl:859
3380 #, perl-brace-format
3381 msgid ""
3382 "{p}: partition deleted, you cannot use it in another command line argument\n"
3383 msgstr ""
3384 "{p}: usunięto partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach wiersza "
3385 "poleceń\n"
3386
3387 #: tools/virt-resize.pl:901
3388 #, perl-brace-format
3389 msgid "{p}: this partition has already been marked for resizing\n"
3390 msgstr "{p}: ta partycja została już oznaczona do zmiany rozmiaru\n"
3391
3392 #: tools/virt-resize.pl:909
3393 #, perl-brace-format
3394 msgid "{p}: missing size field in {o} option\n"
3395 msgstr "{p}: brak pola rozmiaru w opcji {o}\n"
3396
3397 #: tools/virt-resize.pl:926
3398 #, perl-brace-format
3399 msgid "{p}: {f}: cannot parse size field\n"
3400 msgstr "{p}: {f}: nie można przetworzyć pola rozmiaru\n"
3401
3402 #: tools/virt-resize.pl:931
3403 #, perl-brace-format
3404 msgid "{p}: new size is zero or negative\n"
3405 msgstr "{p}: nowy rozmiar wynosi zero lub jest ujemny\n"
3406
3407 #: tools/virt-resize.pl:954
3408 #, perl-brace-format
3409 msgid ""
3410 "{p}: cannot make this partition smaller because it contains a\n"
3411 "filesystem, physical volume or other content that is larger than the new "
3412 "size.\n"
3413 "You have to resize the content first, see virt-resize(1).\n"
3414 msgstr ""
3415 "{p}: nie można zmniejszyć tej partycji, ponieważ zawiera ona system plików,\n"
3416 "wolumin fizyczny lub inną zawartość, która jest większa niż nowy rozmiar.\n"
3417 "Należy najpierw zmienić rozmiar zawartości, w tym celu proszę zobaczyć "
3418 "stronę podręcznika virt-resize(1).\n"
3419
3420 #: tools/virt-resize.pl:970
3421 msgid "virt-resize: you cannot use options --expand and --shrink together\n"
3422 msgstr ""
3423 "virt-resize: nie można używać razem opcji --expand i --shrink together\n"
3424
3425 #: tools/virt-resize.pl:1019
3426 #, perl-brace-format
3427 msgid ""
3428 "virt-resize: error: cannot use --expand when there is no surplus space to\n"
3429 "expand into.  You need to make the target disk larger by at least {h}.\n"
3430 msgstr ""
3431 "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --expand, kiedy nie ma miejsca na\n"
3432 "rozszerzenie. Należy zwiększyć dysk docelowy o co najmniej {h}.\n"
3433
3434 #: tools/virt-resize.pl:1034
3435 msgid ""
3436 "virt-resize: error: cannot use --shrink because there is no deficit\n"
3437 "(see 'deficit' in the virt-resize(1) man page)\n"
3438 msgstr ""
3439 "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --shrink, ponieważ brak deficytu\n"
3440 "(proszę zobaczyć \"deficit\" na stronie podręcznika virt-resize(1)).\n"
3441
3442 #: tools/virt-resize.pl:1049
3443 msgid "Summary of changes:\n"
3444 msgstr "Podsumowanie zmian:\n"
3445
3446 #: tools/virt-resize.pl:1053
3447 #, perl-brace-format
3448 msgid "{p}: partition will be ignored\n"
3449 msgstr "{p}: partycja zostanie zignorowana\n"
3450
3451 #: tools/virt-resize.pl:1055
3452 #, perl-brace-format
3453 msgid "{p}: partition will be deleted\n"
3454 msgstr "{p}: partycja zostanie usunięta\n"
3455
3456 #: tools/virt-resize.pl:1057
3457 #, perl-brace-format
3458 msgid "{p}: partition will be resized from {oldsize} to {newsize}\n"
3459 msgstr "{p}: rozmiar partycji zostanie zmieniony z {oldsize} do {newsize}\n"
3460
3461 #: tools/virt-resize.pl:1062
3462 #, perl-brace-format
3463 msgid "{p}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
3464 msgstr "{p}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
3465
3466 #: tools/virt-resize.pl:1067
3467 #, perl-brace-format
3468 msgid "{p}: partition will be left alone\n"
3469 msgstr "{p}: partycja zostanie pozostawiona bez zmian\n"
3470
3471 #: tools/virt-resize.pl:1072
3472 #, perl-brace-format
3473 msgid "{n}: LV will be expanded to maximum size\n"
3474 msgstr "{n}: wolumin logiczny zostanie rozszerzony do maksymalnego rozmiaru\n"
3475
3476 #: tools/virt-resize.pl:1078
3477 #, perl-brace-format
3478 msgid "{n}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
3479 msgstr "{n}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
3480
3481 #: tools/virt-resize.pl:1085
3482 #, perl-brace-format
3483 msgid "There is a surplus of {spl} bytes ({h}).\n"
3484 msgstr "Istnieje nadmiar {spl} bajtów ({h}).\n"
3485
3486 #: tools/virt-resize.pl:1090
3487 msgid "An extra partition will be created for the surplus.\n"
3488 msgstr "Dodatkowa partycja zostanie utworzona dla nadmiarowego miejsca.\n"
3489
3490 #: tools/virt-resize.pl:1092
3491 msgid ""
3492 "The surplus space is not large enough for an extra partition to be created\n"
3493 "and so it will just be ignored.\n"
3494 msgstr ""
3495 "Nadmiarowe miejsce nie jest dostatecznie duże do utworzenia dodatkowej\n"
3496 "partycji, więc zostanie zignorowane.\n"
3497
3498 #: tools/virt-resize.pl:1095
3499 msgid ""
3500 "The surplus space will be ignored.  Run a partitioning program in the guest\n"
3501 "to partition this extra space if you want.\n"
3502 msgstr ""
3503 "Nadmiarowe miejsce zostanie zignorowane. Można uruchomić program\n"
3504 "partycjonowania w gościu, aby partycjonować te dodatkowe miejsce w razie\n"
3505 "potrzeby.\n"
3506
3507 #: tools/virt-resize.pl:1098
3508 #, perl-brace-format
3509 msgid ""
3510 "virt-resize: error: there is a deficit of {def} bytes ({h}).\n"
3511 "You need to make the target disk larger by at least this amount,\n"
3512 "or adjust your resizing requests.\n"
3513 msgstr ""
3514 "virt-resize: błąd: istnieje deficyt {def} bajtów ({h}).\n"
3515 "Należy zwiększyć dysk docelowy co najmniej o tę ilość lub dostosować\n"
3516 "żądania zmiany rozmiaru.\n"
3517
3518 #: tools/virt-resize.pl:1115
3519 msgid "virt-resize: source disk does not have a first partition\n"
3520 msgstr "virt-resize: dysk źródłowy nie posiada pierwszej partycji\n"
3521
3522 #: tools/virt-resize.pl:1210
3523 #, perl-brace-format
3524 msgid "Copying {p} ...\n"
3525 msgstr "Kopiowanie {p}...\n"
3526
3527 #: tools/virt-resize.pl:1273 tools/virt-resize.pl:1331
3528 #, perl-brace-format
3529 msgid "Expanding {p} using the '{meth}' method\n"
3530 msgstr "Rozszerzanie {p} używając metody \"{meth}\"\n"
3531
3532 #: tools/virt-tar.pl:178 tools/virt-tar.pl:185
3533 msgid "virt-tar: extract/upload mode specified twice on the command line\n"
3534 msgstr "virt-tar: wydobywa/wysyła tryb podany dwukrotnie w wierszu poleceń\n"
3535
3536 #: tools/virt-tar.pl:207
3537 msgid "virt-tar: no image, VM names, directory or filename given"
3538 msgstr ""
3539 "virt-tar: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych, katalogu lub nazwy "
3540 "pliku"
3541
3542 #: tools/virt-tar.pl:210
3543 msgid "virt-tar: either -x or -u must be specified on the command line\n"
3544 msgstr "virt-tar: należy podać opcję -x lub -u w wierszu poleceń\n"
3545
3546 #: tools/virt-tar.pl:221
3547 #, perl-brace-format
3548 msgid "virt-tar: {tarball}: file not found\n"
3549 msgstr "virt-tar: {tarball}: nie odnaleziono pliku\n"
3550
3551 #: tools/virt-tar.pl:224
3552 #, perl-brace-format
3553 msgid "virt-tar: {dir}: directory name must start with '/' character\n"
3554 msgstr "virt-tar: {dir}: nazwa katalogu musi zaczynać się od znaku \"/\"\n"
3555
3556 #: tools/virt-win-reg.pl:276
3557 msgid "no libvirt domain name or disk image given\n"
3558 msgstr "nie podano nazwy domeny libvirt lub obrazu dysku\n"
3559
3560 #: tools/virt-win-reg.pl:315
3561 msgid ""
3562 "expecting 1 or 2 more parameters, subkey path and optionally the value to "
3563 "export\n"
3564 msgstr ""
3565 "oczekiwano jednego lub dwóch parametrów, ścieżki do podklucza i opcjonalnie "
3566 "wartości do wyeksportowania\n"
3567
3568 #: tools/virt-win-reg.pl:426
3569 #, perl-brace-format
3570 msgid "virt-win-reg: {p}: not a supported Windows Registry path\n"
3571 msgstr ""
3572 "virt-win-reg: {p}: nie jest obsługiwaną ścieżką rejestru systemu Windows\n"
3573
3574 #: tools/virt-win-reg.pl:443 tools/virt-win-reg.pl:465
3575 #, perl-brace-format
3576 msgid "virt-win-reg: {p}: file not found in guest: {err}\n"
3577 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie odnaleziono pliku w gościu: {err}\n"
3578
3579 #: tools/virt-win-reg.pl:450
3580 #, perl-brace-format
3581 msgid "virt-win-reg: {p}: could not download registry file: {err}\n"
3582 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można pobrać pliku rejestru: {err}\n"
3583
3584 #: tools/virt-win-reg.pl:472
3585 #, perl-brace-format
3586 msgid "virt-win-reg: {p}: could not upload registry file: {err}\n"
3587 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można wysłać pliku rejestru: {err}\n"
3588
3589 #~ msgid "virt-df: cannot use -h and --csv options together\n"
3590 #~ msgstr "virt-df: nie można używać opcji -h oraz --csv jednocześnie\n"
3591
3592 #~ msgid "{name} is not the name of a libvirt domain\n"
3593 #~ msgstr "{name} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
3594
3595 #~ msgid "virt-ls: cannot combine -l and -R options\n"
3596 #~ msgstr "virt-ls: nie można łączyć opcji -l i -R\n"
3597
3598 #~ msgid "virt-ls: no image, VM names or directory to list given"
3599 #~ msgstr ""
3600 #~ "virt-ls: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub katalogu do "
3601 #~ "wyświetlenia"
3602
3603 #~ msgid "virt-inspector: no image or VM names given"
3604 #~ msgstr "virt-inspector: nie podano nazw obrazu lub maszyny wirtualnej"
3605
3606 #~ msgid "virt-cat: no image, VM names or filenames to cat given"
3607 #~ msgstr ""
3608 #~ "virt-cat: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub nazw plików dla "
3609 #~ "polecenia cat"
3610
3611 #~ msgid "--fish output is only possible with a single OS\n"
3612 #~ msgstr ""
3613 #~ "wyjście --fish jest możliwe tylko z pojedynczym systemem operacyjnym\n"
3614
3615 #~ msgid ""
3616 #~ "virt-inspector: no YAML support, try installing perl-YAML or libyaml-"
3617 #~ "perl\n"
3618 #~ msgstr ""
3619 #~ "virt-inspector: brak obsługi YAML, proszę spróbować zainstalować "
3620 #~ "bibliotekę perl-YAML lub libyaml-perl\n"
3621
3622 #~ msgid "  Mountpoints:\n"
3623 #~ msgstr " Punkty montowania:\n"
3624
3625 #~ msgid "  Filesystems:\n"
3626 #~ msgstr "  Systemy plików:\n"
3627
3628 #~ msgid "  Modprobe aliases:\n"
3629 #~ msgstr "  Aliasy modprobe:\n"
3630
3631 #~ msgid "  Initrd modules:\n"
3632 #~ msgstr "  Moduły initrd:\n"
3633
3634 #~ msgid "  Applications:\n"
3635 #~ msgstr "  Aplikacje:\n"
3636
3637 #~ msgid "  Kernels:\n"
3638 #~ msgstr "  Jądra:\n"
3639
3640 #~ msgid "  Windows Registry entries:\n"
3641 #~ msgstr "  Wpisy rejestru systemu Windows:\n"
3642
3643 #~ msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-cat"
3644 #~ msgstr ""
3645 #~ "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-"
3646 #~ "cat"
3647
3648 #~ msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-edit"
3649 #~ msgstr ""
3650 #~ "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-"
3651 #~ "edit"
3652
3653 #~ msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-tar\n"
3654 #~ msgstr ""
3655 #~ "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez program virt-"
3656 #~ "tar\n"
3657
3658 #~ msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-win-reg"
3659 #~ msgstr ""
3660 #~ "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez program virt-"
3661 #~ "win-reg"