Version 1.11.2.
[libguestfs.git] / po / pl.po
1 # translation of pl.po to Polish
2 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009.
3 #
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: pl\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
8 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
9 "POT-Creation-Date: 2011-04-18 20:45+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2010-12-21 14:12+0100\n"
11 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
12 "Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
13 "Language: pl\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: cat/virt-cat.c:57 cat/virt-filesystems.c:99 cat/virt-ls.c:58 df/main.c:70
19 #: fish/fish.c:96 fuse/guestmount.c:908 inspector/virt-inspector.c:72
20 #: rescue/virt-rescue.c:59
21 #, c-format
22 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
23 msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
24
25 #: cat/virt-cat.c:61
26 #, c-format
27 msgid ""
28 "%s: display files in a virtual machine\n"
29 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
30 "Usage:\n"
31 "  %s [--options] -d domname file [file ...]\n"
32 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] file [file ...]\n"
33 "Options:\n"
34 "  -a|--add image       Add image\n"
35 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
36 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
37 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
38 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
39 "  --help               Display brief help\n"
40 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
41 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
42 "  -V|--version         Display version and exit\n"
43 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
44 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
45 msgstr ""
46 "%s: wyświetla pliki w maszynie wirtualnej\n"
47 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
48 "Użycie:\n"
49 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny plik [plik...]\n"
50 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img ...] plik [plik...]\n"
51 "Opcje:\n"
52 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
53 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
54 "                       dla opcji -d\n"
55 "  -d|--domain gość     Dodaje dyski z gościa biblioteki libvirt\n"
56 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
57 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
58 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
59 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejści\n"
60 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
61 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
62 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
63 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
64
65 #: cat/virt-cat.c:117 cat/virt-filesystems.c:202 cat/virt-ls.c:123
66 #: df/domains.c:428 df/main.c:136 fish/fish.c:219 fuse/guestmount.c:1024
67 #: inspector/virt-inspector.c:132 rescue/virt-rescue.c:133
68 #, c-format
69 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
70 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
71
72 #: cat/virt-cat.c:139 cat/virt-filesystems.c:256 cat/virt-ls.c:145
73 #: df/main.c:160 fish/fish.c:276 fuse/guestmount.c:1061
74 #: inspector/virt-inspector.c:154 rescue/virt-rescue.c:157
75 #, c-format
76 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
77 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
78
79 #: cat/virt-filesystems.c:103
80 #, c-format
81 msgid ""
82 "%s: list filesystems, partitions, block devices, LVM in a VM\n"
83 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
84 "Usage:\n"
85 "  %s [--options] -d domname\n"
86 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...]\n"
87 "Options:\n"
88 "  -a|--add image       Add image\n"
89 "  --all                Display everything\n"
90 "  --blkdevs|--block-devices\n"
91 "                       Display block devices\n"
92 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
93 "  --csv                Output as Comma-Separated Values\n"
94 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
95 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
96 "  --extra              Display swap and data filesystems\n"
97 "  --filesystems        Display mountable filesystems\n"
98 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
99 "  -h|--human-readable  Human-readable sizes in --long output\n"
100 "  --help               Display brief help\n"
101 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
102 "  -l|--long            Long output\n"
103 "  --lvs|--logvols|--logical-volumes\n"
104 "                       Display LVM logical volumes\n"
105 "  --no-title           No title in --long output\n"
106 "  --parts|--partitions Display partitions\n"
107 "  --pvs|--physvols|--physical-volumes\n"
108 "                       Display LVM physical volumes\n"
109 "  --uuid|--uuids       Add UUIDs to --long output\n"
110 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
111 "  -V|--version         Display version and exit\n"
112 "  --vgs|--volgroups|--volume-groups\n"
113 "                       Display LVM volume groups\n"
114 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
115 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
116 msgstr ""
117 "%s: wyświetla listę systemów plików, partycji, urządzeń blokowych i LVM\n"
118 "w maszynie wirtualnej\n"
119 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
120 "Użycie:\n"
121 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny\n"
122 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...]\n"
123 "Opcje:\n"
124 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
125 "  --all                Wyświetla wszystko\n"
126 "  --blkdevs|--block-devices\n"
127 "                       Wyświetla urządzenia blokowe\n"
128 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
129 "                       dla opcji -d\n"
130 "  --csv                Wyjście jako CSV (wartości oddzielane przecinkiem)\n"
131 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
132 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
133 "  --extra              Wyświetla systemy plików wymiany i danych\n"
134 "  --filesystems        Wyświetla montowalne systemy plików\n"
135 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
136 "  -h|--human-readable  Rozmiary czytelne dla człowieka\n"
137 "                       w wyjściu opcji --long\n"
138 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
139 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
140 "  -l|--long            Długie wyjście\n"
141 "  --lvs|--logvols|--logical-volumes\n"
142 "                       Wyświetla woluminy logiczne LVM\n"
143 "  --no-title           Bez tytułu w wyjściu opcji --long\n"
144 "  --parts|--partitions Wyświetla partycje\n"
145 "  --pvs|--physvols|--physical-volumes\n"
146 "                       Wyświetla woluminy fizyczne LVM\n"
147 "  --uuid|--uuids       Dodaje UUID do wyjścia opcji --long\n"
148 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
149 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
150 "  --vgs|--volgroups|--volume-groups\n"
151 "                       Wyświetla grupy woluminów LVM\n"
152 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
153 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
154
155 #: cat/virt-filesystems.c:318 df/main.c:255
156 #, c-format
157 msgid "%s: you cannot use -h and --csv options together.\n"
158 msgstr "%s: nie można używać opcji -h oraz --csv jednocześnie.\n"
159
160 #: cat/virt-ls.c:62
161 #, c-format
162 msgid ""
163 "%s: list files in a virtual machine\n"
164 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
165 "Usage:\n"
166 "  %s [--options] -d domname file [dir ...]\n"
167 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] dir [dir ...]\n"
168 "Options:\n"
169 "  -a|--add image       Add image\n"
170 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
171 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
172 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
173 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
174 "  --help               Display brief help\n"
175 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
176 "  -l|--long            Long listing\n"
177 "  -R|--recursive       Recursive listing\n"
178 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
179 "  -V|--version         Display version and exit\n"
180 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
181 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
182 msgstr ""
183 "%s: wyświetla listę plików w maszynie wirtualnej\n"
184 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
185 "Użycie:\n"
186 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny plik [kat...]\n"
187 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...] kat [kat...]\n"
188 "Opcje:\n"
189 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
190 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
191 "                       dla opcji -d\n"
192 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
193 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
194 "  --format[=raw|..]    Wymusza obraz dysku dla opcji -a\n"
195 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
196 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
197 "  -l|--long            Długie listy\n"
198 "  -R|--recursive       Rekursywne listy\n"
199 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
200 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
201 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
202 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
203
204 #: df/domains.c:115
205 #, c-format
206 msgid "%s: could not connect to libvirt (code %d, domain %d): %s"
207 msgstr ""
208 "%s: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): %s"
209
210 #: df/domains.c:124
211 #, c-format
212 msgid "%s: could not get number of running domains (code %d, domain %d): %s"
213 msgstr ""
214 "%s: nie można uzyskać liczby uruchomionych domen (kod %d, domena %d): %s"
215
216 #: df/domains.c:134
217 #, c-format
218 msgid "%s: could not list running domains (code %d, domain %d): %s"
219 msgstr ""
220 "%s: nie można wyświetlić listy uruchomionych domen (kod %d, domena %d): %s"
221
222 #: df/domains.c:145
223 #, c-format
224 msgid "%s: could not get number of inactive domains (code %d, domain %d): %s"
225 msgstr ""
226 "%s: nie można uzyskać liczby nieaktywnych domen (kod %d, domena %d): %s"
227
228 #: df/domains.c:155
229 #, c-format
230 msgid "%s: could not list inactive domains (code %d, domain %d): %s"
231 msgstr ""
232 "%s: nie można wyświetlić listy nieaktywnych domen (kod %d, domena %d): %s"
233
234 #: df/domains.c:281
235 #, c-format
236 msgid "%s: ignoring %s, it has too many disks (%zu > %d)"
237 msgstr "%s: ignorowanie %s, posiada za dużo dysków (%zu > %d)"
238
239 #: df/main.c:74
240 #, c-format
241 msgid ""
242 "%s: display free space on virtual filesystems\n"
243 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
244 "Usage:\n"
245 "  %s [--options] -d domname\n"
246 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...]\n"
247 "Options:\n"
248 "  -a|--add image       Add image\n"
249 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
250 "  --csv                Output as Comma-Separated Values\n"
251 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
252 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
253 "  -h|--human-readable  Human-readable sizes in --long output\n"
254 "  --help               Display brief help\n"
255 "  -i|--inodes          Display inodes\n"
256 "  --one-per-guest      Separate appliance per guest\n"
257 "  --uuid               Add UUIDs to --long output\n"
258 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
259 "  -V|--version         Display version and exit\n"
260 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
261 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
262 msgstr ""
263 "%s: wyświetla wolne miejsce na wirtualnych systemach plików\n"
264 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
265 "Użycie:\n"
266 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny\n"
267 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...]\n"
268 "Opcje:\n"
269 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
270 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
271 "                       dla opcji -d\n"
272 "  --csv                Wyjście jako CSV (wartości oddzielane przecinkiem)\n"
273 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
274 "  --format[=raw|..]    Wymusza obraz dysku dla opcji -a\n"
275 "  -h|--human-readable  Rozmiary czytelne dla człowieka\n"
276 "                       w wyjściu opcji --long\n"
277 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
278 "  -i|--inodes          Wyświetla i-węzły\n"
279 "  --one-per-guest      Oddziela przyrządy według gości\n"
280 "  --uuid               Dodaje UUID do wyjścia opcji --long\n"
281 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
282 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
283 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
284 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
285
286 #: df/main.c:267
287 #, c-format
288 msgid "%s: compiled without support for libvirt.\n"
289 msgstr "%s: skompilowano bez obsługi biblioteki libvirt.\n"
290
291 #: df/output.c:50
292 msgid "VirtualMachine"
293 msgstr "Maszyna wirtualna"
294
295 #: df/output.c:51
296 msgid "Filesystem"
297 msgstr "System plików"
298
299 #: df/output.c:54
300 msgid "1K-blocks"
301 msgstr "K-bloki"
302
303 #: df/output.c:56
304 msgid "Size"
305 msgstr "Rozmiar"
306
307 #: df/output.c:57
308 msgid "Used"
309 msgstr "Użyte"
310
311 #: df/output.c:58
312 msgid "Available"
313 msgstr "Dostępne"
314
315 #: df/output.c:59
316 msgid "Use%"
317 msgstr "Użycie%"
318
319 #: df/output.c:61
320 msgid "Inodes"
321 msgstr "I-węzły"
322
323 #: df/output.c:62
324 msgid "IUsed"
325 msgstr "IUżyte"
326
327 #: df/output.c:63
328 msgid "IFree"
329 msgstr "IWolne"
330
331 #: df/output.c:64
332 msgid "IUse%"
333 msgstr "IUżyte%"
334
335 #: fish/alloc.c:37
336 #, c-format
337 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
338 msgstr "należy użyć \"alloc plik rozmiar\", aby utworzyć obraz\n"
339
340 #: fish/alloc.c:51
341 #, c-format
342 msgid "use 'sparse file size' to create a sparse image\n"
343 msgstr "należy użyć \"sparse plik rozmiar\", aby utworzyć rzadki obraz\n"
344
345 #: fish/alloc.c:75
346 #, c-format
347 msgid "can't allocate or add disks after launching\n"
348 msgstr "bez przydzielania lub dodawania dysków po uruchomieniu\n"
349
350 #: fish/alloc.c:156
351 #, c-format
352 msgid "%s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
353 msgstr "%s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
354
355 #: fish/cmds.c:2557
356 msgid "Command"
357 msgstr "Polecenie"
358
359 #: fish/cmds.c:2557
360 msgid "Description"
361 msgstr "Opis"
362
363 #: fish/cmds.c:2559
364 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
365 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
366
367 #: fish/cmds.c:2560
368 msgid "add the disk(s) from a named libvirt domain"
369 msgstr "dodaje dyski z nazwanej domeny biblioteki libvirt"
370
371 #: fish/cmds.c:2561 fish/cmds.c:2562
372 msgid "add an image to examine or modify"
373 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
374
375 #: fish/cmds.c:2563
376 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
377 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
378
379 #: fish/cmds.c:2564
380 msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
381 msgstr ""
382 "dodaje napęd w trybie tylko do odczytu określając używaną emulację bloku QEMU"
383
384 #: fish/cmds.c:2565
385 msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
386 msgstr "dodaje napęd określając używaną emulację bloku QEMU"
387
388 #: fish/cmds.c:2566
389 msgid "allocate and add a disk file"
390 msgstr "przydziela i dodaje plik dysku"
391
392 #: fish/cmds.c:2567
393 msgid "clear Augeas path"
394 msgstr "czyści ścieżkę Augeas"
395
396 #: fish/cmds.c:2568
397 msgid "close the current Augeas handle"
398 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
399
400 #: fish/cmds.c:2569
401 msgid "define an Augeas node"
402 msgstr "określa węzeł Augeas"
403
404 #: fish/cmds.c:2570
405 msgid "define an Augeas variable"
406 msgstr "określa zmienną Augeas"
407
408 #: fish/cmds.c:2571
409 msgid "look up the value of an Augeas path"
410 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
411
412 #: fish/cmds.c:2572
413 msgid "create a new Augeas handle"
414 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
415
416 #: fish/cmds.c:2573
417 msgid "insert a sibling Augeas node"
418 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
419
420 #: fish/cmds.c:2574
421 msgid "load files into the tree"
422 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
423
424 #: fish/cmds.c:2575
425 msgid "list Augeas nodes under augpath"
426 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
427
428 #: fish/cmds.c:2576
429 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
430 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
431
432 #: fish/cmds.c:2577
433 msgid "move Augeas node"
434 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
435
436 #: fish/cmds.c:2578
437 msgid "remove an Augeas path"
438 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
439
440 #: fish/cmds.c:2579
441 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
442 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
443
444 #: fish/cmds.c:2580
445 msgid "set Augeas path to value"
446 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
447
448 #: fish/cmds.c:2581
449 msgid "test availability of some parts of the API"
450 msgstr "testuje dostępność niektórych części API"
451
452 #: fish/cmds.c:2582
453 msgid "return a list of all optional groups"
454 msgstr "zwraca listę wszystkich opcjonalnych grup"
455
456 #: fish/cmds.c:2583
457 msgid "upload base64-encoded data to file"
458 msgstr "wysyła dane zakodowane jako base64 do pliku"
459
460 #: fish/cmds.c:2584
461 msgid "download file and encode as base64"
462 msgstr "pobiera plik i koduje go jako base64"
463
464 #: fish/cmds.c:2585
465 msgid "flush device buffers"
466 msgstr "czyści bufory urządzenia"
467
468 #: fish/cmds.c:2586
469 msgid "get blocksize of block device"
470 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
471
472 #: fish/cmds.c:2587
473 msgid "is block device set to read-only"
474 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
475
476 #: fish/cmds.c:2588
477 msgid "get total size of device in bytes"
478 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
479
480 #: fish/cmds.c:2589
481 msgid "get sectorsize of block device"
482 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
483
484 #: fish/cmds.c:2590
485 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
486 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
487
488 #: fish/cmds.c:2591
489 msgid "reread partition table"
490 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
491
492 #: fish/cmds.c:2592
493 msgid "set blocksize of block device"
494 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
495
496 #: fish/cmds.c:2593
497 msgid "set block device to read-only"
498 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
499
500 #: fish/cmds.c:2594
501 msgid "set block device to read-write"
502 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
503
504 #: fish/cmds.c:2595
505 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
506 msgstr ""
507 "zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość znaków"
508
509 #: fish/cmds.c:2596
510 msgid "list the contents of a file"
511 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
512
513 #: fish/cmds.c:2597
514 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
515 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
516
517 #: fish/cmds.c:2598
518 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of the contents of a device"
519 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC zawartości urządzenia"
520
521 #: fish/cmds.c:2599
522 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of files in a directory"
523 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC plików w katalogu"
524
525 #: fish/cmds.c:2600
526 msgid "change file mode"
527 msgstr "zmienia tryb pliku"
528
529 #: fish/cmds.c:2601 fish/cmds.c:2717
530 msgid "change file owner and group"
531 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
532
533 #: fish/cmds.c:2602
534 msgid "run a command from the guest filesystem"
535 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
536
537 #: fish/cmds.c:2603
538 msgid "run a command, returning lines"
539 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
540
541 #: fish/cmds.c:2604
542 msgid "add qemu parameters"
543 msgstr "dodaje parametry QEMU"
544
545 #: fish/cmds.c:2605
546 msgid "copy local files or directories into an image"
547 msgstr "kopiuje lokalne pliki lub katalogi do obrazu"
548
549 #: fish/cmds.c:2606
550 msgid "copy remote files or directories out of an image"
551 msgstr "kopiuje zdalne pliki lub katalogi z obrazu"
552
553 #: fish/cmds.c:2607
554 msgid "copy size bytes from source to destination using dd"
555 msgstr "kopiuje bajty rozmiaru ze źródła do celu używając dd"
556
557 #: fish/cmds.c:2608
558 msgid "copy a file"
559 msgstr "kopiuje plik"
560
561 #: fish/cmds.c:2609
562 msgid "copy a file or directory recursively"
563 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
564
565 #: fish/cmds.c:2610
566 msgid "copy from source to destination using dd"
567 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
568
569 #: fish/cmds.c:2611
570 msgid "debugging and internals"
571 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
572
573 #: fish/cmds.c:2612
574 msgid "debug the QEMU command line (internal use only)"
575 msgstr "debuguje wiersz poleceń QEMU (tylko do użytku wewnętrznego)"
576
577 #: fish/cmds.c:2613
578 msgid "upload a file to the appliance (internal use only)"
579 msgstr "wysyła plik do przyrządu (tylko do użytku wewnętrznego)"
580
581 #: fish/cmds.c:2614
582 msgid "report file system disk space usage"
583 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
584
585 #: fish/cmds.c:2615
586 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
587 msgstr ""
588 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
589
590 #: fish/cmds.c:2616
591 msgid "return kernel messages"
592 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
593
594 #: fish/cmds.c:2617
595 msgid "download a file to the local machine"
596 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
597
598 #: fish/cmds.c:2618
599 msgid "download a file to the local machine with offset and size"
600 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny z wyrównaniem i rozmiarem"
601
602 #: fish/cmds.c:2619
603 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
604 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
605
606 #: fish/cmds.c:2620
607 msgid "estimate file space usage"
608 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
609
610 #: fish/cmds.c:2621
611 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
612 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
613
614 #: fish/cmds.c:2622
615 msgid "display a line of text"
616 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
617
618 #: fish/cmds.c:2623
619 msgid "echo arguments back to the client"
620 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
621
622 #: fish/cmds.c:2624
623 msgid "edit a file"
624 msgstr "modyfikuje plik"
625
626 #: fish/cmds.c:2625 fish/cmds.c:2626 fish/cmds.c:2631 fish/cmds.c:2632
627 #: fish/cmds.c:2665 fish/cmds.c:2666 fish/cmds.c:2910 fish/cmds.c:2911
628 #: fish/cmds.c:2915 fish/cmds.c:2916 fish/cmds.c:2918 fish/cmds.c:2919
629 msgid "return lines matching a pattern"
630 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
631
632 #: fish/cmds.c:2627
633 msgid "test if two files have equal contents"
634 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
635
636 #: fish/cmds.c:2628
637 msgid "test if file or directory exists"
638 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
639
640 #: fish/cmds.c:2629 fish/cmds.c:2630
641 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
642 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
643
644 #: fish/cmds.c:2633
645 msgid "determine file type"
646 msgstr "określa typ pliku"
647
648 #: fish/cmds.c:2634
649 msgid "detect the architecture of a binary file"
650 msgstr "wykrywa architekturę pliku binarnego"
651
652 #: fish/cmds.c:2635
653 msgid "return the size of the file in bytes"
654 msgstr "zwraca rozmiar pliku w bajtach"
655
656 #: fish/cmds.c:2636
657 msgid "fill a file with octets"
658 msgstr "wypełnia plik oktetami"
659
660 #: fish/cmds.c:2637
661 msgid "fill a file with a repeating pattern of bytes"
662 msgstr "wypełnia plik powtarzającym się wzorem bajtów"
663
664 #: fish/cmds.c:2638
665 msgid "find all files and directories"
666 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
667
668 #: fish/cmds.c:2639
669 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
670 msgstr ""
671 "znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem NUL"
672
673 #: fish/cmds.c:2640
674 msgid "find a filesystem by label"
675 msgstr "znajduje system plików według etykiety"
676
677 #: fish/cmds.c:2641
678 msgid "find a filesystem by UUID"
679 msgstr "znajduje system plików według UUID"
680
681 #: fish/cmds.c:2642
682 msgid "run the filesystem checker"
683 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
684
685 #: fish/cmds.c:2643
686 msgid "get the additional kernel options"
687 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
688
689 #: fish/cmds.c:2644
690 #, fuzzy
691 msgid "get the attach method"
692 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
693
694 #: fish/cmds.c:2645
695 msgid "get autosync mode"
696 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
697
698 #: fish/cmds.c:2646
699 msgid "get direct appliance mode flag"
700 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
701
702 #: fish/cmds.c:2647
703 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
704 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
705
706 #: fish/cmds.c:2648
707 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
708 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
709
710 #: fish/cmds.c:2649
711 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
712 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
713
714 #: fish/cmds.c:2650
715 msgid "get enable network flag"
716 msgstr "uzyskuje flagę włączenia sieci"
717
718 #: fish/cmds.c:2651
719 msgid "get the search path"
720 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
721
722 #: fish/cmds.c:2652
723 msgid "get PID of qemu subprocess"
724 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
725
726 #: fish/cmds.c:2653
727 msgid "get the qemu binary"
728 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
729
730 #: fish/cmds.c:2654
731 msgid "get recovery process enabled flag"
732 msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
733
734 #: fish/cmds.c:2655
735 msgid "get SELinux enabled flag"
736 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
737
738 #: fish/cmds.c:2656
739 msgid "get the current state"
740 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
741
742 #: fish/cmds.c:2657
743 msgid "get command trace enabled flag"
744 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
745
746 #: fish/cmds.c:2658
747 msgid "get the current umask"
748 msgstr "uzyskuje bieżące \"umask\""
749
750 #: fish/cmds.c:2659
751 msgid "get verbose mode"
752 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
753
754 #: fish/cmds.c:2660
755 msgid "get SELinux security context"
756 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
757
758 #: fish/cmds.c:2661 fish/cmds.c:2718
759 msgid "get a single extended attribute"
760 msgstr "uzyskuje pojedynczy atrybut rozszerzony"
761
762 #: fish/cmds.c:2662 fish/cmds.c:2719
763 msgid "list extended attributes of a file or directory"
764 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
765
766 #: fish/cmds.c:2663
767 msgid "expand wildcards in command"
768 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
769
770 #: fish/cmds.c:2664
771 msgid "expand a wildcard path"
772 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
773
774 #: fish/cmds.c:2667
775 msgid "install GRUB"
776 msgstr "instaluje program GRUB"
777
778 #: fish/cmds.c:2668
779 msgid "return first 10 lines of a file"
780 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
781
782 #: fish/cmds.c:2669
783 msgid "return first N lines of a file"
784 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
785
786 #: fish/cmds.c:2670
787 msgid "dump a file in hexadecimal"
788 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
789
790 #: fish/cmds.c:2671
791 msgid "edit with a hex editor"
792 msgstr "modyfikuje za pomocą edytora szesnastkowego"
793
794 #: fish/cmds.c:2672
795 msgid "list the contents of a single file in an initrd"
796 msgstr "wyświetla listę zawartości pojedynczego pliku w initrd"
797
798 #: fish/cmds.c:2673
799 msgid "list files in an initrd"
800 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
801
802 #: fish/cmds.c:2674
803 msgid "add an inotify watch"
804 msgstr "dodaje obserwację inotify"
805
806 #: fish/cmds.c:2675
807 msgid "close the inotify handle"
808 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
809
810 #: fish/cmds.c:2676
811 msgid "return list of watched files that had events"
812 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
813
814 #: fish/cmds.c:2677
815 msgid "create an inotify handle"
816 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
817
818 #: fish/cmds.c:2678
819 msgid "return list of inotify events"
820 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
821
822 #: fish/cmds.c:2679
823 msgid "remove an inotify watch"
824 msgstr "usuwa obserwację inotify"
825
826 #: fish/cmds.c:2680
827 msgid "get architecture of inspected operating system"
828 msgstr "uzyskuje architekturę badanego systemu operacyjnego"
829
830 #: fish/cmds.c:2681
831 msgid "get distro of inspected operating system"
832 msgstr "uzyskuje dystrybucję badanego systemu operacyjnego"
833
834 #: fish/cmds.c:2682
835 msgid "get drive letter mappings"
836 msgstr ""
837
838 #: fish/cmds.c:2683
839 msgid "get filesystems associated with inspected operating system"
840 msgstr "uzyskuje systemy plików powiązane z badanym systemem operacyjnym"
841
842 #: fish/cmds.c:2684
843 #, fuzzy
844 msgid "get format of inspected operating system"
845 msgstr "uzyskuje typ badanego systemu operacyjnego"
846
847 #: fish/cmds.c:2685
848 msgid "get hostname of the operating system"
849 msgstr "uzyskuje nazwę komputera systemu operacyjnego"
850
851 #: fish/cmds.c:2686
852 msgid "get major version of inspected operating system"
853 msgstr "uzyskuje główną wersję badanego systemu operacyjnego"
854
855 #: fish/cmds.c:2687
856 msgid "get minor version of inspected operating system"
857 msgstr "uzyskuje pomniejszą wersję badanego systemu operacyjnego"
858
859 #: fish/cmds.c:2688
860 msgid "get mountpoints of inspected operating system"
861 msgstr "uzyskuje punkty montowania badanego systemu operacyjnego"
862
863 #: fish/cmds.c:2689
864 msgid "get package format used by the operating system"
865 msgstr "uzyskuje typ formatu pakietów używanego przez system operacyjny"
866
867 #: fish/cmds.c:2690
868 msgid "get package management tool used by the operating system"
869 msgstr ""
870 "uzyskuje narzędzie do zarządzania pakietami używane przez system operacyjny"
871
872 #: fish/cmds.c:2691
873 msgid "get product name of inspected operating system"
874 msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
875
876 #: fish/cmds.c:2692
877 #, fuzzy
878 msgid "get product variant of inspected operating system"
879 msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
880
881 #: fish/cmds.c:2693
882 msgid "return list of operating systems found by last inspection"
883 msgstr ""
884 "zwraca listę systemów operacyjnych odnalezionych przez ostatnie badanie"
885
886 #: fish/cmds.c:2694
887 msgid "get type of inspected operating system"
888 msgstr "uzyskuje typ badanego systemu operacyjnego"
889
890 #: fish/cmds.c:2695
891 #, fuzzy
892 msgid "get Windows CurrentControlSet of inspected operating system"
893 msgstr "uzyskuje systemroot badanego systemu operacyjnego Windows"
894
895 #: fish/cmds.c:2696
896 msgid "get Windows systemroot of inspected operating system"
897 msgstr "uzyskuje systemroot badanego systemu operacyjnego Windows"
898
899 #: fish/cmds.c:2697
900 msgid "get live flag for install disk"
901 msgstr ""
902
903 #: fish/cmds.c:2698
904 msgid "get multipart flag for install disk"
905 msgstr ""
906
907 #: fish/cmds.c:2699
908 msgid "get netinst (network installer) flag for install disk"
909 msgstr ""
910
911 #: fish/cmds.c:2700
912 msgid "get list of applications installed in the operating system"
913 msgstr "uzyskuje listę aplikacji zainstalowanych w systemie operacyjnym"
914
915 #: fish/cmds.c:2701
916 msgid "inspect disk and return list of operating systems found"
917 msgstr "bada dysk i zwraca listę odnalezionych systemów operacyjnych"
918
919 #: fish/cmds.c:2702
920 msgid "test if block device"
921 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem blokowym"
922
923 #: fish/cmds.c:2703
924 msgid "is busy processing a command"
925 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
926
927 #: fish/cmds.c:2704
928 msgid "test if character device"
929 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem znakowym"
930
931 #: fish/cmds.c:2705
932 msgid "is in configuration state"
933 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
934
935 #: fish/cmds.c:2706
936 msgid "test if a directory"
937 msgstr "testuje, czy jest katalogiem"
938
939 #: fish/cmds.c:2707
940 msgid "test if FIFO (named pipe)"
941 msgstr "testuje, czy jest FIFO (nazwanym potokiem)"
942
943 #: fish/cmds.c:2708
944 msgid "test if a regular file"
945 msgstr "testuje, czy jest zwykłym plikiem"
946
947 #: fish/cmds.c:2709
948 msgid "is launching subprocess"
949 msgstr "uruchamia podprocesy"
950
951 #: fish/cmds.c:2710
952 msgid "test if device is a logical volume"
953 msgstr "testuje, czy urządzenie jest woluminem logicznym"
954
955 #: fish/cmds.c:2711
956 msgid "is ready to accept commands"
957 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
958
959 #: fish/cmds.c:2712
960 msgid "test if socket"
961 msgstr "testuje, czy jest gniazdem"
962
963 #: fish/cmds.c:2713
964 msgid "test if symbolic link"
965 msgstr "testuje, czy jest dowiązaniem symbolicznym"
966
967 #: fish/cmds.c:2714
968 msgid "kill the qemu subprocess"
969 msgstr "niszczy podproces QEMU"
970
971 #: fish/cmds.c:2715
972 msgid "launch the qemu subprocess"
973 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
974
975 #: fish/cmds.c:2716
976 msgid "change working directory"
977 msgstr "zmienia katalog roboczy"
978
979 #: fish/cmds.c:2720
980 msgid "list the block devices"
981 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
982
983 #: fish/cmds.c:2721
984 msgid "list filesystems"
985 msgstr "wyświetla listę systemów plików"
986
987 #: fish/cmds.c:2722
988 msgid "list the partitions"
989 msgstr "wyświetla listę partycji"
990
991 #: fish/cmds.c:2723
992 msgid "list the files in a directory (long format)"
993 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
994
995 #: fish/cmds.c:2724 fish/cmds.c:2725
996 msgid "create a hard link"
997 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
998
999 #: fish/cmds.c:2726 fish/cmds.c:2727
1000 msgid "create a symbolic link"
1001 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
1002
1003 #: fish/cmds.c:2728 fish/cmds.c:2819
1004 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
1005 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
1006
1007 #: fish/cmds.c:2729
1008 msgid "list the files in a directory"
1009 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
1010
1011 #: fish/cmds.c:2730 fish/cmds.c:2846
1012 msgid "set extended attribute of a file or directory"
1013 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
1014
1015 #: fish/cmds.c:2731
1016 msgid "get file information for a symbolic link"
1017 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
1018
1019 #: fish/cmds.c:2732
1020 msgid "lstat on multiple files"
1021 msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
1022
1023 #: fish/cmds.c:2733
1024 msgid "add a key on a LUKS encrypted device"
1025 msgstr "dodaje klucz do zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
1026
1027 #: fish/cmds.c:2734
1028 msgid "close a LUKS device"
1029 msgstr "zamyka urządzenie LUKS"
1030
1031 #: fish/cmds.c:2735 fish/cmds.c:2736
1032 msgid "format a block device as a LUKS encrypted device"
1033 msgstr "formatuje urządzenie blokowe jako zaszyfrowane urządzenie LUKS"
1034
1035 #: fish/cmds.c:2737
1036 msgid "remove a key from a LUKS encrypted device"
1037 msgstr "usuwa klucz z zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
1038
1039 #: fish/cmds.c:2738
1040 msgid "open a LUKS-encrypted block device"
1041 msgstr "otwiera urządzenie blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS"
1042
1043 #: fish/cmds.c:2739
1044 msgid "open a LUKS-encrypted block device read-only"
1045 msgstr ""
1046 "otwiera urządzenia blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS w trybie tylko do "
1047 "odczytu"
1048
1049 #: fish/cmds.c:2740
1050 msgid "create an LVM logical volume"
1051 msgstr "tworzy wolumin logiczny LVM"
1052
1053 #: fish/cmds.c:2741
1054 msgid "get canonical name of an LV"
1055 msgstr "uzyskuje kanoniczną nazwę woluminu logicznego"
1056
1057 #: fish/cmds.c:2742
1058 msgid "clear LVM device filter"
1059 msgstr "czyści filtr urządzeń LVM"
1060
1061 #: fish/cmds.c:2743
1062 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
1063 msgstr ""
1064 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
1065
1066 #: fish/cmds.c:2744
1067 msgid "set LVM device filter"
1068 msgstr "ustawia filtr urządzeń LVM"
1069
1070 #: fish/cmds.c:2745
1071 msgid "remove an LVM logical volume"
1072 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
1073
1074 #: fish/cmds.c:2746
1075 msgid "rename an LVM logical volume"
1076 msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
1077
1078 #: fish/cmds.c:2747
1079 msgid "resize an LVM logical volume"
1080 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
1081
1082 #: fish/cmds.c:2748
1083 msgid "expand an LV to fill free space"
1084 msgstr "rozszerza wolumin logiczny, aby wypełnić wolne miejsce"
1085
1086 #: fish/cmds.c:2749 fish/cmds.c:2750
1087 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
1088 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
1089
1090 #: fish/cmds.c:2751
1091 msgid "get the UUID of a logical volume"
1092 msgstr "uzyskuje UUID woluminu logicznego"
1093
1094 #: fish/cmds.c:2752
1095 msgid "lgetxattr on multiple files"
1096 msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
1097
1098 #: fish/cmds.c:2753
1099 msgid "open the manual"
1100 msgstr "otwiera podręcznik"
1101
1102 #: fish/cmds.c:2754
1103 msgid "create a directory"
1104 msgstr "tworzy katalog"
1105
1106 #: fish/cmds.c:2755
1107 msgid "create a directory with a particular mode"
1108 msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
1109
1110 #: fish/cmds.c:2756
1111 msgid "create a directory and parents"
1112 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
1113
1114 #: fish/cmds.c:2757
1115 msgid "create a temporary directory"
1116 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
1117
1118 #: fish/cmds.c:2758 fish/cmds.c:2759 fish/cmds.c:2760
1119 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
1120 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
1121
1122 #: fish/cmds.c:2761
1123 msgid "make ext2/3/4 external journal"
1124 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
1125
1126 #: fish/cmds.c:2762
1127 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
1128 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
1129
1130 #: fish/cmds.c:2763
1131 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
1132 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
1133
1134 #: fish/cmds.c:2764
1135 msgid "make FIFO (named pipe)"
1136 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
1137
1138 #: fish/cmds.c:2765 fish/cmds.c:2767
1139 msgid "make a filesystem"
1140 msgstr "tworzy system plików"
1141
1142 #: fish/cmds.c:2766
1143 msgid "make a filesystem with block size"
1144 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
1145
1146 #: fish/cmds.c:2768
1147 msgid "create a mountpoint"
1148 msgstr "tworzy punkt montowania"
1149
1150 #: fish/cmds.c:2769
1151 msgid "make block, character or FIFO devices"
1152 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
1153
1154 #: fish/cmds.c:2770
1155 msgid "make block device node"
1156 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
1157
1158 #: fish/cmds.c:2771
1159 msgid "make char device node"
1160 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
1161
1162 #: fish/cmds.c:2772
1163 msgid "create a swap partition"
1164 msgstr "tworzy partycję wymiany"
1165
1166 #: fish/cmds.c:2773
1167 msgid "create a swap partition with a label"
1168 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
1169
1170 #: fish/cmds.c:2774
1171 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
1172 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
1173
1174 #: fish/cmds.c:2775
1175 msgid "create a swap file"
1176 msgstr "tworzy plik wymiany"
1177
1178 #: fish/cmds.c:2776
1179 msgid "load a kernel module"
1180 msgstr "wczytuje moduł jądra"
1181
1182 #: fish/cmds.c:2777
1183 msgid "view a file"
1184 msgstr "wyświetla plik"
1185
1186 #: fish/cmds.c:2778
1187 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
1188 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
1189
1190 #: fish/cmds.c:2779
1191 msgid "mount a file using the loop device"
1192 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
1193
1194 #: fish/cmds.c:2780
1195 msgid "mount a guest disk with mount options"
1196 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
1197
1198 #: fish/cmds.c:2781
1199 msgid "mount a guest disk, read-only"
1200 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
1201
1202 #: fish/cmds.c:2782
1203 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
1204 msgstr ""
1205 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
1206 "plików"
1207
1208 #: fish/cmds.c:2783
1209 msgid "show mountpoints"
1210 msgstr "wyświetla punkty montowania"
1211
1212 #: fish/cmds.c:2784
1213 msgid "show mounted filesystems"
1214 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
1215
1216 #: fish/cmds.c:2785
1217 msgid "move a file"
1218 msgstr "przenosi plik"
1219
1220 #: fish/cmds.c:2786
1221 msgid "probe NTFS volume"
1222 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
1223
1224 #: fish/cmds.c:2787
1225 msgid "resize an NTFS filesystem"
1226 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS"
1227
1228 #: fish/cmds.c:2788
1229 msgid "resize an NTFS filesystem (with size)"
1230 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS (za pomocą rozmiaru)"
1231
1232 #: fish/cmds.c:2789
1233 msgid "add a partition to the device"
1234 msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
1235
1236 #: fish/cmds.c:2790
1237 msgid "delete a partition"
1238 msgstr "usuwa partycję"
1239
1240 #: fish/cmds.c:2791
1241 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
1242 msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
1243
1244 #: fish/cmds.c:2792
1245 msgid "return true if a partition is bootable"
1246 msgstr "zwraca wartość \"true\", jeśli partycja jest startowa"
1247
1248 #: fish/cmds.c:2793
1249 msgid "get the MBR type byte (ID byte) from a partition"
1250 msgstr "uzyskuje bajt typu MBR (bajt identyfikatora) z partycji"
1251
1252 #: fish/cmds.c:2794
1253 msgid "get the partition table type"
1254 msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
1255
1256 #: fish/cmds.c:2795
1257 msgid "create an empty partition table"
1258 msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
1259
1260 #: fish/cmds.c:2796
1261 msgid "list partitions on a device"
1262 msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
1263
1264 #: fish/cmds.c:2797
1265 msgid "make a partition bootable"
1266 msgstr "zmienia partycję na startową"
1267
1268 #: fish/cmds.c:2798
1269 msgid "set the MBR type byte (ID byte) of a partition"
1270 msgstr "ustawia bajt typu MBR (bajt identyfikatora) partycji"
1271
1272 #: fish/cmds.c:2799
1273 msgid "set partition name"
1274 msgstr "ustawia nazwę partycji"
1275
1276 #: fish/cmds.c:2800
1277 msgid "convert partition name to device name"
1278 msgstr "konwertuje nazwę partycji na nazwę urządzenia"
1279
1280 #: fish/cmds.c:2801
1281 msgid "ping the guest daemon"
1282 msgstr "odpytuje demona gościa"
1283
1284 #: fish/cmds.c:2802
1285 msgid "read part of a file"
1286 msgstr "odczytuje część pliku"
1287
1288 #: fish/cmds.c:2803
1289 msgid "read part of a device"
1290 msgstr "odczytuje część urządzenia"
1291
1292 #: fish/cmds.c:2804
1293 msgid "create an LVM physical volume"
1294 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
1295
1296 #: fish/cmds.c:2805
1297 msgid "remove an LVM physical volume"
1298 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
1299
1300 #: fish/cmds.c:2806
1301 msgid "resize an LVM physical volume"
1302 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
1303
1304 #: fish/cmds.c:2807
1305 msgid "resize an LVM physical volume (with size)"
1306 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM (za pomocą rozmiaru)"
1307
1308 #: fish/cmds.c:2808 fish/cmds.c:2809
1309 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
1310 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
1311
1312 #: fish/cmds.c:2810
1313 msgid "get the UUID of a physical volume"
1314 msgstr "uzyskuje UUID woluminu fizycznego"
1315
1316 #: fish/cmds.c:2811
1317 msgid "write to part of a file"
1318 msgstr "zapisuje do części pliku"
1319
1320 #: fish/cmds.c:2812
1321 msgid "write to part of a device"
1322 msgstr "zapisuje do części urządzenia"
1323
1324 #: fish/cmds.c:2813
1325 msgid "read a file"
1326 msgstr "odczytuje plik"
1327
1328 #: fish/cmds.c:2814
1329 msgid "read file as lines"
1330 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
1331
1332 #: fish/cmds.c:2815
1333 msgid "read directories entries"
1334 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
1335
1336 #: fish/cmds.c:2816
1337 msgid "read the target of a symbolic link"
1338 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
1339
1340 #: fish/cmds.c:2817
1341 msgid "readlink on multiple files"
1342 msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
1343
1344 #: fish/cmds.c:2818
1345 msgid "canonicalized absolute pathname"
1346 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
1347
1348 #: fish/cmds.c:2820
1349 msgid "close and reopen libguestfs handle"
1350 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
1351
1352 #: fish/cmds.c:2821
1353 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem"
1354 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4"
1355
1356 #: fish/cmds.c:2822
1357 #, fuzzy
1358 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem to the minimum size"
1359 msgstr ""
1360 "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4 (za pomocą rozmiaru)"
1361
1362 #: fish/cmds.c:2823
1363 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem (with size)"
1364 msgstr ""
1365 "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4 (za pomocą rozmiaru)"
1366
1367 #: fish/cmds.c:2824
1368 msgid "remove a file"
1369 msgstr "usuwa plik"
1370
1371 #: fish/cmds.c:2825
1372 msgid "remove a file or directory recursively"
1373 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
1374
1375 #: fish/cmds.c:2826
1376 msgid "remove a directory"
1377 msgstr "usuwa katalog"
1378
1379 #: fish/cmds.c:2827
1380 msgid "remove a mountpoint"
1381 msgstr "usuwa punkt montowania"
1382
1383 #: fish/cmds.c:2828
1384 msgid "scrub (securely wipe) a device"
1385 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
1386
1387 #: fish/cmds.c:2829
1388 msgid "scrub (securely wipe) a file"
1389 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
1390
1391 #: fish/cmds.c:2830
1392 msgid "scrub (securely wipe) free space"
1393 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
1394
1395 #: fish/cmds.c:2831
1396 msgid "add options to kernel command line"
1397 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
1398
1399 #: fish/cmds.c:2832
1400 #, fuzzy
1401 msgid "set the attach method"
1402 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
1403
1404 #: fish/cmds.c:2833
1405 msgid "set autosync mode"
1406 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
1407
1408 #: fish/cmds.c:2834
1409 msgid "enable or disable direct appliance mode"
1410 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
1411
1412 #: fish/cmds.c:2835
1413 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
1414 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
1415
1416 #: fish/cmds.c:2836
1417 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
1418 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
1419
1420 #: fish/cmds.c:2837
1421 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
1422 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
1423
1424 #: fish/cmds.c:2838
1425 msgid "set enable network flag"
1426 msgstr "ustawia flagę włączenia sieci"
1427
1428 #: fish/cmds.c:2839
1429 msgid "set the search path"
1430 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
1431
1432 #: fish/cmds.c:2840
1433 msgid "set the qemu binary"
1434 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
1435
1436 #: fish/cmds.c:2841
1437 msgid "enable or disable the recovery process"
1438 msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
1439
1440 #: fish/cmds.c:2842
1441 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
1442 msgstr ""
1443 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
1444
1445 #: fish/cmds.c:2843
1446 msgid "enable or disable command traces"
1447 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
1448
1449 #: fish/cmds.c:2844
1450 msgid "set verbose mode"
1451 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
1452
1453 #: fish/cmds.c:2845
1454 msgid "set SELinux security context"
1455 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
1456
1457 #: fish/cmds.c:2847 fish/cmds.c:2848
1458 msgid "create partitions on a block device"
1459 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
1460
1461 #: fish/cmds.c:2849
1462 msgid "modify a single partition on a block device"
1463 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
1464
1465 #: fish/cmds.c:2850
1466 msgid "display the disk geometry from the partition table"
1467 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
1468
1469 #: fish/cmds.c:2851
1470 msgid "display the kernel geometry"
1471 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
1472
1473 #: fish/cmds.c:2852
1474 msgid "display the partition table"
1475 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
1476
1477 #: fish/cmds.c:2853
1478 msgid "run a command via the shell"
1479 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
1480
1481 #: fish/cmds.c:2854
1482 msgid "run a command via the shell returning lines"
1483 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
1484
1485 #: fish/cmds.c:2855
1486 msgid "sleep for some seconds"
1487 msgstr "usypia na kilka sekund"
1488
1489 #: fish/cmds.c:2856
1490 msgid "create a sparse disk image and add"
1491 msgstr "tworzy rzadki obraz dysku i dodaje go"
1492
1493 #: fish/cmds.c:2857
1494 msgid "get file information"
1495 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
1496
1497 #: fish/cmds.c:2858
1498 msgid "get file system statistics"
1499 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
1500
1501 #: fish/cmds.c:2859 fish/cmds.c:2860
1502 msgid "print the printable strings in a file"
1503 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
1504
1505 #: fish/cmds.c:2861
1506 msgid "list supported groups of commands"
1507 msgstr "wyświetla listę obsługiwanych grup poleceń"
1508
1509 #: fish/cmds.c:2862
1510 msgid "disable swap on device"
1511 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
1512
1513 #: fish/cmds.c:2863
1514 msgid "disable swap on file"
1515 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
1516
1517 #: fish/cmds.c:2864
1518 msgid "disable swap on labeled swap partition"
1519 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
1520
1521 #: fish/cmds.c:2865
1522 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
1523 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
1524
1525 #: fish/cmds.c:2866
1526 msgid "enable swap on device"
1527 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
1528
1529 #: fish/cmds.c:2867
1530 msgid "enable swap on file"
1531 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
1532
1533 #: fish/cmds.c:2868
1534 msgid "enable swap on labeled swap partition"
1535 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
1536
1537 #: fish/cmds.c:2869
1538 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
1539 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
1540
1541 #: fish/cmds.c:2870
1542 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
1543 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
1544
1545 #: fish/cmds.c:2871
1546 msgid "return last 10 lines of a file"
1547 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
1548
1549 #: fish/cmds.c:2872
1550 msgid "return last N lines of a file"
1551 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
1552
1553 #: fish/cmds.c:2873
1554 msgid "unpack tarfile to directory"
1555 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
1556
1557 #: fish/cmds.c:2874
1558 msgid "pack directory into tarfile"
1559 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
1560
1561 #: fish/cmds.c:2875 fish/cmds.c:2882
1562 msgid "unpack compressed tarball to directory"
1563 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
1564
1565 #: fish/cmds.c:2876 fish/cmds.c:2883
1566 msgid "pack directory into compressed tarball"
1567 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
1568
1569 #: fish/cmds.c:2877
1570 msgid "print elapsed time taken to run a command"
1571 msgstr "wyświetla czas wykonania polecenia"
1572
1573 #: fish/cmds.c:2878
1574 msgid "update file timestamps or create a new file"
1575 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
1576
1577 #: fish/cmds.c:2879
1578 msgid "truncate a file to zero size"
1579 msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
1580
1581 #: fish/cmds.c:2880
1582 msgid "truncate a file to a particular size"
1583 msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
1584
1585 #: fish/cmds.c:2881
1586 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
1587 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
1588
1589 #: fish/cmds.c:2884
1590 msgid "set file mode creation mask (umask)"
1591 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
1592
1593 #: fish/cmds.c:2885
1594 msgid "unmount a filesystem"
1595 msgstr "odmontowuje system plików"
1596
1597 #: fish/cmds.c:2886
1598 msgid "unmount all filesystems"
1599 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
1600
1601 #: fish/cmds.c:2887
1602 msgid "upload a file from the local machine"
1603 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny"
1604
1605 #: fish/cmds.c:2888
1606 msgid "upload a file from the local machine with offset"
1607 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny z wyrównaniem"
1608
1609 #: fish/cmds.c:2889
1610 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
1611 msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
1612
1613 #: fish/cmds.c:2890
1614 msgid "get the library version number"
1615 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
1616
1617 #: fish/cmds.c:2891
1618 msgid "get the filesystem label"
1619 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików"
1620
1621 #: fish/cmds.c:2892
1622 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
1623 msgstr ""
1624 "uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
1625 "zamontowanemu urządzeniu"
1626
1627 #: fish/cmds.c:2893
1628 msgid "get the filesystem UUID"
1629 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików"
1630
1631 #: fish/cmds.c:2894
1632 msgid "activate or deactivate some volume groups"
1633 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
1634
1635 #: fish/cmds.c:2895
1636 msgid "activate or deactivate all volume groups"
1637 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
1638
1639 #: fish/cmds.c:2896
1640 msgid "create an LVM volume group"
1641 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
1642
1643 #: fish/cmds.c:2897
1644 msgid "get the LV UUIDs of all LVs in the volume group"
1645 msgstr "uzyskuje UUID wszystkich woluminów logicznych w grupie woluminów"
1646
1647 #: fish/cmds.c:2898
1648 msgid "get the PV UUIDs containing the volume group"
1649 msgstr "uzyskuje UUID woluminów fizycznych zawierających grupę woluminów"
1650
1651 #: fish/cmds.c:2899
1652 msgid "remove an LVM volume group"
1653 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
1654
1655 #: fish/cmds.c:2900
1656 msgid "rename an LVM volume group"
1657 msgstr "zmienia nazwę grupy woluminów LVM"
1658
1659 #: fish/cmds.c:2901 fish/cmds.c:2902
1660 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
1661 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
1662
1663 #: fish/cmds.c:2903
1664 msgid "rescan for LVM physical volumes, volume groups and logical volumes"
1665 msgstr ""
1666 "ponownie skanuje woluminy fizyczne, grupy woluminów i woluminy logiczne LVM"
1667
1668 #: fish/cmds.c:2904
1669 msgid "get the UUID of a volume group"
1670 msgstr "uzyskuje UUID grupy woluminów"
1671
1672 #: fish/cmds.c:2905
1673 msgid "count characters in a file"
1674 msgstr "liczy znaki w pliku"
1675
1676 #: fish/cmds.c:2906
1677 msgid "count lines in a file"
1678 msgstr "liczy wiersze w pliku"
1679
1680 #: fish/cmds.c:2907
1681 msgid "count words in a file"
1682 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
1683
1684 #: fish/cmds.c:2908
1685 msgid "create a new file"
1686 msgstr "tworzy nowy plik"
1687
1688 #: fish/cmds.c:2909
1689 msgid "create a file"
1690 msgstr "tworzy plik"
1691
1692 #: fish/cmds.c:2912
1693 msgid "write zeroes to the device"
1694 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
1695
1696 #: fish/cmds.c:2913
1697 msgid "write zeroes to an entire device"
1698 msgstr "zapisuje zera na całym urządzeniu"
1699
1700 #: fish/cmds.c:2914
1701 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
1702 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
1703
1704 #: fish/cmds.c:2917
1705 msgid "determine file type inside a compressed file"
1706 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
1707
1708 #: fish/cmds.c:2920
1709 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
1710 msgstr ""
1711 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
1712 "pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc "
1713 "o poleceniu."
1714
1715 #: fish/cmds.c:3238 fish/cmds.c:3252 fish/cmds.c:3268 fish/cmds.c:3285
1716 #: fish/cmds.c:3302 fish/cmds.c:3320 fish/cmds.c:3339 fish/cmds.c:3355
1717 #: fish/cmds.c:3373 fish/cmds.c:3389 fish/cmds.c:3407 fish/cmds.c:3423
1718 #: fish/cmds.c:3440 fish/cmds.c:3455 fish/cmds.c:3473 fish/cmds.c:3488
1719 #: fish/cmds.c:3504 fish/cmds.c:3520 fish/cmds.c:3536 fish/cmds.c:3552
1720 #: fish/cmds.c:3568 fish/cmds.c:3586 fish/cmds.c:3619 fish/cmds.c:3635
1721 #: fish/cmds.c:3651 fish/cmds.c:3670 fish/cmds.c:3685 fish/cmds.c:3703
1722 #: fish/cmds.c:3718 fish/cmds.c:3736 fish/cmds.c:3751 fish/cmds.c:3769
1723 #: fish/cmds.c:3784 fish/cmds.c:3803 fish/cmds.c:3822 fish/cmds.c:3840
1724 #: fish/cmds.c:3860 fish/cmds.c:3879 fish/cmds.c:3899 fish/cmds.c:3919
1725 #: fish/cmds.c:3939 fish/cmds.c:3958 fish/cmds.c:3977 fish/cmds.c:3997
1726 #: fish/cmds.c:4017 fish/cmds.c:4037 fish/cmds.c:4052 fish/cmds.c:4068
1727 #: fish/cmds.c:4140 fish/cmds.c:4158 fish/cmds.c:4175 fish/cmds.c:4254
1728 #: fish/cmds.c:4274 fish/cmds.c:4294 fish/cmds.c:4314 fish/cmds.c:4334
1729 #: fish/cmds.c:4354 fish/cmds.c:4373 fish/cmds.c:4392 fish/cmds.c:4411
1730 #: fish/cmds.c:4426 fish/cmds.c:4445 fish/cmds.c:4465 fish/cmds.c:4485
1731 #: fish/cmds.c:4506 fish/cmds.c:4522 fish/cmds.c:4538 fish/cmds.c:4557
1732 #: fish/cmds.c:4579 fish/cmds.c:4601 fish/cmds.c:4621 fish/cmds.c:4638
1733 #: fish/cmds.c:4655 fish/cmds.c:4672 fish/cmds.c:4689 fish/cmds.c:4706
1734 #: fish/cmds.c:4723 fish/cmds.c:4740 fish/cmds.c:4759 fish/cmds.c:4782
1735 #: fish/cmds.c:4818 fish/cmds.c:4835 fish/cmds.c:4858 fish/cmds.c:4880
1736 #: fish/cmds.c:4901 fish/cmds.c:4921 fish/cmds.c:4940 fish/cmds.c:4960
1737 #: fish/cmds.c:4978 fish/cmds.c:4996 fish/cmds.c:5010 fish/cmds.c:5026
1738 #: fish/cmds.c:5046 fish/cmds.c:5065 fish/cmds.c:5084 fish/cmds.c:5103
1739 #: fish/cmds.c:5122 fish/cmds.c:5142 fish/cmds.c:5182 fish/cmds.c:5239
1740 #: fish/cmds.c:5260 fish/cmds.c:5281 fish/cmds.c:5302 fish/cmds.c:5320
1741 #: fish/cmds.c:5342 fish/cmds.c:5380 fish/cmds.c:5402 fish/cmds.c:5481
1742 #: fish/cmds.c:5520 fish/cmds.c:5535 fish/cmds.c:5552 fish/cmds.c:5566
1743 #: fish/cmds.c:5582 fish/cmds.c:5604 fish/cmds.c:5626 fish/cmds.c:5648
1744 #: fish/cmds.c:5670 fish/cmds.c:5692 fish/cmds.c:5714 fish/cmds.c:5734
1745 #: fish/cmds.c:5751 fish/cmds.c:5768 fish/cmds.c:5787 fish/cmds.c:5806
1746 #: fish/cmds.c:5826 fish/cmds.c:5862 fish/cmds.c:5881 fish/cmds.c:5900
1747 #: fish/cmds.c:5917 fish/cmds.c:5935 fish/cmds.c:5958 fish/cmds.c:5981
1748 #: fish/cmds.c:6005 fish/cmds.c:6028 fish/cmds.c:6049 fish/cmds.c:6072
1749 #: fish/cmds.c:6095 fish/cmds.c:6115 fish/cmds.c:6137 fish/cmds.c:6158
1750 #: fish/cmds.c:6181 fish/cmds.c:6198 fish/cmds.c:6215 fish/cmds.c:6233
1751 #: fish/cmds.c:6251 fish/cmds.c:6272 fish/cmds.c:6290 fish/cmds.c:6311
1752 #: fish/cmds.c:6331 fish/cmds.c:6349 fish/cmds.c:6370 fish/cmds.c:6393
1753 #: fish/cmds.c:6416 fish/cmds.c:6438 fish/cmds.c:6471 fish/cmds.c:6488
1754 #: fish/cmds.c:6505 fish/cmds.c:6529 fish/cmds.c:6552 fish/cmds.c:6575
1755 #: fish/cmds.c:6597 fish/cmds.c:6614 fish/cmds.c:6636 fish/cmds.c:6730
1756 #: fish/cmds.c:6750 fish/cmds.c:6770 fish/cmds.c:6790 fish/cmds.c:6808
1757 #: fish/cmds.c:6829 fish/cmds.c:6865 fish/cmds.c:6882 fish/cmds.c:6904
1758 #: fish/cmds.c:6921 fish/cmds.c:6957 fish/cmds.c:6977 fish/cmds.c:6997
1759 #: fish/cmds.c:7017 fish/cmds.c:7039 fish/cmds.c:7056 fish/cmds.c:7075
1760 #: fish/cmds.c:7094 fish/cmds.c:7116 fish/cmds.c:7137 fish/cmds.c:7158
1761 #: fish/cmds.c:7179 fish/cmds.c:7202 fish/cmds.c:7243 fish/cmds.c:7266
1762 #: fish/cmds.c:7305 fish/cmds.c:7322 fish/cmds.c:7341 fish/cmds.c:7362
1763 #: fish/cmds.c:7385 fish/cmds.c:7407 fish/cmds.c:7425 fish/cmds.c:7444
1764 #: fish/cmds.c:7465 fish/cmds.c:7542 fish/cmds.c:7583 fish/cmds.c:7662
1765 #: fish/cmds.c:7738 fish/cmds.c:7775 fish/cmds.c:7798 fish/cmds.c:7819
1766 #: fish/cmds.c:7842 fish/cmds.c:7864 fish/cmds.c:7889 fish/cmds.c:7932
1767 #: fish/cmds.c:7973 fish/cmds.c:7994 fish/cmds.c:8012 fish/cmds.c:8031
1768 #: fish/cmds.c:8048 fish/cmds.c:8066 fish/cmds.c:8093 fish/cmds.c:8117
1769 #: fish/cmds.c:8141 fish/cmds.c:8165 fish/cmds.c:8189 fish/cmds.c:8213
1770 #: fish/cmds.c:8237 fish/cmds.c:8261 fish/cmds.c:8285 fish/cmds.c:8309
1771 #: fish/cmds.c:8333 fish/cmds.c:8357 fish/cmds.c:8380 fish/cmds.c:8403
1772 #: fish/cmds.c:8424 fish/cmds.c:8445 fish/cmds.c:8466 fish/cmds.c:8486
1773 #: fish/cmds.c:8509 fish/cmds.c:8547 fish/cmds.c:8564 fish/cmds.c:8581
1774 #: fish/cmds.c:8600 fish/cmds.c:8619 fish/cmds.c:8636 fish/cmds.c:8653
1775 #: fish/cmds.c:8670 fish/cmds.c:8687 fish/cmds.c:8706 fish/cmds.c:8742
1776 #: fish/cmds.c:8782 fish/cmds.c:8815 fish/cmds.c:8832 fish/cmds.c:8849
1777 #: fish/cmds.c:8865 fish/cmds.c:8880 fish/cmds.c:8901 fish/cmds.c:8939
1778 #: fish/cmds.c:8977 fish/cmds.c:9016 fish/cmds.c:9056 fish/cmds.c:9097
1779 #: fish/cmds.c:9138 fish/cmds.c:9176 fish/cmds.c:9193 fish/cmds.c:9216
1780 #: fish/cmds.c:9238 fish/cmds.c:9260 fish/cmds.c:9280 fish/cmds.c:9300
1781 #: fish/cmds.c:9336 fish/cmds.c:9408 fish/cmds.c:9448 fish/cmds.c:9506
1782 #: fish/cmds.c:9532 fish/cmds.c:9558 fish/cmds.c:9586 fish/cmds.c:9645
1783 #: fish/cmds.c:9666 fish/cmds.c:9711 fish/cmds.c:9731 fish/cmds.c:9770
1784 #: fish/cmds.c:9807 fish/cmds.c:9827 fish/cmds.c:9849 fish/cmds.c:9906
1785 #: fish/cmds.c:9926 fish/cmds.c:9948 fish/cmds.c:9970 fish/cmds.c:9989
1786 #: fish/cmds.c:10009 fish/cmds.c:10036 fish/cmds.c:10056 fish/cmds.c:10076
1787 #: fish/cmds.c:10096 fish/cmds.c:10116 fish/cmds.c:10138 fish/cmds.c:10173
1788 #: fish/cmds.c:10191 fish/cmds.c:10214 fish/cmds.c:10236 fish/cmds.c:10251
1789 #: fish/cmds.c:10268 fish/cmds.c:10305 fish/cmds.c:10344 fish/cmds.c:10384
1790 #: fish/cmds.c:10440 fish/cmds.c:10462 fish/cmds.c:10498 fish/cmds.c:10513
1791 #: fish/cmds.c:10533 fish/cmds.c:10573 fish/cmds.c:10596 fish/cmds.c:10620
1792 #: fish/cmds.c:10645 fish/cmds.c:10686 fish/cmds.c:10711 fish/cmds.c:10749
1793 #: fish/cmds.c:10780 fish/cmds.c:10811 fish/cmds.c:10839 fish/cmds.c:10859
1794 #: fish/cmds.c:10891 fish/cmds.c:10911 fish/cmds.c:10931 fish/cmds.c:10948
1795 #: fish/cmds.c:10966 fish/cmds.c:10989 fish/cmds.c:11010 fish/cmds.c:11029
1796 #: fish/cmds.c:11071 fish/cmds.c:11114 fish/cmds.c:11158 fish/cmds.c:11197
1797 #: fish/cmds.c:11216 fish/cmds.c:11236 fish/cmds.c:11256 fish/cmds.c:11277
1798 #: fish/cmds.c:11298 fish/cmds.c:11319 fish/cmds.c:11340 fish/cmds.c:11361
1799 #: fish/cmds.c:11383 fish/cmds.c:11421 fish/cmds.c:11472 fish/cmds.c:11510
1800 #: fish/cmds.c:11566 fish/cmds.c:11656 fish/cmds.c:11685 fish/cmds.c:11712
1801 #, c-format
1802 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
1803 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
1804
1805 #: fish/cmds.c:3239 fish/cmds.c:3253 fish/cmds.c:3269 fish/cmds.c:3286
1806 #: fish/cmds.c:3303 fish/cmds.c:3321 fish/cmds.c:3340 fish/cmds.c:3356
1807 #: fish/cmds.c:3374 fish/cmds.c:3390 fish/cmds.c:3408 fish/cmds.c:3424
1808 #: fish/cmds.c:3441 fish/cmds.c:3456 fish/cmds.c:3474 fish/cmds.c:3489
1809 #: fish/cmds.c:3505 fish/cmds.c:3521 fish/cmds.c:3537 fish/cmds.c:3553
1810 #: fish/cmds.c:3569 fish/cmds.c:3587 fish/cmds.c:3620 fish/cmds.c:3636
1811 #: fish/cmds.c:3652 fish/cmds.c:3671 fish/cmds.c:3686 fish/cmds.c:3704
1812 #: fish/cmds.c:3719 fish/cmds.c:3737 fish/cmds.c:3752 fish/cmds.c:3770
1813 #: fish/cmds.c:3785 fish/cmds.c:3804 fish/cmds.c:3823 fish/cmds.c:3841
1814 #: fish/cmds.c:3861 fish/cmds.c:3880 fish/cmds.c:3900 fish/cmds.c:3920
1815 #: fish/cmds.c:3940 fish/cmds.c:3959 fish/cmds.c:3978 fish/cmds.c:3998
1816 #: fish/cmds.c:4018 fish/cmds.c:4038 fish/cmds.c:4053 fish/cmds.c:4069
1817 #: fish/cmds.c:4090 fish/cmds.c:4141 fish/cmds.c:4159 fish/cmds.c:4176
1818 #: fish/cmds.c:4197 fish/cmds.c:4255 fish/cmds.c:4275 fish/cmds.c:4295
1819 #: fish/cmds.c:4315 fish/cmds.c:4335 fish/cmds.c:4355 fish/cmds.c:4374
1820 #: fish/cmds.c:4393 fish/cmds.c:4412 fish/cmds.c:4427 fish/cmds.c:4446
1821 #: fish/cmds.c:4466 fish/cmds.c:4486 fish/cmds.c:4507 fish/cmds.c:4523
1822 #: fish/cmds.c:4539 fish/cmds.c:4558 fish/cmds.c:4580 fish/cmds.c:4602
1823 #: fish/cmds.c:4622 fish/cmds.c:4639 fish/cmds.c:4656 fish/cmds.c:4673
1824 #: fish/cmds.c:4690 fish/cmds.c:4707 fish/cmds.c:4724 fish/cmds.c:4741
1825 #: fish/cmds.c:4760 fish/cmds.c:4783 fish/cmds.c:4819 fish/cmds.c:4836
1826 #: fish/cmds.c:4859 fish/cmds.c:4881 fish/cmds.c:4902 fish/cmds.c:4922
1827 #: fish/cmds.c:4941 fish/cmds.c:4961 fish/cmds.c:4979 fish/cmds.c:4997
1828 #: fish/cmds.c:5011 fish/cmds.c:5027 fish/cmds.c:5047 fish/cmds.c:5066
1829 #: fish/cmds.c:5085 fish/cmds.c:5104 fish/cmds.c:5123 fish/cmds.c:5143
1830 #: fish/cmds.c:5183 fish/cmds.c:5240 fish/cmds.c:5261 fish/cmds.c:5282
1831 #: fish/cmds.c:5303 fish/cmds.c:5321 fish/cmds.c:5343 fish/cmds.c:5381
1832 #: fish/cmds.c:5403 fish/cmds.c:5482 fish/cmds.c:5521 fish/cmds.c:5536
1833 #: fish/cmds.c:5553 fish/cmds.c:5567 fish/cmds.c:5583 fish/cmds.c:5605
1834 #: fish/cmds.c:5627 fish/cmds.c:5649 fish/cmds.c:5671 fish/cmds.c:5693
1835 #: fish/cmds.c:5715 fish/cmds.c:5735 fish/cmds.c:5752 fish/cmds.c:5769
1836 #: fish/cmds.c:5788 fish/cmds.c:5807 fish/cmds.c:5827 fish/cmds.c:5863
1837 #: fish/cmds.c:5882 fish/cmds.c:5901 fish/cmds.c:5918 fish/cmds.c:5936
1838 #: fish/cmds.c:5959 fish/cmds.c:5982 fish/cmds.c:6006 fish/cmds.c:6029
1839 #: fish/cmds.c:6050 fish/cmds.c:6073 fish/cmds.c:6096 fish/cmds.c:6116
1840 #: fish/cmds.c:6138 fish/cmds.c:6159 fish/cmds.c:6182 fish/cmds.c:6199
1841 #: fish/cmds.c:6216 fish/cmds.c:6234 fish/cmds.c:6252 fish/cmds.c:6273
1842 #: fish/cmds.c:6291 fish/cmds.c:6312 fish/cmds.c:6332 fish/cmds.c:6350
1843 #: fish/cmds.c:6371 fish/cmds.c:6394 fish/cmds.c:6417 fish/cmds.c:6439
1844 #: fish/cmds.c:6472 fish/cmds.c:6489 fish/cmds.c:6506 fish/cmds.c:6530
1845 #: fish/cmds.c:6553 fish/cmds.c:6576 fish/cmds.c:6598 fish/cmds.c:6615
1846 #: fish/cmds.c:6637 fish/cmds.c:6731 fish/cmds.c:6751 fish/cmds.c:6771
1847 #: fish/cmds.c:6791 fish/cmds.c:6809 fish/cmds.c:6830 fish/cmds.c:6866
1848 #: fish/cmds.c:6883 fish/cmds.c:6905 fish/cmds.c:6922 fish/cmds.c:6958
1849 #: fish/cmds.c:6978 fish/cmds.c:6998 fish/cmds.c:7018 fish/cmds.c:7040
1850 #: fish/cmds.c:7057 fish/cmds.c:7076 fish/cmds.c:7095 fish/cmds.c:7117
1851 #: fish/cmds.c:7138 fish/cmds.c:7159 fish/cmds.c:7180 fish/cmds.c:7203
1852 #: fish/cmds.c:7244 fish/cmds.c:7267 fish/cmds.c:7306 fish/cmds.c:7323
1853 #: fish/cmds.c:7342 fish/cmds.c:7363 fish/cmds.c:7386 fish/cmds.c:7408
1854 #: fish/cmds.c:7426 fish/cmds.c:7445 fish/cmds.c:7466 fish/cmds.c:7543
1855 #: fish/cmds.c:7584 fish/cmds.c:7663 fish/cmds.c:7739 fish/cmds.c:7776
1856 #: fish/cmds.c:7799 fish/cmds.c:7820 fish/cmds.c:7843 fish/cmds.c:7865
1857 #: fish/cmds.c:7890 fish/cmds.c:7933 fish/cmds.c:7974 fish/cmds.c:7995
1858 #: fish/cmds.c:8013 fish/cmds.c:8032 fish/cmds.c:8049 fish/cmds.c:8067
1859 #: fish/cmds.c:8094 fish/cmds.c:8118 fish/cmds.c:8142 fish/cmds.c:8166
1860 #: fish/cmds.c:8190 fish/cmds.c:8214 fish/cmds.c:8238 fish/cmds.c:8262
1861 #: fish/cmds.c:8286 fish/cmds.c:8310 fish/cmds.c:8334 fish/cmds.c:8358
1862 #: fish/cmds.c:8381 fish/cmds.c:8404 fish/cmds.c:8425 fish/cmds.c:8446
1863 #: fish/cmds.c:8467 fish/cmds.c:8487 fish/cmds.c:8510 fish/cmds.c:8548
1864 #: fish/cmds.c:8565 fish/cmds.c:8582 fish/cmds.c:8601 fish/cmds.c:8620
1865 #: fish/cmds.c:8637 fish/cmds.c:8654 fish/cmds.c:8671 fish/cmds.c:8688
1866 #: fish/cmds.c:8707 fish/cmds.c:8743 fish/cmds.c:8783 fish/cmds.c:8816
1867 #: fish/cmds.c:8833 fish/cmds.c:8850 fish/cmds.c:8866 fish/cmds.c:8881
1868 #: fish/cmds.c:8902 fish/cmds.c:8940 fish/cmds.c:8978 fish/cmds.c:9017
1869 #: fish/cmds.c:9057 fish/cmds.c:9098 fish/cmds.c:9139 fish/cmds.c:9177
1870 #: fish/cmds.c:9194 fish/cmds.c:9217 fish/cmds.c:9239 fish/cmds.c:9261
1871 #: fish/cmds.c:9281 fish/cmds.c:9301 fish/cmds.c:9337 fish/cmds.c:9409
1872 #: fish/cmds.c:9449 fish/cmds.c:9507 fish/cmds.c:9533 fish/cmds.c:9559
1873 #: fish/cmds.c:9587 fish/cmds.c:9646 fish/cmds.c:9667 fish/cmds.c:9712
1874 #: fish/cmds.c:9732 fish/cmds.c:9771 fish/cmds.c:9808 fish/cmds.c:9828
1875 #: fish/cmds.c:9850 fish/cmds.c:9907 fish/cmds.c:9927 fish/cmds.c:9949
1876 #: fish/cmds.c:9971 fish/cmds.c:9990 fish/cmds.c:10010 fish/cmds.c:10037
1877 #: fish/cmds.c:10057 fish/cmds.c:10077 fish/cmds.c:10097 fish/cmds.c:10117
1878 #: fish/cmds.c:10139 fish/cmds.c:10174 fish/cmds.c:10192 fish/cmds.c:10215
1879 #: fish/cmds.c:10237 fish/cmds.c:10252 fish/cmds.c:10269 fish/cmds.c:10306
1880 #: fish/cmds.c:10345 fish/cmds.c:10385 fish/cmds.c:10441 fish/cmds.c:10463
1881 #: fish/cmds.c:10499 fish/cmds.c:10514 fish/cmds.c:10534 fish/cmds.c:10574
1882 #: fish/cmds.c:10597 fish/cmds.c:10621 fish/cmds.c:10646 fish/cmds.c:10687
1883 #: fish/cmds.c:10712 fish/cmds.c:10750 fish/cmds.c:10781 fish/cmds.c:10812
1884 #: fish/cmds.c:10840 fish/cmds.c:10860 fish/cmds.c:10892 fish/cmds.c:10912
1885 #: fish/cmds.c:10932 fish/cmds.c:10949 fish/cmds.c:10967 fish/cmds.c:10990
1886 #: fish/cmds.c:11011 fish/cmds.c:11030 fish/cmds.c:11072 fish/cmds.c:11115
1887 #: fish/cmds.c:11159 fish/cmds.c:11198 fish/cmds.c:11217 fish/cmds.c:11237
1888 #: fish/cmds.c:11257 fish/cmds.c:11278 fish/cmds.c:11299 fish/cmds.c:11320
1889 #: fish/cmds.c:11341 fish/cmds.c:11362 fish/cmds.c:11384 fish/cmds.c:11422
1890 #: fish/cmds.c:11473 fish/cmds.c:11511 fish/cmds.c:11567 fish/cmds.c:11590
1891 #: fish/cmds.c:11657 fish/cmds.c:11686 fish/cmds.c:11713
1892 #, c-format
1893 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
1894 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
1895
1896 #: fish/cmds.c:3597 fish/cmds.c:4795 fish/cmds.c:5153 fish/cmds.c:5193
1897 #: fish/cmds.c:5212 fish/cmds.c:5355 fish/cmds.c:5414 fish/cmds.c:5433
1898 #: fish/cmds.c:5452 fish/cmds.c:5495 fish/cmds.c:5838 fish/cmds.c:6449
1899 #: fish/cmds.c:6648 fish/cmds.c:6667 fish/cmds.c:6686 fish/cmds.c:6705
1900 #: fish/cmds.c:6841 fish/cmds.c:6932 fish/cmds.c:7213 fish/cmds.c:7277
1901 #: fish/cmds.c:7476 fish/cmds.c:7495 fish/cmds.c:7514 fish/cmds.c:7553
1902 #: fish/cmds.c:7594 fish/cmds.c:7613 fish/cmds.c:7632 fish/cmds.c:7673
1903 #: fish/cmds.c:7692 fish/cmds.c:7711 fish/cmds.c:7749 fish/cmds.c:7902
1904 #: fish/cmds.c:7945 fish/cmds.c:8522 fish/cmds.c:8717 fish/cmds.c:8755
1905 #: fish/cmds.c:8793 fish/cmds.c:8913 fish/cmds.c:8950 fish/cmds.c:8988
1906 #: fish/cmds.c:9027 fish/cmds.c:9068 fish/cmds.c:9109 fish/cmds.c:9150
1907 #: fish/cmds.c:9313 fish/cmds.c:9349 fish/cmds.c:9362 fish/cmds.c:9375
1908 #: fish/cmds.c:9388 fish/cmds.c:9421 fish/cmds.c:9459 fish/cmds.c:9478
1909 #: fish/cmds.c:9599 fish/cmds.c:9618 fish/cmds.c:9679 fish/cmds.c:9692
1910 #: fish/cmds.c:9743 fish/cmds.c:9782 fish/cmds.c:9860 fish/cmds.c:9879
1911 #: fish/cmds.c:10153 fish/cmds.c:10280 fish/cmds.c:10317 fish/cmds.c:10356
1912 #: fish/cmds.c:10396 fish/cmds.c:10415 fish/cmds.c:10474 fish/cmds.c:10547
1913 #: fish/cmds.c:10657 fish/cmds.c:10727 fish/cmds.c:10761 fish/cmds.c:10792
1914 #: fish/cmds.c:10823 fish/cmds.c:10872 fish/cmds.c:11043 fish/cmds.c:11085
1915 #: fish/cmds.c:11130 fish/cmds.c:11172 fish/cmds.c:11398 fish/cmds.c:11436
1916 #: fish/cmds.c:11449 fish/cmds.c:11487 fish/cmds.c:11522 fish/cmds.c:11541
1917 #: fish/cmds.c:11608
1918 #, c-format
1919 msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
1920 msgstr "%s: %s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
1921
1922 #: fish/cmds.c:3603 fish/cmds.c:4801 fish/cmds.c:5159 fish/cmds.c:5199
1923 #: fish/cmds.c:5218 fish/cmds.c:5361 fish/cmds.c:5420 fish/cmds.c:5439
1924 #: fish/cmds.c:5458 fish/cmds.c:5501 fish/cmds.c:5844 fish/cmds.c:6455
1925 #: fish/cmds.c:6654 fish/cmds.c:6673 fish/cmds.c:6692 fish/cmds.c:6711
1926 #: fish/cmds.c:6847 fish/cmds.c:6938 fish/cmds.c:7219 fish/cmds.c:7283
1927 #: fish/cmds.c:7482 fish/cmds.c:7501 fish/cmds.c:7520 fish/cmds.c:7559
1928 #: fish/cmds.c:7600 fish/cmds.c:7619 fish/cmds.c:7638 fish/cmds.c:7679
1929 #: fish/cmds.c:7698 fish/cmds.c:7717 fish/cmds.c:7755 fish/cmds.c:7908
1930 #: fish/cmds.c:7951 fish/cmds.c:8528 fish/cmds.c:8723 fish/cmds.c:8761
1931 #: fish/cmds.c:8799 fish/cmds.c:8919 fish/cmds.c:8956 fish/cmds.c:8994
1932 #: fish/cmds.c:9033 fish/cmds.c:9074 fish/cmds.c:9115 fish/cmds.c:9156
1933 #: fish/cmds.c:9427 fish/cmds.c:9465 fish/cmds.c:9484 fish/cmds.c:9605
1934 #: fish/cmds.c:9749 fish/cmds.c:9788 fish/cmds.c:9866 fish/cmds.c:9885
1935 #: fish/cmds.c:10286 fish/cmds.c:10323 fish/cmds.c:10362 fish/cmds.c:10402
1936 #: fish/cmds.c:10421 fish/cmds.c:10480 fish/cmds.c:10553 fish/cmds.c:10663
1937 #: fish/cmds.c:11049 fish/cmds.c:11091 fish/cmds.c:11136 fish/cmds.c:11178
1938 #: fish/cmds.c:11528 fish/cmds.c:11614
1939 #, c-format
1940 msgid "%s: %s: integer out of range\n"
1941 msgstr "%s: %s: liczba całkowita spoza zakresu\n"
1942
1943 #: fish/cmds.c:4089 fish/cmds.c:4196 fish/cmds.c:11589
1944 #, c-format
1945 msgid "%s should have %d-%d parameter(s)\n"
1946 msgstr "%s powinno posiadać %d-%d parametry\n"
1947
1948 #: fish/cmds.c:4115 fish/cmds.c:4227 fish/cmds.c:11629
1949 #, c-format
1950 msgid "%s: unknown optional argument \"%s\"\n"
1951 msgstr "%s: nieznany opcjonalny parametr \"%s\"\n"
1952
1953 #: fish/cmds.c:4121 fish/cmds.c:4233 fish/cmds.c:11635
1954 #, c-format
1955 msgid "%s: optional argument \"%s\" given twice\n"
1956 msgstr "%s: opcjonalny parametr \"%s\" został podany dwa razy\n"
1957
1958 #: fish/cmds.c:11730
1959 #, c-format
1960 msgid "%s: unknown command\n"
1961 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
1962
1963 #: fish/config.c:74 fish/config.c:113
1964 #, fuzzy, c-format
1965 msgid "%s: %s: line %d: error parsing configuration file: %s\n"
1966 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
1967
1968 #: fish/copy.c:41
1969 #, c-format
1970 msgid ""
1971 "use 'copy-in <local> [<local>...] <remotedir>' to copy files into the image\n"
1972 msgstr ""
1973 "należy użyć \"copy-in <lokalny> [<lokalny>...] <zdalny_katalog>\", aby "
1974 "skopiować pliki do obrazu\n"
1975
1976 #: fish/copy.c:62
1977 #, c-format
1978 msgid "copy-in: target '%s' is not a directory\n"
1979 msgstr "copy-in: cel \"%s\" nie jest katalogiem\n"
1980
1981 #: fish/copy.c:157
1982 #, c-format
1983 msgid "error: argument is zero length or longer than maximum permitted\n"
1984 msgstr ""
1985 "błąd: parametr jest zerowej długości lub dłuższy niż dozwolone maksimum\n"
1986
1987 #: fish/copy.c:202
1988 #, c-format
1989 msgid ""
1990 "use 'copy-out <remote> [<remote>...] <localdir>' to copy files out of the "
1991 "image\n"
1992 msgstr ""
1993 "należy użyć \"copy-out <zdalny> [<zdalny>...] <lokalny_katalog>\", aby "
1994 "skopiować pliki z obrazu\n"
1995
1996 #: fish/copy.c:213
1997 #, fuzzy, c-format
1998 msgid "copy-out: target '%s' is not a directory\n"
1999 msgstr "copy-in: cel \"%s\" nie jest katalogiem\n"
2000
2001 #: fish/copy.c:258
2002 #, c-format
2003 msgid "copy-out: '%s' is not a file or directory\n"
2004 msgstr "copy-out: \"%s\" nie jest plikiem lub katalogiem\n"
2005
2006 #: fish/edit.c:45
2007 #, c-format
2008 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
2009 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby zmodyfikować plik\n"
2010
2011 #: fish/fish.c:100
2012 #, fuzzy, c-format
2013 msgid ""
2014 "%s: guest filesystem shell\n"
2015 "%s lets you edit virtual machine filesystems\n"
2016 "Copyright (C) 2009-2011 Red Hat Inc.\n"
2017 "Usage:\n"
2018 "  %s [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
2019 "Options:\n"
2020 "  -h|--cmd-help        List available commands\n"
2021 "  -h|--cmd-help cmd    Display detailed help on 'cmd'\n"
2022 "  -a|--add image       Add image\n"
2023 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2024 "  --csh                Make --listen csh-compatible\n"
2025 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2026 "  -D|--no-dest-paths   Don't tab-complete paths from guest fs\n"
2027 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
2028 "  -f|--file file       Read commands from file\n"
2029 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2030 "  -i|--inspector       Automatically mount filesystems\n"
2031 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
2032 "  --listen             Listen for remote commands\n"
2033 "  --live               Connect to a live virtual machine\n"
2034 "  -m|--mount dev[:mnt[:opts]] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
2035 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
2036 "  -N|--new type        Create prepared disk (test1.img, ...)\n"
2037 "  --progress-bars      Enable progress bars even when not interactive\n"
2038 "  --no-progress-bars   Disable progress bars\n"
2039 "  --remote[=pid]       Send commands to remote %s\n"
2040 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
2041 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
2042 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2043 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2044 "  -w|--rw              Mount read-write\n"
2045 "  -x                   Echo each command before executing it\n"
2046 "\n"
2047 "To examine a disk image, ISO, hard disk, filesystem etc:\n"
2048 "  %s [--ro|--rw] -i -a /path/to/disk.img\n"
2049 "or\n"
2050 "  %s [--ro|--rw] -i -d name-of-libvirt-domain\n"
2051 "\n"
2052 "--ro recommended to avoid any writes to the disk image.  If -i option fails\n"
2053 "run again without -i and use 'run' + 'list-filesystems' + 'mount' cmds.\n"
2054 "\n"
2055 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
2056 msgstr ""
2057 "%s: powłoka systemu plików gościa\n"
2058 "%s umożliwia modyfikowanie systemów pliku maszyn wirtualnych\n"
2059 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
2060 "Użycie:\n"
2061 "  %s [--options] polecenie [: polecenie : polecenie...]\n"
2062 "  %s [--ro] -i -a obraz-dysku\n"
2063 "  %s [--ro] -i -d domena-libvirt\n"
2064 "lub dla trybu interaktywnego:\n"
2065 "  %s\n"
2066 "lub ze skryptu powłoki:\n"
2067 "  %s <<EOF\n"
2068 "  polecenie\n"
2069 "  ...\n"
2070 "  EOF\n"
2071 "Opcje:\n"
2072 "  -h|--cmd-help        Wyświetla listę dostępnych poleceń\n"
2073 "  -h|--cmd-help polecenie  Wyświetla szczegółową pomoc o \"poleceniu\"\n"
2074 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
2075 "  -c|--connect uri     Podaje adres URI biblioteki libvirt dla opcji -d\n"
2076 "  --csh                Opcja --listen zgodna z csh\n"
2077 "  -d|--domain gość     Dodaje dyski od gościa biblioteki libvirt\n"
2078 "  -D|--no-dest-paths   Nie uzupełnia ścieżek z systemu plików gościa za\n"
2079 "                       pomocą Tab\n"
2080 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
2081 "  -f|--file plik       Odczytuje polecenia z pliku\n"
2082 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
2083 "  -i|--inspector       Automatycznie montuje systemy plików\n"
2084 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
2085 "  --listen             Nasłuchuje zdalnych poleceń\n"
2086 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
2087 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
2088 "  -N|--new typ         Tworzy przygotowany dysk (test1.img...)\n"
2089 "  --progress-bars      Włącza paski postępu nawet, jeśli nie jest używany\n"
2090 "                       tryb interaktywny\n"
2091 "  --no-progress-bars   Wyłącza paski postępu\n"
2092 "  --remote[=PID]       Wysyła polecenia do zdalnego %s\n"
2093 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
2094 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
2095 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
2096 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2097 "  -x                   Wykonuje echo każdego polecenia przed jego\n"
2098 "                       wykonaniem\n"
2099 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
2100
2101 #: fish/fish.c:243
2102 #, c-format
2103 msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
2104 msgstr "%s: --listen=PID: PID nie był liczbą: %s\n"
2105
2106 #: fish/fish.c:250
2107 #, c-format
2108 msgid ""
2109 "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
2110 msgstr ""
2111 "%s: zdalnie: $GUESTFISH_PID musi być ustawiony na PID zdalnego procesu\n"
2112
2113 #: fish/fish.c:300
2114 #, c-format
2115 msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
2116 msgstr "%s: można podać tylko jeden parametr -f\n"
2117
2118 #: fish/fish.c:455
2119 #, c-format
2120 msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
2121 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --remote w tym samym czasie\n"
2122
2123 #: fish/fish.c:463
2124 #, c-format
2125 msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
2126 msgstr "%s: dodatkowe parametry wiersza poleceń za pomocą flagi --listen\n"
2127
2128 #: fish/fish.c:469
2129 #, c-format
2130 msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
2131 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
2132
2133 #: fish/fish.c:527
2134 #, c-format
2135 msgid "guestfish: could not access termcap or terminfo database.\n"
2136 msgstr ""
2137 "guestfish: nie można uzyskać dostępu do bazy danych termcap lub terminfo.\n"
2138
2139 #: fish/fish.c:531
2140 #, c-format
2141 msgid "guestfish: terminal type \"%s\" not defined.\n"
2142 msgstr "guestfish: typ terminala \"%s\" nie jest określony.\n"
2143
2144 #: fish/fish.c:619
2145 #, c-format
2146 msgid ""
2147 "\n"
2148 "Welcome to guestfish, the libguestfs filesystem interactive shell for\n"
2149 "editing virtual machine filesystems.\n"
2150 "\n"
2151 "Type: 'help' for help on commands\n"
2152 "      'man' to read the manual\n"
2153 "      'quit' to quit the shell\n"
2154 "\n"
2155 msgstr ""
2156 "\n"
2157 "Witaj w guestfish, interaktywnej powłoce systemów plików biblioteki\n"
2158 "libguestfs do modyfikowania systemów plików maszyn wirtualnych.\n"
2159 "\n"
2160 "Proszę podać: \"help\", aby uzyskać pomoc o poleceniach\n"
2161 "              \"man\", aby wyświetlić podręcznik\n"
2162 "              \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
2163 "\n"
2164
2165 #: fish/fish.c:763
2166 #, c-format
2167 msgid "%s: unterminated double quote\n"
2168 msgstr "%s: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
2169
2170 #: fish/fish.c:769 fish/fish.c:786
2171 #, c-format
2172 msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
2173 msgstr "%s: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
2174
2175 #: fish/fish.c:780
2176 #, c-format
2177 msgid "%s: unterminated single quote\n"
2178 msgstr "%s: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
2179
2180 #: fish/fish.c:810
2181 #, c-format
2182 msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
2183 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
2184
2185 #: fish/fish.c:827
2186 #, c-format
2187 msgid "%s: too many arguments\n"
2188 msgstr "%s: za dużo parametrów\n"
2189
2190 #: fish/fish.c:895
2191 #, c-format
2192 msgid "%s: empty command on command line\n"
2193 msgstr "%s: puste polecenie wiersza poleceń\n"
2194
2195 #: fish/fish.c:1041
2196 msgid "display a list of commands or help on a command"
2197 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
2198
2199 #: fish/fish.c:1043
2200 msgid "quit guestfish"
2201 msgstr "kończy działanie programu guestfish"
2202
2203 #: fish/fish.c:1054
2204 #, c-format
2205 msgid ""
2206 "help - display a list of commands or help on a command\n"
2207 "     help cmd\n"
2208 "     help\n"
2209 msgstr ""
2210 "help - wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia\n"
2211 "     help polecenie\n"
2212 "     help\n"
2213
2214 #: fish/fish.c:1062
2215 #, c-format
2216 msgid ""
2217 "quit - quit guestfish\n"
2218 "     quit\n"
2219 msgstr ""
2220 "quit - kończy działanie programu guestfish\n"
2221 "     quit\n"
2222
2223 #: fish/fish.c:1067
2224 #, c-format
2225 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
2226 msgstr ""
2227 "%s: nieznane polecenie, należy użyć -h, aby wyświetlić listę wszystkich "
2228 "poleceń\n"
2229
2230 #: fish/fish.c:1083
2231 #, c-format
2232 msgid ""
2233 "Did you mean to open a disk image?  guestfish -a disk.img\n"
2234 "For a list of commands:             guestfish -h\n"
2235 "For complete documentation:         man guestfish\n"
2236 msgstr ""
2237 "Czy miał zostać otwarty obraz dysku?  guestfish -a dysk.img\n"
2238 "Lista poleceń:                        guestfish -h\n"
2239 "Pełna dokumentacja:                   man guestfish\n"
2240
2241 #: fish/fish.c:1240
2242 #, c-format
2243 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
2244 msgstr "Cytat ucieczki w ciągu \"%s\"\n"
2245
2246 #: fish/fish.c:1438
2247 #, c-format
2248 msgid ""
2249 "%s: to use Windows drive letters, you must inspect the guest (\"-i\" option "
2250 "or run \"inspect-os\" command)\n"
2251 msgstr ""
2252
2253 #: fish/fish.c:1444
2254 #, c-format
2255 msgid "%s: to use Windows drive letters, this must be a Windows guest\n"
2256 msgstr ""
2257
2258 #: fish/fish.c:1458
2259 #, c-format
2260 msgid ""
2261 "%s: drive '%c:' not found.  To list available drives do:\n"
2262 "  inspect-get-drive-mappings %s\n"
2263 msgstr ""
2264
2265 #: fish/fish.c:1477
2266 #, c-format
2267 msgid ""
2268 "%s: to access '%c:', mount %s first.  One way to do this is:\n"
2269 "  umount-all\n"
2270 "  mount %s /\n"
2271 msgstr ""
2272
2273 #: fish/glob.c:53
2274 #, c-format
2275 msgid "use 'glob command [args...]'\n"
2276 msgstr "należy użyć \"glob polecenie [parametry...]\"\n"
2277
2278 #: fish/glob.c:73
2279 #, c-format
2280 msgid "glob: guestfs_glob_expand call failed: %s\n"
2281 msgstr "glob: wywołanie guestfs_glob_expand nie powiodło się: %s\n"
2282
2283 #: fish/help.c:38
2284 #, c-format
2285 msgid ""
2286 "Add disk images to examine using the -a or -d options, or the 'add' "
2287 "command.\n"
2288 "Or create a new disk image using -N, or the 'alloc' or 'sparse' commands.\n"
2289 "Once you have done this, use the 'run' command.\n"
2290 msgstr ""
2291 "Dodaje obrazy dysków do sprawdzenia używając opcji -a lub -d, albo polecenia "
2292 "\"add\".\n"
2293 "Tworzy nowy obraz dysku używając opcji -N albo poleceń \"alloc\" lub \"sparse"
2294 "\".\n"
2295 "Po wykonaniu tej czynności należy użyć polecenia \"run\".\n"
2296
2297 #: fish/help.c:44
2298 #, c-format
2299 msgid ""
2300 "Find out what filesystems are available using 'list-filesystems' and then\n"
2301 "mount them to examine or modify the contents using 'mount-ro' or\n"
2302 "'mount-options'.\n"
2303 msgstr ""
2304 "Odnajduje dostępne systemy plików używając \"list-filesystems\", a\n"
2305 "następnie montuje do do sprawdzenia lub modyfikacji zawartości używając\n"
2306 "\"mount-ro\" lub \"mount-options\".\n"
2307
2308 #: fish/help.c:52
2309 #, c-format
2310 msgid ""
2311 "For more information about a command, use 'help cmd'.\n"
2312 "\n"
2313 "To read the manual, type 'man'.\n"
2314 msgstr ""
2315 "Aby dowiedzieć się więcej o poleceniu, należy użyć \"help polecenie\".\n"
2316 "\n"
2317 "Aby przeczytać podręcznik, należy wpisać \"man\".\n"
2318
2319 #: fish/hexedit.c:41
2320 #, c-format
2321 msgid "hexedit (device|filename) [max | start max]\n"
2322 msgstr "hexedit (urządzenie|nazwa_pliku) [maksimum | rozpoczęcie maksimum]\n"
2323
2324 #: fish/hexedit.c:52
2325 #, c-format
2326 msgid "hexedit: %s is a zero length file or device\n"
2327 msgstr "hexedit: %s jest plikiem lub urządzeniem o zerowej długości\n"
2328
2329 #: fish/hexedit.c:63
2330 #, c-format
2331 msgid ""
2332 "hexedit: %s is larger than %s. You must supply a limit using\n"
2333 "  'hexedit %s <max>' (eg. 'hexedit %s 1M') or a range using\n"
2334 "  'hexedit %s <start> <max>'.\n"
2335 msgstr ""
2336 "hexedit: %s jest dłuższe niż %s. Należy podać ograniczenie\n"
2337 "  używając polecenia \"hexedit %s <maksimum>\" (np.\n"
2338 "  \"hexedit %s 1M\") lub zakres używając polecenia\n"
2339 "  \"hexedit %s <rozpoczęcie> <maksymalnie>\".\n"
2340
2341 #: fish/hexedit.c:92
2342 #, c-format
2343 msgid "hexedit: invalid range\n"
2344 msgstr "hexedit: nieprawidłowy zakres\n"
2345
2346 #: fish/inspect.c:77
2347 #, fuzzy, c-format
2348 msgid "%s: don't use --live and -i options together\n"
2349 msgstr "%s: nie można używać opcji -h oraz --csv jednocześnie.\n"
2350
2351 #: fish/inspect.c:89
2352 #, c-format
2353 msgid "%s: no operating system was found on this disk\n"
2354 msgstr "%s: na tym dysku nie odnaleziono żadnych systemów operacyjnych\n"
2355
2356 #: fish/inspect.c:95
2357 #, c-format
2358 msgid "%s: multi-boot operating systems are not supported by the -i option\n"
2359 msgstr ""
2360 "%s: systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez opcję -i\n"
2361
2362 #: fish/inspect.c:134
2363 #, c-format
2364 msgid "%s: some filesystems could not be mounted (ignored)\n"
2365 msgstr ""
2366
2367 #: fish/inspect.c:146
2368 #, c-format
2369 msgid "Operating system: %s\n"
2370 msgstr "System operacyjny: %s\n"
2371
2372 #: fish/inspect.c:159
2373 #, c-format
2374 msgid "%s mounted on %s\n"
2375 msgstr "%s zamontowano w %s\n"
2376
2377 #: fish/keys.c:53
2378 #, c-format
2379 msgid "Enter key or passphrase (\"%s\"): "
2380 msgstr "Proszę podać klucz lub hasło (\"%s\"): "
2381
2382 #: fish/lcd.c:34
2383 #, c-format
2384 msgid "use 'lcd directory' to change local directory\n"
2385 msgstr "należy użyć \"lcd katalog\", aby zmienić lokalny katalog\n"
2386
2387 #: fish/man.c:35
2388 #, c-format
2389 msgid "use 'man' without parameters to open the manual\n"
2390 msgstr "należy użyć \"man\" bez parametrów, aby otworzyć podręcznik\n"
2391
2392 #: fish/man.c:54
2393 #, c-format
2394 msgid "the external 'man' program failed\n"
2395 msgstr "zewnętrzny program \"man\" nie powiódł się\n"
2396
2397 #: fish/more.c:40
2398 #, c-format
2399 msgid "use '%s filename' to page a file\n"
2400 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby wyświetlić plik\n"
2401
2402 #: fish/options.c:36
2403 #, c-format
2404 msgid "%s: too many drives added on the command line\n"
2405 msgstr "%s: dodano za dużo napędów w wierszu poleceń\n"
2406
2407 #: fish/options.c:128
2408 #, c-format
2409 msgid "%s: '%s' could not be mounted.  Did you mean one of these?\n"
2410 msgstr ""
2411 "%s: nie można zamontować \"%s\". Być może chciano użyć jednej z tych?\n"
2412
2413 #: fish/prep.c:37
2414 #, c-format
2415 msgid ""
2416 "List of available prepared disk images:\n"
2417 "\n"
2418 msgstr ""
2419 "Lista dostępnych przygotowanych obrazów dysków:\n"
2420 "\n"
2421
2422 #: fish/prep.c:40
2423 #, c-format
2424 msgid ""
2425 "guestfish -N %-8s - %s\n"
2426 "\n"
2427 "%s\n"
2428 msgstr ""
2429 "guestfish -N %-8s - %s\n"
2430 "\n"
2431 "%s\n"
2432
2433 #: fish/prep.c:48
2434 #, c-format
2435 msgid "  Optional parameters:\n"
2436 msgstr "  Opcjonalne parametry:\n"
2437
2438 #: fish/prep.c:55
2439 #, c-format
2440 msgid "<%s> %s (default: %s)\n"
2441 msgstr "<%s> %s (domyślnie: %s)\n"
2442
2443 #: fish/prep.c:65
2444 #, c-format
2445 msgid ""
2446 "Prepared disk images are written to file \"test1.img\" in the local\n"
2447 "directory.  (\"test2.img\" etc if -N option is given multiple times).\n"
2448 "For more information see the guestfish(1) manual.\n"
2449 msgstr ""
2450 "Przygotowane obrazy dysków są zapisywane do pliku \"test1.img\" w katalogu\n"
2451 "lokalnym. (\"test2.img\" itp.m jeśli podano opcję -N wiele razy).\n"
2452 "Więcej informacji można znaleźć w podręczniku guestfish(1).\n"
2453
2454 #: fish/prep.c:96
2455 #, c-format
2456 msgid ""
2457 "guestfish: -N parameter '%s': no such prepared disk image known.\n"
2458 "Use 'guestfish -N help' to list possible values for the -N parameter.\n"
2459 msgstr ""
2460 "guestfish: -N parametr \"%s\": nie ma takiego przygotowanego obrazu dysku.\n"
2461 "Należy użyć polecenia \"guestfish -N help\", aby wyświetlić listę możliwych\n"
2462 "wartości dla parametru -N.\n"
2463
2464 #: fish/prep.c:158
2465 #, c-format
2466 msgid "guestfish: error creating prepared disk image '%s' on '%s': "
2467 msgstr ""
2468 "guestfish: błąd podczas tworzenia przygotowanego obrazu dysku \"%s\" na \"%s"
2469 "\": "
2470
2471 #: fish/prep_boot.c:34 fish/prep_boot.c:89 fish/prep_disk.c:34
2472 #: fish/prep_fs.c:34 fish/prep_lv.c:69 fish/prep_lv.c:122 fish/prep_part.c:34
2473 msgid "failed to allocate disk"
2474 msgstr "przydzielenie dysku nie powiodło się"
2475
2476 #: fish/prep_boot.c:42 fish/prep_boot.c:97
2477 msgid "could not parse boot size"
2478 msgstr "nie można przetworzyć rozmiaru partycji startowej"
2479
2480 #: fish/prep_boot.c:46 fish/prep_boot.c:101
2481 #, c-format
2482 msgid "failed to get sector size of disk: %s"
2483 msgstr "uzyskanie rozmiaru sektora dysku nie powiodło się: %s"
2484
2485 #: fish/prep_boot.c:50 fish/prep_boot.c:105 fish/prep_fs.c:41
2486 #: fish/prep_lv.c:76 fish/prep_lv.c:129 fish/prep_part.c:41
2487 #, c-format
2488 msgid "failed to partition disk: %s"
2489 msgstr "partycjonowanie dysku nie powiodło się: %s"
2490
2491 #: fish/prep_boot.c:55 fish/prep_boot.c:110
2492 #, c-format
2493 msgid "failed to add boot partition: %s"
2494 msgstr "dodanie partycji startowej nie powiodło się: %s"
2495
2496 #: fish/prep_boot.c:59 fish/prep_boot.c:114
2497 #, c-format
2498 msgid "failed to add root partition: %s"
2499 msgstr "dodanie partycji głównej nie powiodło się: %s"
2500
2501 #: fish/prep_boot.c:68 fish/prep_boot.c:128
2502 #, c-format
2503 msgid "failed to create boot filesystem: %s"
2504 msgstr "utworzenie startowego systemu plików nie powiodło się: %s"
2505
2506 #: fish/prep_boot.c:77 fish/prep_boot.c:157
2507 #, c-format
2508 msgid "failed to create root filesystem: %s"
2509 msgstr "utworzenie głównego systemu plików nie powiodło się: %s"
2510
2511 #: fish/prep_boot.c:86 fish/prep_boot.c:120 fish/prep_lv.c:66
2512 #: fish/prep_lv.c:82 fish/prep_lv.c:119 fish/prep_lv.c:135
2513 msgid "incorrect format for LV name, use '/dev/VG/LV'"
2514 msgstr ""
2515 "niepoprawny format dla nazwy woluminu logicznego, należy użyć \"/dev/VG/LV\""
2516
2517 #: fish/prep_boot.c:137 fish/prep_lv.c:91 fish/prep_lv.c:144
2518 #, c-format
2519 msgid "failed to create PV: %s: %s"
2520 msgstr "utworzenie woluminu fizycznego nie powiodło się: %s: %s"
2521
2522 #: fish/prep_boot.c:142 fish/prep_lv.c:96 fish/prep_lv.c:149
2523 #, c-format
2524 msgid "failed to create VG: %s: %s"
2525 msgstr "utworzenie grupy woluminów nie powiodło się: %s: %s"
2526
2527 #: fish/prep_boot.c:149 fish/prep_lv.c:103 fish/prep_lv.c:156
2528 #, c-format
2529 msgid "failed to create LV: /dev/%s/%s: %s"
2530 msgstr "utworzenie woluminu logicznego nie powiodło się: /dev/%s/%s: %s"
2531
2532 #: fish/prep_boot.c:153 fish/prep_lv.c:107 fish/prep_lv.c:160
2533 #, c-format
2534 msgid "failed to resize LV to full size: %s: %s"
2535 msgstr ""
2536 "zmiana rozmiaru woluminu logicznego do pełnego rozmiaru nie powiodła się: "
2537 "%s: %s"
2538
2539 #: fish/prep_fs.c:51 fish/prep_lv.c:165
2540 #, c-format
2541 msgid "failed to create filesystem (%s): %s"
2542 msgstr "utworzenie systemu plików (%s) nie powiodło się: %s"
2543
2544 #: fish/rc.c:255
2545 #, c-format
2546 msgid "guestfish: protocol error: could not read 'hello' message\n"
2547 msgstr "guestfish: błąd protokołu: nie można odczytać komunikatu \"hello\"\n"
2548
2549 #: fish/rc.c:260
2550 #, c-format
2551 msgid ""
2552 "guestfish: protocol error: version mismatch, server version '%s' does not "
2553 "match client version '%s'.  The two versions must match exactly.\n"
2554 msgstr ""
2555 "guestfish: błąd protokołu: wersja się nie zgadza, wersja serwera \"%s\" nie "
2556 "zgadza się z wersją klienta \"%s\". Obie wersje muszą się dokładnie "
2557 "zgadzać.\n"
2558
2559 #: fish/rc.c:335 fish/rc.c:349
2560 #, c-format
2561 msgid "guestfish: remote: looks like the server is not running\n"
2562 msgstr "guestfish: zdalnie: serwer nie jest uruchomiony\n"
2563
2564 #: fish/rc.c:361 fish/rc.c:375
2565 #, c-format
2566 msgid "guestfish: protocol error: could not send initial greeting to server\n"
2567 msgstr ""
2568 "guestfish: błąd protokołu: nie można wysłać początkowego powitania do "
2569 "serwera\n"
2570
2571 #: fish/rc.c:386
2572 #, c-format
2573 msgid "guestfish: protocol error: could not decode reply from server\n"
2574 msgstr ""
2575 "guestfish: błąd protokołu: nie można rozszyfrować odpowiedzi od serwera\n"
2576
2577 #: fish/reopen.c:36
2578 #, c-format
2579 msgid "'reopen' command takes no parameters\n"
2580 msgstr "polecenie \"reopen\" nie przyjmuje parametrów\n"
2581
2582 #: fish/reopen.c:46
2583 #, c-format
2584 msgid "reopen: guestfs_create: failed to create handle\n"
2585 msgstr "reopen: guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
2586
2587 #: fish/supported.c:66
2588 msgid "yes"
2589 msgstr "tak"
2590
2591 #: fish/supported.c:68
2592 msgid "no"
2593 msgstr "nie"
2594
2595 #: fish/time.c:36
2596 #, c-format
2597 msgid "use 'time command [args...]'\n"
2598 msgstr "należy użyć \"time polecenie [parametry...]\"\n"
2599
2600 #: fuse/guestmount.c:912
2601 #, fuzzy, c-format
2602 msgid ""
2603 "%s: FUSE module for libguestfs\n"
2604 "%s lets you mount a virtual machine filesystem\n"
2605 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
2606 "Usage:\n"
2607 "  %s [--options] [-- [--FUSE-options]] mountpoint\n"
2608 "Options:\n"
2609 "  -a|--add image       Add image\n"
2610 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2611 "  --dir-cache-timeout  Set readdir cache timeout (default 5 sec)\n"
2612 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2613 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
2614 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2615 "  --fuse-help          Display extra FUSE options\n"
2616 "  -i|--inspector       Automatically mount filesystems\n"
2617 "  --help               Display help message and exit\n"
2618 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
2619 "  --live               Connect to a live virtual machine\n"
2620 "  -m|--mount dev[:mnt[:opts]] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
2621 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
2622 "  -o|--option opt      Pass extra option to FUSE\n"
2623 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
2624 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
2625 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2626 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2627 "  -w|--rw              Mount read-write\n"
2628 "  -x|--trace           Trace guestfs API calls\n"
2629 msgstr ""
2630 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
2631 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
2632 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
2633 "Użycie:\n"
2634 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
2635 "Opcje:\n"
2636 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
2637 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
2638 "                       dla opcji -d\n"
2639 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
2640 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
2641 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
2642 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
2643 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
2644 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
2645 "  -i|--inspector       Automatycznie montuje systemy plików\n"
2646 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
2647 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
2648 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
2649 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
2650 "  -o|--option opcja    Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
2651 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
2652 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
2653 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
2654 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2655 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs\n"
2656
2657 #: fuse/guestmount.c:1130
2658 #, c-format
2659 msgid "%s: must have at least one -a/-d and at least one -m/-i option\n"
2660 msgstr ""
2661 "%s: musi posiadać co najmniej jedną opcję -a/-d i co najmniej jedną -m/-i\n"
2662
2663 #: fuse/guestmount.c:1138
2664 #, c-format
2665 msgid "%s: you must specify a mountpoint in the host filesystem\n"
2666 msgstr "%s: należy podać punkt montowania w systemie plików gospodarza\n"
2667
2668 #: inspector/virt-inspector.c:76
2669 #, c-format
2670 msgid ""
2671 "%s: display information about a virtual machine\n"
2672 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
2673 "Usage:\n"
2674 "  %s [--options] -d domname file [file ...]\n"
2675 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] file [file ...]\n"
2676 "Options:\n"
2677 "  -a|--add image       Add image\n"
2678 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2679 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2680 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
2681 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2682 "  --help               Display brief help\n"
2683 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
2684 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2685 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2686 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
2687 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
2688 msgstr ""
2689 "%s: wyświetla informacje o maszynie wirtualnej\n"
2690 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
2691 "Użycie:\n"
2692 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny plik [plik...]\n"
2693 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...] plik [plik...]\n"
2694 "Opcje:\n"
2695 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
2696 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
2697 "                       dla opcji -d\n"
2698 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
2699 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
2700 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
2701 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
2702 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
2703 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
2704 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2705 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
2706 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
2707
2708 #: inspector/virt-inspector.c:263
2709 #, c-format
2710 msgid ""
2711 "%s: no operating system could be detected inside this disk image.\n"
2712 "\n"
2713 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
2714 "machine\n"
2715 "image, or because the OS type is not understood by libguestfs.\n"
2716 "\n"
2717 "NOTE for Red Hat Enterprise Linux 6 users: for Windows guest support you "
2718 "must\n"
2719 "install the separate libguestfs-winsupport package.\n"
2720 "\n"
2721 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
2722 "information about the disk image as possible.\n"
2723 msgstr ""
2724 "%s: nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
2725 "\n"
2726 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
2727 "maszyną wirtualną lub biblioteka libguestfs nie rozumie tego typu systemu.\n"
2728 "\n"
2729 "UWAGA dla użytkowników systemu Red Hat Enterprise Linux 6: należy\n"
2730 "zainstalować oddzielny pakiet libguestfs-winsupport, aby uzyskać obsługę\n"
2731 "gości systemu Windows.\n"
2732 "\n"
2733 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
2734 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
2735
2736 #: inspector/virt-inspector.c:288
2737 #, c-format
2738 msgid "%s: XML write error at \"%s\": %m\n"
2739 msgstr "%s: błąd zapisu XML w \"%s\": %m\n"
2740
2741 #: inspector/virt-inspector.c:300
2742 #, c-format
2743 msgid "%s: xmlOutputBufferCreateFd: failed to open stdout\n"
2744 msgstr ""
2745 "%s: xmlOutputBufferCreateFd: otwarcie standardowego wyjścia nie powiodło "
2746 "się\n"
2747
2748 #: inspector/virt-inspector.c:308
2749 #, c-format
2750 msgid "%s: xmlNewTextWriter: failed to create libxml2 writer\n"
2751 msgstr ""
2752 "%s: xmlNewTextWriter: utworzenie modułu zapisującego libxml2 nie powiodło "
2753 "się\n"
2754
2755 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:158
2756 msgid "open_guest: first parameter must be a string or an arrayref"
2757 msgstr "open_guest: pierwszy parametr musi być ciągiem lub \"arrayref\""
2758
2759 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:164
2760 msgid "open_guest: first argument contains undefined element"
2761 msgstr "open_guest: pierwszy parametr zawiera nieokreślony element"
2762
2763 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:172
2764 #, perl-brace-format
2765 msgid "guest image {imagename} does not exist or is not readable"
2766 msgstr "obraz gościa {imagename} nie istnieje lub nie jest odczytywalny"
2767
2768 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:179
2769 msgid ""
2770 "open_guest: no libvirt support (install Sys::Virt, XML::XPath and XML::"
2771 "XPath::XMLParser)"
2772 msgstr ""
2773 "open_guest: brak obsługi biblioteki libvirt (należy zainstalować Sys::Virt, "
2774 "XML::XPath i XML::XPath::XMLParser)"
2775
2776 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:184
2777 msgid "open_guest: too many domains listed on command line"
2778 msgstr "open_guest: wyświetlono za dużo domen w wierszu poleceń"
2779
2780 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:191
2781 msgid "open_guest: cannot connect to libvirt"
2782 msgstr "open_guest: nie można połączyć się z biblioteką libvirt"
2783
2784 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:210
2785 #, perl-brace-format
2786 msgid "{imagename} is not the name of an inactive libvirt domain\n"
2787 msgstr "{imagename} nie jest nazwą nieaktywnej domeny biblioteki libvirt\n"
2788
2789 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:213
2790 #, perl-brace-format
2791 msgid "{imagename} is not the name of a libvirt domain\n"
2792 msgstr "{imagename} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
2793
2794 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:242
2795 #, perl-brace-format
2796 msgid "{imagename} seems to have no disk devices\n"
2797 msgstr "{imagename} nie posiada żadnych urządzeń dyskowych\n"
2798
2799 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:827
2800 msgid ""
2801 "No operating system could be detected inside this disk image.\n"
2802 "\n"
2803 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
2804 "machine\n"
2805 "image, or because the OS type is not understood by virt-inspector.\n"
2806 "\n"
2807 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
2808 "information about the disk image as possible.\n"
2809 msgstr ""
2810 "Nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
2811 "\n"
2812 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
2813 "maszyną wirtualną lub program virt-inspector nie rozumie tego typu systemu.\n"
2814 "\n"
2815 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
2816 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
2817
2818 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:901
2819 #, perl-brace-format
2820 msgid "unknown filesystem label {label}\n"
2821 msgstr "nieznana etykieta systemu plików {label}\n"
2822
2823 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:911
2824 #, perl-brace-format
2825 msgid "unknown filesystem UUID {uuid}\n"
2826 msgstr "nieznany UUID systemu plików {uuid}\n"
2827
2828 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:939
2829 #, perl-brace-format
2830 msgid "unknown filesystem {fs}\n"
2831 msgstr "nieznany system plików {fs}\n"
2832
2833 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1017
2834 #, perl-brace-format
2835 msgid "Error running rpm -qa: {error}"
2836 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia rpm -qa: {error}"
2837
2838 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1043
2839 #, perl-brace-format
2840 msgid "Error running dpkg-query: {error}"
2841 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia dpkg-query: {error}"
2842
2843 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1108
2844 msgid "Can't find grub on guest"
2845 msgstr "Nie można odnaleźć programu GRUB w gościu"
2846
2847 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1163
2848 #, perl-brace-format
2849 msgid "Grub entry {title} has no kernel"
2850 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie posiada jądra"
2851
2852 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1194
2853 #, perl-brace-format
2854 msgid "grub refers to {path}, which doesn't exist\n"
2855 msgstr "program GRUB odnosi się do {path}, który nie istnieje\n"
2856
2857 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1217
2858 #, perl-brace-format
2859 msgid "Grub entry {title} does not specify an initrd"
2860 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie określa initrd"
2861
2862 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1286
2863 #, perl-brace-format
2864 msgid "Didn't find modules directory {modules} for kernel {path}"
2865 msgstr "Nie odnaleziono katalogu modułów {modules} dla jądra {path}"
2866
2867 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1294
2868 #, perl-brace-format
2869 msgid "Couldn't guess kernel version number from path for kernel {path}"
2870 msgstr "Nie można odgadnąć numeru wersji jądra ze ścieżki jądra {path}"
2871
2872 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1348
2873 #, perl-brace-format
2874 msgid "{path} doesn't match augeas pattern"
2875 msgstr "{path} nie zgadza się ze wzorem Augeas"
2876
2877 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1387
2878 #, perl-brace-format
2879 msgid "{filename}: could not read initrd format"
2880 msgstr "{filename}: nie można odczytać formatu initrd"
2881
2882 #: rescue/virt-rescue.c:63
2883 #, fuzzy, c-format
2884 msgid ""
2885 "%s: Run a rescue shell on a virtual machine\n"
2886 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
2887 "Usage:\n"
2888 "  %s [--options] -d domname\n"
2889 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...]\n"
2890 "Options:\n"
2891 "  -a|--add image       Add image\n"
2892 "  --append kernelopts  Append kernel options\n"
2893 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2894 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2895 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2896 "  --help               Display brief help\n"
2897 "  -m|--memsize MB      Set memory size in megabytes\n"
2898 "  --network            Enable network\n"
2899 "  -r|--ro              Access read-only\n"
2900 "  --selinux            Enable SELinux\n"
2901 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2902 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2903 "  -w|--rw              Mount read-write\n"
2904 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
2905 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
2906 msgstr ""
2907 "%s: uruchamia powłokę ratunkową w maszynie wirtualnej\n"
2908 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
2909 "Użycie:\n"
2910 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny\n"
2911 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...]\n"
2912 "Opcje:\n"
2913 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
2914 "  --append opcje_jądra Dołącza opcje jądra\n"
2915 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
2916 "                       dla opcji -d\n"
2917 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
2918 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
2919 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
2920 "  -m|--memsize MB      Ustawia rozmiar pamięci w megabajtach\n"
2921 "  --network            Włącza sieć\n"
2922 "  -r|--ro              Dostęp tylko do odczytu\n"
2923 "  --selinux            Włącza SELinuksa\n"
2924 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
2925 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2926 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
2927 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
2928
2929 #: rescue/virt-rescue.c:180
2930 #, c-format
2931 msgid "%s: could not parse memory size '%s'\n"
2932 msgstr "%s: nie można przetworzyć rozmiaru pamięci \"%s\"\n"
2933
2934 #: rescue/virt-rescue.c:419
2935 #, c-format
2936 msgid "%s: unknown child exit status (%d)\n"
2937 msgstr "%s: nieznany stan wyjścia potomka (%d)\n"
2938
2939 #: src/appliance.c:181
2940 #, c-format
2941 msgid ""
2942 "cannot find any suitable libguestfs supermin or ordinary appliance on "
2943 "LIBGUESTFS_PATH (search path: %s)"
2944 msgstr ""
2945 "nie można odnaleźć żadnego przyrządu biblioteki libguestfs typu \"supermin\" "
2946 "lub \"ordinary\" w LIBGUESTFS_PATH (ścieżka wyszukiwania: %s)"
2947
2948 #: src/appliance.c:331
2949 #, c-format
2950 msgid "security: cached appliance %s is not owned by UID %d"
2951 msgstr ""
2952 "bezpieczeństwo: przyrząd %s w pamięci podręcznej nie jest własnością UID %d"
2953
2954 #: src/appliance.c:336
2955 #, c-format
2956 msgid "security: cached appliance %s is not a directory (mode %o)"
2957 msgstr ""
2958 "bezpieczeństwo: przyrząd %s w pamięci podręcznej nie jest katalogiem (tryb "
2959 "%o)"
2960
2961 #: src/appliance.c:341
2962 #, c-format
2963 msgid "security: cached appliance %s is writable by group or other (mode %o)"
2964 msgstr ""
2965 "bezpieczeństwo: przyrząd %s w pamięci podręcznej jest zapisywalny przez "
2966 "grupę lub innych (tryb %o)"
2967
2968 #: src/appliance.c:659
2969 msgid "external command failed, see earlier error messages"
2970 msgstr ""
2971 "zewnętrzne polecenie nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
2972 "komunikaty błędów"
2973
2974 #: src/dbdump.c:87
2975 #, fuzzy
2976 msgid "unexpected end of output from db_dump command before end of header"
2977 msgstr "nieoczekiwany koniec wyjścia polecenia db_dump"
2978
2979 #: src/dbdump.c:100 src/dbdump.c:112
2980 #, fuzzy
2981 msgid "unexpected line from db_dump command, no space prefix"
2982 msgstr "nieoczekiwany koniec wyjścia polecenia db_dump"
2983
2984 #: src/dbdump.c:129
2985 #, fuzzy
2986 msgid "unexpected end of output from db_dump command before end of data"
2987 msgstr "nieoczekiwany koniec wyjścia polecenia db_dump"
2988
2989 #: src/dbdump.c:210
2990 #, fuzzy
2991 msgid "unexpected non-hex digits in output of db_dump command"
2992 msgstr "nieoczekiwany koniec wyjścia polecenia db_dump"
2993
2994 #: src/filearch.c:153
2995 #, c-format
2996 msgid "size of %s unreasonable (%<PRIi64> bytes)"
2997 msgstr "rozmiar %s jest nierozsądny (%<PRIi64> bajtów)"
2998
2999 #: src/filearch.c:266
3000 msgid ""
3001 "file-architecture API not available since this version of libguestfs was "
3002 "compiled without PCRE or libmagic libraries"
3003 msgstr ""
3004 "API architektury plików jest niedostępne, ponieważ ta wersja biblioteki "
3005 "libguestfs została skompilowana bez bibliotek PCRE lub libmagic"
3006
3007 #: src/guestfs.c:178
3008 #, c-format
3009 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
3010 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
3011
3012 #: src/guestfs.c:333
3013 #, c-format
3014 msgid "warning: %s"
3015 msgstr ""
3016
3017 #: src/guestfs.c:392
3018 #, c-format
3019 msgid "libguestfs: error: %s\n"
3020 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
3021
3022 #: src/guestfs.c:939
3023 #, c-format
3024 msgid "<truncated, original size %zu bytes>"
3025 msgstr "<skrócone, pierwotny rozmiar %zu bajtów>"
3026
3027 #: src/inspect.c:263
3028 msgid "not a Windows guest, or systemroot could not be determined"
3029 msgstr "nie jest gościem systemu Windows lub nie można określić systemroot"
3030
3031 #: src/inspect.c:279
3032 #, fuzzy
3033 msgid "not a Windows guest, or CurrentControlSet could not be determined"
3034 msgstr "nie jest gościem systemu Windows lub nie można określić systemroot"
3035
3036 #: src/inspect.c:517
3037 #, fuzzy, c-format
3038 msgid "%s: temporary directory not found"
3039 msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
3040
3041 #: src/inspect.c:533 src/inspect_fs.c:470 src/inspect_fs.c:514
3042 #: src/inspect_fs_unix.c:170 src/inspect_fs_unix.c:511
3043 #: src/inspect_fs_unix.c:753
3044 #, c-format
3045 msgid "size of %s is unreasonably large (%<PRIi64> bytes)"
3046 msgstr "rozmiar %s jest nierozsądnie duży (%<PRIi64> bajtów)"
3047
3048 #: src/inspect.c:570
3049 msgid "no inspection data: call guestfs_inspect_os first"
3050 msgstr "brak danych badania: najpierw należy wywołać guestfs_inspect_os"
3051
3052 #: src/inspect.c:582
3053 #, c-format
3054 msgid ""
3055 "%s: root device not found: only call this function with a root device "
3056 "previously returned by guestfs_inspect_os"
3057 msgstr ""
3058 "%s: nie odnaleziono urządzenia root: należy wywoływać tę funkcję tylko z "
3059 "urządzeniem root poprzednio zwróconym przez guestfs_inspect_os"
3060
3061 #: src/inspect.c:592 src/inspect_apps.c:617
3062 msgid ""
3063 "inspection API not available since this version of libguestfs was compiled "
3064 "without PCRE or hivex libraries"
3065 msgstr ""
3066 "API badania jest niedostępne, ponieważ ta wersja biblioteki libguestfs "
3067 "została skompilowana bez bibliotek PCRE lub hivex"
3068
3069 #: src/inspect_fs.c:326 src/inspect_fs.c:339
3070 #, c-format
3071 msgid "could not parse integer in version number: %s"
3072 msgstr "nie można przetworzyć liczby całkowitej w numerze wersji: %s"
3073
3074 #: src/inspect_fs.c:479
3075 #, c-format
3076 msgid "%s: file is empty"
3077 msgstr "%s: plik jest pusty"
3078
3079 #: src/inspect_fs_unix.c:545
3080 msgid "could not parse /etc/fstab or empty file"
3081 msgstr "nie można przetworzyć pliku /etc/fstab lub pustego pliku"
3082
3083 #: src/inspect_fs_windows.c:112
3084 #, c-format
3085 msgid "cannot resolve Windows %%SYSTEMROOT%%"
3086 msgstr "nie można rozwiązać %%SYSTEMROOT%% systemu Windows"
3087
3088 #: src/launch.c:98
3089 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
3090 msgstr ""
3091 "wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
3092
3093 #: src/launch.c:155
3094 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
3095 msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
3096
3097 #: src/launch.c:169
3098 #, c-format
3099 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
3100 msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
3101
3102 #: src/launch.c:235 src/launch.c:339
3103 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
3104 msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
3105
3106 #: src/launch.c:247 src/launch.c:252
3107 #, c-format
3108 msgid "%s parameter is empty or contains disallowed characters"
3109 msgstr "parametr %s jest pusty lub zawiera niedozwolone znaki"
3110
3111 #: src/launch.c:358
3112 msgid "the libguestfs handle has already been launched"
3113 msgstr "program obsługi libguestfs został już uruchomiony"
3114
3115 #: src/launch.c:367
3116 #, c-format
3117 msgid "%s: cannot create temporary directory"
3118 msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
3119
3120 #: src/launch.c:404
3121 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
3122 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
3123
3124 #: src/launch.c:750
3125 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
3126 msgstr ""
3127 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
3128 "błędów"
3129
3130 #: src/launch.c:763
3131 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
3132 msgstr ""
3133 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
3134
3135 #: src/launch.c:851
3136 #, fuzzy
3137 msgid "guestfs_launch failed, unexpected initial message from guestfsd"
3138 msgstr ""
3139 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
3140 "błędów"
3141
3142 #: src/launch.c:859
3143 #, fuzzy
3144 msgid "contacted guestfsd, but state != READY"
3145 msgstr ""
3146 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
3147
3148 #: src/launch.c:1038
3149 #, c-format
3150 msgid ""
3151 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
3152 "the LIBGUESTFS_QEMU environment variable."
3153 msgstr ""
3154 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
3155 "ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
3156
3157 #: src/launch.c:1129
3158 msgid "qemu has not been launched yet"
3159 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
3160
3161 #: src/launch.c:1140
3162 msgid "no subprocess to kill"
3163 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
3164
3165 #: src/proto.c:188
3166 #, c-format
3167 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
3168 msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
3169
3170 #: src/proto.c:211
3171 #, c-format
3172 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
3173 msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
3174
3175 #: src/proto.c:421
3176 #, c-format
3177 msgid ""
3178 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
3179 msgstr ""
3180 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x"
3181 "%x\n"
3182
3183 #: src/proto.c:599 src/proto.c:662
3184 msgid "unexpected end of file when reading from daemon"
3185 msgstr "nieoczekiwany koniec pliku podczas odczytywania z demona"
3186
3187 #: src/proto.c:620
3188 #, c-format
3189 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
3190 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
3191
3192 #: src/proto.c:639
3193 #, c-format
3194 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
3195 msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
3196
3197 #: src/proto.c:791
3198 #, c-format
3199 msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
3200 msgstr "guestfs___send: stan %d != ZAJĘTY"
3201
3202 #: src/proto.c:815
3203 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
3204 msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
3205
3206 #: src/proto.c:824
3207 msgid "dispatch failed to marshal args"
3208 msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
3209
3210 #: src/proto.c:951
3211 #, c-format
3212 msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
3213 msgstr "send_file_chunk: stan %d != GOTOWY"
3214
3215 #: src/proto.c:967
3216 #, c-format
3217 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
3218 msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
3219
3220 #: src/proto.c:1117
3221 #, c-format
3222 msgid "%s: error in chunked encoding"
3223 msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
3224
3225 #: src/proto.c:1144
3226 msgid "write to daemon socket"
3227 msgstr "zapisuje do gniazda demona"
3228
3229 #: src/proto.c:1167
3230 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
3231 msgstr "receive_file_data: błąd przetwarzania w odpowiedzi wywołania zwrotnego"
3232
3233 #: src/proto.c:1172
3234 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
3235 msgstr ""
3236 "receive_file_data: otrzymano nieoczekiwaną flagę podczas odczytywania "
3237 "fragmentów pliku"
3238
3239 #: src/proto.c:1180
3240 msgid "failed to parse file chunk"
3241 msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
3242
3243 #: src/proto.c:1189
3244 msgid "file receive cancelled by daemon"
3245 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
3246
3247 #: src/virt.c:92 src/virt.c:325
3248 msgid "you cannot set both live and readonly flags"
3249 msgstr ""
3250
3251 #: src/virt.c:100
3252 #, c-format
3253 msgid "could not connect to libvirt (code %d, domain %d): %s"
3254 msgstr "nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): %s"
3255
3256 #: src/virt.c:108
3257 #, c-format
3258 msgid "no libvirt domain called '%s': %s"
3259 msgstr "brak domeny biblioteki libvirt o nazwie \"%s\": %s"
3260
3261 #: src/virt.c:163 src/virt.c:413
3262 #, c-format
3263 msgid "error reading libvirt XML information: %s"
3264 msgstr "błąd podczas odczytywania informacji XML biblioteki libvirt: %s"
3265
3266 #: src/virt.c:173 src/virt.c:421
3267 msgid "unable to parse XML information returned by libvirt"
3268 msgstr ""
3269 "nie można przetworzyć informacji XML zwróconej przez bibliotekę libvirt"
3270
3271 #: src/virt.c:179 src/virt.c:427
3272 msgid "unable to create new XPath context"
3273 msgstr "nie można utworzyć nowego kontekstu XPath"
3274
3275 #: src/virt.c:186 src/virt.c:442
3276 msgid "unable to evaluate XPath expression"
3277 msgstr "nie można sprawdzić wyrażenia XPath"
3278
3279 #: src/virt.c:283
3280 msgid "libvirt domain has no disks"
3281 msgstr "domena biblioteki libvirt nie posiada dysków"
3282
3283 #: src/virt.c:336
3284 #, c-format
3285 msgid "error getting domain info: %s"
3286 msgstr "błąd podczas uzyskiwania informacji o domenie: %s"
3287
3288 #: src/virt.c:350
3289 msgid ""
3290 "error: domain is a live virtual machine.\n"
3291 "Writing to the disks of a running virtual machine can cause disk "
3292 "corruption.\n"
3293 "Either use read-only access, or if the guest is running the guestfsd daemon\n"
3294 "specify live access.  In most libguestfs tools these options are --ro or\n"
3295 "--live respectively.  Consult the documentation for further information."
3296 msgstr ""
3297
3298 #: src/virt.c:470
3299 msgid ""
3300 "this guest has no libvirt <channel> definition for guestfsd\n"
3301 "See ATTACHING TO RUNNING DAEMONS in guestfs(3) for further information."
3302 msgstr ""
3303
3304 #: src/virt.c:495
3305 msgid ""
3306 "add-domain API not available since this version of libguestfs was compiled "
3307 "without libvirt or libxml2"
3308 msgstr ""
3309 "API dodawania domen jest niedostępne, ponieważ ta wersja biblioteki "
3310 "libguestfs została skompilowana bez bibliotek libvirt lub libxml2"
3311
3312 #: test-tool/test-tool.c:79
3313 #, fuzzy, c-format
3314 msgid ""
3315 "libguestfs-test-tool: interactive test tool\n"
3316 "Copyright (C) 2009-2011 Red Hat Inc.\n"
3317 "Usage:\n"
3318 "  libguestfs-test-tool [--options]\n"
3319 "Options:\n"
3320 "  --help         Display usage\n"
3321 "  --qemudir dir  Specify QEMU source directory\n"
3322 "  --qemu qemu    Specify QEMU binary\n"
3323 "  --timeout n\n"
3324 "  -t n           Set launch timeout (default: %d seconds)\n"
3325 msgstr ""
3326 "libguestfs-test-tool: interaktywne narzędzie testowania\n"
3327 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
3328 "Użycie:\n"
3329 "  libguestfs-test-tool [--opcje]\n"
3330 "Opcje:\n"
3331 "  --help         Wyświetla użycie\n"
3332 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
3333 "                 Program pomocniczy (domyślnie: %s)\n"
3334 "  --qemudir katalog  Podaje katalog źródłowy QEMU\n"
3335 "  --qemu QEMU    Podaje plik binarny QEMU\n"
3336 "  --timeout n\n"
3337 "  -t n           Ustawia czas oczekiwania na uruchomienie\n"
3338 "                 (domyślnie: %d sekundy)\n"
3339
3340 #: test-tool/test-tool.c:127
3341 #, c-format
3342 msgid "libguestfs-test-tool: unknown long option: %s (%d)\n"
3343 msgstr "libguestfs-test-tool: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
3344
3345 #: test-tool/test-tool.c:136
3346 #, c-format
3347 msgid "libguestfs-test-tool: invalid timeout: %s\n"
3348 msgstr "libguestfs-test-tool: nieprawidłowy czas oczekiwania: %s\n"
3349
3350 #: test-tool/test-tool.c:148
3351 #, c-format
3352 msgid "libguestfs-test-tool: unexpected command line option 0x%x\n"
3353 msgstr "libguestfs-test-tool: nieoczekiwana opcja wiersza poleceń 0x%x\n"
3354
3355 #: test-tool/test-tool.c:170
3356 #, c-format
3357 msgid "libguestfs-test-tool: failed to create libguestfs handle\n"
3358 msgstr ""
3359 "libguestfs-test-tool: utworzenie programu obsługi libguestfs nie powiodło "
3360 "się\n"
3361
3362 #: test-tool/test-tool.c:177
3363 #, c-format
3364 msgid "libguestfs-test-tool: failed to add drive '%s'\n"
3365 msgstr "libguestfs-test-tool: dodanie napędu \"%s\" nie powiodło się\n"
3366
3367 #: test-tool/test-tool.c:185
3368 #, c-format
3369 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
3370 msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version nie powiodło się\n"
3371
3372 #: test-tool/test-tool.c:217
3373 #, c-format
3374 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
3375 msgstr "libguestfs-test-tool: uruchomienie przyrządu nie powiodło się\n"
3376
3377 #: test-tool/test-tool.c:229
3378 #, fuzzy, c-format
3379 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run part-disk\n"
3380 msgstr "libguestfs-test-tool: wykonanie sfdisk nie powiodło się\n"
3381
3382 #: test-tool/test-tool.c:235
3383 #, c-format
3384 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
3385 msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 nie powiodło się\n"
3386
3387 #: test-tool/test-tool.c:241
3388 #, c-format
3389 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
3390 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sda1 w / nie powiodło się\n"
3391
3392 #: test-tool/test-tool.c:248
3393 #, fuzzy, c-format
3394 msgid "libguestfs-test-tool: failed to touch file\n"
3395 msgstr "libguestfs-test-tool: wykonanie sfdisk nie powiodło się\n"
3396
3397 #: test-tool/test-tool.c:279
3398 #, c-format
3399 msgid ""
3400 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
3401 "--qemu/--qemudir options cannot be used.\n"
3402 msgstr ""
3403 "Zmienna środowiskowa LIBGUESTFS_QEMU jest już ustawiona, więc nie można\n"
3404 "użyć opcji --qemu/--qemudir.\n"
3405
3406 #: test-tool/test-tool.c:287
3407 #, c-format
3408 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
3409 msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
3410
3411 #: test-tool/test-tool.c:301
3412 #, c-format
3413 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
3414 msgstr "%s: nie wygląda na katalog źródłowy QEMU\n"
3415
3416 #: tools/virt-edit.pl:178
3417 msgid "virt-edit: no image, VM names or filenames to edit given"
3418 msgstr ""
3419 "virt-edit: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub nazw plików dla "
3420 "polecenia edit"
3421
3422 #: tools/virt-edit.pl:194 tools/virt-tar.pl:243 tools/virt-win-reg.pl:217
3423 #, perl-brace-format
3424 msgid ""
3425 "{prog}: No operating system could be detected inside this disk image.\n"
3426 "\n"
3427 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
3428 "machine\n"
3429 "image, or because the OS type is not understood by libguestfs.\n"
3430 "\n"
3431 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
3432 "information about the disk image as possible.\n"
3433 msgstr ""
3434 "{prog}: nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu "
3435 "dysku.\n"
3436 "\n"
3437 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
3438 "maszyną wirtualną lub biblioteka libguestfs nie rozumie tego typu systemu.\n"
3439 "\n"
3440 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
3441 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
3442
3443 #: tools/virt-edit.pl:198 tools/virt-tar.pl:247 tools/virt-win-reg.pl:221
3444 #, perl-brace-format
3445 msgid "{prog}: multiboot operating systems are not supported.\n"
3446 msgstr "{prog}: systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane.\n"
3447
3448 #: tools/virt-edit.pl:235
3449 msgid "File not changed.\n"
3450 msgstr "Plik nie został zmieniony.\n"
3451
3452 #: tools/virt-edit.pl:406
3453 #, fuzzy, perl-brace-format
3454 msgid "virt-edit: drive '{x}:' not found\n"
3455 msgstr "virt-tar: {tarball}: nie odnaleziono pliku\n"
3456
3457 #: tools/virt-edit.pl:422
3458 #, perl-brace-format
3459 msgid ""
3460 "virt-edit: '{f}' does not start with a / or \\ character.\n"
3461 "If you are using Windows style paths with backslashes like C:\\foo.txt\n"
3462 "then don't forget that you must quote them with single quotes to\n"
3463 "prevent the shell from munging the backslashes.\n"
3464 msgstr ""
3465
3466 #: tools/virt-list-filesystems.pl:142
3467 msgid "virt-list-filesystems: no image or VM name given"
3468 msgstr "virt-list-filesystems: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
3469
3470 #: tools/virt-list-partitions.pl:152
3471 msgid "virt-list-partitions: no image or VM name given"
3472 msgstr "virt-list-partitions: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
3473
3474 #: tools/virt-make-fs.pl:291
3475 msgid "virt-make-fs input output\n"
3476 msgstr "virt-make-fs wejście wyjście\n"
3477
3478 #: tools/virt-make-fs.pl:321
3479 msgid "unexpected output from 'du' command"
3480 msgstr "nieoczekiwane wyjście polecenia \"du\""
3481
3482 #: tools/virt-make-fs.pl:333 tools/virt-make-fs.pl:347
3483 #: tools/virt-make-fs.pl:458
3484 #, perl-brace-format
3485 msgid "{f}: unknown input format: {fmt}\n"
3486 msgstr "{f}: nieznany format wyjścia: {fmt}\n"
3487
3488 #: tools/virt-make-fs.pl:391
3489 #, perl-brace-format
3490 msgid "virt-make-fs: cannot parse size parameter: {sz}\n"
3491 msgstr "virt-make-fs: nie można przetworzyć parametru rozmiaru: {sz}\n"
3492
3493 #: tools/virt-make-fs.pl:406
3494 msgid ""
3495 "qemu-img create: failed to create disk image, see earlier error messages\n"
3496 msgstr ""
3497 "qemu-img create: utworzenie obrazu dysku nie powiodło się, proszę zobaczyć "
3498 "wcześniejsze komunikaty błędów\n"
3499
3500 #: tools/virt-make-fs.pl:417
3501 msgid "virt-make-fs: NTFS support was disabled when libguestfs was compiled\n"
3502 msgstr ""
3503 "virt-make-fs: obsługa systemu plików NTFS została wyłączona podczas "
3504 "komplikacji biblioteki libguestfs\n"
3505
3506 #: tools/virt-make-fs.pl:442
3507 msgid "tar: failed, see earlier messages\n"
3508 msgstr ""
3509 "tar: nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty błędów\n"
3510
3511 #: tools/virt-make-fs.pl:464
3512 msgid "uncompress command failed, see earlier messages\n"
3513 msgstr ""
3514 "polecenie uncompress nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
3515 "komunikaty błędów\n"
3516
3517 #: tools/virt-make-fs.pl:499
3518 msgid ""
3519 "virt-make-fs: error copying contents into filesystem\n"
3520 "An error here usually means that the program did not estimate the\n"
3521 "filesystem size correctly.  Please read the BUGS section of the manpage.\n"
3522 msgstr ""
3523 "virt-make-fs: błąd podczas kopiowania zawartości do systemu plików\n"
3524 "Błąd w tym miejscu zwykle oznacza, że program nie oszacował poprawnie\n"
3525 "rozmiar systemu plików. Proszę przeczytać sekcję BUGS strony podręcznika.\n"
3526
3527 #: tools/virt-tar.pl:183 tools/virt-tar.pl:190
3528 msgid "virt-tar: extract/upload mode specified twice on the command line\n"
3529 msgstr "virt-tar: wydobywa/wysyła tryb podany dwukrotnie w wierszu poleceń\n"
3530
3531 #: tools/virt-tar.pl:212
3532 msgid "virt-tar: no image, VM names, directory or filename given"
3533 msgstr ""
3534 "virt-tar: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych, katalogu lub nazwy "
3535 "pliku"
3536
3537 #: tools/virt-tar.pl:215
3538 msgid "virt-tar: either -x or -u must be specified on the command line\n"
3539 msgstr "virt-tar: należy podać opcję -x lub -u w wierszu poleceń\n"
3540
3541 #: tools/virt-tar.pl:226
3542 #, perl-brace-format
3543 msgid "virt-tar: {tarball}: file not found\n"
3544 msgstr "virt-tar: {tarball}: nie odnaleziono pliku\n"
3545
3546 #: tools/virt-tar.pl:229
3547 #, perl-brace-format
3548 msgid "virt-tar: {dir}: directory name must start with '/' character\n"
3549 msgstr "virt-tar: {dir}: nazwa katalogu musi zaczynać się od znaku \"/\"\n"
3550
3551 #: tools/virt-win-reg.pl:201
3552 msgid "no libvirt domain name or disk image given\n"
3553 msgstr "nie podano nazwy domeny libvirt lub obrazu dysku\n"
3554
3555 #: tools/virt-win-reg.pl:240
3556 msgid ""
3557 "expecting 1 or 2 more parameters, subkey path and optionally the value to "
3558 "export\n"
3559 msgstr ""
3560 "oczekiwano jednego lub dwóch parametrów, ścieżki do podklucza i opcjonalnie "
3561 "wartości do wyeksportowania\n"
3562
3563 #: tools/virt-win-reg.pl:351
3564 #, perl-brace-format
3565 msgid "virt-win-reg: {p}: not a supported Windows Registry path\n"
3566 msgstr ""
3567 "virt-win-reg: {p}: nie jest obsługiwaną ścieżką rejestru systemu Windows\n"
3568
3569 #: tools/virt-win-reg.pl:368 tools/virt-win-reg.pl:390
3570 #, perl-brace-format
3571 msgid "virt-win-reg: {p}: file not found in guest: {err}\n"
3572 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie odnaleziono pliku w gościu: {err}\n"
3573
3574 #: tools/virt-win-reg.pl:375
3575 #, perl-brace-format
3576 msgid "virt-win-reg: {p}: could not download registry file: {err}\n"
3577 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można pobrać pliku rejestru: {err}\n"
3578
3579 #: tools/virt-win-reg.pl:397
3580 #, perl-brace-format
3581 msgid "virt-win-reg: {p}: could not upload registry file: {err}\n"
3582 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można wysłać pliku rejestru: {err}\n"
3583
3584 #~ msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkdir /iso\n"
3585 #~ msgstr "libguestfs-test-tool: utworzenie katalogu /iso nie powiodło się\n"
3586
3587 #~ msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sdb on /iso\n"
3588 #~ msgstr ""
3589 #~ "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sdb w /iso nie powiodło się\n"
3590
3591 #~ msgid ""
3592 #~ "libguestfs-test-tool: could not run helper program, or helper failed\n"
3593 #~ msgstr ""
3594 #~ "libguestfs-test-tool: nie można uruchomić programu pomocniczego lub "
3595 #~ "program nie powiódł się\n"
3596
3597 #~ msgid ""
3598 #~ "Test tool helper program 'libguestfs-test-tool-helper' is not\n"
3599 #~ "available.  Expected to find it in '%s'\n"
3600 #~ "\n"
3601 #~ "Use the --helper option to specify the location of this program.\n"
3602 #~ msgstr ""
3603 #~ "Program pomocniczy narzędzia testowania \"libguestfs-test-tool-helper\" "
3604 #~ "nie\n"
3605 #~ "jest dostępny. Oczekiwano odnalezienie go w \"%s\"\n"
3606 #~ "\n"
3607 #~ "Należy użyć opcji --helper, aby podać położenie tego programu.\n"
3608
3609 #~ msgid "command failed: %s"
3610 #~ msgstr "polecenie nie powiodło się: %s"
3611
3612 #~ msgid ""
3613 #~ "Test tool helper program %s\n"
3614 #~ "is not statically linked.  This is a build error when this test tool\n"
3615 #~ "was built.\n"
3616 #~ msgstr ""
3617 #~ "Program pomocniczy narzędzia testowania %s\n"
3618 #~ "nie jest skonsolidowany statycznie. Jest to błąd budowania.\n"
3619
3620 #~ msgid "mkisofs command failed: %s\n"
3621 #~ msgstr "polecenie mkisofs nie powiodło się: %s\n"
3622
3623 #~ msgid "virt-resize: sorry this program does not work on a 32 bit host\n"
3624 #~ msgstr "virt-rescue: ten program nie działa na 32 bitowym gospodarzu\n"
3625
3626 #~ msgid "virt-resize: {file}: does not exist or is not readable\n"
3627 #~ msgstr "virt-resize: {file}: nie istnieje lub nie jest odczytywalny\n"
3628
3629 #~ msgid ""
3630 #~ "virt-resize: {file}: does not exist or is not writable\n"
3631 #~ "You have to create the destination disk before running this program.\n"
3632 #~ "Please read the virt-resize(1) manpage for more information.\n"
3633 #~ msgstr ""
3634 #~ "virt-resize: {file}: nie istnieje lub nie jest zapisywalny\n"
3635 #~ "Należy utworzyć dysk docelowy przed uruchomieniem tego programu.\n"
3636 #~ "Proszę przeczytać stronę podręcznika virt-resize(1), aby dowiedzieć się "
3637 #~ "więcej.\n"
3638
3639 #~ msgid ""
3640 #~ "virt-resize: {file}: file is too small to be a disk image ({sz} bytes)\n"
3641 #~ msgstr ""
3642 #~ "virt-resize: {file}: plik jest za mały, aby był obrazem dysku ({sz} "
3643 #~ "bajtów)\n"
3644
3645 #~ msgid "virt-resize: short read"
3646 #~ msgstr "virt-resize: krótki odczyt"
3647
3648 #~ msgid "virt-resize: no logical volume called {n}\n"
3649 #~ msgstr "virt-resize: brak woluminu logicznego o nazwie {n}\n"
3650
3651 #~ msgid ""
3652 #~ "{p}: partition not found in the source disk image, when using the '{opt}' "
3653 #~ "command line option\n"
3654 #~ msgstr ""
3655 #~ "{p}: nie odnaleziono partycji w źródłowym obrazie dysku podczas używania "
3656 #~ "opcji wiersza poleceń\"{opt}\"\n"
3657
3658 #~ msgid ""
3659 #~ "{p}: partition ignored, you cannot use it in another command line "
3660 #~ "argument\n"
3661 #~ msgstr ""
3662 #~ "{p}: zignorowano partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach "
3663 #~ "wiersza poleceń\n"
3664
3665 #~ msgid ""
3666 #~ "{p}: partition deleted, you cannot use it in another command line "
3667 #~ "argument\n"
3668 #~ msgstr ""
3669 #~ "{p}: usunięto partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach "
3670 #~ "wiersza poleceń\n"
3671
3672 #~ msgid "{p}: this partition has already been marked for resizing\n"
3673 #~ msgstr "{p}: ta partycja została już oznaczona do zmiany rozmiaru\n"
3674
3675 #~ msgid "{p}: missing size field in {o} option\n"
3676 #~ msgstr "{p}: brak pola rozmiaru w opcji {o}\n"
3677
3678 #~ msgid "{p}: {f}: cannot parse size field\n"
3679 #~ msgstr "{p}: {f}: nie można przetworzyć pola rozmiaru\n"
3680
3681 #~ msgid "{p}: new size is zero or negative\n"
3682 #~ msgstr "{p}: nowy rozmiar wynosi zero lub jest ujemny\n"
3683
3684 #~ msgid ""
3685 #~ "{p}: cannot make this partition smaller because it contains a\n"
3686 #~ "filesystem, physical volume or other content that is larger than the new "
3687 #~ "size.\n"
3688 #~ "You have to resize the content first, see virt-resize(1).\n"
3689 #~ msgstr ""
3690 #~ "{p}: nie można zmniejszyć tej partycji, ponieważ zawiera ona system "
3691 #~ "plików,\n"
3692 #~ "wolumin fizyczny lub inną zawartość, która jest większa niż nowy "
3693 #~ "rozmiar.\n"
3694 #~ "Należy najpierw zmienić rozmiar zawartości, w tym celu proszę zobaczyć "
3695 #~ "stronę podręcznika virt-resize(1).\n"
3696
3697 #~ msgid "virt-resize: you cannot use options --expand and --shrink together\n"
3698 #~ msgstr ""
3699 #~ "virt-resize: nie można używać razem opcji --expand i --shrink together\n"
3700
3701 #~ msgid ""
3702 #~ "virt-resize: error: cannot use --expand when there is no surplus space "
3703 #~ "to\n"
3704 #~ "expand into.  You need to make the target disk larger by at least {h}.\n"
3705 #~ msgstr ""
3706 #~ "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --expand, kiedy nie ma miejsca "
3707 #~ "na\n"
3708 #~ "rozszerzenie. Należy zwiększyć dysk docelowy o co najmniej {h}.\n"
3709
3710 #~ msgid ""
3711 #~ "virt-resize: error: cannot use --shrink because there is no deficit\n"
3712 #~ "(see 'deficit' in the virt-resize(1) man page)\n"
3713 #~ msgstr ""
3714 #~ "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --shrink, ponieważ brak deficytu\n"
3715 #~ "(proszę zobaczyć \"deficit\" na stronie podręcznika virt-resize(1)).\n"
3716
3717 #~ msgid "Summary of changes:\n"
3718 #~ msgstr "Podsumowanie zmian:\n"
3719
3720 #~ msgid "{p}: partition will be ignored\n"
3721 #~ msgstr "{p}: partycja zostanie zignorowana\n"
3722
3723 #~ msgid "{p}: partition will be deleted\n"
3724 #~ msgstr "{p}: partycja zostanie usunięta\n"
3725
3726 #~ msgid "{p}: partition will be resized from {oldsize} to {newsize}\n"
3727 #~ msgstr "{p}: rozmiar partycji zostanie zmieniony z {oldsize} do {newsize}\n"
3728
3729 #~ msgid "{p}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
3730 #~ msgstr "{p}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
3731
3732 #~ msgid "{p}: partition will be left alone\n"
3733 #~ msgstr "{p}: partycja zostanie pozostawiona bez zmian\n"
3734
3735 #~ msgid "{n}: LV will be expanded to maximum size\n"
3736 #~ msgstr ""
3737 #~ "{n}: wolumin logiczny zostanie rozszerzony do maksymalnego rozmiaru\n"
3738
3739 #~ msgid "{n}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
3740 #~ msgstr "{n}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
3741
3742 #~ msgid "There is a surplus of {spl} bytes ({h}).\n"
3743 #~ msgstr "Istnieje nadmiar {spl} bajtów ({h}).\n"
3744
3745 #~ msgid "An extra partition will be created for the surplus.\n"
3746 #~ msgstr "Dodatkowa partycja zostanie utworzona dla nadmiarowego miejsca.\n"
3747
3748 #~ msgid ""
3749 #~ "The surplus space is not large enough for an extra partition to be "
3750 #~ "created\n"
3751 #~ "and so it will just be ignored.\n"
3752 #~ msgstr ""
3753 #~ "Nadmiarowe miejsce nie jest dostatecznie duże do utworzenia dodatkowej\n"
3754 #~ "partycji, więc zostanie zignorowane.\n"
3755
3756 #~ msgid ""
3757 #~ "The surplus space will be ignored.  Run a partitioning program in the "
3758 #~ "guest\n"
3759 #~ "to partition this extra space if you want.\n"
3760 #~ msgstr ""
3761 #~ "Nadmiarowe miejsce zostanie zignorowane. Można uruchomić program\n"
3762 #~ "partycjonowania w gościu, aby partycjonować te dodatkowe miejsce w razie\n"
3763 #~ "potrzeby.\n"
3764
3765 #~ msgid ""
3766 #~ "virt-resize: error: there is a deficit of {def} bytes ({h}).\n"
3767 #~ "You need to make the target disk larger by at least this amount,\n"
3768 #~ "or adjust your resizing requests.\n"
3769 #~ msgstr ""
3770 #~ "virt-resize: błąd: istnieje deficyt {def} bajtów ({h}).\n"
3771 #~ "Należy zwiększyć dysk docelowy co najmniej o tę ilość lub dostosować\n"
3772 #~ "żądania zmiany rozmiaru.\n"
3773
3774 #~ msgid "virt-resize: source disk does not have a first partition\n"
3775 #~ msgstr "virt-resize: dysk źródłowy nie posiada pierwszej partycji\n"
3776
3777 #~ msgid "Copying {p} ...\n"
3778 #~ msgstr "Kopiowanie {p}...\n"
3779
3780 #~ msgid "Expanding {p} using the '{meth}' method\n"
3781 #~ msgstr "Rozszerzanie {p} używając metody \"{meth}\"\n"
3782
3783 #~ msgid ""
3784 #~ "error: domain is a live virtual machine.\n"
3785 #~ "You must use readonly access because write access to a running virtual "
3786 #~ "machine\n"
3787 #~ "can cause disk corruption."
3788 #~ msgstr ""
3789 #~ "błąd: domena jest aktywną maszyną wirtualną.\n"
3790 #~ "Należy użyć dostępu tylko do doczytu, ponieważ dostęp do zapisu\n"
3791 #~ "uruchomionej maszyny wirtualnej może spowodować uszkodzenie dysku."