Version 1.9.11.
[libguestfs.git] / po / pl.po
1 # translation of pl.po to Polish
2 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009.
3 #
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: pl\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
8 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
9 "POT-Creation-Date: 2011-03-15 21:45+0000\n"
10 "PO-Revision-Date: 2010-12-21 14:12+0100\n"
11 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
12 "Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
13 "Language: pl\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: cat/virt-cat.c:55 cat/virt-filesystems.c:97 cat/virt-ls.c:56 df/main.c:68
19 #: fish/fish.c:96 fuse/guestmount.c:863 inspector/virt-inspector.c:69
20 #: rescue/virt-rescue.c:57
21 #, c-format
22 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
23 msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
24
25 #: cat/virt-cat.c:59
26 #, c-format
27 msgid ""
28 "%s: display files in a virtual machine\n"
29 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
30 "Usage:\n"
31 "  %s [--options] -d domname file [file ...]\n"
32 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] file [file ...]\n"
33 "Options:\n"
34 "  -a|--add image       Add image\n"
35 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
36 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
37 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
38 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
39 "  --help               Display brief help\n"
40 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
41 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
42 "  -V|--version         Display version and exit\n"
43 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
44 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
45 msgstr ""
46 "%s: wyświetla pliki w maszynie wirtualnej\n"
47 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
48 "Użycie:\n"
49 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny plik [plik...]\n"
50 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img ...] plik [plik...]\n"
51 "Opcje:\n"
52 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
53 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
54 "                       dla opcji -d\n"
55 "  -d|--domain gość     Dodaje dyski z gościa biblioteki libvirt\n"
56 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
57 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
58 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
59 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejści\n"
60 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
61 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
62 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
63 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
64
65 #: cat/virt-cat.c:115 cat/virt-filesystems.c:200 cat/virt-ls.c:121
66 #: df/domains.c:428 df/main.c:134 fish/fish.c:216 fuse/guestmount.c:976
67 #: inspector/virt-inspector.c:129 rescue/virt-rescue.c:127
68 #, c-format
69 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
70 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
71
72 #: cat/virt-cat.c:137 cat/virt-filesystems.c:254 cat/virt-ls.c:143
73 #: df/main.c:158 fish/fish.c:286 fuse/guestmount.c:1026
74 #: inspector/virt-inspector.c:151 rescue/virt-rescue.c:151
75 #, c-format
76 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
77 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
78
79 #: cat/virt-filesystems.c:101
80 #, c-format
81 msgid ""
82 "%s: list filesystems, partitions, block devices, LVM in a VM\n"
83 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
84 "Usage:\n"
85 "  %s [--options] -d domname\n"
86 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...]\n"
87 "Options:\n"
88 "  -a|--add image       Add image\n"
89 "  --all                Display everything\n"
90 "  --blkdevs|--block-devices\n"
91 "                       Display block devices\n"
92 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
93 "  --csv                Output as Comma-Separated Values\n"
94 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
95 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
96 "  --extra              Display swap and data filesystems\n"
97 "  --filesystems        Display mountable filesystems\n"
98 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
99 "  -h|--human-readable  Human-readable sizes in --long output\n"
100 "  --help               Display brief help\n"
101 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
102 "  -l|--long            Long output\n"
103 "  --lvs|--logvols|--logical-volumes\n"
104 "                       Display LVM logical volumes\n"
105 "  --no-title           No title in --long output\n"
106 "  --parts|--partitions Display partitions\n"
107 "  --pvs|--physvols|--physical-volumes\n"
108 "                       Display LVM physical volumes\n"
109 "  --uuid|--uuids       Add UUIDs to --long output\n"
110 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
111 "  -V|--version         Display version and exit\n"
112 "  --vgs|--volgroups|--volume-groups\n"
113 "                       Display LVM volume groups\n"
114 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
115 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
116 msgstr ""
117 "%s: wyświetla listę systemów plików, partycji, urządzeń blokowych i LVM\n"
118 "w maszynie wirtualnej\n"
119 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
120 "Użycie:\n"
121 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny\n"
122 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...]\n"
123 "Opcje:\n"
124 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
125 "  --all                Wyświetla wszystko\n"
126 "  --blkdevs|--block-devices\n"
127 "                       Wyświetla urządzenia blokowe\n"
128 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
129 "                       dla opcji -d\n"
130 "  --csv                Wyjście jako CSV (wartości oddzielane przecinkiem)\n"
131 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
132 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
133 "  --extra              Wyświetla systemy plików wymiany i danych\n"
134 "  --filesystems        Wyświetla montowalne systemy plików\n"
135 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
136 "  -h|--human-readable  Rozmiary czytelne dla człowieka\n"
137 "                       w wyjściu opcji --long\n"
138 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
139 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
140 "  -l|--long            Długie wyjście\n"
141 "  --lvs|--logvols|--logical-volumes\n"
142 "                       Wyświetla woluminy logiczne LVM\n"
143 "  --no-title           Bez tytułu w wyjściu opcji --long\n"
144 "  --parts|--partitions Wyświetla partycje\n"
145 "  --pvs|--physvols|--physical-volumes\n"
146 "                       Wyświetla woluminy fizyczne LVM\n"
147 "  --uuid|--uuids       Dodaje UUID do wyjścia opcji --long\n"
148 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
149 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
150 "  --vgs|--volgroups|--volume-groups\n"
151 "                       Wyświetla grupy woluminów LVM\n"
152 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
153 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
154
155 #: cat/virt-filesystems.c:316 df/main.c:253
156 #, c-format
157 msgid "%s: you cannot use -h and --csv options together.\n"
158 msgstr "%s: nie można używać opcji -h oraz --csv jednocześnie.\n"
159
160 #: cat/virt-ls.c:60
161 #, c-format
162 msgid ""
163 "%s: list files in a virtual machine\n"
164 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
165 "Usage:\n"
166 "  %s [--options] -d domname file [dir ...]\n"
167 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] dir [dir ...]\n"
168 "Options:\n"
169 "  -a|--add image       Add image\n"
170 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
171 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
172 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
173 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
174 "  --help               Display brief help\n"
175 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
176 "  -l|--long            Long listing\n"
177 "  -R|--recursive       Recursive listing\n"
178 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
179 "  -V|--version         Display version and exit\n"
180 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
181 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
182 msgstr ""
183 "%s: wyświetla listę plików w maszynie wirtualnej\n"
184 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
185 "Użycie:\n"
186 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny plik [kat...]\n"
187 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...] kat [kat...]\n"
188 "Opcje:\n"
189 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
190 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
191 "                       dla opcji -d\n"
192 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
193 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
194 "  --format[=raw|..]    Wymusza obraz dysku dla opcji -a\n"
195 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
196 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
197 "  -l|--long            Długie listy\n"
198 "  -R|--recursive       Rekursywne listy\n"
199 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
200 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
201 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
202 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
203
204 #: df/domains.c:115
205 #, c-format
206 msgid "%s: could not connect to libvirt (code %d, domain %d): %s"
207 msgstr ""
208 "%s: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): %s"
209
210 #: df/domains.c:124
211 #, c-format
212 msgid "%s: could not get number of running domains (code %d, domain %d): %s"
213 msgstr ""
214 "%s: nie można uzyskać liczby uruchomionych domen (kod %d, domena %d): %s"
215
216 #: df/domains.c:134
217 #, c-format
218 msgid "%s: could not list running domains (code %d, domain %d): %s"
219 msgstr ""
220 "%s: nie można wyświetlić listy uruchomionych domen (kod %d, domena %d): %s"
221
222 #: df/domains.c:145
223 #, c-format
224 msgid "%s: could not get number of inactive domains (code %d, domain %d): %s"
225 msgstr ""
226 "%s: nie można uzyskać liczby nieaktywnych domen (kod %d, domena %d): %s"
227
228 #: df/domains.c:155
229 #, c-format
230 msgid "%s: could not list inactive domains (code %d, domain %d): %s"
231 msgstr ""
232 "%s: nie można wyświetlić listy nieaktywnych domen (kod %d, domena %d): %s"
233
234 #: df/domains.c:281
235 #, c-format
236 msgid "%s: ignoring %s, it has too many disks (%zu > %d)"
237 msgstr "%s: ignorowanie %s, posiada za dużo dysków (%zu > %d)"
238
239 #: df/main.c:72
240 #, c-format
241 msgid ""
242 "%s: display free space on virtual filesystems\n"
243 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
244 "Usage:\n"
245 "  %s [--options] -d domname\n"
246 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...]\n"
247 "Options:\n"
248 "  -a|--add image       Add image\n"
249 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
250 "  --csv                Output as Comma-Separated Values\n"
251 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
252 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
253 "  -h|--human-readable  Human-readable sizes in --long output\n"
254 "  --help               Display brief help\n"
255 "  -i|--inodes          Display inodes\n"
256 "  --one-per-guest      Separate appliance per guest\n"
257 "  --uuid               Add UUIDs to --long output\n"
258 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
259 "  -V|--version         Display version and exit\n"
260 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
261 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
262 msgstr ""
263 "%s: wyświetla wolne miejsce na wirtualnych systemach plików\n"
264 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
265 "Użycie:\n"
266 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny\n"
267 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...]\n"
268 "Opcje:\n"
269 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
270 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
271 "                       dla opcji -d\n"
272 "  --csv                Wyjście jako CSV (wartości oddzielane przecinkiem)\n"
273 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
274 "  --format[=raw|..]    Wymusza obraz dysku dla opcji -a\n"
275 "  -h|--human-readable  Rozmiary czytelne dla człowieka\n"
276 "                       w wyjściu opcji --long\n"
277 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
278 "  -i|--inodes          Wyświetla i-węzły\n"
279 "  --one-per-guest      Oddziela przyrządy według gości\n"
280 "  --uuid               Dodaje UUID do wyjścia opcji --long\n"
281 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
282 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
283 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
284 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
285
286 #: df/main.c:265
287 #, c-format
288 msgid "%s: compiled without support for libvirt.\n"
289 msgstr "%s: skompilowano bez obsługi biblioteki libvirt.\n"
290
291 #: df/output.c:49
292 msgid "VirtualMachine"
293 msgstr "Maszyna wirtualna"
294
295 #: df/output.c:50
296 msgid "Filesystem"
297 msgstr "System plików"
298
299 #: df/output.c:53
300 msgid "1K-blocks"
301 msgstr "K-bloki"
302
303 #: df/output.c:55
304 msgid "Size"
305 msgstr "Rozmiar"
306
307 #: df/output.c:56
308 msgid "Used"
309 msgstr "Użyte"
310
311 #: df/output.c:57
312 msgid "Available"
313 msgstr "Dostępne"
314
315 #: df/output.c:58
316 msgid "Use%"
317 msgstr "Użycie%"
318
319 #: df/output.c:60
320 msgid "Inodes"
321 msgstr "I-węzły"
322
323 #: df/output.c:61
324 msgid "IUsed"
325 msgstr "IUżyte"
326
327 #: df/output.c:62
328 msgid "IFree"
329 msgstr "IWolne"
330
331 #: df/output.c:63
332 msgid "IUse%"
333 msgstr "IUżyte%"
334
335 #: fish/alloc.c:37
336 #, c-format
337 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
338 msgstr "należy użyć \"alloc plik rozmiar\", aby utworzyć obraz\n"
339
340 #: fish/alloc.c:51
341 #, c-format
342 msgid "use 'sparse file size' to create a sparse image\n"
343 msgstr "należy użyć \"sparse plik rozmiar\", aby utworzyć rzadki obraz\n"
344
345 #: fish/alloc.c:75
346 #, c-format
347 msgid "can't allocate or add disks after launching\n"
348 msgstr "bez przydzielania lub dodawania dysków po uruchomieniu\n"
349
350 #: fish/alloc.c:156
351 #, c-format
352 msgid "%s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
353 msgstr "%s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
354
355 #: fish/cmds.c:2536
356 msgid "Command"
357 msgstr "Polecenie"
358
359 #: fish/cmds.c:2536
360 msgid "Description"
361 msgstr "Opis"
362
363 #: fish/cmds.c:2538
364 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
365 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
366
367 #: fish/cmds.c:2539
368 msgid "add the disk(s) from a named libvirt domain"
369 msgstr "dodaje dyski z nazwanej domeny biblioteki libvirt"
370
371 #: fish/cmds.c:2540 fish/cmds.c:2541
372 msgid "add an image to examine or modify"
373 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
374
375 #: fish/cmds.c:2542
376 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
377 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
378
379 #: fish/cmds.c:2543
380 msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
381 msgstr ""
382 "dodaje napęd w trybie tylko do odczytu określając używaną emulację bloku QEMU"
383
384 #: fish/cmds.c:2544
385 msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
386 msgstr "dodaje napęd określając używaną emulację bloku QEMU"
387
388 #: fish/cmds.c:2545
389 msgid "allocate and add a disk file"
390 msgstr "przydziela i dodaje plik dysku"
391
392 #: fish/cmds.c:2546
393 msgid "clear Augeas path"
394 msgstr "czyści ścieżkę Augeas"
395
396 #: fish/cmds.c:2547
397 msgid "close the current Augeas handle"
398 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
399
400 #: fish/cmds.c:2548
401 msgid "define an Augeas node"
402 msgstr "określa węzeł Augeas"
403
404 #: fish/cmds.c:2549
405 msgid "define an Augeas variable"
406 msgstr "określa zmienną Augeas"
407
408 #: fish/cmds.c:2550
409 msgid "look up the value of an Augeas path"
410 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
411
412 #: fish/cmds.c:2551
413 msgid "create a new Augeas handle"
414 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
415
416 #: fish/cmds.c:2552
417 msgid "insert a sibling Augeas node"
418 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
419
420 #: fish/cmds.c:2553
421 msgid "load files into the tree"
422 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
423
424 #: fish/cmds.c:2554
425 msgid "list Augeas nodes under augpath"
426 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
427
428 #: fish/cmds.c:2555
429 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
430 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
431
432 #: fish/cmds.c:2556
433 msgid "move Augeas node"
434 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
435
436 #: fish/cmds.c:2557
437 msgid "remove an Augeas path"
438 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
439
440 #: fish/cmds.c:2558
441 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
442 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
443
444 #: fish/cmds.c:2559
445 msgid "set Augeas path to value"
446 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
447
448 #: fish/cmds.c:2560
449 msgid "test availability of some parts of the API"
450 msgstr "testuje dostępność niektórych części API"
451
452 #: fish/cmds.c:2561
453 msgid "return a list of all optional groups"
454 msgstr "zwraca listę wszystkich opcjonalnych grup"
455
456 #: fish/cmds.c:2562
457 msgid "upload base64-encoded data to file"
458 msgstr "wysyła dane zakodowane jako base64 do pliku"
459
460 #: fish/cmds.c:2563
461 msgid "download file and encode as base64"
462 msgstr "pobiera plik i koduje go jako base64"
463
464 #: fish/cmds.c:2564
465 msgid "flush device buffers"
466 msgstr "czyści bufory urządzenia"
467
468 #: fish/cmds.c:2565
469 msgid "get blocksize of block device"
470 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
471
472 #: fish/cmds.c:2566
473 msgid "is block device set to read-only"
474 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
475
476 #: fish/cmds.c:2567
477 msgid "get total size of device in bytes"
478 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
479
480 #: fish/cmds.c:2568
481 msgid "get sectorsize of block device"
482 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
483
484 #: fish/cmds.c:2569
485 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
486 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
487
488 #: fish/cmds.c:2570
489 msgid "reread partition table"
490 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
491
492 #: fish/cmds.c:2571
493 msgid "set blocksize of block device"
494 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
495
496 #: fish/cmds.c:2572
497 msgid "set block device to read-only"
498 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
499
500 #: fish/cmds.c:2573
501 msgid "set block device to read-write"
502 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
503
504 #: fish/cmds.c:2574
505 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
506 msgstr ""
507 "zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość znaków"
508
509 #: fish/cmds.c:2575
510 msgid "list the contents of a file"
511 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
512
513 #: fish/cmds.c:2576
514 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
515 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
516
517 #: fish/cmds.c:2577
518 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of the contents of a device"
519 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC zawartości urządzenia"
520
521 #: fish/cmds.c:2578
522 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of files in a directory"
523 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC plików w katalogu"
524
525 #: fish/cmds.c:2579
526 msgid "change file mode"
527 msgstr "zmienia tryb pliku"
528
529 #: fish/cmds.c:2580 fish/cmds.c:2693
530 msgid "change file owner and group"
531 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
532
533 #: fish/cmds.c:2581
534 msgid "run a command from the guest filesystem"
535 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
536
537 #: fish/cmds.c:2582
538 msgid "run a command, returning lines"
539 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
540
541 #: fish/cmds.c:2583
542 msgid "add qemu parameters"
543 msgstr "dodaje parametry QEMU"
544
545 #: fish/cmds.c:2584
546 msgid "copy local files or directories into an image"
547 msgstr "kopiuje lokalne pliki lub katalogi do obrazu"
548
549 #: fish/cmds.c:2585
550 msgid "copy remote files or directories out of an image"
551 msgstr "kopiuje zdalne pliki lub katalogi z obrazu"
552
553 #: fish/cmds.c:2586
554 msgid "copy size bytes from source to destination using dd"
555 msgstr "kopiuje bajty rozmiaru ze źródła do celu używając dd"
556
557 #: fish/cmds.c:2587
558 msgid "copy a file"
559 msgstr "kopiuje plik"
560
561 #: fish/cmds.c:2588
562 msgid "copy a file or directory recursively"
563 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
564
565 #: fish/cmds.c:2589
566 msgid "copy from source to destination using dd"
567 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
568
569 #: fish/cmds.c:2590
570 msgid "debugging and internals"
571 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
572
573 #: fish/cmds.c:2591
574 msgid "debug the QEMU command line (internal use only)"
575 msgstr "debuguje wiersz poleceń QEMU (tylko do użytku wewnętrznego)"
576
577 #: fish/cmds.c:2592
578 msgid "upload a file to the appliance (internal use only)"
579 msgstr "wysyła plik do przyrządu (tylko do użytku wewnętrznego)"
580
581 #: fish/cmds.c:2593
582 msgid "report file system disk space usage"
583 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
584
585 #: fish/cmds.c:2594
586 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
587 msgstr ""
588 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
589
590 #: fish/cmds.c:2595
591 msgid "return kernel messages"
592 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
593
594 #: fish/cmds.c:2596
595 msgid "download a file to the local machine"
596 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
597
598 #: fish/cmds.c:2597
599 msgid "download a file to the local machine with offset and size"
600 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny z wyrównaniem i rozmiarem"
601
602 #: fish/cmds.c:2598
603 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
604 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
605
606 #: fish/cmds.c:2599
607 msgid "estimate file space usage"
608 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
609
610 #: fish/cmds.c:2600
611 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
612 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
613
614 #: fish/cmds.c:2601
615 msgid "display a line of text"
616 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
617
618 #: fish/cmds.c:2602
619 msgid "echo arguments back to the client"
620 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
621
622 #: fish/cmds.c:2603
623 msgid "edit a file"
624 msgstr "modyfikuje plik"
625
626 #: fish/cmds.c:2604 fish/cmds.c:2605 fish/cmds.c:2610 fish/cmds.c:2611
627 #: fish/cmds.c:2644 fish/cmds.c:2645 fish/cmds.c:2886 fish/cmds.c:2887
628 #: fish/cmds.c:2891 fish/cmds.c:2892 fish/cmds.c:2894 fish/cmds.c:2895
629 msgid "return lines matching a pattern"
630 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
631
632 #: fish/cmds.c:2606
633 msgid "test if two files have equal contents"
634 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
635
636 #: fish/cmds.c:2607
637 msgid "test if file or directory exists"
638 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
639
640 #: fish/cmds.c:2608 fish/cmds.c:2609
641 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
642 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
643
644 #: fish/cmds.c:2612
645 msgid "determine file type"
646 msgstr "określa typ pliku"
647
648 #: fish/cmds.c:2613
649 msgid "detect the architecture of a binary file"
650 msgstr "wykrywa architekturę pliku binarnego"
651
652 #: fish/cmds.c:2614
653 msgid "return the size of the file in bytes"
654 msgstr "zwraca rozmiar pliku w bajtach"
655
656 #: fish/cmds.c:2615
657 msgid "fill a file with octets"
658 msgstr "wypełnia plik oktetami"
659
660 #: fish/cmds.c:2616
661 msgid "fill a file with a repeating pattern of bytes"
662 msgstr "wypełnia plik powtarzającym się wzorem bajtów"
663
664 #: fish/cmds.c:2617
665 msgid "find all files and directories"
666 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
667
668 #: fish/cmds.c:2618
669 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
670 msgstr ""
671 "znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem NUL"
672
673 #: fish/cmds.c:2619
674 msgid "find a filesystem by label"
675 msgstr "znajduje system plików według etykiety"
676
677 #: fish/cmds.c:2620
678 msgid "find a filesystem by UUID"
679 msgstr "znajduje system plików według UUID"
680
681 #: fish/cmds.c:2621
682 msgid "run the filesystem checker"
683 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
684
685 #: fish/cmds.c:2622
686 msgid "get the additional kernel options"
687 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
688
689 #: fish/cmds.c:2623
690 #, fuzzy
691 msgid "get the attach method"
692 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
693
694 #: fish/cmds.c:2624
695 msgid "get autosync mode"
696 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
697
698 #: fish/cmds.c:2625
699 msgid "get direct appliance mode flag"
700 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
701
702 #: fish/cmds.c:2626
703 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
704 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
705
706 #: fish/cmds.c:2627
707 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
708 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
709
710 #: fish/cmds.c:2628
711 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
712 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
713
714 #: fish/cmds.c:2629
715 msgid "get enable network flag"
716 msgstr "uzyskuje flagę włączenia sieci"
717
718 #: fish/cmds.c:2630
719 msgid "get the search path"
720 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
721
722 #: fish/cmds.c:2631
723 msgid "get PID of qemu subprocess"
724 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
725
726 #: fish/cmds.c:2632
727 msgid "get the qemu binary"
728 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
729
730 #: fish/cmds.c:2633
731 msgid "get recovery process enabled flag"
732 msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
733
734 #: fish/cmds.c:2634
735 msgid "get SELinux enabled flag"
736 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
737
738 #: fish/cmds.c:2635
739 msgid "get the current state"
740 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
741
742 #: fish/cmds.c:2636
743 msgid "get command trace enabled flag"
744 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
745
746 #: fish/cmds.c:2637
747 msgid "get the current umask"
748 msgstr "uzyskuje bieżące \"umask\""
749
750 #: fish/cmds.c:2638
751 msgid "get verbose mode"
752 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
753
754 #: fish/cmds.c:2639
755 msgid "get SELinux security context"
756 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
757
758 #: fish/cmds.c:2640 fish/cmds.c:2694
759 msgid "get a single extended attribute"
760 msgstr "uzyskuje pojedynczy atrybut rozszerzony"
761
762 #: fish/cmds.c:2641 fish/cmds.c:2695
763 msgid "list extended attributes of a file or directory"
764 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
765
766 #: fish/cmds.c:2642
767 msgid "expand wildcards in command"
768 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
769
770 #: fish/cmds.c:2643
771 msgid "expand a wildcard path"
772 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
773
774 #: fish/cmds.c:2646
775 msgid "install GRUB"
776 msgstr "instaluje program GRUB"
777
778 #: fish/cmds.c:2647
779 msgid "return first 10 lines of a file"
780 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
781
782 #: fish/cmds.c:2648
783 msgid "return first N lines of a file"
784 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
785
786 #: fish/cmds.c:2649
787 msgid "dump a file in hexadecimal"
788 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
789
790 #: fish/cmds.c:2650
791 msgid "edit with a hex editor"
792 msgstr "modyfikuje za pomocą edytora szesnastkowego"
793
794 #: fish/cmds.c:2651
795 msgid "list the contents of a single file in an initrd"
796 msgstr "wyświetla listę zawartości pojedynczego pliku w initrd"
797
798 #: fish/cmds.c:2652
799 msgid "list files in an initrd"
800 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
801
802 #: fish/cmds.c:2653
803 msgid "add an inotify watch"
804 msgstr "dodaje obserwację inotify"
805
806 #: fish/cmds.c:2654
807 msgid "close the inotify handle"
808 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
809
810 #: fish/cmds.c:2655
811 msgid "return list of watched files that had events"
812 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
813
814 #: fish/cmds.c:2656
815 msgid "create an inotify handle"
816 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
817
818 #: fish/cmds.c:2657
819 msgid "return list of inotify events"
820 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
821
822 #: fish/cmds.c:2658
823 msgid "remove an inotify watch"
824 msgstr "usuwa obserwację inotify"
825
826 #: fish/cmds.c:2659
827 msgid "get architecture of inspected operating system"
828 msgstr "uzyskuje architekturę badanego systemu operacyjnego"
829
830 #: fish/cmds.c:2660
831 msgid "get distro of inspected operating system"
832 msgstr "uzyskuje dystrybucję badanego systemu operacyjnego"
833
834 #: fish/cmds.c:2661
835 msgid "get filesystems associated with inspected operating system"
836 msgstr "uzyskuje systemy plików powiązane z badanym systemem operacyjnym"
837
838 #: fish/cmds.c:2662
839 #, fuzzy
840 msgid "get format of inspected operating system"
841 msgstr "uzyskuje typ badanego systemu operacyjnego"
842
843 #: fish/cmds.c:2663
844 msgid "get hostname of the operating system"
845 msgstr "uzyskuje nazwę komputera systemu operacyjnego"
846
847 #: fish/cmds.c:2664
848 msgid "get major version of inspected operating system"
849 msgstr "uzyskuje główną wersję badanego systemu operacyjnego"
850
851 #: fish/cmds.c:2665
852 msgid "get minor version of inspected operating system"
853 msgstr "uzyskuje pomniejszą wersję badanego systemu operacyjnego"
854
855 #: fish/cmds.c:2666
856 msgid "get mountpoints of inspected operating system"
857 msgstr "uzyskuje punkty montowania badanego systemu operacyjnego"
858
859 #: fish/cmds.c:2667
860 msgid "get package format used by the operating system"
861 msgstr "uzyskuje typ formatu pakietów używanego przez system operacyjny"
862
863 #: fish/cmds.c:2668
864 msgid "get package management tool used by the operating system"
865 msgstr ""
866 "uzyskuje narzędzie do zarządzania pakietami używane przez system operacyjny"
867
868 #: fish/cmds.c:2669
869 msgid "get product name of inspected operating system"
870 msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
871
872 #: fish/cmds.c:2670
873 msgid "return list of operating systems found by last inspection"
874 msgstr ""
875 "zwraca listę systemów operacyjnych odnalezionych przez ostatnie badanie"
876
877 #: fish/cmds.c:2671
878 msgid "get type of inspected operating system"
879 msgstr "uzyskuje typ badanego systemu operacyjnego"
880
881 #: fish/cmds.c:2672
882 msgid "get Windows systemroot of inspected operating system"
883 msgstr "uzyskuje systemroot badanego systemu operacyjnego Windows"
884
885 #: fish/cmds.c:2673
886 msgid "get live flag for install disk"
887 msgstr ""
888
889 #: fish/cmds.c:2674
890 msgid "get multipart flag for install disk"
891 msgstr ""
892
893 #: fish/cmds.c:2675
894 msgid "get netinst (network installer) flag for install disk"
895 msgstr ""
896
897 #: fish/cmds.c:2676
898 msgid "get list of applications installed in the operating system"
899 msgstr "uzyskuje listę aplikacji zainstalowanych w systemie operacyjnym"
900
901 #: fish/cmds.c:2677
902 msgid "inspect disk and return list of operating systems found"
903 msgstr "bada dysk i zwraca listę odnalezionych systemów operacyjnych"
904
905 #: fish/cmds.c:2678
906 msgid "test if block device"
907 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem blokowym"
908
909 #: fish/cmds.c:2679
910 msgid "is busy processing a command"
911 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
912
913 #: fish/cmds.c:2680
914 msgid "test if character device"
915 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem znakowym"
916
917 #: fish/cmds.c:2681
918 msgid "is in configuration state"
919 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
920
921 #: fish/cmds.c:2682
922 msgid "test if a directory"
923 msgstr "testuje, czy jest katalogiem"
924
925 #: fish/cmds.c:2683
926 msgid "test if FIFO (named pipe)"
927 msgstr "testuje, czy jest FIFO (nazwanym potokiem)"
928
929 #: fish/cmds.c:2684
930 msgid "test if a regular file"
931 msgstr "testuje, czy jest zwykłym plikiem"
932
933 #: fish/cmds.c:2685
934 msgid "is launching subprocess"
935 msgstr "uruchamia podprocesy"
936
937 #: fish/cmds.c:2686
938 msgid "test if device is a logical volume"
939 msgstr "testuje, czy urządzenie jest woluminem logicznym"
940
941 #: fish/cmds.c:2687
942 msgid "is ready to accept commands"
943 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
944
945 #: fish/cmds.c:2688
946 msgid "test if socket"
947 msgstr "testuje, czy jest gniazdem"
948
949 #: fish/cmds.c:2689
950 msgid "test if symbolic link"
951 msgstr "testuje, czy jest dowiązaniem symbolicznym"
952
953 #: fish/cmds.c:2690
954 msgid "kill the qemu subprocess"
955 msgstr "niszczy podproces QEMU"
956
957 #: fish/cmds.c:2691
958 msgid "launch the qemu subprocess"
959 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
960
961 #: fish/cmds.c:2692
962 msgid "change working directory"
963 msgstr "zmienia katalog roboczy"
964
965 #: fish/cmds.c:2696
966 msgid "list the block devices"
967 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
968
969 #: fish/cmds.c:2697
970 msgid "list filesystems"
971 msgstr "wyświetla listę systemów plików"
972
973 #: fish/cmds.c:2698
974 msgid "list the partitions"
975 msgstr "wyświetla listę partycji"
976
977 #: fish/cmds.c:2699
978 msgid "list the files in a directory (long format)"
979 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
980
981 #: fish/cmds.c:2700 fish/cmds.c:2701
982 msgid "create a hard link"
983 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
984
985 #: fish/cmds.c:2702 fish/cmds.c:2703
986 msgid "create a symbolic link"
987 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
988
989 #: fish/cmds.c:2704 fish/cmds.c:2795
990 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
991 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
992
993 #: fish/cmds.c:2705
994 msgid "list the files in a directory"
995 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
996
997 #: fish/cmds.c:2706 fish/cmds.c:2822
998 msgid "set extended attribute of a file or directory"
999 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
1000
1001 #: fish/cmds.c:2707
1002 msgid "get file information for a symbolic link"
1003 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
1004
1005 #: fish/cmds.c:2708
1006 msgid "lstat on multiple files"
1007 msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
1008
1009 #: fish/cmds.c:2709
1010 msgid "add a key on a LUKS encrypted device"
1011 msgstr "dodaje klucz do zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
1012
1013 #: fish/cmds.c:2710
1014 msgid "close a LUKS device"
1015 msgstr "zamyka urządzenie LUKS"
1016
1017 #: fish/cmds.c:2711 fish/cmds.c:2712
1018 msgid "format a block device as a LUKS encrypted device"
1019 msgstr "formatuje urządzenie blokowe jako zaszyfrowane urządzenie LUKS"
1020
1021 #: fish/cmds.c:2713
1022 msgid "remove a key from a LUKS encrypted device"
1023 msgstr "usuwa klucz z zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
1024
1025 #: fish/cmds.c:2714
1026 msgid "open a LUKS-encrypted block device"
1027 msgstr "otwiera urządzenie blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS"
1028
1029 #: fish/cmds.c:2715
1030 msgid "open a LUKS-encrypted block device read-only"
1031 msgstr ""
1032 "otwiera urządzenia blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS w trybie tylko do "
1033 "odczytu"
1034
1035 #: fish/cmds.c:2716
1036 msgid "create an LVM logical volume"
1037 msgstr "tworzy wolumin logiczny LVM"
1038
1039 #: fish/cmds.c:2717
1040 msgid "get canonical name of an LV"
1041 msgstr "uzyskuje kanoniczną nazwę woluminu logicznego"
1042
1043 #: fish/cmds.c:2718
1044 msgid "clear LVM device filter"
1045 msgstr "czyści filtr urządzeń LVM"
1046
1047 #: fish/cmds.c:2719
1048 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
1049 msgstr ""
1050 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
1051
1052 #: fish/cmds.c:2720
1053 msgid "set LVM device filter"
1054 msgstr "ustawia filtr urządzeń LVM"
1055
1056 #: fish/cmds.c:2721
1057 msgid "remove an LVM logical volume"
1058 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
1059
1060 #: fish/cmds.c:2722
1061 msgid "rename an LVM logical volume"
1062 msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
1063
1064 #: fish/cmds.c:2723
1065 msgid "resize an LVM logical volume"
1066 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
1067
1068 #: fish/cmds.c:2724
1069 msgid "expand an LV to fill free space"
1070 msgstr "rozszerza wolumin logiczny, aby wypełnić wolne miejsce"
1071
1072 #: fish/cmds.c:2725 fish/cmds.c:2726
1073 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
1074 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
1075
1076 #: fish/cmds.c:2727
1077 msgid "get the UUID of a logical volume"
1078 msgstr "uzyskuje UUID woluminu logicznego"
1079
1080 #: fish/cmds.c:2728
1081 msgid "lgetxattr on multiple files"
1082 msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
1083
1084 #: fish/cmds.c:2729
1085 msgid "open the manual"
1086 msgstr "otwiera podręcznik"
1087
1088 #: fish/cmds.c:2730
1089 msgid "create a directory"
1090 msgstr "tworzy katalog"
1091
1092 #: fish/cmds.c:2731
1093 msgid "create a directory with a particular mode"
1094 msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
1095
1096 #: fish/cmds.c:2732
1097 msgid "create a directory and parents"
1098 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
1099
1100 #: fish/cmds.c:2733
1101 msgid "create a temporary directory"
1102 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
1103
1104 #: fish/cmds.c:2734 fish/cmds.c:2735 fish/cmds.c:2736
1105 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
1106 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
1107
1108 #: fish/cmds.c:2737
1109 msgid "make ext2/3/4 external journal"
1110 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
1111
1112 #: fish/cmds.c:2738
1113 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
1114 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
1115
1116 #: fish/cmds.c:2739
1117 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
1118 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
1119
1120 #: fish/cmds.c:2740
1121 msgid "make FIFO (named pipe)"
1122 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
1123
1124 #: fish/cmds.c:2741 fish/cmds.c:2743
1125 msgid "make a filesystem"
1126 msgstr "tworzy system plików"
1127
1128 #: fish/cmds.c:2742
1129 msgid "make a filesystem with block size"
1130 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
1131
1132 #: fish/cmds.c:2744
1133 msgid "create a mountpoint"
1134 msgstr "tworzy punkt montowania"
1135
1136 #: fish/cmds.c:2745
1137 msgid "make block, character or FIFO devices"
1138 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
1139
1140 #: fish/cmds.c:2746
1141 msgid "make block device node"
1142 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
1143
1144 #: fish/cmds.c:2747
1145 msgid "make char device node"
1146 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
1147
1148 #: fish/cmds.c:2748
1149 msgid "create a swap partition"
1150 msgstr "tworzy partycję wymiany"
1151
1152 #: fish/cmds.c:2749
1153 msgid "create a swap partition with a label"
1154 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
1155
1156 #: fish/cmds.c:2750
1157 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
1158 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
1159
1160 #: fish/cmds.c:2751
1161 msgid "create a swap file"
1162 msgstr "tworzy plik wymiany"
1163
1164 #: fish/cmds.c:2752
1165 msgid "load a kernel module"
1166 msgstr "wczytuje moduł jądra"
1167
1168 #: fish/cmds.c:2753
1169 msgid "view a file"
1170 msgstr "wyświetla plik"
1171
1172 #: fish/cmds.c:2754
1173 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
1174 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
1175
1176 #: fish/cmds.c:2755
1177 msgid "mount a file using the loop device"
1178 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
1179
1180 #: fish/cmds.c:2756
1181 msgid "mount a guest disk with mount options"
1182 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
1183
1184 #: fish/cmds.c:2757
1185 msgid "mount a guest disk, read-only"
1186 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
1187
1188 #: fish/cmds.c:2758
1189 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
1190 msgstr ""
1191 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
1192 "plików"
1193
1194 #: fish/cmds.c:2759
1195 msgid "show mountpoints"
1196 msgstr "wyświetla punkty montowania"
1197
1198 #: fish/cmds.c:2760
1199 msgid "show mounted filesystems"
1200 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
1201
1202 #: fish/cmds.c:2761
1203 msgid "move a file"
1204 msgstr "przenosi plik"
1205
1206 #: fish/cmds.c:2762
1207 msgid "probe NTFS volume"
1208 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
1209
1210 #: fish/cmds.c:2763
1211 msgid "resize an NTFS filesystem"
1212 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS"
1213
1214 #: fish/cmds.c:2764
1215 msgid "resize an NTFS filesystem (with size)"
1216 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS (za pomocą rozmiaru)"
1217
1218 #: fish/cmds.c:2765
1219 msgid "add a partition to the device"
1220 msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
1221
1222 #: fish/cmds.c:2766
1223 msgid "delete a partition"
1224 msgstr "usuwa partycję"
1225
1226 #: fish/cmds.c:2767
1227 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
1228 msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
1229
1230 #: fish/cmds.c:2768
1231 msgid "return true if a partition is bootable"
1232 msgstr "zwraca wartość \"true\", jeśli partycja jest startowa"
1233
1234 #: fish/cmds.c:2769
1235 msgid "get the MBR type byte (ID byte) from a partition"
1236 msgstr "uzyskuje bajt typu MBR (bajt identyfikatora) z partycji"
1237
1238 #: fish/cmds.c:2770
1239 msgid "get the partition table type"
1240 msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
1241
1242 #: fish/cmds.c:2771
1243 msgid "create an empty partition table"
1244 msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
1245
1246 #: fish/cmds.c:2772
1247 msgid "list partitions on a device"
1248 msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
1249
1250 #: fish/cmds.c:2773
1251 msgid "make a partition bootable"
1252 msgstr "zmienia partycję na startową"
1253
1254 #: fish/cmds.c:2774
1255 msgid "set the MBR type byte (ID byte) of a partition"
1256 msgstr "ustawia bajt typu MBR (bajt identyfikatora) partycji"
1257
1258 #: fish/cmds.c:2775
1259 msgid "set partition name"
1260 msgstr "ustawia nazwę partycji"
1261
1262 #: fish/cmds.c:2776
1263 msgid "convert partition name to device name"
1264 msgstr "konwertuje nazwę partycji na nazwę urządzenia"
1265
1266 #: fish/cmds.c:2777
1267 msgid "ping the guest daemon"
1268 msgstr "odpytuje demona gościa"
1269
1270 #: fish/cmds.c:2778
1271 msgid "read part of a file"
1272 msgstr "odczytuje część pliku"
1273
1274 #: fish/cmds.c:2779
1275 msgid "read part of a device"
1276 msgstr "odczytuje część urządzenia"
1277
1278 #: fish/cmds.c:2780
1279 msgid "create an LVM physical volume"
1280 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
1281
1282 #: fish/cmds.c:2781
1283 msgid "remove an LVM physical volume"
1284 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
1285
1286 #: fish/cmds.c:2782
1287 msgid "resize an LVM physical volume"
1288 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
1289
1290 #: fish/cmds.c:2783
1291 msgid "resize an LVM physical volume (with size)"
1292 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM (za pomocą rozmiaru)"
1293
1294 #: fish/cmds.c:2784 fish/cmds.c:2785
1295 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
1296 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
1297
1298 #: fish/cmds.c:2786
1299 msgid "get the UUID of a physical volume"
1300 msgstr "uzyskuje UUID woluminu fizycznego"
1301
1302 #: fish/cmds.c:2787
1303 msgid "write to part of a file"
1304 msgstr "zapisuje do części pliku"
1305
1306 #: fish/cmds.c:2788
1307 msgid "write to part of a device"
1308 msgstr "zapisuje do części urządzenia"
1309
1310 #: fish/cmds.c:2789
1311 msgid "read a file"
1312 msgstr "odczytuje plik"
1313
1314 #: fish/cmds.c:2790
1315 msgid "read file as lines"
1316 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
1317
1318 #: fish/cmds.c:2791
1319 msgid "read directories entries"
1320 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
1321
1322 #: fish/cmds.c:2792
1323 msgid "read the target of a symbolic link"
1324 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
1325
1326 #: fish/cmds.c:2793
1327 msgid "readlink on multiple files"
1328 msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
1329
1330 #: fish/cmds.c:2794
1331 msgid "canonicalized absolute pathname"
1332 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
1333
1334 #: fish/cmds.c:2796
1335 msgid "close and reopen libguestfs handle"
1336 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
1337
1338 #: fish/cmds.c:2797
1339 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem"
1340 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4"
1341
1342 #: fish/cmds.c:2798
1343 #, fuzzy
1344 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem to the minimum size"
1345 msgstr ""
1346 "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4 (za pomocą rozmiaru)"
1347
1348 #: fish/cmds.c:2799
1349 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem (with size)"
1350 msgstr ""
1351 "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4 (za pomocą rozmiaru)"
1352
1353 #: fish/cmds.c:2800
1354 msgid "remove a file"
1355 msgstr "usuwa plik"
1356
1357 #: fish/cmds.c:2801
1358 msgid "remove a file or directory recursively"
1359 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
1360
1361 #: fish/cmds.c:2802
1362 msgid "remove a directory"
1363 msgstr "usuwa katalog"
1364
1365 #: fish/cmds.c:2803
1366 msgid "remove a mountpoint"
1367 msgstr "usuwa punkt montowania"
1368
1369 #: fish/cmds.c:2804
1370 msgid "scrub (securely wipe) a device"
1371 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
1372
1373 #: fish/cmds.c:2805
1374 msgid "scrub (securely wipe) a file"
1375 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
1376
1377 #: fish/cmds.c:2806
1378 msgid "scrub (securely wipe) free space"
1379 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
1380
1381 #: fish/cmds.c:2807
1382 msgid "add options to kernel command line"
1383 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
1384
1385 #: fish/cmds.c:2808
1386 #, fuzzy
1387 msgid "set the attach method"
1388 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
1389
1390 #: fish/cmds.c:2809
1391 msgid "set autosync mode"
1392 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
1393
1394 #: fish/cmds.c:2810
1395 msgid "enable or disable direct appliance mode"
1396 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
1397
1398 #: fish/cmds.c:2811
1399 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
1400 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
1401
1402 #: fish/cmds.c:2812
1403 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
1404 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
1405
1406 #: fish/cmds.c:2813
1407 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
1408 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
1409
1410 #: fish/cmds.c:2814
1411 msgid "set enable network flag"
1412 msgstr "ustawia flagę włączenia sieci"
1413
1414 #: fish/cmds.c:2815
1415 msgid "set the search path"
1416 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
1417
1418 #: fish/cmds.c:2816
1419 msgid "set the qemu binary"
1420 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
1421
1422 #: fish/cmds.c:2817
1423 msgid "enable or disable the recovery process"
1424 msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
1425
1426 #: fish/cmds.c:2818
1427 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
1428 msgstr ""
1429 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
1430
1431 #: fish/cmds.c:2819
1432 msgid "enable or disable command traces"
1433 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
1434
1435 #: fish/cmds.c:2820
1436 msgid "set verbose mode"
1437 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
1438
1439 #: fish/cmds.c:2821
1440 msgid "set SELinux security context"
1441 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
1442
1443 #: fish/cmds.c:2823 fish/cmds.c:2824
1444 msgid "create partitions on a block device"
1445 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
1446
1447 #: fish/cmds.c:2825
1448 msgid "modify a single partition on a block device"
1449 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
1450
1451 #: fish/cmds.c:2826
1452 msgid "display the disk geometry from the partition table"
1453 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
1454
1455 #: fish/cmds.c:2827
1456 msgid "display the kernel geometry"
1457 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
1458
1459 #: fish/cmds.c:2828
1460 msgid "display the partition table"
1461 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
1462
1463 #: fish/cmds.c:2829
1464 msgid "run a command via the shell"
1465 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
1466
1467 #: fish/cmds.c:2830
1468 msgid "run a command via the shell returning lines"
1469 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
1470
1471 #: fish/cmds.c:2831
1472 msgid "sleep for some seconds"
1473 msgstr "usypia na kilka sekund"
1474
1475 #: fish/cmds.c:2832
1476 msgid "create a sparse disk image and add"
1477 msgstr "tworzy rzadki obraz dysku i dodaje go"
1478
1479 #: fish/cmds.c:2833
1480 msgid "get file information"
1481 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
1482
1483 #: fish/cmds.c:2834
1484 msgid "get file system statistics"
1485 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
1486
1487 #: fish/cmds.c:2835 fish/cmds.c:2836
1488 msgid "print the printable strings in a file"
1489 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
1490
1491 #: fish/cmds.c:2837
1492 msgid "list supported groups of commands"
1493 msgstr "wyświetla listę obsługiwanych grup poleceń"
1494
1495 #: fish/cmds.c:2838
1496 msgid "disable swap on device"
1497 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
1498
1499 #: fish/cmds.c:2839
1500 msgid "disable swap on file"
1501 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
1502
1503 #: fish/cmds.c:2840
1504 msgid "disable swap on labeled swap partition"
1505 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
1506
1507 #: fish/cmds.c:2841
1508 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
1509 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
1510
1511 #: fish/cmds.c:2842
1512 msgid "enable swap on device"
1513 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
1514
1515 #: fish/cmds.c:2843
1516 msgid "enable swap on file"
1517 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
1518
1519 #: fish/cmds.c:2844
1520 msgid "enable swap on labeled swap partition"
1521 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
1522
1523 #: fish/cmds.c:2845
1524 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
1525 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
1526
1527 #: fish/cmds.c:2846
1528 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
1529 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
1530
1531 #: fish/cmds.c:2847
1532 msgid "return last 10 lines of a file"
1533 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
1534
1535 #: fish/cmds.c:2848
1536 msgid "return last N lines of a file"
1537 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
1538
1539 #: fish/cmds.c:2849
1540 msgid "unpack tarfile to directory"
1541 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
1542
1543 #: fish/cmds.c:2850
1544 msgid "pack directory into tarfile"
1545 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
1546
1547 #: fish/cmds.c:2851 fish/cmds.c:2858
1548 msgid "unpack compressed tarball to directory"
1549 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
1550
1551 #: fish/cmds.c:2852 fish/cmds.c:2859
1552 msgid "pack directory into compressed tarball"
1553 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
1554
1555 #: fish/cmds.c:2853
1556 msgid "print elapsed time taken to run a command"
1557 msgstr "wyświetla czas wykonania polecenia"
1558
1559 #: fish/cmds.c:2854
1560 msgid "update file timestamps or create a new file"
1561 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
1562
1563 #: fish/cmds.c:2855
1564 msgid "truncate a file to zero size"
1565 msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
1566
1567 #: fish/cmds.c:2856
1568 msgid "truncate a file to a particular size"
1569 msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
1570
1571 #: fish/cmds.c:2857
1572 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
1573 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
1574
1575 #: fish/cmds.c:2860
1576 msgid "set file mode creation mask (umask)"
1577 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
1578
1579 #: fish/cmds.c:2861
1580 msgid "unmount a filesystem"
1581 msgstr "odmontowuje system plików"
1582
1583 #: fish/cmds.c:2862
1584 msgid "unmount all filesystems"
1585 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
1586
1587 #: fish/cmds.c:2863
1588 msgid "upload a file from the local machine"
1589 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny"
1590
1591 #: fish/cmds.c:2864
1592 msgid "upload a file from the local machine with offset"
1593 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny z wyrównaniem"
1594
1595 #: fish/cmds.c:2865
1596 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
1597 msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
1598
1599 #: fish/cmds.c:2866
1600 msgid "get the library version number"
1601 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
1602
1603 #: fish/cmds.c:2867
1604 msgid "get the filesystem label"
1605 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików"
1606
1607 #: fish/cmds.c:2868
1608 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
1609 msgstr ""
1610 "uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
1611 "zamontowanemu urządzeniu"
1612
1613 #: fish/cmds.c:2869
1614 msgid "get the filesystem UUID"
1615 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików"
1616
1617 #: fish/cmds.c:2870
1618 msgid "activate or deactivate some volume groups"
1619 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
1620
1621 #: fish/cmds.c:2871
1622 msgid "activate or deactivate all volume groups"
1623 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
1624
1625 #: fish/cmds.c:2872
1626 msgid "create an LVM volume group"
1627 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
1628
1629 #: fish/cmds.c:2873
1630 msgid "get the LV UUIDs of all LVs in the volume group"
1631 msgstr "uzyskuje UUID wszystkich woluminów logicznych w grupie woluminów"
1632
1633 #: fish/cmds.c:2874
1634 msgid "get the PV UUIDs containing the volume group"
1635 msgstr "uzyskuje UUID woluminów fizycznych zawierających grupę woluminów"
1636
1637 #: fish/cmds.c:2875
1638 msgid "remove an LVM volume group"
1639 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
1640
1641 #: fish/cmds.c:2876
1642 msgid "rename an LVM volume group"
1643 msgstr "zmienia nazwę grupy woluminów LVM"
1644
1645 #: fish/cmds.c:2877 fish/cmds.c:2878
1646 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
1647 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
1648
1649 #: fish/cmds.c:2879
1650 msgid "rescan for LVM physical volumes, volume groups and logical volumes"
1651 msgstr ""
1652 "ponownie skanuje woluminy fizyczne, grupy woluminów i woluminy logiczne LVM"
1653
1654 #: fish/cmds.c:2880
1655 msgid "get the UUID of a volume group"
1656 msgstr "uzyskuje UUID grupy woluminów"
1657
1658 #: fish/cmds.c:2881
1659 msgid "count characters in a file"
1660 msgstr "liczy znaki w pliku"
1661
1662 #: fish/cmds.c:2882
1663 msgid "count lines in a file"
1664 msgstr "liczy wiersze w pliku"
1665
1666 #: fish/cmds.c:2883
1667 msgid "count words in a file"
1668 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
1669
1670 #: fish/cmds.c:2884
1671 msgid "create a new file"
1672 msgstr "tworzy nowy plik"
1673
1674 #: fish/cmds.c:2885
1675 msgid "create a file"
1676 msgstr "tworzy plik"
1677
1678 #: fish/cmds.c:2888
1679 msgid "write zeroes to the device"
1680 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
1681
1682 #: fish/cmds.c:2889
1683 msgid "write zeroes to an entire device"
1684 msgstr "zapisuje zera na całym urządzeniu"
1685
1686 #: fish/cmds.c:2890
1687 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
1688 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
1689
1690 #: fish/cmds.c:2893
1691 msgid "determine file type inside a compressed file"
1692 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
1693
1694 #: fish/cmds.c:2896
1695 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
1696 msgstr ""
1697 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
1698 "pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc "
1699 "o poleceniu."
1700
1701 #: fish/cmds.c:3214 fish/cmds.c:3228 fish/cmds.c:3244 fish/cmds.c:3261
1702 #: fish/cmds.c:3278 fish/cmds.c:3296 fish/cmds.c:3315 fish/cmds.c:3331
1703 #: fish/cmds.c:3349 fish/cmds.c:3365 fish/cmds.c:3383 fish/cmds.c:3399
1704 #: fish/cmds.c:3416 fish/cmds.c:3431 fish/cmds.c:3449 fish/cmds.c:3464
1705 #: fish/cmds.c:3480 fish/cmds.c:3496 fish/cmds.c:3512 fish/cmds.c:3528
1706 #: fish/cmds.c:3544 fish/cmds.c:3562 fish/cmds.c:3595 fish/cmds.c:3611
1707 #: fish/cmds.c:3627 fish/cmds.c:3646 fish/cmds.c:3661 fish/cmds.c:3679
1708 #: fish/cmds.c:3694 fish/cmds.c:3712 fish/cmds.c:3727 fish/cmds.c:3745
1709 #: fish/cmds.c:3760 fish/cmds.c:3779 fish/cmds.c:3798 fish/cmds.c:3816
1710 #: fish/cmds.c:3836 fish/cmds.c:3855 fish/cmds.c:3875 fish/cmds.c:3895
1711 #: fish/cmds.c:3915 fish/cmds.c:3934 fish/cmds.c:3953 fish/cmds.c:3973
1712 #: fish/cmds.c:3993 fish/cmds.c:4013 fish/cmds.c:4028 fish/cmds.c:4044
1713 #: fish/cmds.c:4116 fish/cmds.c:4134 fish/cmds.c:4151 fish/cmds.c:4230
1714 #: fish/cmds.c:4250 fish/cmds.c:4270 fish/cmds.c:4290 fish/cmds.c:4310
1715 #: fish/cmds.c:4330 fish/cmds.c:4349 fish/cmds.c:4368 fish/cmds.c:4387
1716 #: fish/cmds.c:4402 fish/cmds.c:4422 fish/cmds.c:4438 fish/cmds.c:4454
1717 #: fish/cmds.c:4473 fish/cmds.c:4495 fish/cmds.c:4517 fish/cmds.c:4537
1718 #: fish/cmds.c:4554 fish/cmds.c:4571 fish/cmds.c:4588 fish/cmds.c:4605
1719 #: fish/cmds.c:4622 fish/cmds.c:4639 fish/cmds.c:4656 fish/cmds.c:4675
1720 #: fish/cmds.c:4698 fish/cmds.c:4734 fish/cmds.c:4751 fish/cmds.c:4774
1721 #: fish/cmds.c:4796 fish/cmds.c:4817 fish/cmds.c:4837 fish/cmds.c:4856
1722 #: fish/cmds.c:4876 fish/cmds.c:4894 fish/cmds.c:4912 fish/cmds.c:4926
1723 #: fish/cmds.c:4942 fish/cmds.c:4962 fish/cmds.c:4981 fish/cmds.c:5000
1724 #: fish/cmds.c:5019 fish/cmds.c:5038 fish/cmds.c:5058 fish/cmds.c:5098
1725 #: fish/cmds.c:5155 fish/cmds.c:5176 fish/cmds.c:5197 fish/cmds.c:5218
1726 #: fish/cmds.c:5236 fish/cmds.c:5258 fish/cmds.c:5296 fish/cmds.c:5318
1727 #: fish/cmds.c:5397 fish/cmds.c:5436 fish/cmds.c:5451 fish/cmds.c:5468
1728 #: fish/cmds.c:5482 fish/cmds.c:5498 fish/cmds.c:5520 fish/cmds.c:5542
1729 #: fish/cmds.c:5564 fish/cmds.c:5586 fish/cmds.c:5608 fish/cmds.c:5630
1730 #: fish/cmds.c:5650 fish/cmds.c:5667 fish/cmds.c:5684 fish/cmds.c:5703
1731 #: fish/cmds.c:5722 fish/cmds.c:5742 fish/cmds.c:5778 fish/cmds.c:5797
1732 #: fish/cmds.c:5816 fish/cmds.c:5833 fish/cmds.c:5851 fish/cmds.c:5874
1733 #: fish/cmds.c:5897 fish/cmds.c:5921 fish/cmds.c:5944 fish/cmds.c:5965
1734 #: fish/cmds.c:5988 fish/cmds.c:6011 fish/cmds.c:6031 fish/cmds.c:6053
1735 #: fish/cmds.c:6074 fish/cmds.c:6097 fish/cmds.c:6114 fish/cmds.c:6131
1736 #: fish/cmds.c:6149 fish/cmds.c:6167 fish/cmds.c:6188 fish/cmds.c:6206
1737 #: fish/cmds.c:6227 fish/cmds.c:6247 fish/cmds.c:6265 fish/cmds.c:6286
1738 #: fish/cmds.c:6309 fish/cmds.c:6332 fish/cmds.c:6354 fish/cmds.c:6387
1739 #: fish/cmds.c:6404 fish/cmds.c:6421 fish/cmds.c:6445 fish/cmds.c:6468
1740 #: fish/cmds.c:6491 fish/cmds.c:6513 fish/cmds.c:6530 fish/cmds.c:6552
1741 #: fish/cmds.c:6646 fish/cmds.c:6666 fish/cmds.c:6686 fish/cmds.c:6706
1742 #: fish/cmds.c:6724 fish/cmds.c:6745 fish/cmds.c:6781 fish/cmds.c:6798
1743 #: fish/cmds.c:6820 fish/cmds.c:6837 fish/cmds.c:6873 fish/cmds.c:6893
1744 #: fish/cmds.c:6913 fish/cmds.c:6933 fish/cmds.c:6955 fish/cmds.c:6972
1745 #: fish/cmds.c:6991 fish/cmds.c:7010 fish/cmds.c:7032 fish/cmds.c:7053
1746 #: fish/cmds.c:7074 fish/cmds.c:7095 fish/cmds.c:7118 fish/cmds.c:7159
1747 #: fish/cmds.c:7182 fish/cmds.c:7221 fish/cmds.c:7238 fish/cmds.c:7257
1748 #: fish/cmds.c:7278 fish/cmds.c:7301 fish/cmds.c:7323 fish/cmds.c:7341
1749 #: fish/cmds.c:7360 fish/cmds.c:7381 fish/cmds.c:7458 fish/cmds.c:7499
1750 #: fish/cmds.c:7578 fish/cmds.c:7654 fish/cmds.c:7691 fish/cmds.c:7714
1751 #: fish/cmds.c:7735 fish/cmds.c:7758 fish/cmds.c:7780 fish/cmds.c:7805
1752 #: fish/cmds.c:7848 fish/cmds.c:7889 fish/cmds.c:7910 fish/cmds.c:7928
1753 #: fish/cmds.c:7947 fish/cmds.c:7964 fish/cmds.c:7982 fish/cmds.c:8009
1754 #: fish/cmds.c:8033 fish/cmds.c:8057 fish/cmds.c:8081 fish/cmds.c:8105
1755 #: fish/cmds.c:8129 fish/cmds.c:8153 fish/cmds.c:8177 fish/cmds.c:8201
1756 #: fish/cmds.c:8225 fish/cmds.c:8249 fish/cmds.c:8273 fish/cmds.c:8296
1757 #: fish/cmds.c:8319 fish/cmds.c:8340 fish/cmds.c:8361 fish/cmds.c:8382
1758 #: fish/cmds.c:8402 fish/cmds.c:8425 fish/cmds.c:8463 fish/cmds.c:8480
1759 #: fish/cmds.c:8497 fish/cmds.c:8516 fish/cmds.c:8535 fish/cmds.c:8552
1760 #: fish/cmds.c:8569 fish/cmds.c:8586 fish/cmds.c:8603 fish/cmds.c:8622
1761 #: fish/cmds.c:8658 fish/cmds.c:8698 fish/cmds.c:8731 fish/cmds.c:8748
1762 #: fish/cmds.c:8765 fish/cmds.c:8781 fish/cmds.c:8796 fish/cmds.c:8817
1763 #: fish/cmds.c:8855 fish/cmds.c:8893 fish/cmds.c:8932 fish/cmds.c:8972
1764 #: fish/cmds.c:9013 fish/cmds.c:9054 fish/cmds.c:9092 fish/cmds.c:9109
1765 #: fish/cmds.c:9132 fish/cmds.c:9154 fish/cmds.c:9176 fish/cmds.c:9196
1766 #: fish/cmds.c:9216 fish/cmds.c:9252 fish/cmds.c:9324 fish/cmds.c:9364
1767 #: fish/cmds.c:9422 fish/cmds.c:9448 fish/cmds.c:9474 fish/cmds.c:9502
1768 #: fish/cmds.c:9561 fish/cmds.c:9582 fish/cmds.c:9627 fish/cmds.c:9647
1769 #: fish/cmds.c:9686 fish/cmds.c:9723 fish/cmds.c:9743 fish/cmds.c:9765
1770 #: fish/cmds.c:9822 fish/cmds.c:9842 fish/cmds.c:9864 fish/cmds.c:9886
1771 #: fish/cmds.c:9905 fish/cmds.c:9925 fish/cmds.c:9952 fish/cmds.c:9972
1772 #: fish/cmds.c:9992 fish/cmds.c:10012 fish/cmds.c:10032 fish/cmds.c:10054
1773 #: fish/cmds.c:10089 fish/cmds.c:10107 fish/cmds.c:10130 fish/cmds.c:10152
1774 #: fish/cmds.c:10167 fish/cmds.c:10184 fish/cmds.c:10221 fish/cmds.c:10260
1775 #: fish/cmds.c:10300 fish/cmds.c:10356 fish/cmds.c:10378 fish/cmds.c:10414
1776 #: fish/cmds.c:10429 fish/cmds.c:10449 fish/cmds.c:10489 fish/cmds.c:10512
1777 #: fish/cmds.c:10536 fish/cmds.c:10561 fish/cmds.c:10602 fish/cmds.c:10627
1778 #: fish/cmds.c:10665 fish/cmds.c:10696 fish/cmds.c:10727 fish/cmds.c:10755
1779 #: fish/cmds.c:10775 fish/cmds.c:10807 fish/cmds.c:10827 fish/cmds.c:10847
1780 #: fish/cmds.c:10864 fish/cmds.c:10882 fish/cmds.c:10905 fish/cmds.c:10926
1781 #: fish/cmds.c:10945 fish/cmds.c:10987 fish/cmds.c:11030 fish/cmds.c:11074
1782 #: fish/cmds.c:11113 fish/cmds.c:11132 fish/cmds.c:11152 fish/cmds.c:11172
1783 #: fish/cmds.c:11193 fish/cmds.c:11214 fish/cmds.c:11235 fish/cmds.c:11256
1784 #: fish/cmds.c:11277 fish/cmds.c:11299 fish/cmds.c:11337 fish/cmds.c:11388
1785 #: fish/cmds.c:11426 fish/cmds.c:11482 fish/cmds.c:11572 fish/cmds.c:11601
1786 #: fish/cmds.c:11628
1787 #, c-format
1788 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
1789 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
1790
1791 #: fish/cmds.c:3215 fish/cmds.c:3229 fish/cmds.c:3245 fish/cmds.c:3262
1792 #: fish/cmds.c:3279 fish/cmds.c:3297 fish/cmds.c:3316 fish/cmds.c:3332
1793 #: fish/cmds.c:3350 fish/cmds.c:3366 fish/cmds.c:3384 fish/cmds.c:3400
1794 #: fish/cmds.c:3417 fish/cmds.c:3432 fish/cmds.c:3450 fish/cmds.c:3465
1795 #: fish/cmds.c:3481 fish/cmds.c:3497 fish/cmds.c:3513 fish/cmds.c:3529
1796 #: fish/cmds.c:3545 fish/cmds.c:3563 fish/cmds.c:3596 fish/cmds.c:3612
1797 #: fish/cmds.c:3628 fish/cmds.c:3647 fish/cmds.c:3662 fish/cmds.c:3680
1798 #: fish/cmds.c:3695 fish/cmds.c:3713 fish/cmds.c:3728 fish/cmds.c:3746
1799 #: fish/cmds.c:3761 fish/cmds.c:3780 fish/cmds.c:3799 fish/cmds.c:3817
1800 #: fish/cmds.c:3837 fish/cmds.c:3856 fish/cmds.c:3876 fish/cmds.c:3896
1801 #: fish/cmds.c:3916 fish/cmds.c:3935 fish/cmds.c:3954 fish/cmds.c:3974
1802 #: fish/cmds.c:3994 fish/cmds.c:4014 fish/cmds.c:4029 fish/cmds.c:4045
1803 #: fish/cmds.c:4066 fish/cmds.c:4117 fish/cmds.c:4135 fish/cmds.c:4152
1804 #: fish/cmds.c:4173 fish/cmds.c:4231 fish/cmds.c:4251 fish/cmds.c:4271
1805 #: fish/cmds.c:4291 fish/cmds.c:4311 fish/cmds.c:4331 fish/cmds.c:4350
1806 #: fish/cmds.c:4369 fish/cmds.c:4388 fish/cmds.c:4403 fish/cmds.c:4423
1807 #: fish/cmds.c:4439 fish/cmds.c:4455 fish/cmds.c:4474 fish/cmds.c:4496
1808 #: fish/cmds.c:4518 fish/cmds.c:4538 fish/cmds.c:4555 fish/cmds.c:4572
1809 #: fish/cmds.c:4589 fish/cmds.c:4606 fish/cmds.c:4623 fish/cmds.c:4640
1810 #: fish/cmds.c:4657 fish/cmds.c:4676 fish/cmds.c:4699 fish/cmds.c:4735
1811 #: fish/cmds.c:4752 fish/cmds.c:4775 fish/cmds.c:4797 fish/cmds.c:4818
1812 #: fish/cmds.c:4838 fish/cmds.c:4857 fish/cmds.c:4877 fish/cmds.c:4895
1813 #: fish/cmds.c:4913 fish/cmds.c:4927 fish/cmds.c:4943 fish/cmds.c:4963
1814 #: fish/cmds.c:4982 fish/cmds.c:5001 fish/cmds.c:5020 fish/cmds.c:5039
1815 #: fish/cmds.c:5059 fish/cmds.c:5099 fish/cmds.c:5156 fish/cmds.c:5177
1816 #: fish/cmds.c:5198 fish/cmds.c:5219 fish/cmds.c:5237 fish/cmds.c:5259
1817 #: fish/cmds.c:5297 fish/cmds.c:5319 fish/cmds.c:5398 fish/cmds.c:5437
1818 #: fish/cmds.c:5452 fish/cmds.c:5469 fish/cmds.c:5483 fish/cmds.c:5499
1819 #: fish/cmds.c:5521 fish/cmds.c:5543 fish/cmds.c:5565 fish/cmds.c:5587
1820 #: fish/cmds.c:5609 fish/cmds.c:5631 fish/cmds.c:5651 fish/cmds.c:5668
1821 #: fish/cmds.c:5685 fish/cmds.c:5704 fish/cmds.c:5723 fish/cmds.c:5743
1822 #: fish/cmds.c:5779 fish/cmds.c:5798 fish/cmds.c:5817 fish/cmds.c:5834
1823 #: fish/cmds.c:5852 fish/cmds.c:5875 fish/cmds.c:5898 fish/cmds.c:5922
1824 #: fish/cmds.c:5945 fish/cmds.c:5966 fish/cmds.c:5989 fish/cmds.c:6012
1825 #: fish/cmds.c:6032 fish/cmds.c:6054 fish/cmds.c:6075 fish/cmds.c:6098
1826 #: fish/cmds.c:6115 fish/cmds.c:6132 fish/cmds.c:6150 fish/cmds.c:6168
1827 #: fish/cmds.c:6189 fish/cmds.c:6207 fish/cmds.c:6228 fish/cmds.c:6248
1828 #: fish/cmds.c:6266 fish/cmds.c:6287 fish/cmds.c:6310 fish/cmds.c:6333
1829 #: fish/cmds.c:6355 fish/cmds.c:6388 fish/cmds.c:6405 fish/cmds.c:6422
1830 #: fish/cmds.c:6446 fish/cmds.c:6469 fish/cmds.c:6492 fish/cmds.c:6514
1831 #: fish/cmds.c:6531 fish/cmds.c:6553 fish/cmds.c:6647 fish/cmds.c:6667
1832 #: fish/cmds.c:6687 fish/cmds.c:6707 fish/cmds.c:6725 fish/cmds.c:6746
1833 #: fish/cmds.c:6782 fish/cmds.c:6799 fish/cmds.c:6821 fish/cmds.c:6838
1834 #: fish/cmds.c:6874 fish/cmds.c:6894 fish/cmds.c:6914 fish/cmds.c:6934
1835 #: fish/cmds.c:6956 fish/cmds.c:6973 fish/cmds.c:6992 fish/cmds.c:7011
1836 #: fish/cmds.c:7033 fish/cmds.c:7054 fish/cmds.c:7075 fish/cmds.c:7096
1837 #: fish/cmds.c:7119 fish/cmds.c:7160 fish/cmds.c:7183 fish/cmds.c:7222
1838 #: fish/cmds.c:7239 fish/cmds.c:7258 fish/cmds.c:7279 fish/cmds.c:7302
1839 #: fish/cmds.c:7324 fish/cmds.c:7342 fish/cmds.c:7361 fish/cmds.c:7382
1840 #: fish/cmds.c:7459 fish/cmds.c:7500 fish/cmds.c:7579 fish/cmds.c:7655
1841 #: fish/cmds.c:7692 fish/cmds.c:7715 fish/cmds.c:7736 fish/cmds.c:7759
1842 #: fish/cmds.c:7781 fish/cmds.c:7806 fish/cmds.c:7849 fish/cmds.c:7890
1843 #: fish/cmds.c:7911 fish/cmds.c:7929 fish/cmds.c:7948 fish/cmds.c:7965
1844 #: fish/cmds.c:7983 fish/cmds.c:8010 fish/cmds.c:8034 fish/cmds.c:8058
1845 #: fish/cmds.c:8082 fish/cmds.c:8106 fish/cmds.c:8130 fish/cmds.c:8154
1846 #: fish/cmds.c:8178 fish/cmds.c:8202 fish/cmds.c:8226 fish/cmds.c:8250
1847 #: fish/cmds.c:8274 fish/cmds.c:8297 fish/cmds.c:8320 fish/cmds.c:8341
1848 #: fish/cmds.c:8362 fish/cmds.c:8383 fish/cmds.c:8403 fish/cmds.c:8426
1849 #: fish/cmds.c:8464 fish/cmds.c:8481 fish/cmds.c:8498 fish/cmds.c:8517
1850 #: fish/cmds.c:8536 fish/cmds.c:8553 fish/cmds.c:8570 fish/cmds.c:8587
1851 #: fish/cmds.c:8604 fish/cmds.c:8623 fish/cmds.c:8659 fish/cmds.c:8699
1852 #: fish/cmds.c:8732 fish/cmds.c:8749 fish/cmds.c:8766 fish/cmds.c:8782
1853 #: fish/cmds.c:8797 fish/cmds.c:8818 fish/cmds.c:8856 fish/cmds.c:8894
1854 #: fish/cmds.c:8933 fish/cmds.c:8973 fish/cmds.c:9014 fish/cmds.c:9055
1855 #: fish/cmds.c:9093 fish/cmds.c:9110 fish/cmds.c:9133 fish/cmds.c:9155
1856 #: fish/cmds.c:9177 fish/cmds.c:9197 fish/cmds.c:9217 fish/cmds.c:9253
1857 #: fish/cmds.c:9325 fish/cmds.c:9365 fish/cmds.c:9423 fish/cmds.c:9449
1858 #: fish/cmds.c:9475 fish/cmds.c:9503 fish/cmds.c:9562 fish/cmds.c:9583
1859 #: fish/cmds.c:9628 fish/cmds.c:9648 fish/cmds.c:9687 fish/cmds.c:9724
1860 #: fish/cmds.c:9744 fish/cmds.c:9766 fish/cmds.c:9823 fish/cmds.c:9843
1861 #: fish/cmds.c:9865 fish/cmds.c:9887 fish/cmds.c:9906 fish/cmds.c:9926
1862 #: fish/cmds.c:9953 fish/cmds.c:9973 fish/cmds.c:9993 fish/cmds.c:10013
1863 #: fish/cmds.c:10033 fish/cmds.c:10055 fish/cmds.c:10090 fish/cmds.c:10108
1864 #: fish/cmds.c:10131 fish/cmds.c:10153 fish/cmds.c:10168 fish/cmds.c:10185
1865 #: fish/cmds.c:10222 fish/cmds.c:10261 fish/cmds.c:10301 fish/cmds.c:10357
1866 #: fish/cmds.c:10379 fish/cmds.c:10415 fish/cmds.c:10430 fish/cmds.c:10450
1867 #: fish/cmds.c:10490 fish/cmds.c:10513 fish/cmds.c:10537 fish/cmds.c:10562
1868 #: fish/cmds.c:10603 fish/cmds.c:10628 fish/cmds.c:10666 fish/cmds.c:10697
1869 #: fish/cmds.c:10728 fish/cmds.c:10756 fish/cmds.c:10776 fish/cmds.c:10808
1870 #: fish/cmds.c:10828 fish/cmds.c:10848 fish/cmds.c:10865 fish/cmds.c:10883
1871 #: fish/cmds.c:10906 fish/cmds.c:10927 fish/cmds.c:10946 fish/cmds.c:10988
1872 #: fish/cmds.c:11031 fish/cmds.c:11075 fish/cmds.c:11114 fish/cmds.c:11133
1873 #: fish/cmds.c:11153 fish/cmds.c:11173 fish/cmds.c:11194 fish/cmds.c:11215
1874 #: fish/cmds.c:11236 fish/cmds.c:11257 fish/cmds.c:11278 fish/cmds.c:11300
1875 #: fish/cmds.c:11338 fish/cmds.c:11389 fish/cmds.c:11427 fish/cmds.c:11483
1876 #: fish/cmds.c:11506 fish/cmds.c:11573 fish/cmds.c:11602 fish/cmds.c:11629
1877 #, c-format
1878 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
1879 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
1880
1881 #: fish/cmds.c:3573 fish/cmds.c:4711 fish/cmds.c:5069 fish/cmds.c:5109
1882 #: fish/cmds.c:5128 fish/cmds.c:5271 fish/cmds.c:5330 fish/cmds.c:5349
1883 #: fish/cmds.c:5368 fish/cmds.c:5411 fish/cmds.c:5754 fish/cmds.c:6365
1884 #: fish/cmds.c:6564 fish/cmds.c:6583 fish/cmds.c:6602 fish/cmds.c:6621
1885 #: fish/cmds.c:6757 fish/cmds.c:6848 fish/cmds.c:7129 fish/cmds.c:7193
1886 #: fish/cmds.c:7392 fish/cmds.c:7411 fish/cmds.c:7430 fish/cmds.c:7469
1887 #: fish/cmds.c:7510 fish/cmds.c:7529 fish/cmds.c:7548 fish/cmds.c:7589
1888 #: fish/cmds.c:7608 fish/cmds.c:7627 fish/cmds.c:7665 fish/cmds.c:7818
1889 #: fish/cmds.c:7861 fish/cmds.c:8438 fish/cmds.c:8633 fish/cmds.c:8671
1890 #: fish/cmds.c:8709 fish/cmds.c:8829 fish/cmds.c:8866 fish/cmds.c:8904
1891 #: fish/cmds.c:8943 fish/cmds.c:8984 fish/cmds.c:9025 fish/cmds.c:9066
1892 #: fish/cmds.c:9229 fish/cmds.c:9265 fish/cmds.c:9278 fish/cmds.c:9291
1893 #: fish/cmds.c:9304 fish/cmds.c:9337 fish/cmds.c:9375 fish/cmds.c:9394
1894 #: fish/cmds.c:9515 fish/cmds.c:9534 fish/cmds.c:9595 fish/cmds.c:9608
1895 #: fish/cmds.c:9659 fish/cmds.c:9698 fish/cmds.c:9776 fish/cmds.c:9795
1896 #: fish/cmds.c:10069 fish/cmds.c:10196 fish/cmds.c:10233 fish/cmds.c:10272
1897 #: fish/cmds.c:10312 fish/cmds.c:10331 fish/cmds.c:10390 fish/cmds.c:10463
1898 #: fish/cmds.c:10573 fish/cmds.c:10643 fish/cmds.c:10677 fish/cmds.c:10708
1899 #: fish/cmds.c:10739 fish/cmds.c:10788 fish/cmds.c:10959 fish/cmds.c:11001
1900 #: fish/cmds.c:11046 fish/cmds.c:11088 fish/cmds.c:11314 fish/cmds.c:11352
1901 #: fish/cmds.c:11365 fish/cmds.c:11403 fish/cmds.c:11438 fish/cmds.c:11457
1902 #: fish/cmds.c:11524
1903 #, c-format
1904 msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
1905 msgstr "%s: %s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
1906
1907 #: fish/cmds.c:3579 fish/cmds.c:4717 fish/cmds.c:5075 fish/cmds.c:5115
1908 #: fish/cmds.c:5134 fish/cmds.c:5277 fish/cmds.c:5336 fish/cmds.c:5355
1909 #: fish/cmds.c:5374 fish/cmds.c:5417 fish/cmds.c:5760 fish/cmds.c:6371
1910 #: fish/cmds.c:6570 fish/cmds.c:6589 fish/cmds.c:6608 fish/cmds.c:6627
1911 #: fish/cmds.c:6763 fish/cmds.c:6854 fish/cmds.c:7135 fish/cmds.c:7199
1912 #: fish/cmds.c:7398 fish/cmds.c:7417 fish/cmds.c:7436 fish/cmds.c:7475
1913 #: fish/cmds.c:7516 fish/cmds.c:7535 fish/cmds.c:7554 fish/cmds.c:7595
1914 #: fish/cmds.c:7614 fish/cmds.c:7633 fish/cmds.c:7671 fish/cmds.c:7824
1915 #: fish/cmds.c:7867 fish/cmds.c:8444 fish/cmds.c:8639 fish/cmds.c:8677
1916 #: fish/cmds.c:8715 fish/cmds.c:8835 fish/cmds.c:8872 fish/cmds.c:8910
1917 #: fish/cmds.c:8949 fish/cmds.c:8990 fish/cmds.c:9031 fish/cmds.c:9072
1918 #: fish/cmds.c:9343 fish/cmds.c:9381 fish/cmds.c:9400 fish/cmds.c:9521
1919 #: fish/cmds.c:9665 fish/cmds.c:9704 fish/cmds.c:9782 fish/cmds.c:9801
1920 #: fish/cmds.c:10202 fish/cmds.c:10239 fish/cmds.c:10278 fish/cmds.c:10318
1921 #: fish/cmds.c:10337 fish/cmds.c:10396 fish/cmds.c:10469 fish/cmds.c:10579
1922 #: fish/cmds.c:10965 fish/cmds.c:11007 fish/cmds.c:11052 fish/cmds.c:11094
1923 #: fish/cmds.c:11444 fish/cmds.c:11530
1924 #, c-format
1925 msgid "%s: %s: integer out of range\n"
1926 msgstr "%s: %s: liczba całkowita spoza zakresu\n"
1927
1928 #: fish/cmds.c:4065 fish/cmds.c:4172 fish/cmds.c:11505
1929 #, c-format
1930 msgid "%s should have %d-%d parameter(s)\n"
1931 msgstr "%s powinno posiadać %d-%d parametry\n"
1932
1933 #: fish/cmds.c:4091 fish/cmds.c:4203 fish/cmds.c:11545
1934 #, c-format
1935 msgid "%s: unknown optional argument \"%s\"\n"
1936 msgstr "%s: nieznany opcjonalny parametr \"%s\"\n"
1937
1938 #: fish/cmds.c:4097 fish/cmds.c:4209 fish/cmds.c:11551
1939 #, c-format
1940 msgid "%s: optional argument \"%s\" given twice\n"
1941 msgstr "%s: opcjonalny parametr \"%s\" został podany dwa razy\n"
1942
1943 #: fish/cmds.c:11646
1944 #, c-format
1945 msgid "%s: unknown command\n"
1946 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
1947
1948 #: fish/copy.c:41
1949 #, c-format
1950 msgid ""
1951 "use 'copy-in <local> [<local>...] <remotedir>' to copy files into the image\n"
1952 msgstr ""
1953 "należy użyć \"copy-in <lokalny> [<lokalny>...] <zdalny_katalog>\", aby "
1954 "skopiować pliki do obrazu\n"
1955
1956 #: fish/copy.c:54
1957 #, c-format
1958 msgid "copy-in: target '%s' is not a directory\n"
1959 msgstr "copy-in: cel \"%s\" nie jest katalogiem\n"
1960
1961 #: fish/copy.c:139
1962 #, c-format
1963 msgid "error: argument is zero length or longer than maximum permitted\n"
1964 msgstr ""
1965 "błąd: parametr jest zerowej długości lub dłuższy niż dozwolone maksimum\n"
1966
1967 #: fish/copy.c:184
1968 #, c-format
1969 msgid ""
1970 "use 'copy-out <remote> [<remote>...] <localdir>' to copy files out of the "
1971 "image\n"
1972 msgstr ""
1973 "należy użyć \"copy-out <zdalny> [<zdalny>...] <lokalny_katalog>\", aby "
1974 "skopiować pliki z obrazu\n"
1975
1976 #: fish/copy.c:195
1977 #, fuzzy, c-format
1978 msgid "copy-out: target '%s' is not a directory\n"
1979 msgstr "copy-in: cel \"%s\" nie jest katalogiem\n"
1980
1981 #: fish/copy.c:225
1982 #, c-format
1983 msgid "copy-out: '%s' is not a file or directory\n"
1984 msgstr "copy-out: \"%s\" nie jest plikiem lub katalogiem\n"
1985
1986 #: fish/edit.c:44
1987 #, c-format
1988 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
1989 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby zmodyfikować plik\n"
1990
1991 #: fish/fish.c:100
1992 #, fuzzy, c-format
1993 msgid ""
1994 "%s: guest filesystem shell\n"
1995 "%s lets you edit virtual machine filesystems\n"
1996 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
1997 "Usage:\n"
1998 "  %s [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
1999 "  %s [--ro] -i -a disk-image\n"
2000 "  %s [--ro] -i -d libvirt-domain\n"
2001 "or for interactive use:\n"
2002 "  %s\n"
2003 "or from a shell script:\n"
2004 "  %s <<EOF\n"
2005 "  cmd\n"
2006 "  ...\n"
2007 "  EOF\n"
2008 "Options:\n"
2009 "  -h|--cmd-help        List available commands\n"
2010 "  -h|--cmd-help cmd    Display detailed help on 'cmd'\n"
2011 "  -a|--add image       Add image\n"
2012 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2013 "  --csh                Make --listen csh-compatible\n"
2014 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2015 "  -D|--no-dest-paths   Don't tab-complete paths from guest fs\n"
2016 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
2017 "  -f|--file file       Read commands from file\n"
2018 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2019 "  -i|--inspector       Automatically mount filesystems\n"
2020 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
2021 "  --listen             Listen for remote commands\n"
2022 "  --live               Connect to a live virtual machine\n"
2023 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
2024 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
2025 "  -N|--new type        Create prepared disk (test1.img, ...)\n"
2026 "  --progress-bars      Enable progress bars even when not interactive\n"
2027 "  --no-progress-bars   Disable progress bars\n"
2028 "  --remote[=pid]       Send commands to remote %s\n"
2029 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
2030 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
2031 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2032 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2033 "  -x                   Echo each command before executing it\n"
2034 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
2035 msgstr ""
2036 "%s: powłoka systemu plików gościa\n"
2037 "%s umożliwia modyfikowanie systemów pliku maszyn wirtualnych\n"
2038 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
2039 "Użycie:\n"
2040 "  %s [--options] polecenie [: polecenie : polecenie...]\n"
2041 "  %s [--ro] -i -a obraz-dysku\n"
2042 "  %s [--ro] -i -d domena-libvirt\n"
2043 "lub dla trybu interaktywnego:\n"
2044 "  %s\n"
2045 "lub ze skryptu powłoki:\n"
2046 "  %s <<EOF\n"
2047 "  polecenie\n"
2048 "  ...\n"
2049 "  EOF\n"
2050 "Opcje:\n"
2051 "  -h|--cmd-help        Wyświetla listę dostępnych poleceń\n"
2052 "  -h|--cmd-help polecenie  Wyświetla szczegółową pomoc o \"poleceniu\"\n"
2053 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
2054 "  -c|--connect uri     Podaje adres URI biblioteki libvirt dla opcji -d\n"
2055 "  --csh                Opcja --listen zgodna z csh\n"
2056 "  -d|--domain gość     Dodaje dyski od gościa biblioteki libvirt\n"
2057 "  -D|--no-dest-paths   Nie uzupełnia ścieżek z systemu plików gościa za\n"
2058 "                       pomocą Tab\n"
2059 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
2060 "  -f|--file plik       Odczytuje polecenia z pliku\n"
2061 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
2062 "  -i|--inspector       Automatycznie montuje systemy plików\n"
2063 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
2064 "  --listen             Nasłuchuje zdalnych poleceń\n"
2065 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
2066 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
2067 "  -N|--new typ         Tworzy przygotowany dysk (test1.img...)\n"
2068 "  --progress-bars      Włącza paski postępu nawet, jeśli nie jest używany\n"
2069 "                       tryb interaktywny\n"
2070 "  --no-progress-bars   Wyłącza paski postępu\n"
2071 "  --remote[=PID]       Wysyła polecenia do zdalnego %s\n"
2072 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
2073 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
2074 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
2075 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2076 "  -x                   Wykonuje echo każdego polecenia przed jego\n"
2077 "                       wykonaniem\n"
2078 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
2079
2080 #: fish/fish.c:253
2081 #, c-format
2082 msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
2083 msgstr "%s: --listen=PID: PID nie był liczbą: %s\n"
2084
2085 #: fish/fish.c:260
2086 #, c-format
2087 msgid ""
2088 "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
2089 msgstr ""
2090 "%s: zdalnie: $GUESTFISH_PID musi być ustawiony na PID zdalnego procesu\n"
2091
2092 #: fish/fish.c:310
2093 #, c-format
2094 msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
2095 msgstr "%s: można podać tylko jeden parametr -f\n"
2096
2097 #: fish/fish.c:465
2098 #, c-format
2099 msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
2100 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --remote w tym samym czasie\n"
2101
2102 #: fish/fish.c:473
2103 #, c-format
2104 msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
2105 msgstr "%s: dodatkowe parametry wiersza poleceń za pomocą flagi --listen\n"
2106
2107 #: fish/fish.c:479
2108 #, c-format
2109 msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
2110 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
2111
2112 #: fish/fish.c:537
2113 #, c-format
2114 msgid "guestfish: could not access termcap or terminfo database.\n"
2115 msgstr ""
2116 "guestfish: nie można uzyskać dostępu do bazy danych termcap lub terminfo.\n"
2117
2118 #: fish/fish.c:541
2119 #, c-format
2120 msgid "guestfish: terminal type \"%s\" not defined.\n"
2121 msgstr "guestfish: typ terminala \"%s\" nie jest określony.\n"
2122
2123 #: fish/fish.c:629
2124 #, c-format
2125 msgid ""
2126 "\n"
2127 "Welcome to guestfish, the libguestfs filesystem interactive shell for\n"
2128 "editing virtual machine filesystems.\n"
2129 "\n"
2130 "Type: 'help' for help on commands\n"
2131 "      'man' to read the manual\n"
2132 "      'quit' to quit the shell\n"
2133 "\n"
2134 msgstr ""
2135 "\n"
2136 "Witaj w guestfish, interaktywnej powłoce systemów plików biblioteki\n"
2137 "libguestfs do modyfikowania systemów plików maszyn wirtualnych.\n"
2138 "\n"
2139 "Proszę podać: \"help\", aby uzyskać pomoc o poleceniach\n"
2140 "              \"man\", aby wyświetlić podręcznik\n"
2141 "              \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
2142 "\n"
2143
2144 #: fish/fish.c:773
2145 #, c-format
2146 msgid "%s: unterminated double quote\n"
2147 msgstr "%s: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
2148
2149 #: fish/fish.c:779 fish/fish.c:796
2150 #, c-format
2151 msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
2152 msgstr "%s: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
2153
2154 #: fish/fish.c:790
2155 #, c-format
2156 msgid "%s: unterminated single quote\n"
2157 msgstr "%s: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
2158
2159 #: fish/fish.c:820
2160 #, c-format
2161 msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
2162 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
2163
2164 #: fish/fish.c:837
2165 #, c-format
2166 msgid "%s: too many arguments\n"
2167 msgstr "%s: za dużo parametrów\n"
2168
2169 #: fish/fish.c:905
2170 #, c-format
2171 msgid "%s: empty command on command line\n"
2172 msgstr "%s: puste polecenie wiersza poleceń\n"
2173
2174 #: fish/fish.c:1051
2175 msgid "display a list of commands or help on a command"
2176 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
2177
2178 #: fish/fish.c:1053
2179 msgid "quit guestfish"
2180 msgstr "kończy działanie programu guestfish"
2181
2182 #: fish/fish.c:1064
2183 #, c-format
2184 msgid ""
2185 "help - display a list of commands or help on a command\n"
2186 "     help cmd\n"
2187 "     help\n"
2188 msgstr ""
2189 "help - wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia\n"
2190 "     help polecenie\n"
2191 "     help\n"
2192
2193 #: fish/fish.c:1072
2194 #, c-format
2195 msgid ""
2196 "quit - quit guestfish\n"
2197 "     quit\n"
2198 msgstr ""
2199 "quit - kończy działanie programu guestfish\n"
2200 "     quit\n"
2201
2202 #: fish/fish.c:1077
2203 #, c-format
2204 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
2205 msgstr ""
2206 "%s: nieznane polecenie, należy użyć -h, aby wyświetlić listę wszystkich "
2207 "poleceń\n"
2208
2209 #: fish/fish.c:1093
2210 #, c-format
2211 msgid ""
2212 "Did you mean to open a disk image?  guestfish -a disk.img\n"
2213 "For a list of commands:             guestfish -h\n"
2214 "For complete documentation:         man guestfish\n"
2215 msgstr ""
2216 "Czy miał zostać otwarty obraz dysku?  guestfish -a dysk.img\n"
2217 "Lista poleceń:                        guestfish -h\n"
2218 "Pełna dokumentacja:                   man guestfish\n"
2219
2220 #: fish/fish.c:1250
2221 #, c-format
2222 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
2223 msgstr "Cytat ucieczki w ciągu \"%s\"\n"
2224
2225 #: fish/glob.c:53
2226 #, c-format
2227 msgid "use 'glob command [args...]'\n"
2228 msgstr "należy użyć \"glob polecenie [parametry...]\"\n"
2229
2230 #: fish/glob.c:73
2231 #, c-format
2232 msgid "glob: guestfs_glob_expand call failed: %s\n"
2233 msgstr "glob: wywołanie guestfs_glob_expand nie powiodło się: %s\n"
2234
2235 #: fish/help.c:38
2236 #, c-format
2237 msgid ""
2238 "Add disk images to examine using the -a or -d options, or the 'add' "
2239 "command.\n"
2240 "Or create a new disk image using -N, or the 'alloc' or 'sparse' commands.\n"
2241 "Once you have done this, use the 'run' command.\n"
2242 msgstr ""
2243 "Dodaje obrazy dysków do sprawdzenia używając opcji -a lub -d, albo polecenia "
2244 "\"add\".\n"
2245 "Tworzy nowy obraz dysku używając opcji -N albo poleceń \"alloc\" lub \"sparse"
2246 "\".\n"
2247 "Po wykonaniu tej czynności należy użyć polecenia \"run\".\n"
2248
2249 #: fish/help.c:44
2250 #, c-format
2251 msgid ""
2252 "Find out what filesystems are available using 'list-filesystems' and then\n"
2253 "mount them to examine or modify the contents using 'mount-ro' or\n"
2254 "'mount-options'.\n"
2255 msgstr ""
2256 "Odnajduje dostępne systemy plików używając \"list-filesystems\", a\n"
2257 "następnie montuje do do sprawdzenia lub modyfikacji zawartości używając\n"
2258 "\"mount-ro\" lub \"mount-options\".\n"
2259
2260 #: fish/help.c:52
2261 #, c-format
2262 msgid ""
2263 "For more information about a command, use 'help cmd'.\n"
2264 "\n"
2265 "To read the manual, type 'man'.\n"
2266 msgstr ""
2267 "Aby dowiedzieć się więcej o poleceniu, należy użyć \"help polecenie\".\n"
2268 "\n"
2269 "Aby przeczytać podręcznik, należy wpisać \"man\".\n"
2270
2271 #: fish/hexedit.c:41
2272 #, c-format
2273 msgid "hexedit (device|filename) [max | start max]\n"
2274 msgstr "hexedit (urządzenie|nazwa_pliku) [maksimum | rozpoczęcie maksimum]\n"
2275
2276 #: fish/hexedit.c:52
2277 #, c-format
2278 msgid "hexedit: %s is a zero length file or device\n"
2279 msgstr "hexedit: %s jest plikiem lub urządzeniem o zerowej długości\n"
2280
2281 #: fish/hexedit.c:63
2282 #, c-format
2283 msgid ""
2284 "hexedit: %s is larger than %s. You must supply a limit using\n"
2285 "  'hexedit %s <max>' (eg. 'hexedit %s 1M') or a range using\n"
2286 "  'hexedit %s <start> <max>'.\n"
2287 msgstr ""
2288 "hexedit: %s jest dłuższe niż %s. Należy podać ograniczenie\n"
2289 "  używając polecenia \"hexedit %s <maksimum>\" (np.\n"
2290 "  \"hexedit %s 1M\") lub zakres używając polecenia\n"
2291 "  \"hexedit %s <rozpoczęcie> <maksymalnie>\".\n"
2292
2293 #: fish/hexedit.c:92
2294 #, c-format
2295 msgid "hexedit: invalid range\n"
2296 msgstr "hexedit: nieprawidłowy zakres\n"
2297
2298 #: fish/inspect.c:77
2299 #, fuzzy, c-format
2300 msgid "%s: don't use --live and -i options together\n"
2301 msgstr "%s: nie można używać opcji -h oraz --csv jednocześnie.\n"
2302
2303 #: fish/inspect.c:89
2304 #, c-format
2305 msgid "%s: no operating system was found on this disk\n"
2306 msgstr "%s: na tym dysku nie odnaleziono żadnych systemów operacyjnych\n"
2307
2308 #: fish/inspect.c:95
2309 #, c-format
2310 msgid "%s: multi-boot operating systems are not supported by the -i option\n"
2311 msgstr ""
2312 "%s: systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez opcję -i\n"
2313
2314 #: fish/inspect.c:134
2315 #, c-format
2316 msgid "%s: some filesystems could not be mounted (ignored)\n"
2317 msgstr ""
2318
2319 #: fish/inspect.c:146
2320 #, c-format
2321 msgid "Operating system: %s\n"
2322 msgstr "System operacyjny: %s\n"
2323
2324 #: fish/inspect.c:159
2325 #, c-format
2326 msgid "%s mounted on %s\n"
2327 msgstr "%s zamontowano w %s\n"
2328
2329 #: fish/keys.c:52
2330 #, c-format
2331 msgid "Enter key or passphrase (\"%s\"): "
2332 msgstr "Proszę podać klucz lub hasło (\"%s\"): "
2333
2334 #: fish/lcd.c:34
2335 #, c-format
2336 msgid "use 'lcd directory' to change local directory\n"
2337 msgstr "należy użyć \"lcd katalog\", aby zmienić lokalny katalog\n"
2338
2339 #: fish/man.c:34
2340 #, c-format
2341 msgid "use 'man' without parameters to open the manual\n"
2342 msgstr "należy użyć \"man\" bez parametrów, aby otworzyć podręcznik\n"
2343
2344 #: fish/man.c:53
2345 #, c-format
2346 msgid "the external 'man' program failed\n"
2347 msgstr "zewnętrzny program \"man\" nie powiódł się\n"
2348
2349 #: fish/more.c:39
2350 #, c-format
2351 msgid "use '%s filename' to page a file\n"
2352 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby wyświetlić plik\n"
2353
2354 #: fish/options.c:36
2355 #, c-format
2356 msgid "%s: too many drives added on the command line\n"
2357 msgstr "%s: dodano za dużo napędów w wierszu poleceń\n"
2358
2359 #: fish/options.c:121
2360 #, c-format
2361 msgid "%s: '%s' could not be mounted.  Did you mean one of these?\n"
2362 msgstr ""
2363 "%s: nie można zamontować \"%s\". Być może chciano użyć jednej z tych?\n"
2364
2365 #: fish/prep.c:37
2366 #, c-format
2367 msgid ""
2368 "List of available prepared disk images:\n"
2369 "\n"
2370 msgstr ""
2371 "Lista dostępnych przygotowanych obrazów dysków:\n"
2372 "\n"
2373
2374 #: fish/prep.c:40
2375 #, c-format
2376 msgid ""
2377 "guestfish -N %-8s - %s\n"
2378 "\n"
2379 "%s\n"
2380 msgstr ""
2381 "guestfish -N %-8s - %s\n"
2382 "\n"
2383 "%s\n"
2384
2385 #: fish/prep.c:48
2386 #, c-format
2387 msgid "  Optional parameters:\n"
2388 msgstr "  Opcjonalne parametry:\n"
2389
2390 #: fish/prep.c:55
2391 #, c-format
2392 msgid "<%s> %s (default: %s)\n"
2393 msgstr "<%s> %s (domyślnie: %s)\n"
2394
2395 #: fish/prep.c:65
2396 #, c-format
2397 msgid ""
2398 "Prepared disk images are written to file \"test1.img\" in the local\n"
2399 "directory.  (\"test2.img\" etc if -N option is given multiple times).\n"
2400 "For more information see the guestfish(1) manual.\n"
2401 msgstr ""
2402 "Przygotowane obrazy dysków są zapisywane do pliku \"test1.img\" w katalogu\n"
2403 "lokalnym. (\"test2.img\" itp.m jeśli podano opcję -N wiele razy).\n"
2404 "Więcej informacji można znaleźć w podręczniku guestfish(1).\n"
2405
2406 #: fish/prep.c:96
2407 #, c-format
2408 msgid ""
2409 "guestfish: -N parameter '%s': no such prepared disk image known.\n"
2410 "Use 'guestfish -N help' to list possible values for the -N parameter.\n"
2411 msgstr ""
2412 "guestfish: -N parametr \"%s\": nie ma takiego przygotowanego obrazu dysku.\n"
2413 "Należy użyć polecenia \"guestfish -N help\", aby wyświetlić listę możliwych\n"
2414 "wartości dla parametru -N.\n"
2415
2416 #: fish/prep.c:158
2417 #, c-format
2418 msgid "guestfish: error creating prepared disk image '%s' on '%s': "
2419 msgstr ""
2420 "guestfish: błąd podczas tworzenia przygotowanego obrazu dysku \"%s\" na \"%s"
2421 "\": "
2422
2423 #: fish/prep_boot.c:34 fish/prep_boot.c:89 fish/prep_disk.c:34
2424 #: fish/prep_fs.c:34 fish/prep_lv.c:69 fish/prep_lv.c:122 fish/prep_part.c:34
2425 msgid "failed to allocate disk"
2426 msgstr "przydzielenie dysku nie powiodło się"
2427
2428 #: fish/prep_boot.c:42 fish/prep_boot.c:97
2429 msgid "could not parse boot size"
2430 msgstr "nie można przetworzyć rozmiaru partycji startowej"
2431
2432 #: fish/prep_boot.c:46 fish/prep_boot.c:101
2433 #, c-format
2434 msgid "failed to get sector size of disk: %s"
2435 msgstr "uzyskanie rozmiaru sektora dysku nie powiodło się: %s"
2436
2437 #: fish/prep_boot.c:50 fish/prep_boot.c:105 fish/prep_fs.c:41
2438 #: fish/prep_lv.c:76 fish/prep_lv.c:129 fish/prep_part.c:41
2439 #, c-format
2440 msgid "failed to partition disk: %s"
2441 msgstr "partycjonowanie dysku nie powiodło się: %s"
2442
2443 #: fish/prep_boot.c:55 fish/prep_boot.c:110
2444 #, c-format
2445 msgid "failed to add boot partition: %s"
2446 msgstr "dodanie partycji startowej nie powiodło się: %s"
2447
2448 #: fish/prep_boot.c:59 fish/prep_boot.c:114
2449 #, c-format
2450 msgid "failed to add root partition: %s"
2451 msgstr "dodanie partycji głównej nie powiodło się: %s"
2452
2453 #: fish/prep_boot.c:68 fish/prep_boot.c:128
2454 #, c-format
2455 msgid "failed to create boot filesystem: %s"
2456 msgstr "utworzenie startowego systemu plików nie powiodło się: %s"
2457
2458 #: fish/prep_boot.c:77 fish/prep_boot.c:157
2459 #, c-format
2460 msgid "failed to create root filesystem: %s"
2461 msgstr "utworzenie głównego systemu plików nie powiodło się: %s"
2462
2463 #: fish/prep_boot.c:86 fish/prep_boot.c:120 fish/prep_lv.c:66
2464 #: fish/prep_lv.c:82 fish/prep_lv.c:119 fish/prep_lv.c:135
2465 msgid "incorrect format for LV name, use '/dev/VG/LV'"
2466 msgstr ""
2467 "niepoprawny format dla nazwy woluminu logicznego, należy użyć \"/dev/VG/LV\""
2468
2469 #: fish/prep_boot.c:137 fish/prep_lv.c:91 fish/prep_lv.c:144
2470 #, c-format
2471 msgid "failed to create PV: %s: %s"
2472 msgstr "utworzenie woluminu fizycznego nie powiodło się: %s: %s"
2473
2474 #: fish/prep_boot.c:142 fish/prep_lv.c:96 fish/prep_lv.c:149
2475 #, c-format
2476 msgid "failed to create VG: %s: %s"
2477 msgstr "utworzenie grupy woluminów nie powiodło się: %s: %s"
2478
2479 #: fish/prep_boot.c:149 fish/prep_lv.c:103 fish/prep_lv.c:156
2480 #, c-format
2481 msgid "failed to create LV: /dev/%s/%s: %s"
2482 msgstr "utworzenie woluminu logicznego nie powiodło się: /dev/%s/%s: %s"
2483
2484 #: fish/prep_boot.c:153 fish/prep_lv.c:107 fish/prep_lv.c:160
2485 #, c-format
2486 msgid "failed to resize LV to full size: %s: %s"
2487 msgstr ""
2488 "zmiana rozmiaru woluminu logicznego do pełnego rozmiaru nie powiodła się: "
2489 "%s: %s"
2490
2491 #: fish/prep_fs.c:51 fish/prep_lv.c:165
2492 #, c-format
2493 msgid "failed to create filesystem (%s): %s"
2494 msgstr "utworzenie systemu plików (%s) nie powiodło się: %s"
2495
2496 #: fish/rc.c:255
2497 #, c-format
2498 msgid "guestfish: protocol error: could not read 'hello' message\n"
2499 msgstr "guestfish: błąd protokołu: nie można odczytać komunikatu \"hello\"\n"
2500
2501 #: fish/rc.c:260
2502 #, c-format
2503 msgid ""
2504 "guestfish: protocol error: version mismatch, server version '%s' does not "
2505 "match client version '%s'.  The two versions must match exactly.\n"
2506 msgstr ""
2507 "guestfish: błąd protokołu: wersja się nie zgadza, wersja serwera \"%s\" nie "
2508 "zgadza się z wersją klienta \"%s\". Obie wersje muszą się dokładnie "
2509 "zgadzać.\n"
2510
2511 #: fish/rc.c:335 fish/rc.c:349
2512 #, c-format
2513 msgid "guestfish: remote: looks like the server is not running\n"
2514 msgstr "guestfish: zdalnie: serwer nie jest uruchomiony\n"
2515
2516 #: fish/rc.c:361 fish/rc.c:375
2517 #, c-format
2518 msgid "guestfish: protocol error: could not send initial greeting to server\n"
2519 msgstr ""
2520 "guestfish: błąd protokołu: nie można wysłać początkowego powitania do "
2521 "serwera\n"
2522
2523 #: fish/rc.c:386
2524 #, c-format
2525 msgid "guestfish: protocol error: could not decode reply from server\n"
2526 msgstr ""
2527 "guestfish: błąd protokołu: nie można rozszyfrować odpowiedzi od serwera\n"
2528
2529 #: fish/reopen.c:36
2530 #, c-format
2531 msgid "'reopen' command takes no parameters\n"
2532 msgstr "polecenie \"reopen\" nie przyjmuje parametrów\n"
2533
2534 #: fish/reopen.c:46
2535 #, c-format
2536 msgid "reopen: guestfs_create: failed to create handle\n"
2537 msgstr "reopen: guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
2538
2539 #: fish/supported.c:66
2540 msgid "yes"
2541 msgstr "tak"
2542
2543 #: fish/supported.c:68
2544 msgid "no"
2545 msgstr "nie"
2546
2547 #: fish/time.c:36
2548 #, c-format
2549 msgid "use 'time command [args...]'\n"
2550 msgstr "należy użyć \"time polecenie [parametry...]\"\n"
2551
2552 #: fuse/guestmount.c:867
2553 #, fuzzy, c-format
2554 msgid ""
2555 "%s: FUSE module for libguestfs\n"
2556 "%s lets you mount a virtual machine filesystem\n"
2557 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
2558 "Usage:\n"
2559 "  %s [--options] [-- [--FUSE-options]] mountpoint\n"
2560 "Options:\n"
2561 "  -a|--add image       Add image\n"
2562 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2563 "  --dir-cache-timeout  Set readdir cache timeout (default 5 sec)\n"
2564 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2565 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
2566 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2567 "  --fuse-help          Display extra FUSE options\n"
2568 "  -i|--inspector       Automatically mount filesystems\n"
2569 "  --help               Display help message and exit\n"
2570 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
2571 "  --live               Connect to a live virtual machine\n"
2572 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
2573 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
2574 "  -o|--option opt      Pass extra option to FUSE\n"
2575 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
2576 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
2577 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2578 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2579 "  -x|--trace           Trace guestfs API calls\n"
2580 msgstr ""
2581 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
2582 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
2583 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
2584 "Użycie:\n"
2585 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
2586 "Opcje:\n"
2587 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
2588 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
2589 "                       dla opcji -d\n"
2590 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
2591 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
2592 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
2593 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
2594 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
2595 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
2596 "  -i|--inspector       Automatycznie montuje systemy plików\n"
2597 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
2598 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
2599 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
2600 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
2601 "  -o|--option opcja    Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
2602 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
2603 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
2604 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
2605 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2606 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs\n"
2607
2608 #: fuse/guestmount.c:1095
2609 #, c-format
2610 msgid "%s: must have at least one -a/-d and at least one -m/-i option\n"
2611 msgstr ""
2612 "%s: musi posiadać co najmniej jedną opcję -a/-d i co najmniej jedną -m/-i\n"
2613
2614 #: fuse/guestmount.c:1103
2615 #, c-format
2616 msgid "%s: you must specify a mountpoint in the host filesystem\n"
2617 msgstr "%s: należy podać punkt montowania w systemie plików gospodarza\n"
2618
2619 #: inspector/virt-inspector.c:73
2620 #, c-format
2621 msgid ""
2622 "%s: display information about a virtual machine\n"
2623 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
2624 "Usage:\n"
2625 "  %s [--options] -d domname file [file ...]\n"
2626 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] file [file ...]\n"
2627 "Options:\n"
2628 "  -a|--add image       Add image\n"
2629 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2630 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2631 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
2632 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2633 "  --help               Display brief help\n"
2634 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
2635 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2636 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2637 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
2638 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
2639 msgstr ""
2640 "%s: wyświetla informacje o maszynie wirtualnej\n"
2641 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
2642 "Użycie:\n"
2643 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny plik [plik...]\n"
2644 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...] plik [plik...]\n"
2645 "Opcje:\n"
2646 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
2647 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
2648 "                       dla opcji -d\n"
2649 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
2650 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
2651 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
2652 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
2653 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
2654 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
2655 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2656 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
2657 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
2658
2659 #: inspector/virt-inspector.c:260
2660 #, c-format
2661 msgid ""
2662 "%s: no operating system could be detected inside this disk image.\n"
2663 "\n"
2664 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
2665 "machine\n"
2666 "image, or because the OS type is not understood by libguestfs.\n"
2667 "\n"
2668 "NOTE for Red Hat Enterprise Linux 6 users: for Windows guest support you "
2669 "must\n"
2670 "install the separate libguestfs-winsupport package.\n"
2671 "\n"
2672 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
2673 "information about the disk image as possible.\n"
2674 msgstr ""
2675 "%s: nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
2676 "\n"
2677 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
2678 "maszyną wirtualną lub biblioteka libguestfs nie rozumie tego typu systemu.\n"
2679 "\n"
2680 "UWAGA dla użytkowników systemu Red Hat Enterprise Linux 6: należy\n"
2681 "zainstalować oddzielny pakiet libguestfs-winsupport, aby uzyskać obsługę\n"
2682 "gości systemu Windows.\n"
2683 "\n"
2684 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
2685 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
2686
2687 #: inspector/virt-inspector.c:285
2688 #, c-format
2689 msgid "%s: XML write error at \"%s\": %m\n"
2690 msgstr "%s: błąd zapisu XML w \"%s\": %m\n"
2691
2692 #: inspector/virt-inspector.c:297
2693 #, c-format
2694 msgid "%s: xmlOutputBufferCreateFd: failed to open stdout\n"
2695 msgstr ""
2696 "%s: xmlOutputBufferCreateFd: otwarcie standardowego wyjścia nie powiodło "
2697 "się\n"
2698
2699 #: inspector/virt-inspector.c:305
2700 #, c-format
2701 msgid "%s: xmlNewTextWriter: failed to create libxml2 writer\n"
2702 msgstr ""
2703 "%s: xmlNewTextWriter: utworzenie modułu zapisującego libxml2 nie powiodło "
2704 "się\n"
2705
2706 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:158
2707 msgid "open_guest: first parameter must be a string or an arrayref"
2708 msgstr "open_guest: pierwszy parametr musi być ciągiem lub \"arrayref\""
2709
2710 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:164
2711 msgid "open_guest: first argument contains undefined element"
2712 msgstr "open_guest: pierwszy parametr zawiera nieokreślony element"
2713
2714 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:172
2715 #, perl-brace-format
2716 msgid "guest image {imagename} does not exist or is not readable"
2717 msgstr "obraz gościa {imagename} nie istnieje lub nie jest odczytywalny"
2718
2719 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:179
2720 msgid ""
2721 "open_guest: no libvirt support (install Sys::Virt, XML::XPath and XML::"
2722 "XPath::XMLParser)"
2723 msgstr ""
2724 "open_guest: brak obsługi biblioteki libvirt (należy zainstalować Sys::Virt, "
2725 "XML::XPath i XML::XPath::XMLParser)"
2726
2727 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:184
2728 msgid "open_guest: too many domains listed on command line"
2729 msgstr "open_guest: wyświetlono za dużo domen w wierszu poleceń"
2730
2731 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:191
2732 msgid "open_guest: cannot connect to libvirt"
2733 msgstr "open_guest: nie można połączyć się z biblioteką libvirt"
2734
2735 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:210
2736 #, perl-brace-format
2737 msgid "{imagename} is not the name of an inactive libvirt domain\n"
2738 msgstr "{imagename} nie jest nazwą nieaktywnej domeny biblioteki libvirt\n"
2739
2740 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:213
2741 #, perl-brace-format
2742 msgid "{imagename} is not the name of a libvirt domain\n"
2743 msgstr "{imagename} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
2744
2745 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:242
2746 #, perl-brace-format
2747 msgid "{imagename} seems to have no disk devices\n"
2748 msgstr "{imagename} nie posiada żadnych urządzeń dyskowych\n"
2749
2750 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:827
2751 msgid ""
2752 "No operating system could be detected inside this disk image.\n"
2753 "\n"
2754 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
2755 "machine\n"
2756 "image, or because the OS type is not understood by virt-inspector.\n"
2757 "\n"
2758 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
2759 "information about the disk image as possible.\n"
2760 msgstr ""
2761 "Nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
2762 "\n"
2763 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
2764 "maszyną wirtualną lub program virt-inspector nie rozumie tego typu systemu.\n"
2765 "\n"
2766 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
2767 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
2768
2769 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:901
2770 #, perl-brace-format
2771 msgid "unknown filesystem label {label}\n"
2772 msgstr "nieznana etykieta systemu plików {label}\n"
2773
2774 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:911
2775 #, perl-brace-format
2776 msgid "unknown filesystem UUID {uuid}\n"
2777 msgstr "nieznany UUID systemu plików {uuid}\n"
2778
2779 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:936
2780 #, perl-brace-format
2781 msgid "unknown filesystem {fs}\n"
2782 msgstr "nieznany system plików {fs}\n"
2783
2784 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1014
2785 #, perl-brace-format
2786 msgid "Error running rpm -qa: {error}"
2787 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia rpm -qa: {error}"
2788
2789 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1040
2790 #, perl-brace-format
2791 msgid "Error running dpkg-query: {error}"
2792 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia dpkg-query: {error}"
2793
2794 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1105
2795 msgid "Can't find grub on guest"
2796 msgstr "Nie można odnaleźć programu GRUB w gościu"
2797
2798 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1160
2799 #, perl-brace-format
2800 msgid "Grub entry {title} has no kernel"
2801 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie posiada jądra"
2802
2803 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1191
2804 #, perl-brace-format
2805 msgid "grub refers to {path}, which doesn't exist\n"
2806 msgstr "program GRUB odnosi się do {path}, który nie istnieje\n"
2807
2808 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1214
2809 #, perl-brace-format
2810 msgid "Grub entry {title} does not specify an initrd"
2811 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie określa initrd"
2812
2813 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1283
2814 #, perl-brace-format
2815 msgid "Didn't find modules directory {modules} for kernel {path}"
2816 msgstr "Nie odnaleziono katalogu modułów {modules} dla jądra {path}"
2817
2818 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1291
2819 #, perl-brace-format
2820 msgid "Couldn't guess kernel version number from path for kernel {path}"
2821 msgstr "Nie można odgadnąć numeru wersji jądra ze ścieżki jądra {path}"
2822
2823 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1345
2824 #, perl-brace-format
2825 msgid "{path} doesn't match augeas pattern"
2826 msgstr "{path} nie zgadza się ze wzorem Augeas"
2827
2828 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1384
2829 #, perl-brace-format
2830 msgid "{filename}: could not read initrd format"
2831 msgstr "{filename}: nie można odczytać formatu initrd"
2832
2833 #: rescue/virt-rescue.c:61
2834 #, c-format
2835 msgid ""
2836 "%s: Run a rescue shell on a virtual machine\n"
2837 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
2838 "Usage:\n"
2839 "  %s [--options] -d domname\n"
2840 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...]\n"
2841 "Options:\n"
2842 "  -a|--add image       Add image\n"
2843 "  --append kernelopts  Append kernel options\n"
2844 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2845 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2846 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2847 "  --help               Display brief help\n"
2848 "  -m|--memsize MB      Set memory size in megabytes\n"
2849 "  --network            Enable network\n"
2850 "  -r|--ro              Access read-only\n"
2851 "  --selinux            Enable SELinux\n"
2852 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2853 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2854 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
2855 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
2856 msgstr ""
2857 "%s: uruchamia powłokę ratunkową w maszynie wirtualnej\n"
2858 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
2859 "Użycie:\n"
2860 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny\n"
2861 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...]\n"
2862 "Opcje:\n"
2863 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
2864 "  --append opcje_jądra Dołącza opcje jądra\n"
2865 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
2866 "                       dla opcji -d\n"
2867 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
2868 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
2869 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
2870 "  -m|--memsize MB      Ustawia rozmiar pamięci w megabajtach\n"
2871 "  --network            Włącza sieć\n"
2872 "  -r|--ro              Dostęp tylko do odczytu\n"
2873 "  --selinux            Włącza SELinuksa\n"
2874 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
2875 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2876 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
2877 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
2878
2879 #: rescue/virt-rescue.c:174
2880 #, c-format
2881 msgid "%s: could not parse memory size '%s'\n"
2882 msgstr "%s: nie można przetworzyć rozmiaru pamięci \"%s\"\n"
2883
2884 #: rescue/virt-rescue.c:409
2885 #, c-format
2886 msgid "%s: unknown child exit status (%d)\n"
2887 msgstr "%s: nieznany stan wyjścia potomka (%d)\n"
2888
2889 #: src/appliance.c:181
2890 #, c-format
2891 msgid ""
2892 "cannot find any suitable libguestfs supermin or ordinary appliance on "
2893 "LIBGUESTFS_PATH (search path: %s)"
2894 msgstr ""
2895 "nie można odnaleźć żadnego przyrządu biblioteki libguestfs typu \"supermin\" "
2896 "lub \"ordinary\" w LIBGUESTFS_PATH (ścieżka wyszukiwania: %s)"
2897
2898 #: src/appliance.c:331
2899 #, c-format
2900 msgid "security: cached appliance %s is not owned by UID %d"
2901 msgstr ""
2902 "bezpieczeństwo: przyrząd %s w pamięci podręcznej nie jest własnością UID %d"
2903
2904 #: src/appliance.c:336
2905 #, c-format
2906 msgid "security: cached appliance %s is not a directory (mode %o)"
2907 msgstr ""
2908 "bezpieczeństwo: przyrząd %s w pamięci podręcznej nie jest katalogiem (tryb "
2909 "%o)"
2910
2911 #: src/appliance.c:341
2912 #, c-format
2913 msgid "security: cached appliance %s is writable by group or other (mode %o)"
2914 msgstr ""
2915 "bezpieczeństwo: przyrząd %s w pamięci podręcznej jest zapisywalny przez "
2916 "grupę lub innych (tryb %o)"
2917
2918 #: src/appliance.c:659
2919 msgid "external command failed, see earlier error messages"
2920 msgstr ""
2921 "zewnętrzne polecenie nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
2922 "komunikaty błędów"
2923
2924 #: src/filearch.c:153
2925 #, c-format
2926 msgid "size of %s unreasonable (%<PRIi64> bytes)"
2927 msgstr "rozmiar %s jest nierozsądny (%<PRIi64> bajtów)"
2928
2929 #: src/filearch.c:266
2930 msgid ""
2931 "file-architecture API not available since this version of libguestfs was "
2932 "compiled without PCRE or libmagic libraries"
2933 msgstr ""
2934 "API architektury plików jest niedostępne, ponieważ ta wersja biblioteki "
2935 "libguestfs została skompilowana bez bibliotek PCRE lub libmagic"
2936
2937 #: src/guestfs.c:177
2938 #, c-format
2939 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
2940 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
2941
2942 #: src/guestfs.c:302
2943 #, c-format
2944 msgid "warning: %s"
2945 msgstr ""
2946
2947 #: src/guestfs.c:361
2948 #, c-format
2949 msgid "libguestfs: error: %s\n"
2950 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
2951
2952 #: src/guestfs.c:908
2953 #, c-format
2954 msgid "<truncated, original size %zu bytes>"
2955 msgstr "<skrócone, pierwotny rozmiar %zu bajtów>"
2956
2957 #: src/inspect.c:477 src/inspect.c:1162 src/inspect.c:2599 src/inspect.c:2642
2958 #: src/inspect.c:2692 src/inspect.c:2736
2959 #, c-format
2960 msgid "size of %s is unreasonably large (%<PRIi64> bytes)"
2961 msgstr "rozmiar %s jest nierozsądnie duży (%<PRIi64> bajtów)"
2962
2963 #: src/inspect.c:1196
2964 msgid "could not parse /etc/fstab or empty file"
2965 msgstr "nie można przetworzyć pliku /etc/fstab lub pustego pliku"
2966
2967 #: src/inspect.c:1411
2968 #, c-format
2969 msgid "cannot resolve Windows %%SYSTEMROOT%%"
2970 msgstr "nie można rozwiązać %%SYSTEMROOT%% systemu Windows"
2971
2972 #: src/inspect.c:1691 src/inspect.c:1704
2973 #, c-format
2974 msgid "could not parse integer in version number: %s"
2975 msgstr "nie można przetworzyć liczby całkowitej w numerze wersji: %s"
2976
2977 #: src/inspect.c:1798
2978 msgid "no inspection data: call guestfs_inspect_os first"
2979 msgstr "brak danych badania: najpierw należy wywołać guestfs_inspect_os"
2980
2981 #: src/inspect.c:1810
2982 #, c-format
2983 msgid ""
2984 "%s: root device not found: only call this function with a root device "
2985 "previously returned by guestfs_inspect_os"
2986 msgstr ""
2987 "%s: nie odnaleziono urządzenia root: należy wywoływać tę funkcję tylko z "
2988 "urządzeniem root poprzednio zwróconym przez guestfs_inspect_os"
2989
2990 #: src/inspect.c:1939
2991 msgid "not a Windows guest, or systemroot could not be determined"
2992 msgstr "nie jest gościem systemu Windows lub nie można określić systemroot"
2993
2994 #: src/inspect.c:2230 src/inspect.c:2252 src/inspect.c:2277
2995 msgid "unexpected end of output from db_dump command"
2996 msgstr "nieoczekiwany koniec wyjścia polecenia db_dump"
2997
2998 #: src/inspect.c:2701
2999 #, c-format
3000 msgid "%s: file is empty"
3001 msgstr "%s: plik jest pusty"
3002
3003 #: src/inspect.c:2764
3004 msgid ""
3005 "inspection API not available since this version of libguestfs was compiled "
3006 "without PCRE or hivex libraries"
3007 msgstr ""
3008 "API badania jest niedostępne, ponieważ ta wersja biblioteki libguestfs "
3009 "została skompilowana bez bibliotek PCRE lub hivex"
3010
3011 #: src/launch.c:97
3012 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
3013 msgstr ""
3014 "wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
3015
3016 #: src/launch.c:154
3017 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
3018 msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
3019
3020 #: src/launch.c:168
3021 #, c-format
3022 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
3023 msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
3024
3025 #: src/launch.c:234 src/launch.c:338
3026 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
3027 msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
3028
3029 #: src/launch.c:246 src/launch.c:251
3030 #, c-format
3031 msgid "%s parameter is empty or contains disallowed characters"
3032 msgstr "parametr %s jest pusty lub zawiera niedozwolone znaki"
3033
3034 #: src/launch.c:357
3035 msgid "the libguestfs handle has already been launched"
3036 msgstr "program obsługi libguestfs został już uruchomiony"
3037
3038 #: src/launch.c:366
3039 #, c-format
3040 msgid "%s: cannot create temporary directory"
3041 msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
3042
3043 #: src/launch.c:403
3044 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
3045 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
3046
3047 #: src/launch.c:746
3048 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
3049 msgstr ""
3050 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
3051 "błędów"
3052
3053 #: src/launch.c:759
3054 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
3055 msgstr ""
3056 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
3057
3058 #: src/launch.c:845
3059 #, fuzzy
3060 msgid "guestfs_launch failed, unexpected initial message from guestfsd"
3061 msgstr ""
3062 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
3063 "błędów"
3064
3065 #: src/launch.c:853
3066 #, fuzzy
3067 msgid "contacted guestfsd, but state != READY"
3068 msgstr ""
3069 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
3070
3071 #: src/launch.c:1002
3072 #, c-format
3073 msgid ""
3074 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
3075 "the LIBGUESTFS_QEMU environment variable."
3076 msgstr ""
3077 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
3078 "ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
3079
3080 #: src/launch.c:1093
3081 msgid "qemu has not been launched yet"
3082 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
3083
3084 #: src/launch.c:1104
3085 msgid "no subprocess to kill"
3086 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
3087
3088 #: src/proto.c:146
3089 #, c-format
3090 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
3091 msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
3092
3093 #: src/proto.c:169
3094 #, c-format
3095 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
3096 msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
3097
3098 #: src/proto.c:351
3099 #, c-format
3100 msgid ""
3101 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
3102 msgstr ""
3103 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x"
3104 "%x\n"
3105
3106 #: src/proto.c:518 src/proto.c:578
3107 msgid "unexpected end of file when reading from daemon"
3108 msgstr "nieoczekiwany koniec pliku podczas odczytywania z demona"
3109
3110 #: src/proto.c:539
3111 #, c-format
3112 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
3113 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
3114
3115 #: src/proto.c:555
3116 #, c-format
3117 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
3118 msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
3119
3120 #: src/proto.c:704
3121 #, c-format
3122 msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
3123 msgstr "guestfs___send: stan %d != ZAJĘTY"
3124
3125 #: src/proto.c:728
3126 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
3127 msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
3128
3129 #: src/proto.c:737
3130 msgid "dispatch failed to marshal args"
3131 msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
3132
3133 #: src/proto.c:867
3134 #, c-format
3135 msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
3136 msgstr "send_file_chunk: stan %d != GOTOWY"
3137
3138 #: src/proto.c:883
3139 #, c-format
3140 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
3141 msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
3142
3143 #: src/proto.c:1005
3144 #, c-format
3145 msgid "%s: error in chunked encoding"
3146 msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
3147
3148 #: src/proto.c:1032
3149 msgid "write to daemon socket"
3150 msgstr "zapisuje do gniazda demona"
3151
3152 #: src/proto.c:1055
3153 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
3154 msgstr "receive_file_data: błąd przetwarzania w odpowiedzi wywołania zwrotnego"
3155
3156 #: src/proto.c:1060
3157 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
3158 msgstr ""
3159 "receive_file_data: otrzymano nieoczekiwaną flagę podczas odczytywania "
3160 "fragmentów pliku"
3161
3162 #: src/proto.c:1068
3163 msgid "failed to parse file chunk"
3164 msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
3165
3166 #: src/proto.c:1077
3167 msgid "file receive cancelled by daemon"
3168 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
3169
3170 #: src/virt.c:92 src/virt.c:325
3171 msgid "you cannot set both live and readonly flags"
3172 msgstr ""
3173
3174 #: src/virt.c:100
3175 #, c-format
3176 msgid "could not connect to libvirt (code %d, domain %d): %s"
3177 msgstr "nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): %s"
3178
3179 #: src/virt.c:108
3180 #, c-format
3181 msgid "no libvirt domain called '%s': %s"
3182 msgstr "brak domeny biblioteki libvirt o nazwie \"%s\": %s"
3183
3184 #: src/virt.c:163 src/virt.c:413
3185 #, c-format
3186 msgid "error reading libvirt XML information: %s"
3187 msgstr "błąd podczas odczytywania informacji XML biblioteki libvirt: %s"
3188
3189 #: src/virt.c:173 src/virt.c:421
3190 msgid "unable to parse XML information returned by libvirt"
3191 msgstr ""
3192 "nie można przetworzyć informacji XML zwróconej przez bibliotekę libvirt"
3193
3194 #: src/virt.c:179 src/virt.c:427
3195 msgid "unable to create new XPath context"
3196 msgstr "nie można utworzyć nowego kontekstu XPath"
3197
3198 #: src/virt.c:186 src/virt.c:442
3199 msgid "unable to evaluate XPath expression"
3200 msgstr "nie można sprawdzić wyrażenia XPath"
3201
3202 #: src/virt.c:283
3203 msgid "libvirt domain has no disks"
3204 msgstr "domena biblioteki libvirt nie posiada dysków"
3205
3206 #: src/virt.c:336
3207 #, c-format
3208 msgid "error getting domain info: %s"
3209 msgstr "błąd podczas uzyskiwania informacji o domenie: %s"
3210
3211 #: src/virt.c:350
3212 msgid ""
3213 "error: domain is a live virtual machine.\n"
3214 "Writing to the disks of a running virtual machine can cause disk "
3215 "corruption.\n"
3216 "Either use read-only access, or if the guest is running the guestfsd daemon\n"
3217 "specify live access.  In most libguestfs tools these options are --ro or\n"
3218 "--live respectively.  Consult the documentation for further information."
3219 msgstr ""
3220
3221 #: src/virt.c:470
3222 msgid ""
3223 "this guest has no libvirt <channel> definition for guestfsd\n"
3224 "See ATTACHING TO RUNNING DAEMONS in guestfs(3) for further information."
3225 msgstr ""
3226
3227 #: src/virt.c:495
3228 msgid ""
3229 "add-domain API not available since this version of libguestfs was compiled "
3230 "without libvirt or libxml2"
3231 msgstr ""
3232 "API dodawania domen jest niedostępne, ponieważ ta wersja biblioteki "
3233 "libguestfs została skompilowana bez bibliotek libvirt lub libxml2"
3234
3235 #: test-tool/test-tool.c:82
3236 #, c-format
3237 msgid ""
3238 "libguestfs-test-tool: interactive test tool\n"
3239 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
3240 "Usage:\n"
3241 "  libguestfs-test-tool [--options]\n"
3242 "Options:\n"
3243 "  --help         Display usage\n"
3244 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
3245 "                 Helper program (default: %s)\n"
3246 "  --qemudir dir  Specify QEMU source directory\n"
3247 "  --qemu qemu    Specify QEMU binary\n"
3248 "  --timeout n\n"
3249 "  -t n           Set launch timeout (default: %d seconds)\n"
3250 msgstr ""
3251 "libguestfs-test-tool: interaktywne narzędzie testowania\n"
3252 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
3253 "Użycie:\n"
3254 "  libguestfs-test-tool [--opcje]\n"
3255 "Opcje:\n"
3256 "  --help         Wyświetla użycie\n"
3257 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
3258 "                 Program pomocniczy (domyślnie: %s)\n"
3259 "  --qemudir katalog  Podaje katalog źródłowy QEMU\n"
3260 "  --qemu QEMU    Podaje plik binarny QEMU\n"
3261 "  --timeout n\n"
3262 "  -t n           Ustawia czas oczekiwania na uruchomienie\n"
3263 "                 (domyślnie: %d sekundy)\n"
3264
3265 #: test-tool/test-tool.c:138
3266 #, c-format
3267 msgid "libguestfs-test-tool: unknown long option: %s (%d)\n"
3268 msgstr "libguestfs-test-tool: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
3269
3270 #: test-tool/test-tool.c:147
3271 #, c-format
3272 msgid "libguestfs-test-tool: invalid timeout: %s\n"
3273 msgstr "libguestfs-test-tool: nieprawidłowy czas oczekiwania: %s\n"
3274
3275 #: test-tool/test-tool.c:159
3276 #, c-format
3277 msgid "libguestfs-test-tool: unexpected command line option 0x%x\n"
3278 msgstr "libguestfs-test-tool: nieoczekiwana opcja wiersza poleceń 0x%x\n"
3279
3280 #: test-tool/test-tool.c:182
3281 #, c-format
3282 msgid "libguestfs-test-tool: failed to create libguestfs handle\n"
3283 msgstr ""
3284 "libguestfs-test-tool: utworzenie programu obsługi libguestfs nie powiodło "
3285 "się\n"
3286
3287 #: test-tool/test-tool.c:189 test-tool/test-tool.c:198
3288 #, c-format
3289 msgid "libguestfs-test-tool: failed to add drive '%s'\n"
3290 msgstr "libguestfs-test-tool: dodanie napędu \"%s\" nie powiodło się\n"
3291
3292 #: test-tool/test-tool.c:206
3293 #, c-format
3294 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
3295 msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version nie powiodło się\n"
3296
3297 #: test-tool/test-tool.c:228
3298 #, c-format
3299 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
3300 msgstr "libguestfs-test-tool: uruchomienie przyrządu nie powiodło się\n"
3301
3302 #: test-tool/test-tool.c:240
3303 #, c-format
3304 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run sfdisk\n"
3305 msgstr "libguestfs-test-tool: wykonanie sfdisk nie powiodło się\n"
3306
3307 #: test-tool/test-tool.c:246
3308 #, c-format
3309 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
3310 msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 nie powiodło się\n"
3311
3312 #: test-tool/test-tool.c:252
3313 #, c-format
3314 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
3315 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sda1 w / nie powiodło się\n"
3316
3317 #: test-tool/test-tool.c:258
3318 #, c-format
3319 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkdir /iso\n"
3320 msgstr "libguestfs-test-tool: utworzenie katalogu /iso nie powiodło się\n"
3321
3322 #: test-tool/test-tool.c:264
3323 #, c-format
3324 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sdb on /iso\n"
3325 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sdb w /iso nie powiodło się\n"
3326
3327 #: test-tool/test-tool.c:272
3328 #, c-format
3329 msgid "libguestfs-test-tool: could not run helper program, or helper failed\n"
3330 msgstr ""
3331 "libguestfs-test-tool: nie można uruchomić programu pomocniczego lub program "
3332 "nie powiódł się\n"
3333
3334 #: test-tool/test-tool.c:303
3335 #, c-format
3336 msgid ""
3337 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
3338 "--qemu/--qemudir options cannot be used.\n"
3339 msgstr ""
3340 "Zmienna środowiskowa LIBGUESTFS_QEMU jest już ustawiona, więc nie można\n"
3341 "użyć opcji --qemu/--qemudir.\n"
3342
3343 #: test-tool/test-tool.c:311
3344 #, c-format
3345 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
3346 msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
3347
3348 #: test-tool/test-tool.c:325
3349 #, c-format
3350 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
3351 msgstr "%s: nie wygląda na katalog źródłowy QEMU\n"
3352
3353 #: test-tool/test-tool.c:374
3354 #, c-format
3355 msgid ""
3356 "Test tool helper program 'libguestfs-test-tool-helper' is not\n"
3357 "available.  Expected to find it in '%s'\n"
3358 "\n"
3359 "Use the --helper option to specify the location of this program.\n"
3360 msgstr ""
3361 "Program pomocniczy narzędzia testowania \"libguestfs-test-tool-helper\" nie\n"
3362 "jest dostępny. Oczekiwano odnalezienie go w \"%s\"\n"
3363 "\n"
3364 "Należy użyć opcji --helper, aby podać położenie tego programu.\n"
3365
3366 #: test-tool/test-tool.c:390
3367 #, c-format
3368 msgid "command failed: %s"
3369 msgstr "polecenie nie powiodło się: %s"
3370
3371 #: test-tool/test-tool.c:398
3372 #, c-format
3373 msgid ""
3374 "Test tool helper program %s\n"
3375 "is not statically linked.  This is a build error when this test tool\n"
3376 "was built.\n"
3377 msgstr ""
3378 "Program pomocniczy narzędzia testowania %s\n"
3379 "nie jest skonsolidowany statycznie. Jest to błąd budowania.\n"
3380
3381 #: test-tool/test-tool.c:432
3382 #, c-format
3383 msgid "mkisofs command failed: %s\n"
3384 msgstr "polecenie mkisofs nie powiodło się: %s\n"
3385
3386 #: tools/virt-edit.pl:169
3387 msgid "virt-edit: no image, VM names or filenames to edit given"
3388 msgstr ""
3389 "virt-edit: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub nazw plików dla "
3390 "polecenia edit"
3391
3392 #: tools/virt-edit.pl:185 tools/virt-tar.pl:243 tools/virt-win-reg.pl:217
3393 #, perl-brace-format
3394 msgid ""
3395 "{prog}: No operating system could be detected inside this disk image.\n"
3396 "\n"
3397 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
3398 "machine\n"
3399 "image, or because the OS type is not understood by libguestfs.\n"
3400 "\n"
3401 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
3402 "information about the disk image as possible.\n"
3403 msgstr ""
3404 "{prog}: nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu "
3405 "dysku.\n"
3406 "\n"
3407 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
3408 "maszyną wirtualną lub biblioteka libguestfs nie rozumie tego typu systemu.\n"
3409 "\n"
3410 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
3411 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
3412
3413 #: tools/virt-edit.pl:189 tools/virt-tar.pl:247 tools/virt-win-reg.pl:221
3414 #, perl-brace-format
3415 msgid "{prog}: multiboot operating systems are not supported.\n"
3416 msgstr "{prog}: systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane.\n"
3417
3418 #: tools/virt-edit.pl:221
3419 msgid "File not changed.\n"
3420 msgstr "Plik nie został zmieniony.\n"
3421
3422 #: tools/virt-list-filesystems.pl:142
3423 msgid "virt-list-filesystems: no image or VM name given"
3424 msgstr "virt-list-filesystems: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
3425
3426 #: tools/virt-list-partitions.pl:152
3427 msgid "virt-list-partitions: no image or VM name given"
3428 msgstr "virt-list-partitions: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
3429
3430 #: tools/virt-make-fs.pl:291
3431 msgid "virt-make-fs input output\n"
3432 msgstr "virt-make-fs wejście wyjście\n"
3433
3434 #: tools/virt-make-fs.pl:321
3435 msgid "unexpected output from 'du' command"
3436 msgstr "nieoczekiwane wyjście polecenia \"du\""
3437
3438 #: tools/virt-make-fs.pl:333 tools/virt-make-fs.pl:347
3439 #: tools/virt-make-fs.pl:458
3440 #, perl-brace-format
3441 msgid "{f}: unknown input format: {fmt}\n"
3442 msgstr "{f}: nieznany format wyjścia: {fmt}\n"
3443
3444 #: tools/virt-make-fs.pl:391
3445 #, perl-brace-format
3446 msgid "virt-make-fs: cannot parse size parameter: {sz}\n"
3447 msgstr "virt-make-fs: nie można przetworzyć parametru rozmiaru: {sz}\n"
3448
3449 #: tools/virt-make-fs.pl:406
3450 msgid ""
3451 "qemu-img create: failed to create disk image, see earlier error messages\n"
3452 msgstr ""
3453 "qemu-img create: utworzenie obrazu dysku nie powiodło się, proszę zobaczyć "
3454 "wcześniejsze komunikaty błędów\n"
3455
3456 #: tools/virt-make-fs.pl:417
3457 msgid "virt-make-fs: NTFS support was disabled when libguestfs was compiled\n"
3458 msgstr ""
3459 "virt-make-fs: obsługa systemu plików NTFS została wyłączona podczas "
3460 "komplikacji biblioteki libguestfs\n"
3461
3462 #: tools/virt-make-fs.pl:442
3463 msgid "tar: failed, see earlier messages\n"
3464 msgstr ""
3465 "tar: nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty błędów\n"
3466
3467 #: tools/virt-make-fs.pl:464
3468 msgid "uncompress command failed, see earlier messages\n"
3469 msgstr ""
3470 "polecenie uncompress nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
3471 "komunikaty błędów\n"
3472
3473 #: tools/virt-make-fs.pl:499
3474 msgid ""
3475 "virt-make-fs: error copying contents into filesystem\n"
3476 "An error here usually means that the program did not estimate the\n"
3477 "filesystem size correctly.  Please read the BUGS section of the manpage.\n"
3478 msgstr ""
3479 "virt-make-fs: błąd podczas kopiowania zawartości do systemu plików\n"
3480 "Błąd w tym miejscu zwykle oznacza, że program nie oszacował poprawnie\n"
3481 "rozmiar systemu plików. Proszę przeczytać sekcję BUGS strony podręcznika.\n"
3482
3483 #: tools/virt-resize.pl:33
3484 msgid "virt-resize: sorry this program does not work on a 32 bit host\n"
3485 msgstr "virt-rescue: ten program nie działa na 32 bitowym gospodarzu\n"
3486
3487 #: tools/virt-resize.pl:581
3488 #, perl-brace-format
3489 msgid "virt-resize: {file}: does not exist or is not readable\n"
3490 msgstr "virt-resize: {file}: nie istnieje lub nie jest odczytywalny\n"
3491
3492 #: tools/virt-resize.pl:583
3493 #, perl-brace-format
3494 msgid ""
3495 "virt-resize: {file}: does not exist or is not writable\n"
3496 "You have to create the destination disk before running this program.\n"
3497 "Please read the virt-resize(1) manpage for more information.\n"
3498 msgstr ""
3499 "virt-resize: {file}: nie istnieje lub nie jest zapisywalny\n"
3500 "Należy utworzyć dysk docelowy przed uruchomieniem tego programu.\n"
3501 "Proszę przeczytać stronę podręcznika virt-resize(1), aby dowiedzieć się "
3502 "więcej.\n"
3503
3504 #: tools/virt-resize.pl:663 tools/virt-resize.pl:666
3505 #, perl-brace-format
3506 msgid ""
3507 "virt-resize: {file}: file is too small to be a disk image ({sz} bytes)\n"
3508 msgstr ""
3509 "virt-resize: {file}: plik jest za mały, aby był obrazem dysku ({sz} bajtów)\n"
3510
3511 #: tools/virt-resize.pl:682 tools/virt-resize.pl:694
3512 msgid "virt-resize: short read"
3513 msgstr "virt-resize: krótki odczyt"
3514
3515 #: tools/virt-resize.pl:828
3516 #, perl-brace-format
3517 msgid "virt-resize: no logical volume called {n}\n"
3518 msgstr "virt-resize: brak woluminu logicznego o nazwie {n}\n"
3519
3520 #: tools/virt-resize.pl:848
3521 #, perl-brace-format
3522 msgid ""
3523 "{p}: partition not found in the source disk image, when using the '{opt}' "
3524 "command line option\n"
3525 msgstr ""
3526 "{p}: nie odnaleziono partycji w źródłowym obrazie dysku podczas używania "
3527 "opcji wiersza poleceń\"{opt}\"\n"
3528
3529 #: tools/virt-resize.pl:854
3530 #, perl-brace-format
3531 msgid ""
3532 "{p}: partition ignored, you cannot use it in another command line argument\n"
3533 msgstr ""
3534 "{p}: zignorowano partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach "
3535 "wiersza poleceń\n"
3536
3537 #: tools/virt-resize.pl:858
3538 #, perl-brace-format
3539 msgid ""
3540 "{p}: partition deleted, you cannot use it in another command line argument\n"
3541 msgstr ""
3542 "{p}: usunięto partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach wiersza "
3543 "poleceń\n"
3544
3545 #: tools/virt-resize.pl:900
3546 #, perl-brace-format
3547 msgid "{p}: this partition has already been marked for resizing\n"
3548 msgstr "{p}: ta partycja została już oznaczona do zmiany rozmiaru\n"
3549
3550 #: tools/virt-resize.pl:908
3551 #, perl-brace-format
3552 msgid "{p}: missing size field in {o} option\n"
3553 msgstr "{p}: brak pola rozmiaru w opcji {o}\n"
3554
3555 #: tools/virt-resize.pl:925
3556 #, perl-brace-format
3557 msgid "{p}: {f}: cannot parse size field\n"
3558 msgstr "{p}: {f}: nie można przetworzyć pola rozmiaru\n"
3559
3560 #: tools/virt-resize.pl:930
3561 #, perl-brace-format
3562 msgid "{p}: new size is zero or negative\n"
3563 msgstr "{p}: nowy rozmiar wynosi zero lub jest ujemny\n"
3564
3565 #: tools/virt-resize.pl:953
3566 #, perl-brace-format
3567 msgid ""
3568 "{p}: cannot make this partition smaller because it contains a\n"
3569 "filesystem, physical volume or other content that is larger than the new "
3570 "size.\n"
3571 "You have to resize the content first, see virt-resize(1).\n"
3572 msgstr ""
3573 "{p}: nie można zmniejszyć tej partycji, ponieważ zawiera ona system plików,\n"
3574 "wolumin fizyczny lub inną zawartość, która jest większa niż nowy rozmiar.\n"
3575 "Należy najpierw zmienić rozmiar zawartości, w tym celu proszę zobaczyć "
3576 "stronę podręcznika virt-resize(1).\n"
3577
3578 #: tools/virt-resize.pl:969
3579 msgid "virt-resize: you cannot use options --expand and --shrink together\n"
3580 msgstr ""
3581 "virt-resize: nie można używać razem opcji --expand i --shrink together\n"
3582
3583 #: tools/virt-resize.pl:1018
3584 #, perl-brace-format
3585 msgid ""
3586 "virt-resize: error: cannot use --expand when there is no surplus space to\n"
3587 "expand into.  You need to make the target disk larger by at least {h}.\n"
3588 msgstr ""
3589 "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --expand, kiedy nie ma miejsca na\n"
3590 "rozszerzenie. Należy zwiększyć dysk docelowy o co najmniej {h}.\n"
3591
3592 #: tools/virt-resize.pl:1033
3593 msgid ""
3594 "virt-resize: error: cannot use --shrink because there is no deficit\n"
3595 "(see 'deficit' in the virt-resize(1) man page)\n"
3596 msgstr ""
3597 "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --shrink, ponieważ brak deficytu\n"
3598 "(proszę zobaczyć \"deficit\" na stronie podręcznika virt-resize(1)).\n"
3599
3600 #: tools/virt-resize.pl:1048
3601 msgid "Summary of changes:\n"
3602 msgstr "Podsumowanie zmian:\n"
3603
3604 #: tools/virt-resize.pl:1052
3605 #, perl-brace-format
3606 msgid "{p}: partition will be ignored\n"
3607 msgstr "{p}: partycja zostanie zignorowana\n"
3608
3609 #: tools/virt-resize.pl:1054
3610 #, perl-brace-format
3611 msgid "{p}: partition will be deleted\n"
3612 msgstr "{p}: partycja zostanie usunięta\n"
3613
3614 #: tools/virt-resize.pl:1056
3615 #, perl-brace-format
3616 msgid "{p}: partition will be resized from {oldsize} to {newsize}\n"
3617 msgstr "{p}: rozmiar partycji zostanie zmieniony z {oldsize} do {newsize}\n"
3618
3619 #: tools/virt-resize.pl:1061
3620 #, perl-brace-format
3621 msgid "{p}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
3622 msgstr "{p}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
3623
3624 #: tools/virt-resize.pl:1066
3625 #, perl-brace-format
3626 msgid "{p}: partition will be left alone\n"
3627 msgstr "{p}: partycja zostanie pozostawiona bez zmian\n"
3628
3629 #: tools/virt-resize.pl:1071
3630 #, perl-brace-format
3631 msgid "{n}: LV will be expanded to maximum size\n"
3632 msgstr "{n}: wolumin logiczny zostanie rozszerzony do maksymalnego rozmiaru\n"
3633
3634 #: tools/virt-resize.pl:1077
3635 #, perl-brace-format
3636 msgid "{n}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
3637 msgstr "{n}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
3638
3639 #: tools/virt-resize.pl:1084
3640 #, perl-brace-format
3641 msgid "There is a surplus of {spl} bytes ({h}).\n"
3642 msgstr "Istnieje nadmiar {spl} bajtów ({h}).\n"
3643
3644 #: tools/virt-resize.pl:1089
3645 msgid "An extra partition will be created for the surplus.\n"
3646 msgstr "Dodatkowa partycja zostanie utworzona dla nadmiarowego miejsca.\n"
3647
3648 #: tools/virt-resize.pl:1091
3649 msgid ""
3650 "The surplus space is not large enough for an extra partition to be created\n"
3651 "and so it will just be ignored.\n"
3652 msgstr ""
3653 "Nadmiarowe miejsce nie jest dostatecznie duże do utworzenia dodatkowej\n"
3654 "partycji, więc zostanie zignorowane.\n"
3655
3656 #: tools/virt-resize.pl:1094
3657 msgid ""
3658 "The surplus space will be ignored.  Run a partitioning program in the guest\n"
3659 "to partition this extra space if you want.\n"
3660 msgstr ""
3661 "Nadmiarowe miejsce zostanie zignorowane. Można uruchomić program\n"
3662 "partycjonowania w gościu, aby partycjonować te dodatkowe miejsce w razie\n"
3663 "potrzeby.\n"
3664
3665 #: tools/virt-resize.pl:1097
3666 #, perl-brace-format
3667 msgid ""
3668 "virt-resize: error: there is a deficit of {def} bytes ({h}).\n"
3669 "You need to make the target disk larger by at least this amount,\n"
3670 "or adjust your resizing requests.\n"
3671 msgstr ""
3672 "virt-resize: błąd: istnieje deficyt {def} bajtów ({h}).\n"
3673 "Należy zwiększyć dysk docelowy co najmniej o tę ilość lub dostosować\n"
3674 "żądania zmiany rozmiaru.\n"
3675
3676 #: tools/virt-resize.pl:1114
3677 msgid "virt-resize: source disk does not have a first partition\n"
3678 msgstr "virt-resize: dysk źródłowy nie posiada pierwszej partycji\n"
3679
3680 #: tools/virt-resize.pl:1209
3681 #, perl-brace-format
3682 msgid "Copying {p} ...\n"
3683 msgstr "Kopiowanie {p}...\n"
3684
3685 #: tools/virt-resize.pl:1272 tools/virt-resize.pl:1330
3686 #, perl-brace-format
3687 msgid "Expanding {p} using the '{meth}' method\n"
3688 msgstr "Rozszerzanie {p} używając metody \"{meth}\"\n"
3689
3690 #: tools/virt-tar.pl:183 tools/virt-tar.pl:190
3691 msgid "virt-tar: extract/upload mode specified twice on the command line\n"
3692 msgstr "virt-tar: wydobywa/wysyła tryb podany dwukrotnie w wierszu poleceń\n"
3693
3694 #: tools/virt-tar.pl:212
3695 msgid "virt-tar: no image, VM names, directory or filename given"
3696 msgstr ""
3697 "virt-tar: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych, katalogu lub nazwy "
3698 "pliku"
3699
3700 #: tools/virt-tar.pl:215
3701 msgid "virt-tar: either -x or -u must be specified on the command line\n"
3702 msgstr "virt-tar: należy podać opcję -x lub -u w wierszu poleceń\n"
3703
3704 #: tools/virt-tar.pl:226
3705 #, perl-brace-format
3706 msgid "virt-tar: {tarball}: file not found\n"
3707 msgstr "virt-tar: {tarball}: nie odnaleziono pliku\n"
3708
3709 #: tools/virt-tar.pl:229
3710 #, perl-brace-format
3711 msgid "virt-tar: {dir}: directory name must start with '/' character\n"
3712 msgstr "virt-tar: {dir}: nazwa katalogu musi zaczynać się od znaku \"/\"\n"
3713
3714 #: tools/virt-win-reg.pl:201
3715 msgid "no libvirt domain name or disk image given\n"
3716 msgstr "nie podano nazwy domeny libvirt lub obrazu dysku\n"
3717
3718 #: tools/virt-win-reg.pl:240
3719 msgid ""
3720 "expecting 1 or 2 more parameters, subkey path and optionally the value to "
3721 "export\n"
3722 msgstr ""
3723 "oczekiwano jednego lub dwóch parametrów, ścieżki do podklucza i opcjonalnie "
3724 "wartości do wyeksportowania\n"
3725
3726 #: tools/virt-win-reg.pl:351
3727 #, perl-brace-format
3728 msgid "virt-win-reg: {p}: not a supported Windows Registry path\n"
3729 msgstr ""
3730 "virt-win-reg: {p}: nie jest obsługiwaną ścieżką rejestru systemu Windows\n"
3731
3732 #: tools/virt-win-reg.pl:368 tools/virt-win-reg.pl:390
3733 #, perl-brace-format
3734 msgid "virt-win-reg: {p}: file not found in guest: {err}\n"
3735 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie odnaleziono pliku w gościu: {err}\n"
3736
3737 #: tools/virt-win-reg.pl:375
3738 #, perl-brace-format
3739 msgid "virt-win-reg: {p}: could not download registry file: {err}\n"
3740 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można pobrać pliku rejestru: {err}\n"
3741
3742 #: tools/virt-win-reg.pl:397
3743 #, perl-brace-format
3744 msgid "virt-win-reg: {p}: could not upload registry file: {err}\n"
3745 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można wysłać pliku rejestru: {err}\n"
3746
3747 #~ msgid ""
3748 #~ "error: domain is a live virtual machine.\n"
3749 #~ "You must use readonly access because write access to a running virtual "
3750 #~ "machine\n"
3751 #~ "can cause disk corruption."
3752 #~ msgstr ""
3753 #~ "błąd: domena jest aktywną maszyną wirtualną.\n"
3754 #~ "Należy użyć dostępu tylko do doczytu, ponieważ dostęp do zapisu\n"
3755 #~ "uruchomionej maszyny wirtualnej może spowodować uszkodzenie dysku."