Version 1.9.3.
[libguestfs.git] / po / pl.po
1 # translation of pl.po to Polish
2 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009.
3 #
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: pl\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
8 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
9 "POT-Creation-Date: 2011-01-11 21:54+0000\n"
10 "PO-Revision-Date: 2010-12-21 14:12+0100\n"
11 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
12 "Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
13 "Language: pl\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: cat/virt-cat.c:53 cat/virt-filesystems.c:95 cat/virt-ls.c:54 df/main.c:66
19 #: fish/fish.c:86 fuse/guestmount.c:862 inspector/virt-inspector.c:67
20 #: rescue/virt-rescue.c:55
21 #, c-format
22 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
23 msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
24
25 #: cat/virt-cat.c:57
26 #, c-format
27 msgid ""
28 "%s: display files in a virtual machine\n"
29 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
30 "Usage:\n"
31 "  %s [--options] -d domname file [file ...]\n"
32 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] file [file ...]\n"
33 "Options:\n"
34 "  -a|--add image       Add image\n"
35 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
36 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
37 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
38 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
39 "  --help               Display brief help\n"
40 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
41 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
42 "  -V|--version         Display version and exit\n"
43 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
44 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
45 msgstr ""
46 "%s: wyświetla pliki w maszynie wirtualnej\n"
47 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
48 "Użycie:\n"
49 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny plik [plik...]\n"
50 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img ...] plik [plik...]\n"
51 "Opcje:\n"
52 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
53 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
54 "                       dla opcji -d\n"
55 "  -d|--domain gość     Dodaje dyski z gościa biblioteki libvirt\n"
56 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
57 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
58 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
59 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejści\n"
60 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
61 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
62 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
63 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
64
65 #: cat/virt-cat.c:113 cat/virt-filesystems.c:198 cat/virt-ls.c:119
66 #: df/domains.c:428 df/main.c:132 fish/fish.c:204 fuse/guestmount.c:973
67 #: inspector/virt-inspector.c:127 rescue/virt-rescue.c:125
68 #, c-format
69 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
70 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
71
72 #: cat/virt-cat.c:135 cat/virt-filesystems.c:252 cat/virt-ls.c:141
73 #: df/main.c:156 fish/fish.c:272 fuse/guestmount.c:1021
74 #: inspector/virt-inspector.c:149 rescue/virt-rescue.c:149
75 #, c-format
76 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
77 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
78
79 #: cat/virt-filesystems.c:99
80 #, c-format
81 msgid ""
82 "%s: list filesystems, partitions, block devices, LVM in a VM\n"
83 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
84 "Usage:\n"
85 "  %s [--options] -d domname\n"
86 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...]\n"
87 "Options:\n"
88 "  -a|--add image       Add image\n"
89 "  --all                Display everything\n"
90 "  --blkdevs|--block-devices\n"
91 "                       Display block devices\n"
92 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
93 "  --csv                Output as Comma-Separated Values\n"
94 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
95 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
96 "  --extra              Display swap and data filesystems\n"
97 "  --filesystems        Display mountable filesystems\n"
98 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
99 "  -h|--human-readable  Human-readable sizes in --long output\n"
100 "  --help               Display brief help\n"
101 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
102 "  -l|--long            Long output\n"
103 "  --lvs|--logvols|--logical-volumes\n"
104 "                       Display LVM logical volumes\n"
105 "  --no-title           No title in --long output\n"
106 "  --parts|--partitions Display partitions\n"
107 "  --pvs|--physvols|--physical-volumes\n"
108 "                       Display LVM physical volumes\n"
109 "  --uuid|--uuids       Add UUIDs to --long output\n"
110 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
111 "  -V|--version         Display version and exit\n"
112 "  --vgs|--volgroups|--volume-groups\n"
113 "                       Display LVM volume groups\n"
114 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
115 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
116 msgstr ""
117 "%s: wyświetla listę systemów plików, partycji, urządzeń blokowych i LVM\n"
118 "w maszynie wirtualnej\n"
119 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
120 "Użycie:\n"
121 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny\n"
122 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...]\n"
123 "Opcje:\n"
124 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
125 "  --all                Wyświetla wszystko\n"
126 "  --blkdevs|--block-devices\n"
127 "                       Wyświetla urządzenia blokowe\n"
128 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
129 "                       dla opcji -d\n"
130 "  --csv                Wyjście jako CSV (wartości oddzielane przecinkiem)\n"
131 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
132 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
133 "  --extra              Wyświetla systemy plików wymiany i danych\n"
134 "  --filesystems        Wyświetla montowalne systemy plików\n"
135 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
136 "  -h|--human-readable  Rozmiary czytelne dla człowieka\n"
137 "                       w wyjściu opcji --long\n"
138 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
139 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
140 "  -l|--long            Długie wyjście\n"
141 "  --lvs|--logvols|--logical-volumes\n"
142 "                       Wyświetla woluminy logiczne LVM\n"
143 "  --no-title           Bez tytułu w wyjściu opcji --long\n"
144 "  --parts|--partitions Wyświetla partycje\n"
145 "  --pvs|--physvols|--physical-volumes\n"
146 "                       Wyświetla woluminy fizyczne LVM\n"
147 "  --uuid|--uuids       Dodaje UUID do wyjścia opcji --long\n"
148 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
149 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
150 "  --vgs|--volgroups|--volume-groups\n"
151 "                       Wyświetla grupy woluminów LVM\n"
152 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
153 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
154
155 #: cat/virt-filesystems.c:313 df/main.c:250
156 #, c-format
157 msgid "%s: you cannot use -h and --csv options together.\n"
158 msgstr "%s: nie można używać opcji -h oraz --csv jednocześnie.\n"
159
160 #: cat/virt-ls.c:58
161 #, c-format
162 msgid ""
163 "%s: list files in a virtual machine\n"
164 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
165 "Usage:\n"
166 "  %s [--options] -d domname file [dir ...]\n"
167 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] dir [dir ...]\n"
168 "Options:\n"
169 "  -a|--add image       Add image\n"
170 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
171 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
172 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
173 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
174 "  --help               Display brief help\n"
175 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
176 "  -l|--long            Long listing\n"
177 "  -R|--recursive       Recursive listing\n"
178 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
179 "  -V|--version         Display version and exit\n"
180 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
181 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
182 msgstr ""
183 "%s: wyświetla listę plików w maszynie wirtualnej\n"
184 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
185 "Użycie:\n"
186 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny plik [kat...]\n"
187 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...] kat [kat...]\n"
188 "Opcje:\n"
189 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
190 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
191 "                       dla opcji -d\n"
192 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
193 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
194 "  --format[=raw|..]    Wymusza obraz dysku dla opcji -a\n"
195 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
196 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
197 "  -l|--long            Długie listy\n"
198 "  -R|--recursive       Rekursywne listy\n"
199 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
200 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
201 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
202 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
203
204 #: df/domains.c:115
205 #, c-format
206 msgid "%s: could not connect to libvirt (code %d, domain %d): %s"
207 msgstr ""
208 "%s: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): %s"
209
210 #: df/domains.c:124
211 #, c-format
212 msgid "%s: could not get number of running domains (code %d, domain %d): %s"
213 msgstr ""
214 "%s: nie można uzyskać liczby uruchomionych domen (kod %d, domena %d): %s"
215
216 #: df/domains.c:134
217 #, c-format
218 msgid "%s: could not list running domains (code %d, domain %d): %s"
219 msgstr ""
220 "%s: nie można wyświetlić listy uruchomionych domen (kod %d, domena %d): %s"
221
222 #: df/domains.c:145
223 #, c-format
224 msgid "%s: could not get number of inactive domains (code %d, domain %d): %s"
225 msgstr ""
226 "%s: nie można uzyskać liczby nieaktywnych domen (kod %d, domena %d): %s"
227
228 #: df/domains.c:155
229 #, c-format
230 msgid "%s: could not list inactive domains (code %d, domain %d): %s"
231 msgstr ""
232 "%s: nie można wyświetlić listy nieaktywnych domen (kod %d, domena %d): %s"
233
234 #: df/domains.c:281
235 #, c-format
236 msgid "%s: ignoring %s, it has too many disks (%zu > %d)"
237 msgstr "%s: ignorowanie %s, posiada za dużo dysków (%zu > %d)"
238
239 #: df/main.c:70
240 #, c-format
241 msgid ""
242 "%s: display free space on virtual filesystems\n"
243 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
244 "Usage:\n"
245 "  %s [--options] -d domname\n"
246 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...]\n"
247 "Options:\n"
248 "  -a|--add image       Add image\n"
249 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
250 "  --csv                Output as Comma-Separated Values\n"
251 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
252 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
253 "  -h|--human-readable  Human-readable sizes in --long output\n"
254 "  --help               Display brief help\n"
255 "  -i|--inodes          Display inodes\n"
256 "  --one-per-guest      Separate appliance per guest\n"
257 "  --uuid               Add UUIDs to --long output\n"
258 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
259 "  -V|--version         Display version and exit\n"
260 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
261 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
262 msgstr ""
263 "%s: wyświetla wolne miejsce na wirtualnych systemach plików\n"
264 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
265 "Użycie:\n"
266 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny\n"
267 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...]\n"
268 "Opcje:\n"
269 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
270 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
271 "                       dla opcji -d\n"
272 "  --csv                Wyjście jako CSV (wartości oddzielane przecinkiem)\n"
273 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
274 "  --format[=raw|..]    Wymusza obraz dysku dla opcji -a\n"
275 "  -h|--human-readable  Rozmiary czytelne dla człowieka\n"
276 "                       w wyjściu opcji --long\n"
277 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
278 "  -i|--inodes          Wyświetla i-węzły\n"
279 "  --one-per-guest      Oddziela przyrządy według gości\n"
280 "  --uuid               Dodaje UUID do wyjścia opcji --long\n"
281 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
282 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
283 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
284 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
285
286 #: df/main.c:262
287 #, c-format
288 msgid "%s: compiled without support for libvirt.\n"
289 msgstr "%s: skompilowano bez obsługi biblioteki libvirt.\n"
290
291 #: df/output.c:49
292 msgid "VirtualMachine"
293 msgstr "Maszyna wirtualna"
294
295 #: df/output.c:50
296 msgid "Filesystem"
297 msgstr "System plików"
298
299 #: df/output.c:53
300 msgid "1K-blocks"
301 msgstr "K-bloki"
302
303 #: df/output.c:55
304 msgid "Size"
305 msgstr "Rozmiar"
306
307 #: df/output.c:56
308 msgid "Used"
309 msgstr "Użyte"
310
311 #: df/output.c:57
312 msgid "Available"
313 msgstr "Dostępne"
314
315 #: df/output.c:58
316 msgid "Use%"
317 msgstr "Użycie%"
318
319 #: df/output.c:60
320 msgid "Inodes"
321 msgstr "I-węzły"
322
323 #: df/output.c:61
324 msgid "IUsed"
325 msgstr "IUżyte"
326
327 #: df/output.c:62
328 msgid "IFree"
329 msgstr "IWolne"
330
331 #: df/output.c:63
332 msgid "IUse%"
333 msgstr "IUżyte%"
334
335 #: fish/alloc.c:37
336 #, c-format
337 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
338 msgstr "należy użyć \"alloc plik rozmiar\", aby utworzyć obraz\n"
339
340 #: fish/alloc.c:51
341 #, c-format
342 msgid "use 'sparse file size' to create a sparse image\n"
343 msgstr "należy użyć \"sparse plik rozmiar\", aby utworzyć rzadki obraz\n"
344
345 #: fish/alloc.c:75
346 #, c-format
347 msgid "can't allocate or add disks after launching\n"
348 msgstr "bez przydzielania lub dodawania dysków po uruchomieniu\n"
349
350 #: fish/alloc.c:156
351 #, c-format
352 msgid "%s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
353 msgstr "%s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
354
355 #: fish/cmds.c:2487
356 msgid "Command"
357 msgstr "Polecenie"
358
359 #: fish/cmds.c:2487
360 msgid "Description"
361 msgstr "Opis"
362
363 #: fish/cmds.c:2489
364 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
365 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
366
367 #: fish/cmds.c:2490
368 msgid "add the disk(s) from a named libvirt domain"
369 msgstr "dodaje dyski z nazwanej domeny biblioteki libvirt"
370
371 #: fish/cmds.c:2491 fish/cmds.c:2492
372 msgid "add an image to examine or modify"
373 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
374
375 #: fish/cmds.c:2493
376 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
377 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
378
379 #: fish/cmds.c:2494
380 msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
381 msgstr ""
382 "dodaje napęd w trybie tylko do odczytu określając używaną emulację bloku QEMU"
383
384 #: fish/cmds.c:2495
385 msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
386 msgstr "dodaje napęd określając używaną emulację bloku QEMU"
387
388 #: fish/cmds.c:2496
389 msgid "allocate and add a disk file"
390 msgstr "przydziela i dodaje plik dysku"
391
392 #: fish/cmds.c:2497
393 msgid "clear Augeas path"
394 msgstr "czyści ścieżkę Augeas"
395
396 #: fish/cmds.c:2498
397 msgid "close the current Augeas handle"
398 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
399
400 #: fish/cmds.c:2499
401 msgid "define an Augeas node"
402 msgstr "określa węzeł Augeas"
403
404 #: fish/cmds.c:2500
405 msgid "define an Augeas variable"
406 msgstr "określa zmienną Augeas"
407
408 #: fish/cmds.c:2501
409 msgid "look up the value of an Augeas path"
410 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
411
412 #: fish/cmds.c:2502
413 msgid "create a new Augeas handle"
414 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
415
416 #: fish/cmds.c:2503
417 msgid "insert a sibling Augeas node"
418 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
419
420 #: fish/cmds.c:2504
421 msgid "load files into the tree"
422 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
423
424 #: fish/cmds.c:2505
425 msgid "list Augeas nodes under augpath"
426 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
427
428 #: fish/cmds.c:2506
429 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
430 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
431
432 #: fish/cmds.c:2507
433 msgid "move Augeas node"
434 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
435
436 #: fish/cmds.c:2508
437 msgid "remove an Augeas path"
438 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
439
440 #: fish/cmds.c:2509
441 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
442 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
443
444 #: fish/cmds.c:2510
445 msgid "set Augeas path to value"
446 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
447
448 #: fish/cmds.c:2511
449 msgid "test availability of some parts of the API"
450 msgstr "testuje dostępność niektórych części API"
451
452 #: fish/cmds.c:2512
453 msgid "return a list of all optional groups"
454 msgstr "zwraca listę wszystkich opcjonalnych grup"
455
456 #: fish/cmds.c:2513
457 msgid "upload base64-encoded data to file"
458 msgstr "wysyła dane zakodowane jako base64 do pliku"
459
460 #: fish/cmds.c:2514
461 msgid "download file and encode as base64"
462 msgstr "pobiera plik i koduje go jako base64"
463
464 #: fish/cmds.c:2515
465 msgid "flush device buffers"
466 msgstr "czyści bufory urządzenia"
467
468 #: fish/cmds.c:2516
469 msgid "get blocksize of block device"
470 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
471
472 #: fish/cmds.c:2517
473 msgid "is block device set to read-only"
474 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
475
476 #: fish/cmds.c:2518
477 msgid "get total size of device in bytes"
478 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
479
480 #: fish/cmds.c:2519
481 msgid "get sectorsize of block device"
482 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
483
484 #: fish/cmds.c:2520
485 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
486 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
487
488 #: fish/cmds.c:2521
489 msgid "reread partition table"
490 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
491
492 #: fish/cmds.c:2522
493 msgid "set blocksize of block device"
494 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
495
496 #: fish/cmds.c:2523
497 msgid "set block device to read-only"
498 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
499
500 #: fish/cmds.c:2524
501 msgid "set block device to read-write"
502 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
503
504 #: fish/cmds.c:2525
505 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
506 msgstr ""
507 "zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość znaków"
508
509 #: fish/cmds.c:2526
510 msgid "list the contents of a file"
511 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
512
513 #: fish/cmds.c:2527
514 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
515 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
516
517 #: fish/cmds.c:2528
518 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of the contents of a device"
519 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC zawartości urządzenia"
520
521 #: fish/cmds.c:2529
522 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of files in a directory"
523 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC plików w katalogu"
524
525 #: fish/cmds.c:2530
526 msgid "change file mode"
527 msgstr "zmienia tryb pliku"
528
529 #: fish/cmds.c:2531 fish/cmds.c:2639
530 msgid "change file owner and group"
531 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
532
533 #: fish/cmds.c:2532
534 msgid "run a command from the guest filesystem"
535 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
536
537 #: fish/cmds.c:2533
538 msgid "run a command, returning lines"
539 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
540
541 #: fish/cmds.c:2534
542 msgid "add qemu parameters"
543 msgstr "dodaje parametry QEMU"
544
545 #: fish/cmds.c:2535
546 msgid "copy local files or directories into an image"
547 msgstr "kopiuje lokalne pliki lub katalogi do obrazu"
548
549 #: fish/cmds.c:2536
550 msgid "copy remote files or directories out of an image"
551 msgstr "kopiuje zdalne pliki lub katalogi z obrazu"
552
553 #: fish/cmds.c:2537
554 msgid "copy size bytes from source to destination using dd"
555 msgstr "kopiuje bajty rozmiaru ze źródła do celu używając dd"
556
557 #: fish/cmds.c:2538
558 msgid "copy a file"
559 msgstr "kopiuje plik"
560
561 #: fish/cmds.c:2539
562 msgid "copy a file or directory recursively"
563 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
564
565 #: fish/cmds.c:2540
566 msgid "copy from source to destination using dd"
567 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
568
569 #: fish/cmds.c:2541
570 msgid "debugging and internals"
571 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
572
573 #: fish/cmds.c:2542
574 msgid "debug the QEMU command line (internal use only)"
575 msgstr "debuguje wiersz poleceń QEMU (tylko do użytku wewnętrznego)"
576
577 #: fish/cmds.c:2543
578 msgid "upload a file to the appliance (internal use only)"
579 msgstr "wysyła plik do przyrządu (tylko do użytku wewnętrznego)"
580
581 #: fish/cmds.c:2544
582 msgid "report file system disk space usage"
583 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
584
585 #: fish/cmds.c:2545
586 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
587 msgstr ""
588 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
589
590 #: fish/cmds.c:2546
591 msgid "return kernel messages"
592 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
593
594 #: fish/cmds.c:2547
595 msgid "download a file to the local machine"
596 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
597
598 #: fish/cmds.c:2548
599 msgid "download a file to the local machine with offset and size"
600 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny z wyrównaniem i rozmiarem"
601
602 #: fish/cmds.c:2549
603 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
604 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
605
606 #: fish/cmds.c:2550
607 msgid "estimate file space usage"
608 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
609
610 #: fish/cmds.c:2551
611 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
612 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
613
614 #: fish/cmds.c:2552
615 msgid "display a line of text"
616 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
617
618 #: fish/cmds.c:2553
619 msgid "echo arguments back to the client"
620 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
621
622 #: fish/cmds.c:2554
623 msgid "edit a file"
624 msgstr "modyfikuje plik"
625
626 #: fish/cmds.c:2555 fish/cmds.c:2556 fish/cmds.c:2561 fish/cmds.c:2562
627 #: fish/cmds.c:2594 fish/cmds.c:2595 fish/cmds.c:2830 fish/cmds.c:2831
628 #: fish/cmds.c:2835 fish/cmds.c:2836 fish/cmds.c:2838 fish/cmds.c:2839
629 msgid "return lines matching a pattern"
630 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
631
632 #: fish/cmds.c:2557
633 msgid "test if two files have equal contents"
634 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
635
636 #: fish/cmds.c:2558
637 msgid "test if file or directory exists"
638 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
639
640 #: fish/cmds.c:2559 fish/cmds.c:2560
641 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
642 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
643
644 #: fish/cmds.c:2563
645 msgid "determine file type"
646 msgstr "określa typ pliku"
647
648 #: fish/cmds.c:2564
649 msgid "detect the architecture of a binary file"
650 msgstr "wykrywa architekturę pliku binarnego"
651
652 #: fish/cmds.c:2565
653 msgid "return the size of the file in bytes"
654 msgstr "zwraca rozmiar pliku w bajtach"
655
656 #: fish/cmds.c:2566
657 msgid "fill a file with octets"
658 msgstr "wypełnia plik oktetami"
659
660 #: fish/cmds.c:2567
661 msgid "fill a file with a repeating pattern of bytes"
662 msgstr "wypełnia plik powtarzającym się wzorem bajtów"
663
664 #: fish/cmds.c:2568
665 msgid "find all files and directories"
666 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
667
668 #: fish/cmds.c:2569
669 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
670 msgstr ""
671 "znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem NUL"
672
673 #: fish/cmds.c:2570
674 msgid "find a filesystem by label"
675 msgstr "znajduje system plików według etykiety"
676
677 #: fish/cmds.c:2571
678 msgid "find a filesystem by UUID"
679 msgstr "znajduje system plików według UUID"
680
681 #: fish/cmds.c:2572
682 msgid "run the filesystem checker"
683 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
684
685 #: fish/cmds.c:2573
686 msgid "get the additional kernel options"
687 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
688
689 #: fish/cmds.c:2574
690 msgid "get autosync mode"
691 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
692
693 #: fish/cmds.c:2575
694 msgid "get direct appliance mode flag"
695 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
696
697 #: fish/cmds.c:2576
698 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
699 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
700
701 #: fish/cmds.c:2577
702 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
703 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
704
705 #: fish/cmds.c:2578
706 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
707 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
708
709 #: fish/cmds.c:2579
710 msgid "get enable network flag"
711 msgstr "uzyskuje flagę włączenia sieci"
712
713 #: fish/cmds.c:2580
714 msgid "get the search path"
715 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
716
717 #: fish/cmds.c:2581
718 msgid "get PID of qemu subprocess"
719 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
720
721 #: fish/cmds.c:2582
722 msgid "get the qemu binary"
723 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
724
725 #: fish/cmds.c:2583
726 msgid "get recovery process enabled flag"
727 msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
728
729 #: fish/cmds.c:2584
730 msgid "get SELinux enabled flag"
731 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
732
733 #: fish/cmds.c:2585
734 msgid "get the current state"
735 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
736
737 #: fish/cmds.c:2586
738 msgid "get command trace enabled flag"
739 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
740
741 #: fish/cmds.c:2587
742 msgid "get the current umask"
743 msgstr "uzyskuje bieżące \"umask\""
744
745 #: fish/cmds.c:2588
746 msgid "get verbose mode"
747 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
748
749 #: fish/cmds.c:2589
750 msgid "get SELinux security context"
751 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
752
753 #: fish/cmds.c:2590 fish/cmds.c:2640
754 msgid "get a single extended attribute"
755 msgstr "uzyskuje pojedynczy atrybut rozszerzony"
756
757 #: fish/cmds.c:2591 fish/cmds.c:2641
758 msgid "list extended attributes of a file or directory"
759 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
760
761 #: fish/cmds.c:2592
762 msgid "expand wildcards in command"
763 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
764
765 #: fish/cmds.c:2593
766 msgid "expand a wildcard path"
767 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
768
769 #: fish/cmds.c:2596
770 msgid "install GRUB"
771 msgstr "instaluje program GRUB"
772
773 #: fish/cmds.c:2597
774 msgid "return first 10 lines of a file"
775 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
776
777 #: fish/cmds.c:2598
778 msgid "return first N lines of a file"
779 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
780
781 #: fish/cmds.c:2599
782 msgid "dump a file in hexadecimal"
783 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
784
785 #: fish/cmds.c:2600
786 msgid "edit with a hex editor"
787 msgstr "modyfikuje za pomocą edytora szesnastkowego"
788
789 #: fish/cmds.c:2601
790 msgid "list the contents of a single file in an initrd"
791 msgstr "wyświetla listę zawartości pojedynczego pliku w initrd"
792
793 #: fish/cmds.c:2602
794 msgid "list files in an initrd"
795 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
796
797 #: fish/cmds.c:2603
798 msgid "add an inotify watch"
799 msgstr "dodaje obserwację inotify"
800
801 #: fish/cmds.c:2604
802 msgid "close the inotify handle"
803 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
804
805 #: fish/cmds.c:2605
806 msgid "return list of watched files that had events"
807 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
808
809 #: fish/cmds.c:2606
810 msgid "create an inotify handle"
811 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
812
813 #: fish/cmds.c:2607
814 msgid "return list of inotify events"
815 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
816
817 #: fish/cmds.c:2608
818 msgid "remove an inotify watch"
819 msgstr "usuwa obserwację inotify"
820
821 #: fish/cmds.c:2609
822 msgid "get architecture of inspected operating system"
823 msgstr "uzyskuje architekturę badanego systemu operacyjnego"
824
825 #: fish/cmds.c:2610
826 msgid "get distro of inspected operating system"
827 msgstr "uzyskuje dystrybucję badanego systemu operacyjnego"
828
829 #: fish/cmds.c:2611
830 msgid "get filesystems associated with inspected operating system"
831 msgstr "uzyskuje systemy plików powiązane z badanym systemem operacyjnym"
832
833 #: fish/cmds.c:2612
834 msgid "get hostname of the operating system"
835 msgstr "uzyskuje nazwę komputera systemu operacyjnego"
836
837 #: fish/cmds.c:2613
838 msgid "get major version of inspected operating system"
839 msgstr "uzyskuje główną wersję badanego systemu operacyjnego"
840
841 #: fish/cmds.c:2614
842 msgid "get minor version of inspected operating system"
843 msgstr "uzyskuje pomniejszą wersję badanego systemu operacyjnego"
844
845 #: fish/cmds.c:2615
846 msgid "get mountpoints of inspected operating system"
847 msgstr "uzyskuje punkty montowania badanego systemu operacyjnego"
848
849 #: fish/cmds.c:2616
850 msgid "get package format used by the operating system"
851 msgstr "uzyskuje typ formatu pakietów używanego przez system operacyjny"
852
853 #: fish/cmds.c:2617
854 msgid "get package management tool used by the operating system"
855 msgstr ""
856 "uzyskuje narzędzie do zarządzania pakietami używane przez system operacyjny"
857
858 #: fish/cmds.c:2618
859 msgid "get product name of inspected operating system"
860 msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
861
862 #: fish/cmds.c:2619
863 msgid "return list of operating systems found by last inspection"
864 msgstr ""
865 "zwraca listę systemów operacyjnych odnalezionych przez ostatnie badanie"
866
867 #: fish/cmds.c:2620
868 msgid "get type of inspected operating system"
869 msgstr "uzyskuje typ badanego systemu operacyjnego"
870
871 #: fish/cmds.c:2621
872 msgid "get Windows systemroot of inspected operating system"
873 msgstr "uzyskuje systemroot badanego systemu operacyjnego Windows"
874
875 #: fish/cmds.c:2622
876 msgid "get list of applications installed in the operating system"
877 msgstr "uzyskuje listę aplikacji zainstalowanych w systemie operacyjnym"
878
879 #: fish/cmds.c:2623
880 msgid "inspect disk and return list of operating systems found"
881 msgstr "bada dysk i zwraca listę odnalezionych systemów operacyjnych"
882
883 #: fish/cmds.c:2624
884 msgid "test if block device"
885 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem blokowym"
886
887 #: fish/cmds.c:2625
888 msgid "is busy processing a command"
889 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
890
891 #: fish/cmds.c:2626
892 msgid "test if character device"
893 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem znakowym"
894
895 #: fish/cmds.c:2627
896 msgid "is in configuration state"
897 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
898
899 #: fish/cmds.c:2628
900 msgid "test if a directory"
901 msgstr "testuje, czy jest katalogiem"
902
903 #: fish/cmds.c:2629
904 msgid "test if FIFO (named pipe)"
905 msgstr "testuje, czy jest FIFO (nazwanym potokiem)"
906
907 #: fish/cmds.c:2630
908 msgid "test if a regular file"
909 msgstr "testuje, czy jest zwykłym plikiem"
910
911 #: fish/cmds.c:2631
912 msgid "is launching subprocess"
913 msgstr "uruchamia podprocesy"
914
915 #: fish/cmds.c:2632
916 msgid "test if device is a logical volume"
917 msgstr "testuje, czy urządzenie jest woluminem logicznym"
918
919 #: fish/cmds.c:2633
920 msgid "is ready to accept commands"
921 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
922
923 #: fish/cmds.c:2634
924 msgid "test if socket"
925 msgstr "testuje, czy jest gniazdem"
926
927 #: fish/cmds.c:2635
928 msgid "test if symbolic link"
929 msgstr "testuje, czy jest dowiązaniem symbolicznym"
930
931 #: fish/cmds.c:2636
932 msgid "kill the qemu subprocess"
933 msgstr "niszczy podproces QEMU"
934
935 #: fish/cmds.c:2637
936 msgid "launch the qemu subprocess"
937 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
938
939 #: fish/cmds.c:2638
940 msgid "change working directory"
941 msgstr "zmienia katalog roboczy"
942
943 #: fish/cmds.c:2642
944 msgid "list the block devices"
945 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
946
947 #: fish/cmds.c:2643
948 msgid "list filesystems"
949 msgstr "wyświetla listę systemów plików"
950
951 #: fish/cmds.c:2644
952 msgid "list the partitions"
953 msgstr "wyświetla listę partycji"
954
955 #: fish/cmds.c:2645
956 msgid "list the files in a directory (long format)"
957 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
958
959 #: fish/cmds.c:2646 fish/cmds.c:2647
960 msgid "create a hard link"
961 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
962
963 #: fish/cmds.c:2648 fish/cmds.c:2649
964 msgid "create a symbolic link"
965 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
966
967 #: fish/cmds.c:2650 fish/cmds.c:2741
968 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
969 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
970
971 #: fish/cmds.c:2651
972 msgid "list the files in a directory"
973 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
974
975 #: fish/cmds.c:2652 fish/cmds.c:2766
976 msgid "set extended attribute of a file or directory"
977 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
978
979 #: fish/cmds.c:2653
980 msgid "get file information for a symbolic link"
981 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
982
983 #: fish/cmds.c:2654
984 msgid "lstat on multiple files"
985 msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
986
987 #: fish/cmds.c:2655
988 msgid "add a key on a LUKS encrypted device"
989 msgstr "dodaje klucz do zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
990
991 #: fish/cmds.c:2656
992 msgid "close a LUKS device"
993 msgstr "zamyka urządzenie LUKS"
994
995 #: fish/cmds.c:2657 fish/cmds.c:2658
996 msgid "format a block device as a LUKS encrypted device"
997 msgstr "formatuje urządzenie blokowe jako zaszyfrowane urządzenie LUKS"
998
999 #: fish/cmds.c:2659
1000 msgid "remove a key from a LUKS encrypted device"
1001 msgstr "usuwa klucz z zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
1002
1003 #: fish/cmds.c:2660
1004 msgid "open a LUKS-encrypted block device"
1005 msgstr "otwiera urządzenie blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS"
1006
1007 #: fish/cmds.c:2661
1008 msgid "open a LUKS-encrypted block device read-only"
1009 msgstr ""
1010 "otwiera urządzenia blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS w trybie tylko do "
1011 "odczytu"
1012
1013 #: fish/cmds.c:2662
1014 msgid "create an LVM logical volume"
1015 msgstr "tworzy wolumin logiczny LVM"
1016
1017 #: fish/cmds.c:2663
1018 msgid "get canonical name of an LV"
1019 msgstr "uzyskuje kanoniczną nazwę woluminu logicznego"
1020
1021 #: fish/cmds.c:2664
1022 msgid "clear LVM device filter"
1023 msgstr "czyści filtr urządzeń LVM"
1024
1025 #: fish/cmds.c:2665
1026 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
1027 msgstr ""
1028 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
1029
1030 #: fish/cmds.c:2666
1031 msgid "set LVM device filter"
1032 msgstr "ustawia filtr urządzeń LVM"
1033
1034 #: fish/cmds.c:2667
1035 msgid "remove an LVM logical volume"
1036 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
1037
1038 #: fish/cmds.c:2668
1039 msgid "rename an LVM logical volume"
1040 msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
1041
1042 #: fish/cmds.c:2669
1043 msgid "resize an LVM logical volume"
1044 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
1045
1046 #: fish/cmds.c:2670
1047 msgid "expand an LV to fill free space"
1048 msgstr "rozszerza wolumin logiczny, aby wypełnić wolne miejsce"
1049
1050 #: fish/cmds.c:2671 fish/cmds.c:2672
1051 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
1052 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
1053
1054 #: fish/cmds.c:2673
1055 msgid "get the UUID of a logical volume"
1056 msgstr "uzyskuje UUID woluminu logicznego"
1057
1058 #: fish/cmds.c:2674
1059 msgid "lgetxattr on multiple files"
1060 msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
1061
1062 #: fish/cmds.c:2675
1063 msgid "open the manual"
1064 msgstr "otwiera podręcznik"
1065
1066 #: fish/cmds.c:2676
1067 msgid "create a directory"
1068 msgstr "tworzy katalog"
1069
1070 #: fish/cmds.c:2677
1071 msgid "create a directory with a particular mode"
1072 msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
1073
1074 #: fish/cmds.c:2678
1075 msgid "create a directory and parents"
1076 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
1077
1078 #: fish/cmds.c:2679
1079 msgid "create a temporary directory"
1080 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
1081
1082 #: fish/cmds.c:2680 fish/cmds.c:2681 fish/cmds.c:2682
1083 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
1084 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
1085
1086 #: fish/cmds.c:2683
1087 msgid "make ext2/3/4 external journal"
1088 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
1089
1090 #: fish/cmds.c:2684
1091 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
1092 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
1093
1094 #: fish/cmds.c:2685
1095 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
1096 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
1097
1098 #: fish/cmds.c:2686
1099 msgid "make FIFO (named pipe)"
1100 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
1101
1102 #: fish/cmds.c:2687 fish/cmds.c:2689
1103 msgid "make a filesystem"
1104 msgstr "tworzy system plików"
1105
1106 #: fish/cmds.c:2688
1107 msgid "make a filesystem with block size"
1108 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
1109
1110 #: fish/cmds.c:2690
1111 msgid "create a mountpoint"
1112 msgstr "tworzy punkt montowania"
1113
1114 #: fish/cmds.c:2691
1115 msgid "make block, character or FIFO devices"
1116 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
1117
1118 #: fish/cmds.c:2692
1119 msgid "make block device node"
1120 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
1121
1122 #: fish/cmds.c:2693
1123 msgid "make char device node"
1124 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
1125
1126 #: fish/cmds.c:2694
1127 msgid "create a swap partition"
1128 msgstr "tworzy partycję wymiany"
1129
1130 #: fish/cmds.c:2695
1131 msgid "create a swap partition with a label"
1132 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
1133
1134 #: fish/cmds.c:2696
1135 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
1136 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
1137
1138 #: fish/cmds.c:2697
1139 msgid "create a swap file"
1140 msgstr "tworzy plik wymiany"
1141
1142 #: fish/cmds.c:2698
1143 msgid "load a kernel module"
1144 msgstr "wczytuje moduł jądra"
1145
1146 #: fish/cmds.c:2699
1147 msgid "view a file"
1148 msgstr "wyświetla plik"
1149
1150 #: fish/cmds.c:2700
1151 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
1152 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
1153
1154 #: fish/cmds.c:2701
1155 msgid "mount a file using the loop device"
1156 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
1157
1158 #: fish/cmds.c:2702
1159 msgid "mount a guest disk with mount options"
1160 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
1161
1162 #: fish/cmds.c:2703
1163 msgid "mount a guest disk, read-only"
1164 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
1165
1166 #: fish/cmds.c:2704
1167 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
1168 msgstr ""
1169 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
1170 "plików"
1171
1172 #: fish/cmds.c:2705
1173 msgid "show mountpoints"
1174 msgstr "wyświetla punkty montowania"
1175
1176 #: fish/cmds.c:2706
1177 msgid "show mounted filesystems"
1178 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
1179
1180 #: fish/cmds.c:2707
1181 msgid "move a file"
1182 msgstr "przenosi plik"
1183
1184 #: fish/cmds.c:2708
1185 msgid "probe NTFS volume"
1186 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
1187
1188 #: fish/cmds.c:2709
1189 msgid "resize an NTFS filesystem"
1190 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS"
1191
1192 #: fish/cmds.c:2710
1193 msgid "resize an NTFS filesystem (with size)"
1194 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS (za pomocą rozmiaru)"
1195
1196 #: fish/cmds.c:2711
1197 msgid "add a partition to the device"
1198 msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
1199
1200 #: fish/cmds.c:2712
1201 msgid "delete a partition"
1202 msgstr "usuwa partycję"
1203
1204 #: fish/cmds.c:2713
1205 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
1206 msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
1207
1208 #: fish/cmds.c:2714
1209 msgid "return true if a partition is bootable"
1210 msgstr "zwraca wartość \"true\", jeśli partycja jest startowa"
1211
1212 #: fish/cmds.c:2715
1213 msgid "get the MBR type byte (ID byte) from a partition"
1214 msgstr "uzyskuje bajt typu MBR (bajt identyfikatora) z partycji"
1215
1216 #: fish/cmds.c:2716
1217 msgid "get the partition table type"
1218 msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
1219
1220 #: fish/cmds.c:2717
1221 msgid "create an empty partition table"
1222 msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
1223
1224 #: fish/cmds.c:2718
1225 msgid "list partitions on a device"
1226 msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
1227
1228 #: fish/cmds.c:2719
1229 msgid "make a partition bootable"
1230 msgstr "zmienia partycję na startową"
1231
1232 #: fish/cmds.c:2720
1233 msgid "set the MBR type byte (ID byte) of a partition"
1234 msgstr "ustawia bajt typu MBR (bajt identyfikatora) partycji"
1235
1236 #: fish/cmds.c:2721
1237 msgid "set partition name"
1238 msgstr "ustawia nazwę partycji"
1239
1240 #: fish/cmds.c:2722
1241 msgid "convert partition name to device name"
1242 msgstr "konwertuje nazwę partycji na nazwę urządzenia"
1243
1244 #: fish/cmds.c:2723
1245 msgid "ping the guest daemon"
1246 msgstr "odpytuje demona gościa"
1247
1248 #: fish/cmds.c:2724
1249 msgid "read part of a file"
1250 msgstr "odczytuje część pliku"
1251
1252 #: fish/cmds.c:2725
1253 msgid "read part of a device"
1254 msgstr "odczytuje część urządzenia"
1255
1256 #: fish/cmds.c:2726
1257 msgid "create an LVM physical volume"
1258 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
1259
1260 #: fish/cmds.c:2727
1261 msgid "remove an LVM physical volume"
1262 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
1263
1264 #: fish/cmds.c:2728
1265 msgid "resize an LVM physical volume"
1266 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
1267
1268 #: fish/cmds.c:2729
1269 msgid "resize an LVM physical volume (with size)"
1270 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM (za pomocą rozmiaru)"
1271
1272 #: fish/cmds.c:2730 fish/cmds.c:2731
1273 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
1274 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
1275
1276 #: fish/cmds.c:2732
1277 msgid "get the UUID of a physical volume"
1278 msgstr "uzyskuje UUID woluminu fizycznego"
1279
1280 #: fish/cmds.c:2733
1281 msgid "write to part of a file"
1282 msgstr "zapisuje do części pliku"
1283
1284 #: fish/cmds.c:2734
1285 msgid "write to part of a device"
1286 msgstr "zapisuje do części urządzenia"
1287
1288 #: fish/cmds.c:2735
1289 msgid "read a file"
1290 msgstr "odczytuje plik"
1291
1292 #: fish/cmds.c:2736
1293 msgid "read file as lines"
1294 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
1295
1296 #: fish/cmds.c:2737
1297 msgid "read directories entries"
1298 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
1299
1300 #: fish/cmds.c:2738
1301 msgid "read the target of a symbolic link"
1302 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
1303
1304 #: fish/cmds.c:2739
1305 msgid "readlink on multiple files"
1306 msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
1307
1308 #: fish/cmds.c:2740
1309 msgid "canonicalized absolute pathname"
1310 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
1311
1312 #: fish/cmds.c:2742
1313 msgid "close and reopen libguestfs handle"
1314 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
1315
1316 #: fish/cmds.c:2743
1317 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem"
1318 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4"
1319
1320 #: fish/cmds.c:2744
1321 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem (with size)"
1322 msgstr ""
1323 "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4 (za pomocą rozmiaru)"
1324
1325 #: fish/cmds.c:2745
1326 msgid "remove a file"
1327 msgstr "usuwa plik"
1328
1329 #: fish/cmds.c:2746
1330 msgid "remove a file or directory recursively"
1331 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
1332
1333 #: fish/cmds.c:2747
1334 msgid "remove a directory"
1335 msgstr "usuwa katalog"
1336
1337 #: fish/cmds.c:2748
1338 msgid "remove a mountpoint"
1339 msgstr "usuwa punkt montowania"
1340
1341 #: fish/cmds.c:2749
1342 msgid "scrub (securely wipe) a device"
1343 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
1344
1345 #: fish/cmds.c:2750
1346 msgid "scrub (securely wipe) a file"
1347 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
1348
1349 #: fish/cmds.c:2751
1350 msgid "scrub (securely wipe) free space"
1351 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
1352
1353 #: fish/cmds.c:2752
1354 msgid "add options to kernel command line"
1355 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
1356
1357 #: fish/cmds.c:2753
1358 msgid "set autosync mode"
1359 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
1360
1361 #: fish/cmds.c:2754
1362 msgid "enable or disable direct appliance mode"
1363 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
1364
1365 #: fish/cmds.c:2755
1366 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
1367 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
1368
1369 #: fish/cmds.c:2756
1370 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
1371 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
1372
1373 #: fish/cmds.c:2757
1374 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
1375 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
1376
1377 #: fish/cmds.c:2758
1378 msgid "set enable network flag"
1379 msgstr "ustawia flagę włączenia sieci"
1380
1381 #: fish/cmds.c:2759
1382 msgid "set the search path"
1383 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
1384
1385 #: fish/cmds.c:2760
1386 msgid "set the qemu binary"
1387 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
1388
1389 #: fish/cmds.c:2761
1390 msgid "enable or disable the recovery process"
1391 msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
1392
1393 #: fish/cmds.c:2762
1394 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
1395 msgstr ""
1396 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
1397
1398 #: fish/cmds.c:2763
1399 msgid "enable or disable command traces"
1400 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
1401
1402 #: fish/cmds.c:2764
1403 msgid "set verbose mode"
1404 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
1405
1406 #: fish/cmds.c:2765
1407 msgid "set SELinux security context"
1408 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
1409
1410 #: fish/cmds.c:2767 fish/cmds.c:2768
1411 msgid "create partitions on a block device"
1412 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
1413
1414 #: fish/cmds.c:2769
1415 msgid "modify a single partition on a block device"
1416 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
1417
1418 #: fish/cmds.c:2770
1419 msgid "display the disk geometry from the partition table"
1420 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
1421
1422 #: fish/cmds.c:2771
1423 msgid "display the kernel geometry"
1424 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
1425
1426 #: fish/cmds.c:2772
1427 msgid "display the partition table"
1428 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
1429
1430 #: fish/cmds.c:2773
1431 msgid "run a command via the shell"
1432 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
1433
1434 #: fish/cmds.c:2774
1435 msgid "run a command via the shell returning lines"
1436 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
1437
1438 #: fish/cmds.c:2775
1439 msgid "sleep for some seconds"
1440 msgstr "usypia na kilka sekund"
1441
1442 #: fish/cmds.c:2776
1443 msgid "create a sparse disk image and add"
1444 msgstr "tworzy rzadki obraz dysku i dodaje go"
1445
1446 #: fish/cmds.c:2777
1447 msgid "get file information"
1448 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
1449
1450 #: fish/cmds.c:2778
1451 msgid "get file system statistics"
1452 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
1453
1454 #: fish/cmds.c:2779 fish/cmds.c:2780
1455 msgid "print the printable strings in a file"
1456 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
1457
1458 #: fish/cmds.c:2781
1459 msgid "list supported groups of commands"
1460 msgstr "wyświetla listę obsługiwanych grup poleceń"
1461
1462 #: fish/cmds.c:2782
1463 msgid "disable swap on device"
1464 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
1465
1466 #: fish/cmds.c:2783
1467 msgid "disable swap on file"
1468 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
1469
1470 #: fish/cmds.c:2784
1471 msgid "disable swap on labeled swap partition"
1472 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
1473
1474 #: fish/cmds.c:2785
1475 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
1476 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
1477
1478 #: fish/cmds.c:2786
1479 msgid "enable swap on device"
1480 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
1481
1482 #: fish/cmds.c:2787
1483 msgid "enable swap on file"
1484 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
1485
1486 #: fish/cmds.c:2788
1487 msgid "enable swap on labeled swap partition"
1488 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
1489
1490 #: fish/cmds.c:2789
1491 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
1492 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
1493
1494 #: fish/cmds.c:2790
1495 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
1496 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
1497
1498 #: fish/cmds.c:2791
1499 msgid "return last 10 lines of a file"
1500 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
1501
1502 #: fish/cmds.c:2792
1503 msgid "return last N lines of a file"
1504 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
1505
1506 #: fish/cmds.c:2793
1507 msgid "unpack tarfile to directory"
1508 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
1509
1510 #: fish/cmds.c:2794
1511 msgid "pack directory into tarfile"
1512 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
1513
1514 #: fish/cmds.c:2795 fish/cmds.c:2802
1515 msgid "unpack compressed tarball to directory"
1516 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
1517
1518 #: fish/cmds.c:2796 fish/cmds.c:2803
1519 msgid "pack directory into compressed tarball"
1520 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
1521
1522 #: fish/cmds.c:2797
1523 msgid "print elapsed time taken to run a command"
1524 msgstr "wyświetla czas wykonania polecenia"
1525
1526 #: fish/cmds.c:2798
1527 msgid "update file timestamps or create a new file"
1528 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
1529
1530 #: fish/cmds.c:2799
1531 msgid "truncate a file to zero size"
1532 msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
1533
1534 #: fish/cmds.c:2800
1535 msgid "truncate a file to a particular size"
1536 msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
1537
1538 #: fish/cmds.c:2801
1539 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
1540 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
1541
1542 #: fish/cmds.c:2804
1543 msgid "set file mode creation mask (umask)"
1544 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
1545
1546 #: fish/cmds.c:2805
1547 msgid "unmount a filesystem"
1548 msgstr "odmontowuje system plików"
1549
1550 #: fish/cmds.c:2806
1551 msgid "unmount all filesystems"
1552 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
1553
1554 #: fish/cmds.c:2807
1555 msgid "upload a file from the local machine"
1556 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny"
1557
1558 #: fish/cmds.c:2808
1559 msgid "upload a file from the local machine with offset"
1560 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny z wyrównaniem"
1561
1562 #: fish/cmds.c:2809
1563 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
1564 msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
1565
1566 #: fish/cmds.c:2810
1567 msgid "get the library version number"
1568 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
1569
1570 #: fish/cmds.c:2811
1571 msgid "get the filesystem label"
1572 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików"
1573
1574 #: fish/cmds.c:2812
1575 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
1576 msgstr ""
1577 "uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
1578 "zamontowanemu urządzeniu"
1579
1580 #: fish/cmds.c:2813
1581 msgid "get the filesystem UUID"
1582 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików"
1583
1584 #: fish/cmds.c:2814
1585 msgid "activate or deactivate some volume groups"
1586 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
1587
1588 #: fish/cmds.c:2815
1589 msgid "activate or deactivate all volume groups"
1590 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
1591
1592 #: fish/cmds.c:2816
1593 msgid "create an LVM volume group"
1594 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
1595
1596 #: fish/cmds.c:2817
1597 msgid "get the LV UUIDs of all LVs in the volume group"
1598 msgstr "uzyskuje UUID wszystkich woluminów logicznych w grupie woluminów"
1599
1600 #: fish/cmds.c:2818
1601 msgid "get the PV UUIDs containing the volume group"
1602 msgstr "uzyskuje UUID woluminów fizycznych zawierających grupę woluminów"
1603
1604 #: fish/cmds.c:2819
1605 msgid "remove an LVM volume group"
1606 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
1607
1608 #: fish/cmds.c:2820
1609 msgid "rename an LVM volume group"
1610 msgstr "zmienia nazwę grupy woluminów LVM"
1611
1612 #: fish/cmds.c:2821 fish/cmds.c:2822
1613 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
1614 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
1615
1616 #: fish/cmds.c:2823
1617 msgid "rescan for LVM physical volumes, volume groups and logical volumes"
1618 msgstr ""
1619 "ponownie skanuje woluminy fizyczne, grupy woluminów i woluminy logiczne LVM"
1620
1621 #: fish/cmds.c:2824
1622 msgid "get the UUID of a volume group"
1623 msgstr "uzyskuje UUID grupy woluminów"
1624
1625 #: fish/cmds.c:2825
1626 msgid "count characters in a file"
1627 msgstr "liczy znaki w pliku"
1628
1629 #: fish/cmds.c:2826
1630 msgid "count lines in a file"
1631 msgstr "liczy wiersze w pliku"
1632
1633 #: fish/cmds.c:2827
1634 msgid "count words in a file"
1635 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
1636
1637 #: fish/cmds.c:2828
1638 msgid "create a new file"
1639 msgstr "tworzy nowy plik"
1640
1641 #: fish/cmds.c:2829
1642 msgid "create a file"
1643 msgstr "tworzy plik"
1644
1645 #: fish/cmds.c:2832
1646 msgid "write zeroes to the device"
1647 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
1648
1649 #: fish/cmds.c:2833
1650 msgid "write zeroes to an entire device"
1651 msgstr "zapisuje zera na całym urządzeniu"
1652
1653 #: fish/cmds.c:2834
1654 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
1655 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
1656
1657 #: fish/cmds.c:2837
1658 msgid "determine file type inside a compressed file"
1659 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
1660
1661 #: fish/cmds.c:2840
1662 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
1663 msgstr ""
1664 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
1665 "pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc "
1666 "o poleceniu."
1667
1668 #: fish/cmds.c:3158 fish/cmds.c:3172 fish/cmds.c:3188 fish/cmds.c:3205
1669 #: fish/cmds.c:3222 fish/cmds.c:3240 fish/cmds.c:3259 fish/cmds.c:3275
1670 #: fish/cmds.c:3293 fish/cmds.c:3309 fish/cmds.c:3327 fish/cmds.c:3343
1671 #: fish/cmds.c:3360 fish/cmds.c:3375 fish/cmds.c:3393 fish/cmds.c:3408
1672 #: fish/cmds.c:3424 fish/cmds.c:3440 fish/cmds.c:3456 fish/cmds.c:3472
1673 #: fish/cmds.c:3488 fish/cmds.c:3506 fish/cmds.c:3539 fish/cmds.c:3555
1674 #: fish/cmds.c:3571 fish/cmds.c:3590 fish/cmds.c:3605 fish/cmds.c:3623
1675 #: fish/cmds.c:3638 fish/cmds.c:3656 fish/cmds.c:3671 fish/cmds.c:3689
1676 #: fish/cmds.c:3704 fish/cmds.c:3723 fish/cmds.c:3742 fish/cmds.c:3760
1677 #: fish/cmds.c:3780 fish/cmds.c:3799 fish/cmds.c:3819 fish/cmds.c:3839
1678 #: fish/cmds.c:3859 fish/cmds.c:3878 fish/cmds.c:3897 fish/cmds.c:3917
1679 #: fish/cmds.c:3937 fish/cmds.c:3957 fish/cmds.c:3972 fish/cmds.c:3988
1680 #: fish/cmds.c:4060 fish/cmds.c:4078 fish/cmds.c:4095 fish/cmds.c:4169
1681 #: fish/cmds.c:4189 fish/cmds.c:4209 fish/cmds.c:4229 fish/cmds.c:4250
1682 #: fish/cmds.c:4266 fish/cmds.c:4282 fish/cmds.c:4301 fish/cmds.c:4323
1683 #: fish/cmds.c:4345 fish/cmds.c:4365 fish/cmds.c:4382 fish/cmds.c:4399
1684 #: fish/cmds.c:4416 fish/cmds.c:4433 fish/cmds.c:4450 fish/cmds.c:4467
1685 #: fish/cmds.c:4484 fish/cmds.c:4503 fish/cmds.c:4526 fish/cmds.c:4562
1686 #: fish/cmds.c:4579 fish/cmds.c:4602 fish/cmds.c:4624 fish/cmds.c:4645
1687 #: fish/cmds.c:4665 fish/cmds.c:4684 fish/cmds.c:4704 fish/cmds.c:4722
1688 #: fish/cmds.c:4740 fish/cmds.c:4754 fish/cmds.c:4770 fish/cmds.c:4790
1689 #: fish/cmds.c:4809 fish/cmds.c:4828 fish/cmds.c:4847 fish/cmds.c:4866
1690 #: fish/cmds.c:4886 fish/cmds.c:4926 fish/cmds.c:4983 fish/cmds.c:5004
1691 #: fish/cmds.c:5025 fish/cmds.c:5046 fish/cmds.c:5064 fish/cmds.c:5086
1692 #: fish/cmds.c:5124 fish/cmds.c:5146 fish/cmds.c:5225 fish/cmds.c:5264
1693 #: fish/cmds.c:5279 fish/cmds.c:5296 fish/cmds.c:5310 fish/cmds.c:5326
1694 #: fish/cmds.c:5348 fish/cmds.c:5370 fish/cmds.c:5392 fish/cmds.c:5414
1695 #: fish/cmds.c:5436 fish/cmds.c:5458 fish/cmds.c:5478 fish/cmds.c:5495
1696 #: fish/cmds.c:5512 fish/cmds.c:5531 fish/cmds.c:5550 fish/cmds.c:5570
1697 #: fish/cmds.c:5606 fish/cmds.c:5625 fish/cmds.c:5644 fish/cmds.c:5661
1698 #: fish/cmds.c:5679 fish/cmds.c:5702 fish/cmds.c:5725 fish/cmds.c:5749
1699 #: fish/cmds.c:5772 fish/cmds.c:5793 fish/cmds.c:5816 fish/cmds.c:5839
1700 #: fish/cmds.c:5859 fish/cmds.c:5881 fish/cmds.c:5902 fish/cmds.c:5925
1701 #: fish/cmds.c:5942 fish/cmds.c:5959 fish/cmds.c:5977 fish/cmds.c:5995
1702 #: fish/cmds.c:6016 fish/cmds.c:6034 fish/cmds.c:6055 fish/cmds.c:6075
1703 #: fish/cmds.c:6093 fish/cmds.c:6114 fish/cmds.c:6137 fish/cmds.c:6160
1704 #: fish/cmds.c:6182 fish/cmds.c:6215 fish/cmds.c:6232 fish/cmds.c:6249
1705 #: fish/cmds.c:6273 fish/cmds.c:6296 fish/cmds.c:6319 fish/cmds.c:6341
1706 #: fish/cmds.c:6358 fish/cmds.c:6380 fish/cmds.c:6474 fish/cmds.c:6494
1707 #: fish/cmds.c:6514 fish/cmds.c:6534 fish/cmds.c:6552 fish/cmds.c:6573
1708 #: fish/cmds.c:6609 fish/cmds.c:6626 fish/cmds.c:6648 fish/cmds.c:6665
1709 #: fish/cmds.c:6701 fish/cmds.c:6721 fish/cmds.c:6741 fish/cmds.c:6761
1710 #: fish/cmds.c:6783 fish/cmds.c:6800 fish/cmds.c:6819 fish/cmds.c:6838
1711 #: fish/cmds.c:6860 fish/cmds.c:6881 fish/cmds.c:6902 fish/cmds.c:6923
1712 #: fish/cmds.c:6946 fish/cmds.c:6987 fish/cmds.c:7010 fish/cmds.c:7049
1713 #: fish/cmds.c:7066 fish/cmds.c:7085 fish/cmds.c:7106 fish/cmds.c:7129
1714 #: fish/cmds.c:7151 fish/cmds.c:7169 fish/cmds.c:7188 fish/cmds.c:7209
1715 #: fish/cmds.c:7286 fish/cmds.c:7327 fish/cmds.c:7406 fish/cmds.c:7482
1716 #: fish/cmds.c:7519 fish/cmds.c:7542 fish/cmds.c:7563 fish/cmds.c:7586
1717 #: fish/cmds.c:7608 fish/cmds.c:7633 fish/cmds.c:7676 fish/cmds.c:7717
1718 #: fish/cmds.c:7738 fish/cmds.c:7756 fish/cmds.c:7775 fish/cmds.c:7792
1719 #: fish/cmds.c:7810 fish/cmds.c:7837 fish/cmds.c:7861 fish/cmds.c:7885
1720 #: fish/cmds.c:7909 fish/cmds.c:7933 fish/cmds.c:7957 fish/cmds.c:7981
1721 #: fish/cmds.c:8005 fish/cmds.c:8029 fish/cmds.c:8053 fish/cmds.c:8077
1722 #: fish/cmds.c:8101 fish/cmds.c:8124 fish/cmds.c:8147 fish/cmds.c:8168
1723 #: fish/cmds.c:8189 fish/cmds.c:8210 fish/cmds.c:8230 fish/cmds.c:8253
1724 #: fish/cmds.c:8291 fish/cmds.c:8308 fish/cmds.c:8325 fish/cmds.c:8344
1725 #: fish/cmds.c:8363 fish/cmds.c:8380 fish/cmds.c:8397 fish/cmds.c:8414
1726 #: fish/cmds.c:8431 fish/cmds.c:8450 fish/cmds.c:8486 fish/cmds.c:8526
1727 #: fish/cmds.c:8559 fish/cmds.c:8576 fish/cmds.c:8593 fish/cmds.c:8609
1728 #: fish/cmds.c:8624 fish/cmds.c:8645 fish/cmds.c:8683 fish/cmds.c:8721
1729 #: fish/cmds.c:8760 fish/cmds.c:8800 fish/cmds.c:8841 fish/cmds.c:8882
1730 #: fish/cmds.c:8920 fish/cmds.c:8937 fish/cmds.c:8960 fish/cmds.c:8982
1731 #: fish/cmds.c:9004 fish/cmds.c:9024 fish/cmds.c:9044 fish/cmds.c:9080
1732 #: fish/cmds.c:9152 fish/cmds.c:9192 fish/cmds.c:9250 fish/cmds.c:9276
1733 #: fish/cmds.c:9302 fish/cmds.c:9330 fish/cmds.c:9389 fish/cmds.c:9410
1734 #: fish/cmds.c:9455 fish/cmds.c:9475 fish/cmds.c:9514 fish/cmds.c:9551
1735 #: fish/cmds.c:9571 fish/cmds.c:9593 fish/cmds.c:9650 fish/cmds.c:9670
1736 #: fish/cmds.c:9692 fish/cmds.c:9714 fish/cmds.c:9733 fish/cmds.c:9753
1737 #: fish/cmds.c:9780 fish/cmds.c:9800 fish/cmds.c:9820 fish/cmds.c:9840
1738 #: fish/cmds.c:9860 fish/cmds.c:9882 fish/cmds.c:9917 fish/cmds.c:9935
1739 #: fish/cmds.c:9958 fish/cmds.c:9980 fish/cmds.c:9995 fish/cmds.c:10012
1740 #: fish/cmds.c:10049 fish/cmds.c:10088 fish/cmds.c:10128 fish/cmds.c:10184
1741 #: fish/cmds.c:10206 fish/cmds.c:10242 fish/cmds.c:10257 fish/cmds.c:10277
1742 #: fish/cmds.c:10317 fish/cmds.c:10340 fish/cmds.c:10364 fish/cmds.c:10389
1743 #: fish/cmds.c:10430 fish/cmds.c:10455 fish/cmds.c:10493 fish/cmds.c:10524
1744 #: fish/cmds.c:10555 fish/cmds.c:10583 fish/cmds.c:10603 fish/cmds.c:10635
1745 #: fish/cmds.c:10655 fish/cmds.c:10675 fish/cmds.c:10692 fish/cmds.c:10710
1746 #: fish/cmds.c:10733 fish/cmds.c:10754 fish/cmds.c:10773 fish/cmds.c:10815
1747 #: fish/cmds.c:10858 fish/cmds.c:10902 fish/cmds.c:10941 fish/cmds.c:10960
1748 #: fish/cmds.c:10980 fish/cmds.c:11000 fish/cmds.c:11021 fish/cmds.c:11042
1749 #: fish/cmds.c:11063 fish/cmds.c:11084 fish/cmds.c:11105 fish/cmds.c:11127
1750 #: fish/cmds.c:11165 fish/cmds.c:11216 fish/cmds.c:11254 fish/cmds.c:11310
1751 #: fish/cmds.c:11395 fish/cmds.c:11424
1752 #, c-format
1753 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
1754 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
1755
1756 #: fish/cmds.c:3159 fish/cmds.c:3173 fish/cmds.c:3189 fish/cmds.c:3206
1757 #: fish/cmds.c:3223 fish/cmds.c:3241 fish/cmds.c:3260 fish/cmds.c:3276
1758 #: fish/cmds.c:3294 fish/cmds.c:3310 fish/cmds.c:3328 fish/cmds.c:3344
1759 #: fish/cmds.c:3361 fish/cmds.c:3376 fish/cmds.c:3394 fish/cmds.c:3409
1760 #: fish/cmds.c:3425 fish/cmds.c:3441 fish/cmds.c:3457 fish/cmds.c:3473
1761 #: fish/cmds.c:3489 fish/cmds.c:3507 fish/cmds.c:3540 fish/cmds.c:3556
1762 #: fish/cmds.c:3572 fish/cmds.c:3591 fish/cmds.c:3606 fish/cmds.c:3624
1763 #: fish/cmds.c:3639 fish/cmds.c:3657 fish/cmds.c:3672 fish/cmds.c:3690
1764 #: fish/cmds.c:3705 fish/cmds.c:3724 fish/cmds.c:3743 fish/cmds.c:3761
1765 #: fish/cmds.c:3781 fish/cmds.c:3800 fish/cmds.c:3820 fish/cmds.c:3840
1766 #: fish/cmds.c:3860 fish/cmds.c:3879 fish/cmds.c:3898 fish/cmds.c:3918
1767 #: fish/cmds.c:3938 fish/cmds.c:3958 fish/cmds.c:3973 fish/cmds.c:3989
1768 #: fish/cmds.c:4010 fish/cmds.c:4061 fish/cmds.c:4079 fish/cmds.c:4096
1769 #: fish/cmds.c:4117 fish/cmds.c:4170 fish/cmds.c:4190 fish/cmds.c:4210
1770 #: fish/cmds.c:4230 fish/cmds.c:4251 fish/cmds.c:4267 fish/cmds.c:4283
1771 #: fish/cmds.c:4302 fish/cmds.c:4324 fish/cmds.c:4346 fish/cmds.c:4366
1772 #: fish/cmds.c:4383 fish/cmds.c:4400 fish/cmds.c:4417 fish/cmds.c:4434
1773 #: fish/cmds.c:4451 fish/cmds.c:4468 fish/cmds.c:4485 fish/cmds.c:4504
1774 #: fish/cmds.c:4527 fish/cmds.c:4563 fish/cmds.c:4580 fish/cmds.c:4603
1775 #: fish/cmds.c:4625 fish/cmds.c:4646 fish/cmds.c:4666 fish/cmds.c:4685
1776 #: fish/cmds.c:4705 fish/cmds.c:4723 fish/cmds.c:4741 fish/cmds.c:4755
1777 #: fish/cmds.c:4771 fish/cmds.c:4791 fish/cmds.c:4810 fish/cmds.c:4829
1778 #: fish/cmds.c:4848 fish/cmds.c:4867 fish/cmds.c:4887 fish/cmds.c:4927
1779 #: fish/cmds.c:4984 fish/cmds.c:5005 fish/cmds.c:5026 fish/cmds.c:5047
1780 #: fish/cmds.c:5065 fish/cmds.c:5087 fish/cmds.c:5125 fish/cmds.c:5147
1781 #: fish/cmds.c:5226 fish/cmds.c:5265 fish/cmds.c:5280 fish/cmds.c:5297
1782 #: fish/cmds.c:5311 fish/cmds.c:5327 fish/cmds.c:5349 fish/cmds.c:5371
1783 #: fish/cmds.c:5393 fish/cmds.c:5415 fish/cmds.c:5437 fish/cmds.c:5459
1784 #: fish/cmds.c:5479 fish/cmds.c:5496 fish/cmds.c:5513 fish/cmds.c:5532
1785 #: fish/cmds.c:5551 fish/cmds.c:5571 fish/cmds.c:5607 fish/cmds.c:5626
1786 #: fish/cmds.c:5645 fish/cmds.c:5662 fish/cmds.c:5680 fish/cmds.c:5703
1787 #: fish/cmds.c:5726 fish/cmds.c:5750 fish/cmds.c:5773 fish/cmds.c:5794
1788 #: fish/cmds.c:5817 fish/cmds.c:5840 fish/cmds.c:5860 fish/cmds.c:5882
1789 #: fish/cmds.c:5903 fish/cmds.c:5926 fish/cmds.c:5943 fish/cmds.c:5960
1790 #: fish/cmds.c:5978 fish/cmds.c:5996 fish/cmds.c:6017 fish/cmds.c:6035
1791 #: fish/cmds.c:6056 fish/cmds.c:6076 fish/cmds.c:6094 fish/cmds.c:6115
1792 #: fish/cmds.c:6138 fish/cmds.c:6161 fish/cmds.c:6183 fish/cmds.c:6216
1793 #: fish/cmds.c:6233 fish/cmds.c:6250 fish/cmds.c:6274 fish/cmds.c:6297
1794 #: fish/cmds.c:6320 fish/cmds.c:6342 fish/cmds.c:6359 fish/cmds.c:6381
1795 #: fish/cmds.c:6475 fish/cmds.c:6495 fish/cmds.c:6515 fish/cmds.c:6535
1796 #: fish/cmds.c:6553 fish/cmds.c:6574 fish/cmds.c:6610 fish/cmds.c:6627
1797 #: fish/cmds.c:6649 fish/cmds.c:6666 fish/cmds.c:6702 fish/cmds.c:6722
1798 #: fish/cmds.c:6742 fish/cmds.c:6762 fish/cmds.c:6784 fish/cmds.c:6801
1799 #: fish/cmds.c:6820 fish/cmds.c:6839 fish/cmds.c:6861 fish/cmds.c:6882
1800 #: fish/cmds.c:6903 fish/cmds.c:6924 fish/cmds.c:6947 fish/cmds.c:6988
1801 #: fish/cmds.c:7011 fish/cmds.c:7050 fish/cmds.c:7067 fish/cmds.c:7086
1802 #: fish/cmds.c:7107 fish/cmds.c:7130 fish/cmds.c:7152 fish/cmds.c:7170
1803 #: fish/cmds.c:7189 fish/cmds.c:7210 fish/cmds.c:7287 fish/cmds.c:7328
1804 #: fish/cmds.c:7407 fish/cmds.c:7483 fish/cmds.c:7520 fish/cmds.c:7543
1805 #: fish/cmds.c:7564 fish/cmds.c:7587 fish/cmds.c:7609 fish/cmds.c:7634
1806 #: fish/cmds.c:7677 fish/cmds.c:7718 fish/cmds.c:7739 fish/cmds.c:7757
1807 #: fish/cmds.c:7776 fish/cmds.c:7793 fish/cmds.c:7811 fish/cmds.c:7838
1808 #: fish/cmds.c:7862 fish/cmds.c:7886 fish/cmds.c:7910 fish/cmds.c:7934
1809 #: fish/cmds.c:7958 fish/cmds.c:7982 fish/cmds.c:8006 fish/cmds.c:8030
1810 #: fish/cmds.c:8054 fish/cmds.c:8078 fish/cmds.c:8102 fish/cmds.c:8125
1811 #: fish/cmds.c:8148 fish/cmds.c:8169 fish/cmds.c:8190 fish/cmds.c:8211
1812 #: fish/cmds.c:8231 fish/cmds.c:8254 fish/cmds.c:8292 fish/cmds.c:8309
1813 #: fish/cmds.c:8326 fish/cmds.c:8345 fish/cmds.c:8364 fish/cmds.c:8381
1814 #: fish/cmds.c:8398 fish/cmds.c:8415 fish/cmds.c:8432 fish/cmds.c:8451
1815 #: fish/cmds.c:8487 fish/cmds.c:8527 fish/cmds.c:8560 fish/cmds.c:8577
1816 #: fish/cmds.c:8594 fish/cmds.c:8610 fish/cmds.c:8625 fish/cmds.c:8646
1817 #: fish/cmds.c:8684 fish/cmds.c:8722 fish/cmds.c:8761 fish/cmds.c:8801
1818 #: fish/cmds.c:8842 fish/cmds.c:8883 fish/cmds.c:8921 fish/cmds.c:8938
1819 #: fish/cmds.c:8961 fish/cmds.c:8983 fish/cmds.c:9005 fish/cmds.c:9025
1820 #: fish/cmds.c:9045 fish/cmds.c:9081 fish/cmds.c:9153 fish/cmds.c:9193
1821 #: fish/cmds.c:9251 fish/cmds.c:9277 fish/cmds.c:9303 fish/cmds.c:9331
1822 #: fish/cmds.c:9390 fish/cmds.c:9411 fish/cmds.c:9456 fish/cmds.c:9476
1823 #: fish/cmds.c:9515 fish/cmds.c:9552 fish/cmds.c:9572 fish/cmds.c:9594
1824 #: fish/cmds.c:9651 fish/cmds.c:9671 fish/cmds.c:9693 fish/cmds.c:9715
1825 #: fish/cmds.c:9734 fish/cmds.c:9754 fish/cmds.c:9781 fish/cmds.c:9801
1826 #: fish/cmds.c:9821 fish/cmds.c:9841 fish/cmds.c:9861 fish/cmds.c:9883
1827 #: fish/cmds.c:9918 fish/cmds.c:9936 fish/cmds.c:9959 fish/cmds.c:9981
1828 #: fish/cmds.c:9996 fish/cmds.c:10013 fish/cmds.c:10050 fish/cmds.c:10089
1829 #: fish/cmds.c:10129 fish/cmds.c:10185 fish/cmds.c:10207 fish/cmds.c:10243
1830 #: fish/cmds.c:10258 fish/cmds.c:10278 fish/cmds.c:10318 fish/cmds.c:10341
1831 #: fish/cmds.c:10365 fish/cmds.c:10390 fish/cmds.c:10431 fish/cmds.c:10456
1832 #: fish/cmds.c:10494 fish/cmds.c:10525 fish/cmds.c:10556 fish/cmds.c:10584
1833 #: fish/cmds.c:10604 fish/cmds.c:10636 fish/cmds.c:10656 fish/cmds.c:10676
1834 #: fish/cmds.c:10693 fish/cmds.c:10711 fish/cmds.c:10734 fish/cmds.c:10755
1835 #: fish/cmds.c:10774 fish/cmds.c:10816 fish/cmds.c:10859 fish/cmds.c:10903
1836 #: fish/cmds.c:10942 fish/cmds.c:10961 fish/cmds.c:10981 fish/cmds.c:11001
1837 #: fish/cmds.c:11022 fish/cmds.c:11043 fish/cmds.c:11064 fish/cmds.c:11085
1838 #: fish/cmds.c:11106 fish/cmds.c:11128 fish/cmds.c:11166 fish/cmds.c:11217
1839 #: fish/cmds.c:11255 fish/cmds.c:11311 fish/cmds.c:11334 fish/cmds.c:11396
1840 #: fish/cmds.c:11425
1841 #, c-format
1842 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
1843 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
1844
1845 #: fish/cmds.c:3517 fish/cmds.c:4539 fish/cmds.c:4897 fish/cmds.c:4937
1846 #: fish/cmds.c:4956 fish/cmds.c:5099 fish/cmds.c:5158 fish/cmds.c:5177
1847 #: fish/cmds.c:5196 fish/cmds.c:5239 fish/cmds.c:5582 fish/cmds.c:6193
1848 #: fish/cmds.c:6392 fish/cmds.c:6411 fish/cmds.c:6430 fish/cmds.c:6449
1849 #: fish/cmds.c:6585 fish/cmds.c:6676 fish/cmds.c:6957 fish/cmds.c:7021
1850 #: fish/cmds.c:7220 fish/cmds.c:7239 fish/cmds.c:7258 fish/cmds.c:7297
1851 #: fish/cmds.c:7338 fish/cmds.c:7357 fish/cmds.c:7376 fish/cmds.c:7417
1852 #: fish/cmds.c:7436 fish/cmds.c:7455 fish/cmds.c:7493 fish/cmds.c:7646
1853 #: fish/cmds.c:7689 fish/cmds.c:8266 fish/cmds.c:8461 fish/cmds.c:8499
1854 #: fish/cmds.c:8537 fish/cmds.c:8657 fish/cmds.c:8694 fish/cmds.c:8732
1855 #: fish/cmds.c:8771 fish/cmds.c:8812 fish/cmds.c:8853 fish/cmds.c:8894
1856 #: fish/cmds.c:9057 fish/cmds.c:9093 fish/cmds.c:9106 fish/cmds.c:9119
1857 #: fish/cmds.c:9132 fish/cmds.c:9165 fish/cmds.c:9203 fish/cmds.c:9222
1858 #: fish/cmds.c:9343 fish/cmds.c:9362 fish/cmds.c:9423 fish/cmds.c:9436
1859 #: fish/cmds.c:9487 fish/cmds.c:9526 fish/cmds.c:9604 fish/cmds.c:9623
1860 #: fish/cmds.c:9897 fish/cmds.c:10024 fish/cmds.c:10061 fish/cmds.c:10100
1861 #: fish/cmds.c:10140 fish/cmds.c:10159 fish/cmds.c:10218 fish/cmds.c:10291
1862 #: fish/cmds.c:10401 fish/cmds.c:10471 fish/cmds.c:10505 fish/cmds.c:10536
1863 #: fish/cmds.c:10567 fish/cmds.c:10616 fish/cmds.c:10787 fish/cmds.c:10829
1864 #: fish/cmds.c:10874 fish/cmds.c:10916 fish/cmds.c:11142 fish/cmds.c:11180
1865 #: fish/cmds.c:11193 fish/cmds.c:11231 fish/cmds.c:11266 fish/cmds.c:11285
1866 #: fish/cmds.c:11352
1867 #, c-format
1868 msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
1869 msgstr "%s: %s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
1870
1871 #: fish/cmds.c:3523 fish/cmds.c:4545 fish/cmds.c:4903 fish/cmds.c:4943
1872 #: fish/cmds.c:4962 fish/cmds.c:5105 fish/cmds.c:5164 fish/cmds.c:5183
1873 #: fish/cmds.c:5202 fish/cmds.c:5245 fish/cmds.c:5588 fish/cmds.c:6199
1874 #: fish/cmds.c:6398 fish/cmds.c:6417 fish/cmds.c:6436 fish/cmds.c:6455
1875 #: fish/cmds.c:6591 fish/cmds.c:6682 fish/cmds.c:6963 fish/cmds.c:7027
1876 #: fish/cmds.c:7226 fish/cmds.c:7245 fish/cmds.c:7264 fish/cmds.c:7303
1877 #: fish/cmds.c:7344 fish/cmds.c:7363 fish/cmds.c:7382 fish/cmds.c:7423
1878 #: fish/cmds.c:7442 fish/cmds.c:7461 fish/cmds.c:7499 fish/cmds.c:7652
1879 #: fish/cmds.c:7695 fish/cmds.c:8272 fish/cmds.c:8467 fish/cmds.c:8505
1880 #: fish/cmds.c:8543 fish/cmds.c:8663 fish/cmds.c:8700 fish/cmds.c:8738
1881 #: fish/cmds.c:8777 fish/cmds.c:8818 fish/cmds.c:8859 fish/cmds.c:8900
1882 #: fish/cmds.c:9171 fish/cmds.c:9209 fish/cmds.c:9228 fish/cmds.c:9349
1883 #: fish/cmds.c:9493 fish/cmds.c:9532 fish/cmds.c:9610 fish/cmds.c:9629
1884 #: fish/cmds.c:10030 fish/cmds.c:10067 fish/cmds.c:10106 fish/cmds.c:10146
1885 #: fish/cmds.c:10165 fish/cmds.c:10224 fish/cmds.c:10297 fish/cmds.c:10407
1886 #: fish/cmds.c:10793 fish/cmds.c:10835 fish/cmds.c:10880 fish/cmds.c:10922
1887 #: fish/cmds.c:11272 fish/cmds.c:11358
1888 #, c-format
1889 msgid "%s: %s: integer out of range\n"
1890 msgstr "%s: %s: liczba całkowita spoza zakresu\n"
1891
1892 #: fish/cmds.c:4009 fish/cmds.c:4116 fish/cmds.c:11333
1893 #, c-format
1894 msgid "%s should have %d-%d parameter(s)\n"
1895 msgstr "%s powinno posiadać %d-%d parametry\n"
1896
1897 #: fish/cmds.c:4035 fish/cmds.c:4142 fish/cmds.c:11368
1898 #, c-format
1899 msgid "%s: unknown optional argument \"%s\"\n"
1900 msgstr "%s: nieznany opcjonalny parametr \"%s\"\n"
1901
1902 #: fish/cmds.c:4041 fish/cmds.c:4148 fish/cmds.c:11374
1903 #, c-format
1904 msgid "%s: optional argument \"%s\" given twice\n"
1905 msgstr "%s: opcjonalny parametr \"%s\" został podany dwa razy\n"
1906
1907 #: fish/cmds.c:11452
1908 #, c-format
1909 msgid "%s: unknown command\n"
1910 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
1911
1912 #: fish/copy.c:41
1913 #, c-format
1914 msgid ""
1915 "use 'copy-in <local> [<local>...] <remotedir>' to copy files into the image\n"
1916 msgstr ""
1917 "należy użyć \"copy-in <lokalny> [<lokalny>...] <zdalny_katalog>\", aby "
1918 "skopiować pliki do obrazu\n"
1919
1920 #: fish/copy.c:54 fish/copy.c:195
1921 #, c-format
1922 msgid "copy-in: target '%s' is not a directory\n"
1923 msgstr "copy-in: cel \"%s\" nie jest katalogiem\n"
1924
1925 #: fish/copy.c:139
1926 #, c-format
1927 msgid "error: argument is zero length or longer than maximum permitted\n"
1928 msgstr ""
1929 "błąd: parametr jest zerowej długości lub dłuższy niż dozwolone maksimum\n"
1930
1931 #: fish/copy.c:184
1932 #, c-format
1933 msgid ""
1934 "use 'copy-out <remote> [<remote>...] <localdir>' to copy files out of the "
1935 "image\n"
1936 msgstr ""
1937 "należy użyć \"copy-out <zdalny> [<zdalny>...] <lokalny_katalog>\", aby "
1938 "skopiować pliki z obrazu\n"
1939
1940 #: fish/copy.c:225
1941 #, c-format
1942 msgid "copy-out: '%s' is not a file or directory\n"
1943 msgstr "copy-out: \"%s\" nie jest plikiem lub katalogiem\n"
1944
1945 #: fish/edit.c:44
1946 #, c-format
1947 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
1948 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby zmodyfikować plik\n"
1949
1950 #: fish/fish.c:90
1951 #, c-format
1952 msgid ""
1953 "%s: guest filesystem shell\n"
1954 "%s lets you edit virtual machine filesystems\n"
1955 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
1956 "Usage:\n"
1957 "  %s [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
1958 "  %s [--ro] -i -a disk-image\n"
1959 "  %s [--ro] -i -d libvirt-domain\n"
1960 "or for interactive use:\n"
1961 "  %s\n"
1962 "or from a shell script:\n"
1963 "  %s <<EOF\n"
1964 "  cmd\n"
1965 "  ...\n"
1966 "  EOF\n"
1967 "Options:\n"
1968 "  -h|--cmd-help        List available commands\n"
1969 "  -h|--cmd-help cmd    Display detailed help on 'cmd'\n"
1970 "  -a|--add image       Add image\n"
1971 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
1972 "  --csh                Make --listen csh-compatible\n"
1973 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
1974 "  -D|--no-dest-paths   Don't tab-complete paths from guest fs\n"
1975 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
1976 "  -f|--file file       Read commands from file\n"
1977 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
1978 "  -i|--inspector       Automatically mount filesystems\n"
1979 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
1980 "  --listen             Listen for remote commands\n"
1981 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
1982 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
1983 "  -N|--new type        Create prepared disk (test1.img, ...)\n"
1984 "  --progress-bars      Enable progress bars even when not interactive\n"
1985 "  --no-progress-bars   Disable progress bars\n"
1986 "  --remote[=pid]       Send commands to remote %s\n"
1987 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
1988 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
1989 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
1990 "  -V|--version         Display version and exit\n"
1991 "  -x                   Echo each command before executing it\n"
1992 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
1993 msgstr ""
1994 "%s: powłoka systemu plików gościa\n"
1995 "%s umożliwia modyfikowanie systemów pliku maszyn wirtualnych\n"
1996 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
1997 "Użycie:\n"
1998 "  %s [--options] polecenie [: polecenie : polecenie...]\n"
1999 "  %s [--ro] -i -a obraz-dysku\n"
2000 "  %s [--ro] -i -d domena-libvirt\n"
2001 "lub dla trybu interaktywnego:\n"
2002 "  %s\n"
2003 "lub ze skryptu powłoki:\n"
2004 "  %s <<EOF\n"
2005 "  polecenie\n"
2006 "  ...\n"
2007 "  EOF\n"
2008 "Opcje:\n"
2009 "  -h|--cmd-help        Wyświetla listę dostępnych poleceń\n"
2010 "  -h|--cmd-help polecenie  Wyświetla szczegółową pomoc o \"poleceniu\"\n"
2011 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
2012 "  -c|--connect uri     Podaje adres URI biblioteki libvirt dla opcji -d\n"
2013 "  --csh                Opcja --listen zgodna z csh\n"
2014 "  -d|--domain gość     Dodaje dyski od gościa biblioteki libvirt\n"
2015 "  -D|--no-dest-paths   Nie uzupełnia ścieżek z systemu plików gościa za\n"
2016 "                       pomocą Tab\n"
2017 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
2018 "  -f|--file plik       Odczytuje polecenia z pliku\n"
2019 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
2020 "  -i|--inspector       Automatycznie montuje systemy plików\n"
2021 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
2022 "  --listen             Nasłuchuje zdalnych poleceń\n"
2023 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
2024 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
2025 "  -N|--new typ         Tworzy przygotowany dysk (test1.img...)\n"
2026 "  --progress-bars      Włącza paski postępu nawet, jeśli nie jest używany\n"
2027 "                       tryb interaktywny\n"
2028 "  --no-progress-bars   Wyłącza paski postępu\n"
2029 "  --remote[=PID]       Wysyła polecenia do zdalnego %s\n"
2030 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
2031 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
2032 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
2033 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2034 "  -x                   Wykonuje echo każdego polecenia przed jego\n"
2035 "                       wykonaniem\n"
2036 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
2037
2038 #: fish/fish.c:241
2039 #, c-format
2040 msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
2041 msgstr "%s: --listen=PID: PID nie był liczbą: %s\n"
2042
2043 #: fish/fish.c:248
2044 #, c-format
2045 msgid ""
2046 "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
2047 msgstr ""
2048 "%s: zdalnie: $GUESTFISH_PID musi być ustawiony na PID zdalnego procesu\n"
2049
2050 #: fish/fish.c:296
2051 #, c-format
2052 msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
2053 msgstr "%s: można podać tylko jeden parametr -f\n"
2054
2055 #: fish/fish.c:451
2056 #, c-format
2057 msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
2058 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --remote w tym samym czasie\n"
2059
2060 #: fish/fish.c:459
2061 #, c-format
2062 msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
2063 msgstr "%s: dodatkowe parametry wiersza poleceń za pomocą flagi --listen\n"
2064
2065 #: fish/fish.c:465
2066 #, c-format
2067 msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
2068 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
2069
2070 #: fish/fish.c:522
2071 #, c-format
2072 msgid "guestfish: could not access termcap or terminfo database.\n"
2073 msgstr ""
2074 "guestfish: nie można uzyskać dostępu do bazy danych termcap lub terminfo.\n"
2075
2076 #: fish/fish.c:526
2077 #, c-format
2078 msgid "guestfish: terminal type \"%s\" not defined.\n"
2079 msgstr "guestfish: typ terminala \"%s\" nie jest określony.\n"
2080
2081 #: fish/fish.c:617
2082 #, c-format
2083 msgid ""
2084 "\n"
2085 "Welcome to guestfish, the libguestfs filesystem interactive shell for\n"
2086 "editing virtual machine filesystems.\n"
2087 "\n"
2088 "Type: 'help' for help on commands\n"
2089 "      'man' to read the manual\n"
2090 "      'quit' to quit the shell\n"
2091 "\n"
2092 msgstr ""
2093 "\n"
2094 "Witaj w guestfish, interaktywnej powłoce systemów plików biblioteki\n"
2095 "libguestfs do modyfikowania systemów plików maszyn wirtualnych.\n"
2096 "\n"
2097 "Proszę podać: \"help\", aby uzyskać pomoc o poleceniach\n"
2098 "              \"man\", aby wyświetlić podręcznik\n"
2099 "              \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
2100 "\n"
2101
2102 #: fish/fish.c:704
2103 #, c-format
2104 msgid "%s: unterminated double quote\n"
2105 msgstr "%s: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
2106
2107 #: fish/fish.c:710 fish/fish.c:727
2108 #, c-format
2109 msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
2110 msgstr "%s: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
2111
2112 #: fish/fish.c:721
2113 #, c-format
2114 msgid "%s: unterminated single quote\n"
2115 msgstr "%s: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
2116
2117 #: fish/fish.c:776
2118 #, c-format
2119 msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
2120 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
2121
2122 #: fish/fish.c:793
2123 #, c-format
2124 msgid "%s: too many arguments\n"
2125 msgstr "%s: za dużo parametrów\n"
2126
2127 #: fish/fish.c:822
2128 #, c-format
2129 msgid "%s: empty command on command line\n"
2130 msgstr "%s: puste polecenie wiersza poleceń\n"
2131
2132 #: fish/fish.c:963
2133 msgid "display a list of commands or help on a command"
2134 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
2135
2136 #: fish/fish.c:965
2137 msgid "quit guestfish"
2138 msgstr "kończy działanie programu guestfish"
2139
2140 #: fish/fish.c:976
2141 #, c-format
2142 msgid ""
2143 "help - display a list of commands or help on a command\n"
2144 "     help cmd\n"
2145 "     help\n"
2146 msgstr ""
2147 "help - wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia\n"
2148 "     help polecenie\n"
2149 "     help\n"
2150
2151 #: fish/fish.c:984
2152 #, c-format
2153 msgid ""
2154 "quit - quit guestfish\n"
2155 "     quit\n"
2156 msgstr ""
2157 "quit - kończy działanie programu guestfish\n"
2158 "     quit\n"
2159
2160 #: fish/fish.c:989
2161 #, c-format
2162 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
2163 msgstr ""
2164 "%s: nieznane polecenie, należy użyć -h, aby wyświetlić listę wszystkich "
2165 "poleceń\n"
2166
2167 #: fish/fish.c:1005
2168 #, c-format
2169 msgid ""
2170 "Did you mean to open a disk image?  guestfish -a disk.img\n"
2171 "For a list of commands:             guestfish -h\n"
2172 "For complete documentation:         man guestfish\n"
2173 msgstr ""
2174 "Czy miał zostać otwarty obraz dysku?  guestfish -a dysk.img\n"
2175 "Lista poleceń:                        guestfish -h\n"
2176 "Pełna dokumentacja:                   man guestfish\n"
2177
2178 #: fish/fish.c:1162
2179 #, c-format
2180 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
2181 msgstr "Cytat ucieczki w ciągu \"%s\"\n"
2182
2183 #: fish/glob.c:53
2184 #, c-format
2185 msgid "use 'glob command [args...]'\n"
2186 msgstr "należy użyć \"glob polecenie [parametry...]\"\n"
2187
2188 #: fish/glob.c:73
2189 #, c-format
2190 msgid "glob: guestfs_glob_expand call failed: %s\n"
2191 msgstr "glob: wywołanie guestfs_glob_expand nie powiodło się: %s\n"
2192
2193 #: fish/help.c:38
2194 #, c-format
2195 msgid ""
2196 "Add disk images to examine using the -a or -d options, or the 'add' "
2197 "command.\n"
2198 "Or create a new disk image using -N, or the 'alloc' or 'sparse' commands.\n"
2199 "Once you have done this, use the 'run' command.\n"
2200 msgstr ""
2201 "Dodaje obrazy dysków do sprawdzenia używając opcji -a lub -d, albo polecenia "
2202 "\"add\".\n"
2203 "Tworzy nowy obraz dysku używając opcji -N albo poleceń \"alloc\" lub \"sparse"
2204 "\".\n"
2205 "Po wykonaniu tej czynności należy użyć polecenia \"run\".\n"
2206
2207 #: fish/help.c:44
2208 #, c-format
2209 msgid ""
2210 "Find out what filesystems are available using 'list-filesystems' and then\n"
2211 "mount them to examine or modify the contents using 'mount-ro' or\n"
2212 "'mount-options'.\n"
2213 msgstr ""
2214 "Odnajduje dostępne systemy plików używając \"list-filesystems\", a\n"
2215 "następnie montuje do do sprawdzenia lub modyfikacji zawartości używając\n"
2216 "\"mount-ro\" lub \"mount-options\".\n"
2217
2218 #: fish/help.c:52
2219 #, c-format
2220 msgid ""
2221 "For more information about a command, use 'help cmd'.\n"
2222 "\n"
2223 "To read the manual, type 'man'.\n"
2224 msgstr ""
2225 "Aby dowiedzieć się więcej o poleceniu, należy użyć \"help polecenie\".\n"
2226 "\n"
2227 "Aby przeczytać podręcznik, należy wpisać \"man\".\n"
2228
2229 #: fish/hexedit.c:41
2230 #, c-format
2231 msgid "hexedit (device|filename) [max | start max]\n"
2232 msgstr "hexedit (urządzenie|nazwa_pliku) [maksimum | rozpoczęcie maksimum]\n"
2233
2234 #: fish/hexedit.c:52
2235 #, c-format
2236 msgid "hexedit: %s is a zero length file or device\n"
2237 msgstr "hexedit: %s jest plikiem lub urządzeniem o zerowej długości\n"
2238
2239 #: fish/hexedit.c:63
2240 #, c-format
2241 msgid ""
2242 "hexedit: %s is larger than %s. You must supply a limit using\n"
2243 "  'hexedit %s <max>' (eg. 'hexedit %s 1M') or a range using\n"
2244 "  'hexedit %s <start> <max>'.\n"
2245 msgstr ""
2246 "hexedit: %s jest dłuższe niż %s. Należy podać ograniczenie\n"
2247 "  używając polecenia \"hexedit %s <maksimum>\" (np.\n"
2248 "  \"hexedit %s 1M\") lub zakres używając polecenia\n"
2249 "  \"hexedit %s <rozpoczęcie> <maksymalnie>\".\n"
2250
2251 #: fish/hexedit.c:92
2252 #, c-format
2253 msgid "hexedit: invalid range\n"
2254 msgstr "hexedit: nieprawidłowy zakres\n"
2255
2256 #: fish/inspect.c:83
2257 #, c-format
2258 msgid "%s: no operating system was found on this disk\n"
2259 msgstr "%s: na tym dysku nie odnaleziono żadnych systemów operacyjnych\n"
2260
2261 #: fish/inspect.c:89
2262 #, c-format
2263 msgid "%s: multi-boot operating systems are not supported by the -i option\n"
2264 msgstr ""
2265 "%s: systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez opcję -i\n"
2266
2267 #: fish/inspect.c:128
2268 #, c-format
2269 msgid "%s: some filesystems could not be mounted (ignored)\n"
2270 msgstr ""
2271
2272 #: fish/inspect.c:140
2273 #, c-format
2274 msgid "Operating system: %s\n"
2275 msgstr "System operacyjny: %s\n"
2276
2277 #: fish/inspect.c:153
2278 #, c-format
2279 msgid "%s mounted on %s\n"
2280 msgstr "%s zamontowano w %s\n"
2281
2282 #: fish/keys.c:52
2283 #, c-format
2284 msgid "Enter key or passphrase (\"%s\"): "
2285 msgstr "Proszę podać klucz lub hasło (\"%s\"): "
2286
2287 #: fish/lcd.c:34
2288 #, c-format
2289 msgid "use 'lcd directory' to change local directory\n"
2290 msgstr "należy użyć \"lcd katalog\", aby zmienić lokalny katalog\n"
2291
2292 #: fish/man.c:34
2293 #, c-format
2294 msgid "use 'man' without parameters to open the manual\n"
2295 msgstr "należy użyć \"man\" bez parametrów, aby otworzyć podręcznik\n"
2296
2297 #: fish/man.c:53
2298 #, c-format
2299 msgid "the external 'man' program failed\n"
2300 msgstr "zewnętrzny program \"man\" nie powiódł się\n"
2301
2302 #: fish/more.c:39
2303 #, c-format
2304 msgid "use '%s filename' to page a file\n"
2305 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby wyświetlić plik\n"
2306
2307 #: fish/options.c:36
2308 #, c-format
2309 msgid "%s: too many drives added on the command line\n"
2310 msgstr "%s: dodano za dużo napędów w wierszu poleceń\n"
2311
2312 #: fish/options.c:121
2313 #, c-format
2314 msgid "%s: '%s' could not be mounted.  Did you mean one of these?\n"
2315 msgstr ""
2316 "%s: nie można zamontować \"%s\". Być może chciano użyć jednej z tych?\n"
2317
2318 #: fish/prep.c:37
2319 #, c-format
2320 msgid ""
2321 "List of available prepared disk images:\n"
2322 "\n"
2323 msgstr ""
2324 "Lista dostępnych przygotowanych obrazów dysków:\n"
2325 "\n"
2326
2327 #: fish/prep.c:40
2328 #, c-format
2329 msgid ""
2330 "guestfish -N %-8s - %s\n"
2331 "\n"
2332 "%s\n"
2333 msgstr ""
2334 "guestfish -N %-8s - %s\n"
2335 "\n"
2336 "%s\n"
2337
2338 #: fish/prep.c:48
2339 #, c-format
2340 msgid "  Optional parameters:\n"
2341 msgstr "  Opcjonalne parametry:\n"
2342
2343 #: fish/prep.c:55
2344 #, c-format
2345 msgid "<%s> %s (default: %s)\n"
2346 msgstr "<%s> %s (domyślnie: %s)\n"
2347
2348 #: fish/prep.c:65
2349 #, c-format
2350 msgid ""
2351 "Prepared disk images are written to file \"test1.img\" in the local\n"
2352 "directory.  (\"test2.img\" etc if -N option is given multiple times).\n"
2353 "For more information see the guestfish(1) manual.\n"
2354 msgstr ""
2355 "Przygotowane obrazy dysków są zapisywane do pliku \"test1.img\" w katalogu\n"
2356 "lokalnym. (\"test2.img\" itp.m jeśli podano opcję -N wiele razy).\n"
2357 "Więcej informacji można znaleźć w podręczniku guestfish(1).\n"
2358
2359 #: fish/prep.c:96
2360 #, c-format
2361 msgid ""
2362 "guestfish: -N parameter '%s': no such prepared disk image known.\n"
2363 "Use 'guestfish -N help' to list possible values for the -N parameter.\n"
2364 msgstr ""
2365 "guestfish: -N parametr \"%s\": nie ma takiego przygotowanego obrazu dysku.\n"
2366 "Należy użyć polecenia \"guestfish -N help\", aby wyświetlić listę możliwych\n"
2367 "wartości dla parametru -N.\n"
2368
2369 #: fish/prep.c:158
2370 #, c-format
2371 msgid "guestfish: error creating prepared disk image '%s' on '%s': "
2372 msgstr ""
2373 "guestfish: błąd podczas tworzenia przygotowanego obrazu dysku \"%s\" na \"%s"
2374 "\": "
2375
2376 #: fish/prep_boot.c:34 fish/prep_boot.c:89 fish/prep_disk.c:34
2377 #: fish/prep_fs.c:34 fish/prep_lv.c:69 fish/prep_lv.c:122 fish/prep_part.c:34
2378 msgid "failed to allocate disk"
2379 msgstr "przydzielenie dysku nie powiodło się"
2380
2381 #: fish/prep_boot.c:42 fish/prep_boot.c:97
2382 msgid "could not parse boot size"
2383 msgstr "nie można przetworzyć rozmiaru partycji startowej"
2384
2385 #: fish/prep_boot.c:46 fish/prep_boot.c:101
2386 #, c-format
2387 msgid "failed to get sector size of disk: %s"
2388 msgstr "uzyskanie rozmiaru sektora dysku nie powiodło się: %s"
2389
2390 #: fish/prep_boot.c:50 fish/prep_boot.c:105 fish/prep_fs.c:41
2391 #: fish/prep_lv.c:76 fish/prep_lv.c:129 fish/prep_part.c:41
2392 #, c-format
2393 msgid "failed to partition disk: %s"
2394 msgstr "partycjonowanie dysku nie powiodło się: %s"
2395
2396 #: fish/prep_boot.c:55 fish/prep_boot.c:110
2397 #, c-format
2398 msgid "failed to add boot partition: %s"
2399 msgstr "dodanie partycji startowej nie powiodło się: %s"
2400
2401 #: fish/prep_boot.c:59 fish/prep_boot.c:114
2402 #, c-format
2403 msgid "failed to add root partition: %s"
2404 msgstr "dodanie partycji głównej nie powiodło się: %s"
2405
2406 #: fish/prep_boot.c:68 fish/prep_boot.c:128
2407 #, c-format
2408 msgid "failed to create boot filesystem: %s"
2409 msgstr "utworzenie startowego systemu plików nie powiodło się: %s"
2410
2411 #: fish/prep_boot.c:77 fish/prep_boot.c:157
2412 #, c-format
2413 msgid "failed to create root filesystem: %s"
2414 msgstr "utworzenie głównego systemu plików nie powiodło się: %s"
2415
2416 #: fish/prep_boot.c:86 fish/prep_boot.c:120 fish/prep_lv.c:66
2417 #: fish/prep_lv.c:82 fish/prep_lv.c:119 fish/prep_lv.c:135
2418 msgid "incorrect format for LV name, use '/dev/VG/LV'"
2419 msgstr ""
2420 "niepoprawny format dla nazwy woluminu logicznego, należy użyć \"/dev/VG/LV\""
2421
2422 #: fish/prep_boot.c:137 fish/prep_lv.c:91 fish/prep_lv.c:144
2423 #, c-format
2424 msgid "failed to create PV: %s: %s"
2425 msgstr "utworzenie woluminu fizycznego nie powiodło się: %s: %s"
2426
2427 #: fish/prep_boot.c:142 fish/prep_lv.c:96 fish/prep_lv.c:149
2428 #, c-format
2429 msgid "failed to create VG: %s: %s"
2430 msgstr "utworzenie grupy woluminów nie powiodło się: %s: %s"
2431
2432 #: fish/prep_boot.c:149 fish/prep_lv.c:103 fish/prep_lv.c:156
2433 #, c-format
2434 msgid "failed to create LV: /dev/%s/%s: %s"
2435 msgstr "utworzenie woluminu logicznego nie powiodło się: /dev/%s/%s: %s"
2436
2437 #: fish/prep_boot.c:153 fish/prep_lv.c:107 fish/prep_lv.c:160
2438 #, c-format
2439 msgid "failed to resize LV to full size: %s: %s"
2440 msgstr ""
2441 "zmiana rozmiaru woluminu logicznego do pełnego rozmiaru nie powiodła się: "
2442 "%s: %s"
2443
2444 #: fish/prep_fs.c:51 fish/prep_lv.c:165
2445 #, c-format
2446 msgid "failed to create filesystem (%s): %s"
2447 msgstr "utworzenie systemu plików (%s) nie powiodło się: %s"
2448
2449 #: fish/rc.c:255
2450 #, c-format
2451 msgid "guestfish: protocol error: could not read 'hello' message\n"
2452 msgstr "guestfish: błąd protokołu: nie można odczytać komunikatu \"hello\"\n"
2453
2454 #: fish/rc.c:260
2455 #, c-format
2456 msgid ""
2457 "guestfish: protocol error: version mismatch, server version '%s' does not "
2458 "match client version '%s'.  The two versions must match exactly.\n"
2459 msgstr ""
2460 "guestfish: błąd protokołu: wersja się nie zgadza, wersja serwera \"%s\" nie "
2461 "zgadza się z wersją klienta \"%s\". Obie wersje muszą się dokładnie "
2462 "zgadzać.\n"
2463
2464 #: fish/rc.c:335 fish/rc.c:349
2465 #, c-format
2466 msgid "guestfish: remote: looks like the server is not running\n"
2467 msgstr "guestfish: zdalnie: serwer nie jest uruchomiony\n"
2468
2469 #: fish/rc.c:361 fish/rc.c:375
2470 #, c-format
2471 msgid "guestfish: protocol error: could not send initial greeting to server\n"
2472 msgstr ""
2473 "guestfish: błąd protokołu: nie można wysłać początkowego powitania do "
2474 "serwera\n"
2475
2476 #: fish/rc.c:386
2477 #, c-format
2478 msgid "guestfish: protocol error: could not decode reply from server\n"
2479 msgstr ""
2480 "guestfish: błąd protokołu: nie można rozszyfrować odpowiedzi od serwera\n"
2481
2482 #: fish/reopen.c:36
2483 #, c-format
2484 msgid "'reopen' command takes no parameters\n"
2485 msgstr "polecenie \"reopen\" nie przyjmuje parametrów\n"
2486
2487 #: fish/reopen.c:46
2488 #, c-format
2489 msgid "reopen: guestfs_create: failed to create handle\n"
2490 msgstr "reopen: guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
2491
2492 #: fish/supported.c:66
2493 msgid "yes"
2494 msgstr "tak"
2495
2496 #: fish/supported.c:68
2497 msgid "no"
2498 msgstr "nie"
2499
2500 #: fish/time.c:36
2501 #, c-format
2502 msgid "use 'time command [args...]'\n"
2503 msgstr "należy użyć \"time polecenie [parametry...]\"\n"
2504
2505 #: fuse/guestmount.c:866
2506 #, c-format
2507 msgid ""
2508 "%s: FUSE module for libguestfs\n"
2509 "%s lets you mount a virtual machine filesystem\n"
2510 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
2511 "Usage:\n"
2512 "  %s [--options] [-- [--FUSE-options]] mountpoint\n"
2513 "Options:\n"
2514 "  -a|--add image       Add image\n"
2515 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2516 "  --dir-cache-timeout  Set readdir cache timeout (default 5 sec)\n"
2517 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2518 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
2519 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2520 "  --fuse-help          Display extra FUSE options\n"
2521 "  -i|--inspector       Automatically mount filesystems\n"
2522 "  --help               Display help message and exit\n"
2523 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
2524 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
2525 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
2526 "  -o|--option opt      Pass extra option to FUSE\n"
2527 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
2528 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
2529 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2530 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2531 "  -x|--trace           Trace guestfs API calls\n"
2532 msgstr ""
2533 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
2534 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
2535 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
2536 "Użycie:\n"
2537 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
2538 "Opcje:\n"
2539 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
2540 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
2541 "                       dla opcji -d\n"
2542 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
2543 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
2544 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
2545 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
2546 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
2547 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
2548 "  -i|--inspector       Automatycznie montuje systemy plików\n"
2549 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
2550 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
2551 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
2552 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
2553 "  -o|--option opcja    Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
2554 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
2555 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
2556 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
2557 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2558 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs\n"
2559
2560 #: fuse/guestmount.c:1090
2561 #, c-format
2562 msgid "%s: must have at least one -a/-d and at least one -m/-i option\n"
2563 msgstr ""
2564 "%s: musi posiadać co najmniej jedną opcję -a/-d i co najmniej jedną -m/-i\n"
2565
2566 #: fuse/guestmount.c:1098
2567 #, c-format
2568 msgid "%s: you must specify a mountpoint in the host filesystem\n"
2569 msgstr "%s: należy podać punkt montowania w systemie plików gospodarza\n"
2570
2571 #: inspector/virt-inspector.c:71
2572 #, c-format
2573 msgid ""
2574 "%s: display information about a virtual machine\n"
2575 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
2576 "Usage:\n"
2577 "  %s [--options] -d domname file [file ...]\n"
2578 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] file [file ...]\n"
2579 "Options:\n"
2580 "  -a|--add image       Add image\n"
2581 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2582 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2583 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
2584 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2585 "  --help               Display brief help\n"
2586 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
2587 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2588 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2589 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
2590 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
2591 msgstr ""
2592 "%s: wyświetla informacje o maszynie wirtualnej\n"
2593 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
2594 "Użycie:\n"
2595 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny plik [plik...]\n"
2596 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...] plik [plik...]\n"
2597 "Opcje:\n"
2598 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
2599 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
2600 "                       dla opcji -d\n"
2601 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
2602 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
2603 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
2604 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
2605 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
2606 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
2607 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2608 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
2609 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
2610
2611 #: inspector/virt-inspector.c:257
2612 #, c-format
2613 msgid ""
2614 "%s: no operating system could be detected inside this disk image.\n"
2615 "\n"
2616 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
2617 "machine\n"
2618 "image, or because the OS type is not understood by libguestfs.\n"
2619 "\n"
2620 "NOTE for Red Hat Enterprise Linux 6 users: for Windows guest support you "
2621 "must\n"
2622 "install the separate libguestfs-winsupport package.\n"
2623 "\n"
2624 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
2625 "information about the disk image as possible.\n"
2626 msgstr ""
2627 "%s: nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
2628 "\n"
2629 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
2630 "maszyną wirtualną lub biblioteka libguestfs nie rozumie tego typu systemu.\n"
2631 "\n"
2632 "UWAGA dla użytkowników systemu Red Hat Enterprise Linux 6: należy\n"
2633 "zainstalować oddzielny pakiet libguestfs-winsupport, aby uzyskać obsługę\n"
2634 "gości systemu Windows.\n"
2635 "\n"
2636 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
2637 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
2638
2639 #: inspector/virt-inspector.c:282
2640 #, c-format
2641 msgid "%s: XML write error at \"%s\": %m\n"
2642 msgstr "%s: błąd zapisu XML w \"%s\": %m\n"
2643
2644 #: inspector/virt-inspector.c:294
2645 #, c-format
2646 msgid "%s: xmlOutputBufferCreateFd: failed to open stdout\n"
2647 msgstr ""
2648 "%s: xmlOutputBufferCreateFd: otwarcie standardowego wyjścia nie powiodło "
2649 "się\n"
2650
2651 #: inspector/virt-inspector.c:302
2652 #, c-format
2653 msgid "%s: xmlNewTextWriter: failed to create libxml2 writer\n"
2654 msgstr ""
2655 "%s: xmlNewTextWriter: utworzenie modułu zapisującego libxml2 nie powiodło "
2656 "się\n"
2657
2658 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:158
2659 msgid "open_guest: first parameter must be a string or an arrayref"
2660 msgstr "open_guest: pierwszy parametr musi być ciągiem lub \"arrayref\""
2661
2662 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:164
2663 msgid "open_guest: first argument contains undefined element"
2664 msgstr "open_guest: pierwszy parametr zawiera nieokreślony element"
2665
2666 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:172
2667 #, perl-brace-format
2668 msgid "guest image {imagename} does not exist or is not readable"
2669 msgstr "obraz gościa {imagename} nie istnieje lub nie jest odczytywalny"
2670
2671 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:179
2672 msgid ""
2673 "open_guest: no libvirt support (install Sys::Virt, XML::XPath and XML::"
2674 "XPath::XMLParser)"
2675 msgstr ""
2676 "open_guest: brak obsługi biblioteki libvirt (należy zainstalować Sys::Virt, "
2677 "XML::XPath i XML::XPath::XMLParser)"
2678
2679 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:184
2680 msgid "open_guest: too many domains listed on command line"
2681 msgstr "open_guest: wyświetlono za dużo domen w wierszu poleceń"
2682
2683 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:191
2684 msgid "open_guest: cannot connect to libvirt"
2685 msgstr "open_guest: nie można połączyć się z biblioteką libvirt"
2686
2687 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:210
2688 #, perl-brace-format
2689 msgid "{imagename} is not the name of an inactive libvirt domain\n"
2690 msgstr "{imagename} nie jest nazwą nieaktywnej domeny biblioteki libvirt\n"
2691
2692 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:213
2693 #, perl-brace-format
2694 msgid "{imagename} is not the name of a libvirt domain\n"
2695 msgstr "{imagename} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
2696
2697 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:242
2698 #, perl-brace-format
2699 msgid "{imagename} seems to have no disk devices\n"
2700 msgstr "{imagename} nie posiada żadnych urządzeń dyskowych\n"
2701
2702 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:827
2703 msgid ""
2704 "No operating system could be detected inside this disk image.\n"
2705 "\n"
2706 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
2707 "machine\n"
2708 "image, or because the OS type is not understood by virt-inspector.\n"
2709 "\n"
2710 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
2711 "information about the disk image as possible.\n"
2712 msgstr ""
2713 "Nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
2714 "\n"
2715 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
2716 "maszyną wirtualną lub program virt-inspector nie rozumie tego typu systemu.\n"
2717 "\n"
2718 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
2719 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
2720
2721 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:901
2722 #, perl-brace-format
2723 msgid "unknown filesystem label {label}\n"
2724 msgstr "nieznana etykieta systemu plików {label}\n"
2725
2726 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:911
2727 #, perl-brace-format
2728 msgid "unknown filesystem UUID {uuid}\n"
2729 msgstr "nieznany UUID systemu plików {uuid}\n"
2730
2731 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:936
2732 #, perl-brace-format
2733 msgid "unknown filesystem {fs}\n"
2734 msgstr "nieznany system plików {fs}\n"
2735
2736 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1014
2737 #, perl-brace-format
2738 msgid "Error running rpm -qa: {error}"
2739 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia rpm -qa: {error}"
2740
2741 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1040
2742 #, perl-brace-format
2743 msgid "Error running dpkg-query: {error}"
2744 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia dpkg-query: {error}"
2745
2746 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1105
2747 msgid "Can't find grub on guest"
2748 msgstr "Nie można odnaleźć programu GRUB w gościu"
2749
2750 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1160
2751 #, perl-brace-format
2752 msgid "Grub entry {title} has no kernel"
2753 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie posiada jądra"
2754
2755 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1191
2756 #, perl-brace-format
2757 msgid "grub refers to {path}, which doesn't exist\n"
2758 msgstr "program GRUB odnosi się do {path}, który nie istnieje\n"
2759
2760 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1214
2761 #, perl-brace-format
2762 msgid "Grub entry {title} does not specify an initrd"
2763 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie określa initrd"
2764
2765 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1283
2766 #, perl-brace-format
2767 msgid "Didn't find modules directory {modules} for kernel {path}"
2768 msgstr "Nie odnaleziono katalogu modułów {modules} dla jądra {path}"
2769
2770 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1291
2771 #, perl-brace-format
2772 msgid "Couldn't guess kernel version number from path for kernel {path}"
2773 msgstr "Nie można odgadnąć numeru wersji jądra ze ścieżki jądra {path}"
2774
2775 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1345
2776 #, perl-brace-format
2777 msgid "{path} doesn't match augeas pattern"
2778 msgstr "{path} nie zgadza się ze wzorem Augeas"
2779
2780 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1384
2781 #, perl-brace-format
2782 msgid "{filename}: could not read initrd format"
2783 msgstr "{filename}: nie można odczytać formatu initrd"
2784
2785 #: rescue/virt-rescue.c:59
2786 #, c-format
2787 msgid ""
2788 "%s: Run a rescue shell on a virtual machine\n"
2789 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
2790 "Usage:\n"
2791 "  %s [--options] -d domname\n"
2792 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...]\n"
2793 "Options:\n"
2794 "  -a|--add image       Add image\n"
2795 "  --append kernelopts  Append kernel options\n"
2796 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2797 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2798 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2799 "  --help               Display brief help\n"
2800 "  -m|--memsize MB      Set memory size in megabytes\n"
2801 "  --network            Enable network\n"
2802 "  -r|--ro              Access read-only\n"
2803 "  --selinux            Enable SELinux\n"
2804 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2805 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2806 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
2807 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
2808 msgstr ""
2809 "%s: uruchamia powłokę ratunkową w maszynie wirtualnej\n"
2810 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
2811 "Użycie:\n"
2812 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny\n"
2813 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...]\n"
2814 "Opcje:\n"
2815 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
2816 "  --append opcje_jądra Dołącza opcje jądra\n"
2817 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
2818 "                       dla opcji -d\n"
2819 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
2820 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
2821 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
2822 "  -m|--memsize MB      Ustawia rozmiar pamięci w megabajtach\n"
2823 "  --network            Włącza sieć\n"
2824 "  -r|--ro              Dostęp tylko do odczytu\n"
2825 "  --selinux            Włącza SELinuksa\n"
2826 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
2827 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2828 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
2829 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
2830
2831 #: rescue/virt-rescue.c:172
2832 #, c-format
2833 msgid "%s: could not parse memory size '%s'\n"
2834 msgstr "%s: nie można przetworzyć rozmiaru pamięci \"%s\"\n"
2835
2836 #: rescue/virt-rescue.c:406
2837 #, c-format
2838 msgid "%s: unknown child exit status (%d)\n"
2839 msgstr "%s: nieznany stan wyjścia potomka (%d)\n"
2840
2841 #: src/appliance.c:181
2842 #, c-format
2843 msgid ""
2844 "cannot find any suitable libguestfs supermin or ordinary appliance on "
2845 "LIBGUESTFS_PATH (search path: %s)"
2846 msgstr ""
2847 "nie można odnaleźć żadnego przyrządu biblioteki libguestfs typu \"supermin\" "
2848 "lub \"ordinary\" w LIBGUESTFS_PATH (ścieżka wyszukiwania: %s)"
2849
2850 #: src/appliance.c:331
2851 #, c-format
2852 msgid "security: cached appliance %s is not owned by UID %d"
2853 msgstr ""
2854 "bezpieczeństwo: przyrząd %s w pamięci podręcznej nie jest własnością UID %d"
2855
2856 #: src/appliance.c:336
2857 #, c-format
2858 msgid "security: cached appliance %s is not a directory (mode %o)"
2859 msgstr ""
2860 "bezpieczeństwo: przyrząd %s w pamięci podręcznej nie jest katalogiem (tryb "
2861 "%o)"
2862
2863 #: src/appliance.c:341
2864 #, c-format
2865 msgid "security: cached appliance %s is writable by group or other (mode %o)"
2866 msgstr ""
2867 "bezpieczeństwo: przyrząd %s w pamięci podręcznej jest zapisywalny przez "
2868 "grupę lub innych (tryb %o)"
2869
2870 #: src/appliance.c:655
2871 msgid "external command failed, see earlier error messages"
2872 msgstr ""
2873 "zewnętrzne polecenie nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
2874 "komunikaty błędów"
2875
2876 #: src/filearch.c:153
2877 #, c-format
2878 msgid "size of %s unreasonable (%<PRIi64> bytes)"
2879 msgstr "rozmiar %s jest nierozsądny (%<PRIi64> bajtów)"
2880
2881 #: src/filearch.c:266
2882 msgid ""
2883 "file-architecture API not available since this version of libguestfs was "
2884 "compiled without PCRE or libmagic libraries"
2885 msgstr ""
2886 "API architektury plików jest niedostępne, ponieważ ta wersja biblioteki "
2887 "libguestfs została skompilowana bez bibliotek PCRE lub libmagic"
2888
2889 #: src/guestfs.c:178
2890 #, c-format
2891 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
2892 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
2893
2894 #: src/guestfs.c:290
2895 #, c-format
2896 msgid "libguestfs: error: %s\n"
2897 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
2898
2899 #: src/guestfs.c:791
2900 #, c-format
2901 msgid "<truncated, original size %zu bytes>"
2902 msgstr "<skrócone, pierwotny rozmiar %zu bajtów>"
2903
2904 #: src/inspect.c:421 src/inspect.c:757 src/inspect.c:2129 src/inspect.c:2172
2905 #: src/inspect.c:2222
2906 #, c-format
2907 msgid "size of %s is unreasonably large (%<PRIi64> bytes)"
2908 msgstr "rozmiar %s jest nierozsądnie duży (%<PRIi64> bajtów)"
2909
2910 #: src/inspect.c:791
2911 msgid "could not parse /etc/fstab or empty file"
2912 msgstr "nie można przetworzyć pliku /etc/fstab lub pustego pliku"
2913
2914 #: src/inspect.c:1007
2915 #, c-format
2916 msgid "cannot resolve Windows %%SYSTEMROOT%%"
2917 msgstr "nie można rozwiązać %%SYSTEMROOT%% systemu Windows"
2918
2919 #: src/inspect.c:1287
2920 #, c-format
2921 msgid "could not parse integer in version number: %s"
2922 msgstr "nie można przetworzyć liczby całkowitej w numerze wersji: %s"
2923
2924 #: src/inspect.c:1381
2925 msgid "no inspection data: call guestfs_inspect_os first"
2926 msgstr "brak danych badania: najpierw należy wywołać guestfs_inspect_os"
2927
2928 #: src/inspect.c:1393
2929 #, c-format
2930 msgid ""
2931 "%s: root device not found: only call this function with a root device "
2932 "previously returned by guestfs_inspect_os"
2933 msgstr ""
2934 "%s: nie odnaleziono urządzenia root: należy wywoływać tę funkcję tylko z "
2935 "urządzeniem root poprzednio zwróconym przez guestfs_inspect_os"
2936
2937 #: src/inspect.c:1522
2938 msgid "not a Windows guest, or systemroot could not be determined"
2939 msgstr "nie jest gościem systemu Windows lub nie można określić systemroot"
2940
2941 #: src/inspect.c:1762 src/inspect.c:1784 src/inspect.c:1809
2942 msgid "unexpected end of output from db_dump command"
2943 msgstr "nieoczekiwany koniec wyjścia polecenia db_dump"
2944
2945 #: src/inspect.c:2231
2946 #, c-format
2947 msgid "%s: file is empty"
2948 msgstr "%s: plik jest pusty"
2949
2950 #: src/inspect.c:2248
2951 msgid ""
2952 "inspection API not available since this version of libguestfs was compiled "
2953 "without PCRE or hivex libraries"
2954 msgstr ""
2955 "API badania jest niedostępne, ponieważ ta wersja biblioteki libguestfs "
2956 "została skompilowana bez bibliotek PCRE lub hivex"
2957
2958 #: src/launch.c:95
2959 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
2960 msgstr ""
2961 "wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
2962
2963 #: src/launch.c:152
2964 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
2965 msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
2966
2967 #: src/launch.c:166
2968 #, c-format
2969 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
2970 msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
2971
2972 #: src/launch.c:232 src/launch.c:336
2973 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
2974 msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
2975
2976 #: src/launch.c:244 src/launch.c:249
2977 #, c-format
2978 msgid "%s parameter is empty or contains disallowed characters"
2979 msgstr "parametr %s jest pusty lub zawiera niedozwolone znaki"
2980
2981 #: src/launch.c:360
2982 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
2983 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
2984
2985 #: src/launch.c:365
2986 msgid "the libguestfs handle has already been launched"
2987 msgstr "program obsługi libguestfs został już uruchomiony"
2988
2989 #: src/launch.c:377
2990 #, c-format
2991 msgid "%s: cannot create temporary directory"
2992 msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
2993
2994 #: src/launch.c:725
2995 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
2996 msgstr ""
2997 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
2998 "błędów"
2999
3000 #: src/launch.c:738
3001 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
3002 msgstr ""
3003 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
3004
3005 #: src/launch.c:879
3006 #, c-format
3007 msgid ""
3008 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
3009 "the LIBGUESTFS_QEMU environment variable."
3010 msgstr ""
3011 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
3012 "ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
3013
3014 #: src/launch.c:971
3015 msgid "qemu has not been launched yet"
3016 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
3017
3018 #: src/launch.c:982
3019 msgid "no subprocess to kill"
3020 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
3021
3022 #: src/proto.c:146
3023 #, c-format
3024 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
3025 msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
3026
3027 #: src/proto.c:169
3028 #, c-format
3029 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
3030 msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
3031
3032 #: src/proto.c:350
3033 #, c-format
3034 msgid ""
3035 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
3036 msgstr ""
3037 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x"
3038 "%x\n"
3039
3040 #: src/proto.c:519 src/proto.c:580
3041 msgid "unexpected end of file when reading from daemon"
3042 msgstr "nieoczekiwany koniec pliku podczas odczytywania z demona"
3043
3044 #: src/proto.c:540
3045 #, c-format
3046 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
3047 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
3048
3049 #: src/proto.c:557
3050 #, c-format
3051 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
3052 msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
3053
3054 #: src/proto.c:709
3055 #, c-format
3056 msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
3057 msgstr "guestfs___send: stan %d != ZAJĘTY"
3058
3059 #: src/proto.c:733
3060 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
3061 msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
3062
3063 #: src/proto.c:742
3064 msgid "dispatch failed to marshal args"
3065 msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
3066
3067 #: src/proto.c:872
3068 #, c-format
3069 msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
3070 msgstr "send_file_chunk: stan %d != GOTOWY"
3071
3072 #: src/proto.c:888
3073 #, c-format
3074 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
3075 msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
3076
3077 #: src/proto.c:1011
3078 #, c-format
3079 msgid "%s: error in chunked encoding"
3080 msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
3081
3082 #: src/proto.c:1039
3083 msgid "write to daemon socket"
3084 msgstr "zapisuje do gniazda demona"
3085
3086 #: src/proto.c:1062
3087 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
3088 msgstr "receive_file_data: błąd przetwarzania w odpowiedzi wywołania zwrotnego"
3089
3090 #: src/proto.c:1067
3091 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
3092 msgstr ""
3093 "receive_file_data: otrzymano nieoczekiwaną flagę podczas odczytywania "
3094 "fragmentów pliku"
3095
3096 #: src/proto.c:1075
3097 msgid "failed to parse file chunk"
3098 msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
3099
3100 #: src/proto.c:1084
3101 msgid "file receive cancelled by daemon"
3102 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
3103
3104 #: src/virt.c:90
3105 #, c-format
3106 msgid "could not connect to libvirt (code %d, domain %d): %s"
3107 msgstr "nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): %s"
3108
3109 #: src/virt.c:98
3110 #, c-format
3111 msgid "no libvirt domain called '%s': %s"
3112 msgstr "brak domeny biblioteki libvirt o nazwie \"%s\": %s"
3113
3114 #: src/virt.c:149
3115 #, c-format
3116 msgid "error reading libvirt XML information: %s"
3117 msgstr "błąd podczas odczytywania informacji XML biblioteki libvirt: %s"
3118
3119 #: src/virt.c:159
3120 msgid "unable to parse XML information returned by libvirt"
3121 msgstr ""
3122 "nie można przetworzyć informacji XML zwróconej przez bibliotekę libvirt"
3123
3124 #: src/virt.c:165
3125 msgid "unable to create new XPath context"
3126 msgstr "nie można utworzyć nowego kontekstu XPath"
3127
3128 #: src/virt.c:172
3129 msgid "unable to evaluate XPath expression"
3130 msgstr "nie można sprawdzić wyrażenia XPath"
3131
3132 #: src/virt.c:269
3133 msgid "libvirt domain has no disks"
3134 msgstr "domena biblioteki libvirt nie posiada dysków"
3135
3136 #: src/virt.c:322
3137 #, c-format
3138 msgid "error getting domain info: %s"
3139 msgstr "błąd podczas uzyskiwania informacji o domenie: %s"
3140
3141 #: src/virt.c:326
3142 msgid ""
3143 "error: domain is a live virtual machine.\n"
3144 "You must use readonly access because write access to a running virtual "
3145 "machine\n"
3146 "can cause disk corruption."
3147 msgstr ""
3148 "błąd: domena jest aktywną maszyną wirtualną.\n"
3149 "Należy użyć dostępu tylko do doczytu, ponieważ dostęp do zapisu\n"
3150 "uruchomionej maszyny wirtualnej może spowodować uszkodzenie dysku."
3151
3152 #: src/virt.c:352
3153 msgid ""
3154 "add-domain API not available since this version of libguestfs was compiled "
3155 "without libvirt or libxml2"
3156 msgstr ""
3157 "API dodawania domen jest niedostępne, ponieważ ta wersja biblioteki "
3158 "libguestfs została skompilowana bez bibliotek libvirt lub libxml2"
3159
3160 #: test-tool/test-tool.c:82
3161 #, c-format
3162 msgid ""
3163 "libguestfs-test-tool: interactive test tool\n"
3164 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
3165 "Usage:\n"
3166 "  libguestfs-test-tool [--options]\n"
3167 "Options:\n"
3168 "  --help         Display usage\n"
3169 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
3170 "                 Helper program (default: %s)\n"
3171 "  --qemudir dir  Specify QEMU source directory\n"
3172 "  --qemu qemu    Specify QEMU binary\n"
3173 "  --timeout n\n"
3174 "  -t n           Set launch timeout (default: %d seconds)\n"
3175 msgstr ""
3176 "libguestfs-test-tool: interaktywne narzędzie testowania\n"
3177 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
3178 "Użycie:\n"
3179 "  libguestfs-test-tool [--opcje]\n"
3180 "Opcje:\n"
3181 "  --help         Wyświetla użycie\n"
3182 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
3183 "                 Program pomocniczy (domyślnie: %s)\n"
3184 "  --qemudir katalog  Podaje katalog źródłowy QEMU\n"
3185 "  --qemu QEMU    Podaje plik binarny QEMU\n"
3186 "  --timeout n\n"
3187 "  -t n           Ustawia czas oczekiwania na uruchomienie\n"
3188 "                 (domyślnie: %d sekundy)\n"
3189
3190 #: test-tool/test-tool.c:138
3191 #, c-format
3192 msgid "libguestfs-test-tool: unknown long option: %s (%d)\n"
3193 msgstr "libguestfs-test-tool: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
3194
3195 #: test-tool/test-tool.c:147
3196 #, c-format
3197 msgid "libguestfs-test-tool: invalid timeout: %s\n"
3198 msgstr "libguestfs-test-tool: nieprawidłowy czas oczekiwania: %s\n"
3199
3200 #: test-tool/test-tool.c:159
3201 #, c-format
3202 msgid "libguestfs-test-tool: unexpected command line option 0x%x\n"
3203 msgstr "libguestfs-test-tool: nieoczekiwana opcja wiersza poleceń 0x%x\n"
3204
3205 #: test-tool/test-tool.c:182
3206 #, c-format
3207 msgid "libguestfs-test-tool: failed to create libguestfs handle\n"
3208 msgstr ""
3209 "libguestfs-test-tool: utworzenie programu obsługi libguestfs nie powiodło "
3210 "się\n"
3211
3212 #: test-tool/test-tool.c:189 test-tool/test-tool.c:198
3213 #, c-format
3214 msgid "libguestfs-test-tool: failed to add drive '%s'\n"
3215 msgstr "libguestfs-test-tool: dodanie napędu \"%s\" nie powiodło się\n"
3216
3217 #: test-tool/test-tool.c:206
3218 #, c-format
3219 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
3220 msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version nie powiodło się\n"
3221
3222 #: test-tool/test-tool.c:228
3223 #, c-format
3224 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
3225 msgstr "libguestfs-test-tool: uruchomienie przyrządu nie powiodło się\n"
3226
3227 #: test-tool/test-tool.c:240
3228 #, c-format
3229 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run sfdisk\n"
3230 msgstr "libguestfs-test-tool: wykonanie sfdisk nie powiodło się\n"
3231
3232 #: test-tool/test-tool.c:246
3233 #, c-format
3234 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
3235 msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 nie powiodło się\n"
3236
3237 #: test-tool/test-tool.c:252
3238 #, c-format
3239 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
3240 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sda1 w / nie powiodło się\n"
3241
3242 #: test-tool/test-tool.c:258
3243 #, c-format
3244 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkdir /iso\n"
3245 msgstr "libguestfs-test-tool: utworzenie katalogu /iso nie powiodło się\n"
3246
3247 #: test-tool/test-tool.c:264
3248 #, c-format
3249 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sdb on /iso\n"
3250 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sdb w /iso nie powiodło się\n"
3251
3252 #: test-tool/test-tool.c:272
3253 #, c-format
3254 msgid "libguestfs-test-tool: could not run helper program, or helper failed\n"
3255 msgstr ""
3256 "libguestfs-test-tool: nie można uruchomić programu pomocniczego lub program "
3257 "nie powiódł się\n"
3258
3259 #: test-tool/test-tool.c:303
3260 #, c-format
3261 msgid ""
3262 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
3263 "--qemu/--qemudir options cannot be used.\n"
3264 msgstr ""
3265 "Zmienna środowiskowa LIBGUESTFS_QEMU jest już ustawiona, więc nie można\n"
3266 "użyć opcji --qemu/--qemudir.\n"
3267
3268 #: test-tool/test-tool.c:311
3269 #, c-format
3270 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
3271 msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
3272
3273 #: test-tool/test-tool.c:325
3274 #, c-format
3275 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
3276 msgstr "%s: nie wygląda na katalog źródłowy QEMU\n"
3277
3278 #: test-tool/test-tool.c:374
3279 #, c-format
3280 msgid ""
3281 "Test tool helper program 'libguestfs-test-tool-helper' is not\n"
3282 "available.  Expected to find it in '%s'\n"
3283 "\n"
3284 "Use the --helper option to specify the location of this program.\n"
3285 msgstr ""
3286 "Program pomocniczy narzędzia testowania \"libguestfs-test-tool-helper\" nie\n"
3287 "jest dostępny. Oczekiwano odnalezienie go w \"%s\"\n"
3288 "\n"
3289 "Należy użyć opcji --helper, aby podać położenie tego programu.\n"
3290
3291 #: test-tool/test-tool.c:390
3292 #, c-format
3293 msgid "command failed: %s"
3294 msgstr "polecenie nie powiodło się: %s"
3295
3296 #: test-tool/test-tool.c:398
3297 #, c-format
3298 msgid ""
3299 "Test tool helper program %s\n"
3300 "is not statically linked.  This is a build error when this test tool\n"
3301 "was built.\n"
3302 msgstr ""
3303 "Program pomocniczy narzędzia testowania %s\n"
3304 "nie jest skonsolidowany statycznie. Jest to błąd budowania.\n"
3305
3306 #: test-tool/test-tool.c:432
3307 #, c-format
3308 msgid "mkisofs command failed: %s\n"
3309 msgstr "polecenie mkisofs nie powiodło się: %s\n"
3310
3311 #: tools/virt-edit.pl:169
3312 msgid "virt-edit: no image, VM names or filenames to edit given"
3313 msgstr ""
3314 "virt-edit: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub nazw plików dla "
3315 "polecenia edit"
3316
3317 #: tools/virt-edit.pl:185 tools/virt-tar.pl:243 tools/virt-win-reg.pl:217
3318 #, perl-brace-format
3319 msgid ""
3320 "{prog}: No operating system could be detected inside this disk image.\n"
3321 "\n"
3322 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
3323 "machine\n"
3324 "image, or because the OS type is not understood by libguestfs.\n"
3325 "\n"
3326 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
3327 "information about the disk image as possible.\n"
3328 msgstr ""
3329 "{prog}: nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu "
3330 "dysku.\n"
3331 "\n"
3332 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
3333 "maszyną wirtualną lub biblioteka libguestfs nie rozumie tego typu systemu.\n"
3334 "\n"
3335 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
3336 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
3337
3338 #: tools/virt-edit.pl:189 tools/virt-tar.pl:247 tools/virt-win-reg.pl:221
3339 #, perl-brace-format
3340 msgid "{prog}: multiboot operating systems are not supported.\n"
3341 msgstr "{prog}: systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane.\n"
3342
3343 #: tools/virt-edit.pl:221
3344 msgid "File not changed.\n"
3345 msgstr "Plik nie został zmieniony.\n"
3346
3347 #: tools/virt-list-filesystems.pl:142
3348 msgid "virt-list-filesystems: no image or VM name given"
3349 msgstr "virt-list-filesystems: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
3350
3351 #: tools/virt-list-partitions.pl:152
3352 msgid "virt-list-partitions: no image or VM name given"
3353 msgstr "virt-list-partitions: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
3354
3355 #: tools/virt-make-fs.pl:291
3356 msgid "virt-make-fs input output\n"
3357 msgstr "virt-make-fs wejście wyjście\n"
3358
3359 #: tools/virt-make-fs.pl:321
3360 msgid "unexpected output from 'du' command"
3361 msgstr "nieoczekiwane wyjście polecenia \"du\""
3362
3363 #: tools/virt-make-fs.pl:333 tools/virt-make-fs.pl:347
3364 #: tools/virt-make-fs.pl:453
3365 #, perl-brace-format
3366 msgid "{f}: unknown input format: {fmt}\n"
3367 msgstr "{f}: nieznany format wyjścia: {fmt}\n"
3368
3369 #: tools/virt-make-fs.pl:391
3370 #, perl-brace-format
3371 msgid "virt-make-fs: cannot parse size parameter: {sz}\n"
3372 msgstr "virt-make-fs: nie można przetworzyć parametru rozmiaru: {sz}\n"
3373
3374 #: tools/virt-make-fs.pl:401
3375 msgid ""
3376 "qemu-img create: failed to create disk image, see earlier error messages\n"
3377 msgstr ""
3378 "qemu-img create: utworzenie obrazu dysku nie powiodło się, proszę zobaczyć "
3379 "wcześniejsze komunikaty błędów\n"
3380
3381 #: tools/virt-make-fs.pl:412
3382 msgid "virt-make-fs: NTFS support was disabled when libguestfs was compiled\n"
3383 msgstr ""
3384 "virt-make-fs: obsługa systemu plików NTFS została wyłączona podczas "
3385 "komplikacji biblioteki libguestfs\n"
3386
3387 #: tools/virt-make-fs.pl:437
3388 msgid "tar: failed, see earlier messages\n"
3389 msgstr ""
3390 "tar: nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty błędów\n"
3391
3392 #: tools/virt-make-fs.pl:459
3393 msgid "uncompress command failed, see earlier messages\n"
3394 msgstr ""
3395 "polecenie uncompress nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
3396 "komunikaty błędów\n"
3397
3398 #: tools/virt-make-fs.pl:494
3399 msgid ""
3400 "virt-make-fs: error copying contents into filesystem\n"
3401 "An error here usually means that the program did not estimate the\n"
3402 "filesystem size correctly.  Please read the BUGS section of the manpage.\n"
3403 msgstr ""
3404 "virt-make-fs: błąd podczas kopiowania zawartości do systemu plików\n"
3405 "Błąd w tym miejscu zwykle oznacza, że program nie oszacował poprawnie\n"
3406 "rozmiar systemu plików. Proszę przeczytać sekcję BUGS strony podręcznika.\n"
3407
3408 #: tools/virt-resize.pl:33
3409 msgid "virt-resize: sorry this program does not work on a 32 bit host\n"
3410 msgstr "virt-rescue: ten program nie działa na 32 bitowym gospodarzu\n"
3411
3412 #: tools/virt-resize.pl:581
3413 #, perl-brace-format
3414 msgid "virt-resize: {file}: does not exist or is not readable\n"
3415 msgstr "virt-resize: {file}: nie istnieje lub nie jest odczytywalny\n"
3416
3417 #: tools/virt-resize.pl:583
3418 #, perl-brace-format
3419 msgid ""
3420 "virt-resize: {file}: does not exist or is not writable\n"
3421 "You have to create the destination disk before running this program.\n"
3422 "Please read the virt-resize(1) manpage for more information.\n"
3423 msgstr ""
3424 "virt-resize: {file}: nie istnieje lub nie jest zapisywalny\n"
3425 "Należy utworzyć dysk docelowy przed uruchomieniem tego programu.\n"
3426 "Proszę przeczytać stronę podręcznika virt-resize(1), aby dowiedzieć się "
3427 "więcej.\n"
3428
3429 #: tools/virt-resize.pl:662 tools/virt-resize.pl:665
3430 #, perl-brace-format
3431 msgid ""
3432 "virt-resize: {file}: file is too small to be a disk image ({sz} bytes)\n"
3433 msgstr ""
3434 "virt-resize: {file}: plik jest za mały, aby był obrazem dysku ({sz} bajtów)\n"
3435
3436 #: tools/virt-resize.pl:681 tools/virt-resize.pl:693
3437 msgid "virt-resize: short read"
3438 msgstr "virt-resize: krótki odczyt"
3439
3440 #: tools/virt-resize.pl:827
3441 #, perl-brace-format
3442 msgid "virt-resize: no logical volume called {n}\n"
3443 msgstr "virt-resize: brak woluminu logicznego o nazwie {n}\n"
3444
3445 #: tools/virt-resize.pl:847
3446 #, perl-brace-format
3447 msgid ""
3448 "{p}: partition not found in the source disk image, when using the '{opt}' "
3449 "command line option\n"
3450 msgstr ""
3451 "{p}: nie odnaleziono partycji w źródłowym obrazie dysku podczas używania "
3452 "opcji wiersza poleceń\"{opt}\"\n"
3453
3454 #: tools/virt-resize.pl:853
3455 #, perl-brace-format
3456 msgid ""
3457 "{p}: partition ignored, you cannot use it in another command line argument\n"
3458 msgstr ""
3459 "{p}: zignorowano partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach "
3460 "wiersza poleceń\n"
3461
3462 #: tools/virt-resize.pl:857
3463 #, perl-brace-format
3464 msgid ""
3465 "{p}: partition deleted, you cannot use it in another command line argument\n"
3466 msgstr ""
3467 "{p}: usunięto partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach wiersza "
3468 "poleceń\n"
3469
3470 #: tools/virt-resize.pl:899
3471 #, perl-brace-format
3472 msgid "{p}: this partition has already been marked for resizing\n"
3473 msgstr "{p}: ta partycja została już oznaczona do zmiany rozmiaru\n"
3474
3475 #: tools/virt-resize.pl:907
3476 #, perl-brace-format
3477 msgid "{p}: missing size field in {o} option\n"
3478 msgstr "{p}: brak pola rozmiaru w opcji {o}\n"
3479
3480 #: tools/virt-resize.pl:924
3481 #, perl-brace-format
3482 msgid "{p}: {f}: cannot parse size field\n"
3483 msgstr "{p}: {f}: nie można przetworzyć pola rozmiaru\n"
3484
3485 #: tools/virt-resize.pl:929
3486 #, perl-brace-format
3487 msgid "{p}: new size is zero or negative\n"
3488 msgstr "{p}: nowy rozmiar wynosi zero lub jest ujemny\n"
3489
3490 #: tools/virt-resize.pl:952
3491 #, perl-brace-format
3492 msgid ""
3493 "{p}: cannot make this partition smaller because it contains a\n"
3494 "filesystem, physical volume or other content that is larger than the new "
3495 "size.\n"
3496 "You have to resize the content first, see virt-resize(1).\n"
3497 msgstr ""
3498 "{p}: nie można zmniejszyć tej partycji, ponieważ zawiera ona system plików,\n"
3499 "wolumin fizyczny lub inną zawartość, która jest większa niż nowy rozmiar.\n"
3500 "Należy najpierw zmienić rozmiar zawartości, w tym celu proszę zobaczyć "
3501 "stronę podręcznika virt-resize(1).\n"
3502
3503 #: tools/virt-resize.pl:968
3504 msgid "virt-resize: you cannot use options --expand and --shrink together\n"
3505 msgstr ""
3506 "virt-resize: nie można używać razem opcji --expand i --shrink together\n"
3507
3508 #: tools/virt-resize.pl:1017
3509 #, perl-brace-format
3510 msgid ""
3511 "virt-resize: error: cannot use --expand when there is no surplus space to\n"
3512 "expand into.  You need to make the target disk larger by at least {h}.\n"
3513 msgstr ""
3514 "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --expand, kiedy nie ma miejsca na\n"
3515 "rozszerzenie. Należy zwiększyć dysk docelowy o co najmniej {h}.\n"
3516
3517 #: tools/virt-resize.pl:1032
3518 msgid ""
3519 "virt-resize: error: cannot use --shrink because there is no deficit\n"
3520 "(see 'deficit' in the virt-resize(1) man page)\n"
3521 msgstr ""
3522 "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --shrink, ponieważ brak deficytu\n"
3523 "(proszę zobaczyć \"deficit\" na stronie podręcznika virt-resize(1)).\n"
3524
3525 #: tools/virt-resize.pl:1047
3526 msgid "Summary of changes:\n"
3527 msgstr "Podsumowanie zmian:\n"
3528
3529 #: tools/virt-resize.pl:1051
3530 #, perl-brace-format
3531 msgid "{p}: partition will be ignored\n"
3532 msgstr "{p}: partycja zostanie zignorowana\n"
3533
3534 #: tools/virt-resize.pl:1053
3535 #, perl-brace-format
3536 msgid "{p}: partition will be deleted\n"
3537 msgstr "{p}: partycja zostanie usunięta\n"
3538
3539 #: tools/virt-resize.pl:1055
3540 #, perl-brace-format
3541 msgid "{p}: partition will be resized from {oldsize} to {newsize}\n"
3542 msgstr "{p}: rozmiar partycji zostanie zmieniony z {oldsize} do {newsize}\n"
3543
3544 #: tools/virt-resize.pl:1060
3545 #, perl-brace-format
3546 msgid "{p}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
3547 msgstr "{p}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
3548
3549 #: tools/virt-resize.pl:1065
3550 #, perl-brace-format
3551 msgid "{p}: partition will be left alone\n"
3552 msgstr "{p}: partycja zostanie pozostawiona bez zmian\n"
3553
3554 #: tools/virt-resize.pl:1070
3555 #, perl-brace-format
3556 msgid "{n}: LV will be expanded to maximum size\n"
3557 msgstr "{n}: wolumin logiczny zostanie rozszerzony do maksymalnego rozmiaru\n"
3558
3559 #: tools/virt-resize.pl:1076
3560 #, perl-brace-format
3561 msgid "{n}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
3562 msgstr "{n}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
3563
3564 #: tools/virt-resize.pl:1083
3565 #, perl-brace-format
3566 msgid "There is a surplus of {spl} bytes ({h}).\n"
3567 msgstr "Istnieje nadmiar {spl} bajtów ({h}).\n"
3568
3569 #: tools/virt-resize.pl:1088
3570 msgid "An extra partition will be created for the surplus.\n"
3571 msgstr "Dodatkowa partycja zostanie utworzona dla nadmiarowego miejsca.\n"
3572
3573 #: tools/virt-resize.pl:1090
3574 msgid ""
3575 "The surplus space is not large enough for an extra partition to be created\n"
3576 "and so it will just be ignored.\n"
3577 msgstr ""
3578 "Nadmiarowe miejsce nie jest dostatecznie duże do utworzenia dodatkowej\n"
3579 "partycji, więc zostanie zignorowane.\n"
3580
3581 #: tools/virt-resize.pl:1093
3582 msgid ""
3583 "The surplus space will be ignored.  Run a partitioning program in the guest\n"
3584 "to partition this extra space if you want.\n"
3585 msgstr ""
3586 "Nadmiarowe miejsce zostanie zignorowane. Można uruchomić program\n"
3587 "partycjonowania w gościu, aby partycjonować te dodatkowe miejsce w razie\n"
3588 "potrzeby.\n"
3589
3590 #: tools/virt-resize.pl:1096
3591 #, perl-brace-format
3592 msgid ""
3593 "virt-resize: error: there is a deficit of {def} bytes ({h}).\n"
3594 "You need to make the target disk larger by at least this amount,\n"
3595 "or adjust your resizing requests.\n"
3596 msgstr ""
3597 "virt-resize: błąd: istnieje deficyt {def} bajtów ({h}).\n"
3598 "Należy zwiększyć dysk docelowy co najmniej o tę ilość lub dostosować\n"
3599 "żądania zmiany rozmiaru.\n"
3600
3601 #: tools/virt-resize.pl:1113
3602 msgid "virt-resize: source disk does not have a first partition\n"
3603 msgstr "virt-resize: dysk źródłowy nie posiada pierwszej partycji\n"
3604
3605 #: tools/virt-resize.pl:1208
3606 #, perl-brace-format
3607 msgid "Copying {p} ...\n"
3608 msgstr "Kopiowanie {p}...\n"
3609
3610 #: tools/virt-resize.pl:1271 tools/virt-resize.pl:1329
3611 #, perl-brace-format
3612 msgid "Expanding {p} using the '{meth}' method\n"
3613 msgstr "Rozszerzanie {p} używając metody \"{meth}\"\n"
3614
3615 #: tools/virt-tar.pl:183 tools/virt-tar.pl:190
3616 msgid "virt-tar: extract/upload mode specified twice on the command line\n"
3617 msgstr "virt-tar: wydobywa/wysyła tryb podany dwukrotnie w wierszu poleceń\n"
3618
3619 #: tools/virt-tar.pl:212
3620 msgid "virt-tar: no image, VM names, directory or filename given"
3621 msgstr ""
3622 "virt-tar: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych, katalogu lub nazwy "
3623 "pliku"
3624
3625 #: tools/virt-tar.pl:215
3626 msgid "virt-tar: either -x or -u must be specified on the command line\n"
3627 msgstr "virt-tar: należy podać opcję -x lub -u w wierszu poleceń\n"
3628
3629 #: tools/virt-tar.pl:226
3630 #, perl-brace-format
3631 msgid "virt-tar: {tarball}: file not found\n"
3632 msgstr "virt-tar: {tarball}: nie odnaleziono pliku\n"
3633
3634 #: tools/virt-tar.pl:229
3635 #, perl-brace-format
3636 msgid "virt-tar: {dir}: directory name must start with '/' character\n"
3637 msgstr "virt-tar: {dir}: nazwa katalogu musi zaczynać się od znaku \"/\"\n"
3638
3639 #: tools/virt-win-reg.pl:201
3640 msgid "no libvirt domain name or disk image given\n"
3641 msgstr "nie podano nazwy domeny libvirt lub obrazu dysku\n"
3642
3643 #: tools/virt-win-reg.pl:240
3644 msgid ""
3645 "expecting 1 or 2 more parameters, subkey path and optionally the value to "
3646 "export\n"
3647 msgstr ""
3648 "oczekiwano jednego lub dwóch parametrów, ścieżki do podklucza i opcjonalnie "
3649 "wartości do wyeksportowania\n"
3650
3651 #: tools/virt-win-reg.pl:351
3652 #, perl-brace-format
3653 msgid "virt-win-reg: {p}: not a supported Windows Registry path\n"
3654 msgstr ""
3655 "virt-win-reg: {p}: nie jest obsługiwaną ścieżką rejestru systemu Windows\n"
3656
3657 #: tools/virt-win-reg.pl:368 tools/virt-win-reg.pl:390
3658 #, perl-brace-format
3659 msgid "virt-win-reg: {p}: file not found in guest: {err}\n"
3660 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie odnaleziono pliku w gościu: {err}\n"
3661
3662 #: tools/virt-win-reg.pl:375
3663 #, perl-brace-format
3664 msgid "virt-win-reg: {p}: could not download registry file: {err}\n"
3665 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można pobrać pliku rejestru: {err}\n"
3666
3667 #: tools/virt-win-reg.pl:397
3668 #, perl-brace-format
3669 msgid "virt-win-reg: {p}: could not upload registry file: {err}\n"
3670 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można wysłać pliku rejestru: {err}\n"