Version 1.7.20.
[libguestfs.git] / po / pl.po
1 # translation of pl.po to Polish
2 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009.
3 #
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: pl\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
8 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
9 "POT-Creation-Date: 2010-12-07 18:39+0000\n"
10 "PO-Revision-Date: 2010-10-23 13:41+0200\n"
11 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
12 "Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
13 "Language: pl\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: cat/virt-cat.c:53 cat/virt-filesystems.c:86 cat/virt-ls.c:54 df/main.c:66
19 #: fish/fish.c:86 fuse/guestmount.c:804 inspector/virt-inspector.c:67
20 #: rescue/virt-rescue.c:55
21 #, c-format
22 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
23 msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
24
25 #: cat/virt-cat.c:57
26 #, fuzzy, c-format
27 msgid ""
28 "%s: display files in a virtual machine\n"
29 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
30 "Usage:\n"
31 "  %s [--options] -d domname file [file ...]\n"
32 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] file [file ...]\n"
33 "Options:\n"
34 "  -a|--add image       Add image\n"
35 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
36 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
37 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
38 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
39 "  --help               Display brief help\n"
40 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
41 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
42 "  -V|--version         Display version and exit\n"
43 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
44 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
45 msgstr ""
46 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
47 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
48 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
49 "Użycie:\n"
50 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
51 "Opcje:\n"
52 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
53 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
54 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
55 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
56 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
57 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
58 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
59 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
60 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
61 "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
62 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
63 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
64 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
65 "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
66 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
67 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
68
69 #: cat/virt-cat.c:115 cat/virt-filesystems.c:189 cat/virt-ls.c:121
70 #: df/domains.c:428 df/main.c:132 fish/fish.c:204 fuse/guestmount.c:915
71 #: inspector/virt-inspector.c:129 rescue/virt-rescue.c:126
72 #, c-format
73 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
74 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
75
76 #: cat/virt-cat.c:137 cat/virt-filesystems.c:243 cat/virt-ls.c:143
77 #: df/main.c:156 fish/fish.c:272 fuse/guestmount.c:963
78 #: inspector/virt-inspector.c:151 rescue/virt-rescue.c:150
79 #, c-format
80 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
81 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
82
83 #: cat/virt-filesystems.c:90
84 #, fuzzy, c-format
85 msgid ""
86 "%s: list filesystems, partitions, block devices, LVM in a VM\n"
87 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
88 "Usage:\n"
89 "  %s [--options] -d domname\n"
90 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...]\n"
91 "Options:\n"
92 "  -a|--add image       Add image\n"
93 "  --all                Display everything\n"
94 "  --blkdevs|--block-devices\n"
95 "                       Display block devices\n"
96 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
97 "  --csv                Output as Comma-Separated Values\n"
98 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
99 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
100 "  --extra              Display swap and data filesystems\n"
101 "  --filesystems        Display mountable filesystems\n"
102 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
103 "  -h|--human-readable  Human-readable sizes in --long output\n"
104 "  --help               Display brief help\n"
105 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
106 "  -l|--long            Long output\n"
107 "  --lvs|--logvols|--logical-volumes\n"
108 "                       Display LVM logical volumes\n"
109 "  --no-title           No title in --long output\n"
110 "  --parts|--partitions Display partitions\n"
111 "  --pvs|--physvols|--physical-volumes\n"
112 "                       Display LVM physical volumes\n"
113 "  --uuid|--uuids       Add UUIDs to --long output\n"
114 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
115 "  -V|--version         Display version and exit\n"
116 "  --vgs|--volgroups|--volume-groups\n"
117 "                       Display LVM volume groups\n"
118 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
119 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
120 msgstr ""
121 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
122 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
123 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
124 "Użycie:\n"
125 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
126 "Opcje:\n"
127 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
128 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
129 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
130 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
131 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
132 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
133 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
134 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
135 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
136 "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
137 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
138 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
139 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
140 "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
141 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
142 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
143
144 #: cat/virt-filesystems.c:304 df/main.c:250
145 #, fuzzy, c-format
146 msgid "%s: you cannot use -h and --csv options together.\n"
147 msgstr "virt-df: nie można używać opcji -h oraz --csv jednocześnie\n"
148
149 #: cat/virt-ls.c:58
150 #, fuzzy, c-format
151 msgid ""
152 "%s: list files in a virtual machine\n"
153 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
154 "Usage:\n"
155 "  %s [--options] -d domname file [dir ...]\n"
156 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] dir [dir ...]\n"
157 "Options:\n"
158 "  -a|--add image       Add image\n"
159 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
160 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
161 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
162 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
163 "  --help               Display brief help\n"
164 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
165 "  -l|--long            Long listing\n"
166 "  -R|--recursive       Recursive listing\n"
167 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
168 "  -V|--version         Display version and exit\n"
169 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
170 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
171 msgstr ""
172 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
173 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
174 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
175 "Użycie:\n"
176 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
177 "Opcje:\n"
178 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
179 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
180 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
181 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
182 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
183 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
184 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
185 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
186 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
187 "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
188 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
189 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
190 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
191 "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
192 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
193 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
194
195 #: df/domains.c:115
196 #, fuzzy, c-format
197 msgid "%s: could not connect to libvirt (code %d, domain %d): %s"
198 msgstr ""
199 "guestfish: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): "
200 "%s\n"
201
202 #: df/domains.c:124
203 #, fuzzy, c-format
204 msgid "%s: could not get number of running domains (code %d, domain %d): %s"
205 msgstr ""
206 "guestfish: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): "
207 "%s\n"
208
209 #: df/domains.c:134
210 #, fuzzy, c-format
211 msgid "%s: could not list running domains (code %d, domain %d): %s"
212 msgstr ""
213 "guestfish: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): "
214 "%s\n"
215
216 #: df/domains.c:145
217 #, fuzzy, c-format
218 msgid "%s: could not get number of inactive domains (code %d, domain %d): %s"
219 msgstr ""
220 "guestfish: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): "
221 "%s\n"
222
223 #: df/domains.c:155
224 #, fuzzy, c-format
225 msgid "%s: could not list inactive domains (code %d, domain %d): %s"
226 msgstr ""
227 "guestfish: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): "
228 "%s\n"
229
230 #: df/domains.c:281
231 #, fuzzy, c-format
232 msgid "%s: ignoring %s, it has too many disks (%zu > %d)"
233 msgstr "virt-df: ignorowanie {name}, posiada za dużo dysków ({c} > {max})"
234
235 #: df/main.c:70
236 #, fuzzy, c-format
237 msgid ""
238 "%s: display free space on virtual filesystems\n"
239 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
240 "Usage:\n"
241 "  %s [--options] -d domname\n"
242 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...]\n"
243 "Options:\n"
244 "  -a|--add image       Add image\n"
245 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
246 "  --csv                Output as Comma-Separated Values\n"
247 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
248 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
249 "  -h|--human-readable  Human-readable sizes in --long output\n"
250 "  --help               Display brief help\n"
251 "  -i|--inodes          Display inodes\n"
252 "  --one-per-guest      Separate appliance per guest\n"
253 "  --uuid               Add UUIDs to --long output\n"
254 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
255 "  -V|--version         Display version and exit\n"
256 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
257 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
258 msgstr ""
259 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
260 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
261 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
262 "Użycie:\n"
263 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
264 "Opcje:\n"
265 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
266 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
267 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
268 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
269 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
270 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
271 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
272 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
273 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
274 "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
275 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
276 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
277 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
278 "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
279 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
280 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
281
282 #: df/main.c:262
283 #, c-format
284 msgid "%s: compiled without support for libvirt.\n"
285 msgstr ""
286
287 #: df/output.c:50
288 #, fuzzy
289 msgid "VirtualMachine"
290 msgstr "Maszyna wirtualna"
291
292 #: df/output.c:51
293 msgid "Filesystem"
294 msgstr "System plików"
295
296 #: df/output.c:54
297 msgid "1K-blocks"
298 msgstr "K-bloki"
299
300 #: df/output.c:56
301 msgid "Size"
302 msgstr "Rozmiar"
303
304 #: df/output.c:57
305 msgid "Used"
306 msgstr "Użyte"
307
308 #: df/output.c:58
309 msgid "Available"
310 msgstr "Dostępne"
311
312 #: df/output.c:59
313 msgid "Use%"
314 msgstr "Użycie%"
315
316 #: df/output.c:61
317 msgid "Inodes"
318 msgstr "I-węzły"
319
320 #: df/output.c:62
321 msgid "IUsed"
322 msgstr "IUżyte"
323
324 #: df/output.c:63
325 msgid "IFree"
326 msgstr "IWolne"
327
328 #: df/output.c:64
329 msgid "IUse%"
330 msgstr "IUżyte%"
331
332 #: fish/alloc.c:37
333 #, c-format
334 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
335 msgstr "należy użyć \"alloc plik rozmiar\", aby utworzyć obraz\n"
336
337 #: fish/alloc.c:51
338 #, c-format
339 msgid "use 'sparse file size' to create a sparse image\n"
340 msgstr "należy użyć \"sparse plik rozmiar\", aby utworzyć rzadki obraz\n"
341
342 #: fish/alloc.c:75
343 #, c-format
344 msgid "can't allocate or add disks after launching\n"
345 msgstr "bez przydzielania lub dodawania dysków po uruchomieniu\n"
346
347 #: fish/alloc.c:156
348 #, c-format
349 msgid "%s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
350 msgstr "%s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
351
352 #: fish/cmds.c:2473
353 msgid "Command"
354 msgstr "Polecenie"
355
356 #: fish/cmds.c:2473
357 msgid "Description"
358 msgstr "Opis"
359
360 #: fish/cmds.c:2475
361 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
362 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
363
364 #: fish/cmds.c:2476
365 #, fuzzy
366 msgid "add the disk(s) from a named libvirt domain"
367 msgstr "{name} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
368
369 #: fish/cmds.c:2477 fish/cmds.c:2478
370 msgid "add an image to examine or modify"
371 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
372
373 #: fish/cmds.c:2479
374 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
375 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
376
377 #: fish/cmds.c:2480
378 msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
379 msgstr ""
380 "dodaje napęd w trybie tylko do odczytu określając używaną emulację bloku QEMU"
381
382 #: fish/cmds.c:2481
383 msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
384 msgstr "dodaje napęd określając używaną emulację bloku QEMU"
385
386 #: fish/cmds.c:2482
387 msgid "allocate and add a disk file"
388 msgstr "przydziela i dodaje plik dysku"
389
390 #: fish/cmds.c:2483
391 msgid "clear Augeas path"
392 msgstr "czyści ścieżkę Augeas"
393
394 #: fish/cmds.c:2484
395 msgid "close the current Augeas handle"
396 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
397
398 #: fish/cmds.c:2485
399 msgid "define an Augeas node"
400 msgstr "określa węzeł Augeas"
401
402 #: fish/cmds.c:2486
403 msgid "define an Augeas variable"
404 msgstr "określa zmienną Augeas"
405
406 #: fish/cmds.c:2487
407 msgid "look up the value of an Augeas path"
408 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
409
410 #: fish/cmds.c:2488
411 msgid "create a new Augeas handle"
412 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
413
414 #: fish/cmds.c:2489
415 msgid "insert a sibling Augeas node"
416 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
417
418 #: fish/cmds.c:2490
419 msgid "load files into the tree"
420 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
421
422 #: fish/cmds.c:2491
423 msgid "list Augeas nodes under augpath"
424 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
425
426 #: fish/cmds.c:2492
427 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
428 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
429
430 #: fish/cmds.c:2493
431 msgid "move Augeas node"
432 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
433
434 #: fish/cmds.c:2494
435 msgid "remove an Augeas path"
436 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
437
438 #: fish/cmds.c:2495
439 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
440 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
441
442 #: fish/cmds.c:2496
443 msgid "set Augeas path to value"
444 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
445
446 #: fish/cmds.c:2497
447 msgid "test availability of some parts of the API"
448 msgstr "testuje dostępność niektórych części API"
449
450 #: fish/cmds.c:2498
451 msgid "return a list of all optional groups"
452 msgstr "zwraca listę wszystkich opcjonalnych grup"
453
454 #: fish/cmds.c:2499
455 msgid "upload base64-encoded data to file"
456 msgstr "wysyła dane zakodowane jako base64 do pliku"
457
458 #: fish/cmds.c:2500
459 msgid "download file and encode as base64"
460 msgstr "pobiera plik i koduje go jako base64"
461
462 #: fish/cmds.c:2501
463 msgid "flush device buffers"
464 msgstr "czyści bufory urządzenia"
465
466 #: fish/cmds.c:2502
467 msgid "get blocksize of block device"
468 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
469
470 #: fish/cmds.c:2503
471 msgid "is block device set to read-only"
472 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
473
474 #: fish/cmds.c:2504
475 msgid "get total size of device in bytes"
476 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
477
478 #: fish/cmds.c:2505
479 msgid "get sectorsize of block device"
480 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
481
482 #: fish/cmds.c:2506
483 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
484 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
485
486 #: fish/cmds.c:2507
487 msgid "reread partition table"
488 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
489
490 #: fish/cmds.c:2508
491 msgid "set blocksize of block device"
492 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
493
494 #: fish/cmds.c:2509
495 msgid "set block device to read-only"
496 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
497
498 #: fish/cmds.c:2510
499 msgid "set block device to read-write"
500 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
501
502 #: fish/cmds.c:2511
503 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
504 msgstr ""
505 "zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość znaków"
506
507 #: fish/cmds.c:2512
508 msgid "list the contents of a file"
509 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
510
511 #: fish/cmds.c:2513
512 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
513 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
514
515 #: fish/cmds.c:2514
516 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of the contents of a device"
517 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC zawartości urządzenia"
518
519 #: fish/cmds.c:2515
520 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of files in a directory"
521 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC plików w katalogu"
522
523 #: fish/cmds.c:2516
524 msgid "change file mode"
525 msgstr "zmienia tryb pliku"
526
527 #: fish/cmds.c:2517 fish/cmds.c:2624
528 msgid "change file owner and group"
529 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
530
531 #: fish/cmds.c:2518
532 msgid "run a command from the guest filesystem"
533 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
534
535 #: fish/cmds.c:2519
536 msgid "run a command, returning lines"
537 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
538
539 #: fish/cmds.c:2520
540 msgid "add qemu parameters"
541 msgstr "dodaje parametry QEMU"
542
543 #: fish/cmds.c:2521
544 msgid "copy local files or directories into an image"
545 msgstr "kopiuje lokalne pliki lub katalogi do obrazu"
546
547 #: fish/cmds.c:2522
548 msgid "copy remote files or directories out of an image"
549 msgstr "kopiuje zdalne pliki lub katalogi z obrazu"
550
551 #: fish/cmds.c:2523
552 msgid "copy size bytes from source to destination using dd"
553 msgstr "kopiuje bajty rozmiaru ze źródła do celu używając dd"
554
555 #: fish/cmds.c:2524
556 msgid "copy a file"
557 msgstr "kopiuje plik"
558
559 #: fish/cmds.c:2525
560 msgid "copy a file or directory recursively"
561 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
562
563 #: fish/cmds.c:2526
564 msgid "copy from source to destination using dd"
565 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
566
567 #: fish/cmds.c:2527
568 msgid "debugging and internals"
569 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
570
571 #: fish/cmds.c:2528
572 #, fuzzy
573 msgid "debug the QEMU command line (internal use only)"
574 msgstr "wysyła plik do przyrządu (tylko do użytku wewnętrznego)"
575
576 #: fish/cmds.c:2529
577 msgid "upload a file to the appliance (internal use only)"
578 msgstr "wysyła plik do przyrządu (tylko do użytku wewnętrznego)"
579
580 #: fish/cmds.c:2530
581 msgid "report file system disk space usage"
582 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
583
584 #: fish/cmds.c:2531
585 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
586 msgstr ""
587 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
588
589 #: fish/cmds.c:2532
590 msgid "return kernel messages"
591 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
592
593 #: fish/cmds.c:2533
594 msgid "download a file to the local machine"
595 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
596
597 #: fish/cmds.c:2534
598 msgid "download a file to the local machine with offset and size"
599 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny z wyrównaniem i rozmiarem"
600
601 #: fish/cmds.c:2535
602 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
603 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
604
605 #: fish/cmds.c:2536
606 msgid "estimate file space usage"
607 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
608
609 #: fish/cmds.c:2537
610 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
611 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
612
613 #: fish/cmds.c:2538
614 msgid "display a line of text"
615 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
616
617 #: fish/cmds.c:2539
618 msgid "echo arguments back to the client"
619 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
620
621 #: fish/cmds.c:2540
622 msgid "edit a file"
623 msgstr "modyfikuje plik"
624
625 #: fish/cmds.c:2541 fish/cmds.c:2542 fish/cmds.c:2547 fish/cmds.c:2548
626 #: fish/cmds.c:2579 fish/cmds.c:2580 fish/cmds.c:2814 fish/cmds.c:2815
627 #: fish/cmds.c:2819 fish/cmds.c:2820 fish/cmds.c:2822 fish/cmds.c:2823
628 msgid "return lines matching a pattern"
629 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
630
631 #: fish/cmds.c:2543
632 msgid "test if two files have equal contents"
633 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
634
635 #: fish/cmds.c:2544
636 msgid "test if file or directory exists"
637 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
638
639 #: fish/cmds.c:2545 fish/cmds.c:2546
640 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
641 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
642
643 #: fish/cmds.c:2549
644 msgid "determine file type"
645 msgstr "określa typ pliku"
646
647 #: fish/cmds.c:2550
648 msgid "detect the architecture of a binary file"
649 msgstr "wykrywa architekturę pliku binarnego"
650
651 #: fish/cmds.c:2551
652 msgid "return the size of the file in bytes"
653 msgstr "zwraca rozmiar pliku w bajtach"
654
655 #: fish/cmds.c:2552
656 msgid "fill a file with octets"
657 msgstr "wypełnia plik oktetami"
658
659 #: fish/cmds.c:2553
660 msgid "fill a file with a repeating pattern of bytes"
661 msgstr "wypełnia plik powtarzającym się wzorem bajtów"
662
663 #: fish/cmds.c:2554
664 msgid "find all files and directories"
665 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
666
667 #: fish/cmds.c:2555
668 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
669 msgstr ""
670 "znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem NUL"
671
672 #: fish/cmds.c:2556
673 msgid "find a filesystem by label"
674 msgstr "znajduje system plików według etykiety"
675
676 #: fish/cmds.c:2557
677 msgid "find a filesystem by UUID"
678 msgstr "znajduje system plików według UUID"
679
680 #: fish/cmds.c:2558
681 msgid "run the filesystem checker"
682 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
683
684 #: fish/cmds.c:2559
685 msgid "get the additional kernel options"
686 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
687
688 #: fish/cmds.c:2560
689 msgid "get autosync mode"
690 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
691
692 #: fish/cmds.c:2561
693 msgid "get direct appliance mode flag"
694 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
695
696 #: fish/cmds.c:2562
697 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
698 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
699
700 #: fish/cmds.c:2563
701 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
702 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
703
704 #: fish/cmds.c:2564
705 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
706 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
707
708 #: fish/cmds.c:2565
709 msgid "get enable network flag"
710 msgstr "uzyskuje flagę włączenia sieci"
711
712 #: fish/cmds.c:2566
713 msgid "get the search path"
714 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
715
716 #: fish/cmds.c:2567
717 msgid "get PID of qemu subprocess"
718 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
719
720 #: fish/cmds.c:2568
721 msgid "get the qemu binary"
722 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
723
724 #: fish/cmds.c:2569
725 msgid "get recovery process enabled flag"
726 msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
727
728 #: fish/cmds.c:2570
729 msgid "get SELinux enabled flag"
730 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
731
732 #: fish/cmds.c:2571
733 msgid "get the current state"
734 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
735
736 #: fish/cmds.c:2572
737 msgid "get command trace enabled flag"
738 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
739
740 #: fish/cmds.c:2573
741 msgid "get the current umask"
742 msgstr "uzyskuje bieżące \"umask\""
743
744 #: fish/cmds.c:2574
745 msgid "get verbose mode"
746 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
747
748 #: fish/cmds.c:2575
749 msgid "get SELinux security context"
750 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
751
752 #: fish/cmds.c:2576 fish/cmds.c:2625
753 msgid "list extended attributes of a file or directory"
754 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
755
756 #: fish/cmds.c:2577
757 msgid "expand wildcards in command"
758 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
759
760 #: fish/cmds.c:2578
761 msgid "expand a wildcard path"
762 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
763
764 #: fish/cmds.c:2581
765 msgid "install GRUB"
766 msgstr "instaluje program GRUB"
767
768 #: fish/cmds.c:2582
769 msgid "return first 10 lines of a file"
770 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
771
772 #: fish/cmds.c:2583
773 msgid "return first N lines of a file"
774 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
775
776 #: fish/cmds.c:2584
777 msgid "dump a file in hexadecimal"
778 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
779
780 #: fish/cmds.c:2585
781 msgid "edit with a hex editor"
782 msgstr "modyfikuje za pomocą edytora szesnastkowego"
783
784 #: fish/cmds.c:2586
785 msgid "list the contents of a single file in an initrd"
786 msgstr "wyświetla listę zawartości pojedynczego pliku w initrd"
787
788 #: fish/cmds.c:2587
789 msgid "list files in an initrd"
790 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
791
792 #: fish/cmds.c:2588
793 msgid "add an inotify watch"
794 msgstr "dodaje obserwację inotify"
795
796 #: fish/cmds.c:2589
797 msgid "close the inotify handle"
798 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
799
800 #: fish/cmds.c:2590
801 msgid "return list of watched files that had events"
802 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
803
804 #: fish/cmds.c:2591
805 msgid "create an inotify handle"
806 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
807
808 #: fish/cmds.c:2592
809 msgid "return list of inotify events"
810 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
811
812 #: fish/cmds.c:2593
813 msgid "remove an inotify watch"
814 msgstr "usuwa obserwację inotify"
815
816 #: fish/cmds.c:2594
817 msgid "get architecture of inspected operating system"
818 msgstr "uzyskuje architekturę badanego systemu operacyjnego"
819
820 #: fish/cmds.c:2595
821 msgid "get distro of inspected operating system"
822 msgstr "uzyskuje dystrybucję badanego systemu operacyjnego"
823
824 #: fish/cmds.c:2596
825 msgid "get filesystems associated with inspected operating system"
826 msgstr "uzyskuje systemy plików powiązane z badanym systemem operacyjnym"
827
828 #: fish/cmds.c:2597
829 #, fuzzy
830 msgid "get hostname of the operating system"
831 msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
832
833 #: fish/cmds.c:2598
834 msgid "get major version of inspected operating system"
835 msgstr "uzyskuje główną wersję badanego systemu operacyjnego"
836
837 #: fish/cmds.c:2599
838 msgid "get minor version of inspected operating system"
839 msgstr "uzyskuje pomniejszą wersję badanego systemu operacyjnego"
840
841 #: fish/cmds.c:2600
842 msgid "get mountpoints of inspected operating system"
843 msgstr "uzyskuje punkty montowania badanego systemu operacyjnego"
844
845 #: fish/cmds.c:2601
846 #, fuzzy
847 msgid "get package format used by the operating system"
848 msgstr "uzyskuje typ badanego systemu operacyjnego"
849
850 #: fish/cmds.c:2602
851 #, fuzzy
852 msgid "get package management tool used by the operating system"
853 msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
854
855 #: fish/cmds.c:2603
856 msgid "get product name of inspected operating system"
857 msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
858
859 #: fish/cmds.c:2604
860 #, fuzzy
861 msgid "return list of operating systems found by last inspection"
862 msgstr "bada dysk i zwraca listę odnalezionych systemów operacyjnych"
863
864 #: fish/cmds.c:2605
865 msgid "get type of inspected operating system"
866 msgstr "uzyskuje typ badanego systemu operacyjnego"
867
868 #: fish/cmds.c:2606
869 #, fuzzy
870 msgid "get Windows systemroot of inspected operating system"
871 msgstr "uzyskuje dystrybucję badanego systemu operacyjnego"
872
873 #: fish/cmds.c:2607
874 #, fuzzy
875 msgid "get list of applications installed in the operating system"
876 msgstr "uzyskuje dystrybucję badanego systemu operacyjnego"
877
878 #: fish/cmds.c:2608
879 msgid "inspect disk and return list of operating systems found"
880 msgstr "bada dysk i zwraca listę odnalezionych systemów operacyjnych"
881
882 #: fish/cmds.c:2609
883 msgid "test if block device"
884 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem blokowym"
885
886 #: fish/cmds.c:2610
887 msgid "is busy processing a command"
888 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
889
890 #: fish/cmds.c:2611
891 msgid "test if character device"
892 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem znakowym"
893
894 #: fish/cmds.c:2612
895 msgid "is in configuration state"
896 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
897
898 #: fish/cmds.c:2613
899 msgid "test if a directory"
900 msgstr "testuje, czy jest katalogiem"
901
902 #: fish/cmds.c:2614
903 msgid "test if FIFO (named pipe)"
904 msgstr "testuje, czy jest FIFO (nazwanym potokiem)"
905
906 #: fish/cmds.c:2615
907 msgid "test if a regular file"
908 msgstr "testuje, czy jest zwykłym plikiem"
909
910 #: fish/cmds.c:2616
911 msgid "is launching subprocess"
912 msgstr "uruchamia podprocesy"
913
914 #: fish/cmds.c:2617
915 msgid "test if device is a logical volume"
916 msgstr "testuje, czy urządzenie jest woluminem logicznym"
917
918 #: fish/cmds.c:2618
919 msgid "is ready to accept commands"
920 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
921
922 #: fish/cmds.c:2619
923 msgid "test if socket"
924 msgstr "testuje, czy jest gniazdem"
925
926 #: fish/cmds.c:2620
927 msgid "test if symbolic link"
928 msgstr "testuje, czy jest dowiązaniem symbolicznym"
929
930 #: fish/cmds.c:2621
931 msgid "kill the qemu subprocess"
932 msgstr "niszczy podproces QEMU"
933
934 #: fish/cmds.c:2622
935 msgid "launch the qemu subprocess"
936 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
937
938 #: fish/cmds.c:2623
939 msgid "change working directory"
940 msgstr "zmienia katalog roboczy"
941
942 #: fish/cmds.c:2626
943 msgid "list the block devices"
944 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
945
946 #: fish/cmds.c:2627
947 msgid "list filesystems"
948 msgstr "wyświetla listę systemów plików"
949
950 #: fish/cmds.c:2628
951 msgid "list the partitions"
952 msgstr "wyświetla listę partycji"
953
954 #: fish/cmds.c:2629
955 msgid "list the files in a directory (long format)"
956 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
957
958 #: fish/cmds.c:2630 fish/cmds.c:2631
959 msgid "create a hard link"
960 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
961
962 #: fish/cmds.c:2632 fish/cmds.c:2633
963 msgid "create a symbolic link"
964 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
965
966 #: fish/cmds.c:2634 fish/cmds.c:2725
967 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
968 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
969
970 #: fish/cmds.c:2635
971 msgid "list the files in a directory"
972 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
973
974 #: fish/cmds.c:2636 fish/cmds.c:2750
975 msgid "set extended attribute of a file or directory"
976 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
977
978 #: fish/cmds.c:2637
979 msgid "get file information for a symbolic link"
980 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
981
982 #: fish/cmds.c:2638
983 msgid "lstat on multiple files"
984 msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
985
986 #: fish/cmds.c:2639
987 msgid "add a key on a LUKS encrypted device"
988 msgstr "dodaje klucz do zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
989
990 #: fish/cmds.c:2640
991 msgid "close a LUKS device"
992 msgstr "zamyka urządzenie LUKS"
993
994 #: fish/cmds.c:2641 fish/cmds.c:2642
995 msgid "format a block device as a LUKS encrypted device"
996 msgstr "formatuje urządzenie blokowe jako zaszyfrowane urządzenie LUKS"
997
998 #: fish/cmds.c:2643
999 msgid "remove a key from a LUKS encrypted device"
1000 msgstr "usuwa klucz z zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
1001
1002 #: fish/cmds.c:2644
1003 msgid "open a LUKS-encrypted block device"
1004 msgstr "otwiera urządzenie blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS"
1005
1006 #: fish/cmds.c:2645
1007 msgid "open a LUKS-encrypted block device read-only"
1008 msgstr ""
1009 "otwiera urządzenia blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS w trybie tylko do "
1010 "odczytu"
1011
1012 #: fish/cmds.c:2646
1013 msgid "create an LVM logical volume"
1014 msgstr "tworzy wolumin logiczny LVM"
1015
1016 #: fish/cmds.c:2647
1017 msgid "get canonical name of an LV"
1018 msgstr ""
1019
1020 #: fish/cmds.c:2648
1021 msgid "clear LVM device filter"
1022 msgstr "czyści filtr urządzeń LVM"
1023
1024 #: fish/cmds.c:2649
1025 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
1026 msgstr ""
1027 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
1028
1029 #: fish/cmds.c:2650
1030 msgid "set LVM device filter"
1031 msgstr "ustawia filtr urządzeń LVM"
1032
1033 #: fish/cmds.c:2651
1034 msgid "remove an LVM logical volume"
1035 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
1036
1037 #: fish/cmds.c:2652
1038 msgid "rename an LVM logical volume"
1039 msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
1040
1041 #: fish/cmds.c:2653
1042 msgid "resize an LVM logical volume"
1043 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
1044
1045 #: fish/cmds.c:2654
1046 msgid "expand an LV to fill free space"
1047 msgstr "rozszerza wolumin logiczny, aby wypełnić wolne miejsce"
1048
1049 #: fish/cmds.c:2655 fish/cmds.c:2656
1050 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
1051 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
1052
1053 #: fish/cmds.c:2657
1054 msgid "get the UUID of a logical volume"
1055 msgstr "uzyskuje UUID woluminu logicznego"
1056
1057 #: fish/cmds.c:2658
1058 msgid "lgetxattr on multiple files"
1059 msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
1060
1061 #: fish/cmds.c:2659
1062 msgid "open the manual"
1063 msgstr "otwiera podręcznik"
1064
1065 #: fish/cmds.c:2660
1066 msgid "create a directory"
1067 msgstr "tworzy katalog"
1068
1069 #: fish/cmds.c:2661
1070 msgid "create a directory with a particular mode"
1071 msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
1072
1073 #: fish/cmds.c:2662
1074 msgid "create a directory and parents"
1075 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
1076
1077 #: fish/cmds.c:2663
1078 msgid "create a temporary directory"
1079 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
1080
1081 #: fish/cmds.c:2664 fish/cmds.c:2665 fish/cmds.c:2666
1082 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
1083 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
1084
1085 #: fish/cmds.c:2667
1086 msgid "make ext2/3/4 external journal"
1087 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
1088
1089 #: fish/cmds.c:2668
1090 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
1091 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
1092
1093 #: fish/cmds.c:2669
1094 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
1095 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
1096
1097 #: fish/cmds.c:2670
1098 msgid "make FIFO (named pipe)"
1099 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
1100
1101 #: fish/cmds.c:2671 fish/cmds.c:2673
1102 msgid "make a filesystem"
1103 msgstr "tworzy system plików"
1104
1105 #: fish/cmds.c:2672
1106 msgid "make a filesystem with block size"
1107 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
1108
1109 #: fish/cmds.c:2674
1110 msgid "create a mountpoint"
1111 msgstr "tworzy punkt montowania"
1112
1113 #: fish/cmds.c:2675
1114 msgid "make block, character or FIFO devices"
1115 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
1116
1117 #: fish/cmds.c:2676
1118 msgid "make block device node"
1119 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
1120
1121 #: fish/cmds.c:2677
1122 msgid "make char device node"
1123 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
1124
1125 #: fish/cmds.c:2678
1126 msgid "create a swap partition"
1127 msgstr "tworzy partycję wymiany"
1128
1129 #: fish/cmds.c:2679
1130 msgid "create a swap partition with a label"
1131 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
1132
1133 #: fish/cmds.c:2680
1134 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
1135 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
1136
1137 #: fish/cmds.c:2681
1138 msgid "create a swap file"
1139 msgstr "tworzy plik wymiany"
1140
1141 #: fish/cmds.c:2682
1142 msgid "load a kernel module"
1143 msgstr "wczytuje moduł jądra"
1144
1145 #: fish/cmds.c:2683
1146 msgid "view a file"
1147 msgstr "wyświetla plik"
1148
1149 #: fish/cmds.c:2684
1150 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
1151 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
1152
1153 #: fish/cmds.c:2685
1154 msgid "mount a file using the loop device"
1155 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
1156
1157 #: fish/cmds.c:2686
1158 msgid "mount a guest disk with mount options"
1159 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
1160
1161 #: fish/cmds.c:2687
1162 msgid "mount a guest disk, read-only"
1163 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
1164
1165 #: fish/cmds.c:2688
1166 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
1167 msgstr ""
1168 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
1169 "plików"
1170
1171 #: fish/cmds.c:2689
1172 msgid "show mountpoints"
1173 msgstr "wyświetla punkty montowania"
1174
1175 #: fish/cmds.c:2690
1176 msgid "show mounted filesystems"
1177 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
1178
1179 #: fish/cmds.c:2691
1180 msgid "move a file"
1181 msgstr "przenosi plik"
1182
1183 #: fish/cmds.c:2692
1184 msgid "probe NTFS volume"
1185 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
1186
1187 #: fish/cmds.c:2693
1188 msgid "resize an NTFS filesystem"
1189 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS"
1190
1191 #: fish/cmds.c:2694
1192 msgid "resize an NTFS filesystem (with size)"
1193 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS (za pomocą rozmiaru)"
1194
1195 #: fish/cmds.c:2695
1196 msgid "add a partition to the device"
1197 msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
1198
1199 #: fish/cmds.c:2696
1200 msgid "delete a partition"
1201 msgstr "usuwa partycję"
1202
1203 #: fish/cmds.c:2697
1204 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
1205 msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
1206
1207 #: fish/cmds.c:2698
1208 msgid "return true if a partition is bootable"
1209 msgstr "zwraca wartość \"true\", jeśli partycja jest startowa"
1210
1211 #: fish/cmds.c:2699
1212 msgid "get the MBR type byte (ID byte) from a partition"
1213 msgstr "uzyskuje bajt typu MBR (bajt identyfikatora) z partycji"
1214
1215 #: fish/cmds.c:2700
1216 msgid "get the partition table type"
1217 msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
1218
1219 #: fish/cmds.c:2701
1220 msgid "create an empty partition table"
1221 msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
1222
1223 #: fish/cmds.c:2702
1224 msgid "list partitions on a device"
1225 msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
1226
1227 #: fish/cmds.c:2703
1228 msgid "make a partition bootable"
1229 msgstr "zmienia partycję na startową"
1230
1231 #: fish/cmds.c:2704
1232 msgid "set the MBR type byte (ID byte) of a partition"
1233 msgstr "ustawia bajt typu MBR (bajt identyfikatora) partycji"
1234
1235 #: fish/cmds.c:2705
1236 msgid "set partition name"
1237 msgstr "ustawia nazwę partycji"
1238
1239 #: fish/cmds.c:2706
1240 msgid "convert partition name to device name"
1241 msgstr "konwertuje nazwę partycji na nazwę urządzenia"
1242
1243 #: fish/cmds.c:2707
1244 msgid "ping the guest daemon"
1245 msgstr "odpytuje demona gościa"
1246
1247 #: fish/cmds.c:2708
1248 msgid "read part of a file"
1249 msgstr "odczytuje część pliku"
1250
1251 #: fish/cmds.c:2709
1252 msgid "read part of a device"
1253 msgstr "odczytuje część urządzenia"
1254
1255 #: fish/cmds.c:2710
1256 msgid "create an LVM physical volume"
1257 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
1258
1259 #: fish/cmds.c:2711
1260 msgid "remove an LVM physical volume"
1261 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
1262
1263 #: fish/cmds.c:2712
1264 msgid "resize an LVM physical volume"
1265 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
1266
1267 #: fish/cmds.c:2713
1268 msgid "resize an LVM physical volume (with size)"
1269 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM (za pomocą rozmiaru)"
1270
1271 #: fish/cmds.c:2714 fish/cmds.c:2715
1272 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
1273 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
1274
1275 #: fish/cmds.c:2716
1276 msgid "get the UUID of a physical volume"
1277 msgstr "uzyskuje UUID woluminu fizycznego"
1278
1279 #: fish/cmds.c:2717
1280 msgid "write to part of a file"
1281 msgstr "zapisuje do części pliku"
1282
1283 #: fish/cmds.c:2718
1284 msgid "write to part of a device"
1285 msgstr "zapisuje do części urządzenia"
1286
1287 #: fish/cmds.c:2719
1288 msgid "read a file"
1289 msgstr "odczytuje plik"
1290
1291 #: fish/cmds.c:2720
1292 msgid "read file as lines"
1293 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
1294
1295 #: fish/cmds.c:2721
1296 msgid "read directories entries"
1297 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
1298
1299 #: fish/cmds.c:2722
1300 msgid "read the target of a symbolic link"
1301 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
1302
1303 #: fish/cmds.c:2723
1304 msgid "readlink on multiple files"
1305 msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
1306
1307 #: fish/cmds.c:2724
1308 msgid "canonicalized absolute pathname"
1309 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
1310
1311 #: fish/cmds.c:2726
1312 msgid "close and reopen libguestfs handle"
1313 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
1314
1315 #: fish/cmds.c:2727
1316 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem"
1317 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4"
1318
1319 #: fish/cmds.c:2728
1320 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem (with size)"
1321 msgstr ""
1322 "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4 (za pomocą rozmiaru)"
1323
1324 #: fish/cmds.c:2729
1325 msgid "remove a file"
1326 msgstr "usuwa plik"
1327
1328 #: fish/cmds.c:2730
1329 msgid "remove a file or directory recursively"
1330 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
1331
1332 #: fish/cmds.c:2731
1333 msgid "remove a directory"
1334 msgstr "usuwa katalog"
1335
1336 #: fish/cmds.c:2732
1337 msgid "remove a mountpoint"
1338 msgstr "usuwa punkt montowania"
1339
1340 #: fish/cmds.c:2733
1341 msgid "scrub (securely wipe) a device"
1342 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
1343
1344 #: fish/cmds.c:2734
1345 msgid "scrub (securely wipe) a file"
1346 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
1347
1348 #: fish/cmds.c:2735
1349 msgid "scrub (securely wipe) free space"
1350 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
1351
1352 #: fish/cmds.c:2736
1353 msgid "add options to kernel command line"
1354 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
1355
1356 #: fish/cmds.c:2737
1357 msgid "set autosync mode"
1358 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
1359
1360 #: fish/cmds.c:2738
1361 msgid "enable or disable direct appliance mode"
1362 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
1363
1364 #: fish/cmds.c:2739
1365 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
1366 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
1367
1368 #: fish/cmds.c:2740
1369 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
1370 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
1371
1372 #: fish/cmds.c:2741
1373 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
1374 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
1375
1376 #: fish/cmds.c:2742
1377 msgid "set enable network flag"
1378 msgstr "ustawia flagę włączenia sieci"
1379
1380 #: fish/cmds.c:2743
1381 msgid "set the search path"
1382 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
1383
1384 #: fish/cmds.c:2744
1385 msgid "set the qemu binary"
1386 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
1387
1388 #: fish/cmds.c:2745
1389 msgid "enable or disable the recovery process"
1390 msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
1391
1392 #: fish/cmds.c:2746
1393 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
1394 msgstr ""
1395 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
1396
1397 #: fish/cmds.c:2747
1398 msgid "enable or disable command traces"
1399 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
1400
1401 #: fish/cmds.c:2748
1402 msgid "set verbose mode"
1403 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
1404
1405 #: fish/cmds.c:2749
1406 msgid "set SELinux security context"
1407 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
1408
1409 #: fish/cmds.c:2751 fish/cmds.c:2752
1410 msgid "create partitions on a block device"
1411 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
1412
1413 #: fish/cmds.c:2753
1414 msgid "modify a single partition on a block device"
1415 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
1416
1417 #: fish/cmds.c:2754
1418 msgid "display the disk geometry from the partition table"
1419 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
1420
1421 #: fish/cmds.c:2755
1422 msgid "display the kernel geometry"
1423 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
1424
1425 #: fish/cmds.c:2756
1426 msgid "display the partition table"
1427 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
1428
1429 #: fish/cmds.c:2757
1430 msgid "run a command via the shell"
1431 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
1432
1433 #: fish/cmds.c:2758
1434 msgid "run a command via the shell returning lines"
1435 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
1436
1437 #: fish/cmds.c:2759
1438 msgid "sleep for some seconds"
1439 msgstr "usypia na kilka sekund"
1440
1441 #: fish/cmds.c:2760
1442 msgid "create a sparse disk image and add"
1443 msgstr "tworzy rzadki obraz dysku i dodaje go"
1444
1445 #: fish/cmds.c:2761
1446 msgid "get file information"
1447 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
1448
1449 #: fish/cmds.c:2762
1450 msgid "get file system statistics"
1451 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
1452
1453 #: fish/cmds.c:2763 fish/cmds.c:2764
1454 msgid "print the printable strings in a file"
1455 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
1456
1457 #: fish/cmds.c:2765
1458 msgid "list supported groups of commands"
1459 msgstr "wyświetla listę obsługiwanych grup poleceń"
1460
1461 #: fish/cmds.c:2766
1462 msgid "disable swap on device"
1463 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
1464
1465 #: fish/cmds.c:2767
1466 msgid "disable swap on file"
1467 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
1468
1469 #: fish/cmds.c:2768
1470 msgid "disable swap on labeled swap partition"
1471 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
1472
1473 #: fish/cmds.c:2769
1474 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
1475 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
1476
1477 #: fish/cmds.c:2770
1478 msgid "enable swap on device"
1479 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
1480
1481 #: fish/cmds.c:2771
1482 msgid "enable swap on file"
1483 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
1484
1485 #: fish/cmds.c:2772
1486 msgid "enable swap on labeled swap partition"
1487 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
1488
1489 #: fish/cmds.c:2773
1490 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
1491 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
1492
1493 #: fish/cmds.c:2774
1494 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
1495 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
1496
1497 #: fish/cmds.c:2775
1498 msgid "return last 10 lines of a file"
1499 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
1500
1501 #: fish/cmds.c:2776
1502 msgid "return last N lines of a file"
1503 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
1504
1505 #: fish/cmds.c:2777
1506 msgid "unpack tarfile to directory"
1507 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
1508
1509 #: fish/cmds.c:2778
1510 msgid "pack directory into tarfile"
1511 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
1512
1513 #: fish/cmds.c:2779 fish/cmds.c:2786
1514 msgid "unpack compressed tarball to directory"
1515 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
1516
1517 #: fish/cmds.c:2780 fish/cmds.c:2787
1518 msgid "pack directory into compressed tarball"
1519 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
1520
1521 #: fish/cmds.c:2781
1522 msgid "print elapsed time taken to run a command"
1523 msgstr "wyświetla czas wykonania polecenia"
1524
1525 #: fish/cmds.c:2782
1526 msgid "update file timestamps or create a new file"
1527 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
1528
1529 #: fish/cmds.c:2783
1530 msgid "truncate a file to zero size"
1531 msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
1532
1533 #: fish/cmds.c:2784
1534 msgid "truncate a file to a particular size"
1535 msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
1536
1537 #: fish/cmds.c:2785
1538 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
1539 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
1540
1541 #: fish/cmds.c:2788
1542 msgid "set file mode creation mask (umask)"
1543 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
1544
1545 #: fish/cmds.c:2789
1546 msgid "unmount a filesystem"
1547 msgstr "odmontowuje system plików"
1548
1549 #: fish/cmds.c:2790
1550 msgid "unmount all filesystems"
1551 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
1552
1553 #: fish/cmds.c:2791
1554 msgid "upload a file from the local machine"
1555 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny"
1556
1557 #: fish/cmds.c:2792
1558 msgid "upload a file from the local machine with offset"
1559 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny z wyrównaniem"
1560
1561 #: fish/cmds.c:2793
1562 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
1563 msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
1564
1565 #: fish/cmds.c:2794
1566 msgid "get the library version number"
1567 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
1568
1569 #: fish/cmds.c:2795
1570 msgid "get the filesystem label"
1571 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików"
1572
1573 #: fish/cmds.c:2796
1574 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
1575 msgstr ""
1576 "uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
1577 "zamontowanemu urządzeniu"
1578
1579 #: fish/cmds.c:2797
1580 msgid "get the filesystem UUID"
1581 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików"
1582
1583 #: fish/cmds.c:2798
1584 msgid "activate or deactivate some volume groups"
1585 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
1586
1587 #: fish/cmds.c:2799
1588 msgid "activate or deactivate all volume groups"
1589 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
1590
1591 #: fish/cmds.c:2800
1592 msgid "create an LVM volume group"
1593 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
1594
1595 #: fish/cmds.c:2801
1596 msgid "get the LV UUIDs of all LVs in the volume group"
1597 msgstr "uzyskuje UUID wszystkich woluminów logicznych w grupie woluminów"
1598
1599 #: fish/cmds.c:2802
1600 msgid "get the PV UUIDs containing the volume group"
1601 msgstr "uzyskuje UUID woluminów fizycznych zawierających grupę woluminów"
1602
1603 #: fish/cmds.c:2803
1604 msgid "remove an LVM volume group"
1605 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
1606
1607 #: fish/cmds.c:2804
1608 msgid "rename an LVM volume group"
1609 msgstr "zmienia nazwę grupy woluminów LVM"
1610
1611 #: fish/cmds.c:2805 fish/cmds.c:2806
1612 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
1613 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
1614
1615 #: fish/cmds.c:2807
1616 msgid "rescan for LVM physical volumes, volume groups and logical volumes"
1617 msgstr ""
1618 "ponownie skanuje woluminy fizyczne, grupy woluminów i woluminy logiczne LVM"
1619
1620 #: fish/cmds.c:2808
1621 msgid "get the UUID of a volume group"
1622 msgstr "uzyskuje UUID grupy woluminów"
1623
1624 #: fish/cmds.c:2809
1625 msgid "count characters in a file"
1626 msgstr "liczy znaki w pliku"
1627
1628 #: fish/cmds.c:2810
1629 msgid "count lines in a file"
1630 msgstr "liczy wiersze w pliku"
1631
1632 #: fish/cmds.c:2811
1633 msgid "count words in a file"
1634 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
1635
1636 #: fish/cmds.c:2812
1637 msgid "create a new file"
1638 msgstr "tworzy nowy plik"
1639
1640 #: fish/cmds.c:2813
1641 msgid "create a file"
1642 msgstr "tworzy plik"
1643
1644 #: fish/cmds.c:2816
1645 msgid "write zeroes to the device"
1646 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
1647
1648 #: fish/cmds.c:2817
1649 msgid "write zeroes to an entire device"
1650 msgstr "zapisuje zera na całym urządzeniu"
1651
1652 #: fish/cmds.c:2818
1653 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
1654 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
1655
1656 #: fish/cmds.c:2821
1657 msgid "determine file type inside a compressed file"
1658 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
1659
1660 #: fish/cmds.c:2824
1661 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
1662 msgstr ""
1663 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
1664 "pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc "
1665 "o poleceniu."
1666
1667 #: fish/cmds.c:3142 fish/cmds.c:3156 fish/cmds.c:3172 fish/cmds.c:3189
1668 #: fish/cmds.c:3206 fish/cmds.c:3224 fish/cmds.c:3243 fish/cmds.c:3259
1669 #: fish/cmds.c:3277 fish/cmds.c:3293 fish/cmds.c:3311 fish/cmds.c:3327
1670 #: fish/cmds.c:3344 fish/cmds.c:3359 fish/cmds.c:3377 fish/cmds.c:3392
1671 #: fish/cmds.c:3408 fish/cmds.c:3424 fish/cmds.c:3440 fish/cmds.c:3456
1672 #: fish/cmds.c:3472 fish/cmds.c:3490 fish/cmds.c:3523 fish/cmds.c:3539
1673 #: fish/cmds.c:3555 fish/cmds.c:3574 fish/cmds.c:3589 fish/cmds.c:3607
1674 #: fish/cmds.c:3622 fish/cmds.c:3640 fish/cmds.c:3655 fish/cmds.c:3673
1675 #: fish/cmds.c:3688 fish/cmds.c:3707 fish/cmds.c:3726 fish/cmds.c:3744
1676 #: fish/cmds.c:3764 fish/cmds.c:3783 fish/cmds.c:3803 fish/cmds.c:3823
1677 #: fish/cmds.c:3843 fish/cmds.c:3862 fish/cmds.c:3881 fish/cmds.c:3901
1678 #: fish/cmds.c:3921 fish/cmds.c:3941 fish/cmds.c:3956 fish/cmds.c:3972
1679 #: fish/cmds.c:4044 fish/cmds.c:4062 fish/cmds.c:4079 fish/cmds.c:4153
1680 #: fish/cmds.c:4173 fish/cmds.c:4193 fish/cmds.c:4213 fish/cmds.c:4234
1681 #: fish/cmds.c:4250 fish/cmds.c:4266 fish/cmds.c:4285 fish/cmds.c:4307
1682 #: fish/cmds.c:4329 fish/cmds.c:4349 fish/cmds.c:4366 fish/cmds.c:4383
1683 #: fish/cmds.c:4400 fish/cmds.c:4417 fish/cmds.c:4434 fish/cmds.c:4451
1684 #: fish/cmds.c:4468 fish/cmds.c:4487 fish/cmds.c:4510 fish/cmds.c:4546
1685 #: fish/cmds.c:4563 fish/cmds.c:4586 fish/cmds.c:4608 fish/cmds.c:4629
1686 #: fish/cmds.c:4649 fish/cmds.c:4668 fish/cmds.c:4688 fish/cmds.c:4706
1687 #: fish/cmds.c:4724 fish/cmds.c:4738 fish/cmds.c:4754 fish/cmds.c:4774
1688 #: fish/cmds.c:4793 fish/cmds.c:4812 fish/cmds.c:4831 fish/cmds.c:4850
1689 #: fish/cmds.c:4870 fish/cmds.c:4910 fish/cmds.c:4967 fish/cmds.c:4988
1690 #: fish/cmds.c:5009 fish/cmds.c:5030 fish/cmds.c:5048 fish/cmds.c:5070
1691 #: fish/cmds.c:5108 fish/cmds.c:5130 fish/cmds.c:5209 fish/cmds.c:5248
1692 #: fish/cmds.c:5263 fish/cmds.c:5280 fish/cmds.c:5294 fish/cmds.c:5310
1693 #: fish/cmds.c:5332 fish/cmds.c:5354 fish/cmds.c:5376 fish/cmds.c:5398
1694 #: fish/cmds.c:5420 fish/cmds.c:5442 fish/cmds.c:5462 fish/cmds.c:5479
1695 #: fish/cmds.c:5496 fish/cmds.c:5515 fish/cmds.c:5534 fish/cmds.c:5554
1696 #: fish/cmds.c:5590 fish/cmds.c:5609 fish/cmds.c:5628 fish/cmds.c:5645
1697 #: fish/cmds.c:5663 fish/cmds.c:5686 fish/cmds.c:5709 fish/cmds.c:5733
1698 #: fish/cmds.c:5756 fish/cmds.c:5777 fish/cmds.c:5800 fish/cmds.c:5823
1699 #: fish/cmds.c:5843 fish/cmds.c:5865 fish/cmds.c:5886 fish/cmds.c:5909
1700 #: fish/cmds.c:5926 fish/cmds.c:5943 fish/cmds.c:5961 fish/cmds.c:5979
1701 #: fish/cmds.c:6000 fish/cmds.c:6018 fish/cmds.c:6039 fish/cmds.c:6059
1702 #: fish/cmds.c:6077 fish/cmds.c:6098 fish/cmds.c:6121 fish/cmds.c:6144
1703 #: fish/cmds.c:6166 fish/cmds.c:6199 fish/cmds.c:6216 fish/cmds.c:6233
1704 #: fish/cmds.c:6257 fish/cmds.c:6280 fish/cmds.c:6303 fish/cmds.c:6325
1705 #: fish/cmds.c:6342 fish/cmds.c:6364 fish/cmds.c:6458 fish/cmds.c:6478
1706 #: fish/cmds.c:6498 fish/cmds.c:6518 fish/cmds.c:6536 fish/cmds.c:6557
1707 #: fish/cmds.c:6593 fish/cmds.c:6610 fish/cmds.c:6632 fish/cmds.c:6649
1708 #: fish/cmds.c:6685 fish/cmds.c:6705 fish/cmds.c:6725 fish/cmds.c:6745
1709 #: fish/cmds.c:6767 fish/cmds.c:6784 fish/cmds.c:6803 fish/cmds.c:6822
1710 #: fish/cmds.c:6844 fish/cmds.c:6865 fish/cmds.c:6886 fish/cmds.c:6907
1711 #: fish/cmds.c:6930 fish/cmds.c:6971 fish/cmds.c:6994 fish/cmds.c:7033
1712 #: fish/cmds.c:7050 fish/cmds.c:7069 fish/cmds.c:7090 fish/cmds.c:7113
1713 #: fish/cmds.c:7135 fish/cmds.c:7153 fish/cmds.c:7172 fish/cmds.c:7193
1714 #: fish/cmds.c:7270 fish/cmds.c:7311 fish/cmds.c:7390 fish/cmds.c:7466
1715 #: fish/cmds.c:7503 fish/cmds.c:7526 fish/cmds.c:7547 fish/cmds.c:7570
1716 #: fish/cmds.c:7592 fish/cmds.c:7617 fish/cmds.c:7660 fish/cmds.c:7701
1717 #: fish/cmds.c:7722 fish/cmds.c:7740 fish/cmds.c:7759 fish/cmds.c:7776
1718 #: fish/cmds.c:7794 fish/cmds.c:7821 fish/cmds.c:7845 fish/cmds.c:7869
1719 #: fish/cmds.c:7893 fish/cmds.c:7917 fish/cmds.c:7941 fish/cmds.c:7965
1720 #: fish/cmds.c:7989 fish/cmds.c:8013 fish/cmds.c:8037 fish/cmds.c:8061
1721 #: fish/cmds.c:8085 fish/cmds.c:8108 fish/cmds.c:8131 fish/cmds.c:8152
1722 #: fish/cmds.c:8173 fish/cmds.c:8194 fish/cmds.c:8214 fish/cmds.c:8237
1723 #: fish/cmds.c:8275 fish/cmds.c:8292 fish/cmds.c:8309 fish/cmds.c:8328
1724 #: fish/cmds.c:8347 fish/cmds.c:8364 fish/cmds.c:8381 fish/cmds.c:8398
1725 #: fish/cmds.c:8415 fish/cmds.c:8434 fish/cmds.c:8470 fish/cmds.c:8510
1726 #: fish/cmds.c:8543 fish/cmds.c:8560 fish/cmds.c:8577 fish/cmds.c:8593
1727 #: fish/cmds.c:8608 fish/cmds.c:8629 fish/cmds.c:8667 fish/cmds.c:8705
1728 #: fish/cmds.c:8744 fish/cmds.c:8784 fish/cmds.c:8825 fish/cmds.c:8866
1729 #: fish/cmds.c:8904 fish/cmds.c:8921 fish/cmds.c:8944 fish/cmds.c:8966
1730 #: fish/cmds.c:8988 fish/cmds.c:9008 fish/cmds.c:9028 fish/cmds.c:9064
1731 #: fish/cmds.c:9136 fish/cmds.c:9176 fish/cmds.c:9234 fish/cmds.c:9260
1732 #: fish/cmds.c:9286 fish/cmds.c:9314 fish/cmds.c:9373 fish/cmds.c:9394
1733 #: fish/cmds.c:9439 fish/cmds.c:9459 fish/cmds.c:9498 fish/cmds.c:9535
1734 #: fish/cmds.c:9555 fish/cmds.c:9577 fish/cmds.c:9634 fish/cmds.c:9654
1735 #: fish/cmds.c:9676 fish/cmds.c:9698 fish/cmds.c:9717 fish/cmds.c:9737
1736 #: fish/cmds.c:9764 fish/cmds.c:9784 fish/cmds.c:9804 fish/cmds.c:9824
1737 #: fish/cmds.c:9844 fish/cmds.c:9866 fish/cmds.c:9901 fish/cmds.c:9919
1738 #: fish/cmds.c:9942 fish/cmds.c:9964 fish/cmds.c:9979 fish/cmds.c:9996
1739 #: fish/cmds.c:10033 fish/cmds.c:10072 fish/cmds.c:10112 fish/cmds.c:10168
1740 #: fish/cmds.c:10190 fish/cmds.c:10226 fish/cmds.c:10241 fish/cmds.c:10261
1741 #: fish/cmds.c:10301 fish/cmds.c:10324 fish/cmds.c:10348 fish/cmds.c:10373
1742 #: fish/cmds.c:10414 fish/cmds.c:10439 fish/cmds.c:10477 fish/cmds.c:10508
1743 #: fish/cmds.c:10539 fish/cmds.c:10567 fish/cmds.c:10587 fish/cmds.c:10619
1744 #: fish/cmds.c:10639 fish/cmds.c:10659 fish/cmds.c:10676 fish/cmds.c:10694
1745 #: fish/cmds.c:10717 fish/cmds.c:10738 fish/cmds.c:10757 fish/cmds.c:10799
1746 #: fish/cmds.c:10842 fish/cmds.c:10886 fish/cmds.c:10925 fish/cmds.c:10944
1747 #: fish/cmds.c:10964 fish/cmds.c:10984 fish/cmds.c:11005 fish/cmds.c:11026
1748 #: fish/cmds.c:11047 fish/cmds.c:11068 fish/cmds.c:11089 fish/cmds.c:11111
1749 #: fish/cmds.c:11149 fish/cmds.c:11200 fish/cmds.c:11238 fish/cmds.c:11294
1750 #, c-format
1751 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
1752 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
1753
1754 #: fish/cmds.c:3143 fish/cmds.c:3157 fish/cmds.c:3173 fish/cmds.c:3190
1755 #: fish/cmds.c:3207 fish/cmds.c:3225 fish/cmds.c:3244 fish/cmds.c:3260
1756 #: fish/cmds.c:3278 fish/cmds.c:3294 fish/cmds.c:3312 fish/cmds.c:3328
1757 #: fish/cmds.c:3345 fish/cmds.c:3360 fish/cmds.c:3378 fish/cmds.c:3393
1758 #: fish/cmds.c:3409 fish/cmds.c:3425 fish/cmds.c:3441 fish/cmds.c:3457
1759 #: fish/cmds.c:3473 fish/cmds.c:3491 fish/cmds.c:3524 fish/cmds.c:3540
1760 #: fish/cmds.c:3556 fish/cmds.c:3575 fish/cmds.c:3590 fish/cmds.c:3608
1761 #: fish/cmds.c:3623 fish/cmds.c:3641 fish/cmds.c:3656 fish/cmds.c:3674
1762 #: fish/cmds.c:3689 fish/cmds.c:3708 fish/cmds.c:3727 fish/cmds.c:3745
1763 #: fish/cmds.c:3765 fish/cmds.c:3784 fish/cmds.c:3804 fish/cmds.c:3824
1764 #: fish/cmds.c:3844 fish/cmds.c:3863 fish/cmds.c:3882 fish/cmds.c:3902
1765 #: fish/cmds.c:3922 fish/cmds.c:3942 fish/cmds.c:3957 fish/cmds.c:3973
1766 #: fish/cmds.c:3994 fish/cmds.c:4045 fish/cmds.c:4063 fish/cmds.c:4080
1767 #: fish/cmds.c:4101 fish/cmds.c:4154 fish/cmds.c:4174 fish/cmds.c:4194
1768 #: fish/cmds.c:4214 fish/cmds.c:4235 fish/cmds.c:4251 fish/cmds.c:4267
1769 #: fish/cmds.c:4286 fish/cmds.c:4308 fish/cmds.c:4330 fish/cmds.c:4350
1770 #: fish/cmds.c:4367 fish/cmds.c:4384 fish/cmds.c:4401 fish/cmds.c:4418
1771 #: fish/cmds.c:4435 fish/cmds.c:4452 fish/cmds.c:4469 fish/cmds.c:4488
1772 #: fish/cmds.c:4511 fish/cmds.c:4547 fish/cmds.c:4564 fish/cmds.c:4587
1773 #: fish/cmds.c:4609 fish/cmds.c:4630 fish/cmds.c:4650 fish/cmds.c:4669
1774 #: fish/cmds.c:4689 fish/cmds.c:4707 fish/cmds.c:4725 fish/cmds.c:4739
1775 #: fish/cmds.c:4755 fish/cmds.c:4775 fish/cmds.c:4794 fish/cmds.c:4813
1776 #: fish/cmds.c:4832 fish/cmds.c:4851 fish/cmds.c:4871 fish/cmds.c:4911
1777 #: fish/cmds.c:4968 fish/cmds.c:4989 fish/cmds.c:5010 fish/cmds.c:5031
1778 #: fish/cmds.c:5049 fish/cmds.c:5071 fish/cmds.c:5109 fish/cmds.c:5131
1779 #: fish/cmds.c:5210 fish/cmds.c:5249 fish/cmds.c:5264 fish/cmds.c:5281
1780 #: fish/cmds.c:5295 fish/cmds.c:5311 fish/cmds.c:5333 fish/cmds.c:5355
1781 #: fish/cmds.c:5377 fish/cmds.c:5399 fish/cmds.c:5421 fish/cmds.c:5443
1782 #: fish/cmds.c:5463 fish/cmds.c:5480 fish/cmds.c:5497 fish/cmds.c:5516
1783 #: fish/cmds.c:5535 fish/cmds.c:5555 fish/cmds.c:5591 fish/cmds.c:5610
1784 #: fish/cmds.c:5629 fish/cmds.c:5646 fish/cmds.c:5664 fish/cmds.c:5687
1785 #: fish/cmds.c:5710 fish/cmds.c:5734 fish/cmds.c:5757 fish/cmds.c:5778
1786 #: fish/cmds.c:5801 fish/cmds.c:5824 fish/cmds.c:5844 fish/cmds.c:5866
1787 #: fish/cmds.c:5887 fish/cmds.c:5910 fish/cmds.c:5927 fish/cmds.c:5944
1788 #: fish/cmds.c:5962 fish/cmds.c:5980 fish/cmds.c:6001 fish/cmds.c:6019
1789 #: fish/cmds.c:6040 fish/cmds.c:6060 fish/cmds.c:6078 fish/cmds.c:6099
1790 #: fish/cmds.c:6122 fish/cmds.c:6145 fish/cmds.c:6167 fish/cmds.c:6200
1791 #: fish/cmds.c:6217 fish/cmds.c:6234 fish/cmds.c:6258 fish/cmds.c:6281
1792 #: fish/cmds.c:6304 fish/cmds.c:6326 fish/cmds.c:6343 fish/cmds.c:6365
1793 #: fish/cmds.c:6459 fish/cmds.c:6479 fish/cmds.c:6499 fish/cmds.c:6519
1794 #: fish/cmds.c:6537 fish/cmds.c:6558 fish/cmds.c:6594 fish/cmds.c:6611
1795 #: fish/cmds.c:6633 fish/cmds.c:6650 fish/cmds.c:6686 fish/cmds.c:6706
1796 #: fish/cmds.c:6726 fish/cmds.c:6746 fish/cmds.c:6768 fish/cmds.c:6785
1797 #: fish/cmds.c:6804 fish/cmds.c:6823 fish/cmds.c:6845 fish/cmds.c:6866
1798 #: fish/cmds.c:6887 fish/cmds.c:6908 fish/cmds.c:6931 fish/cmds.c:6972
1799 #: fish/cmds.c:6995 fish/cmds.c:7034 fish/cmds.c:7051 fish/cmds.c:7070
1800 #: fish/cmds.c:7091 fish/cmds.c:7114 fish/cmds.c:7136 fish/cmds.c:7154
1801 #: fish/cmds.c:7173 fish/cmds.c:7194 fish/cmds.c:7271 fish/cmds.c:7312
1802 #: fish/cmds.c:7391 fish/cmds.c:7467 fish/cmds.c:7504 fish/cmds.c:7527
1803 #: fish/cmds.c:7548 fish/cmds.c:7571 fish/cmds.c:7593 fish/cmds.c:7618
1804 #: fish/cmds.c:7661 fish/cmds.c:7702 fish/cmds.c:7723 fish/cmds.c:7741
1805 #: fish/cmds.c:7760 fish/cmds.c:7777 fish/cmds.c:7795 fish/cmds.c:7822
1806 #: fish/cmds.c:7846 fish/cmds.c:7870 fish/cmds.c:7894 fish/cmds.c:7918
1807 #: fish/cmds.c:7942 fish/cmds.c:7966 fish/cmds.c:7990 fish/cmds.c:8014
1808 #: fish/cmds.c:8038 fish/cmds.c:8062 fish/cmds.c:8086 fish/cmds.c:8109
1809 #: fish/cmds.c:8132 fish/cmds.c:8153 fish/cmds.c:8174 fish/cmds.c:8195
1810 #: fish/cmds.c:8215 fish/cmds.c:8238 fish/cmds.c:8276 fish/cmds.c:8293
1811 #: fish/cmds.c:8310 fish/cmds.c:8329 fish/cmds.c:8348 fish/cmds.c:8365
1812 #: fish/cmds.c:8382 fish/cmds.c:8399 fish/cmds.c:8416 fish/cmds.c:8435
1813 #: fish/cmds.c:8471 fish/cmds.c:8511 fish/cmds.c:8544 fish/cmds.c:8561
1814 #: fish/cmds.c:8578 fish/cmds.c:8594 fish/cmds.c:8609 fish/cmds.c:8630
1815 #: fish/cmds.c:8668 fish/cmds.c:8706 fish/cmds.c:8745 fish/cmds.c:8785
1816 #: fish/cmds.c:8826 fish/cmds.c:8867 fish/cmds.c:8905 fish/cmds.c:8922
1817 #: fish/cmds.c:8945 fish/cmds.c:8967 fish/cmds.c:8989 fish/cmds.c:9009
1818 #: fish/cmds.c:9029 fish/cmds.c:9065 fish/cmds.c:9137 fish/cmds.c:9177
1819 #: fish/cmds.c:9235 fish/cmds.c:9261 fish/cmds.c:9287 fish/cmds.c:9315
1820 #: fish/cmds.c:9374 fish/cmds.c:9395 fish/cmds.c:9440 fish/cmds.c:9460
1821 #: fish/cmds.c:9499 fish/cmds.c:9536 fish/cmds.c:9556 fish/cmds.c:9578
1822 #: fish/cmds.c:9635 fish/cmds.c:9655 fish/cmds.c:9677 fish/cmds.c:9699
1823 #: fish/cmds.c:9718 fish/cmds.c:9738 fish/cmds.c:9765 fish/cmds.c:9785
1824 #: fish/cmds.c:9805 fish/cmds.c:9825 fish/cmds.c:9845 fish/cmds.c:9867
1825 #: fish/cmds.c:9902 fish/cmds.c:9920 fish/cmds.c:9943 fish/cmds.c:9965
1826 #: fish/cmds.c:9980 fish/cmds.c:9997 fish/cmds.c:10034 fish/cmds.c:10073
1827 #: fish/cmds.c:10113 fish/cmds.c:10169 fish/cmds.c:10191 fish/cmds.c:10227
1828 #: fish/cmds.c:10242 fish/cmds.c:10262 fish/cmds.c:10302 fish/cmds.c:10325
1829 #: fish/cmds.c:10349 fish/cmds.c:10374 fish/cmds.c:10415 fish/cmds.c:10440
1830 #: fish/cmds.c:10478 fish/cmds.c:10509 fish/cmds.c:10540 fish/cmds.c:10568
1831 #: fish/cmds.c:10588 fish/cmds.c:10620 fish/cmds.c:10640 fish/cmds.c:10660
1832 #: fish/cmds.c:10677 fish/cmds.c:10695 fish/cmds.c:10718 fish/cmds.c:10739
1833 #: fish/cmds.c:10758 fish/cmds.c:10800 fish/cmds.c:10843 fish/cmds.c:10887
1834 #: fish/cmds.c:10926 fish/cmds.c:10945 fish/cmds.c:10965 fish/cmds.c:10985
1835 #: fish/cmds.c:11006 fish/cmds.c:11027 fish/cmds.c:11048 fish/cmds.c:11069
1836 #: fish/cmds.c:11090 fish/cmds.c:11112 fish/cmds.c:11150 fish/cmds.c:11201
1837 #: fish/cmds.c:11239 fish/cmds.c:11295 fish/cmds.c:11318
1838 #, c-format
1839 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
1840 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
1841
1842 #: fish/cmds.c:3501 fish/cmds.c:4523 fish/cmds.c:4881 fish/cmds.c:4921
1843 #: fish/cmds.c:4940 fish/cmds.c:5083 fish/cmds.c:5142 fish/cmds.c:5161
1844 #: fish/cmds.c:5180 fish/cmds.c:5223 fish/cmds.c:5566 fish/cmds.c:6177
1845 #: fish/cmds.c:6376 fish/cmds.c:6395 fish/cmds.c:6414 fish/cmds.c:6433
1846 #: fish/cmds.c:6569 fish/cmds.c:6660 fish/cmds.c:6941 fish/cmds.c:7005
1847 #: fish/cmds.c:7204 fish/cmds.c:7223 fish/cmds.c:7242 fish/cmds.c:7281
1848 #: fish/cmds.c:7322 fish/cmds.c:7341 fish/cmds.c:7360 fish/cmds.c:7401
1849 #: fish/cmds.c:7420 fish/cmds.c:7439 fish/cmds.c:7477 fish/cmds.c:7630
1850 #: fish/cmds.c:7673 fish/cmds.c:8250 fish/cmds.c:8445 fish/cmds.c:8483
1851 #: fish/cmds.c:8521 fish/cmds.c:8641 fish/cmds.c:8678 fish/cmds.c:8716
1852 #: fish/cmds.c:8755 fish/cmds.c:8796 fish/cmds.c:8837 fish/cmds.c:8878
1853 #: fish/cmds.c:9041 fish/cmds.c:9077 fish/cmds.c:9090 fish/cmds.c:9103
1854 #: fish/cmds.c:9116 fish/cmds.c:9149 fish/cmds.c:9187 fish/cmds.c:9206
1855 #: fish/cmds.c:9327 fish/cmds.c:9346 fish/cmds.c:9407 fish/cmds.c:9420
1856 #: fish/cmds.c:9471 fish/cmds.c:9510 fish/cmds.c:9588 fish/cmds.c:9607
1857 #: fish/cmds.c:9881 fish/cmds.c:10008 fish/cmds.c:10045 fish/cmds.c:10084
1858 #: fish/cmds.c:10124 fish/cmds.c:10143 fish/cmds.c:10202 fish/cmds.c:10275
1859 #: fish/cmds.c:10385 fish/cmds.c:10455 fish/cmds.c:10489 fish/cmds.c:10520
1860 #: fish/cmds.c:10551 fish/cmds.c:10600 fish/cmds.c:10771 fish/cmds.c:10813
1861 #: fish/cmds.c:10858 fish/cmds.c:10900 fish/cmds.c:11126 fish/cmds.c:11164
1862 #: fish/cmds.c:11177 fish/cmds.c:11215 fish/cmds.c:11250 fish/cmds.c:11269
1863 #: fish/cmds.c:11336
1864 #, c-format
1865 msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
1866 msgstr "%s: %s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
1867
1868 #: fish/cmds.c:3507 fish/cmds.c:4529 fish/cmds.c:4887 fish/cmds.c:4927
1869 #: fish/cmds.c:4946 fish/cmds.c:5089 fish/cmds.c:5148 fish/cmds.c:5167
1870 #: fish/cmds.c:5186 fish/cmds.c:5229 fish/cmds.c:5572 fish/cmds.c:6183
1871 #: fish/cmds.c:6382 fish/cmds.c:6401 fish/cmds.c:6420 fish/cmds.c:6439
1872 #: fish/cmds.c:6575 fish/cmds.c:6666 fish/cmds.c:6947 fish/cmds.c:7011
1873 #: fish/cmds.c:7210 fish/cmds.c:7229 fish/cmds.c:7248 fish/cmds.c:7287
1874 #: fish/cmds.c:7328 fish/cmds.c:7347 fish/cmds.c:7366 fish/cmds.c:7407
1875 #: fish/cmds.c:7426 fish/cmds.c:7445 fish/cmds.c:7483 fish/cmds.c:7636
1876 #: fish/cmds.c:7679 fish/cmds.c:8256 fish/cmds.c:8451 fish/cmds.c:8489
1877 #: fish/cmds.c:8527 fish/cmds.c:8647 fish/cmds.c:8684 fish/cmds.c:8722
1878 #: fish/cmds.c:8761 fish/cmds.c:8802 fish/cmds.c:8843 fish/cmds.c:8884
1879 #: fish/cmds.c:9155 fish/cmds.c:9193 fish/cmds.c:9212 fish/cmds.c:9333
1880 #: fish/cmds.c:9477 fish/cmds.c:9516 fish/cmds.c:9594 fish/cmds.c:9613
1881 #: fish/cmds.c:10014 fish/cmds.c:10051 fish/cmds.c:10090 fish/cmds.c:10130
1882 #: fish/cmds.c:10149 fish/cmds.c:10208 fish/cmds.c:10281 fish/cmds.c:10391
1883 #: fish/cmds.c:10777 fish/cmds.c:10819 fish/cmds.c:10864 fish/cmds.c:10906
1884 #: fish/cmds.c:11256 fish/cmds.c:11342
1885 #, c-format
1886 msgid "%s: %s: integer out of range\n"
1887 msgstr "%s: %s: liczba całkowita spoza zakresu\n"
1888
1889 #: fish/cmds.c:3993 fish/cmds.c:4100 fish/cmds.c:11317
1890 #, c-format
1891 msgid "%s should have %d-%d parameter(s)\n"
1892 msgstr "%s powinno posiadać %d-%d parametry\n"
1893
1894 #: fish/cmds.c:4019 fish/cmds.c:4126 fish/cmds.c:11352
1895 #, fuzzy, c-format
1896 msgid "%s: unknown optional argument \"%s\"\n"
1897 msgstr "%s: opcjonalny parametr %s został podany dwa razy\n"
1898
1899 #: fish/cmds.c:4025 fish/cmds.c:4132 fish/cmds.c:11358
1900 #, fuzzy, c-format
1901 msgid "%s: optional argument \"%s\" given twice\n"
1902 msgstr "%s: opcjonalny parametr %s został podany dwa razy\n"
1903
1904 #: fish/cmds.c:11378
1905 #, c-format
1906 msgid "%s: unknown command\n"
1907 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
1908
1909 #: fish/copy.c:41
1910 #, c-format
1911 msgid ""
1912 "use 'copy-in <local> [<local>...] <remotedir>' to copy files into the image\n"
1913 msgstr ""
1914 "należy użyć \"copy-in <lokalny> [<lokalny>...] <zdalny_katalog>\", aby "
1915 "skopiować pliki do obrazu\n"
1916
1917 #: fish/copy.c:54 fish/copy.c:195
1918 #, c-format
1919 msgid "copy-in: target '%s' is not a directory\n"
1920 msgstr "copy-in: cel \"%s\" nie jest katalogiem\n"
1921
1922 #: fish/copy.c:139
1923 #, c-format
1924 msgid "error: argument is zero length or longer than maximum permitted\n"
1925 msgstr ""
1926 "błąd: parametr jest zerowej długości lub dłuższy niż dozwolone maksimum\n"
1927
1928 #: fish/copy.c:184
1929 #, c-format
1930 msgid ""
1931 "use 'copy-out <remote> [<remote>...] <localdir>' to copy files out of the "
1932 "image\n"
1933 msgstr ""
1934 "należy użyć \"copy-out <zdalny> [<zdalny>...] <lokalny_katalog>\", aby "
1935 "skopiować pliki z obrazu\n"
1936
1937 #: fish/copy.c:225
1938 #, c-format
1939 msgid "copy-out: '%s' is not a file or directory\n"
1940 msgstr "copy-out: \"%s\" nie jest plikiem lub katalogiem\n"
1941
1942 #: fish/edit.c:44
1943 #, c-format
1944 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
1945 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby zmodyfikować plik\n"
1946
1947 #: fish/fish.c:90
1948 #, fuzzy, c-format
1949 msgid ""
1950 "%s: guest filesystem shell\n"
1951 "%s lets you edit virtual machine filesystems\n"
1952 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
1953 "Usage:\n"
1954 "  %s [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
1955 "  %s [--ro] -i -a disk-image\n"
1956 "  %s [--ro] -i -d libvirt-domain\n"
1957 "or for interactive use:\n"
1958 "  %s\n"
1959 "or from a shell script:\n"
1960 "  %s <<EOF\n"
1961 "  cmd\n"
1962 "  ...\n"
1963 "  EOF\n"
1964 "Options:\n"
1965 "  -h|--cmd-help        List available commands\n"
1966 "  -h|--cmd-help cmd    Display detailed help on 'cmd'\n"
1967 "  -a|--add image       Add image\n"
1968 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
1969 "  --csh                Make --listen csh-compatible\n"
1970 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
1971 "  -D|--no-dest-paths   Don't tab-complete paths from guest fs\n"
1972 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
1973 "  -f|--file file       Read commands from file\n"
1974 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
1975 "  -i|--inspector       Automatically mount filesystems\n"
1976 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
1977 "  --listen             Listen for remote commands\n"
1978 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
1979 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
1980 "  -N|--new type        Create prepared disk (test1.img, ...)\n"
1981 "  --progress-bars      Enable progress bars even when not interactive\n"
1982 "  --no-progress-bars   Disable progress bars\n"
1983 "  --remote[=pid]       Send commands to remote %s\n"
1984 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
1985 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
1986 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
1987 "  -V|--version         Display version and exit\n"
1988 "  -x                   Echo each command before executing it\n"
1989 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
1990 msgstr ""
1991 "%s: powłoka systemu plików gościa\n"
1992 "%s umożliwia modyfikowanie systemów pliku maszyn wirtualnych\n"
1993 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
1994 "Użycie:\n"
1995 "  %s [--options] polecenie [: polecenie : polecenie...]\n"
1996 "  %s [--ro] -i -a obraz-dysku\n"
1997 "  %s [--ro] -i -d domena-libvirt\n"
1998 "lub dla trybu interaktywnego:\n"
1999 "  %s\n"
2000 "lub ze skryptu powłoki:\n"
2001 "  %s <<EOF\n"
2002 "  polecenie\n"
2003 "  ...\n"
2004 "  EOF\n"
2005 "Opcje:\n"
2006 "  -h|--cmd-help        Wyświetla listę dostępnych poleceń\n"
2007 "  -h|--cmd-help polecenie  Wyświetla szczegółową pomoc o \"poleceniu\"\n"
2008 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
2009 "  -c|--connect uri     Podaje adres URI biblioteki libvirt dla opcji -d\n"
2010 "  -d|--domain gość     Dodaje dyski od gościa biblioteki libvirt\n"
2011 "  -D|--no-dest-paths   Nie uzupełnia ścieżek z systemu plików gościa za\n"
2012 "                       pomocą Tab\n"
2013 "  --echo-keys          Bez wyłączania powtarzania dla haseł\n"
2014 "  -f|--file plik       Odczytuje polecenia z pliku\n"
2015 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
2016 "  -i|--inspector       Automatycznie montuje systemy plików\n"
2017 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
2018 "  --listen             Nasłuchuje zdalnych poleceń\n"
2019 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
2020 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
2021 "  -N|--new typ         Tworzy przygotowany dysk (test1.img...)\n"
2022 "  --progress-bars      Włącza paski postępu nawet, jeśli nie jest używany\n"
2023 "                       tryb interaktywny\n"
2024 "  --no-progress-bars   Wyłącza paski postępu\n"
2025 "  --remote[=PID]       Wysyła polecenia do zdalnego %s\n"
2026 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
2027 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
2028 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
2029 "  -x                   Wykonuje echo każdego polecenia przed jego\n"
2030 "                       wykonaniem\n"
2031 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2032 "Aby dowiedzieć się więcej, proszę zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
2033
2034 #: fish/fish.c:241
2035 #, c-format
2036 msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
2037 msgstr "%s: --listen=PID: PID nie był liczbą: %s\n"
2038
2039 #: fish/fish.c:248
2040 #, c-format
2041 msgid ""
2042 "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
2043 msgstr ""
2044 "%s: zdalnie: $GUESTFISH_PID musi być ustawiony na PID zdalnego procesu\n"
2045
2046 #: fish/fish.c:296
2047 #, c-format
2048 msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
2049 msgstr "%s: można podać tylko jeden parametr -f\n"
2050
2051 #: fish/fish.c:451
2052 #, c-format
2053 msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
2054 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --remote w tym samym czasie\n"
2055
2056 #: fish/fish.c:459
2057 #, c-format
2058 msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
2059 msgstr "%s: dodatkowe parametry wiersza poleceń za pomocą flagi --listen\n"
2060
2061 #: fish/fish.c:465
2062 #, c-format
2063 msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
2064 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
2065
2066 #: fish/fish.c:522
2067 #, c-format
2068 msgid "guestfish: could not access termcap or terminfo database.\n"
2069 msgstr ""
2070 "guestfish: nie można uzyskać dostępu do bazy danych termcap lub terminfo.\n"
2071
2072 #: fish/fish.c:526
2073 #, c-format
2074 msgid "guestfish: terminal type \"%s\" not defined.\n"
2075 msgstr "guestfish: typ terminala \"%s\" nie jest określony.\n"
2076
2077 #: fish/fish.c:617
2078 #, fuzzy, c-format
2079 msgid ""
2080 "\n"
2081 "Welcome to guestfish, the libguestfs filesystem interactive shell for\n"
2082 "editing virtual machine filesystems.\n"
2083 "\n"
2084 "Type: 'help' for help on commands\n"
2085 "      'man' to read the manual\n"
2086 "      'quit' to quit the shell\n"
2087 "\n"
2088 msgstr ""
2089 "\n"
2090 "Witaj w guestfish, interaktywnej powłoce systemów plików libguestfs do\n"
2091 "modyfikowania systemów plików maszyn wirtualnych.\n"
2092 "\n"
2093 "Proszę podać: \"help\", aby uzyskać pomoc o poleceniach\n"
2094 "              \"man\", aby wyświetlić podręcznik\n"
2095 "              \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
2096 "\n"
2097
2098 #: fish/fish.c:704
2099 #, c-format
2100 msgid "%s: unterminated double quote\n"
2101 msgstr "%s: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
2102
2103 #: fish/fish.c:710 fish/fish.c:727
2104 #, c-format
2105 msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
2106 msgstr "%s: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
2107
2108 #: fish/fish.c:721
2109 #, c-format
2110 msgid "%s: unterminated single quote\n"
2111 msgstr "%s: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
2112
2113 #: fish/fish.c:776
2114 #, c-format
2115 msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
2116 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
2117
2118 #: fish/fish.c:793
2119 #, c-format
2120 msgid "%s: too many arguments\n"
2121 msgstr "%s: za dużo parametrów\n"
2122
2123 #: fish/fish.c:822
2124 #, c-format
2125 msgid "%s: empty command on command line\n"
2126 msgstr "%s: puste polecenie wiersza poleceń\n"
2127
2128 #: fish/fish.c:963
2129 msgid "display a list of commands or help on a command"
2130 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
2131
2132 #: fish/fish.c:965
2133 msgid "quit guestfish"
2134 msgstr "kończy działanie programu guestfish"
2135
2136 #: fish/fish.c:976
2137 #, c-format
2138 msgid ""
2139 "help - display a list of commands or help on a command\n"
2140 "     help cmd\n"
2141 "     help\n"
2142 msgstr ""
2143 "help - wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia\n"
2144 "     help polecenie\n"
2145 "     help\n"
2146
2147 #: fish/fish.c:984
2148 #, c-format
2149 msgid ""
2150 "quit - quit guestfish\n"
2151 "     quit\n"
2152 msgstr ""
2153 "quit - kończy działanie programu guestfish\n"
2154 "     quit\n"
2155
2156 #: fish/fish.c:989
2157 #, c-format
2158 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
2159 msgstr ""
2160 "%s: nieznane polecenie, należy użyć -h, aby wyświetlić listę wszystkich "
2161 "poleceń\n"
2162
2163 #: fish/fish.c:1005
2164 #, c-format
2165 msgid ""
2166 "Did you mean to open a disk image?  guestfish -a disk.img\n"
2167 "For a list of commands:             guestfish -h\n"
2168 "For complete documentation:         man guestfish\n"
2169 msgstr ""
2170 "Czy miał zostać otwarty obraz dysku?  guestfish -a dysk.img\n"
2171 "Lista poleceń:                        guestfish -h\n"
2172 "Pełna dokumentacja:                   man guestfish\n"
2173
2174 #: fish/fish.c:1162
2175 #, c-format
2176 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
2177 msgstr "Cytat ucieczki w ciągu \"%s\"\n"
2178
2179 #: fish/glob.c:53
2180 #, c-format
2181 msgid "use 'glob command [args...]'\n"
2182 msgstr "należy użyć \"glob polecenie [parametry...]\"\n"
2183
2184 #: fish/glob.c:73
2185 #, c-format
2186 msgid "glob: guestfs_glob_expand call failed: %s\n"
2187 msgstr "glob: wywołanie guestfs_glob_expand nie powiodło się: %s\n"
2188
2189 #: fish/help.c:38
2190 #, c-format
2191 msgid ""
2192 "Add disk images to examine using the -a or -d options, or the 'add' "
2193 "command.\n"
2194 "Or create a new disk image using -N, or the 'alloc' or 'sparse' commands.\n"
2195 "Once you have done this, use the 'run' command.\n"
2196 msgstr ""
2197
2198 #: fish/help.c:44
2199 #, c-format
2200 msgid ""
2201 "Find out what filesystems are available using 'list-filesystems' and then\n"
2202 "mount them to examine or modify the contents using 'mount-ro' or\n"
2203 "'mount-options'.\n"
2204 msgstr ""
2205
2206 #: fish/help.c:52
2207 #, c-format
2208 msgid ""
2209 "For more information about a command, use 'help cmd'.\n"
2210 "\n"
2211 "To read the manual, type 'man'.\n"
2212 msgstr ""
2213
2214 #: fish/hexedit.c:41
2215 #, c-format
2216 msgid "hexedit (device|filename) [max | start max]\n"
2217 msgstr "hexedit (urządzenie|nazwa_pliku) [maksimum | rozpoczęcie maksimum]\n"
2218
2219 #: fish/hexedit.c:52
2220 #, c-format
2221 msgid "hexedit: %s is a zero length file or device\n"
2222 msgstr "hexedit: %s jest plikiem lub urządzeniem o zerowej długości\n"
2223
2224 #: fish/hexedit.c:63
2225 #, c-format
2226 msgid ""
2227 "hexedit: %s is larger than %s. You must supply a limit using\n"
2228 "  'hexedit %s <max>' (eg. 'hexedit %s 1M') or a range using\n"
2229 "  'hexedit %s <start> <max>'.\n"
2230 msgstr ""
2231 "hexedit: %s jest dłuższe niż %s. Należy podać ograniczenie\n"
2232 "  używając polecenia \"hexedit %s <maksimum>\" (np.\n"
2233 "  \"hexedit %s 1M\") lub zakres używając polecenia\n"
2234 "  \"hexedit %s <rozpoczęcie> <maksymalnie>\".\n"
2235
2236 #: fish/hexedit.c:92
2237 #, c-format
2238 msgid "hexedit: invalid range\n"
2239 msgstr "hexedit: nieprawidłowy zakres\n"
2240
2241 #: fish/inspect.c:83
2242 #, fuzzy, c-format
2243 msgid "%s: no operating system was found on this disk\n"
2244 msgstr "guestfish: na dysku nie odnaleziono żadnych systemów operacyjnych\n"
2245
2246 #: fish/inspect.c:89
2247 #, fuzzy, c-format
2248 msgid "%s: multi-boot operating systems are not supported by the -i option\n"
2249 msgstr ""
2250 "guestfish: systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez opcję -"
2251 "i\n"
2252
2253 #: fish/inspect.c:135
2254 #, c-format
2255 msgid "Operating system: %s\n"
2256 msgstr "System operacyjny: %s\n"
2257
2258 #: fish/inspect.c:148
2259 #, c-format
2260 msgid "%s mounted on %s\n"
2261 msgstr "%s zamontowano w %s\n"
2262
2263 #: fish/keys.c:52
2264 #, c-format
2265 msgid "Enter key or passphrase (\"%s\"): "
2266 msgstr "Proszę podać klucz lub hasło (\"%s\"): "
2267
2268 #: fish/lcd.c:34
2269 #, c-format
2270 msgid "use 'lcd directory' to change local directory\n"
2271 msgstr "należy użyć \"lcd katalog\", aby zmienić lokalny katalog\n"
2272
2273 #: fish/man.c:34
2274 #, c-format
2275 msgid "use 'man' without parameters to open the manual\n"
2276 msgstr "należy użyć \"man\" bez parametrów, aby otworzyć podręcznik\n"
2277
2278 #: fish/man.c:53
2279 #, c-format
2280 msgid "the external 'man' program failed\n"
2281 msgstr "zewnętrzny program \"man\" nie powiódł się\n"
2282
2283 #: fish/more.c:39
2284 #, c-format
2285 msgid "use '%s filename' to page a file\n"
2286 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby wyświetlić plik\n"
2287
2288 #: fish/options.c:36
2289 #, fuzzy, c-format
2290 msgid "%s: too many drives added on the command line\n"
2291 msgstr "guestfish: dodano za dużo napędów w wierszu poleceń\n"
2292
2293 #: fish/options.c:121
2294 #, fuzzy, c-format
2295 msgid "%s: '%s' could not be mounted.  Did you mean one of these?\n"
2296 msgstr ""
2297 "guestfish: nie można zamontować \"%s\". Być może chciano użyć jednej z "
2298 "tych?\n"
2299
2300 #: fish/prep.c:37
2301 #, c-format
2302 msgid ""
2303 "List of available prepared disk images:\n"
2304 "\n"
2305 msgstr ""
2306 "Lista dostępnych przygotowanych obrazów dysków:\n"
2307 "\n"
2308
2309 #: fish/prep.c:40
2310 #, c-format
2311 msgid ""
2312 "guestfish -N %-8s - %s\n"
2313 "\n"
2314 "%s\n"
2315 msgstr ""
2316 "guestfish -N %-8s - %s\n"
2317 "\n"
2318 "%s\n"
2319
2320 #: fish/prep.c:48
2321 #, c-format
2322 msgid "  Optional parameters:\n"
2323 msgstr "  Opcjonalne parametry:\n"
2324
2325 #: fish/prep.c:55
2326 #, c-format
2327 msgid "<%s> %s (default: %s)\n"
2328 msgstr "<%s> %s (domyślnie: %s)\n"
2329
2330 #: fish/prep.c:65
2331 #, c-format
2332 msgid ""
2333 "Prepared disk images are written to file \"test1.img\" in the local\n"
2334 "directory.  (\"test2.img\" etc if -N option is given multiple times).\n"
2335 "For more information see the guestfish(1) manual.\n"
2336 msgstr ""
2337 "Przygotowane obrazy dysków są zapisywane do pliku \"test1.img\" w katalogu\n"
2338 "lokalnym. (\"test2.img\" itp.m jeśli podano opcję -N wiele razy).\n"
2339 "Więcej informacji można znaleźć w podręczniku guestfish(1).\n"
2340
2341 #: fish/prep.c:96
2342 #, c-format
2343 msgid ""
2344 "guestfish: -N parameter '%s': no such prepared disk image known.\n"
2345 "Use 'guestfish -N help' to list possible values for the -N parameter.\n"
2346 msgstr ""
2347 "guestfish: -N parametr \"%s\": nie ma takiego przygotowanego obrazu dysku.\n"
2348 "Należy użyć polecenia \"guestfish -N help\", aby wyświetlić listę możliwych\n"
2349 "wartości dla parametru -N.\n"
2350
2351 #: fish/prep.c:158
2352 #, c-format
2353 msgid "guestfish: error creating prepared disk image '%s' on '%s': "
2354 msgstr ""
2355 "guestfish: błąd podczas tworzenia przygotowanego obrazu dysku \"%s\" na \"%s"
2356 "\": "
2357
2358 #: fish/prep_boot.c:34 fish/prep_boot.c:89 fish/prep_disk.c:34
2359 #: fish/prep_fs.c:34 fish/prep_lv.c:69 fish/prep_lv.c:122 fish/prep_part.c:34
2360 msgid "failed to allocate disk"
2361 msgstr "przydzielenie dysku nie powiodło się"
2362
2363 #: fish/prep_boot.c:42 fish/prep_boot.c:97
2364 msgid "could not parse boot size"
2365 msgstr "nie można przetworzyć rozmiaru partycji startowej"
2366
2367 #: fish/prep_boot.c:46 fish/prep_boot.c:101
2368 #, c-format
2369 msgid "failed to get sector size of disk: %s"
2370 msgstr "uzyskanie rozmiaru sektora dysku nie powiodło się: %s"
2371
2372 #: fish/prep_boot.c:50 fish/prep_boot.c:105 fish/prep_fs.c:41
2373 #: fish/prep_lv.c:76 fish/prep_lv.c:129 fish/prep_part.c:41
2374 #, c-format
2375 msgid "failed to partition disk: %s"
2376 msgstr "partycjonowanie dysku nie powiodło się: %s"
2377
2378 #: fish/prep_boot.c:55 fish/prep_boot.c:110
2379 #, c-format
2380 msgid "failed to add boot partition: %s"
2381 msgstr "dodanie partycji startowej nie powiodło się: %s"
2382
2383 #: fish/prep_boot.c:59 fish/prep_boot.c:114
2384 #, c-format
2385 msgid "failed to add root partition: %s"
2386 msgstr "dodanie partycji głównej nie powiodło się: %s"
2387
2388 #: fish/prep_boot.c:68 fish/prep_boot.c:128
2389 #, c-format
2390 msgid "failed to create boot filesystem: %s"
2391 msgstr "utworzenie startowego systemu plików nie powiodło się: %s"
2392
2393 #: fish/prep_boot.c:77 fish/prep_boot.c:157
2394 #, c-format
2395 msgid "failed to create root filesystem: %s"
2396 msgstr "utworzenie głównego systemu plików nie powiodło się: %s"
2397
2398 #: fish/prep_boot.c:86 fish/prep_boot.c:120 fish/prep_lv.c:66
2399 #: fish/prep_lv.c:82 fish/prep_lv.c:119 fish/prep_lv.c:135
2400 msgid "incorrect format for LV name, use '/dev/VG/LV'"
2401 msgstr ""
2402 "niepoprawny format dla nazwy woluminu logicznego, należy użyć \"/dev/VG/LV\""
2403
2404 #: fish/prep_boot.c:137 fish/prep_lv.c:91 fish/prep_lv.c:144
2405 #, c-format
2406 msgid "failed to create PV: %s: %s"
2407 msgstr "utworzenie woluminu fizycznego nie powiodło się: %s: %s"
2408
2409 #: fish/prep_boot.c:142 fish/prep_lv.c:96 fish/prep_lv.c:149
2410 #, c-format
2411 msgid "failed to create VG: %s: %s"
2412 msgstr "utworzenie grupy woluminów nie powiodło się: %s: %s"
2413
2414 #: fish/prep_boot.c:149 fish/prep_lv.c:103 fish/prep_lv.c:156
2415 #, c-format
2416 msgid "failed to create LV: /dev/%s/%s: %s"
2417 msgstr "utworzenie woluminu logicznego nie powiodło się: /dev/%s/%s: %s"
2418
2419 #: fish/prep_boot.c:153 fish/prep_lv.c:107 fish/prep_lv.c:160
2420 #, c-format
2421 msgid "failed to resize LV to full size: %s: %s"
2422 msgstr ""
2423 "zmiana rozmiaru woluminu logicznego do pełnego rozmiaru nie powiodła się: "
2424 "%s: %s"
2425
2426 #: fish/prep_fs.c:51 fish/prep_lv.c:165
2427 #, c-format
2428 msgid "failed to create filesystem (%s): %s"
2429 msgstr "utworzenie systemu plików (%s) nie powiodło się: %s"
2430
2431 #: fish/rc.c:255
2432 #, c-format
2433 msgid "guestfish: protocol error: could not read 'hello' message\n"
2434 msgstr "guestfish: błąd protokołu: nie można odczytać komunikatu \"hello\"\n"
2435
2436 #: fish/rc.c:260
2437 #, c-format
2438 msgid ""
2439 "guestfish: protocol error: version mismatch, server version '%s' does not "
2440 "match client version '%s'.  The two versions must match exactly.\n"
2441 msgstr ""
2442 "guestfish: błąd protokołu: wersja się nie zgadza, wersja serwera \"%s\" nie "
2443 "zgadza się z wersją klienta \"%s\". Obie wersje muszą się dokładnie "
2444 "zgadzać.\n"
2445
2446 #: fish/rc.c:335 fish/rc.c:349
2447 #, c-format
2448 msgid "guestfish: remote: looks like the server is not running\n"
2449 msgstr "guestfish: zdalnie: serwer nie jest uruchomiony\n"
2450
2451 #: fish/rc.c:361 fish/rc.c:375
2452 #, c-format
2453 msgid "guestfish: protocol error: could not send initial greeting to server\n"
2454 msgstr ""
2455 "guestfish: błąd protokołu: nie można wysłać początkowego powitania do "
2456 "serwera\n"
2457
2458 #: fish/rc.c:386
2459 #, c-format
2460 msgid "guestfish: protocol error: could not decode reply from server\n"
2461 msgstr ""
2462 "guestfish: błąd protokołu: nie można rozszyfrować odpowiedzi od serwera\n"
2463
2464 #: fish/reopen.c:36
2465 #, c-format
2466 msgid "'reopen' command takes no parameters\n"
2467 msgstr "polecenie \"reopen\" nie przyjmuje parametrów\n"
2468
2469 #: fish/reopen.c:46
2470 #, c-format
2471 msgid "reopen: guestfs_create: failed to create handle\n"
2472 msgstr "reopen: guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
2473
2474 #: fish/supported.c:66
2475 msgid "yes"
2476 msgstr "tak"
2477
2478 #: fish/supported.c:68
2479 msgid "no"
2480 msgstr "nie"
2481
2482 #: fish/time.c:36
2483 #, c-format
2484 msgid "use 'time command [args...]'\n"
2485 msgstr "należy użyć \"time polecenie [parametry...]\"\n"
2486
2487 #: fuse/guestmount.c:808
2488 #, fuzzy, c-format
2489 msgid ""
2490 "%s: FUSE module for libguestfs\n"
2491 "%s lets you mount a virtual machine filesystem\n"
2492 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
2493 "Usage:\n"
2494 "  %s [--options] [-- [--FUSE-options]] mountpoint\n"
2495 "Options:\n"
2496 "  -a|--add image       Add image\n"
2497 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2498 "  --dir-cache-timeout  Set readdir cache timeout (default 5 sec)\n"
2499 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2500 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
2501 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2502 "  --fuse-help          Display extra FUSE options\n"
2503 "  -i|--inspector       Automatically mount filesystems\n"
2504 "  --help               Display help message and exit\n"
2505 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
2506 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
2507 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
2508 "  -o|--option opt      Pass extra option to FUSE\n"
2509 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
2510 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
2511 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2512 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2513 "  -x|--trace           Trace guestfs API calls\n"
2514 msgstr ""
2515 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
2516 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
2517 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2518 "Użycie:\n"
2519 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
2520 "Opcje:\n"
2521 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
2522 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
2523 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
2524 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
2525 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
2526 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
2527 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
2528 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
2529 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
2530 "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
2531 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
2532 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
2533 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
2534 "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
2535 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
2536 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2537
2538 #: fuse/guestmount.c:1031
2539 #, fuzzy, c-format
2540 msgid "%s: must have at least one -a/-d and at least one -m/-i option\n"
2541 msgstr "%s: musi posiadać co najmniej jedną opcję -a i co najmniej jedną -m\n"
2542
2543 #: fuse/guestmount.c:1039
2544 #, c-format
2545 msgid "%s: you must specify a mountpoint in the host filesystem\n"
2546 msgstr "%s: należy podać punkt montowania w systemie plików gospodarza\n"
2547
2548 #: inspector/virt-inspector.c:71
2549 #, fuzzy, c-format
2550 msgid ""
2551 "%s: display information about a virtual machine\n"
2552 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
2553 "Usage:\n"
2554 "  %s [--options] -d domname file [file ...]\n"
2555 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] file [file ...]\n"
2556 "Options:\n"
2557 "  -a|--add image       Add image\n"
2558 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2559 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2560 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
2561 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2562 "  --help               Display brief help\n"
2563 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
2564 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2565 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2566 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
2567 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
2568 msgstr ""
2569 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
2570 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
2571 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2572 "Użycie:\n"
2573 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
2574 "Opcje:\n"
2575 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
2576 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
2577 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
2578 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
2579 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
2580 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
2581 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
2582 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
2583 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
2584 "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
2585 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
2586 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
2587 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
2588 "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
2589 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
2590 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2591
2592 #: inspector/virt-inspector.c:259
2593 #, fuzzy, c-format
2594 msgid ""
2595 "%s: no operating system could be detected inside this disk image.\n"
2596 "\n"
2597 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
2598 "machine\n"
2599 "image, or because the OS type is not understood by libguestfs.\n"
2600 "\n"
2601 "NOTE for Red Hat Enterprise Linux 6 users: for Windows guest support you "
2602 "must\n"
2603 "install the separate libguestfs-winsupport package.\n"
2604 "\n"
2605 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
2606 "information about the disk image as possible.\n"
2607 msgstr ""
2608 "Nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
2609 "\n"
2610 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
2611 "maszyną wirtualną lub program virt-inspector nie rozumie tego typu systemu.\n"
2612 "\n"
2613 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
2614 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
2615
2616 #: inspector/virt-inspector.c:284
2617 #, c-format
2618 msgid "%s: XML write error at \"%s\": %m\n"
2619 msgstr ""
2620
2621 #: inspector/virt-inspector.c:296
2622 #, c-format
2623 msgid "%s: xmlOutputBufferCreateFd: failed to open stdout\n"
2624 msgstr ""
2625
2626 #: inspector/virt-inspector.c:304
2627 #, c-format
2628 msgid "%s: xmlNewTextWriter: failed to create libxml2 writer\n"
2629 msgstr ""
2630
2631 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:158
2632 msgid "open_guest: first parameter must be a string or an arrayref"
2633 msgstr "open_guest: pierwszy parametr musi być ciągiem lub \"arrayref\""
2634
2635 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:164
2636 msgid "open_guest: first argument contains undefined element"
2637 msgstr "open_guest: pierwszy parametr zawiera nieokreślony element"
2638
2639 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:172
2640 #, perl-brace-format
2641 msgid "guest image {imagename} does not exist or is not readable"
2642 msgstr "obraz gościa {imagename} nie istnieje lub nie jest odczytywalny"
2643
2644 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:179
2645 msgid ""
2646 "open_guest: no libvirt support (install Sys::Virt, XML::XPath and XML::"
2647 "XPath::XMLParser)"
2648 msgstr ""
2649 "open_guest: brak obsługi biblioteki libvirt (należy zainstalować Sys::Virt, "
2650 "XML::XPath i XML::XPath::XMLParser)"
2651
2652 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:184
2653 msgid "open_guest: too many domains listed on command line"
2654 msgstr "open_guest: wyświetlono za dużo domen w wierszu poleceń"
2655
2656 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:191
2657 msgid "open_guest: cannot connect to libvirt"
2658 msgstr "open_guest: nie można połączyć się z biblioteką libvirt"
2659
2660 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:210
2661 #, perl-brace-format
2662 msgid "{imagename} is not the name of an inactive libvirt domain\n"
2663 msgstr "{imagename} nie jest nazwą nieaktywnej domeny biblioteki libvirt\n"
2664
2665 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:213
2666 #, perl-brace-format
2667 msgid "{imagename} is not the name of a libvirt domain\n"
2668 msgstr "{imagename} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
2669
2670 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:242
2671 #, perl-brace-format
2672 msgid "{imagename} seems to have no disk devices\n"
2673 msgstr "{imagename} nie posiada żadnych urządzeń dyskowych\n"
2674
2675 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:827
2676 msgid ""
2677 "No operating system could be detected inside this disk image.\n"
2678 "\n"
2679 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
2680 "machine\n"
2681 "image, or because the OS type is not understood by virt-inspector.\n"
2682 "\n"
2683 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
2684 "information about the disk image as possible.\n"
2685 msgstr ""
2686 "Nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
2687 "\n"
2688 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
2689 "maszyną wirtualną lub program virt-inspector nie rozumie tego typu systemu.\n"
2690 "\n"
2691 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
2692 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
2693
2694 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:900
2695 #, perl-brace-format
2696 msgid "unknown filesystem label {label}\n"
2697 msgstr "nieznana etykieta systemu plików {label}\n"
2698
2699 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:910
2700 #, perl-brace-format
2701 msgid "unknown filesystem UUID {uuid}\n"
2702 msgstr "nieznany UUID systemu plików {uuid}\n"
2703
2704 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:933
2705 #, perl-brace-format
2706 msgid "unknown filesystem {fs}\n"
2707 msgstr "nieznany system plików {fs}\n"
2708
2709 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1011
2710 #, perl-brace-format
2711 msgid "Error running rpm -qa: {error}"
2712 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia rpm -qa: {error}"
2713
2714 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1037
2715 #, perl-brace-format
2716 msgid "Error running dpkg-query: {error}"
2717 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia dpkg-query: {error}"
2718
2719 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1102
2720 msgid "Can't find grub on guest"
2721 msgstr "Nie można odnaleźć programu GRUB w gościu"
2722
2723 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1157
2724 #, perl-brace-format
2725 msgid "Grub entry {title} has no kernel"
2726 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie posiada jądra"
2727
2728 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1188
2729 #, perl-brace-format
2730 msgid "grub refers to {path}, which doesn't exist\n"
2731 msgstr "program GRUB odnosi się do {path}, który nie istnieje\n"
2732
2733 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1211
2734 #, perl-brace-format
2735 msgid "Grub entry {title} does not specify an initrd"
2736 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie określa initrd"
2737
2738 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1280
2739 #, perl-brace-format
2740 msgid "Didn't find modules directory {modules} for kernel {path}"
2741 msgstr "Nie odnaleziono katalogu modułów {modules} dla jądra {path}"
2742
2743 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1288
2744 #, perl-brace-format
2745 msgid "Couldn't guess kernel version number from path for kernel {path}"
2746 msgstr "Nie można odgadnąć numeru wersji jądra ze ścieżki jądra {path}"
2747
2748 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1342
2749 #, perl-brace-format
2750 msgid "{path} doesn't match augeas pattern"
2751 msgstr "{path} nie zgadza się ze wzorem Augeas"
2752
2753 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1381
2754 #, perl-brace-format
2755 msgid "{filename}: could not read initrd format"
2756 msgstr "{filename}: nie można odczytać formatu initrd"
2757
2758 #: rescue/virt-rescue.c:59
2759 #, fuzzy, c-format
2760 msgid ""
2761 "%s: Run a rescue shell on a virtual machine\n"
2762 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
2763 "Usage:\n"
2764 "  %s [--options] -d domname\n"
2765 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...]\n"
2766 "Options:\n"
2767 "  -a|--add image       Add image\n"
2768 "  --append kernelopts  Append kernel options\n"
2769 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2770 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2771 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2772 "  --help               Display brief help\n"
2773 "  -m|--memsize MB      Set memory size in megabytes\n"
2774 "  --network            Enable network\n"
2775 "  -r|--ro              Access read-only\n"
2776 "  --selinux            Enable SELinux\n"
2777 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2778 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2779 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
2780 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
2781 msgstr ""
2782 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
2783 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
2784 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2785 "Użycie:\n"
2786 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
2787 "Opcje:\n"
2788 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
2789 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
2790 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
2791 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
2792 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
2793 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
2794 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
2795 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
2796 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
2797 "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
2798 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
2799 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
2800 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
2801 "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
2802 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
2803 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2804
2805 #: rescue/virt-rescue.c:173
2806 #, fuzzy, c-format
2807 msgid "%s: could not parse memory size '%s'\n"
2808 msgstr "nie można przetworzyć rozmiaru partycji startowej"
2809
2810 #: rescue/virt-rescue.c:407
2811 #, fuzzy, c-format
2812 msgid "%s: unknown child exit status (%d)\n"
2813 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
2814
2815 #: src/appliance.c:139
2816 #, c-format
2817 msgid ""
2818 "cannot find any suitable libguestfs supermin or ordinary appliance on "
2819 "LIBGUESTFS_PATH (search path: %s)"
2820 msgstr ""
2821 "nie można odnaleźć żadnego przyrządu biblioteki libguestfs typu \"supermin\" "
2822 "lub \"ordinary\" w LIBGUESTFS_PATH (ścieżka wyszukiwania: %s)"
2823
2824 #: src/appliance.c:354
2825 #, fuzzy, c-format
2826 msgid "failed to create temporary cache directory: %m"
2827 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
2828
2829 #: src/appliance.c:442
2830 #, fuzzy, c-format
2831 msgid "error renaming temporary cache directory: %m"
2832 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
2833
2834 #: src/appliance.c:518
2835 msgid "external command failed, see earlier error messages"
2836 msgstr ""
2837 "zewnętrzne polecenie nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
2838 "komunikaty błędów"
2839
2840 #: src/filearch.c:153
2841 #, c-format
2842 msgid "size of %s unreasonable (%<PRIi64> bytes)"
2843 msgstr ""
2844
2845 #: src/filearch.c:266
2846 msgid ""
2847 "file-architecture API not available since this version of libguestfs was "
2848 "compiled without PCRE or libmagic libraries"
2849 msgstr ""
2850
2851 #: src/guestfs.c:178
2852 #, c-format
2853 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
2854 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
2855
2856 #: src/guestfs.c:290
2857 #, c-format
2858 msgid "libguestfs: error: %s\n"
2859 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
2860
2861 #: src/guestfs.c:791
2862 #, c-format
2863 msgid "<truncated, original size %zu bytes>"
2864 msgstr ""
2865
2866 #: src/inspect.c:421 src/inspect.c:761 src/inspect.c:2133 src/inspect.c:2176
2867 #: src/inspect.c:2226
2868 #, c-format
2869 msgid "size of %s is unreasonably large (%<PRIi64> bytes)"
2870 msgstr ""
2871
2872 #: src/inspect.c:795
2873 #, fuzzy
2874 msgid "could not parse /etc/fstab or empty file"
2875 msgstr "nie można przetworzyć rozmiaru partycji startowej"
2876
2877 #: src/inspect.c:1011
2878 #, c-format
2879 msgid "cannot resolve Windows %%SYSTEMROOT%%"
2880 msgstr "nie można rozwiązać %%SYSTEMROOT%% systemu Windows"
2881
2882 #: src/inspect.c:1291
2883 #, fuzzy, c-format
2884 msgid "could not parse integer in version number: %s"
2885 msgstr "nie można przetworzyć rozmiaru partycji startowej"
2886
2887 #: src/inspect.c:1385
2888 msgid "no inspection data: call guestfs_inspect_os first"
2889 msgstr "brak danych badania: najpierw należy wywołać guestfs_inspect_os"
2890
2891 #: src/inspect.c:1397
2892 #, c-format
2893 msgid ""
2894 "%s: root device not found: only call this function with a root device "
2895 "previously returned by guestfs_inspect_os"
2896 msgstr ""
2897 "%s: nie odnaleziono urządzenia root: należy wywoływać tę funkcję tylko z "
2898 "urządzeniem root poprzednio zwróconym przez guestfs_inspect_os"
2899
2900 #: src/inspect.c:1526
2901 msgid "not a Windows guest, or systemroot could not be determined"
2902 msgstr ""
2903
2904 #: src/inspect.c:1766 src/inspect.c:1788 src/inspect.c:1813
2905 #, fuzzy
2906 msgid "unexpected end of output from db_dump command"
2907 msgstr "nieoczekiwane wyjście polecenia \"du\""
2908
2909 #: src/inspect.c:2235
2910 #, c-format
2911 msgid "%s: file is empty"
2912 msgstr ""
2913
2914 #: src/inspect.c:2252
2915 msgid ""
2916 "inspection API not available since this version of libguestfs was compiled "
2917 "without PCRE or hivex libraries"
2918 msgstr ""
2919
2920 #: src/launch.c:95
2921 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
2922 msgstr ""
2923 "wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
2924
2925 #: src/launch.c:152
2926 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
2927 msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
2928
2929 #: src/launch.c:166
2930 #, c-format
2931 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
2932 msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
2933
2934 #: src/launch.c:232 src/launch.c:336
2935 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
2936 msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
2937
2938 #: src/launch.c:244 src/launch.c:249
2939 #, c-format
2940 msgid "%s parameter is empty or contains disallowed characters"
2941 msgstr "parametr %s jest pusty lub zawiera niedozwolone znaki"
2942
2943 #: src/launch.c:361
2944 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
2945 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
2946
2947 #: src/launch.c:366
2948 msgid "the libguestfs handle has already been launched"
2949 msgstr "program obsługi libguestfs został już uruchomiony"
2950
2951 #: src/launch.c:378
2952 #, c-format
2953 msgid "%s: cannot create temporary directory"
2954 msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
2955
2956 #: src/launch.c:726
2957 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
2958 msgstr ""
2959 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
2960 "błędów"
2961
2962 #: src/launch.c:739
2963 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
2964 msgstr ""
2965 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
2966
2967 #: src/launch.c:880
2968 #, c-format
2969 msgid ""
2970 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
2971 "the LIBGUESTFS_QEMU environment variable."
2972 msgstr ""
2973 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
2974 "ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
2975
2976 #: src/launch.c:972
2977 msgid "qemu has not been launched yet"
2978 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
2979
2980 #: src/launch.c:983
2981 msgid "no subprocess to kill"
2982 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
2983
2984 #: src/proto.c:146
2985 #, c-format
2986 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
2987 msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
2988
2989 #: src/proto.c:169
2990 #, c-format
2991 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
2992 msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
2993
2994 #: src/proto.c:350
2995 #, c-format
2996 msgid ""
2997 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
2998 msgstr ""
2999 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x"
3000 "%x\n"
3001
3002 #: src/proto.c:519 src/proto.c:580
3003 msgid "unexpected end of file when reading from daemon"
3004 msgstr "nieoczekiwany koniec pliku podczas odczytywania z demona"
3005
3006 #: src/proto.c:540
3007 #, c-format
3008 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
3009 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
3010
3011 #: src/proto.c:557
3012 #, c-format
3013 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
3014 msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
3015
3016 #: src/proto.c:709
3017 #, c-format
3018 msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
3019 msgstr "guestfs___send: stan %d != ZAJĘTY"
3020
3021 #: src/proto.c:733
3022 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
3023 msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
3024
3025 #: src/proto.c:742
3026 msgid "dispatch failed to marshal args"
3027 msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
3028
3029 #: src/proto.c:872
3030 #, c-format
3031 msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
3032 msgstr "send_file_chunk: stan %d != GOTOWY"
3033
3034 #: src/proto.c:888
3035 #, c-format
3036 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
3037 msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
3038
3039 #: src/proto.c:1011
3040 #, c-format
3041 msgid "%s: error in chunked encoding"
3042 msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
3043
3044 #: src/proto.c:1039
3045 msgid "write to daemon socket"
3046 msgstr "zapisuje do gniazda demona"
3047
3048 #: src/proto.c:1062
3049 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
3050 msgstr "receive_file_data: błąd przetwarzania w odpowiedzi wywołania zwrotnego"
3051
3052 #: src/proto.c:1067
3053 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
3054 msgstr ""
3055 "receive_file_data: otrzymano nieoczekiwaną flagę podczas odczytywania "
3056 "fragmentów pliku"
3057
3058 #: src/proto.c:1075
3059 msgid "failed to parse file chunk"
3060 msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
3061
3062 #: src/proto.c:1084
3063 msgid "file receive cancelled by daemon"
3064 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
3065
3066 #: src/virt.c:90
3067 #, fuzzy, c-format
3068 msgid "could not connect to libvirt (code %d, domain %d): %s"
3069 msgstr ""
3070 "guestfish: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): "
3071 "%s\n"
3072
3073 #: src/virt.c:98
3074 #, fuzzy, c-format
3075 msgid "no libvirt domain called '%s': %s"
3076 msgstr "guestfish: brak domeny biblioteki libvirt o nazwie \"%s\": %s\n"
3077
3078 #: src/virt.c:149
3079 #, fuzzy, c-format
3080 msgid "error reading libvirt XML information: %s"
3081 msgstr ""
3082 "guestfish: błąd podczas odczytywania informacji XML biblioteki libvirt o \"%s"
3083 "\": %s\n"
3084
3085 #: src/virt.c:159
3086 #, fuzzy
3087 msgid "unable to parse XML information returned by libvirt"
3088 msgstr ""
3089 "guestfish: nie można przetworzyć informacji XML zwróconej przez bibliotekę "
3090 "libvirt\n"
3091
3092 #: src/virt.c:165
3093 #, fuzzy
3094 msgid "unable to create new XPath context"
3095 msgstr "guestfish: nie można utworzyć nowego kontekstu XPath\n"
3096
3097 #: src/virt.c:172
3098 #, fuzzy
3099 msgid "unable to evaluate XPath expression"
3100 msgstr "guestfish: nie można sprawdzić wyrażenia XPath\n"
3101
3102 #: src/virt.c:269
3103 #, fuzzy
3104 msgid "libvirt domain has no disks"
3105 msgstr "guestfish: domena \"%s\" biblioteki libvirt nie posiada dysków\n"
3106
3107 #: src/virt.c:322
3108 #, fuzzy, c-format
3109 msgid "error getting domain info: %s"
3110 msgstr "guestfish: błąd podczas uzyskiwania informacji o domenie \"%s\": %s\n"
3111
3112 #: src/virt.c:326
3113 #, fuzzy
3114 msgid ""
3115 "error: domain is a live virtual machine.\n"
3116 "You must use readonly access because write access to a running virtual "
3117 "machine\n"
3118 "can cause disk corruption."
3119 msgstr ""
3120 "guestfish: błąd: \"%s\" jest aktywną maszyną wirtualną.\n"
3121 "Należy użyć opcji \"--ro\", ponieważ dostęp do zapisu uruchomionej maszyny "
3122 "wirtualnej może spowodować uszkodzenie dysku.\n"
3123
3124 #: src/virt.c:352
3125 msgid ""
3126 "add-domain API not available since this version of libguestfs was compiled "
3127 "without libvirt or libxml2"
3128 msgstr ""
3129
3130 #: test-tool/test-tool.c:82
3131 #, c-format
3132 msgid ""
3133 "libguestfs-test-tool: interactive test tool\n"
3134 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
3135 "Usage:\n"
3136 "  libguestfs-test-tool [--options]\n"
3137 "Options:\n"
3138 "  --help         Display usage\n"
3139 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
3140 "                 Helper program (default: %s)\n"
3141 "  --qemudir dir  Specify QEMU source directory\n"
3142 "  --qemu qemu    Specify QEMU binary\n"
3143 "  --timeout n\n"
3144 "  -t n           Set launch timeout (default: %d seconds)\n"
3145 msgstr ""
3146 "libguestfs-test-tool: interaktywne narzędzie testowania\n"
3147 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
3148 "Użycie:\n"
3149 "  libguestfs-test-tool [--opcje]\n"
3150 "Opcje:\n"
3151 "  --help         Wyświetla użycie\n"
3152 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
3153 "                 Program pomocniczy (domyślnie: %s)\n"
3154 "  --qemudir katalog  Podaje katalog źródłowy QEMU\n"
3155 "  --qemu QEMU    Podaje plik binarny QEMU\n"
3156 "  --timeout n\n"
3157 "  -t n           Ustawia czas oczekiwania na uruchomienie\n"
3158 "                 (domyślnie: %d sekundy)\n"
3159
3160 #: test-tool/test-tool.c:138
3161 #, c-format
3162 msgid "libguestfs-test-tool: unknown long option: %s (%d)\n"
3163 msgstr "libguestfs-test-tool: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
3164
3165 #: test-tool/test-tool.c:147
3166 #, c-format
3167 msgid "libguestfs-test-tool: invalid timeout: %s\n"
3168 msgstr "libguestfs-test-tool: nieprawidłowy czas oczekiwania: %s\n"
3169
3170 #: test-tool/test-tool.c:159
3171 #, c-format
3172 msgid "libguestfs-test-tool: unexpected command line option 0x%x\n"
3173 msgstr "libguestfs-test-tool: nieoczekiwana opcja wiersza poleceń 0x%x\n"
3174
3175 #: test-tool/test-tool.c:182
3176 #, c-format
3177 msgid "libguestfs-test-tool: failed to create libguestfs handle\n"
3178 msgstr ""
3179 "libguestfs-test-tool: utworzenie programu obsługi libguestfs nie powiodło "
3180 "się\n"
3181
3182 #: test-tool/test-tool.c:189 test-tool/test-tool.c:198
3183 #, c-format
3184 msgid "libguestfs-test-tool: failed to add drive '%s'\n"
3185 msgstr "libguestfs-test-tool: dodanie napędu \"%s\" nie powiodło się\n"
3186
3187 #: test-tool/test-tool.c:206
3188 #, c-format
3189 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
3190 msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version nie powiodło się\n"
3191
3192 #: test-tool/test-tool.c:228
3193 #, c-format
3194 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
3195 msgstr "libguestfs-test-tool: uruchomienie przyrządu nie powiodło się\n"
3196
3197 #: test-tool/test-tool.c:240
3198 #, c-format
3199 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run sfdisk\n"
3200 msgstr "libguestfs-test-tool: wykonanie sfdisk nie powiodło się\n"
3201
3202 #: test-tool/test-tool.c:246
3203 #, c-format
3204 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
3205 msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 nie powiodło się\n"
3206
3207 #: test-tool/test-tool.c:252
3208 #, c-format
3209 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
3210 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sda1 w / nie powiodło się\n"
3211
3212 #: test-tool/test-tool.c:258
3213 #, c-format
3214 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkdir /iso\n"
3215 msgstr "libguestfs-test-tool: utworzenie katalogu /iso nie powiodło się\n"
3216
3217 #: test-tool/test-tool.c:264
3218 #, c-format
3219 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sdb on /iso\n"
3220 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sdb w /iso nie powiodło się\n"
3221
3222 #: test-tool/test-tool.c:272
3223 #, c-format
3224 msgid "libguestfs-test-tool: could not run helper program, or helper failed\n"
3225 msgstr ""
3226 "libguestfs-test-tool: nie można uruchomić programu pomocniczego lub program "
3227 "nie powiódł się\n"
3228
3229 #: test-tool/test-tool.c:303
3230 #, c-format
3231 msgid ""
3232 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
3233 "--qemu/--qemudir options cannot be used.\n"
3234 msgstr ""
3235 "Zmienna środowiskowa LIBGUESTFS_QEMU jest już ustawiona, więc nie można\n"
3236 "użyć opcji --qemu/--qemudir.\n"
3237
3238 #: test-tool/test-tool.c:311
3239 #, c-format
3240 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
3241 msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
3242
3243 #: test-tool/test-tool.c:325
3244 #, c-format
3245 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
3246 msgstr "%s: nie wygląda na katalog źródłowy QEMU\n"
3247
3248 #: test-tool/test-tool.c:374
3249 #, c-format
3250 msgid ""
3251 "Test tool helper program 'libguestfs-test-tool-helper' is not\n"
3252 "available.  Expected to find it in '%s'\n"
3253 "\n"
3254 "Use the --helper option to specify the location of this program.\n"
3255 msgstr ""
3256 "Program pomocniczy narzędzia testowania \"libguestfs-test-tool-helper\" nie\n"
3257 "jest dostępny. Oczekiwano odnalezienie go w \"%s\"\n"
3258 "\n"
3259 "Należy użyć opcji --helper, aby podać położenie tego programu.\n"
3260
3261 #: test-tool/test-tool.c:390
3262 #, c-format
3263 msgid "command failed: %s"
3264 msgstr "polecenie nie powiodło się: %s"
3265
3266 #: test-tool/test-tool.c:398
3267 #, c-format
3268 msgid ""
3269 "Test tool helper program %s\n"
3270 "is not statically linked.  This is a build error when this test tool\n"
3271 "was built.\n"
3272 msgstr ""
3273 "Program pomocniczy narzędzia testowania %s\n"
3274 "nie jest skonsolidowany statycznie. Jest to błąd budowania.\n"
3275
3276 #: test-tool/test-tool.c:432
3277 #, c-format
3278 msgid "mkisofs command failed: %s\n"
3279 msgstr "polecenie mkisofs nie powiodło się: %s\n"
3280
3281 #: tools/virt-edit.pl:169
3282 msgid "virt-edit: no image, VM names or filenames to edit given"
3283 msgstr ""
3284 "virt-edit: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub nazw plików dla "
3285 "polecenia edit"
3286
3287 #: tools/virt-edit.pl:185 tools/virt-tar.pl:238 tools/virt-win-reg.pl:292
3288 #, fuzzy, perl-brace-format
3289 msgid ""
3290 "{prog}: No operating system could be detected inside this disk image.\n"
3291 "\n"
3292 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
3293 "machine\n"
3294 "image, or because the OS type is not understood by libguestfs.\n"
3295 "\n"
3296 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
3297 "information about the disk image as possible.\n"
3298 msgstr ""
3299 "Nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
3300 "\n"
3301 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
3302 "maszyną wirtualną lub program virt-inspector nie rozumie tego typu systemu.\n"
3303 "\n"
3304 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
3305 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
3306
3307 #: tools/virt-edit.pl:189 tools/virt-tar.pl:242 tools/virt-win-reg.pl:296
3308 #, fuzzy, perl-brace-format
3309 msgid "{prog}: multiboot operating systems are not supported.\n"
3310 msgstr ""
3311 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-ls\n"
3312
3313 #: tools/virt-edit.pl:221
3314 msgid "File not changed.\n"
3315 msgstr "Plik nie został zmieniony.\n"
3316
3317 #: tools/virt-list-filesystems.pl:142
3318 msgid "virt-list-filesystems: no image or VM name given"
3319 msgstr "virt-list-filesystems: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
3320
3321 #: tools/virt-list-partitions.pl:152
3322 msgid "virt-list-partitions: no image or VM name given"
3323 msgstr "virt-list-partitions: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
3324
3325 #: tools/virt-make-fs.pl:291
3326 msgid "virt-make-fs input output\n"
3327 msgstr "virt-make-fs wejście wyjście\n"
3328
3329 #: tools/virt-make-fs.pl:321
3330 msgid "unexpected output from 'du' command"
3331 msgstr "nieoczekiwane wyjście polecenia \"du\""
3332
3333 #: tools/virt-make-fs.pl:333 tools/virt-make-fs.pl:347
3334 #: tools/virt-make-fs.pl:453
3335 #, perl-brace-format
3336 msgid "{f}: unknown input format: {fmt}\n"
3337 msgstr "{f}: nieznany format wyjścia: {fmt}\n"
3338
3339 #: tools/virt-make-fs.pl:391
3340 #, perl-brace-format
3341 msgid "virt-make-fs: cannot parse size parameter: {sz}\n"
3342 msgstr "virt-make-fs: nie można przetworzyć parametru rozmiaru: {sz}\n"
3343
3344 #: tools/virt-make-fs.pl:401
3345 msgid ""
3346 "qemu-img create: failed to create disk image, see earlier error messages\n"
3347 msgstr ""
3348 "qemu-img create: utworzenie obrazu dysku nie powiodło się, proszę zobaczyć "
3349 "wcześniejsze komunikaty błędów\n"
3350
3351 #: tools/virt-make-fs.pl:412
3352 msgid "virt-make-fs: NTFS support was disabled when libguestfs was compiled\n"
3353 msgstr ""
3354 "virt-make-fs: obsługa systemu plików NTFS została wyłączona podczas "
3355 "komplikacji biblioteki libguestfs\n"
3356
3357 #: tools/virt-make-fs.pl:437
3358 msgid "tar: failed, see earlier messages\n"
3359 msgstr ""
3360 "tar: nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty błędów\n"
3361
3362 #: tools/virt-make-fs.pl:459
3363 msgid "uncompress command failed, see earlier messages\n"
3364 msgstr ""
3365 "polecenie uncompress nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
3366 "komunikaty błędów\n"
3367
3368 #: tools/virt-make-fs.pl:494
3369 msgid ""
3370 "virt-make-fs: error copying contents into filesystem\n"
3371 "An error here usually means that the program did not estimate the\n"
3372 "filesystem size correctly.  Please read the BUGS section of the manpage.\n"
3373 msgstr ""
3374 "virt-make-fs: błąd podczas kopiowania zawartości do systemu plików\n"
3375 "Błąd w tym miejscu zwykle oznacza, że program nie oszacował poprawnie\n"
3376 "rozmiar systemu plików. Proszę przeczytać sekcję BUGS strony podręcznika.\n"
3377
3378 #: tools/virt-resize.pl:33
3379 msgid "virt-resize: sorry this program does not work on a 32 bit host\n"
3380 msgstr "virt-rescue: ten program nie działa na 32 bitowym gospodarzu\n"
3381
3382 #: tools/virt-resize.pl:581
3383 #, perl-brace-format
3384 msgid "virt-resize: {file}: does not exist or is not readable\n"
3385 msgstr "virt-resize: {file}: nie istnieje lub nie jest odczytywalny\n"
3386
3387 #: tools/virt-resize.pl:583
3388 #, perl-brace-format
3389 msgid ""
3390 "virt-resize: {file}: does not exist or is not writable\n"
3391 "You have to create the destination disk before running this program.\n"
3392 "Please read the virt-resize(1) manpage for more information.\n"
3393 msgstr ""
3394 "virt-resize: {file}: nie istnieje lub nie jest zapisywalny\n"
3395 "Należy utworzyć dysk docelowy przed uruchomieniem tego programu.\n"
3396 "Proszę przeczytać stronę podręcznika virt-resize(1), aby dowiedzieć się "
3397 "więcej.\n"
3398
3399 #: tools/virt-resize.pl:662 tools/virt-resize.pl:665
3400 #, perl-brace-format
3401 msgid ""
3402 "virt-resize: {file}: file is too small to be a disk image ({sz} bytes)\n"
3403 msgstr ""
3404 "virt-resize: {file}: plik jest za mały, aby był obrazem dysku ({sz} bajtów)\n"
3405
3406 #: tools/virt-resize.pl:681 tools/virt-resize.pl:693
3407 msgid "virt-resize: short read"
3408 msgstr "virt-resize: krótki odczyt"
3409
3410 #: tools/virt-resize.pl:827
3411 #, perl-brace-format
3412 msgid "virt-resize: no logical volume called {n}\n"
3413 msgstr "virt-resize: brak woluminu logicznego o nazwie {n}\n"
3414
3415 #: tools/virt-resize.pl:847
3416 #, perl-brace-format
3417 msgid ""
3418 "{p}: partition not found in the source disk image, when using the '{opt}' "
3419 "command line option\n"
3420 msgstr ""
3421 "{p}: nie odnaleziono partycji w źródłowym obrazie dysku podczas używania "
3422 "opcji wiersza poleceń\"{opt}\"\n"
3423
3424 #: tools/virt-resize.pl:853
3425 #, perl-brace-format
3426 msgid ""
3427 "{p}: partition ignored, you cannot use it in another command line argument\n"
3428 msgstr ""
3429 "{p}: zignorowano partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach "
3430 "wiersza poleceń\n"
3431
3432 #: tools/virt-resize.pl:857
3433 #, perl-brace-format
3434 msgid ""
3435 "{p}: partition deleted, you cannot use it in another command line argument\n"
3436 msgstr ""
3437 "{p}: usunięto partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach wiersza "
3438 "poleceń\n"
3439
3440 #: tools/virt-resize.pl:899
3441 #, perl-brace-format
3442 msgid "{p}: this partition has already been marked for resizing\n"
3443 msgstr "{p}: ta partycja została już oznaczona do zmiany rozmiaru\n"
3444
3445 #: tools/virt-resize.pl:907
3446 #, perl-brace-format
3447 msgid "{p}: missing size field in {o} option\n"
3448 msgstr "{p}: brak pola rozmiaru w opcji {o}\n"
3449
3450 #: tools/virt-resize.pl:924
3451 #, perl-brace-format
3452 msgid "{p}: {f}: cannot parse size field\n"
3453 msgstr "{p}: {f}: nie można przetworzyć pola rozmiaru\n"
3454
3455 #: tools/virt-resize.pl:929
3456 #, perl-brace-format
3457 msgid "{p}: new size is zero or negative\n"
3458 msgstr "{p}: nowy rozmiar wynosi zero lub jest ujemny\n"
3459
3460 #: tools/virt-resize.pl:952
3461 #, perl-brace-format
3462 msgid ""
3463 "{p}: cannot make this partition smaller because it contains a\n"
3464 "filesystem, physical volume or other content that is larger than the new "
3465 "size.\n"
3466 "You have to resize the content first, see virt-resize(1).\n"
3467 msgstr ""
3468 "{p}: nie można zmniejszyć tej partycji, ponieważ zawiera ona system plików,\n"
3469 "wolumin fizyczny lub inną zawartość, która jest większa niż nowy rozmiar.\n"
3470 "Należy najpierw zmienić rozmiar zawartości, w tym celu proszę zobaczyć "
3471 "stronę podręcznika virt-resize(1).\n"
3472
3473 #: tools/virt-resize.pl:968
3474 msgid "virt-resize: you cannot use options --expand and --shrink together\n"
3475 msgstr ""
3476 "virt-resize: nie można używać razem opcji --expand i --shrink together\n"
3477
3478 #: tools/virt-resize.pl:1017
3479 #, perl-brace-format
3480 msgid ""
3481 "virt-resize: error: cannot use --expand when there is no surplus space to\n"
3482 "expand into.  You need to make the target disk larger by at least {h}.\n"
3483 msgstr ""
3484 "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --expand, kiedy nie ma miejsca na\n"
3485 "rozszerzenie. Należy zwiększyć dysk docelowy o co najmniej {h}.\n"
3486
3487 #: tools/virt-resize.pl:1032
3488 msgid ""
3489 "virt-resize: error: cannot use --shrink because there is no deficit\n"
3490 "(see 'deficit' in the virt-resize(1) man page)\n"
3491 msgstr ""
3492 "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --shrink, ponieważ brak deficytu\n"
3493 "(proszę zobaczyć \"deficit\" na stronie podręcznika virt-resize(1)).\n"
3494
3495 #: tools/virt-resize.pl:1047
3496 msgid "Summary of changes:\n"
3497 msgstr "Podsumowanie zmian:\n"
3498
3499 #: tools/virt-resize.pl:1051
3500 #, perl-brace-format
3501 msgid "{p}: partition will be ignored\n"
3502 msgstr "{p}: partycja zostanie zignorowana\n"
3503
3504 #: tools/virt-resize.pl:1053
3505 #, perl-brace-format
3506 msgid "{p}: partition will be deleted\n"
3507 msgstr "{p}: partycja zostanie usunięta\n"
3508
3509 #: tools/virt-resize.pl:1055
3510 #, perl-brace-format
3511 msgid "{p}: partition will be resized from {oldsize} to {newsize}\n"
3512 msgstr "{p}: rozmiar partycji zostanie zmieniony z {oldsize} do {newsize}\n"
3513
3514 #: tools/virt-resize.pl:1060
3515 #, perl-brace-format
3516 msgid "{p}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
3517 msgstr "{p}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
3518
3519 #: tools/virt-resize.pl:1065
3520 #, perl-brace-format
3521 msgid "{p}: partition will be left alone\n"
3522 msgstr "{p}: partycja zostanie pozostawiona bez zmian\n"
3523
3524 #: tools/virt-resize.pl:1070
3525 #, perl-brace-format
3526 msgid "{n}: LV will be expanded to maximum size\n"
3527 msgstr "{n}: wolumin logiczny zostanie rozszerzony do maksymalnego rozmiaru\n"
3528
3529 #: tools/virt-resize.pl:1076
3530 #, perl-brace-format
3531 msgid "{n}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
3532 msgstr "{n}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
3533
3534 #: tools/virt-resize.pl:1083
3535 #, perl-brace-format
3536 msgid "There is a surplus of {spl} bytes ({h}).\n"
3537 msgstr "Istnieje nadmiar {spl} bajtów ({h}).\n"
3538
3539 #: tools/virt-resize.pl:1088
3540 msgid "An extra partition will be created for the surplus.\n"
3541 msgstr "Dodatkowa partycja zostanie utworzona dla nadmiarowego miejsca.\n"
3542
3543 #: tools/virt-resize.pl:1090
3544 msgid ""
3545 "The surplus space is not large enough for an extra partition to be created\n"
3546 "and so it will just be ignored.\n"
3547 msgstr ""
3548 "Nadmiarowe miejsce nie jest dostatecznie duże do utworzenia dodatkowej\n"
3549 "partycji, więc zostanie zignorowane.\n"
3550
3551 #: tools/virt-resize.pl:1093
3552 msgid ""
3553 "The surplus space will be ignored.  Run a partitioning program in the guest\n"
3554 "to partition this extra space if you want.\n"
3555 msgstr ""
3556 "Nadmiarowe miejsce zostanie zignorowane. Można uruchomić program\n"
3557 "partycjonowania w gościu, aby partycjonować te dodatkowe miejsce w razie\n"
3558 "potrzeby.\n"
3559
3560 #: tools/virt-resize.pl:1096
3561 #, perl-brace-format
3562 msgid ""
3563 "virt-resize: error: there is a deficit of {def} bytes ({h}).\n"
3564 "You need to make the target disk larger by at least this amount,\n"
3565 "or adjust your resizing requests.\n"
3566 msgstr ""
3567 "virt-resize: błąd: istnieje deficyt {def} bajtów ({h}).\n"
3568 "Należy zwiększyć dysk docelowy co najmniej o tę ilość lub dostosować\n"
3569 "żądania zmiany rozmiaru.\n"
3570
3571 #: tools/virt-resize.pl:1113
3572 msgid "virt-resize: source disk does not have a first partition\n"
3573 msgstr "virt-resize: dysk źródłowy nie posiada pierwszej partycji\n"
3574
3575 #: tools/virt-resize.pl:1208
3576 #, perl-brace-format
3577 msgid "Copying {p} ...\n"
3578 msgstr "Kopiowanie {p}...\n"
3579
3580 #: tools/virt-resize.pl:1271 tools/virt-resize.pl:1329
3581 #, perl-brace-format
3582 msgid "Expanding {p} using the '{meth}' method\n"
3583 msgstr "Rozszerzanie {p} używając metody \"{meth}\"\n"
3584
3585 #: tools/virt-tar.pl:178 tools/virt-tar.pl:185
3586 msgid "virt-tar: extract/upload mode specified twice on the command line\n"
3587 msgstr "virt-tar: wydobywa/wysyła tryb podany dwukrotnie w wierszu poleceń\n"
3588
3589 #: tools/virt-tar.pl:207
3590 msgid "virt-tar: no image, VM names, directory or filename given"
3591 msgstr ""
3592 "virt-tar: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych, katalogu lub nazwy "
3593 "pliku"
3594
3595 #: tools/virt-tar.pl:210
3596 msgid "virt-tar: either -x or -u must be specified on the command line\n"
3597 msgstr "virt-tar: należy podać opcję -x lub -u w wierszu poleceń\n"
3598
3599 #: tools/virt-tar.pl:221
3600 #, perl-brace-format
3601 msgid "virt-tar: {tarball}: file not found\n"
3602 msgstr "virt-tar: {tarball}: nie odnaleziono pliku\n"
3603
3604 #: tools/virt-tar.pl:224
3605 #, perl-brace-format
3606 msgid "virt-tar: {dir}: directory name must start with '/' character\n"
3607 msgstr "virt-tar: {dir}: nazwa katalogu musi zaczynać się od znaku \"/\"\n"
3608
3609 #: tools/virt-win-reg.pl:276
3610 msgid "no libvirt domain name or disk image given\n"
3611 msgstr "nie podano nazwy domeny libvirt lub obrazu dysku\n"
3612
3613 #: tools/virt-win-reg.pl:315
3614 msgid ""
3615 "expecting 1 or 2 more parameters, subkey path and optionally the value to "
3616 "export\n"
3617 msgstr ""
3618 "oczekiwano jednego lub dwóch parametrów, ścieżki do podklucza i opcjonalnie "
3619 "wartości do wyeksportowania\n"
3620
3621 #: tools/virt-win-reg.pl:426
3622 #, perl-brace-format
3623 msgid "virt-win-reg: {p}: not a supported Windows Registry path\n"
3624 msgstr ""
3625 "virt-win-reg: {p}: nie jest obsługiwaną ścieżką rejestru systemu Windows\n"
3626
3627 #: tools/virt-win-reg.pl:443 tools/virt-win-reg.pl:465
3628 #, perl-brace-format
3629 msgid "virt-win-reg: {p}: file not found in guest: {err}\n"
3630 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie odnaleziono pliku w gościu: {err}\n"
3631
3632 #: tools/virt-win-reg.pl:450
3633 #, perl-brace-format
3634 msgid "virt-win-reg: {p}: could not download registry file: {err}\n"
3635 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można pobrać pliku rejestru: {err}\n"
3636
3637 #: tools/virt-win-reg.pl:472
3638 #, perl-brace-format
3639 msgid "virt-win-reg: {p}: could not upload registry file: {err}\n"
3640 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można wysłać pliku rejestru: {err}\n"
3641
3642 #~ msgid "virt-rescue: no image or VM names rescue given"
3643 #~ msgstr ""
3644 #~ "virt-rescue: nie podano obrazu lub nazw maszyn wirtualnych dla polecenia "
3645 #~ "rescue"
3646
3647 #~ msgid "virt-df: cannot use -h and --csv options together\n"
3648 #~ msgstr "virt-df: nie można używać opcji -h oraz --csv jednocześnie\n"
3649
3650 #~ msgid "{name} is not the name of a libvirt domain\n"
3651 #~ msgstr "{name} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
3652
3653 #~ msgid "virt-ls: cannot combine -l and -R options\n"
3654 #~ msgstr "virt-ls: nie można łączyć opcji -l i -R\n"
3655
3656 #~ msgid "virt-ls: no image, VM names or directory to list given"
3657 #~ msgstr ""
3658 #~ "virt-ls: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub katalogu do "
3659 #~ "wyświetlenia"
3660
3661 #~ msgid "virt-inspector: no image or VM names given"
3662 #~ msgstr "virt-inspector: nie podano nazw obrazu lub maszyny wirtualnej"
3663
3664 #~ msgid "virt-cat: no image, VM names or filenames to cat given"
3665 #~ msgstr ""
3666 #~ "virt-cat: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub nazw plików dla "
3667 #~ "polecenia cat"
3668
3669 #~ msgid "--fish output is only possible with a single OS\n"
3670 #~ msgstr ""
3671 #~ "wyjście --fish jest możliwe tylko z pojedynczym systemem operacyjnym\n"
3672
3673 #~ msgid ""
3674 #~ "virt-inspector: no YAML support, try installing perl-YAML or libyaml-"
3675 #~ "perl\n"
3676 #~ msgstr ""
3677 #~ "virt-inspector: brak obsługi YAML, proszę spróbować zainstalować "
3678 #~ "bibliotekę perl-YAML lub libyaml-perl\n"
3679
3680 #~ msgid "  Mountpoints:\n"
3681 #~ msgstr " Punkty montowania:\n"
3682
3683 #~ msgid "  Filesystems:\n"
3684 #~ msgstr "  Systemy plików:\n"
3685
3686 #~ msgid "  Modprobe aliases:\n"
3687 #~ msgstr "  Aliasy modprobe:\n"
3688
3689 #~ msgid "  Initrd modules:\n"
3690 #~ msgstr "  Moduły initrd:\n"
3691
3692 #~ msgid "  Applications:\n"
3693 #~ msgstr "  Aplikacje:\n"
3694
3695 #~ msgid "  Kernels:\n"
3696 #~ msgstr "  Jądra:\n"
3697
3698 #~ msgid "  Windows Registry entries:\n"
3699 #~ msgstr "  Wpisy rejestru systemu Windows:\n"
3700
3701 #~ msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-cat"
3702 #~ msgstr ""
3703 #~ "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-"
3704 #~ "cat"
3705
3706 #~ msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-edit"
3707 #~ msgstr ""
3708 #~ "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-"
3709 #~ "edit"
3710
3711 #~ msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-tar\n"
3712 #~ msgstr ""
3713 #~ "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez program virt-"
3714 #~ "tar\n"
3715
3716 #~ msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-win-reg"
3717 #~ msgstr ""
3718 #~ "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez program virt-"
3719 #~ "win-reg"