Version 1.11.17.
[libguestfs.git] / po / pl.po
1 # translation of pl.po to Polish
2 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009.
3 #
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: pl\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
8 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
9 "POT-Creation-Date: 2011-07-14 14:07+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2010-12-21 14:12+0100\n"
11 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
12 "Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
13 "Language: pl\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: cat/virt-cat.c:57 cat/virt-filesystems.c:99 cat/virt-ls.c:99 df/main.c:70
19 #: edit/virt-edit.c:73 fish/fish.c:96 fuse/guestmount.c:908
20 #: inspector/virt-inspector.c:72 rescue/virt-rescue.c:59
21 #, c-format
22 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
23 msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
24
25 #: cat/virt-cat.c:61
26 #, c-format
27 msgid ""
28 "%s: display files in a virtual machine\n"
29 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
30 "Usage:\n"
31 "  %s [--options] -d domname file [file ...]\n"
32 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] file [file ...]\n"
33 "Options:\n"
34 "  -a|--add image       Add image\n"
35 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
36 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
37 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
38 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
39 "  --help               Display brief help\n"
40 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
41 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
42 "  -V|--version         Display version and exit\n"
43 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
44 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
45 msgstr ""
46 "%s: wyświetla pliki w maszynie wirtualnej\n"
47 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
48 "Użycie:\n"
49 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny plik [plik...]\n"
50 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img ...] plik [plik...]\n"
51 "Opcje:\n"
52 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
53 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
54 "                       dla opcji -d\n"
55 "  -d|--domain gość     Dodaje dyski z gościa biblioteki libvirt\n"
56 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
57 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
58 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
59 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejści\n"
60 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
61 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
62 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
63 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
64
65 #: cat/virt-cat.c:117 cat/virt-filesystems.c:202 cat/virt-ls.c:192
66 #: df/domains.c:428 df/main.c:136 edit/virt-edit.c:141 fish/fish.c:219
67 #: fuse/guestmount.c:1024 inspector/virt-inspector.c:132
68 #: rescue/virt-rescue.c:133
69 #, c-format
70 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
71 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
72
73 #: cat/virt-cat.c:139 cat/virt-filesystems.c:256 cat/virt-ls.c:242
74 #: df/main.c:160 edit/virt-edit.c:163 fish/fish.c:276 fuse/guestmount.c:1061
75 #: inspector/virt-inspector.c:154 rescue/virt-rescue.c:157
76 #, c-format
77 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
78 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
79
80 #: cat/virt-filesystems.c:103
81 #, c-format
82 msgid ""
83 "%s: list filesystems, partitions, block devices, LVM in a VM\n"
84 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
85 "Usage:\n"
86 "  %s [--options] -d domname\n"
87 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...]\n"
88 "Options:\n"
89 "  -a|--add image       Add image\n"
90 "  --all                Display everything\n"
91 "  --blkdevs|--block-devices\n"
92 "                       Display block devices\n"
93 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
94 "  --csv                Output as Comma-Separated Values\n"
95 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
96 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
97 "  --extra              Display swap and data filesystems\n"
98 "  --filesystems        Display mountable filesystems\n"
99 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
100 "  -h|--human-readable  Human-readable sizes in --long output\n"
101 "  --help               Display brief help\n"
102 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
103 "  -l|--long            Long output\n"
104 "  --lvs|--logvols|--logical-volumes\n"
105 "                       Display LVM logical volumes\n"
106 "  --no-title           No title in --long output\n"
107 "  --parts|--partitions Display partitions\n"
108 "  --pvs|--physvols|--physical-volumes\n"
109 "                       Display LVM physical volumes\n"
110 "  --uuid|--uuids       Add UUIDs to --long output\n"
111 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
112 "  -V|--version         Display version and exit\n"
113 "  --vgs|--volgroups|--volume-groups\n"
114 "                       Display LVM volume groups\n"
115 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
116 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
117 msgstr ""
118 "%s: wyświetla listę systemów plików, partycji, urządzeń blokowych i LVM\n"
119 "w maszynie wirtualnej\n"
120 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
121 "Użycie:\n"
122 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny\n"
123 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...]\n"
124 "Opcje:\n"
125 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
126 "  --all                Wyświetla wszystko\n"
127 "  --blkdevs|--block-devices\n"
128 "                       Wyświetla urządzenia blokowe\n"
129 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
130 "                       dla opcji -d\n"
131 "  --csv                Wyjście jako CSV (wartości oddzielane przecinkiem)\n"
132 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
133 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
134 "  --extra              Wyświetla systemy plików wymiany i danych\n"
135 "  --filesystems        Wyświetla montowalne systemy plików\n"
136 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
137 "  -h|--human-readable  Rozmiary czytelne dla człowieka\n"
138 "                       w wyjściu opcji --long\n"
139 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
140 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
141 "  -l|--long            Długie wyjście\n"
142 "  --lvs|--logvols|--logical-volumes\n"
143 "                       Wyświetla woluminy logiczne LVM\n"
144 "  --no-title           Bez tytułu w wyjściu opcji --long\n"
145 "  --parts|--partitions Wyświetla partycje\n"
146 "  --pvs|--physvols|--physical-volumes\n"
147 "                       Wyświetla woluminy fizyczne LVM\n"
148 "  --uuid|--uuids       Dodaje UUID do wyjścia opcji --long\n"
149 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
150 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
151 "  --vgs|--volgroups|--volume-groups\n"
152 "                       Wyświetla grupy woluminów LVM\n"
153 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
154 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
155
156 #: cat/virt-filesystems.c:318 cat/virt-ls.c:347 df/main.c:255
157 #, c-format
158 msgid "%s: you cannot use -h and --csv options together.\n"
159 msgstr "%s: nie można używać opcji -h oraz --csv jednocześnie.\n"
160
161 #: cat/virt-ls.c:103
162 #, fuzzy, c-format
163 msgid ""
164 "%s: list files in a virtual machine\n"
165 "Copyright (C) 2010-2011 Red Hat Inc.\n"
166 "Usage:\n"
167 "  %s [--options] -d domname dir [dir ...]\n"
168 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] dir [dir ...]\n"
169 "Options:\n"
170 "  -a|--add image       Add image\n"
171 "  --checksum[=...]     Display file checksums\n"
172 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
173 "  --csv                Comma-Separated Values output\n"
174 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
175 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
176 "  --extra-stats        Display extra stats\n"
177 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
178 "  --help               Display brief help\n"
179 "  -h|--human-readable  Human-readable sizes in output\n"
180 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
181 "  -l|--long            Long listing\n"
182 "  -R|--recursive       Recursive listing\n"
183 "  --times              Display file times\n"
184 "  --time-days          Display file times as days before now\n"
185 "  --time-relative      Display file times as seconds before now\n"
186 "  --time-t             Display file times as time_t's\n"
187 "  --uids               Display UID, GID\n"
188 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
189 "  -V|--version         Display version and exit\n"
190 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
191 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
192 msgstr ""
193 "%s: wyświetla listę plików w maszynie wirtualnej\n"
194 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
195 "Użycie:\n"
196 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny plik [kat...]\n"
197 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...] kat [kat...]\n"
198 "Opcje:\n"
199 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
200 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
201 "                       dla opcji -d\n"
202 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
203 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
204 "  --format[=raw|..]    Wymusza obraz dysku dla opcji -a\n"
205 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
206 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
207 "  -l|--long            Długie listy\n"
208 "  -R|--recursive       Rekursywne listy\n"
209 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
210 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
211 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
212 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
213
214 #: cat/virt-ls.c:338
215 #, c-format
216 msgid ""
217 "%s: used a flag which can only be combined with -lR mode\n"
218 "For more information, read the virt-ls(1) man page.\n"
219 msgstr ""
220
221 #: cat/virt-ls.c:577
222 #, fuzzy, c-format
223 msgid "%s: error getting extended attrs for %s %s\n"
224 msgstr "błąd podczas uzyskiwania informacji o domenie: %s"
225
226 #: cat/virt-ls.c:583
227 #, c-format
228 msgid "%s: error: cannot parse xattr count for %s %s\n"
229 msgstr ""
230
231 #: df/domains.c:115
232 #, c-format
233 msgid "%s: could not connect to libvirt (code %d, domain %d): %s"
234 msgstr ""
235 "%s: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): %s"
236
237 #: df/domains.c:124
238 #, c-format
239 msgid "%s: could not get number of running domains (code %d, domain %d): %s"
240 msgstr ""
241 "%s: nie można uzyskać liczby uruchomionych domen (kod %d, domena %d): %s"
242
243 #: df/domains.c:134
244 #, c-format
245 msgid "%s: could not list running domains (code %d, domain %d): %s"
246 msgstr ""
247 "%s: nie można wyświetlić listy uruchomionych domen (kod %d, domena %d): %s"
248
249 #: df/domains.c:145
250 #, c-format
251 msgid "%s: could not get number of inactive domains (code %d, domain %d): %s"
252 msgstr ""
253 "%s: nie można uzyskać liczby nieaktywnych domen (kod %d, domena %d): %s"
254
255 #: df/domains.c:155
256 #, c-format
257 msgid "%s: could not list inactive domains (code %d, domain %d): %s"
258 msgstr ""
259 "%s: nie można wyświetlić listy nieaktywnych domen (kod %d, domena %d): %s"
260
261 #: df/domains.c:281
262 #, c-format
263 msgid "%s: ignoring %s, it has too many disks (%zu > %d)"
264 msgstr "%s: ignorowanie %s, posiada za dużo dysków (%zu > %d)"
265
266 #: df/main.c:74
267 #, c-format
268 msgid ""
269 "%s: display free space on virtual filesystems\n"
270 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
271 "Usage:\n"
272 "  %s [--options] -d domname\n"
273 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...]\n"
274 "Options:\n"
275 "  -a|--add image       Add image\n"
276 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
277 "  --csv                Output as Comma-Separated Values\n"
278 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
279 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
280 "  -h|--human-readable  Human-readable sizes in --long output\n"
281 "  --help               Display brief help\n"
282 "  -i|--inodes          Display inodes\n"
283 "  --one-per-guest      Separate appliance per guest\n"
284 "  --uuid               Add UUIDs to --long output\n"
285 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
286 "  -V|--version         Display version and exit\n"
287 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
288 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
289 msgstr ""
290 "%s: wyświetla wolne miejsce na wirtualnych systemach plików\n"
291 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
292 "Użycie:\n"
293 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny\n"
294 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...]\n"
295 "Opcje:\n"
296 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
297 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
298 "                       dla opcji -d\n"
299 "  --csv                Wyjście jako CSV (wartości oddzielane przecinkiem)\n"
300 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
301 "  --format[=raw|..]    Wymusza obraz dysku dla opcji -a\n"
302 "  -h|--human-readable  Rozmiary czytelne dla człowieka\n"
303 "                       w wyjściu opcji --long\n"
304 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
305 "  -i|--inodes          Wyświetla i-węzły\n"
306 "  --one-per-guest      Oddziela przyrządy według gości\n"
307 "  --uuid               Dodaje UUID do wyjścia opcji --long\n"
308 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
309 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
310 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
311 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
312
313 #: df/main.c:267
314 #, c-format
315 msgid "%s: compiled without support for libvirt.\n"
316 msgstr "%s: skompilowano bez obsługi biblioteki libvirt.\n"
317
318 #: df/output.c:50
319 msgid "VirtualMachine"
320 msgstr "Maszyna wirtualna"
321
322 #: df/output.c:51
323 msgid "Filesystem"
324 msgstr "System plików"
325
326 #: df/output.c:54
327 msgid "1K-blocks"
328 msgstr "K-bloki"
329
330 #: df/output.c:56
331 msgid "Size"
332 msgstr "Rozmiar"
333
334 #: df/output.c:57
335 msgid "Used"
336 msgstr "Użyte"
337
338 #: df/output.c:58
339 msgid "Available"
340 msgstr "Dostępne"
341
342 #: df/output.c:59
343 msgid "Use%"
344 msgstr "Użycie%"
345
346 #: df/output.c:61
347 msgid "Inodes"
348 msgstr "I-węzły"
349
350 #: df/output.c:62
351 msgid "IUsed"
352 msgstr "IUżyte"
353
354 #: df/output.c:63
355 msgid "IFree"
356 msgstr "IWolne"
357
358 #: df/output.c:64
359 msgid "IUse%"
360 msgstr "IUżyte%"
361
362 #: edit/virt-edit.c:77
363 #, fuzzy, c-format
364 msgid ""
365 "%s: Edit a file in a virtual machine\n"
366 "Copyright (C) 2009-2011 Red Hat Inc.\n"
367 "Usage:\n"
368 "  %s [--options] -d domname file [file ...]\n"
369 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] file [file ...]\n"
370 "Options:\n"
371 "  -a|--add image       Add image\n"
372 "  -b|--backup .ext     Backup original as original.ext\n"
373 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
374 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
375 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
376 "  -e|--expr expr       Non-interactive editing using Perl expr\n"
377 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
378 "  --help               Display brief help\n"
379 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
380 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
381 "  -V|--version         Display version and exit\n"
382 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
383 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
384 msgstr ""
385 "%s: wyświetla pliki w maszynie wirtualnej\n"
386 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
387 "Użycie:\n"
388 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny plik [plik...]\n"
389 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img ...] plik [plik...]\n"
390 "Opcje:\n"
391 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
392 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
393 "                       dla opcji -d\n"
394 "  -d|--domain gość     Dodaje dyski z gościa biblioteki libvirt\n"
395 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
396 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
397 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
398 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejści\n"
399 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
400 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
401 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
402 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
403
404 #: edit/virt-edit.c:175
405 #, c-format
406 msgid "%s: -b option given multiple times\n"
407 msgstr ""
408
409 #: edit/virt-edit.c:192
410 #, c-format
411 msgid "%s: -e option given multiple times\n"
412 msgstr ""
413
414 #: edit/virt-edit.c:585 fish/fish.c:1444
415 #, c-format
416 msgid "%s: to use Windows drive letters, this must be a Windows guest\n"
417 msgstr ""
418
419 #: edit/virt-edit.c:599
420 #, fuzzy, c-format
421 msgid "%s: drive '%c:' not found.\n"
422 msgstr "virt-tar: {tarball}: nie odnaleziono pliku\n"
423
424 #: fish/alloc.c:37
425 #, c-format
426 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
427 msgstr "należy użyć \"alloc plik rozmiar\", aby utworzyć obraz\n"
428
429 #: fish/alloc.c:51
430 #, c-format
431 msgid "use 'sparse file size' to create a sparse image\n"
432 msgstr "należy użyć \"sparse plik rozmiar\", aby utworzyć rzadki obraz\n"
433
434 #: fish/alloc.c:75
435 #, c-format
436 msgid "can't allocate or add disks after launching\n"
437 msgstr "bez przydzielania lub dodawania dysków po uruchomieniu\n"
438
439 #: fish/alloc.c:156
440 #, c-format
441 msgid "%s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
442 msgstr "%s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
443
444 #: fish/cmds.c:2622
445 msgid "Command"
446 msgstr "Polecenie"
447
448 #: fish/cmds.c:2622
449 msgid "Description"
450 msgstr "Opis"
451
452 #: fish/cmds.c:2624
453 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
454 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
455
456 #: fish/cmds.c:2625
457 msgid "add the disk(s) from a named libvirt domain"
458 msgstr "dodaje dyski z nazwanej domeny biblioteki libvirt"
459
460 #: fish/cmds.c:2626 fish/cmds.c:2627
461 msgid "add an image to examine or modify"
462 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
463
464 #: fish/cmds.c:2628
465 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
466 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
467
468 #: fish/cmds.c:2629
469 msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
470 msgstr ""
471 "dodaje napęd w trybie tylko do odczytu określając używaną emulację bloku QEMU"
472
473 #: fish/cmds.c:2630
474 msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
475 msgstr "dodaje napęd określając używaną emulację bloku QEMU"
476
477 #: fish/cmds.c:2631
478 msgid "allocate and add a disk file"
479 msgstr "przydziela i dodaje plik dysku"
480
481 #: fish/cmds.c:2632
482 msgid "clear Augeas path"
483 msgstr "czyści ścieżkę Augeas"
484
485 #: fish/cmds.c:2633
486 msgid "close the current Augeas handle"
487 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
488
489 #: fish/cmds.c:2634
490 msgid "define an Augeas node"
491 msgstr "określa węzeł Augeas"
492
493 #: fish/cmds.c:2635
494 msgid "define an Augeas variable"
495 msgstr "określa zmienną Augeas"
496
497 #: fish/cmds.c:2636
498 msgid "look up the value of an Augeas path"
499 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
500
501 #: fish/cmds.c:2637
502 msgid "create a new Augeas handle"
503 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
504
505 #: fish/cmds.c:2638
506 msgid "insert a sibling Augeas node"
507 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
508
509 #: fish/cmds.c:2639
510 msgid "load files into the tree"
511 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
512
513 #: fish/cmds.c:2640
514 msgid "list Augeas nodes under augpath"
515 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
516
517 #: fish/cmds.c:2641
518 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
519 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
520
521 #: fish/cmds.c:2642
522 msgid "move Augeas node"
523 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
524
525 #: fish/cmds.c:2643
526 msgid "remove an Augeas path"
527 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
528
529 #: fish/cmds.c:2644
530 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
531 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
532
533 #: fish/cmds.c:2645
534 msgid "set Augeas path to value"
535 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
536
537 #: fish/cmds.c:2646
538 msgid "test availability of some parts of the API"
539 msgstr "testuje dostępność niektórych części API"
540
541 #: fish/cmds.c:2647
542 msgid "return a list of all optional groups"
543 msgstr "zwraca listę wszystkich opcjonalnych grup"
544
545 #: fish/cmds.c:2648
546 msgid "upload base64-encoded data to file"
547 msgstr "wysyła dane zakodowane jako base64 do pliku"
548
549 #: fish/cmds.c:2649
550 msgid "download file and encode as base64"
551 msgstr "pobiera plik i koduje go jako base64"
552
553 #: fish/cmds.c:2650
554 msgid "flush device buffers"
555 msgstr "czyści bufory urządzenia"
556
557 #: fish/cmds.c:2651
558 msgid "get blocksize of block device"
559 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
560
561 #: fish/cmds.c:2652
562 msgid "is block device set to read-only"
563 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
564
565 #: fish/cmds.c:2653
566 msgid "get total size of device in bytes"
567 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
568
569 #: fish/cmds.c:2654
570 msgid "get sectorsize of block device"
571 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
572
573 #: fish/cmds.c:2655
574 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
575 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
576
577 #: fish/cmds.c:2656
578 msgid "reread partition table"
579 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
580
581 #: fish/cmds.c:2657
582 msgid "set blocksize of block device"
583 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
584
585 #: fish/cmds.c:2658
586 msgid "set block device to read-only"
587 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
588
589 #: fish/cmds.c:2659
590 msgid "set block device to read-write"
591 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
592
593 #: fish/cmds.c:2660
594 #, fuzzy
595 msgid "resize a btrfs filesystem"
596 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS"
597
598 #: fish/cmds.c:2661
599 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
600 msgstr ""
601 "zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość znaków"
602
603 #: fish/cmds.c:2662
604 msgid "list the contents of a file"
605 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
606
607 #: fish/cmds.c:2663
608 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
609 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
610
611 #: fish/cmds.c:2664
612 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of the contents of a device"
613 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC zawartości urządzenia"
614
615 #: fish/cmds.c:2665
616 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of files in a directory"
617 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC plików w katalogu"
618
619 #: fish/cmds.c:2666
620 msgid "change file mode"
621 msgstr "zmienia tryb pliku"
622
623 #: fish/cmds.c:2667 fish/cmds.c:2787
624 msgid "change file owner and group"
625 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
626
627 #: fish/cmds.c:2668
628 msgid "run a command from the guest filesystem"
629 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
630
631 #: fish/cmds.c:2669
632 msgid "run a command, returning lines"
633 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
634
635 #: fish/cmds.c:2670
636 msgid "add qemu parameters"
637 msgstr "dodaje parametry QEMU"
638
639 #: fish/cmds.c:2671
640 msgid "copy local files or directories into an image"
641 msgstr "kopiuje lokalne pliki lub katalogi do obrazu"
642
643 #: fish/cmds.c:2672
644 msgid "copy remote files or directories out of an image"
645 msgstr "kopiuje zdalne pliki lub katalogi z obrazu"
646
647 #: fish/cmds.c:2673
648 msgid "copy size bytes from source to destination using dd"
649 msgstr "kopiuje bajty rozmiaru ze źródła do celu używając dd"
650
651 #: fish/cmds.c:2674
652 msgid "copy a file"
653 msgstr "kopiuje plik"
654
655 #: fish/cmds.c:2675
656 msgid "copy a file or directory recursively"
657 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
658
659 #: fish/cmds.c:2676
660 msgid "copy from source to destination using dd"
661 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
662
663 #: fish/cmds.c:2677
664 msgid "debugging and internals"
665 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
666
667 #: fish/cmds.c:2678
668 msgid "debug the QEMU command line (internal use only)"
669 msgstr "debuguje wiersz poleceń QEMU (tylko do użytku wewnętrznego)"
670
671 #: fish/cmds.c:2679
672 msgid "upload a file to the appliance (internal use only)"
673 msgstr "wysyła plik do przyrządu (tylko do użytku wewnętrznego)"
674
675 #: fish/cmds.c:2680
676 msgid "report file system disk space usage"
677 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
678
679 #: fish/cmds.c:2681
680 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
681 msgstr ""
682 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
683
684 #: fish/cmds.c:2682
685 #, fuzzy
686 msgid "display an image"
687 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
688
689 #: fish/cmds.c:2683
690 msgid "return kernel messages"
691 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
692
693 #: fish/cmds.c:2684
694 msgid "download a file to the local machine"
695 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
696
697 #: fish/cmds.c:2685
698 msgid "download a file to the local machine with offset and size"
699 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny z wyrównaniem i rozmiarem"
700
701 #: fish/cmds.c:2686
702 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
703 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
704
705 #: fish/cmds.c:2687
706 msgid "estimate file space usage"
707 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
708
709 #: fish/cmds.c:2688
710 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
711 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
712
713 #: fish/cmds.c:2689
714 msgid "display a line of text"
715 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
716
717 #: fish/cmds.c:2690
718 msgid "echo arguments back to the client"
719 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
720
721 #: fish/cmds.c:2691
722 msgid "edit a file"
723 msgstr "modyfikuje plik"
724
725 #: fish/cmds.c:2692 fish/cmds.c:2693 fish/cmds.c:2698 fish/cmds.c:2699
726 #: fish/cmds.c:2732 fish/cmds.c:2733 fish/cmds.c:2984 fish/cmds.c:2985
727 #: fish/cmds.c:2989 fish/cmds.c:2990 fish/cmds.c:2992 fish/cmds.c:2993
728 msgid "return lines matching a pattern"
729 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
730
731 #: fish/cmds.c:2694
732 msgid "test if two files have equal contents"
733 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
734
735 #: fish/cmds.c:2695
736 msgid "test if file or directory exists"
737 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
738
739 #: fish/cmds.c:2696 fish/cmds.c:2697
740 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
741 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
742
743 #: fish/cmds.c:2700
744 msgid "determine file type"
745 msgstr "określa typ pliku"
746
747 #: fish/cmds.c:2701
748 msgid "detect the architecture of a binary file"
749 msgstr "wykrywa architekturę pliku binarnego"
750
751 #: fish/cmds.c:2702
752 msgid "return the size of the file in bytes"
753 msgstr "zwraca rozmiar pliku w bajtach"
754
755 #: fish/cmds.c:2703
756 msgid "fill a file with octets"
757 msgstr "wypełnia plik oktetami"
758
759 #: fish/cmds.c:2704
760 msgid "fill a file with a repeating pattern of bytes"
761 msgstr "wypełnia plik powtarzającym się wzorem bajtów"
762
763 #: fish/cmds.c:2705
764 msgid "find all files and directories"
765 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
766
767 #: fish/cmds.c:2706
768 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
769 msgstr ""
770 "znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem NUL"
771
772 #: fish/cmds.c:2707
773 msgid "find a filesystem by label"
774 msgstr "znajduje system plików według etykiety"
775
776 #: fish/cmds.c:2708
777 msgid "find a filesystem by UUID"
778 msgstr "znajduje system plików według UUID"
779
780 #: fish/cmds.c:2709
781 msgid "run the filesystem checker"
782 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
783
784 #: fish/cmds.c:2710
785 msgid "get the additional kernel options"
786 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
787
788 #: fish/cmds.c:2711
789 #, fuzzy
790 msgid "get the attach method"
791 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
792
793 #: fish/cmds.c:2712
794 msgid "get autosync mode"
795 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
796
797 #: fish/cmds.c:2713
798 msgid "get direct appliance mode flag"
799 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
800
801 #: fish/cmds.c:2714
802 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
803 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
804
805 #: fish/cmds.c:2715
806 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
807 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
808
809 #: fish/cmds.c:2716
810 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
811 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
812
813 #: fish/cmds.c:2717
814 msgid "get enable network flag"
815 msgstr "uzyskuje flagę włączenia sieci"
816
817 #: fish/cmds.c:2718
818 msgid "get the search path"
819 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
820
821 #: fish/cmds.c:2719
822 msgid "get PID of qemu subprocess"
823 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
824
825 #: fish/cmds.c:2720
826 msgid "get the qemu binary"
827 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
828
829 #: fish/cmds.c:2721
830 msgid "get recovery process enabled flag"
831 msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
832
833 #: fish/cmds.c:2722
834 msgid "get SELinux enabled flag"
835 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
836
837 #: fish/cmds.c:2723
838 msgid "get the current state"
839 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
840
841 #: fish/cmds.c:2724
842 msgid "get command trace enabled flag"
843 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
844
845 #: fish/cmds.c:2725
846 msgid "get the current umask"
847 msgstr "uzyskuje bieżące \"umask\""
848
849 #: fish/cmds.c:2726
850 msgid "get verbose mode"
851 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
852
853 #: fish/cmds.c:2727
854 msgid "get SELinux security context"
855 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
856
857 #: fish/cmds.c:2728 fish/cmds.c:2788
858 msgid "get a single extended attribute"
859 msgstr "uzyskuje pojedynczy atrybut rozszerzony"
860
861 #: fish/cmds.c:2729 fish/cmds.c:2789
862 msgid "list extended attributes of a file or directory"
863 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
864
865 #: fish/cmds.c:2730
866 msgid "expand wildcards in command"
867 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
868
869 #: fish/cmds.c:2731
870 msgid "expand a wildcard path"
871 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
872
873 #: fish/cmds.c:2734
874 msgid "install GRUB"
875 msgstr "instaluje program GRUB"
876
877 #: fish/cmds.c:2735
878 msgid "return first 10 lines of a file"
879 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
880
881 #: fish/cmds.c:2736
882 msgid "return first N lines of a file"
883 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
884
885 #: fish/cmds.c:2737
886 msgid "dump a file in hexadecimal"
887 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
888
889 #: fish/cmds.c:2738
890 msgid "edit with a hex editor"
891 msgstr "modyfikuje za pomocą edytora szesnastkowego"
892
893 #: fish/cmds.c:2739
894 msgid "list the contents of a single file in an initrd"
895 msgstr "wyświetla listę zawartości pojedynczego pliku w initrd"
896
897 #: fish/cmds.c:2740
898 msgid "list files in an initrd"
899 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
900
901 #: fish/cmds.c:2741
902 msgid "add an inotify watch"
903 msgstr "dodaje obserwację inotify"
904
905 #: fish/cmds.c:2742
906 msgid "close the inotify handle"
907 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
908
909 #: fish/cmds.c:2743
910 msgid "return list of watched files that had events"
911 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
912
913 #: fish/cmds.c:2744
914 msgid "create an inotify handle"
915 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
916
917 #: fish/cmds.c:2745
918 msgid "return list of inotify events"
919 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
920
921 #: fish/cmds.c:2746
922 msgid "remove an inotify watch"
923 msgstr "usuwa obserwację inotify"
924
925 #: fish/cmds.c:2747
926 msgid "get architecture of inspected operating system"
927 msgstr "uzyskuje architekturę badanego systemu operacyjnego"
928
929 #: fish/cmds.c:2748
930 msgid "get distro of inspected operating system"
931 msgstr "uzyskuje dystrybucję badanego systemu operacyjnego"
932
933 #: fish/cmds.c:2749
934 msgid "get drive letter mappings"
935 msgstr ""
936
937 #: fish/cmds.c:2750
938 msgid "get filesystems associated with inspected operating system"
939 msgstr "uzyskuje systemy plików powiązane z badanym systemem operacyjnym"
940
941 #: fish/cmds.c:2751
942 #, fuzzy
943 msgid "get format of inspected operating system"
944 msgstr "uzyskuje typ badanego systemu operacyjnego"
945
946 #: fish/cmds.c:2752
947 msgid "get hostname of the operating system"
948 msgstr "uzyskuje nazwę komputera systemu operacyjnego"
949
950 #: fish/cmds.c:2753
951 #, fuzzy
952 msgid "get the icon corresponding to this operating system"
953 msgstr "uzyskuje pomniejszą wersję badanego systemu operacyjnego"
954
955 #: fish/cmds.c:2754
956 msgid "get major version of inspected operating system"
957 msgstr "uzyskuje główną wersję badanego systemu operacyjnego"
958
959 #: fish/cmds.c:2755
960 msgid "get minor version of inspected operating system"
961 msgstr "uzyskuje pomniejszą wersję badanego systemu operacyjnego"
962
963 #: fish/cmds.c:2756
964 msgid "get mountpoints of inspected operating system"
965 msgstr "uzyskuje punkty montowania badanego systemu operacyjnego"
966
967 #: fish/cmds.c:2757
968 msgid "get package format used by the operating system"
969 msgstr "uzyskuje typ formatu pakietów używanego przez system operacyjny"
970
971 #: fish/cmds.c:2758
972 msgid "get package management tool used by the operating system"
973 msgstr ""
974 "uzyskuje narzędzie do zarządzania pakietami używane przez system operacyjny"
975
976 #: fish/cmds.c:2759
977 msgid "get product name of inspected operating system"
978 msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
979
980 #: fish/cmds.c:2760
981 #, fuzzy
982 msgid "get product variant of inspected operating system"
983 msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
984
985 #: fish/cmds.c:2761
986 msgid "return list of operating systems found by last inspection"
987 msgstr ""
988 "zwraca listę systemów operacyjnych odnalezionych przez ostatnie badanie"
989
990 #: fish/cmds.c:2762
991 msgid "get type of inspected operating system"
992 msgstr "uzyskuje typ badanego systemu operacyjnego"
993
994 #: fish/cmds.c:2763
995 #, fuzzy
996 msgid "get Windows CurrentControlSet of inspected operating system"
997 msgstr "uzyskuje systemroot badanego systemu operacyjnego Windows"
998
999 #: fish/cmds.c:2764
1000 msgid "get Windows systemroot of inspected operating system"
1001 msgstr "uzyskuje systemroot badanego systemu operacyjnego Windows"
1002
1003 #: fish/cmds.c:2765
1004 msgid "get live flag for install disk"
1005 msgstr ""
1006
1007 #: fish/cmds.c:2766
1008 msgid "get multipart flag for install disk"
1009 msgstr ""
1010
1011 #: fish/cmds.c:2767
1012 msgid "get netinst (network installer) flag for install disk"
1013 msgstr ""
1014
1015 #: fish/cmds.c:2768
1016 msgid "get list of applications installed in the operating system"
1017 msgstr "uzyskuje listę aplikacji zainstalowanych w systemie operacyjnym"
1018
1019 #: fish/cmds.c:2769
1020 msgid "inspect disk and return list of operating systems found"
1021 msgstr "bada dysk i zwraca listę odnalezionych systemów operacyjnych"
1022
1023 #: fish/cmds.c:2770
1024 msgid "test if block device"
1025 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem blokowym"
1026
1027 #: fish/cmds.c:2771
1028 msgid "is busy processing a command"
1029 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
1030
1031 #: fish/cmds.c:2772
1032 msgid "test if character device"
1033 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem znakowym"
1034
1035 #: fish/cmds.c:2773
1036 msgid "is in configuration state"
1037 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
1038
1039 #: fish/cmds.c:2774
1040 msgid "test if a directory"
1041 msgstr "testuje, czy jest katalogiem"
1042
1043 #: fish/cmds.c:2775
1044 msgid "test if FIFO (named pipe)"
1045 msgstr "testuje, czy jest FIFO (nazwanym potokiem)"
1046
1047 #: fish/cmds.c:2776
1048 msgid "test if a regular file"
1049 msgstr "testuje, czy jest zwykłym plikiem"
1050
1051 #: fish/cmds.c:2777
1052 msgid "is launching subprocess"
1053 msgstr "uruchamia podprocesy"
1054
1055 #: fish/cmds.c:2778
1056 msgid "test if device is a logical volume"
1057 msgstr "testuje, czy urządzenie jest woluminem logicznym"
1058
1059 #: fish/cmds.c:2779
1060 msgid "is ready to accept commands"
1061 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
1062
1063 #: fish/cmds.c:2780
1064 msgid "test if socket"
1065 msgstr "testuje, czy jest gniazdem"
1066
1067 #: fish/cmds.c:2781
1068 msgid "test if symbolic link"
1069 msgstr "testuje, czy jest dowiązaniem symbolicznym"
1070
1071 #: fish/cmds.c:2782
1072 #, fuzzy
1073 msgid "test if a file contains all zero bytes"
1074 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
1075
1076 #: fish/cmds.c:2783
1077 #, fuzzy
1078 msgid "test if a device contains all zero bytes"
1079 msgstr "testuje, czy urządzenie jest woluminem logicznym"
1080
1081 #: fish/cmds.c:2784
1082 msgid "kill the qemu subprocess"
1083 msgstr "niszczy podproces QEMU"
1084
1085 #: fish/cmds.c:2785
1086 msgid "launch the qemu subprocess"
1087 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
1088
1089 #: fish/cmds.c:2786
1090 msgid "change working directory"
1091 msgstr "zmienia katalog roboczy"
1092
1093 #: fish/cmds.c:2790
1094 #, fuzzy
1095 msgid "list 9p filesystems"
1096 msgstr "wyświetla listę systemów plików"
1097
1098 #: fish/cmds.c:2791
1099 msgid "list the block devices"
1100 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
1101
1102 #: fish/cmds.c:2792
1103 #, fuzzy
1104 msgid "list device mapper devices"
1105 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
1106
1107 #: fish/cmds.c:2793
1108 msgid "list filesystems"
1109 msgstr "wyświetla listę systemów plików"
1110
1111 #: fish/cmds.c:2794
1112 msgid "list the partitions"
1113 msgstr "wyświetla listę partycji"
1114
1115 #: fish/cmds.c:2795
1116 msgid "list the files in a directory (long format)"
1117 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
1118
1119 #: fish/cmds.c:2796 fish/cmds.c:2797
1120 msgid "create a hard link"
1121 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
1122
1123 #: fish/cmds.c:2798 fish/cmds.c:2799
1124 msgid "create a symbolic link"
1125 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
1126
1127 #: fish/cmds.c:2800 fish/cmds.c:2893
1128 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
1129 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
1130
1131 #: fish/cmds.c:2801
1132 msgid "list the files in a directory"
1133 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
1134
1135 #: fish/cmds.c:2802 fish/cmds.c:2920
1136 msgid "set extended attribute of a file or directory"
1137 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
1138
1139 #: fish/cmds.c:2803
1140 msgid "get file information for a symbolic link"
1141 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
1142
1143 #: fish/cmds.c:2804
1144 msgid "lstat on multiple files"
1145 msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
1146
1147 #: fish/cmds.c:2805
1148 msgid "add a key on a LUKS encrypted device"
1149 msgstr "dodaje klucz do zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
1150
1151 #: fish/cmds.c:2806
1152 msgid "close a LUKS device"
1153 msgstr "zamyka urządzenie LUKS"
1154
1155 #: fish/cmds.c:2807 fish/cmds.c:2808
1156 msgid "format a block device as a LUKS encrypted device"
1157 msgstr "formatuje urządzenie blokowe jako zaszyfrowane urządzenie LUKS"
1158
1159 #: fish/cmds.c:2809
1160 msgid "remove a key from a LUKS encrypted device"
1161 msgstr "usuwa klucz z zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
1162
1163 #: fish/cmds.c:2810
1164 msgid "open a LUKS-encrypted block device"
1165 msgstr "otwiera urządzenie blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS"
1166
1167 #: fish/cmds.c:2811
1168 msgid "open a LUKS-encrypted block device read-only"
1169 msgstr ""
1170 "otwiera urządzenia blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS w trybie tylko do "
1171 "odczytu"
1172
1173 #: fish/cmds.c:2812
1174 msgid "create an LVM logical volume"
1175 msgstr "tworzy wolumin logiczny LVM"
1176
1177 #: fish/cmds.c:2813
1178 msgid "get canonical name of an LV"
1179 msgstr "uzyskuje kanoniczną nazwę woluminu logicznego"
1180
1181 #: fish/cmds.c:2814
1182 msgid "clear LVM device filter"
1183 msgstr "czyści filtr urządzeń LVM"
1184
1185 #: fish/cmds.c:2815
1186 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
1187 msgstr ""
1188 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
1189
1190 #: fish/cmds.c:2816
1191 msgid "set LVM device filter"
1192 msgstr "ustawia filtr urządzeń LVM"
1193
1194 #: fish/cmds.c:2817
1195 msgid "remove an LVM logical volume"
1196 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
1197
1198 #: fish/cmds.c:2818
1199 msgid "rename an LVM logical volume"
1200 msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
1201
1202 #: fish/cmds.c:2819
1203 msgid "resize an LVM logical volume"
1204 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
1205
1206 #: fish/cmds.c:2820
1207 msgid "expand an LV to fill free space"
1208 msgstr "rozszerza wolumin logiczny, aby wypełnić wolne miejsce"
1209
1210 #: fish/cmds.c:2821 fish/cmds.c:2822
1211 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
1212 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
1213
1214 #: fish/cmds.c:2823
1215 msgid "get the UUID of a logical volume"
1216 msgstr "uzyskuje UUID woluminu logicznego"
1217
1218 #: fish/cmds.c:2824
1219 msgid "lgetxattr on multiple files"
1220 msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
1221
1222 #: fish/cmds.c:2825
1223 msgid "open the manual"
1224 msgstr "otwiera podręcznik"
1225
1226 #: fish/cmds.c:2826
1227 msgid "create a directory"
1228 msgstr "tworzy katalog"
1229
1230 #: fish/cmds.c:2827
1231 msgid "create a directory with a particular mode"
1232 msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
1233
1234 #: fish/cmds.c:2828
1235 msgid "create a directory and parents"
1236 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
1237
1238 #: fish/cmds.c:2829
1239 msgid "create a temporary directory"
1240 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
1241
1242 #: fish/cmds.c:2830 fish/cmds.c:2831 fish/cmds.c:2832
1243 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
1244 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
1245
1246 #: fish/cmds.c:2833
1247 msgid "make ext2/3/4 external journal"
1248 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
1249
1250 #: fish/cmds.c:2834
1251 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
1252 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
1253
1254 #: fish/cmds.c:2835
1255 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
1256 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
1257
1258 #: fish/cmds.c:2836
1259 msgid "make FIFO (named pipe)"
1260 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
1261
1262 #: fish/cmds.c:2837 fish/cmds.c:2839
1263 msgid "make a filesystem"
1264 msgstr "tworzy system plików"
1265
1266 #: fish/cmds.c:2838
1267 msgid "make a filesystem with block size"
1268 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
1269
1270 #: fish/cmds.c:2840
1271 msgid "create a mountpoint"
1272 msgstr "tworzy punkt montowania"
1273
1274 #: fish/cmds.c:2841
1275 msgid "make block, character or FIFO devices"
1276 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
1277
1278 #: fish/cmds.c:2842
1279 msgid "make block device node"
1280 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
1281
1282 #: fish/cmds.c:2843
1283 msgid "make char device node"
1284 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
1285
1286 #: fish/cmds.c:2844
1287 msgid "create a swap partition"
1288 msgstr "tworzy partycję wymiany"
1289
1290 #: fish/cmds.c:2845
1291 msgid "create a swap partition with a label"
1292 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
1293
1294 #: fish/cmds.c:2846
1295 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
1296 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
1297
1298 #: fish/cmds.c:2847
1299 msgid "create a swap file"
1300 msgstr "tworzy plik wymiany"
1301
1302 #: fish/cmds.c:2848
1303 msgid "load a kernel module"
1304 msgstr "wczytuje moduł jądra"
1305
1306 #: fish/cmds.c:2849
1307 msgid "view a file"
1308 msgstr "wyświetla plik"
1309
1310 #: fish/cmds.c:2850
1311 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
1312 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
1313
1314 #: fish/cmds.c:2851
1315 #, fuzzy
1316 msgid "mount 9p filesystem"
1317 msgstr "odmontowuje system plików"
1318
1319 #: fish/cmds.c:2852
1320 msgid "mount a file using the loop device"
1321 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
1322
1323 #: fish/cmds.c:2853
1324 msgid "mount a guest disk with mount options"
1325 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
1326
1327 #: fish/cmds.c:2854
1328 msgid "mount a guest disk, read-only"
1329 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
1330
1331 #: fish/cmds.c:2855
1332 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
1333 msgstr ""
1334 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
1335 "plików"
1336
1337 #: fish/cmds.c:2856
1338 msgid "show mountpoints"
1339 msgstr "wyświetla punkty montowania"
1340
1341 #: fish/cmds.c:2857
1342 msgid "show mounted filesystems"
1343 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
1344
1345 #: fish/cmds.c:2858
1346 msgid "move a file"
1347 msgstr "przenosi plik"
1348
1349 #: fish/cmds.c:2859
1350 msgid "probe NTFS volume"
1351 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
1352
1353 #: fish/cmds.c:2860 fish/cmds.c:2861
1354 msgid "resize an NTFS filesystem"
1355 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS"
1356
1357 #: fish/cmds.c:2862
1358 msgid "resize an NTFS filesystem (with size)"
1359 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS (za pomocą rozmiaru)"
1360
1361 #: fish/cmds.c:2863
1362 msgid "add a partition to the device"
1363 msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
1364
1365 #: fish/cmds.c:2864
1366 msgid "delete a partition"
1367 msgstr "usuwa partycję"
1368
1369 #: fish/cmds.c:2865
1370 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
1371 msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
1372
1373 #: fish/cmds.c:2866
1374 msgid "return true if a partition is bootable"
1375 msgstr "zwraca wartość \"true\", jeśli partycja jest startowa"
1376
1377 #: fish/cmds.c:2867
1378 msgid "get the MBR type byte (ID byte) from a partition"
1379 msgstr "uzyskuje bajt typu MBR (bajt identyfikatora) z partycji"
1380
1381 #: fish/cmds.c:2868
1382 msgid "get the partition table type"
1383 msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
1384
1385 #: fish/cmds.c:2869
1386 msgid "create an empty partition table"
1387 msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
1388
1389 #: fish/cmds.c:2870
1390 msgid "list partitions on a device"
1391 msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
1392
1393 #: fish/cmds.c:2871
1394 msgid "make a partition bootable"
1395 msgstr "zmienia partycję na startową"
1396
1397 #: fish/cmds.c:2872
1398 msgid "set the MBR type byte (ID byte) of a partition"
1399 msgstr "ustawia bajt typu MBR (bajt identyfikatora) partycji"
1400
1401 #: fish/cmds.c:2873
1402 msgid "set partition name"
1403 msgstr "ustawia nazwę partycji"
1404
1405 #: fish/cmds.c:2874
1406 msgid "convert partition name to device name"
1407 msgstr "konwertuje nazwę partycji na nazwę urządzenia"
1408
1409 #: fish/cmds.c:2875
1410 msgid "ping the guest daemon"
1411 msgstr "odpytuje demona gościa"
1412
1413 #: fish/cmds.c:2876
1414 msgid "read part of a file"
1415 msgstr "odczytuje część pliku"
1416
1417 #: fish/cmds.c:2877
1418 msgid "read part of a device"
1419 msgstr "odczytuje część urządzenia"
1420
1421 #: fish/cmds.c:2878
1422 msgid "create an LVM physical volume"
1423 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
1424
1425 #: fish/cmds.c:2879
1426 msgid "remove an LVM physical volume"
1427 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
1428
1429 #: fish/cmds.c:2880
1430 msgid "resize an LVM physical volume"
1431 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
1432
1433 #: fish/cmds.c:2881
1434 msgid "resize an LVM physical volume (with size)"
1435 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM (za pomocą rozmiaru)"
1436
1437 #: fish/cmds.c:2882 fish/cmds.c:2883
1438 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
1439 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
1440
1441 #: fish/cmds.c:2884
1442 msgid "get the UUID of a physical volume"
1443 msgstr "uzyskuje UUID woluminu fizycznego"
1444
1445 #: fish/cmds.c:2885
1446 msgid "write to part of a file"
1447 msgstr "zapisuje do części pliku"
1448
1449 #: fish/cmds.c:2886
1450 msgid "write to part of a device"
1451 msgstr "zapisuje do części urządzenia"
1452
1453 #: fish/cmds.c:2887
1454 msgid "read a file"
1455 msgstr "odczytuje plik"
1456
1457 #: fish/cmds.c:2888
1458 msgid "read file as lines"
1459 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
1460
1461 #: fish/cmds.c:2889
1462 msgid "read directories entries"
1463 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
1464
1465 #: fish/cmds.c:2890
1466 msgid "read the target of a symbolic link"
1467 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
1468
1469 #: fish/cmds.c:2891
1470 msgid "readlink on multiple files"
1471 msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
1472
1473 #: fish/cmds.c:2892
1474 msgid "canonicalized absolute pathname"
1475 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
1476
1477 #: fish/cmds.c:2894
1478 msgid "close and reopen libguestfs handle"
1479 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
1480
1481 #: fish/cmds.c:2895
1482 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem"
1483 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4"
1484
1485 #: fish/cmds.c:2896
1486 #, fuzzy
1487 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem to the minimum size"
1488 msgstr ""
1489 "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4 (za pomocą rozmiaru)"
1490
1491 #: fish/cmds.c:2897
1492 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem (with size)"
1493 msgstr ""
1494 "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4 (za pomocą rozmiaru)"
1495
1496 #: fish/cmds.c:2898
1497 msgid "remove a file"
1498 msgstr "usuwa plik"
1499
1500 #: fish/cmds.c:2899
1501 msgid "remove a file or directory recursively"
1502 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
1503
1504 #: fish/cmds.c:2900
1505 msgid "remove a directory"
1506 msgstr "usuwa katalog"
1507
1508 #: fish/cmds.c:2901
1509 msgid "remove a mountpoint"
1510 msgstr "usuwa punkt montowania"
1511
1512 #: fish/cmds.c:2902
1513 msgid "scrub (securely wipe) a device"
1514 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
1515
1516 #: fish/cmds.c:2903
1517 msgid "scrub (securely wipe) a file"
1518 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
1519
1520 #: fish/cmds.c:2904
1521 msgid "scrub (securely wipe) free space"
1522 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
1523
1524 #: fish/cmds.c:2905
1525 msgid "add options to kernel command line"
1526 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
1527
1528 #: fish/cmds.c:2906
1529 #, fuzzy
1530 msgid "set the attach method"
1531 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
1532
1533 #: fish/cmds.c:2907
1534 msgid "set autosync mode"
1535 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
1536
1537 #: fish/cmds.c:2908
1538 msgid "enable or disable direct appliance mode"
1539 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
1540
1541 #: fish/cmds.c:2909
1542 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
1543 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
1544
1545 #: fish/cmds.c:2910
1546 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
1547 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
1548
1549 #: fish/cmds.c:2911
1550 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
1551 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
1552
1553 #: fish/cmds.c:2912
1554 msgid "set enable network flag"
1555 msgstr "ustawia flagę włączenia sieci"
1556
1557 #: fish/cmds.c:2913
1558 msgid "set the search path"
1559 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
1560
1561 #: fish/cmds.c:2914
1562 msgid "set the qemu binary"
1563 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
1564
1565 #: fish/cmds.c:2915
1566 msgid "enable or disable the recovery process"
1567 msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
1568
1569 #: fish/cmds.c:2916
1570 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
1571 msgstr ""
1572 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
1573
1574 #: fish/cmds.c:2917
1575 msgid "enable or disable command traces"
1576 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
1577
1578 #: fish/cmds.c:2918
1579 msgid "set verbose mode"
1580 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
1581
1582 #: fish/cmds.c:2919
1583 msgid "set SELinux security context"
1584 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
1585
1586 #: fish/cmds.c:2921 fish/cmds.c:2922
1587 msgid "create partitions on a block device"
1588 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
1589
1590 #: fish/cmds.c:2923
1591 msgid "modify a single partition on a block device"
1592 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
1593
1594 #: fish/cmds.c:2924
1595 msgid "display the disk geometry from the partition table"
1596 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
1597
1598 #: fish/cmds.c:2925
1599 msgid "display the kernel geometry"
1600 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
1601
1602 #: fish/cmds.c:2926
1603 msgid "display the partition table"
1604 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
1605
1606 #: fish/cmds.c:2927
1607 msgid "run a command via the shell"
1608 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
1609
1610 #: fish/cmds.c:2928
1611 msgid "run a command via the shell returning lines"
1612 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
1613
1614 #: fish/cmds.c:2929
1615 msgid "sleep for some seconds"
1616 msgstr "usypia na kilka sekund"
1617
1618 #: fish/cmds.c:2930
1619 msgid "create a sparse disk image and add"
1620 msgstr "tworzy rzadki obraz dysku i dodaje go"
1621
1622 #: fish/cmds.c:2931
1623 msgid "get file information"
1624 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
1625
1626 #: fish/cmds.c:2932
1627 msgid "get file system statistics"
1628 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
1629
1630 #: fish/cmds.c:2933 fish/cmds.c:2934
1631 msgid "print the printable strings in a file"
1632 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
1633
1634 #: fish/cmds.c:2935
1635 msgid "list supported groups of commands"
1636 msgstr "wyświetla listę obsługiwanych grup poleceń"
1637
1638 #: fish/cmds.c:2936
1639 msgid "disable swap on device"
1640 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
1641
1642 #: fish/cmds.c:2937
1643 msgid "disable swap on file"
1644 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
1645
1646 #: fish/cmds.c:2938
1647 msgid "disable swap on labeled swap partition"
1648 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
1649
1650 #: fish/cmds.c:2939
1651 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
1652 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
1653
1654 #: fish/cmds.c:2940
1655 msgid "enable swap on device"
1656 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
1657
1658 #: fish/cmds.c:2941
1659 msgid "enable swap on file"
1660 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
1661
1662 #: fish/cmds.c:2942
1663 msgid "enable swap on labeled swap partition"
1664 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
1665
1666 #: fish/cmds.c:2943
1667 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
1668 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
1669
1670 #: fish/cmds.c:2944
1671 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
1672 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
1673
1674 #: fish/cmds.c:2945
1675 msgid "return last 10 lines of a file"
1676 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
1677
1678 #: fish/cmds.c:2946
1679 msgid "return last N lines of a file"
1680 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
1681
1682 #: fish/cmds.c:2947
1683 msgid "unpack tarfile to directory"
1684 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
1685
1686 #: fish/cmds.c:2948
1687 msgid "pack directory into tarfile"
1688 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
1689
1690 #: fish/cmds.c:2949 fish/cmds.c:2956
1691 msgid "unpack compressed tarball to directory"
1692 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
1693
1694 #: fish/cmds.c:2950 fish/cmds.c:2957
1695 msgid "pack directory into compressed tarball"
1696 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
1697
1698 #: fish/cmds.c:2951
1699 msgid "print elapsed time taken to run a command"
1700 msgstr "wyświetla czas wykonania polecenia"
1701
1702 #: fish/cmds.c:2952
1703 msgid "update file timestamps or create a new file"
1704 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
1705
1706 #: fish/cmds.c:2953
1707 msgid "truncate a file to zero size"
1708 msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
1709
1710 #: fish/cmds.c:2954
1711 msgid "truncate a file to a particular size"
1712 msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
1713
1714 #: fish/cmds.c:2955
1715 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
1716 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
1717
1718 #: fish/cmds.c:2958
1719 msgid "set file mode creation mask (umask)"
1720 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
1721
1722 #: fish/cmds.c:2959
1723 msgid "unmount a filesystem"
1724 msgstr "odmontowuje system plików"
1725
1726 #: fish/cmds.c:2960
1727 msgid "unmount all filesystems"
1728 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
1729
1730 #: fish/cmds.c:2961
1731 msgid "upload a file from the local machine"
1732 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny"
1733
1734 #: fish/cmds.c:2962
1735 msgid "upload a file from the local machine with offset"
1736 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny z wyrównaniem"
1737
1738 #: fish/cmds.c:2963
1739 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
1740 msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
1741
1742 #: fish/cmds.c:2964
1743 msgid "get the library version number"
1744 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
1745
1746 #: fish/cmds.c:2965
1747 msgid "get the filesystem label"
1748 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików"
1749
1750 #: fish/cmds.c:2966
1751 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
1752 msgstr ""
1753 "uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
1754 "zamontowanemu urządzeniu"
1755
1756 #: fish/cmds.c:2967
1757 msgid "get the filesystem UUID"
1758 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików"
1759
1760 #: fish/cmds.c:2968
1761 msgid "activate or deactivate some volume groups"
1762 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
1763
1764 #: fish/cmds.c:2969
1765 msgid "activate or deactivate all volume groups"
1766 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
1767
1768 #: fish/cmds.c:2970
1769 msgid "create an LVM volume group"
1770 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
1771
1772 #: fish/cmds.c:2971
1773 msgid "get the LV UUIDs of all LVs in the volume group"
1774 msgstr "uzyskuje UUID wszystkich woluminów logicznych w grupie woluminów"
1775
1776 #: fish/cmds.c:2972
1777 msgid "get the PV UUIDs containing the volume group"
1778 msgstr "uzyskuje UUID woluminów fizycznych zawierających grupę woluminów"
1779
1780 #: fish/cmds.c:2973
1781 msgid "remove an LVM volume group"
1782 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
1783
1784 #: fish/cmds.c:2974
1785 msgid "rename an LVM volume group"
1786 msgstr "zmienia nazwę grupy woluminów LVM"
1787
1788 #: fish/cmds.c:2975 fish/cmds.c:2976
1789 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
1790 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
1791
1792 #: fish/cmds.c:2977
1793 msgid "rescan for LVM physical volumes, volume groups and logical volumes"
1794 msgstr ""
1795 "ponownie skanuje woluminy fizyczne, grupy woluminów i woluminy logiczne LVM"
1796
1797 #: fish/cmds.c:2978
1798 msgid "get the UUID of a volume group"
1799 msgstr "uzyskuje UUID grupy woluminów"
1800
1801 #: fish/cmds.c:2979
1802 msgid "count characters in a file"
1803 msgstr "liczy znaki w pliku"
1804
1805 #: fish/cmds.c:2980
1806 msgid "count lines in a file"
1807 msgstr "liczy wiersze w pliku"
1808
1809 #: fish/cmds.c:2981
1810 msgid "count words in a file"
1811 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
1812
1813 #: fish/cmds.c:2982
1814 msgid "create a new file"
1815 msgstr "tworzy nowy plik"
1816
1817 #: fish/cmds.c:2983
1818 msgid "create a file"
1819 msgstr "tworzy plik"
1820
1821 #: fish/cmds.c:2986
1822 msgid "write zeroes to the device"
1823 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
1824
1825 #: fish/cmds.c:2987
1826 msgid "write zeroes to an entire device"
1827 msgstr "zapisuje zera na całym urządzeniu"
1828
1829 #: fish/cmds.c:2988
1830 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
1831 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
1832
1833 #: fish/cmds.c:2991
1834 msgid "determine file type inside a compressed file"
1835 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
1836
1837 #: fish/cmds.c:2994
1838 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
1839 msgstr ""
1840 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
1841 "pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc "
1842 "o poleceniu."
1843
1844 #: fish/cmds.c:3312 fish/cmds.c:3326 fish/cmds.c:3342 fish/cmds.c:3359
1845 #: fish/cmds.c:3376 fish/cmds.c:3394 fish/cmds.c:3413 fish/cmds.c:3429
1846 #: fish/cmds.c:3447 fish/cmds.c:3463 fish/cmds.c:3481 fish/cmds.c:3497
1847 #: fish/cmds.c:3514 fish/cmds.c:3529 fish/cmds.c:3547 fish/cmds.c:3562
1848 #: fish/cmds.c:3578 fish/cmds.c:3594 fish/cmds.c:3610 fish/cmds.c:3626
1849 #: fish/cmds.c:3642 fish/cmds.c:3660 fish/cmds.c:3693 fish/cmds.c:3709
1850 #: fish/cmds.c:3725 fish/cmds.c:3744 fish/cmds.c:3759 fish/cmds.c:3777
1851 #: fish/cmds.c:3792 fish/cmds.c:3810 fish/cmds.c:3825 fish/cmds.c:3843
1852 #: fish/cmds.c:3858 fish/cmds.c:3877 fish/cmds.c:3896 fish/cmds.c:3914
1853 #: fish/cmds.c:3934 fish/cmds.c:3953 fish/cmds.c:3973 fish/cmds.c:3993
1854 #: fish/cmds.c:4013 fish/cmds.c:4032 fish/cmds.c:4051 fish/cmds.c:4071
1855 #: fish/cmds.c:4091 fish/cmds.c:4111 fish/cmds.c:4126 fish/cmds.c:4142
1856 #: fish/cmds.c:4214 fish/cmds.c:4232 fish/cmds.c:4249 fish/cmds.c:4333
1857 #: fish/cmds.c:4353 fish/cmds.c:4373 fish/cmds.c:4393 fish/cmds.c:4413
1858 #: fish/cmds.c:4433 fish/cmds.c:4452 fish/cmds.c:4471 fish/cmds.c:4490
1859 #: fish/cmds.c:4505 fish/cmds.c:4524 fish/cmds.c:4544 fish/cmds.c:4564
1860 #: fish/cmds.c:4641 fish/cmds.c:4657 fish/cmds.c:4673 fish/cmds.c:4692
1861 #: fish/cmds.c:4714 fish/cmds.c:4736 fish/cmds.c:4756 fish/cmds.c:4773
1862 #: fish/cmds.c:4790 fish/cmds.c:4807 fish/cmds.c:4824 fish/cmds.c:4841
1863 #: fish/cmds.c:4858 fish/cmds.c:4875 fish/cmds.c:4894 fish/cmds.c:4917
1864 #: fish/cmds.c:4953 fish/cmds.c:4970 fish/cmds.c:4993 fish/cmds.c:5015
1865 #: fish/cmds.c:5036 fish/cmds.c:5056 fish/cmds.c:5075 fish/cmds.c:5095
1866 #: fish/cmds.c:5113 fish/cmds.c:5131 fish/cmds.c:5145 fish/cmds.c:5161
1867 #: fish/cmds.c:5181 fish/cmds.c:5200 fish/cmds.c:5219 fish/cmds.c:5238
1868 #: fish/cmds.c:5257 fish/cmds.c:5277 fish/cmds.c:5317 fish/cmds.c:5374
1869 #: fish/cmds.c:5395 fish/cmds.c:5416 fish/cmds.c:5437 fish/cmds.c:5455
1870 #: fish/cmds.c:5477 fish/cmds.c:5515 fish/cmds.c:5537 fish/cmds.c:5616
1871 #: fish/cmds.c:5655 fish/cmds.c:5670 fish/cmds.c:5687 fish/cmds.c:5701
1872 #: fish/cmds.c:5717 fish/cmds.c:5739 fish/cmds.c:5761 fish/cmds.c:5783
1873 #: fish/cmds.c:5805 fish/cmds.c:5827 fish/cmds.c:5849 fish/cmds.c:5869
1874 #: fish/cmds.c:5886 fish/cmds.c:5903 fish/cmds.c:5922 fish/cmds.c:5941
1875 #: fish/cmds.c:5961 fish/cmds.c:5997 fish/cmds.c:6016 fish/cmds.c:6035
1876 #: fish/cmds.c:6052 fish/cmds.c:6070 fish/cmds.c:6093 fish/cmds.c:6116
1877 #: fish/cmds.c:6140 fish/cmds.c:6163 fish/cmds.c:6184 fish/cmds.c:6207
1878 #: fish/cmds.c:6230 fish/cmds.c:6250 fish/cmds.c:6272 fish/cmds.c:6293
1879 #: fish/cmds.c:6316 fish/cmds.c:6333 fish/cmds.c:6350 fish/cmds.c:6368
1880 #: fish/cmds.c:6386 fish/cmds.c:6407 fish/cmds.c:6425 fish/cmds.c:6446
1881 #: fish/cmds.c:6466 fish/cmds.c:6484 fish/cmds.c:6505 fish/cmds.c:6528
1882 #: fish/cmds.c:6551 fish/cmds.c:6573 fish/cmds.c:6606 fish/cmds.c:6623
1883 #: fish/cmds.c:6640 fish/cmds.c:6664 fish/cmds.c:6687 fish/cmds.c:6710
1884 #: fish/cmds.c:6732 fish/cmds.c:6749 fish/cmds.c:6771 fish/cmds.c:6865
1885 #: fish/cmds.c:6885 fish/cmds.c:6905 fish/cmds.c:6925 fish/cmds.c:6943
1886 #: fish/cmds.c:6964 fish/cmds.c:7000 fish/cmds.c:7017 fish/cmds.c:7039
1887 #: fish/cmds.c:7056 fish/cmds.c:7092 fish/cmds.c:7112 fish/cmds.c:7132
1888 #: fish/cmds.c:7152 fish/cmds.c:7174 fish/cmds.c:7191 fish/cmds.c:7210
1889 #: fish/cmds.c:7229 fish/cmds.c:7251 fish/cmds.c:7272 fish/cmds.c:7293
1890 #: fish/cmds.c:7314 fish/cmds.c:7337 fish/cmds.c:7378 fish/cmds.c:7401
1891 #: fish/cmds.c:7440 fish/cmds.c:7457 fish/cmds.c:7476 fish/cmds.c:7497
1892 #: fish/cmds.c:7520 fish/cmds.c:7542 fish/cmds.c:7560 fish/cmds.c:7579
1893 #: fish/cmds.c:7600 fish/cmds.c:7677 fish/cmds.c:7718 fish/cmds.c:7797
1894 #: fish/cmds.c:7873 fish/cmds.c:7910 fish/cmds.c:7933 fish/cmds.c:7954
1895 #: fish/cmds.c:7977 fish/cmds.c:7999 fish/cmds.c:8024 fish/cmds.c:8067
1896 #: fish/cmds.c:8108 fish/cmds.c:8129 fish/cmds.c:8147 fish/cmds.c:8166
1897 #: fish/cmds.c:8183 fish/cmds.c:8201 fish/cmds.c:8228 fish/cmds.c:8252
1898 #: fish/cmds.c:8276 fish/cmds.c:8300 fish/cmds.c:8324 fish/cmds.c:8348
1899 #: fish/cmds.c:8372 fish/cmds.c:8396 fish/cmds.c:8420 fish/cmds.c:8444
1900 #: fish/cmds.c:8468 fish/cmds.c:8492 fish/cmds.c:8515 fish/cmds.c:8538
1901 #: fish/cmds.c:8559 fish/cmds.c:8580 fish/cmds.c:8601 fish/cmds.c:8621
1902 #: fish/cmds.c:8644 fish/cmds.c:8682 fish/cmds.c:8699 fish/cmds.c:8716
1903 #: fish/cmds.c:8735 fish/cmds.c:8754 fish/cmds.c:8771 fish/cmds.c:8788
1904 #: fish/cmds.c:8805 fish/cmds.c:8822 fish/cmds.c:8841 fish/cmds.c:8877
1905 #: fish/cmds.c:8917 fish/cmds.c:8950 fish/cmds.c:8967 fish/cmds.c:8984
1906 #: fish/cmds.c:9000 fish/cmds.c:9015 fish/cmds.c:9036 fish/cmds.c:9074
1907 #: fish/cmds.c:9112 fish/cmds.c:9151 fish/cmds.c:9191 fish/cmds.c:9232
1908 #: fish/cmds.c:9273 fish/cmds.c:9311 fish/cmds.c:9328 fish/cmds.c:9351
1909 #: fish/cmds.c:9373 fish/cmds.c:9395 fish/cmds.c:9415 fish/cmds.c:9435
1910 #: fish/cmds.c:9471 fish/cmds.c:9543 fish/cmds.c:9583 fish/cmds.c:9641
1911 #: fish/cmds.c:9667 fish/cmds.c:9693 fish/cmds.c:9721 fish/cmds.c:9780
1912 #: fish/cmds.c:9801 fish/cmds.c:9846 fish/cmds.c:9866 fish/cmds.c:9905
1913 #: fish/cmds.c:9942 fish/cmds.c:9962 fish/cmds.c:9984 fish/cmds.c:10041
1914 #: fish/cmds.c:10061 fish/cmds.c:10083 fish/cmds.c:10105 fish/cmds.c:10124
1915 #: fish/cmds.c:10144 fish/cmds.c:10171 fish/cmds.c:10191 fish/cmds.c:10211
1916 #: fish/cmds.c:10231 fish/cmds.c:10251 fish/cmds.c:10273 fish/cmds.c:10308
1917 #: fish/cmds.c:10326 fish/cmds.c:10349 fish/cmds.c:10371 fish/cmds.c:10386
1918 #: fish/cmds.c:10403 fish/cmds.c:10440 fish/cmds.c:10479 fish/cmds.c:10519
1919 #: fish/cmds.c:10575 fish/cmds.c:10597 fish/cmds.c:10633 fish/cmds.c:10648
1920 #: fish/cmds.c:10668 fish/cmds.c:10708 fish/cmds.c:10731 fish/cmds.c:10755
1921 #: fish/cmds.c:10780 fish/cmds.c:10821 fish/cmds.c:10846 fish/cmds.c:10884
1922 #: fish/cmds.c:10915 fish/cmds.c:10946 fish/cmds.c:10974 fish/cmds.c:10994
1923 #: fish/cmds.c:11026 fish/cmds.c:11046 fish/cmds.c:11066 fish/cmds.c:11083
1924 #: fish/cmds.c:11101 fish/cmds.c:11124 fish/cmds.c:11145 fish/cmds.c:11164
1925 #: fish/cmds.c:11206 fish/cmds.c:11249 fish/cmds.c:11293 fish/cmds.c:11332
1926 #: fish/cmds.c:11351 fish/cmds.c:11371 fish/cmds.c:11391 fish/cmds.c:11412
1927 #: fish/cmds.c:11433 fish/cmds.c:11454 fish/cmds.c:11475 fish/cmds.c:11496
1928 #: fish/cmds.c:11518 fish/cmds.c:11556 fish/cmds.c:11607 fish/cmds.c:11645
1929 #: fish/cmds.c:11701 fish/cmds.c:11837 fish/cmds.c:11866 fish/cmds.c:11893
1930 #: fish/cmds.c:11910 fish/cmds.c:11931 fish/cmds.c:11948 fish/cmds.c:12010
1931 #, c-format
1932 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
1933 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
1934
1935 #: fish/cmds.c:3313 fish/cmds.c:3327 fish/cmds.c:3343 fish/cmds.c:3360
1936 #: fish/cmds.c:3377 fish/cmds.c:3395 fish/cmds.c:3414 fish/cmds.c:3430
1937 #: fish/cmds.c:3448 fish/cmds.c:3464 fish/cmds.c:3482 fish/cmds.c:3498
1938 #: fish/cmds.c:3515 fish/cmds.c:3530 fish/cmds.c:3548 fish/cmds.c:3563
1939 #: fish/cmds.c:3579 fish/cmds.c:3595 fish/cmds.c:3611 fish/cmds.c:3627
1940 #: fish/cmds.c:3643 fish/cmds.c:3661 fish/cmds.c:3694 fish/cmds.c:3710
1941 #: fish/cmds.c:3726 fish/cmds.c:3745 fish/cmds.c:3760 fish/cmds.c:3778
1942 #: fish/cmds.c:3793 fish/cmds.c:3811 fish/cmds.c:3826 fish/cmds.c:3844
1943 #: fish/cmds.c:3859 fish/cmds.c:3878 fish/cmds.c:3897 fish/cmds.c:3915
1944 #: fish/cmds.c:3935 fish/cmds.c:3954 fish/cmds.c:3974 fish/cmds.c:3994
1945 #: fish/cmds.c:4014 fish/cmds.c:4033 fish/cmds.c:4052 fish/cmds.c:4072
1946 #: fish/cmds.c:4092 fish/cmds.c:4112 fish/cmds.c:4127 fish/cmds.c:4143
1947 #: fish/cmds.c:4164 fish/cmds.c:4215 fish/cmds.c:4233 fish/cmds.c:4250
1948 #: fish/cmds.c:4271 fish/cmds.c:4334 fish/cmds.c:4354 fish/cmds.c:4374
1949 #: fish/cmds.c:4394 fish/cmds.c:4414 fish/cmds.c:4434 fish/cmds.c:4453
1950 #: fish/cmds.c:4472 fish/cmds.c:4491 fish/cmds.c:4506 fish/cmds.c:4525
1951 #: fish/cmds.c:4545 fish/cmds.c:4565 fish/cmds.c:4588 fish/cmds.c:4642
1952 #: fish/cmds.c:4658 fish/cmds.c:4674 fish/cmds.c:4693 fish/cmds.c:4715
1953 #: fish/cmds.c:4737 fish/cmds.c:4757 fish/cmds.c:4774 fish/cmds.c:4791
1954 #: fish/cmds.c:4808 fish/cmds.c:4825 fish/cmds.c:4842 fish/cmds.c:4859
1955 #: fish/cmds.c:4876 fish/cmds.c:4895 fish/cmds.c:4918 fish/cmds.c:4954
1956 #: fish/cmds.c:4971 fish/cmds.c:4994 fish/cmds.c:5016 fish/cmds.c:5037
1957 #: fish/cmds.c:5057 fish/cmds.c:5076 fish/cmds.c:5096 fish/cmds.c:5114
1958 #: fish/cmds.c:5132 fish/cmds.c:5146 fish/cmds.c:5162 fish/cmds.c:5182
1959 #: fish/cmds.c:5201 fish/cmds.c:5220 fish/cmds.c:5239 fish/cmds.c:5258
1960 #: fish/cmds.c:5278 fish/cmds.c:5318 fish/cmds.c:5375 fish/cmds.c:5396
1961 #: fish/cmds.c:5417 fish/cmds.c:5438 fish/cmds.c:5456 fish/cmds.c:5478
1962 #: fish/cmds.c:5516 fish/cmds.c:5538 fish/cmds.c:5617 fish/cmds.c:5656
1963 #: fish/cmds.c:5671 fish/cmds.c:5688 fish/cmds.c:5702 fish/cmds.c:5718
1964 #: fish/cmds.c:5740 fish/cmds.c:5762 fish/cmds.c:5784 fish/cmds.c:5806
1965 #: fish/cmds.c:5828 fish/cmds.c:5850 fish/cmds.c:5870 fish/cmds.c:5887
1966 #: fish/cmds.c:5904 fish/cmds.c:5923 fish/cmds.c:5942 fish/cmds.c:5962
1967 #: fish/cmds.c:5998 fish/cmds.c:6017 fish/cmds.c:6036 fish/cmds.c:6053
1968 #: fish/cmds.c:6071 fish/cmds.c:6094 fish/cmds.c:6117 fish/cmds.c:6141
1969 #: fish/cmds.c:6164 fish/cmds.c:6185 fish/cmds.c:6208 fish/cmds.c:6231
1970 #: fish/cmds.c:6251 fish/cmds.c:6273 fish/cmds.c:6294 fish/cmds.c:6317
1971 #: fish/cmds.c:6334 fish/cmds.c:6351 fish/cmds.c:6369 fish/cmds.c:6387
1972 #: fish/cmds.c:6408 fish/cmds.c:6426 fish/cmds.c:6447 fish/cmds.c:6467
1973 #: fish/cmds.c:6485 fish/cmds.c:6506 fish/cmds.c:6529 fish/cmds.c:6552
1974 #: fish/cmds.c:6574 fish/cmds.c:6607 fish/cmds.c:6624 fish/cmds.c:6641
1975 #: fish/cmds.c:6665 fish/cmds.c:6688 fish/cmds.c:6711 fish/cmds.c:6733
1976 #: fish/cmds.c:6750 fish/cmds.c:6772 fish/cmds.c:6866 fish/cmds.c:6886
1977 #: fish/cmds.c:6906 fish/cmds.c:6926 fish/cmds.c:6944 fish/cmds.c:6965
1978 #: fish/cmds.c:7001 fish/cmds.c:7018 fish/cmds.c:7040 fish/cmds.c:7057
1979 #: fish/cmds.c:7093 fish/cmds.c:7113 fish/cmds.c:7133 fish/cmds.c:7153
1980 #: fish/cmds.c:7175 fish/cmds.c:7192 fish/cmds.c:7211 fish/cmds.c:7230
1981 #: fish/cmds.c:7252 fish/cmds.c:7273 fish/cmds.c:7294 fish/cmds.c:7315
1982 #: fish/cmds.c:7338 fish/cmds.c:7379 fish/cmds.c:7402 fish/cmds.c:7441
1983 #: fish/cmds.c:7458 fish/cmds.c:7477 fish/cmds.c:7498 fish/cmds.c:7521
1984 #: fish/cmds.c:7543 fish/cmds.c:7561 fish/cmds.c:7580 fish/cmds.c:7601
1985 #: fish/cmds.c:7678 fish/cmds.c:7719 fish/cmds.c:7798 fish/cmds.c:7874
1986 #: fish/cmds.c:7911 fish/cmds.c:7934 fish/cmds.c:7955 fish/cmds.c:7978
1987 #: fish/cmds.c:8000 fish/cmds.c:8025 fish/cmds.c:8068 fish/cmds.c:8109
1988 #: fish/cmds.c:8130 fish/cmds.c:8148 fish/cmds.c:8167 fish/cmds.c:8184
1989 #: fish/cmds.c:8202 fish/cmds.c:8229 fish/cmds.c:8253 fish/cmds.c:8277
1990 #: fish/cmds.c:8301 fish/cmds.c:8325 fish/cmds.c:8349 fish/cmds.c:8373
1991 #: fish/cmds.c:8397 fish/cmds.c:8421 fish/cmds.c:8445 fish/cmds.c:8469
1992 #: fish/cmds.c:8493 fish/cmds.c:8516 fish/cmds.c:8539 fish/cmds.c:8560
1993 #: fish/cmds.c:8581 fish/cmds.c:8602 fish/cmds.c:8622 fish/cmds.c:8645
1994 #: fish/cmds.c:8683 fish/cmds.c:8700 fish/cmds.c:8717 fish/cmds.c:8736
1995 #: fish/cmds.c:8755 fish/cmds.c:8772 fish/cmds.c:8789 fish/cmds.c:8806
1996 #: fish/cmds.c:8823 fish/cmds.c:8842 fish/cmds.c:8878 fish/cmds.c:8918
1997 #: fish/cmds.c:8951 fish/cmds.c:8968 fish/cmds.c:8985 fish/cmds.c:9001
1998 #: fish/cmds.c:9016 fish/cmds.c:9037 fish/cmds.c:9075 fish/cmds.c:9113
1999 #: fish/cmds.c:9152 fish/cmds.c:9192 fish/cmds.c:9233 fish/cmds.c:9274
2000 #: fish/cmds.c:9312 fish/cmds.c:9329 fish/cmds.c:9352 fish/cmds.c:9374
2001 #: fish/cmds.c:9396 fish/cmds.c:9416 fish/cmds.c:9436 fish/cmds.c:9472
2002 #: fish/cmds.c:9544 fish/cmds.c:9584 fish/cmds.c:9642 fish/cmds.c:9668
2003 #: fish/cmds.c:9694 fish/cmds.c:9722 fish/cmds.c:9781 fish/cmds.c:9802
2004 #: fish/cmds.c:9847 fish/cmds.c:9867 fish/cmds.c:9906 fish/cmds.c:9943
2005 #: fish/cmds.c:9963 fish/cmds.c:9985 fish/cmds.c:10042 fish/cmds.c:10062
2006 #: fish/cmds.c:10084 fish/cmds.c:10106 fish/cmds.c:10125 fish/cmds.c:10145
2007 #: fish/cmds.c:10172 fish/cmds.c:10192 fish/cmds.c:10212 fish/cmds.c:10232
2008 #: fish/cmds.c:10252 fish/cmds.c:10274 fish/cmds.c:10309 fish/cmds.c:10327
2009 #: fish/cmds.c:10350 fish/cmds.c:10372 fish/cmds.c:10387 fish/cmds.c:10404
2010 #: fish/cmds.c:10441 fish/cmds.c:10480 fish/cmds.c:10520 fish/cmds.c:10576
2011 #: fish/cmds.c:10598 fish/cmds.c:10634 fish/cmds.c:10649 fish/cmds.c:10669
2012 #: fish/cmds.c:10709 fish/cmds.c:10732 fish/cmds.c:10756 fish/cmds.c:10781
2013 #: fish/cmds.c:10822 fish/cmds.c:10847 fish/cmds.c:10885 fish/cmds.c:10916
2014 #: fish/cmds.c:10947 fish/cmds.c:10975 fish/cmds.c:10995 fish/cmds.c:11027
2015 #: fish/cmds.c:11047 fish/cmds.c:11067 fish/cmds.c:11084 fish/cmds.c:11102
2016 #: fish/cmds.c:11125 fish/cmds.c:11146 fish/cmds.c:11165 fish/cmds.c:11207
2017 #: fish/cmds.c:11250 fish/cmds.c:11294 fish/cmds.c:11333 fish/cmds.c:11352
2018 #: fish/cmds.c:11372 fish/cmds.c:11392 fish/cmds.c:11413 fish/cmds.c:11434
2019 #: fish/cmds.c:11455 fish/cmds.c:11476 fish/cmds.c:11497 fish/cmds.c:11519
2020 #: fish/cmds.c:11557 fish/cmds.c:11608 fish/cmds.c:11646 fish/cmds.c:11702
2021 #: fish/cmds.c:11725 fish/cmds.c:11838 fish/cmds.c:11867 fish/cmds.c:11894
2022 #: fish/cmds.c:11911 fish/cmds.c:11932 fish/cmds.c:11949 fish/cmds.c:11971
2023 #: fish/cmds.c:12011 fish/cmds.c:12032 fish/cmds.c:12092
2024 #, c-format
2025 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
2026 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
2027
2028 #: fish/cmds.c:3671 fish/cmds.c:4930 fish/cmds.c:5288 fish/cmds.c:5328
2029 #: fish/cmds.c:5347 fish/cmds.c:5490 fish/cmds.c:5549 fish/cmds.c:5568
2030 #: fish/cmds.c:5587 fish/cmds.c:5630 fish/cmds.c:5973 fish/cmds.c:6584
2031 #: fish/cmds.c:6783 fish/cmds.c:6802 fish/cmds.c:6821 fish/cmds.c:6840
2032 #: fish/cmds.c:6976 fish/cmds.c:7067 fish/cmds.c:7348 fish/cmds.c:7412
2033 #: fish/cmds.c:7611 fish/cmds.c:7630 fish/cmds.c:7649 fish/cmds.c:7688
2034 #: fish/cmds.c:7729 fish/cmds.c:7748 fish/cmds.c:7767 fish/cmds.c:7808
2035 #: fish/cmds.c:7827 fish/cmds.c:7846 fish/cmds.c:7884 fish/cmds.c:8037
2036 #: fish/cmds.c:8080 fish/cmds.c:8657 fish/cmds.c:8852 fish/cmds.c:8890
2037 #: fish/cmds.c:8928 fish/cmds.c:9048 fish/cmds.c:9085 fish/cmds.c:9123
2038 #: fish/cmds.c:9162 fish/cmds.c:9203 fish/cmds.c:9244 fish/cmds.c:9285
2039 #: fish/cmds.c:9448 fish/cmds.c:9484 fish/cmds.c:9497 fish/cmds.c:9510
2040 #: fish/cmds.c:9523 fish/cmds.c:9556 fish/cmds.c:9594 fish/cmds.c:9613
2041 #: fish/cmds.c:9734 fish/cmds.c:9753 fish/cmds.c:9814 fish/cmds.c:9827
2042 #: fish/cmds.c:9878 fish/cmds.c:9917 fish/cmds.c:9995 fish/cmds.c:10014
2043 #: fish/cmds.c:10288 fish/cmds.c:10415 fish/cmds.c:10452 fish/cmds.c:10491
2044 #: fish/cmds.c:10531 fish/cmds.c:10550 fish/cmds.c:10609 fish/cmds.c:10682
2045 #: fish/cmds.c:10792 fish/cmds.c:10862 fish/cmds.c:10896 fish/cmds.c:10927
2046 #: fish/cmds.c:10958 fish/cmds.c:11007 fish/cmds.c:11178 fish/cmds.c:11220
2047 #: fish/cmds.c:11265 fish/cmds.c:11307 fish/cmds.c:11533 fish/cmds.c:11571
2048 #: fish/cmds.c:11584 fish/cmds.c:11622 fish/cmds.c:11657 fish/cmds.c:11676
2049 #: fish/cmds.c:11743 fish/cmds.c:11771 fish/cmds.c:11794 fish/cmds.c:12049
2050 #: fish/cmds.c:12110
2051 #, c-format
2052 msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
2053 msgstr "%s: %s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
2054
2055 #: fish/cmds.c:3677 fish/cmds.c:4936 fish/cmds.c:5294 fish/cmds.c:5334
2056 #: fish/cmds.c:5353 fish/cmds.c:5496 fish/cmds.c:5555 fish/cmds.c:5574
2057 #: fish/cmds.c:5593 fish/cmds.c:5636 fish/cmds.c:5979 fish/cmds.c:6590
2058 #: fish/cmds.c:6789 fish/cmds.c:6808 fish/cmds.c:6827 fish/cmds.c:6846
2059 #: fish/cmds.c:6982 fish/cmds.c:7073 fish/cmds.c:7354 fish/cmds.c:7418
2060 #: fish/cmds.c:7617 fish/cmds.c:7636 fish/cmds.c:7655 fish/cmds.c:7694
2061 #: fish/cmds.c:7735 fish/cmds.c:7754 fish/cmds.c:7773 fish/cmds.c:7814
2062 #: fish/cmds.c:7833 fish/cmds.c:7852 fish/cmds.c:7890 fish/cmds.c:8043
2063 #: fish/cmds.c:8086 fish/cmds.c:8663 fish/cmds.c:8858 fish/cmds.c:8896
2064 #: fish/cmds.c:8934 fish/cmds.c:9054 fish/cmds.c:9091 fish/cmds.c:9129
2065 #: fish/cmds.c:9168 fish/cmds.c:9209 fish/cmds.c:9250 fish/cmds.c:9291
2066 #: fish/cmds.c:9562 fish/cmds.c:9600 fish/cmds.c:9619 fish/cmds.c:9740
2067 #: fish/cmds.c:9884 fish/cmds.c:9923 fish/cmds.c:10001 fish/cmds.c:10020
2068 #: fish/cmds.c:10421 fish/cmds.c:10458 fish/cmds.c:10497 fish/cmds.c:10537
2069 #: fish/cmds.c:10556 fish/cmds.c:10615 fish/cmds.c:10688 fish/cmds.c:10798
2070 #: fish/cmds.c:11184 fish/cmds.c:11226 fish/cmds.c:11271 fish/cmds.c:11313
2071 #: fish/cmds.c:11663 fish/cmds.c:11749 fish/cmds.c:11777 fish/cmds.c:11800
2072 #, c-format
2073 msgid "%s: %s: integer out of range\n"
2074 msgstr "%s: %s: liczba całkowita spoza zakresu\n"
2075
2076 #: fish/cmds.c:4163 fish/cmds.c:4270 fish/cmds.c:4587 fish/cmds.c:11724
2077 #: fish/cmds.c:11970 fish/cmds.c:12031 fish/cmds.c:12091
2078 #, c-format
2079 msgid "%s should have %d-%d parameter(s)\n"
2080 msgstr "%s powinno posiadać %d-%d parametry\n"
2081
2082 #: fish/cmds.c:4189 fish/cmds.c:4306 fish/cmds.c:4608 fish/cmds.c:11810
2083 #: fish/cmds.c:11987 fish/cmds.c:12064 fish/cmds.c:12120
2084 #, c-format
2085 msgid "%s: unknown optional argument \"%s\"\n"
2086 msgstr "%s: nieznany opcjonalny parametr \"%s\"\n"
2087
2088 #: fish/cmds.c:4195 fish/cmds.c:4312 fish/cmds.c:4614 fish/cmds.c:11816
2089 #: fish/cmds.c:11993 fish/cmds.c:12070 fish/cmds.c:12126
2090 #, c-format
2091 msgid "%s: optional argument \"%s\" given twice\n"
2092 msgstr "%s: opcjonalny parametr \"%s\" został podany dwa razy\n"
2093
2094 #: fish/cmds.c:12147
2095 #, c-format
2096 msgid "%s: unknown command\n"
2097 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
2098
2099 #: fish/config.c:74 fish/config.c:113
2100 #, fuzzy, c-format
2101 msgid "%s: %s: line %d: error parsing configuration file: %s\n"
2102 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
2103
2104 #: fish/copy.c:41
2105 #, c-format
2106 msgid ""
2107 "use 'copy-in <local> [<local>...] <remotedir>' to copy files into the image\n"
2108 msgstr ""
2109 "należy użyć \"copy-in <lokalny> [<lokalny>...] <zdalny_katalog>\", aby "
2110 "skopiować pliki do obrazu\n"
2111
2112 #: fish/copy.c:62
2113 #, c-format
2114 msgid "copy-in: target '%s' is not a directory\n"
2115 msgstr "copy-in: cel \"%s\" nie jest katalogiem\n"
2116
2117 #: fish/copy.c:157
2118 #, c-format
2119 msgid "error: argument is zero length or longer than maximum permitted\n"
2120 msgstr ""
2121 "błąd: parametr jest zerowej długości lub dłuższy niż dozwolone maksimum\n"
2122
2123 #: fish/copy.c:202
2124 #, c-format
2125 msgid ""
2126 "use 'copy-out <remote> [<remote>...] <localdir>' to copy files out of the "
2127 "image\n"
2128 msgstr ""
2129 "należy użyć \"copy-out <zdalny> [<zdalny>...] <lokalny_katalog>\", aby "
2130 "skopiować pliki z obrazu\n"
2131
2132 #: fish/copy.c:213
2133 #, fuzzy, c-format
2134 msgid "copy-out: target '%s' is not a directory\n"
2135 msgstr "copy-in: cel \"%s\" nie jest katalogiem\n"
2136
2137 #: fish/copy.c:258
2138 #, c-format
2139 msgid "copy-out: '%s' is not a file or directory\n"
2140 msgstr "copy-out: \"%s\" nie jest plikiem lub katalogiem\n"
2141
2142 #: fish/display.c:42
2143 #, c-format
2144 msgid "display filename\n"
2145 msgstr ""
2146
2147 #: fish/edit.c:45
2148 #, c-format
2149 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
2150 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby zmodyfikować plik\n"
2151
2152 #: fish/fish.c:100
2153 #, fuzzy, c-format
2154 msgid ""
2155 "%s: guest filesystem shell\n"
2156 "%s lets you edit virtual machine filesystems\n"
2157 "Copyright (C) 2009-2011 Red Hat Inc.\n"
2158 "Usage:\n"
2159 "  %s [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
2160 "Options:\n"
2161 "  -h|--cmd-help        List available commands\n"
2162 "  -h|--cmd-help cmd    Display detailed help on 'cmd'\n"
2163 "  -a|--add image       Add image\n"
2164 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2165 "  --csh                Make --listen csh-compatible\n"
2166 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2167 "  -D|--no-dest-paths   Don't tab-complete paths from guest fs\n"
2168 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
2169 "  -f|--file file       Read commands from file\n"
2170 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2171 "  -i|--inspector       Automatically mount filesystems\n"
2172 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
2173 "  --listen             Listen for remote commands\n"
2174 "  --live               Connect to a live virtual machine\n"
2175 "  -m|--mount dev[:mnt[:opts]] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
2176 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
2177 "  -N|--new type        Create prepared disk (test1.img, ...)\n"
2178 "  --progress-bars      Enable progress bars even when not interactive\n"
2179 "  --no-progress-bars   Disable progress bars\n"
2180 "  --remote[=pid]       Send commands to remote %s\n"
2181 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
2182 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
2183 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2184 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2185 "  -w|--rw              Mount read-write\n"
2186 "  -x                   Echo each command before executing it\n"
2187 "\n"
2188 "To examine a disk image, ISO, hard disk, filesystem etc:\n"
2189 "  %s [--ro|--rw] -i -a /path/to/disk.img\n"
2190 "or\n"
2191 "  %s [--ro|--rw] -i -d name-of-libvirt-domain\n"
2192 "\n"
2193 "--ro recommended to avoid any writes to the disk image.  If -i option fails\n"
2194 "run again without -i and use 'run' + 'list-filesystems' + 'mount' cmds.\n"
2195 "\n"
2196 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
2197 msgstr ""
2198 "%s: powłoka systemu plików gościa\n"
2199 "%s umożliwia modyfikowanie systemów pliku maszyn wirtualnych\n"
2200 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
2201 "Użycie:\n"
2202 "  %s [--options] polecenie [: polecenie : polecenie...]\n"
2203 "  %s [--ro] -i -a obraz-dysku\n"
2204 "  %s [--ro] -i -d domena-libvirt\n"
2205 "lub dla trybu interaktywnego:\n"
2206 "  %s\n"
2207 "lub ze skryptu powłoki:\n"
2208 "  %s <<EOF\n"
2209 "  polecenie\n"
2210 "  ...\n"
2211 "  EOF\n"
2212 "Opcje:\n"
2213 "  -h|--cmd-help        Wyświetla listę dostępnych poleceń\n"
2214 "  -h|--cmd-help polecenie  Wyświetla szczegółową pomoc o \"poleceniu\"\n"
2215 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
2216 "  -c|--connect uri     Podaje adres URI biblioteki libvirt dla opcji -d\n"
2217 "  --csh                Opcja --listen zgodna z csh\n"
2218 "  -d|--domain gość     Dodaje dyski od gościa biblioteki libvirt\n"
2219 "  -D|--no-dest-paths   Nie uzupełnia ścieżek z systemu plików gościa za\n"
2220 "                       pomocą Tab\n"
2221 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
2222 "  -f|--file plik       Odczytuje polecenia z pliku\n"
2223 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
2224 "  -i|--inspector       Automatycznie montuje systemy plików\n"
2225 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
2226 "  --listen             Nasłuchuje zdalnych poleceń\n"
2227 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
2228 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
2229 "  -N|--new typ         Tworzy przygotowany dysk (test1.img...)\n"
2230 "  --progress-bars      Włącza paski postępu nawet, jeśli nie jest używany\n"
2231 "                       tryb interaktywny\n"
2232 "  --no-progress-bars   Wyłącza paski postępu\n"
2233 "  --remote[=PID]       Wysyła polecenia do zdalnego %s\n"
2234 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
2235 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
2236 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
2237 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2238 "  -x                   Wykonuje echo każdego polecenia przed jego\n"
2239 "                       wykonaniem\n"
2240 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
2241
2242 #: fish/fish.c:243
2243 #, c-format
2244 msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
2245 msgstr "%s: --listen=PID: PID nie był liczbą: %s\n"
2246
2247 #: fish/fish.c:250
2248 #, c-format
2249 msgid ""
2250 "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
2251 msgstr ""
2252 "%s: zdalnie: $GUESTFISH_PID musi być ustawiony na PID zdalnego procesu\n"
2253
2254 #: fish/fish.c:300
2255 #, c-format
2256 msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
2257 msgstr "%s: można podać tylko jeden parametr -f\n"
2258
2259 #: fish/fish.c:455
2260 #, c-format
2261 msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
2262 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --remote w tym samym czasie\n"
2263
2264 #: fish/fish.c:463
2265 #, c-format
2266 msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
2267 msgstr "%s: dodatkowe parametry wiersza poleceń za pomocą flagi --listen\n"
2268
2269 #: fish/fish.c:469
2270 #, c-format
2271 msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
2272 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
2273
2274 #: fish/fish.c:527
2275 #, c-format
2276 msgid "guestfish: could not access termcap or terminfo database.\n"
2277 msgstr ""
2278 "guestfish: nie można uzyskać dostępu do bazy danych termcap lub terminfo.\n"
2279
2280 #: fish/fish.c:531
2281 #, c-format
2282 msgid "guestfish: terminal type \"%s\" not defined.\n"
2283 msgstr "guestfish: typ terminala \"%s\" nie jest określony.\n"
2284
2285 #: fish/fish.c:619
2286 #, c-format
2287 msgid ""
2288 "\n"
2289 "Welcome to guestfish, the libguestfs filesystem interactive shell for\n"
2290 "editing virtual machine filesystems.\n"
2291 "\n"
2292 "Type: 'help' for help on commands\n"
2293 "      'man' to read the manual\n"
2294 "      'quit' to quit the shell\n"
2295 "\n"
2296 msgstr ""
2297 "\n"
2298 "Witaj w guestfish, interaktywnej powłoce systemów plików biblioteki\n"
2299 "libguestfs do modyfikowania systemów plików maszyn wirtualnych.\n"
2300 "\n"
2301 "Proszę podać: \"help\", aby uzyskać pomoc o poleceniach\n"
2302 "              \"man\", aby wyświetlić podręcznik\n"
2303 "              \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
2304 "\n"
2305
2306 #: fish/fish.c:763
2307 #, c-format
2308 msgid "%s: unterminated double quote\n"
2309 msgstr "%s: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
2310
2311 #: fish/fish.c:769 fish/fish.c:786
2312 #, c-format
2313 msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
2314 msgstr "%s: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
2315
2316 #: fish/fish.c:780
2317 #, c-format
2318 msgid "%s: unterminated single quote\n"
2319 msgstr "%s: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
2320
2321 #: fish/fish.c:810
2322 #, c-format
2323 msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
2324 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
2325
2326 #: fish/fish.c:827
2327 #, c-format
2328 msgid "%s: too many arguments\n"
2329 msgstr "%s: za dużo parametrów\n"
2330
2331 #: fish/fish.c:895
2332 #, c-format
2333 msgid "%s: empty command on command line\n"
2334 msgstr "%s: puste polecenie wiersza poleceń\n"
2335
2336 #: fish/fish.c:1041
2337 msgid "display a list of commands or help on a command"
2338 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
2339
2340 #: fish/fish.c:1043
2341 msgid "quit guestfish"
2342 msgstr "kończy działanie programu guestfish"
2343
2344 #: fish/fish.c:1054
2345 #, c-format
2346 msgid ""
2347 "help - display a list of commands or help on a command\n"
2348 "     help cmd\n"
2349 "     help\n"
2350 msgstr ""
2351 "help - wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia\n"
2352 "     help polecenie\n"
2353 "     help\n"
2354
2355 #: fish/fish.c:1062
2356 #, c-format
2357 msgid ""
2358 "quit - quit guestfish\n"
2359 "     quit\n"
2360 msgstr ""
2361 "quit - kończy działanie programu guestfish\n"
2362 "     quit\n"
2363
2364 #: fish/fish.c:1067
2365 #, c-format
2366 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
2367 msgstr ""
2368 "%s: nieznane polecenie, należy użyć -h, aby wyświetlić listę wszystkich "
2369 "poleceń\n"
2370
2371 #: fish/fish.c:1083
2372 #, c-format
2373 msgid ""
2374 "Did you mean to open a disk image?  guestfish -a disk.img\n"
2375 "For a list of commands:             guestfish -h\n"
2376 "For complete documentation:         man guestfish\n"
2377 msgstr ""
2378 "Czy miał zostać otwarty obraz dysku?  guestfish -a dysk.img\n"
2379 "Lista poleceń:                        guestfish -h\n"
2380 "Pełna dokumentacja:                   man guestfish\n"
2381
2382 #: fish/fish.c:1240
2383 #, c-format
2384 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
2385 msgstr "Cytat ucieczki w ciągu \"%s\"\n"
2386
2387 #: fish/fish.c:1438
2388 #, c-format
2389 msgid ""
2390 "%s: to use Windows drive letters, you must inspect the guest (\"-i\" option "
2391 "or run \"inspect-os\" command)\n"
2392 msgstr ""
2393
2394 #: fish/fish.c:1458
2395 #, c-format
2396 msgid ""
2397 "%s: drive '%c:' not found.  To list available drives do:\n"
2398 "  inspect-get-drive-mappings %s\n"
2399 msgstr ""
2400
2401 #: fish/fish.c:1477
2402 #, c-format
2403 msgid ""
2404 "%s: to access '%c:', mount %s first.  One way to do this is:\n"
2405 "  umount-all\n"
2406 "  mount %s /\n"
2407 msgstr ""
2408
2409 #: fish/glob.c:53
2410 #, c-format
2411 msgid "use 'glob command [args...]'\n"
2412 msgstr "należy użyć \"glob polecenie [parametry...]\"\n"
2413
2414 #: fish/glob.c:73
2415 #, c-format
2416 msgid "glob: guestfs_glob_expand call failed: %s\n"
2417 msgstr "glob: wywołanie guestfs_glob_expand nie powiodło się: %s\n"
2418
2419 #: fish/help.c:38
2420 #, c-format
2421 msgid ""
2422 "Add disk images to examine using the -a or -d options, or the 'add' "
2423 "command.\n"
2424 "Or create a new disk image using -N, or the 'alloc' or 'sparse' commands.\n"
2425 "Once you have done this, use the 'run' command.\n"
2426 msgstr ""
2427 "Dodaje obrazy dysków do sprawdzenia używając opcji -a lub -d, albo polecenia "
2428 "\"add\".\n"
2429 "Tworzy nowy obraz dysku używając opcji -N albo poleceń \"alloc\" lub \"sparse"
2430 "\".\n"
2431 "Po wykonaniu tej czynności należy użyć polecenia \"run\".\n"
2432
2433 #: fish/help.c:44
2434 #, c-format
2435 msgid ""
2436 "Find out what filesystems are available using 'list-filesystems' and then\n"
2437 "mount them to examine or modify the contents using 'mount-ro' or\n"
2438 "'mount-options'.\n"
2439 msgstr ""
2440 "Odnajduje dostępne systemy plików używając \"list-filesystems\", a\n"
2441 "następnie montuje do do sprawdzenia lub modyfikacji zawartości używając\n"
2442 "\"mount-ro\" lub \"mount-options\".\n"
2443
2444 #: fish/help.c:52
2445 #, c-format
2446 msgid ""
2447 "For more information about a command, use 'help cmd'.\n"
2448 "\n"
2449 "To read the manual, type 'man'.\n"
2450 msgstr ""
2451 "Aby dowiedzieć się więcej o poleceniu, należy użyć \"help polecenie\".\n"
2452 "\n"
2453 "Aby przeczytać podręcznik, należy wpisać \"man\".\n"
2454
2455 #: fish/hexedit.c:41
2456 #, c-format
2457 msgid "hexedit (device|filename) [max | start max]\n"
2458 msgstr "hexedit (urządzenie|nazwa_pliku) [maksimum | rozpoczęcie maksimum]\n"
2459
2460 #: fish/hexedit.c:52
2461 #, c-format
2462 msgid "hexedit: %s is a zero length file or device\n"
2463 msgstr "hexedit: %s jest plikiem lub urządzeniem o zerowej długości\n"
2464
2465 #: fish/hexedit.c:63
2466 #, c-format
2467 msgid ""
2468 "hexedit: %s is larger than %s. You must supply a limit using\n"
2469 "  'hexedit %s <max>' (eg. 'hexedit %s 1M') or a range using\n"
2470 "  'hexedit %s <start> <max>'.\n"
2471 msgstr ""
2472 "hexedit: %s jest dłuższe niż %s. Należy podać ograniczenie\n"
2473 "  używając polecenia \"hexedit %s <maksimum>\" (np.\n"
2474 "  \"hexedit %s 1M\") lub zakres używając polecenia\n"
2475 "  \"hexedit %s <rozpoczęcie> <maksymalnie>\".\n"
2476
2477 #: fish/hexedit.c:92
2478 #, c-format
2479 msgid "hexedit: invalid range\n"
2480 msgstr "hexedit: nieprawidłowy zakres\n"
2481
2482 #: fish/inspect.c:77
2483 #, fuzzy, c-format
2484 msgid "%s: don't use --live and -i options together\n"
2485 msgstr "%s: nie można używać opcji -h oraz --csv jednocześnie.\n"
2486
2487 #: fish/inspect.c:89
2488 #, c-format
2489 msgid "%s: no operating system was found on this disk\n"
2490 msgstr "%s: na tym dysku nie odnaleziono żadnych systemów operacyjnych\n"
2491
2492 #: fish/inspect.c:95
2493 #, c-format
2494 msgid "%s: multi-boot operating systems are not supported by the -i option\n"
2495 msgstr ""
2496 "%s: systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez opcję -i\n"
2497
2498 #: fish/inspect.c:134
2499 #, c-format
2500 msgid "%s: some filesystems could not be mounted (ignored)\n"
2501 msgstr ""
2502
2503 #: fish/inspect.c:146
2504 #, c-format
2505 msgid "Operating system: %s\n"
2506 msgstr "System operacyjny: %s\n"
2507
2508 #: fish/inspect.c:159
2509 #, c-format
2510 msgid "%s mounted on %s\n"
2511 msgstr "%s zamontowano w %s\n"
2512
2513 #: fish/keys.c:53
2514 #, c-format
2515 msgid "Enter key or passphrase (\"%s\"): "
2516 msgstr "Proszę podać klucz lub hasło (\"%s\"): "
2517
2518 #: fish/lcd.c:34
2519 #, c-format
2520 msgid "use 'lcd directory' to change local directory\n"
2521 msgstr "należy użyć \"lcd katalog\", aby zmienić lokalny katalog\n"
2522
2523 #: fish/man.c:35
2524 #, c-format
2525 msgid "use 'man' without parameters to open the manual\n"
2526 msgstr "należy użyć \"man\" bez parametrów, aby otworzyć podręcznik\n"
2527
2528 #: fish/man.c:54
2529 #, c-format
2530 msgid "the external 'man' program failed\n"
2531 msgstr "zewnętrzny program \"man\" nie powiódł się\n"
2532
2533 #: fish/more.c:40
2534 #, c-format
2535 msgid "use '%s filename' to page a file\n"
2536 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby wyświetlić plik\n"
2537
2538 #: fish/options.c:36
2539 #, c-format
2540 msgid "%s: too many drives added on the command line\n"
2541 msgstr "%s: dodano za dużo napędów w wierszu poleceń\n"
2542
2543 #: fish/options.c:128
2544 #, c-format
2545 msgid "%s: '%s' could not be mounted.  Did you mean one of these?\n"
2546 msgstr ""
2547 "%s: nie można zamontować \"%s\". Być może chciano użyć jednej z tych?\n"
2548
2549 #: fish/prep.c:37
2550 #, c-format
2551 msgid ""
2552 "List of available prepared disk images:\n"
2553 "\n"
2554 msgstr ""
2555 "Lista dostępnych przygotowanych obrazów dysków:\n"
2556 "\n"
2557
2558 #: fish/prep.c:40
2559 #, c-format
2560 msgid ""
2561 "guestfish -N %-8s - %s\n"
2562 "\n"
2563 "%s\n"
2564 msgstr ""
2565 "guestfish -N %-8s - %s\n"
2566 "\n"
2567 "%s\n"
2568
2569 #: fish/prep.c:48
2570 #, c-format
2571 msgid "  Optional parameters:\n"
2572 msgstr "  Opcjonalne parametry:\n"
2573
2574 #: fish/prep.c:55
2575 #, c-format
2576 msgid "<%s> %s (default: %s)\n"
2577 msgstr "<%s> %s (domyślnie: %s)\n"
2578
2579 #: fish/prep.c:65
2580 #, c-format
2581 msgid ""
2582 "Prepared disk images are written to file \"test1.img\" in the local\n"
2583 "directory.  (\"test2.img\" etc if -N option is given multiple times).\n"
2584 "For more information see the guestfish(1) manual.\n"
2585 msgstr ""
2586 "Przygotowane obrazy dysków są zapisywane do pliku \"test1.img\" w katalogu\n"
2587 "lokalnym. (\"test2.img\" itp.m jeśli podano opcję -N wiele razy).\n"
2588 "Więcej informacji można znaleźć w podręczniku guestfish(1).\n"
2589
2590 #: fish/prep.c:96
2591 #, c-format
2592 msgid ""
2593 "guestfish: -N parameter '%s': no such prepared disk image known.\n"
2594 "Use 'guestfish -N help' to list possible values for the -N parameter.\n"
2595 msgstr ""
2596 "guestfish: -N parametr \"%s\": nie ma takiego przygotowanego obrazu dysku.\n"
2597 "Należy użyć polecenia \"guestfish -N help\", aby wyświetlić listę możliwych\n"
2598 "wartości dla parametru -N.\n"
2599
2600 #: fish/prep.c:158
2601 #, c-format
2602 msgid "guestfish: error creating prepared disk image '%s' on '%s': "
2603 msgstr ""
2604 "guestfish: błąd podczas tworzenia przygotowanego obrazu dysku \"%s\" na \"%s"
2605 "\": "
2606
2607 #: fish/prep_boot.c:34 fish/prep_boot.c:89 fish/prep_disk.c:34
2608 #: fish/prep_fs.c:34 fish/prep_lv.c:69 fish/prep_lv.c:122 fish/prep_part.c:34
2609 msgid "failed to allocate disk"
2610 msgstr "przydzielenie dysku nie powiodło się"
2611
2612 #: fish/prep_boot.c:42 fish/prep_boot.c:97
2613 msgid "could not parse boot size"
2614 msgstr "nie można przetworzyć rozmiaru partycji startowej"
2615
2616 #: fish/prep_boot.c:46 fish/prep_boot.c:101
2617 #, c-format
2618 msgid "failed to get sector size of disk: %s"
2619 msgstr "uzyskanie rozmiaru sektora dysku nie powiodło się: %s"
2620
2621 #: fish/prep_boot.c:50 fish/prep_boot.c:105 fish/prep_fs.c:41
2622 #: fish/prep_lv.c:76 fish/prep_lv.c:129 fish/prep_part.c:41
2623 #, c-format
2624 msgid "failed to partition disk: %s"
2625 msgstr "partycjonowanie dysku nie powiodło się: %s"
2626
2627 #: fish/prep_boot.c:55 fish/prep_boot.c:110
2628 #, c-format
2629 msgid "failed to add boot partition: %s"
2630 msgstr "dodanie partycji startowej nie powiodło się: %s"
2631
2632 #: fish/prep_boot.c:59 fish/prep_boot.c:114
2633 #, c-format
2634 msgid "failed to add root partition: %s"
2635 msgstr "dodanie partycji głównej nie powiodło się: %s"
2636
2637 #: fish/prep_boot.c:68 fish/prep_boot.c:128
2638 #, c-format
2639 msgid "failed to create boot filesystem: %s"
2640 msgstr "utworzenie startowego systemu plików nie powiodło się: %s"
2641
2642 #: fish/prep_boot.c:77 fish/prep_boot.c:157
2643 #, c-format
2644 msgid "failed to create root filesystem: %s"
2645 msgstr "utworzenie głównego systemu plików nie powiodło się: %s"
2646
2647 #: fish/prep_boot.c:86 fish/prep_boot.c:120 fish/prep_lv.c:66
2648 #: fish/prep_lv.c:82 fish/prep_lv.c:119 fish/prep_lv.c:135
2649 msgid "incorrect format for LV name, use '/dev/VG/LV'"
2650 msgstr ""
2651 "niepoprawny format dla nazwy woluminu logicznego, należy użyć \"/dev/VG/LV\""
2652
2653 #: fish/prep_boot.c:137 fish/prep_lv.c:91 fish/prep_lv.c:144
2654 #, c-format
2655 msgid "failed to create PV: %s: %s"
2656 msgstr "utworzenie woluminu fizycznego nie powiodło się: %s: %s"
2657
2658 #: fish/prep_boot.c:142 fish/prep_lv.c:96 fish/prep_lv.c:149
2659 #, c-format
2660 msgid "failed to create VG: %s: %s"
2661 msgstr "utworzenie grupy woluminów nie powiodło się: %s: %s"
2662
2663 #: fish/prep_boot.c:149 fish/prep_lv.c:103 fish/prep_lv.c:156
2664 #, c-format
2665 msgid "failed to create LV: /dev/%s/%s: %s"
2666 msgstr "utworzenie woluminu logicznego nie powiodło się: /dev/%s/%s: %s"
2667
2668 #: fish/prep_boot.c:153 fish/prep_lv.c:107 fish/prep_lv.c:160
2669 #, c-format
2670 msgid "failed to resize LV to full size: %s: %s"
2671 msgstr ""
2672 "zmiana rozmiaru woluminu logicznego do pełnego rozmiaru nie powiodła się: "
2673 "%s: %s"
2674
2675 #: fish/prep_fs.c:51 fish/prep_lv.c:165
2676 #, c-format
2677 msgid "failed to create filesystem (%s): %s"
2678 msgstr "utworzenie systemu plików (%s) nie powiodło się: %s"
2679
2680 #: fish/rc.c:255
2681 #, c-format
2682 msgid "guestfish: protocol error: could not read 'hello' message\n"
2683 msgstr "guestfish: błąd protokołu: nie można odczytać komunikatu \"hello\"\n"
2684
2685 #: fish/rc.c:260
2686 #, c-format
2687 msgid ""
2688 "guestfish: protocol error: version mismatch, server version '%s' does not "
2689 "match client version '%s'.  The two versions must match exactly.\n"
2690 msgstr ""
2691 "guestfish: błąd protokołu: wersja się nie zgadza, wersja serwera \"%s\" nie "
2692 "zgadza się z wersją klienta \"%s\". Obie wersje muszą się dokładnie "
2693 "zgadzać.\n"
2694
2695 #: fish/rc.c:335 fish/rc.c:349
2696 #, c-format
2697 msgid "guestfish: remote: looks like the server is not running\n"
2698 msgstr "guestfish: zdalnie: serwer nie jest uruchomiony\n"
2699
2700 #: fish/rc.c:361 fish/rc.c:375
2701 #, c-format
2702 msgid "guestfish: protocol error: could not send initial greeting to server\n"
2703 msgstr ""
2704 "guestfish: błąd protokołu: nie można wysłać początkowego powitania do "
2705 "serwera\n"
2706
2707 #: fish/rc.c:386
2708 #, c-format
2709 msgid "guestfish: protocol error: could not decode reply from server\n"
2710 msgstr ""
2711 "guestfish: błąd protokołu: nie można rozszyfrować odpowiedzi od serwera\n"
2712
2713 #: fish/reopen.c:36
2714 #, c-format
2715 msgid "'reopen' command takes no parameters\n"
2716 msgstr "polecenie \"reopen\" nie przyjmuje parametrów\n"
2717
2718 #: fish/reopen.c:46
2719 #, c-format
2720 msgid "reopen: guestfs_create: failed to create handle\n"
2721 msgstr "reopen: guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
2722
2723 #: fish/supported.c:66
2724 msgid "yes"
2725 msgstr "tak"
2726
2727 #: fish/supported.c:68
2728 msgid "no"
2729 msgstr "nie"
2730
2731 #: fish/time.c:36
2732 #, c-format
2733 msgid "use 'time command [args...]'\n"
2734 msgstr "należy użyć \"time polecenie [parametry...]\"\n"
2735
2736 #: fuse/guestmount.c:912
2737 #, fuzzy, c-format
2738 msgid ""
2739 "%s: FUSE module for libguestfs\n"
2740 "%s lets you mount a virtual machine filesystem\n"
2741 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
2742 "Usage:\n"
2743 "  %s [--options] [-- [--FUSE-options]] mountpoint\n"
2744 "Options:\n"
2745 "  -a|--add image       Add image\n"
2746 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2747 "  --dir-cache-timeout  Set readdir cache timeout (default 5 sec)\n"
2748 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2749 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
2750 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2751 "  --fuse-help          Display extra FUSE options\n"
2752 "  -i|--inspector       Automatically mount filesystems\n"
2753 "  --help               Display help message and exit\n"
2754 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
2755 "  --live               Connect to a live virtual machine\n"
2756 "  -m|--mount dev[:mnt[:opts]] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
2757 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
2758 "  -o|--option opt      Pass extra option to FUSE\n"
2759 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
2760 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
2761 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2762 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2763 "  -w|--rw              Mount read-write\n"
2764 "  -x|--trace           Trace guestfs API calls\n"
2765 msgstr ""
2766 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
2767 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
2768 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
2769 "Użycie:\n"
2770 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
2771 "Opcje:\n"
2772 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
2773 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
2774 "                       dla opcji -d\n"
2775 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
2776 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
2777 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
2778 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
2779 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
2780 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
2781 "  -i|--inspector       Automatycznie montuje systemy plików\n"
2782 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
2783 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
2784 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
2785 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
2786 "  -o|--option opcja    Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
2787 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
2788 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
2789 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
2790 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2791 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs\n"
2792
2793 #: fuse/guestmount.c:1130
2794 #, c-format
2795 msgid "%s: must have at least one -a/-d and at least one -m/-i option\n"
2796 msgstr ""
2797 "%s: musi posiadać co najmniej jedną opcję -a/-d i co najmniej jedną -m/-i\n"
2798
2799 #: fuse/guestmount.c:1138
2800 #, c-format
2801 msgid "%s: you must specify a mountpoint in the host filesystem\n"
2802 msgstr "%s: należy podać punkt montowania w systemie plików gospodarza\n"
2803
2804 #: inspector/virt-inspector.c:76
2805 #, c-format
2806 msgid ""
2807 "%s: display information about a virtual machine\n"
2808 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
2809 "Usage:\n"
2810 "  %s [--options] -d domname file [file ...]\n"
2811 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] file [file ...]\n"
2812 "Options:\n"
2813 "  -a|--add image       Add image\n"
2814 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2815 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2816 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
2817 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2818 "  --help               Display brief help\n"
2819 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
2820 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2821 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2822 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
2823 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
2824 msgstr ""
2825 "%s: wyświetla informacje o maszynie wirtualnej\n"
2826 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
2827 "Użycie:\n"
2828 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny plik [plik...]\n"
2829 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...] plik [plik...]\n"
2830 "Opcje:\n"
2831 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
2832 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
2833 "                       dla opcji -d\n"
2834 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
2835 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
2836 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
2837 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
2838 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
2839 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
2840 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2841 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
2842 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
2843
2844 #: inspector/virt-inspector.c:263
2845 #, c-format
2846 msgid ""
2847 "%s: no operating system could be detected inside this disk image.\n"
2848 "\n"
2849 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
2850 "machine\n"
2851 "image, or because the OS type is not understood by libguestfs.\n"
2852 "\n"
2853 "NOTE for Red Hat Enterprise Linux 6 users: for Windows guest support you "
2854 "must\n"
2855 "install the separate libguestfs-winsupport package.\n"
2856 "\n"
2857 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
2858 "information about the disk image as possible.\n"
2859 msgstr ""
2860 "%s: nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
2861 "\n"
2862 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
2863 "maszyną wirtualną lub biblioteka libguestfs nie rozumie tego typu systemu.\n"
2864 "\n"
2865 "UWAGA dla użytkowników systemu Red Hat Enterprise Linux 6: należy\n"
2866 "zainstalować oddzielny pakiet libguestfs-winsupport, aby uzyskać obsługę\n"
2867 "gości systemu Windows.\n"
2868 "\n"
2869 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
2870 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
2871
2872 #: inspector/virt-inspector.c:288
2873 #, c-format
2874 msgid "%s: XML write error at \"%s\": %m\n"
2875 msgstr "%s: błąd zapisu XML w \"%s\": %m\n"
2876
2877 #: inspector/virt-inspector.c:300
2878 #, c-format
2879 msgid "%s: xmlOutputBufferCreateFd: failed to open stdout\n"
2880 msgstr ""
2881 "%s: xmlOutputBufferCreateFd: otwarcie standardowego wyjścia nie powiodło "
2882 "się\n"
2883
2884 #: inspector/virt-inspector.c:308
2885 #, c-format
2886 msgid "%s: xmlNewTextWriter: failed to create libxml2 writer\n"
2887 msgstr ""
2888 "%s: xmlNewTextWriter: utworzenie modułu zapisującego libxml2 nie powiodło "
2889 "się\n"
2890
2891 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:158
2892 msgid "open_guest: first parameter must be a string or an arrayref"
2893 msgstr "open_guest: pierwszy parametr musi być ciągiem lub \"arrayref\""
2894
2895 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:164
2896 msgid "open_guest: first argument contains undefined element"
2897 msgstr "open_guest: pierwszy parametr zawiera nieokreślony element"
2898
2899 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:172
2900 #, perl-brace-format
2901 msgid "guest image {imagename} does not exist or is not readable"
2902 msgstr "obraz gościa {imagename} nie istnieje lub nie jest odczytywalny"
2903
2904 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:179
2905 msgid ""
2906 "open_guest: no libvirt support (install Sys::Virt, XML::XPath and XML::"
2907 "XPath::XMLParser)"
2908 msgstr ""
2909 "open_guest: brak obsługi biblioteki libvirt (należy zainstalować Sys::Virt, "
2910 "XML::XPath i XML::XPath::XMLParser)"
2911
2912 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:184
2913 msgid "open_guest: too many domains listed on command line"
2914 msgstr "open_guest: wyświetlono za dużo domen w wierszu poleceń"
2915
2916 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:191
2917 msgid "open_guest: cannot connect to libvirt"
2918 msgstr "open_guest: nie można połączyć się z biblioteką libvirt"
2919
2920 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:210
2921 #, perl-brace-format
2922 msgid "{imagename} is not the name of an inactive libvirt domain\n"
2923 msgstr "{imagename} nie jest nazwą nieaktywnej domeny biblioteki libvirt\n"
2924
2925 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:213
2926 #, perl-brace-format
2927 msgid "{imagename} is not the name of a libvirt domain\n"
2928 msgstr "{imagename} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
2929
2930 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:242
2931 #, perl-brace-format
2932 msgid "{imagename} seems to have no disk devices\n"
2933 msgstr "{imagename} nie posiada żadnych urządzeń dyskowych\n"
2934
2935 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:827
2936 msgid ""
2937 "No operating system could be detected inside this disk image.\n"
2938 "\n"
2939 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
2940 "machine\n"
2941 "image, or because the OS type is not understood by virt-inspector.\n"
2942 "\n"
2943 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
2944 "information about the disk image as possible.\n"
2945 msgstr ""
2946 "Nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
2947 "\n"
2948 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
2949 "maszyną wirtualną lub program virt-inspector nie rozumie tego typu systemu.\n"
2950 "\n"
2951 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
2952 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
2953
2954 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:901
2955 #, perl-brace-format
2956 msgid "unknown filesystem label {label}\n"
2957 msgstr "nieznana etykieta systemu plików {label}\n"
2958
2959 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:911
2960 #, perl-brace-format
2961 msgid "unknown filesystem UUID {uuid}\n"
2962 msgstr "nieznany UUID systemu plików {uuid}\n"
2963
2964 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:939
2965 #, perl-brace-format
2966 msgid "unknown filesystem {fs}\n"
2967 msgstr "nieznany system plików {fs}\n"
2968
2969 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1017
2970 #, perl-brace-format
2971 msgid "Error running rpm -qa: {error}"
2972 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia rpm -qa: {error}"
2973
2974 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1043
2975 #, perl-brace-format
2976 msgid "Error running dpkg-query: {error}"
2977 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia dpkg-query: {error}"
2978
2979 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1108
2980 msgid "Can't find grub on guest"
2981 msgstr "Nie można odnaleźć programu GRUB w gościu"
2982
2983 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1163
2984 #, perl-brace-format
2985 msgid "Grub entry {title} has no kernel"
2986 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie posiada jądra"
2987
2988 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1194
2989 #, perl-brace-format
2990 msgid "grub refers to {path}, which doesn't exist\n"
2991 msgstr "program GRUB odnosi się do {path}, który nie istnieje\n"
2992
2993 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1217
2994 #, perl-brace-format
2995 msgid "Grub entry {title} does not specify an initrd"
2996 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie określa initrd"
2997
2998 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1286
2999 #, perl-brace-format
3000 msgid "Didn't find modules directory {modules} for kernel {path}"
3001 msgstr "Nie odnaleziono katalogu modułów {modules} dla jądra {path}"
3002
3003 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1294
3004 #, perl-brace-format
3005 msgid "Couldn't guess kernel version number from path for kernel {path}"
3006 msgstr "Nie można odgadnąć numeru wersji jądra ze ścieżki jądra {path}"
3007
3008 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1348
3009 #, perl-brace-format
3010 msgid "{path} doesn't match augeas pattern"
3011 msgstr "{path} nie zgadza się ze wzorem Augeas"
3012
3013 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1387
3014 #, perl-brace-format
3015 msgid "{filename}: could not read initrd format"
3016 msgstr "{filename}: nie można odczytać formatu initrd"
3017
3018 #: rescue/virt-rescue.c:63
3019 #, fuzzy, c-format
3020 msgid ""
3021 "%s: Run a rescue shell on a virtual machine\n"
3022 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
3023 "Usage:\n"
3024 "  %s [--options] -d domname\n"
3025 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...]\n"
3026 "Options:\n"
3027 "  -a|--add image       Add image\n"
3028 "  --append kernelopts  Append kernel options\n"
3029 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
3030 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
3031 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
3032 "  --help               Display brief help\n"
3033 "  -m|--memsize MB      Set memory size in megabytes\n"
3034 "  --network            Enable network\n"
3035 "  -r|--ro              Access read-only\n"
3036 "  --selinux            Enable SELinux\n"
3037 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
3038 "  -V|--version         Display version and exit\n"
3039 "  -w|--rw              Mount read-write\n"
3040 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
3041 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
3042 msgstr ""
3043 "%s: uruchamia powłokę ratunkową w maszynie wirtualnej\n"
3044 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
3045 "Użycie:\n"
3046 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny\n"
3047 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...]\n"
3048 "Opcje:\n"
3049 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
3050 "  --append opcje_jądra Dołącza opcje jądra\n"
3051 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
3052 "                       dla opcji -d\n"
3053 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
3054 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
3055 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
3056 "  -m|--memsize MB      Ustawia rozmiar pamięci w megabajtach\n"
3057 "  --network            Włącza sieć\n"
3058 "  -r|--ro              Dostęp tylko do odczytu\n"
3059 "  --selinux            Włącza SELinuksa\n"
3060 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
3061 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
3062 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
3063 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
3064
3065 #: rescue/virt-rescue.c:180
3066 #, c-format
3067 msgid "%s: could not parse memory size '%s'\n"
3068 msgstr "%s: nie można przetworzyć rozmiaru pamięci \"%s\"\n"
3069
3070 #: rescue/virt-rescue.c:419
3071 #, c-format
3072 msgid "%s: unknown child exit status (%d)\n"
3073 msgstr "%s: nieznany stan wyjścia potomka (%d)\n"
3074
3075 #: src/appliance.c:181
3076 #, c-format
3077 msgid ""
3078 "cannot find any suitable libguestfs supermin or ordinary appliance on "
3079 "LIBGUESTFS_PATH (search path: %s)"
3080 msgstr ""
3081 "nie można odnaleźć żadnego przyrządu biblioteki libguestfs typu \"supermin\" "
3082 "lub \"ordinary\" w LIBGUESTFS_PATH (ścieżka wyszukiwania: %s)"
3083
3084 #: src/appliance.c:331
3085 #, c-format
3086 msgid "security: cached appliance %s is not owned by UID %d"
3087 msgstr ""
3088 "bezpieczeństwo: przyrząd %s w pamięci podręcznej nie jest własnością UID %d"
3089
3090 #: src/appliance.c:336
3091 #, c-format
3092 msgid "security: cached appliance %s is not a directory (mode %o)"
3093 msgstr ""
3094 "bezpieczeństwo: przyrząd %s w pamięci podręcznej nie jest katalogiem (tryb "
3095 "%o)"
3096
3097 #: src/appliance.c:341
3098 #, c-format
3099 msgid "security: cached appliance %s is writable by group or other (mode %o)"
3100 msgstr ""
3101 "bezpieczeństwo: przyrząd %s w pamięci podręcznej jest zapisywalny przez "
3102 "grupę lub innych (tryb %o)"
3103
3104 #: src/appliance.c:659
3105 msgid "external command failed, see earlier error messages"
3106 msgstr ""
3107 "zewnętrzne polecenie nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
3108 "komunikaty błędów"
3109
3110 #: src/dbdump.c:87
3111 #, fuzzy
3112 msgid "unexpected end of output from db_dump command before end of header"
3113 msgstr "nieoczekiwany koniec wyjścia polecenia db_dump"
3114
3115 #: src/dbdump.c:100 src/dbdump.c:112
3116 #, fuzzy
3117 msgid "unexpected line from db_dump command, no space prefix"
3118 msgstr "nieoczekiwany koniec wyjścia polecenia db_dump"
3119
3120 #: src/dbdump.c:129
3121 #, fuzzy
3122 msgid "unexpected end of output from db_dump command before end of data"
3123 msgstr "nieoczekiwany koniec wyjścia polecenia db_dump"
3124
3125 #: src/dbdump.c:210
3126 #, fuzzy
3127 msgid "unexpected non-hex digits in output of db_dump command"
3128 msgstr "nieoczekiwany koniec wyjścia polecenia db_dump"
3129
3130 #: src/filearch.c:153
3131 #, c-format
3132 msgid "size of %s unreasonable (%<PRIi64> bytes)"
3133 msgstr "rozmiar %s jest nierozsądny (%<PRIi64> bajtów)"
3134
3135 #: src/filearch.c:266
3136 msgid ""
3137 "file-architecture API not available since this version of libguestfs was "
3138 "compiled without PCRE or libmagic libraries"
3139 msgstr ""
3140 "API architektury plików jest niedostępne, ponieważ ta wersja biblioteki "
3141 "libguestfs została skompilowana bez bibliotek PCRE lub libmagic"
3142
3143 #: src/guestfs.c:174
3144 #, c-format
3145 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
3146 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
3147
3148 #: src/guestfs.c:340
3149 #, c-format
3150 msgid "warning: %s"
3151 msgstr ""
3152
3153 #: src/guestfs.c:399
3154 #, c-format
3155 msgid "libguestfs: error: %s\n"
3156 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
3157
3158 #: src/guestfs.c:946
3159 #, c-format
3160 msgid "<truncated, original size %zu bytes>"
3161 msgstr "<skrócone, pierwotny rozmiar %zu bajtów>"
3162
3163 #: src/inspect.c:265
3164 msgid "not a Windows guest, or systemroot could not be determined"
3165 msgstr "nie jest gościem systemu Windows lub nie można określić systemroot"
3166
3167 #: src/inspect.c:281
3168 #, fuzzy
3169 msgid "not a Windows guest, or CurrentControlSet could not be determined"
3170 msgstr "nie jest gościem systemu Windows lub nie można określić systemroot"
3171
3172 #: src/inspect.c:541 src/inspect_fs.c:474 src/inspect_fs.c:518
3173 #: src/inspect_fs_unix.c:194 src/inspect_fs_unix.c:579
3174 #: src/inspect_fs_unix.c:821
3175 #, c-format
3176 msgid "size of %s is unreasonably large (%<PRIi64> bytes)"
3177 msgstr "rozmiar %s jest nierozsądnie duży (%<PRIi64> bajtów)"
3178
3179 #: src/inspect.c:577
3180 msgid "no inspection data: call guestfs_inspect_os first"
3181 msgstr "brak danych badania: najpierw należy wywołać guestfs_inspect_os"
3182
3183 #: src/inspect.c:589
3184 #, c-format
3185 msgid ""
3186 "%s: root device not found: only call this function with a root device "
3187 "previously returned by guestfs_inspect_os"
3188 msgstr ""
3189 "%s: nie odnaleziono urządzenia root: należy wywoływać tę funkcję tylko z "
3190 "urządzeniem root poprzednio zwróconym przez guestfs_inspect_os"
3191
3192 #: src/inspect.c:599 src/inspect_apps.c:609
3193 msgid ""
3194 "inspection API not available since this version of libguestfs was compiled "
3195 "without PCRE or hivex libraries"
3196 msgstr ""
3197 "API badania jest niedostępne, ponieważ ta wersja biblioteki libguestfs "
3198 "została skompilowana bez bibliotek PCRE lub hivex"
3199
3200 #: src/inspect_fs.c:326 src/inspect_fs.c:339
3201 #, c-format
3202 msgid "could not parse integer in version number: %s"
3203 msgstr "nie można przetworzyć liczby całkowitej w numerze wersji: %s"
3204
3205 #: src/inspect_fs.c:483
3206 #, c-format
3207 msgid "%s: file is empty"
3208 msgstr "%s: plik jest pusty"
3209
3210 #: src/inspect_fs_unix.c:613
3211 msgid "could not parse /etc/fstab or empty file"
3212 msgstr "nie można przetworzyć pliku /etc/fstab lub pustego pliku"
3213
3214 #: src/inspect_fs_windows.c:112
3215 #, c-format
3216 msgid "cannot resolve Windows %%SYSTEMROOT%%"
3217 msgstr "nie można rozwiązać %%SYSTEMROOT%% systemu Windows"
3218
3219 #: src/inspect_icon.c:452
3220 #, c-format
3221 msgid "read: %s: unexpected end of file"
3222 msgstr ""
3223
3224 #: src/launch.c:98
3225 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
3226 msgstr ""
3227 "wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
3228
3229 #: src/launch.c:155
3230 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
3231 msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
3232
3233 #: src/launch.c:169
3234 #, c-format
3235 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
3236 msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
3237
3238 #: src/launch.c:235 src/launch.c:339
3239 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
3240 msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
3241
3242 #: src/launch.c:247 src/launch.c:252
3243 #, c-format
3244 msgid "%s parameter is empty or contains disallowed characters"
3245 msgstr "parametr %s jest pusty lub zawiera niedozwolone znaki"
3246
3247 #: src/launch.c:358
3248 msgid "the libguestfs handle has already been launched"
3249 msgstr "program obsługi libguestfs został już uruchomiony"
3250
3251 #: src/launch.c:367
3252 #, c-format
3253 msgid "%s: cannot create temporary directory"
3254 msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
3255
3256 #: src/launch.c:404
3257 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
3258 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
3259
3260 #: src/launch.c:759
3261 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
3262 msgstr ""
3263 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
3264 "błędów"
3265
3266 #: src/launch.c:772
3267 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
3268 msgstr ""
3269 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
3270
3271 #: src/launch.c:860
3272 #, fuzzy
3273 msgid "guestfs_launch failed, unexpected initial message from guestfsd"
3274 msgstr ""
3275 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
3276 "błędów"
3277
3278 #: src/launch.c:868
3279 #, fuzzy
3280 msgid "contacted guestfsd, but state != READY"
3281 msgstr ""
3282 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
3283
3284 #: src/launch.c:1047
3285 #, c-format
3286 msgid ""
3287 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
3288 "the LIBGUESTFS_QEMU environment variable."
3289 msgstr ""
3290 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
3291 "ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
3292
3293 #: src/launch.c:1138
3294 msgid "qemu has not been launched yet"
3295 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
3296
3297 #: src/launch.c:1149
3298 msgid "no subprocess to kill"
3299 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
3300
3301 #: src/proto.c:188
3302 #, c-format
3303 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
3304 msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
3305
3306 #: src/proto.c:211
3307 #, c-format
3308 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
3309 msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
3310
3311 #: src/proto.c:421
3312 #, c-format
3313 msgid ""
3314 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
3315 msgstr ""
3316 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x"
3317 "%x\n"
3318
3319 #: src/proto.c:543
3320 msgid ""
3321 "This usually means the libguestfs appliance failed to start up.  Please\n"
3322 "enable debugging (LIBGUESTFS_DEBUG=1) and rerun the command, then look at\n"
3323 "the debug messages output prior to this error.\n"
3324 msgstr ""
3325
3326 #: src/proto.c:549
3327 #, fuzzy
3328 msgid "See earlier debug messages.\n"
3329 msgstr ""
3330 "tar: nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty błędów\n"
3331
3332 #: src/proto.c:639
3333 #, c-format
3334 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
3335 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
3336
3337 #: src/proto.c:658
3338 #, c-format
3339 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
3340 msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
3341
3342 #: src/proto.c:810
3343 #, c-format
3344 msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
3345 msgstr "guestfs___send: stan %d != ZAJĘTY"
3346
3347 #: src/proto.c:834
3348 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
3349 msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
3350
3351 #: src/proto.c:843
3352 msgid "dispatch failed to marshal args"
3353 msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
3354
3355 #: src/proto.c:970
3356 #, c-format
3357 msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
3358 msgstr "send_file_chunk: stan %d != GOTOWY"
3359
3360 #: src/proto.c:986
3361 #, c-format
3362 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
3363 msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
3364
3365 #: src/proto.c:1136
3366 #, c-format
3367 msgid "%s: error in chunked encoding"
3368 msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
3369
3370 #: src/proto.c:1163
3371 msgid "write to daemon socket"
3372 msgstr "zapisuje do gniazda demona"
3373
3374 #: src/proto.c:1186
3375 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
3376 msgstr "receive_file_data: błąd przetwarzania w odpowiedzi wywołania zwrotnego"
3377
3378 #: src/proto.c:1191
3379 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
3380 msgstr ""
3381 "receive_file_data: otrzymano nieoczekiwaną flagę podczas odczytywania "
3382 "fragmentów pliku"
3383
3384 #: src/proto.c:1199
3385 msgid "failed to parse file chunk"
3386 msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
3387
3388 #: src/proto.c:1208
3389 msgid "file receive cancelled by daemon"
3390 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
3391
3392 #: src/virt.c:101 src/virt.c:347
3393 msgid "you cannot set both live and readonly flags"
3394 msgstr ""
3395
3396 #: src/virt.c:109
3397 #, c-format
3398 msgid "could not connect to libvirt (code %d, domain %d): %s"
3399 msgstr "nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): %s"
3400
3401 #: src/virt.c:130
3402 #, c-format
3403 msgid "no libvirt domain called '%s': %s"
3404 msgstr "brak domeny biblioteki libvirt o nazwie \"%s\": %s"
3405
3406 #: src/virt.c:185 src/virt.c:435
3407 #, c-format
3408 msgid "error reading libvirt XML information: %s"
3409 msgstr "błąd podczas odczytywania informacji XML biblioteki libvirt: %s"
3410
3411 #: src/virt.c:195 src/virt.c:443
3412 msgid "unable to parse XML information returned by libvirt"
3413 msgstr ""
3414 "nie można przetworzyć informacji XML zwróconej przez bibliotekę libvirt"
3415
3416 #: src/virt.c:201 src/virt.c:449
3417 msgid "unable to create new XPath context"
3418 msgstr "nie można utworzyć nowego kontekstu XPath"
3419
3420 #: src/virt.c:208 src/virt.c:464
3421 msgid "unable to evaluate XPath expression"
3422 msgstr "nie można sprawdzić wyrażenia XPath"
3423
3424 #: src/virt.c:305
3425 msgid "libvirt domain has no disks"
3426 msgstr "domena biblioteki libvirt nie posiada dysków"
3427
3428 #: src/virt.c:358
3429 #, c-format
3430 msgid "error getting domain info: %s"
3431 msgstr "błąd podczas uzyskiwania informacji o domenie: %s"
3432
3433 #: src/virt.c:372
3434 msgid ""
3435 "error: domain is a live virtual machine.\n"
3436 "Writing to the disks of a running virtual machine can cause disk "
3437 "corruption.\n"
3438 "Either use read-only access, or if the guest is running the guestfsd daemon\n"
3439 "specify live access.  In most libguestfs tools these options are --ro or\n"
3440 "--live respectively.  Consult the documentation for further information."
3441 msgstr ""
3442
3443 #: src/virt.c:492
3444 msgid ""
3445 "this guest has no libvirt <channel> definition for guestfsd\n"
3446 "See ATTACHING TO RUNNING DAEMONS in guestfs(3) for further information."
3447 msgstr ""
3448
3449 #: src/virt.c:517
3450 msgid ""
3451 "add-domain API not available since this version of libguestfs was compiled "
3452 "without libvirt or libxml2"
3453 msgstr ""
3454 "API dodawania domen jest niedostępne, ponieważ ta wersja biblioteki "
3455 "libguestfs została skompilowana bez bibliotek libvirt lub libxml2"
3456
3457 #: test-tool/test-tool.c:79
3458 #, fuzzy, c-format
3459 msgid ""
3460 "libguestfs-test-tool: interactive test tool\n"
3461 "Copyright (C) 2009-2011 Red Hat Inc.\n"
3462 "Usage:\n"
3463 "  libguestfs-test-tool [--options]\n"
3464 "Options:\n"
3465 "  --help         Display usage\n"
3466 "  --qemudir dir  Specify QEMU source directory\n"
3467 "  --qemu qemu    Specify QEMU binary\n"
3468 "  --timeout n\n"
3469 "  -t n           Set launch timeout (default: %d seconds)\n"
3470 msgstr ""
3471 "libguestfs-test-tool: interaktywne narzędzie testowania\n"
3472 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
3473 "Użycie:\n"
3474 "  libguestfs-test-tool [--opcje]\n"
3475 "Opcje:\n"
3476 "  --help         Wyświetla użycie\n"
3477 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
3478 "                 Program pomocniczy (domyślnie: %s)\n"
3479 "  --qemudir katalog  Podaje katalog źródłowy QEMU\n"
3480 "  --qemu QEMU    Podaje plik binarny QEMU\n"
3481 "  --timeout n\n"
3482 "  -t n           Ustawia czas oczekiwania na uruchomienie\n"
3483 "                 (domyślnie: %d sekundy)\n"
3484
3485 #: test-tool/test-tool.c:127
3486 #, c-format
3487 msgid "libguestfs-test-tool: unknown long option: %s (%d)\n"
3488 msgstr "libguestfs-test-tool: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
3489
3490 #: test-tool/test-tool.c:136
3491 #, c-format
3492 msgid "libguestfs-test-tool: invalid timeout: %s\n"
3493 msgstr "libguestfs-test-tool: nieprawidłowy czas oczekiwania: %s\n"
3494
3495 #: test-tool/test-tool.c:148
3496 #, c-format
3497 msgid "libguestfs-test-tool: unexpected command line option 0x%x\n"
3498 msgstr "libguestfs-test-tool: nieoczekiwana opcja wiersza poleceń 0x%x\n"
3499
3500 #: test-tool/test-tool.c:170
3501 #, c-format
3502 msgid "libguestfs-test-tool: failed to create libguestfs handle\n"
3503 msgstr ""
3504 "libguestfs-test-tool: utworzenie programu obsługi libguestfs nie powiodło "
3505 "się\n"
3506
3507 #: test-tool/test-tool.c:177
3508 #, c-format
3509 msgid "libguestfs-test-tool: failed to add drive '%s'\n"
3510 msgstr "libguestfs-test-tool: dodanie napędu \"%s\" nie powiodło się\n"
3511
3512 #: test-tool/test-tool.c:185
3513 #, c-format
3514 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
3515 msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version nie powiodło się\n"
3516
3517 #: test-tool/test-tool.c:217
3518 #, c-format
3519 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
3520 msgstr "libguestfs-test-tool: uruchomienie przyrządu nie powiodło się\n"
3521
3522 #: test-tool/test-tool.c:229
3523 #, fuzzy, c-format
3524 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run part-disk\n"
3525 msgstr "libguestfs-test-tool: wykonanie sfdisk nie powiodło się\n"
3526
3527 #: test-tool/test-tool.c:235
3528 #, c-format
3529 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
3530 msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 nie powiodło się\n"
3531
3532 #: test-tool/test-tool.c:241
3533 #, c-format
3534 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
3535 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sda1 w / nie powiodło się\n"
3536
3537 #: test-tool/test-tool.c:248
3538 #, fuzzy, c-format
3539 msgid "libguestfs-test-tool: failed to touch file\n"
3540 msgstr "libguestfs-test-tool: wykonanie sfdisk nie powiodło się\n"
3541
3542 #: test-tool/test-tool.c:279
3543 #, c-format
3544 msgid ""
3545 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
3546 "--qemu/--qemudir options cannot be used.\n"
3547 msgstr ""
3548 "Zmienna środowiskowa LIBGUESTFS_QEMU jest już ustawiona, więc nie można\n"
3549 "użyć opcji --qemu/--qemudir.\n"
3550
3551 #: test-tool/test-tool.c:287
3552 #, c-format
3553 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
3554 msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
3555
3556 #: test-tool/test-tool.c:301
3557 #, c-format
3558 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
3559 msgstr "%s: nie wygląda na katalog źródłowy QEMU\n"
3560
3561 #: tools/virt-list-filesystems.pl:142
3562 msgid "virt-list-filesystems: no image or VM name given"
3563 msgstr "virt-list-filesystems: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
3564
3565 #: tools/virt-list-partitions.pl:152
3566 msgid "virt-list-partitions: no image or VM name given"
3567 msgstr "virt-list-partitions: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
3568
3569 #: tools/virt-make-fs.pl:291
3570 msgid "virt-make-fs input output\n"
3571 msgstr "virt-make-fs wejście wyjście\n"
3572
3573 #: tools/virt-make-fs.pl:321
3574 msgid "unexpected output from 'du' command"
3575 msgstr "nieoczekiwane wyjście polecenia \"du\""
3576
3577 #: tools/virt-make-fs.pl:333 tools/virt-make-fs.pl:347
3578 #: tools/virt-make-fs.pl:458
3579 #, perl-brace-format
3580 msgid "{f}: unknown input format: {fmt}\n"
3581 msgstr "{f}: nieznany format wyjścia: {fmt}\n"
3582
3583 #: tools/virt-make-fs.pl:391
3584 #, perl-brace-format
3585 msgid "virt-make-fs: cannot parse size parameter: {sz}\n"
3586 msgstr "virt-make-fs: nie można przetworzyć parametru rozmiaru: {sz}\n"
3587
3588 #: tools/virt-make-fs.pl:406
3589 msgid ""
3590 "qemu-img create: failed to create disk image, see earlier error messages\n"
3591 msgstr ""
3592 "qemu-img create: utworzenie obrazu dysku nie powiodło się, proszę zobaczyć "
3593 "wcześniejsze komunikaty błędów\n"
3594
3595 #: tools/virt-make-fs.pl:417
3596 msgid "virt-make-fs: NTFS support was disabled when libguestfs was compiled\n"
3597 msgstr ""
3598 "virt-make-fs: obsługa systemu plików NTFS została wyłączona podczas "
3599 "komplikacji biblioteki libguestfs\n"
3600
3601 #: tools/virt-make-fs.pl:442
3602 msgid "tar: failed, see earlier messages\n"
3603 msgstr ""
3604 "tar: nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty błędów\n"
3605
3606 #: tools/virt-make-fs.pl:464
3607 msgid "uncompress command failed, see earlier messages\n"
3608 msgstr ""
3609 "polecenie uncompress nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
3610 "komunikaty błędów\n"
3611
3612 #: tools/virt-make-fs.pl:499
3613 msgid ""
3614 "virt-make-fs: error copying contents into filesystem\n"
3615 "An error here usually means that the program did not estimate the\n"
3616 "filesystem size correctly.  Please read the BUGS section of the manpage.\n"
3617 msgstr ""
3618 "virt-make-fs: błąd podczas kopiowania zawartości do systemu plików\n"
3619 "Błąd w tym miejscu zwykle oznacza, że program nie oszacował poprawnie\n"
3620 "rozmiar systemu plików. Proszę przeczytać sekcję BUGS strony podręcznika.\n"
3621
3622 #: tools/virt-tar.pl:183 tools/virt-tar.pl:190
3623 msgid "virt-tar: extract/upload mode specified twice on the command line\n"
3624 msgstr "virt-tar: wydobywa/wysyła tryb podany dwukrotnie w wierszu poleceń\n"
3625
3626 #: tools/virt-tar.pl:212
3627 msgid "virt-tar: no image, VM names, directory or filename given"
3628 msgstr ""
3629 "virt-tar: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych, katalogu lub nazwy "
3630 "pliku"
3631
3632 #: tools/virt-tar.pl:215
3633 msgid "virt-tar: either -x or -u must be specified on the command line\n"
3634 msgstr "virt-tar: należy podać opcję -x lub -u w wierszu poleceń\n"
3635
3636 #: tools/virt-tar.pl:226
3637 #, perl-brace-format
3638 msgid "virt-tar: {tarball}: file not found\n"
3639 msgstr "virt-tar: {tarball}: nie odnaleziono pliku\n"
3640
3641 #: tools/virt-tar.pl:229
3642 #, perl-brace-format
3643 msgid "virt-tar: {dir}: directory name must start with '/' character\n"
3644 msgstr "virt-tar: {dir}: nazwa katalogu musi zaczynać się od znaku \"/\"\n"
3645
3646 #: tools/virt-tar.pl:243 tools/virt-win-reg.pl:259
3647 #, perl-brace-format
3648 msgid ""
3649 "{prog}: No operating system could be detected inside this disk image.\n"
3650 "\n"
3651 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
3652 "machine\n"
3653 "image, or because the OS type is not understood by libguestfs.\n"
3654 "\n"
3655 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
3656 "information about the disk image as possible.\n"
3657 msgstr ""
3658 "{prog}: nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu "
3659 "dysku.\n"
3660 "\n"
3661 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
3662 "maszyną wirtualną lub biblioteka libguestfs nie rozumie tego typu systemu.\n"
3663 "\n"
3664 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
3665 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
3666
3667 #: tools/virt-tar.pl:247 tools/virt-win-reg.pl:263
3668 #, perl-brace-format
3669 msgid "{prog}: multiboot operating systems are not supported.\n"
3670 msgstr "{prog}: systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane.\n"
3671
3672 #: tools/virt-win-reg.pl:243
3673 msgid "no libvirt domain name or disk image given\n"
3674 msgstr "nie podano nazwy domeny libvirt lub obrazu dysku\n"
3675
3676 #: tools/virt-win-reg.pl:285
3677 msgid ""
3678 "expecting 1 or 2 more parameters, subkey path and optionally the value to "
3679 "export\n"
3680 msgstr ""
3681 "oczekiwano jednego lub dwóch parametrów, ścieżki do podklucza i opcjonalnie "
3682 "wartości do wyeksportowania\n"
3683
3684 #: tools/virt-win-reg.pl:444
3685 #, fuzzy, perl-brace-format
3686 msgid "virt-win-reg: {p}: cannot find user directory\n"
3687 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie odnaleziono pliku w gościu: {err}\n"
3688
3689 #: tools/virt-win-reg.pl:449
3690 #, perl-brace-format
3691 msgid "virt-win-reg: {p}: not a supported Windows Registry path\n"
3692 msgstr ""
3693 "virt-win-reg: {p}: nie jest obsługiwaną ścieżką rejestru systemu Windows\n"
3694
3695 #: tools/virt-win-reg.pl:520 tools/virt-win-reg.pl:542
3696 #, perl-brace-format
3697 msgid "virt-win-reg: {p}: file not found in guest: {err}\n"
3698 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie odnaleziono pliku w gościu: {err}\n"
3699
3700 #: tools/virt-win-reg.pl:527
3701 #, perl-brace-format
3702 msgid "virt-win-reg: {p}: could not download registry file: {err}\n"
3703 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można pobrać pliku rejestru: {err}\n"
3704
3705 #: tools/virt-win-reg.pl:549
3706 #, perl-brace-format
3707 msgid "virt-win-reg: {p}: could not upload registry file: {err}\n"
3708 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można wysłać pliku rejestru: {err}\n"
3709
3710 #, fuzzy
3711 #~ msgid "%s: temporary directory not found"
3712 #~ msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
3713
3714 #~ msgid "unexpected end of file when reading from daemon"
3715 #~ msgstr "nieoczekiwany koniec pliku podczas odczytywania z demona"
3716
3717 #~ msgid "virt-edit: no image, VM names or filenames to edit given"
3718 #~ msgstr ""
3719 #~ "virt-edit: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub nazw plików dla "
3720 #~ "polecenia edit"
3721
3722 #~ msgid "File not changed.\n"
3723 #~ msgstr "Plik nie został zmieniony.\n"
3724
3725 #~ msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkdir /iso\n"
3726 #~ msgstr "libguestfs-test-tool: utworzenie katalogu /iso nie powiodło się\n"
3727
3728 #~ msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sdb on /iso\n"
3729 #~ msgstr ""
3730 #~ "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sdb w /iso nie powiodło się\n"
3731
3732 #~ msgid ""
3733 #~ "libguestfs-test-tool: could not run helper program, or helper failed\n"
3734 #~ msgstr ""
3735 #~ "libguestfs-test-tool: nie można uruchomić programu pomocniczego lub "
3736 #~ "program nie powiódł się\n"
3737
3738 #~ msgid ""
3739 #~ "Test tool helper program 'libguestfs-test-tool-helper' is not\n"
3740 #~ "available.  Expected to find it in '%s'\n"
3741 #~ "\n"
3742 #~ "Use the --helper option to specify the location of this program.\n"
3743 #~ msgstr ""
3744 #~ "Program pomocniczy narzędzia testowania \"libguestfs-test-tool-helper\" "
3745 #~ "nie\n"
3746 #~ "jest dostępny. Oczekiwano odnalezienie go w \"%s\"\n"
3747 #~ "\n"
3748 #~ "Należy użyć opcji --helper, aby podać położenie tego programu.\n"
3749
3750 #~ msgid "command failed: %s"
3751 #~ msgstr "polecenie nie powiodło się: %s"
3752
3753 #~ msgid ""
3754 #~ "Test tool helper program %s\n"
3755 #~ "is not statically linked.  This is a build error when this test tool\n"
3756 #~ "was built.\n"
3757 #~ msgstr ""
3758 #~ "Program pomocniczy narzędzia testowania %s\n"
3759 #~ "nie jest skonsolidowany statycznie. Jest to błąd budowania.\n"
3760
3761 #~ msgid "mkisofs command failed: %s\n"
3762 #~ msgstr "polecenie mkisofs nie powiodło się: %s\n"
3763
3764 #~ msgid "virt-resize: sorry this program does not work on a 32 bit host\n"
3765 #~ msgstr "virt-rescue: ten program nie działa na 32 bitowym gospodarzu\n"
3766
3767 #~ msgid "virt-resize: {file}: does not exist or is not readable\n"
3768 #~ msgstr "virt-resize: {file}: nie istnieje lub nie jest odczytywalny\n"
3769
3770 #~ msgid ""
3771 #~ "virt-resize: {file}: does not exist or is not writable\n"
3772 #~ "You have to create the destination disk before running this program.\n"
3773 #~ "Please read the virt-resize(1) manpage for more information.\n"
3774 #~ msgstr ""
3775 #~ "virt-resize: {file}: nie istnieje lub nie jest zapisywalny\n"
3776 #~ "Należy utworzyć dysk docelowy przed uruchomieniem tego programu.\n"
3777 #~ "Proszę przeczytać stronę podręcznika virt-resize(1), aby dowiedzieć się "
3778 #~ "więcej.\n"
3779
3780 #~ msgid ""
3781 #~ "virt-resize: {file}: file is too small to be a disk image ({sz} bytes)\n"
3782 #~ msgstr ""
3783 #~ "virt-resize: {file}: plik jest za mały, aby był obrazem dysku ({sz} "
3784 #~ "bajtów)\n"
3785
3786 #~ msgid "virt-resize: short read"
3787 #~ msgstr "virt-resize: krótki odczyt"
3788
3789 #~ msgid "virt-resize: no logical volume called {n}\n"
3790 #~ msgstr "virt-resize: brak woluminu logicznego o nazwie {n}\n"
3791
3792 #~ msgid ""
3793 #~ "{p}: partition not found in the source disk image, when using the '{opt}' "
3794 #~ "command line option\n"
3795 #~ msgstr ""
3796 #~ "{p}: nie odnaleziono partycji w źródłowym obrazie dysku podczas używania "
3797 #~ "opcji wiersza poleceń\"{opt}\"\n"
3798
3799 #~ msgid ""
3800 #~ "{p}: partition ignored, you cannot use it in another command line "
3801 #~ "argument\n"
3802 #~ msgstr ""
3803 #~ "{p}: zignorowano partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach "
3804 #~ "wiersza poleceń\n"
3805
3806 #~ msgid ""
3807 #~ "{p}: partition deleted, you cannot use it in another command line "
3808 #~ "argument\n"
3809 #~ msgstr ""
3810 #~ "{p}: usunięto partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach "
3811 #~ "wiersza poleceń\n"
3812
3813 #~ msgid "{p}: this partition has already been marked for resizing\n"
3814 #~ msgstr "{p}: ta partycja została już oznaczona do zmiany rozmiaru\n"
3815
3816 #~ msgid "{p}: missing size field in {o} option\n"
3817 #~ msgstr "{p}: brak pola rozmiaru w opcji {o}\n"
3818
3819 #~ msgid "{p}: {f}: cannot parse size field\n"
3820 #~ msgstr "{p}: {f}: nie można przetworzyć pola rozmiaru\n"
3821
3822 #~ msgid "{p}: new size is zero or negative\n"
3823 #~ msgstr "{p}: nowy rozmiar wynosi zero lub jest ujemny\n"
3824
3825 #~ msgid ""
3826 #~ "{p}: cannot make this partition smaller because it contains a\n"
3827 #~ "filesystem, physical volume or other content that is larger than the new "
3828 #~ "size.\n"
3829 #~ "You have to resize the content first, see virt-resize(1).\n"
3830 #~ msgstr ""
3831 #~ "{p}: nie można zmniejszyć tej partycji, ponieważ zawiera ona system "
3832 #~ "plików,\n"
3833 #~ "wolumin fizyczny lub inną zawartość, która jest większa niż nowy "
3834 #~ "rozmiar.\n"
3835 #~ "Należy najpierw zmienić rozmiar zawartości, w tym celu proszę zobaczyć "
3836 #~ "stronę podręcznika virt-resize(1).\n"
3837
3838 #~ msgid "virt-resize: you cannot use options --expand and --shrink together\n"
3839 #~ msgstr ""
3840 #~ "virt-resize: nie można używać razem opcji --expand i --shrink together\n"
3841
3842 #~ msgid ""
3843 #~ "virt-resize: error: cannot use --expand when there is no surplus space "
3844 #~ "to\n"
3845 #~ "expand into.  You need to make the target disk larger by at least {h}.\n"
3846 #~ msgstr ""
3847 #~ "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --expand, kiedy nie ma miejsca "
3848 #~ "na\n"
3849 #~ "rozszerzenie. Należy zwiększyć dysk docelowy o co najmniej {h}.\n"
3850
3851 #~ msgid ""
3852 #~ "virt-resize: error: cannot use --shrink because there is no deficit\n"
3853 #~ "(see 'deficit' in the virt-resize(1) man page)\n"
3854 #~ msgstr ""
3855 #~ "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --shrink, ponieważ brak deficytu\n"
3856 #~ "(proszę zobaczyć \"deficit\" na stronie podręcznika virt-resize(1)).\n"
3857
3858 #~ msgid "Summary of changes:\n"
3859 #~ msgstr "Podsumowanie zmian:\n"
3860
3861 #~ msgid "{p}: partition will be ignored\n"
3862 #~ msgstr "{p}: partycja zostanie zignorowana\n"
3863
3864 #~ msgid "{p}: partition will be deleted\n"
3865 #~ msgstr "{p}: partycja zostanie usunięta\n"
3866
3867 #~ msgid "{p}: partition will be resized from {oldsize} to {newsize}\n"
3868 #~ msgstr "{p}: rozmiar partycji zostanie zmieniony z {oldsize} do {newsize}\n"
3869
3870 #~ msgid "{p}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
3871 #~ msgstr "{p}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
3872
3873 #~ msgid "{p}: partition will be left alone\n"
3874 #~ msgstr "{p}: partycja zostanie pozostawiona bez zmian\n"
3875
3876 #~ msgid "{n}: LV will be expanded to maximum size\n"
3877 #~ msgstr ""
3878 #~ "{n}: wolumin logiczny zostanie rozszerzony do maksymalnego rozmiaru\n"
3879
3880 #~ msgid "{n}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
3881 #~ msgstr "{n}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
3882
3883 #~ msgid "There is a surplus of {spl} bytes ({h}).\n"
3884 #~ msgstr "Istnieje nadmiar {spl} bajtów ({h}).\n"
3885
3886 #~ msgid "An extra partition will be created for the surplus.\n"
3887 #~ msgstr "Dodatkowa partycja zostanie utworzona dla nadmiarowego miejsca.\n"
3888
3889 #~ msgid ""
3890 #~ "The surplus space is not large enough for an extra partition to be "
3891 #~ "created\n"
3892 #~ "and so it will just be ignored.\n"
3893 #~ msgstr ""
3894 #~ "Nadmiarowe miejsce nie jest dostatecznie duże do utworzenia dodatkowej\n"
3895 #~ "partycji, więc zostanie zignorowane.\n"
3896
3897 #~ msgid ""
3898 #~ "The surplus space will be ignored.  Run a partitioning program in the "
3899 #~ "guest\n"
3900 #~ "to partition this extra space if you want.\n"
3901 #~ msgstr ""
3902 #~ "Nadmiarowe miejsce zostanie zignorowane. Można uruchomić program\n"
3903 #~ "partycjonowania w gościu, aby partycjonować te dodatkowe miejsce w razie\n"
3904 #~ "potrzeby.\n"
3905
3906 #~ msgid ""
3907 #~ "virt-resize: error: there is a deficit of {def} bytes ({h}).\n"
3908 #~ "You need to make the target disk larger by at least this amount,\n"
3909 #~ "or adjust your resizing requests.\n"
3910 #~ msgstr ""
3911 #~ "virt-resize: błąd: istnieje deficyt {def} bajtów ({h}).\n"
3912 #~ "Należy zwiększyć dysk docelowy co najmniej o tę ilość lub dostosować\n"
3913 #~ "żądania zmiany rozmiaru.\n"
3914
3915 #~ msgid "virt-resize: source disk does not have a first partition\n"
3916 #~ msgstr "virt-resize: dysk źródłowy nie posiada pierwszej partycji\n"
3917
3918 #~ msgid "Copying {p} ...\n"
3919 #~ msgstr "Kopiowanie {p}...\n"
3920
3921 #~ msgid "Expanding {p} using the '{meth}' method\n"
3922 #~ msgstr "Rozszerzanie {p} używając metody \"{meth}\"\n"
3923
3924 #~ msgid ""
3925 #~ "error: domain is a live virtual machine.\n"
3926 #~ "You must use readonly access because write access to a running virtual "
3927 #~ "machine\n"
3928 #~ "can cause disk corruption."
3929 #~ msgstr ""
3930 #~ "błąd: domena jest aktywną maszyną wirtualną.\n"
3931 #~ "Należy użyć dostępu tylko do doczytu, ponieważ dostęp do zapisu\n"
3932 #~ "uruchomionej maszyny wirtualnej może spowodować uszkodzenie dysku."