Version 1.11.10.
[libguestfs.git] / po / pl.po
1 # translation of pl.po to Polish
2 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009.
3 #
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: pl\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
8 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
9 "POT-Creation-Date: 2011-06-10 15:29+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2010-12-21 14:12+0100\n"
11 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
12 "Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
13 "Language: pl\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: cat/virt-cat.c:57 cat/virt-filesystems.c:99 cat/virt-ls.c:99 df/main.c:70
19 #: edit/virt-edit.c:73 fish/fish.c:96 fuse/guestmount.c:908
20 #: inspector/virt-inspector.c:72 rescue/virt-rescue.c:59
21 #, c-format
22 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
23 msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
24
25 #: cat/virt-cat.c:61
26 #, c-format
27 msgid ""
28 "%s: display files in a virtual machine\n"
29 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
30 "Usage:\n"
31 "  %s [--options] -d domname file [file ...]\n"
32 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] file [file ...]\n"
33 "Options:\n"
34 "  -a|--add image       Add image\n"
35 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
36 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
37 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
38 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
39 "  --help               Display brief help\n"
40 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
41 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
42 "  -V|--version         Display version and exit\n"
43 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
44 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
45 msgstr ""
46 "%s: wyświetla pliki w maszynie wirtualnej\n"
47 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
48 "Użycie:\n"
49 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny plik [plik...]\n"
50 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img ...] plik [plik...]\n"
51 "Opcje:\n"
52 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
53 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
54 "                       dla opcji -d\n"
55 "  -d|--domain gość     Dodaje dyski z gościa biblioteki libvirt\n"
56 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
57 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
58 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
59 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejści\n"
60 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
61 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
62 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
63 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
64
65 #: cat/virt-cat.c:117 cat/virt-filesystems.c:202 cat/virt-ls.c:192
66 #: df/domains.c:428 df/main.c:136 edit/virt-edit.c:141 fish/fish.c:219
67 #: fuse/guestmount.c:1024 inspector/virt-inspector.c:132
68 #: rescue/virt-rescue.c:133
69 #, c-format
70 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
71 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
72
73 #: cat/virt-cat.c:139 cat/virt-filesystems.c:256 cat/virt-ls.c:242
74 #: df/main.c:160 edit/virt-edit.c:163 fish/fish.c:276 fuse/guestmount.c:1061
75 #: inspector/virt-inspector.c:154 rescue/virt-rescue.c:157
76 #, c-format
77 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
78 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
79
80 #: cat/virt-filesystems.c:103
81 #, c-format
82 msgid ""
83 "%s: list filesystems, partitions, block devices, LVM in a VM\n"
84 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
85 "Usage:\n"
86 "  %s [--options] -d domname\n"
87 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...]\n"
88 "Options:\n"
89 "  -a|--add image       Add image\n"
90 "  --all                Display everything\n"
91 "  --blkdevs|--block-devices\n"
92 "                       Display block devices\n"
93 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
94 "  --csv                Output as Comma-Separated Values\n"
95 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
96 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
97 "  --extra              Display swap and data filesystems\n"
98 "  --filesystems        Display mountable filesystems\n"
99 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
100 "  -h|--human-readable  Human-readable sizes in --long output\n"
101 "  --help               Display brief help\n"
102 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
103 "  -l|--long            Long output\n"
104 "  --lvs|--logvols|--logical-volumes\n"
105 "                       Display LVM logical volumes\n"
106 "  --no-title           No title in --long output\n"
107 "  --parts|--partitions Display partitions\n"
108 "  --pvs|--physvols|--physical-volumes\n"
109 "                       Display LVM physical volumes\n"
110 "  --uuid|--uuids       Add UUIDs to --long output\n"
111 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
112 "  -V|--version         Display version and exit\n"
113 "  --vgs|--volgroups|--volume-groups\n"
114 "                       Display LVM volume groups\n"
115 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
116 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
117 msgstr ""
118 "%s: wyświetla listę systemów plików, partycji, urządzeń blokowych i LVM\n"
119 "w maszynie wirtualnej\n"
120 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
121 "Użycie:\n"
122 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny\n"
123 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...]\n"
124 "Opcje:\n"
125 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
126 "  --all                Wyświetla wszystko\n"
127 "  --blkdevs|--block-devices\n"
128 "                       Wyświetla urządzenia blokowe\n"
129 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
130 "                       dla opcji -d\n"
131 "  --csv                Wyjście jako CSV (wartości oddzielane przecinkiem)\n"
132 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
133 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
134 "  --extra              Wyświetla systemy plików wymiany i danych\n"
135 "  --filesystems        Wyświetla montowalne systemy plików\n"
136 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
137 "  -h|--human-readable  Rozmiary czytelne dla człowieka\n"
138 "                       w wyjściu opcji --long\n"
139 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
140 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
141 "  -l|--long            Długie wyjście\n"
142 "  --lvs|--logvols|--logical-volumes\n"
143 "                       Wyświetla woluminy logiczne LVM\n"
144 "  --no-title           Bez tytułu w wyjściu opcji --long\n"
145 "  --parts|--partitions Wyświetla partycje\n"
146 "  --pvs|--physvols|--physical-volumes\n"
147 "                       Wyświetla woluminy fizyczne LVM\n"
148 "  --uuid|--uuids       Dodaje UUID do wyjścia opcji --long\n"
149 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
150 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
151 "  --vgs|--volgroups|--volume-groups\n"
152 "                       Wyświetla grupy woluminów LVM\n"
153 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
154 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
155
156 #: cat/virt-filesystems.c:318 cat/virt-ls.c:347 df/main.c:255
157 #, c-format
158 msgid "%s: you cannot use -h and --csv options together.\n"
159 msgstr "%s: nie można używać opcji -h oraz --csv jednocześnie.\n"
160
161 #: cat/virt-ls.c:103
162 #, fuzzy, c-format
163 msgid ""
164 "%s: list files in a virtual machine\n"
165 "Copyright (C) 2010-2011 Red Hat Inc.\n"
166 "Usage:\n"
167 "  %s [--options] -d domname dir [dir ...]\n"
168 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] dir [dir ...]\n"
169 "Options:\n"
170 "  -a|--add image       Add image\n"
171 "  --checksum[=...]     Display file checksums\n"
172 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
173 "  --csv                Comma-Separated Values output\n"
174 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
175 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
176 "  --extra-stats        Display extra stats\n"
177 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
178 "  --help               Display brief help\n"
179 "  -h|--human-readable  Human-readable sizes in output\n"
180 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
181 "  -l|--long            Long listing\n"
182 "  -R|--recursive       Recursive listing\n"
183 "  --times              Display file times\n"
184 "  --time-days          Display file times as days before now\n"
185 "  --time-relative      Display file times as seconds before now\n"
186 "  --time-t             Display file times as time_t's\n"
187 "  --uids               Display UID, GID\n"
188 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
189 "  -V|--version         Display version and exit\n"
190 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
191 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
192 msgstr ""
193 "%s: wyświetla listę plików w maszynie wirtualnej\n"
194 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
195 "Użycie:\n"
196 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny plik [kat...]\n"
197 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...] kat [kat...]\n"
198 "Opcje:\n"
199 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
200 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
201 "                       dla opcji -d\n"
202 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
203 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
204 "  --format[=raw|..]    Wymusza obraz dysku dla opcji -a\n"
205 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
206 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
207 "  -l|--long            Długie listy\n"
208 "  -R|--recursive       Rekursywne listy\n"
209 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
210 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
211 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
212 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
213
214 #: cat/virt-ls.c:338
215 #, c-format
216 msgid ""
217 "%s: used a flag which can only be combined with -lR mode\n"
218 "For more information, read the virt-ls(1) man page.\n"
219 msgstr ""
220
221 #: cat/virt-ls.c:577
222 #, fuzzy, c-format
223 msgid "%s: error getting extended attrs for %s %s\n"
224 msgstr "błąd podczas uzyskiwania informacji o domenie: %s"
225
226 #: cat/virt-ls.c:583
227 #, c-format
228 msgid "%s: error: cannot parse xattr count for %s %s\n"
229 msgstr ""
230
231 #: df/domains.c:115
232 #, c-format
233 msgid "%s: could not connect to libvirt (code %d, domain %d): %s"
234 msgstr ""
235 "%s: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): %s"
236
237 #: df/domains.c:124
238 #, c-format
239 msgid "%s: could not get number of running domains (code %d, domain %d): %s"
240 msgstr ""
241 "%s: nie można uzyskać liczby uruchomionych domen (kod %d, domena %d): %s"
242
243 #: df/domains.c:134
244 #, c-format
245 msgid "%s: could not list running domains (code %d, domain %d): %s"
246 msgstr ""
247 "%s: nie można wyświetlić listy uruchomionych domen (kod %d, domena %d): %s"
248
249 #: df/domains.c:145
250 #, c-format
251 msgid "%s: could not get number of inactive domains (code %d, domain %d): %s"
252 msgstr ""
253 "%s: nie można uzyskać liczby nieaktywnych domen (kod %d, domena %d): %s"
254
255 #: df/domains.c:155
256 #, c-format
257 msgid "%s: could not list inactive domains (code %d, domain %d): %s"
258 msgstr ""
259 "%s: nie można wyświetlić listy nieaktywnych domen (kod %d, domena %d): %s"
260
261 #: df/domains.c:281
262 #, c-format
263 msgid "%s: ignoring %s, it has too many disks (%zu > %d)"
264 msgstr "%s: ignorowanie %s, posiada za dużo dysków (%zu > %d)"
265
266 #: df/main.c:74
267 #, c-format
268 msgid ""
269 "%s: display free space on virtual filesystems\n"
270 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
271 "Usage:\n"
272 "  %s [--options] -d domname\n"
273 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...]\n"
274 "Options:\n"
275 "  -a|--add image       Add image\n"
276 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
277 "  --csv                Output as Comma-Separated Values\n"
278 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
279 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
280 "  -h|--human-readable  Human-readable sizes in --long output\n"
281 "  --help               Display brief help\n"
282 "  -i|--inodes          Display inodes\n"
283 "  --one-per-guest      Separate appliance per guest\n"
284 "  --uuid               Add UUIDs to --long output\n"
285 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
286 "  -V|--version         Display version and exit\n"
287 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
288 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
289 msgstr ""
290 "%s: wyświetla wolne miejsce na wirtualnych systemach plików\n"
291 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
292 "Użycie:\n"
293 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny\n"
294 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...]\n"
295 "Opcje:\n"
296 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
297 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
298 "                       dla opcji -d\n"
299 "  --csv                Wyjście jako CSV (wartości oddzielane przecinkiem)\n"
300 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
301 "  --format[=raw|..]    Wymusza obraz dysku dla opcji -a\n"
302 "  -h|--human-readable  Rozmiary czytelne dla człowieka\n"
303 "                       w wyjściu opcji --long\n"
304 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
305 "  -i|--inodes          Wyświetla i-węzły\n"
306 "  --one-per-guest      Oddziela przyrządy według gości\n"
307 "  --uuid               Dodaje UUID do wyjścia opcji --long\n"
308 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
309 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
310 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
311 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
312
313 #: df/main.c:267
314 #, c-format
315 msgid "%s: compiled without support for libvirt.\n"
316 msgstr "%s: skompilowano bez obsługi biblioteki libvirt.\n"
317
318 #: df/output.c:50
319 msgid "VirtualMachine"
320 msgstr "Maszyna wirtualna"
321
322 #: df/output.c:51
323 msgid "Filesystem"
324 msgstr "System plików"
325
326 #: df/output.c:54
327 msgid "1K-blocks"
328 msgstr "K-bloki"
329
330 #: df/output.c:56
331 msgid "Size"
332 msgstr "Rozmiar"
333
334 #: df/output.c:57
335 msgid "Used"
336 msgstr "Użyte"
337
338 #: df/output.c:58
339 msgid "Available"
340 msgstr "Dostępne"
341
342 #: df/output.c:59
343 msgid "Use%"
344 msgstr "Użycie%"
345
346 #: df/output.c:61
347 msgid "Inodes"
348 msgstr "I-węzły"
349
350 #: df/output.c:62
351 msgid "IUsed"
352 msgstr "IUżyte"
353
354 #: df/output.c:63
355 msgid "IFree"
356 msgstr "IWolne"
357
358 #: df/output.c:64
359 msgid "IUse%"
360 msgstr "IUżyte%"
361
362 #: edit/virt-edit.c:77
363 #, fuzzy, c-format
364 msgid ""
365 "%s: Edit a file in a virtual machine\n"
366 "Copyright (C) 2009-2011 Red Hat Inc.\n"
367 "Usage:\n"
368 "  %s [--options] -d domname file [file ...]\n"
369 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] file [file ...]\n"
370 "Options:\n"
371 "  -a|--add image       Add image\n"
372 "  -b|--backup .ext     Backup original as original.ext\n"
373 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
374 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
375 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
376 "  -e|--expr expr       Non-interactive editing using Perl expr\n"
377 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
378 "  --help               Display brief help\n"
379 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
380 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
381 "  -V|--version         Display version and exit\n"
382 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
383 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
384 msgstr ""
385 "%s: wyświetla pliki w maszynie wirtualnej\n"
386 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
387 "Użycie:\n"
388 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny plik [plik...]\n"
389 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img ...] plik [plik...]\n"
390 "Opcje:\n"
391 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
392 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
393 "                       dla opcji -d\n"
394 "  -d|--domain gość     Dodaje dyski z gościa biblioteki libvirt\n"
395 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
396 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
397 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
398 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejści\n"
399 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
400 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
401 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
402 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
403
404 #: edit/virt-edit.c:175
405 #, c-format
406 msgid "%s: -b option given multiple times\n"
407 msgstr ""
408
409 #: edit/virt-edit.c:192
410 #, c-format
411 msgid "%s: -e option given multiple times\n"
412 msgstr ""
413
414 #: edit/virt-edit.c:585 fish/fish.c:1444
415 #, c-format
416 msgid "%s: to use Windows drive letters, this must be a Windows guest\n"
417 msgstr ""
418
419 #: edit/virt-edit.c:599
420 #, fuzzy, c-format
421 msgid "%s: drive '%c:' not found.\n"
422 msgstr "virt-tar: {tarball}: nie odnaleziono pliku\n"
423
424 #: fish/alloc.c:37
425 #, c-format
426 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
427 msgstr "należy użyć \"alloc plik rozmiar\", aby utworzyć obraz\n"
428
429 #: fish/alloc.c:51
430 #, c-format
431 msgid "use 'sparse file size' to create a sparse image\n"
432 msgstr "należy użyć \"sparse plik rozmiar\", aby utworzyć rzadki obraz\n"
433
434 #: fish/alloc.c:75
435 #, c-format
436 msgid "can't allocate or add disks after launching\n"
437 msgstr "bez przydzielania lub dodawania dysków po uruchomieniu\n"
438
439 #: fish/alloc.c:156
440 #, c-format
441 msgid "%s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
442 msgstr "%s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
443
444 #: fish/cmds.c:2574
445 msgid "Command"
446 msgstr "Polecenie"
447
448 #: fish/cmds.c:2574
449 msgid "Description"
450 msgstr "Opis"
451
452 #: fish/cmds.c:2576
453 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
454 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
455
456 #: fish/cmds.c:2577
457 msgid "add the disk(s) from a named libvirt domain"
458 msgstr "dodaje dyski z nazwanej domeny biblioteki libvirt"
459
460 #: fish/cmds.c:2578 fish/cmds.c:2579
461 msgid "add an image to examine or modify"
462 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
463
464 #: fish/cmds.c:2580
465 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
466 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
467
468 #: fish/cmds.c:2581
469 msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
470 msgstr ""
471 "dodaje napęd w trybie tylko do odczytu określając używaną emulację bloku QEMU"
472
473 #: fish/cmds.c:2582
474 msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
475 msgstr "dodaje napęd określając używaną emulację bloku QEMU"
476
477 #: fish/cmds.c:2583
478 msgid "allocate and add a disk file"
479 msgstr "przydziela i dodaje plik dysku"
480
481 #: fish/cmds.c:2584
482 msgid "clear Augeas path"
483 msgstr "czyści ścieżkę Augeas"
484
485 #: fish/cmds.c:2585
486 msgid "close the current Augeas handle"
487 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
488
489 #: fish/cmds.c:2586
490 msgid "define an Augeas node"
491 msgstr "określa węzeł Augeas"
492
493 #: fish/cmds.c:2587
494 msgid "define an Augeas variable"
495 msgstr "określa zmienną Augeas"
496
497 #: fish/cmds.c:2588
498 msgid "look up the value of an Augeas path"
499 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
500
501 #: fish/cmds.c:2589
502 msgid "create a new Augeas handle"
503 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
504
505 #: fish/cmds.c:2590
506 msgid "insert a sibling Augeas node"
507 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
508
509 #: fish/cmds.c:2591
510 msgid "load files into the tree"
511 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
512
513 #: fish/cmds.c:2592
514 msgid "list Augeas nodes under augpath"
515 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
516
517 #: fish/cmds.c:2593
518 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
519 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
520
521 #: fish/cmds.c:2594
522 msgid "move Augeas node"
523 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
524
525 #: fish/cmds.c:2595
526 msgid "remove an Augeas path"
527 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
528
529 #: fish/cmds.c:2596
530 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
531 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
532
533 #: fish/cmds.c:2597
534 msgid "set Augeas path to value"
535 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
536
537 #: fish/cmds.c:2598
538 msgid "test availability of some parts of the API"
539 msgstr "testuje dostępność niektórych części API"
540
541 #: fish/cmds.c:2599
542 msgid "return a list of all optional groups"
543 msgstr "zwraca listę wszystkich opcjonalnych grup"
544
545 #: fish/cmds.c:2600
546 msgid "upload base64-encoded data to file"
547 msgstr "wysyła dane zakodowane jako base64 do pliku"
548
549 #: fish/cmds.c:2601
550 msgid "download file and encode as base64"
551 msgstr "pobiera plik i koduje go jako base64"
552
553 #: fish/cmds.c:2602
554 msgid "flush device buffers"
555 msgstr "czyści bufory urządzenia"
556
557 #: fish/cmds.c:2603
558 msgid "get blocksize of block device"
559 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
560
561 #: fish/cmds.c:2604
562 msgid "is block device set to read-only"
563 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
564
565 #: fish/cmds.c:2605
566 msgid "get total size of device in bytes"
567 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
568
569 #: fish/cmds.c:2606
570 msgid "get sectorsize of block device"
571 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
572
573 #: fish/cmds.c:2607
574 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
575 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
576
577 #: fish/cmds.c:2608
578 msgid "reread partition table"
579 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
580
581 #: fish/cmds.c:2609
582 msgid "set blocksize of block device"
583 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
584
585 #: fish/cmds.c:2610
586 msgid "set block device to read-only"
587 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
588
589 #: fish/cmds.c:2611
590 msgid "set block device to read-write"
591 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
592
593 #: fish/cmds.c:2612
594 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
595 msgstr ""
596 "zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość znaków"
597
598 #: fish/cmds.c:2613
599 msgid "list the contents of a file"
600 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
601
602 #: fish/cmds.c:2614
603 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
604 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
605
606 #: fish/cmds.c:2615
607 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of the contents of a device"
608 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC zawartości urządzenia"
609
610 #: fish/cmds.c:2616
611 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of files in a directory"
612 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC plików w katalogu"
613
614 #: fish/cmds.c:2617
615 msgid "change file mode"
616 msgstr "zmienia tryb pliku"
617
618 #: fish/cmds.c:2618 fish/cmds.c:2736
619 msgid "change file owner and group"
620 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
621
622 #: fish/cmds.c:2619
623 msgid "run a command from the guest filesystem"
624 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
625
626 #: fish/cmds.c:2620
627 msgid "run a command, returning lines"
628 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
629
630 #: fish/cmds.c:2621
631 msgid "add qemu parameters"
632 msgstr "dodaje parametry QEMU"
633
634 #: fish/cmds.c:2622
635 msgid "copy local files or directories into an image"
636 msgstr "kopiuje lokalne pliki lub katalogi do obrazu"
637
638 #: fish/cmds.c:2623
639 msgid "copy remote files or directories out of an image"
640 msgstr "kopiuje zdalne pliki lub katalogi z obrazu"
641
642 #: fish/cmds.c:2624
643 msgid "copy size bytes from source to destination using dd"
644 msgstr "kopiuje bajty rozmiaru ze źródła do celu używając dd"
645
646 #: fish/cmds.c:2625
647 msgid "copy a file"
648 msgstr "kopiuje plik"
649
650 #: fish/cmds.c:2626
651 msgid "copy a file or directory recursively"
652 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
653
654 #: fish/cmds.c:2627
655 msgid "copy from source to destination using dd"
656 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
657
658 #: fish/cmds.c:2628
659 msgid "debugging and internals"
660 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
661
662 #: fish/cmds.c:2629
663 msgid "debug the QEMU command line (internal use only)"
664 msgstr "debuguje wiersz poleceń QEMU (tylko do użytku wewnętrznego)"
665
666 #: fish/cmds.c:2630
667 msgid "upload a file to the appliance (internal use only)"
668 msgstr "wysyła plik do przyrządu (tylko do użytku wewnętrznego)"
669
670 #: fish/cmds.c:2631
671 msgid "report file system disk space usage"
672 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
673
674 #: fish/cmds.c:2632
675 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
676 msgstr ""
677 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
678
679 #: fish/cmds.c:2633
680 msgid "return kernel messages"
681 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
682
683 #: fish/cmds.c:2634
684 msgid "download a file to the local machine"
685 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
686
687 #: fish/cmds.c:2635
688 msgid "download a file to the local machine with offset and size"
689 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny z wyrównaniem i rozmiarem"
690
691 #: fish/cmds.c:2636
692 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
693 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
694
695 #: fish/cmds.c:2637
696 msgid "estimate file space usage"
697 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
698
699 #: fish/cmds.c:2638
700 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
701 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
702
703 #: fish/cmds.c:2639
704 msgid "display a line of text"
705 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
706
707 #: fish/cmds.c:2640
708 msgid "echo arguments back to the client"
709 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
710
711 #: fish/cmds.c:2641
712 msgid "edit a file"
713 msgstr "modyfikuje plik"
714
715 #: fish/cmds.c:2642 fish/cmds.c:2643 fish/cmds.c:2648 fish/cmds.c:2649
716 #: fish/cmds.c:2682 fish/cmds.c:2683 fish/cmds.c:2929 fish/cmds.c:2930
717 #: fish/cmds.c:2934 fish/cmds.c:2935 fish/cmds.c:2937 fish/cmds.c:2938
718 msgid "return lines matching a pattern"
719 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
720
721 #: fish/cmds.c:2644
722 msgid "test if two files have equal contents"
723 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
724
725 #: fish/cmds.c:2645
726 msgid "test if file or directory exists"
727 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
728
729 #: fish/cmds.c:2646 fish/cmds.c:2647
730 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
731 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
732
733 #: fish/cmds.c:2650
734 msgid "determine file type"
735 msgstr "określa typ pliku"
736
737 #: fish/cmds.c:2651
738 msgid "detect the architecture of a binary file"
739 msgstr "wykrywa architekturę pliku binarnego"
740
741 #: fish/cmds.c:2652
742 msgid "return the size of the file in bytes"
743 msgstr "zwraca rozmiar pliku w bajtach"
744
745 #: fish/cmds.c:2653
746 msgid "fill a file with octets"
747 msgstr "wypełnia plik oktetami"
748
749 #: fish/cmds.c:2654
750 msgid "fill a file with a repeating pattern of bytes"
751 msgstr "wypełnia plik powtarzającym się wzorem bajtów"
752
753 #: fish/cmds.c:2655
754 msgid "find all files and directories"
755 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
756
757 #: fish/cmds.c:2656
758 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
759 msgstr ""
760 "znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem NUL"
761
762 #: fish/cmds.c:2657
763 msgid "find a filesystem by label"
764 msgstr "znajduje system plików według etykiety"
765
766 #: fish/cmds.c:2658
767 msgid "find a filesystem by UUID"
768 msgstr "znajduje system plików według UUID"
769
770 #: fish/cmds.c:2659
771 msgid "run the filesystem checker"
772 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
773
774 #: fish/cmds.c:2660
775 msgid "get the additional kernel options"
776 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
777
778 #: fish/cmds.c:2661
779 #, fuzzy
780 msgid "get the attach method"
781 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
782
783 #: fish/cmds.c:2662
784 msgid "get autosync mode"
785 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
786
787 #: fish/cmds.c:2663
788 msgid "get direct appliance mode flag"
789 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
790
791 #: fish/cmds.c:2664
792 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
793 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
794
795 #: fish/cmds.c:2665
796 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
797 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
798
799 #: fish/cmds.c:2666
800 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
801 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
802
803 #: fish/cmds.c:2667
804 msgid "get enable network flag"
805 msgstr "uzyskuje flagę włączenia sieci"
806
807 #: fish/cmds.c:2668
808 msgid "get the search path"
809 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
810
811 #: fish/cmds.c:2669
812 msgid "get PID of qemu subprocess"
813 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
814
815 #: fish/cmds.c:2670
816 msgid "get the qemu binary"
817 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
818
819 #: fish/cmds.c:2671
820 msgid "get recovery process enabled flag"
821 msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
822
823 #: fish/cmds.c:2672
824 msgid "get SELinux enabled flag"
825 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
826
827 #: fish/cmds.c:2673
828 msgid "get the current state"
829 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
830
831 #: fish/cmds.c:2674
832 msgid "get command trace enabled flag"
833 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
834
835 #: fish/cmds.c:2675
836 msgid "get the current umask"
837 msgstr "uzyskuje bieżące \"umask\""
838
839 #: fish/cmds.c:2676
840 msgid "get verbose mode"
841 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
842
843 #: fish/cmds.c:2677
844 msgid "get SELinux security context"
845 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
846
847 #: fish/cmds.c:2678 fish/cmds.c:2737
848 msgid "get a single extended attribute"
849 msgstr "uzyskuje pojedynczy atrybut rozszerzony"
850
851 #: fish/cmds.c:2679 fish/cmds.c:2738
852 msgid "list extended attributes of a file or directory"
853 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
854
855 #: fish/cmds.c:2680
856 msgid "expand wildcards in command"
857 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
858
859 #: fish/cmds.c:2681
860 msgid "expand a wildcard path"
861 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
862
863 #: fish/cmds.c:2684
864 msgid "install GRUB"
865 msgstr "instaluje program GRUB"
866
867 #: fish/cmds.c:2685
868 msgid "return first 10 lines of a file"
869 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
870
871 #: fish/cmds.c:2686
872 msgid "return first N lines of a file"
873 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
874
875 #: fish/cmds.c:2687
876 msgid "dump a file in hexadecimal"
877 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
878
879 #: fish/cmds.c:2688
880 msgid "edit with a hex editor"
881 msgstr "modyfikuje za pomocą edytora szesnastkowego"
882
883 #: fish/cmds.c:2689
884 msgid "list the contents of a single file in an initrd"
885 msgstr "wyświetla listę zawartości pojedynczego pliku w initrd"
886
887 #: fish/cmds.c:2690
888 msgid "list files in an initrd"
889 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
890
891 #: fish/cmds.c:2691
892 msgid "add an inotify watch"
893 msgstr "dodaje obserwację inotify"
894
895 #: fish/cmds.c:2692
896 msgid "close the inotify handle"
897 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
898
899 #: fish/cmds.c:2693
900 msgid "return list of watched files that had events"
901 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
902
903 #: fish/cmds.c:2694
904 msgid "create an inotify handle"
905 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
906
907 #: fish/cmds.c:2695
908 msgid "return list of inotify events"
909 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
910
911 #: fish/cmds.c:2696
912 msgid "remove an inotify watch"
913 msgstr "usuwa obserwację inotify"
914
915 #: fish/cmds.c:2697
916 msgid "get architecture of inspected operating system"
917 msgstr "uzyskuje architekturę badanego systemu operacyjnego"
918
919 #: fish/cmds.c:2698
920 msgid "get distro of inspected operating system"
921 msgstr "uzyskuje dystrybucję badanego systemu operacyjnego"
922
923 #: fish/cmds.c:2699
924 msgid "get drive letter mappings"
925 msgstr ""
926
927 #: fish/cmds.c:2700
928 msgid "get filesystems associated with inspected operating system"
929 msgstr "uzyskuje systemy plików powiązane z badanym systemem operacyjnym"
930
931 #: fish/cmds.c:2701
932 #, fuzzy
933 msgid "get format of inspected operating system"
934 msgstr "uzyskuje typ badanego systemu operacyjnego"
935
936 #: fish/cmds.c:2702
937 msgid "get hostname of the operating system"
938 msgstr "uzyskuje nazwę komputera systemu operacyjnego"
939
940 #: fish/cmds.c:2703
941 msgid "get major version of inspected operating system"
942 msgstr "uzyskuje główną wersję badanego systemu operacyjnego"
943
944 #: fish/cmds.c:2704
945 msgid "get minor version of inspected operating system"
946 msgstr "uzyskuje pomniejszą wersję badanego systemu operacyjnego"
947
948 #: fish/cmds.c:2705
949 msgid "get mountpoints of inspected operating system"
950 msgstr "uzyskuje punkty montowania badanego systemu operacyjnego"
951
952 #: fish/cmds.c:2706
953 msgid "get package format used by the operating system"
954 msgstr "uzyskuje typ formatu pakietów używanego przez system operacyjny"
955
956 #: fish/cmds.c:2707
957 msgid "get package management tool used by the operating system"
958 msgstr ""
959 "uzyskuje narzędzie do zarządzania pakietami używane przez system operacyjny"
960
961 #: fish/cmds.c:2708
962 msgid "get product name of inspected operating system"
963 msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
964
965 #: fish/cmds.c:2709
966 #, fuzzy
967 msgid "get product variant of inspected operating system"
968 msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
969
970 #: fish/cmds.c:2710
971 msgid "return list of operating systems found by last inspection"
972 msgstr ""
973 "zwraca listę systemów operacyjnych odnalezionych przez ostatnie badanie"
974
975 #: fish/cmds.c:2711
976 msgid "get type of inspected operating system"
977 msgstr "uzyskuje typ badanego systemu operacyjnego"
978
979 #: fish/cmds.c:2712
980 #, fuzzy
981 msgid "get Windows CurrentControlSet of inspected operating system"
982 msgstr "uzyskuje systemroot badanego systemu operacyjnego Windows"
983
984 #: fish/cmds.c:2713
985 msgid "get Windows systemroot of inspected operating system"
986 msgstr "uzyskuje systemroot badanego systemu operacyjnego Windows"
987
988 #: fish/cmds.c:2714
989 msgid "get live flag for install disk"
990 msgstr ""
991
992 #: fish/cmds.c:2715
993 msgid "get multipart flag for install disk"
994 msgstr ""
995
996 #: fish/cmds.c:2716
997 msgid "get netinst (network installer) flag for install disk"
998 msgstr ""
999
1000 #: fish/cmds.c:2717
1001 msgid "get list of applications installed in the operating system"
1002 msgstr "uzyskuje listę aplikacji zainstalowanych w systemie operacyjnym"
1003
1004 #: fish/cmds.c:2718
1005 msgid "inspect disk and return list of operating systems found"
1006 msgstr "bada dysk i zwraca listę odnalezionych systemów operacyjnych"
1007
1008 #: fish/cmds.c:2719
1009 msgid "test if block device"
1010 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem blokowym"
1011
1012 #: fish/cmds.c:2720
1013 msgid "is busy processing a command"
1014 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
1015
1016 #: fish/cmds.c:2721
1017 msgid "test if character device"
1018 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem znakowym"
1019
1020 #: fish/cmds.c:2722
1021 msgid "is in configuration state"
1022 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
1023
1024 #: fish/cmds.c:2723
1025 msgid "test if a directory"
1026 msgstr "testuje, czy jest katalogiem"
1027
1028 #: fish/cmds.c:2724
1029 msgid "test if FIFO (named pipe)"
1030 msgstr "testuje, czy jest FIFO (nazwanym potokiem)"
1031
1032 #: fish/cmds.c:2725
1033 msgid "test if a regular file"
1034 msgstr "testuje, czy jest zwykłym plikiem"
1035
1036 #: fish/cmds.c:2726
1037 msgid "is launching subprocess"
1038 msgstr "uruchamia podprocesy"
1039
1040 #: fish/cmds.c:2727
1041 msgid "test if device is a logical volume"
1042 msgstr "testuje, czy urządzenie jest woluminem logicznym"
1043
1044 #: fish/cmds.c:2728
1045 msgid "is ready to accept commands"
1046 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
1047
1048 #: fish/cmds.c:2729
1049 msgid "test if socket"
1050 msgstr "testuje, czy jest gniazdem"
1051
1052 #: fish/cmds.c:2730
1053 msgid "test if symbolic link"
1054 msgstr "testuje, czy jest dowiązaniem symbolicznym"
1055
1056 #: fish/cmds.c:2731
1057 #, fuzzy
1058 msgid "test if a file contains all zero bytes"
1059 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
1060
1061 #: fish/cmds.c:2732
1062 #, fuzzy
1063 msgid "test if a device contains all zero bytes"
1064 msgstr "testuje, czy urządzenie jest woluminem logicznym"
1065
1066 #: fish/cmds.c:2733
1067 msgid "kill the qemu subprocess"
1068 msgstr "niszczy podproces QEMU"
1069
1070 #: fish/cmds.c:2734
1071 msgid "launch the qemu subprocess"
1072 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
1073
1074 #: fish/cmds.c:2735
1075 msgid "change working directory"
1076 msgstr "zmienia katalog roboczy"
1077
1078 #: fish/cmds.c:2739
1079 msgid "list the block devices"
1080 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
1081
1082 #: fish/cmds.c:2740
1083 msgid "list filesystems"
1084 msgstr "wyświetla listę systemów plików"
1085
1086 #: fish/cmds.c:2741
1087 msgid "list the partitions"
1088 msgstr "wyświetla listę partycji"
1089
1090 #: fish/cmds.c:2742
1091 msgid "list the files in a directory (long format)"
1092 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
1093
1094 #: fish/cmds.c:2743 fish/cmds.c:2744
1095 msgid "create a hard link"
1096 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
1097
1098 #: fish/cmds.c:2745 fish/cmds.c:2746
1099 msgid "create a symbolic link"
1100 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
1101
1102 #: fish/cmds.c:2747 fish/cmds.c:2838
1103 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
1104 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
1105
1106 #: fish/cmds.c:2748
1107 msgid "list the files in a directory"
1108 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
1109
1110 #: fish/cmds.c:2749 fish/cmds.c:2865
1111 msgid "set extended attribute of a file or directory"
1112 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
1113
1114 #: fish/cmds.c:2750
1115 msgid "get file information for a symbolic link"
1116 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
1117
1118 #: fish/cmds.c:2751
1119 msgid "lstat on multiple files"
1120 msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
1121
1122 #: fish/cmds.c:2752
1123 msgid "add a key on a LUKS encrypted device"
1124 msgstr "dodaje klucz do zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
1125
1126 #: fish/cmds.c:2753
1127 msgid "close a LUKS device"
1128 msgstr "zamyka urządzenie LUKS"
1129
1130 #: fish/cmds.c:2754 fish/cmds.c:2755
1131 msgid "format a block device as a LUKS encrypted device"
1132 msgstr "formatuje urządzenie blokowe jako zaszyfrowane urządzenie LUKS"
1133
1134 #: fish/cmds.c:2756
1135 msgid "remove a key from a LUKS encrypted device"
1136 msgstr "usuwa klucz z zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
1137
1138 #: fish/cmds.c:2757
1139 msgid "open a LUKS-encrypted block device"
1140 msgstr "otwiera urządzenie blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS"
1141
1142 #: fish/cmds.c:2758
1143 msgid "open a LUKS-encrypted block device read-only"
1144 msgstr ""
1145 "otwiera urządzenia blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS w trybie tylko do "
1146 "odczytu"
1147
1148 #: fish/cmds.c:2759
1149 msgid "create an LVM logical volume"
1150 msgstr "tworzy wolumin logiczny LVM"
1151
1152 #: fish/cmds.c:2760
1153 msgid "get canonical name of an LV"
1154 msgstr "uzyskuje kanoniczną nazwę woluminu logicznego"
1155
1156 #: fish/cmds.c:2761
1157 msgid "clear LVM device filter"
1158 msgstr "czyści filtr urządzeń LVM"
1159
1160 #: fish/cmds.c:2762
1161 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
1162 msgstr ""
1163 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
1164
1165 #: fish/cmds.c:2763
1166 msgid "set LVM device filter"
1167 msgstr "ustawia filtr urządzeń LVM"
1168
1169 #: fish/cmds.c:2764
1170 msgid "remove an LVM logical volume"
1171 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
1172
1173 #: fish/cmds.c:2765
1174 msgid "rename an LVM logical volume"
1175 msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
1176
1177 #: fish/cmds.c:2766
1178 msgid "resize an LVM logical volume"
1179 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
1180
1181 #: fish/cmds.c:2767
1182 msgid "expand an LV to fill free space"
1183 msgstr "rozszerza wolumin logiczny, aby wypełnić wolne miejsce"
1184
1185 #: fish/cmds.c:2768 fish/cmds.c:2769
1186 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
1187 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
1188
1189 #: fish/cmds.c:2770
1190 msgid "get the UUID of a logical volume"
1191 msgstr "uzyskuje UUID woluminu logicznego"
1192
1193 #: fish/cmds.c:2771
1194 msgid "lgetxattr on multiple files"
1195 msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
1196
1197 #: fish/cmds.c:2772
1198 msgid "open the manual"
1199 msgstr "otwiera podręcznik"
1200
1201 #: fish/cmds.c:2773
1202 msgid "create a directory"
1203 msgstr "tworzy katalog"
1204
1205 #: fish/cmds.c:2774
1206 msgid "create a directory with a particular mode"
1207 msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
1208
1209 #: fish/cmds.c:2775
1210 msgid "create a directory and parents"
1211 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
1212
1213 #: fish/cmds.c:2776
1214 msgid "create a temporary directory"
1215 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
1216
1217 #: fish/cmds.c:2777 fish/cmds.c:2778 fish/cmds.c:2779
1218 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
1219 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
1220
1221 #: fish/cmds.c:2780
1222 msgid "make ext2/3/4 external journal"
1223 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
1224
1225 #: fish/cmds.c:2781
1226 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
1227 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
1228
1229 #: fish/cmds.c:2782
1230 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
1231 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
1232
1233 #: fish/cmds.c:2783
1234 msgid "make FIFO (named pipe)"
1235 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
1236
1237 #: fish/cmds.c:2784 fish/cmds.c:2786
1238 msgid "make a filesystem"
1239 msgstr "tworzy system plików"
1240
1241 #: fish/cmds.c:2785
1242 msgid "make a filesystem with block size"
1243 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
1244
1245 #: fish/cmds.c:2787
1246 msgid "create a mountpoint"
1247 msgstr "tworzy punkt montowania"
1248
1249 #: fish/cmds.c:2788
1250 msgid "make block, character or FIFO devices"
1251 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
1252
1253 #: fish/cmds.c:2789
1254 msgid "make block device node"
1255 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
1256
1257 #: fish/cmds.c:2790
1258 msgid "make char device node"
1259 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
1260
1261 #: fish/cmds.c:2791
1262 msgid "create a swap partition"
1263 msgstr "tworzy partycję wymiany"
1264
1265 #: fish/cmds.c:2792
1266 msgid "create a swap partition with a label"
1267 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
1268
1269 #: fish/cmds.c:2793
1270 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
1271 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
1272
1273 #: fish/cmds.c:2794
1274 msgid "create a swap file"
1275 msgstr "tworzy plik wymiany"
1276
1277 #: fish/cmds.c:2795
1278 msgid "load a kernel module"
1279 msgstr "wczytuje moduł jądra"
1280
1281 #: fish/cmds.c:2796
1282 msgid "view a file"
1283 msgstr "wyświetla plik"
1284
1285 #: fish/cmds.c:2797
1286 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
1287 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
1288
1289 #: fish/cmds.c:2798
1290 msgid "mount a file using the loop device"
1291 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
1292
1293 #: fish/cmds.c:2799
1294 msgid "mount a guest disk with mount options"
1295 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
1296
1297 #: fish/cmds.c:2800
1298 msgid "mount a guest disk, read-only"
1299 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
1300
1301 #: fish/cmds.c:2801
1302 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
1303 msgstr ""
1304 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
1305 "plików"
1306
1307 #: fish/cmds.c:2802
1308 msgid "show mountpoints"
1309 msgstr "wyświetla punkty montowania"
1310
1311 #: fish/cmds.c:2803
1312 msgid "show mounted filesystems"
1313 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
1314
1315 #: fish/cmds.c:2804
1316 msgid "move a file"
1317 msgstr "przenosi plik"
1318
1319 #: fish/cmds.c:2805
1320 msgid "probe NTFS volume"
1321 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
1322
1323 #: fish/cmds.c:2806
1324 msgid "resize an NTFS filesystem"
1325 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS"
1326
1327 #: fish/cmds.c:2807
1328 msgid "resize an NTFS filesystem (with size)"
1329 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS (za pomocą rozmiaru)"
1330
1331 #: fish/cmds.c:2808
1332 msgid "add a partition to the device"
1333 msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
1334
1335 #: fish/cmds.c:2809
1336 msgid "delete a partition"
1337 msgstr "usuwa partycję"
1338
1339 #: fish/cmds.c:2810
1340 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
1341 msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
1342
1343 #: fish/cmds.c:2811
1344 msgid "return true if a partition is bootable"
1345 msgstr "zwraca wartość \"true\", jeśli partycja jest startowa"
1346
1347 #: fish/cmds.c:2812
1348 msgid "get the MBR type byte (ID byte) from a partition"
1349 msgstr "uzyskuje bajt typu MBR (bajt identyfikatora) z partycji"
1350
1351 #: fish/cmds.c:2813
1352 msgid "get the partition table type"
1353 msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
1354
1355 #: fish/cmds.c:2814
1356 msgid "create an empty partition table"
1357 msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
1358
1359 #: fish/cmds.c:2815
1360 msgid "list partitions on a device"
1361 msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
1362
1363 #: fish/cmds.c:2816
1364 msgid "make a partition bootable"
1365 msgstr "zmienia partycję na startową"
1366
1367 #: fish/cmds.c:2817
1368 msgid "set the MBR type byte (ID byte) of a partition"
1369 msgstr "ustawia bajt typu MBR (bajt identyfikatora) partycji"
1370
1371 #: fish/cmds.c:2818
1372 msgid "set partition name"
1373 msgstr "ustawia nazwę partycji"
1374
1375 #: fish/cmds.c:2819
1376 msgid "convert partition name to device name"
1377 msgstr "konwertuje nazwę partycji na nazwę urządzenia"
1378
1379 #: fish/cmds.c:2820
1380 msgid "ping the guest daemon"
1381 msgstr "odpytuje demona gościa"
1382
1383 #: fish/cmds.c:2821
1384 msgid "read part of a file"
1385 msgstr "odczytuje część pliku"
1386
1387 #: fish/cmds.c:2822
1388 msgid "read part of a device"
1389 msgstr "odczytuje część urządzenia"
1390
1391 #: fish/cmds.c:2823
1392 msgid "create an LVM physical volume"
1393 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
1394
1395 #: fish/cmds.c:2824
1396 msgid "remove an LVM physical volume"
1397 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
1398
1399 #: fish/cmds.c:2825
1400 msgid "resize an LVM physical volume"
1401 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
1402
1403 #: fish/cmds.c:2826
1404 msgid "resize an LVM physical volume (with size)"
1405 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM (za pomocą rozmiaru)"
1406
1407 #: fish/cmds.c:2827 fish/cmds.c:2828
1408 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
1409 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
1410
1411 #: fish/cmds.c:2829
1412 msgid "get the UUID of a physical volume"
1413 msgstr "uzyskuje UUID woluminu fizycznego"
1414
1415 #: fish/cmds.c:2830
1416 msgid "write to part of a file"
1417 msgstr "zapisuje do części pliku"
1418
1419 #: fish/cmds.c:2831
1420 msgid "write to part of a device"
1421 msgstr "zapisuje do części urządzenia"
1422
1423 #: fish/cmds.c:2832
1424 msgid "read a file"
1425 msgstr "odczytuje plik"
1426
1427 #: fish/cmds.c:2833
1428 msgid "read file as lines"
1429 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
1430
1431 #: fish/cmds.c:2834
1432 msgid "read directories entries"
1433 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
1434
1435 #: fish/cmds.c:2835
1436 msgid "read the target of a symbolic link"
1437 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
1438
1439 #: fish/cmds.c:2836
1440 msgid "readlink on multiple files"
1441 msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
1442
1443 #: fish/cmds.c:2837
1444 msgid "canonicalized absolute pathname"
1445 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
1446
1447 #: fish/cmds.c:2839
1448 msgid "close and reopen libguestfs handle"
1449 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
1450
1451 #: fish/cmds.c:2840
1452 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem"
1453 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4"
1454
1455 #: fish/cmds.c:2841
1456 #, fuzzy
1457 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem to the minimum size"
1458 msgstr ""
1459 "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4 (za pomocą rozmiaru)"
1460
1461 #: fish/cmds.c:2842
1462 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem (with size)"
1463 msgstr ""
1464 "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4 (za pomocą rozmiaru)"
1465
1466 #: fish/cmds.c:2843
1467 msgid "remove a file"
1468 msgstr "usuwa plik"
1469
1470 #: fish/cmds.c:2844
1471 msgid "remove a file or directory recursively"
1472 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
1473
1474 #: fish/cmds.c:2845
1475 msgid "remove a directory"
1476 msgstr "usuwa katalog"
1477
1478 #: fish/cmds.c:2846
1479 msgid "remove a mountpoint"
1480 msgstr "usuwa punkt montowania"
1481
1482 #: fish/cmds.c:2847
1483 msgid "scrub (securely wipe) a device"
1484 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
1485
1486 #: fish/cmds.c:2848
1487 msgid "scrub (securely wipe) a file"
1488 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
1489
1490 #: fish/cmds.c:2849
1491 msgid "scrub (securely wipe) free space"
1492 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
1493
1494 #: fish/cmds.c:2850
1495 msgid "add options to kernel command line"
1496 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
1497
1498 #: fish/cmds.c:2851
1499 #, fuzzy
1500 msgid "set the attach method"
1501 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
1502
1503 #: fish/cmds.c:2852
1504 msgid "set autosync mode"
1505 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
1506
1507 #: fish/cmds.c:2853
1508 msgid "enable or disable direct appliance mode"
1509 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
1510
1511 #: fish/cmds.c:2854
1512 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
1513 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
1514
1515 #: fish/cmds.c:2855
1516 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
1517 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
1518
1519 #: fish/cmds.c:2856
1520 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
1521 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
1522
1523 #: fish/cmds.c:2857
1524 msgid "set enable network flag"
1525 msgstr "ustawia flagę włączenia sieci"
1526
1527 #: fish/cmds.c:2858
1528 msgid "set the search path"
1529 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
1530
1531 #: fish/cmds.c:2859
1532 msgid "set the qemu binary"
1533 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
1534
1535 #: fish/cmds.c:2860
1536 msgid "enable or disable the recovery process"
1537 msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
1538
1539 #: fish/cmds.c:2861
1540 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
1541 msgstr ""
1542 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
1543
1544 #: fish/cmds.c:2862
1545 msgid "enable or disable command traces"
1546 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
1547
1548 #: fish/cmds.c:2863
1549 msgid "set verbose mode"
1550 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
1551
1552 #: fish/cmds.c:2864
1553 msgid "set SELinux security context"
1554 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
1555
1556 #: fish/cmds.c:2866 fish/cmds.c:2867
1557 msgid "create partitions on a block device"
1558 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
1559
1560 #: fish/cmds.c:2868
1561 msgid "modify a single partition on a block device"
1562 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
1563
1564 #: fish/cmds.c:2869
1565 msgid "display the disk geometry from the partition table"
1566 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
1567
1568 #: fish/cmds.c:2870
1569 msgid "display the kernel geometry"
1570 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
1571
1572 #: fish/cmds.c:2871
1573 msgid "display the partition table"
1574 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
1575
1576 #: fish/cmds.c:2872
1577 msgid "run a command via the shell"
1578 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
1579
1580 #: fish/cmds.c:2873
1581 msgid "run a command via the shell returning lines"
1582 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
1583
1584 #: fish/cmds.c:2874
1585 msgid "sleep for some seconds"
1586 msgstr "usypia na kilka sekund"
1587
1588 #: fish/cmds.c:2875
1589 msgid "create a sparse disk image and add"
1590 msgstr "tworzy rzadki obraz dysku i dodaje go"
1591
1592 #: fish/cmds.c:2876
1593 msgid "get file information"
1594 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
1595
1596 #: fish/cmds.c:2877
1597 msgid "get file system statistics"
1598 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
1599
1600 #: fish/cmds.c:2878 fish/cmds.c:2879
1601 msgid "print the printable strings in a file"
1602 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
1603
1604 #: fish/cmds.c:2880
1605 msgid "list supported groups of commands"
1606 msgstr "wyświetla listę obsługiwanych grup poleceń"
1607
1608 #: fish/cmds.c:2881
1609 msgid "disable swap on device"
1610 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
1611
1612 #: fish/cmds.c:2882
1613 msgid "disable swap on file"
1614 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
1615
1616 #: fish/cmds.c:2883
1617 msgid "disable swap on labeled swap partition"
1618 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
1619
1620 #: fish/cmds.c:2884
1621 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
1622 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
1623
1624 #: fish/cmds.c:2885
1625 msgid "enable swap on device"
1626 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
1627
1628 #: fish/cmds.c:2886
1629 msgid "enable swap on file"
1630 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
1631
1632 #: fish/cmds.c:2887
1633 msgid "enable swap on labeled swap partition"
1634 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
1635
1636 #: fish/cmds.c:2888
1637 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
1638 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
1639
1640 #: fish/cmds.c:2889
1641 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
1642 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
1643
1644 #: fish/cmds.c:2890
1645 msgid "return last 10 lines of a file"
1646 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
1647
1648 #: fish/cmds.c:2891
1649 msgid "return last N lines of a file"
1650 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
1651
1652 #: fish/cmds.c:2892
1653 msgid "unpack tarfile to directory"
1654 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
1655
1656 #: fish/cmds.c:2893
1657 msgid "pack directory into tarfile"
1658 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
1659
1660 #: fish/cmds.c:2894 fish/cmds.c:2901
1661 msgid "unpack compressed tarball to directory"
1662 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
1663
1664 #: fish/cmds.c:2895 fish/cmds.c:2902
1665 msgid "pack directory into compressed tarball"
1666 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
1667
1668 #: fish/cmds.c:2896
1669 msgid "print elapsed time taken to run a command"
1670 msgstr "wyświetla czas wykonania polecenia"
1671
1672 #: fish/cmds.c:2897
1673 msgid "update file timestamps or create a new file"
1674 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
1675
1676 #: fish/cmds.c:2898
1677 msgid "truncate a file to zero size"
1678 msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
1679
1680 #: fish/cmds.c:2899
1681 msgid "truncate a file to a particular size"
1682 msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
1683
1684 #: fish/cmds.c:2900
1685 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
1686 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
1687
1688 #: fish/cmds.c:2903
1689 msgid "set file mode creation mask (umask)"
1690 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
1691
1692 #: fish/cmds.c:2904
1693 msgid "unmount a filesystem"
1694 msgstr "odmontowuje system plików"
1695
1696 #: fish/cmds.c:2905
1697 msgid "unmount all filesystems"
1698 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
1699
1700 #: fish/cmds.c:2906
1701 msgid "upload a file from the local machine"
1702 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny"
1703
1704 #: fish/cmds.c:2907
1705 msgid "upload a file from the local machine with offset"
1706 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny z wyrównaniem"
1707
1708 #: fish/cmds.c:2908
1709 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
1710 msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
1711
1712 #: fish/cmds.c:2909
1713 msgid "get the library version number"
1714 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
1715
1716 #: fish/cmds.c:2910
1717 msgid "get the filesystem label"
1718 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików"
1719
1720 #: fish/cmds.c:2911
1721 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
1722 msgstr ""
1723 "uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
1724 "zamontowanemu urządzeniu"
1725
1726 #: fish/cmds.c:2912
1727 msgid "get the filesystem UUID"
1728 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików"
1729
1730 #: fish/cmds.c:2913
1731 msgid "activate or deactivate some volume groups"
1732 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
1733
1734 #: fish/cmds.c:2914
1735 msgid "activate or deactivate all volume groups"
1736 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
1737
1738 #: fish/cmds.c:2915
1739 msgid "create an LVM volume group"
1740 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
1741
1742 #: fish/cmds.c:2916
1743 msgid "get the LV UUIDs of all LVs in the volume group"
1744 msgstr "uzyskuje UUID wszystkich woluminów logicznych w grupie woluminów"
1745
1746 #: fish/cmds.c:2917
1747 msgid "get the PV UUIDs containing the volume group"
1748 msgstr "uzyskuje UUID woluminów fizycznych zawierających grupę woluminów"
1749
1750 #: fish/cmds.c:2918
1751 msgid "remove an LVM volume group"
1752 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
1753
1754 #: fish/cmds.c:2919
1755 msgid "rename an LVM volume group"
1756 msgstr "zmienia nazwę grupy woluminów LVM"
1757
1758 #: fish/cmds.c:2920 fish/cmds.c:2921
1759 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
1760 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
1761
1762 #: fish/cmds.c:2922
1763 msgid "rescan for LVM physical volumes, volume groups and logical volumes"
1764 msgstr ""
1765 "ponownie skanuje woluminy fizyczne, grupy woluminów i woluminy logiczne LVM"
1766
1767 #: fish/cmds.c:2923
1768 msgid "get the UUID of a volume group"
1769 msgstr "uzyskuje UUID grupy woluminów"
1770
1771 #: fish/cmds.c:2924
1772 msgid "count characters in a file"
1773 msgstr "liczy znaki w pliku"
1774
1775 #: fish/cmds.c:2925
1776 msgid "count lines in a file"
1777 msgstr "liczy wiersze w pliku"
1778
1779 #: fish/cmds.c:2926
1780 msgid "count words in a file"
1781 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
1782
1783 #: fish/cmds.c:2927
1784 msgid "create a new file"
1785 msgstr "tworzy nowy plik"
1786
1787 #: fish/cmds.c:2928
1788 msgid "create a file"
1789 msgstr "tworzy plik"
1790
1791 #: fish/cmds.c:2931
1792 msgid "write zeroes to the device"
1793 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
1794
1795 #: fish/cmds.c:2932
1796 msgid "write zeroes to an entire device"
1797 msgstr "zapisuje zera na całym urządzeniu"
1798
1799 #: fish/cmds.c:2933
1800 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
1801 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
1802
1803 #: fish/cmds.c:2936
1804 msgid "determine file type inside a compressed file"
1805 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
1806
1807 #: fish/cmds.c:2939
1808 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
1809 msgstr ""
1810 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
1811 "pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc "
1812 "o poleceniu."
1813
1814 #: fish/cmds.c:3257 fish/cmds.c:3271 fish/cmds.c:3287 fish/cmds.c:3304
1815 #: fish/cmds.c:3321 fish/cmds.c:3339 fish/cmds.c:3358 fish/cmds.c:3374
1816 #: fish/cmds.c:3392 fish/cmds.c:3408 fish/cmds.c:3426 fish/cmds.c:3442
1817 #: fish/cmds.c:3459 fish/cmds.c:3474 fish/cmds.c:3492 fish/cmds.c:3507
1818 #: fish/cmds.c:3523 fish/cmds.c:3539 fish/cmds.c:3555 fish/cmds.c:3571
1819 #: fish/cmds.c:3587 fish/cmds.c:3605 fish/cmds.c:3638 fish/cmds.c:3654
1820 #: fish/cmds.c:3670 fish/cmds.c:3689 fish/cmds.c:3704 fish/cmds.c:3722
1821 #: fish/cmds.c:3737 fish/cmds.c:3755 fish/cmds.c:3770 fish/cmds.c:3788
1822 #: fish/cmds.c:3803 fish/cmds.c:3822 fish/cmds.c:3841 fish/cmds.c:3859
1823 #: fish/cmds.c:3879 fish/cmds.c:3898 fish/cmds.c:3918 fish/cmds.c:3938
1824 #: fish/cmds.c:3958 fish/cmds.c:3977 fish/cmds.c:3996 fish/cmds.c:4016
1825 #: fish/cmds.c:4036 fish/cmds.c:4056 fish/cmds.c:4071 fish/cmds.c:4087
1826 #: fish/cmds.c:4159 fish/cmds.c:4177 fish/cmds.c:4194 fish/cmds.c:4278
1827 #: fish/cmds.c:4298 fish/cmds.c:4318 fish/cmds.c:4338 fish/cmds.c:4358
1828 #: fish/cmds.c:4378 fish/cmds.c:4397 fish/cmds.c:4416 fish/cmds.c:4435
1829 #: fish/cmds.c:4450 fish/cmds.c:4469 fish/cmds.c:4489 fish/cmds.c:4509
1830 #: fish/cmds.c:4530 fish/cmds.c:4546 fish/cmds.c:4562 fish/cmds.c:4581
1831 #: fish/cmds.c:4603 fish/cmds.c:4625 fish/cmds.c:4645 fish/cmds.c:4662
1832 #: fish/cmds.c:4679 fish/cmds.c:4696 fish/cmds.c:4713 fish/cmds.c:4730
1833 #: fish/cmds.c:4747 fish/cmds.c:4764 fish/cmds.c:4783 fish/cmds.c:4806
1834 #: fish/cmds.c:4842 fish/cmds.c:4859 fish/cmds.c:4882 fish/cmds.c:4904
1835 #: fish/cmds.c:4925 fish/cmds.c:4945 fish/cmds.c:4964 fish/cmds.c:4984
1836 #: fish/cmds.c:5002 fish/cmds.c:5020 fish/cmds.c:5034 fish/cmds.c:5050
1837 #: fish/cmds.c:5070 fish/cmds.c:5089 fish/cmds.c:5108 fish/cmds.c:5127
1838 #: fish/cmds.c:5146 fish/cmds.c:5166 fish/cmds.c:5206 fish/cmds.c:5263
1839 #: fish/cmds.c:5284 fish/cmds.c:5305 fish/cmds.c:5326 fish/cmds.c:5344
1840 #: fish/cmds.c:5366 fish/cmds.c:5404 fish/cmds.c:5426 fish/cmds.c:5505
1841 #: fish/cmds.c:5544 fish/cmds.c:5559 fish/cmds.c:5576 fish/cmds.c:5590
1842 #: fish/cmds.c:5606 fish/cmds.c:5628 fish/cmds.c:5650 fish/cmds.c:5672
1843 #: fish/cmds.c:5694 fish/cmds.c:5716 fish/cmds.c:5738 fish/cmds.c:5758
1844 #: fish/cmds.c:5775 fish/cmds.c:5792 fish/cmds.c:5811 fish/cmds.c:5830
1845 #: fish/cmds.c:5850 fish/cmds.c:5886 fish/cmds.c:5905 fish/cmds.c:5924
1846 #: fish/cmds.c:5941 fish/cmds.c:5959 fish/cmds.c:5982 fish/cmds.c:6005
1847 #: fish/cmds.c:6029 fish/cmds.c:6052 fish/cmds.c:6073 fish/cmds.c:6096
1848 #: fish/cmds.c:6119 fish/cmds.c:6139 fish/cmds.c:6161 fish/cmds.c:6182
1849 #: fish/cmds.c:6205 fish/cmds.c:6222 fish/cmds.c:6239 fish/cmds.c:6257
1850 #: fish/cmds.c:6275 fish/cmds.c:6296 fish/cmds.c:6314 fish/cmds.c:6335
1851 #: fish/cmds.c:6355 fish/cmds.c:6373 fish/cmds.c:6394 fish/cmds.c:6417
1852 #: fish/cmds.c:6440 fish/cmds.c:6462 fish/cmds.c:6495 fish/cmds.c:6512
1853 #: fish/cmds.c:6529 fish/cmds.c:6553 fish/cmds.c:6576 fish/cmds.c:6599
1854 #: fish/cmds.c:6621 fish/cmds.c:6638 fish/cmds.c:6660 fish/cmds.c:6754
1855 #: fish/cmds.c:6774 fish/cmds.c:6794 fish/cmds.c:6814 fish/cmds.c:6832
1856 #: fish/cmds.c:6853 fish/cmds.c:6889 fish/cmds.c:6906 fish/cmds.c:6928
1857 #: fish/cmds.c:6945 fish/cmds.c:6981 fish/cmds.c:7001 fish/cmds.c:7021
1858 #: fish/cmds.c:7041 fish/cmds.c:7063 fish/cmds.c:7080 fish/cmds.c:7099
1859 #: fish/cmds.c:7118 fish/cmds.c:7140 fish/cmds.c:7161 fish/cmds.c:7182
1860 #: fish/cmds.c:7203 fish/cmds.c:7226 fish/cmds.c:7267 fish/cmds.c:7290
1861 #: fish/cmds.c:7329 fish/cmds.c:7346 fish/cmds.c:7365 fish/cmds.c:7386
1862 #: fish/cmds.c:7409 fish/cmds.c:7431 fish/cmds.c:7449 fish/cmds.c:7468
1863 #: fish/cmds.c:7489 fish/cmds.c:7566 fish/cmds.c:7607 fish/cmds.c:7686
1864 #: fish/cmds.c:7762 fish/cmds.c:7799 fish/cmds.c:7822 fish/cmds.c:7843
1865 #: fish/cmds.c:7866 fish/cmds.c:7888 fish/cmds.c:7913 fish/cmds.c:7956
1866 #: fish/cmds.c:7997 fish/cmds.c:8018 fish/cmds.c:8036 fish/cmds.c:8055
1867 #: fish/cmds.c:8072 fish/cmds.c:8090 fish/cmds.c:8117 fish/cmds.c:8141
1868 #: fish/cmds.c:8165 fish/cmds.c:8189 fish/cmds.c:8213 fish/cmds.c:8237
1869 #: fish/cmds.c:8261 fish/cmds.c:8285 fish/cmds.c:8309 fish/cmds.c:8333
1870 #: fish/cmds.c:8357 fish/cmds.c:8381 fish/cmds.c:8404 fish/cmds.c:8427
1871 #: fish/cmds.c:8448 fish/cmds.c:8469 fish/cmds.c:8490 fish/cmds.c:8510
1872 #: fish/cmds.c:8533 fish/cmds.c:8571 fish/cmds.c:8588 fish/cmds.c:8605
1873 #: fish/cmds.c:8624 fish/cmds.c:8643 fish/cmds.c:8660 fish/cmds.c:8677
1874 #: fish/cmds.c:8694 fish/cmds.c:8711 fish/cmds.c:8730 fish/cmds.c:8766
1875 #: fish/cmds.c:8806 fish/cmds.c:8839 fish/cmds.c:8856 fish/cmds.c:8873
1876 #: fish/cmds.c:8889 fish/cmds.c:8904 fish/cmds.c:8925 fish/cmds.c:8963
1877 #: fish/cmds.c:9001 fish/cmds.c:9040 fish/cmds.c:9080 fish/cmds.c:9121
1878 #: fish/cmds.c:9162 fish/cmds.c:9200 fish/cmds.c:9217 fish/cmds.c:9240
1879 #: fish/cmds.c:9262 fish/cmds.c:9284 fish/cmds.c:9304 fish/cmds.c:9324
1880 #: fish/cmds.c:9360 fish/cmds.c:9432 fish/cmds.c:9472 fish/cmds.c:9530
1881 #: fish/cmds.c:9556 fish/cmds.c:9582 fish/cmds.c:9610 fish/cmds.c:9669
1882 #: fish/cmds.c:9690 fish/cmds.c:9735 fish/cmds.c:9755 fish/cmds.c:9794
1883 #: fish/cmds.c:9831 fish/cmds.c:9851 fish/cmds.c:9873 fish/cmds.c:9930
1884 #: fish/cmds.c:9950 fish/cmds.c:9972 fish/cmds.c:9994 fish/cmds.c:10013
1885 #: fish/cmds.c:10033 fish/cmds.c:10060 fish/cmds.c:10080 fish/cmds.c:10100
1886 #: fish/cmds.c:10120 fish/cmds.c:10140 fish/cmds.c:10162 fish/cmds.c:10197
1887 #: fish/cmds.c:10215 fish/cmds.c:10238 fish/cmds.c:10260 fish/cmds.c:10275
1888 #: fish/cmds.c:10292 fish/cmds.c:10329 fish/cmds.c:10368 fish/cmds.c:10408
1889 #: fish/cmds.c:10464 fish/cmds.c:10486 fish/cmds.c:10522 fish/cmds.c:10537
1890 #: fish/cmds.c:10557 fish/cmds.c:10597 fish/cmds.c:10620 fish/cmds.c:10644
1891 #: fish/cmds.c:10669 fish/cmds.c:10710 fish/cmds.c:10735 fish/cmds.c:10773
1892 #: fish/cmds.c:10804 fish/cmds.c:10835 fish/cmds.c:10863 fish/cmds.c:10883
1893 #: fish/cmds.c:10915 fish/cmds.c:10935 fish/cmds.c:10955 fish/cmds.c:10972
1894 #: fish/cmds.c:10990 fish/cmds.c:11013 fish/cmds.c:11034 fish/cmds.c:11053
1895 #: fish/cmds.c:11095 fish/cmds.c:11138 fish/cmds.c:11182 fish/cmds.c:11221
1896 #: fish/cmds.c:11240 fish/cmds.c:11260 fish/cmds.c:11280 fish/cmds.c:11301
1897 #: fish/cmds.c:11322 fish/cmds.c:11343 fish/cmds.c:11364 fish/cmds.c:11385
1898 #: fish/cmds.c:11407 fish/cmds.c:11445 fish/cmds.c:11496 fish/cmds.c:11534
1899 #: fish/cmds.c:11590 fish/cmds.c:11680 fish/cmds.c:11709 fish/cmds.c:11736
1900 #: fish/cmds.c:11753 fish/cmds.c:11774
1901 #, c-format
1902 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
1903 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
1904
1905 #: fish/cmds.c:3258 fish/cmds.c:3272 fish/cmds.c:3288 fish/cmds.c:3305
1906 #: fish/cmds.c:3322 fish/cmds.c:3340 fish/cmds.c:3359 fish/cmds.c:3375
1907 #: fish/cmds.c:3393 fish/cmds.c:3409 fish/cmds.c:3427 fish/cmds.c:3443
1908 #: fish/cmds.c:3460 fish/cmds.c:3475 fish/cmds.c:3493 fish/cmds.c:3508
1909 #: fish/cmds.c:3524 fish/cmds.c:3540 fish/cmds.c:3556 fish/cmds.c:3572
1910 #: fish/cmds.c:3588 fish/cmds.c:3606 fish/cmds.c:3639 fish/cmds.c:3655
1911 #: fish/cmds.c:3671 fish/cmds.c:3690 fish/cmds.c:3705 fish/cmds.c:3723
1912 #: fish/cmds.c:3738 fish/cmds.c:3756 fish/cmds.c:3771 fish/cmds.c:3789
1913 #: fish/cmds.c:3804 fish/cmds.c:3823 fish/cmds.c:3842 fish/cmds.c:3860
1914 #: fish/cmds.c:3880 fish/cmds.c:3899 fish/cmds.c:3919 fish/cmds.c:3939
1915 #: fish/cmds.c:3959 fish/cmds.c:3978 fish/cmds.c:3997 fish/cmds.c:4017
1916 #: fish/cmds.c:4037 fish/cmds.c:4057 fish/cmds.c:4072 fish/cmds.c:4088
1917 #: fish/cmds.c:4109 fish/cmds.c:4160 fish/cmds.c:4178 fish/cmds.c:4195
1918 #: fish/cmds.c:4216 fish/cmds.c:4279 fish/cmds.c:4299 fish/cmds.c:4319
1919 #: fish/cmds.c:4339 fish/cmds.c:4359 fish/cmds.c:4379 fish/cmds.c:4398
1920 #: fish/cmds.c:4417 fish/cmds.c:4436 fish/cmds.c:4451 fish/cmds.c:4470
1921 #: fish/cmds.c:4490 fish/cmds.c:4510 fish/cmds.c:4531 fish/cmds.c:4547
1922 #: fish/cmds.c:4563 fish/cmds.c:4582 fish/cmds.c:4604 fish/cmds.c:4626
1923 #: fish/cmds.c:4646 fish/cmds.c:4663 fish/cmds.c:4680 fish/cmds.c:4697
1924 #: fish/cmds.c:4714 fish/cmds.c:4731 fish/cmds.c:4748 fish/cmds.c:4765
1925 #: fish/cmds.c:4784 fish/cmds.c:4807 fish/cmds.c:4843 fish/cmds.c:4860
1926 #: fish/cmds.c:4883 fish/cmds.c:4905 fish/cmds.c:4926 fish/cmds.c:4946
1927 #: fish/cmds.c:4965 fish/cmds.c:4985 fish/cmds.c:5003 fish/cmds.c:5021
1928 #: fish/cmds.c:5035 fish/cmds.c:5051 fish/cmds.c:5071 fish/cmds.c:5090
1929 #: fish/cmds.c:5109 fish/cmds.c:5128 fish/cmds.c:5147 fish/cmds.c:5167
1930 #: fish/cmds.c:5207 fish/cmds.c:5264 fish/cmds.c:5285 fish/cmds.c:5306
1931 #: fish/cmds.c:5327 fish/cmds.c:5345 fish/cmds.c:5367 fish/cmds.c:5405
1932 #: fish/cmds.c:5427 fish/cmds.c:5506 fish/cmds.c:5545 fish/cmds.c:5560
1933 #: fish/cmds.c:5577 fish/cmds.c:5591 fish/cmds.c:5607 fish/cmds.c:5629
1934 #: fish/cmds.c:5651 fish/cmds.c:5673 fish/cmds.c:5695 fish/cmds.c:5717
1935 #: fish/cmds.c:5739 fish/cmds.c:5759 fish/cmds.c:5776 fish/cmds.c:5793
1936 #: fish/cmds.c:5812 fish/cmds.c:5831 fish/cmds.c:5851 fish/cmds.c:5887
1937 #: fish/cmds.c:5906 fish/cmds.c:5925 fish/cmds.c:5942 fish/cmds.c:5960
1938 #: fish/cmds.c:5983 fish/cmds.c:6006 fish/cmds.c:6030 fish/cmds.c:6053
1939 #: fish/cmds.c:6074 fish/cmds.c:6097 fish/cmds.c:6120 fish/cmds.c:6140
1940 #: fish/cmds.c:6162 fish/cmds.c:6183 fish/cmds.c:6206 fish/cmds.c:6223
1941 #: fish/cmds.c:6240 fish/cmds.c:6258 fish/cmds.c:6276 fish/cmds.c:6297
1942 #: fish/cmds.c:6315 fish/cmds.c:6336 fish/cmds.c:6356 fish/cmds.c:6374
1943 #: fish/cmds.c:6395 fish/cmds.c:6418 fish/cmds.c:6441 fish/cmds.c:6463
1944 #: fish/cmds.c:6496 fish/cmds.c:6513 fish/cmds.c:6530 fish/cmds.c:6554
1945 #: fish/cmds.c:6577 fish/cmds.c:6600 fish/cmds.c:6622 fish/cmds.c:6639
1946 #: fish/cmds.c:6661 fish/cmds.c:6755 fish/cmds.c:6775 fish/cmds.c:6795
1947 #: fish/cmds.c:6815 fish/cmds.c:6833 fish/cmds.c:6854 fish/cmds.c:6890
1948 #: fish/cmds.c:6907 fish/cmds.c:6929 fish/cmds.c:6946 fish/cmds.c:6982
1949 #: fish/cmds.c:7002 fish/cmds.c:7022 fish/cmds.c:7042 fish/cmds.c:7064
1950 #: fish/cmds.c:7081 fish/cmds.c:7100 fish/cmds.c:7119 fish/cmds.c:7141
1951 #: fish/cmds.c:7162 fish/cmds.c:7183 fish/cmds.c:7204 fish/cmds.c:7227
1952 #: fish/cmds.c:7268 fish/cmds.c:7291 fish/cmds.c:7330 fish/cmds.c:7347
1953 #: fish/cmds.c:7366 fish/cmds.c:7387 fish/cmds.c:7410 fish/cmds.c:7432
1954 #: fish/cmds.c:7450 fish/cmds.c:7469 fish/cmds.c:7490 fish/cmds.c:7567
1955 #: fish/cmds.c:7608 fish/cmds.c:7687 fish/cmds.c:7763 fish/cmds.c:7800
1956 #: fish/cmds.c:7823 fish/cmds.c:7844 fish/cmds.c:7867 fish/cmds.c:7889
1957 #: fish/cmds.c:7914 fish/cmds.c:7957 fish/cmds.c:7998 fish/cmds.c:8019
1958 #: fish/cmds.c:8037 fish/cmds.c:8056 fish/cmds.c:8073 fish/cmds.c:8091
1959 #: fish/cmds.c:8118 fish/cmds.c:8142 fish/cmds.c:8166 fish/cmds.c:8190
1960 #: fish/cmds.c:8214 fish/cmds.c:8238 fish/cmds.c:8262 fish/cmds.c:8286
1961 #: fish/cmds.c:8310 fish/cmds.c:8334 fish/cmds.c:8358 fish/cmds.c:8382
1962 #: fish/cmds.c:8405 fish/cmds.c:8428 fish/cmds.c:8449 fish/cmds.c:8470
1963 #: fish/cmds.c:8491 fish/cmds.c:8511 fish/cmds.c:8534 fish/cmds.c:8572
1964 #: fish/cmds.c:8589 fish/cmds.c:8606 fish/cmds.c:8625 fish/cmds.c:8644
1965 #: fish/cmds.c:8661 fish/cmds.c:8678 fish/cmds.c:8695 fish/cmds.c:8712
1966 #: fish/cmds.c:8731 fish/cmds.c:8767 fish/cmds.c:8807 fish/cmds.c:8840
1967 #: fish/cmds.c:8857 fish/cmds.c:8874 fish/cmds.c:8890 fish/cmds.c:8905
1968 #: fish/cmds.c:8926 fish/cmds.c:8964 fish/cmds.c:9002 fish/cmds.c:9041
1969 #: fish/cmds.c:9081 fish/cmds.c:9122 fish/cmds.c:9163 fish/cmds.c:9201
1970 #: fish/cmds.c:9218 fish/cmds.c:9241 fish/cmds.c:9263 fish/cmds.c:9285
1971 #: fish/cmds.c:9305 fish/cmds.c:9325 fish/cmds.c:9361 fish/cmds.c:9433
1972 #: fish/cmds.c:9473 fish/cmds.c:9531 fish/cmds.c:9557 fish/cmds.c:9583
1973 #: fish/cmds.c:9611 fish/cmds.c:9670 fish/cmds.c:9691 fish/cmds.c:9736
1974 #: fish/cmds.c:9756 fish/cmds.c:9795 fish/cmds.c:9832 fish/cmds.c:9852
1975 #: fish/cmds.c:9874 fish/cmds.c:9931 fish/cmds.c:9951 fish/cmds.c:9973
1976 #: fish/cmds.c:9995 fish/cmds.c:10014 fish/cmds.c:10034 fish/cmds.c:10061
1977 #: fish/cmds.c:10081 fish/cmds.c:10101 fish/cmds.c:10121 fish/cmds.c:10141
1978 #: fish/cmds.c:10163 fish/cmds.c:10198 fish/cmds.c:10216 fish/cmds.c:10239
1979 #: fish/cmds.c:10261 fish/cmds.c:10276 fish/cmds.c:10293 fish/cmds.c:10330
1980 #: fish/cmds.c:10369 fish/cmds.c:10409 fish/cmds.c:10465 fish/cmds.c:10487
1981 #: fish/cmds.c:10523 fish/cmds.c:10538 fish/cmds.c:10558 fish/cmds.c:10598
1982 #: fish/cmds.c:10621 fish/cmds.c:10645 fish/cmds.c:10670 fish/cmds.c:10711
1983 #: fish/cmds.c:10736 fish/cmds.c:10774 fish/cmds.c:10805 fish/cmds.c:10836
1984 #: fish/cmds.c:10864 fish/cmds.c:10884 fish/cmds.c:10916 fish/cmds.c:10936
1985 #: fish/cmds.c:10956 fish/cmds.c:10973 fish/cmds.c:10991 fish/cmds.c:11014
1986 #: fish/cmds.c:11035 fish/cmds.c:11054 fish/cmds.c:11096 fish/cmds.c:11139
1987 #: fish/cmds.c:11183 fish/cmds.c:11222 fish/cmds.c:11241 fish/cmds.c:11261
1988 #: fish/cmds.c:11281 fish/cmds.c:11302 fish/cmds.c:11323 fish/cmds.c:11344
1989 #: fish/cmds.c:11365 fish/cmds.c:11386 fish/cmds.c:11408 fish/cmds.c:11446
1990 #: fish/cmds.c:11497 fish/cmds.c:11535 fish/cmds.c:11591 fish/cmds.c:11614
1991 #: fish/cmds.c:11681 fish/cmds.c:11710 fish/cmds.c:11737 fish/cmds.c:11754
1992 #: fish/cmds.c:11775
1993 #, c-format
1994 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
1995 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
1996
1997 #: fish/cmds.c:3616 fish/cmds.c:4819 fish/cmds.c:5177 fish/cmds.c:5217
1998 #: fish/cmds.c:5236 fish/cmds.c:5379 fish/cmds.c:5438 fish/cmds.c:5457
1999 #: fish/cmds.c:5476 fish/cmds.c:5519 fish/cmds.c:5862 fish/cmds.c:6473
2000 #: fish/cmds.c:6672 fish/cmds.c:6691 fish/cmds.c:6710 fish/cmds.c:6729
2001 #: fish/cmds.c:6865 fish/cmds.c:6956 fish/cmds.c:7237 fish/cmds.c:7301
2002 #: fish/cmds.c:7500 fish/cmds.c:7519 fish/cmds.c:7538 fish/cmds.c:7577
2003 #: fish/cmds.c:7618 fish/cmds.c:7637 fish/cmds.c:7656 fish/cmds.c:7697
2004 #: fish/cmds.c:7716 fish/cmds.c:7735 fish/cmds.c:7773 fish/cmds.c:7926
2005 #: fish/cmds.c:7969 fish/cmds.c:8546 fish/cmds.c:8741 fish/cmds.c:8779
2006 #: fish/cmds.c:8817 fish/cmds.c:8937 fish/cmds.c:8974 fish/cmds.c:9012
2007 #: fish/cmds.c:9051 fish/cmds.c:9092 fish/cmds.c:9133 fish/cmds.c:9174
2008 #: fish/cmds.c:9337 fish/cmds.c:9373 fish/cmds.c:9386 fish/cmds.c:9399
2009 #: fish/cmds.c:9412 fish/cmds.c:9445 fish/cmds.c:9483 fish/cmds.c:9502
2010 #: fish/cmds.c:9623 fish/cmds.c:9642 fish/cmds.c:9703 fish/cmds.c:9716
2011 #: fish/cmds.c:9767 fish/cmds.c:9806 fish/cmds.c:9884 fish/cmds.c:9903
2012 #: fish/cmds.c:10177 fish/cmds.c:10304 fish/cmds.c:10341 fish/cmds.c:10380
2013 #: fish/cmds.c:10420 fish/cmds.c:10439 fish/cmds.c:10498 fish/cmds.c:10571
2014 #: fish/cmds.c:10681 fish/cmds.c:10751 fish/cmds.c:10785 fish/cmds.c:10816
2015 #: fish/cmds.c:10847 fish/cmds.c:10896 fish/cmds.c:11067 fish/cmds.c:11109
2016 #: fish/cmds.c:11154 fish/cmds.c:11196 fish/cmds.c:11422 fish/cmds.c:11460
2017 #: fish/cmds.c:11473 fish/cmds.c:11511 fish/cmds.c:11546 fish/cmds.c:11565
2018 #: fish/cmds.c:11632
2019 #, c-format
2020 msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
2021 msgstr "%s: %s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
2022
2023 #: fish/cmds.c:3622 fish/cmds.c:4825 fish/cmds.c:5183 fish/cmds.c:5223
2024 #: fish/cmds.c:5242 fish/cmds.c:5385 fish/cmds.c:5444 fish/cmds.c:5463
2025 #: fish/cmds.c:5482 fish/cmds.c:5525 fish/cmds.c:5868 fish/cmds.c:6479
2026 #: fish/cmds.c:6678 fish/cmds.c:6697 fish/cmds.c:6716 fish/cmds.c:6735
2027 #: fish/cmds.c:6871 fish/cmds.c:6962 fish/cmds.c:7243 fish/cmds.c:7307
2028 #: fish/cmds.c:7506 fish/cmds.c:7525 fish/cmds.c:7544 fish/cmds.c:7583
2029 #: fish/cmds.c:7624 fish/cmds.c:7643 fish/cmds.c:7662 fish/cmds.c:7703
2030 #: fish/cmds.c:7722 fish/cmds.c:7741 fish/cmds.c:7779 fish/cmds.c:7932
2031 #: fish/cmds.c:7975 fish/cmds.c:8552 fish/cmds.c:8747 fish/cmds.c:8785
2032 #: fish/cmds.c:8823 fish/cmds.c:8943 fish/cmds.c:8980 fish/cmds.c:9018
2033 #: fish/cmds.c:9057 fish/cmds.c:9098 fish/cmds.c:9139 fish/cmds.c:9180
2034 #: fish/cmds.c:9451 fish/cmds.c:9489 fish/cmds.c:9508 fish/cmds.c:9629
2035 #: fish/cmds.c:9773 fish/cmds.c:9812 fish/cmds.c:9890 fish/cmds.c:9909
2036 #: fish/cmds.c:10310 fish/cmds.c:10347 fish/cmds.c:10386 fish/cmds.c:10426
2037 #: fish/cmds.c:10445 fish/cmds.c:10504 fish/cmds.c:10577 fish/cmds.c:10687
2038 #: fish/cmds.c:11073 fish/cmds.c:11115 fish/cmds.c:11160 fish/cmds.c:11202
2039 #: fish/cmds.c:11552 fish/cmds.c:11638
2040 #, c-format
2041 msgid "%s: %s: integer out of range\n"
2042 msgstr "%s: %s: liczba całkowita spoza zakresu\n"
2043
2044 #: fish/cmds.c:4108 fish/cmds.c:4215 fish/cmds.c:11613
2045 #, c-format
2046 msgid "%s should have %d-%d parameter(s)\n"
2047 msgstr "%s powinno posiadać %d-%d parametry\n"
2048
2049 #: fish/cmds.c:4134 fish/cmds.c:4251 fish/cmds.c:11653
2050 #, c-format
2051 msgid "%s: unknown optional argument \"%s\"\n"
2052 msgstr "%s: nieznany opcjonalny parametr \"%s\"\n"
2053
2054 #: fish/cmds.c:4140 fish/cmds.c:4257 fish/cmds.c:11659
2055 #, c-format
2056 msgid "%s: optional argument \"%s\" given twice\n"
2057 msgstr "%s: opcjonalny parametr \"%s\" został podany dwa razy\n"
2058
2059 #: fish/cmds.c:11794
2060 #, c-format
2061 msgid "%s: unknown command\n"
2062 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
2063
2064 #: fish/config.c:74 fish/config.c:113
2065 #, fuzzy, c-format
2066 msgid "%s: %s: line %d: error parsing configuration file: %s\n"
2067 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
2068
2069 #: fish/copy.c:41
2070 #, c-format
2071 msgid ""
2072 "use 'copy-in <local> [<local>...] <remotedir>' to copy files into the image\n"
2073 msgstr ""
2074 "należy użyć \"copy-in <lokalny> [<lokalny>...] <zdalny_katalog>\", aby "
2075 "skopiować pliki do obrazu\n"
2076
2077 #: fish/copy.c:62
2078 #, c-format
2079 msgid "copy-in: target '%s' is not a directory\n"
2080 msgstr "copy-in: cel \"%s\" nie jest katalogiem\n"
2081
2082 #: fish/copy.c:157
2083 #, c-format
2084 msgid "error: argument is zero length or longer than maximum permitted\n"
2085 msgstr ""
2086 "błąd: parametr jest zerowej długości lub dłuższy niż dozwolone maksimum\n"
2087
2088 #: fish/copy.c:202
2089 #, c-format
2090 msgid ""
2091 "use 'copy-out <remote> [<remote>...] <localdir>' to copy files out of the "
2092 "image\n"
2093 msgstr ""
2094 "należy użyć \"copy-out <zdalny> [<zdalny>...] <lokalny_katalog>\", aby "
2095 "skopiować pliki z obrazu\n"
2096
2097 #: fish/copy.c:213
2098 #, fuzzy, c-format
2099 msgid "copy-out: target '%s' is not a directory\n"
2100 msgstr "copy-in: cel \"%s\" nie jest katalogiem\n"
2101
2102 #: fish/copy.c:258
2103 #, c-format
2104 msgid "copy-out: '%s' is not a file or directory\n"
2105 msgstr "copy-out: \"%s\" nie jest plikiem lub katalogiem\n"
2106
2107 #: fish/edit.c:45
2108 #, c-format
2109 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
2110 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby zmodyfikować plik\n"
2111
2112 #: fish/fish.c:100
2113 #, fuzzy, c-format
2114 msgid ""
2115 "%s: guest filesystem shell\n"
2116 "%s lets you edit virtual machine filesystems\n"
2117 "Copyright (C) 2009-2011 Red Hat Inc.\n"
2118 "Usage:\n"
2119 "  %s [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
2120 "Options:\n"
2121 "  -h|--cmd-help        List available commands\n"
2122 "  -h|--cmd-help cmd    Display detailed help on 'cmd'\n"
2123 "  -a|--add image       Add image\n"
2124 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2125 "  --csh                Make --listen csh-compatible\n"
2126 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2127 "  -D|--no-dest-paths   Don't tab-complete paths from guest fs\n"
2128 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
2129 "  -f|--file file       Read commands from file\n"
2130 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2131 "  -i|--inspector       Automatically mount filesystems\n"
2132 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
2133 "  --listen             Listen for remote commands\n"
2134 "  --live               Connect to a live virtual machine\n"
2135 "  -m|--mount dev[:mnt[:opts]] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
2136 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
2137 "  -N|--new type        Create prepared disk (test1.img, ...)\n"
2138 "  --progress-bars      Enable progress bars even when not interactive\n"
2139 "  --no-progress-bars   Disable progress bars\n"
2140 "  --remote[=pid]       Send commands to remote %s\n"
2141 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
2142 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
2143 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2144 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2145 "  -w|--rw              Mount read-write\n"
2146 "  -x                   Echo each command before executing it\n"
2147 "\n"
2148 "To examine a disk image, ISO, hard disk, filesystem etc:\n"
2149 "  %s [--ro|--rw] -i -a /path/to/disk.img\n"
2150 "or\n"
2151 "  %s [--ro|--rw] -i -d name-of-libvirt-domain\n"
2152 "\n"
2153 "--ro recommended to avoid any writes to the disk image.  If -i option fails\n"
2154 "run again without -i and use 'run' + 'list-filesystems' + 'mount' cmds.\n"
2155 "\n"
2156 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
2157 msgstr ""
2158 "%s: powłoka systemu plików gościa\n"
2159 "%s umożliwia modyfikowanie systemów pliku maszyn wirtualnych\n"
2160 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
2161 "Użycie:\n"
2162 "  %s [--options] polecenie [: polecenie : polecenie...]\n"
2163 "  %s [--ro] -i -a obraz-dysku\n"
2164 "  %s [--ro] -i -d domena-libvirt\n"
2165 "lub dla trybu interaktywnego:\n"
2166 "  %s\n"
2167 "lub ze skryptu powłoki:\n"
2168 "  %s <<EOF\n"
2169 "  polecenie\n"
2170 "  ...\n"
2171 "  EOF\n"
2172 "Opcje:\n"
2173 "  -h|--cmd-help        Wyświetla listę dostępnych poleceń\n"
2174 "  -h|--cmd-help polecenie  Wyświetla szczegółową pomoc o \"poleceniu\"\n"
2175 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
2176 "  -c|--connect uri     Podaje adres URI biblioteki libvirt dla opcji -d\n"
2177 "  --csh                Opcja --listen zgodna z csh\n"
2178 "  -d|--domain gość     Dodaje dyski od gościa biblioteki libvirt\n"
2179 "  -D|--no-dest-paths   Nie uzupełnia ścieżek z systemu plików gościa za\n"
2180 "                       pomocą Tab\n"
2181 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
2182 "  -f|--file plik       Odczytuje polecenia z pliku\n"
2183 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
2184 "  -i|--inspector       Automatycznie montuje systemy plików\n"
2185 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
2186 "  --listen             Nasłuchuje zdalnych poleceń\n"
2187 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
2188 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
2189 "  -N|--new typ         Tworzy przygotowany dysk (test1.img...)\n"
2190 "  --progress-bars      Włącza paski postępu nawet, jeśli nie jest używany\n"
2191 "                       tryb interaktywny\n"
2192 "  --no-progress-bars   Wyłącza paski postępu\n"
2193 "  --remote[=PID]       Wysyła polecenia do zdalnego %s\n"
2194 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
2195 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
2196 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
2197 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2198 "  -x                   Wykonuje echo każdego polecenia przed jego\n"
2199 "                       wykonaniem\n"
2200 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
2201
2202 #: fish/fish.c:243
2203 #, c-format
2204 msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
2205 msgstr "%s: --listen=PID: PID nie był liczbą: %s\n"
2206
2207 #: fish/fish.c:250
2208 #, c-format
2209 msgid ""
2210 "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
2211 msgstr ""
2212 "%s: zdalnie: $GUESTFISH_PID musi być ustawiony na PID zdalnego procesu\n"
2213
2214 #: fish/fish.c:300
2215 #, c-format
2216 msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
2217 msgstr "%s: można podać tylko jeden parametr -f\n"
2218
2219 #: fish/fish.c:455
2220 #, c-format
2221 msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
2222 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --remote w tym samym czasie\n"
2223
2224 #: fish/fish.c:463
2225 #, c-format
2226 msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
2227 msgstr "%s: dodatkowe parametry wiersza poleceń za pomocą flagi --listen\n"
2228
2229 #: fish/fish.c:469
2230 #, c-format
2231 msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
2232 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
2233
2234 #: fish/fish.c:527
2235 #, c-format
2236 msgid "guestfish: could not access termcap or terminfo database.\n"
2237 msgstr ""
2238 "guestfish: nie można uzyskać dostępu do bazy danych termcap lub terminfo.\n"
2239
2240 #: fish/fish.c:531
2241 #, c-format
2242 msgid "guestfish: terminal type \"%s\" not defined.\n"
2243 msgstr "guestfish: typ terminala \"%s\" nie jest określony.\n"
2244
2245 #: fish/fish.c:619
2246 #, c-format
2247 msgid ""
2248 "\n"
2249 "Welcome to guestfish, the libguestfs filesystem interactive shell for\n"
2250 "editing virtual machine filesystems.\n"
2251 "\n"
2252 "Type: 'help' for help on commands\n"
2253 "      'man' to read the manual\n"
2254 "      'quit' to quit the shell\n"
2255 "\n"
2256 msgstr ""
2257 "\n"
2258 "Witaj w guestfish, interaktywnej powłoce systemów plików biblioteki\n"
2259 "libguestfs do modyfikowania systemów plików maszyn wirtualnych.\n"
2260 "\n"
2261 "Proszę podać: \"help\", aby uzyskać pomoc o poleceniach\n"
2262 "              \"man\", aby wyświetlić podręcznik\n"
2263 "              \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
2264 "\n"
2265
2266 #: fish/fish.c:763
2267 #, c-format
2268 msgid "%s: unterminated double quote\n"
2269 msgstr "%s: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
2270
2271 #: fish/fish.c:769 fish/fish.c:786
2272 #, c-format
2273 msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
2274 msgstr "%s: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
2275
2276 #: fish/fish.c:780
2277 #, c-format
2278 msgid "%s: unterminated single quote\n"
2279 msgstr "%s: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
2280
2281 #: fish/fish.c:810
2282 #, c-format
2283 msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
2284 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
2285
2286 #: fish/fish.c:827
2287 #, c-format
2288 msgid "%s: too many arguments\n"
2289 msgstr "%s: za dużo parametrów\n"
2290
2291 #: fish/fish.c:895
2292 #, c-format
2293 msgid "%s: empty command on command line\n"
2294 msgstr "%s: puste polecenie wiersza poleceń\n"
2295
2296 #: fish/fish.c:1041
2297 msgid "display a list of commands or help on a command"
2298 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
2299
2300 #: fish/fish.c:1043
2301 msgid "quit guestfish"
2302 msgstr "kończy działanie programu guestfish"
2303
2304 #: fish/fish.c:1054
2305 #, c-format
2306 msgid ""
2307 "help - display a list of commands or help on a command\n"
2308 "     help cmd\n"
2309 "     help\n"
2310 msgstr ""
2311 "help - wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia\n"
2312 "     help polecenie\n"
2313 "     help\n"
2314
2315 #: fish/fish.c:1062
2316 #, c-format
2317 msgid ""
2318 "quit - quit guestfish\n"
2319 "     quit\n"
2320 msgstr ""
2321 "quit - kończy działanie programu guestfish\n"
2322 "     quit\n"
2323
2324 #: fish/fish.c:1067
2325 #, c-format
2326 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
2327 msgstr ""
2328 "%s: nieznane polecenie, należy użyć -h, aby wyświetlić listę wszystkich "
2329 "poleceń\n"
2330
2331 #: fish/fish.c:1083
2332 #, c-format
2333 msgid ""
2334 "Did you mean to open a disk image?  guestfish -a disk.img\n"
2335 "For a list of commands:             guestfish -h\n"
2336 "For complete documentation:         man guestfish\n"
2337 msgstr ""
2338 "Czy miał zostać otwarty obraz dysku?  guestfish -a dysk.img\n"
2339 "Lista poleceń:                        guestfish -h\n"
2340 "Pełna dokumentacja:                   man guestfish\n"
2341
2342 #: fish/fish.c:1240
2343 #, c-format
2344 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
2345 msgstr "Cytat ucieczki w ciągu \"%s\"\n"
2346
2347 #: fish/fish.c:1438
2348 #, c-format
2349 msgid ""
2350 "%s: to use Windows drive letters, you must inspect the guest (\"-i\" option "
2351 "or run \"inspect-os\" command)\n"
2352 msgstr ""
2353
2354 #: fish/fish.c:1458
2355 #, c-format
2356 msgid ""
2357 "%s: drive '%c:' not found.  To list available drives do:\n"
2358 "  inspect-get-drive-mappings %s\n"
2359 msgstr ""
2360
2361 #: fish/fish.c:1477
2362 #, c-format
2363 msgid ""
2364 "%s: to access '%c:', mount %s first.  One way to do this is:\n"
2365 "  umount-all\n"
2366 "  mount %s /\n"
2367 msgstr ""
2368
2369 #: fish/glob.c:53
2370 #, c-format
2371 msgid "use 'glob command [args...]'\n"
2372 msgstr "należy użyć \"glob polecenie [parametry...]\"\n"
2373
2374 #: fish/glob.c:73
2375 #, c-format
2376 msgid "glob: guestfs_glob_expand call failed: %s\n"
2377 msgstr "glob: wywołanie guestfs_glob_expand nie powiodło się: %s\n"
2378
2379 #: fish/help.c:38
2380 #, c-format
2381 msgid ""
2382 "Add disk images to examine using the -a or -d options, or the 'add' "
2383 "command.\n"
2384 "Or create a new disk image using -N, or the 'alloc' or 'sparse' commands.\n"
2385 "Once you have done this, use the 'run' command.\n"
2386 msgstr ""
2387 "Dodaje obrazy dysków do sprawdzenia używając opcji -a lub -d, albo polecenia "
2388 "\"add\".\n"
2389 "Tworzy nowy obraz dysku używając opcji -N albo poleceń \"alloc\" lub \"sparse"
2390 "\".\n"
2391 "Po wykonaniu tej czynności należy użyć polecenia \"run\".\n"
2392
2393 #: fish/help.c:44
2394 #, c-format
2395 msgid ""
2396 "Find out what filesystems are available using 'list-filesystems' and then\n"
2397 "mount them to examine or modify the contents using 'mount-ro' or\n"
2398 "'mount-options'.\n"
2399 msgstr ""
2400 "Odnajduje dostępne systemy plików używając \"list-filesystems\", a\n"
2401 "następnie montuje do do sprawdzenia lub modyfikacji zawartości używając\n"
2402 "\"mount-ro\" lub \"mount-options\".\n"
2403
2404 #: fish/help.c:52
2405 #, c-format
2406 msgid ""
2407 "For more information about a command, use 'help cmd'.\n"
2408 "\n"
2409 "To read the manual, type 'man'.\n"
2410 msgstr ""
2411 "Aby dowiedzieć się więcej o poleceniu, należy użyć \"help polecenie\".\n"
2412 "\n"
2413 "Aby przeczytać podręcznik, należy wpisać \"man\".\n"
2414
2415 #: fish/hexedit.c:41
2416 #, c-format
2417 msgid "hexedit (device|filename) [max | start max]\n"
2418 msgstr "hexedit (urządzenie|nazwa_pliku) [maksimum | rozpoczęcie maksimum]\n"
2419
2420 #: fish/hexedit.c:52
2421 #, c-format
2422 msgid "hexedit: %s is a zero length file or device\n"
2423 msgstr "hexedit: %s jest plikiem lub urządzeniem o zerowej długości\n"
2424
2425 #: fish/hexedit.c:63
2426 #, c-format
2427 msgid ""
2428 "hexedit: %s is larger than %s. You must supply a limit using\n"
2429 "  'hexedit %s <max>' (eg. 'hexedit %s 1M') or a range using\n"
2430 "  'hexedit %s <start> <max>'.\n"
2431 msgstr ""
2432 "hexedit: %s jest dłuższe niż %s. Należy podać ograniczenie\n"
2433 "  używając polecenia \"hexedit %s <maksimum>\" (np.\n"
2434 "  \"hexedit %s 1M\") lub zakres używając polecenia\n"
2435 "  \"hexedit %s <rozpoczęcie> <maksymalnie>\".\n"
2436
2437 #: fish/hexedit.c:92
2438 #, c-format
2439 msgid "hexedit: invalid range\n"
2440 msgstr "hexedit: nieprawidłowy zakres\n"
2441
2442 #: fish/inspect.c:77
2443 #, fuzzy, c-format
2444 msgid "%s: don't use --live and -i options together\n"
2445 msgstr "%s: nie można używać opcji -h oraz --csv jednocześnie.\n"
2446
2447 #: fish/inspect.c:89
2448 #, c-format
2449 msgid "%s: no operating system was found on this disk\n"
2450 msgstr "%s: na tym dysku nie odnaleziono żadnych systemów operacyjnych\n"
2451
2452 #: fish/inspect.c:95
2453 #, c-format
2454 msgid "%s: multi-boot operating systems are not supported by the -i option\n"
2455 msgstr ""
2456 "%s: systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez opcję -i\n"
2457
2458 #: fish/inspect.c:134
2459 #, c-format
2460 msgid "%s: some filesystems could not be mounted (ignored)\n"
2461 msgstr ""
2462
2463 #: fish/inspect.c:146
2464 #, c-format
2465 msgid "Operating system: %s\n"
2466 msgstr "System operacyjny: %s\n"
2467
2468 #: fish/inspect.c:159
2469 #, c-format
2470 msgid "%s mounted on %s\n"
2471 msgstr "%s zamontowano w %s\n"
2472
2473 #: fish/keys.c:53
2474 #, c-format
2475 msgid "Enter key or passphrase (\"%s\"): "
2476 msgstr "Proszę podać klucz lub hasło (\"%s\"): "
2477
2478 #: fish/lcd.c:34
2479 #, c-format
2480 msgid "use 'lcd directory' to change local directory\n"
2481 msgstr "należy użyć \"lcd katalog\", aby zmienić lokalny katalog\n"
2482
2483 #: fish/man.c:35
2484 #, c-format
2485 msgid "use 'man' without parameters to open the manual\n"
2486 msgstr "należy użyć \"man\" bez parametrów, aby otworzyć podręcznik\n"
2487
2488 #: fish/man.c:54
2489 #, c-format
2490 msgid "the external 'man' program failed\n"
2491 msgstr "zewnętrzny program \"man\" nie powiódł się\n"
2492
2493 #: fish/more.c:40
2494 #, c-format
2495 msgid "use '%s filename' to page a file\n"
2496 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby wyświetlić plik\n"
2497
2498 #: fish/options.c:36
2499 #, c-format
2500 msgid "%s: too many drives added on the command line\n"
2501 msgstr "%s: dodano za dużo napędów w wierszu poleceń\n"
2502
2503 #: fish/options.c:128
2504 #, c-format
2505 msgid "%s: '%s' could not be mounted.  Did you mean one of these?\n"
2506 msgstr ""
2507 "%s: nie można zamontować \"%s\". Być może chciano użyć jednej z tych?\n"
2508
2509 #: fish/prep.c:37
2510 #, c-format
2511 msgid ""
2512 "List of available prepared disk images:\n"
2513 "\n"
2514 msgstr ""
2515 "Lista dostępnych przygotowanych obrazów dysków:\n"
2516 "\n"
2517
2518 #: fish/prep.c:40
2519 #, c-format
2520 msgid ""
2521 "guestfish -N %-8s - %s\n"
2522 "\n"
2523 "%s\n"
2524 msgstr ""
2525 "guestfish -N %-8s - %s\n"
2526 "\n"
2527 "%s\n"
2528
2529 #: fish/prep.c:48
2530 #, c-format
2531 msgid "  Optional parameters:\n"
2532 msgstr "  Opcjonalne parametry:\n"
2533
2534 #: fish/prep.c:55
2535 #, c-format
2536 msgid "<%s> %s (default: %s)\n"
2537 msgstr "<%s> %s (domyślnie: %s)\n"
2538
2539 #: fish/prep.c:65
2540 #, c-format
2541 msgid ""
2542 "Prepared disk images are written to file \"test1.img\" in the local\n"
2543 "directory.  (\"test2.img\" etc if -N option is given multiple times).\n"
2544 "For more information see the guestfish(1) manual.\n"
2545 msgstr ""
2546 "Przygotowane obrazy dysków są zapisywane do pliku \"test1.img\" w katalogu\n"
2547 "lokalnym. (\"test2.img\" itp.m jeśli podano opcję -N wiele razy).\n"
2548 "Więcej informacji można znaleźć w podręczniku guestfish(1).\n"
2549
2550 #: fish/prep.c:96
2551 #, c-format
2552 msgid ""
2553 "guestfish: -N parameter '%s': no such prepared disk image known.\n"
2554 "Use 'guestfish -N help' to list possible values for the -N parameter.\n"
2555 msgstr ""
2556 "guestfish: -N parametr \"%s\": nie ma takiego przygotowanego obrazu dysku.\n"
2557 "Należy użyć polecenia \"guestfish -N help\", aby wyświetlić listę możliwych\n"
2558 "wartości dla parametru -N.\n"
2559
2560 #: fish/prep.c:158
2561 #, c-format
2562 msgid "guestfish: error creating prepared disk image '%s' on '%s': "
2563 msgstr ""
2564 "guestfish: błąd podczas tworzenia przygotowanego obrazu dysku \"%s\" na \"%s"
2565 "\": "
2566
2567 #: fish/prep_boot.c:34 fish/prep_boot.c:89 fish/prep_disk.c:34
2568 #: fish/prep_fs.c:34 fish/prep_lv.c:69 fish/prep_lv.c:122 fish/prep_part.c:34
2569 msgid "failed to allocate disk"
2570 msgstr "przydzielenie dysku nie powiodło się"
2571
2572 #: fish/prep_boot.c:42 fish/prep_boot.c:97
2573 msgid "could not parse boot size"
2574 msgstr "nie można przetworzyć rozmiaru partycji startowej"
2575
2576 #: fish/prep_boot.c:46 fish/prep_boot.c:101
2577 #, c-format
2578 msgid "failed to get sector size of disk: %s"
2579 msgstr "uzyskanie rozmiaru sektora dysku nie powiodło się: %s"
2580
2581 #: fish/prep_boot.c:50 fish/prep_boot.c:105 fish/prep_fs.c:41
2582 #: fish/prep_lv.c:76 fish/prep_lv.c:129 fish/prep_part.c:41
2583 #, c-format
2584 msgid "failed to partition disk: %s"
2585 msgstr "partycjonowanie dysku nie powiodło się: %s"
2586
2587 #: fish/prep_boot.c:55 fish/prep_boot.c:110
2588 #, c-format
2589 msgid "failed to add boot partition: %s"
2590 msgstr "dodanie partycji startowej nie powiodło się: %s"
2591
2592 #: fish/prep_boot.c:59 fish/prep_boot.c:114
2593 #, c-format
2594 msgid "failed to add root partition: %s"
2595 msgstr "dodanie partycji głównej nie powiodło się: %s"
2596
2597 #: fish/prep_boot.c:68 fish/prep_boot.c:128
2598 #, c-format
2599 msgid "failed to create boot filesystem: %s"
2600 msgstr "utworzenie startowego systemu plików nie powiodło się: %s"
2601
2602 #: fish/prep_boot.c:77 fish/prep_boot.c:157
2603 #, c-format
2604 msgid "failed to create root filesystem: %s"
2605 msgstr "utworzenie głównego systemu plików nie powiodło się: %s"
2606
2607 #: fish/prep_boot.c:86 fish/prep_boot.c:120 fish/prep_lv.c:66
2608 #: fish/prep_lv.c:82 fish/prep_lv.c:119 fish/prep_lv.c:135
2609 msgid "incorrect format for LV name, use '/dev/VG/LV'"
2610 msgstr ""
2611 "niepoprawny format dla nazwy woluminu logicznego, należy użyć \"/dev/VG/LV\""
2612
2613 #: fish/prep_boot.c:137 fish/prep_lv.c:91 fish/prep_lv.c:144
2614 #, c-format
2615 msgid "failed to create PV: %s: %s"
2616 msgstr "utworzenie woluminu fizycznego nie powiodło się: %s: %s"
2617
2618 #: fish/prep_boot.c:142 fish/prep_lv.c:96 fish/prep_lv.c:149
2619 #, c-format
2620 msgid "failed to create VG: %s: %s"
2621 msgstr "utworzenie grupy woluminów nie powiodło się: %s: %s"
2622
2623 #: fish/prep_boot.c:149 fish/prep_lv.c:103 fish/prep_lv.c:156
2624 #, c-format
2625 msgid "failed to create LV: /dev/%s/%s: %s"
2626 msgstr "utworzenie woluminu logicznego nie powiodło się: /dev/%s/%s: %s"
2627
2628 #: fish/prep_boot.c:153 fish/prep_lv.c:107 fish/prep_lv.c:160
2629 #, c-format
2630 msgid "failed to resize LV to full size: %s: %s"
2631 msgstr ""
2632 "zmiana rozmiaru woluminu logicznego do pełnego rozmiaru nie powiodła się: "
2633 "%s: %s"
2634
2635 #: fish/prep_fs.c:51 fish/prep_lv.c:165
2636 #, c-format
2637 msgid "failed to create filesystem (%s): %s"
2638 msgstr "utworzenie systemu plików (%s) nie powiodło się: %s"
2639
2640 #: fish/rc.c:255
2641 #, c-format
2642 msgid "guestfish: protocol error: could not read 'hello' message\n"
2643 msgstr "guestfish: błąd protokołu: nie można odczytać komunikatu \"hello\"\n"
2644
2645 #: fish/rc.c:260
2646 #, c-format
2647 msgid ""
2648 "guestfish: protocol error: version mismatch, server version '%s' does not "
2649 "match client version '%s'.  The two versions must match exactly.\n"
2650 msgstr ""
2651 "guestfish: błąd protokołu: wersja się nie zgadza, wersja serwera \"%s\" nie "
2652 "zgadza się z wersją klienta \"%s\". Obie wersje muszą się dokładnie "
2653 "zgadzać.\n"
2654
2655 #: fish/rc.c:335 fish/rc.c:349
2656 #, c-format
2657 msgid "guestfish: remote: looks like the server is not running\n"
2658 msgstr "guestfish: zdalnie: serwer nie jest uruchomiony\n"
2659
2660 #: fish/rc.c:361 fish/rc.c:375
2661 #, c-format
2662 msgid "guestfish: protocol error: could not send initial greeting to server\n"
2663 msgstr ""
2664 "guestfish: błąd protokołu: nie można wysłać początkowego powitania do "
2665 "serwera\n"
2666
2667 #: fish/rc.c:386
2668 #, c-format
2669 msgid "guestfish: protocol error: could not decode reply from server\n"
2670 msgstr ""
2671 "guestfish: błąd protokołu: nie można rozszyfrować odpowiedzi od serwera\n"
2672
2673 #: fish/reopen.c:36
2674 #, c-format
2675 msgid "'reopen' command takes no parameters\n"
2676 msgstr "polecenie \"reopen\" nie przyjmuje parametrów\n"
2677
2678 #: fish/reopen.c:46
2679 #, c-format
2680 msgid "reopen: guestfs_create: failed to create handle\n"
2681 msgstr "reopen: guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
2682
2683 #: fish/supported.c:66
2684 msgid "yes"
2685 msgstr "tak"
2686
2687 #: fish/supported.c:68
2688 msgid "no"
2689 msgstr "nie"
2690
2691 #: fish/time.c:36
2692 #, c-format
2693 msgid "use 'time command [args...]'\n"
2694 msgstr "należy użyć \"time polecenie [parametry...]\"\n"
2695
2696 #: fuse/guestmount.c:912
2697 #, fuzzy, c-format
2698 msgid ""
2699 "%s: FUSE module for libguestfs\n"
2700 "%s lets you mount a virtual machine filesystem\n"
2701 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
2702 "Usage:\n"
2703 "  %s [--options] [-- [--FUSE-options]] mountpoint\n"
2704 "Options:\n"
2705 "  -a|--add image       Add image\n"
2706 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2707 "  --dir-cache-timeout  Set readdir cache timeout (default 5 sec)\n"
2708 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2709 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
2710 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2711 "  --fuse-help          Display extra FUSE options\n"
2712 "  -i|--inspector       Automatically mount filesystems\n"
2713 "  --help               Display help message and exit\n"
2714 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
2715 "  --live               Connect to a live virtual machine\n"
2716 "  -m|--mount dev[:mnt[:opts]] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
2717 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
2718 "  -o|--option opt      Pass extra option to FUSE\n"
2719 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
2720 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
2721 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2722 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2723 "  -w|--rw              Mount read-write\n"
2724 "  -x|--trace           Trace guestfs API calls\n"
2725 msgstr ""
2726 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
2727 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
2728 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
2729 "Użycie:\n"
2730 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
2731 "Opcje:\n"
2732 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
2733 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
2734 "                       dla opcji -d\n"
2735 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
2736 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
2737 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
2738 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
2739 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
2740 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
2741 "  -i|--inspector       Automatycznie montuje systemy plików\n"
2742 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
2743 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
2744 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
2745 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
2746 "  -o|--option opcja    Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
2747 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
2748 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
2749 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
2750 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2751 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs\n"
2752
2753 #: fuse/guestmount.c:1130
2754 #, c-format
2755 msgid "%s: must have at least one -a/-d and at least one -m/-i option\n"
2756 msgstr ""
2757 "%s: musi posiadać co najmniej jedną opcję -a/-d i co najmniej jedną -m/-i\n"
2758
2759 #: fuse/guestmount.c:1138
2760 #, c-format
2761 msgid "%s: you must specify a mountpoint in the host filesystem\n"
2762 msgstr "%s: należy podać punkt montowania w systemie plików gospodarza\n"
2763
2764 #: inspector/virt-inspector.c:76
2765 #, c-format
2766 msgid ""
2767 "%s: display information about a virtual machine\n"
2768 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
2769 "Usage:\n"
2770 "  %s [--options] -d domname file [file ...]\n"
2771 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] file [file ...]\n"
2772 "Options:\n"
2773 "  -a|--add image       Add image\n"
2774 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2775 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2776 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
2777 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2778 "  --help               Display brief help\n"
2779 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
2780 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2781 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2782 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
2783 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
2784 msgstr ""
2785 "%s: wyświetla informacje o maszynie wirtualnej\n"
2786 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
2787 "Użycie:\n"
2788 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny plik [plik...]\n"
2789 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...] plik [plik...]\n"
2790 "Opcje:\n"
2791 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
2792 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
2793 "                       dla opcji -d\n"
2794 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
2795 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
2796 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
2797 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
2798 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
2799 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
2800 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2801 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
2802 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
2803
2804 #: inspector/virt-inspector.c:263
2805 #, c-format
2806 msgid ""
2807 "%s: no operating system could be detected inside this disk image.\n"
2808 "\n"
2809 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
2810 "machine\n"
2811 "image, or because the OS type is not understood by libguestfs.\n"
2812 "\n"
2813 "NOTE for Red Hat Enterprise Linux 6 users: for Windows guest support you "
2814 "must\n"
2815 "install the separate libguestfs-winsupport package.\n"
2816 "\n"
2817 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
2818 "information about the disk image as possible.\n"
2819 msgstr ""
2820 "%s: nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
2821 "\n"
2822 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
2823 "maszyną wirtualną lub biblioteka libguestfs nie rozumie tego typu systemu.\n"
2824 "\n"
2825 "UWAGA dla użytkowników systemu Red Hat Enterprise Linux 6: należy\n"
2826 "zainstalować oddzielny pakiet libguestfs-winsupport, aby uzyskać obsługę\n"
2827 "gości systemu Windows.\n"
2828 "\n"
2829 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
2830 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
2831
2832 #: inspector/virt-inspector.c:288
2833 #, c-format
2834 msgid "%s: XML write error at \"%s\": %m\n"
2835 msgstr "%s: błąd zapisu XML w \"%s\": %m\n"
2836
2837 #: inspector/virt-inspector.c:300
2838 #, c-format
2839 msgid "%s: xmlOutputBufferCreateFd: failed to open stdout\n"
2840 msgstr ""
2841 "%s: xmlOutputBufferCreateFd: otwarcie standardowego wyjścia nie powiodło "
2842 "się\n"
2843
2844 #: inspector/virt-inspector.c:308
2845 #, c-format
2846 msgid "%s: xmlNewTextWriter: failed to create libxml2 writer\n"
2847 msgstr ""
2848 "%s: xmlNewTextWriter: utworzenie modułu zapisującego libxml2 nie powiodło "
2849 "się\n"
2850
2851 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:158
2852 msgid "open_guest: first parameter must be a string or an arrayref"
2853 msgstr "open_guest: pierwszy parametr musi być ciągiem lub \"arrayref\""
2854
2855 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:164
2856 msgid "open_guest: first argument contains undefined element"
2857 msgstr "open_guest: pierwszy parametr zawiera nieokreślony element"
2858
2859 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:172
2860 #, perl-brace-format
2861 msgid "guest image {imagename} does not exist or is not readable"
2862 msgstr "obraz gościa {imagename} nie istnieje lub nie jest odczytywalny"
2863
2864 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:179
2865 msgid ""
2866 "open_guest: no libvirt support (install Sys::Virt, XML::XPath and XML::"
2867 "XPath::XMLParser)"
2868 msgstr ""
2869 "open_guest: brak obsługi biblioteki libvirt (należy zainstalować Sys::Virt, "
2870 "XML::XPath i XML::XPath::XMLParser)"
2871
2872 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:184
2873 msgid "open_guest: too many domains listed on command line"
2874 msgstr "open_guest: wyświetlono za dużo domen w wierszu poleceń"
2875
2876 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:191
2877 msgid "open_guest: cannot connect to libvirt"
2878 msgstr "open_guest: nie można połączyć się z biblioteką libvirt"
2879
2880 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:210
2881 #, perl-brace-format
2882 msgid "{imagename} is not the name of an inactive libvirt domain\n"
2883 msgstr "{imagename} nie jest nazwą nieaktywnej domeny biblioteki libvirt\n"
2884
2885 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:213
2886 #, perl-brace-format
2887 msgid "{imagename} is not the name of a libvirt domain\n"
2888 msgstr "{imagename} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
2889
2890 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:242
2891 #, perl-brace-format
2892 msgid "{imagename} seems to have no disk devices\n"
2893 msgstr "{imagename} nie posiada żadnych urządzeń dyskowych\n"
2894
2895 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:827
2896 msgid ""
2897 "No operating system could be detected inside this disk image.\n"
2898 "\n"
2899 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
2900 "machine\n"
2901 "image, or because the OS type is not understood by virt-inspector.\n"
2902 "\n"
2903 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
2904 "information about the disk image as possible.\n"
2905 msgstr ""
2906 "Nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
2907 "\n"
2908 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
2909 "maszyną wirtualną lub program virt-inspector nie rozumie tego typu systemu.\n"
2910 "\n"
2911 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
2912 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
2913
2914 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:901
2915 #, perl-brace-format
2916 msgid "unknown filesystem label {label}\n"
2917 msgstr "nieznana etykieta systemu plików {label}\n"
2918
2919 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:911
2920 #, perl-brace-format
2921 msgid "unknown filesystem UUID {uuid}\n"
2922 msgstr "nieznany UUID systemu plików {uuid}\n"
2923
2924 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:939
2925 #, perl-brace-format
2926 msgid "unknown filesystem {fs}\n"
2927 msgstr "nieznany system plików {fs}\n"
2928
2929 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1017
2930 #, perl-brace-format
2931 msgid "Error running rpm -qa: {error}"
2932 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia rpm -qa: {error}"
2933
2934 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1043
2935 #, perl-brace-format
2936 msgid "Error running dpkg-query: {error}"
2937 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia dpkg-query: {error}"
2938
2939 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1108
2940 msgid "Can't find grub on guest"
2941 msgstr "Nie można odnaleźć programu GRUB w gościu"
2942
2943 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1163
2944 #, perl-brace-format
2945 msgid "Grub entry {title} has no kernel"
2946 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie posiada jądra"
2947
2948 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1194
2949 #, perl-brace-format
2950 msgid "grub refers to {path}, which doesn't exist\n"
2951 msgstr "program GRUB odnosi się do {path}, który nie istnieje\n"
2952
2953 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1217
2954 #, perl-brace-format
2955 msgid "Grub entry {title} does not specify an initrd"
2956 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie określa initrd"
2957
2958 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1286
2959 #, perl-brace-format
2960 msgid "Didn't find modules directory {modules} for kernel {path}"
2961 msgstr "Nie odnaleziono katalogu modułów {modules} dla jądra {path}"
2962
2963 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1294
2964 #, perl-brace-format
2965 msgid "Couldn't guess kernel version number from path for kernel {path}"
2966 msgstr "Nie można odgadnąć numeru wersji jądra ze ścieżki jądra {path}"
2967
2968 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1348
2969 #, perl-brace-format
2970 msgid "{path} doesn't match augeas pattern"
2971 msgstr "{path} nie zgadza się ze wzorem Augeas"
2972
2973 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1387
2974 #, perl-brace-format
2975 msgid "{filename}: could not read initrd format"
2976 msgstr "{filename}: nie można odczytać formatu initrd"
2977
2978 #: rescue/virt-rescue.c:63
2979 #, fuzzy, c-format
2980 msgid ""
2981 "%s: Run a rescue shell on a virtual machine\n"
2982 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
2983 "Usage:\n"
2984 "  %s [--options] -d domname\n"
2985 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...]\n"
2986 "Options:\n"
2987 "  -a|--add image       Add image\n"
2988 "  --append kernelopts  Append kernel options\n"
2989 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2990 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2991 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2992 "  --help               Display brief help\n"
2993 "  -m|--memsize MB      Set memory size in megabytes\n"
2994 "  --network            Enable network\n"
2995 "  -r|--ro              Access read-only\n"
2996 "  --selinux            Enable SELinux\n"
2997 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2998 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2999 "  -w|--rw              Mount read-write\n"
3000 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
3001 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
3002 msgstr ""
3003 "%s: uruchamia powłokę ratunkową w maszynie wirtualnej\n"
3004 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
3005 "Użycie:\n"
3006 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny\n"
3007 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...]\n"
3008 "Opcje:\n"
3009 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
3010 "  --append opcje_jądra Dołącza opcje jądra\n"
3011 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
3012 "                       dla opcji -d\n"
3013 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
3014 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
3015 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
3016 "  -m|--memsize MB      Ustawia rozmiar pamięci w megabajtach\n"
3017 "  --network            Włącza sieć\n"
3018 "  -r|--ro              Dostęp tylko do odczytu\n"
3019 "  --selinux            Włącza SELinuksa\n"
3020 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
3021 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
3022 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
3023 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
3024
3025 #: rescue/virt-rescue.c:180
3026 #, c-format
3027 msgid "%s: could not parse memory size '%s'\n"
3028 msgstr "%s: nie można przetworzyć rozmiaru pamięci \"%s\"\n"
3029
3030 #: rescue/virt-rescue.c:419
3031 #, c-format
3032 msgid "%s: unknown child exit status (%d)\n"
3033 msgstr "%s: nieznany stan wyjścia potomka (%d)\n"
3034
3035 #: src/appliance.c:181
3036 #, c-format
3037 msgid ""
3038 "cannot find any suitable libguestfs supermin or ordinary appliance on "
3039 "LIBGUESTFS_PATH (search path: %s)"
3040 msgstr ""
3041 "nie można odnaleźć żadnego przyrządu biblioteki libguestfs typu \"supermin\" "
3042 "lub \"ordinary\" w LIBGUESTFS_PATH (ścieżka wyszukiwania: %s)"
3043
3044 #: src/appliance.c:331
3045 #, c-format
3046 msgid "security: cached appliance %s is not owned by UID %d"
3047 msgstr ""
3048 "bezpieczeństwo: przyrząd %s w pamięci podręcznej nie jest własnością UID %d"
3049
3050 #: src/appliance.c:336
3051 #, c-format
3052 msgid "security: cached appliance %s is not a directory (mode %o)"
3053 msgstr ""
3054 "bezpieczeństwo: przyrząd %s w pamięci podręcznej nie jest katalogiem (tryb "
3055 "%o)"
3056
3057 #: src/appliance.c:341
3058 #, c-format
3059 msgid "security: cached appliance %s is writable by group or other (mode %o)"
3060 msgstr ""
3061 "bezpieczeństwo: przyrząd %s w pamięci podręcznej jest zapisywalny przez "
3062 "grupę lub innych (tryb %o)"
3063
3064 #: src/appliance.c:659
3065 msgid "external command failed, see earlier error messages"
3066 msgstr ""
3067 "zewnętrzne polecenie nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
3068 "komunikaty błędów"
3069
3070 #: src/dbdump.c:87
3071 #, fuzzy
3072 msgid "unexpected end of output from db_dump command before end of header"
3073 msgstr "nieoczekiwany koniec wyjścia polecenia db_dump"
3074
3075 #: src/dbdump.c:100 src/dbdump.c:112
3076 #, fuzzy
3077 msgid "unexpected line from db_dump command, no space prefix"
3078 msgstr "nieoczekiwany koniec wyjścia polecenia db_dump"
3079
3080 #: src/dbdump.c:129
3081 #, fuzzy
3082 msgid "unexpected end of output from db_dump command before end of data"
3083 msgstr "nieoczekiwany koniec wyjścia polecenia db_dump"
3084
3085 #: src/dbdump.c:210
3086 #, fuzzy
3087 msgid "unexpected non-hex digits in output of db_dump command"
3088 msgstr "nieoczekiwany koniec wyjścia polecenia db_dump"
3089
3090 #: src/filearch.c:153
3091 #, c-format
3092 msgid "size of %s unreasonable (%<PRIi64> bytes)"
3093 msgstr "rozmiar %s jest nierozsądny (%<PRIi64> bajtów)"
3094
3095 #: src/filearch.c:266
3096 msgid ""
3097 "file-architecture API not available since this version of libguestfs was "
3098 "compiled without PCRE or libmagic libraries"
3099 msgstr ""
3100 "API architektury plików jest niedostępne, ponieważ ta wersja biblioteki "
3101 "libguestfs została skompilowana bez bibliotek PCRE lub libmagic"
3102
3103 #: src/guestfs.c:174
3104 #, c-format
3105 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
3106 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
3107
3108 #: src/guestfs.c:340
3109 #, c-format
3110 msgid "warning: %s"
3111 msgstr ""
3112
3113 #: src/guestfs.c:399
3114 #, c-format
3115 msgid "libguestfs: error: %s\n"
3116 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
3117
3118 #: src/guestfs.c:946
3119 #, c-format
3120 msgid "<truncated, original size %zu bytes>"
3121 msgstr "<skrócone, pierwotny rozmiar %zu bajtów>"
3122
3123 #: src/inspect.c:265
3124 msgid "not a Windows guest, or systemroot could not be determined"
3125 msgstr "nie jest gościem systemu Windows lub nie można określić systemroot"
3126
3127 #: src/inspect.c:281
3128 #, fuzzy
3129 msgid "not a Windows guest, or CurrentControlSet could not be determined"
3130 msgstr "nie jest gościem systemu Windows lub nie można określić systemroot"
3131
3132 #: src/inspect.c:519
3133 #, fuzzy, c-format
3134 msgid "%s: temporary directory not found"
3135 msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
3136
3137 #: src/inspect.c:535 src/inspect_fs.c:474 src/inspect_fs.c:518
3138 #: src/inspect_fs_unix.c:194 src/inspect_fs_unix.c:579
3139 #: src/inspect_fs_unix.c:821
3140 #, c-format
3141 msgid "size of %s is unreasonably large (%<PRIi64> bytes)"
3142 msgstr "rozmiar %s jest nierozsądnie duży (%<PRIi64> bajtów)"
3143
3144 #: src/inspect.c:572
3145 msgid "no inspection data: call guestfs_inspect_os first"
3146 msgstr "brak danych badania: najpierw należy wywołać guestfs_inspect_os"
3147
3148 #: src/inspect.c:584
3149 #, c-format
3150 msgid ""
3151 "%s: root device not found: only call this function with a root device "
3152 "previously returned by guestfs_inspect_os"
3153 msgstr ""
3154 "%s: nie odnaleziono urządzenia root: należy wywoływać tę funkcję tylko z "
3155 "urządzeniem root poprzednio zwróconym przez guestfs_inspect_os"
3156
3157 #: src/inspect.c:594 src/inspect_apps.c:617
3158 msgid ""
3159 "inspection API not available since this version of libguestfs was compiled "
3160 "without PCRE or hivex libraries"
3161 msgstr ""
3162 "API badania jest niedostępne, ponieważ ta wersja biblioteki libguestfs "
3163 "została skompilowana bez bibliotek PCRE lub hivex"
3164
3165 #: src/inspect_fs.c:326 src/inspect_fs.c:339
3166 #, c-format
3167 msgid "could not parse integer in version number: %s"
3168 msgstr "nie można przetworzyć liczby całkowitej w numerze wersji: %s"
3169
3170 #: src/inspect_fs.c:483
3171 #, c-format
3172 msgid "%s: file is empty"
3173 msgstr "%s: plik jest pusty"
3174
3175 #: src/inspect_fs_unix.c:613
3176 msgid "could not parse /etc/fstab or empty file"
3177 msgstr "nie można przetworzyć pliku /etc/fstab lub pustego pliku"
3178
3179 #: src/inspect_fs_windows.c:112
3180 #, c-format
3181 msgid "cannot resolve Windows %%SYSTEMROOT%%"
3182 msgstr "nie można rozwiązać %%SYSTEMROOT%% systemu Windows"
3183
3184 #: src/launch.c:98
3185 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
3186 msgstr ""
3187 "wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
3188
3189 #: src/launch.c:155
3190 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
3191 msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
3192
3193 #: src/launch.c:169
3194 #, c-format
3195 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
3196 msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
3197
3198 #: src/launch.c:235 src/launch.c:339
3199 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
3200 msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
3201
3202 #: src/launch.c:247 src/launch.c:252
3203 #, c-format
3204 msgid "%s parameter is empty or contains disallowed characters"
3205 msgstr "parametr %s jest pusty lub zawiera niedozwolone znaki"
3206
3207 #: src/launch.c:358
3208 msgid "the libguestfs handle has already been launched"
3209 msgstr "program obsługi libguestfs został już uruchomiony"
3210
3211 #: src/launch.c:367
3212 #, c-format
3213 msgid "%s: cannot create temporary directory"
3214 msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
3215
3216 #: src/launch.c:404
3217 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
3218 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
3219
3220 #: src/launch.c:759
3221 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
3222 msgstr ""
3223 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
3224 "błędów"
3225
3226 #: src/launch.c:772
3227 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
3228 msgstr ""
3229 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
3230
3231 #: src/launch.c:860
3232 #, fuzzy
3233 msgid "guestfs_launch failed, unexpected initial message from guestfsd"
3234 msgstr ""
3235 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
3236 "błędów"
3237
3238 #: src/launch.c:868
3239 #, fuzzy
3240 msgid "contacted guestfsd, but state != READY"
3241 msgstr ""
3242 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
3243
3244 #: src/launch.c:1047
3245 #, c-format
3246 msgid ""
3247 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
3248 "the LIBGUESTFS_QEMU environment variable."
3249 msgstr ""
3250 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
3251 "ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
3252
3253 #: src/launch.c:1138
3254 msgid "qemu has not been launched yet"
3255 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
3256
3257 #: src/launch.c:1149
3258 msgid "no subprocess to kill"
3259 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
3260
3261 #: src/proto.c:188
3262 #, c-format
3263 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
3264 msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
3265
3266 #: src/proto.c:211
3267 #, c-format
3268 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
3269 msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
3270
3271 #: src/proto.c:421
3272 #, c-format
3273 msgid ""
3274 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
3275 msgstr ""
3276 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x"
3277 "%x\n"
3278
3279 #: src/proto.c:543
3280 msgid ""
3281 "This usually means the libguestfs appliance failed to start up.  Please\n"
3282 "enable debugging (LIBGUESTFS_DEBUG=1) and rerun the command, then look at\n"
3283 "the debug messages output prior to this error.\n"
3284 msgstr ""
3285
3286 #: src/proto.c:549
3287 #, fuzzy
3288 msgid "See earlier debug messages.\n"
3289 msgstr ""
3290 "tar: nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty błędów\n"
3291
3292 #: src/proto.c:639
3293 #, c-format
3294 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
3295 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
3296
3297 #: src/proto.c:658
3298 #, c-format
3299 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
3300 msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
3301
3302 #: src/proto.c:810
3303 #, c-format
3304 msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
3305 msgstr "guestfs___send: stan %d != ZAJĘTY"
3306
3307 #: src/proto.c:834
3308 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
3309 msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
3310
3311 #: src/proto.c:843
3312 msgid "dispatch failed to marshal args"
3313 msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
3314
3315 #: src/proto.c:970
3316 #, c-format
3317 msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
3318 msgstr "send_file_chunk: stan %d != GOTOWY"
3319
3320 #: src/proto.c:986
3321 #, c-format
3322 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
3323 msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
3324
3325 #: src/proto.c:1136
3326 #, c-format
3327 msgid "%s: error in chunked encoding"
3328 msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
3329
3330 #: src/proto.c:1163
3331 msgid "write to daemon socket"
3332 msgstr "zapisuje do gniazda demona"
3333
3334 #: src/proto.c:1186
3335 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
3336 msgstr "receive_file_data: błąd przetwarzania w odpowiedzi wywołania zwrotnego"
3337
3338 #: src/proto.c:1191
3339 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
3340 msgstr ""
3341 "receive_file_data: otrzymano nieoczekiwaną flagę podczas odczytywania "
3342 "fragmentów pliku"
3343
3344 #: src/proto.c:1199
3345 msgid "failed to parse file chunk"
3346 msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
3347
3348 #: src/proto.c:1208
3349 msgid "file receive cancelled by daemon"
3350 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
3351
3352 #: src/virt.c:101 src/virt.c:347
3353 msgid "you cannot set both live and readonly flags"
3354 msgstr ""
3355
3356 #: src/virt.c:109
3357 #, c-format
3358 msgid "could not connect to libvirt (code %d, domain %d): %s"
3359 msgstr "nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): %s"
3360
3361 #: src/virt.c:130
3362 #, c-format
3363 msgid "no libvirt domain called '%s': %s"
3364 msgstr "brak domeny biblioteki libvirt o nazwie \"%s\": %s"
3365
3366 #: src/virt.c:185 src/virt.c:435
3367 #, c-format
3368 msgid "error reading libvirt XML information: %s"
3369 msgstr "błąd podczas odczytywania informacji XML biblioteki libvirt: %s"
3370
3371 #: src/virt.c:195 src/virt.c:443
3372 msgid "unable to parse XML information returned by libvirt"
3373 msgstr ""
3374 "nie można przetworzyć informacji XML zwróconej przez bibliotekę libvirt"
3375
3376 #: src/virt.c:201 src/virt.c:449
3377 msgid "unable to create new XPath context"
3378 msgstr "nie można utworzyć nowego kontekstu XPath"
3379
3380 #: src/virt.c:208 src/virt.c:464
3381 msgid "unable to evaluate XPath expression"
3382 msgstr "nie można sprawdzić wyrażenia XPath"
3383
3384 #: src/virt.c:305
3385 msgid "libvirt domain has no disks"
3386 msgstr "domena biblioteki libvirt nie posiada dysków"
3387
3388 #: src/virt.c:358
3389 #, c-format
3390 msgid "error getting domain info: %s"
3391 msgstr "błąd podczas uzyskiwania informacji o domenie: %s"
3392
3393 #: src/virt.c:372
3394 msgid ""
3395 "error: domain is a live virtual machine.\n"
3396 "Writing to the disks of a running virtual machine can cause disk "
3397 "corruption.\n"
3398 "Either use read-only access, or if the guest is running the guestfsd daemon\n"
3399 "specify live access.  In most libguestfs tools these options are --ro or\n"
3400 "--live respectively.  Consult the documentation for further information."
3401 msgstr ""
3402
3403 #: src/virt.c:492
3404 msgid ""
3405 "this guest has no libvirt <channel> definition for guestfsd\n"
3406 "See ATTACHING TO RUNNING DAEMONS in guestfs(3) for further information."
3407 msgstr ""
3408
3409 #: src/virt.c:517
3410 msgid ""
3411 "add-domain API not available since this version of libguestfs was compiled "
3412 "without libvirt or libxml2"
3413 msgstr ""
3414 "API dodawania domen jest niedostępne, ponieważ ta wersja biblioteki "
3415 "libguestfs została skompilowana bez bibliotek libvirt lub libxml2"
3416
3417 #: test-tool/test-tool.c:79
3418 #, fuzzy, c-format
3419 msgid ""
3420 "libguestfs-test-tool: interactive test tool\n"
3421 "Copyright (C) 2009-2011 Red Hat Inc.\n"
3422 "Usage:\n"
3423 "  libguestfs-test-tool [--options]\n"
3424 "Options:\n"
3425 "  --help         Display usage\n"
3426 "  --qemudir dir  Specify QEMU source directory\n"
3427 "  --qemu qemu    Specify QEMU binary\n"
3428 "  --timeout n\n"
3429 "  -t n           Set launch timeout (default: %d seconds)\n"
3430 msgstr ""
3431 "libguestfs-test-tool: interaktywne narzędzie testowania\n"
3432 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
3433 "Użycie:\n"
3434 "  libguestfs-test-tool [--opcje]\n"
3435 "Opcje:\n"
3436 "  --help         Wyświetla użycie\n"
3437 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
3438 "                 Program pomocniczy (domyślnie: %s)\n"
3439 "  --qemudir katalog  Podaje katalog źródłowy QEMU\n"
3440 "  --qemu QEMU    Podaje plik binarny QEMU\n"
3441 "  --timeout n\n"
3442 "  -t n           Ustawia czas oczekiwania na uruchomienie\n"
3443 "                 (domyślnie: %d sekundy)\n"
3444
3445 #: test-tool/test-tool.c:127
3446 #, c-format
3447 msgid "libguestfs-test-tool: unknown long option: %s (%d)\n"
3448 msgstr "libguestfs-test-tool: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
3449
3450 #: test-tool/test-tool.c:136
3451 #, c-format
3452 msgid "libguestfs-test-tool: invalid timeout: %s\n"
3453 msgstr "libguestfs-test-tool: nieprawidłowy czas oczekiwania: %s\n"
3454
3455 #: test-tool/test-tool.c:148
3456 #, c-format
3457 msgid "libguestfs-test-tool: unexpected command line option 0x%x\n"
3458 msgstr "libguestfs-test-tool: nieoczekiwana opcja wiersza poleceń 0x%x\n"
3459
3460 #: test-tool/test-tool.c:170
3461 #, c-format
3462 msgid "libguestfs-test-tool: failed to create libguestfs handle\n"
3463 msgstr ""
3464 "libguestfs-test-tool: utworzenie programu obsługi libguestfs nie powiodło "
3465 "się\n"
3466
3467 #: test-tool/test-tool.c:177
3468 #, c-format
3469 msgid "libguestfs-test-tool: failed to add drive '%s'\n"
3470 msgstr "libguestfs-test-tool: dodanie napędu \"%s\" nie powiodło się\n"
3471
3472 #: test-tool/test-tool.c:185
3473 #, c-format
3474 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
3475 msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version nie powiodło się\n"
3476
3477 #: test-tool/test-tool.c:217
3478 #, c-format
3479 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
3480 msgstr "libguestfs-test-tool: uruchomienie przyrządu nie powiodło się\n"
3481
3482 #: test-tool/test-tool.c:229
3483 #, fuzzy, c-format
3484 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run part-disk\n"
3485 msgstr "libguestfs-test-tool: wykonanie sfdisk nie powiodło się\n"
3486
3487 #: test-tool/test-tool.c:235
3488 #, c-format
3489 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
3490 msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 nie powiodło się\n"
3491
3492 #: test-tool/test-tool.c:241
3493 #, c-format
3494 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
3495 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sda1 w / nie powiodło się\n"
3496
3497 #: test-tool/test-tool.c:248
3498 #, fuzzy, c-format
3499 msgid "libguestfs-test-tool: failed to touch file\n"
3500 msgstr "libguestfs-test-tool: wykonanie sfdisk nie powiodło się\n"
3501
3502 #: test-tool/test-tool.c:279
3503 #, c-format
3504 msgid ""
3505 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
3506 "--qemu/--qemudir options cannot be used.\n"
3507 msgstr ""
3508 "Zmienna środowiskowa LIBGUESTFS_QEMU jest już ustawiona, więc nie można\n"
3509 "użyć opcji --qemu/--qemudir.\n"
3510
3511 #: test-tool/test-tool.c:287
3512 #, c-format
3513 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
3514 msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
3515
3516 #: test-tool/test-tool.c:301
3517 #, c-format
3518 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
3519 msgstr "%s: nie wygląda na katalog źródłowy QEMU\n"
3520
3521 #: tools/virt-list-filesystems.pl:142
3522 msgid "virt-list-filesystems: no image or VM name given"
3523 msgstr "virt-list-filesystems: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
3524
3525 #: tools/virt-list-partitions.pl:152
3526 msgid "virt-list-partitions: no image or VM name given"
3527 msgstr "virt-list-partitions: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
3528
3529 #: tools/virt-make-fs.pl:291
3530 msgid "virt-make-fs input output\n"
3531 msgstr "virt-make-fs wejście wyjście\n"
3532
3533 #: tools/virt-make-fs.pl:321
3534 msgid "unexpected output from 'du' command"
3535 msgstr "nieoczekiwane wyjście polecenia \"du\""
3536
3537 #: tools/virt-make-fs.pl:333 tools/virt-make-fs.pl:347
3538 #: tools/virt-make-fs.pl:458
3539 #, perl-brace-format
3540 msgid "{f}: unknown input format: {fmt}\n"
3541 msgstr "{f}: nieznany format wyjścia: {fmt}\n"
3542
3543 #: tools/virt-make-fs.pl:391
3544 #, perl-brace-format
3545 msgid "virt-make-fs: cannot parse size parameter: {sz}\n"
3546 msgstr "virt-make-fs: nie można przetworzyć parametru rozmiaru: {sz}\n"
3547
3548 #: tools/virt-make-fs.pl:406
3549 msgid ""
3550 "qemu-img create: failed to create disk image, see earlier error messages\n"
3551 msgstr ""
3552 "qemu-img create: utworzenie obrazu dysku nie powiodło się, proszę zobaczyć "
3553 "wcześniejsze komunikaty błędów\n"
3554
3555 #: tools/virt-make-fs.pl:417
3556 msgid "virt-make-fs: NTFS support was disabled when libguestfs was compiled\n"
3557 msgstr ""
3558 "virt-make-fs: obsługa systemu plików NTFS została wyłączona podczas "
3559 "komplikacji biblioteki libguestfs\n"
3560
3561 #: tools/virt-make-fs.pl:442
3562 msgid "tar: failed, see earlier messages\n"
3563 msgstr ""
3564 "tar: nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty błędów\n"
3565
3566 #: tools/virt-make-fs.pl:464
3567 msgid "uncompress command failed, see earlier messages\n"
3568 msgstr ""
3569 "polecenie uncompress nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
3570 "komunikaty błędów\n"
3571
3572 #: tools/virt-make-fs.pl:499
3573 msgid ""
3574 "virt-make-fs: error copying contents into filesystem\n"
3575 "An error here usually means that the program did not estimate the\n"
3576 "filesystem size correctly.  Please read the BUGS section of the manpage.\n"
3577 msgstr ""
3578 "virt-make-fs: błąd podczas kopiowania zawartości do systemu plików\n"
3579 "Błąd w tym miejscu zwykle oznacza, że program nie oszacował poprawnie\n"
3580 "rozmiar systemu plików. Proszę przeczytać sekcję BUGS strony podręcznika.\n"
3581
3582 #: tools/virt-tar.pl:183 tools/virt-tar.pl:190
3583 msgid "virt-tar: extract/upload mode specified twice on the command line\n"
3584 msgstr "virt-tar: wydobywa/wysyła tryb podany dwukrotnie w wierszu poleceń\n"
3585
3586 #: tools/virt-tar.pl:212
3587 msgid "virt-tar: no image, VM names, directory or filename given"
3588 msgstr ""
3589 "virt-tar: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych, katalogu lub nazwy "
3590 "pliku"
3591
3592 #: tools/virt-tar.pl:215
3593 msgid "virt-tar: either -x or -u must be specified on the command line\n"
3594 msgstr "virt-tar: należy podać opcję -x lub -u w wierszu poleceń\n"
3595
3596 #: tools/virt-tar.pl:226
3597 #, perl-brace-format
3598 msgid "virt-tar: {tarball}: file not found\n"
3599 msgstr "virt-tar: {tarball}: nie odnaleziono pliku\n"
3600
3601 #: tools/virt-tar.pl:229
3602 #, perl-brace-format
3603 msgid "virt-tar: {dir}: directory name must start with '/' character\n"
3604 msgstr "virt-tar: {dir}: nazwa katalogu musi zaczynać się od znaku \"/\"\n"
3605
3606 #: tools/virt-tar.pl:243 tools/virt-win-reg.pl:259
3607 #, perl-brace-format
3608 msgid ""
3609 "{prog}: No operating system could be detected inside this disk image.\n"
3610 "\n"
3611 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
3612 "machine\n"
3613 "image, or because the OS type is not understood by libguestfs.\n"
3614 "\n"
3615 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
3616 "information about the disk image as possible.\n"
3617 msgstr ""
3618 "{prog}: nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu "
3619 "dysku.\n"
3620 "\n"
3621 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
3622 "maszyną wirtualną lub biblioteka libguestfs nie rozumie tego typu systemu.\n"
3623 "\n"
3624 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
3625 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
3626
3627 #: tools/virt-tar.pl:247 tools/virt-win-reg.pl:263
3628 #, perl-brace-format
3629 msgid "{prog}: multiboot operating systems are not supported.\n"
3630 msgstr "{prog}: systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane.\n"
3631
3632 #: tools/virt-win-reg.pl:243
3633 msgid "no libvirt domain name or disk image given\n"
3634 msgstr "nie podano nazwy domeny libvirt lub obrazu dysku\n"
3635
3636 #: tools/virt-win-reg.pl:285
3637 msgid ""
3638 "expecting 1 or 2 more parameters, subkey path and optionally the value to "
3639 "export\n"
3640 msgstr ""
3641 "oczekiwano jednego lub dwóch parametrów, ścieżki do podklucza i opcjonalnie "
3642 "wartości do wyeksportowania\n"
3643
3644 #: tools/virt-win-reg.pl:444
3645 #, fuzzy, perl-brace-format
3646 msgid "virt-win-reg: {p}: cannot find user directory\n"
3647 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie odnaleziono pliku w gościu: {err}\n"
3648
3649 #: tools/virt-win-reg.pl:449
3650 #, perl-brace-format
3651 msgid "virt-win-reg: {p}: not a supported Windows Registry path\n"
3652 msgstr ""
3653 "virt-win-reg: {p}: nie jest obsługiwaną ścieżką rejestru systemu Windows\n"
3654
3655 #: tools/virt-win-reg.pl:520 tools/virt-win-reg.pl:542
3656 #, perl-brace-format
3657 msgid "virt-win-reg: {p}: file not found in guest: {err}\n"
3658 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie odnaleziono pliku w gościu: {err}\n"
3659
3660 #: tools/virt-win-reg.pl:527
3661 #, perl-brace-format
3662 msgid "virt-win-reg: {p}: could not download registry file: {err}\n"
3663 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można pobrać pliku rejestru: {err}\n"
3664
3665 #: tools/virt-win-reg.pl:549
3666 #, perl-brace-format
3667 msgid "virt-win-reg: {p}: could not upload registry file: {err}\n"
3668 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można wysłać pliku rejestru: {err}\n"
3669
3670 #~ msgid "unexpected end of file when reading from daemon"
3671 #~ msgstr "nieoczekiwany koniec pliku podczas odczytywania z demona"
3672
3673 #~ msgid "virt-edit: no image, VM names or filenames to edit given"
3674 #~ msgstr ""
3675 #~ "virt-edit: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub nazw plików dla "
3676 #~ "polecenia edit"
3677
3678 #~ msgid "File not changed.\n"
3679 #~ msgstr "Plik nie został zmieniony.\n"
3680
3681 #~ msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkdir /iso\n"
3682 #~ msgstr "libguestfs-test-tool: utworzenie katalogu /iso nie powiodło się\n"
3683
3684 #~ msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sdb on /iso\n"
3685 #~ msgstr ""
3686 #~ "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sdb w /iso nie powiodło się\n"
3687
3688 #~ msgid ""
3689 #~ "libguestfs-test-tool: could not run helper program, or helper failed\n"
3690 #~ msgstr ""
3691 #~ "libguestfs-test-tool: nie można uruchomić programu pomocniczego lub "
3692 #~ "program nie powiódł się\n"
3693
3694 #~ msgid ""
3695 #~ "Test tool helper program 'libguestfs-test-tool-helper' is not\n"
3696 #~ "available.  Expected to find it in '%s'\n"
3697 #~ "\n"
3698 #~ "Use the --helper option to specify the location of this program.\n"
3699 #~ msgstr ""
3700 #~ "Program pomocniczy narzędzia testowania \"libguestfs-test-tool-helper\" "
3701 #~ "nie\n"
3702 #~ "jest dostępny. Oczekiwano odnalezienie go w \"%s\"\n"
3703 #~ "\n"
3704 #~ "Należy użyć opcji --helper, aby podać położenie tego programu.\n"
3705
3706 #~ msgid "command failed: %s"
3707 #~ msgstr "polecenie nie powiodło się: %s"
3708
3709 #~ msgid ""
3710 #~ "Test tool helper program %s\n"
3711 #~ "is not statically linked.  This is a build error when this test tool\n"
3712 #~ "was built.\n"
3713 #~ msgstr ""
3714 #~ "Program pomocniczy narzędzia testowania %s\n"
3715 #~ "nie jest skonsolidowany statycznie. Jest to błąd budowania.\n"
3716
3717 #~ msgid "mkisofs command failed: %s\n"
3718 #~ msgstr "polecenie mkisofs nie powiodło się: %s\n"
3719
3720 #~ msgid "virt-resize: sorry this program does not work on a 32 bit host\n"
3721 #~ msgstr "virt-rescue: ten program nie działa na 32 bitowym gospodarzu\n"
3722
3723 #~ msgid "virt-resize: {file}: does not exist or is not readable\n"
3724 #~ msgstr "virt-resize: {file}: nie istnieje lub nie jest odczytywalny\n"
3725
3726 #~ msgid ""
3727 #~ "virt-resize: {file}: does not exist or is not writable\n"
3728 #~ "You have to create the destination disk before running this program.\n"
3729 #~ "Please read the virt-resize(1) manpage for more information.\n"
3730 #~ msgstr ""
3731 #~ "virt-resize: {file}: nie istnieje lub nie jest zapisywalny\n"
3732 #~ "Należy utworzyć dysk docelowy przed uruchomieniem tego programu.\n"
3733 #~ "Proszę przeczytać stronę podręcznika virt-resize(1), aby dowiedzieć się "
3734 #~ "więcej.\n"
3735
3736 #~ msgid ""
3737 #~ "virt-resize: {file}: file is too small to be a disk image ({sz} bytes)\n"
3738 #~ msgstr ""
3739 #~ "virt-resize: {file}: plik jest za mały, aby był obrazem dysku ({sz} "
3740 #~ "bajtów)\n"
3741
3742 #~ msgid "virt-resize: short read"
3743 #~ msgstr "virt-resize: krótki odczyt"
3744
3745 #~ msgid "virt-resize: no logical volume called {n}\n"
3746 #~ msgstr "virt-resize: brak woluminu logicznego o nazwie {n}\n"
3747
3748 #~ msgid ""
3749 #~ "{p}: partition not found in the source disk image, when using the '{opt}' "
3750 #~ "command line option\n"
3751 #~ msgstr ""
3752 #~ "{p}: nie odnaleziono partycji w źródłowym obrazie dysku podczas używania "
3753 #~ "opcji wiersza poleceń\"{opt}\"\n"
3754
3755 #~ msgid ""
3756 #~ "{p}: partition ignored, you cannot use it in another command line "
3757 #~ "argument\n"
3758 #~ msgstr ""
3759 #~ "{p}: zignorowano partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach "
3760 #~ "wiersza poleceń\n"
3761
3762 #~ msgid ""
3763 #~ "{p}: partition deleted, you cannot use it in another command line "
3764 #~ "argument\n"
3765 #~ msgstr ""
3766 #~ "{p}: usunięto partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach "
3767 #~ "wiersza poleceń\n"
3768
3769 #~ msgid "{p}: this partition has already been marked for resizing\n"
3770 #~ msgstr "{p}: ta partycja została już oznaczona do zmiany rozmiaru\n"
3771
3772 #~ msgid "{p}: missing size field in {o} option\n"
3773 #~ msgstr "{p}: brak pola rozmiaru w opcji {o}\n"
3774
3775 #~ msgid "{p}: {f}: cannot parse size field\n"
3776 #~ msgstr "{p}: {f}: nie można przetworzyć pola rozmiaru\n"
3777
3778 #~ msgid "{p}: new size is zero or negative\n"
3779 #~ msgstr "{p}: nowy rozmiar wynosi zero lub jest ujemny\n"
3780
3781 #~ msgid ""
3782 #~ "{p}: cannot make this partition smaller because it contains a\n"
3783 #~ "filesystem, physical volume or other content that is larger than the new "
3784 #~ "size.\n"
3785 #~ "You have to resize the content first, see virt-resize(1).\n"
3786 #~ msgstr ""
3787 #~ "{p}: nie można zmniejszyć tej partycji, ponieważ zawiera ona system "
3788 #~ "plików,\n"
3789 #~ "wolumin fizyczny lub inną zawartość, która jest większa niż nowy "
3790 #~ "rozmiar.\n"
3791 #~ "Należy najpierw zmienić rozmiar zawartości, w tym celu proszę zobaczyć "
3792 #~ "stronę podręcznika virt-resize(1).\n"
3793
3794 #~ msgid "virt-resize: you cannot use options --expand and --shrink together\n"
3795 #~ msgstr ""
3796 #~ "virt-resize: nie można używać razem opcji --expand i --shrink together\n"
3797
3798 #~ msgid ""
3799 #~ "virt-resize: error: cannot use --expand when there is no surplus space "
3800 #~ "to\n"
3801 #~ "expand into.  You need to make the target disk larger by at least {h}.\n"
3802 #~ msgstr ""
3803 #~ "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --expand, kiedy nie ma miejsca "
3804 #~ "na\n"
3805 #~ "rozszerzenie. Należy zwiększyć dysk docelowy o co najmniej {h}.\n"
3806
3807 #~ msgid ""
3808 #~ "virt-resize: error: cannot use --shrink because there is no deficit\n"
3809 #~ "(see 'deficit' in the virt-resize(1) man page)\n"
3810 #~ msgstr ""
3811 #~ "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --shrink, ponieważ brak deficytu\n"
3812 #~ "(proszę zobaczyć \"deficit\" na stronie podręcznika virt-resize(1)).\n"
3813
3814 #~ msgid "Summary of changes:\n"
3815 #~ msgstr "Podsumowanie zmian:\n"
3816
3817 #~ msgid "{p}: partition will be ignored\n"
3818 #~ msgstr "{p}: partycja zostanie zignorowana\n"
3819
3820 #~ msgid "{p}: partition will be deleted\n"
3821 #~ msgstr "{p}: partycja zostanie usunięta\n"
3822
3823 #~ msgid "{p}: partition will be resized from {oldsize} to {newsize}\n"
3824 #~ msgstr "{p}: rozmiar partycji zostanie zmieniony z {oldsize} do {newsize}\n"
3825
3826 #~ msgid "{p}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
3827 #~ msgstr "{p}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
3828
3829 #~ msgid "{p}: partition will be left alone\n"
3830 #~ msgstr "{p}: partycja zostanie pozostawiona bez zmian\n"
3831
3832 #~ msgid "{n}: LV will be expanded to maximum size\n"
3833 #~ msgstr ""
3834 #~ "{n}: wolumin logiczny zostanie rozszerzony do maksymalnego rozmiaru\n"
3835
3836 #~ msgid "{n}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
3837 #~ msgstr "{n}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
3838
3839 #~ msgid "There is a surplus of {spl} bytes ({h}).\n"
3840 #~ msgstr "Istnieje nadmiar {spl} bajtów ({h}).\n"
3841
3842 #~ msgid "An extra partition will be created for the surplus.\n"
3843 #~ msgstr "Dodatkowa partycja zostanie utworzona dla nadmiarowego miejsca.\n"
3844
3845 #~ msgid ""
3846 #~ "The surplus space is not large enough for an extra partition to be "
3847 #~ "created\n"
3848 #~ "and so it will just be ignored.\n"
3849 #~ msgstr ""
3850 #~ "Nadmiarowe miejsce nie jest dostatecznie duże do utworzenia dodatkowej\n"
3851 #~ "partycji, więc zostanie zignorowane.\n"
3852
3853 #~ msgid ""
3854 #~ "The surplus space will be ignored.  Run a partitioning program in the "
3855 #~ "guest\n"
3856 #~ "to partition this extra space if you want.\n"
3857 #~ msgstr ""
3858 #~ "Nadmiarowe miejsce zostanie zignorowane. Można uruchomić program\n"
3859 #~ "partycjonowania w gościu, aby partycjonować te dodatkowe miejsce w razie\n"
3860 #~ "potrzeby.\n"
3861
3862 #~ msgid ""
3863 #~ "virt-resize: error: there is a deficit of {def} bytes ({h}).\n"
3864 #~ "You need to make the target disk larger by at least this amount,\n"
3865 #~ "or adjust your resizing requests.\n"
3866 #~ msgstr ""
3867 #~ "virt-resize: błąd: istnieje deficyt {def} bajtów ({h}).\n"
3868 #~ "Należy zwiększyć dysk docelowy co najmniej o tę ilość lub dostosować\n"
3869 #~ "żądania zmiany rozmiaru.\n"
3870
3871 #~ msgid "virt-resize: source disk does not have a first partition\n"
3872 #~ msgstr "virt-resize: dysk źródłowy nie posiada pierwszej partycji\n"
3873
3874 #~ msgid "Copying {p} ...\n"
3875 #~ msgstr "Kopiowanie {p}...\n"
3876
3877 #~ msgid "Expanding {p} using the '{meth}' method\n"
3878 #~ msgstr "Rozszerzanie {p} używając metody \"{meth}\"\n"
3879
3880 #~ msgid ""
3881 #~ "error: domain is a live virtual machine.\n"
3882 #~ "You must use readonly access because write access to a running virtual "
3883 #~ "machine\n"
3884 #~ "can cause disk corruption."
3885 #~ msgstr ""
3886 #~ "błąd: domena jest aktywną maszyną wirtualną.\n"
3887 #~ "Należy użyć dostępu tylko do doczytu, ponieważ dostęp do zapisu\n"
3888 #~ "uruchomionej maszyny wirtualnej może spowodować uszkodzenie dysku."