Version 1.3.4
[libguestfs.git] / po / pl.po
1 # translation of pl.po to Polish
2 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009.
3 #
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: pl\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
8 "POT-Creation-Date: 2010-04-17 22:30+0100\n"
9 "PO-Revision-Date: 2010-02-28 03:02+0100\n"
10 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
11 "Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: fish/alloc.c:40
17 #, c-format
18 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
19 msgstr "należy użyć \"alloc plik rozmiar\", aby utworzyć obraz\n"
20
21 #: fish/alloc.c:48 fish/alloc.c:116
22 #, c-format
23 msgid "can't allocate or add disks after launching\n"
24 msgstr "bez przydzielania lub dodawania dysków po uruchomieniu\n"
25
26 #: fish/alloc.c:108
27 #, c-format
28 msgid "use 'sparse file size' to create a sparse image\n"
29 msgstr "należy użyć \"sparse plik rozmiar\", aby utworzyć rzadki obraz\n"
30
31 #: fish/alloc.c:173 fish/alloc.c:180
32 #, c-format
33 msgid "could not parse size specification '%s'\n"
34 msgstr "nie można przetworzyć określenia rozmiaru \"%s\"\n"
35
36 #: fish/cmds.c:38
37 msgid "Command"
38 msgstr "Polecenie"
39
40 #: fish/cmds.c:38
41 msgid "Description"
42 msgstr "Opis"
43
44 #: fish/cmds.c:40 fish/cmds.c:330
45 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
46 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
47
48 #: fish/cmds.c:41 fish/cmds.c:327
49 msgid "add an image to examine or modify"
50 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
51
52 #: fish/cmds.c:42 fish/cmds.c:333
53 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
54 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
55
56 #: fish/cmds.c:43 fish/cmds.c:423
57 msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
58 msgstr ""
59 "dodaje napęd w trybie tylko do odczytu określając używaną emulację bloku QEMU"
60
61 #: fish/cmds.c:44 fish/cmds.c:420
62 msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
63 msgstr "dodaje napęd określając używaną emulację bloku QEMU"
64
65 #: fish/cmds.c:45 fish/cmds.c:1140
66 #, fuzzy
67 msgid "clear Augeas path"
68 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
69
70 #: fish/cmds.c:46 fish/cmds.c:474
71 msgid "close the current Augeas handle"
72 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
73
74 #: fish/cmds.c:47 fish/cmds.c:480
75 msgid "define an Augeas node"
76 msgstr "określa węzeł Augeas"
77
78 #: fish/cmds.c:48 fish/cmds.c:477
79 msgid "define an Augeas variable"
80 msgstr "określa zmienną Augeas"
81
82 #: fish/cmds.c:49 fish/cmds.c:483
83 msgid "look up the value of an Augeas path"
84 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
85
86 #: fish/cmds.c:50 fish/cmds.c:471
87 msgid "create a new Augeas handle"
88 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
89
90 #: fish/cmds.c:51 fish/cmds.c:489
91 msgid "insert a sibling Augeas node"
92 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
93
94 #: fish/cmds.c:52 fish/cmds.c:504
95 msgid "load files into the tree"
96 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
97
98 #: fish/cmds.c:53 fish/cmds.c:507
99 msgid "list Augeas nodes under augpath"
100 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
101
102 #: fish/cmds.c:54 fish/cmds.c:498
103 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
104 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
105
106 #: fish/cmds.c:55 fish/cmds.c:495
107 msgid "move Augeas node"
108 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
109
110 #: fish/cmds.c:56 fish/cmds.c:492
111 msgid "remove an Augeas path"
112 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
113
114 #: fish/cmds.c:57 fish/cmds.c:501
115 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
116 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
117
118 #: fish/cmds.c:58 fish/cmds.c:486
119 msgid "set Augeas path to value"
120 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
121
122 #: fish/cmds.c:59 fish/cmds.c:1071
123 msgid "test availability of some parts of the API"
124 msgstr "testuje dostępność niektórych części API"
125
126 #: fish/cmds.c:60 fish/cmds.c:615
127 msgid "flush device buffers"
128 msgstr "czyści bufory urządzenia"
129
130 #: fish/cmds.c:61 fish/cmds.c:603
131 msgid "get blocksize of block device"
132 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
133
134 #: fish/cmds.c:62 fish/cmds.c:597
135 msgid "is block device set to read-only"
136 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
137
138 #: fish/cmds.c:63 fish/cmds.c:612
139 msgid "get total size of device in bytes"
140 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
141
142 #: fish/cmds.c:64 fish/cmds.c:600
143 msgid "get sectorsize of block device"
144 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
145
146 #: fish/cmds.c:65 fish/cmds.c:609
147 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
148 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
149
150 #: fish/cmds.c:66 fish/cmds.c:618
151 msgid "reread partition table"
152 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
153
154 #: fish/cmds.c:67 fish/cmds.c:606
155 msgid "set blocksize of block device"
156 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
157
158 #: fish/cmds.c:68 fish/cmds.c:591
159 msgid "set block device to read-only"
160 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
161
162 #: fish/cmds.c:69 fish/cmds.c:594
163 msgid "set block device to read-write"
164 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
165
166 #: fish/cmds.c:70 fish/cmds.c:1014
167 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
168 msgstr ""
169 "zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość znaków"
170
171 #: fish/cmds.c:71 fish/cmds.c:435
172 msgid "list the contents of a file"
173 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
174
175 #: fish/cmds.c:72 fish/cmds.c:627
176 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
177 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
178
179 #: fish/cmds.c:73 fish/cmds.c:1134
180 #, fuzzy
181 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of the contents of a device"
182 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
183
184 #: fish/cmds.c:74 fish/cmds.c:525
185 msgid "change file mode"
186 msgstr "zmienia tryb pliku"
187
188 #: fish/cmds.c:75 fish/cmds.c:145 fish/cmds.c:528 fish/cmds.c:1032
189 msgid "change file owner and group"
190 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
191
192 #: fish/cmds.c:76 fish/cmds.c:573
193 msgid "run a command from the guest filesystem"
194 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
195
196 #: fish/cmds.c:77 fish/cmds.c:576
197 msgid "run a command, returning lines"
198 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
199
200 #: fish/cmds.c:78 fish/cmds.c:336
201 msgid "add qemu parameters"
202 msgstr "dodaje parametry QEMU"
203
204 #: fish/cmds.c:79 fish/cmds.c:1104
205 #, fuzzy
206 msgid "copy size bytes from source to destination using dd"
207 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
208
209 #: fish/cmds.c:80 fish/cmds.c:684
210 msgid "copy a file"
211 msgstr "kopiuje plik"
212
213 #: fish/cmds.c:81 fish/cmds.c:687
214 msgid "copy a file or directory recursively"
215 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
216
217 #: fish/cmds.c:82 fish/cmds.c:1074
218 msgid "copy from source to destination using dd"
219 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
220
221 #: fish/cmds.c:83 fish/cmds.c:651
222 msgid "debugging and internals"
223 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
224
225 #: fish/cmds.c:84 fish/cmds.c:798
226 msgid "report file system disk space usage"
227 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
228
229 #: fish/cmds.c:85 fish/cmds.c:801
230 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
231 msgstr ""
232 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
233
234 #: fish/cmds.c:86 fish/cmds.c:696
235 msgid "return kernel messages"
236 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
237
238 #: fish/cmds.c:87 fish/cmds.c:624
239 msgid "download a file to the local machine"
240 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
241
242 #: fish/cmds.c:88 fish/cmds.c:693
243 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
244 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
245
246 #: fish/cmds.c:89 fish/cmds.c:804
247 msgid "estimate file space usage"
248 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
249
250 #: fish/cmds.c:90 fish/cmds.c:747
251 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
252 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
253
254 #: fish/cmds.c:91 fish/cmds.c:1008
255 msgid "echo arguments back to the client"
256 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
257
258 #: fish/cmds.c:92 fish/cmds.c:93 fish/cmds.c:97 fish/cmds.c:98 fish/cmds.c:123
259 #: fish/cmds.c:124 fish/cmds.c:305 fish/cmds.c:306 fish/cmds.c:310
260 #: fish/cmds.c:311 fish/cmds.c:313 fish/cmds.c:314 fish/cmds.c:876
261 #: fish/cmds.c:879 fish/cmds.c:882 fish/cmds.c:885 fish/cmds.c:888
262 #: fish/cmds.c:891 fish/cmds.c:894 fish/cmds.c:897 fish/cmds.c:900
263 #: fish/cmds.c:903 fish/cmds.c:906 fish/cmds.c:909
264 msgid "return lines matching a pattern"
265 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
266
267 #: fish/cmds.c:94 fish/cmds.c:702
268 msgid "test if two files have equal contents"
269 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
270
271 #: fish/cmds.c:95 fish/cmds.c:531
272 msgid "test if file or directory exists"
273 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
274
275 #: fish/cmds.c:96 fish/cmds.c:930
276 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
277 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
278
279 #: fish/cmds.c:99 fish/cmds.c:570
280 msgid "determine file type"
281 msgstr "określa typ pliku"
282
283 #: fish/cmds.c:100 fish/cmds.c:1077
284 msgid "return the size of the file in bytes"
285 msgstr "zwraca rozmiar pliku w bajtach"
286
287 #: fish/cmds.c:101 fish/cmds.c:1068
288 msgid "fill a file with octets"
289 msgstr "wypełnia plik oktetami"
290
291 #: fish/cmds.c:102 fish/cmds.c:744
292 msgid "find all files and directories"
293 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
294
295 #: fish/cmds.c:103 fish/cmds.c:1011
296 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
297 msgstr ""
298 "znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem NUL"
299
300 #: fish/cmds.c:104 fish/cmds.c:675
301 msgid "run the filesystem checker"
302 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
303
304 #: fish/cmds.c:105 fish/cmds.c:354
305 msgid "get the additional kernel options"
306 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
307
308 #: fish/cmds.c:106 fish/cmds.c:360
309 msgid "get autosync mode"
310 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
311
312 #: fish/cmds.c:107 fish/cmds.c:411
313 msgid "get direct appliance mode flag"
314 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
315
316 #: fish/cmds.c:108 fish/cmds.c:666
317 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
318 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
319
320 #: fish/cmds.c:109 fish/cmds.c:672
321 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
322 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
323
324 #: fish/cmds.c:110 fish/cmds.c:387
325 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
326 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
327
328 #: fish/cmds.c:111 fish/cmds.c:348
329 msgid "get the search path"
330 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
331
332 #: fish/cmds.c:112 fish/cmds.c:390
333 msgid "get PID of qemu subprocess"
334 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
335
336 #: fish/cmds.c:113 fish/cmds.c:342
337 msgid "get the qemu binary"
338 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
339
340 #: fish/cmds.c:114 fish/cmds.c:417
341 msgid "get recovery process enabled flag"
342 msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
343
344 #: fish/cmds.c:115 fish/cmds.c:399
345 msgid "get SELinux enabled flag"
346 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
347
348 #: fish/cmds.c:116 fish/cmds.c:381
349 msgid "get the current state"
350 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
351
352 #: fish/cmds.c:117 fish/cmds.c:405
353 msgid "get command trace enabled flag"
354 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
355
356 #: fish/cmds.c:118 fish/cmds.c:1143
357 #, fuzzy
358 msgid "get the current umask"
359 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
360
361 #: fish/cmds.c:119 fish/cmds.c:366
362 msgid "get verbose mode"
363 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
364
365 #: fish/cmds.c:120 fish/cmds.c:981
366 msgid "get SELinux security context"
367 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
368
369 #: fish/cmds.c:121 fish/cmds.c:146 fish/cmds.c:846 fish/cmds.c:849
370 msgid "list extended attributes of a file or directory"
371 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
372
373 #: fish/cmds.c:122 fish/cmds.c:762
374 msgid "expand a wildcard path"
375 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
376
377 #: fish/cmds.c:125 fish/cmds.c:681
378 msgid "install GRUB"
379 msgstr "instaluje program GRUB"
380
381 #: fish/cmds.c:126 fish/cmds.c:786
382 msgid "return first 10 lines of a file"
383 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
384
385 #: fish/cmds.c:127 fish/cmds.c:789
386 msgid "return first N lines of a file"
387 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
388
389 #: fish/cmds.c:128 fish/cmds.c:711
390 msgid "dump a file in hexadecimal"
391 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
392
393 #: fish/cmds.c:129 fish/cmds.c:1086
394 msgid "list the contents of a single file in an initrd"
395 msgstr "wyświetla listę zawartości pojedynczego pliku w initrd"
396
397 #: fish/cmds.c:130 fish/cmds.c:807
398 msgid "list files in an initrd"
399 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
400
401 #: fish/cmds.c:131 fish/cmds.c:963
402 msgid "add an inotify watch"
403 msgstr "dodaje obserwację inotify"
404
405 #: fish/cmds.c:132 fish/cmds.c:975
406 msgid "close the inotify handle"
407 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
408
409 #: fish/cmds.c:133 fish/cmds.c:972
410 msgid "return list of watched files that had events"
411 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
412
413 #: fish/cmds.c:134 fish/cmds.c:960
414 msgid "create an inotify handle"
415 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
416
417 #: fish/cmds.c:135 fish/cmds.c:969
418 msgid "return list of inotify events"
419 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
420
421 #: fish/cmds.c:136 fish/cmds.c:966
422 msgid "remove an inotify watch"
423 msgstr "usuwa obserwację inotify"
424
425 #: fish/cmds.c:137 fish/cmds.c:378
426 msgid "is busy processing a command"
427 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
428
429 #: fish/cmds.c:138 fish/cmds.c:372
430 msgid "is in configuration state"
431 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
432
433 #: fish/cmds.c:139 fish/cmds.c:140 fish/cmds.c:534 fish/cmds.c:537
434 msgid "test if file exists"
435 msgstr "testuje, czy plik istnieje"
436
437 #: fish/cmds.c:141 fish/cmds.c:375
438 msgid "is launching subprocess"
439 msgstr "uruchamia podprocesy"
440
441 #: fish/cmds.c:142 fish/cmds.c:369
442 msgid "is ready to accept commands"
443 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
444
445 #: fish/cmds.c:143 fish/cmds.c:324
446 msgid "kill the qemu subprocess"
447 msgstr "niszczy podproces QEMU"
448
449 #: fish/cmds.c:144 fish/cmds.c:321
450 msgid "launch the qemu subprocess"
451 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
452
453 #: fish/cmds.c:147 fish/cmds.c:444
454 msgid "list the block devices"
455 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
456
457 #: fish/cmds.c:148 fish/cmds.c:447
458 msgid "list the partitions"
459 msgstr "wyświetla listę partycji"
460
461 #: fish/cmds.c:149 fish/cmds.c:438
462 msgid "list the files in a directory (long format)"
463 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
464
465 #: fish/cmds.c:150 fish/cmds.c:151 fish/cmds.c:915 fish/cmds.c:918
466 msgid "create a hard link"
467 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
468
469 #: fish/cmds.c:152 fish/cmds.c:153 fish/cmds.c:921 fish/cmds.c:924
470 msgid "create a symbolic link"
471 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
472
473 #: fish/cmds.c:154 fish/cmds.c:226 fish/cmds.c:858 fish/cmds.c:861
474 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
475 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
476
477 #: fish/cmds.c:155 fish/cmds.c:441
478 msgid "list the files in a directory"
479 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
480
481 #: fish/cmds.c:156 fish/cmds.c:248 fish/cmds.c:852 fish/cmds.c:855
482 msgid "set extended attribute of a file or directory"
483 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
484
485 #: fish/cmds.c:157 fish/cmds.c:582
486 msgid "get file information for a symbolic link"
487 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
488
489 #: fish/cmds.c:158 fish/cmds.c:1035
490 msgid "lstat on multiple files"
491 msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
492
493 #: fish/cmds.c:159 fish/cmds.c:546
494 #, fuzzy
495 msgid "create an LVM logical volume"
496 msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
497
498 #: fish/cmds.c:160 fish/cmds.c:567
499 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
500 msgstr ""
501 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
502
503 #: fish/cmds.c:161 fish/cmds.c:654
504 msgid "remove an LVM logical volume"
505 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
506
507 #: fish/cmds.c:162 fish/cmds.c:1080
508 msgid "rename an LVM logical volume"
509 msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
510
511 #: fish/cmds.c:163 fish/cmds.c:738
512 msgid "resize an LVM logical volume"
513 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
514
515 #: fish/cmds.c:164 fish/cmds.c:1137
516 msgid "expand an LV to fill free space"
517 msgstr ""
518
519 #: fish/cmds.c:165 fish/cmds.c:166 fish/cmds.c:456 fish/cmds.c:465
520 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
521 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
522
523 #: fish/cmds.c:167 fish/cmds.c:1095
524 #, fuzzy
525 msgid "get the UUID of a logical volume"
526 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
527
528 #: fish/cmds.c:168 fish/cmds.c:1038
529 msgid "lgetxattr on multiple files"
530 msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
531
532 #: fish/cmds.c:169 fish/cmds.c:519
533 msgid "create a directory"
534 msgstr "tworzy katalog"
535
536 #: fish/cmds.c:170 fish/cmds.c:1029
537 msgid "create a directory with a particular mode"
538 msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
539
540 #: fish/cmds.c:171 fish/cmds.c:522
541 msgid "create a directory and parents"
542 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
543
544 #: fish/cmds.c:172 fish/cmds.c:774
545 msgid "create a temporary directory"
546 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
547
548 #: fish/cmds.c:173 fish/cmds.c:174 fish/cmds.c:175 fish/cmds.c:996
549 #: fish/cmds.c:999 fish/cmds.c:1002
550 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
551 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
552
553 #: fish/cmds.c:176 fish/cmds.c:987
554 msgid "make ext2/3/4 external journal"
555 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
556
557 #: fish/cmds.c:177 fish/cmds.c:990
558 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
559 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
560
561 #: fish/cmds.c:178 fish/cmds.c:993
562 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
563 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
564
565 #: fish/cmds.c:179 fish/cmds.c:825
566 msgid "make FIFO (named pipe)"
567 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
568
569 #: fish/cmds.c:180 fish/cmds.c:549
570 msgid "make a filesystem"
571 msgstr "tworzy system plików"
572
573 #: fish/cmds.c:181 fish/cmds.c:984
574 msgid "make a filesystem with block size"
575 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
576
577 #: fish/cmds.c:182 fish/cmds.c:867
578 msgid "create a mountpoint"
579 msgstr "tworzy punkt montowania"
580
581 #: fish/cmds.c:183 fish/cmds.c:822
582 msgid "make block, character or FIFO devices"
583 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
584
585 #: fish/cmds.c:184 fish/cmds.c:828
586 msgid "make block device node"
587 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
588
589 #: fish/cmds.c:185 fish/cmds.c:831
590 msgid "make char device node"
591 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
592
593 #: fish/cmds.c:186 fish/cmds.c:813
594 msgid "create a swap partition"
595 msgstr "tworzy partycję wymiany"
596
597 #: fish/cmds.c:187 fish/cmds.c:816
598 msgid "create a swap partition with a label"
599 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
600
601 #: fish/cmds.c:188 fish/cmds.c:819
602 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
603 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
604
605 #: fish/cmds.c:189 fish/cmds.c:957
606 msgid "create a swap file"
607 msgstr "tworzy plik wymiany"
608
609 #: fish/cmds.c:190 fish/cmds.c:1005
610 msgid "load a kernel module"
611 msgstr "wczytuje moduł jądra"
612
613 #: fish/cmds.c:191 fish/cmds.c:426
614 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
615 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
616
617 #: fish/cmds.c:192 fish/cmds.c:810
618 msgid "mount a file using the loop device"
619 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
620
621 #: fish/cmds.c:193 fish/cmds.c:645
622 msgid "mount a guest disk with mount options"
623 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
624
625 #: fish/cmds.c:194 fish/cmds.c:642
626 msgid "mount a guest disk, read-only"
627 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
628
629 #: fish/cmds.c:195 fish/cmds.c:648
630 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
631 msgstr ""
632 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
633 "plików"
634
635 #: fish/cmds.c:196 fish/cmds.c:864
636 msgid "show mountpoints"
637 msgstr "wyświetla punkty montowania"
638
639 #: fish/cmds.c:197 fish/cmds.c:561
640 msgid "show mounted filesystems"
641 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
642
643 #: fish/cmds.c:198 fish/cmds.c:690
644 msgid "move a file"
645 msgstr "przenosi plik"
646
647 #: fish/cmds.c:199 fish/cmds.c:753
648 msgid "probe NTFS volume"
649 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
650
651 #: fish/cmds.c:200 fish/cmds.c:1116
652 #, fuzzy
653 msgid "resize an NTFS filesystem"
654 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2/ext3"
655
656 #: fish/cmds.c:201 fish/cmds.c:1050
657 msgid "add a partition to the device"
658 msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
659
660 #: fish/cmds.c:202 fish/cmds.c:1122
661 #, fuzzy
662 msgid "delete a partition"
663 msgstr "tworzy partycję wymiany"
664
665 #: fish/cmds.c:203 fish/cmds.c:1053
666 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
667 msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
668
669 #: fish/cmds.c:204 fish/cmds.c:1125
670 #, fuzzy
671 msgid "return true if a partition is bootable"
672 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
673
674 #: fish/cmds.c:205 fish/cmds.c:1128
675 msgid "get the MBR type byte (ID byte) from a partition"
676 msgstr ""
677
678 #: fish/cmds.c:206 fish/cmds.c:1065
679 msgid "get the partition table type"
680 msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
681
682 #: fish/cmds.c:207 fish/cmds.c:1047
683 msgid "create an empty partition table"
684 msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
685
686 #: fish/cmds.c:208 fish/cmds.c:1062
687 msgid "list partitions on a device"
688 msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
689
690 #: fish/cmds.c:209 fish/cmds.c:1056
691 msgid "make a partition bootable"
692 msgstr "zmienia partycję na startową"
693
694 #: fish/cmds.c:210 fish/cmds.c:1131
695 msgid "set the MBR type byte (ID byte) of a partition"
696 msgstr ""
697
698 #: fish/cmds.c:211 fish/cmds.c:1059
699 msgid "set partition name"
700 msgstr "ustawia nazwę partycji"
701
702 #: fish/cmds.c:212 fish/cmds.c:699
703 msgid "ping the guest daemon"
704 msgstr "odpytuje demona gościa"
705
706 #: fish/cmds.c:213 fish/cmds.c:1044
707 msgid "read part of a file"
708 msgstr "odczytuje część pliku"
709
710 #: fish/cmds.c:214 fish/cmds.c:540
711 msgid "create an LVM physical volume"
712 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
713
714 #: fish/cmds.c:215 fish/cmds.c:660
715 msgid "remove an LVM physical volume"
716 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
717
718 #: fish/cmds.c:216 fish/cmds.c:717
719 msgid "resize an LVM physical volume"
720 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
721
722 #: fish/cmds.c:217 fish/cmds.c:218 fish/cmds.c:450 fish/cmds.c:459
723 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
724 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
725
726 #: fish/cmds.c:219 fish/cmds.c:1089
727 #, fuzzy
728 msgid "get the UUID of a physical volume"
729 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
730
731 #: fish/cmds.c:220 fish/cmds.c:873
732 msgid "read a file"
733 msgstr "odczytuje plik"
734
735 #: fish/cmds.c:221 fish/cmds.c:468
736 msgid "read file as lines"
737 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
738
739 #: fish/cmds.c:222 fish/cmds.c:837
740 msgid "read directories entries"
741 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
742
743 #: fish/cmds.c:223 fish/cmds.c:927
744 msgid "read the target of a symbolic link"
745 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
746
747 #: fish/cmds.c:224 fish/cmds.c:1041
748 msgid "readlink on multiple files"
749 msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
750
751 #: fish/cmds.c:225 fish/cmds.c:912
752 msgid "canonicalized absolute pathname"
753 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
754
755 #: fish/cmds.c:227 fish/cmds.c:741
756 msgid "resize an ext2/ext3 filesystem"
757 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2/ext3"
758
759 #: fish/cmds.c:228 fish/cmds.c:510
760 msgid "remove a file"
761 msgstr "usuwa plik"
762
763 #: fish/cmds.c:229 fish/cmds.c:516
764 msgid "remove a file or directory recursively"
765 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
766
767 #: fish/cmds.c:230 fish/cmds.c:513
768 msgid "remove a directory"
769 msgstr "usuwa katalog"
770
771 #: fish/cmds.c:231 fish/cmds.c:870
772 msgid "remove a mountpoint"
773 msgstr "usuwa punkt montowania"
774
775 #: fish/cmds.c:232 fish/cmds.c:765
776 msgid "scrub (securely wipe) a device"
777 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
778
779 #: fish/cmds.c:233 fish/cmds.c:768
780 msgid "scrub (securely wipe) a file"
781 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
782
783 #: fish/cmds.c:234 fish/cmds.c:771
784 msgid "scrub (securely wipe) free space"
785 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
786
787 #: fish/cmds.c:235 fish/cmds.c:351
788 msgid "add options to kernel command line"
789 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
790
791 #: fish/cmds.c:236 fish/cmds.c:357
792 msgid "set autosync mode"
793 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
794
795 #: fish/cmds.c:237 fish/cmds.c:408
796 msgid "enable or disable direct appliance mode"
797 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
798
799 #: fish/cmds.c:238 fish/cmds.c:663
800 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
801 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
802
803 #: fish/cmds.c:239 fish/cmds.c:669
804 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
805 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
806
807 #: fish/cmds.c:240 fish/cmds.c:384
808 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
809 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
810
811 #: fish/cmds.c:241 fish/cmds.c:345
812 msgid "set the search path"
813 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
814
815 #: fish/cmds.c:242 fish/cmds.c:339
816 msgid "set the qemu binary"
817 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
818
819 #: fish/cmds.c:243 fish/cmds.c:414
820 msgid "enable or disable the recovery process"
821 msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
822
823 #: fish/cmds.c:244 fish/cmds.c:396
824 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
825 msgstr ""
826 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
827
828 #: fish/cmds.c:245 fish/cmds.c:402
829 msgid "enable or disable command traces"
830 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
831
832 #: fish/cmds.c:246 fish/cmds.c:363
833 msgid "set verbose mode"
834 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
835
836 #: fish/cmds.c:247 fish/cmds.c:978
837 msgid "set SELinux security context"
838 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
839
840 #: fish/cmds.c:249 fish/cmds.c:250 fish/cmds.c:552 fish/cmds.c:840
841 msgid "create partitions on a block device"
842 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
843
844 #: fish/cmds.c:251 fish/cmds.c:720
845 msgid "modify a single partition on a block device"
846 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
847
848 #: fish/cmds.c:252 fish/cmds.c:729
849 msgid "display the disk geometry from the partition table"
850 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
851
852 #: fish/cmds.c:253 fish/cmds.c:726
853 msgid "display the kernel geometry"
854 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
855
856 #: fish/cmds.c:254 fish/cmds.c:723
857 msgid "display the partition table"
858 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
859
860 #: fish/cmds.c:255 fish/cmds.c:756
861 msgid "run a command via the shell"
862 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
863
864 #: fish/cmds.c:256 fish/cmds.c:759
865 msgid "run a command via the shell returning lines"
866 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
867
868 #: fish/cmds.c:257 fish/cmds.c:750
869 msgid "sleep for some seconds"
870 msgstr "usypia na kilka sekund"
871
872 #: fish/cmds.c:258 fish/cmds.c:579
873 msgid "get file information"
874 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
875
876 #: fish/cmds.c:259 fish/cmds.c:585
877 msgid "get file system statistics"
878 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
879
880 #: fish/cmds.c:260 fish/cmds.c:261 fish/cmds.c:705 fish/cmds.c:708
881 msgid "print the printable strings in a file"
882 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
883
884 #: fish/cmds.c:262 fish/cmds.c:936
885 msgid "disable swap on device"
886 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
887
888 #: fish/cmds.c:263 fish/cmds.c:942
889 msgid "disable swap on file"
890 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
891
892 #: fish/cmds.c:264 fish/cmds.c:948
893 msgid "disable swap on labeled swap partition"
894 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
895
896 #: fish/cmds.c:265 fish/cmds.c:954
897 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
898 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
899
900 #: fish/cmds.c:266 fish/cmds.c:933
901 msgid "enable swap on device"
902 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
903
904 #: fish/cmds.c:267 fish/cmds.c:939
905 msgid "enable swap on file"
906 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
907
908 #: fish/cmds.c:268 fish/cmds.c:945
909 msgid "enable swap on labeled swap partition"
910 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
911
912 #: fish/cmds.c:269 fish/cmds.c:951
913 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
914 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
915
916 #: fish/cmds.c:270 fish/cmds.c:429
917 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
918 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
919
920 #: fish/cmds.c:271 fish/cmds.c:792
921 msgid "return last 10 lines of a file"
922 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
923
924 #: fish/cmds.c:272 fish/cmds.c:795
925 msgid "return last N lines of a file"
926 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
927
928 #: fish/cmds.c:273 fish/cmds.c:630
929 msgid "unpack tarfile to directory"
930 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
931
932 #: fish/cmds.c:274 fish/cmds.c:633
933 msgid "pack directory into tarfile"
934 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
935
936 #: fish/cmds.c:275 fish/cmds.c:281 fish/cmds.c:636 fish/cmds.c:1110
937 msgid "unpack compressed tarball to directory"
938 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
939
940 #: fish/cmds.c:276 fish/cmds.c:282 fish/cmds.c:639 fish/cmds.c:1113
941 msgid "pack directory into compressed tarball"
942 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
943
944 #: fish/cmds.c:277 fish/cmds.c:432
945 msgid "update file timestamps or create a new file"
946 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
947
948 #: fish/cmds.c:278 fish/cmds.c:1020
949 msgid "truncate a file to zero size"
950 msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
951
952 #: fish/cmds.c:279 fish/cmds.c:1023
953 msgid "truncate a file to a particular size"
954 msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
955
956 #: fish/cmds.c:280 fish/cmds.c:588
957 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
958 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
959
960 #: fish/cmds.c:283 fish/cmds.c:834
961 msgid "set file mode creation mask (umask)"
962 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
963
964 #: fish/cmds.c:284 fish/cmds.c:558
965 msgid "unmount a filesystem"
966 msgstr "odmontowuje system plików"
967
968 #: fish/cmds.c:285 fish/cmds.c:564
969 msgid "unmount all filesystems"
970 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
971
972 #: fish/cmds.c:286 fish/cmds.c:621
973 msgid "upload a file from the local machine"
974 msgstr "wysyła plik do z lokalnej maszyny"
975
976 #: fish/cmds.c:287 fish/cmds.c:1026
977 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
978 msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
979
980 #: fish/cmds.c:288 fish/cmds.c:393
981 msgid "get the library version number"
982 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
983
984 #: fish/cmds.c:289 fish/cmds.c:1017
985 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
986 msgstr ""
987 "uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
988 "zamontowanemu urządzeniu"
989
990 #: fish/cmds.c:290 fish/cmds.c:735
991 msgid "activate or deactivate some volume groups"
992 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
993
994 #: fish/cmds.c:291 fish/cmds.c:732
995 msgid "activate or deactivate all volume groups"
996 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
997
998 #: fish/cmds.c:292 fish/cmds.c:543
999 msgid "create an LVM volume group"
1000 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
1001
1002 #: fish/cmds.c:293 fish/cmds.c:1101
1003 msgid "get the LV UUIDs of all LVs in the volume group"
1004 msgstr ""
1005
1006 #: fish/cmds.c:294 fish/cmds.c:1098
1007 msgid "get the PV UUIDs containing the volume group"
1008 msgstr ""
1009
1010 #: fish/cmds.c:295 fish/cmds.c:657
1011 msgid "remove an LVM volume group"
1012 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
1013
1014 #: fish/cmds.c:296 fish/cmds.c:1083
1015 msgid "rename an LVM volume group"
1016 msgstr "zmienia nazwę grupy woluminów LVM"
1017
1018 #: fish/cmds.c:297 fish/cmds.c:298 fish/cmds.c:453 fish/cmds.c:462
1019 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
1020 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
1021
1022 #: fish/cmds.c:299 fish/cmds.c:1119
1023 msgid "rescan for LVM physical volumes, volume groups and logical volumes"
1024 msgstr ""
1025
1026 #: fish/cmds.c:300 fish/cmds.c:1092
1027 #, fuzzy
1028 msgid "get the UUID of a volume group"
1029 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
1030
1031 #: fish/cmds.c:301 fish/cmds.c:783
1032 msgid "count characters in a file"
1033 msgstr "liczy znaki w pliku"
1034
1035 #: fish/cmds.c:302 fish/cmds.c:777
1036 msgid "count lines in a file"
1037 msgstr "liczy wiersze w pliku"
1038
1039 #: fish/cmds.c:303 fish/cmds.c:780
1040 msgid "count words in a file"
1041 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
1042
1043 #: fish/cmds.c:304 fish/cmds.c:555
1044 msgid "create a file"
1045 msgstr "tworzy plik"
1046
1047 #: fish/cmds.c:307 fish/cmds.c:678
1048 msgid "write zeroes to the device"
1049 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
1050
1051 #: fish/cmds.c:308 fish/cmds.c:1107
1052 #, fuzzy
1053 msgid "write zeroes to an entire device"
1054 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
1055
1056 #: fish/cmds.c:309 fish/cmds.c:714
1057 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
1058 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
1059
1060 #: fish/cmds.c:312 fish/cmds.c:843
1061 msgid "determine file type inside a compressed file"
1062 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
1063
1064 #: fish/cmds.c:315
1065 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
1066 msgstr ""
1067 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
1068 "pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc "
1069 "o poleceniu."
1070
1071 #: fish/cmds.c:1421 fish/cmds.c:1433 fish/cmds.c:1446 fish/cmds.c:1460
1072 #: fish/cmds.c:1474 fish/cmds.c:1489 fish/cmds.c:1504 fish/cmds.c:1517
1073 #: fish/cmds.c:1532 fish/cmds.c:1545 fish/cmds.c:1560 fish/cmds.c:1573
1074 #: fish/cmds.c:1587 fish/cmds.c:1600 fish/cmds.c:1615 fish/cmds.c:1628
1075 #: fish/cmds.c:1642 fish/cmds.c:1656 fish/cmds.c:1670 fish/cmds.c:1684
1076 #: fish/cmds.c:1698 fish/cmds.c:1713 fish/cmds.c:1744 fish/cmds.c:1758
1077 #: fish/cmds.c:1772 fish/cmds.c:1788 fish/cmds.c:1801 fish/cmds.c:1816
1078 #: fish/cmds.c:1829 fish/cmds.c:1844 fish/cmds.c:1857 fish/cmds.c:1872
1079 #: fish/cmds.c:1885 fish/cmds.c:1901 fish/cmds.c:1917 fish/cmds.c:1933
1080 #: fish/cmds.c:1947 fish/cmds.c:1960 fish/cmds.c:1976 fish/cmds.c:1995
1081 #: fish/cmds.c:2014 fish/cmds.c:2032 fish/cmds.c:2047 fish/cmds.c:2062
1082 #: fish/cmds.c:2077 fish/cmds.c:2092 fish/cmds.c:2107 fish/cmds.c:2122
1083 #: fish/cmds.c:2137 fish/cmds.c:2153 fish/cmds.c:2173 fish/cmds.c:2207
1084 #: fish/cmds.c:2221 fish/cmds.c:2240 fish/cmds.c:2259 fish/cmds.c:2277
1085 #: fish/cmds.c:2294 fish/cmds.c:2310 fish/cmds.c:2327 fish/cmds.c:2342
1086 #: fish/cmds.c:2358 fish/cmds.c:2370 fish/cmds.c:2383 fish/cmds.c:2400
1087 #: fish/cmds.c:2416 fish/cmds.c:2432 fish/cmds.c:2448 fish/cmds.c:2464
1088 #: fish/cmds.c:2481 fish/cmds.c:2518 fish/cmds.c:2572 fish/cmds.c:2590
1089 #: fish/cmds.c:2608 fish/cmds.c:2626 fish/cmds.c:2641 fish/cmds.c:2660
1090 #: fish/cmds.c:2695 fish/cmds.c:2714 fish/cmds.c:2790 fish/cmds.c:2826
1091 #: fish/cmds.c:2839 fish/cmds.c:2854 fish/cmds.c:2866 fish/cmds.c:2879
1092 #: fish/cmds.c:2898 fish/cmds.c:2917 fish/cmds.c:2936 fish/cmds.c:2955
1093 #: fish/cmds.c:2974 fish/cmds.c:2993 fish/cmds.c:3010 fish/cmds.c:3024
1094 #: fish/cmds.c:3038 fish/cmds.c:3054 fish/cmds.c:3070 fish/cmds.c:3087
1095 #: fish/cmds.c:3120 fish/cmds.c:3136 fish/cmds.c:3152 fish/cmds.c:3166
1096 #: fish/cmds.c:3181 fish/cmds.c:3199 fish/cmds.c:3217 fish/cmds.c:3238
1097 #: fish/cmds.c:3256 fish/cmds.c:3272 fish/cmds.c:3290 fish/cmds.c:3308
1098 #: fish/cmds.c:3325 fish/cmds.c:3344 fish/cmds.c:3362 fish/cmds.c:3382
1099 #: fish/cmds.c:3396 fish/cmds.c:3410 fish/cmds.c:3425 fish/cmds.c:3440
1100 #: fish/cmds.c:3458 fish/cmds.c:3473 fish/cmds.c:3491 fish/cmds.c:3508
1101 #: fish/cmds.c:3523 fish/cmds.c:3541 fish/cmds.c:3561 fish/cmds.c:3581
1102 #: fish/cmds.c:3600 fish/cmds.c:3631 fish/cmds.c:3646 fish/cmds.c:3660
1103 #: fish/cmds.c:3681 fish/cmds.c:3701 fish/cmds.c:3721 fish/cmds.c:3740
1104 #: fish/cmds.c:3754 fish/cmds.c:3773 fish/cmds.c:3864 fish/cmds.c:3881
1105 #: fish/cmds.c:3898 fish/cmds.c:3915 fish/cmds.c:3930 fish/cmds.c:3948
1106 #: fish/cmds.c:3981 fish/cmds.c:3995 fish/cmds.c:4014 fish/cmds.c:4028
1107 #: fish/cmds.c:4061 fish/cmds.c:4078 fish/cmds.c:4095 fish/cmds.c:4112
1108 #: fish/cmds.c:4131 fish/cmds.c:4145 fish/cmds.c:4161 fish/cmds.c:4177
1109 #: fish/cmds.c:4196 fish/cmds.c:4214 fish/cmds.c:4232 fish/cmds.c:4250
1110 #: fish/cmds.c:4270 fish/cmds.c:4308 fish/cmds.c:4328 fish/cmds.c:4365
1111 #: fish/cmds.c:4380 fish/cmds.c:4396 fish/cmds.c:4414 fish/cmds.c:4434
1112 #: fish/cmds.c:4453 fish/cmds.c:4468 fish/cmds.c:4484 fish/cmds.c:4502
1113 #: fish/cmds.c:4576 fish/cmds.c:4614 fish/cmds.c:4690 fish/cmds.c:4763
1114 #: fish/cmds.c:4797 fish/cmds.c:4817 fish/cmds.c:4835 fish/cmds.c:4855
1115 #: fish/cmds.c:4874 fish/cmds.c:4896 fish/cmds.c:4936 fish/cmds.c:4974
1116 #: fish/cmds.c:4992 fish/cmds.c:5008 fish/cmds.c:5024 fish/cmds.c:5038
1117 #: fish/cmds.c:5053 fish/cmds.c:5077 fish/cmds.c:5098 fish/cmds.c:5119
1118 #: fish/cmds.c:5140 fish/cmds.c:5161 fish/cmds.c:5182 fish/cmds.c:5203
1119 #: fish/cmds.c:5224 fish/cmds.c:5245 fish/cmds.c:5266 fish/cmds.c:5287
1120 #: fish/cmds.c:5308 fish/cmds.c:5328 fish/cmds.c:5348 fish/cmds.c:5366
1121 #: fish/cmds.c:5384 fish/cmds.c:5402 fish/cmds.c:5419 fish/cmds.c:5439
1122 #: fish/cmds.c:5474 fish/cmds.c:5488 fish/cmds.c:5502 fish/cmds.c:5518
1123 #: fish/cmds.c:5534 fish/cmds.c:5548 fish/cmds.c:5562 fish/cmds.c:5576
1124 #: fish/cmds.c:5590 fish/cmds.c:5606 fish/cmds.c:5639 fish/cmds.c:5676
1125 #: fish/cmds.c:5707 fish/cmds.c:5722 fish/cmds.c:5737 fish/cmds.c:5750
1126 #: fish/cmds.c:5763 fish/cmds.c:5781 fish/cmds.c:5816 fish/cmds.c:5851
1127 #: fish/cmds.c:5887 fish/cmds.c:5924 fish/cmds.c:5962 fish/cmds.c:6000
1128 #: fish/cmds.c:6035 fish/cmds.c:6049 fish/cmds.c:6069 fish/cmds.c:6086
1129 #: fish/cmds.c:6105 fish/cmds.c:6122 fish/cmds.c:6139 fish/cmds.c:6172
1130 #: fish/cmds.c:6241 fish/cmds.c:6278 fish/cmds.c:6333 fish/cmds.c:6356
1131 #: fish/cmds.c:6379 fish/cmds.c:6404 fish/cmds.c:6460 fish/cmds.c:6478
1132 #: fish/cmds.c:6520 fish/cmds.c:6537 fish/cmds.c:6573 fish/cmds.c:6607
1133 #: fish/cmds.c:6624 fish/cmds.c:6643 fish/cmds.c:6697 fish/cmds.c:6714
1134 #: fish/cmds.c:6733 fish/cmds.c:6752 fish/cmds.c:6768 fish/cmds.c:6785
1135 #: fish/cmds.c:6809 fish/cmds.c:6826 fish/cmds.c:6843 fish/cmds.c:6860
1136 #: fish/cmds.c:6877 fish/cmds.c:6896 fish/cmds.c:6928 fish/cmds.c:6943
1137 #: fish/cmds.c:6961 fish/cmds.c:6978 fish/cmds.c:6991 fish/cmds.c:7005
1138 #: fish/cmds.c:7039 fish/cmds.c:7075 fish/cmds.c:7112 fish/cmds.c:7165
1139 #: fish/cmds.c:7184 fish/cmds.c:7217 fish/cmds.c:7230
1140 #, c-format
1141 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
1142 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
1143
1144 #: fish/cmds.c:1422 fish/cmds.c:1434 fish/cmds.c:1447 fish/cmds.c:1461
1145 #: fish/cmds.c:1475 fish/cmds.c:1490 fish/cmds.c:1505 fish/cmds.c:1518
1146 #: fish/cmds.c:1533 fish/cmds.c:1546 fish/cmds.c:1561 fish/cmds.c:1574
1147 #: fish/cmds.c:1588 fish/cmds.c:1601 fish/cmds.c:1616 fish/cmds.c:1629
1148 #: fish/cmds.c:1643 fish/cmds.c:1657 fish/cmds.c:1671 fish/cmds.c:1685
1149 #: fish/cmds.c:1699 fish/cmds.c:1714 fish/cmds.c:1745 fish/cmds.c:1759
1150 #: fish/cmds.c:1773 fish/cmds.c:1789 fish/cmds.c:1802 fish/cmds.c:1817
1151 #: fish/cmds.c:1830 fish/cmds.c:1845 fish/cmds.c:1858 fish/cmds.c:1873
1152 #: fish/cmds.c:1886 fish/cmds.c:1902 fish/cmds.c:1918 fish/cmds.c:1934
1153 #: fish/cmds.c:1948 fish/cmds.c:1961 fish/cmds.c:1977 fish/cmds.c:1996
1154 #: fish/cmds.c:2015 fish/cmds.c:2033 fish/cmds.c:2048 fish/cmds.c:2063
1155 #: fish/cmds.c:2078 fish/cmds.c:2093 fish/cmds.c:2108 fish/cmds.c:2123
1156 #: fish/cmds.c:2138 fish/cmds.c:2154 fish/cmds.c:2174 fish/cmds.c:2208
1157 #: fish/cmds.c:2222 fish/cmds.c:2241 fish/cmds.c:2260 fish/cmds.c:2278
1158 #: fish/cmds.c:2295 fish/cmds.c:2311 fish/cmds.c:2328 fish/cmds.c:2343
1159 #: fish/cmds.c:2359 fish/cmds.c:2371 fish/cmds.c:2384 fish/cmds.c:2401
1160 #: fish/cmds.c:2417 fish/cmds.c:2433 fish/cmds.c:2449 fish/cmds.c:2465
1161 #: fish/cmds.c:2482 fish/cmds.c:2519 fish/cmds.c:2573 fish/cmds.c:2591
1162 #: fish/cmds.c:2609 fish/cmds.c:2627 fish/cmds.c:2642 fish/cmds.c:2661
1163 #: fish/cmds.c:2696 fish/cmds.c:2715 fish/cmds.c:2791 fish/cmds.c:2827
1164 #: fish/cmds.c:2840 fish/cmds.c:2855 fish/cmds.c:2867 fish/cmds.c:2880
1165 #: fish/cmds.c:2899 fish/cmds.c:2918 fish/cmds.c:2937 fish/cmds.c:2956
1166 #: fish/cmds.c:2975 fish/cmds.c:2994 fish/cmds.c:3011 fish/cmds.c:3025
1167 #: fish/cmds.c:3039 fish/cmds.c:3055 fish/cmds.c:3071 fish/cmds.c:3088
1168 #: fish/cmds.c:3121 fish/cmds.c:3137 fish/cmds.c:3153 fish/cmds.c:3167
1169 #: fish/cmds.c:3182 fish/cmds.c:3200 fish/cmds.c:3218 fish/cmds.c:3239
1170 #: fish/cmds.c:3257 fish/cmds.c:3273 fish/cmds.c:3291 fish/cmds.c:3309
1171 #: fish/cmds.c:3326 fish/cmds.c:3345 fish/cmds.c:3363 fish/cmds.c:3383
1172 #: fish/cmds.c:3397 fish/cmds.c:3411 fish/cmds.c:3426 fish/cmds.c:3441
1173 #: fish/cmds.c:3459 fish/cmds.c:3474 fish/cmds.c:3492 fish/cmds.c:3509
1174 #: fish/cmds.c:3524 fish/cmds.c:3542 fish/cmds.c:3562 fish/cmds.c:3582
1175 #: fish/cmds.c:3601 fish/cmds.c:3632 fish/cmds.c:3647 fish/cmds.c:3661
1176 #: fish/cmds.c:3682 fish/cmds.c:3702 fish/cmds.c:3722 fish/cmds.c:3741
1177 #: fish/cmds.c:3755 fish/cmds.c:3774 fish/cmds.c:3865 fish/cmds.c:3882
1178 #: fish/cmds.c:3899 fish/cmds.c:3916 fish/cmds.c:3931 fish/cmds.c:3949
1179 #: fish/cmds.c:3982 fish/cmds.c:3996 fish/cmds.c:4015 fish/cmds.c:4029
1180 #: fish/cmds.c:4062 fish/cmds.c:4079 fish/cmds.c:4096 fish/cmds.c:4113
1181 #: fish/cmds.c:4132 fish/cmds.c:4146 fish/cmds.c:4162 fish/cmds.c:4178
1182 #: fish/cmds.c:4197 fish/cmds.c:4215 fish/cmds.c:4233 fish/cmds.c:4251
1183 #: fish/cmds.c:4271 fish/cmds.c:4309 fish/cmds.c:4329 fish/cmds.c:4366
1184 #: fish/cmds.c:4381 fish/cmds.c:4397 fish/cmds.c:4415 fish/cmds.c:4435
1185 #: fish/cmds.c:4454 fish/cmds.c:4469 fish/cmds.c:4485 fish/cmds.c:4503
1186 #: fish/cmds.c:4577 fish/cmds.c:4615 fish/cmds.c:4691 fish/cmds.c:4764
1187 #: fish/cmds.c:4798 fish/cmds.c:4818 fish/cmds.c:4836 fish/cmds.c:4856
1188 #: fish/cmds.c:4875 fish/cmds.c:4897 fish/cmds.c:4937 fish/cmds.c:4975
1189 #: fish/cmds.c:4993 fish/cmds.c:5009 fish/cmds.c:5025 fish/cmds.c:5039
1190 #: fish/cmds.c:5054 fish/cmds.c:5078 fish/cmds.c:5099 fish/cmds.c:5120
1191 #: fish/cmds.c:5141 fish/cmds.c:5162 fish/cmds.c:5183 fish/cmds.c:5204
1192 #: fish/cmds.c:5225 fish/cmds.c:5246 fish/cmds.c:5267 fish/cmds.c:5288
1193 #: fish/cmds.c:5309 fish/cmds.c:5329 fish/cmds.c:5349 fish/cmds.c:5367
1194 #: fish/cmds.c:5385 fish/cmds.c:5403 fish/cmds.c:5420 fish/cmds.c:5440
1195 #: fish/cmds.c:5475 fish/cmds.c:5489 fish/cmds.c:5503 fish/cmds.c:5519
1196 #: fish/cmds.c:5535 fish/cmds.c:5549 fish/cmds.c:5563 fish/cmds.c:5577
1197 #: fish/cmds.c:5591 fish/cmds.c:5607 fish/cmds.c:5640 fish/cmds.c:5677
1198 #: fish/cmds.c:5708 fish/cmds.c:5723 fish/cmds.c:5738 fish/cmds.c:5751
1199 #: fish/cmds.c:5764 fish/cmds.c:5782 fish/cmds.c:5817 fish/cmds.c:5852
1200 #: fish/cmds.c:5888 fish/cmds.c:5925 fish/cmds.c:5963 fish/cmds.c:6001
1201 #: fish/cmds.c:6036 fish/cmds.c:6050 fish/cmds.c:6070 fish/cmds.c:6087
1202 #: fish/cmds.c:6106 fish/cmds.c:6123 fish/cmds.c:6140 fish/cmds.c:6173
1203 #: fish/cmds.c:6242 fish/cmds.c:6279 fish/cmds.c:6334 fish/cmds.c:6357
1204 #: fish/cmds.c:6380 fish/cmds.c:6405 fish/cmds.c:6461 fish/cmds.c:6479
1205 #: fish/cmds.c:6521 fish/cmds.c:6538 fish/cmds.c:6574 fish/cmds.c:6608
1206 #: fish/cmds.c:6625 fish/cmds.c:6644 fish/cmds.c:6698 fish/cmds.c:6715
1207 #: fish/cmds.c:6734 fish/cmds.c:6753 fish/cmds.c:6769 fish/cmds.c:6786
1208 #: fish/cmds.c:6810 fish/cmds.c:6827 fish/cmds.c:6844 fish/cmds.c:6861
1209 #: fish/cmds.c:6878 fish/cmds.c:6897 fish/cmds.c:6929 fish/cmds.c:6944
1210 #: fish/cmds.c:6962 fish/cmds.c:6979 fish/cmds.c:6992 fish/cmds.c:7006
1211 #: fish/cmds.c:7040 fish/cmds.c:7076 fish/cmds.c:7113 fish/cmds.c:7166
1212 #: fish/cmds.c:7185 fish/cmds.c:7218 fish/cmds.c:7231
1213 #, c-format
1214 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
1215 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
1216
1217 #: fish/cmds.c:1724 fish/cmds.c:2186 fish/cmds.c:2492 fish/cmds.c:2529
1218 #: fish/cmds.c:2548 fish/cmds.c:2673 fish/cmds.c:2726 fish/cmds.c:2745
1219 #: fish/cmds.c:2764 fish/cmds.c:2804 fish/cmds.c:3099 fish/cmds.c:3611
1220 #: fish/cmds.c:3785 fish/cmds.c:3804 fish/cmds.c:3823 fish/cmds.c:3842
1221 #: fish/cmds.c:3960 fish/cmds.c:4039 fish/cmds.c:4281 fish/cmds.c:4339
1222 #: fish/cmds.c:4513 fish/cmds.c:4532 fish/cmds.c:4551 fish/cmds.c:4587
1223 #: fish/cmds.c:4625 fish/cmds.c:4644 fish/cmds.c:4663 fish/cmds.c:4701
1224 #: fish/cmds.c:4720 fish/cmds.c:4739 fish/cmds.c:4774 fish/cmds.c:4909
1225 #: fish/cmds.c:4949 fish/cmds.c:5452 fish/cmds.c:5617 fish/cmds.c:5652
1226 #: fish/cmds.c:5687 fish/cmds.c:5793 fish/cmds.c:5827 fish/cmds.c:5862
1227 #: fish/cmds.c:5898 fish/cmds.c:5936 fish/cmds.c:5974 fish/cmds.c:6012
1228 #: fish/cmds.c:6152 fish/cmds.c:6185 fish/cmds.c:6198 fish/cmds.c:6211
1229 #: fish/cmds.c:6224 fish/cmds.c:6254 fish/cmds.c:6289 fish/cmds.c:6308
1230 #: fish/cmds.c:6417 fish/cmds.c:6436 fish/cmds.c:6491 fish/cmds.c:6504
1231 #: fish/cmds.c:6549 fish/cmds.c:6585 fish/cmds.c:6654 fish/cmds.c:6673
1232 #: fish/cmds.c:6911 fish/cmds.c:7017 fish/cmds.c:7051 fish/cmds.c:7087
1233 #: fish/cmds.c:7124 fish/cmds.c:7143 fish/cmds.c:7196
1234 #, c-format
1235 msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
1236 msgstr "%s: %s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
1237
1238 #: fish/cmds.c:1730 fish/cmds.c:2192 fish/cmds.c:2498 fish/cmds.c:2535
1239 #: fish/cmds.c:2554 fish/cmds.c:2679 fish/cmds.c:2732 fish/cmds.c:2751
1240 #: fish/cmds.c:2770 fish/cmds.c:2810 fish/cmds.c:3105 fish/cmds.c:3617
1241 #: fish/cmds.c:3791 fish/cmds.c:3810 fish/cmds.c:3829 fish/cmds.c:3848
1242 #: fish/cmds.c:3966 fish/cmds.c:4045 fish/cmds.c:4287 fish/cmds.c:4345
1243 #: fish/cmds.c:4519 fish/cmds.c:4538 fish/cmds.c:4557 fish/cmds.c:4593
1244 #: fish/cmds.c:4631 fish/cmds.c:4650 fish/cmds.c:4669 fish/cmds.c:4707
1245 #: fish/cmds.c:4726 fish/cmds.c:4745 fish/cmds.c:4780 fish/cmds.c:4915
1246 #: fish/cmds.c:4955 fish/cmds.c:5458 fish/cmds.c:5623 fish/cmds.c:5658
1247 #: fish/cmds.c:5693 fish/cmds.c:5799 fish/cmds.c:5833 fish/cmds.c:5868
1248 #: fish/cmds.c:5904 fish/cmds.c:5942 fish/cmds.c:5980 fish/cmds.c:6018
1249 #: fish/cmds.c:6260 fish/cmds.c:6295 fish/cmds.c:6314 fish/cmds.c:6423
1250 #: fish/cmds.c:6555 fish/cmds.c:6591 fish/cmds.c:6660 fish/cmds.c:6679
1251 #: fish/cmds.c:7023 fish/cmds.c:7057 fish/cmds.c:7093 fish/cmds.c:7130
1252 #: fish/cmds.c:7149 fish/cmds.c:7202
1253 #, c-format
1254 msgid "%s: %s: integer out of range\n"
1255 msgstr "%s: %s: liczba całkowita spoza zakresu\n"
1256
1257 #: fish/cmds.c:8068
1258 #, c-format
1259 msgid "%s: unknown command\n"
1260 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
1261
1262 #: fish/edit.c:86
1263 #, c-format
1264 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
1265 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby zmodyfikować plik\n"
1266
1267 #: fish/fish.c:94 fuse/guestmount.c:869
1268 #, c-format
1269 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
1270 msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
1271
1272 #: fish/fish.c:98
1273 #, c-format
1274 msgid ""
1275 "%s: guest filesystem shell\n"
1276 "%s lets you edit virtual machine filesystems\n"
1277 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1278 "Usage:\n"
1279 "  %s [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
1280 "  %s -i libvirt-domain\n"
1281 "  %s -i disk-image(s)\n"
1282 "or for interactive use:\n"
1283 "  %s\n"
1284 "or from a shell script:\n"
1285 "  %s <<EOF\n"
1286 "  cmd\n"
1287 "  ...\n"
1288 "  EOF\n"
1289 "Options:\n"
1290 "  -h|--cmd-help        List available commands\n"
1291 "  -h|--cmd-help cmd    Display detailed help on 'cmd'\n"
1292 "  -a|--add image       Add image\n"
1293 "  -D|--no-dest-paths   Don't tab-complete paths from guest fs\n"
1294 "  -f|--file file       Read commands from file\n"
1295 "  -i|--inspector       Run virt-inspector to get disk mountpoints\n"
1296 "  --listen             Listen for remote commands\n"
1297 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
1298 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
1299 "  --remote[=pid]       Send commands to remote %s\n"
1300 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
1301 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
1302 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
1303 "  -x                   Echo each command before executing it\n"
1304 "  -V|--version         Display version and exit\n"
1305 "For more information,  see the manpage %s(1).\n"
1306 msgstr ""
1307 "%s: powłoka systemu plików gościa\n"
1308 "%s umożliwia modyfikowanie systemów pliku maszyn wirtualnych\n"
1309 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1310 "Użycie:\n"
1311 "  %s [--opcje] polecenie [: polecenie : polecenie ...]\n"
1312 "  %s -i domena-libvirt\n"
1313 "  %s -i obrazy-dysków\n"
1314 "lub dla trybu interaktywnego:\n"
1315 "  %s\n"
1316 "lub ze skryptu powłoki:\n"
1317 "  %s <<EOF\n"
1318 "  polecenie\n"
1319 "  ...\n"
1320 "  EOF\n"
1321 "Opcje:\n"
1322 "  -h|--cmd-help        Wyświetla listę dostępnych poleceń\n"
1323 "  -h|--cmd-help polecenie  Wyświetla szczegółową pomoc o \"poleceniu\"\n"
1324 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
1325 "  -D|--no-dest-paths   Nie uzupełnia ścieżek z systemu plików gościa za\n"
1326 "                       pomocą Tab\n"
1327 "  -f|--file plik       Odczytuje polecenia z pliku\n"
1328 "  -i|--inspector       Uruchamia virt-inspector, aby uzyskać punkty\n"
1329 "                       montowania dysków\n"
1330 "  --listen             Nasłuchuje zdalnych poleceń\n"
1331 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
1332 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
1333 "  --remote[=PID]       Wysyła polecenia do zdalnego %s\n"
1334 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
1335 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
1336 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
1337 "  -x                   Wykonuje echo każdego polecenia przed jego\n"
1338 "                       wykonaniem\n"
1339 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
1340 "Aby dowiedzieć się więcej, proszę zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
1341
1342 #: fish/fish.c:190 fuse/guestmount.c:966
1343 #, c-format
1344 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
1345 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
1346
1347 #: fish/fish.c:229
1348 #, c-format
1349 msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
1350 msgstr "%s: --listen=PID: PID nie był liczbą: %s\n"
1351
1352 #: fish/fish.c:236
1353 #, c-format
1354 msgid ""
1355 "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
1356 msgstr ""
1357 "%s: zdalnie: $GUESTFISH_PID musi być ustawiony na PID zdalnego procesu\n"
1358
1359 #: fish/fish.c:245 fuse/guestmount.c:1011
1360 #, c-format
1361 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
1362 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
1363
1364 #: fish/fish.c:272
1365 #, c-format
1366 msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
1367 msgstr "%s: można podać tylko jeden parametr -f\n"
1368
1369 #: fish/fish.c:345
1370 #, c-format
1371 msgid "%s: cannot use -i option with -a, -m, --listen, --remote or --selinux\n"
1372 msgstr ""
1373 "%s: nie można użyć opcji -i z -a, -m, --listen, --remote lub --selinux\n"
1374
1375 #: fish/fish.c:352
1376 #, c-format
1377 msgid "%s: -i requires a libvirt domain or path(s) to disk image(s)\n"
1378 msgstr "%s: -i wymaga domeny libvirt lub ścieżek do obrazów dysków\n"
1379
1380 #: fish/fish.c:362
1381 #, c-format
1382 msgid "%s: virt-inspector command too long for fixed-size buffer\n"
1383 msgstr ""
1384 "%s: polecenie virt-inspector jest za długie dla bufora o stałym rozmiarze\n"
1385
1386 #: fish/fish.c:408
1387 #, c-format
1388 msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
1389 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --remote w tym samym czasie\n"
1390
1391 #: fish/fish.c:416
1392 #, c-format
1393 msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
1394 msgstr "%s: dodatkowe parametry wiersza poleceń za pomocą flagi --listen\n"
1395
1396 #: fish/fish.c:422
1397 #, c-format
1398 msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
1399 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
1400
1401 #: fish/fish.c:570
1402 #, c-format
1403 msgid ""
1404 "\n"
1405 "Welcome to guestfish, the libguestfs filesystem interactive shell for\n"
1406 "editing virtual machine filesystems.\n"
1407 "\n"
1408 "Type: 'help' for help with commands\n"
1409 "      'quit' to quit the shell\n"
1410 "\n"
1411 msgstr ""
1412 "\n"
1413 "Witaj w guestfish, interaktywnej powłoce systemów plików libguestfs do\n"
1414 "modyfikowania systemów plików maszyn wirtualnych.\n"
1415 "\n"
1416 "Proszę podać: \"help\", aby uzyskać pomoc o poleceniach\n"
1417 "              \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
1418 "\n"
1419
1420 #: fish/fish.c:650
1421 #, c-format
1422 msgid "%s: unterminated double quote\n"
1423 msgstr "%s: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
1424
1425 #: fish/fish.c:656 fish/fish.c:673
1426 #, c-format
1427 msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
1428 msgstr "%s: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
1429
1430 #: fish/fish.c:667
1431 #, c-format
1432 msgid "%s: unterminated single quote\n"
1433 msgstr "%s: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
1434
1435 #: fish/fish.c:722
1436 #, c-format
1437 msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
1438 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
1439
1440 #: fish/fish.c:739
1441 #, c-format
1442 msgid "%s: too many arguments\n"
1443 msgstr "%s: za dużo parametrów\n"
1444
1445 #: fish/fish.c:768
1446 #, c-format
1447 msgid "%s: empty command on command line\n"
1448 msgstr "%s: puste polecenie wiersza poleceń\n"
1449
1450 #: fish/fish.c:936
1451 msgid "display a list of commands or help on a command"
1452 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
1453
1454 #: fish/fish.c:938
1455 msgid "quit guestfish"
1456 msgstr "kończy działanie programu guestfish"
1457
1458 #: fish/fish.c:941
1459 msgid "allocate an image"
1460 msgstr "przydziela obraz"
1461
1462 #: fish/fish.c:943
1463 msgid "display a line of text"
1464 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
1465
1466 #: fish/fish.c:945
1467 msgid "edit a file in the image"
1468 msgstr "modyfikuje plik w obrazie"
1469
1470 #: fish/fish.c:947
1471 msgid "local change directory"
1472 msgstr "zmienia lokalny katalog"
1473
1474 #: fish/fish.c:949
1475 msgid "expand wildcards in command"
1476 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
1477
1478 #: fish/fish.c:951
1479 msgid "view a file in the pager"
1480 msgstr "wyświetla plik w pagerze"
1481
1482 #: fish/fish.c:953
1483 msgid "close and reopen libguestfs handle"
1484 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
1485
1486 #: fish/fish.c:955
1487 msgid "allocate a sparse image file"
1488 msgstr "przydziela plik rzadkiego obrazu"
1489
1490 #: fish/fish.c:957
1491 msgid "measure time taken to run command"
1492 msgstr "mierzy czas wykonania polecenia"
1493
1494 #: fish/fish.c:969
1495 #, c-format
1496 msgid ""
1497 "alloc - allocate an image\n"
1498 "     alloc <filename> <size>\n"
1499 "\n"
1500 "    This creates an empty (zeroed) file of the given size,\n"
1501 "    and then adds so it can be further examined.\n"
1502 "\n"
1503 "    For more advanced image creation, see qemu-img utility.\n"
1504 "\n"
1505 "    Size can be specified (where <nn> means a number):\n"
1506 "    <nn>             number of kilobytes\n"
1507 "      eg: 1440       standard 3.5\" floppy\n"
1508 "    <nn>K or <nn>KB  number of kilobytes\n"
1509 "    <nn>M or <nn>MB  number of megabytes\n"
1510 "    <nn>G or <nn>GB  number of gigabytes\n"
1511 "    <nn>T or <nn>TB  number of terabytes\n"
1512 "    <nn>P or <nn>PB  number of petabytes\n"
1513 "    <nn>E or <nn>EB  number of exabytes\n"
1514 "    <nn>sects        number of 512 byte sectors\n"
1515 msgstr ""
1516 "alloc - przydziela obraz\n"
1517 "     alloc <nazwa_pliku> <rozmiar>\n"
1518 "\n"
1519 "    Tworzy pusty (wypełniony zerami) plik o podanym rozmiarze,\n"
1520 "    a następnie dodaje go, aby mógł być dalej badany.\n"
1521 "\n"
1522 "    Aby uzyskać bardziej zaawansowane tworzenie obrazu,\n"
1523 "    proszę zobaczyć narzędzie qemu-img.\n"
1524 "\n"
1525 "    Można podać rozmiar (gdzie <nn> oznacza liczbę):\n"
1526 "    <nn>              liczba kilobajtów\n"
1527 "      np.: 1440       standardowa dyskietka 3.5\"\n"
1528 "    <nn>K lub <nn>KB  liczba kilobajtów\n"
1529 "    <nn>M lub <nn>MB  liczba megabajtów\n"
1530 "    <nn>G lub <nn>GB  liczba gigabajtów\n"
1531 "    <nn>T lub <nn>TB  liczba terabajtów\n"
1532 "    <nn>P lub <nn>PB  liczba petabajtów\n"
1533 "    <nn>E lub <nn>EB  liczba eksabajtów\n"
1534 "    <nn>sektory       liczba 512 bajtowych sektorów\n"
1535
1536 #: fish/fish.c:988
1537 #, c-format
1538 msgid ""
1539 "echo - display a line of text\n"
1540 "     echo [<params> ...]\n"
1541 "\n"
1542 "    This echos the parameters to the terminal.\n"
1543 msgstr ""
1544 "echo - wyświetla wiersz tekstu\n"
1545 "     echo [<parametry> ...]\n"
1546 "\n"
1547 "    Wyświetla ostatnie parametry w terminalu.\n"
1548
1549 #: fish/fish.c:995
1550 #, c-format
1551 msgid ""
1552 "edit - edit a file in the image\n"
1553 "     edit <filename>\n"
1554 "\n"
1555 "    This is used to edit a file.\n"
1556 "\n"
1557 "    It is the equivalent of (and is implemented by)\n"
1558 "    running \"cat\", editing locally, and then \"write-file\".\n"
1559 "\n"
1560 "    Normally it uses $EDITOR, but if you use the aliases\n"
1561 "    \"vi\" or \"emacs\" you will get those editors.\n"
1562 "\n"
1563 "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
1564 "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
1565 msgstr ""
1566 "edit - modyfikuje plik w obrazie\n"
1567 "     edit <nazwa_pliku>\n"
1568 "\n"
1569 "    Jest używane do modyfikowania pliku.\n"
1570 "\n"
1571 "    Jest odpowiednikiem (i jest implementowane przez)\n"
1572 "    wykonania polecenia \"cat\", zmodyfikowania lokalnie, a\n"
1573 "    następnie wykonania polecenia \"write-file\".\n"
1574 "\n"
1575 "    Normalnie używa zmiennej $EDITOR, ale jeśli zostanie użyty\n"
1576 "    alias \"vi\" lub \"emacs\", uzyskane zostaną te edytory.\n"
1577 "\n"
1578 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
1579 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
1580
1581 #: fish/fish.c:1009
1582 #, c-format
1583 msgid ""
1584 "lcd - local change directory\n"
1585 "    lcd <directory>\n"
1586 "\n"
1587 "    Change guestfish's current directory. This command is\n"
1588 "    useful if you want to download files to a particular\n"
1589 "    place.\n"
1590 msgstr ""
1591 "lcd - zmienia lokalny katalog\n"
1592 "    lcd <katalog>\n"
1593 "\n"
1594 "    Zmienia bieżący katalog guestfish. Te polecenie jest\n"
1595 "    przydatne, aby pobrać pliki do konkretnego miejsca.\n"
1596
1597 #: fish/fish.c:1016
1598 #, c-format
1599 msgid ""
1600 "glob - expand wildcards in command\n"
1601 "    glob <command> [<args> ...]\n"
1602 "\n"
1603 "    Glob runs <command> with wildcards expanded in any\n"
1604 "    command args.  Note that the command is run repeatedly\n"
1605 "    once for each expanded argument.\n"
1606 msgstr ""
1607 "glob - rozwija wieloznaczniki w poleceniach\n"
1608 "    glob <polecenie> [<parametry> ...]\n"
1609 "\n"
1610 "    Glob wykonuje <polecenie> z wieloznacznikami\n"
1611 "    rozwiniętymi we wszystkie parametry polecenia.\n"
1612 "    Proszę zauważyć, że polecenie jest wykonywane\n"
1613 "    raz dla każdego rozwiniętego parametru.\n"
1614
1615 #: fish/fish.c:1023
1616 #, c-format
1617 msgid ""
1618 "help - display a list of commands or help on a command\n"
1619 "     help cmd\n"
1620 "     help\n"
1621 msgstr ""
1622 "help - wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia\n"
1623 "     help polecenie\n"
1624 "     help\n"
1625
1626 #: fish/fish.c:1028
1627 #, c-format
1628 msgid ""
1629 "more - view a file in the pager\n"
1630 "     more <filename>\n"
1631 "\n"
1632 "    This is used to view a file in the pager.\n"
1633 "\n"
1634 "    It is the equivalent of (and is implemented by)\n"
1635 "    running \"cat\" and using the pager.\n"
1636 "\n"
1637 "    Normally it uses $PAGER, but if you use the alias\n"
1638 "    \"less\" then it always uses \"less\".\n"
1639 "\n"
1640 "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
1641 "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
1642 msgstr ""
1643 "more - wyświetla plik w pagerze\n"
1644 "     more <nazwa_pliku>\n"
1645 "\n"
1646 "    Jest używane do wyświetlania pliku w pagerze.\n"
1647 "\n"
1648 "    Jest odpowiednikiem (i jest implementowane przez)\n"
1649 "    wykonania polecenia \"cat\" i używanie pagera.\n"
1650 "\n"
1651 "    Normalnie używa zmiennej $PAGER, ale jeśli zostanie użyty\n"
1652 "    alias \"less\", zawsze będzie używane polecenie \"less\".\n"
1653 "\n"
1654 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
1655 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
1656
1657 #: fish/fish.c:1044
1658 #, c-format
1659 msgid ""
1660 "quit - quit guestfish\n"
1661 "     quit\n"
1662 msgstr ""
1663 "quit - kończy działanie programu guestfish\n"
1664 "     quit\n"
1665
1666 #: fish/fish.c:1047
1667 #, c-format
1668 msgid ""
1669 "reopen - close and reopen the libguestfs handle\n"
1670 "     reopen\n"
1671 "\n"
1672 "Close and reopen the libguestfs handle.  It is not necessary to use\n"
1673 "this normally, because the handle is closed properly when guestfish\n"
1674 "exits.  However this is occasionally useful for testing.\n"
1675 msgstr ""
1676 "reopen - zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs\n"
1677 "     reopen\n"
1678 "\n"
1679 "Zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs. Zwykle użycie\n"
1680 "tego nie jest wymagane, ponieważ program obsługi jest właściwie\n"
1681 "zamykany, kiedy guestfish kończy działanie. Mimo to może być czasem\n"
1682 "przydatne do testowania.\n"
1683
1684 #: fish/fish.c:1054
1685 #, c-format
1686 msgid ""
1687 "sparse - allocate a sparse image file\n"
1688 "     sparse <filename> <size>\n"
1689 "\n"
1690 "    This creates an empty sparse file of the given size,\n"
1691 "    and then adds so it can be further examined.\n"
1692 "\n"
1693 "    In all respects it works the same as the 'alloc'\n"
1694 "    command, except that the image file is allocated\n"
1695 "    sparsely, which means that disk blocks are not assigned\n"
1696 "    to the file until they are needed.  Sparse disk files\n"
1697 "    only use space when written to, but they are slower\n"
1698 "    and there is a danger you could run out of real disk\n"
1699 "    space during a write operation.\n"
1700 "\n"
1701 "    For more advanced image creation, see qemu-img utility.\n"
1702 "\n"
1703 "    Size can be specified (where <nn> means a number):\n"
1704 "    <nn>             number of kilobytes\n"
1705 "      eg: 1440       standard 3.5\" floppy\n"
1706 "    <nn>K or <nn>KB  number of kilobytes\n"
1707 "    <nn>M or <nn>MB  number of megabytes\n"
1708 "    <nn>G or <nn>GB  number of gigabytes\n"
1709 "    <nn>T or <nn>TB  number of terabytes\n"
1710 "    <nn>P or <nn>PB  number of petabytes\n"
1711 "    <nn>E or <nn>EB  number of exabytes\n"
1712 "    <nn>sects        number of 512 byte sectors\n"
1713 msgstr ""
1714 "sparse - przydziela plik rzadkiego obrazu\n"
1715 "     sparse <nazwa_pliku> <rozmiar>\n"
1716 "\n"
1717 "    Tworzy pusty rzadki plik o podanym rozmiarze,\n"
1718 "    a następnie dodaje go, aby mógł być dalej badany.\n"
1719 "\n"
1720 "    We wszystkich aspektach działa tak samo jak polecenie\n"
1721 "    \"alloc\", poza tym, że plik obrazu jest przydzielany\n"
1722 "    rzadko. Oznacza to, że bloki dysku nie są przydzielane\n"
1723 "    do pliku, dopóki nie są potrzebne. Pliki rzadkich dysków\n"
1724 "    używają miejsca tylko, kiedy są zapisywane, ale są\n"
1725 "    wolniejsze i istnieje niebezpieczeństwo wyjścia poza\n"
1726 "    realne miejsce na dysku podczas działania zapisu.\n"
1727 "\n"
1728 "    Aby uzyskać bardziej zaawansowane tworzenie obrazu,\n"
1729 "    proszę zobaczyć narzędzie qemu-img.\n"
1730 "\n"
1731 "    Można podać rozmiar (gdzie <nn> oznacza liczbę):\n"
1732 "    <nn>              liczba kilobajtów\n"
1733 "      np.: 1440       standardowa dyskietka 3.5\"\n"
1734 "    <nn>K lub <nn>KB  liczba kilobajtów\n"
1735 "    <nn>M lub <nn>MB  liczba megabajtów\n"
1736 "    <nn>G lub <nn>GB  liczba gigabajtów\n"
1737 "    <nn>T lub <nn>TB  liczba terabajtów\n"
1738 "    <nn>P lub <nn>PB  liczba petabajtów\n"
1739 "    <nn>E lub <nn>EB  liczba eksabajtów\n"
1740 "    <nn>sektory       liczba 512 bajtowych sektorów\n"
1741
1742 #: fish/fish.c:1081
1743 #, c-format
1744 msgid ""
1745 "time - measure time taken to run command\n"
1746 "    time <command> [<args> ...]\n"
1747 "\n"
1748 "    This runs <command> as usual, and prints the elapsed\n"
1749 "    time afterwards.\n"
1750 msgstr ""
1751 "time - mierzy czas wykonania polecenia\n"
1752 "    time <polecenie> [<parametry> ...]\n"
1753 "\n"
1754 "    Wykonuje <polecenie> i wyświetla czas, jaki upłynął.\n"
1755
1756 #: fish/fish.c:1087
1757 #, c-format
1758 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
1759 msgstr ""
1760 "%s: nieznane polecenie, należy użyć -h, aby wyświetlić listę wszystkich "
1761 "poleceń\n"
1762
1763 #: fish/fish.c:1101
1764 #, c-format
1765 msgid ""
1766 "Did you mean to open a disk image?  guestfish -a disk.img\n"
1767 "For a list of commands:             guestfish -h\n"
1768 "For complete documentation:         man guestfish\n"
1769 msgstr ""
1770
1771 #: fish/fish.c:1258
1772 #, c-format
1773 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
1774 msgstr "Cytat ucieczki w ciągu \"%s\"\n"
1775
1776 #: fish/glob.c:52
1777 #, c-format
1778 msgid "use 'glob command [args...]'\n"
1779 msgstr "należy użyć \"glob polecenie [parametry...]\"\n"
1780
1781 #: fish/glob.c:72
1782 #, c-format
1783 msgid "glob: guestfs_glob_expand call failed: %s\n"
1784 msgstr "glob: wywołanie guestfs_glob_expand nie powiodło się: %s\n"
1785
1786 #: fish/lcd.c:34
1787 #, c-format
1788 msgid "use 'lcd directory' to change local directory\n"
1789 msgstr "należy użyć \"lcd katalog\", aby zmienić lokalny katalog\n"
1790
1791 #: fish/more.c:40
1792 #, c-format
1793 msgid "use '%s filename' to page a file\n"
1794 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby wyświetlić plik\n"
1795
1796 #: fish/rc.c:249
1797 #, c-format
1798 msgid "guestfish: protocol error: could not read 'hello' message\n"
1799 msgstr "guestfish: błąd protokołu: nie można odczytać komunikatu \"hello\"\n"
1800
1801 #: fish/rc.c:254
1802 #, c-format
1803 msgid ""
1804 "guestfish: protocol error: version mismatch, server version '%s' does not "
1805 "match client version '%s'.  The two versions must match exactly.\n"
1806 msgstr ""
1807 "guestfish: błąd protokołu: wersja się nie zgadza, wersja serwera \"%s\" nie "
1808 "zgadza się z wersją klienta \"%s\". Obie wersje muszą się dokładnie "
1809 "zgadzać.\n"
1810
1811 #: fish/rc.c:329 fish/rc.c:343
1812 #, c-format
1813 msgid "guestfish: remote: looks like the server is not running\n"
1814 msgstr "guestfish: zdalnie: serwer nie jest uruchomiony\n"
1815
1816 #: fish/rc.c:355 fish/rc.c:369
1817 #, c-format
1818 msgid "guestfish: protocol error: could not send initial greeting to server\n"
1819 msgstr ""
1820 "guestfish: błąd protokołu: nie można wysłać początkowego powitania do "
1821 "serwera\n"
1822
1823 #: fish/rc.c:380
1824 #, c-format
1825 msgid "guestfish: protocol error: could not decode reply from server\n"
1826 msgstr ""
1827 "guestfish: błąd protokołu: nie można rozszyfrować odpowiedzi od serwera\n"
1828
1829 #: fish/reopen.c:36
1830 #, c-format
1831 msgid "'reopen' command takes no parameters\n"
1832 msgstr "polecenie \"reopen\" nie przyjmuje parametrów\n"
1833
1834 #: fish/reopen.c:46
1835 #, c-format
1836 msgid "reopen: guestfs_create: failed to create handle\n"
1837 msgstr "reopen: guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
1838
1839 #: fish/time.c:35
1840 #, c-format
1841 msgid "use 'time command [args...]'\n"
1842 msgstr "należy użyć \"time polecenie [parametry...]\"\n"
1843
1844 #: fuse/guestmount.c:873
1845 #, c-format
1846 msgid ""
1847 "%s: FUSE module for libguestfs\n"
1848 "%s lets you mount a virtual machine filesystem\n"
1849 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1850 "Usage:\n"
1851 "  %s [--options] [-- [--FUSE-options]] mountpoint\n"
1852 "Options:\n"
1853 "  -a|--add image       Add image\n"
1854 "  --dir-cache-timeout  Set readdir cache timeout (default 5 sec)\n"
1855 "  --fuse-help          Display extra FUSE options\n"
1856 "  --help               Display help message and exit\n"
1857 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
1858 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
1859 "  -o|--option opt      Pass extra option to FUSE\n"
1860 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
1861 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
1862 "  --trace              Trace guestfs API calls (to stderr)\n"
1863 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
1864 "  -V|--version         Display version and exit\n"
1865 msgstr ""
1866 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
1867 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
1868 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1869 "Użycie:\n"
1870 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
1871 "Opcje:\n"
1872 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
1873 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
1874 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
1875 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
1876 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
1877 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
1878 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
1879 "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
1880 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
1881 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
1882 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
1883 "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
1884 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
1885 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
1886
1887 #: fuse/guestmount.c:1082
1888 #, c-format
1889 msgid "%s: must have at least one -a and at least one -m option\n"
1890 msgstr "%s: musi posiadać co najmniej jedną opcję -a i co najmniej jedną -m\n"
1891
1892 #: fuse/guestmount.c:1090
1893 #, c-format
1894 msgid "%s: you must specify a mountpoint in the host filesystem\n"
1895 msgstr "%s: należy podać punkt montowania w systemie plików gospodarza\n"
1896
1897 #: src/guestfs.c:271
1898 #, c-format
1899 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
1900 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
1901
1902 #: src/guestfs.c:374
1903 #, c-format
1904 msgid "libguestfs: error: %s\n"
1905 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
1906
1907 #: src/guestfs.c:729
1908 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
1909 msgstr ""
1910 "wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
1911
1912 #: src/guestfs.c:743
1913 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
1914 msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
1915
1916 #: src/guestfs.c:757
1917 #, c-format
1918 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
1919 msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
1920
1921 #: src/guestfs.c:778 src/guestfs.c:815 src/guestfs.c:862
1922 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
1923 msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
1924
1925 #: src/guestfs.c:946
1926 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
1927 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
1928
1929 #: src/guestfs.c:951
1930 msgid "qemu has already been launched"
1931 msgstr "QEMU zostało już uruchomione"
1932
1933 #: src/guestfs.c:959
1934 #, c-format
1935 msgid "%s: cannot create temporary directory"
1936 msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
1937
1938 #: src/guestfs.c:1049
1939 #, c-format
1940 msgid "cannot find %s or %s on LIBGUESTFS_PATH (current path = %s)"
1941 msgstr "nie można odnaleźć %s lub %s w LIBGUESTFS_PATH (bieżąca ścieżka = %s)"
1942
1943 #: src/guestfs.c:1460
1944 msgid "failed to connect to vmchannel socket"
1945 msgstr "połączenie się z gniazdem kanału maszyny wirtualnej nie powiodło się"
1946
1947 #: src/guestfs.c:1479
1948 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
1949 msgstr ""
1950 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
1951 "błędów"
1952
1953 #: src/guestfs.c:1492
1954 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
1955 msgstr ""
1956 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
1957
1958 #: src/guestfs.c:1584
1959 #, c-format
1960 msgid "external command failed: %s"
1961 msgstr "zewnętrzne polecenie nie powiodło się: %s"
1962
1963 #: src/guestfs.c:1657
1964 #, c-format
1965 msgid ""
1966 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
1967 "the LIBGUESTFS_QEMU environment variable."
1968 msgstr ""
1969 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
1970 "ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
1971
1972 #: src/guestfs.c:1833
1973 msgid "qemu has not been launched yet"
1974 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
1975
1976 #: src/guestfs.c:1844
1977 msgid "no subprocess to kill"
1978 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
1979
1980 #: src/guestfs.c:1966
1981 #, c-format
1982 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
1983 msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
1984
1985 #: src/guestfs.c:1989
1986 #, c-format
1987 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
1988 msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
1989
1990 #: src/guestfs.c:2097
1991 #, c-format
1992 msgid ""
1993 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
1994 msgstr ""
1995 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x%"
1996 "x\n"
1997
1998 #: src/guestfs.c:2255 src/guestfs.c:2309
1999 msgid "unexpected end of file when reading from daemon"
2000 msgstr "nieoczekiwany koniec pliku podczas odczytywania z demona"
2001
2002 #: src/guestfs.c:2271
2003 #, c-format
2004 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
2005 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
2006
2007 #: src/guestfs.c:2286
2008 #, c-format
2009 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
2010 msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
2011
2012 #: src/guestfs.c:2416
2013 #, c-format
2014 msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
2015 msgstr "guestfs___send: stan %d != ZAJĘTY"
2016
2017 #: src/guestfs.c:2438
2018 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
2019 msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
2020
2021 #: src/guestfs.c:2447
2022 msgid "dispatch failed to marshal args"
2023 msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
2024
2025 #: src/guestfs.c:2577
2026 #, c-format
2027 msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
2028 msgstr "send_file_chunk: stan %d != GOTOWY"
2029
2030 #: src/guestfs.c:2593
2031 #, c-format
2032 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
2033 msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
2034
2035 #: src/guestfs.c:2716
2036 #, c-format
2037 msgid "%s: error in chunked encoding"
2038 msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
2039
2040 #: src/guestfs.c:2744
2041 msgid "write to daemon socket"
2042 msgstr "zapisuje do gniazda demona"
2043
2044 #: src/guestfs.c:2767
2045 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
2046 msgstr "receive_file_data: błąd przetwarzania w odpowiedzi wywołania zwrotnego"
2047
2048 #: src/guestfs.c:2772
2049 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
2050 msgstr ""
2051 "receive_file_data: otrzymano nieoczekiwaną flagę podczas odczytywania "
2052 "fragmentów pliku"
2053
2054 #: src/guestfs.c:2780
2055 msgid "failed to parse file chunk"
2056 msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
2057
2058 #: src/guestfs.c:2789
2059 msgid "file receive cancelled by daemon"
2060 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
2061
2062 #: test-tool/test-tool.c:78
2063 #, c-format
2064 msgid ""
2065 "libguestfs-test-tool: interactive test tool\n"
2066 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2067 "Usage:\n"
2068 "  libguestfs-test-tool [--options]\n"
2069 "Options:\n"
2070 "  --help         Display usage\n"
2071 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
2072 "                 Helper program (default: %s)\n"
2073 "  --qemudir dir  Specify QEMU source directory\n"
2074 "  --qemu qemu    Specify QEMU binary\n"
2075 "  --timeout n\n"
2076 "  -t n           Set launch timeout (default: %d seconds)\n"
2077 msgstr ""
2078 "libguestfs-test-tool: interaktywne narzędzie testowania\n"
2079 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2080 "Użycie:\n"
2081 "  libguestfs-test-tool [--opcje]\n"
2082 "Opcje:\n"
2083 "  --help         Wyświetla użycie\n"
2084 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
2085 "                 Program pomocniczy (domyślnie: %s)\n"
2086 "  --qemudir katalog  Podaje katalog źródłowy QEMU\n"
2087 "  --qemu QEMU    Podaje plik binarny QEMU\n"
2088 "  --timeout n\n"
2089 "  -t n           Ustawia czas oczekiwania na uruchomienie\n"
2090 "                 (domyślnie: %d sekundy)\n"
2091
2092 #: test-tool/test-tool.c:134
2093 #, c-format
2094 msgid "libguestfs-test-tool: unknown long option: %s (%d)\n"
2095 msgstr "libguestfs-test-tool: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
2096
2097 #: test-tool/test-tool.c:143
2098 #, c-format
2099 msgid "libguestfs-test-tool: invalid timeout: %s\n"
2100 msgstr "libguestfs-test-tool: nieprawidłowy czas oczekiwania: %s\n"
2101
2102 #: test-tool/test-tool.c:155
2103 #, c-format
2104 msgid "libguestfs-test-tool: unexpected command line option 0x%x\n"
2105 msgstr "libguestfs-test-tool: nieoczekiwana opcja wiersza poleceń 0x%x\n"
2106
2107 #: test-tool/test-tool.c:178
2108 #, c-format
2109 msgid "libguestfs-test-tool: failed to create libguestfs handle\n"
2110 msgstr ""
2111 "libguestfs-test-tool: utworzenie programu obsługi libguestfs nie powiodło "
2112 "się\n"
2113
2114 #: test-tool/test-tool.c:183 test-tool/test-tool.c:189
2115 #, c-format
2116 msgid "libguestfs-test-tool: failed to add drive '%s'\n"
2117 msgstr "libguestfs-test-tool: dodanie napędu \"%s\" nie powiodło się\n"
2118
2119 #: test-tool/test-tool.c:197
2120 #, c-format
2121 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
2122 msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version nie powiodło się\n"
2123
2124 #: test-tool/test-tool.c:219
2125 #, c-format
2126 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
2127 msgstr "libguestfs-test-tool: uruchomienie przyrządu nie powiodło się\n"
2128
2129 #: test-tool/test-tool.c:231
2130 #, c-format
2131 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run sfdisk\n"
2132 msgstr "libguestfs-test-tool: wykonanie sfdisk nie powiodło się\n"
2133
2134 #: test-tool/test-tool.c:237
2135 #, c-format
2136 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
2137 msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 nie powiodło się\n"
2138
2139 #: test-tool/test-tool.c:243
2140 #, c-format
2141 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
2142 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sda1 w / nie powiodło się\n"
2143
2144 #: test-tool/test-tool.c:249
2145 #, c-format
2146 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkdir /iso\n"
2147 msgstr "libguestfs-test-tool: utworzenie katalogu /iso nie powiodło się\n"
2148
2149 #: test-tool/test-tool.c:255
2150 #, c-format
2151 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sdb on /iso\n"
2152 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sdb w /iso nie powiodło się\n"
2153
2154 #: test-tool/test-tool.c:263
2155 #, c-format
2156 msgid "libguestfs-test-tool: could not run helper program, or helper failed\n"
2157 msgstr ""
2158 "libguestfs-test-tool: nie można uruchomić programu pomocniczego lub program "
2159 "nie powiódł się\n"
2160
2161 #: test-tool/test-tool.c:294
2162 #, c-format
2163 msgid ""
2164 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
2165 "--qemu/--qemudir options cannot be used.\n"
2166 msgstr ""
2167 "Zmienna środowiskowa LIBGUESTFS_QEMU jest już ustawiona, więc nie można\n"
2168 "użyć opcji --qemu/--qemudir.\n"
2169
2170 #: test-tool/test-tool.c:302
2171 #, c-format
2172 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
2173 msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
2174
2175 #: test-tool/test-tool.c:316
2176 #, c-format
2177 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
2178 msgstr "%s: nie wygląda na katalog źródłowy QEMU\n"
2179
2180 #: test-tool/test-tool.c:365
2181 #, c-format
2182 msgid ""
2183 "Test tool helper program 'libguestfs-test-tool-helper' is not\n"
2184 "available.  Expected to find it in '%s'\n"
2185 "\n"
2186 "Use the --helper option to specify the location of this program.\n"
2187 msgstr ""
2188 "Program pomocniczy narzędzia testowania \"libguestfs-test-tool-helper\" nie\n"
2189 "jest dostępny. Oczekiwano odnalezienie go w \"%s\"\n"
2190 "\n"
2191 "Należy użyć opcji --helper, aby podać położenie tego programu.\n"
2192
2193 #: test-tool/test-tool.c:381
2194 #, c-format
2195 msgid "command failed: %s"
2196 msgstr "polecenie nie powiodło się: %s"
2197
2198 #: test-tool/test-tool.c:389
2199 #, c-format
2200 msgid ""
2201 "Test tool helper program %s\n"
2202 "is not statically linked.  This is a build error when this test tool\n"
2203 "was built.\n"
2204 msgstr ""
2205 "Program pomocniczy narzędzia testowania %s\n"
2206 "nie jest skonsolidowany statycznie. Jest to błąd budowania.\n"
2207
2208 #: test-tool/test-tool.c:423
2209 #, c-format
2210 msgid "mkisofs command failed: %s\n"
2211 msgstr "polecenie mkisofs nie powiodło się: %s\n"