e29c789255bcce725cc41d6f44d68924173fd5ba
[libguestfs.git] / po / pl.po
1 # translation of pl.po to Polish
2 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009.
3 #
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: pl\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
8 "POT-Creation-Date: 2009-11-10 18:39+0000\n"
9 "PO-Revision-Date: 2009-10-04 23:10+0200\n"
10 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
11 "Language-Team: Polish <fedora-trans-pl@redhat.com>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: fish/alloc.c:39
17 #, c-format
18 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
19 msgstr "należy użyć \"alloc plik rozmiar\", aby utworzyć obraz\n"
20
21 #: fish/alloc.c:47 fish/alloc.c:94
22 #, c-format
23 msgid "can't allocate or add disks after launching\n"
24 msgstr "bez przydzielania lub dodawania dysków po uruchomieniu\n"
25
26 #: fish/alloc.c:86
27 #, fuzzy, c-format
28 msgid "use 'sparse file size' to create a sparse image\n"
29 msgstr "należy użyć \"alloc plik rozmiar\", aby utworzyć obraz\n"
30
31 #: fish/alloc.c:151 fish/alloc.c:158
32 #, c-format
33 msgid "could not parse size specification '%s'\n"
34 msgstr "nie można przetworzyć określenia rozmiaru \"%s\"\n"
35
36 #: fish/cmds.c:33
37 msgid "Command"
38 msgstr "Polecenie"
39
40 #: fish/cmds.c:33
41 msgid "Description"
42 msgstr "Opis"
43
44 #: fish/cmds.c:35 fish/cmds.c:297
45 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
46 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
47
48 #: fish/cmds.c:36 fish/cmds.c:294
49 msgid "add an image to examine or modify"
50 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
51
52 #: fish/cmds.c:37 fish/cmds.c:300
53 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
54 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
55
56 #: fish/cmds.c:38 fish/cmds.c:435
57 msgid "close the current Augeas handle"
58 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
59
60 #: fish/cmds.c:39 fish/cmds.c:441
61 msgid "define an Augeas node"
62 msgstr "określa węzeł Augeas"
63
64 #: fish/cmds.c:40 fish/cmds.c:438
65 msgid "define an Augeas variable"
66 msgstr "określa zmienną Augeas"
67
68 #: fish/cmds.c:41 fish/cmds.c:444
69 msgid "look up the value of an Augeas path"
70 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
71
72 #: fish/cmds.c:42 fish/cmds.c:432
73 msgid "create a new Augeas handle"
74 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
75
76 #: fish/cmds.c:43 fish/cmds.c:450
77 msgid "insert a sibling Augeas node"
78 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
79
80 #: fish/cmds.c:44 fish/cmds.c:465
81 msgid "load files into the tree"
82 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
83
84 #: fish/cmds.c:45 fish/cmds.c:468
85 msgid "list Augeas nodes under augpath"
86 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
87
88 #: fish/cmds.c:46 fish/cmds.c:459
89 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
90 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
91
92 #: fish/cmds.c:47 fish/cmds.c:456
93 msgid "move Augeas node"
94 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
95
96 #: fish/cmds.c:48 fish/cmds.c:453
97 msgid "remove an Augeas path"
98 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
99
100 #: fish/cmds.c:49 fish/cmds.c:462
101 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
102 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
103
104 #: fish/cmds.c:50 fish/cmds.c:447
105 msgid "set Augeas path to value"
106 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
107
108 #: fish/cmds.c:51 fish/cmds.c:576
109 msgid "flush device buffers"
110 msgstr "czyści bufory urządzenia"
111
112 #: fish/cmds.c:52 fish/cmds.c:564
113 msgid "get blocksize of block device"
114 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
115
116 #: fish/cmds.c:53 fish/cmds.c:558
117 msgid "is block device set to read-only"
118 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
119
120 #: fish/cmds.c:54 fish/cmds.c:573
121 msgid "get total size of device in bytes"
122 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
123
124 #: fish/cmds.c:55 fish/cmds.c:561
125 msgid "get sectorsize of block device"
126 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
127
128 #: fish/cmds.c:56 fish/cmds.c:570
129 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
130 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
131
132 #: fish/cmds.c:57 fish/cmds.c:579
133 msgid "reread partition table"
134 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
135
136 #: fish/cmds.c:58 fish/cmds.c:567
137 msgid "set blocksize of block device"
138 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
139
140 #: fish/cmds.c:59 fish/cmds.c:552
141 msgid "set block device to read-only"
142 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
143
144 #: fish/cmds.c:60 fish/cmds.c:555
145 msgid "set block device to read-write"
146 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
147
148 #: fish/cmds.c:61 fish/cmds.c:975
149 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
150 msgstr ""
151
152 #: fish/cmds.c:62 fish/cmds.c:396
153 msgid "list the contents of a file"
154 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
155
156 #: fish/cmds.c:63 fish/cmds.c:588
157 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
158 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
159
160 #: fish/cmds.c:64 fish/cmds.c:486
161 msgid "change file mode"
162 msgstr "zmienia tryb pliku"
163
164 #: fish/cmds.c:65 fish/cmds.c:129 fish/cmds.c:489 fish/cmds.c:993
165 msgid "change file owner and group"
166 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
167
168 #: fish/cmds.c:66 fish/cmds.c:534
169 msgid "run a command from the guest filesystem"
170 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
171
172 #: fish/cmds.c:67 fish/cmds.c:537
173 msgid "run a command, returning lines"
174 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
175
176 #: fish/cmds.c:68 fish/cmds.c:303
177 msgid "add qemu parameters"
178 msgstr "dodaje parametry QEMU"
179
180 #: fish/cmds.c:69 fish/cmds.c:645
181 msgid "copy a file"
182 msgstr "kopiuje plik"
183
184 #: fish/cmds.c:70 fish/cmds.c:648
185 msgid "copy a file or directory recursively"
186 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
187
188 #: fish/cmds.c:71 fish/cmds.c:612
189 msgid "debugging and internals"
190 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
191
192 #: fish/cmds.c:72 fish/cmds.c:759
193 msgid "report file system disk space usage"
194 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
195
196 #: fish/cmds.c:73 fish/cmds.c:762
197 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
198 msgstr ""
199 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
200
201 #: fish/cmds.c:74 fish/cmds.c:657
202 msgid "return kernel messages"
203 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
204
205 #: fish/cmds.c:75 fish/cmds.c:585
206 msgid "download a file to the local machine"
207 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
208
209 #: fish/cmds.c:76 fish/cmds.c:654
210 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
211 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
212
213 #: fish/cmds.c:77 fish/cmds.c:765
214 msgid "estimate file space usage"
215 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
216
217 #: fish/cmds.c:78 fish/cmds.c:708
218 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
219 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
220
221 #: fish/cmds.c:79 fish/cmds.c:969
222 msgid "echo arguments back to the client"
223 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
224
225 #: fish/cmds.c:80 fish/cmds.c:81 fish/cmds.c:85 fish/cmds.c:86 fish/cmds.c:108
226 #: fish/cmds.c:109 fish/cmds.c:273 fish/cmds.c:274 fish/cmds.c:277
227 #: fish/cmds.c:278 fish/cmds.c:280 fish/cmds.c:281 fish/cmds.c:837
228 #: fish/cmds.c:840 fish/cmds.c:843 fish/cmds.c:846 fish/cmds.c:849
229 #: fish/cmds.c:852 fish/cmds.c:855 fish/cmds.c:858 fish/cmds.c:861
230 #: fish/cmds.c:864 fish/cmds.c:867 fish/cmds.c:870
231 msgid "return lines matching a pattern"
232 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
233
234 #: fish/cmds.c:82 fish/cmds.c:663
235 msgid "test if two files have equal contents"
236 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
237
238 #: fish/cmds.c:83 fish/cmds.c:492
239 msgid "test if file or directory exists"
240 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
241
242 #: fish/cmds.c:84 fish/cmds.c:891
243 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
244 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
245
246 #: fish/cmds.c:87 fish/cmds.c:531
247 msgid "determine file type"
248 msgstr "określa typ pliku"
249
250 #: fish/cmds.c:88 fish/cmds.c:705
251 msgid "find all files and directories"
252 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
253
254 #: fish/cmds.c:89 fish/cmds.c:972
255 #, fuzzy
256 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
257 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
258
259 #: fish/cmds.c:90 fish/cmds.c:636
260 msgid "run the filesystem checker"
261 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
262
263 #: fish/cmds.c:91 fish/cmds.c:321
264 msgid "get the additional kernel options"
265 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
266
267 #: fish/cmds.c:92 fish/cmds.c:327
268 msgid "get autosync mode"
269 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
270
271 #: fish/cmds.c:93 fish/cmds.c:378
272 msgid "get direct appliance mode flag"
273 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
274
275 #: fish/cmds.c:94 fish/cmds.c:627
276 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
277 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
278
279 #: fish/cmds.c:95 fish/cmds.c:633
280 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
281 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
282
283 #: fish/cmds.c:96 fish/cmds.c:354
284 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
285 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
286
287 #: fish/cmds.c:97 fish/cmds.c:315
288 msgid "get the search path"
289 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
290
291 #: fish/cmds.c:98 fish/cmds.c:357
292 msgid "get PID of qemu subprocess"
293 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
294
295 #: fish/cmds.c:99 fish/cmds.c:309
296 msgid "get the qemu binary"
297 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
298
299 #: fish/cmds.c:100 fish/cmds.c:384
300 #, fuzzy
301 msgid "get recovery process enabled flag"
302 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
303
304 #: fish/cmds.c:101 fish/cmds.c:366
305 msgid "get SELinux enabled flag"
306 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
307
308 #: fish/cmds.c:102 fish/cmds.c:348
309 msgid "get the current state"
310 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
311
312 #: fish/cmds.c:103 fish/cmds.c:372
313 msgid "get command trace enabled flag"
314 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
315
316 #: fish/cmds.c:104 fish/cmds.c:333
317 msgid "get verbose mode"
318 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
319
320 #: fish/cmds.c:105 fish/cmds.c:942
321 msgid "get SELinux security context"
322 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
323
324 #: fish/cmds.c:106 fish/cmds.c:130 fish/cmds.c:807 fish/cmds.c:810
325 msgid "list extended attributes of a file or directory"
326 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
327
328 #: fish/cmds.c:107 fish/cmds.c:723
329 msgid "expand a wildcard path"
330 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
331
332 #: fish/cmds.c:110 fish/cmds.c:642
333 msgid "install GRUB"
334 msgstr "instaluje program GRUB"
335
336 #: fish/cmds.c:111 fish/cmds.c:747
337 msgid "return first 10 lines of a file"
338 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
339
340 #: fish/cmds.c:112 fish/cmds.c:750
341 msgid "return first N lines of a file"
342 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
343
344 #: fish/cmds.c:113 fish/cmds.c:672
345 msgid "dump a file in hexadecimal"
346 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
347
348 #: fish/cmds.c:114 fish/cmds.c:768
349 msgid "list files in an initrd"
350 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
351
352 #: fish/cmds.c:115 fish/cmds.c:924
353 msgid "add an inotify watch"
354 msgstr "dodaje obserwację inotify"
355
356 #: fish/cmds.c:116 fish/cmds.c:936
357 msgid "close the inotify handle"
358 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
359
360 #: fish/cmds.c:117 fish/cmds.c:933
361 msgid "return list of watched files that had events"
362 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
363
364 #: fish/cmds.c:118 fish/cmds.c:921
365 msgid "create an inotify handle"
366 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
367
368 #: fish/cmds.c:119 fish/cmds.c:930
369 msgid "return list of inotify events"
370 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
371
372 #: fish/cmds.c:120 fish/cmds.c:927
373 msgid "remove an inotify watch"
374 msgstr "usuwa obserwację inotify"
375
376 #: fish/cmds.c:121 fish/cmds.c:345
377 msgid "is busy processing a command"
378 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
379
380 #: fish/cmds.c:122 fish/cmds.c:339
381 msgid "is in configuration state"
382 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
383
384 #: fish/cmds.c:123 fish/cmds.c:124 fish/cmds.c:495 fish/cmds.c:498
385 msgid "test if file exists"
386 msgstr "testuje, czy plik istnieje"
387
388 #: fish/cmds.c:125 fish/cmds.c:342
389 msgid "is launching subprocess"
390 msgstr "uruchamia podprocesy"
391
392 #: fish/cmds.c:126 fish/cmds.c:336
393 msgid "is ready to accept commands"
394 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
395
396 #: fish/cmds.c:127 fish/cmds.c:291
397 msgid "kill the qemu subprocess"
398 msgstr "niszczy podproces QEMU"
399
400 #: fish/cmds.c:128 fish/cmds.c:288
401 msgid "launch the qemu subprocess"
402 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
403
404 #: fish/cmds.c:131 fish/cmds.c:405
405 msgid "list the block devices"
406 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
407
408 #: fish/cmds.c:132 fish/cmds.c:408
409 msgid "list the partitions"
410 msgstr "wyświetla listę partycji"
411
412 #: fish/cmds.c:133 fish/cmds.c:399
413 msgid "list the files in a directory (long format)"
414 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
415
416 #: fish/cmds.c:134 fish/cmds.c:135 fish/cmds.c:876 fish/cmds.c:879
417 msgid "create a hard link"
418 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
419
420 #: fish/cmds.c:136 fish/cmds.c:137 fish/cmds.c:882 fish/cmds.c:885
421 msgid "create a symbolic link"
422 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
423
424 #: fish/cmds.c:138 fish/cmds.c:201 fish/cmds.c:819 fish/cmds.c:822
425 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
426 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
427
428 #: fish/cmds.c:139 fish/cmds.c:402
429 msgid "list the files in a directory"
430 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
431
432 #: fish/cmds.c:140 fish/cmds.c:223 fish/cmds.c:813 fish/cmds.c:816
433 msgid "set extended attribute of a file or directory"
434 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
435
436 #: fish/cmds.c:141 fish/cmds.c:543
437 msgid "get file information for a symbolic link"
438 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
439
440 #: fish/cmds.c:142 fish/cmds.c:996
441 msgid "lstat on multiple files"
442 msgstr ""
443
444 #: fish/cmds.c:143 fish/cmds.c:265 fish/cmds.c:504 fish/cmds.c:507
445 msgid "create an LVM volume group"
446 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
447
448 #: fish/cmds.c:144 fish/cmds.c:528
449 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
450 msgstr ""
451 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
452
453 #: fish/cmds.c:145 fish/cmds.c:615
454 msgid "remove an LVM logical volume"
455 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
456
457 #: fish/cmds.c:146 fish/cmds.c:699
458 msgid "resize an LVM logical volume"
459 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
460
461 #: fish/cmds.c:147 fish/cmds.c:148 fish/cmds.c:417 fish/cmds.c:426
462 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
463 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
464
465 #: fish/cmds.c:149 fish/cmds.c:999
466 msgid "lgetxattr on multiple files"
467 msgstr ""
468
469 #: fish/cmds.c:150 fish/cmds.c:480
470 msgid "create a directory"
471 msgstr "tworzy katalog"
472
473 #: fish/cmds.c:151 fish/cmds.c:990
474 #, fuzzy
475 msgid "create a directory with a particular mode"
476 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
477
478 #: fish/cmds.c:152 fish/cmds.c:483
479 msgid "create a directory and parents"
480 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
481
482 #: fish/cmds.c:153 fish/cmds.c:735
483 msgid "create a temporary directory"
484 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
485
486 #: fish/cmds.c:154 fish/cmds.c:155 fish/cmds.c:156 fish/cmds.c:957
487 #: fish/cmds.c:960 fish/cmds.c:963
488 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
489 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
490
491 #: fish/cmds.c:157 fish/cmds.c:948
492 msgid "make ext2/3/4 external journal"
493 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
494
495 #: fish/cmds.c:158 fish/cmds.c:951
496 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
497 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
498
499 #: fish/cmds.c:159 fish/cmds.c:954
500 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
501 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
502
503 #: fish/cmds.c:160 fish/cmds.c:786
504 msgid "make FIFO (named pipe)"
505 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
506
507 #: fish/cmds.c:161 fish/cmds.c:510
508 msgid "make a filesystem"
509 msgstr "tworzy system plików"
510
511 #: fish/cmds.c:162 fish/cmds.c:945
512 msgid "make a filesystem with block size"
513 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
514
515 #: fish/cmds.c:163 fish/cmds.c:828
516 msgid "create a mountpoint"
517 msgstr "tworzy punkt montowania"
518
519 #: fish/cmds.c:164 fish/cmds.c:783
520 msgid "make block, character or FIFO devices"
521 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
522
523 #: fish/cmds.c:165 fish/cmds.c:789
524 msgid "make block device node"
525 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
526
527 #: fish/cmds.c:166 fish/cmds.c:792
528 msgid "make char device node"
529 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
530
531 #: fish/cmds.c:167 fish/cmds.c:774
532 msgid "create a swap partition"
533 msgstr "tworzy partycję wymiany"
534
535 #: fish/cmds.c:168 fish/cmds.c:777
536 msgid "create a swap partition with a label"
537 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
538
539 #: fish/cmds.c:169 fish/cmds.c:780
540 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
541 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
542
543 #: fish/cmds.c:170 fish/cmds.c:918
544 msgid "create a swap file"
545 msgstr "tworzy plik wymiany"
546
547 #: fish/cmds.c:171 fish/cmds.c:966
548 msgid "load a kernel module"
549 msgstr "wczytuje moduł jądra"
550
551 #: fish/cmds.c:172 fish/cmds.c:387
552 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
553 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
554
555 #: fish/cmds.c:173 fish/cmds.c:771
556 msgid "mount a file using the loop device"
557 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
558
559 #: fish/cmds.c:174 fish/cmds.c:606
560 msgid "mount a guest disk with mount options"
561 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
562
563 #: fish/cmds.c:175 fish/cmds.c:603
564 msgid "mount a guest disk, read-only"
565 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
566
567 #: fish/cmds.c:176 fish/cmds.c:609
568 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
569 msgstr ""
570 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
571 "plików"
572
573 #: fish/cmds.c:177 fish/cmds.c:825
574 msgid "show mountpoints"
575 msgstr "wyświetla punkty montowania"
576
577 #: fish/cmds.c:178 fish/cmds.c:522
578 msgid "show mounted filesystems"
579 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
580
581 #: fish/cmds.c:179 fish/cmds.c:651
582 msgid "move a file"
583 msgstr "przenosi plik"
584
585 #: fish/cmds.c:180 fish/cmds.c:714
586 msgid "probe NTFS volume"
587 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
588
589 #: fish/cmds.c:181 fish/cmds.c:1011
590 #, fuzzy
591 msgid "add a partition to the device"
592 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
593
594 #: fish/cmds.c:182 fish/cmds.c:1014
595 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
596 msgstr ""
597
598 #: fish/cmds.c:183 fish/cmds.c:1026
599 #, fuzzy
600 msgid "get the partition table type"
601 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
602
603 #: fish/cmds.c:184 fish/cmds.c:1008
604 #, fuzzy
605 msgid "create an empty partition table"
606 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
607
608 #: fish/cmds.c:185 fish/cmds.c:1023
609 #, fuzzy
610 msgid "list partitions on a device"
611 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
612
613 #: fish/cmds.c:186 fish/cmds.c:1017
614 #, fuzzy
615 msgid "make a partition bootable"
616 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
617
618 #: fish/cmds.c:187 fish/cmds.c:1020
619 #, fuzzy
620 msgid "set partition name"
621 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
622
623 #: fish/cmds.c:188 fish/cmds.c:660
624 msgid "ping the guest daemon"
625 msgstr "odpytuje demona gościa"
626
627 #: fish/cmds.c:189 fish/cmds.c:1005
628 #, fuzzy
629 msgid "read part of a file"
630 msgstr "odczytuje plik"
631
632 #: fish/cmds.c:190 fish/cmds.c:501
633 msgid "create an LVM physical volume"
634 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
635
636 #: fish/cmds.c:191 fish/cmds.c:621
637 msgid "remove an LVM physical volume"
638 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
639
640 #: fish/cmds.c:192 fish/cmds.c:678
641 msgid "resize an LVM physical volume"
642 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
643
644 #: fish/cmds.c:193 fish/cmds.c:194 fish/cmds.c:411 fish/cmds.c:420
645 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
646 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
647
648 #: fish/cmds.c:195 fish/cmds.c:834
649 msgid "read a file"
650 msgstr "odczytuje plik"
651
652 #: fish/cmds.c:196 fish/cmds.c:429
653 msgid "read file as lines"
654 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
655
656 #: fish/cmds.c:197 fish/cmds.c:798
657 msgid "read directories entries"
658 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
659
660 #: fish/cmds.c:198 fish/cmds.c:888
661 msgid "read the target of a symbolic link"
662 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
663
664 #: fish/cmds.c:199 fish/cmds.c:1002
665 msgid "readlink on multiple files"
666 msgstr ""
667
668 #: fish/cmds.c:200 fish/cmds.c:873
669 msgid "canonicalized absolute pathname"
670 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
671
672 #: fish/cmds.c:202 fish/cmds.c:702
673 msgid "resize an ext2/ext3 filesystem"
674 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2/ext3"
675
676 #: fish/cmds.c:203 fish/cmds.c:471
677 msgid "remove a file"
678 msgstr "usuwa plik"
679
680 #: fish/cmds.c:204 fish/cmds.c:477
681 msgid "remove a file or directory recursively"
682 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
683
684 #: fish/cmds.c:205 fish/cmds.c:474
685 msgid "remove a directory"
686 msgstr "usuwa katalog"
687
688 #: fish/cmds.c:206 fish/cmds.c:831
689 msgid "remove a mountpoint"
690 msgstr "usuwa punkt montowania"
691
692 #: fish/cmds.c:207 fish/cmds.c:726
693 msgid "scrub (securely wipe) a device"
694 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
695
696 #: fish/cmds.c:208 fish/cmds.c:729
697 msgid "scrub (securely wipe) a file"
698 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
699
700 #: fish/cmds.c:209 fish/cmds.c:732
701 msgid "scrub (securely wipe) free space"
702 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
703
704 #: fish/cmds.c:210 fish/cmds.c:318
705 msgid "add options to kernel command line"
706 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
707
708 #: fish/cmds.c:211 fish/cmds.c:324
709 msgid "set autosync mode"
710 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
711
712 #: fish/cmds.c:212 fish/cmds.c:375
713 msgid "enable or disable direct appliance mode"
714 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
715
716 #: fish/cmds.c:213 fish/cmds.c:624
717 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
718 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
719
720 #: fish/cmds.c:214 fish/cmds.c:630
721 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
722 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
723
724 #: fish/cmds.c:215 fish/cmds.c:351
725 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
726 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
727
728 #: fish/cmds.c:216 fish/cmds.c:312
729 msgid "set the search path"
730 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
731
732 #: fish/cmds.c:217 fish/cmds.c:306
733 msgid "set the qemu binary"
734 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
735
736 #: fish/cmds.c:218 fish/cmds.c:381
737 #, fuzzy
738 msgid "enable or disable the recovery process"
739 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
740
741 #: fish/cmds.c:219 fish/cmds.c:363
742 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
743 msgstr ""
744 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
745
746 #: fish/cmds.c:220 fish/cmds.c:369
747 msgid "enable or disable command traces"
748 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
749
750 #: fish/cmds.c:221 fish/cmds.c:330
751 msgid "set verbose mode"
752 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
753
754 #: fish/cmds.c:222 fish/cmds.c:939
755 msgid "set SELinux security context"
756 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
757
758 #: fish/cmds.c:224 fish/cmds.c:225 fish/cmds.c:513 fish/cmds.c:801
759 msgid "create partitions on a block device"
760 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
761
762 #: fish/cmds.c:226 fish/cmds.c:681
763 msgid "modify a single partition on a block device"
764 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
765
766 #: fish/cmds.c:227 fish/cmds.c:690
767 msgid "display the disk geometry from the partition table"
768 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
769
770 #: fish/cmds.c:228 fish/cmds.c:687
771 msgid "display the kernel geometry"
772 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
773
774 #: fish/cmds.c:229 fish/cmds.c:684
775 msgid "display the partition table"
776 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
777
778 #: fish/cmds.c:230 fish/cmds.c:717
779 msgid "run a command via the shell"
780 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
781
782 #: fish/cmds.c:231 fish/cmds.c:720
783 msgid "run a command via the shell returning lines"
784 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
785
786 #: fish/cmds.c:232 fish/cmds.c:711
787 msgid "sleep for some seconds"
788 msgstr "usypia na kilka sekund"
789
790 #: fish/cmds.c:233 fish/cmds.c:540
791 msgid "get file information"
792 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
793
794 #: fish/cmds.c:234 fish/cmds.c:546
795 msgid "get file system statistics"
796 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
797
798 #: fish/cmds.c:235 fish/cmds.c:236 fish/cmds.c:666 fish/cmds.c:669
799 msgid "print the printable strings in a file"
800 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
801
802 #: fish/cmds.c:237 fish/cmds.c:897
803 msgid "disable swap on device"
804 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
805
806 #: fish/cmds.c:238 fish/cmds.c:903
807 msgid "disable swap on file"
808 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
809
810 #: fish/cmds.c:239 fish/cmds.c:909
811 msgid "disable swap on labeled swap partition"
812 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
813
814 #: fish/cmds.c:240 fish/cmds.c:915
815 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
816 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
817
818 #: fish/cmds.c:241 fish/cmds.c:894
819 msgid "enable swap on device"
820 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
821
822 #: fish/cmds.c:242 fish/cmds.c:900
823 msgid "enable swap on file"
824 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
825
826 #: fish/cmds.c:243 fish/cmds.c:906
827 msgid "enable swap on labeled swap partition"
828 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
829
830 #: fish/cmds.c:244 fish/cmds.c:912
831 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
832 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
833
834 #: fish/cmds.c:245 fish/cmds.c:390
835 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
836 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
837
838 #: fish/cmds.c:246 fish/cmds.c:753
839 msgid "return last 10 lines of a file"
840 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
841
842 #: fish/cmds.c:247 fish/cmds.c:756
843 msgid "return last N lines of a file"
844 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
845
846 #: fish/cmds.c:248 fish/cmds.c:591
847 msgid "unpack tarfile to directory"
848 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
849
850 #: fish/cmds.c:249 fish/cmds.c:594
851 msgid "pack directory into tarfile"
852 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
853
854 #: fish/cmds.c:250 fish/cmds.c:597
855 msgid "unpack compressed tarball to directory"
856 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
857
858 #: fish/cmds.c:251 fish/cmds.c:600
859 msgid "pack directory into compressed tarball"
860 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
861
862 #: fish/cmds.c:252 fish/cmds.c:393
863 msgid "update file timestamps or create a new file"
864 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
865
866 #: fish/cmds.c:253 fish/cmds.c:981
867 msgid "truncate a file to zero size"
868 msgstr ""
869
870 #: fish/cmds.c:254 fish/cmds.c:984
871 msgid "truncate a file to a particular size"
872 msgstr ""
873
874 #: fish/cmds.c:255 fish/cmds.c:549
875 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
876 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
877
878 #: fish/cmds.c:256 fish/cmds.c:795
879 msgid "set file mode creation mask (umask)"
880 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
881
882 #: fish/cmds.c:257 fish/cmds.c:519
883 msgid "unmount a filesystem"
884 msgstr "odmontowuje system plików"
885
886 #: fish/cmds.c:258 fish/cmds.c:525
887 msgid "unmount all filesystems"
888 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
889
890 #: fish/cmds.c:259 fish/cmds.c:582
891 msgid "upload a file from the local machine"
892 msgstr "wysyła plik do z lokalnej maszyny"
893
894 #: fish/cmds.c:260 fish/cmds.c:987
895 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
896 msgstr ""
897
898 #: fish/cmds.c:261 fish/cmds.c:360
899 msgid "get the library version number"
900 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
901
902 #: fish/cmds.c:262 fish/cmds.c:978
903 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
904 msgstr ""
905
906 #: fish/cmds.c:263 fish/cmds.c:696
907 msgid "activate or deactivate some volume groups"
908 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
909
910 #: fish/cmds.c:264 fish/cmds.c:693
911 msgid "activate or deactivate all volume groups"
912 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
913
914 #: fish/cmds.c:266 fish/cmds.c:618
915 msgid "remove an LVM volume group"
916 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
917
918 #: fish/cmds.c:267 fish/cmds.c:268 fish/cmds.c:414 fish/cmds.c:423
919 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
920 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
921
922 #: fish/cmds.c:269 fish/cmds.c:744
923 msgid "count characters in a file"
924 msgstr "liczy znaki w pliku"
925
926 #: fish/cmds.c:270 fish/cmds.c:738
927 msgid "count lines in a file"
928 msgstr "liczy wiersze w pliku"
929
930 #: fish/cmds.c:271 fish/cmds.c:741
931 msgid "count words in a file"
932 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
933
934 #: fish/cmds.c:272 fish/cmds.c:516
935 msgid "create a file"
936 msgstr "tworzy plik"
937
938 #: fish/cmds.c:275 fish/cmds.c:639
939 msgid "write zeroes to the device"
940 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
941
942 #: fish/cmds.c:276 fish/cmds.c:675
943 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
944 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
945
946 #: fish/cmds.c:279 fish/cmds.c:804
947 msgid "determine file type inside a compressed file"
948 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
949
950 #: fish/cmds.c:282
951 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
952 msgstr ""
953 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
954 "pomoc polecenia.Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc o "
955 "poleceniu."
956
957 #: fish/cmds.c:1304 fish/cmds.c:1316 fish/cmds.c:1329 fish/cmds.c:1343
958 #: fish/cmds.c:1357 fish/cmds.c:1372 fish/cmds.c:1387 fish/cmds.c:1400
959 #: fish/cmds.c:1415 fish/cmds.c:1428 fish/cmds.c:1443 fish/cmds.c:1456
960 #: fish/cmds.c:1470 fish/cmds.c:1483 fish/cmds.c:1498 fish/cmds.c:1511
961 #: fish/cmds.c:1525 fish/cmds.c:1539 fish/cmds.c:1553 fish/cmds.c:1567
962 #: fish/cmds.c:1581 fish/cmds.c:1596 fish/cmds.c:1609 fish/cmds.c:1623
963 #: fish/cmds.c:1637 fish/cmds.c:1653 fish/cmds.c:1666 fish/cmds.c:1681
964 #: fish/cmds.c:1694 fish/cmds.c:1709 fish/cmds.c:1722 fish/cmds.c:1737
965 #: fish/cmds.c:1750 fish/cmds.c:1766 fish/cmds.c:1780 fish/cmds.c:1793
966 #: fish/cmds.c:1809 fish/cmds.c:1828 fish/cmds.c:1847 fish/cmds.c:1865
967 #: fish/cmds.c:1880 fish/cmds.c:1895 fish/cmds.c:1910 fish/cmds.c:1925
968 #: fish/cmds.c:1940 fish/cmds.c:1955 fish/cmds.c:1970 fish/cmds.c:1986
969 #: fish/cmds.c:2006 fish/cmds.c:2022 fish/cmds.c:2036 fish/cmds.c:2055
970 #: fish/cmds.c:2074 fish/cmds.c:2092 fish/cmds.c:2109 fish/cmds.c:2125
971 #: fish/cmds.c:2142 fish/cmds.c:2157 fish/cmds.c:2173 fish/cmds.c:2185
972 #: fish/cmds.c:2198 fish/cmds.c:2215 fish/cmds.c:2231 fish/cmds.c:2247
973 #: fish/cmds.c:2263 fish/cmds.c:2279 fish/cmds.c:2296 fish/cmds.c:2315
974 #: fish/cmds.c:2333 fish/cmds.c:2351 fish/cmds.c:2369 fish/cmds.c:2387
975 #: fish/cmds.c:2402 fish/cmds.c:2421 fish/cmds.c:2438 fish/cmds.c:2457
976 #: fish/cmds.c:2479 fish/cmds.c:2497 fish/cmds.c:2510 fish/cmds.c:2525
977 #: fish/cmds.c:2537 fish/cmds.c:2550 fish/cmds.c:2569 fish/cmds.c:2588
978 #: fish/cmds.c:2607 fish/cmds.c:2626 fish/cmds.c:2645 fish/cmds.c:2664
979 #: fish/cmds.c:2681 fish/cmds.c:2695 fish/cmds.c:2709 fish/cmds.c:2725
980 #: fish/cmds.c:2741 fish/cmds.c:2758 fish/cmds.c:2773 fish/cmds.c:2789
981 #: fish/cmds.c:2805 fish/cmds.c:2819 fish/cmds.c:2834 fish/cmds.c:2850
982 #: fish/cmds.c:2868 fish/cmds.c:2889 fish/cmds.c:2905 fish/cmds.c:2921
983 #: fish/cmds.c:2937 fish/cmds.c:2955 fish/cmds.c:2972 fish/cmds.c:2991
984 #: fish/cmds.c:3009 fish/cmds.c:3029 fish/cmds.c:3043 fish/cmds.c:3057
985 #: fish/cmds.c:3072 fish/cmds.c:3087 fish/cmds.c:3105 fish/cmds.c:3120
986 #: fish/cmds.c:3138 fish/cmds.c:3155 fish/cmds.c:3170 fish/cmds.c:3188
987 #: fish/cmds.c:3208 fish/cmds.c:3228 fish/cmds.c:3247 fish/cmds.c:3260
988 #: fish/cmds.c:3275 fish/cmds.c:3289 fish/cmds.c:3310 fish/cmds.c:3330
989 #: fish/cmds.c:3350 fish/cmds.c:3369 fish/cmds.c:3383 fish/cmds.c:3402
990 #: fish/cmds.c:3421 fish/cmds.c:3438 fish/cmds.c:3455 fish/cmds.c:3472
991 #: fish/cmds.c:3487 fish/cmds.c:3505 fish/cmds.c:3520 fish/cmds.c:3534
992 #: fish/cmds.c:3553 fish/cmds.c:3567 fish/cmds.c:3582 fish/cmds.c:3599
993 #: fish/cmds.c:3616 fish/cmds.c:3633 fish/cmds.c:3652 fish/cmds.c:3666
994 #: fish/cmds.c:3682 fish/cmds.c:3698 fish/cmds.c:3717 fish/cmds.c:3735
995 #: fish/cmds.c:3753 fish/cmds.c:3771 fish/cmds.c:3791 fish/cmds.c:3811
996 #: fish/cmds.c:3831 fish/cmds.c:3850 fish/cmds.c:3865 fish/cmds.c:3881
997 #: fish/cmds.c:3899 fish/cmds.c:3919 fish/cmds.c:3938 fish/cmds.c:3953
998 #: fish/cmds.c:3969 fish/cmds.c:3987 fish/cmds.c:4007 fish/cmds.c:4027
999 #: fish/cmds.c:4049 fish/cmds.c:4068 fish/cmds.c:4084 fish/cmds.c:4104
1000 #: fish/cmds.c:4122 fish/cmds.c:4142 fish/cmds.c:4161 fish/cmds.c:4183
1001 #: fish/cmds.c:4205 fish/cmds.c:4225 fish/cmds.c:4243 fish/cmds.c:4259
1002 #: fish/cmds.c:4275 fish/cmds.c:4289 fish/cmds.c:4304 fish/cmds.c:4324
1003 #: fish/cmds.c:4345 fish/cmds.c:4366 fish/cmds.c:4387 fish/cmds.c:4408
1004 #: fish/cmds.c:4429 fish/cmds.c:4450 fish/cmds.c:4471 fish/cmds.c:4492
1005 #: fish/cmds.c:4513 fish/cmds.c:4534 fish/cmds.c:4555 fish/cmds.c:4575
1006 #: fish/cmds.c:4595 fish/cmds.c:4613 fish/cmds.c:4631 fish/cmds.c:4649
1007 #: fish/cmds.c:4666 fish/cmds.c:4686 fish/cmds.c:4703 fish/cmds.c:4717
1008 #: fish/cmds.c:4731 fish/cmds.c:4747 fish/cmds.c:4763 fish/cmds.c:4777
1009 #: fish/cmds.c:4791 fish/cmds.c:4805 fish/cmds.c:4819 fish/cmds.c:4835
1010 #: fish/cmds.c:4850 fish/cmds.c:4869 fish/cmds.c:4882 fish/cmds.c:4897
1011 #: fish/cmds.c:4912 fish/cmds.c:4925 fish/cmds.c:4938 fish/cmds.c:4956
1012 #: fish/cmds.c:4973 fish/cmds.c:4990 fish/cmds.c:5008 fish/cmds.c:5027
1013 #: fish/cmds.c:5047 fish/cmds.c:5067 fish/cmds.c:5084 fish/cmds.c:5098
1014 #: fish/cmds.c:5118 fish/cmds.c:5135 fish/cmds.c:5154 fish/cmds.c:5171
1015 #: fish/cmds.c:5188 fish/cmds.c:5209 fish/cmds.c:5230 fish/cmds.c:5249
1016 #: fish/cmds.c:5268 fish/cmds.c:5291 fish/cmds.c:5314 fish/cmds.c:5339
1017 #: fish/cmds.c:5361 fish/cmds.c:5379 fish/cmds.c:5397 fish/cmds.c:5414
1018 #: fish/cmds.c:5432 fish/cmds.c:5448 fish/cmds.c:5465
1019 #, c-format
1020 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
1021 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
1022
1023 #: fish/cmds.c:1305 fish/cmds.c:1317 fish/cmds.c:1330 fish/cmds.c:1344
1024 #: fish/cmds.c:1358 fish/cmds.c:1373 fish/cmds.c:1388 fish/cmds.c:1401
1025 #: fish/cmds.c:1416 fish/cmds.c:1429 fish/cmds.c:1444 fish/cmds.c:1457
1026 #: fish/cmds.c:1471 fish/cmds.c:1484 fish/cmds.c:1499 fish/cmds.c:1512
1027 #: fish/cmds.c:1526 fish/cmds.c:1540 fish/cmds.c:1554 fish/cmds.c:1568
1028 #: fish/cmds.c:1582 fish/cmds.c:1597 fish/cmds.c:1610 fish/cmds.c:1624
1029 #: fish/cmds.c:1638 fish/cmds.c:1654 fish/cmds.c:1667 fish/cmds.c:1682
1030 #: fish/cmds.c:1695 fish/cmds.c:1710 fish/cmds.c:1723 fish/cmds.c:1738
1031 #: fish/cmds.c:1751 fish/cmds.c:1767 fish/cmds.c:1781 fish/cmds.c:1794
1032 #: fish/cmds.c:1810 fish/cmds.c:1829 fish/cmds.c:1848 fish/cmds.c:1866
1033 #: fish/cmds.c:1881 fish/cmds.c:1896 fish/cmds.c:1911 fish/cmds.c:1926
1034 #: fish/cmds.c:1941 fish/cmds.c:1956 fish/cmds.c:1971 fish/cmds.c:1987
1035 #: fish/cmds.c:2007 fish/cmds.c:2023 fish/cmds.c:2037 fish/cmds.c:2056
1036 #: fish/cmds.c:2075 fish/cmds.c:2093 fish/cmds.c:2110 fish/cmds.c:2126
1037 #: fish/cmds.c:2143 fish/cmds.c:2158 fish/cmds.c:2174 fish/cmds.c:2186
1038 #: fish/cmds.c:2199 fish/cmds.c:2216 fish/cmds.c:2232 fish/cmds.c:2248
1039 #: fish/cmds.c:2264 fish/cmds.c:2280 fish/cmds.c:2297 fish/cmds.c:2316
1040 #: fish/cmds.c:2334 fish/cmds.c:2352 fish/cmds.c:2370 fish/cmds.c:2388
1041 #: fish/cmds.c:2403 fish/cmds.c:2422 fish/cmds.c:2439 fish/cmds.c:2458
1042 #: fish/cmds.c:2480 fish/cmds.c:2498 fish/cmds.c:2511 fish/cmds.c:2526
1043 #: fish/cmds.c:2538 fish/cmds.c:2551 fish/cmds.c:2570 fish/cmds.c:2589
1044 #: fish/cmds.c:2608 fish/cmds.c:2627 fish/cmds.c:2646 fish/cmds.c:2665
1045 #: fish/cmds.c:2682 fish/cmds.c:2696 fish/cmds.c:2710 fish/cmds.c:2726
1046 #: fish/cmds.c:2742 fish/cmds.c:2759 fish/cmds.c:2774 fish/cmds.c:2790
1047 #: fish/cmds.c:2806 fish/cmds.c:2820 fish/cmds.c:2835 fish/cmds.c:2851
1048 #: fish/cmds.c:2869 fish/cmds.c:2890 fish/cmds.c:2906 fish/cmds.c:2922
1049 #: fish/cmds.c:2938 fish/cmds.c:2956 fish/cmds.c:2973 fish/cmds.c:2992
1050 #: fish/cmds.c:3010 fish/cmds.c:3030 fish/cmds.c:3044 fish/cmds.c:3058
1051 #: fish/cmds.c:3073 fish/cmds.c:3088 fish/cmds.c:3106 fish/cmds.c:3121
1052 #: fish/cmds.c:3139 fish/cmds.c:3156 fish/cmds.c:3171 fish/cmds.c:3189
1053 #: fish/cmds.c:3209 fish/cmds.c:3229 fish/cmds.c:3248 fish/cmds.c:3261
1054 #: fish/cmds.c:3276 fish/cmds.c:3290 fish/cmds.c:3311 fish/cmds.c:3331
1055 #: fish/cmds.c:3351 fish/cmds.c:3370 fish/cmds.c:3384 fish/cmds.c:3403
1056 #: fish/cmds.c:3422 fish/cmds.c:3439 fish/cmds.c:3456 fish/cmds.c:3473
1057 #: fish/cmds.c:3488 fish/cmds.c:3506 fish/cmds.c:3521 fish/cmds.c:3535
1058 #: fish/cmds.c:3554 fish/cmds.c:3568 fish/cmds.c:3583 fish/cmds.c:3600
1059 #: fish/cmds.c:3617 fish/cmds.c:3634 fish/cmds.c:3653 fish/cmds.c:3667
1060 #: fish/cmds.c:3683 fish/cmds.c:3699 fish/cmds.c:3718 fish/cmds.c:3736
1061 #: fish/cmds.c:3754 fish/cmds.c:3772 fish/cmds.c:3792 fish/cmds.c:3812
1062 #: fish/cmds.c:3832 fish/cmds.c:3851 fish/cmds.c:3866 fish/cmds.c:3882
1063 #: fish/cmds.c:3900 fish/cmds.c:3920 fish/cmds.c:3939 fish/cmds.c:3954
1064 #: fish/cmds.c:3970 fish/cmds.c:3988 fish/cmds.c:4008 fish/cmds.c:4028
1065 #: fish/cmds.c:4050 fish/cmds.c:4069 fish/cmds.c:4085 fish/cmds.c:4105
1066 #: fish/cmds.c:4123 fish/cmds.c:4143 fish/cmds.c:4162 fish/cmds.c:4184
1067 #: fish/cmds.c:4206 fish/cmds.c:4226 fish/cmds.c:4244 fish/cmds.c:4260
1068 #: fish/cmds.c:4276 fish/cmds.c:4290 fish/cmds.c:4305 fish/cmds.c:4325
1069 #: fish/cmds.c:4346 fish/cmds.c:4367 fish/cmds.c:4388 fish/cmds.c:4409
1070 #: fish/cmds.c:4430 fish/cmds.c:4451 fish/cmds.c:4472 fish/cmds.c:4493
1071 #: fish/cmds.c:4514 fish/cmds.c:4535 fish/cmds.c:4556 fish/cmds.c:4576
1072 #: fish/cmds.c:4596 fish/cmds.c:4614 fish/cmds.c:4632 fish/cmds.c:4650
1073 #: fish/cmds.c:4667 fish/cmds.c:4687 fish/cmds.c:4704 fish/cmds.c:4718
1074 #: fish/cmds.c:4732 fish/cmds.c:4748 fish/cmds.c:4764 fish/cmds.c:4778
1075 #: fish/cmds.c:4792 fish/cmds.c:4806 fish/cmds.c:4820 fish/cmds.c:4836
1076 #: fish/cmds.c:4851 fish/cmds.c:4870 fish/cmds.c:4883 fish/cmds.c:4898
1077 #: fish/cmds.c:4913 fish/cmds.c:4926 fish/cmds.c:4939 fish/cmds.c:4957
1078 #: fish/cmds.c:4974 fish/cmds.c:4991 fish/cmds.c:5009 fish/cmds.c:5028
1079 #: fish/cmds.c:5048 fish/cmds.c:5068 fish/cmds.c:5085 fish/cmds.c:5099
1080 #: fish/cmds.c:5119 fish/cmds.c:5136 fish/cmds.c:5155 fish/cmds.c:5172
1081 #: fish/cmds.c:5189 fish/cmds.c:5210 fish/cmds.c:5231 fish/cmds.c:5250
1082 #: fish/cmds.c:5269 fish/cmds.c:5292 fish/cmds.c:5315 fish/cmds.c:5340
1083 #: fish/cmds.c:5362 fish/cmds.c:5380 fish/cmds.c:5398 fish/cmds.c:5415
1084 #: fish/cmds.c:5433 fish/cmds.c:5449 fish/cmds.c:5466
1085 #, c-format
1086 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
1087 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
1088
1089 #: fish/cmds.c:6221
1090 #, c-format
1091 msgid "%s: unknown command\n"
1092 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
1093
1094 #: fish/edit.c:86
1095 #, c-format
1096 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
1097 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby zmodyfikować plik\n"
1098
1099 #: fish/fish.c:92 fuse/guestmount.c:858
1100 #, c-format
1101 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
1102 msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
1103
1104 #: fish/fish.c:96
1105 #, c-format
1106 msgid ""
1107 "%s: guest filesystem shell\n"
1108 "%s lets you edit virtual machine filesystems\n"
1109 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1110 "Usage:\n"
1111 "  %s [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
1112 "  %s -i libvirt-domain\n"
1113 "  %s -i disk-image(s)\n"
1114 "or for interactive use:\n"
1115 "  %s\n"
1116 "or from a shell script:\n"
1117 "  %s <<EOF\n"
1118 "  cmd\n"
1119 "  ...\n"
1120 "  EOF\n"
1121 "Options:\n"
1122 "  -h|--cmd-help        List available commands\n"
1123 "  -h|--cmd-help cmd    Display detailed help on 'cmd'\n"
1124 "  -a|--add image       Add image\n"
1125 "  -D|--no-dest-paths   Don't tab-complete paths from guest fs\n"
1126 "  -f|--file file       Read commands from file\n"
1127 "  -i|--inspector       Run virt-inspector to get disk mountpoints\n"
1128 "  --listen             Listen for remote commands\n"
1129 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
1130 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
1131 "  --remote[=pid]       Send commands to remote %s\n"
1132 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
1133 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
1134 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
1135 "  -x                   Echo each command before executing it\n"
1136 "  -V|--version         Display version and exit\n"
1137 "For more information,  see the manpage %s(1).\n"
1138 msgstr ""
1139 "%s: powłoka systemu plików gościa\n"
1140 "%s umożliwia modyfikowanie systemów pliku maszyn wirtualnych\n"
1141 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1142 "Użycie:\n"
1143 "  %s [--opcje] polecenie [: polecenie : polecenie ...]\n"
1144 "  %s -i domena-libvirt\n"
1145 "  %s -i obrazy-dysków\n"
1146 "lub dla trybu interaktywnego:\n"
1147 "  %s\n"
1148 "lub ze skryptu powłoki:\n"
1149 "  %s <<EOF\n"
1150 "  polecenie\n"
1151 "  ...\n"
1152 "  EOF\n"
1153 "Opcje:\n"
1154 "  -h|--cmd-help        Wyświetla listę dostępnych poleceń\n"
1155 "  -h|--cmd-help polecenie  Wyświetla szczegółową pomoc o \"poleceniu\"\n"
1156 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
1157 "  -D|--no-dest-paths   Nie uzupełnia ścieżek z systemu plików gościa za\n"
1158 "                       pomocą Tab\n"
1159 "  -f|--file plik       Odczytuje polecenia z pliku\n"
1160 "  -i|--inspector       Uruchamia virt-inspector, aby uzyskać punkty\n"
1161 "                       montowania dysków\n"
1162 "  --listen             Nasłuchuje zdalnych poleceń\n"
1163 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
1164 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
1165 "  --remote[=PID]       Wysyła polecenia do zdalnego %s\n"
1166 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
1167 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
1168 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
1169 "  -x                   Wykonuje echo każdego polecenia przed jego\n"
1170 "                       wykonaniem\n"
1171 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy pracę\n"
1172 "Aby dowiedzieć się więcej, proszę zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
1173
1174 #: fish/fish.c:184 fuse/guestmount.c:951
1175 #, c-format
1176 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
1177 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
1178
1179 #: fish/fish.c:223
1180 #, c-format
1181 msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
1182 msgstr "%s: --listen=PID: PID nie był liczbą: %s\n"
1183
1184 #: fish/fish.c:230
1185 #, c-format
1186 msgid ""
1187 "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
1188 msgstr ""
1189 "%s: zdalnie: $GUESTFISH_PID musi być ustawiony na PID zdalnego procesu\n"
1190
1191 #: fish/fish.c:239 fuse/guestmount.c:996
1192 #, c-format
1193 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
1194 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
1195
1196 #: fish/fish.c:266
1197 #, c-format
1198 msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
1199 msgstr "%s: można podać tylko jeden parametr -f\n"
1200
1201 #: fish/fish.c:339
1202 #, c-format
1203 msgid "%s: cannot use -i option with -a, -m, --listen, --remote or --selinux\n"
1204 msgstr ""
1205 "%s: nie można użyć opcji -i z -a, -m, --listen, --remote lub --selinux\n"
1206
1207 #: fish/fish.c:346
1208 #, c-format
1209 msgid "%s: -i requires a libvirt domain or path(s) to disk image(s)\n"
1210 msgstr "%s: -i wymaga domeny libvirt lub ścieżek do obrazów dysków\n"
1211
1212 #: fish/fish.c:356
1213 #, c-format
1214 msgid "%s: virt-inspector command too long for fixed-size buffer\n"
1215 msgstr ""
1216 "%s: polecenie virt-inspector jest za długie dla bufora o stałym rozmiarze\n"
1217
1218 #: fish/fish.c:402
1219 #, c-format
1220 msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
1221 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --remote w tym samym czasie\n"
1222
1223 #: fish/fish.c:410
1224 #, c-format
1225 msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
1226 msgstr "%s: dodatkowe parametry wiersza poleceń za pomocą flagi --listen\n"
1227
1228 #: fish/fish.c:416
1229 #, c-format
1230 msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
1231 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
1232
1233 #: fish/fish.c:561
1234 #, c-format
1235 msgid ""
1236 "\n"
1237 "Welcome to guestfish, the libguestfs filesystem interactive shell for\n"
1238 "editing virtual machine filesystems.\n"
1239 "\n"
1240 "Type: 'help' for help with commands\n"
1241 "      'quit' to quit the shell\n"
1242 "\n"
1243 msgstr ""
1244 "\n"
1245 "Witaj w guestfish, interaktywnej powłoce systemów plików libguestfs do\n"
1246 "modyfikowania systemów plików maszyn wirtualnych.\n"
1247 "\n"
1248 "Proszę podać: \"help\", aby uzyskać pomoc o poleceniach\n"
1249 "              \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
1250 "\n"
1251
1252 #: fish/fish.c:641
1253 #, c-format
1254 msgid "%s: unterminated double quote\n"
1255 msgstr "%s: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
1256
1257 #: fish/fish.c:647 fish/fish.c:664
1258 #, c-format
1259 msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
1260 msgstr "%s: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
1261
1262 #: fish/fish.c:658
1263 #, c-format
1264 msgid "%s: unterminated single quote\n"
1265 msgstr "%s: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
1266
1267 #: fish/fish.c:713
1268 #, c-format
1269 msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
1270 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
1271
1272 #: fish/fish.c:730
1273 #, c-format
1274 msgid "%s: too many arguments\n"
1275 msgstr "%s: za dużo parametrów\n"
1276
1277 #: fish/fish.c:759
1278 #, c-format
1279 msgid "%s: empty command on command line\n"
1280 msgstr "%s: puste polecenie wiersza poleceń\n"
1281
1282 #: fish/fish.c:913
1283 msgid "display a list of commands or help on a command"
1284 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
1285
1286 #: fish/fish.c:915
1287 msgid "quit guestfish"
1288 msgstr "kończy pracę guestfish"
1289
1290 #: fish/fish.c:918
1291 msgid "allocate an image"
1292 msgstr "przydziela obraz"
1293
1294 #: fish/fish.c:920
1295 msgid "display a line of text"
1296 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
1297
1298 #: fish/fish.c:922
1299 msgid "edit a file in the image"
1300 msgstr "modyfikuje plik w obrazie"
1301
1302 #: fish/fish.c:924
1303 msgid "local change directory"
1304 msgstr "zmienia lokalny katalog"
1305
1306 #: fish/fish.c:926
1307 msgid "expand wildcards in command"
1308 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
1309
1310 #: fish/fish.c:928
1311 msgid "view a file in the pager"
1312 msgstr "wyświetla plik w pagerze"
1313
1314 #: fish/fish.c:930
1315 msgid "close and reopen libguestfs handle"
1316 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
1317
1318 #: fish/fish.c:932
1319 #, fuzzy
1320 msgid "allocate a sparse image file"
1321 msgstr "przydziela obraz"
1322
1323 #: fish/fish.c:934
1324 msgid "measure time taken to run command"
1325 msgstr "mierzy czas wykonania polecenia"
1326
1327 #: fish/fish.c:946
1328 #, fuzzy, c-format
1329 msgid ""
1330 "alloc - allocate an image\n"
1331 "     alloc <filename> <size>\n"
1332 "\n"
1333 "    This creates an empty (zeroed) file of the given size,\n"
1334 "    and then adds so it can be further examined.\n"
1335 "\n"
1336 "    For more advanced image creation, see qemu-img utility.\n"
1337 "\n"
1338 "    Size can be specified (where <nn> means a number):\n"
1339 "    <nn>             number of kilobytes\n"
1340 "      eg: 1440       standard 3.5\" floppy\n"
1341 "    <nn>K or <nn>KB  number of kilobytes\n"
1342 "    <nn>M or <nn>MB  number of megabytes\n"
1343 "    <nn>G or <nn>GB  number of gigabytes\n"
1344 "    <nn>T or <nn>TB  number of terabytes\n"
1345 "    <nn>P or <nn>PB  number of petabytes\n"
1346 "    <nn>E or <nn>EB  number of exabytes\n"
1347 "    <nn>sects        number of 512 byte sectors\n"
1348 msgstr ""
1349 "alloc - przydziela obraz\n"
1350 "     alloc <nazwa_pliku> <rozmiar>\n"
1351 "\n"
1352 "    Tworzy pusty (wypełniony zerami) plik o podanym rozmiarze,\n"
1353 "    a następnie dodaje go, aby mógł być dalej badany.\n"
1354 "\n"
1355 "    Aby uzyskać bardziej zaawansowane tworzenie obrazu, proszę zobaczyć\n"
1356 "    narzędzie qemu-img.\n"
1357 "\n"
1358 "    Można podać rozmiar (gdzie <nn> oznacza liczbę):\n"
1359 "    <nn>              liczba kilobajtów\n"
1360 "      np.: 1440       standardowa dyskietka 3.5\"\n"
1361 "    <nn>K lub <nn>KB  liczba kilobajtów\n"
1362 "    <nn>M lub <nn>MB  liczba megabajtów\n"
1363 "    <nn>G lub <nn>GB  liczba gigabajtów\n"
1364 "    <nn>sektory       liczba 512 bajtowych sektorów\n"
1365
1366 #: fish/fish.c:965
1367 #, c-format
1368 msgid ""
1369 "echo - display a line of text\n"
1370 "     echo [<params> ...]\n"
1371 "\n"
1372 "    This echos the parameters to the terminal.\n"
1373 msgstr ""
1374 "echo - wyświetla wiersz tekstu\n"
1375 "     echo [<parametry> ...]\n"
1376 "\n"
1377 "    Wyświetla ostatnie parametry w terminalu.\n"
1378
1379 #: fish/fish.c:972
1380 #, c-format
1381 msgid ""
1382 "edit - edit a file in the image\n"
1383 "     edit <filename>\n"
1384 "\n"
1385 "    This is used to edit a file.\n"
1386 "\n"
1387 "    It is the equivalent of (and is implemented by)\n"
1388 "    running \"cat\", editing locally, and then \"write-file\".\n"
1389 "\n"
1390 "    Normally it uses $EDITOR, but if you use the aliases\n"
1391 "    \"vi\" or \"emacs\" you will get those editors.\n"
1392 "\n"
1393 "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
1394 "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
1395 msgstr ""
1396 "edit - modyfikuje plik w obrazie\n"
1397 "     edit <nazwa_pliku>\n"
1398 "\n"
1399 "    Jest używane do modyfikowania pliku.\n"
1400 "\n"
1401 "    Jest odpowiednikiem (i jest implementowane przez)\n"
1402 "    wykonania polecenia \"cat\", zmodyfikowania lokalnie, a\n"
1403 "    następnie wykonania polecenia \"write-file\".\n"
1404 "\n"
1405 "    Normalnie używa zmiennej $EDITOR, ale jeśli zostanie użyty\n"
1406 "    alias \"vi\" lub \"emacs\", uzyskane zostaną te edytory.\n"
1407 "\n"
1408 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
1409 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
1410
1411 #: fish/fish.c:986
1412 #, c-format
1413 msgid ""
1414 "lcd - local change directory\n"
1415 "    lcd <directory>\n"
1416 "\n"
1417 "    Change guestfish's current directory. This command is\n"
1418 "    useful if you want to download files to a particular\n"
1419 "    place.\n"
1420 msgstr ""
1421 "lcd - zmienia lokalny katalog\n"
1422 "    lcd <katalog>\n"
1423 "\n"
1424 "    Zmienia bieżący katalog guestfish. Te polecenie jest\n"
1425 "    przydatne, aby pobrać pliki do konkretnego miejsca.\n"
1426
1427 #: fish/fish.c:993
1428 #, c-format
1429 msgid ""
1430 "glob - expand wildcards in command\n"
1431 "    glob <command> [<args> ...]\n"
1432 "\n"
1433 "    Glob runs <command> with wildcards expanded in any\n"
1434 "    command args.  Note that the command is run repeatedly\n"
1435 "    once for each expanded argument.\n"
1436 msgstr ""
1437 "glob - rozwija wieloznaczniki w poleceniach\n"
1438 "    glob <polecenie> [<parametry> ...]\n"
1439 "\n"
1440 "    Glob wykonuje <polecenie> z wieloznacznikami\n"
1441 "    rozwiniętymi we wszystkie parametry polecenia.\n"
1442 "    Proszę zauważyć, że polecenie jest wykonywane\n"
1443 "    raz dla każdego rozwiniętego parametru.\n"
1444
1445 #: fish/fish.c:1000
1446 #, c-format
1447 msgid ""
1448 "help - display a list of commands or help on a command\n"
1449 "     help cmd\n"
1450 "     help\n"
1451 msgstr ""
1452 "help - wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia\n"
1453 "     help polecenie\n"
1454 "     help\n"
1455
1456 #: fish/fish.c:1005
1457 #, c-format
1458 msgid ""
1459 "more - view a file in the pager\n"
1460 "     more <filename>\n"
1461 "\n"
1462 "    This is used to view a file in the pager.\n"
1463 "\n"
1464 "    It is the equivalent of (and is implemented by)\n"
1465 "    running \"cat\" and using the pager.\n"
1466 "\n"
1467 "    Normally it uses $PAGER, but if you use the alias\n"
1468 "    \"less\" then it always uses \"less\".\n"
1469 "\n"
1470 "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
1471 "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
1472 msgstr ""
1473 "more - wyświetla plik w pagerze\n"
1474 "     more <nazwa_pliku>\n"
1475 "\n"
1476 "    Jest używane do wyświetlania pliku w pagerze.\n"
1477 "\n"
1478 "    Jest odpowiednikiem (i jest implementowane przez)\n"
1479 "    wykonania polecenia \"cat\" i używanie pagera.\n"
1480 "\n"
1481 "    Normalnie używa zmiennej $PAGER, ale jeśli zostanie użyty\n"
1482 "    alias \"less\", zawsze będzie używane polecenie \"less\".\n"
1483 "\n"
1484 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
1485 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
1486
1487 #: fish/fish.c:1021
1488 #, c-format
1489 msgid ""
1490 "quit - quit guestfish\n"
1491 "     quit\n"
1492 msgstr ""
1493 "quit - kończy pracę guestfish\n"
1494 "     quit\n"
1495
1496 #: fish/fish.c:1024
1497 #, c-format
1498 msgid ""
1499 "reopen - close and reopen the libguestfs handle\n"
1500 "     reopen\n"
1501 "\n"
1502 "Close and reopen the libguestfs handle.  It is not necessary to use\n"
1503 "this normally, because the handle is closed properly when guestfish\n"
1504 "exits.  However this is occasionally useful for testing.\n"
1505 msgstr ""
1506 "reopen - zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs\n"
1507 "     reopen\n"
1508 "\n"
1509 "Zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs. Zwykle użycie\n"
1510 "tego nie jest wymagane, ponieważ program obsługi jest właściwie\n"
1511 "zamykany, kiedy guestfish kończy działanie. Mimo to może być czasem\n"
1512 "przydatne do testowania.\n"
1513
1514 #: fish/fish.c:1031
1515 #, c-format
1516 msgid ""
1517 "sparse - allocate a sparse image file\n"
1518 "     sparse <filename> <size>\n"
1519 "\n"
1520 "    This creates an empty sparse file of the given size,\n"
1521 "    and then adds so it can be further examined.\n"
1522 "\n"
1523 "    In all respects it works the same as the 'alloc'\n"
1524 "    command, except that the image file is allocated\n"
1525 "    sparsely, which means that disk blocks are not assigned\n"
1526 "    to the file until they are needed.  Sparse disk files\n"
1527 "    only use space when written to, but they are slower\n"
1528 "    and there is a danger you could run out of real disk\n"
1529 "    space during a write operation.\n"
1530 "\n"
1531 "    For more advanced image creation, see qemu-img utility.\n"
1532 "\n"
1533 "    Size can be specified (where <nn> means a number):\n"
1534 "    <nn>             number of kilobytes\n"
1535 "      eg: 1440       standard 3.5\" floppy\n"
1536 "    <nn>K or <nn>KB  number of kilobytes\n"
1537 "    <nn>M or <nn>MB  number of megabytes\n"
1538 "    <nn>G or <nn>GB  number of gigabytes\n"
1539 "    <nn>T or <nn>TB  number of terabytes\n"
1540 "    <nn>P or <nn>PB  number of petabytes\n"
1541 "    <nn>E or <nn>EB  number of exabytes\n"
1542 "    <nn>sects        number of 512 byte sectors\n"
1543 msgstr ""
1544
1545 #: fish/fish.c:1058
1546 #, c-format
1547 msgid ""
1548 "time - measure time taken to run command\n"
1549 "    time <command> [<args> ...]\n"
1550 "\n"
1551 "    This runs <command> as usual, and prints the elapsed\n"
1552 "    time afterwards.\n"
1553 msgstr ""
1554 "time - mierzy czas wykonania polecenia\n"
1555 "    time <polecenie> [<parametry> ...]\n"
1556 "\n"
1557 "    Wykonuje <polecenie> i wyświetla czas, jaki upłynął.\n"
1558
1559 #: fish/fish.c:1064
1560 #, c-format
1561 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
1562 msgstr ""
1563 "%s: nieznane polecenie, należy użyć -h, aby wyświetlić listę wszystkich "
1564 "poleceń\n"
1565
1566 #: fish/fish.c:1220
1567 #, c-format
1568 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
1569 msgstr "Cytat ucieczki w ciągu \"%s\"\n"
1570
1571 #: fish/glob.c:52
1572 #, c-format
1573 msgid "use 'glob command [args...]'\n"
1574 msgstr "należy użyć \"glob polecenie [parametry...]\"\n"
1575
1576 #: fish/glob.c:72
1577 #, c-format
1578 msgid "glob: guestfs_glob_expand call failed: %s\n"
1579 msgstr "glob: wywołanie guestfs_glob_expand nie powiodło się: %s\n"
1580
1581 #: fish/lcd.c:34
1582 #, c-format
1583 msgid "use 'lcd directory' to change local directory\n"
1584 msgstr "należy użyć \"lcd katalog\", aby zmienić lokalny katalog\n"
1585
1586 #: fish/more.c:40
1587 #, c-format
1588 msgid "use '%s filename' to page a file\n"
1589 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby wyświetlić plik\n"
1590
1591 #: fish/rc.c:249
1592 #, c-format
1593 msgid "guestfish: protocol error: could not read 'hello' message\n"
1594 msgstr "guestfish: błąd protokołu: nie można odczytać komunikatu \"hello\"\n"
1595
1596 #: fish/rc.c:254
1597 #, c-format
1598 msgid ""
1599 "guestfish: protocol error: version mismatch, server version '%s' does not "
1600 "match client version '%s'.  The two versions must match exactly.\n"
1601 msgstr ""
1602 "guestfish: błąd protokołu: wersja się nie zgadza, wersja serwera \"%s\" nie "
1603 "zgadza się z wersją klienta \"%s\". Obie wersje muszą się dokładnie "
1604 "zgadzać.\n"
1605
1606 #: fish/rc.c:329 fish/rc.c:343
1607 #, c-format
1608 msgid "guestfish: remote: looks like the server is not running\n"
1609 msgstr "guestfish: zdalnie: serwer nie jest uruchomiony\n"
1610
1611 #: fish/rc.c:355 fish/rc.c:369
1612 #, c-format
1613 msgid "guestfish: protocol error: could not send initial greeting to server\n"
1614 msgstr ""
1615 "guestfish: błąd protokołu: nie można wysłać początkowego powitania do "
1616 "serwera\n"
1617
1618 #: fish/rc.c:380
1619 #, c-format
1620 msgid "guestfish: protocol error: could not decode reply from server\n"
1621 msgstr ""
1622 "guestfish: błąd protokołu: nie można rozszyfrować odpowiedzi od serwera\n"
1623
1624 #: fish/reopen.c:36
1625 #, c-format
1626 msgid "'reopen' command takes no parameters\n"
1627 msgstr "polecenie \"reopen\" nie przyjmuje parametrów\n"
1628
1629 #: fish/reopen.c:46
1630 #, c-format
1631 msgid "reopen: guestfs_create: failed to create handle\n"
1632 msgstr "reopen: guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
1633
1634 #: fish/time.c:35
1635 #, c-format
1636 msgid "use 'time command [args...]'\n"
1637 msgstr "należy użyć \"time polecenie [parametry...]\"\n"
1638
1639 #: fuse/guestmount.c:862
1640 #, fuzzy, c-format
1641 msgid ""
1642 "%s: FUSE module for libguestfs\n"
1643 "%s lets you mount a virtual machine filesystem\n"
1644 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1645 "Usage:\n"
1646 "  %s [--options] [-- [--FUSE-options]] mountpoint\n"
1647 "Options:\n"
1648 "  -a|--add image       Add image\n"
1649 "  --dir-cache-timeout  Set readdir cache timeout (default 5 sec)\n"
1650 "  --fuse-help          Display extra FUSE options\n"
1651 "  --help               Display help message and exit\n"
1652 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
1653 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
1654 "  -o|--option opt      Pass extra option to FUSE\n"
1655 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
1656 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
1657 "  --trace              Trace guestfs API calls (to stderr)\n"
1658 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
1659 "  -V|--version         Display version and exit\n"
1660 msgstr ""
1661 "%s: powłoka systemu plików gościa\n"
1662 "%s umożliwia modyfikowanie systemów pliku maszyn wirtualnych\n"
1663 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1664 "Użycie:\n"
1665 "  %s [--opcje] polecenie [: polecenie : polecenie ...]\n"
1666 "  %s -i domena-libvirt\n"
1667 "  %s -i obrazy-dysków\n"
1668 "lub dla trybu interaktywnego:\n"
1669 "  %s\n"
1670 "lub ze skryptu powłoki:\n"
1671 "  %s <<EOF\n"
1672 "  polecenie\n"
1673 "  ...\n"
1674 "  EOF\n"
1675 "Opcje:\n"
1676 "  -h|--cmd-help        Wyświetla listę dostępnych poleceń\n"
1677 "  -h|--cmd-help polecenie  Wyświetla szczegółową pomoc o \"poleceniu\"\n"
1678 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
1679 "  -D|--no-dest-paths   Nie uzupełnia ścieżek z systemu plików gościa za\n"
1680 "                       pomocą Tab\n"
1681 "  -f|--file plik       Odczytuje polecenia z pliku\n"
1682 "  -i|--inspector       Uruchamia virt-inspector, aby uzyskać punkty\n"
1683 "                       montowania dysków\n"
1684 "  --listen             Nasłuchuje zdalnych poleceń\n"
1685 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
1686 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
1687 "  --remote[=PID]       Wysyła polecenia do zdalnego %s\n"
1688 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
1689 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
1690 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
1691 "  -x                   Wykonuje echo każdego polecenia przed jego\n"
1692 "                       wykonaniem\n"
1693 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy pracę\n"
1694 "Aby dowiedzieć się więcej, proszę zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
1695
1696 #: fuse/guestmount.c:1067
1697 #, c-format
1698 msgid "%s: must have at least one -a and at least one -m option\n"
1699 msgstr ""
1700
1701 #: fuse/guestmount.c:1075
1702 #, fuzzy, c-format
1703 msgid "%s: you must specify a mountpoint in the host filesystem\n"
1704 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
1705
1706 #: src/guestfs.c:254
1707 #, c-format
1708 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
1709 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
1710
1711 #: src/guestfs.c:357
1712 #, c-format
1713 msgid "libguestfs: error: %s\n"
1714 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
1715
1716 #: src/guestfs.c:708
1717 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
1718 msgstr ""
1719 "wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
1720
1721 #: src/guestfs.c:722
1722 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
1723 msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
1724
1725 #: src/guestfs.c:736
1726 #, c-format
1727 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
1728 msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
1729
1730 #: src/guestfs.c:756 src/guestfs.c:795 src/guestfs.c:813
1731 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
1732 msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
1733
1734 #: src/guestfs.c:898
1735 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
1736 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
1737
1738 #: src/guestfs.c:903
1739 msgid "qemu has already been launched"
1740 msgstr "QEMU zostało już uruchomione"
1741
1742 #: src/guestfs.c:911
1743 #, c-format
1744 msgid "%s: cannot create temporary directory"
1745 msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
1746
1747 #: src/guestfs.c:1001
1748 #, c-format
1749 msgid "cannot find %s or %s on LIBGUESTFS_PATH (current path = %s)"
1750 msgstr "nie można odnaleźć %s lub %s w LIBGUESTFS_PATH (bieżąca ścieżka = %s)"
1751
1752 #: src/guestfs.c:1380
1753 msgid "failed to connect to vmchannel socket"
1754 msgstr "połączenie się z gniazdem kanału maszyny wirtualnej nie powiodło się"
1755
1756 #: src/guestfs.c:1399
1757 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
1758 msgstr ""
1759 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
1760 "błędów"
1761
1762 #: src/guestfs.c:1412
1763 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
1764 msgstr ""
1765 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
1766
1767 #: src/guestfs.c:1501
1768 #, c-format
1769 msgid "external command failed: %s"
1770 msgstr "zewnętrzne polecenie nie powiodło się: %s"
1771
1772 #: src/guestfs.c:1579
1773 #, c-format
1774 msgid ""
1775 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
1776 "the LIBGUESTFS_QEMU environment variable."
1777 msgstr ""
1778 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
1779 "ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
1780
1781 #: src/guestfs.c:1718
1782 msgid "qemu has not been launched yet"
1783 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
1784
1785 #: src/guestfs.c:1729
1786 msgid "no subprocess to kill"
1787 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
1788
1789 #: src/guestfs.c:1851
1790 #, c-format
1791 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
1792 msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
1793
1794 #: src/guestfs.c:1874
1795 #, c-format
1796 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
1797 msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
1798
1799 #: src/guestfs.c:1982
1800 #, c-format
1801 msgid ""
1802 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
1803 msgstr ""
1804 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x%"
1805 "x\n"
1806
1807 #: src/guestfs.c:2140 src/guestfs.c:2194
1808 msgid "unexpected end of file when reading from daemon"
1809 msgstr "nieoczekiwany koniec pliku podczas odczytywania z demona"
1810
1811 #: src/guestfs.c:2156
1812 #, c-format
1813 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
1814 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
1815
1816 #: src/guestfs.c:2171
1817 #, c-format
1818 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
1819 msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
1820
1821 #: src/guestfs.c:2293
1822 #, c-format
1823 msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
1824 msgstr "guestfs___send: stan %d != ZAJĘTY"
1825
1826 #: src/guestfs.c:2315
1827 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
1828 msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
1829
1830 #: src/guestfs.c:2324
1831 msgid "dispatch failed to marshal args"
1832 msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
1833
1834 #: src/guestfs.c:2454
1835 #, c-format
1836 msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
1837 msgstr "send_file_chunk: stan %d != GOTOWY"
1838
1839 #: src/guestfs.c:2470
1840 #, c-format
1841 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
1842 msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
1843
1844 #: src/guestfs.c:2594
1845 #, c-format
1846 msgid "%s: error in chunked encoding"
1847 msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
1848
1849 #: src/guestfs.c:2622
1850 msgid "write to daemon socket"
1851 msgstr "zapisuje do gniazda demona"
1852
1853 #: src/guestfs.c:2645
1854 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
1855 msgstr "receive_file_data: błąd przetwarzania w odpowiedzi wywołania zwrotnego"
1856
1857 #: src/guestfs.c:2650
1858 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
1859 msgstr ""
1860 "receive_file_data: otrzymano nieoczekiwaną flagę podczas odczytywania "
1861 "fragmentów pliku"
1862
1863 #: src/guestfs.c:2658
1864 msgid "failed to parse file chunk"
1865 msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
1866
1867 #: src/guestfs.c:2667
1868 msgid "file receive cancelled by daemon"
1869 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
1870
1871 #: test-tool/test-tool.c:69
1872 #, c-format
1873 msgid ""
1874 "libguestfs-test-tool: interactive test tool\n"
1875 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1876 "Usage:\n"
1877 "  libguestfs-test-tool [--options]\n"
1878 "Options:\n"
1879 "  --help         Display usage\n"
1880 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
1881 "                 Helper program (default: %s)\n"
1882 "  --qemudir dir  Specify QEMU source directory\n"
1883 "  --qemu qemu    Specify QEMU binary\n"
1884 "  --timeout n\n"
1885 "  -t n           Set launch timeout (default: %d seconds)\n"
1886 msgstr ""
1887 "libguestfs-test-tool: interaktywne narzędzie testowania\n"
1888 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1889 "Użycie:\n"
1890 "  libguestfs-test-tool [--opcje]\n"
1891 "Opcje:\n"
1892 "  --help         Wyświetla użycie\n"
1893 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
1894 "                 Program pomocniczy (domyślnie: %s)\n"
1895 "  --qemudir katalog  Podaje katalog źródłowy QEMU\n"
1896 "  --qemu QEMU    Podaje plik binarny QEMU\n"
1897 "  --timeout n\n"
1898 "  -t n           Ustawia czas oczekiwania na uruchomienie\n"
1899 "                 (domyślnie: %d sekundy)\n"
1900
1901 #: test-tool/test-tool.c:121
1902 #, c-format
1903 msgid "libguestfs-test-tool: unknown long option: %s (%d)\n"
1904 msgstr "libguestfs-test-tool: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
1905
1906 #: test-tool/test-tool.c:130
1907 #, c-format
1908 msgid "libguestfs-test-tool: invalid timeout: %s\n"
1909 msgstr "libguestfs-test-tool: nieprawidłowy czas oczekiwania: %s\n"
1910
1911 #: test-tool/test-tool.c:142
1912 #, c-format
1913 msgid "libguestfs-test-tool: unexpected command line option 0x%x\n"
1914 msgstr "libguestfs-test-tool: nieoczekiwana opcja wiersza poleceń 0x%x\n"
1915
1916 #: test-tool/test-tool.c:165
1917 #, c-format
1918 msgid "libguestfs-test-tool: failed to create libguestfs handle\n"
1919 msgstr ""
1920 "libguestfs-test-tool: utworzenie programu obsługi libguestfs nie powiodło "
1921 "się\n"
1922
1923 #: test-tool/test-tool.c:170 test-tool/test-tool.c:176
1924 #, c-format
1925 msgid "libguestfs-test-tool: failed to add drive '%s'\n"
1926 msgstr "libguestfs-test-tool: dodanie napędu \"%s\" nie powiodło się\n"
1927
1928 #: test-tool/test-tool.c:184
1929 #, c-format
1930 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
1931 msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version nie powiodło się\n"
1932
1933 #: test-tool/test-tool.c:206
1934 #, c-format
1935 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
1936 msgstr "libguestfs-test-tool: uruchomienie przyrządu nie powiodło się\n"
1937
1938 #: test-tool/test-tool.c:218
1939 #, c-format
1940 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run sfdisk\n"
1941 msgstr "libguestfs-test-tool: wykonanie sfdisk nie powiodło się\n"
1942
1943 #: test-tool/test-tool.c:224
1944 #, c-format
1945 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
1946 msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 nie powiodło się\n"
1947
1948 #: test-tool/test-tool.c:230
1949 #, c-format
1950 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
1951 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sda1 w / nie powiodło się\n"
1952
1953 #: test-tool/test-tool.c:236
1954 #, c-format
1955 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkdir /iso\n"
1956 msgstr "libguestfs-test-tool: utworzenie katalogu /iso nie powiodło się\n"
1957
1958 #: test-tool/test-tool.c:242
1959 #, c-format
1960 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sdb on /iso\n"
1961 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sdb w /iso nie powiodło się\n"
1962
1963 #: test-tool/test-tool.c:250
1964 #, c-format
1965 msgid "libguestfs-test-tool: could not run helper program, or helper failed\n"
1966 msgstr ""
1967 "libguestfs-test-tool: nie można uruchomić programu pomocniczego lub program "
1968 "nie powiódł się\n"
1969
1970 #: test-tool/test-tool.c:281
1971 #, c-format
1972 msgid ""
1973 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
1974 "--qemu/--qemudir options cannot be used.\n"
1975 msgstr ""
1976 "Zmienna środowiskowa LIBGUESTFS_QEMU jest już ustawiona, więc nie można\n"
1977 "użyć opcji --qemu/--qemudir.\n"
1978
1979 #: test-tool/test-tool.c:289
1980 #, c-format
1981 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
1982 msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
1983
1984 #: test-tool/test-tool.c:303
1985 #, c-format
1986 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
1987 msgstr "%s: nie wygląda na katalog źródłowy QEMU\n"
1988
1989 #: test-tool/test-tool.c:352
1990 #, c-format
1991 msgid ""
1992 "Test tool helper program 'libguestfs-test-tool-helper' is not\n"
1993 "available.  Expected to find it in '%s'\n"
1994 "\n"
1995 "Use the --helper option to specify the location of this program.\n"
1996 msgstr ""
1997 "Program pomocniczy narzędzia testowania \"libguestfs-test-tool-helper\" nie\n"
1998 "jest dostępny. Oczekiwano odnalezienie go w \"%s\"\n"
1999 "\n"
2000 "Należy użyć opcji --helper, aby podać położenie tego programu.\n"
2001
2002 #: test-tool/test-tool.c:368
2003 #, c-format
2004 msgid "command failed: %s"
2005 msgstr "polecenie nie powiodło się: %s"
2006
2007 #: test-tool/test-tool.c:376
2008 #, c-format
2009 msgid ""
2010 "Test tool helper program %s\n"
2011 "is not statically linked.  This is a build error when this test tool\n"
2012 "was built.\n"
2013 msgstr ""
2014 "Program pomocniczy narzędzia testowania %s\n"
2015 "nie jest skonsolidowany statycznie. Jest to błąd budowania.\n"
2016
2017 #: test-tool/test-tool.c:410
2018 #, c-format
2019 msgid "mkisofs command failed: %s\n"
2020 msgstr "polecenie mkisofs nie powiodło się: %s\n"