Version 1.5.1.
[libguestfs.git] / po / pl.po
1 # translation of pl.po to Polish
2 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009.
3 #
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: pl\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
8 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
9 "POT-Creation-Date: 2010-07-21 21:57+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2010-05-24 21:26+0200\n"
11 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
12 "Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: fish/alloc.c:37
18 #, c-format
19 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
20 msgstr "należy użyć \"alloc plik rozmiar\", aby utworzyć obraz\n"
21
22 #: fish/alloc.c:51
23 #, c-format
24 msgid "use 'sparse file size' to create a sparse image\n"
25 msgstr "należy użyć \"sparse plik rozmiar\", aby utworzyć rzadki obraz\n"
26
27 #: fish/alloc.c:77
28 #, c-format
29 msgid "can't allocate or add disks after launching\n"
30 msgstr "bez przydzielania lub dodawania dysków po uruchomieniu\n"
31
32 #: fish/alloc.c:156
33 #, c-format
34 msgid "%s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
35 msgstr "%s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
36
37 #: fish/cmds.c:41
38 msgid "Command"
39 msgstr "Polecenie"
40
41 #: fish/cmds.c:41
42 msgid "Description"
43 msgstr "Opis"
44
45 #: fish/cmds.c:43 fish/cmds.c:358
46 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
47 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
48
49 #: fish/cmds.c:44 fish/cmds.c:353
50 msgid "add an image to examine or modify"
51 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
52
53 #: fish/cmds.c:45 fish/cmds.c:363
54 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
55 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
56
57 #: fish/cmds.c:46 fish/cmds.c:513
58 msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
59 msgstr ""
60 "dodaje napęd w trybie tylko do odczytu określając używaną emulację bloku QEMU"
61
62 #: fish/cmds.c:47 fish/cmds.c:508
63 msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
64 msgstr "dodaje napęd określając używaną emulację bloku QEMU"
65
66 #: fish/cmds.c:48 fish/cmds.c:1708
67 msgid "clear Augeas path"
68 msgstr "czyści ścieżkę Augeas"
69
70 #: fish/cmds.c:49 fish/cmds.c:598
71 msgid "close the current Augeas handle"
72 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
73
74 #: fish/cmds.c:50 fish/cmds.c:608
75 msgid "define an Augeas node"
76 msgstr "określa węzeł Augeas"
77
78 #: fish/cmds.c:51 fish/cmds.c:603
79 msgid "define an Augeas variable"
80 msgstr "określa zmienną Augeas"
81
82 #: fish/cmds.c:52 fish/cmds.c:613
83 msgid "look up the value of an Augeas path"
84 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
85
86 #: fish/cmds.c:53 fish/cmds.c:593
87 msgid "create a new Augeas handle"
88 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
89
90 #: fish/cmds.c:54 fish/cmds.c:623
91 msgid "insert a sibling Augeas node"
92 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
93
94 #: fish/cmds.c:55 fish/cmds.c:648
95 msgid "load files into the tree"
96 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
97
98 #: fish/cmds.c:56 fish/cmds.c:653
99 msgid "list Augeas nodes under augpath"
100 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
101
102 #: fish/cmds.c:57 fish/cmds.c:638
103 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
104 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
105
106 #: fish/cmds.c:58 fish/cmds.c:633
107 msgid "move Augeas node"
108 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
109
110 #: fish/cmds.c:59 fish/cmds.c:628
111 msgid "remove an Augeas path"
112 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
113
114 #: fish/cmds.c:60 fish/cmds.c:643
115 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
116 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
117
118 #: fish/cmds.c:61 fish/cmds.c:618
119 msgid "set Augeas path to value"
120 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
121
122 #: fish/cmds.c:62 fish/cmds.c:1593
123 msgid "test availability of some parts of the API"
124 msgstr "testuje dostępność niektórych części API"
125
126 #: fish/cmds.c:63 fish/cmds.c:1768
127 #, fuzzy
128 msgid "return a list of all optional groups"
129 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
130
131 #: fish/cmds.c:64 fish/cmds.c:1723
132 msgid "upload base64-encoded data to file"
133 msgstr "wysyła dane zakodowane jako base64 do pliku"
134
135 #: fish/cmds.c:65 fish/cmds.c:1728
136 msgid "download file and encode as base64"
137 msgstr "pobiera plik i koduje go jako base64"
138
139 #: fish/cmds.c:66 fish/cmds.c:833
140 msgid "flush device buffers"
141 msgstr "czyści bufory urządzenia"
142
143 #: fish/cmds.c:67 fish/cmds.c:813
144 msgid "get blocksize of block device"
145 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
146
147 #: fish/cmds.c:68 fish/cmds.c:803
148 msgid "is block device set to read-only"
149 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
150
151 #: fish/cmds.c:69 fish/cmds.c:828
152 msgid "get total size of device in bytes"
153 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
154
155 #: fish/cmds.c:70 fish/cmds.c:808
156 msgid "get sectorsize of block device"
157 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
158
159 #: fish/cmds.c:71 fish/cmds.c:823
160 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
161 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
162
163 #: fish/cmds.c:72 fish/cmds.c:838
164 msgid "reread partition table"
165 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
166
167 #: fish/cmds.c:73 fish/cmds.c:818
168 msgid "set blocksize of block device"
169 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
170
171 #: fish/cmds.c:74 fish/cmds.c:793
172 msgid "set block device to read-only"
173 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
174
175 #: fish/cmds.c:75 fish/cmds.c:798
176 msgid "set block device to read-write"
177 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
178
179 #: fish/cmds.c:76 fish/cmds.c:1498
180 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
181 msgstr ""
182 "zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość znaków"
183
184 #: fish/cmds.c:77 fish/cmds.c:533
185 msgid "list the contents of a file"
186 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
187
188 #: fish/cmds.c:78 fish/cmds.c:853
189 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
190 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
191
192 #: fish/cmds.c:79 fish/cmds.c:1698
193 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of the contents of a device"
194 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC zawartości urządzenia"
195
196 #: fish/cmds.c:80 fish/cmds.c:1733
197 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of files in a directory"
198 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC plików w katalogu"
199
200 #: fish/cmds.c:81 fish/cmds.c:683
201 msgid "change file mode"
202 msgstr "zmienia tryb pliku"
203
204 #: fish/cmds.c:82 fish/cmds.c:155 fish/cmds.c:688 fish/cmds.c:1528
205 msgid "change file owner and group"
206 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
207
208 #: fish/cmds.c:83 fish/cmds.c:763
209 msgid "run a command from the guest filesystem"
210 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
211
212 #: fish/cmds.c:84 fish/cmds.c:768
213 msgid "run a command, returning lines"
214 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
215
216 #: fish/cmds.c:85 fish/cmds.c:368
217 msgid "add qemu parameters"
218 msgstr "dodaje parametry QEMU"
219
220 #: fish/cmds.c:86 fish/cmds.c:1648
221 msgid "copy size bytes from source to destination using dd"
222 msgstr "kopiuje bajty rozmiaru ze źródła do celu używając dd"
223
224 #: fish/cmds.c:87 fish/cmds.c:948
225 msgid "copy a file"
226 msgstr "kopiuje plik"
227
228 #: fish/cmds.c:88 fish/cmds.c:953
229 msgid "copy a file or directory recursively"
230 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
231
232 #: fish/cmds.c:89 fish/cmds.c:1598
233 msgid "copy from source to destination using dd"
234 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
235
236 #: fish/cmds.c:90 fish/cmds.c:893
237 msgid "debugging and internals"
238 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
239
240 #: fish/cmds.c:91 fish/cmds.c:1718
241 msgid "upload a file to the appliance (internal use only)"
242 msgstr "wysyła plik do przyrządu (tylko do użytku wewnętrznego)"
243
244 #: fish/cmds.c:92 fish/cmds.c:1138
245 msgid "report file system disk space usage"
246 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
247
248 #: fish/cmds.c:93 fish/cmds.c:1143
249 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
250 msgstr ""
251 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
252
253 #: fish/cmds.c:94 fish/cmds.c:968
254 msgid "return kernel messages"
255 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
256
257 #: fish/cmds.c:95 fish/cmds.c:848
258 msgid "download a file to the local machine"
259 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
260
261 #: fish/cmds.c:96 fish/cmds.c:963
262 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
263 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
264
265 #: fish/cmds.c:97 fish/cmds.c:1148
266 msgid "estimate file space usage"
267 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
268
269 #: fish/cmds.c:98 fish/cmds.c:1053
270 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
271 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
272
273 #: fish/cmds.c:99 fish/cmds.c:1488
274 msgid "echo arguments back to the client"
275 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
276
277 #: fish/cmds.c:100 fish/cmds.c:101 fish/cmds.c:106 fish/cmds.c:107
278 #: fish/cmds.c:133 fish/cmds.c:134 fish/cmds.c:327 fish/cmds.c:328
279 #: fish/cmds.c:332 fish/cmds.c:333 fish/cmds.c:335 fish/cmds.c:336
280 #: fish/cmds.c:1268 fish/cmds.c:1273 fish/cmds.c:1278 fish/cmds.c:1283
281 #: fish/cmds.c:1288 fish/cmds.c:1293 fish/cmds.c:1298 fish/cmds.c:1303
282 #: fish/cmds.c:1308 fish/cmds.c:1313 fish/cmds.c:1318 fish/cmds.c:1323
283 msgid "return lines matching a pattern"
284 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
285
286 #: fish/cmds.c:102 fish/cmds.c:978
287 msgid "test if two files have equal contents"
288 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
289
290 #: fish/cmds.c:103 fish/cmds.c:693
291 msgid "test if file or directory exists"
292 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
293
294 #: fish/cmds.c:104 fish/cmds.c:105 fish/cmds.c:1358 fish/cmds.c:1773
295 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
296 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
297
298 #: fish/cmds.c:108 fish/cmds.c:758
299 msgid "determine file type"
300 msgstr "określa typ pliku"
301
302 #: fish/cmds.c:109 fish/cmds.c:1603
303 msgid "return the size of the file in bytes"
304 msgstr "zwraca rozmiar pliku w bajtach"
305
306 #: fish/cmds.c:110 fish/cmds.c:1588
307 msgid "fill a file with octets"
308 msgstr "wypełnia plik oktetami"
309
310 #: fish/cmds.c:111 fish/cmds.c:1738
311 msgid "fill a file with a repeating pattern of bytes"
312 msgstr "wypełnia plik powtarzającym się wzorem bajtów"
313
314 #: fish/cmds.c:112 fish/cmds.c:1048
315 msgid "find all files and directories"
316 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
317
318 #: fish/cmds.c:113 fish/cmds.c:1493
319 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
320 msgstr ""
321 "znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem NUL"
322
323 #: fish/cmds.c:114 fish/cmds.c:933
324 msgid "run the filesystem checker"
325 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
326
327 #: fish/cmds.c:115 fish/cmds.c:398
328 msgid "get the additional kernel options"
329 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
330
331 #: fish/cmds.c:116 fish/cmds.c:408
332 msgid "get autosync mode"
333 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
334
335 #: fish/cmds.c:117 fish/cmds.c:493
336 msgid "get direct appliance mode flag"
337 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
338
339 #: fish/cmds.c:118 fish/cmds.c:918
340 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
341 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
342
343 #: fish/cmds.c:119 fish/cmds.c:928
344 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
345 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
346
347 #: fish/cmds.c:120 fish/cmds.c:453
348 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
349 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
350
351 #: fish/cmds.c:121 fish/cmds.c:388
352 msgid "get the search path"
353 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
354
355 #: fish/cmds.c:122 fish/cmds.c:458
356 msgid "get PID of qemu subprocess"
357 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
358
359 #: fish/cmds.c:123 fish/cmds.c:378
360 msgid "get the qemu binary"
361 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
362
363 #: fish/cmds.c:124 fish/cmds.c:503
364 msgid "get recovery process enabled flag"
365 msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
366
367 #: fish/cmds.c:125 fish/cmds.c:473
368 msgid "get SELinux enabled flag"
369 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
370
371 #: fish/cmds.c:126 fish/cmds.c:443
372 msgid "get the current state"
373 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
374
375 #: fish/cmds.c:127 fish/cmds.c:483
376 msgid "get command trace enabled flag"
377 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
378
379 #: fish/cmds.c:128 fish/cmds.c:1713
380 msgid "get the current umask"
381 msgstr "uzyskuje bieżące \"umask\""
382
383 #: fish/cmds.c:129 fish/cmds.c:418
384 msgid "get verbose mode"
385 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
386
387 #: fish/cmds.c:130 fish/cmds.c:1443
388 msgid "get SELinux security context"
389 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
390
391 #: fish/cmds.c:131 fish/cmds.c:156 fish/cmds.c:1218 fish/cmds.c:1223
392 msgid "list extended attributes of a file or directory"
393 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
394
395 #: fish/cmds.c:132 fish/cmds.c:1078
396 msgid "expand a wildcard path"
397 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
398
399 #: fish/cmds.c:135 fish/cmds.c:943
400 msgid "install GRUB"
401 msgstr "instaluje program GRUB"
402
403 #: fish/cmds.c:136 fish/cmds.c:1118
404 msgid "return first 10 lines of a file"
405 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
406
407 #: fish/cmds.c:137 fish/cmds.c:1123
408 msgid "return first N lines of a file"
409 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
410
411 #: fish/cmds.c:138 fish/cmds.c:993
412 msgid "dump a file in hexadecimal"
413 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
414
415 #: fish/cmds.c:139 fish/cmds.c:1618
416 msgid "list the contents of a single file in an initrd"
417 msgstr "wyświetla listę zawartości pojedynczego pliku w initrd"
418
419 #: fish/cmds.c:140 fish/cmds.c:1153
420 msgid "list files in an initrd"
421 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
422
423 #: fish/cmds.c:141 fish/cmds.c:1413
424 msgid "add an inotify watch"
425 msgstr "dodaje obserwację inotify"
426
427 #: fish/cmds.c:142 fish/cmds.c:1433
428 msgid "close the inotify handle"
429 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
430
431 #: fish/cmds.c:143 fish/cmds.c:1428
432 msgid "return list of watched files that had events"
433 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
434
435 #: fish/cmds.c:144 fish/cmds.c:1408
436 msgid "create an inotify handle"
437 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
438
439 #: fish/cmds.c:145 fish/cmds.c:1423
440 msgid "return list of inotify events"
441 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
442
443 #: fish/cmds.c:146 fish/cmds.c:1418
444 msgid "remove an inotify watch"
445 msgstr "usuwa obserwację inotify"
446
447 #: fish/cmds.c:147 fish/cmds.c:438
448 msgid "is busy processing a command"
449 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
450
451 #: fish/cmds.c:148 fish/cmds.c:428
452 msgid "is in configuration state"
453 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
454
455 #: fish/cmds.c:149 fish/cmds.c:150 fish/cmds.c:698 fish/cmds.c:703
456 msgid "test if file exists"
457 msgstr "testuje, czy plik istnieje"
458
459 #: fish/cmds.c:151 fish/cmds.c:433
460 msgid "is launching subprocess"
461 msgstr "uruchamia podprocesy"
462
463 #: fish/cmds.c:152 fish/cmds.c:423
464 msgid "is ready to accept commands"
465 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
466
467 #: fish/cmds.c:153 fish/cmds.c:348
468 msgid "kill the qemu subprocess"
469 msgstr "niszczy podproces QEMU"
470
471 #: fish/cmds.c:154 fish/cmds.c:343
472 msgid "launch the qemu subprocess"
473 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
474
475 #: fish/cmds.c:157 fish/cmds.c:548
476 msgid "list the block devices"
477 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
478
479 #: fish/cmds.c:158 fish/cmds.c:553
480 msgid "list the partitions"
481 msgstr "wyświetla listę partycji"
482
483 #: fish/cmds.c:159 fish/cmds.c:538
484 msgid "list the files in a directory (long format)"
485 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
486
487 #: fish/cmds.c:160 fish/cmds.c:161 fish/cmds.c:1333 fish/cmds.c:1338
488 msgid "create a hard link"
489 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
490
491 #: fish/cmds.c:162 fish/cmds.c:163 fish/cmds.c:1343 fish/cmds.c:1348
492 msgid "create a symbolic link"
493 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
494
495 #: fish/cmds.c:164 fish/cmds.c:244 fish/cmds.c:1238 fish/cmds.c:1243
496 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
497 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
498
499 #: fish/cmds.c:165 fish/cmds.c:543
500 msgid "list the files in a directory"
501 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
502
503 #: fish/cmds.c:166 fish/cmds.c:267 fish/cmds.c:1228 fish/cmds.c:1233
504 msgid "set extended attribute of a file or directory"
505 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
506
507 #: fish/cmds.c:167 fish/cmds.c:778
508 msgid "get file information for a symbolic link"
509 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
510
511 #: fish/cmds.c:168 fish/cmds.c:1533
512 msgid "lstat on multiple files"
513 msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
514
515 #: fish/cmds.c:169 fish/cmds.c:1808
516 #, fuzzy
517 msgid "close a LUKS device"
518 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
519
520 #: fish/cmds.c:170 fish/cmds.c:1798
521 msgid "open a LUKS-encrypted block device"
522 msgstr ""
523
524 #: fish/cmds.c:171 fish/cmds.c:1803
525 #, fuzzy
526 msgid "open a LUKS-encrypted block device read-only"
527 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
528
529 #: fish/cmds.c:172 fish/cmds.c:718
530 msgid "create an LVM logical volume"
531 msgstr "tworzy wolumin logiczny LVM"
532
533 #: fish/cmds.c:173 fish/cmds.c:1793
534 msgid "clear LVM device filter"
535 msgstr ""
536
537 #: fish/cmds.c:174 fish/cmds.c:753
538 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
539 msgstr ""
540 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
541
542 #: fish/cmds.c:175 fish/cmds.c:1788
543 msgid "set LVM device filter"
544 msgstr ""
545
546 #: fish/cmds.c:176 fish/cmds.c:898
547 msgid "remove an LVM logical volume"
548 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
549
550 #: fish/cmds.c:177 fish/cmds.c:1608
551 msgid "rename an LVM logical volume"
552 msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
553
554 #: fish/cmds.c:178 fish/cmds.c:1038
555 msgid "resize an LVM logical volume"
556 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
557
558 #: fish/cmds.c:179 fish/cmds.c:1703
559 msgid "expand an LV to fill free space"
560 msgstr "rozszerza wolumin logiczny, aby wypełnić wolne miejsce"
561
562 #: fish/cmds.c:180 fish/cmds.c:181 fish/cmds.c:568 fish/cmds.c:583
563 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
564 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
565
566 #: fish/cmds.c:182 fish/cmds.c:1633
567 msgid "get the UUID of a logical volume"
568 msgstr "uzyskuje UUID woluminu logicznego"
569
570 #: fish/cmds.c:183 fish/cmds.c:1538
571 msgid "lgetxattr on multiple files"
572 msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
573
574 #: fish/cmds.c:184 fish/cmds.c:673
575 msgid "create a directory"
576 msgstr "tworzy katalog"
577
578 #: fish/cmds.c:185 fish/cmds.c:1523
579 msgid "create a directory with a particular mode"
580 msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
581
582 #: fish/cmds.c:186 fish/cmds.c:678
583 msgid "create a directory and parents"
584 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
585
586 #: fish/cmds.c:187 fish/cmds.c:1098
587 msgid "create a temporary directory"
588 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
589
590 #: fish/cmds.c:188 fish/cmds.c:189 fish/cmds.c:190 fish/cmds.c:1468
591 #: fish/cmds.c:1473 fish/cmds.c:1478
592 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
593 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
594
595 #: fish/cmds.c:191 fish/cmds.c:1453
596 msgid "make ext2/3/4 external journal"
597 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
598
599 #: fish/cmds.c:192 fish/cmds.c:1458
600 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
601 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
602
603 #: fish/cmds.c:193 fish/cmds.c:1463
604 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
605 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
606
607 #: fish/cmds.c:194 fish/cmds.c:1183
608 msgid "make FIFO (named pipe)"
609 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
610
611 #: fish/cmds.c:195 fish/cmds.c:723
612 msgid "make a filesystem"
613 msgstr "tworzy system plików"
614
615 #: fish/cmds.c:196 fish/cmds.c:1448
616 msgid "make a filesystem with block size"
617 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
618
619 #: fish/cmds.c:197 fish/cmds.c:1253
620 msgid "create a mountpoint"
621 msgstr "tworzy punkt montowania"
622
623 #: fish/cmds.c:198 fish/cmds.c:1178
624 msgid "make block, character or FIFO devices"
625 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
626
627 #: fish/cmds.c:199 fish/cmds.c:1188
628 msgid "make block device node"
629 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
630
631 #: fish/cmds.c:200 fish/cmds.c:1193
632 msgid "make char device node"
633 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
634
635 #: fish/cmds.c:201 fish/cmds.c:1163
636 msgid "create a swap partition"
637 msgstr "tworzy partycję wymiany"
638
639 #: fish/cmds.c:202 fish/cmds.c:1168
640 msgid "create a swap partition with a label"
641 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
642
643 #: fish/cmds.c:203 fish/cmds.c:1173
644 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
645 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
646
647 #: fish/cmds.c:204 fish/cmds.c:1403
648 msgid "create a swap file"
649 msgstr "tworzy plik wymiany"
650
651 #: fish/cmds.c:205 fish/cmds.c:1483
652 msgid "load a kernel module"
653 msgstr "wczytuje moduł jądra"
654
655 #: fish/cmds.c:206 fish/cmds.c:518
656 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
657 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
658
659 #: fish/cmds.c:207 fish/cmds.c:1158
660 msgid "mount a file using the loop device"
661 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
662
663 #: fish/cmds.c:208 fish/cmds.c:883
664 msgid "mount a guest disk with mount options"
665 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
666
667 #: fish/cmds.c:209 fish/cmds.c:878
668 msgid "mount a guest disk, read-only"
669 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
670
671 #: fish/cmds.c:210 fish/cmds.c:888
672 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
673 msgstr ""
674 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
675 "plików"
676
677 #: fish/cmds.c:211 fish/cmds.c:1248
678 msgid "show mountpoints"
679 msgstr "wyświetla punkty montowania"
680
681 #: fish/cmds.c:212 fish/cmds.c:743
682 msgid "show mounted filesystems"
683 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
684
685 #: fish/cmds.c:213 fish/cmds.c:958
686 msgid "move a file"
687 msgstr "przenosi plik"
688
689 #: fish/cmds.c:214 fish/cmds.c:1063
690 msgid "probe NTFS volume"
691 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
692
693 #: fish/cmds.c:215 fish/cmds.c:1668
694 msgid "resize an NTFS filesystem"
695 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS"
696
697 #: fish/cmds.c:216 fish/cmds.c:1763
698 msgid "resize an NTFS filesystem (with size)"
699 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS (za pomocą rozmiaru)"
700
701 #: fish/cmds.c:217 fish/cmds.c:1558
702 msgid "add a partition to the device"
703 msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
704
705 #: fish/cmds.c:218 fish/cmds.c:1678
706 msgid "delete a partition"
707 msgstr "usuwa partycję"
708
709 #: fish/cmds.c:219 fish/cmds.c:1563
710 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
711 msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
712
713 #: fish/cmds.c:220 fish/cmds.c:1683
714 msgid "return true if a partition is bootable"
715 msgstr "zwraca wartość \"true\", jeśli partycja jest startowa"
716
717 #: fish/cmds.c:221 fish/cmds.c:1688
718 msgid "get the MBR type byte (ID byte) from a partition"
719 msgstr "uzyskuje bajt typu MBR (bajt identyfikatora) z partycji"
720
721 #: fish/cmds.c:222 fish/cmds.c:1583
722 msgid "get the partition table type"
723 msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
724
725 #: fish/cmds.c:223 fish/cmds.c:1553
726 msgid "create an empty partition table"
727 msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
728
729 #: fish/cmds.c:224 fish/cmds.c:1578
730 msgid "list partitions on a device"
731 msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
732
733 #: fish/cmds.c:225 fish/cmds.c:1568
734 msgid "make a partition bootable"
735 msgstr "zmienia partycję na startową"
736
737 #: fish/cmds.c:226 fish/cmds.c:1693
738 msgid "set the MBR type byte (ID byte) of a partition"
739 msgstr "ustawia bajt typu MBR (bajt identyfikatora) partycji"
740
741 #: fish/cmds.c:227 fish/cmds.c:1573
742 msgid "set partition name"
743 msgstr "ustawia nazwę partycji"
744
745 #: fish/cmds.c:228 fish/cmds.c:973
746 msgid "ping the guest daemon"
747 msgstr "odpytuje demona gościa"
748
749 #: fish/cmds.c:229 fish/cmds.c:1548
750 msgid "read part of a file"
751 msgstr "odczytuje część pliku"
752
753 #: fish/cmds.c:230 fish/cmds.c:708
754 msgid "create an LVM physical volume"
755 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
756
757 #: fish/cmds.c:231 fish/cmds.c:908
758 msgid "remove an LVM physical volume"
759 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
760
761 #: fish/cmds.c:232 fish/cmds.c:1003
762 msgid "resize an LVM physical volume"
763 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
764
765 #: fish/cmds.c:233 fish/cmds.c:1758
766 msgid "resize an LVM physical volume (with size)"
767 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM (za pomocą rozmiaru)"
768
769 #: fish/cmds.c:234 fish/cmds.c:235 fish/cmds.c:558 fish/cmds.c:573
770 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
771 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
772
773 #: fish/cmds.c:236 fish/cmds.c:1623
774 msgid "get the UUID of a physical volume"
775 msgstr "uzyskuje UUID woluminu fizycznego"
776
777 #: fish/cmds.c:237 fish/cmds.c:1748
778 msgid "write to part of a file"
779 msgstr "zapisuje do części pliku"
780
781 #: fish/cmds.c:238 fish/cmds.c:1263
782 msgid "read a file"
783 msgstr "odczytuje plik"
784
785 #: fish/cmds.c:239 fish/cmds.c:588
786 msgid "read file as lines"
787 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
788
789 #: fish/cmds.c:240 fish/cmds.c:1203
790 msgid "read directories entries"
791 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
792
793 #: fish/cmds.c:241 fish/cmds.c:1353
794 msgid "read the target of a symbolic link"
795 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
796
797 #: fish/cmds.c:242 fish/cmds.c:1543
798 msgid "readlink on multiple files"
799 msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
800
801 #: fish/cmds.c:243 fish/cmds.c:1328
802 msgid "canonicalized absolute pathname"
803 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
804
805 #: fish/cmds.c:245 fish/cmds.c:1043
806 #, fuzzy
807 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem"
808 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2/ext3"
809
810 #: fish/cmds.c:246 fish/cmds.c:1753
811 #, fuzzy
812 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem (with size)"
813 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2/ext3 (za pomocą rozmiaru)"
814
815 #: fish/cmds.c:247 fish/cmds.c:658
816 msgid "remove a file"
817 msgstr "usuwa plik"
818
819 #: fish/cmds.c:248 fish/cmds.c:668
820 msgid "remove a file or directory recursively"
821 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
822
823 #: fish/cmds.c:249 fish/cmds.c:663
824 msgid "remove a directory"
825 msgstr "usuwa katalog"
826
827 #: fish/cmds.c:250 fish/cmds.c:1258
828 msgid "remove a mountpoint"
829 msgstr "usuwa punkt montowania"
830
831 #: fish/cmds.c:251 fish/cmds.c:1083
832 msgid "scrub (securely wipe) a device"
833 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
834
835 #: fish/cmds.c:252 fish/cmds.c:1088
836 msgid "scrub (securely wipe) a file"
837 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
838
839 #: fish/cmds.c:253 fish/cmds.c:1093
840 msgid "scrub (securely wipe) free space"
841 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
842
843 #: fish/cmds.c:254 fish/cmds.c:393
844 msgid "add options to kernel command line"
845 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
846
847 #: fish/cmds.c:255 fish/cmds.c:403
848 msgid "set autosync mode"
849 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
850
851 #: fish/cmds.c:256 fish/cmds.c:488
852 msgid "enable or disable direct appliance mode"
853 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
854
855 #: fish/cmds.c:257 fish/cmds.c:913
856 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
857 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
858
859 #: fish/cmds.c:258 fish/cmds.c:923
860 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
861 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
862
863 #: fish/cmds.c:259 fish/cmds.c:448
864 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
865 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
866
867 #: fish/cmds.c:260 fish/cmds.c:383
868 msgid "set the search path"
869 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
870
871 #: fish/cmds.c:261 fish/cmds.c:373
872 msgid "set the qemu binary"
873 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
874
875 #: fish/cmds.c:262 fish/cmds.c:498
876 msgid "enable or disable the recovery process"
877 msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
878
879 #: fish/cmds.c:263 fish/cmds.c:468
880 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
881 msgstr ""
882 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
883
884 #: fish/cmds.c:264 fish/cmds.c:478
885 msgid "enable or disable command traces"
886 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
887
888 #: fish/cmds.c:265 fish/cmds.c:413
889 msgid "set verbose mode"
890 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
891
892 #: fish/cmds.c:266 fish/cmds.c:1438
893 msgid "set SELinux security context"
894 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
895
896 #: fish/cmds.c:268 fish/cmds.c:269 fish/cmds.c:728 fish/cmds.c:1208
897 msgid "create partitions on a block device"
898 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
899
900 #: fish/cmds.c:270 fish/cmds.c:1008
901 msgid "modify a single partition on a block device"
902 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
903
904 #: fish/cmds.c:271 fish/cmds.c:1023
905 msgid "display the disk geometry from the partition table"
906 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
907
908 #: fish/cmds.c:272 fish/cmds.c:1018
909 msgid "display the kernel geometry"
910 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
911
912 #: fish/cmds.c:273 fish/cmds.c:1013
913 msgid "display the partition table"
914 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
915
916 #: fish/cmds.c:274 fish/cmds.c:1068
917 msgid "run a command via the shell"
918 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
919
920 #: fish/cmds.c:275 fish/cmds.c:1073
921 msgid "run a command via the shell returning lines"
922 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
923
924 #: fish/cmds.c:276 fish/cmds.c:1058
925 msgid "sleep for some seconds"
926 msgstr "usypia na kilka sekund"
927
928 #: fish/cmds.c:277 fish/cmds.c:773
929 msgid "get file information"
930 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
931
932 #: fish/cmds.c:278 fish/cmds.c:783
933 msgid "get file system statistics"
934 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
935
936 #: fish/cmds.c:279 fish/cmds.c:280 fish/cmds.c:983 fish/cmds.c:988
937 msgid "print the printable strings in a file"
938 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
939
940 #: fish/cmds.c:281 fish/cmds.c:1368
941 msgid "disable swap on device"
942 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
943
944 #: fish/cmds.c:282 fish/cmds.c:1378
945 msgid "disable swap on file"
946 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
947
948 #: fish/cmds.c:283 fish/cmds.c:1388
949 msgid "disable swap on labeled swap partition"
950 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
951
952 #: fish/cmds.c:284 fish/cmds.c:1398
953 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
954 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
955
956 #: fish/cmds.c:285 fish/cmds.c:1363
957 msgid "enable swap on device"
958 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
959
960 #: fish/cmds.c:286 fish/cmds.c:1373
961 msgid "enable swap on file"
962 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
963
964 #: fish/cmds.c:287 fish/cmds.c:1383
965 msgid "enable swap on labeled swap partition"
966 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
967
968 #: fish/cmds.c:288 fish/cmds.c:1393
969 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
970 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
971
972 #: fish/cmds.c:289 fish/cmds.c:523
973 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
974 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
975
976 #: fish/cmds.c:290 fish/cmds.c:1128
977 msgid "return last 10 lines of a file"
978 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
979
980 #: fish/cmds.c:291 fish/cmds.c:1133
981 msgid "return last N lines of a file"
982 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
983
984 #: fish/cmds.c:292 fish/cmds.c:858
985 msgid "unpack tarfile to directory"
986 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
987
988 #: fish/cmds.c:293 fish/cmds.c:863
989 msgid "pack directory into tarfile"
990 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
991
992 #: fish/cmds.c:294 fish/cmds.c:300 fish/cmds.c:868 fish/cmds.c:1658
993 msgid "unpack compressed tarball to directory"
994 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
995
996 #: fish/cmds.c:295 fish/cmds.c:301 fish/cmds.c:873 fish/cmds.c:1663
997 msgid "pack directory into compressed tarball"
998 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
999
1000 #: fish/cmds.c:296 fish/cmds.c:528
1001 msgid "update file timestamps or create a new file"
1002 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
1003
1004 #: fish/cmds.c:297 fish/cmds.c:1508
1005 msgid "truncate a file to zero size"
1006 msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
1007
1008 #: fish/cmds.c:298 fish/cmds.c:1513
1009 msgid "truncate a file to a particular size"
1010 msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
1011
1012 #: fish/cmds.c:299 fish/cmds.c:788
1013 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
1014 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
1015
1016 #: fish/cmds.c:302 fish/cmds.c:1198
1017 msgid "set file mode creation mask (umask)"
1018 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
1019
1020 #: fish/cmds.c:303 fish/cmds.c:738
1021 msgid "unmount a filesystem"
1022 msgstr "odmontowuje system plików"
1023
1024 #: fish/cmds.c:304 fish/cmds.c:748
1025 msgid "unmount all filesystems"
1026 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
1027
1028 #: fish/cmds.c:305 fish/cmds.c:843
1029 msgid "upload a file from the local machine"
1030 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny"
1031
1032 #: fish/cmds.c:306 fish/cmds.c:1518
1033 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
1034 msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
1035
1036 #: fish/cmds.c:307 fish/cmds.c:463
1037 msgid "get the library version number"
1038 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
1039
1040 #: fish/cmds.c:308 fish/cmds.c:1778
1041 #, fuzzy
1042 msgid "get the filesystem label"
1043 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
1044
1045 #: fish/cmds.c:309 fish/cmds.c:1503
1046 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
1047 msgstr ""
1048 "uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
1049 "zamontowanemu urządzeniu"
1050
1051 #: fish/cmds.c:310 fish/cmds.c:1783
1052 #, fuzzy
1053 msgid "get the filesystem UUID"
1054 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
1055
1056 #: fish/cmds.c:311 fish/cmds.c:1033
1057 msgid "activate or deactivate some volume groups"
1058 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
1059
1060 #: fish/cmds.c:312 fish/cmds.c:1028
1061 msgid "activate or deactivate all volume groups"
1062 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
1063
1064 #: fish/cmds.c:313 fish/cmds.c:713
1065 msgid "create an LVM volume group"
1066 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
1067
1068 #: fish/cmds.c:314 fish/cmds.c:1643
1069 msgid "get the LV UUIDs of all LVs in the volume group"
1070 msgstr "uzyskuje UUID wszystkich woluminów logicznych w grupie woluminów"
1071
1072 #: fish/cmds.c:315 fish/cmds.c:1638
1073 msgid "get the PV UUIDs containing the volume group"
1074 msgstr "uzyskuje UUID woluminów fizycznych zawierających grupę woluminów"
1075
1076 #: fish/cmds.c:316 fish/cmds.c:903
1077 msgid "remove an LVM volume group"
1078 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
1079
1080 #: fish/cmds.c:317 fish/cmds.c:1613
1081 msgid "rename an LVM volume group"
1082 msgstr "zmienia nazwę grupy woluminów LVM"
1083
1084 #: fish/cmds.c:318 fish/cmds.c:319 fish/cmds.c:563 fish/cmds.c:578
1085 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
1086 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
1087
1088 #: fish/cmds.c:320 fish/cmds.c:1673
1089 msgid "rescan for LVM physical volumes, volume groups and logical volumes"
1090 msgstr ""
1091 "ponownie skanuje woluminy fizyczne, grupy woluminów i woluminy logiczne LVM"
1092
1093 #: fish/cmds.c:321 fish/cmds.c:1628
1094 msgid "get the UUID of a volume group"
1095 msgstr "uzyskuje UUID grupy woluminów"
1096
1097 #: fish/cmds.c:322 fish/cmds.c:1113
1098 msgid "count characters in a file"
1099 msgstr "liczy znaki w pliku"
1100
1101 #: fish/cmds.c:323 fish/cmds.c:1103
1102 msgid "count lines in a file"
1103 msgstr "liczy wiersze w pliku"
1104
1105 #: fish/cmds.c:324 fish/cmds.c:1108
1106 msgid "count words in a file"
1107 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
1108
1109 #: fish/cmds.c:325 fish/cmds.c:1743
1110 msgid "create a new file"
1111 msgstr "tworzy nowy plik"
1112
1113 #: fish/cmds.c:326 fish/cmds.c:733
1114 msgid "create a file"
1115 msgstr "tworzy plik"
1116
1117 #: fish/cmds.c:329 fish/cmds.c:938
1118 msgid "write zeroes to the device"
1119 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
1120
1121 #: fish/cmds.c:330 fish/cmds.c:1653
1122 msgid "write zeroes to an entire device"
1123 msgstr "zapisuje zera na całym urządzeniu"
1124
1125 #: fish/cmds.c:331 fish/cmds.c:998
1126 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
1127 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
1128
1129 #: fish/cmds.c:334 fish/cmds.c:1213
1130 msgid "determine file type inside a compressed file"
1131 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
1132
1133 #: fish/cmds.c:337
1134 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
1135 msgstr ""
1136 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
1137 "pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc "
1138 "o poleceniu."
1139
1140 #: fish/cmds.c:2088 fish/cmds.c:2100 fish/cmds.c:2113 fish/cmds.c:2128
1141 #: fish/cmds.c:2143 fish/cmds.c:2159 fish/cmds.c:2176 fish/cmds.c:2191
1142 #: fish/cmds.c:2206 fish/cmds.c:2221 fish/cmds.c:2236 fish/cmds.c:2251
1143 #: fish/cmds.c:2265 fish/cmds.c:2279 fish/cmds.c:2294 fish/cmds.c:2308
1144 #: fish/cmds.c:2322 fish/cmds.c:2336 fish/cmds.c:2350 fish/cmds.c:2364
1145 #: fish/cmds.c:2378 fish/cmds.c:2393 fish/cmds.c:2425 fish/cmds.c:2439
1146 #: fish/cmds.c:2453 fish/cmds.c:2469 fish/cmds.c:2483 fish/cmds.c:2498
1147 #: fish/cmds.c:2512 fish/cmds.c:2527 fish/cmds.c:2541 fish/cmds.c:2556
1148 #: fish/cmds.c:2570 fish/cmds.c:2586 fish/cmds.c:2603 fish/cmds.c:2620
1149 #: fish/cmds.c:2635 fish/cmds.c:2648 fish/cmds.c:2665 fish/cmds.c:2685
1150 #: fish/cmds.c:2705 fish/cmds.c:2724 fish/cmds.c:2739 fish/cmds.c:2754
1151 #: fish/cmds.c:2769 fish/cmds.c:2784 fish/cmds.c:2799 fish/cmds.c:2814
1152 #: fish/cmds.c:2829 fish/cmds.c:2845 fish/cmds.c:2866 fish/cmds.c:2901
1153 #: fish/cmds.c:2915 fish/cmds.c:2936 fish/cmds.c:2956 fish/cmds.c:2975
1154 #: fish/cmds.c:2993 fish/cmds.c:3010 fish/cmds.c:3028 fish/cmds.c:3044
1155 #: fish/cmds.c:3061 fish/cmds.c:3073 fish/cmds.c:3086 fish/cmds.c:3104
1156 #: fish/cmds.c:3121 fish/cmds.c:3138 fish/cmds.c:3155 fish/cmds.c:3172
1157 #: fish/cmds.c:3190 fish/cmds.c:3228 fish/cmds.c:3283 fish/cmds.c:3302
1158 #: fish/cmds.c:3321 fish/cmds.c:3340 fish/cmds.c:3356 fish/cmds.c:3376
1159 #: fish/cmds.c:3412 fish/cmds.c:3432 fish/cmds.c:3509 fish/cmds.c:3546
1160 #: fish/cmds.c:3560 fish/cmds.c:3575 fish/cmds.c:3587 fish/cmds.c:3600
1161 #: fish/cmds.c:3620 fish/cmds.c:3640 fish/cmds.c:3660 fish/cmds.c:3680
1162 #: fish/cmds.c:3700 fish/cmds.c:3720 fish/cmds.c:3738 fish/cmds.c:3753
1163 #: fish/cmds.c:3768 fish/cmds.c:3785 fish/cmds.c:3802 fish/cmds.c:3820
1164 #: fish/cmds.c:3854 fish/cmds.c:3871 fish/cmds.c:3888 fish/cmds.c:3903
1165 #: fish/cmds.c:3919 fish/cmds.c:3940 fish/cmds.c:3961 fish/cmds.c:3983
1166 #: fish/cmds.c:4004 fish/cmds.c:4023 fish/cmds.c:4044 fish/cmds.c:4065
1167 #: fish/cmds.c:4083 fish/cmds.c:4103 fish/cmds.c:4122 fish/cmds.c:4143
1168 #: fish/cmds.c:4158 fish/cmds.c:4173 fish/cmds.c:4189 fish/cmds.c:4205
1169 #: fish/cmds.c:4224 fish/cmds.c:4240 fish/cmds.c:4259 fish/cmds.c:4277
1170 #: fish/cmds.c:4293 fish/cmds.c:4312 fish/cmds.c:4333 fish/cmds.c:4354
1171 #: fish/cmds.c:4374 fish/cmds.c:4406 fish/cmds.c:4421 fish/cmds.c:4435
1172 #: fish/cmds.c:4457 fish/cmds.c:4478 fish/cmds.c:4499 fish/cmds.c:4519
1173 #: fish/cmds.c:4534 fish/cmds.c:4554 fish/cmds.c:4646 fish/cmds.c:4664
1174 #: fish/cmds.c:4682 fish/cmds.c:4700 fish/cmds.c:4716 fish/cmds.c:4735
1175 #: fish/cmds.c:4769 fish/cmds.c:4784 fish/cmds.c:4804 fish/cmds.c:4819
1176 #: fish/cmds.c:4853 fish/cmds.c:4871 fish/cmds.c:4889 fish/cmds.c:4907
1177 #: fish/cmds.c:4927 fish/cmds.c:4942 fish/cmds.c:4959 fish/cmds.c:4976
1178 #: fish/cmds.c:4996 fish/cmds.c:5015 fish/cmds.c:5034 fish/cmds.c:5053
1179 #: fish/cmds.c:5074 fish/cmds.c:5113 fish/cmds.c:5134 fish/cmds.c:5172
1180 #: fish/cmds.c:5187 fish/cmds.c:5203 fish/cmds.c:5222 fish/cmds.c:5243
1181 #: fish/cmds.c:5263 fish/cmds.c:5279 fish/cmds.c:5296 fish/cmds.c:5315
1182 #: fish/cmds.c:5390 fish/cmds.c:5429 fish/cmds.c:5506 fish/cmds.c:5580
1183 #: fish/cmds.c:5615 fish/cmds.c:5636 fish/cmds.c:5655 fish/cmds.c:5676
1184 #: fish/cmds.c:5696 fish/cmds.c:5719 fish/cmds.c:5760 fish/cmds.c:5799
1185 #: fish/cmds.c:5818 fish/cmds.c:5835 fish/cmds.c:5851 fish/cmds.c:5866
1186 #: fish/cmds.c:5882 fish/cmds.c:5907 fish/cmds.c:5929 fish/cmds.c:5951
1187 #: fish/cmds.c:5973 fish/cmds.c:5995 fish/cmds.c:6017 fish/cmds.c:6039
1188 #: fish/cmds.c:6061 fish/cmds.c:6083 fish/cmds.c:6105 fish/cmds.c:6127
1189 #: fish/cmds.c:6149 fish/cmds.c:6170 fish/cmds.c:6191 fish/cmds.c:6210
1190 #: fish/cmds.c:6229 fish/cmds.c:6248 fish/cmds.c:6266 fish/cmds.c:6287
1191 #: fish/cmds.c:6323 fish/cmds.c:6338 fish/cmds.c:6353 fish/cmds.c:6370
1192 #: fish/cmds.c:6387 fish/cmds.c:6402 fish/cmds.c:6417 fish/cmds.c:6432
1193 #: fish/cmds.c:6447 fish/cmds.c:6464 fish/cmds.c:6498 fish/cmds.c:6536
1194 #: fish/cmds.c:6568 fish/cmds.c:6583 fish/cmds.c:6598 fish/cmds.c:6611
1195 #: fish/cmds.c:6625 fish/cmds.c:6643 fish/cmds.c:6679 fish/cmds.c:6715
1196 #: fish/cmds.c:6752 fish/cmds.c:6790 fish/cmds.c:6829 fish/cmds.c:6868
1197 #: fish/cmds.c:6904 fish/cmds.c:6919 fish/cmds.c:6940 fish/cmds.c:6960
1198 #: fish/cmds.c:6980 fish/cmds.c:6998 fish/cmds.c:7016 fish/cmds.c:7050
1199 #: fish/cmds.c:7120 fish/cmds.c:7158 fish/cmds.c:7214 fish/cmds.c:7238
1200 #: fish/cmds.c:7262 fish/cmds.c:7288 fish/cmds.c:7345 fish/cmds.c:7364
1201 #: fish/cmds.c:7407 fish/cmds.c:7425 fish/cmds.c:7462 fish/cmds.c:7497
1202 #: fish/cmds.c:7515 fish/cmds.c:7535 fish/cmds.c:7590 fish/cmds.c:7608
1203 #: fish/cmds.c:7628 fish/cmds.c:7648 fish/cmds.c:7665 fish/cmds.c:7683
1204 #: fish/cmds.c:7708 fish/cmds.c:7726 fish/cmds.c:7744 fish/cmds.c:7762
1205 #: fish/cmds.c:7780 fish/cmds.c:7800 fish/cmds.c:7833 fish/cmds.c:7849
1206 #: fish/cmds.c:7870 fish/cmds.c:7890 fish/cmds.c:7904 fish/cmds.c:7918
1207 #: fish/cmds.c:7953 fish/cmds.c:7990 fish/cmds.c:8028 fish/cmds.c:8082
1208 #: fish/cmds.c:8102 fish/cmds.c:8136 fish/cmds.c:8150 fish/cmds.c:8167
1209 #: fish/cmds.c:8205 fish/cmds.c:8226 fish/cmds.c:8248 fish/cmds.c:8271
1210 #: fish/cmds.c:8310 fish/cmds.c:8333 fish/cmds.c:8369 fish/cmds.c:8398
1211 #: fish/cmds.c:8427 fish/cmds.c:8454 fish/cmds.c:8471 fish/cmds.c:8501
1212 #: fish/cmds.c:8519 fish/cmds.c:8537 fish/cmds.c:8553 fish/cmds.c:8568
1213 #: fish/cmds.c:8589 fish/cmds.c:8608
1214 #, c-format
1215 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
1216 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
1217
1218 #: fish/cmds.c:2089 fish/cmds.c:2101 fish/cmds.c:2114 fish/cmds.c:2129
1219 #: fish/cmds.c:2144 fish/cmds.c:2160 fish/cmds.c:2177 fish/cmds.c:2192
1220 #: fish/cmds.c:2207 fish/cmds.c:2222 fish/cmds.c:2237 fish/cmds.c:2252
1221 #: fish/cmds.c:2266 fish/cmds.c:2280 fish/cmds.c:2295 fish/cmds.c:2309
1222 #: fish/cmds.c:2323 fish/cmds.c:2337 fish/cmds.c:2351 fish/cmds.c:2365
1223 #: fish/cmds.c:2379 fish/cmds.c:2394 fish/cmds.c:2426 fish/cmds.c:2440
1224 #: fish/cmds.c:2454 fish/cmds.c:2470 fish/cmds.c:2484 fish/cmds.c:2499
1225 #: fish/cmds.c:2513 fish/cmds.c:2528 fish/cmds.c:2542 fish/cmds.c:2557
1226 #: fish/cmds.c:2571 fish/cmds.c:2587 fish/cmds.c:2604 fish/cmds.c:2621
1227 #: fish/cmds.c:2636 fish/cmds.c:2649 fish/cmds.c:2666 fish/cmds.c:2686
1228 #: fish/cmds.c:2706 fish/cmds.c:2725 fish/cmds.c:2740 fish/cmds.c:2755
1229 #: fish/cmds.c:2770 fish/cmds.c:2785 fish/cmds.c:2800 fish/cmds.c:2815
1230 #: fish/cmds.c:2830 fish/cmds.c:2846 fish/cmds.c:2867 fish/cmds.c:2902
1231 #: fish/cmds.c:2916 fish/cmds.c:2937 fish/cmds.c:2957 fish/cmds.c:2976
1232 #: fish/cmds.c:2994 fish/cmds.c:3011 fish/cmds.c:3029 fish/cmds.c:3045
1233 #: fish/cmds.c:3062 fish/cmds.c:3074 fish/cmds.c:3087 fish/cmds.c:3105
1234 #: fish/cmds.c:3122 fish/cmds.c:3139 fish/cmds.c:3156 fish/cmds.c:3173
1235 #: fish/cmds.c:3191 fish/cmds.c:3229 fish/cmds.c:3284 fish/cmds.c:3303
1236 #: fish/cmds.c:3322 fish/cmds.c:3341 fish/cmds.c:3357 fish/cmds.c:3377
1237 #: fish/cmds.c:3413 fish/cmds.c:3433 fish/cmds.c:3510 fish/cmds.c:3547
1238 #: fish/cmds.c:3561 fish/cmds.c:3576 fish/cmds.c:3588 fish/cmds.c:3601
1239 #: fish/cmds.c:3621 fish/cmds.c:3641 fish/cmds.c:3661 fish/cmds.c:3681
1240 #: fish/cmds.c:3701 fish/cmds.c:3721 fish/cmds.c:3739 fish/cmds.c:3754
1241 #: fish/cmds.c:3769 fish/cmds.c:3786 fish/cmds.c:3803 fish/cmds.c:3821
1242 #: fish/cmds.c:3855 fish/cmds.c:3872 fish/cmds.c:3889 fish/cmds.c:3904
1243 #: fish/cmds.c:3920 fish/cmds.c:3941 fish/cmds.c:3962 fish/cmds.c:3984
1244 #: fish/cmds.c:4005 fish/cmds.c:4024 fish/cmds.c:4045 fish/cmds.c:4066
1245 #: fish/cmds.c:4084 fish/cmds.c:4104 fish/cmds.c:4123 fish/cmds.c:4144
1246 #: fish/cmds.c:4159 fish/cmds.c:4174 fish/cmds.c:4190 fish/cmds.c:4206
1247 #: fish/cmds.c:4225 fish/cmds.c:4241 fish/cmds.c:4260 fish/cmds.c:4278
1248 #: fish/cmds.c:4294 fish/cmds.c:4313 fish/cmds.c:4334 fish/cmds.c:4355
1249 #: fish/cmds.c:4375 fish/cmds.c:4407 fish/cmds.c:4422 fish/cmds.c:4436
1250 #: fish/cmds.c:4458 fish/cmds.c:4479 fish/cmds.c:4500 fish/cmds.c:4520
1251 #: fish/cmds.c:4535 fish/cmds.c:4555 fish/cmds.c:4647 fish/cmds.c:4665
1252 #: fish/cmds.c:4683 fish/cmds.c:4701 fish/cmds.c:4717 fish/cmds.c:4736
1253 #: fish/cmds.c:4770 fish/cmds.c:4785 fish/cmds.c:4805 fish/cmds.c:4820
1254 #: fish/cmds.c:4854 fish/cmds.c:4872 fish/cmds.c:4890 fish/cmds.c:4908
1255 #: fish/cmds.c:4928 fish/cmds.c:4943 fish/cmds.c:4960 fish/cmds.c:4977
1256 #: fish/cmds.c:4997 fish/cmds.c:5016 fish/cmds.c:5035 fish/cmds.c:5054
1257 #: fish/cmds.c:5075 fish/cmds.c:5114 fish/cmds.c:5135 fish/cmds.c:5173
1258 #: fish/cmds.c:5188 fish/cmds.c:5204 fish/cmds.c:5223 fish/cmds.c:5244
1259 #: fish/cmds.c:5264 fish/cmds.c:5280 fish/cmds.c:5297 fish/cmds.c:5316
1260 #: fish/cmds.c:5391 fish/cmds.c:5430 fish/cmds.c:5507 fish/cmds.c:5581
1261 #: fish/cmds.c:5616 fish/cmds.c:5637 fish/cmds.c:5656 fish/cmds.c:5677
1262 #: fish/cmds.c:5697 fish/cmds.c:5720 fish/cmds.c:5761 fish/cmds.c:5800
1263 #: fish/cmds.c:5819 fish/cmds.c:5836 fish/cmds.c:5852 fish/cmds.c:5867
1264 #: fish/cmds.c:5883 fish/cmds.c:5908 fish/cmds.c:5930 fish/cmds.c:5952
1265 #: fish/cmds.c:5974 fish/cmds.c:5996 fish/cmds.c:6018 fish/cmds.c:6040
1266 #: fish/cmds.c:6062 fish/cmds.c:6084 fish/cmds.c:6106 fish/cmds.c:6128
1267 #: fish/cmds.c:6150 fish/cmds.c:6171 fish/cmds.c:6192 fish/cmds.c:6211
1268 #: fish/cmds.c:6230 fish/cmds.c:6249 fish/cmds.c:6267 fish/cmds.c:6288
1269 #: fish/cmds.c:6324 fish/cmds.c:6339 fish/cmds.c:6354 fish/cmds.c:6371
1270 #: fish/cmds.c:6388 fish/cmds.c:6403 fish/cmds.c:6418 fish/cmds.c:6433
1271 #: fish/cmds.c:6448 fish/cmds.c:6465 fish/cmds.c:6499 fish/cmds.c:6537
1272 #: fish/cmds.c:6569 fish/cmds.c:6584 fish/cmds.c:6599 fish/cmds.c:6612
1273 #: fish/cmds.c:6626 fish/cmds.c:6644 fish/cmds.c:6680 fish/cmds.c:6716
1274 #: fish/cmds.c:6753 fish/cmds.c:6791 fish/cmds.c:6830 fish/cmds.c:6869
1275 #: fish/cmds.c:6905 fish/cmds.c:6920 fish/cmds.c:6941 fish/cmds.c:6961
1276 #: fish/cmds.c:6981 fish/cmds.c:6999 fish/cmds.c:7017 fish/cmds.c:7051
1277 #: fish/cmds.c:7121 fish/cmds.c:7159 fish/cmds.c:7215 fish/cmds.c:7239
1278 #: fish/cmds.c:7263 fish/cmds.c:7289 fish/cmds.c:7346 fish/cmds.c:7365
1279 #: fish/cmds.c:7408 fish/cmds.c:7426 fish/cmds.c:7463 fish/cmds.c:7498
1280 #: fish/cmds.c:7516 fish/cmds.c:7536 fish/cmds.c:7591 fish/cmds.c:7609
1281 #: fish/cmds.c:7629 fish/cmds.c:7649 fish/cmds.c:7666 fish/cmds.c:7684
1282 #: fish/cmds.c:7709 fish/cmds.c:7727 fish/cmds.c:7745 fish/cmds.c:7763
1283 #: fish/cmds.c:7781 fish/cmds.c:7801 fish/cmds.c:7834 fish/cmds.c:7850
1284 #: fish/cmds.c:7871 fish/cmds.c:7891 fish/cmds.c:7905 fish/cmds.c:7919
1285 #: fish/cmds.c:7954 fish/cmds.c:7991 fish/cmds.c:8029 fish/cmds.c:8083
1286 #: fish/cmds.c:8103 fish/cmds.c:8137 fish/cmds.c:8151 fish/cmds.c:8168
1287 #: fish/cmds.c:8206 fish/cmds.c:8227 fish/cmds.c:8249 fish/cmds.c:8272
1288 #: fish/cmds.c:8311 fish/cmds.c:8334 fish/cmds.c:8370 fish/cmds.c:8399
1289 #: fish/cmds.c:8428 fish/cmds.c:8455 fish/cmds.c:8472 fish/cmds.c:8502
1290 #: fish/cmds.c:8520 fish/cmds.c:8538 fish/cmds.c:8554 fish/cmds.c:8569
1291 #: fish/cmds.c:8590 fish/cmds.c:8609
1292 #, c-format
1293 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
1294 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
1295
1296 #: fish/cmds.c:2405 fish/cmds.c:2880 fish/cmds.c:3202 fish/cmds.c:3240
1297 #: fish/cmds.c:3259 fish/cmds.c:3390 fish/cmds.c:3445 fish/cmds.c:3464
1298 #: fish/cmds.c:3483 fish/cmds.c:3524 fish/cmds.c:3833 fish/cmds.c:4386
1299 #: fish/cmds.c:4567 fish/cmds.c:4586 fish/cmds.c:4605 fish/cmds.c:4624
1300 #: fish/cmds.c:4748 fish/cmds.c:4831 fish/cmds.c:5086 fish/cmds.c:5146
1301 #: fish/cmds.c:5327 fish/cmds.c:5346 fish/cmds.c:5365 fish/cmds.c:5402
1302 #: fish/cmds.c:5441 fish/cmds.c:5460 fish/cmds.c:5479 fish/cmds.c:5518
1303 #: fish/cmds.c:5537 fish/cmds.c:5556 fish/cmds.c:5592 fish/cmds.c:5733
1304 #: fish/cmds.c:5774 fish/cmds.c:6301 fish/cmds.c:6476 fish/cmds.c:6512
1305 #: fish/cmds.c:6548 fish/cmds.c:6656 fish/cmds.c:6691 fish/cmds.c:6727
1306 #: fish/cmds.c:6764 fish/cmds.c:6803 fish/cmds.c:6842 fish/cmds.c:6881
1307 #: fish/cmds.c:7030 fish/cmds.c:7064 fish/cmds.c:7077 fish/cmds.c:7090
1308 #: fish/cmds.c:7103 fish/cmds.c:7134 fish/cmds.c:7170 fish/cmds.c:7189
1309 #: fish/cmds.c:7302 fish/cmds.c:7321 fish/cmds.c:7378 fish/cmds.c:7391
1310 #: fish/cmds.c:7438 fish/cmds.c:7475 fish/cmds.c:7547 fish/cmds.c:7566
1311 #: fish/cmds.c:7816 fish/cmds.c:7931 fish/cmds.c:7966 fish/cmds.c:8003
1312 #: fish/cmds.c:8041 fish/cmds.c:8060 fish/cmds.c:8115 fish/cmds.c:8182
1313 #: fish/cmds.c:8284 fish/cmds.c:8350 fish/cmds.c:8382 fish/cmds.c:8411
1314 #: fish/cmds.c:8440 fish/cmds.c:8485
1315 #, c-format
1316 msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
1317 msgstr "%s: %s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
1318
1319 #: fish/cmds.c:2411 fish/cmds.c:2886 fish/cmds.c:3208 fish/cmds.c:3246
1320 #: fish/cmds.c:3265 fish/cmds.c:3396 fish/cmds.c:3451 fish/cmds.c:3470
1321 #: fish/cmds.c:3489 fish/cmds.c:3530 fish/cmds.c:3839 fish/cmds.c:4392
1322 #: fish/cmds.c:4573 fish/cmds.c:4592 fish/cmds.c:4611 fish/cmds.c:4630
1323 #: fish/cmds.c:4754 fish/cmds.c:4837 fish/cmds.c:5092 fish/cmds.c:5152
1324 #: fish/cmds.c:5333 fish/cmds.c:5352 fish/cmds.c:5371 fish/cmds.c:5408
1325 #: fish/cmds.c:5447 fish/cmds.c:5466 fish/cmds.c:5485 fish/cmds.c:5524
1326 #: fish/cmds.c:5543 fish/cmds.c:5562 fish/cmds.c:5598 fish/cmds.c:5739
1327 #: fish/cmds.c:5780 fish/cmds.c:6307 fish/cmds.c:6482 fish/cmds.c:6518
1328 #: fish/cmds.c:6554 fish/cmds.c:6662 fish/cmds.c:6697 fish/cmds.c:6733
1329 #: fish/cmds.c:6770 fish/cmds.c:6809 fish/cmds.c:6848 fish/cmds.c:6887
1330 #: fish/cmds.c:7140 fish/cmds.c:7176 fish/cmds.c:7195 fish/cmds.c:7308
1331 #: fish/cmds.c:7444 fish/cmds.c:7481 fish/cmds.c:7553 fish/cmds.c:7572
1332 #: fish/cmds.c:7937 fish/cmds.c:7972 fish/cmds.c:8009 fish/cmds.c:8047
1333 #: fish/cmds.c:8066 fish/cmds.c:8121 fish/cmds.c:8188 fish/cmds.c:8290
1334 #, c-format
1335 msgid "%s: %s: integer out of range\n"
1336 msgstr "%s: %s: liczba całkowita spoza zakresu\n"
1337
1338 #: fish/cmds.c:9503
1339 #, c-format
1340 msgid "%s: unknown command\n"
1341 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
1342
1343 #: fish/edit.c:86
1344 #, c-format
1345 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
1346 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby zmodyfikować plik\n"
1347
1348 #: fish/fish.c:90 fuse/guestmount.c:879
1349 #, c-format
1350 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
1351 msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
1352
1353 #: fish/fish.c:94
1354 #, fuzzy, c-format
1355 msgid ""
1356 "%s: guest filesystem shell\n"
1357 "%s lets you edit virtual machine filesystems\n"
1358 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1359 "Usage:\n"
1360 "  %s [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
1361 "  %s -i libvirt-domain\n"
1362 "  %s -i disk-image(s)\n"
1363 "or for interactive use:\n"
1364 "  %s\n"
1365 "or from a shell script:\n"
1366 "  %s <<EOF\n"
1367 "  cmd\n"
1368 "  ...\n"
1369 "  EOF\n"
1370 "Options:\n"
1371 "  -h|--cmd-help        List available commands\n"
1372 "  -h|--cmd-help cmd    Display detailed help on 'cmd'\n"
1373 "  -a|--add image       Add image\n"
1374 "  -D|--no-dest-paths   Don't tab-complete paths from guest fs\n"
1375 "  -f|--file file       Read commands from file\n"
1376 "  -i|--inspector       Run virt-inspector to get disk mountpoints\n"
1377 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
1378 "  --listen             Listen for remote commands\n"
1379 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
1380 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
1381 "  -N|--new type        Create prepared disk (test1.img, ...)\n"
1382 "  --remote[=pid]       Send commands to remote %s\n"
1383 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
1384 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
1385 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
1386 "  -x                   Echo each command before executing it\n"
1387 "  -V|--version         Display version and exit\n"
1388 "For more information,  see the manpage %s(1).\n"
1389 msgstr ""
1390 "%s: powłoka systemu plików gościa\n"
1391 "%s umożliwia modyfikowanie systemów pliku maszyn wirtualnych\n"
1392 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1393 "Użycie:\n"
1394 "  %s [--opcje] polecenie [: polecenie : polecenie ...]\n"
1395 "  %s -i domena-libvirt\n"
1396 "  %s -i obrazy-dysków\n"
1397 "lub dla trybu interaktywnego:\n"
1398 "  %s\n"
1399 "lub ze skryptu powłoki:\n"
1400 "  %s <<EOF\n"
1401 "  polecenie\n"
1402 "  ...\n"
1403 "  EOF\n"
1404 "Opcje:\n"
1405 "  -h|--cmd-help        Wyświetla listę dostępnych poleceń\n"
1406 "  -h|--cmd-help polecenie  Wyświetla szczegółową pomoc o \"poleceniu\"\n"
1407 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
1408 "  -D|--no-dest-paths   Nie uzupełnia ścieżek z systemu plików gościa za\n"
1409 "                       pomocą Tab\n"
1410 "  -f|--file plik       Odczytuje polecenia z pliku\n"
1411 "  -i|--inspector       Uruchamia virt-inspector, aby uzyskać punkty\n"
1412 "                       montowania dysków\n"
1413 "  --listen             Nasłuchuje zdalnych poleceń\n"
1414 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
1415 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
1416 "  -N|--new type        Tworzy przygotowany dysk (test1.img...)\n"
1417 "  --remote[=PID]       Wysyła polecenia do zdalnego %s\n"
1418 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
1419 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
1420 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
1421 "  -x                   Wykonuje echo każdego polecenia przed jego\n"
1422 "                       wykonaniem\n"
1423 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
1424 "Aby dowiedzieć się więcej, proszę zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
1425
1426 #: fish/fish.c:192 fuse/guestmount.c:976
1427 #, c-format
1428 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
1429 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
1430
1431 #: fish/fish.c:231
1432 #, c-format
1433 msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
1434 msgstr "%s: --listen=PID: PID nie był liczbą: %s\n"
1435
1436 #: fish/fish.c:238
1437 #, c-format
1438 msgid ""
1439 "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
1440 msgstr ""
1441 "%s: zdalnie: $GUESTFISH_PID musi być ustawiony na PID zdalnego procesu\n"
1442
1443 #: fish/fish.c:249 fuse/guestmount.c:1021
1444 #, c-format
1445 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
1446 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
1447
1448 #: fish/fish.c:306
1449 #, c-format
1450 msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
1451 msgstr "%s: można podać tylko jeden parametr -f\n"
1452
1453 #: fish/fish.c:380
1454 #, c-format
1455 msgid ""
1456 "%s: cannot use -i option with -a, -m, -N, --listen, --remote or --selinux\n"
1457 msgstr ""
1458 "%s: nie można użyć opcji -i z -a, -m, -N, --listen, --remote lub --selinux\n"
1459
1460 #: fish/fish.c:387
1461 #, c-format
1462 msgid "%s: -i requires a libvirt domain or path(s) to disk image(s)\n"
1463 msgstr "%s: -i wymaga domeny libvirt lub ścieżek do obrazów dysków\n"
1464
1465 #: fish/fish.c:504
1466 #, c-format
1467 msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
1468 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --remote w tym samym czasie\n"
1469
1470 #: fish/fish.c:512
1471 #, c-format
1472 msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
1473 msgstr "%s: dodatkowe parametry wiersza poleceń za pomocą flagi --listen\n"
1474
1475 #: fish/fish.c:518
1476 #, c-format
1477 msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
1478 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
1479
1480 #: fish/fish.c:687
1481 #, c-format
1482 msgid ""
1483 "\n"
1484 "Welcome to guestfish, the libguestfs filesystem interactive shell for\n"
1485 "editing virtual machine filesystems.\n"
1486 "\n"
1487 "Type: 'help' for a list of commands\n"
1488 "      'man' to read the manual\n"
1489 "      'quit' to quit the shell\n"
1490 "\n"
1491 msgstr ""
1492 "\n"
1493 "Witaj w guestfish, interaktywnej powłoce systemów plików libguestfs do\n"
1494 "modyfikowania systemów plików maszyn wirtualnych.\n"
1495 "\n"
1496 "Proszę podać: \"help\", aby uzyskać pomoc o poleceniach\n"
1497 "              \"man\", aby wyświetlić podręcznik\n"
1498 "              \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
1499 "\n"
1500
1501 #: fish/fish.c:768
1502 #, c-format
1503 msgid "%s: unterminated double quote\n"
1504 msgstr "%s: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
1505
1506 #: fish/fish.c:774 fish/fish.c:791
1507 #, c-format
1508 msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
1509 msgstr "%s: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
1510
1511 #: fish/fish.c:785
1512 #, c-format
1513 msgid "%s: unterminated single quote\n"
1514 msgstr "%s: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
1515
1516 #: fish/fish.c:840
1517 #, c-format
1518 msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
1519 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
1520
1521 #: fish/fish.c:857
1522 #, c-format
1523 msgid "%s: too many arguments\n"
1524 msgstr "%s: za dużo parametrów\n"
1525
1526 #: fish/fish.c:886
1527 #, c-format
1528 msgid "%s: empty command on command line\n"
1529 msgstr "%s: puste polecenie wiersza poleceń\n"
1530
1531 #: fish/fish.c:1052
1532 msgid "display a list of commands or help on a command"
1533 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
1534
1535 #: fish/fish.c:1054
1536 msgid "read the manual"
1537 msgstr "wyświetla podręcznik"
1538
1539 #: fish/fish.c:1056
1540 msgid "quit guestfish"
1541 msgstr "kończy działanie programu guestfish"
1542
1543 #: fish/fish.c:1059
1544 msgid "allocate an image"
1545 msgstr "przydziela obraz"
1546
1547 #: fish/fish.c:1061
1548 msgid "display a line of text"
1549 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
1550
1551 #: fish/fish.c:1063
1552 msgid "edit a file in the image"
1553 msgstr "modyfikuje plik w obrazie"
1554
1555 #: fish/fish.c:1065
1556 msgid "local change directory"
1557 msgstr "zmienia lokalny katalog"
1558
1559 #: fish/fish.c:1067
1560 msgid "expand wildcards in command"
1561 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
1562
1563 #: fish/fish.c:1069
1564 msgid "view a file in the pager"
1565 msgstr "wyświetla plik w pagerze"
1566
1567 #: fish/fish.c:1071
1568 msgid "close and reopen libguestfs handle"
1569 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
1570
1571 #: fish/fish.c:1073
1572 msgid "allocate a sparse image file"
1573 msgstr "przydziela plik rzadkiego obrazu"
1574
1575 #: fish/fish.c:1075
1576 #, fuzzy
1577 msgid "list supported groups of commands"
1578 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
1579
1580 #: fish/fish.c:1077
1581 msgid "measure time taken to run command"
1582 msgstr "mierzy czas wykonania polecenia"
1583
1584 #: fish/fish.c:1089
1585 #, c-format
1586 msgid ""
1587 "alloc - allocate an image\n"
1588 "     alloc <filename> <size>\n"
1589 "\n"
1590 "    This creates an empty (zeroed) file of the given size,\n"
1591 "    and then adds so it can be further examined.\n"
1592 "\n"
1593 "    For more advanced image creation, see qemu-img utility.\n"
1594 "\n"
1595 "    Size can be specified using standard suffixes, eg. '1M'.\n"
1596 msgstr ""
1597 "alloc - przydziela obraz\n"
1598 "     alloc <nazwa_pliku> <rozmiar>\n"
1599 "\n"
1600 "    Tworzy pusty (wypełniony zerami) plik o podanym rozmiarze,\n"
1601 "    a następnie dodaje go do dalszego badania.\n"
1602 "\n"
1603 "    Aby uzyskać bardziej zaawansowane tworzenie obrazu,\n"
1604 "    proszę zobaczyć narzędzie qemu-img.\n"
1605 "\n"
1606 "    Rozmiar może być podawany używając standardowych\n"
1607 "    przyrostków, np. \"1M\".\n"
1608
1609 #: fish/fish.c:1102
1610 #, c-format
1611 msgid ""
1612 "echo - display a line of text\n"
1613 "     echo [<params> ...]\n"
1614 "\n"
1615 "    This echos the parameters to the terminal.\n"
1616 msgstr ""
1617 "echo - wyświetla wiersz tekstu\n"
1618 "     echo [<parametry> ...]\n"
1619 "\n"
1620 "    Wyświetla ostatnie parametry w terminalu.\n"
1621
1622 #: fish/fish.c:1111
1623 #, c-format
1624 msgid ""
1625 "edit - edit a file in the image\n"
1626 "     edit <filename>\n"
1627 "\n"
1628 "    This is used to edit a file.\n"
1629 "\n"
1630 "    It is the equivalent of (and is implemented by)\n"
1631 "    running \"cat\", editing locally, and then \"write\".\n"
1632 "\n"
1633 "    Normally it uses $EDITOR, but if you use the aliases\n"
1634 "    \"vi\" or \"emacs\" you will get those editors.\n"
1635 "\n"
1636 "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
1637 "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
1638 msgstr ""
1639 "edit - modyfikuje plik w obrazie\n"
1640 "     edit <nazwa_pliku>\n"
1641 "\n"
1642 "    Jest używane do modyfikowania pliku.\n"
1643 "\n"
1644 "    Jest odpowiednikiem (i jest implementowane przez)\n"
1645 "    wykonania polecenia \"cat\", zmodyfikowania lokalnie, a\n"
1646 "    następnie wykonania polecenia \"write\".\n"
1647 "\n"
1648 "    Normalnie używa zmiennej $EDITOR, ale jeśli zostanie użyty\n"
1649 "    alias \"vi\" lub \"emacs\", uzyskane zostaną te edytory.\n"
1650 "\n"
1651 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
1652 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
1653
1654 #: fish/fish.c:1127
1655 #, c-format
1656 msgid ""
1657 "lcd - local change directory\n"
1658 "    lcd <directory>\n"
1659 "\n"
1660 "    Change guestfish's current directory. This command is\n"
1661 "    useful if you want to download files to a particular\n"
1662 "    place.\n"
1663 msgstr ""
1664 "lcd - zmienia lokalny katalog\n"
1665 "    lcd <katalog>\n"
1666 "\n"
1667 "    Zmienia bieżący katalog guestfish. Te polecenie jest\n"
1668 "    przydatne, aby pobrać pliki do konkretnego miejsca.\n"
1669
1670 #: fish/fish.c:1136
1671 #, c-format
1672 msgid ""
1673 "glob - expand wildcards in command\n"
1674 "    glob <command> [<args> ...]\n"
1675 "\n"
1676 "    Glob runs <command> with wildcards expanded in any\n"
1677 "    command args.  Note that the command is run repeatedly\n"
1678 "    once for each expanded argument.\n"
1679 msgstr ""
1680 "glob - rozwija wieloznaczniki w poleceniach\n"
1681 "    glob <polecenie> [<parametry> ...]\n"
1682 "\n"
1683 "    Glob wykonuje <polecenie> z wieloznacznikami\n"
1684 "    rozwiniętymi we wszystkie parametry polecenia.\n"
1685 "    Proszę zauważyć, że polecenie jest wykonywane\n"
1686 "    raz dla każdego rozwiniętego parametru.\n"
1687
1688 #: fish/fish.c:1146
1689 #, c-format
1690 msgid ""
1691 "man - read the manual\n"
1692 "    man\n"
1693 "\n"
1694 "    Opens the manual page for guestfish.\n"
1695 msgstr ""
1696 "man - wyświetla podręcznik\n"
1697 "    man\n"
1698 "\n"
1699 "    Otwiera stronę podręcznika dla programu guestfish.\n"
1700
1701 #: fish/fish.c:1153
1702 #, c-format
1703 msgid ""
1704 "help - display a list of commands or help on a command\n"
1705 "     help cmd\n"
1706 "     help\n"
1707 msgstr ""
1708 "help - wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia\n"
1709 "     help polecenie\n"
1710 "     help\n"
1711
1712 #: fish/fish.c:1160
1713 #, c-format
1714 msgid ""
1715 "more - view a file in the pager\n"
1716 "     more <filename>\n"
1717 "\n"
1718 "    This is used to view a file in the pager.\n"
1719 "\n"
1720 "    It is the equivalent of (and is implemented by)\n"
1721 "    running \"cat\" and using the pager.\n"
1722 "\n"
1723 "    Normally it uses $PAGER, but if you use the alias\n"
1724 "    \"less\" then it always uses \"less\".\n"
1725 "\n"
1726 "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
1727 "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
1728 msgstr ""
1729 "more - wyświetla plik w pagerze\n"
1730 "     more <nazwa_pliku>\n"
1731 "\n"
1732 "    Jest używane do wyświetlania pliku w pagerze.\n"
1733 "\n"
1734 "    Jest odpowiednikiem (i jest implementowane przez)\n"
1735 "    wykonania polecenia \"cat\" i używanie pagera.\n"
1736 "\n"
1737 "    Normalnie używa zmiennej $PAGER, ale jeśli zostanie użyty\n"
1738 "    alias \"less\", zawsze będzie używane polecenie \"less\".\n"
1739 "\n"
1740 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
1741 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
1742
1743 #: fish/fish.c:1178
1744 #, c-format
1745 msgid ""
1746 "quit - quit guestfish\n"
1747 "     quit\n"
1748 msgstr ""
1749 "quit - kończy działanie programu guestfish\n"
1750 "     quit\n"
1751
1752 #: fish/fish.c:1183
1753 #, c-format
1754 msgid ""
1755 "reopen - close and reopen the libguestfs handle\n"
1756 "     reopen\n"
1757 "\n"
1758 "Close and reopen the libguestfs handle.  It is not necessary to use\n"
1759 "this normally, because the handle is closed properly when guestfish\n"
1760 "exits.  However this is occasionally useful for testing.\n"
1761 msgstr ""
1762 "reopen - zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs\n"
1763 "     reopen\n"
1764 "\n"
1765 "Zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs. Zwykle użycie\n"
1766 "tego nie jest wymagane, ponieważ program obsługi jest właściwie\n"
1767 "zamykany, kiedy guestfish kończy działanie. Mimo to może być czasem\n"
1768 "przydatne do testowania.\n"
1769
1770 #: fish/fish.c:1192
1771 #, c-format
1772 msgid ""
1773 "sparse - allocate a sparse image file\n"
1774 "     sparse <filename> <size>\n"
1775 "\n"
1776 "    This creates an empty sparse file of the given size,\n"
1777 "    and then adds so it can be further examined.\n"
1778 "\n"
1779 "    In all respects it works the same as the 'alloc'\n"
1780 "    command, except that the image file is allocated\n"
1781 "    sparsely, which means that disk blocks are not assigned\n"
1782 "    to the file until they are needed.  Sparse disk files\n"
1783 "    only use space when written to, but they are slower\n"
1784 "    and there is a danger you could run out of real disk\n"
1785 "    space during a write operation.\n"
1786 "\n"
1787 "    For more advanced image creation, see qemu-img utility.\n"
1788 "\n"
1789 "    Size can be specified using standard suffixes, eg. '1M'.\n"
1790 msgstr ""
1791 "sparse - przydziela plik rzadkiego obrazu\n"
1792 "     sparse <nazwa_pliku> <rozmiar>\n"
1793 "\n"
1794 "    Tworzy pusty rzadki plik o podanym rozmiarze,\n"
1795 "    a następnie dodaje go, aby mógł być dalej badany.\n"
1796 "\n"
1797 "    We wszystkich aspektach działa tak samo jak polecenie\n"
1798 "    \"alloc\", poza tym, że plik obrazu jest przydzielany\n"
1799 "    rzadko. Oznacza to, że bloki dysku nie są przydzielane\n"
1800 "    do pliku, dopóki nie są potrzebne. Pliki rzadkich dysków\n"
1801 "    używają miejsca tylko, kiedy są zapisywane, ale są\n"
1802 "    wolniejsze i istnieje niebezpieczeństwo wyjścia poza\n"
1803 "    realne miejsce na dysku podczas działania zapisu.\n"
1804 "\n"
1805 "    Aby uzyskać bardziej zaawansowane tworzenie obrazu,\n"
1806 "    proszę zobaczyć narzędzie qemu-img.\n"
1807 "\n"
1808 "    Rozmiar może być podawany używając standardowych\n"
1809 "    przyrostków, np. \"1M\".\n"
1810
1811 #: fish/fish.c:1213
1812 #, c-format
1813 msgid ""
1814 "supported - list supported groups of commands\n"
1815 "     supported\n"
1816 "\n"
1817 "    This command returns a list of the optional groups\n"
1818 "    known to the daemon, and indicates which ones are\n"
1819 "    supported by this build of the libguestfs appliance.\n"
1820 "\n"
1821 "    See also guestfs(3) section AVAILABILITY.\n"
1822 msgstr ""
1823
1824 #: fish/fish.c:1225
1825 #, c-format
1826 msgid ""
1827 "time - measure time taken to run command\n"
1828 "    time <command> [<args> ...]\n"
1829 "\n"
1830 "    This runs <command> as usual, and prints the elapsed\n"
1831 "    time afterwards.\n"
1832 msgstr ""
1833 "time - mierzy czas wykonania polecenia\n"
1834 "    time <polecenie> [<parametry> ...]\n"
1835 "\n"
1836 "    Wykonuje <polecenie> i wyświetla czas, jaki upłynął.\n"
1837
1838 #: fish/fish.c:1233
1839 #, c-format
1840 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
1841 msgstr ""
1842 "%s: nieznane polecenie, należy użyć -h, aby wyświetlić listę wszystkich "
1843 "poleceń\n"
1844
1845 #: fish/fish.c:1249
1846 #, c-format
1847 msgid ""
1848 "Did you mean to open a disk image?  guestfish -a disk.img\n"
1849 "For a list of commands:             guestfish -h\n"
1850 "For complete documentation:         man guestfish\n"
1851 msgstr ""
1852 "Czy miał zostać otwarty obraz dysku?  guestfish -a dysk.img\n"
1853 "Lista poleceń:                        guestfish -h\n"
1854 "Pełna dokumentacja:                   man guestfish\n"
1855
1856 #: fish/fish.c:1406
1857 #, c-format
1858 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
1859 msgstr "Cytat ucieczki w ciągu \"%s\"\n"
1860
1861 #: fish/fish.c:1741
1862 #, c-format
1863 msgid "Enter key or passphrase (\"%s\"): "
1864 msgstr ""
1865
1866 #: fish/glob.c:52
1867 #, c-format
1868 msgid "use 'glob command [args...]'\n"
1869 msgstr "należy użyć \"glob polecenie [parametry...]\"\n"
1870
1871 #: fish/glob.c:72
1872 #, c-format
1873 msgid "glob: guestfs_glob_expand call failed: %s\n"
1874 msgstr "glob: wywołanie guestfs_glob_expand nie powiodło się: %s\n"
1875
1876 #: fish/lcd.c:34
1877 #, c-format
1878 msgid "use 'lcd directory' to change local directory\n"
1879 msgstr "należy użyć \"lcd katalog\", aby zmienić lokalny katalog\n"
1880
1881 #: fish/man.c:34
1882 #, c-format
1883 msgid "use 'man' without parameters to open the manual\n"
1884 msgstr "należy użyć \"man\" bez parametrów, aby otworzyć podręcznik\n"
1885
1886 #: fish/man.c:53
1887 #, c-format
1888 msgid "the external 'man' program failed\n"
1889 msgstr "zewnętrzny program \"man\" nie powiódł się\n"
1890
1891 #: fish/more.c:40
1892 #, c-format
1893 msgid "use '%s filename' to page a file\n"
1894 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby wyświetlić plik\n"
1895
1896 #: fish/prep.c:114
1897 #, c-format
1898 msgid ""
1899 "List of available prepared disk images:\n"
1900 "\n"
1901 msgstr ""
1902 "Lista dostępnych przygotowanych obrazów dysków:\n"
1903 "\n"
1904
1905 #: fish/prep.c:117
1906 #, c-format
1907 msgid ""
1908 "guestfish -N %-16s %s\n"
1909 "\n"
1910 "%s\n"
1911 msgstr ""
1912 "guestfish -N %-16s %s\n"
1913 "\n"
1914 "%s\n"
1915
1916 #: fish/prep.c:125
1917 #, c-format
1918 msgid "  Optional parameters:\n"
1919 msgstr "  Opcjonalne parametry:\n"
1920
1921 #: fish/prep.c:132
1922 #, c-format
1923 msgid "<%s> %s (default: %s)\n"
1924 msgstr "<%s> %s (domyślnie: %s)\n"
1925
1926 #: fish/prep.c:142
1927 #, c-format
1928 msgid ""
1929 "Prepared disk images are written to file \"test1.img\" in the local\n"
1930 "directory.  (\"test2.img\" etc if -N option is given multiple times).\n"
1931 "For more information see the guestfish(1) manual.\n"
1932 msgstr ""
1933 "Przygotowane obrazy dysków są zapisywane do pliku \"test1.img\" w katalogu\n"
1934 "lokalnym. (\"test2.img\" itp.m jeśli podano opcję -N wiele razy).\n"
1935 "Więcej informacji można znaleźć w podręczniku guestfish(1).\n"
1936
1937 #: fish/prep.c:179
1938 #, c-format
1939 msgid ""
1940 "guestfish: -N parameter '%s': no such prepared disk image known.\n"
1941 "Use 'guestfish -N list' to list possible values for the -N parameter.\n"
1942 msgstr ""
1943 "guestfish: -N parametr \"%s\": nie ma takiego przygotowanego obrazu dysku.\n"
1944 "Należy użyć polecenia \"guestfish -N list\", aby wyświetlić listę możliwych\n"
1945 "wartości dla parametru -N.\n"
1946
1947 #: fish/prep.c:241
1948 #, c-format
1949 msgid "guestfish: error creating prepared disk image '%s' on '%s': "
1950 msgstr ""
1951 "guestfish: błąd podczas tworzenia przygotowanego obrazu dysku \"%s\" na \"%s"
1952 "\": "
1953
1954 #: fish/prep.c:258 fish/prep.c:265 fish/prep.c:280
1955 msgid "failed to allocate disk"
1956 msgstr "przydzielenie dysku nie powiodło się"
1957
1958 #: fish/prep.c:272 fish/prep.c:287
1959 #, c-format
1960 msgid "failed to partition disk: %s"
1961 msgstr "partycjonowanie dysku nie powiodło się: %s"
1962
1963 #: fish/prep.c:297
1964 #, c-format
1965 msgid "failed to create filesystem (%s): %s"
1966 msgstr "utworzenie systemu plików (%s) nie powiodło się: %s"
1967
1968 #: fish/rc.c:249
1969 #, c-format
1970 msgid "guestfish: protocol error: could not read 'hello' message\n"
1971 msgstr "guestfish: błąd protokołu: nie można odczytać komunikatu \"hello\"\n"
1972
1973 #: fish/rc.c:254
1974 #, c-format
1975 msgid ""
1976 "guestfish: protocol error: version mismatch, server version '%s' does not "
1977 "match client version '%s'.  The two versions must match exactly.\n"
1978 msgstr ""
1979 "guestfish: błąd protokołu: wersja się nie zgadza, wersja serwera \"%s\" nie "
1980 "zgadza się z wersją klienta \"%s\". Obie wersje muszą się dokładnie "
1981 "zgadzać.\n"
1982
1983 #: fish/rc.c:329 fish/rc.c:343
1984 #, c-format
1985 msgid "guestfish: remote: looks like the server is not running\n"
1986 msgstr "guestfish: zdalnie: serwer nie jest uruchomiony\n"
1987
1988 #: fish/rc.c:355 fish/rc.c:369
1989 #, c-format
1990 msgid "guestfish: protocol error: could not send initial greeting to server\n"
1991 msgstr ""
1992 "guestfish: błąd protokołu: nie można wysłać początkowego powitania do "
1993 "serwera\n"
1994
1995 #: fish/rc.c:380
1996 #, c-format
1997 msgid "guestfish: protocol error: could not decode reply from server\n"
1998 msgstr ""
1999 "guestfish: błąd protokołu: nie można rozszyfrować odpowiedzi od serwera\n"
2000
2001 #: fish/reopen.c:36
2002 #, c-format
2003 msgid "'reopen' command takes no parameters\n"
2004 msgstr "polecenie \"reopen\" nie przyjmuje parametrów\n"
2005
2006 #: fish/reopen.c:46
2007 #, c-format
2008 msgid "reopen: guestfs_create: failed to create handle\n"
2009 msgstr "reopen: guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
2010
2011 #: fish/supported.c:66
2012 msgid "yes"
2013 msgstr ""
2014
2015 #: fish/supported.c:68
2016 msgid "no"
2017 msgstr ""
2018
2019 #: fish/time.c:35
2020 #, c-format
2021 msgid "use 'time command [args...]'\n"
2022 msgstr "należy użyć \"time polecenie [parametry...]\"\n"
2023
2024 #: fuse/guestmount.c:883
2025 #, c-format
2026 msgid ""
2027 "%s: FUSE module for libguestfs\n"
2028 "%s lets you mount a virtual machine filesystem\n"
2029 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2030 "Usage:\n"
2031 "  %s [--options] [-- [--FUSE-options]] mountpoint\n"
2032 "Options:\n"
2033 "  -a|--add image       Add image\n"
2034 "  --dir-cache-timeout  Set readdir cache timeout (default 5 sec)\n"
2035 "  --fuse-help          Display extra FUSE options\n"
2036 "  --help               Display help message and exit\n"
2037 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
2038 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
2039 "  -o|--option opt      Pass extra option to FUSE\n"
2040 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
2041 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
2042 "  --trace              Trace guestfs API calls (to stderr)\n"
2043 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2044 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2045 msgstr ""
2046 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
2047 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
2048 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2049 "Użycie:\n"
2050 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
2051 "Opcje:\n"
2052 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
2053 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
2054 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
2055 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
2056 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
2057 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
2058 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
2059 "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
2060 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
2061 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
2062 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
2063 "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
2064 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
2065 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2066
2067 #: fuse/guestmount.c:1092
2068 #, c-format
2069 msgid "%s: must have at least one -a and at least one -m option\n"
2070 msgstr "%s: musi posiadać co najmniej jedną opcję -a i co najmniej jedną -m\n"
2071
2072 #: fuse/guestmount.c:1100
2073 #, c-format
2074 msgid "%s: you must specify a mountpoint in the host filesystem\n"
2075 msgstr "%s: należy podać punkt montowania w systemie plików gospodarza\n"
2076
2077 #: inspector/virt-inspector.pl:200
2078 msgid "virt-inspector: no image or VM names given"
2079 msgstr "virt-inspector: nie podano nazw obrazu lub maszyny wirtualnej"
2080
2081 #: inspector/virt-inspector.pl:294
2082 msgid "--fish output is only possible with a single OS\n"
2083 msgstr "wyjście --fish jest możliwe tylko z pojedynczym systemem operacyjnym\n"
2084
2085 #: inspector/virt-inspector.pl:324
2086 #, fuzzy
2087 msgid ""
2088 "virt-inspector: no YAML support, try installing perl-YAML or libyaml-perl\n"
2089 msgstr "virt-inspector: brak obsługi YAML\n"
2090
2091 #: inspector/virt-inspector.pl:363
2092 msgid "  Mountpoints:\n"
2093 msgstr " Punkty montowania:\n"
2094
2095 #: inspector/virt-inspector.pl:369
2096 msgid "  Filesystems:\n"
2097 msgstr "  Systemy plików:\n"
2098
2099 #: inspector/virt-inspector.pl:387
2100 msgid "  Modprobe aliases:\n"
2101 msgstr "  Aliasy modprobe:\n"
2102
2103 #: inspector/virt-inspector.pl:398
2104 msgid "  Initrd modules:\n"
2105 msgstr "  Moduły initrd:\n"
2106
2107 #: inspector/virt-inspector.pl:407
2108 msgid "  Applications:\n"
2109 msgstr "  Aplikacje:\n"
2110
2111 #: inspector/virt-inspector.pl:414
2112 msgid "  Kernels:\n"
2113 msgstr "  Jądra:\n"
2114
2115 #: inspector/virt-inspector.pl:426
2116 msgid "  Windows Registry entries:\n"
2117 msgstr "  Wpisy rejestru systemu Windows:\n"
2118
2119 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:152
2120 msgid "open_guest: first parameter must be a string or an arrayref"
2121 msgstr "open_guest: pierwszy parametr musi być ciągiem lub \"arrayref\""
2122
2123 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:158
2124 msgid "open_guest: first argument contains undefined element"
2125 msgstr ""
2126
2127 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:166
2128 #, perl-brace-format
2129 msgid "guest image {imagename} does not exist or is not readable"
2130 msgstr "obraz gościa {imagename} nie istnieje lub nie jest odczytywalny"
2131
2132 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:171
2133 msgid ""
2134 "open_guest: no libvirt support (install Sys::Virt, XML::XPath and XML::"
2135 "XPath::XMLParser)"
2136 msgstr ""
2137 "open_guest: brak obsługi biblioteki libvirt (należy zainstalować Sys::Virt, "
2138 "XML::XPath i XML::XPath::XMLParser)"
2139
2140 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:176
2141 msgid "open_guest: too many domains listed on command line"
2142 msgstr "open_guest: wyświetlono za dużo domen w wierszu poleceń"
2143
2144 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:183
2145 msgid "open_guest: cannot connect to libvirt"
2146 msgstr "open_guest: nie można połączyć się z biblioteką libvirt"
2147
2148 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:202
2149 #, perl-brace-format
2150 msgid "{imagename} is not the name of an inactive libvirt domain\n"
2151 msgstr "{imagename} nie jest nazwą nieaktywnej domeny biblioteki libvirt\n"
2152
2153 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:205
2154 #, perl-brace-format
2155 msgid "{imagename} is not the name of a libvirt domain\n"
2156 msgstr "{imagename} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
2157
2158 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:217
2159 #, perl-brace-format
2160 msgid "{imagename} seems to have no disk devices\n"
2161 msgstr "{imagename} nie posiada żadnych urządzeń dyskowych\n"
2162
2163 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:442
2164 #, perl-brace-format
2165 msgid "returning non-canonical architecture type '{arch}'"
2166 msgstr "zwracanie niekanonicznego typu architektury \"{arch}\""
2167
2168 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:485
2169 #, perl-brace-format
2170 msgid "cpio command failed: {error}"
2171 msgstr "polecenie cpio nie powiodło się: {error}"
2172
2173 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:497
2174 #, perl-brace-format
2175 msgid "file_architecture: no known binaries found in initrd image: {path}"
2176 msgstr ""
2177 "file_architecture: nie odnaleziono znanych plików binarnych w obrazie "
2178 "initrd: {path}"
2179
2180 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:501
2181 #, perl-brace-format
2182 msgid "file_architecture: unknown architecture: {path}"
2183 msgstr "file_architecture: nieznana architektura: {path}"
2184
2185 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1215
2186 msgid ""
2187 "No operating system could be detected inside this disk image.\n"
2188 "\n"
2189 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
2190 "machine\n"
2191 "image, or because the OS type is not understood by virt-inspector.\n"
2192 "\n"
2193 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
2194 "information about the disk image as possible.\n"
2195 msgstr ""
2196 "Nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
2197 "\n"
2198 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
2199 "maszyną wirtualną lub program virt-inspector nie rozumie tego typu systemu.\n"
2200 "\n"
2201 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
2202 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
2203
2204 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1288
2205 #, perl-brace-format
2206 msgid "unknown filesystem label {label}\n"
2207 msgstr "nieznana etykieta systemu plików {label}\n"
2208
2209 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1298
2210 #, perl-brace-format
2211 msgid "unknown filesystem UUID {uuid}\n"
2212 msgstr "nieznany UUID systemu plików {uuid}\n"
2213
2214 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1321
2215 #, perl-brace-format
2216 msgid "unknown filesystem {fs}\n"
2217 msgstr "nieznany system plików {fs}\n"
2218
2219 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1505
2220 #, perl-brace-format
2221 msgid "Error running rpm -qa: {error}"
2222 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia rpm -qa: {error}"
2223
2224 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1531
2225 #, perl-brace-format
2226 msgid "Error running dpkg-query: {error}"
2227 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia dpkg-query: {error}"
2228
2229 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1596
2230 msgid "Can't find grub on guest"
2231 msgstr "Nie można odnaleźć programu GRUB w gościu"
2232
2233 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1651
2234 #, perl-brace-format
2235 msgid "Grub entry {title} has no kernel"
2236 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie posiada jądra"
2237
2238 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1682
2239 #, perl-brace-format
2240 msgid "grub refers to {path}, which doesn't exist\n"
2241 msgstr "program GRUB odnosi się do {path}, który nie istnieje\n"
2242
2243 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1705
2244 #, perl-brace-format
2245 msgid "Grub entry {title} does not specify an initrd"
2246 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie określa initrd"
2247
2248 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1776
2249 #, perl-brace-format
2250 msgid "Didn't find modules directory {modules} for kernel {path}"
2251 msgstr "Nie odnaleziono katalogu modułów {modules} dla jądra {path}"
2252
2253 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1784
2254 #, perl-brace-format
2255 msgid "Couldn't guess kernel version number from path for kernel {path}"
2256 msgstr "Nie można odgadnąć numeru wersji jądra ze ścieżki jądra {path}"
2257
2258 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1838
2259 #, perl-brace-format
2260 msgid "{path} doesn't match augeas pattern"
2261 msgstr "{path} nie zgadza się ze wzorem Augeas"
2262
2263 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1877
2264 #, perl-brace-format
2265 msgid "{filename}: could not read initrd format"
2266 msgstr "{filename}: nie można odczytać formatu initrd"
2267
2268 #: src/guestfs.c:292
2269 #, c-format
2270 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
2271 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
2272
2273 #: src/guestfs.c:399
2274 #, c-format
2275 msgid "libguestfs: error: %s\n"
2276 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
2277
2278 #: src/guestfs.c:754
2279 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
2280 msgstr ""
2281 "wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
2282
2283 #: src/guestfs.c:768
2284 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
2285 msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
2286
2287 #: src/guestfs.c:782
2288 #, c-format
2289 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
2290 msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
2291
2292 #: src/guestfs.c:803 src/guestfs.c:840 src/guestfs.c:887
2293 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
2294 msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
2295
2296 #: src/guestfs.c:955
2297 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
2298 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
2299
2300 #: src/guestfs.c:960
2301 msgid "the libguestfs handle has already been launched"
2302 msgstr "program obsługi libguestfs został już uruchomiony"
2303
2304 #: src/guestfs.c:980
2305 #, c-format
2306 msgid "%s: cannot create temporary directory"
2307 msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
2308
2309 #: src/guestfs.c:1076
2310 #, c-format
2311 msgid "cannot find %s or %s on LIBGUESTFS_PATH (current path = %s)"
2312 msgstr "nie można odnaleźć %s lub %s w LIBGUESTFS_PATH (bieżąca ścieżka = %s)"
2313
2314 #: src/guestfs.c:1488
2315 msgid "failed to connect to vmchannel socket"
2316 msgstr "połączenie się z gniazdem kanału maszyny wirtualnej nie powiodło się"
2317
2318 #: src/guestfs.c:1507
2319 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
2320 msgstr ""
2321 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
2322 "błędów"
2323
2324 #: src/guestfs.c:1520
2325 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
2326 msgstr ""
2327 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
2328
2329 #: src/guestfs.c:1620
2330 #, c-format
2331 msgid "external command failed: %s"
2332 msgstr "zewnętrzne polecenie nie powiodło się: %s"
2333
2334 #: src/guestfs.c:1693
2335 #, c-format
2336 msgid ""
2337 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
2338 "the LIBGUESTFS_QEMU environment variable."
2339 msgstr ""
2340 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
2341 "ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
2342
2343 #: src/guestfs.c:1869
2344 msgid "qemu has not been launched yet"
2345 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
2346
2347 #: src/guestfs.c:1880
2348 msgid "no subprocess to kill"
2349 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
2350
2351 #: src/guestfs.c:2010
2352 #, c-format
2353 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
2354 msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
2355
2356 #: src/guestfs.c:2033
2357 #, c-format
2358 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
2359 msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
2360
2361 #: src/guestfs.c:2148
2362 #, c-format
2363 msgid ""
2364 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
2365 msgstr ""
2366 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x%"
2367 "x\n"
2368
2369 #: src/guestfs.c:2306 src/guestfs.c:2360
2370 msgid "unexpected end of file when reading from daemon"
2371 msgstr "nieoczekiwany koniec pliku podczas odczytywania z demona"
2372
2373 #: src/guestfs.c:2322
2374 #, c-format
2375 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
2376 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
2377
2378 #: src/guestfs.c:2337
2379 #, c-format
2380 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
2381 msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
2382
2383 #: src/guestfs.c:2467
2384 #, c-format
2385 msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
2386 msgstr "guestfs___send: stan %d != ZAJĘTY"
2387
2388 #: src/guestfs.c:2489
2389 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
2390 msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
2391
2392 #: src/guestfs.c:2498
2393 msgid "dispatch failed to marshal args"
2394 msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
2395
2396 #: src/guestfs.c:2628
2397 #, c-format
2398 msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
2399 msgstr "send_file_chunk: stan %d != GOTOWY"
2400
2401 #: src/guestfs.c:2644
2402 #, c-format
2403 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
2404 msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
2405
2406 #: src/guestfs.c:2767
2407 #, c-format
2408 msgid "%s: error in chunked encoding"
2409 msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
2410
2411 #: src/guestfs.c:2795
2412 msgid "write to daemon socket"
2413 msgstr "zapisuje do gniazda demona"
2414
2415 #: src/guestfs.c:2818
2416 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
2417 msgstr "receive_file_data: błąd przetwarzania w odpowiedzi wywołania zwrotnego"
2418
2419 #: src/guestfs.c:2823
2420 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
2421 msgstr ""
2422 "receive_file_data: otrzymano nieoczekiwaną flagę podczas odczytywania "
2423 "fragmentów pliku"
2424
2425 #: src/guestfs.c:2831
2426 msgid "failed to parse file chunk"
2427 msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
2428
2429 #: src/guestfs.c:2840
2430 msgid "file receive cancelled by daemon"
2431 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
2432
2433 #: test-tool/test-tool.c:78
2434 #, c-format
2435 msgid ""
2436 "libguestfs-test-tool: interactive test tool\n"
2437 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2438 "Usage:\n"
2439 "  libguestfs-test-tool [--options]\n"
2440 "Options:\n"
2441 "  --help         Display usage\n"
2442 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
2443 "                 Helper program (default: %s)\n"
2444 "  --qemudir dir  Specify QEMU source directory\n"
2445 "  --qemu qemu    Specify QEMU binary\n"
2446 "  --timeout n\n"
2447 "  -t n           Set launch timeout (default: %d seconds)\n"
2448 msgstr ""
2449 "libguestfs-test-tool: interaktywne narzędzie testowania\n"
2450 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2451 "Użycie:\n"
2452 "  libguestfs-test-tool [--opcje]\n"
2453 "Opcje:\n"
2454 "  --help         Wyświetla użycie\n"
2455 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
2456 "                 Program pomocniczy (domyślnie: %s)\n"
2457 "  --qemudir katalog  Podaje katalog źródłowy QEMU\n"
2458 "  --qemu QEMU    Podaje plik binarny QEMU\n"
2459 "  --timeout n\n"
2460 "  -t n           Ustawia czas oczekiwania na uruchomienie\n"
2461 "                 (domyślnie: %d sekundy)\n"
2462
2463 #: test-tool/test-tool.c:134
2464 #, c-format
2465 msgid "libguestfs-test-tool: unknown long option: %s (%d)\n"
2466 msgstr "libguestfs-test-tool: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
2467
2468 #: test-tool/test-tool.c:143
2469 #, c-format
2470 msgid "libguestfs-test-tool: invalid timeout: %s\n"
2471 msgstr "libguestfs-test-tool: nieprawidłowy czas oczekiwania: %s\n"
2472
2473 #: test-tool/test-tool.c:155
2474 #, c-format
2475 msgid "libguestfs-test-tool: unexpected command line option 0x%x\n"
2476 msgstr "libguestfs-test-tool: nieoczekiwana opcja wiersza poleceń 0x%x\n"
2477
2478 #: test-tool/test-tool.c:178
2479 #, c-format
2480 msgid "libguestfs-test-tool: failed to create libguestfs handle\n"
2481 msgstr ""
2482 "libguestfs-test-tool: utworzenie programu obsługi libguestfs nie powiodło "
2483 "się\n"
2484
2485 #: test-tool/test-tool.c:183 test-tool/test-tool.c:189
2486 #, c-format
2487 msgid "libguestfs-test-tool: failed to add drive '%s'\n"
2488 msgstr "libguestfs-test-tool: dodanie napędu \"%s\" nie powiodło się\n"
2489
2490 #: test-tool/test-tool.c:197
2491 #, c-format
2492 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
2493 msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version nie powiodło się\n"
2494
2495 #: test-tool/test-tool.c:219
2496 #, c-format
2497 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
2498 msgstr "libguestfs-test-tool: uruchomienie przyrządu nie powiodło się\n"
2499
2500 #: test-tool/test-tool.c:231
2501 #, c-format
2502 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run sfdisk\n"
2503 msgstr "libguestfs-test-tool: wykonanie sfdisk nie powiodło się\n"
2504
2505 #: test-tool/test-tool.c:237
2506 #, c-format
2507 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
2508 msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 nie powiodło się\n"
2509
2510 #: test-tool/test-tool.c:243
2511 #, c-format
2512 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
2513 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sda1 w / nie powiodło się\n"
2514
2515 #: test-tool/test-tool.c:249
2516 #, c-format
2517 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkdir /iso\n"
2518 msgstr "libguestfs-test-tool: utworzenie katalogu /iso nie powiodło się\n"
2519
2520 #: test-tool/test-tool.c:255
2521 #, c-format
2522 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sdb on /iso\n"
2523 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sdb w /iso nie powiodło się\n"
2524
2525 #: test-tool/test-tool.c:263
2526 #, c-format
2527 msgid "libguestfs-test-tool: could not run helper program, or helper failed\n"
2528 msgstr ""
2529 "libguestfs-test-tool: nie można uruchomić programu pomocniczego lub program "
2530 "nie powiódł się\n"
2531
2532 #: test-tool/test-tool.c:294
2533 #, c-format
2534 msgid ""
2535 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
2536 "--qemu/--qemudir options cannot be used.\n"
2537 msgstr ""
2538 "Zmienna środowiskowa LIBGUESTFS_QEMU jest już ustawiona, więc nie można\n"
2539 "użyć opcji --qemu/--qemudir.\n"
2540
2541 #: test-tool/test-tool.c:302
2542 #, c-format
2543 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
2544 msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
2545
2546 #: test-tool/test-tool.c:316
2547 #, c-format
2548 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
2549 msgstr "%s: nie wygląda na katalog źródłowy QEMU\n"
2550
2551 #: test-tool/test-tool.c:365
2552 #, c-format
2553 msgid ""
2554 "Test tool helper program 'libguestfs-test-tool-helper' is not\n"
2555 "available.  Expected to find it in '%s'\n"
2556 "\n"
2557 "Use the --helper option to specify the location of this program.\n"
2558 msgstr ""
2559 "Program pomocniczy narzędzia testowania \"libguestfs-test-tool-helper\" nie\n"
2560 "jest dostępny. Oczekiwano odnalezienie go w \"%s\"\n"
2561 "\n"
2562 "Należy użyć opcji --helper, aby podać położenie tego programu.\n"
2563
2564 #: test-tool/test-tool.c:381
2565 #, c-format
2566 msgid "command failed: %s"
2567 msgstr "polecenie nie powiodło się: %s"
2568
2569 #: test-tool/test-tool.c:389
2570 #, c-format
2571 msgid ""
2572 "Test tool helper program %s\n"
2573 "is not statically linked.  This is a build error when this test tool\n"
2574 "was built.\n"
2575 msgstr ""
2576 "Program pomocniczy narzędzia testowania %s\n"
2577 "nie jest skonsolidowany statycznie. Jest to błąd budowania.\n"
2578
2579 #: test-tool/test-tool.c:423
2580 #, c-format
2581 msgid "mkisofs command failed: %s\n"
2582 msgstr "polecenie mkisofs nie powiodło się: %s\n"
2583
2584 #: tools/virt-cat.pl:128
2585 msgid "virt-cat: no image, VM names or filenames to cat given"
2586 msgstr ""
2587 "virt-cat: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub nazw plików dla "
2588 "polecenia cat"
2589
2590 #: tools/virt-cat.pl:153
2591 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-cat"
2592 msgstr ""
2593 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-cat"
2594
2595 #: tools/virt-df.pl:151
2596 #, fuzzy
2597 msgid "virt-df: cannot use -h and --csv options together\n"
2598 msgstr "virt-ls: nie można łączyć opcji -l i -R\n"
2599
2600 #: tools/virt-df.pl:205
2601 #, fuzzy, perl-brace-format
2602 msgid "{name} is not the name of a libvirt domain\n"
2603 msgstr "{imagename} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
2604
2605 #: tools/virt-df.pl:400
2606 msgid "Virtual Machine"
2607 msgstr "Maszyna wirtualna"
2608
2609 #: tools/virt-df.pl:400
2610 msgid "Filesystem"
2611 msgstr "System plików"
2612
2613 #: tools/virt-df.pl:403
2614 msgid "1K-blocks"
2615 msgstr "K-bloki"
2616
2617 #: tools/virt-df.pl:405
2618 msgid "Size"
2619 msgstr "Rozmiar"
2620
2621 #: tools/virt-df.pl:407
2622 msgid "Used"
2623 msgstr "Użyte"
2624
2625 #: tools/virt-df.pl:408
2626 msgid "Available"
2627 msgstr "Dostępne"
2628
2629 #: tools/virt-df.pl:409
2630 msgid "Use%"
2631 msgstr "Użycie%"
2632
2633 #: tools/virt-df.pl:411
2634 msgid "Inodes"
2635 msgstr "I-węzły"
2636
2637 #: tools/virt-df.pl:412
2638 msgid "IUsed"
2639 msgstr "IUżyte"
2640
2641 #: tools/virt-df.pl:413
2642 msgid "IFree"
2643 msgstr "IWolne"
2644
2645 #: tools/virt-df.pl:414
2646 msgid "IUse%"
2647 msgstr "IUżyte%"
2648
2649 #: tools/virt-edit.pl:152
2650 msgid "virt-edit: no image, VM names or filenames to edit given"
2651 msgstr ""
2652 "virt-edit: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub nazw plików dla "
2653 "polecenia edit"
2654
2655 #: tools/virt-edit.pl:177
2656 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-edit"
2657 msgstr ""
2658 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-edit"
2659
2660 #: tools/virt-edit.pl:203
2661 msgid "File not changed.\n"
2662 msgstr "Plik nie został zmieniony.\n"
2663
2664 #: tools/virt-list-filesystems.pl:121
2665 msgid "virt-list-filesystems: no image or VM name given"
2666 msgstr "virt-list-filesystems: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
2667
2668 #: tools/virt-list-partitions.pl:131
2669 msgid "virt-list-partitions: no image or VM name given"
2670 msgstr "virt-list-partitions: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
2671
2672 #: tools/virt-ls.pl:137 tools/virt-ls.pl:143
2673 msgid "virt-ls: cannot combine -l and -R options\n"
2674 msgstr "virt-ls: nie można łączyć opcji -l i -R\n"
2675
2676 #: tools/virt-ls.pl:161
2677 msgid "virt-ls: no image, VM names or directory to list given"
2678 msgstr ""
2679 "virt-ls: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub katalogu do "
2680 "wyświetlenia"
2681
2682 #: tools/virt-ls.pl:186
2683 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-ls\n"
2684 msgstr ""
2685 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-ls\n"
2686
2687 #: tools/virt-make-fs.pl:291
2688 msgid "virt-make-fs input output\n"
2689 msgstr "virt-make-fs wejście wyjście\n"
2690
2691 #: tools/virt-make-fs.pl:321
2692 msgid "unexpected output from 'du' command"
2693 msgstr "nieoczekiwane wyjście polecenia \"du\""
2694
2695 #: tools/virt-make-fs.pl:333 tools/virt-make-fs.pl:347
2696 #: tools/virt-make-fs.pl:453
2697 #, perl-brace-format
2698 msgid "{f}: unknown input format: {fmt}\n"
2699 msgstr "{f}: nieznany format wyjścia: {fmt}\n"
2700
2701 #: tools/virt-make-fs.pl:391
2702 #, perl-brace-format
2703 msgid "virt-make-fs: cannot parse size parameter: {sz}\n"
2704 msgstr "virt-make-fs: nie można przetworzyć parametru rozmiaru: {sz}\n"
2705
2706 #: tools/virt-make-fs.pl:401
2707 msgid ""
2708 "qemu-img create: failed to create disk image, see earlier error messages\n"
2709 msgstr ""
2710 "qemu-img create: utworzenie obrazu dysku nie powiodło się, proszę zobaczyć "
2711 "wcześniejsze komunikaty błędów\n"
2712
2713 #: tools/virt-make-fs.pl:412
2714 msgid "virt-make-fs: NTFS support was disabled when libguestfs was compiled\n"
2715 msgstr ""
2716 "virt-make-fs: obsługa systemu plików NTFS została wyłączona podczas "
2717 "komplikacji biblioteki libguestfs\n"
2718
2719 #: tools/virt-make-fs.pl:437
2720 msgid "tar: failed, see earlier messages\n"
2721 msgstr ""
2722 "tar: nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty błędów\n"
2723
2724 #: tools/virt-make-fs.pl:459
2725 msgid "uncompress command failed, see earlier messages\n"
2726 msgstr ""
2727 "polecenie uncompress nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
2728 "komunikaty błędów\n"
2729
2730 #: tools/virt-make-fs.pl:494
2731 msgid ""
2732 "virt-make-fs: error copying contents into filesystem\n"
2733 "An error here usually means that the program did not estimate the\n"
2734 "filesystem size correctly.  Please read the BUGS section of the manpage.\n"
2735 msgstr ""
2736 "virt-make-fs: błąd podczas kopiowania zawartości do systemu plików\n"
2737 "Błąd w tym miejscu zwykle oznacza, że program nie oszacował poprawnie\n"
2738 "rozmiar systemu plików. Proszę przeczytać sekcję BUGS strony podręcznika.\n"
2739
2740 #: tools/virt-rescue.pl:194
2741 msgid "virt-rescue: no image or VM names rescue given"
2742 msgstr ""
2743 "virt-rescue: nie podano obrazu lub nazw maszyn wirtualnych dla polecenia "
2744 "rescue"
2745
2746 #: tools/virt-resize.pl:33
2747 msgid "virt-resize: sorry this program does not work on a 32 bit host\n"
2748 msgstr "virt-rescue: ten program nie działa na 32 bitowym gospodarzu\n"
2749
2750 #: tools/virt-resize.pl:526
2751 #, perl-brace-format
2752 msgid "virt-resize: {file}: does not exist or is not readable\n"
2753 msgstr "virt-resize: {file}: nie istnieje lub nie jest odczytywalny\n"
2754
2755 #: tools/virt-resize.pl:528
2756 #, perl-brace-format
2757 msgid ""
2758 "virt-resize: {file}: does not exist or is not writable\n"
2759 "You have to create the destination disk before running this program.\n"
2760 "Please read the virt-resize(1) manpage for more information.\n"
2761 msgstr ""
2762 "virt-resize: {file}: nie istnieje lub nie jest zapisywalny\n"
2763 "Należy utworzyć dysk docelowy przed uruchomieniem tego programu.\n"
2764 "Proszę przeczytać stronę podręcznika virt-resize(1), aby dowiedzieć się "
2765 "więcej.\n"
2766
2767 #: tools/virt-resize.pl:553 tools/virt-resize.pl:556
2768 #, perl-brace-format
2769 msgid ""
2770 "virt-resize: {file}: file is too small to be a disk image ({sz} bytes)\n"
2771 msgstr ""
2772 "virt-resize: {file}: plik jest za mały, aby był obrazem dysku ({sz} bajtów)\n"
2773
2774 #: tools/virt-resize.pl:720
2775 #, perl-brace-format
2776 msgid "virt-resize: no logical volume called {n}\n"
2777 msgstr "virt-resize: brak woluminu logicznego o nazwie {n}\n"
2778
2779 #: tools/virt-resize.pl:740
2780 #, perl-brace-format
2781 msgid ""
2782 "{p}: partition not found in the source disk image, when using the '{opt}' "
2783 "command line option\n"
2784 msgstr ""
2785 "{p}: nie odnaleziono partycji w źródłowym obrazie dysku podczas używania "
2786 "opcji wiersza poleceń\"{opt}\"\n"
2787
2788 #: tools/virt-resize.pl:746
2789 #, perl-brace-format
2790 msgid ""
2791 "{p}: partition ignored, you cannot use it in another command line argument\n"
2792 msgstr ""
2793 "{p}: zignorowano partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach "
2794 "wiersza poleceń\n"
2795
2796 #: tools/virt-resize.pl:750
2797 #, perl-brace-format
2798 msgid ""
2799 "{p}: partition deleted, you cannot use it in another command line argument\n"
2800 msgstr ""
2801 "{p}: usunięto partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach wiersza "
2802 "poleceń\n"
2803
2804 #: tools/virt-resize.pl:792
2805 #, perl-brace-format
2806 msgid "{p}: this partition has already been marked for resizing\n"
2807 msgstr "{p}: ta partycja została już oznaczona do zmiany rozmiaru\n"
2808
2809 #: tools/virt-resize.pl:800
2810 #, perl-brace-format
2811 msgid "{p}: missing size field in {o} option\n"
2812 msgstr "{p}: brak pola rozmiaru w opcji {o}\n"
2813
2814 #: tools/virt-resize.pl:817
2815 #, perl-brace-format
2816 msgid "{p}: {f}: cannot parse size field\n"
2817 msgstr "{p}: {f}: nie można przetworzyć pola rozmiaru\n"
2818
2819 #: tools/virt-resize.pl:822
2820 #, perl-brace-format
2821 msgid "{p}: new size is zero or negative\n"
2822 msgstr "{p}: nowy rozmiar wynosi zero lub jest ujemny\n"
2823
2824 #: tools/virt-resize.pl:845
2825 #, perl-brace-format
2826 msgid ""
2827 "{p}: cannot make this partition smaller because it contains a\n"
2828 "filesystem, physical volume or other content that is larger than the new "
2829 "size.\n"
2830 "You have to resize the content first, see virt-resize(1).\n"
2831 msgstr ""
2832 "{p}: nie można zmniejszyć tej partycji, ponieważ zawiera ona system plików,\n"
2833 "wolumin fizyczny lub inną zawartość, która jest większa niż nowy rozmiar.\n"
2834 "Należy najpierw zmienić rozmiar zawartości, w tym celu proszę zobaczyć "
2835 "stronę podręcznika virt-resize(1).\n"
2836
2837 #: tools/virt-resize.pl:861
2838 msgid "virt-resize: you cannot use options --expand and --shrink together\n"
2839 msgstr ""
2840 "virt-resize: nie można używać razem opcji --expand i --shrink together\n"
2841
2842 #: tools/virt-resize.pl:910
2843 #, perl-brace-format
2844 msgid ""
2845 "virt-resize: error: cannot use --expand when there is no surplus space to\n"
2846 "expand into.  You need to make the target disk larger by at least {h}.\n"
2847 msgstr ""
2848 "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --expand, kiedy nie ma miejsca na\n"
2849 "rozszerzenie. Należy zwiększyć dysk docelowy o co najmniej {h}.\n"
2850
2851 #: tools/virt-resize.pl:925
2852 msgid ""
2853 "virt-resize: error: cannot use --shrink because there is no deficit\n"
2854 "(see 'deficit' in the virt-resize(1) man page)\n"
2855 msgstr ""
2856 "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --shrink, ponieważ brak deficytu\n"
2857 "(proszę zobaczyć \"deficit\" na stronie podręcznika virt-resize(1)).\n"
2858
2859 #: tools/virt-resize.pl:940
2860 msgid "Summary of changes:\n"
2861 msgstr "Podsumowanie zmian:\n"
2862
2863 #: tools/virt-resize.pl:944
2864 #, perl-brace-format
2865 msgid "{p}: partition will be ignored\n"
2866 msgstr "{p}: partycja zostanie zignorowana\n"
2867
2868 #: tools/virt-resize.pl:946
2869 #, perl-brace-format
2870 msgid "{p}: partition will be deleted\n"
2871 msgstr "{p}: partycja zostanie usunięta\n"
2872
2873 #: tools/virt-resize.pl:948
2874 #, perl-brace-format
2875 msgid "{p}: partition will be resized from {oldsize} to {newsize}\n"
2876 msgstr "{p}: rozmiar partycji zostanie zmieniony z {oldsize} do {newsize}\n"
2877
2878 #: tools/virt-resize.pl:953
2879 #, perl-brace-format
2880 msgid "{p}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
2881 msgstr "{p}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
2882
2883 #: tools/virt-resize.pl:958
2884 #, perl-brace-format
2885 msgid "{p}: partition will be left alone\n"
2886 msgstr "{p}: partycja zostanie pozostawiona bez zmian\n"
2887
2888 #: tools/virt-resize.pl:963
2889 #, perl-brace-format
2890 msgid "{n}: LV will be expanded to maximum size\n"
2891 msgstr "{n}: wolumin logiczny zostanie rozszerzony do maksymalnego rozmiaru\n"
2892
2893 #: tools/virt-resize.pl:969
2894 #, perl-brace-format
2895 msgid "{n}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
2896 msgstr "{n}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
2897
2898 #: tools/virt-resize.pl:976
2899 #, perl-brace-format
2900 msgid "There is a surplus of {spl} bytes ({h}).\n"
2901 msgstr "Istnieje nadmiar {spl} bajtów ({h}).\n"
2902
2903 #: tools/virt-resize.pl:981
2904 msgid "An extra partition will be created for the surplus.\n"
2905 msgstr "Dodatkowa partycja zostanie utworzona dla nadmiarowego miejsca.\n"
2906
2907 #: tools/virt-resize.pl:983
2908 msgid ""
2909 "The surplus space is not large enough for an extra partition to be created\n"
2910 "and so it will just be ignored.\n"
2911 msgstr ""
2912 "Nadmiarowe miejsce nie jest dostatecznie duże do utworzenia dodatkowej\n"
2913 "partycji, więc zostanie zignorowane.\n"
2914
2915 #: tools/virt-resize.pl:986
2916 msgid ""
2917 "The surplus space will be ignored.  Run a partitioning program in the guest\n"
2918 "to partition this extra space if you want.\n"
2919 msgstr ""
2920 "Nadmiarowe miejsce zostanie zignorowane. Można uruchomić program\n"
2921 "partycjonowania w gościu, aby partycjonować te dodatkowe miejsce w razie\n"
2922 "potrzeby.\n"
2923
2924 #: tools/virt-resize.pl:989
2925 #, perl-brace-format
2926 msgid ""
2927 "virt-resize: error: there is a deficit of {def} bytes ({h}).\n"
2928 "You need to make the target disk larger by at least this amount,\n"
2929 "or adjust your resizing requests.\n"
2930 msgstr ""
2931 "virt-resize: błąd: istnieje deficyt {def} bajtów ({h}).\n"
2932 "Należy zwiększyć dysk docelowy co najmniej o tę ilość lub dostosować\n"
2933 "żądania zmiany rozmiaru.\n"
2934
2935 #: tools/virt-resize.pl:1030
2936 msgid "virt-resize: source disk does not have a first partition\n"
2937 msgstr "virt-resize: dysk źródłowy nie posiada pierwszej partycji\n"
2938
2939 #: tools/virt-resize.pl:1126
2940 #, perl-brace-format
2941 msgid "Copying {p} ..."
2942 msgstr "Kopiowanie {p}..."
2943
2944 #: tools/virt-resize.pl:1133
2945 msgid "done"
2946 msgstr "ukończono"
2947
2948 #: tools/virt-resize.pl:1191 tools/virt-resize.pl:1249
2949 #, perl-brace-format
2950 msgid "Expanding {p} using the '{meth}' method\n"
2951 msgstr "Rozszerzanie {p} używając metody \"{meth}\"\n"
2952
2953 #: tools/virt-tar.pl:162 tools/virt-tar.pl:169
2954 msgid "virt-tar: extract/upload mode specified twice on the command line\n"
2955 msgstr "virt-tar: wydobywa/wysyła tryb podany dwukrotnie w wierszu poleceń\n"
2956
2957 #: tools/virt-tar.pl:190
2958 msgid "virt-tar: no image, VM names, directory or filename given"
2959 msgstr ""
2960 "virt-tar: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych, katalogu lub nazwy "
2961 "pliku"
2962
2963 #: tools/virt-tar.pl:193
2964 msgid "virt-tar: either -x or -u must be specified on the command line\n"
2965 msgstr "virt-tar: należy podać opcję -x lub -u w wierszu poleceń\n"
2966
2967 #: tools/virt-tar.pl:204
2968 #, perl-brace-format
2969 msgid "virt-tar: {tarball}: file not found\n"
2970 msgstr "virt-tar: {tarball}: nie odnaleziono pliku\n"
2971
2972 #: tools/virt-tar.pl:207
2973 #, perl-brace-format
2974 msgid "virt-tar: {dir}: directory name must start with '/' character\n"
2975 msgstr "virt-tar: {dir}: nazwa katalogu musi zaczynać się od znaku \"/\"\n"
2976
2977 #: tools/virt-tar.pl:229
2978 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-tar\n"
2979 msgstr ""
2980 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez program virt-tar\n"
2981
2982 #: tools/virt-win-reg.pl:259
2983 msgid "no libvirt domain name or disk image given\n"
2984 msgstr "nie podano nazwy domeny libvirt lub obrazu dysku\n"
2985
2986 #: tools/virt-win-reg.pl:283
2987 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-win-reg"
2988 msgstr ""
2989 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez program virt-win-"
2990 "reg"
2991
2992 #: tools/virt-win-reg.pl:297
2993 msgid ""
2994 "expecting 1 or 2 more parameters, subkey path and optionally the value to "
2995 "export\n"
2996 msgstr ""
2997 "oczekiwano jednego lub dwóch parametrów, ścieżki do podklucza i opcjonalnie "
2998 "wartości do wyeksportowania\n"
2999
3000 #: tools/virt-win-reg.pl:408
3001 #, perl-brace-format
3002 msgid "virt-win-reg: {p}: not a supported Windows Registry path\n"
3003 msgstr ""
3004 "virt-win-reg: {p}: nie jest obsługiwaną ścieżką rejestru systemu Windows\n"
3005
3006 #: tools/virt-win-reg.pl:426 tools/virt-win-reg.pl:449
3007 #, perl-brace-format
3008 msgid "virt-win-reg: {p}: file not found in guest: {err}\n"
3009 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie odnaleziono pliku w gościu: {err}\n"
3010
3011 #: tools/virt-win-reg.pl:433
3012 #, perl-brace-format
3013 msgid "virt-win-reg: {p}: could not download registry file: {err}\n"
3014 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można pobrać pliku rejestru: {err}\n"
3015
3016 #: tools/virt-win-reg.pl:456
3017 #, perl-brace-format
3018 msgid "virt-win-reg: {p}: could not upload registry file: {err}\n"
3019 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można wysłać pliku rejestru: {err}\n"