c89f33e2bff341f169d3eb8df20e07ee3650ab98
[libguestfs.git] / po / pl.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR Red Hat Inc.
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4 #
5 # rjones <rjones@redhat.com>, 2011.
6 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011.
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: libguestfs\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
11 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
12 "POT-Creation-Date: 2011-10-04 19:22+0100\n"
13 "PO-Revision-Date: 2011-07-17 20:49+0000\n"
14 "Last-Translator: rjones <rjones@redhat.com>\n"
15 "Language-Team: Polish (http://www.transifex.net/projects/p/fedora/team/pl/)\n"
16 "Language: pl\n"
17 "MIME-Version: 1.0\n"
18 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
21 "|| n%100>=20) ? 1 : 2)\n"
22
23 #: cat/virt-cat.c:57 cat/virt-filesystems.c:99 cat/virt-ls.c:99 df/main.c:70
24 #: edit/virt-edit.c:73 fish/fish.c:101 fuse/guestmount.c:908
25 #: inspector/virt-inspector.c:72 rescue/virt-rescue.c:60
26 #, c-format
27 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
28 msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
29
30 #: cat/virt-cat.c:61
31 #, c-format
32 msgid ""
33 "%s: display files in a virtual machine\n"
34 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
35 "Usage:\n"
36 "  %s [--options] -d domname file [file ...]\n"
37 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] file [file ...]\n"
38 "Options:\n"
39 "  -a|--add image       Add image\n"
40 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
41 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
42 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
43 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
44 "  --help               Display brief help\n"
45 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
46 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
47 "  -V|--version         Display version and exit\n"
48 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
49 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
50 msgstr ""
51 "%s: wyświetla pliki w maszynie wirtualnej\n"
52 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
53 "Użycie:\n"
54 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny plik [plik...]\n"
55 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img ...] plik [plik...]\n"
56 "Opcje:\n"
57 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
58 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
59 "                       dla opcji -d\n"
60 "  -d|--domain gość     Dodaje dyski z gościa biblioteki libvirt\n"
61 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
62 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
63 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
64 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejści\n"
65 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
66 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
67 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
68 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
69
70 #: cat/virt-cat.c:117 cat/virt-filesystems.c:202 cat/virt-ls.c:192
71 #: df/domains.c:428 df/main.c:136 edit/virt-edit.c:141 fish/fish.c:222
72 #: fuse/guestmount.c:1024 inspector/virt-inspector.c:132
73 #: rescue/virt-rescue.c:137
74 #, c-format
75 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
76 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
77
78 #: cat/virt-cat.c:139 cat/virt-filesystems.c:256 cat/virt-ls.c:242
79 #: df/main.c:160 edit/virt-edit.c:163 fish/fish.c:279 fuse/guestmount.c:1061
80 #: inspector/virt-inspector.c:154 rescue/virt-rescue.c:172
81 #, c-format
82 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
83 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
84
85 #: cat/virt-filesystems.c:103
86 #, c-format
87 msgid ""
88 "%s: list filesystems, partitions, block devices, LVM in a VM\n"
89 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
90 "Usage:\n"
91 "  %s [--options] -d domname\n"
92 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...]\n"
93 "Options:\n"
94 "  -a|--add image       Add image\n"
95 "  --all                Display everything\n"
96 "  --blkdevs|--block-devices\n"
97 "                       Display block devices\n"
98 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
99 "  --csv                Output as Comma-Separated Values\n"
100 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
101 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
102 "  --extra              Display swap and data filesystems\n"
103 "  --filesystems        Display mountable filesystems\n"
104 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
105 "  -h|--human-readable  Human-readable sizes in --long output\n"
106 "  --help               Display brief help\n"
107 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
108 "  -l|--long            Long output\n"
109 "  --lvs|--logvols|--logical-volumes\n"
110 "                       Display LVM logical volumes\n"
111 "  --no-title           No title in --long output\n"
112 "  --parts|--partitions Display partitions\n"
113 "  --pvs|--physvols|--physical-volumes\n"
114 "                       Display LVM physical volumes\n"
115 "  --uuid|--uuids       Add UUIDs to --long output\n"
116 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
117 "  -V|--version         Display version and exit\n"
118 "  --vgs|--volgroups|--volume-groups\n"
119 "                       Display LVM volume groups\n"
120 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
121 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
122 msgstr ""
123 "%s: wyświetla listę systemów plików, partycji, urządzeń blokowych i LVM\n"
124 "w maszynie wirtualnej\n"
125 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
126 "Użycie:\n"
127 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny\n"
128 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...]\n"
129 "Opcje:\n"
130 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
131 "  --all                Wyświetla wszystko\n"
132 "  --blkdevs|--block-devices\n"
133 "                       Wyświetla urządzenia blokowe\n"
134 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
135 "                       dla opcji -d\n"
136 "  --csv                Wyjście jako CSV (wartości oddzielane przecinkiem)\n"
137 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
138 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
139 "  --extra              Wyświetla systemy plików wymiany i danych\n"
140 "  --filesystems        Wyświetla montowalne systemy plików\n"
141 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
142 "  -h|--human-readable  Rozmiary czytelne dla człowieka\n"
143 "                       w wyjściu opcji --long\n"
144 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
145 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
146 "  -l|--long            Długie wyjście\n"
147 "  --lvs|--logvols|--logical-volumes\n"
148 "                       Wyświetla woluminy logiczne LVM\n"
149 "  --no-title           Bez tytułu w wyjściu opcji --long\n"
150 "  --parts|--partitions Wyświetla partycje\n"
151 "  --pvs|--physvols|--physical-volumes\n"
152 "                       Wyświetla woluminy fizyczne LVM\n"
153 "  --uuid|--uuids       Dodaje UUID do wyjścia opcji --long\n"
154 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
155 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
156 "  --vgs|--volgroups|--volume-groups\n"
157 "                       Wyświetla grupy woluminów LVM\n"
158 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
159 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
160
161 #: cat/virt-filesystems.c:318 cat/virt-ls.c:347 df/main.c:255
162 #, c-format
163 msgid "%s: you cannot use -h and --csv options together.\n"
164 msgstr "%s: nie można używać opcji -h oraz --csv jednocześnie.\n"
165
166 #: cat/virt-ls.c:103
167 #, c-format
168 msgid ""
169 "%s: list files in a virtual machine\n"
170 "Copyright (C) 2010-2011 Red Hat Inc.\n"
171 "Usage:\n"
172 "  %s [--options] -d domname dir [dir ...]\n"
173 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] dir [dir ...]\n"
174 "Options:\n"
175 "  -a|--add image       Add image\n"
176 "  --checksum[=...]     Display file checksums\n"
177 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
178 "  --csv                Comma-Separated Values output\n"
179 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
180 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
181 "  --extra-stats        Display extra stats\n"
182 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
183 "  --help               Display brief help\n"
184 "  -h|--human-readable  Human-readable sizes in output\n"
185 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
186 "  -l|--long            Long listing\n"
187 "  -R|--recursive       Recursive listing\n"
188 "  --times              Display file times\n"
189 "  --time-days          Display file times as days before now\n"
190 "  --time-relative      Display file times as seconds before now\n"
191 "  --time-t             Display file times as time_t's\n"
192 "  --uids               Display UID, GID\n"
193 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
194 "  -V|--version         Display version and exit\n"
195 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
196 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
197 msgstr ""
198
199 #: cat/virt-ls.c:338
200 #, c-format
201 msgid ""
202 "%s: used a flag which can only be combined with -lR mode\n"
203 "For more information, read the virt-ls(1) man page.\n"
204 msgstr ""
205
206 #: cat/virt-ls.c:577
207 #, c-format
208 msgid "%s: error getting extended attrs for %s %s\n"
209 msgstr ""
210
211 #: cat/virt-ls.c:583
212 #, c-format
213 msgid "%s: error: cannot parse xattr count for %s %s\n"
214 msgstr ""
215
216 #: df/domains.c:115
217 #, c-format
218 msgid "%s: could not connect to libvirt (code %d, domain %d): %s"
219 msgstr ""
220 "%s: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): %s"
221
222 #: df/domains.c:124
223 #, c-format
224 msgid "%s: could not get number of running domains (code %d, domain %d): %s"
225 msgstr ""
226 "%s: nie można uzyskać liczby uruchomionych domen (kod %d, domena %d): %s"
227
228 #: df/domains.c:134
229 #, c-format
230 msgid "%s: could not list running domains (code %d, domain %d): %s"
231 msgstr ""
232 "%s: nie można wyświetlić listy uruchomionych domen (kod %d, domena %d): %s"
233
234 #: df/domains.c:145
235 #, c-format
236 msgid "%s: could not get number of inactive domains (code %d, domain %d): %s"
237 msgstr ""
238 "%s: nie można uzyskać liczby nieaktywnych domen (kod %d, domena %d): %s"
239
240 #: df/domains.c:155
241 #, c-format
242 msgid "%s: could not list inactive domains (code %d, domain %d): %s"
243 msgstr ""
244 "%s: nie można wyświetlić listy nieaktywnych domen (kod %d, domena %d): %s"
245
246 #: df/domains.c:281
247 #, c-format
248 msgid "%s: ignoring %s, it has too many disks (%zu > %d)"
249 msgstr "%s: ignorowanie %s, posiada za dużo dysków (%zu > %d)"
250
251 #: df/main.c:74
252 #, c-format
253 msgid ""
254 "%s: display free space on virtual filesystems\n"
255 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
256 "Usage:\n"
257 "  %s [--options] -d domname\n"
258 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...]\n"
259 "Options:\n"
260 "  -a|--add image       Add image\n"
261 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
262 "  --csv                Output as Comma-Separated Values\n"
263 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
264 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
265 "  -h|--human-readable  Human-readable sizes in --long output\n"
266 "  --help               Display brief help\n"
267 "  -i|--inodes          Display inodes\n"
268 "  --one-per-guest      Separate appliance per guest\n"
269 "  --uuid               Add UUIDs to --long output\n"
270 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
271 "  -V|--version         Display version and exit\n"
272 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
273 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
274 msgstr ""
275 "%s: wyświetla wolne miejsce na wirtualnych systemach plików\n"
276 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
277 "Użycie:\n"
278 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny\n"
279 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...]\n"
280 "Opcje:\n"
281 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
282 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
283 "                       dla opcji -d\n"
284 "  --csv                Wyjście jako CSV (wartości oddzielane przecinkiem)\n"
285 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
286 "  --format[=raw|..]    Wymusza obraz dysku dla opcji -a\n"
287 "  -h|--human-readable  Rozmiary czytelne dla człowieka\n"
288 "                       w wyjściu opcji --long\n"
289 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
290 "  -i|--inodes          Wyświetla i-węzły\n"
291 "  --one-per-guest      Oddziela przyrządy według gości\n"
292 "  --uuid               Dodaje UUID do wyjścia opcji --long\n"
293 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
294 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
295 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
296 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
297
298 #: df/main.c:267
299 #, c-format
300 msgid "%s: compiled without support for libvirt.\n"
301 msgstr "%s: skompilowano bez obsługi biblioteki libvirt.\n"
302
303 #: df/output.c:50
304 msgid "VirtualMachine"
305 msgstr "Maszyna wirtualna"
306
307 #: df/output.c:51
308 msgid "Filesystem"
309 msgstr "System plików"
310
311 #: df/output.c:54
312 msgid "1K-blocks"
313 msgstr "K-bloki"
314
315 #: df/output.c:56
316 msgid "Size"
317 msgstr "Rozmiar"
318
319 #: df/output.c:57
320 msgid "Used"
321 msgstr "Użyte"
322
323 #: df/output.c:58
324 msgid "Available"
325 msgstr "Dostępne"
326
327 #: df/output.c:59
328 msgid "Use%"
329 msgstr "Użycie%"
330
331 #: df/output.c:61
332 msgid "Inodes"
333 msgstr "I-węzły"
334
335 #: df/output.c:62
336 msgid "IUsed"
337 msgstr "IUżyte"
338
339 #: df/output.c:63
340 msgid "IFree"
341 msgstr "IWolne"
342
343 #: df/output.c:64
344 msgid "IUse%"
345 msgstr "IUżyte%"
346
347 #: edit/virt-edit.c:77
348 #, c-format
349 msgid ""
350 "%s: Edit a file in a virtual machine\n"
351 "Copyright (C) 2009-2011 Red Hat Inc.\n"
352 "Usage:\n"
353 "  %s [--options] -d domname file [file ...]\n"
354 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] file [file ...]\n"
355 "Options:\n"
356 "  -a|--add image       Add image\n"
357 "  -b|--backup .ext     Backup original as original.ext\n"
358 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
359 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
360 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
361 "  -e|--expr expr       Non-interactive editing using Perl expr\n"
362 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
363 "  --help               Display brief help\n"
364 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
365 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
366 "  -V|--version         Display version and exit\n"
367 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
368 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
369 msgstr ""
370
371 #: edit/virt-edit.c:175
372 #, c-format
373 msgid "%s: -b option given multiple times\n"
374 msgstr ""
375
376 #: edit/virt-edit.c:192
377 #, c-format
378 msgid "%s: -e option given multiple times\n"
379 msgstr ""
380
381 #: edit/virt-edit.c:585 fish/fish.c:1554
382 #, c-format
383 msgid "%s: to use Windows drive letters, this must be a Windows guest\n"
384 msgstr ""
385
386 #: edit/virt-edit.c:599
387 #, c-format
388 msgid "%s: drive '%c:' not found.\n"
389 msgstr ""
390
391 #: fish/alloc.c:37
392 #, c-format
393 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
394 msgstr "należy użyć \"alloc plik rozmiar\", aby utworzyć obraz\n"
395
396 #: fish/alloc.c:51
397 #, c-format
398 msgid "use 'sparse file size' to create a sparse image\n"
399 msgstr "należy użyć \"sparse plik rozmiar\", aby utworzyć rzadki obraz\n"
400
401 #: fish/alloc.c:75
402 #, c-format
403 msgid "can't allocate or add disks after launching\n"
404 msgstr "bez przydzielania lub dodawania dysków po uruchomieniu\n"
405
406 #: fish/alloc.c:156
407 #, c-format
408 msgid "%s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
409 msgstr "%s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
410
411 #: fish/cmds.c:2685
412 msgid "Command"
413 msgstr "Polecenie"
414
415 #: fish/cmds.c:2685
416 msgid "Description"
417 msgstr "Opis"
418
419 #: fish/cmds.c:2687
420 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
421 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
422
423 #: fish/cmds.c:2688
424 msgid "add the disk(s) from a named libvirt domain"
425 msgstr "dodaje dyski z nazwanej domeny biblioteki libvirt"
426
427 #: fish/cmds.c:2689 fish/cmds.c:2690
428 msgid "add an image to examine or modify"
429 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
430
431 #: fish/cmds.c:2691
432 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
433 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
434
435 #: fish/cmds.c:2692
436 msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
437 msgstr ""
438 "dodaje napęd w trybie tylko do odczytu określając używaną emulację bloku QEMU"
439
440 #: fish/cmds.c:2693
441 msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
442 msgstr "dodaje napęd określając używaną emulację bloku QEMU"
443
444 #: fish/cmds.c:2694
445 msgid "allocate and add a disk file"
446 msgstr "przydziela i dodaje plik dysku"
447
448 #: fish/cmds.c:2695
449 msgid "clear Augeas path"
450 msgstr "czyści ścieżkę Augeas"
451
452 #: fish/cmds.c:2696
453 msgid "close the current Augeas handle"
454 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
455
456 #: fish/cmds.c:2697
457 msgid "define an Augeas node"
458 msgstr "określa węzeł Augeas"
459
460 #: fish/cmds.c:2698
461 msgid "define an Augeas variable"
462 msgstr "określa zmienną Augeas"
463
464 #: fish/cmds.c:2699
465 msgid "look up the value of an Augeas path"
466 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
467
468 #: fish/cmds.c:2700
469 msgid "create a new Augeas handle"
470 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
471
472 #: fish/cmds.c:2701
473 msgid "insert a sibling Augeas node"
474 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
475
476 #: fish/cmds.c:2702
477 msgid "load files into the tree"
478 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
479
480 #: fish/cmds.c:2703
481 msgid "list Augeas nodes under augpath"
482 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
483
484 #: fish/cmds.c:2704
485 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
486 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
487
488 #: fish/cmds.c:2705
489 msgid "move Augeas node"
490 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
491
492 #: fish/cmds.c:2706
493 msgid "remove an Augeas path"
494 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
495
496 #: fish/cmds.c:2707
497 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
498 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
499
500 #: fish/cmds.c:2708
501 msgid "set Augeas path to value"
502 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
503
504 #: fish/cmds.c:2709
505 msgid "test availability of some parts of the API"
506 msgstr "testuje dostępność niektórych części API"
507
508 #: fish/cmds.c:2710
509 msgid "return a list of all optional groups"
510 msgstr "zwraca listę wszystkich opcjonalnych grup"
511
512 #: fish/cmds.c:2711
513 msgid "upload base64-encoded data to file"
514 msgstr "wysyła dane zakodowane jako base64 do pliku"
515
516 #: fish/cmds.c:2712
517 msgid "download file and encode as base64"
518 msgstr "pobiera plik i koduje go jako base64"
519
520 #: fish/cmds.c:2713
521 msgid "flush device buffers"
522 msgstr "czyści bufory urządzenia"
523
524 #: fish/cmds.c:2714
525 msgid "get blocksize of block device"
526 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
527
528 #: fish/cmds.c:2715
529 msgid "is block device set to read-only"
530 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
531
532 #: fish/cmds.c:2716
533 msgid "get total size of device in bytes"
534 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
535
536 #: fish/cmds.c:2717
537 msgid "get sectorsize of block device"
538 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
539
540 #: fish/cmds.c:2718
541 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
542 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
543
544 #: fish/cmds.c:2719
545 msgid "reread partition table"
546 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
547
548 #: fish/cmds.c:2720
549 msgid "set blocksize of block device"
550 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
551
552 #: fish/cmds.c:2721
553 msgid "set block device to read-only"
554 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
555
556 #: fish/cmds.c:2722
557 msgid "set block device to read-write"
558 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
559
560 #: fish/cmds.c:2723
561 msgid "resize a btrfs filesystem"
562 msgstr ""
563
564 #: fish/cmds.c:2724
565 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
566 msgstr ""
567 "zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość znaków"
568
569 #: fish/cmds.c:2725
570 msgid "list the contents of a file"
571 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
572
573 #: fish/cmds.c:2726
574 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
575 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
576
577 #: fish/cmds.c:2727
578 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of the contents of a device"
579 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC zawartości urządzenia"
580
581 #: fish/cmds.c:2728
582 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of files in a directory"
583 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC plików w katalogu"
584
585 #: fish/cmds.c:2729
586 msgid "change file mode"
587 msgstr "zmienia tryb pliku"
588
589 #: fish/cmds.c:2730 fish/cmds.c:2854
590 msgid "change file owner and group"
591 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
592
593 #: fish/cmds.c:2731
594 msgid "run a command from the guest filesystem"
595 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
596
597 #: fish/cmds.c:2732
598 msgid "run a command, returning lines"
599 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
600
601 #: fish/cmds.c:2733
602 msgid "output compressed device"
603 msgstr ""
604
605 #: fish/cmds.c:2734
606 msgid "output compressed file"
607 msgstr ""
608
609 #: fish/cmds.c:2735
610 msgid "add qemu parameters"
611 msgstr "dodaje parametry QEMU"
612
613 #: fish/cmds.c:2736
614 msgid "copy local files or directories into an image"
615 msgstr "kopiuje lokalne pliki lub katalogi do obrazu"
616
617 #: fish/cmds.c:2737
618 msgid "copy remote files or directories out of an image"
619 msgstr "kopiuje zdalne pliki lub katalogi z obrazu"
620
621 #: fish/cmds.c:2738
622 msgid "copy size bytes from source to destination using dd"
623 msgstr "kopiuje bajty rozmiaru ze źródła do celu używając dd"
624
625 #: fish/cmds.c:2739
626 msgid "copy a file"
627 msgstr "kopiuje plik"
628
629 #: fish/cmds.c:2740
630 msgid "copy a file or directory recursively"
631 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
632
633 #: fish/cmds.c:2741
634 msgid "copy from source to destination using dd"
635 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
636
637 #: fish/cmds.c:2742
638 msgid "debugging and internals"
639 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
640
641 #: fish/cmds.c:2743
642 msgid "debug the QEMU command line (internal use only)"
643 msgstr "debuguje wiersz poleceń QEMU (tylko do użytku wewnętrznego)"
644
645 #: fish/cmds.c:2744
646 msgid "upload a file to the appliance (internal use only)"
647 msgstr "wysyła plik do przyrządu (tylko do użytku wewnętrznego)"
648
649 #: fish/cmds.c:2745
650 msgid "report file system disk space usage"
651 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
652
653 #: fish/cmds.c:2746
654 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
655 msgstr ""
656 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
657
658 #: fish/cmds.c:2747
659 msgid "display an image"
660 msgstr ""
661
662 #: fish/cmds.c:2748
663 msgid "return kernel messages"
664 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
665
666 #: fish/cmds.c:2749
667 msgid "download a file to the local machine"
668 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
669
670 #: fish/cmds.c:2750
671 msgid "download a file to the local machine with offset and size"
672 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny z wyrównaniem i rozmiarem"
673
674 #: fish/cmds.c:2751
675 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
676 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
677
678 #: fish/cmds.c:2752
679 msgid "estimate file space usage"
680 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
681
682 #: fish/cmds.c:2753
683 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
684 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
685
686 #: fish/cmds.c:2754
687 msgid "display a line of text"
688 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
689
690 #: fish/cmds.c:2755
691 msgid "echo arguments back to the client"
692 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
693
694 #: fish/cmds.c:2756
695 msgid "edit a file"
696 msgstr "modyfikuje plik"
697
698 #: fish/cmds.c:2757 fish/cmds.c:2758 fish/cmds.c:2763 fish/cmds.c:2764
699 #: fish/cmds.c:2799 fish/cmds.c:2800 fish/cmds.c:3056 fish/cmds.c:3057
700 #: fish/cmds.c:3061 fish/cmds.c:3062 fish/cmds.c:3064 fish/cmds.c:3065
701 msgid "return lines matching a pattern"
702 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
703
704 #: fish/cmds.c:2759
705 msgid "test if two files have equal contents"
706 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
707
708 #: fish/cmds.c:2760
709 msgid "test if file or directory exists"
710 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
711
712 #: fish/cmds.c:2761 fish/cmds.c:2762
713 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
714 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
715
716 #: fish/cmds.c:2765
717 msgid "determine file type"
718 msgstr "określa typ pliku"
719
720 #: fish/cmds.c:2766
721 msgid "detect the architecture of a binary file"
722 msgstr "wykrywa architekturę pliku binarnego"
723
724 #: fish/cmds.c:2767
725 msgid "return the size of the file in bytes"
726 msgstr "zwraca rozmiar pliku w bajtach"
727
728 #: fish/cmds.c:2768
729 msgid "fill a file with octets"
730 msgstr "wypełnia plik oktetami"
731
732 #: fish/cmds.c:2769
733 msgid "fill a file with a repeating pattern of bytes"
734 msgstr "wypełnia plik powtarzającym się wzorem bajtów"
735
736 #: fish/cmds.c:2770
737 msgid "find all files and directories"
738 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
739
740 #: fish/cmds.c:2771
741 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
742 msgstr ""
743 "znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem NUL"
744
745 #: fish/cmds.c:2772
746 msgid "find a filesystem by label"
747 msgstr "znajduje system plików według etykiety"
748
749 #: fish/cmds.c:2773
750 msgid "find a filesystem by UUID"
751 msgstr "znajduje system plików według UUID"
752
753 #: fish/cmds.c:2774
754 msgid "run the filesystem checker"
755 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
756
757 #: fish/cmds.c:2775
758 msgid "get the additional kernel options"
759 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
760
761 #: fish/cmds.c:2776
762 msgid "get the attach method"
763 msgstr "uzyskuje metodę podłączania"
764
765 #: fish/cmds.c:2777
766 msgid "get autosync mode"
767 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
768
769 #: fish/cmds.c:2778
770 msgid "get direct appliance mode flag"
771 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
772
773 #: fish/cmds.c:2779
774 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
775 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
776
777 #: fish/cmds.c:2780
778 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
779 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
780
781 #: fish/cmds.c:2781
782 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
783 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
784
785 #: fish/cmds.c:2782
786 msgid "get enable network flag"
787 msgstr "uzyskuje flagę włączenia sieci"
788
789 #: fish/cmds.c:2783
790 msgid "get the search path"
791 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
792
793 #: fish/cmds.c:2784
794 msgid "get process group flag"
795 msgstr ""
796
797 #: fish/cmds.c:2785
798 msgid "get PID of qemu subprocess"
799 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
800
801 #: fish/cmds.c:2786
802 msgid "get the qemu binary"
803 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
804
805 #: fish/cmds.c:2787
806 msgid "get recovery process enabled flag"
807 msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
808
809 #: fish/cmds.c:2788
810 msgid "get SELinux enabled flag"
811 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
812
813 #: fish/cmds.c:2789
814 msgid "get number of virtual CPUs in appliance"
815 msgstr ""
816
817 #: fish/cmds.c:2790
818 msgid "get the current state"
819 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
820
821 #: fish/cmds.c:2791
822 msgid "get command trace enabled flag"
823 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
824
825 #: fish/cmds.c:2792
826 msgid "get the current umask"
827 msgstr "uzyskuje bieżące \"umask\""
828
829 #: fish/cmds.c:2793
830 msgid "get verbose mode"
831 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
832
833 #: fish/cmds.c:2794
834 msgid "get SELinux security context"
835 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
836
837 #: fish/cmds.c:2795 fish/cmds.c:2855
838 msgid "get a single extended attribute"
839 msgstr "uzyskuje pojedynczy atrybut rozszerzony"
840
841 #: fish/cmds.c:2796 fish/cmds.c:2856
842 msgid "list extended attributes of a file or directory"
843 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
844
845 #: fish/cmds.c:2797
846 msgid "expand wildcards in command"
847 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
848
849 #: fish/cmds.c:2798
850 msgid "expand a wildcard path"
851 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
852
853 #: fish/cmds.c:2801
854 #, fuzzy
855 msgid "install GRUB 1"
856 msgstr "instaluje program GRUB"
857
858 #: fish/cmds.c:2802
859 msgid "return first 10 lines of a file"
860 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
861
862 #: fish/cmds.c:2803
863 msgid "return first N lines of a file"
864 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
865
866 #: fish/cmds.c:2804
867 msgid "dump a file in hexadecimal"
868 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
869
870 #: fish/cmds.c:2805
871 msgid "edit with a hex editor"
872 msgstr "modyfikuje za pomocą edytora szesnastkowego"
873
874 #: fish/cmds.c:2806
875 msgid "list the contents of a single file in an initrd"
876 msgstr "wyświetla listę zawartości pojedynczego pliku w initrd"
877
878 #: fish/cmds.c:2807
879 msgid "list files in an initrd"
880 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
881
882 #: fish/cmds.c:2808
883 msgid "add an inotify watch"
884 msgstr "dodaje obserwację inotify"
885
886 #: fish/cmds.c:2809
887 msgid "close the inotify handle"
888 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
889
890 #: fish/cmds.c:2810
891 msgid "return list of watched files that had events"
892 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
893
894 #: fish/cmds.c:2811
895 msgid "create an inotify handle"
896 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
897
898 #: fish/cmds.c:2812
899 msgid "return list of inotify events"
900 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
901
902 #: fish/cmds.c:2813
903 msgid "remove an inotify watch"
904 msgstr "usuwa obserwację inotify"
905
906 #: fish/cmds.c:2814
907 msgid "get architecture of inspected operating system"
908 msgstr "uzyskuje architekturę badanego systemu operacyjnego"
909
910 #: fish/cmds.c:2815
911 msgid "get distro of inspected operating system"
912 msgstr "uzyskuje dystrybucję badanego systemu operacyjnego"
913
914 #: fish/cmds.c:2816
915 msgid "get drive letter mappings"
916 msgstr ""
917
918 #: fish/cmds.c:2817
919 msgid "get filesystems associated with inspected operating system"
920 msgstr "uzyskuje systemy plików powiązane z badanym systemem operacyjnym"
921
922 #: fish/cmds.c:2818
923 msgid "get format of inspected operating system"
924 msgstr "uzyskuje format badanego systemu operacyjnego"
925
926 #: fish/cmds.c:2819
927 msgid "get hostname of the operating system"
928 msgstr "uzyskuje nazwę komputera systemu operacyjnego"
929
930 #: fish/cmds.c:2820
931 msgid "get the icon corresponding to this operating system"
932 msgstr ""
933
934 #: fish/cmds.c:2821
935 msgid "get major version of inspected operating system"
936 msgstr "uzyskuje główną wersję badanego systemu operacyjnego"
937
938 #: fish/cmds.c:2822
939 msgid "get minor version of inspected operating system"
940 msgstr "uzyskuje pomniejszą wersję badanego systemu operacyjnego"
941
942 #: fish/cmds.c:2823
943 msgid "get mountpoints of inspected operating system"
944 msgstr "uzyskuje punkty montowania badanego systemu operacyjnego"
945
946 #: fish/cmds.c:2824
947 msgid "get package format used by the operating system"
948 msgstr "uzyskuje typ formatu pakietów używanego przez system operacyjny"
949
950 #: fish/cmds.c:2825
951 msgid "get package management tool used by the operating system"
952 msgstr ""
953 "uzyskuje narzędzie do zarządzania pakietami używane przez system operacyjny"
954
955 #: fish/cmds.c:2826
956 msgid "get product name of inspected operating system"
957 msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
958
959 #: fish/cmds.c:2827
960 msgid "get product variant of inspected operating system"
961 msgstr ""
962
963 #: fish/cmds.c:2828
964 msgid "return list of operating systems found by last inspection"
965 msgstr ""
966 "zwraca listę systemów operacyjnych odnalezionych przez ostatnie badanie"
967
968 #: fish/cmds.c:2829
969 msgid "get type of inspected operating system"
970 msgstr "uzyskuje typ badanego systemu operacyjnego"
971
972 #: fish/cmds.c:2830
973 msgid "get Windows CurrentControlSet of inspected operating system"
974 msgstr ""
975
976 #: fish/cmds.c:2831
977 msgid "get Windows systemroot of inspected operating system"
978 msgstr "uzyskuje systemroot badanego systemu operacyjnego Windows"
979
980 #: fish/cmds.c:2832
981 msgid "get live flag for install disk"
982 msgstr "uzyskuje flagę live dla dysku instalacji"
983
984 #: fish/cmds.c:2833
985 msgid "get multipart flag for install disk"
986 msgstr "uzyskuje wieloczęściową flagę dla dysku instalacji"
987
988 #: fish/cmds.c:2834
989 msgid "get netinst (network installer) flag for install disk"
990 msgstr "uzyskuje flagę \"netinst\" (instalacji sieciowej) dla dysku instalacji"
991
992 #: fish/cmds.c:2835
993 msgid "get list of applications installed in the operating system"
994 msgstr "uzyskuje listę aplikacji zainstalowanych w systemie operacyjnym"
995
996 #: fish/cmds.c:2836
997 msgid "inspect disk and return list of operating systems found"
998 msgstr "bada dysk i zwraca listę odnalezionych systemów operacyjnych"
999
1000 #: fish/cmds.c:2837
1001 msgid "test if block device"
1002 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem blokowym"
1003
1004 #: fish/cmds.c:2838
1005 msgid "is busy processing a command"
1006 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
1007
1008 #: fish/cmds.c:2839
1009 msgid "test if character device"
1010 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem znakowym"
1011
1012 #: fish/cmds.c:2840
1013 msgid "is in configuration state"
1014 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
1015
1016 #: fish/cmds.c:2841
1017 msgid "test if a directory"
1018 msgstr "testuje, czy jest katalogiem"
1019
1020 #: fish/cmds.c:2842
1021 msgid "test if FIFO (named pipe)"
1022 msgstr "testuje, czy jest FIFO (nazwanym potokiem)"
1023
1024 #: fish/cmds.c:2843
1025 msgid "test if a regular file"
1026 msgstr "testuje, czy jest zwykłym plikiem"
1027
1028 #: fish/cmds.c:2844
1029 msgid "is launching subprocess"
1030 msgstr "uruchamia podprocesy"
1031
1032 #: fish/cmds.c:2845
1033 msgid "test if device is a logical volume"
1034 msgstr "testuje, czy urządzenie jest woluminem logicznym"
1035
1036 #: fish/cmds.c:2846
1037 msgid "is ready to accept commands"
1038 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
1039
1040 #: fish/cmds.c:2847
1041 msgid "test if socket"
1042 msgstr "testuje, czy jest gniazdem"
1043
1044 #: fish/cmds.c:2848
1045 msgid "test if symbolic link"
1046 msgstr "testuje, czy jest dowiązaniem symbolicznym"
1047
1048 #: fish/cmds.c:2849
1049 msgid "test if a file contains all zero bytes"
1050 msgstr ""
1051
1052 #: fish/cmds.c:2850
1053 msgid "test if a device contains all zero bytes"
1054 msgstr ""
1055
1056 #: fish/cmds.c:2851
1057 msgid "kill the qemu subprocess"
1058 msgstr "niszczy podproces QEMU"
1059
1060 #: fish/cmds.c:2852
1061 msgid "launch the qemu subprocess"
1062 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
1063
1064 #: fish/cmds.c:2853
1065 msgid "change working directory"
1066 msgstr "zmienia katalog roboczy"
1067
1068 #: fish/cmds.c:2857
1069 msgid "list 9p filesystems"
1070 msgstr ""
1071
1072 #: fish/cmds.c:2858
1073 msgid "list the block devices"
1074 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
1075
1076 #: fish/cmds.c:2859
1077 msgid "list device mapper devices"
1078 msgstr ""
1079
1080 #: fish/cmds.c:2860
1081 msgid "list filesystems"
1082 msgstr "wyświetla listę systemów plików"
1083
1084 #: fish/cmds.c:2861
1085 msgid "list the partitions"
1086 msgstr "wyświetla listę partycji"
1087
1088 #: fish/cmds.c:2862
1089 msgid "list the files in a directory (long format)"
1090 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
1091
1092 #: fish/cmds.c:2863 fish/cmds.c:2864
1093 msgid "create a hard link"
1094 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
1095
1096 #: fish/cmds.c:2865 fish/cmds.c:2866
1097 msgid "create a symbolic link"
1098 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
1099
1100 #: fish/cmds.c:2867 fish/cmds.c:2960
1101 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
1102 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
1103
1104 #: fish/cmds.c:2868
1105 msgid "list the files in a directory"
1106 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
1107
1108 #: fish/cmds.c:2869 fish/cmds.c:2990
1109 msgid "set extended attribute of a file or directory"
1110 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
1111
1112 #: fish/cmds.c:2870
1113 msgid "get file information for a symbolic link"
1114 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
1115
1116 #: fish/cmds.c:2871
1117 msgid "lstat on multiple files"
1118 msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
1119
1120 #: fish/cmds.c:2872
1121 msgid "add a key on a LUKS encrypted device"
1122 msgstr "dodaje klucz do zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
1123
1124 #: fish/cmds.c:2873
1125 msgid "close a LUKS device"
1126 msgstr "zamyka urządzenie LUKS"
1127
1128 #: fish/cmds.c:2874 fish/cmds.c:2875
1129 msgid "format a block device as a LUKS encrypted device"
1130 msgstr "formatuje urządzenie blokowe jako zaszyfrowane urządzenie LUKS"
1131
1132 #: fish/cmds.c:2876
1133 msgid "remove a key from a LUKS encrypted device"
1134 msgstr "usuwa klucz z zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
1135
1136 #: fish/cmds.c:2877
1137 msgid "open a LUKS-encrypted block device"
1138 msgstr "otwiera urządzenie blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS"
1139
1140 #: fish/cmds.c:2878
1141 msgid "open a LUKS-encrypted block device read-only"
1142 msgstr ""
1143 "otwiera urządzenia blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS w trybie tylko do "
1144 "odczytu"
1145
1146 #: fish/cmds.c:2879
1147 msgid "create an LVM logical volume"
1148 msgstr "tworzy wolumin logiczny LVM"
1149
1150 #: fish/cmds.c:2880
1151 msgid "get canonical name of an LV"
1152 msgstr "uzyskuje kanoniczną nazwę woluminu logicznego"
1153
1154 #: fish/cmds.c:2881
1155 msgid "clear LVM device filter"
1156 msgstr "czyści filtr urządzeń LVM"
1157
1158 #: fish/cmds.c:2882
1159 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
1160 msgstr ""
1161 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
1162
1163 #: fish/cmds.c:2883
1164 msgid "set LVM device filter"
1165 msgstr "ustawia filtr urządzeń LVM"
1166
1167 #: fish/cmds.c:2884
1168 msgid "remove an LVM logical volume"
1169 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
1170
1171 #: fish/cmds.c:2885
1172 msgid "rename an LVM logical volume"
1173 msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
1174
1175 #: fish/cmds.c:2886
1176 msgid "resize an LVM logical volume"
1177 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
1178
1179 #: fish/cmds.c:2887
1180 msgid "expand an LV to fill free space"
1181 msgstr "rozszerza wolumin logiczny, aby wypełnić wolne miejsce"
1182
1183 #: fish/cmds.c:2888 fish/cmds.c:2889
1184 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
1185 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
1186
1187 #: fish/cmds.c:2890
1188 msgid "get the UUID of a logical volume"
1189 msgstr "uzyskuje UUID woluminu logicznego"
1190
1191 #: fish/cmds.c:2891
1192 msgid "lgetxattr on multiple files"
1193 msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
1194
1195 #: fish/cmds.c:2892
1196 msgid "open the manual"
1197 msgstr "otwiera podręcznik"
1198
1199 #: fish/cmds.c:2893
1200 msgid "create a directory"
1201 msgstr "tworzy katalog"
1202
1203 #: fish/cmds.c:2894
1204 msgid "create a directory with a particular mode"
1205 msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
1206
1207 #: fish/cmds.c:2895
1208 msgid "create a directory and parents"
1209 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
1210
1211 #: fish/cmds.c:2896
1212 msgid "create a temporary directory"
1213 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
1214
1215 #: fish/cmds.c:2897 fish/cmds.c:2898 fish/cmds.c:2899
1216 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
1217 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
1218
1219 #: fish/cmds.c:2900
1220 msgid "make ext2/3/4 external journal"
1221 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
1222
1223 #: fish/cmds.c:2901
1224 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
1225 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
1226
1227 #: fish/cmds.c:2902
1228 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
1229 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
1230
1231 #: fish/cmds.c:2903
1232 msgid "make FIFO (named pipe)"
1233 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
1234
1235 #: fish/cmds.c:2904 fish/cmds.c:2906
1236 msgid "make a filesystem"
1237 msgstr "tworzy system plików"
1238
1239 #: fish/cmds.c:2905
1240 msgid "make a filesystem with block size"
1241 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
1242
1243 #: fish/cmds.c:2907
1244 msgid "create a mountpoint"
1245 msgstr "tworzy punkt montowania"
1246
1247 #: fish/cmds.c:2908
1248 msgid "make block, character or FIFO devices"
1249 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
1250
1251 #: fish/cmds.c:2909
1252 msgid "make block device node"
1253 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
1254
1255 #: fish/cmds.c:2910
1256 msgid "make char device node"
1257 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
1258
1259 #: fish/cmds.c:2911
1260 msgid "create a swap partition"
1261 msgstr "tworzy partycję wymiany"
1262
1263 #: fish/cmds.c:2912
1264 msgid "create a swap partition with a label"
1265 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
1266
1267 #: fish/cmds.c:2913
1268 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
1269 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
1270
1271 #: fish/cmds.c:2914
1272 msgid "create a swap file"
1273 msgstr "tworzy plik wymiany"
1274
1275 #: fish/cmds.c:2915
1276 msgid "load a kernel module"
1277 msgstr "wczytuje moduł jądra"
1278
1279 #: fish/cmds.c:2916
1280 msgid "view a file"
1281 msgstr "wyświetla plik"
1282
1283 #: fish/cmds.c:2917
1284 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
1285 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
1286
1287 #: fish/cmds.c:2918
1288 msgid "mount 9p filesystem"
1289 msgstr ""
1290
1291 #: fish/cmds.c:2919
1292 msgid "mount a file using the loop device"
1293 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
1294
1295 #: fish/cmds.c:2920
1296 msgid "mount a guest disk with mount options"
1297 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
1298
1299 #: fish/cmds.c:2921
1300 msgid "mount a guest disk, read-only"
1301 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
1302
1303 #: fish/cmds.c:2922
1304 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
1305 msgstr ""
1306 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
1307 "plików"
1308
1309 #: fish/cmds.c:2923
1310 msgid "show mountpoints"
1311 msgstr "wyświetla punkty montowania"
1312
1313 #: fish/cmds.c:2924
1314 msgid "show mounted filesystems"
1315 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
1316
1317 #: fish/cmds.c:2925
1318 msgid "move a file"
1319 msgstr "przenosi plik"
1320
1321 #: fish/cmds.c:2926
1322 msgid "probe NTFS volume"
1323 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
1324
1325 #: fish/cmds.c:2927 fish/cmds.c:2928
1326 msgid "resize an NTFS filesystem"
1327 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS"
1328
1329 #: fish/cmds.c:2929
1330 msgid "resize an NTFS filesystem (with size)"
1331 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS (za pomocą rozmiaru)"
1332
1333 #: fish/cmds.c:2930
1334 msgid "add a partition to the device"
1335 msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
1336
1337 #: fish/cmds.c:2931
1338 msgid "delete a partition"
1339 msgstr "usuwa partycję"
1340
1341 #: fish/cmds.c:2932
1342 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
1343 msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
1344
1345 #: fish/cmds.c:2933
1346 msgid "return true if a partition is bootable"
1347 msgstr "zwraca wartość \"true\", jeśli partycja jest startowa"
1348
1349 #: fish/cmds.c:2934
1350 msgid "get the MBR type byte (ID byte) from a partition"
1351 msgstr "uzyskuje bajt typu MBR (bajt identyfikatora) z partycji"
1352
1353 #: fish/cmds.c:2935
1354 msgid "get the partition table type"
1355 msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
1356
1357 #: fish/cmds.c:2936
1358 msgid "create an empty partition table"
1359 msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
1360
1361 #: fish/cmds.c:2937
1362 msgid "list partitions on a device"
1363 msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
1364
1365 #: fish/cmds.c:2938
1366 msgid "make a partition bootable"
1367 msgstr "zmienia partycję na startową"
1368
1369 #: fish/cmds.c:2939
1370 msgid "set the MBR type byte (ID byte) of a partition"
1371 msgstr "ustawia bajt typu MBR (bajt identyfikatora) partycji"
1372
1373 #: fish/cmds.c:2940
1374 msgid "set partition name"
1375 msgstr "ustawia nazwę partycji"
1376
1377 #: fish/cmds.c:2941
1378 msgid "convert partition name to device name"
1379 msgstr "konwertuje nazwę partycji na nazwę urządzenia"
1380
1381 #: fish/cmds.c:2942
1382 msgid "ping the guest daemon"
1383 msgstr "odpytuje demona gościa"
1384
1385 #: fish/cmds.c:2943
1386 msgid "read part of a file"
1387 msgstr "odczytuje część pliku"
1388
1389 #: fish/cmds.c:2944
1390 msgid "read part of a device"
1391 msgstr "odczytuje część urządzenia"
1392
1393 #: fish/cmds.c:2945
1394 msgid "create an LVM physical volume"
1395 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
1396
1397 #: fish/cmds.c:2946
1398 msgid "remove an LVM physical volume"
1399 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
1400
1401 #: fish/cmds.c:2947
1402 msgid "resize an LVM physical volume"
1403 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
1404
1405 #: fish/cmds.c:2948
1406 msgid "resize an LVM physical volume (with size)"
1407 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM (za pomocą rozmiaru)"
1408
1409 #: fish/cmds.c:2949 fish/cmds.c:2950
1410 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
1411 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
1412
1413 #: fish/cmds.c:2951
1414 msgid "get the UUID of a physical volume"
1415 msgstr "uzyskuje UUID woluminu fizycznego"
1416
1417 #: fish/cmds.c:2952
1418 msgid "write to part of a file"
1419 msgstr "zapisuje do części pliku"
1420
1421 #: fish/cmds.c:2953
1422 msgid "write to part of a device"
1423 msgstr "zapisuje do części urządzenia"
1424
1425 #: fish/cmds.c:2954
1426 msgid "read a file"
1427 msgstr "odczytuje plik"
1428
1429 #: fish/cmds.c:2955
1430 msgid "read file as lines"
1431 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
1432
1433 #: fish/cmds.c:2956
1434 msgid "read directories entries"
1435 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
1436
1437 #: fish/cmds.c:2957
1438 msgid "read the target of a symbolic link"
1439 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
1440
1441 #: fish/cmds.c:2958
1442 msgid "readlink on multiple files"
1443 msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
1444
1445 #: fish/cmds.c:2959
1446 msgid "canonicalized absolute pathname"
1447 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
1448
1449 #: fish/cmds.c:2961
1450 msgid "close and reopen libguestfs handle"
1451 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
1452
1453 #: fish/cmds.c:2962
1454 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem"
1455 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4"
1456
1457 #: fish/cmds.c:2963
1458 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem to the minimum size"
1459 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4 na minimalny"
1460
1461 #: fish/cmds.c:2964
1462 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem (with size)"
1463 msgstr ""
1464 "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4 (za pomocą rozmiaru)"
1465
1466 #: fish/cmds.c:2965
1467 msgid "remove a file"
1468 msgstr "usuwa plik"
1469
1470 #: fish/cmds.c:2966
1471 msgid "remove a file or directory recursively"
1472 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
1473
1474 #: fish/cmds.c:2967
1475 msgid "remove a directory"
1476 msgstr "usuwa katalog"
1477
1478 #: fish/cmds.c:2968
1479 msgid "remove a mountpoint"
1480 msgstr "usuwa punkt montowania"
1481
1482 #: fish/cmds.c:2969
1483 msgid "scrub (securely wipe) a device"
1484 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
1485
1486 #: fish/cmds.c:2970
1487 msgid "scrub (securely wipe) a file"
1488 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
1489
1490 #: fish/cmds.c:2971
1491 msgid "scrub (securely wipe) free space"
1492 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
1493
1494 #: fish/cmds.c:2972
1495 msgid "add options to kernel command line"
1496 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
1497
1498 #: fish/cmds.c:2973
1499 msgid "set the attach method"
1500 msgstr "ustawia metodę podłączania"
1501
1502 #: fish/cmds.c:2974
1503 msgid "set autosync mode"
1504 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
1505
1506 #: fish/cmds.c:2975
1507 msgid "enable or disable direct appliance mode"
1508 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
1509
1510 #: fish/cmds.c:2976
1511 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
1512 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
1513
1514 #: fish/cmds.c:2977
1515 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
1516 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
1517
1518 #: fish/cmds.c:2978
1519 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
1520 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
1521
1522 #: fish/cmds.c:2979
1523 msgid "set enable network flag"
1524 msgstr "ustawia flagę włączenia sieci"
1525
1526 #: fish/cmds.c:2980
1527 msgid "set the search path"
1528 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
1529
1530 #: fish/cmds.c:2981
1531 msgid "set process group flag"
1532 msgstr ""
1533
1534 #: fish/cmds.c:2982
1535 msgid "set the qemu binary"
1536 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
1537
1538 #: fish/cmds.c:2983
1539 msgid "enable or disable the recovery process"
1540 msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
1541
1542 #: fish/cmds.c:2984
1543 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
1544 msgstr ""
1545 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
1546
1547 #: fish/cmds.c:2985
1548 msgid "set number of virtual CPUs in appliance"
1549 msgstr ""
1550
1551 #: fish/cmds.c:2986
1552 msgid "enable or disable command traces"
1553 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
1554
1555 #: fish/cmds.c:2987
1556 msgid "set verbose mode"
1557 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
1558
1559 #: fish/cmds.c:2988
1560 msgid "set SELinux security context"
1561 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
1562
1563 #: fish/cmds.c:2989
1564 msgid "set an environment variable"
1565 msgstr ""
1566
1567 #: fish/cmds.c:2991 fish/cmds.c:2992
1568 msgid "create partitions on a block device"
1569 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
1570
1571 #: fish/cmds.c:2993
1572 msgid "modify a single partition on a block device"
1573 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
1574
1575 #: fish/cmds.c:2994
1576 msgid "display the disk geometry from the partition table"
1577 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
1578
1579 #: fish/cmds.c:2995
1580 msgid "display the kernel geometry"
1581 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
1582
1583 #: fish/cmds.c:2996
1584 msgid "display the partition table"
1585 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
1586
1587 #: fish/cmds.c:2997
1588 msgid "run a command via the shell"
1589 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
1590
1591 #: fish/cmds.c:2998
1592 msgid "run a command via the shell returning lines"
1593 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
1594
1595 #: fish/cmds.c:2999
1596 msgid "sleep for some seconds"
1597 msgstr "usypia na kilka sekund"
1598
1599 #: fish/cmds.c:3000
1600 msgid "create a sparse disk image and add"
1601 msgstr "tworzy rzadki obraz dysku i dodaje go"
1602
1603 #: fish/cmds.c:3001
1604 msgid "get file information"
1605 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
1606
1607 #: fish/cmds.c:3002
1608 msgid "get file system statistics"
1609 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
1610
1611 #: fish/cmds.c:3003 fish/cmds.c:3004
1612 msgid "print the printable strings in a file"
1613 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
1614
1615 #: fish/cmds.c:3005
1616 msgid "list supported groups of commands"
1617 msgstr "wyświetla listę obsługiwanych grup poleceń"
1618
1619 #: fish/cmds.c:3006
1620 msgid "disable swap on device"
1621 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
1622
1623 #: fish/cmds.c:3007
1624 msgid "disable swap on file"
1625 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
1626
1627 #: fish/cmds.c:3008
1628 msgid "disable swap on labeled swap partition"
1629 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
1630
1631 #: fish/cmds.c:3009
1632 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
1633 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
1634
1635 #: fish/cmds.c:3010
1636 msgid "enable swap on device"
1637 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
1638
1639 #: fish/cmds.c:3011
1640 msgid "enable swap on file"
1641 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
1642
1643 #: fish/cmds.c:3012
1644 msgid "enable swap on labeled swap partition"
1645 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
1646
1647 #: fish/cmds.c:3013
1648 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
1649 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
1650
1651 #: fish/cmds.c:3014
1652 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
1653 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
1654
1655 #: fish/cmds.c:3015
1656 msgid "return last 10 lines of a file"
1657 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
1658
1659 #: fish/cmds.c:3016
1660 msgid "return last N lines of a file"
1661 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
1662
1663 #: fish/cmds.c:3017
1664 msgid "unpack tarfile to directory"
1665 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
1666
1667 #: fish/cmds.c:3018
1668 msgid "pack directory into tarfile"
1669 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
1670
1671 #: fish/cmds.c:3019 fish/cmds.c:3026
1672 msgid "unpack compressed tarball to directory"
1673 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
1674
1675 #: fish/cmds.c:3020 fish/cmds.c:3027
1676 msgid "pack directory into compressed tarball"
1677 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
1678
1679 #: fish/cmds.c:3021
1680 msgid "print elapsed time taken to run a command"
1681 msgstr "wyświetla czas wykonania polecenia"
1682
1683 #: fish/cmds.c:3022
1684 msgid "update file timestamps or create a new file"
1685 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
1686
1687 #: fish/cmds.c:3023
1688 msgid "truncate a file to zero size"
1689 msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
1690
1691 #: fish/cmds.c:3024
1692 msgid "truncate a file to a particular size"
1693 msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
1694
1695 #: fish/cmds.c:3025
1696 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
1697 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
1698
1699 #: fish/cmds.c:3028
1700 msgid "set file mode creation mask (umask)"
1701 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
1702
1703 #: fish/cmds.c:3029
1704 msgid "unmount a filesystem"
1705 msgstr "odmontowuje system plików"
1706
1707 #: fish/cmds.c:3030
1708 msgid "unmount all filesystems"
1709 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
1710
1711 #: fish/cmds.c:3031
1712 msgid "unset an environment variable"
1713 msgstr ""
1714
1715 #: fish/cmds.c:3032
1716 msgid "upload a file from the local machine"
1717 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny"
1718
1719 #: fish/cmds.c:3033
1720 msgid "upload a file from the local machine with offset"
1721 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny z wyrównaniem"
1722
1723 #: fish/cmds.c:3034
1724 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
1725 msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
1726
1727 #: fish/cmds.c:3035
1728 msgid "get the library version number"
1729 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
1730
1731 #: fish/cmds.c:3036
1732 msgid "get the filesystem label"
1733 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików"
1734
1735 #: fish/cmds.c:3037
1736 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
1737 msgstr ""
1738 "uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
1739 "zamontowanemu urządzeniu"
1740
1741 #: fish/cmds.c:3038
1742 msgid "get the filesystem UUID"
1743 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików"
1744
1745 #: fish/cmds.c:3039
1746 msgid "activate or deactivate some volume groups"
1747 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
1748
1749 #: fish/cmds.c:3040
1750 msgid "activate or deactivate all volume groups"
1751 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
1752
1753 #: fish/cmds.c:3041
1754 msgid "create an LVM volume group"
1755 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
1756
1757 #: fish/cmds.c:3042
1758 msgid "get the LV UUIDs of all LVs in the volume group"
1759 msgstr "uzyskuje UUID wszystkich woluminów logicznych w grupie woluminów"
1760
1761 #: fish/cmds.c:3043
1762 msgid "get the PV UUIDs containing the volume group"
1763 msgstr "uzyskuje UUID woluminów fizycznych zawierających grupę woluminów"
1764
1765 #: fish/cmds.c:3044
1766 msgid "remove an LVM volume group"
1767 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
1768
1769 #: fish/cmds.c:3045
1770 msgid "rename an LVM volume group"
1771 msgstr "zmienia nazwę grupy woluminów LVM"
1772
1773 #: fish/cmds.c:3046 fish/cmds.c:3047
1774 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
1775 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
1776
1777 #: fish/cmds.c:3048
1778 msgid "rescan for LVM physical volumes, volume groups and logical volumes"
1779 msgstr ""
1780 "ponownie skanuje woluminy fizyczne, grupy woluminów i woluminy logiczne LVM"
1781
1782 #: fish/cmds.c:3049
1783 msgid "get the UUID of a volume group"
1784 msgstr "uzyskuje UUID grupy woluminów"
1785
1786 #: fish/cmds.c:3050
1787 msgid "count characters in a file"
1788 msgstr "liczy znaki w pliku"
1789
1790 #: fish/cmds.c:3051
1791 msgid "count lines in a file"
1792 msgstr "liczy wiersze w pliku"
1793
1794 #: fish/cmds.c:3052
1795 msgid "count words in a file"
1796 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
1797
1798 #: fish/cmds.c:3053
1799 msgid "create a new file"
1800 msgstr "tworzy nowy plik"
1801
1802 #: fish/cmds.c:3054
1803 msgid "append content to end of file"
1804 msgstr ""
1805
1806 #: fish/cmds.c:3055
1807 msgid "create a file"
1808 msgstr "tworzy plik"
1809
1810 #: fish/cmds.c:3058
1811 msgid "write zeroes to the device"
1812 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
1813
1814 #: fish/cmds.c:3059
1815 msgid "write zeroes to an entire device"
1816 msgstr "zapisuje zera na całym urządzeniu"
1817
1818 #: fish/cmds.c:3060
1819 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
1820 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
1821
1822 #: fish/cmds.c:3063
1823 msgid "determine file type inside a compressed file"
1824 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
1825
1826 #: fish/cmds.c:3066
1827 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
1828 msgstr ""
1829 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
1830 "pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc "
1831 "o poleceniu."
1832
1833 #: fish/cmds.c:3384 fish/cmds.c:3398 fish/cmds.c:3414 fish/cmds.c:3431
1834 #: fish/cmds.c:3448 fish/cmds.c:3466 fish/cmds.c:3485 fish/cmds.c:3501
1835 #: fish/cmds.c:3519 fish/cmds.c:3535 fish/cmds.c:3553 fish/cmds.c:3569
1836 #: fish/cmds.c:3586 fish/cmds.c:3601 fish/cmds.c:3619 fish/cmds.c:3634
1837 #: fish/cmds.c:3650 fish/cmds.c:3666 fish/cmds.c:3682 fish/cmds.c:3698
1838 #: fish/cmds.c:3714 fish/cmds.c:3732 fish/cmds.c:3765 fish/cmds.c:3781
1839 #: fish/cmds.c:3797 fish/cmds.c:3816 fish/cmds.c:3831 fish/cmds.c:3849
1840 #: fish/cmds.c:3864 fish/cmds.c:3882 fish/cmds.c:3897 fish/cmds.c:3915
1841 #: fish/cmds.c:3930 fish/cmds.c:3949 fish/cmds.c:3968 fish/cmds.c:3986
1842 #: fish/cmds.c:4006 fish/cmds.c:4025 fish/cmds.c:4045 fish/cmds.c:4065
1843 #: fish/cmds.c:4085 fish/cmds.c:4104 fish/cmds.c:4123 fish/cmds.c:4143
1844 #: fish/cmds.c:4163 fish/cmds.c:4183 fish/cmds.c:4198 fish/cmds.c:4214
1845 #: fish/cmds.c:4286 fish/cmds.c:4304 fish/cmds.c:4321 fish/cmds.c:4405
1846 #: fish/cmds.c:4425 fish/cmds.c:4445 fish/cmds.c:4465 fish/cmds.c:4485
1847 #: fish/cmds.c:4505 fish/cmds.c:4524 fish/cmds.c:4543 fish/cmds.c:4562
1848 #: fish/cmds.c:4577 fish/cmds.c:4596 fish/cmds.c:4616 fish/cmds.c:4636
1849 #: fish/cmds.c:4712 fish/cmds.c:4727 fish/cmds.c:4745 fish/cmds.c:4778
1850 #: fish/cmds.c:4797 fish/cmds.c:4813 fish/cmds.c:4829 fish/cmds.c:4848
1851 #: fish/cmds.c:4870 fish/cmds.c:4892 fish/cmds.c:4912 fish/cmds.c:4929
1852 #: fish/cmds.c:4946 fish/cmds.c:4963 fish/cmds.c:4980 fish/cmds.c:4997
1853 #: fish/cmds.c:5014 fish/cmds.c:5031 fish/cmds.c:5050 fish/cmds.c:5073
1854 #: fish/cmds.c:5109 fish/cmds.c:5126 fish/cmds.c:5149 fish/cmds.c:5171
1855 #: fish/cmds.c:5192 fish/cmds.c:5212 fish/cmds.c:5231 fish/cmds.c:5251
1856 #: fish/cmds.c:5269 fish/cmds.c:5287 fish/cmds.c:5301 fish/cmds.c:5317
1857 #: fish/cmds.c:5337 fish/cmds.c:5356 fish/cmds.c:5375 fish/cmds.c:5394
1858 #: fish/cmds.c:5413 fish/cmds.c:5433 fish/cmds.c:5473 fish/cmds.c:5530
1859 #: fish/cmds.c:5551 fish/cmds.c:5572 fish/cmds.c:5593 fish/cmds.c:5611
1860 #: fish/cmds.c:5633 fish/cmds.c:5671 fish/cmds.c:5693 fish/cmds.c:5772
1861 #: fish/cmds.c:5811 fish/cmds.c:5826 fish/cmds.c:5843 fish/cmds.c:5857
1862 #: fish/cmds.c:5873 fish/cmds.c:5895 fish/cmds.c:5917 fish/cmds.c:5939
1863 #: fish/cmds.c:5961 fish/cmds.c:5983 fish/cmds.c:6005 fish/cmds.c:6025
1864 #: fish/cmds.c:6042 fish/cmds.c:6059 fish/cmds.c:6078 fish/cmds.c:6097
1865 #: fish/cmds.c:6117 fish/cmds.c:6153 fish/cmds.c:6172 fish/cmds.c:6191
1866 #: fish/cmds.c:6208 fish/cmds.c:6226 fish/cmds.c:6249 fish/cmds.c:6272
1867 #: fish/cmds.c:6296 fish/cmds.c:6319 fish/cmds.c:6340 fish/cmds.c:6363
1868 #: fish/cmds.c:6386 fish/cmds.c:6406 fish/cmds.c:6428 fish/cmds.c:6449
1869 #: fish/cmds.c:6472 fish/cmds.c:6489 fish/cmds.c:6506 fish/cmds.c:6524
1870 #: fish/cmds.c:6542 fish/cmds.c:6563 fish/cmds.c:6581 fish/cmds.c:6602
1871 #: fish/cmds.c:6622 fish/cmds.c:6640 fish/cmds.c:6661 fish/cmds.c:6684
1872 #: fish/cmds.c:6707 fish/cmds.c:6729 fish/cmds.c:6762 fish/cmds.c:6779
1873 #: fish/cmds.c:6796 fish/cmds.c:6820 fish/cmds.c:6843 fish/cmds.c:6866
1874 #: fish/cmds.c:6888 fish/cmds.c:6905 fish/cmds.c:6927 fish/cmds.c:7021
1875 #: fish/cmds.c:7041 fish/cmds.c:7061 fish/cmds.c:7081 fish/cmds.c:7099
1876 #: fish/cmds.c:7120 fish/cmds.c:7156 fish/cmds.c:7173 fish/cmds.c:7195
1877 #: fish/cmds.c:7212 fish/cmds.c:7248 fish/cmds.c:7268 fish/cmds.c:7288
1878 #: fish/cmds.c:7308 fish/cmds.c:7330 fish/cmds.c:7347 fish/cmds.c:7366
1879 #: fish/cmds.c:7385 fish/cmds.c:7407 fish/cmds.c:7428 fish/cmds.c:7449
1880 #: fish/cmds.c:7470 fish/cmds.c:7493 fish/cmds.c:7534 fish/cmds.c:7557
1881 #: fish/cmds.c:7596 fish/cmds.c:7613 fish/cmds.c:7632 fish/cmds.c:7653
1882 #: fish/cmds.c:7676 fish/cmds.c:7698 fish/cmds.c:7716 fish/cmds.c:7735
1883 #: fish/cmds.c:7756 fish/cmds.c:7833 fish/cmds.c:7874 fish/cmds.c:7953
1884 #: fish/cmds.c:8029 fish/cmds.c:8066 fish/cmds.c:8089 fish/cmds.c:8110
1885 #: fish/cmds.c:8133 fish/cmds.c:8155 fish/cmds.c:8180 fish/cmds.c:8223
1886 #: fish/cmds.c:8264 fish/cmds.c:8285 fish/cmds.c:8303 fish/cmds.c:8322
1887 #: fish/cmds.c:8339 fish/cmds.c:8357 fish/cmds.c:8384 fish/cmds.c:8408
1888 #: fish/cmds.c:8432 fish/cmds.c:8456 fish/cmds.c:8480 fish/cmds.c:8504
1889 #: fish/cmds.c:8528 fish/cmds.c:8552 fish/cmds.c:8576 fish/cmds.c:8600
1890 #: fish/cmds.c:8624 fish/cmds.c:8648 fish/cmds.c:8671 fish/cmds.c:8694
1891 #: fish/cmds.c:8715 fish/cmds.c:8736 fish/cmds.c:8757 fish/cmds.c:8777
1892 #: fish/cmds.c:8800 fish/cmds.c:8838 fish/cmds.c:8855 fish/cmds.c:8872
1893 #: fish/cmds.c:8891 fish/cmds.c:8910 fish/cmds.c:8927 fish/cmds.c:8944
1894 #: fish/cmds.c:8961 fish/cmds.c:8978 fish/cmds.c:8997 fish/cmds.c:9033
1895 #: fish/cmds.c:9073 fish/cmds.c:9106 fish/cmds.c:9123 fish/cmds.c:9140
1896 #: fish/cmds.c:9156 fish/cmds.c:9171 fish/cmds.c:9192 fish/cmds.c:9230
1897 #: fish/cmds.c:9268 fish/cmds.c:9307 fish/cmds.c:9347 fish/cmds.c:9388
1898 #: fish/cmds.c:9429 fish/cmds.c:9467 fish/cmds.c:9484 fish/cmds.c:9507
1899 #: fish/cmds.c:9529 fish/cmds.c:9551 fish/cmds.c:9571 fish/cmds.c:9591
1900 #: fish/cmds.c:9627 fish/cmds.c:9699 fish/cmds.c:9739 fish/cmds.c:9797
1901 #: fish/cmds.c:9823 fish/cmds.c:9849 fish/cmds.c:9877 fish/cmds.c:9936
1902 #: fish/cmds.c:9957 fish/cmds.c:10002 fish/cmds.c:10022 fish/cmds.c:10061
1903 #: fish/cmds.c:10098 fish/cmds.c:10118 fish/cmds.c:10140 fish/cmds.c:10197
1904 #: fish/cmds.c:10217 fish/cmds.c:10239 fish/cmds.c:10261 fish/cmds.c:10280
1905 #: fish/cmds.c:10300 fish/cmds.c:10327 fish/cmds.c:10347 fish/cmds.c:10367
1906 #: fish/cmds.c:10387 fish/cmds.c:10407 fish/cmds.c:10429 fish/cmds.c:10464
1907 #: fish/cmds.c:10482 fish/cmds.c:10505 fish/cmds.c:10527 fish/cmds.c:10542
1908 #: fish/cmds.c:10559 fish/cmds.c:10596 fish/cmds.c:10635 fish/cmds.c:10675
1909 #: fish/cmds.c:10731 fish/cmds.c:10753 fish/cmds.c:10789 fish/cmds.c:10804
1910 #: fish/cmds.c:10824 fish/cmds.c:10864 fish/cmds.c:10887 fish/cmds.c:10911
1911 #: fish/cmds.c:10936 fish/cmds.c:10977 fish/cmds.c:11002 fish/cmds.c:11040
1912 #: fish/cmds.c:11071 fish/cmds.c:11102 fish/cmds.c:11130 fish/cmds.c:11150
1913 #: fish/cmds.c:11182 fish/cmds.c:11202 fish/cmds.c:11222 fish/cmds.c:11239
1914 #: fish/cmds.c:11257 fish/cmds.c:11282 fish/cmds.c:11305 fish/cmds.c:11324
1915 #: fish/cmds.c:11368 fish/cmds.c:11413 fish/cmds.c:11461 fish/cmds.c:11502
1916 #: fish/cmds.c:11521 fish/cmds.c:11541 fish/cmds.c:11561 fish/cmds.c:11582
1917 #: fish/cmds.c:11603 fish/cmds.c:11624 fish/cmds.c:11645 fish/cmds.c:11666
1918 #: fish/cmds.c:11688 fish/cmds.c:11726 fish/cmds.c:11777 fish/cmds.c:11815
1919 #: fish/cmds.c:11871 fish/cmds.c:12007 fish/cmds.c:12036 fish/cmds.c:12063
1920 #: fish/cmds.c:12080 fish/cmds.c:12101 fish/cmds.c:12118 fish/cmds.c:12180
1921 #: fish/cmds.c:12318
1922 #, c-format
1923 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
1924 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
1925
1926 #: fish/cmds.c:3385 fish/cmds.c:3399 fish/cmds.c:3415 fish/cmds.c:3432
1927 #: fish/cmds.c:3449 fish/cmds.c:3467 fish/cmds.c:3486 fish/cmds.c:3502
1928 #: fish/cmds.c:3520 fish/cmds.c:3536 fish/cmds.c:3554 fish/cmds.c:3570
1929 #: fish/cmds.c:3587 fish/cmds.c:3602 fish/cmds.c:3620 fish/cmds.c:3635
1930 #: fish/cmds.c:3651 fish/cmds.c:3667 fish/cmds.c:3683 fish/cmds.c:3699
1931 #: fish/cmds.c:3715 fish/cmds.c:3733 fish/cmds.c:3766 fish/cmds.c:3782
1932 #: fish/cmds.c:3798 fish/cmds.c:3817 fish/cmds.c:3832 fish/cmds.c:3850
1933 #: fish/cmds.c:3865 fish/cmds.c:3883 fish/cmds.c:3898 fish/cmds.c:3916
1934 #: fish/cmds.c:3931 fish/cmds.c:3950 fish/cmds.c:3969 fish/cmds.c:3987
1935 #: fish/cmds.c:4007 fish/cmds.c:4026 fish/cmds.c:4046 fish/cmds.c:4066
1936 #: fish/cmds.c:4086 fish/cmds.c:4105 fish/cmds.c:4124 fish/cmds.c:4144
1937 #: fish/cmds.c:4164 fish/cmds.c:4184 fish/cmds.c:4199 fish/cmds.c:4215
1938 #: fish/cmds.c:4236 fish/cmds.c:4287 fish/cmds.c:4305 fish/cmds.c:4322
1939 #: fish/cmds.c:4343 fish/cmds.c:4406 fish/cmds.c:4426 fish/cmds.c:4446
1940 #: fish/cmds.c:4466 fish/cmds.c:4486 fish/cmds.c:4506 fish/cmds.c:4525
1941 #: fish/cmds.c:4544 fish/cmds.c:4563 fish/cmds.c:4578 fish/cmds.c:4597
1942 #: fish/cmds.c:4617 fish/cmds.c:4637 fish/cmds.c:4660 fish/cmds.c:4713
1943 #: fish/cmds.c:4728 fish/cmds.c:4746 fish/cmds.c:4779 fish/cmds.c:4798
1944 #: fish/cmds.c:4814 fish/cmds.c:4830 fish/cmds.c:4849 fish/cmds.c:4871
1945 #: fish/cmds.c:4893 fish/cmds.c:4913 fish/cmds.c:4930 fish/cmds.c:4947
1946 #: fish/cmds.c:4964 fish/cmds.c:4981 fish/cmds.c:4998 fish/cmds.c:5015
1947 #: fish/cmds.c:5032 fish/cmds.c:5051 fish/cmds.c:5074 fish/cmds.c:5110
1948 #: fish/cmds.c:5127 fish/cmds.c:5150 fish/cmds.c:5172 fish/cmds.c:5193
1949 #: fish/cmds.c:5213 fish/cmds.c:5232 fish/cmds.c:5252 fish/cmds.c:5270
1950 #: fish/cmds.c:5288 fish/cmds.c:5302 fish/cmds.c:5318 fish/cmds.c:5338
1951 #: fish/cmds.c:5357 fish/cmds.c:5376 fish/cmds.c:5395 fish/cmds.c:5414
1952 #: fish/cmds.c:5434 fish/cmds.c:5474 fish/cmds.c:5531 fish/cmds.c:5552
1953 #: fish/cmds.c:5573 fish/cmds.c:5594 fish/cmds.c:5612 fish/cmds.c:5634
1954 #: fish/cmds.c:5672 fish/cmds.c:5694 fish/cmds.c:5773 fish/cmds.c:5812
1955 #: fish/cmds.c:5827 fish/cmds.c:5844 fish/cmds.c:5858 fish/cmds.c:5874
1956 #: fish/cmds.c:5896 fish/cmds.c:5918 fish/cmds.c:5940 fish/cmds.c:5962
1957 #: fish/cmds.c:5984 fish/cmds.c:6006 fish/cmds.c:6026 fish/cmds.c:6043
1958 #: fish/cmds.c:6060 fish/cmds.c:6079 fish/cmds.c:6098 fish/cmds.c:6118
1959 #: fish/cmds.c:6154 fish/cmds.c:6173 fish/cmds.c:6192 fish/cmds.c:6209
1960 #: fish/cmds.c:6227 fish/cmds.c:6250 fish/cmds.c:6273 fish/cmds.c:6297
1961 #: fish/cmds.c:6320 fish/cmds.c:6341 fish/cmds.c:6364 fish/cmds.c:6387
1962 #: fish/cmds.c:6407 fish/cmds.c:6429 fish/cmds.c:6450 fish/cmds.c:6473
1963 #: fish/cmds.c:6490 fish/cmds.c:6507 fish/cmds.c:6525 fish/cmds.c:6543
1964 #: fish/cmds.c:6564 fish/cmds.c:6582 fish/cmds.c:6603 fish/cmds.c:6623
1965 #: fish/cmds.c:6641 fish/cmds.c:6662 fish/cmds.c:6685 fish/cmds.c:6708
1966 #: fish/cmds.c:6730 fish/cmds.c:6763 fish/cmds.c:6780 fish/cmds.c:6797
1967 #: fish/cmds.c:6821 fish/cmds.c:6844 fish/cmds.c:6867 fish/cmds.c:6889
1968 #: fish/cmds.c:6906 fish/cmds.c:6928 fish/cmds.c:7022 fish/cmds.c:7042
1969 #: fish/cmds.c:7062 fish/cmds.c:7082 fish/cmds.c:7100 fish/cmds.c:7121
1970 #: fish/cmds.c:7157 fish/cmds.c:7174 fish/cmds.c:7196 fish/cmds.c:7213
1971 #: fish/cmds.c:7249 fish/cmds.c:7269 fish/cmds.c:7289 fish/cmds.c:7309
1972 #: fish/cmds.c:7331 fish/cmds.c:7348 fish/cmds.c:7367 fish/cmds.c:7386
1973 #: fish/cmds.c:7408 fish/cmds.c:7429 fish/cmds.c:7450 fish/cmds.c:7471
1974 #: fish/cmds.c:7494 fish/cmds.c:7535 fish/cmds.c:7558 fish/cmds.c:7597
1975 #: fish/cmds.c:7614 fish/cmds.c:7633 fish/cmds.c:7654 fish/cmds.c:7677
1976 #: fish/cmds.c:7699 fish/cmds.c:7717 fish/cmds.c:7736 fish/cmds.c:7757
1977 #: fish/cmds.c:7834 fish/cmds.c:7875 fish/cmds.c:7954 fish/cmds.c:8030
1978 #: fish/cmds.c:8067 fish/cmds.c:8090 fish/cmds.c:8111 fish/cmds.c:8134
1979 #: fish/cmds.c:8156 fish/cmds.c:8181 fish/cmds.c:8224 fish/cmds.c:8265
1980 #: fish/cmds.c:8286 fish/cmds.c:8304 fish/cmds.c:8323 fish/cmds.c:8340
1981 #: fish/cmds.c:8358 fish/cmds.c:8385 fish/cmds.c:8409 fish/cmds.c:8433
1982 #: fish/cmds.c:8457 fish/cmds.c:8481 fish/cmds.c:8505 fish/cmds.c:8529
1983 #: fish/cmds.c:8553 fish/cmds.c:8577 fish/cmds.c:8601 fish/cmds.c:8625
1984 #: fish/cmds.c:8649 fish/cmds.c:8672 fish/cmds.c:8695 fish/cmds.c:8716
1985 #: fish/cmds.c:8737 fish/cmds.c:8758 fish/cmds.c:8778 fish/cmds.c:8801
1986 #: fish/cmds.c:8839 fish/cmds.c:8856 fish/cmds.c:8873 fish/cmds.c:8892
1987 #: fish/cmds.c:8911 fish/cmds.c:8928 fish/cmds.c:8945 fish/cmds.c:8962
1988 #: fish/cmds.c:8979 fish/cmds.c:8998 fish/cmds.c:9034 fish/cmds.c:9074
1989 #: fish/cmds.c:9107 fish/cmds.c:9124 fish/cmds.c:9141 fish/cmds.c:9157
1990 #: fish/cmds.c:9172 fish/cmds.c:9193 fish/cmds.c:9231 fish/cmds.c:9269
1991 #: fish/cmds.c:9308 fish/cmds.c:9348 fish/cmds.c:9389 fish/cmds.c:9430
1992 #: fish/cmds.c:9468 fish/cmds.c:9485 fish/cmds.c:9508 fish/cmds.c:9530
1993 #: fish/cmds.c:9552 fish/cmds.c:9572 fish/cmds.c:9592 fish/cmds.c:9628
1994 #: fish/cmds.c:9700 fish/cmds.c:9740 fish/cmds.c:9798 fish/cmds.c:9824
1995 #: fish/cmds.c:9850 fish/cmds.c:9878 fish/cmds.c:9937 fish/cmds.c:9958
1996 #: fish/cmds.c:10003 fish/cmds.c:10023 fish/cmds.c:10062 fish/cmds.c:10099
1997 #: fish/cmds.c:10119 fish/cmds.c:10141 fish/cmds.c:10198 fish/cmds.c:10218
1998 #: fish/cmds.c:10240 fish/cmds.c:10262 fish/cmds.c:10281 fish/cmds.c:10301
1999 #: fish/cmds.c:10328 fish/cmds.c:10348 fish/cmds.c:10368 fish/cmds.c:10388
2000 #: fish/cmds.c:10408 fish/cmds.c:10430 fish/cmds.c:10465 fish/cmds.c:10483
2001 #: fish/cmds.c:10506 fish/cmds.c:10528 fish/cmds.c:10543 fish/cmds.c:10560
2002 #: fish/cmds.c:10597 fish/cmds.c:10636 fish/cmds.c:10676 fish/cmds.c:10732
2003 #: fish/cmds.c:10754 fish/cmds.c:10790 fish/cmds.c:10805 fish/cmds.c:10825
2004 #: fish/cmds.c:10865 fish/cmds.c:10888 fish/cmds.c:10912 fish/cmds.c:10937
2005 #: fish/cmds.c:10978 fish/cmds.c:11003 fish/cmds.c:11041 fish/cmds.c:11072
2006 #: fish/cmds.c:11103 fish/cmds.c:11131 fish/cmds.c:11151 fish/cmds.c:11183
2007 #: fish/cmds.c:11203 fish/cmds.c:11223 fish/cmds.c:11240 fish/cmds.c:11258
2008 #: fish/cmds.c:11283 fish/cmds.c:11306 fish/cmds.c:11325 fish/cmds.c:11369
2009 #: fish/cmds.c:11414 fish/cmds.c:11462 fish/cmds.c:11503 fish/cmds.c:11522
2010 #: fish/cmds.c:11542 fish/cmds.c:11562 fish/cmds.c:11583 fish/cmds.c:11604
2011 #: fish/cmds.c:11625 fish/cmds.c:11646 fish/cmds.c:11667 fish/cmds.c:11689
2012 #: fish/cmds.c:11727 fish/cmds.c:11778 fish/cmds.c:11816 fish/cmds.c:11872
2013 #: fish/cmds.c:11895 fish/cmds.c:12008 fish/cmds.c:12037 fish/cmds.c:12064
2014 #: fish/cmds.c:12081 fish/cmds.c:12102 fish/cmds.c:12119 fish/cmds.c:12141
2015 #: fish/cmds.c:12181 fish/cmds.c:12202 fish/cmds.c:12262 fish/cmds.c:12319
2016 #: fish/cmds.c:12345 fish/cmds.c:12414
2017 #, c-format
2018 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
2019 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
2020
2021 #: fish/cmds.c:3743 fish/cmds.c:4756 fish/cmds.c:5086 fish/cmds.c:5444
2022 #: fish/cmds.c:5484 fish/cmds.c:5503 fish/cmds.c:5646 fish/cmds.c:5705
2023 #: fish/cmds.c:5724 fish/cmds.c:5743 fish/cmds.c:5786 fish/cmds.c:6129
2024 #: fish/cmds.c:6740 fish/cmds.c:6939 fish/cmds.c:6958 fish/cmds.c:6977
2025 #: fish/cmds.c:6996 fish/cmds.c:7132 fish/cmds.c:7223 fish/cmds.c:7504
2026 #: fish/cmds.c:7568 fish/cmds.c:7767 fish/cmds.c:7786 fish/cmds.c:7805
2027 #: fish/cmds.c:7844 fish/cmds.c:7885 fish/cmds.c:7904 fish/cmds.c:7923
2028 #: fish/cmds.c:7964 fish/cmds.c:7983 fish/cmds.c:8002 fish/cmds.c:8040
2029 #: fish/cmds.c:8193 fish/cmds.c:8236 fish/cmds.c:8813 fish/cmds.c:9008
2030 #: fish/cmds.c:9046 fish/cmds.c:9084 fish/cmds.c:9204 fish/cmds.c:9241
2031 #: fish/cmds.c:9279 fish/cmds.c:9318 fish/cmds.c:9359 fish/cmds.c:9400
2032 #: fish/cmds.c:9441 fish/cmds.c:9604 fish/cmds.c:9640 fish/cmds.c:9653
2033 #: fish/cmds.c:9666 fish/cmds.c:9679 fish/cmds.c:9712 fish/cmds.c:9750
2034 #: fish/cmds.c:9769 fish/cmds.c:9890 fish/cmds.c:9909 fish/cmds.c:9970
2035 #: fish/cmds.c:9983 fish/cmds.c:10034 fish/cmds.c:10073 fish/cmds.c:10151
2036 #: fish/cmds.c:10170 fish/cmds.c:10444 fish/cmds.c:10571 fish/cmds.c:10608
2037 #: fish/cmds.c:10647 fish/cmds.c:10687 fish/cmds.c:10706 fish/cmds.c:10765
2038 #: fish/cmds.c:10838 fish/cmds.c:10948 fish/cmds.c:11018 fish/cmds.c:11052
2039 #: fish/cmds.c:11083 fish/cmds.c:11114 fish/cmds.c:11163 fish/cmds.c:11340
2040 #: fish/cmds.c:11384 fish/cmds.c:11433 fish/cmds.c:11477 fish/cmds.c:11703
2041 #: fish/cmds.c:11741 fish/cmds.c:11754 fish/cmds.c:11792 fish/cmds.c:11827
2042 #: fish/cmds.c:11846 fish/cmds.c:11913 fish/cmds.c:11941 fish/cmds.c:11964
2043 #: fish/cmds.c:12219 fish/cmds.c:12280 fish/cmds.c:12366 fish/cmds.c:12434
2044 #, c-format
2045 msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
2046 msgstr "%s: %s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
2047
2048 #: fish/cmds.c:3749 fish/cmds.c:4762 fish/cmds.c:5092 fish/cmds.c:5450
2049 #: fish/cmds.c:5490 fish/cmds.c:5509 fish/cmds.c:5652 fish/cmds.c:5711
2050 #: fish/cmds.c:5730 fish/cmds.c:5749 fish/cmds.c:5792 fish/cmds.c:6135
2051 #: fish/cmds.c:6746 fish/cmds.c:6945 fish/cmds.c:6964 fish/cmds.c:6983
2052 #: fish/cmds.c:7002 fish/cmds.c:7138 fish/cmds.c:7229 fish/cmds.c:7510
2053 #: fish/cmds.c:7574 fish/cmds.c:7773 fish/cmds.c:7792 fish/cmds.c:7811
2054 #: fish/cmds.c:7850 fish/cmds.c:7891 fish/cmds.c:7910 fish/cmds.c:7929
2055 #: fish/cmds.c:7970 fish/cmds.c:7989 fish/cmds.c:8008 fish/cmds.c:8046
2056 #: fish/cmds.c:8199 fish/cmds.c:8242 fish/cmds.c:8819 fish/cmds.c:9014
2057 #: fish/cmds.c:9052 fish/cmds.c:9090 fish/cmds.c:9210 fish/cmds.c:9247
2058 #: fish/cmds.c:9285 fish/cmds.c:9324 fish/cmds.c:9365 fish/cmds.c:9406
2059 #: fish/cmds.c:9447 fish/cmds.c:9718 fish/cmds.c:9756 fish/cmds.c:9775
2060 #: fish/cmds.c:9896 fish/cmds.c:10040 fish/cmds.c:10079 fish/cmds.c:10157
2061 #: fish/cmds.c:10176 fish/cmds.c:10577 fish/cmds.c:10614 fish/cmds.c:10653
2062 #: fish/cmds.c:10693 fish/cmds.c:10712 fish/cmds.c:10771 fish/cmds.c:10844
2063 #: fish/cmds.c:10954 fish/cmds.c:11346 fish/cmds.c:11390 fish/cmds.c:11439
2064 #: fish/cmds.c:11483 fish/cmds.c:11833 fish/cmds.c:11919 fish/cmds.c:11947
2065 #: fish/cmds.c:11970 fish/cmds.c:12372 fish/cmds.c:12440
2066 #, c-format
2067 msgid "%s: %s: integer out of range\n"
2068 msgstr "%s: %s: liczba całkowita spoza zakresu\n"
2069
2070 #: fish/cmds.c:4235 fish/cmds.c:4342 fish/cmds.c:4659 fish/cmds.c:11894
2071 #: fish/cmds.c:12140 fish/cmds.c:12201 fish/cmds.c:12261 fish/cmds.c:12344
2072 #: fish/cmds.c:12413
2073 #, c-format
2074 msgid "%s should have %d-%d parameter(s)\n"
2075 msgstr "%s powinno posiadać %d-%d parametry\n"
2076
2077 #: fish/cmds.c:4261 fish/cmds.c:4378 fish/cmds.c:4680 fish/cmds.c:11980
2078 #: fish/cmds.c:12157 fish/cmds.c:12234 fish/cmds.c:12290 fish/cmds.c:12382
2079 #: fish/cmds.c:12450
2080 #, c-format
2081 msgid "%s: unknown optional argument \"%s\"\n"
2082 msgstr "%s: nieznany opcjonalny parametr \"%s\"\n"
2083
2084 #: fish/cmds.c:4267 fish/cmds.c:4384 fish/cmds.c:4686 fish/cmds.c:11986
2085 #: fish/cmds.c:12163 fish/cmds.c:12240 fish/cmds.c:12296 fish/cmds.c:12388
2086 #: fish/cmds.c:12456
2087 #, c-format
2088 msgid "%s: optional argument \"%s\" given twice\n"
2089 msgstr "%s: opcjonalny parametr \"%s\" został podany dwa razy\n"
2090
2091 #: fish/cmds.c:12477
2092 #, c-format
2093 msgid "%s: unknown command\n"
2094 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
2095
2096 #: fish/config.c:74 fish/config.c:113
2097 #, c-format
2098 msgid "%s: %s: line %d: error parsing configuration file: %s\n"
2099 msgstr ""
2100
2101 #: fish/copy.c:41
2102 #, c-format
2103 msgid ""
2104 "use 'copy-in <local> [<local>...] <remotedir>' to copy files into the image\n"
2105 msgstr ""
2106 "należy użyć \"copy-in <lokalny> [<lokalny>...] <zdalny_katalog>\", aby "
2107 "skopiować pliki do obrazu\n"
2108
2109 #: fish/copy.c:62
2110 #, c-format
2111 msgid "copy-in: target '%s' is not a directory\n"
2112 msgstr "copy-in: cel \"%s\" nie jest katalogiem\n"
2113
2114 #: fish/copy.c:157
2115 #, c-format
2116 msgid "error: argument is zero length or longer than maximum permitted\n"
2117 msgstr ""
2118 "błąd: parametr jest zerowej długości lub dłuższy niż dozwolone maksimum\n"
2119
2120 #: fish/copy.c:202
2121 #, c-format
2122 msgid ""
2123 "use 'copy-out <remote> [<remote>...] <localdir>' to copy files out of the "
2124 "image\n"
2125 msgstr ""
2126 "należy użyć \"copy-out <zdalny> [<zdalny>...] <lokalny_katalog>\", aby "
2127 "skopiować pliki z obrazu\n"
2128
2129 #: fish/copy.c:213
2130 #, c-format
2131 msgid "copy-out: target '%s' is not a directory\n"
2132 msgstr "copy-out: element docelowy \"%s\" nie jest katalogiem\n"
2133
2134 #: fish/copy.c:258
2135 #, c-format
2136 msgid "copy-out: '%s' is not a file or directory\n"
2137 msgstr "copy-out: \"%s\" nie jest plikiem lub katalogiem\n"
2138
2139 #: fish/display.c:42
2140 #, c-format
2141 msgid "display filename\n"
2142 msgstr ""
2143
2144 #: fish/edit.c:45
2145 #, c-format
2146 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
2147 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby zmodyfikować plik\n"
2148
2149 #: fish/fish.c:105
2150 #, c-format
2151 msgid ""
2152 "%s: guest filesystem shell\n"
2153 "%s lets you edit virtual machine filesystems\n"
2154 "Copyright (C) 2009-2011 Red Hat Inc.\n"
2155 "Usage:\n"
2156 "  %s [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
2157 "Options:\n"
2158 "  -h|--cmd-help        List available commands\n"
2159 "  -h|--cmd-help cmd    Display detailed help on 'cmd'\n"
2160 "  -a|--add image       Add image\n"
2161 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2162 "  --csh                Make --listen csh-compatible\n"
2163 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2164 "  -D|--no-dest-paths   Don't tab-complete paths from guest fs\n"
2165 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
2166 "  -f|--file file       Read commands from file\n"
2167 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2168 "  -i|--inspector       Automatically mount filesystems\n"
2169 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
2170 "  --listen             Listen for remote commands\n"
2171 "  --live               Connect to a live virtual machine\n"
2172 "  -m|--mount dev[:mnt[:opts]] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
2173 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
2174 "  -N|--new type        Create prepared disk (test1.img, ...)\n"
2175 "  --progress-bars      Enable progress bars even when not interactive\n"
2176 "  --no-progress-bars   Disable progress bars\n"
2177 "  --remote[=pid]       Send commands to remote %s\n"
2178 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
2179 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
2180 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2181 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2182 "  -w|--rw              Mount read-write\n"
2183 "  -x                   Echo each command before executing it\n"
2184 "\n"
2185 "To examine a disk image, ISO, hard disk, filesystem etc:\n"
2186 "  %s [--ro|--rw] -i -a /path/to/disk.img\n"
2187 "or\n"
2188 "  %s [--ro|--rw] -i -d name-of-libvirt-domain\n"
2189 "\n"
2190 "--ro recommended to avoid any writes to the disk image.  If -i option fails\n"
2191 "run again without -i and use 'run' + 'list-filesystems' + 'mount' cmds.\n"
2192 "\n"
2193 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
2194 msgstr ""
2195
2196 #: fish/fish.c:246
2197 #, c-format
2198 msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
2199 msgstr "%s: --listen=PID: PID nie był liczbą: %s\n"
2200
2201 #: fish/fish.c:253
2202 #, c-format
2203 msgid ""
2204 "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
2205 msgstr ""
2206 "%s: zdalnie: $GUESTFISH_PID musi być ustawiony na PID zdalnego procesu\n"
2207
2208 #: fish/fish.c:303
2209 #, c-format
2210 msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
2211 msgstr "%s: można podać tylko jeden parametr -f\n"
2212
2213 #: fish/fish.c:476
2214 #, c-format
2215 msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
2216 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --remote w tym samym czasie\n"
2217
2218 #: fish/fish.c:484
2219 #, c-format
2220 msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
2221 msgstr "%s: dodatkowe parametry wiersza poleceń za pomocą flagi --listen\n"
2222
2223 #: fish/fish.c:490
2224 #, c-format
2225 msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
2226 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
2227
2228 #: fish/fish.c:640
2229 #, c-format
2230 msgid ""
2231 "\n"
2232 "Welcome to guestfish, the libguestfs filesystem interactive shell for\n"
2233 "editing virtual machine filesystems.\n"
2234 "\n"
2235 "Type: 'help' for help on commands\n"
2236 "      'man' to read the manual\n"
2237 "      'quit' to quit the shell\n"
2238 "\n"
2239 msgstr ""
2240 "\n"
2241 "Witaj w guestfish, interaktywnej powłoce systemów plików biblioteki\n"
2242 "libguestfs do modyfikowania systemów plików maszyn wirtualnych.\n"
2243 "\n"
2244 "Proszę podać: \"help\", aby uzyskać pomoc o poleceniach\n"
2245 "              \"man\", aby wyświetlić podręcznik\n"
2246 "              \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
2247 "\n"
2248
2249 #: fish/fish.c:791 fish/fish.c:807
2250 #, c-format
2251 msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
2252 msgstr "%s: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
2253
2254 #: fish/fish.c:801
2255 #, c-format
2256 msgid "%s: unterminated single quote\n"
2257 msgstr "%s: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
2258
2259 #: fish/fish.c:831
2260 #, c-format
2261 msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
2262 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
2263
2264 #: fish/fish.c:848
2265 #, c-format
2266 msgid "%s: too many arguments\n"
2267 msgstr "%s: za dużo parametrów\n"
2268
2269 #: fish/fish.c:923
2270 #, c-format
2271 msgid "%s: invalid escape sequence in string (starting at offset %d)\n"
2272 msgstr ""
2273
2274 #: fish/fish.c:932
2275 #, c-format
2276 msgid "%s: unterminated double quote\n"
2277 msgstr "%s: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
2278
2279 #: fish/fish.c:997
2280 #, c-format
2281 msgid "%s: empty command on command line\n"
2282 msgstr "%s: puste polecenie wiersza poleceń\n"
2283
2284 #: fish/fish.c:1144
2285 msgid "display a list of commands or help on a command"
2286 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
2287
2288 #: fish/fish.c:1146
2289 msgid "quit guestfish"
2290 msgstr "kończy działanie programu guestfish"
2291
2292 #: fish/fish.c:1157
2293 #, c-format
2294 msgid ""
2295 "help - display a list of commands or help on a command\n"
2296 "     help cmd\n"
2297 "     help\n"
2298 msgstr ""
2299 "help - wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia\n"
2300 "     help polecenie\n"
2301 "     help\n"
2302
2303 #: fish/fish.c:1165
2304 #, c-format
2305 msgid ""
2306 "quit - quit guestfish\n"
2307 "     quit\n"
2308 msgstr ""
2309 "quit - kończy działanie programu guestfish\n"
2310 "     quit\n"
2311
2312 #: fish/fish.c:1170
2313 #, c-format
2314 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
2315 msgstr ""
2316 "%s: nieznane polecenie, należy użyć -h, aby wyświetlić listę wszystkich "
2317 "poleceń\n"
2318
2319 #: fish/fish.c:1186
2320 #, c-format
2321 msgid ""
2322 "Did you mean to open a disk image?  guestfish -a disk.img\n"
2323 "For a list of commands:             guestfish -h\n"
2324 "For complete documentation:         man guestfish\n"
2325 msgstr ""
2326 "Czy miał zostać otwarty obraz dysku?  guestfish -a dysk.img\n"
2327 "Lista poleceń:                        guestfish -h\n"
2328 "Pełna dokumentacja:                   man guestfish\n"
2329
2330 #: fish/fish.c:1195
2331 #, fuzzy, c-format
2332 msgid "%s:%d: libguestfs: error: %s\n"
2333 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
2334
2335 #: fish/fish.c:1351
2336 #, c-format
2337 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
2338 msgstr "Cytat ucieczki w ciągu \"%s\"\n"
2339
2340 #: fish/fish.c:1548
2341 #, c-format
2342 msgid ""
2343 "%s: to use Windows drive letters, you must inspect the guest (\"-i\" option "
2344 "or run \"inspect-os\" command)\n"
2345 msgstr ""
2346
2347 #: fish/fish.c:1568
2348 #, c-format
2349 msgid ""
2350 "%s: drive '%c:' not found.  To list available drives do:\n"
2351 "  inspect-get-drive-mappings %s\n"
2352 msgstr ""
2353
2354 #: fish/fish.c:1587
2355 #, c-format
2356 msgid ""
2357 "%s: to access '%c:', mount %s first.  One way to do this is:\n"
2358 "  umount-all\n"
2359 "  mount %s /\n"
2360 msgstr ""
2361
2362 #: fish/glob.c:53
2363 #, c-format
2364 msgid "use 'glob command [args...]'\n"
2365 msgstr "należy użyć \"glob polecenie [parametry...]\"\n"
2366
2367 #: fish/glob.c:73
2368 #, c-format
2369 msgid "glob: guestfs_glob_expand call failed: %s\n"
2370 msgstr "glob: wywołanie guestfs_glob_expand nie powiodło się: %s\n"
2371
2372 #: fish/help.c:38
2373 #, c-format
2374 msgid ""
2375 "Add disk images to examine using the -a or -d options, or the 'add' "
2376 "command.\n"
2377 "Or create a new disk image using -N, or the 'alloc' or 'sparse' commands.\n"
2378 "Once you have done this, use the 'run' command.\n"
2379 msgstr ""
2380 "Dodaje obrazy dysków do sprawdzenia używając opcji -a lub -d, albo polecenia "
2381 "\"add\".\n"
2382 "Tworzy nowy obraz dysku używając opcji -N albo poleceń \"alloc\" lub \"sparse"
2383 "\".\n"
2384 "Po wykonaniu tej czynności należy użyć polecenia \"run\".\n"
2385
2386 #: fish/help.c:44
2387 #, c-format
2388 msgid ""
2389 "Find out what filesystems are available using 'list-filesystems' and then\n"
2390 "mount them to examine or modify the contents using 'mount-ro' or\n"
2391 "'mount-options'.\n"
2392 msgstr ""
2393 "Odnajduje dostępne systemy plików używając \"list-filesystems\", a\n"
2394 "następnie montuje do do sprawdzenia lub modyfikacji zawartości używając\n"
2395 "\"mount-ro\" lub \"mount-options\".\n"
2396
2397 #: fish/help.c:52
2398 #, c-format
2399 msgid ""
2400 "For more information about a command, use 'help cmd'.\n"
2401 "\n"
2402 "To read the manual, type 'man'.\n"
2403 msgstr ""
2404 "Aby dowiedzieć się więcej o poleceniu, należy użyć \"help polecenie\".\n"
2405 "\n"
2406 "Aby przeczytać podręcznik, należy wpisać \"man\".\n"
2407
2408 #: fish/hexedit.c:41
2409 #, c-format
2410 msgid "hexedit (device|filename) [max | start max]\n"
2411 msgstr "hexedit (urządzenie|nazwa_pliku) [maksimum | rozpoczęcie maksimum]\n"
2412
2413 #: fish/hexedit.c:52
2414 #, c-format
2415 msgid "hexedit: %s is a zero length file or device\n"
2416 msgstr "hexedit: %s jest plikiem lub urządzeniem o zerowej długości\n"
2417
2418 #: fish/hexedit.c:63
2419 #, c-format
2420 msgid ""
2421 "hexedit: %s is larger than %s. You must supply a limit using\n"
2422 "  'hexedit %s <max>' (eg. 'hexedit %s 1M') or a range using\n"
2423 "  'hexedit %s <start> <max>'.\n"
2424 msgstr ""
2425 "hexedit: %s jest dłuższe niż %s. Należy podać ograniczenie\n"
2426 "  używając polecenia \"hexedit %s <maksimum>\" (np.\n"
2427 "  \"hexedit %s 1M\") lub zakres używając polecenia\n"
2428 "  \"hexedit %s <rozpoczęcie> <maksymalnie>\".\n"
2429
2430 #: fish/hexedit.c:92
2431 #, c-format
2432 msgid "hexedit: invalid range\n"
2433 msgstr "hexedit: nieprawidłowy zakres\n"
2434
2435 #: fish/inspect.c:77
2436 #, c-format
2437 msgid "%s: don't use --live and -i options together\n"
2438 msgstr "%s: nie należy używać razem opcji --live i -i\n"
2439
2440 #: fish/inspect.c:89
2441 #, c-format
2442 msgid "%s: no operating system was found on this disk\n"
2443 msgstr "%s: na tym dysku nie odnaleziono żadnych systemów operacyjnych\n"
2444
2445 #: fish/inspect.c:95
2446 #, c-format
2447 msgid "%s: multi-boot operating systems are not supported by the -i option\n"
2448 msgstr ""
2449 "%s: systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez opcję -i\n"
2450
2451 #: fish/inspect.c:134
2452 #, c-format
2453 msgid "%s: some filesystems could not be mounted (ignored)\n"
2454 msgstr "%s: nie można zamontować niektórych systemów plików (zignorowano)\n"
2455
2456 #: fish/inspect.c:146
2457 #, c-format
2458 msgid "Operating system: %s\n"
2459 msgstr "System operacyjny: %s\n"
2460
2461 #: fish/inspect.c:159
2462 #, c-format
2463 msgid "%s mounted on %s\n"
2464 msgstr "%s zamontowano w %s\n"
2465
2466 #: fish/keys.c:53
2467 #, c-format
2468 msgid "Enter key or passphrase (\"%s\"): "
2469 msgstr "Proszę podać klucz lub hasło (\"%s\"): "
2470
2471 #: fish/lcd.c:34
2472 #, c-format
2473 msgid "use 'lcd directory' to change local directory\n"
2474 msgstr "należy użyć \"lcd katalog\", aby zmienić lokalny katalog\n"
2475
2476 #: fish/man.c:35
2477 #, c-format
2478 msgid "use 'man' without parameters to open the manual\n"
2479 msgstr "należy użyć \"man\" bez parametrów, aby otworzyć podręcznik\n"
2480
2481 #: fish/man.c:54
2482 #, c-format
2483 msgid "the external 'man' program failed\n"
2484 msgstr "zewnętrzny program \"man\" nie powiódł się\n"
2485
2486 #: fish/more.c:40
2487 #, c-format
2488 msgid "use '%s filename' to page a file\n"
2489 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby wyświetlić plik\n"
2490
2491 #: fish/options.c:36
2492 #, c-format
2493 msgid "%s: too many drives added on the command line\n"
2494 msgstr "%s: dodano za dużo napędów w wierszu poleceń\n"
2495
2496 #: fish/options.c:128
2497 #, c-format
2498 msgid "%s: '%s' could not be mounted.  Did you mean one of these?\n"
2499 msgstr ""
2500 "%s: nie można zamontować \"%s\". Być może chciano użyć jednej z tych?\n"
2501
2502 #: fish/prep.c:37
2503 #, c-format
2504 msgid ""
2505 "List of available prepared disk images:\n"
2506 "\n"
2507 msgstr ""
2508 "Lista dostępnych przygotowanych obrazów dysków:\n"
2509 "\n"
2510
2511 #: fish/prep.c:40
2512 #, c-format
2513 msgid ""
2514 "guestfish -N %-8s - %s\n"
2515 "\n"
2516 "%s\n"
2517 msgstr ""
2518 "guestfish -N %-8s - %s\n"
2519 "\n"
2520 "%s\n"
2521
2522 #: fish/prep.c:48
2523 #, c-format
2524 msgid "  Optional parameters:\n"
2525 msgstr "  Opcjonalne parametry:\n"
2526
2527 #: fish/prep.c:55
2528 #, c-format
2529 msgid "<%s> %s (default: %s)\n"
2530 msgstr "<%s> %s (domyślnie: %s)\n"
2531
2532 #: fish/prep.c:65
2533 #, c-format
2534 msgid ""
2535 "Prepared disk images are written to file \"test1.img\" in the local\n"
2536 "directory.  (\"test2.img\" etc if -N option is given multiple times).\n"
2537 "For more information see the guestfish(1) manual.\n"
2538 msgstr ""
2539 "Przygotowane obrazy dysków są zapisywane do pliku \"test1.img\" w katalogu\n"
2540 "lokalnym. (\"test2.img\" itp.m jeśli podano opcję -N wiele razy).\n"
2541 "Więcej informacji można znaleźć w podręczniku guestfish(1).\n"
2542
2543 #: fish/prep.c:96
2544 #, c-format
2545 msgid ""
2546 "guestfish: -N parameter '%s': no such prepared disk image known.\n"
2547 "Use 'guestfish -N help' to list possible values for the -N parameter.\n"
2548 msgstr ""
2549 "guestfish: -N parametr \"%s\": nie ma takiego przygotowanego obrazu dysku.\n"
2550 "Należy użyć polecenia \"guestfish -N help\", aby wyświetlić listę możliwych\n"
2551 "wartości dla parametru -N.\n"
2552
2553 #: fish/prep.c:158
2554 #, c-format
2555 msgid "guestfish: error creating prepared disk image '%s' on '%s': "
2556 msgstr ""
2557 "guestfish: błąd podczas tworzenia przygotowanego obrazu dysku \"%s\" na \"%s"
2558 "\": "
2559
2560 #: fish/prep_boot.c:34 fish/prep_boot.c:89 fish/prep_disk.c:34
2561 #: fish/prep_fs.c:34 fish/prep_lv.c:69 fish/prep_lv.c:122 fish/prep_part.c:34
2562 msgid "failed to allocate disk"
2563 msgstr "przydzielenie dysku nie powiodło się"
2564
2565 #: fish/prep_boot.c:42 fish/prep_boot.c:97
2566 msgid "could not parse boot size"
2567 msgstr "nie można przetworzyć rozmiaru partycji startowej"
2568
2569 #: fish/prep_boot.c:46 fish/prep_boot.c:101
2570 #, c-format
2571 msgid "failed to get sector size of disk: %s"
2572 msgstr "uzyskanie rozmiaru sektora dysku nie powiodło się: %s"
2573
2574 #: fish/prep_boot.c:50 fish/prep_boot.c:105 fish/prep_fs.c:41
2575 #: fish/prep_lv.c:76 fish/prep_lv.c:129 fish/prep_part.c:41
2576 #, c-format
2577 msgid "failed to partition disk: %s"
2578 msgstr "partycjonowanie dysku nie powiodło się: %s"
2579
2580 #: fish/prep_boot.c:55 fish/prep_boot.c:110
2581 #, c-format
2582 msgid "failed to add boot partition: %s"
2583 msgstr "dodanie partycji startowej nie powiodło się: %s"
2584
2585 #: fish/prep_boot.c:59 fish/prep_boot.c:114
2586 #, c-format
2587 msgid "failed to add root partition: %s"
2588 msgstr "dodanie partycji głównej nie powiodło się: %s"
2589
2590 #: fish/prep_boot.c:68 fish/prep_boot.c:128
2591 #, c-format
2592 msgid "failed to create boot filesystem: %s"
2593 msgstr "utworzenie startowego systemu plików nie powiodło się: %s"
2594
2595 #: fish/prep_boot.c:77 fish/prep_boot.c:157
2596 #, c-format
2597 msgid "failed to create root filesystem: %s"
2598 msgstr "utworzenie głównego systemu plików nie powiodło się: %s"
2599
2600 #: fish/prep_boot.c:86 fish/prep_boot.c:120 fish/prep_lv.c:66
2601 #: fish/prep_lv.c:82 fish/prep_lv.c:119 fish/prep_lv.c:135
2602 msgid "incorrect format for LV name, use '/dev/VG/LV'"
2603 msgstr ""
2604 "niepoprawny format dla nazwy woluminu logicznego, należy użyć \"/dev/VG/LV\""
2605
2606 #: fish/prep_boot.c:137 fish/prep_lv.c:91 fish/prep_lv.c:144
2607 #, c-format
2608 msgid "failed to create PV: %s: %s"
2609 msgstr "utworzenie woluminu fizycznego nie powiodło się: %s: %s"
2610
2611 #: fish/prep_boot.c:142 fish/prep_lv.c:96 fish/prep_lv.c:149
2612 #, c-format
2613 msgid "failed to create VG: %s: %s"
2614 msgstr "utworzenie grupy woluminów nie powiodło się: %s: %s"
2615
2616 #: fish/prep_boot.c:149 fish/prep_lv.c:103 fish/prep_lv.c:156
2617 #, c-format
2618 msgid "failed to create LV: /dev/%s/%s: %s"
2619 msgstr "utworzenie woluminu logicznego nie powiodło się: /dev/%s/%s: %s"
2620
2621 #: fish/prep_boot.c:153 fish/prep_lv.c:107 fish/prep_lv.c:160
2622 #, c-format
2623 msgid "failed to resize LV to full size: %s: %s"
2624 msgstr ""
2625 "zmiana rozmiaru woluminu logicznego do pełnego rozmiaru nie powiodła się: "
2626 "%s: %s"
2627
2628 #: fish/prep_fs.c:51 fish/prep_lv.c:165
2629 #, c-format
2630 msgid "failed to create filesystem (%s): %s"
2631 msgstr "utworzenie systemu plików (%s) nie powiodło się: %s"
2632
2633 #: fish/rc.c:257
2634 #, c-format
2635 msgid "guestfish: protocol error: could not read 'hello' message\n"
2636 msgstr "guestfish: błąd protokołu: nie można odczytać komunikatu \"hello\"\n"
2637
2638 #: fish/rc.c:262
2639 #, c-format
2640 msgid ""
2641 "guestfish: protocol error: version mismatch, server version '%s' does not "
2642 "match client version '%s'.  The two versions must match exactly.\n"
2643 msgstr ""
2644 "guestfish: błąd protokołu: wersja się nie zgadza, wersja serwera \"%s\" nie "
2645 "zgadza się z wersją klienta \"%s\". Obie wersje muszą się dokładnie "
2646 "zgadzać.\n"
2647
2648 #: fish/rc.c:337 fish/rc.c:351
2649 #, c-format
2650 msgid "guestfish: remote: looks like the server is not running\n"
2651 msgstr "guestfish: zdalnie: serwer nie jest uruchomiony\n"
2652
2653 #: fish/rc.c:363 fish/rc.c:377
2654 #, c-format
2655 msgid "guestfish: protocol error: could not send initial greeting to server\n"
2656 msgstr ""
2657 "guestfish: błąd protokołu: nie można wysłać początkowego powitania do "
2658 "serwera\n"
2659
2660 #: fish/rc.c:388
2661 #, c-format
2662 msgid "guestfish: protocol error: could not decode reply from server\n"
2663 msgstr ""
2664 "guestfish: błąd protokołu: nie można rozszyfrować odpowiedzi od serwera\n"
2665
2666 #: fish/reopen.c:38
2667 #, c-format
2668 msgid "'reopen' command takes no parameters\n"
2669 msgstr "polecenie \"reopen\" nie przyjmuje parametrów\n"
2670
2671 #: fish/reopen.c:48
2672 #, c-format
2673 msgid "reopen: guestfs_create: failed to create handle\n"
2674 msgstr "reopen: guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
2675
2676 #: fish/setenv.c:34
2677 #, c-format
2678 msgid "use '%s VAR value' to set an environment variable\n"
2679 msgstr ""
2680
2681 #: fish/setenv.c:56
2682 #, c-format
2683 msgid "use '%s VAR' to unset an environment variable\n"
2684 msgstr ""
2685
2686 #: fish/supported.c:66
2687 msgid "yes"
2688 msgstr "tak"
2689
2690 #: fish/supported.c:68
2691 msgid "no"
2692 msgstr "nie"
2693
2694 #: fish/time.c:36
2695 #, c-format
2696 msgid "use 'time command [args...]'\n"
2697 msgstr "należy użyć \"time polecenie [parametry...]\"\n"
2698
2699 #: fuse/guestmount.c:912
2700 #, c-format
2701 msgid ""
2702 "%s: FUSE module for libguestfs\n"
2703 "%s lets you mount a virtual machine filesystem\n"
2704 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
2705 "Usage:\n"
2706 "  %s [--options] [-- [--FUSE-options]] mountpoint\n"
2707 "Options:\n"
2708 "  -a|--add image       Add image\n"
2709 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2710 "  --dir-cache-timeout  Set readdir cache timeout (default 5 sec)\n"
2711 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2712 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
2713 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2714 "  --fuse-help          Display extra FUSE options\n"
2715 "  -i|--inspector       Automatically mount filesystems\n"
2716 "  --help               Display help message and exit\n"
2717 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
2718 "  --live               Connect to a live virtual machine\n"
2719 "  -m|--mount dev[:mnt[:opts]] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
2720 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
2721 "  -o|--option opt      Pass extra option to FUSE\n"
2722 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
2723 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
2724 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2725 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2726 "  -w|--rw              Mount read-write\n"
2727 "  -x|--trace           Trace guestfs API calls\n"
2728 msgstr ""
2729
2730 #: fuse/guestmount.c:1130
2731 #, c-format
2732 msgid "%s: must have at least one -a/-d and at least one -m/-i option\n"
2733 msgstr ""
2734 "%s: musi posiadać co najmniej jedną opcję -a/-d i co najmniej jedną -m/-i\n"
2735
2736 #: fuse/guestmount.c:1138
2737 #, c-format
2738 msgid "%s: you must specify a mountpoint in the host filesystem\n"
2739 msgstr "%s: należy podać punkt montowania w systemie plików gospodarza\n"
2740
2741 #: inspector/virt-inspector.c:76
2742 #, c-format
2743 msgid ""
2744 "%s: display information about a virtual machine\n"
2745 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
2746 "Usage:\n"
2747 "  %s [--options] -d domname file [file ...]\n"
2748 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] file [file ...]\n"
2749 "Options:\n"
2750 "  -a|--add image       Add image\n"
2751 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2752 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2753 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
2754 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2755 "  --help               Display brief help\n"
2756 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
2757 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2758 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2759 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
2760 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
2761 msgstr ""
2762 "%s: wyświetla informacje o maszynie wirtualnej\n"
2763 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
2764 "Użycie:\n"
2765 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny plik [plik...]\n"
2766 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...] plik [plik...]\n"
2767 "Opcje:\n"
2768 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
2769 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
2770 "                       dla opcji -d\n"
2771 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
2772 "  --echo-keys          Bez wyłączania echa dla haseł\n"
2773 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
2774 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
2775 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
2776 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
2777 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2778 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
2779 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
2780
2781 #: inspector/virt-inspector.c:263
2782 #, c-format
2783 msgid ""
2784 "%s: no operating system could be detected inside this disk image.\n"
2785 "\n"
2786 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
2787 "machine\n"
2788 "image, or because the OS type is not understood by libguestfs.\n"
2789 "\n"
2790 "NOTE for Red Hat Enterprise Linux 6 users: for Windows guest support you "
2791 "must\n"
2792 "install the separate libguestfs-winsupport package.\n"
2793 "\n"
2794 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
2795 "information about the disk image as possible.\n"
2796 msgstr ""
2797 "%s: nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
2798 "\n"
2799 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
2800 "maszyną wirtualną lub biblioteka libguestfs nie rozumie tego typu systemu.\n"
2801 "\n"
2802 "UWAGA dla użytkowników systemu Red Hat Enterprise Linux 6: należy\n"
2803 "zainstalować oddzielny pakiet libguestfs-winsupport, aby uzyskać obsługę\n"
2804 "gości systemu Windows.\n"
2805 "\n"
2806 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
2807 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
2808
2809 #: inspector/virt-inspector.c:288
2810 #, c-format
2811 msgid "%s: XML write error at \"%s\": %m\n"
2812 msgstr "%s: błąd zapisu XML w \"%s\": %m\n"
2813
2814 #: inspector/virt-inspector.c:300
2815 #, c-format
2816 msgid "%s: xmlOutputBufferCreateFd: failed to open stdout\n"
2817 msgstr ""
2818 "%s: xmlOutputBufferCreateFd: otwarcie standardowego wyjścia nie powiodło "
2819 "się\n"
2820
2821 #: inspector/virt-inspector.c:308
2822 #, c-format
2823 msgid "%s: xmlNewTextWriter: failed to create libxml2 writer\n"
2824 msgstr ""
2825 "%s: xmlNewTextWriter: utworzenie modułu zapisującego libxml2 nie powiodło "
2826 "się\n"
2827
2828 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:158
2829 msgid "open_guest: first parameter must be a string or an arrayref"
2830 msgstr "open_guest: pierwszy parametr musi być ciągiem lub \"arrayref\""
2831
2832 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:164
2833 msgid "open_guest: first argument contains undefined element"
2834 msgstr "open_guest: pierwszy parametr zawiera nieokreślony element"
2835
2836 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:172
2837 #, perl-brace-format
2838 msgid "guest image {imagename} does not exist or is not readable"
2839 msgstr "obraz gościa {imagename} nie istnieje lub nie jest odczytywalny"
2840
2841 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:179
2842 msgid ""
2843 "open_guest: no libvirt support (install Sys::Virt, XML::XPath and XML::"
2844 "XPath::XMLParser)"
2845 msgstr ""
2846 "open_guest: brak obsługi biblioteki libvirt (należy zainstalować Sys::Virt, "
2847 "XML::XPath i XML::XPath::XMLParser)"
2848
2849 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:184
2850 msgid "open_guest: too many domains listed on command line"
2851 msgstr "open_guest: wyświetlono za dużo domen w wierszu poleceń"
2852
2853 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:191
2854 msgid "open_guest: cannot connect to libvirt"
2855 msgstr "open_guest: nie można połączyć się z biblioteką libvirt"
2856
2857 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:210
2858 #, perl-brace-format
2859 msgid "{imagename} is not the name of an inactive libvirt domain\n"
2860 msgstr "{imagename} nie jest nazwą nieaktywnej domeny biblioteki libvirt\n"
2861
2862 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:213
2863 #, perl-brace-format
2864 msgid "{imagename} is not the name of a libvirt domain\n"
2865 msgstr "{imagename} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
2866
2867 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:242
2868 #, perl-brace-format
2869 msgid "{imagename} seems to have no disk devices\n"
2870 msgstr "{imagename} nie posiada żadnych urządzeń dyskowych\n"
2871
2872 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:827
2873 msgid ""
2874 "No operating system could be detected inside this disk image.\n"
2875 "\n"
2876 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
2877 "machine\n"
2878 "image, or because the OS type is not understood by virt-inspector.\n"
2879 "\n"
2880 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
2881 "information about the disk image as possible.\n"
2882 msgstr ""
2883 "Nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
2884 "\n"
2885 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
2886 "maszyną wirtualną lub program virt-inspector nie rozumie tego typu systemu.\n"
2887 "\n"
2888 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
2889 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
2890
2891 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:945
2892 #, perl-brace-format
2893 msgid "unknown filesystem {fs}\n"
2894 msgstr "nieznany system plików {fs}\n"
2895
2896 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1023
2897 #, perl-brace-format
2898 msgid "Error running rpm -qa: {error}"
2899 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia rpm -qa: {error}"
2900
2901 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1049
2902 #, perl-brace-format
2903 msgid "Error running dpkg-query: {error}"
2904 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia dpkg-query: {error}"
2905
2906 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1114
2907 msgid "Can't find grub on guest"
2908 msgstr "Nie można odnaleźć programu GRUB w gościu"
2909
2910 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1169
2911 #, perl-brace-format
2912 msgid "Grub entry {title} has no kernel"
2913 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie posiada jądra"
2914
2915 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1200
2916 #, perl-brace-format
2917 msgid "grub refers to {path}, which doesn't exist\n"
2918 msgstr "program GRUB odnosi się do {path}, który nie istnieje\n"
2919
2920 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1223
2921 #, perl-brace-format
2922 msgid "Grub entry {title} does not specify an initrd"
2923 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie określa initrd"
2924
2925 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1292
2926 #, perl-brace-format
2927 msgid "Didn't find modules directory {modules} for kernel {path}"
2928 msgstr "Nie odnaleziono katalogu modułów {modules} dla jądra {path}"
2929
2930 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1300
2931 #, perl-brace-format
2932 msgid "Couldn't guess kernel version number from path for kernel {path}"
2933 msgstr "Nie można odgadnąć numeru wersji jądra ze ścieżki jądra {path}"
2934
2935 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1354
2936 #, perl-brace-format
2937 msgid "{path} doesn't match augeas pattern"
2938 msgstr "{path} nie zgadza się ze wzorem Augeas"
2939
2940 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1393
2941 #, perl-brace-format
2942 msgid "{filename}: could not read initrd format"
2943 msgstr "{filename}: nie można odczytać formatu initrd"
2944
2945 #: rescue/virt-rescue.c:64
2946 #, fuzzy, c-format
2947 msgid ""
2948 "%s: Run a rescue shell on a virtual machine\n"
2949 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
2950 "Usage:\n"
2951 "  %s [--options] -d domname\n"
2952 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...]\n"
2953 "Options:\n"
2954 "  -a|--add image       Add image\n"
2955 "  --append kernelopts  Append kernel options\n"
2956 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2957 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2958 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2959 "  --help               Display brief help\n"
2960 "  -m|--memsize MB      Set memory size in megabytes\n"
2961 "  --network            Enable network\n"
2962 "  -r|--ro              Access read-only\n"
2963 "  --selinux            Enable SELinux\n"
2964 "  --smp N              Enable SMP with N >= 2 virtual CPUs\n"
2965 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2966 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2967 "  -w|--rw              Mount read-write\n"
2968 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
2969 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
2970 msgstr ""
2971 "%s: wyświetla wolne miejsce na wirtualnych systemach plików\n"
2972 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
2973 "Użycie:\n"
2974 "  %s [--opcje] -d nazwa_domeny\n"
2975 "  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...]\n"
2976 "Opcje:\n"
2977 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
2978 "  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
2979 "                       dla opcji -d\n"
2980 "  --csv                Wyjście jako CSV (wartości oddzielane przecinkiem)\n"
2981 "  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
2982 "  --format[=raw|..]    Wymusza obraz dysku dla opcji -a\n"
2983 "  -h|--human-readable  Rozmiary czytelne dla człowieka\n"
2984 "                       w wyjściu opcji --long\n"
2985 "  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
2986 "  -i|--inodes          Wyświetla i-węzły\n"
2987 "  --one-per-guest      Oddziela przyrządy według gości\n"
2988 "  --uuid               Dodaje UUID do wyjścia opcji --long\n"
2989 "  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
2990 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2991 "  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
2992 "Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
2993
2994 #: rescue/virt-rescue.c:162
2995 #, fuzzy, c-format
2996 msgid "%s: could not parse --smp parameter '%s'\n"
2997 msgstr "%s: nie można przetworzyć rozmiaru pamięci \"%s\"\n"
2998
2999 #: rescue/virt-rescue.c:167
3000 #, c-format
3001 msgid "%s: --smp parameter '%s' should be >= 1\n"
3002 msgstr ""
3003
3004 #: rescue/virt-rescue.c:195
3005 #, c-format
3006 msgid "%s: could not parse memory size '%s'\n"
3007 msgstr "%s: nie można przetworzyć rozmiaru pamięci \"%s\"\n"
3008
3009 #: rescue/virt-rescue.c:428
3010 #, c-format
3011 msgid "%s: unknown child exit status (%d)\n"
3012 msgstr "%s: nieznany stan wyjścia potomka (%d)\n"
3013
3014 #: src/appliance.c:182
3015 #, c-format
3016 msgid ""
3017 "cannot find any suitable libguestfs supermin or ordinary appliance on "
3018 "LIBGUESTFS_PATH (search path: %s)"
3019 msgstr ""
3020 "nie można odnaleźć żadnego przyrządu biblioteki libguestfs typu \"supermin\" "
3021 "lub \"ordinary\" w LIBGUESTFS_PATH (ścieżka wyszukiwania: %s)"
3022
3023 #: src/appliance.c:332
3024 #, c-format
3025 msgid "security: cached appliance %s is not owned by UID %d"
3026 msgstr ""
3027 "bezpieczeństwo: przyrząd %s w pamięci podręcznej nie jest własnością UID %d"
3028
3029 #: src/appliance.c:337
3030 #, c-format
3031 msgid "security: cached appliance %s is not a directory (mode %o)"
3032 msgstr ""
3033 "bezpieczeństwo: przyrząd %s w pamięci podręcznej nie jest katalogiem (tryb "
3034 "%o)"
3035
3036 #: src/appliance.c:342
3037 #, c-format
3038 msgid "security: cached appliance %s is writable by group or other (mode %o)"
3039 msgstr ""
3040 "bezpieczeństwo: przyrząd %s w pamięci podręcznej jest zapisywalny przez "
3041 "grupę lub innych (tryb %o)"
3042
3043 #: src/appliance.c:672
3044 msgid "external command failed, see earlier error messages"
3045 msgstr ""
3046 "zewnętrzne polecenie nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
3047 "komunikaty błędów"
3048
3049 #: src/dbdump.c:85
3050 msgid "unexpected end of output from db_dump command before end of header"
3051 msgstr ""
3052
3053 #: src/dbdump.c:98 src/dbdump.c:110
3054 msgid "unexpected line from db_dump command, no space prefix"
3055 msgstr ""
3056
3057 #: src/dbdump.c:127
3058 msgid "unexpected end of output from db_dump command before end of data"
3059 msgstr ""
3060
3061 #: src/dbdump.c:208
3062 msgid "unexpected non-hex digits in output of db_dump command"
3063 msgstr ""
3064
3065 #: src/filearch.c:152
3066 #, c-format
3067 msgid "size of %s unreasonable (%<PRIi64> bytes)"
3068 msgstr "rozmiar %s jest nierozsądny (%<PRIi64> bajtów)"
3069
3070 #: src/filearch.c:265
3071 #, fuzzy
3072 msgid ""
3073 "file-architecture API not available since this version of libguestfs was "
3074 "compiled without the libmagic library"
3075 msgstr ""
3076 "API architektury plików jest niedostępne, ponieważ ta wersja biblioteki "
3077 "libguestfs została skompilowana bez bibliotek PCRE lub libmagic"
3078
3079 #: src/guestfs.c:177
3080 #, c-format
3081 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
3082 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
3083
3084 #: src/guestfs.c:343
3085 #, c-format
3086 msgid "warning: %s"
3087 msgstr ""
3088
3089 #: src/guestfs.c:402
3090 #, c-format
3091 msgid "libguestfs: error: %s\n"
3092 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
3093
3094 #: src/guestfs.c:980
3095 #, c-format
3096 msgid "<truncated, original size %zu bytes>"
3097 msgstr "<skrócone, pierwotny rozmiar %zu bajtów>"
3098
3099 #: src/inspect.c:264
3100 msgid "not a Windows guest, or systemroot could not be determined"
3101 msgstr "nie jest gościem systemu Windows lub nie można określić systemroot"
3102
3103 #: src/inspect.c:280
3104 msgid "not a Windows guest, or CurrentControlSet could not be determined"
3105 msgstr ""
3106
3107 #: src/inspect.c:540 src/inspect_fs.c:462 src/inspect_fs.c:506
3108 #: src/inspect_fs_unix.c:192 src/inspect_fs_unix.c:594
3109 #: src/inspect_fs_unix.c:839
3110 #, c-format
3111 msgid "size of %s is unreasonably large (%<PRIi64> bytes)"
3112 msgstr "rozmiar %s jest nierozsądnie duży (%<PRIi64> bajtów)"
3113
3114 #: src/inspect.c:576
3115 msgid "no inspection data: call guestfs_inspect_os first"
3116 msgstr "brak danych badania: najpierw należy wywołać guestfs_inspect_os"
3117
3118 #: src/inspect.c:588
3119 #, c-format
3120 msgid ""
3121 "%s: root device not found: only call this function with a root device "
3122 "previously returned by guestfs_inspect_os"
3123 msgstr ""
3124 "%s: nie odnaleziono urządzenia root: należy wywoływać tę funkcję tylko z "
3125 "urządzeniem root poprzednio zwróconym przez guestfs_inspect_os"
3126
3127 #: src/inspect.c:598 src/inspect_apps.c:607
3128 #, fuzzy
3129 msgid ""
3130 "inspection API not available since this version of libguestfs was compiled "
3131 "without the hivex library"
3132 msgstr ""
3133 "API badania jest niedostępne, ponieważ ta wersja biblioteki libguestfs "
3134 "została skompilowana bez bibliotek PCRE lub hivex"
3135
3136 #: src/inspect_fs.c:312 src/inspect_fs.c:325
3137 #, c-format
3138 msgid "could not parse integer in version number: %s"
3139 msgstr "nie można przetworzyć liczby całkowitej w numerze wersji: %s"
3140
3141 #: src/inspect_fs.c:471
3142 #, c-format
3143 msgid "%s: file is empty"
3144 msgstr "%s: plik jest pusty"
3145
3146 #: src/inspect_fs_unix.c:628
3147 msgid "could not parse /etc/fstab or empty file"
3148 msgstr "nie można przetworzyć pliku /etc/fstab lub pustego pliku"
3149
3150 #: src/inspect_fs_windows.c:164
3151 #, c-format
3152 msgid "cannot resolve Windows %%SYSTEMROOT%%"
3153 msgstr "nie można rozwiązać %%SYSTEMROOT%% systemu Windows"
3154
3155 #: src/inspect_icon.c:453
3156 #, c-format
3157 msgid "read: %s: unexpected end of file"
3158 msgstr ""
3159
3160 #: src/launch.c:128
3161 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
3162 msgstr ""
3163 "wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
3164
3165 #: src/launch.c:185
3166 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
3167 msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
3168
3169 #: src/launch.c:199
3170 #, c-format
3171 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
3172 msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
3173
3174 #: src/launch.c:265 src/launch.c:369
3175 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
3176 msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
3177
3178 #: src/launch.c:277 src/launch.c:282
3179 #, c-format
3180 msgid "%s parameter is empty or contains disallowed characters"
3181 msgstr "parametr %s jest pusty lub zawiera niedozwolone znaki"
3182
3183 #: src/launch.c:388
3184 msgid "the libguestfs handle has already been launched"
3185 msgstr "program obsługi libguestfs został już uruchomiony"
3186
3187 #: src/launch.c:397
3188 #, c-format
3189 msgid "%s: cannot create temporary directory"
3190 msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
3191
3192 #: src/launch.c:434
3193 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
3194 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
3195
3196 #: src/launch.c:811
3197 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
3198 msgstr ""
3199 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
3200 "błędów"
3201
3202 #: src/launch.c:824
3203 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
3204 msgstr ""
3205 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
3206
3207 #: src/launch.c:912
3208 msgid "guestfs_launch failed, unexpected initial message from guestfsd"
3209 msgstr ""
3210 "guestfs_launch nie powiodło się, nieoczekiwany komunikat początkowy od "
3211 "demona guestfsd"
3212
3213 #: src/launch.c:920
3214 msgid "contacted guestfsd, but state != READY"
3215 msgstr "skontaktowano się z guestfsd, ale stan != GOTOWY"
3216
3217 #: src/launch.c:1092
3218 #, fuzzy, c-format
3219 msgid ""
3220 "command failed: %s\n"
3221 "\n"
3222 "If qemu is located on a non-standard path, try setting the LIBGUESTFS_QEMU\n"
3223 "environment variable.  There may also be errors printed above."
3224 msgstr ""
3225 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
3226 "ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
3227
3228 #: src/launch.c:1208
3229 msgid "qemu has not been launched yet"
3230 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
3231
3232 #: src/launch.c:1219
3233 msgid "no subprocess to kill"
3234 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
3235
3236 #: src/proto.c:188
3237 #, c-format
3238 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
3239 msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
3240
3241 #: src/proto.c:211
3242 #, c-format
3243 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
3244 msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
3245
3246 #: src/proto.c:421
3247 #, c-format
3248 msgid ""
3249 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
3250 msgstr ""
3251 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x"
3252 "%x\n"
3253
3254 #: src/proto.c:543
3255 msgid ""
3256 "This usually means the libguestfs appliance failed to start up.  Please\n"
3257 "enable debugging (LIBGUESTFS_DEBUG=1) and rerun the command, then look at\n"
3258 "the debug messages output prior to this error.\n"
3259 msgstr ""
3260
3261 #: src/proto.c:549
3262 msgid "See earlier debug messages.\n"
3263 msgstr ""
3264
3265 #: src/proto.c:639
3266 #, c-format
3267 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
3268 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
3269
3270 #: src/proto.c:658
3271 #, c-format
3272 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
3273 msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
3274
3275 #: src/proto.c:810
3276 #, c-format
3277 msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
3278 msgstr "guestfs___send: stan %d != ZAJĘTY"
3279
3280 #: src/proto.c:834
3281 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
3282 msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
3283
3284 #: src/proto.c:843
3285 msgid "dispatch failed to marshal args"
3286 msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
3287
3288 #: src/proto.c:922 src/proto.c:1217
3289 msgid "operation cancelled by user"
3290 msgstr ""
3291
3292 #: src/proto.c:973
3293 #, c-format
3294 msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
3295 msgstr "send_file_chunk: stan %d != GOTOWY"
3296
3297 #: src/proto.c:989
3298 #, c-format
3299 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
3300 msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
3301
3302 #: src/proto.c:1144
3303 #, c-format
3304 msgid "%s: error in chunked encoding"
3305 msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
3306
3307 #: src/proto.c:1171
3308 msgid "write to daemon socket"
3309 msgstr "zapisuje do gniazda demona"
3310
3311 #: src/proto.c:1194
3312 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
3313 msgstr "receive_file_data: błąd przetwarzania w odpowiedzi wywołania zwrotnego"
3314
3315 #: src/proto.c:1199
3316 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
3317 msgstr ""
3318 "receive_file_data: otrzymano nieoczekiwaną flagę podczas odczytywania "
3319 "fragmentów pliku"
3320
3321 #: src/proto.c:1207
3322 msgid "failed to parse file chunk"
3323 msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
3324
3325 #: src/proto.c:1221
3326 msgid "file receive cancelled by daemon"
3327 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
3328
3329 #: src/virt.c:101 src/virt.c:347
3330 msgid "you cannot set both live and readonly flags"
3331 msgstr "nie można ustawić jednocześnie flag live i readonly"
3332
3333 #: src/virt.c:109
3334 #, c-format
3335 msgid "could not connect to libvirt (code %d, domain %d): %s"
3336 msgstr "nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): %s"
3337
3338 #: src/virt.c:130
3339 #, c-format
3340 msgid "no libvirt domain called '%s': %s"
3341 msgstr "brak domeny biblioteki libvirt o nazwie \"%s\": %s"
3342
3343 #: src/virt.c:185 src/virt.c:435
3344 #, c-format
3345 msgid "error reading libvirt XML information: %s"
3346 msgstr "błąd podczas odczytywania informacji XML biblioteki libvirt: %s"
3347
3348 #: src/virt.c:195 src/virt.c:443
3349 msgid "unable to parse XML information returned by libvirt"
3350 msgstr ""
3351 "nie można przetworzyć informacji XML zwróconej przez bibliotekę libvirt"
3352
3353 #: src/virt.c:201 src/virt.c:449
3354 msgid "unable to create new XPath context"
3355 msgstr "nie można utworzyć nowego kontekstu XPath"
3356
3357 #: src/virt.c:208 src/virt.c:464
3358 msgid "unable to evaluate XPath expression"
3359 msgstr "nie można sprawdzić wyrażenia XPath"
3360
3361 #: src/virt.c:305
3362 msgid "libvirt domain has no disks"
3363 msgstr "domena biblioteki libvirt nie posiada dysków"
3364
3365 #: src/virt.c:358
3366 #, c-format
3367 msgid "error getting domain info: %s"
3368 msgstr "błąd podczas uzyskiwania informacji o domenie: %s"
3369
3370 #: src/virt.c:372
3371 msgid ""
3372 "error: domain is a live virtual machine.\n"
3373 "Writing to the disks of a running virtual machine can cause disk "
3374 "corruption.\n"
3375 "Either use read-only access, or if the guest is running the guestfsd daemon\n"
3376 "specify live access.  In most libguestfs tools these options are --ro or\n"
3377 "--live respectively.  Consult the documentation for further information."
3378 msgstr ""
3379 "błąd: domena jest maszyną wirtualną live.\n"
3380 "Zapisywanie na dyskach uruchomionej maszyny wirtualnej może spowodować\n"
3381 "uszkodzenie danych. Należy użyć dostępu tylko do odczytu lub jeśli gość\n"
3382 "posiada uruchomionego demona guestfsd, należy podać dostęp live. W\n"
3383 "większości narzędzi biblioteki libguestfs te opcje to odpowiednio --ro lub\n"
3384 "--live. Proszę skonsultować się z dokumentacją, aby dowiedzieć się więcej."
3385
3386 #: src/virt.c:492
3387 msgid ""
3388 "this guest has no libvirt <channel> definition for guestfsd\n"
3389 "See ATTACHING TO RUNNING DAEMONS in guestfs(3) for further information."
3390 msgstr ""
3391 "ten gość nie posiada określenia <channel> biblioteki libvirt dla demona "
3392 "guestfsd\n"
3393 "Proszę zobaczyć \"ATTACHING TO RUNNING DAEMONS\" w guestfs(3), aby "
3394 "dowiedzieć się więcej."
3395
3396 #: src/virt.c:517
3397 msgid ""
3398 "add-domain API not available since this version of libguestfs was compiled "
3399 "without libvirt or libxml2"
3400 msgstr ""
3401 "API dodawania domen jest niedostępne, ponieważ ta wersja biblioteki "
3402 "libguestfs została skompilowana bez bibliotek libvirt lub libxml2"
3403
3404 #: test-tool/test-tool.c:79
3405 #, c-format
3406 msgid ""
3407 "libguestfs-test-tool: interactive test tool\n"
3408 "Copyright (C) 2009-2011 Red Hat Inc.\n"
3409 "Usage:\n"
3410 "  libguestfs-test-tool [--options]\n"
3411 "Options:\n"
3412 "  --help         Display usage\n"
3413 "  --qemudir dir  Specify QEMU source directory\n"
3414 "  --qemu qemu    Specify QEMU binary\n"
3415 "  --timeout n\n"
3416 "  -t n           Set launch timeout (default: %d seconds)\n"
3417 msgstr ""
3418
3419 #: test-tool/test-tool.c:127
3420 #, c-format
3421 msgid "libguestfs-test-tool: unknown long option: %s (%d)\n"
3422 msgstr "libguestfs-test-tool: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
3423
3424 #: test-tool/test-tool.c:136
3425 #, c-format
3426 msgid "libguestfs-test-tool: invalid timeout: %s\n"
3427 msgstr "libguestfs-test-tool: nieprawidłowy czas oczekiwania: %s\n"
3428
3429 #: test-tool/test-tool.c:148
3430 #, c-format
3431 msgid "libguestfs-test-tool: unexpected command line option 0x%x\n"
3432 msgstr "libguestfs-test-tool: nieoczekiwana opcja wiersza poleceń 0x%x\n"
3433
3434 #: test-tool/test-tool.c:174
3435 #, c-format
3436 msgid "libguestfs-test-tool: failed to create libguestfs handle\n"
3437 msgstr ""
3438 "libguestfs-test-tool: utworzenie programu obsługi libguestfs nie powiodło "
3439 "się\n"
3440
3441 #: test-tool/test-tool.c:181
3442 #, c-format
3443 msgid "libguestfs-test-tool: failed to add drive '%s'\n"
3444 msgstr "libguestfs-test-tool: dodanie napędu \"%s\" nie powiodło się\n"
3445
3446 #: test-tool/test-tool.c:189
3447 #, c-format
3448 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
3449 msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version nie powiodło się\n"
3450
3451 #: test-tool/test-tool.c:223
3452 #, c-format
3453 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
3454 msgstr "libguestfs-test-tool: uruchomienie przyrządu nie powiodło się\n"
3455
3456 #: test-tool/test-tool.c:235
3457 #, c-format
3458 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run part-disk\n"
3459 msgstr ""
3460
3461 #: test-tool/test-tool.c:241
3462 #, c-format
3463 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
3464 msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 nie powiodło się\n"
3465
3466 #: test-tool/test-tool.c:247
3467 #, c-format
3468 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
3469 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sda1 w / nie powiodło się\n"
3470
3471 #: test-tool/test-tool.c:254
3472 #, c-format
3473 msgid "libguestfs-test-tool: failed to touch file\n"
3474 msgstr ""
3475
3476 #: test-tool/test-tool.c:285
3477 #, c-format
3478 msgid ""
3479 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
3480 "--qemu/--qemudir options cannot be used.\n"
3481 msgstr ""
3482 "Zmienna środowiskowa LIBGUESTFS_QEMU jest już ustawiona, więc nie można\n"
3483 "użyć opcji --qemu/--qemudir.\n"
3484
3485 #: test-tool/test-tool.c:293
3486 #, c-format
3487 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
3488 msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
3489
3490 #: test-tool/test-tool.c:307
3491 #, c-format
3492 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
3493 msgstr "%s: nie wygląda na katalog źródłowy QEMU\n"
3494
3495 #: tools/virt-list-filesystems.pl:148
3496 msgid "virt-list-filesystems: no image or VM name given"
3497 msgstr "virt-list-filesystems: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
3498
3499 #: tools/virt-list-partitions.pl:160
3500 msgid "virt-list-partitions: no image or VM name given"
3501 msgstr "virt-list-partitions: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
3502
3503 #: tools/virt-make-fs.pl:291
3504 msgid "virt-make-fs input output\n"
3505 msgstr "virt-make-fs wejście wyjście\n"
3506
3507 #: tools/virt-make-fs.pl:321
3508 msgid "unexpected output from 'du' command"
3509 msgstr "nieoczekiwane wyjście polecenia \"du\""
3510
3511 #: tools/virt-make-fs.pl:333 tools/virt-make-fs.pl:347
3512 #: tools/virt-make-fs.pl:458
3513 #, perl-brace-format
3514 msgid "{f}: unknown input format: {fmt}\n"
3515 msgstr "{f}: nieznany format wyjścia: {fmt}\n"
3516
3517 #: tools/virt-make-fs.pl:391
3518 #, perl-brace-format
3519 msgid "virt-make-fs: cannot parse size parameter: {sz}\n"
3520 msgstr "virt-make-fs: nie można przetworzyć parametru rozmiaru: {sz}\n"
3521
3522 #: tools/virt-make-fs.pl:406
3523 msgid ""
3524 "qemu-img create: failed to create disk image, see earlier error messages\n"
3525 msgstr ""
3526 "qemu-img create: utworzenie obrazu dysku nie powiodło się, proszę zobaczyć "
3527 "wcześniejsze komunikaty błędów\n"
3528
3529 #: tools/virt-make-fs.pl:417
3530 msgid "virt-make-fs: NTFS support was disabled when libguestfs was compiled\n"
3531 msgstr ""
3532 "virt-make-fs: obsługa systemu plików NTFS została wyłączona podczas "
3533 "komplikacji biblioteki libguestfs\n"
3534
3535 #: tools/virt-make-fs.pl:442
3536 msgid "tar: failed, see earlier messages\n"
3537 msgstr ""
3538 "tar: nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty błędów\n"
3539
3540 #: tools/virt-make-fs.pl:464
3541 msgid "uncompress command failed, see earlier messages\n"
3542 msgstr ""
3543 "polecenie uncompress nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
3544 "komunikaty błędów\n"
3545
3546 #: tools/virt-make-fs.pl:499
3547 msgid ""
3548 "virt-make-fs: error copying contents into filesystem\n"
3549 "An error here usually means that the program did not estimate the\n"
3550 "filesystem size correctly.  Please read the BUGS section of the manpage.\n"
3551 msgstr ""
3552 "virt-make-fs: błąd podczas kopiowania zawartości do systemu plików\n"
3553 "Błąd w tym miejscu zwykle oznacza, że program nie oszacował poprawnie\n"
3554 "rozmiar systemu plików. Proszę przeczytać sekcję BUGS strony podręcznika.\n"
3555
3556 #: tools/virt-tar.pl:193 tools/virt-tar.pl:200
3557 msgid "virt-tar: extract/upload mode specified twice on the command line\n"
3558 msgstr "virt-tar: wydobywa/wysyła tryb podany dwukrotnie w wierszu poleceń\n"
3559
3560 #: tools/virt-tar.pl:222
3561 msgid "virt-tar: no image, VM names, directory or filename given"
3562 msgstr ""
3563 "virt-tar: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych, katalogu lub nazwy "
3564 "pliku"
3565
3566 #: tools/virt-tar.pl:225
3567 msgid "virt-tar: either -x or -u must be specified on the command line\n"
3568 msgstr "virt-tar: należy podać opcję -x lub -u w wierszu poleceń\n"
3569
3570 #: tools/virt-tar.pl:236
3571 #, perl-brace-format
3572 msgid "virt-tar: {tarball}: file not found\n"
3573 msgstr "virt-tar: {tarball}: nie odnaleziono pliku\n"
3574
3575 #: tools/virt-tar.pl:239
3576 #, perl-brace-format
3577 msgid "virt-tar: {dir}: directory name must start with '/' character\n"
3578 msgstr "virt-tar: {dir}: nazwa katalogu musi zaczynać się od znaku \"/\"\n"
3579
3580 #: tools/virt-tar.pl:253 tools/virt-win-reg.pl:261
3581 #, perl-brace-format
3582 msgid ""
3583 "{prog}: No operating system could be detected inside this disk image.\n"
3584 "\n"
3585 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
3586 "machine\n"
3587 "image, or because the OS type is not understood by libguestfs.\n"
3588 "\n"
3589 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
3590 "information about the disk image as possible.\n"
3591 msgstr ""
3592 "{prog}: nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu "
3593 "dysku.\n"
3594 "\n"
3595 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
3596 "maszyną wirtualną lub biblioteka libguestfs nie rozumie tego typu systemu.\n"
3597 "\n"
3598 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
3599 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
3600
3601 #: tools/virt-tar.pl:257 tools/virt-win-reg.pl:265
3602 #, perl-brace-format
3603 msgid "{prog}: multiboot operating systems are not supported.\n"
3604 msgstr "{prog}: systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane.\n"
3605
3606 #: tools/virt-win-reg.pl:245
3607 msgid "no libvirt domain name or disk image given\n"
3608 msgstr "nie podano nazwy domeny libvirt lub obrazu dysku\n"
3609
3610 #: tools/virt-win-reg.pl:287
3611 msgid ""
3612 "expecting 1 or 2 more parameters, subkey path and optionally the value to "
3613 "export\n"
3614 msgstr ""
3615 "oczekiwano jednego lub dwóch parametrów, ścieżki do podklucza i opcjonalnie "
3616 "wartości do wyeksportowania\n"
3617
3618 #: tools/virt-win-reg.pl:446
3619 #, perl-brace-format
3620 msgid "virt-win-reg: {p}: cannot find user directory\n"
3621 msgstr ""
3622
3623 #: tools/virt-win-reg.pl:451
3624 #, perl-brace-format
3625 msgid "virt-win-reg: {p}: not a supported Windows Registry path\n"
3626 msgstr ""
3627 "virt-win-reg: {p}: nie jest obsługiwaną ścieżką rejestru systemu Windows\n"
3628
3629 #: tools/virt-win-reg.pl:522 tools/virt-win-reg.pl:544
3630 #, perl-brace-format
3631 msgid "virt-win-reg: {p}: file not found in guest: {err}\n"
3632 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie odnaleziono pliku w gościu: {err}\n"
3633
3634 #: tools/virt-win-reg.pl:529
3635 #, perl-brace-format
3636 msgid "virt-win-reg: {p}: could not download registry file: {err}\n"
3637 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można pobrać pliku rejestru: {err}\n"
3638
3639 #: tools/virt-win-reg.pl:551
3640 #, perl-brace-format
3641 msgid "virt-win-reg: {p}: could not upload registry file: {err}\n"
3642 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można wysłać pliku rejestru: {err}\n"
3643
3644 #~ msgid "guestfish: could not access termcap or terminfo database.\n"
3645 #~ msgstr ""
3646 #~ "guestfish: nie można uzyskać dostępu do bazy danych termcap lub "
3647 #~ "terminfo.\n"
3648
3649 #~ msgid "guestfish: terminal type \"%s\" not defined.\n"
3650 #~ msgstr "guestfish: typ terminala \"%s\" nie jest określony.\n"
3651
3652 #~ msgid "unknown filesystem label {label}\n"
3653 #~ msgstr "nieznana etykieta systemu plików {label}\n"
3654
3655 #~ msgid "unknown filesystem UUID {uuid}\n"
3656 #~ msgstr "nieznany UUID systemu plików {uuid}\n"