ad4babbf4f5fb17e083a7c0f1007f6417ef7be8a
[libguestfs.git] / po / pl.po
1 # translation of pl.po to Polish
2 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009.
3 #
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: pl\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
8 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
9 "POT-Creation-Date: 2010-06-04 16:38+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2010-05-24 21:26+0200\n"
11 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
12 "Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: fish/alloc.c:37
18 #, c-format
19 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
20 msgstr "należy użyć \"alloc plik rozmiar\", aby utworzyć obraz\n"
21
22 #: fish/alloc.c:51
23 #, c-format
24 msgid "use 'sparse file size' to create a sparse image\n"
25 msgstr "należy użyć \"sparse plik rozmiar\", aby utworzyć rzadki obraz\n"
26
27 #: fish/alloc.c:77
28 #, c-format
29 msgid "can't allocate or add disks after launching\n"
30 msgstr "bez przydzielania lub dodawania dysków po uruchomieniu\n"
31
32 #: fish/alloc.c:156
33 #, c-format
34 msgid "%s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
35 msgstr "%s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
36
37 #: fish/cmds.c:41
38 msgid "Command"
39 msgstr "Polecenie"
40
41 #: fish/cmds.c:41
42 msgid "Description"
43 msgstr "Opis"
44
45 #: fish/cmds.c:43 fish/cmds.c:353
46 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
47 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
48
49 #: fish/cmds.c:44 fish/cmds.c:348
50 msgid "add an image to examine or modify"
51 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
52
53 #: fish/cmds.c:45 fish/cmds.c:358
54 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
55 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
56
57 #: fish/cmds.c:46 fish/cmds.c:508
58 msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
59 msgstr ""
60 "dodaje napęd w trybie tylko do odczytu określając używaną emulację bloku QEMU"
61
62 #: fish/cmds.c:47 fish/cmds.c:503
63 msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
64 msgstr "dodaje napęd określając używaną emulację bloku QEMU"
65
66 #: fish/cmds.c:48 fish/cmds.c:1703
67 msgid "clear Augeas path"
68 msgstr "czyści ścieżkę Augeas"
69
70 #: fish/cmds.c:49 fish/cmds.c:593
71 msgid "close the current Augeas handle"
72 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
73
74 #: fish/cmds.c:50 fish/cmds.c:603
75 msgid "define an Augeas node"
76 msgstr "określa węzeł Augeas"
77
78 #: fish/cmds.c:51 fish/cmds.c:598
79 msgid "define an Augeas variable"
80 msgstr "określa zmienną Augeas"
81
82 #: fish/cmds.c:52 fish/cmds.c:608
83 msgid "look up the value of an Augeas path"
84 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
85
86 #: fish/cmds.c:53 fish/cmds.c:588
87 msgid "create a new Augeas handle"
88 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
89
90 #: fish/cmds.c:54 fish/cmds.c:618
91 msgid "insert a sibling Augeas node"
92 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
93
94 #: fish/cmds.c:55 fish/cmds.c:643
95 msgid "load files into the tree"
96 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
97
98 #: fish/cmds.c:56 fish/cmds.c:648
99 msgid "list Augeas nodes under augpath"
100 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
101
102 #: fish/cmds.c:57 fish/cmds.c:633
103 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
104 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
105
106 #: fish/cmds.c:58 fish/cmds.c:628
107 msgid "move Augeas node"
108 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
109
110 #: fish/cmds.c:59 fish/cmds.c:623
111 msgid "remove an Augeas path"
112 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
113
114 #: fish/cmds.c:60 fish/cmds.c:638
115 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
116 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
117
118 #: fish/cmds.c:61 fish/cmds.c:613
119 msgid "set Augeas path to value"
120 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
121
122 #: fish/cmds.c:62 fish/cmds.c:1588
123 msgid "test availability of some parts of the API"
124 msgstr "testuje dostępność niektórych części API"
125
126 #: fish/cmds.c:63 fish/cmds.c:1763
127 #, fuzzy
128 msgid "return a list of all optional groups"
129 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
130
131 #: fish/cmds.c:64 fish/cmds.c:1718
132 msgid "upload base64-encoded data to file"
133 msgstr "wysyła dane zakodowane jako base64 do pliku"
134
135 #: fish/cmds.c:65 fish/cmds.c:1723
136 msgid "download file and encode as base64"
137 msgstr "pobiera plik i koduje go jako base64"
138
139 #: fish/cmds.c:66 fish/cmds.c:828
140 msgid "flush device buffers"
141 msgstr "czyści bufory urządzenia"
142
143 #: fish/cmds.c:67 fish/cmds.c:808
144 msgid "get blocksize of block device"
145 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
146
147 #: fish/cmds.c:68 fish/cmds.c:798
148 msgid "is block device set to read-only"
149 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
150
151 #: fish/cmds.c:69 fish/cmds.c:823
152 msgid "get total size of device in bytes"
153 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
154
155 #: fish/cmds.c:70 fish/cmds.c:803
156 msgid "get sectorsize of block device"
157 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
158
159 #: fish/cmds.c:71 fish/cmds.c:818
160 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
161 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
162
163 #: fish/cmds.c:72 fish/cmds.c:833
164 msgid "reread partition table"
165 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
166
167 #: fish/cmds.c:73 fish/cmds.c:813
168 msgid "set blocksize of block device"
169 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
170
171 #: fish/cmds.c:74 fish/cmds.c:788
172 msgid "set block device to read-only"
173 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
174
175 #: fish/cmds.c:75 fish/cmds.c:793
176 msgid "set block device to read-write"
177 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
178
179 #: fish/cmds.c:76 fish/cmds.c:1493
180 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
181 msgstr ""
182 "zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość znaków"
183
184 #: fish/cmds.c:77 fish/cmds.c:528
185 msgid "list the contents of a file"
186 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
187
188 #: fish/cmds.c:78 fish/cmds.c:848
189 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
190 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
191
192 #: fish/cmds.c:79 fish/cmds.c:1693
193 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of the contents of a device"
194 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC zawartości urządzenia"
195
196 #: fish/cmds.c:80 fish/cmds.c:1728
197 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of files in a directory"
198 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC plików w katalogu"
199
200 #: fish/cmds.c:81 fish/cmds.c:678
201 msgid "change file mode"
202 msgstr "zmienia tryb pliku"
203
204 #: fish/cmds.c:82 fish/cmds.c:155 fish/cmds.c:683 fish/cmds.c:1523
205 msgid "change file owner and group"
206 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
207
208 #: fish/cmds.c:83 fish/cmds.c:758
209 msgid "run a command from the guest filesystem"
210 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
211
212 #: fish/cmds.c:84 fish/cmds.c:763
213 msgid "run a command, returning lines"
214 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
215
216 #: fish/cmds.c:85 fish/cmds.c:363
217 msgid "add qemu parameters"
218 msgstr "dodaje parametry QEMU"
219
220 #: fish/cmds.c:86 fish/cmds.c:1643
221 msgid "copy size bytes from source to destination using dd"
222 msgstr "kopiuje bajty rozmiaru ze źródła do celu używając dd"
223
224 #: fish/cmds.c:87 fish/cmds.c:943
225 msgid "copy a file"
226 msgstr "kopiuje plik"
227
228 #: fish/cmds.c:88 fish/cmds.c:948
229 msgid "copy a file or directory recursively"
230 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
231
232 #: fish/cmds.c:89 fish/cmds.c:1593
233 msgid "copy from source to destination using dd"
234 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
235
236 #: fish/cmds.c:90 fish/cmds.c:888
237 msgid "debugging and internals"
238 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
239
240 #: fish/cmds.c:91 fish/cmds.c:1713
241 msgid "upload a file to the appliance (internal use only)"
242 msgstr "wysyła plik do przyrządu (tylko do użytku wewnętrznego)"
243
244 #: fish/cmds.c:92 fish/cmds.c:1133
245 msgid "report file system disk space usage"
246 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
247
248 #: fish/cmds.c:93 fish/cmds.c:1138
249 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
250 msgstr ""
251 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
252
253 #: fish/cmds.c:94 fish/cmds.c:963
254 msgid "return kernel messages"
255 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
256
257 #: fish/cmds.c:95 fish/cmds.c:843
258 msgid "download a file to the local machine"
259 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
260
261 #: fish/cmds.c:96 fish/cmds.c:958
262 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
263 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
264
265 #: fish/cmds.c:97 fish/cmds.c:1143
266 msgid "estimate file space usage"
267 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
268
269 #: fish/cmds.c:98 fish/cmds.c:1048
270 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
271 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
272
273 #: fish/cmds.c:99 fish/cmds.c:1483
274 msgid "echo arguments back to the client"
275 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
276
277 #: fish/cmds.c:100 fish/cmds.c:101 fish/cmds.c:106 fish/cmds.c:107
278 #: fish/cmds.c:133 fish/cmds.c:134 fish/cmds.c:322 fish/cmds.c:323
279 #: fish/cmds.c:327 fish/cmds.c:328 fish/cmds.c:330 fish/cmds.c:331
280 #: fish/cmds.c:1263 fish/cmds.c:1268 fish/cmds.c:1273 fish/cmds.c:1278
281 #: fish/cmds.c:1283 fish/cmds.c:1288 fish/cmds.c:1293 fish/cmds.c:1298
282 #: fish/cmds.c:1303 fish/cmds.c:1308 fish/cmds.c:1313 fish/cmds.c:1318
283 msgid "return lines matching a pattern"
284 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
285
286 #: fish/cmds.c:102 fish/cmds.c:973
287 msgid "test if two files have equal contents"
288 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
289
290 #: fish/cmds.c:103 fish/cmds.c:688
291 msgid "test if file or directory exists"
292 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
293
294 #: fish/cmds.c:104 fish/cmds.c:105 fish/cmds.c:1353 fish/cmds.c:1768
295 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
296 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
297
298 #: fish/cmds.c:108 fish/cmds.c:753
299 msgid "determine file type"
300 msgstr "określa typ pliku"
301
302 #: fish/cmds.c:109 fish/cmds.c:1598
303 msgid "return the size of the file in bytes"
304 msgstr "zwraca rozmiar pliku w bajtach"
305
306 #: fish/cmds.c:110 fish/cmds.c:1583
307 msgid "fill a file with octets"
308 msgstr "wypełnia plik oktetami"
309
310 #: fish/cmds.c:111 fish/cmds.c:1733
311 msgid "fill a file with a repeating pattern of bytes"
312 msgstr "wypełnia plik powtarzającym się wzorem bajtów"
313
314 #: fish/cmds.c:112 fish/cmds.c:1043
315 msgid "find all files and directories"
316 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
317
318 #: fish/cmds.c:113 fish/cmds.c:1488
319 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
320 msgstr ""
321 "znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem NUL"
322
323 #: fish/cmds.c:114 fish/cmds.c:928
324 msgid "run the filesystem checker"
325 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
326
327 #: fish/cmds.c:115 fish/cmds.c:393
328 msgid "get the additional kernel options"
329 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
330
331 #: fish/cmds.c:116 fish/cmds.c:403
332 msgid "get autosync mode"
333 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
334
335 #: fish/cmds.c:117 fish/cmds.c:488
336 msgid "get direct appliance mode flag"
337 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
338
339 #: fish/cmds.c:118 fish/cmds.c:913
340 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
341 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
342
343 #: fish/cmds.c:119 fish/cmds.c:923
344 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
345 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
346
347 #: fish/cmds.c:120 fish/cmds.c:448
348 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
349 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
350
351 #: fish/cmds.c:121 fish/cmds.c:383
352 msgid "get the search path"
353 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
354
355 #: fish/cmds.c:122 fish/cmds.c:453
356 msgid "get PID of qemu subprocess"
357 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
358
359 #: fish/cmds.c:123 fish/cmds.c:373
360 msgid "get the qemu binary"
361 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
362
363 #: fish/cmds.c:124 fish/cmds.c:498
364 msgid "get recovery process enabled flag"
365 msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
366
367 #: fish/cmds.c:125 fish/cmds.c:468
368 msgid "get SELinux enabled flag"
369 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
370
371 #: fish/cmds.c:126 fish/cmds.c:438
372 msgid "get the current state"
373 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
374
375 #: fish/cmds.c:127 fish/cmds.c:478
376 msgid "get command trace enabled flag"
377 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
378
379 #: fish/cmds.c:128 fish/cmds.c:1708
380 msgid "get the current umask"
381 msgstr "uzyskuje bieżące \"umask\""
382
383 #: fish/cmds.c:129 fish/cmds.c:413
384 msgid "get verbose mode"
385 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
386
387 #: fish/cmds.c:130 fish/cmds.c:1438
388 msgid "get SELinux security context"
389 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
390
391 #: fish/cmds.c:131 fish/cmds.c:156 fish/cmds.c:1213 fish/cmds.c:1218
392 msgid "list extended attributes of a file or directory"
393 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
394
395 #: fish/cmds.c:132 fish/cmds.c:1073
396 msgid "expand a wildcard path"
397 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
398
399 #: fish/cmds.c:135 fish/cmds.c:938
400 msgid "install GRUB"
401 msgstr "instaluje program GRUB"
402
403 #: fish/cmds.c:136 fish/cmds.c:1113
404 msgid "return first 10 lines of a file"
405 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
406
407 #: fish/cmds.c:137 fish/cmds.c:1118
408 msgid "return first N lines of a file"
409 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
410
411 #: fish/cmds.c:138 fish/cmds.c:988
412 msgid "dump a file in hexadecimal"
413 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
414
415 #: fish/cmds.c:139 fish/cmds.c:1613
416 msgid "list the contents of a single file in an initrd"
417 msgstr "wyświetla listę zawartości pojedynczego pliku w initrd"
418
419 #: fish/cmds.c:140 fish/cmds.c:1148
420 msgid "list files in an initrd"
421 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
422
423 #: fish/cmds.c:141 fish/cmds.c:1408
424 msgid "add an inotify watch"
425 msgstr "dodaje obserwację inotify"
426
427 #: fish/cmds.c:142 fish/cmds.c:1428
428 msgid "close the inotify handle"
429 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
430
431 #: fish/cmds.c:143 fish/cmds.c:1423
432 msgid "return list of watched files that had events"
433 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
434
435 #: fish/cmds.c:144 fish/cmds.c:1403
436 msgid "create an inotify handle"
437 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
438
439 #: fish/cmds.c:145 fish/cmds.c:1418
440 msgid "return list of inotify events"
441 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
442
443 #: fish/cmds.c:146 fish/cmds.c:1413
444 msgid "remove an inotify watch"
445 msgstr "usuwa obserwację inotify"
446
447 #: fish/cmds.c:147 fish/cmds.c:433
448 msgid "is busy processing a command"
449 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
450
451 #: fish/cmds.c:148 fish/cmds.c:423
452 msgid "is in configuration state"
453 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
454
455 #: fish/cmds.c:149 fish/cmds.c:150 fish/cmds.c:693 fish/cmds.c:698
456 msgid "test if file exists"
457 msgstr "testuje, czy plik istnieje"
458
459 #: fish/cmds.c:151 fish/cmds.c:428
460 msgid "is launching subprocess"
461 msgstr "uruchamia podprocesy"
462
463 #: fish/cmds.c:152 fish/cmds.c:418
464 msgid "is ready to accept commands"
465 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
466
467 #: fish/cmds.c:153 fish/cmds.c:343
468 msgid "kill the qemu subprocess"
469 msgstr "niszczy podproces QEMU"
470
471 #: fish/cmds.c:154 fish/cmds.c:338
472 msgid "launch the qemu subprocess"
473 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
474
475 #: fish/cmds.c:157 fish/cmds.c:543
476 msgid "list the block devices"
477 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
478
479 #: fish/cmds.c:158 fish/cmds.c:548
480 msgid "list the partitions"
481 msgstr "wyświetla listę partycji"
482
483 #: fish/cmds.c:159 fish/cmds.c:533
484 msgid "list the files in a directory (long format)"
485 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
486
487 #: fish/cmds.c:160 fish/cmds.c:161 fish/cmds.c:1328 fish/cmds.c:1333
488 msgid "create a hard link"
489 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
490
491 #: fish/cmds.c:162 fish/cmds.c:163 fish/cmds.c:1338 fish/cmds.c:1343
492 msgid "create a symbolic link"
493 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
494
495 #: fish/cmds.c:164 fish/cmds.c:239 fish/cmds.c:1233 fish/cmds.c:1238
496 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
497 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
498
499 #: fish/cmds.c:165 fish/cmds.c:538
500 msgid "list the files in a directory"
501 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
502
503 #: fish/cmds.c:166 fish/cmds.c:262 fish/cmds.c:1223 fish/cmds.c:1228
504 msgid "set extended attribute of a file or directory"
505 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
506
507 #: fish/cmds.c:167 fish/cmds.c:773
508 msgid "get file information for a symbolic link"
509 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
510
511 #: fish/cmds.c:168 fish/cmds.c:1528
512 msgid "lstat on multiple files"
513 msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
514
515 #: fish/cmds.c:169 fish/cmds.c:713
516 msgid "create an LVM logical volume"
517 msgstr "tworzy wolumin logiczny LVM"
518
519 #: fish/cmds.c:170 fish/cmds.c:748
520 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
521 msgstr ""
522 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
523
524 #: fish/cmds.c:171 fish/cmds.c:893
525 msgid "remove an LVM logical volume"
526 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
527
528 #: fish/cmds.c:172 fish/cmds.c:1603
529 msgid "rename an LVM logical volume"
530 msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
531
532 #: fish/cmds.c:173 fish/cmds.c:1033
533 msgid "resize an LVM logical volume"
534 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
535
536 #: fish/cmds.c:174 fish/cmds.c:1698
537 msgid "expand an LV to fill free space"
538 msgstr "rozszerza wolumin logiczny, aby wypełnić wolne miejsce"
539
540 #: fish/cmds.c:175 fish/cmds.c:176 fish/cmds.c:563 fish/cmds.c:578
541 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
542 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
543
544 #: fish/cmds.c:177 fish/cmds.c:1628
545 msgid "get the UUID of a logical volume"
546 msgstr "uzyskuje UUID woluminu logicznego"
547
548 #: fish/cmds.c:178 fish/cmds.c:1533
549 msgid "lgetxattr on multiple files"
550 msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
551
552 #: fish/cmds.c:179 fish/cmds.c:668
553 msgid "create a directory"
554 msgstr "tworzy katalog"
555
556 #: fish/cmds.c:180 fish/cmds.c:1518
557 msgid "create a directory with a particular mode"
558 msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
559
560 #: fish/cmds.c:181 fish/cmds.c:673
561 msgid "create a directory and parents"
562 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
563
564 #: fish/cmds.c:182 fish/cmds.c:1093
565 msgid "create a temporary directory"
566 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
567
568 #: fish/cmds.c:183 fish/cmds.c:184 fish/cmds.c:185 fish/cmds.c:1463
569 #: fish/cmds.c:1468 fish/cmds.c:1473
570 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
571 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
572
573 #: fish/cmds.c:186 fish/cmds.c:1448
574 msgid "make ext2/3/4 external journal"
575 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
576
577 #: fish/cmds.c:187 fish/cmds.c:1453
578 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
579 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
580
581 #: fish/cmds.c:188 fish/cmds.c:1458
582 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
583 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
584
585 #: fish/cmds.c:189 fish/cmds.c:1178
586 msgid "make FIFO (named pipe)"
587 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
588
589 #: fish/cmds.c:190 fish/cmds.c:718
590 msgid "make a filesystem"
591 msgstr "tworzy system plików"
592
593 #: fish/cmds.c:191 fish/cmds.c:1443
594 msgid "make a filesystem with block size"
595 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
596
597 #: fish/cmds.c:192 fish/cmds.c:1248
598 msgid "create a mountpoint"
599 msgstr "tworzy punkt montowania"
600
601 #: fish/cmds.c:193 fish/cmds.c:1173
602 msgid "make block, character or FIFO devices"
603 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
604
605 #: fish/cmds.c:194 fish/cmds.c:1183
606 msgid "make block device node"
607 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
608
609 #: fish/cmds.c:195 fish/cmds.c:1188
610 msgid "make char device node"
611 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
612
613 #: fish/cmds.c:196 fish/cmds.c:1158
614 msgid "create a swap partition"
615 msgstr "tworzy partycję wymiany"
616
617 #: fish/cmds.c:197 fish/cmds.c:1163
618 msgid "create a swap partition with a label"
619 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
620
621 #: fish/cmds.c:198 fish/cmds.c:1168
622 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
623 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
624
625 #: fish/cmds.c:199 fish/cmds.c:1398
626 msgid "create a swap file"
627 msgstr "tworzy plik wymiany"
628
629 #: fish/cmds.c:200 fish/cmds.c:1478
630 msgid "load a kernel module"
631 msgstr "wczytuje moduł jądra"
632
633 #: fish/cmds.c:201 fish/cmds.c:513
634 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
635 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
636
637 #: fish/cmds.c:202 fish/cmds.c:1153
638 msgid "mount a file using the loop device"
639 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
640
641 #: fish/cmds.c:203 fish/cmds.c:878
642 msgid "mount a guest disk with mount options"
643 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
644
645 #: fish/cmds.c:204 fish/cmds.c:873
646 msgid "mount a guest disk, read-only"
647 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
648
649 #: fish/cmds.c:205 fish/cmds.c:883
650 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
651 msgstr ""
652 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
653 "plików"
654
655 #: fish/cmds.c:206 fish/cmds.c:1243
656 msgid "show mountpoints"
657 msgstr "wyświetla punkty montowania"
658
659 #: fish/cmds.c:207 fish/cmds.c:738
660 msgid "show mounted filesystems"
661 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
662
663 #: fish/cmds.c:208 fish/cmds.c:953
664 msgid "move a file"
665 msgstr "przenosi plik"
666
667 #: fish/cmds.c:209 fish/cmds.c:1058
668 msgid "probe NTFS volume"
669 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
670
671 #: fish/cmds.c:210 fish/cmds.c:1663
672 msgid "resize an NTFS filesystem"
673 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS"
674
675 #: fish/cmds.c:211 fish/cmds.c:1758
676 msgid "resize an NTFS filesystem (with size)"
677 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS (za pomocą rozmiaru)"
678
679 #: fish/cmds.c:212 fish/cmds.c:1553
680 msgid "add a partition to the device"
681 msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
682
683 #: fish/cmds.c:213 fish/cmds.c:1673
684 msgid "delete a partition"
685 msgstr "usuwa partycję"
686
687 #: fish/cmds.c:214 fish/cmds.c:1558
688 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
689 msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
690
691 #: fish/cmds.c:215 fish/cmds.c:1678
692 msgid "return true if a partition is bootable"
693 msgstr "zwraca wartość \"true\", jeśli partycja jest startowa"
694
695 #: fish/cmds.c:216 fish/cmds.c:1683
696 msgid "get the MBR type byte (ID byte) from a partition"
697 msgstr "uzyskuje bajt typu MBR (bajt identyfikatora) z partycji"
698
699 #: fish/cmds.c:217 fish/cmds.c:1578
700 msgid "get the partition table type"
701 msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
702
703 #: fish/cmds.c:218 fish/cmds.c:1548
704 msgid "create an empty partition table"
705 msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
706
707 #: fish/cmds.c:219 fish/cmds.c:1573
708 msgid "list partitions on a device"
709 msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
710
711 #: fish/cmds.c:220 fish/cmds.c:1563
712 msgid "make a partition bootable"
713 msgstr "zmienia partycję na startową"
714
715 #: fish/cmds.c:221 fish/cmds.c:1688
716 msgid "set the MBR type byte (ID byte) of a partition"
717 msgstr "ustawia bajt typu MBR (bajt identyfikatora) partycji"
718
719 #: fish/cmds.c:222 fish/cmds.c:1568
720 msgid "set partition name"
721 msgstr "ustawia nazwę partycji"
722
723 #: fish/cmds.c:223 fish/cmds.c:968
724 msgid "ping the guest daemon"
725 msgstr "odpytuje demona gościa"
726
727 #: fish/cmds.c:224 fish/cmds.c:1543
728 msgid "read part of a file"
729 msgstr "odczytuje część pliku"
730
731 #: fish/cmds.c:225 fish/cmds.c:703
732 msgid "create an LVM physical volume"
733 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
734
735 #: fish/cmds.c:226 fish/cmds.c:903
736 msgid "remove an LVM physical volume"
737 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
738
739 #: fish/cmds.c:227 fish/cmds.c:998
740 msgid "resize an LVM physical volume"
741 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
742
743 #: fish/cmds.c:228 fish/cmds.c:1753
744 msgid "resize an LVM physical volume (with size)"
745 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM (za pomocą rozmiaru)"
746
747 #: fish/cmds.c:229 fish/cmds.c:230 fish/cmds.c:553 fish/cmds.c:568
748 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
749 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
750
751 #: fish/cmds.c:231 fish/cmds.c:1618
752 msgid "get the UUID of a physical volume"
753 msgstr "uzyskuje UUID woluminu fizycznego"
754
755 #: fish/cmds.c:232 fish/cmds.c:1743
756 msgid "write to part of a file"
757 msgstr "zapisuje do części pliku"
758
759 #: fish/cmds.c:233 fish/cmds.c:1258
760 msgid "read a file"
761 msgstr "odczytuje plik"
762
763 #: fish/cmds.c:234 fish/cmds.c:583
764 msgid "read file as lines"
765 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
766
767 #: fish/cmds.c:235 fish/cmds.c:1198
768 msgid "read directories entries"
769 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
770
771 #: fish/cmds.c:236 fish/cmds.c:1348
772 msgid "read the target of a symbolic link"
773 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
774
775 #: fish/cmds.c:237 fish/cmds.c:1538
776 msgid "readlink on multiple files"
777 msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
778
779 #: fish/cmds.c:238 fish/cmds.c:1323
780 msgid "canonicalized absolute pathname"
781 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
782
783 #: fish/cmds.c:240 fish/cmds.c:1038
784 #, fuzzy
785 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem"
786 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2/ext3"
787
788 #: fish/cmds.c:241 fish/cmds.c:1748
789 #, fuzzy
790 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem (with size)"
791 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2/ext3 (za pomocą rozmiaru)"
792
793 #: fish/cmds.c:242 fish/cmds.c:653
794 msgid "remove a file"
795 msgstr "usuwa plik"
796
797 #: fish/cmds.c:243 fish/cmds.c:663
798 msgid "remove a file or directory recursively"
799 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
800
801 #: fish/cmds.c:244 fish/cmds.c:658
802 msgid "remove a directory"
803 msgstr "usuwa katalog"
804
805 #: fish/cmds.c:245 fish/cmds.c:1253
806 msgid "remove a mountpoint"
807 msgstr "usuwa punkt montowania"
808
809 #: fish/cmds.c:246 fish/cmds.c:1078
810 msgid "scrub (securely wipe) a device"
811 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
812
813 #: fish/cmds.c:247 fish/cmds.c:1083
814 msgid "scrub (securely wipe) a file"
815 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
816
817 #: fish/cmds.c:248 fish/cmds.c:1088
818 msgid "scrub (securely wipe) free space"
819 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
820
821 #: fish/cmds.c:249 fish/cmds.c:388
822 msgid "add options to kernel command line"
823 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
824
825 #: fish/cmds.c:250 fish/cmds.c:398
826 msgid "set autosync mode"
827 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
828
829 #: fish/cmds.c:251 fish/cmds.c:483
830 msgid "enable or disable direct appliance mode"
831 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
832
833 #: fish/cmds.c:252 fish/cmds.c:908
834 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
835 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
836
837 #: fish/cmds.c:253 fish/cmds.c:918
838 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
839 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
840
841 #: fish/cmds.c:254 fish/cmds.c:443
842 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
843 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
844
845 #: fish/cmds.c:255 fish/cmds.c:378
846 msgid "set the search path"
847 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
848
849 #: fish/cmds.c:256 fish/cmds.c:368
850 msgid "set the qemu binary"
851 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
852
853 #: fish/cmds.c:257 fish/cmds.c:493
854 msgid "enable or disable the recovery process"
855 msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
856
857 #: fish/cmds.c:258 fish/cmds.c:463
858 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
859 msgstr ""
860 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
861
862 #: fish/cmds.c:259 fish/cmds.c:473
863 msgid "enable or disable command traces"
864 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
865
866 #: fish/cmds.c:260 fish/cmds.c:408
867 msgid "set verbose mode"
868 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
869
870 #: fish/cmds.c:261 fish/cmds.c:1433
871 msgid "set SELinux security context"
872 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
873
874 #: fish/cmds.c:263 fish/cmds.c:264 fish/cmds.c:723 fish/cmds.c:1203
875 msgid "create partitions on a block device"
876 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
877
878 #: fish/cmds.c:265 fish/cmds.c:1003
879 msgid "modify a single partition on a block device"
880 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
881
882 #: fish/cmds.c:266 fish/cmds.c:1018
883 msgid "display the disk geometry from the partition table"
884 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
885
886 #: fish/cmds.c:267 fish/cmds.c:1013
887 msgid "display the kernel geometry"
888 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
889
890 #: fish/cmds.c:268 fish/cmds.c:1008
891 msgid "display the partition table"
892 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
893
894 #: fish/cmds.c:269 fish/cmds.c:1063
895 msgid "run a command via the shell"
896 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
897
898 #: fish/cmds.c:270 fish/cmds.c:1068
899 msgid "run a command via the shell returning lines"
900 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
901
902 #: fish/cmds.c:271 fish/cmds.c:1053
903 msgid "sleep for some seconds"
904 msgstr "usypia na kilka sekund"
905
906 #: fish/cmds.c:272 fish/cmds.c:768
907 msgid "get file information"
908 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
909
910 #: fish/cmds.c:273 fish/cmds.c:778
911 msgid "get file system statistics"
912 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
913
914 #: fish/cmds.c:274 fish/cmds.c:275 fish/cmds.c:978 fish/cmds.c:983
915 msgid "print the printable strings in a file"
916 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
917
918 #: fish/cmds.c:276 fish/cmds.c:1363
919 msgid "disable swap on device"
920 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
921
922 #: fish/cmds.c:277 fish/cmds.c:1373
923 msgid "disable swap on file"
924 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
925
926 #: fish/cmds.c:278 fish/cmds.c:1383
927 msgid "disable swap on labeled swap partition"
928 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
929
930 #: fish/cmds.c:279 fish/cmds.c:1393
931 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
932 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
933
934 #: fish/cmds.c:280 fish/cmds.c:1358
935 msgid "enable swap on device"
936 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
937
938 #: fish/cmds.c:281 fish/cmds.c:1368
939 msgid "enable swap on file"
940 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
941
942 #: fish/cmds.c:282 fish/cmds.c:1378
943 msgid "enable swap on labeled swap partition"
944 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
945
946 #: fish/cmds.c:283 fish/cmds.c:1388
947 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
948 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
949
950 #: fish/cmds.c:284 fish/cmds.c:518
951 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
952 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
953
954 #: fish/cmds.c:285 fish/cmds.c:1123
955 msgid "return last 10 lines of a file"
956 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
957
958 #: fish/cmds.c:286 fish/cmds.c:1128
959 msgid "return last N lines of a file"
960 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
961
962 #: fish/cmds.c:287 fish/cmds.c:853
963 msgid "unpack tarfile to directory"
964 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
965
966 #: fish/cmds.c:288 fish/cmds.c:858
967 msgid "pack directory into tarfile"
968 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
969
970 #: fish/cmds.c:289 fish/cmds.c:295 fish/cmds.c:863 fish/cmds.c:1653
971 msgid "unpack compressed tarball to directory"
972 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
973
974 #: fish/cmds.c:290 fish/cmds.c:296 fish/cmds.c:868 fish/cmds.c:1658
975 msgid "pack directory into compressed tarball"
976 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
977
978 #: fish/cmds.c:291 fish/cmds.c:523
979 msgid "update file timestamps or create a new file"
980 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
981
982 #: fish/cmds.c:292 fish/cmds.c:1503
983 msgid "truncate a file to zero size"
984 msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
985
986 #: fish/cmds.c:293 fish/cmds.c:1508
987 msgid "truncate a file to a particular size"
988 msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
989
990 #: fish/cmds.c:294 fish/cmds.c:783
991 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
992 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
993
994 #: fish/cmds.c:297 fish/cmds.c:1193
995 msgid "set file mode creation mask (umask)"
996 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
997
998 #: fish/cmds.c:298 fish/cmds.c:733
999 msgid "unmount a filesystem"
1000 msgstr "odmontowuje system plików"
1001
1002 #: fish/cmds.c:299 fish/cmds.c:743
1003 msgid "unmount all filesystems"
1004 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
1005
1006 #: fish/cmds.c:300 fish/cmds.c:838
1007 msgid "upload a file from the local machine"
1008 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny"
1009
1010 #: fish/cmds.c:301 fish/cmds.c:1513
1011 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
1012 msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
1013
1014 #: fish/cmds.c:302 fish/cmds.c:458
1015 msgid "get the library version number"
1016 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
1017
1018 #: fish/cmds.c:303 fish/cmds.c:1773
1019 #, fuzzy
1020 msgid "get the filesystem label"
1021 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
1022
1023 #: fish/cmds.c:304 fish/cmds.c:1498
1024 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
1025 msgstr ""
1026 "uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
1027 "zamontowanemu urządzeniu"
1028
1029 #: fish/cmds.c:305 fish/cmds.c:1778
1030 #, fuzzy
1031 msgid "get the filesystem UUID"
1032 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
1033
1034 #: fish/cmds.c:306 fish/cmds.c:1028
1035 msgid "activate or deactivate some volume groups"
1036 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
1037
1038 #: fish/cmds.c:307 fish/cmds.c:1023
1039 msgid "activate or deactivate all volume groups"
1040 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
1041
1042 #: fish/cmds.c:308 fish/cmds.c:708
1043 msgid "create an LVM volume group"
1044 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
1045
1046 #: fish/cmds.c:309 fish/cmds.c:1638
1047 msgid "get the LV UUIDs of all LVs in the volume group"
1048 msgstr "uzyskuje UUID wszystkich woluminów logicznych w grupie woluminów"
1049
1050 #: fish/cmds.c:310 fish/cmds.c:1633
1051 msgid "get the PV UUIDs containing the volume group"
1052 msgstr "uzyskuje UUID woluminów fizycznych zawierających grupę woluminów"
1053
1054 #: fish/cmds.c:311 fish/cmds.c:898
1055 msgid "remove an LVM volume group"
1056 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
1057
1058 #: fish/cmds.c:312 fish/cmds.c:1608
1059 msgid "rename an LVM volume group"
1060 msgstr "zmienia nazwę grupy woluminów LVM"
1061
1062 #: fish/cmds.c:313 fish/cmds.c:314 fish/cmds.c:558 fish/cmds.c:573
1063 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
1064 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
1065
1066 #: fish/cmds.c:315 fish/cmds.c:1668
1067 msgid "rescan for LVM physical volumes, volume groups and logical volumes"
1068 msgstr ""
1069 "ponownie skanuje woluminy fizyczne, grupy woluminów i woluminy logiczne LVM"
1070
1071 #: fish/cmds.c:316 fish/cmds.c:1623
1072 msgid "get the UUID of a volume group"
1073 msgstr "uzyskuje UUID grupy woluminów"
1074
1075 #: fish/cmds.c:317 fish/cmds.c:1108
1076 msgid "count characters in a file"
1077 msgstr "liczy znaki w pliku"
1078
1079 #: fish/cmds.c:318 fish/cmds.c:1098
1080 msgid "count lines in a file"
1081 msgstr "liczy wiersze w pliku"
1082
1083 #: fish/cmds.c:319 fish/cmds.c:1103
1084 msgid "count words in a file"
1085 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
1086
1087 #: fish/cmds.c:320 fish/cmds.c:1738
1088 msgid "create a new file"
1089 msgstr "tworzy nowy plik"
1090
1091 #: fish/cmds.c:321 fish/cmds.c:728
1092 msgid "create a file"
1093 msgstr "tworzy plik"
1094
1095 #: fish/cmds.c:324 fish/cmds.c:933
1096 msgid "write zeroes to the device"
1097 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
1098
1099 #: fish/cmds.c:325 fish/cmds.c:1648
1100 msgid "write zeroes to an entire device"
1101 msgstr "zapisuje zera na całym urządzeniu"
1102
1103 #: fish/cmds.c:326 fish/cmds.c:993
1104 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
1105 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
1106
1107 #: fish/cmds.c:329 fish/cmds.c:1208
1108 msgid "determine file type inside a compressed file"
1109 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
1110
1111 #: fish/cmds.c:332
1112 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
1113 msgstr ""
1114 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
1115 "pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc "
1116 "o poleceniu."
1117
1118 #: fish/cmds.c:2058 fish/cmds.c:2070 fish/cmds.c:2083 fish/cmds.c:2097
1119 #: fish/cmds.c:2111 fish/cmds.c:2126 fish/cmds.c:2141 fish/cmds.c:2154
1120 #: fish/cmds.c:2169 fish/cmds.c:2182 fish/cmds.c:2197 fish/cmds.c:2210
1121 #: fish/cmds.c:2224 fish/cmds.c:2237 fish/cmds.c:2252 fish/cmds.c:2265
1122 #: fish/cmds.c:2279 fish/cmds.c:2293 fish/cmds.c:2307 fish/cmds.c:2321
1123 #: fish/cmds.c:2335 fish/cmds.c:2350 fish/cmds.c:2381 fish/cmds.c:2395
1124 #: fish/cmds.c:2409 fish/cmds.c:2425 fish/cmds.c:2438 fish/cmds.c:2453
1125 #: fish/cmds.c:2466 fish/cmds.c:2481 fish/cmds.c:2494 fish/cmds.c:2509
1126 #: fish/cmds.c:2522 fish/cmds.c:2538 fish/cmds.c:2554 fish/cmds.c:2570
1127 #: fish/cmds.c:2584 fish/cmds.c:2597 fish/cmds.c:2613 fish/cmds.c:2632
1128 #: fish/cmds.c:2651 fish/cmds.c:2669 fish/cmds.c:2684 fish/cmds.c:2699
1129 #: fish/cmds.c:2714 fish/cmds.c:2729 fish/cmds.c:2744 fish/cmds.c:2759
1130 #: fish/cmds.c:2774 fish/cmds.c:2790 fish/cmds.c:2810 fish/cmds.c:2844
1131 #: fish/cmds.c:2858 fish/cmds.c:2877 fish/cmds.c:2896 fish/cmds.c:2914
1132 #: fish/cmds.c:2931 fish/cmds.c:2947 fish/cmds.c:2964 fish/cmds.c:2979
1133 #: fish/cmds.c:2995 fish/cmds.c:3007 fish/cmds.c:3020 fish/cmds.c:3037
1134 #: fish/cmds.c:3053 fish/cmds.c:3069 fish/cmds.c:3085 fish/cmds.c:3101
1135 #: fish/cmds.c:3118 fish/cmds.c:3155 fish/cmds.c:3209 fish/cmds.c:3227
1136 #: fish/cmds.c:3245 fish/cmds.c:3263 fish/cmds.c:3278 fish/cmds.c:3297
1137 #: fish/cmds.c:3332 fish/cmds.c:3351 fish/cmds.c:3427 fish/cmds.c:3463
1138 #: fish/cmds.c:3476 fish/cmds.c:3491 fish/cmds.c:3503 fish/cmds.c:3516
1139 #: fish/cmds.c:3535 fish/cmds.c:3554 fish/cmds.c:3573 fish/cmds.c:3592
1140 #: fish/cmds.c:3611 fish/cmds.c:3630 fish/cmds.c:3647 fish/cmds.c:3661
1141 #: fish/cmds.c:3675 fish/cmds.c:3691 fish/cmds.c:3707 fish/cmds.c:3724
1142 #: fish/cmds.c:3757 fish/cmds.c:3773 fish/cmds.c:3789 fish/cmds.c:3803
1143 #: fish/cmds.c:3818 fish/cmds.c:3838 fish/cmds.c:3858 fish/cmds.c:3879
1144 #: fish/cmds.c:3899 fish/cmds.c:3917 fish/cmds.c:3937 fish/cmds.c:3957
1145 #: fish/cmds.c:3974 fish/cmds.c:3993 fish/cmds.c:4011 fish/cmds.c:4031
1146 #: fish/cmds.c:4045 fish/cmds.c:4059 fish/cmds.c:4074 fish/cmds.c:4089
1147 #: fish/cmds.c:4107 fish/cmds.c:4122 fish/cmds.c:4140 fish/cmds.c:4157
1148 #: fish/cmds.c:4172 fish/cmds.c:4190 fish/cmds.c:4210 fish/cmds.c:4230
1149 #: fish/cmds.c:4249 fish/cmds.c:4280 fish/cmds.c:4295 fish/cmds.c:4309
1150 #: fish/cmds.c:4330 fish/cmds.c:4350 fish/cmds.c:4370 fish/cmds.c:4389
1151 #: fish/cmds.c:4403 fish/cmds.c:4422 fish/cmds.c:4513 fish/cmds.c:4530
1152 #: fish/cmds.c:4547 fish/cmds.c:4564 fish/cmds.c:4579 fish/cmds.c:4597
1153 #: fish/cmds.c:4630 fish/cmds.c:4644 fish/cmds.c:4663 fish/cmds.c:4677
1154 #: fish/cmds.c:4710 fish/cmds.c:4727 fish/cmds.c:4744 fish/cmds.c:4761
1155 #: fish/cmds.c:4780 fish/cmds.c:4794 fish/cmds.c:4810 fish/cmds.c:4826
1156 #: fish/cmds.c:4845 fish/cmds.c:4863 fish/cmds.c:4881 fish/cmds.c:4899
1157 #: fish/cmds.c:4919 fish/cmds.c:4957 fish/cmds.c:4977 fish/cmds.c:5014
1158 #: fish/cmds.c:5029 fish/cmds.c:5045 fish/cmds.c:5063 fish/cmds.c:5083
1159 #: fish/cmds.c:5102 fish/cmds.c:5117 fish/cmds.c:5133 fish/cmds.c:5151
1160 #: fish/cmds.c:5225 fish/cmds.c:5263 fish/cmds.c:5339 fish/cmds.c:5412
1161 #: fish/cmds.c:5446 fish/cmds.c:5466 fish/cmds.c:5484 fish/cmds.c:5504
1162 #: fish/cmds.c:5523 fish/cmds.c:5545 fish/cmds.c:5585 fish/cmds.c:5623
1163 #: fish/cmds.c:5641 fish/cmds.c:5657 fish/cmds.c:5673 fish/cmds.c:5687
1164 #: fish/cmds.c:5702 fish/cmds.c:5726 fish/cmds.c:5747 fish/cmds.c:5768
1165 #: fish/cmds.c:5789 fish/cmds.c:5810 fish/cmds.c:5831 fish/cmds.c:5852
1166 #: fish/cmds.c:5873 fish/cmds.c:5894 fish/cmds.c:5915 fish/cmds.c:5936
1167 #: fish/cmds.c:5957 fish/cmds.c:5977 fish/cmds.c:5997 fish/cmds.c:6015
1168 #: fish/cmds.c:6033 fish/cmds.c:6051 fish/cmds.c:6068 fish/cmds.c:6088
1169 #: fish/cmds.c:6123 fish/cmds.c:6137 fish/cmds.c:6151 fish/cmds.c:6167
1170 #: fish/cmds.c:6183 fish/cmds.c:6197 fish/cmds.c:6211 fish/cmds.c:6225
1171 #: fish/cmds.c:6239 fish/cmds.c:6255 fish/cmds.c:6288 fish/cmds.c:6325
1172 #: fish/cmds.c:6356 fish/cmds.c:6371 fish/cmds.c:6386 fish/cmds.c:6399
1173 #: fish/cmds.c:6412 fish/cmds.c:6430 fish/cmds.c:6465 fish/cmds.c:6500
1174 #: fish/cmds.c:6536 fish/cmds.c:6573 fish/cmds.c:6611 fish/cmds.c:6649
1175 #: fish/cmds.c:6684 fish/cmds.c:6698 fish/cmds.c:6718 fish/cmds.c:6737
1176 #: fish/cmds.c:6756 fish/cmds.c:6773 fish/cmds.c:6790 fish/cmds.c:6823
1177 #: fish/cmds.c:6892 fish/cmds.c:6929 fish/cmds.c:6984 fish/cmds.c:7007
1178 #: fish/cmds.c:7030 fish/cmds.c:7055 fish/cmds.c:7111 fish/cmds.c:7129
1179 #: fish/cmds.c:7171 fish/cmds.c:7188 fish/cmds.c:7224 fish/cmds.c:7258
1180 #: fish/cmds.c:7275 fish/cmds.c:7294 fish/cmds.c:7348 fish/cmds.c:7365
1181 #: fish/cmds.c:7384 fish/cmds.c:7403 fish/cmds.c:7419 fish/cmds.c:7436
1182 #: fish/cmds.c:7460 fish/cmds.c:7477 fish/cmds.c:7494 fish/cmds.c:7511
1183 #: fish/cmds.c:7528 fish/cmds.c:7547 fish/cmds.c:7579 fish/cmds.c:7594
1184 #: fish/cmds.c:7614 fish/cmds.c:7633 fish/cmds.c:7646 fish/cmds.c:7660
1185 #: fish/cmds.c:7694 fish/cmds.c:7730 fish/cmds.c:7767 fish/cmds.c:7820
1186 #: fish/cmds.c:7839 fish/cmds.c:7872 fish/cmds.c:7885 fish/cmds.c:7902
1187 #: fish/cmds.c:7939 fish/cmds.c:7959 fish/cmds.c:7980 fish/cmds.c:8002
1188 #: fish/cmds.c:8040 fish/cmds.c:8061 fish/cmds.c:8095 fish/cmds.c:8123
1189 #: fish/cmds.c:8151 fish/cmds.c:8177 fish/cmds.c:8194 fish/cmds.c:8223
1190 #: fish/cmds.c:8240
1191 #, c-format
1192 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
1193 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
1194
1195 #: fish/cmds.c:2059 fish/cmds.c:2071 fish/cmds.c:2084 fish/cmds.c:2098
1196 #: fish/cmds.c:2112 fish/cmds.c:2127 fish/cmds.c:2142 fish/cmds.c:2155
1197 #: fish/cmds.c:2170 fish/cmds.c:2183 fish/cmds.c:2198 fish/cmds.c:2211
1198 #: fish/cmds.c:2225 fish/cmds.c:2238 fish/cmds.c:2253 fish/cmds.c:2266
1199 #: fish/cmds.c:2280 fish/cmds.c:2294 fish/cmds.c:2308 fish/cmds.c:2322
1200 #: fish/cmds.c:2336 fish/cmds.c:2351 fish/cmds.c:2382 fish/cmds.c:2396
1201 #: fish/cmds.c:2410 fish/cmds.c:2426 fish/cmds.c:2439 fish/cmds.c:2454
1202 #: fish/cmds.c:2467 fish/cmds.c:2482 fish/cmds.c:2495 fish/cmds.c:2510
1203 #: fish/cmds.c:2523 fish/cmds.c:2539 fish/cmds.c:2555 fish/cmds.c:2571
1204 #: fish/cmds.c:2585 fish/cmds.c:2598 fish/cmds.c:2614 fish/cmds.c:2633
1205 #: fish/cmds.c:2652 fish/cmds.c:2670 fish/cmds.c:2685 fish/cmds.c:2700
1206 #: fish/cmds.c:2715 fish/cmds.c:2730 fish/cmds.c:2745 fish/cmds.c:2760
1207 #: fish/cmds.c:2775 fish/cmds.c:2791 fish/cmds.c:2811 fish/cmds.c:2845
1208 #: fish/cmds.c:2859 fish/cmds.c:2878 fish/cmds.c:2897 fish/cmds.c:2915
1209 #: fish/cmds.c:2932 fish/cmds.c:2948 fish/cmds.c:2965 fish/cmds.c:2980
1210 #: fish/cmds.c:2996 fish/cmds.c:3008 fish/cmds.c:3021 fish/cmds.c:3038
1211 #: fish/cmds.c:3054 fish/cmds.c:3070 fish/cmds.c:3086 fish/cmds.c:3102
1212 #: fish/cmds.c:3119 fish/cmds.c:3156 fish/cmds.c:3210 fish/cmds.c:3228
1213 #: fish/cmds.c:3246 fish/cmds.c:3264 fish/cmds.c:3279 fish/cmds.c:3298
1214 #: fish/cmds.c:3333 fish/cmds.c:3352 fish/cmds.c:3428 fish/cmds.c:3464
1215 #: fish/cmds.c:3477 fish/cmds.c:3492 fish/cmds.c:3504 fish/cmds.c:3517
1216 #: fish/cmds.c:3536 fish/cmds.c:3555 fish/cmds.c:3574 fish/cmds.c:3593
1217 #: fish/cmds.c:3612 fish/cmds.c:3631 fish/cmds.c:3648 fish/cmds.c:3662
1218 #: fish/cmds.c:3676 fish/cmds.c:3692 fish/cmds.c:3708 fish/cmds.c:3725
1219 #: fish/cmds.c:3758 fish/cmds.c:3774 fish/cmds.c:3790 fish/cmds.c:3804
1220 #: fish/cmds.c:3819 fish/cmds.c:3839 fish/cmds.c:3859 fish/cmds.c:3880
1221 #: fish/cmds.c:3900 fish/cmds.c:3918 fish/cmds.c:3938 fish/cmds.c:3958
1222 #: fish/cmds.c:3975 fish/cmds.c:3994 fish/cmds.c:4012 fish/cmds.c:4032
1223 #: fish/cmds.c:4046 fish/cmds.c:4060 fish/cmds.c:4075 fish/cmds.c:4090
1224 #: fish/cmds.c:4108 fish/cmds.c:4123 fish/cmds.c:4141 fish/cmds.c:4158
1225 #: fish/cmds.c:4173 fish/cmds.c:4191 fish/cmds.c:4211 fish/cmds.c:4231
1226 #: fish/cmds.c:4250 fish/cmds.c:4281 fish/cmds.c:4296 fish/cmds.c:4310
1227 #: fish/cmds.c:4331 fish/cmds.c:4351 fish/cmds.c:4371 fish/cmds.c:4390
1228 #: fish/cmds.c:4404 fish/cmds.c:4423 fish/cmds.c:4514 fish/cmds.c:4531
1229 #: fish/cmds.c:4548 fish/cmds.c:4565 fish/cmds.c:4580 fish/cmds.c:4598
1230 #: fish/cmds.c:4631 fish/cmds.c:4645 fish/cmds.c:4664 fish/cmds.c:4678
1231 #: fish/cmds.c:4711 fish/cmds.c:4728 fish/cmds.c:4745 fish/cmds.c:4762
1232 #: fish/cmds.c:4781 fish/cmds.c:4795 fish/cmds.c:4811 fish/cmds.c:4827
1233 #: fish/cmds.c:4846 fish/cmds.c:4864 fish/cmds.c:4882 fish/cmds.c:4900
1234 #: fish/cmds.c:4920 fish/cmds.c:4958 fish/cmds.c:4978 fish/cmds.c:5015
1235 #: fish/cmds.c:5030 fish/cmds.c:5046 fish/cmds.c:5064 fish/cmds.c:5084
1236 #: fish/cmds.c:5103 fish/cmds.c:5118 fish/cmds.c:5134 fish/cmds.c:5152
1237 #: fish/cmds.c:5226 fish/cmds.c:5264 fish/cmds.c:5340 fish/cmds.c:5413
1238 #: fish/cmds.c:5447 fish/cmds.c:5467 fish/cmds.c:5485 fish/cmds.c:5505
1239 #: fish/cmds.c:5524 fish/cmds.c:5546 fish/cmds.c:5586 fish/cmds.c:5624
1240 #: fish/cmds.c:5642 fish/cmds.c:5658 fish/cmds.c:5674 fish/cmds.c:5688
1241 #: fish/cmds.c:5703 fish/cmds.c:5727 fish/cmds.c:5748 fish/cmds.c:5769
1242 #: fish/cmds.c:5790 fish/cmds.c:5811 fish/cmds.c:5832 fish/cmds.c:5853
1243 #: fish/cmds.c:5874 fish/cmds.c:5895 fish/cmds.c:5916 fish/cmds.c:5937
1244 #: fish/cmds.c:5958 fish/cmds.c:5978 fish/cmds.c:5998 fish/cmds.c:6016
1245 #: fish/cmds.c:6034 fish/cmds.c:6052 fish/cmds.c:6069 fish/cmds.c:6089
1246 #: fish/cmds.c:6124 fish/cmds.c:6138 fish/cmds.c:6152 fish/cmds.c:6168
1247 #: fish/cmds.c:6184 fish/cmds.c:6198 fish/cmds.c:6212 fish/cmds.c:6226
1248 #: fish/cmds.c:6240 fish/cmds.c:6256 fish/cmds.c:6289 fish/cmds.c:6326
1249 #: fish/cmds.c:6357 fish/cmds.c:6372 fish/cmds.c:6387 fish/cmds.c:6400
1250 #: fish/cmds.c:6413 fish/cmds.c:6431 fish/cmds.c:6466 fish/cmds.c:6501
1251 #: fish/cmds.c:6537 fish/cmds.c:6574 fish/cmds.c:6612 fish/cmds.c:6650
1252 #: fish/cmds.c:6685 fish/cmds.c:6699 fish/cmds.c:6719 fish/cmds.c:6738
1253 #: fish/cmds.c:6757 fish/cmds.c:6774 fish/cmds.c:6791 fish/cmds.c:6824
1254 #: fish/cmds.c:6893 fish/cmds.c:6930 fish/cmds.c:6985 fish/cmds.c:7008
1255 #: fish/cmds.c:7031 fish/cmds.c:7056 fish/cmds.c:7112 fish/cmds.c:7130
1256 #: fish/cmds.c:7172 fish/cmds.c:7189 fish/cmds.c:7225 fish/cmds.c:7259
1257 #: fish/cmds.c:7276 fish/cmds.c:7295 fish/cmds.c:7349 fish/cmds.c:7366
1258 #: fish/cmds.c:7385 fish/cmds.c:7404 fish/cmds.c:7420 fish/cmds.c:7437
1259 #: fish/cmds.c:7461 fish/cmds.c:7478 fish/cmds.c:7495 fish/cmds.c:7512
1260 #: fish/cmds.c:7529 fish/cmds.c:7548 fish/cmds.c:7580 fish/cmds.c:7595
1261 #: fish/cmds.c:7615 fish/cmds.c:7634 fish/cmds.c:7647 fish/cmds.c:7661
1262 #: fish/cmds.c:7695 fish/cmds.c:7731 fish/cmds.c:7768 fish/cmds.c:7821
1263 #: fish/cmds.c:7840 fish/cmds.c:7873 fish/cmds.c:7886 fish/cmds.c:7903
1264 #: fish/cmds.c:7940 fish/cmds.c:7960 fish/cmds.c:7981 fish/cmds.c:8003
1265 #: fish/cmds.c:8041 fish/cmds.c:8062 fish/cmds.c:8096 fish/cmds.c:8124
1266 #: fish/cmds.c:8152 fish/cmds.c:8178 fish/cmds.c:8195 fish/cmds.c:8224
1267 #: fish/cmds.c:8241
1268 #, c-format
1269 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
1270 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
1271
1272 #: fish/cmds.c:2361 fish/cmds.c:2823 fish/cmds.c:3129 fish/cmds.c:3166
1273 #: fish/cmds.c:3185 fish/cmds.c:3310 fish/cmds.c:3363 fish/cmds.c:3382
1274 #: fish/cmds.c:3401 fish/cmds.c:3441 fish/cmds.c:3736 fish/cmds.c:4260
1275 #: fish/cmds.c:4434 fish/cmds.c:4453 fish/cmds.c:4472 fish/cmds.c:4491
1276 #: fish/cmds.c:4609 fish/cmds.c:4688 fish/cmds.c:4930 fish/cmds.c:4988
1277 #: fish/cmds.c:5162 fish/cmds.c:5181 fish/cmds.c:5200 fish/cmds.c:5236
1278 #: fish/cmds.c:5274 fish/cmds.c:5293 fish/cmds.c:5312 fish/cmds.c:5350
1279 #: fish/cmds.c:5369 fish/cmds.c:5388 fish/cmds.c:5423 fish/cmds.c:5558
1280 #: fish/cmds.c:5598 fish/cmds.c:6101 fish/cmds.c:6266 fish/cmds.c:6301
1281 #: fish/cmds.c:6336 fish/cmds.c:6442 fish/cmds.c:6476 fish/cmds.c:6511
1282 #: fish/cmds.c:6547 fish/cmds.c:6585 fish/cmds.c:6623 fish/cmds.c:6661
1283 #: fish/cmds.c:6803 fish/cmds.c:6836 fish/cmds.c:6849 fish/cmds.c:6862
1284 #: fish/cmds.c:6875 fish/cmds.c:6905 fish/cmds.c:6940 fish/cmds.c:6959
1285 #: fish/cmds.c:7068 fish/cmds.c:7087 fish/cmds.c:7142 fish/cmds.c:7155
1286 #: fish/cmds.c:7200 fish/cmds.c:7236 fish/cmds.c:7305 fish/cmds.c:7324
1287 #: fish/cmds.c:7562 fish/cmds.c:7672 fish/cmds.c:7706 fish/cmds.c:7742
1288 #: fish/cmds.c:7779 fish/cmds.c:7798 fish/cmds.c:7851 fish/cmds.c:7916
1289 #: fish/cmds.c:8014 fish/cmds.c:8076 fish/cmds.c:8107 fish/cmds.c:8135
1290 #: fish/cmds.c:8163 fish/cmds.c:8207
1291 #, c-format
1292 msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
1293 msgstr "%s: %s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
1294
1295 #: fish/cmds.c:2367 fish/cmds.c:2829 fish/cmds.c:3135 fish/cmds.c:3172
1296 #: fish/cmds.c:3191 fish/cmds.c:3316 fish/cmds.c:3369 fish/cmds.c:3388
1297 #: fish/cmds.c:3407 fish/cmds.c:3447 fish/cmds.c:3742 fish/cmds.c:4266
1298 #: fish/cmds.c:4440 fish/cmds.c:4459 fish/cmds.c:4478 fish/cmds.c:4497
1299 #: fish/cmds.c:4615 fish/cmds.c:4694 fish/cmds.c:4936 fish/cmds.c:4994
1300 #: fish/cmds.c:5168 fish/cmds.c:5187 fish/cmds.c:5206 fish/cmds.c:5242
1301 #: fish/cmds.c:5280 fish/cmds.c:5299 fish/cmds.c:5318 fish/cmds.c:5356
1302 #: fish/cmds.c:5375 fish/cmds.c:5394 fish/cmds.c:5429 fish/cmds.c:5564
1303 #: fish/cmds.c:5604 fish/cmds.c:6107 fish/cmds.c:6272 fish/cmds.c:6307
1304 #: fish/cmds.c:6342 fish/cmds.c:6448 fish/cmds.c:6482 fish/cmds.c:6517
1305 #: fish/cmds.c:6553 fish/cmds.c:6591 fish/cmds.c:6629 fish/cmds.c:6667
1306 #: fish/cmds.c:6911 fish/cmds.c:6946 fish/cmds.c:6965 fish/cmds.c:7074
1307 #: fish/cmds.c:7206 fish/cmds.c:7242 fish/cmds.c:7311 fish/cmds.c:7330
1308 #: fish/cmds.c:7678 fish/cmds.c:7712 fish/cmds.c:7748 fish/cmds.c:7785
1309 #: fish/cmds.c:7804 fish/cmds.c:7857 fish/cmds.c:7922 fish/cmds.c:8020
1310 #, c-format
1311 msgid "%s: %s: integer out of range\n"
1312 msgstr "%s: %s: liczba całkowita spoza zakresu\n"
1313
1314 #: fish/cmds.c:9122
1315 #, c-format
1316 msgid "%s: unknown command\n"
1317 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
1318
1319 #: fish/edit.c:86
1320 #, c-format
1321 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
1322 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby zmodyfikować plik\n"
1323
1324 #: fish/fish.c:88 fuse/guestmount.c:879
1325 #, c-format
1326 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
1327 msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
1328
1329 #: fish/fish.c:92
1330 #, c-format
1331 msgid ""
1332 "%s: guest filesystem shell\n"
1333 "%s lets you edit virtual machine filesystems\n"
1334 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1335 "Usage:\n"
1336 "  %s [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
1337 "  %s -i libvirt-domain\n"
1338 "  %s -i disk-image(s)\n"
1339 "or for interactive use:\n"
1340 "  %s\n"
1341 "or from a shell script:\n"
1342 "  %s <<EOF\n"
1343 "  cmd\n"
1344 "  ...\n"
1345 "  EOF\n"
1346 "Options:\n"
1347 "  -h|--cmd-help        List available commands\n"
1348 "  -h|--cmd-help cmd    Display detailed help on 'cmd'\n"
1349 "  -a|--add image       Add image\n"
1350 "  -D|--no-dest-paths   Don't tab-complete paths from guest fs\n"
1351 "  -f|--file file       Read commands from file\n"
1352 "  -i|--inspector       Run virt-inspector to get disk mountpoints\n"
1353 "  --listen             Listen for remote commands\n"
1354 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
1355 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
1356 "  -N|--new type        Create prepared disk (test1.img, ...)\n"
1357 "  --remote[=pid]       Send commands to remote %s\n"
1358 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
1359 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
1360 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
1361 "  -x                   Echo each command before executing it\n"
1362 "  -V|--version         Display version and exit\n"
1363 "For more information,  see the manpage %s(1).\n"
1364 msgstr ""
1365 "%s: powłoka systemu plików gościa\n"
1366 "%s umożliwia modyfikowanie systemów pliku maszyn wirtualnych\n"
1367 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1368 "Użycie:\n"
1369 "  %s [--opcje] polecenie [: polecenie : polecenie ...]\n"
1370 "  %s -i domena-libvirt\n"
1371 "  %s -i obrazy-dysków\n"
1372 "lub dla trybu interaktywnego:\n"
1373 "  %s\n"
1374 "lub ze skryptu powłoki:\n"
1375 "  %s <<EOF\n"
1376 "  polecenie\n"
1377 "  ...\n"
1378 "  EOF\n"
1379 "Opcje:\n"
1380 "  -h|--cmd-help        Wyświetla listę dostępnych poleceń\n"
1381 "  -h|--cmd-help polecenie  Wyświetla szczegółową pomoc o \"poleceniu\"\n"
1382 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
1383 "  -D|--no-dest-paths   Nie uzupełnia ścieżek z systemu plików gościa za\n"
1384 "                       pomocą Tab\n"
1385 "  -f|--file plik       Odczytuje polecenia z pliku\n"
1386 "  -i|--inspector       Uruchamia virt-inspector, aby uzyskać punkty\n"
1387 "                       montowania dysków\n"
1388 "  --listen             Nasłuchuje zdalnych poleceń\n"
1389 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
1390 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
1391 "  -N|--new type        Tworzy przygotowany dysk (test1.img...)\n"
1392 "  --remote[=PID]       Wysyła polecenia do zdalnego %s\n"
1393 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
1394 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
1395 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
1396 "  -x                   Wykonuje echo każdego polecenia przed jego\n"
1397 "                       wykonaniem\n"
1398 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
1399 "Aby dowiedzieć się więcej, proszę zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
1400
1401 #: fish/fish.c:188 fuse/guestmount.c:976
1402 #, c-format
1403 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
1404 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
1405
1406 #: fish/fish.c:227
1407 #, c-format
1408 msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
1409 msgstr "%s: --listen=PID: PID nie był liczbą: %s\n"
1410
1411 #: fish/fish.c:234
1412 #, c-format
1413 msgid ""
1414 "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
1415 msgstr ""
1416 "%s: zdalnie: $GUESTFISH_PID musi być ustawiony na PID zdalnego procesu\n"
1417
1418 #: fish/fish.c:243 fuse/guestmount.c:1021
1419 #, c-format
1420 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
1421 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
1422
1423 #: fish/fish.c:300
1424 #, c-format
1425 msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
1426 msgstr "%s: można podać tylko jeden parametr -f\n"
1427
1428 #: fish/fish.c:374
1429 #, c-format
1430 msgid ""
1431 "%s: cannot use -i option with -a, -m, -N, --listen, --remote or --selinux\n"
1432 msgstr ""
1433 "%s: nie można użyć opcji -i z -a, -m, -N, --listen, --remote lub --selinux\n"
1434
1435 #: fish/fish.c:381
1436 #, c-format
1437 msgid "%s: -i requires a libvirt domain or path(s) to disk image(s)\n"
1438 msgstr "%s: -i wymaga domeny libvirt lub ścieżek do obrazów dysków\n"
1439
1440 #: fish/fish.c:487
1441 #, c-format
1442 msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
1443 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --remote w tym samym czasie\n"
1444
1445 #: fish/fish.c:495
1446 #, c-format
1447 msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
1448 msgstr "%s: dodatkowe parametry wiersza poleceń za pomocą flagi --listen\n"
1449
1450 #: fish/fish.c:501
1451 #, c-format
1452 msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
1453 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
1454
1455 #: fish/fish.c:670
1456 #, c-format
1457 msgid ""
1458 "\n"
1459 "Welcome to guestfish, the libguestfs filesystem interactive shell for\n"
1460 "editing virtual machine filesystems.\n"
1461 "\n"
1462 "Type: 'help' for a list of commands\n"
1463 "      'man' to read the manual\n"
1464 "      'quit' to quit the shell\n"
1465 "\n"
1466 msgstr ""
1467 "\n"
1468 "Witaj w guestfish, interaktywnej powłoce systemów plików libguestfs do\n"
1469 "modyfikowania systemów plików maszyn wirtualnych.\n"
1470 "\n"
1471 "Proszę podać: \"help\", aby uzyskać pomoc o poleceniach\n"
1472 "              \"man\", aby wyświetlić podręcznik\n"
1473 "              \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
1474 "\n"
1475
1476 #: fish/fish.c:751
1477 #, c-format
1478 msgid "%s: unterminated double quote\n"
1479 msgstr "%s: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
1480
1481 #: fish/fish.c:757 fish/fish.c:774
1482 #, c-format
1483 msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
1484 msgstr "%s: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
1485
1486 #: fish/fish.c:768
1487 #, c-format
1488 msgid "%s: unterminated single quote\n"
1489 msgstr "%s: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
1490
1491 #: fish/fish.c:823
1492 #, c-format
1493 msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
1494 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
1495
1496 #: fish/fish.c:840
1497 #, c-format
1498 msgid "%s: too many arguments\n"
1499 msgstr "%s: za dużo parametrów\n"
1500
1501 #: fish/fish.c:869
1502 #, c-format
1503 msgid "%s: empty command on command line\n"
1504 msgstr "%s: puste polecenie wiersza poleceń\n"
1505
1506 #: fish/fish.c:1035
1507 msgid "display a list of commands or help on a command"
1508 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
1509
1510 #: fish/fish.c:1037
1511 msgid "read the manual"
1512 msgstr "wyświetla podręcznik"
1513
1514 #: fish/fish.c:1039
1515 msgid "quit guestfish"
1516 msgstr "kończy działanie programu guestfish"
1517
1518 #: fish/fish.c:1042
1519 msgid "allocate an image"
1520 msgstr "przydziela obraz"
1521
1522 #: fish/fish.c:1044
1523 msgid "display a line of text"
1524 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
1525
1526 #: fish/fish.c:1046
1527 msgid "edit a file in the image"
1528 msgstr "modyfikuje plik w obrazie"
1529
1530 #: fish/fish.c:1048
1531 msgid "local change directory"
1532 msgstr "zmienia lokalny katalog"
1533
1534 #: fish/fish.c:1050
1535 msgid "expand wildcards in command"
1536 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
1537
1538 #: fish/fish.c:1052
1539 msgid "view a file in the pager"
1540 msgstr "wyświetla plik w pagerze"
1541
1542 #: fish/fish.c:1054
1543 msgid "close and reopen libguestfs handle"
1544 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
1545
1546 #: fish/fish.c:1056
1547 msgid "allocate a sparse image file"
1548 msgstr "przydziela plik rzadkiego obrazu"
1549
1550 #: fish/fish.c:1058
1551 #, fuzzy
1552 msgid "list supported groups of commands"
1553 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
1554
1555 #: fish/fish.c:1060
1556 msgid "measure time taken to run command"
1557 msgstr "mierzy czas wykonania polecenia"
1558
1559 #: fish/fish.c:1072
1560 #, c-format
1561 msgid ""
1562 "alloc - allocate an image\n"
1563 "     alloc <filename> <size>\n"
1564 "\n"
1565 "    This creates an empty (zeroed) file of the given size,\n"
1566 "    and then adds so it can be further examined.\n"
1567 "\n"
1568 "    For more advanced image creation, see qemu-img utility.\n"
1569 "\n"
1570 "    Size can be specified using standard suffixes, eg. '1M'.\n"
1571 msgstr ""
1572 "alloc - przydziela obraz\n"
1573 "     alloc <nazwa_pliku> <rozmiar>\n"
1574 "\n"
1575 "    Tworzy pusty (wypełniony zerami) plik o podanym rozmiarze,\n"
1576 "    a następnie dodaje go do dalszego badania.\n"
1577 "\n"
1578 "    Aby uzyskać bardziej zaawansowane tworzenie obrazu,\n"
1579 "    proszę zobaczyć narzędzie qemu-img.\n"
1580 "\n"
1581 "    Rozmiar może być podawany używając standardowych\n"
1582 "    przyrostków, np. \"1M\".\n"
1583
1584 #: fish/fish.c:1085
1585 #, c-format
1586 msgid ""
1587 "echo - display a line of text\n"
1588 "     echo [<params> ...]\n"
1589 "\n"
1590 "    This echos the parameters to the terminal.\n"
1591 msgstr ""
1592 "echo - wyświetla wiersz tekstu\n"
1593 "     echo [<parametry> ...]\n"
1594 "\n"
1595 "    Wyświetla ostatnie parametry w terminalu.\n"
1596
1597 #: fish/fish.c:1094
1598 #, c-format
1599 msgid ""
1600 "edit - edit a file in the image\n"
1601 "     edit <filename>\n"
1602 "\n"
1603 "    This is used to edit a file.\n"
1604 "\n"
1605 "    It is the equivalent of (and is implemented by)\n"
1606 "    running \"cat\", editing locally, and then \"write\".\n"
1607 "\n"
1608 "    Normally it uses $EDITOR, but if you use the aliases\n"
1609 "    \"vi\" or \"emacs\" you will get those editors.\n"
1610 "\n"
1611 "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
1612 "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
1613 msgstr ""
1614 "edit - modyfikuje plik w obrazie\n"
1615 "     edit <nazwa_pliku>\n"
1616 "\n"
1617 "    Jest używane do modyfikowania pliku.\n"
1618 "\n"
1619 "    Jest odpowiednikiem (i jest implementowane przez)\n"
1620 "    wykonania polecenia \"cat\", zmodyfikowania lokalnie, a\n"
1621 "    następnie wykonania polecenia \"write\".\n"
1622 "\n"
1623 "    Normalnie używa zmiennej $EDITOR, ale jeśli zostanie użyty\n"
1624 "    alias \"vi\" lub \"emacs\", uzyskane zostaną te edytory.\n"
1625 "\n"
1626 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
1627 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
1628
1629 #: fish/fish.c:1110
1630 #, c-format
1631 msgid ""
1632 "lcd - local change directory\n"
1633 "    lcd <directory>\n"
1634 "\n"
1635 "    Change guestfish's current directory. This command is\n"
1636 "    useful if you want to download files to a particular\n"
1637 "    place.\n"
1638 msgstr ""
1639 "lcd - zmienia lokalny katalog\n"
1640 "    lcd <katalog>\n"
1641 "\n"
1642 "    Zmienia bieżący katalog guestfish. Te polecenie jest\n"
1643 "    przydatne, aby pobrać pliki do konkretnego miejsca.\n"
1644
1645 #: fish/fish.c:1119
1646 #, c-format
1647 msgid ""
1648 "glob - expand wildcards in command\n"
1649 "    glob <command> [<args> ...]\n"
1650 "\n"
1651 "    Glob runs <command> with wildcards expanded in any\n"
1652 "    command args.  Note that the command is run repeatedly\n"
1653 "    once for each expanded argument.\n"
1654 msgstr ""
1655 "glob - rozwija wieloznaczniki w poleceniach\n"
1656 "    glob <polecenie> [<parametry> ...]\n"
1657 "\n"
1658 "    Glob wykonuje <polecenie> z wieloznacznikami\n"
1659 "    rozwiniętymi we wszystkie parametry polecenia.\n"
1660 "    Proszę zauważyć, że polecenie jest wykonywane\n"
1661 "    raz dla każdego rozwiniętego parametru.\n"
1662
1663 #: fish/fish.c:1129
1664 #, c-format
1665 msgid ""
1666 "man - read the manual\n"
1667 "    man\n"
1668 "\n"
1669 "    Opens the manual page for guestfish.\n"
1670 msgstr ""
1671 "man - wyświetla podręcznik\n"
1672 "    man\n"
1673 "\n"
1674 "    Otwiera stronę podręcznika dla programu guestfish.\n"
1675
1676 #: fish/fish.c:1136
1677 #, c-format
1678 msgid ""
1679 "help - display a list of commands or help on a command\n"
1680 "     help cmd\n"
1681 "     help\n"
1682 msgstr ""
1683 "help - wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia\n"
1684 "     help polecenie\n"
1685 "     help\n"
1686
1687 #: fish/fish.c:1143
1688 #, c-format
1689 msgid ""
1690 "more - view a file in the pager\n"
1691 "     more <filename>\n"
1692 "\n"
1693 "    This is used to view a file in the pager.\n"
1694 "\n"
1695 "    It is the equivalent of (and is implemented by)\n"
1696 "    running \"cat\" and using the pager.\n"
1697 "\n"
1698 "    Normally it uses $PAGER, but if you use the alias\n"
1699 "    \"less\" then it always uses \"less\".\n"
1700 "\n"
1701 "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
1702 "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
1703 msgstr ""
1704 "more - wyświetla plik w pagerze\n"
1705 "     more <nazwa_pliku>\n"
1706 "\n"
1707 "    Jest używane do wyświetlania pliku w pagerze.\n"
1708 "\n"
1709 "    Jest odpowiednikiem (i jest implementowane przez)\n"
1710 "    wykonania polecenia \"cat\" i używanie pagera.\n"
1711 "\n"
1712 "    Normalnie używa zmiennej $PAGER, ale jeśli zostanie użyty\n"
1713 "    alias \"less\", zawsze będzie używane polecenie \"less\".\n"
1714 "\n"
1715 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
1716 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
1717
1718 #: fish/fish.c:1161
1719 #, c-format
1720 msgid ""
1721 "quit - quit guestfish\n"
1722 "     quit\n"
1723 msgstr ""
1724 "quit - kończy działanie programu guestfish\n"
1725 "     quit\n"
1726
1727 #: fish/fish.c:1166
1728 #, c-format
1729 msgid ""
1730 "reopen - close and reopen the libguestfs handle\n"
1731 "     reopen\n"
1732 "\n"
1733 "Close and reopen the libguestfs handle.  It is not necessary to use\n"
1734 "this normally, because the handle is closed properly when guestfish\n"
1735 "exits.  However this is occasionally useful for testing.\n"
1736 msgstr ""
1737 "reopen - zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs\n"
1738 "     reopen\n"
1739 "\n"
1740 "Zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs. Zwykle użycie\n"
1741 "tego nie jest wymagane, ponieważ program obsługi jest właściwie\n"
1742 "zamykany, kiedy guestfish kończy działanie. Mimo to może być czasem\n"
1743 "przydatne do testowania.\n"
1744
1745 #: fish/fish.c:1175
1746 #, c-format
1747 msgid ""
1748 "sparse - allocate a sparse image file\n"
1749 "     sparse <filename> <size>\n"
1750 "\n"
1751 "    This creates an empty sparse file of the given size,\n"
1752 "    and then adds so it can be further examined.\n"
1753 "\n"
1754 "    In all respects it works the same as the 'alloc'\n"
1755 "    command, except that the image file is allocated\n"
1756 "    sparsely, which means that disk blocks are not assigned\n"
1757 "    to the file until they are needed.  Sparse disk files\n"
1758 "    only use space when written to, but they are slower\n"
1759 "    and there is a danger you could run out of real disk\n"
1760 "    space during a write operation.\n"
1761 "\n"
1762 "    For more advanced image creation, see qemu-img utility.\n"
1763 "\n"
1764 "    Size can be specified using standard suffixes, eg. '1M'.\n"
1765 msgstr ""
1766 "sparse - przydziela plik rzadkiego obrazu\n"
1767 "     sparse <nazwa_pliku> <rozmiar>\n"
1768 "\n"
1769 "    Tworzy pusty rzadki plik o podanym rozmiarze,\n"
1770 "    a następnie dodaje go, aby mógł być dalej badany.\n"
1771 "\n"
1772 "    We wszystkich aspektach działa tak samo jak polecenie\n"
1773 "    \"alloc\", poza tym, że plik obrazu jest przydzielany\n"
1774 "    rzadko. Oznacza to, że bloki dysku nie są przydzielane\n"
1775 "    do pliku, dopóki nie są potrzebne. Pliki rzadkich dysków\n"
1776 "    używają miejsca tylko, kiedy są zapisywane, ale są\n"
1777 "    wolniejsze i istnieje niebezpieczeństwo wyjścia poza\n"
1778 "    realne miejsce na dysku podczas działania zapisu.\n"
1779 "\n"
1780 "    Aby uzyskać bardziej zaawansowane tworzenie obrazu,\n"
1781 "    proszę zobaczyć narzędzie qemu-img.\n"
1782 "\n"
1783 "    Rozmiar może być podawany używając standardowych\n"
1784 "    przyrostków, np. \"1M\".\n"
1785
1786 #: fish/fish.c:1196
1787 #, c-format
1788 msgid ""
1789 "supported - list supported groups of commands\n"
1790 "     supported\n"
1791 "\n"
1792 "    This command returns a list of the optional groups\n"
1793 "    known to the daemon, and indicates which ones are\n"
1794 "    supported by this build of the libguestfs appliance.\n"
1795 "\n"
1796 "    See also guestfs(3) section AVAILABILITY.\n"
1797 msgstr ""
1798
1799 #: fish/fish.c:1208
1800 #, c-format
1801 msgid ""
1802 "time - measure time taken to run command\n"
1803 "    time <command> [<args> ...]\n"
1804 "\n"
1805 "    This runs <command> as usual, and prints the elapsed\n"
1806 "    time afterwards.\n"
1807 msgstr ""
1808 "time - mierzy czas wykonania polecenia\n"
1809 "    time <polecenie> [<parametry> ...]\n"
1810 "\n"
1811 "    Wykonuje <polecenie> i wyświetla czas, jaki upłynął.\n"
1812
1813 #: fish/fish.c:1216
1814 #, c-format
1815 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
1816 msgstr ""
1817 "%s: nieznane polecenie, należy użyć -h, aby wyświetlić listę wszystkich "
1818 "poleceń\n"
1819
1820 #: fish/fish.c:1232
1821 #, c-format
1822 msgid ""
1823 "Did you mean to open a disk image?  guestfish -a disk.img\n"
1824 "For a list of commands:             guestfish -h\n"
1825 "For complete documentation:         man guestfish\n"
1826 msgstr ""
1827 "Czy miał zostać otwarty obraz dysku?  guestfish -a dysk.img\n"
1828 "Lista poleceń:                        guestfish -h\n"
1829 "Pełna dokumentacja:                   man guestfish\n"
1830
1831 #: fish/fish.c:1389
1832 #, c-format
1833 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
1834 msgstr "Cytat ucieczki w ciągu \"%s\"\n"
1835
1836 #: fish/glob.c:52
1837 #, c-format
1838 msgid "use 'glob command [args...]'\n"
1839 msgstr "należy użyć \"glob polecenie [parametry...]\"\n"
1840
1841 #: fish/glob.c:72
1842 #, c-format
1843 msgid "glob: guestfs_glob_expand call failed: %s\n"
1844 msgstr "glob: wywołanie guestfs_glob_expand nie powiodło się: %s\n"
1845
1846 #: fish/lcd.c:34
1847 #, c-format
1848 msgid "use 'lcd directory' to change local directory\n"
1849 msgstr "należy użyć \"lcd katalog\", aby zmienić lokalny katalog\n"
1850
1851 #: fish/man.c:34
1852 #, c-format
1853 msgid "use 'man' without parameters to open the manual\n"
1854 msgstr "należy użyć \"man\" bez parametrów, aby otworzyć podręcznik\n"
1855
1856 #: fish/man.c:53
1857 #, c-format
1858 msgid "the external 'man' program failed\n"
1859 msgstr "zewnętrzny program \"man\" nie powiódł się\n"
1860
1861 #: fish/more.c:40
1862 #, c-format
1863 msgid "use '%s filename' to page a file\n"
1864 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby wyświetlić plik\n"
1865
1866 #: fish/prep.c:114
1867 #, c-format
1868 msgid ""
1869 "List of available prepared disk images:\n"
1870 "\n"
1871 msgstr ""
1872 "Lista dostępnych przygotowanych obrazów dysków:\n"
1873 "\n"
1874
1875 #: fish/prep.c:117
1876 #, c-format
1877 msgid ""
1878 "guestfish -N %-16s %s\n"
1879 "\n"
1880 "%s\n"
1881 msgstr ""
1882 "guestfish -N %-16s %s\n"
1883 "\n"
1884 "%s\n"
1885
1886 #: fish/prep.c:125
1887 #, c-format
1888 msgid "  Optional parameters:\n"
1889 msgstr "  Opcjonalne parametry:\n"
1890
1891 #: fish/prep.c:132
1892 #, c-format
1893 msgid "<%s> %s (default: %s)\n"
1894 msgstr "<%s> %s (domyślnie: %s)\n"
1895
1896 #: fish/prep.c:142
1897 #, c-format
1898 msgid ""
1899 "Prepared disk images are written to file \"test1.img\" in the local\n"
1900 "directory.  (\"test2.img\" etc if -N option is given multiple times).\n"
1901 "For more information see the guestfish(1) manual.\n"
1902 msgstr ""
1903 "Przygotowane obrazy dysków są zapisywane do pliku \"test1.img\" w katalogu\n"
1904 "lokalnym. (\"test2.img\" itp.m jeśli podano opcję -N wiele razy).\n"
1905 "Więcej informacji można znaleźć w podręczniku guestfish(1).\n"
1906
1907 #: fish/prep.c:179
1908 #, c-format
1909 msgid ""
1910 "guestfish: -N parameter '%s': no such prepared disk image known.\n"
1911 "Use 'guestfish -N list' to list possible values for the -N parameter.\n"
1912 msgstr ""
1913 "guestfish: -N parametr \"%s\": nie ma takiego przygotowanego obrazu dysku.\n"
1914 "Należy użyć polecenia \"guestfish -N list\", aby wyświetlić listę możliwych\n"
1915 "wartości dla parametru -N.\n"
1916
1917 #: fish/prep.c:241
1918 #, c-format
1919 msgid "guestfish: error creating prepared disk image '%s' on '%s': "
1920 msgstr ""
1921 "guestfish: błąd podczas tworzenia przygotowanego obrazu dysku \"%s\" na \"%s"
1922 "\": "
1923
1924 #: fish/prep.c:258 fish/prep.c:265 fish/prep.c:280
1925 msgid "failed to allocate disk"
1926 msgstr "przydzielenie dysku nie powiodło się"
1927
1928 #: fish/prep.c:272 fish/prep.c:287
1929 #, c-format
1930 msgid "failed to partition disk: %s"
1931 msgstr "partycjonowanie dysku nie powiodło się: %s"
1932
1933 #: fish/prep.c:297
1934 #, c-format
1935 msgid "failed to create filesystem (%s): %s"
1936 msgstr "utworzenie systemu plików (%s) nie powiodło się: %s"
1937
1938 #: fish/rc.c:249
1939 #, c-format
1940 msgid "guestfish: protocol error: could not read 'hello' message\n"
1941 msgstr "guestfish: błąd protokołu: nie można odczytać komunikatu \"hello\"\n"
1942
1943 #: fish/rc.c:254
1944 #, c-format
1945 msgid ""
1946 "guestfish: protocol error: version mismatch, server version '%s' does not "
1947 "match client version '%s'.  The two versions must match exactly.\n"
1948 msgstr ""
1949 "guestfish: błąd protokołu: wersja się nie zgadza, wersja serwera \"%s\" nie "
1950 "zgadza się z wersją klienta \"%s\". Obie wersje muszą się dokładnie "
1951 "zgadzać.\n"
1952
1953 #: fish/rc.c:329 fish/rc.c:343
1954 #, c-format
1955 msgid "guestfish: remote: looks like the server is not running\n"
1956 msgstr "guestfish: zdalnie: serwer nie jest uruchomiony\n"
1957
1958 #: fish/rc.c:355 fish/rc.c:369
1959 #, c-format
1960 msgid "guestfish: protocol error: could not send initial greeting to server\n"
1961 msgstr ""
1962 "guestfish: błąd protokołu: nie można wysłać początkowego powitania do "
1963 "serwera\n"
1964
1965 #: fish/rc.c:380
1966 #, c-format
1967 msgid "guestfish: protocol error: could not decode reply from server\n"
1968 msgstr ""
1969 "guestfish: błąd protokołu: nie można rozszyfrować odpowiedzi od serwera\n"
1970
1971 #: fish/reopen.c:36
1972 #, c-format
1973 msgid "'reopen' command takes no parameters\n"
1974 msgstr "polecenie \"reopen\" nie przyjmuje parametrów\n"
1975
1976 #: fish/reopen.c:46
1977 #, c-format
1978 msgid "reopen: guestfs_create: failed to create handle\n"
1979 msgstr "reopen: guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
1980
1981 #: fish/supported.c:66
1982 msgid "yes"
1983 msgstr ""
1984
1985 #: fish/supported.c:68
1986 msgid "no"
1987 msgstr ""
1988
1989 #: fish/time.c:35
1990 #, c-format
1991 msgid "use 'time command [args...]'\n"
1992 msgstr "należy użyć \"time polecenie [parametry...]\"\n"
1993
1994 #: fuse/guestmount.c:883
1995 #, c-format
1996 msgid ""
1997 "%s: FUSE module for libguestfs\n"
1998 "%s lets you mount a virtual machine filesystem\n"
1999 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2000 "Usage:\n"
2001 "  %s [--options] [-- [--FUSE-options]] mountpoint\n"
2002 "Options:\n"
2003 "  -a|--add image       Add image\n"
2004 "  --dir-cache-timeout  Set readdir cache timeout (default 5 sec)\n"
2005 "  --fuse-help          Display extra FUSE options\n"
2006 "  --help               Display help message and exit\n"
2007 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
2008 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
2009 "  -o|--option opt      Pass extra option to FUSE\n"
2010 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
2011 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
2012 "  --trace              Trace guestfs API calls (to stderr)\n"
2013 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2014 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2015 msgstr ""
2016 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
2017 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
2018 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2019 "Użycie:\n"
2020 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
2021 "Opcje:\n"
2022 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
2023 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
2024 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
2025 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
2026 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
2027 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
2028 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
2029 "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
2030 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
2031 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
2032 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
2033 "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
2034 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
2035 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2036
2037 #: fuse/guestmount.c:1092
2038 #, c-format
2039 msgid "%s: must have at least one -a and at least one -m option\n"
2040 msgstr "%s: musi posiadać co najmniej jedną opcję -a i co najmniej jedną -m\n"
2041
2042 #: fuse/guestmount.c:1100
2043 #, c-format
2044 msgid "%s: you must specify a mountpoint in the host filesystem\n"
2045 msgstr "%s: należy podać punkt montowania w systemie plików gospodarza\n"
2046
2047 #: inspector/virt-inspector.pl:200
2048 msgid "virt-inspector: no image or VM names given"
2049 msgstr "virt-inspector: nie podano nazw obrazu lub maszyny wirtualnej"
2050
2051 #: inspector/virt-inspector.pl:294
2052 msgid "--fish output is only possible with a single OS\n"
2053 msgstr "wyjście --fish jest możliwe tylko z pojedynczym systemem operacyjnym\n"
2054
2055 #: inspector/virt-inspector.pl:324
2056 msgid "virt-inspector: no YAML support\n"
2057 msgstr "virt-inspector: brak obsługi YAML\n"
2058
2059 #: inspector/virt-inspector.pl:363
2060 msgid "  Mountpoints:\n"
2061 msgstr " Punkty montowania:\n"
2062
2063 #: inspector/virt-inspector.pl:369
2064 msgid "  Filesystems:\n"
2065 msgstr "  Systemy plików:\n"
2066
2067 #: inspector/virt-inspector.pl:387
2068 msgid "  Modprobe aliases:\n"
2069 msgstr "  Aliasy modprobe:\n"
2070
2071 #: inspector/virt-inspector.pl:398
2072 msgid "  Initrd modules:\n"
2073 msgstr "  Moduły initrd:\n"
2074
2075 #: inspector/virt-inspector.pl:407
2076 msgid "  Applications:\n"
2077 msgstr "  Aplikacje:\n"
2078
2079 #: inspector/virt-inspector.pl:414
2080 msgid "  Kernels:\n"
2081 msgstr "  Jądra:\n"
2082
2083 #: inspector/virt-inspector.pl:426
2084 msgid "  Windows Registry entries:\n"
2085 msgstr "  Wpisy rejestru systemu Windows:\n"
2086
2087 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:152
2088 msgid "open_guest: first parameter must be a string or an arrayref"
2089 msgstr "open_guest: pierwszy parametr musi być ciągiem lub \"arrayref\""
2090
2091 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:159
2092 #, perl-brace-format
2093 msgid "guest image {imagename} does not exist or is not readable"
2094 msgstr "obraz gościa {imagename} nie istnieje lub nie jest odczytywalny"
2095
2096 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:164
2097 msgid ""
2098 "open_guest: no libvirt support (install Sys::Virt, XML::XPath and XML::"
2099 "XPath::XMLParser)"
2100 msgstr ""
2101 "open_guest: brak obsługi biblioteki libvirt (należy zainstalować Sys::Virt, "
2102 "XML::XPath i XML::XPath::XMLParser)"
2103
2104 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:169
2105 msgid "open_guest: too many domains listed on command line"
2106 msgstr "open_guest: wyświetlono za dużo domen w wierszu poleceń"
2107
2108 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:176
2109 msgid "open_guest: cannot connect to libvirt"
2110 msgstr "open_guest: nie można połączyć się z biblioteką libvirt"
2111
2112 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:195
2113 #, perl-brace-format
2114 msgid "{imagename} is not the name of an inactive libvirt domain\n"
2115 msgstr "{imagename} nie jest nazwą nieaktywnej domeny biblioteki libvirt\n"
2116
2117 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:198
2118 #, perl-brace-format
2119 msgid "{imagename} is not the name of a libvirt domain\n"
2120 msgstr "{imagename} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
2121
2122 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:210
2123 #, perl-brace-format
2124 msgid "{imagename} seems to have no disk devices\n"
2125 msgstr "{imagename} nie posiada żadnych urządzeń dyskowych\n"
2126
2127 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:435
2128 #, perl-brace-format
2129 msgid "returning non-canonical architecture type '{arch}'"
2130 msgstr "zwracanie niekanonicznego typu architektury \"{arch}\""
2131
2132 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:478
2133 #, perl-brace-format
2134 msgid "cpio command failed: {error}"
2135 msgstr "polecenie cpio nie powiodło się: {error}"
2136
2137 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:490
2138 #, perl-brace-format
2139 msgid "file_architecture: no known binaries found in initrd image: {path}"
2140 msgstr ""
2141 "file_architecture: nie odnaleziono znanych plików binarnych w obrazie "
2142 "initrd: {path}"
2143
2144 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:494
2145 #, perl-brace-format
2146 msgid "file_architecture: unknown architecture: {path}"
2147 msgstr "file_architecture: nieznana architektura: {path}"
2148
2149 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1208
2150 msgid ""
2151 "No operating system could be detected inside this disk image.\n"
2152 "\n"
2153 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
2154 "machine\n"
2155 "image, or because the OS type is not understood by virt-inspector.\n"
2156 "\n"
2157 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
2158 "information about the disk image as possible.\n"
2159 msgstr ""
2160 "Nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
2161 "\n"
2162 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
2163 "maszyną wirtualną lub program virt-inspector nie rozumie tego typu systemu.\n"
2164 "\n"
2165 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
2166 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
2167
2168 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1281
2169 #, perl-brace-format
2170 msgid "unknown filesystem label {label}\n"
2171 msgstr "nieznana etykieta systemu plików {label}\n"
2172
2173 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1291
2174 #, perl-brace-format
2175 msgid "unknown filesystem UUID {uuid}\n"
2176 msgstr "nieznany UUID systemu plików {uuid}\n"
2177
2178 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1314
2179 #, perl-brace-format
2180 msgid "unknown filesystem {fs}\n"
2181 msgstr "nieznany system plików {fs}\n"
2182
2183 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1498
2184 #, perl-brace-format
2185 msgid "Error running rpm -qa: {error}"
2186 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia rpm -qa: {error}"
2187
2188 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1524
2189 #, perl-brace-format
2190 msgid "Error running dpkg-query: {error}"
2191 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia dpkg-query: {error}"
2192
2193 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1589
2194 msgid "Can't find grub on guest"
2195 msgstr "Nie można odnaleźć programu GRUB w gościu"
2196
2197 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1644
2198 #, perl-brace-format
2199 msgid "Grub entry {title} has no kernel"
2200 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie posiada jądra"
2201
2202 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1675
2203 #, perl-brace-format
2204 msgid "grub refers to {path}, which doesn't exist\n"
2205 msgstr "program GRUB odnosi się do {path}, który nie istnieje\n"
2206
2207 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1698
2208 #, perl-brace-format
2209 msgid "Grub entry {title} does not specify an initrd"
2210 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie określa initrd"
2211
2212 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1769
2213 #, perl-brace-format
2214 msgid "Didn't find modules directory {modules} for kernel {path}"
2215 msgstr "Nie odnaleziono katalogu modułów {modules} dla jądra {path}"
2216
2217 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1777
2218 #, perl-brace-format
2219 msgid "Couldn't guess kernel version number from path for kernel {path}"
2220 msgstr "Nie można odgadnąć numeru wersji jądra ze ścieżki jądra {path}"
2221
2222 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1831
2223 #, perl-brace-format
2224 msgid "{path} doesn't match augeas pattern"
2225 msgstr "{path} nie zgadza się ze wzorem Augeas"
2226
2227 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1870
2228 #, perl-brace-format
2229 msgid "{filename}: could not read initrd format"
2230 msgstr "{filename}: nie można odczytać formatu initrd"
2231
2232 #: src/guestfs.c:290
2233 #, c-format
2234 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
2235 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
2236
2237 #: src/guestfs.c:393
2238 #, c-format
2239 msgid "libguestfs: error: %s\n"
2240 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
2241
2242 #: src/guestfs.c:748
2243 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
2244 msgstr ""
2245 "wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
2246
2247 #: src/guestfs.c:762
2248 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
2249 msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
2250
2251 #: src/guestfs.c:776
2252 #, c-format
2253 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
2254 msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
2255
2256 #: src/guestfs.c:797 src/guestfs.c:834 src/guestfs.c:881
2257 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
2258 msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
2259
2260 #: src/guestfs.c:949
2261 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
2262 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
2263
2264 #: src/guestfs.c:954
2265 msgid "the libguestfs handle has already been launched"
2266 msgstr "program obsługi libguestfs został już uruchomiony"
2267
2268 #: src/guestfs.c:974
2269 #, c-format
2270 msgid "%s: cannot create temporary directory"
2271 msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
2272
2273 #: src/guestfs.c:1062
2274 #, c-format
2275 msgid "cannot find %s or %s on LIBGUESTFS_PATH (current path = %s)"
2276 msgstr "nie można odnaleźć %s lub %s w LIBGUESTFS_PATH (bieżąca ścieżka = %s)"
2277
2278 #: src/guestfs.c:1474
2279 msgid "failed to connect to vmchannel socket"
2280 msgstr "połączenie się z gniazdem kanału maszyny wirtualnej nie powiodło się"
2281
2282 #: src/guestfs.c:1493
2283 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
2284 msgstr ""
2285 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
2286 "błędów"
2287
2288 #: src/guestfs.c:1506
2289 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
2290 msgstr ""
2291 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
2292
2293 #: src/guestfs.c:1602
2294 #, c-format
2295 msgid "external command failed: %s"
2296 msgstr "zewnętrzne polecenie nie powiodło się: %s"
2297
2298 #: src/guestfs.c:1675
2299 #, c-format
2300 msgid ""
2301 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
2302 "the LIBGUESTFS_QEMU environment variable."
2303 msgstr ""
2304 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
2305 "ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
2306
2307 #: src/guestfs.c:1851
2308 msgid "qemu has not been launched yet"
2309 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
2310
2311 #: src/guestfs.c:1862
2312 msgid "no subprocess to kill"
2313 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
2314
2315 #: src/guestfs.c:1984
2316 #, c-format
2317 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
2318 msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
2319
2320 #: src/guestfs.c:2007
2321 #, c-format
2322 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
2323 msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
2324
2325 #: src/guestfs.c:2122
2326 #, c-format
2327 msgid ""
2328 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
2329 msgstr ""
2330 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x%"
2331 "x\n"
2332
2333 #: src/guestfs.c:2280 src/guestfs.c:2334
2334 msgid "unexpected end of file when reading from daemon"
2335 msgstr "nieoczekiwany koniec pliku podczas odczytywania z demona"
2336
2337 #: src/guestfs.c:2296
2338 #, c-format
2339 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
2340 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
2341
2342 #: src/guestfs.c:2311
2343 #, c-format
2344 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
2345 msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
2346
2347 #: src/guestfs.c:2441
2348 #, c-format
2349 msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
2350 msgstr "guestfs___send: stan %d != ZAJĘTY"
2351
2352 #: src/guestfs.c:2463
2353 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
2354 msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
2355
2356 #: src/guestfs.c:2472
2357 msgid "dispatch failed to marshal args"
2358 msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
2359
2360 #: src/guestfs.c:2602
2361 #, c-format
2362 msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
2363 msgstr "send_file_chunk: stan %d != GOTOWY"
2364
2365 #: src/guestfs.c:2618
2366 #, c-format
2367 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
2368 msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
2369
2370 #: src/guestfs.c:2741
2371 #, c-format
2372 msgid "%s: error in chunked encoding"
2373 msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
2374
2375 #: src/guestfs.c:2769
2376 msgid "write to daemon socket"
2377 msgstr "zapisuje do gniazda demona"
2378
2379 #: src/guestfs.c:2792
2380 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
2381 msgstr "receive_file_data: błąd przetwarzania w odpowiedzi wywołania zwrotnego"
2382
2383 #: src/guestfs.c:2797
2384 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
2385 msgstr ""
2386 "receive_file_data: otrzymano nieoczekiwaną flagę podczas odczytywania "
2387 "fragmentów pliku"
2388
2389 #: src/guestfs.c:2805
2390 msgid "failed to parse file chunk"
2391 msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
2392
2393 #: src/guestfs.c:2814
2394 msgid "file receive cancelled by daemon"
2395 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
2396
2397 #: test-tool/test-tool.c:78
2398 #, c-format
2399 msgid ""
2400 "libguestfs-test-tool: interactive test tool\n"
2401 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2402 "Usage:\n"
2403 "  libguestfs-test-tool [--options]\n"
2404 "Options:\n"
2405 "  --help         Display usage\n"
2406 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
2407 "                 Helper program (default: %s)\n"
2408 "  --qemudir dir  Specify QEMU source directory\n"
2409 "  --qemu qemu    Specify QEMU binary\n"
2410 "  --timeout n\n"
2411 "  -t n           Set launch timeout (default: %d seconds)\n"
2412 msgstr ""
2413 "libguestfs-test-tool: interaktywne narzędzie testowania\n"
2414 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2415 "Użycie:\n"
2416 "  libguestfs-test-tool [--opcje]\n"
2417 "Opcje:\n"
2418 "  --help         Wyświetla użycie\n"
2419 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
2420 "                 Program pomocniczy (domyślnie: %s)\n"
2421 "  --qemudir katalog  Podaje katalog źródłowy QEMU\n"
2422 "  --qemu QEMU    Podaje plik binarny QEMU\n"
2423 "  --timeout n\n"
2424 "  -t n           Ustawia czas oczekiwania na uruchomienie\n"
2425 "                 (domyślnie: %d sekundy)\n"
2426
2427 #: test-tool/test-tool.c:134
2428 #, c-format
2429 msgid "libguestfs-test-tool: unknown long option: %s (%d)\n"
2430 msgstr "libguestfs-test-tool: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
2431
2432 #: test-tool/test-tool.c:143
2433 #, c-format
2434 msgid "libguestfs-test-tool: invalid timeout: %s\n"
2435 msgstr "libguestfs-test-tool: nieprawidłowy czas oczekiwania: %s\n"
2436
2437 #: test-tool/test-tool.c:155
2438 #, c-format
2439 msgid "libguestfs-test-tool: unexpected command line option 0x%x\n"
2440 msgstr "libguestfs-test-tool: nieoczekiwana opcja wiersza poleceń 0x%x\n"
2441
2442 #: test-tool/test-tool.c:178
2443 #, c-format
2444 msgid "libguestfs-test-tool: failed to create libguestfs handle\n"
2445 msgstr ""
2446 "libguestfs-test-tool: utworzenie programu obsługi libguestfs nie powiodło "
2447 "się\n"
2448
2449 #: test-tool/test-tool.c:183 test-tool/test-tool.c:189
2450 #, c-format
2451 msgid "libguestfs-test-tool: failed to add drive '%s'\n"
2452 msgstr "libguestfs-test-tool: dodanie napędu \"%s\" nie powiodło się\n"
2453
2454 #: test-tool/test-tool.c:197
2455 #, c-format
2456 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
2457 msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version nie powiodło się\n"
2458
2459 #: test-tool/test-tool.c:219
2460 #, c-format
2461 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
2462 msgstr "libguestfs-test-tool: uruchomienie przyrządu nie powiodło się\n"
2463
2464 #: test-tool/test-tool.c:231
2465 #, c-format
2466 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run sfdisk\n"
2467 msgstr "libguestfs-test-tool: wykonanie sfdisk nie powiodło się\n"
2468
2469 #: test-tool/test-tool.c:237
2470 #, c-format
2471 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
2472 msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 nie powiodło się\n"
2473
2474 #: test-tool/test-tool.c:243
2475 #, c-format
2476 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
2477 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sda1 w / nie powiodło się\n"
2478
2479 #: test-tool/test-tool.c:249
2480 #, c-format
2481 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkdir /iso\n"
2482 msgstr "libguestfs-test-tool: utworzenie katalogu /iso nie powiodło się\n"
2483
2484 #: test-tool/test-tool.c:255
2485 #, c-format
2486 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sdb on /iso\n"
2487 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sdb w /iso nie powiodło się\n"
2488
2489 #: test-tool/test-tool.c:263
2490 #, c-format
2491 msgid "libguestfs-test-tool: could not run helper program, or helper failed\n"
2492 msgstr ""
2493 "libguestfs-test-tool: nie można uruchomić programu pomocniczego lub program "
2494 "nie powiódł się\n"
2495
2496 #: test-tool/test-tool.c:294
2497 #, c-format
2498 msgid ""
2499 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
2500 "--qemu/--qemudir options cannot be used.\n"
2501 msgstr ""
2502 "Zmienna środowiskowa LIBGUESTFS_QEMU jest już ustawiona, więc nie można\n"
2503 "użyć opcji --qemu/--qemudir.\n"
2504
2505 #: test-tool/test-tool.c:302
2506 #, c-format
2507 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
2508 msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
2509
2510 #: test-tool/test-tool.c:316
2511 #, c-format
2512 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
2513 msgstr "%s: nie wygląda na katalog źródłowy QEMU\n"
2514
2515 #: test-tool/test-tool.c:365
2516 #, c-format
2517 msgid ""
2518 "Test tool helper program 'libguestfs-test-tool-helper' is not\n"
2519 "available.  Expected to find it in '%s'\n"
2520 "\n"
2521 "Use the --helper option to specify the location of this program.\n"
2522 msgstr ""
2523 "Program pomocniczy narzędzia testowania \"libguestfs-test-tool-helper\" nie\n"
2524 "jest dostępny. Oczekiwano odnalezienie go w \"%s\"\n"
2525 "\n"
2526 "Należy użyć opcji --helper, aby podać położenie tego programu.\n"
2527
2528 #: test-tool/test-tool.c:381
2529 #, c-format
2530 msgid "command failed: %s"
2531 msgstr "polecenie nie powiodło się: %s"
2532
2533 #: test-tool/test-tool.c:389
2534 #, c-format
2535 msgid ""
2536 "Test tool helper program %s\n"
2537 "is not statically linked.  This is a build error when this test tool\n"
2538 "was built.\n"
2539 msgstr ""
2540 "Program pomocniczy narzędzia testowania %s\n"
2541 "nie jest skonsolidowany statycznie. Jest to błąd budowania.\n"
2542
2543 #: test-tool/test-tool.c:423
2544 #, c-format
2545 msgid "mkisofs command failed: %s\n"
2546 msgstr "polecenie mkisofs nie powiodło się: %s\n"
2547
2548 #: tools/virt-cat.pl:128
2549 msgid "virt-cat: no image, VM names or filenames to cat given"
2550 msgstr ""
2551 "virt-cat: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub nazw plików dla "
2552 "polecenia cat"
2553
2554 #: tools/virt-cat.pl:153
2555 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-cat"
2556 msgstr ""
2557 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-cat"
2558
2559 #: tools/virt-df.pl:258
2560 msgid "Virtual Machine"
2561 msgstr "Maszyna wirtualna"
2562
2563 #: tools/virt-df.pl:258
2564 msgid "Filesystem"
2565 msgstr "System plików"
2566
2567 #: tools/virt-df.pl:261
2568 msgid "1K-blocks"
2569 msgstr "K-bloki"
2570
2571 #: tools/virt-df.pl:263
2572 msgid "Size"
2573 msgstr "Rozmiar"
2574
2575 #: tools/virt-df.pl:265
2576 msgid "Used"
2577 msgstr "Użyte"
2578
2579 #: tools/virt-df.pl:266
2580 msgid "Available"
2581 msgstr "Dostępne"
2582
2583 #: tools/virt-df.pl:267
2584 msgid "Use%"
2585 msgstr "Użycie%"
2586
2587 #: tools/virt-df.pl:269
2588 msgid "Inodes"
2589 msgstr "I-węzły"
2590
2591 #: tools/virt-df.pl:270
2592 msgid "IUsed"
2593 msgstr "IUżyte"
2594
2595 #: tools/virt-df.pl:271
2596 msgid "IFree"
2597 msgstr "IWolne"
2598
2599 #: tools/virt-df.pl:272
2600 msgid "IUse%"
2601 msgstr "IUżyte%"
2602
2603 #: tools/virt-edit.pl:111
2604 msgid "virt-edit: no image, VM names or filenames to edit given"
2605 msgstr ""
2606 "virt-edit: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub nazw plików dla "
2607 "polecenia edit"
2608
2609 #: tools/virt-edit.pl:136
2610 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-edit"
2611 msgstr ""
2612 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-edit"
2613
2614 #: tools/virt-edit.pl:159
2615 msgid "File not changed.\n"
2616 msgstr "Plik nie został zmieniony.\n"
2617
2618 #: tools/virt-list-filesystems.pl:121
2619 msgid "virt-list-filesystems: no image or VM name given"
2620 msgstr "virt-list-filesystems: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
2621
2622 #: tools/virt-list-partitions.pl:131
2623 msgid "virt-list-partitions: no image or VM name given"
2624 msgstr "virt-list-partitions: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
2625
2626 #: tools/virt-ls.pl:137 tools/virt-ls.pl:143
2627 msgid "virt-ls: cannot combine -l and -R options\n"
2628 msgstr "virt-ls: nie można łączyć opcji -l i -R\n"
2629
2630 #: tools/virt-ls.pl:161
2631 msgid "virt-ls: no image, VM names or directory to list given"
2632 msgstr ""
2633 "virt-ls: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub katalogu do "
2634 "wyświetlenia"
2635
2636 #: tools/virt-ls.pl:186
2637 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-ls\n"
2638 msgstr ""
2639 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-ls\n"
2640
2641 #: tools/virt-make-fs.pl:291
2642 msgid "virt-make-fs input output\n"
2643 msgstr "virt-make-fs wejście wyjście\n"
2644
2645 #: tools/virt-make-fs.pl:321
2646 msgid "unexpected output from 'du' command"
2647 msgstr "nieoczekiwane wyjście polecenia \"du\""
2648
2649 #: tools/virt-make-fs.pl:333 tools/virt-make-fs.pl:347
2650 #: tools/virt-make-fs.pl:453
2651 #, perl-brace-format
2652 msgid "{f}: unknown input format: {fmt}\n"
2653 msgstr "{f}: nieznany format wyjścia: {fmt}\n"
2654
2655 #: tools/virt-make-fs.pl:391
2656 #, perl-brace-format
2657 msgid "virt-make-fs: cannot parse size parameter: {sz}\n"
2658 msgstr "virt-make-fs: nie można przetworzyć parametru rozmiaru: {sz}\n"
2659
2660 #: tools/virt-make-fs.pl:401
2661 msgid ""
2662 "qemu-img create: failed to create disk image, see earlier error messages\n"
2663 msgstr ""
2664 "qemu-img create: utworzenie obrazu dysku nie powiodło się, proszę zobaczyć "
2665 "wcześniejsze komunikaty błędów\n"
2666
2667 #: tools/virt-make-fs.pl:412
2668 msgid "virt-make-fs: NTFS support was disabled when libguestfs was compiled\n"
2669 msgstr ""
2670 "virt-make-fs: obsługa systemu plików NTFS została wyłączona podczas "
2671 "komplikacji biblioteki libguestfs\n"
2672
2673 #: tools/virt-make-fs.pl:437
2674 msgid "tar: failed, see earlier messages\n"
2675 msgstr ""
2676 "tar: nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty błędów\n"
2677
2678 #: tools/virt-make-fs.pl:459
2679 msgid "uncompress command failed, see earlier messages\n"
2680 msgstr ""
2681 "polecenie uncompress nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
2682 "komunikaty błędów\n"
2683
2684 #: tools/virt-make-fs.pl:494
2685 msgid ""
2686 "virt-make-fs: error copying contents into filesystem\n"
2687 "An error here usually means that the program did not estimate the\n"
2688 "filesystem size correctly.  Please read the BUGS section of the manpage.\n"
2689 msgstr ""
2690 "virt-make-fs: błąd podczas kopiowania zawartości do systemu plików\n"
2691 "Błąd w tym miejscu zwykle oznacza, że program nie oszacował poprawnie\n"
2692 "rozmiar systemu plików. Proszę przeczytać sekcję BUGS strony podręcznika.\n"
2693
2694 #: tools/virt-rescue.pl:194
2695 msgid "virt-rescue: no image or VM names rescue given"
2696 msgstr ""
2697 "virt-rescue: nie podano obrazu lub nazw maszyn wirtualnych dla polecenia "
2698 "rescue"
2699
2700 #: tools/virt-resize.pl:33
2701 msgid "virt-resize: sorry this program does not work on a 32 bit host\n"
2702 msgstr "virt-rescue: ten program nie działa na 32 bitowym gospodarzu\n"
2703
2704 #: tools/virt-resize.pl:526
2705 #, perl-brace-format
2706 msgid "virt-resize: {file}: does not exist or is not readable\n"
2707 msgstr "virt-resize: {file}: nie istnieje lub nie jest odczytywalny\n"
2708
2709 #: tools/virt-resize.pl:528
2710 #, perl-brace-format
2711 msgid ""
2712 "virt-resize: {file}: does not exist or is not writable\n"
2713 "You have to create the destination disk before running this program.\n"
2714 "Please read the virt-resize(1) manpage for more information.\n"
2715 msgstr ""
2716 "virt-resize: {file}: nie istnieje lub nie jest zapisywalny\n"
2717 "Należy utworzyć dysk docelowy przed uruchomieniem tego programu.\n"
2718 "Proszę przeczytać stronę podręcznika virt-resize(1), aby dowiedzieć się "
2719 "więcej.\n"
2720
2721 #: tools/virt-resize.pl:553 tools/virt-resize.pl:556
2722 #, perl-brace-format
2723 msgid ""
2724 "virt-resize: {file}: file is too small to be a disk image ({sz} bytes)\n"
2725 msgstr ""
2726 "virt-resize: {file}: plik jest za mały, aby był obrazem dysku ({sz} bajtów)\n"
2727
2728 #: tools/virt-resize.pl:720
2729 #, perl-brace-format
2730 msgid "virt-resize: no logical volume called {n}\n"
2731 msgstr "virt-resize: brak woluminu logicznego o nazwie {n}\n"
2732
2733 #: tools/virt-resize.pl:740
2734 #, perl-brace-format
2735 msgid ""
2736 "{p}: partition not found in the source disk image, when using the '{opt}' "
2737 "command line option\n"
2738 msgstr ""
2739 "{p}: nie odnaleziono partycji w źródłowym obrazie dysku podczas używania "
2740 "opcji wiersza poleceń\"{opt}\"\n"
2741
2742 #: tools/virt-resize.pl:746
2743 #, perl-brace-format
2744 msgid ""
2745 "{p}: partition ignored, you cannot use it in another command line argument\n"
2746 msgstr ""
2747 "{p}: zignorowano partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach "
2748 "wiersza poleceń\n"
2749
2750 #: tools/virt-resize.pl:750
2751 #, perl-brace-format
2752 msgid ""
2753 "{p}: partition deleted, you cannot use it in another command line argument\n"
2754 msgstr ""
2755 "{p}: usunięto partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach wiersza "
2756 "poleceń\n"
2757
2758 #: tools/virt-resize.pl:792
2759 #, perl-brace-format
2760 msgid "{p}: this partition has already been marked for resizing\n"
2761 msgstr "{p}: ta partycja została już oznaczona do zmiany rozmiaru\n"
2762
2763 #: tools/virt-resize.pl:800
2764 #, perl-brace-format
2765 msgid "{p}: missing size field in {o} option\n"
2766 msgstr "{p}: brak pola rozmiaru w opcji {o}\n"
2767
2768 #: tools/virt-resize.pl:817
2769 #, perl-brace-format
2770 msgid "{p}: {f}: cannot parse size field\n"
2771 msgstr "{p}: {f}: nie można przetworzyć pola rozmiaru\n"
2772
2773 #: tools/virt-resize.pl:822
2774 #, perl-brace-format
2775 msgid "{p}: new size is zero or negative\n"
2776 msgstr "{p}: nowy rozmiar wynosi zero lub jest ujemny\n"
2777
2778 #: tools/virt-resize.pl:845
2779 #, perl-brace-format
2780 msgid ""
2781 "{p}: cannot make this partition smaller because it contains a\n"
2782 "filesystem, physical volume or other content that is larger than the new "
2783 "size.\n"
2784 "You have to resize the content first, see virt-resize(1).\n"
2785 msgstr ""
2786 "{p}: nie można zmniejszyć tej partycji, ponieważ zawiera ona system plików,\n"
2787 "wolumin fizyczny lub inną zawartość, która jest większa niż nowy rozmiar.\n"
2788 "Należy najpierw zmienić rozmiar zawartości, w tym celu proszę zobaczyć "
2789 "stronę podręcznika virt-resize(1).\n"
2790
2791 #: tools/virt-resize.pl:861
2792 msgid "virt-resize: you cannot use options --expand and --shrink together\n"
2793 msgstr ""
2794 "virt-resize: nie można używać razem opcji --expand i --shrink together\n"
2795
2796 #: tools/virt-resize.pl:910
2797 #, perl-brace-format
2798 msgid ""
2799 "virt-resize: error: cannot use --expand when there is no surplus space to\n"
2800 "expand into.  You need to make the target disk larger by at least {h}.\n"
2801 msgstr ""
2802 "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --expand, kiedy nie ma miejsca na\n"
2803 "rozszerzenie. Należy zwiększyć dysk docelowy o co najmniej {h}.\n"
2804
2805 #: tools/virt-resize.pl:925
2806 msgid ""
2807 "virt-resize: error: cannot use --shrink because there is no deficit\n"
2808 "(see 'deficit' in the virt-resize(1) man page)\n"
2809 msgstr ""
2810 "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --shrink, ponieważ brak deficytu\n"
2811 "(proszę zobaczyć \"deficit\" na stronie podręcznika virt-resize(1)).\n"
2812
2813 #: tools/virt-resize.pl:940
2814 msgid "Summary of changes:\n"
2815 msgstr "Podsumowanie zmian:\n"
2816
2817 #: tools/virt-resize.pl:944
2818 #, perl-brace-format
2819 msgid "{p}: partition will be ignored\n"
2820 msgstr "{p}: partycja zostanie zignorowana\n"
2821
2822 #: tools/virt-resize.pl:946
2823 #, perl-brace-format
2824 msgid "{p}: partition will be deleted\n"
2825 msgstr "{p}: partycja zostanie usunięta\n"
2826
2827 #: tools/virt-resize.pl:948
2828 #, perl-brace-format
2829 msgid "{p}: partition will be resized from {oldsize} to {newsize}\n"
2830 msgstr "{p}: rozmiar partycji zostanie zmieniony z {oldsize} do {newsize}\n"
2831
2832 #: tools/virt-resize.pl:953
2833 #, perl-brace-format
2834 msgid "{p}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
2835 msgstr "{p}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
2836
2837 #: tools/virt-resize.pl:958
2838 #, perl-brace-format
2839 msgid "{p}: partition will be left alone\n"
2840 msgstr "{p}: partycja zostanie pozostawiona bez zmian\n"
2841
2842 #: tools/virt-resize.pl:963
2843 #, perl-brace-format
2844 msgid "{n}: LV will be expanded to maximum size\n"
2845 msgstr "{n}: wolumin logiczny zostanie rozszerzony do maksymalnego rozmiaru\n"
2846
2847 #: tools/virt-resize.pl:969
2848 #, perl-brace-format
2849 msgid "{n}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
2850 msgstr "{n}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
2851
2852 #: tools/virt-resize.pl:976
2853 #, perl-brace-format
2854 msgid "There is a surplus of {spl} bytes ({h}).\n"
2855 msgstr "Istnieje nadmiar {spl} bajtów ({h}).\n"
2856
2857 #: tools/virt-resize.pl:981
2858 msgid "An extra partition will be created for the surplus.\n"
2859 msgstr "Dodatkowa partycja zostanie utworzona dla nadmiarowego miejsca.\n"
2860
2861 #: tools/virt-resize.pl:983
2862 msgid ""
2863 "The surplus space is not large enough for an extra partition to be created\n"
2864 "and so it will just be ignored.\n"
2865 msgstr ""
2866 "Nadmiarowe miejsce nie jest dostatecznie duże do utworzenia dodatkowej\n"
2867 "partycji, więc zostanie zignorowane.\n"
2868
2869 #: tools/virt-resize.pl:986
2870 msgid ""
2871 "The surplus space will be ignored.  Run a partitioning program in the guest\n"
2872 "to partition this extra space if you want.\n"
2873 msgstr ""
2874 "Nadmiarowe miejsce zostanie zignorowane. Można uruchomić program\n"
2875 "partycjonowania w gościu, aby partycjonować te dodatkowe miejsce w razie\n"
2876 "potrzeby.\n"
2877
2878 #: tools/virt-resize.pl:989
2879 #, perl-brace-format
2880 msgid ""
2881 "virt-resize: error: there is a deficit of {def} bytes ({h}).\n"
2882 "You need to make the target disk larger by at least this amount,\n"
2883 "or adjust your resizing requests.\n"
2884 msgstr ""
2885 "virt-resize: błąd: istnieje deficyt {def} bajtów ({h}).\n"
2886 "Należy zwiększyć dysk docelowy co najmniej o tę ilość lub dostosować\n"
2887 "żądania zmiany rozmiaru.\n"
2888
2889 #: tools/virt-resize.pl:1030
2890 msgid "virt-resize: source disk does not have a first partition\n"
2891 msgstr "virt-resize: dysk źródłowy nie posiada pierwszej partycji\n"
2892
2893 #: tools/virt-resize.pl:1126
2894 #, perl-brace-format
2895 msgid "Copying {p} ..."
2896 msgstr "Kopiowanie {p}..."
2897
2898 #: tools/virt-resize.pl:1133
2899 msgid "done"
2900 msgstr "ukończono"
2901
2902 #: tools/virt-resize.pl:1191 tools/virt-resize.pl:1249
2903 #, perl-brace-format
2904 msgid "Expanding {p} using the '{meth}' method\n"
2905 msgstr "Rozszerzanie {p} używając metody \"{meth}\"\n"
2906
2907 #: tools/virt-tar.pl:163 tools/virt-tar.pl:170
2908 msgid "virt-tar: extract/upload mode specified twice on the command line\n"
2909 msgstr "virt-tar: wydobywa/wysyła tryb podany dwukrotnie w wierszu poleceń\n"
2910
2911 #: tools/virt-tar.pl:191
2912 msgid "virt-tar: no image, VM names, directory or filename given"
2913 msgstr ""
2914 "virt-tar: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych, katalogu lub nazwy "
2915 "pliku"
2916
2917 #: tools/virt-tar.pl:194
2918 msgid "virt-tar: either -x or -u must be specified on the command line\n"
2919 msgstr "virt-tar: należy podać opcję -x lub -u w wierszu poleceń\n"
2920
2921 #: tools/virt-tar.pl:205
2922 #, perl-brace-format
2923 msgid "virt-tar: {tarball}: file not found\n"
2924 msgstr "virt-tar: {tarball}: nie odnaleziono pliku\n"
2925
2926 #: tools/virt-tar.pl:208
2927 #, perl-brace-format
2928 msgid "virt-tar: {dir}: directory name must start with '/' character\n"
2929 msgstr "virt-tar: {dir}: nazwa katalogu musi zaczynać się od znaku \"/\"\n"
2930
2931 #: tools/virt-tar.pl:230
2932 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-tar\n"
2933 msgstr ""
2934 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez program virt-tar\n"
2935
2936 #: tools/virt-win-reg.pl:259
2937 msgid "no libvirt domain name or disk image given\n"
2938 msgstr "nie podano nazwy domeny libvirt lub obrazu dysku\n"
2939
2940 #: tools/virt-win-reg.pl:283
2941 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-win-reg"
2942 msgstr ""
2943 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez program virt-win-"
2944 "reg"
2945
2946 #: tools/virt-win-reg.pl:297
2947 msgid ""
2948 "expecting 1 or 2 more parameters, subkey path and optionally the value to "
2949 "export\n"
2950 msgstr ""
2951 "oczekiwano jednego lub dwóch parametrów, ścieżki do podklucza i opcjonalnie "
2952 "wartości do wyeksportowania\n"
2953
2954 #: tools/virt-win-reg.pl:408
2955 #, perl-brace-format
2956 msgid "virt-win-reg: {p}: not a supported Windows Registry path\n"
2957 msgstr ""
2958 "virt-win-reg: {p}: nie jest obsługiwaną ścieżką rejestru systemu Windows\n"
2959
2960 #: tools/virt-win-reg.pl:426 tools/virt-win-reg.pl:449
2961 #, perl-brace-format
2962 msgid "virt-win-reg: {p}: file not found in guest: {err}\n"
2963 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie odnaleziono pliku w gościu: {err}\n"
2964
2965 #: tools/virt-win-reg.pl:433
2966 #, perl-brace-format
2967 msgid "virt-win-reg: {p}: could not download registry file: {err}\n"
2968 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można pobrać pliku rejestru: {err}\n"
2969
2970 #: tools/virt-win-reg.pl:456
2971 #, perl-brace-format
2972 msgid "virt-win-reg: {p}: could not upload registry file: {err}\n"
2973 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można wysłać pliku rejestru: {err}\n"