Update PO files, including extra strings from Perl files.
[libguestfs.git] / po / pl.po
1 # translation of pl.po to Polish
2 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009.
3 #
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: pl\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
8 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
9 "POT-Creation-Date: 2010-05-12 14:17+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2010-02-28 03:02+0100\n"
11 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
12 "Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: fish/alloc.c:35
18 #, c-format
19 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
20 msgstr "należy użyć \"alloc plik rozmiar\", aby utworzyć obraz\n"
21
22 #: fish/alloc.c:49
23 #, c-format
24 msgid "use 'sparse file size' to create a sparse image\n"
25 msgstr "należy użyć \"sparse plik rozmiar\", aby utworzyć rzadki obraz\n"
26
27 #: fish/alloc.c:75
28 #, c-format
29 msgid "can't allocate or add disks after launching\n"
30 msgstr "bez przydzielania lub dodawania dysków po uruchomieniu\n"
31
32 #: fish/alloc.c:164 fish/alloc.c:171
33 #, c-format
34 msgid "could not parse size specification '%s'\n"
35 msgstr "nie można przetworzyć określenia rozmiaru \"%s\"\n"
36
37 #: fish/cmds.c:38
38 msgid "Command"
39 msgstr "Polecenie"
40
41 #: fish/cmds.c:38
42 msgid "Description"
43 msgstr "Opis"
44
45 #: fish/cmds.c:40 fish/cmds.c:334
46 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
47 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
48
49 #: fish/cmds.c:41 fish/cmds.c:331
50 msgid "add an image to examine or modify"
51 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
52
53 #: fish/cmds.c:42 fish/cmds.c:337
54 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
55 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
56
57 #: fish/cmds.c:43 fish/cmds.c:427
58 msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
59 msgstr ""
60 "dodaje napęd w trybie tylko do odczytu określając używaną emulację bloku QEMU"
61
62 #: fish/cmds.c:44 fish/cmds.c:424
63 msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
64 msgstr "dodaje napęd określając używaną emulację bloku QEMU"
65
66 #: fish/cmds.c:45 fish/cmds.c:1144
67 #, fuzzy
68 msgid "clear Augeas path"
69 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
70
71 #: fish/cmds.c:46 fish/cmds.c:478
72 msgid "close the current Augeas handle"
73 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
74
75 #: fish/cmds.c:47 fish/cmds.c:484
76 msgid "define an Augeas node"
77 msgstr "określa węzeł Augeas"
78
79 #: fish/cmds.c:48 fish/cmds.c:481
80 msgid "define an Augeas variable"
81 msgstr "określa zmienną Augeas"
82
83 #: fish/cmds.c:49 fish/cmds.c:487
84 msgid "look up the value of an Augeas path"
85 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
86
87 #: fish/cmds.c:50 fish/cmds.c:475
88 msgid "create a new Augeas handle"
89 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
90
91 #: fish/cmds.c:51 fish/cmds.c:493
92 msgid "insert a sibling Augeas node"
93 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
94
95 #: fish/cmds.c:52 fish/cmds.c:508
96 msgid "load files into the tree"
97 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
98
99 #: fish/cmds.c:53 fish/cmds.c:511
100 msgid "list Augeas nodes under augpath"
101 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
102
103 #: fish/cmds.c:54 fish/cmds.c:502
104 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
105 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
106
107 #: fish/cmds.c:55 fish/cmds.c:499
108 msgid "move Augeas node"
109 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
110
111 #: fish/cmds.c:56 fish/cmds.c:496
112 msgid "remove an Augeas path"
113 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
114
115 #: fish/cmds.c:57 fish/cmds.c:505
116 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
117 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
118
119 #: fish/cmds.c:58 fish/cmds.c:490
120 msgid "set Augeas path to value"
121 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
122
123 #: fish/cmds.c:59 fish/cmds.c:1075
124 msgid "test availability of some parts of the API"
125 msgstr "testuje dostępność niektórych części API"
126
127 #: fish/cmds.c:60 fish/cmds.c:1153
128 msgid "upload base64-encoded data to file"
129 msgstr ""
130
131 #: fish/cmds.c:61 fish/cmds.c:1156
132 #, fuzzy
133 msgid "download file and encode as base64"
134 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
135
136 #: fish/cmds.c:62 fish/cmds.c:619
137 msgid "flush device buffers"
138 msgstr "czyści bufory urządzenia"
139
140 #: fish/cmds.c:63 fish/cmds.c:607
141 msgid "get blocksize of block device"
142 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
143
144 #: fish/cmds.c:64 fish/cmds.c:601
145 msgid "is block device set to read-only"
146 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
147
148 #: fish/cmds.c:65 fish/cmds.c:616
149 msgid "get total size of device in bytes"
150 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
151
152 #: fish/cmds.c:66 fish/cmds.c:604
153 msgid "get sectorsize of block device"
154 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
155
156 #: fish/cmds.c:67 fish/cmds.c:613
157 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
158 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
159
160 #: fish/cmds.c:68 fish/cmds.c:622
161 msgid "reread partition table"
162 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
163
164 #: fish/cmds.c:69 fish/cmds.c:610
165 msgid "set blocksize of block device"
166 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
167
168 #: fish/cmds.c:70 fish/cmds.c:595
169 msgid "set block device to read-only"
170 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
171
172 #: fish/cmds.c:71 fish/cmds.c:598
173 msgid "set block device to read-write"
174 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
175
176 #: fish/cmds.c:72 fish/cmds.c:1018
177 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
178 msgstr ""
179 "zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość znaków"
180
181 #: fish/cmds.c:73 fish/cmds.c:439
182 msgid "list the contents of a file"
183 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
184
185 #: fish/cmds.c:74 fish/cmds.c:631
186 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
187 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
188
189 #: fish/cmds.c:75 fish/cmds.c:1138
190 #, fuzzy
191 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of the contents of a device"
192 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
193
194 #: fish/cmds.c:76 fish/cmds.c:1159
195 #, fuzzy
196 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of files in a directory"
197 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
198
199 #: fish/cmds.c:77 fish/cmds.c:529
200 msgid "change file mode"
201 msgstr "zmienia tryb pliku"
202
203 #: fish/cmds.c:78 fish/cmds.c:149 fish/cmds.c:532 fish/cmds.c:1036
204 msgid "change file owner and group"
205 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
206
207 #: fish/cmds.c:79 fish/cmds.c:577
208 msgid "run a command from the guest filesystem"
209 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
210
211 #: fish/cmds.c:80 fish/cmds.c:580
212 msgid "run a command, returning lines"
213 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
214
215 #: fish/cmds.c:81 fish/cmds.c:340
216 msgid "add qemu parameters"
217 msgstr "dodaje parametry QEMU"
218
219 #: fish/cmds.c:82 fish/cmds.c:1108
220 #, fuzzy
221 msgid "copy size bytes from source to destination using dd"
222 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
223
224 #: fish/cmds.c:83 fish/cmds.c:688
225 msgid "copy a file"
226 msgstr "kopiuje plik"
227
228 #: fish/cmds.c:84 fish/cmds.c:691
229 msgid "copy a file or directory recursively"
230 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
231
232 #: fish/cmds.c:85 fish/cmds.c:1078
233 msgid "copy from source to destination using dd"
234 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
235
236 #: fish/cmds.c:86 fish/cmds.c:655
237 msgid "debugging and internals"
238 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
239
240 #: fish/cmds.c:87 fish/cmds.c:1150
241 #, fuzzy
242 msgid "upload a file to the appliance (internal use only)"
243 msgstr "wysyła plik do z lokalnej maszyny"
244
245 #: fish/cmds.c:88 fish/cmds.c:802
246 msgid "report file system disk space usage"
247 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
248
249 #: fish/cmds.c:89 fish/cmds.c:805
250 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
251 msgstr ""
252 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
253
254 #: fish/cmds.c:90 fish/cmds.c:700
255 msgid "return kernel messages"
256 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
257
258 #: fish/cmds.c:91 fish/cmds.c:628
259 msgid "download a file to the local machine"
260 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
261
262 #: fish/cmds.c:92 fish/cmds.c:697
263 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
264 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
265
266 #: fish/cmds.c:93 fish/cmds.c:808
267 msgid "estimate file space usage"
268 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
269
270 #: fish/cmds.c:94 fish/cmds.c:751
271 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
272 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
273
274 #: fish/cmds.c:95 fish/cmds.c:1012
275 msgid "echo arguments back to the client"
276 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
277
278 #: fish/cmds.c:96 fish/cmds.c:97 fish/cmds.c:101 fish/cmds.c:102
279 #: fish/cmds.c:127 fish/cmds.c:128 fish/cmds.c:309 fish/cmds.c:310
280 #: fish/cmds.c:314 fish/cmds.c:315 fish/cmds.c:317 fish/cmds.c:318
281 #: fish/cmds.c:880 fish/cmds.c:883 fish/cmds.c:886 fish/cmds.c:889
282 #: fish/cmds.c:892 fish/cmds.c:895 fish/cmds.c:898 fish/cmds.c:901
283 #: fish/cmds.c:904 fish/cmds.c:907 fish/cmds.c:910 fish/cmds.c:913
284 msgid "return lines matching a pattern"
285 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
286
287 #: fish/cmds.c:98 fish/cmds.c:706
288 msgid "test if two files have equal contents"
289 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
290
291 #: fish/cmds.c:99 fish/cmds.c:535
292 msgid "test if file or directory exists"
293 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
294
295 #: fish/cmds.c:100 fish/cmds.c:934
296 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
297 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
298
299 #: fish/cmds.c:103 fish/cmds.c:574
300 msgid "determine file type"
301 msgstr "określa typ pliku"
302
303 #: fish/cmds.c:104 fish/cmds.c:1081
304 msgid "return the size of the file in bytes"
305 msgstr "zwraca rozmiar pliku w bajtach"
306
307 #: fish/cmds.c:105 fish/cmds.c:1072
308 msgid "fill a file with octets"
309 msgstr "wypełnia plik oktetami"
310
311 #: fish/cmds.c:106 fish/cmds.c:748
312 msgid "find all files and directories"
313 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
314
315 #: fish/cmds.c:107 fish/cmds.c:1015
316 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
317 msgstr ""
318 "znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem NUL"
319
320 #: fish/cmds.c:108 fish/cmds.c:679
321 msgid "run the filesystem checker"
322 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
323
324 #: fish/cmds.c:109 fish/cmds.c:358
325 msgid "get the additional kernel options"
326 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
327
328 #: fish/cmds.c:110 fish/cmds.c:364
329 msgid "get autosync mode"
330 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
331
332 #: fish/cmds.c:111 fish/cmds.c:415
333 msgid "get direct appliance mode flag"
334 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
335
336 #: fish/cmds.c:112 fish/cmds.c:670
337 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
338 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
339
340 #: fish/cmds.c:113 fish/cmds.c:676
341 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
342 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
343
344 #: fish/cmds.c:114 fish/cmds.c:391
345 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
346 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
347
348 #: fish/cmds.c:115 fish/cmds.c:352
349 msgid "get the search path"
350 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
351
352 #: fish/cmds.c:116 fish/cmds.c:394
353 msgid "get PID of qemu subprocess"
354 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
355
356 #: fish/cmds.c:117 fish/cmds.c:346
357 msgid "get the qemu binary"
358 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
359
360 #: fish/cmds.c:118 fish/cmds.c:421
361 msgid "get recovery process enabled flag"
362 msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
363
364 #: fish/cmds.c:119 fish/cmds.c:403
365 msgid "get SELinux enabled flag"
366 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
367
368 #: fish/cmds.c:120 fish/cmds.c:385
369 msgid "get the current state"
370 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
371
372 #: fish/cmds.c:121 fish/cmds.c:409
373 msgid "get command trace enabled flag"
374 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
375
376 #: fish/cmds.c:122 fish/cmds.c:1147
377 #, fuzzy
378 msgid "get the current umask"
379 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
380
381 #: fish/cmds.c:123 fish/cmds.c:370
382 msgid "get verbose mode"
383 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
384
385 #: fish/cmds.c:124 fish/cmds.c:985
386 msgid "get SELinux security context"
387 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
388
389 #: fish/cmds.c:125 fish/cmds.c:150 fish/cmds.c:850 fish/cmds.c:853
390 msgid "list extended attributes of a file or directory"
391 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
392
393 #: fish/cmds.c:126 fish/cmds.c:766
394 msgid "expand a wildcard path"
395 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
396
397 #: fish/cmds.c:129 fish/cmds.c:685
398 msgid "install GRUB"
399 msgstr "instaluje program GRUB"
400
401 #: fish/cmds.c:130 fish/cmds.c:790
402 msgid "return first 10 lines of a file"
403 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
404
405 #: fish/cmds.c:131 fish/cmds.c:793
406 msgid "return first N lines of a file"
407 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
408
409 #: fish/cmds.c:132 fish/cmds.c:715
410 msgid "dump a file in hexadecimal"
411 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
412
413 #: fish/cmds.c:133 fish/cmds.c:1090
414 msgid "list the contents of a single file in an initrd"
415 msgstr "wyświetla listę zawartości pojedynczego pliku w initrd"
416
417 #: fish/cmds.c:134 fish/cmds.c:811
418 msgid "list files in an initrd"
419 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
420
421 #: fish/cmds.c:135 fish/cmds.c:967
422 msgid "add an inotify watch"
423 msgstr "dodaje obserwację inotify"
424
425 #: fish/cmds.c:136 fish/cmds.c:979
426 msgid "close the inotify handle"
427 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
428
429 #: fish/cmds.c:137 fish/cmds.c:976
430 msgid "return list of watched files that had events"
431 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
432
433 #: fish/cmds.c:138 fish/cmds.c:964
434 msgid "create an inotify handle"
435 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
436
437 #: fish/cmds.c:139 fish/cmds.c:973
438 msgid "return list of inotify events"
439 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
440
441 #: fish/cmds.c:140 fish/cmds.c:970
442 msgid "remove an inotify watch"
443 msgstr "usuwa obserwację inotify"
444
445 #: fish/cmds.c:141 fish/cmds.c:382
446 msgid "is busy processing a command"
447 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
448
449 #: fish/cmds.c:142 fish/cmds.c:376
450 msgid "is in configuration state"
451 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
452
453 #: fish/cmds.c:143 fish/cmds.c:144 fish/cmds.c:538 fish/cmds.c:541
454 msgid "test if file exists"
455 msgstr "testuje, czy plik istnieje"
456
457 #: fish/cmds.c:145 fish/cmds.c:379
458 msgid "is launching subprocess"
459 msgstr "uruchamia podprocesy"
460
461 #: fish/cmds.c:146 fish/cmds.c:373
462 msgid "is ready to accept commands"
463 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
464
465 #: fish/cmds.c:147 fish/cmds.c:328
466 msgid "kill the qemu subprocess"
467 msgstr "niszczy podproces QEMU"
468
469 #: fish/cmds.c:148 fish/cmds.c:325
470 msgid "launch the qemu subprocess"
471 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
472
473 #: fish/cmds.c:151 fish/cmds.c:448
474 msgid "list the block devices"
475 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
476
477 #: fish/cmds.c:152 fish/cmds.c:451
478 msgid "list the partitions"
479 msgstr "wyświetla listę partycji"
480
481 #: fish/cmds.c:153 fish/cmds.c:442
482 msgid "list the files in a directory (long format)"
483 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
484
485 #: fish/cmds.c:154 fish/cmds.c:155 fish/cmds.c:919 fish/cmds.c:922
486 msgid "create a hard link"
487 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
488
489 #: fish/cmds.c:156 fish/cmds.c:157 fish/cmds.c:925 fish/cmds.c:928
490 msgid "create a symbolic link"
491 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
492
493 #: fish/cmds.c:158 fish/cmds.c:230 fish/cmds.c:862 fish/cmds.c:865
494 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
495 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
496
497 #: fish/cmds.c:159 fish/cmds.c:445
498 msgid "list the files in a directory"
499 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
500
501 #: fish/cmds.c:160 fish/cmds.c:252 fish/cmds.c:856 fish/cmds.c:859
502 msgid "set extended attribute of a file or directory"
503 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
504
505 #: fish/cmds.c:161 fish/cmds.c:586
506 msgid "get file information for a symbolic link"
507 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
508
509 #: fish/cmds.c:162 fish/cmds.c:1039
510 msgid "lstat on multiple files"
511 msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
512
513 #: fish/cmds.c:163 fish/cmds.c:550
514 #, fuzzy
515 msgid "create an LVM logical volume"
516 msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
517
518 #: fish/cmds.c:164 fish/cmds.c:571
519 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
520 msgstr ""
521 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
522
523 #: fish/cmds.c:165 fish/cmds.c:658
524 msgid "remove an LVM logical volume"
525 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
526
527 #: fish/cmds.c:166 fish/cmds.c:1084
528 msgid "rename an LVM logical volume"
529 msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
530
531 #: fish/cmds.c:167 fish/cmds.c:742
532 msgid "resize an LVM logical volume"
533 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
534
535 #: fish/cmds.c:168 fish/cmds.c:1141
536 msgid "expand an LV to fill free space"
537 msgstr ""
538
539 #: fish/cmds.c:169 fish/cmds.c:170 fish/cmds.c:460 fish/cmds.c:469
540 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
541 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
542
543 #: fish/cmds.c:171 fish/cmds.c:1099
544 #, fuzzy
545 msgid "get the UUID of a logical volume"
546 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
547
548 #: fish/cmds.c:172 fish/cmds.c:1042
549 msgid "lgetxattr on multiple files"
550 msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
551
552 #: fish/cmds.c:173 fish/cmds.c:523
553 msgid "create a directory"
554 msgstr "tworzy katalog"
555
556 #: fish/cmds.c:174 fish/cmds.c:1033
557 msgid "create a directory with a particular mode"
558 msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
559
560 #: fish/cmds.c:175 fish/cmds.c:526
561 msgid "create a directory and parents"
562 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
563
564 #: fish/cmds.c:176 fish/cmds.c:778
565 msgid "create a temporary directory"
566 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
567
568 #: fish/cmds.c:177 fish/cmds.c:178 fish/cmds.c:179 fish/cmds.c:1000
569 #: fish/cmds.c:1003 fish/cmds.c:1006
570 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
571 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
572
573 #: fish/cmds.c:180 fish/cmds.c:991
574 msgid "make ext2/3/4 external journal"
575 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
576
577 #: fish/cmds.c:181 fish/cmds.c:994
578 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
579 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
580
581 #: fish/cmds.c:182 fish/cmds.c:997
582 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
583 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
584
585 #: fish/cmds.c:183 fish/cmds.c:829
586 msgid "make FIFO (named pipe)"
587 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
588
589 #: fish/cmds.c:184 fish/cmds.c:553
590 msgid "make a filesystem"
591 msgstr "tworzy system plików"
592
593 #: fish/cmds.c:185 fish/cmds.c:988
594 msgid "make a filesystem with block size"
595 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
596
597 #: fish/cmds.c:186 fish/cmds.c:871
598 msgid "create a mountpoint"
599 msgstr "tworzy punkt montowania"
600
601 #: fish/cmds.c:187 fish/cmds.c:826
602 msgid "make block, character or FIFO devices"
603 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
604
605 #: fish/cmds.c:188 fish/cmds.c:832
606 msgid "make block device node"
607 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
608
609 #: fish/cmds.c:189 fish/cmds.c:835
610 msgid "make char device node"
611 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
612
613 #: fish/cmds.c:190 fish/cmds.c:817
614 msgid "create a swap partition"
615 msgstr "tworzy partycję wymiany"
616
617 #: fish/cmds.c:191 fish/cmds.c:820
618 msgid "create a swap partition with a label"
619 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
620
621 #: fish/cmds.c:192 fish/cmds.c:823
622 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
623 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
624
625 #: fish/cmds.c:193 fish/cmds.c:961
626 msgid "create a swap file"
627 msgstr "tworzy plik wymiany"
628
629 #: fish/cmds.c:194 fish/cmds.c:1009
630 msgid "load a kernel module"
631 msgstr "wczytuje moduł jądra"
632
633 #: fish/cmds.c:195 fish/cmds.c:430
634 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
635 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
636
637 #: fish/cmds.c:196 fish/cmds.c:814
638 msgid "mount a file using the loop device"
639 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
640
641 #: fish/cmds.c:197 fish/cmds.c:649
642 msgid "mount a guest disk with mount options"
643 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
644
645 #: fish/cmds.c:198 fish/cmds.c:646
646 msgid "mount a guest disk, read-only"
647 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
648
649 #: fish/cmds.c:199 fish/cmds.c:652
650 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
651 msgstr ""
652 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
653 "plików"
654
655 #: fish/cmds.c:200 fish/cmds.c:868
656 msgid "show mountpoints"
657 msgstr "wyświetla punkty montowania"
658
659 #: fish/cmds.c:201 fish/cmds.c:565
660 msgid "show mounted filesystems"
661 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
662
663 #: fish/cmds.c:202 fish/cmds.c:694
664 msgid "move a file"
665 msgstr "przenosi plik"
666
667 #: fish/cmds.c:203 fish/cmds.c:757
668 msgid "probe NTFS volume"
669 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
670
671 #: fish/cmds.c:204 fish/cmds.c:1120
672 #, fuzzy
673 msgid "resize an NTFS filesystem"
674 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2/ext3"
675
676 #: fish/cmds.c:205 fish/cmds.c:1054
677 msgid "add a partition to the device"
678 msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
679
680 #: fish/cmds.c:206 fish/cmds.c:1126
681 #, fuzzy
682 msgid "delete a partition"
683 msgstr "tworzy partycję wymiany"
684
685 #: fish/cmds.c:207 fish/cmds.c:1057
686 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
687 msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
688
689 #: fish/cmds.c:208 fish/cmds.c:1129
690 #, fuzzy
691 msgid "return true if a partition is bootable"
692 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
693
694 #: fish/cmds.c:209 fish/cmds.c:1132
695 msgid "get the MBR type byte (ID byte) from a partition"
696 msgstr ""
697
698 #: fish/cmds.c:210 fish/cmds.c:1069
699 msgid "get the partition table type"
700 msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
701
702 #: fish/cmds.c:211 fish/cmds.c:1051
703 msgid "create an empty partition table"
704 msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
705
706 #: fish/cmds.c:212 fish/cmds.c:1066
707 msgid "list partitions on a device"
708 msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
709
710 #: fish/cmds.c:213 fish/cmds.c:1060
711 msgid "make a partition bootable"
712 msgstr "zmienia partycję na startową"
713
714 #: fish/cmds.c:214 fish/cmds.c:1135
715 msgid "set the MBR type byte (ID byte) of a partition"
716 msgstr ""
717
718 #: fish/cmds.c:215 fish/cmds.c:1063
719 msgid "set partition name"
720 msgstr "ustawia nazwę partycji"
721
722 #: fish/cmds.c:216 fish/cmds.c:703
723 msgid "ping the guest daemon"
724 msgstr "odpytuje demona gościa"
725
726 #: fish/cmds.c:217 fish/cmds.c:1048
727 msgid "read part of a file"
728 msgstr "odczytuje część pliku"
729
730 #: fish/cmds.c:218 fish/cmds.c:544
731 msgid "create an LVM physical volume"
732 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
733
734 #: fish/cmds.c:219 fish/cmds.c:664
735 msgid "remove an LVM physical volume"
736 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
737
738 #: fish/cmds.c:220 fish/cmds.c:721
739 msgid "resize an LVM physical volume"
740 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
741
742 #: fish/cmds.c:221 fish/cmds.c:222 fish/cmds.c:454 fish/cmds.c:463
743 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
744 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
745
746 #: fish/cmds.c:223 fish/cmds.c:1093
747 #, fuzzy
748 msgid "get the UUID of a physical volume"
749 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
750
751 #: fish/cmds.c:224 fish/cmds.c:877
752 msgid "read a file"
753 msgstr "odczytuje plik"
754
755 #: fish/cmds.c:225 fish/cmds.c:472
756 msgid "read file as lines"
757 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
758
759 #: fish/cmds.c:226 fish/cmds.c:841
760 msgid "read directories entries"
761 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
762
763 #: fish/cmds.c:227 fish/cmds.c:931
764 msgid "read the target of a symbolic link"
765 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
766
767 #: fish/cmds.c:228 fish/cmds.c:1045
768 msgid "readlink on multiple files"
769 msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
770
771 #: fish/cmds.c:229 fish/cmds.c:916
772 msgid "canonicalized absolute pathname"
773 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
774
775 #: fish/cmds.c:231 fish/cmds.c:745
776 msgid "resize an ext2/ext3 filesystem"
777 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2/ext3"
778
779 #: fish/cmds.c:232 fish/cmds.c:514
780 msgid "remove a file"
781 msgstr "usuwa plik"
782
783 #: fish/cmds.c:233 fish/cmds.c:520
784 msgid "remove a file or directory recursively"
785 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
786
787 #: fish/cmds.c:234 fish/cmds.c:517
788 msgid "remove a directory"
789 msgstr "usuwa katalog"
790
791 #: fish/cmds.c:235 fish/cmds.c:874
792 msgid "remove a mountpoint"
793 msgstr "usuwa punkt montowania"
794
795 #: fish/cmds.c:236 fish/cmds.c:769
796 msgid "scrub (securely wipe) a device"
797 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
798
799 #: fish/cmds.c:237 fish/cmds.c:772
800 msgid "scrub (securely wipe) a file"
801 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
802
803 #: fish/cmds.c:238 fish/cmds.c:775
804 msgid "scrub (securely wipe) free space"
805 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
806
807 #: fish/cmds.c:239 fish/cmds.c:355
808 msgid "add options to kernel command line"
809 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
810
811 #: fish/cmds.c:240 fish/cmds.c:361
812 msgid "set autosync mode"
813 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
814
815 #: fish/cmds.c:241 fish/cmds.c:412
816 msgid "enable or disable direct appliance mode"
817 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
818
819 #: fish/cmds.c:242 fish/cmds.c:667
820 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
821 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
822
823 #: fish/cmds.c:243 fish/cmds.c:673
824 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
825 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
826
827 #: fish/cmds.c:244 fish/cmds.c:388
828 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
829 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
830
831 #: fish/cmds.c:245 fish/cmds.c:349
832 msgid "set the search path"
833 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
834
835 #: fish/cmds.c:246 fish/cmds.c:343
836 msgid "set the qemu binary"
837 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
838
839 #: fish/cmds.c:247 fish/cmds.c:418
840 msgid "enable or disable the recovery process"
841 msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
842
843 #: fish/cmds.c:248 fish/cmds.c:400
844 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
845 msgstr ""
846 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
847
848 #: fish/cmds.c:249 fish/cmds.c:406
849 msgid "enable or disable command traces"
850 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
851
852 #: fish/cmds.c:250 fish/cmds.c:367
853 msgid "set verbose mode"
854 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
855
856 #: fish/cmds.c:251 fish/cmds.c:982
857 msgid "set SELinux security context"
858 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
859
860 #: fish/cmds.c:253 fish/cmds.c:254 fish/cmds.c:556 fish/cmds.c:844
861 msgid "create partitions on a block device"
862 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
863
864 #: fish/cmds.c:255 fish/cmds.c:724
865 msgid "modify a single partition on a block device"
866 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
867
868 #: fish/cmds.c:256 fish/cmds.c:733
869 msgid "display the disk geometry from the partition table"
870 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
871
872 #: fish/cmds.c:257 fish/cmds.c:730
873 msgid "display the kernel geometry"
874 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
875
876 #: fish/cmds.c:258 fish/cmds.c:727
877 msgid "display the partition table"
878 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
879
880 #: fish/cmds.c:259 fish/cmds.c:760
881 msgid "run a command via the shell"
882 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
883
884 #: fish/cmds.c:260 fish/cmds.c:763
885 msgid "run a command via the shell returning lines"
886 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
887
888 #: fish/cmds.c:261 fish/cmds.c:754
889 msgid "sleep for some seconds"
890 msgstr "usypia na kilka sekund"
891
892 #: fish/cmds.c:262 fish/cmds.c:583
893 msgid "get file information"
894 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
895
896 #: fish/cmds.c:263 fish/cmds.c:589
897 msgid "get file system statistics"
898 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
899
900 #: fish/cmds.c:264 fish/cmds.c:265 fish/cmds.c:709 fish/cmds.c:712
901 msgid "print the printable strings in a file"
902 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
903
904 #: fish/cmds.c:266 fish/cmds.c:940
905 msgid "disable swap on device"
906 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
907
908 #: fish/cmds.c:267 fish/cmds.c:946
909 msgid "disable swap on file"
910 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
911
912 #: fish/cmds.c:268 fish/cmds.c:952
913 msgid "disable swap on labeled swap partition"
914 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
915
916 #: fish/cmds.c:269 fish/cmds.c:958
917 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
918 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
919
920 #: fish/cmds.c:270 fish/cmds.c:937
921 msgid "enable swap on device"
922 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
923
924 #: fish/cmds.c:271 fish/cmds.c:943
925 msgid "enable swap on file"
926 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
927
928 #: fish/cmds.c:272 fish/cmds.c:949
929 msgid "enable swap on labeled swap partition"
930 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
931
932 #: fish/cmds.c:273 fish/cmds.c:955
933 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
934 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
935
936 #: fish/cmds.c:274 fish/cmds.c:433
937 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
938 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
939
940 #: fish/cmds.c:275 fish/cmds.c:796
941 msgid "return last 10 lines of a file"
942 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
943
944 #: fish/cmds.c:276 fish/cmds.c:799
945 msgid "return last N lines of a file"
946 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
947
948 #: fish/cmds.c:277 fish/cmds.c:634
949 msgid "unpack tarfile to directory"
950 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
951
952 #: fish/cmds.c:278 fish/cmds.c:637
953 msgid "pack directory into tarfile"
954 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
955
956 #: fish/cmds.c:279 fish/cmds.c:285 fish/cmds.c:640 fish/cmds.c:1114
957 msgid "unpack compressed tarball to directory"
958 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
959
960 #: fish/cmds.c:280 fish/cmds.c:286 fish/cmds.c:643 fish/cmds.c:1117
961 msgid "pack directory into compressed tarball"
962 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
963
964 #: fish/cmds.c:281 fish/cmds.c:436
965 msgid "update file timestamps or create a new file"
966 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
967
968 #: fish/cmds.c:282 fish/cmds.c:1024
969 msgid "truncate a file to zero size"
970 msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
971
972 #: fish/cmds.c:283 fish/cmds.c:1027
973 msgid "truncate a file to a particular size"
974 msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
975
976 #: fish/cmds.c:284 fish/cmds.c:592
977 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
978 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
979
980 #: fish/cmds.c:287 fish/cmds.c:838
981 msgid "set file mode creation mask (umask)"
982 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
983
984 #: fish/cmds.c:288 fish/cmds.c:562
985 msgid "unmount a filesystem"
986 msgstr "odmontowuje system plików"
987
988 #: fish/cmds.c:289 fish/cmds.c:568
989 msgid "unmount all filesystems"
990 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
991
992 #: fish/cmds.c:290 fish/cmds.c:625
993 msgid "upload a file from the local machine"
994 msgstr "wysyła plik do z lokalnej maszyny"
995
996 #: fish/cmds.c:291 fish/cmds.c:1030
997 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
998 msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
999
1000 #: fish/cmds.c:292 fish/cmds.c:397
1001 msgid "get the library version number"
1002 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
1003
1004 #: fish/cmds.c:293 fish/cmds.c:1021
1005 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
1006 msgstr ""
1007 "uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
1008 "zamontowanemu urządzeniu"
1009
1010 #: fish/cmds.c:294 fish/cmds.c:739
1011 msgid "activate or deactivate some volume groups"
1012 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
1013
1014 #: fish/cmds.c:295 fish/cmds.c:736
1015 msgid "activate or deactivate all volume groups"
1016 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
1017
1018 #: fish/cmds.c:296 fish/cmds.c:547
1019 msgid "create an LVM volume group"
1020 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
1021
1022 #: fish/cmds.c:297 fish/cmds.c:1105
1023 msgid "get the LV UUIDs of all LVs in the volume group"
1024 msgstr ""
1025
1026 #: fish/cmds.c:298 fish/cmds.c:1102
1027 msgid "get the PV UUIDs containing the volume group"
1028 msgstr ""
1029
1030 #: fish/cmds.c:299 fish/cmds.c:661
1031 msgid "remove an LVM volume group"
1032 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
1033
1034 #: fish/cmds.c:300 fish/cmds.c:1087
1035 msgid "rename an LVM volume group"
1036 msgstr "zmienia nazwę grupy woluminów LVM"
1037
1038 #: fish/cmds.c:301 fish/cmds.c:302 fish/cmds.c:457 fish/cmds.c:466
1039 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
1040 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
1041
1042 #: fish/cmds.c:303 fish/cmds.c:1123
1043 msgid "rescan for LVM physical volumes, volume groups and logical volumes"
1044 msgstr ""
1045
1046 #: fish/cmds.c:304 fish/cmds.c:1096
1047 #, fuzzy
1048 msgid "get the UUID of a volume group"
1049 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
1050
1051 #: fish/cmds.c:305 fish/cmds.c:787
1052 msgid "count characters in a file"
1053 msgstr "liczy znaki w pliku"
1054
1055 #: fish/cmds.c:306 fish/cmds.c:781
1056 msgid "count lines in a file"
1057 msgstr "liczy wiersze w pliku"
1058
1059 #: fish/cmds.c:307 fish/cmds.c:784
1060 msgid "count words in a file"
1061 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
1062
1063 #: fish/cmds.c:308 fish/cmds.c:559
1064 msgid "create a file"
1065 msgstr "tworzy plik"
1066
1067 #: fish/cmds.c:311 fish/cmds.c:682
1068 msgid "write zeroes to the device"
1069 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
1070
1071 #: fish/cmds.c:312 fish/cmds.c:1111
1072 #, fuzzy
1073 msgid "write zeroes to an entire device"
1074 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
1075
1076 #: fish/cmds.c:313 fish/cmds.c:718
1077 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
1078 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
1079
1080 #: fish/cmds.c:316 fish/cmds.c:847
1081 msgid "determine file type inside a compressed file"
1082 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
1083
1084 #: fish/cmds.c:319
1085 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
1086 msgstr ""
1087 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
1088 "pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc "
1089 "o poleceniu."
1090
1091 #: fish/cmds.c:1437 fish/cmds.c:1449 fish/cmds.c:1462 fish/cmds.c:1476
1092 #: fish/cmds.c:1490 fish/cmds.c:1505 fish/cmds.c:1520 fish/cmds.c:1533
1093 #: fish/cmds.c:1548 fish/cmds.c:1561 fish/cmds.c:1576 fish/cmds.c:1589
1094 #: fish/cmds.c:1603 fish/cmds.c:1616 fish/cmds.c:1631 fish/cmds.c:1644
1095 #: fish/cmds.c:1658 fish/cmds.c:1672 fish/cmds.c:1686 fish/cmds.c:1700
1096 #: fish/cmds.c:1714 fish/cmds.c:1729 fish/cmds.c:1760 fish/cmds.c:1774
1097 #: fish/cmds.c:1788 fish/cmds.c:1804 fish/cmds.c:1817 fish/cmds.c:1832
1098 #: fish/cmds.c:1845 fish/cmds.c:1860 fish/cmds.c:1873 fish/cmds.c:1888
1099 #: fish/cmds.c:1901 fish/cmds.c:1917 fish/cmds.c:1933 fish/cmds.c:1949
1100 #: fish/cmds.c:1963 fish/cmds.c:1976 fish/cmds.c:1992 fish/cmds.c:2011
1101 #: fish/cmds.c:2030 fish/cmds.c:2048 fish/cmds.c:2063 fish/cmds.c:2078
1102 #: fish/cmds.c:2093 fish/cmds.c:2108 fish/cmds.c:2123 fish/cmds.c:2138
1103 #: fish/cmds.c:2153 fish/cmds.c:2169 fish/cmds.c:2189 fish/cmds.c:2223
1104 #: fish/cmds.c:2237 fish/cmds.c:2256 fish/cmds.c:2275 fish/cmds.c:2293
1105 #: fish/cmds.c:2310 fish/cmds.c:2326 fish/cmds.c:2343 fish/cmds.c:2358
1106 #: fish/cmds.c:2374 fish/cmds.c:2386 fish/cmds.c:2399 fish/cmds.c:2416
1107 #: fish/cmds.c:2432 fish/cmds.c:2448 fish/cmds.c:2464 fish/cmds.c:2480
1108 #: fish/cmds.c:2497 fish/cmds.c:2534 fish/cmds.c:2588 fish/cmds.c:2606
1109 #: fish/cmds.c:2624 fish/cmds.c:2642 fish/cmds.c:2657 fish/cmds.c:2676
1110 #: fish/cmds.c:2711 fish/cmds.c:2730 fish/cmds.c:2806 fish/cmds.c:2842
1111 #: fish/cmds.c:2855 fish/cmds.c:2870 fish/cmds.c:2882 fish/cmds.c:2895
1112 #: fish/cmds.c:2914 fish/cmds.c:2933 fish/cmds.c:2952 fish/cmds.c:2971
1113 #: fish/cmds.c:2990 fish/cmds.c:3009 fish/cmds.c:3026 fish/cmds.c:3040
1114 #: fish/cmds.c:3054 fish/cmds.c:3070 fish/cmds.c:3086 fish/cmds.c:3103
1115 #: fish/cmds.c:3136 fish/cmds.c:3152 fish/cmds.c:3168 fish/cmds.c:3182
1116 #: fish/cmds.c:3197 fish/cmds.c:3217 fish/cmds.c:3237 fish/cmds.c:3258
1117 #: fish/cmds.c:3278 fish/cmds.c:3296 fish/cmds.c:3316 fish/cmds.c:3336
1118 #: fish/cmds.c:3353 fish/cmds.c:3372 fish/cmds.c:3390 fish/cmds.c:3410
1119 #: fish/cmds.c:3424 fish/cmds.c:3438 fish/cmds.c:3453 fish/cmds.c:3468
1120 #: fish/cmds.c:3486 fish/cmds.c:3501 fish/cmds.c:3519 fish/cmds.c:3536
1121 #: fish/cmds.c:3551 fish/cmds.c:3569 fish/cmds.c:3589 fish/cmds.c:3609
1122 #: fish/cmds.c:3628 fish/cmds.c:3659 fish/cmds.c:3674 fish/cmds.c:3688
1123 #: fish/cmds.c:3709 fish/cmds.c:3729 fish/cmds.c:3749 fish/cmds.c:3768
1124 #: fish/cmds.c:3782 fish/cmds.c:3801 fish/cmds.c:3892 fish/cmds.c:3909
1125 #: fish/cmds.c:3926 fish/cmds.c:3943 fish/cmds.c:3958 fish/cmds.c:3976
1126 #: fish/cmds.c:4009 fish/cmds.c:4023 fish/cmds.c:4042 fish/cmds.c:4056
1127 #: fish/cmds.c:4089 fish/cmds.c:4106 fish/cmds.c:4123 fish/cmds.c:4140
1128 #: fish/cmds.c:4159 fish/cmds.c:4173 fish/cmds.c:4189 fish/cmds.c:4205
1129 #: fish/cmds.c:4224 fish/cmds.c:4242 fish/cmds.c:4260 fish/cmds.c:4278
1130 #: fish/cmds.c:4298 fish/cmds.c:4336 fish/cmds.c:4356 fish/cmds.c:4393
1131 #: fish/cmds.c:4408 fish/cmds.c:4424 fish/cmds.c:4442 fish/cmds.c:4462
1132 #: fish/cmds.c:4481 fish/cmds.c:4496 fish/cmds.c:4512 fish/cmds.c:4530
1133 #: fish/cmds.c:4604 fish/cmds.c:4642 fish/cmds.c:4718 fish/cmds.c:4791
1134 #: fish/cmds.c:4825 fish/cmds.c:4845 fish/cmds.c:4863 fish/cmds.c:4883
1135 #: fish/cmds.c:4902 fish/cmds.c:4924 fish/cmds.c:4964 fish/cmds.c:5002
1136 #: fish/cmds.c:5020 fish/cmds.c:5036 fish/cmds.c:5052 fish/cmds.c:5066
1137 #: fish/cmds.c:5081 fish/cmds.c:5105 fish/cmds.c:5126 fish/cmds.c:5147
1138 #: fish/cmds.c:5168 fish/cmds.c:5189 fish/cmds.c:5210 fish/cmds.c:5231
1139 #: fish/cmds.c:5252 fish/cmds.c:5273 fish/cmds.c:5294 fish/cmds.c:5315
1140 #: fish/cmds.c:5336 fish/cmds.c:5356 fish/cmds.c:5376 fish/cmds.c:5394
1141 #: fish/cmds.c:5412 fish/cmds.c:5430 fish/cmds.c:5447 fish/cmds.c:5467
1142 #: fish/cmds.c:5502 fish/cmds.c:5516 fish/cmds.c:5530 fish/cmds.c:5546
1143 #: fish/cmds.c:5562 fish/cmds.c:5576 fish/cmds.c:5590 fish/cmds.c:5604
1144 #: fish/cmds.c:5618 fish/cmds.c:5634 fish/cmds.c:5667 fish/cmds.c:5704
1145 #: fish/cmds.c:5735 fish/cmds.c:5750 fish/cmds.c:5765 fish/cmds.c:5778
1146 #: fish/cmds.c:5791 fish/cmds.c:5809 fish/cmds.c:5844 fish/cmds.c:5879
1147 #: fish/cmds.c:5915 fish/cmds.c:5952 fish/cmds.c:5990 fish/cmds.c:6028
1148 #: fish/cmds.c:6063 fish/cmds.c:6077 fish/cmds.c:6097 fish/cmds.c:6116
1149 #: fish/cmds.c:6135 fish/cmds.c:6152 fish/cmds.c:6169 fish/cmds.c:6202
1150 #: fish/cmds.c:6271 fish/cmds.c:6308 fish/cmds.c:6363 fish/cmds.c:6386
1151 #: fish/cmds.c:6409 fish/cmds.c:6434 fish/cmds.c:6490 fish/cmds.c:6508
1152 #: fish/cmds.c:6550 fish/cmds.c:6567 fish/cmds.c:6603 fish/cmds.c:6637
1153 #: fish/cmds.c:6654 fish/cmds.c:6673 fish/cmds.c:6727 fish/cmds.c:6744
1154 #: fish/cmds.c:6763 fish/cmds.c:6782 fish/cmds.c:6798 fish/cmds.c:6815
1155 #: fish/cmds.c:6839 fish/cmds.c:6856 fish/cmds.c:6873 fish/cmds.c:6890
1156 #: fish/cmds.c:6907 fish/cmds.c:6926 fish/cmds.c:6958 fish/cmds.c:6973
1157 #: fish/cmds.c:6993 fish/cmds.c:7012 fish/cmds.c:7025 fish/cmds.c:7039
1158 #: fish/cmds.c:7073 fish/cmds.c:7109 fish/cmds.c:7146 fish/cmds.c:7199
1159 #: fish/cmds.c:7218 fish/cmds.c:7251 fish/cmds.c:7264 fish/cmds.c:7281
1160 #: fish/cmds.c:7318 fish/cmds.c:7338 fish/cmds.c:7359
1161 #, c-format
1162 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
1163 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
1164
1165 #: fish/cmds.c:1438 fish/cmds.c:1450 fish/cmds.c:1463 fish/cmds.c:1477
1166 #: fish/cmds.c:1491 fish/cmds.c:1506 fish/cmds.c:1521 fish/cmds.c:1534
1167 #: fish/cmds.c:1549 fish/cmds.c:1562 fish/cmds.c:1577 fish/cmds.c:1590
1168 #: fish/cmds.c:1604 fish/cmds.c:1617 fish/cmds.c:1632 fish/cmds.c:1645
1169 #: fish/cmds.c:1659 fish/cmds.c:1673 fish/cmds.c:1687 fish/cmds.c:1701
1170 #: fish/cmds.c:1715 fish/cmds.c:1730 fish/cmds.c:1761 fish/cmds.c:1775
1171 #: fish/cmds.c:1789 fish/cmds.c:1805 fish/cmds.c:1818 fish/cmds.c:1833
1172 #: fish/cmds.c:1846 fish/cmds.c:1861 fish/cmds.c:1874 fish/cmds.c:1889
1173 #: fish/cmds.c:1902 fish/cmds.c:1918 fish/cmds.c:1934 fish/cmds.c:1950
1174 #: fish/cmds.c:1964 fish/cmds.c:1977 fish/cmds.c:1993 fish/cmds.c:2012
1175 #: fish/cmds.c:2031 fish/cmds.c:2049 fish/cmds.c:2064 fish/cmds.c:2079
1176 #: fish/cmds.c:2094 fish/cmds.c:2109 fish/cmds.c:2124 fish/cmds.c:2139
1177 #: fish/cmds.c:2154 fish/cmds.c:2170 fish/cmds.c:2190 fish/cmds.c:2224
1178 #: fish/cmds.c:2238 fish/cmds.c:2257 fish/cmds.c:2276 fish/cmds.c:2294
1179 #: fish/cmds.c:2311 fish/cmds.c:2327 fish/cmds.c:2344 fish/cmds.c:2359
1180 #: fish/cmds.c:2375 fish/cmds.c:2387 fish/cmds.c:2400 fish/cmds.c:2417
1181 #: fish/cmds.c:2433 fish/cmds.c:2449 fish/cmds.c:2465 fish/cmds.c:2481
1182 #: fish/cmds.c:2498 fish/cmds.c:2535 fish/cmds.c:2589 fish/cmds.c:2607
1183 #: fish/cmds.c:2625 fish/cmds.c:2643 fish/cmds.c:2658 fish/cmds.c:2677
1184 #: fish/cmds.c:2712 fish/cmds.c:2731 fish/cmds.c:2807 fish/cmds.c:2843
1185 #: fish/cmds.c:2856 fish/cmds.c:2871 fish/cmds.c:2883 fish/cmds.c:2896
1186 #: fish/cmds.c:2915 fish/cmds.c:2934 fish/cmds.c:2953 fish/cmds.c:2972
1187 #: fish/cmds.c:2991 fish/cmds.c:3010 fish/cmds.c:3027 fish/cmds.c:3041
1188 #: fish/cmds.c:3055 fish/cmds.c:3071 fish/cmds.c:3087 fish/cmds.c:3104
1189 #: fish/cmds.c:3137 fish/cmds.c:3153 fish/cmds.c:3169 fish/cmds.c:3183
1190 #: fish/cmds.c:3198 fish/cmds.c:3218 fish/cmds.c:3238 fish/cmds.c:3259
1191 #: fish/cmds.c:3279 fish/cmds.c:3297 fish/cmds.c:3317 fish/cmds.c:3337
1192 #: fish/cmds.c:3354 fish/cmds.c:3373 fish/cmds.c:3391 fish/cmds.c:3411
1193 #: fish/cmds.c:3425 fish/cmds.c:3439 fish/cmds.c:3454 fish/cmds.c:3469
1194 #: fish/cmds.c:3487 fish/cmds.c:3502 fish/cmds.c:3520 fish/cmds.c:3537
1195 #: fish/cmds.c:3552 fish/cmds.c:3570 fish/cmds.c:3590 fish/cmds.c:3610
1196 #: fish/cmds.c:3629 fish/cmds.c:3660 fish/cmds.c:3675 fish/cmds.c:3689
1197 #: fish/cmds.c:3710 fish/cmds.c:3730 fish/cmds.c:3750 fish/cmds.c:3769
1198 #: fish/cmds.c:3783 fish/cmds.c:3802 fish/cmds.c:3893 fish/cmds.c:3910
1199 #: fish/cmds.c:3927 fish/cmds.c:3944 fish/cmds.c:3959 fish/cmds.c:3977
1200 #: fish/cmds.c:4010 fish/cmds.c:4024 fish/cmds.c:4043 fish/cmds.c:4057
1201 #: fish/cmds.c:4090 fish/cmds.c:4107 fish/cmds.c:4124 fish/cmds.c:4141
1202 #: fish/cmds.c:4160 fish/cmds.c:4174 fish/cmds.c:4190 fish/cmds.c:4206
1203 #: fish/cmds.c:4225 fish/cmds.c:4243 fish/cmds.c:4261 fish/cmds.c:4279
1204 #: fish/cmds.c:4299 fish/cmds.c:4337 fish/cmds.c:4357 fish/cmds.c:4394
1205 #: fish/cmds.c:4409 fish/cmds.c:4425 fish/cmds.c:4443 fish/cmds.c:4463
1206 #: fish/cmds.c:4482 fish/cmds.c:4497 fish/cmds.c:4513 fish/cmds.c:4531
1207 #: fish/cmds.c:4605 fish/cmds.c:4643 fish/cmds.c:4719 fish/cmds.c:4792
1208 #: fish/cmds.c:4826 fish/cmds.c:4846 fish/cmds.c:4864 fish/cmds.c:4884
1209 #: fish/cmds.c:4903 fish/cmds.c:4925 fish/cmds.c:4965 fish/cmds.c:5003
1210 #: fish/cmds.c:5021 fish/cmds.c:5037 fish/cmds.c:5053 fish/cmds.c:5067
1211 #: fish/cmds.c:5082 fish/cmds.c:5106 fish/cmds.c:5127 fish/cmds.c:5148
1212 #: fish/cmds.c:5169 fish/cmds.c:5190 fish/cmds.c:5211 fish/cmds.c:5232
1213 #: fish/cmds.c:5253 fish/cmds.c:5274 fish/cmds.c:5295 fish/cmds.c:5316
1214 #: fish/cmds.c:5337 fish/cmds.c:5357 fish/cmds.c:5377 fish/cmds.c:5395
1215 #: fish/cmds.c:5413 fish/cmds.c:5431 fish/cmds.c:5448 fish/cmds.c:5468
1216 #: fish/cmds.c:5503 fish/cmds.c:5517 fish/cmds.c:5531 fish/cmds.c:5547
1217 #: fish/cmds.c:5563 fish/cmds.c:5577 fish/cmds.c:5591 fish/cmds.c:5605
1218 #: fish/cmds.c:5619 fish/cmds.c:5635 fish/cmds.c:5668 fish/cmds.c:5705
1219 #: fish/cmds.c:5736 fish/cmds.c:5751 fish/cmds.c:5766 fish/cmds.c:5779
1220 #: fish/cmds.c:5792 fish/cmds.c:5810 fish/cmds.c:5845 fish/cmds.c:5880
1221 #: fish/cmds.c:5916 fish/cmds.c:5953 fish/cmds.c:5991 fish/cmds.c:6029
1222 #: fish/cmds.c:6064 fish/cmds.c:6078 fish/cmds.c:6098 fish/cmds.c:6117
1223 #: fish/cmds.c:6136 fish/cmds.c:6153 fish/cmds.c:6170 fish/cmds.c:6203
1224 #: fish/cmds.c:6272 fish/cmds.c:6309 fish/cmds.c:6364 fish/cmds.c:6387
1225 #: fish/cmds.c:6410 fish/cmds.c:6435 fish/cmds.c:6491 fish/cmds.c:6509
1226 #: fish/cmds.c:6551 fish/cmds.c:6568 fish/cmds.c:6604 fish/cmds.c:6638
1227 #: fish/cmds.c:6655 fish/cmds.c:6674 fish/cmds.c:6728 fish/cmds.c:6745
1228 #: fish/cmds.c:6764 fish/cmds.c:6783 fish/cmds.c:6799 fish/cmds.c:6816
1229 #: fish/cmds.c:6840 fish/cmds.c:6857 fish/cmds.c:6874 fish/cmds.c:6891
1230 #: fish/cmds.c:6908 fish/cmds.c:6927 fish/cmds.c:6959 fish/cmds.c:6974
1231 #: fish/cmds.c:6994 fish/cmds.c:7013 fish/cmds.c:7026 fish/cmds.c:7040
1232 #: fish/cmds.c:7074 fish/cmds.c:7110 fish/cmds.c:7147 fish/cmds.c:7200
1233 #: fish/cmds.c:7219 fish/cmds.c:7252 fish/cmds.c:7265 fish/cmds.c:7282
1234 #: fish/cmds.c:7319 fish/cmds.c:7339 fish/cmds.c:7360
1235 #, c-format
1236 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
1237 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
1238
1239 #: fish/cmds.c:1740 fish/cmds.c:2202 fish/cmds.c:2508 fish/cmds.c:2545
1240 #: fish/cmds.c:2564 fish/cmds.c:2689 fish/cmds.c:2742 fish/cmds.c:2761
1241 #: fish/cmds.c:2780 fish/cmds.c:2820 fish/cmds.c:3115 fish/cmds.c:3639
1242 #: fish/cmds.c:3813 fish/cmds.c:3832 fish/cmds.c:3851 fish/cmds.c:3870
1243 #: fish/cmds.c:3988 fish/cmds.c:4067 fish/cmds.c:4309 fish/cmds.c:4367
1244 #: fish/cmds.c:4541 fish/cmds.c:4560 fish/cmds.c:4579 fish/cmds.c:4615
1245 #: fish/cmds.c:4653 fish/cmds.c:4672 fish/cmds.c:4691 fish/cmds.c:4729
1246 #: fish/cmds.c:4748 fish/cmds.c:4767 fish/cmds.c:4802 fish/cmds.c:4937
1247 #: fish/cmds.c:4977 fish/cmds.c:5480 fish/cmds.c:5645 fish/cmds.c:5680
1248 #: fish/cmds.c:5715 fish/cmds.c:5821 fish/cmds.c:5855 fish/cmds.c:5890
1249 #: fish/cmds.c:5926 fish/cmds.c:5964 fish/cmds.c:6002 fish/cmds.c:6040
1250 #: fish/cmds.c:6182 fish/cmds.c:6215 fish/cmds.c:6228 fish/cmds.c:6241
1251 #: fish/cmds.c:6254 fish/cmds.c:6284 fish/cmds.c:6319 fish/cmds.c:6338
1252 #: fish/cmds.c:6447 fish/cmds.c:6466 fish/cmds.c:6521 fish/cmds.c:6534
1253 #: fish/cmds.c:6579 fish/cmds.c:6615 fish/cmds.c:6684 fish/cmds.c:6703
1254 #: fish/cmds.c:6941 fish/cmds.c:7051 fish/cmds.c:7085 fish/cmds.c:7121
1255 #: fish/cmds.c:7158 fish/cmds.c:7177 fish/cmds.c:7230 fish/cmds.c:7295
1256 #, c-format
1257 msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
1258 msgstr "%s: %s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
1259
1260 #: fish/cmds.c:1746 fish/cmds.c:2208 fish/cmds.c:2514 fish/cmds.c:2551
1261 #: fish/cmds.c:2570 fish/cmds.c:2695 fish/cmds.c:2748 fish/cmds.c:2767
1262 #: fish/cmds.c:2786 fish/cmds.c:2826 fish/cmds.c:3121 fish/cmds.c:3645
1263 #: fish/cmds.c:3819 fish/cmds.c:3838 fish/cmds.c:3857 fish/cmds.c:3876
1264 #: fish/cmds.c:3994 fish/cmds.c:4073 fish/cmds.c:4315 fish/cmds.c:4373
1265 #: fish/cmds.c:4547 fish/cmds.c:4566 fish/cmds.c:4585 fish/cmds.c:4621
1266 #: fish/cmds.c:4659 fish/cmds.c:4678 fish/cmds.c:4697 fish/cmds.c:4735
1267 #: fish/cmds.c:4754 fish/cmds.c:4773 fish/cmds.c:4808 fish/cmds.c:4943
1268 #: fish/cmds.c:4983 fish/cmds.c:5486 fish/cmds.c:5651 fish/cmds.c:5686
1269 #: fish/cmds.c:5721 fish/cmds.c:5827 fish/cmds.c:5861 fish/cmds.c:5896
1270 #: fish/cmds.c:5932 fish/cmds.c:5970 fish/cmds.c:6008 fish/cmds.c:6046
1271 #: fish/cmds.c:6290 fish/cmds.c:6325 fish/cmds.c:6344 fish/cmds.c:6453
1272 #: fish/cmds.c:6585 fish/cmds.c:6621 fish/cmds.c:6690 fish/cmds.c:6709
1273 #: fish/cmds.c:7057 fish/cmds.c:7091 fish/cmds.c:7127 fish/cmds.c:7164
1274 #: fish/cmds.c:7183 fish/cmds.c:7236 fish/cmds.c:7301
1275 #, c-format
1276 msgid "%s: %s: integer out of range\n"
1277 msgstr "%s: %s: liczba całkowita spoza zakresu\n"
1278
1279 #: fish/cmds.c:8214
1280 #, c-format
1281 msgid "%s: unknown command\n"
1282 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
1283
1284 #: fish/edit.c:86
1285 #, c-format
1286 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
1287 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby zmodyfikować plik\n"
1288
1289 #: fish/fish.c:85 fuse/guestmount.c:869
1290 #, c-format
1291 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
1292 msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
1293
1294 #: fish/fish.c:89
1295 #, fuzzy, c-format
1296 msgid ""
1297 "%s: guest filesystem shell\n"
1298 "%s lets you edit virtual machine filesystems\n"
1299 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1300 "Usage:\n"
1301 "  %s [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
1302 "  %s -i libvirt-domain\n"
1303 "  %s -i disk-image(s)\n"
1304 "or for interactive use:\n"
1305 "  %s\n"
1306 "or from a shell script:\n"
1307 "  %s <<EOF\n"
1308 "  cmd\n"
1309 "  ...\n"
1310 "  EOF\n"
1311 "Options:\n"
1312 "  -h|--cmd-help        List available commands\n"
1313 "  -h|--cmd-help cmd    Display detailed help on 'cmd'\n"
1314 "  -a|--add image       Add image\n"
1315 "  -D|--no-dest-paths   Don't tab-complete paths from guest fs\n"
1316 "  -f|--file file       Read commands from file\n"
1317 "  -i|--inspector       Run virt-inspector to get disk mountpoints\n"
1318 "  --listen             Listen for remote commands\n"
1319 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
1320 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
1321 "  -N|--new type        Create prepared disk (test1.img, ...)\n"
1322 "  --remote[=pid]       Send commands to remote %s\n"
1323 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
1324 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
1325 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
1326 "  -x                   Echo each command before executing it\n"
1327 "  -V|--version         Display version and exit\n"
1328 "For more information,  see the manpage %s(1).\n"
1329 msgstr ""
1330 "%s: powłoka systemu plików gościa\n"
1331 "%s umożliwia modyfikowanie systemów pliku maszyn wirtualnych\n"
1332 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1333 "Użycie:\n"
1334 "  %s [--opcje] polecenie [: polecenie : polecenie ...]\n"
1335 "  %s -i domena-libvirt\n"
1336 "  %s -i obrazy-dysków\n"
1337 "lub dla trybu interaktywnego:\n"
1338 "  %s\n"
1339 "lub ze skryptu powłoki:\n"
1340 "  %s <<EOF\n"
1341 "  polecenie\n"
1342 "  ...\n"
1343 "  EOF\n"
1344 "Opcje:\n"
1345 "  -h|--cmd-help        Wyświetla listę dostępnych poleceń\n"
1346 "  -h|--cmd-help polecenie  Wyświetla szczegółową pomoc o \"poleceniu\"\n"
1347 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
1348 "  -D|--no-dest-paths   Nie uzupełnia ścieżek z systemu plików gościa za\n"
1349 "                       pomocą Tab\n"
1350 "  -f|--file plik       Odczytuje polecenia z pliku\n"
1351 "  -i|--inspector       Uruchamia virt-inspector, aby uzyskać punkty\n"
1352 "                       montowania dysków\n"
1353 "  --listen             Nasłuchuje zdalnych poleceń\n"
1354 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
1355 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
1356 "  --remote[=PID]       Wysyła polecenia do zdalnego %s\n"
1357 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
1358 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
1359 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
1360 "  -x                   Wykonuje echo każdego polecenia przed jego\n"
1361 "                       wykonaniem\n"
1362 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
1363 "Aby dowiedzieć się więcej, proszę zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
1364
1365 #: fish/fish.c:185 fuse/guestmount.c:966
1366 #, c-format
1367 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
1368 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
1369
1370 #: fish/fish.c:224
1371 #, c-format
1372 msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
1373 msgstr "%s: --listen=PID: PID nie był liczbą: %s\n"
1374
1375 #: fish/fish.c:231
1376 #, c-format
1377 msgid ""
1378 "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
1379 msgstr ""
1380 "%s: zdalnie: $GUESTFISH_PID musi być ustawiony na PID zdalnego procesu\n"
1381
1382 #: fish/fish.c:240 fuse/guestmount.c:1011
1383 #, c-format
1384 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
1385 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
1386
1387 #: fish/fish.c:297
1388 #, c-format
1389 msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
1390 msgstr "%s: można podać tylko jeden parametr -f\n"
1391
1392 #: fish/fish.c:370
1393 #, fuzzy, c-format
1394 msgid ""
1395 "%s: cannot use -i option with -a, -m, -N, --listen, --remote or --selinux\n"
1396 msgstr ""
1397 "%s: nie można użyć opcji -i z -a, -m, --listen, --remote lub --selinux\n"
1398
1399 #: fish/fish.c:377
1400 #, c-format
1401 msgid "%s: -i requires a libvirt domain or path(s) to disk image(s)\n"
1402 msgstr "%s: -i wymaga domeny libvirt lub ścieżek do obrazów dysków\n"
1403
1404 #: fish/fish.c:387
1405 #, c-format
1406 msgid "%s: virt-inspector command too long for fixed-size buffer\n"
1407 msgstr ""
1408 "%s: polecenie virt-inspector jest za długie dla bufora o stałym rozmiarze\n"
1409
1410 #: fish/fish.c:436
1411 #, c-format
1412 msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
1413 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --remote w tym samym czasie\n"
1414
1415 #: fish/fish.c:444
1416 #, c-format
1417 msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
1418 msgstr "%s: dodatkowe parametry wiersza poleceń za pomocą flagi --listen\n"
1419
1420 #: fish/fish.c:450
1421 #, c-format
1422 msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
1423 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
1424
1425 #: fish/fish.c:619
1426 #, fuzzy, c-format
1427 msgid ""
1428 "\n"
1429 "Welcome to guestfish, the libguestfs filesystem interactive shell for\n"
1430 "editing virtual machine filesystems.\n"
1431 "\n"
1432 "Type: 'help' for a list of commands\n"
1433 "      'man' to read the manual\n"
1434 "      'quit' to quit the shell\n"
1435 "\n"
1436 msgstr ""
1437 "\n"
1438 "Witaj w guestfish, interaktywnej powłoce systemów plików libguestfs do\n"
1439 "modyfikowania systemów plików maszyn wirtualnych.\n"
1440 "\n"
1441 "Proszę podać: \"help\", aby uzyskać pomoc o poleceniach\n"
1442 "              \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
1443 "\n"
1444
1445 #: fish/fish.c:700
1446 #, c-format
1447 msgid "%s: unterminated double quote\n"
1448 msgstr "%s: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
1449
1450 #: fish/fish.c:706 fish/fish.c:723
1451 #, c-format
1452 msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
1453 msgstr "%s: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
1454
1455 #: fish/fish.c:717
1456 #, c-format
1457 msgid "%s: unterminated single quote\n"
1458 msgstr "%s: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
1459
1460 #: fish/fish.c:772
1461 #, c-format
1462 msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
1463 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
1464
1465 #: fish/fish.c:789
1466 #, c-format
1467 msgid "%s: too many arguments\n"
1468 msgstr "%s: za dużo parametrów\n"
1469
1470 #: fish/fish.c:818
1471 #, c-format
1472 msgid "%s: empty command on command line\n"
1473 msgstr "%s: puste polecenie wiersza poleceń\n"
1474
1475 #: fish/fish.c:982
1476 msgid "display a list of commands or help on a command"
1477 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
1478
1479 #: fish/fish.c:984
1480 msgid "read the manual"
1481 msgstr ""
1482
1483 #: fish/fish.c:986
1484 msgid "quit guestfish"
1485 msgstr "kończy działanie programu guestfish"
1486
1487 #: fish/fish.c:989
1488 msgid "allocate an image"
1489 msgstr "przydziela obraz"
1490
1491 #: fish/fish.c:991
1492 msgid "display a line of text"
1493 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
1494
1495 #: fish/fish.c:993
1496 msgid "edit a file in the image"
1497 msgstr "modyfikuje plik w obrazie"
1498
1499 #: fish/fish.c:995
1500 msgid "local change directory"
1501 msgstr "zmienia lokalny katalog"
1502
1503 #: fish/fish.c:997
1504 msgid "expand wildcards in command"
1505 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
1506
1507 #: fish/fish.c:999
1508 msgid "view a file in the pager"
1509 msgstr "wyświetla plik w pagerze"
1510
1511 #: fish/fish.c:1001
1512 msgid "close and reopen libguestfs handle"
1513 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
1514
1515 #: fish/fish.c:1003
1516 msgid "allocate a sparse image file"
1517 msgstr "przydziela plik rzadkiego obrazu"
1518
1519 #: fish/fish.c:1005
1520 msgid "measure time taken to run command"
1521 msgstr "mierzy czas wykonania polecenia"
1522
1523 #: fish/fish.c:1017
1524 #, c-format
1525 msgid ""
1526 "alloc - allocate an image\n"
1527 "     alloc <filename> <size>\n"
1528 "\n"
1529 "    This creates an empty (zeroed) file of the given size,\n"
1530 "    and then adds so it can be further examined.\n"
1531 "\n"
1532 "    For more advanced image creation, see qemu-img utility.\n"
1533 "\n"
1534 "    Size can be specified (where <nn> means a number):\n"
1535 "    <nn>             number of kilobytes\n"
1536 "      eg: 1440       standard 3.5\" floppy\n"
1537 "    <nn>K or <nn>KB  number of kilobytes\n"
1538 "    <nn>M or <nn>MB  number of megabytes\n"
1539 "    <nn>G or <nn>GB  number of gigabytes\n"
1540 "    <nn>T or <nn>TB  number of terabytes\n"
1541 "    <nn>P or <nn>PB  number of petabytes\n"
1542 "    <nn>E or <nn>EB  number of exabytes\n"
1543 "    <nn>sects        number of 512 byte sectors\n"
1544 msgstr ""
1545 "alloc - przydziela obraz\n"
1546 "     alloc <nazwa_pliku> <rozmiar>\n"
1547 "\n"
1548 "    Tworzy pusty (wypełniony zerami) plik o podanym rozmiarze,\n"
1549 "    a następnie dodaje go, aby mógł być dalej badany.\n"
1550 "\n"
1551 "    Aby uzyskać bardziej zaawansowane tworzenie obrazu,\n"
1552 "    proszę zobaczyć narzędzie qemu-img.\n"
1553 "\n"
1554 "    Można podać rozmiar (gdzie <nn> oznacza liczbę):\n"
1555 "    <nn>              liczba kilobajtów\n"
1556 "      np.: 1440       standardowa dyskietka 3.5\"\n"
1557 "    <nn>K lub <nn>KB  liczba kilobajtów\n"
1558 "    <nn>M lub <nn>MB  liczba megabajtów\n"
1559 "    <nn>G lub <nn>GB  liczba gigabajtów\n"
1560 "    <nn>T lub <nn>TB  liczba terabajtów\n"
1561 "    <nn>P lub <nn>PB  liczba petabajtów\n"
1562 "    <nn>E lub <nn>EB  liczba eksabajtów\n"
1563 "    <nn>sektory       liczba 512 bajtowych sektorów\n"
1564
1565 #: fish/fish.c:1036
1566 #, c-format
1567 msgid ""
1568 "echo - display a line of text\n"
1569 "     echo [<params> ...]\n"
1570 "\n"
1571 "    This echos the parameters to the terminal.\n"
1572 msgstr ""
1573 "echo - wyświetla wiersz tekstu\n"
1574 "     echo [<parametry> ...]\n"
1575 "\n"
1576 "    Wyświetla ostatnie parametry w terminalu.\n"
1577
1578 #: fish/fish.c:1043
1579 #, c-format
1580 msgid ""
1581 "edit - edit a file in the image\n"
1582 "     edit <filename>\n"
1583 "\n"
1584 "    This is used to edit a file.\n"
1585 "\n"
1586 "    It is the equivalent of (and is implemented by)\n"
1587 "    running \"cat\", editing locally, and then \"write-file\".\n"
1588 "\n"
1589 "    Normally it uses $EDITOR, but if you use the aliases\n"
1590 "    \"vi\" or \"emacs\" you will get those editors.\n"
1591 "\n"
1592 "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
1593 "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
1594 msgstr ""
1595 "edit - modyfikuje plik w obrazie\n"
1596 "     edit <nazwa_pliku>\n"
1597 "\n"
1598 "    Jest używane do modyfikowania pliku.\n"
1599 "\n"
1600 "    Jest odpowiednikiem (i jest implementowane przez)\n"
1601 "    wykonania polecenia \"cat\", zmodyfikowania lokalnie, a\n"
1602 "    następnie wykonania polecenia \"write-file\".\n"
1603 "\n"
1604 "    Normalnie używa zmiennej $EDITOR, ale jeśli zostanie użyty\n"
1605 "    alias \"vi\" lub \"emacs\", uzyskane zostaną te edytory.\n"
1606 "\n"
1607 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
1608 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
1609
1610 #: fish/fish.c:1057
1611 #, c-format
1612 msgid ""
1613 "lcd - local change directory\n"
1614 "    lcd <directory>\n"
1615 "\n"
1616 "    Change guestfish's current directory. This command is\n"
1617 "    useful if you want to download files to a particular\n"
1618 "    place.\n"
1619 msgstr ""
1620 "lcd - zmienia lokalny katalog\n"
1621 "    lcd <katalog>\n"
1622 "\n"
1623 "    Zmienia bieżący katalog guestfish. Te polecenie jest\n"
1624 "    przydatne, aby pobrać pliki do konkretnego miejsca.\n"
1625
1626 #: fish/fish.c:1064
1627 #, c-format
1628 msgid ""
1629 "glob - expand wildcards in command\n"
1630 "    glob <command> [<args> ...]\n"
1631 "\n"
1632 "    Glob runs <command> with wildcards expanded in any\n"
1633 "    command args.  Note that the command is run repeatedly\n"
1634 "    once for each expanded argument.\n"
1635 msgstr ""
1636 "glob - rozwija wieloznaczniki w poleceniach\n"
1637 "    glob <polecenie> [<parametry> ...]\n"
1638 "\n"
1639 "    Glob wykonuje <polecenie> z wieloznacznikami\n"
1640 "    rozwiniętymi we wszystkie parametry polecenia.\n"
1641 "    Proszę zauważyć, że polecenie jest wykonywane\n"
1642 "    raz dla każdego rozwiniętego parametru.\n"
1643
1644 #: fish/fish.c:1072
1645 #, c-format
1646 msgid ""
1647 "man - read the manual\n"
1648 "    man\n"
1649 "\n"
1650 "    Opens the manual page for guestfish.\n"
1651 msgstr ""
1652
1653 #: fish/fish.c:1077
1654 #, c-format
1655 msgid ""
1656 "help - display a list of commands or help on a command\n"
1657 "     help cmd\n"
1658 "     help\n"
1659 msgstr ""
1660 "help - wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia\n"
1661 "     help polecenie\n"
1662 "     help\n"
1663
1664 #: fish/fish.c:1082
1665 #, c-format
1666 msgid ""
1667 "more - view a file in the pager\n"
1668 "     more <filename>\n"
1669 "\n"
1670 "    This is used to view a file in the pager.\n"
1671 "\n"
1672 "    It is the equivalent of (and is implemented by)\n"
1673 "    running \"cat\" and using the pager.\n"
1674 "\n"
1675 "    Normally it uses $PAGER, but if you use the alias\n"
1676 "    \"less\" then it always uses \"less\".\n"
1677 "\n"
1678 "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
1679 "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
1680 msgstr ""
1681 "more - wyświetla plik w pagerze\n"
1682 "     more <nazwa_pliku>\n"
1683 "\n"
1684 "    Jest używane do wyświetlania pliku w pagerze.\n"
1685 "\n"
1686 "    Jest odpowiednikiem (i jest implementowane przez)\n"
1687 "    wykonania polecenia \"cat\" i używanie pagera.\n"
1688 "\n"
1689 "    Normalnie używa zmiennej $PAGER, ale jeśli zostanie użyty\n"
1690 "    alias \"less\", zawsze będzie używane polecenie \"less\".\n"
1691 "\n"
1692 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
1693 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
1694
1695 #: fish/fish.c:1098
1696 #, c-format
1697 msgid ""
1698 "quit - quit guestfish\n"
1699 "     quit\n"
1700 msgstr ""
1701 "quit - kończy działanie programu guestfish\n"
1702 "     quit\n"
1703
1704 #: fish/fish.c:1101
1705 #, c-format
1706 msgid ""
1707 "reopen - close and reopen the libguestfs handle\n"
1708 "     reopen\n"
1709 "\n"
1710 "Close and reopen the libguestfs handle.  It is not necessary to use\n"
1711 "this normally, because the handle is closed properly when guestfish\n"
1712 "exits.  However this is occasionally useful for testing.\n"
1713 msgstr ""
1714 "reopen - zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs\n"
1715 "     reopen\n"
1716 "\n"
1717 "Zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs. Zwykle użycie\n"
1718 "tego nie jest wymagane, ponieważ program obsługi jest właściwie\n"
1719 "zamykany, kiedy guestfish kończy działanie. Mimo to może być czasem\n"
1720 "przydatne do testowania.\n"
1721
1722 #: fish/fish.c:1108
1723 #, c-format
1724 msgid ""
1725 "sparse - allocate a sparse image file\n"
1726 "     sparse <filename> <size>\n"
1727 "\n"
1728 "    This creates an empty sparse file of the given size,\n"
1729 "    and then adds so it can be further examined.\n"
1730 "\n"
1731 "    In all respects it works the same as the 'alloc'\n"
1732 "    command, except that the image file is allocated\n"
1733 "    sparsely, which means that disk blocks are not assigned\n"
1734 "    to the file until they are needed.  Sparse disk files\n"
1735 "    only use space when written to, but they are slower\n"
1736 "    and there is a danger you could run out of real disk\n"
1737 "    space during a write operation.\n"
1738 "\n"
1739 "    For more advanced image creation, see qemu-img utility.\n"
1740 "\n"
1741 "    Size can be specified (where <nn> means a number):\n"
1742 "    <nn>             number of kilobytes\n"
1743 "      eg: 1440       standard 3.5\" floppy\n"
1744 "    <nn>K or <nn>KB  number of kilobytes\n"
1745 "    <nn>M or <nn>MB  number of megabytes\n"
1746 "    <nn>G or <nn>GB  number of gigabytes\n"
1747 "    <nn>T or <nn>TB  number of terabytes\n"
1748 "    <nn>P or <nn>PB  number of petabytes\n"
1749 "    <nn>E or <nn>EB  number of exabytes\n"
1750 "    <nn>sects        number of 512 byte sectors\n"
1751 msgstr ""
1752 "sparse - przydziela plik rzadkiego obrazu\n"
1753 "     sparse <nazwa_pliku> <rozmiar>\n"
1754 "\n"
1755 "    Tworzy pusty rzadki plik o podanym rozmiarze,\n"
1756 "    a następnie dodaje go, aby mógł być dalej badany.\n"
1757 "\n"
1758 "    We wszystkich aspektach działa tak samo jak polecenie\n"
1759 "    \"alloc\", poza tym, że plik obrazu jest przydzielany\n"
1760 "    rzadko. Oznacza to, że bloki dysku nie są przydzielane\n"
1761 "    do pliku, dopóki nie są potrzebne. Pliki rzadkich dysków\n"
1762 "    używają miejsca tylko, kiedy są zapisywane, ale są\n"
1763 "    wolniejsze i istnieje niebezpieczeństwo wyjścia poza\n"
1764 "    realne miejsce na dysku podczas działania zapisu.\n"
1765 "\n"
1766 "    Aby uzyskać bardziej zaawansowane tworzenie obrazu,\n"
1767 "    proszę zobaczyć narzędzie qemu-img.\n"
1768 "\n"
1769 "    Można podać rozmiar (gdzie <nn> oznacza liczbę):\n"
1770 "    <nn>              liczba kilobajtów\n"
1771 "      np.: 1440       standardowa dyskietka 3.5\"\n"
1772 "    <nn>K lub <nn>KB  liczba kilobajtów\n"
1773 "    <nn>M lub <nn>MB  liczba megabajtów\n"
1774 "    <nn>G lub <nn>GB  liczba gigabajtów\n"
1775 "    <nn>T lub <nn>TB  liczba terabajtów\n"
1776 "    <nn>P lub <nn>PB  liczba petabajtów\n"
1777 "    <nn>E lub <nn>EB  liczba eksabajtów\n"
1778 "    <nn>sektory       liczba 512 bajtowych sektorów\n"
1779
1780 #: fish/fish.c:1135
1781 #, c-format
1782 msgid ""
1783 "time - measure time taken to run command\n"
1784 "    time <command> [<args> ...]\n"
1785 "\n"
1786 "    This runs <command> as usual, and prints the elapsed\n"
1787 "    time afterwards.\n"
1788 msgstr ""
1789 "time - mierzy czas wykonania polecenia\n"
1790 "    time <polecenie> [<parametry> ...]\n"
1791 "\n"
1792 "    Wykonuje <polecenie> i wyświetla czas, jaki upłynął.\n"
1793
1794 #: fish/fish.c:1141
1795 #, c-format
1796 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
1797 msgstr ""
1798 "%s: nieznane polecenie, należy użyć -h, aby wyświetlić listę wszystkich "
1799 "poleceń\n"
1800
1801 #: fish/fish.c:1155
1802 #, c-format
1803 msgid ""
1804 "Did you mean to open a disk image?  guestfish -a disk.img\n"
1805 "For a list of commands:             guestfish -h\n"
1806 "For complete documentation:         man guestfish\n"
1807 msgstr ""
1808
1809 #: fish/fish.c:1312
1810 #, c-format
1811 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
1812 msgstr "Cytat ucieczki w ciągu \"%s\"\n"
1813
1814 #: fish/glob.c:52
1815 #, c-format
1816 msgid "use 'glob command [args...]'\n"
1817 msgstr "należy użyć \"glob polecenie [parametry...]\"\n"
1818
1819 #: fish/glob.c:72
1820 #, c-format
1821 msgid "glob: guestfs_glob_expand call failed: %s\n"
1822 msgstr "glob: wywołanie guestfs_glob_expand nie powiodło się: %s\n"
1823
1824 #: fish/lcd.c:34
1825 #, c-format
1826 msgid "use 'lcd directory' to change local directory\n"
1827 msgstr "należy użyć \"lcd katalog\", aby zmienić lokalny katalog\n"
1828
1829 #: fish/man.c:34
1830 #, c-format
1831 msgid "use 'man' without parameters to open the manual\n"
1832 msgstr ""
1833
1834 #: fish/man.c:53
1835 #, fuzzy, c-format
1836 msgid "the external 'man' program failed\n"
1837 msgstr "zewnętrzne polecenie nie powiodło się: %s"
1838
1839 #: fish/more.c:40
1840 #, c-format
1841 msgid "use '%s filename' to page a file\n"
1842 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby wyświetlić plik\n"
1843
1844 #: fish/prep.c:112
1845 #, c-format
1846 msgid ""
1847 "List of available prepared disk images:\n"
1848 "\n"
1849 msgstr ""
1850
1851 #: fish/prep.c:115
1852 #, c-format
1853 msgid ""
1854 "guestfish -N %-16s %s\n"
1855 "\n"
1856 "%s\n"
1857 msgstr ""
1858
1859 #: fish/prep.c:123
1860 #, c-format
1861 msgid "  Optional parameters:\n"
1862 msgstr ""
1863
1864 #: fish/prep.c:130
1865 #, c-format
1866 msgid "<%s> %s (default: %s)\n"
1867 msgstr ""
1868
1869 #: fish/prep.c:140
1870 #, c-format
1871 msgid ""
1872 "Prepared disk images are written to file \"test1.img\" in the local\n"
1873 "directory.  (\"test2.img\" etc if -N option is given multiple times).\n"
1874 "For more information see the guestfish(1) manual.\n"
1875 msgstr ""
1876
1877 #: fish/prep.c:177
1878 #, c-format
1879 msgid ""
1880 "guestfish: -N parameter '%s': no such prepared disk image known.\n"
1881 "Use 'guestfish -N list' to list possible values for the -N parameter.\n"
1882 msgstr ""
1883
1884 #: fish/prep.c:239
1885 #, c-format
1886 msgid "guestfish: error creating prepared disk image '%s' on '%s': "
1887 msgstr ""
1888
1889 #: fish/prep.c:256 fish/prep.c:263 fish/prep.c:278
1890 #, fuzzy
1891 msgid "failed to allocate disk"
1892 msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
1893
1894 #: fish/prep.c:270 fish/prep.c:285
1895 #, c-format
1896 msgid "failed to partition disk: %s"
1897 msgstr ""
1898
1899 #: fish/prep.c:295
1900 #, c-format
1901 msgid "failed to create filesystem (%s): %s"
1902 msgstr ""
1903
1904 #: fish/rc.c:249
1905 #, c-format
1906 msgid "guestfish: protocol error: could not read 'hello' message\n"
1907 msgstr "guestfish: błąd protokołu: nie można odczytać komunikatu \"hello\"\n"
1908
1909 #: fish/rc.c:254
1910 #, c-format
1911 msgid ""
1912 "guestfish: protocol error: version mismatch, server version '%s' does not "
1913 "match client version '%s'.  The two versions must match exactly.\n"
1914 msgstr ""
1915 "guestfish: błąd protokołu: wersja się nie zgadza, wersja serwera \"%s\" nie "
1916 "zgadza się z wersją klienta \"%s\". Obie wersje muszą się dokładnie "
1917 "zgadzać.\n"
1918
1919 #: fish/rc.c:329 fish/rc.c:343
1920 #, c-format
1921 msgid "guestfish: remote: looks like the server is not running\n"
1922 msgstr "guestfish: zdalnie: serwer nie jest uruchomiony\n"
1923
1924 #: fish/rc.c:355 fish/rc.c:369
1925 #, c-format
1926 msgid "guestfish: protocol error: could not send initial greeting to server\n"
1927 msgstr ""
1928 "guestfish: błąd protokołu: nie można wysłać początkowego powitania do "
1929 "serwera\n"
1930
1931 #: fish/rc.c:380
1932 #, c-format
1933 msgid "guestfish: protocol error: could not decode reply from server\n"
1934 msgstr ""
1935 "guestfish: błąd protokołu: nie można rozszyfrować odpowiedzi od serwera\n"
1936
1937 #: fish/reopen.c:36
1938 #, c-format
1939 msgid "'reopen' command takes no parameters\n"
1940 msgstr "polecenie \"reopen\" nie przyjmuje parametrów\n"
1941
1942 #: fish/reopen.c:46
1943 #, c-format
1944 msgid "reopen: guestfs_create: failed to create handle\n"
1945 msgstr "reopen: guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
1946
1947 #: fish/time.c:35
1948 #, c-format
1949 msgid "use 'time command [args...]'\n"
1950 msgstr "należy użyć \"time polecenie [parametry...]\"\n"
1951
1952 #: fuse/guestmount.c:873
1953 #, c-format
1954 msgid ""
1955 "%s: FUSE module for libguestfs\n"
1956 "%s lets you mount a virtual machine filesystem\n"
1957 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1958 "Usage:\n"
1959 "  %s [--options] [-- [--FUSE-options]] mountpoint\n"
1960 "Options:\n"
1961 "  -a|--add image       Add image\n"
1962 "  --dir-cache-timeout  Set readdir cache timeout (default 5 sec)\n"
1963 "  --fuse-help          Display extra FUSE options\n"
1964 "  --help               Display help message and exit\n"
1965 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
1966 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
1967 "  -o|--option opt      Pass extra option to FUSE\n"
1968 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
1969 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
1970 "  --trace              Trace guestfs API calls (to stderr)\n"
1971 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
1972 "  -V|--version         Display version and exit\n"
1973 msgstr ""
1974 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
1975 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
1976 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1977 "Użycie:\n"
1978 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
1979 "Opcje:\n"
1980 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
1981 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
1982 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
1983 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
1984 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
1985 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
1986 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
1987 "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
1988 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
1989 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
1990 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
1991 "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
1992 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
1993 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
1994
1995 #: fuse/guestmount.c:1082
1996 #, c-format
1997 msgid "%s: must have at least one -a and at least one -m option\n"
1998 msgstr "%s: musi posiadać co najmniej jedną opcję -a i co najmniej jedną -m\n"
1999
2000 #: fuse/guestmount.c:1090
2001 #, c-format
2002 msgid "%s: you must specify a mountpoint in the host filesystem\n"
2003 msgstr "%s: należy podać punkt montowania w systemie plików gospodarza\n"
2004
2005 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:145
2006 msgid "open_guest: first parameter must be a string or an arrayref"
2007 msgstr ""
2008
2009 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:152
2010 #, fuzzy, perl-brace-format
2011 msgid "guest image {imagename} does not exist or is not readable"
2012 msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
2013
2014 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:157
2015 msgid ""
2016 "open_guest: no libvirt support (install Sys::Virt, XML::XPath and XML::"
2017 "XPath::XMLParser)"
2018 msgstr ""
2019
2020 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:162
2021 #, fuzzy
2022 msgid "open_guest: too many domains listed on command line"
2023 msgstr "%s: puste polecenie wiersza poleceń\n"
2024
2025 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:169
2026 msgid "open_guest: cannot connect to libvirt"
2027 msgstr ""
2028
2029 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:188
2030 #, perl-brace-format
2031 msgid "{imagename} is not the name of an inactive libvirt domain\n"
2032 msgstr ""
2033
2034 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:191
2035 #, perl-brace-format
2036 msgid "{imagename} is not the name of a libvirt domain\n"
2037 msgstr ""
2038
2039 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:203
2040 #, perl-brace-format
2041 msgid "{imagename} seems to have no disk devices\n"
2042 msgstr ""
2043
2044 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:428
2045 #, perl-brace-format
2046 msgid "returning non-canonical architecture type '{arch}'"
2047 msgstr ""
2048
2049 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:471
2050 #, fuzzy, perl-brace-format
2051 msgid "cpio command failed: {error}"
2052 msgstr "polecenie nie powiodło się: %s"
2053
2054 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:483
2055 #, perl-brace-format
2056 msgid "file_architecture: no known binaries found in initrd image: {path}"
2057 msgstr ""
2058
2059 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:487
2060 #, perl-brace-format
2061 msgid "file_architecture: unknown architecture: {path}"
2062 msgstr ""
2063
2064 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1268
2065 #, perl-brace-format
2066 msgid "unknown filesystem label {label}\n"
2067 msgstr ""
2068
2069 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1278
2070 #, perl-brace-format
2071 msgid "unknown filesystem UUID {uuid}\n"
2072 msgstr ""
2073
2074 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1301
2075 #, fuzzy, perl-brace-format
2076 msgid "unknown filesystem {fs}\n"
2077 msgstr "odmontowuje system plików"
2078
2079 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1485
2080 #, perl-brace-format
2081 msgid "Error running rpm -qa: {error}"
2082 msgstr ""
2083
2084 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1511
2085 #, perl-brace-format
2086 msgid "Error running dpkg-query: {error}"
2087 msgstr ""
2088
2089 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1576
2090 msgid "Can't find grub on guest"
2091 msgstr ""
2092
2093 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1631
2094 #, perl-brace-format
2095 msgid "Grub entry {title} has no kernel"
2096 msgstr ""
2097
2098 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1662
2099 #, perl-brace-format
2100 msgid "grub refers to {path}, which doesn't exist\n"
2101 msgstr ""
2102
2103 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1685
2104 #, perl-brace-format
2105 msgid "Grub entry {title} does not specify an initrd"
2106 msgstr ""
2107
2108 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1756
2109 #, perl-brace-format
2110 msgid "Didn't find modules directory {modules} for kernel {path}"
2111 msgstr ""
2112
2113 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1764
2114 #, perl-brace-format
2115 msgid "Couldn't guess kernel version number from path for kernel {path}"
2116 msgstr ""
2117
2118 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1825
2119 #, fuzzy, perl-brace-format
2120 msgid "{path} doesn't match augeas pattern"
2121 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
2122
2123 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1864
2124 #, perl-brace-format
2125 msgid "{filename}: could not read initrd format"
2126 msgstr ""
2127
2128 #: src/guestfs.c:290
2129 #, c-format
2130 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
2131 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
2132
2133 #: src/guestfs.c:393
2134 #, c-format
2135 msgid "libguestfs: error: %s\n"
2136 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
2137
2138 #: src/guestfs.c:748
2139 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
2140 msgstr ""
2141 "wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
2142
2143 #: src/guestfs.c:762
2144 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
2145 msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
2146
2147 #: src/guestfs.c:776
2148 #, c-format
2149 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
2150 msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
2151
2152 #: src/guestfs.c:797 src/guestfs.c:834 src/guestfs.c:881
2153 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
2154 msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
2155
2156 #: src/guestfs.c:953
2157 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
2158 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
2159
2160 #: src/guestfs.c:958
2161 #, fuzzy
2162 msgid "the libguestfs handle has already been launched"
2163 msgstr "QEMU zostało już uruchomione"
2164
2165 #: src/guestfs.c:978
2166 #, c-format
2167 msgid "%s: cannot create temporary directory"
2168 msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
2169
2170 #: src/guestfs.c:1068
2171 #, c-format
2172 msgid "cannot find %s or %s on LIBGUESTFS_PATH (current path = %s)"
2173 msgstr "nie można odnaleźć %s lub %s w LIBGUESTFS_PATH (bieżąca ścieżka = %s)"
2174
2175 #: src/guestfs.c:1480
2176 msgid "failed to connect to vmchannel socket"
2177 msgstr "połączenie się z gniazdem kanału maszyny wirtualnej nie powiodło się"
2178
2179 #: src/guestfs.c:1499
2180 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
2181 msgstr ""
2182 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
2183 "błędów"
2184
2185 #: src/guestfs.c:1512
2186 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
2187 msgstr ""
2188 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
2189
2190 #: src/guestfs.c:1604
2191 #, c-format
2192 msgid "external command failed: %s"
2193 msgstr "zewnętrzne polecenie nie powiodło się: %s"
2194
2195 #: src/guestfs.c:1677
2196 #, c-format
2197 msgid ""
2198 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
2199 "the LIBGUESTFS_QEMU environment variable."
2200 msgstr ""
2201 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
2202 "ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
2203
2204 #: src/guestfs.c:1853
2205 msgid "qemu has not been launched yet"
2206 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
2207
2208 #: src/guestfs.c:1864
2209 msgid "no subprocess to kill"
2210 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
2211
2212 #: src/guestfs.c:1986
2213 #, c-format
2214 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
2215 msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
2216
2217 #: src/guestfs.c:2009
2218 #, c-format
2219 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
2220 msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
2221
2222 #: src/guestfs.c:2124
2223 #, c-format
2224 msgid ""
2225 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
2226 msgstr ""
2227 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x%"
2228 "x\n"
2229
2230 #: src/guestfs.c:2282 src/guestfs.c:2336
2231 msgid "unexpected end of file when reading from daemon"
2232 msgstr "nieoczekiwany koniec pliku podczas odczytywania z demona"
2233
2234 #: src/guestfs.c:2298
2235 #, c-format
2236 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
2237 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
2238
2239 #: src/guestfs.c:2313
2240 #, c-format
2241 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
2242 msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
2243
2244 #: src/guestfs.c:2443
2245 #, c-format
2246 msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
2247 msgstr "guestfs___send: stan %d != ZAJĘTY"
2248
2249 #: src/guestfs.c:2465
2250 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
2251 msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
2252
2253 #: src/guestfs.c:2474
2254 msgid "dispatch failed to marshal args"
2255 msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
2256
2257 #: src/guestfs.c:2604
2258 #, c-format
2259 msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
2260 msgstr "send_file_chunk: stan %d != GOTOWY"
2261
2262 #: src/guestfs.c:2620
2263 #, c-format
2264 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
2265 msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
2266
2267 #: src/guestfs.c:2743
2268 #, c-format
2269 msgid "%s: error in chunked encoding"
2270 msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
2271
2272 #: src/guestfs.c:2771
2273 msgid "write to daemon socket"
2274 msgstr "zapisuje do gniazda demona"
2275
2276 #: src/guestfs.c:2794
2277 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
2278 msgstr "receive_file_data: błąd przetwarzania w odpowiedzi wywołania zwrotnego"
2279
2280 #: src/guestfs.c:2799
2281 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
2282 msgstr ""
2283 "receive_file_data: otrzymano nieoczekiwaną flagę podczas odczytywania "
2284 "fragmentów pliku"
2285
2286 #: src/guestfs.c:2807
2287 msgid "failed to parse file chunk"
2288 msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
2289
2290 #: src/guestfs.c:2816
2291 msgid "file receive cancelled by daemon"
2292 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
2293
2294 #: test-tool/test-tool.c:78
2295 #, c-format
2296 msgid ""
2297 "libguestfs-test-tool: interactive test tool\n"
2298 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2299 "Usage:\n"
2300 "  libguestfs-test-tool [--options]\n"
2301 "Options:\n"
2302 "  --help         Display usage\n"
2303 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
2304 "                 Helper program (default: %s)\n"
2305 "  --qemudir dir  Specify QEMU source directory\n"
2306 "  --qemu qemu    Specify QEMU binary\n"
2307 "  --timeout n\n"
2308 "  -t n           Set launch timeout (default: %d seconds)\n"
2309 msgstr ""
2310 "libguestfs-test-tool: interaktywne narzędzie testowania\n"
2311 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2312 "Użycie:\n"
2313 "  libguestfs-test-tool [--opcje]\n"
2314 "Opcje:\n"
2315 "  --help         Wyświetla użycie\n"
2316 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
2317 "                 Program pomocniczy (domyślnie: %s)\n"
2318 "  --qemudir katalog  Podaje katalog źródłowy QEMU\n"
2319 "  --qemu QEMU    Podaje plik binarny QEMU\n"
2320 "  --timeout n\n"
2321 "  -t n           Ustawia czas oczekiwania na uruchomienie\n"
2322 "                 (domyślnie: %d sekundy)\n"
2323
2324 #: test-tool/test-tool.c:134
2325 #, c-format
2326 msgid "libguestfs-test-tool: unknown long option: %s (%d)\n"
2327 msgstr "libguestfs-test-tool: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
2328
2329 #: test-tool/test-tool.c:143
2330 #, c-format
2331 msgid "libguestfs-test-tool: invalid timeout: %s\n"
2332 msgstr "libguestfs-test-tool: nieprawidłowy czas oczekiwania: %s\n"
2333
2334 #: test-tool/test-tool.c:155
2335 #, c-format
2336 msgid "libguestfs-test-tool: unexpected command line option 0x%x\n"
2337 msgstr "libguestfs-test-tool: nieoczekiwana opcja wiersza poleceń 0x%x\n"
2338
2339 #: test-tool/test-tool.c:178
2340 #, c-format
2341 msgid "libguestfs-test-tool: failed to create libguestfs handle\n"
2342 msgstr ""
2343 "libguestfs-test-tool: utworzenie programu obsługi libguestfs nie powiodło "
2344 "się\n"
2345
2346 #: test-tool/test-tool.c:183 test-tool/test-tool.c:189
2347 #, c-format
2348 msgid "libguestfs-test-tool: failed to add drive '%s'\n"
2349 msgstr "libguestfs-test-tool: dodanie napędu \"%s\" nie powiodło się\n"
2350
2351 #: test-tool/test-tool.c:197
2352 #, c-format
2353 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
2354 msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version nie powiodło się\n"
2355
2356 #: test-tool/test-tool.c:219
2357 #, c-format
2358 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
2359 msgstr "libguestfs-test-tool: uruchomienie przyrządu nie powiodło się\n"
2360
2361 #: test-tool/test-tool.c:231
2362 #, c-format
2363 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run sfdisk\n"
2364 msgstr "libguestfs-test-tool: wykonanie sfdisk nie powiodło się\n"
2365
2366 #: test-tool/test-tool.c:237
2367 #, c-format
2368 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
2369 msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 nie powiodło się\n"
2370
2371 #: test-tool/test-tool.c:243
2372 #, c-format
2373 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
2374 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sda1 w / nie powiodło się\n"
2375
2376 #: test-tool/test-tool.c:249
2377 #, c-format
2378 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkdir /iso\n"
2379 msgstr "libguestfs-test-tool: utworzenie katalogu /iso nie powiodło się\n"
2380
2381 #: test-tool/test-tool.c:255
2382 #, c-format
2383 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sdb on /iso\n"
2384 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sdb w /iso nie powiodło się\n"
2385
2386 #: test-tool/test-tool.c:263
2387 #, c-format
2388 msgid "libguestfs-test-tool: could not run helper program, or helper failed\n"
2389 msgstr ""
2390 "libguestfs-test-tool: nie można uruchomić programu pomocniczego lub program "
2391 "nie powiódł się\n"
2392
2393 #: test-tool/test-tool.c:294
2394 #, c-format
2395 msgid ""
2396 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
2397 "--qemu/--qemudir options cannot be used.\n"
2398 msgstr ""
2399 "Zmienna środowiskowa LIBGUESTFS_QEMU jest już ustawiona, więc nie można\n"
2400 "użyć opcji --qemu/--qemudir.\n"
2401
2402 #: test-tool/test-tool.c:302
2403 #, c-format
2404 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
2405 msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
2406
2407 #: test-tool/test-tool.c:316
2408 #, c-format
2409 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
2410 msgstr "%s: nie wygląda na katalog źródłowy QEMU\n"
2411
2412 #: test-tool/test-tool.c:365
2413 #, c-format
2414 msgid ""
2415 "Test tool helper program 'libguestfs-test-tool-helper' is not\n"
2416 "available.  Expected to find it in '%s'\n"
2417 "\n"
2418 "Use the --helper option to specify the location of this program.\n"
2419 msgstr ""
2420 "Program pomocniczy narzędzia testowania \"libguestfs-test-tool-helper\" nie\n"
2421 "jest dostępny. Oczekiwano odnalezienie go w \"%s\"\n"
2422 "\n"
2423 "Należy użyć opcji --helper, aby podać położenie tego programu.\n"
2424
2425 #: test-tool/test-tool.c:381
2426 #, c-format
2427 msgid "command failed: %s"
2428 msgstr "polecenie nie powiodło się: %s"
2429
2430 #: test-tool/test-tool.c:389
2431 #, c-format
2432 msgid ""
2433 "Test tool helper program %s\n"
2434 "is not statically linked.  This is a build error when this test tool\n"
2435 "was built.\n"
2436 msgstr ""
2437 "Program pomocniczy narzędzia testowania %s\n"
2438 "nie jest skonsolidowany statycznie. Jest to błąd budowania.\n"
2439
2440 #: test-tool/test-tool.c:423
2441 #, c-format
2442 msgid "mkisofs command failed: %s\n"
2443 msgstr "polecenie mkisofs nie powiodło się: %s\n"
2444
2445 #: tools/virt-cat.pl:128
2446 msgid "virt-cat: no image, VM names or filenames to cat given"
2447 msgstr ""
2448
2449 #: tools/virt-cat.pl:153 tools/virt-edit.pl:136 tools/virt-win-reg.pl:283
2450 msgid "no root device found in this operating system image"
2451 msgstr ""
2452
2453 #: tools/virt-cat.pl:154
2454 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-cat"
2455 msgstr ""
2456
2457 #: tools/virt-df.pl:260
2458 msgid "Virtual Machine"
2459 msgstr ""
2460
2461 #: tools/virt-df.pl:260
2462 #, fuzzy
2463 msgid "Filesystem"
2464 msgstr "tworzy system plików"
2465
2466 #: tools/virt-df.pl:263
2467 msgid "1K-blocks"
2468 msgstr ""
2469
2470 #: tools/virt-df.pl:265
2471 msgid "Size"
2472 msgstr ""
2473
2474 #: tools/virt-df.pl:267
2475 msgid "Used"
2476 msgstr ""
2477
2478 #: tools/virt-df.pl:268
2479 msgid "Available"
2480 msgstr ""
2481
2482 #: tools/virt-df.pl:269
2483 msgid "Use%"
2484 msgstr ""
2485
2486 #: tools/virt-df.pl:271
2487 msgid "Inodes"
2488 msgstr ""
2489
2490 #: tools/virt-df.pl:272
2491 msgid "IUsed"
2492 msgstr ""
2493
2494 #: tools/virt-df.pl:273
2495 msgid "IFree"
2496 msgstr ""
2497
2498 #: tools/virt-df.pl:274
2499 msgid "IUse%"
2500 msgstr ""
2501
2502 #: tools/virt-edit.pl:111
2503 msgid "virt-edit: no image, VM names or filenames to edit given"
2504 msgstr ""
2505
2506 #: tools/virt-edit.pl:137
2507 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-edit"
2508 msgstr ""
2509
2510 #: tools/virt-edit.pl:160
2511 msgid "File not changed.\n"
2512 msgstr ""
2513
2514 #: tools/virt-list-filesystems.pl:121
2515 msgid "virt-list-filesystems: no image or VM name given"
2516 msgstr ""
2517
2518 #: tools/virt-list-partitions.pl:131
2519 msgid "virt-list-partitions: no image or VM name given"
2520 msgstr ""
2521
2522 #: tools/virt-ls.pl:137 tools/virt-ls.pl:143
2523 msgid "virt-ls: cannot combine -l and -R options\n"
2524 msgstr ""
2525
2526 #: tools/virt-ls.pl:161
2527 msgid "virt-ls: no image, VM names or directory to list given"
2528 msgstr ""
2529
2530 #: tools/virt-ls.pl:186 tools/virt-tar.pl:230
2531 msgid "no root device found in this operating system image\n"
2532 msgstr ""
2533
2534 #: tools/virt-ls.pl:187
2535 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-ls\n"
2536 msgstr ""
2537
2538 #: tools/virt-make-fs.pl:291
2539 msgid "virt-make-fs input output\n"
2540 msgstr ""
2541
2542 #: tools/virt-make-fs.pl:321
2543 msgid "unexpected output from 'du' command"
2544 msgstr ""
2545
2546 #: tools/virt-make-fs.pl:333 tools/virt-make-fs.pl:347
2547 #: tools/virt-make-fs.pl:453
2548 #, perl-brace-format
2549 msgid "{f}: unknown input format: {fmt}\n"
2550 msgstr ""
2551
2552 #: tools/virt-make-fs.pl:391
2553 #, perl-brace-format
2554 msgid "virt-make-fs: cannot parse size parameter: {sz}\n"
2555 msgstr ""
2556
2557 #: tools/virt-make-fs.pl:401
2558 #, fuzzy
2559 msgid ""
2560 "qemu-img create: failed to create disk image, see earlier error messages\n"
2561 msgstr ""
2562 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
2563 "błędów"
2564
2565 #: tools/virt-make-fs.pl:412
2566 msgid "virt-make-fs: NTFS support was disabled when libguestfs was compiled\n"
2567 msgstr ""
2568
2569 #: tools/virt-make-fs.pl:437
2570 #, fuzzy
2571 msgid "tar: failed, see earlier messages\n"
2572 msgstr ""
2573 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
2574 "błędów"
2575
2576 #: tools/virt-make-fs.pl:459
2577 #, fuzzy
2578 msgid "uncompress command failed, see earlier messages\n"
2579 msgstr ""
2580 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
2581 "błędów"
2582
2583 #: tools/virt-make-fs.pl:494
2584 msgid ""
2585 "virt-make-fs: error copying contents into filesystem\n"
2586 "An error here usually means that the program did not estimate the\n"
2587 "filesystem size correctly.  Please read the BUGS section of the manpage.\n"
2588 msgstr ""
2589
2590 #: tools/virt-rescue.pl:194
2591 msgid "virt-rescue: no image or VM names rescue given"
2592 msgstr ""
2593
2594 #: tools/virt-resize.pl:33
2595 msgid "virt-resize: sorry this program does not work on a 32 bit host\n"
2596 msgstr ""
2597
2598 #: tools/virt-resize.pl:511
2599 #, fuzzy, perl-brace-format
2600 msgid "virt-resize: {file}: does not exist or is not readable\n"
2601 msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
2602
2603 #: tools/virt-resize.pl:513
2604 #, perl-brace-format
2605 msgid ""
2606 "virt-resize: {file}: does not exist or is not writable\n"
2607 "You have to create the destination disk before running this program.\n"
2608 "Please read the virt-resize(1) manpage for more information.\n"
2609 msgstr ""
2610
2611 #: tools/virt-resize.pl:538 tools/virt-resize.pl:541
2612 #, perl-brace-format
2613 msgid ""
2614 "virt-resize: {file}: file is too small to be a disk image ({sz} bytes)\n"
2615 msgstr ""
2616
2617 #: tools/virt-resize.pl:705
2618 #, fuzzy, perl-brace-format
2619 msgid "virt-resize: no logical volume called {n}\n"
2620 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
2621
2622 #: tools/virt-resize.pl:725
2623 #, perl-brace-format
2624 msgid ""
2625 "{p}: partition not found in the source disk image, when using the '{opt}' "
2626 "command line option\n"
2627 msgstr ""
2628
2629 #: tools/virt-resize.pl:731
2630 #, perl-brace-format
2631 msgid ""
2632 "{p}: partition ignored, you cannot use it in another command line argument\n"
2633 msgstr ""
2634
2635 #: tools/virt-resize.pl:735
2636 #, perl-brace-format
2637 msgid ""
2638 "{p}: partition deleted, you cannot use it in another command line argument\n"
2639 msgstr ""
2640
2641 #: tools/virt-resize.pl:777
2642 #, perl-brace-format
2643 msgid "{p}: this partition has already been marked for resizing\n"
2644 msgstr ""
2645
2646 #: tools/virt-resize.pl:785
2647 #, perl-brace-format
2648 msgid "{p}: missing size field in {o} option\n"
2649 msgstr ""
2650
2651 #: tools/virt-resize.pl:802
2652 #, perl-brace-format
2653 msgid "{p}: {f}: cannot parse size field\n"
2654 msgstr ""
2655
2656 #: tools/virt-resize.pl:807
2657 #, perl-brace-format
2658 msgid "{p}: new size is zero or negative\n"
2659 msgstr ""
2660
2661 #: tools/virt-resize.pl:830
2662 #, perl-brace-format
2663 msgid ""
2664 "{p}: cannot make this partition smaller because it contains a\n"
2665 "filesystem, physical volume or other content that is larger than the new "
2666 "size.\n"
2667 "You have to resize the content first, see virt-resize(1).\n"
2668 msgstr ""
2669
2670 #: tools/virt-resize.pl:846
2671 msgid "virt-resize: you cannot use options --expand and --shrink together\n"
2672 msgstr ""
2673
2674 #: tools/virt-resize.pl:895
2675 #, perl-brace-format
2676 msgid ""
2677 "virt-resize: error: cannot use --expand when there is no surplus space to\n"
2678 "expand into.  You need to make the target disk larger by at least {h}.\n"
2679 msgstr ""
2680
2681 #: tools/virt-resize.pl:910
2682 msgid ""
2683 "virt-resize: error: cannot use --shrink because there is no deficit\n"
2684 "(see 'deficit' in the virt-resize(1) man page)\n"
2685 msgstr ""
2686
2687 #: tools/virt-resize.pl:925
2688 msgid "Summary of changes:\n"
2689 msgstr ""
2690
2691 #: tools/virt-resize.pl:929
2692 #, perl-brace-format
2693 msgid "{p}: partition will be ignored\n"
2694 msgstr ""
2695
2696 #: tools/virt-resize.pl:931
2697 #, perl-brace-format
2698 msgid "{p}: partition will be deleted\n"
2699 msgstr ""
2700
2701 #: tools/virt-resize.pl:933
2702 #, perl-brace-format
2703 msgid "{p}: partition will be resized from {oldsize} to {newsize}\n"
2704 msgstr ""
2705
2706 #: tools/virt-resize.pl:938
2707 #, perl-brace-format
2708 msgid "{p}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
2709 msgstr ""
2710
2711 #: tools/virt-resize.pl:943
2712 #, perl-brace-format
2713 msgid "{p}: partition will be left alone\n"
2714 msgstr ""
2715
2716 #: tools/virt-resize.pl:948
2717 #, perl-brace-format
2718 msgid "{n}: LV will be expanded to maximum size\n"
2719 msgstr ""
2720
2721 #: tools/virt-resize.pl:954
2722 #, perl-brace-format
2723 msgid "{n}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
2724 msgstr ""
2725
2726 #: tools/virt-resize.pl:961
2727 #, perl-brace-format
2728 msgid "There is a surplus of {spl} bytes ({h}).\n"
2729 msgstr ""
2730
2731 #: tools/virt-resize.pl:966
2732 msgid "An extra partition will be created for the surplus.\n"
2733 msgstr ""
2734
2735 #: tools/virt-resize.pl:968
2736 msgid ""
2737 "The surplus space is not large enough for an extra partition to be created\n"
2738 "and so it will just be ignored.\n"
2739 msgstr ""
2740
2741 #: tools/virt-resize.pl:971
2742 msgid ""
2743 "The surplus space will be ignored.  Run a partitioning program in the guest\n"
2744 "to partition this extra space if you want.\n"
2745 msgstr ""
2746
2747 #: tools/virt-resize.pl:974
2748 #, perl-brace-format
2749 msgid ""
2750 "virt-resize: error: there is a deficit of {def} bytes ({h}).\n"
2751 "You need to make the target disk larger by at least this amount,\n"
2752 "or adjust your resizing requests.\n"
2753 msgstr ""
2754
2755 #: tools/virt-resize.pl:1015
2756 msgid "virt-resize: source disk does not have a first partition\n"
2757 msgstr ""
2758
2759 #: tools/virt-resize.pl:1111
2760 #, perl-brace-format
2761 msgid "Copying {p} ..."
2762 msgstr ""
2763
2764 #: tools/virt-resize.pl:1118
2765 msgid "done"
2766 msgstr ""
2767
2768 #: tools/virt-resize.pl:1176 tools/virt-resize.pl:1234
2769 #, perl-brace-format
2770 msgid "Expanding {p} using the '{meth}' method\n"
2771 msgstr ""
2772
2773 #: tools/virt-tar.pl:163 tools/virt-tar.pl:170
2774 msgid "virt-tar: extract/upload mode specified twice on the command line\n"
2775 msgstr ""
2776
2777 #: tools/virt-tar.pl:191
2778 msgid "virt-tar: no image, VM names, directory or filename given"
2779 msgstr ""
2780
2781 #: tools/virt-tar.pl:194
2782 msgid "virt-tar: either -x or -u must be specified on the command line\n"
2783 msgstr ""
2784
2785 #: tools/virt-tar.pl:205
2786 #, perl-brace-format
2787 msgid "virt-tar: {tarball}: file not found\n"
2788 msgstr ""
2789
2790 #: tools/virt-tar.pl:208
2791 #, perl-brace-format
2792 msgid "virt-tar: {dir}: directory name must start with '/' character\n"
2793 msgstr ""
2794
2795 #: tools/virt-tar.pl:231
2796 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-tar\n"
2797 msgstr ""
2798
2799 #: tools/virt-win-reg.pl:259
2800 msgid "no libvirt domain name or disk image given\n"
2801 msgstr ""
2802
2803 #: tools/virt-win-reg.pl:284
2804 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-win-reg"
2805 msgstr ""
2806
2807 #: tools/virt-win-reg.pl:298
2808 msgid ""
2809 "expecting 1 or 2 more parameters, subkey path and optionally the value to "
2810 "export\n"
2811 msgstr ""
2812
2813 #: tools/virt-win-reg.pl:409
2814 #, perl-brace-format
2815 msgid "virt-win-reg: {p}: not a supported Windows Registry path\n"
2816 msgstr ""
2817
2818 #: tools/virt-win-reg.pl:427 tools/virt-win-reg.pl:450
2819 #, perl-brace-format
2820 msgid "virt-win-reg: {p}: file not found in guest: {err}\n"
2821 msgstr ""
2822
2823 #: tools/virt-win-reg.pl:434
2824 #, perl-brace-format
2825 msgid "virt-win-reg: {p}: could not download registry file: {err}\n"
2826 msgstr ""
2827
2828 #: tools/virt-win-reg.pl:457
2829 #, perl-brace-format
2830 msgid "virt-win-reg: {p}: could not upload registry file: {err}\n"
2831 msgstr ""